Ctený pán predseda, vážení členovia vlády, vážené poslankyne, vážení poslanci,

na záver tohoto prvého bodu nášho rokovania považujem za potrebné povedať ešte jednu poznámku. Na vlastné oči som videl a na vlastné uši som počul, ako pán poslanec Švec informoval občanov Slovenskej republiky v televízii, že nemá námietky proti zaradeniu do výboru pre životné prostredie, že vidí dobrú možnosť svojej realizácie sa v tomto výbore a že žiada všetkých, aby tento problém ďalej neotvárali. Predpokladal som, že toto tu niekto povie. Keďže to nepovedal nikto, považoval som za svoju povinnosť to povedať.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok