Hovorím k veci, pán predseda, neprerušujte ma.

Žiaľ, musím konštatovať, že ste si vybrali účelovo jednostranné archívne dokumenty, aby ste mohli vo svojich článkoch odvolávajúc sa na archívne dokumenty skresľovať udalosti. Uvediem niekoľko ilustrácií. V článku "Vzťah štátu k cirkvám v prvých rokoch výstavby socializmu na Slovensku" - Historický časopis číslo 2/1982 píšete - citujem: "Dňa 16. augusta 1948 sa v Nitre zišli biskupi a ordinári a vypracovali memorandum vláde, v ktorom sa snažili dokázať, že napätý vzťah medzi cirkvou a vládou zavinila vláda, pretože obmedzuje náboženskú slobodu. Memorandum obsahovalo nepodložené tvrdenie o prenasledovaní cirkví a skrytom protináboženskom boji." Pani ministerka, píšete, že memorandum obsahovalo nepodložené tvrdenie o prenasledovaní cirkví a skrytom protináboženskom boji. Nuž, mali ste možnosť oboznámiť sa s archívnym dokumentom potvrdzujúcim, že komunistická strana mala za cieľ likvidáciu náboženstva. Historik ...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok