• Príjemné, dobré ráno. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, otváram pätnásty rokovací deň 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali pán podpredseda Národnej rady Ján Figeľ a poslanci Miroslav Beblavý, Gábor Gál, Ivan Mikloš.

  Pokračujeme v prerušenej rozprave v prvom čítaní o návrhu poslancov Richarda Vašečku, Eriky Jurinovej a Branislava Škripeka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva (tlač 782).

  Poprosím vás, pán poslanec Vašečka, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov. Pán spravodajca Štefan Kuffa už je na svojom mieste.

  Do rozpravy je ešte ústne prihlásený poslanec Martin Poliačik, ktorému teraz odovzdávam slovo. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Pokračovanie rokovania o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Eriky Jurinovej a Branislava Škripeka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov, tlač 782.

 • Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsedníčka. Vážené dámy, vážení páni, hostia, predpokladám, že dneska sme v situácii, že ani novinári nestihli do tých kukáň dobehnúť, takže naozaj tu bude mimoriadne komorná atmosféra.

 • Reakcia z pléna.

 • Áno. Ešte koledy si dáme.

  Takže najprv začnem zoširoka k téme. Tieto hodnotové, tieto hodnotové diskusie k interrupciám sú súčasťou v podstate politickej kultúry alebo politickej rozpravy naprieč celou Európou (reakcia navrhovateľa) aj svetom a možno k nim povedať len toľko, že je úplne legitímne, ak jedna strana sporu na základe svojho ideologického presvedčenia alebo svetonázorového základu nepripúšťa interrupcie v žiadny čas a v žiadnej forme. Na druhej strane považujem za rovnako legitímne, ak druhá strana sporu pripúšťa interrupcie ako možnosť voľby ženy rozhodovať o svojom tele a o plode, ktorý je jeho súčasťou, do určitého času.

  Ústavný súd na Slovensku rozhodoval v tejto otázke a z jeho dikcie vyplýva, že nie je možné rozlíšiť medzi právom nenarodeného dieťaťa na život, ktoré je garantované tiež v ústave s tým, že špecificky to upraví zákon, a medzi právom ženy rozhodovať o svojom tele, o svojej intimite, ktorého alebo ktorej je súčasť aj tehotenstvo a nosenie ľudského plodu, teda nenarodeného dieťaťa.

  Ja osobne som presvedčený, že interrupcia je zabitím dieťaťa, čo mi však nebráni v tom, aby som považoval súčasnú legislatívnu úpravu za správnu a takú, ktorá by sa nemala meniť.

  Dôvod je jednoduchý, štatisticky nám počty interrupcií klesajú. Tie interrupcie, ktoré sú vykonané, sú vykonané v zdravotníckych zariadeniach. Sú podstatne bezpečnejšie ako také, ktoré by sa vykonávali načierno, alebo také, kvôli ktorým by bolo potrebné, kvôli ktorým by bolo potrebné cestovať niekam. Takže vychádzam rovnako ako pri iných nastaveniach politík na Slovensku z toho, že jednoducho niektoré veci sa dejú, diať sa budú, Európa je otvorená, hranice neexistujú, to znamená, že namiesto toho, aby sme začínali a končili pri tom, že toto je neprípustné, musíme podľa mňa pripustiť nejaké časové obdobie, v ktorom sa interrupcia vykonať dá, a tým pádom zabrániť jednak presunu interrupcií na čierny trh, kde sú podstatne nebezpečnejšie a kde takisto nad nimi štát nemá žiadnu kontrolu.

  Ten zákon, ktorý máme dnes na stole, by som v zásade podporil, nemám, nemal by som problém s tým, keby na Slovensku boli zakázané chemické aborčné prostriedky, len vy ste tam, do tej, do tej definície alebo do toho jedného riadku zákona, ktorý tam máte, dali niečo, čo neviem, či je to iba úskok z vašej strany, predkladateľov, alebo že ste o tom nevedeli. A to je skupina tzv. tabletiek po. Pretože to je úplne iný prípad než to, o čom ste celý čas hovorili v rozprave. Totižto chemický potrat je vykonávaný až do, pomôž mi tu (reakcia navrhovateľa), 12 týždňa a kde v podstate sa ráta s tým, že sa skôr bude užitie tej tabletky týkať tých posledných týždňov pred tou hranicou, než by sa to týkalo tých úplne prvých.

  "Tabletka po" je riešenie znásilnenia alebo zlyhania iného druhu antikoncepcie, "tabletka po" nie je to, o čom sa tu rozprávalo. "Tabletka po" je u nás bežne prístupná v lekárňach bez lekárskeho predpisu. A, áno, je to hormonálna šupa na organizmus ženy, to je pravda, nie sú to úplne, nie sú to úplne jemné chemické prostriedky. Ale hovoríme o tabletkách, ktoré sú dnes úplne bežne prístupné v lekárňach bez lekárskeho predpisu a fungujú ako posledné možné riešenie zabránenia tehotenstva, ak iné možnosti zlyhali. A tam sa radí mnoho vecí, od úplného, od úplného, úplnej neprítomnosti antikoncepcie pri tom styku cez nemožnosť ju použiť z jednej alebo z druhej strany, ak ide napríklad o znásilnenie, až po zlyhanie napríklad mechanického typu antikoncepcie. V takomto prípade tá "tabletka po" podľa mňa je síce nie úplne želaným, ale stále legitímnym prostriedkom, ako zabrániť nechcenému tehotenstvu.

  A ja sa obávam, že extenzívnejší výklad toho riadku, ktorý ste vy dali do vašej novely, by mohol znamenať, že tzv. tabletky po by boli stiahnuté z lekární a za to určite nikdy ruku nedvihnem.

  Rád si vypočujem potom, samozrejme, stanovisko predkladateľov, že či boli tieto prostriedky zamýšľané ako súčasť novely a doteraz o nich len nebolo povedané, alebo či tieto prostriedky neboli zamýšľané ako súčasť tejto novely, a tým pádom či navrhovatelia samotní sú ochotní upraviť zákon takým spôsobom, aby sa týkal výlučne chemických potratových tabletiek a aby sa netýkal "tabletiek po", ktoré sú užívané v takom režime, ako ich poznáme dnes.

  Čo sa týka, čo sa týka postavenia liberálnej politiky na Slovensku, musím povedať, že je to stále ťažšie. Kým doteraz boli liberálne nastavení politici súčasťou ako keby toho stredopravého spektra a aj tí hardcorf, takí tí tvrdí kresťanskí demokrati ich tolerovali ako keby súčasť toho svojho, toho svojho okruhu a spolu s nimi potom vytvárali nejakú protiváhu, nejakú protiváhu postkomunistickým alebo sociálnodemokratickým zoskupeniam, ktoré máme na druhej strane. Každý nech sa zaradí tam, kde sa cíti, ja nevravím, že to je jedno a to isté, ale niektorí sú tu a druhé sú iné.

  Dnes sa ale to, to delenie výrazne začína meniť. To, samozrejme, že ten silný blok tu (rečník ukazuje rukou na ľavú stranu rokovacej sály) na tej strane ostáva stabilný, dnes o druhej ho budeme mať možnosť vidieť v plnej kráse, keď predstaví svojho top alfa vodcu ako prezidentského kandidáta. Dúfam, že poslanci, ak sa bude rokovať, tak ešte stále budú v rokovacej sále, že neustrihneme rokovanie schôdze na to, aby sa mohli toho zúčastniť, to by som, to by ma mrzelo, ale stále tá časť (rečník opäť ukazuje rukami na ľavú stranu rokovacej sály) politického spektra ostáva stabilná.

  Čo sa nám ale deje na druhej strane politického spektra, je jednak rast takých tých ľudáckych a neoľudáckych tendencií jednak už v zabehnutých politických stranách a jednak v koncentrovanej podobe vo zvyšovaní popularity.

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Súvisí to so zákonom tak, že zhodneme sa, pán predkladateľ, na tom, že toto je hodnotová téma, ktorá oddeľuje konzervatívne a liberálne politiky. Ja chcem nakoniec sa dostať k tomu, že čo si predstavujem, ako by mohol byť nejaký ideálny dialóg.

  Takže tá druhá strana politického spektra sa nám štiepi, a tým pádom tam, kde boli, tam, kde bolo nejaké liberálne myslenie ako stále prijímané ako potrebná súčasť konsenzu istého politického spektra, tak tam sa nám stalo to, že vlastne zo starých politických strán na pravej strane nám podľa môjho vedomia väčšina liberálne naklonených, liberálne zmýšľajúcich ľudí odišla, ostatní ostali v nich. A, samozrejme, jediná liberálna strana prišla tiež o pár ľudí, ktorí teraz už buď už sa k liberalizmu tak otvorene nehlásia, alebo v záujme zachovania akého-takého pokoja a stability vo svojej novej strane už naň zabudli.

 • Ruch v sále.

 • A tým pádom, tým pádom sa nám, sme sa dostali do situácie, že kým doteraz by som, teraz príde ten koniec, kým doteraz by som považoval takýto, takúto novelu zákona za naozaj snahu o riešenie toho malého partikulárneho problému, aj keď podľa mňa ten problém neexistuje, pretože ten liek nikdy nebol vpustený na slovenský trh a neexistuje podľa mňa zatiaľ žiadna indícia, ktorá by hovorila o tom, že k tomu dôjde. Ale, dobre, ak chceme, ak chceme zákonom postaviť tú hrádzu, že nech sa to nestane, nech sa páči. Ale zároveň napríklad s tým, že už sa tam ide zasahovať do tabletiek, ktoré existujú na slovenskom trhu, a zároveň s aktivitami typu Pochod za život, teraz referendum o tom, či má byť manželstvo chránené ústavou, spolu s takýmito aktivitami sa aj takýto návrh zákona zaraďuje do už kultúrneho sporu, ktorý môžme viesť kultivovanejšie, ale môže ísť aj do ostrej konfrontácie.

  Konkrétne pri tomto návrhu zákona sa zrejme nejakej ostrejšej konfrontácie nemusíme obávať, lebo sa do nej nemá kto pustiť, ja budem dneska len umiernený a ostatní ste, ak si myslím, buď z druhej strany, alebo takí neutrálni, ale pri každej ďalšej téme by som aj na základe skúseností zo včerajšej diskusie k nášmu návrhu zákona o dobrovoľných sterilizáciách nabádal k tomu, aby naozaj aj v Národnej rade prevážila argumentačná poctivosť nad nejakou ideologickou, nejakým ideologickým nastavením a aby sme sa v prvom rade pozerali na to, akým spôsobom sa dajú riešiť problémy našich občanov tam vonku, ktoré reálnymi problémami sú, a až potom si išli pomeriavať, že či príde viacej ľudí na Pride, alebo viacej ľudí na Pochod za život. Lebo tieto otázky nie sú referendom o tom, že koho je viac. Rovnako ako ja nepotrebujem na to, aby som zistil, že väčšina Slovákov má IQ pod 110, nepotrebujem si všetkých takýchto Slovákov nastúpiť na jedno námestie a spočítať ich. Stačí sa mi pozrieť na Gaussovu krivku, tak presne podľa tej istej logiky ja nepotrebujem robiť, ako hovorí pán Matovič, referendum o tom, že či je viacej ľudí na Pochode za život, alebo bude viacej ľudí na Pride. Ono všetci ľudia, ktorí sú na Pride, sú už zo svojej podstaty buď súčasťou, alebo podporovateľmi výraznej menšiny, ktorá menšinou navždy bude. Ona je systémová menšina. Ona je dokonca tak systémová, že je biologicky určená. Takže tam v podstate sa, na Pride začne chodiť viacej ľudí len takým, nie takým spôsobom, že bude viacej LGBTI ľudí na Slovensku, ale len takým spôsobom, že budú mať viacej ľudí, ktorí s nimi súhlasia. Ale tým sa samotná tá menšina zväčšovať nebude.

  Toľko odo mňa. Veľmi rád si vypočujem zo strany predkladateľov vysvetlenie k tej prvej časti, o ktorej som hovoril, a dúfam, že aspoň časť z toho, čo som hovoril v tej druhej, sa zapísala minimálne u tých názorových oponentov, ktorí tu dnes sú, a že to bude viesť skôr ku kultivácii, než dekultivácii spoločenského diškurzu na tieto témy.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami páni poslanci Vašečka a Brocka. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán navrhovateľ.

 • Ďakujem za slovo. Ja sa prihlásim ešte do rozpravy, lebo chcem na niektoré tie veci podať vysvetlenie. Teraz taká okamžitá reakcia.

  Ďakujem ti, Martin, za prednesenie tohto príspevku. Chcel si vykresliť tak jasne svoj postoj, a vecne, zrozumiteľne. Ja by som možno reagoval v tejto faktickej len na ten výraz, že ideológia. Ideológia je podľa mňa také nepekné slovo, často sa používa, niekto mu dáva taký význam, iný ďalší. Pre mňa tak pracovne ideológia je akoby nejak presadzovanie niečoho bez lásky k pravde. To znamená, ja to proste tvrdím, pravda ma nezaujíma, ja ju nehľadím, ja len proste si dokolečka omieľam to svoje.

  Z tohto pohľadu by bolo pre mňa osobne neprijateľné, aby som mal nejakú ideológiu. Moje kresťanské presvedčenie, moja kresťanská viera je mojím osobným presvedčením, ktoré vychádza z môjho osobného hľadania, myslím si, že aj mnohých ďalších ľudí. Nie je to len preto, že niekto povedal niečo vo Vatikáne alebo napísal nejaký list na Slovensku. Je to niečo, s čím sa stotožňujem. Pretože ja osobne v živote som sa rozhodol to prijať, akceptovať na základe vlastnej skúsenosti a aj vlastného hľadania vo svojom srdci aj vo svojom rozume.

  A ďalšia vec. K tej viere sa pridáva aj veda, ak hovoríme o chemickom potrate a o potrate vôbec. Tak to nie je len nejaká otázka viery, či je to človek, veda, dokonca nielen medicína, ale aj právna veda, alebo aj filozoficky môžme povedať to, že je to ľudská bytosť, je to ľudský život. Ja vychádzam teda z toho, nie z toho, že niekto možno v 13. storočí si pomyslel, že toto alebo tamto. Je to človek, je to ľudský život. Ja chcem život chrániť, to je moje osobné presvedčenie, myslím si, že to nie je len ideológia.

  Takže zvyšok potom v tej rozprave. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Ja som vás, dúfam, že pozorne počúval, pán kolega, a chcel by som zareagovať na tú všeobecnú časť, na ten začiatok vášho vystúpenia. Tak dúfam, že som to dobre počul, ale teda skúsim to zopakovať a čo ma v tej súvislosti napadá alebo aké myšlienky to vo mne evokuje. Vy ste hovorili, že interrupcia je zabitím dieťaťa, ale to mi nebráni súhlasiť so súčasnou dikciou zákona, ktorá to umožňuje. Cítite v tom aspoň trošku cynizmu alebo? Ja v tom cítim priam brutalitu zároveň, ako v takomto konštatovaní. Je to zabitie dieťaťa a ja napriek tomu s tým súhlasím.

  Pán kolega, podľa môjho názoru toto je prejav alebo výraz kultúry smrti, to, na čo sú dnes mnohí ľudia alergickí, na to spojenie. Lebo podľa môjho názoru nie je žiaden rozdiel - je, je rozdiel -, ale tá brutalita je podobná ako v staroveku, keď v Sparte z Tarpejskej skaly zhadzovali deti, jedincov, ktorých nepovažovali za životaschopných, za dosť životaschopných a jednoducho ich likvidovali. Rozdiel je možno len v tom, medzi tými Barbarmi v Sparte a medzi barbarským postojom dnes, že oni likvidovali ako bytosti, ktoré neboli schopné samostatného života. Ale barbari dnes zabíjajú zdravé nedonosené bytosti, možno géniov, možno tých, ktorí by v budúcnosti mohli vyriešiť mnohé z dnešných našich možno neriešiteľných problémov.

  Pán kolega, ja vás neodsudzujem, lebo vy zastávate väčšinový názor.

 • S reakciou, nech sa páči, pán poslanec Poliačik. Skúste, dobre, nech sa páči.

 • Pán kolega Brocka, ja iba pomenúvam veci tak, tak ako ich poznám. Na jednej strane, keby som vychádzal iba zo svojho osobného presvedčenia, ktoré mi hovorí, ja takisto som zásadne proti potratom, ale zároveň sa musím pozrieť na to, že ako to vo svete funguje. A ja jednoducho nemôžem zákonom dosiahnuť to, že potraty nebudú, rovnako ako nikdy zákonom nedosiahnem to, že ľudia nebudú užívať drogy. Proste ten prístup je veľmi jednoduchý. Ja sa pozerám do sveta tak, ako on funguje. Ja sa nepozerám do sveta tak, ako si myslím, že by fungovať mal. Odlišujem svoju ideálnu predstavu sveta, tak ako by mal fungovať, od toho, čo mi hovorí sociológia, že ako sa tí ľudia v tom svete správajú. A ľudia vo svete sa správajú jednoducho tak, to, čo ste povedali vo vašej poslednej vete, nemyslím si, že je to väčšina, väčšinový názor, ale, áno, významná časť, štatisticky významná časť populácie je taká, že pripúšťa potrat ako súčasť riešenia problému nechceného tehotenstva. To hovorím bez akejkoľvek tvrdosti, surovosti a už tobôž to nehovorím ako predstaviteľ kultúry smrti. Hovorím to ako človek, ktorý sa jednoducho pozerá na čísla a na to, ako sa svet vyvinul po dnešok. A svet sa vyvinul tak, že potraty sú bez ohľadu na toho, či ich zákon povoľuje, alebo nie. A otázkou na štát je, podobne ako to hovorím vždy pri otázke užívania drog, zmenšiť ujmu na strane všetkých zúčastnených na najmenšiu, nižšiu, na najmenšiu možnú mieru. A o to mi ide.

  Tak mi, prosím, nevsúvajte do úst niečo, čo som nepovedal. Ďakujem.

 • O slovo v súlade s rokovacím poriadkom požiadala pani podpredsedníčka Národnej rady Erika Jurinová, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, nemala som alebo nemohla som sa prihlásiť tradičným spôsobom, preto využívam svoje právo a na chvíľočku by som chcela zareagovať na predkladaný návrh zákona.

  Už vlastne hneď, ako sa začalo rozprávať o chemických potratových tabletách, sme sa chopili iniciatívy a predložili sme aj pozmeňovací návrh. Mali sme uistenie od pani ministerky, že konať sa v tejto veci ďalej nebude, ale rovnako ako to aj kolegovia povedali, zdá sa nám to dosť málo, slovo ministerky, nevieme, ako a kedy sa vláda môže zmeniť, kto sa môže dostať a aký postoj bude mať ten nový člen vlády na otázku pohľadu na chemické potraty.

  Hodnotové témy sú vždy ťažké témy, pre mňa osobne úplne, pretože - možnože aj to, že som žena - veľmi ťažko sa mi argumentuje na niečo, čo cítim, prežívam a možno nie som taký zručný rečník ako moje kolegyne alebo kolegovia, jednoducho v tomto viem, že sú určite silnejší iní ako ja. Každopádne ma teší, že aj vlastne z radov liberálov počuť stále, že potrat je zlé riešenie. Tomu sa skutočne veľmi teším, aj keď na druhej strane viem uznať aj ich argument, že náhlym zákazom by sme situáciu nevyriešili. Nevyriešili by sme ju preto, pretože opäť riešime, snažíme sa riešiť len následok, nie tú príčinu.

  V tomto možno by som povedala, že aj to je dôvod, prečo ja napríklad neviem súhlasiť ani celkom so zákonom, nie že celkom, ale neviem súhlasiť so zákonom, ktorý práve kolegyňa Nicholsonová predkladala včera. To znamená s možnosťou alebo s možnosťou mať zadarmo sterilizácie. Takisto je to riešenie následku, nie príčin.

  Chcem povedať, že táto diskusia, ktorá prebieha k tomuto zákonu, sa mi zdá aspoň, včera som teda nemala možnosť byť účastná pre iné povinnosti diskusie, ale čo som si zo záznamu pozerala, myslím, že sa vo veľmi jemnom a dobrom duchu niesla, že naozaj žiadne útoky, žiadne osobné averzie sa tu zatiaľ neobjavili. Dúfam, že to tak už aj zostane.

  Ale chcem povedať, že sama absolútne odmietam akýkoľvek druh potratu práve z dôvodov, ktoré som povedala, že nesnažíme sa riešiť tie príčiny, ale len následky.

  Ak by som mohla v krátkosti odpovedať aj na Martinovu otázku, že či, čoho sa vlastne tento zákon dotýka. Martin, tento zákon sa skutočne dotýka všetkých, všetkých tabliet, nielen chemických, teda Mifegyne a Medabon, o ktorých, alebo z dôvodu ktorých sme vlastne tento zákon vypracovávali. Týka sa aj "tabliet po", hneď po.

  Ale v duchu diskusie si myslím, že ak by sa našla vôľa riešiť aspoň chemické tablety alebo nájsť riešenie na samostatné riešenie týchto tabliet, ktorými je možné usmrtiť plod po oveľa dlhšej dobe, ja som ochotná pristúpiť aj na takúto diskusiu v mene toho, že postupujeme naozaj pomalými krokmi k lepšiemu. Aj keď môj osobný postoj zostane k tomu rovnaký, že bola by som rada, keby to prešlo, malo prejsť šancu v takejto podobe. Myslím, že ochota riešiť situáciu v druhom čítaní by sa mohla nájsť.

  Dosť sa ma dotklo, Martin, keď si hovoril o množstve ľudí, ktorí sa schádzajú k pochodom, či už Dúhový, alebo Pride. V jednej chvíli si povedal, že vzhľadom na mentálnu úroveň nášho obyvateľstva, IQ nášho obyvateľstva, že proste tie počty alebo že by sme sa nemali riadiť tými počtami. Takto som to pochopila, hej. To vysvetlíš, možno. Zdalo sa mi to naozaj prisilné pomenovanie. Možno som to zle pochopila, ale takto to chápem. Zdalo sa mi to príliš silné pomenovanie ľudí, ktorí sa zúčastnili, a s týmto sa stretávame vlastne stále, zosmiešňovanie...

 • Reakcia z pléna.

 • Povedal si, že vzhľadom na úroveň IQ nášho obyvateľstva, toto si povedal. No, nebudeme diskutovať o tom, vo faktickej sa môžeš...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • ... vyjadriť k tomu.

  Ale opäť ma to tak zabolelo, pretože sa mi zdá, že takéto zosmiešňovanie masy ľudí, ktorí sa prihlásili k hodnote života, sa mi zdá úplne nemiestne.

  Súvisí to aj s tým, čo si povedal takisto v úvode, keď si vysvetľoval, ako liberáli majú v podstate sťaženú situáciu aj v tomto parlamente, že vlastne to také liberálne, tá liberalita ako taká sa tu akoby rozplýva aj v parlamente tým, že aj od vás ľudia odišli. A práve toto je na zváženie alebo na zmyslenie sa, prečo naozaj toľko málo liberálnych názorov dokáže spôsobiť také škody v spoločnosti. Teraz myslím len v otázke etických. To, že dostávajú sa pojmy, s ktorými sa nevedia mnohí stotožniť alebo ktoré nenápadným spôsobom vchádzajú do našej legislatívy. To, že máme naozaj veľmi voľný zákon o potratoch, to, že nie sme ochotní ustúpiť zo svojich pozícií ani o krok smerom k väčšej, k presadzovaniu väčších etických hodnôt, že ľudia, ktorí zahŕňajú kresťanské hodnoty, sú považovaní za tmárov a za, ja neviem, stredovekých, neviem koho.

  Toto nedokážem pochopiť práve preto, aj keď na jednej strane ty hovoríš, že my sme tí, ktorí zastávame práva menšín. Samozrejme, práva menšín treba zastávať, ale definovať nové práva tak, aby to spôsobovalo traumu zbytku verejnosti, nielen traumu, ale aj uberalo na právach zbytku verejnosti, sa mi nezdá celkom správne.

  Vrátim sa na začiatok k hlavnému dôvodu, prečo sme takýto zákon, prečo sme s takýmto zákonom vyšli. Našou hlavnou, naším hlavným cieľom bolo skutočne odstrániť alebo dať jasne najavo, že použitie tabliet, chemických tabliet, ktoré spôsobujú usmrtenie plodu v neskoršom období, je nebezpečné aj z medicínskeho hľadiska. Toto, myslím, že mi uzná alebo nám uznala aj kolegyňa Lucia. A zároveň priznať sa k tomu, že každé zabitie plodu je skutočnou vraždou.

  Viem, že tuná vždy narážame na problém, čo je väčšie, či právo ženy vybrať si, alebo právo plodu dieťaťa žiť. Na tomto sa nikdy nedokážeme vzhľadom naozaj na rozdielne pohľady etické zhodnúť. Ale dôležité je, ako ty vravíš, o týchto témach diskutovať, otvárať tieto diskusie a naozaj rozumnými argumentami zisťovať nielen nálady v spoločnosti, ale najmä to, čo skutočne spoločnosti prospeje.

  Ja by som vás preto z tohto miesta chcela požiadať o podporu tohto návrhu zákona a naozaj s ponukou toho, že máme šancu alebo máte šancu upraviť toto znenie v druhom čítaní.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pani podpredsedníčky s faktickými poznámkami páni poslanci Poliačik, Brocka a Fronc. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Poliačik.

 • Erika, prvá vec. Podľa mňa je veľmi nepoctivé, čo ste tým pádom urobili pri predložení tohto zákona, lebo vy pod rúškom toho, že chcete akože riešiť iba dve tabletky, ktoré, alebo dva preparáty, ktoré ešte vôbec nie sú na trhu, máte v tom zákone niečo, čo je dennodenne používané ako bežná súčasť farmácie na Slovensku. Nijak ste to nespomenuli. A keby ten zákon bol prešiel, tak spôsobíte zmenu, o ktorej ste nepovedali v legislatívnom procese ani slovo. To považujem doslova za proste podvod. To je prvá vec.

  A druhá. Nepochopila si, čo som povedal. Ja som povedal jednu vec. Na to, aby som vedel so 100-percentnou istotou, že väčšina Slovákov má IQ menšie ako 110, sa mi stačí pozrieť na Gaussovu krivku. Nemusím si všetkých takýchto Slovákov dať na jedno miesto a počítať ich. Rovnako podľa tej istej logiky na to, aby som vedel, že LGBTI komunita je v menšine, sa mi stačí pozrieť na štatistické rozloženie. Nemusím si všetkých dať na jednu kopu a spočítať ich. Ja vôbec nehovorím, že medzi tým je súvis. To, že si ho tam našla, možno súvisí o tom, ako ty sama chápeš ľudí alebo ako sú pomeriavaní ľudia v týchto zástupoch, ale ja som o tom nepovedal jediné slovo.

  A k tomu poslednému. Vôbec si nemyslím, že aj tých pár, chvalabohu, že tu bolo aspoň pár liberálne zmýšľajúcich ľudí v minulosti, ktorí tlačili na to, aby aj v tak silno konzervatívnom prostredí niektoré prvky prešli, lebo keby tu neboli ani tí, tak dneska žijeme v svete podľa Štefana Kuffu, by sme vôbec nevedeli, že sme v 21. storočí. Chvalabohu, že sme tu mali aspoň takých ľudí, ktorí nás aspoň približujú k tomu, čo je akože civilizačný štandard západného sveta. Lebo keby sme nemali ani tých, tak by sme dnes sa dívali už naozaj na zvyšok sveta ako totálne utrhnutú realitu. A ja...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Dnes rokujeme pravdepodobne posledný deň v tomto roku a ja by som chcel teda aspoň dnešný deň diskutovať tak "sine ira et studio", bez hnevu a zaujatosti.

  K týmto slovám alebo k týmto poznámkam ma inšpirovalo vystúpenie aj pani poslankyne Jurinovej, že sú Vianoce alebo blížia sa Vianoce, tá atmosféra, už ju cítiť všade, a Vianoce sú sviatky aj o oslave života, sú o úcte k životu, sú o narodení dieťaťa nakoniec. A my by sme mohli aspoň tak symbolicky, keď to tak vyšlo, že v posledný deň roka rokujeme o návrhu, ktorým by sme mohli prejaviť väčšiu citlivosť k tejto téme, k téme ľudského života, k téme bezbranného ľudského života, parlament by mal byť v istom zmysle posvätným miestom, kde sa chránia hodnoty, na ktorých stojí spoločnosť, na ktorých stojí civilizácia.

  A ja si myslím, že by sme vôbec nevybočili z toho ducha a z týchto intencií. Chcem len preto zopakovať, čo som povedal už včera večer, že poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie všetci tento návrh podporia.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Ťažko sa mi to hovorí, ale, pani kolegyňa, je to vážna téma. Kolega Brocka povedal jednoznačne naše stanovisko. Ale pre mňa bude dôveryhodné podanie tohto zákona z vašej strany vtedy, ak celý váš klub zaňho zahlasuje. Ďakujem.

 • Pani podpredsedníčka, nech sa páči, reakcia na faktické poznámky.

 • Ďakujem. Ďakujem za slovo.

  Ďakujem, páni kolegovia, aj za reakcie. Som veľmi vďačná klubu KDH, že ho podporí naozaj celý. Čo sa týka iniciatívy, je podľa mňa úplne normálne a prirodzené, že zákony môžu predkladať nielen celé kluby, ale aj samostatní poslanci. Vôbec nemusíte riešiť situáciu v klube. To naozaj nie je nijakým spôsobom potrebné. Možno budete prekvapení z hlasovania o tomto zákone.

  Čo sa týka Martina. Možnože som nepochopila to, čo si povedal, ale každopádne vnímam reakcie ľudí, ktorí sa vyjadrujú k téme pochodu. Takže možno som ťa zaradila do rovnakého vreca ako oni. Za to sa ti ospravedlňujem. Každopádne tá spojitosť tam bola cítiť a možno, že niekto to vnímal inak, ja som to naozaj takto pochopila.

  Čo sa týka podania zákona, Martin, ja som povedala, že naším prvoradým cieľom bolo naozaj riešenie chemických tabliet a možno, teda určite je to aj moja chyba, ale toto, čo hovoríš, som si naozaj uvedomila, až keď ten zákon, keď ste ma na to vy upozornili. Bohužiaľ, je to moja vlastná chyba. Je to tak spracované, ale vravím, že vnútorne s tým úplne súhlasím.

  A ak je možnosť tento zákon posunúť a upraviť, tak vás o to prosím, aby ste tak učinili.

  Ďakujem pekne.

 • O slovo sa prihlásil alebo v rozprave chce vystúpiť pán predkladateľ. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja som si robil poznámky počas vystúpenia pána poslanca Poliačika, aby som teda reagoval na niektoré tie veci. Myslím, že väčšina z nich vyplýva buď z nejakého nedorozumenia, a to sa dá ľahšie vysvetliť teda, a niektoré možno z rozdielneho pohľadu, ktorý by som teda chcel upresniť.

  K tej ideológii som sa už vyjadroval. Pre mňa to nie je naozaj vec nejakého daného systému sveta, z ktorého ja neviem vybočiť. Možno by si bol prekvapený, ale v cirkevných kruhoch som skôr, najmä čo sa týka praxe pastorácie, považovaný za takého, nechcem povedať, že liberálneho, ale skôr také modernistické krídlo.

  Začnem teda rad za radom.

  Čo sa týka odvolávania sa na Ústavný súd, samozrejme, štandardne je to dôležitá inštitúcia. Vieme ale aj my poslanci Národnej rady aj z iných oblastí, z iných káuz, že nie vždy je rozhodnutie Ústavného súdu také, že by sme aj vnútorne a vecne mali v ňom vidieť sväté písmo. To znamená, že, áno, rešpektujeme ho, je to inštitúcia, ktorú tu máme, a ja som naučený rešpektovať autority, ale neznamená to, že vždy zloženie tých senátov a ich vyjadrenie je vždy 100-percentná a neomylná pravda, najmä čo sa týka vecnej argumentácie. To len k tomu.

  Ďalšia vec, o ktorej sa hovorí. Veľmi často sa spomína pri potratoch o tom, že je to telo ženy. Samozrejme, nikto z nás nechce vstupovať do integrity ženy matky. Ale v každom prípade je dôležité povedať, a to vieme vedecky, nie vieroučne, že to dieťatko je úplne samostatná bytosť s vlastnou DNA, veľmi často s vlastnou inou krvnou skupinou, čo vieme, že v prípade, že by ženské telo nebolo a maternica nebola nastavená tak, ako je, spôsobilo obrovské problémy, pretože je to akoby cudzí organizmus v tom tele. Ale ten zázrak života je v tom, že to tehotenstvo počas tých deväť mesiacov naozaj prebehne v tele matky, čo je aj dôvodom takého intímneho spojenia alebo jedným z dôvodov takého intímneho spojenia matky a dieťaťa.

  Ak ale hovoríme teda o tej matke, čo hovoríme, a je to dôležité, tak ja chcem hovoriť aj o tom dieťati. Ja som si na dnes ráno pripravil jeden z mnohých obrázkov, vedeckých obrázkov (rečník zobral do rúk obrázok), a ako sme včera hovorili, tak keď sme hovorili o tej utýranej Lucke, čo sa mi hovorí naozaj veľmi ťažko a je mi to veľmi smutno ako otcovi štyroch detí počuť, že nejaký rodič ublíži svojmu dieťaťu, tak pre mňa je rovnako ako otcovi detí, ktorý sa na nich tešil už od ich počatia a prihováral sa a modlil sa s nimi už v lone matky, tak pre mňa je ťažké nezastať sa takejto Sofinky. Ja som ju tak pracovne nazval, lebo rodičia zvyknú dávať veľmi často, hlavne ak ide o prvé dieťa, mená, už keď čakajú bábätko, a zvlášť, ak vedia už pohlavie, ale niekedy aj keď ešte nevedia, a ja naozaj sa chcem zastať aj týchto detí. Nie proti ich matkám, ale v ich prospech a hľadať spôsob, ako týmto deťom neublížiť.

  Ak si povedal, Martin, v rozprave, že ty pokladáš potrat za zabitie človeka, tak u mňa z toho vyplývajú iné praktické dôsledky, ak to považujem za zabitie človeka, a to považujem.

 • Reakcia z pléna. Rečník položil obrázok na rečnícky pult.

 • Ty si, ty si hovoril, použil si argumentáciu veľmi podobnú ako minister Kaliňák, ktorý hovoril, že štatistiky, štatistiky počtu interrupcií klesajú. Áno, je to pravda, chvalabohu, ale to neznamená, že sa tie veci majú riešiť alebo vyriešia len cestou nejakého postupného presviedčania a výchovy. Ak je zabitie Sofinky vražda (rečník na chvíľu ukázal obrázok), tak predsa nepostupujeme analogicky aj pri zabití iných ľudí.

  Takisto keď tu Lucia Nicholsonová hovorila o tom dieťati v latríne, čo je teda tiež strašná vec a veľmi ma to trápilo, na to pomyslieť, tak nepovieme, že to sa vyrieši nejakou výchovou, prevenciou, ale máme na to zákon, ktorý trestá takéhoto človeka, napriek tomu, že tá žena bola vo veľmi ťažkej situácii a nechceme ju odsudzovať. Ale má to trestnoprávne dôsledky.

  Prečo potom hovoríme, že zabitie Sofinky (rečník na chvíľu ukázal obrázok) je v poriadku a vyrieši sa len výchovou a prevenciou? Mne sa toto nezdá hlavne logické, nielen nejaké ideologické. Ak je niečo dobré, tak to treba podporiť zákonom. Ak je niečo zlé, tak to treba odmietnuť.

  Napríklad iná situácia: týranie detí. Asi by sme neargumentovali tým, že, no, načo budeme mať v Británii prísne zákony sociálne na ochranu detí, však tí, ktorí chcú týrať deti, tak ich pôjdu týrať na Slovensko alebo na Ukrajinu. Nie je to celkom, myslím, že solídny argument, aj keď, samozrejme, tieto veci nie sú totožné. Hľadám tam len nejaký spoločný princíp.

  A takisto povedať, že keď zakážem interrupcie, tak sa presunú, presunie veľké množstvo, snáď asi nikto netvrdí, že všetky, niekam inam, kde povolené sú. Áno, určite, potratová turistika by jestvovala. Ale my vieme, že keď niečo sa zákonom vyjadrí ako zlé a je za to aj sankcia, hoci aj nízka, tak ľudia si nastavia takú nejakú vlastnú autocenzúru, resp. pomôže im to prekonať možno také pokušenie riešiť to takýmto zlým spôsobom. A potrat je zlý spôsob, zlé riešenie, resp. nie je to riešenie, lebo je to zabitie vlastného dieťaťa, nech už z akýchkoľvek dôvodov.

  Ďalšia vec. Použil si taký výraz, že aj keď ty nesúhlasíš, musíme pripustiť. No prečo by sme museli? My sme tu práve preto, aby sme tieto veci nemuseli pripustiť, aby sme rozhodli. Tak ako nebudeme argumentovať, zase ďalší príklad, že sa znižujú, znižujú počty dopravných nehôd, tak vlastne môžeme zrušiť stopky, červené, najvyššiu povolenú rýchlosť. Nebudeme to takto robiť. A takisto ak sa znižujú počty interrupcií, stále je to obrovské číslo, osemtisíc.

