V súlade s rokovacím poriadkom najprv budeme hlasovať o návrhu, ktorý je obsiahnutý v spoločnej správe výborov a nakoniec o návrhoch podaných poslancami v rozprave.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok