• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram jedenásty rokovací deň 9. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali poslanci Jana Cigániková, Juraj Droba, Soňa Gaborčáková, Ján Kecskés, Marek Krajčí, Milan Krajniak, Daniel Lipšic, Oľga Nachtmannová, Adriana Pčolinská.

  Pristúpime k rokovaniu o

  návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi, návrh má tlač 158.

  Žiadam poslanca Igora Matoviča, aby ako poverený člen skupiny poslancov návrh uviedol.

  Pán poslanec Beblavý - procedurálny návrh.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Mám procedurálny návrh, ktorý by za iných okolností nemusel zaznieť, ale vzhľadom na včerajší priebeh zaznieť, bohužiaľ, musí.

  Chcem podať procedurálny návrh, aby pani poslankyni Remišovej bolo umožnené vystúpiť v rozprave posediačky vzhľadom na jej zranenie. Včera chcela vystúpiť posediačky, pán predsedajúci Glváč jej to, myslím, nedovolil. Musela postojačky na barlách hovoriť. Považujem to za nedôstojné voči akémukoľvek kolegovi, obzvlášť kolegyni.

  Takže chcem vás týmto poprosiť o veľkorysosť, ktorá by mala byť nám všetkým daná.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Berieme na vedomie, ak, samozrejme, je všeobecný súhlas, ale predpokladám, že áno, keďže pani poslankyňa má zranenie.

 • Pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som na úvod požiadal pána predsedajúceho, aby požiadal pána premiéra Slovenskej republiky, ktorá sa podľa ústavy zodpovedá Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa dostavil na tento mimoriadny bod.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec, pán premiér je tu.

 • Pán premiér, nevšimol som si vás, takže prepáčte. Oceňujem, že máte konečne odvahu po skoro troch mesiacoch čeliť tejto téme.

  Na začiatok by asi bolo vhodné, aby sme si vzhľadom na to, že viac jako dva mesiace ste nám upierali naše ústavné právo ako opozícii zvolať túto mimoriadnu schôdzu. Aby sme si oprášili spomienky na to, o čom v skutočnosti mala byť, tak dovoľte, aby som na začiatok prečítal odôvodnenie, ktoré máte k dispozícii a je zverejnené aj na webovej stránke.

  Odôvodnenie návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi.

  Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico si vybral za ministra vnútra Slovenskej republiky človeka, ktorý je podozrivý z daňových podvodov v objeme niekoľko miliónov eur. Premiér Slovenskej republiky Robert Fico je svojím postojom po prevalení kauzy Bašternák, jej bagatelizovaním a zámerným odsúvaním tohto obrovského problému hanbou Slovenskej republiky práve v čase jej predsedníctva v Rade Európskej únie. Premiér svojím konaním nielenže podporuje zločinecké praktiky členov vlády, ale vedome podporuje korupčné prostredie, čím ospravedlňuje a dáva zelenú pre takéto konanie aj na nižších úrovniach štátnej správy.

  V roku 2011 sa Robert Fico pokúšal odvolať premiérku Ivetu Radičovú údajne kvôli neschopnosti, citujem, "predsedníčky vlády urobiť čokoľvek v oblasti korupcie a klientelizmu, ktorá sa vyskytuje v jej bezprostrednej blízkosti". Dnes, keď je korupcia v bezprostrednej blízkosti premiéra Roberta Fica, premiér nie je schopný urobiť nič.

  A jeho ďalší výrok spred deviatich rokov, citujem, "do troch minút odvolám každého člena vlády, u ktorého sa ukáže iba náznak korupcie a klientelizmu", sa dnes ukazuje ako číre klamstvo a populizmus.

  Evidentne rovnako ako vtedy, aj dnes ide o premiérove najobľúbenejšie pracovné metódy. Robert Fico tento svoj sľub nikdy doteraz nedodržal, ale to, čo predvádza v dnešných dňoch, je to písané tri mesiace skoro dozadu, je v absolútnom rozpore s daným záväzkom aj elementárnou slušnosťou. Také masívne podozrenia z korupcie, akým čelí minister vnútra Robert Kaliňák, nemajú od éry mečiarizmu obdobu. Takmer každý deň po dobu posledných týždňov sa na povrch dostávajú nové a nové dôkazy a ich množstvo a predovšetkým presvedčivosť už dávno presiahli kritickú hranicu. V tejto veci začala konať dokonca už aj prokuratúra, ozývajú sa aj niektorí členovia SMER-u a do ulíc vychádzajú každý týždeň tisícky ľudí.

  Napriek všetkým závažným podozreniam a faktu, že podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák čelil v parlamente v priebehu troch týždňov dvom odvolávaniam, na ktorých sa nedokázal obhájiť a na ktorých bol niekoľkokrát usvedčený z klamstva, ho premiér neodvolal a nič nenasvedčuje tomu, že by mal takýto krok v pláne.

  Možno preto, že samotný predseda vlády býva v byte, ktorý bol pravdepodobne postavený z daňových podvodov a ktorý postavil Ladislav Bašternák, teda rovnaká osoba, ktorá je hlavným aktérom v korupčnej kauze ministra vnútra. Premiér platí nájom, ktorý je oproti skutočnému nájmu, čiže tržnému nájmu, zvýhodnený mesačne o cca 4 450 eur, čo činí za dobu 44 mesiacov 196-tisíc eur. Takúto neopodstatnenú zľavu možno inak nazvať aj úplatkom od Ladislava Bašternáka. Napriek faktu, že ako predseda vlády Slovenskej republiky má z titulu funkcie, ktorú zastáva, nárok na služobné bývanie, sa odmieta z bytu vysťahovať a prenajíma byt od osoby podozrivej z kriminálnych činov. Medzi dôvody, ktoré uvádzal, keď sa tam v roku 2012 nasťahoval, bol aj argument, že takýto byt bude ako premiér Slovenskej republiky využívať na reprezentatívne účely a na prijímanie zahraničných návštev.

  Od 1. júla 2016 sa Slovenská republika stala predsedajúcou krajinou v Rade EÚ, a ak predseda vlády bude aj počas tak významnej udalosti bývať v byte, ktorý je spájaný s osobou podozrivou zo spáchania kriminálnych činov, vystaví celú Slovenskú republiku poškodeniu dobrého mena pred partnerskými štátmi v rámci Európskej únie.

  Medzi dôvody vzniku vlády, ktoré uvádzali jednotlivé politické strany, ktoré sú jej súčasťou, bolo aj zabránenie nárastu extrémizmu a boj proti ideológiám šíriacim nenávisť. Po parlamentných voľbách v marci 2016 musí Slovenská republika naozaj bojovať s týmto javom po tom, čo sa politická strana, ktorej predstavitelia vyjadrovali v minulosti názory a príslušnosť k extrémistickým politickým prúdom, dostala do Národnej rady. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico svojím konaním však dnes robí pravý opak. Krytie korupčného správania, odmietanie vyvodenia politickej aj trestnoprávnej zodpovednosti a ignorovanie vôle ľudí, ktorú prejavili vo veľkom počte osobnou účasťou na námestiach, podporuje prehlbovanie dezilúzie a znechutenie občanov zo slovenskej politiky. Súčasne tak zodpovedá za nárast popularity extrémistických politických síl, čím v dlhodobom hľadisku ohrozuje demokratický systém a zriadenie na Slovensku.

  Predsedovi vlády Slovenskej republiky zjavne neprekážajú ani skutočnosti, že členovia jeho vlád obchodovali s firmami s utajenými vlastníkmi, tzv. schránkové firmy, napriek tomu, že jeho vláda si kladie za cieľ sprísniť legislatívu a vylúčiť akékoľvek obchody schránkových firiem so štátom. V minulosti pritom napríklad podmieňoval pomoc Slovenskej republiky inému členskému štátu eurozóny Cypru v rámci európskeho záchranného mechanizmu zverejnením skutočných vlastníkov týchto firiem. Citujem premiéra: "Vieme o tom, že na Cypre je obrovské množstvo rôznych skrytých firiem, za ktorými sú skryté všelijaké postavičky, postavy a postaviská. Záleží od toho, či sa bavíme o silnejších, slabších alebo super silných ľuďoch, ktorí nechcú byť videní za všelijakými kšeftami," povedal predseda vlády Slovenskej republike v roku 2012. A ak ide nepochybne o zjavné štruktúry zakrývajúce nelegálnu činnosť a obchody, tak z rovnakých dôvodov je neprípustné, aby toleroval a kryl takéto obchodovanie podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

  EÚ si za jednu zo svojich priorít kladie aj boj proti daňovým únikom. Súčasťou je aj boj proti tzv. schránkovým firmám dnes už na celosvetovej úrovni. Slovenská republika, ktorá v súčasnosti vedie predsedníctvo v Rade EÚ, aj za túto agendu si určila za jednu zo svojich priorít. Mala by ísť príkladom a zavádzať nulovú toleranciu voči takýmto javom, osobitne, ak navyše poškodzujú snahy vlády Slovenskej republiky a zhoršujú obraz Slovenska v zahraničí. Ale prvoradým dôvodom by mala byť už len základná slušnosť voči slovenským občanom a daňovým poplatníkom.

  Toľko dôvodová správa, ktorú sme predložili k tomuto návrhu alebo k návrhu na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie premiéra Slovenskej republiky ešte niekedy koncom júna. Vtedy, kedy Slovensko žilo aktuálne kauzou Bašternák a naozaj sa ľudia v uliciach v tisíckach schádzali pred symbolom korupcie s meno Bonaparte, kde býva na samom vrchu náš pán premiér Robert Fico.

  Prípad alebo história tohto domu je taká príznačná. Niekedy tam bol park, ľudia tam chodili venčiť psov, deti sa tam chodili hrať a ľudia, ktorí bývajú okolo, s radosťou pozerali na toto miesto a spomínali, staré mamy rozprávali svojim vnúčatám históriu toho miesta, že, áno, z tohto miesta sa niekedy Napoleon pozeral na Bratislavu. Potom si však niekto povedal, že napriek tomu, že tam môže zastavať 20 %, postaví tam barabizňu, zrejme na objednávku ľudí, ktorí tam dnes bývajú, a pošliape všetky, všetky zákony a pravidlá stavebného konania, ktoré vtedy výstavbu takejto vily...

  Pán podpredseda Glváč, prestaňte tu rozprávať. Ja viem, že teraz vás nezachytáva mikrofón, ale ste podpredseda Národnej rady, správajte sa slušne. Keď si myslíte, že skákať do reči vystupujúcemu pri mimoriadnej alebo pri tomto bode je správne a je v súlade s tým alebo so slušnosťou, ktorú váš sused Andrej Danko tu prezentuje, tak ešte raz vás prosím, neskáčte mi do reči, vyrušuje ma to. Viem, že hráte s tým, alebo teda počítate s tým, že to, čo vy rozprávate, nebude počuť, ale mňa to bude dostatočne vyrušovať. Áno, priznávam, vyrušuje sa ma to. A ešte raz vás vyzývam, prestaňte.

 • Odmlčanie sa rečníka. Ruch v sále.

 • Dobre, počkám si, kým budete ticho. Dobre? Ja mám čas.

 • Reakcie z pléna.

 • Keď máte, je to všetko v poriadku. Dúfam, že aj pán premiér...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím, kľud v rokovacej sále. Pán poslanec, možnože je to aj trochu ukážka toho, že keď vy vykrikujete na ostatných rečníkov, keď tu rozprávajú, tak sa cítia takisto ako vy.

 • Nech sa páči, môžte pokračovať.

 • Pán podpredseda parlamentu, pán Hrnčiar, poprosil by som vás, aby ste v tejto situácii boli naozaj tichučko.

 • Reakcia z pléna.

 • Táto mimoriadna schôdza sa mala konať pred viac ako dvomi mesiacmi. Vy ste s Andrejom Dankom sfalšovali podpis, akože ste mali poverenie, robili ste tu divadielko a zobrali ste nám naše ústavné právo. Na vašom mieste by som bol veľmi ticho. A ak by ste boli chlap, pred dvomi mesiacmi by ste sa vzdali tohto miesta, by ste sa vzdali poslaneckého mandátu. Sfalšovali ste podpis pod úradnou listinou a na základe tohto ste nám zobrali právo, aj Lucii Nicholsonovej.

 • Reakcie z pléna.

 • Čiže k veci. Keď ľudia pred 10 rokmi si zvolili Roberta Fica a SMER získal toľko hlasov, ako získal, hoci som ho nevolil, ani SMER, ani Roberta Fica, pevne som veril, že sa nespriahne so zlodejmi Mečiarom a Slotom. Sľuboval to pred voľbami, dušoval sa, že v živote s týmito ľuďmi si do vlády nesadne, nakoniec to spravil. Lebo túžba po moci, túžba po majetku a luxuse bola obrovská, bola silnejšia ako verejný sľub, ktorý dal svojim vlastným voličom. Vtedy, keď...

  Keď v tejto situácii ďalší podpredseda parlamentu Bugár hovorí o tom, že som klamár, tak konečne vieme, čo to bol ten (reakcie z pléna), čo to bol ten charakter na tých bilbordoch.

 • Potlesk a reakcie z pléna.

 • Keď človek, ktorý si napísal pred voľbami na bilbordy, že charakter rozhoduje, dnes obhajuje vznik vlády v roku 2006, kedy sa spolčil SMER s SNS a s Mečiarom, tak naozaj konečne som sa dozvedel, čo to ten charakter je. Ďakujem, pán Bugár.

 • Reakcia z pléna a smiech v sále.

 • A, pán podpredseda Bugár, prestaňte mi takisto skákať do reči, je to z vašej strany nevychované, hlúpe a v živote som si s vami nepotykal. Ale keď chcete, dobre, odteraz si tykáme.

 • Ruch a smiech v sále.

 • Len sa zabávajte.

  Situácia, do ktorej Robert Fico Slovensko dostal, a hanbu, ktorú nám dnes spôsobuje tým, že berie každý mesiac úplatok od daňového podvodníka Ladislava Bašternáka viac ako 4-tisíc eur, je nehanebná. Samozrejme, že jeho premiéri a ostatných, ktorých si zavolal na loďku, aby sa povozili a odviezli niekam do Danubiany, dali si najdrahšiu večeru asi, aká v tom čase v Európe mohla byť, určite mu nevytkli do očí v situácii, kedy...

 • Reakcia z pléna.

 • Poprosím vás, pán Hrnko, aby ste...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím vás, kľud v rokovacej sále.

 • ... takisto tu nebojovali tým, tu budete vykrikovať a vyrušovať toho, kto rozpráva pri mikrofóne. Všetci tu máte, a hlavne váš predseda, plné ústav slušnosti. Medzi základnú slušnosť v parlamente v rokovacej sále patrí, že sa budeme počúvať jeden druhého a nebudeme si skákať do reči.

  Takže poprosím, pán Andrej Danko, aby ste (reakcie z pléna), poprosím vás, pán Andrej Danko, aby ste tú slušnosť najprv vysvetlili svojim vlastným poslancom, dobre?

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím vás, kľud v rokovacej sále. Pán poslanec, držte sa témy.

 • Ja sa budem veľmi rád držať témy, keď mi stále niekto nebude skákať do reči. Pán Andrej Hrnčiar, podpredseda Národnej rady, vašou úlohou je tu zabezpečovať poriadok, dobre? Takže nebuďte spolupáchateľom a zabezpečujte tu poriadok.

 • Reakcie z pléna.

 • Situáciu, do ktorej nás Robert Fico dostal, že... Ja tu môžem opakovať, aj koľkokrát ma prerušíte, toľkokrát, lebo táto pravda by mala zaznievať najviac, že každý mesiac berie úplatok skoro 5-tisíc od Ladislava Bašternáka, od daňového podvodníka, ktorý len za jeden rok vytuneloval z našich spoločných peňazí 8 mil. eur, je hanebná. Dnes máme premiéra...

  Pán poslanec Bublavý, teraz ja budem teda tie vaše poznámky, ktoré nie sú počuť na mikrofón, budem hovoriť do mikrofónu, dobre? Čiže teraz pán poslanec Bublavý ako poslanec vládnej strany mi dal otázku, čo si si šlahol, teda aby sme teda vedeli, dobre?

  Čiže, pán premiér, toto máte za poslancov. Pán Andrej Danko, toto máte za vašich vládnych poslancov, ktorí teda asi zrejme reprezentujú tú slušnosť, ktorú, o ktorej tu tak veľmi radi kážete.

  Takže keďže som bol znova prerušený a budem to robiť po každé, po každé zopakujem ten kľúčový fakt.

  Situáciu, do ktorej Robert Fico Slovensko dostal tým, že každý mesiac berie od daňového podvodníka úplatok už 46. alebo 47. mesiac, ktorý v tomto byte býva, úplatok skoro 5-tisíc eur zrejme za to, aby kryl daňové podvody tohto človeka, je hanebná. Tento človek len za jeden jediný rok ukradol z našej spoločnej kasy 8 mil. eur, to je 240 mil. korún.

  Keďže zvrchu zase zaznela otázka od koaličného poslanca, ako vieš, takže zrejme znova to potrebujete počuť. Tak vám to poviem znova.

  Situáciu, do ktorej Robert Fico Slovensko dostal, že každý mesiac berie od daňového podvodníka, ktorý okradol nás všetkých o 8 mil. eur, že od neho berie úplatok skoro 5-tisíc eur a už 47. mesiac, je hanebná.

  Chce niekto skočiť do reči? Rád to zopakujem.

 • Reakcie z pléna.

 • Reakcie z pléna.

 • Jaj, že ja som dostal 20. Takže si to zopakujeme znova.

  Situáciu, do ktorej dostal Robert Fico Slovenskú republiku a všetkých občanov, všetkých poctivých, čestných ľudí na Slovensku, ktorí tu platia dane, kedy premiér Slovenskej republiky berie od daňového podvodníka, ktorý len za jeden rok okradol ľudí tejto krajiny o 8 mil. eur cez fiktívne nadmerné odpočty, že berie od tohto daňového podvodníka každý mesiac už 47. mesiac skoro 5-tisíc eur úplatok, je hanebná. Nejaký komentár?

 • Reakcie z pléna.

 • Dobre, klamár a podvodník. Takže si to zopakujeme.

  Situáciu, do ktorej dostal Robert Fico, premiér Slovenskej republiky, všetkých občanov Slovenskej republiky, všetkých čestných, poctivých, ktorí žijú z ruky do úst, áno, ktorí niektorí dostanú iba sociálnu dávku, ale žijú poctivý život a zaplatia z každého jedného nákupu možno iba tú múku, mlieko, ktoré si kúpia, a zaplatia dépeháčku do štátneho rozpočtu, a situáciu, ktorú spôsobil Robert Fico, že daňový podvodník, ktorý len za jeden rok okradol týchto poctivých ľudí o 8 mil. eur a z toho si postavil tú barabizňu s názvom Bonaparte, a že od tohto človeka už 47. mesiac berie úplatok viac ako 4-tisíc eur, skoro 5-tisíc eur, je hanebná. Nejaký komentár?

 • Reakcia z pléna.

 • Som klamár a podvodník. Tak to zopakujeme pánovi Šucovi. Šucovi, ktorý kryje tento nehanebný čin.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím, kľud v rokovacej sále.

 • Takže Robert Fico tým, že už 47. mesiac berie úplatok od daňového podvodníka Ladislava Bašternáka skoro 5-tisíc eur každý jeden mesiac, od človeka, ktorý za jeden jediný rok okradol všetkých čestných ľudí na Slovensku, ktorí platia dane, o 8 mil. eur, je hanebná.

  Je najlepší spôsob, aby ste teraz odišli, lebo potom odoláte pokušeniu, aby ste ma vyrušovali. Ja vám to naozaj odporúčam, choďte preč, lebo potom mi nebudete skákať do reči a ja nebudem túto hanebnú vec musieť opakovať na našeho pána premiéra.

  Ale ja som veľmi rád, že mi skáčete do reči, lebo práve toto tu nezaznievalo. Zaznievalo tu veľa hocijakých hlúpostí, ale najdôležitejší fakt, že Robert Fico býva v byte, dobrovoľne býva v byte, za ktorý sa platí tržný nájom skoro 7-tisíc eur a on tam býva za 2 650, je hanebná. Lebo takýmto spôsobom berie úplatok a berie úplatok evidentne za to, aby urobil presne v krízovej situácii to, čo urobil za posledné mesiace. Ak by premiér si stál za slovami, ktoré svojho času povedal, že v prípade akéhokoľvek čo i len podozrenia svojho ministra z korupcie alebo z klientelizmu do troch minút ho odvolá, tak v momente ako týždenník Trend, myslím, že bol prvý, tesne po voľbách napísal o kauze Bašternák, v momente by ministra Kaliňáka odvolal. Napriek tomu ho viac ako šesť mesiacov vlastným telom kryje. A ja si osobne myslím, že robí to práve preto, lebo od tohto človeka za 47 mesiacov zobral viac jako 200-tisíc eur úplatok. Keď od niekoho zoberiete 6 mil. korún úplatok za to, že potom, vieš čo, Robo, keď príde isté k istému a keď mi na tie podvody náhodu niekto dojde, tak ma zakry, tak on to robí. Predsa je chlap. V mafii to tak funguje, dá sa čestné slovo, dá sa ruka, dodržíme slovo. Na toto je Robert Fico hrdý. Bohužiaľ, na toto dopláca celá Slovenská republika.

  Dnes sme na očiach celej Európskej únie. Sme predsedajúcou krajinou. V tejto situácii sa nehanbíme napísať ako predsedajúca krajina, že našou prioritou je boj proti daňovým podvodom. Boj proti daňovým podvodom. A zároveň premiér vedome dobrovoľne býva v byte, ktorý je postavený z daňových podvodov, býva v byte za nájom, ktorý je o 5-tisíc eur lacnejší, čiže znamená, že každý mesiac berie úplatok 5-tisíc eur od daňového podvodníka, a keď sa táto kauza prevalí, lebo predtým jeho polícia, jeho ľudia, jeho minister Kaliňák, jeho minister vnútra Kaliňák urobí všetko pre to, aby sa to zamietlo, tak ako sa patrí, pod koberec, keď sa to prevalí, tak nakoniec nie je schopný sa k tomu postaviť ako chlap, ale postaví sa ako mamonársky zbabelec, ktorý si potrpí na luxuse, a z bytu, v ktorom má nábytok len za milión eur - a ja sa pýtam, z akých peňazí? -, sa odmieta vysťahovať.

  Áno, nie je to za miliardu ako Janukovyč na Ukrajine. Ale je legitímna otázka, odkiaľ premiér Slovenskej republiky, ktorý v živote, v živote nezarobil legálne peniaze v takejto výške, odkiaľ má na to, aby mal zariadenie v svojom byte za milión eur? To divadielko, ktoré hral už v roku 2011, ´12 a následne, že však on sa tam ide pozrieť, či nejaké administratívne priestory by neboli na nájom a potom následne sa tam nasťahoval, bolo len divadlo.

  Rozprával som sa s dvomi ľuďmi, ktorí v tej budove robili ako stavebné práce. Robotníci sami medzi sebou mali názvoslovie jednotlivých bytov, nemali, že na druhom poschodí štrnástka, na treťom pätnástka, tam osemdesiatpäťka, ale hovorili, teraz robíme u Fica, choď k Počiatkovi, treba tam dotiahnuť omietku, napríklad. Jednoducho byty si nazývali dopredu, ešte pred tým, jako ten byt, tá opacha bola postavená, si nazývali podľa toho, kto tie byty bude vlastniť. Vedeli, že robia u Fica, vedeli, že robia u Počiatka. Robert Fico od začiatku vedel, že v tom byte bude bývať, a ja som dnes v podstate už presvedčený po tom, ako sa správa, že to nie je o tom, že on tu berie úplatok, ale v podstate to je asi omnoho horšie. On tu hrá na nás a oficiálne možno aj na účet nejakého Bašternáka niekde, aj keď to nikedy nepredložil, ale v podstate nie je to dôležité, chodí symbolická suma 2 650 eur za byt, ktorý má skoro 500 metrov štvorcových, ale v skutočnosti tento byt je Roberta Fica. Býva v svojom vlastnom byte, a preto tak strašne ťažko je mu odísť z bytu, ktorý patrí predsa jemu.

  Jednoducho to je presne syndróm diktátorov, ktorí si potrpia na luxus. Diktátorov preto, lebo len diktátor zobere opozícii právo slobodne rozprávať. Len diktátor súhlasí s chorými praktikami a chúťkami nového predsedu Národnej rady, že treba obmedziť vystúpenia opozičných poslancov, treba im zakázať chodiť v tričkách, treba im zakázať tu vytiahnuť čo i len A-štvorkový transparent alebo A-štvorkový graf, lebo, božechráň, bolo by tam náhodou niečo, čo by hovorilo v ich neprospech.

  Len diktátor sa vyjadrí o kňazovi, ktorý pred voľbami, či nie kňazovi, o biskupovi, ktorý povie, že rozkrádanie zdravotníctva spôsobuje zbytočné smrte alebo smrť tisícov ľudí, sa o ňom vyjadrí ako o nejakom druhotriednom pomocnom biskupkovi. Len diktátor sa takto vyjadruje.

  Len diktátor sa vyjadrí o učiteľoch, ktorí si uplatňujú svoje práva a snažia sa dobyť k verejnému sľubu, ktorý dal práve ten človek, ktorý si teraz sadol, pán minister školstva Čaplovič, týmto ľuďom o tom, aké budú mať platy. Keď sa títo učitelia domáhajú splnenia tohto sľubu, len diktátor môže na nich zaútočiť spôsobom, že sú to vlastne vagabundi, ktorí si tam dva mesiace váľali šunky a chodili po dovolenkách a teraz v septembri zrazu štrajkujú. Len diktátor spraví to, že najprv pred voľbami v roku 2012 zahlasuje so všetkými tu, čo sme, o tom, že sestričkám dáme vyššie platy a po voľbách sa na nich zvysoka vykašle.

  Len diktátor si z polície urobí slúžku. Len diktátor si z prokuratúry robí slúžku, len diktátor ignoruje súd a tvári sa, že sa mu nedá doručiť doručenka na Úrad vlády.

 • Reakcie z pléna.

 • Toto je správanie nášho premiéra.

 • Reakcie z pléna.

 • Vzhľadom na to, že znova mi tu niekto skáče do reči, tak si zopakujeme ten podstatný fakt, prečo tu dnes sedíme, a to je to, že Robert Fico ako premiér Slovenskej republiky, pán Hrnko znova hovorí, tak si to zrejme musíme zopakovať trikrát.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím, kľud v rokovacej sále. Pán poslanec Hrnko.

 • Pán poslanec Hrnko, máte taký príznačný hlas, ono sa to naozaj veľmi ťažko dá počúvať. Prepáčte.

  Takže keďže tu boli trikrát vyrušené, vyrušené moje vystúpenie, tak trikrát si zopakujeme podstatný fakt.

  Pán premiér Slovenskej republiky svojím konaním, že už 47. mesiac býva v byte postavenom z daňových podvodov človeka, ktorý okradol poctivých ľudí Slovenskej republiky len za jeden jediný rok o 8 mil. eur, a od tohto človeka berie mesačný úplatok skoro 5-tisíc eur za to, aby kryl následne ministra vnútra, ktorý kryje tieto podvody, robí hanbu Slovenskej republike a nie je hodný zastávať post premiéra Slovenskej republiky. To bolo prvýkrát.

  Pán premiér Robert Fico tým, že býva v byte postavenom z daňových podvodov a kryje človeka, ktorý tieto daňové podvody pácha, a tento človek poctivých, čestných ľudí platiacich dane len za jeden jediný rok okradol o 8 mil. eur a od tohto človeka už 47, mesiac berie úplatok skoro 5-tisíc eur, robí hanbu všetkým čestným ľuďom Slovenskej republiky. Druhýkrát.

  Tretíkrát. Pán premiér Robert Fico nie je hodný zastávať post premiéra Slovenskej republiky dupľom v čase, kedy predsedáme Rade Európskej únie, lebo každý mesiac, a to už 47. mesiac, berie úplatok od daňového podvodníka Ladislava Bašternáka vo výške skoro 5-tisíc eur a tento človek Ladislav Bašternák len za jeden jediný rok okradol všetkých čestných ľudí Slovenskej republiky o 8 mil. eur. Týmto Robert Fico doslova pľuje do tvári každému čestnému pracujúcemu človeku, ktorý poctivo zo svojej, aj keď malej mzdy, platí poctivé dane.

  Robert Fico dnes podľa všetkého nie je slobodný. Nie je slobodný preto, lebo je v zajatí svojho, svojej chuti po luxuse. Potrpí si na tom, že môže povedať, že býva v najväčšom byte v Bratislave, v byte, ktorý je zrejme aj najdrahšie zariadený, a nikto nevie, z akých peňazí. Potrpí si na tom, že býva na hradnom vŕšku, potrpí sa na tom, že býva na 4. poschodí tohto, tejto bytovky, ako by som to nazval, hoci stavebné povolenie bolo len na tri poschodia. Ešte aj to je ten výsmech do tvári každému čestnému človeku, ktorému naozaj záleží na rešpektovaní zákonov. Že tu niekto pošliape práva susedov, pošliape stavebný zákon, nadstaví bytovku o jedno poschodie a presne do toho, arogantne do toho bytu, do toho poschodia, ktoré arogantne je navyše postavené, navyše v rozprave so stavebným povolením, práve do toho sa nasťahujem. Takého človeka dnes máme akože výkvet.

  Ako výkvet, lebo premiér by mal byť, by mal stáť na piedestáli, by mal byť človekom, ktorý reprezentuje morálku, ktorý dokáže byť morálnou autoritou. My dnes máme za premiéra hanbu, človeka, ktorý už 47. mesiac berie úplatok od Ladislava Bašternáka, od daňového podvodníka, ktorý vo veľkom okradol ľudí, poctivých ľudí, ktorí na Slovensku platia dane.

  Robert Fico je tým, že tento podvod kryje a kryje ministra vnútra, je priamo zodpovedný za všetko, čo sa v tejto kauze stalo. Je priamo zodpovedný za to, že táto kauza nebola vyšetrená. Je priamo zodpovedný za to, že bola zametená na polícii pod koberec a Finančná správa sa voči postupu polície neodvolala.

  Ak by Robert Fico bol naozaj čestným premiérom Slovenskej republiky, ktorý by v prvom rade, a keď sa vrátim späť, lebo vtedy ste ma prerušili a som zabudol dokončiť tú myšlienku, že keď by naozaj si chcel zadosťučiniť tomu, čo má napísané na konci alebo tú príponu svojej vlastnej strany, že sociálna demokracia, tak by mal byť v prvom rade sociálne cítiaci. Lenže dnes Robert Fico, sociálny demokrat, je sociálne cítiaci len so zbohatlíkmi, zlodejmi, ktorých kryje. Vôbec mu nejde o naozaj obyčajného pracujúceho človeka. O sociálnej demokracii v prípade SMER-u - sociálna demokracia môžme len snívať.

  A dnes má veľkú pravdu či už Monika Beňová z vašich vlastných radov, alebo Boris Zala, že ste sa spreneverili sociálnej demokracii a že sa z vás stala iba oligarchická, kšeftárska strana a, bohužiaľ, vedenie len kryje zlodejov, ktorí okrádajú obyčajných ľudí. Toto nehovorím ja, toto hovoria vaši vlastní ľudia z vašich vlastných radov. Ľudia, ktorých ste vyslali za vás do Európskeho parlamentu, ktorí vás reprezentujú v Európe, a možno práve preto môžu byť trošku slobodní a nemusia sa správať jak pani Janíková, ktorá tu obdivuje Bielorusko, lebo však teda tam je to všetko, všetko v poriadku. Že, pani Janíková? A potom skáče do reči, ale keďže skočila do reči, tak si zopakujeme dnešnú poučku.

  Takže Robert Fico tým, aj druhýkrát sme skočili...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím, kľud v rokovacej sále, pani poslankyňa.

 • Tak si dvakrát zopakujem, pani Janíkovej, lebo ona sa vyjadrila, že ona obdivuje to Bielorusko, že čo nejaká diktatúra. Ale pozri sa, jaký je poriadok na tých uliciach, jaké to je úžasné, čo nejaká sloboda, načo vám je sloboda, keď teda dovolím si citovať.

  Takže pani Janíkovej teraz, dobre, dvakrát zopakujeme tú poučku.

  Robert Fico tým, že býva v byte postavenom z daňových podvodov, robí obrovskú hanbu každému čestnému, pracujúcemu človeku na Slovensku, ktorý poctivo zo svojej mzdy platí dane, lebo berie každý mesiac, a už 47. mesiac, úplatok skoro 5-tisíc eur a zrejme a evidentne preto, aby kryl tieto daňové podvody.

  Čiže ešte raz, pani Janíková, aby ste to teda zapamätali si.

  Robert Fico, tým, váš predseda vašej strany a predseda tejto vlády, tým, že berie každý mesiac úplatok skoro 5-tisíc eur od daňového podvodníka, ktorý všetkých čestných ľudí Slovenskej republiky okradol o, iba za jeden rok, o 8 mil. eur, robí hanbu a pľuje do tváre každému čestnému človeku, ktorý poctivo na Slovensku platí dane.

  Je mi veľmi ľúto, že tento podvod dnes kryjú aj ľudia, ktorí na bilbordoch mali napísané, že charakter rozhoduje. Je mi veľmi ľúto, že tento podvod dnes kryje aj Andrej Danko, ktorý pri každej jednej príležitosti nezabudne zapäť ruky a hovoriť o slušnosti, o tom, ako by sme mali byť čestní, ako by sme nemali kryť podvody, ako by sme mali bojovať proti korupcii. Je mi veľmi ľúto, že okrem týchto dvoch, Bélu Bugára a Andreja Danka, tento podvod kryjú aj ich ostatní poslanci. Že nedokážete v sebe nájsť tú integritu a pozrieť sa na to, čo ste sľubovali ľuďom pred voľbami. Áno, aj vy, pán Šebej.

 • Reakcia z pléna.

 • Šašo, dobre. Tak teraz to povieme pánovi Šebejovi.

  Čiže, pán Šebej, aby ste vedeli, váš premiér Robert Fico tým, že každý mesiac berie úplatok od Ladislava Bašternáka, daňového podvodníka, ktorý všetkých poctivých ľudí Slovenskej republiky len za jeden jediný rok okradol o 8 mil. eur, robí hanbu Slovenskej republike a pľuje do tváre každému čestnému, poctivo platiacemu človeku, poctivo platiacemu dane, už som sa zamotal, prepáčte, pľuje do tváre každému čestnému človeku, ktorý poctivo platí dane.

  Ešte raz, nech sa páči, vyrušujte, skáčte do reči, koľko chcete, zopakujem vám to aj 150-krát, mne to je jedno. Kolegovia mi doniesli vodu, upijem si, môžeme ísť aj do večera.

  Lenže ako sa hovorí, treba niekedy opakovať pravdu, aby sa dostala ľuďom pod kožu. A dnes si myslím, že vzhľadom na vašu pomoc (reakcia z pléna), hej, áno, teraz mi pán Bublavý tu zase niečo povedal, že či mám tabletku. Takže zopakujem pánovi Bublavému dnes, myslím, že už po tretíkrát.

  Váš pán premiér Robert Fico, váš predseda alebo tvoj predseda tvojej strany, ktorá sa hrdí názvom sociálna demokracia, robí hanbu Slovenskej republike práve v čase, kedy predsedáme Rade Európskej únie, lebo každý mesiac berie úplatok od daňového podvodníka, nebudem hovoriť skoro, už to je slovíčko navyše, zaokrúhlime to na 5-tisíc eur, 5-tisíc eur a týmto už 47. mesiac po prvé pácha trestný čin, po druhé robí hanbu a po tretie pľuje do tváre každému čestnému pracujúcemu človekovi, ktorý platí dane. Pľuje do tváre Robert Fico práve tým ľuďom, o ktorých práva by mal bojovať.

  Ja by som si od predsedu politickej strany s názvom sociálna demokracia, by som si predstavoval takéhoto predsedu, že to bude človek, ktorý neustále každý jeden mesiac bude bojovať za práva v prvom rade pracujúcich a čestných ľudí. A práve poviem tých, tých chudobným ľudí, ktorí žijú z ruky do úst.

  Keď sa pozrieme na konanie Roberta Fica za posledných desať rokov, je najlepšie porovnávať začiatok a koniec. Za tých desať rokov neuveriteľne zbohatli blízki priatelia Roberta Fica o miliardy eur. Ale tí ľudia, o ktorých práva mal bojovať, tí ľudia, ktorí mali mať tú dôstojnú mzdu, tak tých o dôstojný život prichystal. Za posledných sedem rokov Robert Fico zvýšil zadlženie Slovenskej republiky o viac jako 100 %. Keď si to porovnáme s Maďarskou republikou, Maďarsko, ktoré mnohí odsudzujú, tak Maďarsko svoj dlh za posledných sedem rokov dokázalo znížiť odhadom asi o 15 %. My sme zvýšili dlh, to znamená to, čo budú splácať naše deti, ich deti, čiže naše vnúčatá, sme zvýšili pod vedením Roberta Fica náš dlh o viac jako 100 %. Slovensko za posledných sedem rokov počas krízy, aj v posledných rokoch je krajina, ktorá najdramatickejšie zvyšovala verejné výdavky. Ale to zvyšovanie verejných výdavkov, bohužiaľ, tí práve ľudia, ktorých mala sociálna demokracia práva chrániť, vôbec nepocítili. Tí ľudia naďalej žijú z ruky do úst a ledva majú prácu. Lenže pár ľudí, pár zbohatlíkov, osobných priateľov Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, dramaticky zbohatlo. Títo ľudia za tých desať rokov, ich majetky vzrástli o miliardy eur, len obyčajní ľudia naďalej žijú akosi z ruky do úst. Ako je to možné?

  Toto je tá sociálna demokracia, ktorú nám Robert Fico sľuboval? Nie je to náhodou preto, lebo v takýchto situáciách, kedy by mal prísť a rozhodne vystúpiť a povedať, pán minister Kaliňák, aj keď si tykáme, aj keď sa poznáme pätnásť rokov, spáchal si zločin, ideš z kola von. Kryl si daňového podvodníka, ja som to vôbec o ňom nevedel. Ja som si naozaj myslel, že som mal to šťastie, že som našiel ten byt za tých 2-tisíc eur, aj keď stojí 7-tisíc, som si myslel, že som dieťa š.. sčaš... šťaš... šťasteny, tak? Pardon, to sa stáva. A myslel som si, že ten človek je poctivý. Momentom, ak by zistil, že to je daňový podvodník, tak mal z toho bytu odísť, ak by bol čestný. Ale vzhľadom na tú históriu, že za tých desať rokov jeho sociálnej demokracie na Slovensku zbohatli iba ľudia, ktorí sú jeho blízki priatelia, a obyčajní ľudia naďalej žijú z ruky do úst a mali sme najdramatickejší nárast nezamestnanosti počas krízy, najpomalší pokles nezamestnanosti počas krízy zo všetkých okolitých krajín, tak môžme to jedine pripísať tomu, že jednoducho niekto sa nestaral o tých chudobných, o tých, o ktorých by sa mala sociálna demokracia starať, ale staral sa o svojich blízkych priateľov, o hocijakých Bašternákov, Kaliňákov a ďalších zlodejov, ktorí vo veľkom rozkrádali to, čo patrilo nám všetkým. Čiže...

 • Reakcia z pléna.

 • Čiže pán Bublavý chce znova počuť poučku. Takže pán premiér Robert Fico, premiér Slovenskej republiky, tým, že už 47. mesiac berie úplatok 5-tisíc eur od daňového podvodníka Ladislava Bašternáka, ktorý len za jeden jediný rok podvodne okradol ľudí, poctivých ľudí Slovenskej republiky o 8 mil. eur, týmto pľuje do tváre všetkým čestným ľuďom Robert Fico a robí hanbu Slovenskej republike hlavne v čase, kedy predsedáme Rade Európskej únie.

  Pevne verím, že konkrétne o kauze Bašternák, predpokladám, že hlavne Jožo Rajtár ju rozoberie dopodrobna, prípadne Veronika Remišová, nepotrebujem dnes opakovať alebo v tejto chvíli opakovať všetky tie konkrétne kroky, ako táto kauza vlastne prišla, kde zlyhala polícia, kde zlyhal Robert Kaliňák.

  Zopakujem len to, alebo nie že zopakujem, zdôrazním to, že Robert Fico tým, že odmietol odvolať Roberta Kaliňáka za evidentné podvody, ktoré páchal s Ladislavom Bašternákom, a s tým, že nedokázal tohto ministra, skorumpovaného ministra vnútra odvolať a nedokázal sa postaviť a zadosťučiniť svojim slovám, rovnako sa stal spolupáchateľom tohto obrovského daňového podvodu a zároveň tým, že býva v tomto byte a naďalej už 47. mesiac berie úplatok 5-tisíc eur od tohto človeka, čo za tieto roky je viac ako 600-tisíc eur, a kryje tento podvod, robí hanbu Slovenskej republike, pľuje do tváre každému čestnému človeku Slovenskej republiky, ktorý platí dane, a preto nie je hodný, aby bol premiérom Slovenskej republiky. A preto podávame tento návrh na jeho odvolanie.

 • Dávam slovo spoločnému spravodajcovi, predsedovi ústavnoprávneho výboru poslancovi Róbertovi Madejovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán premiér, vážené panie poslankyne, páni poslanci, členovia vlády, vážení páni, dovoľte mi, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu skupiny poslancov vo výboroch Národnej rady.

  Predseda Národnej rady pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem mandátového a imunitného výboru, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, výboru pre európske záležitosti, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ do určeného termínu konania schôdze Národnej rady. Za gestorský výbor určil predseda Národnej rady ústavnoprávny výbor.

  Návrh skupiny poslancov prerokovali výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre sociálne veci, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre obranu a bezpečnosť, zahraničný výbor, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, výbor pre kultúru a médiá a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a ústavnoprávny výbor dňa 6. júla 2016. Uvedené výbory k návrhu skupiny poslancov neprijali uznesenie z dôvodu, že návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako gestorský rokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky 6. júla 2016. Uznesením č. 28 schválil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi, ktorá je uvedená ako parlamentná tlač 128a. Zároveň poveril mňa ako spravodajcu, aby som informoval o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predseda, prosím vás, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem.

  Ešte pred tým, ako otvorím rozpravu, o slovo požiadal predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Nech sa páči, pán premiér.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som ako predseda vlády Slovenskej republiky vystúpil, pretože návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády v praxi znamená návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde, pretože v prípade pádu premiéra odchádza celá vláda.

  Chcel by som začať konštatovaním, že som hrdý, že tu máme dnes vládnu koalíciu zloženú z troch politických subjektov, ktoré rešpektujú demokratické pravidlá hry. Som hrdý na to, že sme postavili túto koalíciu na stranách, ktoré tvrdo pracujú na svojich štruktúrach, ktoré sa snažia zakotviť v regionálnych alebo v miestnych samosprávach. Je to obrovský rozdiel oproti tomu, čo vidíme na druhej strane politického spektra. Máme tu politické novotvary založené na internete, máme tu politické strany, ktoré majú štyroch členov a nevieme nič o ich financovaní.

 • Preto chcem urobiť všetko pre to, nech už akokoľvek dlho bude trvať moja pozícia alebo pozícia tejto vládnej koalície, aby sme v týchto demokratických tradíciách a pravidlách pokračovali ďalej.

  Som hrdý na to, dámy a páni, že Slovenská republika je krajina, ktorá v slobode tlače predbehla také krajiny, ako je Nemecko, Veľká Británia, Spojené štáty alebo ostatné štáty vo V4. Aj my sme mali možnosť, dámy a páni, a aj teraz by sme mali možnosť urobiť úpravy, ako sme ich videli v iných krajinách, pokiaľ ide o verejnú televíziu, pokiaľ ide o Ústavný súd alebo iné inštitúcie, ktoré významne potom zľahčujú život vládnej koalícii. Neurobili sme to. Nedotkli sme sa napriek tomu, že sme mali aj sami väčšinu, napriek tomu, že teraz máme pohodlnú väčšinu, nedotkli sme sa demokratických pravidiel hry a ani sa nedotkneme.

  Hovorím to preto, aby som skonštatoval, že plne rešpektujeme právo opozície na podanie návrhu na vyslovenie nedôvery či už predsedovi vlády, alebo členovi vlády. To ale neznamená, že sa k takýmto návrhom nebudeme vyjadrovať a nebudeme k nim zaujímať naše jasné postoje.

  Dovoľte mi, aby som predovšetkým skonštatoval, že táto schôdza Národnej rady je úplne zbytočná. Je zbytočná preto, lebo prichádza niekoľko mesiacov po vzniku novej vlády, vlády, voči ktorej sa v tomto návrhu nepripomína a nevyčíta absolútne nič.

  Táto schôdza je, samozrejme, bezdôvodná, pretože nepreukázalo sa žiadne porušenie zákona ani v prípadoch, ktoré sa spomínajú v návrhoch na vyslovenie nedôvery, hoci tieto prípady majú dlhodobú minulosť a nemajú nič spoločné s fungovaním terajšej vládnej koalície.

  To ale nestačí skonštatovať, že táto schôdza je bezdôvodná, nepriniesla absolútne žiadne dôkazy. Nestačí povedať, že je zbytočná, je evidentný jej výsledok a je zorganizovaná pár mesiacov po tom, čo sme začali nové vládne obdobie.

  Treba dodať aj to, že ju organizujú nedôveryhodní ľudia. Ako máme veriť týmto obvineniam, ja sa, samozrejme, na nich môžem len smiať, pretože tu sa valia obvinenia na dennej báze, že máme 750 mil. s manželkou na účte, hovorím o dolároch, v Belize. Sú tu obvinenia typu, že predkladateľ mal dostať úplatok 20 mil. za rozbitie vlády, potom povedal, že to bol žart. Sú tu obvinenia, keď došiel na Generálnu prokuratúru a tvrdil, že mal človeka, ktorý chce hovoriť o korupcii. Žiadny taký človek jednoducho neexistuje.

  Teraz bez akéhokoľvek zaváhania sú tu ďalšie a ďalšie lživé obvinenia, bez dôkazov, len tak, pretože je na to konkrétny dôvod a budem hovoriť, prečo tomu tak je.

  A nejde iba o tohto predkladateľa, pretože ja musím si uvedomovať, že kto všetko vlastne reprezentuje opozíciu. Ďalší politický líder opozície utiekol pred voličmi po parlamentných voľbách, keď sa mu neušla funkcia, a dal prednosť vysokému platu v Štrasburgu a Bruseli pred tým (potlesk), aby zostal tu doma a robil normálnu opozičnú politiku. A nebudem komentovať ďalších lídrov, ktorí podpísali tento návrh na odvolanie.

  Dámy a páni, tu sú dva elementárne dôvody, prečo opozícia dnes organizuje schôdze podobného typu.

  Po prvé buduje si permanentnú imunitu. Tu sú vážne podozrenia zo spáchania rôznych trestných činov. A teraz nebudem tu konkrétne ja rozoberať veci, pretože nechcem spadnúť na úroveň pána Matoviča, ktorý bez dôkazov je rovno hneď aj prokurátor, aj sudca. Najradšej by bol aj kat, keby ešte mohol, tak nám tie hlavy tu zotne, hneď priamo tu v Národnej rade.

  Ja len skonštatujem, že viacerí predstavitelia opozície dnes čelia vážnym podozreniam zo spáchania trestnej činnosti. Ja si nedovolím povedať, že sú zločinci, ukradli, zobrali úplatok, ako to počúvame dnes tu na hodinovej báze. Robia tento cirkus, toto je totiž cirkus, preto, aby si vybudovali permanentnú politickú imunitu a domnievajú sa, že keď nedajbože niekedy Božie mlyny zamelú a tieto vážne podozrenia zo spáchania trestnej činnosti sa potvrdia, budú môcť kričať na celé Slovensko: "Vidíte, to je preto, lebo my sme najčistejší a najspravodlivejší. My sme upozorňovali a ukazovali, že toto sú tí zločinci, a nie my." Toto je veľmi nebezpečná hra. Ale my sa jednoducho takouto hrou nenecháme zastrašiť.

  A potom je tu ešte jeden dôvod, ktorý považujem za najpodstatnejší, prečo sa dnešná schôdza organizuje a koná. Dámy a páni, musíme si to priznať, že sklamanie opozície po parlamentných voľbách bolo obrovské. Už strieľalo šampanské, rezali sa prsty. Vieme, čo tam všetko bolo, nebudem radšej o tom ani hovoriť, rozdávali sa funkcie, dnes dokonca tí, čo tie funkcie akože mali dostať v orgánoch činných v trestnom konaní, kolaborujú a robia veci, ktoré nemajú obdobu. A potom prišlo vytriezvenie, pretože politické strany, ktoré mali zdravý rozum a pochopili, v čom je význam stability, v čom je význam normálnej, silnej vládnej koalície, sa rozhodli a postavili vládnu koalíciu.

  To sklamanie naďalej pokračuje, ale to sklamanie je o to hlbšie, že si uvedomujú, že neexistuje nejaká alternatívna ponuka voči tomu, čo v programovom vyhlásení vlády vládna koalícia ponúkla slovenskej verejnosti. Tak prišli a naďalej prichádzajú s filozofiou, ktorá sa nazýva politika nenávisti. Z nenávisti jednoducho urobili oficiálny politický program opozície.

  A prečo tieto schôdze majú teda byť? Vedia, že nie je možné alternovať výsledky hospodárske a sociálne, ktoré dnes vláda donáša alebo dosahuje, nejakými rozumnými protinávrhmi. Tak sa nás snažia stiahnuť za každú cenu do tejto politiky nenávisti. O tomto je, prosím vás, táto schôdza.

  Viete, čo chcú dnes? Chcú, aby sme večer vyvolali všetci pocit alebo dojem, že sme rozhádaní, tu sa bude valiť špina, špina typu, ktorú predviedol pred chvíľočkou pán poslanec Matovič, aby tá verejnosť večer bola ešte nahnevanejšia, a povedia, veď oni sú všetci úplne rovnakí. Pretože viem si predstaviť, že vyprovokujú, niečo sa povie a práve tieto šteky slovenské médiá, ktoré nezaujíma alternatívny súboj alebo programový súboj, veľmi rady budú prezentovať slovenskej verejnosti. V tomto je podstata dnešnej schôdze.

  Prosím, nenechajme sa do tejto špiny a do tejto nenávisti naviesť. Urobíme veľkú chybu. Pretože oni už nemajú čo ponúknuť.

  Viete, to sa málokomu podarí byť v opozícii pomaly 8 rokov a stať sa z neho najnedôveryhodnejší politik na Slovensku

 • Ani raz nebol za nič zodpovedný. A uvedomujú si ľudia tohto typu, že už nevedia prekonať tento odpor verejnosti voči nemu. Oni to vedia, čiže vedia, že nás musia stiahnuť k nim, aby sme všetci boli na jednej lodi, aby verejnosť potom povedala, veď je to úplne jedno, oni sú úplne rovnakí. Ale my nie sme. Opakujem ešte raz, nie sme rovnakí a ja dnes v žiadnom prípade neprijmem takto hodenú rukavicu, ako bola hodená.

  Chcem poďakovať predstaviteľom vládnej koalície za to, že sme, hoci nebola ľahká doba, vytvorili stabilnú zostavu a táto stabilná zostava, a vidíme to v celej Európe, je dnes základným predpokladom toho, aby štát fungoval.

  Nuž chce mi niekto povedať, že za prvých 6 mesiacov fungovania tejto vládnej koalície nedosahujeme dobré výsledky?

  Dámy a páni, prečo tu nekričíte o nezamestnanosti? No nemôžete, pretože nezamestnanosť ide prudko dole, sme na 9 % a všetci dobre vieme, že sme už na hranici. Dnes nám hlásia zamestnávatelia z celého Slovenska, nemáme zamestnancov. A je to čudné, pretože chodíme do regiónov, kde je 18-19-percentná nezamestnanosť. Máme konkrétne ponuky od zamestnávateľov na nekvalifikovanú prácu za 850 eur, a nevedia nájsť 20-30 ľudí v danom okrese, ktorí by nastúpili. Preto neotvárate problém nezamestnanosti, lebo viete, že nemáte čo ponúknuť.

  Neotvárate tému zamestnanosti. Máme historicky najvyššiu zamestnanosť na Slovensku od roku 1990.

  Prečo neotvárate otázku hospodárskeho rastu? No neotvárate, pretože Slovensko má jeden z najvyšších hospodárskych rastov. Sme premiantom v eurozóne a sme jedni z najlepších v Európskej únii ako takí.

  Prečo neotvárate otázku investícií? No nemôžete, no lebo len pred chvíľkou začala výstavba super investície Land Rover Jaguar. A môžem ponúknuť ďalšie, ďalšie argumenty.

  Prečo neotvárate otázky rastu reálnych miezd? No nemôžte, pretože sme v deflácii. Stále máme 0,5 % defláciu a reálne nám rastú mzdy. A takýchto ukazovateľov je tu strašne veľa.

  Prečo neútočíte na to, že vláda nerobí nič v regionálnych rozdieloch? No nemôžete, pretože sme urobili v krátkom čase 12 výjazdových rokovaní vlády. Schválili sme v súlade so zákonom 12 konkrétnych, konkrétnych projektov pre jednotlivé okresy, ktoré trpia týmito regionálnymi rozdielmi.

  Myslím si, že je veľmi falošné neustále nasadzovať vládnej koalícii aj psiu hlavu, pokiaľ ide o boj s netransparentným konaním. Nuž teda treba pripomenúť, že po rozhodnutí, ktoré bolo prijaté Radičovej vládou, a ja ho podporujem, zverejňovanie zmlúv, sme urobili ďalšie významné rozhodnutia. A to si nepamätáme, že sme prijali jeden z najvýznamnejších mechanizmov v boji proti čiernym peniazom, a to je obmedzenie hotovosti? Veď vieme, že je limit pre podnikateľa a je limit pre fyzickú osobu.

  Nepamätáme sa, že funguje elektronické trhovisko Roberta Kaliňáka, ktoré zarába neuveriteľné peniaze pre tento štát?

  Nepamätáme si, že bol prijatý zákon o ochrane oznamovateľov trestnej činnosti?

  A nepamätáme sa na to, to máte takú krátku pamäť, že bol prijatý prvý protischránkový zákon a teraz bol prijatý protischránkový zákon v takej podobe, v akej ho v Európe jednoducho ešte nikto nepozná?

  Vláda sa oficiálne prihlásila k iniciatíve Rule of Law Americkej obchodnej komory. Sústreďujeme sa na všetky tri aspekty. Tak na demokraciu, na transparentnosť legislatívneho procesu, na boj proti korupcii, samozrejme, aj na lepšiu justíciu.

  Z tohto pohľadu sa domnievam, že Slovensku sa darí, dámy a páni. Naozaj sa dnes Slovensku darí, ale o tomto vládna koalícia nechce hovoriť, á, opozícia nechce hovoriť, prepáčte, nechce hovoriť, pretože nemá, čo ponúknuť.

  Nechcem dnes vôbec ísť ďalej a zaťažovať Národnú radu Slovenskej republiky dlhými prejavmi. Rád by som povedal opozícii, že zbytočne vyrušujete vládu v robote, úplne zbytočne. Táto schôdza nemá absolútne žiadnu logiku.

  A ja navrhujem, dámy a páni, teraz po tom, čo previedol pán poslanec Matovič, nasledovnú vec. Je na vás, či ju prijmete, alebo neprijmete. Žiadny právny predpis nemôže prinútiť ani predsedu vlády, lebo taký právny predpis neexistuje, ani člena vlády a, samozrejme, o vás nehovoriac, lebo ste slobodní ľudia a môžete tu byť a nemusíte tu byť, aby sme sa nechali zatiahnuť do tejto špiny, do tejto politiky nenávisti, pretože to je cielený pokus, opakujem, cielený pokus prekryť dobré výsledky vlády a za každú cenu nás vtiahnuť do toho, do čoho nechceme ísť.

  Dávam preto návrh veľmi jednoduchý, schôdza je otvorená, bude normálne pokračovať. Nikto nebude a nemôže brániť predstaviteľom opozície, aby predkladali svoje návrhy, aby kritizovali, ale najmä aby nadávali, liali špinu, obviňovali bez akýchkoľvek dôkazov. Na toto opozícia má právo, nech sa páči, robte to. Ale ja navrhujem - bez nás. Ja preto odporúčam, ak prijmete takýto návrh (potlesk), sami vidíte, nemá to význam, nemá to význam. Ja som bol presne presvedčený o charaktere vystúpenia predkladateľa, pretože je evidentné, o čo dnes na tejto schôdzi ide. Jednoducho žiadne dôkazy, žiadne argumenty, špina, nenávisť, vtiahnuť nás všetkých do toho.

  Moje odporúčanie ste počuli. Ja v tomto okamihu požiadam členov vlády, aby sa nezúčastňovali na tejto špine a nenávisti zo strany opozície. Ak sa k tomu pridáte, páni poslanci, aj vy, budem rád, ale schôdza, samozrejme, pokračuje a môžete ďalej pokračovať v tomto štýle politiky.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána premiéra nemôžu byť faktické poznámky, nakoľko pán premiér nevystúpil v rozprave a vychádzajúc z dikcie ustanovenia § 33 ods. 1 rokovacieho poriadku právo na faktickú poznámku je právom poslanca počas rozpravy a nie kedykoľvek počas rokovania Národnej rady.

  Takže v tejto chvíli otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne prihlásili za klub SaS poslanec Jozef Rajtár, za klub SME RODINA Boris Kollár. Ďalšími prihlásenými v rozprave sú pán poslanec Baránik, Mihál, Pčolinský, Budaj, Remišová, Jurinová, poslankyňa Verešová, poslanec Poliačik.

  Nech sa páči, pán poslanec Rajtár.

 • Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán predsedajúci, rád by som požiadal o to, aby sa predseda vlády a členovia vlády zúčastnili rokovania o odvolávaní predsedu vlády Roberta Kaliňáka.

 • Reakcia z pléna.

 • Reakcie z pléna.

 • Už sú identické dvojičky, no tak si to človek zamieňa.

 • Vážený pán poslanec, ja nemám ako zabezpečiť, pretože nemôžem tu niekoho prísť a vtiahnuť do sály a držať nasilu. Vláda prejavila svoju vôľu, je na vás, či budete pokračovať, alebo nie.

 • Áno, je to veľmi netradičná vôľa a myslím si, že táto vôľa názorne ukazuje tú politickú kultúru vlády Roberta Fica. Tú politickú kultúru, ktorú sa snaží zakryť neutrálnymi slovami.

  Bola tu spomenutá premiérom sloboda médií, akýsi rebríček. Nuž bol by som rád vedel, čo si o tejto slobode médií myslia dve novinárky, ktoré boli len nedávno, čiže až po tom, ako sa takýto rebríček zostavoval, obvinené z tzv. ohovárania Roberta Kaliňáka a boli obvinené zložkou polície, ktorá sa volá Národná kriminálna agentúra, tzv. NAKA. Táto NAKA Roberta Kaliňáka, ktorý tu nesedí, lebo zbabelo odišiel, táto NAKA má vo svojom popise činnosti, ako je vyšetrovanie organizovaného zločinu, pašovania drog alebo úkladných vrážd, a táto zložka polície vyšetruje novinárky oficiálne za ohováranie. Za ohováranie. Toto je úroveň, na ktorú dostal Robert Fico a Robert Kaliňák náš štát - Slovensko.

  Je prenasledovaný prokurátor, ktorý vyšetroval Roberta Kaliňáka, aby sa vyšetrovanie tohto ministra zhatilo, aby mala vláda pokoj a aby Robert Fico sa mohol potom postaviť tuto pred rečnícky pult a povedať, veď nám nič nebolo dokázané. Nikto nič nevyšetril. Nič sa oficiálne nepotvrdilo. Áno, kvôli prenasledovaniu vyšetrujúceho prokurátora, kvôli jeho falošnému obvineniu, ktoré Generálna prokuratúra musela zrušiť, lebo bolo falošné, lebo bolo neodôvodnené, kvôli tomuto, že nás Robert Kaliňák s Robertom Ficom vyháňajú z európskeho civilizačného okruhu takýmto spôsobom, sa nič nevyšetrilo a nič nepotvrdilo.

  Prečo musí premiér Robert Fico toto všetko robiť a toto všetko kryť? Pripomeňme si tieto slová: "Budem teda hovoriť aj s inými ľuďmi bez toho, aby bolo treba za každú cenu hovoriť aj s nimi. Ja len môžem povedať, že som zabezpečil, zabezpečil som, a to tu môžem povedať, dúfam, že to nikto nepočúva, zabezpečil som na tento rok 35, na budúci rok asi 40 a tie ďalšie veci. Zabezpečil som ich vlastnou hlavou, ako tie peniaze prídu a budú normálne vykryté v strane. To, že sa pri tom motal Fedor, nemôže znamenať, že ma niekto bude držať za gule, to sa nemôže stať. Aj preto urobil som niektoré rozhodnutia vo vzťahu k týmto financiám. Som sa vymanil od Fedora a povedal som, Fedor, ja som dal do toho hlavu, nie ty si dal do toho hlavu, takže ja budem teraz o niektorých veciach rozhodovať. Napriek tomu si myslím, že musí vzniknúť nejaká paralelná finančná štruktúra, ktorá musí byť k dispozícii pre účely aj volebnej kampane a ďalších vecí."

  Spoznávate tieto slová? Tieto slová sú prapríčinou toho, prečo Robert Fico nie je slobodný, prečo je zaviazaný, a to do takej miery, že sa ani len nemôže odsťahovať z bytu daňového podvodníka.

  Týchto paralelných finančných štruktúr je dnes naozaj veľké množstvo. Tá Bašternákova finančná štruktúra naďalej aj mesiace po prevalení tejto kauzy, naďalej pokračuje. V tomto momente, v týchto dňoch Ladislav Bašternák organizuje okradnutie ľudí o ich pozemky. V týchto dňoch sa to odohráva. Nie pred rokom, pred dvoma rokmi, vo svete kešu pred štyrmi rokmi, nie pred troma mesiacmi, teraz naďalej, lebo má krytie Roberta Kaliňáka, lebo má krytie Roberta Fica, pretože títo odpálili vyšetrovacieho prokurátora a prenasledujú novinárky, ktoré písali o ich kauzách. Vďaka tomu Ladislav Bašternák okráda ľudí o ich pozemok, v týchto dňoch, teraz to prebieha. Naďalej stavia, naďalej stavia v rozpore so všetkými predpismi a zákonmi, naďalej okráda ľudí a nedivil by som sa, kebyže v tomto momente dostáva vratku DPH. Inak povedané, Ladislav Bašternák spolu s Robertom Kaliňákom držia premiéra Roberta Fica za onú citlivú časť tela.

  Strana SMER - SD nikdy nebola stranou, pozerám, že je tu jeden čestný minister, ktorý...

 • Reakcie z pléna. Zasmiatie sa rečníka.

 • Ktorý už je teraz v tomto momente inštruovaný, aby teda nečestne opustil túto sálu, ale teda aspoň dovoľte mi vzdať mu poctu za to, že sa, že sa tu ako jeden jediný, aj ak teda tomu zatlieskate (potlesk), ďakujem, zúčastnil, rozhodol zúčastniť, tak ako sa člen vlády zúčastniť takéhoto rokovania má.

  Strana SMER - SD nebola strana nikdy s čestnými cieľmi a úmyslami. Od svojho samotného počiatku to bola strana ovládaná oligarchami a založená za účelom premiestňovať peniaze od slušných ľudí k tzv. našim ľuďom, k tomu nášmu človeku, povedal by som, aj vášmu, ale všetci poslanci strany SMER okrem dvoch, troch vrát..., teraz dvoch, vrátane pred..., troch, vrátene predsedajúceho opustili sálu, pretože nedokážu počúvať fakty, ktoré sa o nich hovoria.

  Nebudem, v tomto momente už je tu iba pán predsedajúci, v tomto, a ani pán minister tu už nie je, keďže dostal inštrukcie, že má odísť, nebudem tu ani spomínať záväzky Roberta Fica, ktoré, ktoré nedodržal a nikdy ani ich neplánoval dodržať, typu diaľnica do roku 2010, typu do roku 2014 už nebudem v politike alebo odškodnenie obetí tzv. nebankoviek.

  Robert Fico nikdy neprikladal váhu, a to žiadnu váhu, svojim slovám vtedy, keď ich adresoval verejnosti, keď ich adresoval voličom, vždy to bol len trik, ktorým v danom momente chcel niekoho uchlácholiť, nalákať alebo oklamať. Jeho jediným poctivým záväzkom je, bohužiaľ, pre Slovensko, bohužiaľ, pre celú našu krajinu to, že tieto slová myslel vážne a poctivo jedine vtedy, keď ich adresoval oligarchom a jeho ľuďom, ktorých odvtedy všemožne chráni a kryje.

  Nahliadnime teraz do spisu Gorila. Citujem: "Haščák vysvetľuje Malchárkovi motívy, prečo sa PENTA angažuje v politike. Najväčším motívom je SMER, ktorý vypaľuje, ktorý vypaľuje už v opozícii, čo bude, keď sa dostane do vlády?" Bohužiaľ, sme aj to videli a vidíme to dlhodobo.

  Pokračujem v citácii: "Haščák spomína príklad, ako Fico a Flašík požadovali od Haščáka za zrušenie tlačovej konferencie o privatizácii Paraplynového cyklu províziu. Haščák vymenúva 5 akcionárov SMER-u: Juraj Široký, Vladimír Poór, Martin Glváč (Fedor Flašík), Jozef Brhel a Ivan Kiňo. Okrem Glváča a Brhela (Haščák ho ako jediného osobne nepozná) sú to všetko neschopní ľudia."

  Toľko citát zo spisu Gorila, ktorý dodnes nie je takisto vyšetrený, napriek tomu, že Robert Kaliňák sa osobne dušoval, že vyšetrený bude. Ešte aj nedávno to hovoril, že čochvíľa bude vyšetrený.

  Strana Roberta Fica vznikla ako akciovka piatich oligarchov, s ktorými spísal zmluvu o obsadení postov v štáte po voľbách. Prvotným plášťom tejto účelovej akciovky bola tretia cesta, to bol, to bola koncepcia Tony Blaira, bývalého britského premiéra, keď ako sociálny demokrat alebo laborista chcel spraviť pravicové reformy a nemohol stranu preonačiť na pravicovú, tak vyhlásil, že sú to reformy tretej cesty. Toto okopírovala strana SMER, ale neúspešne, resp. nie s takým úspechom, ako si myslela, tak následne si teda zobrala iný plášť a vyhlásili o sebe, že sú sociálni demokrati. Ale toto nikdy nebolo úprimné, nikdy nejaké presvedčenie a nijaké ideály neboli cieľom v strane SMER a Roberta Fica.

  Robert Fico sa nevzdal nikdy myšlienky, ktorú avizoval na svojich bilbordoch, a to dostať nás s holými zadkami na úroveň tretieho sveta. Robil to cez a robí to cez terorizáciu samostatne sa živiacich ľudí, cez vyššie dane, daň zo straty, dlhšie odvody a ďalšie byrokratické polená pod nohy ľudí, ktorí sa samostatne živia. Toto je v DNA samotnej strany SMER, toto je skutočne založenie, oni nie sú ani sociálni demokrati, ani tretia cesta, ani nič podobné.

  Rozdávanie peňazí slušných ľudí svojim ľuďom je hlavným cieľom existencie tejto strany, preto tá zmienka o paralelných finančných štruktúrach. Preto tá podpora Robertovi Kaliňákovi a Ladislavovi Bašternákovi, lebo toto bolo cieľom strany SMER, obohatenie seba a svojich ľudí.

  Spomeniem niektoré veci aj konkrétne, aby sa na ne nezabudlo. Obrovské stovky miliónov cez IT tendre a dopravné tendre, cez zbrojnú a policajnú techniku. Kauzy ako mýto, teplý vzduch alebo predaj SPP, kde štát si ponechal tú stratovú časť a svojim oligarchom prenechal ziskové časti. Rozkrádanie zdravotníctva, energetiky tzv. košickou skupinku SMER-u. Okradnutie živnostníkov Váhostavom, Doprastavom a firmou TSS Great cez tzv. reštrukturalizácie. Priame dotácie vybraným oligarchom ako naposledy Filovi, t. j. SCP Mondy, dotácie baní, kde živíme rumunských baníkov len preto, aby peniaze nakoniec skončili v alobale. Mimochodom, to vyšetrovanie bolo tiež zastavené, tiež je to úsilie Roberta Kaliňáka, jeho letné úsilie, vďaka ktorému tu Robert Fico teraz môže tvrdiť, že nič nebolo dokázané, nič nebolo vyšetrené. Rozkrádanie eurofondov a mnohé rozkrádačky kumulované za desiatky a stovky miliónov na úrovni VÚC a miest a obcí.

  Neprekvapuje teda, že Robert Fico zobral plnú zodpovednosť za všetko to, čo sa odkrylo v prípade Roberta Kaliňáka a Ladislava Bašternáka.

  Robert Kaliňák je hlavným čističom tejto a všetkej ďalšej kriminálnej aktivity. Robert Kaliňák a Robert Fico sú zrastení ako siamské dvojičky, ktoré sa nedajú oddeliť, jeden Robert Kaliňák kryje priamo ako minister vnútra podvody Ladislava Bašternáka a všetky ďalšie, prenasleduje ľudí, ktorí odkrývajú tieto podvody, či už sú to novinárky, či už je to vyšetrujúci prokurátor, alebo ktokoľvek ďalší, kto si dovolí, kto si dovolí naozaj vyšetrovať, kto si dovolí odhaľovať korupciu.

  No a druhý, Robert Fico, býva v byte daňového podvodníka, ako tu už bolo veľakrát spomenuté. Robert Fico odôvodňoval pobývanie v tomto byte tým, že si tam vodí alebo chce vodiť zahraničné návštevy, takže týmto by som sa ho chcel spýtať, aj keď tu nie je, tak ako tu nie je žiaden ďalší člen vlády, koľko zahraničných návštev a konkrétne koho si doviedol do tohto bytu daňového podvodníka. Lebo si myslím, že ľudia v tých daných krajinách, odkiaľ by tí ľudia pochádzali, tí politici pochádzali, boli veľmi zvedaví na to, ako ich politik ide navštíviť cudziu krajinu a príde na návštevu do bytu daňového podvodníka, do ktorého ho zavedie priamo premiér danej krajiny.

  Premiér Robert Fico nikdy do premiérskeho kresla nepatril a o to menej doň patrí dnes po otvorenom prihlásení sa k tomu najhoršiemu z repertoáru jeho spolustraníkov, k Robertovi Kaliňákovi po tom všetkom, čo bolo v posledných mesiacoch odhalené.

  Robert Fico sa rozhodol, že teraz je ten čas, nabrať terminálny kurz, nabrať terminálny kurz strán ako HZDS a SDKÚ. Takže dúfajme, že toto jeho rozhodnutie bude v konečnom dôsledku rozhodnutím následne očistiť Slovensko, následne očistiť našu krajinu od všetkého toho bahna, do ktorého nás Robert Fico spolu s Robertom Kaliňákom dotiahol.

  Ďakujem za pozornosť. A vyzývam Roberta Fica na odstúpenie a vládnu koalíciu takisto o zahlasovanie za odvolanie Roberta Fica.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami štyria poslanci, ukončujem možnosť sa prihlásiť s faktickými.

  Pán poslanec Osuský, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No, zmienil si, kolega Rajtár, politickú kultúru, pri pohľade na prázdne miesta ministrov a prázdne stoličky členov parlamentu za koalíciu ma napadá odvolávanie vlády, resp. premiérky Ivety Radičovej stranou Roberta Fica a na rozdiel od kultúry, ktorú predvádzajú oni, ona si tu tých šesť hodín nadávania a urážania odsedela.

  Dozvedel som sa, že sme strany, ktoré nemajú základňu. Treba povedať, že svorka Roberta Fica a jeho zlepenca sa dostala do parlamentu na základe presne toho istého volebného zákona, ako sa dostala strana SaS alebo Igor Matovič. To znamená, docent práva by mal chápať, ako vzniká parlament, a nemusel by mať k tomu komentáre o členskej základni, lebo voliči si vyberajú.

  Pokiaľ ide o zmienku o slobode médií, o ktorej hovoril aj kolega Rajtár, je skutočne veľkolepá, iste by o tom vedeli hovoriť redaktori SME a Denníka N, ktorí majú slobodu nedostať odpovede od svojho, z daní daňových poplatníkov plateného premiéra, čo je, samozrejme, vrcholným aktom slobody médií.

  Pokiaľ ide o to, že sa neurobí úprava Ústavného súdu, no, po veľkolepom výkone Macejkovej inštitúcie vo veci oslieho mostíka podaného inému docentovi práva doc. Gašparovičovi vo veci nevymenovania generálneho prokurátora si neviem predstaviť, ako by chcel Robert Fico ešte upraviť Ústavný súd. Smiať nad podozreniami sa môže, lebo tí, ktorí ich vyšetrujú, sú buď spolužiakmi, alebo priateľmi spolužiakov, ale každopádne vedia, ktorí sú naši ľudia, čo je rozhodujúce.

  A pokiaľ ide o súdenie bez dôkazov, ktoré tu vraj predvádza kolega Matovič, no ja si pamätám jednu pamätnú tlačovú konferenciu, kde stálo duo Kaliňák a Fico a za dva dni odsúdili Hedvigu Malinovú.

 • Pán poslanec Matovič. Takže, pán poslanec Galko.

 • Ďakujem pekne, Jozef, ja som rád, že si popísal pomerne nespočetné množstvo dôvodov, prečo by Robert Fico už nemal byť premiérom, a ja doplním ešte jeden, ktorý si nepovedal, vysoko aktuálny, prečo by mal Robert Fico odísť sám.

  Určite ste zachytili, že včera sa prevalila šokujúca informácia o tom, že mediálny poradca predsedu vlády Roberta Fica Erik Tomáš pripravoval na mediálny výstup riaditeľa resocializačného zariadenia, ktorý je podozrivý, že kryje znásilňovanie a sexuálne zneužívaných detí, ako aj iné trestné činy vo svojom zariadení, ktoré boli páchané v minulosti jeho zamestnancami. Dámy a páni, väčší dôkaz o tom, že ešte nikdy nebolo sexuálne násilie a zneužívanie detí tak blízko strany SMER, aký sme dostali včera, nám nikto ani nemohol, nikto nám nemohol ani ponúknuť. Dnes všetci vieme, prečo v minulosti nekonal ÚPSVaR, prečo nekonala polícia a prečo tie zverstvá, ktoré sa tam diali, neboli šetrené a neboli trestané. Pretože je v tom namočená strana SMER - sociálna demokracia.

  A toto popri všetkých tých dôvodoch, Jozef, ktoré si ty popísal, je megadôvod na to, aby Robert Fico sa okamžite porúčal zo svojej funkcie predsedu vlády Slovenskej republiky.

  Dámy a páni, Robert Fico má rovnako morálne pokrivený charakter ako kedysi Vladimír Mečiar a zároveň Robert Fico je nebezpečný pre Slovensko a pre občanov našej krajiny.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, ďakujem, že si spomenul vo svojom prejave aj nesplnené sľuby, a ja sa dotknem iba jedného, ktorej aj ja som tu bojoval za tento sľub v minulom volebnom období. Bojoval som za sľub vládnej strany SMER vtedy, a síce odškodnenie nebankových subjektov, ktoré, žiaľ, nemal som to ja dávať, mal to dať nejaký minister z vládnej strany SMER v rokoch 2012 - 2016. A predstavte si, že vraciame sa do roku 2006, keď to bolo ešte čerstvé, tie nebankovky, a nebyť, a budem tvrdiť stopercentne, niekoľko stotisíc hlasov týchto ľudí vo voľbách, vládna strana SMER by nám v roku 2006 nevládla, ľudia boží. V roku 2006 by nám vládna strana nevládla! Tento zákon som ja dával v minulom volebnom období, všetci samozrejme, že boli proti. A sa pýtam, takto sa dáva odpočet vládneho programu? Bolo to v programovom vyhlásení vlády v danom období, samozrejme, že rok 2016 sa nedá porovnávať s rokom 2006, mnoho ľudí už zomrelo, dedičia možno ani nevedia, že do nejakého nebankového subjektu sa dali financie, ale, žiaľ, vláda vtedy nekonala a pán Fico dal veľký sľub, ktorý, žiaľ, tiež nesplnil.

  Hanbím sa, že ani po týchto rokoch si to nevie chlapsky priznať. A, pán Fico, vy ste spomínal, že máte birmovku, ja som tiež veriaci, som kresťan katolík a bol by som veľmi rád, keď sa modlíme, že hrešíme myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Pán Fico, ako dospelý kresťan katolík, keď ste mali birmovku, nehrešte zanedbávaním dobrého. Veľmi pekne vás o to...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďalším vystupujúcim v rozprave je pán poslanec Kollár, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Skôr než sa vyjadrím k odvolávaniu premiéra Roberta Fica, by som chcel všetkých upriamiť a upozorniť, že sme platení z daní daňových poplatníkov, sme platení od ľudí, aby sme tunák ich zastupovali. A keď sa pozriem tuná na ľavú stranu, tak nevidím tu absolútne nikoho. Premiér Fico mal takú opovážlivosť, že všetkých vyzval k tomu, aby odišli.

  A ja sa pýtam, ako sa my máte teraz postaviť pred ľudí a vysvetliť im, že naozaj robíme pre nich, keď tu nikto z vládnej opozície nie je? My teraz tuná ideme odvolávať a máme sa vyjadriť k odvolávaniu premiéra Roberta Fica a mám pocit, ako keby tento prejav každého z nás, sme sa mohli na toalete postaviť a rozprávať do tej splachovacej misy, lebo tu z nich nikto nie je. To je absolútna arogancia moci! Je to veľká hanba, lebo skutočne vládna koalícia má všetky páky, má všetky páky moci v ruke, vládne, má väčšinu v parlamente, jediné, čo od nej chceme, aby tu sedela a počúvala nás. My nemáme nič iného, len slovo, aj to nám bude za chvíľku obmedzené, a jediné, čo musí urobiť, je tu počúvať. Pozrite sa, nikto tu nie je. Nikto tu nie je! Skutočne je to hrach na stenu a môžeme teraz všetci kolegovia ísť na tie toalety a hučať to do tých pisoárov.

  Pán premiér, ďakujem, že ste všetci odišli, a ja to tuná pôjdem za chvíľku aj do toho pisoáru tlmočiť!

  Včera naša strana, včera naša strana predložila tri návrhy zákonov, ktoré by mohli pomôcť občanom tejto krajiny, pomohlo by to státisícom ľudí. Čo spravili vaši poslanci? Zhodili to zo stola. Šmahom ruky to zhodili zo stola. Takto vy pomáhate ľuďom!

  Choďte medzi ľudí a spýtajte sa ich na tie vaše úspechy, ktoré ste teraz pred chvíľočkou krásne opisovali. Či to cítia tí chudáci, tam zadlžení exekúciami, či to cítia tie matky, ktoré nemajú čo dať deťom do úst, tie vaše úspechy či cítia? Ale vám privezú akurát tak, nechcem povedať, freneticky nadržané dôchodkyne, ktoré vám tam tlieskajú, presne ich vyberú, ktoré tam môžu k vám prísť, pooblizujú vás a vy máte pocit, že vás národ miluje! Ale nie je to pravda! Choďte niekedy sám niekde, kde vám niekoho nedovezú, potom uvidíte, ako vás ten národ miluje, ako tie vaše výsledky, tie vaše výsledky ako sú premietnuté pre tých obyčajných ľudí, ktorí sa nevedia vymaniť z dlžôb, z chudoby, z čertovho kolesa exekúcií, tu by ste im mali pomáhať, pán premiér!

  Takto vy fungujete, šmahom ruky zhodíte niečo, čo môže pomôcť státisícom ľuďom.

  Veľmi ma mrzí, veľmi ma mrzí, že ste sa prestali zodpovedať svojim voličom. Veľmi ma mrzí, že ste prestali dbať a pracovať pre obyčajných ľudí, naproti tomu vidíme, že sa zodpovedáte svojim priateľom, vašim ľuďom, sponzorom, oligarchom a prípadne vašim akcionárom SMER-u, toto ma veľmi mrzí.

  Ja tu nechcem teraz vyberať kauzy a vyťahovať, tunák predrečníci už povedali, ja tu nebudem opakovať, chronicky opakovať, kto, kde, čo ukradol, to tuná počúvame všetci a nás to skutočne už nezaujíma. Nebudem tu vyťahovať mená Kaliňák, Bašternák, skutočne nie. Skutočne nie.

  Ale chcem jedno povedať, že je načase, aby prišli, skutočne aby prišli do parlamentu, vôbec do politiky takí politici, ktorí sa budú zodpovedať len voči voličom, voči obyčajným ľuďom, ktorí budú v prvom rade pracovať a konať v prospech týchto ľudí, a nie v prospech oligarchie, sponzorom, kamošom a neviem ešte akým pucipajtášom.

  Toto je dôležité, pán premiér, a preto sa aj naša strana pridá k tomu, pridá k odvolávaniu vás ako premiéra Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Potvrdzujem, že aj ja sa pridám k tým, ktorí budú za odvolanie premiéra Roberta Fica.

  Hovorili sme tu o rôznych kauzách Roberta Fica a tých ľudí, ktorých kryje. Hovorili sme tu o tom, že ako fungujú a nefungujú jednotlivé zložky štátu. Hovorili sme tu o tom, že je to v podstate všetko jeden systém. Je to systém, ktorého hlavou je Robert Fico.

  Keď sme hovorili o súdoch, pripomeňme si, že to bol Robert Fico, ktorý inštaloval Štefana Harabina tam, kde dosiahol úplne ovládnutie súdnictva. Že to bol Robert Fico, ktorý si dosadil svojho spolužiaka tam, kde mu prokuratúra na tom základe robí právnu ochranku. A že je to Robert Fico, ktorý drží nad politickou vodou Roberta Kaliňáka, pretože ten ovláda políciu, ktorá má vyšetrovať všetko to, čoho sa členovia tohto systému pod vedením Roberta Fica dopúšťajú.

  Existuje názor, že organizácia, ktorej je Robert Fico hlavou, je vlastne organizovaná zločinecká skupina. Samozrejme, toto je dosť veľká opovážlivosť, to povedať, ale je namieste si prečítať, čo o tomto hovorí Trestný zákon.

  Pripomínam, že trestné právo definuje zločineckú skupinu ako organizáciu, ktorá pácha tie najťažšie trestné činy, § 129 Trestného zákona hovorí toto: "Zločineckou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovanie s cieľom spáchať jeden alebo viacej zločinov, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti," predpokladám, že toto je vám jasné, že o čo sa tu jedná, "alebo z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona."

  Je vhodné si v súvislosti s koalíciou, teda s tými, ktorí svojim voličom sľubovali pred voľbami, že nepôjdu s Robertom Ficom, a potom s nimi išli, je treba si povedať aj to, čo Trestný zákon hovorí ďalej o tom, kto je členom zločineckej skupiny. Trestný zákon hovorí: "Činnosťou pre zločineckú skupinu alebo teroristickú skupinu sa rozumie úmyselná účasť v takej skupine alebo iné úmyselné konanie na účel zachovania existencie takej skupiny, alebo spáchania trestných činov uvedených v odseku 4 takou skupinou. Podporou zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny sa rozumie úmyselné konanie spočívajúce v poskytnutí finančných alebo iných prostriedkov, služieb, súčinnosti alebo vo vytváraní iných podmienok na účel založenia alebo zachovania existencie takej skupiny, alebo spáchania trestných činov uvedených v odseku 4 alebo 5 touto skupinou."

  V tejto súvislosti je vhodné si pripomenúť, prečo sme tu. Sme tu preto, lebo odvolávame Roberta Fica ako hlavy organizácie, ktorá keby bola vyšetrovaná nezávislou políciou, musela by jednoznačne byť označená za zločineckú skupinu.

  Každý vie, kto sa zaujíma o politiku, že dôvod, pre ktorý k takýmto obvineniam nikdy nedôjde za vlády Roberta Fica, je ten, že Robert Fico kontroluje úplne každú súčasť politického a verejného života našej spoločnosti. Kontroluje každé ministerstvo, kontroluje každý úrad, kontroluje televízie, preto je smiešne, keď Robert Fico hovorí o tom, že ako my tu máme slobodu a že si môžme robiť všetko, čo chceme. Samozrejme, môžeme to tvrdiť, niektorí z nás, že si môžme dovoliť robiť všetko, čo chceme, ale realita je iná. Realita je tá, že nám vládne organizovaná zločinecká skupina, ktorá má všetko pokryté tak, aby sme my v reále s tým nemohli nič urobiť.

  Povedzme si na záver, čo je vlastne pridanou hodnotou Roberta Fica v tejto organizovanej zločineckej skupine? Je to presne to, čo tu predviedol dnes ráno v Národnej rade, je to schopnosť klamať bez mihnutia oka, zavádzať a tváriť sa pritom úplne bohorovne. To je jediné, čo Robert Fico robí pre túto krajinu. Odvolajme Roberta Fica.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Mihál nie je v sále, stráca poradie. Pán poslanec Pčolinský nie je v sále, stráca poradie.

  Pán poslanec Budaj.

 • Ďakujem pekne. Dámy a páni, mimoriadne schôdze, teraz prebieha prvá z nich, sa zvolávajú vždy v mimoriadnych situáciách. Nie je to bežný nástroj parlamentu. V tomto prípade bola mimoriadna schôdza zvolaná naozaj namieste. Opozícia si plnila svoju úlohu, kontrolovala, reagovala na podnety a v tomto prípade reagovala na závažné podozrenia.

  Tie podozrenia sa týkali toho, že najviditeľnejšia tvár slovenskej politiky, ktorá nás reprezentuje počas tohoto polroka, kedy vedieme Európsku úniu, má problém, pretože býva v dome, ktorý, dajme už bokom, ako bol postavený, ale jeho nájomcom je človek, ktorý sa spája s podozreniami z kriminálnej činnosti. Všade inde vo svete by premiér veľmi rýchle reagoval a proste takýto podnájom by ukončil.

  Tu sa ale ukázali nové a nové skutočnosti. Počas celého leta vychádzalo na povrch, že spomínaný Bašternák je veľmi blízky spojenec, priateľ alebo v istom zmysle komplic pri najrôznejších veciach podnikania, často porušovania bežných predpisov vrátane tých dopravných, ktoré smerujú k tomu, že je, ako ho nazvali, človekom súčasnej vlády. Čoraz viac sa ukazovalo podozrení, že ide o zakrývanie kriminálnej činnosti, pretože jeho vyšetrovanie bolo prerušené v kontexte, ktorý je možné chápať ako politický.

  Preto si myslím, že aj premiér Fico napokon dal za pravdu týmto podozreniam a prednedávnom ohlásil, že sa zo spomínaného komplexu odsťahuje. Priznám sa, že to som očakával, že bude prvé, čo povie opozícii, pretože mimoriadna schôdza je naozaj na to, že ak je dôvodná situácia, ako som povedal, tou situáciou je spojenie dvoch vrcholných činiteľov s kauzou Bašternák, a v parlamente sa koná mimoriadna schôdza, koalícia a politici by ju nemali obštruovať, ako to koalícia urobila pred letom a vyhnala tak opozičných politikov do ulíc, čo, myslím, teda iba oľutovala, nemala by teda ich obštruovať, ale mala by ich vskutku využiť na to, na čo sa čaká. Čiže prísť a vysvetliť vec, vysvetliť problém, na ktorý sa poukazuje, vysvetliť ho argumentami, ktoré jednoducho tú kritiku umlčia, vyvrátia alebo akýmsi spôsobom ukončia.

  Preto som čakal, že keď premiér vystúpi, bude sa zaoberať aj kauzou Bašternák, kvôli ktorej obe mimoriadne schôdze sú. On to však nevyužil, neurobil. Opakujem znovu. Premiér Robert Fico tu síce vystupoval ako vodca svojej strany, a keď zavelil, tak všetci poslanci sa zdvihli a začali ignorovať rokovanie. Ale on nie je vodca SMER-u ani vodca nejakej skupiny dépeháčkarských podvodníkov, teda pevne dúfam, premiér Fico je premiérom Slovenskej republiky a v tejto chvíli republiky, ktorá predsedá, predsedá Rade Európskej únie. Je to politik, ktorý si nemôže dovoliť ani najmenšie podozre..., á, nemôže si dovoliť, aby sa s jeho osobou, s jeho bývaním, s jeho stykmi, s jeho kontaktami spájali akékoľvek podozrenia, ktoré by šmahom ruky nedokázal odmietnuť a vysvetliť. Nevyužil to a zostali sme znovu stáť v úžase.

  Ja sa priznám, že som už druhýkrát takto prekvapený za pomerne krátky čas, lebo to, že koalícia zhadzuje aj dobré návrhy opozície zo stola, sa, bohužiaľ, na Slovensku stalo nepeknou tradíciou, ale to, že koalícia nedokázala pred letnou prestávkou podporiť zrušenie amnestií, Mečiarových amnestií, zvaných tiež samoamnestie, to ma prvýkrát šokovalo. Prečo, preboha, aké ohľady teraz? 20 rokov po smrti Róberta Remiáša, ktoré sa práve v ten deň napĺňali, prečo, preboha, kto má strach, komu vlastne slúži to, že Slovenská republika ako právny štát má takúto krvavú škvrnu na svojej košeli? Komu to slúži? Verejnosti? Slovenskej republike? Právnemu štátu? Že tu máme precedens, že politik, ktorý bol v podozrení, že z jeho vôle sa tajná služba zaplietla do únosu a že potom bola zapletená aj do vraždy svedka únosu, že tento politik mohol vyhlásiť amnestie, ani po 20 rokoch ich nechce SMER, ktorý tvrdí, že nestojí v bahne mečiarovských oligarchov, nechce ich zrušiť. Čo si o tom máme myslieť my, čo si o tom má myslieť verejnosť?

  No ale poďme späť ku kauze pána Bašternáka, ktorý je, ktorý je príčinou týchto dvoch mimoriadnych schôdzí. Všetko, čo sme o tejto kauze dokázali povedať a klásť otázky, sme vskutku počas leta položili. A ja som sa zúčastnil viacerých stretnutí s občanmi po Slovensku, ktoré konala opozícia preto, že mimoriadne schôdze v Národnej rade boli obštruované. A teraz, ako vidíme, sú obštruované tým, že teraz skoro všetci koaliční poslanci vyšli zo sály a odmietajú odpovedať na kladené otázky a takisto premiér, ktorého sa táto schôdza týka. Je to nie dobrá cesta.

  Tadiaľto, vážení kolegovia zo SMER-u a z koalície, politika demokratického a európskeho Slovenska nevedie. Tadiaľto môže viesť smer na východ, smer k politike autokratických vládcov, smer k politike neustáleho revanšu a pomsty, zabíjania, odstreľovania politikov, aký vidíme, vidíme na východ od nás. Tu sme a chceme zostať v Európe a v európskej politike tak, ako tu už bol spomínaný príklad Ivety Radičovej, politik musí zniesť aj kritiku. A ak má tie odpovede, mal by voči tej kritike tie odpovede ponúknuť.

  Po už spomínanom hlasovaní o Mečiarových samoamnestiách je toto druhá veľká prehra celej vládnokoaličnej zostavy. Oni si myslia, že vyhrali. Že sa vysmiali tomu, že opozícia nemá dosť tlačítok. Ale, vážení, žiaden tlačítkový valec ešte pravdu nezmenil. Ani ju nezastavil. Mečiar tiež mal tlačítka a tiež vyhadzoval poslancov z parlamentu. A dneska je on vyhodený na smetisku dejín. Áno, bol to človek, ktorý bol spojený so vznikom Slovenskej republiky a bolo by namieste, aby sa mu mnohé, mnohé činy, ktoré v tomto zmysle vykonal, pripočítali k dobru. Ale prekročenie zákona, zamotanie sa do únosu, ktorý súvisel s vraždou, to sú veci, ktoré sa nedajú rozchodiť, ktoré sa dajú len vyšetriť.

  Otázka dnes znie: Je vládna koalícia naozaj nútená, aby sa vyhýbala odpovediam na otázky, ktoré kladie opozícia? Je nútená utiecť z mimoriadnej schôdze? Najprv ju obštruovať, potom utekať a potom chystať náhubkové opatrenia, aby už tie otázky, preboha, nezneli? Je to potrebné? Alebo priznajme si, že opozícia išla so svojou kritikou razantne, ale v rámci zákona, vážení. Aj protesty, ktoré boli po Slovensku, boli protesty, ktoré neprekročili v ničom právny rámec Slovenskej republiky. Boli to úplne legitímne výkriky, pobúrenia nad tým, že nám nedovolíte klásť otázky v parlamente. A ak teda tá mimoriadna schôdza, už nieto východiska, tak pred tými otázkami vyjdete zo sály.

  Je to zápas o slovenskú politickú kultúru. Pán Bašternák je v tom iba bezvýznamná figúrka a zrejme biely kôň, alebo ako sa tomu hovorí, nevieme, pretože vyšetrovanie stále, stále nebolo. Ale Bašternák-Nebašternák, ten Slovenskú republiku, chvalabohu, počas nášho predsedníctva nezastupuje na najvyšších fóram európskych politikov. Pán premiér, zastupujete nás vy. Jasné je, a vy to viete rovnako ako my všetci, že máte dosť hlasov, že tieto schôdze neskončia ani odchodom vás, ani pádom vlády, ako ste tu strašili. Tieto schôdze boli len možnosťou, aby ste povedali tie argumenty, ktorými odmietnete kritiku opozície. Kľudne ste mohli poukázať, ak opozícia niekde prekročila zákony pri svojej kritike. Mohli ste poukázať a vysvetliť, prečo si neprajete, aby v budúcnosti sa to, čo má odznieť v parlamente, odohrávalo pred vaším bytom. Ja som čakal práve takéto slová. Slová o tom, že dokážete aj vyhodiť spiatočku, medzi nami tie reči o stavaní svojho vlastného domu, tam je naozaj vládna vila a srdečne odporúčam, aby sa tento stav nie kvôli opozícii, nie kvôli tomu, či tam budú demonštrácie, alebo nebudú, ale kvôli renomé Slovenskej republiky, aby sa tento stav nepreťahoval. Pretože ak vy sami uznávate, že je neúnosné, aby vaša adresa bola na tejto zlej adrese, tak, prosím vás, prečo to máte ťahať dva roky, to nie je len vaša osobná otázka, preto sa stavajú pre premiérov premiérske vily a my na Slovensku takéto bývanie pre slovenského premiéra máme tiež. Nie ste odkázaný na to, aby ste boli nájomníkom pána Bašternáka.

  Na záver hádam znovu o politickej kultúre. Slovenský parlamentarizmus zažíva zase jednu zo svojich kríz. Zdá sa, že inak sa to učiť nedá a asi sa na to ani netreba, nad tým nejak veľmi nariekať. Skúšame, skúšame si vládnuť sami od roku 1993. Raz nám to ide hladšie, raz nám to ide ťažšie. Toto považujem, toto obdobie, za dosť ťažké obdobie slovenského parlamentarizmu. Vládna koalícia sa zostavila, ale začala byť kŕčovitá, neznášala, neznášala nieže kritiku, ale ani vôbec pripomínanie toho, že časť vládnej koalície pred voľbami nesľúbila voličom, že pôjde zosnovať vládu s Robertom Ficom. Toto vytvorilo a jednoducho dosť nervóznu atmosféru, podráždenú, kde práve títo politici, ktorí sa cítili už samotným vyslovením akéhokoľvek hodnotenia osobne napadnutí. Nie je tomu tak. Aj v tomto prípade mala opozícia plné právo, a nikto to nemôže spochybniť, hodnotiť, hodnotiť rozhodnutie SMK, pardon, hodnotiť rozhodnutie MOST-u a rozhodnutie SIET-e vytvoriť vládu Roberta Fica. O to viac, keď vznikla prvá kauza alebo prvé kauzy, o to viac, keď sa ukázalo, že tieto kedysi pevne v demokratickom šíku stojacie strany dneska hlasujú aj proti návrhom, ktoré samy predkladali do snemovne a že dokonca veľká časť ich poslancov nezahlasovala ani za zrušenie odióznych Mečiarových amnestií, ktoré sú už roky skúšobným kameňom demokratičnosti alebo mečiarizmu na Slovensku. Tento jeden skúšobný kameň nová koalícia premeškala, nebola schopná ho zložiť a teraz je tu druhý skúšobný kameň.

  No, božemôj, no sú mimoriadne schôdze, na ktorých ani Matovič si nemyslí, že odvolá Roberta Fica. Nikto z opozičných politikov si to nemyslí. Každý vie na Slovensku, verím, že aj drvivá väčšina voličov, že opozícia v tomto štáte, kde nie je možné robiť vyšetrovacie výbory ako jednom iba z dvoch štátov Európskej únie a na kontinente iba jediný sme takýto štát. V tomto štáte, kde parlamentný poslanec nemá právo robiť poslanecký prieskum, že v tomto štáte má opozícia naozaj holé ruce. Že má v rukách zatiaľ iba možnosť zvolať mimoriadnu schôdzu a na nej tematizovať problém, na ktorý chce upozorniť. Má naozaj možnosť iba klásť otázky a čakať odpovede. To je tá druhá skúška, toto sú prvé mimoriadne schôdze v tomto volebnom období, na ktorých sa ukazuje, že tá druhá skúška po amnestiách, druhá demokratická skúška vládnej koalícii nejde. Utiekla zo sály, obštruovala a teraz náhubkový rokovací poriadok.

  Vážení, ak by ste ho v tomto znení prijali, to bude tretí krok, ktorý ale povedie naozaj už potom jednoznačne Slovensko smerom preč z Európskej únie. Vy de facto robíte kroky, akoby ste vystupovali z tej európskej politickej kultúry už skôr, než tu prebehne nejaké faktické vystúpenie. Pretože umlčať opozíciu by bolo naozaj vzdanie sa vízie, že Slovensko bude európskym.

  Samozrejme, znovu na záver poviem to, čo hovorí väčšina z opozičných politikov. Pán Fico, povedzte svoje argumenty, buďte na schôdzi, ktorá sa vás týka, to isté hovorím pánovi Kaliňákovi, vyvráťte tie argumenty s pokojom a naozaj s argumentačnou silou. Ak ich neviete vyvrátiť alebo by, nedajboh, boli oprávnené, tak potom je jedinou cestou naozaj konať a zobrať osobnú zodpovednosť. Dovtedy vytvárate na Slovensku pochybnosti, či vysokí ústavní činitelia sú, alebo nie sú zapletení do pochybných vzťahov, či bývajú, alebo nebývajú na adresách daňových podvodníkov alebo manipulátorov, či minister vnútra koná, alebo nekoná v prospech spravodlivosti. Toto pochybovanie Slovensko ničí, ničí jeho renomé a strháva nás tam, dozadu, kde sme si mysleli po roku ´98, a myslel si to vtedy aj Robert Fico, ktorý bol kritikom Vladimíra Mečiara, že z týchto čias ohrozenia smerovania, európskeho smerovania Slovenska sme už vyviazli.

  Nevracajte nás do mečiarizmu, napokon nie je to ani možné, dnešné Slovensko, dnešní voliči, dnešné moderné možnosti komunikácie neumožňujú vrátiť čas späť, ľudia si nájdu svoju pravdu. A že či v parlamente sedíte, alebo nesedíte, či nám nakoniec nejaké náhubkové zákony dáte, alebo nedáte, na tom nič nezmení. Stále bude platiť stará známa pravda, že ten, kto sa pokúša zopakovať tragédiu, urobí iba frašku.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Končím možnosť nahlásiť sa s faktickými poznámkami. Na vystúpenie pána poslanca sú tri faktické poznámky.

  Nech sa páči, pán poslanec Osuský.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Áno, kolega Budaj zažil všeličo, a ak teda hovoril o tom, v akej sále to prednášame, aké sú naše možnosti, tak ja len znova musím povedať, že je zvláštne, že svojho premiéra nebráni jeho vlastná strana a nebránia ho ani jeho koaliční partneri. My sme neodišli, keď strana SMER odvolávala Ivetu Radičovú, a vystupovali sme na jej obranu.

  Musím povedať, že je smutné a prekvapujúce, že pri kritickom vystúpení sa okrem pokrikov z úst, povedal by som jemne, jednoduchších poslancov vládnucej strany ozve výkrik "šašov" z úst môjho nepochybne vzdelaného a rozhľadeného kolegu Františka Šebeja, ktorým akýmsi zvláštnym spôsobom skĺzava na úroveň toho, o čom tu hovoríme.

  A musím povedať, že to, že nehlasuje, nechcem povedať, tá lepšia, ale tá kedysi iná časť dnešnej vládnucej koalície za zrušenie mečiarových amnestií, za ktoré hlasovala predtým, že dokonca nezahlasuje ani za zákon o protiústavnom odnímaní občianstva, je len ukážkou, ako rýchlo v priebehu mesiacov sa dajú opustiť akési hodnoty, akýsi charakter a skĺznuť do čistého bahna.

 • Pán kolega Budaj, ďakujem za veľmi pekný, myslím si, že zatiaľ si najvyššie postavil latku váš prejav. A možno tak trošku osobne poviem, že chcel by som sa naučiť rozprávať tak ako vy. Že aby takéto vystúpenia mali tú šírku, hĺbku, akú dokážete tým vystúpeniam dať vy, a obdivujem vás, že vy pri tom vašom vystúpení naozaj ani ten papier nepoužívate ako tu jeden pán - predseda Národnej rady.

  Každopádne, keď ste povedali, že ste vyzvali pána premiéra, aby sa odsťahoval z tohto bytu, že nie je odkázaný na to, aby býval v byte daňového podvodníka, zdieľam tento váš názor a hlavne tam nejde možno ani v jeho prípade o to, či je odkázaný, alebo nie, ale ako premiér Slovenskej republiky a dupľom v čase, kedy predsedáme Rade Európskej únie, je naším reprezentantom a on, keď takýmto spôsobom legitimizuje daňové podvody, arogantne legitimizuje daňové podvody, tak nielen teda že pľuje do očí všetkým čestným ľuďom, ktorí platia dane tu na Slovensku, ale robí nám veľkú, veľkú hanbu v rámci celej Európskej únie.

  Samozrejme, že tí partneri, ktorí prišli sa povoziť na loďke, mu to do očí nepovedia, lebo, bohužiaľ, žijeme v dobe takej falošnej kolegiality aj v rámci týchto najvyšších vzťahov v rámci Európskej únie, ale určite títo ľudia majú dostatok informácií od svojich ľudí a vedia, že ak by im Robert Fico nejakým spôsobom, ich lákal do svojho reprezentovaného bytu na nejakú súkromnú večeru, tak ani náznakom by do toho bytu neišli, lebo jednoducho považujú ho za mafiánsky byt, do ktorého sa nepatrí chodiť na návštevy a duplom nie bývať ako premiér.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pán poslanec Eugen Jurzyca.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Budaj, zhodou okolností mi vychádza moja faktická na vás, ale mohol som ju uviesť pri komkoľvek, ide mi o to, aby odznelo v niektorom vystúpení v rozprave aj pár slov o tom, ako sa pán premiér chválil, že znižujú rozdiely medzi bohatými a chudobnými regiónmi.

  Podľa štatistiky sa tie rozdiely za takmer 10 rokov, kedy je Robert Fico pri moci, neznížili a neznížili sa podľa môjho názoru aj preto, lebo za svoje výsledky označuje výjazdové rokovania vlády. No ukazuje sa, že veľmi nepomáhajú. A tiež si myslím, že je to preto, lebo neprináša dobré riešenia. Dobré riešenia, ktoré by sa dali odvodiť od dobrých analýz. Tie analýzy musia povedať, prečo vlastne zaostávajú tie regióny. Je to preto, lebo tam je nedostatok infraštruktúry, alebo preto, že máme zlý systém financovania samospráv a tak ďalej a tak ďalej. Takéto analýzy nemajú.

  Odcitujem vám, aké analýzy sú v akčných plánoch rozvoja zaostalých regiónov: "Okres Sabinov má rozlohu 545-tisíc kilometrov štvorcových. Vzhľadom k rozlohe patrí medzi menšie okresy. Leží na východnom Slovensku. Sídla aj hospodárstvo okresu sú sústredené hlavne v Spišsko-šarišskom medzihorí, ktoré z juhu lemuje Bachureň a Šarišská vrchovina, zo severu pohorie Čergov. Osou územia je rieka Torysa, do ktorej sa vlieva niekoľko malých prítokov. Okres Sabinov susedí s okresom Prešov, v ktorom sa nachádza tretie najväčšie mesto na Slovensku, krajské mesto Prešov, a s ktorým má najdlhšiu hranicu..."

 • Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.

 • Do rozpravy je prihlásená pani poslankyňa Remišová Veronika. Nie je v sále, stráca poradie. Pani poslankyňa Erika Jurinová, nie je v sále, pokiaľ vidím, stráca poradie. Pani poslankyňa Anna Verešová, takisto nie je v sále. Pán poslanec Martin Poliačik, takisto stráca poradie.

  Poprosím, pán poslanec Karol Galek.

 • Tak to bolo naozaj rýchle. Vážené dámy, vážení páni, pán predseda, pán Fico, bohužiaľ, v neprítomnosti, takisto v neprítomnosti páni poslanci za stranu SMER, je to zvláštny pohľad teraz takto hľadieť do lavíc nášho parlamentu, niečo také zažívam, keď predkladám vlastné zákony, ktoré sa týkajú energetiky, dneska ale teda nerokujeme o energetike, ale o odvolávaní nášho premiéra a je veľmi paradoxné, že okrem opozičných poslancov tu nikto nesedí. Dokonca aj pán premiér Fico zbabelo zdupkal. Ja by som možno ešte raz z tohto miesta poďakoval pánovi Dankovi, ktorý keď mal vystúpenie k programovému vyhláseniu vlády, síce veľmi kritické, častokrát veľmi osobné, ale zniesol tú kritiku a sedel tu medzi nami a celý čas počúval všetky faktické poznámky. Toto, bohužiaľ, pán premiér evidentne nedokáže.

  Mám tu napísaný, mám tu napísaný taký krátky prejav. Chcel by som začať jednou citáciou, ktorú som myslel, že už niekto predo mnou spomenie, koniec koncov je tu aj v zdôvodnení na zvolanie dnešnej schôdze. Táto citácia hovorí: "Do troch sekúnd budem konať a odvolám ministra aj pre podozrenie z korupcie." Asi veľmi dobre viete, komu tieto slová patria. Tento výrok, pán Fico, ak ma počujete niekde vzadu alebo niekde v nejakom kabinete, ste povedali po vymenovaní do funkcie v roku 2006. Áno, je to už odvtedy 10 rokov, ale naozaj nevidím najmenší dôvod na to, aby ste odvtedy v tejto veci menili rétoriku. Verím tomu, že korupcia sa odvtedy vo vašich očiach nestala žiadnym legálnym nástrojom na dosahovanie ziskov. Preto nevidím dôvod na to, aby ste vy dneska kryli kauzu Bašternák.

  Taktiež v programovom vyhlásení vlády ste hovorili o tom, že ide o vládu kontinuity, a preto vychádzam z toho, že si kontinuálne stojíte aj za tým, čo ste v minulosti povedali. Samozrejme, niektoré výroky, ako ubezpečenie, že v roku 2014 už v politike nebudete, či vaše presvedčenie, že aj vrece zemiakov porazí pána Kotlebu, nemajú takú váhu ako verejný prísľub z roku 2006. Avšak tiež mnoho dokazujú.

  Som veľmi rád, že viacero našich koaličných poslancov prišlo do sály, ešte tu máme nejakú rozpravu, ja si myslím, že aj tí poslanci po mne niektorí prídu a budú vystupovať, ale teda vítajte.

  Nechcem teraz útočiť na pána premiéra kvôli tomu, že by nevedel dodržať slovo, či viniť ho z toho, že s nárastom extrémistických nálad v spoločnosti má hlavnú úlohu práve on. Skôr by som chcel poukázať na to, že aj on je len človek. Ako dokazujú jeho predošlé dva výroky, aj u nás platí, že mýliť sa je ľudské a tiež že niektoré veci sa jednoducho redvídať nedajú. Dodržať prísľub o konaní vo veci korupcie, a to hneď v zárodku, sa však dodržať dá a podľa mňa aj musí. Obzvlášť v tak závažnom prípade, ako je kauza Bašternák.

  Na druhej strane, pán premiér, patrí vám aj vďaka. Vďaka nedodržanému sľubu o konaní vo veci podozrenia z korupcie sme sa mohli dozvedieť o ďalších detailoch tohto minimálne pre mňa obludného prípadu. A nielen my, ale aj verejnosť na námestiach. Celé leto sme ťahali protestné akcie, na ktorých sa zúčastňovali stovky, niekedy tisíce ľudí a dozvedali sa stále nové a nové fakty z tejto kauzy.

  Pán Fico, čím dlhšie nechávate vyhniť túto kauzu, tým viacej lámete krehké nohy, na ktorých stojí vaša vláda. Dôkazom tohto je aj dnešné rokovanie. Teraz si pomôžem iným citátom. Nie vaším, tento, dúfam, nemusím priraďovať: "Čiaže je to smola, čia? Vaša, vaša."

  A smolu máte ešte jednu, teda aspoň dúfam. Vo vláde máte partnerov, u ktorých charakter rozhoduje. Bohužiaľ, ale pán Béla Bugár tu teraz neni, ale tiež verím, že tieto slová počúva. Preto verím, že pán Bugár vás dnes nepodporí, pretože nemôže. Pomôžem si jeho vystúpením v rozprave zo dňa 9. 11. 2014, kedy sa vás taktiež opozícia pokúšala odvolať, konkrétne kvôli kauze CT. Budem citovať: "Vážená pani podpredsedníčka, vážení páni ministri, milí kolegovia, už ste mohli počuť viackrát odo mňa, že ja som 25 rokov v politike a ešte sa mi nestalo, aby som o jednej v noci ako prvý písomne prihlásený vystupoval. Konečne som sa aj toho dožil. Samozrejme, ale poďme k veci. Už týždeň verejnosťou otriasa škandál, na ktorý, samozrejme, upozornili médiá, ako to je vo zvyku. Po nečinnosti teda zodpovedných prišla novinárka, ktorá odhalila jeden konkrétny prípad, ale jeho obrovské rozmery spôsobili priam zemetrasenie. Premiér tak nemal inú možnosť, musel konať. Totiž v roku 2006, keď sa stal premiérom vlády, dal verejný prísľub, citujem: "Do troch sekúnd budem konať a odvolám ministra aj pri podozrení z korupcie." A je pravdou, že to urobili a museli by to urobiť kolegyne a kolegovia aj vtedy, ak by niektoré opozičné strany nerobili každý deň tlačovku k danej téme. A musel by to urobiť aj vtedy, keby sme sa nepredbiehali pred kamerami, kto bude dávať bombastickejšie návrhy alebo čísla, alebo upozornenia. To je totiž minimum, čo musel urobiť." Koniec citátu. Toto boli slová pána Bugára. Pána Bugára, ktorého si ctím ako skúseného politika, aj ako človeka a som presvedčený, že tak ako vyzdvihol vaše konanie v kauze CT a odvolanie pani Zvolenskej z postu ministerky zdravotníctva, tak aj dnes odsúdi vaše nekonanie v kauze Bašternák. Kauzy, v ktorej je pán Kaliňák namočený až po uši a s ním evidentne aj ďalší vaši politickí kolegovia zo strany SMER, prokurátori a ako obyvateľ bytu v komplexe Bonaparte aj vy sám. Kauza Bašternák je však omnoho väčšou, ako bolo piešťanské CT, a preto verím, že k pánovi Bašternákovi, pardon, k pánovi Bugárovi sa pridajú aj ďalší charakterní poslanci za stranu MOST - HÍD, pán Tibor Bastrnák, pán Gabriel Csicsai, pán Gábor Gál, pán Elemér Jakab, pán Peter Kresák, pani Edita Pfundtner, pani Irén Sárközy, pán František Šebej, pán Vörös Péter.

  A čo poslanci za stranu SNS? Pani Antošová Eva, pán Radovan Baláž, pán Tibor Bernaťák, aj vy, pán Andrej Danko, pán Karol Farkašovský, pán Anton Hrnko, pán Tibor Jančula, pán Stanislav Kmec, pani Magdaléna Kuciaňová, pán Peter Pamula, pán Jaroslav Paška, pán Jaroslav Ridoško, pani Eva Smolíková, pán Dušan Tittel, pán Štefan Zelník.

  A čo poslanci, ktorí sa dostali do parlamentu za stranu SMER? Pán Eduard Adamčík, pani Alena Bašistová, Katka Cséfalvayová, pán Martin Fedor, pán Andrej Hrnčiar, pán Igor Janckulík, pán Radoslav Procházka.

  Vy ste síce "charakter" ako pán Bugár na plagátoch nemali, no verím, že ho máte aspoň v sebe a vstupom do koalície so SMER-om ste ho nestratili.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Na vystúpenie pána poslanca jedna faktická poznámka. Uzatváram možnosť s faktickými poznámkami.

  Poprosím, ešte skôr, než zapojíme pána poslanca, aby sme privítali našich slovenských krajanov z chorvátskeho Jelisavca, Markovca, Osijeka a Našíc.

 • Ďakujem.

  Poprosím, pán poslanec Ľubomír Galko.

 • Ďakujem pekne. Pár poznámok, Karol. Na začiatok by som chcel upozorniť, že je naozaj úsmevné, akým spôsobom funguje aj v tejto miestnosti tlak verejnosti, pretože keď sa zjavila naša chorvátska návšteva na balkóne, tak aj poslanci vládnej koalície začali húfne prichádzať naspäť do tejto sály. Čiže predsa niečo na nich funguje a začali si plniť svoje pracovné povinnosti.

  A teraz k tvojmu vystúpeniu. Karol, možno je dobré, že si takto vymenoval určitých poslancov, že si si vytypoval z každej strany z vládneho zlepenca niektorých konkrétne. Ja som videl, že trebárs kolegyni pani Pfundtner to dosť vadilo, tam rozhadzovala hore rukami, keď si ju menoval. Asi je to správne. Asi je správne takto pred kamerami pomenovávať priamo menami tých ľudí, ktorí nie sú možno navonok takí známi, ale svojím konaním sa plne podpisujú pod tým, do akého stavu, do akého morálneho marazmu sa Slovenská republika dostala.

  Chcel by som ťa len opraviť, lebo ty si hovoril o niektorých piatich poslancoch tam, alebo štyroch, že sú zo SMER-u. To nie sú zo SMER-u. To sú oportunisti, ktorí kandidovali za stranu SIEŤ, teraz sú v strane MOST - HÍD. Hej, čiže to len taká malá oprava, tí poslanci, o ktorých si hovoril tam, o pani Cséfalvayovej a pánovi Adamčíkovi a pánovi Fedorovi, ten bol v nejakých štyroch alebo piatich stranách už, takže aby sme tým smerákom zase neubližovali.

  A chcel by som ešte jednu vec povedať, keď si hovoril o byte pána Bašternáka. Robert Fico sa svojho času vyjadril, keď ešte sa vyjadroval o Vladimírovi Mečiarovi ako o zlodejovi, že by tam bola veľmi pekná škôlka. Dnes sú úplne rovnakí. Sú rovnako morálne zvrátení, ale to mi napriek tomu dovoľuje vysloviť myšlienku, že aj v tom apartmánovom komplexe Bonaparte by bola pekná škôlka.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. O slovo požiadala podpredsedníčka Národnej rady pani Lucia Nicholsonová.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Veľmi som sa ponáhľala, aby som tu stihla pána premiéra, ale asi som nebežala dosť rýchlo. A vo svetle toho včerajšieho gesta, ktoré urobil pán poslanec Lipšic, sa aj táto neprítomnosť premiéra, keď ide o jeho odvolávanie, javí už nie ako smutné, ale ako nanajvýš trápna.

  Napriek tomu, že tu pán premiér nie je, budem sa k nemu prihovárať vo svojom prejave.

  Pán Fico, Daniel Lipšic včera ukázal, ako koná politik európskeho formátu, politik, ktorý si ctí svojich voličov a riadi sa svedomím a morálkou, politik na míle vzdialený od vášho putinovského sveta. Vo svetle Lipšicovho rozhodnutia sa javí vaše zotrvanie vo funkcii a zotrvanie vo funkcii vášho Roberta Kaliňáka už ani nie ako smutné, ale ako nanajvýš trápne. Daniel Lipšic vám vytrel zrak a nastavil zrkadlo vašej úbohej morálke. A kvôli tomu, že si ctím gesto Daniela Lipšica, aj jeho ako politika a človeka, a kvôli tomu, že vo svete takýchto politikov a verejných predstaviteľov chcem vychovávať svoje deti, v mojom prejave vás nebudem titulovať ako premiéra tejto krajiny, lebo pre mňa ním už nie ste. A verím, že nie som jediná nielen v tejto sále, ale aj tam vonku.

  Pán Fico, registrujem vás od ´96. roku. Bola som novinárka a jedna z tých, ktorá vo vtedajšom čiernobielom svete uverila, že ste politikom novej generácie. To, že ste boli vtedy akože proti Mečiarovi, z vás robilo správňaka. A medzi vami a vedením SDĽ, medzi vami a Jozefom Migašom, ale aj aparátčikom Jánom Richterom bol rozdiel. Aspoň som si to tak myslela, lebo sa mi to tak zdalo. Dnes viem, že to bol blud. Richtera máte v SMER-e ako dvojnásobného sociálneho ministra a dnes už viem aj to, že Migaš bol oproti vašej totalitnej DNA len dúhový baránok.

  Nebola som vtedy sama, kto naletel vášmu vystupovaniu, vášmu vzdelaniu, vášmu vyjadrovaniu sa, preto pri takmer každej smiešnej kauze končil novinársky diktafón pre vašimi ústami. Na konci 90. rokov ste vyskakovali z každého médiá. Taký mladý, taký skromný, taký čistý, taký zhovorčivý voči médiám, taký zhovorčivý voči občanom. Boli to novinári, kto vás vtedy doslova urobil, pán Fico. No a samozrejme vaši oligarchovia, vaši sponzori, vaši Širokí, vaše Penty, vaše J&T.

  Pozrite sa na seba dnes. Ste čistý ako galantský Čistý deň. Nič vám nikto nedokázal, ale vzbudzujete čoraz viac otázok a čoraz viac pochybností. A vôbec nejde len o Bašternáka. To je len vrchol ľadovca.

  Ste takmer tri desaťročia v politike. Nemáte žiadne vedľajšie príjmy. Vaše príjmy z politiky sú známe. Ja sa pýtam, ja sa to pýtam už niekoľko rokov dookola, že kde ste teda zobrali peniaze na všetok váš okázalý luxus, v ktorom žijete vy a v ktorom žije vaša rodina? Na váš autopark, na lukratívnu súkromnú školu pre vášho syna, na vaše hodinky, na váš luxusný byt v Bonaparte, na vašu garderóbu, na vaše štátne radkyne? Vaša pani je bezpochyby šikovná a vzdelaná dáma, ale jej príjmy, ktoré ste čiastočne zverejnili, sú len o niečo vyššie ako tie vaše. Platí z nich trojtisícové mesačné nájomne za byt v Bonaparte? Platí ona za všetok ten váš luxus?

  Pán Fico, ako niekomu, kto má byt na hypotéku a mesačne ju riadne spláca, mi príde veľmi divné, že by ste platili trojtisícový prenájom Bašternákovi pri dostupnosti hypoték a nízkom úroku. Sám ste sa predsa vyjadrili, že snívate o dome mimo Bratislavy. Ak by ste si kúpili niekde ten váš vysnívaný dom a mali trojtisícové splátky, už dávno by ste ho mali splatený. Ak by ste išli do akejkoľvek banky, nemusíte ani príjmy dokazovať, pre nich ste automaticky VIP klient a pobijú sa o to, kto vám dá rýchlejší a výhodnejší úver. Tak prečo platíte takéto peniaze niekomu, kto je na dôvažok podozrivý z daňových podvodov?

  Príde mi to čisto ako laikovi, ako niekomu, kto má byt na hypotéku, minimálne podozrivé. Mám dve vysvetlenia. Buď mu platíte, lebo ho za niečo podporujete, niečo splácate, alebo mu v skutočnosti neplatíte nič, len uňho bývate a za odmenu ho cez Kaliňáka kryjete. A to mi príde ako rozumnejšie vysvetlenie.

  A aj keby ste si najali troch Tomášov a troch Erikov, toto podľa mňa rozumnému človeku nevysvetlíte. Rovnako, ako ste nevysvetlili vaše najväčšie kauzy. Nedávno priniesol zoznam vašich miliardových káuz pekne spísané Denník N. Od PPP projektov na diaľnici, ktoré sú predražené o miliardy eur aj so započítaním sfalšovanou Vážneho analýzy o výhodnosti tejto zlodejiny až cez nevyčerpané eurofondy. Citujem Denník N: "Pri súčasnom tempe čerpania sa odhaduje, že z druhého programového obdobia sa nepodarí použiť približne jednu miliardu eur. Povedala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojom stručnom komentári k čerpaniu eurofondov. Začiatkom jesene neboli z približne 11 mld. určených Slovensku vyčerpané približne 2 mld. eur, no množstvo projektov viditeľne finišovalo a vláda sa tak bude môcť počas celej predvolebnej kampane tváriť, že nevie, ako veľmi sa jej nepodarilo splniť cieľ."

  Vy mi stále hovoríte o 99-percentom čerpaní. A ja vám hovorím, pán Fico, že klamete. A rovnako ste klamali aj v tom, že ste dočerpanie peňazí zo starého programovacieho obdobia vybavili v Bruseli vy osobne, lebo to tak nebolo. Boli to europoslanci, ktorí za to lobovali, a z klamstva vás v tejto súvislosti obvinila nepriamo aj vaša europoslankyňa pani Beňová.

  Pán Fico, vy ste nikdy nevytvorili žiadne hodnoty. Nikdy! Vy ste zvyknutý permanentne len prerozdeľovať tie hodnoty, ktoré vytvára niekto iný, ktoré vytvárajú občania tejto krajiny. A tak sa stalo, že vy zoberiete úplne pokojne miliardu z rozpočtu, z peňazí daňových poplatníkov, a napríklad to natlačíte do Hornonitrianskych baní. Povedzte mi, čo tým sledujete? Koho ste sa pýtali?! Zachraňujete niečo, čo sa zachrániť nedá. O čo vám ide? O to, aby ste udržali zamestnanosť v okrese Prievidza? Veď to je smiešne. Ide vám o to, aby sa malá vrátila domov. Vy tam natlačíte miliardu a ten váš smiešny Jánoš to zabalí do toho alobalu a pošle vám to naspäť domov. Ja sa pýtam, kde končia tie peniaze? Kde končia? Končia v SMER-e? Končia na Súmračnej? Alebo končia v obývačke v Bonaparte?

  No a napokon miliarda vyhodená na niečo, čo sa tvári ako podpora informatizácie verejnej správy. Pán Fico, keby ste chodili na úrady, akože nechodíte, tak by ste vedeli, ako tá informatizácia za miliardu v praxi vyzerá. Formuláre súvisiace s narodením dieťaťa nosíme v šestonedelí na úrady aj v niekoľkých kópiách, lebo sa nedajú poslať online. Nič nie je prepojené s ničím. Matrika s úradom práce, so Sociálnou poisťovňou, úradníci, ktorých tam zamestnávate, si ani ten jeden papier nevedia podať obdvere či z jedného poschodia na druhé. Toto je informatizácia verejnej správy za viac ako miliardu eur?! Veď to je smiešne!

  Ste priamo, pán Fico, zodpovedný za stav zdravotníctva, za to, ako sa tunelujú nemocnice, lebo ich tunelujú priamo vaši ľudia dosadení v dozorných radách, či už vaša reprezentatívna bývalá podpredsedníčka Národnej rady, alebo raperi a ich "Egá". Ste priamo zodpovedný za to, že tu v tejto krajine sa kšeftuje s limitmi za výpalné, ktoré lekári a podnikatelia v zdravotníctve platia vašim ľuďom, aby vôbec mohli ošetriť všetkých pacientov, ktorí sa k nim hlásia. Ste priamo zodpovedný za predražené nákupy prístrojov do nemocníc. Ste zodpovedný za Pašku, aj za Kostku a im podobných, kvôli ktorým sa pacienti, medzi nimi nedávno aj môj otec, nedostanú včas na RTG či CT vyšetrenia a zomierajú doslova za kšefty vašich ľudí, lebo im nikdy nie je dosť.

  Ja nechápem, kedy vaši ľudia na čele s vami budete mať niekedy dosť. Však už ste zobrali toľko, že viacej sa snáď už nedá. Ale dennodenne nám dokazujete, že dá.

  Povedzte mi, pán Fico, kam sa chodia liečiť vaši blízki, keď sa tvárite, že neviete o stave našich nemocníc? Kedy ste si naposledy posedeli na pohotovosti v našich nemocniciach - tak ako bežní ľudia v bolestiach na chodbe - anonymný v dave aj niekoľko hodín? Museli ste niekedy do nemocnice bežať každé ráno pred nástupom do práce k vášmu blízkemu, aby ste suplovali zdravotnícky personál, ktorý nestíha a ktorý vášmu, a musíte teda vášmu manželovi alebo manželke vylievať z bažanta moč? Až takáto je realita v našich nemocniciach. Viete o nej?

  Pán Fico, máte problém nielen s vašimi kauzami, ale aj s tým, ako veľmi ste odtrhnutý od reality. Prežívate len vďaka vašim voličom, ktorých ale rozdelím do dvoch kategórií.

  Tí prví sú takí, ku ktorým sa sťažka dostávajú informácie, teraz vás ešte vítajú kolenačky, tých nebudem komentovať, chápem ich. Máte výborný prejav, máte zvládnutý marketing, klamete bez začervenania sa.

  Tí druhí ale, to je produkt vašej čistej predvolebnej korupcie, a nejde len o sociálne balíčky, ale najmä o prerozdeľovanie eurofondov medzi vašich ľudí, cez vybrané obce s vašimi starostami, medzi vybraných zamestnávateľov, kde šéfujú vaši ľudia, vaši primátori a starostovia a šéfovia veľkých koncernov majú veľmi blízko k masám, ktoré dokážu ovplyvniť a doslova odsledovať, aký volebný lístok vhadzujú do volebnej urny. Nebyť vašich kšeftov s eurofondami, už dávno by ste nám mávali z obrazovky, ako to urobil Mečiar.

  Bašternák a ten dlhovlasý pán, ktorého držíte vo funkcii ministra vnútra, to je len vrchol ľadovca, o ktorom tu nechcem dlho rozprávať, lebo to za mňa urobia kolegovia. Ale z funkcie ste mali odstúpiť už dávno za všetky vaše kauzy a kauzičky. A je vrcholne trápne, že sa tu neviem po koľký raz pokúšame v takomto zložení vás odvolať. Fakt je, je smutné, že to nedokážete urobiť sám a hlavne po tom včerajšku.

  Mám taký sen, pán Fico, mám taký sen, že raz bude zo Slovenska krajina, ktorá sa zbaví všetkých svojich Ficov, že ich udupeme v prachu minulosti a že nám začnú vládnuť ľudia, ktorí budú mať v sebe toľko slušnosti ako politici tam vonku, že za predbehnutie sa u lekára zložia funkciu, lebo nebudú chcieť urážať svojou hrošou kožou občanov, ale budú im chcieť ísť príkladom, tak ako to napríklad urobil aj pán Lipšic.

  A celkom na záver, nám opozícii je veľmi často vyčítané, že sme, že sme vulgárni, že sme hlasní, že sme agresívni, že nemáme dosť slušnosti. Tak ja by som na záver veľmi slušne, pri všetkej úcte, ktorá mi voči vám, pán Fico, ešte zostala, by som vás chcela veľmi úctivo a slušne poprosiť, aby ste odstúpili z funkcie vy aj pán Kaliňák. Nechajte, nech sa všetky kauzy vyšetria, tak ako to urobil pán Lipšic.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Na vystúpenie pani poslankyne štyri faktické poznámky. Uzatváram možnosť prihlásenia s faktickými poznámkami a potom avizujem trojminútovú, krátku prestávku.

  Poprosím, pán poslanec Ľubomír Galko.

 • Ďakujem pekne. Lucia, ja si dovolím niekoľko poznámok k tvojmu prejavu. Chcel by som ťa upozorniť, po prvé, hneď na začiatok, že aj keby si si tie nohy naozaj dolámala, tak by si Robertovi Ficovi sa v tejto sále neprihovorila, pretože on zbabelo zutekal. On si vypýtal slovo na začiatku ešte pred otvorením rozpravy, nakydal tu na opozíciu a potom normálne zutekal, čiže on to spravil presne tak, ako to zbabelí ľudia robia.

  Po druhé, pýtala si sa, že odkiaľ má Robert Fico tie peniaze na tento svoj super luxusný život. No, on ich má údajne zo šuflíka a do toho šuflíka ich dala jeho manželka. A ak ťa zaujíma, že odkiaľ ich mala tá jeho manželka, tak ona ich mala od neho. A pokiaľ by si sa chcela spýtať, že odkiaľ ich mal on, tak ti hovorím, že z toho šuflíka. Nijak ináč sa to vysvetliť nedá.

  A po tretie, povedala si, že Robert Fico si môže najať aj troch Erikov a troch Tomášov na svoje mediálne poradenstvo, no, ak by sa toto stalo, tak to môžeme na Slovensku normálne zhasnúť a môžeme to tu zabaliť. Pretože stačí nám jeden Erik Tomáš, o ktorom sa včera prevalilo, že mediálne pripravoval na tlačovú besedu človeka, u ktorého je vážne podozrenie, že kryl zneužívanie a znásilňovanie malých detí. Erik Tomáš, poslanec SMER-u, toto robil.

  A, vieš, my máme zatiaľ znásilnených možno len niekoľko detí, ale pokiaľ tu budeme mať naklonovaných takýchto Erikov Tomášov viac, tak očakávam, že nám znásilnia celé Slovensko.

  Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Anna Zemanová.

 • Ďakujem pekne za slovo. Lucia, som veľmi rada, že si prišla a vystúpila v tejto rozprave, pretože to, čo si povedala, všetko je pravda. A Robert Fico vedel, prečo utiekol z tejto sály, pretože presne nechcel počuť a zoči-voči nechcel počúvať fakty, ktoré sú zrejmé. On v svojej rozprave pochválil sa, povymýšľal na opozíciu a utiekol bez možnosti konfrontácie, tak ako to má on rád.

  A preto som rada, že si tu takto jasne povedala, vypovedala presné, konkrétne veci, a verím, že si ich vypočuje alebo aspoň prečíta v médiách a že médiá v tomto smere budú korektné a budú interpretovať naše slová tak, ako tu odzneli.

  Ďakujem ti pekne.

 • Ďakujem. Pán poslanec Peter Osuský.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. No, milá Lucia, ty si dobre trénovaná, odolná, vytrvalá a rýchla, ale pravda je, že tak ako je Jamajčan Bolt mnohonásobný olympijský víťaz v šprinte na krátke trate, tak, pokiaľ si spomínam, pokusy opozície odvolať premiéra Fica, tak ak existuje niekto, kto je ešte väčší šampión na krátke trate k dverám tejto sály než Jamajčan Bolt, tak je to Robert Fico. Okrem klikov a behu so psom je teda výborný šprintér.

  Ale dotkla si sa jednej takej veci, ktorá je ukážkou takej nejakej bezmyšlienkovej podpory čohosi, čo je v prudkom protirečení k niečomu inému. Dotkla si sa legendárnych Hornonitrianskych baní, alobalu a faktom je, že aj táto kauza bola odložená, pretože zrejme skutok sa nestal. Tak to fungujeme v súručenstve bratov a priateľov našich ľudí.

  Ale zároveň chcem povedať, že sme v pondelok takmer manifestačne, či v utorok, prijali Parížsku zmluvu, ktorá nás zaväzuje znižovať emisie a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Celkom ja sa priznám, že som sa zdržal, pretože je nevyvážená, nebalancovaná, negarantovaná, neistá, ale prijali sme ju celkom nadšene a zároveň budeme udržiavať beznádejné bane, ktoré budú nádejne produkovať presne to, čomu sme sa zaviazali, že budeme znižovať.

 • Ďakujem. Pán poslanec Martin Klus.

 • Ďakujem pekne za slovo. Myslím, že čo malo byť povedané, už bolo povedané, ale pani podpredsedníčke, milej Lucke sa chcem poďakovať za nás všetkých opozičných, ktorí tu od rána sedíme, že za jedenásť minút vlastne vysvetlila to, kvôli čomu sme sa tu dnes zišli, a je mi tak trošku ľúto, že to nepočuli všetci zainteresovaní, a teda obzvlášť pán premiér, ktorý naozaj nemusel utekať.

  A keď už tu niekoľkokrát bolo spomínané, že si toho svojho času Iveta Radičová odsedela a vypočula, myslím si, že by bolo chlapské, keby prišiel a vypočul si aspoň slová podpredsedníčky Národnej rady.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. S reakciou na faktické poznámky pani Ďuriš Nicholsonová.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom. Tam nie je veľmi na čo reagovať. To je tá príjemnejšia časť toho, že tu absentovala koalícia. Ďakujem.

 • Ďakujem. Avizoval som trojminútovú prestávku. Poprosím vás o strpenie. Vyhlasujem ju. O 11.35 hod. pokračujeme.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Ďakujem, ospravedlňujem sa.

  Poprosím, vážení poslanci, vážené poslankyne, skôr než budeme pokračovať v rozprave, chcem vás požiadať, vzhľadom na to, že je piatok a je automatické, že ideme bez obedňajšej prestávky, o všeobecný súhlas na to, že budeme prerokovávať vec do prejednania veci samej vrátane hlasovania, to znamená i po štvrtej hodine. Je všeobecný súhlas na takéto konanie?

 • Reakcia pléna.

 • Pokiaľ nie je všeobecný súhlas, dovolím si vás požiadať o hlasovanie. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ako som ho predniesol.

 • Hlasovanie: Prítomných 117 poslancov, za hlasovalo 75 poslancov, proti 41, zdržal sa 1.

 • Ďakujem.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili, a teda budeme pokračovať aj po štvrtej hodine do prejednania veci samej vo veci vyjadrenia nedôvery predsedovi vlády Ficovi, vrátane hlasovania.

  Poprosím, pokračujeme v rozprave, vážení páni poslanci a pani poslankyne.

  V rozprave je prihlásený pán poslanec Jozef Mihál, prosím, nech sa páči, pán poslanec. Pán poslanec Jozef Mihál. Pán poslanec Jozef Mihál, idete?

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážení páni podpredsedovia, vážené kolegyne...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím o kľud v sále. Nech sa páči, pán poslanec.

 • ... vážení kolegovia, vážení prítomní, o premiérovi Robertovi Ficovi už veľa povedali moji predrečníci, čiže ja sa na jeho osobu až tak veľmi vo svojom príhovore sústreďovať nebudem, ale keďže pádom Roberta Fica padá celá vláda, budem sa orientovať vo svojom príspevku najmä na tých zoči-voči mne stojacich ministrov vlády Roberta Fica a pôjde o pôsobenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera a sčasti aj ministra financií Petra Kažimíra.

  Nebudem rozpitvávať úplne všetko, úplne každý krok, úplne každú iniciatívu alebo pasivitu, ale chcem sa venovať tým dôležitým, dôležitým bodom. A to hlavne preto, lebo Robert Fico rád hovorí o tom, že táto vláda, táto jeho vláda nemá alternatívu. Čiže rád by som pripomenul kolegyniam, kolegom, ale aj verejnosti, o čom vlastne hovorí Robert Fico, o akej vláde, ktorá teda podľa neho nemá alternatívu. Čo nemá alternatívu?

  Začnem ministrom Richterom a jeho legislatívnymi návrhmi. Lebo legislatívna práca, to je hlavná vizitka práce vlády. Na tejto schôdzi sme už, teda vy koaliční poslanci, ste odhlasovali, odhlasovali v prvom čítaní novelu zákona o sociálnom poistení, valorizácia dôchodkov. Absolútne zbabraná novela zákona o sociálnom poistení. Jej cieľom má byť zvýšenie dôchodkov najmenej o 2 %, keď to poviem zjednodušene, čiže konkrétne o 8,30 v prípade starobných dôchodkov. Zbabraná v tom, že pokiaľ chcete takýmto spôsobom pomôcť dôchodcom, a to najmä dôchodcom s najnižšími príjmami, tak v tejto novele sa zabudlo na poberateľov tzv. minimálnych dôchodkov.

  Nechceli ste mi veriť, tak ako ste tu sedeli v rozprave, že je to tak. Nechápali ste sami, ako je to možné, že sa nebudú zvyšovať tie najnižšie, čiže tie minimálne dôchodky. Nechceli ste mi to veriť. V rozprave to napokon, hoci veľmi s ťažkým srdcom, ale priznal bývalý štátny tajomník Burian, ktorý snáď ako jediný z vás rozumie tomu, čo je to sociálne poistenie a čo sú to vôbec dôchodky. Nehnevajte sa na mňa, ale on vám to musel teda pripomenúť. Minister Richter zabudol na zvyšovanie minimálnych dôchodkov. Je to príklad kompetencie tohto ministra?

  Ďalej. V pripomienkovom konaní sa objavil návrh novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý vyplýva z programového vyhlásenia vlády, z tej časti, ktorú si do programového vyhlásenia, kolegynky poslankyne, počúvajte, presadil MOST - HÍD, a to lepšie možnosti tzv. programového výberu pre sporiteľov z II. piliera v čase, kedy odchádzajú na dôchodok. Táto novela bola pripravená. Šla do pripomienkového konania. Jej podstatou, keď to veľmi zjednodušene poviem, bolo to, aby programový výber bol umožnený aj takému dôchodcovi, ktorý dosiahne aspoň priemerný dôchodok, a nie dôchodok, ako hovorí súčasný zákon, niekde na úrovni 800-900 eur. Ale minister Richter dal vlastne stiahnuť túto novelu z legislatívneho procesu. Čiže aj to málo dobré, čo máte z oblasti sociálnych vecí, dôchodkov v programovom vyhlásení, sa zrazu záhadne z legislatívneho procesu, bohvieprečo, úmysel bol dobrý, aj sme sa ho chystali podporiť, tento zákon sa zrazu stratil.

  Ďalej ste sľubovali v programovom vyhlásení - aj keď nepriamo, pretože ten záväzok je pomerne silný - zaviesť, sľubovali ste zaviesť ročné zúčtovanie sociálnych odvodov poistného na sociálne poistenie. Nebude z toho nič! Pretože ste zistili, že tento krajec chleba je, táto kôrka chleba je pre vás príliš tvrdá a že nemáte na to. Nemáte na to kapacitne, odborne, ľudsky, aby ste túto výzvu naplnili počas štyroch rokov, ktoré tu chcete odborne, slušne, charakterne a kompetentne vládnuť.

  Zavedenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení je pritom podľa môjho názoru relatívne jednoduchá vec, len treba trošku chcieť. Ak je niečo komplikované, tak to je návrat k pôvodnej idei systému projektu UNITAS, ktorý mal zaviesť zjednotený výber daní, ciel a odvodov a zároveň aj zjednodušenie vyplácania rôznych dávok, ale k takej ambícii ste sa ani v programovom vyhlásení radšej nepriznali, pretože jednoducho na to nemáte vy, tzv. kompetentná vláda.

  Zoberme si aktuálny ďalší zákon, ktorý sa valí do parlamentu na októbrové rokovanie, ktorý bol schválený na vláde túto stredu, tzv. jasličkový zákon. Úmysel dobrý, regulovať to, čo doteraz regulované nebolo, a ide o citlivú oblasť zariadení pre malé deti, pre dvojročné, trojročné deti, tzv. detské jasle, ktoré sa dnes prevádzkujú na živnosť, na voľnú živnosť dokonca a niekedy je to dosť veľká partizánčina, to treba povedať jasne. Tento zákon je potrebný.

  Ale to, čo sem ide, to, čo prešlo cez vládu, je katastrofa. Ak takýto zákon príde do parlamentu a nebude vrátený naspäť, resp. nebude poctivo zmenený, tak to bude znamenať nie podporu zariadení pre malé detičky, pre jasle, ale práve naopak, neprimeranosť tých požiadaviek, nezmyselnosť tých požiadaviek, ktoré tam sú, bude znamenať zánik mnohých súčasných detských jaslí.

  Áno, finančným obrovským balíkom z eurofondov podporíte výstavbu niekoľkých obecných jaslí, ale tie desiatky alebo stovky súkromných, ktoré tu dnes máme vďaka súkromným iniciatívam, tak tie jednoducho nebudú schopné tie požiadavky splniť a zaniknú.

  A nepriamo, nepriamo vďaka tomu, čo si tam pridali zdravotníci, veď uvidíte o mesiac, o čom sa bavíme konkrétne, rozpitvám to dostatočne podrobne, nebojte sa, to, čo si tam dali zdravotníci, bude znamenať ohrozenie fungovania súčasných materských centier, detských centier, rôznych ďalších centier pre rodičov s malými deťmi, pretože takisto aj pre nich alebo pre časť z nich sa zavádzajú podľa môjho názoru neprimerané požiadavky, ktoré nebude možné len tak ľavou zadnou splniť.

  Čiže v kocke ešte raz, tento tzv. jasličkový zákon stanovuje nové a nové neprimerane vysoké požiadavky na dnešné zariadenia, či sú to zariadenia na živnosť, v občianskych združeniach a podobne, ale na druhej strane štát im nepomôže ani jedným jediným ďalším eurom. Robte, starajte sa, trápte sa, ale štát vám v tom nijako nepomôže. To je odkaz ministra Richtera všetkým tým, ktorí tieto aktivity dnes vykonávajú, starajú sa o malé detičky, baví ich to, robia to s láskou, a takto im minister Richter pomáha kompetentne.

  Sociálne služby. Sociálne služby, horúca téma. Horúca téma, ale minister práce Richter je ministrom už piaty rok preto, aby sa tejto téme nevyhýbal. Je to práve naopak, kľučkuje, zametá to pod koberec. Novela, o ktorej tu vlastne už je reč, obsahuje nepodstatné veci. To, čo očakávajú zriaďovatelia či už neverejní, ale aj verejní od zákona o sociálnych službách, toho sa, skrátka, z ministerstva práce už piaty rok nevedia dočkať. Tu sa očakáva komplexný, poriadne, poctivo a s ministerstvom financií pripravený zákon, ktorý bude mať hlavu a pätu a ktorý, samozrejme, zlepší aj financovanie týchto zariadení, aby neprežívali zo dňa na deň, ale aby to začalo poriadne a systematicky fungovať. Minister je vo funkcii piaty rok a nekoná. Namiesto toho tu riešite marketingové záležitosti, každý rok vianočný dôchodok sa vylepší o 12 eur a to považujete za vrchol vašej sociálnej politiky voči starším alebo zdravotne postihnutým ľuďom.

  Pokiaľ ide o mladé rodiny, lebo ak sa teda staráte aspoň tým vianočným príspevkom aspoň symbolicky o dôchodcov, mladé rodiny sú vám jednoducho ukradnuté. Rodičovský príspevok, odkedy sa v roku poslednýkrát symbolicky zvyšoval, v roku 2013, odvtedy stagnuje na rovnakej výške, a ak neprijmete návrh, ktorý pripravujem na ďalšiu schôdzu parlamentu, tak tak zostane aj v roku 2017; 2013, ´14, pardon, ´14, ´15, ´16 a ´17, ktorý nás čaká o dva mesiace, štyri roky po sebe sa rodičovský príspevok nezvyšoval a nezvýši ani o jediný cent.

  Rovnako prídavky na deti. A keď zasiahnem trošku do daňovej oblasti, tak daňový bonus štyri roky po sebe žiadne, ale absolútne žiadne zvýšenie týchto výhod pre rodiny, resp. mladé rodiny. To je jedno, že je to naviazané na životné minimum a to sa štyri roky nezvyšovalo. Kedykoľvek viete urobiť politické rozhodnutie a tieto výhody, finančnú podporu mladých rodín viete, viete vylepšiť kedykoľvek. Či sa životné minimum mení, alebo nemení, to je len výhovorka.

  Veď predsa, keď sa vrátim na začiatok, presne takto sa snažíte valorizovať starobné dôchodky, ktoré sú tiež naviazané na životné minimum, a keby sme striktne mali trvať na tom, že čo je naviazané na životné minimum, tak sa nemení, tak by sa vlastne nezvyšovali ani dôchodky. Tie zvýšite aspoň o tých 8 eur, aj keď nie tie minimálne, opakujem, čo je vážna chyba. Ale finančné príspevky rodičom nepôjdu hore ani o ten jeden jediný symbolický cent.

  Minister sociálnych vecí a rodiny? Už to tu niekedy pred pár dňami zaznelo. Prosím vás, dohodnime sa na tom, že tú rodinu vyhoďme z názvu toho ministerstva. Veď to ministerstvo a ten minister sa o rodiny nestará!

  Z hľadiska toho práce, ministerstvo práce, tak viem, že sa vás to netýka, veď máte iné starosti, ale pripomínam zase jeden zákon, za ktorým stojí minister práce Richter a ktorý neuveriteľne skomplikoval život podnikateľom v poslednom čase, a nielen našim podnikateľom, úsmevné je na tom to, že skomplikoval život aj zahraničným partnerom našich firiem, ktorí sú usídlení v iných členských krajinách EÚ. Áno, hovorím o smutne známom, relatívne novom zákone o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov. Týmto zákonom sme ako najväčší hlupáci, s prepáčením, zaviedli do našej legislatívy príslušnú európsku smernicu. Ak si pozriete, ako to urobili v iných krajinách, tam to urobili tak, ako sa hovorí, aby sa vlk nažral, aj koza zostala celá, ale teda tak, aby to zbytočne nezaťažovalo podnikateľské subjekty. Minister Richter nie. Jeho úradníci, a on tomu zrejme nerozumie, čo urobili, jeho úradníci hlava-nehlava napchali do tohto zákona a do Zákonníka práce nové a zbytočné byrokratické povinnosti či našim zamestnávateľom, ak vyšlú zamestnanca na práce povedzme do Rakúska, do Nemecka, do Českej republiky, alebo ak je to naopak, bohužiaľ, aj naopak, ako keby na oplátku, ak sem povedzme nemecký zamestnávateľ vyšle svojho servisného technika povedzme na jeden deň na nejaký servisný zásah do nejakej našej fabriky, tak musí si tento nemecký zamestnávateľ plniť more zbytočných administratívnych nových povinností.

  Nehovoriac už o tom, že naši zamestnávatelia, ktorí vysielajú zamestnancov do Nemecka, Francúzska, najmä tým myslím našich dopravcov, by očakávali, že ich, teda náš minister práce Richter sa ich zastane v konaní pred Európskou komisiou v komunikácii s nemeckou partnerkou alebo s francúzskym partnerom v zjednodušení povinností, ktoré naši dopravcovia, ktorí vysielajú svoje kamióny do Nemecka, do Francúzska, ktoré tam dnes majú, že im pomôže. Nič. Ja necítim, necítim nič, že by sa dialo v tejto veci, že by minister Richter našim občanom, ktorí tu platia dane, že by im nejako chcel pomôcť.

  No a na záver, na záver, bohužiaľ, musím spomenúť relatívne aktuálne a čerstvé kauzy - kauza Marco, kauza Čistý deň. Možno by si niekto myslel, že minister práce Richter mal odstúpiť už pri kauze Marco. Možno by si niekto myslel, že minister práce, sociálnych vecí a rodiny by mal odstúpiť pri aktuálnej kauze Čistý deň. Minister si to však evidentne nemyslí. Myslím si, že ďalej to komentovať netreba.

  Pokiaľ ide o ministra Kažimíra, ministra financií, len niekoľko slov. Teraz sme sa dozvedeli, že sa budú živnostníkom zvyšovať paušálne výdavky. Už vidím ten veľký hrmot, ktorý spustí vládna koalícia, ako sme my pomohli podnikateľom, lebo sme zvýšili živnostníkom paušálne výdavky. Je nesporný fakt, že živnostníkom sa zvýšia paušálne výdavky, o tom sa sporiť nemusíme, ale akým živnostníkom sa zvýšia paušálne výdavky? Ktorí to vlastne prakticky využijú? Ktorí pocítia, že budú platiť menej štátu či už na daniach, alebo odvodoch?

  No, aby bolo jasné. Pocítia to tí, ktorí majú mesačný brutto príjem cez 865 eur. Tí, ktorí majú mesačný príjem brutto v prepočte v priemere do 865, tým zvýšenie zo 40 na 60 % nijako nepomôže, pretože aj keď sa ich to akože dotkne, ale výsledok je ten, že oni už dnes vlastne pri nastavení 40-percentných paušálnych výdavkoch daň neplatia, lebo je tam nezdaniteľná časť, pripomínam, ktorá je na tom konci výpočtu, ale platia v každom prípade povinné minimálne odvody, tie sú na budúci rok 206 eur. A to ich čaká, či sa tie paušálne výdavky zvýšia alebo či by zostali rovnako, ich to trápiť, im to pomôcť nepomôže nijako. Čiže tí, ktorí majú mesačný brutto príjem do 865 eur, tak ako doteraz vlastne neplatili daň, nebudú ju platiť ani potom. A tak teraz musia platiť povinné minimálne odvody 206 eur mesačne, tak ich rovnako budú musieť platiť aj potom.

  Keď to spočítame a podškrtneme, zistíme, že všetci tí živnostníci, ktorí majú mesačný príjem do 865 eur, na tom budú úplne rovnako. A pokiaľ tu bude niekto tvrdiť, že sa živnostníkom pomohlo, áno, pomohlo, ale tým, ktorí majú mesačný príjem nad 865 eur, najmä tým, ktorí majú mesačne možno 2 alebo 3 tisícky mesačne. A to je relatívne úzka skupina ľudí.

  Je to veľmi zaujímavé, je to veľmi zaujímavé, že ak teda väčšinu vo vládnej koalícii má sociálnodemokratická strana, tak ona teda pustí niečo na tých daniach, ale ona to vlastne pustí tým, ktorí sa majú lepšie, a nepodporí nijako tých, ktorí skutočne makajú a sú radi, že zarobia 600, 700 eur mesačne cez tú živnosť, tak tým sa nepomôže nijako.

  Čiže môj odkaz pre ministra Kažimíra je ten, je fajn, že sa tu predsa robia nejaké daňové výhody, ale treba ich robiť trošku s rozumom. Treba ich robiť tak, aby boli vyvážené, aby sa nedotkli len istej skupiny ľudí, ale aby to pocítilo ľudí viac. Je to vaša zodpovednosť, sú to možno aj vaši voliči, ktorí vám to spočítajú o tie 3 roky, alebo kedy budú voľby, takže to je len priateľská rada. Ak niečo robíte, ak ste teda, ak je minister Kažimír ochotný uvoľniť rádovo 100 mil. z rozpočtu tým, že tie dane nedostane, tak robte to, prosím vás, rozumnejšie.

  A hlavne, ak sa teda bavíme rozumnejšie, čo je šokujúce z hľadiska návrhu ministra Kažimíra, tak to je 8-percentná daň z neživotného poistenia. Prosím vás, tu už ako naozaj zdravý rozum úplne končí. Neviem, či včera, alebo predvčerom sme sa tu bavili s kolegom Budajom, že bolo by asi dobré zaviesť aj daň z prechádzania sa v parku a podobne, lebo to sa ešte nezdaňuje, ako zaviesť daň z toho, že si občan platí poistku domu, bytu, majetku alebo havarijnú poistku auta, vo výške 8 %, to je úplný nonsens. To je úplný nonsens, to ako nemá zmysel ďalej komentovať, že veď minister sem s tým príde.

  Takže zhrniem to. Dal som vám behom tých 20 minút niekoľko, dúfam, jasných a zrozumiteľných postrehov k tomu, aká je kompetentná táto vláda, pokiaľ ide o rezort práce, sociálnych vecí a rodiny a sčasti pokiaľ ide o rezort financií. Poprosím, skúste na tieto argumenty prihliadať pri záverečnom hlasovaní, kedy pádom premiéra by padla aj celá táto tzv. kompetentná vláda.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Na vystúpenie pána poslanca nie je žiadna faktická poznámka.

  Poprosím, pán poslanec Peter Pčolinský, pripraví sa Veronika Remišová. Pán poslanec, prosím.

 • Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predsedajúci, rád by som sa vyjadril k tomuto bodu, to je odvolanie predsedu vlády Roberta Fica.

  Vážený pán premiér, dúfam, že niekde počúvate, to je to len také moje zbožné želanie, ale chcel by som vám povedať, že nie ste chlap a nemáte gule. Mal by ste tu sedieť a vypočuť si, čo vám hovorí opozícia. Vy, vládna koalícia, máte v rukách všetku moc v tomto štáte. Jediné, čo musíte strpieť, je kritika opozície. Čiže, pán premiér, ako chlap mali ste byť tu a mali ste tú kritiku zniesť, reagovať na ňu, bolo by to úplne v poriadku. Viem, že mnohým poslancom vládnej koalície sa to nepáči a myslia si, že nemal by tu byť, ja si myslím opak.

  Viete, pán premiér, ja už niekoľko rokov z pohľadu občana sledujem vašu aktivitu, vaše pôsobenie v politike, vaše správanie, gestá a konanie. A musím povedať, že sa vám veľmi, veľmi čudujem. Čudujem sa vám preto, lebo na vašom mieste by som sa už na to dávno vykašľal. Máte už vek, v ktorom už by ste sa mali trošku šetriť. Ste trojnásobný premiér, dosiahli ste v živote veľa z hľadiska kariéry a politiky. Máte, bohužiaľ, aj nie práve najlepšie zdravie. Ja vám prajem skoré uzdravenie, ale to neprajem nikomu, aby mal zdravie v zlom stave, nemáte práve najlepšie zdravie, mali by ste sa šetriť. A ja sa vám, pán premiér, naozaj čudujem, že silou-mocou ste ochotný pokračovať ďalej v stave so zlým zdravím, že dve tretiny národa na vás pľujú, že vy môžte kľudne vyjsť na ulicu, lebo nemôžte, čo si budeme navrávať, a ktorýkoľvek vrcholový politik, ak by dnes sa prešiel bez ochranky, bez sprievodu po ulici, je otázka pár minút, kým by ho niekto opľul alebo prefackal. Bohužiaľ, je to tak.

  Za posledných 20 rokov slovenská politika dospela do štádia, keď slovo politik je pre bežného občana už ako nadávka. Ja som včera večer rozmýšľal, že čo by som vám povedal, ale chcel by som reagovať, pán predseda vlády, na vaše vystúpenie dnes, kde ste povedali, že opozícia šíri len politiku nenávisti a politiku zla. Tak, vážený pán premiér, budem hovoriť za seba.

  Na výjazdovom rokovaní vo Vranove nad Topľou som mal tlačovú besedu, kde som povedal, resp. kde som z vášho akčného plánu vytiahol tri veci, tri pikošky. Prvá bola niekoľko státisícová dotácia pre malú, bezvýznamnú dedinskú pekáreň, ktorej majiteľ je príbuzný okresného funkcionára vládnej strany. To je podľa vás systémové riešenie a pomoc regiónu. Dotácia pre konkrétneho človeka. Takisto som vám tam vyhodil na oči plán pomôcť sumou 1 mil. euro vášmu bývalému kandidátovi za vašu stranu na primátora. A takisto som kritizoval úplne nezmyselný projekt vodného lyžovania na vyrovnávacej nádrži na Domaši v hodnote opäť niekoľko stotisíc euro. Samozrejme, starostom dotknutej obce je člen okresnej rady SMER-u.

  Pán premiér, pomenoval som fakty z vášho akčného plánu. Vy ste následne na tlačovke po skončení rokovania vlády vo Vranove povedali, že Pčolinský šíri nenávisť a politiku zla. Vysvetlite mi, čo je nenávistné na tom, keď pomenujem fakty z vášho akčného plánu? To sú fakty, to nie je nenávisť. To boli holé fakty. Suché konštatovanie, nič viac. Ja som do toho nedával žiadne emócie.

  Pán premiér, ja vás nemám rád, ani vás nenávidím, ja voči vám neprechovávam žiadne pocity, ste mi ukradnutý. Tak nerozumiem, prečo vy hovoríte, že tu niekto šíri politiku nenávisti. Dobre, môžme sa baviť o niektorých poslancoch teoreticky, ak chcete, ale vy to paušalizujete, že všetci, celá opozícia.

  Tak ešte raz. Keď som vytiahol fakty z vášho akčného plánu, tak ste povedali, že to je politika nenávisti. Mne to príde tak, že už keď vám dochádzajú slová v argumentačnej rovine, tak ide váš frazeologický slovník, politika nenávisti a zla. Je to smiešne. Čakal by som nejakú inú reakciu na takéto niečo. Ale dobre.

  Už keď sme pri tom Vranove, zhruba pred tromi rokmi istý taliansky podnikateľ z večera do rána zbalil firmu, vysťahoval stroje a desiatky žien, ktoré pracovali v tejto firme, ostali bez výplaty a bez nejakej perspektívy. Vážený pán premiér, vy ste tam nabehli s kamerami a ste im tam rozprávali, ako im vyplatíte tie peniaze a ako budú šiť uniformy pre armádu a pre políciu, ako im garantujete prácu. Do dnešného dňa tie ženy nevideli ani cent, do dnešného dňa žiadne uniformy nešijú. Museli odísť 50-ročné ženy do zahraničia pracovať.

  Pán premiér, akú hodnotu má vaše slovo? Preto ja som veľmi opatrný pri eufórii, ktorú ste dnes predviedli s vašimi akčnými plánmi na východnom Slovensku, resp. v okresoch. Ono totižto istý ministerský úradník, ktorý sa spolupodieľal na týchto akčných plánoch, tak medzi rečou povedal, že: "Ale, prosím ťa, veď to je divadlo, jasné, že tam toľko peňazí v živote nepôjde, veď odkiaľ."

  Toľko z mojej strany. Teraz by som rád prečítal, ja som včera večer vyzval ľudí, aby mi poslali odkazy pre Roberta Fica. Tak vám ich pár prečítam. Neboli nijako upravované, viem vám dokonca povedať aj mená, ak by ste veľmi chceli, ale, takže budem čítať len krstné mená.

  Magdaléna: "Prečo ide toľko peňazí na utečencov a rôzne nezmysly, o našich bezdomovcov a dôchodcov sa nemá kto postarať. Koľkí z nich sa ocitli v zúfalej situácii kvôli úžere, exekúcii. Prečo, pán Fico, dovolíte, aby sa toto dialo na Slovensku? A čo mladé rodiny? Prečo ich štát nepodporuje? Nemáme kde bývať, nemáme peniaze na založenie vlastných rodín, prečo tvrdíte, že sa máme lepšie a lepšie, keď to takto nie je? Za mňa a za svoje okolie môžem povedať, že to vôbec takto nevnímame."

  Dominik: "Ako študent chcem pánovi premiérovi odkázať, že by sa mal nad sebou zamyslieť a nad fungovaním tohto štátu, pretože moje ďalšie kroky po štúdiu budú určite smerovať mimo Slovensko, kde nevidím perspektívu a žiadnu budúcnosť pre seba."

  Silvia: "Vedeli by ste prežiť z dôchodku, ale nie nakradnutého, ale iba z neho a celý mesiac a či viete, koľko sa platí napríklad za smeti pre 4-člennú rodinu, viete, koľko zarobí napríklad upratovačka, predavačka?"

  Michal: "Robert, robil si a robíš iba pre seba a svojich ľudí, prezentuješ sa na čele sociálnej vlády, ale nič sociálneho okrem vlakov zadarmo a vianočného príspevku si nespravil pre obyčajných ľudí. Dnešná politická scéna pod vaším vedením sa dá prirovnať k zemepánom, ktorí bačovali v tejto krajine a ktorí rozdeľovali podľa svojej ľubovôle len a len svojim ľuďom. Ste banda, ktorá patrí pred súd a za mreže."

  Ľubomír: "Ďakujem, pán Fico, za to, že moja mamka pracuje už tridsať rokov v školstve, v kuchyni, zarobí 330 euro. Nemáte ani poňatie a tušenie, ako sa na Slovensku žije, ľudia vás vôbec nezaujímajú, veď to vidno už len na tom, že stále schvaľujete nové a nové dane a poplatky, ktoré ľuďom berú peniaze z peňaženiek, ale na druhej strane tomu chápem, veď kde zobrať peniaze na nové autá a tie vaše vily."

  Iveta: "Odkazujem pánovi Ficovi, že všetky ženy na materskej a rodičovskej dovolenke ho určite v ďalšom volebnom období voliť nebudú. V úvodzovkách, ďakujeme, pán Fico, že neprešiel návrh na zvýšenie rodičovského príspevku. Ak ste sa báli, že by sa zvýšil rómskym spoluobčanom, stačilo do zákona uviesť podmienku o odpracovaných rokoch, ako je to pri materskej."

  Alex: "Pán premiér, odíďte, urobíte službu tomuto národu a tejto republike. Mali by ste byť rád, že ešte nesedíte, ale aj k tomu môže raz dôjsť, tak sa radšej vytraťte z tejto krajiny a nechajte nás normálne žiť."

  Michal: "Pán premiér, skončíte na smetisku dejín, tak ako Mečiar. Len dúfam, že keď sa to stane, bude vo vláde niekto, kto vám to všetko spočíta, na rozdiel od Mečiara."

  Ondrej: "Prečo moja dcéra, žiačka základnej školy, musí platiť 10 eur školskému zubárovi? Ako môže pýtať peniaze od trinásťročnej, čo nemá žiaden príjem, je to choré. Koľko rokov ste v politike? Koľko rokov ste pri koryte? Koľko ste už nakradli? Koľko máte peňazí a kedy si poviete, už mám dosť a už mi stačí?"

  Norbi: "Pán Fico, pán Kaliňák, stačí, ak odstúpite. Nechajte si tie nakradnuté peniaze, len už nekradnite viac a nechajte miesto skutočným ľuďom a politikom, ktorým ide o túto krajinu. Skúste nezruinovať túto krajinu úplne."

  Toto sa prečítať nedá. Toto tiež nie.

  Hanka: "Robo, stačilo! Odporúčam papučovú kultúru doma pred telkou s platom napríklad 223 euro, ako máme my, mamičky (slobodné), a popritom sa ešte starajú o malé dieťa. Skúste si to."

  Janík: "Že srdečne pozdravujem z Rakúska, lebo na Slovensku je vynikajúce, čo sa týka príjmov, v úvodzovkách, v živote už sa na Slovensko nevrátim."

  Dominik: "Ďakujem za všetko, čo ste urobili pre seba a pár vyvolených, ale už je čas dať šancu tým, ktorí chcú urobiť niečo pre tento štát, pre všetkých, pretože o tom má byť politika, slúžiť občanom, nielen vášmu zoznamu vašich ľudí."

  Ďalší Dominik: "Pán premiér, pôjdete tam, kde skončil Mečiar alebo komunisti."

  Miroslav: "Odíď, kým môžeš, behaj si na hrádzi, venči si psíka, ale nechaj nás napraviť to, čo tvoje tri vlády napáchali."

  Žofia: "Ja by som sa pána premiéra chcela opýtať, kedy sa budeme môcť vrátiť žiť na Slovensko, pracujem v zahraničí."

  Igor: "Len štyri slová. Hanbím sa za vás!"

  Anna: "Mňa by veľmi zaujímalo, prečo v Rakúsku na choré, postihnuté dieťa dostane rodič opatrovateľský príspevok cez 1 500 euro a tu na Slovensku ani minimálnu mzdu? Naše deti nie sú zaujímavé pre Slovensko, resp. pre tento štát, lebo z nich nebudeme nič mať. Žiadne odvody, žiadne dane, lebo nikdy nebudú môcť pracovať. Štát takýchto ľudí ignoruje. Pýtam sa vás, pán Fico, prečo vás nezaujímajú aj takéto rodiny?"

  Anna: "Ak máš gule, odstúp!"

  Laura: "Pán predseda, chcem sa vám, v úvodzovkách, poďakovať, ako podporujete nás, mladých ľudí. Sama som vychovala svoje deti a po ukončení štúdia na Slovensku sme nenašli adekvátnu prácu. Všetci žijeme a pracujeme v Holandsku."

  Jana: "Skúste pánovi predsedovi Ficovi pripomenúť jeho sľub, že bude v politike desať rokov. Vyjadril sa jasne a verejne. A vypýtajte si od neho adresu, ak zabudol rátať, pošlem mu zo svojich peňazí kúpené počítadlo alebo kalkulačku."

  Gabriela: "Pán premiér, už ste toho napáchali dosť, odstúpte!"

  Toto radšej nie, tu sa spomína Rumunsko.

  "Pán predseda, príďte sa pozrieť do Bardejova, ako ste vyhnali skoro polovicu ľudí do sveta a koľko rodín a vzťahov ste rozbili. Nič dobré vám neželám, bohužiaľ, to dospelo až takto, že ani..." Dobre, to už radšej nie.

  Dobre, to boli len úryvky. Včera mi ich prišlo 478, odvčera večera, za necelých dvanásť hodín, toľko správ a komentov poslali ľudia a chceli, aby som to tu prečítal. Samozrejme, stál by som tu dve hodiny, minimálne.

  Musím ale zopakovať jednu vec, ktorá bola v týchto odkazoch. Bohužiaľ, je pravda a dúfam, že pán Chudík mi to potvrdí, že dnes na východnom Slovensku z každej druhej rodiny pracuje niekto v zahraničí. Táto vláda sa tu chváli, že nezamestnanosť je menej ako 10 %. No a buďme realisti, prečo? No pretože pomaly pol milióna ľudí v produktívnom veku je v zahraničí a muselo odísť z tejto krajiny, hoci tu chceli žiť. Ja osobne poznám desiatky takýchto ľudí. Mnoho mojich spolužiakov, rovesníkov z východného Slovenska, všetko je vonku. Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Anglicko, po celom svete.

  Ja sa teraz pýtam, v roku 2012 až 2016 SMER vládol sám. Takú šancu zmeniť a prekopať túto krajinu k lepšiemu nemal nikto v celej histórii. Mali ste v rukách všetku moc v tomto štáte. Mohli ste urobiť čokoľvek, prijať akýkoľvek zákon. Aj ústavný zákon, s KDH ste sa vedeli dohodnúť kedykoľvek. Prečo ste neurobili maximum? A nehovorte, že ste urobili maximum, ak toto bolo vaše maximum, 2012 - 2016, tak Boh ochraňuj túto krajinu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Na vystúpenie pána poslanca dve faktické poznámky, uzatváram možnosť prihlásiť sa do faktickej poznámky.

  Pán poslanec Boris Kollár.

 • Ďakujem pekne. Ja len kvôli objektivite. Peter, určite sa budeš môcť k tomu vyjadriť, skutočne si vyberal iba tie negatívne? Ja sa pýtam, či naozaj neprišla aspoň jedna pozitívna správa a či si ju nezamlčal? Bolo by to kvôli objektivite správne. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. No, dohodli sme sa s kolegami, že dáme priestor opozícii, aby teda tú intelektuálnu silu a schopnosť a dispozíciu nahradiť súčasnú vládu mohla v čo najširšom priestore preukázať.

  Pán kolega, s veľkým dešpektom ste hovorili o predsedovi tejto vlády. Je to človek, ktorý je vo verejnom živote dvadsať rokov, a aktívnom a nesmierne dynamickom, založil stranu, ktorá má 20-tisíc členov, dneska má 600 starostov, má, ja neviem, 60 alebo 70 primátorov a podobne. A veľmi bolo zaujímavé porovnávať, že teda čo vy ste urobili, pán kolega. Čo ste urobili vy, a teda čo vlastne je tým momentom, ktorý má toho Fica nahradiť.

  Pretože napríklad v Nemecku je slušné, keď dáte návrh na odvolanie premiéra a poviete, kto tým teda premiérom potom má byť. Vy by ste to mali byť tým premiérom? Pri všetkej úcte. Pán Kollár alebo kto to má byť? Pán Mihál s jeho nesmierne ľavicovým prejavom, ktorý sme tu počúvali, v podstate zábavným z tohto pohľadu. Kto to má byť, pán kolega?

  A čo sme týmto prejavom, čo ste dosiahli, lebo verím vám, že máte aktívny záujem zmeniť túto krajinu k lepšiemu, že ste prečítali, že 400 alebo neviem koľko ľudí, no v tejto krajine naozaj máme voličov 3 mil., povedzmeže, takže pravdepodobne tých pohľadov, a to je demokracia, to je pozitívne, to je bohatstvo našej krajiny, máme rozdielne pohľady.

  Ale schopnosť hodnotiť trošku fakt, že napríklad ľudia robili prieskumy - inak takto ešte, vláda, o ktorej hovoríte, Ficova, nikdy jej podpora až do volieb, do decembra minulého roku, neklesla pod 34,7 %. Želám vám, aby ste to niekedy zažili ten pocit, je milý, pán kolega, je milý a veľmi pekne ďakujem občanom za túto kvalitu, že potom nastúpilo to, čo nastúpilo, je druhá vec.

  Viete, takže v danom prípade naozaj trošku porovnávajte sa. Zoberte vlastné skúsenosti a hlavne ponúkajte pre budúcnosť Slovenska ľudí osobnosti, ktorým títo všetci, čo ste čítali, teda koho vidia, že toho Fica nahradia.

  Verte mi, že budeme sa s tým seriózne zaoberať a budeme to počúvať, len musíte to povedať.

 • Ďakujem, pán poslanec. Pani poslankyňa Veronika Remišová nie je v sále, stráca poradie. Pán poslanec, pani poslankyňa...

 • Reakcia z pléna.

 • Ja som, to už reakciu, neboli ste prihlásený v čase, keď som reagoval. Pani poslankyňa Erika Jurinová nie je v stále, stráca poradie.

  Pani poslankyňa Anna Verešová.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím o opravu na tabuli, pani poslankyňa Anna Verešová vystupuje a myslím, že už tie dve poslankyne definitívne stratili poradie, áno.

 • Vážené panie poslankyne, ale zdá sa mi, že som tu sama, takže vážení páni poslanci, vážený pán premiér, na dnešnej mimoriadnej schôdzi sme sa zišli kvôli vysloveniu nedôvery vám, predsedovi vlády. Do dnešného dňa ste totiž neurobili nič pre to, aby ste upokojili situáciu v spoločnosti kvôli kauze Bašternák. Do dnešného dňa ste nesplnili ani vaše vlastné slová, že do troch minút odvoláte, alebo sľub, že do troch minút odvoláte každého člena vlády, na ktorého padne čo len tieň podozrenia. Týmto postojom sa smejete do tváre všetkých tých občanov a v drvivej väčšine mladých ľudí, ktorí ešte veria v spravodlivosť, ktorí ešte majú nádej, že sa v našej krajine, na Slovensku, nedá beztrestne páchať zločin.

  Opakujem to znova, minister Kaliňák mal podľa väčšiny ľudí pre kauzu Baštrnák odstúpiť. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis. Pri otázke "Myslíte si, že by mal Robert Kaliňák odstúpiť pre kauzu Bašternák, teda pre kauzu s údajne neoprávnenou vratkou DPH na takmer 2 mil. eur?" odpovedalo 49 % respondentov kladne.

  Počas celého leta, počas horúcich dní, počas času dovoleniek a prázdnin ľudia prichádzali na protesty. Videla som tam tisíce mladých ľudí, žiadnych radikálov či extrémistov. Ten dav sa vždy úplne pokojne rozišiel. Sú to totiž ľudia alebo boli to ľudia, ktorí tu pracujú, ktorí si tu na Slovensku chcú založiť rodiny alebo si rodiny založili, tu chcú žiť. Sú to občania, ktorí ešte veria v demokraciu a tí boli v uliciach, pán premiér, a tí sa dožadovali odvolania ministra vnútra. Títo ľudia nerobia hanbu Slovensku. Opakujem, nie je zvrátené, že sú ľudia v uliciach, ale je vskutku zvrátené, že úzka skupina ľudí bez zábran rozkráda naše Slovensko. To je hanbou pre Slovensko.

  A povinnosťou premiéra bolo a je upokojiť situáciu v krajine a zvlášť v čase predsedníctva v Rade Európskej únie. Namiesto toho, aby ste upokojili situáciu a odvolali ministra vnútra, hovoríte a aj dnes ste o tom hovorili, že šírime nenávisť. Áno, podarilo sa vám tento mýtus rozšíriť po krajine. Nepolarizujú spoločnosť tí, ktorí zakrývajú trestné činy, ale nenávisť šíria tí, ktorí na to ukazujú. To je absolútny výsmech občanom. A je to absolútny výsmech demokracii.

  Aj dnes sme z vašich úst, pán premiér, počuli o skvelých hospodárskych výsledkoch našej krajiny. Je však zaujímavé, že naši ľudia čoraz viac odchádzajú zo Slovenska za prácou. Počty Slovákov, ktorí sa rozhodnú ísť pracovať do zahraničia, stále stúpajú. Pritom najväčší nárast takýchto odchodov za prácou zaznamenal Štatistický úrad Slovenskej republiky v priebehu minulého a aj v tomto roku. Za prvé tri mesiace tohto roka sa v porovnaní s minulým rokom zvýšil ich počet o 17,8 %. A, pozor, zmena je významná aj v tom, že za prácou nám neodchádzajú už len mladí ľudia, ale aj ľudia od 35 do 55 rokov, naši rovesníci. A ešte jeden významný ukazovateľ zo Štatistického úradu, a najviac sú to ľudia, ktorí majú stredné odborné učňovské vzdelanie, 44 %.

  Nevedia títo Slováci, že sa v našej krajine žije ohromne dobre, ako ste to dnes, pán premiér, hovorili? Nevedia, že ste sľúbili koľkýkrát už práve v hladových regiónoch ľuďom bez odborného vzdelania mzdu 850 eur? Dnes ste to potvrdili, dnes ste o tom hovorili. Títo ľudia nevedia, že budú mať takúto mzdu aj na Slovensku?

  A nielen vyššie odchody ľudí, ale aj narastanie extrémizmu. Pretože dlhodobo ignorujete všeobecné dianie a vôľu občanov. Za zvyšovanie extrémizmu zodpovedá vláda, ktorá nekoná v prospech občanov, ktorá nepočúva svojich občanov, ktorá sa zo svojich občanov vysmieva.

  A teraz som sa chcela prihovoriť vo svojom príspevku k vám, panie poslankyne. Vážené kolegyne z vládnej koalície, ani jedna tu nie ste, ale verím, že ma počúvate pri televíznych obrazovkách. Chcem sa k vám prihovoriť ako žena politička ku vám ženám političkám. V Národnej rade Slovenskej republiky v VII. volebnom období je nás spolu 31 žien, teda 1/5. Každá sme sem prišli určite s dobrým úmyslom urobiť niečo prospešné pre občanov, pre ľudí. Veď sme im to sľubovali. Možno sme poukazovali práve aj na ten fakt, že sme ženy a že ženy do politiky určite patria. Politika sa však na mužskú a ženskú nedelí. Existuje iba politika, ktorá má byť spoločným dobrom pre všetkých. Neexistuje ani špinavá politika. Existujú iba špinaví, teda nečestní ľudia, ktorí v politike nepracujú pre spoločné dobro, ale iba pre svoje.

  Predsa však máme ako ženy niečo viac ako naši kolegovia muži. Je to náš akýsi šiesty zmysel pre vnímanie nespravodlivosti. Oveľa skôr si všimneme aj najmenšiu skrivodlivosť nielen voči sebe a svojim blízkym, ale aj voči iným, cudzím. A potom bojujeme. Nešetríme čas ani peniaze, nehľadíme na námahu, nehľadíme, či prídeme o výhody, či dobrú pozíciu, dokonca aj o dobré meno.

  A ešte niečo je pre nás charakteristické. My ženy pozeráme viac do budúcnosti, či už deti máme, alebo nemáme, viac ako ženy myslíme na ďalšiu generáciu, na generáciu detí a našich vnúčat. Jednoducho na budúcnosť. Možno sa to môže javiť ako naša slabosť, ale neverme tomu, to je naša sila aj v politike.

  A preto na vás, poslankyne vládnej koalície, apelujem, aby ste pri dnešnom hlasovaní pamätali na mladých ľudí, na vaše deti, vnúčatá, ale aj rovesníkov, ako som už spomenula, ktorí museli odísť za prácou do zahraničia, a pritom by veľmi radi zostali v tejto krajine žiť a pracovať, aby ste týmto mladých ľuďom a ľuďom vôbec nezobrali poslednú nádej v spravodlivú krajinu.

  Vážené panie poslankyne z vládnej koalície, Mária Janíková, Jana Laššáková, Oľga Nachtmannová, Jana Vaľová, Eva Antošová, Magdaléna Kuciaňová, Eva Smolíková, Edita Pfundtner, Irén Sárközy, Alena Bašistová, Katarína Cséfalvayová, k vám sa prihováram. Ženy majú v najkritickejších životných situáciách často väčšiu odvahu ako muži. Buďte aj dnes pri tomto hlasovaní odvážne. Myslite pri hlasovaní na budúcnosť detí a mladých ľudí, na Slovensko.

  Ďakujem vám.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Na vystúpenie pani poslankyne päť faktických poznámok. Uzatváram možnosť prihlásenia s faktickými poznámkami.

  Poprosím, pán poslanec Ján Budaj.

 • Ďakujem pekne. Pani Verešová hovorila ako žena a hovorila zároveň ako nová poslankyňa, ktorá v sebe ešte naozaj, a som to veľmi rád počúval, nesie posolstvo jednoducho ľudí žijúcich mimo túto budovu. Tí ľudia naozaj očakávali od parlamentu, ako sa zostavuje po minulých voľbách, že napriek všetkým prekážkam, lebo ten parlament je heterogénny, ale to je jeho zásada, to je jeho prirodzená vlastnosť, že budeme najmä pri vecných otázkach prekonávať názorové rozdiely a pomáhať Slovensku dostať sa dopredu. Namiesto toho sa stretáme od volieb s umlčiavaním kritiky. Aspoň verte vy, ktorí ste v koalícii, že keby ste boli na našej strane, tak by ste to inak nedokázali nazvať.

  Expresívne vyjadrenia Igora Matoviča niekomu sedia, niekomu nie. Ale sami dobre viete, že je na nich tá vecná podstata a to je tá otázka, či naozaj chráni, alebo nechráni zlodejov. Bývať v tom Bašternákovom dome a platiť nájomné takémuto domácemu pánovi, to si už uvedomil premiér, že nie je ho hodné. Neviem, či ho presvedčili davy ľudí, ktoré chodili k domu, či ho presvedčili demonštrácie po Slovensku, kde chodili ľudia mu odkázať, že nech sa vysťahuje, alebo možno mu to pošeptal niekto pri Bratislavskom summite, ktorý mu dal dobrú radu, keď už nepočul na dobré rady od svojich občanov.

  Nie je dobré, aby sme mali pochybnosti o čelnom predstaviteľovi, aby takého pochybnosti vôbec on nedokázal rozptýliť. Preto tu mal sedieť, preto mal reagovať na každý jeden príspevok s trpezlivosťou, aká...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem. Pán poslanec Jozef Viskupič.

 • Ďakujem. Myslím si, že veľmi dôležitý uhol pohľadu, ktorý som si vypočul na takpovediac, je ako keby aj jedno, z akej časti výkonu verejnej správy tá obžaloba zaznieva. Táto schôdza bola zvolaná prioritne kvôli tomu, že premiér Fico býva v byte daňového podvodníka a dalo by sa povedať, že aj z dôvodu toho, že máme problém s ministrom vnútra a takpovediac s výberom daní. Čiže ak by sme to generálne povedali, boli to ako keby ekonomické dôvody.

  Ale aj tvoj uhol pohľadu pri mnohých iných zlyhaniach možno v sociálnej oblasti, pri politike rodiny a podobne sú tým dôležitým prvkom, ktorý treba pripomínať. Napriek tomu, že pán premiér veľmi zbabelo príde a snaží sa prekryť úplne iný typ problémov ako keby chválou, úspechmi svojej vlastnej vlády.

  Myslím si, že je veľmi dobré, že si pripomenula, že veď ani my netvrdíme, že neexistujú nejaké čiastkové a parciálne úspechy, ale to, čo opozícia musí a má robiť, je poukazovať na tie zlyhania a tie zlyhania aj z tvojho uhlu pohľadu sú, a z môjho tiež a k tomu sa pridávam, sú brutálne, a preto by mala byť vyvodzovaná tzv. politická zodpovednosť. A ak ju necíti minister vnútra, preto tu dnes sedíme, pretože berieme na zodpovednosť hlavu vlády a jej odvolaním prípadne padá vláda ako taká.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Ondrej Dostál.

 • Pani poslankyňa Verešová, chcel by som sa v reakcii na tvoje vystúpenie vrátiť k tej tradícii, ktorú tu kedysi začal poslanec Miroslav Beblavý a nejako sme na ňu zabudli, ale myslím si, že práve teraz je vhodný čas sa k nej vrátiť.

  A chcel by som vyzvať Roberta Kaliňáka, aby odstúpil z funkcie ministra vnútra, pretože o čomkoľvek budeme rokovať v tejto snemovni, vrátane tohto bodu, je zaťažené a prekryté skutočnosťou, že v takej vysokej ústavnej funkcii naďalej sedí človek podozrivý z prepojenia na organizovaný zločin. A vlastne aj tento bod programu je dôsledkom toho, že opozícia prišla s návrhom na to, aby sa uskutočnila mimoriadna schôdza, na ktorej by sa rokovalo o vyslovení nedôvery ministrovi Kaliňákovi a toto nám nebolo umožnené. Toto nám nebolo umožnené brutálnym spôsobom a podľa môjho názoru za cenu, za cenu porušenia rokovacieho poriadku, za cenu toho, že síce schôdza, ak o ňu požiada najmenej 30 poslancov, sa má uskutočniť do siedmich dní, tá schôdza začala, bola prerušená a bolo odsunutá o tri mesiace.

  Rovnakým spôsobom bola potom, alebo rovnakým, podobným spôsobom bola prerušená schôdza o vyslovení nedôvery premiérovi Ficovi. Tá schôdza, ktorej pokračovaním alebo náhradou je tento bod programu, čo je aj tak trochu smiešne, že sa to deje až tri mesiace po tom, čo sme s tým prišli, a hovorí to veľa o spôsoboch súčasnej vládnej koalície.

 • Pán poslanec Milan Laurenčík.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Pani poslankyňa Verešová, som veľmi rád, že si vystúpila so svojím príhovorom. Tvoje slová boli ozaj slová, ktoré sa ma dotkli aj preto, že si vystúpila zase ako žena a ináč to preciťuješ ako niektorí muži poslanci. Je smutné, že vláda, premiér Fico tu nesedí a nepočul tvoje slová.

  Je to naozaj zvláštne, pretože keď si spomínam na to, ako sme odvolávali premiérku Radičovú, teda ako strana SMER odvolávala premiérku Radičovú, tak ona tu neskutočných šesť hodín sedela, reagovala na všetky veci, ktoré sa na ňu hovorili, a takisto my, vtedy poslanci, ktorí sme boli v koalícii, sme ju obhajovali. Reagovali sme na príspevky poslancov strany SMER a snažili sme sa im to vysvetľovať.

  Dneska to tu nevidíme. Vidíme prázdnu sálu, poslanci vládnej koalície odišli a jednoducho nechali nás tu samých, aby sme si sami odvolávali vládu a premiéra Fica.

  Ďakujem ešte raz za tvoj príspevok.

 • Ďakujem. Reakcia, pani poslankyňa Anna Verešová.

 • Ďakujem kolegom za ich poznámky. Chcela by som len povedať, že naozaj je mi úprimne ľúto, že nemáme s kým rokovať. Ja som si myslela, že debata, diskusia má byť tu v pléne. Takto som vstupovala do politiky, že tu budeme rozprávať o zákonoch, tu budeme diskutovať, tu si budeme vyčitovať alebo podporovať, či je zákon dobre pripravený. Aj na mimoriadnej schôdzi diskutovať o tom, napríklad teraz by som očakávala, že možno niekto spochybní alebo povie iný údaj práve k tým, k tomu nárastu počtu ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia za prácou, a pritom je nám tu predkladané, že vraj tu vznikajú nové tisícky miest o mzde 850 eur, ale nie je s kým o tom diskutovať. A to mi je ľúto.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Do rozpravy je prihlásený pán poslanec Martin Poliačik. A o slovo požiadal pán poslanec Rajtár.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí mladí ľudia na balkóne, v dobrú dobu ste prišli, lebo o vás budem hovoriť, o nositeľke rána.

  Keď nastúpila táto vládna koalícia k moci a rozprávali sme o programovom vyhlásení vlády, tak som povedal, že všetci, všetci obyvatelia tohto štátu potrebujú, aby táto vláda aspoň v niečom uspela. Pretože miera nedôvery občanov v predstaviteľov štátu je tak neskutočne vysoká, že to začína nahlodávať a ničiť samotné základy, na ktorých to, že tu v tejto sále môžeme sedieť, stoja.

  Keď sa pozrieme na prieskumy, ktoré robí Globsec o dôvere k liberálnej demokracii, tak zistíme alarmujúcu skutočnosť, a to je to, že väčšina obyvateľov tohto štátu už berie liberálnu demokraciu za najlepšiu možnú formu spravovania spoločnosti len za predpokladu, že z toho má osobný profit. To znamená, že ten stred Gaussovej krivky, o ktorý sa liberálna demokracia dlhodobo mala opierať a ktorý v spoločnosti má vytvárať vždycky ten balvan, ktorý ju podrží a okolo neho sa budú odohrávať spory o jej ideologickom alebo inom smerovaní, tak ten stred Gaussovej krivky zrazu prestáva byť takto stabilnou istotou. A to je varovný signál a vysoko zdvihnutý prst.

  Povedal som na začiatku tohto volebného obdobia, že, podobne ako to koniec koncov povedal aj prezident Kiska v tej dobe, že vláda má šancu zareagovať na nárast extrémistických tendencií v slovenskej spoločnosti a začať pracovať takým spôsobom, aby ľudia aspoň na základe jej čiastkových úspechov dokázali začať vnímať správu štátu ako niečo, čo sa deje v ich záujme a v ich mene.

  Dôvod, prečo tu dnes sme, je, že po polroku sa deje presný opak. Kauza Bašternák nám ukázala, že Robert Fico a jeho suita sa nepoučili. Dokonca, keď sa pozrieme na vyjadrenia premiéra Fica, dá sa povedať, že stratil posledné zábrany. Jeho vyjadrenia o učiteľoch, o tom, kde boli dva mesiace a začínajú štrajkovať až teraz, keď prišiel september, jeho prazvláštne večerné videá, ktoré sú hlboko pod úroveň verejného funkcionára, nieto ešte druhého najvyššieho predstaviteľa štátu, alebo tretieho v jeho prípade, jeho výroky o tom, ako Únia dá Veľkej Británii vyžrať hlasovanie v Brexite, sú prejavom toho, že premiér Fico stratil zábrany a buď už je tak unavený, alebo už mu je to tak jedno, že už jednoducho šplechne čokoľvek.

  Zároveň z vôle Roberta Fica vláda je neochotná akýmkoľvek spôsobom reflektovať podozrenia z korupcie, klientelizmu a podľa názoru niektorých až organizovaného zločinu. Minister vnútra, ktorý je predmetom trestného stíhania, zároveň riadi ľudí, ktorí ho majú vyšetrovať. Toto je vo vyspelej demokracii nemysliteľný fakt. Vo svetle toho, čo včera urobil kolega Daniel Lipšic, o to kontrastnejší. Pretože na to, aby niekto dokázal voči sebe vyvodiť zodpovednosť a vytvoriť priestor na čo najprehľadnejšie, najjasnejšie a najmenej spochybniteľné vyšetrenie okolností svojho vlastného podozrenia, musí opustiť verejný život. Bodka, basta, padla! Tudy, vážení, vlak nejede.

  A to, že Robert Kaliňák za prispetia všetkých ministrov vlády a všetkých poslancov koalície v tejto snemovni je stále na svojom mieste, je fatálnym zlyhaním liberálnej demokracie na Slovensku, právneho štátu na Slovensku a politickej kultúry na Slovensku. Už len toto, čo som povedal doteraz, je dostatočným dôvodom, dostatočným dôvodom na to, aby Robert Fico naďalej nesedel na svojej stoličke, ak mieni Roberta Kaliňáka kryť ďalej.

  Ale ide to ďalej. Nielenže v kauze Bašternák máme obrovské podozrenia kryté z najvyšších miest, ale aj v otázkach, ktoré aj pred voľbami v zásade zmenili náladu a, myslím si, že aj sa podpísali pod to, prečo napríklad strana SMER, tzv. sociálna demokracia, získala menej, než čakali, je, že naozaj dôležité témy stále nestoja ako priorita tejto vlády.

  A ktorí má poznáte, viete, že sa venujem v prvom rade školstvu. Kde sú tie konkrétne kroky, na základe ktorých by sme mali teraz vidieť, že školstvo je prioritou? Áno, na ministerstve školstva sa pilne pracuje, čo sa týka prípravy Národného programu vzdelávania. Zatiaľ sme síce nevideli ani pracovnú verziu toho dokumentu, ale počuli sme, že existuje. Predpokladáme, že do konca roka sa nejaký draft ku nám dostane. Ale školský rok ako taký začal v legislatívne v tom istom prostredí, v akom sa končil ten minulý. Liberalizácia trhu s učebnicami, o ktorej sa toľko rozpráva, stále nie je ani len na stole. Samotná redistribúcia učebníc, s ktorou mali problémy všetky vlády odvtedy, čo tam sedel Mikolaj, nie je doteraz vyriešená. Informácia, resp. vytváranie priestoru na modernizáciu výučby hapruje a dokonca ešte aj tie priamo ovládané organizácie ministerstva školstva, ktoré mali v šuflíkoch projekty, ktoré mohli tú situáciu riešiť, boli politicky preobsadené a procesy na nich zamrznuté. Hovorím napríklad o metodicko-pedagogickom centre, kde boli naštartované procesy, ktoré mohli zlepšiť výučbu na školách cez systematickú prípravu pedagógov, ale kvôli tomu, že druhý kandidát na post ministra školstva potreboval byť niekde uprataný, tak bol uprataný na MPC-čko, sorry, áno, na MPC-čko, ktoré ako-tak fungovalo predtým, a odborníci z tej organizácie odchádzajú s projektami vo vačkoch, lebo sa nedajú realizovať. To znamená, že na úrovni tej mravenčej, malej práce už dnes vidíme, že vďaka rozhodnutiam ministerstva ešte aj procesy, ktoré mohli ísť dopredu, na ktoré boli predpoklady, na ktoré bol pripravený priestor, na ktoré boli peniaze a ktoré mohli začať realizovať, tak realizované nebudú, a to len z toho dôvodu, že bolo potrebné niekde upratať politického nominanta, ktorý je nespokojný, že sa nestal ministrom.

  Najbližší možný, najbližší možný... No, páni, netvárte sa, že neviete, o čom hovorím.

  Najbližší možný termín zmeny bude opäť 1. september budúceho roku a dovtedy môžme len čakať, jednak či z ministerstva príde balíček prvých konkrétnych krokov, jednak či ten balíček bude v súlade s programovým vyhlásením vlády, ktoré malo nasmerovať školstvo na Slovensku k slobodnejšiemu prostrediu, k tomu, že v ňom bude väčší priestor pre samotnú činnosť pedagógov, a čo je dôležitá vec, že prostredie a atmosféra na školách sa zlepší tak, aby najmä medzi mladými ľuďmi začala byť dôvera v dobre spravovanú spoločnosť vyššia, než je doteraz.

  Keď sa pozrieme na volebné výsledky napríklad strany Ľudové... Jak sa volá - Naše Slovensko? Ľudová strana - Naše Slovensko, tak výsledky tejto strany medzi mladými ľuďmi tiež sú alarmujúce. Ľudia, ktorí už nemajú na základe čoho historicky posúdiť skúsenosť s totalitným režimom, ktorý vďaka spôsobu, akým sa vyučuje dejepis na slovenských školách, ani o fašistickom štáte toľko toho nevedia, zrazu vnímajú fašistov v slovenskej politike ako rovnocennú alternatívu. A keď za mnou chodili po voľbách učitelia a riaditelia škôl a pýtali sa, pán poslanec, prosím vás, ako to teda máme spraviť, aby sa fašistom na Slovensku tak nedarilo, my by sme veľmi radi, máme zvýšiť dotáciu na hodiny občianskej náuky? A ja som sa ich pýtal: Povedzte mi, koľko ľudí u vás na škole je v študentskom parlamente? Aké má ten študentský parlament právomoci? Koľko návrhov zástupcu študentov v školskej rade prešlo k realizácii? Ako vyzerá diskusia na vašich hodinách? Toto sú dôležité parametre toho, či mladí ľudia opäť začnú dôverovať v demokraciu. Nie to, či sa bude občianska náuka vyučovať na šiestich, ôsmich, desiatich alebo dvanástich hodinách mesačne.

  Toto všetko má byť predmetom toho, aby sa atmosféra v slovenskej spoločnosti zlepšila. A táto vláda zatiaľ neukázala, že by k tomu smerovala. Naopak, dôveru občanov v štát, v predstaviteľov verejnej moci a v zvolených zástupcov ľudí systematicky znižujeme.

  To, čo som povedal na začiatku o Gaussovej krivke a o tom, že nám padá jej stred, nie je izolovaný problém Slovenska. Keď sa pozrieme na výsledok hlasovania ľudí napríklad v referende v Holandsku o Prístupovej dohode s Ukrajinou, keď sa pozrieme na výsledok hlasovania ľudí v prezidentských voľbách v Rakúsku, kde FPÖ stále má reálnu šancu obsadiť prezidentský úrad v druhom kole, keď sa pozrieme na spôsob, akým sa približujú preferencie Hillary Clintonovej a Donalda Trumpa v Spojených štátoch amerických, a keď sa pozrieme na výpovede podporovateľov napríklad Donalda Trumpa v Spojených štátoch amerických, tak uvidíme, že ten pomyselný stred Gaussovej krivky sa nám začína rútiť nielen na Slovensku, ale v globálnej západnej spoločnosti. A to je ešte nebezpečnejší signál než to, že to máme u nás doma. Lebo keď sa ohrozí základ liberálnej demokracie lokálne, vždy dokáže prísť dostatočne signál zvonku na to, že niečo nie je v poriadku. Keď si spomenieme napríklad Haidera v Rakúsku, tak tam bolo možno veľmi jasne sledovať ostrú reakciu zvyšku sveta a to, že tá situácia sa pomerne rýchlo vrátila do normálnych koľají. Ak však v najsilnejších štátoch sveta dôvera v liberálnu demokraciu už nemôže byť chápaná ako pevný a stabilný základ spoločenského usporiadania, tak máme problém všetci.

  Slovensko je úžasnou krajinou v jednej veci, a to je, že keď sa vzchopí, dokáže rýchlo naprávať svoje vlastné chyby a rýchlo sa meniť k lepšiemu. Rovnako alebo podobne frustrovaní boli slovenskí občania, keď Vladimír Mečiar túto krajinu ťahal mimo euroatlantických štruktúr, keď hrozilo, že budeme čiernou dierou západného sveta, keď to vyzeralo, že všetky ostatné krajiny V4 vstúpia do Európskej únie a NATO a my ostaneme vonku. Vtedy sa Slováci dokázali, Slováci, občania Slovenska dokázali zmobilizovať a vďaka proreformnému úsiliu a obrovskej snahe ľudí, ktorí Mečiara v tomto štáte nahradili, sme dobehli a v mnohom predbehli krajiny, ktoré dovtedy boli pred nami.

  Otázka je, kto a ako to tu môže urobiť teraz. Čo budú spoločné menovatele toho, akým spôsobom aj táto vláda prispeje k zlepšeniu renomé volených zástupcov ľudí medzi občanmi. Majú to byť ekonomické reformy? No po poslednom balíčku, kde sme sa dozvedeli, o koľko viac sa ľuďom zoberie, ale málo sa dozvedáme o tom, koľko viac sa ľuďom dá, zrejme na základe ekonomiky sa dôvera v štát nezvýši. Budú to sociálne reformy, ochrana najslabších? No po poslednom dianí v Čistom dni pochybujem, že sa najslabší občania v tomto štáte cítia dostatočne ochránení. Bude to na základe medzinárodného renomé? Po tom, čo sme vyhnali všetkých obyvateľov Bratislavy z tohto mesta a v zásade nikto nevie, čím Slovensko vstúpilo do histórie usporiadaním tohto summitu, cítime sa silnejšou a väčšou bodkou na mape? Myslím si, že nie. Bude to vďaka otvorenej náruči a príslovečnej slovenskej pohostinnosti? No pri tom, ako sme schopní integrovať jednak vlastných občanov, ktorí nežijú v tak dobrom prostredí ako tí ostatní, alebo ako vytvárame priestor na integráciu ľudí, ktorí utekajú pred vojnou alebo z veľmi ťažkých životných prostriedkov a podmienok, to tiež nebude.

  Povedzte mi, prosím, vážení zástupcovia vládnej koalície, čo robí táto vláda pre to, aby sa dôvera občanov v to, akým spôsobom ju spravujete, zvýšila?

  A keď sa vrátime naspäť k rozprave o programovom vyhlásení vlády, keď sa vrátime k tomu, aby sme zadefinovali aj ešte raz z úst prezidenta potrebu návratu dôvery občanov v správu štátu ako jednu z priorít, na ktorých mala stáť táto vláda, tak toto je jedna vec, v ktorej vláda zlyhala, zlyháva a za ktorú Robert Fico nesie plnú politickú zodpovednosť.

  Kauza Bašternák je dostatočná na to, aby Robert Fico skončil. Ale v širšom kontexte podmínovanie dôvery občanov tohto štátu v schopnosť vlády dobre ju spravovať, frustrácia, ktorú občania majú, lebo nevedia, akým spôsobom majú prispieť k zlepšeniu svojho vlastného života, je z môjho pohľadu ešte oveľa dôležitejší signál, na základe ktorého by mal každý, kto sedí v tejto poslaneckej snemovni, hlasovať za odvolanie Roberta Fica z pozície premiéra Slovenskej republiky.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami dvaja. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Pán poslanec Sopko, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja si len dovolím pána kolegu Poliačika poopraviť ohľadom tej priamo riadenej rozpočtovej organizácie. Ide, ak máme na mysli tú istú osobu, o Štátny pedagogický ústav.

 • Reakcia poslanca.

 • To je ináč ústav, ktorý je priamo zodpovedný za tvorbu dokumentov, s ktorými majú narábať pri každej zmene vzdelávacej v školstve. Tam sa vytvárajú dokumenty jednak všetkých školských reforiem i inovácie, pri ktorých v komunikácii s učiteľmi a riaditeľmi dochádzalo k tomu, že napriek vznešeným cieľom sa vždy nejak, vypálilo to inak a strácalo to svoj zmysel. Ono celkovo zmysel, aj to, prečo tu sedíme, je v tom, o čom si aj, pán kolega, naznačil, celková nálada našej spoločnosti, kde sa ukotvilo slovíčko "nedá sa". Za tie roky rokúce ľudia jednoducho prestávajú veriť, že niečo sa reálne dá meniť. Ako keby sa im to dostalo pod kožu, ako keby to mali v svojich hlavách naplno zakódované. A úlohou nás všetkých je, aby sme sa zamysleli, pretože tak frustrovaná populácia, neviem, neviem, aká potom bude naša spoločná budúcnosť.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Poliačik, veľmi správne si poukázal na to, čím táto vláda alebo vládna koalícia na svojom úplnom začiatku odôvodňovala svoj vznik. Prečo sa dovtedajší protivníci po dlhých a dlhých rokoch a desaťročiach pôsobenia v slovenskej politike, teda SMER a Slovenská národná strana na jednej strane a MOST a dnes už nebohá SIEŤ, nech odpočíva v pokoji, dali dokopy? No preto, aby sa postavili extrémizmu, aby zabránili ďalšiemu nárastu extrémizmu.

  A ako to vyzerá? Aká je situácia dnes? Je situácia lepšia? Dostali by dnes extrémisti menej hlasov ako vo voľbách? Dostali by dnes extrémisti menej hlasov, ako keby sa konali predčasné voľby miesto toho, aby vznikla takáto vláda? Je dnes nálada v spoločnosti priaznivejšia? Sú ľudia menej frustrovaní? Je vyššia dôvera v to, že štát funguje, že štátne inštitúcie konajú tak, ako majú, že politici konajú vo verejnom záujme?

  Odpoveď na žiadnu z týchto otázok nie je áno. Je to nie, nie, nie a ešte raz nie. A koho je to vina? Čia je to zodpovednosť? Darmo vy tu budete hovoriť o nejakých nekultúrnych prejavoch opozície alebo stupňovaní napätia alebo nenávistnej rétorike. Je to predovšetkým a hlavne zodpovednosť vládnej koalície a vlády. A nielen tak všeobecne, ale konkrétne, najmä v spôsobe, akým sa reaguje na korupčné kauzy, ako sa tvárime, že nič také neexistuje, a aké máme spôsoby a maniere.

 • Pán poslanec Poliačik, nech sa páči, môžte reagovať na faktické.

 • Ďakujem. Ďakujem za to upozornenie. Áno, ide o ŠPÚ. Ja už keď som rozprával, tak sa mi zdalo, že som mimo, ale som nevedel si spomenúť na tú správnu vec. Vidíte, aj kolegovia zo SNS okamžite, keď ste to povedali, tak zrazu vedia, o čom som rozprával. Takže, áno, ďakujem za toto upresnenie. Ide o ŠPÚ a som rád, že aj kolegovia majú jasno. Lebo, áno, tam nastala tá chyba. ŠPÚ bola organizácia, ktorá bola v relatívne dobrom stave, kde mohli byť rozbehnuté projekty, ktoré mohli významne pomôcť zmene metodiky výučby na slovenských školách, a tie projekty sú teraz buď v šuflíkoch, alebo opustili ŠPÚ s ľuďmi, ktorí odtiaľ museli odísť. A nové vedenie tápa a nie je schopné činnosti. A toto je už zodpovednosť tejto vlády a konkrétne strany SNS.

  Ondrej, ďakujem za zhrnutie. Áno, presne takto som to myslel.

 • Teraz otváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy.

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Ústne. Písomne sa už nedá. Vy ako navrhovateľ hocikedy môžte. Dobre, tak teraz idete vy. Ešte sa hlásia štyria. Končím.

 • Reakcia z pléna.

 • Ale to som nevedel. Ale však dobre. Otvoril som, prihlásili sa piati. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

  Pán poslanec, nech sa páči. Vy hocikedy môžte aj ústne, aj písomne. Vy sa neprihlasujete písomne.

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Dobre, ale ja som nemal takúto informáciu. Nech sa páči, máte slovo.

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Tak nech sa páči, ale máte slovo.

 • Reakcia navrhovateľa.

 • No ešte raz. O čo tu hráte, mi povedzte?

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Lebo také niečo neexistuje, pán poslanec. Skutočne už prečítajte rokovací poriadok, že hlásim sa ešte písomne. Písomne sa dá len tam vonku.

 • Reakcia navrhovateľa.

 • No, tak prepáčte.

  Vymažte všetkých na tabuli, lebo, dobre, lebo, samozrejme, už za mnou tu kričia, keby, ja neviem, ich ťahali, z nich kožu. Takže vymažte všetkých.

  Pán poslanec Rajtár, nech sa páči. Ale, prepáčte, nie, nie. Keď pán poslanec vystupuje, tam nemôžte sedieť, lebo on vystupuje ako navrhovateľ.

 • Reakcia poslankyne Remišovej, ktorá si sadla na miesto určené pre predkladateľa.

 • No dobre, ale potom buď vy vystúpite, alebo on. To je rokovací poriadok.

 • Reakcia poslankyne Remišovej.

 • No ale to sa nedá. Najprv on.

  No, pán poslanec, viete, čo vy zvládnete? Keď tu budete sedieť, vy to môžte zvládnuť, do tej doby nie. Prečítajte si rokovací poriadok. V sporných prípadoch rozhoduje predsedajúci. To je paragraf.

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Takže, pán poslanec Rajtár, máte slovo.

 • Dobre. Ďakujem za slovo aj za to, že sa to podarilo nejakým spôsobom utriasť vďaka pozitívnemu prístupu pána predsedajúceho.

  Pán premiér, pán premiér tu nevydržal hneď na začiatku a musel, alebo teda mal potrebu odísť aj so všetkými členmi vlády. Bol tu jeden člen vlády, ktorý prišiel neskôr a tento sa tiež rozhodol na základe nejakých inštrukcií alebo nejakej žiadosti odísť, takže nemohli sme si vypočuť ani reakcie napríklad ďalších členov vlády. A nie je tu ani absolútne drvivá väčšina vládnej koalície. Napriek tomu niektorí tu sú.

  A mňa by aj zaujímalo, ak teda plánujete podržať vládu Roberta Fica, napríklad pán František Šebej, ktorý tu sedí v tejto chvíli, tak skúste sa tiež prihlásiť do rozpravy alebo minimálne do faktickej a vysvetliť dôvody, prečo podporujete Roberta Fica, a tým pádom aj Roberta Kaliňáka, Ladislava Bašternáka a celú tú schému, celú tú schému podvodov, celú tú schému machinácií, celú tú schému likvidácií právneho štátu, likvidácie ďalších a ďalších vecí, ktoré nás naozaj vyháňajú mimo okruh európsky alebo západnej civilizácie. Pretože naozaj falošne obviniť vyšetrujúceho prokurátora kvôli tomu, aby nevyšetroval alebo aby teda to vyšetrovanie bolo odsabotované, vyšetrovanie Roberta Kaliňáka a jeho vzťahu s Ladislavom Bašternákom, je niečo, čo do západnej civilizácie nepatrí. Účelovo organizáciou, ako je NAKA, ktorá má vyšetrovať úkladné vraždy, organizovaný zločin, pašovanie drog, tak s takouto časťou polície napadnúť novinárky za ohováranie je vec, ktorá do tohto civilizačného okruhu jednoducho nepatrí.

  A ja by som si chcel naozaj vypočuť, teraz odchádzate preč, pán Šebej, ja by som si chcel vypočuť, čo vás motivuje podporovať takýto štýl vládnutia, ktorý nás vyháňa preč zo Západu, ku ktorému sme sa prihlásili? Ak bol pán premiér Fico zbabelý počúvať pripomienky opozície a to, čo má opozícia alebo chce povedať, ale možno aj niektorí vládni poslanci pôvodne mali potrebu povedať minimálne vo faktických poznámkach, tak chcel by som ho vyzvať, aby nebol zbabelý aspoň pred pripomienkami svojich spolustraníkov, napríklad europoslankyne pani Flašíkovej-Beňovej.

  A ak tie všetky veci, ktoré sme vzniesli ako opozícia a ktoré sme sa teda opýtali na verejnosti, ak je to šírenie politiky nenávisti, legitímne sa pýtať na dôležité veci, tak či aj jeho spolustraníci, ako je napríklad Boris Zala ako europoslanec alebo pani Flašíková-Beňová, či tiež šíria nenávisť, keď sa pýtajú niektoré legitímne otázky?

  Budem citovať z vyjadrení pani Flašíkovej-Beňovej. Citujem: "Výrok Ľuboša Blahu o nevynášaní z vnútrostraníckej kuchyne, to je hádam ešte servilnejšie ako jeho odhodlaný útok na Váhostav onoho času. A zvlášť v kontexte pasáže o oslovovaní chudobných ľudí. Oslovujeme ich priamo z nadrozmerných bytov najdrahších bratislavských častí, z domov stavaných pánom Bašternákom. V tej Národnej rade Slovenskej republiky sú fakt úplne odtrhnutí od reality niektorí poslanci," myslia sa poslanci pravdepodobne strany SMER, možno celej vládnej koalície, "oni si snáď myslia, že ľudia sú asi padnutí na hlavu." To je koniec jedného citátu.

  Takže chcem sa spýtať pána premiéra, či aj teda výrok, napríklad aj tento výrok jeho spolustraníčky pani Flašíkovej-Beňovej je šírenie nenávisti a či to je nepatričné vôbec o takomto niečom na verejnosti hovoriť?

  Budem pokračovať v citovaní: "Nechcem vynášať z vnútrostraníckej kuchyne, ale predsa len je divné, ak sa o zrušení programovej konferencie dozviem štyri dni pred jej konaním zo znepriateleného média práve v čase, keď som spripomienkovala ideové tézy. A už názov ideové tézy je silný, ale jeden nikdy nevie. Radšej som tie pripomienky aj tak poslala, lebo čo keď N-ko a ostatní zákerne a podlo klamú, aby nás od účasti odradili? No a teraz vážne. Sme najsilnejšou politickou stranou na Slovensku (zatiaľ ešte)." To hovorí spolustraníčka a europoslankyňa za stranu SMER. Zatiaľ ešte. "A o zrušení dlho očakávanej konferencie sa dozvieme z médií? Nemusíme si padať okolo krku a majme rozdielne názory aj zásadné na ideové tézy, ale za jednoduché, slušné a seriózne považujem, aby nás vedenie informovalo skôr, ako nám volajú novinári a pýtajú sa na dôvody."

  Takže opäť sa pýtam, či aj toto je šírenie nenávisti od europoslankyne za SMER.

  A budem ďalej citovať jej vyhlásenia: "Stretla som dnes náhodou známeho Vlada, bol riaditeľom významnej spoločnosti a potom ďalšej, je úspešný a nemusí rátať tzv. drobné na kávu. No a Vlado mi hovorí: "Vieš, najhoršie je, že mladí ľudia odchádzajú a nechcú sa vrátiť. Ani nie tak kvôli platom a možnosti uplatnenia, ale tu sa proste zastavil čas. Táto krajina nikam nenapreduje. Ostali sme tu žiť v 90. rokoch minulého storočia." Podotýkam, že hovoríme o Slovensku po 10 rokoch s malou prestávkou vládnutia strany SMER.

  "Mentálne aj politicky a nikto nechce rozmýšľať o tom, čo bude o 10, 20 rokov. Žiadna vízia, žiadne ciele, nič, len korupcia na všetkých úrovniach. Každý, kto niekde alebo rozhoduje o niečom, si tridsiatok vypýta. Každý žije len pre tento deň. Maximálne týždeň, maximálne volebné obdobie. A darmo sa ideš sťažovať aj trestné oznámenie dáš, aj ministrovi pošepkáš, nič sa neudeje. A ľudia sú sklamaní a demotivovaní. Vieš, ešte tí mladší aspoň tomu Procházkovi verili, ale on ich tak sklamal, že ich už ťažko bude dnes niekto presviedčať. Takí sme tu rustikálni." Toto mi povedal Vlado, úspešný manažér, päťdesiatnik, športovec, nie všetko, ten zvyšok si len myslel, poznám ho, preto som to zaňho len dopísala "a aj dobrých manažérov Slovensko potrebuje, aj keď sú za vodou, lebo so cťou sa dá byť za ňou".

  Čiže europoslankyňa za SMER hovorí o korupcii na každej úrovni pod vládou strany SMER a Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Poslankyňa Europarlamentu za stranu SMER hovorí o úplatkárstve. O tom, že je márne sa sťažovať alebo podávať trestné oznámenia na políciu. Mám s tým skúsenosti. Moje prvé trestné oznámenie, tri mesiace nič sa neudialo, iba si to posúvala prokuratúra a polícia. Nič, žiadne úkony, o ktorých ma mali informovať, neprebehli. Nič sa neudialo za tri mesiace. A o tom hovorí aj vaša europoslankyňa, o tom, že aj keď ministrovi človek niečo oznámi, povie, aj tak žiadna zmena marazmu nenastane.

  Je toto šírenie nenávisti od vašich vlastných členov a prominentných europoslancov? Je aj toto, pán premiér Fico, šírenie nenávisti do inak rajskej záhrady vlády Roberta Fica? A z rajskej záhrady prosperity a pokroku?

  Ešte tretí príspevok: "Pohon", od pani Flašíkovej-Beňovej, europoslankyne za stranu SMER - SD. "Pohon na Natáliu Blahovú vyzerá hlúpo. Snažila sa pomôcť človeku, ktorý sa na ňu obrátil, lebo nevedel ako ďalej. A namiesto toho, aby došlo k prevereniu situácie, tak sa tu navážajú do poslankyne. Mne keby niekedy také napísal, konám úplne rovnako, lebo som tiež mama a nie je mi jedno, keď niekto ubližuje deťom, ani keď je to len podozrenie, že sa to deje. Preto sú všetky útoky na poslankyňu nečestné. A podobne by už hádam stačilo kopania do Lucie Nicholsonovej. Teda najmä od žien, ktoré nech sa hanbia za ich nevkusné komentáre. Muži politici tu rozkrádajú krajinu, správajú sa často pod úroveň piatej cenovej skupiny, pijú v parlamente aj na ministerstvách, zamestnávajú si, v úvodzovkách, modelky bez vzdelania a úrovne, ale celá krajina si schuti kopne do žien, ktoré tu na Slovensku nielen v politike nemajú ľahké. Že vás už hanba nefackuje!"

  Opäť hovorí to prominentná europoslankyňa za stranu SMER - SD. Je to citát, je to doslovný citát europoslankyne strany SMER - SD.

  Veľmi rád by som bol, keby sa premiér Robert Fico, člen jeho vlády alebo člen vládnej koalície buď za stranu SMER - SD, ideálne, alebo ostatní, niektorí tu z nich sedia, aj keby sa dali spočítať na jednej drevorubačovej, na prstoch jednej drevorubačovej ruky, bol by som rád, keby sa k tomuto všetkému vyjadrili, pretože sú to vyjadrenia nie od opozície, ale sú to vyjadrenia od prominentnej členky strany SMER. A tieto vyjadrenia neboli jediné od členov a významnejších členov strany SMER.

  Takže by som chcel vyzvať vládnu koalíciu, aby komunikovala, aby sa vyjadrovala, aby hovorila svoje dôvody, prečo, ak chce podporiť vládu Roberta Fica, prečo tak urobí, a aby sa vyjadrovala aj k členom strany SMER - SD, ktorí nehovoria to isté ako Robert Fico.

  Dúfam, že sa takéhoto vyjadrenia dočkám, aj keď pán Šebej, bohužiaľ, ako jeho reakciu, odišiel zo sály namiesto toho, aby sa vyjadril.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými štyria poslanci. Ukončujem možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Galko.

 • Ďakujem pekne. Jozef, ja som rád, že si spomenul aj tú poslankyňu za SMER Beňovú, ktorej evidentne už vytiekla trpezlivosť a nechce sa už ona na tých svinstvách, na krytí tých zločinov podieľať. Podľa môjho názoru je to celkom pochopiteľný a celkom zrozumiteľný postoj, ale ešte iné veci som rád, že, som veľmi rád, že si rozprával o tej vízii, o tej vízii, že čo tu vlastne bude o 10, o 20 rokov, pretože povedzme si to otvorene. Prežili sme Mečiara, prežijeme aj Fica, oni sú rovnako morálne zvrátení, v súčasnosti ja nevidím medzi nimi žiaden rozdiel. Ale prežijeme ich.

  Ale čo po nich zostane? Zostane po nich jedna rozvrátená, demoralizovaná a zničená krajina, a to, že je to jedno smerákom, to je ešte ako tak pochopiteľné, pretože oni v podstate, keď na ktorého pozrieš, ten má byt od Bašternáka alebo proste spájajú ho s ním nejaké kšefty. Ale to, že sa pod toto podpisuje aj pomerne dosť veľké množstvo progresívnych politikov z MOST-u, z SNS nových ľudí, ktorí majú svoj osobný aj politický život ešte pred sebou, je skutočne na zamyslenie.

  Dnes mi jeden kolega zo SMER-u z úst takým výsmechom povedal, lebo však komunikujeme spolu, povedal mi: "Prehrali ste. Prehrali ste, pán Galko, na celej čiare a aby ste vy osobne ešte neskončili v base." Takto to oni vidia, takto oni nejakým spôsobom cítia to, čo sa tu deje. Oni teraz majú pocit, že oni tu vyhrali nejaký boj a že sa tu porátalo s dvoma poslancami alebo s jedným a s druhým sa ešte poráta a postupne nás budú nejakým spôsobom likvidovať.

  Ale to nie že my sme prehrali alebo oni vyhrali, ale ak sa toto všetko udeje, tak prehralo celé Slovensko.

  Ďakujem pekne.

 • Vážená pani poslankyňa Flašíková-Beňová, ďakujem vám, že ste sa zapojili do diskusie a do rozpravy o odvolávaní premiéra Fica aspoň takto na diaľku. Vy viete, že ja nie som teda zrovna váš fanúšik a mám k vám mnohé výhrady, ale s mnohými vašimi konštatovaniami sa nedá než súhlasiť a naozaj sú trefné, čo sa týka súčasnej situácie.

  Pán poslanec Rajtár tu upozornil na to, že to, čo charakterizuje správanie sa vládnej koalície v debatách, v politických debatách, ktoré patria k demokratickému politickému životu, je zbabelosť. Bohužiaľ, je to to správne slovo. A dnes sme to videli v krištáľovo čistej podobe, keď si pán premiér Fico povedal, čo chcel, pred plnou sálou, pred svojimi ministrami, pred svojimi poslancami, ktorí tu boli nastúpení v tak neobvyklej miere, ako snáď bývajú len pri hlasovaní a pri jeho prejavoch, a na záver svojho prejavu vás všetkých vyzval, aby ste odišli. A vy ste poslušne všetci odišli.

  Žiaľ, je to úplne bežné, a teda najmä v tomto volebnom období, že pán premiér Fico sa takto správa, že si povie, čo chce, nabrýzga na opozíciu a potom sa zdvihne a nieže by mal tú slušnosť, že by odpovedal na reakcie, ktoré prídu na jeho vystúpenie, on si tie reakcie dokonca ani nevypočuje. A toto správanie je podľa mňa v rozpore s duchom demokracie, s tým, ako sa má správať slušný politik v demokratickej krajine v demokratickom parlamente.

 • Ďakujem pekne. Pôvodne som chcel vystúpiť v rozprave, ale uvedomil som si pri vašom prejave, pán Rajtár, že sa to, čo chcem povedať, dá zmestiť do dvoch minút, pretože fakty už zazneli, naozaj už sú potrebné len postoje. Takže dovolím si to aj v reakcii na vás vyjadriť.

  Je naozaj veľmi, veľmi neštandardné podávať odvolanie predsedu vlády v podstate menej ako tri mesiace po vymenovaní tej vlády, a to je to, čo mňa na tom návrhu dlho trápilo, ale musím povedať, a nie, samozrejme, nedošiel som k tomu názoru dnes, ale po tých troch mesiacoch vlády, keď sme boli svedkami odhalenia jednej skutočnosti za druhou, že toto je jeden z tých výnimočných prípadov, keď takýto vysoko neštandardný krok je, bohužiaľ, potrebný. Pretože Slovensko nemá šancu ani len sa vydať na cestu k právnemu štátu, kým Robert Kaliňák je ministrom vnútra a dneska už aj kým je Robert Fico predsedom vlády, pretože sa ho plne zastáva, plne si ho osvojil v tejto konkrétnej veci.

  Takže musíme, bohužiaľ, robiť a ja podporujem tento váš neštandardný krok ako navrhovateľa, že ste zvolali túto schôdzu, pretože si myslím, že v tomto prípade, bohužiaľ, k nemu bolo nevyhnutné pristúpiť.

  Zároveň chcem povedať, že táto vláda hoci je formálne novou vládou, v skutočnosti, myslím si, že máloktorý občan vníma nejaký významnejší rozdiel, či už obsahu, alebo tónu. To znamená, v skutočnosti máme v tejto chvíli už piaty rok vlády Roberta Fica, ktorá je veľmi podobná spôsobom vládnutia, a je to koniec koncov vidno aj na tom, že dokonca aj v takejto koaličnej vláde nie je možné vymeniť ministra, ktorého kroky a správanie už prekročili všetky hranice, povedal by som, prijateľnosti v členskej krajine Európskej únie.

  Takže aj preto je prípustné po troch mesiacoch odvolať predsedu vlády, pretože v skutočnosti už je v tej funkcii oveľa dlhšie, aj sa podľa toho správa.

  Ďakujem.

 • Na faktické bude reagovať pán poslanec Rajtár, nech sa páči.

 • Ďakujem za všetky komentáre. Musím skonštatovať, že tie komentáre boli iba od opozičných poslancov. Koaliční poslanci nielenže nevystupujú v rozprave, ale buď sa boja, alebo nemajú argumenty, a tak nevystupujú ani len v krátkych faktických poznámkach. Ja rozumiem tom, že nie je veľa argumentov na to, prečo by mal Robert Fico spolu s Robertom Kaliňákom a ich Bašternákom zotrvať vo svojej funkcii, a ťažko sa obhajuje naozaj masívna kriminálna činnosť.

  Ale ak máte aspoň jeden pozitívny fakt, prečo by Robert Fico tam mal zostať a prečo by mal robiť to, čo robil doteraz spolu s Robertom Kaliňákom a Ladislavom Bašternákom, tak vás ešte raz vyzývam, prihláste sa minimálne do faktických a povedzte tieto argumenty všetkým.

  Citoval som vašu europoslankyňu pani Flašíkovú-Beňovú. Skúste odpovedať aspoň na jej otázky a na jej pripomienky, keď ste zbabelí odpovedať na pripomienky a poznámky opozície. Veď snáď vo vašej vlastnej strane si viete vydebatovať aj protichodné názory, alebo teda rôzne prúdy, ideové, názorové, tak spravte aspoň to, že budete reagovať aspoň na pripomienky z vašej vlastnej strany.

  Ďakujem za slovo.

 • V rozprave vystúpi pani poslankyňa Remišová ako navrhovateľ, nech sa páči.

 • Reakcie z pléna.

 • Ďakujem za pomoc.

  Milí kolegovia, pardon, milé kolegyne, milí kolegovia, vážený pán predsedajúci, rozmýšľala som, či má vôbec význam zapojiť sa do rozpravy, keďže nie je tu pán Fico, nie je tu ani jeden člen vlády, je tu len pár, 8, teda, pardon, až 9 (reakcia z pléna), až 9 koaličných poslancov. Ale potom som si povedala, že my poslanci v tomto parlamente tu nie sme ani pre členov vlády, ani pre koaličných poslancov, ale sme tu pre ľudí. A pokladám za veľmi nedôstojné, ak pán Fico príde do parlamentu, povie nám všetkým zopár nenávistných viet, ktoré vôbec nesúvisia s predmetom odvolávania, potom zdúchne, a nielen to, zdúchne, ale vyzve všetkých členov vlády aj svojich poslancov, aby opustili rokovaciu sálu. Hoci občania tejto republiky platia všetkých poslancov za to, že tu v tejto rokovacej sále sedia, počúvajú, zapájajú sa a sú konštruktívni.

  Takže teraz k tomu, k tomu prejavu. Premiér Fico nemá moju dôveru a nemá ani dôveru občanov tejto krajiny. A tento stav nezapríčinila opozícia a nezapríčinili ho ani občania, hoci sa nám to pán Fico snaží nahovoriť. Zapríčinil ho samotný pán Fico predovšetkým tým, že na jednej strane šíri rozdelenie namiesto spájania a na druhej strane vidí okolo seba samú nenávisť, hoci tam žiadna nie je.

  Pán Fico vidí nepriateľa v občianskych združeniach, ktoré sa dlhodobo snažia o zlepšenie fungovania štátu.

  Vidí nepriateľa v médiách, svedčia o tom jeho slová z konca mája, keď povedal: "Bojovali sme s mimovládnym sektorom, ktorý bol často dotovaný a financovaný zo zahraničia, a bojovali sme s médiami, ktoré boli niektoré absolútne proti vláde Slovenskej republiky."

  Ešte horšie je však, že pán Fico znevažuje prácu učiteľov a ich protesty za zlepšenie situácie v školstve. Protesty najskôr nepravdivo označil za politikárčenie opozície, potom za nimi videl nejaké temné sily, veď sa len pozrite, kto za tými učiteľmi stál, a jeho slová "my vieme niečo urobiť pre učiteľov, ale očakávam, že aj oni niečo urobia pre štát", teda nepotrebujú žiadny komentár. Najnovšie ich urážal celé leto, že celé leto nepracovali a len oddychovali doma. Ako si majú naše deti vážiť vzdelanie a svojich učiteľov, ak najvyšší ústavný činiteľ na nich neustále nadáva a šíri nenávisť?

  Dnes sme počuli pána premiéra, že obvinil opozíciu, že sa bojíme vyjadriť sa k číslam. Včera pán premiér dosť zdĺhavo rozprával o tom, ako veľmi bude rásť naša ekonomika na budúci rok. Áno, Slovensku sa darí a Slovensku sa darí veľmi dobre, ale nedarí sa Slovensku vďaka tvrdej práci vlády, ktorá bola od volieb v mnohých oblastiach pasívna. Podľa najnovšej, darí sa Slovensku jedine preto, že máme šikovných ľudí, ktorí tvrdo pracujú. Podľa najnovšej predpovede OECD máme mať v roku 2017 piaty najrýchlejší rast ekonomiky v rámci Európskej únie, lenže ako povedal pán Fico pred pár rokmi, citujem ho: "Ľudia sa z čísiel nenajedia." Má pravdu, najedia sa hlavne z práce. Žiaľ, a tu pán Fico zavádzal dnes, Slovensko je na popredných priečkach aj v miere nezamestnanosti a takto podľa predpovede ostane aj na budúci rok. Máme šiestu najvyššiu nezamestnanosť v rámci Európskej únie.

  A na zvýšenie zamestnanosti potrebujeme v prvom rade mať lepšie školstvo. Viac práce pre našich najmä mladých ľudí preto nebude, pokiaľ bude vláda v oblasti školstva tápať a pokiaľ bude premiér tejto krajiny považovať učiteľov, najdôležitejšie osoby na ceste k lepšiemu vzdelávaniu, za nejakých lenivých príživníkov.

  Nenávisťou sa pán premiér oháňal aj počas obhajoby ministra Kaliňáka a jeho doby kešu. A zmienku o prejavoch nenávisti, s ktorými sme konfrontovaní prakticky každý deň, to sú jeho slová, si neodpustil ani na Cyrila a Metoda. Tu sa však pán Fico veľmi mýli, odchod ministra Kaliňáka nikto z mojich kolegov nežiada z nenávisti k vláde či nebodaj dnes k nenávisti pánu ministrovi, žiadame ho v prvom rade v záujme našej vlasti.

  Pred niekoľkými mesiacmi označil pán Fico môj blog za pľuvanec zo strany pošahancov a mala by som preto plné právo prechovávať k nemu nejaké negatívne emócie. No nie som tu preto, aby som sa teraz pánovi Ficovi nejako pomstila, ale som tu preto, že mi záleží na budúcnosti Slovenska.

  Vidíme, čo sa deje okolo nás a pravdepodobne nás čakajú ťažké časy, potrebujeme ministrov a premiéra, ktorým môžeme dôverovať. Ale, žiaľ, občania tejto krajiny nemôžu dôverovať takému ministrovi vnútra, ktorý namiesto volania po rýchlom vyšetrení podozrenia z daňových podvodov obhajuje platby vo výške 12 mil. eur v hotovosti, s človekom podozrivým z obrovských podvodov aj obchoduje, tieto transakcie pred verejnosťou zatajuje a v rozpore s ústavným zákonom súvisiace pôžičky a záväzky dlhodobo neuvádza vo svojich majetkových priznaniach. A keď by sa zato mal ospravedlniť a zaplatiť pokutu za to, že úver sa nenachádza v jeho majetkovom priznaní, tak sa občanom vysmeje do tváre s absurdným argumentom, že vraj polmiliónový úver, to bolo len niečo ako prečerpanie na karte. Povedzte mi, ktorý normálny človek alebo ktorý normálny minister má na svojej kreditnej karte prečerpanie o pol milióna eur? Väčšina ľudí takúto sumu nezarobí ani počas celého života.

  Rovnako občania nemôžu dôverovať premiérovi, ktorý takéhoto ministra napriek svojim sľubom o červených kartách a o tom, že odvolá do troch sekúnd každého, kto spácha nejakú, nebude dôveryhodný, tohto ministra obhajuje a dokonca býva v byte vo vlastníctve spomínaného človeka podozrivého z daňových podvodov. Občanom sa zase vysmieva do očí, keď hovorí, že však z bytu sa vysťahuje až vtedy, keď sa preukáže, že pán Bašternák spáchal trestný čin. Avšak všetci veľmi dobre vieme, že o vine a nevine rozhoduje súd a, žiaľ, v prípadoch prepojených na politiku sa na naše súdy nedá spoľahnúť a dlhodobo zlyhávajú. Aj pána Fica určite nahnevalo, že mu súd nebol v minulosti schopný doručiť predvolanie na pojednávanie.

  A rovnako pán Fico určite dobre vie, že ani emisná kauza z obdobia jeho prvej vlády, vďaka ktorej obyvatelia Slovenska prišli o desiatky miliónov eur, nie je na súde stále uzavretá. Čiže pán Fico si tak môže byť istý, že v byte u pána Bašternáka sa v pokoji dožije dôchodku, rovnako ako pán Mečiar vo svojej vile Elektra.

  Robert Fico svojou nečinnosťou v prípade ministra Kaliňáka a svojho prenajímateľa pána Bašternáka narúša dôveru občanov voči štátu a jeho inštitúciám, a to v tej najnevhodnejšej chvíli, keď sme svedkami vysokej nestability v medzinárodných vzťahoch, ohrozuje stabilitu a prosperitu našej krajiny a obyvateľov. Vláda je krátko po jej vzniku plná vnútorných konfliktov a v riešení problémov prešľapuje na mieste.

  Aj poslancov vládnej koalície, tých deväť, ktorí sa tu v sále nachádzajú, vyzývam, aby nehlasovali za premiéra Roberta Fica, aby dali svojej koalícii šancu a vybrali si premiéra, ktorý si dôveru občanov zaslúži, premiéra, ktorý bude krajinu spájať a nie rozdeľovať, ktorý bude prinášať porozumenie a nie neustále nenávisť, a premiéra, ktorý uprednostní záujmy obyvateľov tejto krajiny pred záujmami podpredsedu svojej strany pána Kaliňáka.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami dvaja poslanci, ukončujem možnosť sa prihlásiť.

  Nech sa páči, pán poslanec Vašečka.

 • Ďakujem pekne za slovo. Musím reagovať na slová, ktoré pani poslankyňa Remišová hovorila o vzťahu pána premiéra alebo skôr vyjadrení pána premiéra k učiteľom, naozaj pre mňa, aj keď viem, že možno pre mnohých, ktorí tomu nerozumejú, ale pre mňa by to bol dôvod na odvolanie. Takým dehonestujúcim spôsobom sa vyjadriť o učiteľoch je absolútne neprijateľné. Nielen preto, že ide o nejakých štrajkujúcich učiteľov alebo že je to nejaký predmet politického zápasu, ale preto, že tým šíri veľmi zlú mienku, veľkú neúctu voči učiteľom, zavádza a podsúva veci, ktoré sú nezmyselné alebo ktoré sú klamlivé a ešte aj tak znižujú dosť nízku spoločenskú, spoločenské ocenenie učiteľov. Naozaj, za toto, ak teda by nemal rovno odstúpiť, tak by sa minimálne mal vážne ospravedlniť a dávať si pozor na svoje slová, robí to zle všetkým. Robí to zle deťom, ktoré potom si myslia, že učitelia sú naozaj tí, ktorí, čo sa sťažujú, však v pohodičke dobré platy, nič nerobia. Tak ako my poslanci vieme, ako nám nepadne dobre, keď niekto rozpráva o tom, že ak tu nesedíme v sále alebo ak nie je schôdza, tak nič nerobíme, tak veď je jasné alebo malo by byť jasné aj pánu premiérovi, že učitelia nemajú nikdy prázdniny, sú to zamestnanci, ktorí majú dovolenky a tiež si ju môžu vybrať vtedy, keď majú tej dovolenky dostatok, veľmi často majú neplatené voľno, ak im to nevychádza.

  Takže minimálne ak neodstúpi, tak by sa mal ospravedlniť pán premiér za tieto dehonestujúce výroky na adresu učiteľov.

 • Ďakujem pekne, ja iba mini, krátko, že, pán premiér, je mi, jak by som povedal, smutno, že realizujete vykrádanie obsahu významu slov. Ďakujem pekne.

 • Na faktické poznámky bude reagovať pani poslankyňa Remišová.

 • Ďakujem svojim kolegom Martinovi Feckovi a Richardovi Vašečkovi za faktické poznámky a veľmi sa stotožňujem s tým, čo povedal poslanec Richard Vašečka o učiteľoch.

  Je nepredstaviteľné, aby jeden z najvyšších ústavných činiteľov sa dehonestujúcim spôsobom vyjadroval takýmto spôsobom, ako sa vyjadril pán Fico o učiteľoch. To sa v žiadnej civilizovanej krajine nestáva. A ak niekto bude tvrdiť, že školstvo je prioritou pre túto vládu, tak je to čisté klamstvo.

  Ďakujem.

 • Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Štyria poslanci. Ukončujem možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Suchánek.

 • Pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja som si pripravil takých päť bodov, ktoré u mňa vnútri odôvodňujú to, prečo som sa podpísal pod zvolanie tejto schôdze a prečo aj budem hlasovať za odvolanie premiéra. A rozmýšľal som, či s tým vôbec vystúpiť, ale po tom, čo pán premiér na začiatku povedal, že táto schôdza je zbytočná a bezdôvodná, tak som si povedal, že týchto päť dôvodov tu musím zopakovať a musím povedať. Táto schôdza je možno zbytočná, pretože máte väčšinu, a asi je ozaj zbytočná, ale bezdôvodná nie je, to určite nie.

  Prvým takým bodom, ktorý chcem tu pripomenúť, ono to tu všetko zaznelo, ale práve preto to chcem premiérovi a vláde pripomenúť, čo je prvou vecou, prečo tu dnes sme. A to je to, že minister vnútra mal už dávno odstúpiť alebo byť odvolaný z veľmi jednoduchého dôvodu. V každej slušnej krajine, keď je len podozrenie, tak takýto minister preventívne odstupuje preto, aby nemohol ovplyvňovať vyšetrovanie tejto svojej kauzy, dokonca aby ani nepadli podozrenie, že vôbec chce ovplyvňovať niečo.

  Pán premiér uvádza ako druhý bod, by som povedal, že pán premiér uvádza, že voči ministrovi nie sú žiadne dôkazy. Pán premiér je docentom trestného práva, a preto si myslím, že musí vedieť, že premiér neodstupuje preto, že sú dôkazy, pretože to už nie je odstúpenie preventívne, ale to už je vynútené. A keď sme to doviedli ad absurdum, tak potom čo? Chceme čakať, kým ministra odvedú kukláči v putách? To je dôvod, pán premiér?

  Tretí dôvod, prečo sme tu, pán premiér býva v byte človeka, ktorý je podozrivý z veľkých daňových únikov. Jednu dobu pán premiér, vtedy nebol premiérom, povedal, že nikdy nebola korupcia tak blízko premiérovi ako za doby, keď pani premiérka Radičová bola premiérkou. No dnes sa dá povedať, že premiér býva priamo v korupcii. A to je veľmi závažný dôvod.

  Štvrtým dôvodom, pre ktorý si myslím, že sme tu, je to, že premiér nekomunikuje, a ak komunikuje s médiami, tak len veľmi selektívne. Odmieta odpovedať na otázky a dneska už v podstate na to odmieta odpovedať aj minister.

  No a ten piaty bod, tiež podľa mňa veľmi silný, je ten, že táto schôdza bola zvolaná mimoriadne pred dvomi mesiacmi. V demokracii by mala byť menšina rešpektovaná. Ja viem, že na začiatku tohto parlamentu predseda parlamentu povedal, že demokracia je o rešpektovaní väčšiny. Už som to komentoval a bolo to tu aj opakovane komentované. Samozrejme, že to je absolútna hlúposť. A tak ako to bolo vtedy povedané, tak sa ku nám aj správajú, presne tak.

  Ja som to zažil už na našom zdravotníckom výbore, ktorý poslanci koalície zvolali, keď ma premiér napadol vo veci obstarávania CT prístroja v našej nemocnici v roku 2012. Takisto vtedy zvolali mimoriadny výbor, odzneli tam ich v postate vymyslené argumenty, a nepravdivé, potom prerušili tento výbor na tri týždne a potom, keď to už nebolo vôbec pre nikoho zaujímavé, tak sa pokračovalo.

  Presne tento istý scenár urobili teraz aj s celým plénom. Majú to dobre vymyslené, vyskúšané, ale chcem povedať toľko, že toto nemá nič spoločné s demokraciou. A to je, si myslím, že ten najväčší dôvod, prečo tu dnes sme.

  A ešte by som povedal jednu takú krátku vec, že vláda vo svojom programovom vyhlásení deklarovala, že chce obnoviť dôveru v politiku a urobiť tak niečo proti radikalizácii nálad. No to je asi to, čo chcela urobiť.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami jeden pán poslanec. Ukončujem možnosť sa prihlásiť.

  Nech sa páči, pán poslanec Dostál.

 • Pán poslanec Suchánek, tak toto je presne to, čo napadá pri tejto debate aj mne. A ak sa niekomu, kto pozoruje túto rozpravu, zdá, že je akási pomalá, nedôsledná a nezáživná, možno až prispatá, tak ono to má dva dôvody.

  Jeden dôvod je, samozrejme, ten, že sú tu takmer výlučne opoziční poslanci, že vládna koalícia sa na to opäť raz vykašľala, tak ako sa to deje pri mnohých návrhoch zákonov, dokonca aj pri niektorých vládnych návrhoch zákonov, že veci prejdú bez toho, aby sa k nim ktokoľvek vyjadril.

  Ale ten druhý dôvod ste presne pomenovali vy vo svojom vystúpení a ten spočíva v tom, že my tu teraz vlastne diskutujeme o niečom, čo bolo aktuálne, živé, nové v júni, koncom júna, maximálne začiatkom júla. Teraz prešli tri mesiace, objavili sa nové informácie, ľudia, ktorí mali potrebu sa vyjadriť k tej téme, sa k tej téme už vyjadrili, verejnosť je už z tej kauzy unavená, už nie je schopná sledovať, čo všetko nové sa tam objaví, a teraz my tu v parlamente máme o tej téme diskutovať a tá diskusia má byť záživná, má byť taká, aby k niečomu viedla, aby to nebola len čistá formalita. Ale takto sa naozaj nedá diskutovať o aktuálnych veciach štvrťroka po tom, ako sa aktuálnymi stanú.

 • Reagovať bude pán poslanec Suchánek, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo a ďakujem za tú faktickú, pretože si myslím, že to je tá najdôležitejšia pointa tohoto celého, že mimoriadna schôdza sa udeje o tri mesiace po tom, čo je zvolaná. To je úžasné. Ďakujem.

 • V rozprave vystúpi pán poslanec Jurzyca, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Také tri skupinky komentárov budem mať, jedna k tomu, čo tu dnes premiér hovoril o raste hrubého domáceho produktu, potom dve skupiny k tomu, prečo nechcem, aby bol premiérom, a tie budú o tom, že všetko robí pre marketing, málo pre produkt, ktorý musí strana krajine ponúknuť, on to ignoruje. A druhá skupina, a teda posledný bod, bude o tom, že som presvedčený, že Robert Fico sa v historických, zlomových momentoch krajiny mýli, až mi je to divnô, že stopercentne.

  K tomu HDP. Robert Fico sa chválil tými číslami, ako keby sme mali teraz rast HDP vyplývajúci z jeho reforiem. Tak ktoré sú tie jeho reformy, z ktorých vyplýva hospodársky rast? Vlaky zadarmo? Alebo vyhlásenie, že Slovákov sa kríza nedotkne? Alebo analýza možnosti postaviť širokorozchodnú trať? Ktoré reformy viedli k hospodárskemu rastu, ak nie tie, ktoré sa urobili ešte pred Ficom? To boli reformy spolu so vstupom do Únie, ktoré viedli k dlhodobému hospodárskemu rastu, z ktorého on teraz politicky, a zdá sa, že nielen politicky, benefituje.

  K tomu rastu HDP ešte chcem povedať, že v roku 2008 sme mali verejný dlh 28 % z HDP, teraz ho máme 53 % z HDP, čiže necelý dvojnásobok. Keby vláda Roberta Fica konsolidovala poctivo, nuž tak by mala požičané vrátiť. Uznávam, že tam bol ešte rok 2011 a malý január, kus februára 2012 a ešte pár mesiacov z 2010, kedy zadlžovala iná vláda. Ale obrovské peniaze mal vrátiť, nielen morálne, ale aj ekonomicky je to dôležité. Stredný prúd ekonómov hovorí, že keď je zle, tak vláda si môže požičať a potom to má vrátiť, keď je dobre. Teraz máme už dlhú sériu rokov s pomerne vysokým hospodárskym rastom. Kde sú tie vrátené peniaze požičané, kde sú? Pretože dlh sa znižuje len účtovne, znižuje sa tzv. jednorazovými opatreniami, ako je napríklad predaj majetku alebo čerpanie peňazí z II. piliera, kde sme mali našetrené peniaze na horšie časy, už ich tam máme málo.

  No a ešte by som si dovolil, ak to nájdem, odcitovať jeden z jeho citátov, ktorý ma motivoval byť prekvapený z toho, ako dnes Robert Fico objavil silu makroekonomických čísel, pretože v roku 2004 na tlačovke SMER-u povedal, že "SMER považuje za potrebné reagovať na oslavné odhady a makroekonomické údaje aj preto, aby poukázal na svoj zásadný, iný prístup k ekonomike a jej cieľom. Kým pre súčasnú vládu", to boli pravičiari vtedajší, "kým pre súčasnú vládnu koalíciu sa stali božstvom čísla, často prikrášľované metódou štatistického priemeru, pre SMER je podstatným ukazovateľom kvalita života väčšiny obyvateľov. SMER považuje za cynické chváliť sa vyššími príjmami do štátneho rozpočtu." Mimochodom, tie nám teraz rastú rekordne ostatné roky. "SMER však kladie aj nasledujúce otázky."

  Prečítam jednu z nich: "Prečo vláda Slovenskej republiky nesúhlasí so znížením spotrebných daní z pohonných hmôt na úroveň požadovanú Európskou úniou? Ako to dokonca požadujú aj ďalšie organizácie."

  No, miesta sa obrátili, my by sme boli radi, keby sa spotrebné dane z pohonných hmôt znížili. Robert Fico hovoril vtedy opak a dnes sa chváli číslami, ktoré kedysi nerešpektoval.

  Teraz ten druhý bod o populizme veľkej strany a o tom, či je Robert Fico hlavnou hradbou proti neslušnosti bláznov a polobláznov v opozícii. Myslím si, že politici majú prinášať produkt pre spoločnosť a majú robiť aj marketing, jasné. Strane sa, že malá strana, ktorá má 4,9 % pred voľbami, no dobre, asi všetci sa zhodneme, že je treba trocha odtolerovať zvýšenú mieru populizmu, ale osobitne veľká strana, ktorá je desať rokov najsilnejšou, by ten pomer mala mať iný a toho populizmu menej, tak sa pozrime na to, či ho má a či je naozaj hradbou proti bláznom a polobláznom a ich neslušnosti.

  Nedávno Robert Fico hovoril o tom, že kúsok od našich hraníc bude veľká vojna, veľká vojna, na 70 % mala byť obrovská vojna, kúsok od našich hraníc. Hovoria, hradba proti bláznom a polobláznom. Nebezpečná informácia, keby sme vedeli, že to je seriózny premiér, no tak by sme mali byť v pohotovosti, to by ľudia už utekali do zahraničia aj s malými deťmi. No nestalo sa, lebo vieme, že až takou hradbou nie je.

  Kto tu hovoril, že keby mala nejaká iná členská krajina NATO problémy, že nám to bude jedno a že jej nepomôžeme? Kto to hovoril? Hradba proti bláznom a polobláznom?

  Kto hovoril o tom, že najnižšie ceny vo verejnom obstarávaní nie sú dobré, nie sú dobré? Že dokonca by sme to mali urobiť asi tak, že keď sa prihlásia viacerí, tak ten, čo dá najnižšiu ponuku, by mal byť vyradený zo súťaže. Pripomínam, že to bolo v čase, keď priemerný počet súťažiacich v našich verejných obstarávaniach na Slovensku bol 2,6. Ostal by v mnohých prípadoch jeden súťažiteľ.

  Kto pred pár dňami povedal, že treba a bude sa robiť politika tak, aby sa Británii darilo zle, to je hlavný cieľ, nie aby sa nám darilo dobre, ale hlavne aby sa Británii darilo zle. Kto hovoril, že v zahraničnej politike neexistujú žiadne morálne hodnoty? Že neexistujú žiadne morálne hodnoty? No to už fakt musí mať človek neviem aké problémy, keď verí tomu, že ľudia, a aj politici, že nemajú morálne hodnoty, či už sú v domácej, alebo v zahraničnej politike.

  Chudobnejšie krajiny, ktoré buď dnes spriemyselňovali, alebo sa aj snažili spriemyselňovať, ale nerobili to s pomocou trhovej ekonomiky, postupne dnes vidíme, alebo mnohé z nich rastú, aj mzdy tam rastú. Deje sa to tak, že zavedú demokraciou trhovú ekonomiku, tým pádom prilákajú zahraničných investorov. Tí prídu preto, lebo tam je lacnejšia pracovná sila, nejaký čas z toho benefitujú až dovtedy, kým sa trh nenaplní, už je málo voľných pracovných miest, voľných, rastú, á, voľných ľudí na trhu, narastú mzdy a potom už si musí krajina nájsť nejakú inú výhodu. Takto to funguje a takto to funguje aj na Slovensku. Namiesto toho, aby Robert Fico toto vysvetľoval ako zodpovedný politik, najmocnejší, tak chodí po Slovensku a hucká ľudí, že majú nižšie platy než v Nemecku. Hmm, toto teda sa mi nezdá ako zodpovedná premiérska práca.

  Pokiaľ ide o dobrý projekt Hodnota za peniaze, čiže ide o to, že skupina odborníkov bude analyzovať investície štátu a bude zisťovať, či každé euro vložené do nejakého projektu bude mať aj návratnosť, aby sa nám vrátilo najlepšie viac než jedno euro, samozrejme.

  No ale pamätám si výrok Roberta Fica v súvislosti s budovaním širokorozchodnej, nechcenej ekonomickej analýzy: chceme to alebo nechceme to? Toto je jeho zásadná pozícia. Nie ekonomické analýzy. Buď to chce, bohvie, z akých dôvodov, alebo nechce tú investíciu.

  Tiež si pamätám jeho vyjadrenie, že najdrahšia diaľnica je nepostavená. Čiže akokoľvek draho postavená diaľnica je furt lacnejšia než nepostavená. Inými slovami, oplatí sa stavať diaľnice za akúkoľvek cenu. Doktrína Roberta Fica čelne zrážajúca sa s myšlienkami a duchom hodnoty za peniaze a analýz efektívnosti.

  "Berieme peniaze tam, kde sú," je ďalší výrok Roberta Fica mnohokrát zopakovaný. Radím ho medzi populistické a radím ho medzi také, ktoré sú v priamom rozpore s princípmi projektu Hodnota za peniaze. Pretože jasné, že štát musí zdaňovať, ale má zdaňovať tam, kde to najmenej poškodí napríklad ekonomiku. Kde to najmenej poškodí zamestnanosť ľudí. A tam sa dá debatovať o priamych, o podiele priamych daní, nepriamych daní, o tom, že máme zaťaženú prácu vysoko nad priemerom OECD. Čiže povedať len, že beriem peniaze tam, kde sú, nemôžem si pomôcť, mne to pripomína výrok slávneho bankového lupiča Williho Satona, ktorý na otázku, prečo vykrádal banky, odpovedal: "Predsa beriem peniaze tam, kde sú." Vraj to povedal. Čítal som už aj informácie, že to nepovedal. To nie je ale podstatné.

  Vrátim sa, keď hovorím o populizme, ešte k tomu, čo som už hovoril vo faktickej poznámke, hovoril som o tom, že Robert Fico dnes povedal, že aj výjazdovými zasadnutiami vlády bojujú za to, aby sa lepšie darilo chudobnejším regiónom. Ja som hovoril, že na to, aby vláda prišla s dobrými opatreniami, musí urobiť kvalitnú analýzu a že ju nemá, že takáto analýza by musela sa pozrieť na to, či je pravda, že tam, kde staviame diaľnice, že potom aj regióny rastú rýchlejšie. Napríklad analýza INESS to nepotvrdila. Alebo či by sme nemali urobiť decentralizáciu, nejakú zmenu v systéme financovania samospráv. Pozrieť sa na to, čo sú ozajstné príčiny zaostávania niektorých okresov, a potom urobiť opatrenia. No ale keď som si pozrel tie analýzy zaostalejších okresov, tak som tam našiel také veci, ktoré, o ktorej som hovoril vo faktickej, ale zopakujem to, pretože jednak som si ju nedokončil a jednak ešte druhú pointu som nestihol povedať vo faktickej poznámke.

  Takže zacitujem z analýzy okresu Sabinov: "Okres Sabinov má rozlohu 545 000,45 kilometra štvorcového, vzhľadom k rozlohe patrí medzi menšie okresy, leží na východnom Slovensku. Sídla aj hospodárstvo okresu sú sústredené hlavne v Spišsko-šarišskom medzihorí, ktoré z juhu lemuje Bachureň a Šarišská vrchovina, zo severu pohorie Čergov. Osou územia je rieka Torysa, do ktorej sa vlieva niekoľko malých prítokov. Okres Sabinov susedí s okresom Prešov, v ktorom sa nachádza tretie najväčšie mesto na Slovensku, krajské mesto Prešov, a s ktorým má najdlhšiu hranicu. Okrem toho susedí s okresmi Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Bardejov."

  Čo sa dá z takejto analýzy odvodiť? Podľa mňa hocičo, aj to, čo nakoniec vláda odvodila, a síce, že na základe tejto analýzy podporí prípravu ľudí na povolanie chovateľ a bača.

  No ešte uvediem, že Robert Fico upozorňoval aj na veľmi vysokú pravdepodobnosť teroristického útoku na Slovensku, pričom prezident si to musel potom telefonicky diskutovať s riaditeľom SIS.

  No, pokiaľ ide o slušnosť a o boj za slušnosť, tak ospravedlňujem sa tým vopred, ktorých budem citovať, ale sú to plné citáty Roberta Fica ako bojovníka teraz za koalíciu slušnosti. "Peter Šuc sa ukázal ako zakomplexovaný zadubenec neschopný prekročiť hranice zaostalého provinčného myslenia a ako klamár." Jeden citát.

  Druhý: "Hulvátskym, idiotským spôsobom atakujete vládu Slovenskej republiky. Len idiot z Nového Času môže napísať, že som išiel do Vietnamu." a tak ďalej, a tak ďalej.

  "Africké hyeny sú ohľaduplnejšie ako novinári."

  Alebo: "Žiadam denník Pravdu, SME a televíziu TA3, aby sa prestali správať ako prostitútky, ktoré sú schopné v mene peňazí" a tak ďalej, a tak ďalej.

  No, nezdá sa mi, že takto rozpráva hrádza proti neslušnosti.

  No a ešte pár slov k tomu, že podľa mňa sa Robert Fico mýlil v kľúčových momentoch histórie. Vieme všetci, jeho poznáme prednovembrovú históriu. Nechcem sa veľmi k tomu vracať, ale poviem to, že pred referendom o vstupe do Európskej únie Robert Fico hovoril: "Do Únie áno, ale nie s holými zadkami." Pričom, pričom v rovnakom čase rozprával, že Slovensko je chudobné, že naši ľudia sú chudobní a presnejšie to vyjadril pred referendom slovami: "Slovensko na vstup do EÚ nie je dostatočne pripravené. Zdroje, ktoré budeme dostávať z fondov EÚ, nebudú plne využité." Ďalej povedal: "V posledných piatich rokoch sa však hovorí len o tom, ako nám bude dobre. No realita je taká, že po vstupe bude horšie."

  Toto bola jeho politická pozícia pred vstupom Slovenska do Európskej únie. Ako kľúčovým momentom, historickým kľúčovým momentom pre našu krajinu, ktorý nám pomohol aj z hľadiska budovania demokracie, aj ekonomiky. Potom ďalej bol aj proti vstupu do eurozóny, ktorú už teraz sám uznáva.

  Takmer 20 minút. Zhruba som si povedal, čo som potreboval, pokiaľ budú nejaké otázky, rád zodpoviem.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • S faktickými jeden pán poslanec. Uzatváram možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Osuský, nech sa páči. A, pardon, dvaja. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No musím povedať, že analýza stavu a perspektív Sabinovského okresu ma presvedčila, i keď som v nej našiel isté nedostatky. Napríklad vôbec nebol zmienený súčasný výskyt a perspektívy budúceho života a vývoja skokana zeleného, raka riečneho a tiež výnosy, ktoré môžme očakávať z nálezu podbeľu liečivého ako význačnej liečivej rastliny. Inak nemala tá analýza vonkoncom nijakú chybu a dá sa na nej budovať na dlhé desaťročia vopred.

 • Pani poslankyňa Kaščáková, nech sa páči.

 • ... sa chcela poďakovať Eugenovi Jurzycovi za jeho opäť brilantný príspevok a chcela by som ho doplniť zopár štatistickými údajmi voľne dostupnými. Predtým by som však chcela zacitovať pána premiéra Fica, ktorý vo svojej úvodnej reči povedal, že Slovensku sa darí, ale o tom opozícia nehovorí, lebo nemá čo ponúknuť, zbytočne vyrušujú vládu v robote a chcú prekryť jej dobré výsledky; voľne povedané. Takže pozrime sa na tie dobré výsledky vlády a odcitujem zopár voľne dostupných štatistických údajov.

  Takže:

  1. Už pri programovom vyhlásení vlády v rozprave som ukázala graf podielu HDP našich regiónov na celkovom HDP, z ktorého bolo zrejmé, že úroveň našich regiónov roky systematicky klesá.

  2. Na Slovensku je bez práce stále približne každý ôsmy ekonomicky aktívny človek. Tí, čo pracujú, berú priemernú mzdu, ktorá je len približne 30 % európskeho priemeru, ani tú však nedosahujú až dve tretiny zamestnaných Slovákov.

  3. V pásme chudoby, ktoré sa podľa Štatistického úradu začína na aktuálnej hranici 347 eur na mesiac, žije až polovica nezamestnaných a tiež osamelí dôchodcovia s nižšou penziou, ako je táto suma.

  4. Stúpa počet pracujúcich ľudí ohrozených rizikom chudoby, takže aj keď človek pracuje, reálne mu hrozí bieda. Čo je najhoršie. Najhoršie sú na tom rodiny s deťmi, najmä s tromi a viac deťmi, pričom každá tretia z nich je pod hranicou biedy.

  5. Podľa posledného prieskumu Eurobarometer, ktorý je k dispozícii, sa až viac ako dve pätiny Slovákov obávajú skĺznutia za hranicu chudoby. S tvrdením, že pociťujú riziko spadnutia do chudoby, sa stotožnilo až 44 % dopytovaných Slovákov.

  Takže ja sa chcem spýtať, od akej práce vlastne zdržuje opozícia túto vládu?

 • Na faktické bude reagovať pán poslanec Jurzyca.

 • Ďakujem pekne aj za čísla, aj za vtip v reakciách. A inšpirovala ma tá druhá poznámka k tomu, že nový Eurobarometer hovorí, že tie sektory, ktoré máme financované z verejných financií, ako napríklad zdravotníctvo, opäť vo videní ľudí zaznamenali zhoršenie. Čiže rekordné rasty príjmov verejných financií zaznamenávame a súčasne poklesy kvality z hľadiska vnímania ľudí v tých sektoroch, ktoré sú financované z verejných financií. Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Shahzad vystúpi v rozprave, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, vážení páni kolegovia, ja sa priznám, že vôbec som netušila, že dnes v tejto rozprave vystúpim, ale po tom, čo tu dnes ráno opäť predviedol pán premiér, som bola šokovaná.

  Priznám sa, pán premiér, že som bola šokovaná, keď ste vyzvali koaličných poslancov na ignorovanie svojich pracovných povinností. Či sa vám to páči, alebo nie, odvolávanie členov vlády, a teda aj vás, je v pracovnej náplni každého poslanca. A to všetkých, nielen opozičných. Keď ste už vyzvali svojich kolegov na odchod, prečo ste ich nevyzvali aj na to, aby sa dnes do prezenčnej listiny nezapísali? Preukázali by ste, že aj vy si viete niesť následky vašich konaní. Ale nie, naopak. Predpokladám, že sa dočkáme len ďalších nezmyselných zmien v rokovacom poriadku.

  Pán premiér, ako môžu ignorovať svoje pracovné povinnosti poslanci a zároveň poberať plat? Dajte túto legitímnu možnosť aj ostatným ľuďom, aby mohli v rámci svojej pracovnej doby vyjadriť názor rovnako a štrajkovať bez straty príjmu. Takíto ľudia sú určite učitelia. Sú platení z rovnakých verejných zdrojov. Prečo oni nemôžu slobodne vyjadriť svoj názor počas pracovnej doby? Prečo si musia zo svojich nízkych príjmov platiť v čase štrajkov odvody? Veď im predsa tiež nie je budúcnosť detí a budúcnosť Slovenska ľahostajná.

  Pán premiér, nakoľko ste si istý, že s vaším výrokom, ktorý ste dnes povedali, že Slovensku sa darí, súhlasia občania? Čo myslíte, koľko z 294-tisíc nezamestnaných zdieľa s vami tento názor? Koľko z milióna starobných dôchodcov zdieľa s vami tento názor? Koľko zo štvrť milióna invalidných dôchodcov zdieľa s vami tento názor? Koľko z 55-tisíc opatrovateľov zdieľa s vami tento názor? Koľko ľudí dlhodobo chorých zdieľa s vami tento názor?

  Pán premiér, kedy ste naposledy riešili životnú situáciu ťažko skúšaných ľudí? Čo by ste povedali chorej matke, ktorá mi dnes volala s plačom, a táto matka sa celý život stará o svojho ťažko postihnutého syna a dnes sa rozhodla, že si chce sadnúť pred Generálnu prokuratúru, pretože sa nevie dovolať spravodlivosti, čo by ste jej na to povedali?

  Pán premiér, uvažovali ste niekedy o tom, že by ste zriadili linku pre občanov? Myslím takú, kde vám budú môcť osobne volať. Nemyslím, že budete na nej 24 hodín, naozaj len veľmi málo, možno hodinku do týždňa. Miesto toho si okolo seba staviate múr ochrancov, ste zabarikádovaný v inštitúciách a odmietate komunikovať s každým, kto s vami nesúhlasí.

  Pán premiér, prečo na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny máme ministra, ktorý nechráni záujmy nikoho? Nechráni záujmy ľudí odkázaných na pomoc, či už detí, zdravotne postihnutých, matiek, ale nechráni záujmy ani svojich vlastných zamestnancov, ktorí pre neho pracujú. Sám minister včera povedal, že pracujú za nízke mzdy. Ja k tomu dodávam, že títo zamestnanci majú úplne zviazané ruky, nemajú žiadne kompetencie a sú neustále pod tlakom. Kde sa môžu dovolávať spravodlivosti ľudia odkázaní na pomoc, keď to u nás takto funguje?

  Jedinou starosťou ministra je obhajovať tých, ktorí to vôbec nepotrebujú, a prenasledovať tých, ktorí zákony porušujú. Áno, to je v poriadku, ale nemôžu preto trpieť ľudia, ktorí tú pomoc naozaj potrebujú. Aj nezamestnanosť sa u nás rieši napríklad aj tým, že sa na úradoch práce odporúča ľuďom so zdravotným postihnutím nezaevidovať sa.

  Pán minister, o ministrovi Kaliňákovi hovoriť nebudem. Ten tu už bol spomínaný miliónkrát, ľudia sú naozaj, nevedia sa na políciu spoľahnúť.

  Pán premiér, viete o tom, že vy sám dokazujete, že máme nefunkčné zákony? Ako inak si mám vysvetliť fakt, že dnes prídete a zbabelo požiadate o slovo ešte pred otvorením rozpravy, aby nemal nikto právo na vás reagovať? A potom sa budete oháňať vy a vaši ochrancovia paragrafmi, že vám to zákon umožňuje. Kde je vaša politická kultúra? Nemali by ste ju dokazovať tým, že aj keď vám to zákon umožňuje a vy môžete mať isté privilégia, postavíte sa problémom čelom a dobrovoľne sa ich vzdáte, aby ste dali priestor svojim kritikom? Veď neustále opakujete, že ste v tom nevinne, a nevinný človek sa podľa mňa takto nespráva.

  Pán premiér, ako je možné, že si tu koaliční poslanci môžu odhlasovať úplne všetko? Som v tejto sále nováčik a nestačím sa čudovať, aké tu máme pravidlá. Ako si môžu odhlasovať poslanci, že tesne pred víkendom sa hlasovať nebude, resp. pred sviatkom? Ako si môžu odhlasovať poslanci, že bude prerušená rozprava, pretože je veľmi dlhá? Ako môžu poslanci rozhodovať o tom, či obed bude, alebo nebude? Áno, chápem, oni tu sedieť nemusia. Nemalo by to byť tak, že ak tu má panovať nejaká kultúra, tak ju dokážeme udržiavať aj bez zákona?

  Pán premiér, vy ste už dlho odtrhnutý od reality, a preto by ste mali odísť.

  A už len jeden odkaz pre všetkých na záver. Netešte sa veľmi, že ste možno na najlepšej ceste zbaviť sa Igora Matoviča, lebo ste sa tak rozhodli, lebo neexistuje u nás spravodlivosť. Verte, že pokiaľ nebudete konať v prospech ľudí, vždy sa nájde niekto, kto ho nahradí.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami jeden pán poslanec. Ukončujem možnosť sa prihlásiť s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Lukáč.

 • Ďakujem. Mňa rovnako ako kolegyňu predrečníčku prekvapilo to, ako pán premiér ráno vyzval členov vlády a poslancov, aby opustili rokovaciu sálu. Neviem si predstaviť, že by takto urobil hociktorý riaditeľ školy a vyzval by učiteľov, aby odišli a nechali deti napospas osudu.

  Ja mám za to, že premiér a ministri aj parlament majú spravovať túto krajinu, a nie odchádzať, keď sa nám to zdá byť nepríjemné.

  Ďakujem.

 • V rozprave vystúpi pani poslankyňa Zemanova, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda vlády, samochvála smrdí a po vašom vystúpení tu zostal riadny závan, a to nielen po vašom vystúpení dnes ráno, ale zostal tu ešte aj po včerajšej hodine otázok, kde ste boli zahrnutý otázkami vašich kolegov zo strany o skvelom summite. Nuž neviem, či ozaj tie otázky a resp. odpovede boli úplne namieste, pretože neviem, či sa bolo ozaj čím chváliť a či to stálo všetko za to, aby ste premiérom iných krajín ukázali vyľudnené mesto.

  Ale na rad neprišla jedna otázka z mála, ktoré boli včera položené aj opozičným poslancom, poslancami, a to konkrétne pán Milan Laurenčík sa vás pýtal, že ako je to možné, že vám nevedia doručiť poštu. Na túto otázku tak jednoduchú ste ešte doteraz nikomu nezodpovedali.

  Kritizujete, že opozícia si robí svoju robotu, a poukazujete na kauzy, ktoré by vo fungujúcom štáte boli riadne vyšetrené, a nielen na podnet opozičných strán alebo rôznych aktivistov, ale hneď, ako sa prejavia, boli samostatne vyšetrované orgánmi činnými trestným konaním (pozn. red.: správne "v trestnom konaní"), či prokurátor by okamžite vstúpil do takéhoto diania.

  Pán premiér, vaše konanie, resp. nekonanie vo veci kauzy Bašternák, do ktorej je evidentne zapojený minister vnútra Robert Kaliňák, traumatizuje Slovensko. Okrem toho sa tu v pléne ešte dokážete aj vyhrážať. Vyhrážate sa ukotvením náborových politických strán ako jedine tých, ktoré by mali mať možnosť vládnuť, ktoré by mali mať možnosť zastúpenia v parlamente. Už si takúto stranu si pamätáme, a iste aj vy, však ste boli jej členom, a bola to Komunistická strana.

  Pán predseda, viete, kto je najväčším zamestnávateľom na Slovensku? Strana SMER. Nemôžme sa potom čudovať výškam percent v prieskumoch, keď sa opýtajú babičky, ktorej vnuk pracuje v štátnej správe alebo pracuje s eurofondami, ktoré sú napojené so svojimi kšeftami na politické špičky, že zahlasuje za, lebo je jasné, že ak by došlo k výmene, tak jej vnuk, syn, dcéra môže prísť o prácu.

  Hovoríte o šírení nenávisti, ale nie my sme tí, čo ju šírime.

  Pán Fico, pravda sa niekedy ťažko počúva, a preto ste aj dnes ušli z tohto pléna, aby ste ju nepočuli. Aby ste, rozprávali ste tak, aby sme vám nemohli klásť otázky.

  Iste celkom legitímne prezentujete svoj pohľad na fungovanie vládnej koalície, ale nedá mi nezareagovať na jednu z tých vašich chvál a pýchu, a to na megainvestíciu Jaguar, ktorá má byť príkladom svetlej budúcnosti Slovenska. Pripomeniem len nie malé, ale priam obrovské priame dotácie, ale aj nepriame dotácie, ktoré úhrnom dosahujú jednu miliardu eur. Ale popritom všetkom došlo k pošliapavaniu zákonov, k prekrúteniu práv narýchlo schvaľovaných zmien legislatívy, pošliapavanie vlastníckych práv, investícia, ktorá má priame, ale aj nepriame dopady na životné prostredie a hovoríte o zamestnávaní, o zvýšení zamestnania počtu ľudí, pracovných príležitosti, ale pritom sám dobre viete, že budú to vo veľkej miere pracovníci zo zahraničia, pretože už Slovensko v automobilovom priemysle je vyčerpané so svojimi kapacitami na ľudí, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. Čiže pre koho robíme túto investíciu, pre koho sme si zničili krajinu v okolí Nitry?

  Pán premiér, vyhnali ste nás do ulíc, bolo to pošliapanie úplne demokratických princípov tejto snemovne, ale malo to aj svoju výhodu. Išli sme do regiónov medzi ľudí, ktorí mali chuť a možnosť vyjadriť svoj názor. Všeličo sme sa dopočuli, dopočuli sme sa aj o vyhrážkach, o strate zamestnania, ak budú prejavovať svoj názor.

  Pán premiér, kolegovia z koalície, toto tu bolo, toto tu bolo za éry komunizmu. Je vám bližšia diktatúra ako demokratický, právny štát? Zrejme áno.

  Pán Fico, ukradli ste občanom Slovensko. Povedzte nám, ako je to žiť v byte daňového podvodníka? Ako je to žiť v strachu, že predsa len sa toto všetko môže jedného prevaliť a sponzori strany si potom budú pýtať svoje?

  Pán premiér vo svojom monológu obviňuje opozíciu, že si chce budovať permanentnú imunitu. Hm, je to otázka, pán Fico, my taký dôvod nepotrebujeme. Ale pripomeniem vám, že kto chcel získať doživotnú imunitu. Nebol to váš pokus, neúspešný pokus, stať sa prezidentom? Áno, zrejme z toho, že ste boli neúspešným kandidátom, plynie vaša frustrácia.

  Pán Fico, na každého raz príde. A možno je to teraz tá chvíľa a tou povestnou banánovou šupkou bude byt Bonaparte.

  Koalícia prekrýva daňové podvody a rôzne kauzy, o ktorých tu hovorili moji predrečníci, všeličím iným, horalkami, samochválou, summitom a kadečím iným, len nie tým, k čomu by sa mali vyjadriť.

  Prestaňte klamať sám seba a vyvoďte zodpovednosť za tieto činy. Je aj umenie odísť z politiky.

  V jednom rozhovore ste povedali, že plánujete si postaviť domček. Nuž, prajem vám, aby ste si postavili svoju Elektru, a keď nie Elektru, tak aspoň malú električku a odíďte na politický dôchodok. Zosmiešňujete opozíciu, ale chcem uistiť občanov Slovenska, že opak je pravdou. Máme riešenia, máme program, ako navrátiť Slovensko ľuďom.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pani poslankyne nikto sa nehlási. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán navrhovateľ, nech sa páči, môžte zaujať stanovisko k rozprave.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, no, čo dodať na záver? Čo nám vlastne ukázala tá dnešná debata?

  Dámy a páni z vládnej koalície, kradnete nám štát. Kradnete nám naše krásne Slovensko. Nielenže ste niektorí z vás našu vlasť skorumpovali a nechali ste ju skorumpovať, ale doviedli ste situáciu v našej krajine, na našom krásnom Slovensku, do takej absurdity, že bránite vyšetrovaniu už úplne všetkého. Bránite vyšetreniu daňového podvodníka len preto, že ten človek okradol o veľké peniaze občanov Slovenka, ale je to ten istý človek, v byte ktorého žije váš predseda vlády Robert Fico. Bránite ho aj preto, lebo postavil viacero tých bytov a viacerí na tom profitujete.

  Bránite vyšetrovaniu podvodov a finančných machinácií vášho ministra vnútra. Vášho vlastného ministra, ktorý odkedy vstúpil do politiky, a hlavne za posledné roky, brutálne bohatne a nevie to nijak vysvetliť. Ktorý zatĺka až do poslednej chvíle svoje čulé obchodné vzťahy s pochybnými osobami a až keď ho novinári zaženú do úzkych, tak potom ich prizná a naďalej klame ako najatý.

  Dokonca aj bránite vyšetreniu násilia na malých deťoch, a to aj preto, lebo jeden z vás mediálne radí potenciálnym páchateľom, u ktorých je dôvodné podozrenie, že o tomto násilí vedeli a že ho kryli. A on im radí, ako sa z týchto podozrení vyvliecť.

  Dámy a páni z vládnej koalície, až sem ste tú situáciu nechali dospieť. Robert Fico je rovnako morálne zvrátený človek, ako bol svojho času Vladimír Mečiar. Stará ľudová múdrosť hovorí, že "ryba smrdí od hlavy". A za vládne strany, vládnu koalíciu je zodpovedná hlava a tou je predseda vlády Slovenskej republiky. Lenže Robert Fico nekoná. Robert Fico to amorálne konanie nielen kryje, ale sa na ňom priamo podieľa.

  Dámy a páni, ten Mečiar, o ktorom som rozprával, je ten istý človek, o ktorom Robert Fico sa svojho času vyjadril v minulosti, že by uňho vo vile Elektra bol pekný detský domov alebo škôlka, už si nepamätám presne, ako to povedal. Bolo to v čase, keď sa Robert Fico od Vladimíra Mečiara akože ešte vyhraňoval. Dnes to už nerobí, lebo vie, že on sám je rovnako morálne zvrátený ako on.

  Takže si to zhrňme, čo sme dnes počuli v rozprave, aj keď teda nebude povedané všetko.

  Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky, býva v luxusnom byte človeka, ktorý je podozrivý z daňových podvodov a ktorý si užíva privilégium beztrestnosti práve vďaka tomu, že má blízko k premiérovi a jeho pobočníkovi ministrovi vnútra.

  Hlavný Ficov mediálny poradca a jeden z vás radí ľuďom, ktorí nesú zodpovednosť zo sexuálneho zneužívania detí, prevedené do dôsledku radí potencionálnym páchateľom alebo spolupáchateľom, ako sa majú vyviňovať.

  Tzv. asistentka Roberta Fica podľa všetkého radila zasa masérovi Kostkovi, ako sa vyviniť z podozrení, že mal protekciu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a dostával od nej nadštandardné platby, čo medzitým potvrdil aj Najvyšší kontrolný úrad.

  Dámy a páni z vládnej koalície, to, akými pochybnými ľuďmi sa obklopuje predseda strany SMER - sociálna demokracia a zároveň predseda vlády Robert Fico, vypovedá o jeho charaktere. Robert Fico je morálne rovnako rozložený človek ako Vladimír Mečiar. Robert Fico je nebezpečný pre Slovensko a pre našich občanov. A zároveň je Robert Fico ale už evidentne neschopný posudzovať svoje konanie z morálnych hľadísk. A táto porucha jeho osobnosti ho aj naďalej drží vo funkcii, pretože normálny človek by sa už po toľkých hrubých prešľapoch dávno svojej funkcie vzdal. Preto by ste ho mali dnes odvolať, dámy a páni z vládnej koalície.

  Keď sme odvolávali Roberta Kaliňáka na tej pamätnej schôdzi, ktorú ste nám protiústavne prerušili, Robert Fico na adresu nášho kolegu Daniela Lipšica povedal, že ho z neho "srdco bolí". Viete, kedy mňa dnes bolelo srdce, dámy a páni? Keď Igor Matovič predkladal návrh na odvolanie Roberta Fica, z pléna naňho kričali poslanci SMER-u, či si niečo šľahol, pán Šebej kričal naňho, že je šašo, zozadu dokonca po ňom vykrikovali podpredsedovia Národnej rady pán Glváč a pán Bugár. Ale nie kvôli tomu ma srdce bolelo, že sa neudržali alebo že ste sa niektorí z vás neudržali a že ste zakričali, lebo to sa môže stať každému. Každý môžeme uletieť a môžeme zakričať z tej lavice. Aj podpredsedovia Národnej rady, ktorí sa ináč tvária ako etalón slušnosti a neustále nás tu poučujú a neustále nás tu nejakým spôsobom zahriakujú. Môže sa to stať aj im.

  Iné bolo dôležité, dámy a páni, v ten moment. Málo ľudí si to podľa mňa všimlo aj medzi vami a myslím si, že ani novinári si to nevšimli. V tom čase kúsok napravo sedel a spokojne sa uškŕňal minister vnútra Robert Kaliňák. Smial sa. Smial sa vám, kolegovia zo strany SNS a zo strany MOST - HÍD. Smial sa svojmu šéfovi Robertovi Ficovi, smial sa opozícii a smial sa celému Slovensku.

  Dámy a páni, každý z nás, ale nielen z nás, ale vlastne každý jeden človek by sa mal snažiť nájsť počas svojho života svoju ľudskú dôstojnosť a udržať si túto ľudskú dôstojnosť. Každý z nás musí prejsť kus cesty, pokiaľ tú svoju ľudskú dôstojnosť nájde. Vy, dámy a páni z vládnej koalície, a prednostne poslanci strán SNS a MOST - HÍD svojím nezmyselným držaním Roberta Kaliňáka a Roberta Fica vo funkciách a zakrývaním ich káuz, pre ktoré už dávno vo svojich funkciách nemali byť, vy, dámy a páni z vládnej koalície, svoju ľudskú dôstojnosť v týchto dňoch strácate. Je mi vás úprimne ľúto.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Pán spravodajca, chcete vystúpiť v rozprave? Kukuč.

 • Smiech v sále.

 • Chcete vystúpiť? Nie. Ďakujem pekne.

  Takže teraz prerušujem rozpravu (zatlieskanie z pléna), teda prerušujem rokovanie do 14.45 hod. a potom pristúpime k hlasovaniu. A medzitým, samozrejme, vyzývam poslancov, aby sa vrátili do rokovacieho priestoru a budeme hlasovať 14.45 hod.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní, a to hlasovaním o návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky.

  Ešte predtým procedurálny návrh - pán poslanec Lipšic.

 • Pán predseda, nebude to prísne vzaté procedurálny návrh, ale, ale chcem sa poďakovať všetkým poslancom za spoluprácu. Vždy som sa snažil, aj keď som mal v politike tvrdé vyjadrenia, ísť po veci a nie po ľuďoch. Ak som napriek tomu niekoho v tejto sále napriek tejto mojej snahe aj osobne urazil, tak sa mu ospravedlňujem. Želám nielen vám, ale najmä tejto krajine, Slovensku, veľa úspechov, lebo je to krajina, na ktorej mne, ale určite viacerým z nás vždy záležalo, záleží a bude záležať.

  Ďakujem.

 • Dlhší potlesk.

 • Takže pristúpime teraz k hlasovaniu o návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády.

  Prosím spravodajcu, spoločného spravodajcu, aby uviedol návrh na hlasovanie.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V rozprave k tomuto bodu programu vystúpilo 15 poslancov Národnej rady. Prosím, aby ste dali hlasovať o návrhu uznesenia v znení, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 116 poslancov, za 36, proti 78, zdržali sa 2.

  Konštatujem, že...

 • Dlhotrvajúci potlesk.

 • Konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru predsedovi vlády Slovenskej republiky.

  Týmto vyhlasujem 9. schôdzu za skončenú.

  V zmysle uznesenia Národnej rady budeme pokračovať v rokovaní 7. schôdze, na programe ktorej je prerušená rozprava o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi (tlač 157).

  Teraz vyhlasujem päťminútovú prestávku a po prestávke budeme rokovať o tejto nedôvere.

  Nakoľko sú otázky, že dokedy rokujeme, tak podľa rokovacieho poriadku piatky sú do štvrtej. Predpokladám, že do štvrtej to neskončíme. Chcem sa opýtať, či je všeobecný súhlas, aby sme rokovali aj záverečným hlasovaním, kým neskončíme.

 • Reakcia pléna.

 • Nie.

  Tak prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu, aby sme rokovali dnes po 16.00 hod. a, samozrejme, túto schôdzu, vyslovenie nedôvery, dokončili hlasovaním.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 115 poslancov, za 81, proti 33, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že návrh sme prijali.

 • Rokovanie 9. schôdze NR SR sa skončilo o 14.49 hodine.

 • Po skončení rokovania 9. schôdze NR SR a po krátkej prestávke pokračovalo rokovanie 7. schôdze NR SR.