• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram 28. schôdzu Národnej rady.

  Zvolal som ju podľa čl. 83 ods. 2 ústavy a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na základe žiadosti skupiny 40 poslancov Národnej rady.

  Poprosím vás o prezentáciu, aby sme zistili uznášaniaschopnosť.

 • Prezentácia.

 • 135 prítomných poslankýň a poslancov.

  Sme uznášaniaschopní.

  Overovateľmi sú páni poslanci Jozef Ježík a Ján Mičovský. Náhradníkmi pani poslankyňa Ľubica Rošková a pán poslanec Jozef Viskupič.

  O ospravedlnenie požiadali páni poslanci Beblavý, Lukša a pani poslankyňa Mazúrová, pán poslanec Mikloš, Štefanec. A na zahraničnej pracovnej ceste je pán predseda výboru Ján Hudacký.

  Poslanci, ktorí požiadali o zvolanie tejto schôdze, navrhujú prerokovať jeden bod, tak ako ste to mali uvedené v pozvánke, je to tlač 818, návrh na prijatie uznesenia Národnej rady k aktuálnej situácii v Slovenskej republike v oblasti pôsobenia nebankových spoločností a enormného nárastu exekučných podaní.

 • Bod programu: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k aktuálnej situácii v Slovenskej republike v oblasti pôsobenia nebankových spoločností a enormného nárastu exekučných podaní, tlač 818.

 • Podľa § 17 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku som tento návrh pridelil na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet a takisto som požiadal vládu Slovenskej republiky, aby zaujala stanovisko.

  Teraz budeme hlasovať o návrhu programu 28. schôdze. Poprosím o prezentáciu a hlasovanie.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 58 za, 13 proti, 66 sa zdržalo.

 • Reakcie z pléna.

 • Konštatujem, že sme neschválili program 28. schôdze.

  Vyhlasujem ju za skončenú.

 • Pred rečnícky pult prišli poslanci OĽaNO s transparentmi.

 • Všetkých tých, ktorí majú reálny záujem riešiť túto problematiku, opäť upozorňujem, že už v januári bude v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti a vlády Slovenskej republiky predložený reálny návrh programu a budeme môcť riešiť...

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec, choďte vykrikovať, choďte vykrikovať vonku niekde.

  Vyhlasujem do 17.20 hod. prestávku a budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 27. schôdze.

 • Rokovanie 28. schôdze NR SR sa skončilo o 17.14 hodine.

 • Po skončení rokovania 28. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 27. schôdze NR SR.