Pán predseda, postup pri zvolávaní schôdze ja taký, že poslanci vám podajú návrh na zvolanie schôdze, vy máte čas do 7 dní zvolať: túto schôdzu. Prosím, zvolali ste ju okamžite, to je tiež vaše rozhodnutie, ale keď už zvolávate schôdzu, tak podávate aspoň nejaký návrh tejto schôdze, a potom prípadne v debate tento návrh môže byt pozmenený, doplnený alebo podobne. Pýtam sa vás, aký je váš návrh programu tejto schôdze.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok