• Ďakujem pekne za slovo. Doplním možno, že nielen z koalície, ale aj dokonca odborný príspevok zaznel zo strany koalície. Ale chcela by som reagovať na to, vy ste, pán kolega, hovorili, že je zbytočné zvolať schôdzu, keď nemáme dostatok hlasov. To je pravda, my nemáme dostatok hlasov, ale my nemáme dostatok hlasov ani na to, aby sme schvaľovali alebo odsúhlasovali naše poslanecké návrhy zákonov. Dokonca naše hlasy nie sú potrebné, ani pri hlasovaniach pri vládnych návrhoch zákona. Ja sa potom pýtam, načo tu vlastne sedíme podľa tejto vašej teórie, že naše hlasy vlastne neukážu na skutočnej politike, a tým pádom by sme vôbec nemuseli chodiť do práce, pretože vlastne naša aktivita nemá žiadny zmysel. Napriek tomu ja sem chodím, chodím sem veľmi poctivo. Verím tomu, že mnohí z opozície to robia veľmi podobne, pretože aj to je spôsob, ako robiť opozičnú politiku, predkladať vlastné návrhy zákonov, vyjadrovať sa k návrhom zákonov iných kolegov, pretože to sú tiež isté messages pre našich voličov, akým spôsobom uvažujeme.

    A spomenuli ste ešte jednu vec, že v zahraničí vyzeráme ako šašovia, lebo nevieme, lebo proste zvolávame takéto schôdze a nenecháme našich ministrov pracovať. Pán kolega, viete, prečo my vyzeráme v zahraničí ako šašovia? Pretože nemáme na Slovensku schopných ľudí, ktorí by nastavili efektívnu, systémovú, koordinovanú, efektívnu, energetickú politiku, a preto tu dnes sedíme. Presne pre toto. Za toto vyzeráme v zahraničí ako šašovia.