• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram 16. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola zvolaná na základe požiadaviek 34 poslancov Národnej rady.

  Prosím, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali. Nech sa páči.

 • Prezentácia.

 • Zisťujem, že je prítomných 123 poslancov.

  To znamená, Národná rada je schopná sa uznášať.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti na rokovaní 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky požiadali poslanci Eva Antošová, Dušan Čaplovič, Juraj Droba, Emil Ďurovčík, Ľudovít Goga, Gábor Grendel, Eduard Heger, Martin Klus, Marian Kotleba, Katarína Macháčková, Jana Nehézová, Richard Vašečka, Ľubomír Vážny a Oto Žarnay.

  Na 16. schôdzi Národnej rady budú overovateľmi poslankyne Katarína Cséfalvayová a Jana Cigániková. Náhradníkmi budú poslanci Mária Janíková a Peter Pčolinský.

  Takže poslanci navrhujú na tejto schôdzi prerokovať jeden bod, ktorý je uvedený v pozvánke v tlači č. 546, návrh na odvolanie Andreja Danka z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Bod programu: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie Andreja Danka z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 546.

 • Teraz dávam hlasovať o návrhu programu 16. schôdze. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 131 poslancov, za 54, proti 76, 1 sa zdržal hlasovania.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Preto vyhlasujem túto schôdzu za skončenú.

 • Rokovanie 16. schôdze NR SR sa skončilo 9.03 hodine.