• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím vás o zaujatie miesta v rokovacej sále.

 • Krátka pauza.

 • Dámy a páni, otváram rokovanie 24. schôdze Národnej rady. Túto schôdzu som zvolal na základe žiadosti skupiny 56 poslancov Národnej rady podľa čl. 83 ods. 2 a čl. 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, § 17 ods. 2 a § 109 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku. Poprosím vás o prezentáciu, aby sme zistili, či sme uznášaniaschopní.

 • Prezentácia.

 • Prítomných je 119 poslancov.

  Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

  Overovateľmi na tejto schôdzi budú páni poslanci Milan Halúz a Martin Poliačik. Náhradníkmi budú pani poslankyňa Mária Janíková a pán poslanec Pavol Zajac.

  O ospravedlnenie neúčasti požiadal pán poslanec Otto Brixi.

  Skupina poslancov, ktorá požiadala o zvolanie tejto schôdze, žiada prerokovať návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi.

  Tento návrh budeme prerokovávať bez schvaľovania programu.

  Návrh má tlač pod č. 703. Bol pridelený výboru pre financie a rozpočet. Takisto som ho zaslal vláde Slovenskej republiky, aby zaujala stanovisko.

  Pani podpredsedníčka Laššáková.

 • Rokovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi, tlač 703.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, dávam procedurálny návrh, aby sme rokovali dnes aj po 19. hodine až do prerokovania bodu programu vrátane hlasovania o uznesení. Ďakujem pekne. Poprosím o mojom návrhu hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 81 bolo za, 53 bolo proti.

  Rozhodli sme, že budeme rokovať aj po 19. hodine a prerokujeme program a ukončíme túto schôdzu záverečným hlasovaním o návrhu uznesenia, ktorý predložila skupina poslancov.

  Ešte... Poprosím, technici, vypnite mi tú obrazovku.

  Pán poslanec Matovič.

 • Pán predseda, ja viem, že máte v tejto sále väčšinu, ale napriek tomu vás a vašich kolegov za stranu SMER vyzývam, aby ste zvrátili predošlé hlasovanie. Považujem nočné rokovania v takto závažnej veci za vyslovene neľudské a nedemokratické, za prejav z vašej strany pohŕdania...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Paška, Pavol, predseda NR SR

  Pán poslanec, o čom chcete, o čom chcete hlasovať? Buďte taký láskavý, dajte návrh na hlasovanie.

  Matovič, Igor, poslanec NR SR

  Chcem hlasovať o tom, aby sme skončili dnes o siedmej, a ak nie, tak inak vás upozorňujem, že s kolegyňou Mezenskou natiahneme nočnú rozpravu tak, aby rozprava pokračovala riadne o 9. hodine ráno. Využijem svoje právo predkladateľa vystúpiť kedykoľvek.

 • Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Matoviča, ktorý žiada, aby sme rokovali len do 19. hodiny.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 53 za, 80 proti, 1 sa zdržal.

  Návrh sme neschválili.

  Ešte tam bol prihlásený jeden pán poslanec. Pán poslanec Hlina.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, chcem vás poprosiť a dávam procedurálny návrh, aby sme na začiatok tejto schôdze zaradili hymnu Slovenskej republiky. Myslím, že sa slová tej hymny náramne hodia. Ďakujem.

 • Reakcie z pléna, smiech v sále a potlesk.

 • Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Hlinu.

  Pán poslanec, ale u vás je to obvyklé. Viete, použitie štátnych symbolov a hymny je v úprave zákona. Keďže pre vás žiadny zákon nikdy neplatil, tak...

 • Reakcia poslanca.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 47 za, 74 proti, 9 sa zdržali, 3 nehlasovali.

  Tento návrh sme neschválili.

  Pristúpime teraz k rokovaniu o programe, ktorý žiada prerokovať skupina poslancov, ktorá požiadala o zvolanie tejto schôdze.

  Poprosím pána poslanca Daniela Lipšica, aby ako poverený člen skupiny uviedol návrh a oboznámil Národnú radu s dôvodmi, ktoré viedli k podaniu návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády.

 • Vážený pán predseda, milé kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, Slovensko malo v histórii veľa premiérov, silnejších, slabších, lepších, horších, ale nikdy v histórii nemalo Slovensko takého premiéra, akým je Robert Fico. Slovensko ešte nikdy nemalo premiéra, ktorý by bol tak dobrým, výkonným a poslušným lokajom.

  Vláda je od slova vládnuť a táto vláda nevládne. Neplní svoju základnú funkciu, a preto je zbytočná. Každý ďalší deň zotrvania škodí Slovenskej republike, pretože táto vláda nevládne, táto vláda je ovládaná. Vláda je ovládaná tými, ktorým predala Slovensko. A komu ho predala? Finančným skupinám.

 • Ruch v sále.

 • V Slovenskej republike dnes vládnu finančné skupiny. Ony rozkazujú, vláda poslúcha. Táto vláda je vládou lokajov, ktorí slúžia finančným skupinám. Finančné skupiny a ich lokaji vo vláde vládnu vo svoj prospech a na účet všetkých občanov Slovenskej republiky. Preto je podľa mojej mienky našou povinnosťou voči občanom Slovenskej republiky odvolať túto vládu a vziať finančným skupinám nástroj ich vládnutia.

  Druhým cieľom tejto schôdze je zabrániť tejto vláde lokajov, aby v tichosti, podľa pokynov finančných skupín, dokončili rozkradnutie najväčšieho strategického podniku Slovenska, skupiny SPP (reakcie z pléna), v prospech finančných skupín.

 • Smiech, potlesk a piskot v sále.

 • Dnes sa podstatná časť príbehu lokaja Roberta Fica uzatvára. Ako sa táto kapitola začala? Vráťme sa do roku 2001.

  Citujem: "Získali sme informácie, že privatizácia SPP sa orientuje na investora, ktorý nemá nič spoločné s plynárenstvom. Potom budeme vyvodzovať zodpovednosť voči ľuďom, ktorí toto rozhodnutie prijmú." Koniec citátu.

  Viete, kto to vtedy povedal? Robert Fico. Keď dnes vidíme, ako premiér Robert Fico poslušne prevádza SPP do rúk finančných skupín, ktoré nemajú nič spoločné s plynárenstvom, akú zodpovednosť máme voči nemu vyvodiť my?

  Príbeh premiéra Roberta Fica je príbehom lokaja, ktorý občas povie aj svoj vlastný názor. Potom mu ale jeho pán alebo páni veľmi rýchlo vysvetlia, že jeho názor ich vôbec nezaujíma. Úlohou lokaja nie je mať vlastné názory alebo predstavy, úlohou lokaja je predsa plniť vôľu svojho pána.

  Teraz si povedzme niekoľko príkladov o vzťahoch SMER-u Roberta Fica a finančnej skupiny J&T.

  Už v roku 2002 si strana SMER zobrala od banky J&T úver vo výške 10 mil. korún. Neskôr štátna spoločnosť Bratislavská teplárenská, už pod kontrolou nominantov SMER-u, uložila v J&T banke 1 mld. korún z predaja pozemkov. V roku 2006 za prvej vlády Roberta Fica sa stal šéfom ekonomickej sekcie na ministerstve vnútra dlhoročný manažér J&T Robert Hančák. To meno si ešte chvíľku pamätajte. Ten sa v J&T venoval okrem iného obchodu s nehnuteľnosťami. Ekonomická sekcia ministerstva vnútra sa venuje okrem iného správe nehnuteľností štátu.

  V roku 2006 za prvej vlády Roberta Fica sa stal štátnym tajomníkom ministerstva výstavby Martin Glváč, terajší minister obrany. Predtým bol známy najmä z kauzy predaja lukratívnych pozemkov v Čiernej Vode, ktoré mali jeho ľudia predať Igorovi Ratajovi, top manažérovi J&T.

  V roku 2008 prišla známa kauza, pri ktorej bol minister financií Počiatek tesne pred rozhodnutím o výmennom kurze koruny a eura pristihnutý v Monaku na jachte J&T.

  Ako vidíte, strana SMER - SD je s finančnou skupinou prerastená ako taká dobrá oravská slanina. Preto by bolo presnejšie používať namiesto skratky SMER - SD skratku SMER - J&T. Ale buďme spravodliví.

  V tej slanine je aj finančná skupina Penta a ďalší mecenáši, ktorí zakladali SMER. Práve preto táto vláda nevládne, táto vláda je ovládaná a sú na to konkrétne dôkazy. Minulosť je nič oproti tomu, čoho sme svedkami práve dnes. Ide tu totiž o najväčší korupčný, finančný a ekonomický škandál v histórii Slovenska. Väčší, ako bola kauza Gorila.

  Zatiaľ čo kauza Gorila bola komplikovaná tým, že pravdivosť spisu bolo potrebné najskôr verifikovať, dnes o autentickosti kľúčového dokumentu nepochybuje nikto. A v kauze Gorila bolo potrebné preukázať, či je materiál pravý. Tu to preukazovať nemusíme.

  Materiál "návod na rozkradnutie SPP", to je tento materiál (rečník zobral do rúk materiál), pod krycím názvom "Informácia o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločnosti SPP" je zavesený na oficiálnej stránke Úradu vlády. Materiál teda je s istotou pravý.

  Druhý problém kauzy Gorila bolo preukázať, kto je autorom materiálu. Ani tento problém dnes nemáme. Autor dokumentu je jasný: J&T a EPH. Dokazuje to aj vlastnosti dokumentu, ktorý visí na webovej stránke Úradu vlády. Minister Malatinský materiál iba doručil na vládu na schválenie. Ako správny lokaj aj proti svojej vôli.

  V kauze Gorila mohla vzniknúť teoretická pochybnosť: Bol pán Fico na Vazovovej? Nebol na Vazovovej? V dnešnej kauze vládneho návrhu na rozkradnutie SPP túto pochybnosť nemáme. Robert Fico bol na rokovaní vlády, ktorá toto najväčšie svinstvo v histórii Slovenska schválila.

 • Reakcia z pléna.

 • Či si pri tom dal aj Coca-Colu, nevieme.

  Teraz prečítam uznesenie vlády Roberta Fica, prijaté za účasti Roberta Fica, zo dňa 4. septembra tohto roku: "Vláda súhlasí s návrhom na uskutočnenie reorganizácie skupiny spoločností Slovenský plynárenský priemysel, a. s., v zmysle predloženej informácie o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločností Slovenský plynárenský priemysel, a. s.", teda v zmysle návodu na rozkradnutie SPP.

 • Rečník opäť zobral do rúk materiál.

 • Ako páni, teda finančné skupiny rozhodli a napísali, tak lokaji na vláde schválili.

  S čím teda vláda vyslovila súhlas? Skúsim to povedať zrozumiteľnými slovami. Vláda odsúhlasila, že prevezme zadlženú firmu, ktorá každý rok prerobí ďalších 80 mil. eur. Teda bývalú matku SPP, dnes chudobnú sirotu SPP.

  A čo odovzdala vláda lokajov pod kontrolou svojich pánov, teda finančných skupín EPH a J&T? No všetko ostatné. Aby sme pochopili, o čo v tejto kauze ide, musíme si povedať, čo to všetko ostatné je. Skupina SPP má štyri kľúčové subjekty:

  - je to tranzit, teda Eustream,

  - je to distribúcia, teda SPP Distribúcia,

  - sú to zásobníky, najmä Nafta a Pozagas,

  - a je to obchod, materská SPP.

  Tri z týchto štyroch oblastí sú ziskové: tranzit, distribúcia a zásobníky. Štvrtá oblasť obchod je stratová. Vďaka materiálu, ktorý písalo J&T a ktorý vláda schválila 4. septembra, si tri ziskové oblasti ponecháva J&T a jedinú, stratovú, prevezme štát.

  Veľmi výhodný biznis, pán premiér, veľmi výhodný pre J&T.

  Tento materiál preto museli písať oni, takýto materiál by žiaden štátny úradník nenapísal.

  Zlatým teľaťom je prvá oblasť, teda tranzit, spoločnosť Eustream. Na trhu má de facto monopol. Bez tejto spoločnosti by sa ani meter kubický plynu nedostal do žiadnej domácnosti alebo firmy na Slovensku. A viete, prečo je to tak? Lebo sa tak rozhodli v J&T. A Robert Fico poslušne vykonal.

  14. februára 2013 jeho vláda vykopala plynovod Bratstvo v hodnote 2,5 mld. eur z materskej firmy SPP a zakopala ju do Eustreamu. Pán premiér sa bude tváriť, že sa nič nedeje, že štát stále vlastní 51 % akcií aj v Eustreame.

  Ale, dámy a páni, my máme dôkaz, že vláda Roberta Fica stratila kontrolu nad Eustreamom, nad najziskovejšou časťou skupiny SPP. Máme dôkaz, že Eustream je dnes pod úplnou a výlučnou kontrolou EPH a J&T. Vláda sa vzdala kontroly nad 99 % bonitného majetku SPP a nechala si pod kontrolou 1 % rizikového majetku.

  Predkladám vám výpis z Obchodného registra spoločnosti Eustream.

 • Rečník zobral do rúk materiál.

 • Prečítam vám mená členov predstavenstva, ktorí túto spoločnosť riadia:

  - predseda predstavenstva Tomáš Mareček, nominant EPH, predtým J&T,

  - člen predstavenstva Vladimír Mlynář, nominant spolumajiteľa EPH, finančnej skupiny PPF.

  No a kto je ten tretí? Kto je tam za túto vládu? Žeby znovu niekto z J&T?

  Dámy a páni poslanci za vládny SMER, kto vás zastupuje v novej matke SPP? Robert Hančák. Ten Robert Hančák, ktorý už v roku 2006 prišiel do vlády Roberta Fica priamo z J&T, keď nastúpil na ministerstvo vnútra. Tu je výpis z Obchodného registra a životopis pána Hančáka.

 • Rečník zobral do rúk materiál.

 • Niekto si možno povie, čo na tom, každý, niekto niekde robil, pokiaľ je to fachman v plynárenstve, nech tam je. Pán Hančák nikdy nerobil v plynárenstve, pán Hančák len robil v J&T. A máte to tu čierne na bielom.

  Vláda nemá v Eustreame, v zlatom vajíčku skupiny SPP, ani jedného človeka. Vôbec nikoho. Vláda lokajov odovzdala Eustream do rúk svojich pánov. Táto vláda nevládne. Táto vláda je ovládaná. Preto stratila kontrolu nad Eustreamom, nad najziskovejšou časťou skupiny SPP. Táto vláda lokajov vyhlasuje za víťazstvo, že získala pod kontrolu stratovú časť skupiny SPP, a pritom sa vzdala kontroly nad strategickým majetkom 20-násobne vyššej hodnoty. Šéflokaj premiér Fico po tom, čo sme ho pri tomto svinstve pristihli, vyhlasuje dokola, že bude garantovať ceny plynu, že ochráni domácnosti, že presadí lepšiu zmluvu s Gazpromom. Ale čo už môže lokaj garantovať? Nič.

  Keby jeho páni z J&T alebo EPH povedali, že niečo garantujú, o tom by sme sa snáď mohli baviť. Ale oni nepovedali, že niečo garantujú. Oni vo vládnom materiáli "návod na rozkradnutie SPP", ktorí sami napísali, neuviedli ani jediné slovíčko o garantovaní cien plynu pre domácnosť. Hovorí sa tam iba o tom, ako z SPP vytiahnu za pomoci svojich lokajov ďalšie miliardy. Áno, dámy a páni, im nestačí, že dostali od svojich lokajov SPP, oni ho chcú hneď aj vykešovať. A poviem, ako to idú urobiť.

  Preto musel kľúčový dokument, kľúčový materiál k tomuto biznisu vzniknúť na počítači J&T. Toto by normálny, zodpovedný štátny úradník nikdy nemohol napísať. Toto je ďalší priamy dôkaz toho, že vláda nevládne, že vláda je ovládaná.

  V bode 7.1 návodu na rozkradnutie SPP, s krycím názvom "Informácia o reorganizácii SPP", ktorý bol napísaný na počítači J&T a schválený touto vládou lokajov, sa píše, že prvým krokom vedúcim k finálnej štruktúre je, citujem, "úver do SGH", čo je 100-percentná dcéra EPH, vo výške 49 % očakávanej distribúcie akcionárom.

  Teda, ako prosím? Viete, čo táto veta znamená? Skúsim to preložiť. Táto vláda poslušne odsúhlasila, že skupina SPP dá finančnej skupine EPH úver z budúcich výnosov. Nemusia čakať, kým pod ich manažmentom SPP naozaj tie peniaze aj zarobí. To by totižto mohlo trvať trošku dlho, rozhodne dlhšie, ako je funkčné obdobie ich lokaja. Dostanú to hneď.

  Pán premiér, koľko ste im sľúbili? 100 miliónov? 200? 300? A poskytnutie takéhoto úveru je v koho záujme? V záujme občanov? Získajú tým niečo daňoví poplatníci? Je to verejný záujem? Nie. Je to čisto súkromný záujem J&T.

  Preto musel kľúčový materiál k tomuto biznisu vzniknúť na počítači J&T. Toto by ani len priemerne zodpovedný úradník nikdy nemohol napísať. Toto je ďalší dôkaz, že táto vláda nevládne, ale táto vláda je ovládaná.

  A prečo sú vaši páni takí netrpezliví? Čo ich tak tlačí? No tlačí ich to, že majú veľký problém. Totižto celé SPP kúpili na dlh. Do toho nedali ani jedno euro z vlastných zdrojov. Lebo, dámy a páni, EPH má veľký problém, a to, že musí vrátiť bankám 2,5 mld. eur.

  Ako to vzniklo? EPH a J&T si počkali na výsledok minuloročných marcových volieb. Keď videli, že ich lokajom sa vo voľbách zadarilo, 29. apríla, tesne po zmene vlády, si zobrali EPH úver vo výške 1 mld. eur na kúpu SPP. Ešte raz, to nebolo teraz, to bolo mesiac po zmene vlády v minulom roku. Už vtedy to bolo dohodnuté.

  V januári tohto roku si vzali ďalší úver, tentokrát 1,5 mld. eur. Dohromady teda je výška úveru 2,5 mld. eur a ten musí EPH rýchlo splatiť. Na to nemá vlastné peniaze. Preto páni z EPH prikázali svojim lokajom vo vláde Roberta Fica, aby rýchlo konali. A oni vykonali. Výsledkom toho je materiál napísaný v J&T a schválený vládou 4. septembra s prisľúbeným úverom pre EPH od SPP.

  Dámy a páni, kolegyne a kolegovia, zastavme to! Zastavme to, kým je ešte čas. Zastavme to, kým neskončia peniaze našich občanov na účte nejakej schránkovej firmy v zahraničí. Môže byť niečo nemorálnejšie, ako keď dovolíme finančným skupinám, aby získali najväčší strategický podnik SPP z peňazí SPP?

  Vyzývam túto vládu, ak sú vo vás ešte zvyšky svedomia, zastavte to! Vzoprite sa aspoň raz svojim pánom a aspoň raz myslite na ľudí tejto krajiny. To po sebe naozaj chcete zanechať len spúšť?!

  Vráťme sa k spomínanému bodu 7.1. z návodu na rozkradnutie SPP. Pokračujeme v krokoch vedúcich k finálnej štruktúre SPP. Citujem z materiálu: "Najdôležitejšie kroky. Vklady spoločných dcérskych spoločností", a tam sú vymenované, "do SPP Infrastructure." Táto vláda lokajov poslušne odsúhlasila, že všetky ziskové časti SPP vloží do novej matky SPP - SPP Infrastructure - okrem zásobníkov plynu. Prečo? Pretože vaši páni z EPH už za pár mesiacov zistili, že na zásobníkoch sa nedá zarobiť. A čo urobili? Pekne to vrátia naspäť štátu, nech sa stará. Nech sa trápi. SPP, akciová spoločnosť, nebude mať po novom nič. Novou matkou skupiny SPP je SPP Infrastructure.

  A čo sa podľa bodu 7.1. návodu na rozkradnutie SPP chystá v novej matke SPP Infrastructure? Citujem znovu z materiálu: "Zníženie základného imania na SPP Infrastructure a následný zápočet záväzku zo zníženia základného imania voči pohľadávkam za SGH a SPP."

  Preložím. Z novej matky SPP - SPP Infrastructure - znížením základného imania vytiahnete všetok cash a medzi sebou si to započítate. A bude dokonané. Z vlajkovej lode a najväčšieho strategického podniku Slovenskej republiky zostane iba ohlodaná kosť.

  Teraz to skúsim zhrnúť. Táto vláda mohla pred rokom uplatniť predkupné právo na 49 % akcií SPP a stať sa 100-percentným majiteľom SPP. Mohla to urobiť bez použitia jediného eura zo štátneho rozpočtu. Presne rovnakým spôsobom, ako neskôr napomohla EPH a J&T, teda na úver. Napríklad takto. Vláda by uplatnila záložné právo na akcie SPP a poverila by napríklad Transpetrol získaním 49 % akcií. Transpetrol ako 100-percentne štátny podnik by si vzal úver v celkovej hodnote 2,5 mld. euro zaručený akciami SPP. Celá skupina SPP by tak dnes bola v rukách štátu. Slovenská republika by mala pod kontrolou plynovod Bratstvo, distribúciu plynu, zásobníky aj obchod s plynom. Nie je pravda, že na to neboli peniaze, a preto to prevzalo J&T a EPH. Je to lož! Občania Slovenskej republiky by mali garantovaný 12-percentný výnos ročne z majetku skupiny SPP. Ktorá banka dá dnes občanovi 12-percentný úrok, 12-percentný garantovaný výnos ročne? Žiadna. Iba SPP.

  Každá vláda na svete by po takomto výhodnom obchode pre štát okamžite skočila, ale naša vláda lokajov nie. Robert Fico síce vyhlasoval ešte 10. apríla 2012, citujem: "Budeme tvrdo pripomínať, že ak sa predá tých 49 %, môže nastať zmena v tom, že už nebudú mať manažérsku kontrolu v predstavenstve, v tom okamihu prechádza kontrola SPP opäť do rúk štátu."

  No ale lokaj o ničom nerozhoduje. Lokaj iba vykonáva to, čo mu prikáže jeho pán, v tomto prípade šéf EPH Daniel Křetínský. A ten mu odkázal v máji minulého roku, mesiac po jeho výroku, cez médiá jasne, citujem: "Získanie manažérskej kontroly do rúk štátu nie je možný cieľ." A tak lokaj zrazí opätky a vykoná vôľu svojho pána.

  To bolo po prvé. Neuplatnenie predkupného práva a posunutie SPP finančným skupinám. Robert Fico urobil presne to, za čo chcel pred 12 rokmi vyvodzovať zodpovednosť.

  Po druhé. Vláda Roberta Fica vložila plynovod Bratstvo za 2,5 mld. euro do spoločnosti Eustream, do najziskovejšej časti skupiny SPP, vo vedení ktorej štát nemá ani jedného zástupcu. Majú tam zástupcov len finančné skupiny, ktoré riadia túto vládu a cez túto vládu túto krajinu.

 • Po tretie. Vláda Roberta Fica poslušne súhlasila s tým, že zo skupiny SPP dá úver EPH, aby EPH mohla vyplatiť časť svojich úverov za nadobudnutie SPP. To je teda riadna zvrhlosť. Štát napomáha úverom finančnej skupine, aby získala najväčší strategický podnik Slovenska, namiesto toho, aby si tento podnik sama zobrala. Ešte raz. Štát napomáha úverom súkromnej finančnej skupine, aby získala najstrategickejší podnik, ktorý na Slovensku je. Táto vláda lokajov.

  Po štvrté. Vláda Roberta Fica poslušne súhlasila s tým, že sa všetky lukratívne časti SPP vložia do novej matky SPP - SPP Infrastructure - a v tejto novej matke SPP bude následne znížené základné imanie, aby EPH a J&T mohli ohlodať SPP až na kosť.

  Celý tento príbeh sa dá zhrnúť do jednej vety. Obyčajní zlodeji robia podvody s DPH, táto vláda robí podvody s EPH.

  Dámy a páni, bod jeden sa už nedá zvrátiť, ale štát má ešte stále právo nominovať svojho zástupcu do Eustreamu, štát ešte stále môže zabrániť, aby si prostredníctvom úveru od SPP EPH vytiahla prvú časť peňazí z SPP. Štát môže ešte stále zabrániť, aby prostredníctvom zníženia základného imania v novej matke SPP - SPP Infrastructure - EPH ohlodalo SPP až na úplnú kosť. Ešte stále tomu môžeme zabrániť, ale musí padnúť táto vláda lokajov.

  Vážené dámy a páni, samozrejme, že problém tejto vlády nie je iba J&T a EPH. Túto vládu lokajov riadi niekoľko pánov. Uveďme si niekoľko príkladov.

  O ministroch Malatinskom, Glváčovi alebo Počiatkovi sme už v súvislosti s J&T hovorili. Pán minister Jahnátek, vy ste lokajom pána Širokého? Pani ministerka Zvolenská, teraz si nie som istý, aby som vás neurazil, vy ste tiež vo vláde za pána Širokého alebo za Pentu, alebo za obidvoch?

 • Reakcie z pléna.

 • Pán minister Lajčák, vy ste lokajom pána Výboha?

 • Ruch v sále.

 • Ale možno sú aj svetlé výnimky.

 • Reakcie z pléna.

 • Napríklad minister Maďarič vyzerá byť sám sebe pánom.

 • Veľký ruch v sále.

 • Ale vláda lokajov má aj svojho šéfa...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Zaznievanie gongu.

 • Pán poslanec Lipšic, skúste aspoň elementárnu slušnosť udržiavať pri vašom prejave.

 • Ale vláda lokajov má aj svojho šéfa.

  Pán premiér, ako dokážete naraz slúžiť toľkým pánom? Klobúk dole. To si vyžaduje obratného človeka. Zrejme ste sa za dobrého lokaja museli priamo narodiť.

 • Reakcie z pléna.

 • Vážené dámy a páni, počas posledných 20 rokov sme svedkami, ako finančné skupiny či oligarchovia postupne ovládli tento štát. Začalo to pri vzniku Slovenskej republiky, keď Vladimír Mečiar túto vládnucu vrstvu vytvoril. Robert Fico im predal celý štát. V normálnom svete by malo platiť Desať Božích prikázaní, ktorými by sme sa mali riadiť. Finančné skupiny si vytvorili vlastný svet, v ktorom platia ich vlastné prikázania. Prvýkrát sme ich počuli sformulované od Jaroslava Haščáka v konšpiračnom byte Penty. Bolo by mi zle, keby som ich prečítal, tak vám ich ukážem.

 • Rečník zobral do rúk väčšie papiere obsahujúce nápisy, otočil ich k plénu, aby si ich mohlo prečítať.

 • Toto je päť prikázaní finančných skupín, toto je päť prikázaní, ktoré si táto vláda lokajov finančných skupín osvojila, toto je päť prikázaní, podľa ktorých ovládate Slovensko.

  Ale je tu aj iná predstava o Slovensku. Demokracia je dobrý systém, ktorý vás nakoniec zmetie, a v tejto krajine bude rozhodovať občan a volič. Občan bude v tejto krajine pánom. Nie finančné skupiny, nie ich lokaji. Občan musí byť v tomto štáte pánom. Česť sa za peniaze kúpiť nedá a občanov, ktorí sa nedajú kúpiť, je v tejto krajine väčšina. Pretože väčšina občanov na Slovensku nie je na predaj, pretože väčšina ľudí na Slovensku má svoju česť. Preto si nás vaši páni nebudú môcť nikdy kúpiť.

  Ďakujem vám veľmi pekne.

 • Potlesk a pískanie.

 • Určeným spravodajcom je pán predseda finančného výboru, pán poslanec Daniel Duchoň.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády, členovia vlády, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi (tlač 703).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 677 zo 16. septembra 2013 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady na vyslovenie dôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem mandátového a imunitného výboru, Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady na preskúmanie rozhodnutí NBÚ na prerokovanie do určeného termínu konania schôdze. Zároveň určil Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet pripraviť na schôdzu Národnej rady spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch.

  Predložený návrh skupiny poslancov jednotlivé výbory prerokovali 17. septembra 2013 s tým, že výbory Národnej rady Slovenskej republiky neprijali platné uznesenia, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá v prvom hlasovaní o návrhu uznesenia na nevyslovenie nedôvery predsedovi vlády Robertovi Ficovi neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. V druhom hlasovaní o návrhu uznesenia na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

  Zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor uznesením č. 208 zo 17. septembra 2013 schválil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi. Určil ma za spoločného spravodajcu výborov a zároveň ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady.

  Z uznesení výborov nevyplynuli žiadne pripomienky a požiadavky. Návrh uznesenia výborov Národnej rady Slovenskej republiky je uvedený v prílohe.

  Ďakujem, pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • 14a.

  Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. O slovo požiadal pán predseda vlády.

  Ešte predtým vás chcem informovať, že mám písomné prihlášky za klub KDH pán poslanec Hudacký, za klub SDKÚ - DS pán poslanec Frešo, za klub OĽaNO pán poslanec Matovič a za klub MOST - HÍD pán poslanec Švejna. Potom mám ešte písomné prihlášky od pánov poslancov Sulíka, Hlinu, Mikloša, pani poslankyne Žitňanskej, pána poslanca Simona, Kaníka, Poliačika, Miškova, Galka, Štefanca, Novotného, pani poslankyne Mezenskej, pána poslanca Mikuša, Kadúca, Hraška, Mičovského a od pani poslankyne Vášáryovej. To sú písomné prihlásení. Samozrejme, po odznení ich...

 • K hlavnému rečníckemu pultu sprava od rečníka bol prinesený názorný materiál obsahujúci graf.

 • Reakcie z pléna. Smiech v sále. Reakcia premiéra. Presun názorného materiálu do priestoru od miesta určeného pre spravodajcu.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, máte za peniaze daňových poplatníkov notebooky, pustite si ich, máme normálne stream živý, bežte to pozerať.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážené dámy a páni, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, na úvod možno iba taká malá osobná poznámka, že pán Lipšic toto dlho trénoval pred zrkadlom podľa všetkého do rána. Ale buďte kľudný, pán poslanec, ja som si ráno výborne zašportoval a zabehal, ale tento štýl a tento tón neberiem. Je to vaše rozhodnutie, nastavili ste tón schôdze Národnej rady Slovenskej republiky štýlom, ktorý je pre mňa a pre členov mojej vlády a verím, že aj pre poslancov za SMER - SD neakceptovateľný. Neberieme tento tón.

 • Trvanie potlesku.

 • A dovoľte mi, aby som bol teraz maximálne konštruktívny...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Poprosím vás, páni poslanci, o pokoj. Nech sa páči, pán premiér.

 • ... a reagoval... (rečník sa odmlčal kvôli ruchu v sále) ... a reagoval na podstatu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vláda Slovenskej republiky, ktorá prišla v roku 2012, sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala, a teraz budem citovať: "V oblasti energetiky a sieťových odvetví bude vláda tlmiť nepriaznivé dôsledky netransparentnej a chybnej privatizácie." Toto je záväzok vlády, ktorý sme si dali do Programového vyhlásenia vlády, a chceme sa týmto záväzkom aj riadiť. A bola to práve, a to je také čudné, že na to pán poslanec Lipšic zabudol, a bola to práve privatizácia Slovenského plynárenského priemyslu v roku 2002, ktorú zorganizovala a zrealizovala podstatná časť súčasnej opozície počas prvej vlády Mikuláša Dzurindu, ktorá viedla k dramatickému zvýšeniu cien plynu pre domácnosti. Jednoducho to je fakt, na ktorom sa nedá nič zmeniť.

  Pravicové vlády po privatizácii SPP v roku 2002 vždy asistovali cudzím vlastníkom SPP. Najskôr to boli Nemci a Francúzi. A verím, že ak sa niekedy dostanú k moci, tak to bude ktorýkoľvek iný cudzí vlastník v Slovenskom plynárenskom priemysle a budete asistovať pri zvyšovaní cien plynu pre domácnosti a neurobíte nič na ochranu ľudí.

  Pozrite sa (rečník ukázal rukou na názorný materiál zobrazujúci graf), ten graf sme už niekoľkokrát ukazovali, prudký nárast ceny plynu od roku 2002 do roku 2006. V roku 2006 až 2010 stabilita, dokonca mierne zníženie ceny plynu. Potom ste sa dostali na chvíľku k moci a opäť ste zvyšovali ceny plynu pre domácnosti. Teraz zase sme niekde v pozícii, kde držíme ceny a snažíme sa za každú cenu zachovať určitú mieru stability.

  Preto, prepáčte, ale použijem možno emotívny výraz, je absurdné, že tí, čo spôsobili privatizáciou Slovenského plynárenského priemyslu obrovské škody, odovzdali tento najcennejší slovenský majetok cudzincom, bezdôvodne, na to nebol žiadny dôvod, tí, čo pomáhali zdražovať, pretože plyn stále išiel hore za všetkých pravicových vlád, tí dnes idú odvolávať premiéra a v podstate celú vládu Slovenskej republiky za to, že si plní svoje vlastné Programové vyhlásenie, že celé roky chránime ľudí pred zvyšovaním cien plynu pre domácnosti a že využívame výmenu zahraničného vlastníka SPP na výrazné posilnenie štátu. O tomto je aj dnešná schôdza.

  Dámy a páni, na dnešnej schôdzi nejde o divadelné predstavenie pána Lipšica, na tejto schôdzi ide o to, ako sa budú vyvíjať ceny plynu pre domácnosti v nasledujúcich rokoch. A otázka je veľmi jednoduchá. Áno, predaj plynu pre domácnosť alebo pre domácnosti vytvára straty. Viete, o koľko percent by sme museli zvýšiť ceny plynu pre domácnosť teraz, aby sme sa dostali na vyhláškovú cenu? O 26 %. A ak by sme chceli byť v miernom zisku, zvýšenie ceny plynu pre domácnosť by muselo byť okolo 30 %. Toto moja vláda nikdy nedovolí, toto poslanci za SMER - sociálnu demokraciu nikdy nedovolia.

 • Ako som už povedal, predaj plynu domácnostiam, keďže cena tohto plynu je regulovaná, odjakživa, odjakživa vytvára v Slovenskom plynárenskom priemysle stratu. A pravicové vlády po privatizácii v roku 2002 výrazne pomáhali cudzím vlastníkom so zvyšovaním cien plynu pre domácnosti, aby okrem obrovských ziskov z transferu plynu mali aj veľké zisky na úkor ľudí s nízkymi príjmami. A svedčí o tom vývoj cien, ten nikoho neoklame, tento graf je z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (rečník ukázal rukou na názorný materiál zobrazujúci graf), to nie je graf zo SMER-u alebo z vlády, to je z nezávislého (reakcia z pléna), nezávislého úradu, ktorý sa zaoberá cenami.

  Po nástupe do vlády v roku 2006 sme začali sa o tieto ceny pre domácnosti biť, napriek tomu, že SPP bolo pod plnou kontrolou nemeckej a francúzskej spoločnosti. Hoci mali iba 49 %, ako dobre vieme, tak pravicová vláda im pri privatizácii dala pod kontrolu celé SPP, pretože v predstavenstve bolo 7 ľudí, štát mal 51 %, Nemci a Francúzi 49 %, ale tí, čo mali menej, 49 %, mali štyroch v predstavenstve a tí, čo mali viacej, 51 %, mali iba troch. My sme prakticky nemali absolútne žiadnu kontrolu nad tým, čo Nemci a Francúzi robili v Slovenskom plynárenskom priemysle.

  A keďže v tom čase sa návrhy na zvyšovanie cien plynu robili v predstavenstve, pravidelné prichádzali z predstavenstva návrhy na razantné zvyšovanie cien. Napríklad, pamätám si, bolo to asi v roku 2008 alebo v roku 2009, došlo predstavenstvo SPP s návrhom, že poďme zvýšiť ceny plynu pre domácnosti o 19 %. Reagovali sme na to a prijali sme zákon, že podávanie cenových návrhov nebude v predstavenstve, kde pravicová vláda odovzdala kontrolu nad SPP, ale bude vo valnom zhromaždení akcionárov SPP, kde sme pravidelne vetovali pokusy Gaz de France a Ruhrgasu o zvyšovanie cien, ktoré prichádzali úplne pravidelne. Keďže sme im to zamietali a vetovali, prichádzali rôzne návrhy na arbitráže, ktoré sa vyšplhali do začiatku roku 2013 na hodnotu až 200 mil. eur. Lebo oni tvrdili, že tým, že si nemôžu zvýšiť ceny plynu pre domácnosti a tam je strata, tak im je spôsobovaná škoda a že túto škodu im musí nahradiť štát cez arbitráž vo výške, ako som uviedol, okolo 200 mil. eur.

  V roku 2010, dámy a páni, boli ďalšie parlamentné voľby. A napriek tomu, že sme vyhrali tieto voľby, a vyhrali sme ich suverénne a dominantne, nastúpil pravicový zlepenec. Čo urobil ako jedno z prvých opatrení? Vy asi máte stratu pamäti. Urobili ste okamžite opatrenie, že ste vrátili právomoc podávať cenové návrhy z valného zhromaždenia, kde sme to mohli vetovať, do predstavenstva SPP. Opätovne začali prichádzať návrhy na zvyšovanie cien plynu - a tam máte výsledok (rečník ukázal rukou na názorný materiál zobrazujúci graf), pozrite sa, roky 2010 až 2012, ďalšie zvýšenie cien plynu len preto, lebo ste to umožnili a zlikvidovali ste veľmi významný nástroj, ktorý sme presadili vo valnom zhromaždení.

  Vážení spoluobčania, ktorí sledujete priebeh tejto Národnej rady, nikdy nepochybujte o tom, že vždy po nástupe pravicovej vlády prichádza automaticky zvyšovanie cien plynu pre domácnosti. Je to také zrejmé a také jasné, ako že zajtra ráno vyjde slnko. Potvrdzujú to všetky skutočnosti, ktoré máme k dispozícii.

 • A bavíme sa, znovu hovorím, bavíme sa (doznievanie potlesku), bavíme sa o jednoduchej schéme. Ak chceme zlikvidovať stratu, ktorá je z predaja plynu pre domácnosti, musíme zvýšiť ceny plynu o 26 % až 30 %. Na toto nás nahovára opozícia, na toto nás nahovára časť médií. Toto nikdy neurobíme.

  A môžem teraz oficiálne vyhlásiť, že SPP - matka nepodá žiadny návrh na zvýšenie cien plynu na rok 2014 a zachováme súčasnú hladinu cenovú, čo je pre ľudí na Slovensku v tejto ťažkej dobe mimoriadne dôležité.

 • Doznievanie potlesku.

 • V roku 2012, keď sme sa opäť vrátili do vlády, sme vrátili oprávnenie na podávanie cenových návrhov do valného zhromaždenia akcionárov. Zastabilizovali sme cenovú úroveň, ale stále vznikali spory s Nemcami a Francúzami, ktorí podávali ďalšie a ďalšie návrhy na arbitráž a bolo nebezpečenstvo, že by z týchto arbitráží v budúcnosti naozaj mohla vznikať nejaká potreba, že musíme niečo zaplatiť. Až nám oznámili Francúzi a Nemci v jeden okamih, a ja to potom poviem, prečo nám to oznámili, aj o tom budem ešte hovoriť, že svoj podiel v SPP predávajú inému akcionárovi, spoločnosti EPH, ktorej akcionárom je aj J&T. Má tam 37 % aj čosi.

  Takže keď počúvam od niekoho, že my sme dali alebo doslova nechali cudziemu zahraničnému investorovi 49 % akcií SPP, tak ja teda neviem, že či mám základnú školu, veď snáď tu bola nejaká privatizácia. Vy ste to sprivatizovali a dali ste 49 % Nemcom a Francúzom. Nemci a Francúzi to dobre vybrali a tie sumy vám porozprávam, budú vám takto vlasy stáť, keď budete vidieť, koľko miliárd vybrali zo Slovenského plynárenského priemyslu, a v nejakom okamihu sa rozhodli, že to predajú inému, cudziemu vlastníkovi. Vybrali si EPH a súčasťou EPH je nejaké J&T. Nikto nemal v tom okamihu peniaze na to (zasmiatie sa v sále), nikto nemal v tom okamihu peniaze na to, aby sme mohli my kúpiť Slovenský plynárenský priemysel, pretože kúpna cena v tom čase bola 2,5 mld. eur. Jednoducho to bolo nerealizovateľné.

  Vážené dámy a páni, keby ste neprivatizovali, keby ste neprivatizovali v roku 2002, tak dnes nemáme problém s ničím, pretože máme naďalej Slovenský plynárenský priemysel v 100-percentnej štátnej kontrole a všetky príjmy, všetky dividendy, všetko by zostalo v rukách Slovenskej republiky a nedošli by sme o miliardy korún, o miliardy eur.

 • Preto nerozumiem tejto argumentácii, že my sme niečo dovolili. Veď vy ste spustili spôsob privatizácie a my nemáme ako zabrániť, nemáme ako zabrániť vlastníkovi 49 %, aby svoj podiel jednoducho predal, on ho predal inému cudziemu vlastníkovi.

  Myslím si, že náš postoj k privatizácii poznáte veľmi dobre, my sme nič neprivatizovali v rokoch 2006 - 2010. Stačí, ak spomeniem Transpetrol, kde, práve naopak, sme kúpili späť akcie a urobili sme z Transpetrolu významnú štátnu akciovú spoločnosť. Poznáte náš postoj k letisku. Keď už hovorím o finančných skupinách, budem aj o tom ešte hovoriť, ktoré ste chceli v Bratislave dať Pente. Na poslednú chvíľku sme zrušili túto privatizáciu a bratislavské letisko zostalo v rukách štátu, rozvíja sa a staviame tam jednoducho veci, ktoré by asi ťažko niekto robil, pretože nebol záujem rakúskeho potencionálneho vlastníka, ktorému ste to chceli dať spoločne s Pentou, toto letisko rozvíjať, skôr utlmovať, lebo sa báli, že bude negatívne vplývať na výsledky vo Viedni.

  Dámy a páni, keďže nebola možnosť odkúpiť 49 % akcií SPP a Francúzi a Nemci, ktorým ste to dali vy, sa rozhodli, že to dajú Čechom, českej spoločnosti EPH, ktorá má spoločnú skupinu s J&T. Povedali sme si, že využijeme túto príležitosť a urobíme všetko pre to, aby sme posilnili postavenie štátu v SPP.

  Dosiahli sme to, dámy a páni, pri týchto rokovaniach, že dnes sa cítime ako väčšinový vlastník komfortnejšie, ako to bolo za predchádzajúcich vlád. Viete, ako ďaleko to išlo? Ako 51-percentní akcionári SPP sme si pýtali od menšinového 49-percentného akcionára nejaké doklady a dokumenty. Nič nám nechceli dať. K ničomu nás nepúšťali. Predstavenstvo rozhodovalo principiálne 4 : 3 napriek tomu, že mali iba 49 %.

  Ale my sme spustili rokovania a môžem dnes povedať, že napríklad sme zvýšili ochranu hodnoty podielu štátu v skupine SPP, rozšírili sme kontrolu nad spoločnosťami SPP, rozšírili sme právo na informácie, zmenili sme dividendovú politiku, lebo je tu garancia, že ročne bude minimálne 600 mil. eur vyplácaných cez dividendy; takáto garancia tu nikdy nebola. Ďalej máme právo spolurozhodovať ohľadom cenových návrhov, je to strategická podpora rozvoja SPP, je tu zvýšenie kontroly nad prevodmi účasti EPH v SPP, je tu zvýšenie vynútiteľnosti práv štátu voči EPH.

  Vy ste používali veľmi často pozíciu "lokaj", pán poslanec, ak bol niekto lokajom, tak to bol štát v rokoch 2002 až 2006, pokiaľ išlo o Slovenský plynárenský priemysel. Nič sme tam nemohli robiť. Nič.

 • Chodili tam naši predstavitelia...

 • Doznievanie potlesku.

 • Chodili tam naši predstavitelia, nikto im nič nechcel dať, nikto im nič nechcel povedať, nikto im nič nechcel dovoliť. Toto bola pozícia, s akou ste odovzdali Slovenský plynárenský priemysel vláde, ktorá potom prišla.

  Dámy a páni, dobre viete, že kladieme obrovský dôraz na ochranu slovenských domácností pred zvyšovaním cien. A nie je to náhodné. Doba nie je ľahká, a preto sme uvažovali, ako pomôcť slovenským domácnostiam, aby neprichádzali ďalšie cenové návrhy. Pretože ak nie je nejaký veľký priestor teraz na radikálnejšiu valorizáciu dôchodkov, tak nie je priestor na zvyšovanie platov, pretože je kríza, pokiaľ ste si, páni v opozícii, nevšimli, a ešte aj v tej kríze Slovensko môže povedať, že niektoré výsledky má v porovnaní s inými štátmi veľmi dobré. Tak prišla oficiálna politika vlády Slovenskej republiky. Ak im nevieme pomôcť inak, budeme im pomáhať tak, že ich budeme chrániť pred neopodstatnenými návrhmi na zvyšovanie cien plynu.

  Viete, ako to funguje, ľudia, ktorí majú často dôchodky 300, 400 eur, dokonca menej, bývajú v rodinných domoch, a práve za plyn platia podstatnú časť svojich životných nákladov. To my máme teraz zvýšiť o 30 % cenu plynu pre domácnosti len preto, aby ste vy boli spokojní a médiá boli spokojné? Nikdy. Nikdy. Radšej sa postavíme a povieme, že budeme bojovať o stratu, ktorá je odjakživa vytváraná pri predaji plynu pre domácnosti, a nájdeme mechanizmy, ktoré túto stratu budú postupne minimalizovať, až ju môžu dostať v určitom období na nulu.

  Dámy a páni, považujem za veľmi dôležité, že sme v tomto súboji o ceny pre domácnosť vyrokovali 100-percentnú kontrolu nad SPP - matkou a urobili sme to, opakujem ešte raz, zásadne a len kvôli tomu, aby sme chránili slovenské domácnosti pred 26- až 30-percentným zvýšením ceny plynu, pri ktorom by pravica nezaváhala ani sekundu. Najprv by možnože ešte aj zrušili Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, lebo aj to bol jeden nápad, ktorý pravica v jednom okamihu zvažovala, či to urobí, alebo neurobí.

  V čom je teda význam? Pretože ja som pánovi Lipšicovi dohromady nič nerozumel, čo hovoril, to boli také zlátaniny. Chcel by som povedať, v čom je význam prevodu alebo získania 100 % matky SPP.

  Po prvé, SPP - matka je jediná, ktorá podáva návrhy na zvyšovanie ceny plynu pre domácnosti. Zahraniční vlastníci sú dnes už z tohto procesu vyradení. To znamená, že ak sa my chceme správať zodpovedne voči ľuďom, môžme garantovať, že matka 100-percentne pod kontrolou štátu nebude podávať nezmyselné návrhy na zvyšovanie cien plynu pre domácnosti. Toto je základný, základný fakt, pre ktorý sme sa rozhodli, že pristúpime k takémuto kroku.

  Ak SPP - matka nepodá cenový návrh, tak nám nehrozia žiadne arbitráže. Naviac dohodli sme s novým cudzím vlastníkom, ktorý tam prišiel kvôli privatizácii, že zastavíme všetky arbitráže, kde hrozila náhrada škody až 200 mil. eur. Aj to sme vyrokovali. Všetky arbitráže, ktoré boli popodávané Nemcami a Francúzmi, sú dnes zažehnané. Dnes nehrozí Slovenskej republike z arbitráže ani jedno euro náhrady škody, ktorá by prichádzala.

  Naviac si uvedomme, že SPP je dominantným hráčom na trhu s plynom a ostatná konkurencia ho nasleduje. Preto ak SPP - matka nepodá cenový návrh, nie je dôvod, aby nejaké iné spoločnosti prichádzali s takýmito návrhmi.

  Chcem potvrdiť, že naďalej chceme a budeme posilňovať regulačný rámec. Nezrušíme Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako uvažovala pravicová vláda. Ja chápem, že nechcete, aby bola kontrola nad cenami plynu, a chcete to nechať na voľný trh. Ale voľný trh by vyletel s cenami plynu tak vysoko, že naši ľudia by si to už vôbec nemohli dovoliť.

  Stačí, ak sa pozrieme do Českej republiky, tam je regulačný rámec podstatne, podstatne slabší a Česká republika má možno o 30 % drahší plyn pre domácnosti, ako to je na Slovensku. U nás je to len preto, lebo bojujeme za ceny. Ak by sme nebojovali, tak dnes je to presne tých 30 %, o ktorých hovorím, aby sa dostala cena na vyhláškovú úroveň alebo na úroveň, kedy sa tvorí mierny zisk pri predaji plynu pre domácnosti.

  My sa chceme pobiť, dámy a páni, za tieto ceny, budeme bojovať za znižovanie strát a máme pripravený systém krokov, ktorý ponúkame, aby sme tento cieľ aj dosiahli.

  Momentálne môžem informovať, že sa rokuje s ruskou stranou o korekciách a zmenách v dohode o dodávkach plynu a je úplne zrejmé, že štát ako 100-percentný vlastník SPP - matka môže podstatne výraznejšie a efektívnejšie komunikovať a vyjednávať. Rokujeme o výške samotnej komodity, o zmene techniky výpočtu ceny. Rokujeme o vývoji cien plynu na svetových trhoch a zmenách v dohodách o skladovaní plynu v zásobníkoch. Samozrejme, je to prekryté celé obchodným tajomstvom, teraz nemôžem ísť do detailov, ale štát je schopný vyrokovať podstatne viac, pokiaľ ide o korekcie, ako to bolo v prípade cudzích vlastníkov.

  Musím dodať aj to, že sme vyrokovali, že pri prevode SPP - matka na štát kompletne prešiel celý rezervný plyn. A máme z neho k dispozícii 170 mil. eur, ktoré môžeme použiť na vykrytie strát. A znovu pripomínam, pri predaji plynu pre domácnosti vždy boli vytvárané straty. Vždy. Doteraz to nikoho netrápilo, až teraz zrazu ako keby sa niekto zobudil a tvrdí, že nechajme to ľuďom zaplatiť. Nenecháme to ľuďom zaplatiť! 26 - 30 % by slovenské domácnosti v žiadnom prípade nezvládli.

  Je klamstvo, je klamstvo, ak niekto tvrdí, že niečo kupujeme. Štát preberá SPP - matku zadarmo. Dovoľte mi čísla:

  - Aktíva matky SPP sú 892 mil. eur, tieto aktíva sú tvorené zásobami plynu, nehnuteľnosťami, pohľadávkami z obchodného styku.

  - Má pasíva 429 mil. eur, z toho najmä záväzky z obchodného styku.

  Teda výsledok je vysoko pozitívny: 463 mil. eur.

  SPP - matka, dámy a páni, už sú klamstvá, ktoré počúvate, má vždy vysoko konsolidovaný hospodársky výsledok. Žiadna strata. Strata vzniká len v divízii predaja plynu pre domácnosti. A to bolo vždy tak, nikdy to nebolo, nikdy to nebolo inak. Ako som povedal, do budúcnosti je perspektíva, že túto stratu budeme postupne likvidovať.

  Rozhodnutie, ktoré sme urobili na vláde Slovenskej republiky, sme prijali otvorene a po dlhom zvažovaní, nikto sa neskrýval, prijali sme rozhodnutie a informovali sme hneď potom na tlačovej konferencii, čo sme urobili a v čom vidíme význam. Význam ovládnutia matky je v tom, že môžme sa postarať o ľudí a chrániť ich pred zvyšovaním cien plynu pre domácnosti. Myslím si, že vláda týmto získala do rúk významný nástroj.

  Zvláštne je, že keď sme to na vláde schválili, potom bola tlačová konferencia, tak bolo úplné ticho. Nikto na to nereagoval. Bolo zopár odborných diskusií, či to je dobré, či to je zlé, ale nebolo to predmetom žiadneho politického súboja.

  Potom zrazu opozícia pochopila, čo sa stalo, že sme si zobrali do rúk nástroj, ktorý dokáže držať ceny plynu pre domácnosť pod kontrolou, a spustila tento smiešny cirkus ohľadne bežnej komunikácie, ešte o nej budem hovoriť, medzi akcionármi.

  Zopakujem, podstata dnešnej schôdze je o cenách plynu pre domácnosti.

  Absurdnosť návrhu na odvolanie predsedu vlády a na odvolanie prakticky celej vlády je očividná. Navrhujete odvolať predsedu vlády, teda celú vládu, preto, lebo nechce zvyšovať ceny plynu pre slovenské domácnosti, a preto, že posilňuje postavenie štátu v Slovenskom plynárenskom priemysle, ktorý ste vy predali. Oni predali SPP (potlesk), my posilňujeme postavenie štátu v tomto podniku, nechceme zvyšovať (doznievanie potlesku), nechceme zvyšovať ceny plynu, a zato prichádzajú sem s divadelným predstavením a podávajú návrh na odvolanie predsedu vlády a celej vlády.

  Absurdnosť tohto návrhu spočíva aj v tom, že sú tu nejaké stále pripomienky vo vzťahu k finančným skupinám.

  Pán poslanec Lipšic, dámy a páni z opozície, to boli také jalové príklady, niečo niekde ste počuli, niekde niečo sa zašumelo a ste to použili ako argumenty, že my a finančné skupiny. Tak sa teda poďme pýtať.

  Kto dostal Paroplynový cyklus v Bratislave? Paroplynový cyklus v Bratislave dostala finančná skupina Penta a bola to opozícia, keď bola vo vláde, ktorá jej to odklepla. Konkrétny príklad o tom (potlesk), ako sa spolupracuje, ako sa spolupracuje (pokračovanie potlesku) ohľadne finančných skupín.

 • Doznievanie potlesku.

 • Poďme ďalej. Žiar na Hronom, Hlinikáreň, kto dostal Hlinikáreň, kto kontroluje Hlinikáreň, alebo kto tam má významný vplyv? No Penta. A my sme dali Pente Hlinikáreň alebo vy ste dali? Však vy ste dali.

 • Čo nás obviňujete teraz, že my sme urobili niečo ohľadne finančných skupín.

 • Doznievanie potlesku.

 • Možno, a to hovorím teraz v dobrom, možno by si pán poslanec Mikloš spomenul teraz na škandál ohľadne predaja akcií VSŽ. Tak to bol iný škandál, ako v poslednú minútu pred koncom obchodovania ste to priklepli Pente. A ešte ste oklamali aj U. S. Steel Košice, ktorí boli tak nahnevaní na vás, že nevedeli, čo majú s vami robiť.

 • Potlesk a pokrik v sále.

 • Doznievanie potlesku.

 • Komu ste dali letisko? Veď letisko ste vy privatizovali. Košice nám, bohužiaľ, ušli, Košice dostala finančná skupina Penta. A Penta mala dostať aj Bratislavu. Našťastie sa nám podarilo bratislavské letisko zastaviť. Vy tu nejaké domnienky hovoríte...

 • Vy tu hovoríte nejaké domnienky o tom, že finančné skupiny, vymýšľate si nejaké nezmysly, ja vám hovorím o konkrétnych rozhodnutiach, ktoré ste urobili v konkrétne dni na konkrétnych zasadnutiach vlády vo vzťahu ku konkrétnym finančným skupinám. Takže v tomto je absurdnosť vášho návrhu úplne očividná.

  Absurdnosť návrhu spočíva aj v tom, a teraz ja, prepáčte, naozaj sa snažím byť v pohode, pretože to, čo tu je, ja tomu nechcem veriť. Vy ste neboli schopní vyprodukovať, celá opozícia, na odvolanie predsedu vlády a na odvolanie prakticky celej vlády viac ako jeden a pol stránky textu. Plus, a teraz to hovorím politicky k lídrom štandardných strán, nechápem, ako môže KDH na čele s pánom Figeľom, ako môže SDKÚ na čele s pánom Frešom, ako môže MOST - HÍD s pánom Bugárom pri takejto významnej veci, keď tak strašne tlieskate a chcete odvolať túto vládu, necháte iniciatívu nezaradenému poslancovi Národnej rady pánovi Lipšicovi.

 • Potlesk a pokrik v sále.

 • Doznievanie potlesku.

 • To len svedčí o tom, páni a dámy, kde sa nachádzate. Je to veľmi smutné, že sa necháte takýmto spôsobom vy vodiť a riadiť v slovenskej politike. Ja som za štandardné politické strany, pretože viem, čo je budovať štandardnú politickú stranu.

  Dovoľte mi teraz to, čomu vôbec ja nerozumiem. V odôvodnení toho návrhu vyčítate nám, a to je vážna vec, a teraz dobre počúvajte, v odvodení návrhu nám vyčítate "spôsob usporiadania integrovaného plynárenského podniku SPP, najmä presun majetku z materského podniku na dcérsku spoločnosť zaoberajúcu sa prepravou zemného plynu", to je tá rúra do Eustreamu, čo spomínal aj pán poslanec Lipšic. Že vraj, a je to napísane v návrhu na odvolanie, že to bolo v rozpore s verejným záujmom, teda že my sme poškodili týmto rozhodnutím Slovenskú republiku.

  No tak, aby sme boli teda presní, toto, čo sa udialo. Členským štátom Európskej únie v troch možných podobách ukladá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s plynom: Za účelom prevzatia, a teraz počúvajte, za účelom prevzatia tejto smernice do nášho právneho poriadku bol vypracovaný a do parlamentu predložený vládny návrh zákona o energetike, parlamentná tlač 66. Urobili sme to a 31. júla 2012 zákon, na základe ktorého sa udialo to, čo hovorí pán Lipšic a ostatní opozičníci, že v rozpore s verejným záujmom, že my sme poškodili záujmy Slovenska, tak 31. 7. 2012 sa hlasovalo o tomto zákone. A čítam: bolo 142 prítomných poslancov, za prijatie hlasovalo 123 poslancov, teda hlasovala zjavne aj opozícia, a nikto nebol proti. Hlasoval celý poslanecký klub za stranu SaS, takmer celé poslanecké kluby za KDH, MOST - HÍD a, samozrejme, hlasoval pán Lipšic, pán Bugár a pán Sulík. Tak teraz nerozumiem.

 • Vy ma (pokračovanie potlesku), vy ma odvolávate, (doznievanie potlesku), vy ma odvolávate vo verejnom záujme, vo verejnom záujme, že som poškodil záujmy Slovenskej republiky týmto zákonom a realizáciou tohto zákona. Však ste, prepáčte, nechcem povedať nejaký expresívny výraz, za tento zákon zahlasovali. A 123 poslancov...

 • Reakcia z pléna.

 • Však oni zabudli na to, že aj privatizovali. 123 poslancov zo 142 hlasovalo za, Lipšic, Bugár, Sulík, prakticky celá opozícia to podporila, ktorá tu bola. A podajú tak dôležitý dokument podľa Ústavy Slovenskej republiky, ako je odvolanie predsedu vlády. To nie je sranda. A napíšu tam, že vo verejnom záujme treba premiéra odvolať za to, čo oni urobili spolu, lebo to je jednoducho smernica Európskej komisie, Európskej únie, tam iná cesta, iné riešenie nebolo.

  Veď potom sa nečudujte, že sa pozeráme tak na vás trošku krivo, že či teda ste sa dobre vyspali, či je všetko v poriadku, či ste si ráno zacvičili. Ja som si dobre ráno zacvičil a som sa dobre vyspal, na rozdiel od vás.

 • Toto je niečo jednoducho, čomu ja celkom nerozumiem.

 • Doznievanie potlesku.

 • Dámy a páni, absurdnosť tohto návrhu spočíva aj v tom, že hovoríte o nejakej komunikácii medzi akcionármi. Veď my dobre vieme, čo sa stalo. Je zamestnanec, a teraz opäť počúvajte, zamestnanec SPP, aj poviem jeho meno, pán Haško od 1. februára 2013 po tom, čo EPH nastúpilo do SPP po Nemcoch a Francúzoch, čo dovolili im tam vstúpiť, nastúpil za poradcu v predstavenstve. Súčasne mal úväzok v spoločnosti, ktorá sa volala predtým J&T Advisors, to sa potom zmenilo na nejaké EP Investment..., nemám tie presné názvy.

  Čiže akcionár, ktorý je J&T a EPH, komunikuje s akcionárom štátu. A toto je dôvod na odvolanie predsedu vlády?

  Pán Lipšic, a kde ste boli, keď Uhliarik dostal, váš minister za KDH, komplet urobený zákon z dielne Penty na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, kde išlo o miliardy? Vtedy som vás nevidel.

 • Pokračovanie potlesku.

 • Kde ste boli (doznievanie potlesku), pán Figeľ, ja nechcem vedieť, ja používam iba veci, ktorá sa bežne používajú na Slovensku. Veď všetci voláme pána Uhliarika pán Pentliarik. Všetci to dobre vieme.

 • Zasmiatie sa v sále.

 • A jemu pošle farmaceutický priemysel pod kontrolou Penty, priamo mu pošle návrh zákona o rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, myslím, že takýto bol návrh, ktorý výrazne zvýhodňoval finančné skupiny, ktoré ovládali zdravotné poisťovne. Je evidentné, že to napísal tento chlap. Ale to je v poriadku. Vtedy pána Lipšica nevidím. Vtedy pána Figeľa nevidím. Vtedy nevidím nikoho.

  A vy mi napíšete, že komunikácia dvoch akcionárov, lebo akcionár, dokonca zamestnanec SPP, do psej matere, kto má písať tomu ministerstvu hospodárstva a Fondu národného majetku, keď nie zamestnanec SPP?! Však to je akcionár. Ale akcionár je tam preto, lebo ste ho tam pustili cez privatizáciu. Nie my. My by sme v živote neprivatizovali SPP. Vy ste sprivatizovali SPP a potom nemeckí a francúzski, čo vytunelovali celé SPP, tam pustili ďalšieho akcionára. Preto, prosím (potlesk), ani toto nie je argument na odvolanie.

 • Doznievanie potlesku.

 • No a dovoľte mi ešte, aby som povedal pár slov k niečomu, čo považujem za veľmi dôležité, a to je otázka, že kto vlastne podáva tento návrh, keď si pozriem niektoré mená, to je, v podstate je to jedno, stačí, keď si prečítam, že kto podpísal tento návrh. A vidím tam obrovské množstvo ľudí, ktorí boli v roku 2002 v politike. Vidím tam obrovské množstvo ľudí, ktorí boli priamo, priamo pri privatizácii Slovenského plynárenského priemyslu.

  Tak mi teda dovoľte povedať len pár slov na oživenie pamäti. Opakovanie je matka múdrosti. Už sme dávno o privatizácii SPP nehovorili. Nebudem osobný, pán Mikloš, buďte kľudný, nechcem byť osobný, ako vidíte. Snažím sa argumentovať. To, čo predviedol pán Lipšic, to neboli argumenty, to boli samé urážky. Nič iné. Budem argumentovať.

  Začne tým, dámy a páni, že najskôr bolo treba vybrať poradcu, ktorý bude radiť vláde Slovenskej republiky pri privatizácii Slovenského plynárenského priemyslu. Vybrali poradcu Credit Suisse First Boston a tento poradca na konci dňa, dúfam, že nájdem tie sumy, dostal dohromady sumu 31 536-tisíc amerických dolárov. Za čo? Bol jeden jediný uchádzač o kúpu SPP.

 • Smiech v sále.

 • Jediný uchádzač bol Gaz de France a Ruhrgas ako konzorcium. A Credit Suisse First Boston za to, že poradil vláde Slovenskej republiky, aby z toho jedného vybrali jedného, zobral 31 536 084 dolárov. A keď sme urobili, keď sme z toho urobili kontrolu, keď sme z toho urobili kontrolu, tak sme zistili: bol protizákonný proces výberu tohto poradcu, uzatvorenie mandátnej zmluvy bolo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Dokonca vláda uhradila nepreukázané výdavky vo výške skoro 6 mil. eur. Vôbec nikto nevie, za čo sa vyplatilo 6 mil. eur, á, 6 mil. dolárov, prepáčte. Nepreukázal nikto nikdy, o čo tam presne išlo.

  Ďalej bola protiprávne uhradená odmena vo výške 6,5 mil. amerických dolárov. Potom bola ďalšia nepreukázaná odmena vo výške 4,5 mil. Čiže dohromady skoro 11 mil. dolárov vyplatili bez preukázania dôvodov. Nikto nevie, za čo to je. A dohromady to je tých 31 536-tisíc. Takto teda začala nejako privatizácia Slovenského plynárenského priemyslu.

  Budem pokračovať ďalej a poviem, že sa vytvorili dve komisie na privatizáciu. Bola jedna, ktorá robila krovie. Túto pozíciu viedla pani ministerka Machová. A potom bola komisia tzv. riadiaca, ktorú vtedy riadil vtedajší minister financií pán Mikloš. Tá rozhodovala o všetkom. Pani Machová, tá iba organizovala seansy s chlebíčkami a s malinovkami, pretože nemala na nič iné absolútne právo a nič nemohla kontrolovať.

  Dámy a páni, je úplne zrejmé z pravidiel, ktoré boli schválené pri privatizácii SPP, že záujemcovia museli predložiť ponuky v osobitých škatuliach na ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku, a to dňa 28. februára 2002 medzi dvanástou a pätnástou hodinou. Vzhľadom na to, aké boli požiadavky, čo tieto krabice a škatule mali obsahovať, bolo úplne evidentné, že nebolo možné podať návrh v jednej maličkej obáločke. V jednej maličkej obáločke.

  A ja vám teraz poviem, čo som videl na vlastné oči. Medzi dvanástou a pätnástou hodinou najskôr došla takáto maličká obáločka od spoločnosti, ktorá sa, myslím, volala Williams, Williams, a bolo úplne zrejmé, že to bolo odstúpenie od súťaže, pretože v takejto malej obálke nemohla prísť žiadna ponuka. Ponuka od Ruhrgas, Gaz de France prišla tesne pred pätnástou hodinou a cena bola aspoň osemkrát prepisovaná rukou. Vedeli, že sú sami v súťaži. Vedeli. A napísali 130 mld. korún.

  Koľko tam mohlo byť, keby nevedeli, že sú sami v súťaži? Možno 180, možno 190, možno 200 mld. Keď idete do súťaže a viete, že ste tam sami, no tak napíšete takú sumu, lebo mali istotu, že sú sami a, samozrejme, že to aj kúpia, alebo že jej to táto vláda aj predá

  Dokonca je tu aj také nejaké vyjadrenie, ak by som ho našiel, ktoré povedal pán poslanec Mikloš, že musia byť minimálne dvaja záujemcovia, že musia byť minimálne dvaja záujemcovia a musí byť boj o cenu a že až potom to budeme predávať. Bol jeden jediný záujemca. O tom dnes absolútne nikto nepochybuje. A že to vedel, že to bude kupovať, je takisto.

  Dokonca je tu výpoveď z Úradu špeciálneho prokurátora z 18. marca 2004, keď pán Mikloš hovorí: "Táto informácia", rozumej, že konzorcium je samo v súťaži, "mu mohla byť poskytnutá z viacerých zdrojov." No, tak potvrdzujeme, že Ruhrgas a Gaz de France vedeli, že sú v tom sami a že môžu dať cenu, akú chcú.

  Normálne tam bola mazanica rukou. To gumovali, čakali, čakali, že čo sa bude diať. Niekto im povedal, došla malá obálka, nie je žiadny iný záujemca, no tak rýchlo vygumovali prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát a napísali tam nejakú sumu, ktorá k tomu aj teraz patrí.

  My sme hneď žiadali o zrušenie tejto privatizácie, pretože vôbec nezodpovedala tomu, ako boli nastavené pravidlá, ale nedalo sa s tým už v danom okamihu nič robiť.

  Ale to je ešte nič, stále nič. Už sme dali 31 mil. dolárov Credit Suisse First Boston, už sme zistili, že bola jedna obálka a že presne vedeli, presne vedeli, že sú sami v súťaži.

  Podal som trestné oznámenie, a teraz sa dobre chyťte stoličiek všetci, podal som trestné oznámenie a tvrdil som, že došlo k trestnému činu porušovania záväzných pravidiel hospodárskeho styku podľa § 127 ods. 1 Trestného zákona. Toto som podal a 7. apríla 2003 Úrad špeciálneho prokurátora začal trestné stíhanie pre trestný čin porušovania záväzných pravidiel hospodárskeho styku, lebo presne sa zaoberal tým, že ak niekto vedel, že je sám v súťaži, no tak samozrejme, že boli porušené pravidlá a celá tá súťaž bola úplne zlá.

  Dostal som 7., prepáčte, dostal 27., aby som našiel ten dátum, aby som vás teda neklamal, dostal som 21. februára 2006, 21. februára 2006 som dostal uznesenie vyšetrovateľa Policajného zboru, uznesenie o zastavení tohto trestného stíhania. No asi som mal ísť teda za pánom Miklošom a ďalším a mal som sa im ospravedlniť, lebo orgány to riadne prešetrili a zastavili trestné stíhanie.

  A teraz sa chyťte, prečo. Zastavili trestné stíhanie preto, lebo pán Lipšic ako minister spravodlivosti, nepochybne po dohodne s ostatnými, pri rekodifikácii, pri rekodifikácii Trestného zákona vypustil tento trestný čin z Trestného zákona. A tu sme doma. Takže...

 • Potlesk a pokrik v sále.

 • Pokračovanie potlesku, pískanie a pokrik v sále.

 • Pokračovanie potlesku.

 • Toto bol, toto bol rekodifikačný návrh z dielne, rekodifikačný návrh z dielne ministerstva spravodlivosti. Nikomu nič nepovedali, všetkých oklamali a vypustili paragraf, o ktorom vedeli...

 • Reakcia navrhovateľa.

 • My sme neboli vo vláde, čo bláznite. 21. februára 2006, ak mám dobrú pamäť, sme boli v opozícii.

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Zasmiatie sa rečníka.

 • To je zaujímavé.

  My sme schválili, dámy a páni, nóvum na schôdzi Národnej rady, opozícia schválila vláde vo februári 2006 rekodifikáciu Trestného zákona (potlesk a smiech v sále) a oni, dobráci, samozrejme, nehlasovali.

 • Doznievanie potlesku.

 • Len aby bola nejaká predstava, aby bola nejaká predstava, ako fungujú veci, že ako ďaleko sa dajú veci podohadovať a čo sa všetko dá urobiť.

  Stále to nie je všetko. Stále to nie je všetko.

  Idem ďalej, dámy a páni, a pozrieme sa na to, len tak zo zaujímavosti, čo urobili pri predaji. Dobre, nebudem sa teraz hádať o kúpnej cene pri SPP. To bola večná hádka. My sme tvrdili, že predaj SPP bol pod cenu. Nakoniec sa podala ponuka 28. februára, teda v tých veľkých krabiciach, tá premaľovaná, a tá ponuka obsahovala sumu 2,7 mld. amerických dolárov, v tom čase na prepočet 3,121 mld. eur. Pri podpise zmluvy k 18. 3. 2002 to bola suma 3 050 mil. eur a potom bolo vysporiadanie transakcie úhrady kúpnej ceny k 11. 7. 2002, a teraz počúvajte, 2 745 mil. eur. Viete, koľko prerobili? 376 mil. eur, lebo to, blázni, nepoistili kvôli kurzovým stratám.

  Čiže nielenže bola nízka cena (potlesk), nielenže bola nízka cena 130 mld. korún v tom čase, boli obrovské posuny vtedy v kurzoch a oni nepoistili takúto transakciu. A len tým, že to neurobili, boli nedôslední, tak pripravili štát o 376 mil. eur len pri samotnej transakcii. Len tak to do vzduchu vyletelo.

  Stále ešte nič, priatelia. Ešte dodám...

 • Reakcie z pléna.

 • Pretože aby ste si pripomenuli, čo ste urobili s najcennejším majetkom na Slovensku.

  Dámy a páni, zvláštne je, že bola v roku 2002 podpísaná, podpísaná zmluva o privatizácii. A čo sa udialo osem mesiacov po privatizácii, je neuveriteľný príbeh. Osem mesiacov po privatizácii ministerstvo hospodárstva, Fond národného majetku Slovenskej republiky podpisuje s Nemcami a Francúzmi dodatok Akcionárskej zmluvy. Dodatok. A tento dodatok hovorí veľmi komplikovanou rečou, že "pre účely vnútornej podnikovej alebo daňovej reštrukturalizácie môže každý investor previesť všetky alebo časť svojich akcií na svoju pridruženú osobu bez akéhokoľvek súhlasu alebo obmedzenia".

  Viete, čo urobili Nemci a Francúzi? Previedli svoje akcie do Holandska. Ja vám teraz vysvetlím prečo. Nechápem, prečo s týmto súhlasila vláda Slovenskej republiky, s takýmto dodatkom, pretože išlo, samozrejme, opäť o veľké peniaze. Predovšetkým chcem povedať, že dividendy, ktoré boli vyplatené spoločnosťou SPP v roku 2003 za rok 2002 akcionárom spoločnosti, tak v prípade Fondu národného majetku bola daň vyberaná zrážkou, bola zrazená a odvedená. Teda štát zaplatil. Holandská spoločnosť, na ktorú to už bolo prevedené, dividendy jej boli vyplatené bez akéhokoľvek, akéhokoľvek zdanenia, pretože existuje nejaký predpis o tom, že je zákaz dvojitého zamedzenia a podobné veci, ktoré fungujú. Ale za to súhlasila vláda Slovenskej republiky.

  Okrem toho, čo mali Nemci a Francúzi v roku 2003 s dividendami z roku 2002? To boli naše dividendy. To bolo absolútne neoprávnené vyplatenie dividend akcionárovi, ktorý v tom čase ešte ani nebol v SPP, a oni si vyplatili. Čistá strata 464 mil. slovenských korún, ďalších.

  Aby sme teda vedeli, kde sme, dobre? Hovoríme o 31 mil. amerických dolárov pre Credit Suisse First Boston, hovoríme o kurzovej strate takmer 10 mld. slovenských korún, hovoríme o podvodoch pri samotnej privatizácii, hovoríme o podvodoch pri trestnom stíhaní, hovoríme o tom, čo urobili v prípade, pokiaľ išlo o prevod. Tomuto nikto nerozumie, ako mohli 500 mil. slovenských korún takto len nechať. Nemci a Francúzi nemali nárok na túto dividendu. To bola dividenda za rok 2002. A oni tam prišli až v roku 2003! Tak ja neviem, prečo si ju oni vyplatili. Nielenže si vyplatili, ale nezaplatili ani daň, rovno to vytiahli do Holandska. A my sme to aj zaplatili, aj sme si urobili z toho príslušné zrážky.

  Dámy a páni, aby ste mali predstavu, o čom hovorím z hľadiska biznisu, ktorý urobila vláda Mikuláša Dzurindu pri SPP, dovoľte mi číslo.

  Počas pôsobenia nemeckého a francúzskeho investora v SPP si vyplatili na dividendách 3,5 mld. eur. To je dividenda, ktorá im prichádzala každý rok ako 49-percentnému vlastníkovi, 3,5 mld. eur, s tým, že predali teraz tých 49 % za 2,5 mld. eur; 3,5 mld. a 2,5 mld. je 6 mld. eur. A zaplatili 2,7 mld. eur. Za šesť rokov, á, teda za desať rokov sa im to dvakrát všetko vrátilo. To bol deal.

  Načo ste to predávali? Toto mohol mať tiež štát. Prečo ste dovolili pustiť Nemcom a Francúzom 3,5 mld. eur na dividendách? Načo to bolo dobré? Ten štátny podnik bol schopný produkovať presne takéto isté výsledky.

  A to by som teda rád do takéhoto biznisu aj ja išiel, že 3,5 a 2,5 je 6 proti 2,7. Za desať rokov! A hovoríme o miliardách eur; 6 mld. eur voči 2,7 mld. eur.

  Toto je privatizácia a la pravicové vlády a oni nás teraz odvolávajú kvôli tomu, že sa snažíme urobiť v týchto veciach nejaké poriadky. Len aby ste vedeli, že kde sa nachádzame.

 • Dámy a páni, teraz poviem niečo úplne s kľudným hlasom. Boli sme pripravení na vecnú diskusiu. Ja som bol vecný a poskytol som presné čísla, presné argumenty, aj som odôvodnil, prečo sme sa rozhodli pristúpiť k tomuto rozhodnutiu a získať 100-percentnú kontrolu nad matkou.

  Čakali sme na úvodné vystúpenie pána Lipšica. Toto úvodné vystúpenie jednoznačne nastolilo štýl konfrontácie, v ktorom chcete preukázateľne pokračovať počas celej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Urážky, konfrontácia, a žiadne argumenty. Dokonca vyzeráte smiešne po tom, čo ste hlasovali za zákony, povypúšťali ste trestné činy, urobili ste chyby.

  My si myslíme, že toto navrhované odvolanie predsedu vlády a vlády je tak absurdné a smiešne, že je pod našu úroveň v ňom pokračovať. Považujem za trápne, keď sme vyvrátili toto odôvodnenie čiarku za čiarkou, lebo tam nič nezostalo na tej jednej stránke, aby sme sa nechali urážať, aby tu pán Lipšic kričal na podpredsedu vlády, ministra zahraničných vecí. A hovorí mu veci, ktoré sú úplne smiešne, uráža ho, aby urážal ďalších, ktorí sú tu.

  Preto, hovorím to v dobrom, v dobrom to hovorím, my sme si splnili svoju povinnosť voči vám. Došli sme sem, odpovedal som na všetky veci, ktoré ste potrebovali počuť (reakcie z pléna), ale my sa, my sa urážať v žiadnom prípade nenecháme.

 • Tento štýl urážok je pre nás neakceptovateľný.

 • Doznievanie potlesku.

 • Neexistuje žiadny právny predpis (reakcia z pléna), neexistuje žiadny predpis, na vás, pán Brocka, ja určite čakať nebudem.

 • Smiech a potlesk v sále.

 • Reakcia z pléna.

 • Reakcie z pléna.

 • Ja hovorím, nebudem čakať, pretože to budú samé urážky, nič iné. Nemáte argumenty, máte urážky.

  Chcem preto poprosiť poslanecký klub strany SMER - sociálna demokracia aj členov vlády, nechajme našich pravicových priateľov, nech rokujú. My tu budeme, samozrejme, a keď dokončia diskusiu, nech nás zavolajú, prídeme radi hlasovať.

  Ďakujem ešte raz za pochopenie.

 • Potlesk a veľký ruch v sále. Odchod členov vlády SR a poslancov NR SR za SMER - SD zo sály.

 • Faktické poznámky: pán poslanec Mikloš, Sulík, Vašečka, Hlina, Štefanec, Bugár, Chren. Šestnásť pánov poslancov s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Brocka. (Skandovaný pokrik z balkóna: "Hanba, hanba, hanba...")

 • Pokračovanie kriku z balkóna.

 • Poprosím... Poprosím... Poprosím ochranu, aby urobila poriadok na balkóne. Prestaňte, správajte sa slušne, lebo vás nechám vyviesť.

 • Pretrvávanie kriku z balkóna.

 • Pán poslanec Brocka, faktická poznámka. Poprosím...

 • Neutíchajúci krik z balkóna.

 • Poprosím ochranu, aby urobila poriadok na balkóne.

 • Pretrvávanie kriku z balkóna.

 • Vážení hostia, ja vás poprosím, môžte sledovať rokovanie Národnej rady, ale budete dodržiavať pravidlá.

 • Krik z balkóna jedného z návštevníkov.

 • Poprosím vás o kľud na balkóne, lebo vás nechám vyviesť.

  Pán poslanec Brocka.

 • Opäť veľký krik z balkóna.

 • Poprosím technikov, pánovi Brockovi dajte čas, lebo...

 • Krik z balkóna jedného z návštevníkov.

 • Poprosím, dajte čas pánovi Brockovi.

 • Pokračovanie kriku z balkóna jedného z návštevníkov.

 • Poprosím ochranu. Vyhlasujem prestávku. Poprosím, aby bol vyprázdnený balkón.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať. Faktické poznámky. Ešte tam bol ale pán poslanec Brocka prihlásený.

  Pán poslanec Brocka, procedurálny návrh. Zapnite.

 • Pán predseda, pán predseda, ja mám procedurálny návrh, aby ste zabezpečili účasť predsedu vlády Roberta Fica pri rozprave k tomuto bodu. Zdôvodnenie...

 • Rečník rukou naznačuje plénu, aby ho nechalo dohovoriť.

 • Zdôvodnenie: My chceme reagovať na vystúpenie predsedu vlády. Dokonca ja mám informácie, že niektorí kolegovia poslanci ho chcú pochváliť za to, že napríklad kým SMER vydržal nekradnúť po voľbách pol roka a opozícia ho zastavila pri PPC v decembri minulého roka alebo v januári tohoto roka, tak teraz to trvalo skoro trištvrte roka. Čiže to je v istom zmysle úspech a pozitívna správa pre verejnosť.

  Čiže, pán predseda, poprosím vás, zabezpečte účasť predsedu vlády.

 • Pán poslanec, zo žiadnych ustanovení žiadnej právnej normy nevyplýva, že tu musí pán premiér alebo ktorýkoľvek člen vlády, alebo ktorýkoľvek poslanec sedieť. Pán premiér veľmi jasne ozrejmil svoje správanie a je na vás. Vy ste túto schôdzu zvolali a môžte reagovať.

  Takže, nech sa páči, je otvorená rozprava. Môžte reagovať. (Reakcia z pléna: "Dajte hlasovať.") O čom mám dať hlasovať? (Reakcia z pléna: "O návrhu.")

  Tak dáme hlasovať.

 • Hlasovanie: Prítomných 55 poslancov.

 • Národná rada nie je uznášaniaschopná. Akonáhle bude, dám o vašom návrhu hlasovať.

  Takže teraz budeme pokračovať faktickými poznámkami. Pán poslanec Mikloš.

 • Reakcia z pléna.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Veľmi pekne by som chcel dať taký návrh procedurálny, aby ste dali o ňom hlasovať, aby bola vyhlásená prestávka dovtedy, než sem príde kompletne celá vláda, tak ako sa to sluší a patrí na odvolávaní vlády.

 • Pán predseda, rád by som tento svoj návrh zdôvodnil. Je to predsa úplne jednoduché, nikdy v histórii sa nestalo, aby tá úroveň klesla takto hlboko, že vláda napľuje opozícii do očí, že jednoducho vstane a odíde práve uprostred takéhoto aktu, ani si nevypočuje faktické poznámky.

  Vy takisto ste spoluzodpovedný za to, čo sa dialo na balkóne. Ľudia sú maximálne nervózni a sú nervózni práve z tej arogancie, ktorú tu predvádzate po celej krajine.

  Tak vás veľmi pekne poprosím, vydajte jasný signál všetkým ľuďom smerom nadol v štátnej správe aj vo verejnej správe, že slušnosť zasa je tu späť a že ide to odtiaľto z parlamentu. Veľmi pekne poprosím, aby aj vaši ľudia hlasovali za, aby vyliezli z bufetu, aby vyliezli zo svojich kancelárií a urobili niečo pre poriadok na Slovensku, pre kľudnú atmosféru.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Budeme hlasovať o vašom návrhu, že vyhlásime prestávku.

 • Hlasovanie: Prítomných 59 poslancov.

 • Národná rada nie je uznášaniaschopná. Akonáhle bude, dám v zmysle ustanovení rokovacieho poriadku o vašom procedurálnom návrhu hlasovať.

  Takže budeme pokračovať faktickými poznámkami.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán predseda, chcem doplniť návrh pána kolegu Freša, aby ste dali hlasovať o tom, že vyhlásite prestávku, pokiaľ nebude parlament uznášaniaschopný. Mali by tu byť takisto vládni poslanci, ako aj vláda. Takže dajte, prosím, hlasovať o mojom návrhu.

 • Pán poslanec, rokujeme o návrhu, o ktorom sa neschvaľuje program. Rokujeme podľa špeciálnych ustanovení ústavy a zákona o rokovacom poriadku, tak ako ste si to želali. Takže, jednoducho, Národná rada bola pri návrhu uznášaniaschopná a rokujeme. Je otvorená rozprava. Zazneli vystúpenia a môžete na nich reagovať. Samozrejme, ak nemáte záujem o rozpravu, ja veľmi rád toto rokovanie ukončím a zabezpečím hlasovanie o návrhu vášho uznesenia.

  Takže, nech sa páči, pani poslankyňa Žitňanská.

 • Pán predseda, v mene poslaneckých klubov SDKÚ - DS, KDH a MOST - HÍD žiadam o zvolanie grémia okamžite.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Dámy a páni, budeme pokračovať. Poprosím všetkých, ktorí sú prihlásení s faktickou poznámkou a majú záujem ju predniesť, aby zaujali svoje miesto.

  Ešte pán poslanec Vašečka, procedurálny návrh, či ste boli s faktickou? Procedurálny návrh. Nech sa páči.

 • V súlade s § 34 rokovacieho poriadku by som chcel podať návrh týkajúci sa časového postupu rokovania. Pán premiér sa v médiách pred pár dňami vyjadril, že tu chce sedieť 10 dní. Tak ja by som chcel požiadať, aby sme dneska rokovali len do devätnástej a skúsili sa teda dohodnúť, že či platí to slovo premiéra a predsedu SMER-u, alebo nie. Ak máme rokovať bez neho, tak mu pokazíme radosť, lebo on sa na to tešil. Tak vás poprosím, aby ste ten časový harmonogram upravili.

 • Čiže váš návrh je rokovať do devätnástej?

 • Áno, rokovať dneska do devätnástej a zajtra od deviatej.

 • Sme hlasovali trikrát o tom, ale, samozrejme, dali ste procedurálny návrh v súlade so zákonom, budeme o tom hlasovať.

 • Reakcie z pléna.

 • Hlasovanie: Prítomných 22 poslancov.

 • Národná rada nie je uznášaniaschopná. Akonáhle bude, dám o vašom návrhu hlasovať.

  Takže faktická poznámka, ešte pán poslanec Hlina, procedurálny návrh.

 • Pán predseda, nedá mi, aby som neskúsil a pre zachovanie naozaj takej štipky parlamentnej dôstojnosti, keď vy, samozrejme, budete komentovať, že zrovna z mojich úst, a verte, že ja si ctím parlament, toto je nedôstojné a ja si myslím, že až úbohé. Preto dávam procedurálny návrh, aby ste prerušili rokovanie schôdze dozajtra do desiatej hodiny. Ďakujem pekne.

 • Hlasovanie: Prítomných 43 poslancov.

 • Národná rada nie je uznášaniaschopná. Dám o vašom návrhu hlasovať, akonáhle bude uznášaniaschopná.

  Ukážte, technici, prosím vás, ten screen. Pán poslanec Kadúc, ešte procedurálny návrh?

  Zapnite, prosím vás, pána poslanca Kadúca.

 • Vážený pán predseda, ja si naozaj ctím tento parlament aj vás a chcem vám niečo k tomu povedať za tú minútku a na konci, teda ak bude o čom hlasovať.

  Ja som z pozície opozície takej, ktorá tu je nová. Verím, že z novej opozície, a preto sa mňa tieto škandály, čo tu boli povedané, netýkajú. Ja by som si pána premiéra veľmi rád vypočul, veľmi rád ohľadne toho, prečo bolo J&T napísané na vládnom materiáli.

  K tomu, či tu majú, alebo nemajú byť. Keď už, keď vláda žiada o dôveru, je povinná tu byť. Preto je úplne samozrejmé, keď jej my chceme vysloviť nedôveru, tak je tu povinná byť.

  Ako predseda najvyššieho orgánu, ktorému sa vláda zodpovedá, predpokladám, že ste, áno, vláda zodpovedá, predpokladám, že ste vládu pozvali na toto rokovanie a ste ich tak požiadali, aby tu boli. V zmysle ústavy čl. 85 je vláda povinná tu byť, ak ju o to Národná rada požiada. Preto tvrdím...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • O čom chcete hlasovať, pán poslanec? Lebo ste nepredniesli žiadny návrh.

  Takže, pán poslanec Sulík, faktická poznámka.

 • Reakcia rečníka.

 • Prepáčte, nemal som od vás žiadny návrh.

  Zapnite pána poslanca Kadúca, nech sformuluje niečo, o čom môžem dať hlasovať.

 • S ohľadom na to, čo som povedal, chcem, aby ste dali hlasovať o tom, že budeme pokračovať v rokovaní až vtedy, keď tu bude vláda, ktorá tu má a musí byť, keď sa rokuje o jej nedôvere.

 • Vláda tu nemusí byť, ale, dobre, budeme hlasovať o vašom návrhu.

 • Hlasovanie: Prítomných 43 poslancov.

 • Národná rada nie je uznášaniaschopná.

  Takže, pán poslanec Sulík, faktická poznámka.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec Mikloš bol prvý? Nech sa páči, pán poslanec, pardon. Technici, ukážte mi, prosím vás, zoznam, lebo tými procedurálnymi návrhmi, ja si pamätám tiež, že bol pán poslanec Mikloš. Pred tým, ako sa začali procedurálne návrhy, bol určite pán poslanec Mikloš. A druhý bol...

  Takže poprosím zapnúť pána poslanca Mikloša.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, no, musím konštatovať, že pán premiér ráno málo behal, pretože k vážnym podozreniam a obvineniam, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe k návrhu na jeho odvolanie, a k vážnym podozreniam a obvineniam, ktoré zazneli aj vo vystúpení poslanca Lipšica, nepovedal nič. Jeho vystúpenie mi veľmi pripomínalo slovenské: "Ja o voze, ty o koze." Opäť zopakoval množstvo klamstiev na tému privatizácie SPP, ku ktorým sa vyjadrím v rozprave veľmi podrobne a vyvrátim ich.

  Ale chcel by som povedať, že spôsob, akým sa k tomu postavil, svedčí nielen o tom, že je nástrojom finančných skupín, že koná v rozpore s verejným záujmom, a doložím tvrdenia, ktoré tu predniesol poslanec Lipšic, ešte ďalšími faktami, argumentmi a dôkazmi vrátane listinných dôkazov. Doložím to vo svojom vystúpení. Ale jeho postoj svedčí aj o tom, že je zbabelcom.

  Pokiaľ si dobre pamätám, bol som v tomto parlamente odvolávaný štyri- alebo päťkrát a vždy som si to tu odsedel do poslednej minúty. Je nedôstojné takéto správanie predsedu vlády. A musím povedať, že sa tomu čudujem. Neviem, ako on sám seba v takejto pozícii vidí, je vo funkcii predsedu vlády a správa sa hanebne, zbabelo.

 • Pán poslanec Sulík bol predo mnou ešte.

 • Tak, pán poslanec Sulík. Poprosím vás, zapnite pána poslanca Sulíka.

 • Pokiaľ môžem, by som aj tú časomieru poprosil. Ďakujem pekne za slovo.

  No, áno, zbabelec, to je tiež jediné slovo, ktoré mi napadá. Tutok narozprával množstvo vecí Robert Fico a potom ani len, ani len na faktické poznámky si nepočká, a pritom mal v médiách teda veľmi silácke reči. Toto robí zbabelec, keď dôjde na lámanie chleba, tak uteče.

  Napríklad som sa ho chcel spýtať, že prečo nepovedal ani pol slovom o tej nevýhodnej dvadsaťročnej zmluve, ktorá bude generovať najbližších pätnásť rokov ďalšie a ďalšie straty v rozsahu stoviek miliónov eur a vlastne on teraz tých súkromných investorov, firmu J&T a ďalšie, odbremení od tejto straty napriek tomu, že veď to ten manažment pozostávajúci z tej súkromnej časti vlastníkov takúto zmluvu uzavrel.

  Robert Fico sa sťažuje, že vtedy bol pomer síl v predstavenstve SPP 4 : 3 v neprospech štátu, ale dnes je to 3 : 0 v neprospech štátu. Na toto všetko sme sa ho chceli spýtať.

  Zbabelec utiekol, to je čistá hanba. My všetci sa s ním tešíme, že teda chodí cvičiť a že vie spraviť tisíc klikov, to nás teší všetkých náramne, ale aby zbabelec viedol Slovensko, to je, to si táto krajina nezaslúžila.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Hlina. Pán poslanec Vašečka. Tak poprosím vás, zapnite už, ale dve minúty mu dajte, pánovi poslancovi, ešte raz. Dobre.

  Nech sa páči.

 • Dve minúty poprosím. Výborne, ďakujem.

  Je to pre mňa neobvyklé, hovoriť faktickú poznámku niekomu, kto tu nie je. Pán premiér tu evidentne mal byť už minimálne na tie faktické. O tom ďalšom ani nehovorím.

  Takisto je mi teda smiešne, že hovoril o tom, ako sa teší na túto schôdzu a bude tu sedieť aj desať dní, a nevydržal tu ani dve hodiny, čo mi pripadá veľmi zvláštne.

  Ešte horšie mi pripadá to, že riadi parlament predseda vlády. Evidentne vás to tu len zdržuje, že parlament, vláda. Proste máte 83 a tým pádom je demokracia vybavená. Keď predseda vlády povie poslancom, aby odišli, a oni odišli ako poslušné ovečky, tak znamená, že sme sa vrátili niekde pred rok neviem koľko.

  Dneska sme pochovávali Silva Krčméryho, ktorý dostal od komunistickej vlády štrnásť rokov za údajnú vlastizradu. Dneska som tu počúval výkriky niektorých poslankýň SMER-u, že to je vlastizrada, vlastizrada. Kam sme sa to vrátili, prepánajána? Čo je toto?

  A myslím si, že naozaj pána premiéra by sme nemali odvolať, len mu zmeniť pracovnú pozíciu. Z premiéra na nejakého mediálneho mága. On dokáže tak magoriť mediálne, opakuje: "Cena plynu, cena plynu, cena plynu!" Čo keby sme sa, pán premiér, keby ste tu zostali, bavili o cene štátu? Že koľko zaplatia všetci občania za tie vaše nezvyšovačky cien.

 • To je veľmi dôležité.

  A ja tu zastupujem občanov, ktorých nezaujíma v prvom rade to, že či je dobrý, alebo zlý Dzurinda, Mikloš, Fico a Kažimír, ale v prvom rade, aká je dnešná situácia a ako vysvetlí to, že majú značku J&T, a ako vysvetlí tento nevýhodný a podozrivý nákup pre štát. Z toho nič nevysvetlil.

  Nie som spokojný a ako zástupca občanov apelujem na pána premiéra, aby tu bol a vysvetlil to! Lebo je to okrem toho, že to je hanba, je to arogancia, drzosť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Zdieľam podobný názor, že je ťažké reagovať na niekoho, kto tu nie je, ale tak sme svedkami všeličoho.

  Premiér nastavuje úroveň komunikácie a ja sa, teda deklarujem, že sa jej prispôsobím. Ja som naozaj nerobil tie "vúdú tanečky" s jeho portrétom, nerobil som, čo mu nosili vence k jeho portrétu, to mi príde úplne morbídne, nosiť vence k portrétu živého človeka a sekundárne tým pomohli, že sa stalo to. Čiže ja som toto nerobil, ani to nebudem robiť.

  Ale premiér v TA3 a dnešnou mňa presvedčil, že je pre politiku enormne škodlivý, tak jak som to zistil cirka pred tromi rokmi, že Slota je už naozaj za akoukoľvek hranou a proste som sa tak komunikačne nastavil.

  Čiže ak som doteraz premiéra Fica určitým spôsobom rešpektoval ako protivníka, lebo protivníkovi treba vzdať úctu a rešpekt, tak on teraz pripravil nastavenie. Ja viem, že ho to nezaujíma, ale ono ho to časom zaujímať bude. "Pýcha predchádza pád." Iní frajeri skončili na svätej Helene. A táto arogancia, tá obludná arogancia, čo tu predvádzate, naozaj bude mať raz koniec.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka.

  Zbabelosť, hanba, strach, nič iné sa nedá povedať. Máme premiéra, za ktorého sa hanbím, pretože sa bojí diskutovať s oponentami v televízii...

 • Reakcia z pléna, smiech a potlesk v sále.

 • Bojí sa diskutovať s poslancami v parlamente. Okrem strachu (ruch v sále) nám predviedol len a len klamstvo. Klame, že chráni občanov, ale pritom rozkráda spoločný majetok. Chráni finančné skupiny, pomáha finančným skupinám tým, že od strategických investorov dáva zadarmo majetok finančným špekulantom.

  História vzťahov SMER-u a J&T je skutočne dlhá. Siaha až do roku 2002, kedy J&T založila SMER pred voľbami v roku 2002. Pamätáme si, ako sme v tejto snemovni odvolávali vtedy ministra financií Počiatka za to, že bol na jachte J&T a podozrivo ušli informácie o výmennom kurze slovenskej koruny za euro? Pamätáme si, ako sme diskutovali o škandále s elektronickým mýtom, keďže tento predražený tender opäť vyhralo známe J&T? Opäť tu máme dnes ďalší škandálny prípad pomoci finančným skupinám a okrádania občanov.

  Mňa najviac zarazilo z prejavu pána premiéra to, že vôbec nespochybnil, že materiál, ktorý schválila vláda, pripravili pracovníci J&T. On vôbec sa nesnažil spochybniť a vyvrátiť toto tvrdenie.

  Za takéhoto premiéra sa skutočne hanbím a takýto premiér by mal odstúpiť sám.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Vážení zbytok Národnej rady, prepáčte, ja som viedol veľmi veľakrát rokovanie Národnej rady, ale toto som ešte nezažil. Ak niektorí zo starších poslancov si pamätajú návrh na odvolanie pani premiérky Radičovej, pán Fico, neviem, snáď dvadsaťkrát ju označil za klamárku, ona tu vydržala. Toto je arogancia na entú. Nehnevajte sa...

 • Pán premiér hovorí, že nechápe dnešný návrh na jeho odvolanie. No samozrejme, že nechápe. Lebo chová sa ináč v opozícii a chová sa ináč, keď je premiérom. V opozícii mu vadili finančné skupiny a ako premiéra teraz ho riadi finančná skupina?!

  Kritizoval túto chybnú privatizáciu. V poriadku, bolo by to, samozrejm, úprimné, keby konal tak, ako hovoril. Mohol to napraviť za tú istú cenu. Mohol odkúpiť SPP za tú istú cenu, za akú to strelil teraz finančnej skupine.

  Hovorí o tom, že to je, terajšia schôdza je o cene plynu. Prepáčte, ale to je klamstvo. Keby chceli riešiť cenu plynu za menej, ako nás bude stáť ročne SPP týmto spôsobom, ako kúpil za menej, by mohol normálne adresne dotovať nízkopríjmové skupiny.

  Páni poslanci, koľkí z vás dostávajú za tú istú cenu plyn ako povedzme nízkopríjmové skupiny? My to nepotrebujeme. Ale oni potrebujú takúto dotáciu. Takže netreba sa tu hrať na nejakého spasiteľa.

  Toto je arogancia, čo robia, ja sa hanbím vôbec, že takého premiéra máme.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, chcel som reagovať a poopraviť niektoré fakty, ktoré zazneli vo vystúpení môjho predrečníka. Možno by som spomenul to, že v roku 2008 ten nevýhodný kontrakt na nákup plynu, dlhodobý, podporili a zahlasovali zaň práve nominanti strany SMER v predstavenstve SPP a že je to teda práve Robert Fico, ktorý je zodpovedný za straty, ktoré SPP dosahuje.

  Možno by som spomenul to, že pán Fico je v podstate prvý premiér, ktorý vôbec potvrdil, že SPP straty dosahuje. Váš nominant, nominant SMER-u, pán Holjenčík v ÚRSO ešte pred dvomi týždňami tvrdil, že žiadne straty v SPP nie sú, čím je usvedčený, že klamal, a mal by byť okamžite odvolaný z postu šéfa ÚRSO, pretože nemôžme mať na takom zodpovednom poste úradníka, ktorý klame niekoľko rokov všetkým občanom a spôsobil tým ohrozenie stámilionovými arbitrážami občanom Slovenskej republiky.

  Hovoril by som aj o tom, ako riešiť problémy s cenou plynu a či aj milionári, možno aj spomedzi vašich ministrov, majú mať dotované vykurovania svojich bazénov lacným plynom na úkor všetkých občanov, na úkor peňazí, ktoré potom budú chýbať v zdravotníctve a na dôchodky. Pretože tie peniaze odniekiaľ treba vziať.

  Ale takto, keď tu môj predrečník nie je, môžem povedať len jednu vec.

 • Reakcie z pléna.

 • Máme prvého premiéra, ktorý sa musí skrývať nie pred nami, ale pred občanmi a pred svojimi voličmi tým, že odišiel. A hrozím sa toho, keď si predstavím, že budúci prezident je človek, ktorý sa musí skrývať pred vlastnými občanmi.

  Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, som nesmierne sklamaný z toho, čo predviedol premiér tejto krajiny. Ja si myslím, že táto krajina si to vonkoncom nezaslúži.

  A keďže nielen voliči majú krátku pamäť, resp. politici sa spoliehajú na to, že voliči majú krátku pamäť, ale aj politici majú krátku pamäť. Pán premiér nám to predviedol v priamom prenose, keď sa vysmieval z odôvodnenia, ktoré je na jeden a pol strany. Tak odvolávanie premiérky Radičovej bolo na jeden a štvrť strany a medzi dôvodmi, ktoré uviedol, bola očividná neschopnosť pri riadení vlády a pri prijímaní dôležitých ekonomických, sociálnych a finančných rozhodnutí.

  Ak by sme mali túto vládu odvolávať za neschopnosť, museli by sme ju odvolávať každý mesiac. Miera babráctva, s ktorou vedie strana SMER túto krajinu k rekordne rastúcej nezamestnanosti, k prehlbovaniu chudoby, k zadlžovaniu, ktoré nesplatí ani ix generácií, je alarmujúca. Prijímate zákony, ktoré vyháňajú investorov zo Slovenska, ktoré likvidujú živnostníkov, likvidujú malých podnikateľov a pripravujú ľudí o prácu. A, naopak, vaši ministri nosia do parlamentu zákony, ktoré nevznikajú na ministerstvách, ale vznikajú v počítačoch rôznych lobistických alebo finančných skupín. A toto je vážna vec.

  Predložili sme dôkaz, že tento štát neriadi strana SMER, tento štát neriadi vláda, tento štát riadia iní.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pekne. Škoda, že pán premiér sa zľakol kritiky. Je smutné, že premiér sa bojí opozície v parlamente. Je absolútne smutné, že pán premiér riadi nielen vládu, ale aj parlament a zabúda na to, že na Slovensku máme parlamentnú demokraciu a vláda je podriadená parlamentu. A keď je takýto vážny bod, tak by tu mal sedieť.

  Ale teraz skúsme k tomu, čo pán premiér povedal. Pán premiér hovorí o tom, že bráni občanov. Občanov, ktorí kúria plynom. Cena plynu a SPP - matka má stratu preto, lebo bola podpísaná zlá, nevýhodná zmluva s dodávateľom, s Gazpromom, v roku 2008. V 2008 premiér tejto krajiny Robert Fico a jeho minister Jahnátek nepovedali jedno jediné slovo, že táto zmluva je zlá. Pán premiér, prečo ste vtedy nekričali? Prečo ste vtedy súhlasili, že bude táto krajina mať stratu? Mali ste akcionárske práva, nekonali ste. Takže strata v SPP - matka vzniká tým, že vzniklo zlé rozhodnutie v roku 2008. Sedeli ste vo vláde, sedeli ste v parlamente. Mali ste plnú zodpovednosť. Takže zodpovednosť za stratu je z roku 2008.

  Je úprimne zlé, že pán premiér tejto krajiny si neuvedomuje, že občania, nie každý občan, ktorý je odkázaný a má slabé príjmy, kúri plynom. Tetka na Orave musí kúpiť drahé drevo od štátnych lesov a ešte bude musieť dotovať aj plyn, ktorý takýmto spôsobom záväzok premiér preberie na seba. Je to hrôzostrašné! Nezaslúži si táto krajina, aby mala takéto vedenie.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Huba. Pán poslanec tu nie je.

  Pán poslanec Brocka.

 • Aj mňa ste sklamali, pán premiér. Myslel som, že znesiete viac. Veď tu máte jasnú väčšinu v parlamente. To, že ste odišli, ak to počúvate, to, že ste zdúchli, to svedčí o jednom, že ste obyčajný zbabelec.

  Ale ešte aj iné chcem povedať, že ste ma aj pobavili svojím vystúpením, najmä tou vetou, keď ste hovorili opozícii: "Páni z opozície, pokiaľ ste si nevšimli, je tu kríza." To hovoríte vy, pán premiér, ktorý ste obyvateľom tejto krajiny hovorili, že nás sa kríza ani nedotkne?! A dnes ešte nekončí a vďaka vašim opatreniam má Slovensko dvakrát taký dlh ako pred krízou.

  A tá posledná poznámka, zatiaľ, vám chcem povedať, že ide o nedorozumenie, ak hovoríte vo svojom vystúpení o privatizácii SPP. Privatizácia SPP vôbec nie je problém. Problém je, že vy chcete, obrazne povedané, teraz kúpiť zdochýňajúcu, chorú sliepku. A tie sliepky, čo znášajú zlaté vajíčka, zostanú ďalej v rukách tých, čo vám tú zdochnutú sliepku predávajú. V tom je problém, pán premiér! A vy chcete, aby to zaplatili tí jednoduchí ľudia. A chcete ich klamať a oklamať, že budete garantovať nízke ceny plynu. Veď to máte plne v rukách! Veď pán Holjenčík rozhoduje o tom, aké budú ceny plynu!

 • Pán premiér, možno tu nesedíte, ale možno pozeráte v parlamentnej televízii, tak budem priamy.

  Nielenže urážate vy, ale aj klamete a bojíte sa pravdy. K Pente nemá nikto bližšie v tejto sále ako vy, ja Coca-Colu nepijem. Kým vy ste osobne do vlády za ministerku zdravotníctva posadili človeka, ktorá, ktorý bol podpredseda predstavenstva Dôvery z portfólia Penty, ja som prijal zákon o obmedzení zisku súkromných zdravotných poisťovní. Kým ja som prijal zákon o druhej najlacnejšej cene liekov v Európskej únii, proti čomu protestovalo sedem veľvyslancov európskych krajín, vaša ministerka, pôvodom z Penty, to zrušila.

  Čo sa týka zákona, na ktorý narážate, zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti, nikdy o ňom nerokovala ani vláda, ani parlament. Toto vám vaši poradcovia pravdepodobne pripravili zle. Návrh som pre pochybnosti stiahol.

  A len pre vašu informáciu, tento návrh vypracoval, spoluvypracoval pán Martin Filko, ktorého som odvolal. Kde je dnes tento pán? Dnes tento pán je na Inštitúte finančnej politiky ministerstva financií ako riaditeľ.

  Ja sa teraz pýtam, kto pripravuje dnes analýzy ministerstva financií? Ktorá finančná skupina, pán premiér? Ja som ho odvolal za pochybenie, vy mu dávate odmeny. Asi by ste ho mali odvolať a možno sa vám uľaví.

  Obávam sa však, že ten, s ktorým pijete Colu, a tí, s ktorými chystáte biznis v SPP, vám to nedovolia.

 • Pán premiér, aj keď tu nie ste, ja viem, že počúvate, alebo minimálne dostanete nejakú napísanú zvodku, mňa ste sklamal tým svojím vystúpením. Očakával som hromy, blesky a priznám sa, že úplne som strácal pozornosť a nejak ste boli málo oduševnený, ale myslím si, že je to práve tou nervozitou. Aj nervozitou a možno pocitom strachu, že, áno, teraz zrazu tú auru, ktorú ste si okolo seba budovali, ako Jánošíka, ktorý bohatým berie a chudobným dáva, že zrazu teraz to môže byť po tých dlhých rokoch v politike narušené a zrazu niekto ukáže holého Fica.

  A toto bolo z vás cítiť aj vtedy, keď ste do TA3 išli bez diskutéra, nič iné, len strach z toho, že vás odhalia. To, ako ste skákali do reči človeku, ktorý sa vás pýtal legitímne otázky, redaktor, keď ste tam nemali oponenta, a vždy, keď ste videli, že tá otázka je nepríjemná, ste ho zahltili svojím bla-bla-bla, je nič iné len strach.

  Strach je aj to, že teraz ste zbabelo odišli, a je nedôstojné a hanebné od vás ako od premiéra, ktorý si neváži trojdelenie moci a doslova prikázal svojim poslancom, aby sa zdvihli a odišli odtiaľto. Vy ste premiér a zodpovedáte sa parlamentu. Vy parlamentu ani svojim poslancom nemáte čo rozkazovať. Oni, jasné, by vás poslúchli aj bez slov. Ale prosím vás, nedehonestujte svojich ľudí až takto hlboko.

 • No, pripájam sa k všetkým opozičným poslancom, pretože to, čo sa tu teraz deje, je naozaj alarmujúcim signálom pre všetkých občanov o tom, že premiér svojím zbabelým a arogantným prístupom k dnešnej schôdzi pošliapal, zneuctil demokraciu. Zneuctil demokraciu, položil ju do absolutistického režimu, do absolutistickej moci. Zneuctieva zákony, zneuctieva diskusiu, nepotrebuje počúvať, nepotrebuje diskutovať, všetko ukladá len do jednosmernej komunikácie.

  Ako ma takýto človek chce presvedčiť, že je spôsobilý a je kompetentný riadiť strategické podniky? Ako má tento človek spolu so svojimi poslancami chce presvedčiť, s celou vládou, že je spôsobilý tejto krajine vládnuť? Ako ma chce presvedčiť, že vie tejto krajine vládnuť? Keď takto zbabelo uteká pred tak závažnou diskusiou, pred tak závažnou témou, akou sú strategické podniky a to, čo sa s nimi udialo.

 • Ďakujem. Pôvodne som sa tiež chcel opýtať nejaké otázky, ale pravdepodobne táto papierová socha mi neodpovie. Tak by som si dovolil odkázať premiérovi tejto krajiny, aby si ctil aspoň ducha ústavy a jej znenie, kde je napísané v čl. 85: "Na požiadanie Národnej rady Slovenskej republiky alebo jej orgánu sa člen vlády Slovenskej republiky alebo vedúci iného orgánu štátnej správy musí zúčastniť na jej schôdzi alebo na schôdzi jej orgánu."

  Takže ak sa budeme baviť o tom, či premiér má nejakú úctu k Národnej rade v rámci ducha ústavy, či má úctu voči poslancom, či má úctu voči zastupiteľom, ktorí zastupujú občanov, ja si v tomto bode myslím, že nemá.

  Jeho vystúpenie, ktorým pourážal kdekoho tu, aby pána jedného z poslancov nazval nejakou prezývkou a jeho urazí, a preto vyzve svoj poslanecký klub, aby opustil, jeho urazí iba to, že mu niekto hovorí fakty.

  Premiér Robert Fico rozbehol reprivatizáciu SPP a nie je mu dobré a nám neodpovedá, prečo chce do nemoty zadlžovať tento štát. Odsekol rozpočtu hlavu a chce to prelepiť náplasťou, ktorú volá ceny plynu, aj keď strieka krv z rozpočtu žilami a tepnami. Podľa mňa by premiér mal tu stáť a odpovedať na naše otázky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Ja som bol tiež odvolávaný, resp. bola mi ako ministrovi vyslovená nedôvera a raz dokonca nevyslovená dôvera, čo došlo do histórie slovenského parlamentarizmu ako "právna tupina". Za to hlasovali poslanci SMER-u.

  A chcem povedať, že postoj pána premiéra pokladám naozaj za zbabelosť a pohŕdanie občanmi.

  A takisto by som rád zdôraznil, že si asi neprečítal dôvody, prečo ho odvolávame. Väčšinu času rozprával o tom, že chce udržať cenu plynu. Nikto z nás voči tomuto nenamieta. My namietame voči tomu, že približne 40-miliónovú stratu každoročne presúva na štát, na občanov, aby odľahčil privatizérov. Mimochodom, tých 40 mil. každý rok by znamenalo zvýšenie platov učiteľov rádovo o 4 %. Učiteľom nedá, privatizérom dá.

  Ďakujem.

 • Tak, pán premiér, už je čas. Ľudia vám začínajú vidieť na prsty, ľudia začínajú chápať, ľudia vidia, že im chcete mazať medové motúzy popod nos. Kedysi by ste ako chlap si to tu odsedeli, teraz tu musíte stáť stoporený ako papierový panák. Ako ten máj, ktorý ste postavili v Banskej Bystrici. Už nemáte ani tú silu, aby ste si vypočuli, kvôli čomu sú ľudia na Slovensku stále menej spokojní, kvôli čomu začínajú chápať, že tie sľuby o istotách boli prázdne, a kvôli čomu ste neschopák, ktorý dokázal štát riadiť iba vtedy, keď mal plné pokladnice a keď ho ešte podporovali tí, ktorým tak veľa sľúbil.

  Ale, pán premiér, sľúbili ste mnohých ľuďom príliš veľa. Musíte splácať príliš veľa záväzkov a začína sa vám to drobiť pod rukami. Preto teraz pristupujete aj spolu s vaším predsedom parlamentu k tým mocenským hrátkam, idete nám tu zavádzať parlamentnú stráž, idete odoberať právo opozícii spovedať vládu, idete nám povedať to, že iba premiér bude môcť povedať, kto a kedy bude musieť počúvať to, čo si opoziční poslanci vymysleli.

  Ale akokoľvek budete tlačiť na pílu, fyzika nepustí a tá píla vám to vráti naspäť. A čím viacej na ňu budete tlačiť, tým silnejšia bude tá facka, ktorá vám potom príde. Čakajte na ten deň.

 • O slovo požiadal v zmysle rokovacieho poriadku navrhovateľ, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ja budem len naozaj veľmi stručný.

  Ja by som to pánovi premiérovi, že odišiel, až tak zase nevyčítal. Podľa mňa sa išli poradiť s pánmi, keď to už teda prasklo, že čo ďalej. A keď im dovolia, tak možno prídu, lebo si nemyslím, že je pán Fico ... (pozn. red.: rýchlo vyslovené) svojprávny. A zareagujem na pár možnože vecí veľmi stručne.

  Pán premiér spomínal, že tomu, čo som ja hovoril vo svojom úvode, že ničomu takmer nerozumel. Tomu sa ja teda nedivím, veď on ten materiál podľa mňa nielenže teda nerobil, ani ho nečítal, robili to za neho konkrétni ľudia. On ako správny lokaj prišiel a odsúhlasil to.

  Premiér sa nevyjadril ani k jednému podozreniu, konkrétnemu podozreniu z prepojenia na finančnú skupinu J&T. Ako je možné, že v zlatom vajci SPP, v spoločnosti Eustream, je za štát človek z J&T? Nepovedal ani mäkké F na všetky konkrétne fakty z materiálu, ako rozkradnúť SPP. Nepovedal nič. Ani pol slova. Zľakol sa a odišiel.

  Nie je pravda, že vláda nemohla kúpiť, tak ako kúpilo EPH z úveru zvyšnú časť, keď predávali Nemci a Francúzi akcie SPP. Mohli to kľudne urobiť. EPH nepoužilo ani jedno vlastné euro. Všetko išlo z úveru a dnešná vláda im ten úver chce v zrýchlenom konaní vyplatiť.

  Ja si inak myslím, lebo preverujeme ďalšie veci, že sa ešte dozvieme ďalšie veci o konkrétnom prepojení skupiny J&T a vlády lokajov pána Fica.

  Poviem možno už len dve poznámky. Pán premiér tu spomínal, že, a to sa týka priamo mojej osoby, že z Trestného zákona bol vypustený paragraf, ktorý hovoril o zneužití pravidiel hospodárskeho styku. Tak ale ako to bolo? Vláda, ktorej som bol členom, do parlamentu navrhla, kde už mala menšinu, aby aj nový Trestný zákon obsiahol trestný čin zneužívania pravidiel hospodárskeho styku. Keďže vláda bola v menšine a bola to taká všelijaká koalícia pri Trestnom zákone, pán Ábelovský, pán Polka boli veľmi aktívni, tak tu všelijaké pozmeňovacie návrhy boli schvaľované. Dokonca ja som raz musel Trestný zákon z parlamentu aj stiahnuť. A pozmeňovacím návrhom vypustili, vtedy ad hoc väčšina v parlamente, z vládneho návrhu Trestného zákona trestný čin zneužívania pravidiel hospodárskeho styku. A kto hlasoval za? Pán Fico. Pán Kaliňák. Pán Paška. Asi aj pani Zmajkovičová. Celý poslanecký klub SMER-u. Ak premiér Fico dnes rozpráva, že tento paragraf v Trestom zákone mal byť, on to z Trestného zákona a jeho kolega vypustili. Blahoželám!

  Posledná poznámka. Štyridsať. Keď má dnes SPP - matka stratu 80 mil. eur, tak by si tú stratu delili 40 : 40, by si delil súkromný investor J&T a štát. Dnes tú stratu, ako všetci vieme, na seba prevezme štát. Na Slovensku máme asi 1,2 mil. domácností, to znamená, že každá domácnosť zaplatí 35 eur namiesto J&T. To je konkrétny výsledok kšeftu v tej prvej, v tom prvom kroku akože reorganizácie, teda okrádania a rozkrádania SPP.

  A, samozrejme, som presvedčený o tom, že aj v rozprave, ale aj v ďalších dňoch zverejníme ďalšie okolnosti, ktoré preukážu úplne stopercentne, akým spôsobom je vláda zaviazaná finančným skupinám, akým spôsobom vykonáva ich vôľu, akým spôsobom premiér Fico a ostatní ministri sú len lokajmi konkrétnych finančných skupín a oligarchov.

 • Ďalším, ktorý vystúpi v rozprave, je pán poslanec Hudacký. Pripraví sa pán poslanec Frešo.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia, kolegyne, utajený pán premiér a členovia vlády takisto pracujúci v utajení momentálne, budem sa snažiť vo svojom príspevku sa držať viac faktov a menej demagogických fráz, ako nám tu predviedol samotný pán premiér.

  Od začiatku procesu, keď spoločnosť Slovak Gas Holding sa rozhodla odpredať svoj podiel spoločnosti SPP, bolo zrejmé, že nebude jednoduché nájsť solventného kupca, ktorý by rešpektoval čudnú, netransparentnú a naviac populistickú, pre občanov tejto krajiny aj nevýhodnú cenovú politiku s plynom a energiami vôbec. Štát nevyužil predkupné právo na odkúpenie tohto podielu. Prečo? To nám pán premiér nevysvetlil.

  Ja na druhej strane si myslím, že berúc do úvahy politiku v oblasti energetiky súčasnej vlády, aj tej, ktorá tu bola od roku 2006, som aj veľmi rád, že sa tak stalo. Objem 2,6 mld. eur by výrazne zvýšil dlh tejto krajiny a hospodárenie tejto vlády, či skôr šafárenie, celej SPP by prinieslo tejto spoločnosti rýchlu skazu, tak ako sme mali možnosť sledovať vývoj ešte vtedy Slovenských elektrární a niektorých štátnych podnikov, ktoré našťastie, VSŽ a podobne, ktoré našťastie, ak by neboli privatizované, tak asi by kľakli na kolená.

  Táto vláda je totiž expertom na to, ako sa zo ziskovej spoločnosti dá urobiť stratová a v mene blaha, a musím takto expresívne povedať, ohlupovaného národa.

  Vrátim sa ale ku genéze celého procesu. Nebolo teda jednoduché nájsť kupca, ktorý by sa tak ako Slovak Gas Holding nútene solidarizoval s populistickou cenovou politikou tejto vlády. A tak do hry prišla česká spoločnosť Energetický a průmyslový holding, ktorého nevyhnutnou požiadavkou bolo zrejme mať podiel len v ziskových dcérskych spoločnostiach SPP a zbaviť sa podielu stratovej materskej spoločnosti. Slovíčko "zrejme" hovorím preto, že celý proces prebiehal tak netransparentne, v utajenom režime a vraj kvôli obchodnému tajomstvu. Predpokladám, že kolega Lipšic tu niektoré, niektoré veci z toho, z toho utajenia vybral vonku, takže do určitej miery skladáme aj teraz tú mozaiku a vytvárame si celkový obraz o celkovej situácii, ktorá s týmto čudným obchodom bola spojená.

  Bolo treba utajiť pravdu o tomto čudnom obchode a nájsť dostatok populistických dôvodov na presvedčenie národa o sociálnom cítení s domácnosťami tejto krajiny. Netransparentnosť celého procesu chcem dokumentovať aj vyjadreniami ministra hospodárstva pána Malatinského, ktorý pred viac ako pol rokom naznačil možnosť odkúpenia 49-percentného podielu materskej spoločnosti SPP, ale podmieňoval to ešte potrebnými auditmi, finančnými analýzami, ktoré by potvrdili výhody takéhoto obchodu. Až na základe týchto analýz mal štát o ňom rozhodnúť. Stanovisko pána ministra bolo vtedy viac rezervované, ako pozitívne. Dokonca začiatkom augusta tohto roku sa pán minister nechal počuť, že odkúpenie materskej spoločnosti by nebol dobrý krok pre štát a zjavne bol s tým aj stotožnený.

  Aj na základe týchto informácií som na rokovanie výboru pre hospodárske záležitosti začiatkom septembra pozval pána ministra, aby nám vysvetlil aktuálny stav v danom procese. Rozhodnutie ministerstva vlády nepríde skôr ako koncom septembra, stále ešte nemáme zanalyzované výsledky auditu. Také bolo vysvetlenie pána ministra. A na druhý deň sme sa dočkali veľkého prekvapenia, keď vláda rozhodla o odkúpení podielu materskej spoločnosti SPP.

  Naviac materiál predkladaný ministrom hospodárstva Slovenskej republiky na rokovanie vlády bol označený ako "Informácia o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločnosti SPP", samozrejme, s utajeným obsahom.

  Teraz otázka na pána premiéra, aj keď len cez túto maketu. Čo bolo, pán premiér, tým nevyhnutným impulzom pre takéto rýchle rozhodnutie, že vláda bola schopná rozhodnúť o tak dôležitej veci len na základe nejakého informačného materiálu? Neviem si predstaviť, že o takomto obchode sa rozhoduje len na základe nejakého informačného materiálu. A vidíme a vieme dobre, z akých zdrojov takýto informačný materiál nakoniec došiel.

  Ja nechcem preceňovať odhalenie faktu, že na príprave dohody participovali možno viac, ako je štandardné, aj ľudia z J&T. To nie je v podstate až také podstatné. Podstatná je vecná stránka tejto dohody. A tá je jasná. Akcionári z EPH vrátane J&T už nebudú mať naďalej podiel stratovej materskej spoločnosti, vylepšia si svoj hospodársky výsledok a štát im ešte za túto transakciu zaplatí 60 mil. eur. Veľmi dobrý obchod, žiaľ, nie pre ľudí tejto krajiny.

  Pán premiér si dal až nezvyčajne veľa námahy, aby vysvetľoval dôvod na takýto krok pre ľudí tejto krajiny. A evidentne nevýhodný krok. Ďaleko viac námahy ako odborne kompetentne celé Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a ÚRSO dokopy. Kontrola štátu nad cenami plynu pre domácnosti je pre túto vládu asi príliš lákavá a populistická téma na to, aby ju nezabil jednou ranou, aby nezabil teda jednou ranou dve muchy. Na jednej strane vyšiel v ústrety požiadavke novému akcionárovi EPH, kde má okrem českých finančníkov podiel aj slovenská finančná skupina J&T, a aby sa už teda nepodieľala na dlhu a ďalších očakávaných strát materskej spoločnosti. Mimochodom, dlh spoločnosti predstavuje cca 120 mil. eur a každoročná strata sa pohybuje okolo 80 mil. eur. Niektorí moji kolegovia tu aj v rámci faktickej hovorili len o 40 mil. Nie je to pravda. Len za minulý rok tá strata bola 76 mil. Takže keď pán Fico aj teraz nás uisťoval, ako bude garantovať nízke ceny pre domácnosti, tak čakajte, že tá strata bude minimálne 80 mil., ak ešte nie vyššia.

  Na druhej strane teda, aby uspokojil svojich voličov takto, že budú mať nízku cenu plynu a bude ju teda aj naďalej garantovať. Geniálne pripravená a realizovaná demagógia. Aká je však skutočnosť? Vláda svojím rozhodnutím disponovať 100-percentným podielom stratovej materskej spoločnosti vyhodila z tohtoročného rozpočtu, a teda z verejných zdrojov, už tých spomínaných 60 mil. eur a každý rok je pripravená takto vyhodiť až 80 mil. eur, aby odbremenila finančné skupiny, ktoré si vylepšia zisk o polovicu z dlhu a strát materskej spoločnosti. Zostáva im totiž na rozdiel od štátu podiel iba vo vysoko ziskových dcérskych spoločnostiach, ako je Eustream a SPP Distribúcia, už tu bolo viackrát spomínané.

  Argument, že štát potrebuje mať kontrolu nad cenami, je pre odborníkov naivné, ale pre masy veľmi účinné klamstvo. Štát totiž aj doteraz cez majoritný podiel 51 % materskej spoločnosti, cez jej valné zhromaždenie, mohol, a aj to robil, schvaľovať, a teda aj ovplyvňovať cenové návrhy predstavenstva spoločnosti.

  Aj preto tie súčasné nízke ceny plynu pre domácnosti, aj preto tie vysoké straty materskej spoločnosti, ktoré tak prekážali novým akcionárom EPH. Finančné tigre predsa neprišli do SPP ako sociálni filantropi, neprišli sa solidarizovať s našimi domácnosťami. Prišli zvyšovať svoje zisky a vláda im to umožnila. A pán premiér dokonca z toho robí cnosť.

  Fakt, že solidarizovať s našimi domácnosťami, aj s tými, ktorí plynom vykurujú svoje bazény, vily a paláce, sa budú všetci daňoví poplatníci, pán premiér už nepovedal. Oháňa sa grafmi stúpajúcich cien energií. Ja som pre neho pripravil, škoda, že tu nie je, jeden graf, s ktorým sa určite nechváli (rečník zobral do rúk papier s vyobrazeným grafom), a to je vývoj dlhu Slovenskej republiky v percentuálnom podiele na HDP. Pozrite si, odkedy je pán Fico v úrade, teda prvá Ficova vláda, druhá Ficova vláda, akým tempom sa zvyšuje zadlženosť na Slovensku. Pán premiér sa týmto grafom chváliť nechce a zrejme ani nebude.

  Je to vývoj dlhu, ktorý už dosahuje kritických hodnôt. Treba, aby pán premiér povedal ľuďom tejto krajiny, kto to zaplatí. Samozrejme, že oni. Len takáto správa nie je populárna. "Nezávislý" regulačný úrad ÚRSO, ktorý by mal do regulácie cien plynu priniesť systémové prvky, sa len závisle a nečinne pozerá na svojvôľu vládnej moci. Som presvedčený, že vláda a ÚRSO porušuje smernice Európskej únie ohľadom liberalizácie trhu s energiami. Doplácajú na to aj alternatívni dodávatelia plynu a hlavne tí slabší, ktorí nie sú schopní konkurovať dotovaným cenám SPP, čo deformuje, samozrejme, podnikateľské prostredie.

  Je zaujímavé, ako si pán premiér protirečí s predsedom ÚRSO, ktorý v časopise Trend tvrdí, že "žiadna strata sa v segmente domácností negeneruje a ani sa nikdy negenerovala". Svoje tvrdenie nepodložil žiadnymi argumentmi, údajne je to obchodné tajomstvo. Ako inak. Isté je, že ceny energií musia byť spravodlivé, rovnováha medzi záujmami spotrebiteľov a dodávateľov energií. Spravodlivé ceny však neznamená, že to musia byť ceny nízke. Kvôli tomu už dnes ÚRSO čelí kritike orgánov EÚ, pretože svoje rozhodnutia nevie zdôvodniť a ani vyargumentovať.

  Vo vyspelých krajinách vrátane Českej republiky štát do cien za dodávky plynu nevstupuje, napriek tomu sú tam ceny nižšie alebo aspoň porovnateľné so Slovenskou republikou. Znamená to, že ten, kto vygeneruje spravodlivé ceny energií, je predovšetkým trh, v ojedinelých prípadoch s intervenciou regulátora, ale nie štátu.

  Pán premiér na tlačovke 13. 9. na rozdiel od predsedu ÚRSO de facto priznal, že strata bude a že sa v tomto segmente vyrovná zo ziskov z prepravy a distribúcie plynu, takže reštrukturalizovaná firma SPP, infraštruktúra, v konečnom dôsledku nebude stratová. V tomto prípade potom, pán premiér, ide o skryté krížové dotácie, ktoré sú v rozpore s európskou energetickou legislatívou, a preto treba počítať s reakciou Bruselu, ktorá môže vyústiť až do finančných sankcií.

  Naviac po tom, čo ste teda, pán premiér, verejne vyhlásil, že štát, a nie trh, bude určovať ceny plynu, sa záujem orgánov Európskej únie o dianie v slovenskej energetike určite výrazne zvýši, čo je len hrozba nových sankcií. A opäť je tu namieste otázka: Kto to zaplatí?

  Rád by som, dámy a páni, poukázal na ďalší dôležitý fakt vzhľadom na moje pôsobenie v Európskom parlamente, kde som sa aktívne podieľal na tvorbe tzv. tretieho energetického balíčka. Už pri jeho schvaľovaní bolo všetkým jasné, že konečným riešením tzv. unbundlingu, čiže oddelenia prepravy, je vlastnícke oddelenie. Model nezávislého prenosového operátora alebo nezávislého systémového operátora sú považované za prechodné modely, kým sa trh s plynom v jednotlivých štátoch EÚ nedostane na približne rovnakú úroveň. V prípade ďalšej smernice EÚ, na ktorej sa mimochodom už pracuje a ktorá nariadi vlastnícke oddelenie bez výnimky, Slovenská republika ako dominantný dodávateľ zemného plynu na Slovensku sa bude musieť svojich podielov najprv v Eustream, akciovej spoločnosti, a neskôr aj v SPP Distribúcia zbaviť. Počúvate dobre, vzdať sa tých podielov. Tým príde o dve spoločnosti, ktoré vytvárajú holdingu SPP zisk.

  Pán premiér si asi neuvedomuje tie obrovské riziká, ktoré vytvára tým, že vlastne berie iba tu 100-percentný podiel materskej spoločnosti teraz a necháva podiel zahraničných akcionárov, teda EPH, v týchto dcérskych spoločnostiach, ktoré neskôr budú musieť byť nezávislé aj vlastnícky.

  Konečným riešením bude stav, keď stratu, materskú spoločnosť, bude mať štát a 100 % podiel ziskovej spoločnosti ostane súkromným spoločnostiam, teda EPH.

  Pán premiér vo svojich obhajobách, zjavne nevýhodného obchodu, argumentuje, že štát môže mať väčšiu šancu uspieť pri rokovaniach s Gazprom Exportom o znížení cien za dodávky plynu. Ale za akú cenu?

  Pán premiér dobre vie, že to nebude zadarmo. Je viac ako isté, že Gazprom ako kompenzáciu bude požadovať zníženie objemu prepravy plynu do západnej Európy. Štát by si síce mohol pomôcť nižšími cenami za plyn, teda stratovému obchodu, kde má 100-percentný podiel, na druhej strane to bude na úkor príjmov za prepravu, kde má 51-percentný podiel. Čiže v konečnom dôsledku tá strata pre štát môže byť na rovnakej úrovni, ako keby prakticky mal iba 51-percentný podiel aj v tejto materskej spoločnosti. V tomto prípade, samozrejme, by stratu, určitú stratu utrpeli aj EPH.

  Na záver môjho príspevku by som sa chcel ešte dotknúť tak často pánom premiérom uvádzaný argument nízkych cien pre domácnosti. Ako kresťanský demokrat a celé KDH máme záujem na tom, aby sa štát vedel solidarizovať s domácnosťami, ktoré sú sociálne odkázané na pomoc. Či sú to už ľudia z objektívnych dôvodov bez práce, alebo dôchodcovia, alebo ďalší. Už aj v minulosti sme navrhovali, aby sme podporu domácnostiam v oblasti dodávok energie riešili diferencovane. Sám som ešte ako poslanec Európskeho parlamentu navrhoval zriadiť fond tzv. energetickej chudoby, z ktorého by boli cez tzv. sociálne tarify zvýhodňované spomínané skupiny domácností. Fond mal byť plnený z príspevkov všetkých energetických spoločností, pričom tie sa tomu vôbec nebránili. Ja som v podstate rokoval so všetkými významnými energetickými spoločnosťami na Slovensku. Teraz by napríklad takýto fond mohol byť plnený účelovo z mimoriadnych daní pre regulované spoločnosti, ktoré vyrúbala táto vláda. Bol by v tom systém, nie živelnosť, nie populizmus.

  A tak verejné zdroje nás všetkých idú na krytie dlhov a strát, aby pán premiér uspokojil svojich mecenášov a svojich verných, ale oklamaných voličov. Zdroje pre školstvo, zdravotníctvo či iné rozvojové programy nie sú v tomto prípade podstatné.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami páni poslanci...

 • Reakcia z pléna.

 • Procedurálny návrh.

  Nech sa páči, pán poslanec Mičovský.

 • Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. To, že tu nie je vláda, to už musím ponechať na ich svedomie. Ale to, že je už dlhšiu dobu vypnutý priamy online prenos z tohto zasadnutia, sa mi zdá ako útok na základné občianske práva.

 • A ja naozaj prosím, lebo tomuto nerozumiem. Vláda, dobre, nerozumiem ani tomu, odišla. Ale to, aby občania nemali právo nahliadnuť do miestnosti, ktorá im vyslovene patrí, pri takomto dôležitom zasadnutí, to považujem za veľmi nehorázne. A preto prosím, formulujem svoj návrh, aby toto rokovanie pokračovalo až potom, vážená pani podpredsedníčka, keď bude obnovený ten stream, ktorý spomínal pán predseda Národnej rady, keď pred dvomi hodinami hovoril, že tabuľa nám nemá čo zavadzať.

  Ďakujem.

 • Takže dali ste procedurálny návrh. Dám o tomto návrhu procedurálnom hlasovať. Nech sa páči. Prezentujme sa a hlasujeme.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 20 poslancov.

  Národná rada nie je uznášaniaschopná.

  Budeme pokračovať faktickými poznámkami. A požiadam, oboznámim pána predsedu Národnej rady s vašou požiadavkou, pán poslanec.

  Nech sa páči, pán poslanec Přidal.

 • Pán predseda hospodárskeho výboru Hudacký, hovorili ste úplne presne. Zhrnuli ste všetky fakty, ale ja by som vám chcel povedať takú rozprávku, aby to občania aj názorne pochopili, čo sa stalo. Alebo čo sa ide diať.

  Pred dvoma rokmi mali dvaja gazdovia stádo ôsmich oviec, päť dojilo primerane, dve dojili veľmi dobre, skoro jak Záhumenského kravy, a jedna ovca nedojila vôbec, len pila to, čo tie ostatné dojné ovce nadojili. Pred rokom mohol pán premiér kúpiť celé stádo. Dal si spraviť analýzu, a keďže mu povedali: "Pozor, tie dve dojné ovce môžu aj prestať dojiť," tak sa naľakal a stádo nekúpil. A o rok pán premiér kupuje chorú, skapínajúcu ovcu. Bohužiaľ, nie za svoje, ale za peniaze všetkých občanov Slovenska.

  To je všetko o tomto prípade.

 • Pán poslanec Sulík, pred tým, ako vám dám slovo, mám informáciu od technikov, že to online vysielanie ide.

  Takže, nech sa páči, pán poslanec Sulík.

 • Ďakujem pekne. No, pán Hudacký, spomenuli ste to vo vašom prejave veľmi presne a správne. Trh určuje ceny. A nie je pravda, že ceny len stúpajú. Preto, lebo v roku 2008 boli ceny nejaké. Múdry manažment, ktorý teda zrejme si nechal spraviť všetky potrebné analýzy, dospel k záveru, že teda uzavrie zmluvu na 20 rokov, a odvtedy ceny klesli o jednu pätinu.

  To, čo ide teraz urobiť Fico, spraviť, je, že vlastne vysekávať manažment, vysekať súkromného investora z tohto chybného rozhodnutia. Robí to pod rúškom toho, že ide chrániť ľudí pred vysokými cenami plynu. Len tie trhové ceny plynu sú dnes o 20 % lacnejšie, nižšie, ako ich nakupuje vybrakovaná a stratová matka SPP. Keby teda premiér sa do tohto vôbec nerýpal a išlo by mu naozaj len o ľudí, tak nechal by tú stratu znášať tých, ktorí ju spôsobili. To je aj 49-percentný súkromný vlastník.

  Tá druhá úvaha, tiež veľmi dôležitá, je, že komu vlastne pomôže? No pomôže všetkým, ktorí spotrebujú plyn, a tým pomôže viac, ktorí toho plynu aj viac spotrebujú. To znamená, keď má niekto tisícmetrovú vilu, ako povedzme pán minister dopravy Ján Počiatek, tak logicky spotrebuje viac plynu, ako keď má nejaký chudobný človek dvojizbový byt s päťdesiatimi metrami štvorcovými. Tak jemu pomôže výrazne viac. Neviem, či toto je tá správna sociálna politika.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Fedor, máte procedurálny? Nie. Pán poslanec Hrušovský, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda výboru, spravili ste tu taký odborný exkurz ako makroekonóm, ako národohospodár. Ja som vás pozorne počúval preto, lebo poznám vás aj ako úspešného podnikateľa.

  Dôvody, prečo sme návrh podali, poznám a podpísal som ten návrh. Ale mám trošku zmätok v hlave. Preto, lebo na túto otázku mi zatiaľ ani premiér nedal vyčerpávajúcu odpoveď. Ako je možné, keď firma ide do straty, nezvyšovať ceny plynu? A ak teda ide do straty, kto túto stratu zaplatí?

  Keďže tu nie je premiér, ak môžem poprosiť v odpovedi na faktickú otázku, keby ste mi mohli dať na toto vysvetlenie.

 • S reakciou pán poslanec Hudacký, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za všetky faktické poznámky.

  Lojzo, k tvojej sa ani nie je treba vyjadrovať. To bola tak polopatisticky podaná, že každý občan, a predpokladám, že to pochopil.

  Čo sa týka tých trhových cien. Samozrejme, že ten trh to rieši, a hlavne v takýchto vyspelých ekonomikách, už tie ceny energií. Je pravda, že v tých nových ekonomikách je treba z času na čas aj zásah regulačného subjektu. Ale nezávislého regulačného subjektu. U nás sa to, samozrejme, nedeje.

  Tie ceny sú momentálne také, presne tak, pretože manažment vyrokoval s Gazpromom 20-ročný kontrakt. Čiže ceny sa nemenia. Pričom na spotových trhoch, viete dobre, že tie ceny sú ďaleko nižšie. A ak by sme mali možnosť predávať plyn s takýmito cenami, tak nebolo by treba, aby štát dotoval v konečnom dôsledku potom ceny energií pre domácnosti. Takže toto je taká odpoveď, resp. reakcia na to, čo sa týka tých trhových cien.

  Nehovoriac o tom, že máme tzv. nezávislý regulačný úrad, ktorý je absolútne závislý, a môžme povedať, že môže byť s kľudom nejakým jedným z oddelení Úradu vlády. Pretože vlastne každé jedno rozhodnutie ide práve cez Úrad vlády.

  Určite na toto bude reagovať, podľa mňa to je otázka týždňov, Európska komisia a som presvedčený, že môžeme čakať nejaký infringement, čiže nejaké postihy z Európskej komisie.

  Čo sa týka cien plynu. No, každú jednu dotáciu zaplatí štát. To je jedno, že pán Fico tu hovorí o zásobách plynu, či už nejaké aktíva a tak ďalej. Každý príjem, každý výnos, každé aktívum, ktoré sa potom pretransformuje do nejakej finančnej hotovosti jednoducho a je to v strate, alebo teda keď sa použije na krytie straty, sú vlastne verejné zdroje. A tie verejné zdroje sú vlastne kryté a plnené daňami daňových poplatníkov, čiže občanov tejto krajiny. Takže myslím, že...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Nech sa páči. Ďalším písomne prihláseným do rozpravy je pán poslanec Fre... Aha.

  Takže, nech sa páči, za predkladateľov pani poslankyňa Mezenská.

 • Vážená pani predsedajúca, vážení prítomní poslanci, ja som mala pocit, že keď som sa v stredu pod istým emotívnym tlakom vyjadrila, tak že som povedala všetko. Ale zjavne všetko povedané nebolo, pretože minulotýždňový ďalší sled a zvrat udalostí, ako aj dnešný deň, kedy z môjho pohľadu bola zneuctená, pošliapaná demokracia, bol zneuctený a pošliapaný tento parlament, boli zneuctené zákony, musím povedať, že znova som sa utvrdila v tom, že požiadavka spojená s odvolaním premiéra a vlády bola správna. Aj dnešné vystúpenie premiéra ma usvedčilo v tom, a verím, že usvedčilo aj či už tu prítomných občanov, alebo občanov, ktorí to sledujú, že táto vláda nie je viac kompetentná, nie je dôveryhodná a nie je spôsobilá riadiť túto krajinu.

  Ako bolo povedané samotným poslancom pánom Lipšicom, bolo zjavne potvrdené, že táto vláda pod vedením Roberta Fica nezastupuje záujmy ľudí, ale zastupuje finančné záujmy finančných skupín a nadnárodných monopolov. Nijakým spôsobom to ani dnes pán premiér svojím prejavom, jeho obsahom, ani tým, čo potom urobil, že nerešpektoval a nevstúpil do riadnej, korektnej diskusie, tým všetkým to iba potvrdil.

  Táto vláda slúži finančným skupinám, táto vláda neslúži štátnym ani občianskym záujmom.

  Ak to chceme v merateľnom vyjadrení, a tých dôkazov bolo predložených naozaj niekoľko, z môjho pohľadu dostatok, ak teda číselne ide v prípade SPP a v prípade U. S. Steelu, ktorý bol zastretý v zákone o obnoviteľných zdrojoch, ide o 3 mld. eur. To je značný objem peňazí, ktorý, som presvedčená, že ak by s ním bolo transparentne a riadne v záujme obrany ekonomických záujmov občanov naložené, tak tieto peniaze by títo naši občania a verejnosť vedeli ďaleko prospešnejšie využiť.

  Ak som pristúpila k podpore návrhu na odvolanie premiéra a odvolanie vlády, urobila som tak preto, že som presvedčená, že Slovensko a ľudia v ňom si konečne zaslúžia vládu, ktorá bude pracovať pre verejné záujmy. Že Slovensko a ľudia v ňom si zaslúžia vládu, ktorá bude pracovať pre ich oprávnené požiadavky, pre ich oprávnené potreby, pre ktoré tu dosiaľ nebol dostatočný priestor ani čas. Ja som presvedčená o tom, že Slovensko si zaslúži vládu, ktorá sa bude zaoberať skutočnými a reálnymi potrebami ľudí.

  To, že nie sú rešpektované, potvrdilo všetko to, čo sa spustilo po mojom prejave. Nečakala som, že sa rôznymi mailami a telefónmi prihlási až toľko občanov, ktorí podporili to, čo som v stredu v parlamente povedala.

  Napriek všetkým falošným prísľubom od strany SMER a premiéra, ktorý tu dnes bol a zbabelo zutekal, napriek všakovakým grafom a číslam, prázdnym zdôvodneniam a výkladom, z ktorých sa, pán premiér, ale dnes nikto nenaje a ktoré sú smiešne a priehľadné, ukázalo sa, že vláda Roberta Fica nie je ďalej vierohodným, morálnym ani kompetentným zástupcom a reprezentantom verejných záujmov. Z môjho pohľadu, a stotožňuje sa v tom názore množstvo ďalších ľudí, táto vláda preto ani nemá morálne právo viesť ďalej našu krajinu.

  Áno, viem, pán premiér, ja verím, že nás aj dnes počúvate, aj vládni poslanci, ja viem, že ste dostali mandát, máte väčšinu a radi sa na to často odvolávate, spoliehate sa na to, ale som presvedčená, že ani tento mandát, ani získaná dôvera od občanov vás neoprávňuje túto dôveru zneužiť. Vás to neoprávňuje túto dôveru občanov zneužiť a ďalej zneužívať.

  Nepovedali a nevysvetlili ste, kto bude splácať miliardové záväzky. Do dnešného dňa ja som nedostala riadnu odpoveď ani na dnešnom hospodárskom výbore, kto bude splácať miliardové záväzky. Dnes, pán premiér, už nás nestačí učičíkavať iba lacným prísľubom o tom, že ceny plynu za vašej vlády sa nedvihnú. Tento argument už naozaj nezaberie. Hlavne po tom, keď som vás opakovane žiadala, aby ste mi vysvetlil, ako budú vysporiadané dvojmiliardové záväzky, ku ktorým došlo a ku kumulácii ktorých došlo počas aj vašej prvej vlády. Tento trend maximalizácie vyplácania dividend nad rozmer oprávneného zisku, ako som zistila, aj dnes pokračuje.

  Preto sa pýtam znova, pán premiér, nehovorte o tom, aké budú ceny počas vlády, ale hovorte o tom, kto tieto záväzky SPP o 5 rokov, o 10 rokov zaplatí. Kto zaplatí tieto záväzky? Znova to budú občania? Budú to občania, ktorí budú platiť za vaše chyby, keď vy už tu raz nebudete? Keď nebudete vládnuť vy, keď nebude vládnuť vaša strana?

  Zákon o obnoviteľných zdrojoch, ktorý má slúžiť na podporu nezávislosti ľudí na energetickom trhu, bol minulý týždeň znova nechutne zneuctený a zneužitý pre podporu lobistov. Napriek odhaleniu a výzve k jeho stiahnutiu bol znova vládnymi poslancami bez škrupúľ vo štvrtok schválený. Namiesto rozpravy, á, pardon, nápravy rozhodnutí pre štát zjavne nevýhodnej kúpy stratovej časti SPP, kde i teraz dochádza k ďalšiemu enormnému zadlžovaniu a tunelovaniu, prinášate do parlamentu grafy, tabuľky, výkriky, útoky, úteky. Ale kto je dnes už na ne zvedavý? Z čísel sa naozaj, pán premiér, ako ste to vy stále zdôrazňovali, dnes nikto nenaje.

  Vážená vláda, vážení vládni poslanci, nech dnes hovoríte čokoľvek, akokoľvek budete chcieť prekrývať a zastierať holú pravdu, vyhováraním sa na predošlú vládu a ich prešľapy, vašich tisíc slov a tisíc viet z vás vašu vinu nezmyje. A vaša vina je o to väčšia, že to, čo bolo predmetom vašej kritiky, vy sami robíte. SPP ešte viac zadlžujete cez mimoriadne dividendy a voličom, navyše svojich voličov vedome klamete.

  Vážení vládni poslanci, nezmyjete vašu vinu a pravdu ani násilím, ani takýmto, ako ste dnes ukázali, príkladným zneužívaním vašej moci. Teraz sa aj vy už vedome osobne podieľate na tunelovaní a vyciciavaní tohto štátu. Jedným dychom ľuďom sľubujete istoty, ale druhým im beriete všetky, všetky disponibilné zdroje, ktoré by tieto istoty ľuďom priniesli.

  Máte pravdu, pán premiér, hra sa skončila. Je čas stiahnuť masky, je koniec divadla. Dnes nám za toto divadlo už naozaj nik v uliciach tlieskať nebude, ani vaši voliči. Aj vaši voliči napriek tomu, že cenzurujete médiá, sa preberajú. Preberajú a pravda aj im bude prístupná, len čo sa namiesto jednostranných vašich výstupov dozvedia holú pravdu a predložia sa samé fakty o tom, ako to s riadením štátu a štátnych podnikov v skutočnosti je.

  Vážení vládni poslanci, dnes máte možnosť svoju vinu, nevedomie a skrývanie sa za tlačítko za kolektívnu vinu napraviť. Na každého postoji a na každého prístupe záleží a bude záležať. Každý bude za svoj postoj, a to, ako sa vec, ako k veci pristúpi, súdený. Niet viac úniku pred vlastným svedomím, aj keď sa dnes schovávate ako dáke krysy, pravde a spravodlivosti neutečiete.

  Ja sa viac na legitimizáciu zákerne zastretých stámiliónových obchodov na úkor šťastia našich ľudí dívať nebudem a urobím všetko pre to, aby ľudia o tom, aká je vaša skutočná tvár, boli informovaní. Dokým budem vládať. A urobím to aj dnešný deň, budem brániť právo ľudí na slušný a plnohodnotný život, pretože toto je naša výsostná úloha a povinnosť.

  Ďakujem.

 • Faktické poznámky: páni poslanci Mičovský a Fecko a Hraško. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Mičovský.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Helenka Mezenská, toto bolo vystúpenie o niečo už menej emotívne ako to minulotýždňové, ale úplne vecné, plné faktov a jasných výziev. Ja si myslím, že bolo by veľmi dobré, keby sme tu zdôraznili, a ja to teraz poviem, že ty si práve tá, ktorá vlastne otvorila túto schôdzu. Z tvojich úst prvýkrát po mnohomesačnom sklamaní zo sledovania situácie v SPP zaznel návrh, aby pán premiér Fico bol odvolaný zo svojej funkcie. Bez ohľadu na stupeň úspešnosti tohto návrhu ja teraz navrhujem, verím, že to pán premiér môže počuť, aby vypočul, keď už nie plénum, tak dámu, patrí sa to, ktorá s týmto prišla a ktorá ozaj kultivovane a veľmi naliehavo tlmočí nielen to, čo ona cíti, ale to, čo v tejto chvíli už cíti veľmi veľa ľudí v našej krajine, aby pán premiér využil šancu, ktorú mu aj toto kultivované vystúpenie dalo, prišiel sem, nahradil maketu živým človekom a pokúsil sa zodpovedať veci, ktoré zodpovedané byť musia. Prosím vás o to, pán premiér.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, vystihla si to. Áno, je to hanba, čo sa tu dnes v osobe pána premiéra vlády, ako aj poslancov vládnej strany deje. Žiaľ, demokracia vyzerá, že má aj takúto stránku mince a naši občania si zaslúžia inú. A ja tvrdím, statočnú vládu, ktorá sa vie za nich postaviť.

  A preto budem tvrdiť stále, hovoril som to už minimálne dvakrát v rozprave, po prvé, pán poslanec a pani poslankyňa, tvojím sľubom, že sľubujem na Ústavu Slovenskej republiky, ako si budeš plniť svoje povinnosti, týmto dňom sa tvoje "ja" mení na "my, občania Slovenskej republiky". Zabudni na svojich kamarátov, zabudni na svoj biznis, zabudni na svoje trafiky, pretože zastupuješ voličov, ktorí ti dali hlas.

  A po druhé, aby sme tých statočných našli. Keď dostaneš úplatok miliardu, aj miliardu eur, že ju nevezmeš, lebo tá chýba v zdravotníctve, v školstve a v iných odvetviach, lebo je to z našich peňazí, z peňazí našich ľudí a našich občanov. Keď takýchto ľudí tu nenájdeme, tak táto demokracia bude veľmi chatrná a asi lepších časov sa nedožijeme.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Helenka, tvoj prejav bol dneska menej emotívny ako ten v tú stredu. V tú stredu bolo vidieť, že ten pohár trpezlivosti v tebe už naozaj vzkypel a povedala si to priamo.

  Dnes odvolávame premiéra tejto krajiny, pretože naozaj robí si z ľudí posmech. Robí si z ľudí dobrý deň a vedome pritom občanov klame a zavádza. Ale to je jeho štýl. Nemôžme od neho chcieť nič viacej. To, že tu nie je, to je jeho zbabelosť a ani na prosby nebude reagovať. Nepríde. Pretože to nie je človek, ktorý si stojí za svojím slovom, už nás o tom presvedčil naozaj veľakrát.

  Takže ostáva len naozaj vecne argumentovať a poukázať na to a presvedčiť ľudí, že to, čo hovorí, je lož, a ukázať ľuďom naozaj pravú tvár jeho a jeho vládnutia.

  Ďakujem.

 • Chcete reagovať, pani poslankyňa? Nie.

  Pán poslanec Frešo do rozpravy.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, dovoľte mi, aby som na začiatok veľmi pekne poprosil o to, čo je štandardom práve pri takýchto procedúrach, to znamená o prítomnosť premiéra a členov vlády, keďže premiéra tu nevidím, takže.

 • Reakcie z pléna.

 • Reakcie z pléna.

 • Tak poprosím, aby si teda, jedného tu máme takéhoto (rečník ukázal rukou na maketu zobrazujúcu premiéra). Aha, aha.

 • Smiech a potlesk v sále.

 • No, tak aspoň takto symbolicky, keď už tu nemáme reálneho premiéra, tak tu máme aspoň jednu bábku a jednu kartónovú figúru, aj to je symbolické pre tento náš deň, pre toto odvolávanie premiéra hlavne preto, že sa to týka takto vážnej témy, ako je kauza SPP.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja si nepamätám a ľudia, ktorí sú tu aj dlhšie ako ja, že by niekedy, dokonca ani za čias Vladimíra Mečiara, podobným arogantným spôsobom sa správala vláda, resp. jej predseda. Ja rozumiem tomu, čo je ich cieľom, že ich cieľom je presvedčiť opozíciu a verejnosť, že parlamentná demokracia v tej podobe, ako sme ju poznali, je prežitkom, že keď je tu väčšina, tak si vlastne robíme každý, čo chceme.

  Na druhej strane by som chcel veľmi oceniť aj prácu opozície akoukoľvek formou. Akoukoľvek formou. To znamená aj tou formou, že sem dáme nejakú figurínu, aj tou formou, že sem dáme nejakú bábku. Stále ukazovať, že toto nie je normálne. Nie, nie je to normálne. A chcem vás, kolegyne, kolegovia, povzbudiť, že tak dlho, tak dlho to budeme brániť, až kým to, čo je normálne, normálnym aj bude. To znamená, že vrátime sa naspäť tam, kde parlamentarizmus funguje.

  Len pripomeniem to, čo považujem za kľúčové a dôležité, že niečo podobné, nehovorím, že v Nemecku alebo Británii, ale ani v Čechách by si nikto nedovolil. Ani v Čechách by si niečo podobného nedovolil, nejaké takéto gesto, že kompletne vláda odíde a vôbec sa nebaví s opozíciou. A ja si myslím, že príde aj čas na Slovensku, kedy nič podobné nebude možné a treba byť v tomto iba veľmi, veľmi vytrvalý, lebo niečo podobného, niečo podobného naozaj si nemôžme nechať ľúbiť.

  K meritu veci, prečo sme sa tu zišli, a ja pevne verím, že napriek tomu, že páni z vlády sa pomerne arogantne zdvihli a odišli, tak si to nenechajú, nedajú celé za klobúk, sa vyjadrím k jednej veci, ktorú premiér očividne luhal, očividne luhal, a od tej by o som chcel odvinúť celý príspevok ku kauze SPP. Pardon.

 • Rečník zobral pohár s vodou a položil ho na miesto určené pre premiéra.

 • Keby mu vysmädlo.

  Očividne luhal v tej záležitosti, keď hovoril, že nemá nič spoločné s tým, že vstúpi finančná spoločnosť, resp. finančná skupina do SPP. Ja to považujem za kľúčový bod. Kolegovia vymenovali mnohé ďalšie, ktoré na to nadväzujú, ale považujem za kľúčový bod, že ako je možné, že do SPP, kde bol strategický partner Nemci, Francúzi, plynári, ktorí, o ktorých renomovaní, o ktorých renomé nikto nepochybuje, do tohoto SPP zrazu vstúpia finančné skupiny a, povedzme si to otvorene, finanční špekulanti.

  Akým spôsobom sa tam vlastne dostali? Tu pár hodín dozadu, keď premiér ešte mal tú odvahu a bol tu medzi nami poslankyňami, poslancami, hovoril o tom, že on s tým nič nemá, že to si vybrali vlastne zahraniční akcionári. To je síce pekné dovtedy, kým si nepovieme o tom pravdu. A tou pravdou je, že o tom, aby vstúpil ďalší investor do SPP, pokiaľ nie je kvalifikovaným, tak musela rozhodnúť pozitívne vláda.

  Len veľmi krátko. Keď sa robila privatizácia SPP, tak sa, samozrejme, uvažovalo, aby tam nevstúpili fondy, aby tam nevstúpili špekulanti, aby tam vstúpili normálni plynári, ktorí potom rozvinú plynárenský priemysel aj na Slovensku. Preto tam je, síce v tajnej zmluve, ale z tých vecí, ktoré prenikli na verejnosť, pomerne jasne formulovaná podmienka kvalifikovaného investora.

  Nie je pravda, že Nemci a Francúzi mohli predať podiel hocikomu a slovenský štát, Slovenská republika na to nemala vplyv. A to, že to nie je pravda, nie je nejaký môj právny názor, ale je to jednoducho názor, o ktorý sa oprela táto vláda, lebo 12. 12., minulý rok, 2012 prijala uznesenie, kde tento vstup finančných špekulantov potvrdila. Inými slovami, keď už nič iné, páni predkladatelia, vážené kolegyne, vážení kolegovia, tak to, že vláda aktívne dala súhlas na to, aby vstúpili finanční špekulanti do SPP namiesto riadnych plynárenských investorov, ich usvedčuje z toho, že musela spolupracovať s nimi. Nie je to žiadne proti vôli, nie je to žiadne, že nevedeli o tom, nemohli to ovplyvniť. Práve tá podmienka kvalifikovaného investora ich usvedčuje, že oni ju sami, sami videli a sami ju aktívnym rozhodnutím vlády prelomili.

  Považujem to za veľmi kľúčové a veľmi podstatné pri ďalšej debate o SPP, lebo často je to tu kritizované, ako keby od čias privatizácie nebola žiadna iná možnosť. Bavíme sa tu o cenách, bavíme sa tu o rôznych modeloch obchodných, ale tá možnosť tam v skutočnosti bola.

  A pravda je taká, že prečo hovorím finanční špekulanti, lebo keď som si pozrel históriu EPH, tak som zistil, že robili s ťažbou čierneho uhlia. Áno, robili s výrobou tepla, áno, ale nenašiel som nič, že by robili niečo s plynom. A ja to chápem ako rozdiel. To znamená v plynárenstve buď veľkú nulu, alebo veľmi málo oproti kvalifikovaným investorom, akými boli nemeckí investori, resp. francúzski plynárenskí investori, to znamená, či Gaz de France, alebo E.ON Ruhrgas.

  To znamená, že táto vláda mala páku v ruke, akým spôsobom ovplyvniť finančného špekulanta, resp. vstup finančného špekulanta do SPP, a túto páku nepoužila v prospech Slovenska, čím poškodila jeho záujmy.

  Aby to bolo úplne jasné a polopate. Táto vláda mohla povedať, či francúzskemu investorovi, alebo nemeckému investorovi, nech sa páči, predajte to, ale predajte to zasa len kvalifikovanému investorovi. Rozumnej napríklad OMV. Čiže niekomu, kto v tejto branži niečo znamená. A to, že túto podmienku prelomila a nechala to predať finančnej skupine, resp. finančnému špekulantovi z hľadiska plynu, kto s plynom nemal skúsenosti zďaleka porovnateľné ako kvalifikovaný investor, dokonca to priznávajú, niektorý rozhovor, aj minister Malatinský, usvedčuje o tom, že hájila iné záujmy ako záujmy Slovenska samotného.

  Keď sa pozrete, tak, samozrejme, v EPH nájdete spomínaných finančníkov, nájdete tam podnikanie s teplárňami, podnikanie s čiernym uhlím, nájdete tam dokonca fúzovanie s cyperskými firmami, nájdete tam veľmi krátku, troj-, štvorročnú históriu, ale hlavne to, čo tam nenájdete, nenájdete tam jasnú víziu, že prečo by táto firma mala vstúpiť do SPP.

  To znamená, že to, že dnes máme v SPP takéhoto finančného špekulanta, je na zodpovednosť tejto vlády. Nedá sa to nejakým spôsobom odtajiť. Ja tu mám, samozrejme, to príslušné uznesenie vlády (rečník zobral do rúk papier), z ktorého sa dá zacitovať. Kde sa expressis verbis, asi aby bola istota, že sa to nedá nikde napadnúť, hovorí o tom, a ja to prečítam úplne jasne, že ukladá, ukladá sa ministrovi hospodárstva "zabezpečiť kompletizáciu predložených návrhov právnych dokumentov súvisiacich so zmenou vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. realizáciou modelu nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete spoločnosti Eustream a reorganizáciou skupiny spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel". Všetky tri veci, samozrejme, v jednom. To znamená, povedzme to úplne jasne: vstup finančného špekulanta, oddelenie tej najdôležitejšej rúry, ktorá robí zisky, a vlastne stratu kontroly nad ňou a, samozrejme, prepracovanie celej tejto siete SPP do novej podoby. A, samozrejme, hneď je tam odsek B.2: "Podpísať v mene Slovenskej republiky skompletizované znenie právnych dokumentov" a tak ďalej atď.

  Pokiaľ sa naozaj pozriete na takéto vládne uznesenie, tak zistíte, že v skutočnosti poskytuje obrovskú záruku, aby nikto ani ďalej nemohol spochybniť vstup takéhoto finančného špekulanta do SPP. Inými slovami, vláda posvätila vstup napriek tomu, že sa nejedná o kvalifikovaného investora, napriek tomu, že sa nejedná o veľkého plynárenského hráča, napriek tomu, že sa nejedná o veľkého hráča tých parametrov, aké boli predpokladané v roku 2001, resp. 2002.

  Tu treba povedať, že asi najsilnejší argument, prečo toto mohlo vniknúť, je závislosť tejto vlády na finančných skupinách a pomerne veľká drzosť zoči-voči obyvateľom. To znamená, že pokiaľ takáto finančná skupina príde s takýmto návrhom, že chce vstúpiť do SPP, pripravuje si to, dokonca na to nemusí mať ani peniaze, urobí to na pôžičku, nemusí byť ani veľkým hráčom, tak táto vláda je ochotná jej otvoriť dvere aj cez takéto vážne uznesenie.

  Považujem to za základ toho, prečo potom bola skutočne rúra v Eustreame oddelená, to znamená, najziskovejšia časť prešla vlastne pod spoločnosť, kde sa oslabila kontrola štátu. Považujem to za potom veľmi logické, že následne sa hovorí len o tej matke, ktorá produkuje stratu, ale nehovorí sa o tom, že prečo sa odovzdala kontrola nad najziskovejšími časťami smerom k takýmto finančným špekulantom.

  Úprimne povedané, pán premiér Fico, môžte robiť, čo chcete v budúcnosti, vy budete navždy podpísaný pod týmto vstupom finančného špekulanta do SPP. Môžte rozprávať, čo chcete, nemusíte chodiť ani na takéto zasadnutia parlamentu. Môžte robiť rôzne gestá ohľadne ceny plynu, ale to, že dnes je finančný špekulant partnerom SPP, a to, že predtým nebol, a to, že bola možnosť tomu zabrániť, to na vás spadá a z toho vás usvedčuje vlastné uznesenie vlády, ktoré ste 12. 12. 2012 prijali.

  To, že to bola transakcia zjavne nevýhodná pre Slovensko, o tom tu už bola jasná reč, ale povedzme si, čo by mohlo byť riešením, ale skutočne si myslím, že aj to riešenie samotné potom musí nastať. No riešením by mohlo byť napríklad to, že štát by priamo vstúpil do Eustreamu, a to znamená, že by tam nebol zastúpený iba prostredníctvom svojej dcéry, ale bol by tam zastúpený priamo, rovnako ako do ďalších ziskových častí, a nebol by odkázaný na ten argument, že vlastne manažérska kontrola v matke prechádza alebo bola na tom, koho sme nazývali strategickým investorom, rozumej dnes finančným špekulantom.

  Treba povedať pri tomto odvolávaní, že toto, samozrejme, nie je prvý prípad, kedy táto vláda ide na ruku finančným špekulantom a táto vláda ide na ruku investorom a nezastupuje svojich vlastných občanov. Treba povedať, že prípad Carga, ktorý sa udial začiatkom leta, je v skutočnosti tiež len skrytá privatizácia. Treba povedať, že to isté, čo zažívame v Bratislave, prípad ropovodu, takisto je to záležitosť, ktorá nie je v záujme ľudí. Ľudia sú z toho plní obáv. Jednoducho, že budú istým spôsobom obídení, ich názor nebude rešpektovaný. A treba popravde povedať, že to, že na konci dňa nájdeme priznanie ministra Malatinského, že materiál, ktorý išiel na vládu, robil vlastne zástupca finančnej skupiny alebo, ak chcete, finančného špekulanta v SPP a že to považuje za hlboko normálne, je vecou, ktorá je len istou čerešničkou na torte, istým takým len symbolom, že pokiaľ ďalej bude táto vláda vládnuť, pokiaľ ďalej bude premiérom Robert Fico, tak títo špekulanti majú dvere otvorené, dokonca môžu vypracovať materiály do vlády, môžu dávať rôzne konštrukcie alebo, keď chcete v anglosaskom výraze, "schémy", ktorými sa budú snažiť dopracovať k tomu, aby ovládali majetok, ktorý je vlastne nás všetkých

  Vážené dámy, vážení páni, aj to, že tu dnes nesedí vláda, je len symbolom arogancie a hlavne obrovskej, povedal by som, aj zbabelosti a nie odvahy postaviť sa pred ľudí, obhájiť vlastné riešenia. Ja viem, že spomínaní páni vedia, že na tom plyne niečo smrdí. Ja viem, že spomínaní páni a pán premiér vie, že umožnil vstup finančného špekulanta. Ja viem, že vie, že je to nevýhodný obchod. Vieme to všetci, lebo kupovať stratu je nevýhodné. Inými slovami, je to doslova podvod.

  A to, že to riešia takým spôsobom, že namiesto obhájenia sa neprídu do parlamentu, vymyslia si nejaký dôvod, pre ktorý odídu, to považujem za zbabelé. Ale považujem rovnako za zbabelé a nie čestné, že práve títo ľudia potom idú a robia ďalšie a ďalšie kroky v neprospech Slovenska.

  Ja chápem a stretávam sa s mnohými ľuďmi, na ktorých padá obrovská skepsa a ktorí hovoria: "Urobte s tým niečo." Hovoria: "Takto to už nemôžme vydržať, takto to nemôže fungovať, takto to nechceme." Moja odpoveď je: "Netreba sa báť." Tak jak to hovorím tu v tejto sále, tak jak to hovorím aj tým ľuďom, netreba sa báť, prichádzajú voľby, každé ďalšie voľby je šanca na zmenu. A hlavne, nikto nie je imúnny voči vôli ľudí. Treba ľuďom ukázať, a my musíme byť prví, že máme odvahu, že máme odvahu pomenovať veci priamo, že dokážeme držať spolu, že dokážeme vyzvať protivníka, aj keď sme v menšine, a dokážeme si za svojím stáť.

  Preto vás chcem poprosiť, aby sme v tej aktívnej diskusii, ktorú sme tu začali napriek tomu, že tu zdrhli všetci vládni poslanci, pokračovali ďalej. A chcem vás povzbudiť v tom, toto má zmysel, nenechajme sa vyrušiť tým, že niekto vypne internet, nenechajme sa vyrušiť tým, že je večer a odišli televízie, nenechajme sa vyrušiť tým, že vás budú presviedčať vládni kolegovia, ak ich stretnete, že to nemá zmysel, že aj tak majú väčšinu. Tú väčšinu majú len dočasne. Tak ako ju nemali predtým, takisto ju aj stratia. A každý takýto krok, či už tento jeden (rečník opäť zobral do rúk papier), ktorý pustil finančného špekulanta do SPP, alebo ten krok, že sa koniec koncov k tomu priamo priznali vo wordovskom dokumente, alebo tie kroky, ktoré som hovoril, o Carge, ropovode a tak ďalej atď., každý jeden tento krok ich usvedčuje z toho, že ich čas sa kráti.

  Chcem vám zaželať, aby toto rokovanie skutočne zaznelo. Chcem nám zaželať, aby sme mali dosť síl, nenechali sa zastrašiť a aby sme sa nenechali znechutiť, aby sme robili to, na čo nás sem ľudia poslali. To znamená, poctivo ich zastupovali bez ohľadu na to, aké máme stranícke tričko, bez ohľadu na to, čo je momentálna výhoda, a hlavne robme to pre ľudí, lebo ľudia to od nás vyslovene očakávajú každým dňom.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami traja páni poslanci. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Viskupič.

 • Pán poslanec Frešo, súhlasím s tými výzvami, aby sme nestrácali nejakú nádej a že má zmysel to, aby sme čo najhlbšie a čo najširšie objasnili to, čo premiér a finančné skupiny v jeho pozadí pre slovenských občanov pripravili.

  Možno rečnícka otázka: Zastrašiť, kým sa nemáme nechať? Tým invisible prime minister, neviditeľným premiérom, alebo podobne. Tejto makety a bábky sa skutočne asi nikto nebojí.

  Podstatné, čo ste vo vašom prejave a čo oslovilo aj nás, ste vlastne hovorili o procese reprivatizácie, procese, kedy je už čím ďalej, viac a viac ľuďom jasné, že finanční žraloci sa zakusli tak silno do tohoto štátu a do aktív, ktoré štát má, že pristupujú presne k tomu, čo finančné skupiny vždy robia. To znamená, ziskové spoločnosti, ziskové časti si nechajú a tú neziskovú, buď ľudí prepustia, a v tomto prípade ju nechajú štátu.

  Premiér Fico súhlasí s tým a hovorí o tom, že, a chce podľa materiálu, ktorý mu afinačný žralok prichystal, že zostane štát ako odpadisko niečoho, čo už vlastne ani tí samotní reprivatizéri a finančné skupiny, alebo ako ste ich vy volali, finanční podvodníci alebo finanční špekulanti pripravujú.

  Čiže je tu proces, ktorý mohol opraviť to, čo privatizácia a ním kritizovaná privatizácia priniesla, ale nedeje sa tak. Ja si myslím, že nerešpektuje svoje vlastné programové vyhlásenie, nevyužíva možnosť zabezpečiť štátu ziskovú časť a pod nálepkou boja za ceny plynu dáva SPP do rúk svojim finančným skupinám, špekulantom a to...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ja hlavne súhlasím s tým, čo pán poslanec Frešo povedal na začiatku, že premiér by tu mal byť. Ono je to zbabelé, že tu nie je, ale nie je to len zbabelé. My tu prichádzame o parlamentnú demokraciu, je to omnoho vážnejšie, ako si možno myslíte, a omnoho vážnejšie, ako to tu ktokoľvek pomenoval. Ono to možno niekedy vyzerá úsmevne, že teraz tam položíme bábku na šnúrkach, ale to je omnoho horšie, ako sa možno mnohým javí a ako sa to javí obyvateľom Slovenska.

  Stále si myslím, že sme v parlamentnej demokracii, kde parlament je najvyšším orgánom krajiny a správanie sa premiéra je absolútnym pohŕdaním týmto systémom, absolútnym opovrhovaním parlamentnou demokraciou a je znakom toho, že ukázal, že mu je parlamentná demokracia len a len na obtiaž.

  Ukážte mi jeden parlament na svete, kde sa takto chová vláda k zvoleným zástupcom občanov. Tu sedia zvolení zástupcovia občanov tejto krajiny a vláda na čele s premiérom im pľuje do tváre, vláda na čele s premiérom nimi absolútne pohŕda. Smeje sa im, vysmieva sa im, nie je schopná vypočuť žiadne argumenty.

  Pán premiér má právo nesúhlasiť s tým, čo tu povieme. Aj ja som viackrát čelil odvolávaniu v tejto Národnej rade, keď som bol minister, a vypočul som si tu hory nezmyslov, arogantných, odporných, urážlivých, ale počúval som to, pretože som to považoval za svoju povinnosť voči poslancom. Tá povinnosť tu je a premiér ani vláda nemá právo nebyť na tomto rokovaní. To by si mali uvedomiť, lebo prichádzame omnoho viac...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne. No, pán Frešo, pekne ste to zhrnuli, len, a teda slušne a argumentami, len to je presne to, čoho sa kolegovia zo SMER-u tak veľmi boja, to je diskusii na úrovni argumentov, tak hľadajú smiešne zámienky. Ja nepoznám nikoho, kto sa dokáže rýchlejšie a viac uraziť ako poslanec SMER-u, kvôli úplným blbostiam, a to len preto, lebo, no, čo iné by povedali, ako by reagovali na argumenty, ktoré tu musia počúvať, by museli počúvať, keby nezdupkali. A presne tomuto sa boľševici vždy vyhýbali. Vždy. Keď videli, že nemajú to ako vyhrať, tak jednoducho zdupkali. O to viac robili podrazy a menili pravidlá počas hry, nedodržiavali existujúce pravidlá atď. Presne toto sú boľševici, komunisti, ktorí vládnu v tejto našej krajine.

  Mňa veľmi prekvapuje preto, lebo poznám medzičasom poslancov SMER-u, z tých 83 kolesíkov je aj niekoľko slušných ľudí, mňa veľmi prekvapuje, že i mne je na "blitie" z toho, čo stvára vedenie ich strany. Poznám veľa poslancovi, ktorí do SMER-u vstúpili s presvedčením, ktorí, skrátka, zmýšľajú ľavicovo, ktorí si mysleli, že tam budú vedieť urobiť niečo dobré, a dnes sa vykľúva stále viac a viac, že im ide len o kšefty, že to sú, skrátka, kšeftári bohviekým podosádzaní, nejaká sociálna demokracia je im úplne ukradnutá, súťažia o to, kto bude mať drahšie hodinky. Premiér tu pobehuje s hodinkami, ktoré stoja asi jeho ročný oficiálny plat. Takto sme dopadli. To, že oni kradnú alebo že sa snažia si nahrabať, to chápem, nechápem tých slušných ľudí, že im to...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • S reakciou pán poslanec Frešo, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Najprv na to, čo hovoril pán poslanec Viskupič.

  No finančný špekulant je podľa mňa najpresnejší výraz, ku ktorému sa dá dopracovať, lebo keď niekto nemá skúsenosti s tým odborom, v ktorom pôsobil, má skúsenosti s finančníctvom, ide nahradiť strategického investora, no tak, samozrejme, ten rozdiel je tak priepastný, že máte na jednej strane kvalifikovaného investora, na druhej strane máte špekulanta, o ktorého víziách neviete vôbec nič. Ale takémuto špekulantovi táto vláda je ochotná odovzdať podiel v plynárňach, to je neuveriteľné. A, samozrejme, slušným človekom, pán poslanec Sulík, to otrasie. Slušným človekom to otrasie a minimálne má aspoň potrebu o tom diskutovať.

  A tu sa dostávame do toho problému. Do toho problému presne o tých bábkach, to znamená, slušný človek cíti istú hanbu, a keby boli naozaj tak slušní, tak prídu sem a si to s nami prediskutujú. Úplne v pohode, však o nič nejde, nikto im neodtrhne hlavu, nikto ich nejako nenapadne, nikto im nič nespraví.

  Ale práve to, že pri kšefte a pri podozrení z najväčšej lúpeže, aká tu vôbec kedy bola, pri vstupe finančného špekulanta do najväčšieho podniku, aký tu máme, o ktorom sa bavíme desať rokov, aby sme ho pre ľudí zachovali, aby tu jednoducho fungoval, tak pri takomto nedebatovať a vymyslieť si nejakú hlúpu zámienku, že ten alebo onen ma urazil, to nie je seriózne. Za tým je naozaj hlboko, hlboko viacej.

  A to hlboko, hlboko viacej, ja sa k tomu znova vrátim, som povedal práve pri tom uznesení vlády z 12. 12. 2012. To uznesenie vlády teoreticky nemuselo byť, ale je preto, aby sa to nikdy už nedalo vrátiť naspäť. A to usvedčuje z nie poctivého záujmu. Všetko ostatné, čo na tom nájdeme, to znamená každý ďalší krok, aj ten Eustream, aj dokonca to, že tá reprivatizácia, resp. návrat tej matky pod krídla štátu, to sú len dôsledky na zakrytie toho zásadného rozhodnutia: dávajú špekulantom bez akejkoľvek protihodnoty pre Slovensko a jeho ľudí.

 • Za MOST - HÍD je prihlásený do rozpravy pán poslanec Ivan Švejna. Nech sa páči, máte slovo. Pán poslanec Švejna sa s pánom poslancom Matovičom dohodli na výmene.

  Takže, nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi aj v mene našej strany MOST - HÍD prispieť k tejto diskusii. Samozrejme, rád aj oslovím vnímavých ľudí, ktorí sledujú tento prenos. Ja svoje vystúpenie pojmem trošku ináč a pokúsim sa vysvetliť túto problematiku z iného uhla, aby tu nelietali len čísla a proste určité transakcie.

  Nová vláda SMER-u zásadným spôsobom zmenila hospodársku politiku tohto štátu. Vymyslela taký špeciálny selektívny prístup ku konkrétnym podnikateľom. Ja uvediem tri príklady.

  Príklad č. 1: SCP Ružomberok. Podnik, ktorý bol sprivatizovaný pofidérnym spôsobom za Mečiarovej vlády, určite pamätníci si pamätajú, ktorý bol sprivatizovaný za veľmi nízku cenu, ktorá aj tá cena bola zaplatená vtedajšími dlhopismi Fondu národného majetku. Tento podnik v súčasnosti vykazuje desiatky miliónov zisku. Avšak okrem toho dostáva aj drevo pod trhovú cenu, to znamená, štát priamo ešte aj dotuje cenu dreva.

  Tak tento podnik dostal úľavu vo výške 25 mil., vyše 25 mil. eur, priamu dotáciu 25 mil. eur, 750 mil. korún podľa starej ceny. A zdôvodnenie, za to, že neprepustí zamestnancov. Takže tento vybraný podnik má tú výhodu, že dostane takúto dotáciu. Samozrejme, potom sa nikto nečuduje, že na konferencii, kde sa hovorí o daniach, tak dotyčný podnikateľ povie, že podnikateľom nejde až tak o sadzbu daní, hej, však to neni také dôležité. Samozrejme, pre takého podnikateľa môže byť aj 100-percentná sadzba daní. A, samozrejme, potom nikto sa nečuduje, že aj sponzoruje ples, kde politici SMER-u tancujú a proste jeho logo tam visí.

  Tento dvojaký meter podľa mňa ani netreba vysvetľovať a každému je úplne jasné, pretože žiaden iný podnik nedostane takúto úľavu, keby povedal, že ide prepustiť zamestnancov.

  Príklad č. 2: Tiež taký zvláštny prístup. Boli sme svedkami veľkej akcie, keď vláda presviedčala ľudí, aby vystúpili z druhého piliera. Ja si dovolím poukázať a prirovnať systém zdravotného zabezpečenia a systém dôchodkového poistenia. Tieto dva systémy majú veľmi podobné črty v tom slova zmysle, že existuje entita štátna, povedzme Vzájomná zdravotná poisťovňa, a dve súkromné, ktoré vlastne poskytujú tú istú službu. V systéme dôchodkového poistenia je to Sociálna poisťovňa, ktorá je de facto štátna, a niekoľko súkromných spoločností. Veľmi dobre vieme, že trhová hodnota spoločností, ktoré spravujú tieto peniaze, záleží od dvoch vecí. V prvej veci, že od výšky peňazí, ktoré spravujú, a druhá vec je od kmeňa, teda od počtu poistencov.

  No a prečo to porovnávam? Pretože vláda, keď sa rozhodla, tak trikrát otvorila druhý pilier a brutálnym spôsobom, si dovolím, aj keď nemám rád veľmi emotívne slová, ale brutálnym spôsobom presvedčila ľudí a neférovými praktikami, aby vyšli, aby prestúpili z toho súkromného sporenia naspäť k Sociálnej poisťovni. Pamätám si, ako pán premiér mal takú tabuľku, tuná ukazoval, kde porovnával neporovnateľné veci, to znamená, porovnával prvý s druhým pilierom. Samozrejme, ľudia sú niektorí nie veľmi vnímaví a namiesto toho, aby si klikli dvakrát na stránku Národnej banky Slovenska, ktorá je regulátorom trhu, a tam sú skutočné údaje, či ten druhý pilier bol stratový, alebo nie, tak to neurobili.

  Ale prečo to hovorím? Hovorím to preto, že v obdobnom systéme, to znamená v zdravotnom, kde je proste entita štátna a dve súkromné, tak zrazu proste nepresviedčal ľudí, aby vystúpili z toho. Pritom je to taká jednoduchá záležitosť. Pokiaľ je presvedčený, že ten systém zdravotného, verejného zdravotného poistenia tak môže bez problémov si nechať nakresliť tiež takú tabuľku nejakým šarlatánom, ktorý to vymyslel, a presviedčať a potom by sme nemuseli rozmýšľať o tom, koľko peňazí z daňových poplatníkov zaplatíme za kúpu tejto poisťovne.

  Takže tento príklad jasne hovorí tiež o dvojakom metre pri spravovaní vecí verejných.

  Príklad č. 3 je samotný SPP, alebo o čom tu hovoríme. Ja by som povedal takto, že snom každého podnikateľa je nemať dlžoby, záväzky, nemať stratovú devízu. Snom každého občana je nemať dlhy, nemať hypotéku. Snom každého dieťaťa je vybrať si len hrozienka z koláča. A toto je presne ten princíp transakcie. Vláda prebrala, nie kúpila, prebrala stratovú divíziu alebo stratovú časť subjektu. Výsledkom tohto prebratia je radikálne zvýšenie trhovej hodnoty a ceny investície, ktorú urobilo EPH, zo dňa na deň, pretože odteraz už bude generovať vyššie zisky a nebude musieť dotovať, krížovo dotovať straty v tej materskej spoločnosti.

  Ak, ak by malo ísť o férovú transakciu, tak EPH by mal zaplatiť štátu, zaplatiť štátu, že preberá túto devízu, a to hovoríme o stovkách, miliónoch.

  Takže ja na záver poviem len to, že politici nerozhodujú o vlastných peniazoch, ale o peniazoch iných. Určite, keby išlo o ich peniaze, by sa úplne ináč chovali, ako keď rozhodujú o vlastných peniazoch. Metódy, ako prihrať, teraz myslím v úvodzovkách, majetok vybraným skupinám alebo vybraným ľuďom, už dávno nie je len privatizácia. Privatizácia, to už je, sezónna privatizácia dávno skončila, hej, ale už sú úplne iné sezóny, sezóny dotácií, rôznych daňových úľav, rôznych prevzatí dlžôb a strát a rôzne súdne spory, kde proste právnici pýtajú milióny a milióny eur.

  Táto metóda dvojakého metra ide proti konsolidácii, pretože jednoducho keď niekomu niekde dáme, príklad daňové úľavy, alebo to je jedno, tak niekde to musíme zobrať. Takže niekomu musíme ubrať a dlhodobo, napríklad aj tento prípad predsa nezaväzuje len túto vládu, ale aj ďalšia vláda bude potom musieť vyrovnávať straty. Jednoducho toto je záväzok do budúcna.

  Takže na záver mi len dovoľte pogratulovať všetkým multimilionárom, ktorým sa utešene rozrastá majetok a zo dňa na deň proste sú dlho schopní takýmto spôsobom zvýšiť hodnotu svojej investície.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami pán poslanec Simon. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, dovoľ, aby som ťa doplnil. Keď v čase privatizácie vstupoval strategický investor do spoločnosti, tak robil to so záujmom, že chcel z podniku urobiť zisk. Nevidel som takého šialeného blázna, ktorý chce vstúpiť do spoločnosti, a pritom produkovať a prebrať na seba stratu. Toto dokáže len Robert Fico, aj to na príkaz niekoho iného.

  Skutočným záujmom nie je to, že pomôžme občanom, pretože SPP dodáva dnes 4,1 mld. metrov kubických plynu na slovenský trh, z toho občanom len 1,3, zbytok ide veľkým podnikateľom. Skutočný záujem dnes je, aby ste mohli dať plyn, ktorý kupujete za nehorázne zlé podmienky dohodnuté v roku 2008, podnikateľom ešte lacnejšie. A nestačí, že dávate vybraným svojim podnikateľom investičné stimuly z vreciek starých dôchodcov a občanov tejto krajiny, ale vy im chcete dať aj lacnejší plyn.

  Ako príklad dovoľte, aby som uviedol, dať daňovú úľavu pre SCP Ružomberok v čase, keď sa verejne prizná, že on má 50 mil. zisk - aká je to solidarita, dať daňovú úľavu podniku, ktorý má tak vysoký zisk?

  Ďakujem.

 • Chcete reakciu, pán poslanec Švejna? Nie.

  Nech sa páči, pán poslanec Matovič, ktorý vystúpi za klub OĽaNO, máte slovo.

 • Colu, dúfam, že mi zabezpečíte.

 • Reakcia z pléna.

 • Radšej vodu.

  Vážená pani predsedajúca, vážený pán predkladateľ, vážený pán spravodajca, milí kolegovia, kolegyne, chcem vám oznámiť, že skončila pracovná doba, a myslím si, že keď sa tvárime, že sme normálny parlament aspoň kedy-tedy, tak by sme nemali súhlasiť s tým, že nám niekto odhlasuje rokovanie proti noci. Je to neľudské, je to nedemokratické, je to doslova obtieranie si svojich topánok, a v tomto prípade špinavých topánok, o opozičných poslancov, o opozičné strany, je to potieranie možnosti prejaviť názor, lebo vieme, že fyzicky človek asi pravdepodobne v noci už nie je taký bdelý a dupľom, keď zajtra má znova podávať výkon.

  Ja som toto volebné obdobie, keď boli možno dve alebo tri nočné rokovania, vždy na protest môj osobný som odišiel, lebo ja chcem byť večer doma s rodinou. Nemyslím si, že je normálne, aby sme ďalej pokračovali takýmto spôsobom, že nám parlamentný valec vždy odhlasuje pri nepríjemných témach, ktoré nechcú počúvať, nočné rokovanie. Preto sme sa rozhodli s kolegyňou Helenou Mezenskou, keďže sme ako predkladatelia napísaní, využiť právo predkladateľa a vystúpiť de facto kedykoľvek a chceme prestriedať toto obdobie odteraz, odkedy skončila pracovná doba, do rána do deviatej, čiže tých najbližších 14 hodín, vystúpeniami, v ktorých, áno, priznávam, budeme čítať materiály, ktoré boli predložené na vládu v súvislosti s týmto kšeftom, takisto s privatizáciou SPP, keďže pán predseda SMER-u, pán predseda vlády natiahol tému alebo svoju obhajobu veľmi široko a išiel až do roku 2001, takže mám tu aj materiály z roku 2001, ktoré boli predložené na vládu, čiže sú to jednoznačne materiály, ktoré s témou súvisia. Takže pevne verím, že predsedajúci, ktorýkoľvek, ktorý sa tu vystrieda, nás rušiť pri predstavení týchto dokumentov nebudú, a myslím si, že je dobré, aby sme si tieto dokumenty nejako pripomenuli.

  Takže dúfam, že predsedajúci alebo tá vládna strana SMER nejakým spôsobom nevyužije niektoré ustanovenia rokovacieho poriadku, ktoré teoreticky by umožňovali nás v tejto rozprave zastaviť. Ja si myslím, že až takto hlboko by klesnúť dnes nemuseli. Takže odpusťte to, že budeme čítať veci, ktoré na internete sú zavesené, ale účel poznáte všetci. Ide nám o to, aby sme si nabudúce už takto zle navzájom nerobili, ani jedni, ani pravica ľavici, ani ľavica pravici, ani modrí červeným, ani červení modrým. Nie je to fér. A myslím si, že ak má niekto čisté svedomie, v tomto prípade tuto ten pán (rečník ukázal rukou na maketu zobrazujúcu premiéra), ktorý tu je tak trošku inak stelesnený, tak ak má čisté svedomie, nemôže mať problém sem prísť v ktorýkoľvek deň v rámci normálneho pracovného času a umožniť ktorémukoľvek opozičnému poslancovi, aby povedal svoj, svoj pohľad na vec v rámci normálneho pracovného času, vtedy, kedy je plný energie, kedy je oddýchnutý, vtedy, kedy možno sa cez médiá dokáže to jeho posolstvo dostať k voličom, alebo teda k občanom Slovenskej republiky.

  Myslím si, že na úvod som dostatočne ozrejmil, o čo nám vlastne ide, takže začnem informáciou od konca. Na začiatok sa tak trošku ospravedlňujem, možno to dopadne inak, jako očakávam, a možno to nezvládneme, ale tak pevne verím, že nejako to zvládneme. Nikdy v živote som nerozprával dlhšie ako hodinu, takže uvidíme, no.

 • Zasmiatie sa rečníka.

 • Materiál zo 4. 9. 2013: Informácia o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, nové znenie.

  Ešte som teda zabudol povedať, že vás, ktorí chcete vyspatí, oddýchnutí prísť ráno odprezentovať svoje názory do rozpravy, týmto prepúšťam, ak si to môžem dovoliť, ale rozhodnite sa vy, že či teda chcete ísť, nechcete ísť, či veríte smerákom, že tú situáciu nejako nezneužijú, a budete nás tu prípadne dekapovať, zálohovať, ak by teda tu chceli niečo vymysleť, je to už na vás, už dohodnite si taktiku vy. Takisto si myslím, že novinári, ktorí tu ráno zase majú mať dennú zmenu, tak takisto by mohli zvážiť svoju prítomnosť. Nič zaujímavé sa tu diať nebude, keď nás smeráci nezrušia.

  Číslo materiálu UV-22422/2013. Predkladacia správa. Informáciu o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločnosti SPP, a. s. predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) v zmysle bodu B.3 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 694 z 12. decembra 2012, ktorým vláda SR uložila okrem iného ministrovi hospodárstva realizovať kroky na prípravu reorganizácie skupiny spoločnosti SPP a predložiť na rokovanie vlády SR informáciu o preferovanom spôsobe takejto reorganizácie.

  Priložený dokument identifikuje zjednodušenú štruktúru reorganizácie, vybrané informácie a argumenty, ktoré Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky považuje za relevantné v súvislosti s rozhodnutím o reorganizácii skupiny SPP ako jeden z kvalifikovaných podkladov pre rozhodnutie vlády Slovenskej republiky ohľadom ďalšieho postupu tak, aby toto rozhodnutie vlády Slovenskej republiky odzrkadľovalo to najlepšie riešenie v prospech hospodárskych záujmov Slovenskej republiky.

  Po dôkladnej analýze všetkých súvisiacich okolností Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky odporúča vláde Slovenskej republiky využiť opciu na nadobudnutie spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (ďalej len „SPP“), a získať tak nad kľúčovým obchodníkom so zemným plynom na Slovenskú republiku plnú vlastnícku a manažérsku kontrolu. Zásadnými dôvodmi Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre takéto odporúčanie je predovšetkým aktuálny stav rokovaní s kľúčovým dodávateľom plynu, ktorý indikuje vylepšenie kontraktu oproti súčasnému stavu, faktor späť získania plnej manažérskej kontroly nad kľúčovým dodávateľom plynu v Slovenskej republike a získanie kontroly nad cenami zemného plynu.

  V súvislosti s odporúčaním Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ovládnuť spoločnosť SPP (matka-obchodník) je uvažované o získaní plnej kontroly nad niektorým z prevádzkovateľov podzemných zásobníkov zemného plynu, a to najmä z dôvodu zabezpečenia energetickej bezpečnosti krajiny. Štátom kontrolovaný prevádzkovateľ zásobníka by sa svojím vlastným zásobníkom stal nezávislým hráčom na tomto trhu.

  Predložený materiál nemá v súčasnosti ekonomický, finančný a environmentálny vplyv a ani vplyv na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.

  Hlavným cieľom materiálu je v principiálnych bodoch vysvetliť navrhnutý spôsob reorganizácie a získať i poverenie ministra hospodárstva uskutočniť reorganizáciu skupiny SPP a podpísať súvisiacu dokumentáciu a poverenie ministerstva hospodárstva zabezpečiť stabilné skladovacie kapacity zemného plynu pre Slovenský plynárenský priemysel, a. s., a Slovenskú republiku.

  4. 9. 2013, názov "Informácia o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s.", nové znenie", číslo materiálu UV-22422/2013.

  1. Východisková situácia. Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na svojom zasadnutí konanom dňa 12. decembra 2012 prerokovala a vzala na vedomie návrh právnych dokumentov súvisiacich so zmenou vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. (ďalej len „SGH“), návrh právnych dokumentov súvisiacich s realizáciou modelu nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete v spoločnosti Eustream, a. s., a návrh zmluvy o reorganizácii skupiny spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (ďalej len „SPP“ alebo „spoločnosť“).

  V zmysle uznesenia vlády č. 694 z 12. decembra 2012 uložila ministrovi hospodárstva zabezpečiť kompletizáciu predložených návrhov právnych dokumentov, ich skompletizované znenie následne podpísať v mene Slovenskej republiky a realizovať kroky na prípravu reorganizácie skupiny spoločnosti SPP (ďalej ako „skupina“ alebo „skupina SPP“, čo predstavuje všetky spoločnosti patriace do konsolidovanej skupiny SPP: materská spoločnosť SPP, a. s., a dcérske spoločnosti Eustream, a. s., SPP Distribúcia, a. s., Nafta, a. s., Pozagas, a. s., SPP CZ, a. s., SPP Bohemia, a. s., SPP Storage, s. r. o.) a predložiť na rokovanie vlády informáciu o preferovanom spôsobe takejto reorganizácie.

  Relevantná transakčná dokumentácia bola podpísaná dňa 14. decembra 2012, následne bolo 23. januára 2013 zvolané mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti SPP, kde došlo k výmenám v orgánoch spoločnosti SPP a nový akcionár sa ujal výkonu svojich akcionárskych práv.

  V zmysle Zmluvy o reorganizácii skupiny SPP, uzatvorenej medzi Fondom národného majetku (ďalej len „FNM“) a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) a spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a. s. (ďalej len „EPH“), zo dňa 14. 12. 2012 (ďalej len „Zmluva o reorganizácii skupiny SPP“), ako aj Akcionárskej zmluvy medzi FNM, MH SR, spoločnosťami EPH a EPH Gas Holding B.V. ohľadom SPP zo dňa 14. decembra 2012 (ďalej len „Akcionárska zmluva“) vyplýva okrem iného (a za dodržania viacerých predpokladov a princípov) záväzok realizovať reorganizáciu skupiny SPP. Súčasťou dohodnutých podmienok uskutočnenia reorganizácie je opčná štruktúra, v zmysle ktorej má Slovenská republika právo nadobudnúť (resp. právo rozhodnúť sa nenadobudnúť) od EPH celú majetkovú účasť v SPP ako dodávateľovi zemného plynu (ďalej len „ZP“).

  Vzhľadom na neskoršie prevzatie SPP spoločnosťou EPH došlo aj k oneskoreniu v príprave podkladov a dát potrebných k príprave valuačných modelov a podkladov pre due diligence spoločnosti, pripravovaných v súvislosti s reorganizáciou a taktiež s dodatočným časovým nárokom na posúdenie prípadných iných variantov reorganizácie. Z týchto dôvodov bol dátum rozhodnutia stanovený dodatkom č. 4 k Zmluve o reorganizácii skupiny SPP na 30. septembra 2013.

  Vzhľadom na dohodnuté podmienky predmetnej opcie v Zmluve o reorganizácii skupiny SPP je potrebné, aby v dohodnutej lehote (t. j. v lehote do 30. septembra 2013, ktorá je definovaná dodatkom č. 4 k Zmluve o reorganizácii skupiny SPP zo dňa 12. júla 2013)...

  Chcel by som vás poprosiť, trošičku tichšie, lebo ma to vyrušuje, neviem sa sústrediť pri čítaní.

 • Zasmiatie sa rečníka.

 • Bolo prijaté rozhodnutie vlády ohľadom transakcie...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Dobre. Spravili ste to miesto mňa, pán poslanec. Poprosím vás, naozaj, ak chcete pozerať správy, tak môžte ísť aj vonku, nech sa páči.

 • Bolo prijaté aj rozhodnutie vlády ohľadom transakcie a obsah takéhoto rozhodnutia bol formálne oznámený EPH zo strany MH SR. V prípade nekonania zo strany vlády v uvedenej lehote by sa EPH mohlo v zmysle Zmluvy o reorganizácii skupiny SPP domáhať, aby štát, resp. Fond národného majetku, odkúpil od skupiny EPH celú majetkovú účasť v SPP ako dodávateľovi zemného plynu za dohodnutých podmienok.

  Bod 2. Realizované kroky a činnosti súvisiace s analýzou možností reorganizácie spoločností skupiny SPP. Záväzkom EPH vyplývajúcim zo Zmluvy o reorganizácii skupiny SPP bolo zabezpečiť, aby bolo zástupcom Fondu národného majetku a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a ich poradcom umožnené vykonať hĺbkovú právnu a účtovnú previerku za účelom overenia celkového stavu spoločnosti a východísk použitých pri výpočte stanovenia hodnoty spoločnosti.

  Vzhľadom na vyššie uvedené boli realizované detailné právne, finančné, daňové a účtovné analýzy, ktorých cieľom bolo poskytnúť Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky dostatočné množstvo podkladov na kvalifikované rozhodnutie o možnostiach reorganizácie skupiny SPP. Je tam poznámka jedna...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pán poslanec, chvíľočku poprosím, aby za predkladateľov niekto zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

 • Ja som zároveň predkladateľom. Môže byť? Ďakujem.

 • Tak neviem, či vystupujete za poslanecký klub, ako ste sa prihlásili, alebo za predkladateľa.

 • Už tam mám sako, už som tam predkladateľom. Ďakujem.

  Kompletné výstupy poradenských tímov boli poskytnuté Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky na základe podpísaných Listov o podmienkach sprístupnenia jednotlivých výstupov poradcov (tzv. reliance letters) medzi jednotlivými zmluvnými stranami. Informácie uvedené v jednotlivých dokumentoch boli získané prostredníctvom data roomu organizovaného spoločnosťou a ich zverejnenie by bolo porušením, bolo porušením uzatvorených zmlúv o ochrane dôvernosti týchto informácií. Informácie poskytnuté spoločnosťou majú charakter obchodného tajomstva a nemôžu byť teda uvedené v tomto materiáli.

  Kľúčové dokumenty, ktoré boli vypracované v súvislosti s analýzou možností reorganizácie skupiny SPP, boli nasledovné:

  - Ocenenie spoločnosti SPP k 31. 12. 2012 (ďalej len „ocenenie“), ktoré kvantifikuje oceňovací interval SPP a jednotlivé komponenty hodnoty spoločnosti (tzv. enterprise value alebo „EV“) k 31. 12. 2012 za použitia metódy diskontovaných voľných peňažných tokov („DCF“ alebo tiež "výnosová metóda"), pričom kľúčovým podkladom bol Outlook plán spoločnosti na roky 2013 - 2017, vypracovaný súčasným manažmentom SPP. Správa o účtovnej a daňovej hĺbkovej previerke spoločnosti k 31. 12. 2012, Správa o výpočte výšky pracovného kapitálu a výpočte čistého dlhu vrátane stanoviska primeranosti výšky pracovného kapitálu k 31. 12. 2012, Správa o právnej previerke, ktorá zhrňuje kľúčové právne skutočnosti, ktoré by mohli mať podstatný nepriaznivý vplyv na možnú transakciu (ďalej len „transakcia“ definovaná ako nadobudnutie alebo nenadobudnutie 49-percentného podielu v SPP, Fonde národného majetku Slovenskej republiky), základné účtovné, daňové a právne dopady alternatív reštrukturalizácie, ktorá sumarizuje kľúčové aspekty pri zvažovaní o reorganizácii skupiny SPP v nadväznosti na rozhodnutie vlády ohľadom transakcie.

  V rámci posudzovania možností reorganizácie skupiny SPP bolo vypracovaných viacero analýz a identifikovaných viacero možných alternatív reštrukturalizácie skupiny SPP. Na základe ďalších detailnejších analýz a s tým súvisiacich rokovaní bol identifikovaný:

  1. Jeden preferovaný variant reorganizácie pre prípad rozhodnutia vlády využiť opciu na akvizíciu SPP ako dodávateľa zemného plynu a jeden preferovaný variant reorganizácie pre prípad rozhodnutia vlády nevyužiť takúto opciu.

  Poznámka 2 znie: V súvislosti s formuláciou „využitie opcie na akvizíciu“ je potrebné poukázať na skutočnosť, že v zmysle Zmluvy o reorganizácii skupiny SPP sa predpokladalo, že Slovenská republika najprv nadobudne 100-percentný podiel na SPP ako dodávateľovi plynu a následne bude mať právo predať tzv. put opciu 49 % akcií SPP ako dodávateľovi plynu vrátane manažérskej kontroly spoločnosti EPH.

  Vzhľadom na časové súvislosti jednotlivých procesov, ktoré predpokladala Zmluva o reorganizácii skupiny SPP, je zrejmé, že rozhodnutie vlády ohľadom transakcie nie je rozhodnutím o put opcii, t. j. možnosti predať. A z tohto hľadiska sa na účely tejto informácie predkladanej vláde pristupuje k rozhodovaniu vlády o transakcii ako k rozhodovaniu o práve kúpiť 49 % akcií vrátane manažérskej kontroly, tzv. call opcií.

  Zásadné argumenty, pardon, ešte by som tu niečo preskočil.

  Rozhodnutie, ktorá z týchto alternatív je preferovaná, bola rozhodnutím Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a v nasledujúcich častiach dokumentu sú prezentované: zverejniteľné závery z doteraz vykonaných analýz a odborných diskusií, kľúčové vybrané riziká a príležitosti v podnikaní spoločnosti, ktoré súvisia s možnou transakciou, vrátane strategického posúdenia v širších súvislostiach Slovenskej republiky.

  Zásadné argumenty, na základe ktorých sa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rozhodlo preferovať konkrétny variant reorganizácie, zjednodušenú štruktúru odporúčaného variantu reorganizácie, ktorý bude v prípade schválenia vlády neskôr detailne rozpracovaná do implementačného plánu Informácia o súvisiacich možných zámeroch v plynárenstve a návrh ďalších krokov.

  3. Zverejniteľné závery z doteraz vykonaných analýz a odborných diskusií.

  Pri posúdení výhodnosti využitia opcie na akvizíciu spoločnosti SPP boli primárnymi rozhodovacími parametrami predovšetkým ocenenie SPP, závery z uskutočnenej hĺbkovej previerky, ktorá analyzovala stav spoločnosti v oblasti finančnej a právnej a analýza rizík a príležitostí, ktoré súvisia s možnou transakciou. Zo Zmluvy o reorganizácii skupiny SPP vyplýva ocenenie SPP k 31. 12. 2012 na úrovni enterprise value na úrovni 120 mil. eur. Kľúčovým vstupom bol tzv. Outlook plán spoločnosti na roky 2013 - 2017, založený na viacerých predpokladoch. Vykonané ocenenie, poznámka 3 znie: Ocenenie bolo v súlade s medzinárodnou praxou založené na predpoklade kontinuálnej platnosti viacerých kľúčových predpokladov a východísk, ktoré podmieňujú výsledok ocenenia. Podľa vyjadrenia spoločnosti bol Outlook plán na roky 2013 - 2017, ako primárny zdroj ocenenia, prerokovaný a vzatý na vedomie predstavenstvom spoločnosti, bol vypracovaný s náležitou odbornou starostlivosťou a predstavuje manažérsky pohľad na výkonnosť spoločnosti v sledovanom období. Manažment spoločnosti poskytol Outlook plán vrátane jeho predpokladov ako relevantný podklad pre vypracovanie ocenenia spoločnosti. Ocenenie bolo podrobené kritickej analýze zo strany manažmentu spoločnosti. Vykonané ocenenie vychádzalo primárne z tohto podkladu a bralo do úvahy tzv. opakovateľné, ako aj tzv. jedinečné operácie, pričom bolo okrem iného konštatované, že podnikanie SPP ako obchodníka so zemným plynom a poskytovateľa služieb iným spoločnostiam v skupine SPP je do značnej miery ovplyvnené vysokými fixnými nákladmi, ktoré významným spôsobom znižujú ziskovosť podnikania. V prípade započítania neopakovateľných položiek bolo konštatované, že ocenenie spoločnosti definované v Zmluve o reorganizácii skupiny SPP je vo výslednom oceňovacom intervale, inými slovami, je stredná hodnota intervalu, ktorý berie do úvahy aj neopakovateľné položky, vyššia ako 120 mil. eur, resp. 58,8 mil. eur (49 % zo 120 mil. eur).

  Primárnymi zdrojmi hodnoty k 31. 12. 2012 sú predovšetkým zisk v objeme približne 150 mil. eur v podobe uvoľnenia pracovného kapitálu, konkrétne zásob zemného plynu, ktoré spoločnosť, podľa manažmentu spoločnosti, nepotrebuje a nemusí tak v tejto položke viazať hotovosť optimalizácie stavu zásob, ktorá je vzhľadom na sledované obdobie neopakujúcou sa udalosťou. A výnos z prenájmu transmisných aktív za prvé dva mesiace roku 2013 v objeme približne 50 mil. eur, ktorý je vzhľadom na uskutočnený transfer tranzitných aktív mimoriadnou položkou, ktorá sa v budúcnosti nebude opakovať.

  Poznámka 4. Bola uskutočnená alokácia EV na konkrétne položky, keďže nie každý komponent hodnoty spoločnosti je pro-rata 49 % verzus 51 % distribuovaný medzi jednotlivých akcionárov. Výsledná kalkulácia predstavovala hodnotu, ktorú Slovenská republika získa v prípade akvizície 49-percentného podielu v SPP. Ako príklad môže slúžiť položka príjmov z prenájmu prenosových aktív Eustream, kde v Zmluve o reorganizácii skupiny SPP je dohodnuté, že príjmy tohto typu budú aj v prípade akvizície podielu SGH v SPP priradené naďalej obom akcionárom, a to SGH, ako aj Fondu národného majetku.

  V rámci ocenenia bolo poukázané na viaceré skutočnosti, ktoré by mali byť brané do úvahy pri konečnom rozhodnutí o využití alebo nevyužití opcie na akvizíciu spoločnosti SPP. Tieto sú v zjednodušenej podobe uvedené v ďalšej časti predkladanej informácie. V ocenení bolo konštatované, že najzásadnejším faktorom, ktorý ovplyvňuje podnikanie spoločnosti, je kontrakt, resp. jeho parametre s kľúčovým dodávateľom zemného plynu. Výsledok renegociácie tohto kontraktu významným spôsobom ovplyvňuje hospodárenie spoločnosti a má vplyv na viaceré súvisiace oblasti, ako napríklad hospodársky výsledok v sektore domácností.

  Bolo identifikované riziko vyplývajúce zo záväzku odberu minimálneho množstva zemného plynu, tzv. take or pay, a rozdielu trhovej ceny oproti cene zakotvenej v zmluve s kľúčovým dodávateľom zemného plynu. Dôvodom je najmä pokles spotreby zemného plynu v dôsledku pretrvávajúcej recesie po svetovej kríze v roku 2008 a vstup nových konkurenčných hráčov na trh v súvislosti s politikou EÚ o otvorení trhu so zemným plynom. Rozsah tohto záväzku v dnešnom kontrakte pred renegociáciou presahuje rámec odhadovaného predaja v Slovenskej republike. Zároveň je s týmto rizikom spojené riziko dosahovania straty v prípade, ak by zemný plyn nakupovaný podľa zmluvne dohodnutej ceny bola spoločnosť nútená predať za nižšiu cenu. Take or pay povinnosť a úroveň nákupnej ceny zemného plynu v kontrakte predstavujú významné riziko pre budúcu finančnú situáciu a stabilitu spoločnosti. Na druhú stranu kontrakt obsahuje renegociačné pravidlá, ktoré toto riziko znižujú.

  Súčasťou vykonaných analýzy bolo aj nasledovné: kontrola historickej a súčasnej daňovej pozície spoločnosti, normalizácia prevádzkového zisku EBITDA, analýza primeranosti výšky zásob, pohľadávok, záväzkov a rezerv, kde bolo konštatované, že na základe poskytnutých informácií neboli identifikované dôvody, pre ktoré by sa mala výška pracovného kapitálu považovať za neprimeranú, základná analýza, tzv. service level agreements, a prehľad nehnuteľného majetku vo vlastníctve SPP k 31. 12. 2012.

  Na základe správy o právnej previerke boli analyzované tieto oblasti, ktoré je potrebné z pohľadu štátu zohľadniť pri vyhodnocovaní rizík súvisiacich s transakciou, ako aj pri rokovaniach o podmienkach uskutočnenia a harmonograme transakcie: spory, financovanie, záruky, komerčné zmluvy, skladovacie zmluvy, ostatné kľúčové komerčné zmluvy, poistenie, životné prostredie a pracovné vzťahy.

  4. Kľúčové vybrané riziká a príležitosti v podnikaní spoločnosti.

  Riziká.

  Nedohodnutie sa na úpravách parametrov kľúčovej zmluvy s dodávateľom zemného plynu.

  Zásadným determinantom hodnoty SPP sú podmienky, za ktorých vie spoločnosť nakupovať zemný plyn, ktorý následne predáva svojim zákazníkom. Dlhodobá zmluva o dodávke ruského zemného plynu s dobou platnosti do 31. 12. 2028 obsahuje tzv. take or pay záväzok SPP spočívajúci v povinnosti zaplatiť tomuto dodávateľovi určité množstvo zemného plynu bez ohľadu na to, či bol daný zemný plyn v skutočnosti zo strany SPP odobraný.

  Dokument zakotvuje v konkrétnych časových úsekoch v zásade právo strán na cenovú revíziu za dohodnutých podmienok, pričom na základe informácií manažmentu SPP spoločnosť iniciovala cenovú revíziu k 1. 1. 2013.

  Poznámka 5. Ku kompenzácii zo strany dodávateľa plynu došlo v roku 2011, keď bola nákupná cena plynu spätne upravená nadol od začiatku roka 2011 a spoločnosť bola kompenzovaná dobropisom. Okrem toho SPP v roku 2011 zobchodoval aj celý objem predplateného plynu z minulých období.

  Cieľom manažmentu SPP je renegociovať nasledovné parametre kontraktu: cena dodávaného zemného plynu na základe price revision klauzuly s cieľom úpravy rozdielu medzi nákupnou cenou zemného plynu na základe olejového vzorca a aktuálnou trhovou cenou zemného plynu na báze spotových cien a objemu dodávaného zemného plynu.

  Neúspešná reorganizácia, renegociácia parametrov kontraktu by mala za následok výrazne horší, v porovnaní s predikciou manažmentu SPP zhmotnenou v predloženom Outlook pláne, výsledok hospodárenia spoločnosti a nutnosť sanovať prípadné straty z dividendových príjmov, predovšetkým spoločnosti Eustream, a. s., a SPP Distribúcia, a. s. V tej súvislosti je však nutné upozorniť na fakt, že spoločnosť má možnosť začať arbitráž voči GPE v prípade, že nedôjde k riešeniu, ktoré by bolo uspokojivé pre SPP.

  Poznámka 6. Nemecký koncern RWE vyhral v júli tohto roka arbitrážne konanie proti spoločnosti Gazprom, v rámci ktorého mu bola prisúdená kompenzácia s retroaktívnym účinkom k máju 2010 vo výške 1,3 mld. amerických dolárov, takmer 1 mld. eur. RWE napadol na arbitrážnom súde spôsob stanovenia ceny za zakontrahované dodávky plynu, ktorá sa značne líšila od trhovej ceny. Spoločnosť Gazprom bola zároveň prinútená zmeniť svoj spôsob určovania ceny dodávateľom plynu tak, aby sa znížila jej korelácia s cenou ropných produktov. Spoločnosť Gazprom vyčlenila na rok 2013 pre účely podobných kompenzácií viac než 6 mld. amerických dolárov.

  Na základe analýzy kontraktu s kľúčovým dodávateľom zemného plynu je možné povedať, že klauzula o renegociácii ceny je pomerne štandardná a dáva SPP šance na úspech v prípadnej arbitráži. Je potrebné ale upozorniť na možné geopolitické súvislosti, ktoré môžu byť podstatné pri uvažovaní o takomto riešení sporu.

  Konkurencia v podnikaní. Na rozdiel od spoločností SPP Distribúcia, Eustream je primárnym podnikaním SPP obchod so zemným plynom v plne trhovom prostredí. Iba približne tretina tržieb, ktoré pochádzajú z regulovanej činnosti, je regulovaná nezávislým regulátorom, ktorý ale túto úlohu zohráva bez ohľadu na akcionársku štruktúru SPP.

  Liberalizácia trhu so zemným plynom na Slovensku v roku 2007 umožnila vstup konkurenčných dodávateľov zemného plynu do všetkých odberateľských segmentov. Vplyvom konkurenčného prostredia postupne klesal trhový podiel SPP vo všetkých kategóriách zákazníkov. Strata zákazníkov mala za následok pokles objemov zemného plynu, ktoré bolo SPP schopné umiestniť na domácom trhu. To vzhľadom na parametre kontraktu s kľúčovým dodávateľom zemného plynu a take or pay povinnosti SPP odobrať minimálne množstvo zemného plynu vyvolalo nutnosť vyjednať s dodávateľom presun objemov do budúcnosti. Je reálne predpokladať, že už súčasný výrazný tlak na marže bude pokračovať a trhový podiel SPP bude klesať.

  Odchod zahraničných akcionárov GDF a E.ON z SPP vyvoláva do budúcnosti riziko vstupu nových konkurentov na trh s dodávkami zemného plynu v Slovenskej republike. Bývalí akcionári majú dlhoročné skúsenosti s fungovaním obchodu so zemným plynom na slovenskom trhu. Navyše počas niekoľkoročného pôsobenia v SPP majú veľmi dobrý prehľad o podnikaní SPP, zákazníckom portfóliu, ziskovosti SPP v jednotlivých segmentoch odberateľov zemného plynu a v neposlednom rade detailné informácie o nákupnom kontrakte s dodávateľom zemného plynu. Tieto znalosti trhu a SPP im dávajú konkurenčnú výhodu, ktorá môže mať za následok v prípade vstupu na trh s dodávkou zemného plynu v Slovenskej republike ďalšie zhoršovanie pozície SPP na domácom trhu. Takisto veľký hráč RWE po odchode z tranzitných aktív v Českej republike sústredil svoje obchodné aktivity na tento stredoeurópsky región.

  Výsledky podnikania spoločnosti v budúcnosti. Kombináciou vyššie uvedených faktorov sa ako riziko vníma výrazný pokles trhového podielu SPP, akciovej spoločnosti, a pokiaľ nedôjde k renegociácii, neschopnosť alokovať nákupné objemy zemného plynu na domácom trhu za adekvátne ceny a dosahovanie strát z tohoto spätného predaja, čo všetko by malo za následok zhoršenie finančnej pozície spoločnosti.

  Poznámka 7. Týka sa dosahovaného hospodárskeho výsledku v regulovanej, ako aj neregulovanej oblasti podnikania. V tejto súvislosti bolo upozornené špecificky na oblasť dodávky zemného plynu domácnostiam, ktoré boli podľa vyjadrenia manažmentu spoločnosti historicky stratové, v predloženom Outlook pláne sa však žiadna strata do budúcnosti neočakávala. Zníženie výnosov je rizikom v dôsledku prípadného ukončenia SLA zmlúv. Na základe informácií manažmentu SPP existuje riziko vykázania straty v roku 2013 aj 2014 v prípade nedosiahnutia adekvátnej úpravy nákupnej ceny zemného plynu a zároveň dodržania súčasnej úrovne cien zemného plynu pre domácnosti, ako aj z dôvodu z histórie pokračujúcich nevýhodných kontraktov v oblasti skladovania.

  Bod 4.2. Príležitosti. Úspešná renegociácia kontraktu s kľúčovým dodávateľom zemného plynu. Viď časť 5 informácie.

  Reštrukturalizácia spoločnosti a využitie interných možností úspor a potenciálu SPP.

  Odomknutie hodnoty uskladneného zemného plynu v zásobníkoch v podobe predaja zemného plynu v rokoch 2013 až 2014, tento zemný plyn je považovaný za nadbytočný z dôvodu optimalizácie zásob vyvolanej zmenou právnych predpisov v oblasti rozsahu chránených zákazníkov. Postupnosť(Postupné) zníženie nákladov na skladovanie zemného plynu z dôvodu renegociácie cien za skladovanie a zníženia zakontrahovaných objemov v zásobníkoch s priemerným ročným pozitívnym dopadom na FCF v odhadovanom objeme niekoľko desiatok miliónov eur. Využitie ostatných potenciálov spoločnosti vyplývajúce napríklad z jej podielu na trhu a možnosti ponúkať spolu so zemným plynom aj elektrinu, možnosť výrazného zníženia predovšetkým fixných nákladov spoločnosti na úroveň porovnateľnej konkurencie, ako aj odpredaja nepotrebného majetku.

  Externé príležitosti. Z dlhodobého pohľadu možnosť nastania recouplingu spotových cien zemného plynu a ceny viazané na ropné deriváty, čo by eliminovalo súčasný, pre spoločnosť nevýhodný rozdiel medzi krátkodobou a dlhodobo zazmluvnenou nákupnou cenou zemného plynu.

  5. bod. Zásadné argumenty, na základe ktorých sa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rozhodlo preferovať konkrétny variant reorganizácie.

  Aktuálny stav rokovaní s kľúčovým dodávateľom zemného plynu. Na základe informácií manažmentu spoločnosti (viď dôverná informácia pre ministra hospodárstva poskytnutá v utajenom režime) je reálne predpokladať dohodu s protistranou na takých podmienkach kontraktu, ktoré majú za následok primerané zníženie ceny nakupovaného zemného plynu vo vzťahu k okolitým trhom. Okrem úpravy vzorca na výpočet ceny za odobratý zemný plyn sa tiež predpokladá jednorazová korekcia minimálnych odoberaných objemov zemného plynu, čo znižuje riziko strát realizovaných na predaj nadbytočných objemov na spotovom trhu.

  Späť získanie plnej manažérskej kontroly nad kľúčovým dodávateľom zemného plynu v Slovenskej republike. Získanie stopercentného akcionárskeho podielu v SPP znamená zjednodušenie rozhodovania a zvýšenie flexibility v riadení SPP. Neexistencia druhého akcionára rieši problém potenciálneho nositeľa konfliktných situácií. Vedľajšími efektami je výlučné rozhodovanie o záležitostiach... (Reakcia predsedu NR SR: "Dajte to preč, tú stoličku. Ako nerobte z toho cirkus Humberto. Fakt.")

 • Rečník zapískal na poslanca, ktorý doniesol do rokovacej sály barovú stoličku.

 • Ale tu som si ju mohol dať, nie? (Reakcia predsedu NR SR: "Nie. Máte slovo, pán poslanec, v kľude.")

  Pán predseda, myslím si, že nikde v rokovacom poriadku nie je napísané, že rečník musí prednášať svoj príspevok do rozpravy postojačky. Myslím si, že je ľudské, aby som si sem za tejto situácie dal doniesť barovú stoličku. Nikto by ju nevidel, myslím si, že to je ľudské. Nič iné, iba ľudské.

  Zmajkovičová Renáta, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec, nech sa páči, pokračujte. Rokovacia sála je vybavená zariadením, kancelárskym zariadením. Takže nech sa páči, pokračujte.

 • Ja si sem tú barovú stoličku donesiem, iba vám to oznamujem.

  Získanie stopercentného akcionárskeho podielu v SPP znamená zjednodušenie rozhodovania a zvýšenie flexibility v riadení SPP.

 • Reakcia predsedu NR SR: "Pán poslanec, dajte preč tú stoličku." Poslanec Viskupič doniesol rečníkovi za hlavný rečnícky pult barovú stoličku, na ktorú si rečník sadol.

 • Zmajkovičová Renáta, podpredsedníčka NR SR

  Vyhlasujem prestávku desať minút. (Reakcia predsedu NR SR: "Pán poslanec, môžte si sedieť aj do rána, buď budete dodržiavať nejaké elementárne pravidlá. Čítajte, ja som vám povedal, kľudne, tu máte právo na prejav, ale budete postupovať štandardne.")

 • Pán predseda, podľa mňa to je iba ľudské, ja nemám teda problém, keď chcete, sadnem si tuto na ten stôl. Keď teda to sú elementárne pravidlá. Ale neviem, čo je na tom zlé, keď si sem dám normálnu stoličku. (Reakcia predsedu NR SR: "Poprosím, pán poslanec, to je barová stolička.")

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Dámy a páni, budeme pokračovať. Máte slovo, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcete ma ľudsky pokoriť. Podľa mňa to je neľudské, dobre, odskúšam, koľko vydržím postojačky.

  Získanie stopercentného akcionárskeho podielu v SPP znamená zjednodušenie rozhodovania a zvýšenie flexibility v riadení SPP. Neexistencia druhého akcionára rieši problém potenciálneho nositeľa konfliktných situácií.

  Vedľajšími efektmi je výlučné rozhodovanie o záležitostiach, ktoré majú vplyv na predkladanie cenových návrhov ohľadne zvýšenia a zníženia cien zemného plynu a podobne. Štát týmto rozhodnutím získa dlhodobo najväčšieho dodávateľa zemného plynu v Slovenskej republike a upevní svoju pozíciu v rámci riadenia energetickej bezpečnosti Slovenska, keďže zemný plyn je z hľadiska energetického mixu Slovenskej republiky veľmi významným zdrojom energií a SPP je významnejším, najvýznamnejším hráčom na trhu so zemným plynom, ako aj vlastníkom najväčších zásob zemného plynu v krajine. Získaním kontroly nad SPP štát posilní kontrolu nad celým plynárenským, plynárenstvom, pretože kontrola nad tranzitom a distribúciou je zaistená prostredníctvom štandardnej regulácie, ktorá je plne v súlade s pravidlami EÚ. Skladovanie sa navrhuje riešiť nižšie popísaným postupom.

  Získanie kontroly nad cenami zemného plynu. V prípade kúpy zvyšného 49-percentného podielu štát získa dlhodobo plnú kontrolu nad cenami zemného plynu pre všetkých zákazníkov SPP vrátane väčšiny zákazníkov z regulovaného segmentu v Slovenskej republike. Súčasný systém regulácie môže podnecovať právne spory a týka sa len obmedzenia skupiny zákazníkov (domácností). EPH nad(dal) formou verejného vyhlásenia súhlas s nulovým navýšením cien zemného plynu pre domácnosti len pre rok 2013. Akvizíciou SPP získa štát zároveň kontrolu nad kontraktom s hlavným dodávateľom zemného plynu, ktorá mu umožní vyjednať lepšie podmienky počas pravidelných renegociácií podmienok daného kontraktu. Štát zároveň bude mať možnosť docieliť aj uzavretie nového kontraktu, ktorý by znižoval súčasné riziká.

  Odporúčanie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Po dôkladnej analýze všetkých súvisiacich okolností Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky odporúča vláde využiť opciu na nadobudnutie spoločnosti a získať tak nad kľúčovým obchodníkom so zemným plynom na Slovensku plnú vlastnícko-manažérsku kontrolu.

  Poznámka 8. Súčasťou transakcie pri odchode GDF a E.ON z akcionárskej štruktúry spoločnosti bolo urovnanie vymedzených arbitrážnych nárokov. Tie súviseli napríklad s nárokmi vyplývajúcimi z cenovej regulácie v plynárenstve, s nárokmi ohľadom schvaľovania cenových návrhov valným zhromaždením, nárokmi ohľadom tretej plynárenskej smernice, nárokmi ohľadom bezpečnosti dodávok plynu, nárokmi ohľadom dodávateľa poslednej inštancie.

  Zjednodušená štruktúra odporúčaného variantu reorganizácie. Cieľom predloženej informácie je predložiť vláde základný popis krokov a navrhovanú štruktúru transakcie v zjednodušenej... (Poslanec Beblavý položil rečníkovi na rečnícky pult fľašu s Coca-Colou so slovami: "Tu máš Colu, aby si vydržal.") ... v zjednodušenej forme, pričom komplexný implementačný plán bude pripravený v nadväznosti na rozhodnutie vlády. Výhodou navrhovanej štruktúry je v prvom rade súhlas so strategickými záujmami štátu, ako aj relatívna jednoduchosť štruktúry a jej súlad s dohodnutými alternatívami v zmysle Zmluvy o reorganizácii skupiny SPP. Zároveň ostáva zachovaný nárok Fondu národného majetku Slovenskej republiky ako stopercentného akcionára spoločnosti na dividendy.

  Poznámka 9. V zmysle zmluvy o reorganizácii skupiny SPP je rozhodnutým, rozhodným dátumom transakcie 1. január 2013, t. j. k tomuto dátumu sa bude upravovať akcionárska štruktúra spoločnosti a súvisiace ekonomické benefity vrátane vyčíslenia a alokácie jednotlivých položiek majetku a čistého dlhu.

  Základný popis krokov. Hlavné princípy transakcie. Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku získa stopercentný podiel v SPP (v matke-obchodníkovi), v Nadácii SPP, Ekofonde a Športovom klube SPP. Podiely v ostatných spoločnostiach SPP sa nemenia, a teda ani Fond národného majetku zachováva, a teda si Fond národného majetku zachováva svoj 51-percentný podiel s výhradou možnosti výmeny podielov v spoločnostiach prevádzkujúcich podzemné zásobníky zemného plynu, ktorá ešte nie je v súčasnosti finalizovaná. V dôsledku transakcie sa nemenia súčasné práva Fondu národného majetku pre spoločne vlastnené podniky, a teda nedochádza k žiadnemu oslabeniu práv Slovenskej republiky.

  Spoločnosť SPP bude prebratá efektívne s čistým dlhom vo výške 120 mil. eur k 1. 1. 2013. Čistý dlh nad touto hranicou náležiaci obom akcionárom k 1. 1. 2013 bude v rámci transakcie kompenzovaný vrátane ďalších úprav dohodnutých v Zmluve o reorganizácii skupiny SPP.

  SPP bude zanechaný všetok majetok potrebný k jeho činnosti vrátane nehnuteľného majetku v zostatkovej účtovnej hodnote približne 150 mil. eur a zásob nadbytočného vlastného zemného plynu vo výške viac ako 150 mil. eur k 1. 1. 2013.

  V dôsledku reorganizácie prijme, získa v roku 2013 dividendy vo výške, Fond národného majetku v dôsledku reorganizácie prijme, získa v roku 2013 dividendy vo výške 400 mil. eur.

  Celkom zaujímavé, že tuto všade píšu o 1. 1. 2013 a myslia od 1. 1. 2014.

  Východisková štruktúra. SPP vytvorila za rok 2012 čistý zisk vo výške 365 mil. eur, o ktorého rozdelení doteraz nebolo rozhodnuté. S rozhodnutím o rozdelení zisku z roku 2012 (v deklarácii dividend, zahrnutia do nerozdelených ziskov) sa čaká na realizáciu krokov vedúcich k finálnej štruktúre, kde Slovenská republika nepriamo cez Fond národného majetku vlastní stopercentný podiel v SPP. Počas celej doby reorganizácie budú ekonomické benefity mimo obchod so zemným plynom zo skupiny SPP ekvivalentne náležať akcionárom existujúcim pomerom 51 : 49 %. Toto rozdelenie benefitov bude vysporiadané v rámci transakcie.

  Skupina spoločných dcérskych spoločností zahrňuje s výhradou možnosti výmeny podielov v spoločnostiach prevádzkujúcich podzemné zásobníky zemného plynu, ktorá ešte nie je v súčasnosti finalizovaná: Eustream, SPP Distribúcia, Nafta, Pozagas, SPP Storage a ostatné spoločnosti skupiny SPP: Probugas, Geoterm, SPP CZ a tak ďalej.

  Finálna štruktúra. Najdôležitejšie kroky vedúce k finálnej štruktúre. Úver do SGH vo výške 49 % očakávanej distribúcie akcionárom. Vklady spoločných dcérskych spoločností Eustream, SPP Distribúcia, Nafta, Pozagas, SPP Storage a ostatné spoločnosti skupiny SPP s výhradou riešenia výmeny podielov v spoločnostiach prevádzkujúcich zásobníky zemného plynu do SPP Infrastructure.

  Predaj 49-percentného podielu SPP Infrastructure do SGH, nákup 49 % vlastných akcií SPP (v matke-obchodníkovi) od SGH, čím sa efektívne Fond národného majetku stane jediným akcionárom SPP.

  Zápočet pohľadávok SPP z titulu predaja 49 % SPP Infrastructure a záväzku z titulu nákupu 49 % vlastných akcií SPP. Kompenzácia ekonomických benefitov a nákladov, pričom v rámci reorganizácie budú takisto vyhodnotené a vysporiadané doteraz dohodnuté kompenzácie zachovávajúce princípy daňovej neutrality. Zníženie základného imania na SPP Infrastructure a následný zápočet záväzku zo zníženia základného imania voči pohľadávkam za SGH a SPP. A SPP deklaruje dividendy vo výške 51 % očakávaných, očakávanej distribúcie akcionárom jedinému akcionárovi Fondu národného majetku.

  Kúpna cena. V súvislosti s odporúčaním Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky bude nutné uzatvoriť súvisiacu transakčnú dokumentáciu tak, aby boli zachované princípy v Zmluve o reorganizácii skupiny SPP. To znamená, že čistý dlh 120 mil. eur k 31. 12. 2012 bude ekonomicky priradený SPP, zatiaľ čo zvyšná časť čistého dlhu k 31. 12. 2012 bude ekonomicky priradená ostatným spoločnostiam skupiny SPP. Objem alokovaný na ostatné spoločnosti skupiny SPP by bol približne 469 mil. eur.

  Stav k 31. 12. 2012. Na základe vykonaných analýz bol k 31. 12. 2012 identifikovaný nehnuteľný majetok v účtovnej zostatkovej cene približne 150 mil. eur.

  Poznámka 10. Hlavný (tzv. core) majetok spoločnosti bol v súlade so schváleným unbundlingom v I. kvartáli 2013 prevedený na spoločnosť Eustream, akciová spoločnosť. Výška upraveného pracovného kapitálu k rovnakému dátumu bola približne 200 mil. eur. Z toho významný objem predstavujú zásoby zemného plynu.

  Kúpa 49-percentného podielu SGH v SPP nemá žiadny dopad na hotovostné toky verejných financií. Dôsledkom pre štát ako jediného vlastníka SPP je prevzatie čistého dlhu spoločnosti o približne 59 mil. eur k 31. 12. 2012 ako 49 % z celkového čistého dlhu spoločnosti v objeme 120 mil. eur, keďže štát už ako akcionár vlastní 51-percentný podiel na majetku, ako aj záväzkoch spoločnosti.

  Zmluva o reorganizácii skupiny SPP obsahuje ustanovenia chrániace štát pred poškodením a/alebo vyvodením majetku, vyvedením majetku SPP v období medzi uzavretím tejto zmluvy a prevodom podielu SGH v SPP na štát. Konkrétne v zmysle Zmluvy o reorganizácii skupiny SPP bude do doby uskutočnenia reorganizácie, na základe ktorej štát nadobudne kontrolu nad SPP ako dodávateľom zemného plynu, skupina SPP vykonávať svoju činnosť obvyklým spôsobom v súlade s minulou obchodnou praxou v skupine SPP a okrem iného nebude dochádzať k žiadnemu účelovému skresľovaniu finančných ukazovateľov skupiny SPP neštandardnými operáciami v rozpore so zaužívanými obchodnými zvyklosťami. Predmetom spresnenia bude exaktná kalkulácia čistého dlhu.

  Potrebná zmluvná dokumentácia. V rámci reorganizácie skupiny SPP bude nutné zmluvne upraviť viaceré otázky súvisiace s navrhovaným spôsobom implementácie. Zmluvná dokumentácia nevyhnutná pre implementáciu reorganizácie zahŕňa nasledovné dokumenty:

  - Detailný implementačný plán reorganizácie, ktorý zmluvne zakotví zvolenú podobu reorganizácie vrátane prípadných úprav podmienok upravených v Zmluve o reorganizácii skupiny SPP vyvolaných zmenou okolností v porovnaní s decembrom 2012.

  - Dodatok k Akcionárskej zmluve ohľadom SPP v súvislosti s vkladom majetkových účastí vybraných dcérskych spoločností SPP do SPP Infrastructure...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Prepáčte, pán poslanec. Chcela by som poprosiť poslancov, ktorí nepočúvajú pána poslanca a pozerajú nejaké video cez počítač, aby opustili rokovaciu sálu. Ďakujem.

 • Reakcie z pléna.

 • Pán poslanec hovorí zaujímavo, takže poprosím, tí, ktorí nemajú záujem o rozpravu, počúvať pána poslanca, aby opustili rokovaciu sálu.

  Nech sa páči, pán poslanec Matovič.

 • - Detailný implementačný plán reorganizácie, ktorý zmluvne zakotví zvolenú podobu reorganizácie vrátane prípadných úprav podmienok upravených v Zmluve o reorganizácii skupiny SPP vyvolaných zmenou okolností v porovnaní s decembrom 2012.

  - Dodatok k Akcionárskej zmluve ohľadom SPP v súvislosti s vkladom majetkových účastí vybraných dcérskych spoločností SPP do SPP Infrastructure, a. s., najmä technické zmeny niektorých definícií zamerané na zachovanie súčasného stavu kontroly štátu nad dcérskymi spoločnosťami SPP.

  - Stanovy SPP Infrastructure, akciová spoločnosť.

  - Akcionárska zmluva ohľadom SPP Infrastructure, a. s., ktorá nadobudne účinnosť nadobudnutím kontroly štátu nad SPP a prevodom 49-percentnej majetkovej účasti v SPP Infrastructure na SGH, Akcionárska zmluva bude z hľadiska rozloženia práv a povinností akcionárov v podstatných ohľadoch zodpovedať súčasnej Akcionárskej zmluve ohľadom SPP s výnimkami dohodnutými v Zmluve o reorganizácii.

  - Zmluva o predaji 49 % akcií SPP v SPP Infrastructure, akciová spoločnosť, na SGH.

  - Zmluva o kúpe vlastných akcií SPP od SGH. Zmluva o započítaní vzájomných pohľadávok SPP a SGH vyplývajúcich zo zmlúv o predaji 49 % akcií SPP v SPP Infrastructure, akciová spoločnosť, na SGH a o kúpe vlastných akcií SPP od SGH.

  V závislosti od spôsobu riešenia niektorých technických otázok, ako aj spôsobu riešenia problematiky zabezpečenia skladovacích kapacít pre SPP, resp. štát sa môže vyžadovať zmluvná úprava niektorých ďalších oblastí.

  Informácia o súvisiacich možných zámeroch v plynárenstve. Predbežný zámer ministerstva hospodárstva v oblasti podzemných zásobníkov zemného plynu podliehajúci ďalšej analýze. V súvislosti s odporúčaním ministerstva hospodárstva ovládnuť spoločnosť SPP (matka-obchodník) je uvažované o získaní plnej kontroly nad niektorým z podzemných zásobníkov zemného plynu, a to najmä z dôvodu zabezpečenia energetickej bezpečnosti krajiny. Štátom kontrolovaný prevádzkovateľ zásobníka by sa so svojím vlastným zásobníkom stal nezávislým hráčom na tomto trhu. Vlastníctvo prevádzkovateľa zásobníka zároveň zlepší vyjednávaciu pozíciu SPP voči súčasným poskytovateľom týchto služieb v prípade renegociácie už platných skladovacích kontraktov alebo v prípade ich prolongácie. Ohľadom tohto zámeru už prebieha na pôde Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a SPP odborná diskusia s cieľom komplexne posúdiť danú problematiku. Zvážiť strategické záujmy štátu v tejto oblasti z pohľadu požiadaviek a preferencií Slovenskej republiky jednak v oblasti skladovania zemného plynu, ako aj v iných súvisiacich oblastiach.

  Vybrané legislatívne úpravy vzťahujúce sa na trh so skladovacími kapacitami. Skladovanie zemného plynu v rámci zabezpečenia štandardov bezpečnosti dodávok plynu pre chránených odberateľov. V zmysle zákona o energetike je skladovanie jedným z nástrojov zabezpečenia štandardov bezpečnosti dodávok zemného plynu. Štandard bezpečnosti dodávok zemného plynu je upravený v nariadení EÚ č. 994/2010 a zahŕňa povinnosť zabezpečiť zo strany určitých plynárenských podnikov, tieto určuje členský štát, dodávku zemného plynu chráneným odberateľom, definuje ich členský štát v nadväznosti na kritériá určené v nariadení č. 994/2010 v nasledovných prípadoch:

  - Mimoriadne teploty počas 7-dňovej špičky, ktorá sa štatisticky vyskytuje raz za 20 rokov.

  - Aspoň 30-dňové obdobie výnimočne vysokej spotreby zemného plynu, ktorá sa štatisticky vyskytuje raz za 20 rokov.

  - Aspoň 30-dňové obdobie v prípade prerušenia samostatnej najväčšej plynárenskej infraštruktúry v bežných zimných podmienkach.

  Nariadenie č. 994/2010 umožňuje, aby členský štát určil aj zvýšený štandard bezpečnosti dodávok zemného plynu alebo ustanovil v tejto súvislosti dodatočné povinnosti, je to ale možné len pri splnení určitých kritérií. Mimo iného tieto opatrenia musia byť presne definované, transparentné, proporčné, nediskriminačné a overiteľné, nesmú neprimerane deformovať hospodársku súťaž a narúšať efektívne fungovanie vnútorného trhu so - to neviem, čo je, asi, dobre - ZP, ani nesmú ohrozovať bezpečnosť dodávky zemného plynu iných členských štátov ani Únie ako celku.

  Nariadenie č. 994/2010 ustanovuje niektoré ďalšie podmienky obmedzenia v súvislosti so zabezpečovaním štandardov bezpečnosti dodávok zemného plynu, najmä povinnosti plynárenských podnikov týkajúce sa plnenia štandardov, dodávky nesmú byť diskriminačné a nesmú tieto podniky príliš zaťažovať. Členský štát nesmie vyžadovať, aby boli štandardy dodávky splnené len v rámci infraštruktúry, ktorá sa nachádza na jeho území.

  Slovenský zákon o energetike definuje ako chránených odberateľov nasledovné subjekty:

  - Odberateľ zemného plynu v domácnosti.

  - Malý podnik, to je koncový odberateľ zemného plynu, s ročnou spotrebou zemného plynu najviac 100 000 kWh.

  - Odberateľ plynu, ktorý vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu určené pre domácnosť alebo pre ostatných chránených odberateľov a ktorý nie je pri výrobe tepla schopný prejsť na iné palivo.

  - Prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia, zariadenia sociálnych služieb.

  - Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

  - Škola.

  - Iný odberateľ zemného plynu určený všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

  Zatiaľ túto možnosť rozšírenia kategórie chránených odberateľov, á, zatiaľ táto možnosť rozšírenia kategórie chránených odberateľov nebola využitá v zmysle nariadenia č. 994/2010, však platí obmedzenie, že konečná spotreba zemného plynu zo strany chránených odberateľov okrem odberateľov plynu v domácnosti, výrobcov tepla a teplej úžitkovej vody nesmie presiahnuť 20 % konečnej spotreby zemného plynu.

  Podľa slovenského zákona o energetike zodpovedá za zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok zemného plynu vo vzťahu k odberateľom zemného plynu v domácnosti SPP Distribúcia, a. s., a vo vzťahu k ostatným chráneným odberateľom ich príslušný dodávateľ zemného plynu, t. j. v rozsahu svojho trhového podielu aj SPP, akciová spoločnosť.

  Podľa zákona však môže dodávateľ zemného plynu na základe zmluvy preniesť zodpovednosť za zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok zemného plynu aj na iného účastníka trhu so zemným plynom. Zákon umožňuje na zabezpečenie štandardov bezpečnosti dodávok zemného plynu použiť nasledovné nástroje: zásoby zemného plynu v zásobníkoch s disponibilnou dodávkou, disponibilitou dodávok zemného plynu zo zásobníkov pri krízovej situácii do siete na území Slovenska, zmluvne zabezpečené dodávky zemného plynu vyrobeného na území Slovenska, využitie cezhraničnej kapacity sietí zmluvne zabezpečenými výpomocnými dodávkami zemného plynu disponibilnými pri krízovej situácii na území Slovenska, najviac však v rozsahu 50 % objemu zemného plynu potrebného na zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok zemného plynu, iný spôsob len na základe výnimky od ministerstva hospodárstva (vo výnimočných prípadoch z hľadiska technických možností).

  Skladovanie zemného plynu na účely obchodného vyvažovania nerovnováhy medzi dopytom a ponukou, skladovanie na komerčné účely. Vzhľadom na sezónny charakter spotreby zemného plynu dochádza u všetkých typov odberateľov bez ohľadu na to, či spadajú do regulovaného, alebo neregulovaného segmentu, do úvahy využívanie skladovania ako nástroja pre využívanie predovšetkým sezónnej nerovnováhy medzi dopytom a ponukou zemného plynu. Ide o jeden z optimalizačných nástrojov, ktorý dodávateľ využíva v súlade so svojou obchodnou stratégiou a v závislosti od dostupnosti iných nástrojov flexibility.

  Cenové vyhlášky ÚRSO ustanovujú, že do výpočtu maximálnej ceny za dodávku zemného plynu odberateľom domácnosti, ako aj za dodávku zemného plynu malým podnikom vstupujú aj náklady na uskladňovanie zemného plynu potrebného na zabezpečenie dodávky zemného plynu pre domácnosti, náklady na uskladňovanie zemného plynu potrebného na zabezpečenie dodávky zemného plynu pre malý podnik.

  Popis spoločností zaoberajúcich sa skladovaním zemného plynu v rámci skupiny SPP. SPP patrí medzi lídrov v skladovaní zemného plynu v regióne strednej Európy s podzemnými zásobníkmi na Slovensku a v Českej republike. Segment skladovania zemného plynu SPP pozostáva z troch spoločností s kombinovanou kapacitou 3,596 bcm. Na území Slovenskej republiky prevádzkujú podzemné zásobníky dve spoločnosti, a to Nafta, akciová spoločnosť, prevádzkujúca komplex podzemných zásobníkov Láb a Gajary-báden a spoločnosť Pozagas, a. s., ktorá prevádzkuje podzemný zásobník ZP Láb IV, stavba pri Malackách.

  Kapacita zásobníka Láb I - III, Gajary-báden je 2,365 bcm. Kapacita zásobníka firmy Pozagas Láb IV je 0,655 bcm, SPP Storage, má Dolní Bujanovice, ČR, 0,576 bcm, spolu dokopy spomenutých 3,596 bcm.

  Vtlačený výkon je v Lábe 24,5 Mcm/deň, v Pozagase 6,85 Mcm/deň a v Bujanoviciach 7 Mcm/deň, spolu 38,4 Mcm/deň.

  Ťažobný výkon v Lábe 32,4 Mcm/deň, v Lábe 6,85 Mcm/deň, v Bujanoviciach 9 Mcm/deň, spolu 48,3 Mcm/deň.

  Akcionársky podiel SPP v Nafte je 56,15 %, v Pozagase 54,95 %, v SPP Storage 100 %.

  Tak. Niečo o Nafte.

  Nafta, je to kľúčový prevádzkovateľ podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a líder v prieskume a ťažbe uhľovodíkov na Slovensku. Skladovanie zemného plynu tvorí približne 70 % všetkých aktivít spoločnosti. Poznámka 11. Zdroj http://www.nafta.sk/skladovanie-plynu.

  Nafta zároveň zabezpečuje správu a rozvoj podzemných skladovacích kapacít v spoločnosti Pozagas. Nafta vlastní a prevádzkuje podzemný zásobník zemného plynu Láb I - III a V na Záhorí s kapacitou takmer 2,4 bcm v blízkosti stredoeurópskeho plynárenského uzla v Rakúsku Baumgarten. Maximálny vtlačený výkon zásobníkov dosahuje 24,5 Mcm/deň a maximálny ťažobný výkon je 32,4 Mcm/deň. V súčasnosti je kapacita zásobníkov zazmluvnená na 94,6 %. Poznámka 12. Zdroj http://isot.nafta.sk/yCapacity a tak ďalej. Významná časť zakontrahovanej kapacity je zakontrahovaná vnútroskupinovo do SPP, a. s.

  Najvýznamnejšou udalosťou pre podzemné skladovanie zemného plynu v Spoločnosti bolo spustenie prevádzky a testovanie centrálneho areálu Gajary v roku 2011, čím sa dokončila kľúčová časť druhej etapy projektu Gajary Báden. Po dokončení projektu v roku 2014 dosiahne skladovacia kapacita Nafty 2,5 bcm. Poznámka 13. Odvolávka na stránku Nafty.sk.

  Nafta má aktivity aj v ťažobnej oblasti, ktoré zahŕňajú prieskum a ťažbu uhľovodíkov na Slovensku. Ťažba zemného plynu na Slovensku v súčasnosti dosahuje ročne úroveň približne 90 Mcm. Ťažba ropy je sústredená najmä v Záhorskej nížine, hlavne v okolí miest Malacky a Gbely. V roku 2012 dosiahla Nafta úspešnosť prieskumu na úrovni 71 %.

  Okrem spomínaných aktivít sa spoločnosť angažuje aj v oblasti opráv sond na Slovensku, aj v zahraničí a pri realizácii projektov geotermálnej štúdie. Odvolávka na výročnú správu Nafty za rok 2012.

  Firma Pozagas.

  Spoločnosť bola založená v roku 1993 spoločnosťami SPP a Nafta. V roku 1994 do Pozagasu kapitálovo vstúpila spoločnosť Gaz de France Suez. Spoločnosť je vlastníkom a prevádzkovateľom druhého najväčšieho podzemného zásobníka zemného plynu na Slovensku Láb IV. Stavba, ktorá sa nachádza vo výhodnej časti Viedenskej panvy v blízkosti mesta Malacky. Pre uskladňovanie sú využívané prírodné geologické štruktúry po primárnom odťažení zemného plynu. Je to strategicky významná poloha v blízkosti hlavných európskych prepravných trás a stredoeurópskeho plynárenského uzla Baumgarten v Rakúsku s vlastníctvom priameho napojenia na jeho infraštruktúru. Prostredníctvom tohto napojenia umožňuje zákazníkom spoločnosti Nafta prístup k uzlu Baumgarten.

  Zákazníci spoločnosti Pozagas môžu využívať zásobník s priamym prístupom na tri rôzne trhy: domáci trh so zemným plynom v Slovenskej republike prostredníctvom distribučného systému Slovenskej republiky, trh s plynom v Českej republike cez prepravnú sieť a trh so zemným plynom v Rakúsku cez tranzitný systém Gas Connect Austria GmbH. Odvolávka na stránku Pozagasu.

  PZZP Láb IV stavba predstavuje komplex vyťažených ložísk zemného plynu, ktoré boli procesom konverzie premenené na zásobník. V súčasnosti predstavuje zhruba 18 % objemu uskladňovacích kapacít Slovenskej republiky s uskladňovacou kapacitou 655 Mcm. Maximálne tlačený výkon zásobníkov dosahuje 6,85 Mcm/deň a maximálny ťažobný výkon je 6,85 Mcm/deň.

  V súčasnosti je kapacita zazmluvnená na 62 % a približne polovica kapacity Pozagas je predaná do roku 2026.

  Firma SPP Storage.

  SPP Storage je prevádzkovateľom podzemného zásobníka SPP v Dolných Bojanoviciach. Spoločnosť vznikla 18. marca 2011 pod názvom SPPB, s. r. o, ktorá bola následne premenovaná na SPP Storage, s. r. o. V septembri 2011 došlo k odčleneniu aktív súvisiacich s prevádzkovaním podzemného zásobníka v Dolných Bojanoviciach spoločnosti SPP Bohemia a ich presunu do novozaloženej spoločnosti SPP Storage.

  Podzemný zásobník zemného plynu v Dolných Bojanoviciach bol vybudovaný spoločnosťou SPP Bohemia v roku 1999 na jednej z najvýznamnejších ropoplynových lokalít v Českej republike. Uskladňovacia kapacita zásobníka dosahuje 576 Mcm, maximálne vtlačený výkon dosahuje 7 Mcm/deň, maximálny ťažobný výkon predstavuje 9 Mcm/deň. Zásobník je napojený na plynárenskú sieť na Slovensku. Kapacita je plne zazmluvnená spoločnosťou SPP Distribúcia do roku 2029.

  Návrh ďalších krokov.

  V prípade schválenia odporúčaného variantu reorganizácie sa okamžite pristúpi k finalizácii príslušnej transakčnej dokumentácie. Táto bude zjednodušene súvisieť s týmito operáciami alebo zmluvami.

  - Vklad majetkových účastí SPP vo vybraných dcérskych spoločnostiach do SPP Infrastructure, akciová spoločnosť. Táto spoločnosť je už založená, bola zapísaná do Obchodného registra dňa 3. 7. 2013. V súčasnosti stopercentnej dcérskej spoločnosti SPP.

  - Kúpa 49-percentného podielu v SPP (v matke-obchodníkovi) vo vlastníctve SGH, ktorá bude mať podobu odkupu vlastných akcií zo strany SPP od SGH v rozsahu celej majetkovej účasti SGH v SPP. V dôsledku tejto transakcie sa majetková účasť FNM v SPP zvýši na 100 %.

  - Predaj 49 % akcií v SPP Infrastructure, a. s., zo strany SPP v prospech SGH.

  - Akcionárska dohoda medzi Fondom národného majetku Slovenskej republiky a SGH ohľadom spoločnosti SPP Infrastructure, a. s. V tejto spoločnosti bude nutné nastaviť corporate governance identickú s nastavením v súčasnej Akcionárskej zmluve medzi Fondom národného majetku Slovenskej republiky a SGH, s úpravami dohodnutými v Zmluve o reorganizácii. Táto Akcionárska zmluva nadobudne účinnosť momentom nadobudnutia 100 % kontroly zo strany Fondu národného majetku nad SPP a predaja 49 % akcií v SPP Infrastructure v prospech SGH. Tieto dve transakcie nadobudnú účinnosť súčasne.

  - Dokumenty súvisiace so schválenou reorganizáciou zámeru, realizáciou zámeru Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti podzemných zásobníkov zemného plynu.

  Zároveň budú dokončené analýzy a odborné posúdenia týkajúce sa oblasti podzemných zásobníkov zemného plynu s cieľom sfinalizovať preferovaný zámer Slovenskej republiky a štruktúru v zmysle navrhovaného uznesenia vlády.

  Záver.

  V rámci úloh, ktoré vláda Slovenskej republiky uložila ministerstvu hospodárstva svojím uznesením č. 694 z 12. decembra 2012, bola požiadavka na predloženie na rokovania vlády informáciu o prerokovanom spôsobe reorganizácie skupiny SPP. Predloženiu tejto informácie a konkrétnemu odporúčaniu ohľadne preferovaného variantu reorganizácie predchádzala intenzívna odborná diskusia na pôde Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a dôkladné zváženie všetkých podstatných elementov súvisiacej transakcie.

  Ministerstvo hospodárstva je presvedčené, že variant, ktorý je odporučený na schválenie vládou, je v súlade so strategickými záujmami štátu. Ministerstvo hospodárstva preto odporúča schváliť navrhovaný variant reorganizácie skupiny SPP a zároveň odporúča vláde poveriť ministra hospodárstva, aby v duchu tohto rozhodnutia a v dohodnutých termínoch zabezpečil uskutočnenie reorganizácie a podpísal skompletizované znenie právnych dokumentov súvisiacich so zmenou vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, a reorganizáciou skupiny SPP.

  Zároveň Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky odporúča schváliť zámer v oblasti zásobovania zemným plynom s tým, že konkretizácia zámerov v tejto oblasti bude špecifikovaná a predložená na posúdenie po dokončení potrebných analýz a odborných diskusií.

  Ďakujem za pozornosť. To bola informácia o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel zo 4. 9.

  Teraz by som si dovolil prečítať "Návrh na realizáciu nepeňažného vkladu časti podniku Slovenský plynárenský priemysel do spoločnosti Eustream, akciová spoločnosť", nové znenie. Číslo materiálu UV-5669/2013.

  Predkladacia správa.

  Ministerstvo hospodárstva, je to zo 14. februára 2013. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky "Návrh na realizáciu nepeňažného vkladu časti podniku Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, do spoločnosti Eustream, akciová spoločnosť".

  Cieľom materiálu je zabezpečiť naplnenie bodu č. 2 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 656 z 28. novembra 2012, ktorým bolo schválené, že pri prípadnom presune majetku v rámci vertikálne integrovaného podniku na základe § 55 ods. 3 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pri ďalšom nakladaní s ním musí zostať zachované právo štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len "Fond národného majetku") v nezmenenom rozsahu obdobne, ako je to pri rozhodovaní v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (ďalej len "SPP").

  Prevod nepeňažného vkladu časti podniku SPP do spoločnosti Eustream, a. s. (ďalej len "Eustream"), súvisí s transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73 ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55 Európskeho spoločenstva a nariadením Európskeho parlamentu a Rady ES č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie ES č. 1775/2005.

  Článok 9 uvedenej smernice vyžaduje, aby členské štáty najneskôr do 3. marca 2012 zabezpečili oddelenie prepravných sietí a prevádzkovateľov prepravných sietí, pričom smernica dáva členskému štátu možnosť implementovať túto požiadavku uplatnením jedného z troch modelov vlastníckeho oddelenia prevádzkovateľa prepravnej siete, a to úplné oddelenie vlastníctva, zariadenia nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete, a to po prvé úplné oddelenie vlastníctva zariadenie nezávislého prevádzkovateľa siete ISO, zariadenie nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete ITO.

  Vláda Slovenskej republiky transponovala predmetnú smernicu do slovenského prepravného poriadku prostredníctvom novelizácie zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a zákona o regulácii v sieťových odvetviach č. 250/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2012. Podľa § 50 ods. 1 až 7 zákona o energetike je východiskovým modelom vlastnícke oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete.

  Model OU. V prípade, že sa nepoužije § 50 ods. 8, ktorý dáva vláde možnosť do 1. decembra 2012 rozhodnúť o uplatnení modelu ITO. V prípade implementácie modelov OU a ITO musí prevádzkovateľ prepravnej siete vlastniť prepravnú sieť, pričom táto požiadavka v prípade modelu vlastníckeho oddelenia modelu OU jednoznačne vyplýva z čl. 9 ods. 1 písm. a) a v prípade modelu nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete, model ITO, vyplýva z čl. 17 ods. 1 písm. a) príslušnej smernice.

  Súčasná situácia, keď si spoločnosť Eustream od spoločnosti SPP prenajíma prepravnú sieť, nie je z pohľadu smernice a novej energetickej legislatívy akceptovateľná a neumožnila by ani úspešné ukončenie procesu certifikácie prevádzkovateľa prepravnej siete zo strany ÚRSO podľa § 25 zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Vlastníctvo aktív potrebných pre prepravu plynu vrátane prepravnej siete predstavuje základnú a nevyhnutnú podmienku preukazovania nezávislosti prevádzkovateľa prepravnej siete. Táto podmienka bude splnená až po realizácii prechodu prepravných aktív vrátane prepravnej siete zo spoločnosti SPP na spoločnosť Eustream.

  Podľa § 42 zákona o regulácii je spoločnosť Eustream povinná podať návrh na začatie zákona o certifikácii najneskôr do 28. februára 2013. K tomuto dátumu by mal byť proces nepeňažného vkladu časti podniku SPP do spoločnosti Eustream ukončený. Vzhľadom na požiadavky zákona o regulácii je potrebné schváliť vklad časti podniku SPP do spoločnosti Eustream valným zhromaždením SPP v súlade s platnými stanovami spoločnosti SPP pred uplynutím 28. februára 2013. V tejto súvislosti treba upozorniť na skutočnosť, že lehota na transpozíciu smernice 2009/73 ES uplynula dňom 3. marca 2013.

  Dňa 28. novembra 2012 prijala vláda SR uznesenie č. 656/2012 o určení nepoužitia vlastníckeho oddelenia prevádzkovateľa prepravnej siete, v rámci ktorého zároveň určila princípy nakladania s aktívami tvoriacimi prepravnú sieť. Podľa tohto uznesenia pri prípadnom prevode majetku v rámci vertikálne integrovaného podniku a pri ďalšom nakladaní s ním musí zostať zachované právo štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky v nezmenenom rozsahu obdobne, ako je to pri rozhodovaní v spoločnosti SPP, a. s.

  V tejto súvislosti informujeme, že implementáciu uznesenia vlády č. 656/2012 zabezpečuje zmenená a schválená Akcionárska zmluva ohľadom spoločnosti SPP zo 14. decembra 2012, uzavretá s pôvodnými zahraničnými akcionármi v súvislosti implementácie modelu ITO. No nakladanie s aktívami prepravnej siete presahujúcej stanovenú finančnú hodnotu sa v zmysle zmenenej a preformulovanej Akcionárskej zmluvy zo 14. decembra 2012 vyžaduje schválenie valným zhromaždením SPP. Na platnosť takéhoto nakladania je tiež potrebné, aby právny úkon urobili všetci členovia predstavenstva spoločnosti Eustream, a. s., vrátane nominantov štátu, čo zabezpečuje dostatočnú úroveň kontroly a ochrany štátu pri nakladaní so strategickým majetkom. Ochranu práv štátu pri prevodoch majetku v rámci vertikálne integrovaného podniku posilňuje tiež nová Akcionárska zmluva so spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a. s., zo 14. decembra 2012. Právo Slovenskej republiky spolurozhodovať je v tejto zmluve rozšírené mimo iného na oblasti súvisiace s nakladaním so stálymi aktívami, došlo k zníženiu prahu z 20 % súvisiacej cez nakladanie, á, došlo k zníženiu prahu z 20 % hodnoty aktív celej skupiny SPP uplatňovanej pri prevode podniku alebo časti podniku na 5 % hodnoty aktív príslušnej spoločnosti skupiny SPP uplatňovanej pri prevode stálych aktív.

  Zároveň boli prijaté opatrenia, ktoré v prípade realizácie nepeňažného vkladu časti podniku SPP do spoločnosti Eustream umožnia vyplácanie časti dividend pripadajúcich na podiel Fondu národného majetku Slovenskej republiky v základnom imaní SPP v maximálnej možnej miere zo zdrojov, ktoré zodpovedajú prevádzkovému zisku spoločnosti SPP alebo príjmom z dividend vyplácaných dcérskymi spoločnosťami SPP za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

  Materiál bol dňa 23. januára 2013 vypustený z programu rokovania vlády Slovenskej republiky.

 • Ruch v sále. Rečník sa odmlčal.

 • Nie, nie, čakal som, kým skončíte vy.

 • Ja som schopný počúvať, takže kľudne pokračujte.

 • Len ma trošku vyrušovalo.

  Materiál bol dňa 23. januára 2013 vypustený z programu rokovania vlády Slovenskej republiky. Po jeho dopracovaní v zmysle záverov z rokovania so spoločnosťou Energetický a průmyslový holding sa predkladá v novom znení.

  Predložený návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov. Nemá sociálne vplyvy, vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie ani informatizáciu spoločnosti.

  Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 85 zo 14. februára 2013 k návrhu na realizáciu nepeňažného vkladu časti podniku Slovenský plynárenský priemysel, a. s., do spoločnosti Eustream, a. s., číslo materiálu 5669/2013. Predkladateľ: minister hospodárstva.

  Vláda súhlasí s realizáciou nepeňažného vkladu časti podniku Slovenský plynárenský priemysel, a. s., do spoločnosti Eustream, a. s. Ukladá ministrovi hospodárstva zabezpečiť vyjadrenie súhlasu zástupcu štátu (Fondu národného majetku SR) s realizáciou nepeňažného vkladu časti podniku Slovenský plynárenský priemysel do spoločnosti Eustream, a. s., v súlade s bodom A.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 656 z 28. novembra 2012.

  V súvislosti s realizáciou nepeňažného vkladu časti podniku Slovenský plynárenský priemysel, a. s., do spoločnosti Eustream, a. s., prijať opatrenia zabezpečujúce vyplácanie časti dividend pripadajúcej na podiel Fondu národného majetku Slovenskej republiky na základnom imaní spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, v maximálnej možnej miere zo zdrojov, ktoré zodpovedajú prevádzkovému zisku spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s., alebo príjmom z dividend vyplácaných dcérskymi spoločnosťami spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s., za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

  Prijať opatrenia zabezpečujúce, aby v dôsledku opatrení podľa bodu B.2. tohto uznesenia neboli dotknuté ekonomické úžitky plynúce z podielov zmluvných strán Akcionárskej zmluvy zo 14. decembra 2012 a Zmluvy o reorganizácii skupiny SPP zo 14. decembra 2012 na základnom imaní v porovnaní so stavom, ak by opatrenia podľa bodu B.2. neboli realizované.

  Zabezpečiť, aby po realizácii nepeňažného vkladu časti podniku Slovenský plynárenský priemysel, a. s., do spoločnosti Eustream, a. s., bol pred každým výkonom akcionárskych práv v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s., ktorý sa týka nakladania s aktívami prepravnej siete spoločnosti Eustream, predložený vláde na schválenie návrh spôsobu takéhoto výkonu akcionárskych práv.

  Odporúča predsedovi Výkonného výboru Fondu národného majetku v spolupráci s ministrom hospodárstva postupovať v súlade s bodmi B.2. a B.3. tohto uznesenia.

  Vykoná: minister hospodárstva. Na vedomie: predseda Fondu národného majetku.

  Teraz by som si dovolil prečítať dokument z 12. decembra minulého roku, je to "Návrh právnych dokumentov súvisiacich so zmenou vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. a realizáciou modelu nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete v spoločnosti Eustream, a. s.", číslo materiálu UV-41060/2012.

  Prekladacia správa.

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na rokovanie vlády Slovenskej republiky predkladá nové znenie zverejniteľnej časti materiálu "Návrh právnych dokumentov súvisiacich so zmenou vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. a realizáciou modelu nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete v spoločnosti Eustream, a. s.", ktoré predkladá na základe uznesenia vlády č. 591/2012.

  Predložené nové znenie materiálu obsahuje nový návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky a okrem malých úprav bol doplnený o stanovisko ministerstva financií k možnosti obstarania 49 % akcií SPP štátom.

  Cieľom predloženého materiálu je schváliť transakčné dokumenty, ktorých predložené znenie bolo vyrokované v súlade s vládou schválenými princípmi so spoločnosťami Gaz de France Suez International S.A.S. (ďalej len "GDF") a E.ON Ruhrgas International GmbH (ďalej len "E.ON"), akcionármi spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. (ďalej len "SGH"), ktorá je vlastníkom 49 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (ďalej len "SPP"), a spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a. s. (ďalej len "EPH"), v súvislosti so zámerom spoločnosti SGH previesť 100 % podielu akcií SGH na EPH, resp. na inú právnu entitu pod kontrolou tejto spoločnosti (ďalej len "transakcia").

  V zmysle súčasnej Akcionárskej zmluvy a stanov spoločnosti SPP je uskutočnenie transakcie a súvisiaceho financovania podmienené udelením súhlasu Slovenskej republiky, resp. nevyužitím niektorých práv Slovenskej republiky. Vláda SR preto uznesením č. 348 zo 6. júla 2012 poverila Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako vykonávateľa akcionárskych práv k 51 % akcií SPP v súčinnosti s Fondom národného majetku Slovenskej republiky, ktorý je vlastníkom týchto akcií, vykonaním analýzy ekonomických a právnych dopadov možnej zmeny vlastníckej štruktúry SGH, posúdením možnosti zhodnotenia postavenia slovenskej strany v rámci akcionárskej štruktúry SPP a navrhnutím možnosti realizácie predkupného práva.

  Na základe tohto mandátu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pristúpilo k rokovaniam s akcionármi spoločnosti SGH a spoločnosťou EPH. Požadovanú analýzu a predbežné výsledky rokovania obsahoval materiál "Informácia o výsledku ekonomického a právneho posúdenia potenciálnej zmeny vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V.", ktorý vláda schválila uznesením č. 591 z 24. októbra 2012.

  V zmysle tohto uznesenia vlády Slovenskej republiky bolo úlohou ministra hospodárstva predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky správu o výsledku rokovania, ktorej obsahom bude dohodnuté konečné znenie dokumentov súvisiacich so zmenou vlastníckej štruktúry spoločnosti SGH.

  Materiál, ktorý Ministerstvo hospodárstva SR aktuálne predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky vychádza z finálnej podoby právnych dokumentov, ktoré upravujú podmienky, za akých Slovenská republika akceptuje realizáciu transakcie. Vzhľadom na to, že plné znenie transakčných dokumentov nie je možné v tomto momente zverejniť z dôvodu obmedzení týkajúcich sa zverejňovania informácií zo strany zahraničných akcionárov ako verejne obchodovaných spoločností, predložený materiál obsahuje iba základný prehľad týchto dokumentov, ako aj prehľad hlavných princípov a podmienok transakcie. Dokumenty bude možné zverejniť až po splnení konkrétnych podmienok a časových lehôt dohodnutých v transakčných dokumentoch s cieľom zabezpečiť transparentnosť celého procesu.

  Zmluvy, ktoré Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky s akcionármi SGH vyrokovalo, obsahujú predovšetkým podmienky udelenia súhlasu slovenskej strany s transakciou a taktiež dohody o urovnaní niektorých historických nárokov spoločnosti SGH voči Slovenskej republike. Do tejto skupiny zmlúv patria: Listina o vzdaní sa práv a ukončení, Listina o urovnaní, Listina o odškodnení a ITO dodatok k Akcionárskej zmluve.

  Voči spoločnosti EPH sa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky snažilo v maximálnej možnej miere zlepšiť postavenie štátu v spoločnosti SPP a nanovo definovať štruktúru skupiny SPP a rozdelenie niektorých právomocí medzi minoritným a majoritným akcionárom. Do tejto kategórie zmlúv patrí: Akcionárska zmluva s EPH, Zmluva o reorganizácii skupiny SPP.

  Predložený "Návrh právnych dokumentov súvisiacich so zmenou vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. a realizáciou modelu nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete v spoločnosti Eustream, a. s." okrem podrobnejšie rozpracovanej informácie o právnych dokumentoch súvisiacich so zmenou vlastníckej štruktúry SGH a realizáciou modelu nezávislého prevádzkovateľa medzinárodnej prepravnej siete plynovodov obsahuje aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k možnosti obstarania 49 % akcií SPP štátom.

  Predložený materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy ani vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

  Úvod.

  Spoločnosti Gaz de France Suez International S.A.S. (čiže skrátené "GDF") a E.ON Ruhrgas International GmbH (skrátené "E.ON"), súčasní akcionári spoločnosti Slovak Gas Holding 12. 12. 2012 predkladajú návrh právnych dokumentov súvisiacich so zmenou vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. a realizáciou modelu nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete spoločnosti Eustream, a. s. Číslo materiálu UV-41060/2012.

  Úvod.

  Gaz de France Suez International S.A.S. a E.ON Ruhrgas International GmbH, súčasní akcionári spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. (skrátené "SGH"), ktorá je vlastníkom 49% akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP), listom zo dňa 6. júna 2012 informovali predsedu vlády o zámere spoločnosti SGH previesť 100 % podielu akcií SGH na spoločnosť Energetický a průmyslový Holding, a. s. (ďalej len "EPH"), resp. na inú právnu entitu pod kontrolou tejto spoločnosti ("transakcia" skrátene).

  V zmysle súčasnej Akcionárskej zmluvy a stanov spoločnosti SPP je uskutočnenie transakcie a súvisiaceho financovania podmienené udelením súhlasu Slovenskej republiky, resp. nevyužitím niektorých práv Slovenskej republiky.

  Vláda Slovenskej republiky preto uznesením zo dňa 6. júla 2012 poverila Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako vykonávateľa akcionárskych práv k 51 % akcií SPP v súčinnosti s Fondom národného majetku Slovenskej republiky, ktorý je vlastníkom týchto akcií, vykonaním analýzy ekonomických a právnych dopadov možnej zmeny vlastníckej štruktúry SGH, posúdením možnosti zhodnotenia postavenia slovenskej strany v rámci akcionárskej štruktúry SPP a navrhnutím možností realizácie predkupného práva.

  Na základe tohto mandátu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pristúpilo k rokovaniam s akcionármi spoločnosti SGH a spoločnosťou EPH. Požadovanú analýzu a predbežné výsledky rokovania obsahoval materiál "Informácia o výsledku ekonomického a právneho posúdenia potenciálnej zmeny vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding", ktorý vláda schválila dňa 24. októbra 2012. Tento dokument obsahuje krátke zhrnutie niektorých najdôležitejších otázok upravovaných jednotlivými zmluvami. Vzhľadom na rozsah uzatváraných zmlúv je toto zhrnutie potrebné považovať za dokument poskytujúci základnú orientáciu v štruktúre transakcie. Pre porozumenie všetkým obmedzeniam a podmienkam akceptácie transakcie Slovenskou republikou a súvisiacim dojednaniam je nutné skúmať súbor zmlúv v celosti.

  Princípy a charakter transakcie.

  Predmetom transakcie je prevod 100-percentného podielu akcií spoločnosti SGH, ktorá je vlastníkom 49 % akcií spoločnosti SPP, na spoločnosť EPH, resp. na inú právnu entitu pod kontrolou tejto spoločnosti.

  Nová pani predsedajúca, aj vám sa zdá nenormálne, kebyže sem dám stoličku?

 • Nie, nemôžete mať stoličku.

  Matovič, Igor, poslanec NR SR

  Dobre, iba to som chcel počuť.

  Respektíve na inú právnu entitu pod kontrolou tejto spoločnosti. Akcie SPP, ktoré sú vo vlastníctve Fondu národného majetku (FNM), nie sú predmetom transakcie. Protistranami transakcie sú teda primárne súkromnoprávne osoby E.ON, GDF, SGH a EPH, čiže zúčastnené subjekty. Slovenská strana vstupuje do transakcie na základe ustanovení aktuálne platnej Akcionárskej zmluvy a stanov spoločnosti SPP, ktorá uskutočnenie transakcie a súvisiaceho financovania podmieňuje udelením súhlasu Slovenskej republiky, resp. nevyužitím niektorých práv Slovenskej republiky.

  V rámci mandátu, ktorý vláda Slovenskej republiky udelila ministerstvu hospodárstva na základe uznesenia č. 348 zo dňa 6. júla 2012 a v súlade s vládou schválenými princípmi, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rokovalo so zúčastnenými subjektami o znení právnych dokumentov, ktoré upravujú podmienky, za akých Slovenská republika transakciu môže akceptovať.

  Základným rokovacím princípom bola snaha o maximálne možné posilnenie postavenia majoritného akcionára v rámci spoločnosti SPP a všeobecné posilnenie akcionárskych práv Fondu národného majetku a Slovenskej republiky ako vykonávateľa akcionárskych práv.

  Ďalším dôležitým princípom, s ktorým Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky do rozhodovaní s SGH a EPH vstupovalo, bola snaha, a to ešte pred odchodom súčasných akcionárov SGH a udelením súhlasu s transakciou, dosiahnuť urovnanie maximálneho počtu prebiehajúcich a potenciálnych súdnych sporov. Výsledkom týchto rokovaní je dvojfázové urovnanie veľkej väčšiny otvorených sporov.

  Spoločnosť EPH pritom od samého začiatku rokovaní avizovala, že o transakciu má záujem jedine za predpokladu, že zmluvne zakotvená manažérska kontrola zostane zachovaná i v prípade prevzatia SGH spoločnosťou EPH, prípadne inou právnou entitou pod kontrolou tejto spoločnosti. Tento faktor bol smerodajný pre rámec rokovaní. Zmluvy, ktoré Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky s akcionármi SGH vyrokovalo, obsahujú predovšetkým podmienky udelenia súhlasu slovenskej strany s transakciou a taktiež dohody o urovnaní niektorých historických nárokov akcionárov spoločnosti SGH voči Slovenskej republike. Do tejto skupiny zmlúv patria: Listina o vzdaní sa práv a ukončení, Listina o urovnaní, Listina o odškodnení, ITO dodatok k Akcionárskej zmluve. Voči spoločnosti EPH sa ministerstvo hospodárstva snažilo v maximálnej možnej miere zlepšiť postavenie štátu v spoločnosti SPP a nanovo definovať štruktúru skupiny SPP a rozdelenie niektorých právomocí medzi minoritným a majoritným akcionárom. Do tejto kategórie zmlúv patrí Akcionárska zmluva s EPH, Zmluva o reorganizácii skupiny SPP.

  Vzhľadom na to, že návrhy právnych dokumentov obsahujú informácie, ktorých zverejnenie podlieha obmedzeniam vzťahujúcim sa na súčasných zahraničných investorov ako verejne obchodované spoločnosti, daný materiál obsahuje iba základný prehľad týchto dokumentov a k zverejneniu právnych dokumentov dôjde až v prípade ich uzavretia. Úplné znenie zmlúv bude zverejnené na druhý pracovný deň po ich uzavretí, a to v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. a o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o slobode informácií v znení neskorších predpisov.

  Popis jednotlivých právnych dokumentov.

  Listina o vzdaní sa práv a ukončení.

  Slovenská republika a Fond národného majetku sa Listinou o vzdaní sa práv a ukončení v súvislosti s transakciou vzdáva niektorých práv: poskytuje záväzky a udeľuje súhlasy potrebné na uskutočnenie transakcie v súlade s Akcionárskou zmluvou, poskytuje predovšetkým súhlas s prevodom všetkých akcií SGH, t. j. nepriameho 49-percentného podielu v SPP na holdingovú spoločnosť HoldCo vo vlastníctve GDF a E.ON a následným odpredajom tejto spoločnosti na spoločnosť EPH alebo 100-percentnú dcérsku spoločnosť EPH New Company.

  Nadväzne na to Slovenská republika a Fond národného majetku poskytnú tiež súhlas na zriadenie záložných práv, ktoré (financujúce banky GDF a E.ON) požadujú od HoldCo a 100-percentnej dcérskej spoločnosti EPH na základe SGH akcie HoldCo.

  Slovenská republika a Fond národného majetku sa súčasne zaväzujú hlasovať v prospech uznesenia, ktorým valné zhromaždenie SPP schváli zriadenie záložného práva na akcie SPP, vlastnené spoločnosťou SGH, v kontexte predaja SGH. Tento záväzok platí za predpokladu, že predkupné právo slovenskej strany je v prípade výkonu záložného práva zabezpečené a ku dňu uskutočnenia nepriameho vstupu EPH do SPP bude ukončená platnosť súčasnej Akcionárskej zmluvy a Akcionárska zmluva bude ku dňu vstupu EPH nahradená novou Akcionárskou zmluvou uzavretou s EPH a že akcionári SGH a spoločnosť SGH na jednej strane a Slovenská republika na druhej strane sa vzájomne vzdajú všetkých minulých a budúcich nárokov vyplývajúcich z Akcionárskej zmluvy s výslovne uvedenými výnimkami. Účinnosť Listiny o vzdaní sa práv a ukončení je podmienená podpísaním Listiny o urovnaní, Listiny o odškodnení a ITO dodatku k Akcionárskej zmluve a jej zriadením v zmysle príslušných právnych predpisov.

  Listina o urovnaní.

  Listinou o urovnaní súčasní akcionári SGH súhlasia s urovnaním vymedzených arbitrážnych nárokov, pričom ide o urovnanie za účelom zmiernenia nákladov a záťaže rozhodcovského konania. Listina o urovnaní v žiadnom prípade nepredstavuje uznanie alebo pripustenie zodpovednosti. Slovenská republika výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť alebo pochybenie v súvislosti s akýmkoľvek z nárokov opísaných v Listine o urovnaní.

  Prvej skupiny nárokov sa zúčastnené subjekty vzdávajú ku dňu účinnosti Listiny o vzdaní sa práv a ukončení, Listiny o odškodnení a ITO dodatku k Akcionárskej zmluve. Tieto nároky sú označené ako nároky štádia 1. Ide najmä o nároky ohľadom údajných strát z rokov 2008 až 2011. Urovnanie nárokov štádia 1 bude účinné aj v prípade, ak transakcia nebude úspešne uzavretá a EPH do SPP nevstúpi. Toto je výmena za súhlas slovenskej strany s transakciou. Dňom účinnosti urovnania nárokov štádia 1 sa GDF, E.ON a SGH plne vzdajú práva domáhať sa týchto nárokov v arbitráži a zaviažu sa vziať tieto nároky späť.

  Urovnanie druhej skupiny nárokov je podmienené úspešným uzavretím transakcie, t. j. vstupom EPH do SPP. Tieto nároky sú označené ako nároky štádia 2. Ide najmä o nároky ohľadom údajných strát z roku 2012 a 2013. Bezodkladne po účinnosti urovnania nárokov štádia 2 požiadajú Gaz de France, E.ON a SGH a Slovenská republika spoločne o zastavenie prebiehajúcej arbitráže a o vydanie arbitrážneho rozhodnutia, ktoré bude obsahovať základné podmienky zmieru týkajúce sa nárokov uplatnených v arbitráži a zároveň dohodnutých v Listine o urovnaní.

  Urovnanie prvej skupiny nárokov, v prípade, že nedôjde k uzavretiu transakcie, t. j. ak EPH nevstúpi do SPP, alebo druhej skupiny nárokov, ak dôjde k uzavretiu transakcie, sa stane neúčinným, ak dôjde v období dvoch rokov od podpisu zmluvy k takým legislatívnym zmenám, ktoré by viedli k implementácii iného modelu oddelenia činnosti prepravy plynu ako ITO modelu alebo ktoré by mali za následok zmeny rozhodovacích práv v SPP dohodnutých v príslušnej Akcionárskej zmluve.

  Na základe tejto dohody však nie je žiadnym spôsobom obmedzené právo Slovenskej republiky prijímať alebo meniť právne predpisy. Uvedená dohoda je konzistentná s dôvodmi, ktoré viedli vládu Slovenskej republiky k prijatiu uznesenia vlády č. 656 zo dňa 28. novembra 2012, ktorým bola umožnená implementácia ITO modelu v Slovenskej republike.

  Listina o odškodnení.

  Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré z nárokov, ktoré si v arbitráži uplatňujú voči Slovenskej republike súčasní akcionári SGH a ich holdingová spoločnosť SGH z titulu údajného porušenia medzinárodného práva, by si zároveň na základe vnútroštátneho práva, resp. práva EÚ, mohla začať voči Slovenskej republike uplatňovať aj spoločnosť SPP. Preto bola vyrokovaná Listina o odškodnení, ktorá bude uzatvorená medzi spoločnosťami Gaz de France, E.ON a SGH a Slovenskou republikou, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Fondom národného majetku, v zmysle ktorej SGH ako akcionár SPP odškodní Slovenskú republiku za akékoľvek straty, ktoré Slovenská republika utrpí v dôsledku úspešných nárokov obchodnej spoločnosti SPP voči Slovenskej republike v štruktúre zodpovedajúcej štruktúre Listiny o urovnaní a v rozsahu zodpovedajúcom podielu obchodnej spoločnosti SGH na základnom imaní obchodnej spoločnosti SPP, t. j. 49 %.

  Listina o odškodnení zaručuje, že po nepriamom vstupe EPH do SGH bude náklady na odškodnenie slovenskej strany znášať EPH a že voči Slovenskej republike nebudú môcť byť úspešne uplatňované viacnásobné nároky ohľadom tých istých skutočností. Zahraniční akcionári na jednej strane a Slovenská republika (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Fond národného majetku) na strane druhej sa ku dňu vstupu EPH do SPP zároveň vzájomne vzdajú nárokov vyplývajúcich z aktuálne platnej Akcionárskej zmluvy, ktorá sa ku dňu vstupu EPH do SPP ukončí, ktoré sa týkajú režimu cenovej regulácie od roku 2002 ku dňu vstupu EPH do SGH, ako aj nárokov týkajúcich sa riadenia skupiny SPP zo strany jej akcionárov.

 • Rečník sa odmlčal kvôli napitiu sa vody. Reakcia z pléna. Zasmiatie sa rečníka.

 • Potlesk jedného poslanca z pléna.

 • Potlesk viacerých poslancov z pléna.

 • Pán poslanec Matovič, ale vás môže vystriedať akýkoľvek navrhovateľ, takže nie ste až taký martýr.

 • Ako zrejme, keď ste nám nedovolili stoličku, čo si myslím, že by bolo ľudské a normálne, kolegiálne, tak asi k takému niečomu pristúpime a som rád, že už tu máme zoznam ľudí, ktorí sa ponúkli, že vystriedajú. Takže všetko v porádku.

 • Reakcia z pléna.

 • Aj s tými zásobníkmi zopakovať?

 • Reakcie z pléna.

 • Myslím si, že ešte dneska párkrát to budeš počuť...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Poprosím vás, páni poslanci, to nie je diskusia. Nech sa páči, pán poslanec, pokračujte v rozprave.

 • ITO dodatok k Akcionárskej zmluve.

  Keďže rozhodnutie vlády Slovenskej republiky umožnilo realizáciu ITO modelu, bolo potrebné vyrokovať podmienky riadenia skupiny SPP v podmienkach tohto modelu vlastníckeho oddelenia prevádzkovateľa prepravnej siete. Uzavretím ITO dodatku k Akcionárskej zmluve je podmienená účinnosť Listiny o vzdaní sa a ukončení, Listiny o urovnaní a Listiny o odškodnení.

  V záujme prehľadnosti a vzhľadom na rozsah zmien má ITO dodatok k Akcionárskej zmluve z formálneho hľadiska podobu nového úplného znenia Akcionárskej zmluvy, v ktorom sú zapracované príslušné zmeny oproti súčasnému stavu.

  Dňom uskutočnenia vstupu EPH do SPP má dôjsť v zmysle uskutočnených rokovaní k zániku platnosti Akcionárskej zmluvy so súčasnými zahraničnými akcionármi SPP a k jej nahradeniu novou Akcionárskou zmluvou uzavretou s EPH. Z tohto hľadiska má uzavretie ITO dodatku k Akcionárskej zmluve význam v zásade len pre prípad, že nedôjde k uzavretiu transakcie a EPH nevstúpi do SPP, napr. z dôvodu na strane financujúcich bánk.

  Cieľom prerokovaných úprav ITO dodatku k Akcionárskej zmluve je zachovať v možnom rozsahu existujúcu úpravu práv a povinností medzi zahraničnými akcionármi spoločnosti SPP na jednej strane a Fondom národného majetku a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na strane druhej pri zohľadnení zákonnej úpravy ITO modelu. Hlavné úpravy v porovnaní so súčasným znením Akcionárskej zmluvy sa týkajú úpravy zákonných požiadaviek na nezávislosť členov orgánov spoločnosti Eustream v pôsobnosti nového orgánu, ktorého vytvorenie je požadované zákonom a úprava niektorých ďalších zákonných požiadaviek.

  ITO dodatok k Akcionárskej zmluve tiež zabezpečuje implementáciu uznesenia vlády č. 656 zo dňa 28. novembra 2012, ktorým vláda Slovenskej republiky schválila návrh na nepoužitie vlastníckeho oddelenia prevádzkovateľa prepravnej siete a zároveň princípy nakladania s aktívami tvoriacimi prenosovú sústavu. Na nakladanie s aktívami prenosovej sústavy presahujúce stanovenú finančnú hodnotu sa v zmysle ITO dodatku k Akcionárskej zmluve vyžaduje schválenie valným zhromaždením SPP. Na platnosť takéhoto nakladania je tiež potrebné, aby právny úkon urobili všetci členovia predstavenstva spoločnosti Eustream, a. s., vrátane nominantov štátu, čo zaisťuje dostatočnú úroveň kontroly a ochrany štátu pri nakladaní so strategickým majetkom.

  Akcionárska zmluva s EPH.

  So spoločnosťou EPH ako novým potenciálnym akcionárom SPP boli vyrokované podmienky ďalšieho riadenia skupiny SPP, ktoré sú obsiahnuté v návrhu novej Akcionárskej zmluvy s EPH. Vo viacerých oblastiach došlo k zlepšeniu postavenia majoritného akcionára a Slovenskej republiky ako držiteľa a vykonávateľa akcionárskych práv. V rámci rokovaní ohľadne novej Akcionárskej zmluvy došlo aj k iným úpravám, ktoré boli požadované EPH, predovšetkým z dôvodu zabezpečenia efektívneho riadenia SPP a boli ovplyvnené požiadavkami audítora EPH na jednoznačnosť výkladu princípov Akcionárskej zmluvy z pohľadu konsolidácie skupiny EPH. Okrem týchto zmien boli tiež dohodnuté podmienky reorganizácie skupiny SPP, ktorá sa má uskutočniť v súlade s ustanoveniami Zmluvy o reorganizácii skupiny SPP (viď nižšie).

  Ako už bolo naznačené vyššie, v niektorých oblastiach došlo k zlepšeniu pozície majoritného akcionára a Slovenskej republiky ako vykonávateľa akcionárskych práv v rámci SPP. Nová Akcionárska zmluva s EPH poskytuje napríklad lepšiu ochranu hodnoty podielu štátu v skupine SPP. Právo Slovenskej republiky spolurozhodovať je rozšírené na oblasti súvisiace s nakladaním so stálymi aktívami, došlo k zníženiu prahu z 20 % hodnoty aktív celej skupiny SPP uplatňujúcej pri prevode podniku alebo časti podniku na 5 % hodnoty aktív príslušnej spoločnosti skupiny SPP uplatňovanej pri prevode stálych aktív, s prijímaním alebo poskytovaním úverov alebo s poskytovaním ručenia alebo záväzkov odškodnenia v prospech tretích osôb. Majoritný akcionár SPP bude po novom spolurozhodovať o hlavných investičných projektoch nad určitú hodnotu. Zmluvne je tiež rozšírená požiadavka predchádzajúceho súhlasu štátu na akékoľvek nakladanie s nepriamym aj minoritným podielom v SPP.

  Nová zmluva predpokladá rozšírenie predkupného práva na akékoľvek prevody nepriameho aj minoritného podielu v SPP, ak dochádza k prevodu akcií v SPP alebo v dcérskej spoločnosti EPH, ktorej jediným majetkom je v podstate priamy alebo nepriamy podiel na akciách SPP.

  Slovenská strana cez novú Akcionársku zmluvu získala tiež lepšiu kontrolu nad dcérskymi spoločnosťami SPP a zaistila si rozšírenie definície spoločností hlavnej skupiny SPP. Po novom do tejto novodefinovanej kategórie spadá spoločnosť Nafta, ale tiež akákoľvek iná spoločnosť definovaná ako súčasť hlavnej skupiny SPP v strategickom pláne, ako aj spoločnosť, ktorá vykonáva plynárenskú činnosť a ktorá spĺňa vymedzené finančné kritériá. Medzi významné dcérske spoločnosti skupiny SPP bola zahrnutá spoločnosť SPP CZ, čo znamená, že Slovenská republika získala právo spolurozhodovať o nakladaní so spoločnosťou a získala tiež právo nominovať členov Dozornej rady. Okrem toho slovenská strana získala právo nominovať jedného člena štatutárneho orgánu do spoločnosti SPP Storage, ktorá je súčasťou skupiny SPP.

  Výrazným spôsobom je rozšírené právo slovenskej strany na informácie. Na základe vyrokovaných podmienok bude mať majoritný akcionár a Slovenská republika ako vykonávateľ akcionárskych práv výrazne rozšírené právo na informácie prostredníctvom novozriadeného informačného portálu akcionárov. Zo strany minoritného akcionára bude umožnené uskutočnenie každého auditu, všetkých dokumentov a záznamov týkajúcich sa dodržiavania dohodnutej úpravy riadenia spoločnosti v zmysle Akcionárskej zmluvy s EPH. Okrem toho sa zriadi pozícia interného audítora v každej z kľúčových spoločností skupiny SPP. Audítor bude menovaný a organizačne a funkčne podriadený iba predstavenstvu a bude nominovaný na návrh slovenskej strany. Interný audítor bude mať právo najmä na sprístupnenie všetkých informácií a dokladov týkajúcich sa činnosti príslušnej spoločnosti.

  Veľmi dôležitou kapitolou, v rámci ktorej došlo k zlepšeniu pozície Slovenskej republiky, je oblasť dividendovej politiky. Podľa novej Akcionárskej zmluvy EPH prostredníctvom svojich zástupcov v orgánoch SPP zabezpečí, aby predstavenstvo SPP predkladalo valnému zhromaždeniu SPP návrhy na rozdelenie zisku tak, aby ročné dividendy vyplácané SPP boli v období piatich rokov po vstupe EPH do SPP v ročnej výške minimálne 600 mil. eur. Okrem toho slovenská strana má právo do 30. júna 2013 požiadať o výplatu mimoriadnej dividendy v roku 2013. Zmluvné strany budú optimalizovať kapitálovú štruktúru spoločnosti hlavnej skupiny SPP maximálne do úrovne čistej zadlženosti 2,5-krát EBITDA. Bez toho, že by bol uvádzaný vyčerpávajúci...

 • Reakcia z pléna.

 • Však sa budeme striedať.

  ... vyčerpávajúci zoznam oblastí, kde je možné evidovať zlepšenie pozície majoritného akcionára Slovenskej republiky ako vykonávateľa akcionárskych práv, je potrebné poukázať ešte na jednu oblasť, ktorá je z pozície štátu zvlášť dôležitá. Tou je získanie strategickej podpory EPH pri realizácii strategických zámerov spoločnosti v oblasti prepravy, uskladňovania a dodávky plynu v Slovenskej republike, Českej republike, Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine.

  Spoločnosť EPH sa zmluvne zaviazala rozvíjať aktivity na daných trhoch a v daných segmentoch primárne prostredníctvom hlavnej skupiny SPP alebo ňou kontrolovaných spoločností. EPH sa taktiež zmluvne zaviazalo poskytnúť spoločnosti Eustream, a. s., možnosť nadobudnúť majetkový podiel v spoločnosti Net4Gas. Možnosť spoločnosti Eustream, a. s., pristúpiť k opcii platí v prípade, že spoločnosť EPH nadobudne majetkovú účasť v spoločnosti Net4Gas.

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Fond národného majetku a EPH uzavrú okrem Akcionárskej zmluvy osobitnú dohodu (Listinu o postupe v konaniach o uplatňovaných nárokoch), v ktorej upravia princípy ochrany SPP voči zmluvne špecifikovaným nárokom tretích strán.

  Zmluva o reorganizácii skupiny SPP.

  Podľa tejto zmluvy sa Fond národného majetku, ministerstvo hospodárstva a EPH zaväzujú reorganizovať skupinu SPP bezodkladne po tom, ako EPH nadobudne nepriamy podiel v spoločnosti, najneskôr však do 31. decembra 2013. Výsledkom má byť taká štruktúra, v rámci ktorej bude štát 100-percentným akcionárom SPP, no bez dcérskych spoločností. Dcérske spoločnosti budú vlastnené...

  Á, toto neviem ináč, či si niekto všimol, toto je celkom zaujímavé, ja som si všimol teraz pri tom čítaní, možno ináč by som sa k tomu nedostal (reakcia z pléna), ale že v roku, vlastne či nie že v roku, už 12. 12. 2012 podpísali zmluvu s EPH o tom, že vlastne do konca tohto roku sa štát stane 100-percentným podielnikom SPP, alebo teraz 100-percentným vlastníkom SPP. A však sa tvária, že teda teraz meditovali nad tým ešte, ale tak už minulý rok podpísali zmluvu, že sa do konca tohto roku ním stanú. Okej. Čo sa človek nedozvie, keď veci číta, že? (Zasmiatie sa rečníka. Reakcia z pléna: "Na ktorej strane to je?") Strana 10, ale neviem ktorého dokumentu.

 • Smiech v sále.

 • Pričom EPH bude mať v dcérskych spoločnostiach zachovanú rovnakú mieru kontroly, aká mu prináleží podľa Akcionárskej zmluvy.

  Týmto krokom získava Slovenská republika bezvýhradnú kontrolu nad cenotvorbou v oblasti dodávok pre zákazníkov a taktiež hodnotu obchodnej značky SPP.

  Reorganizácia sa uskutoční spôsobom, ktorý bude stanovený na základe hĺbkového auditu, ktorý bude mať štát právo vykonať. Možným spôsobom dosiahnutia dohodnutého cieľového stavu je najmä rozdelenie súčasnej spoločnosti SPP na dve spoločnosti alebo séria predajov a výmen akcií pri zachovaní právnej existencie súčasnej právnej entity SPP.

  V každom prípade k reorganizácii dôjde bez vplyvu na štátny rozpočet. - Samozrejme.

  Presné podmienky postupu budú dohodnuté po vykonaní hĺbkového auditu, ktorý bude realizovaný v skupine SPP po vstupe EPH do SGH. V oblasti dividendovej politiky môže dôjsť k určitým úpravám, ktoré môžu súvisieť najmä so zmenou štruktúry skupiny.

  V prípade, že po vykonaní hĺbkového auditu spoločnosti SPP si Slovenská republika nebude chcieť ponechať 100 % akcií v spoločnosti SPP, bude mať právo 49-percentný podiel odpredať EPH za rovnakých podmienok, ako ich nadobudla.

  Stanovisko ministerstva financií k možnosti obstarania 49 % akcií SPP štátom. - Odkiaľ tí smeráci vychádzajú?

  Ministerstvo financií Slovenskej republiky bolo požiadané o vyjadrenie k problematike zabezpečenia transakcie z finančného, účtovného, zmluvného a legislatívneho hľadiska. Predmetom analýzy nebolo vyjadrenie sa k strategickej a ekonomickej výhodnosti možnej transakcie z pohľadu súčasného a očakávaného stavu na energetickom trhu.

  Ministerstvo financií konkrétne bolo požiadané posúdiť možnosť nákupu 49 % akcií SPP prostredníctvom akvizície 100-percentného podielu v SGH od súčasných zahraničných akcionárov tak, aby sa Slovenská republika stala 100-percentným vlastníkom akcií SPP, či už priamo, alebo nepriamo, a súčasne by uvedená transakcia negatívne neovplyvnila očakávaný tok dividend do štátneho rozpočtu v rokoch 2013 – 2015 a pozíciu Slovenskej republiky v prebiehajúcej medzinárodnej arbitráži.

  Pri posudzovaní možnosti uplatnenia predkupného práva vychádzalo ministerstvo financií z nasledovných predpokladov:

  - Slovenská republika má záujem vlastniť 100 % akcií SPP v okruhu verejných financií dočasne, t. j. v časovom horizonte do konca roka 2013 má záujem získané akcie predať, napríklad predajom akcií inštitucionálnym investorom alebo občanom, a ponechať si v SPP podiel len do výšky 51 % vrátane manažérskej kontroly (zmena Akcionárskej zmluvy). Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 656 zo dňa 28. novembra 2012 schválila nepoužitie vlastníckeho oddelenia prevádzkovateľa prepravnej (FOU – full ownership unbudling), čím umožnila uplatňovanie nezávislého tranzitného operátora (ITO – independent transmission operator).

  - Súčasní zahraniční akcionári majú záujem o predaj 49-percentného podielu v SGH/SPP najneskôr do konca roka 2012, t. j. záväzný prísľub vlády musí byť schválený a doručený akcionárom najneskôr 12. decembra 2012.

  Čo je teda v dosť zásadnom rozpore s tým, čo nám tu tvrdil pán premiér, že mali na to týždeň, aby sa vyjadrili. Vedeli minimálne pol roka, pol roka mali možnosť, aby sa, aby dali záväznú ponuku akcionárom. Píšu to vo vlastnom dokumente.

  - Plnenie zmluvy, t. j. platba za obstarané podiely od súčasných zahraničných akcionárov má byť realizovaná najneskôr do konca februára 2013, resp. v súlade s Akcionárskou zmluvou.

  - Súčasní zahraniční akcionári očakávajú za svoj podiel v SGH/SPP sumu cca 2,5 mld. eur (suma vrátane očakávanej dividendy 300 mil. eur).

  - Z pohľadu Slovenskej republiky je kľúčové, aby sa budúci vlastník zaviazal vyplácať počas piatich rokov dividendy vo výške 300 mil. eur ročne pre Slovenskú republiku ako 51-percentného akcionára.

  - A Slovenská republika má záujem, aby súčasťou zmluvnej dokumentácie bolo aj vysporiadanie (settlement) medzinárodnej arbitráže.

  V rámci posudzovania sa zvažovali nasledovné alternatívy:

  Alternatíva 1: Obstaranie 49 % akcií priamo štátom (dočasné a trvalé). Slovenská republika môže nadobudnúť podiely uplatnením predkupného práva v súlade s Akcionárskou zmluvou alebo dohodou so zahraničnými akcionármi a následne ich ponechať alebo predať tretiemu subjektu, napríklad EPH alebo iný investor.

  Alternatíva 2: Obstaranie 49 % akcií prostredníctvom SPP

  Slovenská republika prevedie predkupné právo na Slovenský plynárenský podnik, ktoré následne odkúpi vlastné akcie od zahraničných akcionárov SGH/SPP.

  Alternatíva 3: Obstaranie 49 % akcií prostredníctvom účelovej spoločnosti. Slovenská republika prevedie predkupné právo na spoločnosť špeciálne zriadenú (SPV) na nákup akcií, ktorá bude 100-percentne kontrolovaná štátom.

  Pri každej z alternatív sa zvažovali nasledovné aspekty:

  - možné spôsoby financovania,

  - dopad transakcie na deficit a dlh verejnej správy,

  - dopad transakcie na SPP,

  - dopad financovania na stratégiu/riadenie spoločnosti SPP,

  - dopad na legislatívu,

  - dopad na existujúcu zmluvnú základňu,

  - dopad na prebiehajúcu arbitráž a

  - časové hľadisko.

  Vzhľadom na výsledky uskutočnenej analýzy Ministerstvo financií Slovenskej republiky neodporúča žiadnu z analyzovaných alternatív. Kľúčovými dôvodmi, ktoré viedli k takémuto záveru (kombinácia pre všetky tri zvažované alternatívy), bol predovšetkým možný negatívny vplyv na deficit a dlh verejnej správy (výpadok daní a dividend) a nepripravenosť transakcie z hľadiska legislatívy, zmluvnej základne, vysporiadania medzinárodnej arbitráže a vstupu SPP na finančné trhy.

  Záver.

  V rámci mandátu, ktorý Slovenská republika, á, ktorý vláda Slovenskej republiky udelia Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky na základe uznesenia č. 348 zo dňa 6. júla 2012 a v súlade s vládou schválenými princípmi, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rokovalo so zúčastnenými subjektami o znení zmlúv, ktoré upravujú podmienky, za akých je transakcia pre Slovenskú republiku akceptovateľná.

  Základným rokovacím princípom bola pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky snaha o maximálne možné posilnenie postavenia štátu v rámci spoločnosti SPP a odstránenie maximálneho možného počtu existujúcich a potenciálnych súdnych sporov a medzinárodných sporov, rešpektujúc pritom základnú pozíciu súčasných i potenciálnych akcionárov a hlavné parametre transakcie. Napriek existencii týchto limitujúcich faktorov je ministerstvo hospodárstva presvedčené, že prostredníctvom rokovaní s protistranami transakcie boli dosiahnuté také podmienky transakcie, ktoré výrazným spôsobom zlepšia postavenie majoritného akcionára SPP a Slovenskej republiky ako vlastníka a vykonávateľa akcionárskych práv.

  Ministerstvo hospodárstva preto odporúča schváliť podmienky transakcie a s transakciou súvisiace zmluvné dokumenty. Zároveň odporúča poveriť ministra hospodárstva vládou SR, aby v duchu Zmluvy o reorganizácii SPP a v dohodnutých termínoch zabezpečil realizáciu tejto dodatočnej reorganizácie.

  Takže to bol tretí súvisiaci dokument. A ideme na taký hrubý. Je to dokument z 24. októbra 2012, nazýva sa "Informácia o výsledku ekonomického a právneho posúdenia potenciálnej zmeny vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gaz Holding". Tam poznámka, že možno sprístupniť. Číslo materiálu UV-35440/2012.

  Predkladacia správa.

  Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len "ministerstvo hospodárstva" alebo "slovenská strana") predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál "Informácia o výsledku ekonomického a právneho posúdenia potenciálnej zmeny vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. (ďalej len "SGH")", ktorá je vlastníkom 49 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel...

 • Poslanec Lipšic niečo hovorí rečníkovi a odchádza z miesta navrhovateľov. Potlesk.

 • Stačí, stačí, stačí, stačí.

 • Rečník šeptom reaguje na potlesk z pléna.

 • Ďakujem.

  "Informácia o výsledku ekonomického a právneho posúdenia potenciálnej zmeny vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. (ďalej len "SGH")", ktorá je vlastníkom 49 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (ďalej len "SPP"), s cieľom informovať členov vlády o priebehu a výsledkoch doterajšieho rokovania so spoločnosťami Gaz de France Suez International S.A.S. (ďalej len "GDFI") a E.ON Ruhrgas International GmbH (ďalej len "ERI"), akcionármi SGH a spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a. s. (ďalej len "EPH"), ako aj s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vo veci potenciálnej zmeny vlastníckej štruktúry SGH.

  Rokovania s vyššie uvedenými spoločnosťami začali na základe listu, ktorým GDFI a ERI slovenskej strane oznámili, že iniciovali rokovania so spoločnosťou EPH. Zámerom transakcie je prevod 100-percentného podielu akcií SGH na EPH, resp. na inú právnu entitu pod kontrolou tejto spoločnosti, pričom súčasťou navrhovanej transakcie je prefinancovanie akvizície. Na základe uznesenia valného zhromaždenia SPP, konaného dňa 11. mája 2011, spoločnosť EPH vykonala due diligence. V rámci tohto procesu akcionári SGH požiadali slovenskú stranu o poskytnutie adekvátnej súčinnosti pri navrhovanej transakcii, ako aj pri vykonaní všetkých právnych krokov, ktoré sú v zmysle Akcionárskej zmluvy nevyhnutné pre zmenu vlastníckej štruktúry SGH.

  Za slovenskú stranu bolo rokovaním poverené Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako vykonávateľ akcionárskych práv k 51 % akcií SPP v súčinnosti s Fondom národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len "Fond národného majetku SR", "FNM SR" alebo "slovenská strana"), ktorý je vlastníkom týchto akcií.

  Po páde predchádzajúcej vlády boli rokovania zo strany zahraničných akcionárov utlmené. K ich obnoveniu došlo na základe už uvedeného listu GDFI a ERI z júna 2012, ktorým predsedovi vlády Slovenskej republiky oznámili zámer pokračovať v navrhovanej transakcii.

  Čiže keď tu niekto z vlády, alebo teda pán premiér hovorí o tom, že zahraniční akcionári dali vláde týždeň čas na to, aby sa vyjadrila, či chce, alebo nechce odkúpiť, tak už teda aj z tohto je zrejmé, že od 11. 5. 2011, čo je už viac ako pred dvomi rokmi, a teda rok a pol pred samotnou transakciou už vedeli o tom, že EPH vlastne má záujem o odkúpenie podielu a vykonávali vlastne due diligence v samotnom SPP. Čiže rok a pol už, ešte vlastne za minulej vlády, ale vlastne odvtedy, odkedy Fico prebral vládu, odvtedy mohol rozmýšľať nad tým, akým spôsobom podiel odkúpi, a nemôže sa dnes vyhovárať, že mal na to iba týždeň.

  Za slovenskú stranu bolo rokovaním poverené ministerstvo hospodárstva ako vykonávateľ akcionárskych práv k 51 % akcií SPP v súčinnosti s Fondom národného majetku. Po páde predchádzajúcej vlády boli rokovania zo strany zahraničných akcionárov utlmené. K ich obnoveniu došlo na základe už uvedeného listu GDFI a ERI z júna 2012, ktorým predsedovi vlády oznámili zámer pokračovať v navrhovanej transakcii.

  Nadväzne na tento list sa dňa 21. júna 2012 konalo prvé stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti EPH a po oboznámení sa s okruhom rokovacích tém predložilo ministerstvo hospodárstva dňa 6. 7. 2012 na rokovanie vlády materiál, v ktorom informovalo o zámere vykonať analýzu ekonomických a právnych dopadov možnej zmeny vlastníckej štruktúry SGH, posúdiť možnosti zhodnotenia postavenia slovenskej strany v rámci akcionárskej štruktúry SPP a navrhnúť možnosti realizácie predkupného práva.

  V tejto súvislosti Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky iniciovalo výber poradcu pre transakčné poradenstvo a odbornú asistenciu pri negociovaní súvisiacich dokumentov vrátane posúdenia možnej úpravy existujúcej Akcionárskej zmluvy (ďalej len "poradca"). Poradca po vypracovaní analýzy podmienok navrhovanej transakcie sa vyjadril k predpokladaným zmenám vlastníckej štruktúry SGH a posúdil vplyvy jej realizácie z právneho aj ekonomického hľadiska. Rovnako posúdil i možnosť vzdania sa predkupného práva slovenskej strany na akcie SPP vlastnené SGH.

  Analýza, ktorá tvorí prílohu materiálu, obsahuje podrobnú správu o stave doterajších rokovaní a o dosiahnutých negociačných výsledkoch z pohľadu Slovenskej republiky. Výsledky analýzy majú slúžiť ako kvalifikovaný podklad pre rozhodnutie vlády Slovenskej republiky v otázke uplatnenia predkupného práva Slovenskou republikou a reálnych možností financovania a schválenia či neschválenia zmeny vlastníckej štruktúry SGH.

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po tom, ako vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 19. septembra 2012 prerušila rokovanie k "Informácii o výsledku ekonomického a právneho posúdenia potenciálnej zmeny vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V.", predkladá na rokovanie vlády nové znenie tohto materiálu, v ktorom podrobnejšie rozpracovalo možnosť využitia predkupného práva Slovenskej republiky s ohľadom na možnosti financovania odkúpenia podielu SGH. V prípade uplatnenia predkupného práva Slovenskou republikou by predložený materiál mal negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

  Nové znenie materiálu bolo taktiež dopracované o kapitolu "Strategické aspekty v podnikaní skupiny SPP", ktorá popisuje možné riziká i príležitosti majúce vplyv na schopnosť splácať zdroje financovania.

  Vzhľadom na charakter informácií obsiahnutých v analýze, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, materiál predkladá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v režime "Nesprístupňovať".

 • Kýchnutie v sále.

 • Na zdravie.

  V súlade s ods. 7 čl. 10 smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky nebol materiál predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

  Predložený materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy v prípade, že nebude uplatnené predkupné právo Slovenskej republiky, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy ani vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

  Úvod.

  Vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") na svojom zasadnutí konanom 6. júla 2012 prerokovala a vzala na vedomie materiál predložený ministrom hospodárstva Slovenskej republiky "Informácia o potenciálnej zmene vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V., ktorá je vlastníkom 49 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava".

  Dôvodom na vstup ministerstva hospodárstva do rokovaní so spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a. s. (ďalej len "EPH"), bol list zo 6. júna 2012, prostredníctvom ktorého súčasní vlastníci spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. (ďalej len "SGH"), ktorými sú spoločnosti E.ON Ruhrgas AG (ďalej len "Ruhrgas") a Gaz de France Suez S.A. (ďalej len "GDF"), oznámili vláde a Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo hospodárstva"), že rokujú so spoločnosťou EPH ohľadom možnej transakcie, ktorej výsledkom má byť transfer 100-percentnej kontroly (ďalej len "transakcia") nad spoločnosťou SGH, zo súčasných akcionárov na právnu entitu ovládanú spoločnosťou EPH.

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako vykonávateľ akcionárskych práv v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (ďalej len "SPP"), zabezpečuje v kontexte možnej zmeny vlastníckej štruktúry spoločnosti SGH všetky relevantné právne kroky v zmysle Akcionárskej zmluvy a v tejto súvislosti vykonalo analýzu možného prínosu v prípade, ak dôjde k zmene vlastníckej štruktúry spoločnosti SGH z pohľadu možného zhodnotenia postavenia Slovenskej republiky ako majoritného akcionára spoločnosti SPP.

  Keďže sa vymenila pani predsedajúca, chcel by som sa opýtať, či aj ona má problém s tým, že by sme si sem doniesli stoličku. (Reakcia predsedajúcej mimo mikrofónu: "Budete stáť, pretože..." Reakcia poslanca Bugára z pléna: "To nie je v rokováku." Reakcia predsedajúcej mimo mikrofónu: "Ale už zase, ale už zase..." Reakcia poslanca Bugára z pléna: "Nie, však keď minister tu nemusí byť počas interpelácie...")

 • Nebudeme komunikovať takto, dobre? Nech sa páči. Ja nesúhlasím s tým, pekne čítajte, aj keď si myslím, že podľa rokovacieho poriadku máte hovoriť k veci. Vy vyslovene robíte obštrukciu a čítate materiály. Ale nech sa páči, môžte.

  Takže, nech sa páči, pán poslanec, keď ste hrdina, tak čítajte ďalej.

 • Pani predsedajúca, pani predsedajúca, ja si myslím, že (reakcia z pléna), ja si myslím, že toto je, naozaj dal som si pozor na to, aby to bolo k veci, a toto sú všetko materiály, ktoré presne súvisia s tým, čo ste spáchali. Presne materiály, ktoré boli predložené na vládu, a ja si neviem predstaviť iné veci viacej k veci.

 • Dôvodom na vstup ministerstva hospodárstva do rokovaní so spoločnosťou Energetický a průmyslový holding bol list zo 6. júna 2012,...

 • Poslankyňa prišla rečníkovi naliať vodu do pohára.

 • Ďakujem.

  ... prostredníctvom ktorého súčasní vlastníci spoločnosti Slovak Gas Holding (ďalej len "SGH"), ktorými sú spoločnosti E.ON Ruhrgas (ďalej len "Ruhrgas"), Gaz de France Suez (ďalej len "GDF"), oznámili vláde a Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo hospodárstva"), že rokujú so spoločnosťou EPH ohľadom možnej transakcie, ktorej výsledkom by mal byť transfer 100-percentnej kontroly (ďalej len "transakcia") nad spoločnosťou SGH zo súčasných akcionárov na právnu entitu ovládanú spoločnosťou EPH.

  Ministerstvo hospodárstva ako vykonávateľ akcionárskych práv v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (ďalej len "SPP"), zabezpečuje v kontexte možnej zmeny vlastníckej štruktúry spoločnosti SGH všetky relevantné právne kroky v zmysle Akcionárskej zmluvy a v tejto súvislosti vykonalo analýzu možného prínosu v prípade, ak dôjde k zmene vlastníckej štruktúry spoločnosti SGH z pohľadu možného zhodnotenia postavenia Slovenskej republiky ako majoritného akcionára spoločnosti SPP.

  V tejto súvislosti ministerstvo hospodárstva zabezpečilo vypracovanie ekonomického a právneho posúdenia zmeny vlastníckej štruktúry spoločnosti SGH a predložilo na rokovanie vlády materiál "Informácia o výsledku ekonomického a právneho posúdenia potenciálnej zmeny vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V." s cieľom informovať vládu o možnej transakcii.

  Vláda 19. septembra 2012 rokovanie k predmetnému materiálu prerušila a uložila dopracovať materiál o konkrétne špecifické oblasti. Materiál obsahuje dôverné informácie, ktorých zverejnenie by bolo porušením zmluvných vzťahov medzi ministerstvom hospodárstva a spoločnosťou SPP, ako aj porušením dôvernosti informácií poskytnutých počas procesu negociácie s viacerými stranami prípadnej transakcie.

  Cieľom tohto materiálu je informovať o aktuálnej situácii ohľadne rokovaní s EPH a možnej zmeny vlastníckej štruktúry SGH, ktoré nie sú dôverného charakteru a ktorých zverejnenie nepredstavuje porušenie existujúcich záväzkov dôvernosti. Zverejnenie dôverných informácií v rozpore s existujúcimi záväzkami dôvernosti by mohlo viesť k uplatňovaniu si nárokov zúčastnených strán na náhradu škody voči ministerstvu hospodárstva, mohlo by tiež poškodiť záujmy Slovenskej republiky z pohľadu riešenia niektorých sporných oblastí so zahraničnými akcionármi spoločnosti SPP.

  Súčasne je potrebné upozorniť, že hoci nastala predbežná dohoda vo veci kľúčových parametrov a princípov, ktoré boli popísané v materiáli z 10. 9. 2012, rokovania pokračovali iba v limitovaných oblastiach. Finalizácia rokovaní a znenie...

 • Rečník prestal čítať a pošepol niečo navrhovateľovi.

 • Finalizácia rokovaní a znenie záväznej transakčnej dokumentácie je podmienená rozhodnutím vlády o ďalšom postupe. Vzhľadom na túto skutočnosť v tejto fáze nie je vhodné zverejňovať ďalšie informácie o priebehu rokovaní a ich predbežných výsledkoch. V prípade súhlasu vlády s ďalším postupom pristúpia zúčastnené strany k ukončeniu prebiehajúcich rokovaní a k príprave transakčnej dokumentácie v zmysle prezentovaných princípov.

  Vzhľadom na komplexnosť možnej transakcie a extenzívny rozsah očakávanej zmluvnej dokumentácie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je toho názoru, že Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len "FNM SR") by mal doplniť existujúci poradenský tím o kvalifikovaného poradcu, ktorý by sa aktívne podieľal na realizácii ďalších krokov.

  Porovnanie so stavom k 9. septembru 2012.

  V nadväznosti na požiadavku vlády na dopracovanie materiálu o konkrétne špecifické oblasti Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky uskutočnilo jeho aktualizáciu o nasledovné: Rozpracovanie alternatív financovania v prípade realizácie predkupného práva zo strany Slovenskej republiky o možnosti získania zdrojov mimo okruhu verejných financií.

  Obsahom materiálu je prepracovanie kapitoly "Zdroje financovania v prípade realizácie predkupného práva zo strany Slovenskej republiky", ktorá popisuje možnú štruktúru financovania a následné možnosti financovania akvizície podielu v spoločnosti SPP z komerčných zdrojov.

  Správa je aktualizovaná o analýzu možnosti vzniku Slovenskou republikou vlastnenej holdingovej obchodnej spoločnosti, na ktorú by Fond národného majetku previedol svoju majetkovú účasť v SPP a ktorej výlučným majetkom by bol po realizácii transakcie 100-percentný podiel v SPP. Rizikový profil by zodpovedal rizikovému profilu SPP bez toho, aby bolo toto riziko prenášané na Slovenskú republiku ako akcionára takejto holdingovej spoločnosti.

  Cieľom by bolo dosiahnuť jednak právne oddelenie účelovo zriadenej obchodnej spoločnosti od jej pôvodcu a zároveň previesť ekonomické vlastníctvo aktív verejnej správy na túto spoločnosť výmenou za hotovosť alebo iné aktíva. Vytvoria sa tak predpoklady na klasifikáciu takejto spoločnosti mimo sektor verejnej správy a vylúči sa tak vplyv jej dlhového financovania na vykazovanie verejného dlhu a následne cez splácanie úrokov aj deficitu verejných financií.

  Vzhľadom na požiadavky príslušných metodík vykazovania verejného dlhu a deficitu verejnej správy však nie je (v zmysle vyjadrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky) možné úplne vylúčiť riziko zaradenia takejto holdingovej spoločnosti do sektora verejnej správy.

  Poradcovia upozorňujú, že navrhovaný prístup predstavuje určité riziká z pohľadu zaradenia uvedenej holdingovej spoločnosti mimo sektor verejnej správy, a zdôrazňujú, že ultimátnym posudzovateľom navrhovanej štruktúry bude Eurostat. V záujme dosiahnuť klasifikáciu holdingovej spoločnosti mimo sektor verejnej správy by sa pri implementácii akvizičnej štruktúry vyžadoval veľmi obozretný prístup k interpretácii jednotlivých požiadaviek príslušnej metodiky. V tejto chvíli však nie je možné zaručiť, že stanovisko Eurostatu k otázke klasifikácie holdingovej spoločnosti mimo sektora verejnej správy bude pozitívne.

  Možnosťou je aj prípadný neskorší predaj menšinového podielu v SPP, ktorý je možnosťou, ako zachovať manažérsku a strategickú kontrolu Slovenskej republiky ako väčšinového akcionára nad SPP a zároveň získať finančné zdroje za predaj menšinového podielu a čiastočne tak vykompenzovať náklady a zdroje použité pri financovaní spätného odkúpenia. Okruh potenciálnych partnerov je výrazne širší v tomto štádiu, ak by Slovenská republika uvažovala o odpredaji minoritného množstva akcií v SPP a takýmto spôsobom by sa snažila urýchliť splatenie akvizičného úveru.

  Ak by proces hľadania tretieho partnera nasledoval okamžite po získaní akvizičného úveru za ideálnych podmienok a bez časových sklzov v harmonograme, je teoreticky možné obidve etapy realizovať v horizonte dvoch rokov od momentu odsúhlasenia tohto postupu a okamžitom začatí prác.

  Aktualizácia stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky ohľadne financovania za použitia verejných zdrojov.

  Ministerstvo financií (ďalej len „MF SR“) poskytlo Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky aktualizované informácie ohľadom možností financovania možnej transakcie prostredníctvom verejných zdrojov. Predmetom aktualizácie bola podkapitola "Financovanie akvizície prostredníctvom verejných zdrojov". Ministerstvo financií potvrdilo svoje negatívne stanovisko k použitiu verejných zdrojov za účelom získania akcií SPP.

  Okrem argumentov už uvedených v materiáli z 10. 9. (nedostatok možných finančných zdrojov Štátnych finančných aktív, negatívne vplyvy na deficit verejných financií, negatívne vnímanie takéhoto kroku zo strany finančných trhov, negatívny vplyv z pohľadu dodatočných nákladov na obsluhu štátneho dlhu) doplnilo svoje stanovisko o nasledovné:

  Ministerstvo financií nebude iniciovať úpravu existujúcej legislatívy, ktorá by bola pre realizáciu účelovej, resp. špeciálnej emisie prostredníctvom Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity potrebná a zároveň ministerstvo financií nesúhlasí s návrhom zmeny účelu využitia dočasne voľnej likvidity, ktorú má momentálne Slovenská republika k dispozícii. Táto likvidita je dočasná, a pokiaľ by naakumulované prostriedky boli použité na získanie akcií SPP, ARDAL by musela urobiť dodatočné emisie štátnych cenných papierov tak, aby pokryla potrebu splácania štátneho dlhu v roku 2013.

  V období, kedy je nevyhnutné dôsledne kontrolovať schodok verejných financií a nárast hrubého (maastrichtského) zadlženia verejných financií Slovenskej republiky, by bolo takéto použitie zdrojov neadekvátne a nezodpovedné. Pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky je zároveň rozhodujúce zachovanie objemu navrhovaných dividend v rámci návrhu Štátneho rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 (ďalej len "štátny rozpočet"), viď bod 4 nižšie.

  Popis strategických, resp. dlhodobých faktorov, ktoré významným spôsobom môžu ovplyvniť podnikanie skupiny SPP.

  Materiál je doplnený o podkapitolu "Strategické aspekty v podnikaní spoločností patriacich do skupiny SPP", ktorá dáva do pozornosti aspekty, ktoré je potrebné z pohľadu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zvážiť pri rozhodovaní o realizácii alebo nevyužití predkupného práva.

  Upravené a renegociované znenie záväzku EPH v oblasti dividendovej politiky.

  V oblasti dividendovej politiky bolo ministerstvo hospodárstva požiadané vládou o renegociáciu znenia tzv. "MAC klauzuly" (Material Adverse Change), t. j. klauzuly týkajúcej sa zmien podstatne nepriaznivej povahy, s cieľom eliminovať možnosti EPH využiť túto klauzulu za účelom zbavenia sa povinnosti vyplácať dividendy v dohodnutej výške a harmonograme. Za týmto účelom bolo uskutočnených viacero rokovaní, ktorých výsledkom je nasledovné upravené znenie ustanovenia ohľadom okolností, za ktorých je EPH zbavené svojho záväzku ohľadom vyplácania dividend.

  V rámci uvedených pravidiel EPH prostredníctvom svojich zástupcov v orgánoch spoločnosti zabezpečí, aby predstavenstvo spoločnosti predkladalo valnému zhromaždeniu spoločnosti návrhy na rozdelenie zisku tak, aby ročné dividendy vyplácané spoločnosťou boli v období piatich rokov po vstupe EPH do spoločnosti v ročnej výške minimálne 600 mil. eur za predpokladu, že slovenská strana a jej nominanti v orgánoch spoločností hlavnej skupiny SPP budú hlasovať za príslušné návrhy týkajúce sa vyplatenia dividend spoločnosťami hlavnej skupiny SPP a poskytnú EPH ďalšiu potrebnú súčinnosť. V takom prípade bude SGH pre vyššie uvedený návrh predstavenstva spoločnosti na valnom zhromaždení spoločnosti hlasovať v prípade, že bude predložený.

  Vyššie uvedený záväzok EPH neplatí v prípade a v rozsahu, v akom nie je možné dodržiavať vyplatenie minimálnej výšky dividend z dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa pre účely tejto zmluvy požadujú najmä nasledujúce skutočnosti:

  - podstatné nedodržanie alebo porušenie zmluvy na dodávku plynu s hlavným dodávateľom plynu SPP a/alebo hlavných zmlúv na prepravu plynu (pre vylúčenie pochybností, v rozsahu zodpovedajúcom dotknutej časti súhrnnej rezervovanej prepravnej kapacity) zo strany protistrán príslušných spoločností hlavnej skupiny SPP vrátane porušenia alebo nedodržania prípadných renegociačných alebo kompenzačných mechanizmov v zmluve na dodávku plynu s hlavným dodávateľom plynu SPP zo strany protistrany,

  - významná nepriaznivá zmena cenovej regulácie príslušného odvetvia, v ktorom spoločnosti hlavnej skupiny SPP a významné dcérske spoločnosti pôsobia, alebo strata vzniknutá spoločnosti z regulovanej činnosti z dôvodu výkonu práv slovenskej strany podľa čl. 14 prílohy č. 1, najmä z dôvodu hlasovania slovenskej strany o cenových návrhoch, ktoré bude mať za následok vznik straty spoločnosti z danej regulovanej činnosti,

  - zvýšenie daňovej alebo odvodovej povinnosti spoločností hlavnej skupiny SPP alebo významných dcérskych spoločností v Slovenskej republike, či už zavedením nových daní alebo iných odvodov, zvýšením existujúcich daní alebo odvodov alebo inak,

  - stavy núdze podľa zákona o energetike alebo ich predchádzanie, havárie alebo poruchy, živelné udalosti, prírodné katastrofy, zemetrasenia, požiare, povodne, blesky, vulkanická aktivita, opatrenia štátnych orgánov za núdzového stavu, stavu ohrozenia štátu alebo vojnového stavu, teroristický čin,

  s tým, že v takom prípade EPH prostredníctvom svojich zástupcov v orgánoch spoločnosti vyvinie maximálne úsilie na to, aby bol v maximálnej možnej miere minimalizovaný negatívny vplyv vyššie uvedených udalostí na vyššie uvedenú minimálnu výšku dividendy vyplácanej spoločnosťou. Ďalšie kroky budú realizované v nadväznosti na rozhodnutie vlády.

  Predstavenie skupiny SPP.

  Profil skupiny SPP.

  SPP je významnou integrovanou nadnárodnou energetickou spoločnosťou, ktorej hlavnou oblasťou podnikania je tranzit, distribúcia, obchod, dodávka, skladovanie a v malej miere aj ťažba zemného plynu. SPP je kľúčovým dodávateľom zemného plynu v Slovenskej republike a zohráva významnú úlohu pri tranzite ruského zemného plynu na európske trhy. SPP realizuje svoje podnikanie - ááá, ppp - vo viacerých sektoroch. Tieto oblasti sú zastrešené buď samotnou spoločnosťou SPP, alebo sú realizované prostredníctvom niektorej z dcérskych spoločností SPP.

  Predaj, korporátna podpora: obchodné aktivity so zemným plynom, jeho nákup a predaj, starostlivosť o jednotlivé zákaznícke segmenty a hľadanie a rozvíjanie nových podnikateľských príležitostí. Tieto podnikateľské činnosti sú zastrešované spoločnosťou SPP, ktorá tiež zabezpečuje korporátnu a inú podporu (účtovníctvo, IT, personalistika atď.) svojim dcérskym spoločnostiam.

  Na základe kontraktov medzi zákazníkmi dodáva SPP zemný plyn regulovaným, domácnosť..., to sú domácnosti, od 1. 1. 2013 aj malé podniky, a neregulovaným subjektom (malí a strední podnikatelia, podniky, municipality, priemysel). Ku koncu roka 2012 mala spoločnosť SPP trhový podiel na slovenskom trhu vo výške približne 70 %, zabezpečovala dodávku plynu pre približne 1,3 mil. odberateľov.

  SPP nakupuje plyn na základe dlhodobého kontraktu s ruskou spoločnosťou OAO Gazprom (ďalej len "Gazprom"). Parametre tohto kontraktu, konkrétne cenový vzorec, je jedným z kľúčových determinantov hodnoty spoločnosti SPP.

  Tranzit. Zabezpečuje spoločnosť Eustream, a. s, bola do 31. 12. 2007 známa pod obchodným názvom SPP - preprava, a. s. Svoju činnosť začala 1. 7. 2006 právnym odčlenením prepravných aktivít od spoločnosti SPP, ako aj jej 100-percentná dcérska spoločnosť. K tomuto dátumu vložila spoločnosť SPP do spoločnosti Eustream časť podniku zahrňujúcu majetok a záväzky pôvodnej divízie tranzitu, avšak tranzitné aktíva zostali stále v majetku SPP. Zároveň s vytvorením spoločnosti Eustream si táto prenajala hlavné aktíva určené na prepravu zemného plynu na základe zmluvy o operatívnom nájme so spoločnosťou SPP.

  Spoločnosť Eustream je najväčším prepravcom zemného plynu v Európskej únii (ďalej len "EÚ") s ročnou kapacitou približne 90 mld. metrov kubických plynu. Prepravnú sieť Eustream tvorí 2 270 km plynovodov so štyrmi kompresorovými stanicami. V roku 2011 prepravila 74 mld. metrov kubických zemného plynu.

  Kľúčovým determinantom podnikania sú kontrakty o preprave zemného plynu cez územie Slovenskej republiky, ako aj výnosy z tzv. gas in kind, t. j. plyn, ktorý spoločnosť Eustream dostáva na pohon kompresorových staníc.

  Najväčším užívateľom siete je spoločnosť Gazprom export LLC (ďalej len "Gazprom Export") s dlhodobým kontraktom uzavretým podľa platnej regulácie.

  Ďalší zákazníci sú spravidla významné európske plynárenské spoločnosti. Okrem dlhodobých zmlúv spoločnosť Eustream uzatvára aj krátkodobé prepravné zmluvy podľa platnej regulácie.

  Distribúciu zabezpečuje spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. (ďalej len "SPP-D"), začala svoju činnosť 1. 7. 2006 právnym odčlenením všetkých činností súvisiacich s distribúciou zemného plynu a distribučných aktív ako 100-percentná dcérska spoločnosť SPP. Celková dĺžka plynovodov je viac ako 32 000 km. SPP - Distribúcia distribuuje zemný plyn približne pre 1,5 mil. odberateľov. Spoločnosť distribuovala v roku 2011 pre svojich zákazníkov 5,33 mld. metrov kubických zemného plynu. SPP-D distribuuje približne 98 % z celkového distribuovaného objemu zemného plynu v Slovenskej republike. SPP-D podniká na regulovanom trhu, kde regulátor určuje kľúčové mantinely z hľadiska cenovej politiky a ziskovosti podnikania.

  Skladovanie.

  Portfólio SPP pozostáva zo zásobníkov zemného plynu vo vlastníctve spoločnosti Nafta, a. s. (ďalej len "Nafta"), ktorá je 56-percentnou dcérskou spoločnosťou SPP, spoločnosti Pozagas, a. s. (ďalej len "Pozagas"), ako spoločného podniku spoločností Gaz de France 30 %, Nafta 35 %, SPP 35 % a spoločnosti SPP Storage, a. s. (ďalej len "SPP Storage"), ako 100-percentnej dcérskej spoločnosti SPP.

  Kapacita zásobníkov je približne 3,5 mld. metrov kubických. Sú umiestnené v dvoch krajinách, na území Slovenskej republiky a v Českej republike. Kľúčovým parametrom ocenenia je rozsah kontrahovanej skladovacej kapacity a podmienky kontraktov s kľúčovými odberateľmi, tretie strany, ako aj samotná spoločnosť SPP.

  Historické finančné ukazovatele a výkonnosť podnikania skupiny SPP.

  Spoločnosť SPP je auditovaná spoločnosťou Deloitte audit, s. r. o. (ďalej len "audítor"), ktorý vypracováva audit konsolidovanej účtovnej uzávierky spoločnosti SPP a dcérskych spoločností. Audítor vyjadruje názor, že konsolidovaná účtovná závierka k 31. 12. 2011 verne zobrazuje finančnú situáciu SPP a je v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva. Audítor však zdôrazňuje poznámku týkajúcu sa implementácie tretieho energetického balíčka EÚ do legislatívy Slovenskej republiky.

  Audítorská správa k 31. 12. 2011 bola jedným z predpokladov pri analýze podnikania spoločností patriacich do skupiny SPP. Druhým zdrojom bol manažérsky reporting spoločnosti SPP.

  Celkové aktíva spoločnosti SPP boli k 31. 12. 2011 približne vo výške 8,309 mld. eur, v roku 2010 to bolo 8,248 mld. eur. Dlhodobé aktíva v objeme 6,910 mld. eur, v roku 2010 to bolo 6,947 mld. eur, boli najpodstatnejšou položkou aktív.

  Z pohľadu zadlženia vykazuje spoločnosť SPP nízky podiel dlhodobých záväzkov k vlastnému imaniu. SPP vykazuje vlastné imanie v objeme 6,185 mld. eur, v roku 2010 to bolo 6,083 mld. Rezerva z precenenia v objeme 3,327 mld. eur je najpodstatnejšou položkou na strane vlastného imania a záväzkov.

  Podľa vlastného vyjadrenia SPP zastáva názor, že neexistujú jasné pravidlá alebo legislatíva týkajúca sa potenciálneho rozdelenia hodnôt zahrnutých v rezerve z precenenia majetku akcionárom, a je toho názoru, že tieto nie sú okamžite k dispozícii na rozdelenie akcionárom SPP.

  Konsolidované výnosy spoločností patriacich do skupiny SPP boli v roku 2011 približne 3,163 mld. eur, v roku (pozn. red.: rečník nepovedal znenie "2010") to bolo 3,016 mld. eur. Spoločnosti patriace do skupiny SPP dosiahli zisk po zdanení približne vo výške 564 mil. eur, v roku (pozn. red.: rečník nepovedal znenie "2010") to bolo 561 mil. eur.

  Kľúčovými výnosmi sú tržby z distribúcie a predaja zemného plynu, 2,32 mld. eur alebo 73 % výnosov. Zvyšnú časť v objeme 841 mil. eur tvoria tržby z prepravy a skladovania zemného plynu, ťažby a ostatné výnosy. Najpodstatnejšou nákladovou položkou sú náklady na nákup zemného plynu a spotreba materiálu a energie, v roku (pozn. red.: rečník nepovedal znenie "2011") to bolo 75 % celkových prevádzkových nákladov. Ročné odpisy sú približne na úrovni 300 mil. eur.

  Spoločnosť SPP dosahuje kladné toky hotovosti z prevádzkovej činnosti. Výplata dividend je hlavnou položkou peňažných tokov vo finančnej činnosti. Za roky 2007 až 2011 boli akcionárom SPP vyplatené dividendy v objeme 4,269 mld. eur, v roku 2011 to bolo 550 mil. eur a v roku 2010 797 mil. eur.

  Štruktúra a podmienky navrhovanej transakcie.

  Cieľom transakcie je nepriame nadobudnutie 49 % akcií v spoločnosti SPP spoločnosťou EPH. Informáciu o cene v súvisiacom financovaní nie je možné zverejniť z dôvodu ochrany dôvernosti informácií.

  Z hľadiska predmetu akvizície, ktorým je spoločnosť SPP ako vertikálne integrovaná plynárenská skupina, je potrebné upozorniť na skutočnosť, že EPH predpokladá zatiaľ nepotvrdený predpoklad implementácie tzv. ITO modelu, t. j. oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete.

  Profil spoločnosti EPH.

  Spoločnosť EPH je strategický investor v energetickom sektore s aktivitami v regióne strednej Európy, čiže v Českej republike, Nemecku, Slovensku a Poľsku, a sídlom v Českej republike. Spoločnosť EPH vznikla pomocou akvizícií, ktoré smerovali k vytvoreniu základného cieľa – stať sa vedúcou regionálnou vertikálne integrovanou energetickou spoločnosťou. V rámci svojej dlhodobej stratégie sa zámer, vstúpiť do SPP prostredníctvom akvizície podielu súčasných majiteľov SGH, a to Gaz de France a Ruhrgas, stal prioritou pre celé EPH, ako aj jej akcionárov.

  Najväčší podiel v spoločnosti EPH vlastní spoločnosť PPF Group (ďalej len "PPF"). Ďalšími akcionármi spoločnosti EPH sú pán Patrik Tkáč spolu s private equity štruktúrami spoločnosti J&T. Zvyšok vlastní pán Daniel Křetínský, ktorý zároveň pôsobí ako riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti EPH a ako jediný z akcionárov zastrešuje manažérsku správu a operačné riadenie.

  Najvýznamnejším akcionárom spoločnosti EPH je spoločnosť PPF, ktorá je jednou z najväčších investičných a finančných skupín v strednej a východnej Európe. Vlastní aktíva vo výške približne 14,36 mld. eur, zahrňujúce rôznorodé aktivity od bankovníctva a poisťovníctva cez nehnuteľnosti, oblasť energetiky a ťažbu nerastov či poľnohospodárstva až po najväčší ruský obchodný reťazec so spotrebnou elektronikou a významnou lotériovú spoločnosť v Českej republike. Pôsobnosť PPF siaha od strednej a východnej Európy cez Rusko až do Ázie. Spoločnosť PPF existuje na trhu už viac ako 20 rokov a od začiatku je vedená majoritným akcionárom, ktorým je pán Petr Kellner.

  Skupina J&T je investičným zoskupením s aktivitami predovšetkým v Slovenskej republike a Českej republike, zaraďujúc sa medzi dve najväčšie finančné skupiny na Slovensku. Spoločnosť J&T vznikla pred 15 rokmi. V súčasnej dobe presahujú aktíva spoločnosti viac ako 4,4 mld. eur, pričom spoločnosť spravuje ďalších 2,1 mld. eur. Kľúčové podnikateľské aktivity siahajú od development projektov v nehnuteľnostiach, hotelový manažment cez médiá až po finančné služby.

  Strategický prístup spoločnosti EPH k akvizíciám viedol k vytvoreniu unikátnej pozície vo vertikálnej integrácii spoločností v energetickom sektore v súčasnosti organizovanej v 100-percentne vlastnenej dcérskej spoločnosti EP ENERGY, a. s. (ďalej len "EP ENERGY").

  Okrem spoločnosti EP ENERGY EPH vlastní majoritný podiel v poľskej ťažobnej spoločnosti... Tak to teda neprečítam. ... (ďalej len "PG Silesia") a 10-percentný podiel v spoločnosti Dalkia Česká republika (ďalej len "Dalkia ČR"), výrobcovi a distribútorovi tepla.

  V roku (pozn. red.: rečník nepovedal znenie "2010") založila spoločnosť EPH dcérsku spoločnosť EP ENERGY, ktorá združuje aktíva z oblasti energetiky spoločnosti EPH. V roku 2011 došlo k oddeleniu investícií do ostatných priemyselných aktív mimo oblasti energetiky. Všetky priemyselné podniky tak boli vyčlenené z obchodnej spoločnosti EPH do spoločnosti EP Industries.

  Spoločnosť EP ENERGY je integrovaná energetická spoločnosť zahŕňajúca viac ako 30 podnikov pôsobiacich v oblasti ťažby uhlia, výroby elektriny, tepla, distribúcie tepla, obchodu s elektrinou a plynom a ďalších oblastiach energetiky.

  Spoločnosť EPH je v súčasnosti jednotkou v produkcii, distribúcii a dodávke tepla v Českej republike pred spoločnosťami Dalkia ČR a ČEZ, dvojkou vo výrobe elektriny v Českej republike za spoločnosťou ČEZ a trojkou v ťažbe uhlia v Nemecku s ťažbou 19 mil. ton uhlia v roku 2011 po spoločnostiach RWE a Vattenfall.

  Prerokované podmienky transakcie.

  S ohľadom na skutočnosť, že realizácia transakcie a súvisiaceho financovania je v zmysle Akcionárskej zmluvy a stanov spoločnosti SPP podmienená udelením súhlasu Slovenskej republiky, resp. nevyužitím niektorých z práv Slovenskej republiky vrátane predkupného práva, súčasní zahraniční akcionári SPP a spoločnosť EPH iniciovali rokovania o podmienkach umožnenia realizácie transakcie zo strany Slovenskej republiky. Uskutočnené rokovania sa týkali dvoch základných oblastí: rokovania o štruktúre a vysporiadaní vzťahov v niektorých sporných oblastiach týkajúcich sa SPP v prípade realizácie uvažovanej transakcie a uzavretia novej Akcionárskej zmluvy ohľadom SPP s cieľom zlepšiť postavenie Slovenskej republiky ako akcionára SPP. Na základe uskutočnených rokovaní bola dosiahnutá predbežná dohoda o podstatných princípoch vysporiadania vzájomných vzťahov v niektorých sporných oblastiach týkajúcich sa SPP za predpokladu súčasného dosiahnutia dohody o súhlase Slovenskej republiky s transakciou.

  V rámci rokovaní o podmienkach umožnenia vstupu spoločnosti EPH do spoločnosti SPP sa uskutočnili rokovania s EPH o základných podmienkach novej Akcionárskej zmluvy s cieľom zlepšiť postavenie Slovenskej republiky ako akcionára SPP a odstrániť niektoré aplikačné a výkladové problémy vyplývajúce zo znenia súčasnej Akcionárskej zmluvy. Nová Akcionárska zmluva s EPH by v prípade uskutočnenia transakcie za prerokovaných podmienok nadobudla účinnosť dňom vstupu EPH do SPP. Návrh základných podmienok novej Akcionárskej zmluvy odsúhlasený so spoločnosťou EPH je obsahom prílohy č.1.

  Možnosti financovania transakcie zo strany Slovenskej republiky.

  V súvislosti s potenciálnou zmenou akcionárskej štruktúry spoločnosti SGH a možnosťou využitia predkupného práva na 49-percentný podiel akcií v SGH, ktorý v súčasnosti vlastnia spoločnosti Gaz de France a Ruhrgas, boli predmetom analýzy možnosti financovania nadobudnutia uvedeného podielu z verejných zdrojov, ako aj zo zdrojov mimo okruhu verejných financií. Pri skúmaní možností financovania kúpy nepriameho podielu v SPP je potrebné rozlišovať dve kategórie: schémy financovania (finančné štruktúry) a formy financovania (formy kapitálu).

  Vo všeobecnosti existuje niekoľko štruktúr financovania a foriem získania kapitálu, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie. Podstatnými sú formy financovania, tzv.(t. j.) zdroje financií na nadobudnutie nepriameho podielu v SPP, ktorým je buď vlastné imanie akcionára, tzv.(t. j.) Slovenskej republiky, alebo dlh. Vlastníkov majetku v zásade priťahuje možnosť, á, potenciál zisku v porovnaní s inými investičnými príležitosťami, v prípade SPP môžeme uvažovať aj o nekvantifikovateľných nefinančných cieľoch. Veriteľov... Veriteľov priťahuje úverová kredibilita SPP a výnos vo forme úroku.

  Realizáciu predkupného práva zo strany Slovenskej republiky, resp. financovanie spätného odkúpenia 49-percentného podielu SGH v spoločnosti SPP, je teda možné v zásade financovať dvoma spôsobmi:

  - použitím verejných financií ako paralely vlastného imania Slovenskej republiky ako akcionára alebo

  - získaním externého financovania (akvizičný úver) mimo okruhu verejných financií, čo znamená použitie výlučne súkromných zdrojov tak, aby sa záväzok voči financujúcim partnerom žiadnym spôsobom neprejavil pri vykazovaní stavu verejných financií. Hlavnou výhodou použitia verejných financií by bolo nezaťaženie bilancie spoločnosti SPP. Limitujúcim parametrom je aktuálny stav verejných financií a nedostatok zdrojov, ako aj negatívny vplyv na zadlženosť štátu.

  Kľúčovou výhodou financovania prostredníctvom akvizičného úveru, za predpokladu vytvorenia vhodnej akvizičnej štruktúry, je nezvyšovanie štátneho dlhu. Hlavnou nevýhodou je negatívny vplyv na samotnú spoločnosť SPP (vyššie zadlženie) a na štátny rozpočet (zníženie až úplná eliminácia distribuovateľnej dividendy).

  V súvislosti s financovaním nadobudnutia 49-percentného podielu v spoločnosti SPP na základe komerčného financovania by bolo v prvom štádiu (pri prvotnom financovaní akvizície) najvhodnejšie osloviť komerčné banky ako poskytovateľov akvizičného úveru. Na druhej strane v tomto momente nie je možné vylúčiť, že už v tomto prvom štádiu vznikne záujem aj iných potenciálnych (nebankových) záujemcov o prefinancovanie akvizície podielu v spoločnosti SPP, napríklad prostredníctvom ich kapitálového vstupu do spoločnosti HoldCo.

  Potenciálne osloviteľní nebankoví investori na prefinancovanie akvizície podielu v spoločnosti SPP z radov infraštruktúrnych a penzijných fondov sú spravidla pasívnymi finančnými investormi, ktorí nezabezpečujú strategický rozvoj nadobudnutých spoločností. Predmetom prípadných rozhovorov predstaviteľov Slovenskej republiky s týmto typom investorov by mali byť detailné podmienky prefinancovania. Je navyše potrebné upozorniť na to, že tieto spoločnosti predstavujú potenciálnych akcionárov, t. j. nie veriteľov, ako je to v prípade bánk. Slovenská republika by mala túto skutočnosť zvážiť v kontexte možného cieľa stať sa výlučným, jediným akcionárom spoločnosti SPP, minimálne v prvom štádiu.

  Okruh potenciálnych partnerov je výrazne širší v následnom štádiu, ak by štát uvažoval o predaji minoritného množstva akcií v SPP a takýmto spôsobom sa snažil urýchliť splatenie akvizičného úveru. Je nutné upozorniť na fakt, že v prípade požiadavky štátu splatiť urýchlene výraznú časť akvizičného úveru musel by predávať majoritné množstvo akcií v SPP, prípadne minoritné množstvo spojené s manažérskou kontrolou. Predaj minoritného množstva by umožnil iba čiastočné urýchlené splatenie záväzku voči bankám. Prípadný zámer predať v budúcnosti majoritné množstvo akcií v spoločnosti SPP však odporuje logike nadobudnutia manažérskej kontroly formou uplatnenia predkupného práva od súčasných zahraničných akcionárov.

  Významnou otázkou takisto bude budúca štruktúra skupiny SPP a podiel regulovaného a neregulovaného podnikania. Napríklad predpokladáme, že infraštruktúrne fondy by nemali záujem o celé SPP, ale skôr o jednotlivé spoločnosti (tranzit, distribúcia). Naopak, transakciu prostredníctvom kapitálového trhu (IPO) považujeme za reálnu možnosť ako v stredno-dlhodobom predať podiel v celej skupine SPP.

  Prípadný neskorší predaj menšinového podielu akcií v SPP je možné považovať za reálnu možnosť, ako zachovať manažérsku a strategickú kontrolu štátu ako väčšinového akcionára spoločnosti SPP a zároveň získať finančné zdroje za predaj menšinového podielu akcií a čiastočne tak vykompenzovať náklady a zdroje použité pri financovaní spätného odkúpenia.

  Financovanie z verejných zdrojov.

  Ministerstvo financií Slovenskej republiky navrhlo možnosti, aké zdroje financovania z okruhu verejných zdrojov prichádzajú do úvahy v prípade Slovenskej republiky ako kupujúceho.

  V súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné štátne finančné aktíva, ich disponibilný zostatok, použiť na nadobudnutie majetkovej účasti štátu. Poznámka 2: Stalo sa tak aj v prípade odkúpenia akcií spoločnosti Transpetrol v roku 2009.

  Vo svojej podstate majetkovú účasť štátu možno nadobudnúť len použitím štátnych finančných aktív. To, akým spôsobom dôjde k tvorbe, resp. nadobudnutiu štátnych finančných aktív, nie je rozhodujúce, ale ako už bolo vyššie spomenuté, na nadobudnutie majetkovej účasti možno použiť len disponibilný zostatok v štátnych finančných aktívach, t. j. nie je možné použiť nepeňažný vklad vo forme pohľadávky na získanie obchodného podielu.

  Ako vyplýva z prehľadu, už súčasný stav disponibilných finančných prostriedkov na účtoch ŠFA nedovoľuje ich použitie, štátnych finančných aktív nedovoľuje ich použitie.

  Existuje niekoľko spôsobov, ako je možné v súčasnosti zabezpečiť zvýšenie finančných prostriedkov v štátnych finančných aktívach, a to:

  - zintenzívnenie činnosti v oblasti vymáhania zahraničných pohľadávok a úverov, táto možnosť je veľmi náročná najmä na čas a vhodnú politickú situáciu. SR eviduje v súčasnosti niekoľko pohľadávok voči zahraničným dlžníkom (príloha č. 1). Negatívom tohto riešenia je okrem nájdenia spoločnej dohody s dlžníckym štátom aj rozloženie splácania dlhu na dlhšie časové obdobie;

  - vymáhanie návratných finančných výpomocí (ďalej len "NFV") od tuzemských dlžníkov. Ministerstvo financií má v správe viacero NFV, ktoré dlžníci dlhodobo nesplácajú, avšak ide o problematických dlžníkov (Cargo, ŽSR SR), a keďže patria pod subjekty verejnej správy, prísne vymáhanie splátok NFV by mohlo mať dopad na ich verejnoprospešnú činnosť. Prehľad najvýznamnejších dlžníkov štátu je súčasťou prílohy č. 2;

  - využitie dividend z Fondu národného majetku. Prostredníctvom Fondu národného majetku získať dividendy nad rámec rozpočtovaného príjmu. Tomuto bodu sa budeme venovať v ďalšej časti informácie;

  - odpredaj majetkových podielov Fondu národného majetku v obchodných spoločnostiach. Potrebné je politické rozhodnutie, ktoré by malo byť v súlade s programovým vyhlásením vlády;

  - odpredaj majetkových účastí v správe príslušných rozpočtových kapitol, podobne ako v predošlom bode.

  Všetky uvedené možnosti, ktoré v čase súčasne platnej legislatívy je možné využiť na navýšenie finančných prostriedkov v štátnych finančných aktívach, sú zdĺhavé a málo efektívne. Z tohto dôvodu ani jedna z týchto možností nie je reálnym spôsobom získania dostatočného množstva finančných prostriedkov potrebných na využitie predkupného práva na 49-percentný podiel v spoločnosti SPP.

  "Účelová" emisia prostredníctvom ARDAL.

  Jednou z možností, ako by sa teoreticky dalo dostať k dostatočnému množstvu finančných prostriedkov, je odkúpenie 49-percentného podielu v SPP formou tzv. účelovej emisie prostredníctvom ARDAL.

  Keďže legislatíva, ktorá je v súčasnosti platná, zákon 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a zákon 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, neumožňuje ARDAL-u použiť finančné prostriedky získané emisiou štátnych dlhopisov, resp. emisiou štátnych pokladničných poukážok na žiadny iný účel, ako je obsluha štátneho dlhu a krytie deficitu verejných financií, pripadá do úvahy len uskutočnenie tzv. účelovej emisie.

  Účelovú emisiu využilo napríklad aj Ministerstvo financií Českej republiky za účelom financovania opatrení na odstránenie dôsledkov povodní v roku 1997. Povodňové dlhopisy boli vydávané ako individuálne dlhopisy v počte 600-tisíc kusov s menovitou hodnotou tisíc českých korún a každý a ako hromadné dlhopisy v počte 40-tisíc kusov zahŕňajúcich 10 kusov individuálnych dlhopisov s menovitou hodnotou tisíc českých korún. Celková menovitá hodnota emisie bola 1 mld. českých korún. Emisný kurz dlhopisov bol 100 % ich menovitej hodnoty.

  Uskutočnenie účelovej, resp. špeciálnej emisie prináša so sebou viacero negatív, napríklad ide o vysoko nákladnú záležitosť, keďže priamo v emisných podmienkach sa stanovuje účel, na ktorý sa vo svojej podstate finančné prostriedky z finančných trhov získavajú.

  Zavedenie účelových emisií bude vnímané ako nesprávny spôsob zväčšovania dlhu, keď mnohé krajiny eurozóny, napr. Grécko, musia z privatizačných predajov bánk dlh, naopak, dlh zmenšovať. Také vnímanie v dlhodobom horizonte prispeje k zhoršeniu úrokových sadzieb Slovenska, a teda zväčšeniu nákladov na nové pôžičky na splácanie dlhu.

  Vydanie špeciálnej emisie dlhopisov za účelom ich použitia na kúpu 49-percentného podielu SPP môže viesť k nepriaznivej úrokovej sadzbe uvedeného dlhopisu, ktorá následne nepriaznivo ovplyvní úrokové sadzby na celej výnosovej krivke. Tento negatívny vplyv by sa možno neprejavil okamžite, ale v strednodobom alebo dlhodobom horizonte (v prípade, že by sa na krytie potreby použili finančné nástroje s kratšou dobou splatnosti).

  Emisia prostredníctvom ARDAL, novela zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách a zákona o rozpočtových pravidlách.

  Vzhľadom na skutočnosť, že ARDAL neodporúča uskutočnenie účelovej, resp. špeciálnej emisie na získanie finančných prostriedkov na prípadný odpredaj 49-percentného podielu SPP, do úvahy pripadá aj možnosť získania finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy súčasne platnej legislatívy.

  V súvislosti so zabezpečením financovania v EFSF a ESM ministerstvo financií upravilo zákon č. 386/2002 o štátnom dlhu a štátnych zárukách, do ktorého bola zapracovaná výnimka, že v prípade potreby financovania EÚ finančných inštitúcií, t. j. EFSF a ESM, nie je ARDAL viazaný stropom 30 % zodpovedajúcich istín splatných v príslušnom rozpočtovom roku a môže teda uskutočniť emisie aj nad tento rámec.

  § 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 o štátnom dlhu a štátnych zárukách znie: "Ministerstvo môže zvýšiť objem zdrojov financovania štátneho dlhu podľa odsekov 1 a 2 v príslušnom rozpočtovom roku najviac o 30 % istín štátneho dlhu splatných v príslušnom rozpočtovom roku; to neplatí, ak v danom roku ministerstvo zabezpečuje aj zdroje financovania realizácie špecifických štátnych záruk alebo splatenia základného imania v subjektoch založených na zabezpečenie finančnej stability eurozóny."

  Jedna alternatíva, ktorá z tejto možnosti vyplýva, je rozšírenie účelu použitia zdrojov získaných emisiami okrem špecifických štátnych záruk alebo splatenia základného imania v subjektoch založených na zabezpečenie finančnej stability eurozóny aj na takéto strategické transakcie štátu. V takomto prípade by ARDAL nebol limitovaný pri emisiách 30-percentným stropom.

  V tejto súvislosti je však potrebné upozorniť na špecifický účel, na ktorý sa limit neuplatňuje podľa aktuálneho znenia zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách.

  Použitie prostriedkov získaných na realizáciu záruk vystavených Slovenskou republikou v EFSF je podmienené samotným charakterom podkladového záväzku, ktorý tvorí záruka. Realizácia záruky Slovenskej republiky v rámci EFSF nenastáva automaticky, ale sa viaže na udalosť, keď EFSF nebude mať dostatok likvidity z dôvodu výpadku splátky úveru dlžníckeho štátu. Podobne to platí aj v prípade ESM, len namiesto záruk štát upíše akcie v ESM, na ktorých splatenie si takýmto spôsobom požičia. Zvýšenie základného kapitálu ESM je však opäť viazané na špecifickú udalosť, ak by ESM hrozilo nedostatok likvidity.

  Obdobný postup, t. j. rozšírenie účelového použitia zdrojov financovania získaných emisiou, na prípad odkúpenia 49-percentného podielu v SPP by sa však okamžite premietol negatívne na schodok verejných financií. V súčasnom období sa táto možnosť javí ako nereálna.

  Reálnejšia možnosť je v novele zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a súčasne v zákone 523/2004, § 13, o rozpočtových pravidlách.

  Ako bolo už vyššie uvedené, v súčasnosti je stav taký, že ak ARDAL uskutoční emisiu, tak finančné prostriedky z nej získané nevie použiť na žiadny iný účel, len na obsluhu štátneho dlhu a krytie deficitu verejných financií, s výnimkou realizácie špecifických štátnych záruk vydaných EFSF alebo splatenia základného imania v ESM. V prípade, ak aj ARDAL využije 30-percentnú výnimku z limitu a získa viacej finančných prostriedkov ako daný rok potrebuje na štátny dlh, môže prebytočné finančné prostriedky použiť až ďalší rok, ale opäť len na štátny dlh. Súčasná legislatíva neumožňuje použitie týchto finančných prostriedkov na iné účely, ako sú uvedené vyššie, a z toho by bolo potrebné novelizovať zákon č. 386/2002 o štátnom dlhu a štátnych zárukách a vytvoriť tam priestor na použitie týchto finančných prostriedkov na iný účel, a tým získať finančné prostriedky na odkúpenie 49-percentného podielu v SPP.

  Z časového hľadiska je táto možnosť náročná. Navyše akékoľvek navýšenie alebo nadobudnutie 49-percentného podielu v SPP by malo negatívny vplyv na dlh verejnej správy. Pán predseda, chcem sa opýtať, či by sme nemohli možno stlmiť svetlo, je nás tu relatívne málo a možno by nám stačilo menej svetla.

 • Pán poslanec, kľudne pokračujte, netuším, či je to technicky možné. Toto svetlo tu svieti už roky a roky, nikomu nevadilo, prepáčte, bez ohľadu na to, koľko je tu ľudí.

 • Reakcie z pléna.

 • Z časového hľadiska je táto možnosť náročná. Navyše akékoľvek navýšenie zdrojov financovania bez ohľadu na to, či sa má nimi financovať štátny dlh, alebo nadobudnutie 49-percentného podielu v SPP, by malo negatívny vplyv na dlh verejnej správy.

  Ďalšia možnosť: Financovanie akvizície z komerčných zdrojov.

  V súvislosti s možnosťou zabezpečiť financovanie akvizície z komerčných zdrojov bola analyzovaná zároveň možná štruktúra takéhoto financovania, ako aj konkrétne možnosti komerčného financovania akvizície podielu v SPP.

  V súvislosti so štruktúrou financovania boli analyzované možnosti akvizície podielu v SPP prostredníctvom štátom vlastnenej obchodnej spoločnosti, ktorá by nebola zaradená do sektora verejnej správy. Osobitne bola analyzovaná možnosť vzniku obchodnej spoločnosti v 100-percentnom vlastníctve Slovenskej republiky, na ktorú by za predpokladu uskutočnenia potrebných legislatívnych zmien bola prevedená súčasná majetková účasť FNM SR v SPP a ktorej výlučným majetkom by bol po realizácii transakcie 100-percentný podiel v SPP. Z pohľadu komerčného financovania akvizície 49-percentného podielu v SPP by riziko nebolo prenášané na Slovenskú republiku ako akcionára tejto spoločnosti. Spoločnosť by po akvizícii spravovala a nakladala s majetkovou účasťou v spoločnosti SPP.

  Predpokladá sa, že externé financovanie za účelom získania podielu spoločnosti SGH v SPP by mohlo byť poskytnuté vo forme buď komerčného/akvizičného úveru, alebo emisie dlhopisov. Hlavným rozdielom medzi týmito dvomi zdrojmi je proces získania prostriedkov. Z pohľadu investora je držba firemného dlhopisu likvidnejšou investíciou než úver. Na druhej strane je úver flexibilnejším nástrojom z pohľadu Slovenskej republiky, ak by napr. uvažovala o reštrukturalizácii a rozdelení spoločností patriacich do skupiny SPP.

  Keďže vo všeobecnosti môže spoločnosť dosiahnuť rovnaký dlhový hotovostný tok pri emisii dlhopisov aj pri vzatí úveru, je možné považovať ich pre účely tejto informácie za rovnocenné nástroje s porovnateľným dopadom na samotnú spoločnosť SPP, Slovenskú republiku ako akcionára, ako aj na predpokladaný časový harmonogram. Takisto platí, že pred poskytnutím zdrojov sa vykoná úverová analýza dlžníka, ktorej výsledok ovplyvní parametre a cenu financovania.

  Dlhopis je prísľub toho, kto ho vydáva, že splatí jeho držiteľovi nominálnu hodnotu dlhopisu v deň jej splatnosti. Dlhopis takisto oprávňuje jeho držiteľa na pravidelné kupónové platby... Ja sa začínam rozbiehať.

  Dlhopis takisto oprávňuje jeho držiteľa na pravidelné kupónové platby podobné útoku pri úvere, á, úroku pri úvere. Zmluva o dlhopise je zmluva, ktorá konkrétne uvádza všetky práva a povinnosti emitenta dlhopisu. Dlhopisy je možné štruktúrovať viacerými spôsobmi, so zábezpekou alebo bez zábezpeky, či záruky, s variabilnou alebo fixnou kupónovou sadzbou alebo najdôležitejšími parametrami úveru.

  Úvery sú najbežnejším prostriedkom financovania v kontinentálnej Európe v porovnaní s Veľkou Britániou alebo USA, kde sú spoločnosti a projekty často financované vydávaním dlhopisov. Odkúpenie akcií spoločnosti SGH sa dá financovať pomocou akvizičného úveru so splatnosťou minimálne 5 rokov. Vzhľadom na očakávanú výšku investície by musel byť úver poskytnutý združením viacerých veriteľov.

  Pri dlhovom financovaní ide zvyčajne o dvojfázový proces, kde v prvej fáze budúci dlžník dodá súbor dokumentov pre účely investície (informačné memorandum) s cieľom získať predbežné ponuky. Na základe spätnej väzby a predbežných ponúk bude budúci dlžník, á, môže budúci dlžník urobiť užší výber preferovaných bánk a pokračovať v druhej fáze, v ktorej veritelia dostanú plný prístup k dokumentácii a údajom o zvažovanej investícii.

  Ak veritelia nenájdu počas posudzovania žiaden závažný problém, dostane dlžník podmienenú ponuku. Po jej prijatí dlžník a veritelia začnú rokovať o úverovej dohode, čo môže trvať niekoľko mesiacov, najmä ak syndikát tvorí mnoho bánk, čo by vzhľadom na výšku transakcie bolo možné očakávať aj v tomto prípade.

  Prípravná fáza: Aktivity, ktoré by v nej mali prebiehať. Je interná hĺbková previerka (due diligence) v trvaní dvoch až troch mesiacov, informačné memorandum pre banky, návrh listu na oslovenie bánk, zmluva o utajení, správy špecialistov (právne, finančné, daňové, obchodné), finalizácia informačných balíčkov a prípravnej fázy.

  Marketing a analýza: Spustenie syndikácie, podpis dohody o mlčanlivosti (NDA) a distribúcia informačného memoranda. Marketingové aktivity, road show dva-tri mesiace, hodnotenie projektových rizík veriteľmi, interné schvaľovanie veriteľov, podmienená ponuka.

  Fáza vyjednávania: Vyhodnotenie podmienených ponúk, návrh úverových zmlúv, vyjednávanie a finalizácia alokácií, schvaľovací proces úverových komisií veriteľov, podpis finálnej úverovej dokumentácie.

  Spolu časová náročnosť: 6 až 9 mesiacov. Je možné reálne kalkulovať s ohľadom 6 až 9 mesiacov na účely úspešného dokončenia procesu získania externých finančných zdrojov.

  Vzhľadom na predpokladanú potrebu určitých legislatívnych zmien, za účelom vytvorenia vhodnej akvizičnej štruktúry je potrebné počítať s možnosťou predĺženia tohto harmonogramu na 9 až 12 mesiacov v prípade materializácie rizík súvisiacich s paralelne prebiehajúcimi legislatívnymi procesmi.

  Jedným z ďalších faktorov, ktoré môžu očakávaný harmonogram ovplyvniť, je súčinnosť súčasných akcionárov spoločnosti SPP, ktorí pripravili data room, majú k dispozícii kľúčové, relevantné údaje od svojich poradcov a vedeli by ich, v prípade dohody so Slovenskou republikou, použiť pre účely získania externého financovania.

  Ministerstvu hospodárstva nie je známe, do akej miery sú oboznámení s podmienkami financovania, ktoré získalo EPH.

  Indikácia možných poskytovateľov cudzích zdrojov.

  Slovenský bankový sektor je relatívne malý, a preto má len obmedzenú kapacitu na to, aby sám zrealizoval veľké projekty. Veľkosť investície do kúpy akcií spoločnosti SGH bude vyžadovať účasť silných veriteľov s globálnym záberom. Hoci súčasné finančné problémy

  v Európe a obmedzená likvidita môžu ovplyvniť dopyt veriteľov po tomto type investície, investovanie do aktív na predaj, tranzit a distribúciu energií s predikovateľnými peňažnými tokmi je pomerne stabilným a atraktívnym odvetvím.

  Tabuľky nižšie uvádzajú zoznam významných bánk, ktoré financujú aktíva na výrobu a distribúciu energie v Európe, či už vo forme úverov, dlhopisov alebo ako upisovatelia verejných ponúk.

  Ministerstvo hospodárstva predpokladá, že viaceré z nich by mohli mať záujem o poskytnutie akvizičného úveru. Vo všetkých prípadoch ide o renomované inštitúcie so skúsenosťami v energetickom sektore. Zloženie veriteľského klubu, ktorý financuje EPH, nie je ministerstvu hospodárstva známe.

  Ministerstvo hospodárstva upozorňuje, že neabsolvovalo žiadne stretnutia, na základe ktorých by mohol byť komentovaný záujem a podmienky, za ktorých by bolo možné získať akvizičný úver. Nižšie uvedené informácie sú ilustratívne a v žiadnom prípade nepredstavujú komplexný a vyčerpávajúci názor ministerstva hospodárstva. Identifikácia konkrétnych poskytovateľov externých finančných zdrojov a analýza ich reálnych možností a podmienok financovania ide nad rámec tejto informácie a nie je možné takýto postup či výstup v danom momente poskytnúť. Na základe skúseností v oblasti korporátneho a investičného bankovníctva je však možné konštatovať, že je realistické predpokladať, že banky by o prípadné financovanie mali mať záujem, nakoľko spoločnosť SPP predstavuje atraktívneho dlžníka.

  Je tu tabuľka najväčších upisovateľov syndikovaných úverov v roku 2011 a 2012, kde ako najväčší je Wells Fargo s objemom 5 mld. Miliárd? Nie. 5-tisíc mld. Nie. 5 mld.? Dobre. 5-tisíc mil., čiže 5 mld., BNP Paribas, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch a tak ďalej atď.

  Ďalšia možnosť je predaj minoritného podielu v SPP v druhej fáze.

  Čiže predaj minoritného podielu akcií v SPP je možnosťou, ktorá by umožnila Slovenskej republike refinancovať akvizičný úver súvisiaci s nadobudnutím súčasného podielu zahraničných akcionárov v SPP. Alternatívou je, samozrejme, aj predaj minoritného podielu akcií v spoločnosti Eustream. Tento krok by mohol zvýšiť záujem investorov.

  V tejto súvislosti je nutné upozorniť na skutočnosť, že o tejto možnosti by mali byť financujúce banky informované už pri úvodných negociáciách a malo by sa dosiahnuť také nastavenie parametrov transakcie a úverovej dokumentácie, ktoré takémuto zámeru nebude brániť.

  Rozhodnutie získať dodatočný kapitál je zásadne spojené s rozhodnutím ohľadne množstva potrebných prostriedkov a podielu na hlasovacích právach, ktoré je Slovenská republika ochotná ponúknuť iným potenciálnym akcionárom. Ak sa Slovenská republika rozhodne previesť iba malý podiel, zvyčajne 5 až 20 % hlasovacích práv, transakčná štruktúra, harmonogram a následná spolupráca budú iné, než keby predal významnú menšinovú, do 49 %, alebo dokonca väčšinovú pozíciu.

  Všeobecne môže externý vlastný kapitál poskytnúť buď finančný, alebo portfóliový investor (väčšinou infraštruktúrne, energetické alebo penzijné fondy) alebo strategický partner. Čo sa týka typu investora, pravdepodobnejším kupcom výraznej menšiny alebo väčšinovej pozície (tento variant nie je zrejme momentálne realistický vzhľadom na deklarovaný záujem Slovenskej republiky udržať si minimálne pozíciu, akú má dnes, t. j. 51 %) je strategický investor, zatiaľ čo finanční investori by mali pravdepodobne väčší záujem o menšinovú pozíciu. Je však dôležité podotknúť, že sa nedajú vylúčiť iné kombinácie, t. j. strategický investor si kúpi menšinovú pozíciu.

  Finanční investori zvyčajne nemajú záujem o prevádzkovanie spoločnosti, najmä keď vlastnia menšinový podiel. Toto môže Slovenská republika za istých okolností oceniť, finanční investori však zvyčajne neprinesú cenné odborné znalosti z daného odvetvia.

  Strategickým partnerom je zvyčajne silná medzinárodná a renomovaná energetická spoločnosť, ktorá vytvorí synergie a hodnotu pre všetkých akcionárov. Vo všeobecnosti bude strategický investor požadovať, podľa toho, aký podiel má, presné mechanizmy na ovplyvnenie strategických rozhodnutí, ako aj každodennej prevádzky.

  Ak je Slovenská republika pripravená na to, že sa bude deliť o svoje práva na kontrolu a prevádzkovanie spoločnosti SPP, môže mať úžitok z prítomnosti strategického investora vďaka zdieľaniu know-how, vyššej vyjednávacej sile voči dodávateľom a lepším podmienkam financovania za predpokladu, že strategický investor je bonitná spoločnosť.

  Predaj podielu v SPP sa dá v princípe realizovať nasledovnými spôsobmi:

  - pomocou priameho predaja (trade sale), či už priamym oslovením vybratých potenciálnych záujemcov, alebo otvoreným verejným tendrom;

  - prostredníctvom IPO, čo znamená verejné uvedenia akcií SPP na trh (akcie SPP by mohli byť ponúknuté aj retailovej klientele s cieľom podporiť domáci kapitálový trh);

  - alebo kombináciou vyššie uvedených alternatív v podobe paralelnej cesty, nazývanej aj dual track. V tomto prípade je rozhodnutie o finálnej forme predaja odložené na neskôr a súbežne sa vykonávajú prípravné fázy pre IPO aj priamy predaj. Kombináciou výhod prvých dvoch možností predaja poskytuje predávajúcemu flexibilitu vo výbere finálneho produktu... (zasmiatie sa rečníka) ... á, finálneho spôsobu predaja. Metóda IPO dual track sa javí ako najvýhodnejšia alternatíva v porovnaní s ďalšími dvoma posudzovanými spôsobmi realizácie výberu investora. Ďalšie dve metódy (tender a priame oslovenie) majú každá svoje výhody aj nevýhody, a preto je podľa názoru poradcov ideálne skombinovať tieto metódy výberu investora tak, aby sa zabezpečilo naplnenie všetkých požiadaviek. V každom prípade je však potrebné, aby určitú časť procesu výberu predstavovala etapa rokovania s investormi, či by bol zvolený medzinárodný tender, alebo priame oslovenie, vždy je dôležité, aby boli predstavy investora o samotnom projekte a jeho realizácii dôkladne prediskutované tak, aby mala Slovenská republika dostatočný komfort po výbere investora so zvoleným prístupom k projektu.

  V nižšie uvedenej tabuľke sú zobrazené rozdiely medzi dvomi základnými alternatívami z pohľadu predpokladaného časového harmonogramu. Parciálne kroky sú popísané v samostatných tabuľkách.

  Ministerstvo hospodárstva odhaduje, že dĺžka trvania procesu od začiatočnej fázy po úspešné ukončenie a finančné vysporiadanie bude 6 až 10 mesiacov v prípade uskutočnenia priameho predaja, 8 až 10 mesiacov v prípade realizácie IPO.

 • Ruch v sále.

 • Páni, vyrušujete, nebudete vedieť dôležité veci.

 • Reakcia z pléna: "Presne o tom rokujeme." Zasmiatie sa rečníka.

 • Potenciálni partneri v prípade následného predaja podielu v SPP. V ďalšom texte sa uvádzajú možné skupiny investorov, ktoré by mohli byť považované za potenciálnych akcionárov SPP. Opakujeme, že cieľom informácie nie je v danom časovom rámci detailne analyzovať možných kupujúcich. Cieľom tejto podkapitoly je ilustratívne znázornenie osloviteľných typov záujemcov o podiel v SPP.

  Za zásadné považujeme rozdelenie na:

  1. strategických investorov, ktorí manažérsky a vlastnícky kontrolujú ovládané spoločnosti, sú zodpovední za definovanie a realizáciu stratégie podnikania a účasť v konkrétnych spoločnostiach považujú za dlhodobý cieľ; a

  2. investorov, ktorí sú schopní akceptovať aj minoritný podiel, pričom môžu a nemusia mať požiadavku na manažovanie spoločnosti a zároveň aj horizont ich investície môže byť od krátkodobého po dlhodobejší. Pod túto skupinu zaraďujeme predovšetkým infraštruktúrne fondy, fondy poisťovní, private equity skupiny a podobne.

  Poisťovne a penzijné fondy akumulujú značné finančné zdroje a hľadajú dlhodobé investície, ktorých životnosť sa zhoduje so životnosťou ich záväzkov. Čo sa týka ich účasti na financovaní kúpy akcií SGH, tieto inštitúcie sú väčšinou viazané prísnymi investičnými pravidlami. Ich nepriama účasť na tejto investícií je takisto možná aj v prípade, keď budú investovať do infraštruktúrnych fondov, private equity fondov alebo hedge fondov, ktoré sú zainvestované v energetických spoločnostiach.

  Private equity fondy a hedge fondy sa môžu stať partnermi, ich účasť však závisí od viacerých faktorov vrátane likvidity akcií spoločnosti a možností nakladania s podielom v spoločnosti. Na rozdiel od strategických hráčov majú títo investori radšej menšinové podiely a obmedzujú svoju účasť v prevádzkovaní danej spoločnosti. Takisto investujú zvyčajne v kratšom horizonte v porovnaní s penzijnými alebo infraštruktúrnymi fondami.

  Považujeme za potrebné upozorniť, že spoločnosti z tejto skupiny môžu mať odlišné investičné parametre a preferencie a zaradenie do rovnakej skupiny je zjednodušujúce a ilustratívne. Pre jednoznačnosť v ďalšom texte sa táto skupina označuje ako finanční investori.

  Strategickí partneri predstavujú potenciálnych poskytovateľov vlastného kapitálu v prípade, ak sa Slovenská republika následne rozhodne predať odkúpený podiel v SPP. Vo svete existuje niekoľko veľkých energetických spoločností, ktoré môžu mať záujem zvýšiť svoje investície v plynárenskom sektore a dostať sa tak aj na slovenský trh. V skutočnosti niektoré z týchto firiem už na slovenskom trhu fungujú, a to cez vlastníctvo výrobných aktív alebo distribučných spoločností.

  Infraštruktúrne fondy zvyčajne spravujú zdroje inštitucionálnych investorov (penzijné fondy, poisťovne) a investície do infraštruktúrnych projektov ako komunikácie, letiská alebo projekty v oblasti energetiky.

  Jeden z charakteristických znakov tohto typu financovania je rozdeľovanie vlastníkov a prevádzkovateľov infraštruktúry. V prípade SPP by bolo nevyhnutné zabezpečiť prístup k zmluve s GPE a komfort týkajúci sa parametrov tejto zmluvy, kde momentálne panuje veľká neistota. Po celom svete existuje viacero infraštruktúrnych fondov. Aj bez uvedenia vyčerpávajúceho zoznamu môžeme povedať, že takmer všetky globálne medzinárodné banky majú svoje vlastné infraštruktúrne fondy.

  Je reálne predpokladať rozdielne preferencie zo strany private equity štruktúr a infraštruktúrnych fondov. Vo všeobecnosti private equity štruktúry majú vyššie očakávania na výnos realizovanej investície v porovnaní s infraštruktúrnymi fondami, a teda naceňujú tento predpoklad do ponuky a zvyčajne ponúkajú nižšiu cenu. Mohli by byť ale schopné akvirovať aj minoritný... Akvirovať? ... akvirovať aj minoritný podiel v celej skupine SPP. Akvizovať, asi.

  Naproti tomu infraštruktúrne fondy majú nižšie požadované vnútorné výnosové percento, je preto veľmi pravdepodobné, že by mali záujem iba

  o hlavné aktivity skupiny SPP (predovšetkým tranzit, prípadne distribúciu) a vyžadovali by manažérsku kontrolu.

  Ohľadne identifikácie možných kupujúcich je vhodné analyzovať aktivitu na poli fúzií a akvizícií a vyvodiť z nej aspoň zjednodušené závery.

  Tzv. strategickí investori boli zväčša predávajúcimi, nie kupujúcimi. E.ON predával Open Grid v 2011. roku, koncern Gaz de France predával GRT Gaz, G6 RETEGAS v 2011. roku a v roku 2009 predával spolu s ostatnými partnermi podiel v Swedegas.

  Konzorcium kupujúcich veľmi často zahŕňa investorov z oblasti veľkých infraštruktúrnych fondov a private equity inštitúcií vrátane na Slovensku exotických jurisdikcií, ako napríklad Abu Dhabi Investment Authority, Oman Oil Company a podobne. Vzhľadom na prebiehajúce štrukturálne zmeny a realizované, ako aj prebiehajúce divestičné projekty... Divestičné? Investičné? ... potenciálne konflikty záujmov strategických akcionárov s podnikaním SPP, resp. spoločnosti Eustream, je ministerstvo hospodárstva toho názoru, že je realistickejšie uvažovať o infraštrukturálnom fonde ako o partnerovi. V tejto súvislosti už boli ministerstvo financií a ministerstvo hospodárstva kontaktované jedným konkrétnym investorom.

  Infraštrukturálne fondy.

  V prípade divestície zo strany štátu je vhodné zamerať sa práve na infraštruktúrne fondy, ktoré spravujú veľké množstvo finančných prostriedkov určených nielen na investície do nových, ale aj vyspelých a zabehnutých infraštruktúrnych aktív. Infraštruktúrne investície pokrývajú široké spektrum kapitálovo náročných projektov, či už v prísne regulovaných odvetviach, akým je napríklad aj distribúcia plynu, alebo uskutočnených pod dlhodobou licenciou udelenou štátom v rámci verejno-súkromného partnerstva (PPP). Investičné príležitosti v oblasti infraštruktúry môžu vzniknúť na základe privatizačných podnetov vlády, predaja spoločnosti, ktorá je už v súkromných rukách, alebo vybudovaním a následným spravovaním aktív. Vďaka samotnej veľkosti a rozsahu infraštruktúrneho trhu, s ktorým sa navyše často spája monopolné postavenie jednotlivých spoločností na ňom, sú investície v tomto odvetví pre tieto fondy veľmi lákavou príležitosťou, a to najmä v prípade vyspelých spoločností, akou je aj SPP, ktoré generujú stabilné cash flow.

  Je možné predpokladať, že predaj minoritného podielu v SPP bez manažérskej kontroly by mal za následok obmedzenie okruhu finančných investorov aj zo sektora infraštruktúrnych fondov. Druhým elementom je predpoklad poklesu predajnej ceny z dôvodu odpočítania hodnoty manažérskej kontroly a poklesu likvidity investície. Je takisto možné, že viacerí z možných investorov neakceptujú minoritu, resp. pasívny podiel na spoločnosti.

  Vo všeobecnosti môžeme rozdeliť tieto investície na dve kategórie:

  1. hospodárske, tie sa týkajú najmä služieb, za ktoré je užívateľ ochotný a pripravený priamo platiť, ako napr. preprava, poskytovanie energií a komunikácie,

  2. sociálne, týkajú sa prevažne partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom. Vláda prevádzkuje základnú službu, zatiaľ čo súkromný sektor buduje, vlastní a prevádzkuje hmotný majetok a zariadenia.

  Vzhľadom na povahu zamýšľanej transakcie je možné, že pri hľadaní vhodného portfóliového investora je potrebné orientovať sa na infraštruktúrne fondy, ktoré sú aktívne najmä v investovaní do aktív kategórie 2. To sú regulované verejné služby.

  Strategické aspekty v podnikaní skupiny SPP.

  Zdroje a spotreba plynu v Európskej únii.

  Spotreba zemného plynu dosiahla v rok..., v Európskej únii dosiahla v 2010 úroveň približne 528 mld. metrov kubických, z čoho až 22 % bolo zabezpečené dodávkami z Ruskej federácie.

  Medzi ďalšie významné zdroje zemného plynu pre Európsku úniu patrí Nórsko, ktoré dodáva 19 %, Severná Afrika a Blízky východ, najmä Alžírsko 9 %, pričom vlastná ťažba EÚ tvorila 35 % spotreby.

  Dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) do EÚ vzrástol v roku 2010 o 24 % medziročne na 81 mld. metrov kubických, čo predstavovalo 15 % celkovej spotreby. LNG sa primárne dovážal z Alžírska, Kataru a Nigérie.

  Podľa predbežných odhadov by spotreba zemného plynu v EÚ mala v roku 2011 medziročne klesnúť približne o 11 % na 471 mld. metrov kubických najmä ako dôsledok teplejšieho počasia a poklesu spotreby elektrickej energie a vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov pri výrobe elektrickej energie.

  Podľa štatistík Eurogas (The European Union of the Natural Gas Industry) by spotreba zemného plynu v EÚ mala vzrásť až na 544 mld. metrov kubických...

 • Poslanec doniesol rečníkov keks a kávu.

 • Zasmiatie sa rečníka.

 • ... následne klesnúť na 462 mld. metrov kubických do roku 2050.

  Hlavným dôvodom nárastu spotreby bude podľa Eurogasu intenzívnejšie využívanie zemného plynu pri výrobe elektrickej energie, v priemysle a vo verejnej doprave, najmä kvôli vysokej efektívnosti pri výrobe tepla a energie a nízkym emisiám, ale aj kvôli postupnému vyraďovaniu jadrovej energetiky z energetického mixu v Európe. Pokles do roku 2050 bude hlavne v oblasti spotreby plynu v domácnostiach a v sektore služieb ako dôsledok vyššej efektívnosti a snahy znižovať emisie.

  Európska sieť prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn, skratka ENTSO-G. Európska sieť prevádzkovateľov predpokladá vo svojom pláne na roky 2011 až 2020, že pokrytie dopytu vlastnou produkciou zemného plynu v EÚ klesne zo súčasných 37 % na približne 22 % v roku 2020. Z tohto dôvodu bude hrať dovoz zemného plynu do EÚ v budúcnosti veľmi dôležitú úlohu.

  Nasledujúci obrázok znázorňuje odhadované rezervy zemného plynu v krajinách mimo EÚ, ktoré predstavujú zdroje zemného plynu z pohľadu existujúcich alebo potenciálnych dodávok do EÚ. Rezervy Ruskej federácie v súčasnosti zohrávajú a naďalej budú zohrávať veľmi dôležitú úlohu ako zdroj zemného plynu pre Európsku úniu. Cieľom Európskej únie je však diverzifikovať zdroje zemného plynu a v tomto ohľade majú vysoký potenciál do budúcnosti zdroje v kaspickej oblasti (Turkmenistan, Alžírsko), prípadne zemný plyn zo zdrojov, ktorý sa v súčasnosti prepravuje v podobe skvapalneného zemného plynu.

  Vysoká závislosť od dovozu zemného plynu z Ruskej federácie, bezpečnosť dodávok, klesajúca sebestačnosť EÚ z pohľadu ťažby a prepravné kapacity existujúcich plynovodov doviedli EÚ z pohľadu rastu spotreby, diverzifikácie trás a zdrojov zemného plynu k potrebe hľadať alternatívne spôsoby dovozu zemného plynu do EÚ a potrebe rozšíriť prepojenia medzi európskou sieťou a susednými krajinami.

  V súčasnosti približne 20 % dodávok zemného plynu do EÚ prechádza Ukrajinou. S ohľadom na rusko-ukrajinský spor o prepravu zemného plynu v roku 2009 predstavuje tranzit cez Ukrajinu do budúcnosti riziko pre bezpečné dodávky plynu do západnej Európy. Klesajúca produkcia plynu v EÚ (pokles o 21 mld. metrov kubických, z 37 % na 22 % dopytu v roku 2020) a obavy o zabezpečenie dodávok plynu opodstatňujú naliehavosť nových plynovodov na dovoz plynu a iných infraštruktúr, napr. terminálov pre skvapalnený zemný plyn.

  Kľúčovou prioritou EÚ v oblasti infraštruktúry je preto otvoriť južný koridor zemného plynu – dodávateľskej trasy pre približne 10 až 20 % dopytu EÚ po plyne do roku 2020. Významným zdrojom do budúcnosti sa však javí byť aj preprava skvapalneného zemného plynu.

 • Kýchnutie v sále.

 • Na zdravíčko.

  Zazmluvnené kapacity spoločnosti Eustream na najbližšie obdobie. Informácie nie je možné pre ich dôverný charakter sprístupniť.

  Význam Slovenskej republiky v kontexte prepravných trás zemného plynu v Európe. V súčasnosti je Slovensko v situácii, keď pre prepravu plynu z ložísk na území Ruskej federácie a krajín stredoázijskej oblasti existujú alternatívne trasy a ich počet v budúcnosti pravdepodobne ďalej porastie. Po začatí prevádzky plynovodu Jamal zaznamenala tranzitná trasa na území Slovenskej republiky pokles prepravy, pričom po dokončení plynovodu Nord Stream sa dá očakávať ďalšie výrazné zníženie prepravy.

  Tranzit plynu bol prvou vetvou plynovodu spustený v roku 2011 a druhá vetva by mala byť sprevádzkovaná do konca roku 2012. Projekt plynovodu bol pôvodne prezentovaný ako alternatíva tranzitu plynu do EÚ oproti pôvodným plynovodom a primárne mal pokryť rast spotreby plynu na európskom trhu. V skutočnosti však došlo vplyvom hospodárskej krízy k poklesu spotreby plynu v Európe. Navyše majoritným vlastníkom plynovodu je ruská spoločnosť Gazprom, a preto sa dá očakávať, že sa bude snažiť kapacitu plynovodu využiť naplno a vyhne sa tak plateniu za tranzit, napríklad cez slovenskú tranzitnú sústavu.

  Rovnako plynovod Blue Stream s ročnou prepravnou kapacitou 16 mld. metrov kubických a plánovaný projekt South Stream s kapacitou 63 mld. metrov kubických plynu za rok znižujú do budúcnosti významnosť slovenskej trasy pre dodávky plynu z Ruskej federácie. Najmä South Stream je vážnou hrozbou pre tranzit cez Ukrajinu a Slovenskú republiku. Ak sa projekt zrealizuje, dodávky plynu v súčasnosti prúdiace cez Ukrajinu budú presmerované na juh cez susedné Maďarsko, čo bude eliminovať postavenie Ukrajiny, a tým pádom aj Slovenskej republiky ako kľúčovej tranzitnej trasy zemného plynu do Európskej únie. Navyše je predpoklad, že EÚ vyvíja značné úsilie, aby sa zdroje zemného plynu dovážaného do EÚ diverzifikovali. Predovšetkým rezervy zemného plynu z Kaspickej oblasti a Stredného východu predstavujú pre EÚ strategické oblasti pre rozvoj budúcich projektov. V tejto oblasti je v súčasnosti rozpracovaných a pripravovaných niekoľko projektov, najmä plynovody Nabucco, tri nízkokapacitné projekty Taliansko-turecko-grécky interkonektor (ITGI), Transjadranský plynovod (TAP), projekt White Stream, interkonektor Azerbajdžan - Gruzínsko - Rumunsko (AGRI), transkaspický plynovod (preprava plynu z Turkménska) a nový spoločný projekt Azerbajdžanu a Turecka Transanatolský plynovod (TANAP). Realizácia niektorého z južných koridorov by dala EÚ flexibilitu v energetických otázkach a prispela k diverzifikácii zdrojov.

  Z pohľadu tranzitu plynu cez územie Slovenskej republiky to však znamená výzvu udržať si pozíciu v regióne. Nezanedbateľný prínos pre diverzifikáciu zdrojov majú aj dodávky plynu zo Severnej Afriky, kde sú okrem existujúcich prepravných trás (Medgaz, Greenstream, Trans-Mediterranean a Maghreb–Europe) plánované plynovody GALSI (spojenie Alžírska a Talianska) a Trans-saharský plynovod (tranzit plynu z Nigérie).

  Napokon výrazný potenciál a rastúci podiel na súčasnom importe má preprava skvapalneného zemného plynu, pripravované sú projekty nových terminálov pre skvapalnený zemný plyn v Baltskom mori a v južnej a západnej Európe, či bridlicového plynu. Z tejto situácie sa preto dá predpokladať, že dôjde k prerozdeleniu tokov plynu do EÚ a pôvodné trasy budú využívané v menšej miere ako doteraz. Pre spoločnosť Eustream to bude znamenať pokles príjmov z tranzitu.

  Celkový potenciál pre dodávky plynu do EÚ27 cez existujúce plynovody a z vlastnej ťažby v rámci EÚ dosiahol v roku 2010 približne 678 mld. metrov kubických, neuvažuje sa ešte so spustením dodávok cez Nord Stream, ktorý bol spustený až v roku 2011, čo pri spotrebe plynu v EÚ na úrovni 528 mld. metrov kubických predstavuje využitie existujúcich kapacít na 78 %. Toto využitie by v prípade dostavby všetkých plánovaných nových plynovodov mohlo klesnúť na 57 až 55 % v roku 2030.

  Výstavba každého daného plynovodu je však posudzovaná okrem strategického významu aj zo strany ekonomickej návratnosti, a teda je málo pravdepodobné, že pri súčasnom vývoji na trhu by boli realizované všetky plánované plynovody, niektoré z nich sa však dobudujú určite, napríklad Nord Stream.

  Z uvedeného vyplýva, že závislosť EÚ od tranzitu plynu cez Ukrajinu a Slovenskú republiku v budúcnosti výrazne klesne, čím sa oslabí pozícia Slovenskej republiky a aj Eustreamu do budúcnosti.

  Celkový kapacitný potenciál pre tranzit plynu z Ruskej federácie dosiahol v roku 2010 približne 224 mld. metrov kubických zemného plynu, pričom v roku 2010 sa z Ruskej federácie do EÚ prepravilo približne 117 mld. metrov kubických plynu. To implikuje využitie existujúcich kapacít na úrovni 53 %.

  V prípade abstrahovania od prepravných kapacít plynovodu cez Slovensko (90 mld. metrov kubických) by bolo využitie ostatných existujúcich kapacít z Ruskej federácie 88 %, čo zjednodušene znamená, že bez tranzitnej trasy Eustreamu by nebolo možné uspokojiť požiadavky na dodávku plynu do EÚ z Ruskej federácie, vychádzajúc z predpokladu sezónnosti dodávok, potrebných technických odstávok a podobne. I keď percento využitia je nižšie ako 100 %, kapacita by pravdepodobne nepostačovala.

  Po dostavaní všetkých ohlásených tranzitných trás by sa však situácia radikálne zmenila, za predpokladu rovnakého objemu zemného plynu dovážaného z Ruskej federácie by využitie potenciálnych kapacít plynovodov z Ruskej federácie (zvýšenie na 342 mld. metrov kubických zemného plynu) klesol na 34 % a v prípade abstrahovania od slovenskej tranzitnej sústavy by bola využiteľnosť na úrovni 47 %. Opäť platí to isté ako v predchádzajúcom odstavci: pravdepodobnosť dobudovania úplne všetkých plánovaných trás je menšia. To implikuje, že nové plánované projekty nielenže oslabujú pozíciu slovenskej trasy, ale v budúcnosti by bolo možné ju úplne obísť.

  V konkurenčných projektoch plynovodov sú zainteresované nadnárodné energetické spoločnosti ako Gaz de France, E.ON, OMV, RWE, Eni, Gazprom a podobne, ktoré sa v budúcnosti budú sústreďovať na rozvoj nových tranzitných trás.

  Spoločnosť SPP sa preto pre veľkých plynárenských hráčov stáva málo atraktívna. Navyše s cieľom financovať nové projekty sa dá predpokladať, že sa budú snažiť divestovať svoje aktíva v pôvodných trasách (stredná Európa) s nižším strategickým významom do budúcnosti. Predpokladá sa totiž, že pripravované nové investície v iných, pre energetický biznis zaujímavejších častiach Európy, budú v budúcnosti prinášať akcionárom vyššie výnosy.

  Záverom teda je, že dôležitosť tranzitu plynu cez Slovenskú republiku môže v budúcnosti klesnúť, pretože bude nahraditeľný alternatívnymi, existujúcimi trasami. V prípade realizácie plánovaných projektov, pričom preprava plynu cez 1. vetvu plynovodu Nord Stream už bola spustená v roku 2011, sa jeho pozícia ešte väčšmi oslabí a tranzitná trasa spoločnosti Eustream bude teoreticky plne nahraditeľná. Uvedené je založené na predpoklade, že konkurenčné tranzitné trasy budú realizované. V krátko- a strednodobom horizonte však spoločnosť Eustream predstavuje spoľahlivého prepravcu s etablovanou trhovou pozíciou a overenou kvalitou poskytovaných služieb.

  Geopolitické riziká vyplývajúce zo situácie na Ukrajine a v Ruskej federácii, ktoré v roku 2009 spôsobili na slovenskom trhu plynovú krízu (nedostatok plynu, obmedzovanie dodávok obyvateľstvu a priemyslu), sú v súčasnosti veľkým rizikom ovplyvňujúcim hodnotu spoločnosti Eustream a samotné využitie tranzitnej trasy cez Slovenskú republiku v budúcnosti. Pokiaľ sa však podarí medzi Ruskom a Ukrajinou urovnať vzťahy a dosiahnuť dohodu, ktorá bude dlhodobo zabezpečovať bezpečnosť dodávok plynu cez Ukrajinu a Slovenskú republiku, spoločnosť Eustream bude mať dlhodobo výhodnú pozíciu a zabezpečený dopyt po svojich službách v danom časovom horizonte.

  Dlhodobý kontrakt s GPE na dodávku plynu. Informácie nie je možné pre ich dôverný charakter sprístupniť.

  Prepojenie Maďarsko – Slovenská republika. Informácie nie je možné pre ich dôverný charakter sprístupniť.

  Dobudovanie prepojenia medzi Českou republikou a Rakúskom. Informácie nie je možné pre ich dôverný charakter sprístupniť.

  Prebiehajúci predaj spoločnosti NET4GAS. Informácie nie je možné pre ich dôverný charakter sprístupniť.

  Predikcia vývoja podnikania SPP. Informácie nie je možné pre ich dôverný charakter sprístupniť.

  Pripravované projekty plynovodov v Európe. Nasledujúci obrázok znázorňuje hlavné existujúce prepravné trasy a pripravované projekty plynovodov v Európe. Obrázok je pekný.

  Ekonomické posúdenie z pohľadu veľkosti transakcie.

  Za účelom posúdenia veľkosti možnej transakcie vo väzbe na ocenenie spoločnosti SPP bola uskutočnená cenová analýza. Hodnota vlastného imania spoločnosti bola odhadnutá metódou diskontovaných peňažných tokov a analýzou na základe porovnateľných spoločností a porovnateľných transakcií. Výsledkom uskutočnenej analýzy bolo konštatovanie, že ocenenie podielu spoločnosti SGH v SPP sa nachádza v akceptovateľnom valuačnom intervale.

  Záver.

  Zámerom aktualizovanej informácie, ktorú ministerstvo hospodárstva na vládu predkladá, je poskytnúť všeobecný prehľad o možnostiach realizácie predkupného práva zo strany Slovenskej republiky a zároveň prehľad o predpokladanom vývoji v plynárenskom odvetví v Európe z perspektívy rozvoja spoločnosti SPP. Podrobnejšie sú aspekty predkupného práva a perspektívy strategického rozvoja spoločnosti SPP uvedené v analýze, ktorú ministerstvo hospodárstva aktualizovalo a ktorá vzhľadom na dôvernosť informácií nie je verejne prístupná.

  Informácia konštatuje, že využitie predkupného práva na spätné odkúpenie 49 % akcií SPP je v zásade možné, avšak z pohľadu vplyvu na časový harmonogram, stav verejných financií, snáh o posilnenie kontroly nad vývojom schodku a znižovania zadlženia Slovenskej republiky nie je optimálnym riešením.

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vzhľadom na nedostatok možných finančných zdrojov štátnych finančných aktív a negatívneho vplyvu na deficit verejných financií neodporúča financovať eventuálne odkúpenie minoritného podielu SPP z verejných zdrojov. Na využitie týchto zdrojov financovania by bolo potrebné iniciovať úpravu existujúcej legislatívy, ktorá by bola na realizáciu účelovej, resp. špeciálnej emisie potrebná. Ministerstvo financií taktiež neodporúča pristupovať ku zmene účelu využitia dočasne voľnej likvidity, ktorú má momentálne Slovenská republika k dispozícii z dôvodu predzásobenia sa na finančných trhoch.

  Z pohľadu zdrojov je priaznivejšou alternatívou financovanie akvizície z komerčných zdrojov, a to využitím komerčného/akvizičného úveru. Materiál vychádza z predpokladu, že napriek súčasným problémom na finančných trhoch a obmedzenej likvidite investorov je dopyt po tomto type investícií dostatočný. Pre účely získania externých finančných zdrojov je potrebné rátať s obdobím 6 až 9 mesiacov. Vzhľadom na potrebu vytvoriť vhodnú akvizičnú štruktúru a s tým súvisiace vykonanie legislatívnych zmien je potrebné rátať s ďalším predĺžením harmonogramu na 9 až 12 mesiacov.

  Okrem tohto rizika pri využití akvizičného úveru je hlavným rizikom výrazné zvýšenie zadlženosti SPP v najbližších rokoch s negatívnym rozvojom na rating SPP, á, vplyvom na rating SPP, zníženie možných finančných zdrojov SPP, na ďalší rozvoj podnikania a elimináciu hrozieb a veľmi pravdepodobný výpadok dividendového príjmu pre Slovenskú republiku. Nejde pritom iba o zníženie dividend alebo reálnu hrozbu nulových dividend v rokoch, kedy bude potrebné splácať akvizičné financovanie. Ale je pravdepodobne nereálne predpokladať možnosť vyplatiť dividendy do štátneho rozpočtu, kým zadlženie spoločnosti výrazne neklesne. Zároveň je potrebné počítať so zabezpečením náhradných finančných zdrojov z okruhu verejných financií v prípade, že by nedošlo k naplneniu podnikateľského plánu SPP.

  Získaním podielu SGH v SPP by sa Slovenská republika stala 100-percentným akcionárom SPP. Hlavná strategická výhoda, ktorou je plná kontrola nad skupinou SPP, by mala byť konfrontovaná s viacerými externými rizikami, ktoré nie je SPP v stave ovplyvňovať bez ohľadu na svoju akcionársku štruktúru. Slovenská strana je už v súčasnosti 51-percentným akcionárom SPP, a teda je vystavená prípadným hrozbám a výzvam podnikania v oblasti plynárenstva, predovšetkým klesajúcou závislosťou EÚ od prepravnej trasy cez Ukrajinu a Slovenskú republiku. Vychádza sa pritom z predpokladu, že využiteľnosť plynovodov, cez ktoré sa transportuje plyn do EÚ, poklesne zo súčasnej úrovne 78 % v horizonte rokov 2020 - 2030 na podstatne nižšiu úroveň kvôli dobudovaniu niektorých nových tranzitných trás.

  Možnosť, ako minimalizovať tak podnikateľské riziko, ako aj negatívny vplyv na verejné financie, resp. na zadlženosť spoločnosti, by bol následný predaj pravdepodobne minoritného podielu SPP. Predpokladá sa, že bez toho, aby Slovenská republika pri prípadnom odpredaji ponúkla aj možnosť získania manažérskej kontroly nad podnikom, nie je dôvodné predpokladať veľký záujem medzinárodného strategického investora. Reálnejším partnerom sa javí byť infraštruktúrny fond, ktorý spravidla investuje do predvídateľného regulovaného sektora podnikania.

  Ak by sa vláda tento krok rozhodla realizovať okamžite po dokončení získania akvizičného úveru, za ideálnych podmienok a bez časových sklzov v harmonograme, je teoreticky možné obidve etapy realizovať v horizonte dvoch rokov od momentu odsúhlasenia tohto postupu. Za predpokladu dostatočného záujmu na trhu a akceptovateľnosti cenových a zmluvných podmienok všetkými stranami by tak slovenská strana teoreticky získala príjmy z predaja menšinového podielu do jedného roka od úspešného ukončenia procesu získania akvizičného úveru.

  Treba však upozorniť na skutočnosť, že výnosy z predaja by pravdepodobne v plnej výške nepokryli vynaložené náklady. Za menšinový podiel bez manažérskej kontroly by Slovenská republika zrejme inkasovala menší objem finančných prostriedkov.

  Na základe toho, na základe hore uvedených skutočností, ministerstvo hospodárstva neodporúča uplatniť predkupné právo na získanie minoritného podielu v spoločnosti SPP, pričom sa domnieva, že zlepšenie pozície majoritného vlastníka SPP je možné dosiahnuť aj vynegociovaním výhodnejších podmienok v rámci novej Akcionárskej zmluvy.

  Výhodou takéhoto postupu je predovšetkým minimalizácia potreby vynakladania dodatočných finančných zdrojov, či už z verejného rozpočtu, alebo z rozpočtu SPP, a zároveň minimalizácia podnikateľského rizika.

 • Rečník listuje v materiáli.

 • Dobre.

  Slovenský plynárenský... Príloha č. 1: Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť. Akcionárska zmluva (ďalej len "SHA"), zhrnutie základných podmienok.

  Táto tabuľka s podmienkami je zhrnutím základných podmienok navrhovaných pre transakciu opísanú v tomto dokumente, z ktorých všetky podliehajú zmenám a konečnému súhlasu a podpísaniu príslušnej právnej dokumentácie. Tento dokument nepredstavuje právne záväznú zmluvu podľa žiadneho platného právneho poriadku.

  Zmluvné strany: Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „FNM“), Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), Slovak Gas Holding B.V. (ďalej len „SGH“), Energetický a průmyslový holding, akciová spoločnosť (ďalej len „EPH“, SGH a EPH ďalej spoločne len „investori“ a každý jednotlivo „investor“).

  Akcionári: Fond národného majetku, práva akcionára vykonáva ministerstvo na základe dohody uzavretej medzi Fondom národného majetku a ministerstvom podľa zákona č. 92/91 o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov; Fond národného majetku a ministerstvo spoločnej (ďalej len „slovenská strana“!; SGH.

  Spoločnosť: Slovenský plynárenský podnik. Odkladacie podmienky a trvanie.

  SHA nadobudne účinnosť vysporiadaním transakcie, na základe ktorej EPH nadobudne kontrolu nad SGH (ďalej len „deň účinnosti“), a zostane v účinnosti dovtedy, kým nebude jej platnosť ukončená v súlade s podmienkami uvedenými v bode 43 nižšie.

  Podiely.

  V deň účinnosti SHA budú mať akcionári nasledujúce podiely na základnom imaní spoločnosti:

  - Fond národného majetku približne 51 %,

  - SGH približne 49 %.

  V deň účinnosti SHA bude (EPH) priamo či nepriamo vlastniť 100 % akcií SGH. Podielu akcionárov na základnom imaní spoločnosti bude zodpovedať podiel akcionárov zo zisku spoločnosti a hlasovacie práva akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti.

  Akcionárska štruktúra investorov ku dňu účinnosti.

  Investori majú ku dňu účinnosti nasledovnú akcionársku štruktúru (ďalej len „akcionárska štruktúra investorov“). Akcionárska štruktúra investorov po úroveň konečných kontrolujúcich vlastníkov, resp. verejne obchodovaných spoločností).

  Štruktúra hlavnej skupiny SPP. Hlavná skupina SPP.

  V deň účinnosti SHA bude základná štruktúra skupiny spoločnosti a kľúčových spoločností kontrolovaných spoločnosťou (ďalej len „hlavná skupina SPP“) a primárny predmet činnosti spoločností hlavnej skupiny SPP nasledovný:

  - spoločnosť – dodávka plynu, prvá spoločnosť,

  - druhá spoločnosť: Eustream (ďalej len „Eustream“), 100-percentná dcérska spoločnosť spoločnosti – preprava plynu,

  - SPP – Distribúcia, a. s. (ďalej len „SPP Distribúcia“), 100-percentná dcérska spoločnosť spoločnosti – distribúcia plynu,

  - Nafta, a. s. (ďalej len „Nafta“), dcérska spoločnosť spoločnosti – skladovanie plynu.

  Na účely Akcionárskej zmluvy sa za spoločnosť hlavnej skupiny SPP bude považovať aj

  - spoločnosť, do ktorej bude oddelená činnosť dodávok zemného plynu v rámci reštrukturalizácie hlavnej skupiny SPP uvedenej v bode 9 nižšie,

  - akákoľvek iná spoločnosť, ktorá nie je ku dňu účinnosti SHA spoločnosťou hlavnej skupiny SPP ani významnou dcérskou spoločnosťou a nad ktorou spoločnosť vykonáva kontrolu a ktorá sa primárne zaoberá ťažbou, prepravou, distribúciou, dodávkou alebo uskladňovaním zemného plynu a ktorá spĺňa počas dvoch rokov po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach, začínajúc účtovným obdobím nasledujúcim po dni účinnosti SHA, aspoň jedno z nasledovných kritérií:

  • jej free cash-flow plynúci z hlavných činností danej spoločnosti (presná definícia bude špecifikovaná v dokumentácii, pre vylúčenie pochybností free cash-flow nebude zahŕňať jednorazové položky, ako je napr. predaj majetku) vykázaný v poslednej ročnej auditovanej účtovnej závierke predstavuje najmenej 5 % súhrnnej konsolidovanej hodnoty free cash-flow spoločností hlavnej skupiny SPP vykázanej v poslednej ročnej konsolidovanej auditovanej účtovnej závierke spoločností hlavnej skupiny SPP alebo

  • jej EBITDA vykázaná v poslednej ročnej auditovanej účtovnej závierke predstavuje najmenej 5 % súhrnnej konsolidovanej EBITDA spoločností hlavnej skupiny SPP vykázanej v poslednej ročnej auditovanej účtovnej závierke spoločností hlavnej skupiny SPP s tým, že splnenie vyššie uvedených podmienok bude posudzované vždy výlučne vo vzťahu k danej spoločnosti. V prípade, že takáto spoločnosť prestane vyššie uvedené kritériá spĺňať počas dvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach, prestane byť považovaná za spoločnosť hlavnej skupiny SPP, a

  • akákoľvek iná spoločnosť kontrolovaná spoločnosťou, ak je definovaná ako spoločnosť hlavnej skupiny SPP v Strategickom pláne, ako je definovaný nižšie.

 • Rečník naznačuje plénu, aby zatlieskalo. Skandovaný potlesk z pléna. Rečník sa ukláňa.

 • Potlesk jedného poslanca z pléna.

 • Dobrí sú, dobrí sú.

  Významné dcérske spoločnosti.

  V deň účinnosti SHA bude spoločnosť vlastniť významné podiely v týchto ďalších spoločnostiach:

  - Pozagas, a. s. (ďalej len „Pozagas“), dcérska spoločnosť spoločnosti – skladovanie plynu.

  - po druhé, SPP Storage, s. r. o. (ďalej len „SPP Storage“), 100-percentná dcérska spoločnosť spoločnosti – skladovanie plynu,

  - SPP CZ, akciová spoločnosť, 100-percentná dcérska spoločnosť spoločnosti – dodávanie plynu,

  - Východočeská plynárenská, a. s. (ďalej len „VČP“) – distribúcia plynu,

  - Severomoravská plynárenská, a. s. (ďalej len „SMP“) – distribúcia plynu,

  - SPP Bohemia, a. s. (ďalej len „SPP Bohemia“), 100-percentná dcérska spoločnosť spoločnosti – holdingová spoločnosť; SPP Bohemia sa na účely Akcionárskej zmluvy prestane považovať za významnú dcérsku spoločnosť, ak predá všetky podiely, ktoré vlastní vo VČP a SMP.

  SPP Bohemia a české distribučné spoločnosti budú z definície významných dcérskych spoločností vypustené, ak k predaju českých distribučných spoločností dôjde pred uzavretím novej SHA (ďalej len „významné dcérske spoločnosti“).

  Na účely Akcionárskej zmluvy sa za významnú dcérsku spoločnosť bude považovať aj

  - akákoľvek iná spoločnosť, ktorá nie je ku dňu účinnosti SHA spoločnosťou hlavnej skupiny SPP ani významnou dcérskou spoločnosťou a nad ktorou spoločnosť bude vykonávať kontrolu a ktorá nie je spoločnosťou hlavnej skupiny SPP a ktorá spĺňa počas dvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach, začínajúc účtovným obdobím nasledujúcim po dni účinnosti SHA, aspoň jedno z nasledovných kritérií:

  • jej free cash-flow vykázaný v poslednej ročnej auditovanej účtovnej závierke predstavuje najmenej 2,5 % súhrnnej konsolidovanej hodnoty free cash-flow spoločností hlavnej skupiny SPP vykázanej v poslednej ročnej konsolidovanej auditovanej účtovnej závierke spoločností hlavnej skupiny SPP alebo

  • jej EBITDA vykázaná v poslednej ročnej auditovanej účtovnej závierke predstavuje najmenej 2,5 % súhrnnej konsolidovanej EBITDA spoločností hlavnej skupiny SPP vykázanej v poslednej ročnej konsolidovanej auditovanej účtovnej závierke spoločností hlavnej skupiny SPP, alebo

  • predstavuje najmenej 2 % súhrnnej konsolidovanej hodnoty čistých aktív (definícia bude v podstatných ohľadoch vychádzať zo súčasnej SHA a bude spresnená v dokumentácii) spoločností hlavnej skupiny SPP vykázanej v poslednej ročnej konsolidovanej auditovanej účtovnej závierke spoločností hlavnej skupiny SPP a tým, že splnenie vyššie uvedených podmienok bude posudzované vždy výlučne vo vzťahu k danej spoločnosti. V prípade, že takáto spoločnosť prestane vyššie uvedené kritériá spĺňať počas dvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach, prestane byť považovaná za významnú dcérsku spoločnosť. Bodka.

  Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, plus-mínus aj s tou prestávkou nejakou.

 • Ešte som tak úplne neskončil, ešte som chcel záverečné slovo mojej reči.

 • Takže teda ďakujem veľmi pekne za pozornosť s tou malou prestávkou možno nejaké tie necelé štyri hodinky. Ja si myslím, že potadeto stačilo, lebo keďže sa na zoznam ľudí napísalo kopa ľudí, ktorí by ma chceli striedať a že vlastne až do rána tam máme služby rozdelené, tak ja si myslím, že je dobre sa podeliť o túto formu protestu, lebo nič iné to nie je. Je to zúfalosť, je to protest, lebo nič iné ako opozícia nemôžme urobiť, len takýmto spôsobom, možno trošku gándhíovským spôsobom sa postaviť valcu 83 kolesíkov, ktorí si myslia, že môžu všetko.

  Čiže ďakujem veľmi pekne všetkým ostatným, ktorí sa do toho zapoja, a dúfam, že to dobojujeme úspešne do konca. Som rád, že v takejto veci sa tiež dokážeme spojiť a podeliť.

 • Potlesk a zapískanie.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami štyria páni poslanci: pán poslanec Poliačik, Mičovský, Viskupič a Kadúc. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Nech sa páči, pán poslanec Poliačik. Nie je prítomný.

  Nech sa páči, pán poslanec Mičovský.

 • Ďakujem pekne za slovo, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky. Mňa zaujalo niekoľko pasáží z prednesu pána poslanca Matoviča.

  Osobne by som chcel oceniť to, že v jeho vystúpení zaznievali nové prvky parlamentnej práce, ktorú si nemožno nevšimnúť, a vyjadrujem presvedčenie, že sa stane istým spôsobom historickou stopou vo vývoji boja o slušnosť a zápasu o korektnosť pri tvorbe zákonov v tejto krajine.

  Som presvedčený, že takéto vystúpenie síce nás obralo o hodne veľa času, ktorý sme mohli využiť múdrejšie, ale na druhej strane prispeli k tomu, aby si vždy tí, ktorí majú v tejto krajine v rukách moc, uvedomili, že sú tu isté etické normy, ktoré by sa ani v takomto veľkom nasadení a v takejto väčšine, akou disponuje súčasná vládna moc, nemali zneužívať.

  Na hrubé vrece hrubá záplata, tak to aj vnímam a chcem sa v tomto prípade pánovi poslancovi Matovičovi úprimne poďakovať, že toľko vydržal.

 • Ďakujem. Ďakujem, Igor, za to, že si vydržal vskutku dlhý čas a že sme sa dopracovali k tomu, že budeme a sme nútení ako akt zúfalosti a pred aroganciou moci, pred tým, že odvolávame vládu bez prítomnosti vlády, napriek zneniu ústavy, kedy vláda na požiadanie tu musí byť, a myslím si, že tento signál, že stojíme si za slovom a že tak ako si 4. 12. hovoril na tlačovke, aby vláda nepristúpila k rokovaniu o tom, čo chce s SPP urobiť, tak ako sme 13. 12. tu na hodine otázok vo štvrtok stáli pred premiérom tejto krajiny a hovorili mu o tom, že SPP patrí ľuďom a nie žralokom, takisto aj teraz hovoríme o tom, že SPP patrí ľuďom a nie žralokom. A v tej snahe vlády, ktorú sa snaží napriek všetkým veciam obhájiť, je čím ďalej, viacej vidieť tie falošné tóny.

  Takže nie je pravda, čo hovoril premiér, že opozícia spala. 4. 12. tlačovka a výzva na to, aby vláda, tu z opozície, výzva na to, aby vláda pristúpila k inému scenáru a nie tomuto, 13. 12. vystúpenie počas hodiny otázok, opozícia nespala, my sme nespali. A ďakujem tebe, že si toto vydržal a ukázal a nadstavil zrkadlo vláde, ktorá tu ani nie je.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. V prvom rade nezávidím stenografom, ktorí budú prepisovať toto celé, alebo tej stenografke, alebo stenografovi.

  Mňa len strašne mrzí, že sú tu nie vláda alebo členovia vlády, čo i len jeden, ktorý tu má v zmysle ústavy, naozaj o tom to je nepochybné, povinnosť byť. A je to naozaj tu výsmech.

  Ja som zachytil, nebol som tu, ale že bola tu prinesená nejaká stolička, ktorá bola nakoniec pánovi poslancovi Matovičovi zobraná. Ja len si dovolím, že v zmysle rokovacieho poriadku, toto podľa mňa spadá do zabezpečenia poriadku v rokovacej sále a podľa môjho názoru pán poslanec Matovič neprekračoval hranice slušnosti tým, že by tu mal stoličku. To by tu asi nikto nemusel mať stoličku. Rokovací poriadok o tomto nehovorí. A koniec koncov nové prvky v tomto parlamente sa ukázali, aj keď Lojzo Hlina sa postavil a mal svoje interpelácie a bol tu nový pultík, v podstate nikto nič nepovedal. Čiže aj tá stolička by bola zrejme namieste. Nič to nezakazuje.

  Tu by som chcel ešte pripomenúť, keby mne niekto zobral vec, ktorá mi patrí a nie je to vec malej hodnoty, zvažoval by som niektoré oznámenia, ktoré majú aj trestnoprávne následky, alebo môžu mať. Ja na tomto mieste, ja to plánujem, aj keď teda nie som predkladateľom, vydržať celú noc, dúfam, že sa mi to podarí. A ak si niekto vypýta stoličku z predkladateľov, ja mu ju rád poskytnem a hovorím už teraz, nebude to stolička malej hodnoty. Ja ju prinesem a poprosím vás, stoličku by ste mu naozaj nemali brať. Je to naozaj v hraniciach slušnosti skôr na strane predsedajúceho.

  Ďakujem, pán predseda.

 • Pán poslanec, oceňujem vašu kreativitu. Pán poslanec Matovič, vaša reakcia.

 • Každopádne ďakujem za podporu a iba také, taká neskorá nočná hodina, tak by som sa vám s niečím chcel zdôveriť, že ja som posledný mesiac mal takú, takú depku. Ako depku, depku toho, že či má vlastne zmysel nejako bojovať proti, proti tým zlým politikom v slovenskej politike a či má vlastne zmysel to, čo robím. Lebo de facto my sme boli aj ten rok a pol aj za Radičovej vlády nejako v opozícii, teraz štyri roky v opozícii, čiže na konci druhej Ficovej vlády budeme už nejako, alebo budem v nejakom šiestom roku v opozícii, a to som nebol zvyknutý zo súkromnej sféry. Tam, keď som si niečo vymyslel, dobre, a chcel som to zrealizovať, tak som to zrealizoval a znášal som následky. Šesť rokov v opozícii, ako, naozaj, tá, iba táto predstava, a to, akým spôsobom sa vlastne k nám vládna moc správa teraz ako k opozícii, že predložené kvantum návrhov, nič, nič neschváli, alebo potom predložíme audiotex, potom primitívi dvaja, Brixi s Martvoňom, to isté odkopírujú a bez, úplne chrapúnsky to predložia, to vybíjalo ma to a bralo mi to energiu a naozaj som strácal nejakú chuť ďalej bojovať.

  Ale dnes som ju dostal práve kvôli tej stoličke, lebo po tej trištvrte hodine možno som bol omnoho viacej unavený, ako potom tú tretiu a štvrtú hodinu. Lebo vtedy, keď som si uvedomil, že vlastne odrazu má zmysel bojovať, lebo jednoducho iba chrapúň môže zakázať človeku si sadnúť na stoličku, keď prednáša nejaký takýto prejav, a je to vyslovene prejav arogancie, vrcholnej arogancie moci. A vtedy som si uvedomil, že má zmysel bojovať a chcem bojovať a urobím všetko pre to, aby sme tento valec raz spoločnými silami všetci v opozícii nejakým spôsobom porazili.

 • Vyhlasujem prestávku do 23.30 hod. a zvolávam poslanecké grémium.

 • Prestávka. Zasadnutie poslaneckého grémia.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás informovať o výsledkoch rokovania poslaneckého grémia. Snažil som sa s predstaviteľmi skupiny poslancov a poslaneckých klubov, ktoré navrhli v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a zákona o rokovacom poriadku zvolanie tejto schôdze, nájsť riešenie v situácii, kedy evidentne po tom, ako sme boli svedkami štvorhodinovej, štvorhodinového predstavenia pána poslanca, ktoré bolo o všetkom, len nie o návrhu skupiny opozičných poslancov, nájsť riešenie, ako použiť, ako využiť efektívne rokovací čas.

  Pýtal som sa, či skupina poslancov, ktorá zvolala túto schôdzu, má naozaj záujem o serióznu rozpravu, je prihlásených 17 poslancov, a či chceme, aby dostali priestor a mohli vystúpiť a odprezentovať svoje argumenty. Argumenty. Ešte raz, argumenty k návrhu, ktorý podali.

  Žiaľ, odpoveďou bola opäť obštrukcia, ktorá síce patrí k parlamentu, a informácia, že sa bude pokračovať len využitím času čítaním rôznych dokumentov a snahou obštruovať rokovanie tejto schôdze.

  Vzhľadom na to som sa rozhodol a podávam procedurálny návrh, a dám o ňom hlasovať, aby sme o programe tejto schôdze, ktorú zvolala skupina poslancov, rokovali do rána, do 7.00 hod., potom prerušili rokovanie vzhľadom na veľmi diskutabilnú dôstojnosť prezentácie argumentov. A navrhujem, aby sme pokračovali potom zajtra o 19. hod. (Výkrik z pléna: "Fuj!")

  Zároveň vás chcem informovať, že budeme potom ráno od 9.00 hod. pokračovať rokovaním programu 23. schôdze. Myslím si, že potrebujeme prerokovať a umožniť poslankyniam a poslancom, aby mohli realizovať svoju legislatívnu iniciatívu a aby sme prerokovali program tak, ako sme ho schválili.

  Takže dávam hlasovať o tomto návrhu. Budeme rokovať dnes do 7.00 hod. ráno. Prerušíme rokovanie, budeme pokračovať v rokovaní až o 19.00 hod. A o 9. 00 hod. sa budeme venovať legislatívnym návrhom. Dávam hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 82 prítomných (zapískanie v sále), 80 bolo za, 2 boli proti.

  Tento návrh sme schválili.

  Budeme pokračovať v rozprave. Do rozpravy...

 • Reakcia poslanca Matoviča.

 • V poriadku, pán Matovič, do 7.00 hod. ráno máte priestor.

  Takže ešte procedurálne návrhy. Pán poslanec Hlina, procedurálny návrh? Nie. Pani poslankyňa Mezenská, procedurálny návrh?

 • Smiech v sále.

 • Vy pošliapavate demokraciu. Ja vám teraz niečo poviem. Zneužívate moc, veľmi hrubým spôsobom zneužívate moc...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Skúste naformulovať niečo, o čom sa bude dať hlasovať.

 • Nasledujúci text hovorený súbežne s rečníčkou.

 • Národná rada je uznášaniaschopná. Pani poslankyňa, naformulujte, čo chcete dať hlasovať.

 • Ja nebudem nič formulovať! Vy porušujete pravidlá (nasledujúci text hovorený súbežne s predsedajúcim), tak ja poviem pre občanov, nie pre vás. Pre vás poviem, čo si myslím. Robíte si z ľudí a z parlamentu dobrý deň! Ja nebudem nič formulovať, robíte si z ľudí, z parlamentu a ústavy dobrý deň.

 • Pani poslankyňa, už ste tu dosť dlho, aby ste si mohli prečítať zákon o rokovacom poriadku. Naformulujte, o čom chcete dať hlasovať (nasledujúci text hovorený súbežne s rečníčkou), a my veľmi radi, je tu uznášaniaschopná Národná rada, budeme hlasovať o vašom návrhu. Pani poslankyňa...

 • Nasledujúci text hovorený súbežne s predsedajúcim.

 • Nepoučujte ma! Lebo keď tu zabezpečíte ministrov a zabezpečíte vládu, aby sedela, tak potom ma poučujte! Nemáte právo poučovať, keď vy pošliapavate demokraciu, ústavu a zákony. Vypnite mi mikrofón. Čo tu predvádzate je svinstvo?!

 • Pokrik v sále a potlesk.

 • Pán predseda, ja si vám dovolím pripomenúť, že rokujeme o vyslovení nedôvery pánovi premiérovi. A toto je tak závažná vec, že presúvať rokovanie na 7.00 hod. večer je naozaj nedôstojné. A medzi to a pred to zaradiť alebo predradiť body, ktoré sú zaradené tak, ako mali byť, čo my vieme, či náhodou dôvera nebude vyslovená?

 • Reakcie z pléna.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, dajte niečo, o čom môžme hlasovať. Buďte taký dobrý.

 • Mám dva návrhy. Prvý návrh je, aby sme pokračovali až do skončenia tohto bodu, až keď sa prednesú všetky argumenty, ktoré majú prihlásení poslanci. A môj druhý návrh je, aby sme zvážili technické možnosti stlmenia svetla alebo zhasnutia, necháme iba pri rečníckom pulte, v záujme šetrenia.

 • Reakcie z pléna.

 • Budeme hlasovať o návrhu, aby sme pokračovali až do ukončenia.

 • Hlasovanie.

 • 102 prítomných, 22 za, 79 proti, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neschválili.

  O tom druhom, samozrejme, nedám hlasovať, pán poslanec. Ja som túto budovu nestaval ani elektrikára som tu nerobil (smiech v sále), takže budete si musieť zvyknúť na svetlo, ktoré tu je.

  Pán poslanec Lipšic.

 • Ďakujem. Ja mám návrh, pán predseda, aby sa prerušila teraz schôdza a rokovalo sa o tejto schôdzi o deviatej. Zdôvodňujem to aj tým, že bol som prítomný, keď ste vyslovili súhlas s tým, že navrhovatelia, ako navrhovatelia sa budeme do deviatej striedať a o deviatej začne vecná rozprava. Vy ste svoj sľub ako predseda Národnej rady porušili.

 • Kedy som dal taký súhlas, pán poslanec?

 • Ale viete čo... Pán poslanec, dobre, dám hlasovať o vašom návrhu.

 • Ešte som neskončil, ešte tam mám jednu minútu. Druhá vec je, fajn, že je taká bujará nálada tuná v parlamente, najmä koaličných poslancov. Ktovie, čo je toho príčinou?

 • Reakcie z pléna a potlesk.

 • Možno by si niektorí mohli aj fúknuť.

 • Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca, aby sme rokovali o deviatej ráno.

 • Hlasovanie.

 • 92 prítomných, 16 bolo za, 74 proti, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Ešte tam bol jeden procedurálny návrh.

  Pán poslanec Viskupič.

 • Ďakujem vám, pán predseda. Pri všetkej úcte chcel by som povedať, že ste sa naozaj zapísali do histórie parlamentarizmu, že odvoláme vládu bez vlády. Tak chcel by som, aby sme, chcel by som dať procedurálny návrh, páni poslanci, kolegyne, kolegovia, aby sme pokračovali tak, ako ste nám sľúbili, to znamená, že budeme rokovať do skončenia tohoto bodu. Ďakujem.

 • Hlasovanie.

 • 106 prítomných, 26 za, 80 proti.

  Tento návrh sme neschválili.

  Ešte pán poslanec Matovič, nech sa páči.

 • Pán predseda, vidím nejakú vašu snahu, alebo teda že už vaši poslanci sú naštartovaní, že už idú domov, ale chcem vám pripomenúť, v dobrom, jednu vec, aby ste náhodou neporušili zákon, a to je zákon o rokovacom poriadku, alebo teda rokovací poriadok Národnej rady, je § 38 ods. 3, ktorý citujem: "O procedurálnom návrhu, ktorý nemá zrejmú podporu Národnej rady, dá predsedajúci hlasovať ihneď. Ak pri hlasovaní predsedajúci zistí, že Národná rada nie je schopná uznášať sa, pokračuje sa v rokovaní podľa programu. V takom prípade o procedurálnom návrhu, ktorý nestratil opodstatnenie, dá predsedajúci hlasovať opäť vtedy, keďže bude Národná rada schopná uznášať sa."

  Chcel som tým povedať, že bolo predložených množstvo procedurálnych návrhov, kedy ich Národná rada nebola schopná uznášať sa a teraz je vašou povinnosťou dať o všetkých týchto procedurálnych návrhoch opätovne hlasovať, ak nechcete porušiť zákon.

 • Ja to veľmi rád urobím, pán poslanec. Hlasujeme stále o tom istom, niekoľkokrát Národná rada väčšinovo odmietla návrhy na zmenu spôsobu a čas rokovania.

  Ale ja si poprosím, technici, môžte mi vybrať tie záznamy, koľko bolo tých pozmeňujúcich návrhov alebo procedurálnych návrhov, ktoré sme hlasovali? Myslím, že tam bol pán poslanec Hlina, pán poslanec Matovič, bola tam pani poslankyňa Žitňanská, bol tam pán poslanec Brocka, bol tam pán poslanec Sulík, ale vyberte mi to, ja kľudne o tom dám hlasovať. Hlasujeme stále o tom istom. Hlasovali sme o tom niekoľkokrát a opätovne Národná rada v pléne väčšinou rozhodla, že tieto návrhy neprijme. Ale ja to veľmi rád, pán poslanec Matovič, urobím.

  Ešte vám dávam do pozornosti § 146, ak máte, ak vznikne pochybnosť o výklade zákona, je to moja kompetencia a vy sa môžte obrátiť na ústavnoprávny výbor.

  Takže poprosím technikov, aby mi to dali. A ešte raz si to, dámy a páni, zopakujeme.

 • Technik doniesol predsedajúcemu výsledky hlasovania.

 • Ďakujem pekne.

  Dobre. Čiže budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Matoviča.

 • Hlasovanie.

 • 107 prítomných, 27 za, 79 proti, 1 nehlasoval.

  Budeme teraz hlasovať o návrhu pána poslanca Hlinu.

 • Hlasovanie.

 • 104 prítomných, 26 za, 77 proti, 1 sa zdržal.

  Pán poslanec Brocka.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 106, 26 za, 80 proti.

  Návrh sme neprijali.

  Pán poslanec Frešo.

 • Hlasovanie.

 • 105 prítomných, 26 za, 79 proti.

  Návrh sme neprijali.

  Pán poslanec Vašečka.

 • Hlasovanie.

 • 105 prítomných, 25 za, 79 proti, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Ešte raz pán poslanec Hlina.

 • Hlasovanie.

 • 107 prítomných, 27 za, 80 proti.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Kadúc.

 • Hlasovanie.

 • 107 prítomných, 27 za, 80 proti.

  Návrh sme neschválili.

  A pán poslanec Mičovský.

 • Hlasovanie.

 • 103 prítomných, 23 za, 80 proti.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Hlina.

 • Vážený pán predseda, prosím vás pekne, viete čo, ja už trošku strácam prehľad. Zajtra bude rokovací poriadok alebo nebude? Alebo ako je to vlastne s programom, lebo som, priznám sa, ospravedlňujem sa...

 • Zajtra pokračujeme o deviatej ráno v rokovaní programu 23. schôdze. Máme odsúhlasený pevný termín bodu, rokovanie, pán Šrámka príde predstaviť správu o rozpočtovej zodpovednosti. A potom ideme podľa programu.

  Čo sa týka zákona o rokovacom poriadku, chcem zvolať grémium, tak ako som sľúbil, aby sme si predstavili pozmeňujúce návrhy, ktoré mali prezentovať aj predstavitelia opozičných poslaneckých klubov, a na základe dohody budeme o tomto bode programu rokovať, až keď prejdeme všetky pozmeňujúce návrhy na grémiu.

  Pán poslanec Mičovský.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Chcem len pre úplnosť pripomenúť, že môj procedurálny návrh, ktorý ste pred chvíľočkou zamietli, sledoval to, aby bolo obnovené internetové vysielanie z tohto mimoriadneho rokovania. Takže vlastne stalo sa to, že teraz je potrebné vypnúť internet.

 • Ale, pán poslanec, internetové vysielanie, my ten stream máme stále, to bez ohľadu na to, čo vy navrhujete, ide alebo nejde. Ak náhodou nejde, je to len technická záležitosť, chcem vás ubezpečiť. Ale pôjdem to zistiť, dobre?

 • Ruch v sále.

 • Takže ospravedlňujem sa, pretože v tom množstve... (Reakcia poslanca Mičovského: "Ja len kvôli úplnosti.") Ale chcem vás ubezpečiť, že nejde o žiadny zámer, a ak to naozaj nejde, hneď to s kancelárom a technikmi budem riešiť, tak je to len technická záležitosť. Vysielanie ide stále online a musí byť, dobre. Takže ospravedlňujem sa, ale už sme trošku z tých návrhov unavení.

  Pán poslanec Brocka.

 • Pán predseda, ja chcem upozorniť, že pri hlasovaní o procedurálnom návrhu pána poslanca Vašečku som hlasoval za, a hlasovacie zariadenie ma vykázalo, že som sa zdržal hlasovania.

 • Smiech v sále.

 • Dajte to do zápisu. Do rozpravy pán poslanec Sulík. Nie je prítomný. Pán poslanec Hlina do rozpravy. Ešte, ešte, prepáčte, pán poslanec požiadal ako navrhovateľ o slovo.

 • Pán predseda, poprosím ešte aj teda pred Richardom Sulíkom, aby teda nestratil poradie.

 • Ruch v sále.

 • Ešte kým tu poslanci teda zo SMER-u sú, lebo predpokladám, že za chvíľku sa zbalia, ja by som iba jednu tú rečnícku otázku chcel dať, že čoho sa tak strašne bojíte, že prečo sa bojíte, aby sme o vašich činoch hovorili cez deň.

  Ja si myslím, že noc a skrývanie sa pod rúško tmy vyhovuje iba zlodejom. A zrejme tým, čo sme predložili, a to, z čoho sme vás obvinili, zrejme tým sa vás to dotklo a trafili sme klinček po hlavičke.

  Ešte nikdy za 20 rokov slovenského parlamentarizmu sa takouto aroganciou niekto nesprával k opozícii. Ešte nikto sa takto...

 • Ruch v sále. Poslanci SMER-u odnášajú maketu zobrazujúcu premiéra.

 • Láskavo, pán Varga, to tam dajte, je to môj majetok! (Povedané krikom. Smiech v sále a potlesk. Rečník odišiel od rečníckeho pultu. Pokrik v sále: "Fuj! Hanba!")

 • Ruch a pokrik v sále.

 • Páni poslanci, prosím vás pekne, ukľudnite sa, sadnite si na svoje miesta. Pán poslanec Matovič, nech sa páči do rozpravy.

 • Rečník sa vrátil k rečníckemu pultu.

 • Pán poslanec, nech sa páči do rozpravy.

 • Aby ste vedeli, čo sa stalo za dverami, tak za dverami sa do nás pustili štyria poslanci SMER-u, chrapúnsky...

 • Smiech v sále.

 • Chlapci nedokázali tuto na férovku pred dverami, vytiahli nás von a tam ešte teraz, možno tam Jojo Viskupič ešte je. Úplní, totálni primitívi!

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Nech sa páči, pán poslanec, ste v rozprave, takže nech sa páči.

 • Keď si všimnete Joja Viskupiča, je buchnutý, dal mu po hube primitív, ktorého nepoznám, každopádne zo SMER-u.

 • Reakcie z pléna.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Vyhlasujem krátku prestávku, päťminútovú.

 • Volá sa Valocký. Tak takto to funguje. Toto je demokracia podľa SMER-u.

 • Poslanci OĽaNO prinášajú späť maketu do sály.

 • Vyhlasujem krátku, päťminútovú prestávku.

 • Reakcie z pléna.

 • Krátka prestávka.

 • Po prestávke.

 • Dobre. Takže môžme pokračovať ďalej v rokovaní. Už je tu pokoj.

 • Reakcie z pléna.

 • Áno, vidím, vidím, že máte procedurálne návrhy.

  Nech sa páči, pán poslanec Brocka.

 • Pani podpredsedníčka, ale teraz vážne.

  Dávam podnet na mandátový a imunitný výbor na poslanca Valockého za to, že fyzicky napadol poslanca Matoviča. Pána poslanca Matoviča najprv, to bolo tu v sále neďaleko predsedu mandátového a imunitného výboru. To, čo sa dialo za dverami, som nevidel, to je inšpirácia pre ostatných poslancov, aby dali podnet.

  Ale týmto dávam podnet na poslanca Valockého, ktorý tu v sále napadol poslanca Matoviča. My sme sa zaoberali prípadom Alojza Hlinu, keď prišiel k poslancovi Martvoňovi, toto bolo niečo podobné. A predpokladám, že sa dnes, resp. zajtra mandátový a imunitný výbor bude zaoberať týmto podnetom. Je to škandál a nehoráznosť, čo tu predvádzate!

 • Ja tomuto celému už nerozumiem. Presne, ja sa pridávam k pánovi Brockovi, tiež dávam podnet a dávam na zváženie pánovi predsedovi mandátového a imunitného výboru, aby zvolal čo najskôr výbor a túto vec preriešil.

  Teraz už chápem, keď sme ako opozícia jednotne hovorili, odsúďme toto konanie v pléne, že sa tu, že bitky tu nemajú čo robiť, prečo sme sa na toto nedohodli. Je to poľutovaniahodné.

  A druhá vec, som rád za to, čo povedal pán predseda, pripomenul tu § 146. Žiadam, aby sa zaoberal ústavnoprávny výbor tým, či tu má byť, alebo nemá byť vláda Slovenskej republiky. Som zvedavý, ako sa k tomuto váš výbor postaví, či je to v súlade s ústavou. Až potom aby sa rokovalo, až po tomto stanovisku.

 • O tomto rozhoduje plénum, či teda schváli váš procedurálny návrh. Takže dávam o tomto návrhu hlasovať.

  Prezentujme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie: Prítomných 29 poslancov.

 • Národná rada nie je uznášaniaschopná. O vašom návrhu budeme hlasovať, keď bude Národná rada uznášaniaschopná.

  Nech sa páči, pán poslanec Matovič.

 • Pani predsedajúca, chcel by som vás poprosiť ako predsedajúcu, aby ste zabezpečili poriadok v tejto sále. Hoci teraz momentálne tu kolegovia zo SMER-u nie sú, ale zjavne mnohí z nich sú pod vplyvom alkoholu. A chcel by som vás poprosiť, aby ste všetkých vašich poslancov povinne podrobili teste, á, testu na prítomnosť alkoholu v krvi. Myslím si...

 • Potlesk a pokrik v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Dávam procedurálny návrh, aby ste podrobili všetkých poslancov SMER-u, samozrejme, aj všetkých prítomných opozičných, testu na prítomnosť alkoholu momentálne v krvi.

  Myslím si, že výpad pána Valockého a podobných ďalších dvoch, ktorých teraz momentálne mená neviem, kolega Viskupič mi povie. Z ich výzoru tváre bolo zjavné, že sú výrazne pod vplyvom alkoholu. A takisto keď sa tam pani kolegyňa Vaľová smiala v posledných laviciach, myslím si, že o ničom inom to nesvedčilo. Takže poprosím vás ešte raz o tento procedurálny návrh.

 • Dáme, aj keď nie som si celom istá, či spĺňa náležitosti § 34. Dávam o vašom návrhu hlasovať. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie: Prítomných 25 poslancov.

 • Národná rada nie je uznášaniaschopná. O vašom návrhu budeme hlasovať, keď bude Národná rada uznášaniaschopná.

  Pán poslanec Kuffa, nech sa páči.

  18. septembra 2013

 • Pani podpredsedníčka, pozrite sa, sila argumentov je potláčaná, tak zdvíhame ruky a päste na seba. To je čosi otrasné. Naozaj som z toho pohoršený. Predseda mandátového a imunitného výboru bol tam prítomný. Prečo okamžite nezvoláva tento mandátový a imunitný výbor?

  Dávam procedurálny návrh, aby teraz v nočnej hodine ho zvolal a rokoval o tom.

  Dávam aj jednoduchší procedurálny návrh, nie na odber krvi aby šli koaliční poslanci, ale aby im bolo naozaj zistené dychovou skúškou, že či sú pod vplyvom alkoholu, alebo nie. Zjavne je to vidieť, že sú pod vplyvom alkoholu niektorí tí kolegovia, čo je úplne hrozné.

  Ja som to aj tuná povedal, dneska mal pohreb Silvester Krčméry. Jeho výrok znel takto: "Na vašej strane je síce moc, ale na našej je zase pravda." A dnes to platí o to viac práve aj v tento deň jeho pohrebu. Bol to väzeň svedomia.

 • Dobre. Takže ste dali dva procedurálne návrh. Jeden, aby bol ihneď zvolaný mandátový a imunitný výbor. Nech sa páči, hlasujeme o procedurálnom návrhu.

 • Hlasovanie: Prítomných 28 poslancov.

 • Národná rada nie je uznášaniaschopná. O vašom návrhu budeme hlasovať, keď bude Národná rada uznášaniaschopná.

  Chcete hlasovať aj o druhom návrhu? Bol to totožný, ako dal pán poslanec Matovič.

 • Reakcia poslanca.

 • Dobre. Dávam hlasovať o druhom procedurálnom návrhu pána poslanca Kuffu.

 • Hlasovanie: Prítomných 27 poslancov.

 • Národná rada nie je uznášaniaschopná. O vašom návrhu budeme hlasovať, keď bude Národná rada uznášaniaschopná.

  Pán poslanec Vašečka.

 • Ďakujem veľmi pekne. Dnes som sa zúčastnil na pohrebe Silvestra Krčméryho, ktorý v komunistických väzeniach bol 14 rokov a jeden zo spôsobov, ako dosiahnuť nezákonne to, čo chceli títo totalitníci, bolo, že mu odopierali spánok a nechávali teda ho dňom a nocou hore.

  Ja si myslím, že toto je veľmi podobné, aby my sme rokovali o tak vážnej veci jednu noc. Všimnite si, je po polnoci. Zajtra celý deň o dôležitých zákonoch a potom znova do noci. A dávate nám na výber, že či teda to zvládneme, alebo nezvládneme. To sú komunistické praktiky.

  A dávam podnet na ústavnoprávny výbor, aby sa zišiel a usúdil, či je takéto niečo možné. Takže to je jeden návrh.

  Druhý návrh je, dávam podnet na mandátový a imunitný výbor za napadnutie pána poslanca Viskupiča. Ten prvý podnet bol napadnutie pána poslanca Matoviča, čo dával pán Brocka, ja dávam za napadnutie pána poslanca Viskupiča, ktoré sa odohralo tam pred dverami.

  Čiže, poprosím vás, dajte o tom hlasovať.

 • Dobre. Budeme hlasovať najprv o prvom vašom procedurálnom návrhu. Prezentujme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie: Prítomných 27 poslancov.

 • Národná rada nie je uznášaniaschopná. Budeme o vašom návrhu hlasovať, keď bude Národná rada uznášaniaschopná.

  Poprosím, aby sme hlasovali o druhom procedurálnom návrhu pána poslanca Vašečku. Prezentujme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 27, za návrh 26 poslancov.

  Národná rada nie je uznášaniaschopná.

  Nech sa páči, ďalší návrh, pán poslanec Novotný, procedurálny.

 • Pani podpredsedníčka Národnej rady, ste vzdelaná, šarmantná dáma, veľa kolegov zo SMER-u tu dnes nesedí, napriek tomu vám chcem niečo povedať, drahí kolegovia zo SMER-u, ktorí pozeráte teraz na televízne obrazovky.

  Kde ste to dotiahli túto krajinu? Čo to robíte z parlamentnej demokracie? Sedím tu štvrté funkčné obdobie, toto tu nebolo ani za Mečiara. Vymieňali sme si politické názory, bola tu ostrá diskusia. Vy ste tu napití, bijete sa v Národnej rade, napádate opozíciu, vláda sa odmieta zodpovedať parlamentu, demontujete parlamentnú demokraciu na Slovensku.

  Pani podpredsedníčka Laššáková, aj k vášmu menu sa bude viazať toto čierne obdobie. Boh ochraňuj túto krajinu pred SMER-om!

  Žiaden procedurálny návrh nedávam, lebo si z nás robíte srandu. Napriek tomu vám chcem povedať, priatelia zo SMER-u, že my tú parlamentnú demokraciu budeme brániť, kým budeme vládať.

 • Pani podpredsedníčka, v zmysle návrhu úpravy rokovacieho poriadku, ktorý som podával, aby sme schválili, že budeme vylučovať viditeľne opitých poslancov zo sály, tak napriek tomu, že bol neschválený tento môj návrh vtedajší, tak žiadam, aby pán poslanec Valocký, pán poslanec Varga boli podrobení dychovej skúške, okamžite, na prítomnosť alkoholu, pretože ich správanie podľa mňa bolo zjavne viditeľne pod vplyvom alkoholu.

 • To je procedurálny návrh, áno? Budeme o ňom hlasovať. Prezentujme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie: Prítomných 26 poslancov.

 • Národná rada nie je uznášaniaschopná. O tomto návrhu budeme hlasovať, keď bude Národná rada uznášaniaschopná.

  Pán poslanec Frešo.

 • Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pani predsedajúca, opätovne dávam návrh, aby sa bezprostredne zišiel mandátový a imunitný výbor, nakoľko ja mám vedomosť o tom, že sa pil alkohol na klube SMER-u. Takže chcem, aby sme o tom normálne rozprávali, a chcel by som, aby sme riešili práve tieto výstupy, ktoré sa tu diali podľa môjho názoru podľa toho, resp. pod vplyvom alkoholu, a treba to okamžite, okamžite riešiť.

  Dávam zároveň druhý procedurálny návrh, aby sme urobili prestávku práve pri odvolávaní vlády dovtedy, kým sem vláda nepríde.

  Ďakujem vám pekne.

 • Prosím, prezentujme sa, budeme hlasovať o prvom procedurálnom návrhu pána poslanca Freša.

 • Hlasovanie: Prítomných 27 poslancov.

 • Národná rada nie je uznášaniaschopná. Budeme o vašom návrhu hlasovať, ak Národná rada bude uznášaniaschopná.

  Teraz budeme hlasovať o druhom procedurálnom návrhu pána poslanca Freša. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie: Prítomných 27 poslancov.

 • Národná rada nie je uznášaniaschopná. Budeme hlasovať o vašom procedurálnom návrhu, keď bude Národná rada uznášaniaschopná.

  Pani poslankyňa Žitňanská, nech sa páči.

 • Pani predsedajúca, v mene štyroch poslaneckých klubov SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD a OĽaNO žiadam zvolať poslanecké grémium okamžite.

 • Budem informovať predsedu Národnej rady, aby zvolal poslanecké grémium. (Reakcia poslankyne L. Žitňanskej: "Okamžite.") Okamžite. Dobre.

  Vyhlasujem krátku prestávku, päťminútovú.

 • Krátka prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať ďalej v rokovaní. Poprosím. Pán poslanec Viskupič, máte procedurálny návrh? Nie je prítomný. Pán poslanec Lipšic, procedurálny návrh. Skončilo poslanecké grémium, takže dohodli sme sa, že budeme pokračovať do rána do siedmej a zajtra o deviatej začína schôdza.

 • Reakcie z pléna.