• Dobré ráno, dámy a páni, otváram rokovanie 32. schôdze. Zvolal som ju na základe požiadavky skupiny poslancov.

  Chcem vás požiadať o prezentáciu.

 • Prezentácia.

 • Prítomných je 90 poslancov, sme uznášaniaschopní.

  Na 32. schôdzi overovateľmi bude pani poslankyňa Ľubica Rošková a pán poslanec Jozef Mikloško. Ich náhradníkmi sú pani poslankyňa Anna Vitteková a pán poslanec Gabriel Csicsai.

  O ospravedlnenie na dnešnej schôdzi požiadali páni poslanci Beblavý, Blanár, Demián, Hrušovský, Kadúc, pani poslankyňa Müllerová a pán poslanec Boris Susko.

  Skupina poslancov, ktorá požiadala zvolať túto schôdzu, žiada prerokovať návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi. V zmysle čl. 88 ods. 1 ústavy sa takýto program neschvaľuje a musí sa prerokovať. Dostali ste návrh skupiny poslancov v tlači pod č. 873.

  Návrh som pridelil ústavnoprávnemu výboru, ktorý ho prerokoval, a tak isto som tento návrh zaslal vláde Slovenskej republiky, aby ho prerokovala a zaujala stanovisko. Poprosím teraz pána poslanca Freša za navrhovateľov, aby predniesol návrh.

 • Rokovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi, tlač 873.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, vážený pán premiér, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ešte pred začiatkom schôdze som dával procedurálny návrh, aby táto schôdza bola rozdelená tak, že v rámci tejto schôdze bude prítomná na celej schôdzi vláda Slovenskej republiky, nakoľko celodenný program vlády Slovenskej republiky začína niekedy okolo 10.30. Považujem to za veľkú takú neúctu voči parlamentu, ak vláda Slovenskej republiky nepríde na odvolávanie premiéra a tým pádom aj celej vlády.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, ja vás poprosím skutočne, aby ste dramatickosť svojho vystúpenia držali v intenciách návrhu. Netuším, o akom procedurálnom návrhu hovoríte, kedy ste ho podali a...

 • Prerušenie vystúpenia vystupujúcim.

 • Prihlásil som sa, prihlásil som sa a hovorím, že je tam prihlásených osem rečníkov...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím vás, nech sa páči, predneste návrh za skupinu poslancov, ktorá požiadala o zvolanie tejto schôdze.

 • ... a považujem za dôležité, aby počas celého návrhu, prejednávania návrhu na odvolávanie, tu vláda bola prítomná. Žiadna vláda v histórii, dokonca ani vláda Vladimíra Mečiara si nedovolila niečo podobné. A už len s programom, ktorý ste zverejnili na tento deň, je úplne zrejmé, že vláda počas tohoto rokovania nebude prítomná, počas celého. To znamená, že jednoducho sa zdvihnete a odídete. Urobíte to, čo, o čom je dnešné rokovanie vlády, to znamená, prakticky dokážete, že parlament stráca kontrolu nad vládou.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, poprosím vás, nechajte pána poslanca, nech prednesie návrh.

 • Prakticky, prakticky stráca parlament kontrolu nad vládou už len z povahy veci.

  Vážené dámy, vážení páni, je podstatné, aby Slovensko malo vládu, ktorá je podriadená parlamentnej kontrole. To je skutočný dôvod, prečo navrhujem, pán predseda, aby sme viedli schôdzu tak, že keď vláda odíde, prerušme a stretnime sa vtedy, keď bude mať čas vypočuť si tieto argumenty. V opačnom prípade, keď sme v situácii, že zverejníte program vlády a premiér, že odíde prakticky za hodinu a pol, tak je každému jasné, že toto nebude o odvolávaní vlády, nebude to o argumentovaní, bude to jednoducho o tom, že bude ďalšie poníženie parlamentu vládou Slovenskej republiky práve preto, že tu nebude prítomná.

 • Počujem tu pánov ministrov, ako komentujú toto moje vystúpenie. No ale, páni, ja vám to poviem úplne otvorene: šéfi sedia tam (vystupujúci ukazuje na plénum) a vy ste podriadení. Tak to jednoducho je, tak to jednoducho je. A vy keď si naozaj urobíte plán, že tu nevydržíte dlhšie ako hodinu, tak to je neseriózne. Je to zhadzovanie demokracie. A nehnevajte sa na mňa, na to nepotrebujem žiadne vaše povolenie, aby som to obhajoval. Každý jeden, každá jedna, kto sem volil do parlamentu poslankyne, poslancov, čakali, že vás budú kontrolovať. Chceme hovoriť o emisnom kšefte úplne normálne, vecne a vy si naplánujete, že tam máte vlastne celodenný program. Nerozumiem tomu a poprosil by som, pán predseda, keby ste zariadili, zariadili, že táto vláda tu prítomná bude.

 • Tu pán minister vnútra hovorí, "my máme prácu na rozdiel od teba". No tak našou prácou je kontrolovať váš biznis!

 • Výkriky v sále.

 • Ešte raz, "my máme prácu na rozdiel od teba", som počul. Robi, my máme prácu tuná kontrolovať teba a tvojich kamarátov pri všetkých týchto biznisoch. A práve to chceme robiť, tak nemôžte odísť odtiaľto.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, pán poslanec...

 • Jednoducho o tom je parlamentná demokracia.

 • Potlesk. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, skúste udržať vecný tón, aby sme skutočne rokovali o návrhu skupiny.

 • Pán predseda, ja sa snažím udržať vecný tón, len poukazujem na to, že odvolávanie vlády je o tom, že vláda, respektíve pán premiér v konkrétnej veci, v tomto prípade v emisiách, čo chcem aj vydokladovať, nepostupoval tak, ako by mal dôveryhodný premiér Slovenskej republiky postupovať. Zároveň chcem ukázať, že táto kauza sa vlečie celé roky a počas týchto rokov nedošlo k žiadnej náprave. A občania majú právo vedieť, akým spôsobom prišli o vyše 50 mil. eur. Ale neexistuje, aby sme to urobili dôstojne a seriózne a vecne. A mimochodom, demokraticky, keď sa dozvieme dneska ráno to, že za hodinu táto vláda odtiaľto odíde a budeme odvolávať túto vládu bez ich prítomnosti. Inými slovami, nebudeme viesť žiadnu debatu.

  Zopakujem, žiadna vláda iná, to znamená, ani vláda Ivety Radičovej, ktorá tu sedela a nechávala si nadávať do klamárok, a ani dokonca vláda Mečiarova alebo žiadna iná, ani Dzurindova, neurobila to, že by zdrhla počas odvolávania. A už vôbec nie tak, že to dopredu oznámi: drahí, nemusíte sa unúvať, máme inú prácu. To je neseriózne a je to koniec koncov pošliapavanie, pošliapavanie základných demokratických pravidiel. Toto by sa nestalo niekde ako v kolíske demokracie, či v Anglicku alebo kdekoľvek inde. A my ak chceme podobné kšefty, jak bol emisný kšeft, zaraziť, tak neexistuje, aby sme pristupovali k tomu takým spôsobom, že vláda jednoducho odíde, nebude mať chuť o tom rokovať.

  Takže, pán predseda, keďže ste odignorovali ten môj procedurálny návrh, veľmi pekne vás poprosím, aby ste svojou autoritou zariadili, že tá vláda tu zostane. Alebo ak tu nezostane, tak potom prerušme rokovanie a dočkajme si na čas, kedy nebude mať inú súrnu prácu a kedy sa bude môcť venovať okradnutým ľuďom na Slovensku v rámci emisného kšeftu.

 • Potlesk. Hluk a výkriky v sále.

 • A čo je, aká nervozita? Prečo ste nervózni? Za to, že tu máte hodinu? O čo ide?

 • Poznámky vystupujúceho adresované poslancom SMER-u.

 • Tak poďme normálne, jedno po druhom.

 • Reakcia ministra vnútra.

 • Pán minister, buďte chlap a normálne dôjdite sem rozprávať po mne. A buďte všetci chlapi! Zoberte aj pána premiéra! Budete rozprávať k tým argumentom, čo je za problém, čo je za problém, hneď ich vám nadnesiem.

  Takže, vážené dámy, vážení páni, emisná kauza bola jednou z najotvorenejších a najdrzejších zlodejín v histórii Slovenskej republiky. Štát prišiel vinou viditeľných politikov a neviditeľných obchodníkov, konajúcich spoločne, o 47 mil. eur, v starej mene teda o 1,5 mld. korún. Je to porovnateľné s Mečiarovými privatizačnými rabovačkami. Ale sme tu dnes aj preto, lebo vtedajší aj dnešný premiér pán Robert Fico odmieta povedať pravdu o tomto špinavom kšefte. A teraz, už ako kandidát na prezidenta Slovenskej republiky, chápem, že sa tú pravdu ani ďalej nedozvieme. Ja som si prečítal vyjadrenie vlády, že chceme poškodiť pána premiéra v jeho kandidatúre na prezidenta. Nie, chceme sa dozvedieť, vážené dámy, vážení páni, pravdu. Ja len pripomeniem, že takisto, ako bolo, myslím, predminulý utorok sme navrhli k emisnej kauze špeciálny bod rokovania parlamentu, takisto sme zvolali mimoriadnu schôdzu. V oboch prípadoch táto vládna väčšina odmietla o tom rokovať. Odmietla o tom rokovať, lebo to je pre ňu nedôležité, a odmietla o tom rokovať, lebo, odmietla o tom rokovať, lebo sa toho v skutočnosti bojí.

  Ja rozumiem tomu, že 47 mil. eur je možno pre niekoho málo, pre niekoho možno niečo, o čom sa neoplatí rokovať. Ale sú to peniaze, ktoré mohli ísť na zvýšenie platov učiteľov, sú to peniaze, ktoré mohli ísť na zvýšenie platov sestier, alebo, ak chcete, sú to peniaze, za ktoré sme nemuseli potom zavádzať vyslovene hlúpu daňovú licenciu.

  Dnešná schôdza by sa nemusela konať, keby SMER nebol zablokoval rokovanie mimoriadnej schôdze k emisiám a keby bol býval využil príležitosť ponúknutú opozíciou, že rokujme o tom. Doneste, páni, správu sem na pôdu Národnej rady, doneste sem správu o tom, ako sa predávali emisie, doneste sem správu o tom, ako sa rozdeľovali zisky z tohoto predaja a mohli sme o tom pokojne, normálne debatovať. Dvakrát ste to svojou vládnou väčšinou odmietli a dnes ste navrch dali tomu korunu, keď ste si stanovili časový limit, dokedy chcete ísť riešiť iné problémy, kedy už vlastne nebudete mať čas na parlament.

  Ja len znova pripomeniem, parlament je tu od toho, aby kontroloval vládu. Šéfi sedia tam (vystupujúci ukazuje na plénum), podriadení ste vy (vystupujúci ukazuje na členov vlády.), parlament dáva dôveru vám a dnes rokujeme o vyslovení nedôvery. Aby to bolo jasné, lebo zdá sa mi, že to je niečo, čo asi treba pripomínať a bude to treba pripomínať stále častejšie. Lebo nielen tento deň svedčí o tom, že to neberiete vážne, rozdelenie moci v rámci Slovenskej republiky a v rámci demokracie, ale aj tie predošlé. A budem sa držať len tejto kauzy emisií, aby som dokázal, že to je vzorec konania, že to nie je niečo náhodné, toto nie je nejaký špeciálny výkvet, ktorému sa netreba venovať a všetko ostatné u nás na Slovensku funguje. Je to vzorec konania, že keď chce parlament získať kontrolu nad nejakým prípadom, nad nejakým problémom, tak mu v tom bráni vládna väčšina.

  Ja myslím, že je úplne zrejmé, že keď každý premiér si tu sadol a počas odvolávania aj so svojou vládou, tak by to mal zvládnuť aj pán premiér Robert Fico. A naozaj je to niečo, čo sa nestalo ani za čias mečiarizmu.

 • Reakcia z pléna.

 • Nestalo sa to.

  Budeme tu dnes, vážené dámy, vážení páni, počúvať, že chceme zneužívať kauzu emisie pred prezidentskými voľbami, že kauza je stará šesť rokov a že jej otváranie je účelové. Tak ja pripomeniem dve podstatné veci. Tak za prvé, koncom minulého roku sme sa dozvedeli, že táto kauza sa vlastne nevyšetrí, nikto nebude potrestaný a dostali sme k dispozícii to, čo sa nazýva, také zdôvodnenie, prečo bolo zastavené trestné stíhanie, asi 40 strán. Veľmi poučné čítanie, dokonca niektoré fakty, ktoré sú ďaleko novšie ako tie, ktoré som poznal z predošlého prípadu emisií, keď som na tom pracoval. A dozvedeli sme sa aj v rámci tohoto, že vlastne, zo zdôvodnenia, že sme už dostali istú schému, istý návod, akým spôsobom boli rozdelené peniaze z tohto kšeftu.

  Ja len pripomeniem, že bolo veľmi ťažké túto kauzu, vlastne na nej pracovať ako poslankyne, poslanci, lebo nám v tom vtedajšia vláda bránila. To znamená, nevedeli sme sa dostať k zmluvám, nevedeli sme sa dostať k informáciám, nevedeli sme normálne pracovať a takisto, mimochodom, ani na pôde parlamentu o tom rokovať. My sme premiéra opakovane žiadali, aby zverejnil, alebo aby pripravil správu o tom, akým spôsobom boli predávané emisie, aká bola rola vlády, akým spôsobom boli rozdeľované peniaze. Urobili sme to, čo je hlboko normálne, čo je hlboko správne, to znamená, parlament sa obracal opakovane na vládu, bohužiaľ, vládna väčšina to vždy zrušila. Dokonca pán premiér išiel tak ďaleko, že hovoril o tom, že tento zoznam, teraz hovorím o zozname, ako sa rozdeľovali peniaze z emisií, je akýmsi blufom, ja to zacitujem: "Žiaden zoznam som nevidel, môže to byť nejaký bluf. Dobre sa to počúva, že tu je niečo, poďme to zverejniť. Keď to náhodou neexistuje, budú vytvárať obraz, že sa to zakrýva. Mám taký pocit, že sa bavíme o nejakom blufe, čo však vyjde veľmi rýchlo na povrch." No veľmi rýchlo na povrch vyšlo, že to bluf nie je, zverejnili sa dva zoznamy, resp. jeden zoznam a jedna schéma, jeden zoznam zverejnila špeciálna prokuratúra a jednu schému zverejnil kolega pán poslanec Lipšic.

  Ja len pripomeniem, že veľmi podobný prípad, veľmi podobný prípad, dokonca časovo ešte starší, ale funkčný, riešila aj Česká republika, kde mali Mosteckú uhoľnú spoločnosť, ktorú istým takým podobným spôsobom vytunelovali jej vlastní manažéri, a švajčiarska strana rozkľúčovala všetky toky až do posledného, kde skutočne našla až konečných príjemcov, peniaze na konkrétnych, konkrétnych účtoch. Je to niečo, čo bezpochyby, ak nám neposkytla švajčiarska strana, tak nám bude ochotná to poskytnúť, lebo to robí štandardne preto, aby získala lepšiu povesť svojej krajiny, aby zabránila praniu špinavých peňazí.

  To je jedna z tém, ktorú sme chceli, pán premiér, s vami prejednať nad správou, ktorú sme si pýtali, ako ďaleko ste zašli pri tomto pýtaní, ako ďaleko ste s tým pracovali, čo všetko nám Švajčiari ponúkli.

  Ako opozičný poslanec som sa za prvej Ficovej vlády témou emisií podrobne zaoberal a môžem zodpovedne vyhlásiť, že kauza nie je kauzou SNS. To znamená, nie je to niečo, čo by bolo len vecou Slovenskej národnej strany. Naopak, je to kauza SMER-u a Roberta Fica. A vieme to dokázať. V skutočnosti je tak, že keby to bola organizovaná skupina a keby táto organizovaná skupina bola bývala chcela tých 50 mil. okradnúť, tak pán premiér pri zakrývaní tejto kauzy by nekonal inak, ako konal. To znamená, v skutočnosti nerobil kroky, ktoré mohli tú kauzu rozkryť, nerobil kroky, ktoré mohli tú kauzu samotnú zastaviť.

  Pozrime sa na to, akou, akým činom sa táto schéma dala do pohybu, táto schéma, pri ktorej sme prišli všetci o 47, resp. 50 mil. eur. V roku 2007 koalícia vedená práve pánom premiérom Robertom Ficom prijala novelu zákona, ktorá umožnila predávať emisné kvóty aj sprostredkovane. Dovtedy to bolo možné buď priamo tým, ktorí ich priamo spotrebujú, alebo cez burzu. To, že tam bolo možné dať prostredníka v roku 2007, to už je dielom vtedajšej vládnej väčšiny, resp. vlády Roberta Fica. Je to niečo, čo výrazne znížilo transparentnosť celého obchodu budúceho, lebo umožnilo zasunúť prostredníka do tohto predaja, čo sa aj neskôr stalo. Preto hovorím, že keby to bola organizovaná skupina, čo by sa malo podľa mňa aj poriadne vyšetriť, tak by sa malo začať už v roku 2007, lebo za vlády Mikuláša Dzurindu to bolo nastavené tak, aby sa to predávalo transparentne.

  Napriek tomu, že Ficova vláda práve tento zákon zmenila, Fico pri obhajobe ministra životného prostredia pána Jána Chrbeta klamal. Tvrdil, že minister Chrbet, ktorý rozhodoval o emisných kvótach, postupoval presne podľa toho zákona, ktorý prijala predchádzajúca vláda. Ale to nebolo posledné klamstvo v tomto prípade. Len ešte raz poviem, bol zmenený zákon a ja tvrdím, že účelovo tak, aby bolo možné mať prostredníka pri predaji emisných kvót.

  Ďalším krokom celej tejto skupiny, celého tohto podvodu bolo, že vláda vzala na vedomie lživú správu pripravenú ministrom životného prostredia Jánom Chrbetom. Písalo sa v nej, že spoločnosť Interblue Group ponúkla sumu 6,5 eura za tonu CO2 jednotiek a v objeme 10 mil. ton, čo bolo Ministerstvom životného prostredia SR akceptované. Ministerstvo však v skutočnosti predalo 10, nie 10, ale 15 mil. ton emisií a nie za cenu 6,5 eura, 6 eur 5 centov, ale 5 eur 5 centov, to všetko v situácii, keď susedné krajiny predávali za vyše dvojnásobok ceny.

  Tu by som sa veľmi rád dotkol toho, či mohol alebo nemohol mať premiér informácie o tom, za koľko sa predávajú emisie už v čase, keď rokovala o tom vláda. Len na okraj toho materiálu, ktorý vláda schválila, pripomeniem, že to bol prvý známy prípad, kedy sa usvedčilo, že materiál pripravoval niekto mimo ministerstva. To znamená, práve v tých vlastnostiach toho dokumentu, toho vládneho dokumentu bol vtedajší poradca a neskôr expert na, alebo, respektíve projektový manažér Interblue Group pán Havalec. To znamená, už vtedy bolo zrejmé, že ten materiál nevznikal priamo na ministerstve, ale u poradcu, o ktorom sme sa dokonca dozvedeli, že je neplatený, resp. dokonca z ministerstva odišiel. Mimochodom ešte zhruba rok potom rozdával interview, kde hovorí, že ešte poradcom ministerstva je. To znamená, že máme materiál, ktorý bol lživý už len čo sa týka objemu, čo sa týka ceny, ďalej bol lživý tento materiál, čo sa týka toho, že sa tvrdilo, že keď sa emisné kvóty nepredajú do konca roku 2008, tak že prepadnú, že sa nedajú preniesť. A naviac sme predávali podľa toho materiálu len horúci vzduch, lebo sme tvrdili, že nemáme tzv. zelené schémy, aby sme mohli predávať drahšie.

  Práve vo výpovediach na polícii, a keď si vyžiadate, pán premiér, ten protokol o uzavretí vyšetrovania, zistíte, pracovníci ministerstva, pracovníci ministerstva hovorili o tom, že im bola známa cena, za akú sa to predáva v Čechách, na Ukrajine a inde, a že tá cena bola dvojnásobná. Hovorili, že chodili na fóra, kde sa táto cena hovorila, hovorili o tom, že boli všetky tieto materiály spracovávané mimo nich samotných. Hovorím o tom preto, lebo sme tu preto, aby sme vyvodzovali politickú zodpovednosť. A politickou zodpovednosťou je, že ste tam mali štátnych tajomníkov, mohli ste sa ich opýtať, akým spôsobom, aká cena tam je a čo všetko o tom ministerstvo samozrejme vie.

  Prejdem ďalej. Hovoril som o tom, že zmluva samotná bola ťažko dostupiteľná, ale na druhej strane prišiel moment, kde ste mohli ako premiér zasiahnuť a nezasiahli. Pán minister Chrbet totižto hovoril a navrhol, a ja to poviem presne, 5. mája, 5. mája navrhoval, aby vláda rozhodla o ukončení tejto zmluvy, vrátení predaných emisií a vrátení peňazí na Slovensko tak, aby sa mohli predať transparentne. Toto je niečo, čo ste odmietli, pán premiér. Vy osobne ste prevzali politickú zodpovednosť za to, že predaj bude pokračovať ďalej. Zopakujem, minister životného prostredia vám navrhol, aby bol zrušený predaj, aby sa predané emisné povolenky vrátili naspäť na Slovensko, aby sa peniaze, ktoré boli zaplatené, peniaze, ktoré boli zaplatené, vrátili tomu, kto ich zaplatil a aby sa, obchod prebehol transparentne. Vy ste to odmietli, ministra ste odvolali a nechali ste obchod bežať ďalej.

  Čo je menej verejne známe, je, že z protokolu je zrejmé, že aj ďalší minister, pán Turský hovoril, že nedostal od vás žiadne pokyny na to, aby ste zmluvu vypovedali. Považujem to za kľúčové. To znamená, v čase, keď už bolo známe aj podľa bývalého českého ministra životného prostredia, aj podľa aktuálneho ministra životného prostredia, českého ministra životného prostredia, že emisie sa dajú predať za dvojnásobok, tak vy ste odmietli, respektíve nezatlačili na vlastných ministrov, aby tento obchod zrušili. Mimochodom, keby ste sa náhodou vyhovárali, že to boli ministri SNS, boli tam ešte ďalší dvaja vaši nominanti, pán Čaplovič a pán Medveď, ktorí ten obchod zrušiť mohli, to sú ďalší dvaja ministri, ktorí nasledovali po týchto nominantoch SNS. Stále aj z toho policajného protokolu je zrejmé a všetci o tom hovoria, že by ten obchod boli bývali zrušili. Nech sa páči si to prečítať. Nie je pravda, že ten obchod musel dobehnúť.

  Namiesto toho, aby sme sa zapodievali vtedy na pôde parlamentu, v roku 2009, týmito reáliami, lebo sme ich nevedeli, nikdy ste nám ich nedostúpili. Ja sám som chodil na ministerstvo niekoľkokrát a žiadal som o informácie, bol som tam na poslaneckých prieskumoch, ale otvorene poviem, že ma tam klamali. Ale vy ste tie informácie mohli mať a mali mať, mali ste tam štátnych tajomníkov a dokonca ste tam nakoniec mali aj dvoch svojich vlastných nominantov. A to už nehovorím o tom, že jeden z tých ministrov navrhol ten obchod zrušiť a druhému ste ani nedali pokyn, aby ten obchod zrušil. Namiesto toho, aby ste konali, tak ste hovorili, že si pýtate listinný dôkaz o tom, že sa emisie predávali drahšie. Čiže to, čo polroka predtým, ešte v decembri 2008, a to vypovedali do protokolu pracovníci ministerstva, bolo verejne známe po ministerstve, že sa emisie predávajú za približne dvojnásobok, tak to ste si pýtali od opozície v listinnej podobe, ináč idete zatepľovať byty. A s tým, že ste označili emisnú kauzu "za obludný útok na vládu".

  Vážené dámy, vážení páni, toto je vzorec konania, lebo označiť za obludný útok na vládu obhajobu tohoto kšeftu, respektíve kritiku tejto obhajoby považujem za zvrátené.

  Inými slovami, aj po piatich rokoch sme znova v situácii, kedy parlament snažil sa dostať pod kontrolu vládu a tak ako dnes nedokázal to urobiť. A pán premiér bol hlavnou postavou, ktorá tomu bránila, postavil sa na stranu tých, ktorí robili tento emisný kšeft. To už nie je pochybnosť o tom, že je tam reťaz udalostí, kde stojí vždy na strane tohoto emisného kšeftu. A celé to hovorenie, že však on odvolal ministrov za SNS a čo mal robiť, že to bol kšeft niekoho iného, že ho brutálne oklamali, celé to nie je pravda. Odvolali ho v momente, keď chceli tento emisný kšeft zrušiť. A už len samotný výraz, samotný výraz "obludný útok na vládu", no, tak prepáčte, jedno odvolávanie hádam vydržíme, respektíve jednu debatu vydržíme v parlamente. A rovnako jednu debatu v roku 2009 o emisiách sme vydržať mali.

  Ďalej ste tvrdili, pán premiér, že podľa Kjótskeho protokolu hrozilo, že nám prepadnú, prepadne, prepadnú emisie. To bolo v roku 2008. Ale v máji 2009 už verejnosť ste upozorňovali, že sporná zmluva sa dá zrušiť a emisné kvóty sa dajú predať nanovo. Takže neurobili ste to. Ja len pripomeniem, že to boli verejne známe informácie, na ktoré vás upozorňovala opozícia, že žiadne kvóty neprepadnú. Nepotrebovali ste žiadnu informáciu ministra, stačilo poprosiť niekoho na Úrade vlády, bol by vám povedal, kto má pravdu. Inými slovami, aby som to skrátil, v období minimálne od decembra do mája ste, pán premiér, vedeli, že ten emisný kšeft je krivý. Že argumenty, podľa ktorých ste ich schválili, boli falošné. A dostali ste začiatkom mája ponuku emisný kšeft zrušiť. Vaša vláda pod vaším vedením túto ponuku odmietla. Namiesto toho ste pána ministra Chrbeta odvolali. A ja sa naviac dočítam v policajnom protokole, že aj pán minister Turský nedostal zadanie zrušiť tento emisný kšeft. Jednoducho vypovedal, nie, nedostal. Normálne to tam je napísané, nedostal. A tvrdili, že aj ďalší dvaja ministri, to znamená, aj minister Čaplovič, aj pán minister Medveď jednoducho nedostali takéto zadanie, lebo keby ho dostali, tak tú možnosť mali. O tom vypovedali prakticky všetci účastníci toho, toho prípadu. Je to napísané v protokole a je to podľa mňa veľmi dôležité, lebo toto je politická zodpovednosť. A poviem otvorene, pán premiér, že práve tieto klamstvá potom vedú k tomu, že sa človek pozrie, a myslím si, že na to opozícia samozrejme má právo a dokonca aj povinnosť, na to, akým spôsobom fungujete ako premiér aj v terajšej dobe. To znamená, keď tento prípad vypláva znova na povrch, keď sa ukáže, že v policajnom protokole sú dôležité informácie, no tak vašou odpoveďou je, že sa dvakrát nezvolá príslušná schôdza. Ale je to úplne rovnaký vzorec, ako bol v prípade, v predaji časti SPP tu v rámci, v rámci Slovenska, kedy ste ho predali finančných špekulantom. To znamená, znova sa to robilo bez kontroly parlamentu, v parlamente sa o tom nijakým spôsobom nedebatovalo, museli sme vás odvolávať. Samozrejme, žiadne argumenty na stôl neprišli, nič sa neschválilo v parlamente a vlastne všetky pokusy dostať to pod kontrolu boli, boli márne.

  Ja len pripomeniem, že za tohoto volebného obdobia, kde bolo opakovane zmarených mnoho, mnoho žiadosti o poslanecké prieskumy, bolo mnoho, mnoho pokusov urobiť a dostať na bod rokovania práve parlamentu niektoré veci, ktoré by umožnili kontrolovať vládu. Napríklad správu pani ombudsmanky Dubovcovej. Opakovane sme tu dávali návrhy, opakovane sme boli odmietaní.

  Pán premiér, vy ste sa nikdy nezastali toho, aby demokratická kontrola parlamentu mohla existovať. Nikdy ste sa nezastali toho, aby opozícia efektívne mohla kontrolovať vládu, nikdy ste svojich vlastných ministrov neinštruovali tak, aby sa zodpovedali parlamentu, aby tu debatovali s opozíciou, aby obhajovali svoje rozhodnutia. Chcel som povedať, že pevne verím, že tak urobíme dnes. No nie je to možné. Za hodinu máte českého premiéra, všetci to vieme a hráme sa istým spôsobom na také mimikry demokracie.

  Ja si nemôžem odpustiť, pán predseda parlamentu, ale to je aj o vašej pozícii. Jednoducho parlament nie je niekde v Bielorusku nejaká slúžka vlády a prezidenta. Parlament je najvyšší orgán moci, ktorého, do ktorého ľudia volia svojich predstaviteľov, to teda je, do ktorého volia svojich predstaviteľov, a jednoducho ako taký dáva zákony a dáva takisto aj dôveru vláde samotnej. To znamená, zopakujem to pre pána ministra vnútra jednoducho: šéfi sú tam (vystupujúci ukazuje na plénum), dôveru dávajú vám, títo ľudia vás kontrolujú. To jednoducho, to sa nezmenilo. Neviem o tom, že by sme menili ešte ústavu. Ale to, čo sa zmenilo, bohužiaľ, za druhej vlády Roberta Fica, je, že nabrali on a jeho strana poriadnu odvahu a drzosť práve tieto demokratické zvyky prvýkrát rušiť. To znamená, že keď sa jedná o pokus opozície kontrolovať parlament, parlamentom vládu, no tak sa stavia táto vláda proti.

  Ja pripomeniem to, čo vy ste tam naznačili, keď ste na vláde hovorili o tom, že to má za cieľ poškodiť vašu prezidentskú kandidatúru, čo je tiež teda naozaj zdôvodnenie veľmi zvláštne, ale povedzme. Tak ja od ľudí počúvam opakovane práve to tvrdenie, že sa obávajú toho, že snáď budete zvolený prezidentom, lebo vaša väčšina schváli zákony, vy to všetko podpíšete, nič neskontrolujete, nikoho sa nezastanete a samozrejme ešte aj v súvislosti s tým, že sa tu uzavrú nejak brány parlamentu pred novinármi, no tak sa to nikto nedozvie. Takto ľudia chápu vaše aktivity, pán premiér. A ja som presvedčený, že keby ste boli bývali za svoju premiérsku kariéru, či prvej vlády, či druhej vlády, si dali tú prácu a cepovali vlastných ministrov, aby sa správali zodpovedne voči poslaneckému zboru bez ohľadu na to, či je to z koalície alebo z opozície, tak by sme boli v ďaleko, ďaleko lepšom stave, táto krajina, ako sme dnes.

  Vážené dámy, vážení páni, rokovací poriadok ma zaväzuje, aby som prečítal návrh uznesenia. Takže náš návrh znie: Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 88 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi, Bratislava, február 2014.

  Vážené pani kolegyne, vážení páni kolegovia aj zo strany SMER, veľmi pekne vás poprosím, je to jedna z posledných možností ako uchovať dôstojnosť tohoto parlamentu, rokovať o odvolaní vlády v takej atmosfére, že tu vláda bude s vecnými argumentami tak, ako sme ich dali do podkladu pre odvolávanie. Veľmi pekne vás poprosím o podporu tohoto návrhu a zároveň vás poprosím, aby ste aj svojím formálnym, aj neformálnym vplyvom požiadali predsedu parlamentu a premiéra tejto krajiny, aby sa zúčastnili tohoto rokovania, aby zabezpečili to, čo neodopierala ani vláda Vladimíra Mečiara, a to, čo si nezaslúžia mať odopierané občania našej krajiny, to znamená parlamentnú kontrolu nad vládou.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Pán poslanec, mňa nemusíte prosiť, ja vám sľubujem, že ja tu teda s vami budem do konca.

  Poprosím teraz predsedu ústavnoprávneho výboru, pána poslanca Róberta Madeja, aby ako určený spravodajca predniesol informáciu o prerokovaní návrhu skupiny poslancov vo výbore.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, členovia vlády, dovoľte mi, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu skupiny poslancov vo výboroch Národnej rady.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 872 zo 7. februára 2014 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi, ktorý je uvedený ako tlač 873, na prerokovanie všetkých výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem mandátového a imunitného výboru, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, výboru pre európske záležitosti, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu do určeného termínu konania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor určil predseda Národnej rady Slovenskej republiky ústavnoprávny výbor.

  Predložený návrh skupiny poslancov prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre sociálne veci, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre obranu a bezpečnosť, zahraničný výbor, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, výbor pre kultúru a médiá a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny 11. februára 2014. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh 12. februára 2014. Všetky menované výbory k predmetnému návrhu skupiny poslancov neprijali uznesenie z dôvodu, že predložený návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Ako gestorský výbor rokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12. februára 2014. Uznesením č. 386 schválil túto správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi. Zároveň poveril mňa ako spravodajcu, aby som informoval o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch na schôdzi Národnej rady.

  Pán predseda, prosím, aby ste otvorili rozpravu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Mám písomné prihlášky za poslanecký klub MOST - HÍD pán poslanec Nagy, za poslanecký klub SDKÚ - DS pán poslanec Štefanec, za poslanecký klub KDH pán poslanec Abrhan. Písomnú prihlášku do rozpravy mám ešte od pánov poslancov Kaníka, Simona, Hudackého, Lipšica, Brocku, Zajaca, Hlinu, Sulíka a Poliačika.

  Pán premiér, máte slovo.

  Páni poslanci, ja, my sme zvyknutí na vaše divadlo.

 • Reakcia predsedu parlamentu na inštalovanie transparentu pred rečníckou tribúnou v rokovacej sále.

 • Ale skúste umožniť pánovi premiérovi vystúpiť. Samozrejme, môžte ukazovať, čo chcete, na čo ste pyšní.

  Pán premiér, nech sa páči, poprosím vás.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážená Národná rada, dámy a páni, členovia vlády Slovenskej republiky. Na úvod chcem povedať, že... Môžem si to aj ja prečítať? (

 • Reakcia na transparent, ktorý následne poslanci Obyčajných ľudí otáčajú k premiérovi. Ruch a výkriky v sále.

 • Poprosím vás, páni poslanci.

 • Dobre, ak dovolíte, začal by som prvou informáciou, ktorú považujem za veľmi dôležitú. A to je informácia, že som práve kvôli rokovaniu Národnej rady Slovenskej republiky požiadal českého premiéra, aby sme posunuli minimálne o hodinu jeho návštevu. Čiže začína návšteva nie 9.30, ale 10.30, pretože chcel som minimálne reagovať na vystúpenie navrhovateľa na tejto mimoriadnej schôdzi. Ale ak dovolíte, je to prvá návšteva novozvoleného premiéra Českej republiky a novozvolený premiér vždy prvýkrát ide na územie Slovenskej republiky a považujem za správne, že táto cesta dnes bude zrealizovaná, ako aj ďalšie body programu. Členovia vlády zostanú, členovia vlády...

 • Výkriky v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, ja vás poprosím, keby sme venovali pozornosť vystúpeniu predsedu vlády.

 • Členovia vlády zostanú prítomní na rokovaní Národnej rady, budú k dispozícii na vaše podnety, otázky, čokoľvek budete chcieť od nich počuť. Pred tým, ako zaujmem postoj k tomu, o čom je táto schôdza Národnej rady, by som chcel povedať, že veľmi ťažko mi, pán poslanec Frešo, pripadne, keď vy poučujete o demokracii. Pretože ak si pamätám na, v predchádzajúcom období, pokiaľ ide o VÚC, Bratislavský kraj, mal SMER - sociálna demokracia štrnástich poslancov. Bol to najväčší klub. Ani len overovateľov ste z nich neurobili. Neboli nikde, neboli absolútne nikde. Preto chcem, aby ste veľmi zvažovali slová, keď útočíte na demokraciu (potlesk), a hovorili ste niečo také (potlesk), ako ste si dovolili povedať.

  Ale teraz, ak dovolíte, idem k podstate veci. Dámy a páni, v apríli v roku 2012 po parlamentných voľbách, v ktorých SMER - sociálna demokracia získal 44 % hlasov, bola zostavená nová vláda. Pripomínam, že v tom období sme ponúkli opozícii spoluprácu a ponúkli sme im dokonca účasť v novej vládnej koalícii. Opozícia túto ponuku odmietla a rozhodla sa, že pôjde cestou kritiky cez parlament, možno štandardnou opozičnou prácou. My sme však urobili kroky, ktoré doteraz nikdy vládna väčšina neurobila k menšine.

  Dámy a páni, pamätáte si niekedy, že by menšina mala dvoch podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky? Nikdy. My sme to urobili a dnes máte, dámy a páni, napriek tomu, že ste parlamentné voľby dominantne prehrali dvoch podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ukázali sme aj to, že Úrad pre verejné obstarávanie je obsadený človekom, ktorého vybrala pani Radičová na Úrade vlády, to znamená Úrad na verejné obstarávanie kontroluje človek, ktorý prišiel z opozičného tábora. Vymenovali sme splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny z opozície, potom bol z politických dôvodov stiahnutý. Nechápem prečo. Je ešte ďalší splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómsku problematiku.

  Naďalej, ako vidíte, je otvorený úrad, Najvyšší kontrolný úrad, no ale to nie je náš problém, to je váš problém, že sa neviete dohodnúť a predložiť jedného normálneho kandidáta, ktorého môžme spoločne zvoliť na čelo Najvyššieho kontrolného úradu. Táto pozícia zostáva naďalej otvorená pre opozíciu, čakáme na racionálny návrh, s ktorým prídete.

  Tým dávam najavo, že sme v roku 2012, keď sa zostavovala vláda, chceli nastaviť iné parametre vzťahu väčšiny a menšiny. Vy ste tieto parametre akurát tak využili, ale nikdy ste sa k nim nepridali spôsobom, aký sme predpokladali.

  Dámy a páni, pokračujem slovami, že v roku 2012 sme dali prísľub, že nebudeme vyrušovať Slovensko šarvátkami, ktoré tu boli v dvoch rokoch vlády Ivety Radičovej na každodennom poriadku. Dali sme prísľub, že budeme pokračovať v konsolidácii na základe širokého sociálneho dialógu. Áno, po dvoch rokoch môžme mať teraz rozdielny pohľad na to, že čo sa dosiahlo. Vy tvrdíte, že nič, že je to úplná katastrofa, my tvrdíme, že Slovensko sa niekam dostalo a niekam sa posunulo. Minimálne po dvoch rokoch tejto vlády môžme konštatovať, že Slovensko je stabilná krajina a je takto vnímaná nielen občanmi Slovenskej republiky, ale je takto vnímaná aj v zahraničí. Určite môžem povedať, že aj vyhliadky, pokiaľ ide o ekonomiku, pokiaľ ide o sociálne otázky, sú priaznivejšie, ako boli pred dvoma rokmi, pretože ustupuje pomaly kríza a všetci veríme, že aj kroky, ktoré vláda Slovenskej republiky v tomto duchu urobila, budú na prospech.

  Urobili sme rozhodnutia, na ktoré ste nikdy nemali odvahu. Začíname vyberať dane, pokiaľ ide o DPH, zvýšil sa výber aj pri výbere iných daní. A o tomto mám právo hovoriť, pretože dobre viete, v akom stave ste nám odovzdali finančnú správu v roku 2012. Nemali sme prakticky žiadne informácie (potlesk), žiadne informácie o tom, aké sú príjmy z daní a čo všetko sa týka daňových otázok.

  Urobili sme ďalšie významné rozhodnutia, a to, napríklad pustili sme sa do obrovskej reformy miestnej štátnej správy.

 • Výkriky v sále. Potlesk. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pani poslankyne, páni poslanci!

  Fico, Robert, predseda vlády SR

  Pustili sme sa do reformy štátnej správy na úrovni miestnej a krajskej. Nemali ste nikdy, páni v opozícii, odvahu zrušiť krajské úrady a krajskú špecializovanú štátu správu. My sme to urobili. Nemali ste nikdy odvahu integrovať miestnu štátnu správu, my to dnes robíme a sú za nami aj prvé konkrétne výsledky. Je to jedna z najväčších reforiem, ktorá prinesie do štátneho rozpočtu 600 až 700 mil. eur ako úspory.

  Urobili sme veľký kus práce, urobili sme veľký kus práce, pokiaľ ide o fondy Európskej únie. Vy ste si to asi nevšimli, ale schválili sme na vláde ako jedna z prvých krajín v Európskej únii návrh partnerskej dohody, čo umožňuje, aby Slovensko mohlo veľmi rýchlo čerpať podstatne väčší objem finančných prostriedkov, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch. Jednoducho Slovensko je dnes v roku 2014 medzinárodne rešpektovaný a dôveryhodný partner.

 • V kontexte, v kontexte týchto slov by som si dovolil teraz zhodnotiť aj význam a charakter tejto mimoriadnej schôdze, ktorú ste zvolali. Predovšetkým táto schôdza je úplne zbytočná. Je zbytočná, pretože od samého začiatku musíte vedieť, aké sú pomery v Národnej rade Slovenskej republiky z hľadiska počtov. Viete, že nikdy stabilný poslanecký klub SMER-u sa nerozpadne, tak ako sa rozpadli vaše politické subjekty v priebehu niekoľkých rokov. A vôbec musím povedať, že z hľadiska politického neexistuje proti SMER-u žiadna alternatíva. Keď sa pozrieme na pravé spektrum, ako keby človek hodil kameňom do kŕdľa vrabcov. Vznikajú nové a nové politické strany.

 • Počúvame, počúvame, že okrem politických strán, ktoré už teraz existujú, majú vzniknúť ďalšie dve alebo tri napravo do konania parlamentných volieb.

  Dámy a páni, štandardné pravicové politické strany na Slovensku zodpovedajú za to, že nastupujú aj na Slovensko neštandardní politici. Vy za to zodpovedáte, lebo vy integrujete. My sme zintegrovali ľavicu. Dali sme dohromady sedem politických subjektov do jedného subjektu, máme solídnu väčšinu, vyhrali sme trikrát za sebou parlamentné voľby. Nikto z vás nikdy nevyhral parlamentné voľby.

 • My sme ich vyhrali trikrát za sebou.

 • Preto v takýchto pomeroch, kde ste úplne rozbití, rozhádaní, neviete sa vôbec na ničom dohodnúť, je táto schôdza zbytočná, pretože v tomto prípade je úplne zrejmé, aký bude výsledok tohto hlasovania.

  Pokiaľ ide o, pokiaľ ide o druhý dôvod, pre ktorý považujeme túto schôdzu za zbytočnú, je, že v prípade prípadu predaja emisných limitov, o ktorých hovoril pán poslanec Frešo, došlo k jasnému vyvodeniu politickej zodpovednosti. Došlo nielen tým, že prebehli dvoje parlamentné voľby, ale ja som pristúpil k odvolaniu dvoch ministrov koaličného partnera a nakoniec som odňal celé ministerstvo životného prostredia koaličnému partnerovi. Kto z vás by si to dovolil vo vláde Ivety Radičovej? Kto z vás by si to dovolil v iných vládach, kde ste boli zlepení tridsiati, štyridsiati pohromade? Nikdy. Politická zodpovednosť bola vyvodená v takom rozsahu, ako sa ešte nikdy nestalo, nikto nezobral koaličnému partnerovi celé ministerstvo spod jeho kontroly a neprevzal ho do vlastného portfólia. My sme to jednoducho urobili.

  Dámy a páni, tento prípad je jasne spojený so Slovenskou národnou stranou a ja teraz použijem jedno porovnanie. Pamätáme sa na prípad Daňového riaditeľstva v Košiciach. A pamätám sa napríklad aj na to, ako bola tlačová konferencia a na tlačovej konferencii sedel minister vnútra, vtedy pán Lipšic. A keď sa ho spýtali, ako chce komentovať túto kauzu, tak urobil toto (tlesknutie rukami), to bolo všetko. Ostatní koaliční partneri boli ticho, nikto túto kauzu si nedovolil komentovať. Čiže my sme vyvodili politickú zodpovednosť voči našemu koaličnému partnerovi a po štyroch, piatich rokoch, znovu prichádza nejaká schôdza Národnej rady Slovenskej republiky. Vy ste ignorovali, čo sa dialo v Košiciach, lebo ste sa báli, že dôjde k rozpadu vládnej koalície. To je presne to isté.

 • To je presne to isté, dámy a páni, ako keby sme my dali teraz návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady pána Figeľa a by sme ho obviňovali za politicky zodpovedného za kauzu Daňového riaditeľstva v Košiciach. Je to presne o tomto istom.

 • Je to jednoducho absurdná, zbytočná schôdza, ktorú ste vyvolali.

  Ďalší dôvod, pre ktorý považujeme túto schôdzu za úplne zbytočnú, je to, že predsa ste boli dva roky vo vláde. Veď ste mali ministra vnútra. A naviac musím povedať, že to, to, čo bolo zverejnené v médiách, ste všetko mali k dispozícii. Predsa je zrejmé, že pán Figeľ už v roku 2010 rozprával v televíznej relácii s podpredsedom vlády, terajším, Kaliňákom o existencii akéhosi zoznamu. Médiá sa tvárili, že prakticky každé médium má niečo, a bolo to presne to, čo ukazoval pán Lipšic. Tak potom, čo ste robili dva roky?! Dva roky ste mali k dispozícii komplet represiu, vyšetrovacie orgány, všetko ste mohli robiť. Dva roky ste sa toho nedotkli. Potom ste dva roky boli ticho, aj teraz a zrazu je päť týždňov pred prezidentskými voľbami, poďme na emisnú kauzu. Je to tak prehľadné, tak smiešne a tak zbytočné.

 • Pán predseda, povedali ste, že je zvláštne, keď vláda hovorí o tom, že cieľom tejto schôdze je útok na prezidentského kandidáta, a potom ste tomu venovali aj pomerne významnú časť svojho prejavu, keď ste chceli ešte aj verejnosti oznámiť, že prečo nemôže byť kandidát SMER-u - sociálna demokracia zvolený.

  Chcem vás ubezpečiť, pán predseda, že budem rešpektovať akékoľvek rozhodnutie, ktoré ľudia na Slovensku prijmú.

  Ale musím označiť za politický amaterizmus to, čo vystrájate, lebo touto schôdzou, dámy a páni, vy si poškodzujete svojich vlastných kandidátov. Vy si poškodzujete kandidatúru pána Hrušovského, poškodzujete kandidatúru pána Procházku. Rozmýšľajte trochu! Úplne politicky amatérsky ste pristúpili k tejto schôdzi. A preto znovu opakujem, ak dva roky ste boli vo vláde a mali ste vyšetrovacie orgány, dva roky ste si túto kauzu nevšímali, ako vám máme veriť, že to nie je o prezidentských voľbách (potlesk), keď túto schôdzu otvárate 30 dní pred prezidentskými voľbami?!

 • Doznievajúci potlesk.

 • Dámy a páni, tieto politické chyby, ale to je váš problém, vy ich robíte, my vám radiť nebudeme, to by vás stálo veľa peňazí, keby sme vám radili, tieto chyby robíte len preto, pán predseda Frešo, a platí to aj o vás, lebo vy ste posadnutí, vy ste posadnutí SMER-om. Vy ste posadnutí tým, že to je stabilná politická strana, ktorá dokáže vyhrať parlamentné voľby. Vy ste posadnutí tým, že tu je stabilný poslanecký klub, ktorý sa nerozpadáva. Vám utekajú poslanci stále, ešte jeden a už budete iba partia individuálnych poslancov, nezaradených, takto dopadne SDKÚ.

 • Je to otázka času, kedy sa to stane.

  Prosím vás, komu prospieva táto vaša posadnutosť? Táto schôdza prospieva Slovensku? Nie! Komu prospieva? Vám? Podľa mňa neprospieva ani vám, pretože nič mimoriadne sa nestane, len zvyšujete napätie spoločnosti, ktoré nikto nepotrebujete. Viete čo, pán Frešo, Slovensko nepotrebuje posadnutosť, búchanie po stole. Slovensko nepotrebuje ani krik. Slovensko potrebuje jeden hodnotový dialóg a jednu hodnotovú súťaž, ale tú vy nie ste, bohužiaľ, schopní s nami viesť.

  Dovoľte mi, aby som povedal niečo iné na záver. Myslím si, že skúsme opäť v duchu našej podanej ruky v roku 2012 pri zostavovaní vládnej koalície, pri tom, že máte dvoch podpredsedov Národnej rady, pri tom, že máte pod kontrolou Úrad pre verejné obstarávanie, splnomocnencov a ďalších a ďalších, skúsme v duchu, skúsme v duchu tejto filozofie pokračovať v spolupráci na témach, kde potrebujeme spolupracovať. Včera som hovoril s pani poslankyňou Žitňanskou o tom, či sme schopní sa dohodnúť na novelizácií ústavy, pokiaľ ide o justičné reformy. No inak to nevieme urobiť, len spolu. Buď podpíšu opoziční a vládni poslanci jeden návrh, ústavný, a potom to môžeme v parlamente schváliť, alebo sa budete takto správať posadnuto a všetko prekryje to, že sa tu poslanci, ministri, predstavitelia všetkých politických strán navzájom hádajú.

  Ešte raz, podávam ruku, poďme spolupracovať tam, kde potrebujeme získať ústavnú väčšinu. Som za to, aby sme predložili spoločne návrh ústavného zákona a tento návrh ústavného zákona aj schválili. Ak to neurobíme, zabudnite na to, že bude oddelený predseda Najvyššieho súdu od predsedu Súdnej rady, alebo že prijmeme iné opatrenia, ktoré dnes v justičnej oblasti potrebujeme prijať.

  Rovnako vám ponúkam spoluprácu, pokiaľ ide o voľby do Európskeho parlamentu. Uvedomme si, že Slovensko opäť bude mať pravdepodobne najnižšiu účasť, najnižšiu účasť v Európskej únii, pokiaľ ide o voľby do Európskeho parlamentu. A je to naša zodpovednosť, štandardných politických strán, že či sa dostanú do Európskeho parlamentu neštandardní politici, extrémisti alebo štandardné politické subjekty.

  Preto, pán Frešo, ja na štýl vašej komunikácie nikdy, nikdy nepristúpim. Nikdy. Mám záujem, aby na Slovensku bol hodnotový súboj, ale nie posadnutosť, kriky, búchanie a urážanie.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Dlhotrvajúci potlesk.

 • Faktické poznámky. Technici, ukážte mi, prosím vás, koľko je. Sedemnásť. Posledná pani poslankyňa Mezenská.

  Nech sa páči, pán poslanec Lipšic.

 • No, považujem za prejav neuveriteľnej zbabelosti, že si premiér nevypočuje ani faktické poznámky. Áno, keď pani premiérka Radičová bola odvolávaná, sedela tu a počúvala faktické a všetky pripomienky. Ale to sme si už zvykli, že odvaha nie je nejaký zásadný charakterový rys predsedu vlády.

  Ja sa vyjadrím k vyšetrovaniu emisnej kauzy v rozprave, by som povedal možno teraz len dve poznámky.

  Po prvé, je zvláštne, keď nám tuná premiér hovorí o reforme justície, ten premiér, ktorý je zodpovedný za to, že dnes Najvyšší súd vedie Štefan Harabin. To považujem za úplne absurdné, za úplne absurdné. Aj keď vám v prieskumoch začína vychádzať, že justícia trápi vašich voličov, tak zrazu idete robiť po niekoľkých rokoch reformu justície? Je to škandál.

  Druhá vec, ku kauze emisie. Ja som čakal obhajobu pána premiéra Fica štýlom, ktorým obhajuje svoju angažovanosť v kauze Gorila. Kauza emisie? To je kauza naša? Veď všetci predsa vieme, že kauza emisie je kauzou prvej Ficovej vlády. Čo s tým v princípe my máme? A budem hovoriť potom v rámci vystúpenia o vyšetrovaní kauzy emisie a vedomosti alebo nevedomosti premiéra o celom biznise.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Nuž, prejav a správanie sa predsedu vlády len dokazuje, že je v kauze emisie namočený až po uši. Pán predseda vlády ani náhodou nevysvetlil podozrenia, ktoré deklaroval predkladateľ. Ani náhodou nevysvetlil doteraz, prečo odvolal vtedajšieho ministra Chrbeta, ktorý verejne deklaroval, že vyrokoval zrušenie kontraktu s podozrivou firmou a tým nevýhodný kšeft pre Slovensko. Pán predseda vlády namiesto toho, aby hovoril o faktoch, sa venoval opäť zavádzaniu.

  V jednom bode s ním ale musím súhlasiť, keď hovoril o akomsi novom vzťahu medzi väčšinou a menšinou. Ten nový vzťah skutočne nastal po tejto vláde jednej strany. A nastal v mnohých faktoroch. Napríklad v tom, že vláda jednej strany si obsadila aj Úrad pre verejné obstarávanie, obsadila si šéfstvo Generálnej prokuratúry, dokonca spolužiakom pána premiéra. Blokuje obsadenie Najvyššieho kontrolného úradu, atď., atď., pretože vláda jednej strany sa kontroly bojí. Vláda jednej strany moc zneužíva.

  A čo sa týka tej legislatívy, ktorá tu prechádza parlamentom, tak je to skutočne žalostné, dámy a páni, pretože jeden za druhým končia na Ústavnom súde nielen pre nekvalitu, ale aj preto, že ignorujete pripomienkové konanie. Pripomínam len, že koncom minulého roka táto snemovňa vedená vládou jednej strany presadila novú daň bez akéhokoľvek pripomienkového konania, bez akéhokoľvek zainteresovania verejnosti. To je spôsob vašej vlády, ktorý dopadá, bohužiaľ, tak žalostne na všetkých občanov Slovenska.

  Ďakujem.

 • Pán premiér Fico opäť nesklamal a zachoval sa tak ako vždy, zbabelo ušiel ako malý chlapec, ktorý sa bojí výčitiek, pretože vie, že napáchal kopec zla. Povyhovára sa na všetko možné, poobviňuje všetkých naokolo a zdupká, pretože potom by už nevedel čeliť konkrétnym faktom a konkrétnym výčitkám. Tak sa chová premiér Slovenskej republiky? Tak sa chová kandidát na prezidenta? Takto bude hájiť Slovenskú republiku, ak by sa prezidentom stal? Že bude utekať, keď bude treba obhajovať to, čo sa stalo? Keď bude zbabelo sa skrývať v zákulisí a nechá tu svojich podriadených, aby za neho vylizovali prúser, ktorý narobil?

  Jednoznačne je to kauza prvej Ficovej vlády. V jeho vystúpení sme sa o tom skoro nič nedozvedeli. Snažil sa odviesť, ako vždy, pozornosť úplne inde. Opäť vypustil pár balónikov, dymových clôn. Na konci začal hovoriť o ústavných reformách. Asi pred rokom tu takto hovoril o ústavnom zákone na ochranu druhého piliera. Nič sa nestalo doteraz. Teraz to nahradil inou témou. Zasa falošnou, zasa len slúžiacou na odpútanie pozornosti. A absolútne nevie vysvetliť, ako je možné, že premiér sa vyjadrí o svojom ministrovi, ktorý povie, zrušme zlý emisný tender, vráťme to späť, on sa o ňom vyjadrí: nepotrebujem slabého ministra, nepotrebujem ministra, ktorý sa bojí ustáť tlak verejnosti a pokaziť tak dohodnutý kšeft. A odvolá takého ministra, aby kšeft mohol bežať ďalej, aby Slovenská republika aj občania mohli byť obratí o 47 mil. Je toho veľa, čo sa ešte v tejto kauze dá povedať a bude sa hovoriť v rámci rozpravy, ale náš premiér, premiér Slovenska je zbabelý a bude sa skrývať a snažiť sa zakrývať to, čo sa tu hovorí všetko...

 • Vystúpenie prerušené časomerom.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja myslím, že na toto vystúpenie treba reagovať tak, ako sme spolu predkladali tento návrh na odvolanie. To znamená, nedovoliť sa vykrúcať tak, že tie otázky sú úplne zrejmé a jednoduché. Keď pracovníci ministerstva, pán premiér, už v decembri vedeli o tom, za akú cenu predáva Ukrajina, Česko, Maďarsko, tak z akého dôvodu vaši štátni tajomníci vás neinformovali, keď už nie sám minister? Z akého dôvodu ste odvolili ministra, ktorý navrhol, aby bol ten emisný kšeft zrušený? Či ste dali, respektíve podľa výpovede do protokolu, ďalšiemu ministrovi, prípadne ďalším ministrom pokyny, aby bol tento kšeft zastavený? Podľa všetkého ste tak neurobili. A hlavne teraz na samý záver, keď sme sa pýtali, kto všetko sa na tom obohatil, ako ste spolupracovali so švajčiarskou stranou?

  Ja dám jedno veľmi krátke odporúčanie práve pre to vaše ďalšie stretnutie s premiérom Českej republiky. Opýtajte sa ho na kauzu Mosteckej uhoľnej spoločnosti. Tam uvidíte, ako sa vyšetrujú podobné prípady, ako to vyzerá, keď vláda skutočne spolupracuje so zahraničím v rozkrývaní tokov peňazí, v rozkrývaní prania špinavých peňazí. Dnes sú tí ľudia pred súdom a mnohí ďalší aj v Čechách sa trasú, lebo ich verejne označili ako konečných prijímateľov. Čiže nech sa páči, máte za dvadsať osem minút šancu sa opýtať, ako sa podobný prípad rieši v Čechách.

  A čo sa týka všetkých tých politík, ktoré tu počúvam. No jedna je základná, a to si povedzme, kolegyne, kolegovia zo SMER-u, úplne jasne, pokiaľ nebudeme ctiť demokraciu, a v tomto prípade parlamentnú demokraciu, tak nemá zmysel ani len sekundu počúvať, akým spôsobom by sme tu mohli ináč spravovať túto krajinu. A parlamentná demokracia je, ja to len pripomeniem, lebo zdá sa, že viacerí členovia vlády majú s tým problém: šéfi sú tam (vystupujúci ukazuje na plénum), podriadení sú tam (vystupujúci ukazuje na členov vlády). Dôveru dáva parlament vláde a vládu má právo kontrolovať. A má to právo robiť dnes aj každý ďalší deň na Slovensku.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pekne. Vo vystúpení pána premiéra mi chýbalo niekoľko podstatných informácií, ktoré som očakával, a preto svoje otázky položím verejne.

  Je pravda, že 18. 7. 2008 dostal premiér Slovenskej republiky Robert Fico do rúk spravodajskú informáciu S4-V-105-89/2008 s názvom Nevýhodný predaj emisných kvót CO2 do zahraničia? Je pravda, že oznámenie odvolania vtedajšieho ministra Jaroslava Izáka, ktoré bolo medializované o päť dní neskôr, 23. 8. 2008, bolo, súviselo s touto správou? Je pravda, že v tom čase bol rozrokovaný tento emisný obchod s firmou Onyx Trust Services, kde bola predstaviteľkou Jana Lütken? Je pravda, že je to tá istá Jana Lütken, ktorá bola neskôr konateľkou Interblue Group, kde bol obchod zrealizovaný, dokonaný za rovnakých podmienok, ako to bolo pripravené s firmou Onyx, len s inými osobami v pozadí?

  Ak je toto všetko pravdou, tak pán premiér by mal byť chlap, mal by sa postaviť za pult, mal by to priznať a niesť politickú zodpovednosť. Pretože som presvedčený, že ak táto spravodajská informácia existuje, tak pravda raz vyjde najavo.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Musím úprimne povedať, že je mi nesmierne ľúto, že premiér tejto krajiny pri tak závažnej otázke a po tom, čo vystúpil v Národnej rade, sa otočí chrbtom a odchádza zo sály. Fakt to vypadá ako zbabelec, ktorý uteká z bojiska. Občania tejto krajiny si nezaslúžia mať takého premiéra, ktorý nekoná v prospech nich, ale v prospech sponzorov. Pán premiér vo svojom vystúpení opätovne aj niekoľkokrát klamal. Klamal aj vtedy, keď hovoril, že predchádzajúca vláda sa nepustila do reforiem na krajskej úrovni. Prechádzajúca vláda zrušila krajské veterinárne správy ako jedno z krajských úradov a na tom sme mali pokračovať. To znamená, že sme začali reformu oveľa skôr.

  Ale teraz k podstate. Pán Robert Fico vedel a schválil predaj emisií pre Interblue Group. Mesiac pred podpísaním zmluvy, ktorú podpísal minister Chrbet, vedel o všetkých podmienkach. Opakovane sme ho v tom čase vyzývali, aby zverejnil materiál, ktorý na portáli vlády svietil ako nie sprístupnený. Neurobil to tak. Prečo to neurobil? No preto, lebo je na tom zainteresovaný. Robert Fico možno, že má pravdu v tom, že SMER z toho neprofitoval. Profitovali z toho iní ľudia. Ale ja viem s určitosťou povedať, že Robert Fico so svojím konaním poškodil záujmy občanov tejto krajiny, nesledoval verejný záujem, ale sledoval záujem len seba samého a svojich sponzorov. O tom svedčilo aj jeho vystúpenie: máme väčšinu, tak čo sa strašíte, nič sa nezmení, ja zostanem pri vláde. Ale občania majú právo vidieť, čo sa deje.

 • Ďakujem pekne. Napriek tomu, že tu pán premiér nie je, budem sa na neho obracať. Možno, že je ešte niekde v útrobách Národnej rady.

  Pán predseda vlády, začali ste ospravedlňujúco, že ste požiadali pána predsedu českej vlády o preloženie stretnutia. No prečo ste nepožiadali radšej skôr predsedu parlamentu, aby zvolal schôdzu na iný termín, ako keď máte dôležité stretnutia? Potom ste pokračovali obhajovaním vládnutia súčasnej vlády. No napriek tomu arogancia vládnutia tejto vlády sa prejavuje takmer na každom kroku. Stačí si len pozrieť to, čo sa deje v Národnej rade. Tá ignorancia pri hodine otázok, pri interpeláciách, pri nočných rokovaniach. Koniec koncov aj dnešná reakcia, respektíve dnešné organizovanie schôdze. Viem, že to máte, pán premiér, ťažké, lebo potrebujete zvládnuť precedens vládnutia jednej strany. Preto možno tie apely na to, že sa chcete dohodnúť. Bohužiaľ, v praxi je to úplne inak. A to nielen výsledky vášho vládnutia v rámci povedzme merateľných čísel, v rámci ekonomiky a nezamestnanosti, ale ide skôr o frustráciu ľudí. Tá frustrácia sa neustále zväčšuje, ľudia sú stále nepokojnejší. A to je výsledok vášho vládnutia. Možno preto aj útek z premiérskeho kresla?

  Pán predseda, dnes ste mali obrovskú šancu vysvetliť emisiu z vášho uhla pohľadu. Už ste sa mnohokrát v médiách vyjadrili aj vtedy, aj ostatné týždne, keď kauza začínala naberať na obrátkach, ale pri odhaľovaní nových a nových skutočností to, čo ste nahovorili, by ste dnes nemali šancu obhájiť. Je mi to veľmi ľúto. A možno preto ste sa k emisiám k dôvodu zvolania dnešnej schôdze vlastne ani nevyjadrili.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ako to povedať, aby som si neublížil, teda ublížil čo najmenej? Ale takto to skúsim. V zásade mal aj kus pravdy premiér v tom, čo povedal. Viete, dneska nám tu stáli pred rečníckym pultom a zakrývali znak dvaja bratranci zo strany, do ktorej sa nedá vstúpiť, ktorých snemom sú voľby.

 • A má to rastúcu tendenciu. Čiže dneska je to v tomto stave, uvidíme, čoho sa dožijeme.

  A teraz, že z čoho to vyplýva? Vyplýva to naozaj z tej obrovskej frustrácie. Z toho, čo tu neraz, neraz aj ja som spomínal, že nie ste ochotní nikoho a nikdy hodiť cez hradby, nikoho a nikdy nie ste ochotní hodiť cez hradby, stále budete tým ľuďom hovoriť: všetko je v poriadku. Potom tu ľudia majú tendenciu hľadať riešenia tam, kde nie sú. V Banskej Bystrici máte Henryho Kissingera, tuná máte proste dvoch bratrancov držiacich plagát a za chvíľku to začne byť čoraz folklórnejšie, i keď viem, že tento výraz sa tu nerád a nedobre používa.

  A kto je za to zodpovedný? No niekto za to ergo zodpovedný je. A o tej zodpovednosti sa budem snažiť hovoriť v mojom príspevku, ktorý chcem povedať na túto tému. Tá téma nie je ani o tých miliónoch. Však zadrhnite sa s nimi! Havalec, či kto to, ktosi mi tu rozprával, že bol u Havalca v tej vile, že, že nedokričíš do konca. No nech sa zadrhne v tej vile! Ale tu ide o princíp, že čo s tým spôsobujete. Čo spôsobujete v tejto, na vedomí a svedomí tejto krajiny a na ľuďoch tejto krajiny. Spôsobujete im tú frustráciu, tú depresiu, to, proste, hľadanie riešení tam, kde nie sú. A potom sa toho bojte a potom sa príďte prihlásiť o zodpovednosť.

 • Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, potrebujem znovu upozorniť na to, tak ako aj v minulosti, že toto rokovanie je o niečom inom. Toto rokovanie nie je ani o vrabcoch, ani o opozícii. Je ale o politickej zodpovednosti jedného človeka. Ten momentálne je premiérom a volá sa Robert Fico. On umožnil, aby ľudia prišli o 50 mil. eur.

  Pán premiér poučovať už vie, ale vyvodiť politickú zodpovednosť voči sebe nie. Tuto nám hovoril a vysvetľoval, že ako jediný premiér vyvodil politickú zodpovednosť. Nie. Ako jediný premiér urobil jednu konkrétnu vec.: minister, ktorý navrhol, aby tá zmluva bola zrušená, keď teda je taká nevýhodná, tak radšej musel odísť, radšej bol odvolaný, len aby ten kšeft ďalej mohol pokračovať. O tom je dnešná schôdza, o tej politickej, o zodpovednosti jedného jediného človeka, a ten sa volá Robert Fico.

 • Ďakujem pekne. Robert Fico nás tu všeobecne a niektorých konkrétne obvinil z toho, že sme posadnutí stabilitou a silou SMER-u. Pán Fico, kolegovia zo SMER-u, chcem vám povedať, že to tak nie je. Že to vôbec nie je pravda. A zároveň pánovi Ficovi, ak počúva, tak ho pozdravujem, ak nepočúva, tak mu to povedzte, chcem odkázať, že on, len on je najväčšou silou a najväčšou slabinou SMER-u. A ja som na nový rok odložil fľašu, že príde čas, keď KDH bude silnejšie ako SMER. Môžte to, áno, brať s úsmevom, ale hovorím to preto, lebo strana SMER nie je štandardná sila. Pán Madej, môžte sa usmievať, ste ešte mladý, príde čas, keď pospomínate na tieto slová. Pretože ste posadnutí mocou, toto je ten problém. Moc, ak sa nedrží pravdy, tak sa zničí, mocensky, korupčne, všelijako, ale neudrží sa. A príklad máte v Trenčianskych Tepliciach, volá sa Vladimír Mečiar.

  Účinná kontrola moci je potrebná, vo vašom vlastnom záujme. To, že sú tu dvaja podpredsedovia parlamentu, veď to nie je účinná kontrola, to je moderovanie. Ale tie kontrolné orgány, ktoré majú v rukách reálnu moc, štátnu moc, ste obsadili, respektíve spravujete tak, aby vám nadbiehali alebo slúžili.

  A tá ponuka na záver na dialóg by musela byť od muža dialógu, ale Robert Fico je človek mo-no-lógu. Povie a odíde. Nakričí a ani sa len nejak nesnaží dovysvetliť. Toto nie je, opäť, výraz sily, ale výraz slabosti, ba arogancie.

  Ďakujem pekne.

 • Pán neprítomný premiér, hovorili ste o všetkom, o emisiách veľmi málo, ale aj to málo, čo ste hovorili, nesedí, keď ste povedali, že emisie sú kauza SNS. Pán premiér, emisie sú vaša kauza. Ak vy robíte cnosť z toho, že ste odvolali ministra koaličného partnera, vy ste odvolali ministra, ktorý navrhol zrušiť zlodejskú zmluvu vo vláde. Vy ste navrhli odvolať toho, podľa vás, babráka, ktorý bol tak nešikovný, že to nevedel zrealizovať. Čiže ak vy sa nás pýtate, že či niekto z nás dokázal zobrať koaličnému partnerovi ministerstvo, pán premiér, to je inak: vy nielenže ste odvolali ministra, že ste koaličnému partnerovi zobrali ministerstvo, vy ste to ministerstvo aj zrušili. Vy ste ho zrušili preto, aby ste zahladili všetky stopy. Takto sa to robí medzi mafiánmi. Takto to robí mafia. To mafia takto zahladzuje stopy. Povedzte o jednej krajine v Európe, kde zrušili ministerstvo životného prostredia! A vy ste to len kvôli kšeftu, vy ste to kvôli emisiám, kvôli nevýhodnému kšeftu pre Slovenskú republiku, jednoducho urobili.

  Pán premiér, toto je kauza vaša, toto je kauza SMER-u, toto nie je kauza Slovenskej národnej strany.

 • Ďakujem. Vážený pán neprítomný premiér, ja som sa snažil počas vášho vystúpenia v tých štyroch alebo troch vetách, ktoré ste, sa venovali predmetu tejto schôdze, nadviazať očný kontakt, pretože niekedy je dôležité to, že či je človek presvedčený o tom, čo vraví, či dokáže niekomu sa dívať pritom do očí. Teraz práve predrečník povedal presnú tú podstatu, o čom je táto schôdza, a hovorí, že s tým vaším majstrovstvom v uhýbaní, tém, kam to chcete dostať, kde sa budete venovať situácii v opozícii, kde sa budete venovať situácii vo vlastnom klube, len aby ste nič nepovedali ku kauze.

  Štandardne pracujete podľa scenára, treba urobiť kšeft. Keď sa ten kšeft podarí a nikto na to nepríde, sú z neho peniaze. Keď sa na to príde, tak vyvolám a postavím sa ako keby proti tomu, a je z toho popularita. Toto znamená, že Slovensko dostávate podľa toho, čo sme sa vám snažili odkázať, že možno máte stabilitu, ale tá stabilita je draho vykúpená lepom miliárd pre vašich kamarátov, pre vašich spolustraníkov a podobne. Skúste raz odpovedať na otázku, ktorú vám kladú ľudia, ktorú vám kladú zástupcovia opozície, a vysvetlite, či ste naozaj hlboko zainteresovaný v kauze emisie a čo ste s týmto prípadom mali spoločné. Pretože to, čo ste predviedli tu v tých štyroch vetách, nedalo žiadnu odpoveď.

  Ďakujem.

 • Pán premiér, ja dúfam, že minimálne si prečítate nejakú zvodku, a prichystá vám váš šéf kampane Maďarič, aby ste mali nejaké dobré čítanie na večer, a preto sa aspoň takýmto spôsobom, aj keď zbabelo ste ušli, a rozmýšľam, či znova sem nedonesieme vašu maketu, aby nám tu aspoň ona stála, tak chcem vám pripomenúť, že čo ste vlastne týmto kšeftom urobili, že ste ho dopustili spáchať a že podľa mňa ste ho kryli, pol roka ste ho kryli, po pol roku ste začali možno niečo konať a zahladzovať stopy.

  Premietnem to na peniaze, aby ľudia, alebo na niečo iné, čo by si ľudia vedeli predstaviť:. Štyridsaťsedem miliónov eur, za to sa dá postaviť približne 1300 trojizbových bytov. Vy ste dopriali svojmu kamarádovi, či už koaličnému, alebo aj vy osobne ste mali v tom nejako prsty, svojim známym ste dopriali 1 300 trojizbových bytov, a tým pádom ste okradli 1 300 mladých rodín, ktoré ste mohli vytiahnuť v štátnej lotérii z klobúka.

  Ale nielen toto. Počas vašej vlády ste takisto dopriali účelovou zmenou zákona to, aby PENTA pri spojení poisťovní Apollo a Dôvera okradla de facto, nie, že PENTA, vy tým, že ste zmenili zákon a nemuseli zaplatiť 461 mil. eur, alebo zo 461 mil. eur zisku, tak ste okradli ďalších 13 000 mladých rodín, ktoré ste mohli vytiahnuť z klobúka a mohli ste im darovať byt na štart ich rodinného života.

  Ale úplne najväčší kšeft, a ktorý je stokrát väčší ako emisná kauza, je to, že ste účelovo zmenili zákon počas prvej Ficovej vlády, aby mohli vznikať slnečné elektrárne. Takýmto spôsobom ste aj svojmu kamarátovi, pánovi Brhelovi a podstatne jemu dopriali 300 mil. eur ročne krát 15 rokov, lebo je to kšeft na 15 rokov. Je to 4,5 mld. eur a to je 120 000 okradnutých mladých rodín.

 • Pani podpredsedníčka Jurinová, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ja mám pocit, že pán premiér sa hlavne pomýlil, pretože toto skutočne malo byť o obhajovaní jeho vlastného konania, obhajovaní konania takého, že okradol všetkých občanov tejto krajiny. Ale on nás vlastne presviedčal, veľkú časť nás presviedčal o tom, že všetko, čo tu robíme v opozícii, je úplne zbytočné. Pán premiér, určite to nie je zbytočné, určite nie pre občanov našej krajiny.

  Hovorili ste tu o politickej zodpovednosti, ale tá si myslím, že v kauze je jedine, jedine na vás. Pretože vy ste ten, ktorý mal konať a nekonal. Hovorili ste o posadnutosti opozície, že ako Slovensko potrebuje dialóg. Ale my už máme praktické skúsenosti s týmto dialógom a zdá sa mi veľmi dojemné, možnože oko nezostane suché nad tým, ako naozaj ponúkate všetkým dialóg. Je pravda, že voláte si nás, možno, že máme aj dobré skúsenosti s tým, ako sú ministri ochotní nás vypočuť, ale tam to zväčša končí. Takže, ako už bolo povedané, vždy ide z vašej strany len o jednostranný dialóg, čo sa rovná monológ.

  Ešte sama som sa pousmiala nad tým, ako by sme vám, by som vám možno, že ja osobne mala prejaviť vďačnosť za to, že máme opozičný ďalší podpredsednícky post. Je to možno hodená kosť, ale vy ste si to tak zvolili. Ak ste si mysleli, že tým zakryjete všetkým ústa, bohužiaľ, mýlili ste sa.

 • Je to veľká hanba, veľká hanba robiť z parlamentu dokonalú zásterku pre dokonale sa pretvarujúcich a organizovaných zločincov. Výzvy premiéra k spolupráci znejú veľmi falošne a veľmi fraškovite. Dnes všetci, ako tu sedia, dokonca aj vládni poslanci týmto výzvam, neúprimným výzvam neveria. Obviňovanie dnešnej opozície z predošlých podvodov a klamstiev vašu špinu, špinu vládnej strany nezmyje a neslúži to ani ako oprávnený, objektívny dôvod, ani ako alibi, aby ste naďalej vy ako vládna strana bez akýchkoľvek výčitiek a hanby kradli, ožobračovali už i tak ochudobnený a zbedačovaný národ. Robíte to dokonale, robíte to špinavými, klamlivými, zavádzajúcimi a manipulatívnymi metódami. Účelovo a cielene zavádzate tento národ, aby ste tak mali dokonalú zásterku na to, ako a prečo zneužívate tento parlament: pre organizovaný zločin a rabovačku.

 • Ďakujem, pani, ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Schôdza na odvolanie premiéra je kvôli kauze emisií, nehoráznemu predaju emisií a zisku podivných ľudí z toho, ale na túto kauzu som nepočul z úst pána premiéra prakticky ani jedno slovo. Naopak, prejavil až dojemnú starostlivosť o opozíciu a podal jej pomocnú ruku. No, nemôžem si pomôcť, po tom všetkom mi to pripomína, ako keby topiacemu podal pomocnú ruku vodník.

  Ďakujem.

 • Ani mne sa ten prejav nepáčil. Tu sme nechceli hovoriť o našich úspechoch, o ktorých vieme a ceníme si ich, ale o tejto konkrétnej kauze, ktorá znepokojuje, by som povedal, ľudí dobrej vôle na Slovensku, veľmi. Mám pred sebou tú veľkú blokovú schému z novín, kde je aspoň 50 konečných užívateľov týchto peňazí. Kto je to, keď bol iba jeden sprostredkovateľ, a naraz 50 nárokovateľov? Vieme, že SNS urobila v minulosti veľa psích kusov tomuto štátu, napriek tomu bol pán Móric pozvaný a rečnil na vašom sneme, neviem prečo, ale bolo to veľmi zvláštne, aj tá reč bola trápna.

  Ja chcem ešte upozorniť na to, že nedávno sme dali návrh do ústavy, pán premiér hovoril tiež o ústave a zmene v prospech súdnictva, niečo, akože manželstvo je jedinečný zväzok jedného muža a ženy a tak ďalej, a presne to isté je v programovom prehlásení vlády na strane 53, presne to isté. Čiže ja vás vyzývam, plňte svoje programové prehlásenie a, páni poslanci SMER-u, s mnohými sme dobrí kamaráti, prihláste sa k tomuto. Ukážte jednotu aj v tejto kľúčovej otázke. To, čo sme nedávno navrhli, a dúfam, že to navrhnú aj ďalší, je skutočne vo vašom programovom prehlásení.

  A posledné, v kostole som v nedeľu počul takú kázeň, že každý ukradnutý cent sa raz vráti a padne na toho hlavu, ktorý ho neoprávnene získal. To je, bohužiaľ, pravda. Skôr, neskôr to tak bude. A o 12.15 vás všetkých pozývame na modlenie sa, 37. modlenie sa v tomto parlamente, kde sa budeme aj za parlament, za premiéra, za prezidenta a za celé toto Slovensko, ktoré je v prúseroch, modliť. Prídite!

 • Vážený pán premiér, namiesto toho, aby ste hovorili o emisnej kauze, kvôli ktorej tu dnes sme, opäť nám prišiel iba veľmi, treba povedať, aj chabý politologický rozbor. Tak ale, keď ideme na túto úroveň teda politologického rozboru, tak ja vám poviem, prečo som podpísal návrh na túto schôdzu. Vy ste totiž v dnešnej dobe, ak by ste boli chlap, už nemali byť premiérom. V momente, keď ste ohlásili svoju prezidentskú kandidatúru, ste mali odstúpiť z pozície premiéra. Nemali ste zneužívať peniaze daňových poplatníkov tejto krajiny na svoju vlastnú prezidentskú kampaň. Nemali ste rozdávať rezervu predsedu vlády na to, aby ste si kupovali hlasy voličov. A z toho dôvodu dnes budem hlasovať za to, aby vám bola vyslovená nedôvera. Je nedôstojné robiť z parlamentu slúžku predsedu vlády a jednej politickej strany. Je nedôstojné v čase, keď zasadá parlament, aby ste si vy v historických priestoroch Národnej rady otvárali svoju prezidentskú kampaň a všetkých poslancov ako psíkov zavolali do tejto svojej sály v tomto istom čase, keď sa majú schvaľovať zákony. Vy ste z najvyššieho zákonodarného orgánu spolu s predsedom tohto parlamentu urobili piár nástroj jednej strany. Vy ste pošliapali základné demokratické princípy tejto krajiny. Vy si robíte z celého chodu štátu nástroj svojej vlastnej prezidentskej kampane. Ak toto nie je dostatočný dôvod na vaše odvolanie, tak už neviem, čo by malo byť.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Vašečka, procedurálny?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem. Ja chcem v zmysle rokovacieho poriadku, podľa ktorého teda rokujeme, aj naším zákonom vyzvať, aby sa dodržiaval § 32 ods. 1, ktorý znie: "Ak sa rečník odchyľuje od prerokúvanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci." Prosím vás, aby ste aj v prípade pána premiéra a možno špeciálne v prípade pána premiéra aplikovali aj do budúcnosti, pretože sa o to opakovane pokúša. Bohužiaľ, ste znova podľahli pokušeniu vytvoriť mu priestor na kampaň, keď hovoril absolútne od veci tejto schôdze. To, že zvoláme schôdzu a hovoríme po tom o niečom inom, neznamená, že je všetko v poriadku. Takže ešte raz apelujem, prosím vás, dodržujme rokovací poriadok.

  Ďakujem.

 • Teraz o slovo požiadal podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák v súlade s rokovacím poriadkom.

  Nech sa páči, pán podpredseda vlády.

 • Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Vážení, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som predniesol stanovisko vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi.

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi vláda vníma ako snahu otvoriť prípad predaja emisných limitov spred piatich rokov, ktorý sa týkal vtedajšieho koaličného partnera Slovenskej národnej strany, s cieľom zneužiť tento prípad na útok proti predsedovi vlády Slovenskej republiky. Predseda vlády Robert Fico v roku 2009 vyvodil politickú zodpovednosť a prezidentovi Slovenskej republiky podal návrh na odvolanie dvoch ministrov za Slovenskú národnú stranu a na základe politického rozhodnutia bol rezort ministerstva životného prostredia odobratý z gescie Slovenskej národnej strany.

  Od toho času sa uskutočnili dvoje voľby. Takmer dva roky bola vo vláde opozícia, ktorá mala priestor na to, aby prípad vyšetrila, alebo zverejnila zoznamy firiem, ktoré v predaji emisií figurovali. V tomto období sa však v predmetnej veci nevykonalo nič. Na základe parlamentných volieb bola 4. apríla 2012 vymenovaná nová vláda na čele s jej predsedom Robertom Ficom. V tomto kontexte dôvody podania návrhu skupiny poslancov na odvolanie predsedu tejto vlády, ktorý bol doručený predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky 7. februára 2014, teda päť týždňov pred prezidentskými voľbami, vláda považuje za vykonštruované a nepravdivé, ako snahu poškodiť kandidáta strany SMER - sociálna demokracia. Na základe toho vláda nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi.

  Dovoľte mi ešte dva dodatky. Považujem to za naozaj aj vcelku vyznamenanie tejto vláde, že snažíte sa túto vládu odvolávať za kauzu bývalých vlád alebo bývalej vlády, čo je zaujímavé. Je to asi historicky prvýkrát, pretože v zásade vyslovujete nedôveru formálne inej vláde. Ale to je asi štandardné, pretože táto vláda zjavne neurobila žiadnu chybu a nemáte jej teda čo vyčítať, že za čo ju odvolávate, čo je veľmi dobré a ďakujem pekne.

  Teraz aj pán poslanec Mikloško povedal, že vlastne sú veci, ktoré vymenoval pán predseda, dobré a o tých viete a za to vládu chválite. Za to sa chcem poďakovať, pán poslanec. A je to vlastne aj to, o čom hovorím, že táto vláda teda zjavne aspoň sčasti napĺňa predstavy aj opozície, čo nebýva úplne zvykom.

  Dnes tu vystúpilo aj vo faktických poznámkach veľa ľudí a ja sa ešte k tomu presne vrátim. Pán Sulík niečo hovoril, ja som naozaj si urobil taký drobný rešerš, čo za tie dva roky, čo bol vo vláde a kedy vlastne častokrát hovoríte o demokracii, ale vtedy parlament tiež nevládol a vládla koaličná rada. Asi si to nebudete pamätať, pán poslanec Frešo, ale vládla koaličná rada. Vec, ktorá nie je ani v ústave, ani nikde, ani v žiadnom zákone, nikde neexistuje. A štátu vládla koaličná rada. Vtedy vám to nevadilo? Vtedy nebola, nebol parlament slúžkou koaličnej rady? Bol. A to je vec, ku ktorej sa samozrejme ťažko vyjadrovať. A ťažko preto, že každý, kto by tu chcel niečo povedať, by musel naozaj byť morálne čistý v tom, že by ste sa museli vysporiadať s vecami, ako bola 7-miliardová kurzová strata pri predaji SPP, nízka cena, daňové riaditeľstvo, z ktorého ste sa nevysporiadali. To sú všetko veci, ktoré sú mladšie, mladšie ako, ako, samozrejme, samotná kauza emisií. Myslím si, že v tomto prípade naozaj zodpovednosť bola vyvodená.

  Ale ja sa opýtam, naozaj, keď je taký veľký záujem práve dnes, pán Frešo, čo vy ste konkrétne vykonali v rokoch 2010 - 2012, keď ste boli pri moci, pre to, aby ste tú kauzu objasnili? Čo konkrétne?

  Aspoň tlačovečku. Aspoň tlačovú správu, keby ste urobili. Ale ani žiadnu otázku. Ani nič. Vtedy, keď ste boli pri moci. Ani prvé dva roky tejto vlády, ani telefonát, ani žiadosť, ani tlačovka, nič. Čiže seriózny záujem, štyri roky, kedy ste mohli, ste nekonali. A teraz ste sa rozhodli, päť týždňov pred prezidentskými voľbami. Tomu by naozaj nikto neuveril.

 • Tomu by naozaj nikto neuveril.

  Pán poslanec Matovič, známy svojimi dobrými vystúpeniami len vtedy, keď sú v zábere kamery. Pán poslanec Matovič, čo presne ste spravili počas dvoch rokov, čo ste boli súčasťou vládnej koalície? Koľko otázok ste položili vtedajšiemu ministrovi vnútra, alebo vtedajšej premiérke, alebo vtedajšiemu ministrovi životného prostredia? Koľkokrát ste mu napísali list, aby ste sa zaujímali o tie srdcervúce príbehy, o ktorých ste tu pred chvíľou hovorili? Čo ste pre to urobili? Nič. Jediná tlačovka, pričom vy ste známy množstvom tlačoviek, nič. Ani dva roky tejto vlády, nič. Päť týždňov pred prezidentskými voľbami? To áno. To už je zaujímavé. Samozrejme, to je vec.

 • Pán poslanec Bugár, momentálne tu nesedí, nakoniec je tu len 30 poslancov zhruba z opozície, aj to prejavuje ten záujem, aký teda máte o tú schôdzu, ale pán poslanec Bugár, čo konkrétne urobil dva roky počas toho, čo bol podpredseda parlamentu? Koľko otázok položil jednotlivým predstaviteľom vlády? Žiadnu.

  Pán poslanec Abrhan, ste tu. Koľko iniciatívy ste vyvinuli počas dvoch rokov, čo ste boli vo vláde? Koľko otázok ste položili vláde? Švajčiarskym orgánom? Podľa informácií, ktoré vydala Generálna prokuratúra, všetky informácie boli k dispozícii v roku 2010 - 2011. Čo ste robili v tom čase, keď ešte informácie vlastne ste mali k dispozícii? Chceli ste šetriť SMER? Viete, že tomu neuveríte ani sám. Čo teda tie informácie potvrdili? To, že proste nemáte pravdu.

  Pán poslanec Figeľ, tiež tu hovoril, pán podpredseda parlamentu. Tiež sa pýtam, koľko tých iniciatív urobili? Koľko tých vecí bolo vykonaných na to, aby za tie štyri roky, čo ste mali možnosť, ste nejakú informáciu podali alebo získali? Žiadnu.

  Ja sa vrátim k tomu, že každý z poslancov Národnej rady, nielen koaliční, ale aj opoziční, väčšina z nich má kontakty na nás, na ministrov, väčšina z nich nás môže stretnúť tu v parlamente, položiť otázku, pýtať sa. Nielen vtedy, kedy sú médiá, nielen vtedy, kedy sú objektívy kamier. Sú poslanci, ktorí to naozaj robia. A naozaj sa dostávajú aj k otázkam, aj k odpovediam, keď ich to naozaj úprimne zaujíma, že nejaký problém chcú riešiť. Toto tým, že nikto k tejto otázke ani nezavolal, ani sa o ňu neinformoval, ani to neriešil, ani v čase, kedy bol vo vláde, naozaj iba potvrdzuje fakt, že celá táto schôdza je len a len o prezidentskej kampani a len a len o politikárčení. A to je fakt a to je pravda.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána ministra s faktickými poznámkami osem pánov poslancov, deväť pánov poslancov. Ešte vás poprosím, posuňte. Posledný je pán poslanec Štefanec, pred, pred ním je pán podpredseda Figeľ. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Poliačik.

 • Vážený pán nádejný, možno budúci premiér sociálno-demokratickej vlády, tie otázky sú relevantné a súhlasím, že to načasovanie môže a nemusí súvisieť s prezidentskými voľbami. Ako som ja povedal, pre mňa veľmi súvisí. A hlavný dôvod pre podpísanie zvolania tejto schôdze pre mňa bol to, že vidím dennodenne prezidentskú kampaň hradenú z peňazí daňovníkov Slovenskej republiky. Že vidím, ako rezerva premiéra tohto štátu je rozdávaná po celom Slovensku a kupujú sa za ňu hlasy slovenských občanov do prezidentských volieb. Že vidím, ako úrady, ktoré sú obsadené smeráckymi nominantmi, sú teraz obiehané a úradníci podpisujú zoznam pre podporovateľov prezidentskej kampane. Toto sú veci, ktoré podľa mňa súvisia takisto s výkonom premiérskeho postu, s výkonom práce premiéra. A preto tvrdím, že premiér v momente, keď ohlásil svoju prezidentskú kampaň, mal buď delegovať všetky svoje právomoci na niekoho, napríklad na vás, a venovať sa len prezidentskej kampani, alebo mal úplne odstúpiť a ísť s kožou na trh do prezidentskej súťaže. Je nefér a absolútne neštandardné, teda keď sa rozprávame o štandardných a neštandardných postupoch v politike, aby úradujúci premiér využíval svoju pozíciu a chodil po celom Slovensku a tváril sa, ja nerobím kampaň, ja slúžim národu, a z toho potom ťažil v prezidentskej kampani. Keby bol fér a keby bol chlap, odstúpi...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán poslanec Kaník, nech sa páči. Nie je prítomný.

  Pán poslanec Lipšic, nech sa páči.

 • Pár poznámok. Ja sa vyjadrím ešte k vyšetrovaniu samozrejme v rozprave, ale poviem pár vecí. Vyšetrovanie za našej vlády prebiehalo a poviem vám jednu vec. Bol som presvedčený o tom, že pokiaľ by nedošlo k zmene vlády, dneska sú konkrétne osoby obvinené.

 • Smiech a ruch v sále.

 • Ja sám som urgoval právnu pomoc z viacerých štátov. A teraz vám poviem ďalšiu vec. Naozaj si myslíte, že v spise boli všetky veci? Nie je to náhodou tak, že niektoré veci v spise nemuseli byť, lebo ich bývalé vedenie Generálnej prokuratúry do spisu nezaložilo? Nie je to náhodou tak, že to bol váš nominant, ktorého ste vy navrhovali, pán Trnka, ktorý v tom čase stál na čele Generálnej prokuratúry? Aj kvôli tomu ste ho potom navrhovali?

  Spomínali ste, pán minister, že nikto sa v tejto veci vás nepýtal na túto kauzu. Je to naozaj tak? Je to naozaj tak? Vy to verejne poviete takýmto spôsobom? By som si dával pozor na takéto vyjadrenia.

  A posledná poznámka moja je, áno, je to, je to samozrejme v čase prezidentskej kampane. A čo tu počúvame? O čom hovorí pán premiér? Hovorí o tom, že akým spôsobom 50 mil. získame naspäť? Ako ich zdaníme? Nie. Hovoril o troch veciach: o sebe, o sebe a o SMER-e. Nie o ľuďoch, nie o tom, že chýbajú peniaze na zdravotné sestry, na učiteľov a uchádzajú nám peniaze na takéto kšefty, hovorí len a len o sebe, len a len o sebe, o svojom sne stať sa prezidentom. To je problém podľa mojej mienky.

 • Ja chcem len zdôrazniť jednu vec a vyvrátiť ten omyl, alebo to, čo chce SMER pri tejto kauze verejnosti pripomenúť. Hovorili ste, pán minister, že Robert Fico vyvodil politickú zodpovednosť a odvolal ministra životného prostredia. Pán minister, omyl. To nebolo vyvodenie politickej zodpovednosti voči ministrovi. Vy ste len vymenili pandrláka, vy ste len vymenili panáka, ktorý vám stál v ceste pri miliardovom kšefte. Tomuto vy hovoríte vyvodenie politickej zodpovednosti? Veď ten nešťastník minister vám navrhoval do vlády nevýhodnú zmluvu zrušiť. A vy ste zmluvu nezrušili. Vy ste biznis dokončili. My o tomto hovoríme, že Slovenská republiky bola poškodená o 47 mil. eur. To je podstata kauzy.

  A nakoniec, že to je stará kauza? To je nová kauza. Veď za vás teraz nedávno ste nám oznámili, že kauza skončila, že vlastne k ničom kriminálnemu neprišlo. A keďže my sme, pán minister, pán minister, chceli, aby ste nás o tom informovali, ako to s touto kauzou je, my sme navrhovali len bod programu do schôdze Národnej rady. Ste nás prevalcovali, tak sme navrhli mimoriadnu schôdzu. Čo iné môže opozícia urobiť, keď vy chcete ďalej zahladzovať stopy? Naozaj, takto to robí mafia. Veď vy ste zrušili ministerstvo životného prostredia po emisnej kauze.

 • Vážený pán minister, vy ste sa pýtali, že počas tých štyroch rokov čo som urobil a čo sme robili. Nuž, kým prebiehalo vyšetrovanie, nemám vo zvyku zvolávať tlačové konferencie na rozdiel od vás, ako vy robíte, napríklad v prípade Malinovej.

 • Reakcia podpredsedu vlády a ministra vnútra SR: To bolo ukončené.

 • Ešte vtedy nie, keď ste mali tlačovú konferenciu.

 • Hlasy v sále.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Poprosím vás, máte faktickú. Pán minister, poprosím vás.

 • Počas našej vlády to vyšetrovanie prebiehalo. Bolo zastavené počas vašej vlády. A preto ako reakciu my sme chceli najprv správu. Vaši poslanci to zamietli. Vy ste nechceli o tom diskutovať. Chceli sme mimoriadnu schôdzu, aj za tú som hlasoval. Vaši poslanci to zamietli, nechceli o tom diskutovať. Tak preto sme museli navrhnúť odvolávanie, vyslovenie nedôvery predsedovi vlády. A som prekvapený, že vám vôbec nevadí, že ak vyslovujeme nedôveru predsedovi vlády, že váš predseda vlády vás tu nechal samých a utiekol preč.

 • Pýtali ste sa, pán, možno budúci premiér, ináč očakával som lepšie vystúpenie aj od premiéra, ale tak zrejme sme ho s tým transparentom vyrušili, nieže pýtali ste sa, konštatovali ste, ako teda však premiér a vláda vyvodila politickú zodpovednosť, veď sme odvolali ministra. Áno, tak to, možno z pohľadu šiestich rokov odstupu, sa to môže javiť, áno, však vláda konala, Fico konal. Ale pozerajme sa presne, čo robil. Sľúbil pred tými, alebo v čase, keď začínala prvá Ficova vláda, povedal, že do troch minút odvolá každého, kto bude čo i len podozrivý. A čo robil? Šesť mesiacov, keď si dobre pamätám, kryl tento špinavý kšeft, šesť mesiacov hovoril, že to je obludný útok na vládu. Po tom, keď minister si zmyslel, že teda navrhne na vládu, že aby vláda zrušila tento špinavý kšeft, ktorý ste spáchali spoločne, tak ste mu povedali, s odôvodnením, že takúto nehoráznosť si dovolil navrhnúť, aby to robila vláda, že mal to urobiť on predsa sám, tak ste ho odvolali. Dosadili ste tam svojich ľudí, ktorí asi, zrejme aby zahladili stopy. A toto boli vaše skutočné kroky. Áno, z pohľadu histórie, možno s odstupom 100 rokov, ľudia povedia: však áno, odvolal ministra. Ale my sa musíme pozerať, že koľko dlho trvali tie tri minúty. Tie tri minúty trvali mesiace. A najprv to bol obludný útok na vládu, po tom ste to vyslovene kryli na všetkých možných tlačovkách a na konci ste zahladzovali stopy.

  A tiež potom vyčítate tu, že toto je niečo, predvolebná kampaň. A potom ja sa pýtam aj z toho vystúpenia pána kandidáta, zrazu hovorí, že chce očistiť súdnictvo od doslova škodcov, ja sa pýtam, či to nie je náhodou ten istý človek, ktorý sa bozkáva pri každej jednej príležitosti s Harabinom? To nie je predvolebná kampaň?

 • Ďakujem. Pán minister, povedali ste, že nič naša vláda neurobila za tieto dva roky. Tak ja, ktorý som musel postaviť to ministerstvo znova do života, ktoré ste zrušili zrejme kvôli tomu, lebo to bol najlepší spôsob ako zahladiť tie stopy. A to môžem vám povedať, že na tej sekcii nikto nezostal, na tom odbore nikto nezostal, koho som sa mohol vôbec pýtať. A materiály z celej kauzy Interblue, všetko bolo len v kópiách v jednej veľkej krabici. Tak môžem vám povedať, že to, čo hovoríte, zavadza..., nie že zavádzanie, ale je to klamstvo. A ako minister vlády v roku 2010 keď som nastúpil, hneď som podal trestné, nové trestné oznámenie na špeciálnu prokuratúru aj za nedoplatenie 15-ch mil. Interblue na nás, čo za pol roka špeciálna prokuratúra vyhodnotila ako neopodstatnené. A keďže... A viete, čo uviedli? Že nijaký trestný čin sa nestal, lebo štát uzavrel veľmi výrazne nevýhodnú zmluvu s Interblue a za to súkromná spoločnosť nemôže, že ona získa tak nevýhodnú zmluvu. Len potom sa chcem opýtať, ako mohla v lete polícia a po tom koncom roka aj prokuratúra uzavrieť túto kauzu s tým, že sa nestal trestný čin. Tak nie je tres..., špeciálna prokuratúra povedala v jednom posudku, že veľmi nevýhodnú zmluvu uzavrel štát a na druhej strane v druhom posudku hovoríte, že to nebol trestným činom.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Zaujalo ma to, že kto má, alebo nemá, alebo kto čo v tej veci urobil. Nuž dovoľte ešte skôr povedať, že ja som v tých časoch onehdá nebol v politike vôbec a moja situácia spočívala v tom, že som mal možno 50 euro navyše a chuť niečo urobiť. Ja som dal doviesť plechovú garáž na SNP v tom čase. Ja som sa v tom čase plavil po Dunaji a robil emisie pred ministerstvom životného prostredia. Ja som v tom čase, aj ma prijal švajčiarsky veľvyslanec, čiže ja som urobil, čo som mohol. Viac som v tej danej chvíli naozaj nemohol. Čiže na mňa prípadne, potom ma kľudne vypustite, keby ste chceli povedať. Čiže ja budem mať morálne právo o tom hovoriť, ja budem o tom hovoriť veľmi silne a budem hovoriť ani nie o tom, že nech sa zadrhnú, že už nech sa zadrhnú, lebo už je, zdá sa, že vymaľované. Ale budem hovoriť a aj chcieť hovoriť o tom, že čo s tým do budúcna? Či už hodíte niekoho alebo nehodíte niekoho cez hradby, či Buriana si tam pán Richter nechá, ešte pošle interpeláciu, že ako je s ním spokojný napriek tomu všetkému. Dokedy tých ľudí chcete skúšať? Koľko budete skúšať, že koľko vydržia? Tú tetivu napínať, koľko? A výsledkami potom budú neštandardy, ktoré sa nám tu čoraz častejšie objavujú.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Téma predvolebnej kampane, ja sa, vážený pán minister, chcem spýtať, že či ste si uvedomili, že kto robí z hodiny otázok predvolebnú kampaň, kto robí pri vládnych návrhoch predvolebnú kampaň, kto robí z tejto schôdze predvolebnú kampaň. Odpoveď je jednoduchá: Robert Fico. Kandiduje z postu premiéra a nemá toľko odvahy, aby povedal, že na buď ten prezidentský úrad dám, alebo nedám. A nie nechávať si v zálohe to, že nedám, zostanem premiérom. Toto je otázka. A môžte tie dvere, tie dvere sú proste otvorené, áno, hocičo, čo sa v tomto parlamente bude robiť a zúčastní sa toho premiér, môže byť interpretované ako predvolebná kampaň. Jedna vec.

  A druhá vec, zdá sa mi absolútne obludné, že minister vnútra, ktorý je šesť rokov ministrom vnútra, tu ide skúšať poslancov Národnej rady, že čo urobili v jednotlivých kauzách. Čo ste urobili vy? Veď máte, nasta..., ako zamietli ste to pekne pod koberec, ja som hovoril aj presné scenáre. Čiže ak vašou úlohou to bolo zamiesť pod koberec, urobili ste parádnu robotu. Ale odpustite nám, že sa vás na to, alebo celej vlády v tomto prípade, chceme pýtať, že či takýmto spôsobom 47 mil. eur sa môže zametať pod koberec a či toto nie je naozaj tlakovanie hrnca pred celou verejnosťou, ktorá už vidí, že nerobíte dobre, či toto nie je ten moment, kedy sa vás na to môžme opýtať a keď skladáte zodpovednosť celá vláda. Takže myslím si, že je falošné vypytovať sa, kto iný čo urobil, skúste si spytovať vlastné svedomie.

 • Ďakujem pekne. Pán minister, no, možno premiér v očakávaní, jak sa hovorí aj v západných krajinách, my sme urobili ako menšina veľa vecí pre to, aby sa nekalosti nediali alebo zastavili. Spomínam vám nástenkový tender, kde sme žiadali, aby Igor Štefanov, hlavný nástenkár, sa nestal ministrom. Stal sa. Až hlas z Bruselu, respektíve niektoré rozhodnutia zvonku pomkli Roberta Fica k tomu, aby zrušil takéto rozhodnutie. Pri PPP nepodpisovať nevýhodné, predražené a dokonca podvodné zmluvy. Stalo sa. Emisie. Žiadali sme zverejniť zmluvu, nepokračovať v takomto obchode, zrušiť ho. Skutok bol dokonaný, dnes je v podstate akoby zakrytý, ale snáď nie celkom. A to, čo hovoril kolega József Nagy za vládu a z vlády ako kompetentný minister, myslím, že úplne postačuje.

  Ale chcem politicky dodať. Vy ste nielenže obsadili celý ten rezort, pretože ste tam boli skrz osobu tu prítomného kolegu Dušana Muňka. Štátny tajomník, to nie je úradníček. Ale na konci etapy ste zrušili ministerstvo, obsadili ho, čím sa Robert Fico chváli, akože zobral do portfólia od susedov ministerstvo a ten sused zostal v koalícii, ale to je o SNS, ale dokonca ste zrušili rezort životného prostredia, čo je bezprecedentné v súčasnej modernej Európe, kde environmentálna agenda naberá na váhe, nie naopak. Takže tam išlo o zakrývanie. A musím povedať, že sa vám to dobre darilo, ale nepodarilo.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Nuž, pán minister, tak ako aj predseda vlády, aj vy ste svojím vystúpením len potvrdili politickú zodpovednosť SMER-u za túto kauzu. Ani predseda vlády, ani vy ste nevysvetlili zásadnú vec, prečo bol odvolaný minister, ktorý chcel zrušiť pre Slovensko nevýhodný kšeft. Ešte 5. mája 2009 vyhlásil vtedajší minister Chrbet, že vyrokoval zrušenie kontraktu bez dopadu čo i len jediného centu na Slovensko. Šiesteho mája 2009, deň po tom, čo to minister vyhlásil, prišiel vtedajší premiér Fico za prezidentom s návrhom na jeho odvolanie. Do 24 hodín po tom, čo chcel vyrokovať, čo oznámil vyrokovanie pre Slovensko nevýhodného a špinavého kšeftu.

  Myslím si, že tento argument ste sa ani nepokúsili spochybniť, pretože je nespochybniteľný, a ani ste sa ho nepokúsili vysvetliť, pretože z vašej strany je nevysvetliteľný. Keď sa pýtate, prečo je dnes táto kauza témou dňa, nuž aj preto, že 13. januára tohto roku, takto pred mesiacom polícia potvrdila, že dostala od justičných orgánov Švajčiarska výpisy z účtov, prevodné príkazy a výpisy k obchodným spoločnostiam. Čiže informácia o tom, kto stojí za týmto špinavým kšeftom. A tak, ako aj pred mesiacom, hovoríme aj dnes, že verejnosť má právo dozvedieť sa, kto sa obohatil na úkor občanov. Preto sme zvolali mimoriadnu schôdzu a preto dnes odvolávame premiéra, pretože vaši poslanci znemožnili debatu na túto tému pre týždňom v tejto snemovni. Takže hovorme k veci a budem rád, keď v ďalšom priebehu schôdze vy a vaši poslanci sa budú vyjadrovať k týmto faktom.

  Ďakujem.

 • Poprosím, zapnite pána ministra, chce reagovať na faktické poznámky. Ďakujem.

  Pán minister, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vo väčšine prípadov, keď mám vystúpenie, tak v tých faktických poznámkach reagujete na to, čo som povedal, ale v tomto prípade sa vám to ani raz nepodarilo. Všetci ste potvrdili, že ste nič neurobili a snažili ste sa z toho nejako vyhovoriť. A ja vám len toľko sa k tomu vrátim, že boli ste schopní obviniť pána Ruska za dva týždne. A tu ste dva roky tú kauzu nevyšetrili. Jednu. Nástenka druhá. To je ten istý prípad, tak isto nie. Nemali ste záujem to vyšetriť? Alebo bolo jedno?

  Čiže z môjho pohľadu, z môjho pohľadu hovoríte ešte častokrát to, že vy reagujete priamo na to, lebo sme nejako konali. Ak sa ja dobre pamätám, k zastaveniu trestného stíhania prišlo ešte v októbri minulého roku. Čiže po piatich, päť mesiacov vám trvalo, čo presne? Zvažovanie tej situácie? Alebo opäť sa dostaneme k tomu, že to je čistá prezidentská kampaň, to, čo sa teraz snažíte robiť? Jediné, čo nám tu chýba, aby nám sem vzlietol na svojom Piperjete pán Kiska, rozdal vám odmeny za to, čo tu robíte, a bolo všetko úplne v poriadku. Čiže z môjho pohľadu ani jeden z vás ste nevyvrátili to, čo som povedal. Neriešili ste to a nikdy ste sa o to ani nezaujímali, pretože to, čo hovoríte, proste nie je pravda. A to vám aj potvrdili, pretože všetky informácie ste mali k dispozícii v roku 2010 a 2011.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Frešo, mám informáciu, že chcete vystúpiť?

  Nech sa páči, ako navrhovateľ.

 • Pán minister, neskúsime ešte odpoveď? Pán minister! Pozerám, že naozaj je to taký solídny vzorec chovania, že keď už teda sa, ideme debatovať naozaj k veci, tak potom zdrhneme. Ale budem veľmi, budem veľmi presný.

  Tuto pán minister kultúry hovorí, že aby som ja zabezpečil poslancov. No tak vy zabezpečte vlastného premiéra, ktorý tu má byť podľa rokovacieho poriadku. A jednu vec tak odpoviem, presne tak, ako pán minister vnútra začal, tak si to povedzme úplne otvorene, dobrý pokus pokračovať v tom, čo pán premiér začal. To znamená, hovoriť od veci a ešte sa tváriť, že vlastne tuná sedia podriadení a tam nadriadení. To znamená, tu pán minister vnútra skúša teda, čo kto urobil. Aby sme mu odpovedali, aby sme sa kvalifikovali, aby sme vôbec mohli byť takí drzí, že tu o tom takto kvalifikovane budeme odvolávať premiéra. Drzosť je to, pán minister, keď skutočne školíte parlament.

  A treba si povedať úplne otvorene, že o čom je táto schôdza. A to sa opýtam teda, keďže pán minister vnútra odišiel, vás ostatných. Ako to bolo s tým pánom ministrom Chrbetom? Veď to bol váš kolega! Čo ste si dali, neformálne hlasovanie o zrušení emisií a ste zistili, že treba pokračovať? Preto ste ho odvolali, lebo navrhol niečo, s čím ste nesúhlasili? Debatovali ste o tom, kolegyne, kolegovia? Debatovali ste o tom, či odvolať pána Chrbeta a pokračovať v predaji emisií ďalej? Lebo tak v skutočnosti znie otázka. Tak dôjdite niektorý iný tu k tomuto rečníckemu pultu a povedzte, ako to bolo! Prečo vláda nerozhodla o zrušení emisného kšeftu, i keď to navrhol minister Chrbet? To je jasná otázka.

 • Prečo nerozhodla? Prečo vláda nezaviazala jeho nasledovníka pána Turského, alebo mu proste nejakým spôsobom premiér neprikázal zrušiť tento obchod? Prečo? A prečo pánu Čaplovičovi ani pánu Medveďovi to isté neprikázala? To je vážna otázka. Mali ste tam štátnych tajomníkov, tak prídite sem a povedzte nám normálne, ako to bolo.

  Samozrejme, že ten dôvod, prečo dnes odvolávame premiéra, je, že sme sa tu na pôde parlamentu pokúsili tú debatu otvoriť najmenej dvakrát, čo ja si pamätám. Dvakrát ste boli proti tomu, aby ste sem doniesli obyčajnú správu o tom, ako ste sa v tomto emisnom kšefte správali. Obyčajnú správu ste sem mali doniesť, mali ste nám povedať: bolo to takto, takto, takto. Mohli sme si tieto otázky vysvetliť. Miesto tohoto máme proste premiéra, ktorý nepovie nič, ministra vnútra, ktorý nepovie nič, obidvaja odídu, som zvedavý, kto ďalší z vás bude mať odvahu sem prísť a povedať pravdu o tom, jak to s Chrbetom bolo a ako to bolo s ministrom Turským a jeho nasledovníkmi.

  Prečo tá vláda, v ktorej ste sedeli, nezrušila tento emisný obchod? Je to jednoduchá otázka.

  A pre tých, ktorí by mali záujem o niečo zložitejšie, no tak vás veľmi pekne poprosím, skúste povedať rozdiel medzi nasledovnou situáciou: že by partia gangstrov chcela okradnúť ľudí o 50 mil. eur a dohodla by si to a bolo by to na emisiách a by sa jej to podarilo a nejaký premiér by to kryl. V čom by bol rozdiel oproti chovaniu premiéra Fica v prvej Ficovej vláde a v druhej Ficovej vláde? V čom by bol rozdiel? V čom by bol rozdiel, keby kryl takýto gangsterský obchod?

  To je podľa mňa to, kvôli čomu tu sedíme, o čom tu debatujeme. Chceme sa pýtať na konkrétne kroky. A že sa vyšetrovanie uzavrelo teraz a teraz došli aj policajné protokoly, odporúčam prečítať si to, lebo je tam veľa zaujímavého čítania aj o pôsobení nielen nominantov SNS, ale aj ďalších úradníkov, čo hovoria o cene emisií, čo hovoria o konkrétnych krokoch, čo hovoria, akým spôsobom varovali pred týmto obchodom, čo všetci tam rozprávajú. A to je len malinká časť toho, čo sa tam dialo. Tak potom takúto debatu na pôde parlamentu odmietate.

  Ešte raz to zhrniem. Je to vzorec chovania, vážené dámy, vážení páni, keď je problém, tak táto vláda nie je schopná prísť sem pred parlament a skladať účty. Ani premiér nie je schopný svojim ministrom povedať, aby sa tu postavili a obhajovali jednotlivé kroky. Ani jeho "akože" nasledovník nie je schopný urobiť to isté, a pritom sú to jednoduché otázky, na ktoré stačí odpovedať. Som presvedčený, že aj táto schôdza prispeje k tomu, že každý ďalší politik na Slovensku si veľmi rozmyslí, či bude takto zachádzať s vlastnými ľuďmi, ktorí boli ukradnutí, okradnutí.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Faktické poznámky tri, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Brocka.

 • Pán kolega Frešo, pán minister Kaliňák vám ukázal, že utekať z parlamentu vie. Myslíte si, že to stačí na to, aby bol premiérom? Prezidentom?

 • Ďakujem pekne, ja už som tu vo faktickej pripomienke k prejavu pána premiéra hovoril o konkrétnej informačnej správe, spravodajskej informácie Slovenskej informačnej služby, hovoril som o konkrétnom dátume.

  A teraz by som vzniesol ešte ďalšiu otázku, verejnú otázku na pána ministra pôdohospodárstva Jahnátka, aby nám zodpovedal, či je pravda, že po tom, ako táto spravodajská informácia sa dostala do rúk premiéra Fica, tak práve na základe intervencie ministerstva hospodárstva, ktoré on vtedy viedol a ako nominant strany SMER, bola táto pripravená zmluva s firmou Onyx zastavená. To je vysoko konkrétna otázka. Malo sa to udiať v období po 18. júli 2008. Chcem vedieť, či táto pripravovaná zmluva s firmou Onyx bola vtedy na základe intervencie vtedajšieho vedenia ministerstva hospodárstva zastavená a či následne tá zmluva s Interblue Group bola dohodnutá presne za rovnakých podmienok len s tým, že v pozadí firmy Interblue Group boli iné osoby a iné prepojenia. Pán minister, buďte tak dobrý, myslím, že dokážete si tieto informácie aj zohnať a zodpovedajte nám túto otázku v priebehu dnešnej schôdze.

  Ďakujem pekne.

 • Teraz o slovo požiadal podpredseda Národnej rady Ján Figeľ. Reakcia? Ešte prepáčte, pán podpredseda.

  Nech sa páči, reakcia, pán Frešo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Galko, ono je celá schôdza o tom, že takúto debatu má v parlamente zniesť, je úplne normálne, prirodzené. A som presvedčený, že na Slovensku raz aj bude úplnou samozrejmosťou a demokratickou zvyklosťou, že takto si bude odpovedať, či premiér alebo ministri, nielen na odvolávanie, ale pri akejkoľvek inej kauze.

  To, čo ale je dôležité, je vidieť, aj na čo pán poslanec Brocka poukázal, je, že vždy, keď sa niekoho pýtate, tak vám odíde. Jednoducho je to normálny zvyk, je to vzorec chovania, je to strata kontroly parlamentu nad vládou. Ani na jednoduché otázky, na ktoré si všetci páni, ktorí za mnou, alebo väčšina pánov, ktorí za mnou sedia, dobre pamätajú na ten rok, nedokážu zodpovedať pravdivo. Ani na jednoduchú otázku, prečo nezrušili emisný obchod, aj keď to navrhol minister Chrbet. Prečo ho nezrušili tí ďalší ministri, ktorí boli za ním. Ani na otázku, či im bola známa táto suma, respektíve keď bola známa úradníkom na ministerstve životného prostredia, prečo potom v tomto obchode pokračovali. A v neposlednom rade bol tu minister vnútra, ktorý, teda som čakal, že povie niečo aj o vyšetrovaní samotnom, to znamená, akým spôsobom spolupráca so švajčiarskou stranou, akým spôsobom to porovná prípadne s českou stranou, ani to sme sa samozrejme, Českou republikou, ktorá mala podobný prípad, nič z toho sme sa nedozvedeli.

  Jedinou realitou, ktorú sme sa dozvedeli, je, že po vzore premiéra tejto krajiny, ktorý sa v emisnej kauze vykrúcal do roztrhania tela, sa tu teraz do roztrhania tela vykrúca rovno celá vláda.

  Ďakujem pekne.

 • V rozprave vystúpi podpredseda Národnej rady Ján Figeľ.

  Nech sa páči, pán podpredseda.

 • Vážená pani podpredsedníčka, ctené kolegyne, kolegovia, milí hostia, ja som presvedčený vo vzťahu k premiérovi, ktorý na úvod vystúpil a odišiel, a k vládnej strane SMER, že naozaj máte moc, máte veľkú moc, ale nemáte pravdu, a nemenil by som s vami. Myslím, že väčšina rozumných vie, prečo je moc dôležitá, ale zároveň hodnotená a vzťahovaná voči pravde, lebo pravda je základ spravodlivosti, lebo ona vlastne dáva moci aj zrkadlo. A ľudia si zaslúžia, zaslúžia pravdu. Ona je tou istotou v živote, ona je potrebná pre systém, ktorý má garantovať spravodlivosť. Pravda víťazí, to poznáme aj z mnohých historických období. A pravda oslobodzuje. Len jej netreba klásť prekážky, aby to nebolo dlhé a veľmi drahé, lebo si ľudia zaslúžia, aby pravda dominovala.

  Celé roky, odkedy sa udiala emisná kauza, Robert Fico obhajoval celé dielo. Obhajoval v podstate predaj, až vo fáze volebnej a vtedy, keď už to bolo nevýhodné, otočil. Boli to manipulácie a klamstvá, ktoré nie, respektíve nie len predstavitelia SNS, ale aj Robert Fico šíril, a usvedčujú z konania proti záujmom verejnosti. Chcem iným hlasom, nie jemu podobným, vyjadriť v sekvencii citátov Roberta Fica slová režiséra, respektíve garanta politickej stability, garanta istôt pre niektorých ľudí, istôt pre niektorých. A začnem takým známym, ktorý je aktuálny práve v tomto čase.

  Šiesteho apríla 2009, 6. apríla 2009 Robert Fico hovorí: "Môžem vás ubezpečiť, že v roku 2014 už v politike nebudem." Aktuálny čas, 21. apríla 2009, citujem: "Oni sami v roku 2004 prijali zákon, na základe ktorého možno priamo, bez akýchkoľvek verejných obstarávaní predať nepridelenú časť rezervy ľubovoľnému účastníkovi konania." To povedal na adresu bývalej vlády ohľadom predaja emisných kvót. Takýto zákon, takúto zmenu však prijala koalícia vedená Robertom Ficom vo februári 2007.

  Dvadsiateho piateho apríla 2009, citujem: "Žiadna iná krajina neurobila takýto predaj a nezískala zdroje." Štvrtého mája 2009, keď minister Chrbet navrhol vláde po prevalení škandalizácie, škandalizácii kšeftu, zrušenie emisnej zmluvy, Robert Fico hovorí: "Neodvolávam ho (ministra Chrbeta) pre zmluvu, ale preto, že politicky zlyhal a snaží sa zbaviť zodpovednosti. Takých strašiakov nepotrebujem. Tí, ktorí sa naplašia pri prvom probléme a ujdú z vlády alebo na ňu prenesú problém." To je sila, tieto vety.

  Dvanásteho mája 2009. Na otázku, či mu neprekáža, že podľa informácií má predseda SNS, koaličný kolega, kde bola tiež koaličná rada, Ján Slota nové auto, ktorého cena prevyšuje 400 000 eur, hovorí Robert Fico, citujem: "Ja nie som policajný pes a ani nebudem, na to sú iné orgány, daňové, finančné a ďalšie." Ten istý deň vyzval médiá a opozíciu, aby do týždňa, do 18. mája, doručili dôkaz, že emisné limity, na ktoré ministerstvo, ktoré ministerstvo životného prostredia predalo, boli predané pod cenu. A ak dovtedy nedostane relevantný dôkaz, že iná krajina v tom istom čase predala emisné limity za podstatne výhodnejšiu cenu, tak, citujem: "Celý prípad uzatvárame, bez ďalších vysvetľovaní a bez akýchkoľvek ďalších komentárov. Táto vec pre nás od pondelka večera prestane existovať, pokiaľ neprinesiete dôkazy, že sme predávali nevýhodne." Osemnásteho mája 2009, citujem: "Vláda vytvorila veľmi férovo rámec, v rámci ktorého bolo možné zrušiť zmluvu s firmou Interblue Group bez akýchkoľvek dosahov na Slovensko." Dvadsiateho prvého mája Robert Fico sa dištancuje od predaja. Po hovorcovi odkazuje, citujem: "Ak vznikajú pochybnosti v súvislosti s už zverejnenou zmluvou, obráťte sa na rezort životného prostredia." Dvadsiateho štvrtého mája, po citovaní maďarského vyjednávača, že Maďarsko predávalo za viac ako 12 eur za tonu, hovorí: "Nemám čas sa týmito nezmyslami zaoberať." Preopakujem: "Nemám čas sa týmito nezmyslami zaoberať." Dvadsiateho siedmeho mája, Robert Fico: "K tejto téme bolo povedané všetko, my ideme zatepľovať. Ľudia nie sú zvedaví na tieto kriváctva médií a politikov." Tridsiateho mája: "Doteraz nemám dôvod spochybňovať štruktúru zmluvy." Tridsiateho prvého mája, v deň otvorených dverí na úrade vlády: "My sme v prípade emisných limitov nič nestratili. My sme získali 2,2 mld. slovenských korún." V lete 2009, odkazuje, citujem: "Opozícia a tlač bojujú proti použitiu peňazí z predaja emisných limitov preto, lebo si myslia, že to bude pomáhať vláde. Ale veď je to šialené. Už prestaňme robiť z ľudí rukojemníkov, dajme ľuďom tie peniaze! Poďme zatepľovať, nedovoľme, aby opozícia zabránila realizácii zatepľovacieho programu!"

  Štvrtého júna 2009 premiér obhajuje výhodnosť slovenského predaja štátnych emisných kreditov firme Interblue Group. Najlepšie na obchode je totiž podľa neho to, že sme dostali peniaze v ho-to-vo-sti, bez akýchkoľvek záväzkov voči kupujúcemu. Citujem: "Mohli sme dostať technológie, ktoré sa nám mohli alebo nemohli hodiť." Pokračujem: "V Českej republike majú inú štruktúru predaja. Podstatná časť ceny je tzv. ofsetový program. Čiže za peniaze, ktoré im Japonci majú dať, musia nakúpiť technológie. Aspoň takáto informácia je z vnútra Českej republiky." Tak sa premiér snažil navodiť dojem, že ak Česko dostalo od Japoncov za emisie vyššiu cenu, ako my na Slovensku, tak preto, lebo recipročne museli nakúpiť technológie, ktoré možno ani nepotrebujú. Česi potvrdili, že Praha získala za tonu emisií AAU 10 eur, slovenská vláda dostala od dílera, díler moderný, aktuálny, silný pojem, len 5 eur. Bývalý český minister životného prostredia k tomu dodáva, Česko dostane len keš peniaze v troch splátkach, prvú už má na účte. Za hotové predávali aj Maďari, pre denník SME to potvrdila hovorkyňa maďarského ministerstva životného prostredia. Celá suma už bola na účte. Citujem, "o ničom takom nebola reč," povedala o prípadnej požiadavke na ofsety v programe.

  Desiateho júna 2009, Robert Fico, "je to len bývalý minister životného prostredia", jeho reakcia na pána Martina Bursíka a jeho slová o obchode s Japonskom za viac ako 10 eur za tonu. Sedemnásteho júna o nevypovedateľnosti zmluvy Robert Fico tvrdí, že emisie sa už predávať nedajú, "emisné limity, ako produkty vypadli z trhu, preto ma táto téma vôbec netrápi", koniec citátu. Dvadsiateho prvého júla 2009, citujem: "Vláda nič nepredala. Vláda nemá v tejto veci kompetenciu a ani neprijala žiadne rozhodnutie. Problematika emisných limitov, ako aj ich predaj je výlučne v kompetencii ministerstva životného prostredia".

  Štrnásteho augusta: "Určite nesúhlasíme, aby sa ďalej aplikovala táto zmluva, lebo z nej vyplývali ďalšie záväzky. Podľa tejto zmluvy sa už nič nebude predávať.“ Sedemnásteho augusta: "V atmosfére na jednej strane nehoráznych obvinení zo strany opozície, na druhej neschopnosti ministerstva životného prostredia jednoznačne obhájiť svoj postup, považuje predseda vlády vypovedanie emisnej zmluvy za jedno z možných riešení." Za jedno z možných riešení. V tomto kontexte treba vnímať aj jeho vyjadrenie, aby sa spomínaná zmluva ďalej nenapĺňala. Dvadsiateho augusta 2009: "Robert Fico očakáva, že nové vedenie rezortu životného prostredia urýchlene pristúpi k potrebným právnym krokom vedúcim k zrušeniu, respektíve k jednostrannému vypovedaniu kontroverzných zmlúv týkajúcich sa prenájmu pozemkov, predaja emisií a takzvaného popolčekového tendra."

  Piateho septembra: "Zrušiť opcie, na tom sa robí a podľa právnych stanovísk, ktoré máme k dispozícii, je to možné a urobí sa to pomerne rýchlo." Robert Fico okrem toho naznačil, že slovenské emisie nikto nechce. Citujem: "Emisné limity teraz napríklad nechce nikto. My sme sa už aj pokúšali získavať prvé informácie, či ak zrušíme túto zmluvu so spoločnosťou Interblue, že či je nejaký priestor na predaj emisných limitov." Siedmeho novembra 2009: "Majú jasné pokyny. Ani jednu tonu už neodovzdať spoločnosť Interblue Group, aj za cenu právnych sporov. Žiadna tona emisií už nepôjde spoločnosti Interblue Group." Tretieho marca 2010, to už je volebný rok, citujem: "Myslím, že táto úloha je naplnená. Táto spoločnosť nemá žiadnu šancu predávať ďalšie emisné limity. Okrem toho minister robí právne kroky, pokiaľ ide o zaplatenie ostávajúcich 15 mil. eur, ktoré musí táto spoločnosť zaplatiť Slovenskej republike na základe dodatku k zmluve. Opäť napráva chyby, ktoré zbabrali predchádzajúci nominanti.” Dvadsiateho tretieho marca 2010, volebný rok, pripomínam, citujem: "Všetko treba vyšetriť. Verím, že Generálna prokuratúra v tejto veci predsa koná. Tam bolo, myslím, začaté trestné stíhanie vo veci, tak nech Generálna prokuratúra koná." Bol presvedčený, že prebieha čulý kontakt medzi slovenskými a švajčiarskymi orgánmi, a citujem: "V tomto má Generálna prokuratúra absolútnu podporu. Nech sa všetko vyšetrí do poslednej bodky. Nemám s tým absolútne žiadny problém." Koniec citátu. Dámy a páni, tu je jeden z dôvodov, prečo Jozef Čentéš nemohol byť naozaj generálnym prokurátorom.

  Pokračujem v tom prehľade, citujem Roberta Fica: "Máme záujem, aby sa zlepšil právny rámec spolupráce medzi Slovenskom a Švajčiarskom, pokiaľ ide o výmenu informácií z bankového sektora." Ako dôvod uviedol existenciu podozrivých účtov, k majiteľom ktorých sa nedá dostať. Pokračujem v citácii. "Jednoducho nie je možné, aby sme mali rôznych beneficial owners, takzvaných vlastníkov účtov vo Švajčiarsku. Nikto nevie, kto to je, čo to je, akí sú tí ľudia. My máme pár informácií, ktoré mienime cez túto expertnú skupinu komentovať a súčasne si ju aj prejsť so švajčiarskymi kolegami," povedal Robert Fico, ktorý verí v ústretovosť Švajčiarov.

  Potom vo februári už avizoval, že sa v marci chce stretnúť s hlavou Švajčiarska a na rokovaní by sa okrem iného venovali aj "výmene informácií, pokiaľ ide o švajčiarske kontá". Krátko pred voľbami 2010 Robert Fico vyhlásil, že sa chystá opäť vycestovať do Švajčiarska, aby definitívne dohodol, citujem, "nový spôsob právnej úpravy výmeny informácií v tejto oblasti, lebo ak sa tak nestane, budú nás aj naďalej strašiť konkrétne účty, napríklad v súvislosti s tunelovaním tunela Branisko, kde sú peniaze fakturované fiktívne a posielali sa na účty štyroch ľudí". V tom čase, a už som v závere citátov, ktoré považujem za relevantné, Robert Fico hovorí: "Na morálku sa ma nepýtajte, ja s tým nič nemám. Mňa to ani nezaujíma, absolútne."

  Dvadsiateho ôsmeho júna 2011, už v novej situácii za vlády Ivety Radičovej, známy citát z priestoru tejto budovy: "Dobre viete, že sme majstri v populizme, ak teda chceme byť."

  Tridsiateho januára tohto roku, citujem odkaz Roberta Fica opozícii: "Do vyšetrovacích spisov nechodím a vyjadril som sa, že čo sa dá zverejniť, nech sa zverejní. Ja s tým nemám absolútne žiaden problém. Žiaden zoznam som nevidel, môže to byť nejaký bluf. Dobre sa to počúva, že je tu niečo, poďme to zverejniť, a keď to náhodou neexistuje, budú vytvárať obraz, že sa to zakrýva."

  A o štyri, päť dní, 4. februára 2014 Robert Fico hovorí: "SMER - SD nemá nič spoločné s predajom emisných kvót. Nikto z predstaviteľov SMER-u - SD nebol v roku 2008 zapojený do predaja emisných kvót."

  Dámy a páni, toto sú výroky predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, vtedy aj dnes, k emisnému zlodejstvu, pri ktorých sa nám snaží nahovoriť, že on ani jeho strana nemá s emisnou krádežou nič spoločné. Názor si každý urobí sám, lebo tak je to aj zrelé. Ja očakávam, že názor alebo hlavne kompetentné rozhodnutie aj vďaka opatreniu Generálnej prokuratúry predsa len sa objaví. Dúfam, že to nebude súvisieť s dátumom 15. marec alebo vôbec s politickým dianím, aby sa prokuratúra prejavila ako nezávislá, kompetentná a dôsledná. Je to v záujme všetkých a hlavne občanov Slovenskej republiky.

  Keď som bol spomínaný viackrát aj ministrom vnútra, aj samotným premiérom, ja som v roku 2010 informáciu o obchode, ktorú som vnímal, zdieľal s Generálnou prokuratúrou. Prokuratúra a vyšetrovanie orgány zo zákona sú kompetentné vyšetrovať, nie politici. A preto naša reakcia a preto schôdza až po tom, čo prišlo z Úradu špeciálnej prokuratúry potvrdenie, že to, čo vyšetrovateľ uzavrel, že nie je trestný čin celá táto emisná kauza, sme reagovali. A reagujeme na to preto, lebo je to potrebné pre Slovensko. Nie do minulosti, ale do budúcnosti.

  Môj názor je známy, je v odôvodnení schôdze, ale vyjadrím ho predsa aj tu v krátkosti. Pred rokom, vo februári myslím, som vám, kolegovia zo SMER-u, hovoril, že pred pravdou neujdete. Keď ste odchádzali a nechávali nás tu rokovať ďalej, čo v situácii, keď Ivan Gašparovič už tretíkrát neudelil mandát platne zvolenému ústavnému činiteľovi. Bol to František Gaulieder, po prvýkrát. Po druhýkrát zvolený poslanec, myslím, že sa volal Emil Spišák. A po tretíkrát JUDr. Jozef Čentéš. Nechali ste to, celú tú schôdzu, diskusiu na nás, samozrejme, rozhodnutí vo svojich politických postojoch. Ale pred pravdou neujde nikto. A to je dôležité pre nás, pre každého z nás, nie pre nejaké odkazy.

  Predseda vlády Robert Fico sa kontinuálne a aktívne v uvedenom období choval tak, aby sa skupina ľudí obohatila cez predaj štátnych aktív. To boli štátne aktíva, to nie že sme dostali za nič. Dostali sme možnosť využiť obchodnú schému Európskej únie a medzinárodného spoločenstva, v rámci čoho štát dostal aktíva. O všetkom vedel a so všetkým nahlas alebo potichu súhlasil. Nikdy nemal záujem tento kšeft zastaviť a logicky ani vyšetriť, logicky teda ani vyšetriť. Realizoval iba také rozhodnutia, ktoré tento kšeft na úkor občanov Slovenskej republiky kompletizovali alebo následne neskrývali.

  Na ministerstve životného prostredia niesol po celý čas prípravy a realizácie politiky, a v tom zmysle aj predaj emisií, aj minister a nielen minister za SNS, alebo ministri za SNS, lebo sa menili, ale aj štátny tajomník za SMER. Veď to bola dohoda, veď to bola forma istej spolupráce alebo krížovej kontroly. Ten pán tu bol, ja predpokladám, že vystúpi, že podá svedectvo, ako to fungovalo, prečo to tak fungovalo. S vedomým súhlasom a podporou predsedu vlády Roberta Fica bol zmenený zákon o emisiách, do ktorého sa dostal sprostredkovateľ, díler, díler, moderný pojem aj v politike. A kto bol díler? Garážová firma, trošku viac ako P. O. Box, väčší objem, ale garáž v Spojených štátoch. O nevýhodnosti obchodu bol Robert Fico vopred informovaný, bol informovaný Slovenskou informačnou službou. Ak to tak nie je, nech to povie.

  Ale Robert Fico sa tu správa úplne rovnako ako pri Gorile. Nepovie, či bol alebo nebol v inkriminovanom byte a pil kolu. V júli 2008 bol Robert Fico vopred informovaný, že ide o nebezpečný a nevýhodný obchod. Celý rok 2009 manipuláciou a klamstvami spolu s predstaviteľmi SNS veľmi účinne obhajoval tento predaj. A namiesto zrušenia zmluvy zrušil ministra Jána Chrbeta, prestal byť tento človek ministrom, myslím, že ani ním nemal byť, a dokonca na konci zrušil aj mini-ster-stvo, čo ide proti základným aj politickým pravidlám, pretože tu viacerí nás poúčajú a ja aj súhlasím, že udržateľnosť v oblasti životného prostredia alebo z pohľadu environmentálneho sa stáva naozaj kritériom pre politiky 21. storočia. A hľa, v roku 2010 koalícia Roberta Fica sa rozhodla zrušiť ministerstvo životného prostredia na Slovensku ako orgán. Nebolo to náhodou o tom, že je lepšie zakryť stopy, keď sa zruší aj celá inštitúcia? Mám veľa dôvodov tvrdiť, že to bolo o zakrývaní stôp. Najprv obsadiť ministerstvo životného prostredia a potom ho zrušiť ako inštitúciu.

  My sme do vyšetrovania nezasahovali, ale vyšetrovanie nemôže byť potemkinovská dedina alebo čierna schránka. Od roku 2010 až do jesene 2013 prebiehalo vyšetrovanie, ktoré skôr kladie otáznik, aké je tu riadenie, alebo čo je to za vyšetrovanie. Či nie je líniové. Sú veci a témy, kde je treba svetlo, a sú veci a témy, kde radšej svetlo nezapnú. Uvidíme, pretože prípad si vyžiadal generálny prokurátor. A ja dúfam, že rozhodnutia nebudú ovplyvňované politickým vývojom, či blízkym alebo budúcim, na Slovensku, že to bude nezávislé, kompetentné a účinné obhajovanie zákonnosti.

  Dámy a páni, ľudia si zaslúžia pravdu. Zaslúžia si spravodlivosť, a preto si zaslúžia moc, ktorá hľadá pravdu, rešpektuje ju a koná podľa pravdy. Aj na Generálnej prokuratúre, aj v Policajnom zbore Slovenskej republiky, samozrejme, na ministerstvách, na Úrade vlády, ale aj v prezidentskom úrade nášho štátu, lebo pravda, opakujem už, je základom pre spravodlivosť. A to je prvá úloha každej štátnej moci.

  Vaše slová a skutky, pán premiér, kolegovia, vás dobiehajú a usvedčujú. Aj preto klub KDH nepodporí vyslovenie dôvery, respektíve vyjadrí nedôveru hlasovaním po skončení tejto schôdze Robertovi Ficovi.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami štyria poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Pán poslanec Hudacký.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Ja chcem poďakovať môjmu kolegovi Jánovi Figeľovi za prednesenie tej celej genézy výrokov pána Fica, ktoré vlastne len potvrdzujú jeho pravú tvár, jeho rolu pri tejto, pri tejto kauze. A vlastne aj zahmlievania celej tejto kauzy, pretože toto nasvedčuje o tom, celá tá genéza týchto výrokov nasvedčuje o tom, že pán premiér vedel o mnohých veciach. Vedel, nielenže nezabránil, aby sa táto kauza zastavila, respektíve pokračovala, ale urobil všetko aj prostredníctvom odvolania ministra Chrbeta, aby táto kauza pokračovala, aby krajina, aby ľudia tejto krajiny prišli o veľké zdroje, ktoré sa mohli použiť skutočne na, či už pre niektoré sociálne slabé skupiny alebo v podstate na elimináciu niektorých dopadov povedzme na podnikateľské prostredie.

  Dúfam, že médiá, ktoré tu sú už teraz tak riedko zastúpené, si všimnú celú tú genézu výrokov pána premiéra a tak demaskujú skutočnú rolu pána Fica v tejto kauze.

  Ďakujem pekne.

 • Ja by som chcel zareagovať na tú časť vášho vystúpenia, keď ste hovorili o nevýhodnosti emisného obchodu pre Slovensko. My sa tu síce bavíme o sume 47 mil. eur, ale tá strata pre Slovensko bola podstatne vyššia. Keď si uvedomíme, že v Česku predávali tonu emisií za 10 eur a títo díleri alebo partneri SMER-u to predali za polovicu, to znamená, výnos tých 15 mil. ton emisií by bol 250 mil. eur, dvakrát toľko, ako bol skutočný obrat. A keď z tej sumy prišlo na účet Štátnej pokladnice iba 75 mil. eur, čiže celková výsledná strata pre Slovenskú republiku bola 175 mil. eur., 175 mil. eur, to je v starej mene 5 mld. slovenských korún.

  Dámy a páni, čiže to úplne sedí, ten nadpis na tom transparente, že "ľuďom centy a kamarátom miliardy", to aj v tomto prípade sedí.

 • Pár slov. Skutočnosťou a podstatou celého posolstva je to, a čo je hanba, že nebola zrušená zmluva, ale bolo zrušené ministerstvo. A to ste povedali veľmi správne, pán predseda.

 • Pán poslanec Škripek. Pán poslanec Škripek tu nie je.

  Pán poslanec, podpredseda Figeľ s reakciou.

 • Ďakujem pekne. Ja len by som dodal, áno, tieto momenty sú veľmi dôležité pre budúcnosť, lebo minulosť sa nedá zmeniť, ale dá sa z nej tak poučiť, že Slovensko chytí viac zdravého rozumu alebo zodpovednosti do rúk, resektíve či v úradoch alebo v spoločnosti. My sme v roku 2004 vytvárali pravidlá pre emisné obchodovanie tak, aby nebol možný takýto kšeft. Tí, čo prišli, to zmenili. To je jedna súvislosť, ktorú treba pamätať, kto menil, čo menil a prečo. Aj teraz, keď sa prijímajú tu novely často novelizovaných noviel o verejnom záujme. Páni kolegovia to predkladajú za vládu, lebo vláda chce dobre a niektorí poslanci majú iniciatívu. Čo je verejný záujem? Vždy to treba veľmi skúmať a pod dobrým svetlom. Pod dobrým svetlom, nie v nejakých pokútnych rokovačkách.

  Čo sa udialo za vlády Ivety Radičovej, bol nielen znovu obnovený rezort, veľmi dôležitý, životného prostredia, ale bol prijatý princíp, ktorý toto neumožní, lebo žiadna zmluva narábajúca s verejnými financiami nie je možná, nie je platná, kým nie je verejne dostupná. Stačí tak málo: chcieť svetlo, chcieť svetlo, nebáť sa svetla. Vám, kolegovia zo SMER-u, hovorím to ako princíp, lebo ak SMER nezmení svoje smerovanie, tak sám sa deštruuje, pretože kontrola moci je dobrá pre moc. A keď budete zatajovať alebo veľa tajomníkov mať na rezortoch, veľa vám pribudlo tajomníkov, nie je to celkom v poriadku. Dokonca za vlády jednej jedinej strany, ktorá má všetko v rukách, a ešte chce viac, hlavne Robert.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Dovoľte mi, iba pripomenúť kolegom z výboru pre európske záležitosti, že o dvanástej máme výbor v miestnosti č. 149, príde podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

  Ďakujem.

 • Teraz v rozprave vystúpi pán poslanec Nagy za poslanecký klub MOST - HÍD.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne. Vážené poslankyne, poslanci, vážená pani ministerka, ministri, na tejto mimoriadnej schôdzi sme sa nezišli preto, lebo si tu niekto môže myslieť, že dnes táto vláda padne. Dnešný deň je otvoreným politickým protestom. A dôvodom je arogancia a neochota poslancov vládneho SMER-u ku kauze predaja emisných kvót z roku 2008 na pôde parlamentu diskutovať.

  Kauza emisie vznikla ešte počas prvej vlády Roberta Fica na ministerstve životného prostredia, ktoré malo pod kontrolou vtedy SNS, ale pod vedením vtedajšieho a súčasného predsedu vlády sa celý obchod uskutočnil. Vtedajší minister životného prostredia Ján Chrbet prišiel v roku 2009 na vládu s návrhom, aby bola vláda, aby vláda zmluvu zrušila, ako ste mohli počuť, bez akejkoľvek, bez akýchkoľvek následkov pre Slovensko. Bolo mu toto schválené? Nebolo.

  Predseda vlády Robert Fico ministra životného prostredia odvolal, ale uskutočneniu obchodu nezabránil. Koho to bolo rozhodnutie? Bolo to kolektívne rozhodnutie? Alebo bolo to rozhodnutie premiéra? Preto nesporne tým Robert Fico prijal politickú zodpovednosť za kauzu emisie a preto dnes nesmie sa vyhýbať otázkam zákonodarného zboru.

  Kauza, ktorú premiér opakovane odmieta verejnosti vysvetliť, sa začala v roku 2008. Ministerstvo životného prostredia pod vedením ľudí zo SNS predalo neznámej súkromnej firme Interblue povolenky na 15 mil. ton emisií oxidu uhličitého. Hoci Maďarsko v tom čase predávalo po 12 eur za tonu, Slovensko súkromnej firme predalo svoje emisné povolenky za 5 euro aj 5 centov za tonu. Interblue krátko na to predalo povolenky japonskej agentúre za 8,50 za tonu a zarobila takmer 50 mil. eur. Peniaze z transakcie dokázane skončili na účtoch aj viacerých ľudí zo Slovenska. Medzi nimi je aj, sú aj dvaja projektoví manažéri, Rastislav Bila a Norbert Havalec. Ten Havalec, ktorý pracoval pre Interblue, no predtým bol poradcom na ministerstve životného prostredia a vypracovával analýzu, ktorá odporúčala predaj emisií práve tej firme, kde neskôr pracoval. Vyšetrovanie ukázalo, že za nevýhodný predaj emisií môžu byť zodpovední dvaja ľudia, ale ich mená polícia dodnes nezverejnila. Že by to boli oni? Alebo niekto iný? Vyšetrovateľ ich nechcel obžalovať, pretože vraj nezískal dosť dôkazov, že štát skutočne predal povolenky nevýhodne.

  Vážení páni a dámy, nestačia výsledky medzinárodného vyšetrovania a priame výpovede zodpovedných českých, belgických a maďarských úradníkov, ktorí sa podieľali na obchodoch s emisiami vo svojich štátoch? Belgičania v tom čase kupovali tonu emisií za 13 eur. Česi podľa výpovedí predávali tonu za 10 a Maďari za 12. Tonu emisií kupovala Interblue vtedy za 5 euro. Vzápätí ju predala japonskej sprostredkovateľskej agentúre Asuka Green Investment za 8, za 8,20, pardon. Interblue zarobila minimálne 47 mil. eur a táto ďalšia, podľa mňa takisto účelovo založená spoločnosť, japonská spoločnosť zarobila ešte ďalších 19,5 mil. eur, ktorá naše emisie potom predala až japonským elektrárňam za 9,50 eura za tonu. Keby sa predávalo napriamo, tak neprišli by sme o 47 mil., ale minimálne o 66 mil. eur. Toto sú všetko vydokumentované veci, ktoré sú dokázané aj pohybom peňazí na bankových účtoch v rámci medzinárodného vyšetrovania. Napriek tomu to nestačilo polícii ani prokuratúre pre obvinenie organizátorov z poškodzovania štátu, aby sa pokúsila postaviť pred súd zodpovedných za nevýhodný predaj emisií. Polícia vyšetrovanie stopla minulý rok v septembri. Koncom roka rozhodnutie potvrdila aj špeciálna prokuratúra.

  Vážení kolegovia, podľa môjho názoru polícia sa má pri pochybnostiach prikloniť na stranu verejného záujmu. Mohli to aspoň skúsiť. A nech až súd zváži dôkazy a pochybnosti a nech súd oslobodí obvineného. Podľa šéfa rezortu vnútra sa prípad podarilo vyšetriť, a to s tým záverom, že trestný čin sa nestal. Zdôraznil pritom aj to, že ministerstvo nemôže vstupovať do vyšetrovania, ani nemôže hodnotiť, či bol jeho výsledok pozitívny alebo negatívny.

  Takže výsledok ja hodnotím pre občanov asi takto: stratu pre Slovenskú republiku 66 mil. eur, zisk pre garážovú firmu Interblue 50 mil. eur a následky pre organizátorov žiadne. Preto, vážení, chceme od predsedu vlády počuť, akým spôsobom obchod prebehol a či skutočne o jeho príprave vedel od Slovenskej informačnej služby. Preto premiérovi dávame tu priestor, aby vyvrátil všetky zverejňované podozrenia, že stopy z emisného obchodu vedú k jeho alebo k ich údajnému sponzorovi.

  Pán premiér, očistite si svoje meno a očistite si aj meno vašej strany. Stále verím, že to urobíte, lebo sa mi nechce veriť, respektíve sa mi chce veriť, že poznáte tú hranicu, ktorú by ste ako kandidát na prezidenta už spoznať mali. Ak to tak neurobíte, klub poslancov MOST - HÍD bude hlasovať za vaše odvolanie.

  Ďakujem.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca nie sú. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Teraz v rozprave vystúpi pán poslanec Štefanec za poslanecký klub SDKÚ - DS.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som za náš klub SDKÚ - Demokratickej strany povedal pár slov k predmetnému návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády.

  Keďže pán predseda vlády a po ňom aj pán minister vnútra za obhajobu vlády sa snažili vyhýbať tej podstate, veľmi rád by som zopakoval zopár faktov, ktoré nás viedli k tomuto kroku, k podaniu návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády.

  Predovšetkým prvá vláda Roberta Fica najskôr účelovo zmenila návrh zákona, ktorými vláda predávala emisie. Zmenila ho tak, aby mohla použiť sprostredkovateľa. Prečo to tak bolo, sme sa dozvedeli až následne, po tom, čo sa zrealizoval predaj, kedy 15 mil. ton emisií sa predalo za cenu 5 eur a 5 centov, pričom trhová cena bola minimálne dvojnásobne vyššia. Svedčí o tom stav predaja v Česku, na Ukrajine, kde sa predávalo za 10 eur, v Maďarsku za minimálne 13 eur.

  Túto zmluvu ešte v novembri 2008, presne 13. novembra 2008 za vládu Slovenskej republiky podpísal vtedajší minister životného prostredia Ján Chrbet. Keď sa táto zmluva stala predmetom medializácie a keď tie podozrenia sa objavovali vo väčšej a väčšej miere, stúpol aj tlak na vyšetrenie tohto podvodu. Piateho mája 2009 preto vtedajší minister Chrbet verejne deklaroval, že vyrokoval zrušenie tejto zmluvy bez dopadu čo i len jediného centu na Slovensko. Následne na to 6. mája 2009 vtedajší predseda vlády Robert Fico podal návrh na odvolanie ministra Chrbeta. Doteraz, dámy a páni, doteraz tento fakt zostáva nevysvetliteľný. Prečo predseda vlády odvolal ministra, ktorý navrhoval zrušiť zmluvu? Myslím si, že to jasný dôkaz politickej zodpovednosti, ktorá je stále evidentnejšia.

  Vyšetrovanie prebiehalo, ako sme si zvykli, prebiehalo už pomerne dlhú dobu, ale presne pred mesiacom, 13. januára 2014 sa objavili nové informácie. Sám prezident Policajného zboru nás informoval o tom, že existujú nové informácie, že dostali zo Švajčiarka naši policajti informácie o prevode účtov, osôb a pozadí tohto podvodu. Preto sme sa následne začali o to viac zaujímať a snažili sme sa dostať k tomuto zoznamu. Keďže nám nebola umožnená správa vlády na túto tému, iniciovali sme mimoriadnu schôdzu, ktorú vládna strana znemožnila. Preto stojíme tu dnes v tejto snemovni, preto debatujeme na túto tému pri odvolávaní predsedu vlády, pretože to je jediná možnosť, kde sa dá hovoriť práve o tomto podvode, ktorý potrebuje ďalšie odhalenia.

  Tento emisný podvod je symbolom vládnutia Roberta Fica za jeho prvej i druhej vlády, kedy evidentne preferuje finančné skupiny na úkor občanov. Je symptomatické, že koncom minulého roka boli schválené zákony, ktoré sme dali na Ústavný súd, pretože podľa nášho presvedčenia sú protiústavné, či to bol zákon o dani z príjmu alebo zákon o kolektívnom vyjednávaní, ktorými vláda ide proti vôli občanov, zamestnancom, zamestnávateľom a ktorými sa ich snaží zdierať. Na jednej strane profitujú finančné skupiny, na druhej strane evidentne vláda ukladá ďalšie, ďalšie povinnosti a ďalšie dane na občanov. Len jedna zavedená nová daň, daňová licencia, takzvaná daň zo straty, ktorú musia znášať občania, má priniesť do štátneho rozpočtu zhruba takú sumu, o akú prišla Slovenská republika práve na tomto emisnom podvode. Hovorím to zámerne preto, aby sme si uvedomili, že keby SMER nepodvádzal, tak by nemusel zvyšovať dane. Pri tomto podvode zostávajú stále nevyriešené mnohé otázky, preto využijem túto príležitosť, aby som ich položil, a tým jediným adresátom môže byť len a len predseda vlády.

  Naozaj ma zaujíma, aké konkrétne kroky podnikol na získanie doplatku 15 mil. eur za predaj emisií firme Interblue Group z Washingtonu a aby zverejnil podrobný prehľad všetkých krokov, ktoré ministerstvo doteraz urobilo, aj vláda, ktoré doteraz urobila.

  Otázkou zostáva, či uznáva firma Interblue Group alebo Interblue Group Europe do dnešného dňa pohľadávku Slovenska vo výške 15 mil. euro. Je tiež dôležité, či firma Interblue Group vzniesla voči Slovensku dodatočné požiadavky na správy alebo informácie o spôsobe použitia zdrojov z predaja emisných kvót. Otázkou je aj to, či predseda vlády doteraz podnikol v štáte Washington konkrétne právne kroky na vymoženie pohľadávky Slovenska. Ak áno, aké? A či sa obrátil na tamojšie súdy.

  Zaujíma ma tiež, či preskúmal, či firma Interblue Group zanikla v štáte Washington zákonnou cestou. Pripomínam, že táto garážová firma vznikla len v tom istom roku, ako urobila tento kšeft storočia so Slovenskom. Ak firma Interblue Group nemá univerzálneho právneho nástupcu, pán premiér, vyvodili ste z tejto možnosti príslušné závery? Napríklad o následnej neplatnosti zmluvy o predaji emisií medzi Slovenskou republikou a firmou Interblue Group? Ďalšia otázka je: podali ste v štáte Washington trestné oznámenia na konateľov firmy pre podozrenie z trestného činu poškodzovania veriteľa a možného nezákonného zániku firmy? Obrátili ste sa na slovenské orgány činné v trestnom konaní, aby zabezpečili súčinnosť s orgánmi vo Švajčiarsku a v Spojených štátoch amerických? Tiež ma zaujíma, či pán predseda podnikol konkrétne právne kroky na vymoženie pohľadávky Slovenska vo Švajčiarsku. No a v neposlednom rade, či súhlasilo ministerstvo s prípadným prechodom a prenesením záväzku z firmy Interblue Group na švajčiarsku firmu Interblue Group Europe.

  Zodpovedanie týchto otázok je dôležité pre vyjasnenie si postoja predsedu vlády, ktorý doteraz jasne zastával záujmy finančných skupín oproti záujmom občanov. Preto ja i celý klub SDKÚ - Demokratickej strany podporíme prednesený návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca nie sú. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Teraz v rozprave vystúpi pán poslanec Abrhan.

 • Ďakujem pekne. Vážení páni ministri, panie poslankyne, páni poslanci, možno si spomínate na starý bradatý vtip ešte zo socializmu, keď ústredný výbor komunistickej strany chcel zistiť, ako sa veci v krajine majú, sa rozhodli, že si objednajú autobus a pôjdu sa previezť po Slovensku, aby videli, ako sa situácia na Slovensku vyvíja. Po čase sa ten autobus pokazil, ostal stáť. A teraz súdruhovia nevedeli, že čo budú robiť ďalej. A jeden z nich povedal, že: veď seďme v autobuse a tvárme sa, že ideme. Súčasná schôdza mi pripomína práve takúto situáciu. Seďme v parlamente a tvárme sa, že rokujeme o odvolávaní Fica.

  V zdôvodnení je jasne napísané, predseda vlády Robert Fico, za ktorého prvej vlády Slovenská republika prišla pochybným predajom emisií o 47 mil. eur a za ktorú prevzal osobnú zodpovednosť, dnes robí všetko pre to, aby situáciu zľahčoval, neinformoval, nehovoril pravdu o existencii zoznamu ľudí, ktorí profitovali z emisnej kauzy. Pán premiér vystúpil a tváril sa vo svojom vystúpení presne ako tí súdruhovia z ÚV KSS v tom autobuse. Vôbec nič nepovedal o firmách, ktoré boli ziskové na tejto kauze. Vôbec nič nepovedal, prečo odvolal ministra Chrbeta, ktorý predniesol návrh na zrušenie tejto zmluvy. Ale tak isto, milí priatelia, ste sa tvárili aj vy, páni poslanci SMER-u, pri hlasovaní, keď bol navrhnutý bod doplnenia bodov programu predchádzajúcej schôdze o správu. Tiež ste sa tvárili, že vás sa to netýka a tento bod ste odmietli. Keď bola zvolaná mimoriadna schôdza, tiež ste sa tvárili, že sa vás táto kauza, že sa vás 47 mil. eur netýka a tento program mimoriadnej schôdze ste schválili. A dnes sa čudujete, prečo tu sedíme?

  Ak predseda vlády tvrdí, že SMER nemá nič spoločné s touto kauzou, tak som presvedčený, že klame. Klame aj z toho dôvodu, že v roku 2009 pán poslanec Frešo navrhol na rokovaní Národnej rady uznesenie, ktorým žiadal o predloženie správy o realizovaných a plánovaných predajoch emisií, spôsobe výberu kupcu a procese uzatvárania zmluvy. Tento návrh, proti tomuto návrhu hlasovali poslanci SMER-u, hlasovali poslanci SNS a zdržali sa hlasovania poslanci HZDS. Pán poslanec Frešo v roku 2009 predložil aj ďalší návrh. A tým bolo, aby Národná rada odporučila vláde Slovenskej republiky zrušiť zmluvu o predaji emisných kvót. Proti tomuto návrhu v roku 2009 hlasovali poslanci SMER-u, hlasovali poslanci SNS a zdržali sa poslanci HZDS. Nie je pravda, že SMER s týmto obchodom nemá nič spoločné, lebo ste hlasovali proti návrhu uznesenia, aby sa tento obchod neuskutočnil.

  Z tohto dôvodu som presvedčený, že je opodstatnené podanie, ktoré sme podali spolu ako strany Ľudovej platformy. A chcem vás informovať, že poslanecký klub Kresťanskodemokratického hnutia návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády podporí aj preto, aby ste sa vy, poslanci SMER-u, nemuseli správať ako tí súdruhovia v tom autobuse.

  Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca nie sú. Uzatváram možnosť prihlásiť sa. Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Kaník.

  Nech sa páči.

 • 96.

  Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy, vážení páni, zišli sme sa tu, pretože nie je dobré, keď si Slovensko zvyká na to, že je možné kľudne a bez akýchkoľvek následkov, keď nejaká politická strana ovládne príslušné ministerstvá, úrady, si urobiť kšefty, biznisy na úkor tejto krajiny, na úkor občanov Slovenska.

  Na Slovensku vďaka zlej hospodárskej politike sa už stáva vlastne ako keby jediným výnosným odvetvím podnikania parazitovať na štáte. Vyciciavať štát, byť prisatý na štátnom rozpočte, ťahať z neho peniaze a zakrývať sa politickou mocou. Toto nie je dobré, aby sme si na takéto niečo zvykali, ako na vec, ktorá je normálna. Potom sa nemôžme čudovať, že ľudia si myslia, že politika je svinstvo, že politika je len o tom, ako sa dostať ku korytu a ako si ukradnúť. Preto sa tu dnes stretávame a hovoríme o tejto kauze emisie, pretože kauza emisie bola naozaj drzým, brutálnym a primitívnym kšeftom, kde sa jednoducho zneužila politická moc na to, aby sa zjavne nevýhodný obchod uskutočnil a aby sa na tom zjavne obohatili konkrétne vyčlenené podnikateľské subjekty za týmto účelom vytvorené. Veď verejne známe informácie hovoria o tom, že keď prišli na ministerstvo záujemcovia, ktorí chceli rokovať o odkúpení emisií, ministerskí úradníci im povedali, že majú tento obchod uskutočniť s tamtou a tamtou firmou. Ministerskí úradníci, ktorí sú platení z daní občanov a ktorí sú riadení ministrom a vládou, povedali, že neuskutočníte ten obchod so štátom tak, aby štát na tom zarobil, ale uskutočníte to so súkromnou, nami určenou firmou, aby sme si mohli zisk odliať do vlastného vrecka. Toto je podstata kauzy. A potom už nasledovalo len zahmlievanie, krytie a odstraňovanie tých, ktorí chceli tejto kauze zabrániť, či už pod tlakom verejnosti, pod tlakom presakujúcich informácií, ktorých bolo stále viac a viac, aby sa tento veľmi výnosný podvod mohol dokonať.

  Z hľadiska toho, aby sme na Slovensku mali politiku, ktorá slúži ľuďom, je veľmi dôležité, aby sme urobili všetko pre to, aby sme bránili takémuto konaniu. Je veľmi dôležité, aby sme žiadali od predsedu vlády, od človeka, ktorý stojí na špičke výkonnej moci, ktorá reprezentuje túto krajinu, aby čelil týmto otázkam, ktoré tu kladieme. Aby odpovedal a vysvetľoval, prečo konal tak, ako konal? Prečo konal tak, že všetko, každý, kto sa len trošku nezaujate na daný problém pozrie, vidí, že tu dochádzalo k zakrývaniu, k zakrývaniu a krytiu nevýhodného podvodného konania v neprospech Slovenskej republiky, v neprospech občanov Slovenskej republiky v miliónových rozmeroch, v eurách. Keby sme hovorili v korunách, hovorím o miliardových rozmeroch. Je veľmi dôležité, aby sme vnímali a hovorili o tom, veď tento človek, premiér vlády Slovenskej republiky pán Robert Fico zároveň kandiduje na prezidenta. Zároveň tento premiér, tento kandidát na prezidenta príde do Národnej rady a zuteká, nie prvýkrát. Toto má byť človek, ktorý reprezentuje Slovensko, či už ako premiér alebo možno ako budúci prezident? Takto sa má správať ten, ktorý nás má všetkých reprezentovať? Že keď mu tečie do topánok, keď nevie podať vysvetlenie, tak zuteká ako malý chlapec z pieskoviska? Medzitým samozrejme poobviňuje, pouráža, povyhovára sa na všetkých svojich kamarátov aj nekamarátov a ujde. Toto nerobí žiaden chlap, ani žiadna žena, ktorá si stojí za svojím názorom. A toto nesmie robiť premiér vlády, navyše, keď mu to rokovací poriadok, ktorý je zákonom, prikazuje, že tu má sedieť a počúvať a odpovedať. Keď v našej možno krátkej ešte slobodnej parlamentnej histórii, ktorá trvá len temer 25 rokov, žiaden premiér sa takto nechoval. Len tento jeden je plný zbabelosti a neochoty znášať zodpovednosť za svoje konanie a skrývať sa pred zodpovednosťou, zakrývať sa svojou poslaneckou väčšinou a ministrami, ktorí majú za neho ospravedlňovať a uhybnými manévrami zdôvodňovať jeho konanie.

  Našou úlohou je opäť klásť otázky. Nie je to prvýkrát a nie je pravda, keď tu niekto tvrdil, že čo ste robili predtým. Už moji predrečníci povedali, že opozícia, keď bola opozíciou v prvej, počas prvej Ficovej vlády, sa všestranne bránila a navrhovala zastaviť tento kšeft. Všetkými prostriedkami, ktoré jej boli dostupné. A boli ste to vy, páni poslanci a poslankyne z vládnej strany, spolu s ďalšími vašimi vtedajšími koaličnými partnermi, ktorí ste tomu zabránili a ktorí ste umožnili, aby tento kšeft bol vykonaný.

  V tejto súvislosti je dobre spomenúť, aké bolo pre Roberta Fica dôležité urobiť všetko pre to, aby nemohol nastúpiť do úradu generálneho prokurátora človek zvolený parlamentom nezávisle na SMER-e. Pretože práve ovládnutie prokuratúry bolo kľúčové, bolo kľúčovo a je kľúčovo dôležité pre zakrytie všetkých minulých a možno aj budúcich káuz, ktoré má Robert Fico za sebou. Ono to nie je len kauza emisií. Keby sme alebo keby prokuratúra a príslušné orgány si konali svoju prácu, keby nezametali kauzy pod koberec, tak by sme sa dozvedeli a verejnosť by sa dozvedela o mnohých ďalších kauzách, veľkých, nevýhodných obchodoch, províziách, ktoré na tom zarobili konkrétne vyčlenené firmy a konkrétni ľudia, ktorí na úkor Slovenska a slovenských občanov zbohatli. Môžme spomenúť aspoň tie posledné. SPP, nedávno sme tu stáli a rozprávali o tejto kauze a budem o tom hovoriť trošku neskôr a pýtať sa, kde sa stratilo 400 mil. eur pri tejto, pri tejto transakcii. V ktorých vreckách skončilo? A prečo túto vec prokuratúra neskúma, prečo to nevyšetrujú policajné orgány? Keby sme sa posunuli ďalej, mohli by sme hovoriť o ďalších kauzách. Privatizácia Stredoslovenských vodárni francúzskou spoločnosťou Veolia a zástojom a spoluprácou na tejto privatizácii práve pána Roberta Fica. V zázname v kauze Gorila, ktorý dokumentuje jeho podiel na tejto kauze, ktorý je priamo prepojený so známou nahrávkou hlasu, Ficovho hlasu, kde hovorí, ako zohnal 40 mil. svojou vlastnou hlavou. Toto sú veci, ktoré Generálna prokuratúra má riešiť, toto má riešiť polícia, o toto sa má starať pán minister vnútra, aby tieto veci boli vyšetrené a aby sa občania dozvedeli, ako to je. A preto bolo tak veľmi dôležité zabrániť, aby pán Čentéš nastúpil do úradu generálneho prokurátora a aby tam bol vymenovaný spolužiak, aby sme, aby ste mali pod kontrolou, aby ste mohli ďalej zametať stopy, ktoré za vami zostávajú, aby ste ďalej, aj vaši blízki, mohli páchať tie veci a oberať tak Slovensko o tie desiatky a stovky miliónov a miliárd, ktoré ste robili doteraz.

  Ale vráťme sa ešte najprv k samotnej kauze emisií...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pán poslanec, prepáčte, je po dvanástej hodine, čiže prerušujem rokovanie o tomto bode programu, budeme pokračovať o štrnástej. Obedňajšia prestávka.

 • Prerušenie rokovania o 12.01 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v popoludňajšom rokovaní 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v prerušenej rozprave o návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Robertovi Ficovi (tlač 873).

  Pán poslanec Frešo, zaujal svoje miesto, pán spravodajca je rovnako na svojom mieste.

  Dnes popoludní neukončil svoje vystúpenie do rozpravy písomne prihlásený pán poslanec Ľudovít Kaník, ktorému dávam slovo.

 • Mám procedurálny návrh. Však ešte som nezačal. Prihlásil som sa, procedurálny teraz.

 • Vystupujúci sa vracia na svoje miesto, aby mohol predniesť procedurálny návrh.

 • Na miesto. Aj tak si myslím, že v rámci rozpravy sme, pokračujeme v prerušenej rozprave, tak v priebehu vystúpenia je to dosť podivuhodné.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. No chcel by som navrhnúť, aby sme, aby pán predsedajúci alebo pán predseda Národnej rady, nielen pani predsedajúca, zabezpečili predovšetkým účasť členov vlády. Vidím tu dvoch členov vlády, to je prvý návrh.

  A druhý, aby sme buď prerušili rokovanie, kým prídu poslanci alebo prerušili do skončenia hokeja, pretože vzadu sa pozerá hokej a zrejme aj inde sa pozerá hokej. A dosť je to nedôstojné pokračovať v rozprave o odvolávaní premiéra, tým pádom celej vlády pred prázdnou snemovňou.

 • Pán poslanec, čiže aby sme vedeli, o čom ideme hlasovať. Dávate návrh na prerušenie, dobre? Predpokladám, že nemusím ani dať o tom hlasovať, pretože sme evidentne, nie sme uznášaniaschopní. Akonáhle budeme, tak dám o vašom návrhu hlasovať. Samozrejme sa bavíme o účasti predovšetkým poslancov, ktorí túto schôdzu zvolali, lebo niet pochýb o tom, že v inom spektre existuje na toto zvolanie iný názor. Myslím, že bol dostatočne odprezentovaný.

  Členovia vlády tu sú, takže budeme pokračovať.

  Takže nech sa páči, pred obedom ste neukončili svoje vystúpenie v rozprave, ak ho chcete ukončiť, nech sa páči, ukončte ho. Ak nie, budeme pokračovať písomne prihláseným.

 • Ja by som vám upresnil ten návrh, ktorý som dal, prerušenie, kým nebude zabezpečená dostatočná účasť členov vlády a pána premiéra. Tak znel ten prvý návrh, ktorý som dal, keď sa teda bude o ňom hlasovať.

  Takže pokračujem vo svojom prerušenom vystúpení, aby sme teda nadviazali, tak len veľmi stručná rekapitulácia. Bavíme sa o tom, že chceme odpovede na otázky od premiéra tejto krajiny, od vrcholného predstaviteľa výkonnej moci, ktoré vzbudzujú opodstatnené a odôvodnené podozrenia, že sa vo veľkom rozsahu a opakovane počas jeho pôsobenia ako premiéra, za jeho vedomosti a s jeho súhlasom uskutočnili mnohé nevýhodné aktivity, ktoré poškodili Slovenskú republiku. A chceme tieto odpovede predovšetkým preto, že pán Robert Fico je premiérom tejto vlády a drží v rukách výkonnú moc, ale zároveň aj preto, lebo možno bude zanedlho prezidentom, a myslím si, že občania majú právo vedieť, majú právo vedieť, kto sa uchádza o ich dôveru a kto bude stáť – možno? – na čele tejto krajiny. Určite by to mal byť človek, ktorý je bezúhonným človekom, a preto v jeho záujme, v jeho záujme má byť vyšetrenie všetkých podozrení, nie zastavovanie vyšetrovania, nie zametanie káuz pod koberec, ale dôsledné vyšetrenie, aby mohol predstúpiť pred občanov ako človek, ktorý naozaj sa má právo uchádzať o ich dôveru.

  Takisto je jeho povinnosťou vystúpiť a stáť pred parlamentom ako najvyšším orgánom tejto krajiny. Sme parlamentnou demokraciou. Parlamentná demokracia, zdôrazňujem, znamená, že parlament stojí nad vládou, nie vláda stojí nad parlamentom. A premiér má tu stáť, má čeliť otázkam poslancov, má im odpovedať na ich otázky, a nie zbabelo z parlamentu utekať. Preto by som rád položil pánu premiérovi Ficovi vo väzbe na kauzu emisie, ktorá sa uskutočnila za jeho vlády, niekoľko otázok, ktoré stále zostávajú nezodpovedané. Keď sa budeme posúvať v tej časovej línii od aktuálnych udalostí k tým vzdialenejším, tou prvou je, ako si máme vysvetliť, že ešte donedávna, donedávna tvrdil, že akýsi zoznam, ktorý opozícia žiadala a kvôli ktorému zvolávala mimoriadnu schôdzu, je bluf? To je citát slov pána premiéra. Tento zoznam je bluf. Ako to, že tvrdil, napriek tomu, že vedel, že taký zoznam existuje a vo svojom úvodnom slove to potvrdil alebo vo svojej reakcii, ktorá tu zaznela, že áno, takýto zoznam podľa neho už niekoľko rokov dokonca existuje, ako to, že občanom tejto krajiny tvrdil, že je bluf? Klamal alebo sa snažil niečo zakryť? Keď sa tento zoznam, aj keď podľa mňa veľmi čiastočný, neúplný a len schematický, dostal na verejnosť vďaka jednému z poslancov, vďaka kolegovi Lipšicovi, do hodiny, do jednej hodiny zvolala prokuratúra tlačovku a prišla s vlastným zoznamom, ktorý je temer rovnaký, ale iba temer. A to temer je veľmi dôležité a veľmi výrazné. Tá odlišnosť je, že na zozname prokuratúry, ktorá dovtedy v súlade s premiérom Ficom tvrdila, že o ničom nevie a že to je asi bluf, zmizlo meno jedného zo zakladateľov SMER-u. Zmizlo meno jedného z dominantných sponzorov SMER-u a zmizlo meno človeka, ktorý stojí za mnohými, mnohými aktivitami v obchodnej oblasti, ktoré sa viažu na vládu SMER-ru, zmizlo meno pána Brhela a bolo nahradené pánom Bilasom, ktorý, pýtam sa, plní teraz v tomto prípade úlohu bieleho koňa, aby prekryl účasť ľudí blízkych strane SMER? A pozmenila prokuratúra tento zoznam, aby vyhovoval viacej tomu, čo chce, aby občania tomu uverili?

  Odpoveď na tieto dve otázky dokáže dať len dôsledné vyšetrovanie a len dôsledné zverejnenie všetkých informácií, ktoré poskytli švajčiarske vyšetrovacie orgány. Občania sa majú právo pýtať a pýtajú sa, ako je možné, že slovenská polícia povie, že nič sa nedá vyšetriť, žiadny skutok sa nestal, ale švajčiarske vyšetrovacie orgány pošlú slovenskej polícii podrobný zoznam firiem, ktoré sa na danej transakcii zúčastnili, výpisy z účtov, prevody finančných prostriedkov aj osoby, ktoré boli na tomto zúčastnené. A máme sa domnievať, že to, čo bolo zatiaľ zverejnené, je úplné? Ja si myslím, že nie. Veď tam vidíme len schránkové firmy! Ale na to netreba byť nejakým vyškoleným vyšetrovateľom, na to stačí normálne logika, aby sme si položili otázku: a čo sa stalo s tými peniazmi, ktoré doputovali do danej schránkovej firmy? Sú tam na účtoch? Alebo odišli z týchto účtov ďalej? Keď odišli z týchto účtov, na ktoré účty odišli? Keď neodišli z účtov, ale boli vybrané v hotovosti, kto vybral tieto peniaze? To všetko je známe. To všetko je známe a som presvedčený, že všetky tieto informácie švajčiarska strana našim orgánom, príslušným orgánom poskytla. Tie ju však, tieto informácie nezverejnili.

  Snáď nie sme tak naivní, aby sme si mysleli, že na účtoch týchto schránkových firiem naďalej spočívajú tie obrovské desiatky miliónov, ktoré tam doputovali,a sú tam na termínovaných vkladoch? Tie sú už dávno preč, ale veľmi jednoduché príslušné orgány vedia a už určite aj majú vystopované, kam tieto peniaze išli. A ja žiadam, aby slovenská verejnosť vedela, kde tieto peniaze prišli a kto mal z nich úžitok a či mená, ktoré boli zverejnené, respektíve, ktorý zoznam je presný, či ten, ktorý bol zverejnený poslancom Lipšicom, alebo ten, ktorý bol zverejnený Generálnou prokuratúrou? Sú tam zásadné rozpory a veľmi dôležité zásadné rozpory.

  Ďalšou dôležitou informáciou, ktorú premiér musí mať schopnosť zodpovedať, dôveryhodne zodpovedať, je, či v čase, keď bol premiérom, dostal informácie od spravodajskej služby o tom, že obchod, ktorý sa pripravuje, je podozrivý, netransparentný a škodlivý pre Slovenskú republiku. Už tu zaznelo konkrétne číslo daného podania. Ako to, že pán premiér nevie zodpovedať jednoznačne, mal som túto informáciu, alebo som ju nemal? Ako to, že poslanci nedostanú jednoznačnú odpoveď, pretože všetky takéto informácie sú zaznamenané, kedy boli poskytnuté a kedy sa dostali na Úrad vlády, či pán premiér hovorí pravdu, až by na takúto otázku zodpovedal, alebo pravdu nehovorí? A až takúto informáciu dostal, tak je jedno jednoznačné, že premiér vedel o tejto transakcii aj od spravodajských služieb a nekonal.

  Ďalšia otázka, ktorá tu už zaznela, je, prečo premiér okamžite do 24-ch hodín odvolal ministra, ktorý sa pod tlakom okolností a verejnosti rozhodol zrušiť tento nevýhodný obchod, čím by zachránil pre Slovenskú republiku takmer 50 mil. eur? Prečo v reakcii na túto skutočnosť a na túto, na toto rozhodnutie ministra ho premiér nepodporil, nepostavil sa za neho, ale, naopak, ho okamžite odvolal a ešte to okorenil tvrdením, že on nepotrebuje slabého ministra? Čo to znamená byť slabým ministrom v tomto podaní, v podaní premiéra Fica? Slabým ministrom, ktorý nie je schopný zakryť, zakryť kšeft, ktorý je dávno dohodnutý a ktorý je rozbehnutý. Slabý minister, ktorý podľahne tlaku verejnosti a opozície, zľakne sa a nechce pokračovať v tomto špinavom kšefte. To je slabý minister, ktorý je do dvadsiatich štyroch hodín odvolaný.

  Keď tu pán premiér aj pán minister Kaliňák tvrdili, že bola vyvodená politická zodpovednosť, že boli odvolaní ministri, že rezort bol zobraný koaličnému partnerovi, tak sa pozrime bližšie, ako bola tá politická zodpovednosť vyvodená. Tak, že bol za ministra vymenovaný hlavný nástenkár z inej kauzy, ktorá je do neba volajúca a dodnes nepotrestaná? Kde Slovensko prišlo o obrovské sumy, 350 miliónov slovenských korún? Hovoríme o nástenkovom tendri. Takto sa vyvodzuje politická zodpovednosť, že spolupáchateľ povýši a dá sa mu väčšia, väčšia právomoc? Pretože to není slabý minister, ten dokáže ustáť tlak verejnosti, ten bude kryť kšefty až do skonania tela, ako sa aj stalo. Tak takýmto spôsobom sa realizovala politická zodpovednosť.

  No ale pán premiér nezačal vo svojej pozícii funkciu len teraz a bolo by naozaj chybou, keby sme nespomenuli ďalšie významné míľniky, ktorými je lemovaná jeho politická cesta až do politickej, alebo áno, politickej kampane na prezidenta Slovenskej republiky. Jednou z tých veľmi významných a tiež veľmi účinne zastavených z hľadiska vyšetrovania káuz je nahrávka s Ficovým hlasom, kde sa hrdo hlási k tomu, že vybavil, zabezpečil pre stranu SMER vlastnou hlavou 40 miliónov. Keby ste si náhodou chceli vypočuť túto nahrávku, je voľne a verejne prístupná, stačí ísť na YuoTube, zadať príslušnú frázu a môžete si to počúvať dookola. V tejto veci bolo podané, bol podaný návrh na trestné stíhanie. Ale, čuduj sa svete, ako je to na Slovensku bežné, príslušný prokurátor špeciálnej prokuratúry túto kauzu zastavil. Pán Dušan Kováčik zrušil uznesenie o trestnom stíhaní ako neopodstatnené a tým bolo znemožnené, aby bola podrobená hlasovej analýze táto nahrávka, aby bolo potvrdené, alebo vyvrátené, či sa jedná o hlas pána premiéra Fica.

  A znova sa musím pýtať. Je to správne, aby ľudia pred tým, ako sa rozhodnú, koho chcú mať v prezidentskom paláci, nemali jasno v tom, že niekto na nahrávke hovorí o tom, ako pokútnou formou zabezpečí 40 miliónov, a zabezpečil to a tieto peniaze sa nikde nikdy neobjavili v oficiálnom účtovníctve? To znamená, došlo k jasnému porušeniu zákona? Nechce prezidentský kandidát vysvetliť a obhájiť, že to nie je tak, že to je manipulácia? Videl som vystúpenia pána premiéra z danej doby, kedy hovoril, že takých nahrávok je možné urobiť koľko len chcete s každým hlasom o čomkoľvek. Až neviete, že dnes je už bežná hlasová identifikácia aj v bankovom styku, že zatelefonujete a banka vie, že sa rozpráva s tým priamym človekom. Nie je vôbec ťažké vykonať hlasovú analýzu danej nahrávky. Ale to, že sa tak nestalo, to spôsobili oficiálne vyšetrovacie orgány Slovenskej republiky.

  Aj z tohto miesta, pretože tým, že to znova opakujem, aj keď som to hovoril už v iných vystúpeniach v Národnej rade, navrhoval som uznesenie, ktorým by Národná rada zaviazala alebo požiadala ministra vnútra, aby sa obnovilo toto vyšetrovanie. Viem, že dneska podanie takéhoto uznesenia by opäť narazilo na ignoranciu zo strany poslancov SMER-u, ale vyzývam generálneho prokurátora, nového generálneho prokurátora, aby sa postaral o obnovenie vyšetrovania v tejto kauze, aby sme vedeli, na čom sme, aby sme vedeli, kto sedí v premiérskom kresle, aby sme vedeli, kto sa uchádza o prezidentský úrad. A keď neobnoví toto vyšetrovanie, len potvrdí, že tu stále nemáme vládu zákona, že tu máme generálneho prokurátora, ktorý tam bol dosadený na to, aby kryl prechmaty, prešľapy a podvody, ktoré sa v minulosti na Slovensku diali za účasti politických špičiek.

  Prečo je táto nahrávka taká zaujímavá? Tu nejde len o 40 mil., ktoré sa tam spomína, ale tu ide o to, že táto nahrávka veľmi presne z hľadiska indícií vedie k jednej konkrétnej kauze, k jednej konkrétnej privatizácii a ku konkrétnej provízii z tejto privatizácie pochádzajúcej. A vedie aj k rozuzleniu takého záhadného a nezodpovedaného, nezodpovedanej otázky, či pán Fico, premiér tejto vlády, bol v rámci, v rámci kauzy Gorila v byte, ktorý bol odpočúvaný, alebo nebol, na ktorú nikdy nezodpovedal. Ja vám jednoznačne poviem, že tam bol nie jedenkrát a že nie jedenkrát tam bol a nielen pil kolu. A zopakujem to, čo som už v tejto Národnej rade povedal, a teda zopakujem citáty, ktoré potvrdzujú, že je to tak. A znova kladiem otázku, prečo sa tým nezaoberajú príslušné orgány, vyšetrovacie orgány? Prečo sa takéto jasné, jasné indície nie sú dôvodom na to, aby boli vyšetrené? Pretože smerujú k podozreniam z nezákonnej činnosti.

  Takže malé, malý návrat ku kauze Gorila. Priamo v spise, ktorý je veľmi dobre známy, sa hovorí: "Pán Haščák žiada pána Határa (nebohého dnes už, ktorý bol osobným tajomníkom pána Fica, neraz do tohto bytu chodil) pre úkony, ktoré sú v danom spise označené. Ako počuť šuchot peňazí, žiada pána Haščáka, aby Ficovi odkomunikoval Haščákov odkaz na stav spoločnosti, ktorú označuje pán Haščák písaním na papier. PENTA cirka pred jedným rokom pomáhala francúzskemu investorovi získať slovenskú spoločnosť. Ide o spoločnosť, ktorú vlastnili mestá Banská Bystrica, Zvolen a ďalšie obce. Határ potom môže Haščákovi oznámiť stav bez podrobností, napríklad tým, že mu povie 40 dekagramov salámy." Zhoda čísloviek nie je náhodná. Štyridsať miliónov zohnaných vlastnou hlavou a očakávanie na oznam, že 40 dekagramov salámy je v poriadku. Na ďalšom stretnutí pán Határ hovorí Haščákovi: "Ty vieš klásť nepríjemné otázky na môjho šéfa. Čo s tým má PENTA?" A teraz prichádza to zaujímavé, to, čo by malo jednoznačne médiá, ale predovšetkým vyšetrovateľov viesť k tomu, aby oni začali klásť nepríjemné otázky. "Haščák hovorí: ´Pán Fico si nepamätá, že s ním som sa o tomto rozprával pred rokom a pol v tomto byte?´" Tuto je jasný odkaz na návštevu pána Fica v byte na Vazovovej ulici, kde sa dohadovala privatizácia Stredoslovenských vodární, ktorú sprostredkovávala PENTA cez starostov, primátorov a miest, ktoré mali v nich podiel, a ktorí patrili k SMER-u. A znamená to, že sa tu jednalo o delenie provízie. Ako to, že tieto otázky vyšetrovatelia neskúmajú? Ako to, že sa na to nepýtame? Cesta pána Fica je takýmito kauzami priam lemovaná, a preto je našou povinnosťou pripomínať tieto kauzy a žiadať vysvetlenie.

  Toto boli len niektoré z nich, kde otázky zjavne zostávajú nezodpovedané a kde otázky (pozn. red.: správne má byť - "odpovede") ako zástupcovia ľudu potrebujeme dostať. Sme parlamentnou demokraciou a parlamentná demokracia znamená, že tu sedia tí, ktorých zvolil ľud, pretože máme zastupiteľskú demokraciu. A ľud sa pýta, ako je to, pán Fico, so všetkými týmito záležitosťami? Ako je to s nástenkovým tendrom, kde Slovenská republika prišla o 350 miliónov? Ako je to so sociálnymi podnikmi, kde prišla o 340 miliónov? Ako je to s kauzou Tipos, kde odišlo bezdôvodne na Cyprus 483 miliónov? A ako je to s SPP, ktoré sa udialo, kauza s SPP, ktorá sa udiala za tejto vlády? Za tejto vlády došlo k takému brutálnemu vykradnutiu a znehodnoteniu tohto podniku, aké zatiaľ na Slovensku nemá obdoby. Nielenže štát kúpil stratovú matku, oslobodil tak investorov, súkromných investorov od znášania straty, ale navyše došlo k veľmi podivuhodným transakciám. Už sme sa tu zaoberali na schôdzi o odvolávaní pána premiéra Fica aj touto záležitosťou, preto pripomeniem len niektoré zaujímavé momenty. Noví investori nedali do tejto transakcie ani cent. Požičali si najprv 2,6 mld., aby následne, už ako vlastníci, požičali na získaný majetok ďalšie peniaze, ktorými tieto miliardy vrátili, a stále zostali vlastníkmi daného podniku. To znamená, slovenská vláda za zhoršenia podmienok svojej pozície ako spolumajiteľa zabezpečila a umožnila súkromných akcionárom, aby sa dostali k mnohomiliardovému majetku.

  Otázka, ktorú si treba položiť, a nemali by sme si ju klásť my, je zaujímavá súvislosť. EPH ako nový vlastník si požičal 2,6 mld. za kúpu podielu v SPP, ale zaplatil 2,2 mld. Kam sa podelo 400 mil., ktoré zmizli? Kam sa podelo? Nie sú súčasťou transakcie, napriek tomu boli požičané, ale neboli zaplatené. Nie je to provízia, ktorá sa niekde roztiekla? A keď, kam? Keď švajčiarske orgány dokážu vystopovať, ako sa narábalo s prostriedkami, ktoré prechádzali cez celý svet, aby nakoniec skončili v schránkových firmách, ako to, že naša polícia nevie alebo nechce vyšetriť, ako tečú peniaze, ktoré súvisia s obrovskými transakciami, ktorých predmetom je štátny majetok a na ktorý doplácajú všetci občania Slovenskej republiky?

  To, že tieto otázky nevie zodpovedať ten, ktorý je hlavnou postavou týchto káuz, je zrejmé už z toho, že tu nesedí. Je to zrejmé z toho, že má strach odpovedať na tieto otázky, že má strach, ako by vyzerala jeho tvár, keby dostával tieto otázky.

  Pán minister, vy ste teraz povedali, že "posrať sa z teba má", citujem vaše slová. Pán minister, ja len poviem, že všetci by sme mali byť pred tvárou národa posratí, a ospravedlňujem sa za toto vulgárne slovo, ktoré vyšlo z úst pána Maďariča.

 • Reakcia uvedeného ministra: Prosím?!

 • Alebo... Ospravedlňujem sa? Pána Žigu? Tak sa ospravedlňujem. Pretože naša úloha je chrániť záujmy občanov a nie ich klamať, nie zneužívať moc na to, aby sa tu vybrané firmy a vybraní politici nabalili a bohatli na úkor celého Slovenska.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Na vaše vystúpenie, pán poslanec, chcú reagovať traja páni poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Číž.

 • Pozn. red.: nie je v sále.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Kaník, vo vašom vystúpení ste kritizovali Roberta Fica a krátko ste modelovali situáciu, že keď bude Robert Fico prezidentom. Pán kolega, Robert Fico nebude prezidentom, dopadne to ako v Banskej Bystrici, v druhom kole ho "porazí aj vrece zemiakov", ak by som použil známy výrok Roberta Fica.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Veľmi ma mrzí, prehrávame 3:1 (narážka na prebiehajúci hokejový zápas SR s USA), ale nie kvôli tomu, ale chcel som vo faktickej reagovať na predrečníka.

  Čo sa týka práve toho, doprivatizácie SPP, ale nazveme to tak: odovzdanie SPP finančným žralokom. No ono je to presne tá istá schéma, ktorá je pri emisiách, žiadna kontrola parlamentu nad celým týmto obchodom, všetko sa to udialo skrytým spôsobom. A keď sme tu o tom hovorili, tak si nepamätám, že by vstal ktorýkoľvek člen alebo členka vlády a išiel obhajovať tento obchod. A už si vôbec nepamätám, že by pán minister hospodárstva sa bol unúval na ktoromkoľvek výbore sa z toho zodpovedať, naopak, si veľmi dobre pamätám, ako parlamentná väčšina odmietla o tomto opakovane rokovať. A na výboroch ani nehovorím nejaký poslanecký prieskum, alebo že by sa páni poslanci zo SMER-u unúvali vysvetliť toto na výbore spolu s ministrom, v žiadnom prípade. Považujem toto za zlý vzorec chovania práve preto, že tie podozrenia, ktoré si načrtol, potom sa stávajú veľmi vážnymi.

  A chcel by som na to apelovať, vážené kolegyne, vážení kolegovia, už to tu raz zaznelo v tejto sále z úst pána poslanca Hlinu, práve takéto momenty, kedy ľudia cítia, že parlament stráca kontrolu nad vládou, zvyšujú frustráciu a zvyšujú napätie v spoločnosti. Veď o nič nejde. V tomto prípade, keď sa bavíme o tom, že bola odovzdaná časť plynárne do rúk finančným špekulantom, treba to normálne vysvetliť, treba sa normálne postaviť a treba sem prísť vysvetliť to, a nie sa stále tomu vyhýbať. Ale, bohužiaľ, a toto presne súvisí s predmetom dnešnej schôdze o nedôvere premiérovi, tak, ako sa chová premiér, že sa vyhýba tomu, aby vysvetlil svoju úlohu v emisiách, tak sa potom chovajú všetci ostatní ministri, aby vysvetľovali akýkoľvek problém vo svojom rezorte. A to je poriadne hanba a za to stojí túto schôdzu poriadne dokončiť do konca, aby sa to nedialo.

  Ďakujem pekne.

 • Poprosím ďalšieho prihláseného rečníka do rozpravy pána poslanca Simona.

 • Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážení páni ministri, kolegyne, kolegovia. Je smutné, že pri odvolávaní a vyslovení nedôvery Robertovi Ficovi, predsedovi vlády Slovenskej republiky, predseda vlády nie je prítomný v sále Národnej rady. Bolo v plnej kompetencii Roberta Fica spolu s jeho straníckym kolegom, predsedom parlamentu zvolať túto schôdzu tak, aby Robert Fico na tejto schôdzi sedieť mohol.

  Ale čo už! Robert Fico odkazuje občanom tejto krajiny aj týmto svojím postojom, že jemu nejde o občana, jemu ide o sponzora SMER-u, jemu ide nanajvýš od občana len o jeho hlas a to vo voľbách. Robert Fico je zodpovedný za správu tejto krajiny, je zodpovedný, ako sa občania majú a cítia sa v tejto krajine. A je skutočnosťou, že nie je dobrým premiérom, pretože mu nezáleží na občanoch, ani na verejnom záujme.

  Prečo si to dovolím povedať? Robert Fico si vybral svojich koaličných partnerov, nikto mu nenútil na krk v roku 2006. On si vybral SNS, vybral si aj HZDS, pričom poznal ich minulosť. A keď ich poznal, tak vládol s nimi. Zostavil vládu, a preto, aby ich mohol kontrolovať, uplatňoval tzv. krížovú kontrolu. Na ministerstve životného prostredia bol to minister za SNS a štátny tajomník jeden za HZDS, druhý za SMER. Teda pán Robert Fico mal plnú kontrolu, Robert Fico bol ten, ktorý dal návrh na menovanie ministra životného prostredia a na všetkých ďalších ministrov svojej vlády. Ba čo viac, vtedy, keď táto kauza vypukla, a hovoríme tu viac-menej o ministrovi Chrbetovi, minister Chrbet bol už druhým ministrom v poradí na ministerstve životného prostredia. To znamená, že sa začalo striedať, striedanie na ministerstve životného prostredia.

  Dovolím si k tomu vystúpiť a vyjadriť sa, nakoľko vo vláde Ivety Radičovej som si sadol na miesto ministra pôdohospodárstva a sedel som na stoličke, na ktorej v predchádzajúcom období vlády Roberta Fica sa vystriedalo viac ako desať ministrov. Lebo boli to ministri pôdohospodárstva, boli to ministri za životné prostredie a boli to ministri za regionálny rozvoj, všetko to sa tam sústredilo.

  A teraz poďme sa pozrieť, ku kauze emisie. Kauza emisie vypukla v roku 2008. Ako, vtedy ako člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie aj s kolegom Frešom sme niekoľkokrát urobili poslanecký prieskum. Osobne som niekoľkokrát žiadal Roberta Fica, aby zverejnil utajovaný materiál, ktorý na Úrade vlády prerokovali 15. októbra 2008. Tento materiál znie: Návrh na schválenie predaja priznaných jednotiek AAU. Materiál bol označený ako "NESPRÍSTUPŇOVAŤ". Tí, ktorí mali právo tento materiál sprístupniť, bol minister životného prostredia a predseda vlády. Ani jeden, ani druhý tento materiál nesprístupnili. Sprístupnený pre verejnosť tento materiál je, až odkedy som sa stal na chvíľu aj ministrom životného prostredia a požiadal som o jeho odtajnenie, pretože niet čo skrývať a zakrývať o kauze emisie.

  Pokiaľ sa pozriem na tento materiál a budem z neho citovať, tento materiál má uznesenie vlády, ktoré znie: vláda schvaľuje predaj nepridelených častí priznaných jednotiek AAU. Teda emisie. Robert Fico, keď hovorí, že on o tomto obchode nevedel, ani nevedel, ako sa to bude diať a aký má právny základ, tak toto tvrdenie neobstojí, pretože samotný materiál cituje zákon, ktorý v tom čase vďaka zmene, ktorú vykonala jeho vláda rok predtým, umožňuje predávať emisie nasledovne, citujem: "nepridelená časť priznaných jednotiek – môže ministerstvo predať priamo, sprostredkovane alebo na dražbe kvót". Robert Fico vedel, že môže byť predávaná aj sprostredkovane. Robert Fico neustále žiadal od nás, v tom čase od opozície, aby sme dali dôkaz o tom, za koľko sa predávajú emisie. Pričom jeho minister v tomto materiáli uvádza, citujem: "Momentálna hodnota kolíše v rozmedzí cirka 18 až 26 eur za jednotku v závislosti na ponuke a dopytu." Toľko citát z materiálu, ktorý prerokovala vláda.

  To, že pán minister, to, že predseda vlády nevedel, že komu sa to ide predávať a ako sa ide predávať, opäť neobstojí, pretože v materiáli sa píše, že kupujúcim má byť spoločnosť Interblue Group LLC, ponúkaná suma 6,05 eur za tonu CO2 jednotiek AAU v disponibilnom objeme pre SR. Tvrdenie kohokoľvek, že nie je možné dokázať spôsobenú škodu, je prinajmenšom zavádzajúce. Zavádzajúce preto, lebo o mesiac po prerokovaní tohto materiálu bola podpísaná kúpno-predajná zmluva, podpísaná ministrom Chrbetom, ktorá hovorí o čiastke 5,05, teda jedno euro za tonu menej, než bolo v materiáli, ktorý prerokovala a schválila vláda Slovenskej republiky. Keď toto nestačí vyšetrovateľom, aby skonštatovali, že došlo k spôsobeniu škody pre občanov Slovenskej republiky, tak neviem čo?! Mnohokrát sme v tom čase počúvali, že akási švajčiarska spoločnosť sa skade zobrala, že si robí nárok a že nemôže mať nárok na kvótu alebo na výkon. Robert Fico v tomto materiáli dostal informáciu, že spoločnosť má zriadenú pobočku pre Európu so sídlom vo Švajčiarsku. Chápem – po tom, ako minister v predchádzajúcej vláde som dal sprístupniť tento materiál a je verejne prístupný medzi prerokovanými materiálmi na portále vlády 15. októbra 2008 a každý si ho má možnosť z tej, stiahnuť, prečítať – chápem, že prečo Robert Fico nechcel zverejniť tento materiál.

  Keď to dám do súvislosti s tým, čo povedal kolega Galko, že Robert Fico už dostal spravodajskú správu v roku 2007 o nevýhodnosti tejto zmluvy a tejto transakcie, je jasným dôkazom, že Robert Fico nekonal v záujme občanov tejto krajiny, nekonal v záujme vere..., verejnej, ale v záujme niekoho iného, seba samého alebo niekoho zo sponzorov SMER-u. Robert Fico, keby hneď nemal informáciu v roku 2007 od spravoda..., od svojej informačnej služby o tom, že sa pripravuje takáto nevýhodná zmluva, tak minimálne mal od 15. októbra do 13. novembra 2008 dostatočný časový priestor na to, aby si preveril, že kupujúci je akou spoločnosťou, keď sa i, keď Slovenská republika ide robiť takýto veľký obchod. Mal na to všetky možnosti, či už políciu alebo spravodajské služby, na to, aby si to preveril, že sa jedná o garážovú spoločnosť. Keď Robert Fico nezistil, nekonal, alebo vedel a nezabránil, je vedo..., je zodpovedný za to, že došlo k poškodeniu občanov tejto krajiny.

  Mnohokrát Robert Fico zopakoval, že z tohto obchodu politická strana SMER nemala nič. Možno je to pravda, možno nie. Ale je pravdou skutočnosť, že občania tejto krajiny boli poškodení, pretože dostali zarobené menej peňazí, než mali, a ten rozdiel sa dostal niekomu inému do vrecka. Pre mňa je podstatné, že premiér Robert Fico spôsobil škodu občanom tejto krajiny a občania si nezaslúžia mať takéhoto premiéra. Keď pri správe krajiny nie je prioritou občan, ale sponzor SMER-u a emisie a príjem z nich má slúžiť v prospech občanov a len občanom a nie sponzorom, tak Robert Fico nemá byť predsedom vlády. Nemá byť tým človekom, ktorý vládne v tejto krajine, lebo si ju nezaslúžia občania tejto krajiny. Robert Fico je pripravený poskytnúť istoty, ale len pre sponzorov a pre vyvolených.

  Po tom, čo minister Chrbet pod tlakom, tak ako moji kolegovia povedali, ktorý pripravil tento materiál a korektne podľa mňa informoval vládu a predsedu vlády o tom, čo sa ide diať, pripravil druhý materiál, aby chybu, možno pod verejným tlakom, napravil, Robert Fico ho vyprášil ako ombudsmanku z vlády a neodsúhlasil tento materiál a pokračoval vo výmene, radšej odvolal ministra Chrbeta. Hneď za ním nasledovalo vymenovanie na chvíľu pána Turského, potom si to zobral do vlastných rúk a rezort riadil minister Čaplovič, potom minister Medveď. Ako človek znalý, ako najlepšie zakryť stopy, tak zrušil aj ministerstvo životného prostredia, aby vyuzliť, kde peniaze zmizli, bolo ešte ťažšie. Preto nesie zodpovednosť.

  Robert Fico opakovane dokazuje, že mu nejde o verejný záujem, o životy a majetok občanov. Toto dokazuje nie, nielen kauza emisie, ale aj plánovaná ťažba uránu na Jahodnej pri Košiciach. Robert Fico ani jeden jedinýkrát, či už za prvej vlády alebo teraz, sa nevyjadril, že je proti ťažbe uránu na Jahodnej. Stranícki aparáčnici, primátor či predseda vyššieho územného celku v Košiciach sa vyjadrujú hlasne, že sú proti ťažbe, ale reálne na úrovni vlády sa realita posúva bližšie a bližšie k ťažbe. Keď minister po nástupe druhej Ficovej vlády, minister hospodárstva podpísal memorandum 14. decembra 2012 s ťažobnou spoločnosťou, ktorá je matkou tej, ktorá vykonáva geologický prieskum, a odvoláva sa, citujem z memoranda, "zo strategických dokumentov Slovenskej republiky vo vzťahu k využitiu nerastného bohatstva stratégie energetickej bezpečnosti SR z roku 2008 a programového vyhlásenia vlády pre rok 2012 a 2016". Toto je základ pre to, aby minister hospodárstva podpísal memorandum so spoločnosťou na ťažbu uránu v Košiciach.

  Je pravdou, že na konci prvej Ficovej vlády pod verejným tlakom došlo k zmene zákonov a o umožnenie zásahu verejnosti do rozhodovacieho procesu. Čuduj sa svet, po tom, čo sa to dostalo do zákona, samotné obce a zainteresované organizácie sa začali o to zaujímať, požiadali generálneho prokurátora, ktorý dal protest na ministerstvo životného prostredia. Minister Žiga 7. augusta 2013 tomuto protestu vyhovel. Následne začiatkom tohto roku opätovne povolil túto ťažbu, teda geologický prieskum, a verejne odôvodňoval to tým, že by hrozila Slovenskej republike arbitráž. Arbitráž, ak si dobre pamätám, vo výške asi dvadsiatich miliónov eur. To je jedno, či dvadsať alebo tridsať alebo päťdesiat, pýtam sa: Niekto ohodnotil životy a majetok občanov Košíc a okolia na nejakú čiastku? Pýtam sa, pán minister Žiga, možno, že je veľmi ťažko vám počúvať tieto slová, ale toto dokazuje jedine a jedine to, že predseda vlády Robert Fico nemá záujem o občanov, o ich životy a majetok. Má záujem jedine o sponzorov?

  A toto je jeden z tých istých príkladov ako emisie, že nesledoval verejný záujem, nesledoval záujem občanov, ale sleduje záujem niečí iný. Ja len chcem poukázať na to, že sa tu ťahá medový motúz pred občanmi, ale realita je niekde úplne inde. Možno, že je to ťažké počúvať, ale nech sa páči. Pričom predloženie geologického prieskumu má aj odôvodnenie, citujem z rozhodnutia pána ministra: "Držiteľ prieskumného územia v danom prípade postupoval v dobrej miere a v zmysle záverov čiastkovej záverečnej správy a podpísaného memoranda o porozumení na vládnej úrovni a v súlade s geologickým zákonom požiadal o predĺženie platnosti lehoty prieskumného územia." Pán minister Žiga v apríli 2013 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach uviedol: "A zákon", citujem, "a zákon hovorí, že pokiaľ žiadateľ splnil všetky zákonom určené požiadavky, prieskumné územie sa predlžuje." Tvrdil občanom Košíc, že sa predlžuje automaticky, keď splnia všetky podmienky. Potom je na mieste otázka, prečo v samotnom uznesení alebo rozhodnutí, ktoré vydal, hovorí o tom, že ministerstvo môže rozhodnúť o predĺžení? Ministerstvo už v roku 2009 mohlo rozhodnúť o tom, že v geologickom prieskume na Jahodnej pokračovať nebude. Vtedy rozhodol, že geologický prieskum predĺži o ďalšie štyri roky. Dnes minister Žiga mal možnosť rozhodnúť, že nebude pokračovať v geologickom prieskume, a napriek tomu, že v zákone je možnosť a nie povinnosť a vie, že viac ako 100 000 občanov sa vyjadrilo proti ťažbe, vie, že mestské časti a dotknuté obce nemajú kladné stanovisko k tejto aktivite, napriek tomu rozhodol, i keď predtým vyhovel protestu prokurátora, rozhodol o tom, že prieskum sa ešte predĺži.

  Je namieste otázka, keď teraz verejne v médiách obhajovali predĺženie tým, že by na Slovenskej republike hrozila arbitráž, tak je namieste otázka, že keď prieskum sa bude konať dlhšie o dva roky, tak Slovenskej republike arbitráž už hroziť nebude? Či už hroziť nebude preto, lebo je memorandum o spolupráci s ťažobnou spoločnosťou a tá ťažba sa povolí? Kladiem si otázku, čím si Košičania vyslúžili takýto trest od predsedu vlády Roberta Fica a od politickej strany SMER? Však do uránových baní do Jáchymova posielali tých, ktorí boli zločincami proti tejto krajine. Do Košíc sa prináša ťažba, i keď s tým nesúhlasia.

  Preto, aby som sa pozrel na vec bližšie, tak som minulý týždeň mal stretnutie s dotknutými starostami tých častí, kde, ktorých sa to týka. Tam odznelo, že už v súčasnosti posledný rozbor pitnej vody vo Vyšnom Klatove potvrdil, teda vyšiel so zvýšenými hodnotami rádiovými a stopových prvkov. Robert Fico je zodpovedný za to, nerád, ale použijem slová pána kolegu Hlinu, čaká a robí všetko pre to, aby Košičania začali svietiť. Je záujem väčší v biznise ako majetku a živote občanov Košíc. Pýtam sa, akú hodnotu budú mať domy a byty v Košiciach, keď tam bude uránová baňa? Ich cena bude stúpať? Alebo ich cena bude klesať? Povedal to niekto tým Košičanom? Povedal niekto tým Košičanom, akú a skade budú piť vodu, keď už dneska namerajú zvýšené hodnoty? Riešil to niekto, túto otázku? Riešil niekto otázku, že kde je ten odpad z neho, ktorý vyťažili z prieskumného konania? Nie. Aj za toto je zodpovedný Robert Fico. Lebo keby Robert Fico zaujal jasné stanovisko tak, ako sa vyjadrili dotknuté obce a tak, ako sa vyjadrilo viac ako 100 000 ľudí, tak by ho stalo námahy asi tak na pol hodinu, aby celý tento proces zastavil.

  A tu sa vrátim k emisiám. Aj v tomto prípade Robert Fico sa vyhýba zodpovednosti a vyhýba sa zaujať jasné stanovisko. Zahmlieva, posúva vec a výsledok bude, výsledok bude, že tá ťažba na Jahodnej bude. Bohužiaľ, je mi to nesmierne ľúto, vláda Roberta Fica zabezpečí, že tam tá ťažba bude. Presne tak isto, ako zabezpečil to, že biznis z emisií sa dokonal. Na biznise z emisií, tým, že zahmlieval, niekto zarobil. Aj na biznise s uránom niekto zarobí. Tí, ktorí na to doplatia, budú občania tejto krajiny.

  Preto je treba povedať, že možno tých dôvodov, tak ako aj kolega Kaník povedal, by bolo ešte oveľa viac, za ktorých by bolo namieste vysloviť nedôveru predsedovi vlády Robertovi Ficovi. Sám ešte z rezortu by som mohol povedať aj dôvod rozkrádania štátnych lesov, pretože máme tam dlžníkov, ktorí dostávajú drevo bez toho, aby za to zaplatili presne tak isto, ako v prvej jeho vláde. Ale nie je podstatné vymenovať všetky jeho pochybenia, ale poukázať na tie najzávažnejšie. Robert Fico nie je dobrým premiérom. Nezáleží mu na občanoch, ani na verejnom záujme. Len a len na tom, koľko má hlasov vo voľbách a na kšeftoch pre sponzorov pre SMER. Toto sú jedine jeho záujmy a nič viac. A preto by mal byť Robert Fico odvolaný.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, na vaše vystúpenie chcú reagovať dvaja páni poslanci, uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, máte slovo, pán poslanec Frešo.

 • Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja len na tú časť, že ako mohol pán premiér Fico zistiť cenu emisií. No stačilo, nebolo treba ani tajnú službu, ani nič komplikované, stačilo zavolať na ministerstvo životného prostredia úradníkom, ktorí boli originálne poverení, poverení na narábanie s týmito emisiami, respektíve mali to v referáte. Lebo práve to policajné vyšetrovanie ukázalo, že to išlo všetko mimo nich. Tí, ktorí to v referáte mali, im cena bola dostatočne známa a samozrejme to takto uviedli aj do protokolu. Čiže stačilo zavítať na príslušné ministerstvo alebo tam poslať svojho štátneho tajomníka. Tomu sa hovorí politická zodpovednosť za tento obchod.

  Miesto toho po ďalších piatich, respektíve šiestich, siedmich mesiacoch, keď už sa to nedalo nijakým spôsobom ututlať a už to bolo naozaj na hrane a minister Chrbet navrhol vláde, aby tento obchod zrušila, tak premiér Fico ministra Chrbeta odvolal a vláda vlastne pokračovala v tomto obchode ďalej. To isté aj s ďalším ministrom, s pánom Turským, ktorý nedostal žiaden pokyn o tom, aby zastavil tento obchod, a ďalší dvaja ministri, ktorí potom nechali tento obchod dobehnúť, to je jasná, jasná politická zodpovednosť.

  A čo sa týka vzorca správania, keď hovoríme o uráne pri Košiciach, áno, je to to isté. Znova o tom nerozprávame, znova sa tvárime, že to nevidíme. A je to veľmi podobné, jak v prípade pezinskej skládky. Potom sa budeme tváriť, že sa vlastne ináč nedá, a na samý záver zistíme obľúbené, že to bolo všetko zákonné, že vlastne to ľudia mohli aj pripomienkovať, nepripomienkovať, vlastne sa zle vyjadrili, vlastne to takto podľa zákona vychádza.

  Ja tento vzorec veľmi dobre poznám, nič sa na ňom nezmenilo ani v prvej, ani v druhej Ficovej vláde. A to je dôvod, že naozaj Slovensko si niečo zaslúži, Slovensko si zaslúži lídra, ktorý bude chrániť záujmy ľudí, normálne záujmy, ktorým každý rozumie, na ulici, v obciach, jednoducho záujmy tak, ako ich ľudia skutočne cítia. A Robert Fico ním nie je.

 • Ďakujem veľmi pekne. Niekedy sa medzi drevármi hovorilo, že neber dub z Ukrajiny, lebo to bude svietiť kvôli Černobyľu. A ja tých chudákov, Košičanov treba varovať dopredu. Vždycky lepšie, keď človek dopredu povie, aby sa im nestalo, že... Lebo Nemci nechceli ten dub, normálne to odmietali, že aby ich aj, teda nebudú ich púšťať do Nemecka, aby možná... Aj my v Bratislave, v Bratislave ich nebudú chcieť kvôli tomu, že budú svietiť. Ale teraz samozrejme trošku preháňam.

  Ale ja poviem Košičanom, že čo sa stalo, a skúsim to povedať jednoducho. Tuná sediaci pán minister Malatinský podpísal memorandum, a keď to som prečítal s porozumením, v tom memorande je napísané, pokiaľ investor vypracuje správu, ktorá preukáže, že ťažba je pozitívna a ekologické škody sú minimálne, vtedy vy zabezpečíte, aby nič nestalo v ceste. To je s porozumením. Takto je to pre... Ono to ináč sedí, ono je, to je, trošku iné slová. Zároveň pán minister Žiga, tiež tu sediaci, podpísal – a teraz mi povedzte niekto, ja sa nepasujem, a povedzte mi niekto logiku – podpísal niekomu prieskumné povolenie na prieskumné vrty tam, kde sa nemôže ťažiť. Keby nepodpísal, tak by nás arbitrovali, lebo sa vyhrážali, že nás budú arbitrovať o 20 miliónov. Vy ste im podpísali, že môžu ešte rok a pol či dva ťažiť, ale ja si nemyslím, že pôjdu do záporu, že čím dlhšie budú nieže ťažiť, ale preskúmavať, že sa tá suma bude znižovať. No predpokladám, že sa bude zvyšovať. Prosím vás, asi tu je nejaká iná, smerácka, alebo neviem aká logika, ja jej naozaj, čestné slovo, nerozumiem. Čiže ak ste povolili prieskum robiť niekde, kde sa nemôže ťažiť, preto lebo sa nám vyhrážali, že budú, bude arbitrovaná suma, tak čo sa stane, keď dopreskúmavajú, a tá suma bude samozrejme logicky vyššia? Prosím vás, keby sa tu niekto našiel pre nás, jednoduchých ľudí, pospolitý ľud tejto krajiny, ktorý nemá mentálnu kapacitu ako vy, že v čom je tá logika, že ako to vlastne bude?

 • S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Simon.

 • Ďakujem, páni kolegovia. Pán kolega Hlina, no musím povedať, že výsledok je dôležitý. A výsledok bude, že tá, kým vláda Roberta Fica bude, tak tá ťažba bude. Lebo keby Robert Fico chcel, tak prijme na vláde jedno uznesenie, prikáže svojim ministrom a memorandum zrušia a prieskumové konanie zastavia. Ale oni to neurobia. Prečo? No lebo na tom majú záujem. A na, ten záujem sa prejavuje od roku 2008 a 2009, ešte z prvej Ficovej vlády, keď sa na to pozrieme, na všetky dokumenty. Smutné na tom je, že ich nezaujíma ani to, že už súčasné merania rozborov pitnej vody vykazujú vyššie hodnoty radónu a stopových prvkov vo Vyšnom Klátove. Oni ho, počkajú, kým budú absolútne vysoké a v Košiciach každý bude svietiť. Asi tak. Pretože Robert Fico nemá záujem o občanov, on má záujem a je diktovaný od sponzorov. On nemôže odvolať ministra, lebo za ministrom stojí jeho sponzor, ktorý si vybral jeho miesto. Takže asi takýmto spôsobom celé to funguje v tejto vláde.

  A ja aj chápem Roberta Fica, že sa chce stať prezidentom tejto krajiny, lebo potom sa, potom nebude závislý až tak od svojich sponzorov, ako je teraz.

 • Nech sa páči, pán poslanec Hudacký, prihlásený do rozpravy.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, vážení členovia vlády, dámy a páni, ale predovšetkým vy, občania Slovenskej republiky, pretože napriek tomu, že mnohí teraz skôr pozerajú na hokej, ale ja si myslím, že, a odporúčam vám to, aby ste si to potom pozreli aj zo záznamu, rozpravu k tomuto bodu dnešnej mimoriadnej schôdze vzhľadom na to, že sa jedná o vaše peniaze, o verejné zdroje, ktoré takýmto spôsobom boli ochudobnené a ktoré mohli v podstate mať ďaleko pozitívnejší dopad na vás, na občanov, na ľudí tejto krajiny.

  Dnešná mimoriadna schôdza nie je o prezidentskej kampani, ako tu hovoril pán premiér. Prakticky táto schôdza nemusela dneska byť, ak by vládni poslanci boli odsúhlasili, či už extra bod do riadneho zasadnutia parlamentu, do schôdze, alebo mimoriadnu schôdzu. Mohli sme si vydiskutovať tento problém a myslím si, že by sme sa boli ďaleko posunuli dopredu, čo sa ešte dá s týmto robiť, ako vyšetriť, ako ešte urobiť nejaké kroky, aby tí, ktorí neoprávnene získali tieto zdroje, aby ešte s týmto procesom, bol nejaký vratný, teda možnosť vrátiť veci na pravú mieru.

  Slovensko, ako aj mnoho krajín sveta, vstúpilo do systému obchodovania s emisiami, , ktorého cieľom bolo skutočne eliminovanie škodlivých plynov a znížiť tie dopady na životné prostredie, predovšetkým CO2. Krajiny, ktoré sú schopné znížiť vypúšťanie týchto škodlivín, týchto škodlivých plynov a mali nejaké stanovené kvóty pre tieto emisie, mohli samozrejme tieto, časť týchto kvót predávať a tým si vylepšovať samozrejme svoju bilanciu v súvislosti s verejnými zdrojmi. Slovensko, ako som už uviedol, nevyčerpalo svoje pridelené kvóty a mohlo odpredať na medzinárodnom trhu takzvané povolenky na 15 000 ton emisií CO2. Všetko by to teda bolo v poriadku, keby tento obchod bol transparentne realizovaný vládou a zdroje boli získané a využité v prospech ľudí tejto krajiny. Problém je ale v tom, že vláda Roberta Fica v roku 2007 si upravila zákon v súvislosti s obchodovaním s emisiami a zaradila možnosť realizácie takýchto obchodov cez sprostredkovateľov, čiže prakticky dala voľný priestor svojim kšeftárom tak, aby, tak, aby sa obohatil niekto iný a len nie aby to bolo v prospech tejto krajiny.

  Kauza predaja emisných kvót je dôsledkom podozrivého predaja našich nevyužitých emisných kvót na CO2 sprostredkovateľskej firme Interblue Group. Prípad vzbudil pozornosť v podstate až po tom, čo vyšlo najavo, že Slovensko tieto kvóty mohlo predať ďaleko výhodnejšie, ako to urobili či už Česi alebo, alebo iné krajiny, ale predovšetkým, ale predovšetkým ešte tam bolo podozrenie, že Interblue Group má podozrivé vlastnícke pozadie. Japonci, ktorí prejavili záujem odkúpiť si tieto povolenky pre svoje elektrárne na emisie, vo februári 2008 sa objavili na Slovensku a začali rokovať s ministerstvom, so zástupcami ministerstva životného prostredia, žiaľ, v podstate tam sa dozvedeli informáciu, že vláda to nepredáva sama, ale že využije sprostredkovateľov, a teda spomínanú firmu Interblue Group. Vláda Roberta Fica zavádzala verejnosť v roku 2008, koncom teda roku 2008, že ak emisie do konca roku 2008 nepredá, príde o ne. Bola to samozrejme lož, ale na jej základe v decembri 2008 Slovensko umožnilo garážovej firme odpredať prvých 15 mil. ton za cenu 5,05 eura na tonu, hoci v tomto čase mali približne dvojnásobnú hodnotu. A dokonca pán premiér, aby zabránil teda, aby sa tento obchod neuzavrel, tak, tak odvolal pána ministra Chrbeta len preto, aby teda tento obchod pokračoval ďalej. Interblue Group povolenky na emisie hneď predal japonskej sprostredkovateľskej firme Asuka Green Investment za 8,2 eura za tonu. A tá garážová firma Interblue Group vlastne nepotrebovala žiadny vlastný kapitál na to, aby mohla tieto povolenky kúpiť, a prakticky len sprostredkovala tento obchod, čo jej vyniesol takmer 47 mil. eur. Myslím si, že to je skutočne dobrý obchod a asi by sme si vedeli predstaviť všetci takúto "dobrú" investíciu, ale nevýhodnú investíciu pre, pre túto krajinu.

  Keďže to išlo cez švajčiarske banky, švajčiarske úrady spozorneli, lebo tamojšie banky upozornili na netradičný pohyb peňazí, keď jeden deň príde vám na účet 123 mil. eur z Japonska, na druhý deň odíde zas 76 mil. eur na Slovensko. A tak vtedy švajčiarske úrady sa skutočne zamerali na tento obchod a pozorne sledovali, kam pôjde tých zvyšných 47 mil. Preto aj existujú tie kópie, ktoré má aj teraz slovenská polícia. Mne je v podstate jedno, a boli tu ukazované organogramy a kto všetko. V podstate ten problém je v tom, že Slovensko, ľudia tejto krajiny, teda verejné zdroje boli ochudobnené o 47 mil. eur, čo sme mohli využiť ďaleko efektívnejšie v prospech konkrétnych projektov na, či už je to v sociálnej oblasti alebo v iných sektoroch.

  Dokonca Slovensko pri tomto obchode prišlo zhruba viac ako o tých 47 mil. eur, pretože my sme mohli predať tieto povolenky za ďaleko výhodnejších podmienok. A hovoril som že niektoré krajiny, ako Česko, Ukrajina ich predávala za 10 eur za tonu a dokonca Maďari takmer za 13 eur, čo vlastne by bol výnos okolo až 75 mil. eur, keby sme išli do dôsledkov. A preto zlyhanie prvej vlády Roberta Fica spôsobilo, že špekulanti obrali občanov tejto krajiny, ako som spomínal, možno až o tých 75 mil. eur.

  Sociálna vláda cez svoje kšefty obrala teda, a teraz sa obraciam skutočne k občanom tejto krajiny, predovšetkým obrala dôchodcov povedzme tejto krajiny o jeden ďalší vianočný príspevok. V roku 2013 Sociálna poisťovňa vyplatila vianočné príspevky spolu v sume 68,5 mil. eur, čo len korešponduje s tým objemom peňazí, ktoré sme stratili práve z tohto predaja. Tak isto obrala vás, občania, o možnosť povedzme znížiť ceny potravín hypoteticky o 2 percentuálne body a teda pomoc predovšetkým sociálne slabým občanom, keďže zníženie o 2 percentuálne body by súviselo s nákladmi cirka okolo 35 až 45 mil. eur. Obrala vás, živnostníci, o možnosť navýšenia odvodov na jeden celý rok. Od januára napríklad sa zvýšili minimálne odvody približne o 25 eur mesačne. Ak by tieto zvýšené odvody neboli, tak vláda by mohla vlastne kryť z týchto zdrojov cirka v objeme 50 mil. eur. Obrala učiteľov materských, základných a stredných škôl o možnosť zvýšiť ich platy o 5 percent. Predpokladané zvýšenie by malo dopad na rozpočet približne vo výške, vo výške 70 mil. eur. Stále hovorím, čo by sa dalo urobiť za tých 70 mil. eur, o ktoré prišla táto krajina. Obrala študentov o možnosť poskytnúť sociálne štipendiá vo výške 270 eur mesačne 5600 študentom po dobu päť rokov štúdia. To by vychádzalo cirka na 75 mil. eur. Obrala rodičov o možnosť zvýšiť rodičovský príspevok o 42 eur mesačne, čo by predpokladalo tak isto náklady, ktoré by sa dotýkali asi v tom objeme cirka tých 70 mil. eur ročne. A obrala zdravotné sestry o možnosť tak isto zvýšiť platy, ktoré by ročne predpokladali náklady 77 mil. eur.

  Nehovorím to preto, aby som tu nejak populisticky si zlepšoval svoju pozíciu alebo pozíciu opozície, hovorím to preto, aby občania tejto krajiny si vedeli predstaviť, čo je to 70 mil. eur. Čo je to ten objem 70 mil. eur, ako by správna vláda, správny premiér mali využiť každú jednu korunu, každé jedno euro na to, aby pomohli občanom tejto krajiny. Hovorím to preto a len preto.

  Toto je výsledok zlyhania vlády pána Fica. Pán premiér nesie politickú zodpovednosť za rozhodnutie podporiť špekulantov v tomto obchode. Pán premiér nesie zodpovednosť za nezastavenie tejto kauzy, keď ešte bol na to čas. No a pán premiér nesie aj politickú zodpovednosť, aj za to, že neposkytoval dostatočné relevantné informácie vlastne inštitúciám, ale teda aj poslancom Národnej rady, aj Národnej rade ako takej, aby sa táto kauza dôsledne vyšetrila.

  Pred tým, než skončím, dovoľte mi ešte dodatočne reagovať na jeden fakt, ktorý tu spomenul pán premiér, ktorý síce hovoril o všetkom možnom, len nie o tejto kauze, a ja som nestihol reagovať vo faktickej poznámke. Okrem toho teda pán premiér povedal, že sme si nevšimli, že vláda ako jedna z prvých v Európskej únii podpísala tzv. partnerskú dohodu, ktorá obsahuje podmienky pre čerpanie zdrojov zo štrukturálnych fondov na roky 2014 až 2020. No ja by som sa teda týmto faktom absolútne nechválil. Je dokonca smutné a je to teda, žiaľ, smutný fakt, že poslanci Národnej rady a iné relevantné inštitúcie nemali možnosť si všimnúť tento závažný fakt a vstupovať priebežne do procesu kreovania podmienok pre čerpanie európskych zdrojov, keď hovoríme o 13,5 mld. eur, ako budú podmienky nastavené na ďalších sedem rokov, aby sme efektívne vedeli vyčerpať, aby v rámci týchto podmienok bolo jasné, kto bude oprávneným žiadateľom, v akých objemov budú tieto zdroje pridelené a alokované na jednotlivé sektory, čo všetko, ako chceme využiť tieto zdroje, aký bude mechanizmus čerpania a tak ďalej. Prakticky sme v situácii, ako sme boli pred siedmimi rokmi v roku 2006, keď prvá Ficova vláda schválila takisto určitý strategický materiál, vtedy to bol strategický referenčný rámec, v ktorom si takisto nastavila nejako tie podmienky, a potom sme sa len čudovali, že ako je problém pre niektoré relevantné skupiny, či už sú to neziskové organizácie alebo živnostníci, niektorí podnikatelia, cirkvi, že sa nenašli medzi oprávnenými žiadateľmi a potom samozrejme boli diskriminované, nemohli čerpať tieto zdroje. V podstate sme v obdobnej situácii aj teraz, keď pán premiér nám oznámil, že teda podpísal partnerskú dohodu, no ale v podstate asi v tom zmysle, že nás postavil pred hotovú vec. Podpísali sme, čudujte sa a zvyknete si.

  Vážení občania, vážení kolegovia, ja tu nechcem robiť na záver nejaké súdy. A predovšetkým vyzývam občanov tejto krajiny, aby si urobili sami úsudok v súvislosti s touto rozpravu, kde asi tá pravda je. Ja si myslím, že zaznelo tu strašne veľa faktov na to, aby každý rozumný občan tejto krajiny si vedel urobiť správny úsudok. A teda aj podiele vlády Roberta Fica a samotnom podiele premiéra Roberta Fica na tejto kauze.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami dvaja poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Pán poslanec Brocka.

 • Pán poslanec Hudacký, aj vy ste hovorili o tom, ako bola Slovenská republika poškodená týmto emisným škandálom a spomínali ste čiastku 47 mil. eur. Pán kolega, to nesedí. Suma alebo čiastka 47 mil., to je čiastka, ktorú zarobili tí zlodeji, tí sprostredkovatelia. Keby sa emisie predávali priamo, to znamená bez týchto zlodejov, tak štát mohol získať niekoľkonásobne viacej. To znamená, že tá škoda pre Slovenskú republiku bola niekoľkonásobne vyššia ako 47 mil. eur.

 • Ďakujem za slovo. V kauze emisie, o ktorej tu dnes celý deň hovoríme, sa popísali tony papiera. Kvôli nej sa menili ministri. A aj keď to nikdy verejne neodznelo, možno dôvodne predpokladať, že kvôli tomu bolo aj na konci prvej vlády Roberta Fica zrušené ministerstvo životného prostredia. Takže by sa mohlo zdať, že o tejto kauze vie na Slovensku každý všetko. Žiaľ, nie je tomu tak. A zrejme tomu nie je tak, lebo tých, ktorých sa najviac týka, sa tvária, ako keby o nej nič nevedeli a zásadne nepodávajú žiadne relevantné vysvetlenie toho, tých otvorených otázok, ktoré z tejto kauzy vyvstávajú.

  Je to svojím spôsobom paradoxné a svojím spôsobom nebezpečné, špeciálne v tejto situácii pred prezidentskými a ďalšími voľbami, ktoré sa na nás tento rok chystajú, a kedy sa pán premiér a ním vedená vláda snažia rozptýliť akékoľvek tiene podozrenia, ktoré by na nich mohli spočinúť. Z toho by malo logicky vyplývať, že urobia všetko pre to, aby tiene emisnej kauzy rozptýlili. Ak tomu tak nie je, vzniká dôvodné podozrenie, že súčasný stav, akokoľvek je pre nich nepríjemný a kompromitujúci, je lepší, ako priznať celú pravdu. A dosiaľ posledný dôkaz o tom nám poskytli poslanci a poslankyne za vládnu stranu tým, že odmietli schváliť program 31. schôdze. A aj ten postoj pána premiéra k dnešnej schôdzi a k celej Národnej rade je podobne symptomatický.

  A napokon symptomatické je aj to, ako dokáže vždy a za každých okolností preniesť zodpovednosť za nepríjemné veci na niekoho iného. Myslím si, že to nie je dobrý príspevok k budovaniu politickej kultúry na Slovensku.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán kolega Julo Brocka už odišiel. Ja som spomínal, ja som spomínal, 47 mil. eur bolo to, čo zarobila vlastne tá firma Interblue Group v podstate s tým, že sme mohli získať za to ďaleko viac peňazí. Aj preto som dával tie porovnania, že čo všetko sa dalo pre občanov Slovenskej republiky, pre ktoré cieľové skupiny urobiť nejaké východy, zvýšiť platy, v podstate podporiť živnostníkov, a tak ďalej. Čiže ja som tam hovoril o výške 75 mil. eur, čo sme skutočne mohli získať z predaja týchto emisií, pokiaľ by sme nešli cez sprostredkovateľa a využili by sme tu maximálnu cenu na trhu, ktorá bola, samozrejme. Takže tento fakt je neodškriepiteľný a rozhodne to len poškodzuje vlastne aj Slovensko, obyvateľov tejto krajiny. A samozrejme aj preto tu sme, že pán premiér aj vtedy, aj teraz s tým nerobil nič.

  No a, pán kolega Huba, v podstate mi len ostáva s vami len súhlasiť, pretože toto je treba, aby sme seriózne, nehovorím, že vyriešili, ale aby sme skutočne dali pravde zadosť, pretože konečne je treba, aby sa také kauzy už neopakovali, aby sme mohli im predchádzať. A možno to sú dobré spôsoby na to, že je treba niekedy skutočne vyniesť na pranier možno až cez takú mimoriadne schôdzu, cez odvolávanie premiéra, toho najvyššieho šéfa vlády.

  Ďakujem pekne.

 • V rozprave teraz vystúpi pán poslanec Lipšic.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, milé kolegyne, vážení kolegovia, v úvode zareagujem na niektoré tvrdenia premiéra Fica a ministra vnútra ohľadne vyšetrovania kauzy emisie a potom sa budem zaoberať podrobnejšie aj tým, akým spôsobom funguje vláda Roberta Fica, čo sa prejavilo tiež v kauze emisie, ale nielen v kauze emisie.

  Minister vnútra tu povedal, že veď bol priestor vyšetrovať kauzu emisie a k ničomu to v princípe neviedlo, rovnako ako vo veci nástenkového tendra. Neviem, či zabudol alebo neuvedomil si, že v kauze nástenkového tendra sú obžalovaní, už obžalovaní dnes, dvaja bývalí ministri Ficovej vlády pán Štefanov a pán Janušek. Zrejme mu to asi ušlo. Inak aj to bola kauza, nástenkový tender, ktorý, síce premiér vtedy tvrdil alebo následne, že je kauza SNS, ale bol to predseda vlády, ktorý v tých začiatkoch najvehementnejšie, najvehementnejšie obhajoval celý nástenkový tender. Takže odporúčam pánovi ministrovi Kaliňákovi, aby minimálne závažné kauzy, kde sú jeho bývalí kolegovia obžalovaní, minimálne registroval, ak už nič iné.

  Vyšetrovanie kauzy emisií trvalo pár rokov aj kvôli tomu, že boli dožiadania na ostatné štáty, Maďarsko, Japonsko, Švajčiarsko, ktoré poskytovali cez Generálnu prokuratúru právnu pomoc. Najmä vo vzťahu k Maďarsku bolo veľmi dôležité vypočuť svedkov, ktorí rokovali s našimi predstaviteľmi, ktorí mali potvrdiť a aj potvrdili vo svojich výpovediach, že naši predstavitelia vedeli o tom, že iné krajiny predávajú emisné kvóty za vyššie sumy. Inými slovami, preukázali, že ak predávali za nižšie ceny naši predstavitelia, bolo to úmyselné, úmyselné okrádanie verejného rozpočtu, lebo robili to s vedomím a vediac, že iné krajiny predávajú za vyššie ceny. Áno, v tejto veci ja som požiadal aj maďarského ministra vnútra, aj maďarského generálneho prokurátora o rýchlejšie vybavenie právnej pomoci, aby kauza, ktorá bola tak závažná, ako boli emisie, mohla napredovať rýchlejšie. Okrem toho poskytovali právnu pomoc aj iné krajiny, konkrétne Švajčiarsko. A vo Švajčiarsku sa nedokáže veľa dokumentov strácať. Švajčiari sú povestní svojou precíznosťou a myslím si, že nikto zo Slovenska nevie ovplyvniť, čo sa vo Švajčiarku nájde alebo stratí. Faktom ale je, že naše orgány vedia ovplyvniť, čo v spise bude alebo nebude. A teraz vám poviem informáciu, ktorú mám ja.

  Informácia, ktorú mám ja, tá, že dôkaz o finančných transakciách v kauze emisií, ten už zverejnený organigram, sa doposiaľ vo vyšetrovacom spise nenachádzal, pretože bol síce odovzdaný Generálnej prokuratúre za prvej Ficovej vlády, ale vtedajšie vedenie Generálnej prokuratúry malo skôr záujem zobchodovať ten zoznam, a preto nebol do vyšetrovacieho spisu začlenený. Je to to isté vedenie bývalej Generálnej prokuratúry, ktoré ste vy navrhovali v minulom parlamente, aby zostalo vedením Generálnej prokuratúry.

 • Reakcia jedného z členov vlády, ku ktorému sa obracia vystupujúci.

 • Vy ste tam neboli. Tak kto tam bol? Ďalší vaši kolegovia. Vy tiež nie?

 • Reakcia v sále: Poslanec SDKÚ.

 • Áno, ale mne sa zdá, že ten problém s kandidovaním pána Trnku, máte pravdu pán minister Maďarič, bol ten, že aj niektorí poslanci koalície za neho hlasovali, teda nepriznali sa, v tajnom hlasovaní. Otázka je, kvôli čomu tak urobili? Asi nie kvôli záhoráckemu humoru pána Trnku, kvôli niečomu inému, čo je akože vážny problém, ale problém je aj ten, že všetci poslanci SMER-u hlasovali za pánu Trnku a opakovane. Čiže ja by som sa tým až tak veľmi nechválil alebo neupozorňoval na to. Čiže to je rovina, ktorú považujem za dôležitú.

  Samozrejme, že tým, že finančné transakcie vo švajčiarskych bankách sú zaregistrované, tak to, či organigram je alebo nie je vierohodný, je možné veľmi ľahko overiť alebo vyvrátiť. A preto som aj avizoval, že sa pokúsim, aj keď s pomerne veľmi obmedzenými kompetenciami poslanca opozície navštíviť Švajčiarsko a skúsim zistiť, či organigram a tie transakcie sú alebo nie sú vierohodné. Samozrejme, chcem povedať druhú vec, že ani ten organigram podľa mojej mienky a tie subjekty a ľudia, ktorí tam sú uvedení, nesmerujú následne k tým reálnym beneficientom celej transakcie. Ale pokiaľ by bolo možné minimálne týchto ľudí trestne stíhať, je pomerne veľká šanca, rozumná šanca, že by začali títo ľudia rozprávať preto, aby si zmiernili trest alebo sa trestnému stíhaniu vyhli. Lebo tie ďalšie transakcie, už, žiaľ, nie sú vo švajčiarskych bankách odsledovateľné, keďže boli vybrané v hotovosti a dnes sa samozrejme nachádzajú niekde inde. To znamená, už Švajčiarsko nevie poskytnúť súčinnosť podľa môjho presvedčenia, kam tie peniaze odtiekli ďalej, lebo neodtiekli cez švajčiarske banky.

  A teraz, trestné stíhanie bolo za druhej Ficovej vlády zastavené pred niekoľkými mesiacmi. Spomínal to aj minister vnútra. Bolo zastavené napriek tomu, že svedecké výpovede, ktoré som spomínal, preukazovali, že slovenskí predstavitelia vedeli o tom, že minimálne Maďari predávajú emisné kvóty za vyššie ceny. Beží stále trestné stíhanie vo veci prania špinavých peňazí. Len tie trestné stíhania právne spolu súvisia. Lebo ak nemáte pri praní špinavých peňazí predikatívny trestný čin, inými slovami, ak celá kauza emisií nebola trestným činom, tak peniaze z nej pochádzajúce sú legálne peniaze a nemôže ísť o pranie špinavých peňazí. Čiže zastavením tej prvej kauzy predaja emisií smerujeme k tomu, podľa mňa dnešná vláda a vyšetrovatelia, aby zastavili aj kauzu prania špinavých peňazí. Čo zostane? Zostane vec, ktorá sa zatiaľ nepreveruje na Slovensku, a to je: kde bolo tých 49 mil. zdanených? Lebo už povedala Finančná správa po viacerých urgenciách, že na Slovensku teda nie. Takže kde? V Karibiku? Možno. Lenže problém je ten, že vy nemôžte zdaniť príjem kdekoľvek, kde majú nulovú sadzbu dane, ale tam, kde transakcia prebehla. Tá prebehla na Slovensku. Čiže minimálne tu je vážne podozrenie, minimálne tu je vážené podozrenie, že došlo k spáchaniu trestných činov skrátenia dane. V tej veci sa však vôbec nekoná. A kvôli čomu sa v tej veci nekoná? A teraz odcitujem premiéra Fica, je to jeho citát: "Nemám čas sa týmito nezmyslami zaoberať." Táto reakcia najviac vystihuje postoj premiéra Fica ku kauze emisií. Verejne ju vyslovil v máji 2009, teda šesť mesiacov, polroka, nie pár dní alebo v ten deň, pol roka po jej medializácii. Bola to reakcia farizejská. Premiér Fico už dávno pred medializáciou kauzy vedel, že predaj emisií je a bude pre štát nevýhodný, že na tomto kšefte sa nabalí vybraná skupina podnikateľov, že to nie sú žiadne, ako to on naznačil, nezmysly. Predseda vlády to vedel už rok.

  Je tu informácia, ktorá doteraz nebola, aj vďaka nekonaniu príslušného výboru, verifikovaná, že už v roku 2008 v júli bol informovaný spravodajskou službou o nevýhodnom predaji emisných kvót CO2 do zahraničia a ignoroval to. Následne pred prepuknutím kauzy ho osobne varovali vysokí úradníci ministerstva životného prostredia, osobne ho varovali na osobnom stretnutí na Úrade vlády, že sa pripravuje krádež, obrovský nevýhodný biznis. A ignoroval to. Premiér Fico bol najmenej dvakrát upozornený, že Slovenská republika stratí na tomto predaji milióny eur, ale postoj premiéra bol jasný, nemal čas sa týmito nezmyslami zaoberať. A v 2008. roku za jeho prvej vlády bol potichu celý emisný kšeft schválený. Strana SMER je v kauze emisií až po uši. Pred nástupom prvej Ficovej vlády v roku 2006 nebolo vôbec možné predávať emisné kvóty cez sprostredkovateľskú firmu, ktorá sa na tom následne nabalí. Bolo to možné predávať len na verejnej dražbe. V roku 2007, 9. 2. 2007 táto snemovňa schválila novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, v ktorej umožnila, aby boli emisné kvóty predávané nielen cez dražbu, ale aj cez sprostredkovateľa. Za hlasovali všetci poslanci SMER-u. Vtedy pán poslanec Richter takisto, všetci, nemusím ich dúfam čítať. Všetci.

  Ešte raz, pravidlá predaja emisií, ktoré umožnili emisný kšeft, schválila vláda Roberta Fica a vládna väčšina v parlamente hlasmi všetkých poslancov SMER-u v tom čase. Čiže pôdu na celý emisný kšeft pripravila vláda Roberta Fica a vládna väčšina v parlamente. Obviňovať dnes len SNS, že to je ich kauza, považujem za čisté farizejstvo. Prvá Ficova vláda pripravila novelu, smerácka väčšina v parlamente ju schválila a potom, napriek varovaniu spravodajskej služby a vysokých úradníkov ministerstva životného prostredia, prvá Ficova vláda dala pochybnému predaju zelenú. Emisný kšeft bol od samotného začiatku, od samotného začiatku kauzou vlády Roberta Fica a kauzou SMER-u. Preto tento obchod na začiatku a niekoľko mesiacov Robert Fico osobne obhajoval. Preto premiér Fico v máji 2009, pol roka po predaji emisií, o kritike povedal: "Nemám čas sa týmito nezmyslami zaoberať." Výroky premiéra, ktorými niekoľko mesiacov obhajoval emisnú kauzu, boli už široko medializované. A rovnako široko bolo medializované, aký farizejský obrat urobil, keď kauza neutíchala. Zrazu to bola kauza, zrazu si pán principiálny premiér našiel čas a zrazu to neboli nezmysly. To je skutočné farizejstvo. A takýto farizejský premiér chce byť teraz hlavou štátu. Vlastnou hlavou štátu.

  Takýto farizejský postoj charakterizuje premiéra Fica vždy, keď je pri moci. Aj pri kauze Gorila sa zachoval farizejsky. Farizejsky ju označil za kauzu Dzurindovej vlády, hoci Robert Fico bol jediný aktívny politik, ktorý v konšpiračnom byte Penty bol. Rovnako farizejský postoj zaujal premiér Fico aj pri kauze SPP. Zisk a účasť v plynárni dal oligarchom a stratovú od nich prevzal, vraj preto, aby garantoval ceny plynu. Ale v skutočnosti na Slovensku najdrahšie ceny plynu ponúka SPP. Aké ceny plynu garantuje SPP? Najdrahšie ceny plynu zo všetkých dodávateľov plynu na Slovensku. Premiérovi Ficovi je ukradnuté, čo bolo ľuďom ukradnuté. Jediné, na čom mu záleží, a to potvrdil aj dnešným prejavom, je, aby sa stal prezidentom. Robert Fico nič iné neriešil a nerieši, len seba. Počuli ste z jeho úst v minulosti alebo dnes, že by trval na dôslednom došetrení kauzy? Počuli ste z jeho úst, že by trval na vrátení peňazí z emisnej kauzy? Počuli ste z jeho úst, že by trval na zdanení pochybných príjmov z emisného biznisu? Aby bolo na platy učiteľov, aby bolo na platy zdravotných sestier? Nikdy. Nikdy. Ak by premiérovi Ficovi záležalo na ľuďoch, tak by na tom trval, na došetrení kauzy, potrestaní vinníkov, vrátení peňazí alebo aspoň na ich zdanení na Slovensku. Ale premiér Fico rieši len seba a svoju kandidatúru na prezidenta, o ktorú sa tak obáva. Toto je budúci prezident, ktorý chráni záujmy ľudí? Takýto človek má byť hlavou štátu? Myslím si, že nie. Som presvedčený, že nie. Robert Fico by bol schopný byť iba vlastnou hlavou štátu.

  Vo všetkých týchto rozhodnutiach a postojoch sa prejavuje extrémne farizejstvo predsedu vlády Roberta Fica. A myslím si, že to je pracovná metóda. Ona sa prejavuje aj pri rozhodnutiach v, v osobnom živote. Tak napríklad premiér Fico sa pokojne prizerá, ako jeho vláda ničí stredné školstvo. Ničí osemročné gymnáziá, dokonca gymnazistami verejne opovrhuje. Pamätáte si ,čo povedal na jednom stretnutí na strednej odbornej škole v Zlatých Moravciach? Ja vám to pripomeniem. Citujem: "Môžete pyšne chodiť, pretože podľa mňa viete viac ako nejaký gymnazista, lebo jedna vec je naučiť sa nejaké dva názvy z dejepisu alebo zemepisu, a druhá vec je vedieť dobre držať v rukách nejaký nástroj a niečo dobré pre túto krajinu robiť tak, ako to budete určite robiť vy." A svojho syna poslal premiér Fico študovať kam? Na súkromné osemročné gymnázium.

  Rovnako farizejsky sa premiér Fico stavia k svojmu majetku. Premiér Fico sa bojí priznať, že má 400-metrový luxusný byt za takmer milión eur. Pán Fico sa tvári farizejsky, že 400-metrový luxusný byt za takmer milión eur si len prenajíma. Ale povedzte mi, ktorý čo aj mimoriadne dobre zarábajúci človek by dal takmer 3 000 eur mesačne za nájom? Za nájom bytu. Nikto. Ale Robert Fico sa hanbí priznať, že na to má, pretože potom by mohla prísť otázka, odkiaľ na to má. A na túto otázku premiér Fico nemá odpoveď, preto uteká do prezidentského paláca za prezidentskou imunitou. Preto rieši premiér Fico len seba, lebo má toľko masla na hlave, že pri jeho utieraní už nemá čas na bežných ľudí.

  Ďakujem vám pekne.

 • S faktickými poznámkami jeden poslanec. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Pán poslanec Kaník.

 • Pán premiér Fico by chcel ujsť do prezidentského paláca. Dnes uteká z Národnej rady, pretože, presne, ako pán poslanec hovoril, nemá odpovede a bojí sa otázok, na ktoré nemá odpovede, a tých otázok, na ktoré nemá odpovede, je strašne veľa.

  Pán poslanec položil veľmi podobné otázky, ako som položil ja, a poukázal na veľmi podobné súvislosti. Ja len na rozdiel od neho si nemyslím úplne, že nie je možné úplne dosledovať pokračovanie tých transakcií vo Švajčiarsku. Išli tam milióny. Mnoho miliónov. Desať, jedenásť v niektorých prípadoch. Z logiky veci vyplýva, ak si ich aj niekto vybral v hotovosti, asi si ich nevybral na jeden raz. To je veľmi, veľmi podivuhodný výber. A asi dosť veľký kufor by potreboval. A keď si ich aj vybral na viac ráz, pravdepodobne, je zaznamenaný ako transakcia, kto si tie peniaze vybral, je to konkrétna osoba, ktorá má dispozičné právo s účtom. Je to pán Bilas, pani Lűtken alebo kto? A potom orgány činné, vyšetrovacie orgány môžu položiť tým ľuďom otázku, čo ste urobili s tými peniazmi? Kam ste ich niesli? Komu ste ich dali? Zdanili ste ich? Tých otázok, ktoré je možné položiť a ktoré možno už sa položiť aj dajú, lebo ja si naozaj myslím, že aj tieto informácie už pravdepodobne majú naše vyšetrovacie orgány, len ich nezaradili do spisu alebo prehliadajú, ako to urobili mnohokrát predtým. A toto treba, na toto sa treba pozrieť a naozaj treba ísť do dôsledkov, po tejto kauze.

 • V rozprave vystúpi pán poslanec Brocka.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, dámy a páni, dovoľte na úvod jednu otázku. Ako vy rozumiete tomu, na čo sú tu teraz členovia vlády? Ako, postrehli ste zmysel ich prítomnosti teraz počas rokovania o odvolávaní predsedu vlády? Veď on ich tu, on im prikázal, on im nariadil, aby tu boli, ale oni nepochopili, že on nepotrebuje, aby boli jeho uši. Veď na to mu stačí jeho asistentka, alebo si to môže pozrieť zo záznamu, o čom tu my rozprávame. Ja som rozumel, že oni sú tu na to, aby boli jeho ústa. Nie? Lebo keď sú ticho, tak to po slovensky znamená, kto mlčí, ten svedčí, že by sme už nemuseli ďalej rozprávať a argumentovať. Ale oni tu sedia, veď sú už tri, štyri hodiny a okrem toho, čo má byť premiérom, ktorý už tiež vie utekať z parlamentu, tak oni slovo nepreriekli.

 • Reakcia jedného z členov vlády: Nie je na čo reagovať.

 • No, tak aj toto je reakcia. Tak toto je reakcia, áno, nech sa páči.

  Dámy a páni, scenár kradnutia a SMER-u alebo zarábania SMER-om je všeobecne známy a už ste ho popísali aj niektorí predrečníci. To už nie je také kradnutie ako, že v Národnej banke Slovenska sú štósy peňazí, alebo na Úrade vlády sú z eurofondov štósy eur. Tento systém už dávno nefunguje. Teda to funguje dneska oveľa, oveľa sofistikovanejšie. A samozrejme už takí, ako boli v SNS a HZDS, ktorí to robili tak viditeľnejšie, dneska to musí byť také, že vlastne to ani nie je kradnutie. A pozrite sa, ako to oni robili aj za prvej vlády, ako to robia aj teraz. Najprv sem prídu s návrhom na zmenu legislatívy a potom všetko, čo prebehne, je v súlade so zákonom. Takže aká etika, aká morálka, aké kradnutie? A ja pripomeniem len niekoľko príkladov. Jeden tu vysvetľoval a pripomenul pán poslanec Hlina včera, keď spomínal jedného ministra životného prostredia, ktorý tu prišiel s návrhom zákona, ktorý tu táto mlčiaca väčšina bez problémov schválila, a potom jeho kamaráti alebo firmy jeho kamarátov zarábali. Zarábali na štáte.

  Jeden veľmi evidentný príklad tohto štýlu zarábania na štáte, alebo teda, ako sa vo veľkom zarábajú veľké peniaze, bolo známe megakasíno. Megakasíno. Ten pán minister už tu nie je, ale pamätáte si, ako v prvej Ficovej vláde najprv prišiel minister financií, minister Počiatek so zmenou zákona o daniach z príjmov a príslušnými ďalšími zákonmi. Vládnuca väčšina, vtedy ešte aj so SNS a HZDS to schválili a biznis mohol začať. Našťastie, slovenská verejnosť alebo občania Bratislavy sa vzbúrili, protestovali a jednoducho pod tlakom verejnosti a, samozrejme, prišli aj parlamentné voľby, vláda sa zmenila, biznis nedokonali. Nasledujúca vláda legislatívu zmenila. To znamená, vrátila aj kompetencie samospráve, aby oni o tom rozhodovali, či dovolia, aby na ich území boli takéto projekty. No ale zasa prišli k moci a pokračujú v tom, čo nedokončili. Zasa zmenili legislatívu, alebo teda už nie ani legislatívu, ale už na vláde rozhodujú o tom, že ten biznis bude pokračovať. Samozrejme, ešte to nedobehlo, čiže to megakasíno, možno sa tá kauza bude volať inak, ale určite príde aj ku kasínu.

  No a tretí príklad, to je to, čo preberáme dnes, to je kauza emisií. To je kauza emisií. Zasa, najprv zmenili zákon, aby mohli zarábať, aby proste mohli miliardy tiecť. O tom už podrobnejšie hovorili aj tí, čo predkladali návrh uznesenia a zdôvodňovali, prečo je táto schôdza.

  Dámy a páni, toto nie je nová schéma, že niekto chce zarábať na štáte. Proste s tým sa stretávame, niektorí častejšie, niektorí menej častejšie, ale aj v našej slovenskej realite napríklad eurofondy sú, by som povedal, nevyčerpateľným zdrojom takých príkladov. Ale teraz pri tej kauze emisie: predsa normálne je, že vláda urobí všetko pre to, aby takémuto konaniu, že niekto chce zarobiť veľké peniaze na štáte, to znamená okradnúť občanov, že aby tomu vláda zabránila. Ja si myslím, že to je jej povinnosť. A naša povinnosť, povinnosť opozície je, že ak nemôžeme iné, tak držať palce vláde, aby sa jej darilo, aby bola v tom úspešná, a keď nás budú informovať o tých úspechoch, že sú úspešní, tak im aj zatlieskame, nie? Len oni ani informovať nechceli o tejto kauze. Samozrejme je to zlé, keď je vláda neschopná, keď vláda nevie zabrániť napríklad takémuto obohacovaniu sa na úkor ostatných, keď vláda nevie, nie je schopná spravovať verejné záležitosti tak, že by bola úspešná v boji s nezamestnanosťou, v boji s kriminalitou a chrániť svojich občanov. Jednoducho taká vláda je neschopná, alebo iným slovom nekompetentná a obyčajne v demokracii občania potom takú vládu majú možnosť vymeniť.

  Dnes je ale situácia iná. Toto nie je príklad nekompetentnej vlády. Toto nie je príklad neschopnej vlády. Toto je príklad, povedal by som, vlády schopnej všetkého. Toto je príklad, keď vláda požehnala nevýhodný biznis pre štát a veľmi výhodný biznis pre bandu zlodejov. Štyridsaťsedem miliónov eur, to nie je tá suma, ktorú, o ktorú prišiel štát, a že zarobili tie, tí prostredníci, tí sprostredkovatelia, ktorí boli pri tom. Jednoducho, keby sa nevzdali tej možnosti alebo kompetencie na priamo predávať emisie, tak Slovenská republika mohla na tom zarobiť podstatne viacej, ako pri tomto kšefte poslali zo Švajčiarska na účet Štátnej pokladnice. Niekoľkonásobne viacej.

  Fico, keď zistil, že verejnosť, opozícia to prehliadla alebo prekukla a pomenovali to, že to je naozaj kauza desaťročia, alebo kolegovia hovoria aj, aj vyššie číslo, tak on sa postavil na stranu rozhorčenej verejnosti. Odvolal toho nešťastníka ministra Chrbeta. Jedného, druhého, ako vyzeralo to, akože on predsa je tiež rozhorčený, že sa taká vec deje. Tak sme čakali, že urobí to, čo ten nešťastník. Keď ten Chrbet zbadal, že to je škandál ako Brno, že naozaj, že to SNS alebo on nerozchodí, že to hrozí kriminálom pre toho Chrbeta, tak jednoducho tento minister navrhol vláde Roberta Fica, aby to zastavili, aby tú zmluvu jednoducho vo vláde zrušili. No a čo sa vo vláde stalo? Zrušila vláda Roberta Fica nevýhodný, nevýhodnú zmluvu? Ani náhodou. Oni zlikvidovali bieleho koňa. Oni zlikvidovali bieleho koňa a biznis dokonali. Dokonca išli pri tom zahladzovaní stôp tak ďaleko, alebo boli tak dôslední, že oni zrušili ministerstvo životného prostredia, cez ktoré tento biznis prebehol. Prosím vás, veď to bolo také dôsledné mazanie stôp! Veď to naozaj, to robia tak mafiáni, akože zahrabú hlboko pod zem, aby sa nenašli žiadne dôkazy. Oni zrušili ministerstvo životného prostredia. To bol, keď sa to stalo, keď toto zákonom robili, tak si možno ešte pamätáte, ako sme ich vysmievali, že nech povedia jednu krajinu v Európskej únii, ktorá toto urobí, keď agenda životného prostredia sa stáva jednou z najdôležitejších agend spoločného európskeho priestoru. Ale páni proste sa nezastavili. Nie. Show must go on. Biznis must go on, ako hovorí klasik. Všetkého schopní.

  Dámy a páni, naozaj, dnes to nie je vláda neschopná. V prípade tejto kauzy to je príklad, že táto vláda je všetkého schopná. A teraz sa pýtam, že čo je horšie pre krajinu, keď má neschopnú vládu, alebo všetkého schopnú? Ja si myslím, že správna odpoveď je tá druhá, že pre Slovensko je to zlé, že je tu vláda, ktorá je schopná takýchto vecí. Proste to je dostatočný dôvod na odvolanie vlády, už to, keď je vláda nekompetentná, ale keď je vláda všetkého schopná, tak to je, to je ešte väčší dôvod na to, aby oni skončili, aby Fico odišiel aj sám.

  Dámy a páni, najväčšou diskvalifikáciou verejného funkcionára je, keď je v konflikte záujmov. Keď je v konflikte záujmov, keď zneužíva verejnú funkciu na obohatenie seba alebo svojich blízkych. Je tu pán minister Jahnátek, napríklad. Pán minister, čo vám najviac ľudia vyčítajú? Ako nie to, že ste nejaké odborné rozhodnutie urobili, ktoré mohlo byť, aj vyzerať, aj inak. Ale to, keď zbadali, že sa darí vašim najbližším. Proste to je najväčšia kompromitácia verejného činiteľa, keď zbadajú, že Janukovyč je prezident, ale najviac bohatne jeho syn. Proste toto je, toto je dôvod na to, aby ten človek zmizol zo scény, lebo to je v rozpore s tým, s tou najčistejšou predstavou verejnosti o verejnom činiteľovi, že verejný činiteľ má vykonávať verejnú službu ako službu občanom. Veď zákon o ochrane verejného záujmu to vyslovene zakazuje. Zakazuje to verejnému funkcionárovi, uprednostňovať osobný záujem pred verejným. Alebo nesmie využívať svoju funkciu na získavanie výhod vo svoj prospech či jemu blízkych osôb. A čo po tom, keď verejný funkcionár kryje, keď chce ututlať kriminálnu činnosť? Veď prípad emisií, kauza emisií, to je o tom. A ja si preto myslím, že Robert Fico za to musí niesť politickú zodpovednosť. Už iní hovorili, že koľko za tie peniaze by mohli prispieť tým dôchodcom, ktorí majú nízke dôchodky, alebo ako mohli zlepšiť situáciu tých zdravotných sestier.

  Dámy a páni, toto je kauza Ficovej vlády. Toto je kauza SMER-u, ktorí využili predaj emisií cez garážovú firmu. A ja si myslím, že Robert Fico by preto mal odstúpiť i sám. Dôvodov je na to viac a jedným z nich je určite táto emisná kauza.

  Ďakujem za vašu pozornosť.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca, dve. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Pán poslanec Kaník.

 • Veľmi by som chcel oceniť ten dobrý postreh, ako sa legislatíva pri poslušnej a pohodlnej väčšine zneužíva na obohacovanie a vytváranie neférových a úplne nemorálnych kšeftov.

  Ale uvediem jeden príklad, ktorý, ktorý, ľudia možno budú viac tomu ešte rozumieť, pretože sa dotýka mnohých úplne osobne a konkrétne. Ficova vláda v roku 2010 zrušila, viackrát to tu bolo v parlamente spomínané, horný limit na úroky, ktoré môžu firmy, ktoré poskytujú pôžičky, dávať. A to odštartovalo brutálny úžernícky biznis, na ktorý doplatili tisíce úplne najjednoduchších, najchudobnejších, najbezbrannejších občanov. Aj toto je príklad toho, ako, vážení kolegovia zo SMER-u, ste vaším konaním poškodili občanov Slovenska. A nemusíme ísť ani do veľkých káuz. A to je na tom veľmi smutné, že keď si ľudia neuvedomia a vyšlú do parlamentu takúto väčšinu, ktorá nemá zábrany a je naozaj schopná čohokoľvek, potom sa nemôžu čudovať.

 • Pán poslanec Brocka, máte pravdu, keď hovoríte o tom, že vláda je schopná všetkého. Prvá vláda pána Fica bola schopná účelovo zmeniť zákon len preto, aby sa dalo obchodovať s emisiami cez sprostredkovateľa, samozrejme takto urobiť kšeft. Ale samozrejme účelovo odvolali aj ministra, vtedajšieho ministra životného prostredia Chrbeta, ktorý zistil, že by bolo lepšie navrhnúť zrušenie zmluvy. A takisto účelovo utajili materiál vlády o emisnej kvóte, aby sa ľudia nedozvedeli, že tu sa jedná o 50 mil., ktoré samozrejme je možné rozdeliť medzi mecenášmi.

  A čo je ale dôležité? Vy ste hovorili o tom, že prvá Ficova vláda zlikvidovala bieleho koňa. Ja si myslím, že treba povedať ešte aj ďalšiu vec. Oni nezlikvidovali len bieleho koňa, ale bieleho koňa s maštaľou. Zlikvidovali samozrejme aj ministerstvo životného prostredia a dokonca takým spôsobom, aby po kšefte za 50 mil. eur neostali ani papiere. Toto je politická zodpovednosť aj pána Fica, aj politickej strany SMER.

 • Pán poslanec Zajac teraz vystúpi v rozprave.

  Nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni. Dovoľte mi na úvod povedať, že považujem odchod Roberta Fica a vedenia parlamentu, že nevedeli zariadiť to, že vyslovenie nedôvery premiérovi nevedeli zorganizovať tak, aby bol premiér tu prítomný tak, ako všetci premiéri pred ním, považujem to za pohŕdanie parlamentnou demokraciou na Slovensku. Schôdza mohla byť zajtra, alebo mohla byť včera. Nebol to žiaden problém.

  Poďme teraz k tomu, prečo bola zvolaná táto schôdza. Meritom zvolania tejto schôdze je emisná kauza. Ale ja vo svojom vystúpení popíšem aj ďalšie kauzy prvej vlády Roberta Fica, ktoré ho začínajú dobiehať. Začínajú ho dobiehať v druhej vláde. A je to dôležité povedať, pretože tieto kauzy z prvej vlády Roberta Fica ho začínajú dobiehať nie preto, že on musí platiť nejakými súkromnými peniazmi alebo peniazmi pána Počiatka, ale verejnými zdrojmi, peniazmi občanov Slovenska. Ak by to boli súkromné zdroje, tak nech si s nimi robí čo chce. Ale sú to verejné zdroje, ktoré sa takto strácajú a chýbajú v našej spoločnosti.

  Takže začnem tou emisnou kauzou. Áno, je to 47 mil., o ktoré Slovensko prišlo. Kolega Brocka hovorí, že aj viac. Zatiaľ budem pracovať s týmto číslom 47 miliónov. Inak ďalšie kauzy, keď budem popisovať, následne na konci ich spočítam tak, aby občania Slovenska vedeli, ktoré kauzy z prvej vlády Roberta Fica začínajú dobiehať nie jeho vládu, ale občanov Slovenska. Takže 47 miliónov. Dámy a páni, aj na výbore od kolegov zo SMER-u, aj na chodbách som sa dozvedel: Robert Fico o tom nevedel, a keď sa dozvedel, odvolával ministrov a konal. Dámy a páni, na Slovensku máme Slovenskú informačnú službu. Ak by o takom biznise, v ktorom bolo zapojené toľko firiem, ako sme to videli na grafe, nevedela Slovenská informačná služba, tak ju nepotrebujeme. Slovenská informačná služba podľa zverejnených informácií vedela o tomto biznise, monitorovala ho a podala predsedovi vlády, lebo je to jej povinnosť, informáciu podľa zverejnených informácií, ktoré boli dané. A radi by sme vedeli, či túto zvodku pán premiér dostal a ako s ňou naložil. Teda keď SIS-ka monitorovala tento evidentne nevýhodný biznis pre Slovensko, doložila to premiérovi Ficovi, prečo nekonal pred podpísaním zmluvy? Dámy a páni, tí, čo ste robili v biznise, ak podpíšete zmluvu, ak sú tam penále, ak sú tam poplatky, potom už je ťažko zrušiť tú zmluvu. Zmluvu netreba podpísať, treba konať pred, nie po. Takže ešte raz, ak Slovenská informačná služba monitorovala to, premiér o tom vedel, mal to zastaviť predtým a nie potom.

  Dámy a páni, ďalšia kauza, o ktorej sa už málo hovorí, kauza Lemikon. Cyperská firma odkúpila pohľadávky Športky voči Tiposu, pán minister, vtedy financií, Počiatek to podpísal, uhradil 16 mil. eur.

  Tretia kauza, Union. Zdravotná poisťovňa Union za zákaz zisku dala nás na arbitráž, 25 mil., plus ďalších 15 mil. poplatky, plus zastúpenie, právne zastúpenie. Štyridsať miliónov, dámy a páni. Chce niekto z vás hádam povedať, že to nebudeme platiť?

  Poďme k doprave, lebo v doprave, na doprave vyrástlo najviac mecenášov SMER-u, najviac biznismanov, pretože tam sa robia najväčšie objemy. Tak poďme ku biznisu storočia, R1, PPP projekt Pribina. Pán minister Vážny, skúsme si nahodiť čísla. Tri roky sme platili 130 mil., ďalších 27 rokov budeme platiť 125 mil., dokopy 3 mld. 765 mil. Chce to niekto spochybniť? Dámy a páni, ale ja som korektný. Poviem rozdiel. Ak by sme to stavali z eurofondov, stálo by to 460 mil. a Slovensko, slovenskí daňoví poplatníci by z toho zaplatili zhruba 20 %, pretože toľko je spoluúčasť pri financovaní eurofondov. Tých eurofondov, ktoré babráckym spôsobom nevyčerpáme. Takže stálo by to Slovensko 112 mil. eur. A ja som korektný, zahrniem vám, že za 30 rokov by nás stála údržba týchto 46 km, 1 km na rok nás vyjde údržba zhruba 100 tisíc eur, to znamená, údržba by nás stála 138 mil. eur. To znamená od 3,7 mld. eur odpočítame 112 mil., 138 mil., vyjde rozdiel 3,5 mld. eur, ktoré občania Slovenska za tento lízing za 30 rokov zaplatia.

  Ďalší biznis, biznis desaťročia na doprave, Skytoll, na elektronické mýto. V súťaži boli vyradené lacnejšie ponuky, rozdiel medzi najväčšou a najnižšou ponukou 230 mil. eur. Spochybňuje niekto toto číslo? Postavte sa, vážení, a povedzte, že to nie je pravda. O toľko zaplatia daňoví poplatníci cez NDS-ku, samozrejme, NDS, akciová spoločnosť. Len pri podpise zmluvy bol rozdiel 230 mil.

  Ďalšia kauza, teda ešte zostanem pri doprave. Nedá mi nespomenúť v tejto súvislosti: povedal premiér Robert Fico v roku 2007, že v roku 2010 bude D1 diaľnica v Košiciach? Ja dneska funkcionárom SMER-u musím vysvetľovať, prečo musia chodiť cez Maďarsko do Košíc. Hovorím, pýtajte sa svojho premiéra, ktorý povedal v roku 2007: v roku 2010 bude diaľnica v Košiciach. Prečo ju neurobil? Veď do roku 2010 vládol? V normálnom civilizovanom svete by takýto politik sa musel zahrabať tri metre pod zem a nikdy už sa neukázať občanom. Povedal to verejne pred všetkými občanmi Slovenska. Diaľnica nie je dodneska. Dneska ani pán minister Počiatek nemá odvahu povedať, kedy tam bude diaľnica.

  A ešte zostaňme pri doprave, alebo pri bývalom ministrovi financií Počiatkovi. Lebo to tiež dobieha, tieto kauzy z prvej vlády Roberta Fica dobiehajú dneska. Pán minister, boli ste v máji 2008 na jachte J&T finančnej skupiny v Monaku. Zaujímavé, že v tom období sa práve pomerne dosť vážne jednalo o kurze slovenskej koruny, teda určoval sa kurz slovenskej koruny voči euru. Následne finančná skupina J&T, Istrokapital, získala obrovskými obchodmi na burze, na tomto kurze zarobila. Premiér Robert Fico vám udelil žltú kartu, ale následne si vás zobral do ďalšej vlády za ministra dopravy. Dobieha ho to? Dobieha ho to.

  Poviem len jeden príklad už z tohto pôsobenia, z druhej vlády. Dámy a páni, niekoľkokrát som to tu spomínal, rekonštrukcia železničnej trate Zlatovce - Trenčianska Teplá, boli tam dve ponuky, jedna za 200 mil., druhá za 240 mil. Samozrejme, pán minister Počiatek dal druhému v poradí za 240 mil. túto zákazku. Dneska už Európska komisia, Brusel, prešetruje tento tender a Slovensku nepreplatí túto zákazku z eurofondov. Budeme musieť zaplatiť zo štátnej kasy tých 240 mil., budeme musieť zaplatiť ušlý zisk firme, ktorá sa bude o oňho súdiť a ešte zaplatíme aj pokutu Európskej komisie. A po štvrté, túto čiastku už nestihneme vyčerpať z eurofondov, toto, čo nám Brusel daroval, teda dával z eurofondov, my nevyužijeme a zaplatíme zo štátnej kasy. Dámy a páni, rozdiel bude 260 mil., ktoré zaplatíme zo štátnej kasy. A zaplatia to znova občania Slovenska.

  Poďme ku kauze dotácií solárnych elektrární, pre zjednodušenie tak to budem hovoriť. V roku 2009 minister hospodárstva rozhodol o čiastke, ako budú dotované solárne elektrárne. Dámy a páni, len najbližší priatelia a mecenáši SMER-u o tom vedeli a rýchle tieto elektrárne postavili. A oni dostávali najvyššiu dotáciu. Táto dotácia je na úrovni 160 mil. eur za rok krát 15 rokov, na ktoré to majú garantované a podpísané a zazmluvnené. Je to 2,4 mld. za 15 rokov. Mohol by som hovoriť o ďalších kauzách, ktoré tu boli spomínané. Nástenkový tender bol zastavený, vyšetruje sa, dobre, zatiaľ do toho súčtu to nebudem zahŕňať. Dotácie pre sociálne podniky, tiež by sa dalo rozprávať, či by do toho súčtu sme to nemali zahrnúť. Ale poďme to spočítať.

  Dámy a páni, emisná kauza 47 mil., pán Brocka, zatiaľ budeme narábať s touto čiastkou, Lemikon 16 mil., arbitráž Union 40 mil. Zabudol som spomenúť, keď hovorím o arbitrážach, momentálne prebieha arbitráž medzi Slovenskom a U.S. Steel Košice. Dámy a páni, ktorí o tom neviete, 257 mil. Prečo sa súdi U.S. Steel Košice? Pretože v roku 2007 rozhodol pán Holjenčík o tom, že budú platiť poplatky tieto fabriky za dodanie do siete aj tej energie, ktorú sami spotrebujú. A dneska sa U.S. Steel Košice o to súdi. Ale zatiaľ vám to do účtu tých 257 mil. nebudem počítať, lebo ešte nevieme, ako dopadne arbitráž. PPP projekt Pribina R1 3,5 mld., 3,5 mld. eur za 30 rokov. Ale zaplatia to daňoví poplatníci. Každý jeden minister financií, ktorý bude, si pekne krásne musí nachystať tých 125 mil. každý rok. Veľmi rád by pán minister Kažimír toho roku neplatil, veľmi rád by to už mal postavené z eurofondov, ale musí nachystať 125 mil. a krát 30 rokov. Poďme ďalej, elektronické mýto, Skytoll, 230 mil., len rozdiel. Po šieste, Zlatovce - Trenčianska Teplá, tak isto tých 260 mil. zatiaľ vám počítať nebudem, pretože ešte nevieme, ako dopadne súd s Európskou komisiou. Hádam sa vám podarí presvedčiť Komisiu, že ste to urobili správne. Ale mám veľkú obavu, že nie. Ale zatiaľ vám to nebudem počítať. Dotácia na solárne panely, 2,4 mld. na 15 rokov.

  Dámy a páni, dokopy to je 6,6 mld. 238 mil., 6 mld. 238 mil. na piatich kauzách, ktoré sú z prvej vlády Roberta a ktoré ho dneska dobiehajú. Ale keby dobiehali len Roberta Fica, dobiehajú občanov Slovenska. Tieto peniaze dneska chýbajú.== Občania Slovenska, chcem vám povedať, že keď dneska sa sťažujete na to, že sú nízke dôchodky, hlavne starodôchodcovia máte nízke dôchodky, keď chýbajú peniaze v zdravotníctve, keď zdravotné sestry v súkromnom sektore majú nízke mzdy. Áno, majú nízke mzdy. Aj preto som ich bol na Štedrý deň podporiť a navštíviť v súkromnej nemocnici, lebo si naozaj myslím, že keď majú príslušné vzdelanie a prax, tak by mali mať aspoň také minimálne mzdy ako v štátnych zariadeniach. Pretože keď aj vy pôjdete niektorí do tej nemocnice, tak nebudete pozerať na to, či je súkromná alebo štátna, ale budete vyžadovať, aby tá sestra pre vás urobila čo najviac spolu s lekármi. Zaujímavé, že poradca pána premiéra, pán Dragula to napadol na Ústavnom súde. A platy zdravotných sestier, minimálne mzdové požiadavky nie sú dneska napĺňané. Takže dôchodky, zdravotníctvo, v školstve chýbajú peniaze, chýbajú peniaze v kultúre, v našich múzeách, divadlách, chýbajú peniaze na šport. Dámy a páni, všetci dneska sledujete olympiádu a chceli by ste, aby Slovensko malo viac medailí, viacej úspechov na zimnej olympiáde, aj na letnej olympiáde. Dámy a páni, ten šport potrebuje peniaze, ale keď sa takto budú miliardy eur strácať, tak tie peniaze na šport nezostanú.

  Dámy a páni, povedal by som ešte o troch kauzách prvej vlády Roberta Fica, ktoré ho dneska dobiehajú, a neviem exaktne tieto kauzy vyčísliť. Prvá kauza je, keď tu v marci roku 2010 do tejto snemovne prišiel pán minister Počiatek a priniesol zákon o tom, že pri spotrebiteľských úveroch sa zrušia horné stropy úrokov, s požehnaním Roberta Fica ako premiéra vlády Slovenskej republiky, lebo najprv to bolo schválené na vláde. Dozoroval to, gestorským výborom bol výbor pre financie, pán Burián bol jeho predseda. Vtedy sa spustil úžernícky klondike na Slovensku. Tisíce ľudí na Slovensku boli okradnutí úžerníkmi, ale legálne s požehnaním SMER-u a Roberta Fica. Stovky ľudí prišli o strechu nad hlavou. Prišli o svoje domy, o svoje byty s požehnaním SMER-u Roberta Fica.

  Dneska máme milión exekúcií na súdoch, dneska vás to, dámy a páni zo SMER-u, dobieha. Dneska už vidíte, že s tým musíte niečo robiť. Ale čo tí chudáci ľudia, tisíce ľudí, ktorí boli okradnutí, ktorí prišli o tie byty, o domy?! Neviem vyčísliť túto čiastku a mohol by som ju zahrnúť do toho súčtu, ktorý som vám urobil.

  Dámy a páni, ďalšia kauza, ktorá dobieha a dobehne za chvíľu prvú vládu Roberta Fica, je zákon o štátnom občianstve. Dámy a páni, 701 ľudí prišlo o slovenské štátne občianstvo. Z nich 284 tým, že prijali české občianstvo, 137, že nemecké, 89 rakúske, 60 prijali občianstvo Veľkej Británie a 47 občianstvo maďarské. To vláda Roberta Fica chce vyháňať ľudí zo Slovenska? Inak táto druhá kauza, o ktorej hovorím, bude súvisieť s tou treťou, ktorou budem končiť. Ale ešte vám chcem povedať, ešte raz: vláda Roberta Fica chcela vyháňať občanov Slovenska preč? Prečo by moja mama, ktorá má 75 rokov, je českej národnosti, žije tu 50 rokov, ak by prijala české občianstvo, má prísť o to slovenské? V nedeľu ste sa všetci tešili z Nasti Kuzminovej, že získala zlato pre Slovensko. Dámy a páni, viete o tom, že ak by z nejakých nostalgických dôvodov prijala to ruské občianstvo, že by prišla o to slovenské?

  A tretia kauza. V septembri 2006 Robert Fico a Robert Kaliňák na tlačovej konferencii tri týždne, opakujem znova, tri týždne po brutálnom útoku v Nitre na Hedvigu Malinovú, tri týždne po tom útoku ju označili za klamárku. Povedali, že sa skutok nestal, zahrali sa vlastne na takých sudcov, prokurátorov a následne celé vyšetrovanie, všetci ich vlastne podriadení, štátne orgány postupovali tak, aby vyhoveli Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi. Dámy a páni, dneska Robert Kaliňák hovorí o tom, čo všetko robí v boji proti extrémizmu. Ale v tom septembri 2006 na tej tlačovej konferencii urobil viac pre extrémistov na Slovensku, pretože im odkázal: nebojte sa, v tej Nitre môžte robiť čo chcete, štátne orgány to ešte aj prikryjú. Dneska po sedem a pol rokoch Hedviga Malinová-Žáková, nie je dokončené vyšetrovanie a ona nechce už žiť na Slovensku a prijala štátne občianstvo maďarské, a preto som povedal, že to súvisí s predchádzajúcou kauzou, a radšej prijala to štátne občianstvo. A je to smutné, že štátna mašinéria, premiér s ministrom vnútra takto zničili život jednej mladej dáme.

  Dámy a páni, veľmi často počúvam, že vládli ste dva roky. Tak najprv tí, čo to hovoria. Pán minister Kaliňák to dneska hovoril, že sme vládli dva roky. Nech sa naučí počítať! Aj pán Robert Fico nech sa naučí počítať, koľko sme vládli. Ale veľmi často počúvam, prečo ste s tým nič neurobili? Prečo ste to nezmenili? Znova vám zopakujem, ak niekto podpíše PPP projekt na R1, na Pribinu za 3,5 mld. a v tej zmluve sú úroky, penále a poplatky, ktoré by Slovenská republika musela platiť, keby od toho odstúpila, pretože tú zmluvu si veľakrát tí dodávatelia pripravujú, a tá zmluva je tak pripravená, že je nenapadnuteľná, tak sa veľmi ťažko odstupuje od takej zmluvy. Preto sa vraciam tam, kde som hovoril na začiatku aj pri kauze emisie, rozmýšľať a konať treba pred takýmto podpisom takejto nevýhodnej zmluvy, nie po tom, keď už sú zmluvy podpísané a už sa dokopy nedá nič robiť. Takže áno, takisto dotácie pre solárne elektrárne, raz je to podpísané, následne aj táto vláda už dneska nedotuje takto solárne elektrárne, sama videla, že už sa nedá touto cestou ísť. Mimochodom, aby bolo jasné, túto dotáciu pre solárne elektrárne zaplatia všetci občania Slovenska, všetky domácnosti, ktoré platia elektrickú energiu. Takže veľmi ťažko sa od takých zmlúv odstupuje.

  Preto je farizejské od vás hovoriť, že najprv podpíšete Skytoll, elektronické mýto, R 1 Pribinu, podpíšete dotácie pre elektrárne a poviete, prečo sme nekonali. Aj dnešná mimoriadna schôdza je pre emisnú kauzu. A prečo? Pretože na jeseň bolo ukončené vyšetrovanie, kde sa povedalo, že skutok sa nestal. Preto sme sa chceli pýtať na mimoriadnej schôdzi, odmietli ste ju, mohli sme tu debatovať o tom. O tom je demokracia. Demokracia je debata, diskusia. Robert Fico ale nerád diskutuje. Aj dneska to predviedol. Povie si svoje a odíde preč. Preto som presvedčený o tom, že do prezidentského paláca sa chce ísť skryť. Chce byť tou poistkou pre mecenášov SMER-u, ktorým bude prípadne udeľovať amnestie alebo milosti, a sám bude mať aj pre seba takúto milosť. Preto sme navrhli vyjadriť nedôveru Robertovi Ficovi, ku ktorej sa pripájam.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami páni poslanci Brocka a pani poslankyňa Mezenská. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Brocka.

 • Pán kolega Zajac, vy ste vlastne odohnali takmer všetkých členov vlády, ktorí tu ešte boli a mlčali. Keby ste ešte chvíľku hovorili, tak už tu nebude ani jeden člen slovenskej vlády. Ale ja chcem povedať, keďže ministri Roberta Fica onemeli, že to, čo ste tu vymenovali na tých piatich kauzách, to je niečo strašné: 6,24 mld. eur? Ak je to škoda pre štát, tak to v starej mene je takmer 200 mld. slovenských korún. Prosím vás, veď to je celá Bratislava. To sú domy a byty, to je cena, hodnota celej Bratislavy. Viete si to predstaviť, že za tieto peniaze by sa dala vybudovať nová Bratislava? Alebo inak povedané, oni za šesť rokov ukradli celú Bratislavu.

 • Pani poslankyňa Mezenská, nech sa páči.

 • Ďakujem vám, pán poslanec Zajac, za tento prehľad a hlavne za súčet, sumár všetkých ukradnutých prostriedkov, na ktoré budú doplácať stále viac ožobračovaní a zbedačovaní ľudia na Slovensku, ktorých vládna strana SMER vie natoľko rafinovane a prefíkane svojím politickým marketingom klamať, že ich sami odvolia. Je to hanba hanbúca byť ministrom takejto zloradnej vlády, je to hanba hanbúca byť vôbec takým poslancom. Všetci ministri, ktorí to tu počúvali, sa musia naozaj hanbiť. A ani sa nečudujem, že mnohí z nich stadeto spolu s premiérom hneď v začiatku zutekali. Spamätajte sa, dajte tieto veci do poriadku, zbavte sa viny za vaše zlyhanie! Za to, že korumpujete a rozkrádate túto krajinu. Naši ľudia si to nezaslúžia. Konečne sa spamätajte a vyvoďte z vášho konania dôsledky! Čudujem sa, kde sú meanstrimové médiá teraz? Kde sú bulvárne médiá, ktoré rozoberajú do špiku a pod mikroskopom, ako mám natočený telefón a čím sa vyživujem? Prečo tieto médiá nezaujíma, na ktoré ste vy vyslali práve, áno, redaktorov, a finančné skupiny, ktoré vás objednávajú a ovládajú? Kde sú tieto médiá? Ako to, že neinformujú o tom? O tom, čo tu dneska povedal poslanec Zajac, že v tejto republike vládna strana rozkradla 6 mld. eur. Prečo o tom médiá neinformujú? Kde sú teraz média? – sa pýtam. To, či ja mám telefón otočený tak alebo inak, na to nedoplatí žiaden občan. Ale to, že táto vláda, ktorá je tu takto nahodená a prefíkane, rafinovane klame občanov, ich obrala o 6 mld., to sú presne tie prostriedky, ktoré ľuďom chýbajú na zdravotníctvo, na školstvo, na holé prežitie a život. Môžete sa hanbiť za takú vašu politiku.

 • S reakciou pán poslanec Zajac. Nechce.

  Pán poslanec Hlina, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, ctený predkladateľ, pardon, ctená spravodajkyňa. Bolo by mi ľúto nevystúpiť, tak vystúpim. Pozrite sa takto, ono naozaj situácia je zlá, ale ako by povedal klasik, nikoli zoufalá. Naozaj rozloženie síl je biedne. Ono to tak aj nejak začalo, že čo, na čo vlastne to chcete. Ono je pravdou, na čo vlastne, ono človek musí hľadať ratio v svojom konaní. A tuná to vyzerá dosť bledo. To povedzme si pravdu, hej, máte tu 83 ľudí, ktorí, niektorí tomu veria, niekomu, tomu musia veriť. Niektorí ani nevedia, o čo ide, ale výplata chodí načas. Čiže tých pohnútok je veľa, rôzne, prečo to bude v poriadku, keď budeme hlasovať.

  Stupňana som videl z Pravdy, ten už odišiel po obede. JOJ-ka naháňa mačiatka. Čiže všetko je tak, jak má byť v zásade. To bude úplne v poriadku. A ja zase, ja to tak zvyknem hovoriť, že aby som si, sám seba si trošku ctil, že dnes som za blba, tak hovorím, že údajne to niekto pozerá, by ste neverili. Kým teda to nevybaví Paška, že to vypnú na tej STV 2, tak zatiaľ to niekto pozerá. Čiže ja budem sa teraz obracať pre tých ľudí, aby ste teda vy mňa analyzovali, že prečo tu ten Hlina vlastne vystúpil. Ja vôbec nie kvôli vám. Ja vôbec nie kvôli pánovi Vážnemu, že by som vás náhodou presvedčil, alebo tuná pána Gašparoviča, nie toho prezidenta, toho druhého. Vôbec, tú ambíciu som už dávno stratil.

  Čiže ja som si vedomý svojich povinností voči ľuďom, ktorí platia za chod tejto krajiny, a pre nich adresujem nejakú výzvu, prípadne, že čo s tým. Lebo ja pokúsim sa povedať niečo, čo nezaznelo, lebo naozaj tu už aj recyklovane zaznelo, že čo ste vlastne vyparatili. No vyparatilo sa veľa. Ja som tú kauzu sledoval ešte ako aktivista, teda v rámci možností. A nabrúsila teda aj mňa. No však koho by nenabrúsila? Keď si ju pozriete, keď si odhalíte, že o čo ide. Viete, ono niekde na začiatku, na prapočiatku stáli ľudia, ktorým záležalo nie ani na našej krajine, ale záleží im na zemeguli, a to je nejaký Kjótsky prokotol a neviem čo, vymysleli systém emisných povoleniek, a teda, aby sa to šetrilo, a ten, kto nevyrába, tak vlastne to môže predať, a keď to predá, tak to môže použiť a bolo by to aj prirodzené, keby to priložil na enviro. Ako úmysel bol dobrý, ten začiatok bol fakt dobrý. Lenže oni, tí ľudia v tom Kjóte a neviem kde, nerátali s tým, že niekde v strede Európy je jedna mizerná krajina lúpežníkov, plná lúpežníkov. A toto presne takto to dopadlo, že táto krajina plná lúpežníkov proste sa potešila, že jak v tom Kjóte to vedeli vymyslieť, že pre nás takúto výbornú vec. Že to si povedali tí všelijakí hochštapléri, ktorí vedia iba zarobiť, že sa nasosnú na štát, si povedia, tí hochštapléri: počúvaj, však to je super, to Kjóto, to je, nastal náš čas!

  A presne, nastal ich čas. A oni spustili procesy, ktorých sú schopní. To nie sú gatesovia, to nie sú zuckenbergovia, to sú hochštapléri, ktorých jedinou schopnosťou sa je nasosnúť a vycucať. Dostali systém emisný. A teraz povolali všetky mozgové trusty, jak sa s tým dá vykúriť, tak prišlo to cez zákon, cez neviem čo, a nakoniec olúpili, olúpili, občania, vám to hovorím, ľudí tejto krajiny, no nech je to, ja neviem, 47, no, stále je to veľa. Je to niekde na úrovni 1,5 mld. korún, ktoré primárne boli aj v tom zámysle pôvodnom, kjótskom, že aby, teda si zarobia tí, čo nevyrábajú, neznečisťujú a mohli, už ja tu nebudem sa aj opakovať, aj kto, čo všetko, teda jak povedal, že to vypočítal, že kde všade. No niekde mohli ísť.

  A viete, kde skončí teraz tých 47 miliónov? V ónyxovej kúpeľni, ja neviem v čom, v Bentley alebo v nejakej na zákazku robenej Harley. Proste by ste neverili, koľko pôžitkov na svete existuje, kde sa tieto peniaze dajú minúť. To zase treba uznať spravodlivo, že nejde minúť 47 mil. eur. To zase není, že zase, že sa to nedá. To zase tým chlapcom treba uznať, že zase ono to až tak veľa nie je. Keď si zoberiete, keď idete na takú výstavu luxusu do Moskvy a zistíte tam, čo všetko sa ponúka, tak si poviete, že ešte je toho málo. Takže v konečnom dôsledku by sme sa ešte mali tešiť, že ešte teda aspoň niečo prišlo. Keby, oni keby to mohli povedať, keby nedostali stopku na ústa a zips, tak ešte povedia: ale však buďte radi, že ste dostali, čo ste dostali. Takže naozaj. A to je ľúto. Teda ľudia, vážení, tie peniaze mohli prísť medzi vás. Niekde ste mohli zatepľovať, neviem čo, niečo ste proste s nimi mohli robiť. Namiesto toho skončia niekde úplne a úplne inde.

  Viete, to Octavianus, myslím, to povedal, že peniaze nesmrdia, aj keď začal vyberať peniaze vo verejných záchodoch. Ale ja poviem taký novší. To je, tu bola taká diskusia ideová, to som sa až čudoval, že kam sme sa dostali. Lebo, mimochodom, na ideológiu ste tu mali Číža, ale Číž stačil na "SNS-áckych" vojakov, ale tých, čo dovliekol Slota sem, tých, tých pešiakov. Na tých Číž stačil. Keď pustil tú kanonádu, tí kukali sem-tam a povedali: ahá.

 • Smiech v sále.

 • A teraz zistili, že tu je už trošku sem-tam iná liga. Čiže už Číž nestačí, Číž sa už stiahol. Vidíte, tu už sa prihlásil, odhlásil, zistil, že už, už je opotrebovaný. Nastúpil Blaha. Blaha, tiež treba férovo uznať, je už trošku iná liga, hej, keď si to poviete, tiež ako on to navalí, hej, v tej, v tej, tejto. Mňa by to naozaj v tejto chvíli zaujímalo, ako sa dá ideovo, ideovo vlastne odkomunikovať, že je to v poriadku.

  Lebo liberáli, by ste neverili, oni majú teraz, sa volá Thomas Friedman a ten Thomas Friedman povedal niečo také, v zmysle, že dá sa robiť aj bez toho biznis aby ste boli, a teraz prepytujem, svine, ošípané, hej? Čiže ešte raz, že biznis sa dá robiť aj tak, že nemusíte byť ošípané. To povedal liberál. Ľudí v tom kruhu Gatesa, proste, fakt takí tí, čo, niekto im hovorí, že liberálni komunisti, proste. Ale to povedal on, že dá sa aj tak robiť. A teraz mi povedzte, že čo by povedal Blaha, že čo je tento váš, váš biznis, čo vy tu stvárate? Kde je vaša schopnosť, viete, že čo ste vy vytvorili, kde sú, kde je to, čo ste vytvorili? Povedzte mi tú hodnotu, ktorú ste vy vytvorili! Dlho by sme asi hľadali. Naozaj tie schopnosti vašich ľudí a tých, ktorých kryjete, sú v tom, jedinou ich schopnosťou, zdá sa, je: vydreť, vydreť, vydreť, vydreť. Majú tu pekné krytie, ktoré im to umožňuje.

  Len riziko aj pre ľudí tejto krajiny je, že, vážení, emisné to, Ónyx, Bentley, neviem čo, ale, viete, oni sa teraz, oni tí ľudia sa rozbehnú a zistia teraz, emisné už sa nedá a už ani, koniec koncov aj tých peňazí je málo, už to ide do bielkovín a potom to je. A na to chcem upozorniť ľudí tejto krajiny. Preto sa bojte, vážení, preto to povedajte, počúvajte, Pravdu nekupujte, ale snažte sa rozmýšľať! Lebo im zostáva jediná možnosť, vážení, oni sa potrebujú dostať do vašej peňaženky. A oni tam už sú. Oni sa potrebujú dostať do vašej peňaženky, do peňaženky každého biedaka v tejto krajine sa potrebujú dostať a pozrieť mu, koľko tam má a ako mu to povedať tak, aby z toho niečo dal. To máte úžerníkov, to máte energie, to máte soláre, to je, všetko s tým súvisí. Principiálne je to o tom: nastaviť to tak zákonne, ako sa dostať do vašej peňaženky. To je celý princíp. Takto to teda do budúcna, vážení, bude s vami fungovať. Upozorňujem na to, že by ste sa mali trošku toho báť, ľudia, mali by ste byť trošku kritickí. Ľudia, mali by ste, keď stretnete niekoho z týchto slovutných poslancov, jak sa vám tam prechádza po námestí a vyškiera sa, že či náhodou nie je kus pravdy na tom, čo sa hovorí. Lebo nie že je kus pravdy, na tom je obrovská pravda.

  Idem, dobre, ja som sľúbil, že nebudem dlho. Ja ešte teda pokúsim sa skončiť, ale ešte nedá mi, aby som ja neubehol, ale v lajne svietiacich Košičanov, chudákov. Lebo ja ich chcem povzbudiť, že, lebo aj toto je vec, ktorá, v zásade je vymaľované. Viete, naozaj nebude výsledkom ani dnešnej schôdze to, že príde sem nejaký, ja neviem kto, niekoho poveria a položí tu na stôl 47 mil. a povie: prepáčte. Hej, no to, to naozaj nie, hej.

 • Smiech v sále.

 • Smiech v sále.

 • Kde už, ónyxová kúpeľňa! By ste neverili, aká je pekná ónyxová kúpeľňa. Ja som videl jednu ónyxovú kúpeľňu, by ste neverili, aké je to pekné. Ale to už, keď to raz postavíte, už to nepredáte, čiže už tie peniaze tu neprídu.

 • Smiech v sále.

 • Čiže poďme skúsiť tam, kde ešte je šanca niečo ustáť, uhrať. Lebo, vážení, tu sa jedná o ďalšie veci. Tu sa jedná o to, že tí Košičania fakt budú svietiť. Paška sa stiahne z parku, ja neviem, kde býva, pán Žiga, on to tiež zbalí. To je naozaj vec, ktorá, vážení, teraz je ešte čas to zastaviť. To poviem ešte raz pre istotu a pomaly pre tých ľudí. Ministerstvo hospodárstva podpísalo memorandum, hovorím pre tých, aby to teda nemuseli celé čítať, ja im to preložím. Je to povedané, tam je jednoducho to, ak ten, kto chce ťažiť, vypracuje projekt, z ktorého mu vyjde, že to má význam a dopady budú minimálne, nieže nebudú, že dopady budú minimálne, keď tento človek, ktorý je v jasnom konflikte záujmov, keď on tento projekt vypracuje, tak v tom memorande sa ministerstvo hospodárstva zaviazalo, že, zjednodušene, všetko vybaví tak, aby nič nestalo v ceste. Preložené, tam to je, že zapracuje do energetickej politiky, ale vytvorí aj súčinnosť zákonov, čiže ak bude vadiť v zákone. Nejakí ľudia z Košíc, prosím vás?! Toto podpísalo vaše ministerstvo hospodárstva. A to už nehovorím o tej absurdite a tej komunikačnej, jak to povedať, viete, ale tu si to môžte trúfnuť, lebo tu to naozaj tí ľudia zjedia aj s navijákom, to, čo pán Žiga povedal, že vlastne on dovolil niekomu ťažiť tam, teda robiť prieskumné vrty tam, kde sa nebude ťažiť. A povolil mu to preto, lebo sa mu vyhrážal, že ho bude arbitrovať, že už teraz, doteraz niečo minul. A on mu to teda povolil, že môže ešte dlhšie robiť prieskumné vrty, ergo ešte minie o niečo viac, ale nemôže tam ťažiť.

  Ja priznám sa, neviem, kde je logika. Je dosť možné, že pán Žiga vie. On vie aj, kde je logika toho, že ako minister životného prostredia sem príde so zákonom, ktorý poškodzuje životné prostredie, nikto si to nevšimne a ešte aj premiér ho prikryje, že je to v poriadku a ráz krajiny sa podľa nebude výrazne meniť. Bude sa výrazne meniť. Ale, ale hovorím, špeciálne toto asi menej niekoho bolí.

  Košičania, verte alebo neverte, ukrajinský dub nikto nechcel. Aj my sme sa báli robiť z ukrajinského duba, lebo Nemci to nechceli, cena šla prudko dole, že údajne to svieti. Že ušetríte na svietení.

 • Smiech v sále.

 • Tak, prosím vás, aby ste nedopadli aj vy tak, hej, že síce vás nepustia do Nemecka, nepustia, ani Bratislavčania nebudú nadšení, ale ušetríte. A to je dosť možné, že Maďarič to, pustíš, ale však ušetríte doma na svietení, lebo nebudete musieť toľko svietiť, však budete svietiť vy. Ja sa ospravedlňujem prípadne, ale čo už máte robiť? Vy musíte to pustiť. Aj takto to prehyperbolizovať, že ale v tej prapodstate je to všetko pravda. V tých Košiciach chcú a budú ťažiť, pokiaľ si to nevybavíte. Jak máte pocit, že vám s tým vieme nejako pomôcť, som pripravený. Teda nie vám, ale ľuďom, ktorí sú proti.

  Vážení, kde by mal byť koniec aj, aj tohto, hej? Že jak sme si zadefinovali, že už toho dokopy nič, aby sme... Ja som si splnil svoju povinnosť, že naozaj emisný kšeft sú peniaze zo zvončeka a proste oni sa nerozpakovali, oni ich zobrali, minuli a nevrátia. To je úplne jasné. Teraz sa budú krútiť, že kto a budú sa jeden na druhého vyhovárať, a také a šetrenie a dokopy nič. Jeden a pol miliardy je čavajs, nula, hotovo, vymaľované. Niekde sú. Mali byť niekde úplne inde, tí ľudia, ktorí na začiatku stáli, to mysleli slušne. Chcem tým povedať naozaj a teraz budem apelovať, ak sa dá, aj na pána Trnku napríklad, ja poviem - nie na toho zo Záhoria, ale napríklad aj na pána Trnku z Eset-u - že, prosím vás, a ja ho, ja som už jedného iného podnikateľa vyzval, že je konečne jeho povinnosťou sa k tomu postaviť čelom, lebo však to ide šejdrem.

  My potrebujeme predstaviť príbehy iných podnikateľov. Podnikateľov, ktorí niečo vymysleli, ktorí niečo doniesli, podnikateľov, ktorí niečo vytvorili. To sú príbehy, tým inšpirujte. Prosím vás, neinšpirujte to Bilasom, Kavalcom, Gavalcom, ja už ani neviem, jak sa tí ľudia vlastne volajú. Tam nech sedia, v tých ónyxových kúpeľniach, nech sa tam čvachtajú v tej pene! Ale, prosím vás, ľuďom treba predstaviť iné príbehy. Už musia sem prísť iní ľudia. Tí ľudia, ktorí povedia, že sa to dá aj ináč. Koniec koncov už nemáte z čoho. Včera som to tu hovoril, máte 1,6 mil. poberateľov dôchodkových dávok. Milión starobných, ostatných. Prosím vás, z čoho to chcete uživiť? Kto ich uživí? Martvoň vytvorí hodnotu, Blaha vytvorí tú hodnotu?

 • Smiech v sále.

 • Kto to uživí, kto na tie dôchodky vyrobí, prosím vás?! Kto? Bilas na to vyrobí? Kto? Móric, ktorý vyváža kapitál, ktorý ide na váš snem? Vy tam čumíte jak teľce a on sa tam rozvášňuje, že jak on vyváža kapitál, zamestnáva ľudí vonku, a vy mu tlieskate. Úplne normálne to je. To je Bertolt Brecht, či jak sa on volal, Havel, to je šuviks oproti vášho absurdnému divadlu, čo vy ste stvorili, a nikto vám na to nepríde, úplne v poriadku, lebo Stupňan už poobede šiel preč. V Pravde nič nebude.

 • Smiech v sále.

 • Ja viem, že to takto sa dá ešte ustáť.

  Prosím vás, naozaj, a tým sa pokúsim skončiť, príbehy týchto podnikateľov, týchto ľudí, ktorých kryjú, nie sú príbehmi, ktorí udržia túto krajinu, ktorí dokážu zaplatiť 1,6 (pozn. red.: správne má byť – „1,6 mil.“) poberateľom dôchodkových dávok dôchodky. Určite nie. Vážení, iné príbehy tu treba predstavovať, iných ľudí. A tých budete musieť začať počúvať. Ich príbehu budete musieť začať počúvať, ich názory budete musieť začať počúvať. Nie týchto hochštaplerov, všelijakých šuflikantov, prosím vás. Už ich je tu dosť.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami páni poslanci Šebej a Kaník. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Šebej.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. No ja som sa úprimne pobavil a veľmi som súhlasil, pán poslanec, s vaším hodnotením prínosu Kjótskeho protokolu, tušiac, ako to dopadne, proste. Jednoducho, že on naozaj nepomôže ani trochu proti globálnemu otepľovaniu, ale za to vytvorí obludné korupčné prostredie. V tomto tušení sme v tejto sále pred cirka štrnástimi rokmi boli dvaja, ktorí hlasovali proti ratifikácii Kjótskeho protokolu, Jano Langoš a ja. A doteraz si myslím, že som urobil dobre a bolo by fajn, keby väčšia časť snemovne za to nehlasovala.

  No a trošku ešte považujem za povinnosť dať na poriadok jednu vec. Nechcem, nechcem mudrovať, ale ten výrok, že "pecunia non olet", teda "peniaze nesmrdia", nepovedal cisár Octavianus, ale Vespasianus. A to vtedy, keď zaviedol daň z moču, teda z verejných záchodov. A jeho syn Titus protestoval, že to je fakt nechutné. A on mu vtedy strčil pod nos zlatý dukát a povedal, "pecunia non olet", "peniaze nesmrdia". To len pre poriadok.

  Ďakujem.

 • Mňa zaujalo, tá časť vystúpenia predovšetkým, ktorá veľmi správne, podobné som niečo hovoril aj ja, poukazovala na to, že SMER sa vyznačuje jednou fantastickou vlastnosťou a schopnosťou, ktorú vysoko prevyšuje nad všetko, čo som doteraz videl, počul, zažil. A to je, že politickú moc dokáže grandióznym spôsobom využiť na robenie biznisu. Naozaj je málo vecí, z čoho vy nedokážete cez politickú moc urobiť biznis. A tie príklady, ako zopár ich tu už zaznelo a ja ešte pridám emisie, o ktorých tu debatujeme. Cez politickú moc urobený biznis s ničím. Len preto, že sa vymyslelo niečo, s čím sa dá obchodovať a okamžite vaši takzvaní podnikatelia vytušia možnosť, ako by sa to prispôsobením zákonov a všetkých a využitím moci, ako by sa na tom dalo fantasticky zarobiť. Obnoviteľné zdroje, slnečné elektrárne a všetky ďalšie, obrovský biznis, opäť zneužitý a využitý politickou mocou na obohatenie vyvolenej časti spriaznených podnikateľov. Uvoľnenie oprát úžere pôžičkového systému, tak isto, už to tu bolo spomínané. Eurofondy? Detto. Všetko, čo sa vymyslí a predstaví s rôznymi strašne krásne znejúcimi zámermi cez politickú moc, pretavené na biznis. To je prínos a to je to, čo som hovoril, že v tejto krajine pomaly sa už ani s ničím iným nerobí výnosný biznis, len s vyciciavaním štátneho rozpočtu. To znamená, väčšina sa oberie o peniaze, o dane, sem-tam o dôchodkové úspory, a menšina si ich cez zneužitie politickej moci rozdeľuje.

 • S reakciou pán poslanec Hlina.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja ešte pre istotu, ďakujem aj teda kolegom, ktorí reagovali, pre istotu zopakujem ten výrok toho pána Friedmana, Thomasa Friedmana, ktorý povedal, že na to, aby ste robili biznis, nemusíte byť hneď zrovna, poviem ošípané, dobre? A to by možno, teda ja, moje vyjadrenie k celej tejto téme skončím, že skúste, vážení kolegovia, však ja tomu tiež rozumiem, že hodnoty sa nerodia na strome, ale skúste prípadne robiť biznis tak, že by ste neboli tie ošípané, alebo aj tí ľudia, ktorých zastupujete. Dá sa to robiť. Vidíte, že dokonca aj takýto výrok existuje nositeľa troch Pulitzerových cien. Pre tých, ktorí to nevedia, to nie je šľachtiteľský chov nejakej bábočky mandalinkovej, ale to je taká, že cena za prínos. Ale je rešpektovaný. To chcem tým povedať, že ten človek je rešpektovaný v určitých kruhoch a naozaj ten výrok sa aj často používa a aj v tých hnutiach, aj v tom, jak teda to prasklo v Amerike. A dosť sa tak ako zvykne citovať. Dosť sa s tým výrokom narába, dosť sa hovorí, že to bude aj nejaká budúcnosť, hej, že proste ľudia budú musieť šérovať a budú musieť hľadať nejaké možnosti. Skúste naozaj povedať aj tým vašim, že či by neskúsili robiť biznis aj tak, že by nemuseli byť svine.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Sulík, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. No od kolegu Zajaca sme počuli niekoľko hriechov z prvej vlády Roberta Fica a ja by som rád pridal niekoľko dôvodov, pre ktoré by Robert Fico nemal byť ani premiérom, ani prezidentom preto, lebo pod jeho vládnutím sa darí rozkrádaniu a darí sa plytvaniu.

  Tak dôvod prvý by mohla byť táto veľmi pofidérna spätná kúpa SPP, čo je nič iné ako tunel za možno 500 mil. eur, kedy štát prevezme prázdnu stratovú matku a ziskové časti ponechá súkromným spoločnostiam vrátane priateľov z J&T. Táto kauza je o to horšia, že v podstate J&T to celé realizuje. A plus treba povedať, že už v minulosti bolo SPP silne tunelované tými mimoriadnymi dividendami.

  Dôvod číslo dva, šéf Úradu vlády, za tej prvej vlády, pán Federič nadobudol byt od SPP za smiešnu cenu. To je klasický príklad klientelizmu, ktorý sa deje často. Ale pokiaľ je to priamo šéf Úradu vlády, tak je to priama zodpovednosť predsedu vlády.

  Dôvod číslo tri, minister školstva pán Čaplovič nedáva eurofondy školám, ale ministerským úradníkom: 280 mil. eur, ktoré prídu z Európskej únie na školstvo, pôjde fakticky celá suma ministerským úradníkom a do samotných škôl len 35 mil. eur. Zvyšok sa prehajdáka na veci ako Systém národnej sústavy kvalifikácií, ktorý sme mohli mať zadarmo, alebo digitálne učivo, ktoré bolo nakupované viackrát cez prekrývajúce sa a opakujúce sa projekty, a tak ďalej.

  Dôvod číslo štyri, spor s Unionom stál 27 mil. eur, nezmyselný spor o zákaze zisku zdravotných poisťovní. A toto je priama zodpovednosť Roberta Fica, lebo on osobne to pretláčal, napriek tomu, že varovali ho asi všetci, ktorí mali k tomu čo povedať. Tento spor sme samozrejme prehrali. A čo je už doslova svinstvo a nehoráznosť, to je, to sú služby právnikov za 21 mil. Štát teda zaplatil 21 mil. eur za to, aby prehral spor vo výške 27, naopak, výherca Achmea zaplatila 3 mil., aby tento istý spor vyhrala.

  Dôvod číslo päť, časopis Slovenskej pošty bezodplatne propaguje stranu SMER. Stratová Slovenská pošta vydáva predražený časopis. Je to len síce 120 000 eur, ale veď, keď neprší, aspoň kvapká. Navyše tento časopis nebol dodávaný do všetkých domácností, do ktorých dodávaný byť mal.

  Dôvod číslo šesť, dodatok k zmluve na zakopanie jám. Národná diaľničná spoločnosť odklepla firme Váhostav sumu na zakopanie jám, ktorá bola približne trikrát vyššia ako druhá najvyššia ponuka. To je taká klasická zlodejina v réžii SMER-u. Štát mohol ušetriť 4 mil. eur. Neušetril.

  Dôvod číslo sedem, spustnutá parlamentná záhrada a to je skutočne taká prkotina, za ktorú Národná rada platí 11 000 eur mesačne, záhrada sa neudržuje.

  Dôvod číslo osem, Slovenská pošta zaplatí 600 000 eur za opravu strechy. Pri 2 400 metroch štvorcových je to 250 eur na meter štvorcový. Za túto sumu sa to dalo možno už aj pozlátiť. Bežná cena je len približne desatina, 30 eur na meter štvorcový. Ale Slovenská pošta si to zrejme môže dovoliť zaplatiť, 250. Opäť ďalšia typická rozkrádačka, za ktorú je v tomto prípade nepriamo zodpovedný Robert Fico minimálne preto, lebo to toleruje a nekoná.

  Dôvod číslo deväť, štátny podnik SEPS zaplatí pánovi Brhelovi približne 20 mil. eur, ale zmluva je tajná, preto sa nedozvieme, za čo všetko to bolo.

  Dôvod číslo desať, osoba podozrivá z tunelovania sa vrátila do štátnej teplárne. Ružena Lovasová, to je tá dáma, ktorá si za štátne, teda za verejné peniaze chcela upraviť nárazníky, bola dosadená do Bratislavskej teplárenskej spoločnosti aj napriek tomuto drobnému škandáliku z roku 2008.

  Dôvod číslo jedenásť, firma obvineného Petra H. obstaráva pre štát naďalej. Firma PRO-TENDER, ktorej konateľa Petra H. obvinili z porušenia zákona o verejnom obstarávaní, čiže to nebolo obvinenie za nejakú nesúvisiacu vec, ale priamo za to, že porušoval zákon o verejnom obstarávaní, a to bolo konkrétne v súvislosti s rekonštrukciou urgentného príjmu Univerzitnej košickej nemocnice, no tak táto firma zabezpečuje poradenstvo a verejné obstarávanie pre viaceré organizácie v zdravotníctve naďalej. PRO-TENDRU sa od nástupu novej vlády, teda tejto, podarilo podpísať kontrakty v súvislosti s verejným obstarávaním za 200 000 eur. To je len na to obstarávanie, tým pádom tie zákazky sú za niekoľko miliónov. Tomuto sa hovorí spraviť capa záhradníkom.

  Dôvod číslo dvanásť, inštitúcia z rezortu školstva si prenajala budovu o 11 eur na meter štvorcový drahšie, ako platia iné firmy v tej istej, súkromné firmy, v tej istej budove. Opäť také len, úplne bežná, štandardná rozkrádačka, na ktorú ľudia už dávno zabudli, a je to asi 150 000 eur za tri roky. No ónyxová kúpeľňa z toho asi nebude.

  Dôvod číslo trinásť, veľká kauza Horné Plachtince. Reklamné a piár služby pre projekty financované z európskych peňazí v celkovej hodnote 130 mil. eur mala v mene dvadsiatich piatich štátnych a verejných inštitúcií obstarávať Regionálna obstarávacia agentúra spolu s obcou Horné Plachtince. O tom bolo povedané hodne.

  Dôvod číslo štrnásť, prečo Robert Fico už by nemal byť premiérom. Národná sústava kvalifikácií. To je konkrétne maslo na hlave ministra školstva pána Čaploviča, ktorý sa rozhodol zaplatiť nejakú sumu medzi 15 až 25 mil. za vytvorenie tejto Národnej sústavy kvalifikácií, pričom treba povedať, že Česká republika nám to ponúkla bezplatne. Stačilo to preložiť z češtiny do slovenčiny. Ale prečo niečo zadarmo, keď sa to dá obstarať za 25 mil. alebo 15?

  Dôvod číslo pätnásť, zbytočné luxusné aerotaxíky L 410 na ministerstve obrany. Bývalá vláda Ivety Radičovej v roku 2011 schválila dokument, v ktorom sa uvádza, že Ozbrojené sily potrebujú štyri lietadlá L 410. Armáda disponovala siedmimi, z toho dve boli po životnosti. Čiže stále ešte ostalo päť lietadiel. Napriek tomu zo skromných 10 mil. eur pán Glváč obstaral tieto aerotaxíky. To je, sú vyhodené peniaze. Ale veď z cudzieho krv netečie.

  Dôvod číslo šestnásť, predražený prístroj v Štátnej fakultnej nemocnici Trenčín. Tak táto nemocnica obstarala počítačový tomograf za 2,3 mil. eur, čo je dvojnásobná cena, za ktorú to obstaral Východoslovenský onkologický ústav.

  Dôvod číslo sedemnásť, kampaň za 684 000 eur pre televíziu TA3. Ministerstvo pôdohospodárstva zaplatí za šoty, dokumenty a relácie o sladkovodných rybách na Slovensku, to je predpokladám asi najdôležitejší problém, ktorý Slovensko má, viac ako pol milióna eur, ktoré dostane televízia TA3 blízka pánovi Kmotríkovi.

  Dôvod číslo osemnásť, vývoj mobilného radiačného laboratória na ministerstve obrany. Norbert Havalec, to je jeden z dvojice manažérov garážovej spoločnosti Interblue, to je tá emisná kauza, o ktorej sa tu dnes rokuje, dostane niekoľko stotisíc eur na vývoj radiačného laboratória. Zo zmluvy, ktorú zverejnilo ministerstvo hospodárstva, vyplýva, že táto firma Magic trading má dostať 636 000 eur na podporu inovácií a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, ďalšia rozkrádačka.

  Dôvod číslo devätnásť je len taká prkotina, ale veľmi milá. Pán minister Čaplovič sa rozhodol nakúpiť za 9 900 eur kvetinky, z toho dve bukréty, jedna za 2 500 a druhá za 2 300 eur.

  Dôvod číslo dvadsať, prenájom luxusného Audi na ministerstve školstva. Od spoločnosti Jirka Malchárka, to je ten pán z Gorily, malo ministerstvo školstva niekoľko mesiacov prenajaté luxusné Audi pre úradníkov, za čo zaplatilo 10 000 eur za niečo vyše troch mesiacov.

  Kauza číslo dvadsať jedna, motorové člny bez motorov preto, lebo boli tak strašne draho nakúpené, že na motory neostalo. Za nejaké člnky dalo ministerstvo obrany 4,6 mil. eur. Nepoužiteľné, lebo chýbali motory.

  Dôvod číslo dvadsaťdva, zbytočné obstaranie prístrojov na nočné videnie. Minister Glváč sa rozhodol nakúpiť 2000 prístrojov na nočné videnie v hodnote 13 mil. eur, pričom bohate ich postačilo dvesto kusov. Plytvanie jak vyšité! A samozrejme, keď tam kukajú slušné provízie, tak prečo nekúpiť dve tisíc prístrojov?

  Dôvod číslo dvadsaťtri, stimul pre košickú panelákovú firmu Grandwood. Keby v tomto prípade, keby mala nejaká firma z paneláku dostať 21 mil. eur investičnú pomoc, tak keby v tomto prípade práve naša strana nebola toľko kričala a skákala, tak aj táto zlodejina by bola zrealizovaná.

  Dôvod číslo dvadsaťštyri, štát dá na Učiteľské noviny vyše 500 000 eur za dva roky, pričom Učiteľské noviny v Českej republike vychádzajú bez akejkoľvek dotácie. Povedzme, to nie je také úplne priame rozkrádanie, to je len plytvanie.

  Dôvod číslo dvadsaťpäť, netransparentné pridelenie miliónovej zákazky pre Jozefa Brhela, známeho ako človeka z pozadia SMER-u, a teda to je pre, prepáčte, pre firmu Alter Energo, za ktorou stojí Jozef Brhel, a pre ďalšiu spoločnosť Eloktrovod, s ktorou mal do činenia minister hospodárstva Tomáš Malatinský.

  Dôvod číslo dvadsaťšesť, paničky si vyrazili do Petrohradu vládnym špeciálom. O tom sme už čosi porozprávali. Koľko padlo na tento výletík? Tridsaťtisíc, 40 tisíc eur z peňazí daňových poplatníkov? A kolegyňa Gubániová si ani len spomenúť nevedela, s kým to tam, Gabániová, ospravedlňujem sa, si ani len spomenúť nevedela, s kým to teda v tom Petrohrade rokovali. Ospravedlňujem sa.

  Dôvod číslo dvadsať edem, prečo by Robert Fico mal byť naozaj odvolaný. Jeho minister pôdohospodárstva pán Jahnátek dáva funkcie asi tak polovici Komjatíc a ešte aj nejakej tej rodinke. Teraz, keď počuť to slovo Komjatice, tak si asi vieme všetci pospomínať, jak to tam asi prebiehalo a koľko o tom bolo popísané.

  Dôvod číslo dvadsaťosem, smerácka starostka Janovej Lehoty sa obohacovala na eurofondoch. Zrejme sfalšované prezenčky korešpondujú s omylom vo výkaze práce, za ktorú dostávala smerácka starostka Janovej Lehoty Božena Kováčová peniaze z eurofondov za účasť na konferenciách, workshopoch a besedách a tak ďalej a tak ďalej, dokopy 60 000 eur. No, zaplať pánboh, to bude na skromnejšiu kúpeľňu.

  Dôvod číslo dvadsaťdeväť, Oraclovský megapodvod v Sociálnej poisťovni. Firma poradcu pre UNITAS Juraja Poláka v Indexer, s.r.o., podporovaná firmou spoločnosťou Oracle Slovensko uviedla do omylu ministerstvo financií a našla spôsob ako obísť zákon o verejnom obstarávaní, pričom vďaka tomuto manévru z ministerstva vytiahla za nákup licencií 4,4 mil. eur, ktoré nemuseli byť.

  Dôvod číslo tridsať. Poistencov láka, poistencov štátu láka zvláštna agentúra, ktorú riadil brat člena SMER-u, samozrejme tu podnikať môžu aj bratia členov SMER-u. Čo je ale zvláštne, zákazka za 40 000, za 42 000 eur bola rozdelená na päť častí. A jaká to náhoda, všetkých päť zákazok pod 10 000 eur. Tým pádom bola každá, no tak všetkých päť dostal brat nášho kolegu a primátora Brezna Jaroslava Demiana Ľudovít Demian. A v jeden deň a všetkých päť dostal len on. Spoločnosť Infinitiv Media pritom už v minulosti profitovala z verejných zdrojov.

  Dôvod číslo tridsať jedna. Súťažné radary nastavili tak, že môže uspieť iba jediná firma. Ministerstvo vnútra nastavilo podmienky nezmyselne prísne, čím docielilo, že do súťaže sa môže prihlásiť iba jedna firma. Ide o 15 radarov a 10 videoradarov pre dopravnú políciu za 720 000 eur. Snáď netreba ani dopĺňať, že keď je tam len jediná firma, tak si môže napísať ceny, aké len uzná za vhodné.

  Dôvod číslo tridsaťdva. V Hnúšti nakúpili luxusné lavičky za desiatky tisíc eur. Za osem lavičiek, kovovú plastiku plameňa a preliezačky zaplatili vyše 150 000 eur. Stačí už len dodať, že primátor Hnúšte je pán Bagačka, poslanec SMER-u.

  Dôvod číslo tridsaťtri. Aha, to sme už mali, sa ospravedlňujem, aby som nenarátal príliš veľa dôvodov, to je tá stratená, ten prehratý spor s UNION-om, s UNION poisťovňou. Ja som to na začiatku spojil, ale to sú dva. Teda jeden je, že vôbec taký spor sme prehrali, a druhý je ten, že sme zaplatili za prehranie týchto sporov sumu niekde medzi 15 až 22 mil. eur, to nikto nevie tak presne.

  Dôvod číslo tridsaťštyri nie je síce žiadne rozkrádanie, ale je to veľmi vážna vec. V nitrianskej nemocnici zabielili kartu dieťaťa. Šéf nitrianskej nemocnice pán kolega Valecký, poslanec SMER-u, klamal pri bielení karty ťažko chorého Miška. No, keby toto robili poslanci strany Sloboda a Solidarita, ktorej ja som predseda, by som sa veru riadne hanbil, ale určite by som konal. Len, ryba smrdí od hlavy, čo môže tak pán Fico konať, keď najviac masla na hlave má on.

  Dôvod číslo tridsaťpäť. Minister školstva nakúpil predraženú elektroniku pre školstvo. Cena je v bežných internetových obchodoch oveľa lacnejšia a elektronika išla aj školám, ktoré dostávajú eurofondy, a celkovo to bolo za 19 mil. eur. To už je taká, to je slušné, to vydá na kúpeľňu.

  Dôvod číslo tridsaťpäť (pozn. red.: správne má byť- „tridsaťšesť“). Zmluvy a faktúry štátu, ktoré nie sú automaticky na webe, chce naša vláda utajiť. Úradníci by nemali zverejňovať na požiadanie zmluvy, ktoré podľa zákona netreba na web zavesiť automaticky. Tu by som chcel povedať, pripomenúť, aký rozdiel bol medzi našou vládou a touto, kde sme my proaktívne tento zákon schválili a všetky zmluvy zverejňovali.

  Dôvod číslo tridsaťsedem. Slovenským elektrárňam dodáva bez súťaže služby firma člena jej predstavenstva. Viliam Kupec bol poradcom ministra Malatinského, neskôr bol dosadený do Slovenských elektrární, ktorým jeho firma dodávala účtovnícke služby. To len taký malý prípad klientelizmu.

  Dôvod číslo tridsaťosem. Za oslavu svojich dvadsiatich narodenín zaplatila Slovenská pošta, stratová, hej, za trojhodinový galavečer pre 500 hostí 80 000 eur.

  Dôvod číslo tridsaťdeväť. Ficova vláda chce dať jaskyne kamarátom bez verejnej súťaže. Na nájom jaskyne sa nemá vzťahovať zákon o majetku štátu, takže bude môcť byť pridelená len tak.

  Dôvod číslo štyridsať. Transpetrol chce dať za web 47 000 eur. Odhadovaná hodnota webu asi 10 000.

  No, dalo by sa zrejme pokračovať aj ďalej, ale keďže už ako pán Hlina vravel, že niektorí ľudia predsa len toto pozerajú, tak si dovolím dať odporúčanie: nabudúce voliť Alibabu a 40 zbojníkov, lebo tam je tých zlodejov menej.

  Ďakujem vám pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca dvaja páni poslanci s faktickou poznámkou, pán poslanec Hlina a pán poslanec Nagy. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Hlina.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja ešte doplním, že autobusy, autobusy, trolejbusy tam ešte chýbajú. A naozaj Bratislavčania už aj Košičania sa budú voziť na autobusoch svetového výrobcu z bývalej, to vy tam máte, maštaľné rozhadzovacie vozy robili a teraz robia autobusy, ktoré zázračne uspejú v akomkoľvek tendre na Slovensku. Čo tam potom, že praskajú, čo tam po tom, že to hrdzavie, čo tam koho po tom, hlavná vec, že je to z J&T. Áno, ešte aj tie autobusy a o tom ešte bude reč. Ja viem, že niekoho z toho hlava bolí, ale ešte o tom bude reč, lebo to, čo ste, to, čo urobili tí ľudia a akému riziku vystavili cestujúcich, tak za normálnych okolností, keby sme žili v normálnej krajine, tak niekto by sakramentsky musel hrýzať kosť. Tuná sa len vyškierate, všetci sa vyškierate a ešte provokujete, že olepíte, olepíte tie autobusy a trolejbusy MHD úžerníkmi. Ale raz tomu musí byť koniec,. Aj tie autobusy, teda to som chcel povedať, že tie autobusy tam určite mali byť. To čaro tých autobusov sa ešte dozvedia aj ľudia, v čom spočíva čaro autobusov od SOR-u Libchavy.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec, po tomto nekrátkom zozname dôvodov by mohol pripadať rozrastajúci sa kšeft so spoplatňovaním parkovísk pri nemocniciach už len takou malou čerešničkou na torte, v čom by ale tiež mohla vláda pomôcť. Hovorím to tuto v súvislosti preto, lebo, lebo vyzval som pána premiéra k tomu, aby teda on, on v tom naozaj by vedel pomôcť tak, že by, že by vláda predložila zákon, ktorý už požadujú dva, tri mesiace občianske organizácie a združenia pacientov, aby vláda prijala zákon, aby aspoň na tých parkoviskách, ktoré sú vo verejnom vlastníctve, teda v župnom alebo, alebo v obecnom alebo v štátnom vlastníctve, aby sa nevyberalo parkovné. A nie je to ojedinelý prípad Bratislavy, alebo povedzme teraz Dunajskej Stredy, ktorý poznám veľmi dobre, ale odvtedy zisťujeme, že vlastne v každom okresnom meste je tento problém. V tomto roku začína sa rozrastať. Je veľmi načase, aby nejakým spôsobom, aby sme tomu zabránili. Preto využívam možno nie priamo tuto tento priestor, aby som pani ministerku poprosil a upozornil na to, že radi by sme videli v, na programe ďalšej parlamentnej schôdze vládny návrh zákona s veľmi jednoduchou jednou vetičkou, že parkoviská pri nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach vo verejnom vlastníctve by mali byť zadarmo pre všetkých, ktorí využívajú ústavou garantované zdravotné, zdravotnú starostlivosť, lebo ide o dostupnosť, tentokrát fyzickú dostupnosť pacientov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Tak, pán Hlina, dopĺňam do zoznamu. Takisto, ak by niekto ešte iný mal z kolegov niečo do zoznamu, dajte vedieť, prosím vás, pošlite to na e-mail, urobíme jeden zoznam, nech teda vieme, kto nám tu vládne. A konštatujem, že teda stručné vymenovanie korupčných káuz vlády Roberta Fica trvalo niečo vyše 20 minút.

  Ďakujem.

 • Pán Poliačik, pán poslanec Poliačik, do rozpravy.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán navrhovateľ, panie kolegyne, páni kolegovia. Úplne na začiatok poviem, že keď sa hovorí niekedy pri týchto príležitostiach, že sa odbočí od témy a hovorí sa o tých politologických presahoch, tak niekedy to vie byť mimoriadne sofistikované. A dnešný deň je toho príkladom. Ja tomu po pravde nie úplne rozumiem.

  Predstavte si, Ľudová platforma zvolá túto schôdzu, Fico na ňu sem príde, povie pravici, čo má robiť, a potom odtiaľto odíde a Ľudovej platforme robí volebnú kampaň do eurovolieb. Ja som členom Národného konventu pre prípravu Slovenska na, na vedenie Európskej únie, a tým pádom ako člen tohto Národného konventu som sa zúčastnil spoločnej prednášky pána Fica a pána Sobotku. A pán Fico tam povedal, že: no, čo sa týka eurovolieb, tak musíme si sadnúť s pánom Frešom, s pánom Figeľom a s pánom Bugárom spolu a povieme slovenským občanom, že musia ísť v eurovoľbách voliť, a je úplne jedno, že koho z nás štyroch. Ty, vole! Tak to dneska zadelil. Tak ja tomu nerozumiem, že, že, že čo sú to, čo sú to, čo sú to za vzťahy. Ja predpokladám, že to s ním nemáte dohodnuté. A myslím si aj, že nie úplne oceňujete túto kampaň, ale to sa dnes stalo. To sa dnes stalo. Pán Fico zoširoka rozprával o tom, čo sú to štandardné a neštandardné sily na politickej scéne na Slovensku.

  No ale poďme teraz k tejto schôdzi. Kauza emisie nesie v sebe nepochybne toľko rôznych prvkov podozrenia, že by žiadala hneď niekoľko odchodov, hneď niekoľkých premiérov. U nás napríklad už vtedy bol dôvod na odchod premiéra, keď to bolo aktuálne za prvej vlády. Ale teraz, keď sa donášajú nové a nové fakty na stôl, tak je to opäť, je to opäť dôvod na odchod premiéra, preto som dal svoj podpis na zvolanie tejto schôdze. Ale druhý a pre mňa oveľa závažnejší dôvod je ten, čoho sme v dnešnej dobe svedkami. A pán premiér to udrel kladivkom po hlave, keď povedal, že áno, táto schôdza súvisí aj s prezidentskými voľbami, lebo ona súvisí. A pre mňa veľmi významne súvisí, pretože každý deň vidím, ako sa z peňazí ľudí, ktorí platia dane tomuto štátu, robí prezidentská kampaň. Povedzte mi, prosím vás, kolegovia, kde sa, kedy na svete stalo, že človek, ktorý dostal mandát na vedenie krajiny na štyri roky, si v prostriedku tohto obdobia povedal, že má toho dosť a išiel kandidovať na prezidenta? Kde sa stalo, že takýto človek v tej chvíli nepoložil úrad a veselo ďalej bačoval ako premiér? Kde? V ktorej krajine, kedy sa toto stalo? Ja o takej neviem.

 • Reakcia v sále.

 • Stalo sa to u nás a možno niekde v Afrike, Alojz bude vedieť, ale nemyslím si, že je to príklad hodný nasledovania.

  Jeden príklad z mnohých. Robert Fico ako premiér zvolal obed pre podporovateľov konkrétneho prezidentského kandidáta. Uprostred svojho pracovného dňa. Týchto zvolal na jedno miesto, dal si s nimi obedík. Ale predpokladám, že keď to urobil ako premiér, tak teraz zvolá obedy podporovateľov všetkých prezidentských kandidátov. Veď predsa z pohľadu premiéra majú všetci prezidentskí kandidáti mať rovnaké možnosti. Ja keďže podporujem aj so stranou SaS Rada Procházku, tak očakávam, že pán premiér tiež nás zvolá na takýto obedík, kde mu budeme môcť povedať, prečo podporujeme Rada Procházku ako prezidentského kandidáta. Potom Ľudová platforma tak isto pôjde na obedík.

 • Výkrik v sále: Nám by nechutilo.

 • No tak aspoň môžte povedať prečo. Ja by som to tiež rád počul, ináč, že prečo podporujete pána Hrušovského za prezidentského kandidáta.

 • Reakcia v sále.

 • Nemám vek ešte, Jožko, ale ocením, keď ho budem mať, že ma podporíš. Ďakujem.

  SaS vyzvala v januári premiéra, aby mal aspoň toľko slušnosti a nechal na pokoji rezervu predsedu vlády. Táto feudálna položka by odôvodnila svoju existenciu jedine vtedy, ak by ju premiér používal na riešenie mimoriadnych situácií, ktoré si vyžadujú okamžité riešenie a rozpočet s nimi nepočítal, napríklad povodne. Ale dobre si pamätáme, že keď naozaj prišli povodne a Fico mal použiť rezervu v roku 2010, tak už v nej nič nebolo. lebo všetci možní smerácki kamaráti po celom Slovensku už medzitým dostali kadejaké všimné. Nemajú tieto peniaze určite slúžiť na to, aby pán premiér, ako feudálny pán chodil po svojom kraji a otváral z nich ihriská. Ak máme mať ihriská zaplatené od štátu, tak to má byť v kapitole ministerstva školstva alebo regionálneho rozvoja. Nemôže byť, že pán premiér chodí a povie: ´Ó, dobre, pán starosta, ja som tu doniesol peniažky, otvor si ihrisko.´ A pred celou dedinou prestrihne pásku. To nie sú jeho peniaze. Tie peniaze tam dali daňovníci Slovenskej republiky a tak by s nimi mal aj nakladať. Pred voľbami v roku 2010 takto bolo minutých dvakrát toľko ako celoročný rozpočet tejto rezervy. Bolo napríklad nevyhnutné zaplatiť 17 000 eur za nechty fešnej fitnesky. Predpokladám, že to bolo na to, aby z pozície osobnej stráže, ak by sa náhodou našiel niekto, kto by to išiel kritizovať, mohla dotyčnému vyškrabať oči. Za 17 000 má nechty na to dostatočne silné.

  Ďalší bod, ktorý stojí za zváženie, je postavenie Národnej rady, odkedy je pán Fico prezidentským kandidátom. Tak Národná rada rokuje, normálne Národná rada, ktorá má kontrolovať vládu, ktorej sa má zodpovedať vláda a ktorej sa má zodpovedať premiér ako prvý predstaviteľ tejto vlády, nie, pán Paška jednak bezodplatne uvoľní historické priestory Národnej rady na zavedenie tej tzv. novej tradície, že budeme hodnotiť len tak uprostred roka, ako sa na Slovensku máme. A len tak medzi rečou pán Fico povie, ale ešte som zabudol jednu vec, čo, ako som si teraz spomenul, idem kandidovať za prezidenta, a sedia tam veľvyslanci, sedia tam štátni úradníci, sedia tam všetci poslanci, a Národná rada zasadá. Všetci poslanci SMER-u, ďakujem, pán Bugár. Aké je toto postavenie Národnej rady ako najvyššieho zákonodarného orgánu a ako jediného orgánu okrem prezidenta, ktorý je priamo volený občanmi? Ako to vyzerá, keď tu musí Alojz Hlina tri hodiny stepovať za tým pultíkom, lebo podľa rokovacieho poriadku nutne prítomný člen vlády tu nie je? Kto za toto zodpovedá?

  Robert Fico nemá pochopenie a zmysel pre fair play. Okrem všetkých tých vecí, o ktorých hovoril Richard Sulík, okrem celej emisnej kauzy je zodpovedný za narušenie základných občianskych a demokratických princípov tejto krajiny. Je zodpovedný za ekonomický úpadok, je zodpovedný za oslabenie občianskej spoločnosti, je zodpovedný za to, že z parlamentu sa stala hlúpa slúžka piár stratégie tohto nášho všemocného prezidentského kandidáta. Som presvedčený o tom, že keby bol chlap a nie zbabelec, tak v momente, keď ohlásil svoju prezidentskú kandidatúru, tak by minimálne poveril výkonom funkcie premiéra jedného zo svojich podpredsedov a úplne sa stiahol z pozície premiéra Slovenskej republiky. Keby bol naozajstný chlap, tak odstúpi z pozície premiéra a ide rovnocenne so všetkými ostatnými kandidátmi do férovej súťaže. To on ale neurobil. To on neurobil. Zneužíva celý aparát exekutívy tohto štátu, zneužíva celý aparát zákonodarnej moci tohto štátu jedinému politickému cieľu, aby predčasne mohol ísť na imunitou chránený, a obávam sa, že aj dlhý politický dôchodok. A ja mu odmietam pri takomto niečom robiť štafáž.

  Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky, traja páni poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Bugár.

 • Pán predseda, ďakujem za slovo. Pán poslanec Poliačik, ja neviem, čo hovoril pán premiér na moju adresu na konvente, to neviem. Ale viem, že tu nás porovnal k vrabcom. Je to schizofrénia? Neviem. Nech na to odpovedá ten, kto chce. Jedno je ale isté, pred politickou zodpovednosťou uteká, utiekol a utekať aj bude.

 • Ďakujem. Tiež som zachytil tento výrok. A ja mám pocit, že tu začína nejaký frontálny útok v definíciách štandardu a neštandardu. A neviem, nechcem sa púšťať do nejakých hlbších analýz, ale toto sa dá aj vnímať z takého pohľadu, jednoducho povedané, že existujú v našej nedávnej minulosti príbehy smrteľného bozku Fica, keď vybozkával HZDS a SNS. A mám pocit, že nie sú tu. A teraz, a preto by som bol aj opatrný, páni z Ľudovej platformy, mám pocit, že aj tuná náš veľactený predseda parlamentu sa sem-tam púšťa do týchto politologických definícií a dokonca síce na bratskom, ale napriek tomu medzinárodnom poli stretnutí s premiérom Českej republiky si posteskne, že nevie politologicky uchopiť najsilnejší, nech to rátam akokoľvek, opozičný poslanecký klub Obyčajných ľudí a nezávislých osobností. Napriek očakávaniu v rôznych interpretačných rovinách a akokoľvek sa na to pozerám, nemyslím si, že definícia štandardu aj v duchu tejto schôdze hovorí o niečom peknom. Ak má teda štandard znamenať emisné kauzy, tak neprosím si. Ja som rád neštandardný.

 • Ďakujem vám pekne. Ja by som len prípadne doplnil, že vtedy, keď sa teda toho pamätného dňa, keď sa ohlásila tá skvelá správa pre Slovensko z budovy starej Národnej rady, ja som tam bol tiež, priznávam kolegom. Mňa nepozvali dnu, ja som bol vonku s banerom, že či SMER podporuje úžerníkov. Čiže to teda by sme, keď sa teda, že kde bol, kto bol kde, ja som tam bol tiež teda, ale vonku.

  Mňa tak napadlo, a to prípadne aj potom pána predsedu sa spýtam, moja manželka je v takej samospráve, čo sme v bytovom dome, a už ju to nebaví. Povedala, že ju to obťažuje, a vyzerá, že sa vzdá funkcie. Tak rozmýšľam, že by som si prípadne, či by sa to dalo, že by ohlásila teda paradoxne, že sa vzdá tej funkcie šéfky tej samosprávy na tom Župnom námestí. Tak ja by som prípadne za vami, za vami, pán predseda, prišiel, že či by ste mi v tom vedeli pomôcť.

  A ešte jednu vec sa chytím. To posledné, čo v zásade kolega spomínal, že áno, stal som tu tri hodiny a domáhal som sa toho, čo je v zákone. To ja som sa nedomáhal ako malé decko, ktorému zobrali hračku. Ja som sa domáhal, aj vidíte jak, koľké prekvapenie tu bolo, to, čo je v zákone. A prípadne to zmeňte. Ale chcem povedať jednu vec, že ak premiér nie je schopný plniť si povinnosť, ktorú má zo zákona a voči parlamentu, čiže zo zákona a voči parlamentu, a parlament, ako isto možno viacerí uznáte, má aj určité historické súvislosti, nejako vznikal a neviem čo, čiže má to, to nie je kultúra v Čremošnom, tak ako bude sa starať o záujmy babky z Malužinej alebo, ja neviem, dedka z Hornej Potône, hej? Čiže to by som potom aj ľuďom dal do pozornosti, že keď je povinnosť, ktorá je vyžadovaná zákonom v parlamente, tak je nenapĺňaná, čiže potom nejaké proklamácie, že jak budú stáť a prikrývať a zakrývať a ochraňovať babku z Malužinej, tak minimálne tú kritičnosť myslenia ľudia by si mali pripustiť, že pozorne počúval...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Poliačik, nech sa páči.

 • Ďakujem. Pán Bugár, ja vás vôbec neupodozrievam z toho, že ste sa s pánom premiérom dohodli. Tie bozky smrti nebývajú vypýtané, ony väčšinou ako prídu z poza rohu. Takže ja iba, ja sa to snažím iba pochopiť, ja mám záľubu v tom, že riešim niekedy takéto hádanky. A toto je jedna, ktorej popravde nie úplne rozumiem. Tak som to spomenul. Možno mi s tým niekto pomôžete.

  K ostatným reakciám. Je to proste tak, premiér tejto krajiny si urobil z celého aparátu štátu svoj vlastný piár nástroj a podriaďuje tomu všetko. A my sa na to buď budeme pozerať, alebo budeme kričať, že to v poriadku nie je. Nemáme dostatok hlasov na to, aby sme to prehlasovali, ale myslím si, že by bolo mimoriadne veľkou chybou mlčať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Vopred sa ospravedlňujem, ale jedna reakcia, nemám tu nikoho, kto by ma zastúpil. Povedal by som vám to, pán Viskupič, pán Poliačik, otázka štandardov k tomu, čomu sa hovorí demokracia západného typu, to som nevymyslel ja. Treba, viete, kedysi klasik hovoril: učiť sa, učiť sa, učiť sa. Ja vám doporučím: čítať, čítať, čítať.

  Dávam teraz možnosť sa prihlásiť do rozpravy ústne. Ešte pán navrhovateľ, pán poslanec Frešo.

 • Reakcie z pléna ohľadne prihlásenia sa do rozpravy. Výkriky v sále.

 • Jasné, jasné, nech sa páči, to nemá... Poprosím, pán poslanec Frešo. Do rozpravy, kto má záujem ústne v rozprave, poprosím, kolegyne, kolegovia. Končím možnosť sa prihlásiť. O slovo požiadal pán navrhovateľ, on má právo kedykoľvek.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, sú také chvíle, ktoré ma aj trochu mrzia, ale toto zdá sa, že je taká drobná rodinná vec. Nebude to dlho trvať. Vybavíme si to v opozícii, tak poprosím chvíľku strpenia.

  Pán poslanec Poliačik, poviem to úplne normálne, otvorene a jasne: to, čo tu predviedol pán premiér, vy ste pomerne dobrý psychológ, bola snaha odviesť pozornosť. Od čoho? Od emisií. Úplne jasne hovoril o všetkom možnom. Ja sa priznám, že polovicu som počúval na pol ucha. Zachytil by som, keby hovoril o emisiách. Zachytil som, že hovoril aj o štandardných stranách, ale poviem otvorene, nie veľmi som sa tomu venoval. Prečo? Lebo som zodpovedný poslanec Národnej rady a viem, že ho chcem dnes odvolať za emisie, aj za tie ďalšie veci, mimochodom, ktoré pán predseda Richard Sulík pospomínal. Ale tie emisie sú naozaj kór, na ktorom chcem ukázať ako predkladateľ, že tu existuje istý vzorec chovania. Považujem to za veľmi dôležité tak to pomenovať, lebo veľmi podobný proces, to znamená, riešenie marginálnych vecí, ktoré s tým nesúvisia, viedol aj k pádu vlády Ivety Radičovej. Hovorím to úplne otvorene. Hovorím to úplne jasne, nejak sa s tým netajím. A myslím si, že keby dnes tá vláda tu bola, tak by sme boli v situácii, že by sme ten zoznam mali podstatne kratší, toho, čo na Slovensku vadí, podstatne kratší. A myslím si, že tu sa treba vrátiť z kratšej cesty. Ja nechcem teraz rozoberať, jak to presne celé bolo. Lebo naozaj tam bolo pomerne, pomerne veľa faktorov, ktoré k tomu viedli, ale ak jeden viedol, tak to bol ten, že sa nechali sami seba rozoberať. Sami seba rozoberať. Toto je tá chvíľa. Toto je normálne tá chvíľa. Dôjde sem premiér, ktorý mimochodom, ja neviem teda ako vás, ale trochu nás aj urazí, že odíde, ani si nevypočuje faktické, a my tu rozoberáme jak písmo sväté nejaký jeho šplech, nech je šiesty, siedmy, ôsmy, desiaty. Veď ich vyskúša všetky, ktorý z nich zaberie. Veď to jednoduché, to je jednoduchý normálny model. To ste nikdy nevideli vo svojej praxi nejakého žiaka, ktorý niekde dobehne a vyhovára sa? No ja hej. Tak toto bolo ono.

  A ja teda naozaj hovorím, veľmi skromne: nerobme to! Je to úplne zbytočné. Je to úplne zbytočné. Možno páni za nami uzatvárajú stávky, že na čo sa chytíme. Možno uzatvárali stávky. Možno toto malo dobrý kurz, možno zlý kurz. Ale na čo to robíme? Ten zoznam, pán poslanec Zajac ho veľmi dobre ukázal, je dosť dlhý a, poviem to otvorene, dosť drahý a príliš drahý na to, aby my sme tuná si dopriavali ten luxus, že si tu budeme vzájomne vysvetľovať, čo, kto, jako pomenoval a tak ďalej. Verte mi, keby sa nám darilo lepšie, to znamená, že sme údernejšia opozícia, tak donesie iné šajby. Donesie ďalšie. A vyskúša to rozobrať, či to zaberie. Začne takto pomenovávať všelijakých ľudí a začne tu vyťahovať niečo, nejakú špinu. Určite by to spravil, lebo doteraz to vždy fungovalo a špeciálne za minulé tri roky. A ja by som chcel apelovať na to, preto som použil výraz "rodinná vec": nerobme tieto chyby! Tak buď sme dospelí ľudia a ktorí vedia toto zadanie si prečítať, riešime emisie, tak vyriešme emisie. Riešime to, že zoznam je dlhý a drahý, uznávam, tak ho proste normálne vyriešme pri odvolávaní. Riešime to, že parlament stráca kontrolu nad vládou, ale nerobme to, že naskakujeme na to, že sa niekto vykrúca do roztrhania tela.

  Chcel by som naozaj na to apelovať, nie je to nijak myslené, nijak politologicky, čisto, by som povedal, ľudsky a zodpovedne. Dospelí ľudia sa nenechajú odkloniť od svojej témy. A veľmi pekne poprosím, ktokoľvek ďalší má záujem o nejakú politologickú diskusiu, kedykoľvek, ale nie vtedy, keď to pomáha premiérovi, ktorý tu nie je, nie vtedy, keď mu to pomáha vykrútiť sa z odvolávania, nie vtedy, keď to rozbíja to, čo chcem občanom tejto krajiny povedať.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Faktická poznámka, dvaja páni poslanci.

  Pán poslanec Poliačik.

 • Pán Frešo, veď ja som sa celý čas, čo som rozprával, v zásade držal témy, a to je dôvod, prečo si myslím, že by mal byť premiér odvolaný. Ten začiatok mal byť ako anekdota, ktorú som teda zažil v priebehu dnešného dňa. Ale ešte raz hovorím, vôbec to nepovažujem ako niečo, čo by ste s ním mali dohodnuté. Skôr to berte ako varovanie, že s vami na takúto, s takouto vecou môže v budúcnosti vyrukovať znovu.

  A súhlasím s tým, že tých dôvodov na odvolanie je niekoľko. Ja som mnohé z nich teda zhrnul do tých troch vecí, ktoré som povedal na konci svojho príspevku. Tá prvá je, že prispieva k ekonomickému úpadku tohto štátu. Druhá je, že prispieva k úpadku občianskej a demokratickej spoločnosti na Slovensku. A tá tretia je, že zneužíva celý štátny aparát na svoju vlastnú kampaň. Ak sa na tomto dokážeme zhodnúť, tak nevidím dôvod, prečo by opozícia nemala hovoriť jedným hlasom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Nech má akékoľvek strategické rozmýšľanie, možno sme sa snažili povedať iba to, že aj podľa mňa je urážlivé, ak jeden slušný premiér krajiny a kandidát na prezidenta nazve kolegu alebo iného názorového alebo politického oponenta kŕdľom vrabcov, do ktorého hádže kamene. Zdá sa mi, že toto komentár znesie. Napriek tomu výzva na držanie témy, ktorú sa snaží vládna strana odkloniť krížom-krážom na všetky iné, tomu, vás chcem ubezpečiť, že rozumieme, a myslím si, že veľmi konzistentne sa k tomu vyjadruje jeden poslanec za druhým. Tým, že existujú aj viaceré dôvody ako tento kšeft, aby táto schôdza neprešla pod titulkom, že je vyznamenaním vlády, ak ju musí odvolávať opozícia za prešľapy tej vlády minulej, je proste výzvou. Tak sa to stalo, toto sa snažia podsunúť. A myslím si, že nie je dobré a je treba sa zamerať na to, že naozaj existuje nejaká miera politickej zodpovednosti a má byť vyvodená, ak nie doteraz, tak tu a teraz. A myslím si, že tá debata naozaj má zostať na pôde emisnej kauzy a akejkoľvek, z dôvodu, prečo si myslí 67 ľudí v tejto snemovni, že človek, ktorý zastáva post premiéra, tam nemá čo robiť.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Frešo, chcete reagovať?

 • Ďakujem pekne. Myslím, že by som zareagoval na obidvoch predrečníkov veľmi krátko. Myslím si, že sme sa pochopili. Mne neprekáža, žiadne ďalšie dôvody na odvolanie, mne neprekáža žiadne ďalšie komentovanie týchto záležitostí. To, pred čím som varoval, je, aby sme naskakovali na témy, ktoré nám tu pán premiér nadhodil, a zmizol. To je podľa mňa veľká chyba, hovorím to úplne otvorene, normálne. Držme sa toho ďalej. Našou prácou je robiť poctivú poriadnu opozičnú politiku. A ďakujem pekne všetkým nám, že to naozaj, naozaj dokážeme udržať.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Hraško do rozpravy.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, pán navrhovateľ, dvaja páni ministri. Pred chvíľkou tu bola ešte pani ministerka, plus jeden podpredseda vlády. Už tu ostali len dvaja skalní, minister obrany, ten bude brániť vládu, čo mu kvitujem, a pán minister Jahnátek.

  Vážené kolegyne, kolegovia, prichádza nám jar. Je to nezvratné, pretože hneď po predkladateľovi nám za rečníckym pultom vyrástol narcis. Teraz možno odbočím trošku od témy. Narcizmus a sebaláska aj samoľúbosť je patologický stav, charakterizovaný nadmerným záujmom o vlastnú osobu, nazývaný podľa Narcisa z gréckej mytológie, kto by ste nevedeli. U Ericha Fromma obranný mechanizmus proti strate sebaúcty, v súčasnej psychiatrii druh psychopatie u človeka, ktorý vníma len seba a svoje záujmy. Rozmýšľam, koho mi to pripomína? Ja myslím, že nám je to všetko jasné. Toľko k človeku, ktorého dnes odvolávame.

  Teraz k jeho charakteru bez svedomia. Keďže sa tu téma zvrtla aj trošku iným smerom, že niekto rozpráva o niečom inom, o čom je vlastne reč, tak spomínam si na svoje študentské časy. Niektorí moji kolegovia študenti, keď išli na skúšku, neboli dobre pripravení, ale mali vždy pripravenú jednu zálohu: boli pripravení vždy na nejakú jednu časť. Je jedno, akú otázku dostali, vždy odpovedali to, čo vedeli. A to isté dneska spravil pán Fico na začiatku, hovoril o niečom, čo vôbec s touto schôdzou nesúviselo. Potom sa dostal možno pár vetami ku celému problému, a to je emisná kauza, kvôli ktorej je dnes odvolávaný. Takže je mi jasné, ako vyštudoval, pretože to zrejme má zakorenené hlboko v sebe, že odpovedá na niečo, na čo sa ho nikto nepýta.

  Dvadsiateho prvého apríla 2009 bránil ministra za predaj emisií a o týždeň na to, 27. apríla už dával preveriť teplý vzduch a následne na to odvolal ministra, ktorý poukázal na to, že toto nebude výhodný obchod pre štát, ale Fico vyvodil politickú zodpovednosť. Ale biznis prebehol. Výborné riešenie: vyvodíme politickú zodpovednosť, ale biznisík nám prebehol tak, že peniaze sú rozdané, a sme zahojení.

  A vo väčšine prípadov je to, žiaľ, takto. Ako už bolo povedané, Fico spraví zlodejinu, ak to vyjde sú z toho peniaze, ak to nevyjde, poukážeme na špinavosť. A je z toho popularita. To je štýl vládnutia Fica. Pustí im vonku kačicu a uvidíme, ako na to ľudia zareagujú. Ak to prebehne, prešumí, sme zahojení, ak nie, tak z toho spravíme, skúsime ešte niečo vytĺcť.

  Fico tu povedal vo svojej úvodnej a pravdepodobne záverečnej reči: ´Komu prospieva táto vaša posadnutosť, táto schôdza? Slovensku nie, vám nie. Slovensko nepotrebuje posadnutosť, búchanie po stole, ale jeden hodnotový dialóg a hodnotovú súťaž, ale tu nie ste schopní s nami viesť.´ Som sa tak zamyslel: posadnutosť. Tým, že poukazujeme na zlodejiny premiéra a jeho vlády, to je posadnutosť? Tak to budem rád posadnutý stále, pokiaľ tu bude taká vláda, ktorá bude okrádať občanov Slovenska. Komu prospieva táto schôdza? Že nám nie? No ale všetkým občanom Slovenskej republiky určite áno, pretože Slovensko nepotrebuje, pretože tí sa môžu dozvedieť priamo o zlodejinách, nie skreslením informácií v spriaznených médiách.

  Hodnotový dialóg, hodnotová súťaž? O akých hodnotách tento človek hovorí? O rozkrádaní štátu a rozkrádaní financií všetkých občanov? O ožobračovaní občanov, ktorí sa snažia uživiť svoje rodiny aj za priťažujúcich opatrení tejto vlády? O korupčnom správaní prerastenom spoločnosťou a biznisom, proti ktorému sa nič nerobí? O klamstve na dennodennom poriadku pri každom otvorení úst? Toto majú byť tie hodnoty, o ktorých hovoril na začiatku Fico?! O tomto má byť hodnotový dialóg? No ja takéto hodnoty neuznávam ani nezastávam, tak preto nie je o čom viesť dialóg. Takýto dialóg ja nechcem.

  Čo tu ešte nezaznelo, pretože to súvisí s odvolaním Fica, ktorý by sa mohol ale potom následne dostať v každom prípade na čelo štátu ako prezident, jedna zaujímavá vec, ak sa Fico stane prezidentom. Predpokladám, že nebude odvolaný, má tu svojich skalných, 83, ako to už povedal, že my nemáme šancu, takže si je istý. Ak bude kreovaná nová vláda, tak nová vláda má dva roky na to, že nemusí dodržiavať dlhovú brzdu. Nemusí držať dlhový strop. Pháá! Opäť tu sú dva roky na rozkrádanie a na rozdávanie svojim. A nebudeme sa čudovať a budeme očakávať, že pred ďalšími voľbami zase niekto začne rozdávať svojim potenciálnym voličom z peňazí nás všetkých.

  To sa ale ešte len môže stať. To je možný scenár, nehovorím o utópii, hovorím o možnom scenári. Táto vláda toho má za ušami dosť. V bežnom demokratickom svete by už takáto vláda dávno podala demisiu. Tu nie. Tu sa ešte niekto ide nastŕkať do prezidentského paláca. Ale ani to dnešné piár mu dnes nejak nevyšlo. Možno ho rozladil ten transparent na začiatku, ktorý mu tu rozprestreli moji kolegovia. Ale spomenul som si ešte na to, že hovoril, že SMER je stabilný subjekt. Zatiaľ. Ak by sa Fico stal prezidentom, teším sa na to, ako sa v SMER-e budete žrať, biť o posty. Teším sa na to. No, možno mi to ujde, lebo už to vrece zemiakov je tiež nachystané. Takže uvidíme. V každom prípade, kolegovia zo SMER-u, budete mať tri minúty po skončení rozpravy k tomuto bodu, budete mať tri minúty na vyvodenie politickej zodpovednosti presne podľa vzoru vášho predsedu, ktorý bol kedysi ochotný odvolať ktoréhokoľvek ministra pri podozrení z nekalej činnosti.

  Podozrenie emisie, to je už len najnovšia čerešnička na torte. Kolega Sulík ich tu vymenoval koľko? Takmer 40? Dôvodov je dosť, tak som zvedavý, či sa budete držať slova vášho predsedu. Ach, asi nie, lebo ani on sa ich vlastne nedrží. Prepáčte, ospravedlňujem sa vám, ste takí istí ako on.

  Takže na záver, Fico vedel o nevýhodnosti predaja emisií, nezabránil tomuto výhodnému predaju, preto len on je zodpovedný za okradnutie občanov tej našej krajiny. Preto som tak isto za jeho odvolanie.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Mičovský do rozpravy.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predkladateľ, vážená pani spravodajkyňa, ctené kolegyne, kolegovia. Už sme sa tu dnes pohrávali s nejakými latinskými výrokmi. Ja ich mám celkom rád a jeden by som vám do tejto zaujímavej atmosféry rád pridal. Nielenže peniaze nesmrdia, ale máme aj jeden ďalší, ktorý nadväzuje na túto latinskú múdrosť svojím spôsobom. A to je výrok, ktorý, určite ste mnohí boli v Bojnickom zámku, jeho posledný majiteľ pán Pálffy bol taký smutný pán, bol to starý mládenec a možno trpel istou nostalgiou a veľmi rád si tam do jednotlivých miestností dával svoj erb a na ňom je napísané: Omnia cum tempore. Všetko s časom. Ako to súvisí? No možno tak, ako to moja nebohá stará mama v blahej pamäti hovorila zase takými svojimi spôsobmi: Každému času dosť. Omnia cum tempore, všetko s časom.

  Dám to do súvislosti s čerstvou správou z dnešného rána z pražskej tlačovej agentúry. Podnikateľ, ktorý žije striedavo v Monaku a v Prahe a ktorého už dlhšiu dobu vyšetrovali za známu kauzu v dopravnom podniku a ktorý bol malým Bohom, ktorého roky nebolo možné zadržať a ktorý skutočne ovládal, nebol ovládaný, dnes ráno odišiel do svojho bytu takto.

 • Vystupujúci naznačuje ruky v putách.

 • Mocný, premocný, môžte si pozrieť, vygooglovať. Keď sme boli pred rokom u pána Krausa a pána Bernarda, to sú tí páni, čo založili v Čechách tú nadáciu proti korupcii, čo vložili tie svoje milióny do boja proti korupcii, lebo už si povedali dosť, lebo vlastne aj slušného podnikateľa ničí korupcia, a už čoho je veľa, toho je veľa, už vlastne treba platiť toľko, že sa neoplatí podnikať, tak vtedy nám spomínali, že dopravný podnik je veľkým sústom. Uplynul rok a zdá sa, že to sústo bolo konečne spravodlivosťou prehltnuté.

  Takže len pripomínam, že nič není zbytočné. A najmä nič nie je zabudnuté. Ale predsa len trochu zmením tón a skúsim povedať: naozaj nenájdeme na pánovi premiérovi čosi dobré, čosi, čo by sme mu mohli pripísať k dobru? Ja viem, pôsobí to možno trocha tak, akože snaha o nejakú bombastiku, ale ja sa pokúsim na ňom aj niečo dobré nájsť. Veď predsi nikto není čierno-biely, ani pán premiér Fico nemôže byť iba studnica zla a zlých úmyslov. Aj on má svedomie, aj keď možno niekedy má problém sa, do neho nakuknúť, ale musí ho mať.

  Ale poďme nazad k tej téme dnešného dňa, aby sme nešli doširoka. Tie maličké, drobné, nano-pikometrové maličké zrniečka, ktoré prúdia vzduchom, ktoré sú teda tými emisiami a ktoré, zdá sa, že upchávajú nielen póry v našich lesoch, ale aj svedomie mnohým občanom, najmä tým, ktorí vládnu alebo ktorí si myslia, že vládnu, a pritom neriadia, ale doriadia spoločnosť.

  Ja položím takú otázku, naozaj teraz sa odosobníme, že vľavo, vpravo, poslanec, neposlanec: myslíte si, že niekto tu z nás, alebo niekto, kto sa na nás pozerá, úprimne vo svojom vnútri pochybuje, že tento obchod bol nečestný? Naozaj si to myslíte? Nemusíte mi odpovedať, len svojmu svedomiu. Ja som presvedčený, vážené kolegyne, kolegovia, že nie je tu nikto, ani z členov vlády, ani z poslancov, ľavých, pravých, stredných, ani medzi občanmi, kto by si povedal: no ten obchod predsi len asi mohol byť čestný a tá opozícia si tu vymýšľa nejaké rachotiny, aby mala svoju tému. Nepovedal som, že nezákonný. Možno, že naozaj bol zákonný, že sme to nejako poprehýbali, že sa to podarilo vtesnať do toho, aby právnici boli ticho. Ale bol nečestný, o tom som hlboko presvedčený. A som presvedčený aj o tom, že o tom nikto z vás nepochybuje. A to je zlé.

  Takisto si myslím, že nikto z vás nepochybuje, že na tom obchode, a nemusíme sa teraz baviť na tú matematiku, či 47 mil. eur, či 65 mil. eur, ale že na tomto obchode táto krajina stratila. Opäť som presvedčený, že – lebo existujú obchody, ktoré môžu byť nečestné, ale nevyjdú do straty, jednoducho boli nečestné, ale plusy, mínusy sa vynulujú, tu sa nevynulovali – na tomto obchode naša krajina stratila. A rovnako som presvedčený, že každý z nás vie, že vinníci neboli potrestaní. Je to síce bežný zvyk, že vinníci vo veľkých kauzách unikajú. Tých maličkých si vieme predstaviť, ako chytiť zlodeja kukurice a zrátať mu každý šúľok, to sa dá ľahko. Ale ako chytať zlodejov emisií, ktoré plávajú vo vzduchu v miliardových množstvách a ktoré sa kdesi medzi Japonskom a Amerikou pohybujú? To je jednoducho takmer nemožné. Preto som presvedčený, že tu by sme si mali povedať, že naozaj niekto mal byť potrestaný. Nie kvôli krvi v očiach, kvôli morálnej hygiene tohto národa. A nie kvôli tomu, že teraz je tu za nami, za mnou vláda SMER-u a potom to bude zase nejaká iná, ale preto, ako to tu už dnes zaznelo, že táto krajina si už konečne zaslúži, aby tu boli ľudia, ktorí povedia, tak gándhiovsky: ´Chcem vám slúžiť, možno budem chodiť v sandáloch z pneumatík ako Ho Či Min, nebudem rozmýšľať nad vilami ani nad tými kúpeľňami, budem rozmýšľať nad tým, ako svoj mandát, ktorý mi bol zverený na nejaké štyri, maximálne osem rokov, naplniť pokusom; možno sa aj nepodarí, ale budem sa snažiť slúžiť.´ Je to veľmi potrebné, aby sme sa pokúsili o takéto niečo.

  A práve preto je dnešný deň s hlbokým významom a práve preto nie je zbytočné nič, čo sa tu povedalo. A práve preto verím, že "omnia cum tempore" bude naplnené. Len potom prosím tých, čo tu dnes kritizovali a čo možno sú budúcimi ministrami a premiérmi, aby si spomenuli na to, že sme chceli, aby sa konečne dačo zmenilo, pretože štandardné, neštandardné, dobre, strieľajte, koľko chcete. Ja som nebol v žiadnej štandardnej tuná medzi vami. A možno, že mnohí si môžete povedať to isté. Ja len veľmi túžim, aby som stade teraz odišiel s pocitom, že aj tí "neštandardi" prispeli k tomu, aby sa už tieto veci nemohli zopakovať.

  Ale ja som spomenul, že chcem nájsť na pánovi premiérovi Ficovi aj niečo dobré. A ja naozaj musím spomenúť to, čo som už možno aj spomenul, ale čo mi naplnilo život pomerne podstatne, keď som 1. júla 2009 zaklopal na dvere pána premiéra Fica v prvej vláde a povedal, že nesieme tam posolstvo od lesníkov, ktoré hovorí, že už toho rozkrádania od jeho koaličného partnera HZDS bolo tak veľa, že sa to už nedá a že ľudia prirodzene vzkypeli, že lesnícky stav sa vzbúril, on naozaj toho 1. júla 2009, pán premiér Fico urobil krok, ktorý mu nemožno pripísať na vrub ako niečo zlé. Otázka je, aké boli jeho stimuly? Možno už si povedal, že ozaj čohosi je priveľa. Ale on vtedy urobil krok, dokonca sú tu aj nejakí svedkovia, myslím, že aj s pánom ministrom Jahnátkom, v tom čase ministrom hospodárstva, sme sa náhodou stretli v takej malej miestnosti, ktorú môžeme vtipne nazvať ministerstvo úľavy, a hovorí: "Tak ale ten Stano to už ozaj preháňa!" Viete, koho mal na mysli pán minister Jahnátek? Svojho oddielového kolegu pána ministra Becíka, ktorý v to ráno, toho 1. júla pýtal, pozor, 67 mil. v dnešných eurách, v tom čase 2 mld. slovenských korún, pôžičku pre podnik Lesy Slovenskej republiky, ktorý bez toho zahynie. Pán premiér sa veľmi správne rozhodol, že tú pôžičku neposkytne vláda, napriek tomu, že bola sľúbená, avizovaná, napriek tomu, že sa hovorilo, že to je jednoducho vec, bez ktorej nemôžu lesníci prežiť. Urobil správne a ja to môžem aj dneska s odstupom času pripomenúť. A možno aj s vďakou. Občania Slovenskej republiky vďaka rozhodnutiu vtedajšieho premiéra v prvej vláde Roberta Fica boli aspoň o túto sumu ušetrení, o jej krádež, pretože vieme, kde by išla. Satelity HZDS už boli dávno nakrúžené a už vedeli, že to potrebujú uchopiť, len bolo treba tú pôžičku schváliť. Pán premiér Fico ju neschválil a bolo to tak dobre.

  To, že predtým uniklo množstvo rôznych peňazí zlým smerom, to je teda fakt. Nebudem robiť ten zoznam z tej prvej vlády, ktorá brala zodpovednosť za svojho oddielového kolegu pána Mečiara, a ktorý ozaj nie riadil, ale doriadil rezort. Už len krátky príklad za tie všetky podania, ktoré sme urobili a ktoré predchádzali tomuto rozhodnutiu o zastavení tej zločinnej pôžičky, spomeniem len jednu vec. Keď sa priatelia "lesníkov" chystali urobiť jeden kšeft pri jednej linke manipulačnej a zistilo sa tam, že je tam pár miliónov navyše, ktoré sa niekde stratili: viete, čo sa urobilo? Aby sa to požehnalo, tak sa pohľadal audítor, ktorý bol ochotný zdôvodniť, že tých pár miliónov navyše bolo v poriadku. Správa audítora mala dve strany. To bola nádhera. Dve strany A4. Viete, koľko stále tie dve strany? Dva milióny korún. Keď zoberieme, že na jednej strane je 500 slov, tak jedno slovo 2 000 korún. Dobre, ale to je matematika pomerne lacná.

  Ja nebudem hovoriť tie ďalšie príbehy, lebo napokon čas ide dopredu a toto už patrí minulosti. Už sú to skoro štyri, päť rokov. Aj keď musím povedať, že to, čo som povedal, keď som vstúpil sem, že vláda Roberta Fica v roku 2006 až 2010 spôsobila úpadok tejto krajiny, niektorí kolegovia, vtedy sme sa tak nepoznali, tu zo SMER-u, prišli za mnou a hovoria: Pán Mičovský, to ste nemali, to nebol úpadok, to predsi je len priťažké slovo úpadok. Ja chcem povedať, že slovo úpadok nebolo ozaj presné. Ja si myslím, že spôsobila totižto hlboký úpadok. A to, že sú ľudia nepoučiteľní, o tom je aj dnes tá atmosféra naplnená.

  Ja zase viem, keby sa garde vymenilo, tak by sa možno našli iné veci, nejaké platinové sitká, nejaké daňové domy. Ale toto je vec, ktorú, opakujem, už potrebujeme zastaviť. Nie zľava, sprava, zo stredu, ale pre občana, ktorý má právo byť unavený z tej rabovačky a povedať si, chcem mať konečne ľudí, ktorí dokážu tomu vzdorovať. A ja by som chcel vyjadriť presvedčenie, že vari sme schopní tomu dať nejakú hranicu. A keby prišla nejaká sebareflexia, bol by som za to len vďačný. Asi som naivný. Bola by to taká paráda, keby sme sa tu dozvedeli aspoň slovo pokánia, pokory, že dačo, dačo ste, vážení opoziční, mali pravdu. Ja neviem, možno by tým získali aj politické body vo vládnej strane. Ja si myslím, že áno. To je ako s tým profesorom, ktorý pri tabuli povedal, tento príklad neviem vypočítať. A ja naňho spomínam aj po 40-ch rokoch. Veď to bol frajer, veď ten učiteľ priznal pred nami žiačikmi, že jednoducho je tiež len človek. Čo by sa stalo, keby sme tu od predstaviteľa vlády počuli, že dačo sme aj pochybili? Mne by sa to osobne zdalo ako body k dobru. Takto sa zdá, že sú tu všetci nepochybniteľní a že vlastne každá kritika je len pokriveným úmyslom naháňať politické body a nie poriadok pre krajinu.

  Pochválil som pána premiéra za ten akt toho 1. júla 2009. Takže ako keby sme mohli si povedať, že existujú aj pri jeho rozhodovacích procesoch, pri jeho svedomí, pri spôsobe myslenia, do ktorých nevidia ani jeho najbližší poradcovia, okamihy, keď si uvedomí, že dačoho je priveľa. Dajme si otázku, prečo to nemohol zopakovať aj v tomto prípade? Toto je vec, ktorá ma mrzí. A spytujem sa, keď to bol schopný urobiť povedzme pri tej nehoráznej pôžičke dvoch miliárd, prečo pri tejto nehoráznosti nekonal? Prečo nekoná aspoň teraz s odstupom času? A vôbec do toho nedávajme žiadne kampane. Ja si myslím, že neviem, aká je na to odpoveď, a nevie ju asi, možno nikto z vás, ani z najbližších poradcov pána premiéra, ale myslím si, že príčina môže byť veľmi pravdepodobne v tom, že pán premiér Robert Fico nie je vnútorne slobodný človek. Že sú tu nejaké sily, ktoré mu proste bránia prejaviť jeho ľudskosť, jeho svedomie, jeho schopnosť priznať chybu. Nie preto, že by to nechcel urobiť, lebo vidím, že to dokáže v istej chvíli, ale preto, že to urobiť jednoducho z nejakého dôvodu nemôže. Takže máme vo funkcii predsedu vlády neslobodného človeka. A ja sa spytujem, či je to dobré, či táto krajina má byť riadená neslobodným človekom, prípadne či dokonca neslobodný človek má zasadnúť na ústavne najvyšší stolec v krajine. Ja si myslím, že nie. Ale týmto nevolám po žiadnom roztrhaní v zuboch. Ja len volám po tom, aby tu bolo isté pokánie, aby tu bola schopnosť povedať, áno, máte pravdu, chybili sme a ideme to opraviť. Bola by to úžasná vec. Možno by to zase tie politické hry nejako preštelovalo. Ale viete, čo by sme tým získali? Že v tejto krajine by zrazu bolo viacej poriadku, lebo ľudia by si museli povedať: hop, tu začínajú padať hlavy, tu už aj pán premiér prestal šetriť svojich. Viete, aký obrovský význam by to malo pre morálne zdravie krajiny? Keby tí, čo sú dneska plní istoty, že sa im nemôže nič stať, keby si museli povedať: hop, dačo sa zmenilo v politickej kultúre, môžu padnúť aj naše hlavy. Tak, ako dnes ráno padla hlava toho veľkého silného podnikateľa, ktorý bol roky nechytateľný a ktorý bol dnes ráno odvedený v putách. Možno, že sa vráti. A možno, že nie. Omnia cum tempore.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Kvasnička do rozpravy.

 • Vážený pán predseda, milé kolegyne, kolegovia. Pôvodne som nezamýšľal vystúpiť, ale môj vzácny kolega zo SMER-u, ktorého radšej nebudem menovať, aby som mu nejakým spôsobom, nedajbože, neublížil, ma troška vyhecoval. Mali sme takú odbornú diskusiu o tom, že aký je význam metodologicky čistých jednostranností v diskusiách o vážnych témach. A tak nejak z toho vznikla aj moja potreba nejako sa k tomuto vyjadriť.

  Ako vždy, budem čítať, aby som neuletel v afektoch. Viacerí predrečníci sa v súlade so zadaním predmetu a vecného charakteru dnešnej schôdze zameriavali na pozadie a na genézu emisnej kauzy, ktorá tak, ako všetky kauzy, traumatizuje našu spoločnosť. O to viac, ak nie je uspokojivo reflektovaná a, samozrejme, ak je dôvod, a myslím, že tu sú silné dôvody, aj potrestaná. Optika, čo sme si, to sme si, všetci máme rovnako za ušami, aj keby hneď bola pravdivá, podľa mňa je hlboko nemorálna a relativizuje akékoľvek povedomie v hodnotovom profile národa. Nechcem však skĺznuť do lacného pátosu ani moralizátorského gesta. A nie preto, že by som mal nejaký konflikt vo vlastnom svedomí, to vôbec nie.

  Svojho času môj nebohý otec, zakladateľ detskej psychiatrie na Slovensku, z tejto poslaneckej ambóny na tomto mieste popísal zvláštny jav, ktorý v čase vrcholiaceho mečiarizmu súvisel práve s protagonistom prvej obrovskej rabovačky, teda s Vladimírom Mečiarom. Tento jav, ktorý mi v roku 2010 opäť pripomenul Peter Zajac, ktorý bol vtedy aj fyzicky pri tom, tento jav môj otec nazval "indukovanou paranojou". A ide o úkaz, kedy si optiku paranoika, ktorý vidí nepriateľov a hrozby všade, osvojí aj jeho najbližšie rodinné, sociálne a politické prostredie. Ako keby všetci videli rovnako. Babky-demokratky dovtedy ani netušili, čím to vlastne trpia. Toto je ale už história, ktorá mala aj zaujímavú odbornú dohru, kedy bol môj otec vedeckou komunitou obvinený, že prezrádza na pomazanú hlavu štátu lekárske tajomstvo. Áno, aj tajomstvá sú súčasťou dejín a parlamentných rituálov.

  Paralela k tomuto javu indukovanej paranoje by sa dala nájsť aj v dnešnom vystúpení premiéra Roberta Fica, aj v súhlasnom nastavení parlamentnej väčšiny, s ktorou mám istý problém v kolektívnom zmysle, no nie v zmysle individuálnych kontaktov a komunikácií. A tak aj viem, ako je často presiľované ich svedomie. Na analogickú citáciu som však od môjho otca nedostal copirate, takže ani touto cestou nepôjdem.

  Akokoľvek dnes som si všimol diagnózu, ktorú premiér adresoval opozícii, keď ju obvinil z posadnutosti, nie je to prvý raz, čo hlava vlády použila tento termín. Zaujímavá je iná súvislosť. Robert Fico objavil svoj diagnostický talent, keď médiá vyňuchali, ako v prihláške do KSČ popieral svoju, neskôr zase marketingovo priznanú, katolícku formáciu. Aj preto som spozornel a začal som si, aby nedošlo k omylu, na internete pozerať, ako je posadnutosť vlastne definovaná. Jedna z definícií hovorí, že je to duševná choroba, spôsobená utkvelou myšlienkou, že chorý počuje zvuky a vidí démonov. Expresívnejší výraz tvrdí, že je to patologická zaujatosť, napríklad vášňou, peniazmi, hocičím iným, čo si tam dosadíte. No jestvujú aj iné definície, dokonca aj akési delenie alebo hierarchizovanie posadnutosti na takzvanú monomániu, keď ste otrokom a maniakom jednej témy, obsesiu, čo je nutkavá, vtieravá myšlienka, a potom démonmánia, teda posadnutosť zlými duchmi. O biblických súvislostiach tejto choroby ducha sa rozpisovať nebudem. Nebudem o tom ani hovoriť, aj keď je možné, že náš politický novokrstenec a spomienkový konvertita má na mysli práve túto, túto tretiu alternatívu. Chvíľu som mal pocit, akoby premiér vo svojej vyhýbavej reči privolával exorcistu, ktorý uzdraví opozíciu celkom posadnutú posadnutosťou.

  Kto však vidí do ľudského srdca, ak vôbec čosi také v politike naivne hľadáme? Každopádne Robert Fico bol nervózny ako už dávno nie. A netreba mať zvlášť vyvinutý nos na svedomie, na pocit viny, aby sme vycítili prečo. Solidárny potlesk jeho väčšiny, bol iba takým reflexom maskovania strachu. Podobne, ak si, idúc večer po hore, pískate, aby ste sa úzkosťou celkom nesklátili. Pýtal som sa sám seba, čo je posadnuté vo mne. Prečo som bol generalizačne zaradený do takejto patologickej society. A priznám sa, nič racionálne som nenašiel. Diskusia, čo ako nepríjemná, komunikácia, čo ako konfrontačná v ťahu na pravdu, predsa nemôže byť chorobou a už vôbec nie posadnutosťou.

  Pokiaľ ide o mňa, keď o tom hovorím, všetky posadnutosti svojho života som vždy riešil sám a v sebe za seba. Nikdy som vinu nepresmerovával na tých, ktorí ma pri vine prichytili. Tak som si logicky položil otázku, prečo to asi Robert Fico robí. Princíp zatĺkania je chronicky známy všetkým neverníkom. Tu ale ide, nazdávam sa, o oveľa silnejšiu dynamiku. V odbornej literatúre sa v tomto kontexte hovorí o obranných mechanizmoch. Podľa psychológie ide o procesy odstraňovania úzkosti a ohrozenia, ktorých zmyslom je zachovať celistvosť a neporušenosť ega, a chcel by som dodať, a hádate správne, aj ega politického, ba najmä toho, keďže takéto ego hrá navonok, na efekt, na afekt, na emócie, ako najlepší hromozvod voličskej priazne.

  Poďme ešte ďalej. Obranný mechanizmus, ktorý dnes použil premiér, mal podobu projekcie, čo je prenos vlastných pocitov a impulzov mimo seba na niekoho iného, v našom prípade napríklad na SNS-ku alebo opozíciu a na všetkých, ktorí sú na opačnej strane. Je to podobný mechanizmus, ako keď sa niekomu s potlačenými, ale celkom neodstránenými sexuálnymi podnetmi často zdá, že sa všetci ostatní naokolo správajú nemorálne. Mechanizmom projekcie sa dá do istej miery vysvetliť aj pokrytectvo, pretože pokrytec iným pripisuje vlastné zámery, želania a zlyhania.

  Druhým obranným mechanizmom premiéra v nepríjemnej kauze je vytesnenie, teda vylúčenie a ignorovanie podnetov, ktoré z vedomia vyvolávajú napätie a nepokoj. Ten bol veľmi čitateľný v jeho očiach, aj keď sa bránil očnému kontaktu a hovoril kamsi do abstraktna. Proti možnosti vedomého vnímania týchto obsahov, v našom prípade megakrádeže, je v psychickom poli jednotlivca postavená mentálna hrádza, zabraňujúca uvedomeniu si vytesnených obsahov, ich popretiu, vytesneniu, vytlačeniu. Je to teda obranná taktika proti vnútorným zážitkom viny, agresie a úzkosti. Chorý človek za to samozrejme nemôže. No myslím si, že mal by za to môcť človek, ktorý chce viesť národ a zasadnúť v prezidentskom paláci, pokiaľ teda nie je chorý. Nie som ale lekár, ani psychológ, tieto mechanizmy, mechanizmy študujem skôr v krásnej literatúre a nechtiac som ich stiahol aj k špinavému spisu tejto kauzy. Je to čítanie, z ktorého má človek nauzeu, teda nutkanie šabliť.

  Aj keby všetko, čo som povedal, bola iba fantazmagória a psychologická fikcia, ako katolík chcem svojmu čerstvému spolubratovi Ficovi pripomenúť, k čomu sa priznal, keď sa vymačkol so svojou konverziou. Že byť údom tejto starobylej rodiny, znamená rešpektovať aj jej pravidlá a regule. Teda prinajmenšom Dekalóg, Desatoro. Napríklad: Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. Najmä však, a to zdôrazňujem: Ne-po-krad-neš. Ne-pokrad-neš. Bez takejto reflexie sú všetky pirulety a saltá iba komédie pre pospolitý ľud.

  Pán premiér, ak cítite ducha čias, zmráka sa, zmráka sa.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou pán poslanec Fecko. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne. Ja poviem len veľmi krátko, na záver zareagujem. Ako ste povedali, nie že nepokradneš iba toľko, nepokradneš, a to je dôležité.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, pani poslankyňa Ritomská, máte slovo.

 • Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, vážení poslanci a poslankyne, dovoľte, aby som aj ja sa pridala. Ďakujem.

 • Reakcia vystupujúcej na úpravu mikrofónu.

 • Dovoľte, aby som sa aj ja pridala k tomuto vystúpeniu mimoriadnej schôdze, hoci nie je mojím zvykom vystupovať pravidelne, nakoľko si, považujem za dôležité už v mene občanov tuná vystúpiť, keďže sa hovorilo toľko o tejto kauze. Tak dovoľte, aby som aj ja sa pridala.

  Chronologicky som si to zopakovala a zopakujem ešte raz pre našich občanov, aby vedeli, o čo vlastne ide. Podvod zosnoval v roku 2008 člen Ficovej vlády, šéf rezortu, národniar Ján Izák, po ňom národniar Ján Chrbet. Za Chrbeta, ktorý o emisiách nevedel, ani čo to je, sa obchod uskutočnil. Je úplne jedno z akej strany. Bez premiéra by podvodnícky obchod nezosnoval ani sám najvyšší národniar Slota. Nevykonal by ho. To nám všetkým musí byť jasné. Firma Interblue Group bola narýchlo vytvorenou spoločnosťou v sídle, ktoré prenajímalo adresu viacerým podvodníckym firmám, a majiteľ garáže posúval prichádzajúcu poštu týmto firmám. Garáž mala adresu vo Washingtone. Keďže FBI začala sledovať aktivity firiem na tejto adrese, pekne vedľa seba sídlili podvodníci SMER-u aj z SDKÚ, ale aj zo SNS. Vtedy, keď FBI začala lustrovať, Interblue Group sa presídlila do Európskej únie. Majiteľ garáže prišiel o 300 eur z prenájmu adresy od každej ušlej firmy. Takáto firma riadila obchody našej vlasti. Konkrétne obchod s 35 miliónmi ton Slovenských emisií typu AAU. V roku 2008 Slovensko predalo prvých 15 mil. ton emisií za cenu 5,05 eur za tonu. V tom čase Maďari a Česi predávali emisie približne za 10 eur za tonu. Firma Interblue Group predala povolenky na emisie japonskej sprostredkovateľskej firme Asuka Green Investment za 8,2 eur. Podvod bol zosnovaný s úmyslom obohatiť nám neznáme osoby a celkový ilegálny zisk pre garážovú firmu bol cirka 49,7 mil. eur, ktoré išli do súkromných vreciek. Podvodom boli ukrátení slovenskí občania. Švajčiarski policajti vtedy spozorneli na netradičný pohyb peňazí. Jeden deň prišlo na účet firmy 123 mil. eur z Japonska, na druhý deň odišlo z účtu 76 mil. eur do slovenskej Štátnej pokladnice. Odvtedy Švajčiari vyšetrovali podozrenie a sledovali, kam pôjde zvyšných 47 mil. eur. Preto existujú kópie, ktoré má aj slovenská polícia. Zostatok cirka 47 mil. eur je stále na konte vo švajčiarskej banke. Odvtedy prebieha boj o firmu, ktorá vlastní toto konto.

  Pýtam sa vás, pán premiér, prečo nemôžu občania poznať všetky okolnosti tohto ukrývaného, respektíve zosnovaného podvodu?

  Vtedajší premiér Fico odvolal ministra životného prostredia, ktorý mal byť akože sám zodpovedný za zosnovanie podvodu. Riadením ministerstva životného prostredia v období od 28. augusta 2009 do 28. októbra 2009 dočasne poveril Čaploviča, ktorý bol podpredsedom vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Mal za úlohu vyčistiť rezort životného prostredia od všetkých podozrivých a usvedčujúcich materiálov. Zdá sa, že pán Čaplovič, a odvtedy sa stal aj obľúbeným ministrom pána premiéra, a dnes, ako som si mohla všimnúť a mohli sme si všimnúť, tu ani nie je. Vidíme teda prácu na ministerstve, aj v dnešné dni vidíme jeho prácu na ministerstve školstva, vedy, výskumu. Je to ako nočná mora, ktorá sa nám tu zopakovala aj v Dzurindovej vláde, kedy sa tiež podvádzali občania, a zisky dodnes nie sú vyčíslené.

  Čo z toho vyplýva? Ani jeden premiér, ani druhý premiér, terajší, nemal záujem vyčístiť, vyčísliť krádeže a podvody, ktorými sa obohatili cez schránkové či garážové firmy Interblue Group, sídliace najprv v USA, potom v Anglicku a nakoniec na Cypre, v Belize, vo Švajčiarsku. To nie je škandál, to je hlúposť nášho systému, že ani jeden politik nie je zodpovedný za svoje skutky. Ani Dzurinda, ani Mikloš, nikto z nich nebol vzatý na zodpovednosť za svoje takzvané omyly.

  V roku 2008 rezort životného prostredia, ovládaný SNS, predal garážovej firme Interblue 15 mil. ton emisií za príliš nízku cenu. Garážová firma obratom predala emisie Japoncom, firme Tokyo Elektric Power Company a zarobila 50 mil. eur. Mená spojené s podvodom s emisiami v roku 2008 sú známe. Sú známi aj zodpovední vládni predstavitelia. Náš pán premiér kandiduje za prezidenta. Prečo? Zrejme chce udeliť amnestiu všetkým známym osobám zainteresovaným do podvodu s emisiami. Tak teda o pol roka tu budeme mať amnestiu všetkých z tejto jeho bandy.

  Pýtam sa, o päť rokov si môžeme zvoliť napríklad pána Dzurindu, aby nám dal zase amnestiu na svoju bandu? Na čo sa tu hráme? Čo je toto za parlament? Kto je váš šéf? Kto vlastne riadi tento parlament, ktorý nedokáže vykričať a odvolať podvodníkov z poslaneckých lavíc, nedokáže vyhodiť neschopných lotrov z vlády?

  Kto je Rastislav Bilas? Čo na zastavenie stíhania našimi policajnými orgánmi hovorí tento pán? To sa, ako som si všimla, ani Televízia Markíza nezistila. To je, ako je možné, že niekto pracuje pre podvodnícke aktivity vlády a dodnes požíva úctu pána či súdruha Fica?

  Kto sú tí policajti, ktorí zastavujú vyšetrovanie podvodu spáchaného privilegovanými členmi vlády? Prečo nás informuje hovorkyňa polície Andrea Dobiášová, že trestné stíhanie bolo zastavené a nie je dôvod postúpiť vec prokuratúre?

  Vážení prítomní, ja si dobre pamätám totalitný režim. Toto sú totalitné súdružské maniere, ignorujú inteligenciu občana a ponižujú slušnosť nášho občana. Presne, ako to bolo kedysi. Polícii sa vraj nepodarilo preukázať podvod ani pranie špinavých peňazí, na ktoré upozorňovala švajčiarska polícia. Súčasná vláda sa tvári, akože ide vyšetrovať. Vec je vraj podaná na prokuratúru a bude vraj rozhodovať prokurátor. Ale znova sa pýtam, o čom bude rozhodovať prokurátor? O tom, že ministerstvo životného prostredia je dokonale vyčistené od všetkých dôkazov? O tom... A čo keby požiadala naša superšpeciálna prokuratúra, určená na prepúšťanie zločincov, čo keby požiadala federálny vyšetrovací úrad USA o spoluprácu, aby vyšetrili všetko okolo garáže s basketbalovým košom? Je verejným tajomstvom, že garážové firmy začali sledovať, a preto sa presídlili do Londýna, Švajčiarska a inde. Vyšetrovacie úrady sú schopné oznámiť, kto sa obohatil, ale nechcú a majú to zakázané? Súdruhovia im to zakázali. Bankové výpisy sú známe. Zisky sú známe. Vedia o tom novinári, vedia o tom dotknutí politici. Preto sa pýtam, prečo to nikto neoznámi občanom? Občania sedia doma plní strachu. Ale tu už nejde ani o emisie, tu ide o milión ľudí, rukojemníkov v rukách exekútorov, v rukách exekútorov. Ide o tisícky dražobných spoločností, 390 tisíc nezamestnaných. Dražobné spoločnosti idú silno po ľuďoch. Súdy nekonajú v prospech občanov. Toto je anarchia a žiaden právny štát. Nikoho nezaujíma, čo potrebujú občania. Slovensko trápi beznádej. Dovolím si poukázať, že strach vládne v našej krajine, strach vládne v médiách.

  I minulý týždeň mi písala redaktorka, ktorá povedala, že zverejní môj program a moju poslaneckú agendu. No o dva dni na to povedala, že, bohužiaľ, bola som naivka, keď som si myslela, že pomôžem a zverejním vašu poslaneckú agendu.

  Takýto strach vládne u nás. Takto sme v podstate dopadli za vlády nášho pána premiéra. Dnešný deň sme mali stretnutie s pánom ministrom zahraničných vecí a s pánom riaditeľom zahraničnej politiky. Majú strach, nakoľko sme sa venovali problematike Ukrajiny. Všimla som si, že sám pán minister má obavy o susedstvo s Ukrajinou. Preto ja na začiatku tejto schôdze som vyzvala, aby prišiel aj pán premiér, aj pán minister reagovať na situáciu, ktorá sa udiala v Ukrajine. A týmto si dovolím ešte doplniť to, čo tuná predchádzajúci kolegovia povedali, ak teda každý, ktorý prišiel s tým, že chce a je za to, aby pán premiér teda bol odvolaný. Pán premiér, chcete vylepšovať túto krajinu? Chcete byť prezidentom? Ak by sa tak stalo, bude to nočná mora. Ste zodpovedný aj za to, ako ste reagoval a reagujete, kam sa táto krajina rúti v zahraničnej politike.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pani poslankyňa, na vaše vystúpenie nie sú žiadne faktické poznámky.

  Poprosím ďalšiu prihlásenú rečníčku, pani poslankyňu Helenu Mezenskú.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážení prítomní poslanci, normálnemu človeku je ťažké, smutné, smutne žiť na Slovensku. Je smutné žiť v krajine, kde nútime normálnych ľudí žiť v kolotoči stále neustávajúcich podvodov a dokonalých zohraných klamstiev na najvyšších politických úrovniach. Je smutné žiť v zakliatej krajine, kde tí, čo sa bez zábran a ostychu do čela jej riadenia hrnú, keď sa napokon chopia moci, vedome klamú a kradnú. Je smutné žiť v krajine, kde aj keď tých, čo zo zrád usvedčia, nemajú ani toľko cti a ľudskej dôstojnosti, aby boli schopní si vinu priznať a priznané zlyhanie a páchané škody aj tak, ako sa na slušných ľudí patrí, napraviť. Je naozaj smutné a smutne normálnemu človeku žiť v krajne, kde sa korupcia stala štandardnou parlamentnou normou, normou výkonnej moci spoločensky už legitimizovanou a pomaly aj uznanou a prehliadanou pracovnou metódou. Normálnemu človeku je naozaj smutne žiť v krajine, kde nie ju chuť ani prejavená ochota z najvyšších miest verejný život sfunkčniť a očistiť k praktickému úžitku a ku prospechu všetkým ľuďom. Je naozaj ťažké žiť v krajine nevýhodných, predražených a pre ľudí neprospešných verejných zmlúv, ktoré občania a ani im oddaní poslanci nemôžu ovplyvniť. Je naozaj smutné žiť v krajine, kde tí, čo usvedčujú vládnych papalášov a rovnako ich kritizujú, nie sú pripravení národ zjednotiť a ani predložiť náhradné alternatívy alebo návrhy.

  Je naozaj hanba žiť v krajine, kde premiér predstieravo a falošne volá po spolupráci, keď v skutočnosti dialóg a diskusiu odmieta. Je naozaj hanba žiť v krajne, kde namiesto priznania si viny a zodpovednosti, tí, čo zlyhali, ukazujú prstom na iných.

  Je smutné žiť v krajine, kde premiér vyzýva ku skutočnému hodnotovému súboju, pred ktorým sám zbabelo zuteká hneď na jeho začiatku. Je naozaj smutné žiť normálnemu človeku v krajine, kde tí, čo sú pri moci, bez viny a výčitiek bezbreho kradnú a tak stále viac ožobračujú a zbedačujú svoj vlastný národ. Zabudli pri svojom, zabudli na to, že pri svojom nástupe mu dali sľub oddanosti a vernosti, ktorý dnes lacno zahodili za hlavu. Je naozaj smutné žiť v krajine, kde 70 % ľudí zápasí o každý cent na chlieb a základné životné potreby a pritom sociálni ministri sa vyvážajú na honosných limuzínach a zabávajú sa na jachtách. Normálnemu človeku je naozaj smutné žiť v krajine, kde napriek prepadajúcej sa úrovni života sú mnohí ľudia politickým marketingom klamaní natoľko rafinovane a prefíkane, že zradnej a dobre maskovanej vláde sami uveria. Je smutné, že tí, čo to všetko spôsobujú a čo bezohľadne zneužívajú svoju moc, parazitujú tak na nevedomosti a neinformovanosti ľudí, to nevedia ani dnes zastaviť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Na vaše vystúpenie nie sú žiadne faktické poznámky.

  Poprosím ďalšieho prihláseného rečníka, pána Jozefa Viskupiča.

 • Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, je ťažké k téme, ktorú nastolili predkladatelia, ktorá sa dotýka veľmi smutnej, veľmi smutného obrazu fungovania teraz politického systému, politickej kultúry našej exekutívy alebo všetkých zainteresovaných subjektov, ktoré by mohli a mali plniť v spoločnosti úlohu možno nejakého symbolu, symbolu zodpovednosti a symbolu dôvery a dôveryhodnosti, ak majú plniť o nič menší, alebo o nič menšiu úlohu, ako je riadenie krajiny a zastávanie verejného záujmu. Vôbec nemám ambíciu sa opakovať a mám pocit, že bolo povedané veľa. Možno by sa dalo povedať ešte omnoho viacej. A nemám ambíciu sa opakovať. Do tejto debaty by som chcel doplniť jednu tému, nazvem ju politická rezistencia. Alebo to, akým spôsobom dokáže politik, obhajca verejného záujmu vyvodzovať takzvanú politickú zodpovednosť.

  Na začiatku sme tu mali pokus alebo niekoľko pokusov, ako zvrátiť tému, ale jeden možno padne na úrodnú pôdu. A to je to, že vraj v tejto kauze bola vyvodená politická zodpovednosť. Pán kolega Brocka s týmto nesúhlasil a povedal, že presne naopak, ten, kto na záver procesu chcel zatiahnuť ručnú brzdu, bol nakoniec odvolaný, minister bol odvolaný, ministerstvo zrušené, stopy sa viac či menej darilo zametať. Nedarilo sa ich úplne a nepodarilo sa ich, našťastie, úplne. A možno aj preto v tomto slede po piatich rokoch stojíme aj na pôde tohto parlamentu a riešime dôsledky emisnej kauzy. Dôsledky emisnej kauzy neodídu ani po tejto schôdzi a myslím si, že budú strašiť ako zdvihnutý prst a výkričník ešte v našom verejnom priestore dlho.

  Chcem povedať, že sa pýtajú ľudia, pýtajú sa to médiá, pýtame sa to často aj my, že v rámci tej politickej rezistencie a ochrany tých svojich a vlastných, kde je hranica? A možno ste zachytili, kolegovia zo SMER-u a kolegovia z iných politických strán, že v Anglicku, v bašte a kolíske demokracie a parlamentnej demokracie, kde majú tak isto na mysli v kríze zastupiteľskej demokracie to, že volení zástupcovia ľudí alebo tých, ktorí získajú mandát, nemajú tieto funkcie naveky. Ak niekto urobí nejakú chybu, nejaký prešľap, tak o funkciu jednoducho prichádza. Možno ste zachytili, že 10. 2. tento rok prišiel o funkciu minister pre imigračnú politiku Mark Harper iba za jednoduchú vec, zamestnával upratovačku, ktorá nemala povol..., pobyt na, povolenie na pobyt v krajine.

  Čo by sa stalo v našej krajine? Predpokladám, že by z toho bola nejaká marginálna téma, uprataná a veľmi účinne zametená pod koberec. Žiadna politická zodpovednosť nefunguje.

  Ale nemusíme chodiť ďaleko, lebo Anglicko predsa len z hľadiska sedemstoročnej histórie vývoja demokracie sa nám môže zdať ako príliš ďaleký príklad a čaká nás ešte príliš dlhá cesta. Ale máme tu príklady od suseda z Poľska, kde minister dopravy Slawomir Nowak odstúpil v novembri minulý rok pre podozrenie, že nepriznal nákup drahých luxusných hodiniek. O drahých luxusných hodinkách sú v tejto krajine báje, povesti a vieme koľko predstaviteľov a ktorí z nich sa takýmto skvostom a klenotom sa chvália. No, hold, v Poľsku toto spôsobuje pád ministra. Alebo pán Budzanowski, takisto z Poľska, odvolaný za memorandum, podľa ktorého sa zvažovala výstavba plynovodu zo Sibíru. Čiže rezistencia a citlivosť na to, aby zastupiteľská demokracia a parlamentarizmus ako taký mohol mať váhu nie v trápnych a podľa mňa veľmi účelových, politologických štúdiách, kto je, alebo kto nie je štandardný, ale v reálnych činoch, že keď som spravil nejaký prešľap, tak nie som prilepený ku kreslu, ktoré zastávam, ale musím pred svojimi kolegami zo strany, pred verejnosťou, pred kolegami z opozície vyvodiť politickú zodpovednosť.

  Kauza emisie nie je ani prípravný proces memoranda, nie je ani témou drahého šperku a netýka sa ani tak citlivej veci svedomia nejakého ministra, ktorý si myslí, že keď, síce nevediac, ale zamestnávajúc upratovačku, ktorá nemá povolenie na pobyt, odstúpi. Ale všetci predrečníci, dokonca každý jeden predstaviteľ z vlády, ktorý sa snažil akokoľvek z čísla 47 mil. eur a dokonanej kauzy nejakým spôsobom vyhovoriť, tu tento citlivý prístup k mandátu nemá. Potom si ja myslím, že ťažko, veľmi ťažko budeme ľuďom vysvetľovať, prečo a kto zastáva jednotlivé funkcie a krízu elít, ako to nazýva náš eurokomisár Šefčovič, alebo krízu zastupiteľskej demokracie, krízu parlamentarizmu, nástup extrémistických síl. Tomuto budeme veľmi ťažko čeliť, pretože ak nebudeme dôsledne uplatňovať to, že ten, kto je zodpovedný a ten, kto urobí chybu, má či už z vlastného popudu alebo na základe členenia nejakého vnútrostraníckeho mechanizmu, a keď ani ten nás nezaberie, tak potom aj priamo v parlamente jednoducho sa funkcie vzdať. Nepomáha to riadeniu krajiny, nepomáha to nikomu z nás. Ľudia sú z toho otrávení a neveria a postupne nebudú veriť v silu parlamentarizmu, v silu zastupiteľov. A hlavne tomu, že by ich niekto vedel vypočuť a reprezentovať na úrovni či už parlamentu alebo vlády.

  Vyzývam preto kandidáta na prezidenta, ktorý aj podľa môjho názoru a názoru iných zneužíva funkciu premiéra, aby sa vzdal funkcie predsedu vlády počas prezidentskej kampane. Viem, že by musela nastať rekonštrukcia vlády, ale nech sa stane pred prezidentskými voľbami, nie až potom. A aby sa naozaj postavil čelom a ako chlap k tomu, že je veľmi zvýhodnený oproti akémukoľvek kandidátovi, ktorý sa prezidentských volieb zúčastňuje. Neviem, či táto výzva padne na pôdu a nechcem, vôbec nemám najmenší úmysel odchádzať od témy emisií, ale tieto dve témy sa jednoducho nedajú pre túto chvíľu od seba oddeliť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Na vaše vystúpenie, pán poslanec, chce reagovať jeden pán poslanec s faktickou poznámkou. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Fecko, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, súhlasím s tebou, čo si povedal. A chcem ťa iba doplniť, že dúfam a chcem veriť, že sa ešte vo svojom živote dožijem toho, že v slovenskom parlamente poslanci, ktorí budú zastávať funkcie a urobia nejaký prešľap, tak bude to taký dôvod, ktorý vyvodí v ich svedomí potrebu dobrovoľne odstúpiť.

  Ďakujem pekne.

 • Dávam slovo ďalšiemu prihlásenému rečníkovi pánovi poslancovi Radoslavovi Procházkovi. Ten sa v sále nenachádza. Stráca poradie.

  Poprosím teda pána poslanca Branislava Škripeka.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené dámy kolegyne, vážení páni kolegovia, poviem veľmi krátko a možno len pár slov, čo ma vážia na srdci voči tomu, čo vidíme v našej krajine. Vôbec nebudem rozoberať, kto, čo urobil tuná, aký obchod, ale pripomeniem pár slov, ktoré ste napísali do programového vyhlásenia vlády. A spomínam si na dva roky, kedy ako nový človek, ako nový člen parlamentu pozerám na politiku z tohto pohľadu. A musím povedať, že tu nevidím jednu najvážnejšiu a najpodstatnejšiu vec, ktorá platí tisícročia, platí od úsvitu existencie sveta.

  Keď som tu nastúpil a vláda predstavila svoje programové vyhlásenie, tak som sa v ňom dočítal veľmi zaujímavé a dobré veci. A povedal som, že sme poverení zodpovednosťou, že v tomto národe si ľudia naozaj vážia, keď im niekto povie niečo dobré, kvalitné a ponúkne im, čo pre nás má. A že v tomto v tejto krajine sa už dlhodobo sťažujú ľudia na politikov a že vy ste dostali ohromnú výzvu do rúk, dostali ste obrovskú zodpovednosť. A zacitoval som podstatný výrok z Knihy prísloví 29. kapitoly: "Keď vládnu spravodliví, ľud sa raduje, ale keď vládnu zlí, ľud lká alebo plače, ľud vzdychá." A inde je napísané, že: "Kde niet dobrej vlády, upadá celý národ." A ja som si není istý, že po týchto dvoch rokoch a po tých mnohých predchádzajúcich sa naozaj dá povedať, že by tento národ bol pozdvihnutý, že by bol pozdvihnutý do stavu, aby sa mu darilo viacej.

  My sa tu teraz zaoberáme niečím čo, kvôli čomu opozícia sa rozhodla zvolať mimoriadnu schôdzu. A ja som si uvedomil, tá mimoriadne schôdza je kvôli tajomstvu. To je kvôli tajomstvu, či pán premiér vedel o predaji emisií, alebo nevedel. A ja som si uvedomil, že pán premiér má niekoľko tajomstiev, že to je taký tajuplný premiér, ktoré nám nechce prezradiť. Nuž, nikto z neho to tajomstvo nedostane. Ja len niektoré zosumarujem.

  Vraj existuje správa, tajná správa Slovenskej informačnej služby, že pán premiér bol informovaný dopredu, že ten podvodný predaj emisií nastane. Ale zostalo tajomstvom, či je to pravda. Ja ako člen kontrolného výboru som požiadal, aby pán riaditeľ SIS iba povedal, či je tá správa pravdivá, či existuje alebo neexistuje. Ale všetci členovia SMER-u povedali, že hlasujú proti tomu. Inokedy sme sa dozvedeli jedno tajomstvo. Je to už dávnejšie v našej politickej histórii, že existuje nejaká nahrávka a na nej niekto rozpráva o tom, že vlastnou hlavou zohnal peniaze. Ale doteraz sme sa nedozvedeli, koho hlas to je. To je proste ďalšie tajomstvo v tejto krajine. Je to len, je nejaký hlas podobný zrejme pánovi premiérovi, ale nevieme, či to je on, pretože to je tajné. Ale existuje ďalšie tajomstvo. My stále nevieme, či pán premiér bol v tom byte, kde sa schádzali rôzni zaujímaví ľudia. A ten spis, ktorý to zaznamenáva, sa volá spis Gorila. My stále nevieme, či tam pil kolu alebo nie.

  A takýchto tajomstiev je viac a viac. Tie rôzne tajomstvá jednoducho zostávajú tajomstvom a vyzerá to tak tajomne. Lenže od nás a od predstaviteľov sa očakáva, že budeme konať spravodlivo. Ja to poviem znovu, v Biblii je napísané, že "spravodliví, keď vládnu, tak sa darí celej krajine". Teraz to citujem trošku voľne. A iný citát poviem, že: "Spravodlivosťou vládca privádza blahobyt do krajiny". A zase inde: "Kde niet dobrej vlády, upadá celý národ."

  A znovu, odkiaľ pochádza múdrosť? Ja chcem povedať predstaviteľom našej krajiny, že múdrosť pochádza od Boha, a kto ju nemá, potom nemôže dobre vládnuť. Múdrosť je pokora pred Bohom. A ak bude existovať nerešpekt voči Bohu, nerešpekt voči spravodlivosti, potom bude nasledovať úpadok a bude nasledovať zloba. "Spravodlivosťou kráľ privádza blahobyt do krajiny, kým vydierač ju vedie do skazy." Príslovie, 8. kapitola: "Bázeň pred Bohom je nenávisť ku zlu." Ale ako keby sa nedalo v našej krajine hovoriť o tom, že to zlo chceme odsúdiť, že to zlo naozaj chceme odstrániť. Akoby sme nemohli hovoriť o tom, že zlo budeme potláčať. Ale ja som sa to v programovom vyhlásení vlády dočítal. Je tam napísaných niekoľko viet, niekoľko vecí, že: "Vrátime ľuďom nádej, že žijú v spravodlivej a bezpečnej spoločnosti, kde sú občania nositeľmi humánnych a demokratických princípov, kde sa rešpektuje zákonnosť a zásady právneho štátu". Toto je programové vyhlásenie vlády.

  Viete, čo je také ťažké? Ak náhodou pán premiér dopredu vedel, veď ak mu tá správa neprišla, že bude podvodne predaných množstvo emisií, potom stačí to odtajniť alebo stačí povedať, ako to bolo. Ale tým, že budeme zažívať zrušené schôdze, alebo že tu prejavia predstavitelia tejto vlády taký postoj, že my vás nebudeme počúvať. Zakladali sme tu niekoľko takýchto schôdzí. Nepripustená schôdza o emisiách prednedávnom. Nepripustená mimoriadne schôdza k nebankovkám, trošku dávnejšie. Nemohli sme poriadne rokovať o generálnom prokurátorovi, trošku dávnejšie. Aj z minulého odvolávania pán premiér odišiel a vo svojej reči, ja som si ju zaznamenal, bolo množstvo slov vyvyšovania, že boli sme dobrí, ale vy a iní boli hlupáci, a budeme ich zhadzovať. A keď to aj nepovedal pán premiér nejakým zlým slovom, tak to povedal svojím tónom alebo príkladmi. A teraz povedal, že celá opozícia je ako kŕdeľ vrabcov. Áno, je to asi tak možné. Tá roztratenosť je viditeľná, alebo tá rozbitosť. Ale viete, ak ten, kto vládne, robí sa veľkým a vyvyšuje sám seba, prepáčte, teraz ja nepoviem, že aký je zlý pán premiér, nepoviem to, ale pýcha je viditeľná. Na každom človeku, čo vyvyšuje sám seba, je pýcha viditeľná. Následne to bol pán minister Kaliňák. A napriek tomu, že pôsobil veľmi pokojne a snažil sa hovoriť skutočne vyvážene, je viditeľné, že hovoril zhora, takým spôsobom, ktorým ponižoval druhých.

  A preto sa znova opýtam, alebo poviem a zdôrazním, že ak nebudeme rešpektovať ďaleko viacej pokoru a úctu k spravodlivosti, veští to hnusný pád. Pýche predchádza pád. A poviem to presne, citát, ktorý hovorí o tom, odkiaľ je múdrosť: "Prvým krokom k múdrosti je úcta voči Bohu. Pravou rozumnosťou je poznanie Najvyššieho." A inde sa hovorí: "Ak si múdry, toto ti bude na osoh, ale ak si namyslený, bude ti to na škodu." Ale ak predstavitelia sú akýmkoľvek spôsobom namyslení a ak tu sa neustále bude prikrývať zločinnosť akýmkoľvek spôsobom, priatelia, všetci viete, politici v tejto sále, vy všetci viete, že ešte nebol odsúdený zločinec v tejto krajine. A je to hrubá nespravodlivosť, že sa tu bezmocne všetci prizeráme. A kto už to má urobiť, aby konečne sa zastavilo toto zlo?! Lebo všetci sa tu prizeráme na to, že sa to deje ďalej a ďalej a ďalej a ďalej, a môžme si zodrať na tom jazyk.

  Vo vašom vyhlásení je napísané: "Vláda vytvorí podmienky na dôsledné rešpektovanie princípov právneho štátu, dodržiavanie zákonov, upevňovanie právnej istoty, na boj proti organizovanej kriminalite." Nerozprávame tu o organizovanej kriminalite? Priatelia, veď keď viete, ako to je a máte v rukách všetky kontrolné mechanizmy tohto štátu, Boh od vás žiada, aby ste niekoho zavreli, kto za to zodpovedá. Keď boli sestričky protestovať pred Úradom vlády, tak pán premiér nemal v sebe toľko pokory, aby tam išiel povedať, sestry, to je blbé, že ste v takomto stave. Ale viete, koľko sa hovorilo, že treba pre nich na navýšenie platov? Púhe dva milióny. Ale celý čas hovoríme, že viete o tom, kde je 47 mil. eur. To je tak ťažké byť spravodlivejší v tejto krajine?

  Tento parlament má kontrolovať vládu. A ja sa pýtam vás, parlamentná strana SMER, či vy kontrolujete vládu? Vás sa pýtam, členovia kontrolného výboru činnosti SIS, či ste boli ochotní vyžiadať si obyčajnú kontrolu pána riaditeľa SIS. Keď sme na výbore pre nezlučiteľnosť funkcií žiadali, aby pán Harabin prišiel len vysvetliť niektoré dokumenty, tak všetci smeráci sa zdržali a zastavili činnosť tohto výboru. Prosím vás, aj vy musíte mať svedomie, aj vy sa musíte zodpovedať. Ja viem, niektorí ste ma dnes oslovili, či sa toto Bohu páči, že sme tu na plagát napísali, kam zmizlo niekoľko miliárd? Priateľu, znamená to kolega, že rešpektujete Boha, respektíve nad tým premýšľate, že Boh by sa nad tým mal zamýšľať. Áno, Boh to sleduje. Ak nebudeme rešpektovať Božiu autoritu, prinesieme zlo na túto krajinu a prekliatie. Prekliatie znamená, že sa tu nebude dariť v tejto krajine. "Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť." A ja si myslím, že táto krajina potrebuje Božie požehnanie, a nie rozbroj.

  A tak je to moja, to, čo vám pripomínam, máte napísané vo svojom programovom vyhlásení o komplexnom postihovaní daňových podvodov, vrátane colných podvodov, "prijmete opatrenia, ktoré zabránia nekalým činnostiam pri zánikoch obchodných spoločností". Stalo sa to? Máme ešte dva roky, poviete? Inde je napísané, že sa zúži priestor pre korupciu. A zasa ste napísali, že "spružní sa systém čerpania prostriedkov, zníži sa riziko zneužívania týchto zdrojov, vytvoria sa podmienky na aplikáciu zákona o preukázaní pôvodu majetku". Viete, že sme ten zákon už dali do užívania. A stalo sa to? Nestalo sa to. "Vláda bude garantovať sociálnu spravodlivosť," ste mali vo svojom vyhlásení vlády. Narátal som vám tam vyše tristo sľubov. A to som nedorátal po 65. stranu. Vaše vyhlásenie má 65 strán, na 27. bolo 264 sľubov, že ako to bude lepšie.

  Ale nielen o to ide, čo je teraz zlé, posledných pár krátkych mesiacov snáď, ale že ešte tu neboli vytvorené nástroje na to, aby za kauzy, kde v iných krajinách odstupujú politici, to najmenej, sú zodpovední za to a sú trestne stíhaní, tu sa neudeje nič, priatelia.

  A tak je tu moja posledná otázka na záver: Pán premiér, ako predstaviteľ tejto krajiny, kto je vaša autorita? Komu sa vy zodpovedáte?

  Moje posolstvo je zrejme trochu iné ako politický rozklad toho, čo sa tu udialo. Ja hovorím, vyzývam vás, politici, a vyzývam vás, pán premiér, rešpektujte Boha v tejto krajine! Inak sem privediete prekliatie a rozbroj.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec. Nikto sa neprihlásil s faktickými poznámkami.

  Na rade je posledný prihlásený rečník pán Radoslav Procházka. V sále sa nenachádza, už stratil poradie raz, to znamená, že tým sme vyčerpali všetkých, ktorí sú v rozprave, ktorí boli v rozprave prihlásení. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode za ukončenú. A pýtam sa, či sa pán navrhovateľ chce vyjadriť.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážená snemovňa, chcel by som znovu pripomenúť, o čom bola dnešná schôdza. Dnešné rokovanie bolo o jednoznačnej politickej zodpovednosti pána premiéra Fica. Samozrejme nepriamo aj politickej strany SMER ako najsilnejšej vo vtedajšej vládnej koalícii a dnešnej jedinej vo vláde.

  Dnešné naše rokovanie bolo o tom, že existujú jednoznačné dôkazy o tom, že pán premiér o kšefte s emisiami vedel. A mohol to vedieť z viacerých zdrojov. Samozrejme, nikdy sa nedopátrame toho, a pritom vieme, že existuje správa Slovenskej informačnej služby, ktorá upozorňovala pána premiéra, že to bude nevýhodné pre Slovensko, že na tom Slovensko stratí 50 mil. eur. Ale minimálne existuje materiál, ktorý už bol odtajnený, materiál vlády, v ktorom sú jednoznačné čísla, za koľko sa predávali v okolitých krajinách vtedy emisie, za koľko to navrhuje ministerstvo a vláda samozrejme aj na základe týchto údajov odsúhlasila pre Slovensko nevýhodný kšeft. Ale pán premiér nielenže vedel o tomto kšefte, ale pseudokonaním to aj kryl. Síce hovorí o tom, že on ako jediný konal, odvolával ministrov, odvolával ministrov za SNS. Áno, ale keď mu minister Chrbet 5. mája navrhol, aby tá zmluva bola zrušená, že Slovensko za to nebude musieť platiť žiadne, žiadne peniaze, tak radšej nasledujúci deň nechal prezidentom odvolať ministra len preto, aby ten kšeft mohol byť uskutočnený. Toto je priama zodpovednosť pána premiéra Fica.

  Je samozrejme signifikantné, že dnes vystupovali v tejto rozprave len opoziční poslanci. Mohol by som povedať, že vy ste ani sa nesnažili obhajovať vlastného šéfa strany alebo premiéra Slovenskej republiky. Mohol by som aj to povedať, že kto mlčí, ten svedčí, ale za chvíľočku samozrejme budeme mať rukolapný dôkaz, to vaše očakávané hlasovanie aj toto porekadlo vyvráti.

  Mohli sme počuť z úst pána premiéra, ale aj jeho nádejného nástupcu pána ministra Kaliňáka, takú výčitku, že prečo konáme len teraz. Prečo opozícia sa rozhodla teraz, keď sme pred voľbami prezidentskými, túto kauzu vytiahnuť. Takže musím znovu pripomenúť to, čo sme tu povedali a hovorili viacerí, páni, my sme nikdy nezasahovali do vyšetrovania, nikdy sme sa nesnažili ovplyvniť vyšetrovanie. A určite si pamätáte, však to bolo minulý rok v októbri a v decembri, že v októbri polícia zastavila vyšetrovanie, vyšetrenie tohto prípadu s odôvodnením, že sa nedá dokázať, že to bol trestný čin. Aj to je pravda, že minister, súčasný minister životného prostredia proti tomu sa odvolal a dal námietku. Ale prokuratúra v decembri znovu potvrdila, že to nie je trestný čin. Hovoríte, mali sme konať skôr. Ako skôr, keď 13. januára tohto roku, čo znamená, že ak sa pozriete na dátumovku, vidíte, že dnes je akurát mesiac tomu, čo polícia Slovenskej republiky potvrdila, že má zoznam od švajčiarskych úradov? A kedy bolo prvé rokovanie Národnej rady tento rok? Teraz v januári. A my sme sa snažili. Opozícia jednoznačne dala návrh, aby sme rokovali o tejto kauze. Vy ste to odmietli. Koho to je vina, keď nie vaša?

  A musím povedať ešte ďalšie údaje, ktoré dnes jednoznačne dokazujú, že pán minister Kaliňák dokonca klamal. Obvinil opozíciu, že nekonáme, obvinil opozíciu, že vtedy, keď sme boli v Radičovej vláde, že sme nekonali. Mohli ste počuť priamo od dotyčného ministra, vtedajšieho ministra životného prostredia, že ako konal, že okamžite podal na políciu to, čo mal. Postúpil na políciu materiály, musel ich hľadať. Hovoril aj o tom, že za vás tam pomaličky neostalo nič. Boli len kópie ohľadne tejto kauzy v jednej škatuli. Viete, prepáčte, páni, ale musím povedať, že vy kryjete jeden zločin. Vtedajšia vláda na čele s pánom premiérom Ficom použila metódu mafie. S tým rozdielom, že mafia odstraňuje len bielych koňov, vy ste odstránili, zabili, dá sa povedať, aj maštaľ, aj ministerstvo životného prostredia. Prepáčte, toto nie je dôvod aspoň na to, aby ste sa zamysleli?

  Takže dovoľte mi na záver povedať, že dnešné rokovanie, dnešná schôdza jednoznačne dokázala priamu politickú zodpovednosť pána premiéra za túto kauzu. Vystúpenia poslancov a fakty, ktoré tu odzneli, hovoria jednoznačne o tom, že pán premiér vedel o tom, že Slovensko príde skoro o 50 mil. eur, že kryl tento kšeft, a za to musí byť politicky zodpovedný. A práve preto my sme podali návrh na jeho odvolanie, aj na základe týchto informácií je zrelý na odvolanie.

  Ďakujem pekne.

 • Pán predseda ústavnoprávneho výboru, ako spravodajca chcete zaujať stanovisko? Nie.

  Dámy a páni, prerokovali sme program, ktorý žiadali prerokovať poslankyne a poslanci, ktorí podali návrh na zvolanie tejto schôdze s návrhom na vyslovenie nedôvery. Poprosím teraz všetkých, aby zaujali svoje miesto.

 • Zaznievanie gongu.

 • Poprosím aj členov vlády, ktorí sú prítomní v Národnej rade, aby zaujali svoje miesta. Vyhlasujem krátku prestávku, 18.55 budeme hlasovať. Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Zaznievanie gongu.

 • Pán predseda ústavnoprávneho výboru, uveďte, prosím, hlasovanie o uznesení.

 • Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi, tlač 873.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení členovia vlády, v rozprave k predmetnému návrhu pristúpilo dvadsať jedna, vystúpilo dvadsať jedna poslancov. Pán predseda Národnej rady, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo predložené navrhovateľmi. To znamená, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi. Dajte, prosím, o tomto návrhu uznesenia predloženému, predloženého navrhovateľmi hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných poslancov, 49 bolo za, 78 proti, 1 sa zdržal.

 • Vzhľadom na to, že podľa čl. 88 ods. 2 ústavy na vyslovenie nedôvery vláde je potrebné minimálne 76 poslancov, konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi.

  Dámy a páni, vyhlasujem 32. schôdzu za skončenú.

 • Rokovanie 32. schôdze NR SR sa skončilo o 18.57 hodine.