• Dobré ráno, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 31. schôdze, ktorú som zvolal na základe požiadavky skupiny 34 poslancov.

  Poprosím o prezentáciu.

 • Prezentácia.

 • 108 prítomných.

  Národná rada je uznášaniaschopná.

  Overovateľmi budú pani poslankyňa Ľubica Rošková a pán poslanec Jozef Mikloško. Ich náhradníkmi pani poslankyňa Anna Vitteková a pán poslanec Gabriel Csicsai.

  O ospravedlnenie na dnešnej 31. schôdzi požiadali pani podpredsedníčka Národnej rady Renáta Zmajkovičová a páni poslanci Gábor Gál, Rudolf Chmel, Daniel Krajcer a pani poslankyňa Viera Mazúrová.

  Skupina poslancov v žiadosti o zvolanie schôdze navrhla prerokovať bod, máte ho uvedený v pozvánke, je to tlač pod číslom 868, a znie: návrh na prijatie uznesenia Národnej rady k spornému predaju emisií počas vlády Roberta Fica v rokoch 2006 až 2010 a výsledkom jej vyšetrovania.

 • Bod programu: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k spornému predaju emisií počas vlády Roberta Fica v rokoch 2006 - 2010 a výsledkom jej vyšetrovania, tlač 868.

 • Tento návrh som pridelil na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a taktiež som ho zaslal vláde, aby zaujala stanovisko.

  Budeme teraz hlasovať o návrhu programu, ktorý žiada prerokovať skupina poslancov.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 51 za, 81 proti.

  Návrh na program 31. schôdze sme neschválili.

  Ešte tam boli procedurálne návrhy?

  Pán poslanec Frešo.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. To bolo šarmantné, jak ste obišli, vy ste povinný dať procedurálny návrh pred tým, ako sa schvaľuje program, lebo som sa, samozrejme, prihlásil. A ten procedurálny návrh smeroval k tomu, aby tu bola prítomná vláda, aby sme dovtedy prerušili rokovanie. Ten dôvod je úplne jednoduchý. Pán premiér je, samozrejme, osobne zodpovedný za to, akým spôsobom sa predávali emisie, lebo v čase, keď mal možnosť ako premiér vlády rozhodnúť o tom, že emisný obchod zruší, tak odvolal príslušného ministra pána Chrbeta, ktorý to navrhoval, a tým vlastne umožnil emisný obchod dokončiť. Podľa mňa to je dôležitá vec, vláda tu mala byť prítomná.

  Takže môj procedurálny návrh teraz je, aby sme naozaj dodržiavali rokovací poriadok, a keď sa niekto prihlási s procedurálnym návrhom, aj keď sa nám to nehodí, tak by sme tomu človeku slovo mať dali.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Vyhlasujem 31. schôdzu za skončenú.

  Poprosím päťminútovú prestávku pre techniku a budeme pokračovať v rokovaní programu 29. schôdze.

  Takže o 9.10 hod. budeme pokračovať.

 • Rokovanie 31. schôdze NR SR sa skončilo o 9.04 hodine.

 • Po skončení rokovania 31. schôdze NR SR a po krátkej prestávke pokračovalo rokovanie 29. schôdze NR SR.