Pán predseda, ako bod číslo 1 ste navrhli, že by sme mali zaradiť do programu nejaké uznesenie týkajúce sa rozpočtového provizória, ale nešpecifikovali ste, aké by to malo byť uznesenie. Azda by bolo vhodné, keby ste prečítali návrh uznesenia, aby sme vedeli, o čom budeme hlasovať.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok