• Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, je ťažké nadviazať na titanov parlamentnej rozpravy a uviesť svoje vystúpenie slovami "za slušnosť v politike" a skončiť slovami o idiotoch. Dobre, nechajme to na posúdenie niekoho iného a niekde úplne inde.

    Ja som sa prihlásil do ústnej časti tejto rozpravy, pretože som chcel oddeliť pri energetických témach jednu vec, ktorú sme opakovane riešili, alebo teda sme nútení ju riešiť opakovane, a to je, že pri energetických témach nebeží iba politická rozprava, ale dokonca sme boli svedkami pri zákone o tepelnej energetike toho, že niekto si dokáže kúpiť v našom parlamente vypadnutie jedného slovka za 10-tisíc eur. A toto skončilo u nás na Generálnej prokuratúre. Čiže ak tu padali slová a napríklad pánovi poslancovi Uhríkovi vadilo to, že sa tu stále a stále opakujú tie isté veci, tak možnože aj o, tesne pred alebo tesne po polnoci sa dozvie aj to, že hospodársky výbor môže byť ovplyvňovaný za úhradu, o ktorej my sa dozvieme, o tejto skutočnosti tak, že jeden z ľudí, ktorý bol vo vnútornom mailingu, prinesie správu o tom, že existuje nielen z korupcie, ale existuje to, že niekto si zabezpečil, aby podstatné slovo v zákone o tepelnej energetike vypadlo. Toto slovo zabezpečilo to, čo som hovoril v písomnej časti, že naše domácnosti boli uvrhnuté do teplárenského nevoľníctva. A v rámci toho mailingu sme sa dozvedeli, že čo to bude stáť. Stálo to na základe vykázaného účtovníctva o zmluve o dielo 10-tisíc eur. Je preto obludné, ak sa rozprávame pri nastavovaných parametroch energetickej politiky o tom, že vláda chce, môže a niekedy aj musí nastaviť parametre, tak legislatívne parametre aby šli v prospech občanov. Napríklad aj v prospech toho, aby riešili problémy energetickej chudoby.

    Tu sa totižto stalo to, že v prvej fáze šetrenia podľa nášho, na základe nášho podania sme dostali informáciu, že sa Generálna prokuratúra alebo dozorujúci prokurátor nestotožnil s výpoveďami svedkov, ktorí mali de facto už potvrdiť iba to, či autenticita tých mailov je reálna, alebo nie. Je pre mňa nepochopiteľné do terajšieho momentu, prečo sme sa museli odvolať a prečo tak evidentná vec, ktorá z mailovej komunikácie, potvrdená jedným účastníkom tej mailovej komunikácie, nedopadla pri šetrení orgánov činných v trestnom konaní tak, že prišlo k vyvodeniu reálnej trestnej zodpovednosti a človek, ktorý si dokázal na hospodárskom výbore za odmenu a preukázateľnú odmenu vybaviť zmenu zákona, prečo tento človek nebol odsúdený. Odvolali sme sa. Namietali sme mnohé procesné chyby, nebudem zaťažovať plénum. Je to živý prípad. A dúfam, že v tejto kauze, ktorá súvisí z energetickou koncepciou štátu a súvisí aj s tým, čo robíme v tomto pléne, či prijímame zákony na základe svedomia a presvedčenia alebo za úplatu a tlak tzv. lobistov, ktorí za túto činnosť dostávajú peniaze. Keďže ani v tejto kauze, o ktorej bol informovaný aj premiér, o ktorej vedia aj na ministerstve hospodárstva, neurobili de facto do tohto momentu vôbec nič, je to preto pre mňa jeden z podstatných dôvodov, prečo máme právo vyvodzovať zodpovednosť voči premiérovi tejto krajiny.

    Čiže energetická politika tohto štátu zlyháva aj na základe toho, že sa dejú korupčné, resp. evidentne zákon prekračujúce trestné prípady. A ak nám bude toto ľahostajné, tak sa v reálnom živote s energetickou koncepciou napríklad v teplárenstve nikam nedostaneme. Toto som chcel povedať z môjho pohľadu ako dosť podstatnú a priťažujúcu okolnosť aj pri politickej rozprave nad tým, kde a akým spôsobom nesie premiér tejto krajiny zodpovednosť za energetickú koncepciu tohto štátu.

    Ďakujem.