Pán predseda, myslím si, že je nezodpovedné teraz prerušovať schôdzu. Pripájam sa k slovám pána Ľuptáka, že sme tu na to, aby sme pracovali, a teda pracujme. Zostáva nám dosť bodov - povedal by som - relatívne bežných, o tých by sme ešte mali rokovať, pretože keď máme na budúci týždeň rokovať o návrhu vlády na rozpočtové provizórium, to je takmer na úrovni štátneho rozpočtu, a to predsa bude vyžadovať celú našu pozornosť a aj príslušný čas. Preto si myslím, že je predčasné, aby sme teraz skončili. Na akciu Matice slovenskej v Martine aj tak už do poobedia nedôjdete. A okrem toho, čo sa stane? Teraz je dôležitejšie, aby sme rokovali v parlamente, než sa zúčastňovali na takýchto podujatiach. Navrhujem, aby sme pokračovali ešte aspoň do 16.00 hodiny.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok