Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predložil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2013. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2013. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok