Posledný návrh podal pán poslanec Želiezka. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tomto návrhu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok