• Ďakujem. Ja by som sa vás, pán kolega Marček, chcela spýtať, že prečo ste mali potrebu takto verejne deklarovať, ku komu patríme. My sme totiž už oboznámení o tom, kam patríte. Preto sa pýtam, načo toto gesto bolo dobré? Či ste boli vyzvaný, alebo len tak nejak freestyle ste dali.

    A neviem, či ste dobre zorientovaný. Neviem, aké zákony by ste chceli schvaľovať v tejto chvíli? Podľa môjho kalendára nasledujúca schôdza začína 21. marca. A čo sa týka vašej aktivity, zrejme ani v tomto medziobdobí nemáte v pláne nič predložiť a je ťažko povedať, že či by vám aj čosi tiež prešlo. Ale myslím, že po takejto deklarácii vaše šance vyslovene stúpli. Takže nás táto schôdza od ničoho nezdržovala, pretože my sme na rozdiel od vás poskytli odborné príspevky k veci. Ale teda za túto deklaráciu vám verejne ďakujeme. Už nikto nebude nikdy na pochybách.