Tým sme odhlasovali všetky návrhy, ktoré odzneli v rozprave. Pán predsedajúci, mám splnomocnenie gestorského výboru navrhnúť skrátenie lehoty na postup do tretieho čítania ihneď. Dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok