• Takže už sme všetci, môžme začať rokovanie, aj keď s malým oneskorením. Otváram 9. rokovací deň 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali páni poslanci Otto Brixi a Viera Mazúrová.

  Pokračujeme v prerušenej rozprave v druhom čítaní o návrhu poslanca Jána Figeľa na vydanie zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými a inými vybranými trestnými činmi, tlač 415.

  Pán podpredseda Národnej rady Ján Figeľ už zaujal svoje miesto navrhovateľov a takisto aj pán poslanec Brocka zaujal svoje miesto spravodajcov, určené pre spravodajcov.

  V piatok minulý týždeň neukončil svoje vystúpenie do rozpravy písomne prihlásený poslanec Ján Mičovský za klub OĽaNO, ktorému teraz odovzdávam slovo. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Rokovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Figeľa na vydanie zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými a inými vybranými trestnými činmi, tlač 415.

 • Dobré ráno prajem všetkým prítomným. Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predkladateľ, pán spravodajca, dovoľte, aby som pokračoval vo svojom vystúpení k zákonu, ktorý má na mysli ochranu a podporu ľudí, ktorí v sebe nachádzajú odvahu poukázať na zlé veci, ktoré nás obklopujú, o ktorých vieme a o ktorých často mlčíme.

  Ja som v piatok hovoril dosť všeobecne k myšlienke zákona, ktorý predložil pán poslanec Figeľ. Spomenul som aj to, že tento zákon s takýmto zameraním nie je jediný, že sa našli v dobrom slova zmysle konkurenčné návrhy a že vari nebude až tak dôležité, aby sme zvažovali, ktorý je ideálny, lebo dopredu vieme, že ideálne zákony ani v tejto snemovni nevznikajú, ale aby sme skôr mali na mysli potreby občanov v našej republike v tom zmysle, že takýto zákon je už veľmi potrebný a že ak by sme si pomohli ciferníkom, tak je na ňom dávno pár minút po dvanástej.

  Dnes by som bol konkrétnejší, pretože akokoľvek vnímame zákony ako všeobecné normy správania, predsa len vždy treba pozrieť na to, ako taký zákon môže konkrétne pôsobiť na konkrétneho občana Slovenskej republiky, alebo ako ho môže využiť preto, aby svoje občianske práva a povinnosti mohol uplatňovať čo najlepšie.

  Ja si teraz pomôžem jednou prezentáciou, ak môžem poprosiť o prepnutie tabuliek do režimu, ktorý mi umožní vstúpiť z notebooku do nej, nebude tam veľa toho, budem to komentovať. A už som tam, dobre, tak to teraz vyskúšajme.

 • Krátka pauza.

 • Povedali sme si už dávnejšie, keď sme predkladali alebo, lepšie povedané, keď sme pripravovali zákon o podpore bojovníkov proti korupcii, že asi ozaj niet načo čakať, a že je potrebné využiť naše možnosti poslanecké, ktoré v klube Obyčajných máme, k tomu, aby sme dokázali urobiť niečo konkrétne ešte skôr, ako možno príde zákon do procesu svojej platnosti. A v tomto smere sme si stanovili, že prostriedky, nemalé prostriedky, ktoré dostáva každá politická strana na svoju činnosť, využijeme možno atypicky, ale podľa nás správne. Nie na to, aby sme budovali nejaké štruktúry okresné, krajské, aby sme podporovali možno to, čo podporovať je z politického hľadiska správne, nejaké siete, zosieťovanie regiónov, ale aby sme možno sa pokúsili vrátiť férovým spôsobom nemalé prostriedky, ktoré sme tak my, ako aj všetky ostatné politické strany dostali za výsledok vo voľbách, občanom Slovenskej republiky, a to spôsobom, ktorý poukáže na to, ako sa možno vysporiadať s otázkou podpory a odmeňovania ľudí, ktorí bojujú proti korupcii, ktorých je málo a ktorých veľmi potrebujeme.

  Dali sme našej iniciatíve návrh, názov Spájame statočných. Je to názov, ktorý jednoznačne poukazuje nielen na to, že ľudia, ktorí dokážu takýmto spôsobom zabojovať, sú statoční, ale že je ich potrebné naozaj spojiť, lebo tie ostrovčeky odvahy sú veľmi nepatrné na mape Slovenska. A nejde len o to, že sú nepatrné, ale existuje tu zaujímavý psychický alebo psychologický fenomén, že ľudia, ktorí aj prekonajú hranicu strachu alebo hranicu odvahy, to je vec pohľadu a povedia to, čo vidia, o čom ostatní mlčia, tak sa veľmi často dostávajú po svojom vystúpení, po svojej dramatickej životnej chvíľke, keď musia zabojovať s tým svojím strachom, do situácie, že sa stávajú strašne osamostatnení, samostatní, osamotení, že teda jednoducho sú podrobení pocitu, že im ostatní nerozumejú, že od nich akosi utiekli, a že dokonca začínajú byť pre svoje okolie nebezpečnými, lebo šíria niečo, čo môže hodiť tieň podozrenia na ľudí, ktorí ich obklopujú, že ich, nedajbože, tiež podporujú vo svojej činnosti. A to je teda, samozrejme, veľmi nesprávne, lebo takíto ľudia by, naopak, mali získať pocit, že sú veľmi vážení, potrební a že ich spoločnosť uznáva, že pocit osamotenia vôbec nie je na mieste, pretože, naopak, nemali by byť v kúte zatlačení kdesi tlakom väčšinovej spoločnosti, ktorá hovorí: "A načo? A prečo do vlastného hniezda? A prečo to povedal?" Naopak, mali by dostať ocenenie veľmi vysoké, a to je vlastne zmysel toho slovného spojenia Spájame statočných, aby boli spojení, aby o sebe vedeli.

  No a my sme s týmto začali, nie tak dávno. Bolo to v auguste tohto roku. Prípad, ktorý prebehol Slovenskom aj, predpokladám, vďaka iniciatíve nášho klubu. A je to prípad, ktorý by, si dovolím povedať, môže súžiť ako istý vzor k tomu, čo sa sleduje našou iniciatívou a čo je teda aj zmyslom zákona, ktorý predložil pán poslanec Figeľ a o ktorom sme presvedčení, že jeho prijatie je nanajvýš aktuálne. Hovorím, že nemajú ostať v kúte, nemajú byť zatlačení kdesi do úzadia, nemajú mať pocit osamotenia. No aby sa tak mohlo stať, tak je potrebné im skutočne dať aj formálne, aj skutočne, aj v skutočnosti dôležité miesto. A to dôležité miesto sa môže vytvoriť jednoznačne tak, že skúsime takýmto ľudom povedať: "Ste hodní vysokého morálneho ocenenia."

  Práve preto na tomto obrázku máte možnosť vidieť rad, ktorý sme urobili s tým najlepším úmyslom.

 • Prezentácia materiálov na obrazovkách v rokovacej sále.

 • Pomenovali sme ho Rad Ďurka Langsfelda. Ja som už spomínal históriu vzniku tohto názvu a priblížil už osobnosť Juraja Langsfelda. Je to rad, ktorý by mal vlastne zvýrazniť to známe staré: exempla trahunt - príklady priťahujú. Ak niekto z rúk najvyššieho predstaviteľa, najvyšších predstaviteľov štátu dostane rad za svoju statočnosť, za to, že nemlčal vtedy, keď ostatní mlčali, na to, že zachránil významné spoločenské hodnoty. No prečo by takýto človek nemal byť postavený na roveň tých, ktorí tiež zachraňujú a vytvárajú dôležité hodnoty na rôznych poliach svojej profesnej činnosti? Ak by sme dokázali, a myslím si, že toto je správne, a my Obyčajní budeme aj teraz vo svojom doplňujúcom návrhu, ktorý budem mať česť predniesť, hovoriť aj o tejto stránke dosť podrobne, že ak by sme dokázali takýchto ľudí oceniť vysoko morálne aj štátnym vyznamenaním, tak to bude veľmi silný signál k tomu, aby spoločnosť zbystrila pozornosť a aby si potom povedali, aha, tak tu naozaj ide o niečo významné, keď vždy na začiatku roka z rúk prezidenta republiky niekto z ľudí, ktorý dokázal takýmto spôsobom sa postaviť k závažnému problému korupcie, v ktorej sa topíme, zrazu je oceňovaný za svoju odvahu. Viete, je to veľmi možnože ťažké si toto uvedomiť, ale musíme prelomiť tú hrádzu obáv, lebo tie obavy tu sú. Ja nebudem možno menovať toho pána ministra, ale naozaj som bol prekvapený, keď mi v neformálnom rozhovore dal za pravdu, že toto je správny krok, ale zároveň dodal: "Ale viete koľko je takých prípadov? Veď nás to zasype." No, ale pozor! Ak je takých prípadov veľa, tak my azda nemôžeme teraz si povedať, že aby sme ich, nedajbože, nedostali na svetlo božie a aby sa nám nezačali kopiť odvážni ľudia a aby sme nemuseli mať problém koho v januári vybrať za, medzi ľudí, ktorí budú ocenení prezidentom republiky, tak radšej neotvoríme túto skrinku. Vôbec nie Pandorinu, ale skrinku cti a odvahy. Som presvedčený, že toto je vec, ktorá je možno svojou podstatou jednoduchá: dať rad, navrhnúť vyznamenanie, ponúknuť to konkrétnemu človeku, ale je to možno podstata toho, čo by sme mali v spoločnosti pri boji s korupciou ozaj sledovať a zmeniť. Jednoznačne poukázať na to, že takíto ľudia naozaj zasluhujú vysoké uznanie a možno to bude odrazu fungovať úplne iným smerom. Že tých ľudí bude pribúdať a korupcie ubúdať. Takže preto ten rad.

  Ja ho mám tuná aj naživo. Je to krásna strieborná medaila, kde je ten text, ktorý si dovolím ešte raz tu zopakovať, lebo je to text, ktorý zasahuje svedomie každého, kto počúva hlasu doby. A hoci ten text vznikol už v 19. storočí, aj teraz v 21. nám môže veľa povedať. Je tam citát Jurka Langsfelda a znie nasledovne: "Teraz ma súdia nepriatelia, ale budú ma niekedy súdiť Slováci a u tých by som nechcel prepadnúť." Silný odkaz, pretože Ďurko Langsfeld tiež zrejme bojoval so svojím strachom a dokonca nešlo len o to, povedať, že ktosi korumpuje a ktosi berie a ktosi dáva to, čo by nemal, ale išlo o čosi viac. Išlo o život. Mohol vymeniť svoj život za to, že sa vzdá presvedčenia. Neurobil tak, vstúpil do histórie Slovenska a my v Obyčajných sme hrdí, že sme si povedali, že práve s jeho menom spojíme návrh radu, ktorý by mali dostávať ľudia, ktorí sú predmetom zákona pána poslanca Figeľa. A ja verím, že tento rad, rad Jurka Langsfelda, raz - a nebude to trvať až tak veľmi dlho - bude naozaj mať podobu štátneho vyznamenania, ktoré bude uzákonené a ktoré naozaj ľudia, ktorí bojujú s korupciou, z rúk prezidenta Slovenskej republiky aj získajú.

  Skúsme v tej krátkej prezentácii ísť ďalej.

 • Prezentácia materiálov na obrazovkách v rokovacej sále.

 • A to by som si dovolil upozorniť, že naozaj keď hovoríme o odmenách, budeme o odmenách tu ešte dnes hodne hovoriť, ale odmeny sú rôzne. A odmena, ktorá má meno pochvala, vďaka, uznanie, je naozaj odmena nad ostatné odmeny. A ja si myslím, že niet človeka, ktorý by sa nepotešil, ak mu niekto vysloví uznanie. A práve preto s týmto radom je spojený udeľovací list, ktorý má znak Slovenskej republiky. A tento udeľovací list sme prvýkrát udelili práve pánovi učiteľovi Otovi Žarnayovi, ktorého som tu už spomínal a ktorý môže slúžiť ako nádherný vzor osobnej ľudskej statočnosti a prekonania vlastného strachu v prospech verejného záujmu a ochrany verejných zdrojov. A ten text tiež si dovolím prečítať. Lebo udeľovacia listina hovorí, že: "Občania Slovenskej republiky si považujú za česť vyjadriť vďaku učiteľovi Otovi Žarnayovi, ktorý prejavil mimoriadnu statočnosť pri ochrane morálnych a materiálnych hodnôt našej krajiny. Nech sa jeho čin stane vzorom všetkým, pre ktorých slová občianska statočnosť, láska k pravde a sebaúcta nestratili obsah. Hnutie Obyčajných ľudí a nezávislých osobností sa pridáva k občianskemu hlasu a oceňuje principiálny zásadný postoj pána Ota Žarnaya a udeľuje mu týmto Rad Ďurka Langsfelda."

  To je udeľovacia listina a toto je laureát ceny Ďurka Langsfelda pán učiteľ Oto Žarnay.

 • Prezentácia materiálov na obrazovkách v rokovacej sále.

 • Jeden zo 60-tisíc učiteľov, úplne obyčajný, keď ho stretnete, tak zistíte, že je naozaj pravzor obyčajnosti z hľadiska ľudského vzoru. Nie je na ňom nič výnimočné. Môžeme kľudne povedať, že je klasickým učiteľom slovenských škôl. A predsi, je na ňom niečo predsi len veľmi výnimočné, pretože koľkí z tých 60-tisícov mali odvahu povedať v prípade, keď videli, že niečo nie je v poriadku, konkrétne, keď na jeho škole neboli v poriadku zmluvy, ktoré škola vyplácala za nič v dobe, keď učiteľom sa hovorí, že nemajú dostatok zdrojov pre nich, štátne prostriedky, aby im zvýšili plat. Tak toto je vec, ktorú by sme mali považovať za aj výnimočnú a z toho pohľadu aj takýchto učiteľov vnímať ako hodných naozaj ocenenia a úcty. A ja som presvedčený, že pán učiteľ Oto Žarnay aj vďaka našej aktivite, aj vďaka tomuto radu, aj vďaka tomu, že o tomto zákone môžme aj cez jeho príklad rozprávať, sa už stal vzorom pre svojich 60-tisíc kolegov. Lebo viete, ono je to tak. Aj v tých Košiciach toho 14. augusta nebolo tých ľudí až tak veľa. Možno nás tam bola stovka. Ale množstvo ľudí tento prípad sledovalo. Dokonca niektorí reálne spoza rohu. Aj taký úsmevný prípad, ale smutno-úsmevný som zažil, že mi povedal kolega: "Ja som tam bol, ale vieš, ja som nešiel k vám. Ja som sa pozeral len spoza jedného činžiaku. Vieš, tam sú ľudia, ktorí si to značia a zapisujú. No potrebujem ja, aby mi niekto vykrikoval, že čo som tam robil?" Ten strach tam bol rukolapne prítomný. Takže áno, bola tam stovka fyzických osôb, ale tisícky boli s Otom Žarnayom. A cieľom tejto iniciatívy je to, aby tie tisícky sa nebáli prísť, keď nejaký učiteľ Oto Žarnay bude preberať rad, aby sa nebáli povedať, keď uvidia niečo zlé na svojom pracovisku, aby prekonali svoj strach, a toto je zmysel tohto zákona. Samozrejme, hovorím iba i jednom aspekte, pretože nielen podporiť, aby prekonali strach, ale aj poskytnúť účinnú podporu z hľadiska štátnych orgánov. Ale to je vždycky tak, že musíme najprv začať s tým, čo je podstatné, lebo ak on neprekoná strach, tak si nepomôžeme, lebo taký človek povie: "Nuž dobre, štátne orgány máte pekný zákon, ale však oni si to skôr ešte medzi sebou všetko porozprávajú, ako ja vôbec prídem povedať,čo som, čo ma trápi." Takže tá verejná podpora je veľmi, veľmi dôležitá. A preto o nej by sme mali rozprávať podrobne.

  Skúsme sa pozrieť ešte nielen na oceneného pána učiteľa Žarnaya, ale aj na šek, ktorý dostal z rúk kolegyne poslankyne Heleny Mezenskej, ktorý znie na symbolickú čiastku tisíc eur. To sú peniaze, ktoré som spomínal, že naše politické hnutie ich používa ako istý spôsob vrátenia prostriedkov, ktoré sme dostali na svoju činnosť, občanom Slovenskej republiky.

  A tu sa môžme pristaviť pri tom, že prečo vôbec by sme mali uvažovať, tak ako je to aj v návrhu zákona, s tým, aby ľudia v takýchto prípadoch dostávali aj finančnú odmenu, nielen morálnu, nielen docenenie v podobe nejakého radu. No jednoznačne preto, lebo som presvedčený, že ak niekto zachráni pre našu spoločnosť veľké prostriedky, ktoré by inak beznádejne zmizli v pažeráku korupcie, no prečo by sme mu nedokázali vrátiť časť z týchto prostriedkov ako prejav svojej vďaky a uznania aj takémuto odvážnemu človeku? Čo je na tom zvláštne? Hovorí sa, že statočnosť sa nedá kúpiť. To je absolútna pravda. Statočnosť sa ozaj nedá kúpiť. Ale nedá sa ani následne odmeniť? Nemôžeme takýmto spôsobom poďakovať? Mne sa vidí, že ideme zlým smerom, keď sa bojíme priznať ľuďom bojujúcim s korupciou odmenu, pretože to mi pripadá ako niečo, čo je zakrývanie si očí pred realitou.

 • Krátka pauza.

 • A na druhej strane, ak by sme aj možnože zvážili, že existuje aj taká varianta, že ľudia budú hľadať, vyhľadávať takéto prípady kvôli tomu, aby sa obohatili, povedzme, že to bude inšpirovať nejakú časť ľudí.

  Tak za prvé ja sa spytujem, je možné, aby ľudia, ktorí sami majú nečisté svedomie a konali zlo, mali odvahu poukazovať na zlo druhých? Tí väčšinou veľmi preventívne a veľmi hlboko mlčia, pretože nechcú otvárať takéto kapitoly, lebo vedia, že by sa veľmi rýchlo mohlo to otočiť proti nim. A ľudia, ktorí nemajú takéto pocity výčitiek svedomia, nemajú sa čoho báť, tak nech sú hoc motivovaní aj odmenou. Ak by sme už to ich vnútro, ten boj medzi morálkou a potrebou peňazí, všetci ich potrebujeme k životu, nejakým spôsobom chceli vyhodnotiť. No a prečo nie? Veď práve týmto spôsobom by sme dosiahli, že ľudí, ktorí budú poukazovať na korupciu, bude pribúdať a korupcie ako takej ubúdať. Takže tisíc eur pre pána učiteľa bola symbolická suma a ja ju tu dokumentujem cez tento záber len ako logické odôvodnenie toho, že samotná odmena nemá byť dôvodom na to, aby sme takýto zákon považovali za nesprávny, tobôž keď použijeme príklady zo sveta, kde naozaj práve aj týmto spôsobom sa darí veľké korupčné aféry vyriešiť v prospech štátu, v prospech občanov štátu.

  Asi si všetci budete pamätať asi vlaňajší prípad, keď ktosi obrovský daňový únik v nejakej súkromnej spoločnosti Spojených štátov, kde teda občania si vkladali nejakým pololegálnym spôsobom svoje prostriedky, aby obišli americké daňové zákony do švajčiarskej banky, na to poukázal a získal len tú podielovú odmenu vo výške desiatok miliónov dolárov. No čo sa stalo zlého? No, zbohatol ktosi, kto mal odvahu na to poukázať, veď jednoduché to nebolo a zbohatla krajina, ktorej takto poslúžil.

  Toto je pohľad na plagát, ktorý bol v Košiciach.

 • Prezentácia materiálov na obrazovkách v rokovacej sále.

 • Nebudem ho čítať. Ale možno sa zdržím ešte pri tomto slide kratučko s tým, že práve občania, ktorí tam prišli a ktorí prejavili odvahu, chcem im poďakovať aj tejto chvíli práve tým, že boli ochotní sa podpísať pod list, ktorý bol adresovaný najvyšším predstaviteľom našej krajiny: pánovi prezidentovi, pánovi predsedovi parlamentu a pánovi predsedovi vlády. Trom ľuďom, ktorí, samozrejme, nemôžu riešiť konkrétne prípady, ale ktorí by mali byť tými, ktorí udajú tón, jasný, základný, čistý, ktorí povedia, áno, občan, ak dokážeš zlo nielen vidieť, ale aj pomenovať a postaviť sa proti nemu, tak vždy počítaj s tým, že my, najvyšší predstavitelia tejto krajiny stojíme za tebou a podporujeme ťa a budeme žiadať, aby orgány konali tak, aby si nemal pocit obavy, že svojím konaním ohrozíš seba alebo svoju rodinu, čo je veľmi časté, alebo že prídeš pracovné miesto, ale aby si mal pocit, že tvoje konanie bude slúžiť ako vzor. A to je tá podstata. Z týchto ľudí musíme urobiť aj prostredníctvom tohto zákona, ale, samozrejme, nielen prostredníctvom tohto zákona, ale môže tomu pomôcť, vzory správania. Nesmieme sa toho báť. Lebo kto sa toho bojí, tak potom mám iba jednu odpoveď. Tak sa bojí toho, že ľudia povedia pravdu, ktorá nemusí byť pre niekoho veľmi milá. Ale stošesdesiatšesťka tejto krajiny, ktorá je zodpovedná za riadenie a zákony, 150 poslancov a 15 členov vlády a prezident, tí musia byť poslední, ktorí by sa toho obávali, a prví, ktorí to musia vždy podporiť. Pohľad na skupinu účastníkov.

 • Prezentácia materiálov na obrazovkách v rokovacej sále.

 • Tu si dovolím možno ešte ukázať aj takúto zaujímavú rekvizitu. Vo svete sa zaužíval názov, pre ľudí, ktorí bojujú voči korupcii tak, že dokážu prekonať strach a poukázať na ňu, whistleblowing, angličtinári hovoria, že to je vo voľnom preklade pískať na píšťalkách, to znamená, že zapískať tam, kde je faul, kde je faul proti slušnosti, proti etike, proti morálke. Takže budem veľmi rád, keď takáto píšťalka, akú sme použili ako suvenír v Košiciach a ktorá sa ocitla v rukách aj v ústach účastníkov, sa stane ozaj symbolom, ktorý bude prechádzať našim krásnym Slovenskom, a najmä, že jej zvuk bude počuť stále viac a viac a že ľudí, ktorých chceme spojiť prostredníctvom našej aktivity, o ktorej hovorím, aj prostredníctvom zákona pána Figeľa, ktorému vôbec neprajeme nič zlé ako konkurenčnému, lebo my sme predložili zákon, ktorý bol veľmi podrobný, ale ktorý naozaj podporíme veľmi radi aj s naším doplňovacím návrhom, bude pribúdať. Takže ja si dovolím tak symbolicky, tak skúsim odstúpiť od mikrofónu, že aj takýto zvuk by sa mal na Slovensku ozývať všade, kde sa bojuje s korupciou.

 • Zapískanie na píšťalku.

 • Zatrúbenie v sále.

 • Ďakujem pekne za odozvu. To znamená, že bude to zrejme pribúdať. Ďakujem, bolo to veľmi pohotové.

  A možno prejdime teraz ešte na jeden záznam, ktorý komentovať nebudem. Je to záznam, ktorý nám ukáže bezprostrednú ľudskú, pre mňa veľmi vzácnu reakciu pána učiteľa Ota Žarnaya vo chvíli, keď prebral rad. Je to kratučké.

  (Audiovizuálna prezentácia na obrazovkách v rokovacej sále: "Oto Žarnay, Košice 14. august 2013.")

  "... si myslím, že byť vzorom pre niekoho je veľká zodpovednosť, a ak mi aj písali nejakí, niektorí moji žiaci, že som pre nim, pre nich vzorom, vždy som im odpovedal v tom slova zmysle, že sa do tejto pozície nikdy nestaviam a zachoval som sa tak, ako mi to kázalo moje svedomie, zachoval by som sa tak za každých iných okolností a som len obyčajný človek, ktorý prejavil, prejavil takto svoj názor.

  Ale ak už hovoríte o tých príkladoch, tak možno mi v tejto chvíli napadá iná vec, že tým najväčším príkladom sú pre nás naši rodičia, a keby som mal ešte v tejto chvíli živých svojich rodičov a boli by tuná s vami prítomní, tak určite by boli hrdí na to, že som takýmto spôsobom zaujal svoj postoj, a určite by ma ani neodrádzali od toho... (potlesk), určite by ma ani neodrádzali od toho, aby som sa vôbec do týchto problémov púšťal, pretože oni sami, tak ako som ich poznal, ak natrafili počas svojho života na podobný alebo iný problém, vždy otvorene naňho poukázali..."

 • Koniec audiovizuálnej prezentácie na obrazovkách v sále.

 • Ďakujem pekne. Možno prejsť na obrazovke do štandardného parlamentného režimu, ďakujem za túto možnosť. A dostal som sa k záveru...

 • Prerušenie vystúpenia opätovným spustením sa audiovizuálnej prezentácie na notebooku.

 • Aha, pardon, okrem toho to musím aj vypnúť, pravda.

 • Reakcia z pléna.

 • Povedané so smiechom.

 • Nemám k tomu viac čo dodať, len vysloviť presvedčenie, že vzor, ktorý ukázal pán učiteľ Oto Žarnay poslúži nielen vzor pre jeho kolegov a pre nás všetkých, ale poslúži aj ako vzor pre zákon, o ktorom rokujeme, a presvedčí nás, že tento zákon je veľmi potrebný, lebo ja som tento príbeh nedopovedal. Pán učiteľ Oto Žarnay síce poukázal v súlade so svojimi občianskymi a zamestnaneckými povinnosťami na problém, ktorý na škole existoval. Urobil to aj ako predseda rady školy, ale dnes už nie je učiteľom, dnes je na úrade práce, pretože sa stal pre svojho zamestnávateľa nadbytočným po 17 rokoch statočnej práce. A nie je sám. Je tam ešte jeden učiteľ, zhodou okolností jediný, ktorý mu podržal chrbát, ktorý sa pridal na hlas v zborovni k tomu, že súhlasí s takýmto názorom na dianie škole, a ten sa stal tiež prebytočným. A aby sme pochopili obludnosť správania voči takýmto ľuďom, ktorí ozaj potrebujú našu ochranu, tak keď dokonca zanikla aj situácia na škole, že ľudia, ktorí mali ostať, odišli preč. To znamená, že ani len nevznikla potreba riešiť niečo organizačným spôsobom, že niekto je prebytočný, tak aj tak škola trvá na tejto výpovedi, hoci vlastne učiteľa potrebuje a nemá miesto neho náhradu. Tá zlovôľa, tá neochota uznať slová statočnosť, čestnosť je tak údesná, že už dnes vieme, že týmto zákonom to neporiešime, ale veľmi pekne prosím, aby sme ho považovali za základný schodík k tomu, aby sme to veľmi rýchlo zmenili, pretože naša krajina to potrebuje. A potrebujeme takých ľudí ako Oto Žarnay, lebo bez nich téma korupcie ostane len stále opakovaným slovom, ktoré nebude mať pomaličky žiadny obsah, a on obsah má. Má obsah minimálne 500 miliónov eur, o ktoré občania Slovenskej republiky vďaka korupčnému pažeráku každý rok prichádzajú.

  Spomínal som, že 15 poslancov hnutia Obyčajných ľudí a nezávislých osobností pripravovalo, pripravilo pozmeňujúci návrh k zákonu pána poslanca Figeľa. Je to návrh, ktorý vychádza zo skúseností, ktoré sme získali pri príprave nášho rozsiahleho zákona, ktorým sme chceli podporiť ľudí, ktorí bojujú proti korupcii. Tento zákon nám, návrh zákona demokraticky neprešiel, a práve preto využívame túto možnosť, aby sme tam, kde je to možné, aby sme nenarušili základnú štruktúru návrhu pána poslanca Figeľa, doplnili jeho návrh o niektoré dôležité motívy, ktoré som teraz povinný aj s odôvodnením prečítať.

  A prosím o trpezlivosť, lebo ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh je naozaj rozsiahly. Predkladajú ho poslanci: Ján Mičovský, Miroslav Kadúc, Igor Matovič, Erika Jurinová, Jozef Viskupič, Martin Fecko, Štefan Kuffa, Mikuláš Huba, Eva Horváthová, Richard Vašečka, Branislav Škripek, Helena Mezenská, Peter Pollák, Igor Hraško a Mária Ritomská.

  Je to návrh zákona, k návrhu zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými a inými vybranými trestnými činmi, tlač č. 415, o ktorom práve rokujeme. Text nášho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je nasledovný:

  Návrh zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými a inými vybranými trestnými činmi sa mení a dopĺňa takto:

  1. V článku I v § 1 ods. 1 sa za slová "pracovných vzťahov" vkladá čiarka a slová: "podmienky a postup pri poskytovaní odmeny fyzickej osobe podieľajúcej sa významnou mierou na objasnení trestnej činnosti súvisiacej s vybraným trestným činom a podmienky a postup pri poskytovaní podpory fyzickej osobe podieľajúcej sa významnou mierou na objasnení trestnej činnosti súvisiacej s vybraným trestným činom formou osobitného prístupu zo strany štátu a pri poskytovaní podpory iným subjektom, ktorých činnosť je zameraná na dosiahnutie účelu tohto zákona".

  Odôvodnenie:

  Základné ustanovenia, v ktorých je zadefinovaný predmet zákona sa dopĺňajú a rozširujú o podmienky a postup pri poskytovaní odmeny a podpory chránenej osobe. Rozšírené a doplnené ustanovenie zohľadňuje viaceré princípy zo správy mimovládnej organizácie Transparency International s názvom Odporúčané návrhy princípov pre právnu úpravu whistleblowingu. V tomto dokumente je zohľadnený najmä koncept "širokého predmetu oznámenia" a "širokého pokrytia", ktorých základnou myšlienkou je rozšírenie protikorupčného boja z verejnoprávnej sféry aj do sféry súkromnej. Východiskové body tohto dokumentu zohľadňuje aj tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

  2. V článku I, v § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

  "(2)Účelom zákona je

  a) výrazne znížiť rozsah vybraných trestných činov, v dôsledku ktorých dochádza nielen k značnej škode, ale aj k strate dôvery občanov v spravodlivé fungovanie štátu,

  b) napomôcť oznamovaniu významných skutočností v oblasti korupcie,

  c) účinne a komplexne chrániť chránenú osobu pri oznamovaní významných skutočností tak, aby toto jej konanie bolo rovnocennou alternatívou k jej prípadnému nekonaniu a nemohlo sa stať dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by chránenej osobe spôsobili ujmu,

  d) odmeniť chránenú osobu za to, že sa podieľa na objasnení trestnej činnosti súvisiacej s vybranými trestnými činmi, alebo za to, že sa podieľala na zistení alebo usvedčení osoby zodpovednej za takúto činnosť alebo na predídení alebo zabránení škode na majetku vrátane poskytnutia určitého podielu z majetku, ak došlo k navráteniu tohto majetku alebo jeho časti,

  e) podporiť chránenú osobu formou osobitného prístupu zo strany štátu, ako aj podporiť subjekty, ktoré sa v rámci svojej činnosti zameriavajú na prevenciu korupcie a protikorupčné vzdelávanie a výchovu,

  f) zvyšovať povedomie verejnosti o oznamovaní významných skutočností a postavení chránenej osoby v spoločnosti,

  g) zásadne zmeniť verejnú atmosféru v prospech uznania vysokej spoločenskej hodnoty boja s korupciou."

  Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

  Odôvodnenie:

  Vymedzuje sa účel zákona, ktorý v predloženom znení zákona absentuje. Keďže boj proti korupcii je citlivou spoločenskou témou, ktorá má široký tematický presah nielen do sféry práva, politiky alebo ekonómie, ale aj do morálno-etickej oblasti, považujeme za vhodné v zákone koncipovať základné body, ktoré by jednoznačne definovali zmysel a účel zákona. Takéto ustanovenie síce nemá normatívnu hodnotu, ale zo symbolického hľadiska predstavuje dôležité formálne vymedzenie a zdôraznenie cieľa zákona. V rámci základných ustanovení predkladaného zákona sa navrhuje doplnenie úvodného paragrafu o účel zákona vymedzený v šiestich bodoch, ktoré sa heslovitým spôsobom dajú vyjadriť ako pomoc, prevencia, ochrana, odmena, podpora, vzdelávanie, právne povedomie a celospoločenská akceptácia.

  3. V článku I v § 2 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:

  "c) významnou skutočnosťou sa rozumie skutočnosť oznámená v trestnom konaní fyzickou osobou, že bol spáchaný vybraný trestný čin alebo jej výpoveď ako svedka, alebo poskytnutie iného dôkazu touto osobou o skutočnostiach súvisiacich s činnosťou jej zamestnávateľa, ktoré významnou mierou môžu prispieť alebo prispeli k objasneniu vybraného trestného činu alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jeho páchateľa,

  d) škodou sa rozumie ujma na majetku alebo reálny úbytok na majetku alebo na právach poškodeného alebo jeho iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti s vybraným trestným činom bez ohľadu na to, či ide o škodu na veci alebo na právach. Škodou sa rozumie aj získanie prospechu v príčinnej súvislosti s vybraným trestným činom, ako aj ujma na zisku, na ktorý by poškodený inak vzhľadom na okolnosti a svoje pomery mal nárok alebo ktorý by mohol odôvodnene dosiahnuť,". Doterajšie písmená c) až f) sa označia ako e) a h)."

  Odôvodnenie:

  Navrhuje sa doplnenie legálnej definície ďalších základných pojmov, ktorými sú významná skutočnosť a škoda. Pojem významná skutočnosť je obsahovo vymedzený identicky ako v § 3 predloženého návrhu zákona, keďže sa však tento pojem uvádza v tomto zmysle pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu už v úvodných ustanoveniach návrhu zákona, z legislatívneho a technického hľadiska je žiaduca jeho úprava v základných pojmoch. Pojem škoda nie je v predloženom návrhu zákona vymedzený a vzhľadom na jednoznačnosť právnej úpravy, ako aj na skutočnosť, že pojem značná škoda v predloženom návrhu zákona vymedzený je, sa javí žiadúce vymedziť v návrhu zákona aj tento pojem.

  4. V čl. I § 8 vrátane nadpisu znie:

  "Forma podpory

  (1) Chránená osoba má právo na poskytnutie podpory za podmienok uvedených v § 8a až 8e formou:

  a) udelenia štátneho vyznamenania,

  b) prostriedkov právnej nápravy,

  c) právnej pomoci,

  d) poskytovania informácií o priebehu trestného konania,

  e) náhrady škody.

  (2) Každý má právo na podporu, ktorá mu napomôže, aby bol lepšie informovaný o spôsobe oznamovania významných skutočností a právach a povinnostiach chránenej osoby podľa § 8f.

  (3) Podpora sa poskytuje aj subjektom, ktoré sa v rámci svojej činnosti zameriavajú na prevenciu korupcie a protikorupčné vzdelávanie a výchovu, a to za podmienok uvedených v § 8g."

  Odôvodnenie:

  Ustanovenie § 8 definuje formy, akými je možné podporiť chránenú osobu k podaniu oznámenia o významných skutočnostiach. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh navrhuje okrem podpory vo forme poskytnutia právnej pomoci chránenej osobe zaviesť a vymedziť i ďalšie formy podpory, a to podporu vo forme udelenia štátneho vyznamenania, prostriedkov právnej nápravy, poskytovania informácii o priebehu trestného konania a náhrady škody. Podpora môže byť chránenej osobe poskytnutá v prípade splnenia podmienok bližšie špecifikovaných v § 8a až 8e. Navyše, každý má právo na podporu súvislosti s oznamovaním významných skutočností a prevenciou korupcie, a to spôsobom podrobnejšie vymedzeným v § 8f a 8g).

  5. V čl. I sa za § 8 vkladajú nové § 8a až 8u, ktoré vrátane nadpisu znejú:

  "§ 8a Štátne vyznamenanie

  (1) Na zvýraznenie mimoriadnej spoločenskej dôležitosti boja proti korupcii možno chránenej osobe, ktorá prispela významnou mierou k objasneniu trestnej činnosti súvisiacej s vybraným trestnými činmi, k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa alebo k predídeniu alebo zabráneniu škode na majetku, udeliť štátne vyznamenanie podľa osobitného predpisu.

  (2) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") každoročne navrhne prezidentovi Slovenskej republiky na udelenie štátneho vyznamenania vždy aj osoby, ktoré svojou činnosťou podľa odseku 1 preukázali mimoriadne zásluhy o budovanie demokratickej spoločnosti.

  (3) Vláda pri predkladaní návrhov podľa odseku 2 prihliada na rodovú rovnosť.

  § 8b Prostriedky právnej nápravy

  1. Chránená osoba má podľa tohto zákona právo na ochranu pred postihom za oznámenie o významných skutočnostiach a na tento účel môže využívať prostriedky právnej nápravy uvedené v odsekoch 2 až 7.

  (2) Chránená osoba sa môže domáhať svojich práv na súde, ak sa domnieva, že je alebo bola dotknutá na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním ustanovení tohto zákona zo strany zamestnávateľa. Môže sa najmä domáhať, aby zamestnávateľ upustil od svojho konania, a ak je to možné, napravil protiprávny stav alebo poskytol primerané zadosťučinenie.

  (3) Ak by primerané zadosťučinenie nebolo dostačujúce, najmä ak nedodržaním ustanovení tohto zákona zo strany zamestnávateľa bola značným spôsobom znížená dôstojnosť, spoločenská vážnosť alebo spoločenské uplatnenie chránenej osoby, môže sa táto domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Sumy náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej nemajetkovej ujmy a všetky okolnosti, za ktorých došlo k jej vzniku.

  (4) Konanie vo veciach súvisiacich s porušením ustanovení tohto zákona zo strany zamestnávateľa sa začína na návrh chránenej osoby, ktorá namieta, že jej právo, právom chránené záujmy alebo slobody boli dotknuté. Chránená osoba je povinná v návrhu označiť zamestnávateľa, o ktorom tvrdí, že porušil ustanovenie tohto zákona.

  (5) Zamestnávateľ je povinný preukázať, že neporušil ustanovenia tohto zákona, ak chránená osoba oznámi súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k porušeniu ustanovení tohto zákona došlo.

  (6) Na konanie vo veciach podľa ustanovenia sa vzťahuje osobitný predpis.

  (7) Chránená osoba má právo na ochranu svojich práv aj mimosúdnou cestou prostredníctvom mediácie.

  (8) Právo na náhradu škody podľa §8e nie je týmto ustanovením dotknuté.

  § 8c Právna pomoc

  Chránená osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu.

  § 8d Informácie o priebehu trestného konania

  (1) Chránená osoba, ktorá podala oznámenie o významných skutočnostiach, má právo na informácie o priebehu trestného konania, a to v miere, ktorá jej umožní aktívne sa podieľať na tomto konaní.

  (2) Pri poskytovaní informácii podľa odseku 1 sa postupuje podľa osobitného predpisu.

  § 8e Náhrada škody

  (1) Ak rozhodnutím alebo postupom orgánu verejnej moci príslušného podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu, bola chránenej osobe spôsobená škoda, má právo domáhať sa jej náhrady v súlade s osobitným predpisom.

  (2) Chránená osoba, ktorej bola spôsobená škoda, sa má právo domáhať jej náhrady aj v súlade so všeobecnými predpismi o náhrade škody.

  (3) Ak bol chránenou osobou neplatne skončený štátnozamestnanecký vzťah, pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah zo strany zamestnávateľa, patrí jej vyššia náhrada mzdy podľa osobitného predpisu.

  § 8f Zvyšovanie povedomia verejnosti

  (1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") je v súlade s osobitným predpisom zodpovedné za

  a) poskytovanie všeobecných usmernení verejnosti týkajúcich sa oznámení o významných skutočnostiach, postaveniach chránenej osoby a jej práv a povinností, ako aj iných otázok súvisiacich s uplatňovaním tohto zákona,

  b) zavádzanie opatrení na zvyšovanie podvedomia verejnosti o oznámeniach o významných skutočnostiach a chránených osobách,

  c) zavádzanie opatrení, ktorými sa dosiahne širšia spoločenská akceptácia oznámenia o významných skutočnostiach.

  (2) Plnenie úloh uvedených v odseku 1 zverejňuje ministerstvo aj na svojom webovom sídle.

  § 8g Prevencia korupcie a protikorupčné vzdelávanie a výchova

  (1) Štát podporuje prevenciu vybraných trestných činov a protikorupčné vzdelávanie a výchovu ako súčasť prevencie kriminality a protispoločenskej činnosti.

  (2) Cieľom výchovy a vzdelávania na školách a v školských zariadeniach, ktorý je obsahom výchovno-vzdelávacích programov podľa osobitného predpisu, je aj úcta k zákonom a osobitne vzťah k prevencii a zamedzeniu vzniku a šírenia kriminality, najmä vybraných trestných činov.

  (3) Subjektom, ktoré sa v rámci svojej činnosti zameriavajú na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1, môže ministerstvo poskytnúť dotáciu podľa osobitného predpisu. Dotáciu na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 2 môže týmto subjektom poskytnúť aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva") podľa osobitného predpisu.

  § 8h Forma odmeny

  (1) Chránenej osobe sa poskytuje za podmienok uvedených v § 8i a 8j

  a) jednorazová paušálna odmena (ďalej len "paušálna odmena"),

  b) podielová odmena.

  (2) Na poskytnutie odmeny chránenej osobe je právny nárok, ktorý po jeho smrti prechádza na jej právnych nástupcov.

  (3) Odmenu poskytuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo spravodlivosti") postupom podľa § 8k a 8l.

  § 8i Podmienky poskytnutia paušálnej odmeny

  (1) Paušálna odmena patrí chránenej osobe za podmienok uvedených v odsekoch 2 až 6.

  (2) Chránenej osobe patrí paušálna odmena vo výška 15-násobku minimálnej mzdy bez ohľadu na mieru, ako sa podieľa na objasnení trestnej činnosti súvisiacej s vybranými trestnými činmi, na zistení alebo usvedčení osoby zodpovednej za takúto činnosť alebo na predídení alebo zabránení škode na majetku.

  (3) Ak je chránených osôb v súvislosti s tou istou významnou skutočnosťou viac, paušálna odmena patrí tej z nich, ktorá podala oznámenie o významných skutočnostiach ako prvá.

  (4) Paušálna odmena sa postupom podľa § 8k a 8l poskytne takto:

  a) 25 % odmeny po podaní obžaloby,

  b) 75 % odmeny po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia v trestnom konaní, ktorým bol páchateľ uznaný vinným zo spáchania vybraného trestného činu.

  (5) Paušálna odmena nepatrí chránenej osobe, ak sa na ňu vzťahujú dôvody, na základe ktorých zaniká ochrana podľa § 7 ods. 1 písm. b) až d).

  (6) Paušálna odmena sa poskytne aj vtedy, ak na základe výsledkov vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní je nepochybné, že sa stal vybraný trestný čin alebo škoda na majetku a

  a) súd oslobodil obžalovaného spod obžaloby, pretože obžalovaný nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný,

  b) ak je trestne stíhanie neprípustné z toho dôvodu, sa vec odloží alebo trestné stíhanie sa zastaví,

  c) ak sa vec odloží, pretože trestné stíhanie je neúčelné z dôvodov uvedených v osobitnom predpise, alebo ak sa z tých istých dôvodov trestné stíhanie zastaví,

  d) ak sa trestné stíhanie zastaví, pretože obvinený nebol v čase činu pre nepríčetnosť trestne zodpovedný.

  §8j Podmienky poskytnutia podielovej odmeny

  (1) Podielová odmena patrí chránenej osobe za podmienok uvedených v odsekoch 2 až 4.

  (2) Chránenej osobe sa poskytne podielová odmena vo výške 30 % z hodnoty majetku vráteného štátu v súlade s osobitných predpisom.

  (3) Ustanovenia § 8i ods. 3 a 5 sa na podielovú odmenu vzťahujú rovnako.

  (4) Podielová odmena sa vyplatí postupom podľa § 8k a 8l, ak v trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bol páchateľ uznaný vinným zo spáchania vybraného trestného činu.

  § 8k Postup pri poskytovaní odmeny

  (1) Skutočnosti, ktoré nastanú v priebehu trestného konania, sú uvedené v § 8i ods. 4 písm. a) a b), § 8i ods. 6 a § 8j ods. 4, sa považujú za rozhodujúcu skutočnosť.

  Orgán činný trestnom konaní upovedomí chránenú osobu o rozhodujúcej skutočnosti podľa § 8i ods. 4 písm. a) a § 8i ods. 6 v súlade s osobitným predpisom a súd, ktorý rozhodol o vybranom trestnom čine, oznámi rozhodujúcu skutočnosť podľa § 8i ods. 4 písm. b) a § 8j ods. 4 chránenej osobe podľa osobitného predpisu.

  (2) Žiadosť o poskytnutie odmeny môže chránená osoba podať ministerstvu spravodlivosti do šiestich mesiacov odo dňa oznámenia rozhodujúcej skutočnosti, ak si v tejto lehote chránená osoba právo na poskytnutie odmeny neuplatní, toto právo zaniká. Na žiadosť o poskytnutie odmeny podanú po tejto lehote ministerstvo spravodlivosti neprihliada.

  (3) Žiadosť o poskytnutie odmeny obsahuje osobné údaje chránenej osoby v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska chránenej osoby. Žiadosť o poskytnutie odmeny sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo spravodlivosti, tlačivá sú k dispozícii na ministerstve spravodlivosti, ktoré ich zverejní aj na svojom webovom sídle.

  (4) Ministerstvo spravodlivosti pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie podielovej odmeny zohľadní mieru účasti chránenej osoby na objasnení vybraného trestného činu, na zistení alebo usvedčení jeho páchateľa a rozsah majetku vráteného štátu v súlade s osobitným predpisom.

  (5) Ministerstvo spravodlivosti rozhodne o žiadosti o poskytnutie odmeny do šiestich mesiacov odo dňa jej doručenia.

  (6) Ministerstvo spravodlivosti vyplatí chránenej osobe odmenu do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa priznalo poskytnutie odmeny.

  (7) Ak je pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie podielovej odmeny potrebné stanoviť všeobecnú hodnotu navráteného majetku v správe štátu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.

  § 8l Oprávnenia a povinnosti zamestnancov ministerstva spravodlivosti

  (1) Zamestnanci ministerstva spravodlivosti, ktorí rozhodujú o žiadosti o poskytnutie odmeny, sú pri preverovaní skutočností dôležitých pre rozhodnutie o podanej žiadosti oprávnení nahliadať do príslušných trestných spisov a požadovať od orgánov činných v trestnom konaní a súdov súčinnosť pri získavaní informácií, ktoré sú nevyhnutné na vydanie rozhodnutia o poskytnutí odmeny.

  (2) Zamestnanci ministerstva spravodlivosti, ktorí rozhodujú o žiadosti o poskytnutí odmeny, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o obsahu týchto žiadostí a subjektoch, ktoré ich podali, ako aj o ďalších skutočnostiach týkajúcich sa konania o poskytnutí odmeny, ktoré s dozvedeli pri plnení svojich úloh. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj vtedy, ak títo zamestnanci prestali byť zamestnancami ministerstva spravodlivosti.

  § 8m Orgány verejnej moci

  (1) Pôsobnosť podľa tohto zákona vykonávajú

  a) Národná rada Slovenskej republiky

  b) vláda,

  c) ministerstvo,

  d) ministerstvo spravodlivosti,

  e) ministerstvo školstva,

  f) inšpekcia práce,

  g) ostatné orgány verejnej moci.

  (2) Orgány verejnej moci uvedené v odseku 1 predchádzajú vybraným trestným činom najmä tým, že v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi pôsobia na dodržiavanie zákonnosti fyzickými osobami aj právnickými osobami.

  § 8n Národná rada

  Národná rada každoročne berie na vedomie správu o uplatňovaní tohto zákona predloženú vládou a svojou činnosťou prispieva k zvyšovaniu povedomia verejnosti o oznamovaní významných skutočností, ako aj k širšej spoločenskej akceptácii oznamovania významných skutočností.

  §8o Vláda

  Vláda

  a) každoročne schvaľuje a do 9. decembra predkladá národnej rade správu o uplatňovaní tohto zákona za predchádzajúcich 12 mesiacov (ďalšej lán správa),

  b) každoročne predkladá návrhy na ocenenie chránených osôb štátnym vyznamenaním podľa § 8a,

  c) prispieva k zvyšovaniu povedomia verejnosti o oznamovaní významných skutočností a chránených osobách, ako aj k širšej spoločenskej akceptácii oznamovania významných skutočností.

  § 8p Ministerstvo

  Ministerstvo

  a) každoročne vypracúva a predkladá vláde na schválenie správu,

  b) koordinuje ostatné ústredné orgány štátnej správy pri uplatňovaní tohto zákona vykonáva kontrolu a pravidelné vyhodnocovanie uplatňovania tohto zákona v rámci svojej pôsobnosti,

  c) rozpracúvava v rámci stratégie prevencie kriminality samostatnú časť, ktorá sa týka otázok upravených týmto zákonom a jeho uplatňovaním, plní úlohy podľa § 8f a § 8g ods. 3.

  § 8q Ministerstvo spravodlivosti

  Ministerstvo spravodlivosti

  a) podieľa sa na vypracovaní správy,

  b) vykonáva kontrolu a pravidelné vyhodnocovanie uplatňovania tohto zákona v rámci svojej pôsobnosti,

  c) poskytuje ministerstvu potrebné súčinnosť,

  d) plní úlohy podľa § 8k a 8l.

  § 8r Ministerstvo školstva

  Ministerstvo školstva

  a) podieľa sa na vypracovaní správy,

  b) vykonáva kontrolu a pravidelné vyhodnocovanie uplatňovania tohto zákona v rámci svojej pôsobnosti,

  c) poskytuje ministerstvu potrebnú účinnosť,

  d) plní úlohy podľa § 8g ods. 2 a 3.

  § 8s Inšpekcia práce

  Inšpekcia práce

  a) podieľa sa na vypracovaní správy,

  b) vykonáva kontrolu a pravidelné vyhodnocovanie uplatňovania tohto zákona v rámci svojej pôsobnosti,

  c) poskytuje ministerstvu potrebnú súčinnosť,

  d) plní úlohy podľa § 6.

  § 8t Ostatné orgány verejnej moci.

  Ostatné orgány verejnej moci vykonávajú v oblasti prevencie vybraných trestných činov pôsobnosť podľa osobitných predpisov.

  § 8u Spolupráca

  (1) Orgány verejnej moci v oblasti prevencie vybraných trestných činov vzájomne spolupracujú pri vykonávaní tohto zákona.

  (2) Orgány verejnej moci v oblasti prevencie vybraných trestných činov spolupracujú aj s právnickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti prevencie vybraných trestných činov, najmä s médiami, vedeckými a výskumnými inštitúciami, školami, školskými zariadeniami, spolkami a inými združeniami, nadáciami, neziskovými organizáciami poskytujúcimi všeobecne prospešné služby a štátom uznanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ako aj s orgánmi a organizáciami iných štátov a medzinárodnými organizáciami."

  Poznámky pod čiarou k odkazom 4 až 32 znejú...

 • Krátka pauza.

 • Je tam poznámok od 4 po č. 31 s odvolávkami na konkrétne paragrafy zákonov, tak ako ich máte uvedené v tomto návrhu, ktorý máte k dispozícii a odôvodnenie je nasledovné:

  V § 8a sa zakotvuje mechanizmus udeľovania štátnych vyznamenaní Slovenskej republiky pre chránené osoby na zvýraznenie mimoriadnej spoločenskej dôležitosti boja proti korupcii, ako uvádza odsek 1 tohto paragrafu. Režim štátnych vyznamenaní upravuje zákon č. 522/2008 Z. z. o štátnych vyznamenaniach. V prípade predloženého návrhu zákona v znení tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu by do úvahy prichádzalo najmä udelenie Radu Ľudovíta Štúra a Kríž Milana Rastislava Štefánika. V novembri 2012 boli prijaté Zásady vlády Slovenskej republiky o postupe pri predkladaní podnetov na predloženie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní Slovenskej republiky (ďalej len "zásady"), ktoré bližšie stanovujú metodiku predkladania podnetov. Podľa odseku 3 vláda pri navrhovaní prihliada na to, aby zastúpenie kandidátov, ktorých navrhne prezidentovi Slovenskej republiky, bolo určitým spôsobom vyvážené, rozhodnutie však vždy zostáva na prezidentovi Slovenskej republiky podľa vyššie uvedeného postupu. Rodovou rovnosťou sa myslí vyvážené zastúpenie mužov a žien medzi kandidátmi. Udeľovaním štátnych vyznamenaní sa priznáva celospoločenský význam oznamovaniu významných skutočností podľa návrhu zákona a motivujú sa ďalšie potenciálne chránené osoby.

  V § 8b sa upravuje možnosť chránenej osoby podať návrh na príslušný súd a domáhať sa ochrany svojich práv, právom chránených záujmov a slobôd, ak v súvislosti s jej oznámením bola alebo je v dôsledku konania zamestnávateľa dotknutá na svojich právach, právom chránených záujmoch a slobodách. Podanie návrhu je dispozičným oprávnením chránenej osoby.

  Predkladatelia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa inšpirovali úpravou zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a namiesto klasického princípu, že tvrdenia uvedené v návrhu dokazuje navrhovateľ, zavádzajú do návrhu zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti obrátené dôkazové bremeno. V konaní preto bude na zamestnávateľovi, aby preukázal, že opatrenia vykonané v neprospech chránenej osoby boli motivované iným dôvodom ako tým, že chránená osoba učinila oznámenie o významných skutočnostiach orgánu činnému v trestnom konaní.

  Ustanovenie § 8c je obsahovo identické so znením § 8 predloženého návrhu zákona, ktorý sa týka poskytnutia právnej pomoci chránenej osobe.

  Úprava § 8d zahŕňa doručovanie písomností, právo oznamovateľa a svedka byť poučený o možnosti požiadať o poskytnutie ochrany podľa tohto zákona a informovanosti svedkov, poškodených a osôb, ktoré podali oznámenie o významných skutočnostiach. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh považuje chránenú osobu za aktívneho a kľúčového účastníka procesov súvisiacich s podaním jeho oznámenia o významných skutočnostiach, a ak vychádzame z teórie, že takýmto konaním chránená osoba nahrádza úlohu štátu, je jej priebežná informovanosť a právo na ochranu jej osoby opodstatnené.

  Náhrada škody je v zmysle § 8e integrálnou súčasťou systému podpory chránenej osoby, ktorá je v trestnom konaní oznamovateľom, svedkom alebo osobou, ktorá poskytla iný dôkaz o významných skutočnostiach súvisiacich s činnosťou jeho zamestnávateľa. V navrhovanom ustanovení o náhrade škody tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh deklaruje možnosť chránenej osoby uplatniť si náhradu škody, ktorá jej vznikla na základe ustanovení Občianskeho zákonníka, Zákonníka práce a zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.

  V § 8f sa ministerstvu vnútra ako orgánu, do ktorého pôsobnosti je zverená oblasť prevencie kriminality a boja proti korupcii, rozširuje jeho pôsobnosť, pokiaľ ide o povinnosť poskytovať usmernenia a zavádzať opatrenia slúžiace k informovanosti verejnosti týkajúce sa zvýšenia povedomia ľudí o právach a povinnostiach a o oznamovaní významných skutočností chráneným osobám, ako i o ďalších skutočnostiach, ktoré súvisia s činnosťou a statusom tejto osoby.

  V § 8g sa upravuje forma podpory štátu ako ďalší zo stanovených cieľov tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu pre tie osoby, ktoré sa podieľajú na vzdelávaní a výchove zameranej na protikorupčnú osvetu, ako i na programy, ktorých účelom je predchádzať vzniku a šíreniu trestných činov korupcie a iných vybraných trestných činov. K naplneniu účelu by sa mal v budúcnosti obsahovo upraviť štátny vzdelávací program tak, aby sa prevencia kriminality, protispoločenskej činnosti a boja proti korupcii prelínali viacerými vzdelávacími oblasťami, napr. v podobe prierezovej témy. Štát už i v súčasnej dobe čiastočne takúto činnosť podporuje, a to najmä prostredníctvom poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra na podporu prevencie kriminality a boja proti kriminalite na základe zákona o poskytovaní dotácii v pôsobnosti ministerstva vnútra v znení neskorších predpisov, zákon má č. 526/2010 Z. z. Dotáciu je rovnako možné poskytnúť i na vzdelávanie a výchovu v oblasti boja proti korupcii, protispoločenskej činnosti a prevencie kriminality. Takáto dotácia je poskytovaná na financovanie rozvojových projektov z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti aktivít zameraných na prevenciu kriminality, protispoločenskej činnosti a boj proti korupcii. Žiadateľ o dotáciu v uvedenom prípade postupuje podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení.

  Podľa § 8h možno odmenu poskytnúť chránenej osobe. Poskytovanie odmeny sa upravuje z dôvodu šetrenia prostriedkov štátneho rozpočtu, pretože jej neposkytovaním sa vďaka rozmáhajúcej sa korupcii ušetrí menej. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy by preto mal byť pozitívny, suma vyplatenej odmeny bude zaručene nižšia ako suma zachránených alebo vrátených prostriedkov do tohto rozpočtu. Formy odmeny sú dve, jednorazová paušálna odmena a podielová odmena, pričom podmienky poskytnutia odmeny, jej výška, oprávnené subjekty a postupy poskytnutia sú upravené podrobnejšie v § 8i až 8l. Paušálna odmena je odmenou za odvahu chránenej osoby a podielová odmena je odmenou za navrátenie majetku v správe štátu, t. j. zásluhovou odmenou. Na odmenu je právny nárok, ktorý prechádza na právnych nástupcov chránenej osoby.

  Paušálna odmena sa podľa § 8i vypláca bez ohľadu na mieru, akou sa chránená osoba podieľala na výsledku trestného konania za predpokladu, že bola podaná aspoň obžaloba - ide o výrazný motivačný faktor, keďže trestné konanie na Slovensku neraz prebieha veľmi dlho a ani verejnosť neprijala pozitívne také legislatívne návrhy predložené v minulosti, ktoré vyplatenie odmeny odkladali až na právoplatný odsudzujúci rozsudok páchateľa - čiže dva najdôležitejšie motivačné momenty zákona sú - vyplatenie bez ohľadu na mieru podieľania sa a skoršie štádium trestného konania pri vyplatení časti odmeny. Z hľadiska štatistiky je rozdiel medzi počtom prípadov, v ktorých bola podaná obžaloba za posledné roky takmer rovnaký ako počet prípadov, v ktorých nadobudol vydaný odsudzujúci rozsudok právoplatnosť.

  Návrh zákona upravuje aj situácie, keď z objektívnych dôvodov nie je možné usvedčenie páchateľa, resp. jeho odsúdenie, s cieľom, aby sa aj v týchto prípadoch mohla paušálna odmena vyplatiť, rovnaký systém sa už uplatňuje napr. v Českej republike podľa nového zákona o obetiach trestných činov vo vzťahu k finančnej pomoci takýmto obetiam. Paušálna odmena sa vypláca v dvoch čiastkach systémom 25 % pri obžalobe a 75 % pri právoplatnom odsúdení páchateľa. Zároveň sa upravujú prípady, kedy nemožno paušálnu odmenu poskytnúť. 15-násobok minimálnej mzdy je v súčasnosti zhruba 5-tisíc eur, pre účel modelového prípadu môžeme povedať, že ak je podaná obžaloba, ale prípad sa nedotiahne úspešne do konca, tak chránená osoba dostane 1 250 eur ako paušálnu odmenu za odvahu. Prepáčte, ale využijem tento pohár.

 • Krátka pauza.

 • Podielová odmena je na rozdiel od paušálnej odmeny v zmysle § 8j odmenou zásluhovou, a preto je podmienená čiastočne inými okolnosťami ako paušálna odmena. Keďže podielová odmena je odmenou za navrátenie majetku v správe štátu späť do štátnych rúk, je prirodzené, že patrí subjektu len v prípade, ak sa oznámenie o vybranom trestnom čine týka výlučne majetku v zmysle definície uvedenej v návrhu zákona. Ďalej musí ísť o právoplatný rozsudok, čo predpokladá aj odsúdenie páchateľa, ktorý by mal takýto majetok štátu vrátiť, inak nebude z čoho vyplatiť podielovú odmenu. Rovnako na posúdenie je aj výška podielovej odmeny, ktorú návrh zákona stanovil na 30 % z hodnoty navráteného majetku, takáto výška je stanovená aj v Spojených štátoch, niektoré legislatívne návrhy podané v minulosti však stanovili túto výšku len na 10 %.

  V zmysle § 8k sa na postup pri poskytovaní odmeny vzťahuje v zmysle spoločných ustanovení návrhu zákona správny poriadok, je to vlastne jeden z dvoch prípadov, keď tomu tak podľa návrhu zákona je, a súvisí to aj s tým, že na odmenu je zo zákona právny nárok. Žiadosť o poskytnutie odmeny možno podať do 6 mesiacov od stanoveného momentu, uplynutím 6-mesačnej lehoty zaniká právo na poskytnutie odmeny. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh stanovuje aj lehoty pre rozhodnutie o odmene a vyplatenie odmeny.

  V § 8l sa v súvislosti s postupom pri vyplatení odmeny ustanovujú niektoré práva a povinnosti zamestnancov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorí rozhodujú o poskytnutí odmeny.

  V § 8m sú vymenované tie orgány verejnej moci, do pôsobnosti ktorých spadá predmet úpravy návrhu zákona v znení tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Sú nimi Národná rada Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, inšpekcia práce a ostatné orgány verejnej moci.

  Aktívna participácia orgánov verejnej moci je požiadavkou, ktorá je vyjadrená taktiež vo viacerých odporúčaniach uvedených v správe Transparency International, ktorá primárne rozlišuje medzi inštitúciami, ktorým chránená osoba oznamuje významné skutočnosti, a inštitúciami, ktoré majú v kompetencii poradenstvo, monitoring, kontrolu a tiež zvyšovanie všeobecného povedomia o problematike korupcie.

  Národná rada Slovenskej republiky má v zmysle § 8n nezastupiteľné miesto pri napĺňaní cieľov tohto návrhu zákona, a to najmä tým, že každoročným prerokovávaním správy podnecuje verejnú diskusiu, ktorá môže nielen zvýšiť povedomie verejnosti o oznamovaní významných skutočností a postavení chránených osôb, ale tiež prispieť k širšej spoločenskej akceptácii oznamovania významných skutočností.

  Vláda Slovenskej republiky ako kľúčový orgán verejnej moci, ktorý má výkonnú a iniciatívnu právomoc, participuje v zmysle § 8o aj na realizácii a aplikácii ustanovení predloženého návrhu zákona, a to v dvoch formách: aktívnej a pasívnej. Aktívna činnosť spočíva v každoročnom predkladaní návrhov na ocenenie chránených osôb štátnym vyznamenaním a v schvaľovaní a v predkladaní správy o uplatňovaní tohto zákona Národnej rady Slovenskej republiky. Dátum predkladania správy nie je zvolený náhodne, ale s prihliadnutím na symboliku tohto dňa. 9. december je medzinárodným dňom boja proti korupcii. S temporálnym aspektom predkladania správy je spojené ďalšie špecifikum, vypracúva sa za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov, a nie za predchádzajúci kalendárny rok, ako to pri obdobných správach býva zvykom. Navrhnutý model vypracovania správy nespôsobuje ročný sklz, čo je pri problematike korupcie, ktorá je veľmi dynamickým javom, ktorý je potrebné zachytiť a analyzovať v jeho aktívnej podobe, kľúčové. Pasívna forma realizácie predkladaného zákona sa prejavuje ako pozitívny sprievodný efekt, ktorý vzniká v dôsledku úspešnej realizácie zákona ako celku, a vedie k postupnému progresívnemu zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike korupcie. Ministerstvo vnútra je v zmysle § 8p administratívnym centrom plnenia úloh vlády SR, ktoré okrem špecifických úloh obsiahnutých v jednotlivých ustanoveniach predloženého návrhu zákona je vláde zodpovedné aj za vypracovanie správy o uplatňovaní tohto zákona a za koordináciu ústredných a iných orgánov štátnej správy s cieľom usmerňovať ich pri plnení úloh podľa tohto zákona, ale tiež zosumarizovať podklady, na základe ktorých bude schopné vypracovať každoročnú správu.

  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - ako ďalší z orgánov verejnej moci v zmysle § 8q sa podieľa na uplatňovaní tohto návrhu zákona - je zodpovedné za plnenie úloh pri vypracovaní správy, výkone kontroly a následného vyhodnocovania miery efektívneho uplatnenia tohto zákona v rámci svojej pôsobnosti. Taktiež je zodpovedné za poskytovanie odmeny chránenej osobe. V nadväznosti na túto povinnosť je ministerstvo povinné určiť vzor tlačiva, ktoré bude na webovom sídle ministerstva a poslúži na účely žiadosti o poskytnutie odmeny.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu patrí v zmysle § 8r k orgánom verejnej moci, ktoré zohrávajú v boji proti korupcii subsidiárnu úlohu, ktorej jadrom je prevencia korupcie a protikorupčné vzdelávanie a výchova. Spracovaním kvalitného štátneho vzdelávacieho programu a svojimi dotáciami zameranými na prevenciu boja proti korupcii pri výchove a vzdelávaní však môže významným spôsobom napomôcť k plneniu cieľov uvedených v návrhu zákona.

  Inšpekcia práce predstavuje popri ministerstve vnútra a ministerstve spravodlivosti v zmysle

  § 8s tretí kľúčový orgán verejnej moci pre riadne uplatňovanie predloženého návrhu zákona. Úloha inšpekcie práce je podľa § 6 návrhu zákona koncentrovaná predovšetkým do oblasti poskytovania ochrany pred pracovnoprávnym postihom pri oznámení o významných skutočnostiach.

  Za ostatné orgány verejnej moci uvedené v § 8t možno považovať predovšetkým:

  - obecnú políciu, ktorej obec môže rozšíriť zoznam úloh aj o boj proti korupcii;

  - príslušníkov Policajného zboru, ktorí pri plnení svojich úloh spolupracujú s orgánmi verejnej moci najmä pri určovaní priorít prevencie kriminality, ochrany verejného poriadku a zamerania boja s kriminalitou;

  - prokurátorov, ktorým do pôsobnosti patrí aj odstraňovanie príčin a podmienok trestnej činnosti, prevencia a potláčanie kriminality.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh v § 8u ustanovuje požiadavku na vzájomnú kooperáciu a spoluprácu nielen na vnútroštátnej, ale aj na medzinárodnej úrovni.

  6. V čl. I sa vypúšťajú § 9 a 10.

  Doterajší § 11 sa označuje ako § 9.

  Odôvodnenie: Vzhľadom na odlišný systém odmeňovania chránenej osoby upravený v tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu a s prihliadnutím na návrh uvedený v bode 10 spoločnej správy k tomuto návrhu zákona sa vypúšťajú tieto ustanovenia.

  7. V čl. I v § 11 sa na konci pripájajú tieto slová: "a postupu pri poskytovaní odmeny podľa § 8k a 81".

  Odôvodnenie: Ide o legislatívnu úpravu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na znenie bodu 5 Čl. I § 8k tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho zákona, návrhu.

  8. Článok V sa vypúšťa. Doterajšie články sa následne prečíslujú.

  Odôvodnenie: Z dôvodu úprav navrhovaných v bode 15 čl. XII tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a s prihliadnutím na návrh uvedený v bode 13 spoločnej správy k tomuto návrhu zákona sa vypúšťajú tieto ustanovenia.

  9. V čl. VII sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:

  2. V § 128 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Predvolanie musí obsahovať

  špecifikáciu trestného činu, ktorého sa výsluch týka."

  Doterajšie body sa následne prečíslujú.

  Odôvodnenie:

  Ide o obsahovú zmenu náležitosti predvolania svedka k výsluchu, pokiaľ ide o špecifikáciu trestného činu, ktorého sa výsluch týka. Navrhovaná oprava sa javí ako opodstatnená s prihliadnutím na ochranu chránenej osoby a zavedenia možnosti pripraviť sa na výsluch vo veci vopred jej známej. V praxi sa už aj v súčasnosti vykonávajú, vyskytujú situácie, keď predvolanie na výsluch obsahuje podrobnosti o tom, akého trestného činu sa výsluch týka. Vyskytujú sa však aj prípady, keď takéto označenie absentuje.

  10. V čl. VII sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

  § 173 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

  "(7) Rovnopis právoplatného rozsudku sa doručí aj ďalším osobám, ak to ustanovuje osobitný predpis."

  Odôvodnenie:

  Navrhovaná úprava bezprostredne súvisí s bodom 5 čl. I § 8k tohto návrhu.

  11. V čl. VII sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

  3. V § 215 ods. 5 prvej vete sa za slovo "obvinenému" vkladá čiarka a slovo "oznamovateľovi".

  Doterajšie body sa následne prečíslujú.

  Odôvodnenie: Navrhovaná úprava reflektuje jednu z foriem podpory - informovanie chránenej osoby ako oznamovateľa o priebehu trestného konania podľa bodu 5 čl. 1 § 8d tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu i v prípade zastavenia trestného stíhania prokurátorom.

  12. V čl. VII sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

  3. V § 215 ods. 6 sa za slovo "obvinený" vkladá čiarka a slovo " oznamovateľ".

  Doterajšie body sa následne prečíslujú.

  Odôvodnenie:

  Navrhovaná úprava reflektuje jednu z foriem podpory - informovanie chránenej osoby ako oznamovateľa o priebehu trestného konania podľa bodu 5 čl. I § 8d tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a možnosti aktívne sa podieľať na prebiehajúcom konaní, a to i formou podávania sťažností, napr. proti uzneseniu o zastavení trestného stíhania.

  13. V čl. VII sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

  3. V § 216 ods. 5 sa za slovo "obvinenému" vkladá čiarka a slovo "oznamovateľovi" a za slovo "obvinený" sa vkladá čiarka a slovo "oznamovateľ".

  Doterajšie body sa následne prečíslujú.

  Odôvodnenie:

  Navrhovaná úprava reflektuje jednu z foriem podpory - informovanie chránenej osoby ako oznamovateľa o priebehu trestného konania podľa bodu 5 čl. I § 8d tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a možnosti aktívne sa podieľať na prebiehajúcom konaní, a to i formou podávania sťažností, napr. proti uzneseniu o podmienečnom zastavení trestného stíhania.

  14. V čl. VII sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

  3. V § 228 ods. 6 sa za slovo "obvinenému" vkladá čiarka a slovo "oznamovateľovi" a za slovo "obvinený" sa vkladá čiarka a slovo " oznamovateľ".

  Doterajšie body sa následne prečíslujú.

  Odôvodnenie:

  Navrhovaná úprava reflektuje jednu z foriem podpory - informovanie chránenej osoby ako oznamovateľa o priebehu trestného konania podľa bodu 5 čl. I § 8d tohto návrhu a možnosti aktívne sa podieľať na prebiehajúcom konaní, a to i formou podávania sťažností, napr. proti uzneseniu o prerušení trestného stíhania.

  15. Za čl. X sa vkladajú nové čl. XI až XV, ktoré znejú:

  "Čl. XI zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení nasledujúcich zmien zákonov a doplnkov, tak ako sú uvedené v návrhu, ktorý máte pred sebou.

  1. V § 442 ods. 2 sa za slovom "korupcie" vkladajú slová "alebo vybraným trestným činom podľa osobitného predpisu".

  2. Za § 879o sa vkladá § 879p, ktorý vrátane nadpisu nad ním znie:

  "DEVÄTNÁSTA HLAVA PRECHODNÉ USTANOVENIE ÚČINNÉ OD 1. JANUÁRA 2014

  § 879p

  Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. januárom 2014. Vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky, ktoré z nich vznikli pred 1. januárom 2014, sa však posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2013."

  Čl. XII

  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení nasledujúcich zmien a doplnkov, ktoré sú uvedené v návrhu, sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 79 ods. 1 tretej vete sa za slovo "zárobku" vkladajú slová "a zamestnancovi, ktorému bola poskytnutá ochrana podľa osobitného predpisu v sume dvojnásobku jeho priemerného zárobku".

  2. Za § 252i sa vkladá § 252j, ktorý vrátane nadpisu znie:

  "§ 252j Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014

  Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj pracovnoprávne vzťahy a obdobné pracovné vzťahy, ktoré vznikli pred 1. januárom 2014. Právne úkony urobené pred 1. januárom 2014 a nároky, ktoré z nich vznikli, sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2013."

  Čl. XIII

  Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení nasledujúcich zmien a doplnkov platných sa dopĺňa takto:

  V § 4d sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie: "prevencie kriminality, najmä korupcie aj protispoločenskej činnosti."

  Čl. XIV

  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení uvedených zmien a doplnkov dopĺňa takto:

  V § 4 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: "ako aj úctu k zákonom a osobitne vzťah k prevencii a zamedzeniu vzniku a šírenia kriminality, najmä korupcie a inej protispoločenskej činnosti,".

  Čl. XV.

  Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 11 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Dotáciu možno poskytnúť až do výšky 100% predpokladaných výdavkov projektu, ak ide o projekty zamerané na prevenciu korupcie; odsek 2 sa v tomto prípade nepoužije."

  2. Za § 15 sa vkladá § l5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

  "§ 15a Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014

  Žiadosti o dotácie podané na základe výzvy na predkladanie projektov zverejnenej pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2013."

  Doterajší čl. XI sa označuje ako čl. XVI.

  Odôvodnenie:

  Úprava v čl. XI sa týka Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorý vo svojej šiestej časti týkajúcej sa náhrady škody priznáva tomu, komu bola spôsobená škoda niektorým trestným činom korupcie, právo na úhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. V súvislosti s predkladaným návrhom zákona sa javí ako potrebné v tomto smere novelizovať Občiansky zákonník a priznať náhradu nematkovej ujmy v peniazoch aj tomu, komu bola spôsobená škoda niektorým korupčným trestným činom. Zámerom úpravy prechodných ustanovení je zamedziť prípadnej retroaktivite v právnych vzťahoch.

  Úprava v čl. XII sa týka Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, pričom sa zakotvuje nárok chránenej osoby na náhradu mzdy vo výške dvojnásobku jej priemerného zárobku. Dvojnásobok zárobku sa zakotvuje z toho dôvodu, aby táto výška náhrady pôsobila ako odstrašujúci prostriedok voči prípadnej snahe zamestnávateľa skončiť pracovnoprávny pomer s chránenou osobou neplatne.

  Zámerom úpravy prechodných ustanovení je zamedziť prípadnej retroaktivite v právnych vzťahoch. Úprava v čl. XIII sa týka zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a spočíva v zámere dosiahnuť jeden zo základných cieľov boja proti korupcii, ktorým je prevencia korupcie a protikorupčná výchova a vzdelávanie. Jeho naplnenie je zabezpečené jednak mechanizmami zakotvenými v osobitných zákonoch a tiež systémom poskytovania účelovo určených finančných prostriedkov vyčlenených jednotlivými kapitolami rozpočtu na protikorupčnú výchovu a vzdelávanie. Orgánom príslušným poskytovať dotácie v tejto oblasti je ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Toto ministerstvo môže zo svojej rozpočtovej kapitoly poskytnúť účelovo viazané finančné prostriedky na realizáciu predloženého rozvojového projektu na rozvoj výchovy a vzdelávania v oblastiach financovania rozvojových projektov i v prípadoch novonavrhovaných týchto zákonom, a to v oblasti prevencie kriminality, najmä korupcie a protispoločenskej činnosti.

  Úprava v čl. XIV sa týka zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, tzv. školský zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom vychádza z predpokladu, že protikorupčná výchova a vzdelávanie je jedným zo základných cieľov v boji proti korupcii. Tento základný cieľ nie je možné dosiahnuť len tým, že sa bude zvyšovať povedomie verejnosti, napr. informačnými kampaňami alebo tým, že sa poskytne možnosť školám a školským zariadeniam prostredníctvom ich zriaďovateľa alebo mimovládnym organizáciám požiadať príslušný orgán podľa osobitného predpisu o poskytnutie dotácií na financovanie rozvojových projektov na prevenciu kriminality vrátane korupcie podľa osobitných zákonov. Tento základný cieľ sa musí stať integrálnou súčasťou výchovy a vzdelávania na Slovensku a aj z tohto dôvodu sa dopĺňa školský zákon v časti venovanej cieľom výchovy a vzdelávania. Novelizáciou sa zároveň dosiahne, že podporovaný cieľ sa stane súčasťou štátneho vzdelávacieho programu a ďalších výchovno-vzdelávacích programov, ktoré gestoruje ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

  Úpravou v čl. XV sa, táto sa týka zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. a spočíva v podpore prevencie protikorupčného správania. Zákon už i v súčasnej dobe umožňuje ministerstvu vnútra učiniť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na podporu prevencie kriminality a boja proti kriminalite postupom podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Projekty v oblasti prevencie kriminality môžu byť financované i z finančných prostriedkov obvodného úradu a príslušného ministerstva, ako vyplýva z ustanovení zákona č. 583/2008 o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa definície kriminality stanovenej týmto zákonom je kriminalitou konanie, ktoré je trestným činom. Navrhovaná úprava umožňuje poskytovať dotácie zo strany ministerstva Slovenskej republiky relevantným subjektom - žiadateľom o dotáciu, a to až do výšky 100 % predpokladaných výdavkov na realizovaný projekt. Treba podotknúť, že dotácia nemusí byť poskytnutá v plnej výške. Môže byť i nižšia, čo je však posun oproti doteraz platnému modelu upravenému v zákone, kde sa u všetkých iných projektov predpokladá finančná spoluúčasť žiadateľa, a to v pomere poskytnutej dotácie vo výške 80 % z celkových predpokladaných výdavkov projektu, pričom 20 % výdavkov si žiadateľ hradí z vlastných zdrojov.

  Tu náš pozmeňujúci a doplňujúci návrh končím. Ďakujem za trpezlivosť. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, skončil som.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami dvaja poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Kým dám pánovi poslancovi Čížovi a Kadúcovi možnosť reagovať na pána Mičovského, vítam na balkóne parlamentu žiakov Základnej školy v Šarišským Michaľanoch s ich pedagógmi, ktorí sa zúčastňujú motivačno-vzdelávacieho pobytu organizovaného Občianskym združením eduRoma a s partnerskou podporou amerického veľvyslanectva. Tak vitajte u nás.

 • Ďakujem pekne. Neviem, či skončil pán poslanec, ale, pán poslanec, ja som mal tendenciu a nakoniec veď rešpektoval som a bolo pre mňa zaujímavé, ako ste hájili ten záujem verejného majetku v štátnych lesoch. Teraz ste skončili po dvoch hodinách v druhom čítaní tým, že zakončili ste to prečítaním 22-stranového pozmeňujúceho návrhu.

  Pán kolega Mičovský, problém korupcie je starý ako samo ľudstvo. Etana, to bol taký panovník sumerský a už v roku 3740 pred naším letopočtom mal ustanovenia o protikorupčnom boji. Máme za sebou dejiny, ktoré môžme sledovať už písané, už 3 000 rokov, ako sa bojuje proti korupcii. Môžme odtínať ruky, môžme zatvárať na dlhoročné žaláre, doteraz v Číne, pokiaľ sledujeme, minimálne prednedávnom ešte sa konali verejné popravy korupčníkov na štadiónoch, kde bolo 100-tisíc ľudí. Ide o veľmi zložitý jav aj v dnešnom svete. Prakticky neexistuje krajina, ktorá by nebola dotknutá korupčnými škandálmi, čo naznačuje, že ide veľmi zložitý spoločenský jav, s ktorými sa veľmi podrobne zaoberajú naozaj všetky sféry ľudského poznania, ale predovšetkým humanitné vedy, to znamená: sociológia, politológia, psychológia a logicky aj sféra a teória práva a trestného práva osobitne.

  Očakávame, že pokiaľ chcete vy ako lesný inžinier pristúpiť, pridať k doterajším znalostiam boja proti korupcii niečo, no počúval som, že čo to asi môže byť. Viete, k serióznosti nás všetkých patrí aj to, že musíme, pán kolega, bojovať aj proti osobným vlastnostiam, ako je egománia, egocentrizmus, schopnosť ohodnotiť seba samého, do akej miery a o čom som schopný v, na najvyššej pôde Slovensku, ktorý tu je, reálne povedať, ale...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.

 • Ďakujem za slovo. Janko, veľmi pekne ďakujem za tento prejav a pozmeňujúce, ktoré boli naozaj potrebné. Táto téma, podľa môjho názoru hodina a pol je, je málo, čiže skôr je tu uhol pohľadu, či je ten pohár poloprázdny alebo poloplný. Čiže o tomto diskutovať sa dá a malo by sa omnoho, omnoho viacej. Ja som rád, že ty ako lesný inžinier si aj ocenená biela vrana, ktorá, ktorá aktívne bojovala proti korupcii a určite má čo ponúknuť aj tomuto parlamentu, aj obyvateľom Slovenska. Nakoniec ukázal si to aj pri pánovi Žarnayovi, kedy si ho vyhľadal a zorganizoval si ocenenie za to, čo urobil, aktívny boj proti korupcii. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. No, začnem poďakovaním a priamou reakciou na pána poslanca Číža.

  Viete, pán poslanec, ak by som sa raz mal za niečo hanbiť v tejto sieni zákonnosti, tak naozaj, ak sa mi to teda takto udeje, tak sa budem úprimne hanbiť za to, že by som ja sám tu sa chcel nejakým spôsobom sebaprezentovať. Viete, ja už mám dosť rokov na to, aby som takouto manierou netrpel, aj keď možno, že vek nie je to najdôležitejšie, ja som si vedomý toho, čo ma dostalo do tejto siene, a hlásim sa k tomu, že nielen lesníctvo, ale boj s korupciou je vec, ktorá ma bytostne zaujíma. Vôbec som nie odborník na históriu korupcie, súhlasím s vami, že je taká stará ako ľudstvo sama, ale moje životné skúsenosti z pracovísk, kde som spôsobil, sú tie, že ak sa neurobia zásadné kroky na tomto poli, tak my môžme tu prijať veľa nádherných zákonov, len budú nám chýbať zdroje na to, aby sme ich mohli uviesť do života. A preto chcem vás poprosiť, naozaj poprosiť, a nielen vás, ale všetkých v tejto sieni, aby sme tejto téme dali úplne bez váhania poradové číslo jedna. Totižto nás korupcia neoberá len o obrovské prostriedky, ktoré nám všade chýbajú. Nás predovšetkým oberá o vieru v to, že štát môže fungovať lepšie a spravodlivejšie. Ja vôbec nevolám po tom, aby sme na štadiónoch zavádzali čínsky model, aj keď v niektorých prípadoch by to vôbec nebolo od veci, ale nie som krvilačný. Ja len prosím, aby sme z najvyšších úst, a to sme aj my tu 150 a 15 členov vlády a nad nami všetkými pán prezident, aby sme jasne povedali, že ľudia, ktorí bojujú proti korupcii, a to je predmetom zákona pána poslanca Figeľa, požívali našu úctu, a že urobíme nie všetko, ale všetko, čo je v našich silách, aby...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďalším písomne prihláseným je pán poslanec Zajac za poslanecký klub KDH. Nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán navrhovateľ, pán spravodajca, dámy a páni, dovoľte mi, aby som sa aj ja vyjadril k predkladanému návrhu zákona za klub KDH.

  Ale nedá mi, aby som nereagoval na pána Číža a jeho faktickú poznámku, kde poukazoval na to, že korupcia je tu od nepamäti, korupcia, nedopovedal to, ale jasné, korupcia tu dneska je a korupcia tu bude, a trošku som tam cítil taký náznak, že ona tu bola, je, bude, a čo už s tým? Ja chcem povedať za seba, za klub KDH, za mojich kolegov aj za pána navrhovateľa, že korupciu považujeme za rakovinu našej spoločnosti, za tú rakovinu, ktorá požiera stovky miliónov eur ročne v tejto spoločnosti, tie stovky, milióny eur, ktoré chýbajú napríklad v zdravotníctve alebo školstve.

  Boj proti korupcii má také dve základné roviny. Jedna je, nazval by som ju morálna, dosť sa jej vo svojom vystúpení venoval pán Mičovský. Naozaj morálne povedomie spoločnosti, ale aj jednotlivcov, ktorí budú veľmi hákliví na korupciu. Toto môžme dosiahnuť len dlhodobým vzdelávaním, výchovou na školách, v rodinách. Má k tomu prispieť tretí sektor, cirkvi. Ale toto je dlhodobá záležitosť, ktorú dneska môžme vidieť úroveň, ako, ako je vnímaná korupcia v severných štátoch Európy. Veľmi radi by sme dneska boli na ich mieste, kde jednotlivé osoby ani len pomyslenie na nejakú korupciu vo svojej činnosti nepripustia, nieto, aby ešte to organizovali. V tomto máme čo doháňať tieto severné štáty Európy a má k tomu prispieť celá spoločnosť. Potom sú, je to druhá rovina a sú systémové opatrenia. A to je to, čo má robiť Národná rada Slovenskej republiky, že má prijímať také zákony, opatrenia, vyhlášky, ktoré budú túto nekalú činnosť minimálne potláčať. Minimálne potláčať na rôznych úrovniach.

  Jedným z takýchto návrhov je aj návrh pána poslanca Figeľa. Je to systémové opatrenie, ktoré môže prispieť k tomu, že tí, čo oznámia korupciu, nebudú postihovaní tým, že budú následne vyhadzovaní z práce. Aby som predsa len odľahčil trošku túto tému, ale aj keď to bude satirická poznámka, ale podľa mňa, veľmi trefná, musím spomenúť jednu scénku z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! z roku 1974, kde v jednej situácii vedúci autoservisu, ktorého hraje Ladislav Smoljak, keď prijíma nového automechanika, tak ho upozorňuje: "Neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš!" Táto scénka bola veľmi populárna, keď bol stredočeský hejtman pán Rath zatknutý vtedy, keď preberal niekoľkomiliónový úplatok. To je, prv, najprv by človek povedal, že je to len ten morálny apel, ktorý tam používa vedúci autoservisu na toho automechanika, aby nebral úplatky. Ale na druhej strane, neviem, či ste si všimli, že v tom filme ten automechanik mal nad sebou kameru. A ten vedúci autoservisu mohol vidieť, ako tie úplatky preberá. A to je to systémové opatrenie. Na jednej strane naňho apeloval, aby nebral tie úplatky. Na druhej strane zariadil ten systém tak, aby mal ten automechanik aj nejakú kontrolu. V ťažkej dobe totality sa takouto drobnou scénkou satirickou aj vtedy dalo poukázať na to, že proti korupcii sa dá bojovať v dvoch úrovniach, a to aj na tej morálnej, ale aj tou systémovou. Samozrejme, aby som to dokončil, automechanik, ako to bolo za totality zvykom, úplatky bral a nakoniec ho zobrali do toho blázinca.

  Ale naspäť k tým systémovým opatreniam. Naspäť k tomu, čo tu predkladá pán kolega Figeľ. Je to jedno zo systémových opatrení. Naozaj potrebujeme v Národnej rade Slovenskej republiky prijímať viaceré zákony, ktoré budú potierať korupciu. A mne v tejto chvíli nedá spomenúť ešte jedno systémové opatrenie, ktoré sme v tomto roku prijímali, a to je zákon o verejnom obstarávaní.

  Dámy a páni, vo verejnom obstarávaní sa nám ročne stráca niekoľko sto miliónov eur. Hovoria to odborníci na verejné obstarávanie. A to, čo sa stráca, to je s veľkou pravdepodobnosťou čiastočne aj korupcia. Chcem povedať, povedal som tu niekoľkokrát, ale musím to tu znovu zopakovať pri téme boja proti korupcii. Vo verejnom obstarávaní najnižšia cena pri dodržaní všetkých kritérií a požiadaviek obstarávateľa, najnižšia cena je najlepším protikorupčným opatrením. Tí z vás, ktorí si mohli vyskúšať, že v spoločenstve vlastníkov bytov sa rozhodnú, že budú obstarávať napr. okná, alebo v spoločenstve vo farskom spoločenstve sa rozhodnú, že vymenia okná na kostole, si to mohli možnosť vyskúšať, ako ja som si to mal možnosť vyskúšať, že keď si zadajú kritériá a pravidlá a prihlási sa 15 firiem, ktoré chcú dodávať okná napríklad, tak dosiahnu to, že určité firmy dajú najnižšiu ponuku. A stávajú sa situácie, že tie firmy, ktoré dávajú vyššiu ponuku, prídu za tým obstarávateľom a povedia mu, ak by som to robil ja, som ochotný ti urobiť popri tých oknách kuchynskú linku alebo nejaké iné výhody. Ten, kto dá najnižšiu cenu, nikdy za vami nepríde s tým, že ešte je vám ochotný čosi dať, korumpovať.

  Tak to je aj vo verejnom obstarávaní, dámy a páni. Preto som bol vyrušený pri zákone o verejnom obstarávaní, keď pri určitých situáciách bude môcť obstarávateľ vyberať nie toho najlacnejšieho, ale druhého, tretieho v poradí. Nedá mi, aby som v súvislosti s predkladateľom pánom Figeľom povedal, že je to také symbolické, že tento zákon predkladá on, lebo má na to aj určité morálne právo tým, ako pôsobil na ministerstve dopravy. Naozaj, keď zastavil PPP projekt medzi Žilinou a Prešovom na D1, kde bol, boli nenormálne predražené stavebné práce. Dámy a páni, ten PPP projekt mal nás stáť ročne 670 mil. eur! Krát 30 rokov! Ministerstvo financií pred mesiacom povedalo, že tento štát má možnosti tak okolo 260 mil., aby splácal PPP projekty. Pripomínam, že 130 mil. dneska platíme za R1 a budeme ďalších 30 rokov. Pozrite si návrh štátneho rozpočtu na rok 2014 aj v roku 2013 130 mil. platíme za R1. Kde by sme zobrali na to, aby sme platili za ďalší PPP projekt ďalších 670? Spolu 800 mil. ročne! Kde by na to zobral dneska minister Kažimír, ktorý sám tvrdí, že maximálne, čo sme schopní, je tých 260 mil. Áno, pán Figeľ zastavil tento predražený PPP projekt a jednotlivé úseky súťažil z európskych fondov tak, ako som to spomínal. Napríklad na diaľnici pri Levoči 13 združení firiem stavebných sa zúčastnilo tejto súťaže. A tieto seriózne stavebné firmy, ktoré splnili všetky kritériá, sami vygenerovali cenu, z ktorej vyšiel víťaz, napr. Váhostav na prvom úseku. Oni sami dali tú cenu, nikto ich k tomu nenútil. A povedali, aj dneska som si to prečítal v médiách, áno, tá cena je pomerne napnutá, ale sme schopní za to postaviť a ideme do toho, takto to aj postavíme. Najnižšia cena znamená to, že ten, kto podpíše zmluvu, už nemá veľký priestor na to, aby korumpoval, aby chodil niekde. Preto ma veľmi vyrušuje, keď počúvam o tom, že najlacnejšie alebo lacné diaľnice nie sú dobré. Nuž tú cenu dávajú stavebné firmy a ten, kto hovorí, že treba dať druhému, tretiemu v poradí, znamená, že chce vytvárať korupčné prostredie.

 • Ruch v sále.

 • V tejto súvislosti mi dovoľte, aby som musel spomenúť jeden príklad, ako sa obstaráva za tejto vlády, ako obstaráva minister Počiatek. Železničná trať, rekonštrukcia železničnej trate pri Trenčíne, Zlatovce - Trenčianska Teplá. Dlho sa ťahal tento tender a boli tam dvaja uchádzači. Jeden dal čiastku 200 mil., druhý dal čiastku 240 mil. Rozdiel 40 mil. eur! Dámy a páni, v slovenských korunách miliarda 200 mil. Minister Počiatek na jeseň rozhodol, v decembri rozhodol, že stavať bude druhý v poradí, ktorý je drahší o 40 mil. Nepočkal ani na uzatvorenie Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý, mimochodom, na jar, už po podpise zmluvy, keď stavebná firma, tá druhá v poradí už stala, staviala, povedalo, Úrad pre verejné obstarávanie povedal, že naspäť má tá prvá firma byť zaradená do verejného obstarávania. Čo si mám myslieť o tom, keď drahšia firma o 40 mil. ide stavať? Lacnejšia nie, seriózna medzinárodná stavebná firma aj so slovenskou účasťou. Čo si o tom mám myslieť? Nie je to to korupčné prostredie, o ktorom sa toľkokrát tu hovorí?

  Predsa len ešte musím spomenúť jeden príklad, ako obstaráva súčasné ministerstvo dopravy. Ak som spomínal, ako sa obstarávalo pri diaľnici D1 pri Levoči, keď 13 uchádzačov vysúťažilo najnižšiu čiastku, teda firma Váhostav, a kilometer diaľnice vychádzal zhruba na 7 miliónov eur, súčasné ministerstvo dopravy a minister Počiatek vysúťažili na D3 diaľnicu Svrčinovec - Skalité s polovičným profilom za cenu 26 mil. za kilometer! Zaujímavé, že na tejto súťaži sa zúčastnili iba tri konzorciá. Prečo nie 10, 12, 13 ako predtým? Predtým boli schopní tieto stavebné firmy stláčať cenu, odhadovanú cenu až na 60 % z pôvodnej ceny, odrazu tá cena je vysúťažená za 90 % odhadovanej ceny a kilometer polovičného profilu vychádza 26 mil. za kilometer. Áno, ja viem, že je tam náročnejší terén, ale už aj Európska komisia nám odkazuje, že takto drahú diaľnicu nám nepreplatí! A minister Počiatek s tým má problém a musel to už aj v niektorých rozhovoroch sám priznať. Takto sa nesúťaží!

  Preto vás všetkých upozorňujem, ak budete od niekoho počuť, že lacné diaľnice alebo lacné obstarávanie pri iných obstarávaniach alebo pri železniciach nie sú dobré, dávajte pozor, kto to hovorí! Dávajte pozor, keď hovorí, že treba dať druhému, tretiemu, štvrtému v poradí ako na diaľnici pri Ružomberku, pretože okamžite tam cítim korupčné prostredie. Že sa to ťažko dokazuje pri takých veľkých tendroch? Áno, raz aj na Slovensku nejaký ten hejtman Rath bude možno chytený pri tom, ako preberá niekoľkomiliónový úplatok. Možno som naivný, ale raz k tomu dôjde.

  Dámy a páni, k predkladanému návrhu zákona. Naozaj chráni človeka, ktorý sa odhodlal nahlásiť korupciu. Je potrebné ho chrániť, pretože tlak zamestnávateľa následne cez rôzne spôsoby, nemusím ich tu rozoberať, môže spôsobiť to, že ho alebo vyštve z tej práce, alebo dokonca priamo vyhodí. Veľa sa tomu venoval pán Mičovský. Má s tým osobné skúsenosti. Spomínal tu prípad pána učiteľa z Košíc. Kolega Hlina tu niekoľkokrát spomínal pani, ktorá robila na vysokej škole právnickej a bola donútená odísť, lebo poukázala na podvody, to znamená, na korupciu, ktorá sa diala. Áno, pôvodne bolo v návrhu zákona aj odmeňovanie tých, ktorí, ktorí nahlásia túto korupciu. Boli pripomienky ministerstva spravodlivosti, ktoré hovorí, že nahlasovanie korupcie je dneska povinnosťou pre každého občana a tým, žeby dostávali niektorí odmenu, žeby došlo k určitej nerovnováhe. Takisto logicky, ministerstvo financií, keďže ide o štátne peniaze, ktoré by štát musel poukázať na tie odmeny a ktoré má dneska napnutý rozpočet, má s tým určitý problém. Ja som presvedčený, tak ako aj pán Mičovský tu spomínal, aj ja, že v prvom rade morálne kvality týchto ľudí rozhodli o tom, že poukázali na túto korupciu. Naozaj oni by na to poukázali, či by odmenu dostali, alebo nie. Toto morálne v nich, ten morálny základ bol tým, čo ich viedlo k tomu, a videli sme to aj na tom videu, že sa rozhodli, že nahlásia túto korupciu. Nakoniec som bol veľmi potešený, keď Národná rada v prvom čítaní skoro jednohlasne hlasovala za tento návrh zákona, a prišlo k tomu kompromisu, že pán kolega Figeľ toto odmeňovanie na pripomienky od ministerstva spravodlivosti, ministerstva financií stiahol, aby dosiahol kompromis, aby dnešnú situáciu, že dneska tí zamestnanci nie sú nijako chránení, aby sme v tejto Národnej rade schválili, aby boli schválení, aby sme vytvorili rámec, ktorí ich bude takto chrániť. Zatiaľ bez finančnej, finančného odmeňovania. Ja sám som skôr na pozícii toho, že mali by byť, mohli by byť aj odmeňovaní. Ale ak dneska snemovňa sa dohodne na tom, že bez odmeny posunieme tento zákon, schválime tento zákon, som ochotný aj ja, predpokladám, že aj pán predkladateľ, prijať tento kompromis. A bol som veľmi rád, keď nielen Národná rada v prvom čítaní, ale aj štyri výbory Národnej rady schválili tento návrh zákona. Bol som veľmi rád, že aj poslanci SMER-u sa pridali k tomu, že áno, sú ochotní takto chrániť týchto, čo budú nahlasovať korupciu. Aj gestorský výbor schválil tento návrh zákona. A bol som veľmi rád. Preto som bol, samozrejme, nemilo prekvapený, keď vláda Slovenskej republiky odmietla tento návrh zákona. Ale ja som pevne presvedčený, že Národná rada Slovenskej republiky je tá, ktorá prijíma v tejto republike zákony. Ja som presvedčený, že poslanci SMER-u si zachovajú svoju osobnú integritu, svoju osobnú statočnosť a to, čo schválili v prvom čítaní, čo schválili na výboroch, kde majú väčšinu, schvália aj v tomto druhom čítaní, následne v treťom a tento zákon, veľmi potrebný zákon bude prijatý.

  Dovoľte mi, aby som končil takým heslom prvého československého prezidenta pána Masaryka, lebo to súvisí s tým, čo som hovoril pred chvíľou o osobnej statočnosti, osobnej integrite poslancov Národnej rady, ale aj celý čas som hovoril o boji proti korupcii, jeho heslo bolo: "Nebát se a nekrást!"

  Ani my sa nebojme prijať takýto potrebný návrh zákona, ktorý bude pomáhať v boji proti korupcii. Ďakujem.

 • Ruch v sále.

 • S faktickými poznámkami traja poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Pán poslanec Bagačka.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, som rád, že ste vystúpili, pomenovali ste niektoré veci ako: morálne povedomie, má prispieť k tomu celá spoločnosť, prevencia a podobne. No nechcel som k tomuto zákonu, ale zase nedá mi, nejak trošku spochybní úplne morálne právo pred-, pána predkladateľa, pretože v máji roku 2011 podal podpredseda vlády terajší, vtedy opozičný poslanec pán Vážny podnet na podozrenie z delenia zákazky v rezorte dopravy pod vedením exministra pána Figeľa. Išlo vtedy o zjavné porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré teraz tak spomínate. Závery kontroly, ktoré tu mám ukázali, že uvedený verejný obstarávateľ rozdelil predmet s cieľom vyhnúť sa verejnému obstarávaniu a tým teda aj porušil zákon o verejnom obstarávaní. A ministerstvu reálne hrozí možno mastná pokuta.

  Takže v tomto kontexte, nedá mi nepovedať, že skôr to považujem, celý tento návrh, za skôr politické gesto, za možnosť zviditeľnenia sa, nehľadiac od toho, že KDH, keď bolo súčasťou vlády, mohlo kedykoľvek takýto zákon prijať. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Ja si myslím, že táto chvíľa je do istej miery historická, aj keď v tejto sieni sú všetky chvíle historické. Viete, ak je to ozaj teraz na miske nášho rozhodovania, to, že do druhého čítania sme to jednou dohodou alebo do druhého čítania jednotne posunuli, a predkladateľ urobil úpravu, voči ktorej boli zásadné výhrady ohľadom odmeňovania, tak sa pridávam k tomu, čo povedal pán poslanec Zajac, úplne pokojne a elegantne tú odmenu vyčiarknime, pretože tá naozaj nie je podstatou tohto zákona. Podstatou je signál, podstatou je jasná správa občanom Slovenskej republiky, že nás korupcia trápi a že nás trápi osud tých, ktorí voči nej vystúpili. A ak je tu reč o osobnej statočnosti, tak osobnú statočnosť, občiansku statočnosť majú aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, lebo sú rovnakí občania ako všetci ostatní. Nuž čo viac, ako nájsť analógiu medzi statočnosťou tých, čo bojujú proti korupcii, a statočnosťou tých, ktorí majú možnosť, ja si myslím dokonca, že povinnosť, ale ostaňme pri možnosti, tento zákon posunúť do schvaľovacieho procesu tak, aby bol prijatý. Apelujem na nás všetkých, slovo osobná statočnosť môžme využiť pri tomto zákone tak hlboko, ako už dávno predtým nie. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, pokiaľ hovoríte o diaľniciach, ako nedovolím si, tak ako nemôžem nezareagovať na vás, pretože myslím si, že naozaj tej procedúre a celému procesu toho PPP projektu nerozumiete, ináč by ste nemohli hovoriť takéto nezmysly. Hlavne nevidíte pozitívne dopady PPP projektu. Vy vidíte nejakých 130 mil., ale nič iné za tým nevidíte. Nevidíte, že je diaľnica postavená, že je postavená perfektne, že sa tam nezabíjajú ľudia a tak ďalej a tak ďalej.

  Na jednej strane hovoríte o príliš nízkej cene alebo teda cene na D1 Dubná Skala - Turany a hovoríte, cenu dal zhotoviteľ. Na druhej strane, keď cenu dal zhotoviteľ pri normálnej súťaži na D3, to už sa vám nepáči. Aj to je najnižšia cena. Vyberáte zo všetkého len to, čo vám pasuje.

  Ale ešte by som sa rád dotkol jednej veci a to je pán minister Figeľ alebo bývalý pán minister Figeľ, za vedenia ktorého, ak si dobre pamätáte, veľmi ľahko prebehlo mimosúdne vyrovnanie so Skanskou pri súdnych sporoch, kde sme sa my štyri roky súdili, dva súdy sme vyhrali, tretí bol na vyhratie, ale zrazu došlo k mimosúdnej dohode. Takisto došlo k mimosúdnej dohode na stavbe medzi Oravou a Kysucami, kde dokonca dostal zhotoviteľ viac, ako požadoval. Toto je bojovník za korupciu alebo proti korupcii, váš pán Figeľ?

 • No, vážený pán Choma, to, kto je bojovník proti korupcii, sa ukáže pri hlasovaní v druhom čítaní a v treťom čítaní. Tu je určitý posun, návrh, ako chrániť tých, čo nám hlásia korupciu. Osobná integrita, hlasovanie podľa vedomia a svedomia každého jedného poslanca. Tu sa nedá skryť za klub, pretože nám niekto povedal, že nejaký veľký vodca povedal, že tak alebo tak. Tu je tá zodpovednosť každého poslanca Národnej rady. Preto, ako aj poznámka pána Bagačku, neviem ani vôbec, čoho sa týka, o, o akom probléme hovoril.

 • Ruch v sále.

 • Máme, máme tu ÚVO, máme kontrolné mechanizmy, ak niekto niečo porušil, ak niekto niečo zdefraudoval, máme tu políciu, prokuratúru, o čom tu hovoríte? Dneska budete, alebo nie dneska, neviem, kedy sa bude hlasovať o tomto návrhu zákona, budete môcť prejaviť, ako vám záleží na boji proti korupcii svojím hlasovaním.

  Čo sa týka, pán Choma, ja som nekritizoval na D3, že vyhrala najnižšia ponuka. Kritizoval som tú situáciu, keď odrazu len tri firmy sa prihlásili do takejto súťaže, čo za tým môže byť? Viete dobre, že v minulosti už podobné prípady boli a boli nazvané kartelmi a boli súdne potom odsúdené.

 • Ruch v sále.

 • Takže ja nehovorím, že toto bol kartel, ale určité podozrenia tu asi sú, keď sa ozýva Európska komisia, keď už aj pán minister Počiatek musel povedať, že takto drahá diaľnica je problém.

  Ďakujem pánovi Mičovskému za tento postoj, že chcú posunúť tento návrh...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Budeme pokračovať hlasovaním. Vyhlasujem dvojminútovú prestávku.

 • Dvojminútová prestávka.

 • Po prestávke.

 • Pekné predpoludnie, dámy a páni, poprosím vás o zaujatie miesta. Budeme pokračovať v rokovaní programu 23. schôdze hlasovaním o dvoch prerokovaných bodoch.

  Poprosím pani poslankyňu Grečkovú, aby uviedla v prvom čítaní hlasovanie o návrhu poslancov Otta Brixiho a Antona Martvoňa na vydanie zákona č. 108 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji, je to tlač 683.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta Brixiho a Antona Martvoňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 683.

 • Pán predseda, v rozprave vystúpilo päť poslancov, nepodali žiaden procedurálny návrh, preto, prosím, dajte hlasovať o tom, že sa Národná rada uzniesla prerokovať uvedený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 115 bolo za, 16 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Návrh sme postúpili do druhého čítania.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s vaším rozhodnutím prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom:

  - ústavnoprávnemu výboru,

  - Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti a

  - Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj;

  a aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti; a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 131 za, 7 sa zdržali.

  Návrhy sme schválili.

  Pani poslankyňa Lišková uvedie v prvom čítaní hlasovanie o návrhu výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pamäti národa, je to tlač 644.

  (Hlasovanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov, tlač 644.)

 • Pán predseda, v rozprave vystúpil jeden pán poslanec, ale nepodal žiadny procedurálny návrh. Prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku predložený návrh, vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

 • Je to návrh výboru, ale budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 137 bolo za, 1 nehlasoval.

  Návrh sme postúpili do druhého čítania.

 • Pán predseda, teraz dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh zákona na prerokovanie:

  - ústavnoprávnemu výboru a

  - výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny;

  a že za gestorský výbor určuje výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny,

  určené výbory prerokujú predmetný návrh do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 136 bolo za, 1 nehlasoval.

  Návrh sme pridelili výborom a určili lehotu na prerokovanie.

  Dámy a páni, toto boli jediné dva prerokované body z programu 23. schôdze.

  Budeme pokračovať, ešte pán predseda výboru Podmanický.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, chcem pripomenúť členom výboru pre sociálne veci (zaznievanie gongu), že o 12.00 hodine je v rokovacej miestnosti výboru zvolaných, zvolané rokovanie výboru.

 • Ďakujem pekne. Rovnako chcem pripomenúť členom finančného výboru, že zasadnutie finančného výboru je o 14.30 hodine, ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Kolegovia a kolegyne zo zahraničného výboru, chcem pripomenúť, že o 12.00 hodine je rokovanie výboru v miestnosti č. 183. Ďakujem.

 • Ďakujem. Pripomínam tiež kolegom, že zasadnutie výboru najsamprv je o 12.00 hodine mimoriadne a o 12.30 hodine s tým štandardným programom, ktorý sme mali v pozvánke. Ďakujem.

 • Pán predseda výboru Jarjabek.

 • Ďakujem za slovo. Rovnako chcem pripomenúť kolegom z výboru, že rokovanie výboru pre kultúru a médiá bude v miestnosti výborovej o 12.00 hodine.

 • Ďakujem pekne. Chcem takisto pripomenúť členom výboru pre hospodárske záležitosti, že zasadnutie výboru bude o 12.15 hodine v miestnosti výboru.

 • Výbor pre verejnú správu bude zasadať o 12.00 hodine v miestnosti výboru. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bude zasadať o 12.00 hodine v zasadačke č. 148. Ďakujem.

 • Dobrý deň prajem. Výbor pre zdravotníctvo bude zasadať o 12.00 hodine. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Rád by som pripomenul, že ústavnoprávny výbor bude zasadať o 12.00 hodine. Ďakujem pekne.

 • Výbor pre obranu a bezpečnosť bude zasadať o 12.00 hodine za účasti ministra spravodlivosti Borca a potom o 13.00 hodine budeme mať hneď ďalšie rokovanie výboru.

 • Ďakujem. Pán predseda, ja len chcem poprosiť, pri hlasovaní 193 mi zaregistrovalo, že som nehlasoval, ale chcel som byť za, samozrejme.

 • Ďakujem, do zápisu. Pán predseda Chmel.

 • Ďakujem pekne. Chcem pripomenúť, že výbor pre ľudské práva, chcem pripomenúť, že výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny bude zasadať o 12.15 hodine. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Vyhlasujem krátku prestávku do 11.15 hodiny. Chcem vás informovať, dámy a páni, že o 12.00 hodine prerušíme rokovanie programu 23. schôdze. Mali sme podľa pôvodného schválenia programu začať rokovať o 15.00 hodine kvôli pohrebu, ale na základe žiadosti skupiny poslancov som na 15.00 hodinu zvolal 24. schôdzu.

  Takže budeme rokovať o 12.00 hodine, potom budú zasadať výbory a o 15.00 hodine začneme schôdzu, ktorú som zvolal na základe žiadosti skupiny poslancov.

  Teraz krátka prestávka do 11.15 hodiny. Ďakujem.

 • Krátka prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rozprave. Chcem poprosiť navrhovateľa, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov. Pán podpredseda Figeľ, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesto, obdobne aj, pán spravodajca Brocka, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesto určené pre spravodajcov.

  Dobre, nech sa páči. Písomne prihlásený do rozpravy je pán poslanec Huba, predseda výboru, nech sa páči, máte slovo. Pán poslanec Brocka je tu, už ide, takže môžte vystúpiť, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca, ja budem na rozdiel od mojich predrečníkov veľmi stručný, priznám sa, že do rozpravy som sa ešte v piatok prihlásil preto, že sme sa chceli podeliť o tú, o ten veľký pozmeňovací návrh, ale potom sme boli upozornení na to, žeby to bolo asi trochu neštandardné, takže som aj uvažoval, že tento svoj príspevok stiahnem aj vzhľadom na to, že čas beží, ale predsa len, keď som sa už prihlásil, tak si neodpustím pár viet, ak dovolíte.

  Jednak chcem pripomenúť skutočnosť, že napriek tomu, že oba tieto návrhy protikorupčných zákonov, teda z dielne Kresťanskodemokratického hnutia a OĽaNO, prišli na tú istú schôdzu, možno si spomeniete, že sme sa nijako nerivalizovali, a nielen, a nielen v hlasovaní, ale aj verbálne sme podporili jednoznačne návrh našich kolegov z KDH napriek tomu, že v danej chvíli to mohlo pôsobiť ako niečo konkurenčné, ale na to sme sa radi povzniesli napriek tomu, pretože sme venovali a celý ten náš tím na čele s kolegom poslancom Mičovským a takisto legislatívny tím niekoľko mesiacov práce príprave toho veľkého návrhu zákona z dielne OĽaNO, tak sme si neodpustili, keďže na rozdiel od kolegov z KDH sme neboli takí úspešní v prvom čítaní, neodpustili sme si to podstatné, čo podľa nášho presvedčenia rozširuje, vylepšuje, a v prípade aplikácie zákona veríme, že aj zvyšuje účinnosť alebo by zvýšilo účinnosť tohto zákona, tak pretaviť do podoby pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu a ten ste si mali dnes možnosť vypočuť.

  Takže ďalšia vec, ktorú chcem povedať je ocenenie tej obrovskej snahy, možno to vyznie naivne, ale stále veríme, keď už nikto iný, tak história to ocení, že sa tu naozaj niekoľko mesiacov robilo intenzívne na príprave jedného, priam antikorupčného kódexu, ak to tak mám nazvať, a ktokoľvek bude v budúcnosti chcieť účinne bojovať proti korupcii na Slovensku, verím, že v ňom nájde veľa inšpirácie bez ohľadu na to, ako dopadne dnešné hlasovanie o navrhovanom zákone, i o tomto pozmeňovacom a doplňujúcom návrhu.

  A úplne na záver vás chcem len vyzvať a požiadať, aby ste jednak tento náš návrh a jednak potom celý zákon podporili. Ďakujem vopred.

 • Na vystúpenie pána poslanca nie sú faktické poznámky, ďalším písomne prihláseným do rozpravy je pán poslanec Kadúc, ktorého tu nevidím, stráca poradie. Ďalej je písomne prihlásený pán poslanec Viskupič, tiež ho tu nevidím, stráca poradie. Pán poslanec Vašečka tiež nie je prítomný, stráca poradie.

  Pán poslanec Hraško, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, predkladáme pozmeňujúci návrh, ktorý si myslíme, že by mal byť zapracovaný do zákona, ktorý by mal chrániť pred korupciou, mal by hlavne chrániť ohlasovateľov korupcie, pretože, už to bolo viackrát naznačené, že áno, korupcia je súčasťou nášho života, dlhé, dlhé roky, no, a že v podstate funguje to takisto aj v okolitých štátoch, ako prezentoval pán Číž, no, a preto nám neostáva nič iné, len sa asi prispôsobiť a nechať to tak. Cez takúto ekonomiku nám ale utekajú naozaj ťažké milióny, ktoré môžeme využiť reálnejším spôsobom na podporu tým, ktorí to potrebujú, na rozbeh tým, ktorí majú záujem a ktorí chcú pomôcť rozvoju Slovenska. Takto, ako som povedal, peniaze púšťame do luftu, okrem toho už sme to symbolicky aj predviedli.

  Čo sa týka toho zákona, ktorý prešiel z dielne KDH do druhého čítania, a náš neprešiel, to je len čistý populizmus, čisté gesto, nie je na tom nič racionálne, okrem toho tento zákon, ktorý má pripravený KDH, nie je dotiahnutý až tak, by som povedal, ani náš, určite nie do dokonalosti, ale určite je pripravený lepšie a precíznejšie, pretože sa na tom pracovalo dlhý čas. Myslíme si osobne, že s takýmto návrhom malo prísť, mala prísť vládna strana, mala prísť vláda, lebo minimálne vládni poslanci. Ale stále neprichádzajú, pretože im tento stav vyhovuje, a tak ako sa necháva plynúť korupcia, tak sa nechávajú plynúť aj niektoré iné veci, povedzme si, že teraz odštartovala bločková lotéria na, hon na DPH, ale je otázne, či správa toho webu TIPOS-u bude vôbec zaplatená aspoň z toho, čo sa vyberie navyše na DPH-čke, a pritom stačí úplne jednoduchšie riešenie, možno stačilo sľúbiť odmenu, normálne uzákoniť, nahlasovateľom, tým, ktorí poukážu na to, že niekde sa mrhajú alebo robia podvody na DPH, a určite by sa, toto by bol efektívnejší spôsob získavania financií na DPH a hlavne zabránenie podvodom s DPH ako nejaká bločková lotéria.

  A toto je podobný princíp. Zákony, ktoré majú napomôcť tým, ktorí sú ohlasovateľmi korupcie, aby neboli stíhaní alebo stíhateľní, pretože na každého sa dopredu urobí bububu, keď to ohlásiš, tak buď ťa vyhodíme z roboty, alebo vyhodíme aj celú tvoju rodinu, alebo sa urobí toto, alebo sa urobí hento. Je to obyčajné prasprosté zastrašovanie!

  Áno, v niektorých prípadoch bolo dotiahnuté do dôsledkov, dokonca boli ľudia vyhodení z roboty, viď pán učiteľ Žarnay v Košiciach a mnohí ďalší len preto, že si dovolili poukázať na to, že niekto mrhá verejnými financiami.

  Určite, ako som už spomínal viackrát aj v rozprave ku nášmu, ku našej novele zákona, som hovoril, že nepredpokladám, že by sa korupciu z dňa na deň podarilo vykynožiť, pretože máme ľudí i takých, i onakých a stále sa medzi nami nájdu tí, ktorí buď dajú, alebo si aj veľmi radi popýtajú úplatoček, lebo treba vybaviť toto a len od nich záleží, či to bude vybavené, a kedy to bude vybavené. A skrátka, pokiaľ sa u nás budú nachádzať bezcharakterní ľudia, tak korupcia vždy bude. Ale ako som spomínal aj vtedy, môžeme ju istým spôsobom minimalizovať alebo aspoň ukorigovať, pretože to, čo sa ušetrí na korupčnom správaní, tie financie, ktoré sú už dopredu zahŕňané do niektorých projektov, pretože niekto si povie presne, že chcem toľkoto a toľkoto, vraj to tak chodí, žiaľ, ja s tým nemám skúsenosti a našťastie s tým nemám skúsenosti, ani by som s tým nechcel mať skúsenosti, pretože by som sa potom nevedel pozrieť sám sebe do zrkadla, na seba v zrkadle a do očí si pozrieť, že vidíš, čo si urobil?

  Zaujímalo by ma, skúste zdvihnúť ruku tí, ktorí ste v živote nezobrali alebo nedali úplatok. Aha. Čo? Nikto? Hm? Tak! Aspoň niekto. Ja sa teda hlásim tiež. A pritom mi mnohí ľudia hovorili, ale veď to musíš! Keď chceš, aby bola dobre urobená operácia u doktora, tak mu predsa niečo musíš dať! Hovorím, prečo by som musel? On je predsa platený za to, že tú prácu vykoná, a má ju vykonať čo najlepšie. V prípade, že ju nevykoná, tak musí niesť svoje dôsledky. Ale nie aby bol zaplatený ešte raz a vopred a úplne inou sumou, ako je platený z toho, z čoho platený byť má.

  Takže ako hovorím, bezcharakternosť ľudí niekedy nemá hraníc a skutočne nepredpokladám, žeby sa nám podarilo korupciu vykynožiť, ale môžeme ju aspoň istým spôsobom zmierniť. Preto to, čo sme mali pripravené pred tým ako novelu zákona, teraz pripájame ako pozmeňovací návrh, aj keď neverím, že bude podporený, tak ako nebol podporený zákon, pretože neprišiel z dielne vládnucej strany, ale môže riešiť. Ale, samozrejme, tým sa ukazuje to, ako má kto záujem na riešení korupcie. Nič iné, len poukázanie, presne, treba si pozrieť hlasovanie a tam vidíte presne, ako má kto záujem na riešení korupcie v tomto štáte. To sa potom môže zhrnúť pekne do jednej tabuľky, vypísať mená poslancov, títo majú záujem na riešení korupcie, títo nemajú záujem na riešení korupcie, a nech si už s tým potom občania Slovenskej republiky spravia to, čo budú potrebovať do budúcnosti. Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami traja páni poslanci. Pán poslanec Číž, Mičovský, Fecko. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Číž.

 • Naozaj som nechcel, ale už to opakujete, vážené kolegyne, kolegovia, ak hovorím o tom, že problém, ktorým sa zaoberáme, je mimoriadne zložitý, tak chcem tým povedať, že ten, kto má ambície prispieť k tomu, aby sa atmosféra zlepšila, musí disponovať prirodzeným potenciálom na to, aby to zlepšiť vedel. Elementárna vec. V parlamente sme v prvom čítaní prerokovali tento návrh a podľa rokovacieho poriadku našou úlohou bolo posudzovať všeobecné prostredie, či je potrebná táto právna úprava a pod. V druhom čítaní sa máme zaoberať výsledkami rokovania vo výboroch a prísť k vlastnému textu zákona a k problémom. Počúval som pána poslanca predo mnou vystupujúceho Hrašku, ani slovo o technických problémoch, o výhradách vlády k tomuto návrhu zákona, iných výhradách, ktorých všetci už poznáme a počuli sme ich, analýzach právnikov, prečo sú tie výhrady správne alebo nesprávne. Nič. Opäť len bohapusté, ako keby prvočítankové vysvetľovanie o tom, aký je korupcia problém. Samozrejme, že je, je zložitý. A kto chce riešiť, tak musí mať elementárne predpoklady na to, aby ich riešil. Ani zďaleka nie iba morálne, ale hlavne odborné.

 • Pán poslanec Mičovský, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. No, musím reagovať len na rečníka. Je to oddielový kolega pán poslanec Hraško, ale napriek tomu úplne s čistým svedomím chcem povedať dve zásadné veci.

  Tá tvoja otázka bola úplne parádna a mňa donútila tak akosi preveriť si vlastné svedomie a chcem to takto povedať na záznam a na mikrofón a možno aj pre históriu. Ja si naozaj nepamätám, žeby som v živote, a vykonával som funkcie aj dosť slušné, veľké, aj v rušných dobách, žeby som niekedy úplatok dal alebo vzal. Ak náhodou niekto, kto si to vypočuje, vie o niečom opačnom, tak ho týmto verejne prosím, aby to verejne pripomenul.

  No a teraz, a teraz k tomu, čo si povedal, pán kolega Hraško. Poukázal si na podstatnú vec, ktorá tu musí byť opakovaná až dovtedy, kým sa konečne táto sieť nerozhodne podporiť ľudí, ktorí bojujú s korupciou. Lebo ten signál, ktorý tu my dnes pošleme, ten nebude signál o tom, akého technického detailu sme sa uchopili a ako sme ho preorali a zmenili, ale ten signál my už nezoberieme, ten bude o tom, že naozaj chceme dačo urobiť pre ľudí, ktorí bojujú s korupciou, aj vo forme nedokonalého zákona alebo bude tu ešte jeden údesný signál, ktorý dnes alebo zajtra pri hlasovaní v prípade, žeby sme to nepodporili, zaznie, že nie 150 poslancov sa rozhodlo, že nemieni sa zaoberať touto témou a že budú hľadať niekedy v budúcnosti nejakú dokonalosť namiesto toho, aby použili svoje reálne možnosti a ponúkli občanom, ktorí majú odvahu a chcú túto odvahu prejaviť aj oporu, podporu a úctu. Takže my už sa tomu, kolegyne, kolegovia, nevyhneme. To už signál zaznie a bude to strašné, ak to bude signál, ktorý občanov ešte zneistí, teda dosiahneme pravý opak. Dúfam, že sa takáto hrôza neudeje. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, áno, tak ako si povedal, že ukazuje sa, komu ide o vec a komu ide o politikárčenie. Tak ako teraz ako opoziční poslanci, sme si vedomí, že tento náš návrh, pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu neprejde, tak môžme sľúbiť občanom, že vytrváme. Budeme ho v zmysle rokovacieho poriadku predkladať znovu a znovu až do konca volebného obdobia a dokážeme tým, že nám ide o vec, a nie o politikárčenie, pretože korupcia má také chápadlá, ktorí mnohí občania si nevedia ani predstaviť, a prakticky je na všetkých stupňoch, počnúc obyčajným kopáčom kanálov, končiac Národnou radou. Ďakujem pekne.

 • S reakciou pán poslanec Hraško. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj kolegom, ktorí sa vyjadrili pozitívne k môjmu príspevku.

  A teraz ku kolegovi Čížovi. Ďakujem veľmi pekne, pán Číž, že ste mi potvrdili, že vládna strana doteraz nemá ani elementárne predpoklady, ani potenciál na zlepšenie, pretože takýto zákon nepredložila alebo novelu zákona, ktorý by korupciu riešil, a takže ďakujem vám naozaj veľmi pekne za toto. No a okrem toho očakával by som, že ak vláda mala nejaké výhrady, lebo doteraz som žiadne nevidel ani nepočul, tak pokiaľ má, tak očakával by som, že minimálne vaše meno bude svietiť na tej tabuli, že sa prihlásite do rozpravy a že skúsite dať argumenty, ktoré som zatiaľ od vás ani nepočul (kýchnutie v sále), pravda je, na zdravie, ktoré som nepočul, takže očakávam, že sa ešte aspoň do ústnej, aby ste tie argumenty povedali, že čo v tom zákone je zlé, ktorý sme tuná predložili, teda v tých pozmeňovacích návrhoch, pretože my sme ich riešili s právnikmi a máme tých právnikov takisto dosť, ako aj vy, ale mohli ste to riešiť, takže my máme potenciál na riešenie, my sme ich aj predložili a to, že sa to vám nepáči, to už nie je môj problém.

  Postavte sa na ten, za ten kecpult, a nech sa páči, uveďte svoje argumenty. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďalej písomne prihlásený do rozpravy je pán poslanec Kadúc, ktorý tu nie je. To znamená, už raz stratil poradie, takže môže sa iba ústne prihlásiť do rozpravy.

  Pán poslanec Viskupič, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán predkladateľ, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení občania, tento zákon, prebieha o ňom obrovská diskusia, a tak ako v prvom čítaní, aj teraz, je pre mňa trošička nepochopiteľná situácia, že neprichádza, tak ako spomínali mnohí moji predrečníci, z dielne tých, ktorí majú v tomto parlamente väčšinu, ale je tu niekoľko dobre vypracovaných návrhov a zámerov z opozičných lavíc. Bavíme sa teraz o zákone z dielne pána podpredsedu parlamentu Figeľa a môj predrečník, možno striktne dodržiavajúc pravidlá legislatívneho procesu, mal možnosť svoj prínos k tomuto zákonu predniesť iba tuná cez pozmeňujúci návrh, a keďže mám pocit, že mal 23 strán, to potrebovalo dostatočne veľkú časovú dotáciu. Ja by som sa pred potrebami druhého čítania, ktoré sa majú venovať nie technickým otázkam, to je až tretie čítanie, pán kolega Číž, a otázkam priamo pozmeňovacích, pozmeňovania niektorých konkrétnych ustanovení by som sa venoval následne. A možno k tej filozofii zákona a k celému, k celému, procesu a tomu, čo hovorí, a hovoríme to všetci jedným dychom, že sme na pôde symbolov. Potrebujeme spoločnosti vydať signál, že 150 poslancov má na duši verejné blaho, že kope na záujmy verejného alebo obhajoby verejného záujmu a že treba problém, o ktorom často rozprávame, o ktorom všetci vieme, s ktorým sa dotýkame, treba riešiť aj legislatívnou podporou.

  Z našej dielne vyšiel tiež jeden návrh zákona, ktorý v prvom čítaní nedostal podporu, tak ako dostal podporu tento návrh zákona, a preto prišiel mohutný pozmeňujúci návrh, ktorý sa venoval, ak to poviem jednoducho, odmeňovaniu ľudí, ktorí našli v sebe statočnosť, a ak mali informácie, nechceli si už ich posúvať iba na svojich pracoviskách, možno v rodinnom kruhu, možno niekedy, ako to býva na Slovensku často zvykom, že si tak poplakali, keď sa niekde stretli, ale vyšli s tým na verejnosť a Janko Mičovský to hovoril slovami, ktoré mne sú asi najbližšie, že ten, tieto skutky je treba odmeniť.

  Pozmeňujúci návrh, ktorý predniesol v celej svojej komplexnosti, sa venoval teda inštitútom, ktoré sme nevymysleli my na Slovensku, boj proti korupcii je celosvetový. Inšpirovali sme sa či už európskymi úpravami, alebo úpravami zo zahraničia. Najďalej v tomto boli aj zámorské krajiny ako Spojené štáty americké a pod.

  Je, ak si môžme, z nejakého historického vývoja v boji proti korupcii niečo požičať, tak sú to presne inštitúty, ktoré navrhuje pán poslanec a pán podpredseda parlamentu Figeľ, ale je to aj inštitút, ktorý sme sa snažili do zákona zapracovať my. To znamená, aby ľudia v tom, ako, aké prostredie teraz na Slovensku máme a často ho aj voláme nejakou latentnou alebo skrytou normalizáciou. To znamená, že ľudia síce nie sú za svoje názory zatváraní, ale prichádzajú o zamestnanie, prichádzajú o svoju, svoje existenčné potreby, ak sa, a teraz za čo, ak sa ozvú. A v atmosfére strachu sa veľmi ťažko odhaľujú skryté korupčné praktiky a túto atmosféru strachu si občania Slovenskej republiky nezaslúžia, a preto by malo byť jasne legislatívne zadefinované, že potrestaní majú byť tí, ktorí tieto skutky páchajú, a nie, naopak, tí, ktorí na ne poukazujú.

  Dokonca, my si myslíme, že tí, ktorí v sebe tú odvahu našli a nechcú ďalej podporovať tento mechanizmus, by mali byť odmenení a odmenení nie na úkor štátneho rozpočtu, ako to tu často robia, ale na úkor toho, že ak niekto z našich spoločných peňazí kradne, tak a niekto to ohlási, tak časť tých peňazí dostane ten statočný občan, tá statočná občianka.

  Chcel som hovoriť o jednom príbehu, kedy legislatívne prišlo k úprave toho, pretože a pravdepodobne v histórii ľudstva sa musí stať nejaký vypuklý problém, niekto musí zomrieť alebo musí prísť k ujme veľká časť ľudí, aby sa tí zodpovední zobudili. Chceli sme byť a pripájame sa k iniciatíve Kresťanskodemokratického hnutia, chceli sme zvoliť tú cestu múdrejších, ktorí sa vedia poučiť z chýb cudzích a nemusia sa učiť na chybách vlastných. Chceli sme a dúfam, aj keď počúvam tuná po chodbách po chodbách parlamentu, že nikdy nepodporím zákon z dielne opozície a presvedčím všetkých kolegov, aby urobili to isté, čo sa mi zdá hrozne detinské a infantilné, ale, a teda prichádza to z radov poslancov vládneho SMER-u, aby našli v sebe dostatočné množstvo ratia a zdravého rozumu, aby mali na mysli verejný záujem a zákon posunuli do druhého a tretieho čítania a aby ten symbol, po ktorom všetci voláme, a to je symbol boja proti korupcii, sme vyslali, a aby nám toto do právneho systému po dnešnom našom rokovaní pribudlo a aby sme mohli do budúcna zodpovedať pred tým, čo sme v naozajstnom, nie deklarovanom, ale v reálnom boji s týmto neblahým javom urobili.

  Vnímam aj kritiku, že rozpráva sa o tom veľa a že pre potreby tohoto, tejto úpravy sú rôzne odborné výhrady a morálna výbava nestačí. Mám, mám iný názor. Myslím si, že na tom, na našom návrhu zákona pracovalo štvormesačné obdobie obrovský tím právnikov. Vyvinuli sme činnosť aj smerom k NGO-čkám a neziskovým organizáciám. Pozývali sme ich do parlamentu, aby sa na ustanovenia, ktoré by sme radi videli v tomto zákone, pozreli, a môžem povedať, že odobrenie aj z časti občianskej spoločnosti, z časti nezávislých a mimovládnych organizácií, takisto právnych argumentov, ten návrh zákona aj náš pozmeňujúci návrh získal a je teda už len potrebné presvedčiť a tam sú tie argumenty z hľadiska symboliky, z hľadiska možno morálneho apelu dôležité, a preto aj pre potreby druhého čítania vyzývam poslancov vládnej strany, aby sa zamysleli nad tým, že toto nie je o politických tričkách, ale je to o tom, či verejný záujem bude v tomto momente obhájený.

  Nechcem sa venovať konkrétnym ustanoveniam, keďže z nášho klubu toto prevzal Ján Mičovský, i keď k niektorým odôvodneniam by určite pre potreby druhého čítania bolo vhodné sa povenovať, ale to by sa museli do našej rozpravy zapojiť aj poslanci vládnej strany, nie v dvojminútových sambajtoch alebo faktických poznámkach, ale prísť s nejakou reálnou kritikou, prečo nie sú prichystaní tento návrh podporiť, pretože naša rozprava potom vyzerá ako monológ, a táto úprava by mala byť prijatá minimálne v pléne na báze dialógu, na báze výmeny názorov, kde sú tie odborné zádrhely, kde je to, ak nebudem hlasovať proti alebo sa zdržím, kde sú tie argumenty, tie právne argumenty, takisto by som ich rád počul, prečo sú nie sú ochotní jednu alebo druhú úpravu prijať? Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami dvaja pána poslanci, pán poslanec Mičovský a pán poslanec Číž. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Mičovský.

 • Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Zaznelo jedno kľúčové slovo, ktoré nepovedal nikto iný, až teraz som ho počul od pána poslanca Viskupiča a je to zase také mobilizujúce, ale nanajvýš priliehavé a vo vhodnej chvíle vyslovené slovo: zobuďme sa. Neutápajme sa v týchto detailoch, aj keď sú dôležité, ale táto snemovňa by sa mala prebudiť pri tomto zákone. Pomôžem si ešte príkladom, že prečo je to také naliehavé, a opäť spomeniem ešte raz pána Ota Žarnaya. Viete, on už je na úrade práce ako odmena za jeho statočnosť a občianske postoje, za boj za učiteľov ako predseda rady školy. Jednoducho nepracuje po 17 rokoch, tak sme ho ocenili. Ale prečo sa nám treba zobudiť? Pán Žarnay potreboval si vybaviť ešte nejaké doklady, lebo keď odchádzate z pracoviska po toľkých rokoch, tak zrejme to je nejaká administratíva. Vidíte, aká je jeho skúsenosť z Obchodnej akadémie v Košiciach na Polárnej ulici 1? Že sa mu jeho kolegovia vyhýbajú, že sa boja s ním stretnúť. Pretože už má ten biľag, aký, samozrejme, pri tomto spôsobe posudzovania takýchto ľudí zákonite musel dostať. A my dneska alebo zajtra, ak neodhlasujeme tento zákon, tak vlastne tým ľuďom, ktorí sa mu vyhýbajú poviem iba jedno: "Dobre robíte, tak, správne, len sa vyhnite tejto čiernej ovci a budete pokojne zase žiť."

  Je to hrozné, na čom pracujeme, a ja prosím, zastavme taký prístup k týmto ľuďom, lebo naozaj to posolstvo bude devastujúce morálku a vnútro ľudí. Takže áno, pán poslanec Viskupič, zobuďme sa, najprv naša 150, lebo tam musíme začať. Ďakujem.

 • Pán poslanec Číž. Poprosím vás, ešte prihlásil sa, aj keď oneskorene s faktickou poznámkou pán poslanec Brocka, pôjde za pánom poslancom Čížom. Zapli ste sa, pán poslanec? Dobre, dobre.

  Takže, nech sa páči, pán poslanec Číž.

 • Ďakujem, pán poslanec, za vcelku zrozumiteľné vystúpenie a nepochybne, pokiaľ zvýrazníte symboliku vašich konaní, nič proti nej, počúvali sme ju celé prvé čítanie, ktoré je na to určené, a dokonca sme aj zahlasovali za zákon.

  Problém je, že všetky inštitúty, ktoré sa uvádzajú v tomto zákone, už sú známe a už boli použité a všetky už sú rovnako využiteľné pozitívne, ale aj negatívne. Akonáhle vyzveme občanov, aby udávali, teda udávali, aby oznamovali protiprávnu činnosť, v danom prípade korupciu, tak v takom prípade pravdepodobne vyzveme aj tých, ktorí chcú zdiskreditovať svojich nepriateľov rôznym spôsobom. Takže ak niekto chce vyriešiť tento problém, tak musí nájsť právne vyjadrenie. K právnemu vyjadreniu sme celé druhé čítanie, čakáme, kedy nastúpi vecný, vecný argumentačný materiál, ktorý dostaneme k dispozícii. Čím chcete odôvodniť všetky vo výboroch spomenuté výhrady, všetky tie, ku ktorým ste sa dostali cez výhrady aj Kanceláriu Národnej rady a podobne? Ani v jednom vystúpení nezaznelo, nezaznela analýza existujúcich už konkrétnych ustanovení tohto zákona a diskusia o nich. Takže o čom máme diskutovať? Máme vám vysvetľovať, vysvetľovať, že v čom sú tie uznesenia veľmi problémové, aby ste potom pozerali na nás, ako my sme proti korupčnému zápasu?

  Kolegyne, kolegovia, skutočný prístup, ktorý je korektný a morálny, znamená naozaj, že áno, chcete to, je to vaša agenda, poďme, ale potom naozaj podporte odbornými aj expertnými stanoviskami skutočne to, čo tu predkladáte. Kde sú tí všetci, to obrovské množstvá právnikov, o ktorých hovoríte? Nikde som tu vystúpenie nepočul, jedno meno. Ja sledujem odborné, odbornú literatúru a za normálnych okolností sa odborná verejnosť vyjadruje na odbornej tlači o tom, čo je alebo nie je dôležité. Nevidel som ani jeden odborný článok, ktorý by sa, kde by sa právnik podpísal pod tento typ inštitútov, ktoré používate...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Mňa zaujala tá výzva pána poslanca Viskupiča, výzva na diskusiu s poslancami.

  Pán kolega, nechcel som to hovoriť, ale diskusia vyzerá úplne inak, 123-minútové vystúpenie kolegu Mičovského, to nie je inšpirácia na boj proti korupcii tu v parlamente, to je inšpirácia na zmenu rokovacieho poriadku. Veď mňa by zaujímalo, koľkí z vašich poslancov tu boli počas jeho vystúpenia, prípadne po koľkých minútach vypli a už ho nepočúvali. Veď predsa to nie je úplne s kostolným poriadkom, prosím vás, veď 123 minút a potom bolo prihlásených ďalších 6-7 vašich kolegov, ak chcete tou formou zdôrazniť vážnosť témy, to sa dá oveľa ľahšie. Napríklad tým, čo ste urobili teraz, že ste reagovali úplne, teda od srdca na reakciu pána poslanca Číža. A to splnilo, urobilo viacej ako vaše 123-minútové vystúpenie. Čiže ak chcete diskutovať, tá forma je dôležitá, máte to v rukách. Naozaj ukážte to vy z vášho klubu, ako sa diskutuje, ale priznám sa, že tá forma, ktorú ste zvolili, skôr dáva argumenty tým, ktorí budú hlasovať proti, naozaj.

 • S reakciou pán poslanec Viskupič. Nech sa páči.

 • Ďakujem za reakcie. Pán poslanec Číž, ja si vás vážim, sme spolu vo výbore kultúrnom a mediálnom, ale tú obludnosť, ktorú dokážete do svojich slov dať, a označiť ľudí, ktorých, ktorým my sme vytvorili alebo snažíme sa vytvoriť aj právne predpolie, aby - v atmosfére, ktorú inými zákonmi prijímate v tomto parlamente - sme odstránili atmosféru strachu zo spoločnosti, tých nazývať udavačmi, či ako ste to povedali, je pre mňa obludnosť. Analýzy vám môžme poskytnúť v ústnom vystúpení pri..., vystúpi náš právnik, my právnici všetci nie sme a nemyslíme si, že poslanecký mandát má zastávať iba právnik. Čiže ak tu príde vyjadrenie človeka, ktorý sa venuje štátnej správe alebo je lesník, a vy ho budete dehonestovať, dúfam, že ten obraz si ľudia urobia sami.

  K vystúpeniu pána poslanca Brocku. Viete, kopať do toho, kto vám podáva pomocnú ruku, sa mne celkom nepáči, ale už od vášho hnutia som na to zvyknutý. Mohli ste predsa pri tom, ako ste chystali návrh zákona, nemusel tu čítať náš poslanec 23-stranový pozmeňujúci návrh, tu v pléne, ak by ste prejavili aspoň elementárnu ochotu baviť sa a baviť sa o tejto téme, pretože vy robíte systémom iba na našu značku. Takto sa v opozícii, ktorá má zhruba rovnako rozdelené, rozdelené podporu vo verejnosti, pracovať proste nedá.

  Ak je niekomu alebo nie je niekomu jasné, kto rozbíja opozíciu a kto nie, tak ste to, pán poslanec, v tomto prípade vy. Ďakujem.

 • Pán poslanec Vašečka je písomne prihlásený. Nevidím ho tu, stráca poradie. Teraz dávam možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Ako prvý sa hlási pán spravodajca pán poslanec Brocka, ďalej je to pán poslanec Hrušovský, Kadúc, Viskupič, Mičovský. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Nech sa páči, pán poslanec Brocka, máte slovo.

 • Vážení kolegovia, najmä pán poslanec Viskupič, teraz som sa vyslovene prihlásil do rozpravy iba kvôli vám. Pán poslanec, ja som spravodajca k touto návrhu zákona a prečítal som časť zo spravodajskej správy a hovoril som o tom, že vo všetkých výboroch takmer, okrem jedného, prešiel tento poslanecký návrh, resp. návrh Jána Figeľa prešiel. Poslanci zaň všetky hlasovali. Ja som informoval o tom, že sme nedostali jeden názor, jeden návrh od poslancov, ktorí nie sú členmi nášho výboru. A pritom vaša kolegyňa pani podpredsedníčka Jurinová je členkou nášho výboru. Čiže, samozrejme, nemusíte, nemusíte tam využívať túto možnosť a dávať tam návrhy, prosím. Ale nehovorte tu v pléne, že vám nedovolíme alebo teda že sme na to ješitní a len my a my a my. Prepáčte, práve doterajší priebeh tej rozpravy teda hovoril o niečom úplne inom. Veď dá sa to. Ja som za to, aby sme spájali sily. Ale, ale proste, no veď sme dospelí ľudia a to sa mi teda zdalo, že, že toto je aspoň vec, ktorá je zrejmá.

 • Na vystúpenie pána poslanca dve faktické, tri faktické poznámky. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Viskupič.

 • Viete, pán poslanec Brocka, tomu procesu, tomu už tvrdému legislatívnemu procesu predchádza aj, aj nejaká atmosféra v parlamente. A možno si pamätáte vznik toho, tejto témy. Zhruba rovnaký, rovnaký zámer mal váš bývalý kolega, pán poslanec Lipšic, prišli sme so svojím pohľadom na vec aj my a všetky tri zákony boli spolu v prvom čítaní. Ešte raz, platí to, že ak by sme sa dokázali v opozícii zjednotiť, tak by toto celé vyzeralo inak. Čiže ja celkom aj rozumiem, že nás tu rozoberajú na drobné, vládna strana SMER, a nie kvôli tomu, že sa teraz vôbec neukáže, že oni majú s tým zákonom problém ako takým, ako s témou, oni tu ani nevystúpia a my sa medzi sebou ideme hádať, či niečo bolo vo výboroch alebo nebolo predložené, toto mne pripadá trošku detinské a tak, ako som povedal, že ten, kto podáva pomocnú ruku, do nej sa proste kopať nedá. Takže chcem, aby zostala z tohoto deklarácia, že sme otvorení, je to pre nás dôležitá téma a dúfam, že nájdeme aspoň zhodu v tom, že treba ju riešiť spoločne. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, viete presne, ako to je na výboroch, a je jedno, či tieto návrhy predložíme vo výboroch, alebo ich nepredložíme a predložíme ich priamo v pléne, tak či tak by neboli prijaté. Takže a tam by som povedal, že tá téma trochu zanikne na tých výboroch, pretože to jednoducho sa spláchne zo stola, nikto sa k tomu nevyjadrí a je šmitec. Tuná to máme aspoň zachytené kamerami a ostáva to v archíve a sami viete, že táto téma bola otvorená v piatok alebo tento zákon, kedy tu už väčšina poslancov ani vládneho SMER-u, ani v podstate ani novinári, ani médiá, nikto nebol. A myslíme si, že táto téma je dosť pálčivá alebo háklivá a treba o nej hovoriť naozaj verejne, aby aj ľudia si uvedomili, že my máme záujem riešiť, takisto ako vy máte záujem riešiť túto tému. Ale opýtal by som sa len tak, že prečo, so zaujímavosťou, že prečo z troch zákonov predložených protikorupčných si vládna strana vybrala práve ten váš? Taký, by som povedal, najjednoduchší, taký najskromnejší, ktorý síce niečo rieši, ale nie povedzme tak komplexne. Takže je to naozaj otázne, že prečo práve návrh KDH prešiel do druhého čítania a tie ostatné nie.

  V každom prípade my sa snažíme naozaj veci riešiť komplexne a boli by sme radi, keby sme v tomto dokázali aj spoločne ťahať vopred. No ale nie vždy sa to podarí tak, ako by sme si možno chceli predstaviť. Takže ja by som skutočne, ako nehovoril by som na nás, že my sme tu mali nejaký veľký prejav, áno, bol tu prejav, pretože sme chceli, aby to rezonovalo v pondelok, kedy tuná doobedu budú poslanci, kedy tu doobedu budú médiá, pretože tá téma je naozaj veľmi vážna a strácajú sa cez ňu neskutočné milióny.

 • Ďakujeme. Pán poslanec Brocka, vy ste hovorili o nejakej politickej kultúre. Dovoľte mi pripomenúť, ako to celé vzniklo, kedy by ste vo februári spolu s pánom Lipšicom vytiahli zákon, ktorý ste mali v šuflíku, ak sa nemýlim, je to zákon ešte z ministerstva, čiže mali ste ho minimálne rok. Minimálne rok ste ho nevytiahli. Potom sa stalo to, že v apríli pán Figeľ zákon stiahol, aby ho mohol opäť predložiť. Medzitým bol neschválený zákon - ten istý - pána Lipšica. My sme potom prišli so zákonom, ktorý riešil komplexne čo najširšie pole pôsobností tých právnych vzťahov, ktoré je nutné upraviť, ale aj tak prešiel váš zákon. A podľa vyjadrení ministra, myslím, že aj vlastne dvoch ministrov, ani tento váš zákon neprejde. Takže vy ste vlastne cez prizmu politickej kultúry spravili z najpálčivejšieho problému na Slovensku politikum, nič iné. A prepáčte mi, javí sa mi to farizejské a ako vyobchodovanie toho, aby ste mali z toho aké-také politické body.

  Ak tento zákon neprejde do ďalšieho čítania, nebude to nič iné, iba politikum, pretože ak minister dá svoj zákon, dá ho do konca roka, ten zákon bude účinný možno na jar budúceho roka. A to znamená, že viac ako rok tu debatujeme o niečom, čo už dávno mohlo byť schválené. Len kvôli politike. Nepodstatné veci, viď aplikovanie paneurópskych systémov do organizácie Ústavného súdu vieme prijať za pár hodín! A toto, čo je, čo je podstatné, hovoríte, že my nevieme, ako vystupovať, že nevystupujeme k technickým veciam. Prosím vás, veď, veď vy ste z toho spravili politikum, a pritom ste to mohli urobiť už omnoho, omnoho skôr!

 • S reakciou pán poslanec Brocka. Nech sa páči.

 • No, na hlbšiu analýzu mi tie dve minúty asi nebudú stačiť na predrečníkov, ale, pán Hraško, ja teraz neriešim to, že prečo tento návrh prešiel do druhého čítania. Ja som reagoval ako spravodajca na výzvu pána poslanca Viskupiča, že ponúka ruku na diskusiu. A ja som zareagoval, že 123-minútové vystúpenie k pozmeňovaciemu návrhu, to nie je návrh na diskusiu, naozaj. Ako veď ste stopovali ste, koľko hovoril predkladateľ návrhu zákona?

  Pánu Viskupičovi, ja prijímam podanú ruku. Naozaj ale, ale tá výzva na diskusiu bola nenáležitá, lebo to musíte začať od seba. Počuli ste ma niekedy 123 minút tu vystupovať od ambónu?

 • Je 12.00 hodín, ale pán poslanec Hrušovský je pripravený. Je všeobecný súhlas, aby ešte vystúpil v rozprave?

 • Reakcie z pléna.

 • Nie. Pán poslanec, nie je všeobecný súhlas. Je 12.00 hodín, začínajú výbory, mrzí ma. Ja by som vám to bola umožnila, ale...

 • Reakcie z pléna.

 • Prerušenie rokovania o 12.02 hodine.

 • Po prerušení rokovania 23. schôdze NR SR a po prestávke sa začalo rokovanie 24. schôdze NR SR o 15.00 hodine.