  Poviem teraz fakt, v časoch, keď sa zaviedol potrat v USA, tak počet tých nelegálnych potratov bol rádovo, alebo označil by som to jednotkou, asi jedna. Myslím, že to bolo okolo stotisíc ročne. Jedna. A bolo veľmi málo legálnych potratov, pretože aj vtedy nejaké legálne boli dovolené v špeciálnych situáciách, ako je znásilnenie alebo vážne ohrozenie života ženy. Proste iba veľmi málo, pár, povedzme desiatok ročne legálnych, asi stotisíc nelegálnych. Po zavedení liberalizácie potratu sa počet potratov zvýšil zhruba osemnásobne, to znamená povedzme na osemstotisíc, čo je obrovský skok. A ja som presvedčený, že v prípade, že by sme naozaj potraty celoplošne zakázali, a teraz tu hovorím o niečom inom, než je priamo tento zákon, aby to bolo jasné, my nenavrhujeme celoplošný zákaz potratov, tak som presvedčený, som presvedčený, že tie čísla boli rádovo takto rozdielne. Ak by som vychádzal z toho amerického príkladu, tak keď máme osemtisíc, povedzmeže tisíc ľudí by povedalo, aj tak idem na potrat a vyriešim to, ja neviem, v nejakých krajinách inde, ale zachránili by sme sedemtisíc detí a sedemtisíc matiek, ktoré nemusia zabiť svoje dieťa, lebo im pomohla aj autorita štátu, ktorá im ich slabému svedomiu dala jasne najavo, toto je zlé, nerobte to. Samozrejme, že v dnešnej dobe si to ľudia vedia zariadiť.

  Toto je môj pohľad na to. Netvrdím, že je nejaký presvedčivý, že všetci oponenti musia teraz sklapnúť, lebo ja som ich pribil argumentmi k zemi. To ani nebol môj cieľ. Chcem len ukázať, že sa na to dá pozerať aj ináč.

  Čo sa týka tých tabletiek, tak ja by som povedal za seba, moja, moje čítanie toho návrhu zákona, keďže nie som právnik, tak keď som si ho prezrel, tak tá veta z toho paragrafového znenia, ja ho hneď zacitujem, znie doslova takto: "Umelé prerušenie tehotenstva sa nemôže vykonať použitím humánneho lieku alebo liečiva."

  Pre mňa je dikcia taká, toho zákona, a opakujem znova, rád sa nechám poučiť, že umelé prerušenie tehotenstva sa môže definovať vtedy, keď tá žena je označená za tehotnú, alebo je teda jasné, že o tom nejakým spôsobom vedela.

  Preto ja si osobne myslím, že aplikácia tohto zákona, že by sa zakázali tie "tabletky po", nie je možná a z môjho pohľadu určite nebola želaná, nebola tam vložená. Čiže takéto označenie z nejakej, nejakého zavádzania alebo nepoctivosti je omyl a je nedorozumenie. Ale znova potvrdzujem to, čo hovorila Erika, že, samozrejme, ak je to právny problém, pripúšťam, že môže, môže nastať v našom právnom poriadku takýto výklad, tak, samozrejme, nech sa páči, nech príde niekto s pozmeňujúcim návrhom, ktorý to upresní po tej právnej, prípadne medicínskej stránke. Hej? V tomto, v tomto momentálne nevidím problém, ale nebol to žiaden zámer.

  Zámer bol, aby sme nepripustili takéto chemické svinstvo, ktoré ničí matku a zabíja dieťa. To bol náš hlavný a jediný úmysel. Tie ostatné tam môžu, môžu byť, ale neboli pôvodne zamýšľané ani cielené. Dobre?

  Ešte pár poznámok.

  Zastavím sa aj pri tom Pochode za život a o tom, že či je to reálny problém, alebo nie je to reálny problém. Fakt je taký, že naozaj väčšina ľudí vníma povedzme svoju nezamestnanosť alebo nezamestnanosť vo svojom okolí ako väčší problém ako potrat. Súhlasím, štatisticky to tak bude. Ale vieme, že ako funguje náš štát a ako fungujú, fungujú aj naše politologické pomery, že ľudí veľmi často a viac zaujíma 40 eur k vianočnému dôchodku, ako zadlžovanie krajiny. To znamená, to, že niečo štatisticky prevažuje, ešte neznamená, že je to správne. Tým sa vôbec nechcem dotknúť dôchodcov, ktorí naozaj privítajú, pánboh zaplať, nejaký vianočný príspevok a ja im ho prajem z celého srdca. A takisto si nemyslím, že treba zľahčovať akýkoľvek problém, či je to, či je to nezamestnanosť, alebo štátny dlh.

  Len som chcel ukázať na to, že ľudia prežívajú veľmi veci subjektívne. Niekto tu povedal ešte tvrdšie, že ľudí viac zaujíma bolenie, bolesť jeho zuba, ako hladomor v Sudáne. Proste štatistika je taká. Je obdivuhodné, ak sú hrdinskí ľudia, ktorí, ktorí dokážu sa povzniesť nad to svoje subjektívne prežívanie a zaujímať sa aj o problémy iných. Ja nehovorím, že ja medzi nich patrím, ale v každom prípade ten život tej Sofinky (rečník na chvíľu ukázal obrázok) mi proste leží na srdci. Aj keď môj problém to nie je, pretože my s manželkou sme nikdy dieťa zabiť nechceli a tešíme sa z našich štyroch detí a privítame každé ďalšie, ktoré sa z našej manželskej lásky počne. Proste tak mám nejak srdce, také otcovské nastavenie a mám manželku, ktorá má takéto materinské nastavenie a záleží mi teda na tom. Vychádza to, samozrejme, z mojich pomerov, ale aj keď ja s tým problém nemám, verím, že niektorým ľuďom a niektorým ženám by to pomohlo.

  Na záver takú zaujímavosť, akurát som si otvoril link, kde podľa médií je v koaličnej zmluve v Českej republike zakotvená takáto veta: "Neumožníme žádné opatření v rozporu s ochranou života od početí do přirozeného konce (neaktívní eutanazi)." Čo je teraz taká zaujímavá vec, o ktorej sa pravdepodobne v Čechách bude veľmi diskutovať, ale zdá sa, že lidovci v Čechách presadili do koaličnej zmluvy ako jednu z podmienok podpory vlády práve veľmi aktívny prístup k ochrane života od počatia až po prirodzenú smrť.

  Tak ja budem veľmi rád, keď budeme mať aj na Slovensku vládu aj parlament, ktorý bude robiť všetko pre ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami páni poslanci Poliačik a Brocka. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Poliačik.

 • No, Richard, tak potom možno by ste sa mali dohodnúť, lebo dvaja predkladatelia mi povedali dve rôzne veci. Erika povedala, že, áno, síce si toho nebola vedomá, ale súhlasí s tým, že by sa to malo týkať aj týchto prípravkov. Ty definuješ teda tú vetu v tom zákone nejak inak. Tak čo ja hovorím, čo hovorím, je, že čakal by som vyjadrenie k tejto téme v dôvodovej správe. Inak to považujem za právnicky nepoctivý návrh. To je celé. Lebo to dáva možnosť extenzívnemu výkladu. A ja už som mal teda skúsenosť s mnohými extenzívnymi výkladmi niektorých riadkov zákona a nerád by som sa práve pri tomto dočkal toho, že na základe nejakého extenzívnejšieho výkladu by sa "tabletky po" začali sťahovať z lekární. To je prvá vec.

  Druhá vec. Ja som vôbec neporovnával, neporovnával problémy ľudí, ktorí prišli vyjadriť svoj názor na Pochode za život, s problémami typu, s problémami typu nezamestnanosť. Nie, ja som stále ostával pri tých hodnotových veciach a pri tom, čo sa deje vonku medzi tými ľuďmi. Ja by som napríklad veľmi rád vedel, koľko z tých ľudí, ktorí boli na pochode, majú niekoho vo svojej rodine, dievča, ženu, ktorá bola nútená ísť na potrat, lebo buď nechcela to dieťa, alebo si myslela, že ho nedokáže dobre vychovať.

  Mne stále proste ten počet potratov a ich schvaľovanie v populácii nekorešponduje s tým, že ako ľudia proklamujú svoju ideologickú alebo náboženskú orientáciu. Takže tam niekde je priestor pre prácu pre...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Mám aj na základe vystúpenia pána poslanca Vašečku, mám taký návrh, aby sme už o ďalších iných bodoch programu tejto schôdze dnes nerokovali, že by tento návrh bol posledným bodom, o ktorom parlament tento rok rokoval. Ja si myslím, že by to mohlo byť tak symbolicky výrazom nášho postoja ako k vážnosti tém, o ktorých tu rokujeme, že o vážnosti ľudského života, ako to bol záver rokovania tohto parlamentu, keď sme sa celý rok vadili, možno aj žrali navzájom a veľmi, by som povedal, tvrdo, pre niekoho až nedôstojne, a keby sme ako rokovanie parlamentu tento rok ukončili týmto bodom programu, aj keby neprešiel. Aj keď hlasovaním tento návrh poslanecký neprejde, ale myslím si, že by to mohlo byť tak symbolicky výrazom toho, že parlament túto tému považuje za vážnu a že má v úcte ľudský život.

  Pani podpredsedníčka, ak by vám nevadilo, ja to vlastne zároveň dávam ako procedurálny návrh, keď budeme uznášaniaschopní, samozrejme.

 • Ale viete, že s procedurálnym návrhom sa musíte prihlásiť, nie vo faktickej poznámke. Takže ja si myslím, že bude čas pred jedenástou, keď budeme o tomto hlasovať.

  Nech sa páči, s reakciou pán poslanec Vašečka.

 • Dobre, ďakujem veľmi pekne.

  Ja by som len odpovedal teda Martinovi, že medzi nami, medzi mnou a pani podpredsedníčkou Erikou Jurinovou je v tomto zhoda. Otázka je teda, že my naozaj sme mali čistý úmysel a priamo nie sme právnici, čiže nám ani neprišlo na um, že by takýto výklad mohol byť.

  Ja nesúhlasím so žiadnym zasahovaním do, umelým zasahovaním do ľudskej plodnosti a do ľudského života, ale ja osobne keď som zadával, alebo keď sme spolu zadávali návrh, vypracovaný návrh tohto zákona, tak sme mysleli práve na tieto potratové tabletky, ktoré sa používajú na chemický potrat, a nemysleli sme tie iné tabletky, ktoré sa spomínali, a znova sme ochotní o tom rozprávať v druhom čítaní. Takže je medzi nami jednota. Možno také nedorozumenie vyplynulo z takých neskorších diskusií, upozornení a sme otvorení to vylepšiť právne, aby to bolo úplne čisté, aby to bolo spravodlivé a správne.

  Ja si tiež myslím, že je symptomatické a symbolické, že dnes rokujeme o otázke života a že sa zhodneme vlastne aj naprieč tým nejakým hodnotovým spektrom, že ľudský život má hodnotu a že chceme chrániť deti aj tie nenarodené, hoci o spôsoboch teda debatujeme.

  Takže ja ďakujem aj za tú debatu, ja už potom záverečné slovo si nebudem brať, chcel som, aby sa dalo reagovať. Takže ďakujem vám a prajem vám, aby naozaj Vianoce boli takým sviatkom života a rodiny.

  Ďakujem.

 • Do rozpravy chce vystúpiť aj pán spravodajca, ale počkajte, ešte pred tým pán poslanec Brocka chce dať procedurálny návrh, ale poprosím vás, aby to bolo v súlade aj s rokovacím poriadkom, až chcete, aby sme ukončili rozpravu. Nech sa páči.

 • Áno. Ďakujem pekne. Keďže nie je možné teda naraz hovoriť aj vo faktickej, aj v procedurálnom návrhu, tak by som chcel len preopakovať ten návrh, aby sme o ďalších bodoch programu tejto schôdze už tento rok nerokovali, aby tento bod bol posledným bodom, ktorý prerokuje Národná rada. Istým spôsobom by sme prejavili zmysel aj pre symboliku aj blížiacich sa Vianoc, určite by sme tým nikoho nenahnevali a bolo by to z tohto prostredia pekným symbolickým gestom.

 • Keďže nie sme uznášaniaschopní, nejdem sa pýtať na všeobecný súhlas, lebo ja hovorím, že s takýmto návrhom nesúhlasím. Takže o 11.00 hod. budeme o tomto hlasovať. Ale mám, myslím si, že by ste mali na takýto návrh mať aspoň súhlas troch poslaneckých klubov. Pozrieme si to v rokovacom poriadku. Dobre, dobre.

  Nech sa páči, pán poslanec Kuffa, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Vážené kolegyne, milí kolegovia, ja tiež využívam túto možnosť vystúpenia v rámci rozpravy, aby bolo možné ako reagovať. Niekedy ma to tak mrzí, keď máme záverečné tie slová, či spravodajca, alebo predkladatelia, a nemôžme už faktickými poznámkami reagovať, tak ja už potom ako spravodajca by som nevystúpil, ak nebude to čosi veľmi, veľmi vážne, tak chcel by som vystúpiť z tohto dôvodu v rámci ešte rozpravy.

  To obdobie Vianoc, keď tuná takto ohýbame a spomíname, pekne to tu aj kolegovia rozprávali, že v podstate, ak by sa nenarodilo dieťa, nebolo by nijakých Vianoc. A ja som sa nad tou vetou, alebo ja sa stále tak zamýšľam, možno tak aj hlbšie nad obdobím Vianoc, ale však aj Veľkej noci, a teraz sú Vianoce. A to je čosi také úžasné a čosi fascinujúce. Boh je ten, ktorý dáva dôveru človeku. Boh je ten, ktorý dôveruje Márii a Jozefovi. Ak by túto dôveru človek nemal, jednoducho nenarodil by sa v Betleheme, nenarodil by sa Boh človeku. To je čosi také zvláštne. A ja verím a viem, že Boh nám dáva stále túto dôveru. Aj tá matka, ktorá sa rozhodne pre ten potrat a to zrealizuje, neodsudzujem a nikdy som ani neodsudzoval takúto ženu, lebo takáto žena sa stáva obeťou. Stáva sa obeťou. To nie je tá zlá, krkavčia matka.

  Veľakrát v našej spoločnosti zaznievajú také iné paradoxy a odsudzujeme ženy a matky tie, ktoré sa rozhodnú donosiť toto dieťa a dokážu sa ho zrieknuť. Ja hovorím, že toto je oveľa väčšia obeta. Oveľa väčšia obeta. A nedokáže to hocikto. A takáto matka veľakrát je pertraktovaná touto spoločnosťou a jednoducho aj prenasledovaná naším posudzovaním, naším odmietaním. To odmietanie je veľmi hrozné a hrozivé. Myslím si, že keby aj v tomto smere a v tomto pohľade sa zmenil pohľad spoločnosti aj na takéto ženy, ktoré jednoducho veľakrát možno z ekonomických, spoločenských, sociálnych dôvodov nie sú schopné sa starať o toto dieťa, možno veľakrát sú to študentky, ale aby naším myslením a spoločenským myslením boli povzbudzované tieto ženy a matky k tomu, aby to dieťa boli ochotné a schopné aj, teda hlavne ochotné, aby ho boli donosiť. Toto dieťa, keď ty donosíš a porodíš, môžeš urobiť iný manželský pár šťastným, tí, ktorí nemôžu mať deti. Môžeš toto dieťa darovať. Môžeš toto dieťa darovať a obdariť šťastím tých manželov alebo tých rodičov, tých ľudí, ktorí túžia po dieťati a nemôžu ho mať.

  Na kolegu Martina Poliačika chcem len toľko reagovať, tak ako tu spomenul, že právo ženy. Právo ženy a proste žena rozhoduje o svojom tele, právo má na svoju intimitu. Samozrejme, človek má toto právo, aj žena, ale vždycky v medziach mantinelov alebo vždycky v medziach tej racionality.

  Navyše tu chcem povedať túto vec, a to je také mylné, ktoré sa to predkladá tuná tej spoločnosti. Áno, ty keď rozhoduješ o svojom tele, tak máš na to ako plné právo, hej, ale takisto má to svoje hranice, tiež nemôžeš ísť ako za tie hranice, keď aj o svojom vlastnom tele rozhoduješ. Ale paradoxne, no nie paradoxne, ale tu je tá skutočnosť, že tuná žena rozhoduje o niekom inom, o druhom, tak ako kolega to spomenul, áno, je to nová ľudská bytosť, kde má inú krvnú skupinu, a v tom je podstatný rozdiel. A toto, myslím si, že nikto nemá právo, ani žena nemá právo rozhodnúť o bytí či nebytí niekoho iného.

  Kolega Brocka ako tu spomínal a spomenul tuná Spartu, aký je rozdiel medzi zabitím dieťaťa tým, ktoré sa narodí, čerstvo sa narodí a zabili ho, hodili ho zo skaly, takisto dievčatá boli tie, ktoré boli usmrcované, a len chlapci boli preferovaní. Aký je rozdiel medzi tým, keď to dieťa sa narodí, a dieťaťom tým, ktoré ešte nie je narodené?

  Dnešná veda bez pochyby, už sa nevedú tie polemiky, aké sa viedli pred možno pár desiatkami, možno 20, 30 rokov dozadu, že odkedy je ľudský život životom. Dneska tá moderná technika postúpila tak dopredu, že my sme schopní pozorovať život dieťatka už v tom prenatálnom období. A dokonca vieme aj diagnostikovať v prenatálnom období tie naše deti a dokonca ich vieme aj liečiť. A, samozrejme, sú aj rôzne výskumy, aj rôzne poznatky, ktoré nás v tejto téme zase posunuli. Myslím si, že už nemusíme viesť polemiku o tom, že dieťa je dieťaťom od samého počiatku, teda od samého počatia.

  Na jednej z konferencií, keď som bol účastníkom tejto konferencie, a jeden z účinkujúcich, teda vystupujúcich, bol to Jozef Mikloško, mladší, Jogo, tak on spomínal taký prípad, kedy pri dopravnej nehode utrpela ťažké zranenie matka, ktorá bola tehotná, vo vysokom stupni štádia tehotenstva, a teraz tá matka zomierala a zomrela. A tam sa čosi udialo, čosi také výnimočné, z čoho boli aj tí lekári ako šokovaní. A to dieťa cítilo to zomieranie tej svojej vlastnej matky a to dieťa bolo to, ktoré vlastne zápasilo a bojovalo jednak aj o ten život tej svojej matky, ale aj o ten vlastný život.

  Študentov, keď mám tak pred sebou a stretnem sa veľakrát s nimi, tak študentom tak hovorím a ukážem prstom na nich: "Ty nie si niečo, ale ty si niekto. A v tom je podstatný rozdiel. Ty si niekto. Si človek, máš ľudskú dôstojnosť. To je tá najvyššia forma života." Aj cez to všetko, že si vážim aj tie nižšie prvky života, ako sú rastliny, stromy a zvieratá, ale nič nemôže, ani celé toto stvorenstvo nemôže vyvážiť, celý tento svet, hodnotu ľudského života. A ten ľudský život je hodný ochrany už od samého počiatku počatia po prirodzenú smrť.

  To, že človek veľakrát v stave choroby, možno veľakrát tej choroby, ktorá je vynútená úrazom a podobne, ocitne sa v situácii, kedy je v kóme, komavigile, alebo je apalikom, jednoducho mnohé funkcie nie je schopný vykonávať, ale to neznamená, že má nižšiu hodnotu, že prestáva byť človekom. A to sú tie posuny, kedy si my nevážime ten ľudský život už pred narodením a, samozrejme, sa to vo svete aj pretláča, že my si prestávame vážiť ten ľudský život, ktorý je možno pred tým záverom. A to nemusíš byť starý, aby bola vykonaná na tebe eutanázia, ale jednoducho ocitneš sa v tejto situácii, kedy si v komatickej podobe, v kóme sa ocitáš, a jednoducho príbuzní o tebe rozhodnú, že zomrieš.

  Veľakrát to prežívanie rovnako aj tí ľudia, ktorí sa z tej kómy ako prebrali, tak nie je to celkom tak, že oni nevnímajú ten svet, aj keď koľkokrát je to tak, že my, tí, ktorí sme okolo nich, veľakrát aj lekári, zdravotnícky personál, blízki, príbuzní, stojíme nad týmito pacientmi, nad týmito ľuďmi a myslíme si, že nás nevnímajú. Tí ľudia, mnohí z nich, ktorí naozaj sa prebrali, tak hovoria o tom, že toto všetko vnímali, počuli, len nemohli vykonávať tie bežné funkcie, ktoré človek môže vykonávať.

  Spomeniem tu psychológa Říčana, ktorý napísal knihu "Cesta životem", len to napísal v podstate, tú knihu, je psychológom, napísal to od celého, teda ten ontologický vývoj alebo tú ontogenézu človeka od samého počiatku, od počatia po prirodzenú smrť, a tam pekne ako rozpráva, kedy spomína tam o matke, ktorá je tehotná, ktorá čaká dieťa. A on to tak prirovnal, ja som to možno už aj tuná spomínal, a hovorí: Matka nemôže byť tou alebo nemôže sa správať tak, ako by sa správala k svojmu dieťaťu, ako keby to bolo nejaký kus mäsa. Dieťa je schopné vnímať, dieťa už pred narodením je schopné sa učiť. Dieťa pozná hlas svojej matky, čo by sme povedali, veď však jasné, veď samozrejmé, sú akoby takou, tak veľmi intímne a veľmi úzko spojení, ale pozná hlas aj svojho otca. Pozná hlas aj svojich súrodencov.

  Keď robili pokusy a také experimenty a skúšali to na tej hudbe, ak sa púšťala agresívna hudba, tak to dieťa bolo nekľudné, nepokojné, akoby sa bálo. Rovnako veľké blikanie, ktoré bolo ako trebárs, keby som to prirovnal ku zváraniu, tak maternica a brušná stena, to nie je niečo, čo je nepreklenuteľné a čo je neprekonateľné a proste je to skrytý svet pred našimi očami.

  Poukazujem to len v tej súvislosti na to, aby som zvýraznil to, že túto ochranu a ľudský život si naozaj zaslúži svoju pozornosť už pred svojím narodením a aj takýto nenarodený človek má svoju ľudskú dôstojnosť

  Ľudská bytosť už od prvej fázy, od tej ontologickej úrovne, ju chápeme ako ľudskou bytosťou a chápeme ju ako konkrétnou osobou. Je to konkrétna osoba. Rodičia, tak ako to kolega tuná spomínal, tak ešte dávno pred svojím narodením, tak vyberáme pre toto dieťa konkrétne meno. A to konkrétne meno vyberáme pre naše dieťa, teda je to, bez pochyby je tou konkrétnou osobou.

  Spomeniem tu pri tej súvislosti, áno, že človek aby sa správal šetrne ku každej forme ako života, starého otca Chestertona, ktorý hovoril, bol anglikánskym farárom, Chesterton bol Angličan, vyrastal v anglikánskom prostredí a o svojom starom otcovi tak pekne povedal, tak budem to parafrázovať, kedy jeho starý otec povedal, že aj keby Boh ma zatratil, ďakoval by som mu za život, ktorý som mohol prežiť. Teda jeho pohľad na, vôbec na život ako taký je takými dvoma veľkými paradoxmi ako vyslovený. Takže každá forma života si zaslúži pozornosť zo strany človeka a zo strany ľudí, ale predovšetkým zaslúži si túto a najviac si zaslúži túto pozornosť samotný človek.

  Postaborčný syndróm u žien je veľakrát veľmi ťažkou psychickou traumou, ktorou prechádzajú ženy. Kým je to tak, a to je také veľmi rafinované, kým ženu tlačíme, aj spoločenský tlak je vytváraný na to, aby šla na ten potrat, tak obyčajne, keď je po tom potrate, tá žena zisťuje odrazu, že je sama. Je sama a nechávame ju samu aj s tými zraneniami vnútornými, aj bolesťami, ktoré prežíva. Tieto ženy veľakrát naozaj potrebujú pomoc a tá pomoc je aj vo forme prijatia, nie odmietania. Odmietanie je tou najväčšou formou, by som povedal, takej neúcty voči človeku.

  Človek, ktorý je odmietaný, a to je jedno, keď si odmietaný už pred svojím narodením alebo si odmietaný v ťažkej chorobe, nevyliečiteľnej chorobe, či si v kóme, alebo možno sa ocitneš na prahu bezdomovectva, stratíš domov, ocitneš sa na okraji spoločnosti, a človek, ktorý je odmietaný, tak v podstate veľakrát a častokrát sa stáva to, že človek zomiera nie na primárne príčiny, ktoré tam sú, ale na tie sekundárne, a to je na to odmietanie, na nedostatok lásky

  Mám to aj zo svojej praxe ako vyskúšané, mohol by som tuná kazuistiku spomínať, kedy prišli za mnou syn s nevestou a týkalo sa to ich matky. A teraz požiadavka matky bola taká, tá matka bola v zdravotníckom zariadení, v hospici, a mala túžbu ísť domov. Teda zavolal som si tých, teda tie deti a tú nevestu, a rozprával som s nimi a naniesol som tú požiadavku, že tá matka teda si želá, aby išla domov. Načo syn veľmi búrlivo ako reagoval a povedal, že naša mama domov nepôjde, keby som ju mal nechať aj na ulici alebo vybaviť nejaké iné zariadenie, tak to nedovolím. Samozrejme, mi rozprával aj tie dôvody, ktoré prežívali ako v rodine. Tá ich mama mala aj tie somatické problémy, boli sprevádzané aj tými psychickými, tak jednoducho tú matku odmietol.

  Videl som, že nie je to možné, tú matku vrátiť späť do toho rodinného prostredia, odkiaľ prišla, vtedy som sa zamyslel a upozornil som ich na jednu takúto skutočnosť, kde som im povedal: "Dobre, vaša mama zostane teda u nás, ale nachystajte sa a pripravte sa na to, že vaša mama zomrie. A to nebude nikde napísané v jej zdravotnej dokumentácii, aká bude príčina jej úmrtia, aká bude príčina jej smrti. Nebude to napísané ani v liste o obhliadke mŕtveho, ale jednoducho ten dôvod bude ten, že vy tú matku odmietate. Ja jej to nepoviem a žiadam aj vás, aby ani vy ste to jej nerozprávali takto."

  Ale cez to všetko títo ľudia to odmietanie cítia. Aj keď tento pacient nebol z hľadiska medicínskeho až tak závažne chorý a samotný lekár sa vyjadril pri tomto: "To ste vážne takto oznámili ako tým príbuzným?" Čo sa veľmi ako čudoval. A ja som povedal: "Áno." "Ale veď ona nie je ešte na umretie." A ja hovorím: "Pani doktorka, cez to všetko, že možno vy medicínsky máte pohľad takýto, že tento človek nezomiera a nie je na umretie, ale môj pohľad je iný." A ono naozaj v priebehu jedného týždňa ten zdravotný stav sa veľmi výrazne začal zhoršovať a takto strmhlav išiel dole a tá pacientka v priebehu desiatich dní skutočne zomrela a všetci boli veľmi prekvapení, že ako to je možné, že takýto pacient zomrel.

  To je to odmietanie. A to odmietanie je veľmi strašné a veľmi frustrujúce aj pre dieťa, ktoré je v lone matky, a rozhoduje sa o jeho smrti. To je stres, ktorý toto dieťa prežíva, to je stres, ktorý toto dieťa cíti, aj keď by sme, možno by sa nám zdalo, že je to inak.

  Spiritualita a inteligencia je súčasťou človeka, a tá je v podstate zakódovaná v nás všetkých od toho najranejšieho vlastne života. Tuná kolega Martin, keď mi hovoril, že keď tak na mňa pozerá, že naša spoločnosť, spoločenský systém, by sme sa neboli nejak dostali do 21. storočia, tak možno ma tak nepriamo označil za tú brzdu. Ja chcem len toľko povedať, že nie som pánom ani života, ani smrti a nie som ani pánom času, ale je to pre mňa do istej formy istým spôsobom aj kompliment, lebo tu kolegovia, ktorí ma označili, že som akoby z Marsu, ďalší z doby kamennej. Novinári ma posunuli do stredoveku a kolega tak ma už posúva do 20. storočia. Takže sa mierne, ale predsa sa len tak posúvam dopredu.

  Na záver chcem povedať už len takúto vec, že takto to možno tak zvýrazním, že žijeme veľmi ťažkú a komplikovanú dobu, kde žijeme v tom akoby pomerení v prostredí informácií. A tých informácií je veľmi veľa. Ale nie všetci ľudia máme schopnosť medzi tými informáciami rozlišovať, čo je správne, čo je nesprávne, čo je dobré, čo je nedobré, čo je hodnotné, čo je nehodnotné. Preto zaznieva tu aj iný hlas. A veľakrát je to tak, že bojujeme proti plodnosti, bojujeme proti tehotenstvu. A jednoducho, ak sú veľakrát tie mladé manželské páry, ktoré túžia mať potom dieťa a rozhodnú sa, že teda to dieťa by boli ochotné prijať, odrazu žena zisťuje, že nemôže počať, odrazu ten manželský pár zisťuje, že nemôžu mať dieťa.

  Každé dieťa, každý počatý život je darom a zaslúži si tú úctu od prirodzeného počatia a po prirodzenú smrť.

  Ja chcem poprosiť vás, všetkých kolegov, aj v tomto predvianočnom období, aby ste sa zamysleli aj nad návrhom tohto zákona, ten hovorí síce o chemickom potrate, hovorí o aborčných tabletkách Medabon a Mifegine, ktoré síce na našom trhu nie sú, ale stále je tuná tá hrozba, kolega ako to spomenul, áno, je tu slovo ministra, ministerky. Ja pani ministerke verím, ale môže sa stať, a to sa deje a v politike veľmi často, dneska si tam ty, zajtra ktosi iný. A z toho mám obavu, že jednoducho sa to personálne ako vymení a v tom môže byť problém, preto je na stole, v našich laviciach návrh tohto zákona.

  Chemický potrat je čosi veľmi hrozné a hrozivé, pretože ten proces zomierania u toho dieťaťa môže prebiehať, je to individuálne, od niekoľkých hodín až po niekoľko dní a môže prebiehať kdekoľvek, kdekoľvek túto ženu, budúcu matku, môže zastihnúť. A toto je v podstate čosi, čo je veľmi, veľmi neetické. Potrat je vždycky tým usmrtením človeka, nie je to prerušenie tehotenstva, v ktorom nie je možné pokračovať, ale je to usmrtenie ľudskej bytosti.

  Tak ako kolega Martin to tu spomínal, síce na jednej strane s tým súhlasí, ale utvrdzuje sa aj zároveň v tom, že tá legislatíva je dobrá, to znamená, že hovorí o zabití človeka a s týmto zabitím aj zároveň súhlasí.

  Tak aby sme neboli takíto cynickí, želám vám všetkým aj požehnané sviatky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Takže pán spravodajca bol posledný, ktorý vystúpil v rozprave. Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca nie sú. Uzatváram možnosť prihlásiť sa a vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán navrhovateľ, chcete zaujať záverečné slovo? Nie. Pán spravodajca? Zrejme nie, keď vystúpil v rozprave. A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalej nasleduje prvé čítanie o návrhu poslanca Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona má parlamentnú tlač 783. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 761.

  Dávam slovo poslancovi Miroslavovi Kadúcovi, aby návrh zákona uviedol. Nech a páči.

 • Rokovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenske jrepubliky Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 783.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, nikto z hostí, dovoľte mi, aby som vystúpil k môjmu návrhu zákona.

  Tento návrh zákona v porovnaní s tým, čo bolo, ktorý mu predchádzal, je neporovnateľne menej významný ako ten, čo tu bol, ale predsa majú niečo spoločné, a to je zásah do súkromia.

  Predpokladám, že každému z vás sa stalo, že mu volala obchodná spoločnosť, ktorá mu ponúkala tovary, služby, od kuchynského riadu, pozvánku na šmejdovské akcie alebo predaj bambusových ponožiek. Ja netvrdím, že toto je samo osebe zlé alebo neprijateľné, ja dokonca podporujem akékoľvek marketingové aktivity, ale všetko má svoju mieru. Sú situácie, kedy si tieto hovory alebo takéto telefonické hovory naozaj neželáte a stáva sa, že vám zavolajú cez víkend, a stáva sa, že ten predajca je naozaj presvedčivý a vy ho neviete odmietnuť. A asi nebudem musieť nikoho presviedčať, že my Slováci sme v podstate dobrí ľudia a zároveň takí, ktorí si necháme orať na svojom chrbte veľmi, veľmi dlho. Preto častokrát nevieme povedať nie.

  A práve preto prichádzam s návrhom, ktorý má tieto telefonické hovory, takéto naozaj pomerne obťažujúce, riešiť. Veľmi jednoduchá zmena v podstate aj zásadná, a to je, že chcem, aby v prípade, ak sa takáto reklama alebo predaj šíri, aby bol daný vopred súhlas, ktorý bude preukázateľný, čo inými slovami znamená, že tento predajca si bude musieť vypýtať od vás pred tým, ako ho začne, ten predajný rozhovor, explicitne: "Súhlasíte s tým, aby bol vykonaný tento rozhovor?" Postačuje, ak človek povie "nie", ten rozhovor nemôže pokračovať. Toto síce v zákone je ako-tak upravené, ale nedeje sa to, preto si to vyžaduje istú precizáciu a touto zmenou sa to zavádza.

  Mojím návrhom sa rovnako rieši koreň problému, a to je ako sa vôbec ten predajca dostal k telefónnemu číslu, inými slovami, k povinnosti predávajúceho alebo telefonujúceho povedať svoje meno, ako aj obchodný zámer sa pridáva povinnosť povedať, akým spôsobom získal telefónne číslo. Na prvý pohľad možno nevýznamné, ale keď si zoberiete, že títo predajcovia potom nebudú môcť, ak nebudú vedieť povedať spôsob, vám zavolať alebo keď vám zavolajú a povedia spôsob, vy budete môcť svoj súhlas, ktorý ste niekedy niekomu dali, ako napríklad niektorému z operátorov, že vaše telefónne číslo bude verejné, budete ho môcť odvolať. Čiže hovorím podľa mňa koreň problému takýchto častokrát obťažujúcich telefonátov.

  To je v zásade celý návrh. Zopakujem len. Pri predajnom rozhovore, telefonickom, bude treba si vypýtať súhlas od toho, kto vám volá, a zároveň ten človek bude musieť povedať spôsob, ako získal vaše telefónne číslo.

  Tento návrh naozaj nie je nejak komplikovaný. A ja som veľmi rád, že sa tento návrh objavil v medzirezortnom pripomienkovom konaní, čo považujem za pozitívny signál, že ministerstvo, myslím hospodárstva, toto riešiť bude a bude to riešiť, myslím, že presne tak, ako chcem ja, čomu sa teším.

  A zároveň neni dôvod, aby sme čakali s prijatím tohto zákona, a preto vás poprosím o podporu a zároveň vyjadrujem naozaj radosť, že takáto, fakt, že triviálna vec, ale zásadná sa zrejme na jar prijme ako novela.

  Ďakujem.

 • Teraz dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodárske záležitosti, poslankyni Helene Mezenskej, nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážení páni poslanci, pani poslankyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 252 určil ako spravodajkyňu k návrhu zákona Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu ako o cieli predloženého návrhu, tak aj o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Súčasťou je i doložka vybraných vplyvov a doložka zlučiteľnosti s právom Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 8. novembra 2013 č. 761 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, a teda výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárske záležitosti, pritom odporúčam, aby výbory uvedený predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

  Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je tomu tak. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a vyhlasujem rozpravu zároveň aj za skončenú.

  Pán navrhovateľ, už nechcete vystúpiť, pani spravodajkyňa taktiež nie. Preruším rokovanie o tomto bode programu.

  Nasledujúcim bodom programu je prvé čítanie o návrhu poslancov Miroslava Kadúca a Petra Polláka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona má tlač 789. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 767.

  Opäť dávam slovo poslancovi Miroslavovi Kadúcovi, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

  (Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca a Petra Polláka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, tlač 789.)

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Opäť, vážené kolegyne, vážení kolegovia, už aj hostia, dovoľte mi, aby som predniesol ďalší návrh, ktorý je opäť z tej takej kategórie ľudských a občianskych.

  Máme tu zimu a so zimou úzko súvisí aj to, že napadne sneh a...

 • Reakcia z pléna.

 • Ďakujem. V januári, februári sa očakávajú snehové zrážky, čo inými slovami znamená aj to, že budeme mať zasypané alebo nezjazdné chodníky a niektoré miestne komunikácie.

  Dovolím si prečítať jednu časť cestného zákona alebo zákona o zemných komunikáciách, ktorý konkrétne v § 9 hovorí: "Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom." Inými slovami to znamená, ak máte nehnuteľnosť a pred touto nehnuteľnosťou máte chodník, ktorý vám nepatrí, vy ste povinní tento chodník udržovať v stave zjazdnom. To znamená, treba odstrániť všetky špiny, poľadovicu alebo sneh.

  Ja s touto úpravou celkovo nesúhlasím, a to abstrahujem od potreby komunitného života, ale treba si uvedomiť niektoré konzekvencie, ktoré z tohto vyplývajú. A dám také možno dve, dva príklady, a to je:

  Predstavme si babičku, ktorá má malý domček, a tá babička je naozaj, už má svoje roky, nevládze pomaly ani vstať z kresla či postele a tejto babičke pred dom na chodník, ktorý jej nepatrí, napadne sneh. Táto babička jednak nemá prostriedky na to, aby tento sneh odstránila, nemá na to ani silu, ale ona má povinnosť zo zákona tento sneh odstrániť.

  Rovnako sa to týka ľudí, ktorí majú povedzme víkendové chatky, na tieto chatky chodia naozaj za víkend, prípadne raz za mesiac, a opäť napadne sneh a oni nesplnia si povinnosť vyplývajúcu zo zákona, že odstránia sneh, ktorý je na chodníku pred touto chatkou.

  Konzekvencia z toho vyplývajúca je, ak sa niekomu na tomto chodníku niečo stane, to znamená, niekto sa pošmykne pred týmto domom, kde býva tá babka alebo ten, kto tam má tú víkendovú chatku, a nedajbože si zlomí ruku alebo padne tak, že zomrie, zodpovedať za zlomenie ruky a za túto smrť bude práve ten vlastník toho domu. Čiže aj tá babka, aj ten, kto má tú víkendovú chatku. Inými slovami to znamená, má povinnosť nahradiť škodu tejto osobe, prípadne pozostalým. Čo sa možno javí ako, keďže sa to až tak nedeje, javí ako bezvýznamné, ale ja si naozaj viem predstaviť, že niekto vás bude žalovať za to, že ste nesplnili svoju povinnosť, a teda máte zaplatiť náhradu škody. Čo niekedy nemusí byť naozaj malé.

  Z tohto dôvodu som spolu s kolegom Petrom Pollákom pripravil krátku novelku cestného zákona, ktorá uplatňuje princíp solidarity do tohto zákona minimálne v tej podobe, že túto povinnosť nebudú mať osoby alebo občania, ktorí majú zhoršený zdravotný stav, invalidi alebo nemajú trvalý pobyt v tejto nehnuteľnosti. Čiže tri základné kategórie, ktorí naozaj z objektívnych dôvodov nemôžu túto povinnosť splniť, ale stále podľa súčasného znenia by zodpovedali za škodu, ktorá by vznikla.

  Viem, že voči tomuto bojoval veľmi silno ZMOS, keďže na to údajne nemal prostriedky, ale podľa toho, čo sme prijali nedávno, zákon o hmotnej núdzi predpokladá menšie obecné práce, ktoré môžu takto obce riešiť. Dokonca je na to vyčlenená časť v štátnom rozpočte, čiže už by s týmto nemal byť problém. A pripomínam, že riešim iba nie celý ten nezmysel starania sa o cudziu vec, o cudzie vlastníctvo. Riešim to iba parciálne, a to znamená, oslobodení od povinností opatrovať alebo udržiavať v schodnom stave chodník, oslobodzujú sa ľudia, ktorí majú na to objektívne okolnosti, a to sú invalidi, dôchodcovia a osoby, ktoré tam nemajú trvalý pobyt.

  Takže len toľko. A verím, že bude na toto podpora. Lebo opäť, zákon, ktorý síce je zo strany opozície, ale zákon, ktorý môže pomôcť občanom a v čase, keď napadne sneh a naozaj sa niekomu niečo stane, a apelujem, že ak to bude tá víkendová chatka niektorého z kolegov poslancov a nebude mať zjazdný chodník a stane sa tam škoda, budete zodpovedať.

  Takže týmto vás poprosím o podporu.

 • Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, poslancovi Igorovi Hraškovi. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť spravodajskú informáciu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca a Petra Polláka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 789), v prvom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca a Petra Polláka na vydanie zákona, ktorý som už spomínal pred chvíľkou.

  V súlade s § 31, 37, hmm, § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom poslaneckom návrhu zákona. Uvedený poslanecký návrh zákona bol doručený poslancom do Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, to jest doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Zo znenia poslaneckého návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Zároveň navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný poslanecký návrh zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

  Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Teraz otváram ústnu rozpravu. Pýtam sa, či sa chce niekto ústne. Pán poslanec Chren, jediný. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Chren.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi len veľmi stručne vystúpiť k tomuto návrhu zákona, ktorý, si myslím, že je hodný podpory a prináša dobrý návrh, avšak nezachádza dosť ďaleko.

  Povinnosť starať sa, zjednodušene, o chodníky, ktoré sú v obecnom alebo v inom vlastníctve, avšak sú pred vaším vlastným domom, totiž zjavne naráža na nesúlad s Ústavou Slovenskej republiky, a to priamo s dvoma článkami ústavy. Článkom, ktorý hovorí, že obmedzenie vlastníckych práv a povinností môžu byť uložené len v nevyhnutnej miere a za primeranú protihodnotu, čo v tomto prípade neexistuje, avšak aj s článkom, ktorý zakazuje nútenú prácu. Pretože povinnosť starať sa o chodníky, ktoré nie sú vo vašom vlastníctve, len z toho titulu, že nehnuteľnosť, ktorú vlastníte, s nimi susedí, je v podstate svojím spôsobom uložením takejto nútenej práce.

  Táto povinnosť sa netýka len zimných období. Zákon je formulovaný takým spôsobom a jeho dnes súčasné znenie, že sa vás pokojne môže dotknúť aj v lete. Stačí, ak v lete zafúka na chodník, ktorý nie je vo vašom vlastníctve, ale je pred vaším domom, padne napríklad nejaký konár, niekto ide po tomto chodníku, potkne sa o ten konár, vytkne si členok. Pokojne vás môže za to zažalovať, pretože podľa súčasného znenia zákona máte povinnosť takýto konár z chodníka odpratať napriek tomu, že ten chodník vám nepatrí.

  To znamená, aj keď ústava hovorí, že vlastníctvo zaväzuje, netýka sa tohto prípadu, pretože ten chodník nie je vaším vlastníctvom a zákon vám ukladá povinnosť postarať sa oň len z toho titulu, že vaše vlastníctvo susedí s chodníkom, ktorý vo vašom vlastníctve nie je. Je v skutočnosti vo vlastníctve obce alebo štátu, alebo niekoho iného.

  Z tohto dôvodu som presvedčený, že súčasné znenie zákona o pozemných komunikáciách nie je a nemôže byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

  Vítam iniciatívu pána predkladateľa, avšak myslím si, že nezachádza dosť ďaleko. Pretože od tejto protiústavnej povinnosti oslobodzuje len určitú skupiny ľudí, zatiaľ čo by od nej mali byť oslobodené všetky skupiny ľudí.

  A preto si dovolím na tomto mieste možno prísť aj s výzvou a s návrhom, ak by tento návrh neuspel alebo hoci aj keby uspel, možno obrátiť sa spoločne ako poslanci Národnej rady na Ústavný súd Slovenskej republiky so žiadosťou o preskúmanie súladu súčasného znenia zákona s ústavou.

  Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.

 • Faktické poznámky na pána poslanca, jedna. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Pán poslanec Viskupič.

 • Ďakujem. Ja by som, ak to mám vnímať ako podanú ruku alebo výzvu, myslím si, že či už predkladateľ, alebo obaja predkladatelia by sme si mohli na toto sadnúť a veľmi rád sa pozriem na situáciu, ktorá by mohla rozšíriť aj tento veľmi konkrétny návrh, ktorý ja vítam. Pretože si myslím, že je treba žiť na tepe doby a reagovať na situáciu, ktorá, ktorú veľmi dobre uviedol predkladateľ v návrhu tejto konkrétnej parciálnej veci.

  Ostatné veci v zmysle, či je niečo protiústavné alebo či sa jedná o nejakú formu nútenej práce, vnímam rovnako a veľmi rád sa pripojím k tejto iniciatíve.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Chren nechce reagovať. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Chce sa pán navrhovateľ? Stanovisko, nech sa páči.

 • Ďakujem. Bolo tu povedaných niekoľko ústavnoprávnych rozmerov a ja by som možno začrel do minulosti alebo k tvorbe tohoto zákona. Ja mám s týmto zákonom, s tým súčasným znením, obrovský problém. Súhlasím, že je tam problém aj ústavný, myslím si, že nepochybný. Ale rozmýšľal som nad tým naozaj v rovinách aj nejakého komunitného života, že tie obce, povedzme si, nejaká malá obec, kde si ľudia pomáhajú a nevidím v tom až taký zásadný problém, ten ľudský rozmer, aby sa niekto staral o cudzí chodník. Preto to bol jeden z dôvodov, prečo som to navrhol takto. A druhý z dôvodov, je to proste zmena, ktorá má najmenší dopad na štátny rozpočet, ale ktorá je naozaj nevyhnutná, aby sme pomohli tým starším občanom, tým dôchodcom, ale zároveň aj to, čo som apeloval, vlastníkom nehnuteľností tých víkendových chatiek, ktorí tam proste nechodia vždy, ale môže sa stať nejaký problém a budú zodpovedať.

  Martin, to, čo si povedal s tým konárom, možno nie je až taký dobrý príklad, pretože zákon hovorí o tom, že je povinný udržiavať schodnosť tejto komunikácie, je povinný odstrániť prekážky bez zbytočných prieťahov. Ten konár, no, myslím si, že skôr by sa taká situácia nemala stať, ale budiž. Pravda je, že tá povinnosť vyplýva každému vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý je pri pozemnej komunikácii, kde je chodník, a treba udržovať túto komunikáciu schodnú.

  Môžme sa kľudne baviť o tom, zájsť až do toho rozmeru, že zrušíme toto ustanovenie úplne. Vieme sa o tom naozaj baviť. Ja ale by som skôr prijal, aby sme začali možno takto per partes postupne, najprv túto zmenu, ktorá je fakt nevyhnutná. Keď už neviem, čo presvedčí kolegov zo SMER-u, tak fakt tá víkendová chatka, si to predstavte, že sa vám tam niekto šmykne a vy budete potom musieť platiť. To bude proste problém.

  A čo sa týka ústavného podania. Súhlasím, bavme sa o tom a myslím, že prijímame tú výzvu, že môžme ísť do toho. Ďakujem pekne.

  A ešte vás prosím o podporu a je to naozaj pre tie sociálne znevýhodnené skupiny, ktoré zastávajú hlavne poslanci SMER-u, ale myslím, že všetci by sme ich mali, mali by sme im pomáhať, ak je to v našich silách a toto v našich silách určite je.

 • Pán spravodajca, záverečné slovo, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V rozprave vystúpil jeden, pán poslanec Martin Chren, ktorý vyjadril podporné stanovisko k tomuto zákonu a naozaj poukázal na to, že môže byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Aj navrhovateľ Miroslav Kadúc poukázal na niektoré fakty.

  A ja by som ho možno ešte doplnil, pretože tu nejde len o víkendové chatky, ale, naopak, môže ísť na opačný, alebo teda opačným smerom tento proces. Vy ako rodina môžete ísť, ktokoľvek z vás, na víkend kamkoľvek, či na chatu, chalupu alebo hocikde inde a váš vlastný dom, v ktorom bývate, sa stane tým pádom neobývaný na nejaké tri dni a práve v tom čase sa môže niečo stať a vy zodpovedáte za stav pred vaším domom aj napriek tomu, že tam momentálne nie ste. Nik vám nemôže zakázať, aby ste odtiaľ, z toho domu, neodchádzali, ale v tomto prípade ste zodpovedný za stav, ktorý vy ani nemôžete ovplyvniť a ani nemáte možnosti, ako tento stav odstrániť.

  A to sa netýka, povedzme ten konár možno bol nie dobrý príklad, ale aj to povedzme sa môže stať, ale ten konár môže spadnúť v čase, keď deti sú v škole, rodičia sú v robote, v zamestnaní a práve sa stane tento, tento prípad. Takisto ten konár nie je problém odstrániť z toho chodníka, ale pokiaľ ste doma a viete o tom, že tam ten konár spadol. A môže sa to stať náhle, náhodne a v čase, keď to nebudete vedieť. A aj napriek tomu ste zodpovední, alebo teda je zodpovedný vlastník nehnuteľnosti, ktorý susedí s danou komunikáciou.

  Myslím si, že obce a mestá majú ďaleko viacej prostriedkov na odstraňovanie takýchto záležitostí a tie by mali byť zodpovedné za takýto stav. Takže ja prijímam takisto tento návrh zákona a vyjadrujem takisto podporu.

 • Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  V rokovaní pokračujeme prvým čítaním o návrhu poslancov Ľubomíra Galka a Richarda Vašečku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona je uverejnený ako tlač 792. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 770.

  Dávam slovo poslancovi Ľubomírovi Galkovi, aby návrh zákona uviedol.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Galka a Richarda Vašečku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, tlač 792.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, predkladám vám návrh zákona, ktorý sme pripravili spoločne s poslancom Richardom Vašečkom z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Je to zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

  Cieľom je vypustiť zo zákona oprávnenie ministra vnútra prijímať do Policajného zboru osoby, ktoré boli v minulosti trestané, sú nespoľahlivé alebo duševne nespôsobilé, a prinavrátiť tak dôveru v Policajný zbor ako v inštitúciu, ktorej povinnosťou je zabezpečovanie verejného poriadku a boj proti kriminalite.

  Zákonom č. 513/2007, ktorý novelizoval zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. januára 2008 umožnilo ministrovi vnútra prijímať do služobného pomeru na plnenie úloh na úseku kriminálneho spravodajstva nielen osoby nespoľahlivé a duševne nespôsobilé na výkon práce policajta, ale aj osoby s kriminálnou minulosťou. Pôsobenie týchto osôb v Policajnom zbore, pôsobením týchto osôb v Policajnom zbore sa celkom prirodzene stiera hranica medzi políciou a podsvetím a vznikajú pochybnosti, či v konkrétnom prípade ide o prienik polície do štruktúr organizovaného zločinu, alebo naopak.

  Viac vysvetlím, o čo ide, v rozprave. V tomto úvodnom slove poviem len to, že my nespochybňujeme opodstatnenosť uvedenej ministerskej výnimky, pokiaľ ide o podmienku vzdelania, zdravotnej a telesnej spôsobilosti alebo trvalého pobytu na území Slovenskej republiky. Možnosť udelenia výnimky z týchto podmienok v zákone ponechávame. Avšak súčasný stav, kedy minister vnútra môže prijať do služobného pomeru osoby, ktoré nie sú bezúhonné, spoľahlivé, ba dokonca ani duševne spôsobilé na výkon činnosti policajta, považujeme za neakceptovateľné.

  Dámy a páni, dovoľujem si vás požiadať o podporu tomuto návrhu.

  Pani predsedajúca, skončil som a po vystúpení spravodajcu sa hlásim ako prvý do rozpravy.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre obranu a bezpečnosť, poslancovi Mariánovi Kovačócymu. Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Galka a Richarda Vašečku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. novembra 2013 č. 770 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote do 30 dní a gestorský do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

  Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku.

  A dávam teraz slovo navrhovateľovi, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, množstvo ľudí na Slovensku doslova pobúril článok v Plus 7 dní, v ktorom údajný člen podsvetia Jozef Drag o sebe tvrdil, že bol policajtom a do Policajného zboru bol prijatý so súhlasom, resp. za asistencie ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

  Prosím pekne, jedná sa o 6-krát trestaného súdneho recidivistu, ktorý strávil viac ako 10 rokov po všetkých možných väzniciach, v Ilave, Leopoldove a v ďalších väzniciach.

  O tomto vypovedal na verejnom zasadnutí súdu. Predložil výpis zo zdravotnej poisťovne na krycie meno Jozef Kovačovič, kde bolo ako zamestnávateľ uvedené ministerstvo vnútra.

  Ministerstvo vnútra sa dlhodobo krútilo s odpoveďou nielen novinárom, ale dokonca aj prokurátorovi na otázky, ktorý sa pýtal na všetky okolnosti, lebo ak by bol Drag naozaj policajt, bol by viazaný mlčanlivosťou, čo on na súde aj tvrdil. A nemohol bez zbavenia mlčanlivosti vypovedať.

  Odpovedal vyhýbavo, zahmlievajúco, záhadne alebo na niečo iné ako na položené otázky.

  Avšak tento človek Jozef Drag netvrdil na súde len to, že bol policajt, on hovoril aj o ďalších šokujúcich veciach. Hovoril o páchaní trestnej činnosti nielen seba samého, ale aj o páchaní trestnej činnosti vysokých policajných dôstojníkov. Podotýkam, že je to človek, ktorý je obvinený z toho, že obral mnoho nešťastných ľudí o ich byty ako šéf 14-členného gangu. Je teda podozrivý a obvinený z toho, že bol hlavou bytovej mafie, dámy a páni. A popri tom tvrdí, že ponuka stať sa policajtom, tzv. legalizantom, prišla k nemu dokonca od štátu, od samotných predstaviteľov Policajného zboru.

  Keď som sa dozvedel tieto informácie, prišlo mi normálne nevoľno. On hovoril o tom, že nosil do zahraničia peniaze hľadanému Karolovi Mellovi, podozrivému z dvojnásobnej vraždy ženy a malého chlapca, ktorá sa udiala v Moste pri Bratislave. A hovoril o odovzdávaní peňazí z trestnej činnosti vysokým, aj súčasným, policajným dôstojníkom. Iste nemusel, nemusel hovoriť pravdu a v to som do poslednej chvíle dúfal. Preto som požiadal spolu s kolegami z opozície o zvolanie mimoriadneho branno-bezpečnostného výboru, kde bol pozvaný aj minister vnútra Robert Kaliňák, a naivne som veril, že to je všetko celé nejaké nedorozumenie. Výbor bol utajený, takže tu, žiaľ, nemôžem presne povedať, čo sme sa dozvedeli. Avšak musím vám povedať, že aj z jeho priebehu, aj z toho, čo sme sa dozvedeli, som zostal v šoku.

  Navyše som bol nemilo prekvapený laxnosťou a nezáujmom viacerých poslancov o tieto závažné veci, akoby ich to nezaujímalo. Akoby si nechceli páliť prsty. Chcel som vykonať poslanecký prieskum na policajnom Prezídiu aj na ministerstve vnútra, aby som sa dozvedel, či a koľko je prípadov zločincov v radoch polície, a aj ďalšie dôležité informácie súvisiace s týmto prípadom. Žiaľ, prieskum mi nebol umožnený. Poslanci ho neodhlasovali.

  Dámy a páni, chcem vám povedať mimoriadne závažnú vec. Dnes nevieme zistiť, či a koľko máme v polícii zločincov. Nemáme na to páky. Vie to len aktuálny minister vnútra a jeho prvý viceprezident. A to je strašné. Nevieme zistiť, či aj Karol Mello nie je policajt. Tie závažné pochybenia, pri ktorých sa Karol Mello dostal z vyšetrovacej väzby na slobodu, jeho neuveriteľné úniky pred políciou alebo fotografia, ako si užíva život na pláži v Belize, dnes dostávajú úplne iný a musím povedať, že hrôzostrašný nádych.

  Pre tých, čo nie sú v obraze, pripomeňme, že Karol Mello je obávaný mafián, taký, ktorého, ako spomínajú viacerí svedkovia, tešilo zúčastňovať sa na popravách obetí. Ale my nevieme zistiť ani to, či napríklad údajná hlava mafiánskej skupiny sýkorovcov, Róbert Lališ, tzv. Kýbel, podozrivý z niekoľkých vrážd, ktorý je vraj už dlhodobo a zázračne na úteku a nie a nie ho dolapiť, nie je policajt. A mnohí ďalší. Nevieme vôbec nič.

  Kus našej spoločnej slobody ste nám všetkým odkrojili 23. 10. 2007, páni poslanci SMER-u, teda tí, čo ste vtedy boli v parlamente, keď ste za to zahlasovali, za tú výnimku. Ale chcem veriť, že to bolo nedopatrením. V tento deň totiž parlament vládnou koalíciou schválil novelu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru. Paragraf 14 definuje, kto môže byť policajtom. Zacitujem odsek 1: "Policajtom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada a je

  a) bezúhonný,

  b) spoľahlivý,

  c) spĺňa stupeň vzdelania určený na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený alebo vymenovaný,

  d) je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby,

  e) ovláda štátny jazyk,

  f) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

  g) ku dňu prijatia do štátnej služby nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,

  h) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

  i) ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 48 ods. 6 a 7."

  V ďalších odsekoch sa potom definuje, ako sa jednotlivé požiadavky preukazujú odpisom z registra trestov, čestným vyhlásením a podobne.

  Spomínanou novelou bol však do tohto paragrafu pridaný bod 8 v nasledujúcom znení: "Minister môže výnimočne prijať občana do služobného pomeru na plnenie úloh na úseku kriminálneho spravodajstva, aj keď nespĺňa podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až d) a f)."

  To znamená, minister vnútra môže výnimočne prijať za policajta aj človeka, ktorý nie je bezúhonný alebo je nespoľahlivý, alebo nespĺňa potrebné vzdelanie, alebo je telesne, zdravotne či duševne nespôsobilý, alebo nemá trvalý pobyt na území Slovenska.

  V dôvodovej správe, ktorá bola súčasťou novely, sa tvrdilo, že túto osobitnú právomoc môže minister využiť len ako výnimočnú a prísne účelovú. Napriek spomínanému ubezpečeniu v dôvodovej správe je zvláštne a smutné, že žiaden z poslancov vtedajšej vládnej koalície SMER, HZDS a SNS, ktorí túto novelu odhlasovali, lebo opozícia zákon nepodporila, sa nespýtal, čo to bude presne v praxi znamenať. Nikoho netrápilo, že jedinou vetou bude popretá podstata celého zákona stanovujúceho prísne kritériá na prijatie do Policajného zboru.

  Som však presvedčený, že vládni poslanci, keď tento zákon schvaľovali, nemali na mysli to, že do Policajného zboru budú prijímaní takíto ľudia, ako Jozef Drak, ako Karol Mello, ako Róbert Lališ alias Kýbel a podobne.

  Dokážem pochopiť, že slovenská polícia potrebuje dobrého analytika a ten nedokáže zabehnúť 100 metrov v predpísanom limite alebo teoreticky nevládze behať vôbec, lebo má chorú chrbticu, alebo má len strednú školu, ale je šikovný a má vedomosti a dlhoročnú prax a na funkciu, na ktorú má byť prijatý, sa požaduje vysoká škola. V takomto a v podobných prípadoch tú ministerskú výnimku dokážem pochopiť.

  Avšak chcem predpokladať, že poslanci nemali v tom októbri 2007 v úmysle vložiť do rúk žiadneho ministra vnútra takú obrovskú moc, aby tento mohol zaplieniť policajné rady členmi podsvetia, mafiánmi a ľuďmi s kriminálnou minulosťou. Zločincami, ktorí využijú tento status policajta, aby sa tvárili, že pomáhajú odhaľovaniu trestnej činnosti, alebo tak naozaj aj v niektorých prípadoch robia, a popri tom sami páchajú trestnú činnosť a využívajú, resp. zneužívajú k tomu svoje policajné postavenie a robia to dokonca...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pán poslanec, prepáčte, je po 11.00 hodine. Preruším vás a vyhlasujem dvojminútovú prestávku a budeme pokračovať hlasovaním o prerokovaných bodoch.

 • Krátka prestávka.

 • Po prestávke.

 • Pekné predpoludnie, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta, budeme hlasovať o prerokovaných bodoch z programu 27. schôdze.

  Poprosím pána poslanca Sulíka, aby uviedol v prvom čítaní hlasovanie o návrhu pani poslankyne Nicholsonovej na vydanie zákona č. 576 o zdravotnej starostlivosti.

 • Hlasovanie o návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Nicholsonovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, tlač 775.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

  Paška Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 20 bolo za, 29 proti, 85 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Nebudeme pokračovať v rokovaní o tomto návrhu.

  Pán poslanec Kuffa uvedie v prvom čítaní hlasovanie o návrhu pánov poslancov Richarda Vašečku, pani poslankyne Eriky Jurinovej a pána poslanca Branislava Škripeka na vydanie zákona č. 73 o umelom prerušení tehotenstva, je to tlač 782.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Eriky Jurinovej a Branislava Škripeka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov, tlač 782.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Dajte, prosím, pán predseda, hlasovať, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

  Paška Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 32 za, 10 proti, 96 sa zdržalo.

  Nebudeme pokračovať v rokovaní o tomto návrhu.

  Pani poslankyňa Mezenská uvedie v prvom čítaní hlasovanie o návrhu pána poslanca Kadúca na vydanie zákona č. 108 o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji, je to tlač 783.

 • Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 783.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o predmetnom zákone, o jeho postúpení do druhého čítania.

  Paška Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 57 za, 5 proti, 78 sa zdržalo.

  Návrh nezískal podporu.

  Pán poslanec Hraško uvedie...

 • Reakcia z pléna.

 • Po hlasovaní, pán, po hlasovaní, pán poslanec. Poprosím pána...

 • Reakcia z pléna.

 • Reakcia z pléna.

 • Zapnite, prosím vás, pána poslanca Kadúca.

 • Chcel by som zobrať späť ten návrh, preto som chcel procedurál, aby sme o tom nemuseli hlasovať.

 • Dobre. Takže nebudeme hlasovať o tomto návrhu, páni navrhovatelia vzali tento návrh späť.

  Hlasovali sme o všetkých prerokovaných bodoch.

  Krátka prestávka do 11.10 hod. a budeme pokračovať v rokovaní schôdze.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Dámy a páni, budeme pokračovať v prerušenej rozprave. Pán poslanec Galko.

 • Ďakujem pekne. Budem pokračovať vo svojom vystúpení.

  Takže ako som povedal, chcem predpokladať, že poslanci nemali v októbri 2007 v úmysle vložiť do rúk žiadneho ministra vnútra takú obrovskú moc, aby tento mohol zaplieniť policajné rady členmi podsvetia, mafiánmi a ľuďmi s kriminálnou minulosťou. Zločincami, ktorí využijú tento status policajta, aby sa tvárili, že pomáhajú odhaľovaniu trestnej činnosti, alebo tak naozaj aj v niektorých prípadoch robili, a popritom sami páchajú trestnú činnosť a využívajú, resp. zneužívajú k tomu svoje policajné postavenie a robia to dokonca za spolupráce aktívnych policajtov. Veď to je úplne absurdná situácia. Zaplienenie Policajného zboru takýmito ľuďmi, nech by sa tak udialo za účelom dosiahnutia akéhokoľvek ušľachtilého cieľa...

 • Ruch v sále.

 • Ja sa nemôžem sústrediť, pán predsedajúci...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Dámy a páni, ja vás poprosím, pokračujeme v prerušenej rozprave. Kto nemáte záujem o rozpravu, radšej vás poprosím, aby ste viedli svoje rozhovory mimo rokovacej sály. Ďakujem pekne.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne.

  Zaplienenie Policajného zboru takýmito ľuďmi, nech by sa tak udialo za účelom dosiahnutia akéhokoľvek ušľachtilého cieľa, je v slobodnej krajine niečo nehorázne a neprípustné. Ako sa majú cítiť čestní a slušní policajti, keď nevedia, čo majú za kolegov a ktorému kolegovi majú veriť?

  Faktom však je, že od 1. 1. 2008, odkedy vstúpila novela do platnosti, sa môže policajtom na úseku kriminálneho spravodajstva stať hocikto. Zločinec, narkoman, alkoholik aj psychopat. A všetky indície nasvedčujú tomu, že sa tak v nejednom prípade aj stalo.

  Chápeme vysvetľovanie ministra vnútra, že, citujem, "na úspešný boj s organizovanými skupinami je treba niekoho, kto je schopný sa do nich infiltrovať a v spolupráci s políciou ich vie tak rozkladať, a že je ťažké nájsť človeka, ktorý sa dokáže do mafiánskych štruktúr dostať a nemať tam záznam v registri trestov", stojí na absolútnej vode.

  Vo svete je to totiž úplne naopak. Ak chce polícia použiť na infiltráciu do štruktúr organizovaného zločinu policajta, vytvorí spoľahlivému a bezúhonnému špičkovému policajtovi legendu, falošnú identitu a všetko s tým spojené. Nechá ho prípadne aj akože odsúdiť a uväzniť a nechá ho infiltrovať sa do štruktúr podsvetia, z ktorých potom s políciou tento človek naďalej spolupracuje.

  Nespochybňujem špecifické prípady spolupráce polície a závadových osôb, ale na to sú úplne iné inštitúty. Takzvané osoby konajúce v prospech Policajného zboru, to sú informátori alebo policajní agenti v zmysle Trestného poriadku. Ani v jednom prípade nie je však zúčastnená závadová osoba prijatá do služobného pomeru Policajného zboru. Sú to nepolicajti. Pri nasadení agenta z radov nepolicajtov treba navyše návrh prokurátora a súhlas sudcu, ktorí skúmajú dôvody takéhoto nasadenia, takže je to celé pod vhodnou kontrolou.

  Taktiež tvrdenie Roberta Kaliňáka, že závadové osoby s danou ministerskou výnimkou sú takpovediac len legalizanti a nie klasickí policajti, je zavádzajúce. Sú to policajti. Aj hovorkyňa Policajného zboru, dáma na priehradke pri pasoch alebo pán na vrátnici, ak sú v služobnom pomere príslušníka Policajného zboru, sú policajti a tiež nezastavujú vodičov v premávke alebo nezabezpečujú verejný poriadok. Takže aj legalizanti sú v zmysle zákona policajti. Majú hodnosť, sú platení z našich daní, ministerstvo vnútra za nich platí odvody, majú nárok na výsluhové dôchodky a iné benefity. Je choré, ak niekto pôsobí napríklad 15 rokov ako člen podsvetia, pácha trestnú činnosť a potom sa stane z neho policajt, ktorý má nárok na toto všetko.

  Preto som sa rozhodol poslať žiadosť v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zároveň som poslal aj interpeláciu na ministra vnútra a požiadal som ho o zoznam ľudí, ktorí boli od 1. 1. 2008 až doteraz prijatí na túto ministerskú výnimku do Policajného zboru, a to aj s dôvodmi, prečo im bola uvedená, čo vlastne nespĺňali, tak, aby sme mohli získať obraz o všetkých troch vládach. Nepýtal som si mená ani pozície, ani nič podobné, čiže informácie som požadoval v neutajenom režime. Stačilo mi, osoba 1, osoba 2. Aj takéto informácie by boli však veľmi dobrým vodítkom, aby verejnosť videla, v akom stave máme Policajný zbor. Či sú podobné prípady, aké popisuje Jozef Drag, za posledných 5 rokov bežnou praxou, alebo sú to skôr výnimky. V závislosti od informácií, ktoré by som obdržal, by som zvážil ďalšie kroky.

  Pred niekoľkými dňami som dostal do ruky rozhodnutie, že mi nebude vyhovené a informácie mi nebudú v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám poskytnuté, lebo požadované informácie tvoria utajovanú skutočnosť. A včera som dostal aj odpoveď na moju interpeláciu presne v tomto istom duchu. Zacitujem ten jeden dôležitý odsek: "Vážený pán poslanec, osobné údaje, ktoré žiadate zverejniť, podliehajú režimu utajenia podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na vysokú mieru ohrozenia života a zdravia príslušníkov útvaru kriminálneho spravodajstva považujem za veľmi citlivé a nenáležité sprístupnenie akýchkoľvek konkrétnych informácií týkajúcich sa napríklad aj počtu príslušníkov útvaru kriminálneho spravodajstva prijatých podľa § 14 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. S úctou. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky."

  Takže napriek tomu, že som exministrom obrany s fyzicky absolvovanou a dodnes platnou najvyššou vnútroštátnou aj NATO bezpečnostnou previerkou a som zároveň členom výboru pre obranu a bezpečnosť, o ktorom nám práve na pôde tohto výboru minister vnútra Kaliňák tvrdil, že tento výbor môže takpovediac veselo kontrolovať políciu, a som navyše aj členom osobitného kontrolného výboru pre činnosť Vojenského spravodajstva, je mi odopretá informácia, či a koľko a akých zločincov je zamestnaných v Policajnom zbore.

  Jozef Drag je korunným svedkom polície v kauze pozemkovej mafie. Zároveň je ale ako hlava 14-členného gangu hlavným podozrivým a obvineným v kauze bytovej mafie, o ktorej som už hovoril. Dámy a páni, pridržte sa stoličiek, pretože ak je pravda alebo len časť pravdy v tom, čo Drag alias Kovačovič tvrdí vo svojej odpovedi, tak to znamená, že sa šéfovia polície v minulosti prizerali, ako skupiny podsvetia pripravujú ľudí o strechy nad hlavou v mene odhalenia nejakej inej trestnej činnosti a to je hrozné.

  A takíto ľudia sa pohybujú v Policajnom zbore. Žiadne ušľachtilé ciele, ani tie najušľachtilejšie neospravedlňujú zaplienenie Policajného zboru zločincami. Prizeranie sa páchaniu trestnej činnosti v záujme dosiahnutia iného, takpovediac dôležitejšieho, cieľa. Zločinci, mafiáni, kriminálnici nesmú byť v demokratickej krajine súčasťou Policajného zboru. Nesmú!

  Pri Jozefovi Dragovi šliapla polícia brutálne vedľa. Čo keby ten chlap využil svoje postavenie policajta legalizanta a keby niekoho zavraždil? Čo potom? Máme to chápať tak, že hypoteticky aj Karol Mello môže byť policajtom len preto, lebo on je podozrivý z toho, že zavraždil len dvoch ľudí? A Černák, ktorého údajne práve tento Karol Mello priniesol polícii na zlatom podnose, ich zavraždil viac? Do akej absurdity, do akej morbidity sme sa to dostali?!

  Na záver sa dotknem ešte spomínanej slobody, o ktorej som hovoril. Každý prienik organizovaného zločinu do štruktúr Policajného zboru za aktívnej asistencie štátu je vážnym zásahom do osobných slobôd. Do osobných slobôd tých policajtov, ktorí boli do služobného pomeru prijatí po splnení tvrdých podmienok, ktoré zákon vyžaduje, a vstúpili doň z presvedčenia, že služba v Policajnom zbore je ich poslaním pomáhať a chrániť ľudí na Slovensku, odhaľovať zločiny a zabraňovať im. Možno niekedy alebo určite niekedy aj s nasadením vlastného života. Ale je to aj zásah do osobných slobôd všetkých občanov, ktorí majú vieru v políciu.

  Dnes ma kontaktujú policajti, rádoví policajti, ale aj príslušníci iných ozbrojených zborov. Terajší aj bývalí, ktorí sú zhrození a ktorí o ničom, čo som vám tu uviedol a čo sa nedávno prevalilo, netušili. Je našou povinnosťou vyčistiť policajné rady od zločincov.

  Dámy a páni, to, čo popísal Jozef Drag alias Jozef Kovačovič vo svojej výpovedi na súde a neskôr pred médiami, je fatálne zlyhanie štátu, ktoré v slobodnom a demokratickom Slovensku nesmie mať svoje miesto. A ja vás chcem z tohto miesta požiadať, aby sme napravili tú chybu, ktorá sa v tom októbri 2007 stala, aby sme spoločne zjednali nápravu a predmetný návrh zákona schválili.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Faktická poznámka, pán poslanec Simon. Končím možnosť sa prihlásiť. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Galko, v plnej miere s vami súhlasím, keď mottom polície je "Pomáhať a chrániť", si kladiem otázku - koho? Občanov tejto krajiny alebo zločincov, ktorí sa infiltrovali do polície?

  Aj v Rimavskej Sobote sa stretávam s ľuďmi, ktorí ma zastavia a hovoria, tento človek bol súdne trestaný, tohoto stíhali, ako je možné, že má rovnošatu polície? Ako je možné, že tam je? Od tej chvíle tí ľudia nevedia dôverovať policajtom. Ja sa im ani nečudujem.

  A práve preto tento návrh ja osobne podporím a dúfam, že aj kolegovia naprieč politickým spektrom, aby polícia naozaj mohla naplniť motto, ktoré má, "Pomáhať a chrániť", ale občanov a nie zločincov.

  Ďakujem.

 • Chcete reagovať, pán poslanec? Nech sa páči.

 • Len krátko. Ďakujem pekne. Ešte spomeniem vlastne, lebo teraz ma to napadlo, vy ste, kolega Simon, hovorili, tak aj teraz máme rozrobenú jednu vec v Dunajskej Strede, však to tiež prebehlo médiami, kde je, naozaj to tak strašne smrdí, je tam človek, ktorý si prelieva tam peniaze, štátne peniaze z jedného vačku do druhého v rámci toho, že je zároveň aj zriaďovateľom nejakej súkromnej školy a zároveň je aj človekom, ktorý vlastní tie budovy, a tam to takisto smrdí, pretože tam sú do toho namočení nielen policajti, ale aj ďalší proste ľudia, ktorí by mali nielen pomáhať a chrániť, ale mali by ochraňovať spoločnosť pred trestnými činmi.

  Ja by som naozaj, aj keď sme s kolegom Vašečkom tento návrh dávali, toto nie je o tom, že to proste schválili vtedy poslanci SMER-u, HZDS a SNS a opozícia bola, bola, sa zdržala hlasovania, ktovie, z akých dôvodov, do akej hĺbky išla. Ja som pevne presvedčený, že takáto rozprava ani neprebehla pri tom zákone a že to ani jedného poslanca nenapadlo, že by si niekto dovolil zamestnať v polícii zločinca alebo zločincov. Môže to byť pre niekoho veľmi lákavé, že ten zločinec dokáže priniesť na zlatom podnose nejakého veľkého zločinca, nejakú veľkú rybu, ale to je cesta do pekla. Toto proste jednoducho sa nemalo stať. A keď sa to stalo, tak je našou povinnosťou, je našou povinnosťou proste toto napraviť. A ak tento zákon nebude schválený, ja budem celé volebné obdobie sa tomuto venovať. Ja mám pripravené ešte ďalšie veci, je tam jeden špeciálny odbor, ktorý je bez akejkoľvek kontroly parlamentu, ale k tomu sa dostaneme budúci rok.

  Ale ja osobne som presvedčený, že toto proste jednoducho človek so zdravým rozumom musí odsúdiť. Nie to, že sa to stalo, ale to, ak to tento parlament, proste túto chybu, nenapraví.

  Ďakujem pekne.

 • Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Vy ste boli ako navrhovateľ, takže dávam možnosť prihlásiť sa, ospravedlňujem sa, myslel som, že pán poslanec je jediný v rozprave. Takže dávam možnosť sa prihlásiť do rozpravy. Končím možnosť prihlásiť sa.

  Pán poslanec Vašečka, nech sa páči.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne, ja som spolupredkladateľom tohto zákona, nie som síce bývalý minister vnútra ani obrany, ale som členom branno-bezpečnostného výboru a z tohto titulu prichádzam do kontaktu s takýmito informáciami a zaujímam sa o ne.

  Môj úmysel vstúpiť do tohto návrhu zákona nebol nejaký konfrontačný, to znamená vystupovať proti tomuto ministrovi vnútra alebo niekomu inému, ale naozaj vedenou úctou k Policajnému zboru. Pre mňa je autorita dôležitá a myslím si, že aj z hľadiska štátu je autorita dôležitá.

  My Národná rada prijímame zákony a veľakrát sú prijaté zákony, ktoré sú dobré alebo sú aj kvalitné, sú, proste smerujú k dobru, k spravodlivosti, ale mnohokrát je k tomu potom pridané v praxi, no, ale vieme, aká je prax, vymáhateľnosť toho práva. Keď povieme niekomu, choďte sa sťažovať na políciu, tak sa pousmeje a ťuká si na čelo, že to nemá význam.

  Nemyslím si, že tento návrh zákona to celé vyrieši, pretože je to o ľuďoch. Ale v každom prípade môže ukázať nejaký trend alebo, naopak, zvrátiť nepriaznivý trend a podporiť to, aby sme mali naozaj, naozaj pocit a zážitok, že stretnúť sa s Policajným zborom znamená sa stretnúť s čestnými ľuďmi, ktorých nemusíme upodozrievať a ktorí naozaj budú, budú chcieť pomôcť občanovi v konkrétnej situácii, a nemusí sa obávať, že tie informácie budú nakoniec zneužité proti nemu.

  Takže ja som všetkými desiatimi za to, aby naozaj Policajný zbor bol očistený nielen od ľudí, ale aj od prípadného podozrenia, že takéto veci môžu nastať, že môže prísť zneužitie, že minister vnútra v prípade záujmu, ktorýkoľvek, nielen tento, ktorýkoľvek môže dať výnimku a môže vlastne na základe svojho uváženia, hoci aj s dobrým úmyslom, prijať niekoho, ktorý potom narobí takú škodu, ako narobil ten spomínaný pán z médií a aj v rozprave pánom poslancom Galkom.

  Pretože vieme, že dnes dôvera nie je len o tom, že či sa niečo fakticky stane, alebo nestane, ale dôvera sa stráca aj tým, že vzniká nejaké odôvodnené podozrenie a v tomto prípade sa to ťažko vyvráti. Takže som za to, aby Policajný zbor vzrastal v dôveryhodnosti, aby občania mali, mali naozaj pocit a skúsenosť, že Policajný zbor je hodný dôvery, že sa môžu na nich, že sa môžu obrátiť na policajtov, môžu od nich dostať pomoc a nebude to zneužité proti nim alebo dokonca že by títo ľudia sami páchali trestnú činnosť dokonca organizovane.

  Ďakujem.

 • Vyhlasujem, ešte, pardon, faktické poznámky: pán poslanec Fecko, Škripek, Fecko, Mičovský, Kuffa. Končím možnosť sa prihlásiť. Takže, pán poslanec Škripek, tiež?

  Zapnite pána poslanca Škripeka.

 • Ďakujem za slovo. Aj keď som sa, myslím si, že predbehol, nejak zle som stlačil gombík, tak som sa ubehol. Ale ďakujem za slovo.

  Každopádne aj ja chcem povedať, že naozaj je asi príliš veľkým prekvapením teraz aj pre občanov, ak sledujú našu rozpravu a zákon, ktorý ste podali, pán Galko, aj s pánom Vašečkom, že takéto niečo je možné a že vlastne, kto vlastne stanovuje, že takýto princíp sa môže použiť v polícii? Že preberalo sa to tu alebo je to možné proste v kompetencii pána ministra, aby sa tak rozhodol?

  Pretože kdekoľvek sa začneme ťahať za prsty so zločinom, tak nemôžme dúfať, že z toho vzíde niečo dobré. A myslím, že to je aj taká ľudová múdrosť, ktorá v tejto krajine ešte stále asi rezonuje v mysliach ľudí, že nemôžeme sa spolčiť so zlom alebo s čertom, pretože z toho môže naozaj dýchať len, len štipľavý dym pekla, ako ste povedal, pán Galko, že je to cesta do pekla.

  Takže aj ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby tu nastala veľmi konkrétna zmena, pretože naša krajina potrebuje mať pocit, že polícia je hodnoverná. A už sme videli v tejto krajine naozaj veľa zásahov, kedy aj Interpol našiel nejakého medzinárodne hľadaného zločinca, ktorý bol slovenského pôvodu, a dokonca sme ho dopravili aj na Slovensko a nakoniec po nejakých súdnych procesoch bol oslobodený a mám dojem, že, že mu ešte aj platíme odškodné. Nakoniec to je veľmi čudný paradox na Slovensku. A ak to ďalej pokračuje, pretože viac ľudí, ktorí majú nejakú zločineckú minulosť, sa ocitne v službách Policajného zboru, alebo ocitlo, no tak potom zrejme tu dochádza k nejakým vzájomným ponukám výhod, ale "s čerty nejsou žerty", sa hovorí, takže myslím, že to treba zmeniť.

 • Ďakujem pekne. Nadviažem na kolegu Škripeka, že, áno, je to hrozné, keď nás niekto teraz počúva, to, čo povedal kolega Galko, ako bývalý minister, myslím, že tie informácie predsa len mal trošku bližšie k nim, ako sa k nim dostať, ako vedieť čo, kde, kedy, prečo.

  A tiež zdieľam podobný názor, že to meno našej polície je potrebné očistiť. Akýže to majú oni nápis na svojich autách? Pomáhať a chrániť. Pomáhať a chrániť, ja to beriem, občana Slovenskej republiky.

  Takže budem držať palce každému, kto predloží zákon, resp. každej legislatívnej iniciatíve, ktorá takúto doslova že očistu našej polície bude umožňovať.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predseda Národnej rady. Dovoľte začať citátom z tlače. Citát: "Tento rok nedostala bratislavská expozitúra Národnej protikorupčnej jednotky ani jedno použiteľné oznámenie o korupcii." Koniec citátu. Na druhej strane dávam do vedomia fakt, že korupcia sa podľa ďalšej, inej štatistiky vyšplhala na 1. miesto problémov v spoločenských záležitostiach.

  A teraz jedna z možností, kde by sme mohli hľadať príčinu, prečo teda tieto dve veci akosi navzájom sa bijú. Na jednej strane máme tu vysoký problém s korupciou, na druhej strane máme nedostatok oznámení, resp. úplne ich nulový rozsah. Tak je to možno jedna z odpovedí spojená aj s tým, na čo poukázali predkladatelia tohto zákona, za čo im ďakujem. Že jednoducho dôvera voči organizáciám, ktoré majú bojovať s korupciou, je veľmi nízka, vôbec si nemyslím, že pretože tieto organizácie sú plné kriminálnikov, ale je možné, že jedna z príčin je práve aj v tom, že táto dôvera je nízka práve kvôli tomu, že sú tam aj takíto ľudia, ktorí by tam rozhodne byť nemali.

  Takže nič iné k tomu nemôžem povedať ako poďakovanie a rozhodnutie podporiť takýto návrh.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo a zároveň aj predkladateľom návrhu tohto zákona chcem povedať, že aj ja podporím návrh tohto zákona.

  Myslím si, že aj policajti sú tí, ktorí by privítali tento návrh zákona. Medzi nimi a v ich radoch je veľmi veľa čestných a charakterných ľudí, ale, avšak ak sa medzi nimi nachádzajú zločinci a ľudia z podsvetia, myslím si, že to je to prostredie potom tej polície veľmi zložité a veľmi, veľmi ťažké.

  Je aj, páči sa mi aj to, však pán minister tie výnimky bude môcť udeľovať naďalej, pokiaľ ide o podmienku vzdelania, zdravotnej a telesnej spôsobilosti alebo trvalého pobytu na území Slovenskej republiky. Táto výnimka, túto výnimku bude môcť naďalej ako udeľovať, avšak naozaj do služobného pomeru prijímať osoby, ktoré nie sú bezúhonné, spoľahlivé, ba dokonca ani duševne spôsobilé na výkon polície, policajta, tak je skutočne neakceptovateľný. Potom aj tí policajti, ktorí pracujú a majú takéhoto kolegu, ja si to ani neviem predstaviť, že by som mal takého blízkeho spolupracovníka, ktorý je kriminálnym živlom. Neťahaj jarmo so spravodlivým.

  Návrh zákona sa mi páči, v hlasovaní ho podporím.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Vašečka, chcete reagovať? Nie. Takže teraz vyhlasujem... Ešte chcete v rozprave? Po. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Nech sa páči, pán poslanec ako navrhovateľ.

 • Ďakujem pekne. Ja len veľmi krátko. Chcel by som poďakovať všetkým poslancom, ktorí vyjadrili podporu tomuto návrhu zákona, a zároveň by som chcel vyjadriť určitú formu uspokojenia, že poslanci SMER-u neobhajujú ten súčasný stav, resp. že ho neobhajovali v rozprave.

  Chcem ešte jedenkrát vyhlásiť z tohto miesta, že toto nie je môj atak alebo náš atak na súčasných poslancov SMER-u, ktorí boli prítomní v tejto, v tejto sieni, keď sa to schválilo v tom 2007. roku, pretože kto si to prečíta, ako to tam bolo vložené, a kto si pozrie dôvodovú správu, ako to celé prebehlo, tak, a dá si ruku sebakriticky na srdce, tak si musí povedať, že by sa to teoreticky mohlo stať aj jemu. Ja som presvedčený, že nikto neočakával, že proste takéto niečo sa stane, že takíto ľudia sa dostanú do Policajného zboru a že takéto výnimky budú udeľované.

  Môže to byť naozaj pre niektorých ľudí v tom ministerskom kresle taká, také určité lákadlo, že za pomoci takpovediac jedného malého hajzlíka, s prepáčením, dokážeme odhaliť oveľa, oveľa väčšiu rybu, ale jednoducho takto to nemôže byť. A pritom tie riešenia sú, ja som o tom hovoril, či agenti, alebo informátori, ktorí nie sú, nie sú policajtmi, nie sú v služobnom pomere, fungujú úplne úspešne, a nielen na Slovensku, ale aj kdekoľvek vo svete.

  Ja by som v tej záverečnej reči zareagoval len na pána Škripeka, na jeho faktickú poznámku. Aj som to vysvetlil, je to tak, že túto výnimku môže udeliť len minister. Ja by som nechcel takúto výnimku, lebo to, ako to je, podľa mňa je to vyslovene strčenie hlavy do chomúta. Vám to síce pripravujú úradníci, ale konkrétne toto môže udeliť len minister. To znamená, od toho 2007. minister, alebo 2008. minister Kaliňák, potom neskôr minister Lipšic a teraz opäť minister Kaliňák.

  Ja som o tomto vôbec nevedel, že takéto niečo je a že sa niečo takéto deje. A nevedel som to preto, lebo aj na ministerstve obrany je zakrytá časť na Vojenskom spravodajstve, ktorá pôsobí spravodajskými prostriedkami a metódami dosť podobne ako tí policajti na tom kriminálnom spravodajstve. Ale ja si ani neviem predstaviť, že by niekto za mnou došiel a dal by mi takúto výnimku podpísať ako ministrovi obrany, ja by som ho vyrazil z tej kancelárie. Ja si to neviem predstaviť. A tým pádom, že nikto nikdy za mnou s takýmto niečím nedošiel, ja garantujem tu z tohto miesta, že ani jeden zločinec nebol v radoch ani jeden trestne stíhaný človek nebol v radoch tých legalizantov alebo v tej zakrytej časti vo Vojenskom spravodajstve, tak samozrejme, že pre mňa to bolo úplne také isté prekvapenie, keď som si to v tej tlači prečítal, ako pre bežného človeka vo verejnosti.

  Takže len minister, nepodlieha to žiadnemu schvaľovaniu nejakého, ja neviem koho, orgánu branno-bezpečnostného výboru alebo niekoho iného. Len minister má túto kompetenciu a ja osobne by som ju teda nikdy, nikdy nechcel mať.

  Ešte jedenkrát vás poprosím o to, aby sme tento návrh podporili, aby sme pri tomto naozaj nepolitikárčili. Nielen verejnosť, ale hlavne rádoví policajti a všetci príslušníci ozbrojených zborov, lebo tam sa jedná napríklad aj o Slovenskú informačnú službu, to očakávajú, že proste nebudú mať takých kolegov, o ktorých, pán kolega Kuffa, oni to ani nevedia, hej. Dnes je taká situácia, že on má kolegu a on o tom nevie, že ten človek je trestne stíhaný.

  Ďakujem pekne.

 • Pán spravodajca, chcete? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať prvým čítaním o návrhu pána poslanca Ľudovíta Kaníka na vydanie zákona č. 467 o výrobe a uvádzaní liehu na trh, je to tlač 795.

 • Rokovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, tlač 795.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, tento návrh zákona sa vyníma z toho, čo sme tu doteraz alebo v týchto dňoch preberali, aké vážnejšie, väčšie témy, je to taký praktický, malý zákon a kľudne by som tak mohol povedať, že mohol by to byť taký vianočný darček pre slovenský vidiek, pre Slovensko. Taký darček, ktorým by sme ľuďom spríjemnili, uľahčili veci, s ktorými sa každodenne stretávajú, a celá podstata toho zákona spočíva v tom, že sa pridá jedno slovo. Veľmi jednoduchá zmena a, samozrejme, vôbec to s politikou nemá nič spoločné, ale len s praktickým výkonom vecí, ktoré sú častým, častou vecou.

  Sám by som neprišiel na to, že takýto problém tu existuje, keby som sa s tým nestretol v reálnom živote. Počas toho, ako som intenzívne chodil po vidieku, po krajoch, po kraji, po dedinách, po obciach, a tam som sa s tým stretol, tam to ľudia povedali, primátori, starostovia, bežní občania, že aj takéto zabudnuté, logikou nejak nepodporené veci existujú. A myslím si, že našou úlohou ako poslancov je meniť zákony, keď vidíme, že tie zákony sú problémom. Nemali by sme sa dívať na veci, že, ó, to je niečo nehodné práce poslanca, lebo sa to zaoberá takými triviálnymi záležitosťami, takže aj tie triviálne záležitosti treba riešiť.

  Takže keďže máme posledný deň rokovania pred Vianocami, tak skúste sa na to, kolegovia a kolegyne, pozrieť naozaj takou optikou Vianoc a dajme tým občanom taký malý darček, ktorý nikoho nič nebude stáť, ale pomôže trošku ľuďom. Pomôže to nielen tým, že sa odstráni to, čo nemá nejakú logiku, ale je to jedna z takých maličkých vecí, ktoré pomôžu miestnej ekonomike, pomôžu tomu, aby sa, aby malo prácu viac ľudí na vidieku. Nič zásadné, nič extra významné, nič svetoborné, samozrejme, ale z maličkostí sa skladá nakoniec celok.

  Takže o čo vlastne ide. Máme tu návrh, máme tu zákon, ktorý upravuje to, čo sa môže páliť na alkohol v pestovateľských páleniciach. To sú tie malé pálenice, ktoré vlastnia buď obce, alebo súkromné osoby a ktoré sú po vidieku, kde si ľudia tieto prebytky poľnohospodárske môžu nechať vypáliť. Aj to je vec, ktorá má svoj ekonomický význam, pretože, samozrejme, všetko, čo sa tam vyprodukuje, podlieha spotrebnej dani a tie pálenice odvádzajú nie v malom objeme túto spotrebnú daň, takže je to aj príjem štátneho rozpočtu. Zároveň zamestnávajú ľudí.

  A dnes tá situácia je taká, že väčšinou tieto zariadenia, tieto prevádzky fungujú sezónne, pretože zákon hovorí o tom, že je možné páliť len z ovocia. Doslovne takto to je napísané v zákone, že len z ovocia je možné páliť v pestovateľských páleniach alkohol. Vzniklo to takým spôsobom, že v rámci prístupového procesu k Európskej únii sa rokovalo o výnimkách zo spotrebnej dane a vyrokovala sa znížená sadzba dane pre ovocie, a preto ako keby v logike v nadväznosti na toto sa dostalo, že len z ovocia je možné páliť. Ale tento návrh zákona nerieši spotrebnú daň ani jej výšku, ani nemá tú ambíciu, tá by zostala taká, ako dnes je, ale nevidím žiadne opodstatnenie, aby sa nemohol páliť alkohol aj z obilnín. Takže to je takisto tradičná surovina pre pálenie alkoholu a špeciálne v niektorých regiónoch Slovenska má aj isté regionálne zakotvenie ako tradičný výrobok, tradičný produkt, myslím tým predovšetkým ražovicu, ražnú pálenku, rožovku, nech to nazveme akokoľvek nárečovo alebo spisovne, dnes nie je možné tento druh alkoholu legálne páliť, čím vlastne ako keby vytvárame tlak na, alebo priestor na to, aby sa ľudia utiekali k nelegálnemu spôsobu výroby takéhoto alkoholu alebo aby nám odtekali peniaze do Maďarska, pretože Maďarsko má úplne liberálny prístup k tomuto, k tejto aktivite a je možné úplne bez zaťaženia dane tam vypáliť alkohol a potom ho doviesť, samozrejme, na Slovensko.

  Takže touto novelou zákona sa navrhuje okruh surovín, z ktorého je možné páliť alkohol v pestovateľských páleniciach, rozšíriť z ovocia aj na obilniny. Tie sú tiež vhodnou surovinou na výrobu tradičných typov alkoholu, akou je aj spomínaná ražovica alebo ražná pálenka. Touto zmenou by sa dosiahlo lepšie využitie kapacít pestovateľských páleníc, ktoré majú dnes väčšinou len sezónnu prevádzku. Takto by ich prevádzka mohla byť celoročná, čo by malo priaznivý vplyv na miestnu ekonomiku a pracovné miesta.

  Tento návrh zákona nebude mať žiadny negatívny dopad na verejné rozpočty, naopak, pozitívny, pretože by priniesol väčšiu produkciu, neprináša negatívny vplyv na zamestnanosť, ale pozitívny, pretože by viac práce prinieslo aj viac pracovných miest a, samozrejme, je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republiky viazaná.

  Toľko k predlohe tohto zákona. Ďakujem vám za pozornosť a prosím o podporu tohto zákona.

 • Pán poslanec Mičovský je spravodajca, poprosím ho o informáciu.

 • Ďakujem vám sa slovo, vážený pán predseda Národnej rady. Vážená snemovňa, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie svojím uznesením č. 219 z 20. novembra 2013 ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Ľudovíta Kaníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom poslaneckom návrhu zákona.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej, 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia poslaneckého návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky zákonom požadované informácie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika poslaneckého návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie a nie je upravená ani v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. novembra 2013 č. 772 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali výbory, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby určené výbory predmetný poslanecký návrh zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Vážený pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Nemám písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Poliačik, nech sa páči do rozpravy.

 • Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že podobné poľnohospodárske témy nie sú vôbec môj obor, ale jedna vec v uvádzacej správe, ktorú by som rád, keby mi navrhovateľ objasnil, je súvislosť tejto navrhovanej zmeny s oživením ekonomiky v tých menších lokalitách, regiónoch, teda hlavne, hlavne na vidieku. Lebo pokiaľ viem, tak aj podľa vyhlášky 653/2002 o prevádzkovaní liehovarenského závodu na pestovateľské pálenie ovocia, aj tam by bolo treba zmena, neviem, či sa s tým ráta v tomto návrhu, to je otázka nielen zákonu, ale vyhláška by sa tým pádom mala tomu prispôsobiť tiež, to je prvá vec.

  A druhá, podľa súčasného nastavenia pestovateľské pálenice môžu ísť iba v režime, že vyrábajú produkty pre svoju vlastnú spotrebu. To znamená, že, že naozaj to má fungovať tak, že pálenica je tam na to, že zbytky, teda doteraz z ovocinárskej výroby sa nejakým spôsobom spracujú, a keď niečo ostane, tak sa to vypáli a to potom slúži na domácu spotrebu prevádzkovateľa teda, alebo toho, ktorý to tam, ktorý to tam donesie, a nemôže byť predmetom obchodu.

  Tak či je to myslené tak, že vďaka tomu, že by sa rozšírila možnosť pálenia alkoholu aj na obilniny, tak by sa vlastne ekonomicky začalo viacej dariť samotnej tej pálenici, ak to chápem správne, ale nemyslí sa tým to, že ľudia, ktorí budú vypaľovať alkohol, by na tom mohli získavať nejaké dodatočné zdroje, hej. Takže toto, toto keby mohol mi ešte objasniť pán navrhovateľ, tak by som to ocenil.

  Inak pri tejto téme treba povedať, že zvlášť po udalostiach z Českej republiky v priebehu tohto roka, samozrejme, nikdy nie je dosť ostražitosti, čo sa týka, čo sa týka aj malých páleníc, a videli sme, že ak veľké pálenice dokázali spôsobiť svojou nedbalosťou a možno niekedy až kriminálnymi zámermi smrť niekoľkých osôb, tak by nás to malo nabádať k o to väčšej ostražitosti aj pri prevádzke malých liehovarov.

  Takže moja tretia otázka je, či si pán navrhovateľ dal tú prácu a overil si technologické postupy, v čom sa vlastne odlišuje pálenie alkoholu teda z cukornatých plodov ovocia od pálenia plodov obilnín, či tam náhodou nemôže byť za tým taká logika, že by pri pálení obilnín mohlo vznikať väčšie množstvo etylalkoholu, a tým pádom je to rizikovejšie pálenie ako pálenie alkoholu z ovocia.

  Čiže na tieto tri otázky, ak by navrhovateľ mohol zareagovať stručne, bol by som rád a, samozrejme, na základe vyjadrení navrhovateľa potom sa môžem aj ja veľmi kvalifikovane rozhodnúť o tom, či takýto návrh zákona podporiť, alebo nie.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán navrhovateľ, chcete? Nech sa páči.

 • Budem sa snažiť byť veľmi stručný a odpovedať na tieto položené otázky.

  Áno, tá charakteristika toho, v čom spočíva oživenie miestnej ekonomiky, bola, si ju pochopil správne. Nejedná sa o to, že začne predaj toho alkoholu, ale keďže tie pálenice zamestnávajú ľudí, minimálne vlastníka a nejaký okruh ľudí, a dnes veľká väčšina z nich pracuje len sezónne, to znamená, potom sa to zatvorí a práca nie je, takže nefunguje. Takže do miestnej ekonomiky, ako som povedal, naozaj nie je to nič svetoborného, ale každé jedno pracovné miesto je dôležité, tým, že by sa rozšírila doba, počas ktorej by táto prevádzka mohla fungovať na celý rok, tak, samozrejme, by to malo súvis s miestnou ekonomikou a, samozrejme, aj s odvodom daní do rozpočtu, štátneho rozpočtu v tomto prípade, ale aj to je ekonomika, veď tie spotrebné danie nie sú malé. Takže v tomto spočíva to oživenie miestnej ekonomiky.

  A z hľadiska tých možností alebo toho, že treba dávať na to pozor, všetky tieto prevádzky sú pod drobnohľadom, sú kontrolované, veď práve preto to je dobré, že sú legálne, podľa zákonov fungujú, tým pádom je zabezpečené tam aj dodržiavanie všetkých technologických postupov. No horšia situácia je, ktorá, čo si budeme tajiť alebo nahovárať, nie je science fiction, ale je to realita, že aj prebieha načierno pálenie alkoholu z rôznych surovín, aj z ovocia, aj z iného. Tam to pod kontrolou nie je. Takže dochádza nielen k úniku spotrebnej dane, ale aj k tým rizikám, ktoré si sám spomínal.

  No a tuto pri iných veciach, myslím, že konkrétne od vás idú výzvy na liberalizáciu prístupu. Takže tu sa netreba, myslím, obávať. Toto je tradičná záležitosť, ktorá by nejaké riziká nepriniesla. Ani ten technologický postup nie je, aj keď je, samozrejme, iný, ale neznamená, že by to bol nejaký problém. Rozprával som sa s prevádzkovateľmi páleníc a veľmi by uvítali to, keby to mohlo byť rozšírené a nebol by to žiaden problém, ktorý by z nejakého technologického hľadiska komplikoval túto situáciu.

  Čiže toľko na vysvetlenie. Ďakujem za pozornosť. Ešte raz prosím o podporu tohto návrhu zákona.

 • Pán spravodajca, chcete zaujať? Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vzhľadom na to, že je 11.58 hod., navrhujem, aby sme vyhlásili obedňajšiu prestávku a budeme pokračovať potom od 14.00 hod.

  Ďakujem pekne.

 • Prerušenie rokovania o 11.57 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v popoludňajšom rokovaní pätnásteho dňa 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky prvým čítaním o návrhu poslanca Ľudovíta Kaníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

  Návrh zákona je pod tlačou 796. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 774.

  Nech sa páči, pán poslanec, odôvodnite svoj návrh.

  (Rokovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, tlač 796.)

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Vážené dámy, vážení páni, predkladám návrh novely, ktorá v dvoch častiach sa dotýka dvoch zákonov. Viackrát sme sa už na túto tému bavili v tejto Národnej rade. Tým prvým problémom, ktorý rieši novela prvého zákona, je odstraňovanie priestupkovej imunity, ktorá u nemajetných občanov reálne existuje, a tým pádom nie je možné vymáhať, vymáhať právo, nastoľovať zákon a poriadok, pretože za priestupky nie je možné reálne ukladať sankcie, nie je možné ukladať pokuty, a tým pádom vlastne táto oblasť drobnej kriminality je nepostihovaná.

  Tu sa navrhuje zosúladiť existujúci právny stav, ktorý už dávnejšie v zákone máme, a to je, že na návrh páchateľa je možné trest odpracovať. Po zmene, po poslednej vládnej novele, ktorá zaviedla možnosť strhávať finančnú sankciu uloženú za priestupok zo sociálnej dávky, tu existujú vedľa seba také dva paralelné a neprepojené nástroje. Jeden je strhávanie, strhávanie finančných prostriedkov z dávok, zo sociálnych dávok a druhá je možnosť dobrovoľne odpracovať trest.

  Pri tom prvom spôsobe, pri finančnom plnení, máme tu reálny problém, ktorý sa objaví v aplikačnej praxi, a to, že dávka v hmotnej núdzi má svoj obmedzený rozsah, aj možnosť strhnúť z tejto dávky v hmotnej núdzi sankciu, je ohraničená 60 % životného minima. Akonáhle na túto hranicu narazíme, čo je pri výške dávky v hmotnej núdzi okamžitá záležitosť, nie je možné realizovať tento nástroj. Bude to možné jedine rozkladať do nejakých splátok na veľmi dlhé obdobie bez nejakého dopadu, reálneho dopadu na osobu, ktorá priestupky pácha, a tak sa vlastne dostaneme do úplne rovnakej situácie, v akej sme dnes. Tento nástroj nebude efektívne využiteľný a akurát to bude znamenať zníženie príjmu u danej osoby na 60 % životného minima a ďalej táto osoba bude môcť páchať trestnú činnosť, ba dokonca dá sa povedať, že asi bude k tomu ešte viacej reálnymi skutočnosťami tlačená, pretože jej príjem sa zníži, ale trest už ďalší uložiť nebude možné.

  Preto by bolo veľmi praktické a veľmi účelné, aby sme prepojili tieto dva atribúty, aby bolo možné ponúknuť páchateľovi, že môže si zachovať svoj príjem zo sociálnej dávky, ak bude ochotný odpracovať trest, ktorý sa vzťahuje k danému priestupku, ktorý spáchal. A v tomto prípade je to určite efektívnejší a účinnejší nápravný nástroj, pretože takýmto spôsobom je možné bez akýchkoľvek obmedzení ukladať tresty a reálne aj tieto tresty budú fungovať. Nebudú len na papieri, ale bude v realite ich možné vykonávať.

  Preto v tejto novele navrhujem doplniť text takým spôsobom, aby sa výkon rozhodnutia o uložení pokuty za priestupky zrážkami dávok využil lepšie, pretože súčasné ustanovenie, ako som povedal, nebude účinné a pri schválení tohto riešenia by bola možnosť buď si odpracovať túto, tento trest a v prípade, že páchateľ nebude chcieť si odpracovať tento trest, nastupuje zrážka zo sociálnej dávky.

  V druhej časti, v druhej časti tohto, tejto novely, ktorá je pod bodom II, sa dotýkam problému, ktorý tu bol v posledných dňoch veľmi často diskutovaný, a to je práve otázka úžerníctva, následného problému, vyvolaná exekučnými postupmi a konaniami nebankovými subjektmi. Je to tematika, ktorá bola aj predmetom mimoriadnej schôdze, ktorá sa fakticky nekonala, ale je to problém, ktorý sa dotýka širokých vrstiev spoločnosti, a toto riešenie je, nie je veľké rozsahom, ale je to určite významné zlepšenie oproti súčasnému stavu, zlepšenie, ktoré je dosiahnuteľné a nie zložité, pretože aj z takýchto riešení radšej takéto postupné a čiastočné zlepšenia, ako žiadne kroky a žiadne zmeny. A podstatou tohto riešenia je, že hlavne pri malých čiastkach, ktoré sú predmetom exekúcie, sa jednak zdĺhavosťou samotného procesu a jednak postavením konštrukcie súčasného znenia Exekučného poriadku dostáva povinný subjekt do situácie, že výška vymáhanej pohľadávky, jej štruktúra sa skladá z omnoho väčšej časti z poplatkov a nákladov exekútora, ktoré vymáha, ako zo samotnej istiny, ktorá je vymáhaná. Toto je oprávnene občanmi vnímané ako negatívny prvok, nespravodlivosť, pretože za povedzme 10-eurovú pohľadávku alebo z 10-eurovej pohľadávky, či už je to pokuta za lístok v hromadnej doprave, alebo nedoplatok za odvoz komunálneho odpadu, alebo iný, drobný, mnohokrát nedopatrením vzniknutý nedoplatok, sa cez rôzne poplatky a sprievodné náklady stáva veľká pohľadávka, ktorá je už problémom pre povinnú osobu, a nemá to žiadnu logiku, aby výška tejto celkovej pohľadávky bola z 80 alebo viac percent zložená z poplatkov voči exekútorom a ďalším, ďalším nákladom, ktoré z tohto vyplývajú.

  Takže navrhujem, aby výška odmeny pre exekútora nemohla byť vyššia, ako je výška vymáhanej čiastky, ktorá sa vymáha. Takýmto spôsobom sa aj zmenia motivácie, pretože takéto drobné pohľadávky je omnoho efektívnejšie vymáhať iným spôsobom a určite to zlepší postavenie a situáciu dlžníkov, ktorí pri týchto, špeciálne pri týchto malých pohľadávkach sa poväčšine dostávajú do tejto situácie nedopatrením.

  Jej cieľom je teda to, aby sa ľudia pre malé pohľadávky nedostali do zaťaženia formou exekúcie nadmernými nákladmi, ktoré si ako odmenu účtujú exekútori.

  Súčasná právna úprava vytvára stav, kedy pri malých dlžných sumách vymáhaných exekútormi výška konečnej sumy častokrát výrazne presahuje výšku pôvodnej pohľadávky. Je to neproporcionálne a neadekvátne. Preto navrhujem takú právnu úpravu, ktorá znemožní, aby odmena exekútora presiahla hodnotu samotnej dlžnej čiastky.

  Návrh zákona tiež upravuje situáciu, kedy dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením exekútora a v takom prípade mu nepriznáva žiadnu odmenu, čo je logické, napriek tomu dnešný právny stav takým nie je, aj v takomto prípade odmena exekútorovi prináleží, aj keď sám spôsobil situáciu, že dôjde k zastaveniu exekúcie.

  Toľko k odôvodneniu navrhovanej novely.

  Takže, vážené dámy, vážení páni, v zmysle tom, aby sme konečne pristúpili k odstraňovaniu tých dôvodov, ktoré v malých, ale v nepríjemných čiastkach prispievajú k narastaniu nespokojnosti občanov s právnym stavom, v ktorom sa nachádzajú, a prispievajú k tomu, že majú pocit nespravodlivosti, trvalej nespravodlivosti, trvalej bezmocnosti voči každodenným problémom, s ktorými sa stretávajú, tak v duchu tom, že vieme, že takýto stav tu máme a že tu existuje, vás žiadam a prosím, aby sme konečne pristúpili ku krokom, ku riešeniam, aby sme nielen konštatovali, že taká situácia existuje a že sa raz bude riešiť komplexne a systémovo, ale v praxi to znamená, že sa nerieši nič a čas beží a ľudia sú stále viac a viac frustrovaní, podráždení a nahnevaní, ale aby sme ukázali, že dokážeme postupne krok za krokom odstraňovať zdroje takéhoto vnímania sveta, takéhoto pocitu nespravodlivosti, ktorú občania majú.

  Poprosím vás o podporu tohto návrhu a, samozrejme, prípadné vylepšenia, zmeny a doplnky v rámci druhého čítania určite sú možné a budem vítať každý návrh. Poprosím o podporu tohto návrhu zákona.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, poslancovi Pavlovi Zajacovi. Nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci a poslankyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (tlač 796). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom poslaneckom návrhu zákona.

  Uvedený poslanecký návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh a zaradil ho v súlade § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Zo znenia poslaneckého návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Zároveň navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný poslanecký návrh zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

  Pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostala jednu písomnú prihlášku, prihlásil sa pán poslanec Poliačik. Pán Kadúc, vy máte procedurálny návrh?

  Nech sa páči, tak ešte pred tým chvíľočku vás poprosím počkať.

 • Ďakujem za slovo. Keďže tu rokujeme o zákonoch, ktoré majú reálne pomôcť Slovensku, a zdá sa mi, že nie sú tu práve tí, ktorí o tom majú rozhodovať, a to sú poslanci za stranu SMER, navrhujem prerušenie rokovania schôdze až do času, až tu bude dostatočný počet poslancov vládnej strany, aby sme mohli rozhodnúť alebo relevantne rozhodnúť o tom, či ten návrh je, alebo nie je dobrý. Dajte, prosím, o tom hlasovať.

 • Ďakujem. Ja sa viac-menej stotožňujem s týmto návrhom, ak by nebola Národná rada náhodou uznášaniaschopná, na základe žiadosti štyroch poslaneckých klubov navrhujem zvolať grémium okamžite. Ďakujem.

 • Pán poslanec Kadúc, evidentne vidíme, že uznášaniaschopnosť nie je v tomto pléne, takže hlasovať o tomto môžeme, až keď bude hlasovanie.

  Čo sa týka druhého procedurálneho návrhu, na zvolanie poslaneckého grémia postačujú dva poslanecké kluby. Zvolávam teda poslanecké grémium.

  Ešte tu máme tretí procedurálny návrh, pán Matejička, nech sa páči.

 • Ďakujem, pani predsedajúca, veď sme odhlasovali, že sa pokračuje v schôdzi a nevidím dôvod, prečo by malo byť grémium. Grémium zvoláva predseda Národnej rady, nie predsedajúci.

 • Reakcia z pléna.

 • Ako v tejto chvíli, keďže tunák nikto nie je, kto by ma zastupoval, alebo teda pán predseda tu nie je, ktorý zvoláva, neni tu nikto iný z podpredsedov, takže predpokladám, že môžem zastúpiť v tomto pána predsedu. Takže zvolávam poslanecké grémium. Neviem aj tak, ako to vyriešime, keďže vieme, že pán predseda je mimo.

 • Reakcia z pléna.

 • Ale ak je, poslanecké grémium sa zvoláva bezodkladne. Prerušujem, skúsime sa spojiť s pánom predsedom.

  Takže prerušujem rokovanie.

 • Prestávka. Reakcia predsedajúcej počas prestávky.

 • Ešte si dovolím teda, prepáčte, budem informovať predsedu o tom, aby zvolal poslanecké grémium, keďže naozaj grémium zvoláva predseda.

  Ešte teda, keďže som už zrušila prestávku, pán poslanec Hlina, nech sa páči, s procedurálnym.

 • Ja tiež vyjadrujem môj názor, že vzhľadom na tieto okolnosti, tak treba počkať na pána predsedu, neviem, prísne vzato v litere, a to pokračovanie, teda prerušenie tej schôdze je namieste. Čiže ja si myslím, že do toho času, kým pán predseda nezvolá poslanecké grémium, tak aby sme teda vedeli, že čo máme robiť. Ale mám za to, že prerušenie schôdze je úplne namieste.

 • Budeme informovať pána predsedu. Zatiaľ teda si myslím, že by schôdza mohla pokračovať. Dorokujeme tento bod.

 • Nesúhlasná reakcia z pléna.

 • Je pravda, že v rovnaký čas je zvolaný, alebo si poslanci urobili iný program ako program Národnej rady, a to znamená, prerušujem schôdzu a ideme informovať pána predsedu.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, budeme ďalej pokračovať v rokovaní, keď pán predseda Národnej rady zvolá poslanecké grémium, tak ako o to požiadali štyri poslanecké kluby.

  Do rozpravy k tomuto bodu programu je prihlásený pán Poliačik, ktorému teraz dávam slovo, nech sa páči.

  A poprosím aj predkladateľa pána poslanca Kaníka, aj pána poslanca Štefanca. Nie sú prítomní.

 • Reakcia z pléna.

 • Ale no, tak ja si myslím, že nie, ale ja si myslím, nemôžte, pán poslanec, vystúpiť v rozprave, keď nie je tu ani...

 • Reakcia z pléna.

 • Vážená pani podpredsedníčka, ale ste ma vyzvali, aby som sem prišiel, tak sem prídem a poviem vám, že kým tu nebude, kým nebude zvolané poslanecké grémium a nebude sa riešiť fakt, že predseda... (mikrofón nezachytil slová rečníka, ktorý bol k mikrofónu otočený bokom) ... z tohto pléna slúžku premiéra, tak nemá význam... (mikrofón opäť nezachytil slová rečníka, ktorý bol k mikrofónu otočený bokom) ... tak sa nedivte, že tu budú trošku neštandardné postupy.

  Ďakujem.

 • Ale, no, no. (Reakcia poslanca Poliačika mimo mikrofónu: "Je to tak. Je to tak.") Pán poslanec, parlament môže rokovať...

 • Parlament, pani podpredsedníčka, je najvyšší zákonodarný, ústavný zbor, ktorý má...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Nebudeme si tuto takto my dvaja vymieňať názory...

 • ... ktorý má kontrolovať vládu a vy ste sa zúčastnili počas zasadania schôdze na straníckej promo akcii. To nie je štandardná, to nie je proste štandardný režim. Nie je! A o tom treba...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Reakcia z pléna.

 • Reakcia z pléna.

 • No, dobre. Ale máme pokračovať. Prišla som, grémium poslanecké zvolané bude. Nie je tu ani predkladateľ, ani spravodajca, asi nič iné mi nezostáva, iba znova dať prestávku a požiadať pána predkladateľa aj pána spravodajcu, aby...

 • Reakcia z pléna.

 • Spravodajca, ste tu? Dobre. A pán predkladateľ, nevidím ho.

 • Reakcia z pléna. Smiech v sále.

 • Reakcia z pléna.

 • Ale ako máme ich zavolať, však... Dobre. Pán poslanec Zajac, prídete, dobre.

  Pán poslanec Poliačik, budete v rozprave vystupovať?

 • Ja aktívne vystupujem v rozprave, pani podpredsedníčka.

 • Reakcia z pléna.

 • Bude grémium. Príde pán predseda, pokračujeme, bude grémium.

  Takže nech sa páči, pán poslanec.

 • Pani podpredsedníčka, z tohto pultíku sa tak nejak v tomto volebnom období stalo miesto, kde poslanci, ktorí nie sú zaradení v poslaneckých kluboch, majú možnosť vyjadriť svoj názor na riadenie a fungovanie Národnej rady. Ja beriem, že sa čaká na zvolanie grémia, ale ja takisto by som rád čakal na závery tohto grémia, pretože dôvody, ktoré viedli k zvolaniu tohto grémia, ešte stále trvajú. A tie dôvody sú tie, že počas rokovania parlamentu si strana SMER spravila v iných priestoroch Národnej rady, t. j. v iných priestoroch najvyššieho zákonodarného orgánu tohto štátu, svoju promo akciu.

  Dôvod je ten, že parlamentná demokracia na Slovensku skončila a bola nahradená premiérskou demokraciou, kde Národná rada Slovenskej republiky je slúžkou premiéra, ktorá má kontrolovať...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pán poslanec, chcem upozorniť, že rokujeme k návrhu zákona, k návrhu poslanca Ľudovíta Kaníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o priestupkoch. Takže poprosím vás, aby ste sa vyjadrovali k tomuto.

 • Takže ja som presvedčený o tom, že dôvody na zvolanie grémia stále trvajú, pani podpredsedníčka. Ja viem, že to nie je príjemné, a ja naozaj voči vám osobne...

 • Prerušenie vystúpenia predsedom NR SR.

 • Zvolávam grémium, pán poslanec,

 • Výborne! Ďakujem, pán predseda. Bolo to veľmi rýchle.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Takže pokračujeme ďalej v rokovaní s tým, že o piatej budeme hlasovať. Poprosím pána predkladateľa, pána spravodajcu. Písomne do rozpravy bol prihlásený pán poslanec Poliačik. Už sú tu aj páni poslanci SMER-u. Nech sa páči a poprosím vás, aby sme rokovali ďalej.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. K meritu tohto zákona. Aj posledná správa generálneho prokurátora, ktorú prednášal v tomto pléne, hovorila o tom, že trestná činnosť maloletých je stále väčším problémom. Obávam sa však, že to navrhnuté riešenie, to znamená doslova silná ruka štátu, je...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Laššáková Jana, podpredsedníčka NR SR

  Poprosím vás, páni poslanci, páni poslanci, poprosím vás, počúvajme pána poslanca Poliačika. Nech sa páči, pán poslanec.

  Poliačik, Martin, poslanec NR SR

  ... je stále iba takým polovičatým nahliadaním na celý problém. Ak sa pozrieme na tú štatistiku, ktorú tu generálny prokurátor prezentoval minulý týždeň, tak tuším viac ako 50 % všetkej trestnej činnosti mladistvých spadá do dvoch krajov, a to je Prešov a Košice. Dobre si to pamätám. To znamená kraje, kde existuje reálny problém osád, v ktorých žijú ľudia na úrovni tretieho sveta. A, áno, môže byť, že existujú jedinci v týchto osadách, ktorí zneužívajú svoje deti alebo deti v tých osadách na páchanie trestnej činnosti s vedomím toho, že sú menej postihnuteľné, resp. nepostihnuteľné legislatívou a orgánmi činnými v trestnom konaní.

  Ja si však myslím, že uťahovanie, len uťahovanie tých represívnych nástrojov a zvyšovanie tlaku zo strany štátu je stále polovičaté a chýba mi tam tá mäkká verzia riešenia. To znamená, aké sú nástroje na to, aby sa situácia týchto ľudí zlepšila?

  Samozrejme, že, že priestupkový zákon môže riešiť len túto jednu vec a SaS takisto predkladá, SaS takisto predkladá len jednotlivé riešenia v jednotlivých oblastiach legislatívy. Ale my sme si aspoň dali tú prácu, že, že sme navrhli aj tie, aj tie mäkké riešenia ľudí žijúcich v sociálne vylúčených spoločenstvách a tie potom dopĺňame tými represívnymi, resp. tým dnes často zneužívaným heslom: "Zákon platí rovnako pre každého."

  Ja v zásade s koncepciou toho, že musíme vymyslieť nástroje na to, aby každý trestný čin, aj ak je páchaný mladistvým, bol nejakým spôsobom postihnutý, že takéto nástroje by nastavené byť mali. Súhlasím.

  Čo mi chýba, je, je koncepčný, koncepčný prístup k tomu, že ako riešiť situáciu ľudí žijúcich na úrovni tretieho sveta. Som rád, že tieto návrhy minimálne tú diskusiu nahlodávajú, že ju otvárajú, že sa o tom rozpráva. Som zvedavý, či aj vplyvom toho, že nám rastie extrémizmus na Slovensku, pôjde táto diskusia skôr k tomu, že sa bude snažiť využívať slovník extrémistov a ich voličov sa snažiť ťahať na svoju stranu alebo sa konečne spamätáme a prídeme s racionálnymi riešeniami tak, aby sme im zobrali vietor z plachát.

  Budem zvedavý na, na vývoj ďalšej diskusie k tomuto zákonu. Spravím si k nemu názor. Zatiaľ oceňujem len to, že diskusia pokračuje a že nejaké riešenia na stole máme.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou pán poslanec Kaník. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Nevidím žiaden dôvod na charakteristiku toho, že to je nejaké, štát silným spôsobom ide nejak represiou riešiť. Tu sa nič nepridáva do existujúcej represie, len sa zavádza to, že je vymožiteľná. Je predsa nenormálne, aby akákoľvek skupina ľudí bola nepostihnuteľná. A to je dnes reálny stav.

  V prípade maloletých, nie mladistvých, ale maloletých sa navrhuje, aby zodpovednosť za ne prevzali ich rodičia. Čo je úplne tiež prirodzené. Kto iný, ak nie rodičia majú prevziať tú zodpovednosť?

  A rokujeme o novele zákona o priestupkoch. Ťažko od toho očakávať nejakú koncepciu a nejaké mäkké riešenia. To treba, kolega Poliačik, od pána splnomocnenca pre rómske menšiny žiadať koncepciu. Toto je novela zákona o priestupkoch. Žiadna koncepcia v ňom nemôže byť. A summa summarum takýchto rečí ja už za tie desiatky rokov, že komplexné riešenia, to počúvame stále.

  Takže tak ako včera, keď som tu hovoril o Štefánikovi, ja len zopakujem jeden z jeho citátov, trošku parafrázovaný: Demokracia nie je len rozprávať, ale riešiť problémy. My ich neriešime. My ich neriešime, len o nich trošku pokecáme a zase sa nič nestane. Tak ich už riešme, lebo to je tá podstata, a nevyhovárajme sa ani na Kotlebu, ani na nikoho.

  Ja tieto isté veci rovnako vidím, rovnako navrhujem, rovnako predkladám už vyše 10 rokov, od čias, ako som bol minister minimálne. Takže sú to za tým len praktické a racionálne riešenia.

 • Chcete reagovať? Tak sa prihláste. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ja to beriem. Ja v zásade nemám, nemám s tým vôbec problém, že sa, že sa rieši aj čiastkový problém a že sa snažíš teda prísť s niečím, čo presne plní tú tézu, ktorú si povedal, že nemá existovať žiadna skupina ľudí, ktorá je nepostihnuteľná. A nevylučujem, že to podporím.

  Hovorím len to, že situácia sa napriek tomu, že sa o nej rozpráva už naozaj dlhé roky, výrazne nemení, zhoršuje sa. Vnímanie verejnosti je stále radikálnejšie vo svojich prejavoch, a preto hovorím o tom, že spôsob, akým komunikujeme tieto témy, tiež musí reflektovať zmeny spoločenského nastavenia. A ak ich má reflektovať podľa mňa poctivo, tak to má urobiť tým, že musíme oveľa viacej vysvetľovať kontext a nesmieme sa hrať iba na tých, ktorí budú malým dvorom a dlhým bičom riešiť.

  Musíme zároveň povedať, že tu je spoločná zodpovednosť nás všetkých za ten problém, ktorý tu vznikol, a že to bude vyžadovať veľkú investíciu aj odvahu politickú s tým naozaj niečo spraviť, že to nejde iba malými, čiastkovými riešeniami.

  Ďakujem.

 • Teraz dávam možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Nech sa páči, pán navrhovateľ, chcete zaujať k rozprave stanovisko, nech sa páči.

 • Už len veľmi krátko. Bude si to žiadať politickú odvahu. No, bol som minister, trvalo mi asi pol roka, kým som nenabral odvahu, ale napísal, prijal, predložil všetky príslušné zmeny, ktoré fungovali. My sme si to už vyskúšali. Tie veci fungujú. Len potom sa už o nich len rozprávalo, ako nastúpila prvá vláda Roberta Fica.

  Už prestaňme rozprávať a konečne začnime robiť, lebo inak naozaj tá situácia sa iba zhoršuje.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán spravodajca, chcete? Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz pristúpime k prvému čítaniu o návrhu poslankýň Evy Horváthovej a Eriky Jurinovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona má parlamentnú tlač 806. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 784.

  Pani poslankyňa, poprosím vás, aby ste návrh zákona uviedla. Nech sa páči.

 • Rokovanie o návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Horváthovej a Eriky Jurinovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 806.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca, zároveň sa ospravedlňujem za také mierne meškanie. Som myslela, že ešte nebudem na rade, ešte bol jeden kolega predo mnou.

  Takže, vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi uviesť návrh zákona, ktorý predkladáme spolu s podpredsedníčkou Národnej rady Slovenskej republiky Erikou Jurinovou. Ako ste spomenuli, novelizujeme zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe.

  Novelu sme sa rozhodli nepresunúť na ďalšiu schôdzu napriek situácii, ktorá tu vládne, napriek udalostiam, ktoré sú zjavne oveľa dôležitejšie pre stranu SMER - sociálna demokracia, ale pretože považujeme túto tému za veľmi dôležitú, rozhodli sme sa nechať ju na tejto schôdzi, a teda pevne sme verili, že ešte bude čas o nej hovoriť, pretože ju predkladáme v nadväznosti na päťdňové neobsadenie sídiel vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v Bratislave a v Trenčíne v dňoch od 12. do 16. septembra 2013, ktorého príčinou bolo oneskorené vydanie povolení na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, a to až po zániku platnosti predchádzajúcich povolení.

  Snažíme sa v tomto našom návrhu zákona ustanoviť také podmienky uskutočnenia výberového konania pre záchrannú zdravotnú službu, pri ktorých budú sídla záchraniek vrátane vrtuľníkov nepretržito obsadené. Stanovujeme presné lehoty, v ktorých sa musí uskutočniť výberové konanie. Výskyt neobsadeného sídla totiž zjavne predstavuje zvýšené riziko oneskoreného zásahu záchrannej zdravotnej služby v blízkom okolí sídla, najmä ak by v tejto oblasti súčasne došlo k viacerým udalostiam vyžadujúcim poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

  Ja osobne nie som zástancom odvolávania ministrov, keď dopredu vieme, ako to dopadne pri vláde a parlamentnej väčšine zloženej z jednej strany, a pri tejto príležitosti budem citovať môjho kolegu, ktorý si takisto ako ja myslí, že v každej normálnej krajine by v tejto situácii odstúpila ministerka sama. Myslíme si však, že okrem akože odvolávania ministerky je potrebné urobiť aj ďalšie kroky tak, aby sa podobná situácia vzájomnej bezpečnosti nás všetkých neopakovala.

  Pani ministerka zdravotníctva sa opakovane vyjadrovala, že postupovala v súlade so zákonom. Keďže diskusia bola rozsiahla a venovali sme jej mimoriadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky, nebudem sa ďalej venovať správnosti a opodstatnenosti argumentov pani ministerky či argumentom opozície.

  Naša novela je odpoveďou na otázku, že ako je možné, že na Slovensku je neobsadiť sídla vrtuľníkovej záchrannej služby v bezprostrednej nadväznosti na ukončenie platnosti predchádzajúcich povolení v súlade so zákonom?

  Pri tejto príležitosti sme v záujme skvalitnenia poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti v novele pridali aj ďalšie atribúty, ktoré by mala spĺňať. Okrem plynulosti a nepretržitosti, ktoré sú síce uvedené v zákone a nie sú zadefinované presne, musí byť zabezpečená aj dostupnosť a efektívnosť poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, ktoré sa snažíme aj podľa vzoru zákonnej úpravy v Českej republike čo možno najpresnejšie zadefinovať.

  Náš predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.

  Náš návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

  Ďakujem pekne, skončila som, pani predsedajúca, a hlásim sa do rozpravy ako prvá.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa, ďakujem pekne za uvedenie, nech sa páči, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  A dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre zdravotníctvo, poslancovi Branislavovi Škripekovi. Však tu bol pred chvíľou. Pán poslanec, pán spravodajca Škripek.

 • Krátka pauza.

 • Zoberte si papiere a nech sa páči, podajte spravodajskú informáciu.

  Takže dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre zdravotníctvo, poslancovi Branislavovi Škripekovi. Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem za slovo. Ospravedlňujem sa za meškanie.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • 43a.

  Vydýchajte sa za chvíľu, pán poslanec. Dobre. A nech sa páči.

 • 43b.

  ... v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Horváthovej a Eriky Jurinovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, to je tlač 806.

  Na základe uvedeného podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách.

  Ako sa uvádza v dôvodovej správe, predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ostatnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právnymi predpismi Európskej únie.

  Predložený návrh zákona nezakladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.

  Súčasťou predloženého návrhu zákona je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 784 z 8. novembra 2013 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

  Prosím, pani predsedajúca, aby ste otvorila rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Hlásila sa pani predkladateľka. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Pani poslankyňa Horváthová, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Dovoľte mi, teda pre tých, ktorí nestihli podrobnejšie sa oboznámiť s našou novelou a zaujala ich myšlienka, ktorú som povedala na začiatku, a teda náš načrtnutý cieľ, dovoľte mi ju v takých bodoch, ktoré sme v novele a pri zmene týchto dvoch spomínaných zákonov zaviedli podrobnejšie, vám ich popísať.

  V čl. I novelizujeme zákon 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Čo sa týka úpravy problematiky výberových konaní, všeobecne na všetky záchranné zdravotné služby dopĺňame lehoty, v ktorých je v závislosti od konkrétnej situácie nevyhnutné vyhlásiť výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, teda vo všeobecnosti všetky vrátane vrtuľníkových, v snahe o nepretržité poskytovanie.

  Keďže takéto lehoty zatiaľ nie sú presne uvedené, konkretizujeme to, a to v dvoch prípadoch najmenej sedem mesiacov pred uplynutím doby platnosti predchádzajúceho povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. A po druhé sedem mesiacov pred požadovaným dňom zrušenia predchádzajúceho povolenia na žiadosť poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby.

  Takisto upravujeme to, čo teraz v zákone nie je prítomné, aby sa stanovila lehota najmenej sedem mesiacov pred niektorými ďalšími špecifickými situáciami, ktoré môžu nastať, a zároveň bezprostredne po vzniku nového sídla stanice záchrannej zdravotnej služby. Ďalej, po druhé, pri zrušení predchádzajúceho povolenia alebo pri zániku platnosti predchádzajúceho povolenia. Všetky tieto špecifické situácie môžu nastať za určitých okolností a sú v zákone bližšie špecifikované.

  Zavádzame teda primárnu lehotu, v ktorej musí ministerstvo zdravotníctva vyhlásiť výberové konanie tak, aby sa stihlo skončiť pred vypršaním predchádzajúceho povolenia. Myslíme si, že plynulé pokračovanie obsadenia sídla záchrannej zdravotnej služby by malo byť podľa tohto nielen samozrejmosťou, čo sa, bohužiaľ, v spomínanom prípade nestalo, ale teda vyplývať aj priamo zo zákona.

  V prípade zrušenia povolenia na základe žiadosti držiteľa sa musí podať žiadosť o zrušenie povolenia v osemmesačnej lehote tak, aby vlastne ministerstvo malo potom ešte tých sedem mesiacov na vyhlásenie výberového konania. A v záujme ochrany života a zdravia obyvateľov v súvislosti s predloženým návrhom zákona je potrebné zvážiť v budúcnosti i doplnenie, v ktorom by bolo riešené bezodkladné obsadenie sídla v akomkoľvek prípade uvoľneného sídla, napríklad aj po zrušení povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ako aj v prípade dočasného pozastavenia povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Do úvahy by prichádzalo napríklad zastupovanie oprávnenou osobou a ustanovenia minimálneho rezervného počtu personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia jednotlivých typov ambulancií záchrannej služby, čo sa vlastne prakticky aj v súčasnosti deje, len to nie je uvedené presne v zákone a neni to jednoznačne stanovené.

  Čiže pokiaľ by prišlo k takejto situácii a nie sú na to presné postupy, mohlo by dôjsť ku zlyhaniu organizácie zdravotnej záchrannej služby. Myslíme si, že týmto by sa potom dosiahla ochrana života a zdravia a prístup poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti v celom zásahovom území pre všetkých obyvateľov v Slovenskej republike v maximálnej možnej miere.

  Súčasne sa platná právna úprava v záujme verejnosti a kvôli jednoznačnosti dopĺňa aj o lehotu na ukončenie výberového konania, to považujeme vlastne za kľúčové a príčinu možno aj zlyhania zabezpečenia vrtuľníkovej záchrannej služby v čase toho 12. do 16. septembra tohto roku.

  Komisia, teda výberová komisia, ktorá rozhoduje o udelení nového povolenia, je povinná správu o výsledku výberového konania doručiť ministerstvu zdravotníctva v rámci päťmesačnej lehoty, ktorú zavádzame na ukončenie výberového konania, a teda ministerstvo zdravotníctva má ešte ďalšie dva mesiace na to, aby stihlo so všetkými náležitosťami, teda aj vrátane ukončenia správneho konania, vydať povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

  Do zákona ďalej pridávame zásadné ustanovenie, že v prípade zániku povolenia uplynutím 6-ročnej doby jeho platnosti sa má nové povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby v príslušnom sídle vydať tak, aby nadobudlo právoplatnosť najneskôr v posledný deň doby platnosti predchádzajúceho povolenia, čo teraz nebolo zo zákona jednoznačne zrejmé. Doba platnosti nového povolenia súčasne musí bezprostredne nadväzovať na dobu platnosti predchádzajúceho povolenia.

  Ďalej navrhujeme, aby sa na základe zákona výberové konanie okrem najmenej jedného denníka s celoštátnou pôsobnosťou vyhlasovalo aj na webovom sídle ministerstva zdravotníctva. A v záujme väčšej transparentnosti tiež navrhujeme rozšíriť minimálny počet členov komisie, a to z troch na piatich.

  Zároveň si myslíme, že kritériá, ktoré musia spĺňať členovia komisie, nie sú dostatočne prísne v súčasnosti, a tak navrhujeme, aby sa vykonávacím predpisom ministerstva zdravotníctva určil rozsah požiadaviek na odbornú spôsobilosť takejto osoby, ktorá môže byť vymenovaná za člena komisie.

  Ďalej sprísňujeme podmienky bezúhonnosti členov výberovej komisie, a síce tak, že člen komisie by nemal byť právoplatne odsúdený za akýkoľvek úmyselný trestný čin a nemal by to byť ani človek, komu bol vyhladený obzvlášť závažný úmyselný trestný čin alebo trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, či trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie.

  Javí sa, že v súčasnosti platné kritériá a spôsob hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby nie sú dostatočne objektívne, preto by bolo potrebné v záujme čo najkvalitnejšieho poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti a nediskriminácie ostatných žiadateľov okrem zvýšenia počtu členov komisie, ktoré navrhujeme my, zmeniť aj celý systém výberu žiadateľov tak, aby zaručoval transparentný a nediskriminačný výber a čestnú hospodársku súťaž. Nové podmienky výberového konania na prevádzkovanie záchraniek pripravujeme ako osobitnú právnu úpravu, pretože nie sme s týmto súčasným stavom spokojní.

  V čl. I ďalej predkladáme v rámci zlepšenia efektívnosti a dostupnosti zdravotnej záchrannej služby zriadenie kontaktného miesta, ktoré doteraz neexistuje, a je to akési miesto v rámci nemocníc, kde pacienti v akútnom stave môžu byť privezení, a toto miesto by slúžilo na zabezpečenie komunikácie a súčinnosti s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby a podávalo by aktuálne informácie o počte voľných lôžok na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v tej danej nemocnici a na urgentnom príjme. A bezodkladne by takisto informovalo operačné stredisko o skutočnostiach, ktoré podstatne obmedzujú poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, napríklad o závažných poruchách prevádzky.

  Možno sa vám to zdá ako niečo nadbytočné, ale v praxi sa v súčasnosti stáva to, že pacient príde v akútnom stave na nejakú, do nejakej nemocnice na príjem, alebo teda na urgentný príjem a tento ho nemôže prijať. Čiže potom putuje v sanitke na ďalšie miesto. Sú to veci, ktoré sa teda v praxi bežne stávajú. Čiže myslíme si, že takéto kontaktné miesto, ktoré by malo povinnosť byť, teda stále nejaká osoba na linke a ktorá by odpovedala na otázky a aktualizovala informácie o dostupnosti zdravotnej starostlivosti v týchto zariadeniach, by mohlo napomôcť predchádzať takýmto situáciám.

  To bol v podstate tak v stručnosti zhrnutý čl. I.

  V čl. II sa aj v nadväznosti na tento čl. I venuje skvalitneniu, ďalšiemu skvalitneniu poskytovania záchrannej zdravotnej služby. Spresňujeme organizáciu záchrannej zdravotnej služby, pretože súčasná právna úprava je podľa nášho názoru príliš všeobecná a nekomplexná, pričom treba popravde povedať, že väčšinu týchto nápadov sme, dali sme sa inšpirovať českým návrhom tohto zákona, teda českou úpravou.

  Okrem plynulosti a nepretržitosti definujeme aj dostupnosť a efektívnosť poskytovania neodkladnej starostlivosti. Plynulosť a nepretržitosť je spomínaná pri vlastne kvalite poskytovania zdravotnej záchrannej služby, avšak neni presne zadefinovaná. Podľa nášho názoru dostupnosť má byť zabezpečená počtom a rozmiestnením sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby v závislosti od relevantných podmienok zásahového územia, a to tak, aby k miestu udalosti v rámci celého zásahového územia bola doba dojazdu ambulancie pozemnej záchrannej zdravotnej služby z najbližšieho sídla do 15 minút a aby rozmiestnenie sídiel staníc vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby zabezpečilo rovnakú primeranú dobu doletu ambulancií záchrannej zdravotnej služby k miestu udalosti.

  Navrhovaná doba dojazdu ambulancie záchrannej zdravotnej služby vychádza z praxe. Preštudovali sme si podrobne podľa, teda analýzu stavu záchrannej zdravotnej služby v Slovenskej republike, operačného strediska, z januára 2013 a podľa nej v roku 2012 nepresiahol priemerný čas dojazdu všetkých pozemných ambulancií záchrannej zdravotnej služby v jednotlivých krajoch 15 minút. Ale pokladáme za dôležité zakotvenie takejto istoty aj v zákone, keby sa náhodou menili počty ambulancií záchrannej zdravotnej služby.

  Efektívnosť poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorú tiež zavádzame ako nový pojem do tejto novely, by mala byť zabezpečená najmä počtom a rovnomerným rozmiestnením jednotlivých typov ambulancií, a to rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotníckej pomoci, vrtuľníkovej záchrannej služby a vozidiel v rámci rýchlej lekárskej pomoci, ktoré majú vybavenie mobilnej intenzívnej jednotky.

  Vysoko problematická je aj neodkladná preprava novorodencov, ktorá sa konštatuje v tejto spomínanej správe. Na nej sa do kvalifikovaného personálneho zabezpečenia a vozidiel s mobilnou intenzívnou jednotkou pre novorodencov, poukazuje teda aj táto analýza a konštatuje, že takýchto mobilných intenzívnych jednotiek máme pre celé Slovensko len päť. A neviem, či viete, ale takáto jednotka, keď prepravuje novorodenca, ktorý musí byť prepravený v inkubátore a nie je to úplne akútny stav, ale teda ten prevoz vyžaduje inkubátor, nie je potom dostupná pre tých pacientov, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu alebo pre akútnych novorodencov v ťažkom stave. Čiže tých päť jednotiek je veľmi málo.

  Pôvodne sme rozmýšľali, že by sme dali do tejto novely zákona aj nejaké minimálne počty alebo nejakú snahu o to, ako regulovať počet takýchto zariadení. Uvedomujeme si, že však je to, že je to v súčasnosti nereálne pre veľmi vysokú cenu. Chceme však poukázať, že tento problém existuje a mal by byť čím skôr riešený v záujme teda starostlivosti o novorodencov a i ťažko chorých pacientov.

  V súčasnosti je na Slovensku spolu 280 sídiel rýchlej zdravotníckej pomoci, z toho 7 sídiel je vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, a teda 5 tých sanitiek, ktoré sú vybavené tou mobilnou intenzívnou jednotkou.

  Ďalej dopĺňame v tejto novele do zákona povinnosti operačného strediska, a to koordinovať neodkladnú prepravu vrátane určovania cieľového zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorú vlastne v reáli aj robí, ale neni to povinnosť zo zákona. Myslíme si, že je to dôležitá vec, ktorá by tam mala byť uvedená.

  Ďalej zabezpečiť komunikáciu medzi poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby a kontaktným miestom a povinnosť vydávať inštrukcie na poskytnutie prvej pomoci.

  Obdobné povinnosti sú zakotvené aj teda v spomínanej českej právnej úprave a realizujú sa aj na Slovensku, väčšina teda z nich, chýba však výslovné ustanovenie v platnom poriadku a my to považujeme za dôležité, preto sme sa rozhodli to predložiť.

  Kvôli potrebám, ktoré vyplývajú z praxe, navrhujeme ďalšiu dôležitú vec, a síce zavedenie novej povinnosti poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby v prípade nevyhnutnosti vykonať zásah a neodkladnú prepravu aj bez pokynu operačného strediska. V takomto prípade musí poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby, samozrejme, koordinačnému stredisku alebo operačnému stredisku bezodkladne nahlásiť čas výjazdu a zásah, miesto udalosti. Podobná povinnosť je aj v českej zákonnej úprave.

  Stávalo sa totiž, že pokiaľ bola sanitka, ktorá išla z nejakého výjazdu, svedkom dopravnej nehody, stalo sa, že nemohla zasiahnuť, lebo nevedelo o tom operačné stredisko, a teda nebolo to určené v ich povinnostiach, čo je, čo je absurdné. Čiže to sme sa tam teda dohodli, že to tam dáme, a dúfam, že to nájde aj podporu a pochopenie u vás.

  Vážené kolegyne, kolegovia, ako vidíte, táto právna úprava sa mi, dúfam, že aj vám sa zdá racionálna, je apolitická a v podstate napráva chýb, z ktorých by sme sa mali poučiť my všetci, a myslím si, že rieši tú situáciu, ktorá nastala, a za takejto zákonnej úpravy viac takáto situácia nebude môcť nastať a výberové konania sa vyhlásia včas.

  Týmto sa uchádzam o vašu podporu a ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pani poslankyne s faktickými poznámkami pani podpredsedníčka Jurinová, pán poslanec Viskupič. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pani podpredsedníčka.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Novela naozaj dáva nový pohľad na všetky procesy, ktoré súvisia s činnosťou, s pôsobením aj ukončením činnosti rýchlej zdravotnej pomoci. Našou úlohou bolo pri predkladaní, alebo ten cieľ, ktorý sme si stanovili, bolo zaplátať dieru v legislatíve, ktorú sme videli, vzhľadom k tomu, že bola kvôli takémuto problému zvolaná aj mimoriadna schôdza. Myslím, že samotné ministerstvo malo vyjsť s takouto iniciatívou, takže vlastne my sa snažíme tunák suplovať úlohu ministerstva, ktoré malo zabezpečiť práve zaplátanie tejto legislatívnej diery.

  Najväčší problém našej spoločnosti, naznačila to aj kolegyňa pri predkladaní, je, tak ako sa pani ministerka aj vyjadrila, že neboli porušené žiadne legislatívne pravidlá, dokonca žiaden zákon nebol porušený. Toto je ten najväčší problém našej spoločnosti, že fungujeme v medziach zákona, ale evidentne nekonáme morálne a správne. A myslím si, že táto novela by odstránila aj tento problém.

  Novela veľmi podrobne stanovuje pravidlá, podľa ktorých sa už nebude opakovať stav, ktorý spôsobil konanie mimoriadnej schôdze, preto by som vás chcela poprosiť o podporu tohto zákona, tejto novely.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Pani prof. Horváthová, ja mám presne ten istý názor, ktorý spomínaš úvodom toho tvojho vystúpenia, a to je to, že z rozpravy pri mimoriadnej schôdzi s pani ministerkou zdravotníctva vyplynul jeden normálny a racionálny záver, a viem, že si ho všimli viacerí, a to je, že licenčné konanie, alebo akokoľvek to nazveme, síce mohlo byť podľa zákona, ale ak ten zákon smeruje k tomu, že nám zostáva zdravotná technika, v tomto prípade vrtuľníky na zemi vtedy, kedy môžu zasahovať alebo mali by zasahovať, tak pravdepodobne ten zákon je zlý.

  Ja si nemyslím iba, že v tomto prípade to, že tu dnes nerokujeme o tomto návrhu zákona, je iba ministerská chyba, ale toto môže predložiť ktorýkoľvek poslanec, ktorý má záujem túto legislatívnu vadu odstrániť.

  Myslím si, že nebudeš úspešná pri predkladaní tejto, tejto kratučkej alebo tejto novely, ktorá by mohla zabezpečiť to, aby licenčné konanie nikdy neskončilo takým spôsobom, že v dobehu jednej licencie ešte neplatí ďalšia. Je to škoda a pravdepodobne budeme čakať, že to predloží ten správny poslanec alebo tá správna poslankyňa, alebo ministerstvo, a toto ratio, ktoré už od tohoto momentu, oddnes, a v druhom čítaní následne mohlo platiť čím skôr, platiť nebude, a je mi z toho naozaj smutno.

  Ďakujem.

 • Chcete reagovať? Poprosím vás, prihláste sa, mali by ste stlačiť trojku. Dobre, aby vás vedeli zapnúť. Máte tam asi kartu pána poslanca Kaníka, no.

  Takže nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem za vaše reakcie aj podporu, aj teda spolupredkladateľky, vystihli ste to veľmi dobre, v podstate som o tom hovorila aj ja. Trošku ma mrzí, že nikto zo SMER-u sa neozval, možno by som očakávala nejakú kritiku alebo nejaké poznámky k tomu, alebo dôvody, prečo sa to dá alebo nedá podporiť.

  Ja teda na rozdiel od teba, pán poslanec Viskupič, verím, že, že poslanci SMER-u podporia túto novelu, pretože rieši zásadné veci. A pokiaľ nájdu nejaké nedostatky alebo chyby, tak verím, že sa dajú potom v druhom čítaní opraviť.

  Ja sama, ak ste si všimli, som sa nezúčastňovala ani v rozprave, ani na odvolávaní pani ministerky, skôr si myslím, že, teda ako som už spomínala na začiatku, bolo by dobré, keby sama vyvodila z toho nejaké dôsledky. A jedným z tých vyvodením dôsledkov voči sama sebe by mohlo byť aj prijatie napríklad takejto novely zákona alebo navrhnutie niečoho podobného ňou, aby sa to nestalo napríklad v budúcnosti nejakému ďalšiemu ministrovi. Ona sama vlastne vyhlásila to výberové konanie 4 mesiace pred tým, ako uplynul, vypršal čas tejto licencie. Mohlo sa to stihnúť, nestihlo sa. My navrhujeme, že teraz striktne zo zákona to bude 7 mesiacov, pokiaľ bude chcieť prevádzkovateľ záchrannej zdravotnej služby sám ukončiť poskytovanie tejto starostlivosti, bude musieť 8 mesiacov pred tým požiadať o zrušenie tejto licencie, tým pádom sa všetky lehoty, sme to prepočítali podrobne, by sa to malo stihnúť. A myslím si, že takto bude tá úprava jasnejšia.

  A čo je podstatné, tak zdravie nás všetkých, hocikomu z nás sa môže stať, že bude potrebovať záchranku, tak zdravie nás všetkých nebude ohrozené a bude zabezpečené na maximálnu možnú mieru a o to by nám malo všetkým ísť.

  Takže ďakujem ešte raz za pozornosť.

 • Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pani navrhovateľka asi nechce. Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nie. Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A nasleduje prvé čítanie o návrhu poslancov Martina Chrena, Juraja Miškova a Jozefa Kollára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona je pod tlačou 809. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 787.

  Pán poslanec Chren, nech sa páči, máte slovo, uveďte návrh zákona.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Chrena, Juraja Miškova a Jozefa Kollára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

  č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, tlač 809.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ctené kolegyne, ctení kolegovia, prezentovať tri body pred koncom programu pred Vianocami je možno trošku nevďačná úloha, ale možno je to tak trošku aj príležitosť zamyslieť sa a pokúsiť sa vrátiť k tomu nášmu hlavnému poslaniu, ktoré ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky máme, a to snažiť sa zlepšovať život občanom Slovenskej republiky, hoci je to niekedy len v takých drobnostiach alebo v maličkostiach, ktoré niektorých z nich trápia. A to je aj cieľom predkladanej novely zákona, ktorú tu prezentujem.

  Zákon, ktorý sme s kolegami predložili, má za cieľ výrazne uľahčiť postup pri uzatváraní zmlúv na odber elektriny alebo plynu, resp. pri zmene dodávateľa elektriny alebo plynu. O čo zjednodušene ide.

  V súčasnosti sa v praxi množia prípady, keď spotrebitelia, či už napríklad ako klienti v banke, alebo klienti telekomunikačných operátorov, vykonávajú rôzne právne úkony, pričom ich podpis je zaznamenaný v digitalizovanej forme. Ide o digitalizovaný podpis zaznamenaný pomocou elektronického pera alebo tabletu. Iste už väčšina z vás zažila situáciu, keď príde do banky a podpisuje sa už nie priamo perom na papier, ale elektronickým perom na tablet. Nejde o elektronický podpis podľa zákona o elektronickom podpise alebo podľa legislatívy, ktorá ho upravuje, ale o bežný podpis v elektronizovanej podobe.

  Takýto postup výrazne zjednodušuje vykonávanie právnych úkonov a na rozdiel od ich vykonávania v klasickej písomnej podobe, a to z viacerých dôvodov. Je to rýchlejšie, rôzne formuláre v elektronickej podobe sú presne vyplnené a nie je potrebné sa k nim vracať z dôvodov ich opravy. Pre klienta je to pohodlnejšie a dajú sa vylúčiť pochybenia formálneho charakteru.

  Bohužiaľ, táto prax, ktorá je dnes už možná v bankách, je možná pri telekomunikačných operátoroch, nie je možná a nie je uznávaná pri dodávateľoch energií. Čiže všade inde, keď chcete vykonávať právne úkony, keď chcete nakladať so svojimi peniazmi, ktoré máte v banke, keď chcete zmeniť mobilného operátora, stačí, keď prídete a vykonáte podpis v elektronizovanej forme elektronickým perom na tablet, avšak v prípade dodávateľov elektrickej energie a plynu nie je takýto formálny postup uznávaný. Dôsledkom toho je, že vznikajú v podstate obštrukcie pri zmene dodávateľa elektrickej energie alebo plynu a posilňuje sa monopol niektorých podnikov, ako napríklad Slovenského plynárenského priemyslu, proti tomu, aby ich klienti mohli opustiť. Sťažuje sa administratívne, sa dávajú prekážky voči odchodu klientov voči spoločnostiam, ktoré môžu poskytovať svoje služby a produkty lacnejšie. Čo, ako vieme, v prípade zemného plynu je dnes takmer každý alternatívny dodávateľ v porovnaní s monopolným Slovenským plynárenským priemyslom.

  Podpisovanie v digitalizovanej podobe preto vedie k liberalizácii trhu, k posilneniu konkurencie a týmto spôsobom aj k zlepšeniu života občanov, ktorých práva budú posilnené a možnosť prejsť k lacnejšiemu a k výhodnejšiemu dodávateľovi elektrickej energie alebo plynu budú posilnené. Návrh šetrí čas hlavne pri postupe pri zmene dodávateľa elektriny alebo plynu, nie je potrebné vďaka nemu ísť priamo na predajné miesto dodávateľa, nie je potrebné opravovať prípadné chyby pri vypĺňaní potrebných listín a podobne.

  Na tomto mieste by som chcel dodať aj jednu dôležitú vec, na základe stanoviska Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru Slovenskej republiky k možnosti znaleckého skúmania komplexného grafického vlastnoručného podpisu zachyteného elektronickými prostriedkami vyplýva, že pre takto zaznamenaný podpis nie je potrebný nový znalecký odbor alebo nové znalecké odvetvie, inými slovami, už dnešné kriminalisticko-expertízne postupy dostatočne umožňujú skúmať aj takto zaznamenaný podpis metódami používanými už dnes. Inými slovami ešte zjednodušene, argument o tom, že by mohlo vzniknúť nejaké dodatočné riziko, ak by sme občanom umožňovali podpisovať zmluvy aj prostredníctvom elektronizovanej formy vlastnoručného podpisu, takéto riziko podľa Policajného zboru v zásade neexistuje.

  Znenie návrhu je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a so všetkými zákonmi a nemá žiaden vplyv na rozpočet verejnej správy, jeho celkový vplyv na verejné financie je neutrálny.

  Vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto návrhu.

 • Pán poslanec, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  A teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodárske záležitosti, poslancovi Alojzovi Přidalovi. Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo.

 • Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 252 určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pánov Martina Chrena, Juraja Miškova a Jozefa Kollára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je to tlač 809.

  Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Súčasťou je doložka vybraných vplyvov a doložka zlučiteľnosti s právom Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. novembra 2013 č. 787 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam tiež, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

  Pani podpredsedníčka, prosím, otvorte k predmetnému návrhu zákona rozpravu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Otváram všeobecnú rozpravu, do ktorej som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť ústne. Nie je tomu tak. Uzatváram, považujem všeobecnú rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tom, pán navrhovateľ sa nebude vyjadrovať, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať prvým čítaním o návrhu poslanca Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona má tlač 807. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 785.

  Dávam slovo pánovi poslancovi Alojzovi Hlinovi, aby svoj návrh zákona uviedol.

 • Rokovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 807.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som uviedol dva návrhy zákonov.

  Skôr ako začnem, dovoľte mi privítať kolegov, ktorí sa vrátili zo straníckeho mítingu SMER-u.

 • Reakcie z pléna.

 • Nech sa páči.

  Jurinová Erika, podpredsedníčka NR SR

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Takže ako prvý návrh zákona predkladám 571/2009 o rodičovskom príspevku, kde navrhujem, v zásade už to tu bolo a už aj bolo hovorené, že keď sa nevieme dopracovať, keď nevieme sa dopracovať k politickej odvahe. Včera som tu nestihol vystúpiť a chcel som hovoriť o politickej odvahe. A ja som teraz dočítal knižku od Johna Fitzgeralda Kennedyho, že "Portréty odvahy" a tam analyzuje takých niektoých významných senátorov v Amerike a popisuje, že ako boli schopní byť odvážni politicky, i keď vedeli, že im to politicky hrozne ublíži z pohľadu popularity.

  Naozaj inšpiratívne príbehy, ale nie tu. Viete, tu vy by ste boli schopní niekoho zhodiť tuná z tohto balkóna, keby ste mali istotu, že vám to pomôže udržať voličský potenciál. Čiže nie, odporúčam, v prípadne požičiam naozaj vec, ktorá stojí za to. To tu sme mali včera veci, o ktorých sa dalo hovoriť, o politickej odvahe, o tom, že to treba riešiť, že to je možno nepopulárne, ale treba. Tu nič, nula bodov. Nula, nula, nula bodov.

  Čiže ak nevieme nájsť politickú odvahu v tom, že sa bojíme, že vás nezvolia ani za domovníka, tak aspoň kým sa naučíme byť politicky odvážni, tak ponúkam jeden model, že čo by sme si mohli otestovať, že či náhodou týmto smerom. Už sám pán minister povedal, že v súčasnosti nevedia vyanalyzovať cez príjmy, hej, a stanovovať od výšky príjmov, že kto bude abo nebude poberateľom nejakých dávok, ktoré v zásade nepotrebuje. Ono sa to aj nejako odborne volalo, ale už som zabudol ako, ale však nevadí, princíp je v tom. V zásade ja to hovorím pre ľudí, však, a hovorím, snažím sa to hovoriť tak, aby tomu rozumeli.

  Čiže sám minister potvrdil, že v súčasnosti to nevedia, nevedia proste stanoviť systém, ktorý by povedal, že k niekomu, kto je úplne zbytočný, nejaký príspevok, že ho dostane. Znova sme sa uspokojili, nedá sa. Nuž, viete, to je tak, keď sa nedá, to rozložíme, rozložíme ruky a sme potešení.

  Poviem vám taký príbeh z čínštiny, ak som ho nehovoril, tak ak som ho hovoril, tak sa ospravedlňujem, ale čínština na rozdiel od iných jazykov, a špeciálne indoeurópske, majú, že problém a otázka majú dva výrazy. Dva samostatné výrazy, čo v praktickom pretavení znamená častokrát, že jak sa nájde problém, tak normálne radosť srdca, duša zaplesá, že nemusíme, lebo však je problém, no. A špeciálne stredná Európa má mimoriadne rada tieto dva výrazy a schopnosť sa vyviniť, lebo však našiel sa problém.

  Táto čínština, by ste neverili, čínština má pre tieto dva výrazy jedno slovo, jeden výraz. Čiže aj filozoficky pre nich je problém otázka, zjednoduším, pre nich nie je nič problém, a preto vidíte, že sú tam, kde sú, a ešte to bude pokračovať.

  Takže to by som odporúčal, že neuspokojiť sa s tou, s tým naším, že takto si tu my hnijeme, hej, že teda je problém, no tak čo už, hej. Tak sme sa uspokojili, že je problém, že to nevieme a neriešime to, je z toho vcelku elegantný spôsob, ako vyjsť, spolieha na niečo také, čomu sa hovorí česť, čo môže byť v týchto končinách relatívne problém, ale minimálne nejaké zbytky, alebo niekto, ešte v nejakých učebniciach možno to je. Ja neviem, či je, alebo neni, ale podľa mňa ešte niekde sa to možno vyhrabať dá, že slovíčko, čo je česť, čo nie a čo je čestné prehlásenie, resp. čo už čestné prehlásenie nie je.

  Čiže to riešenie pre túto chvíľu by bolo v tom, že by osoba prehlasovala čestne, že uvedený príspevok, v tomto prípade ten rodičovský, je pre ňu nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o dieťa.

  Viete, ja to tu už nejdem ani hovoriť, jak sa to tu vždy, však v tom nie je problém. Jasné, že v tom nie je problém. Vy máte iné problémy, sami so sebou, ale, čiže ak ho potrebuje a prehlási, že ho potrebuje, nech sa páči. Zároveň je tam dodatok, že zároveň súhlasí s tým, že prípadne tento údaj môže byť zverejnený, keby to niekoho zaujímalo.

  Prečo to hovorím? Určite aj vy máte vo svojom regióne niekoho, ktorý pomaly je na dávkach, ale čierny bavorák ešte s nejakými špeciálnymi značkami pred hotelom v nejakom okresnom meste stojí, potom zistíte, že on je invalid (zasmiatie sa rečníka) a neviem čo všetko, to ešte tiež budeme riešiť. No ale proste tento človek tiež, predpokladám, že vyplní také čestné prehlásenie, no a minimálne ho môžte skonfrontovať. A prípadne keby niektorí tí ľudia mali takú drzosť, u nich tá drzosť bude pokračovať, však tu už za chvíľku bude hocikto v tomto parlamente, že by vám kandidovali takíto ľudia, tak potom môžete povedať, že o politickej zodpovednosti hovoríme, že, vidíte, tento človek bol schopný podpísať prehlásenie, že ho potrebuje, a pritom všetci vieme, že ho nepotrebuje, no.

  Nuž povedzte mi, čo je na takomto prehlásení zlé? A ešte keď tu bol pán Richter, ktorí si spomínate, ktorí nie, som sa ho pýtal, či existuje odborná výhrada, lebo je politická a potom sú odborné výhrady voči prípadným návrhom. A bolo prepotvrdené z úst vášho ministra, ktorý síce už tu doniesol tiež všeličo, ale vtedy to povedal tak, jak to povedal, že v zásade nie je odborná výhrada voči tomuto, tomuto ustanoveniu.

  Tak, kolegovia, neviem, či máte pocit, že áno alebo nie, ja tu nebudem apelovať, mňa už to, prosím vás, nebaví, mňa baví jedna vec, a to som naozaj zvedavý, že ako idete ukončiť rozpravu o piatej, keď budem hovoriť o úžerníkoch. To naozaj som na to mimoriadne zvedavý, že akým spôsobom to chcete ukončiť. Lebo k tomu ste sa dopracovali. Niekto povie znamenie, niekto riadenie osudu, niekto povie, možnože povie niekto, že vymanipulované, no nie, proste tak to je.

  Minulú schôdzu ste sekli tak, že ste tie body, ktoré sa týkali ľudí, lebo ste išli domov, vás nezaujímalo nič, tu mohol byť zákon o neviem čom. Nuž teraz sa vám to vrátilo trošku v horšom garde, že zrovna budem o tom hovoriť, zrovna budem hovoriť o úžerníkoch, prečo je to dôležité definovať, a vy ma v tom seknete, lebo si budete chcieť chlempnúť toho šampanského v tom bare a budete chcieť ísť domov. No naozaj som zvedavý, jak to idete urobiť.

  Čiže vrátim sa, lebo teraz avizujem v dobrom, že do tej piatej diskusia bude, a pozrite sa, o probléme úžerníkoch sa dá rozprávať strašne dlho.

  Takže k tomuto prvému návrhu čo ešte doplniť? On má aj taký katarzný účinok, aj určitým spôsobom my budeme potrebovať taký, také niečo, čo tak oslobodí tých ľudí z toho, z tej hlbokej depresie a z tej rezignácie, že s tým sa už nič nedá. Toto proste je tak, hej, a španujete tú tetivu, španujete a budem môcť mať takýto zľahka, keď sa zatiaľ bojíme tej, toho druhého pólu, tak v tomto póle, že kde bohatí provokujú tým, že sú bohatí, chvália sa tým, že sú bohatí, a napriek tomu si vyžiadajú, ja neviem, rodičovský alebo na ten kočík si vypýtajú. No tak dobre, keď už teda je to tak, ako je, že nie sme schopní vôbec vytvoriť nejaký systém, pritom z hardvérov a softvérov sa by, by niekto postavil nový štát nanovo, čo sme my tu investovali, tak už keď to nie sme schopní merať, tak aspoň tým čestným prehlásením tých ľudí k tomu nejakým spôsobom sa donútime, alebo umožníme im sa vyjadriť k tej nevyhnutnej potrebe a potom si my môžeme spraviť názor, že čo sú to za ľudia. Lebo ja nevylučujem, že bude veľa ľudí, ktorí bez kúska hanby, bez minimálneho rozpaku, bez zaváhania, bez pocitu, kde viny, hanby, to vôbec nie, ale oni, jasné, to vypíšu, však potrebujú. Nuž ale potom záleží na, naozaj na občanoch a na ľuďoch, aby si to prípadne oni v domácnostiach povedali, že čo s tým, no. Obzvlášť, keď sa im tá tvár zjaví na nejakom bilborde a začne im sľubovať raj na zemi. No však to už tiež o tom niečo, niečo vieme.

  Takže, vážení kolegovia, k tomuto prvému návrhu, ak dovolíte, na úvod v zásade je všetko. Tam treba, samozrejme, dodať, že čo je veľmi dôležitá vec a poteší tuná ťažko skúšaného a trápeného ministra financií, že v prípade, že áno, tak mu pomôžete si odfúknuť trošku, hej. Neexistuje a zase sa nedá ani zistiť ten údaj, že v akom čísle, ale určite sa dá povedať, že bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet. Takže ak už argumentačne neviem, na čom to postaviť, tak skúsim to postaviť na niečom tak neškodnom, ako je štátny rozpočet z pohľadu toho, že by sme sa nemuseli zaškrípnuť, že kvôli politike. Takže určite by tento, toto riešenie malo pozitívny vplyv na štátny rozpočet.

  Pre túto chvíľu ďakujem veľmi pekne.

 • Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre sociálne veci, poslankyni, podpredsedníčke Erike Jurinovej.

  Nech sa páči, pani podpredsedníčka, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila v prvom čítaní k návrhu poslanca Národnej rady Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 807), ako spravodajkyňa určená Výborom Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 89 z 21. novembra 2013 a podala spravodajskú informáciu k návrhu zákona.

  Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 785 z 8. novembra 2013 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho prerokovanie. Súčasne predseda Národnej rady konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Návrh zákona odôvodnil navrhovateľ.

  Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave a o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní.

  V súlade s § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam Národnej rade prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.

  Pani predsedajúca, ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je tomu tak. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Pán navrhovateľ, chcete zaujať, ste hovorili, ešte chcete vystúpiť? Nech sa páči.

 • Skúšam rôzne spôsoby práce, čiže skúsim vyskúšať, či náhodou metóda opakovania a z jedno čo najväčšej bazálnosti, čo najväčšieho jadra nepomôže. Čiže znova len pre jednoduchosť a aj pre ľudí, aj pre vás, hovoríme o tom, že ak niekto chce poberať nejaký, v tomto prípade rodičovský príspevok, tak ho, je to preňho mierne obťažujúce, no ale však viete, život neni ľahký a nedeľa iba raz do týždňa, tak vypíše taký papier, že čestne prehlasuje, že ho potrebuje. To je celé.

  Prosím vás, nezačnite tu niekto krútiť a motať o obťažovaní. Ak niečo chcem, nech sa páči, to jak povedal ten Kennedy, keď som ho spomínal, "nie čo môže urobiť Amerika pre vás, ale čo vy môžete urobiť pre Ameriku". Keď vieme, že to je zlé, nech sa páči, keď chcete od štátu proste tieto, tak aspoň ten jeden papier, čestne prehláste, ktorí neviete, čo je čestne, pozrite si vo Wikipédii a vyplňte to prehlásenie, alebo vyplní to prehlásenie, že ten daný príspevok potrebuje. A, samozrejme, to nezostáva nič iné tomu štátu, len to akceptovať a politicky si to môže potom niekto takto vyhodnotiť neskôr, že či skutočne je to tak.

  Takže to je celé, hej, meritum je v tom, vážení občania.

  A teraz budem prechádzať k úžerníkom a SMER zmaril schôdzu o úžerníkoch, lebo ich kryje, a čo nechceli a majú tu znova a je tu zákon, ktorý upravuje úžeru do občianskoprávneho kódexu. To je principiálna vec, to je vážna vec. Bude to tu, ale SMER už má výhybku dávno prehodenú. Oni už pečú koláče a majú už poháriky v rukách a všetko je už.

  Takže ja som naozaj mimoriadne zvedavý, že ako ma idete o tej piatej zastaviť v predkladaní tohto návrhu.

  Ďakujem.

 • Pani spravodajkyňa? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasledujúcim bodom programu je prvé čítanie o návrhu poslanca Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona je uverejnený ako tlač 808. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 786.

  Dávam slovo poslancovi Alojzovi Hlinovi, aby návrh zákona uviedol.

 • Rokovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, tlač 808.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, tuná kolega mi hovorí, že koláče sú upečené. Ako kde, no. Niekde sú, niekde nie sú, aj u nás sa už pieklo. A niekto povie možno, ale však aj my sme ľudia. Vážení, my sme politici. Keď chcete brať tritisíc euro mesačne, tak sa od vás čaká, že ste politici, to znamená, viete priniesť aj určitú obetu. Keď nechcete, tak choďte domov, ja neviem, zamestnajte sa na školskom úrade a už budete mať možno týždeň dovolenku. Takže toto by som si rád a v tom, aby sme mali v tom jasno. Pokiaľ ste politici a ste poslanci, tak nemôžte sa skryť za niečo tak nízke, tak úbohé, že chcete ísť domov. Lebo ja viem, že v tejto krajine vám to prejde, ale voči vlastnej sebaúcte, lebo možno pôjdete na nejakú služobku do zahraničia a tam, viete, by potom pozerali, Ježiš, to sú skade, z akého Marsu títo ľudia prišli? Hej, že oni, legislatívny proces sa prispôsobuje zápche. Legislatívny proces sa prispôsobuje nie potrebám občanov, ale potrebám straníckych schôdzí, potrebám ohlasovania kandidatúry. Legislatíva je šuviks v tejto krajine, viete. Takže to by som naozaj mal v tom jasno.

  Čiže, vážení kolegovia, ja vám neničím vašu pohodu, advent, ja len hovorím, že my sme tu kvôli niečomu úplne inému. Nie kvôli tomu, aby ste vy boli zavčasu doma. Určite nie. Takže prosím vás, keď tu niekto začne s takouto nejakou hlúposťou apelovať, tak mal by, ak si už z tej hanby neušije kabát, že mu to z tých úst vyjde, tak aspoň by to mal zaobaliť pod nejaké iné vzletnejšie veci, viete, to je. A ja viem, že niektorý by sa to tu nerozpakoval povedať, údajne aj na vašom výbore sa všeličo hovorilo, nehovorilo, že, či klube, či čo to máte, že prečo nemôže byť vlastne tá schôdza, lebo však jak by mohla, však už chcete byť doma. Viete, toto je naozaj, ja tým ľuďom, mne ich je ľúto. Mne je ľúto ľudí tejto krajiny, kvôli ktorým vy vlastne viete tak úbohú, nízku vec, akože idete domov, je faktorom na ovplyvnenie legislatívneho procesu.

  Čiže legislatívny proces v tejto krajine ovplyvňujú záujmy niekoho, o tom budeme hovoriť aj teraz, a potom ju veľmi silne ovplyvňuje to, že chcete ísť domov. Čiže, viete, tu sa Burian nemusel až tak báť, že by sa hovorilo na tej schôdzi, lebo úplne geniálne to vyšlo na december, a rátal, on rátal s automatickými spojencami východniarov, ale vôbec aj ľudí, ktorí už chcú ísť domov, ktorí vlastne si to pomýlili, ktorí nevedia, na čo sú tu. A nechcem generalizovať, ale tam tá východniarska klika v SMER-e je strašne silná. Ona stála za zmarením, za zmarením mimoriadnej schôdze, lebo však chcú ísť domov.

  Čiže naozaj, naozaj nemohla prejsť tá schôdza. Ona nemohla prejsť, lebo prvý vážny dôvod, ste kryli ľudí, ktorých ste potrebovali kryť, a druhý vážny dôvod vyšiel tak, jak má, proste chcete ísť domov. Čo tam po nejakých ľuďoch, čo tam po nejakej pani XY! Koľko tých osudov, koľko z nich vám mám prečítať? Koľko? Čo tam po nejakom, čo, veď my máme, nám nič sa nedeje, telefón máme na Kaliňáka, na Čižnára ešte nie, lebo toho sa ťažko zháňa, ale na niekoho, kto naňho má. Čo nás bude trápiť?! Čo nás by trápili nejakí? Pol roka pred voľbami nasadneme, vydržíme a pôjdeme a zatlieskame a stretneme sa, dáme, tak jak to tu fungovalo a funguje, vážení. Z toho by som vás rád vyviedol, z toho omylu. My by sme tu mali byť dovtedy, kým máme pocit, že robíme niečo zmysluplné. A teraz sme mohli robiť niečo zmysluplné, mohli. Mohli sme poslať odkaz do domácností predštedrovečernej kapustnice, mohli sme poslať ten odkaz, mohli, že nám záleží, dokonca tak, že sme sa vedeli zhodnúť.

  My sme sa vedeli zhodnúť na Ukrajine, už sa nechcem opakovať. Ukrajina! Však to by, Ukrajina je náš sused, však nech sa im darí, držme im palce. Ukrajina prešla, ale úžerníci neprešli. Viete, to je to, čo by stálo za zamyslenie. Možno keby tu niekto prišiel s Mozambikom, tak aj Mozambik prejde, ale naši, náš reálny státisícov, to sú státisíce, kolegovia, státisíce zmlúv, ktoré sú v dobehu, ktoré sa gúľajú, ktoré tikajú, a raz to strelí. Otázka je, že keď to strelí, koho to ošpliecha. Tak to sme sakramentsky zvedaví. Vy už teraz vaše, spin doktori pracujú systémom, že ako to switchnúť, že aby to zašpliechalo tam, že pomaly na tých, ktorí s tým nič nemajú.

  Pravda je však inde. Že vy, a nie teda vy ako celok, ale veľká časť z vás a časť z vás a bude sa to preukazovať v čase a priestore, máte svoj noštek ale veľmi hlboko, veľmi hlboko v tomto podnikaní ponorený.

  To je zatiaľ na úvod a budeme sa hovoriť a som rád, alebo budeme rozprávať o tomto probléme toľko, koľko bude potrebné.

  Ďakujem.

 • Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor, poslancovi Miroslavovi Kadúcovi. Poslanec tu nie je. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem. Pani predsedajúca, vážené kolegyne poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.

  Predmetný návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie a spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku, ako aj v legislatívnych pravidlách.

  Predseda Národnej rady preto predmetný návrh zákona zaradil v zmysle § 72 rokovacieho poriadku do programu tejto schôdze. Predseda zároveň vo svojom rozhodnutí č. 786 z 8. novembra tohto roku navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby gestorský výbor uvedený návrh zákona prerokoval v druhom čítaní do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.

  Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Cieľom návrhu zákona je zaviesť do civilného práva inštitút úžery, ktorý sa navrhuje doplniť do Občianskeho zákonníka.

  Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady č. 786.

  Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem. Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som dostala jednu písomnú prihlášku, za poslanecký klub KDH Pavol Zajac.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážená pani predsedajúca, pán navrhovateľ, spravodajca, dámy a páni, návrh zákona, ktorý predkladá kolega Alojz Hlina, sa dotýka veľmi vážneho problému, ktorý na Slovensku máme. Naozaj je to tak vážny problém, že sme čakali, že po 20 mesiacoch vlády, druhej vlády Roberta Fica bude sa tento problém riešiť. Minister spravodlivosti tento problém už mal riešiť, niekoľkokrát sme povedali, aj v skrátenom legislatívnom konaní. Opozícia by ho vôbec nekritizovala, v tomto prípade naozaj by sa tu jednalo o značné finančné prostriedky, ktoré by sa občanom Slovenska ušetrili, bez problémov by sme to boli prijali za dva dni. Za 20 mesiacov sa tak nestalo.

  A prečo sa tak nestalo? Príčina je marec roku 2010. Koniec prvej vlády Roberta Fica, keď sa prijal, alebo zrušil zákon o spotrebiteľských úveroch, ktorý ohraničoval stropom maximálnu možnú mieru úrokov pri spotrebiteľských úveroch. Vtedy sa na Slovensku spustil úžernícky klondike. A preto kolega Hlina predkladá túto novelu Občianskeho zákonníka, kde definuje problém úžery. Aj ja som riešil tento problém už na májovej schôdzi. Vláda mala povinnosť tu prísť a riešiť tento problém za 20 mesiacov, a preto poslanci prichádzajú s riešeniami.

  Problém, premiér a kandidát na prezidenta Robert Fico rieši problémy jednotlivcov, pred týždňom som povedal, že lieta ako Batmann po Slovensku, v dobrom slova zmysle. Raz rieši problém v Modrom z neba, druhýkrát prikáže ministrovi stiahnuť novelu zákona o lesoch, aby hubári mohli chodiť do lesa, je to dobré. Ale ten zákon najprv prešiel vo vláde. V tej vláde, ktorej predsedá.

  Minulý týždeň bol pre paraglajdistov v Iráne. Je to dobré? Bol zachrániť dvoch ľudí. No je to dobré. Prečo nezachraňuje tých 582-tisíc ľudí, na ktorých je podané exekučné podanie? 582-tisíc ľudí za rok 2012. Je vám to jedno, vážení kolegovia?! Tí ľudia sú vo vážnych a zložitých životných situáciách. Skúste sa niekedy porozprávať s právnikmi, ktorí ich zastupujú, ľudí, ktorí pre 500 eur prišli o byt. Pre 1 000 eur prišli o rodinný dom. Nemajú kde bývať. Tisíce, státisíce takýchto ľudí majú obrovský problém. A vláda to nerieši. A my si musíme povedať, asi nechce riešiť. Asi si stojí za tým rozhodnutím z marca roku 2010, keď zrušila tieto stropy, ktoré tu boli 10 rokov nastavené. Úžernícky klondike sa spustil vtedy, dámy a páni. A odvtedy sa darí nebankovým spoločnostiam a následne tieto oprávnené pohľadávky vymáhajú exekútori. Áno, pri zákone o exekútoroch sme si to povedali, že exekútori sú na konci tohto reťazca, im nezostáva nič iné, len vymáhať tie exekúcie. 582-tisíc exekučných podaní za rok 2012. Za chvíľu tu máme rok 2013, som zvedavý, aké to podanie bude.

  Pani štátna tajomníčka, vaša štátna tajomníčka za SMER hovorí, že to súdy nezvládajú. Že nevedia, čo s tým majú robiť. Nestíhajú to ani zapisovať. A 20 mesiacov vlády prešlo a pán kandidát na prezidenta, batmann Fico to nerieši. Prečo to neprikáže svojim ministrom?! Prečo ministra Borca pomaly tu ani nevidíme? Pani bývalá ministerka spravodlivosti Žitňanská povedala, že keď odchádzala, tieto návrhy zákonov boli už pripravené a sú v šuplíku na ministerstve. Prečo ich tu neprijmeme alebo v riadnom, alebo v skrátenom legislatívnom konaní?

  Aj preto je tu iniciatíva poslancov, aj preto sme vo februári tohto roku s kolegom Jánom Figeľom a Alojzom Hlinom dali výzvu na ministra Boreca, aby ľudí, ktorí nie sú podnikatelia, aby ľudia, ktorí nie sú podnikatelia, platili len polovičné poplatky u exekútorov. Sme presvedčení, že pri takom obrovskom objeme práce pre exekútorov pohľadávky, ktoré vymáhajú u fyzických osôb, sa im vymáhajú oveľa jednoduchšie ako u podnikateľov, ktorí tie eseročky zrušili. A preto marža, ktorú sme navrhovali, aby bola len 10-percentná, sa nám zdala spravodlivá. Pri tom objeme práce, ktorý tu je, znova poviem, 580-tisíc podaní, nestačilo by im 10 %?

  Dámy a páni, skúste sa popýtať v iných podnikateľských oblastiach, s akou maržou podnikatelia fungujú. Kto má 20-percentnú maržu? Samozrejme, hádam len tie nebankovky plus exekútori.

  Preto sme dali výzvu, plus sme ho vyzývali na tlačovke, aby neboli exekvované životné minimá, aby tí dôchodcovia, 40-tisíc dôchodcov, ktorí sú exekvovaní, aby aspoň to životné minimum, 195 eur, im zostalo. Odpoveď prišla, že táto problematika je zložitá, pripravuje sa a musíme chápať, že to nie je také jednoduché. Odrazu v lete vyhláškou ministerstva spravodlivosti sa nariadilo, že životné minimum sa nemôže exekvovať. Malo to byť od augusta, prišlo to od novembra, 1. novembra. Odrazu sa to dalo.

  Prečo sa to nedá urobiť aj s tými úrokmi pri nebankovkách? Lebo tam dochádza ku tej úžere. Všetky okolité, teda vyspelé západoeurópske krajiny túto legislatívu ohľadom úžery majú už za sebou, majú pripravenú, aj to zapracoval kolega Hlina do svojho návrhu, kde to zadefinoval ako hrubý nepomer vzájomných plnení, tieseň, neskúsenosť, rozumovú slabosť, rozrušenie jednej strany, myslím si, že je to taký skopírovaný zákon z Českej republiky. Česká republika takýto zákon prijala minulého roku.

  Som presvedčený, že takúto novelu Obchodný zákonník potrebuje, ale som presvedčený, že nie je úplne striktne tam zadefinovaná tá úžera nejakými percentami a súdy s tým perspektívne môžu mať problém. Takže som za takýto návrh zákona, ale ja alebo dneska, alebo zajtra podám do podateľne návrh zákona, kde hornú hranicu úrokov pri spotrebiteľských úveroch, to RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) zadefinujem tak, ako to bolo do roku 2010. To znamená maximálne dvojnásobok priemeru všetkých spotrebiteľských úverov pri jednotlivých segmentov alebo maximálne štvornásobok vážených priemerov. A tak to fungovalo do roku 2010.

  Lebo myslím si, že aj tí, čo zastupujú poškodených, ale aj sudcovia potrebujú striktne zadefinovanú hornú hranicu pri spotrebiteľských úveroch, aby nemohlo dochádzať k tej úžere. Pretože súdy veľakrát nevedia rozhodnúť o tom, či 100 % alebo 150 % je už úžera, nie je úžera a my sa dneska stretávame nie so 100 %, 200 %, ale s niekoľko tisíc percentami úrokov pri spotrebiteľských úveroch. Aj včera tu bolo prezentované cez 50-tisíc %, dámy a páni.

  Preto nás včera veľmi prekvapilo, že schôdzu ohľadom tejto, ohľadom nebankoviek a exekútorov ste zatrhli. Táto schôdza mala končiť uznesením, kde by sme požiadali vládu, aby pripravila legislatívne opatrenia v tejto oblasti. Som prekvapený, že poslanci za vládnu stranu SMER neschválili túto schôdzu. A bolo povedané, že na januárovú schôdzu prídete s nejakými riešeniami. Prečo vláda neprišla za 20 mesiacov svojej vlády s riešeniami pri týchto spotrebiteľských úveroch? To je celý problém toho úžerníckeho klondiku, ktorý sa spustil v marci v roku 2010.

  A preto som rád, že kolega Hlina pripravil aspoň čiastočne takýto návrh zákona, ktorý ja osobne určite podporím.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami dvaja poslanci, traja. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Viskupič.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Táto podľa mňa nie veľmi lichotivá téma, tak ako ste si, pán poslanec, uviedol viaceré dôvody, prečo je vhodné sa touto témou zaoberať, s väčšinou alebo s absolútnou väčšinou z tých vecí súhlasím.

  Chcel by som dodať to, že baviť sa o vypuklých spoločenských problémoch, ktoré máme, a to presne tým, čo by sme mali robiť, predkladaním ich možných legislatívnych zmien, môžme na túto situáciu aspoň čiastočne reagovať.

  To, že sa tu objavil legislatívny návrh, ktorých v mnohých, a možno v rozprave to uvediem širšie, sú riešené legislatívne, možno nie dokonale, ale určite z pohľadu toho, aby sa situácia zlepšila, je presne tým momentom, ktorým by sa mal parlament a možno práve v tomto predvianočnom čase zaoberať, pretože mnohé z týchto úverov a pôžičiek a následne potom v procese exekúcie vznikajú práve teraz a v tomto období. Neviem si predstaviť lepšiu symbolickú a vecnú rovinu, kedy by sa mal parlament týmto zaoberať a kedy by, a nielen zaoberať a do nemoty diskutovať, ale kedy mohol prijať nejaké konkrétne riešenie.

  To, že sme počuli, že tento problém sa odsúva na január, no ja som teda naozaj zvedavý.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán Zajac, no tak ako vy, aj my vítame túto aktivitu pána poslanca Hlinu a podporíme jeho návrh, a to ten, aby úžera bola definovaná správne a tam, kde má byť.

  Avšak mám výhrady voči vášmu návrhu zavádzať nejakú hornú hranicu, maximálnu úrokovú zo zákona, preto, lebo je to obmedzenie podnikania. Opäť raz si politici myslia, že budú diktovať podnikateľskému prostrediu, čo presne ako musí byť, opäť ďalšia regulácia, opäť ďalšie pravidlá a opäť robíme z ľudí blbečkov.

  Čiže ešte raz. My podporujeme aktivitu pána Hlinu, ale skúsme to neprehnať opäť do toho druhého extrému. To tiež si myslím, že prostrediu škodí.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady. Viackrát tu už dnes zaznel apel, že rozlúčme sa nejakým darčekom. Ja navrhujem, rozlúčme sa nie darčekom, ale možno reparátom. Ak sme to nezvládli pri návrhu mimoriadnej schôdzi, ktorá mala byť na túto tému, tak naozaj skúsme si položiť otázku vo svojom svedomí, že či by nebolo správne, aby sme, aj keď už čas nevrátiš naspäť a tisícky a tisícky zničených osudov zrejme už nie je možné žiadnym zákonom teraz sanovať, ale teda dohodnime sa na tom, že by bolo dobré urobiť krok do budúcnosti a ochrániť ľudí, ktorí zjavne potrebujú túto ochranu, tak ako to správne vystihol aj pán poslanec Alojz Hlina vo svojom návrhu, a povedať si, že nám stojí za to, aby sme rok 2013 v sieni zákonnosti ukončili niečím zmysluplným. To bude skutočne krok, ktorý by možno mohol dať veľmi pekný signál našim občanom, že si teda zvolili ľudí, ktorí dokážu aspoň tak výnimočne a možno v takej zvláštnej chvíli povýšiť svoje svedomie nad nejaké stranícke kalkulácie. A netrápiť sa s tým, že to bude poslanec Hlina, ktorý urobí takéto gesto, ale potešiť sa z toho, že sme takéhoto gesta boli spoločne schopní.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Poliačik, neumožním vám vystúpiť, včera som presne tak pánovi poslancovi Čížovi neumožnila vystúpiť, v tom istom prípade.

  Nech sa páči, pán poslanec Zajac.

 • Ďakujem pekne.

  Na pána kolegu Sulíka, nerobiť z ľudí blbečkov, no práve v tom marci v roku 2010 vláda, prvá vláda Roberta Fica urobila z ľudí blbečkov na Slovensku a spustila úžernícky klondike. Štát dovolil legálnu úžeru. Tú úžeru, ktorú kritizujeme v rómskych osadách alebo dovtedy sme počuli, že v rómskych osadách je úžera, kde je nelegálna úžera, kde pri vyplácaní sociálnych dávok pred poštou stoja úžerníci a pýtajú dvojnásobok toho, čo požičali. Ten, kto nestihne do mesiaca dvojnásobok, potom musí platiť raz toľko, to znamená, že štvornásobok. Toto štát dovolil s občanmi Slovenska. Štát urobil z ľudí blbečkov, preto máme 580-tisíc exekučných podaní, väčšina z nich od nebankoviek.

  Nie je možné, aby tisícky percent úrokov niekto požadoval po občanoch Slovenska. Ja som za voľné podnikanie, ale to musí mať nejaké hranice, nejaké rozumné hranice. Sú nebankovky, ktoré dodržiavajú určité aj, by som povedal, etické hranice, ale sú nebankovky, ktoré chcú tých 50-tisíc %. To je niečo nenormálne.

  Preto štát musí do toho vstúpiť a musí chrániť svojich občanov a nemôže sa pozerať na to, ako súdy sú zavalené exekučnými podaniami. Takže preto som za voľné podnikanie, ale musí byť regulované.

 • Otváram ústnu rozpravu. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne? Pán poslanec Škripek, Poliačik, pán poslanec Poliačik dvakrát?

 • Reakcia z pléna.

 • Mikloško, sedem, šesť poslancov. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Škripek.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja musím povedať na margo toho, čo tu Lojzo nám predložil, že si myslím, že to je veľmi múdre, že to je veľmi zdravé, že poslanec Národnej rady na toto poukazuje. Zdá sa mi, že tak veľa poslancov nepoukazovalo na tento bezprávny stav, ktorý v našej krajine pôsobí, existuje.

  A bezprávnosť, si myslím, viete, hneď ma napadlo, právnici povedia, že je právne, lebo je to podľa zákona. Nie je to podľa schválených pravidiel nejakých, ale to podľa medzier, ktoré tam sú. A Slovensko má takú divnú povesť, že na Slovensku sa dá podnikať v medziach zákona alebo v medzeriach zákona. A tí, ktorí podnikajú alebo získavajú peniaze od druhých v tých medzeriach zákona, tak mnohým sa skutočne veľmi dobre darí a zrejme, ani nie zrejme, ale teda budem uvádzať niektoré príklady, z toho vychádzajú veľmi čudné veci. A výsledok je taký, že nejakým spôsobom sa tá naša spoločnosť zvlčuje, človek človeku stáva sa tu vlkom, na Slovensku, lebo vlci si vedia kradnúť od huby kus koristi a ešte sa o neho aj potrhať a ešte aj navzájom sa dohrýzť kvôli tomu. A tak to škaredo skončí, že z toho môže byť len jedna veľká bitka, ktorá poskytne hrozne odpudivý pohľad na to, ako sa k sebe tí blížni, pôvodne čo mali byť, správajú.

  A keď čítame rôzne príbehy o tomto alebo počúvame príklady aj z vlastného okolia, neraz sa môže stať, že aj z rodiny započujeme o takýchto prípadoch, ako pre buď drobné sumy alebo dlhodobo nezaplatené sumy, prichádzajú ľudia o strechu nad hlavou, tak si každý človek povie, že je toto vari normálne, takto by to tak malo byť?

  No a mne to tiež pripadá také zvláštne, že my tu o tom hovoríme, že by to tak nemalo byť a stále ten stav nejako pretrváva. Tak vraj sa tomu hovorí politická vôľa, nie?, že keď niekto chce, aby to tak bolo, no tak jednoducho to tak zostáva. A vždycky to zostáva v rukách tých, ktorí tú silu na to majú, aby niečo zmenili.

  Ja som, keď sme tu hovorili o korupcii, vtedy tu pre nejaký zaiste dôležitý dôvod nesedel vôbec nikto z našej vládnej strany, alebo teda z väčšiny poslancov, väčšinovej strany, ale ja som si vtedy hovoril, že budem k vám hovoriť, ako keby ste tu boli. A spravilo mi to dobre, aspoň som si predstavil, že tu všetci ste, lebo ja si myslím, že máte jedinečnú šancu zmeniť veci nezmeniteľné, lebo nikto vám nestojí v prekážke, nikto v koalícii vám, žiaden politický partner vám nerobí prekážky na to, aby ste nemohli niečo zmeniť. Takže mne sa zdá, že tá jedinečná šanca je vo vašich rukách.

  - No aktuálny stav na Slovensku je taký, že na Slovensku poskytujú pôžičky stovky nebankových subjektov, úžerníkov. Prvý fakt.

  - Druhý fakt. Národná banka Slovenska ich nemôže kontrolovať. Ja ako laik som to nevedel, ja som dostal prierez stavu od odborníka, ktorý sa tým zaoberá.

  - Bod 3. Nie je presne definované, čo je úžera. Paragraf 325 Trestného zákona nedefinuje hrubý nepomer, na ktorý sa sám odvoláva. Takže neexistuje jasná hranica, čo je úžera a čo nie je. Častokrát sa pri nejakých problémoch, ktoré sa vedia nekonečne domotať, stačí odvolať na sedliacky rozum a jednoduchý pohľad človeka, pevne stojaceho na zemi, vie napovedať, s čím sa dá urobiť niečo dobré a že je to vlastne ľahké niečo zmeniť. Na Slovensku neexistuje jasná hranica, čo je úžera a čo nie je.

  - Bod 4. Súdy v podobných prípadoch postupujú rôzne. Napríklad v Košiciach a v Bratislave 1 sú úroky 135 % per annum v poriadku, ale v Bratislave 5, na súde Bratislava 5 je 35 % per annum v rozpore so zákonom, podľa procesu, ktorý prebehol.

  - Ďalší bod. Väčšina uznesení súdu nie je v súlade so zákonom, pretože dochádza k nesprávnemu vyčísleniu istiny úrokov ušlého zisku, úrokových sadzieb a nie je definovaný hrubý nepomer. Napríklad pri 20 000 % per annum sa právnici nevedia zhodnúť, či ide o úžeru. Tak toto je zarážajúci fakt, toto povedať. Pri 20 000 % per annum sa právnici nevedia zhodnúť, či ide o úžeru.

 • Zasmiatie sa rečníka.

 • Preto hovorím, že ten zdravý sedliacky rozum jednoducho vie odpovedať, že to nie je problém, pretože 20 000 %, nie, kolegovia, že to úžera musí byť.

  - Čo sa vymáha ďalej? Vymáha sa aj ušlý zisk vo forme úrokov za nasledujúcich päť až desať rokov, ktoré nie sú ešte splatné, a platia sa aj sankčné úroky z ušlého zisku. Aj keď toto všetko zákon jasne zakazuje. Jaké čudo? Platia sa aj úroky ešte z istiny, teda vo forme úrokov za nasledujúcich päť až desať rokov, ktoré nie sú ešte splatné. To je neuveriteľné! A ešte aj sankčné úroky z ušlého zisku. Takže aj zákonný úrok z ušlého zisku je tiež právny nezmysel, žiaden zákon to nedovoľuje.

  - Ďalej. Niektoré rozhodcovské súdy povolia exekúciu na čokoľvek na základe akejkoľvek zmluvy. Napríklad 135-percentné úroky, pritom 91,25-percentné úroky z omeškania, a neoverujú, či je zmluva podľa zákona platná, overujú len podpisy. A to je, potom na čo je nám taký súd? Na to nám stačia aj notári, keď si oni neoveria, či je tá zmluva podľa zákona platná.

  - Ďalší bod. Povolenie exekúcie je rýchle. Zastavenie súdnou cestou ale môže trvať roky. Takže rýchlo to povolíme, ale zastaviť to môže trvať roky. Potom sa treba pýtať, majú ľudia toľko času? Poznám človeka, ktorý sa už nedožil rozhodnutia súdu. Jednoducho to ukončil.

  - Ďalší bod. Niektoré spoločnosti posielajú upomienky bez uvedenia sumy, bez uvedenia čísla účtu či variabilného symbolu. Zistenie týchto údajov môže trvať niekoľko týždňov, čo sa môže označiť ako neposkytnutie súčinnosti, za čo musí klient zaplatiť nemalé peniaze na úrokoch.

  Alebo tuto môj kolega poslanec, ktorého meno presne neprezradím, napríklad povedal, že sa mu stala taká drobnosť pri normálnom lízingu na auto. Dostal rozpis splátok na tri roky a tá prvá splátka, ktorá tam bola, sa mu nejakým spôsobom, si povedal, že však zaplatím to o pár dní neskôr, ale prehupol sa mesiac, ale začal to platiť, jednu po druhej a splácal tri roky. A viete, čo sa mu stalo na konci? Tá spoločnosť mu zaslala vyžiadanie úrokov za tú prvú splátku, ktorú tri roky nesplácal. No toto je, toto je, dobehol vlk zajaca. A keď ich poprosil, že snáď by bolo dobré alebo boli by tak láskaví sa dohodnúť, že aby to nemusel takto, veď on to nemyslel zle, on si len myslel, že teda to začne platiť od tej ďalšej splátky, tak s veľkou námahou sa dohodli na nejakej nižšej sume.

  Priatelia, ja myslím, že toto je naozaj zvlčilé a že toto by nemal byť rys, charakterový rys v našej krajine, aby sme takýmto spôsobom sa chovali. A mne sa zdá, že my túto morálku, tú etiku vecí alebo tú atmosféru stanovujeme my. Jednoducho tým, že sa nezasiahne proti nejakej veci, tak sa stane ľudovým folklórom, niečím, čo jednoducho prijímame, čo akceptujeme.

  - Ďalej uvediem bod, že klienti bánk dostávajú SMS pri viacerých operáciách. Informáciu o dlhu alebo prečerpaní už potom dostať nemusia. Banka ich nemusí informovať, aj keď sankcie si účtovať môže. Čiže dostanete informáciu, že rôzne operácie nastávajú alebo ste povinní niečo urobiť, ale nemusíte dostať informáciu o vašom vlastnom dlhu, aký máte.

  Zákonný úrok z omeškania 9,50 % sa uplatňuje v rozpore so zákonom, aj keď už úroky dohodnuté sú a nie je možné zákonný úrok priznať. Alebo iný prípad. Niekedy sú podľa zmluvy úroky 0 %, ale ostatné poplatky sú vo výške 80 % istiny. To sú čudá! Čo všetko sa dá dohodnúť s nevedomými ľuďmi. Alebo v sadzobníkoch sú umožnené rôzne operácie bez poplatkov, ale klient ich nemôže uskutočniť, kým nezaplatí, citujem, "iné poplatky spojené s úverom". Takže sa stále bude dostávať do nejakého finančného problému.

  - Ďalší bod z tej analýzy. Neexistujú nezávislí súdni znalci, ktorí by mohli vyhotoviť spravodlivý posudok, teda pre každého s rovnakými podmienkami rovnaký podľa jednotných smerníc.

  Kolegovia, vo väzení je viacero ľudí, ktorí nedokázali platiť úžerníkom, ale len minimum úžerníkov a podvodníkov. Dokonca sa vám stane, že ak podáte trestné oznámenie kvôli úžere, pravdepodobne vás budú stíhať za poškodzovanie dobrého mena úžerníka. A toto je informácia od jedného úradníka.

  Kolegovia, toto je nejakých 15 bodov analýzy a neskôr rád uvediem mnoho zarážajúcich príkladov. Ale ja by som vám chcel povedať, ja nie som odborník na to, ako toto zmeniť. Ale chcem vás pozvať ako ľudí, ktorí máte v rukách možnosť hlasovať veľmi presne a jasne a zmeniť stav daný, aký je, aby ste skutočne dobre zvažovali, čo treba v tejto veci urobiť, a zmeniť to, čo je tu naozaj zlé. Slovensko v tomto potrebuje zmenu a dobrý smer.

  Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky, jedna. Nech sa páči, pán poslanec Viskupič. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

 • Ďakujem. Myslím, že si uviedol dostatočné množstvo dôvodov a to heslo, ktoré si povedal, že podnikať sa dá v medziach zákona, ale často sa podniká v medzeriach alebo medzerách zákona, je, popisuje presne to, o čom sa tu snažíme rozprávať. A to, že tu máme návrh zákonnej úpravy, aby sa úžera definovala v civilnom alebo v občianskoprávnom kódexe, je dobrá cesta.

  V tej dosť stručnej dôvodovej správe k návrhu tohoto zákona je napísané, že nie je to nič neštandardné, že krajiny, Česká republika a ďalšie krajiny okolo nás, toto už upravené majú a bolo by dobré, aby sme toto do legislatívy dostali aj u nás.

  Nevidím žiadnu prekážku, ak teda to nebude odsunuté spôsobom komplexného riešenia alebo akéhokoľvek iného, aby sme dnes za to nezahlasovali. A ďalej sa vyjadrím v rozprave.

  Ďakujem.

 • Budeme pokračovať, bude 17.00 hod., budeme pokračovať hlasovaním. Takže prerušujem rokovanie o tomto bode programu a o 17.00 hod. hlasujeme.

 • Krátka pauza. Zaznievanie gongu.

 • Pekné popoludnie, dámy a páni, budeme hlasovať o prerokovaných bodoch 27. schôdze. Poprosím pána...

  Pán poslanec Kaník.

 • Ďakujem. Ja by som poprosil, keby sa ukázalo počas prerokovania jedného zákona, že by tu bola potenciálna vôľa o ňom podebatovať aj zo strany vládnych poslancov, týka sa to toho praktického zákona o výrobe a uvádzaní liehu, tlač 795, takže sťahujem tento bod z rokovania.

 • Dobre, berieme na vedomie. To bola tlač 795. Dobre.

  Takže poprosím teraz, ešte pán poslanec Škripek.

 • Dobre, ďakujem. Pán predseda, ja by som chcel len oznámiť, že pri hlasovaní 231 som, to boli, to bolo, áno, dobre, takže číslo hlasovania 231 a moje zariadenie ešte nebolo aktívne a ja som tam všetko stláčal, takže som chcel hlasovať proti, ale nehlasovalo mi to. A pri 232, pri zákone, ktorý som podával, som hlasoval proti podľa tlačidiel, ale ja som za.

 • Smiech v sále.

 • Poprosím, poprosím do zápisu.

  Pán poslanec Kovačócy uvedie teraz hlasovanie v prvom čítaní o návrhu pánov poslancov Galka a Vašečku na vydanie zákona č. 73 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, SIS a Zboru väzenskej a justičnej stráže (tlač 792).

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Galka a Richarda Vašečku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, tlač 792.

 • Ďakujem za slovo. V rozprave vystúpil pán poslanec Galko, avšak nepodal žiadny návrh. Preto prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 26 za, 47 proti, 53 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Nebudeme pokračovať v rokovaní o tomto návrhu.

  Pán poslanec Zajac uvedie v prvom čítaní hlasovanie o návrhu pána poslanca Kaníka na vydanie zákona č. 372 o priestupkoch, je to tlač 796.

  (Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, tlač 796.)

 • Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpili poslanci Miroslav Kadúc, Jozef Viskupič, Alojz Hlina, ktorí podali procedurálne návrhy, o ktorých je už bezpredmetné hlasovať. Ďalej v rozprave vystúpil Martin Poliačik.

 • Ruch v sále.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím vás, pán spravodajca, aké boli procedurálne návrhy? V prvom čítaní môžu byť len tri typy: buď vrátiť, nerokovať, vrátiť na dopracovanie, ktorý, aký bol procedurálny?

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Tak musíme dať o nich hlasovať.

 • Ale už je o nich bezpredmetné hlasovať.

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán spravodajca, ako skúste z toho nerobiť cirkus. Bol procedurálny návrh, ktorý spĺňal náležitosti § 73. Ak bol, tak musíme o ňom hlasovať.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, nebol som tu. Kto podával procedurálny návrh v rozprave?

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec Kadúc, poprosím vás. Zapnite pána poslanca. Aký procedurálny návrh ste podali?

 • Ja som mal návrh, aby sa prerušila schôdza. A pokiaľ tu budú...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Nebol to návrh vo veci toho návrhu zákona.

 • Nebolo to v rozprave, bol to návrh procedurálny k tomu, aby sa prerušila schôdza, dokým tu nebudú vládni poslanci. To bol môj návrh.

 • Ja sa ospravedlňujem, pán spravodajca, ja som myslel, že sa bavíme o návrhoch k návrhu. Takže budeme hlasovať.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 37 bolo za, 61 proti, 28 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Nebudeme pokračovať v rokovaní.

  Pán poslanec Škripek uvedie v prvom čítanie hlasovanie o návrhu poslankýň Horváthovej a Jurinovej na vydanie zákona č. 578 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, je to tlač 806.

 • Hlasovanie o návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Horváthovej a Eriky Jurinovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 806.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 123 prítomných, 48 za, 51 proti, 24 sa zdržalo.

  Nebudeme pokračovať v rokovaní o tomto návrhu.

  Pán poslanec Přidal uvedie v prvom čítaní hlasovanie o návrhu pánov poslancov Martina Chrena, Juraja Miškova a Jozefa Kollára na vydanie zákona č. 251 o energetike, je to tlač 809.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Chrena, Juraja Miškova a Jozefa Kollára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

  č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, tlač 809.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o prerokovaní predloženého návrhu zákona v druhom čítaní. Do národného.

 • Povedané so smiech a smiech v sále.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 49 za, 54 proti, 25 sa zdržalo.

  Nebudeme pokračovať v rokovaní.

  Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Pani podpredsedníčka Národnej rady Erika Jurinová uvedie teraz hlasovanie v prvom čítaní o návrhu pána poslanca Hlinu na vydanie zákona č. 571 o rodičovskom príspevku, je to tlač 807.

 • Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 807.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o postúpení tohto návrhu do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 34 za, 22 proti, 71 sa zdržalo.

  Ani tento návrh nezískal podporu a nebudeme o ňom rokovať.

 • 111a.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, podávam podľa § 24 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku návrh uznesenia, ktorým Národná rada určí ako deň skončenia 27. schôdze Národnej rady 18. december, to je dnes, o 19.00 hodine s tým, že neprerokované body programu sa zaradia do návrhu programu schôdze Národnej rady so začiatkom 28. januára 2014.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 82 za, 19 proti, 6 sa zdržali, 19 nehlasovali.

 • Pozn. red.: Návrh bol schválený.

 • Odhlasovali sme všetky prerokované body, vyhlasujem krátku prestávku.

  Dovoľte, dámy a páni, aby som v tomto predvianočnom čase využil túto prestávku na to, aby sme si zavinšovali ešte pred tým, ako sa rozídeme, pekné sviatky.

  Dovolil som si pozvať vzácnu návštevu, ktorá má trošku osviežiť tento predvianočný čas, zo Základnej umeleckej školy na Exnárovej. A po tejto prestávke potom bude pokračovať rozprava až do 19.00 hod.

  Procedurálne návrhy, pán poslanec Poliačik.

 • Pán predseda, na základe práve odhlasovaného procedurálneho návrhu, kedy sa bude hlasovať o prerokovaných bodoch, ktoré budú prerokované medzi 17.00 a 19.00 hodinou?

 • Na nasledujúcej schôdzi. (Reakcia poslanca Poliačika: "Ha! To je neuveriteľné!")

  Pán poslanec Hlina.

 • Pán predseda, teda ja tu s vami koledy, mne je ľúto tých detí, ako ja tu s vami fakt koledy spievať nebudem. Ja mám, moja sloboda je v tom, že ja som s ľuďmi, s ktorými chcem byť, prosím vás.

  Ale tomuto naozaj nerozumiem. Čiže do 19.00 hod. budeme rokovať a potom čo? A hlasovať budeme kedy? Prosím vás, už ani hlasovať sa vám nechce? Ja tomu naozaj nerozumiem, prosím vás. Čo z tohto robíte, z tohto parlamentu? To sa nehanbíte ani trošku?!

 • Na budúcu schôdzu, pán poslanec, sa sústredíme a budeme hlasovať o vašom návrhu.

  Pán poslanec Hrušovský.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som za poslanecký klub Kresťanskodemokratického hnutia vám všetkým poprial šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky, veľa zdravia a optimizmu do nového roku. Všetko dobré aj tebe, pán predseda.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Laššáková.

 • Kolegyne, kolegovia, vážení občania Slovenskej republiky, aj ja chcem za klub strany SMER - sociálna demokracia vám popriať požehnané a šťastné vianočné sviatky v kruhu svojich rodín a všetko dobré do nového roku.

 • Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Jurinová.

 • Pretrvávajúci potlesk.

 • Doznievanie potlesku.

 • Pani poslankyňa Jurinová, nech sa páči.

 • Chcela by som za klub Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti popriať všetkým vám, kolegovia, veľa lásky a pokoja. Viac láskavosti a pokoja, akého si užívame tunák v Národnej rade Slovenskej republiky. Prajem vám požehnané a milostiplné sviatky.

 • Povedané so smiechom a smiech v sále.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. V mene poslancov...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • V mene poslancov strany MOST - HÍD chcem zablahoželať alebo povedať každému, aby sa snažil využiť tieto sviatky na bezstresový oddych a, samozrejme, prajem, aby ste do nového roka načerpali sily, aby sme načerpali aj určitú toleranciu voči sebe. A klub nevében mindekinek kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok.

 • V mene poslaneckého klubu SDKÚ - DS by som vám taktiež chcel zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov a do budúceho roku viac porozumenia aj pre opozíciu, nielen pohľad cez prizmu politickú, ale hľadanie spoločných riešení tam, kde je to možné a kde to občanom naozaj pomôže a nebude to mať politické súvislosti. Takže stretnime sa oddýchnutí a plní nádeje, že budúci rok bude lepší ako tento.

 • Ďakujem pekne. Ešte pán poslanec Poliačik.

 • Pán predseda, v mene strany SaS chcem tiež zaželať aj kolegom, aj občanom Slovenskej republiky pekné sviatky, veľa oddychu, aby si užili sviatky bez ohľadu na svoju príslušnosť k náboženským alebo iným menšinám rovnocenne, každý podľa toho, ako uzná za vhodné. Parlamentu želám, aby v roku 2014 sa opäť stal parlamentom. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Lipšic.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som tiež rád zaželal aj v mene poslancov NOVY všetkým poslancom požehnané, kľudné, pokojné Vianoce a veľa pokoja, nádeje a radosti v novom roku.

 • Ďakujeme pekne.

  Takže teraz poprosím našu návštevu.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, na dneska mi pripadla táto milá úloha, prísť vás pozdraviť v mene pani riaditeľky Anky Miklovičovej, učiteľov aj žiakov Základnej umeleckej školy, Exnárova.

  Chceli by sme vám veľmi poďakovať za vašu tohtoročnú prácu a zaželať krásne Vianoce.

 • Spev uspávanky žiačkou ZUŠ v Bratislave.

 • Ďakujem. Viem, že sú Vianoce, ale ja osobne najradšej piesne spievam z muzikálov a mne na tom nezáleží, aké obdobie v roku práve je. Ďalšiu pieseň by som chcela zaspievať z muzikálu Bedári, Píseň samotářky.

 • Spev piesne z muzikálu žiačkou ZUŠ v Bratislave.

 • Ďakujem. A rozlúčim sa s vami piesňou, ktorú na Vianoce spievam veľmi rada, je pre Vianoce charakteristická a vystihuje podstatu Vianoc, volá sa Hallelujah.

 • Spev piesne Hallelujah žiačkou ZUŠ v Bratislave.

 • Doznievanie potlesku.

 • Pekné sviatky.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať 17.33 hod. v prerušenej rozprave.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Dámy a páni, budeme pokračovať v prerušenej rozprave. Poprosím navrhovateľa aj spravodajcu, aby zaujali miesto. Pán poslanec Škripek bol, myslím, v rozprave, ak si dobre pamätám. Už skončil? Čiže pán poslanec Poliačik do rozpravy.

  Jáj, tak nech sa páči, pán navrhovateľ.

 • Pokračovanie rokovania o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, tlač 808.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, takú drobnú poznámku si neodpustím. A keby som bol a je advent, tak by som vedel, že keď dramaturgiu robí niekto s takým vzdelaním, tak potom to tak vyzerá. Prosím vás pekne, ak nám, ak toto malo byť vianočné rozlúčenie, tak sme počuli dve anglické pesničky a jednu z muzikálu Bedári. Ono to "bedári" ešte sedí. My sme fakt bedári, hej, tak to nám v zásade zaspievali dobre.

  Ale že nám zaspievali dve anglické pesničky, a, viete, tá slečna, ona je milá, krásna, má talent od Boha, treba jej držať palce, ona spieva to, čo chce. No ja mám rád Depeche Mode, viete, tak ja vám tu budem Depeche Mode púšťať? Viete, tá dramaturgia, to je výrazom toho, čo tu my žijeme.

  Prosím vás pekne, ak sa niekomu Vianoce spodobujú s pesničkou Hallelujah, vážení, jak nikto nemá viac Leonarda Cohena rád ako ja, ale Hallelujah nie je vianočná pesnička. A jak ste tlieskali, čo? Pán Jarjabek, jak ste tlieskali. Ja vám preložím, preložím jednu stať z tej pesničky. Nie, ja ju pre..., je to tu, v češtine som našiel, ale budem sa snažiť prekladať. Hovorí, že si zobral meno nadarmo, ja to meno ani nepoznám, ale keby som ho poznal, čo je ti po tom, svetlo žiari v každom slove, hallelujah.

  Ale toto, pozrite sa, vážení, to je. Toto ste vy spievali, vianočné pesničky, vianočné koledy, toto, slovenskí poslanci!

  Tvoja viera bola pevná, ale potrebovala si dôkaz, videl si sa kúpať ju na streche, jej krása a mesačné svetlo ťa zrazilo k zemi, priviazala ťa ku kuchynskej stoličke, zničila tvoj trón, ostrihala ti vlasy a z tvojich pier vylúdila hallelujah.

  Toto ste spievali. Pán Paška, toto spievali poslanci, vianočné koledy!

  Prosím vás, my sme studnicou folklóru, nás oceňujú na svete, že čo sme my boli schopní cez regióny vytvoriť, aké krásy slova, ducha, spevu. A tu sa spievajú dve pesničky v angličtine a jedna v češtine a jedna, ktorá sa nehodí?! Prosím vás, sa hanbite celí, koľkí ste! Presne tak to je. To je ten váš parlament, vážení! Fuj! Hanba! Na vracanie z toho je!

  Prosím vás, hallelujah. Keby ste aspoň vedeli, čo je hallelujah. Jak ste tlieskali. Som sa normálne, som sa chytal za hlavu, že čo to tu stvárate! Hanba! Hraško by... Normálne žasnem. Toto ste dorazili!

  Vážení kolegovia, ja oceňujem, naozaj chcem povedať, cením si aj, aj dokonca som rád, že sa nám podarilo, čo sa nám podarilo.

  Keby sme boli poriadna opozícia, tak teraz by sme, dneska, zozbierali 30 podpisov na odvolanie Počiatka, lebo Počiatek adminoval ten zákon o spotrebiteľských úveroch a dotrepeme ho sem v pondelok. A tí smeráci by sa museli stade, všade, kde sú, stiahnuť a prísť sem v pondelok a v pondelok by nám to neodpálili. Lebo by musela tá schôdza prejsť. Ešte nie sme poriadna opozícia. Ale raz budeme poriadna opozícia. A vytierať si topánky so sebou nenecháme, vážení! To, čo to tu s nami robia, to je vytieranie topánok.

  Tento návrh, ja som ani nena..., ale ja verím, že sa vytvorí atmosféra v januári. Áno, keď akú dostaneš, takú vráť. V januári tu by mal byť návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie Počiatka, lebo adminoval zákon o spotrebiteľských úveroch, kľúčový zákon, ktorý definuje to, čo sa stalo státisícom ľuďom. Presne on. On tu sedel, tu sedel a Burian z pozadia to riadil. Ja neviem, kto tu spravodajcoval vtedy. Ale to už bolo všetko, všetko dohodnuté. Ďakujem.

  Chcem všetkým poďakovať, že niečo sa nám podarilo. Zachovali sme si tvár. Nespravili z nás handry. Ale veľa nechýbalo. Akú-takú dôstojnosť tomu dajme. Ak, kolegovia, naozaj ste sa prihlásili, povedzte, ja, ja nebudem, ja poviem krátko, na záver poviem veľmi krátko a skrátime to a nech si pán minister hľadá Glváča, jak ho má hľadať, a keď nie, nech ho nehľadá.

  Je už z toho, ale už sa mi aj ťažko hľadajú slová. Ale možno všetko zlé je na niečo dobré. Možno to bude, aj tieto skúsenosti možno nám pomôžu v tom ďalšom našom konaní, že čo ich naučíme, že si k nám môžu dovoliť. Čo ich naučíme, že si k nám môžu dovoliť.

  Však dovolíte, ja teraz končím. Naozaj, nechajme tomu dôstojnosť takú, akú si to zaslúži tento veľký problém. Proste ja sľubujem, na konci poviem krátko, pôjdeme domov, oddýchneme si. Teda ja budem za seba hovoriť. Ja si oddýchnem, ale v januári som tu zas.

 • Faktické poznámky: páni poslanci Vašečka, Viskupič, Mičovský a Mikloško. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Vašečka.

 • Ďakujem pekne. Úplne súhlasím s pánom poslancom Hlinom, s tým, že naozaj slečna milá, pekne, krásne spieva, ale mne je ľúto, že v slovenskom parlamente nezaznela slovenská pieseň, dokonca ani jedna, nie to všetky tri. Neviem si predstaviť, a teraz nechcem vôbec na niekoho narážať, že by napríklad Maďari neboli takí národovci, že by v maďarskom parlamente nechali zaspievať tri pesničky, hej, a z toho ani jedna maďarská. Neviem si to predstaviť.

  Takže ja poprosím aj do budúcnosti, ak sa to bude dať, neobviňujem z toho nikoho, ale myslím, že z tohto bolí, ľudia, srdce na Slovensku, pred Vianocami žiadna koleda, žiadna nejaká tradičná pieseň. Slovo aleluja je fajn, ale viaže sa skôr s veľkonočnými sviatkami ako s vianočnými.

  Takže ďakujem, Alojz, že si na to upozornil, a dúfam, že sa to zlepší smerom k ďalším rokom a ďalším sviatkom.

  Ďakujem.

 • 139.

  Ťažko sa mi teraz bude reagovať na predrečníka, pretože nemôžem nič iné povedať, ibaže mal pravdu, dokonca to povedali aj kolegovia zo SMER-u. Neviem, organizoval som niekoľko stoviek koncertov a dramaturgií a myslím si, že toto by sme si nikdy nemohli dovoliť vôbec.

  A chcel by som ale späť k predmetu veci. Ja si myslím, pán poslanec Hlina, je dosť nedôstojné rokovať už takýmto spôsobom o zákone, ktorý hovorí, že úžera sa má dostať do civilného kódexu. Definuješ to, dá sa to urobiť. A veľmi ma mrzí ten moment, že čím ďalej mám viac pocit, že naozaj si tu s nami niekto robí, čo chce. A nemám z toho dobrý pocit napriek tomu, že sa snažíme tomuto celému vtlačiť nejakú vianočnú atmosféru. Som tu iba tretí rok a myslím si, že toto je z tých troch rokov najhoršie ukončenie, ktoré som ja zažil. Pretože rozhádaní poslanci nie na téme, či idú dobre nastavené zákony, ale na medziľudských vzťahoch a na tom, či vieme a vnímame našu slovenskú kultúru, nie je dobrým obrazom práce tuná nás v parlamente.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda Národnej rady. Ja som sa behom tohto roka stretol s takými poznámkami skúsených poslancov alebo aj pracovníkov tejto budovy, že údajne toľko zla a nenávisti, koľko je teraz v súčasnosti v našom parlamente, nebolo nikdy. Neviem to posúdiť a nedomnievam sa, že je to možno pravdivý výrok, ale isteže nebola tu pohoda, a práve preto si myslím, že aj keď to nie je to podstatné pre našu prácu, možno bolo treba využiť tento záver. Tento mini program práve k tomu, aby sa možno aspoň vytvorilo zdanie toho, že vieme si ctiť tradície.

  A preto ako človek, ktorý síce amatérsky, ale predsi len s istým nadšením pripravil mnohé programy pre mnohé príležitosti, si myslím, že by bolo veľmi dobré, keby vedenie Národnej rady Slovenskej republiky, tí, ktorí sú zodpovední aj za takúto dramaturgiu, zvážili, že možno aj takéto symboly sú veľmi dôležité, a ten záver aj tým kultúrnym bodom mohol dostať úplne iné rozmery, ktoré by bolo dobré, keby sme si ako ľudia, ktorí by chceli byť a mali byť vzorom, ctili v rámci slovenskej kultúry a tradícií. Takže škoda, škoda.

  Ale upozornil si na to správne, pán poslanec Alojz Hlina, takže treba hovoriť pravdu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Ja som, teda žiadnu nenávisť nepociťujem, takže ja sa nerátam do toho, k tej predchádzajúcej poznámke, a preto som bol aj vonku sa rozlúčiť so mojimi kamarátmi smerákmi-východniarmi, už išli domov. Potom som si išiel vypiť šampanské, ale...

 • Reakcia z pléna.

 • Ešte sú tu nejakí, dobre. A potom som si išiel vypiť šampanské, ale ani to nebolo, takže mi to pripomínalo troška ako v tom Rusku, keď sľúbili, že bude mäso a potom o deviatej pustili jedných domov, druhých atď. a o dvanástej povedali, a už ostali tam len členovia komunistickej strany, že mäso dneska nebude. Čiže takto sa mi to tu celé zdalo.

  A chcel som aj povedať tú poznámku, ktorú povedali už naši pred tým, ale som bol vonku, že teda naozaj tá speváčka bola pekná, dobre spievala, aj okuliare som si do diaľky dal, keď spievala, ale boli sľúbené vianočné koledy a tie prvé dve teda naozaj sem nepatrili, ale tá tretia tiež, aleluja, nesúvisí s koledami vôbec, dokonca nesúvisí ani s nejakým náboženstvom. Je to, texty sú celkom iné. Čiže druhýkrát prosím o troška lepší výber. Všetci sme si tu chceli bratsky zaspievať Narodil sa Kristus Pán, Tichá noc, svätá noc, ale nejako nám to ušlo. Škoda. Tak doma si zaspievame.

  Ďakujem.

 • Chcete reagovať? Nie je tu. Pán poslanec Hlina nie.

  Pán poslanec Hraško.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa nestihol prihlásiť do faktickej poznámky, tak sa musím s procedurálnym návrhom. Naozaj mňa to veľmi zabolelo a musím skonštatovať tak, že dnes ste našej tradičnej ľudovej kultúre uštedrili takú neskutočnú facku, ako ešte v živote som takto nevidel. Na pôde Národnej rady v rámci vianočného akože času alebo toho predčasu, ktorý prichádza k Vianociam, nezaznela ani jedna slovenská koleda.

  Viete, mal som so svojimi deťmi z detského folklórneho súboru Hájoček teraz v nedeľu krásny koncert k Vianociam a tam ste mali vidieť tú atmosféru, tam si spievali ľudia s nami aj tú Tichú noc, aj ďalšie koledy. To bol nádherný vianočný čas, ktorý sa blíži, ktorý má v ľuďoch rozosiať to teplo domova, tú krásu v srdci, nie toto.

  Naozaj, slečna mala krásny hlas, ale toto sa tu asi vôbec nehodilo. Naozaj tradičnej ľudovej kultúre ste dneska vylepili neskutočnú facku.

 • Pani poslankyňa Vaľová, a už skúsme pokračovať v rozprave. Procedurálny návrh?

 • Pán predseda, ja si myslím, ja to tak zrejme ukončím, ale musím povedať, že sa musím pána predsedu Pašku a všetkých zastať a poviem prečo.

  V českom parlamente jednoznačne je, že ak sa povie, že o sedemnástej je koniec parlamentu, je koniec parlamentu. Ja nehovorím, aby niekto nemal rozpravu, ale keď sa dohodneme na grémiu alebo kdekoľvek, že niečo končí, tak končí.

  A nehnevajte sa, možno predstavte si tu, že by tu prišli deti z východu spievať koledy, a predstavte si, že by tu čakali, lebo my sa nevieme dohodnúť, či končíme o jedenástej, či končíme o sedemnástej, či končíme o devätnástej.

  Tak ak chcete nejaký program, ak chcete, aby niečo bolo pripravené, tak si potom treba nejak rešpektovať dohody, by sme tu nemohli tie deti držať.

  A ja aj napriek tomu ďakujem parlamentu, že aj napriek tomu, že ste sa nevedeli dohodnúť, že to tu naťahujete, vyskakujete a chcete sa hádať, že pripravili program, aby na konci, idú Vianoce, sa dôstojne rozlúčili.

  Ďakujem, pán predseda, a ďakujem zamestnancom parlamentu, ďakujem dáme, ktorá spievala, že sme sa mohli dôstojne rozlúčiť a sme si my mohli poželať veselé Vianoce, ja vám takisto prajem...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán poslanec Poliačik do rozpravy.

 • Ďakujem, pán predseda. Chvíľku som sa pohrával s tým, že by som tú Tichú noc dal ja, však ja som ako dieťa v tých kostoloch spieval, ale obávam sa, že by som nenasadil tóninu, ktorú by vedel chytiť zbytok pléna, takže to nebudem skúšať.

  Každopádne, každopádne ja musím povedať, že to mladé dievča, ktoré tu bolo, pre mňa je svojím spôsobom hrdinkou, lebo ja som odjakživa mal rád rebelov. A keď niekto dokáže pred plným parlamentom povedať, že bez ohľadu na to, aké je ročné obdobie, ja rád spievam pesničky také, ktoré sa mi páčia, tak to má u mňa človek aspoň akože minimálne, minimálne ako. Samozrejme, bolo by lepšie, keby bol dievčaťu niekto povedal na začiatku: Milá moja, bolo by dobré, keby si spievala koledy. Ale že jej niekto nepovedal, tak to, čo tu predviedla, u mňa má veľké plus. Toľko k tomu.

  K téme. Nadviažem na to, čo ja som v podstate chcel nadviazať vo faktickej poznámke, len som sa nestihol vtedy prihlásiť, lebo som nemal zasunutú kartu. Chcel som nadviazať na to, čo hovoril Richard Sulík. Samozrejme, že, že ako liberáli by sme mali, mali v prvom rade dbať na to, že, že treba neregulovať podnikateľské prostredie, zároveň je potrebná ochrana spotrebiteľov. Nájsť medzi tým nejaký balans by malo byť vždycky otázkou toho, že, že kde tá čiara bude nakreslená.

  Dnes večer, keby sme boli stále parlamentom, tak by sme sa o tejto téme bavili ďalej, ale toto už nie je parlament, toto je už iba chvost za, chvost za kométou. Takže ja iba zopakujem, čo som dnes už raz povedal.

  Dnes bola z parlamentu urobená slúžka strany a vlády. Dnes výrazne utrpela parlamentná demokracia na Slovensku. Dnes sa stal ten moment, keď všetko v tomto štáte sa podriaďuje jedinej veci, a budeme to vidieť od začiatku roka každý deň, že všetko, najvyšší ústavní činitelia, činnosť vlády, výstupy vlády, činnosť parlamentu, dokonca prítomnosť ľudí ako predseda NKÚ a predseda najvyššieho súdu, títo všetci budú slúžiť jedinej veci - prezidentskej kandidatúre Roberta Fica. Nie je dobrý koniec roku. A v tom, čo som hovoril vo vinši, všetkým obyvateľom Slovenska zopakujem ešte raz, dúfam, že takto o rok parlament opäť bude parlamentom. Parlamentom, ktorý má kontrolovať vládu, parlamentom, ktorému nediktuje časový harmonogram premiér, a že parlamentná demokracia sa opäť stane parlamentnou demokraciou a nebude to premiérskou pseudodemokraciou, akú nám dnes predviedla vládna strana SMER.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Faktická poznámka, páni poslanci Huba, Bublavý. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Huba.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja nebudem hodnotiť repertoár tej mladej dámy, ale neodznela tu reakcia na jeden unikátny výrok, ktorý povedala v úvode, a to, že sa nám poďakovala za našu celoročnú činnosť. Myslím, že to je jediný človek na Slovensku, ktorý má takýto názor na nás. Takže to by sme mali oceniť.

 • Ja budem, pán kolega Poliačik, reagovať len na tú časť, kde ste spomínal kandidatúru predsedu vlády. Ja si myslím, že bolo by to obrovské posunutie nášho štátu, ak by sa stal prezidentom predseda vlády Robert Fico. Tak, ak niečo ste spomínal, tak v tomto by som si naozaj poprial do nového roku, roku 2014, ale aj celej našej vlasti, aby sa stal prezidentom Robert Fico.

  A keď už mám slovo a asi tento rok naposledy, tak by som všetkým tým, ktorí sme ostali ešte pri rokovaní, poprial krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a do nového roku ísť tou správnou nohou.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Poliačik, reakcia.

 • Dušan, ja ťa mám úprimne rád a tiež ti želám pekné sviatky.

 • Pán poslanec Mikloško, do rozpravy.

 • Vážený pán predseda, vážení skalní, ďakujem vám, že ste tu zostali, a teda je to zvláštna rozprava, keď vlastne až za mesiac sa k nej vrátime, keď už všetci zabudneme, čo sme tu vlastne povedali, no.

  Troška je hlúpe, že tento pán poslanec Hlina už druhýkrát takto končí, vlastne neviem prečo, to je taký nejaký osud, že vždycky so svojimi zákonmi je na konci. Mali by sme ho trošička dať aj skôr niekedy, aby to takto nedopadlo.

  Ale teda k veci by som chcel. Samozrejme, aj ja by som chcel ísť domov, ja som zmeškal o štvrtej v cirkevnej škole jeden veľmi pekný koncert, kde som mal vnučky, potom o piatej rada pre laikov, biskup Rusnák mal veľkú konferenciu, na ktorej som musel byť, a o siedmej koncert Diabolské husle v Dunajskej Lužnej, tak to by som ešte stihol, no, dúfam.

  Ja by som chcel už teraz vážne povedať...

 • Reakcia z pléna a smiech v sále.

 • Normálni ľudia to naozaj dnes nemajú ľahké. Všade naň číhajú nejakí fízli, revízori, kontrolóri, na nich sú nasadení kontrolóri kontrolórov atď., ktorí iba čakajú na to, aby mohli chudákov postihnúť, potrestať, pokutovať. Je to taký menčestrovský tvrdý kapitalizmus, kde v podstate ide o prachy. Človek človeku je vlkom, žiaľ, sme sa k tomu dopracovali, vina je na mnohých z nás, všetkých z nás, a teda určité ideály novembra neboli také, aby sme došli po štvrťstoročí do tejto situácie.

  Skutočne to na každého z nás, aj na mňa, aj na vás, zo všetkých strán vlastne srší ten tlak. Valia sa na nás šeky, poukážky, upomienky, pokuty, občas sa v tom často ani nevyzná. Zmluvy o najzákladnejších veciach majú päť strán malých písmen, potom jednu stranu veľmi malých písmen, ktoré nemôžte ani prečítať, starí ľudia vonkoncom nie. Vodáreň, kanalizácia, plynáreň, elektráreň často aktualizujú svoje zmluvy dlhočizné, netušíte, čo je v nich, nemáte ani čas, ani chuť to čítať, neviete, čo sa zmenilo, rezignujete, podpíšete alebo pošlete, nepošlete, aj keď nepošlete, vlastne nič sa nedeje, pokračuje všetko po starom.

  Časté sú aj úpravy cien, ktoré tiež ani nestihneme zaregistrovať, väčšinou je to smerom hore, to sa za komunistov hovorilo, upravujeme ceny a to bolo, znamenalo zvýšenie, no. Zníženie, sú akcie pekné, ale to, bohužiaľ, robia súkromníci skôr a málo štát.

  K tomu prídu ešte ďalšie, naše veci, ktoré, internet, rozhlas, televízia, mobily, iPady a čo ja viem čo všetko, platby za ne, upomienky, stále vám niekto telefonuje, že za rok máte to, za dva týždne to, chcete lepšie podmienky a tak ďalej, proste oblbujú vás, no.

  Podobne poisťovne, auto, domy, múry, požiar, život, zdravotníctvo, životné poistky. Potom prídu problémy s platením, bonusy, nebonusy, upomienka, preplácanie škôd, ďalší cirkus veličajzný, nedá sa, hento tam neni, to tam neni. To, že padne lietadlo na môj dom, to tam mám, ale to, že dom vyhorí, to tam asi neni vôbec.

  Takto by som mohol pokračovať. Vždy skutočne občan ťahá za kratší koniec a väčšinu s týmito kolosmi prehráva.

  S týmto súvisí aj téma novely doplnenia Občianskeho zákonníka. Samozrejme, takýto doplnok tam už dávno mal byť. Občan je v silnej nevýhode voči nezodpovedným jednotlivcom alebo voči aj inštitúciám a aj voči štátu. Dávno to malo byť legislatívne ošetrené.

  Ten textík, ktorý tam je, je však dobrý, iste, keď si mal na to nejaké vzory dokonca v českých alebo v iných zákonoch, ale mne sa zdá ako matematikovi, že určitá definícia, čo je to tieseň, čo je to neskúsenosť, čo je to rozumová slabosť alebo čo je to rozrušenie, alebo jaká je hodnota vzájomná v hrubom nepomere, toto trošička by som ešte pod čiarou snáď definoval, no. Ja verím, že ten zákon prejde a v druhom čítaní by to bolo treba definovať aj pre tých právnikov, pre tých advokátov, pre tých sudcov v budúcnosti.

  No, samozrejme, s týmto určite súvisí aj tá obrovská reklama pre tieto záležitosti: bilbordy, noviny, letáčiky, požičajte si, trojmesačný odklad splátok, rýchlo to dostanete, esemeska stačí, bez záruky, občiansky preukaz stačí, no. Hlúpy človek na to skočí, ale keď mu to stále dávajú, sa mu zdá, že je to normálne, a potom, samozrejme, na to doplatí, o tomto tu už bolo veľa rečí, no.

  Ja neviem, či by nebolo zlé, aj aby seniori museli podpisovať, už to asi tu aj bolo niekedy, takéto zmluvy aj ešte s niekým iným, aby tam museli dva podpisy byť. Už syn, dcéra, vnuk alebo niekto iný.

  Ja som to aj minule spomenul, takú hlúposť celkom, technické kontroly vám vypršia, o týždeň vám dôjde pokuta jak bác. Prečo nemohli týždeň predtým oznámiť, že vám to vypršuje napríklad? A rôzne iné. Minútová tarifikácia na, som minule spomínal, budem to tu často ešte spomínať, na parkovanie napríklad, no. Ale aj reklamy na lieky, na antikoncepciu, na alkohol, na cigarety, na erotické služby, na diabolské erekcie, či ako sa to volá, proste na všetko toto sa, so všetkým nás oblbuje a srší. Čiže toto by bolo treba naozaj systémovo ošetriť.

  Ja tiež to konštatujem, čo už tu viacerí naši povedali, že vlastne vládny SMER má svoju väčšinu, legálne získanú, ale tým o to väčšiu zodpovednosť, a že teda už dávno mohol proti úžere niečo urobiť, aj proti nerovnému postaveniu občana voči šmejdom, nefér firmám, inštitúciám. Tie inštitúcie, tie nefér aj fér firmy sú tu pre občana, nie opačne. Ak tento návrh neprejde, teda vyzývam vládu aj vládnu stranu, aby čo najskôr dala takýto vládny návrh zákona, ktorý by tu mal veľmi rýchlo prejsť pri tejto väčšine.

  To by bolo všetko, ďakujem. A teda idem pomaly na ten koncert do Dunajskej Lužnej.

 • Faktické poznámky: páni poslanci Kvasnička, Fecko a Hraško. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Kvasnička.

 • Jožko, ja len to, že ti chýbali tie koledy, aj ja som ich tu čakal, ale v čase, keď si si i ty koncipoval reč, ja som si písal takýto text, lebo som čakal, že tu čosi bude.

  Napriek Tichej noci

  ticho nie je tu,

  premiér spupnej moci

  zažal kométu.

  Pesničky sú faloš

  v parlamentnom chlieve,

  lichvé žrádlo nalož,

  veď nič iné nevie.

  Idylické vinše?

  To ma nedojíma.

  Ticho mi je milšie,

  lásku drví zima.

  Sľubujete ľudu,

  čomu uverí,

  no svrčky si hudú

  v tieni úžery.

  Máte vystarané!

  Priazeň za dary.

  Pane, chráň nám dane

  aj stud na tvári.

  Pastieri sa spili

  sľubmi hojnosti,

  Ježiško je milý,

  všetkých pohostí.

  Napriek svätej noci

  svetlo nie je tu,

  premiér spupnej moci

  zažal kométu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, pekne si to povedal, že tie vzťahy sa tu zvlčili medzi ľuďmi, a vidíme to na dennom kroku, aj si to pomenoval.

  Ja to vidím tak, že sa to pustilo všecko nadivoko a teraz to nie sme v stave dať to dokopy za tých 20 rokov a to je neskutočné. Znovu sa budem pýtať, kto bude lobovať za obyčajného človeka, občana Slovenskej republiky? A tvrdím, že stopercentne by to mali byť poslanci Národnej rady, nikto iný. A to je jedno, či to bude ľavá, pravá, modrí alebo fialoví

  A znovu budem opakovať príslovie našich predkov, ktoré už som minule v mojej rozprave povedal, čo nám odkazujú naši predkovia: "Žime tak, aby bolo i chleba, i neba." Zopakujem ešte raz: "Žime tak, aby bolo i chleba, i neba."

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, veľmi krásne si to povedal najmä na konci, keď si hovoril, že vláda by mala urýchlene prísť s takýmto nejakým zákonom, ktorý tú úžeru bude riešiť. Veď oni to už aj avizovali, poslanci, ústami podpredsedníčky a podpredsedníčky parlamentu a predsedníčku klubu smeráckeho, že už sa nejaký taký zákon pripravuje. No ja by som povedal, že to je čistá faloš. Pretože keď zistili, že to je téma, ktorá by mohla zarezonovať u obyvateľov, tak sa musia chytro na niečo vyhovoriť, prečo nepustiť tú schôdzu, ktorú nepustili, a takýmto sprostým spôsobom.

  Takže oni si zmysleli, že už teda už akože pripravujú niečo. Ale ja predpokladám, že to bude pekná hovadina, ktorá príde zase pred nás, len okopírujú nejaké iné zákony, ktoré tu niektorí iní predložili, niečo do nich akože doplnia, aby to bolo väčšie, lebo, že však to pripravuje vláda. Aj tak predpokladám, že to nepôjde medzirezortným pripomienkovým konaním, to už len cez niektorých poslancov. A, samozrejme, nedajú tam to podstatné, čo by naozaj chránilo tých občanov Slovenskej republiky pred takouto škaredou úžerou.

  Toto je však cesta do pekla a neviem, či si to strana SMER uvedomuje, ale ja mám taký pocit, že takýmto spôsobom sa správal Mečiar pred ´98., a preto tak aj skončil, ako skončil. A strana SMER sa naozaj začína správať ako HZDS. A pokiaľ bude ten trend taký, ako to HZDS nastúpilo predtým, dnes už v podstate ani nie je, ani nemá žiadny vplyv.

  Tak len tak ďalej, ako sa hovorí tiež v jednom slovenskom porekadle: "Kto chce kam, pomôžme mu tam." Takže ja budem za to, aby sa SMER pobral podobným smerom a takisto aj Fico za Mečiarom.

 • Krátka, áno. Ďakujem. Už nechcem do toho miešať politiku. Ďakujem tým, čo vystúpili, a ďakujem za tú básničku, bola spontánne rýchlo napísaná, nebol to teda ani Pavol Országh, ani Lesia Ukrajinka, ani neviem kto ešte, ale taký Vysockij, Okudžava, proste tvrdý a, bohužiaľ, aj pravdivý, no. Takže až mi to dáš dneska písomne, dáme to dneska na Facebook a zajtra to bude mať milión čitateľov. Ďakujem.

 • Poslanec Procházka do rozpravy.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v celkovom pohľade vítam úsilie pána poslanca Hlinu o posun v legislatívnej ochrane spotrebiteľov, ale to sa dá prejaviť aj hlasovaním. Do rozpravy som sa prihlásil preto, aby som k užitočnému a dôležitému návrhu pána poslanca vzniesol niekoľko vecných, dobre mienených pripomienok.

  Takýmito návrhmi, ako je návrh pána poslanca, a viacerými ďalšími, ktoré sa už objavili v ostatných mesiacoch v pléne Národnej rady, riešime následky. Je potrebné ich riešiť, súhlasím, hneď. Ale zároveň si myslím, že je veľmi dôležité začať sa vážne zaoberať aj príčinami. A jednou z tých základných príčin, ak nie tou hlavnou, je nízka finančná gramotnosť spotrebiteľov a z nej vyplývajúca informačná asymetria medzi spotrebiteľmi na jednej strane a poskytovateľmi finančných služieb na strane druhej. Čokoľvek a akokoľvek sa do tej zmluvy napíše, je vždy dôležité myslieť aj na schopnosť spotrebiteľa rozumieť obsahu a dôsledkom napísaného.

  Práve preto som pred viacerými mesiacmi navrhol, aby pri spotrebiteľských zmluvách nad určitý objem bola zakotvená poučovacia povinnosť notára s úhradou na ťarchu poskytovateľa finančnej služby. Dostal som vtedy prísľub od pána ministra financií, že to síce v danom čase nepodporia, ale hneď na ďalšej schôdzi to zaradia do vládneho návrhu. No keďže mi ide o výsledok, nie o zásluhy, zobral som to s nádejou. Márne, nič nebolo a nič nie je dodnes.

  Predložený návrh pána poslanca Hlinu upravuje nový titul neplatnosti zmluvy a neobmedzuje sa na spotrebiteľské zmluvy a zároveň v osobitnom ustanovení určuje dátum, od ktorého sa aj na už uzavreté zmluvy uplatní nové ustanovenie, nový titul neplatnosti. Myslím si, že obe ustanovenia budú v ďalšom priebehu legislatívneho procesu potrebovať ľahkú úpravu technickej realizácie, nie podstaty. Ale za týmto účelom je nevyhnutné, aby tento návrh prešiel do druhého čítania a aby sme s riešením témy, ktorej sa týka, neotáľali, je naša povinnosť začať to riešiť hneď teraz.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Galko do rozpravy.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený navrhovateľ, kolegyne, kolegovia, len veľmi krátko. Trošku netradične začnem. Na také porovnanie, keď sme tu prejednávali zákon o potravinách, si pamätám, že som ministrovi Jahnátkovi vyčítal to, že na jednej strane šermuje vysokými pokutami, ale na druhej strane nemám informáciu o tom, že by niekomu trebárs zatvoril prevádzku. Alebo som mu odporúčal, aby vstúpil do Trestného poriadku a dal alebo inicioval stíhanie podnikateľa za všeobecné ohrozenie v prípade, že k takémuto niečomu dôjde, miesto tých PR aktivít, ktoré predvádza na tlačovkách.

  Chcem, preto to hovorím, lebo chcem oceniť z tohto miesta, že poslanec Hlina navrhuje v Občianskom zákonníku, alebo teda definuje úžeru a že chce pri tomto zneplatniť aj existujúce zmluvy. Oceňujem, že takýto návrh predložil, ale na druhej strane chcem dodať, že som prekvapený trochu, alebo teda podstatne dosť prekvapený, že s týmto neprišla doteraz vláda, pretože je to vláda istôt a v prvom rade, a povedzme si to otvorene, sú to jej voliči, ktorých sa to týka, sú to jej voliči, ktorí sú najčastejšie oklamaní, a sú to jej voliči, ktorí sa nebránia z jednoduchého dôvodu, lebo sa brániť nevedia častokrát. Aj takýto, aj takúto podobu môže mať vytriezvenie z istôt.

  Zároveň s uspokojením konštatujem aj to, že navrhovateľ chce riešiť aj stav aj doteraz platných zmlúv teda, že po prijatí tohto zákona by existujúce zmluvy stratili platnosť, pridám sa k tomu, čo povedal kolega Procházka, že tie veci, ktoré sú tam možno diskutabilné, je možné v druhom, alebo teda je, je určite možné v druhom čítaní odstrániť.

  Chcem oznámiť z tohto miesta, že poslanci za stranu SaS tento zákon vítame a že ho podporíme.

  A na záver ešte jedno zamyslenie, že častokrát si hovorím, že či má vôbec zmysel predkladať tu z pozície opozície nejaké zákony, keď smeráci aj tak na 99 % odmietnu práve preto, že sú z opozície, avšak oni tie zákony neskôr preberajú. Prehlásia ich za svoje, niekedy ich trošku upravia, niekedy ich predložia v takej istej podobe, nestalo sa to len jedenkrát, že tak spravili, a preto si myslím, že aj táto iniciatíva má zmysel a má zmysel aj to, aby kolega Hlina aj takúto iniciatívu vyvinul aj opakovane v prípade, že, teda už nie dnes, ale na tom januárovom hlasovaní nebude úspešný.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Faktické poznámky dve. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Fecko.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, stopercentne máš pravdu, či má to zmysel, alebo nemá zmysel. Je to o tom, či veríš, alebo neveríš tomu svojmu zákonu, ktorý predkladáš. A dúfam, že všetci opoziční budú veriť to, čo predkladáme. A myslím si, že sa to potom aj u voličov prejaví, aký si silný o svojom presvedčení, keby si bol náhodou pri moci, čo budeš dávať potom, keď budeš mať možnosť tento zákon prijať. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, to, že smeráci preberajú zákony, je fakt, to, že s nimi neprichádzajú sami, je druhý fakt. Ale v podstate o čo tuná ide? O nič iné, len o zbieranie politických bodov. Potrebujú sa svojim voličom zapáčiť. A ja hovorím jedno, pokiaľ by im naozaj išlo o občanov, nepotrebujú naháňať politické body. Takže je nám jasne, že o občanov im vôbec nejde.

 • V rozprave vystúpi pán poslanec Viskupič, nech sa páči máte slovo.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Milí kolegovia, milí kolegovia zo SMER-u, Obyčajných ľudí, KDH, SaS, NOVY, Alojz Hlina a Radoslav Procházka, nejak sa mi stáva, takým sa mi to už to začína byť symptomatické, že vždycky končím v tých rozpravách, hovoril som vo faktickej poznámke, že nie je mi ľahko rozprávať o niektorých situáciách, ktoré nám parlamentný život prináša, toto je jedna z nich. Bolo a býva dobrým zvykom na pracoviskách, že niekedy napriek všetkému sú situácie a chvíle, kedy sa treba na seba pozrieť ľudskými očami a vidieť to, že sú nejaké symboly, nejaké sviatky, nejaké situácie, kde by si mali byť ľudia bližšie. Dnes sa nám to veľmi nedarí a nechcem sa vracať k tomu, čo sa stalo pred hodinou zhruba, ale myslím si, že nerobíme, nerobíme dobre. A keďže my sme v tej reakčnej polohe, že na niečo už musíme reagovať, tak mám pocit, že by si mohli zodpovední zobrať poučenie z toho, že niekto naozaj nechce byť v polohe handry a utierania si neviem čo všetko, topánok, s tým, že predsa len máme, nech je to akokoľvek, máme nejakú reálnu snahu čosi posunúť.

  V dôvodovej správe predkladateľ a navrhovateľ navrhuje dosť jednoduchú vec. Myslím si, že môžu byť rôzne výklady toho, ale dnes, zrovna dnes tu zaznelo, ja som to počul štyrikrát, že už, prosím vás, nerozprávajme, ale konajme. Parlament nemá inú možnosť okrem toho, že má v svojom rodnom liste napísané rozprávanie, že má aj konať a koná tým, že prijíma nejaké nové pravidlá.

  Ja nerozumiem tomu, prečo pravidlo, že zákaz úžerníckych zmlúv bude obsiahnutý v Občianskom zákonníku, má niekto s týmto nejaký problém. V dôvodovej správe je napísané, že je to v celom rade civilných alebo občianskych kódexov Európy, členov Európskej únie, ako Spolková republika Nemecko, Holandsko, Rakúsko, Česká republika. Zároveň uvádza navrhovateľ, že v našom československom Občianskom zákonníku niečo také bolo ustanovené do roku 1937. Takisto náš Trestný zákonník tento pojem pozná.

  Ja som si chcel za náš klub v jednej časti Obyčajných ľudí a nezávislých osobností povedať, že príbeh tejto snahy, kedy iný, iná zhoda okolností hovorí o tom, že jeden z poslancov proste má, neviem či zámer to je, alebo má naozaj smolu, sú body, ktoré on považuje z hľadiska svojej agendy za podstatné, vychádzajú na koniec roka, na koniec debát parlamentných, a myslím si, že toto tiež o niečom svedčí a mohlo by, mohlo by sa prikročiť k tomu, aby vec, ktorá je veľmi jednoduchá a je v jednej rozvitej vete definovaná.

  Ja si ju dovolím prečítať: Chceme pre vás, občania, schváliť to, aby v § 41b bolo, znelo niečo nasledovné: "Neplatná je zmluva, keď pri ktorej uzatváraní niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú slabosť alebo rozrušenie druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere." Jednoduchá vec. Myslím si, že každý z nás by sa v ľudskom, občianskom princípe na tomto dohodol ako na chlapskej dohode. Ale u nás ako keby to džentlmenstvo a slovo proste neplatilo a máme tu ľudí, ktorí pod takou skratkou, ktorá mnohým nič nehovorí, RPVN. My sme zažili debatu s Igorom Hraškom, že keď sme o tom rozprávali na jednom z fór, tak sa nás to pýtali ako prvú vec, čo to vlastne je. A pod touto neskúsenosťou alebo nevedomosťou niekto si z toho urobil živnosť. To je to, čo hovoril Braňo Škripek. Proste nedá sa, dá sa podnikať v medziach zákona a všetci sa o to snažíme, ale dá sa podnikať aj v medzerách a my tu máme obrovské, obrovskú medzeru, ktorú táto jedna rozvitá veta vie zalepiť. A ja sa čudujem, že sa to stáva predmetom brutálneho politického boja. Veď my nič iné tu teraz nezažívame, iba brutálny politický boj nad tým, aby sme dostali do Občianskeho zákonníka jednu vetu, ktorá zalepí medzeru v zákone, a aby podnikateľský subjekt raz a navždy, ktorý podniká v tejto medzere, bol jasný a každý by bol pred ním chránený.

  Či to budeme volať spotrebiteľská agenda, či to budeme volať boj proti úžere, či to budeme volať boj proti nebankovkám, nič nie je podstatné, podstatný je výsledok našej práce. A výsledok našej práce by mohol byť, ak by 76 ľudí tu teraz sedelo a spravili by sme hlasovanie o siedmej hodine, máme v januári druhé čítanie, počkáme si na prezidentský podpis a máme zalepenú dieru v zákone.

  Chcem týmto povedať, že budeme to robiť trpezlivo a ďalej, tak ako hovoril Ľubo Galko, a keďže je aj doba bilancovania za minulý rok, ja mám tiež prijaté tri návrhy zákona za tento rok, len sú neni pod mojím menom, musel som vyčkať pol roka, než ich predloží ministerstvo alebo vládny poslanec, v mojom prípade Brixi s Martvoňom, a potom sa zákony prijmú. Myslím si, že je to dobrá bilancia na opozičného poslanca, mohol by o tom rozprávať prof. Huba, mohli by o tom rozprávať mnohí, Maťo Fecko. A dokonca neviem, či táto úbohá potom podľa mňa prax, lebo niektoré veci sú fakt občianske a nie sú politické a nemali by byť, by mohla skončiť. Ak by toto mal byť záväzok pre rok 2014, tak dúfam napriek tomu, že okrem podpredsedníčky a môjho kolegu z Trnavy pána Hambálka tu žiadny smerácky poslanec nebude, ale keď sa na tomto dohodneme, že ak to má vnútornú logiku, že ak to má v sebe obsiahnuté zdravé ratio, je jedno, či je to Maťo Fecko.

  Ešte mi napadá jedna vec. Často sa tu bavíme o tom a hlavne tu počúvame od poslancov, ktorí sa veľmi radi urážajú, chcem deklarovať a dúfam, že to bude náplňou všetkých poslancov, ktorí tu pracujú, že osobné, personálne a neviem aké spory by mali ísť z tejto sály už raz a navždy preč. Tu nemôže zaznievať vo faktických poznámkach a v kuloároch parlamentu, že niekto na niekoho niečo rozpráva alebo hovorí niečo na jeho domovskú politickú stranu a on preto nikdy hlasovať nebude a on preto nikdy nebude nejakým spôsobom počúvať opozičného poslanca. Ani jeden, ani druhý tu nie je za seba. 42-tisíc krúžkov, 20-, okolo, -tisíc, to sú ľudia, to sú konkrétni ľudia, ktorí sem poslali v plnej dôvere poslanca, že svoje osobné a personálne veci dá bokom a bude rozhodovať vo verejnom záujme.

  Deklaroval som aj v tomto pléne niekoľkokrát, že môže ma dourážať každý jeden k smrti, dokonca môžem dostať po ústach, ale ak predloží návrh zákona, a dokázali sme to mnohokrát práve v našom klube, nech je to smerácky zákon, nech je to mosťácky, kádehácky, akýkoľvek, ak je v ňom ratio a ak ide v predmete a obhajobe verejného záujmu, nepozeráme na predkladateľa. Hlasujeme za to, aby táto dobrá vec pre občanov platila.

  Myslím si, že je tu viacej takých poslancov a snažíme sa rozdeľovať poslancov, aby nepadali všetci do jedného vreca, pretože 150 ľudí, verím tomu, že ľudia, ktorí majú svoje vlastné domáce starosti, pracujú a často sa boria na hranici chudobných mnohými vecami, nebudú pozerať na ruky každému jednému poslancovi. Chcem iba dať výzvu, aby si našli a nachádzali tých svojich, ktorí reprezentujú to, čo od nich výkon mandátu žiada.

  A chcem poprosiť, keď už vieme, ako to procedurálne dopadne a že dnes hlasovať o tom, čo sa bavíme, nebudeme, chcem poprosiť, aby sme sa na boj proti podnikaniu v medzeriach alebo v medzerách zákona pozreli, a vnímam tú deklaráciu z vládnej strany, že, áno, budú sa tomu venovať v januári, chcem tomuto v dobrej viere veriť, že tento problém a túto medzeru raz a navždy zaplátame a žiadne 59-tisícové percentné úroky v rámci toho slovka RPVN už mať na Slovensku nebudeme. Ničí to rodiny, ničí to konkrétnych ľudí, prichádzajú o domovy, prichádzajú o nemalé finančné prostriedky a toto takíto podnikatelia by mali mať raz a navždy červenú a dúfam, že sa to v budúcom roku stane.

  Chcel by som, keďže som prihlásený v rozprave aj za náš klub, pridať sa k slovám Eriky Jurinovej, zapriať vám, kolegyne, kolegovia, všetko dobré do nového roku. A vidím, že sa tu chystajú nejaké koledy, tak dúfam, že sa rozídeme aj za spevu jednej koledy, ktorú sme si my už absolvovali v kuloároch parlamentu s poslancami a kolegami aj zo SMER-u.

  Takže všetko dobré do nového roku a prežite vianočné sviatky v kruhu rodiny. Šťastné a veselé Vianoce.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami dvaja poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Pán poslanec Galko.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Viskupič, ja by som chcel zareagovať na tú časť, kde si hovoril o tom, že vlastne už tri zákony si mal schválené, ktoré, ktoré si navrhol do tejto, do pléna alebo do parlamentu, a SMER, musel si čakať pol roka, dokiaľ to predložila vládna strana a schválila.

  No, my sme sa stali svedkami, a nie je tomu tak dávno, čo sa prevalilo pomerne dosť veľa informácií o takej špeciálnej záľube predstaviteľov SMER-u, vystupovať pod rôznymi nickmi a pod rôznymi cudzími identitami. Začínalo to všelijakými nickmi typu Koleso alebo predtým Jakub Topoľ a dokonca v posledných dňoch sme zistili, aby teda sme sa dočítali, že cez nejakých mladých sociálnych demokratov sa nám tu zjavilo obrovské množstvo falošných profilov na internete a na Facebooku a kade-tade, ktoré ovládli celý internet. Toto je niečo podobné, aj keď je to opačne.

  Ale chcel by som povedať, že zatiaľ to, čo som rozprával, to zaplnenie toho internetu, malo za cieľ alebo má za cieľ niekomu ublížiť a sú to nefér a nekorektné metódy a prostriedky, toto, že vládna strana či už formou ministerských zákonov, návrhov zákonov, alebo formou poslaneckých návrhov zákonov preberá návrhy od opozície, ktoré sú dobré a ktoré zlepšujú občanom život na Slovensku, ja nehodnotím negatívne a môže ťa to len tešiť, že tri návrhy ti prešli. Môžeme si o tom myslieť hocičo, môžeme si myslieť celkom oprávnene, že nemajú žiaden odborný potenciál alebo majú nízky potenciál, ale to, že ten zákon, ktorý ty si navrhol, o pol roka v tej podobe, s ktorým si do parlamentu prišiel, prejde, si myslím, že stojí za to sa povzniesť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Ja chcem zase zareagovať na tú časť vystúpenia pána poslanca Viskupiča, ktorú si dovolím nazvať "také pekné parlamentné vianočné posolstvo". Práve tie slová, kde si nám pripomenul všetkým, čo je našou hlavnou povinnosťou a že sme tu nie za seba, ale že sme tu za občanov, ktorí nás sem posunuli. A že sú to slová, o ktorých som presvedčený, že by mohli zaznievať vždy na záver takéhoto zaujímavého, búrlivého roka, nuž je to presne to, čo by malo byť tým nadstraníckym, tým ľudským, tým občianskym, ktoré nás napriek všetkým borbám, bojom a zápasom by malo spájať. A ja si myslím, že to boli správne slová na koniec parlamentného roka 2013.

  Ďakujem ti za ne, myslím, že nielen za seba, ale za všetkých, ktorí vydržali, a vari aj za tých, ktorí tu nie sú a ktorí sa k nim určite by boli pridali.

  Ďakujem.

 • Aby som to nepokazil, tak sa len poďakujem za, obom pánom poslancom, že na mňa reagovali, a vidíme sa v roku 2014. Dúfam, že v roku, ktorý prinesie občanom tejto krajiny krajšie a pozitívnejšie správy, a že budeme naprávať obraz parlamentu aj v spoločnosti. Ďakujem.

 • Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú, pán poslanec.

 • Reakcia poslanca.

 • Tak sa mi, pán poslanec, ale ste sa dívali na mňa viackrát, tak to ohláste skôr. Tak ako vždy poviem pánom poslanom, aby ohlásili aj faktickú poznámku. Keďže som ústretová, je čas vianočný a viem, o čo vám ide, takže nech sa páči, máte slovo v rozprave.

 • Pani kolegyňa, neviete, o čo mi ide. Ja len technickú. Naozaj sa teším na tú Tichú noc. Vzhľadom k tomu, že rokovaciemu poriadku rozumiete iba vy, tak toto môže byť aj záverečným slovom. Ja len potrebujem vedieť, a pred svedkami, aby to niekto potvrdil, čiže prekonzultujte to u pána Pašku, lebo ten zákon je dôležitý a ja ho chcem predložiť znova v januári, ale potrebujem počuť, že keď teraz to uzavrieme a môžem ho stiahnuť, že naplním, lebo ja už nerozumiem, čo môžem, čo nemôžem, aby ste mi nepovedali, že v januári ho nemôžem predložiť. Prosím vás, to mi povedzte.

  Keď poviete, že to nemôžem urobiť, lebo nie je hlasovanie, tak potom záverečné slovo neurobím a urobím ho v januári. Prosím vás, ja len tento technický rozklad a chcem to mať pred svedkami potvrdené, že o čo ide, dobre?

 • Reakcia z pléna.

 • No len ja by som to potreboval, aby mi to niekto potvrdil, kto ešte ako-tak si za svojím slovom stojí.

 • Reakcia z pléna.

 • Dobre. Ja poprosím, pani podpredseda, aby mi to potvrdila pred svedkami, týmto potom...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pán poslanec, ja vediem schôdzu Národnej rady. Vy mi nedávajte otázky. V tejto chvíli ste v rozprave, takže na vás nikto nereaguje. Skončili ste rozpravu? Nie je tu, vy v rozprave nedávate otázky predsedajúcemu. Takže rokovací poriadok ovládate, takže chcem, aby ste sa vy rozhodli, alebo ste v rozprave. Ukončili ste rozpravu?

 • Ale viete, pani, nekazme si, ja už naozaj, už ma, dajte mi svätý pokoj aj s celou vašou kultúrou. Ja len chcem potrebovať jednu vec, že ja to v januári, buďto poviem to záverečné slovo v januári, keď to bude dôstojné a budú tu, bude to mať, bude to mať to, čo to má mať, alebo to predložím znova. Len pri vašom výklade rokovacieho poriadku ja neviem, na čo sa môžem spoľahnúť. Prosím vás, tak mi potvrďte ako predsedajúca schôdze, že môžem stiahnuť ten návrh teraz a predložím ho v januári.

 • Reakcia spravodajcu.

 • Nebude to, podľa nich to nebude...

 • Reakcie z pléna.

 • Tak neviem, pani predsedajúca, ja som, niežeby som načúval, ale pán predseda hovoril, že je tu nablízku, tak mi, prosím vás, len prepotvrďte to, čo mi hovoril človek, ktorý tomu rozumie. Len ja už neviem, viete, tu je právo, ale to ešte stále nič neznamená, lebo vy ste právo, hej. Čiže vy povedzte, aké je to vaše právo, lebo ja naozaj v januári chcem predložiť ten návrh, resp. jak sa to nedá, povedať záverečné slovo. Prosím vás, už sme mohli byť vybavení, zaspievajme si Tichú noc, nehrajte sa so mnou už.

 • Faktické nie sú na vystúpenie pána poslanca. (Reakcia navrhovateľa: "Ja som neskončil.") Nie ste tam. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Chcete záverečné slovo ako navrhovateľ?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Prajem vám všetko, všetko dobré.

 • Pán spravodajca, záverečné slovo, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedkyňa, jedna, druhá, vážené kolegyne, kolegovia, v prvej časti len krátko k tomu návrhu.

  Ja mám síce k tomu návrhu miernu pripomienku, ale aj tak tento návrh podporím, to je ako každý, ktorý má ochrániť slabších, teda dôchodcov, prípadne spotrebiteľov, pred akýmkoľvek konaním, ktoré ich znevýhodňuje.

  A dovoľte mi ešte na záver, keďže mám to právo a tú príležitosť zaželať v prvom rade všetkým občanom, ďalej zamestnancom Národnej rady, v neposlednom rade všetkým našim usilovným asistentom a kolegom poslancom, ktorým som tak ešte neurobil osobne, a tiež kolegom, hlavne z opozície, vyjadriť želanie, aby sme, tak ako my v klube sme každý iný a sme v podstate jeden druhému v opozícii, vieme spolupracovať, aby sme v novom roku my ako opozícia, ktorí o to máme záujem, sa spojili a vytvorili skutočne opozíciu, ktorá bude protiváhou vládnej strany.

  Takže toľko moje želanie a ešte raz pekné a pokojné sviatky všetkým.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pán poslanec Hlina, procedurálny, nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, dávam procedurálny návrh, že teda sťahujem môj návrh zákona o doplnenie Občianskeho zákonníka. Ďakujem pekne.

 • Reakcie z pléna.

 • Kolegyne, kolegovia, vyhlasujem 27. schôdzu Národnej rady za skončenú.

  Želám vám všetkým pokojné sviatky a všetko dobré v novom roku a verím, že sa stretneme v lepšej atmosfére. Všetko dobré vám želám.

 • Rokovanie 27. schôdze NR SR sa skončilo o 18.32 hodine.

 • Spev piesne Tichá noc niekoľkými poslancami NR SR z opozície.