• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 13. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú predseda Národnej rady zvolal podľa čl. 83 ods. 2 ústavy a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 42 poslancov.

  Prosím, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali stlačením tlačítka. Nech sa páči, prezentujme sa.

 • Prezentácia.

 • Prítomných 119, za 12 atď., to znamená, že je nás dostatok, aby sme mohli pokračovať v rokovaní.

  Na 13. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú páni poslanci Ľubomír Želiezka a Anna Verešová. Náhradníkmi budú Vladimír Matejička a Jana Cigániková.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie svojej neúčasti požiadali poslanci Eva Antošová, Katarína Cséfalvayová, Branislav Gröhling, Juraj Kolesár a Eva Smolíková.

  Takže poslanci žiadajú na tejto schôdzi prerokovať návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi.

  Podľa čl. 88 ods. 1 ústavy na návrh, teda návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi prerokuje Národná rada vtedy, keď o to požiada najmenej pätina jej poslancov, teda program tejto schôdze nemusíme schvaľovať.

  Návrh má tlač 431.

  Uvedený návrh podľa § 109 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku predseda Národnej rady pridelil na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady s tým, že ako gestorský bol určený ako vždy ústavnoprávny výbor.

 • Rokovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi, tlač 431.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, podávam procedurálny návrh, aby sme dnes rokovali aj po 19.00 hod. až do úplného prerokovania tohto jediného bodu programu vrátane hlasovania.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu. Môžem poprosiť, je všeobecný súhlas na takéto preroko...

 • Nesúhlasná reakcia pléna.

 • Dobre. Prezentujme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139 poslancov, za 79, proti 52, zdržalo sa 8.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili.

  Procedurálny návrh, pán poslanec Matovič?

 • Pán kapitán, viem, že váš minister povedal, že rozkaz je viac ako zákon a mali by ste ako predseda Národnej rady dodržiavať zákon. Ja som bol riadne prihlásený s procedurálnym návrhom, v ktorom som práveže chcel dať návrh, aby sme nerokovali dnes po siedmej hodine, lebo vedel som, že s týmto pokušením prídete. Bez toho, aby ste sa riadne prihlásili v súlade s rokovacím poriadkom, v súlade so zákonom, ste ma predbehli v poradí...

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prosím procedurálny návrh, pán poslanec Matovič.

 • Dávam procedurálny návrh, aby sme dnes nerokovali po siedmej hodine, lebo takýmto spôsobom nás chcete iba šikanovať a chcete, aby sa ľudia nedozvedeli o obžalobe Roberta Fica, Andreja Danka a Bélu Bugára...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím, teda váš procedurálny návrh vzhľadom na hlasovanie je bezpredmetný. Ďakujem.

 • Reakcia z pléna.

 • Teraz pristúpime k samotnému rokovaniu o podanom návrhu na vyslovenie nedôvery.

  Prosím poslanca Igora Matoviča, aby ako poverený člen skupiny poslancov návrh uviedol. Nech sa páči, pán poslanec.

 • A mám aj vizuálne pomôcky, aby si vedela.

 • Rečník zobral do rúk názorný materiál, ukazujúc ho plénu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím, pán poslanec, pred začatím schôdze by som vás chcel poprosiť, aby ste sa vystríhal pokračovania v porušení rokovacieho poriadku. Vniesol ste do rokovacej sály obrazové vizuály, ktoré sú podľa rokovacieho poriadku zakázané. Zatiaľ sa nám darí v priebehu predchádzajúcej schôdze Národnej rady 99 % poslancami držať rokovací poriadok. Berte to ako moju výzvu ako predsedajúceho, aby ste tieto vizuálne pomôcky pred svojím vystúpením z rokovacej sály v zmysle § 32 vyniesol. Ďakujem.

 • Pán predsedajúci, pán kapitán, viem, že ste si mysleli, že rokovacím poriadkom zakážete vizuálne pomôcky a zakážete, aby sme vás konfrontovali s krutou pravdou. Ale nevšimli ste si to, že rokovací poriadok umožňuje každému poslancovi Národnej rady, aby ako prílohu oficiálneho návrhu dal akékoľvek vizuálne zobrazenia.

 • Rečník zobral do rúk materiál, ukazujúc ho plénu.

 • Čiže to, čo som dnes doniesol, máte ako oficiálnu prílohu k návrhu na odvolanie predsedu vlády Roberta Fica. Máte tam 19 obrazových príloh. Prvá je chudobná vdova, 100 % navyše, druhý je pán Bašternák, mínus 200 eur...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Dobre. Pán poslanec, pán poslanec, prosím vás, v zmysle § 32 ods. 2, ak ste bol vyzvaný a neuposlúchol ste, a napriek tomu to nevedie k náprave, mám právo vás v zmysle rokovacieho poriadku vykázať zo sály.

 • Povedané súbežne s predsedajúcim.

 • Na základe uvedeného vás vykazujem zo sály rokovacej Národnej rady Slovenskej republiky...

 • Povedané súbežne s rečníkom.

 • Povedané súbežne s predsedajúcim.

 • Je to oficiálna príloha návrhu, ktorý predkladám a idem obhajovať. Nie je to vizuálna pomôcka.

  Pán predseda, neporušujte zákon v priamom prenose. Je to moje právo...

 • Nasledujúci text povedaný súbežne s predsedajúcim.

 • Je to oficiálna príloha návrhu na odvolanie predsedu vlády Národnej rady (pozn. red.: správne "Slovenskej republiky").

 • Povedané súbežne s rečníkom.

 • Opätovne v zmysle § 32 ods. 2 vás vyzývam, aby ste opustili rokovaciu sálu, pán poslanec.

 • Všetkých 19 obrázkov je oficiálna príloha návrhu, ktorý predkladáme ako skupina opozičných poslancov.

 • Nasledujúci text povedaný súbežne s predsedajúcim.

 • Pán predseda, je to oficiálna príloha, ktorá je predložená tuná v oficiálnom podklade.

 • Reakcie z pléna.

 • Máte to vy na stole. Každý jeden poslanec to má na stole.

 • Povedané súbežne s rečníkom.

 • V zmysle rokovacieho poriadku, v zmysle § 32 ods. 2 vzhľadom na neuposlúchnutie a porušovanie rokovacieho poriadku prerušujem schôdzu a zvolávam poslanecké grémium. Ďakujem.

 • Potlesk. Reakcie z pléna.

 • Prerušenie rokovania a zasadnutie poslaneckého grémia.

 • Pokračovanie rokovania po skončení poslaneckého grémia.

 • Vážení poslanci, vážené poslankyne, v zmysle porušenia rokovacieho poriadku prebehlo poslanecké grémium. Dovoľte mi, aby som vás informoval o výsledku poslaneckého grémia.

  Je nesporne fakt, že Igor Matovič vnesením obrazových vizuálov do sály rokovacej porušil rokovací poriadok v zmysle § 32 ods. 2.

 • Poslanec Matovič, stojac za hlavným rečníckym pultom, zobral do oboch rúk názorné materiály, ukazujúc ich plénu.

 • Následne v zmysle rokovacieho poriadku bol opätovne vyzvaný k odstráneniu rušivého stavu, ktorý bráni prerokovaniu veci. Dôležitej veci pre všetkých poslancov, ktorí tento návrh predniesli. Keďže opakovane poslanec Matovič neuposlúchol výzvu a neopustil ani rokovaciu sálu, uvádzam, že súčasný právny stav je nasledovný.

  Pán Matovič ako navrhovateľ má dnes absenciu, a keďže začal s návrhom, nie je možné ani, aby návrh prečítal iný poslanec. Vzhľadom na druhú vec, teda porušenie rokovacieho poriadku a vnesenie vizuálov, je zrejmé, že bude pokračovať konanie voči pánovi poslancovi. Vzhľadom na uvedené som sa rozhodol prerušiť schôdzu o odvolávaní predsedu vlády Slovenskej republiky a verím, že štvrtok o jednej hodine, kedy v nej budeme pokračovať, už nič nebude brániť tomu (poslanec Matovič, stojac za hlavným rečníckym pultom a držiac v oboch rukách názorné materiály, obrátil sa smerom k predsedajúcemu), aby sme predmetný bod prerokovali tak, ako si to žiada opozícia, a to hovorím so všetkou úctou a rešpektom k opozičným poslancom, ktorí tento návrh podpísali s presvedčením, že majú na to právo ako opozícia, ale s odmietnutím teatrálnosti, cirkusov a šaškovania v Národnej rade.

  Vzhľadom na uvedené som sa rozhodol pokračovať v 12. schôdzi Národnej rady o 14.30 hod., kedy dokončíme a prerokujeme všetky body 12. schôdze Národnej rady, ktoré boli prerušené touto mimoriadnou schôdzou, pristúpime k tajnej voľbe a budeme pracovať tak, ako nám zákon káže a ako si žiadajú občania Slovenskej republiky.

  Ďakujem vám.

 • Prerušenie rokovania o 13.39 hodine.

 • Po prerušení rokovania 13. schôdze NR SR a po prestávke pokračovalo rokovanie 12. schôdze NR SR.