• Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme teraz pokračovať v prerušenom rokovaní o programe 4. schôdze.

  Budeme pokračovať v prerušenej rozprave o

  návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 168).

  Pána ministra tu máme, pána spravodajcu tu máme.

  Písomne sú ešte prihlásení do rozpravy páni poslanci Novotný, Kaník a pani poslankyňa Gibalová.

  Pán poslanec Novotný.

  Potom dám možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, dámy a páni, chystal som sa vystúpiť včera, ale nedostal som sa do poradia, resp. na rad, ale dúfam že aktuálnosť toho, čo som chcel povedať aj k vystúpeniu pána premiéra včera o druhej hodine, nič nestratila ani posunom času o jeden deň. Takže hneď na úvod by som chcel pogratulovať pánovi predsedovi vlády k jeho včerajšiemu vystúpeniu o druhej hodine. Musím povedať, že spôsob akým odôvodnil skrátené legislatívne konanie, tá vehemencia, to odhodlanie, tá dramatickosť boli veľmi presvedčivé. A myslím si, že aj presvedčil mnohých fanúšikov a podporovateľov strany SMER. Musím priznať, že keby som ako nestranný pozorovateľ sedel na balkóne a pozoroval toto vystúpenie pána predsedu vlády, možno by presvedčil aj mňa. Kto ale má viacej informácií a pozná viac súvislostí a skutočností, tak pre tohoto to vystúpenie až také presvedčivé nebolo.

  Musím povedať a musím zagratulovať strane SMER, že má veľmi kvalitnú P. R. agentúru, naozaj predvčerom dramaticky roztrhnutý rozpočet, včera obvinenie opozície zo zlého vývoja rozpočtu, chýbajúcich 500 mil. oproti schválenému rozpočtu, potom neobyčajné hrdinstvo pána predsedu vlády, keď povedal, že to zvládneme so všetkými alebo proti všetkým, to je jedno, ale zvládne túto náročnú situáciu, a na záver veľká skromnosť, že vlastne ani nerozumie tejto nervozite, ktorá tu je v pléne Národnej rady, lebo vlastne on nič nechce, on chce len posunúť účinnosť zákona, ktorá by bola k 1. októbru na 1. september, to je všetko, jeden jediný mesiac a my okolo toho toľko kričíme. Tak ako som to včera povedal pánovi ministrovi Richterovi, bolo to veľmi presvedčivé, ale nepravdivé.

  Dámy a páni predovšetkým z vládnej strany SMER, milá vláda Slovenskej republiky, ak sa dobre pamätáte na to, čo sa tu dialo v priebehu roku 2011, ako sa pripravoval rozpočet na rok 2012, tak viete, že makroekonomická prognóza v priebehu roku 2011 sa opakovane menila, spresňovala a, žiaľ, zhoršovala. Posledné úpravy v reálnom rozpočte boli robené doslova v novembri za chodu, keď sa objavila posledná makroekonomická prognóza, ktorá bola horšia ako plánovaný rozpočet. Takže znovu sa upravovali tie čísla. Skutočnosť, že je teraz zase horšia makroekonomická prognóza, je javom spojeným so svetovou hospodárskou krízou. Ak dneska niekto tvrdí, že má takú makroekonomickú prognózu, podľa ktorej sa na cent presne vyvinie napr. budúcoročný štátny rozpočet, tak nehovorí pravdu. To totižto ani nie je možné v situácii, keď sa veľké ekonomiky v Európe boria tým, že sa zhoršuje ich situácia. Odhadnúť podľa makroekonomickej prognózy v lete, keď sa pripravuje štátny rozpočet, jeho presné plnenie v ďalšom kalendárnom roku je veľký problém, dámy a páni. A to si treba veľmi pokojne povedať.

  Viete, táto logika, ktorú tu predviedol pán premiér a ktorú tu predvádzajú kolegovia zo strany SMER, je zhruba v tej úrovne ekonomického myslenia ako hedžovanie ropy, určite sa na to pamätáte, alebo ako keď súčasný minister financií pán Kažimír energicky obhajoval dramatické zníženie cien plynu, z ktorého napokon bola štatistická zmena v jednotkách, v ktorých sa plyn meria, a nie v cene.

  Naozaj dobromyseľne by som chcel poradiť strane SMER aj pánovi premiérovi, že ak v súčasnej zostave na ministerstve financií naozaj trvalo štyri mesiace, až do tohto pondelka, kým prišla na to, že rozpočet sa vyvíja horšie, ako bol schválený v Národnej rade v decembri minulého roku, tak je otázne, či táto zostava je vhodná pre stranu SMER v čase hospodárskej krízy. Veľmi dlho im to trvalo, kým prišli na to, že makroekonomický vývoj je trošku iný.

  Samozrejme, logika pána premiéra a strany SMER je neobyčajne jednoduchá a neobyčajne zavádzajúca. Za schodok väčší o 500 mil. eur, ako to bolo naplánované v štátnom rozpočte, môže, samozrejme, opozícia, nie makroekonomické ukazovatele, ale len a len opozícia. A to, samozrejme, legalizuje konanie strany SMER. Tým sa SMER legalizuje vo svojom konaní. A tak musí urobiť to, čo je nevyhnutné, a teda znížiť odvod do 2. piliera z 9 % na 4 %, presvedčivé, nepravdivé, znovu to chcem podčiarknuť, mne už nič neostalo, len s určitou dávkou irónie možno dodať k tomuto, že už mi chýba len obvinenie opozície z toho, že vlastne to zníženie z 9 % na 4 % je pre nás, lebo keby sme boli zodpovednejší v predchádzajúcom období, vlastne ani to by nebolo treba urobiť, za všetko v podstate môže opozícia, nie meniace sa makroekonomické ukazovatele v dôsledku hospodárskej krízy a zhoršeného vývoja v celej Európskej únii, dámy a páni, veľmi presvedčivé, ale nepravdivé. To hovorím po tretíkrát.

  A ak budem teraz chvíľu hovoriť o vládnom návrhu zákona, ktorý budeme prerokovávať zrejme v skrátenom legislatívnom konaní, nech je mi to odpustené, veľmi úzko to spolu súvisí. Totižto SMER pred voľbami ani raz, ani jedinký raz nepovedal, že zníži odvod do 2. piliera. Dámy a páni z vládnej strany, na to ste mandát od občanov nedostali, nepýtali ste si ho. Pán premiér, vtedajší líder opozície, opakovane poprel na priamu otázku médií, že po voľbách plánuje znížiť odvod do 2. piliera. Postavte sa pred voľbami pred ľudí, pýtajte si na to mandát, získajte ho a potom pre mňa za mňa zrušte 2. pilier, ale na to ste mandát od ľudí nedostali. Zníženie odvodu do 2. piliera je, prepytujem, podvod na voličoch, pretože na to vám mandát nedali v týchto parlamentných voľbách. Opakovane ste popreli, že sa chystáte znížiť tento odvod do 2. piliera. Dnes teda pristupujete prakticky skoro k likvidácii dôchodkového sporenia tak, ako na Slovensku funguje, 1,5 mil. obyvateľov Slovenska, ktorí si sporia v 2. pilieri na svoje budúce dôchodky, bude mať v budúcnosti za takto nastavených parametrov o polovicu nižší dôchodok. A to im treba povedať, lebo je to fér im to povedať. SMER rieši aktuálne problémy tým, že sa chystá ukradnúť budúce úspory pracujúcich ľudí na ich osobných účtoch. Na úkor budúcich dôchodkov pracujúcich ľudí riešite aktuálne problémy. Je to nezodpovedné. Ale čo je najdôležitejšie? Nedostali ste na to mandát od ľudí.

  To, že to bude znamenať masívne zníženie dôchodkových úspor občanov v budúcnosti, zníženie výšky budúcich dôchodkov, ale v budúcnosti aj zníženie schopnosti Sociálnej poisťovne vyplácať dôchodky z priebežného piliera a s veľkou pravdepodobnosťou zvyšovanie odvodov a zrýchlené posúvanie veku odchodu do dôchodku smerom nahor, myslím, už veľmi dobre odargumentovali mnohí moji predrečníci, a preto sa tomu nebudem venovať, vrátim sa len k podstate vášho návrhu zákona, ktorý sa snažíte riešiť v skrátenom legislatívnom konaní, 1,5 mil. pracujúcich ľudí chcete ročne pripraviť o 500 mil. eur, ktoré chcete použiť niekde inde. A vymieňate to za vágny prísľub, že im v budúcnosti raz niektorá vláda zabezpečí rovnaké dôchodky z priebežného 1. piliera. To je pravda, to je skutočnosť, všetko ostatné je síce presvedčivá, ale nepravdivá kamufláž.

  A prečo teda skrátené legislatívne konanie, aby som sa vrátil k návrhu, ku ktorému vystupujem? No lebo veľmi dobre viete, že ľuďom sa to nepáči. Vy veľmi dobre viete, že drvivá väčšina z 1,5 mil. ľudí, ktorí si sporia v 2. pilieri, by chcelo mať radšej svoje peniaze na svojich účtoch, ako ich zveriť do rúk vlády. Vy veľmi dobre viete, že ľudia spisujú petíciu na ochranu svojich úspor v 2. pilieri. A vy veľmi dobre viete, P. R. agentúra, ktorá vám tak dobre poradila, milí kolegovia zo strany SMER, ako zahrať úvod tohto týždňa, vám určite povedala aj to, že toto nie je populárna téma, toto sa ľuďom nebude páčiť, toto vám budú pripomínať, na to sa budú stále pýtať. Tak sa to chystáte vybaviť rýchlo, najlepšie za jeden-dva dni, v strede leta, keď ľudia mnohí dovolenkujú, ani veľmi nesledujú, čo sa deje na Slovensku.

  Dámy a páni, celý ten príbeh, dramatický príbeh so zlou makroekonomickou prognózou, s roztrhaným rozpočtom je len kamufláž na to, aby ste mohli v skrátenom legislatívnom konaní bleskurýchlo nepríjemnú tému odohrať v priebehu leta.

  A na záver mi dovoľte ešte jedno prirovnanie. Mnoho z 1,5 mil. pracujúcich, ktorí si šetria na svoje budúce dôchodky v 2. pilieri, v súčasnosti dovolenkuje, na Slovensku alebo v zahraničí. Išli na dovolenku, zavreli bezpečnostným zámkom svoj rodinný domček alebo svoj byt, poprosili susedu, aby občas prišla poliať kvety, vyvetrať a skontrolovať, či sa nič mimoriadne nestalo, poistili sa na cestu, keby sa im náhodou stratila batožina, aby boli spokojní v priebehu dovolenky, že sa im nič nemôže stať. Ale musím konštatovať, že sa nepoistili dostatočne, lebo kým sú na dovolenke, im socialistická vláda pokojne ukradne ich budúce dôchodky. Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami poslanci Podmanický, Štefanec, Vaľová, Uhliarik a Daniš. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickou.

  Pán spravodajca.

 • Pán poslanec, naozaj je komické, akým spôsobom sa snažíte hodiť vinu za kolaps finančnej správy na všetko iné, len nie na vlastných nominantov, ktorých ste mali na ministerstve financií a na finančnej správe. Áno, je kríza, sú aj zhoršené makroekonomické ukazovatele v Európe. To všetko je pravda, ale zásadný problém je výpadok daňových príjmov. Výpadok daňových príjmov sa nedal ani skôr zistiť, pretože tým, že tá finančná správa nefungovala, tak my sme nevedeli, aký je vývoj daňových príjmov. Dnes keď si pozriete štatistiky finančnej správy, tak je celkom zrejmé, že ten obrovský výpadok daňových príjmov bol spôsobený kolapsom finančnej správy, o ktorý ste sa zaslúžili vy, pán poslanec, spôsobili ste vy a vaši nominanti tento problém. A môžete sa vyhovárať na hocikoho, môžete to maľovať namodro, načerveno, naružovo, nafialovo, fakt je taký, že ste tento štát skoro priviedli do krachu tým, že ste absolútne účelovo zasahovali do informačného systému na finančnej správe a spôsobili ste kolaps, taký kolaps, aký Slovensko ešte doteraz nezažilo, aký nezažila žiadna okolitá krajina v posledných rokoch. Za to, čo ste vy spôsobili, by ste sa mali hanbiť.

  A ten váš 2. pilier, ten váš dôchodkový systém, to je "zlodejina a hnisavý vred", ktorý berie a kradne ľuďom penzie. Veď v roku 2015, keď budú prvé výnosy, tak tí ľudia z 2. piliera budú mať o 20% menej ako ľudia v 1. pilieri. To je hnisavý vred a zlodejina. To je zlodejina, pán poslanec, ste zlodeji dôchodkov vy, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Je to presne tak, ako povedal pán poslanec Novotný. Premiér Fico pred voľbami nielenže nespomínal zníženie odvodov do 2. piliera a krádež peňazí ľudí, ale to aj odmietal. Ešte 7. marca 2010, tri dni pred voľbami, vyslovene na otázky, či bude znižovať odvody, povedal, že tak nebude robiť. Považujem teda konanie súčasnej vlády na čele s premiérom za podvod na občanoch, za krádež budúcich dôchodkov. A tak ako sme o tom diskutovali už včera, som presvedčený, že nejde len o tých 500 mil. ročne, ale ide o 5 mld. Ide o sumu, ktorú si ľudia nasporili na svojich účtoch.

  Považujem za komické, že vláda si vymýšľa dieru vo výške 500 mil. eur, čo, samozrejme, vôbec nie je pravda. Hovorí, že 500 mil. eur je problém, ale ide riešiť len 40 mil. eur. Nuž keby to bola pravda, tak z tých 500 mil. začína riešiť to, čo je problém, zdravotníctvo, údajne ropu, údajne samosprávy, údajne Konsolidačnú banku a tak ďalej a tak ďalej. Všetko je to ale len, dámy a páni, bublina preto, aby ste zakryli skutočnosť, že chcete zobrať peniaze ľuďom, tým, ktorí si šetria na svoje dôchodky.

  Bohužiaľ, aj toto skrátené legislatívne konanie je len dôkazom, že sa bojíte názoru ľudí, bojíte sa petície, bojíte sa rastúceho záujmu občanov o túto problematiku, a preto to robíte pod rúškom skráteného konania. Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán kolega, vy ste hovorili o podvodoch. Ja si myslím, že my dnes naprávame podvody, ktoré ste vy urobili na občanoch.

  Prvý podvod bol, keď ste reklamou oklamali ľudí, že budú mať švajčiarske dôchodky v 2. pilieri, aby tam vstúpili všetci bez toho, či majú príjmy, či nemajú príjmy, aby tam vstúpili mladí bez toho, či sú zamestnaní alebo nie sú zamestnaní, a bolo to pre nich povinné.

  Druhýkrát ste podviedli všetkých občanov Slovenskej republiky, keď ste tuná pozmeňujúcim návrhom pána Brocku zo 6 % na 9 % navýšili odvod do 2. piliera jednoducho bez akejkoľvek analýzy a bez čohokoľvek, aj keď v ostatných krajinách, ktoré sú okolo nás, sa dnes odvody pohybujú presne tak, ako my ich chceme nastaviť na 4 %.

  Potom bol tretí podvod, a podvádzate dodnes sporiteľov, ktorých je 1,5 mil., preto dodnes neviete, lebo ste nenastavili, aká bude renta a či vôbec si ľudia kúpia za svoje peniaze, ktoré majú v 2. pilieri, rentu, pretože to nie je automatické ako v 1. pilieri.

  A podvádzate aj starobných terajších dôchodcov, svojich otcov a svoje mamy, pretože Sociálna poisťovňa má dieru 970 mil. a jednoducho títo ľudia dneska z tohto majú dôchodky, ale 2. pilier ešte dôchodky nevypláca. Takže my musíme garantovať dôchodky aj našim rodičom a starým rodičom a, samozrejme, musíme myslieť aj na budúcu generáciu.

  Ja nemám nič proti kapitalizácii, ale proti jej nastaveniu.

  A čo ste, vážení, urobili s 3. pilierom? Tretí pilier ste zlikvidovali, kde si ľudia dobrovoľne sporili, kde mali úplne iné podmienky, kde si mohli vo veku 50 rokov vybrať peniaze. Vy ste ho surovo zlikvidovali na úkor 2. piliera, pretože v 2. pilieri, jednoznačne a pravdivo si povedzte, sú súkromné poisťovne, ktoré sú vášmu srdcu blízke.

  Tak si naozaj povedzme, čo tu chránime. Konsolidujeme peniaze pre našich rodičov a starých rodičov, ale musíme myslieť aj na budúcnosť. Nielen preto, že niekto má v 2. pilieri svoje osobné záujmy, vážená opozícia, tak tento 2. pilier teraz budeme povznášať nad všetko ostatné, aj nad to, aby občania mali dôchodky. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vláda potrebuje stovky miliónov eur na krytie deficitu, to je jeden fakt. Pán poslanec Novotný, súhlasím s vami, že vláda v súčasnosti prejedá budúce dôchodky. Pred nedávnom sme sa dozvedeli fakt, že vláda sa chystá vyvlastniť alebo teda respektíve kúpiť akcie súkromných majiteľov zdravotných poisťovní za stovky miliónov eur. A uvažuje sa na to použiť výnos z privatizácie Slovak Telekomu. Ak teda vláda chce otestovať, či skutočne 20 rokov po revolúcii chcú ľudia jednu zdravotnú poisťovňu, tak to môže urobiť zadarmo. Ide september, je to relatívne krátky čas, v septembri sa ľudia môžu prepoistiť do jednej zdravotnej poisťovne, v súčasnosti do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, nech vláda vyzve občanov, minimálne jej voliči by mohli tak urobiť, a uvidíme zadarmo, či ľudia 20 rokov po revolúcii chcú mať jednu zdravotnú poisťovňu. A tie peniaze, ktoré vláda plánovala na vyvlastnenie, tie stovky miliónov eur môže použiť práve na krytie tohto deficitu a nebude prejedať budúce dôchodky a nebude používať peniaze ľudí, ktorí ťažko pracujú. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážený pán kolega, ja vás obdivujem, samozrejme, myslím to ironicky, s akou ľahkosťou sa orientujete v rôznych oblastiach spoločenského života. Tentokrát ste sa predstavili ako odborník na financie. Suverénne ste predsa konštatovali, že ministerstvo financií to malo zistiť skôr, teda aký je výber daní, už podstatne skôr ste zdôraznili. Skúste teda poradiť nášmu ministrovi financií, ako to robiť aj bez funkčného daňového systému.

  Veľmi presvedčivé, ale nepravdivé, to ste skonštatovali asi trikrát. Osobne si myslím, že práve dnešné vaše vystúpenie charakterizuje tento slogan. Mňa ste však už potom, čo ste sa niekoľkokrát predstavili ako odborník na zdravotníctvo, i keď nie som odborník na zdravotníctvo, určite nepresvedčili. Ďakujem.

 • Pán poslanec Novotný, vaša reakcia.

 • Ďakujem pekne všetkým, ktorí na mňa reagovali. Pokúsim sa aspoň na niektoré reakcie odpovedať.

  Pán poslanec Podmanický, ja poznám vašu interpretáciu. Veď od včera ju tu počúvame opakovane z vašich úst, aj z úst predstaviteľov vašej politickej strany. Ale dovolil som si povedať, ako to vidím ja. A znovu len skonštatujem, že podľa mňa hráte divadlo, divadlo presvedčivé, ale nie pravdivé. V piatok pán minister Richter hovoril, že žiadne skrátené legislatívne konanie nebude, v pondelok ste zrazu zistili, aká je zlá makroekonomická prognóza, a jediné riešenie, ktoré musíte okamžite urobiť, je skrátiť legislatívne konanie k tomuto nešťastnému zákonu, aby sa to veľmi rýchlo vybavilo v lete, keď sú ľudia na dovolenke a možno majú trošku zníženú pozornosť. Neverím vám, je to nepravdivé, neúprimné, je to kamufláž.

  Viete, obviňujete nás, že sme zlodeji dôchodkov. Prepáčte, dámy a páni, vy teraz v priamom prenose navrhujete znížiť dôchodky mojej generácii, ľuďom vo veku do 50 rokov, ktorí chodia do práce a platia si odvody o polovicu v budúcnosti. A my sme zlodeji dôchodkov? Prepáčte, pán poslanec, vy ste zlodeji dôchodkov. Vy ste obyčajní zlodeji dôchodkov. Idete vykradnúť budúce úspory pracujúcich ľudí. Idete im znížiť dôchodok o polovicu. Tak pomenujme tých, ktorí sa chystajú znížiť budúce dôchodky. A to ste vy v súčasnosti.

  Pani poslankyňa Vaľová, my vraj obhajujeme DSS-ky. No ale vy im teraz momentálne zvyšujete poplatky, teda zvyšujete ich príjmy.

  A, áno, mám osobný záujem na 2. pilieri, lebo rád by som odišiel do dôchodku a mal nasporené na dôchodok, nerád by som odchádzal v sedemdesiatke a mal tretinový dôchodok v porovnaní so súčasnosťou. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Kaník do rozpravy.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, tá rozprava je naozaj dlhá, vyčerpávajúca. Odznelo v nej množstvo argumentov. A chcel som v tomto mojom vystúpení naozaj fakticky a vecne sa pokúsiť ešte raz poukázať na to, čo je plusom, čo je mínusom, ktorá cesta by sa mohla javiť ako schodná. Ale nedá mi, aby som najprv nepovedal hneď prvý dojem z dnešnej diskusie, ktorá tu začína. Panie poslankyne a páni poslanci, pán spravodajca, zdá sa mi, že ste strašne nervózni. Vy ste znervózneli. Vy začínate byť agresívni. Začínajú tu padať slová podvod, zlodejina. A dobre, že ste to povedali, pretože ja to budem vysvetľovať a analyzovať. Tak som zvedavý, či ich dokážete naplniť aj faktickým a logickým obsahom, pretože povedať to, čo vám je vlastné, a vy viete takéto silné slová používať, je jedna vec, ale vyargumentovať to a naozaj to aj vecne podložiť, či to tak je, či viete, tak som veľmi zvedavý. Takže najprv skúsim vrátiť sa k tomu, čo som pôvodne plánoval a chcel, lebo som pozorne počúval tú rozpravu, poukázať na rozpory v tom, čo vy sami tvrdíte.

  Začnem tým, že od viacerých poslancov som počul vyjadrenie typu, že my nie sme proti 2. pilieru, že my nie sme proti kapitalizácii, pani Vaľová pred chvíľou to povedala, len že sme proti zlému nastaveniu. A teraz sa pýtam, keď nie ste proti 2. pilieru, keď nie ste proti kapitalizácii, ako to ide dohromady s tvrdeniami, ktoré zaznievajú tiež, že je to podvod? Pán Blaha hovorí o liberálnom experimente a spomína podobné veci. Keď je to podvod a liberálny experiment na občanoch, ako môžete byť potom za kapitalizáciu a za 2. pilier? Ako to ide dohromady? Keď som za 2. pilier a hovorím len o tom, že nemáme toľko peňazí, aby sme občanom mohli dať na účet 9 %, nemôžem tvrdiť, že je to podvod, pretože až je to podvod, tak je to podvod aj pri 1 %, aj pri 2 %, aj pri 9 %. Je to predsa ten istý podvod. Tak ste za 2. pilier alebo nie ste za 2. pilier? Až ste za 2. pilier, nemôžete používať argumenty, že je to podvod, že je to liberálny experiment, ktorý sa nikde neosvedčil, a podobné typy tvrdení. Alebo je pravda inde. Celá táto hra, čo tu hráte, skrátené legislatívne konanie, zmena z 9 na 4 % je len predobraz, predkrok, predizba k tomu, aby ste v ďalšom kroku povedali, je to podvod a zrušíme to úplne. Čo si má občan vybrať z týchto vašich dvoch tvárí? Ste dvojtvárni, mali by jasne povedať nie nám, čože, my vás možno čítame omnoho lepšie, ako si myslíte, ale občanom, ako to myslíte, pretože tá vaša dvojtvárnosť je naozaj stabilnou súčasťou vašej politiky. Tým najposlednejším dôkazom bolo to, čo sa tu už viackrát povedalo. Pán súčasný premiér Fico pred voľbami jasne, natvrdo a explicitne, to znamená nespochybniteľne, povedal, že žiaden príspevok sa znižovať nebude. A, ajhľa, už sa znižuje o 55 %. Je to dôveryhodné? Kto je tu klamár, kto tu zavádza občanov?

  Ďalšie tvrdenie, ktoré sa tu objavovalo, je snaha vykresliť vznik sporenia na dôchodok na osobné účty občanov ako niečo, čo ide súkromným spoločnostiam, a vaša snaha okresať tento systém, ako keby ste tie peniaze chceli vrátiť späť do spoločnej špajzy, tak to včera zaznelo, do spoločnej špajzy, kde sa tie peniaze budú snáď v prospech dôchodcov nejakým spôsobom zhromažďovať. Tak ako to v skutočnosti je? O všetky tie peniaze, o ktoré sa zníži príspevok na osobné účty občanov, občania prídu. Už ich nebudú mať. Tieto peniaze sa presunú do verejného okruhu, do verejných alebo, nazvime to kľudne, štátnych peňazí a okamžite sa minú. Žiadna špajza spoločná neexistuje, existuje len okamžité míňanie, zostane nula, prázdna špajza. Takže takto stojí porovnanie tých dvoch možností, buď dáme ľuďom na účet peniaze, ktoré sú ich majetkom a stanú sa ich majetkom, alebo im ich zoberieme a okamžite minieme. Vláda ich okamžite minie a ľudia budú o to chudobnejší. O to budú mať menší majetok a o to logicky budú mať menšie zdroje, ktoré budú zabezpečovať ich dôchodok.

  Často sa tu argumentuje, že preto idete do skráteného legislatívneho konania, pretože situácia v rozpočte je veľmi vážna, a že ináč by ste to nerobili. No tak sa skúsme pozrieť do histórie krátkej, politickej, slovenskej. Zmena, ktorú urobila prvá Ficova vláda, ktorou zaviedla úplne iné pravidlá do systému sporenia na dôchodok, bola, aká zaujímavá súvislosť, prijatá v skrátenom legislatívnom konaní. A pripomienkové konanie bežalo cez víkend. Vtedy bolo čo? Vtedy bola kríza. Vtedy dôvodom na takéto konanie bola kríza a snaha ochrániť občanov, snaha ochrániť ich peniaze. A keď sa ešte viac posuniem dozadu, tak len pripomeniem, pretože niektorí pamäť máme, ako pán premiér zvolával tlačové konferencie, kde tvrdil, že už nič nie v 2. pilieri, že už tam nie sú žiadne peniaze, že, ľudia, odíďte z 2. piliera, lebo už tam nie sú žiadne peniaze. Prečo to hovorím? Pretože to ukazuje, že všetky tieto argumenty, aj tie, ktoré sú dnes na stole, sú účelové, sú nedôveryhodné, pretože obdobné bombastické a strach a hrôzu naháňajúce argumenty sa používali v minulosti len na to, aby boli poškodení občania a sporitelia v 2. pilieri, pretože výsledkom tej predchádzajúcej legislatívnej úpravy, výsledkom tej novely, ktorú presadila prvá Ficova vláda, bolo práve to, čo aj tu pred chvíľou pán spravodajca zdôrazňoval, že ľudia prišli o desiatky miliónov eur práve tým, že bolo znemožnené zhodnocovať tieto peniaze štandardným spôsobom, že v najnevhodnejšom čase boli na základe legislatívy správcovské spoločnosti prinútené za najnižšie ceny, ktoré vtedy boli, žiaľbohu, na trhu, predať aktíva, ktoré boli umiestnené v akciách, a tým sa dostali sporitelia do straty. Táto strata bola spôsobená týmto parlamentom a rozhodnutím vtedajšej vládnej väčšiny. Takže keď dnes kričíte, páni poslanci a panie poslankyne, pán spravodajca, 20 %, alebo koľkokoľvek si cucáte z prsta, alebo viac, menej, alebo presne alebo nepresne vyratúvate, to je strata, ktorú ste spôsobili vy v čase prvej Ficovej vlády, ktorú ste spôsobili všetkým sporiteľom, pretože ste poškodili a znehodnotili z istej časti ich úspory. No a včera som si to pozeral, môžete si to každý pozrieť. Na internete, na stránke Národnej banky nájdete všetky správcovské spoločnosti a vývoj zhodnotenia aktív v týchto fondoch. Je to tam veľmi prehľadne umiestnené v grafickej podobe. Môžete si to pozrieť. A budete vidieť, že presne vtedy, keď došlo k tejto zmene, hodnota prudko padla, prudko klesla a odvtedy sa takým plazivým tempom dvíha hore, dnes je zhruba na tej istej úrovni, ako bola pred touto operáciou. Ale po koľkých rokoch? A tam aj vidno, kedy došlo k tomu úbytku hodnoty a k týmto stratám. Takže až hovoríte, že ľudia, ktorí teraz v najbližšom čase odídu do dôchodku a sú v 2. pilieri, budú mať oproti 1. pilieru nižší dôchodok, tak to je vec, ktorú ste spôsobili. Je to váš účet, nesiete za to priamu zodpovednosť, pretože ste znehodnotili úspory všetkých ľudí v 2. pilieri vaším zásahom do tohto piliera.

  Vy sa strašne ponáhľate so skráteným legislatívnym konaním, ako som teraz povedal, nie prvýkrát, pretože to je najlepšia cesta, ako rýchlo a bez diskusie dospieť k cieľu, ktorý je vašou trvalkou. Veď vy, reprezentovaní najmä premiérom Ficom, ste vždy bojovali proti sporeniu na dôchodok a proti tomu, že ľudia majú peniaze. Ale len pripomeniem, že dnes tam ľudia majú vyše 5 mld. eur vo svojom vlastníctve. Včera pani poslankyňa Tomanová povedala, že to nie je dobré, lebo tieto peniaze nikdy neboli daniami, že to je zlé, že ľudia tieto peniaze majú v súkromnom vlastníctve, hm, tak ja sa pýtam, čo je na tom zlé, že sa táto krajina rozhodne zabezpečiť svojich občanov na dôchodok tak, že si nepožičiava, ako vy falošne tvrdíte, na to, aby dostali peniaze na svoje osobné účty, ale že peniaze oni vytvoria, ktoré si zarobia, pretože tie peniaze nepochádzajú od štátu, nepochádzajú z pôžičiek, ktoré táto vláda získava, pochádzajú z odvodov, ktoré platí každý zamestnanec a jeho zamestnávateľ z toho, čo ten človek vytvoril, je to súčasť ceny práce. Takže je falošné a zavádzajúce tvrdenie, keď niekto porovnáva, za koľko si požičiava štát na medzinárodných trhoch, pretože on si požičiava na financovanie svojich potrieb, nie na 2. pilier, on si požičiava na to, aby zaplatil sestričky, lekárov, policajtov, vojsko, sudcov, všetko. Na to si požičiava štát. Ale do 2. piliera idú peniaze, ktoré si ľudia zarobili, poctivo zarobili v každodennej svojej práci, pretože to sú tie peniaze, ktoré inak odchádzajú buď do štátneho rozpočtu ako dane, alebo do Sociálnej poisťovne ako odvody, ako súčasť ceny práce. Tak už raz a navždy si to uvedomte. Sú to peniaze ľudí, nikoho iného. Sociálna poisťovňa slúži len ako transformátor, cez ktorú to prejde. A keď sa táto krajina správne rozhodla, že 9 % z týchto peňazí pôjde na osobný účet ľudí, stane sa ich osobným vlastníctvom, tak je to veľký krok vpred, je to oslobodenie ľudí od závislosti od štátu, je to oslobodenie ľudí od neistoty, čo ich čaká za 20, 30 rokov, pretože starý, súčasný systém jednoducho nedokáže zabezpečiť slušný život na dôchodku. Takže keď vy sa budete snažiť presadzovať udržanie starého a objektívne, zdôrazňujem, objektívne neudržateľného systému, ako som už včera povedal, znova to zopakujem, keď v roku 2020 bude jeden pracujúci človek musieť financovať asi dvoch dôchodcov, pretože nepozerajme pomer ľudí v aktívnom veku a ľudí v dôchodku, pretože nie všetci v aktívnom veku budú zamestnaní, vieme, akú máme vysokú mieru nezamestnanosti, pretože už dnes ten pomer voči pracujúcim je jedna ku trom, tak mi povedzte, ako sa to dá. Nedá sa to. Nikto také perpetuum mobile nevymyslel, aby jeden zamestnanec dokázal poskytnúť toľko peňazí cez svoje odvody, aby z toho mohla byť vyplatená penzia, slušná penzia pre dvoch dôchodcov. To je jednoducho nemožné.

 • Pán poslanec, prepáčte, je 12.01 hodín, chcete to dokončiť teraz alebo radšej potom?

 • Ďakujem.

  Takže prerušujem rokovanie, je 12.01 hodín, vyhlasujem obedňajšiu prestávku, budeme pokračovať v rokovaní popoludní.

  Len krátka poznámka. Kolegyne, kolegovia, rokujeme o návrhu na skrátené konanie, obmedzená rozprava nikdy nie je, ani v prvom čítaní, ani v druhom čítaní nebude. Možno by bolo lepšie, ak by takéto vecné argumenty týkajúce sa podstaty odznievali v čítaní návrhu zákona.

  Budeme pokračovať potom poobede v rokovaní o návrhu na skrátené legislatívne konanie o 14.00 hodine. Ďakujem veľmi pekne.

 • Prerušenie rokovania o 12.02 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.

 • Ctené dámy, vážení páni, pán minister, budeme pokračovať v popoludňajšom rokovaní 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v prerušenej rozprave o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

  Svoje vystúpenie ako písomne prihlásený do rozpravy neukončil poslanec Ľudovít Kaník, ktorému týmto odovzdávam slovo. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Takže budeme pokračovať, chytíme niť, ktorá bola prerušená, a dúfam, že si budeme vzájomne rozumieť. Alebo že by som to zopakoval celé ešte raz?

 • Reakcie z pléna.

 • Nie, nie, nie.

  Hovoril som o tom a hovoríme o tom tu už druhý deň, že dôchodkový systém skladajúci sa z dvoch pilierov, prvého a druhého, je vec, ktorá si žiada naozaj zodpovedný prístup, a nie takýto prístup, kde sa riešia jemné veci sekerou. To je teraz na stole.

  Dôchodkový systém je neudržateľný v súčasnej podobe, povedal pán premiér, povedali mnohí poslanci a často sa to opakuje. Tak už som povedal, už som vysvetlil, v čom spočíva 2. pilier. A teraz by možno bolo dobré povedať, v čom je problém 1. piliera a čo spôsobuje neudržateľnosť súčasného dôchodkového systému. Prvý pilier je nastavený ako administratívna záležitosť alebo je nastavený administratívne.

  Takže začnem možno najprv tým, že keď tu viackrát zaznelo, že z 1. piliera ľudia dostanú, keby teraz išli do dôchodku, viac ako z druhého, tak ja poradím týmto ľuďom, že toto ich videnie alebo tento ich výsledok sa dá ešte vylepšiť veľmi jednoducho. Chcete, aby ľudia dostali z 1. piliera o 50 % viac ako z druhého? To sa veľmi jednoducho dá. Ako? Zákonom na základe politického rozhodnutia zvýšite hodnotu dôchodkovej jednotky, pretože aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky je zapísaná v zákone, ako sa vypočítava a vlastne tým, ako je nastavená, to určuje mieru náhrady voči príjmu, ktorý človek mal počas aktívneho života.

  Súčasný systém je nastavený deficitne. To znamená, je to nastavené tak, že funguje so stratou, s veľkou stratou. Preto porovnávať systém, ktorý bol administratívne nastavený na stratu tak, že produkuje stratu, so systémom, ktorý je nastavený na základe reálnych ekonomických parametrov a na základe reálnej hodnoty, ktorá sa v ňom skrýva (reálne aktíva, ktoré sú v 2. pilieri), je manipulatívne, nesprávne a neodborné. Môže to fungovať na ľudí, ktorí nemajú túto informáciu. Ale je to absolútne nesprávne, pretože naozaj keby ste chceli, tak zvýšite ADH, hodnotu dôchodkovej jednotky, a zrazu 1. pilier bude dávať ešte vyššie dôchodky. Že to bude znamenať omnoho väčšiu dieru vo financiách, omnoho väčší deficit, to je súčasťou tohto riešenia.

  Dnes je situácia taká, že keby 2. pilier vôbec neexistoval, keby neodchádzalo do 2. piliera tých zhruba 900 mil. ročne, tak Sociálna poisťovňa má deficit vo fonde starobných dôchodkov 1,9 mld. eur dnes. A teraz si to premietnite do situácie, keď sa zhoršuje neustále situácia z hľadiska počtu dôchodcov a počtu tých, ktorí prispievajú do systému. Táto diera sa bude len a len zväčšovať. Keď sa oslabí 2. pilier, na Sociálnu poisťovňu sa presunie viac povinností. Podľa súčasného stavu človeku, ktorý odíde do dôchodku, keby sme zobrali situáciu, že celý život je v obidvoch pilieroch, tak viete dobre, 50 % dá Sociálna poisťovňa, druhých 50 % pochádza z 2. piliera. Keď sa zmení systém a Sociálna poisťovňa bude musieť dávať 70 – 80 %, čo to znamená? Bude mať väčšie výdavky. Dnes jej výdavky znamenajú dieru 1,9 mld. Keby sme abstrahovali od ostatných dotácie, ktoré stále dostáva z ostatných fondov, potom by tá diera bola ešte väčšia. Takže dôchodkový systém je neudržateľný, ale je to spôsobené 1. pilierom. A preto je oprávnená otázka, prečo neliečite chorobu 1. piliera, vážení páni poslanci z vládnej strany SMER, prečo toto nechávate nepovšimnuté, resp. už pristupujete k liečbe, napriek tomu, že štyri roky ste absolútne to nechali ladom za predchádzajúcej vlády, ale odsúvate toto riešenie o ďalšie štyri roky. Začne to účinkovať po roku 2016. Pán poslanec, nie je tak?

 • Reakcia z pléna.

 • Je to tak, tak sa pozrite do textu zákona. Zmeny v 1. pilieri sú nastavené tak, že začnú sa aplikovať po roku 2016, teda o ďalšie štyri roky. Keď vieme, že systém je chorý, pacient potrebuje liečbu, tak mi povedzte, ktorý lekár ho lieči tak, že o štyri roky povie, že mu nasadíme lieky. Bude to len ten, ktorý skutočne liečiť nechce.

  A ešte aby tomu rozumeli všetci. Prečo sa tá liečba odkladá o štyri roky? Odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože je to dohodnuté s vašimi politickými klientmi, s vašou veľkou voličskou skupinou, na ktorú sa spoliehate. A preto nechcete ísť do toho, aby ste skôr začali aplikovať to, čo je nevyhnutné a čo sa bude musieť neskôr stať, aby ste si udržali hlasy tejto voličskej skupiny. To znamená, zopakujem to, čo som už v inom variante povedal. Nemáte problém zapredať generácie, nie jednu, ale niekoľko generácií občanov aktívne pracujúcich a zabezpečujúcich si svoj život prácou pre voličské hlasy skupiny dôchodcov, s ktorými ste uzatvorili kartelovú dohodu. Tu je problém. Keby ste skutočne mali na pamäti blaho občanov Slovenska, všetkých, bez výnimky, tak by ste jednoducho logicky, lebo to je logika, museli vyhodnotiť, že keď je v 1. pilieri problém, keď ten problém nás priviedol k tomu, že navrhujeme zmeny v tomto systéme, ktoré navrhujete, sú v tom zákone, ktorý predkladáte, tak tie zmeny aplikujeme okamžite, a nie o 4 roky neskôr. To vás usvedčuje z politickej kalkulácie, nie zo snahy vyriešiť udržateľnosť dôchodkového systému.

  Výsledkom takéhoto riešenia bude, teraz sa vrátim k tomu, že sa bavíme stále o návrhu na skrátené legislatívne konanie, že bude prijatý zákon, ktorý nie je dokonalý, ktorý má chyby, pretože diskusia nebude dostatočne dôsledná. Na viaceré z toho už tu bolo poukázané. Pán poslanec Mihál už poukázal na to, aké sú tu problémy, ktoré tam vôbec nemali byť, nemuseli byť a ktoré čisto nedomyslením samotného textu vznikli. Vy sa tak ponáhľate, že takéto chyby sa tam stanú realitou, to je naozaj veľmi zlý prístup. Preto my kritizujeme to, že idete do skráteného legislatívneho konania, veď sme sa skutočne tým zákonom mohli zaoberať.

  A druhým problémom bude, ktorý stále popierate, pričom tvrdíte, že sa tak nestane, že výsledkom týchto zmien, už zmeny, ktorá bude znamenať zníženie príspevku do 2. piliera, bude aj zníženie výšky dôchodkov jednotlivých ľudí, ktorí dnes pracujú. Áno, dôjde k reálnemu zníženiu výšky dôchodkov. Tie názory na to, koľko to bude, sa môžu rôzniť. Sú na svete odhady, prepočty, rôzne varianty a objektívne treba povedať, že sú orientačné, pretože síce tu sa veľmi ponáhľate znížiť príspevok 2. piliera, ale už vôbec sa tak neponáhľate spraviť v zákone tú časť, ktorá je nevyhnutná na vyplácanie dôchodkov z 2. piliera. Štyri roky že boli stratené za pani Tomanovej a nespravila na tom ani čiarku, to už je škoda rečí. Ale ani teraz nevidím nejaký chvat práve v tejto oblasti. Takže máme tu len orientačné prepočty. Ale aj tie nám môžu slúžiť na to, aby sme videli, ako na to jednotliví ľudia doplatia. Ja použijem tie, ktoré boli verejne publikované, včera jedny noviny zverejnili takéto prepočty, o koľko prídu jednotlivé skupiny občanov na výške dôchodku po týchto zmenách, aby sme boli veľmi konkrétni. Keby sa zmena neudiala, tak by sme mohli predpokladať, že bude dôchodok 20-ročného človeka 1 548 eur, po zmene, ktorú pripravujete, 1 186, rozdiel skoro 400 eur, 30-ročného človeka bez zmeny 1 129, po zmene 898, 40-ročného človeka bez zmeny 771, po zmene navrhovanej stranou SMER znížený na 636. Znova opakujem, sú to orientačné čísla. Nie sú to čísla vážené na lekárskych váhach. A ja si myslím, že ten rozdiel bude ešte väčší, pretože pri týchto prepočtoch sa počítalo s veľmi nízkym výnosom pri 2. pilieri. A ten, ako sme si už povedali, nielen z mojich úst to zaznelo, spôsobila vaša legislatíva, váš zásah nekvalifikovaný do dôchodkového systému. A navyše, súčasné parametre 1. piliera sú neudržateľné, neudržateľné. Je nastavený príliš veľkoryso, pretože sme chceli, aby sme pomohli tým, ktorí už z 2. piliera nemôžu a nebudú čerpať žiadne výhody. Ale táto veľkorysosť mala byť nahradená realitou a striedmosťou ešte za vašej predchádzajúcej vlády. Tak to bolo časovo naplánované. Že ste to neurobili, to je váš populizmus a neochota prijímať skutočné riešenia a obetovať skutočné riešenia voči vašim politickým preferenciám.

  Vážené dámy, vážení páni, táto zmena, ktorú tu pripravujete, a pripravujete ju v skrátenom legislatívnom konaní, je veľmi nepriaznivá pre občanov Slovenska, pre súčasných aj budúcich dôchodcov. Vy si to uvedomujete. A preto sa s ňou chcete schovať. Preto sa skrývate do tohto letného obdobia. A preto sa snažíte urobiť to v skrátenom legislatívnom konaní, tak ako ste to urobili už pri predchádzajúcej zmenu, rýchlo, okamžite, podľa možností bez diskusie. Takýto prístup nie je správny a určite zaň nemôžeme hlasovať.

  Pri každom jednom vystúpení, ktoré tu budem mať, aj ktoré som povedal, hovorím a poviem stále, aby sa to dobre pamätalo, ešte jednu vec. Bolo by dobré, najvyšší čas skončiť s takýmto prístupom, pretože dôchodkový systém nie je ani pre vás, pre vládnu stranu, ani pre nás, pre opozíciu, nie je na 4 roky, nemá slúžiť na to, aby sa vyhrali voľby, ale má slúžiť na to, aby občania tejto krajiny po desiatky rokov boli zabezpečení tak, ako si krajina môže dovoliť, a čo najslušnejšie v období svojej staroby, a preto je najvyšší čas, aby sa naozaj dali dole z očí ideologické okuliare, aby sme sa prestali častovať prívlastkami ako podvod storočia, privatizácia dôchodkového systému a iné nezmysly a pozreli sa na vec reálne, jednotlivé systémy, ktoré boli kdekoľvek na svete vymyslené, čo dokážu ľudom priniesť, akú bezpečnosť a istotu im môžu poskytnúť, akú schopnosť fungovania daný systém v sebe má, aké sú ohrozenia a výhody, vyhodnotiť to a prijať ústavný zákon, ktorý bude riešiť tento dôchodkový systém. Ja verím, že po všetkom, čo si tu ešte vypočujeme, a tom, že ste spustili tento letný cirkus, inač to nemôžem nazvať, musíme absolvovať, že zostane dostatok priestoru na to, aby sme naozaj k tomu mohli pristúpiť racionálne, vážne a s plnou zodpovednosťou a odbornou kvalifikáciou. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne.

  Na vystúpenie pána poslanca sú faktické poznámky ôsmich kolegov.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Vaľová, nie je tu, Tomanová, takisto.

  Pán poslanec Mihál. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Pán kolega Kaník, hovorili ste vo svojom vystúpení o tom, že vláda by mala urýchliť proces zmien v 1. dôchodkovom pilieri, hovorili ste o tom, že tieto zmeny vlastne sú vo vládnom návrhu uvedené, datované až rokom 2016, ja si vás dovolím poopraviť, pozrel som si presne jednotlivé dátumy tých kľúčových zmien, ktoré sa týkajú 1. piliera, takže s dovolením, skúsim to presne povedať. Pokiaľ ide o zvýšenie solidarity pri redukcii a antiredukcii priemerného osobného mzdového bodu, tento proces potrvá od roku 2013 až do roku 2018. Je to bod 7 § 63 ods. 3 a 4. Ďalej, pokiaľ ide o nový spôsob určenia dôchodkového veku vo väzbe na strednú dobu dožitia, tento proces, táto zmena je plánovaná až k 1. januáru 2017, to tu už budeme mať určite novú vládu, je to bod 11 § 65a vo vládnom návrhu. A pokiaľ ide o zmenu valorizácie s postupným prechodom na takzvanú dôchodcovskú infláciu, tak tento proces vlastne bude prebiehať od roku 2014 až do roku 2017 a ten prechod na valorizáciu o dôchodcovskú infláciu príde až 1. januára 2018, je bod 17 § 82 vládneho návrhu. Čiže s takýmto časovým oneskorením vláda navrhuje zmeny v 1. pilieri. Súhlasím s názorom, ja som to už prezentoval, že tieto zmeny treba urýchliť. A v tomto zmysle budem podávať aj príslušný pozmeňujúci návrh.

 • Ďakujem pekne.

  Nech sa páči, pán poslanec Blaha.

 • Pán kolega Kaník, ja mám taký pocit, že vy už len tretíkrát sa snažíte hovoriť dokola to isté, že to už je len čistá obštrukcia. A už by som bol rád, keby ste na seba aplikovali princíp trikrát a dosť. Dúfam, že sa vám to podarí.

  Ja nebudem reagovať na tie vaše dokola sa opakujúce pseudoargumenty, iba tam, kde ste spomenuli moje meno, skúsim aspoň stručne reagovať.

  Vy ste spomínali ten čilský model, ktorý ste zaviedli a ktorý ja nazývam podvodom, že tu je rozpor v tom, že zároveň kolegyne zo strany SMER neodmietajú kapitalizáciu a sporenie, ak som vás správne pochopil. Teda nepočúval som vás, bolo mi to takto povedané. Vysvetlím vám to. Existujú rôzne spôsoby, ako sporiť a zároveň odmietať ten váš čilský model. Je to napríklad spôsob, ktorý používajú vo Švédsku, že máme verejný fond a v rámci toho verejného fondu existujú virtuálne, hypotetické účty sporiteľov a tie sa kapitalizujú. Ale ide o to, že švédsky štát sa nezbavuje kontroly nad investičnými tokmi vo svojej krajine. To znamená, neprivatizuje tento systém a nevytvára biznis pre DSS-ky. To je jeden z modelov. Iný model je beveridgeovský model, to znamená, dáme jeden solidárny balík a necháme na ľudí, či sa chcú pripoistiť v rámci druhého, t. j. podnikového, alebo v rámci tretieho, komerčného, pripoistenia. Tam je tá vaša sloboda, ktorú chcete. Čiže neviem, o čo vlastne ide. Vy chcete, aby ľudia povinne odvádzali peniaze, si to uvedomte, povinne odvádzali peniaze nejakej súkromnej korporácii, ktorá si z toho vytvára zisky. To je ten podvod. Preto tomu hovorím podvod, pán kolega, aby sme sa rozumeli. No a, samozrejme, existujú aj rôzne verzie toho a rôzne východiská v rámci diskusie, aj v strane SMER, koľko tých percent má byť v 2. pilieri. Sú kolegovia, ktorí chcú 4, ktorí chcú 6, ja chcem 0 %. A to je moje východisko v diskusii. A myslím, že je legitímne, pretože je legitímne vo väčšine štátov Európskej únie. Ďakujem.

 • Ďalší, nech sa páči, pán poslanec Hlina.

 • Ďakujem pekne. Ja trošku som chcel podobné povedať ako pán Blaha, že naozaj, nič v zlom, tá frekvencia tých príspevkov a tej rozpravy znižuje trošku váhu toho, čo sa hovorí. Čisto teoreticky, aj keby všetko, čo sa hovorilo, bola pravda, tak sa to tam stratí. Chýbala by mi tam tá prieraznosť, netvrdím, že to bola pravda, ani zďaleka nie. Čiže to je len ako taká malá poznámka k tomu, že niekedy je menej viac.

  Možno niekedy raz a na šupu a poriadne nech to, čo má zaznieť, zaznie. Toto proste, myslím, bolo tretie alebo štvrté vystúpenie, ešte, myslím, dvanásti budú čakať na vystúpenia a ja poctivo fakt počúvam. Ale znižuje to tú váhu. Ak pán Kaník má byť vodcom protistrany, tak v dobrom mu radím, že proste nech to o niečo zjednoduší, skráti a sprierazní, lebo zľahčuje to súperovi. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, povedali ste, aby sme sa na dôchodkový systém pozreli reálne. Ja by som sa v tejto faktickej poznámke chcela ozaj pozrieť na realitu. Stabilita systému dôchodkového sporenia je dôležitá. A vychádzame z toho, že pôvodné nastavenie vo výške 9 % už v čase prijímania zákona o 2. pilieri bolo príliš vysoké, na čo slovenská ekonomika už v tom čase nemala. Prepočty hovoria o nastavení príspevkov pre 2. pilier niekde na úrovni 3,7 %. Dnes to upravujeme na 4 % a ešte pridávame daňovú výhodu vo výške 2 %. Problém je, že ten systém bol nastavený veľmi rozšafne, už minimálne preto, že neboli vôbec obmedzené výšky sprostredkovateľských zmlúv pre dôchodkové správcovské spoločnosti, nebola obmedzená výška nákladov na propagáciu a reklamu, a tým si DSS-ky vytvárali vysoké náklady a na takéto mohutné nastavenie nebola pripravená slovenská ekonomika ani v čase vysokej konjunktúry rastu cez 10 %. Takýto silný 2. pilier nezabezpečuje dlhodobú udržateľnosť dôchodkových systémov na Slovensku, a to 1. aj 2. piliera a v zásade aj 3. piliera. Nevykonaním opatrení v 1. a 2. pilieri by teda bola ohrozená udržateľnosť dôchodkových systémov ako celku, vyplácanie dôchodkov a zároveň aj verejných financií. Nároky sporiteľov z dôvodu úprav vo výške príspevku budú upravené v 1. pilieri. To znamená, že dôchodok z 1. piliera bude zvýšený za obdobie, od ktorého dôjde k zníženiu sadzby do 2. piliera. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Kaník veľmi dobre vystihol a povedal, že mali by sa konečne zhodiť ideologické okuliare. Ja som to už vravel vo svojej prvej faktickej, respektíve v dnešnej faktickej poznámke, že už by sa konečne mali tieto stranícke handrkovačky kdesi zahodiť, pretože bavíme sa o dôchodkovom systéme a zmene dôchodkového systému, ktorý je v tomto skrátenom legislatívnom konaní ovplyvniteľný práve týmto novým zákonom, bavíme sa tu o dôchodkoch, teda o ľuďoch, ktorí za pár desiatok rokov pôjdu do dôchodku, nie o tom, koľko tu budeme vládnuť my, či tu už budeme alebo nebudeme, ale jedná sa tu o ľudí, ktorí pôjdu do dôchodku teraz, o desať, o dvadsať, o tridsať, možno aj o päťdesiat rokov. A ten systém by mal byť skutočne nastavený tak, aby bol udržateľný a aby dokázal zabezpečiť skutočne dôstojný dôchodkový život našich spoluobčanov. Vieme, že napríklad takýto systém nemusí byť využívaný v Nemecku, vo Francúzsku, v Španielsku. Načo? Veď tam majú vysokú životnú úroveň. Tam stačia v rámci priebežného systému vyplácať dôchodky, ale také, o ktorých sa ani našim dôchodcom nesníva. Takže muselo sa hľadať nejaké riešenie, ktoré by to čiastočne vykrylo. Áno, pokiaľ sme chceli, aby o desať rokov išli dôchodcovia do dôchodku s dôchodkom porovnateľným, ktorý by dostali len z 1. piliera, tak sa muselo nastaviť 9 %. Ja si neviem predstaviť, keby tam bolo nastavených 5 %, čo by mali potom v dôchodku tí ľudia, ktorí by teraz odchádzali do toho dôchodku. Takže bol prirovnávaný aj k tým v Čile alebo k iným dôchodkom, tak, áno, mali podobný model. Že im to tam skrachovalo? Treba zistiť, prečo im to tam skrachovalo, a nie hádzať to všetko do vreca. Takže dobre spomenul aj pán Kaník tieto veci, ktoré sú. A nie je tým dobrým nástrojom skrátené legislatívne konanie, ktoré by malo hovoriť o tej diskusii, kde by sa malo hovoriť o dôchodkoch, ktoré sú nastavené na desať, dvadsať, tridsať rokov. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Július Brocka.

 • Ja súhlasím okrem iného s tým, čo povedal pán poslanec Kaník, že Robert Fico aj pri tomto skrátenom konaní, pri tomto zákone osobitne, si testuje slovenskú verejnosť. Testuje si, koľko si môže vláda Roberta Fica dovoliť. A skúša to tými 500 mil. eur z 2. piliera. On znižuje zdroje nášho dôchodkového systému takýmto krokom o 15 mld. Sk za rok. Ak mu to prejde a vy, páni poslanci zo strany SMER, to schválite, ja si myslím, že druhý krok vážny bude ten, že siahne na úspory sporiteľov v 2. pilieri, že znárodní úspory sporiteľov v 2. pilieri. Dámy a páni, tejto predstavy sa hrozím a mali by sa mať na pozore aj voliči strany SMER.

 • Ďalší s faktickou je pán poslanec Dušan Muňko.

 • Pán poslanec Kaník, od vás čakám zavádzanie už od roku 2004, keď ste štyristošesťdesiatjednotku proste dali dokopy.

  Prvá vec. Poškodili ste ľudí, všetkých dôchodcov, ktorí išli od 1. 1. 2004 do dôchodku. Poškodili ste invalidov. Keď ste to zle prepočítali, tak zase limitovali ste bod. Nastavili ste 2. pilier absolútne zle alebo ja už ani neviem, ako to treba vysvetliť ľuďom. Povedzte mi, v Európskej únii kde je nastavená ekonomika, tak ako 2. pilier je nastavený u nás. Zoberme priemerné dôchodky, ktoré sú vo vyspelej Európskej únii, v pätnástke, Nemecko má 800-eurový dôchodok priemerný, Rakúsko má 1 440-eurový dôchodok priemerný. Pokiaľ sa týka nás, 2. pilier od prvej chvíle bol zle nastavený. Keď zoberiete Českú republiku, prečo Česká republika nepustila 2. pilier a stále pracuje proste a vyhodnocovala svoj dôchodkový systém?

  Vy bez toho, že by ste mali seriózne prepočty, ste dali deväť a deväť percent. A keď sa vás pýtali tu novinári po tlačovej besede pri prijatí štyristošesťdesiatjednotky a štyridsaťtrojky, tak ste povedali, že to nie je záležitosť vaša, ale ministra Mikloša, čo bola vaša odpoveď na otázku, kde slovenská ekonomika zoberie na 2. pilier.

  A stále tu hovoríte o veciach, že zavádzame ľudí. Vy zavádzate ľudí, my len naprávame to, či to bolo, pokiaľ sa to týkalo invalidov alebo tých štyridsaťtri zmien, ktoré sú v štyristošesťdesiatjednotke dneska spravené. Naprávame to, čo vy ste tu zaviedli.

 • S reakciou na faktické poznámky, pán poslanec Kaník, nech sa páči.

 • Začnem od konca, lebo na konci je najbizarnejší príspevok.

  Pán poslanec Muňko, vy si tak vymýšľate. Táto príhoda s tlačovou konferenciou je absolútny, bohapustý výmysel, ako aj mnoho iných výmyslov, ktorými ste tu častovali poslaneckú snemovňu. Takže asi toľko k tomu.

  Pán poslanec Blaha, no, viete, tá frekvencia. Ja sa snažím v tých vystúpeniach vysvetľovať, v čom to je, čo robí jeden pilier, čo robí 2. pilier, na čom je postavený, aká je realita. Vy sa obmedzíte na známkovanie a ideologické nálepkovanie. To je tá chyba, ktorá je.

  Keď ste spomínali švédske virtuálne účty. Pán poslanec, nie ste ekonóm. Virtuálne účty sú ničím nekryté. To je prísľub. To je to isté čo 1. pilier. To je niečo úplne, úplne, úplne iné.

  A keď hovoríte o povinnom odvádzaní súkromným korporáciám, nie povinnom odvádzaní na svoje vlastné účty. A otázočka, pán poslanec, do Sociálnej poisťovne sa dobrovoľne odvádzajú? Kto nie je v 2. pilieri povinne, povinne, povinne, tie isté peniaze odvádza do Sociálnej poisťovne a nič mu z nich nezostane, iba veľká nula. Takže čo to tu porovnávate?

  Pán poslanec Hlina, no treba opakovať, lebo vidíte, vidíte na pánovi poslancovi Blahovi, že tisíc razy mu človek s dobrou vôľou niečo vysvetlí, on ideologicky bude v tých svojich koľajach pokračovať, beznádejne.

  Pani poslankyňa Hufková, výdavky na reklamu nemajú žiadny vplyv na peniaze sporiteľov, pretože správcovská spoločnosť si zoberie len to, čo jej zákon dovolí. To je úplne niečo iné ako pri zdravotných poisťovniach. Takže či mali výdavky také alebo onaké, to je lauter jedno, vôbec to so systémom nemá nič spoločné.

  K pánovi poslancovi Hraškovi. V Čile nič neskrachovalo, neverte tomu, čo tu hovoria, to sú hlúposti a absolútne súhlasím s tým, čo...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne.

  Poslednou prihlásenou písomne do rozpravy je pani poslankyňa Gibalová. Nie je tu.

  Takže chcem sa spýtať teraz, či chce niekto sa prihlásiť do rozpravy ústne. Nech sa páči. Končím možnosť prihlásenia sa do rozpravy. Hlási sa do rozpravy pätnásť poslancov.

  Nech sa páči, prvým ústne prihláseným do rozpravy je pán poslanec Kollár.

  Posledným ústne prihláseným do rozpravy, pretože sa tam menia tie čísla, je pán Vašečka.

  Nech sa páči, pán Kollár.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, vážený pán minister, Robert Fico včera v tom svojom úvodnom príhovore, v ktorom sa snažil zdôvodniť, prečo postupuje vláda v skrátenom legislatívnom konaní pri prerokovaní tohto bodu, uviedol tri ťažiskové dôvody. Z nich prvý je dramatický, bezprecedentný vývoj v eurozóne. Tu by som chcel podotknúť, že dramatické a bezprecedentné na tom je akurát tak to, že zvolal okrúhly stôl kde pozval opäť opozíciu, tak ako to bolo v prípade hľadania 200 mil. eur na tento rok do rozpočtu. A na tomto okrúhlom stole oznámil, že stane sa v Európe niečo zlé, niečo dramatické, niečo bezprecedentné. Problém bol akurát v tom, že nikto nevedel povedať, čože sa to také bezprecedentné stane. Dokonca sa priamo vyjadril predseda vlády Slovenskej republiky, že pátrajú po informáciách. Druhý dôvod, prečo prerokovávame tento bod v skrátenom legislatívnom konaní, je diera v štátnom rozpočte, o tej budem predovšetkým vo svojom vystúpení hovoriť. No a tým tretím dôvodom má byť politický záväzok, ktorý prijala Slovenská republika, a to konsolidovať verejné financie takým tempom, aby deficit rozpočtu v roku 2013 bol pod 3 %. Ja chcem na margo tohto záväzku podotknúť ešte pre úplnosť a zároveň chcem doplniť, že Slovenská republika prijala ešte jeden veľmi dôležitý politický záväzok. A to je prihlásenia sa alebo pristúpenie Slovenskej republiky k európskej fiškálnej zmluve, fiškálnemu paktu. Toto prihlásenie sa k európskej fiškálnej zmluve v praxi znamená, že každý ďalší rok po roku 2013 bude musieť Slovensko znižovať štrukturálny deficit o pol percentuálneho bodu. A teda rátajme teraz spolu. Ak by zrovna vláda, socialistická vláda, strany SMER dosiahla deficit budúci rok pod 3 %, tak potrebuje každý ďalší rok znížiť tento deficit o pol percentuálneho bodu tak, aby v roku 2019 malo Slovensko prvýkrát vo svojej novodobej histórii vyrovnaný štátny rozpočet. Pamätajme si všetci dobre rok 2019. A teda hovoríme o predsunutí platnosti tejto novely, vládnej novely zákona, tak, aby platila už o tridsať dní skôr, teda nie od októbra, ale už od septembra.

  Tak ako hovorí dôvodová správa, týmto predsunutím by štátny rozpočet získal na príjmovej strane o 40 mil. eur viac. Tak sa teda na to pozrime a dajme si do pomeru tieto dve čísla. Robert Fico hovoril včera popoludní o 14.00 hodine o diere v štátnom rozpočte vo výške 500 mil. eur, spomínaných 40 mil. tvorí 8 % nejakej pomyselnej hľadanej sumy v rozpočte. Tým chcem ale uviesť, že v skutočnosti nezískate, dámy a páni z vládnej strany SMER, ani uvedených 8 %, ani uvedených 40 mil. eur. Je to obyčajná účtovná kreativita, bohužiaľ, účtovná kreativita v oblasti verejných financií, pretože nižšie náklady na dôchodkový systém v súčasnosti budú znamenať a budú vyvolávať vyššie náklady v budúcnosti. A teda ide o akúsi brutálnu zmenu medzigeneračnej solidarity. Včera v päťhodinovej rozprave bol asi najfrekventovanejším pojmom, ktorý tu zaznel, výraz, citujem, sekera 500 mil. eur. A úplne najčastejšie tento pojem použil vo svojom vystúpení práve premiér Robert Fico. Chcel by som mu odkázať, aj keď nie je prítomný v sále, že s tými sekerami treba narábať naozaj veľmi opatrne. V rokoch 2008 až 2010 vláda, v ktorej dominovala aj vtedy strana SMER – sociálna demokracia, zvýšila hrubý verejný dlh Slovenskej republiky z 28 % na 42 %, teda o 14 percentuálnych bodov. A všetci vieme, že jeden percentuálny bod HDP znamená približne sumu 700 mil. eur. Tak zvýšenie hrubého verejného dlhu Slovenskej republiky o 14 percentuálnych bodov znamenalo 9,8 mld. eur. Takže je to, pán premiér, nie sekera 500 mil. eur, ale zvýšenie hrubého verejného dlhu Slovenskej republiky za dva roky medzi rokmi 2008 až 2010 o 9,8 mld. eur. To je, prosím vás pekne, dvadsaťkrát viac ako sekera, o ktorej hovoril Robert Fico včera o 14.00 hodine.

  A čo urobil vtedy vtedajší minister financií Ján Počiatek. Podotýkam, že hovoríme o roku 2009, keď nebola tá situácia, ako je dnes, že došlo k zmene vládnej garnitúry a jedno zoskupenie pripravilo štátny rozpočet a iné vládne zoskupenie potom nasledujúci rok tento rozpočet malo napĺňať. Ale rok 2009 bol rokom, keď rok predtým vládne zoskupenie Mečiar, Slota, Fico pripravilo štátny rozpočet na rok 2009 a celých 12 mesiacov roku 2009 tá istá vládna garnitúra Mečiar, Fico, Slota tento rozpočet išla napĺňať.

  Tak sa teda pozrime, ako napĺňanie toho rozpočtu v spomínanom roku 2009 vyzeralo v praxi. V novembri 2009 predstúpil pred snemovňu vtedajší minister financií Ján Počiatek a predložil novelu zákona o štátnom rozpočte. A keďže štátny rozpočet je naozaj zákonom a zákony sa patrí a je slušné dodržiavať, a nie ich teatrálne trhať na tlačových konferenciách, tak vtedajší minister financií Počiatek požiadal o úpravu príjmov štátneho rozpočtu. A teraz počúvajme dobre. Projektované plánované príjmy štátneho rozpočtu v roku 2009 mali byť 13,1 mld. eur. Novelou Jána Počiatka, boli upravené na 10,9 mld. eur a skutočné naplnenie týchto príjmov bolo na úrovni 10,5 mld. eur. Teda je to taká drobnosť, akou je rozdiel medzi plánovanými príjmami a skutočnými príjmami, 2,6 mld. eur mínus. To znamená, že sa vám, páni zo strany SMER, v roku 2009 prepadli príjmy o 2,6 mld. eur, o 20 % oproti plánovanej hodnote, ktorá bola zapísaná v štátnom rozpočte. A 2,6 mld. eur, to je päťkrát viac ako diera, o ktorej hovoril včera premiér Robert Fico. Je záhadou, prečo včera z úst premiéra nezazneli aj zelené čísla, nielen červené. Červené, to sú tie výpadky, o ktorých hovoril, na daňových príjmoch 348 mil., na doplnenie núdzových zásob ropy 95 mil., vyššie kontrahovanie v regionálnom operačnom programe 76 mil. a tak ďalej. Ale pozabudol povedať súčasne aj druhú polovicu pravdy, že máte v súčasnosti vyšší výnos z dividend podnikov, ktoré sú pod kontrolou štátu alebo s podielom štátu, o 80 mil. eur viac, ako predpokladal štátny rozpočet, že je tam úspora v odvodoch do rozpočtu Európskej únie 38 mil. Tak bolo by dobré, opäť slušné a poctivé hovoriť aj o týchto pozitívnych vplyvoch na príjmovej strane rozpočtu na tento rok.

  Ale vrátim sa ešte jednou vetou k tomu, čo urobil vtedajší minister Ján Počiatek v spomínanom roku 2009. Predstúpil pred Národnú radu Slovenskej republiky, nechal si schváliť zníženie príjmov, ale s rozpočtovými výdavkami ste, páni a dámy, zo strany SMER, neurobili absolútne nič, pretože neviete a nikdy nebudete vedieť šetriť. To je holý fakt. No a tak sa stalo, že na nedávnej tlačovej konferencii premiér teatrálne roztrhal jeden list papiera, ktorý symbolizoval štátny rozpočet. Je to naozaj bezprecedentné gesto, nie zmeny, ktoré sa chystajú v eurozóne, ale to, čo urobil premiér na spomínanej tlačovej konferencii.

  Predkladáte teda návrh vládnej novely zákona v skrátenom legislatívnom konaní a bojujete o 30 dní, bojujete o to, aby účinnosť tohto zákona bola o 30 dní skôr. Bojujete o 40 mil. eur, o ktorých som pred chvíľočkou hovoril, že v porovnaní s tou premiérom Ficom nazvanou sekerou 500 mil. je to 8 %. Ale súčasne platí, že nedostanete do rozpočtu ani týchto 8 % tak, aby ste zvýšili dlhodobú udržateľnosť verejných financií, pretože zmeny, ktoré chystáte v 2. dôchodkovom pilieri v konečnom dôsledku dlhodobú udržateľnosť verejných financií výrazne, ale výrazne znížia.

  Chcem ešte povedať, že minister financií tiež nedávno na tlačovej konferencii povedal, že pristúpi k viazaniu rozpočtových výdavkov. Ja sa pýtam, prečo k viazaniu rozpočtových výdavkov nepristúpil vzápätí potom, ako ste prevzali moc? Veď vládnete, dámy a páni zo strany SMER, už päť mesiacov, prečo je to až teraz?

  Minister financií Peter Kažimír sa chystá 120 mil. eur získať tak, že bude mať individuálne bilaterálne rozhovory s ministrami, teda so šéfmi jednotlivých rezortov. A chcem povedať ale, že spomínaní ministri nevedia, kde budú šetriť, možno s malou výnimkou práve ministra hospodárstva, ktorý sa chystá dať na stôl nejaké nové čísla, pokiaľ ide hlavne o výber dividend už zo spomínaných podnikov s účasťou štátu. Ostatní ministri nevedia, kde budú šetriť. Ja sa pýtam, akáže to bola efektivita vašich, ako avizoval hneď po voľbách premiér Fico? Viac ako sto stretnutí absolvovali vaši ministri so sociálnymi partnermi, so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami, s mimovládnymi organizáciami, tak sa teším na to, s akou efektivitou a na koľko sto stretnutiach v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch minister financií Kažimír prinesie na stôl viazanie rozpočtových výdavkov v spomínanej výške 120 mil. eur. Už tie legislatívne normy, ktoré v tomto volebnom období Národná rada Slovenskej republiky odsúhlasila, vám prinesú len z mimoriadnych odvodov z bánk a z osobitných odvodov z bánk a rovnako tak z odvodov podnikov, ktoré pracujú v regulovaných odvetviach sumu, citujem z dôvodovej správy, 104 mil. eur plus nad rámec toho, čo bolo rozpočtované na tento rok, 77 mil. dostanete naviac od bánk a 27 mil. dostanete naviac od spomínaných firiem pôsobiacich v regulovaných odvetviach, 104 mil. máte k dobru, 120 mil., skúsme nateraz veriť, položí na stôl k dobru minister financií Kažimír vo forme viazania výdavkov v jednotlivých rezortoch. No a nakoniec tu máme ešte jednu dôležitú sumu. A to je 160 mil. eur, ktoré očakávate. Veríte, že ich dostanete tohto roku do rozpočtu práve prijatím tejto vládnej novely zákona. Ak tieto sumy všetky dáme dokopy, tak dostávame 384 mil. eur. Ja sa pýtam: Prečo tá rýchlosť, prečo tá dráma v skrátenom legislatívnom konaní pri hľadaní 500 mil. eur? Už teraz máte na stole 384 mil.

  Dovoľte, aby som ešte uviedol dve vety, ktorými sa prezentoval premiér 2. mája v tejto miestnosti, keď predstavoval programové vyhlásenie vlády: Povedal: „Ekonomický rast potrebujeme, aby sme udržali európsky sociálny model. Nepotrebujeme hádky a konflikty. Potrebujeme spoločný úspech.“ Tak ja sa teda skutočne teším, ako v čase hospodárskej krízy bude socialistická vláda strany SMER budovať model blahobytu, blahobytu pre všetkých, model európskych sociálnych istôt, a rovnako nezávidím ministrovi Kažimírovi, ako bude s ministrami vlastnej vlády rokovať o spomínanom viazaní rozpočtových výdavkov vo výške 120 mil. eur bez hádok a konfliktov. Veď o peniaze ide vždy až v prvom rade. A váš predseda strany SMER, váš predseda vlády Robert Fico povedal, že potrebujete spoločný úspech. Tak sa naozaj teda teším, ako budeme v nastávajúcich dňoch a týždňoch svedkami úspechu pri hľadaní 120 mil. eur v podobe viazania rozpočtových výdavkov.

  Je holou pravdou, a čím skôr si ju, dámy a páni zo strany SMER, priznáte, tým lepšie aj pre vás a pre vašu budúcnosť politickú, že volebné sľuby Roberta Fica naozaj sa v týchto dňoch úplne natvrdo zrazili s ekonomickou realitou. Je rovnako pravdou, že už samotný volebný program strany SMER nebol príliš očarujúco expertný a očakávali sme tento vývoj. A hneď po voľbách sme hovorili, že táto vláda nevie a nikdy nebude vedieť šetriť. Hovoríme tu o prejedaní budúcnosti, hovoríme tu o vašich brutálnych zásahoch do medzigeneračnej solidarity. Tento zásah bude vlastne výsledkom schválenia a prijatia novely, vládnej novely zákona, ktorú práve prerokúvame.

  Chcem povedať ale ešte ďalšiu vec, že mimoriadne a osobitné odvody vybraných finančných inštitúcií, odvody, ktoré ste nasadili na podniky, ktoré pracujú v regulovaných odvetviach, sú skutočne jednorazovými efektmi, a preto by v princípe, ak by ste si ctili zákaz používať účtovnú kreativitu, tobôž už v oblasti verejných financií, ste nikdy takéto opatrenia nemohli zahrnúť a započítať do konsolidačného úsilia. A prečo? Na jednej strane nás minister Kažimír presviedča, že to, čo získame od bánk v podobe mimoriadneho osobitného odvodu a od firiem, ktoré pracujú v regulovaných odvetviach, budete používať, hlavne pokiaľ ide o peniaze od bánk, na krytie nákladov budúcich zlyhaní slovenského bankového sektora. O niekoľko hodín neskôr počúvame na inej tlačovej konferencii iného predstaviteľa strany SMER, že vytvárate akýsi fond ekonomického rozvoja, fond ekonomického rastu, že tieto peniaze budú viazané v tomto fonde a budú používané na ekonomické stimuly. A inokedy zase počúvame, že tou sekerou, o ktorej tu hovoril Ľudo Kaník, namiesto toho, aby ste vážili veci na laboratórnych váhach, tak vy rúbete a tnete, a to veľmi ťažkou a tupou sekerou. Tak pochopil to aj Peter Kažimír. A nakoniec ste predsa len museli ustúpiť, museli ste kapitulovať a dohodli ste v konečnom dôsledku s bankami takzvanú degresivitu pri mimoriadnom odvode. To znamená, že ak rezolučný fond, do ktorého sa budú akumulovať spomínané prostriedky od bánk, dosiahne hodnotu 500 mil. eur, tak sadzba odvodu klesne z 0,4 na 0,2 %, ak rezolučný fond dosiahne úroveň 750 mil. eur, tak táto sadzba opäť o polovicu poklesne z 0,2 na 0,1 %. No a pokiaľ objem peňazí v tomto fonde dosiahne 1,45 % aktív bankového sektora, tak jednoducho mimoriadny odvod vybraných finančných inštitúcií vypnete úplne. Je to jasná degresia, jasný dôkaz toho, že aj minister Kažimír musel kapitulovať, lebo pochopil, že tá sekera je príliš ťažká a príliš tupá a že potrebuje mať väčší cit pre realitu. No ale potom sa pýtam, čo urobíte s verejnými financiami v spomínaných rokoch 2014, 2015 a 2016? Tam už potom tieto efekty platiť nebudú, mimoriadny odvod od bánk bude navždy vypnutý. Tak čo chcete teda urobiť s peniazmi, ktoré pozbierate od bánk a ktoré v konečnom dôsledku zaplatia 4 mil. klientov slovenských komerčných bánk? Tak chcete ich držať v nejakej rezerve, v nejakej špajze na ťažšie časy, na krytie nákladov budúcich zlyhaní bankového sektora? Alebo ich chcete použiť do fondu ekonomického rastu, ako to tvrdíte? Alebo chcete postupne ten odvod znižovať, až ho nakoniec vypnete na nulu, lebo pochopíte konečne, že to je neudržateľné? No len v takomto prípade toto nie je v pravom slova zmysle konsolidácia verejných financií. Je to bohapustá účtovná kreativita, ako som povedal, bohužiaľ, na úrovni verejných financií, teda na úrovni narábania a spravovania peňazí nás všetkých.

  No a počúvame stále od premiéra, počuli sme to včera o 14.00 hodine, ako by ste to robili inak vy, a uprel oči doprava, do lavíc, kde sedí opozícia. Vtedy ma trochu zamrazilo, pretože v rokoch 1994 a 1998 sme hovorili v prípade Mečiarovej vlády o akomsi valci zo Zlatej Idky a teraz hovoríme o akomsi Ficovom mlynčeku, ktorý naozaj pomelie každého a všetko, kto ešte v tejto krajine tvorí aké také hodnoty. A ten Ficov mlynček skutočne začal mlieť. Ak sa teda pýta premiér, ako by ste to robili vy inak, a ako takú mantru opakuje neustále dookola, že opozícia nepredložila návrhy na iný spôsob konsolidácie verejných financií, tak ja vám ho vo veľmi stručných šiestich bodoch uvediem.

  V prvom rade nepotrebujeme brať ľuďom a firmám peniaze cez zvýšené dane a tváriť sa, že ideme vytvárať akýsi fond na podporu ekonomického rastu. Peniaze, dámy a páni zo strany SMER, láskavo nechajte tam, kde boli vytvorené, nechajte ich firmám, nechajte ich ľuďom. A tie firmy už naštartujú ekonomický rast práve cez privátne, súkromné investície. Opustite konečne tú vašu mantru silného, múdreho štátu, ktorý najskôr ľuďom a firmám všetko zoberie, pričom ten istý silný a múdry štát potom cez fond ekonomického rastu peniažky rozdelí. Kto stanoví komu, koľko, za akých podmienok a kedy pridelí z toho spomínaného fondu ekonomického rastu? No opäť to bude politické rozhodnutie, v tomto prípade jednej jedinej, socialistickej strany SMER.

  Po druhé spôsob konsolidácie cez dane, ako ste sa rozhodli vy kráčať touto cestou, a tu vám nahrám trošku a prihrejem vašu polievku, je iste, a budú, predpokladám, súhlasiť so mnou aj kolegyne a kolegovia z opozície, jasnou legitímnou, podčiarkujem, legitímnou politickou voľbou. Nič proti tomu nemám. Ja len tvrdím, že konsolidovať verejné financie takmer výlučne cez príjmovú stránku rozpočtu nie je nevyhnutnosťou. A nie je to nevyhnutnosťou ani na Slovensku v roku 2012.

  Čo keby ste sa konečne pozreli na takú domácu úlohu zníženia počtu zamestnancov v štátnej správe? Ja si spomínam v tejto súvislosti ešte na prvú vládu Roberta Fica v rokoch 2006 až 2010. Dokonca ste schválili uznesenie vlády, dámy a páni zo strany SMER, kde ste sa vy prihlásili k úlohe znížiť počet zamestnancov vo verejnej správe o 20 %. Nikdy táto úloha, podotýkam, nebola splnená. A aj dnes pracuje v štátnej správe iba o 4 % ľudí menej, ako tomu bolo v roku 2010. Ak by ste sa k tejto vlastnej domácej úlohe, ktorú ste si vy sami dali do svojho denníka v tých rokoch 2006 až 2010, opäť prihlásili, tak by vám to prinieslo úsporu vo verejných financiách vo výške 600 mil. eur. Dobre počujete. Zníženie počtu zamestnancov v štátnej správe znamená prínos pre štátny rozpočet 600 mil. eur. A to vôbec nehovorím teraz o nejakom znižovaní miest, pretože som si plne vedomý toho, že potrebuje aj štátna verejná správa kvalifikovaných, ak majú byť kvalifikovaní ľudia, tak teda aj dobre platených ľudí. To je v naprostom poriadku. Ja hovorím o znižovaní počtu. Potrebujeme užší, menší a efektívnejší štát.

  Čo keby ste sa pozreli na zníženie prevádzkových výdavkov, ktoré takisto, ak by ste ho dosiahli v úrovni 20 %, a to je splniteľná úloha, podotýkam, by vám prinieslo do štátneho rozpočtu 300 mil. eur? Z podnikov s majetkovom účasťou štátu, dámy a páni zo strany SMER, sa dá vybrať na dividendách o 200 mil. eur viac. Len to by museli lepšie hospodáriť Lesy Slovenskej republiky, Vodohospodárska výstavba, SEPS, Slovenský pozemkový fond a ďalšie a ďalšie podniky pod kontrolou štátu. Je to rovnako splniteľná úloha.

  Čo keby ste urobili pár malých drobných krôčikov, pokiaľ ide o zvýšenie adresnosti sociálnych dávok. Nebudem o tejto téme podrobne hovoriť. Viete veľmi dobre, čo mám na mysli. Stačí povedať jednu jedinú vetu: „Práca namiesto dávok.“ Pod tým sa skrýva množstvo drobných malých opatrení, ktoré v súčte dokážu priniesť veľký objem peňazí.

  No a nakoniec ste predsa odmávali, a mne je ľúto, že to bolo aj s niektorými stranami napravo od stredu, pristúpenie Slovenskej republiky k trvalému eurovalu, vďaka čomu nasledujúce tri roky odíde zo Slovenska v hotovosti, to nie sú žiadne záruky, že k plneniu dôjde, až keď sa stane to a to, to sú cashové peniaze, ktoré odídu nasledujúce tri roky zo Slovenska preč, 659 mil. eur. Nemuseli ste tak skutočne vyplakávať teraz nad dierou v štátnom rozpočte.

  Ja som presvedčený o tom, že na budúci rok premiér s vysokou pravdepodobnosťou tiež roztrhá rozpočet na rok 2013. A prečo? Práve preto, že idete konsolidovať verejné financie takmer výlučne cez príjmovú stranu. Zvyšovanie daní a zavádzanie daní nových vôbec, ale vôbec nemusí automaticky viesť k vyššiemu objemu vybraných daní. Akurát to povedie k podviazaniu ekonomického rastu a nepomôže vám ani akýkoľvek fond na podporu ekonomického rastu, o ktorom opakovane hovoria, či už minister financií alebo premiér. Už tento rok máme výrazne nižší výber spotrebných daní, nielen preto, že ľudia nakupovali menej benzínu a pohonných hmôt, nielen preto, že fungovali nákupné turistiky do Poľska a Rakúska, ale aj pre množstvo iných dôvodov.

  Chcete dramaticky zmeniť Zákonník práce. To bude ďalšia veľká téma v Národnej rade Slovenskej republiky. Predpokladám, a Republiková únia zamestnávateľov sa už nechala počuť, že ak vami navrhované zmeny v Zákonníku práce prejdú, tak nevznikne na Slovensku 30 000 až 50 000 nových pracovných miest. Toto nie je politický argument pravicovej strany SaS. Toto sú analýzy, ku ktorým dospela Republiková únia zamestnávateľov.

  Chcete zvyšovať minimálnu mzdu. Je to opäť brutálne zníženie flexibility pracovného trhu. Ak pôjdete touto cestou, tak mám vážne obavy, že na budúci rok váš premiér roztrhá vami schválený a vami prijatý štátny rozpočet na rok 2013.

  Viete, Robert Fico včera o 14.00 hodine povedal, aby som parafrázoval, že ak sa skombinuje niekoľko faktorov v rovnakom čase, tak že to vyvolá dokonalú búrku. Skúsme skombinovať tieto faktory, ktoré som teraz vymenoval, že idete to konsolidovať výlučne cez dane, cez príjmovú stranu, že idete rozbiť 2. pilier, že ide nabúrať medzigeneračnú solidaritu, že idete zavádzať nové dane, že idete dramaticky meniť Zákonník práce, že idete zvyšovať minimálnu mzdu. Ak sa skombinujú všetky tieto faktory v jednom čase na jednom mieste, tak to skutočne vyvolá dokonalú búrku. Len problém bude ten, že následky tejto búrky ponesieme skutočne všetci.

  Tak sa teda pýtam, aký je zmysel prerokovávania tohto bodu v skrátenom legislatívnom konaní? Hovoril tu môj predrečník Jožo Mihál o tom, že jedným z dôvodov, na základe ktorého možno takouto formou postupovať, je snaha odvrátiť hospodárske škody značného rozsahu. A čože to ideme teraz, pán minister Richter, odvrátiť? Chcete o 30 dní skôr dostať do rozpočtu 40 mil. eur, tieto zmeny zníženia odvodov z 9 na 4 % na ročnej báze 500 mil. Ak by to platilo tak, ako ste to pôvodne navrhovali od októbra, za október, november, december by vám to prinieslo 120 mil. eur. Budete o 30 dní skorší, 30 krát 24 máme, o toľko hodín budete rýchlejší, no vám to prinesie o 40 mil. viac. To namiesto 120 mil. bude 160 mil. eur . Tak akúto škodu, pán spravodajca, idete odvrátiť, podčiarkujem, značného hospodárskeho rozsahu, že chcete do rozpočtu o 40 mil. eur viac o 30 dní skôr? A toto sú, predpokladám, argumenty, ktoré je veľmi ťažké vyvrátiť. A vôbec nie sú založené na ľavicovo-pravicovom videní sveta, pretože matematika ľavicovo-pravicové videnie nepozná. A, ako som hovoril v úvode môjho vystúpenia, aj spomínaných 40 mil. znamená, že podkopávate dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Nižšie náklady na dotovanie 1. piliera v súčasnosti budú znamenať vyššie náklady v budúcnosti.

  A je skutočne pravdou, že zmeny v 1. pilieri, teraz mám na mysli naviazanie veku odchodu do dôchodku na strednú dĺžku života, teraz mám na mysli naviazanie úpravy dôchodkov o tzv. dôchodcovskú infláciu, teda o nejaký spotrebný kôš, kde sa nachádzajú tovary a služby, ktoré nakupujú predovšetkým dôchodcovia, idete realizovať v rokoch, ako sme počuli aj z úst Jozefa Mihála, 2017, 2018. Pýtam sa, je to číra náhoda, že ste si zvolili práve takéto termíny? Nesúvisí to s tým, že ste to posunuli za horizont politického volebného cyklu? („Po nás potopa?“) Ja si v tejto súvislosti spomínam na jeden krásny príbeh, ktorý vyrozprával pán Ódor a pán Horváth, keď sme mali na pôde finančného výboru naprieč celým politickým spektrom niekoľko mesiacov trvajúce diskusie, ktoré nakoniec vyústili, chvalabohu, do prijatia tzv. ústavnej dlhovej brzdy alebo prijatia zákona o rozpočtovej zodpovednosti. A vtedy páni Ódor a Horváth hovorili práve príbeh o tom, že predstavte si, že niekto z vás chce skončiť s fajčením, tak spravidla takých príbehov poznáte z najbližšieho okolia určite viacerí, spravidla si poviete, že ja tak urobím na Silvestra a že po 1. januári nefajčím, a teraz príde ten spomínaný Silvester, príde dvadsiata štvrtá hodina, príde polnoc, príde Nový rok a ten dotyčný si povie, že ešte budem fajčiť, ale už len tak menej, už len tak sporadicky ráno a večer dve cigarety denne, potom príde marec, máj, ten dotyčný fajčí rovnako, ako fajčil predtým, pričom povie si, že no ja si už dávam teraz záväzok, že od budúceho roku už prestanem fajčiť. Presne takto vyzerá nielen na Slovensku, ale vo všetkých vyspelých krajinách prístup politikov k znižovaniu hrubého verejného dlhu. Presne takto vyzerá prístup politikov k znižovaniu deficitov verejných financií, zajtra, zajtra, len nie dnes, potom, potom, po Silvestri, budúci rok, v roku 2017, v roku 2018 zmeny v 1. pilieri, len nie, preboha, dnes, lebo by nám to prinieslo veľké politické náklady.

  A teda naozaj by prospelo vašej strane menej bojového odhodlania bojovať proti každému a proti všetkým a viac zmyslu pre realitu. Pokúsili sme sa to urobiť dnes, a preto sme doručili na Úrad vlády také krásne, obrovské, červené prasa, takú tú sporiteľničku. A na tom prasiatku je napísané: „Šetrenie je riešenie.“ Skúsme naozaj na takýchto symboloch naučiť aj vládu socialistickej strany SMER šetriť, skúsme naučiť aj na takýchto symboloch nášho premiér Roberta Fica, že jedine šetrením dokáže prekonať krízu. Neviem, ako dopadol tento pokus našich kolegýň a kolegov zo Slobody a Solidarity, neviem, či premiér toto prasiatko prijal. Počul som niekde na sociálnej sieti, že bolo tak veľké to prasa, že neprešlo cez dvere na Úrad vlády. Tým sme chceli aj naznačiť, že naozaj tá potreba toho šetrenia je obrovská, skutočne obrovská. Chceme ale, aby tento symbol tejto sporiteľničky pripomínal Robertovi Ficovi, že nielen občan, nielen rodina, nielen firma, ale aj štát môže minúť iba toľko, koľko zarobí. V lepšom prípade by si z tých príjmov mal niečo odložiť až prídu časy zlé. A sú tu tie zlé časy, a budú ešte horšími, toť, holá pravda. Prečo sme tam doručili červené prasiatko? No to sa dovtípi každý. A prečo to bolo práve prasiatko? Lebo Robert Fico už tú hus, ktorú ide ošklbať, predsa má. A tou husou sme my všetci, firmy, ľudia, nielen stredná príjmová vrstva obyvateľov, ale aj nízko príjmová skupina obyvateľstva, proste všetci. A preto poslanecký klub SaS návrh na toto legislatívne konanie nepodporí. Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami sa hlásia traja páni poslanci, páni poslanci Mihál, Brocka, Miškov. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Ale predtým ako dám priestor pre faktické poznámky, s procedurálnym návrhom sa hlási pán poslanec Poliačik. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Asi ste si už všimli ako všetci, ktorí sedíme v sále, že sa sála zapĺňa nepríjemným štipľavým dymom. Myslím si, že do času, kým sa Národná rada nevyvetrá a kým nezistíme, čo je obsahom tohto dymu, by sme nemali naďalej vystavovať ľudí, jednak zamestnancov, jednak poslancov, ďalej tomuto dymu. A dokedy sa tu nevyvetrá, dovtedy by sme mali prerušiť schôdzu Národnej rady. Ďakujem.

 • Pokiaľ viem, robia sa už opatrenia na to, aby sa tento problém vyriešil, ako mám informáciu. A ten dym je aj na chodbách. Takže budeme pokračovať v rokovaní alebo chcete o svojom procedurálnom návrhu dať hlasovať?

 • Reakcia poslanca.

 • Takže, dobre, prezentujme sa a hlasujme o procedurálnom návrhu pána poslanca Poliačika, aby sme prerušili rokovanie, dokiaľ sa to celé nevyvetrá.

 • Hlasovanie.

 • 27 prítomných.

  Národná rada nie je uznášaniaschopná, takže pokračujeme ďalej v rokovaní.

  Pán poslanec Mihál, nech sa páči, s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem, ešte dýcham, takže pokým to zvládnem tak... Ak vydržíte dve minúty, tak bude reakcia na kolegu pána poslanca Kollára. Áno, je veľmi zaujímavé, že týmto návrhom, o ktorom tu rokujeme už druhý deň a budeme ešte tri dni, predpokladám, vrátane víkendu rokovať, tak sa zasiahnu mnohí, mnohí, ja som to už spočítal, je to na 3 mil. ľudí, ktorí sú aktívni, ktorí pracujú, ktorí sa snažia svoju životnú situáciu zlepšiť prácou, aktivitou, a nie poberaním sociálnych dávok.

  Vláda Roberta Fica doteraz nepredložila žiaden návrh, či už do skráteného legislatívneho konania alebo do riadneho procesu, ktorý by nejakým spôsobom sa dotkol čo len jedného eura, pokiaľ ide o vyplácanie sociálnych dávok.

  Naviac, naša poslanecká iniciatíva, ktorú sme tu prejavili s pani kolegyňou Nicholsonovou na ostatnej schôdzi parlamentu, nám bola vládnou väčšinou zamietnutá. Ja sa teda čudujem, že vláda sa vybrala takýmto smerom, pretože sa to vypomstí, jednak aktívnym pracovitým ľuďom, v konečnom dôsledku celému Slovensku a nakoniec aj tým, ktorí tie sociálne dávky poberajú, pretože keď si tí daňoví poplatníci spočítajú čo ich čaká, tak obávam sa, že podaktorí preskočia do toho druhého tábora, tábora poberateľov sociálnych dávok.

 • Pán poslanec Kollár, ja rovnako pochybujem ako vy, či sú splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie o tomto vládnom návrhu zákona, lebo tých 40 mil., ako hovorí vláda, získa vláda zrýchlením účinnosti o jeden mesiac. To vie vláda vybaviť aj iným spôsobom. A nemusela by parlament tým ani zaťažovať. Ale dôvod je iný. Ja si myslím, že vláda by chcela túto tému a tento zákon čo najrýchlejšie, tak ľudovo povedané, spláchnuť zo stola. Vy ste sa o to pokúsili už aj tou formou, ako bol návrh daný do medzirezortného pripomienkového konania. Cez víkend to bolo málo a zistili ste, že potrebujete ešte zrýchliť ten proces. A preto ste navrhli skrátené konanie, lebo je leto, ľudia sú na dovolenkách, nekupujú tak noviny, dokonca ešte aj v serióznych médiách si myslia, že poslanci sú na prázdninách, proste čo najskôr aby táto téma bola už za vami. A pritom, páni, je to téma, ktorá vás usvedčuje z volebného podvodu. A preto by som aj kolegovi Hlinovi týmto chcel pripomenúť, že preto skrátené konanie v parlamente neznamená, že my sa budeme obmedzovať vo vyjadreniach alebo že nebudeme o tom hovoriť. Veď toto je jediná možnosť, ako môžeme na ten podvod upozorniť.

 • Ďakujem veľmi pekne. Jozef, chcel by som sa ti poďakovať za tvoje vystúpenie. Naozaj bolo dôkazom toho, že na rozdiel od vládnej strany SMER my máme riešenia, ako konsolidovať verejné financie bez toho, aby sa dotkli väčšiny ľudí, ktorí tvoria hodnoty. Ja som veľmi rád, že si spomenul napríklad aj tých 80 mil., ktoré sa stali navyše príjmom štátneho rozpočtu. Sú to dividendy z roku 2011, z roku 2010 to bolo viac ako 100 mil. eur,, ktoré sme navyše priniesli do štátneho rozpočtu efektívnou správou štátnych aktív. Čiže aj toto je dôkaz, že lepšie spravovanie podnikov vo vlastníctve štátu môže byť nástrojom konsolidácie verejných financií na príjmovej stránke, že to nie je len zvyšovanie daní a odvodov a poplatkov, ako sa nás pokúša o tom presvedčiť vládny SMER.

  A budem konštruktívny napriek tomu, že nemusím ponúkať žiadne návrhy, o ktoré tak žobroní pán premiér Fico. Predsa len jeden ponúknem. Včera sme schválili 3. energetický balíček, v rámci ktorého príde k oddeleniu tranzitného plynovodu od matky. V rámci toho príde k preceneniu aktív, kde vznikne mimoriadny zisk SPP vo výške okolo 2 mld. eur. Tieto peniaze je možné vyplatiť či už vo forme mimoriadnej dividendy alebo vo forme navýšenej riadnej dividendy. A toto napríklad môže byť ďalšie z opatrení, ako sa dá konsolidovať štátny verejný rozpočet bez toho, aby sme zvyšovali dane, bez toho, aby sme zvyšovali odvody, bez toho, aby sme zvyšovali poplatky ľuďom, bez toho aby sme ničili živnostníkov, bez toho, aby sme likvidovali 2. pilier. Čiže, nech sa páči, pokojne, toto je tip zo strany SaS, ktorý môžete použiť na konsolidáciu verejných financií. Ďakujem.

 • S reakciou na faktické poznámky, pán poslanec?

 • Reakcia poslanca.

 • Nie.

  Dávam slovo pánovi poslancovi Brockovi. Nech sa páči.

 • Dámy a páni, mám dve verzie svojho vystúpenia, kratšie vystúpenie pre pravicu a dlhšie vystúpenie pre ľavicu. Ale keďže z ľavice ich tu veľa niet, tak by som prípadne neopakoval veci, ktoré povedali už moji predrečníci, aby som niekoho tým nepohoršil.

  Ale opakujem najmä pre pána poslanca Hlinu, aj keď nie je tu teraz v sále, že skrátené konanie, to neznamená pre nás poslancov záväzok, aby sme nezdržovali vládu, že, prepáčte, ale teraz je tu skrátené konanie, tak prečo vystupujete a dokonca ešte aj hovoríte to isté čo váš predchodca alebo predrečník.

  No ja som sa neradil ani s pánom Mihálom, ani s pánom Kaníkom, ani s pánom Kollárom, o čom budú oni hovoriť, aby som ja vedel, že teda mám hovoriť niečo iné, práve preto, aby sme pri tomto skrátenom konaní odhalili tú faloš a pokrytectvo, že, po prvé, nie sú splnené dôvody na skrátené konanie, lebo to, čo tým skráteným konaním vláda získa, tak dokáže urobiť aj inak, bez toho, aby sme tu museli takto znásilňovať naše legislatívne pravidlá, že, po druhé, to nie je pravda, že je to tak zlé s verejnými financiami.

  Pozrite sa, veď navrhuje vláda nejaké dramatické opatrenia? Napríklad keď by bolo zlé, ja si myslím, že máme isté rezervy v rôznych oblastiach a osobitne v tej oblasti, v ktorej pôsobí pán minister Richter, napríklad v sociálnej oblasti.

  No tak spomínali kolegovia, osobitne viackrát aj pán poslanec Hlina, príspevok pri narodení dieťaťa, že ho máme aj na prvé, aj na druhé, aj na tretie dieťa. Príspevok na prvé dieťa zaviedla pani Tomanová. A ja som sa vtedy angažoval v diskusiách. A som jej vysvetľoval, že ak chceme, aby tie peniaze, ktoré štát má na sociálnu politiku, na podporu rodinám, sme viac z tejto podpory rodinám získali pre spoločnosť, keby ten príspevok nebol na prvé, ale na druhé alebo na tretie dieťa, proste že za tie isté peniaze by sme mali viac muziky, lebo prvé dieťa sa narodí aj bez podpory štátu, ja hovorím. No ale pani Tomanová zaviedla príspevok aj na druhé, aj na tretie dieťa práve v tých rokoch, ktoré spomínal pán poslanec Kollár. keď sme sa tak raketovo zadlžovali. Čiže dnes je príspevok aj na prvé, aj na druhé, aj na tretie dieťa. Nenavrhuje pán minister niečo s touto dávkou? To znamená, ja si stále hovorím, nie je ešte tak zle. Navrhuje pán minister zrušiť vianočný príspevok? Veď vieme, že Sociálna poisťovňa má na dôchodky od januára do septembra. A už potom na ne nemá, a preto musí dotovať Sociálnu poisťovňu. Navrhuje pán minister zrušiť vianočný príspevok? Nenavrhuje. To znamená, pre mňa je to signál, že nie je ešte tak zlá situácia. Navrhuje napríklad vláda v rámci tých opatrení, ktoré mali v pondelok na vláde, keďže svieti im červená, že ten vývoj príjmov sa nevyvíja tak, ako predpokladali, ako sme spoločne predpokladali, tak navrhla vláda takú zmenu, akú trebárs tu nám, poslancom do Národnej rady, že ďalší bod, ktorý máme prerokúvať, a to je kompetenčný zákon, že ten flek pre poslanca Vážneho a jeho sekretariát teraz nevytvoríme, ale až vtedy, keď bude vyrovnaný rozpočet? Nenavrhuje. Naopak, keď toto schválime, tak ich priorita je ešte prerokovať aj kompetenčný zákon, ešte aby sme aj Vážneho vybavili teraz cez prázdniny, keď to ľudí tak veľmi nepohoršuje.

  Ďalšie veci. Pani Vaľová, tá ma dneska tak na mňa spadnuté trošku. Pozrite sa, ja vidím rezervy, keby bolo tak zle, ak by bola pravda, že to je s našimi financiami tak zle, no tak by sme neplytvali napríklad tak, že jedna a tá istá osoba dostáva viacero príjmov z verejných zdrojov, práve preto, že dva týždne tu rokujeme a pani poslankyňa Vaľová tu sedí ako poslankyňa Národnej rady a nesedí na svojej stoličke ako primátorka vo svojom meste alebo ako poslankyňa VÚC. Ale ja predpokladám, že berie tri platy z verejných zdrojov. Navrhuje SMER, dobre, keď nie ste za to, aby bol princíp jeden mandát stačí, aby bol aspoň jeden plat z verejných zdrojov? A hneď tak ušetríme dva platy len na pani Vaľovej.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pán poslanec, prosím vás, rokujeme o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie, tak pridržiavajte sa témy.

 • No dobre, tak začnem z tej inej strany, aj keď si myslím, že sa držím témy, lebo ja spochybňujem to, čo včera predseda vlády hovoril, keď uvádzal tento materiál v skrátenom konaní, že to je tak zlé, lebo ja si myslím, že to nie je zlé. Vôbec to nie je zlé, lebo naozaj pozorujem, že nič také sa nechystá. A to znamená, že je ešte stále u nás relatívne dobre, lebo vieme o odvodoch, že sú niekde nižšie. Naozaj aj príspevok aj na tretie dieťa alebo tie iné benefity, ktoré u nás sú, nemajú aj v iných krajinách, kde majú aj oveľa lepšie rozpočty.

  Ale teraz teda začnem to, čo som si zľava pripravoval, lebo teraz som tak hovoril skôr ku pravici. Ja som bol prekvapený, že včera prišiel uviesť tento návrh zákona premiér. Robert Fico prišiel uviesť skrátené konanie tohto zákona. Priznám sa, že som čakal niečo viacej, aj keď teda ako herec sa predviedol. Ale možnože to bol dôvod, prečo prišiel on, lebo myslím si, že pán minister Richter by to tak dobre nezahral. Pozrite sa, minulý týždeň sme rokovali v skrátenom konaní, aby sme urýchlili pomoc poľnohospodárom pre tie suchá, ktoré na Slovensku tento rok boli. A my sme za to hlasovali, proste podporovali sme to a prišiel skrátené konanie uviesť minister Jahnátek. Tak sa patrí. Predseda vlády tu zahral jedno divadlo a zdúchol. Proste zahral pred verejnosťou divadlo, že sme na tom tak zle, pričom my na tom vôbec tak zle nie sme. Len nevedel sa spoľahnúť na vaše schopnosti, že to tak rýchlo možno zmetiete zo stola. A preto teda už druhý deň o tom rokujeme.

  Ja by som poprosil aj kolegu Hlinu, aby teda aj on sa zapojil do toho, lebo naozaj toto je jediný nástroj, ktorý opozícia má, aby verejnosť v týchto ťažkých časoch, lebo teda sú, sme upozornili na tu faloš a pokrytectvo, ktoré aj vláda strany SMER teraz v prípade tohto zákona robí.

  A ešte k pani Vaľovej, lebo ona niekoľko razy, dnes dvakrát som to zachytil, upozornila, že ja som navrhol zvýšiť odvod zo 6 na 9 %. Pani Vaľová, je to blbosť. Ale teda preceňujete moje zásluhy pri 2. dôchodkovom pilieri. Ja som sa angažoval v 2. pilieri v roku 2009, keď oni druhýkrát otvorili 2. pilier, aby z neho vyhnali čo najviac ľudí. Zhoršovali podmienky, napríklad vy ste ich tu vymenovali viacerí, nebudem sa tým zdržovať. Ale proste zhoršili podmienky na sporenie a zhodnocovanie peňazí v 2. pilieri. A pani Tomanová ešte išla ďalej, lebo zdalo sa im, že ľudia z 2. piliera nejako málo vychádzajú a že z neho nevychádzajú. Tak navrhla, že podmienka nároku na dôchodok z 2. piliera bude, až keď budete sporiť nie 10, ale 15 rokov. To znamená, predĺžili dobu sporenia z 10 na 15 rokov. No a ja, predstavte si, už päťdesiatnik som na konci júna 2009, keď bol posledný termín, teda lebo oni otvorili 2. pilier, aby ľudia vychádzali, demonštratívne ako päťdesiatdvaročný človek vstúpil do 2. piliera, lebo pani Vaľová nás obviňovala vtedy, že my sme 2. pilier, takú atrapu alebo tak nevýhodný systém vymysleli na iných a sami sme doň nevstúpili. Tak ja som ako päťdesiatdvaročný vstúpil do 2. piliera a dal som verejný prísľub, že keď prídeme opäť do vlády, tak túto podmienku zmeníme, lebo mnohí ľudia, ktorí napríklad boli desať rokov pred dôchodkom, pred dovŕšením dôchodkového veku...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pán poslanec,opakovane vás žiadam, aby ste vystupovali k prerokúvanej veci. Keď tak neurobíte, tak v súlade s § 32 budem musieť postupovať razantne. Tak, skutočne, nevyjadrujte sa k tomu, čo povedala pani Vaľová, rokujeme o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie.

 • Áno, pozrite, ja si myslím, že my politici by sme mali problémy zmenšovať. Vy to robíte teraz úplne naopak. Problémy do budúcna zväčšujete, lebo ich neviete riešiť, a preto vám chcem povedať, že ani túto formu, ani skrátené konanie o tak dôležitom zákone poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie nepodporia. Ďakujem za vašu pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami sa hlásia štyria poslanci, pani poslankyňa Tomanová, páni poslanci Lipšic, Mihál, Fronc a Poliačik. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pani poslankyňa Tomanová, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec Brocka, mne je to strašne ľúto a ešte aj to, keď začnete hovoriť a hovorili ste o príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa pre druhé a tretie dieťa. Viete, ja som bola s vami niekoľkokrát v relácii. My sme zaviedli najskôr príspevok pre prvé dieťa. A ste mi vytýkali, prečo sme ho nedali na druhé, na tretie dieťa a podobne. Takže ale napriek všetkému musím povedať jedno. Ja zastávam názor, že matke zostanú deti i veci po prvom dieťati a že skutočne na tomto by sa dalo možno ušetriť a nevyplácať druhému a tretiemu dieťaťu ten príspevok. Ale u nás bol tak zlý vývoj z hľadiska pôrodnosti detí, ktorý sme museli zvrátiť, a čiastočne sme určite tomu aj napomohli. Samozrejme, sú tu aj ďalšie veci.

  A v súčasnosti hovorí o tom, ako sme šafárili s peniazmi. Pán poslanec Brocka, ak niekto šafáril s peniazmi, bol to niekto iný. V roku 2004 spustil dôchodky pán Kaník tak, že vyleteli vysoko hore a ľudia, ktorí odchádzali do dôchodku do 31. 12. 2003, a odišli tam, mohli mať raz tak vysoký dôchodok, keby išli podľa nového spôsobu. Hodili sme cez palubu takto 300 000 ľudí.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som rád zareagoval na tú časť vystúpenia pána poslanca Brocku, kde ste ho prerušili z dôvodu, že hovorí mimo témy. Ja som tu počúval pred chvíľkou pána Číža doobeda. Zdá sa mi, že vôbec k téme nehovoril. Chcem povedať jednu vec. Bolo by fajn, keby pravidlá vystupovania boli rovnaké pre všetkých poslancov, koaličných aj opozičných. Aby nemali možnosť ísť koaliční poslanci voľným štýlom a opoziční gréckorímskym zápasením. To proste nie je fér. Ak je tu úzus, že každý môže hovoriť v princípe, čo chce, a reagovať, ako chce, lebo sa neprerušuje, keď je koaličný, tak vás prosím, vážené predsedajúce, aby ste rešpektovali to isté u opozičných. Inak to naozaj v tomto parlamente nebude fungovať dobre.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Neviem, či je to zhoda okolností, ale takisto si myslím, že pán poslanec Brocka v časti, keď hovoril vlastne o návrhoch, akým spôsobom by sa mohla riešiť tá tzv. sekera 500 mil., o ktorej tu hovoril pán premiér Fico, nerobil nič iné ako to, že reagoval na výzvu pána premiéra, ktorý vo svojej úvodnej reči vyzval opozíciu, aby teda dala svoje návrhy, ako inak riešiť tento vzniknutý problém. Čiže hovoril absolútne k veci a podobne mienim hovoriť k veci a reagovať na pána premiéra aj ja v príspevku, ktorý si pripravujem.

  Ďalej by som sa ešte rád tak trošku romanticky vrátil do roku 2009, keď ste, pán kolega Brocka, pripomenuli tie časy, keď prvá Ficova vláda takisto „riešila“ problémy v 2. pilieri, kedy z večera na ráno tu prišiel poslanecký pozmeňujúci návrh pána poslanca Madeja, ktorý navrhol tie úžasné garancie, vďaka ktorým sporitelia po 3 roky mali znehodnotené svoje príspevky na dôchodkové sporenie, kde to teraz hodnotíte, že vlastne majú stratu 20 %. Tak za to môže pán kolega Madej a nikto iný.

  No a ja si teda spomínam na tie časy, keď bol otvorený 2. pilier. Tiež sa teda priznám k tomu, že som to využil s veľkou radosťou a vstúpil som v máji v roku 2009 do 2. piliera a som tam radostne dodnes.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Brocka, pre skrátené konanie môže byť z tých zákonných dôvodov len jeden, veľké národohospodárske škody. Je mi ľúto, že vašu argumentáciu, prečo tie národohospodárske škody naozaj v tejto chvíli nie sú, som si nemohol vypočuť zásahom pani predsedajúcej. Ďakujem.

 • Pán kolega Brocka, nie často sa stáva, že máme my dvaja na veci úplne rovnaký názor, ale dnes sa to stalo, tak by som to rád vypichol ešte aj s faktickou poznámkou.

  Veľmi som sa započúval do vášho prejavu a ma zaujala tá časť, kde ste hovorili o mnohých rôznych spôsoboch, akými by sa dala situácia v štátnom rozpočte riešiť. Pripájam sa k predrečníkom, ktorí hovoria, že boli nemilo prekvapení faktom, že ste boli prerušený. Ja by som vás na tomto mieste veľmi rád vyzval, prosím vás, prihláste sa do rozpravy v prvom čítaní tohto zákona a dokončite, čo ste hovorili, chcel by som počuť ten koncept, ako ste ho priniesli do Národnej rady, až do konca, aby sme vedeli, kde sú tie možnosti, ako šetriť v štátnom rozpočte, kde sú tie cesty, akým spôsobom neožobračovať ľudí na ich budúcich dôchodkoch. A keď už sa máme možnosť na niečom zhodnúť, tak by som vám potom potriasol ľavicou alebo pravicou podľa toho, ako si poviete, že ako vám to dobre v tom vystúpení išlo. Takže teším sa na vaše vystúpenie v prvom čítaní k tomuto zákonu.

 • S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Brocka, nech sa páči.

 • Pán Poliačik, teraz neviem, či bude ešte raz prvé čítanie, lebo ja už som včera doobeda v prvom čítaní vystúpil, ale rád vystúpim v prvom aj v druhom čítaní, aj keď bude tretie, aj skrátené, aj ďalšie čítanie, len rovnako je mi ľúto, že pani predsedajúca nemá rovnaký meter na všetkých vystupujúcich tu v pléne.

  A chcel by som vám ostatným kolegom poďakovať za podporu.

  Keďže už v sále je teraz aj pani poslankyňa Vaľová, reagoval som na ňu vtedy, len jej pripomeniem, že ja som vstúpil do 2. piliera po tom, ako mi vyčítala, že ja tam nie som a pre iných sme tak nevýhodný pilier vytvorili. Čiže keď oni otvorili 2. pilier, aby ľudia z neho vystupovali, a oni pre to všetko urobili, tak ja som tiež vstúpil v júni 2009 do 2. piliera. Čiže som v 2. pilieri.

  Ale ešte pre pripomenutie predsa len teda, keďže pani Vaľová je veľmi zaneprázdnená, ona má tri platené funkcie, aby si pamätala lepšie, že keď sme v parlamente rokovali o dôchodkovej reforme, tak ja som nebol v sociálnom výbore. Vtedy predsedom sociálneho výboru bol profesor Vojtech Tkáč, ja som bol členom výboru pre financie a rozpočet. A dokonca z Národnej rady bola taká širokospektrálna delegácia v Čile a zo strany SMER tam boli aj pán Burian, aj pani Angyalová, aj pán Federič. A oni keď sa vrátili, tak nič proti dôchodkovému systému v Čile nemali. Samozrejme, medzitým sa asi mnohé veci aj v strane SMER zmenili a teraz možno majú iný názor, ale ja som v Čile nebol, naozaj, verte mi.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Hudacký. Nech sa páči, máte slovo, pán predseda výboru.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, dámy a páni, pán minister, pri predkladaní návrhu na skrátené legislatívne konanie pánom premiérom som nadobudol dojem, ako keby táto vláda jednej strany prevzala moc len včera. Pán premiér sa nechal počuť, ako veľmi ho prekvapila správa o makroekonomickom vývoji, ako zle bol nastavený rozpočet, ktorý, mimochodom, odsúhlasil, a aká katastrofálna situácia je vo verejných financiách. Vážený pán minister, vážení kolegovia so strany SMER, chcem vám pripomenúť, že nie odvčera, ale už od marca tohto roku ste prevzali plnú a nedeliteľnú zodpovednosť za túto krajinu.

  Nikto nespochybňuje, že ekonomická situácia v tejto krajine je vážna, že treba konsolidovať verejné financie. Na druhej strane asi zabúdate, že je množstvo faktorov a predovšetkým svetová finančná kríza, hospodárska a finančná situácia v krajinách eurozóny a podobne. Prekvapuje ma preto, že strana, ktorá mala ambície vládnuť, a bolo takmer jasné, že vládnuť bude, je teraz, keď túto vládnu moc prevzala, prekvapená, v akej situácii sa táto krajina nachádza a čo všetko musí riešiť. Pritom podhubie pre túto nepriaznivú situáciu vo verejných financiách ste, vážení kolegovia, pripravili už v období vášho prvého vládnutia, 8-percentné deficity za posledné dva roky vášho vládnutia v období, keď bolo ešte možné pripraviť významné finančné rezervy pre toto krízové obdobie, nemožno označiť nijako inak ako nezodpovednosť a morálne zlyhanie. Ako inak sa dá nazvať stav, keď ste zvýšili v tomto období celkové zadlženie tejto krajiny takmer o 14 %?

  Pán premiér prichádza s iniciatívou pre skrátené legislatívne konanie v súvislosti s návrhom zákona o sociálnom poistení, pričom argumentuje hospodárskymi škodami, ktoré môžu nastať, ak nebudeme čo najskôr, najlepšie od septembra, vedieť vykryť dieru 500 mil. eur. Nebudem polemizovať o výške tohto čísla, minimálne aj toto číslo je veľmi diskutabilné. Pánovi premiérovi však budem protiargumentovať hospodárskymi škodami, ktoré zrejme prinesie presadenie tohto zákona v praxi.

  Prečo teda tak rýchlo tento zákon? Vážení, boli ste zvyknutí rozdávať, lebo bolo. Teraz nie je, takže treba brať, hlavne tam, kde zdroje sú, kde sa šetrí, kde sa tvorí, treba brať od tých, ktorí myslia na budúcnosť, od tých, ktorí sú aktívni, zodpovední, ktorí berú riziko pri podnikaní, od tých, ktorí sa starajú o svoje rodiny ako napríklad živnostníci, tak teda brať do spoločnej špajze, ako tu už niekto povedal, aby bolo na rozdávanie, najlepšie svojim.

  Nebudem sa rozširovať o vecnej stránke navrhovaného zákona, k tomu sa budem vyjadrovať v prvom čítaní, resp. v rozprave pred prvým čítaním, chcem len pripomenúť pánovi premiérovi, kde vidím spomínané hospodárske ohrozenia ja.

  Po prvé, zoštátnenie súkromných zdrojov od súkromných osôb, ktoré sa dobrovoľne rozhodli, že si budú šetriť na dôchodok, opakujem, zoštátnenie súkromných zdrojov od súkromných osôb a dobrovoľný prístup.

  Pán premiér sa pochválil, že zastavil proces verejnej súťaže a že tým šetrí. Opak je pravdou. Zastavením projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a kohéznych fondov prichádza táto krajina o značné zdroje, a tým vytvára hospodárske straty. Nie je pravým dôvodom zastavenia projektov zneužitie zdrojov alokovaných v rozpočte na kofinancovanie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a kohéznych fondov na iné účely? Dôkazom je aj fakt, že 101 mil. eur alokovaných na kofinancovanie sa momentálne nevyužíva, pričom 50 mil. eur sa už použilo na riešenie tzv. krízovej situácie v zdravotníctve. Nespôsobí vyššie daňové a odvodové zaťaženie malých podnikateľov, živnostníkov spomalenie hospodárskeho rastu, zvýšenie nezamestnanosti a samotnú likvidáciu tých malých podnikateľov a živnostníkov? Nebude potom nižší výber daní a odvodov hospodárskym ohrozením tejto krajiny? Neprináša pomalé rozbiehanie procesov, ktoré môžu priniesť dodatočné zdroje, ako je napríklad digitálna dividenda, emisné kvóty, hospodárske ohrozenia? Za tým sú desiatky miliónov eur, ktoré by táto vláda mohla využiť v prospech tejto krajiny a v prospech hospodárskeho rastu. Nespôsobí vaša ochota šetriť vo verejnej a štátnej správe hospodárske ohrozenia?

  Dámy a páni, konfrontáciou týchto dvoch pohľadov na hospodárske ohrozenia je zrejmé, pán minister, že vaším návrhom jednoducho ťaháte za kratší koniec. Preto vašu požiadavku o skrátené legislatívne konanie nepodporím ja a tak ani celý klub KDH. Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca sa neprihlásil žiaden poslanec s faktickou poznámkou.

  Teraz dávam slovo ďalšiemu rečníkovi pánovi poslancovi Froncovi. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dúfam, že budete vnímať moje vystúpenie ako vystúpenie k veci, a ja vám zase sľubujem, že to určite nebude trvať pol hodiny, že za 10 minút skončím. A druhú ale prosbu by som mal, aby pán minister tuná bol a ma počúval, pretože k nemu chcem hovoriť a je tu miesto pre predkladateľa. Tak by som ho o to poprosil.

  Dôvod na skrátené konanie. Jediný dôvod na skrátené legislatívne konanie, ktorý si viem predstaviť v tomto prípade, sú hroziace národohospodárske škody. Takže otázka je, či hrozia alebo nehrozia národohospodárske škody. Ja by som bol ochotný, pán minister, ten materiál aj zobrať, keby ste tu tie škody riešili.

  A ja budem vychádzať z vášho materiálu a z čísel, ktoré tu máte v doložke vplyvov, z tabuliek, najmä z tabuľky 1 a z oficiálnych čísel. Tu sa dozvedáme, že za tých 9 % si sporiteľ nazbiera za to obdobie rádovo 150 000 eur. Ide o priemerného sporiteľa, teda toho, ktorý má to obdobie priemerný plat, celý čas sa hráme na priemerné hodnoty, tak všetky tie čísla, ktoré budeme spomínať, budú priemerné. No to, že znížením na 4 % ho oberiete, ako to už povedal kolega Mihál, za tých 40 rokov takmer o 90 000 eur, jedna vec. Ale druhá vec je, i keď mám pochybnosti o zhodnotení, pretože tu vychádza sa zo zhodnotenia 2,5 až 3 % a z inflácie za to celé obdobie 4 %, teda fakt je, a zase je to vaše číslo, že v reáli po tých 40 rokoch má 66 000 eur, 66 000 eur, predpokladám, z tých 9 %, nie z ostatných, že štát sa nebude správať horšie v 1. pilieri k sporiteľovi, k tomu, kto odvádza, teda k občanovi. Takže vychádzam z tých istých hodnôt, ktoré tu máte uvedené. To znamená, že keď priemerný vek občana na Slovensku nie je ani 72 rokov, tak poberateľom bude občan necelých 10 rokov. A to ešte nepočítam, že sa mu tie peniaze nevyplatia hneď. To znamená, že keď sa mu prvý rok vyplatí z toho 10 %, 6 600, tak tam zostáva ešte prakticky 59 000 a tie sa ešte stále zhodnocujú. Ale to dajme tiež bokom. Čiže je to len tých 66 000. Vychádza mu len z tých 9 % dôchodok 550 eur mesačne po celú dobu. Dôchodok človeka, ktorý má priemerný príjem dnes 850 až 880 eur, je koľko 43 % rádovo z jeho hrubého príjmu. To je 380 až 400 eur. Kde sa stráca tých 150 eur? Ja som rátal ešte väčšie straty, ale vychádzam len z vašich oficiálnych čísiel.

  A moja otázka znie: Kde sa tie peniaze strácajú, inými slovami, čo všetko sa z nich platí? Ja beriem, že sa musí platiť, že časť ľudí nikde nerobí, to znamená, že 10 % obyvateľov tiež nejaký dôchodok poberá a na tých ostatných sa týmto svojím sporením poskladáme. Ale tie straty sú oveľa väčšie. Preto keby ste v tejto chvíli, pán minister, riešili, čo všetko sa platí a či sa rozumne platí z toho, čo sa vyberie cez tie odvody do dôchodkového zabezpečenia, tak by som si myslel, že naozaj sa snažíte riešiť problém, riešiť ho tak, aby nedochádzalo zbytočne k stratám a aby ten človek, ktorý zodpovedne robí a zodpovedne odvádza 40 rokov, dostal predsa len trochu viac z toho, čo bolo odvedené, ako čo v skutočnosti dnes dostane. To by som videl za poctivé riešenie. A v tom prípade, pán minister, napriek rozporným pohľadom väčšiny z nás na to, či má byť alebo nemá byť skrátené konanie, tak by som bol ochotný aj za to zahlasovať, keby ste to takto riešili. Žiaľbohu, vy len hľadáte peniaze, to, kde ďalšie zobrať a ich tam dať. A toto, si nemyslím, je riešením problému, ktorý je zákonný pre skrátené konanie, teda z dôvodov národohospodárskej škody. Takže, pán minister, je mi ľúto a za skrátené konanie, iste vás prekvapím, hlasovať nebudem. Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou sa hlási jedna pani poslankyňa, pani poslankyňa Tomanová. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec, je mi veľmi ľúto, ale váš prepočet je úbohý. Ak by som vychádzala hneď z toho, že by mesačne platil zo 4 000 eur, aby si nasporil 150 000, potrebuje, pán poslanec, na to 40 rokov práce. Uzákonil a to navrhol pán Brocka, znovu sme sa dostali k desiatim rokom poistenia. Ďakujem.

 • S reakciou na faktickú poznámku pán poslanec Fronc, nech sa páči.

 • Pani exministerka, viete dobre rozprávať, klobúk dole, vecne počítať, prepáčte, keď mi ukážete, že viete spočítať úroky alebo sčítať geometrický rad, potom vám uverím a budem s vami na túto tému debatovať. Ďakujem.

 • Pán poslanec Abrhan, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, ja by som začal otázkou, ak dovolíte. Pán minister, čo tu robíte?

 • Predkladám návrh na skrátené legislatívne konanie a počúvam diskusiu.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pýtam sa, lebo som si prečítal minulý týždeň vaše stanovisko, že návrh na skrátené legislatívne konanie nepredložíte. A preto som prekvapený, ako rýchle sa vaše stanoviská menia, stačí pár dní a už predkladáte návrh na skrátené legislatívne konanie. V pondelok rokovala vláda a pán minister na vláde rokoval o skrátenom legislatívnom konaní. V utorok predkladal tento návrh v prvom čítaní. A teraz ako budeme pokračovať?

 • Reakcia z pléna.

 • Hovorím o skrátenom legislatívnom konaní, hovorím k veci, pani poslankyňa. To je prvýkrát v histórii Národnej rady, že sme otvorili rokovanie v prvom čítaní a až potom je prerušené rokovanie v prvom čítaní a budeme hlasovať o skrátenom konaní o návrhu. Preto musí k tomu zaujať alebo mal by k tomu zaujať stanovisko aj ústavnoprávny výbor. Ešte zatiaľ nikdy sme takýmto spôsobom nerokovali, aby sme v priebehu rokovania v prvom čítaní, ktoré máme otvorené, menili spôsob schvaľovania zákona. Čiže pán minister jednoducho minulý týždeň zavádzal a klamal, ak takéto niečo hovoril.

  Druhá vec. Nebol sám, kto zavádzal a klamal. Pri uvedení tohto návrhu zákona pán poslanec Brocka sa pýtal pána predsedu, aký je dátum. A pán predseda vlády trošku neiste, ale nakoniec uhádol, že je 31. júl. A ja viem, prečo sa to pán poslanec Brocka pýtal. Bolo to jednoducho z toho dôvodu, že vo vašom materiáli pán minister Kažimír pri odôvodňovaní návrhu na skrátené legislatívne konanie uvádza, že v tomto roku oproti rozpočtu budú príjmy nižšie o 250 mil. eur. Tento materiál je z 30. júla 2012. Dňa 31. júla o deň neskôr vystúpi predseda vlády tu a hovorí, že to nie je 250 mil. eur, ale 500 mil. eur. Prosím vás, tak kto klame, predseda vlády alebo minister financií? Niekto nehovorí pravdu.

  A ďalšia vec. Rád by som sa vás opýtal, kedy ste prišli na to, že vláda, tak ako Robert Fico hovoril, predchádzajúca vám nechala dlh od januára do marca 500 mil. eur, kedy ste na to prišli, lebo vládny návrh zákona, ktorý ste predložili 6. júla , o ničom takom nehovorí. Skrátené legislatívne konanie, ktoré ste predložili 30. júla, hovorí o 250 mil. eur a predseda vlády 31. júla hovorí o 500 mil. eur. Bol by som rád, keby aj dneska prišiel predseda vlády, či to náhodou nebude už 700 mil. alebo 750 mil. eur.

  Z týchto dôvodov je zrejmé, že vaším záujmom je len využiť čas, keď ľudia sú na dovolenkách a nedokážu sa venovať týmto témam, aby ste bez verejnej diskusie mohli takúto pre vás háklivú tému čím skôr schváliť. A v tomto sa ani nemôžete čudovať, pán minister, že ani v týchto zavádzajúcich tvrdeniach, ani v tomto zavádzajúcom návrhu vás nepodporíme. Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca nie sú faktické poznámky.

  Teraz odovzdávam slovo pánovi poslancovi Hlinovi. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Dobrý deň prajem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážení kolegovia, keďže sme v rozprave, ak si dobre pamätám, k návrhu o skrátenom, tak skúsim byť vecný a skúsim rozprávať o tomto návrhu. Čo sa týka samotného zákona, prihlásim sa, skúsim teda, ak tam bude miesto pri samotnom prerokovávaní.

  Návrh na skrátené legislatívne konanie, čo som ja poslancom, je tu druhýkrát. Ak sa mýlim, tak ma prípadne opravte. Prišiel sem pán Jahnátek s tým, že nepršalo a že treba rýchlo reagovať, čo sme urobili. A za deň sme schválili to, o čom si ja myslím, že môže byť aj trochu problém. Ja som si to trochu pozeral. Nechcem byť nejakým zlým prorokom, ale teraz som sa pána Jahnátka pýtal, či to náhodou nie je neoprávnená štátna pomoc, tak opatrne mi odpovedal skôr nie ako áno. Ja si myslím, áno, aby sme nakoniec ešte s týmto návrhom neskôr nemali problémy. A druhá vec je, ja som sa ho pýtal, či mi tak čestne chlapsky vie povedať, lebo už možno len na to sa dá spoliehať v tejto krajine, že urobí všetko pre to, aby tie peniaze, ktoré takto rýchlo odídu, sa prípadne aj vrátili. Na toto som, žiaľ, odpoveď nedostal. Avšak to nevadí. Takže toto bola moja prvá skúsenosť s týmto skráteným legislatívnym konaním, pričom je dosť možné, že nám to Európska komisia následne otrepe o hlavu a spýta sa nás, či nevieme, k čomu sme pristúpili a k čomu sme sa zaviazali.

  Čo sa týka skráteného legislatívneho konania, ja si dovolím tvrdiť, že ďaleko iné zákony by boli vážnym adeptom na takéto. Trebárs je taký poklopový, ktorý ste utopili ako mača v špinavom vedre, deti padajú do kanálov, do studní, nemihnete ani brvou nikto z vás. Ja som čakal, bol otvorený Trestný zákonník, mohli ste tam niečo šupnúť. Teraz naschvál otváram zákon o odpadoch. Pani Lea Grečková, akože to patrónka, tam prípadne môže tiež niečo vopchať. Možno ho naschvál otváram, som zvedavý. Tuto by som skôr videl adepta na skrátené legislatívne konanie alebo aj iné zákony, trebárs také sociálne. A tu som zachytil ten fight, lebo už sa zdá, že sa vyviňujete z toho, že kto za to môže. No niekto za to môže, čo sa stalo v tejto krajine. To znamená, štvrtá najvyššia pôrodnosť na svete je v Lomničke. A pred nimi je Niger, Sudán a, myslím, Somálsko. Takže niekto za to môže. Tie peniaze (kočíkovné) sú diabolské peniaze. A spôsobili tragédiu. Niekto za to môže. Verím, že sa k tomu postavíte čelom, keď nie v skrátenom, tak aspoň v nejakom konaní to tu niekto predloží a niečo s tým urobíme. Za takéto prvenstvo alebo za takúto zemiakovú medailu naozaj nikto pyšný byť nemôže.

  Čo sa týka samotného toho zákona, nie som ten človek, ktorý trpí tým pocitom, že sme tu najmúdrejší, som to hovoril aj vo faktickej, a všetci ostatní sú nezodpovední, zlí a neviem akí, lebo neodvádzajú do druhého povinného 9 %, ja vôbec nemám s tým problém. Tie sú naozaj tým štandardom, kde by sme sa mali dopracovať aj my. Poviem to podrobnejšie však v samotnej rozprave.

  Teraz k tej procedúre, lebo procedúra je, teraz sa od nás chce rýchlo. Aj pán Hrušovský avizoval, že nie celkom to je v poriadku. Ja neviem, uvidíme, keď už nemáte čo povedať, poviete uvidíme a dáte tri bodky. Nie som s tým úplne konformný, že je to tak, pretože som mal pripravené určité pozmeňujúce návrhy. A teraz to vlastne skúsim preklopiť na vás, keď už ste sa tak rozhodli. A keď vieme, že politika je umením možného, tak môžem sa tu biť do pŕs, koľko chcem, ale voľby vyhral niekto iný. Čiže tá zodpovednosť je u vás. Keby som skúsil trošičku niečo máličko nájsť pozitívne na tomto návrhu na skrátené, tak možno to, že som aj niečo našiel, poviem. Neviem, či cítite alebo necítite alebo počujete alebo nepočujete také ticho v tej spoločnosti, čo nastalo. Viacerí si určite pamätáte ten hrozný krik až taký povyk, čo sa dialo, keď sa otváral 2. pilier predtým, aká kampaň sa spustila. Ja som mal pocit, že ešte to bude trochu a už je tu rok 2012, mayský kalendár, koniec sveta. A teraz to ticho je také zlovestné a otázka stojí: Prečo? Zdá sa, že DSS-ky uznali, že SMER vyhral voľby, DSS-ky uznali, že opozícia je mizerná, opozícia často len vie si vytiahnuť ten pultík TA 3 vo foyer a postaviť sa tam a niečo hovoriť, plakať alebo biť sa do pŕs, čo chcú urobiť. Mám pocit, že niekedy v tom foyer, pán Stromček, budeš musieť vymeniť aj dlažbu, pretože sa zoderie. Áno, žiaľ, často iba tak a tak bojuje opozícia. V DSS-kách, a tam sú, predpokladám, racionálni ľudia, toto všetko zistili a uznali, že spravili takýto pakt, uznali fakty a urobili dohodu výmenou za ticho, dostali dvojnásobné provízie, resp. príplatky za spravovanie fondov. V praxi to znamená asi toľko, že keď prejde ten návrh, tak tá suma, ktorá bude pritekať, sa zmenší, ale v zásade zostanú poplatky tie isté čiže aspoň niečo. Keď vychádzame z toho, že sú tam racionálni ľudia, tak si povedali, o. k., toto by sme neprebili, aj keď by sme robili cirkus, ale berieme ako dohodu, ako pakt, že nám zvýšili tieto poplatky.

  Pán premiér tu včera hovoril o Perfect Storme, Perfektnej búrke, ináč peknom filme. Oceňujem teda, že pán premiér pozerá dobré filmy. Len si predstavte, keby sem prišiel a spomenul filmy Sultán alebo Jednoducho Mária. Možno by sme aj vedeli alebo nevedeli, o čom to je. Teraz máte možnosť a on má možnosť urobiť perfektný ťah. Keď včera tu bola Perfektná búrka, tak dneska alebo zajtra, keď budeme hlasovať, možno urobiť perfektný ťah, bude to v skrátenom. A to je ten návrh, že tu vlastne môžete dať pozmeňujúci návrh o tom, že všetky tie poplatky zostanú v pôvodnej forme. Pôjde to veľmi rýchlo. Kým sa DSS-ky spamätajú, už to bude schválené, nestihnú urobiť protiofenzívu. Čiže to môže byť taký rommelovský krásny ťah. A niekto si povie, klobúk dole, ak by to bolo zámerom, ak to nie je zámerom, tak by to bolo len čaro miesta. A o to vás chcem neskôr aj požiadať a poprosiť, aby ste to urobili, lebo to je kľúčový moment, aby ste dali ten pozmeňujúci návrh. Ja ho dávať nebudem, lebo ja rád, poviem otvorene, vyhrávam, mňa nebaví sa tu trápiť. Čiže ja sa vám tam nechcem pchať, že spravím nejaký pozmeňujúci návrh a vy ma úplne slastne vychutnáte, ako ste si vychutnali Freša s jeho územným plánom, že ste si ním utreli topánky, ste ho navnadili šampanským v ľadničke a nakoniec, bum, nedali ste mu to. Čiže to ja vám nedám, aby ste si ma takto vychutnali. Takže urobte to vy. Urobte ten pozmeňujúci návrh. Naozaj ho urobte. Ja vás o to prosím. To je veľmi dôležité a poviem vám, aby ste to urobili. Prečo? Keď už pre nič iné, poviem, ja som to včera spomínal, tak za tie poplatky, ktoré za minulý rok boli 25 mil. eur, to je 750 mil. korún. To uznáme všetci, že je to veľa peňazí. Ja som sa včera pomýlil. Faktom je, že keby trebárs zamestnávali DSS-ky, tak by cca 1 500 ľudí mali tieto fabriky, čo, uznáte, je už pomaly veľký zamestnávateľ. Ja nemyslím, že trpia podvýživou, čo sa týka poplatkov za správu týchto fondov. Čiže naozaj mi to príde nenáležité, aby sa im tieto poplatky dvíhali. Neviem, koľko zamestnávajú DSS-ky. Ak to viete, tak prípadne ma doplňte, nemyslím si zďaleka, že je to veľa. Čiže toto je tiež kľúčové pre túto vec.

  Keby sa teda podarilo to, čo chcete, a predpokladám, že sa to podarí, že sa to schváli, tie poplatky zídu dole, hovorím, že teda tie odvody a tie poplatky zostanú, nie je to fér. To uznáte sami, že to nie je fér. A čo nie je fér, nie je dobré. A nie je to ani spravodlivé. A mali by ste byť spravodliví. Celkovo by sme tu mali byť v tejto miestnosti spravodliví alebo aspoň hľadať spravodlivosť, lebo je kľúčovým momentom, aby sa nám žilo ľahšie. A nemusíme sa potom ani toľko pamätať, lebo keď chceme byť spravodliví, nemusíte si to pamätať, viete, a teraz to vyvažovať. A takto to máte jednoduché, ste spravodliví a hotovo a nemusíte si pamätať, zjednodušíte si život. Urobte to, spravte to, prosím vás, možno nakoniec zistíme, a to už ironizujem, že to ani netrvalo dlho, že to bol preklep, že tu pán minister to predkladal a tá pani, ktorá to tam písala, sa tam pomýlila s tými poplatkami, ale už, žiaľ, v zmysle legislatívnej práce tak či tak. Čiže nebol zámer zdvihnúť tie poplatky. Ja som jednoduchý človek, poviem si, o. k., pripustíme aj túto teóriu, že to nebol zámer, že to nebola dohoda, lepšie pre vás poviem, pomýlili sa, hej, nuž ale teraz musíte v zmysle tej legislatívnej práce ten pozmeňujúci návrh dať, aby ste to skorigovali, lebo tu sa vám vyčíta, ja si myslím, nie spravodlivo, že kradnete ja neviem čo, sú to tak strašne silné expresívne slová. Ja mám na to svoj názor. A všetky tie apely , čo zazneli a zaznejú, a ja neviem čo, fakt kopa egoizmu a štyri dávky demagógie, fakt to filtrujem úplne, koľko môžem. Nie vždy sa mi to darí. Niekedy už nevydržím to počúvať. Ale keby sa toto podarilo „vám“, tak potom sa ja pridám a poviem, že naozaj tým, že by ste zvýšili tie poplatky, tak začínate

  brať tým ľuďom, ktorí si sporia na tie dôchodky, lebo tým poplatkom, že to zvýšite, tá absolútna suma bude menšia, poplatky budú vyššie, vy im začnete brať. A vtedy aj ja sa pridám do tábora ľudí, ktorí budú tvrdiť, že beriete z dôchodkov. Môžete povedať, že no a čo, môžete kľudne aj to povedať, to nevadí, ale vtedy to začne pre mňa takto naozaj vyzerať.

  A ešte jeden pozmeňujúci návrh je potrebné urobiť. A chcem teraz tiež na vás apelovať, aby ste ho zvážili. Čiže už viete, áno, je návrh, aby poplatky zostali, tak ako boli, a druhý pozmeňujúci návrh je naozaj kľúčový tiež. A to je riziko možného personálneho zlyhania. Vážení, súčasná úprava tohto zákona, toto riziko, ktoré existuje, a verte, že existuje, lebo existuje všade. A vždy na Slovensku na druhú tu existuje. Možné personálne zlyhanie nie je dostatočne ošetrené v existujúcom zákone. A treba to ošetriť. Ja som dávnejšie písal taký blog pod názvom, tam som fakt silne hyperbolizoval, že čo keď šéf DSS-ky začne fetovať, aké sú prípadné nejaké opravné mechanizmy na tieto skutočnosti alebo kedy sa to dozvieme, alebo sa to už len dozvieme vtedy, keď niekto povie, koľko sa čoho stratilo. A obzvlášť teda pripúšťam, že to preháňam čiastočne, ale možno to preháňanie nie je až také veľké, keď tu pán kolega Poliačik ma presviedčal minule, keď som si dovolil byť kritický k marihuanovému pochodu, kto všetko dnes fajčí trávu. Takže možno tá hyperbolizácia nebola až taká veľká.

  Vážení, ak niekto má v sebe tú ambíciu a štát niekomu umožnil, aby spravoval dôchodky 1,5 mil. ľudí a občanov budúcich dôchodcov, tak ja si z tohto vyvodzujem, že občania teda majú aj právo, keď už to tak je, aby tie peniaze boli chránené v maximálnej miere. A od nás zákonodarcov sa očakáva, že tak urobíme a učiníme, opakujem, súčasný stav to nerieši dostatočne, aby sa náhodou nestalo to, že peniaze v tých fondoch budú ohrozené, nedajbože, stratené. Ja netvrdím, že sa tak stane, ale, viete, na Slovensku, v tejto krajine je ťažko kľudne spať. Znova len zopakujem, na tej strane, myslím, je Pečniansky les (22 ha). To bol ten symbol. Ja mám strašne rád symboly. A to je presne to, že to došlo až k nám, aby nám to tí ľudia ukázali, kto vládne tejto krajine. Ten les, keď sa pozriete cez Dunaj, tak bol štátny a vymenili ho s nejakou úplne neznámou organizáciou za lesy vo Veľkom Krtíši. To je presne o tom, že ideme vám to ukázať, kto je tu pánom. Takže títo ľudia nám to ukázali, takto pod nos sa nám postavili a povedali, že my sme tu páni a vy ste tu hlupáci. To mne z toho takto nejakým spôsobom vychádza. Pod okná parlamentu sa nám tuná dostali. Čiže nečudujme sa, že môžu nastať situácie, čomu by niekto nikdy ani možno neuveril. Ja budem rád veriť, ja som dôverčivý a kým sa dá, verím, ale potom začnem byť kritický, keď zistím, že vôľa tam je a ľudské prirodzenosti sú často temné a spôsobujú často konanie, ktorým by sme povedali, že však to sa nemôže. Koľko vecí sa v tejto krajine nemohlo stať? A nakoniec sa stali.

  Takže, vážení kolegovia zo strany SMER, prosím vás, pripravte pozmeňujúci zákon, ja vám poradím, nebudem ho robiť ja, nechcem, aby ste si utreli mnou topánky ako Frešom. Pripravte zákon, kde u štatutárov DSS bude požadovaná minimálne previerka NBÚ v nejakom stupni, pripravte pozmeňujúci návrh, v ktorom bude hovorené, že štatutári DSS by mali absolvovať aspoň dvakrát ročne zdravotnú prehliadku. Pripravte to, prosím, urobte to a 1,5 mil. občanov tejto krajiny vám možno bude, možno nebude raz vďačných, ale, pre istotu, čert nikdy nespí, to tam treba dať, čiže dva návrhy, jeden veľmi jednoduchý, pôvodné poplatky, a druhý ako opatrenie, ktoré čiastočne môže eliminovať to, nevravím, úplne, ale čiastočne, že dôjde k možnému personálnemu zlyhaniu. Ak ich nedáte, už som to spomínal, odteraz budeme môcť povedať úplne plne a zodpovedne, a ja nebudem mať najmenší morálny problém vám to vykričať, že ste prijali opatrenie, ktoré ukrojí z dôchodkov, a zároveň že ste neprijali opatrenie také, aby peniaze z fondov nemizli. Keď to nedáte, tak to pripravím, som sa pýtal, môžem, na septembrovú schôdzu ako novelizáciu tohto zákona. A tam si znova ja musím vnútorne zdôvodniť, že aspoň možno kvôli tomu to urobím, že aj keď si mnou utriete topánky, že ten vnútorný môj pocit bude, že urobil som, čo som mohol, viac sa urobiť nedalo. Ale keď budem rozprávať s tým, čo mi je naozaj bytostne vlastnejšie, že mám rád výsledky, naozaj je kľúčovým momentom, to nestojí veľa, to sú dve A štvorky. Spravte to tam, v kancelárii vám to naklepú a bude pokoj. Dajte to, prosím vás, fakt to nič nestojí. Dokonca ja som si včera z gestikulácie pána premiéra všimol, ja som to tu naznačoval v tej mojej faktickej poznámke, urobil také gesto typu, že by s tým akože nemal mať problém. Takže prípadne to overte, ale dajte to prosím vás. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Chcel by som vyzvať všetkých ďalších rečníkov, aby sa naozaj držali témy, ktorou je návrh vlády na skrátené legislatívne konanie, s tým, že je ešte ďalej paralelne otvorené rokovanie o samotnom návrhu vládneho zákona o sociálnom poistení.

  Na rečníka sú štyri faktické poznámky. Uzatváram možnosť faktických.

  Nech sa páči, pán Kaník.

 • Lojzo, ja by som ti chcel dať jedno vysvetlenie, jedno odporúčanie a jednu otázku. Vysvetlenie je, že tu vôbec nejde a nikdy nešlo o DSS-ky, pretože to sú len servisné organizácie, ktoré zabezpečujú len to, čo im zákon prikazuje. DSS je taká istá servisná organizácia ako Sociálna poisťovňa, ktorá zabezpečuje fungovanie 1. piliera. A vôbec tu o ne nešlo. O to, o čo tu ide, je 1,5 mil. sporiteľov, ktorí na svoj účet každý mesiac dostávajú bez toho, že by vynaložili čo len cent, 9 %, pričom tieto peniaze im majú zabezpečiť slušný život v starobe. Odporúčanie je to, že keď chceš hovoriť o bezpečnosti a o zákone, mal by si ho aspoň prečítať. Keby si si ho prečítal, potom by si nemohol hovoriť to, čo si práve hovoril.

  A otázka je, keď si tak spochybňoval a žartoval na tému opozície a jej nemohúcnosti, že čo asi robí, že kam sa ty zaraďuješ, pretože normálne politologicky sú len dve kategórie poslancov v parlamente, tí, ktorí patria k vláde, k vládnej väčšine, a tí, ktorí k nej nepatria. A to je opozícia. Ty sa zaraďuješ teda kam?

 • Ďakujem pekne.

  Ďalší je pán Martin Poliačik.

 • Alojz, ďakujem ti veľmi pekne, že si nás voviedol do svojho vnútorného sveta, že sme sa opäť dozvedeli, nad čím rozmýšľaš, čo kedy cítiš, čo by si tak komu odporučil, čo by si si tak pomyslel, že by kto mal robiť. Ďakujem, že si opäť ma spomenul vo svojom prejave, vždy sa cítim poctený, keď sa v niektorej -nástej minúte tvojho rozprávania dočkám toho, že počujem svoje meno, dáva mi to zmysel žiť a byť.

  A viem konečne, čo je zmyslom tejto diskusie, lebo ty si to povedal v tej svojej reči, že keď vy poslanci strany SMER urobíte toto, tak ja sa prikloním k vám, a vy opoziční poslanci keď zase urobíte toto alebo oni hento neurobia, tak sa prikloním k vám. Takže v podstate už niekoľkú hodinu sa bavíme o tom, aby sme jedni druhých presvedčili, že Lojzo by mal byť s nami, na našej strane, že my ho potrebujeme, my ho tu chceme mať a s ním jediným to dáva zmysel, že s ním to potiahneme k tým svetlejším a krajším zajtrajškom. Ďakujem.

 • Potlesk a smiech v sále.

 • Ďakujem pekne.

  Ďalším je pán Peter Pollák.

 • Ďakujem za slovo. Pomenovanie chýb v sociálnom systéme je správna vec. A myslím, že v poslednom období sme svedkami toho, ako sa predháňame tým, ako chceme poukázať na medzery v sociálnom systéme. Akákoľvek etnická motivácia na to, aby sme pomenovali chyby v sociálnom systéme, je veľmi nebezpečná vec. Som veľmi rád, Lojzo, že si videl paralelu medzi Afrikou a rómskymi osadami, fakt sa teším tomu, že si tam videl veľkú paralelu. Áno, v mnohých rómskych osadách nájdeme Afriku. Nemusíme chodiť ani do Afriky na to, aby sme teda tú Afriku zažili v našich osadách. Sme svedkami toho, ako za veľmi veľa peňazí za dvadsať rokov sa nám podarilo urobiť na Slovensku Afriku v mnohých osadách. Som veľmi rád, že takto vidíš tento problém takisto ako ja. Nesúhlasím však s tým, že Rómovia majú veľa detí kvôli tomu, že sú Rómovia. Vôbec s tým nesúhlasím. A nie som sám, ktorý s tým nesúhlasí. Nesúhlasia s tým rôzni ďalší odborníci, sociológovia, ktorí hovoria o tom, že Rómovia majú veľa detí kvôli tomu, lebo sú chudobní. Tam tú paralelu veľmi vidím aj s Afrikou. Aj v Afrike majú veľa detí kvôli tomu, lebo sú chudobní. Hovoril o pôrodnosti, hovoril teda o paralele, v podstate porovnával pôrodnosť v Afrike a na Slovensku. Ja tam vidím veľkú podobnosť, aj v Afrike, aj v rómskych osadách je obrovská chudoba. A tam môžeme teda porovnať práve to, či chudoba má za dôsledok aj mnohopočetnosť detí v rodinách.

 • Ďakujem pekne.

  Posledná faktická, pán poslanec Matovič.

 • Lojzo, ja by som trošku sa nadpojil na to, čo hovoril Peter.

  Teraz o tej Lomničke. Uviedol si tam argument, že vlastne zavedenie príspevku, kočíkovného, spôsobilo vyššiu pôrodnosť v týchto osadách. Ale pozeral som si takú štatistiku, ktorú vedie Štatistický úrad. Robil štúdiu niekedy v deväťdesiatych rokoch práve v tejto spomenutej Lomničke, lebo tá Lomnička bola jedna z 22 takých osád na Slovensku. A v deväťdesiatych rokoch namerali počet narodených detí 45,5 na 1 000 obyvateľov. Podľa tvojho teda zistenia minulý rok sa v Lomničke narodilo 45 detí na 1 000 obyvateľov. Dnes z toho vyplýva, keď teda chcem byť taký spravodlivý, že tá pôrodnosť sa tam dlhodobo už 20 rokov drží na tej istej úrovni, plus-mínus. Inak povedané, zavedenie kočíkovného nemalo vplyv u chudobných rodín v Lomničke na počet narodených detí. Ja si to vysvetľujem tak, že pôrodné alebo príplatok k pôrodnému, alebo kočíkovné, alebo akokoľvek to nazveme, v podstate tých 25 000 korún alebo 833 eur spôsobí v tej rodine asi iba to, že rodina, ktorá je naučená žiť z ruky do úst, odrazu v jeden deň dostane tieto peniaze a na druhý deň ich jednoducho nemá, lebo oslávi to, že ich v ten jeden deň dostala. Urobia bašavel. A v podstate iba ublíži to možno tej rodine. Ale podľa mňa žiadna tá rodina nerodí tie deti kvôli tomu, že dostane to pôrodné, lebo vie tak či tak, že ho veľmi rýchlo minie. Ale, hovorím, treba si, keď chceš takéto uzávery robiť, pozrieť naozaj štatistiku, stránku Štatistického úradu, kde je prieskum za posledných dvadsať rokov, je tam Lomnička. A budeš tak vidieť, že žiaden vplyv kočíkovné nemalo na pôrodnosť, konkrétne v tej danej Lomničke.

 • Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Igor Matovič. Nech sa páči.

 • Hlasy v sále.

 • No treba sa aj prihlásiť, to nie je akože niečo implicitné.

 • Reakcia z pléna.

 • Ďakujem pekne.

  Teda na pána Kaníka. Zákon som čítal, priznám sa, moc ma nebavil, je to fakt ťažké, aj som obdivoval toho, kto ho napísal, že to je fakt trápenie. A dal som si tú robotu, že som ho čítal, fakt som ho čítal, čítal som už aj lepšie veci, ale ten som si prečítal a naozaj, hovorím, možnosť toho personálneho zlyhania tam nie je riešená dostatočne. To je môj názor, však mi ho môžeš prípadne vyvrátiť.

  Nuž a či som v opozícii alebo v koalícii. Ja nič na tom nemením, čo som povedal na začiatku, že chcem byť skutočnou opozíciou tuná kolegom zo strany SMER, na ktorých mi niekedy fakt nič nevadí, ja ich neurážam, ja sa im nevysmievam, ja ich rešpektujem. Ja normálne rešpektujem každého vôbec, ma zastavte, ak by som sa k tomu znížil, že začnem vás urážať alebo s dešpektom o vás rozprávať. Ja vás rešpektujem, čo zdá sa v niektorých kruhoch pomaly znamená, že bijem s vami bandu. Viete, čiže, áno, ja budem vašou opozíciou preto, lebo s pánom Blahom, ktorý má vplyv na vašu ideológiu, proste ja som nie konformný. Ale to ešte neznamená, že budem ja neviem mu oplieskavať to o hlavu, hej, že ho budem tou jeho knižkou ja neviem biť alebo že tú jeho knižku budem trhať alebo ja neviem čo. Čiže ešte stále to neznamená, že máme byť k sebe osobní. Čiže to je pre mňa dosť dôležité.

  K tým ďalším veciam, nezvládnem to do 30 sekúnd. Mne niekedy príde ľúto, že keď vieme, že sa to nedá zvládnuť odpovedať, že napriek tomu sa do ťažkých tém púšťame a otvárame ich. Stále si myslím, že téma tu je predkladaná, že je skrátené legislatívne konanie. Ja som len na ilustráciu povedal niečo, žiaľ, k čomu sme sa nejakým spôsobom sústavnou legislatívnou zodpovednou prácou dostali. Takže na tie ostatné veci nemôžem reagovať. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Nie je to povinnosť, reagovať, pán kolega.

  Nech sa páči, pán poslanec Matovič.

 • Pán predsedajúci, dámy a páni, chcem sa vyjadriť k skrátenému legislatívnemu konaniu, teda k návrhu, ktorý nám tu pán minister predložil.

  Ja by som možno začal tým, že naozaj si myslím, že nemáte mandát nieže predkladať skrátené legislatívne konanie, ale predkladať akúkoľvek zmenu do 2. piliera, lebo hlavný predstaviteľ vašej strany pred voľbami ľuďom počas volebnej kampane viacej razy odpovedal na otázku, či budete meniť výšku odvodov do 2. piliera a povedal nie. Povedal to Robert Fico viackrát, povedal to Braňo Ondruš viackrát, povedali to možno aj viacerí z vás na mítingoch, keď sa vás na to ľudia pýtali. Jednoducho ak ste raz získali hlasy, ak ste raz získali 83 mandátov, 83 kresiel, ak ste raz získali moc v tomto štáte zákony meniť na základe aj tohto prísľubu, že nebudete meniť odvody do 2. piliera, tak si myslím, a som o tom presvedčený, že nemáte mandát meniť výšku odvodov do 2. piliera. Ak dnes zrazu tvrdíte, že takto dramaticky musíte meniť, a doteraz tu nebol argument taký, že je nejaká diera v štátnej pokladnici 500 mil. eur, ale vedeli ste aj pred voľbami, že budete konsolidovať, a na základe toho hneď po voľbách ste začali hovoriť o tom, že budete meniť výšku odvodov do 2. piliera, tak ja si kladiem otázku, či ste teda úmyselne nepodviedli ľudí pred voľbami, lebo naozaj keď z úst vášho hlavného predstaviteľa predsedu strany ste viackrát opakovane ľuďom a médiám tvrdili, že nebudete meniť výšku odvodov do 2. piliera, akým spôsobom a akým právom chcete odrazu urobiť takýto zásadný krok do druhého piliera? Už iba nasledujúca otázka je potom: Keď nemáte prvé základné právo znižovať výšku odvodov do 2. piliera, prečo teraz ešte si uzurpujete právo urobiť to čím skorej a ešte teda tým pádom ešte skôr a ešte skorej vlastne zmeniť tieto odvody, keď ste raz ľuďom pred voľbami sľúbili, že to neurobíte? Ľuďom pred voľbami ste na všetkých bilbordoch sľubovali istoty. Ja si myslím, istota je v prvom rade chlapské slovo. Keď raz Robert Fico dal chlapské slovo, že nebude meniť odvody do 2. piliera, ako je možné, že dnes idete meniť odvody do 2. piliera? A ešte chcete to urýchliť. Vy všetci ste sa pod to podpísali. Nikto z vás neprišiel a nekričal pred voľbami, že po voľbách zmeníme odvody do 2. piliera. Dnes všetci ticho, v kľude, v pohode súhlasíte s návrhom, ktorý je predložený a ešte súhlasíte, aby sme to urobili rýchlejšie.

  Možno taká otázka trošku druhá alebo odpoveď, ktorá tu zaznievala, filozofická možnože, prečo bol ten 2. pilier vytvorený, prečo my na Slovensku vlastne máme 2. pilier a prečo nejakých 30 krajín na svete má 2. pilier a prečo tie rozumné, múdre krajiny ako Nemecko, Francúzsko a neviem ktoré jednoducho ten 2. pilier nemajú. No odpoveď je jednoduchá, nezaznelo to tu v sále, tak si dovolím povedať to aj takto, 2. pilier na Slovensku aj v mnohých tých transformujúcich sa ekonomikách vznikol ako ochrana pred nezodpovednými politikmi, lebo dôchodkový systém, hovoril som to v predošlom vystúpení, vyžaduje dlhodobú stabilitu, aby to nebolo o tom, že vymení sa garnitúra politická a znova mení parametre, potom sa zase vymení druhá a znova mení parametre. A sme tu potom ako na hojdačke. A vlastne ten dôchodkový systém takýmto spôsobom nemá stabilitu. A neprospieva toto veci. Viete to sami, lebo ste umožnili vlastne vášmu poslancovi Madejovi, aby sa realizoval, možno sa horšie vyspal, prišiel do parlamentu, dal pozmeňujúci návrh a odrazu z porovnávacieho obdobia šesť rokov bolo šesť mesiacov. Viete, čo to spôsobilo? Automaticky DSS-ky sa zbavili všetkých svojich akcií a teraz je to to, čo hovoril Ľudo Kaník viacej krát, odrezali sme v podstate de facto bežcovi jednu nohu a postavili sme ho vedľa druhého bežca a hovoríme, že však ale ten je pomenší. Samozrejme, je pomenší, keď ste urobili takýto zásadný rez do 2. piliera a takýmto spôsobom ste ho znevýhodnili. A toto je práve znak toho, čo dokáže politika v dôchodkovom systéme. Možno už keď ten 2. pilier bol nastavený, bolo treba nechať ho na pokoji. A naozaj keď ľudia sa rozhodli, uznávam, že to bolo veľakrát aj bez dostatku informácií, ísť do nejakého akciového fondu, alebo rastového alebo ako sa nazýva a chceli investovať do akcií, tak mali sme im umožniť túto možnosť naozaj mať tie peniaze v akciách. Tým, že ste urobili tento krok alebo že politika vlastne vstúpila zbytočne do dôchodkového systému, takýmto spôsobom cez pána poslanca Madeja, tak sme urobili zbytočne zlú zmenu, ktorá sa prejavila na výnosnosti systému. Dnes sami uznávate, že to bola chyba, lebo sami navrhujete v tomto návrhu predĺženie tejto doby zo šesť mesiacov na desať rokov, respektíve až pätnásť rokov. Takže sami uznávate, že ste urobili vlastne chybu. To zase uznávam, že je fajn uznať si, že niekto urobí chybu. Ale naozaj má byť dôchodkový systém vystavený takýmto hókusom-pókusom politických garnitúr či jednej alebo druhej strany, koalície, opozície a naťahovačiek? Nie. A práve preto v transformujúcich sa ekonomikách, z ktorých zápasili mnohé s obrovskými problémami, prišiel dôchodkový alebo 2. pilier ako určitá forma zábezpeky pred bláznivými hlavami politikov, keď to takto môžem povedať. Čiže oddelili sme polovičku peňazí na Slovensku naozaj do bezpečného prístavu súkromnej špajze, keď to tak nazvem, kde v podstate politici nemali nejaký zásadný vplyv, aj keď teda určitý mali, ale nemohli to nejako zásadne ovplyvniť. Čiže zmysel zavedenia 2. piliera, prečo Slovensko má niečo, čo nemajú rozvinuté krajiny, je preto, lebo my počas tej doby transformácie sme zažívali a možno niekedy aj zažívame naďalej a budeme zažívať ešte vládnutie politikov, ktorí neodolajú pokušeniu a zasahujú do vecí, do ktorých by zasahovať nemali. A tu myslím teda napríklad dôchodkový systém.

  Taktiež možno je otázka, či teda je toto jediné riešenie, urýchľovať rýchlo, rýchlo teraz o mesiac, aby sme mali skorej znížené odvody. A osobne si myslím, že iba padlo vhod Robertovi Ficovi, že prišiel Peter Kažimír s nejakými číslami plnenia štátneho rozpočtu. Možno dostal príkaz, aby trošku ešte tie číselká nafúkol, lebo naozaj si neviem vysvetliť ako minulý rok, keď boli obce v prebytku 30 mil. eur, zrazu vy dáte predikciu, že tento rok budú v 90-miliónovom mínuse, čo je teda rozdiel skoro 4 mld. korún, podotýkam. Čiže odrazu ste to číselko tak trošku nafúkli, urobili ste bu-bu-bu, že musíme to rýchlo, rýchlo, rýchlo spraviť. A teraz nech ľudia ani nerozmýšľajú, lebo vy zachraňujete štát, zachraňujete euro, zachraňujete celý svet a rýchlo to teraz musíme behom dvoch dní spláchnuť zo sveta a vtedy, keď sa ľudia pozerajú na našich športovcov na olympiáde, sú po dovolenkách, keď vôbec nad tým nerozmýšľajú, možno takisto aj mnohí novinári, je vonku horko, idú na kúpaliská, jednoducho nezaoberajú sa touto témou, chcete veľmi rýchlo dosiahnuť veľmi zásadnú zmenu. To mi pripomína veľmi podobnú taktiku, ktorú ste zvolili približne pred dvomi týždňami, vtedy ste znova pošliapali si vlastne po jazyku, keď znova ste urobili a začali robiť presný opak toho, čo ste sľúbili pred voľbami. Ešte raz, tu ste sľúbili, nebudete znižovať odvody do 2. piliera. Dnes chcete ich znižovať a ešte veľmi rýchlo ich chcete znižovať, a to bez diskusie pomaly alebo najradšej.

  A druhá vec, kde vidím paralelu, tak je presne situácia so zdravotnými poisťovňami. Pred voľbami a počas predošlej vlády Ivety Radičovej mnohokrát ústami Roberta Fica bolo sľúbené, že ak sa vy dostanete k moci, urobíte zákon, aby ste zakázali zisk zdravotným poisťovniam, že zakážete zisk zdravotným poisťovniam. Po voľbách ste akosi na to zabudli. A zrazu ste znova vyvolali ilúziu alebo teda situáciu, že aké tie zdravotné poisťovne sú veľmi zlé, ako nám odčerpávajú zisky zo systému, ako rýchlo, rýchlo by sme mali urýchliť a rýchlo, rýchlo tým poisťovniam zaplatiť vlastne zisk na niekoľko rokov dopredu a takto si tie zdravotné poisťovne kúpiť a mať iba jednu zdravotnú poisťovňu. Znova ste vyvolali pocit strachu, pocit ohrozenia, aby ľudia, samozrejme, v nevedomosti povedali, áno, ako dobre robia, treba tú zdravotnú poisťovňu mať iba jednu a treba hentie hnusné poisťovne vyplatiť, nech idú niekam preč. Ale zase robíte presne pravý opak toho, čo ste sľúbili. Sľúbili ste urobiť zákon tak, aby bol v súlade s ústavou, lebo teda prvý pokus vám nevyšiel, a zakázať zisk zdravotným poisťovniam. Ak by ste dodržali slovo, tak by zdravotné poisťovne následne nemali skoro žiadnu cenu, možno iba tak účtovnú, ale už by sme nemuseli platiť nejaké odškodné za budúce zisky, lebo jednoducho zisk by už negenerovali. Ale vy, nie, nalákate si voličov na nejaké sľuby, a to dosť zásadný, to nie sú smiešne sľuby, to sú podľa mňa kľúčové sľuby, ktoré ste ľuďom pred voľbami dali, a po voľbách urobíte pravý opak. Ale vždy to zahalíte do takého mraku nejakého ohrozenia pomaly základov štátu. A toto nie je fér. A ja pevne verím, že aj medzi vami sú ľudia, ktorí to necítia, že toto je fér. Ja pevne verím, že medzi vami sú ľudia, ktorí keď raz niečo ľuďom sľúbili pred voľbami, teraz nechcú byť len hlasovacie opičky, ktoré odhlasujú hocijaké svinstvo. Odhlasovať to, že pôjde nejaká miliarda eur z predaja Slovenských telekomunikácií na vyplatenie zdravotných poisťovní, je svinstvo, odhlasovať teraz zníženie odvodu do 2. piliera v situácii, keď vy ste pred voľbami sľúbili, že to nebudete robiť ústami vášho predsedu, je svinstvo. A ja pevne verím, že to svedomie majú mnohí z vás, že možno nakoniec stlačíte ten gombík, ktorý bude za to, ale že vaše svedomie bude hovoriť o niečom inom. Ešte raz, podľa mňa nemáte mandát na to, lebo sľúbili ste niečo iné. A preto nemáte mandát ani urýchľovať niečo, v čom konáte pravý opak toho, čo ste sľúbili.

  O samotnom zmysle dajakého zachovania 2. piliera, ale nezmysle krátenia tých odvodov budem hovoriť v tej druhej otvorenej rozprave, keďže toto je iba o tom skrátenom legislatívnom konaní.

 • Ďakujem pekne.

  Na rečníka s faktickou poznámkou pán poslanec Podmanický, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja len veľmi vecne. Čudovali ste sa, prečo budú mať obce menší príjem v tomto roku. No obce sú financované podľa výberu dane z príjmov fyzických osôb. To znamená, ak je menší výber dane z príjmu fyzických osôb, automaticky sa to prepočíta na obce a majú teda aj obce menej. Takisto samosprávne kraje sú financované týmto spôsobom. To znamená, ak je nižší výber daní, treba sa spýtať, prečo je nižší výber daní. A že je nižší výber daní, to nie je číslo vycmúľané z prsta, každý mesiac zverejňuje finančná správa štatistky, aký je plánovaný výber daní a aká je realita. A ak si to pozriete, tak uvidíte, že naozaj momentálne k júnu 2012 je v porovnaní s plánovaným rozpočtom výber na úrovni 93 %, ak sa nemýlim, čiže je tam pokles 7 %. Takže predpoklad je v celom roku, že bude ten výber o 7 % nižší, takže z tohto to číslo vychádza, takže nie je vycmúľané z prstu.

  Čo sa týka toho, že sme sľubovali, že nebudeme vstupovať do 2. piliera. Nesľubovali sme to, pán poslanec. Pozrite sa, ja som si teraz dal námahu, ešte som si to celé prešiel. Nesľubovali sme to ani vo volebnom programe, nesľubovali sme to ani v mediálnych vystúpeniach, vytiahol som si mediálne vystúpenia Braňa Ondruša. A keď si to pozriete monitoring ešte spred volieb z marca 2012, tak uvidíte, že SMER a jeho predstavitelia deklarovali vo viacerých rozhovoroch, že opätovne vstúpime do 2. piliera. Takže neobviňujte nás, že sme niečo ľuďom sľúbili a teraz ako ich klameme. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Nech sa páči, s reakciou pán poslanec Matovič.

 • Pán poslanec Podmanický, 7. 3. v denníku Sme je doslova vyjadrenie Roberta Fica, že nebudete meniť výšku odvodov. Áno, poslanec Braňo Ondruš hovoril o tom, že budete vstupovať do 2. piliera, ale hovorili ste, že budete vstupovať so zmenou garancií, s otvorením trebárs 2. piliera, prípadne so zdobrovoľnením vstupu do 2. piliera. Toto boli kroky, ktoré ste prezentovali. A to uznávam. Ale ani raz ste nepovedali, že budete meniť percento výšky odvodu do 2. piliera. A to je dosť zásadný sľub. Jednoducho nemyslím si, že ste politická strana, ktorá chce robiť politiku alebo postaviť si svoju politiku na popieraní svojich predvolebných sľubov. Čiže ja veľmi rád ešte nájdem tieto citácie presne a zajtra vám ich donesiem.

 • Ďakujem pekne.

  Ďalším rečníkom v rozprave je pán poslanec Jozef Mihál. Týmto mu udeľujem slovo.

 • Ďakujem. Pán podpredseda, pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, chcem v tomto mojom vystúpení reagovať najmä na slová pána premiéra, ktoré predniesol vo svojej uvádzacej reči, ktorou teda uviedol vládny návrh na skrátené legislatívne konanie. A sčasti chcem reagovať aj na niektoré tvrdenia pána ministra, ktoré zazneli včera v rozprave.

  Ak teda dovolíte, k pánovi premiérovi. Je mi to veľmi trápne a je mi to veľmi ľúto, že musím znova a znova zopakovať, že pán premiér trvale opakovane a vytrvalo klame, či tu poslancov v tejto snemovni, či svojich voličov, či všetkých ľudí v Slovenskej republike. Nebudem tú niť klamstiev odvíjať úplne od začiatku, úplne stačí, keď pripomeniem situáciu znova pred voľbami, keď predvolebný program strany SMER hýril slovami o istotách, o šťastnej budúcnosti, ktorú Slovensko zažije pod vládou strany SMER, kde nebolo ani slovo o tom, že by sa mali nejako dramaticky zvyšovať odvody, že by sa mal meniť 2. pilier v neprospech sporiteľov, že by sa mali znižovať príspevky napríklad do 2. piliera.

  Ďalšie také klamstvo sme si už zažili priamo tu v tejto snemovni, keď sa prijímalo programové vyhlásenie vlády. A diskusia, ktorú si môže nájsť na webových stránkach ten, kto si nepamätá. A tí, čo majú lepšiu pamäť si spomenú, pred necelými troma mesiacmi ako to tu prebiehalo. Takisto ani slovo tam vtedy nepadlo o tom, že by sa mali nejako dramaticky zvyšovať odvody živnostníkom, dohodárom a podobne. Takže samotné programové vyhlásenie vlády takéto opatrenia v podstate nezahŕňa.

  Pán premiér asi pred mesiacom vyhlásil, že všetky tieto opatrenia, toto predsa len ponúknuté, lepší výraz zo slušnosti nepoužijem, riešenie, ako riešiť deficit v štátnom rozpočte, sa dotkne len 12 % pracujúcich ľudí. Ja som to už včera, myslím, dostatočne zdôvodnil, že to vôbec nie je 12 %, to sú jednoducho 3 mil. ľudí, ktorých tieto opatrenia zasiahnu. A to som pritom nehovoril o dôchodcoch, ktorých to síce nezasiahne hneď, ale o tie 4 roky alebo 5 rokov napríklad zníženou valorizáciou ich dôchodkov. Takže to je ďalšie klamstvo.

  Zaznelo tu aj klamstvo o nedostatočnom zhodnocovaní dôchodkov v 2. pilieri, za čo môžu správcovské spoločnosti, za čo môže vláda Ivety Radičovej. Znova teda zopakujem, že to nízke zhodnotenie, lebo naozaj je nízke, bolo zapríčinené jednoznačne zlým rozhodnutím parlamentu vtedajšej vládnej väčšiny strany SMER v roku 2008, následne v roku 2009, keď sa zaviedli nezmyselné garancie na báze 6-mesačného porovnávacieho obdobia. Každý, kto aspoň trošku rozumie tomu, čo je to investovanie, musí pochopiť, bez akéhokoľvek zaváhania potvrdiť, že to prinútilo správcovské spoločnosti masívne vypredať všetky produkty, ktoré boli tzv. rizikové, a aj v čase, keď sa akciové trhy vrátili naspäť na pôvodnú úroveň, pretože tá kríza bola v roku 2008, ale dnes je tá situácia iná, už si vlastne nemohli dovoliť nakupovať akcie. To naozaj nízke zhodnotenie, a teraz najnovšie manuál strany SMER hovorí o tom, že treba stále dookola hovoriť, že v roku 2015 budú tie dôchodky z 2. piliera o 20 % nižšie, bolo zapríčinené krokmi vlády Roberta Fica v rokoch 2008 a 2009. Že je to tak, to dokazujú najnovšie čísla o tom, akým spôsobom sa zhodnocujú prostriedky sporiteľov po 1. apríli 2012 čiže po dni, keď vstúpila do účinnosti novela, ktorú prijala vláda Ivety Radičovej. Kto si z vás, dámy a páni, dá tú námahu, otvorí si stránku Národnej banky Slovenska a nájde si tam príslušnú sekciu, kde Národná banka Slovenska vyhodnocuje rentabilitu jednotlivých dôchodkových fondov, tak tam pohodlne zistí, že novozavedené indexové fondy za 3 mesiace ich existencie, čiže prakticky od mája, keď boli uvedené reálne do života, do konca júla za tie tri mesiace priniesli sporiteľom v prepočte zhodnotenie už o 4 %. Čiže nie je to žiadnych 1,2, ani 1,5, čo bolo dedičstvo po prvej Ficovej vláde, ale už sú to tie, nehovorím o veľkých, ale predsa len 4 %. A kto vie počítať, spočíta si, že každé 1 % zhodnotenia v 40-ročnom procese dôchodkového sporenia znamená dosť veľký rozdiel v konečnom čísle na účte sporiteľa. Čiže takéto sú čísla, pokiaľ ide o zhodnocovanie po tom, ako vstúpila do účinnosti naša novela, ktorá dala veci do poriadku. Takáto je pravda.

  Pán premiér veľmi rád hovorí o svojom silnom sociálnom cítení. Už som to hovoril, zopakujem to znova, rešpektujem silné sociálne cítenie pána premiéra, rešpektujem teda, že v rámci toho silného sociálneho cítenia súcití s neborákmi správcovskými spoločnosťami, s tými DSS-kami, a preto bez problémov navrhol, respektíve súhlasil s tým, aby sa im poplatky zvýšili na úkor sporiteľov o dvojnásobok.

  Vážení priatelia, zase trošku matematiky, prepáčte. V dôchodkovom sporení je dnes na účtoch sporiteľov vyše 5 mld. eur, doterajší poplatok bol 0,3 % ročne za správu majetku. Ľahko si spočítate, že to znamená podľa ešte stále platného stavu pre DSS-ky 15 mil. ročne za správu majetku pri tých 0,3 %. Pán premiér so svojím silným sociálnym cítením však DSS-kám navrhol zvýšenie poplatku za správu 0,6 %, to znamená, že sporitelia týmto opatrením každoročne prídu o ďalších 15 mil. na týchto poplatkoch a správcovské spoločnosti teda získajú nie 15 mil., ale 30 mil. Tie zlé správcovské spoločnosti, o ktorých tu rád hovorí napríklad pán poslanec Blaha, dostali darček 15 mil. eur na úkor sporiteľov. Tých 15 mil. eur, pre mňa, za mňa, keby ste zobrali a sanovali nimi tú dieru v štátnom rozpočte, dajme tomu, ale my tu venujeme nových 15 mil. zlým DSS-kám. Je to veľmi zaujímavé.

  Pán minister Richter, včera ste tu tvrdili, že vôbec nevadí, že sa zmení výška príspevkov do 2. piliera z 9 na 4 %, pretože sa to spravodlivo prejaví aj na prepočte priznávaného dôchodku v budúcnosti, čiže to krátenie nebude o polovicu, ale alikvotne o tie dve devätiny, čo matematicky v tomto prípade sedí, ale tvrdili ste ďalej, že tým pádom všetci budúci dôchodcovia nebudú žiadnym spôsobom poškodení, pretože ich dôchodky vlastne budú rovnaké. O čo menej teda si nasporia v 2. pilieri, o to viacej dostanú v 1. pilieri. Možno by to bola pravda v prípade, keby v 1. pilieri neexistoval princíp solidarity a keby sa ten princíp solidarity dokonca neposilňoval. Čiže pre tých, ktorí nevedia, o akom zákone sa vlastne bavíme, pripomeniem, že v zákone, o ktorom teda budeme rokovať, sa navrhuje, aby sa priemerný osobný mzdový bod pre tých, u ktorých vychádza cez 1,25, tá jeho časť, ktorá je cez 1,25, takzvane redukovala o 40 % po novom, čiže započíta sa im iba 60 %. Dnes sa tá redukcia vypočítava tak podľa starého ešte, že zoberie sa 16 % a ponechá sa 84 %. Čiže, ešte raz, po starom, nadpriemerne zarábajúcemu zoberieme pri výpočte dôchodku z 1. piliera 16 % a necháme mu 84 %, po novom mu zoberieme 40 % a necháme mu len 60 %. Snáď nemusím pokračovať a dokazovať vám, že keď raz týmto ľuďom po novom ponecháme len 60 % z toho priemerného osobného mzdového bodu, ktorý prevyšuje 1,25, že tým pádom po novom budú mať v 1. pilieri nižšie dôchodky, ako to bolo doteraz. Snáď je to každému jasné tak ako 1 a 1 sú 2. Čiže v žiadnom prípade tu nebude nikto poškodený. Tí, ktorí majú príjem cez 1 000 eur mesačne, tak tí poškodení takýmto zásahom jednoznačne budú a nemusím špekulovať, aký bude alebo nebude výnos v 2. pilieri.

  Pán premiér vo svojom prejave hovoril o tom, že nepredkladáme ako opozícia žiadne návrhy na šetrenie, žiadne návrhy, ktoré by priniesli nejaké prostriedky štátnemu rozpočtu. Snažím sa byť kľudný, ale nemám rád, keď mi niekto do očí drzo klame.

  Sám osobne som predložil spolu s kolegyňou Nicholsonovou na minulej schôdzi parlamentu návrh, ktorým sa mali spravodlivejšie prideľovať sociálne dávky, jednak nezamestnaní mali byť motivovaní k tomu, aby boli aktívni, a jednak tí, ktorí by teda aktívni neboli, a špekulanti, tí by o tieto dávky zaslúžene prišli. Nepochybne by to znamenalo aj úspory pre štátny rozpočet. Tento návrh ste bez problémov zmietli zo stola.

  Aj na tejto schôdzi mám poslanecký návrh zákona, ktorým sa zalepí jedna zo zostávajúcich dier v zákone o sociálnom poistení. Ak tento môj návrh prijmete, Sociálna poisťovňa ušetrí niekoľko miliónov. Ak ho neprijmete, tak ste sa podpísali pod to, že táto diera tam zostane. Ja vás nechcem vydierať, len vás upozorňujem, že ten návrh je tu na stole a je to konkrétny reálny návrh, ktorý vychádza z toho, aká je prax, aký je život na Slovensku.

  Pán premiér hovoril o tom, že štát si požičiava za 5 % a DSS-ky zhodnocujú len o 1,5 %. Ste vláda jednej strany. Máte jednu obrovskú výhodu, ktorú by ste mali pri troche šikovnosti využiť. Naozaj nie ste koalícia, kde často sú iné názory a často sú rozpory medzi šéfmi jednotlivých ministerstiev. Áno, nám sa nepodarilo za tých osemnásť mesiacov zaviesť tzv. diaľničné dlhopisy, trvalo to, nevedeli sme sa dohodnúť a ten čas bol krátky. Vy máte dostatok času, dostatok priestoru a tú vašu deklarovanú jednotu, ktorá teda prakticky aj je očividná, na to, aby ste zaviedli mechanizmy, keď si štát bude požičiavať nejakou vhodnou, samozrejme, formou či už cez diaľničné dlhopisy alebo nejako inak od správcovských spoločností, čiže aby sa ten kruh pozitívnym spôsobom uzavrel a peniaze zostali doma. Môžete to urobiť.

  Nerozumiem tomu, prečo sa nefunkčná finančná správa, kade utekajú peniaze, lebo to tam nefunguje, spája so skráteným legislatívnym konaním, s návrhom zákona, ktorý brutálnym spôsobom zasahuje do nášho odvodového systému, stiahne ľuďom z ich miezd, príjmov 500 mil. ročne a ďalej stiahne z osobných dôchodkových účtov sporiteľom ďalších 500 mil. ročne, aby sme takto získali 40 mil. Sám premiér včera hovoril o tom, že finančná správa bude fungovať od 1. septembra. Zároveň od 1. septembra má fungovať zákon, podľa ktorého sa výška príspevkov zníži na 4 %. Znova, nesedí mi to, je to veľmi falošný argument, aby sa kvôli tomu, že nefunguje finančná správa, ale fungovať bude, veď ste šikovní, mal v skrátenom legislatívnom konaní prijať tak závažný zákon, ktorý bude mať tak ďalekosiahle dôsledky pre život miliónov ľudí na Slovensku.

  Pripomínam to, čo už povedalo niekoľko mojich predrečníkov, že ak sa odvolávate na to, že rozpočet bol zostavený zle, nereálne, že pod ten rozpočet ste sa podpísali vašimi hlasmi predsa aj vy. To ste vtedy nevedeli?

  A ešte jedna reakcia na taký hmlistý prísľub pána premiéra, že veď v budúcnosti sa možno sadzba príspevkov zvýši z tých 4 možno na 6 %, keď bude dobre. No takýchto sladkých rečičiek z úst pána premiéra sme sa už napočúvali dosť. Ja tomu neverím ani slovo. A, ďalej, štát, ktorý ste spravovali vy, vždy fungoval tak, že keď ste schramstli niečo od ľudí, tak už ste im to nikdy nevrátili späť, s jedlom rastie chuť. Veľmi pochybujem, že vaša vláda by bola schopná v budúcnosti spätne zvýšiť príspevok zo 4 na, povedzme, 6 %. Ale uvidíme. Nechajme sa príjemne prekvapiť.

  Čo ma zaráža, správa z dnešného dňa, UNITAS. UNITAS, to znamená jednotný výber daní, ciel a odvodov, ktorý naša vláda chcela spustiť od 1. januára 2013. Tak nestane sa. Vaša vláda to chce spustiť až od 1. januára 2016. Čiže dávate si sakramentsky načas. To sú ďalšie tri roky, pričom toto je opatrenie, ktorým sa v pozitívnom slova zmysle vaša vláda môže presláviť, že zaviedla tu konečne systém jednoduchý, ktorý odstráni množstvo administratívy pre podnikateľov, zamestnávateľov, živnostníkov aj samotných zamestnancov a ktorý aj štátu veľmi pomôže či pri výbere, či pri množstve tej administratívy, ktorá je s tým spojená. Načo si dávať takéto nesmelé plány a povedať si, že spustíte UNITAS až v roku 2016. Veď prejavte tú svoju silu tým, že tento proces zrýchlite. Ukážte sa.

  A ešte jedna poznámka k tomu, že kde šetriť, kde nájsť peniaze. Gratulujeme pánovi poslancovi Muňkovi, že sa dnešným dňom znova stal generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Dúfam, že pod jeho vedením Sociálna poisťovňa udrží pozitívny trend, ktorý naštartoval bývalý generálny riaditeľ pán Lopatka.

  Sociálna poisťovňa 24. júla zverejnila na svojej webovej stránke výsledky hospodárenia Sociálnej poisťovne za prvý polrok 2012. Dovoľte uviesť niekoľko čísiel z tejto správy. Výber poistného bol splnený na 102,8 %. Naopak, plán výdavkov do rôznych dávok bol splnený na 98,9 %.

 • Ruch v sále.

 • Pán predsedajúci, poprosím vás, povedzte pánovi spravodajcovi, aby mi nebrblal do môjho príhovoru.

 • Nech sa páči, pokračujte v pokoji.

 • Reakcia spravodajcu.

 • Je v záverečnej časti, nevyrušujte. Nech sa páči, dokončite prejav.

 • Celkovo tak Sociálna poisťovňa ušetrila, resp. získala tomuto štátu oproti plánu za prvý polrok 123 mil. Čiže tu vidíte konkrétne príklad toho, ako sa dá šetriť, bez veľkých rečí, bez veľkého pátosu, ak je Sociálna poisťovňa vedená skúseným manažérom, dokáže takto ušetriť štátnemu rozpočtu. Za celý rok pri tomto trende by to bolo 250 mil. a nemusíme tu riešiť skrátené legislatívne konanie.

 • Reakcia spravodajcu.

 • Nech sa páči, pán poslanec, dokončite prejav.

 • Pán poslanec Podmanický zrejme nechápe, že fungovanie Sociálnej poisťovne je pre chod tohto štátu a pre výšku deficitu štátneho rozpočtu alebo rozpočtu verejných financií nesmierne dôležité. A pokiaľ...

 • Hlasy v sále.

 • Pokojne, pokojne. Pán spravodajca..

 • A pokiaľ sa pánovi Muňkovi podarí dodržať tento trend, tak Sociálna poisťovňa ušetrí 250 mil. Pán premiér tu včera búchal päsťou po stole a hovoril o 500 mil. Len samotná Sociálna poisťovňa pod dobrým manažmentom vie tomuto štátu ušetriť 250 mil. Pán generálny riaditeľ, dúfam, že sa vám to podarí.

 • Ďakujem pekne za vystúpenie.

  Chcel som len dodať, že vlastne upozorňujem všetkých rečníkov aj tých, ktorí sú ešte v záverečnom bloku, aby sa držali línie návrhu na skrátené konanie. Zároveň celý návrh bol uvedený konsolidáciou verejných financií včera predsedom vlády. Preto niektoré súvislosti alebo pomenované vzťahy logicky súvisia s tým, ako bol návrh samotný uvedený.

  S faktickými sa hlásia traja kolegovia.

  Pani poslankyňa Tomanová, nech sa páči.

  Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Mihál, myslím si, že by bolo dobré, keby ste si boli vypočuli dnešnú tlačovku ministra financií. A vtedy by ste pochopili, prečo bolo potrebné oddialiť niektoré kroky a zabrániť tomu, aby sa takýto chaos, ako je vo finančnej daňovej správe, neudial aj v ostatných oblastiach. A nemusíme sa obávať o to, pretože od roku 2006, odkedy sme nastúpili do Sociálnej poisťovne, každý rok sa konsolidovali podmienky v Sociálnej poisťovni.

 • Ďakujem pekne.

  Ďalší je pán poslanec Zsolt Simon.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán kolega Mihál, v plnej miere s tebou súhlasím aj o pravdovravnosti tejto vlády. Snáď bolo by vhodné doplniť aj niekoľko faktov. Minulý mesiac na rokovaní sme schválili zákon o inteligentnom dopravnom systéme, na ktorý chceme vynaložiť 150 mil. eur, vtedy, keď máme obrovskú sekeru v štátnom rozpočte a mali by sme sanovať to, čo je asi prednejšie. Potom premiér hovorí o tom, že nám chýba 250 mil., 500 mil. A dnes na tlačovke hovorí o tom, že vláda začne s rekonštrukciou kaštieľa v Rusovciach tiež za kopec miliónov. Tak potom máme problém s verejnými financiami alebo nemáme problém s verejnými financiami? Alebo chceme riešiť len niektoré biznisy, plány tejto vlády?

  Samozrejme, snáď k tej proklamovanej istote, ktorá tu toľkokrát bola omieľaná. Áno, SMER nikdy nepovedal, o akú istotu ide. Aj zmiznutie peňazí dôchodkov z 2. piliera je istota.

 • S reakciou na faktické, nech sa páči, pán poslanec Mihál.

 • Pani kolegyňa Tomanová, no nemám priestor vo faktickej poznámke, aby som tu nejako komplexnejšie porovnal čísla, ktoré svedčia o chode, funkčnosti a efektivite Sociálnej poisťovne za roky 2006 až 2010 a potom 2011 a jej príprave na rok 2012. Takže len v rýchlosti poviem jedno zaujímavé číslo. Počet zamestnancov v Sociálnej poisťovni ešte koncom roka 2007 bol 5 962, o rok neskôr koncom roka 2008, tam už nastúpil, myslím, pán Muňko, to bolo 6 067 a o ďalší rok koncom roku 2009 to bolo 6 148 zamestnancov. Čiže počet zamestnancov nám utešene stúpal. V súčasnosti pri odchode bývalého generálneho riaditeľa Lopatku je to približne 5 000 zamestnancov. Čiže aj toto číslo svedčí o tom, kto akým spôsobom efektívne hospodári.

 • Ďakujem pekne.

  Ďalším rečníkom v poradí v rozprave je pán poslanec František Šebej. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, ja sa teda pokúsim naozaj držať merita veci a hovoriť výhradne o tom, o čom je táto téma, a síce o skrátenom legislatívnom konaní, nie o zákone ako takom, ale o skrátenom legislatívnom konaní. Domnievam sa totiž, že jednak v prípade tohto zákona a v tejto situácii nie sú naplnené zákonné predpoklady na to, aby sme mohli o tomto zákone rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Pokúsim sa to vysvetliť. A pretože nie som ústavný právnik, som len čitateľom ústavy a rokovacieho poriadku, i keď pripusťme, s istými skúsenosťami, pomôžem si analýzou, ktorú presne na tému rozhodnutí o skrátených legislatívnych konaniach vypracoval asi pred štyrmi rokmi náš kolega Rado Procházka. Robím to s jeho dovolením a s tým, že ho budem citovať a zároveň s obavou, že jeho exaktný právnický jazyk sa mi nie vždy podarí napodobniť, samozrejme. Ide totiž o to, či je, ako hovorí Rado, ústavne konformným čiže v súlade s našou ústavou taký postup Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa táto snemovňa (čiže my) uznesie na skrátenom legislatívnom konaní bez toho, aby predmet ochrany podľa príslušného zákona takúto ochranu naozaj potreboval.

  Teda v zásade sa jedná o to, že ak táto Národná rada väčšinou schváli skrátené legislatívne konanie v tomto konkrétnom prípade, či postupuje v súlade s ústavou. A ja sa domnievam, že tomu tak nie je, a vysvetlím to. V podstate sa jedná o to, treba spomenúť dva články, dve základné normy, z ktorých musíme vychádzať, aby sme mohli túto otázku posúdiť. Tou prvou je, samozrejme, všeobecne známy bod z nášho rokovacieho poriadku, ktorý je normou, ktorú sme sami na seba uvalili ako zákonodarný zbor, že za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd, alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa môže na návrh vlády, podotýkam, len na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona. Je to, ešte raz, ohrozenie základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosť, alebo vtedy, ak hrozia štátu značné hospodárske škody. Ja viem, že to je práve tá vec, ktorou argumentoval pán premiér, keď ten návrh predkladal. A domnievam sa, že toto nebude problém vyvrátiť. A tá druhá zákonná norma alebo článok, na ktorý je potrebné sa odvolať, je to čl. 2 ods. 2 našej vlastnej ústavy, teda Ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí, že štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Týka sa to, prirodzene, aj Národnej rady, my môžeme robiť len to a v takom rozsahu a v takých medziach, ako nám dovoľuje zákon, nič iného robiť nemôžeme, nemali by sme, ak nechceme ten zákon, a teda konkrétne napríklad tento článok ústavy porušiť.

  V podstate v tej Radovej Procházkovej analýze sa jedná o tri princípy, ktoré je potrebné spomenúť, keď sa bavíme o tom, či sa môžeme vôbec uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní. To je princíp legality, z formálneho hľadiska sa jedná pri tomto princípe o to, či existuje návrh vlády, po prvé, a, po druhé, či to Národná rada schváli. Prosím, návrh vlády existuje, je na stole. Po druhé, Národná rada to schváli, no asi. Ale to je formálne hľadisko. A potom je materiálne hľadisko. To je existencia mimoriadnych okolností, a znovu to zopakujem, keď sú ohrozené základné ľudské práva a slobody alebo bezpečnosť, ľahké je predstaviť si takú situáciu (vojna, prírodná katastrofa alebo hrozba značnej hospodárskej škody štátu, čokoľvek podobné). A teda máme právomoc sa uzniesť na skrátenom konaní jedine vtedy, ak sú splnené obidve formálne podmienky a aspoň jedna z uvedených materiálnych podmienok. Chcem povedať, že vyžaduje skutočne veľkú fantáziu pri všetkých slovách o príšerných hospodárskych stratách a číslach, aby sme uznali, že musíme konať v skrátenom konaní čiže o mesiac urýchliť platnosť tej zmeny v našom dôchodkovom systéme, lebo chceme zabrániť skutočným, teda materiálnym škodám, vážnemu ekonomickému ohrozeniu štátu. Naozaj, aby toto človek akceptoval, vyžaduje to naozaj veľkú fantáziu.

  Pochopiteľne, ak som dobre rozumel, ide o 40 mil. eur. Viete, medzi nami, to je možno desatina sumy, o ktorú bol predražený tender na mýtny systém. To je možno menej ako desatina sumy, čo plánuje táto vláda vyhodiť na to, aby mohla odkúpiť súkromné zdravotné poisťovne. To má byť vážna hospodárska škoda, že o mesiac budeme vyberať menej? Opýtajte sa väčších podnikateľov, pre nás normálnych ľudí 40 mil. eur je teda suma, ktorú si ani nevieme materiálne predstaviť, teda aspoň ja si to tak neviem predstaviť, ja mám bujnú fantáziu, ale pri istých číslach zlyháva predstavivosť, tak ako si neviem predstaviť, čo sú to štyri svetelné roky alebo štyridsať svetelných rokov. Neviem si predstaviť ani tie milióny ako materiálne. Teoreticky si to viem vykalkulovať. Vymyká sa to predstavivosti. Ale pritom vzhľadom na ekonomiku štátu, ja viem, platí babka k babke. Ale nie je to také číslo, aby oprávňovalo hovoriť o závažnom ekonomickom ohrození štátu, ani náhodou. A okrem toho nejedná sa o peniaze, o ktoré by mal štát prísť, jedná sa o peniaze, ktoré ešte len chceme nie vybrať, ale nazbíjať do 1. piliera z toho 2. piliera od súkromných sporiteľov, z ich účtov premiestniť, o mesiac skôr. To neobstojí ako naplnenie podmienky pre vážne ekonomické ohrozenie štátu, ani náhodou. Môžete to tak interpretovať, áno, prosím, pripúšťam, môžeme sa o tom hádať, ale, by som povedal, úprimnú a skutočne logickú analýzu to neznesie. Preto treba hovoriť ďalej.

  Podľa mňa je tu absencia z tohto hľadiska tých uvedených materiálnych podmienok. A to znamená toto, citujem znovu z analýzy pána kolegu Procházku, ak napriek absencii svojej právomoci prijať takéto uznesenie ho Národná rada prijme, koná ultra vires, v bezprostrednom rozpore so svojou ústavnou povinnosťou postupovať, ja som ten článok citoval, výlučne v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Porušíme tak, kolegovia, ústavu. Možnože mnohým to nevadí. Ale je jasné, že sme viazaní ústavou, hlavne tým čl. 2 ods. 2 takisto ako ktorýkoľvek iný orgán štátu. My môžeme konať len v rozsahu, v mantineloch a spôsobom, ktorý nám dovoľuje zákon, nie za hranicami. A teda ak sa Národná rada uznesie na skrátenom legislatívnom konaní bez toho, aby pre takýto postup boli splnené zákonné predpoklady, dopúšťa sa porušenia svojej ústavnej povinnosti zakotvenej v čl. 2 ods. 2 ústavy.

  No na túto tému potom analýza Rada Procházku cituje nálezy českého Ústavného súdu, lebo toto, samozrejme, nie je špecifický problém, s ktorým sa boríme my.

  A v tomto okamihu odbočím na sekundu. A nie je ani argumentom váš výrok, že veď vy ste robili to isté. To nie je argumentom, lebo aj keby to bola pravda, a v mnohých prípadoch to je pravda, áno, aj predchádzajúce vlády, aj pravicové vlády robili to isté a aj vtedy to nebolo v poriadku z ústavného hľadiska, nie je dôvod v tejto praxi pokračovať. Nie je to dobrý nápad. A keď si rozvoľníme pravidlá, ktoré sme uvalili sami na seba naším rokovacím poriadkom, a pravidlá, ktoré nám stanovuje náš ústavný systém, tak narušujeme niečo veľmi podstatné v tomto štáte.

  Rado tu cituje z judikátov českého Ústavného súdu toto: „Okrem materiálnej kvality je súčasťou správneho alebo dobrého práva tiež kvalita formálna. Ide tu o tzv. formálne hodnoty práva, ktoré síce neurčujú obsah právnych predpisov, majú však právu zaručiť existenciu, akceptáciu a aplikovateľnosť týchto vecí: hodnoty poriadku, predvídateľnosti, slobody od svojvôle, právnej rovnosti či právnej istoty.“ Domnievam sa, že sa chystáme toto všetko spochybniť.

  Keď sa bavíme o právnej istote, to je ten druhý princíp, o ktorom hovorí analýza. Jedným z hlavných účelov viazanosti zákonodarcu čiže nás, čiže toho, že my sme viazaní pravidlami legislatívneho procesu, je zabezpečiť predvídateľnosť a absenciu svojvôle v postupe štátneho orgánu, inými slovami, len v prípade, ak platí a dodržuje sa princíp striktnej viazanosti štátnych orgánov platným právom, je možné hovoriť o tom, že občania ako bezprostrední adresáti výsledkov realizácie normotvornej pôsobnosti Národnej rady požívajú ochranu vo svojich nárokoch a očakávaniach na právnu istotu, predvídateľnosť a absenciu svojvôle v postupoch zákonodarného zboru. Ak teda porušujeme naše vlastné pravidlá a chystáme sa ich porušiť, zároveň zneisťujeme, nabúravame právnu istotu občanov, ktorí od nás čakajú, že budeme dodržiavať pravidlá, ktoré sme si sami na seba z dobrých dôvodov uvalili a tak ďalej a tak podobne.

  A ešte sa tá analýza dotýka jednej veci, ktorú by som rád zdôraznil. Jedná sa tu nie o práva občanov a právnej istoty, ale o naše vlastné práva, o práva poslancov. My ako poslanci máme svoje práva, samozrejme. Analýza k tomu hovorí, že hlavným účelom týchto procesných, temporálnych a iných legislatívno-technických požiadaviek, čiže našich vlastných noriem, je umožniť poslancom Národnej rady ako nositeľom normotvorného mandátu jeho kvalifikovaný a zodpovedný výkon. Dámy a páni, toto narušuje naše práva. Ak jednoducho je nezmyselným spôsobom a bez riadneho zdôvodnenia, bez zákonného oprávnenia skrátený čas, ktorým sa môžeme zaoberať jednou mimoriadne dôležitou zákonnou normou, sú porušované naše práva. Toto stojí úplne ako celé za citovanie, že ak by sa totiž Národná rada mohla uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní aj v situácii, keď nie sú splnené výslovne a taxatívne upravené zákonné podmienky a voči takémuto postupu by ani Ústavný súd nemohol uplatniť svoju kontrolnú a preskúmavaciu pôsobnosť, akože nemôže tak urobiť v danej chvíli, znamenalo by to, že prostá väčšina zákonodarného zboru, čiže vy, smie bez zákonného a ústavného základu zbaviť zvyšnú časť poslancov nie bezvýznamnej časti ich procesných oprávnení a voči takejto svojvôli neexistuje efektívna obrana. Toto sa, dámy a páni, chystá urobiť táto snemovňa jednoduchou silou väčšiny.

  Ja som rozmýšľal, aká je skutočná príčina tohto návrhu na to skrátené legislatívne konanie, lebo nebola predtým o tom reč. A keďže skutočná príčina nie sú ekonomické škody, ktoré by reálne hrozili, lebo tie nie sú ani škodami, ani nie sú v takom rozsahu, aby použitie tohto článku rokovacieho poriadku oprávňovali, čo môže byť skutočná motivácia pre takýto návrh na skrátené legislatívne konanie?

 • Hlasy z pléna.

 • Nie. Ja si neviem pomôcť, ale nedá sa vyskočiť z kože psychológa. Ja som psychológ. A je to tak, že nie som bývalý psychológ, lebo bývalý psychológ je niečo ako bývalý černoch. Také niečo neexistuje. Proste som psychológ a jediné vysvetlenie, čo ma napadlo, je marketingové, samozrejme, úplne bežný trik. Keď chcem niečo pretlačiť a chcem tak učiniť, by som povedal, poza bučky, napríklad keď chcem, aby niekto nevidel poriadne, tak urobím silný záblesk svetla, keď chcem, aby niečo ľudia nepočuli, tak hodím delobuch a chvíľu nepočujú, tak treba urobiť proste niečo dramatické, urobiť tlačovku, v ktorej proste opisujem hrôzy, ktoré nás čakajú, a potom urobiť skrátené legislatívne konanie, ako keby celá vec bola natoľko urgentná, že musíme porušiť naše vlastné pravidlá, a teda vlastne tento návrh na skrátené konanie, ja teraz nechcem diskutovať o merite veci, o tom zákone, o tom si ešte porozprávame, považujem za zlý. Ale prijímanie tohto zákona v skrátenom legislatívnom konaní teda ako psychológ chápem ako veľmi nepoctivý marketingový trik. Ďakujem za pozornosť.

 • Faktické poznámky, páni poslanci Halúz, Brocka, Viskupič, Podmanický, Poliačik, Hlina, Kadúc a Kuffa. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými.

  Pán poslanec Halúz.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán poslanec Šebej, v podstate pozorne som vás počúval a napriek všetkému aj keď s vami nesúhlasím, chcem sa vám poďakovať za vaše vystúpenie, pretože konečne dneska som počul vystúpenie, ktoré bolo k bodu programu. Ďakujem.

 • Pán kolega Šebej, zaujali ste ma svojím vystúpením.

  A súhlasím aj s tým záverom, keď ste hľadali, čo je skryté v tomto postupe, keď nie sú naplnené dôvody na skrátené konanie, že ide o odpútanie pozornosti od niečoho. Pán premiér uvádzal včera tento návrh a spomínal film Dokonalá búrka. Ja som si tiež spomenul na jeden film v súvislosti s tým odpútavaním pozornosti. Bol to jeden americký film. Ale veľa filmov malo podobný motív, že skupina podvodníkov a zlodejov nafingovala krádež akože v jednej banke tak, že sa sústredili na tú krádež všetky sily, polícia, mestská, štátna, proste všetci boli pri tom zásahu tam pri tej malej krádeži, ale v skutočnosti tí šikovní zlodeji na druhom konci mesta urobili lúpež storočia, jednoducho dokonalým spôsobom odpútali pozornosť. A myslím si, že niečo podobné teraz sledujeme v réžii strany SMER.

 • Ďakujem, pán predsedajúci, pán predseda. Takisto sa pripájam tomu, čo označoval pán poslanec Šebej. A to je dymová clona, ktorá sa tu vytvára. A tá dymová clona pre mňa mala dva parametre. Prvý dym bol pustený slovami 500 mil. eur, a pritom sa bavíme o 40-miliónovom dôvode na skrátené legislatívne konanie. No a druhý dym bola hrozná búrka. Mne sa zdá, že z hľadiska marketingového by sa to dalo označiť aj ako búrka v šerbli, pretože toto nie je dôvod na to, aby skrátené legislatívne konanie bolo.

  A takisto sa pripájam k predrečníkovi zo strany SMER, pretože tu mal pán poslanec spravodajca Podmanický tuším jedno z mála vystúpení, keď neskákal rečníkovi do reči, pretože to bolo k veci. Ďakujem.

 • Áno, je to pravda. Nadväzujem na slová predrečníka. Reagujem na vás, pán poslanec, pretože ako jeden z mála ste vystúpili dnes k bodu programu. A to oceňujem, že ste sa rozhodli dodržiavať rokovací poriadok. Áno, vážení kolegovia, skákal som do reči, lebo nikto nerešpektoval rokovací poriadok z vás, ktorí ste vystupovali. Rozprávali ste...

 • Reakcia z pléna.

 • Áno, ospravedlňujem sa. Ale chcem doplniť, že kolegovia, ktorí vystupovali v rozprave, naozaj, pán poslanec, nerešpektovali rokovací poriadok a exemplárne porušovali zákon o rokovacom poriadku. To vám chcem povedať, pán poslanec.

  Okrem toho, pán poslanec, chcem vám povedať ďalšiu vec, že my sa neprieme o to, že ten výklad, ktorý ste podali, o skrátenom legislatívnom konaní je zlý, on je naozaj dobrý a ja s ním absolútne súhlasím, my sa prieme o to, či existuje alebo neexistuje hrozba značných hospodárskych škôd. No vy tvrdíte, že neexistuje, pretože pre vás je 40 mil. eur málo, 40 mil. eur je, pán poslanec, 1,2 mld. Sk. Ak je to pre vás málo, v poriadku, asi sú toto nejaké vaše hranice čísel. Pre nás je 1,2 mld. Sk dostatočný dôvod na to, aby sme zabránili hrozbe takýchto značných hospodárskych škôd. A teda podľa nášho názoru sú naplnené dôvody na použitie skráteného legislatívneho konania.

  Ale, pán poslanec, boli ste poslancom v roku 2010, keď ste hlasovali za skrátené legislatívne konanie pri zákone o RTVS. A mňa teraz tiež napadla otázka: Prečo ste vtedy nevystúpili ako psychológ a neupozornili ste, že vlastne hlavným cieľom nie je nejaká úspora, ktorá napokon ani nenastala, zlúčením televízie a rozhlasu, ale hlavným cieľom vašej vlády bola výmena riaditeľa Slovenskej televízie, lebo vám politicky nevyhovoval? Prečo ste vtedy ako psychológ nevystúpili a neodhalili ste to psychologické pozadie celej kauzy zlúčenia rozhlasu a televízie...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán kolega Šebej, popravde, veľmi som sa tešil na toto tvoje vystúpenie, lebo som vedel, že tá naozaj poctivá argumentácia k tomu, čo je meritom tohto rokovania, to je skrátené legislatívne konanie, príde. A ja som si z toho vlastne zobral dve veci a taký skrytý paradox, o ktorom vlastne teraz rozprávame, pretože vyzerá to, podľa všetkého, čo si hovoril vo svojom príhovore, že tie podmienky naplnené neboli pre skrátené legislatívne konanie, ale prijatím tohto zákona, aj skráteného legislatívneho konania, obidve tie podmienky nakoniec splnené budú. Takže to ono je naopak, lebo ak to preberieme v skrátenom legislatívnom konaní, tak budú porušené práva a budú porušené práva nás poslancov na to, aby sme sa mohli zodpovedne venovať svojej vlastnej práci. A hospodárske škody, ak schválime tento zákon, prídu, hospodárske škody tých, ktorí tvoria tento štát, t. j. obyvateľov, lebo ak ich okradneme o polovicu ich dôchodkov z 2. piliera, tak to nijako inak ako hospodárskou škodou jednoducho nazvať nemôžeme. Takže ak chceme zabrániť porušeniu ľudských práv nás poslancov a ak chceme zabrániť hospodárskym škodám na strane občanov tohto štátu, tak potom najlepšie je neísť do skráteného legislatívneho konania a nakoniec neprijať tento zákon. To je to, čo som si z tvojho prejavu odniesol ja. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán Šebej, existuje taký krásny starozákonný žalm, ja som si ho dal dokonca vyliať do bronzu. Hovorí: „Som starec, bol som mladík, ale nevidel som spravodlivého, opusteného a jeho deti žobrať o chlieb.“ Byť spravodlivým je krásne. A je dobré byť spravodlivým. A som rád, že to tak vnímate. A dokonca vo vašom prípade by som vám to aj veril. Ale rozmýšľam, prečo ste predvčerom alebo keď sme to tu schvaľovali, nevystúpili k tomu Jahnátkovmu zákonu. Viete, ja mám problém s voľbami, čo tu prebiehajú v Národnej rade, ale ja som konzistentný. Vždycky, keď sú nejaké voľby, idem preč a proste držím to, o čom hovorím. Takže nehlasujem vždy. Potom aj vy by ste teoreticky mali vždycky adresovať vaše výhrady k tomu, keď niečo tu príde v skrátenom, a konzistentne teda hovoriť to isté, či to je veľká vec, či to je malá mucha alebo je to veľké, vy ste to argumentačne, ale to sedí k tomu Jahnátkovmu, postavili na tom, že tá škoda je, nie je dostatočného rozsahu alebo že tie škody nie sú veľké, si dovolím tvrdiť, že pri Jahnátkovom zákone ani zďaleka by nedosahovali týchto súm. Čiže tam by to bolo práve načim to povedať a vystúpiť, i keď, samozrejme, by sa nič nezmenilo, hej, aj tak by to prešlo, ale ja by som tak uznal vo vašom prípade, že ste konzistentný a spravodlivý. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Pán Šebej, ja veľmi pekne ďakujem za vaše vystúpenie. Som veľmi rád, že môžem súhlasiť s tým, čo ste povedali. Nepredpokladám však, že návrh na skrátenie legislatívneho konania neprejde. Tajne dúfam, že členovia vládnej strany nielen alebo aspoň právnici, ale aj osoby s vyšším právnym povedomím a citom pre právny štátny na základe doteraz uvedeného a podľa mňa argumentačne relevantného budú hlasovať proti tomu, čo je nelegitímne a čo nie je ani v súlade s ústavou, ani s rokovacím poriadkom Národnej rady. Inými slovami, verím, že nielen osoby s tým právnym vzdelaním budú hlasovať proti návrhu na skrátené legislatívne konanie.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegovia, to skrátené legislatívne konanie môže sa konať, iba ak naozaj hrozia národohospodárske škody, vojna, živelná pohroma, pán Šebej to tu spomínal, pán kolega. Naozaj ja tu jeden a pol dňa počúvam tú rozpravu a sa zamýšľam nad tým, aká hrozba to tu hrozí. Naozaj doposiaľ som to nepochopil. Aj táto rozprava sa uberala celý čas iným smerom. A naozaj pán Šebej cez túto rozpravu to vrátil do tohto kurzu. Chcem mu za to poďakovať.

  A bolo by dobré, aby tento návrh skráteného legislatívneho konania neprešiel. Ak aj kolegovia z ľavice, zo strany SMER, cítia tuná zodpovednosť aj v tomto zákonodarnom zbore, ja ich k tomu vyzývam, aby aj zodpovedne sa pri tom hlasovaní správali, keď budú hlasovať. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Šebej s reakciou.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kolegovia, vo všeobecnosti by som chcel povedať, že toto je taká téma, že možnože by vážne stálo za to, aby sme o tom pri inej príležitosti rozprávali omnoho podrobnejšie, lebo to je podľa mňa toxická prax, ktorej sa dopúšťali zatiaľ všetky vlády, a bolo by fajn keby mohol zaznieť v tejto súvislosti aj omnoho odbornejší hlas ústavného právnika, akým je Rado Procházka.

  No ale teraz k tým poznámkam.

  Pán poslanec Podmanický, máte pravdu, keď pripomínate mne a nám, že veru aj my máme to isté maslo na hlave. Pravda je, že ho máme. Ja neviem, ja som, myslím, za skrátené konanie o tom zákone o RTVS nehlasoval, ale so škrípajúcimi zubami musím povedať, kvôli udržaniu vtedajšej vládnej koalície som hlasoval za ten zákon, lebo to bolo postavené vtedy zo strany SaS tak, že ide o otázku života a smrti koalície. A nepovažoval som to za dobrý nápad, spájanie rozhlasu a televízie. Ale, prosím, opakujem znovu, naše, vaše hriechy minulosti nie sú dôvodom pre ich opakovanie, jednoducho lebo hrozí, že sa z toho stane úzus.

  No a toto platí aj na otázku pána poslanca Hlinu, že prečo som nepovedal to isté v prípade zákona predkladaného pánom ministrom Jahnátkom. No ten zákon mi nepripadal dosť závažný, aby som povedal, to...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán poslanec Švejna do rozpravy, nech sa páči.

 • Ďakujem. Vážení kolegovia, ja sa pokúsim byť vecný a trošku do tejto debaty aj nejaký odborný nadhľad zaviesť.

  No prečo je zlé skrátené legislatívne konanie v tejto otázke. Ja tam vidím viacero dôvodov, čo už boli menované, takže ich nebudem opakovať, ale spomeniem alebo zdôrazním len tri z nich.

  Jeden z tých dôvodov je to, že podľa môjho osobného presvedčenia tento zákon o sociálnom poistení je možno dôležitejší ako štátny rozpočet. V skutočnosti si treba uvedomiť, že tento zákon o sociálnom poistení vlastne vytvára mechanizmus prerozdeľovania cirka 6,5 mld. eur ročne, tento zákon sa bude týkať prakticky každého bez výnimky. Samozrejme, pre niekoho, keď sa poruší status quo a, povedzme, sa mu zvýši alebo zníži dôchodok o 10 – 20 eur, tak pre niekoho je to veľmi dôležité. To, samozrejme, pre toho bohatšieho človeka nie je až také dôležité. Ale ja som presvedčený, že jednoducho týchto ľudí, ktorí budú priamo ovplyvnení týmto zákonom, a o tom, samozrejme, budem hovoriť v rozprave, keď už budeme rokovať o tom samotnom zákone, to skutočne bude zaujímať. A si myslím, že je nesprávne takýmto narýchlo hurá systémom meniť proste základné pravidlo, ktoré existuje.

  Druhý taký dôvod je, že aj keď vládna strana SMER veľakrát rétoricky vyzýva opozíciu na predkladanie rôznych variantov riešenia problémov, ja si myslím, že aspoň vytvoriť nejaký pokus o dohodu by stálo za to, pretože skutočne, ja som napríklad aj sám zástanca slov solidarita alebo istota a ja si myslím, ľudia potrebujú istotu takú, že nebude sa jednoducho dôchodkový systém každú chvíľu meniť. Ešte raz, ja zdôrazňujem, že v tejto poslaneckej snemovni možno mnohým ľuďom je úplne jedno, či sú v 2. pilieri alebo nie, pretože koniec koncov tým 2. pilierom by prišlo len pár desiatok možno eur k tomu štátnemu dôchodku. Samozrejme, preboha, tým ľuďom je to úplne jedno. Ale pre tých skutočne zamestnaných ľudí, ktorí žijú len z toho zamestnania, to jednoducho jedno nie je. Takže ak chceme byť úprimní, tak aspoň pokúsme sa hľadať nejakú zhodu. A, samozrejme, keď robíme takéto rýchle legislatívne úpravy, tak proste čas na také hľadanie zhody vôbec nie je.

  Tretí dôvod chcem uviesť. Ako spolutvorca 2. piliera ja som si vedomý, že 2. pilier tak ako žiaden systém nie je dokonalý, každý sa dá zlepšiť, každý proste môže časom ukázať sa, že má v niečom slabiny, v niečom silné stránky. Takže ja nikdy nespochybňujem to, že by sa niečo nedalo zmeniť. Ale, žiaľbohu, som bol dneska svedkom takej rozpravy, že jednoducho, teraz to poviem veľmi diplomaticky, niektorí poslanci z koalície, ale, zdôrazňujem, aj z opozície, a hovorím diplomaticky, sú zlé informovaní, ako funguje 2. pilier. Takže z tohto dôvodu ja si myslím, že možno by stálo za reč alebo za návrh akože pre ľudí, ktorí skutočne chcú diskutovať o tom 2. pilieri, ako by mal fungovať, aby sme urobili nejaký odborný seminár, povedzme, pod záštitou NBS. NBS je regulátorom tohto trhu. A tam by sme si mohli vyjasniť niektoré veci. A, ako zdôrazňujem, je lepšie, keď jednoducho poslanci, ktorí sú zle informovaní, si niektoré veci vyjasnia, keďže budú o tomto 2. pilieri hlasovať. Takže ja si myslím, že tento nápad by možno stál za uváženie a každý, kto proste v rozprave vystupuje, tak môže sa priamo toho regulátora trhu spýtať, či je to tak. Alebo pokiaľ chcete vedieť, ako fungujú DSS-ky, nie je problém ísť sa pozrieť na pôdu DSS-iek, nech to ukážu, ako to funguje. Ja si myslím, že každá DSS-ka ešte veľmi rada uvíta poslancov, aby im vysvetlila, ako fungujú.

  Samozrejme, budem mať to vystúpenie potom, ale možno by som ešte v tomto mojom terajšom vystúpení reagoval na to, čo povedal pán premiér Fico, pretože v tej svojej reči zdôvodňoval, prečo musí byť v takomto krátkom čase prijatý tento zákon, tak budem reagovať na niektoré momenty, ktoré spomenul.

  Prvý moment. Ono to síce bolo povedané, ale ja to chcem potvrdiť, že ako spolutvorca 2. dôchodkového piliera, som robil v druhej Dzurindovej vláde tento pilier a nikdy sa neuvažovalo o tom, že do 2. piliera pôjdu 4 % a do štátneho 14 %. Pôvodne sa uvažovalo, že pôjde do 2. piliera 10 %. Ale po dohode s ministerstvom financií vlastne sa to dohodlo na 9 %. Nie je pravda, že na dôchodkový systém sa odvádza 18 %, pretože je ešte vytvorený rezervný fond vo výške 4,75 %, ktorý bol vytvorený, povedzme, z takého marketingu, aby bolo povedané, že ľudia majú 9 a 9 %. Ale nie je to pravda. Jednoducho ľudia de iure platia 9 % do 2. piliera a 13,75 % do štátneho systému de iure, ale de facto každý, kto pozná Sociálnu poisťovňu, vie, že tým, že z niektorých fondov sa vyberajú ešte peniaze, aby sa financovali dôchodky, de facto vlastne my platíme plus-mínus alebo cca až 25 % na dôchodkové zabezpečenie, 25 %, takže žiadnych 9 a 9 alebo napoly a tak ďalej. Takže si spočítajte, koľko vlastne budete platiť po zmene, sú to 4 %. A zvyšných približne 21 % pôjde na financovanie súčasných dôchodkov.

  Ďalšia poznámka. Trochu ma sklamala tá argumentácia pána premiéra, keď hovoril že financovanie 2. piliera je cez pôžičky s výnosom alebo s úrokovým nákladom 5 %. V 2. pilieri zamestnanci si odkladajú vlastné peniaze, ktoré si zarobili na vlastný účet. Pokiaľ budeme argumentovať, že štát financuje 2. pilier alebo že štát financuje mňa, tak ja potom môžem povedať, že štát tými pôžičkami financuje všetko na päťpercentný úrok, rodinné prídavky, dotácie podnikateľom a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to, nazvime to proste, zavádzajúca argumentácia.

  A posledný moment, čo chcem len potvrdiť, že to bolo spomínané, čo sa týka výnosovosti 2. piliera, pretože predpokladám, že keď sa otvorí aj 2. pilier, že to bude hlavným argumentom súčasnej vlády, prečo sa má prestúpiť do úplne štátneho mechanizmu. Tak ja chcem k tomu povedať jednu zásadnú vec. Minulá vláda alebo prvá Ficova vláda urobila jednu fatálnu odbornú chybu. A to, že to urobila, vlastne priznala aj v tomto zákone. To znamená, že vtedy presadila, aby porovnávacie obdobie na zhodnotenie peňazí bolo len šesťmesačné. A jednoducho táto fatálna odborná chyba stála strašne veľa peňazí, strašne veľa možností na zhodnotenie peňazí v 2. pilieri. A to, že to bola odborná chyba, vlastne priznala tým, že teraz navrhuje to obdobie na 10 rokov.

  Takže poďme skúsiť hovoriť trošku s nadhľadom, aj keď viem, že je to politická otázka, budeme sa potom o tom ešte rozprávať teda v ďalšej rozprave, čo sa nám páči, čo sa nám nepáči v 2. pilieri. Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami sa hlásia páni poslanci Štefanec, Nagy, Brocka. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými.

  Ešte predtým, páni poslanci, kým vám dám slovo, keďže viacerí sa pýtate na ďalší postup, chcem vás informovať, tak ako sme sa dohodli na poslaneckom grémiu, že dnes nebude žiadne hlasovanie a nebude ani žiadna voľba členov Správnej rady Ústavu pamäti národa. Predpokladám, že to prvé hlasovanie, ak ukončíme túto rozpravu, bude až zajtra o 11.00 hodine a po tomto hlasovaní vykonáme aj hlasovanie členov správnej rady. Takže dnes určite žiadne hlasovanie nebude a rokujeme normálne do 19.00 hodiny. Potom budeme v rokovaní pokračovať zajtra o 9.00 hodine a o 11.00 hodine budeme hlasovať, tak ako sme sa dohodli, o prerokovanom bode programu, a urobíme tajnú voľbu.

  Takže, teraz nech sa páči, pán poslanec Štefanec.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Pán poslanec Švejna veľmi dobre hovoril o potrebe stability systému, o tom, že nie je dobré, aby sa často otváral, aby sa menili podmienky. Ja len pripomínam, že už za obdobie prvej vlády Roberta Fica bol dvakrát otvorený 2. pilier. Našťastie, drvivá väčšina ľudí v ňom zostala, čo je dôkazom toho, že ľudia rozumejú tomu, že ide o ich peniaze, a rozumejú tomu, že ide i o ich budúcnosť.

  Robiť tak významnú zmenu v skrátenom legislatívnom konaní považujem za absolútne škandalózne a som presvedčený, že takáto zmena takýmto spôsobom urobená znedôveryhodňuje štátne inštitúcie v očiach občanov. Myslím si, že toto je tak závažná zmena teraz v takomto čase, ktorá je nedôstojná vlády, a preto, tak ako sme sa vyjadrili s kolegami, v žiadnom prípade nemôžeme súhlasiť s takýmto postojom.

  Verím, že čoraz viac ľudí pochopí, že vláda nejedná s nimi férovo, pretože ľudia vidia predovšetkým cez svoje úspory, či sa s nimi fér jedná alebo nie. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, pán poslanec Švejna veľmi dobre poukázal na to, že ten závažný dôvod, o ktorom hovoríme, sú vlastne úroky. Chcem zopakovať vyhlásenie vlády, že peniaze na dôchodkové poistenie nebudú minuté na iné účely. Teda hovoríme aj pán premiér tu povedal, že ide o to, aby sme nepožičiavali si za 5 %. A pritom DSS-ky možno prinášajú 1,5 %.

  A teraz, kolegovia, poďme si trošku precvičiť matematiku. Ja chcem doplniť, že, a zopakujem to, nejde tu o 40 mil., ale ide tu o úroky a, povedzme, 5 %, za ktoré si teda štát musí požičať 40 mil. Prosím vás pekne, 5 % zo 40 mil. sú 2 mil. eur. Ale to sú úroky na celý rok. Keď budeme to počítať na jeden mesiac, tak 2 mil. delené 12 podľa mňa je 166 000 eur a nejaké drobné. Toto je teda tá závažná ekonomická hrozba pre krajinu, pre ktorú tu skracujeme toto rokovanie. Je to 166 666 eur. Chcem pripomenúť, že štát za každú minútu nás stojí 25 000 eur približne. To znamená, tá závažná ekonomická hrozba činí sedem minút fungovania štátu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, aj keď vás niektorí môžu obviniť z toho, že ste sa nedržali témy, ale ste vysvetlili minimálne dve veci a dali na pravú mieru včerajšie vyjadrenie predsedu vlády, keď uvádzal tento návrh zákona v skrátenom konaní, to prvé keď hovoril, že štát si nemôže dovoliť požičiavať na trhoch peniaze za päťpercentný úrok, aby mal dostatok peňazí na dotovanie súkromných dôchodkových správcovských spoločností. No, dámy a páni, tento rok si vláda musí požičať 8 mld. eur, 0,8 mld. eur sú prostriedky, ktoré potrebuje na prefinancovanie deficitu v 1. pilieri, teda v Sociálnej poisťovni. Čiže Robert Fico hovorí o jednej desatine, ktorou musí do zákona štát zafinancovať deficit v Sociálnej poisťovni. Ale rovnako je pravda, že vláda Roberta Fica nerobí nič pre to, že tie ostatné miliardy si požičiava za päťpercentný úrok. Čiže nie štát dotuje 2. pilier, ale štát dotuje Sociálnu poisťovňu.

  A druhá poznámka k tomu, keď ste vysvetlili, koľko peňazí vlastne dávame na starobný dôchodok, že to nie je len tých 9 %, ale že to je aj tých 4,75 % a že sú to aj ďalšie percentá z tých prebytkových fondov, invalidného, nemocenského poistenia. To znamená, keď znížite z 9 na 4 % úrok, tak z 2. piliera urobíte doplnkový pilierik. A to, samozrejme, nemôže garantovať príjmy v starobe.

 • Pán poslanec, chcete reagovať?

 • Reakcia poslanca.

 • Takže, pán poslanec Kaník, do rozpravy. Nie je prítomný.

  Pán poslanec Škripek.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, práve som pánovi Podmanickému povedal, že ma snáď nezastaví skorej, než vôbec niečo poviem. Takže ja vám chcem povedať jedno uvedomenie si z dnešného dňa, to sa týka celej tejto rozpravy a podstaty veci.

  Dámy a páni, za posledných pár dní, keď tu hovoríme o tak závažných veciach, ktoré sa týkajú mantry ekonomiky, tak predovšetkým som tu videl hrozne veľa nepekných útokov jedných na druhých. Som tu štyri mesiace a vy, štátnici, politici, ministri, pán premiér, hovoríte jeden na druhého nepekne. A ja vám chcem povedať, že pozoruje nás celá republika, lebo tých ľudí to tu zaujíma. A hovoríme jeden k druhému tak, že sa navzájom napádame a zhadzujeme.

  Nepodarilo sa mi zistiť meno tej pani poslankyne zo strany SMER, ktorá sa tu pomýlila pred krátkym časom. Viete, čo sa stalo? Tá reakcia bol výsmech. A ten výsmech, ja som sa pozrel, sa ozval prepáčte, z tejto strany. Bolo to, ako keby sme sa potešili, že konečne sme prichytili niekoho a zosmiešnime ho. Tak, po prvé, bolo totálne neslušné zosmiešniť dámu. Tá dáma bola zhodená. Po druhé, naozaj sa pomýlila, spravila chybu. Pán predseda jej vysvetlil teda, že sa stala chyba. A ju tak nasrdila tá naša reakcia, že sa otočila, ešte dokázala povedať: „Bavíte sa dobre? Aj vy ste začínali dokonale?“ Toto bolo úplne také ľudské prichytenie. A bolo to škaredé. Mňa to zamrzelo, pretože v ten deň pri modlitbe s niektorými kolegami poslancami sme čítali takzvaný Hymnus na lásku. A viete, tam sa hovorilo, že láska je láskavá, trpezlivá, nevystatuje sa, nevypína sa. A mňa napadlo, že z tejto strany, kde sedelo mnoho kresťanských poslancov, sa ozval prejav, ktorý nebol ani láskavý, ani trpezlivý, ani milý, ani príjemný. Viete, čo to znamená? Že my sa tu navzájom zhadzujeme. To, páni kolegovia a kolegyne, nie je v poriadku. Ak ste aj teraz zatlieskali, vy ste poslanci zo strany SMER, mnohokrát sa tu ozvalo to isté od vás. Reakcie sú zhadzujúce. Ja teraz nehovorím, konkrétne ste urobili vy toto a vy toto. Ale tu sú reakcie zhadzujúce.

  Dnes som si prečítal toto, a tým teraz končím a by som poprosil, aby ste ma nezastavili. Takže citujem, viete, od nás tu národ očakáva múdrosť, spravodlivosť aj pokoru, aj príjemnosť a od tej múdrosti toto: "Ja som múdrosť a ja dávam bystrý dômysel. Bázeň pred Jahvem je nenávisťou voči zlu. Pýchu, bezočivosť, zlé mravy a prázdne reči, to všetko nenávidím.“ A teraz ide ten podstatný výrok, páni, štyri veci, „pýcha, bezočivosť, nemravnosť a prázdne reči“. Tak prázdne reči, to je niečo, čo nikoho nebaví, ani ľudí, ani Pána Boha. A teraz citujem ďalej: „Za mojej pomoci kraľujú králi a vlády vynášajú spravodlivé zákony,“ tak toto sa nás týka, „za mojej pomoci vlády vládnu, odo mňa dostávajú ministri svoju veľkosť.“

  Dámy a páni, za celú históriu všetkých štátov keď sa národ pozerá na svojich vládcov a vidí, že vládnu hlúpo, tak ho budú zhadzovať a ponižovať. Keď bude vidieť, že vládnu múdro, tak tu je napísané, že ich nazvú veľkými. Ja si myslím, že na svojho premiéra, prezidenta, politikov, vládcov, ministrov potrebujeme byť hrdí v tomto národe. Ale ak nás tu vidia zhadzovať sa, urážať sa, nazývať sa rôznymi termínmi, viete, tento národ si to od nás odpozoruje, zanadáva na nás, rovnako sa bude správať a tak v tejto krajine bude vládnuť hrubosť. A hrubosť nie je ani múdra, ani spravodlivá, ani príjemná. A my dávame príklad tejto krajine. Ja si myslím, že by tu malo vládnuť viacej vnútornej úcty, nielen vonkajších slov. Ja nie som ekonóm a tá mantra ekonomiky, viete, ja som presvedčený, nás nezachráni. V tejto krajine ak nebude vládnuť morálka, bude sa kradnúť.

  Takže ak aj vy alebo vy, alebo ktokoľvek odtiaľto dokáže už doniesť ten dobrý ekonomický systém, o ktorom tu všetci hovoríme. Teraz sa tu hádame o ten podstatný zákon, či tie peniaze z 2. piliera zoberieme alebo nie. Priatelia, ak to niekto ukradne za tri mesiace a ak my v nejakom výbore, ja si myslím, že sme zle rozhodli v jednom výbore, odhlasujeme, že nebudeme vyšetrovať nejakú kauzu, kauzičku alebo najväčšiu kauzu, jednoducho ak tu nebude vládnuť spravodlivosť, prepáčte, teraz som pánovi kolegovi Ficovi zo strany SMER hovoril, že mne sa zdá, že toto nie je parlamentarizmus, lebo my tu nič nezmeníme týmto rozprávaním v tejto krajine, ak nebude vládnuť morálka medzi nami v našom, vo vašom vnútri, ak si tu v kuloároch budeme nadávať, ak budeme kradnúť naďalej, naďalej a naďalej, neočakávam, že sa môžeme mať dobre. Takže múdrosť prichádza z Božieho slova alebo od Pána Boha a dáva ministrom veľkosť. Ja túžim, očakávam, že tu budú skutočne múdri ľudia. Doteraz tu vidím zmätok a odborníkov, z ktorých rozpráva každý z inej strany. A nedá sa v tom vyznať. Ja sa v tomto nevyznám. Ale urážať sa, zhadzovať sa navzájom, to nás nikam nepovedie. Ako to vidíte, kolegovia, vy? Ďakujem za pozornosť.

 • Faktické poznámky majú pani poslankyňa Vaľová, pán poslanec Kvasnička. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Pani poslankyňa, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Iba krátko na pána kolegu. Pán kolega, neviem, ako ste to presne mysleli. Ja som to asi tak pochopila, my žiadne peniaze z 2. piliera, ako sa tu stále rozpráva od rána, ľuďom nekradneme. To nie sú peniaze ľudí, to sú peniaze štátu. A štát má jediný právnu silu tieto peniaze vybrať. Jednoducho sú to peniaze štátu, ktoré sa dávajú do odvodov, do poisťovní zdravotných a do Sociálnej poisťovne. Ak by to boli peniaze priamo ľudí, tak oni by si ich sporili z vlastných peňazí tak, ako si teraz môžu prisporiť. Takže nerozprávajme o tom.

  A čo sa týka Roberta Fica. Prosím vás pekne, pán predseda sa súdil, keď DSS-ky povedali, že rozkradol peniaze štátu. A vyhral tento súd. Tak, prosím vás, nerozprávajme o tom a nerobme z ľudí zlodejov, pretože keď už raz vyhral súd, tak si myslím, že si aspoň pozriem a mám tú elementárnu slušnosť a zistím, že aj keď súd rozhodol, že to nie je pravda. A vy to tu donekonečna omieľate, tak ja už tomu nerozumiem.

  Takže len to by som chcela povedať, zamyslime sa, skúsme si prečítať, čo je skutočnosť a čo je naša fikcia. A ľudia nás sledujú. Takže nerozprávajme ľudom fikcie, ale skutočne im rozprávajme, aká je realita. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že tá metodika alebo politická reč má vlastnú ikonografiu, ktorá nie je ani liturgická, ani eucharistická, ani biblická. Je špecificky politická. Spomenuli ste výrok, ktorý je dokladom tejto ikonografie. Kresťanský demokrat, konzervatívny politik v Anglicku istému premiérovi povedal v dobrej viere, že nenapľul by som vám do úst, ani keby vám horeli zuby. A boli priatelia. Bola to normálna politická diskusia vo viere, že spor je matkou pravdy. A myslím, že sa tu sporíme o akúsi mieru pravdy. A ja nie som arbiter, aby som vedel rozhodnúť, kde ona je. Chcel by som ale povedať, že politika v súvislosti s tou paradigmou a s tou ikonografiou politickej reči nie je katechézou. Ona má naozaj špecifický systém. A patria k nemu aj tie expresívne krajnosti, čo, myslím, nijako neznižuje vedomie, že sme si blízki napriek tomu, že sme v inom politickom garde, že sme priatelia napriek tomu, že si tu hovoríme veci, možno aj z marketingových dôvodov. Nijako to neznižuje našu ústretovosť, našu ľudskosť. A myslím, že v tejto korektnej rovine dokážeme komunikovať. Ja aspoň tú skúsenosť mám. Ďakujem.

 • Pán poslanec Škripek, chcete reagovať?

 • Reakcia poslanca.

 • Ďakujem. Ďakujem za obe poznámky.

  Ja vám prečítam jeden prastarý výrok.

 • Koho teraz, teológa alebo politika?

 • Je to výrok svätého Augustína: „Ak zo štátu odstránite spravodlivosť, čo iné ostane ako veľké lúpežníctvo?“

  A po druhé. Pán kolega Kvasnička, dobre hovoríte, že toto nie je tak, ako ste nazvali tie dobré výrazy, že toto je politické miesto. Ale zároveň my nemáme odstrániť slušný vonkajší prejav, po prvé, a, po druhé, tie vnútorné úmysly alebo silu slov, výrazov, ktoré používame. My predsa nemôžeme v mene nášho cieľa použiť akékoľvek prostriedky.

  A mňa prekvapuje, ale už pán Procházka to už raz povedal, keď sa ho pýtali, čo hovorí ako nováčik v parlamente, tak povedal, že bol prekvapený, že vlastne v slovenskom parlamente našiel taký normálny prierez celého slovenského národa, teda priemer, také niečo tam povedal. Mňa to zamrzelo, lebo si myslím, že tuto by mala sedieť špička, morálna, etická, odborná, z každej stránky. Ale to, čo vidíme za dvadsaťdva rokov slovenského parlamentarizmu a proste politického života, tak to je toľko stoky a nepekných vecí, čo sme tu videli, že sa za to hanbíme. A viete, my sa nečudujme, že tento národ nechce platiť dane. On nie je hrdý, tento národ, na túto krajinu. Ale keby mal zástupcov... A nebudem pokračovať.

  Proste to, čo som tu citoval, ja si myslím, vyjadruje to, čo my by sme tu mali reálne robiť. Vlády vynášajú spravodlivé zákony, za mojej pomoci ministri dostávajú svoju...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán poslanec Vašečka, do rozpravy, nech sa páči.

 • Reakcia z pléna.

 • Pardon, ešte prepáčte, chce pán spravodajca využiť svoje právo a vystúpiť.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predseda, vážený pán minister, ja vás chcem naozaj poprosiť, aby sme sa vrátili k meritu veci. Ja, pán poslanec, súhlasím s tým, čo hovoríte, aj sa to naozaj dobre počúva, ale ak sa nám zvrhne tá diskusia, že každý si tu bude hovoriť čokoľvek, jednak budeme porušovať rokovací poriadok, jednak sa nikde nedostaneme. Ja vás chcem naozaj poprosiť, aby sme vystupovali k bodom. Takéto vystúpenie možno mohlo ísť do rozpravy k tomu ďalšiemu bodu. Ale teraz rokujeme o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Chcem poprosiť aj pána poslanca Vašečku, aj pána poslanca Kaníka, aby v tomto smere dodržiavali rokovací poriadok. Nehnevajte sa potom na mňa, že tu mám poznámky, lebo keď sa exemplárne porušuje rokovací poriadok, no tak, samozrejme, to pripomínam. Ďakujem pekne, pán predseda.

 • Faktické poznámky majú pán poslanec Chren, Kadúc. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Pán poslanec Chren.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, pán spravodajca, ja by som sa v tomto zastal pána Škripeka, minimálne toho jeho jedného výroku, ktorý povedal, svätého Augustína. Že čo zostane, keď sa zo štátu vytratí spravodlivosť? Iba lúpež. A na margo toho skráteného legislatívneho konania, ktorého predloženie podľa mňa je takýmto elementárnym porušením spravodlivosti, ukazuje sa, že svätý Augustín mal pravdu.

 • Ďakujem za slovo. Ja som si myslel, že pán Podmanický vystúpi, pretože len ťažko mohlo byť toto vystúpenie, vystúpenie pána Škripeka, v súlade s tým, čo hovorí. Ale myslím, že nie iba pre mňa bolo za posledných dvanásť hodín toto celkom osviežujúce.

  A ešte jedna poznámka. Pán Podmanický, na to, aby tu niekto upozorňoval rečníka, je tu predsedajúci, nie spravodajca. Poprosím vás, aby ste toto rešpektovali.

 • Pán poslanec Vašečka do rozpravy, nech sa páči.

 • Pán predseda, pán minister, pán spravodajca, kolegovia, kolegyne, ja by som najprv možno si aj vyprosil, aby dopredu ma tu pán Podmanický poučoval, o čom mám hovoriť. Myslím si, že je to drzé. Ďakujem.

  Ďalšia vec. Pani Vaľová, že štát má peniaze. Štát nemá žiadne peniaze. Sú to peniaze občanov, o ktorých tu my debatujeme dneska celý deň.

 • A mňa naozaj pramálo zaujíma, nie preto že by som nemal voči vám úctu, či je dobrý Kaník alebo Tomanová alebo Richter. Ja tu zastupujem občanov. Ide o ich peniaze, aj o moje peniaze. Ja mám takmer štyridsať rokov, o nejakých dvadsaťpäť, snáď tridsať rokov pôjdem do dôchodku, ale je tu kopa iných ľudí.

  Ja by som chcel povedať jednu vec. Čo sa týka toho skráteného legislatívneho konania, ja som nevedel, prečo je taká neobvyklá vec pre mňa ako pre učiteľa, taká nezvyklá, že uprostred leta je zrazu schôdza. Pomaly to začínam chápať, treba to rýchlo urobiť, keď ľudia sú preč. A zdá sa, že vám to dobre ide. Možno ste aj dohodnutí s médiami, lebo obdivuhodne to ignorujú. Ja sa celý deň napríklad na SME-čku snažím nájsť nejaký článok o tom, aká sa tu vedie diskusia, ale zatiaľ som sa dočítal o dyme, o tom, že Poliačik nás chcel zachrániť pred dymom. Dal procedurálny návrh, aby sme sa tu nepodusili tí pätnásti, dvadsiati, možno že aj tridsiati, čo sme tu vtedy boli

 • Reakcia z pléna.

 • , 27 nás bolo. Ďakujem. A takisto som sa dozvedel o tom, že pán Fico dostal prasa od SaS-ky, ale nič som sa nedozvedel o tom, že debatujeme o tak vážnej veci. Viete, naozaj mne sa veľmi páčia mnohé vystúpenia, aj z jednej aj z druhej strany, z toho hľadiska, že tí ľudia sa to snažia vysvetliť. Mnohí z nich sú naozaj odborníci. A prevažuje tam tá odborná vec. Ale fakt je taký, že ľudia občania od nás chcú, aby sme sa dohodli. Mne tak prišiel na um taký model, že keď sa volí pápež, tak je konkláve, zavrú ich tam a keď sa po nejakých troch dňoch nevedia dohodnúť, tak im začínajú znižovať prídel potravy. Proste sa musia dohodnúť. Ja chcem dať návrh, aby sa nerokovalo o tom, že bude tento návrh zákona prijatý v skrátenom konaní. Ale, naopak, je to veľmi vážna vec, na ktorej sa nutne musíme dohodnúť všetci. To sa týka celého štátu, všetkých občanov, nie toho, že raz-dva si tu niečo odbúchame, odhlasujeme tak závažnú vec. Ja protestujem proti tomu, že tu len preto, lebo z nejakých dôvodov, ktoré neboli celkom podľa mňa dostatočne ozrejmené, niekto chce ešte v priebehu tejto schôdze odhlasovať to, že zrazu sa zmení nejaké číselko na prvý pohľad, ale obrovský dopad na spoločnosť. Ja chcem, aby o tom prebehla celospoločenská diskusia, keď tu ľudia budú, keď sa vrátia z toho Chorvátska, ako to tu bolo spomínané, aby prebehlo riadne pripomienkovanie a aby sa o tom seriózne rozhodlo. A ako to tu už x razy zaznelo, je dosť možností, ako tie peniaze, ktoré budú chýbať a ktoré bude „stáť“ to normálne legislatívne konanie, sa dajú ušetriť inde. Takže ja vás naozaj chcem požiadať, zvlášť stranu SMER, pána ministra, aby sme nedávali tento zákon v skrátenom legislatívnom konaní, ale v riadnom, pretože je to veľmi vážna vec.

  A takisto navrhujem, bolo to tu už spomenuté, dúfam, že táto vec by mohla do budúcnosti prejsť, že táto vec by sa mala riešiť na úrovni ústavného zákona viac ako jednoduchou väčšinou, aby zostala stabilná, aby sa nemenila každú chvíľku. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pánovi poslancovi.

  S faktickými poznámkami sa prihlásilo osem pánov poslancov, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou, páni poslanci Štefanec, Mihál, Viskupič, Bugár, Podmanický, Fronc, Brocka, Hraško.

  Nech sa páči, pán poslanec Štefanec.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať pánovi poslancovi Vašečkovi za presné pomenovanie toho, o čo tu dnes ide, aj za to, že povedal presne, prečo máme schôdzu koncom leta. Ja som si dokonca istý, že už od začiatku, keď bol stanovený harmonogram schôdzí, tak vláda vedela, čo urobí. Vedela, že pripraví skrátené legislatívne konanie práve na koniec leta, keď je otupená pozornosť ľudí a keď, pochopiteľne, majú ľudia iné priority.

  Veľmi ma mrzí najmä, že minulý týždeň štvrtok, keď sme sa pýtali pána ministra Richtera, či pripravuje skrátené legislatívne konanie, tak ešte stále to odmietal. A, bohužiaľ, dnes sme o šesť dní neskôr a realita je na svete. Takže všetkým je jasné, o čo tu ide. Ide predovšetkým o zlodejinu z účtov ľudí, ktorí si sporia na dôchodok. Ďakujem.

 • Ja si dovolím len takú drobnú poznámku. Pán kolega Vašečka, hovoríte, že páčia sa vám vystúpenia z jednej aj druhej strany. No tak vystúpení z jednej strany je tu naozaj dosť, ale vystúpenia z druhej strany, keď zabudnem na faktické poznámky, tak toho tu niet ani jedného.

 • Ďakujem. Vidieť v tvojom vystúpení, Richard, že bolo až tak spravodlivo zapálené. A pobadal som v ňom aj nejaký hnev.

  To, že sme to tu preberali predtým, ako si vystúpil, že štát nemá žiadne peniaze a sú to peniaze občanov, si, dúfam, zdôraznil ako druhú vetu tvojho vystúpenia veľmi správne.

  Ďalej som sa trošička zľakol, že keď si uvádzal, že máš jeden návrh, či ten návrh nebude ten, že nás tu budeš chcieť zavrieť a budeš nám znižovať prídavky potravy, kým sa nedohodneme. Viem, že je to úsmevné.

  Ale vážne. Mali by sme sa pripojiť a pripájam sa so všetkým k výzve, aby pán minister aj vládna strana SMER stiahli tento návrh, pretože debata o ňom nie je len o vládnej strane SMER, o ich 1,1 mil. voličov, ale je to hlavne o peniazoch 1,5 mil. ľudí, ktorí sú v 2. dôchodkovom pilieri, a vôbec všeobecne o tom, aký dôchodkový systém na Slovensku bude mať akýkoľvek občan, lebo dôchodcami sa raz staneme všetci. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Vašečka, viete tu vyzývajú hlavne z opozičných radov viacerí poslanci, aby sme sa dohodli. Ale aj vy sám ste povedali, aby sme sa dohodli, že tento zákon prerokujeme nie v skrátenom, ale v normálnom legislatívnom procese. Ale to asi sa ťažko dohodneme, lebo práve poslanci za stranu SMER alebo vláda chce čo najrýchlejšie toto prerokovať. Môžeme hľadať tú dymovú clonu, ale jednoznačne faktom je dovolenkové obdobie a snaha čo najrýchlejšie schváliť takéto zákony. A obávam sa, že to, čo ste navrhli, že ten spôsob dosiahnutia dohody by mal fungovať tak ako v prípade voľby pápeža, že potom, keď ho nezvolia jeden deň, tak znižujú dávky potravy. Ja si myslím, že by sme zomreli od hladu, lebo aj tak by sme sa nedohodli.

 • Pán poslanec Vašečka, vaše pôvodné povolanie predtým, než ste prišli do parlamentu, je učiteľ, pokiaľ sa nemýlim. Chápem, že váš biorytmus je nastavený na odpočívanie v lete, ale verte, že väčšina ľudí na Slovensku pracuje aj v lete, väčšina ľudí, pán poslanec. Tak si, prosím, zvyknite, že ste poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a nemáte letné prázdniny. Podľa ústavy Národná rada zasadá stále. Ak je schôdza v lete, viete dobre, pán poslanec, viete to, ale ja to poviem, keď sa tu robíte doslova hlúpy, prečo je schôdza v lete. Viete, že boli predčasné parlamentné voľby. Vláda nastúpila v apríli. Do toho prišiel obrovský kolaps na finančnej správe. Chýbajú obrovské prostriedky z výberu daní. Je normálne, že vláda pripravila viacero návrhov zákonov, ktoré musia rýchlo reagovať na problém, ktorý vznikol vo financovaní štátu. Takže, prosím, akceptujte, že ako poslanec tu musíte sedieť. Väčšina normálnych ľudí na Slovensku pracuje aj v lete. Na dovolenku idú na dva týždne. My tu sedíme len druhý týždeň. Ešte budete mať dosť času si oddýchnuť, nejakým spôsobom sa adaptovať na to, že ste poslanec Národnej rady. A rešpektujte, že sa tu predkladajú návrhy zákonov. Neobviňujte nás, že robíme niečo poza bučky. Rokuje sa v normálnych hodinách, v normálnych rokovacích dňoch. Máte právo vystupovať, máte právo čokoľvek hovoriť, môžeme rokovať aj dva týždne v kľude, to je v poriadku. Tak sa netvárte, že robí sa tu niečo nekalé.

 • To bolo dosť nekorektné, pán spravodajca.

  Nech sa páči, pán poslanec Fronc.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Som rád, pán kolega, že ste v úvode povedali jednu podstatnú vec, že štát nemá naozaj žiadne peniaze. Štát hospodári len s tými peniazmi, ktoré vyberie od ľudí na daniach, či priamych, nepriamych, akýchkoľvek iných. To je socialisticky dlhodobo indoktrinovaný nezmysel ľuďom, že štát im dáva, štát rozdáva, štát ich živí. To nie je pravda. Ale teraz rozhoduje o tých peniazoch vybraných od ľudí, de facto o veľkých peniazoch, ktoré ovplyvnia život všetkých nás, nielen tých, ktorí dneska sú v penzii, ale aj tých, ktorí tam budú o dvadsať či tridsať rokov.

  A ten problém v tom, že prečo tu tak dlho sedíme, je, že jedni hovoria svoje výhrady, argumenty proti návrhu a tá druhá strana sa tvári, že je hluchá, neodpovedá, nevie jeden argument dať späť. Čaká jednoducho, že si to odsúhlasí svojou osemdesiattrojkou a tým to vybavené má. V tom je ten problém. Ďakujem.

 • Mne sa páčilo vystúpenie kolegu Vašečku. Ale chcel by som oceniť jeho úprimné slová. Hovoril tak od srdca, pravdivo, za svojich voličov. Áno, sú tu v parlamente situácie, keď sa vieme aj dohodnúť. A keď sa vieme dohodnúť na veľmi dôležitých a zásadných veciach, a neraz sa to tu stalo, to je dobré, je to pre celú krajinu užitočné. Ale väčšinou závery diskusií nekončia dohodou, ale hlasovaním. Proste o tom je parlament.

  Ale čo sa mi rovnako osobitne páčilo, je, že ste, pán kolega, ostatných nepoučovali.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo. Rišo, veľmi pekne si to povedal.

  A by som povedal, že hneď v úvode si pani Vaľovej vysvetlil, že skutočne čie sú tie peniaze, s ktorými narába štát. No a ak sa naozaj v zákone píše o osobnom dôchodkovom účte, tak to nie je štátny účet. Takže pani Vaľová by si mala prečítať ešte raz ten zákon, aby pochopila, že osobný dôchodkový účet je účet osobného sporiteľa, pretože akonáhle by sporiteľ, teda napríklad by som ja, ktorý si sporím do 2. piliera, zomrel, tieto peniaze okamžite dostáva moja rodina podľa zákona, kde je napísané, že sa okamžite dedia alebo sú priamo určené poberateľovi, ktorý je určený v zmluve. Čiže neprechádzajú štátu. To nie sú štátne peniaze, to sú peniaze mňa a mojej rodiny čiže osobný dôchodkový účet. Ďakujem.

 • Reakcia na faktické poznámky, pán poslanec Vašečka.

 • Ja sa ospravedlňujem všetkým reagujúcim, že nebudem reagovať na nich, ale moju osobitnú priazeň si vyslúžil pán poslanec Podmanický. Takže chcel by som zareagovať na neho pri všetkých sympatiách, ktoré k nemu prechovávam.

  Takže prvá vec. Dosť nevhodne ste urazili asi 55 000 učiteľov na Slovensku. To je práve taký ten hlúpy predsudok spoločnosti, ktorý panuje. Učitelia vás určite za to budú mať radi, že ste sa takto vyjadrili. Chcem povedať, že napríklad ja osobne som veľkú časť prázdnin trávil dobrovoľníckou činnosťou s mladými ľuďmi z tých sedem týždňových dovoleniek, ktoré som si musel vybrať v lete naraz.

  A ďalšia vec. Som úplne spokojný s tým, že sme tu, ale nie som spokojný s tým, že sa rokuje o tak dôležitej veci.

  Keď ste sa odvolávali na predčasné voľby a kolaps finančnej správy. Bežne bývali voľby aj v júni a bol zvyk, že jednoducho tam bola nejaká júlová schôdza a potom boli parlamentné prázdniny. Mne nechýbajú. Ja som s tým úplne, ako hovorí Lojzo, konformný. Ale ten kolaps finančnej správy, dneska keby som to rátal, ste ho dneska možno 50-krát spomenuli, je to možno jeden z hlavných argumentov, ktorý používate. Či je aj naozaj pravdivý a taký relevantný, to neviem.

  Takže poprosím, aby sme naozaj sa snažili dohodnúť na spoločnom dobre všetkých občanov, lebo nám tu musí ísť o to, nielen o to, aby sa podľa nejakého vopred pripraveného plánu schválili z rôznych dôvodov naplánované vládne opatrenia, ktoré nemusia byť úplne najvhodnejšie. A práve o tom tu vedieme túto diskusiu. Ďakujem všetkým.

 • Posledný prihlásený do rozpravy je pán poslanec Ľudovít Kaník.

 • Vážené dámy, vážení páni, druhý deň sa tu venujeme rozprave o skrátenom legislatívnom konaní. Vláda prišla do parlamentu v letnom období preto a s predstavou, že veľmi rýchlo a veľmi jednoducho tu zabije dve muchy jednou ranou, že v lete, keď väčšina ľudí nedáva pozor, si nielenže prerokuje v prvom čítaní zákon, ale hneď ho aj schváli a všetci sa budú čudovať. Tento zámer nevyšiel. Preto by som sa chcel veľmi poďakovať všetkým vystupujúcim a všetkým, ktorí sa zapojili do tejto rozpravy, pretože tu zazneli mnohé dôležité a dobré vystúpenia, ktoré dokonale rozkryli tento zámer vlády, tento nie férový zámer vlády, pretože takto sa nepostupuje a nerokuje, pokiaľ sa k sebe chceme správať férovo. A pri tomto type zákona, ktorý sa naozaj dotýka všetkých obyvateľov Slovenska a ovplyvní verejné financie tejto krajiny na desaťročia dopredu, je očakávať férové konanie namiesto, pretože tu nejde len o opozíciu a koalíciu. Som rád, že tento zámer nevyšiel.

  Dva dni hlbokej rozpravy ukázali, že takýto zákon sa má schvaľovať iným spôsobom, že ten humbug okolo toho, to divadlo, ktorým to celé rozbehol pán premiér Fico, je naozaj len divadlo, že tie hospodárske škody, ktorými je odôvodňované to, že tu máme tento zákon v skrátenom legislatívnom konaní, sú iluzórne alebo minimálne tak zanedbateľné, že skutočne ich v porovnaní s dopadmi, ktoré tento zákon, jeho schválenie, bude mať na príjmy obyvateľov tejto krajiny, na príjmy jednoduchých, bežných, priemerných občanov Slovenska, bude mať nepodstatné.

  Ja preto vyzývam ešte raz pána ministra ako predkladateľa alebo vládu ako predkladateľa, aby si uvedomili túto súvislosť, aby reflektovali v sebe to, čo sa tu odohrávalo tieto dva dni. My tu naozaj môžeme ešte sedieť a diskutovať o tomto zákone v ďalšom legislatívnom procese aj dva týždne. Nám to problém nerobí, lebo my sme tu na to, aby sme hájili záujmy občanov. A to aj chceme robiť.

  Tu sa niekto chystá tak zásadne zmeniť veci, že to bude mať dopad na príjmovú situáciu každého jedného občana, ktorého sa to dotýka, a mnohých ďalších, pretože tam nejde len o 2. pilier, ako to už bolo mnohokrát povedané, ide o živnostníkov, ide o študentov, ide o mnoho, mnoho súvislostí.

  Bolo by dobrým signálom, keby vláda stiahla návrh na skrátené legislatívne konanie a keby sme mohli, napriek tomu, že s tým nesúhlasíme, a určite by sme sa snažili pozmeniť tento návrh zákona, o ňom rokovať riadnym spôsobom a keby sme si naozaj, nie potom, ale hneď, sadli k stolu a hľadali trvalé, nech aj kompromisné riešenie tohto systému.

  My podávame napriek všetkému, čo sme si tu vypočuli, natiahnutú ruku na spoluprácu na tomto, pretože to je spolupráca pre občanov tejto krajiny. A táto spolupráca a férová debata sa nezačína pokútnym návrhom na skrátené legislatívne konanie podaným v letnom období. Že, pán minister? Zvážte to, pretože vy máte síce silu 83 hlasov, a keď sa bude hlasovať, vyhráte toto hlasovanie, ale bude to Pyrrhovo víťazstvo. Naozaj, bude to Pyrrhovo víťazstvo, ktoré bude znamenať víťazstvo v tomto, ale predznamená postupný úpadok dôvery, ktorú vo vás mnohí stále majú.

  Vážené dámy, vážení páni, je dobré debatovať naozaj dôsledne a hlboko o nielen tomto, ale aj takýchto zákonoch, pretože sú skutočne dôležité. Ja skutočne ďakujem, že sme to absolvovali a budeme v tom pokračovať aj zajtra aj napozajtra, pretože táto téma si to naozaj zaslúži. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi.

  S faktickými poznámkami sa prihlásili šiesti poslanci, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou, pán poslanec Poliačik, pani poslankyňa Vaľová, páni poslanci Bagačka, Viskupič, Vašečka, Kadúc. Nejako sa to zmenilo.

  Pani poslankyňa Vaľová.

 • Ďakujem veľmi pekne. No, pán kolega Kaník, povedali ste, že to bolo alebo že to bude Pyrrhovo víťazstvo. No Pyrrhovo víťazstvo bolo to, že ste sprivatizovali starobu.

  A ešte raz to poviem, čo je to štát. Štát sú občania a my všetci sme súčasťou štátu. A štát má nejaké funkcie, na ktoré štát vyberá peniaze. A to sú dane, odvody, na zdravotné zabezpečenie, na sociálne zabezpečenie, čiže poplatky. Čiže, ešte raz, toto sú štátne peniaze, ktoré vy ste nechali odviesť do súkromných DSS-iek. A sprivatizovali ste starobu.

  A čo chcem povedať ďalej. Peniaze podľa mňa, ktoré si ľudia sporia sami, sú skutočne ich peniazmi, lebo už, ako hovoríme, čo sú peniaze občana, tak peniaze občana sú mzdy, v prvom rade jeho osobné, pretože všetky ostatné odvody skutočne idú na funkcie štátu. Ešte raz opakujem, štát nie je imaginárna vec, že tuná je štát a tu nie je štát. Štát sme všetci my.

  Chcem povedať, že 3. pilier, toto boli peniaze občanov. A toto ste spaškvilili s pánom ministrom bývalým. Tam ste to urobili tak, aby si občania nesporili. Tam ste to pokrivili, a to len preto, aby ste 2. pilier posilnili. A ja si myslím, že tam občan mal slobodu, tam si prispieval svojimi vlastnými peniazmi, a to nielen občan, lebo mohol mu prispievať aj zamestnávateľ. Čiže, ešte raz poviem, nepleťme si, že niekto niečo kradne, pretože peniaze štátu odchádzajú do súkromných DSS-iek. Takže ja to úplne chápem aj viem, čo rozprávam.

  Takže ešte raz to poviem, štát sme my všetci a štát musí zabezpečovať určité funkcie, na ktoré vyberá dane a odvody. A jednými z toho sú aj sociálne zabezpečenie a zdravotné zabezpečenie. Takže toto sú peniaze štátu.

 • Ďakujem pekne. Aj ty, pán poslanec, aj viacerí kolegovia z opozície spomínajú teda ten čas letných prázdnin a podobne. Ja si zas nemyslím, že naši ľudia sú takí neschopní, aby nesledovali v tomto čase toto dianie. Nemyslím si, že sa 1. júla vypnú a 30. augusta znova zapnú. A takisto si nemyslím, že drvivá väčšina Slovákov je v Chorvátsku alebo v Bulharsku a že tam dovolenkujú. Takže ja v tomto zmysle určite by som našich občanov takto nepodceňoval. A ja si myslím, že všetko sledujú a vnímajú. Ďakujem.

 • Ďakujem. Na záver tejto debaty, myslím si, že si bol posledný prihlásený, pán poslanec Kaník, do nej, by som si dovolil len jednu vec doplniť, keďže sa tu deje skrátené legislatívne konanie a od toho uvedenia návrhu premiérom Slovenska až po tvoje vystúpenie odznelo fakt toho veľa. Ja si však nemyslím, že sa deje niečo úplné nové pod slnkom, keďže legislatívny proces od čias starého Ríma bol vždycky v snahe zahmliť nejakú skutočnosť, nejakú nepríjemnú skutočnosť poznamenaný tým, že sa spájali niekedy až nespojiteľné veci. Rimania niekedy vedeli spájať to, že keď sa hlasovalo o zvýšení daní, tak sa k tomuto prilepilo napríklad to, že bude zlacnené obilie. Tuná tá dymová clona bola vytvorená negatívnou správou. A to bola správa o akejsi 500-miliónovej sekere štátu. Myslím si, že keby táto snaha bola úprimná, nevznikla by tu takáto obrovská miera nespokojnosti s tým, že v tak krátkom a skrátenom legislatívnom konaní, ktorému tu teraz čelíme, nebude dostatočný priestor na vysvetlenie všetkým 1,5 mil. ľuďom, že strana SMER má dobré úmysly. A myslím si, že je to veľmi na škodu veci. Preto sa pripájam k tvojej výzve, aby pán minister zvážil to, aby skrátené legislatívne konanie nebolo posunuté na hlasovanie. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Ja ďakujem pánovi Kaníkovi za dnešné vystupovanie aj toto záverečné. Zvlášť som si ja sám uvedomil a chcel by som to ešte pripomenúť a poďakovať, že to on zdôraznil, že tu nejde len o 2. dôchodkový pilier, ale o mnohé ďalšie dôležité zmeny, napríklad zmenu práce na dohodu, ktorá sa naozaj dotýka mnohých, mnohých ďalších skupín obyvateľstva, ktoré sú príjmovo slabé a takto si môžu vypomôcť. Ja viem, že rokujeme o skrátenom legislatívnom konaní, ale aby sme vedeli, prečo pokladáme tento návrh toho skráteného konania za tak závažný, pretože má taký široký dopad, preto chceme aby prebehol v riadnom legislatívnom konaní. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Súhlasím s pánom Kaníkom, že prerokovať tento návrh v skrátenom legislatívnom konaní je nesprávne. A doplnil by som ho o takú malú krátku ešte argumentáciu. Bolo tu už povedané, že skrátené legislatívne konanie odôvodňuje § 89, kde jeden z dôvodov je, že hrozí značná hospodárska škoda. Takto to dôvodil aj pán premiér. Ja som si teda vypočul pána Nagya, ktorý dal taký malý prepočet. Bolo tu povedané, že vlastne tým, že posunieme účinnosť o mesiac, získame 40 mil., ktoré by sme si museli inak požičať za 5-percentný úrok. To znamená, tá škoda by bola 5 %. A týchto, 5 % zo 40 mil. sú 2 mil. eur. A keď si zoberieme, že výnos, čo tu bolo tiež povedané, zo Sociálnej poisťovne je 1,5 %, čo je 600 000 eur, tak potom mi vychádza, kolegovia, že tá škoda o ktorej sa tu bavíme, že tá značná škoda je 1,4 mil. Je fakt, že je už pokročilá hodina, že možno som k tomu prepočtu prišiel pri nejakej únave, ale skúste si to schválne prepočítať, o akej značnej škode tu hovoríme. Ešte raz, 1,4 mil. eur je škoda, ktorá nám hrozí tým, že by sme neposunuli účinnosť toho zákona. Ďakujem.

 • Reakcia na faktické poznámky, nech sa páči, pán poslanec Kaník.

 • Ďakujem. A ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili k môjmu vystúpeniu.

  Väčší priestor budem venovať poslankyni Vaľovej. Pani Vaľová, vy ste nenapraviteľná a nepoučiteľná, čo je zaujímavé svojím spôsobom, pretože človek presne vie, čo poviete. Ale smutné na tom je, že zrejme sa nikdy nezmeníte. To, o čom hovoríte, to nie je štátne. Peniaze, ktoré idú do 2. piliera, sú peniaze ľudí, ktorí si poctivo zarobili, tak ako aj dane sú peniaze ľudí, len ich odovzdávajú štátu. Štát nemá vlastné peniaze, len berie ľuďom peniaze a rozdeľuje ich. Vy to máte v hlave naopak, vlastné vašej socialistickej ideológii, to je pravda, tomu rozumiem, pre vás je štát viac ako ľudia, pre vás je štát vládca nad ľuďmi a ľudia sú jeho služobníci. Pre nás sú ľudia tí, ktorí sú dôležití. A pre nich máme túto krajinu spravovať a štát im má slúžiť. V tomto sa asi nezhodneme nikdy. Čo sa dá robiť? V tom je rozdiel medzi vami, socialistami, a nami, ktorí uprednostňujeme ľudskú slobodu a individualitu občana nad mocou štátu.

  Ďakujem teda všetkým za všetko, čo odznelo v tejto diskusii, a za všetky podporné veci, ktoré smerujú k tomu, aby sme naozaj takúto vážnu vec neriešili takýmto spôsobom. Je to nesprávne, je to neférové, je to voči občanom tejto krajiny nečestné a naozaj a vôbec to neznamená ochotu alebo naznačenie dobrej vôle na spoluprácu.

 • Ďakujem pekne.

  Týmto sme vyčerpali všetkých ústne prihlásených do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ?

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Panie poslankyne, páni poslanci, keď tak pozerám na hodiny, zhodou okolností vidím, že sa opakuje včerajší deň, pretože práve v takomto čase som myslím, vystupoval. A ja sa vopred ospravedlňujem, a to aj napriek tomu, že dnes bežala celý deň rozprava. Sú isté veci, ktoré musím zopakovať, ktoré som povedal aj včera, pretože tá rozprava nepriniesla, aspoň pre mňa, toľko nových vecí, ktoré sa týkali merita vecí, to znamená skráteného legislatívneho konania, aby som ten okruh za predkladateľa pri tom záverečnom slove nejako rapídne rozšíril. No, dva dni rozpravy, tvrdých emócií, možnože až prehnaných emócií, ktoré nebolo v súvislosti s týmto potrebné asi premietať, ja osobne vidím tak, že ako pri tom zákone, ktorým pôjde o veci, tak aj pri tomto návrhu na skrátené konanie by nemali byť víťazi a porazení, ale mala by byť zodpovednosť.

  Ja sa pokúsim premietnuť niektoré veci, v čom vidím tú otázku tej zodpovednosti.

  No, účelom prerokovávania tohto návrhu mala byť v prvom rade základná odpoveď na otázku, či sú splnené zákonné podmienky na skrátené legislatívne konanie. Tá rozprava bola veľmi široká. Pokúsim sa k tým trom veciam tak, ako som ich včera rozanalyzoval, povedať pár slov.

  Chápem, áno, chápem vzhľadom na to, že má ten návrh na skrátené konanie prirodzený súzvuk s vecným zákonom, že sa niektoré veci v tej diskusii v tej rozprave rozoberali, ale s vaším súhlasom sa k nim vrátim zajtra pri prvom, resp. neskôr pri druhom a treťom čítaní, pretože týkajú sa vecnej stránky zákona a v tom prvom čítaní k tej všeobecno-politickej rovine a v tom druhom čítaní ku konkrétnym návrhom, pozmeňujúcim podmienkam budem mať záujem zaujať stanovisko. Myslím, že na toto tu sedíme.

  Zároveň chcem povedať, že som si mal možnosť vypočuť štyri- niekde až šesťkrát jeden a ten istý obsah diskusného vystúpenia od jedného a toho istého poslanca. Neberiem nikomu to právo, ale osobne si myslím, že ak aj mal záujem na niektoré veci niekto poukázať, nebolo treba štyri- až šesťkrát opakovať jedno a to isté. Ale neberiem vám právo. Je to výsostné postavenie pána poslanca a minister ho musí rešpektovať. V konečnej miere veď som tu dve volebné obdobia sedel a možno niekedy som takto postupoval aj ja.

  Druhá čiastka obsahu tej diskusie. No to je otázka, ktorá sa týka obsahu materiálu, na základe ktorého vznikol podnet na skrátené legislatívne konanie aj pre mňa.

  Pán poslanec Štefanec, včera ste ma vyzvali aj s pánom Frešom, preto som išiel do rozpravy, aby som sa vám snažil vysvetliť, ako vzniklo rozhodnutie o skrátenom legislatívnom konaní. Mohol by som len zopakovať to isté, čo som povedal aj včera. Mrzí ma, že znova ste zopakovali to isté a obvinili ma z toho, že podvádzam a klamem. Nie nepodvádzam, neklamem. Nemal som záujem o skrátené legislatívne konanie, rešpektoval som závery vlády, pretože som pochopil, že nastal na to objektívny dôvod, aby toto skrátené legislatívne konanie prebehlo. My sa môžeme sporiť, ak je pre niekoho 40 miliónov málo alebo veľa. Ja si myslím, pri tej sekere, ktorá tu momentálne za pol roka je, a to je vo výške 500 miliónov eur, je tých 40 miliónov veľmi dôležitých.

  Čo sa týka tej problematiky vôbec k tej správe. Áno, bude predmetom rokovania septembrovej schôdze Národnej rady aj so záverom opatrení. A celkom iste bude možnosť sa k nej objektívne vyjadriť možno širšie, ale to, čo chcem zvýrazniť a povedať, a povedal som to aj včera, je, že hlavný dôvod tých nedobrých makroekonomických výsledkov za prvý polrok je hlavne výber daní alebo, opačne, slabý výber daní. A tu, vážení priatelia z opozície, som trošku prekvapený a očakával by som od vás viac skromnosti a sebareflexie, lebo to je výsledok vašej práce. To je výsledok hlavne nominanta SDKÚ, ktorý sedel na ministerstve financií a nesie za to zodpovednosť, priamu zodpovednosť, trestnoprávnu zodpovednosť, lebo dnes minister financií už podal trestné oznámenie. Ja osobne som to povedal aj včera a zopakujem to aj dnes. Doteraz nie som osobne s tým stotožnený, či to bol objektívny zámer alebo či to bola len náhoda, že tá daňová správa dopadla do takých pozícií, že sú možné úniky. A podľa všetkého ten deficit, tých 250 miliónov, ktorý sa predpokladá, že je únik momentálne na daňovej správe, áno, môže byť aj istý zámer niekoho. Ale to musia zhodnotiť tí, ktorých sa to bezprostredne dotýka. Mrzí ma, že ten, ktorý to zapríčinil, tu nesedel dnes ani včera. Predpokladám, a o to by som chcel poprosiť, aby tu sedel aspoň v septembri, že by k tomu zaujal stanovisko a niečo povedal, pretože aj povinnosťou poslancov je sedieť pri takýchto veciach a zvlášť, keď sa ich to bezprostredne dotýka.

  No a tu by som sa chcel pozastaviť, pán Mihál, trošku pri vás, pri tej vašej poznámke, že možno by tá strana SMER – sociálna demokracia mala mať ambíciu, aby UNITAS bežal čím skôr. Isteže by som ju mal mať. A ja by som to osobne privítal. Viem, čo by znamenal UNITAS napríklad pre fungovanie Sociálnej poisťovne. Ale to tiež vy veľmi dobre viete, lebo ste na tom rezorte pôsobili a v konečnej miere aj pripravovali k tomu termínu a času, aby UNITAS aj na Sociálnej poisťovni by mohol začať fungovať, lebo minimálne by inak vypadol celý výber a realizovali by sme len výdaj dôchodkov. A to je niečo úplne iné aj z hľadiska úspor, číselných vecí, nehovoriac, ako by nám to veľmi mohlo pomôcť aj z hľadiska mnohých štatistík, analýz, napríklad aj pri takej príprave novely zákona, ako sú štátne sociálne dávky a ďalšie veci, kde by ďaleko inak testovali mnohé veci, keby jednoducho UNITAS fungoval. Áno, beriem to tak, že ste skôr vyjadril úprimný zámer, aby čím skôr fungoval, lebo objektívne tomuto štátu pomôže, ale ja znova kladiem otázku: Prečo k tomu prišlo? Celkom iste my nemáme záujem to odkladať do termínu, ktorý by mal byť čo najdlhší. Veď v konečnej miere malo by to pomôcť nielen tejto vláde, ale, opakujem, Slovensku ako takému. To znamená, áno, tá ambícia tu vždy je, ale kladiete otázky na nás týkajúce sa toho termínu od 1. 1. 2016. Kládol by som skôr otázky do vašich radov, opozičných, prečo k tomu prišlo, či to muselo to vzniknúť. Dalo sa tomu predísť? Kto je za to zodpovedný? To znamená, to sú logické otázky, ktoré s tým veľmi úzko súvisia.

  No a tá tretia časť diskusie, a za to by som chcel objektívne poďakovať, aj by som možno mohol vymenovať pánov poslancov, ktorí sa držali vecného návrhu zákona o skrátenom konaní, sa týka samotnej podstaty veci. A tá súvisí s tým, do akej miery bol alebo nebol naplnený ten rozmer pre skrátené legislatívne konanie. Povedal som to včera, chcem to povedať aj dnes, hoci tu nevidím pána poslanca Hrušovského. Dňa 6. júla predložil Richter do Národnej rady návrh zákona, ktorý sa týka sociálneho poistenia, 6. júla, to znamená termín pre riadne legislatívne konanie, tak ako to ukladal pred touto schôdzou Národnej rady. To znamená, celkom objektívne bolo, že do prvého čítania bol tento návrh zaradený klasicky v riadnom termíne, tak ako rokovací poriadok ukladá. Ja osobne vnímam návrh na skrátené legislatívne konanie ako návrh na skrátenie lehoty medzi prvým a druhým čítaním. Pokiaľ si pamätám rokovací poriadok, hovorí tu o minimálne 30 dňoch. To znamená teda, ak schválime skrátené konanie, tak odpadne tá podmienka minimálne 30 dní a bude môcť byť zaradené druhé čítanie okamžite. Možno to je môj pohľad. Ale rešpektujem, že pán Hrušovský je ďaleko skúsenejší právnik. Ale pokladal som ako predkladateľ za vhodné aj na to zareagovať.

  Čo je však dôležité a čo ešte chcem zvýrazniť, je, že vláda, keď prerokovávala tú správu o makroekonomickom vývoji hospodárstva za ten I. polrok, neprijala opatrenia len k Richterovi a ku skrátenému konaniu. Skoro každý jeden rezort má presne rozpísané opatrenia. Pokiaľ tu ide o Fond národného majetku, obce a mestá, boli rozpísané úlohy za viac ako pol miliardy eur. O tom budeme, samozrejme, hovoriť aj v septembri, ale treba vidieť, že toto nebolo ad hoc nejaké divadielko, aké sa občas v tých vystúpeniach u opozičných poslancov ponúkalo, ale, naopak, to bola reálna potreba riešiť vzniknutý stav.

  No a čo sa týka tých vystúpení, ktoré sa týkali ešte raz toho merita zákona, ešte raz všetkým pekne ďakujem.

  Nevidím pána Šebeja, ale predsa len ja si ho príliš vážim. A hoci je politicky niekde úplne na druhej strane ako ja, si ho vážim, pretože vždy mal ako názory, ktoré zodpovedali tomu jeho postaveniu niekde na pravici. Len teraz ma trošku prekvapil. Mal som za to, že pán Šebej má naviac, ako robiť asistenta pánovi poslancovi Procházkovi. Ja som tu mal možnosť sedieť v minulom období s pánom poslancom Procházkom a vždy som mal pocit, že keď mal len takúto minimálnu potrebu vystúpiť, nemal problém vystúpiť a argumentovať. To znamená, že keď dneska nevystúpil, nemal na to buď dôvod, alebo tú argumentáciu, ktorú niekto za zaňho prevzal a mal záujem ponúknuť, nezodpovedala ani jeho nejakým predstavám preto, aby vystúpil z pozície fundovaného ústavného právnika, argumentoval tou zložkou, ktorú použil pán Šebej.

  Teda na záver ja by som rád skonštatoval, že predmetný návrh zákona spĺňa zákonné požiadavky na skrátené legislatívne konanie vzhľadom na to, že hrozia hospodárske škody. Mesačný posun účinnosti tohto zákona prinesie do Sociálnej poisťovne, opakujem ešte raz, do Sociálnej poisťovne 40 miliónov eur a to nie je zanedbateľné pri súčasnom schodku 500 miliónov eur.

  A tu by som chcel zvýrazniť, priatelia, tu nejde o nejaké 2 milióny eur, vypočítané nejaké úroky, tu ide o dodržanie výšky deficitu a, čo je ešte dôležitejšie, o nenavyšovanie dlhu Slovenskej republiky. Veď táto snemovňa, unisono pravica, ľavica, opoziční, koaliční, prijala ústavný zákon, kde sme sa zaviazali ohľadom dlhovej služby, že jednoducho nebudeme navyšovať dlh Slovenskej republiky. Treba vidieť v širších týchto podmienkach aj tých 40 miliónov eur, o ktorých momentálne hovoríme. Toto je dôležité vnímať a pochopiť, lebo asi nikto nemá z nás záujem navyšovať dlh Slovenskej republiky, lebo, áno, tu by som súhlasil s tým, že keby sme to pripustili, to je grécka cesta.

  Preto úplne na záver chcem vás veľmi pekne a úprimne poprosiť o podporu predloženého návrhu zákona o skrátení legislatívneho konania. Skončil som, pani podpredsedníčka.

 • Ďakujem pánovi ministrovi. Chce sa k prerokovanej veci vyjadriť aj pán spravodajca.

 • Reakcia spravodajcu.

 • Ďakujem pekne.

  Prerušujem týmto rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať v prerušenej rozprave v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 141).

  Budeme pokračovať v prerušenej rozprave písomne prihlásenými poslancami.

  Takže za klub SMER – SD je prihlásená pani poslankyňa Jana Vaľová. Nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, môžem začať, ale myslím si, že neskončím do konca.

 • Áno, tak prerušíme potom rozpravu o 19.00 hodine..

 • Dobre. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, je prirodzené, že všetkých nás zaujíma, ako sa bude vyvíjať budúcnosť, ako budeme žiť, keď už budeme dôchodcovia, a aké ekonomické podmienky budeme mať na to, aby náš život v starobe napĺňal pozitívne štandardy, tak ako je to v okolitých vyspelých krajinách, a preto vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vláda Slovenskej republiky v súlade so svojím programovým vyhlásením vlády na roky 2012 až 2016 realizuje jednu zo svojich dôležitých úloh, zabezpečenie dlhodobej finančnej udržateľnosti dôchodkového systému.

  Ak dovolíte, prv než začnem odbornou argumentáciou, vrátila by som sa dnešný deň k tomu, keďže tu vidím pána kolegu Brocku a keďže ma dneska vyzval, aby som mohla odpovedať na otázku, pretože ak niekto nesedí v sále a pán Brocka o ňom vehementne rozpráva, myslím si, že je to trošku také detinské, dospelí chlapi to nerobia. Takže teraz som momentálne v sále a veľmi rada by som povedala, že myslím si, že ani taký pán poslanec, ako je pán Brocka, ktorý je tu od roku 1994, by sa nemal hanbiť za to, že dal pozmeňujúci návrh, a týka sa to 2. piliera, ktorým zmenil 6 % na 9 % bez akejkoľvek analýzy.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán Brocka, bez ohľadu na to, či to odporúčala vláda alebo neodporúčala vláda, vy ste boli ten biely kôň, ktorý prišiel na výbor a tento zákon predložil. Viete, je to smutné, že prídete ku mne do lavice a miesto toho, aby ste mi to vysvetlili, mi poviete, ako sa mi pomstíte, a poviete mi, že sa mi pomstíte tým, že poviete, že mám tri mandáty, že som prepracovaná. Počuli to všetci hore v lavici. Viete, je to také chlapčenské.

  A ja by som chcela niečo povedať, pán Brocka. Rozprávate o tom, kto má koľko mandátov. No, viete, niekto je na kandidátke od roku 1994, v živote sa nepostavil do parlamentných volieb a v živote sa nepostavil zoči-voči občanovi, aby ten občan rozhodol, či ho zvolia alebo nie. Ja som sa tak postavila a nehanbím sa za to, že ma občania zvolili, že prejavili svoju vôľu. A nikdy som občanom Slovenskej republiky neklamala, pretože keď som išla kandidovať za primátorku, tak som bola poslankyňa Národnej rady a všetci to vedeli.

  Ale chcem vám povedať také to vaše KDH-cke farizejstvo. Prvé farizejstvo je to, že hovoríte, že beriem plat aj za výkon primátorky, aj za výkon poslankyne Národnej rady. Áno, ale aj keby som bola 100 rokov poslankyňa a primátorka a mala 100 mandátov, v živote neurobím takúto hospodársku škodu, pretože ja za tieto peniaze odvediem prácu pre občanov a oni to potom ohodnotia, či tá práca je dobrá, ako ste ju vy urobili, moment, aby som si pozrela, ako to mám napísané, svojimi zlatými padákmi tak, že tieto zlaté padáky stáli 3 mil. eur. Ani všetci starostovia, ani všetci primátori, čo tu sedia, ja vám potom poviem, koľko ich je, takúto dieru v rozpočte neurobili. Takže nerozprávajte o šetrení. Ani nemám toľko bytov, koľko ich má pán Brocka, či tento pán Figeľ.

 • Hlas z pléna.

 • Ja som pokojná, pán kolega, ja som pokojná, pán kolega.

 • Reakcia z pléna.

 • Nie, ja som pokojná. Pán Brocka, máte možnosť sa vyjadriť potom. Ja na rozdiel od vás vám to hovorím do očí, pán Brocka. A vy ste boli taký potmehúd, že ste vedeli, že nesedím v sále, vedeli ste, že mi nemôžu dať slovo, a rozprávali ste o mne. Takže ani na rozdiel od všetkých mandátov a primátorov a všetkých poslancov, čo tu sedia, 3 mil. eur, ktoré ste vy prešustrovali zlatými padákmi, ktoré ste dali svojim nominantom jedným podpisom, a takto ste, dovolím si povedať, oklamali týchto občanov, ktorí sa všetci na to skladali, toto jednoducho my nerobíme. A za to, čo robím, ja si myslím, mám tam z nás najnižší príjem. Svoj príjem som si nepodpísala, aj keď mi ho schválili aj vaši poslanci KDH, musím povedať, ktorí sedia u mňa v meste a ktorí uznali, že mesto prosperuje. Takže jednoducho iba toľko.

  A ešte jedna vec k tomu, a to posledná, o tom, že vodu kážete a víno pijete. Pán poslanec, koľko ste mali na kandidátke KDH primátorov, vy, s jedným mandátom, koľko ste ich mali? Primátorka Anna Nemčíková za Gelnicu je kandidátka na kandidátke KDH do Národnej rady, kysucký krajský poslanec pán Čurilla takisto kandidoval za vás. Podobne Milan Majerský je ďalší, ktorý za vás kandidoval. Prečo ste si potom dali vy primátorov a starostov na kandidátku? Pýtam sa, prečo ste si dali poslancov...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pani poslankyňa, rokujeme o zákone č. 461/2003 Z. z., teda o sociálnom poistení.

 • Áno, samozrejme, viem o tom, ale pán Brocka vlastne zamiešal tam moje mandáty a tak ďalej s tým, ako treba šetriť v krajine. Tak ja to teraz takisto pánovi Brockovi poviem, ako treba šetriť v krajine. Čiže, pán Brocka, vodu kážete, víno pijete. A keď sa pozrieme v tejto snemovni či na SDKÚ, či na MOST – HÍD, tak možno povedať, že všetci, ktorí predtým možno chceli skočiť vám na lep, keď zistili, že vy sami dávate primátorov na kandidátky, tak si ich tam dali sami.

  A posledná vec a vrátim sa k zákonu. Pán Brocka, čo myslíte, keď tu sedím, hovoríte, že tu sedím a beriem plat, kto má zodpovednosť za mesto Humenné, kto má tú trestnoprávnu zodpovednosť, ste to vy alebo ja? A posúdia ma občania. A občania vedeli, že mám mandát poslanca Národnej rady.

 • Reakcia poslanca.

 • Áno, tri, ale tentokrát už nepôjdem kandidovať do VÚC-ky, áno, pretože som sa nevzdala mandátu, aby som občanov nesklamala, ale mala som toľko odvahy, že som si nepodpísala ani plat, ktorý mi aj vaši poslanci schválili, mám najnižší plat. A ja si dovolím povedať, že mesto funguje, mesto je v prebytku ako máloktoré z miest. A som na to hrdá. A verím tomu, že občania povedia miesto vás, ako to má byť. A neberte občanom to, aby sa mohli v slobodných voľbách rozhodnúť, pán Brocka, keď vy ste od roku 1994 na kandidátke a máte tam preto miesto pre bieleho koňa vo výboroch a navrhujete také veci, aké navrhujete.

 • Pani poslankyňa, naozaj vás poprosím, rozprávajte k veci.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, nekričte na mňa, ja nie som hluchá.

 • Ja nekričím, ja rozprávam do mikrofónu, preto sa vám zdá, že kričím.

 • Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ale myslím si, že ak takýto pán poslanec takto sa správa, tak mu treba odpovedať. Ďakujem veľmi pekne.

  Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vrátim sa k novele zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  Vláda Slovenskej republiky v súlade so svojím programovým vyhlásením vlády za roky 2012 až 2016 realizuje jednu zo svojich dôležitých úloh. A to je zabezpečenie dlhodobej finančnej udržateľnosti dôchodkového systému. Dovolím si povedať, že je to veľmi ťažké a veľmi ambiciózne predsavzatie, keď si spomenieme na predošlé diskusie o tom, a to, si myslím, z bývalého volebného obdobia, ako bolo treba nastaviť dôchodkový systém, pretože jednoznačne zastávam názor, že ak má byť penzijný systém efektívny, musí spĺňať trvalú udržateľnosť vo vzťahoch k verejným financiám a, samozrejme, aj spoločenskú zhodu, čo by bolo veľmi dobré, keby sa nám to podarilo.

  Pôvodný priebežný financovaný dôchodkový systém začal vyvolávať obavy, a to hlavne z hľadiska klesajúcej pôrodnosti, nárastu veku dožitia obyvateľstva a zadlženosti Sociálnej poisťovne a neštandardným nastavením sporenia v 2. pilieri.

  Potrebu zmeny systému a reformy si vlády jednotlivých krajín uvedomovali postupne. Prvá prišla reforma v Českej republike v roku 1994, potom ju urobili Maďarsko v roku 1998, Poľsko v roku 1999 a ako posledné pristúpilo k reforme penzijného systému Slovensko v roku 2004, keď do platnosti to prišlo v roku 2005.

  Negatívny demografický vývoj do budúcna naznačuje aj analýza zo Spojených národov, podľa ktorej by mal podiel obyvateľstva vo veku nad 65 rokov predstavovať 19 % na Slovensku, 21 % v Poľsku, 22 % v Maďarsku a 23 % v Čechách. Priemerný nárast obyvateľstva v dôchodkovom veku v regióne by teda predstavoval 2 %. Počet dôchodcov by podľa prognózy mal vzrásť na Slovensku až o polovicu, pričom v Maďarsku iba j o jednu tretinu. Alarmujúca je však prognóza, ktorá sa týka poklesu počtu obyvateľstva v produktívnom veku, ktoré by malo klesnúť až o 20 % v členských krajinách. Dané údaje som citovala z Hospodárskych listov, ich autorom je Ing. Igor Kiss. Takáto situácia si jednoznačne vyžadovala a vyžaduje riešenie.

  Po prvých reformách a riešeniach problémov s udržateľnosťou financovania systému nepomohla ani finančná a dlhová kríza v Európe, ktorá sa aj v našom regióne prejavila najmä poklesom výkonu ekonomiky postupným zadlžovaním a nárastom potreby krytia deficitu. Nedostatok financií v 1. priebežnom pilieri bol spôsobený práve aj vplyvom negatívneho vývoja hospodárstva, ale aj zlým nastavením v 2. pilieri. Ak si pozriete vývoj deficitu dôchodkového poistenia, tak zistíme, že deficit od roku 2000 je na úrovni mínus 924 mil. eur v Sociálnej poisťovni. Dovolím si tvrdiť, že k tomuto deficitu prispel aj rok 2005, keď došlo k prehĺbeniu deficitu v mínuse zo 483 mil. eur na 1,069 mld. Všetci dobre vieme, že v roku 2005 sa zaviedlo sporenie v 2. dôchodkovom pilieri. A následne túto, povedzme si, dieru sa snažil štát vykryť z transferov predaja SPP a iných finančných položiek. Tento deficit sa následne ponížil, ale v roku 2009 sa minuli finančné prostriedky a deficit poisťovne začal stúpať. Všetkým je jasné, ako koalícii, tak aj opozícii, že zmeny sú neodvratné tak ako v 1. pilieri, tak aj v 2. pilieri, pretože 1. pilier je rovnako kľúčový, čo sa týka nastavenia 2. piliera. A sú to dve neoddeliteľné nádoby.

  Moje výhrady nie sú k systému kapitalizácie, ako som už predtým poznamenala, lebo kapitalizáciou rozumieme aj 3. pilier, čiže keď som povedala, že nemám výhrady ku kapitalizácii, to znamená, že máme 2. pilier kapitalizačný a 3. pilier kapitalizačný, ale k jeho nastaveniu ako takému.

  Jemne sa dotknem histórie a možno aj obrovsky optimistických predpokladov, musím tu povedať, otca reformy pána Kaníka, ktorý sľuboval sporiteľom 6-percentný rast vkladov, čo by nebolo možné a reálne v čase krízy, ale ani v čase konjunktúry, takto nastaviť finančné prostriedky. Zhodnotenie peňazí v 2. pilieri je hlboko pod infláciou. Pri naštartovaní 2. kapitalizačného piliera bola použitá zavádzajúca, ba až klamlivá reklama, ktorá lákala ľudí do 2. piliera bez toho, aby vedeli použiť jeho výhodnosť a posúdiť ju či jeho nevýhodnosť z hľadiska ich veku či príjmu ľudí. Rovnako sa zaviedol povinný vstup mladých ľudí do 2- piliera bez možnosti rozhodnutia a výberu. V dnešnej novele tohto zákona toto upravujeme, a to nasledovne, povinný vstup mladých ľudí bude nahradený dobrovoľným vstupom rozhodnúť sa o vstupe do 2. piliera, čo je možné až do veku 35 rokov života. Toto rozhodnutie môže urobiť každý, kto sa prvýkrát zamestná a stane sa dôchodkovo poistený. Ak by sme spomenuli, ako je to vlastne v Poľsku aj v iných krajinách, keď sa robila takáto obrovská kampaň, tak určite mi pán kolega Kaník potvrdí, že v Poľsku mohli ľudia vstúpiť do 2. piliera iba do veku 45 rokov, pričom u nás masívna kampaň nahnala do piliera za vidinou švajčiarskych dôchodkov dokonca 60- až 70-ročných ľudí. Ja si to stopercentne dovolím tvrdiť. Ale ľudia v tomto veku sú v 2. pilieri.

  Ak vnímame dobrovoľnosť vstupu do 2. piliera ako slobodu jednotlivca rozhodnúť sa o využití určitého finančného produktu, uznávame jeho ústavou garantované právo na slobodu rozhodovania. Dôvera v 2. pilieri je individuálnou preferenciou určitého okruhu sporiteľov a nemôže byť štátom nanútená ostatným sporiteľom, ktorí tieto preferencie nemajú.

  Ďalej, myslím si, že to, čo upravujeme v tejto novele od 1. októbra 2012, by som ešte povedala, je pozitívny prvok, to nemôže poprieť nikto a, myslím si, ani samostatní mladí ľudia, pretože teraz v Slovenskej republike máme najvyššiu nezamestnanosť mladých ľudí, je jedna z najvyšších v Európskej únii a my mladých ľudí nútime, aby sa poistili do 1. piliera bez ohľadu na to, či na to majú alebo nemajú, či majú prácu, či tam budú dávať odvody alebo nebudú dávať odvody. Čiže tento krok chápem ako vysoko pozitívny krok v tejto novele.

  Ďalej, od 1. októbra 2012 sa navrhuje úprava sadzby na starobné dôchodkové sporenie na 4 %, stabilita systému je dôležitá. A vychádzame z toho, že pôvodné nastavenie vo výške 9 % už v čase prijímania zákona týkajúceho sa 2. piliera bolo príliš vysoké, na čo slovenská ekonomika už v tom čase nemala.

  A tu sa zase zastavíme pri tom, že neboli analýzy, jednoducho sa prišlo do parlamentu, dal sa pozmeňujúci návrh pána Brocku, pán Brocka dal pozmeňujúci návrh na výbore a jednoducho z večera do rána zo 6 % bolo 9 %, bez akýchkoľvek prepočtov, bez ohľadu na to, či to ekonomika vydrží alebo nevydrží.

 • Ruch v sále.

 • Pán Kaník, nevykrikujte na mňa, lebo potom ja vám odpovedám, potom... No dobre, však sa prihláste, dneska ste sa prihlásili už asi šesťkrát, asi to treba

  Prepočty hovoria o nastavení príspevkov pre 2. pilier, niektorých na úrovni 3,7 %. dnes to upravujeme na 4 % a ešte pridávame daňovú výhodu vo výške 2 %. Je to inšpirácia z Českej republiky. Ale je to oveľa voľnejšie, pretože slovenskí sporitelia budú mať možnosť prispievať si okrem zákonom určenou výškou ich príspevku aj dobrovoľne, pričom tento dobrovoľný príspevok bude daňovo odpočítateľnou položkou do výšky 2 % čiastkového základu dane. Ešte raz opakujem, je to úplne štandardné nastavenie, ako je to v ostatných krajinách. Ani v jednej krajine neboli takto vysoko nastavené percentá odvodov. To, čo sme pred chvíľou povedali, presunutie peňazí štátu do súkromných poisťovní ani v jednom štáte nie je. Ja si nemyslím potom, že sú asi dookola ekonomicky negramotní všetci ministri, že len náš minister Kaník bol ekonomicky najgramotnejší minister s pánom Brockom, to si teda vôbec nemyslím. Ja si myslím, že iné štáty sa pozreli, aký sme tu my vlastne skleník, kde vlastne mohli nejaké pokusy na nás robiť. A myslím si, že teraz to štandardne nastavujeme tak ako všetci ostatní.

  Ak porovnávame dôchodkové systémy v okolitých krajinách, tak zistíme, že práve týmto nastavením sa blížime štandardom v okolitých štátov. Porovnajme si príspevky sadzby v okolitých krajinách. Je to v Poľsku 2,3 %, od roku 2017 to bude 3,5 %. V Poľsku bol ten vstup pre občanov maximálne do veku 45 rokov. Každá spoločnosť tam spravuje len jeden fond, čo tvorí aj nižšie prevádzkové náklady. A počet spoločností spravujúcich úspory v Poľsku je 14, pričom na Slovensku je ich 6. A priemerný objem úspor spravovaných jednou spoločnosťou v Poľsku je štvornásobne vyšší, t. j. 4 mld. eur, ako na Slovensku, kde je to 1 mld. eur. Česká republika zaviedla 3 % na 2. pilier za podmienky, že si ďalšie 2 % pridá sporiteľ z vlastných prostriedkov, ešte raz opakujem, z vlastných prostriedkov. A zase poviem, že vlastné prostriedky a štátne prostriedky tak aj všade to tak uvádzajú Česi. Takže nerozumiem tomu, čo sú naše peniaze, koho sú čie peniaze, pretože si myslím, že štát má jedinú možnosť vyberať peniaze na služby, ktoré poskytuje. V Českej republike 2. pilier by mal fungovať od roku 2013, ale prihlásenie doň tam bude v roku 2012 na báze dobrovoľnosti. Opäť sme boli jediný štát, ktorý povinne prikázal sporiteľom, že musia vstúpiť do 2. piliera. Čiže, pán minister, ja musím povedať, že poďakujú určite mladí ľudia, všetci, tejto novele, že opäť zvoľňujeme a nechávame to na dobrovoľnosť, tak ako to hovorí ústava.

  Ďalej, zavádzame novú štruktúru príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa delia na dve podskupiny.

  V súvislosti so zavedením dobrovoľných príspevkov sa upravuje § 26 a zakotvuje povinnosť zamestnávateľa odvádzať dobrovoľné príspevky zaplatené jeho zamestnancom.

  Novela zákona uvádza, že DSS-ka má povinnosť spravovať dva fondy. Samozrejme, DSS-ka môže spravovať viacero fondov, ale jej povinnosťou je mať minimálne dva fondy. DSS-ka má povinnosť spravovať jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond. Okrem týchto dvoch dôchodkových fondov umožňuje sa jej zákonom spravovať aj ďalšie dôchodkové fondy, garantované alebo negarantované, podľa uváženia správcu dôchodkových fondov a požiadaviek sporiteľov. Dôchodcovské správcovské spoločnosti preto nie sú nútené znižovať počet dôchodkových fondov, práve naopak, podľa súčasnej právnej úpravy môžu ponechať aj doteraz vytvorený indexový dôchodkový fond, prípadne vytvoriť nové dôchodkové fondy, ktoré by napríklad kumulovali výhody akciového a indexového dôchodkového fondu. A tým by mohli byť atraktívnejšie pre spotrebiteľov. Takýmto spôsobom by mohli dôchodkové správcovské spoločnosti zatraktívniť svoju ponuku a získavať tak nových klientov. Máme vedomosť o tom, že mnoho ľudí ani nevie, v akom dôchodkovom fonde sa momentálne nachádza, či je to fond garantovaný alebo negarantovaný, a preto do budúcnosti zavádzame aj povinnosť správcovských dôchodcovských spoločností oznamovať listom, v akom je sporiteľ fonde, a prehľad o jeho sporení. Preto DSS-ky...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pani poslankyňa, ja vás len teda chcem poprosiť, že je 19.00 hodín...

 • Dohodli sme sa, že budeme do 19.00 hodiny rokovať a vy ste s tým súhlasili. Nakoľko to ešte máte?

 • Ak ste v polovičke príspevku, tak asi...

 • Ďakujem vám všetkým za prítomnosť.

  Prerušujem rokovanie dnešného dňa 4. schôdze Národnej rady, budeme pokračovať zajtra ráno rozpravou k zákonu o sociálnom poistení. O 11.00 hodine, pripomínam, bude hlasovanie o skrátenom legislatívnom konaní. Pekný večer.

 • Prerušenie rokovania o 19.02 hodine.