Pán predseda, pozorne som počúval, čo ste povedali. Informovali ste nás, aké návrhy na jednotlivé body programu ste dostali od jednotlivých poslancov, ale doteraz ste nepovedali, aký je návrh programu tejto schôdze, ktorý môžete určiť iba vy, pretože podľa splnomocnení pre vás, ktoré boli na ustanovujúcej schôdzi schválené, pod bodom 5 máte navrhoval: program schôdzí. Pýtam sa vás, či ste už navrhli, alebo kedy navrhnete program tejto druhej schôdze. Po druhé, či tento program dostaneme písomne s vaším podpisom. Pán predseda, vy za to budete zodpovedný. Prosím vás, keby ste nám povedali, kedy a kto navrhne program tejto schôdze.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok