Pán poslanec Weiss, myslím si, že keď vláda 13. septembra prijme uznesenie, že do konca septembra splní 785 miiónov, nedá ich do konca septembra, potom v novembri začne šermovať s tým, že od 6. novembra je nová politická štruktúra spoločnosti v parlamente, že preto nie je možné tieto peniaze dať, tak je to obyčajný podvod. Ešte raz opakujem, fakty sú takéto: 13. septembra vláda prijala uznesenie, že do konca septembra dá 785 miliónov. Nedala ich. Nedala ich ani do 6. novembra, a po 6. novembri sa začalo verejnosti nahovárať, že preto, že sa zmenila politická situácia, preto tie peniaze nie je možné dať. Teda sa nehnevajte, čo sme rozprávali na predvolebných mítingoch, to je iná vec, ale toto sú fakty, toto sú závery vlády a fakty, ktoré sa potom stali.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok