Pán predseda, úlohou výborov Národnej rady je, aby skúmali jednotlivé materiály, predovšetkým návrhy zákonov, a výbory sú navrhované za gesčné výbory spravidla podľa druhu problematiky, na ktorý sú určené. Z toho hľadiska je veľmi dôležité, aby boli zaraďovaní do výborov poslanci z viacmenej alebo spravidla podľa svojej kvalifikácie. Keď sú zaradení podľa svojej kvalifikácie, vtedy sú najlepšie schopní posúdiť materiály, ktoré do týchto výborov prichádzajú, sú najlepšie schopní vylepšiť tieto materiály, a sú to materiály, ktoré potom spravidla nadobúdajú podobu zákonov a riadi sa nimi celé Slovensko, platia pre všetkých občanov. Je preto v záujme občanov, aby členovia výboru boli odborníci na danú problematiku a nie iba náhodne zadelení do týchto výborov podľa rozmarov Hnutia za demokratické Slovensko. Čiže tým, čo ste začali robiť a čo robíte, uvedomte si, že tým dokonale škodíte Slovensku.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok