• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram 14. rokovací deň 23. schôdze schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali: pán poslanec Andrej Hrnčiar, Elemér Jakab, Mojmír Mamojka, Peter Pollák, Jana Vaľová, Marián Záhumenský.

  Pokračujeme v prerušenej rozprave v druhom čítaní o návrhu poslancov Jany Laššákovej, Renáty Zmajkovičovej, Miroslava Číža, Stanislava Kubánka, Tibora Glendu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku, tlač 559.

  Prosím podpredsedníčku Národnej rady poslankyňu Janu Laššákovú, aby zaujala miesto určené pre navrhovateľov a spravodajkyňu z ústavnoprávneho výboru poslankyňu Annu Vittekovú, aby taktiež zaujala miesto pre spravodajcov.

  Minulý týždeň vo štvrtok 19. septembra sme prerušili rozpravu po vystúpení poslankyne Vittekovej s tým, že pozmeňujúci návrh, ktorý pani poslankyňa predniesla, mal prerokovať gestorský ústavnoprávny výbor do dnešného dňa, teda 24. septembra.

  A teraz poprosím pani spravodajkyňu, aby informovala Národnú radu o stanovisku výboru k podanému pozmeňujúcemu návrhu. Nech sa páči, máte slovo.

 • Pokračovanie rokovania o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej, Renáty Zmajkovičovej, Miroslava Číža, Stanislava Kubánka a Tibora Glendu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky

  č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 559.

 • Ďakujem pekne. Dobré ráno. Pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o stanovisku ústavnoprávneho výboru podľa § 29 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku k pozmeňujúcemu návrhu podanému na schôdzi Národnej rady 19. septembra 2013.

  Ústavnoprávny výbor prerokoval podaný pozmeňujúci návrh poslankýň Renáty Zmajkovičovej a Anny Vittekovej a odporúča Národnej rade uvedený návrh schváliť. Výbor ma zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o prijatom stanovisku.

  Vážené kolegyne, kolegovia, chcem vás však informovať, že svoj podpis pod tento daný pozmeňujúci návrh beriem späť. Tým sa stal materiál neaktuálny, a teda aj stanovisko výboru. Ďakujem.

 • Ďakujem. Teraz pokračujeme vystúpeniami rečníkov, ktorí sa do rozpravy písomne prihlásili, je to pani poslankyňa Žitňanská, Poliačik a pán poslanec Hlina, ale o slovo požiadala navrhovateľka pani podpredsedníčka Laššáková. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vrátim sa trošku do začiatku, keď sme pripravili novelu zákona o rokovacom poriadku. Cieľom tejto novely bolo reagovať na situáciu, ktorá vznikla v Národnej rade po tom, ako z poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita vystúpili piati poslanci a vznikli pochybnosti, aj keď to bolo v parlamentnej praxi zavedené, vznikli pochybnosti o tom, či počet členov poslaneckého klubu 8 má byť počas celého funkčného obdobia na to, aby klub bol funkčný, alebo nie.

  Reagovali sme na to, na to novelou zákona o rokovacom poriadku a ja som rada, že táto novela mala širokú podporu. Zároveň v rozprave v prvom čítaní bola dohoda aj na tom, že budeme riešiť možno aj ďalšie situácie, ktoré vznikli a ktoré priniesla prax a nie sú jednoznačne riešené v rokovacom poriadku. Po tom, čo minulý týždeň nastala naozaj situácia, ktorá prekročila všetky rámce, sme sa snažili pozmeňujúcimi návrhmi upraviť ustanovenia rokovacieho poriadku tak, aby sme mali mechanizmy na to, aby rôzne situácie, ktoré napríklad aj minulý týždeň v parlamente vznikli, a naozaj to tu bolo neobvyklé, aby sme mali mechanizmy na to, aby sme takýmto situáciám vedeli zabrániť. Po tom, ako boli rokovania poslaneckého grémia a aké mám poznatky z výsledkov rozhovorov, že nie je vôľa podporiť naše niektoré pozmeňujúce návrhy, chcem povedať, že nechceme, poslanci za stranu SMER - sociálna demokracia nechcú ísť v tých šľapajach, v ktorých išli poslanci za vlády Ivety Radičovej, keď počas voľby generálneho prokurátora zmenili len svojimi hlasmi rokovací poriadok. My to nechceme spraviť, aby sme, a máme na to dosť poslancov, aby sme menili rokovací poriadok len našimi hlasmi. Rokovací poriadok je zákon, ktorý by mal platiť pre všetkých, mal by nastavovať pravidlá a mechanizmy na to, aby sme v rôznych situáciách, ktoré v Národnej rade vznikli, aby sme mali riešenie.

  Preto poslanci za stranu SMER - sociálna demokracia nepodajú žiadne pozmeňujúce návrhy k rokovaciemu poriadku, a chcem povedať, že ani žiadne pozmeňujúce návrhy zo strany opozície nepodporíme.

  Chcem vysloviť presvedčenie, že nájdeme v sebe toľko politickej sily a odvahy, aby sme ako predstavitelia štandardných opozičných strán, ako aj poslanci za stranu SMER - sociálna demokracia našli riešenia, znova sa stretli a hľadali také mechanizmy, aby rokovací poriadok bol naozaj funkčný. Ale ja si myslím, že je to aj o poslancoch, je to o nás, je to naša vizitka, ako sa v Národnej rade správame, a mnohokrát zákonom ani nie je možné postihnúť všetky veci. Zvolili nás tu ľudia, aby sme prijímali zákony, aby sme riešili situáciu na Slovensku, ale vidíme, že mnohokrát je to o sebaprezentácii, o urážkach, a to veru do poslaneckej snemovne nepatrí. Znova chcem vysloviť presvedčenie, že táto otázka a diskusie, ktoré sa začali ohľadne rokovacieho poriadku, budú pokračovať, aby sme našli konsenzus a dohodli sme sa na tom, že keď predložíme novelu zákona o rokovacom poriadku, bude široká a všeobecná podpora a všetci budeme mať pocit, že áno, tento rokovací poriadok reaguje na stav a situácie a máme to pod kontrolou a umožní nám, aby sme sa tu všetci cítili komfortne v určitých medziach zákona.

  Ďakujem vám pekne za pozornosť.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pani podpredsedníčky nie sú. Uzatváram možnosť sa prihlásiť s faktickou poznámkou a teraz dám slovo pani poslankyni Lucii Žitňanskej, ktorá je písomne prihlásená do rozpravy. Chcela by som ešte doplniť, že do rozpravy písomne prihlásený je ešte pán poslanec Zajac a pán poslanec Fronc. Poprosím technikov. Ďakujem.

  Pani poslankyňa Lucia Žitňanská.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, no, musím zareagovať.

  Áno, rokujeme o rokovacom poriadku preto, pretože ste sa rozhodli, navrhovatelia tejto novely rokovacieho poriadku, legislatívne riešiť otázku, ktorá vznikla v klube SaS, to znamená, že klesol počet poslancov pod 8, a zjavne tu vznikli proste rôzne právne názory, aj keď v minulosti táto, tento výklad zákona bol ustálený, preto asi to pýta legislatívne riešenie. A možno to nepýta legislatívne riešenie, pretože keď ste teda, pani podpredsedníčka, povedali, že strana SMER nepodporí, nepredloží žiaden vlastný pozmeňovací návrh ani nepodporí žiaden iný pozmeňovací návrh, a ktorý by padol aj v diskusii, a ste pripravení v zásade ako keby od začiatku viesť diskusiu na tému rokovacieho poriadku, no tak potom, samozrejme, je otázka, že či má vôbec zmysel vôbec nejaký rokovací poriadok, keď dnes schvaľovať, a teda môj návrh je, stiahnime to. Nejak sa už za tie mesiace ustálila prax, čo s klubom SaS, pokiaľ sa vo vedení parlamentu ustálite, že či teda pán Poliačik bude môcť hovoriť za klub, alebo nie, a zjednotí sa táto prax, tak ešte pár mesiacov, pár mesiacov to vydrží. Táto debata, nadväzujúc na to, čo tu bolo povedané, táto debata, táto debata asi začala zle, pretože debata v istom štádiu našich debát o rokovacom poriadku začala, začala silovo, a síce ako reakcia vedenia parlamentu na situáciu v parlamente s tým, že, s tým, že ste sa rozhodli ju riešiť parlamentnou strážou a ako keby lajtmotívom tohto rokovacieho poriadku sa stáva parlamentná stráž.

  A ja musím, musím zareagovať, pretože zase tu odznievali aj slová o štandardných a neštandardných stranách, a vrátili sme sa ako keby aj k tomu, čo sa tu dialo v tej poslednej dobe v parlamente, a myslím, že k tomu treba niečo povedať, pretože áno, všetci by sme si priali, aby možno tie veci, ktoré sa minulý týždeň udiali v parlamente, sa ani neudiali a určite neudiali v budúcnosti. A začíname používať slovo neštandardné. Áno, je neštandardné, keď niekto blokuje parlament, je neštandardné, keď niekto v parlamente búcha topánkou, a určite, bez debaty, ale potom musím ísť aj ďalej.

  Je neštandardné, keď vládna strana popiera nezávislú kontrolu a odmieta dať hlasy na podporu opozičného kandidáta za šéfa NKÚ. Je neštandardné, keď vládna strana proste naťahuje čas a urobí všetko, robí parlament v skrátenom legislatívnom konaní, keď to nevyjde, tak robí ďalšie kroky, aby skončila pri vlastnom generálnom prokurátorovi. Je neštandardné, keď ministri vládnej strany sa nezúčastňujú na interpeláciách a keď vláda nesedí v sále, keď sa rokuje o vyslovení nedôvery. Je neštandardné, keď sa tu častujeme výrazmi - a zaviedol to SMER- štandardné a neštandardné strany, aj keď 150 ľudí tu bolo zvolených s rovnakým mandátom, ktorý pochádza od voličov a od nikoho iného. A len oni budú môcť posúdiť, či sa im páči alebo nepáči búchanie topánkou v pléne Národnej rady, je to proste tak.

  A rovnako je neštandardné v rozprave povedať, fajn, nedajte žiadny pozmeňovací návrh, nepodporíme žiadny pozmeňovací návrh. Potom keď v tejto lavíne neštandardností, ktoré tu máme rok a pol, chceme naozaj v parlamente začať od začiatku, tak potom by som navrhla, odpustime si aj túto rozpravu, stiahnite vôbec tú novelu rokovacieho poriadku, a teda áno, začnime diskutovať, vytvorme skupinu, za každú stranu jeden človek, ktorý sa týmto otázkam venuje, a nech pracujú, a buď sa k niečomu dostanú, alebo sa k niečomu nedostanú títo ľudia, ale, ale nie takýmto spôsobom. Takže lajtmotívom rokovacieho poriadku dnes za posledné dva týždne sa stala parlamentná stráž ako symbol moci, ktorým sa vedenie parlamentu chcelo vysporiadať s neštandardnosťami istého typu bez toho, aby si uvedomilo, že vlastne sa samo správa neštandardne, používa dvojaký meter, a aj reakcia na to, čo chce potrieť, je vlastne neštandardnosť. Takže môj návrh v tejto situácii je, stiahni... alebo žiadosť stiahnuť tento návrh zákona, a teda naozaj začnime od začiatku. V opačnom prípade, ak nie, no tak potom ja sa musím vrátiť k tomu, že ak máme otvorený rokovací poriadok, tak pri všetkých týchto neštandardnostiach to, aby sme dostali parlament do nejakého štandardu, znamená, že parlament nemôže byť len mašinéria, ktorá schvaľuje vládne návrhy zákonov, ale musí si plniť aj kontrolnú funkciu a tú plní predovšetkým opozícia a potom, keď teda nedôjde k rozhodnutiu stiahnuť tento návrh zákona, tak ja tie návrhy, ktoré posilňujú práva opozície pri kontrolnej funkcii parlamentu ešte v tejto rozprave predložím, pretože zatiaľ som prihlásená len písomne, a keď bude treba, prihlásim sa aj ústne do tejto rozpravy. Ďakujem.

 • Faktické poznámky, jedna, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pani poslankyňa Mezenská.

 • Ďakujem vám za tento váš diskusný príspevok, pani Žitňanská. Ja s vami súhlasím v tom, že ak sme boli v minulých dňoch svedkami neštandardných prejavov a správania sa poslancov, bolo to len a len preto, že tu boli učinené neštandardné a nedemokratické zásahy do základných princípov fungovania občianskej spoločnosti. Presne tak, ako ste to vymenovali. Je neštandardné nebyť účastní na prerokovaní interpelácií, ak tá povinnosť vyplýva z rokovacieho poriadku. A ministri tu majú byť, jednoducho tu majú sedieť, akýkoľvek protest štandardný - neštandardný je len a len reakciou na takéto porušenie základných princípov občianskej a demokratickej spoločnosti. Rovnako tak je neštandardné obsadiť balkón do parlamentu len občanmi jednej príslušnej politickej strany. Ja si myslím, že uplynulé dni boli dostatočným signálom na to, že si neprajeme tuná zavádzať prvky totalitnej spoločnosti, a akýkoľvek pokus o takéto správanie bude každý, či štandardným alebo neštandardným spôsobom odmietať. Ďakujem.

 • Pani podpredsedníčka Laššáková, nech sa páči.

 • Ja len veľmi krátko zareagujem. No, pani poslankyňa, myslím si, že sme už dosť dlho v parlamente na to, aby sme si možno mohli hovoriť, čo bolo štandardné - neštandardné. Každý si to prispôsobuje k tomu, či je v opozícii alebo v koalícii.

  Ale aby som vám aj odpovedala na tú otázku, keď ste nás vyzvali, aby sme návrh zákona stiahli, v túto chvíľu návrh zákona nestiahneme, pretože je už v druhom čítaní. Myslím si, že túto otázku ako treba vyriešiť, aj keď sme tu uznávali určitú prax parlamentnú, ktorá bola, nakoniec strana Sloboda a Solidarita sa voči tomuto ohradzuje, neuznáva ani stanovisko ústavnoprávneho výboru, zbytočne by sme sa odvolávali na doterajšiu prax a výklady. Takže z tohto dôvodu návrh zákona určite nestiahneme. Ďakujem pekne.

 • Pani kolegyňa, chcete reagovať? Pán poslanec Poliačik ďalší písomne prihlásený. Nie je v sále, stráca poradie. Pán poslanec Hlina. Nie je v sále, stráca poradie.

  Pán poslanec Zajac, nech sa páči.

 • Vážená pani podpredsedníčka, dámy a páni, dovoľte mi, aby som vystúpil v druhom čítaní v tomto návrhu zákona.

  Ako som sa pred chvíľou dozvedel, moja kolegyňa Lucia Žitňanská vyzvala navrhovateľov, aby stiahli návrh zákona, pretože po všetkých tých peripetiách a všetkých výzvach aj ústavnoprávneho výboru na to, aby ten, kto má nejaké pozmeňujúce návrhy, ich predložil na tento výbor, aby mohli byť prerokované. A ja som to privítal, keďže boli zo strany SMER podané viaceré pozmeňujúce návrhy, tým najmarkantnejším bol tá poslanecká stráž, ktorá mala vyriešiť poriadok v rokovacej sále. Som presvedčený, že žiadna stráž by nevyriešila poriadok v pléne Národnej rady Slovenskej republiky. Ba, naopak, chcem povedať, táto stráž by na niektorých kolegov možno pôsobila ako červené súkno a niektorí by sa možno predbiehali v tom, kto bude prvý vyvedený zo sály, samozrejme, za prítomnosti kamier. Boli tam aj ďalšie legislatívne nezrovnalosti, ktoré boli predložené zo strany SMER, tie včera na výbore viacerí kolegovia, ktorí sú právnici, sa snažili vysvetliť, že vládna strana SMER sa sama chytí do vlastnej pasce a môže sa dostať do problémov. Aj preto možno niektoré návrhy boli stiahnuté.

  Samozrejme, politické rozhodnutie stiahnuť všetky pozmeňujúce návrhy vládnej strany ja vítam, ale cez to všetko som sa z úst pani Laššákovej pred chvíľou dozvedel, že zákon nestiahne. Takže sme v druhom čítaní, rokujeme o rokovacom poriadku, z vašej strany sa navrhuje, skrátene povedané, lex SaS, či má zaniknúť klub, alebo nemá zaniknúť klub, a preto ja ako poslanec Národnej rady, ktorý má legislatívnu iniciatívu, predložím pozmeňujúci návrh.

  Môj pozmeňujúci návrh sa týka tej kontrolnej činnosti, o ktorej aj Lucia Žitňanská hovorila. Naozaj chcem kolegom povedať, poslanci majú legislatívnu iniciatívu, ale aj kontrolnú činnosť. V poslednej dobe - alebo čo ja som tu rok a pol - mám taký pocit, ako keby vláda si neuvedomovala, že Národná rada Slovenskej republiky má aj kontrolnú činnosť. Ja viem, vláda má 83 poslancov, prejde všetko, čo chce, nemusia sa obávať, či jeden-dvaja poslanci majú iný názor, je to pomerne pohodlné. V Národnej rade Slovenskej republiky z pohľadu vlády ich veľakrát možnože zdržujeme, aj vládni poslanci niektorí hovorili, pardon, prečo niektorí vystupujú tak dlho. No sú návrhy zákonov, ktoré si vyžadujú dlhú rozpravu. A ja považujem všetkých poslancov Národnej rady za rovnocenných a neviem určovať, kto koľko má hovoriť.

  Ale vrátim sa k tej kontrolnej činnosti. Jedna, jeden z mála kontrolných nástrojov opozičného poslanca, ale aj každého poslanca, pardon, každého poslanca je hodina otázok, interpelácie, poslanecký prieskum. Nuž ako vyzerá poslanecký prieskum v Národnej rade Slovenskej republiky dneska? Chcem sa vás spýtať, kto ste boli na poslaneckom prieskume za posledný rok a pol? Poslanecký prieskum podľa rokovacieho poriadku dneska musí schváliť väčšina na výbore. Vo všetkých výboroch strana SMER má väčšinu. Koľko poslaneckých prieskumov prešlo? Matne sa mi zdá, že, že v Národnej banke Slovenska bol asi výbor pre sociálne otázky, ale ak sa mýlim, beriem to späť. Ale o ďalších poslaneckých prieskumoch neviem. Boli tu kauzy ako kauza v Kurimanoch, tam im, páni, zomreli ľudia. Štátna firma stavia most, ten spadne, ona ho dozoruje. A čo, môžme ísť na poslanecký prieskum? Prejde nám to na výbore? Kauza SPP - len z posledných dní, nebolo tam potrebný poslanecký prieskum? No bol tam potrebný poslanecký prieskum. Ale na výbore neprejde. Takže prieskum neprejde, hodina otázok, interpelácie.

  Ako vyzerá hodina otázok? To je téma, ktorej ja sa venujem aktívne pomerne dosť za ten rok a pol, položil som asi 55 otázok a pýtam sa na aktuálne veci. Viacerí moji kolegovia sa pýtajú na aktuálne veci, kauzy. Ale ako vyzerá v slovenskom parlamente hodina otázok? V dôvodovej správe k rokovaciemu poriadku som si našiel takúto tlač v dôvodovej správe, ktorá kedysi bola robená pri rokovacom poriadku, sa píše, že: "Navrhuje sa nový spôsob kladenia otázok obvyklý napríklad v nemeckom či anglickom parlamente." Hodina otázok, je to príležitosť písomne položiť aktuálnu otázku, na ktorú opýtaný musí bezprostredne odpovedať. Takto je možné nastoliť témy, ktoré je potrebné verejne zodpovedať, a nie je možné čakať s odpoveďou 30 dní, tak ako je to pri interpelácii. Chcem poukázať na ten anglický parlament. Všetci z vás alebo všetkým z vás odporúčam, aby ste si niekedy na YouTube alebo na internete, alebo v televízii našli hodinu otázok v anglickom parlamente. Je to niečo úžasné. Ten, kto sa chce do anglického parlamentu dostať na hodinu otázok, tak musí to všelijako zháňať a stoja sa vraj také dlhé rady na to, aby získali lístky na hodinu otázok. Je to šou, ale nejde o tú šou, ide o to, že v anglickom parlamente môžu klásť otázky iba opoziční poslanci. Lebo rozdiel medzi vládnymi, koaličnými poslancami a opozičnými poslancami je v zásade aj v anglickom, aj v slovenskom parlamente v tom, že vládny koaličný poslanec je lojálny voči vláde, je to úplne prirodzené, a otázky od vládneho poslanca sú aj lojálne. Otázky od opozičných poslancov bývajú všade vo svete, aj v slovenskom parlamente, konfrontačné, ale idú, idú po aktuálnych témach, tak ako sa to píše v dôvodovej správe, ktorú som si prečítal.

  V anglickom parlamente môže klásť otázku premiérovi iba opozičný poslanec, pretože lojálne otázky typu, ako bolo stretnutie s nejakou medzivládnou delegáciou, alebo či chceme svetový mier a podobné záležitosti, na ktoré v slovenskom parlamente premiér 15 minút odpovedá slohovou prácou, ktorú mu pripravia na úrade vlády.

  Dámy a páni, takto vyzerá hodina otázok v slovenskom parlamente! Musím priznať sa, že už tá časť, keď prichádzajú na rad ministri, aj v slovenskom parlamente je trošku zaujímavejšia, lebo tam sa opoziční poslanci viackrát dostanú na rad, a sú ministri, ktorí vedia odpovedať tak, ako sa má, a to chcem zvýrazniť, to budem čítať, ako sa má odpovedať zo zákona o rokovacom poriadku:

  "§ 131 ods. 4

  Otázky musia byť stručné a musia umožňovať stručnú odpoveď."

  Takže ak by premiér Slovenskej republiky, a mne je jedno, či v minulosti, ako to bolo v minulosti, ako to je dneska. Ak by sa odpovedalo stručne, nemusel by som dneska dávať poslanecký opozičný pozmeňujúci návrh, lebo stručná odpoveď, všetci veľmi dobre viete, nie je 15 minút slohová práca, filozofické úvahy. Odpoveď má byť stručná, poslanec má položiť doplňujúcu otázku a znova má dostať stručnú odpoveď a takto umožniť aj ďalším poslancom, aby sa mohli pýtať aj premiéra, aj ministrov. V slovenskom parlamente to tak nie je. Preto som musel dospieť k pozmeňujúcemu návrhu, ktorú, tú stručnú odpoveď, charakterizujem 5 minútami. Takže aby odpoveď premiéra, ministra, na otázku poslanca bola stručná, keďže sme sa nenaučili za tie roky v slovenskom parlamente, čo je stručná odpoveď, to, čo všade vo svete vedia, čo je stručná odpoveď, musel som ju zadefinovať ako 5 minút. Aj na otázku, aj na doplňujúcu otázku.

  Ešte chcem povedať predtým, kým prečítam pozmeňujúci návrh, že má pripravený pozmeňujúci návrh aj Lucia Žitňanská, kde navrhuje, aby otázky od poslancov boli rozdelené v dvoch košoch, to znamená koaličný kôš - opozičný, a boli osobitne losované a striedali sa, otázky na premiéra aby sa striedali. Raz bola opozičná a druhá bola od vládnej strany a takto by sa to striedalo. Je to určitý kompromis medzi tým anglickým parlamentom, kde len opoziční poslanci, tento návrh by neodobral možnosť vládnym poslancom klásť otázky a bolo by to takto viacej vyvážené. Aj ten pozmeňujúci návrh si, ako súhlasím s ním a aj som sa pod neho podpísal.

  Určite by tá hodina otázok bola oveľa zaujímavejšia, živšia. Nie zaujímavejšia len pre médiá, ale hlavne pre občanov Slovenska, aby mohli na aktuálne témy dostať okamžite odpoveď od prvého muža štátu, ktorý je výkonným, teda mimo prezidenta, aby ten hneď musel reagovať a odpovedať. Takže dovoľte mi, aby som predniesol svoj pozmeňujúci návrh.

  Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, parlamentná tlač 559:

  1. V čl. I sa vkladá nový bod 3, ktorý znie:

  "V § 131 ods. 4 sa za prvú vetu dopĺňa táto veta:

  Prednes ústne podanej odpovede na otázku alebo doplňujúcu otázku môže trvať najviac päť minút."

  Keďže pozmeňujúci návrh som odôvodnil, odovzdávam ho pani spravodajkyni, nech sa páči.

  A keďže sme v štandardnom režime druhého čítania, prosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ak sa stane to, čo povedala pani Laššáková v svojom úvodnom vystúpení, že, teda že oni sťahujú pozmeňujúce návrhy, ale aj všetky opozičné budú odmietnuté a bude vytvorená určitá komisia, ktorá bude o rokovacom poriadku rokovať a následne ho prednesie, tak tento pozmeňujúci návrh ako budem ďalej presadzovať. Ďakujem za pozornosť.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca štyri. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Vašečka.

 • Ďakujem za slovo. Ja by som chcel povedať, že podporujem pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca a som jeden z opozičných poslancov, ktorý využíva inštitút hodiny otázok. Pokladám ho naozaj za dôležitý a tá jeho charakteristická črta, ku ktorej aj tento pozmeňujúci návrh podľa mňa prispieva, je vyváženosť a taká otvorená obojstranná diskusia, kde naozaj sa môže vyjadriť aj poslanec, aj člen vlády.

  Ja by som pripomenul moju skúsenosť s pánom premiérom Robertom Ficom na poslednej hodine otázok, kde som zažil zaujímavú situáciu, že kvôli okolnostiam som tu sedel ako jediný opozičný poslanec, a tu, tu sedeli ďalší poslanci zo SMER-u a celá vláda a bol som prekvapený, ako, ako pán premiér habkal z toho dôvodu, že on svoju odpoveď nerátal, že ju bude prednášať, pretože mal pripravenú odpoveď práve na otázku pána poslanca Zajaca, samozrejme, na svojich obligátnych 15 minút, aby už nebolo možné položiť ani doplňujúcu otázku, aby sa nedostala nebodaj ďalšia nepríjemná opozičná otázka, ktorá bola tiež druhá v poradí, a chcel by som povedať, že dôvera sa naozaj nezískava v parlamente nejakou presilovkou alebo v médiách nejakými manipuláciami, ale práve na tej hodine otázok by sa mohla získať férovo a vecne a prispeli by sme tým serióznosti demokratického procesu. A práve člen vlády, či už premiér, alebo minister, alebo niekto ďalší z exekutívy, by sa mal tešiť, že v mene pravdy a spravodlivosti tu prebehne diskusia, ktorá prispeje k odhaleniu tej veci a k nájdeniu riešení.

  Takže som za tento pozmeňujúci návrh, ktorý by určite túto vec zlepšil. Ďakujem.

 • Podporujem názor predrečníka, že nielen v tomto parlamente, ale v celom tomto štáte sa kontrolná funkcia opozície stále viac obmedzuje a pomaly, ale iste sa mení na frašku. Takisto mi v zákone o rokovacom poriadku i v štandardnom programe schôdzí Národnej rady chýba bod všeobecná rozprava, kde by sme hoci v časovo limitovanom úseku, ale predsa len mohli diskutovať o aktuálnych problémoch našej spoločnosti. Okrem iného by to viedlo aj k tomu, že by sme nepodliehali pokušeniu nahrádzať si tento absentujúci bod programu potom v rôznych iných bodoch, kde tie vsuvky na aktuálnu tému, sú často nenáležité. Takže okrem ďalších parciálnych pozmeňovacích návrhov, ktoré sa mi dostali do rúk, podporím aj tieto dva návrhy na zmenu zákona o rokovacom poriadku. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem za slovo. Ja som 12 rokov svojho života strávil či už ako aktívny debatér, alebo debatný tréner aj na medzinárodnej úrovni a musím povedať, že tak ako niektorí ľudia pozerajú futbal, tak ja som pozeral prenosy z anglického parlamentu, lebo to bol proste pre mňa obrovský zážitok a veľká inšpirácia. Treba povedať, že ten anglický parlament je oveľa hlučnejší ako ten náš, že tam padajú oveľa tvrdšie slová častokrát, než padajú u nás, samozrejme, nie sú to tupé urážky, má to svoju gráciu a svoju sofistikovanú úroveň, ale tak či tak sú aj spísané výroky, ktoré, predpokladám, že u nás by boli každý týždeň na imunitnom a mandátovom výbore, tam prejdú, ale prejdú vďaka tomu, že sú tam pravidlá, ktoré jednoducho nie je možné porušiť. V anglickom parlamente dokonca koaliční a opoziční poslanci nesmú na seba hovoriť priamo, smú hovoriť len k predsedajúcemu, smú hovoriť len o ňom, nesmú hovoriť, že priamo ty alebo priamo vy, a tým pádom predsedajúci je človek takmer s absolútnou mocou, ktorý má právo jednak odobrať slovo, jednak ukončiť rozpravu a o jeho rozhodnutiach sa nediskutuje. Ak by sme takúto úroveň štábnej kultúry boli schopní dosiahnuť na Slovensku, potom všetky tieto naťahovačky v podstate s rokovacím poriadkom by boli zbytočné. Len my sme síce národ holubičí, ale rovnako holubičím spôsobom tiež rešpektujeme častokrát svoje vlastné pravidlá. Ďakujem.

 • Pán kolega, od pána premiéra chceš stručnú odpoveď v interpeláciách a obmedziť ho dĺžkou 5 minút. A vôbec ťa to nezaujíma, ako to bolo kedysi, či za vlády Ivety Radičovej alebo pána Dzurindu. A nezamyslel si sa aj nad tým, že dĺžka tvojho návrhu alebo akejkoľvek rozpravy ktoréhokoľvek poslanca, tá, tú nechceš obmedzovať, ale pána premiéra áno. Už len preto, aby si mohol si kopnúť do nášho pána premiéra a do našej strany SMER - sociálna demokracia. Tak sa zamysli aj nad tým, či tá dĺžka tvojho návrhu musela byť, ja neviem, 9 alebo 10 minút, veď si mohol byť stručný, mohol si to povedať za 2-3 minútky a nemusel si nás oberať o čas, keďže si taký ako spravodlivý v tom svojom, si myslíš, návrhu. A spomeň si, že na ministerstve kultúry bol poslanecký prieskum a tento poslanecký prieskum schválili poslanci z vládnej strany. Takže tu je len na tom, ako sa vo výboroch dohodne, akým spôsobom sa komunikuje, a vždy sa nájde nejaké riešenie, aby to bolo pre všetky strany, aj opozíciu, aj pre vládnu stranu, sa dajú dohody nájsť, keď sa chcú.

 • Pán poslanec Zajac s reakciou. Nech sa páči.

 • Ďakujem všetkým, ktorí na mňa reagovali. Vážený pán kolega Bublavý, v rokovacom poriadku je napísané pri hodine otázok, že majú byť odpovede stručné, stručné, a je to hodina otázok, čiže je časovo obmedzená tá debata. Preto stručnú odpoveď ja považujem do 5 minút maximálne, ten čas.

  Ja chcem ešte kolegov upozorniť na to, keď si všímajú hodinu otázok, čo sa stalo s touto hodinou otázok. Otázky na premiéra opoziční poslanci pomaly prestávajú dávať, lebo vidia, že majú malú šancu uspieť, lebo poslanci strany SMER dávajú veľa otázok, v tom im ako nikto nebráni, ale premiér hlavne odpovedá iba na prvú otázku, ktorú má pripravenú ako slohovú prácu. Naozaj ten Tony Blair do dneska pociťuje v stredu tuším sťahovanie žalúdka preto, že štvrtok má odpovedať na, na hodine otázok. Nedopátral som sa k tomu, či tie otázky pozná dopredu, alebo nie, určite odpovedá bez papiera a odpovedá stručne. Keď tie otázky teda ani nepozná, tak o to je to náročnejšie, a preto do dneška ten žalúdok má stiahnutý.

  Verím tomu, že tým by ministri a premiér boli tou maximálne 5-minútovou hranicou ohraničení, že ani by to nevyužívali, že určite by začali byť stručnejší a zmestili by sa možno do 3, 2-3 minút. A tá hodina otázok by sa dynamizovala a pevne verím, že by bola zaujímavá aj pre poslancov aj pre médiá a cez médiá aj pre občanov Slovenska.

 • Ďalším písomne prihláseným do rozpravy je pán poslanec Fronc. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Nechcem dlho vystupovať, ale to, čo sa deje v parlamente a ako funguje parlament, ma už dlhodobo trápi a nepokladám to za dobré. Viete, trošku z histórie, z novodobej histórie, tú ideu trojdelenia moci, kde jednu významnú funkciu má parlament, vlastne zaviedol a prišiel s ňou Montesquieu a nebolo to smerované k tomu a nikto nepredpokladal, že takto vznikne harmonická spoločnosť alebo že v parlamente budú samí vynikajúci, vzdelaní, slušní ľudia. Vychádzal z toho, že je to systém, ktorý zabráni despocii, návratu despocie. A vývojom ďalším volebného práva sa stalo to, že hlas zodpovedného a vzdelaného človeka je rovnocenný s hlasom, samozrejme, každého ďalšieho, aj takého, ktorý dnes je povedzme negramotný a pod. A tak sa stáva, že v tom parlamente sú rôzne skupiny, ale to, čo pozorujem, a mám pocit, aj tu priamo v parlamente, vedie k čomusi, čo by som nazval snahou aj v minulosti anarchistov, ako rozložiť parlament. Ja musím povedať za mňa, že mnohé excesy, doslova výčiny, ktoré sa tu v parlamente udiali, sú zlé, poškodzujú inštitúciu parlamentu a tých, ktorí dlhšie fungovali v parlamente, vedia dobre, že aj isté obštrukcie a tak ďalej sú súčasťou práce v parlamente, ale všetko musí mať svoje hranice. Všetko musí mať svoje limity. A tak sa stáva, ja nechcem byť konkrétny, ale príliš, ale niekedy, niektorí naozaj nesmierne provokujú svojimi výrazmi, druhí potom istým spôsobom, áno, obmedzujú činnosť, obmedzujú činnosť štandardnú v parlamente.

  Nerozumiem ale inému, pokiaľ mám informáciu, včera na grémiu došlo k istej dohode, ku kompromisu, z ktorej každá strana ustúpila, potom som sa dopočul, že ten kompromis neplatí, dneska ako na stole ležalo množstvo pozmeňujúcich návrhov, pani predsedajúca povedala, že tieto pozmeňujúce návrhy nebudú, no, čo bude nakoniec výsledok, je, zdá sa mi v tejto chvíli, vo hviezdach. Zdalo sa mi, že keby sme postupovali v duchu toho kompromisu, ktorý bol prijatý na grémiu, že by to malo väčší zmysel. Ale k jednej veci z tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré budú alebo nebudú, ktoré sa tu dlho diskutuje, sa naozaj potrebujem vyjadriť a to je, áno, to tu už zaznelo, parlamentná stráž, ktorá by nútene postupovala, ale parlamentná stráž, ktorá by bola vlastne tvorená príslušníkmi Policajného zboru, a toto si naozaj neviem predstaviť, ak sa má zachovať vážnosť parlamentu, a pritom som si vedomý, že možno v istých situáciách treba hľadať aj isté donucovacie prostriedky. Nevylučujem ich, ale nie týmto spôsobom. A tak by som chcel všetkých kolegov v parlamente trochu tak vyzvať na zamyslenie, ako postupovať ďalej. Pokladám za dôležitejšie, ako dotiahnuť v tejto chvíli tento zákon, keď ste sa rozhodli, že ho dotiahnete, máte parlamentnú väčšinu, bude to tak, ja si myslím, že možnože naozaj snaha o hľadanie istého kompromisu a istej dohody, ako niektoré veci riešiť, ktoré tu mnohí z nás nechcú vidieť a nepokladajú ich za dobré, myslím, že by bolo lepšie. Že by to bolo naozaj lepšie riešenie, a je to v záujme nielen nás poslancov, je to v záujme aj krajiny, pretože napriek tomu, že v médiách sa potom objavia len všetky tie excesy, výčiny, a nie tie veci, keď niekto tuná vecne, rozumne argumentuje a hovorí sa naozaj o tom, o čom sa má hovoriť. Žiaľbohu, že je to tak, ale v záujme nás všetkých, v záujme fungovania krajiny je, aby sme sa pokúsili vrátiť istú dôstojnosť tejto inštitúcii, ktorá je základom fungovania demokracie.

  Kolegovia, je to ešte raz výzva na zamyslenie a pokus, aby sme to urobili spoločne. Ja si myslím a som presvedčený stále, že v tomto parlamente je stále dostatok ľudí, ktorí sú zodpovední a ktorí napriek rôznym politickým tričkám vnímajú vážnosť situácie a sú ochotní hľadať riešenie. Ďakujem.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca nie sú.

  Ďalším písomne prihláseným do rozpravy pán poslanec Poliačik. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Tak, vážené kolegyne, vážení kolegovia, veľkou okľukou cez rôzne témy sme sa dostali naspäť tam, kde vlastne tento zákon začal.

 • Povedané so smiechom.

 • Otvorilo sa toho mnoho, teraz sa to všetko zase stiahlo, čo sa zase otvorí, to nám zase neprejde a zase sa budeme baviť iba o jednej veci, a to je, že či klub SaS má pokračovať ďalej, alebo nemá pokračovať ďalej (povedané so smiechom), takže ja sa tiež budem držať len tohto. Ono popri všetkých tých témach, že či máme mať zavedenú parlamentnú stráž, že či pán premiér Fico sem chodí sa ukázať pred vlastnými poslancami alebo reálne sa konfrontovať s opozíciou, že či na interpelácie ešte stále máme právo vyžadovať prítomnosť vlády, alebo by nám pán premiér povedal, že tomuto ministrovi dovolím odpovedať a tomuto nie, to všetko sme mali na stole a všetko to mizne. Ja dúfam, že ten oznam o vzniku komisie a na ďalšom rokovaní je myslený vážne, že je myslený vážnejšie, než tie predstierané diskusie k rôznym témam, ktoré sme mali v parlamente doteraz, lebo, bohužiaľ, v tomto, v tomto volebnom období všetky diskusie začali byť pekné konštruktívne a košaté na začiatku, a potom prišiel politický zásah zo strany SMER a veci jednoducho neprešli, či už sa bavíme o zákone o konflikte záujmov, alebo aj koniec koncov o tom, aká bola diskusia k tomuto rokováku, ktorá skončila dneska ráno oznámením pani podpredsedníčky Laššákovej.

  Ja som celý čas avizoval, že budem navrhovať zavedenie niečoho blízkeho k českému modelu, čo sa týka vzťahu parlamentu a klubov. Vychádzal som väčšinou z toho, čo povedal pán predseda Paška, lebo mimo jeho nezákonných rozhodnutí, o ktorých som presvedčený, že ich bolo niekoľko a že prekračoval medze rokovacieho poriadku, tak ako je napísaný dnes, som sa ho pýtal, že z čoho teda vychádza a ako by ten rokovák mal vyzerať. A on mi povedal, že poslanecký klub by mal byť funkčný sám dokonca vo svojom rozhodnutí, ktoré, ktorým bral na vedomie veľmi šalamúnsky, on nepovedal, že klub SaS zaniká ani automaticky, ani jeho rozhodnutím, lebo vedel, že mu na to rokovací poriadok nedáva oporu, ale konštatoval, že klub sa stal nefunkčným. Tak som sa skúsil dopátrať toho, že čo vlastne funkčnosť, funkčnosť klubu určuje. A popravde som sa nedopátral k ničomu, tak aspoň intuitívne som skúšal sa pozrieť, že, že čo ten poslanecký klub robiť musí. A či už strana, ktorá prešla voľbami, alebo poslanecký klub by mali nominovať svojich ľudí do výborov, ktoré patria, ktoré sú určené zákonom a ústavou, to znamená kontrolné výbory a ústavnoprávny výbor. A na to, aby sme takýto, tieto výbory mohli obsadiť, potrebujeme 5 ľudí, z toho som, z toho mi teda vyšlo, že, že klub je funkčný vtedy, keď má 5 členov, lebo je schopný obsadiť pozície vo všetkých výboroch, ktoré mu určuje ústava alebo mu určuje zákon.

  Druhá vec, ktorú, ktorú pán predseda povedal, bolo, že zákon by mal myslieť na to, resp. ani nieže zákon by mal myslieť na to, že jeho názor je, že keď strana prešla voľbami, tak by mala mať svoju pozíciu danú potom aj v pléne a v rokovaní parlamentu ako danú, pretože voľby rozhodujú, voľby určujú, že aká je vôľa občanov. To znamená, že ak vznikne na základe, ak vznikne na základe volieb poslanecký klub, tak tento poslanecký klub by mal potom fungovať, kým zastupuje stranu, ktorá voľbami prešla. Richard Sulík ako predseda parlamentu sa tohto držal a aj v momente, keď klub SNS v minulom volebnom období klesol pod počet osem, ho nechal funkčným, lebo rešpektoval to, že ľudia si zvolili túto stranu do parlamentu a tým pádom by mala naďalej zastupovať, by mala naďalej zastupovať svojich voličov ako strana a aj ako klub.

  Ďalšia vec, s ktorou som išiel za pánom predsedom Paškom, bolo, že ak prejde tento, táto novela rokováku, tak ako ju máme, tak sa nám stane, že tu budeme mať 15 poslancov mimo klubov. To znamená, že 10 % celého parlamentu sa nám vylúči z akéhokoľvek rozhodovania o jeho chode. Nebudú sa zúčastňovať grémia, nebudú nijakým spôsobom rozoznávaní, a to aj napriek tomu, že niektorí z nich budú súčasťou strán, ktoré legitímne prešli voľbami. Na toto som reagoval vo svojich pozmeňujúcich návrhoch, v ktorých v tom prvom dávam návrh, aby tie kluby, ktoré vznikli na základe volieb, zanikali až v momente, keď klesnú pod počet členov 5, to znamená, objektívne stratia funkčnosť, nie sú schopné menovať svojich zástupcov do všetkých parlamentných výborov, ktoré im ukladá ústava alebo zákon a, samozrejme, kluby, ktoré by vznikli iným spôsobom, nesmú klesnúť pod počet 8, pretože ak by sme tam tiež zaviedli tú päťku, tak už by to dávalo priestor pre špekulácie, kde by klub, ktorý by vznikol s 8, mohol klesnúť na 5 a tí traja zvyšní by s niekým iným mohli zakladať ďalší, čo určite v parlamente zasa nechceme, aby sa špekulovalo s počtami poslancov, ktoré nie sú založené na výsledku volieb. Ono treba povedať, že už dnes ten počet 8 nie je obhájiteľný. On je obhájiteľný pri 5 % kvóre, áno, je pravda, že pri súčasnej volebnej a parlamentnej matematike strana, ktorá získa 5 % a dostane sa do parlamentu, tak musí mať minimálne 8 poslancov. Ale máme tu tiež 7 % kvórum, ktoré platí pre koalície. V Čechách, ak prejde koalícia do parlamentu, tak sa môže v tej chvíli rozštiepiť na svoje čiastky, to znamená, že ak by boli traja poslanci z jednej strany, traja poslanci z inej strany a niekedy počet z ďalšej, tak každá z týchto trojíc alebo skupiniek si môže vytvoriť klub za stranu, ktorú reprezentuje. U nás, ak by sa stalo, že by niekto prešiel 7 % kvórom, čo znamená dajme tomu 11 alebo 12 poslancov, možno aj menej, možno aj 10 pri určitom počte, určitom počte hlasov vo voľbách, tak my nie sme schopní vytvoriť dva päťčlenné poslanecké kluby, aj keby to zrovna chceli. To znamená, že oni by boli nútení vytvoriť klub len na základe koalície, tak ako hovorí súčasný rokovací poriadok, ale tým pádom to číslo 8 už nie je obhájiteľné, lebo už strana vie byť reprezentovaná na základe volieb menším počtom poslancov, než je 8, legitímnym spôsobom, ale rokovák na to nemyslí. To by mohlo byť obsahom tiež rozhovoru danej komisie, predpokladám, v budúcnosti. K pozmeňujúcim návrhom. Ten prvý teda hovorí o tom, že, že klub, ktorý prešiel voľbami, resp. strana, ktorá prešla voľbami, dostala sa do parlamentu, vytvorila klub, tak takýto klub nesmie klesnúť pod počet päť. Takže je schopný nominovať svojich ľudí do všetkých výborov, ktoré mu určuje ústava alebo zákon.

  Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Martina Poliačika k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej, Renáty Zmajkovičovej, Miroslava Číža, Stanislava Kubánka Tibora Glendu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov:

  V čl. I bod 2 znie:

  "2. V § 64 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

  (7) Poslanecký klub, v ktorom sú poslanci združení podľa príslušnosti k politickým stranám, politickým hnutiam alebo k volebným koalíciám, za ktoré boli zvolení do Národnej rady, ako aj poslanecký klub, ktorý vznikol rozdelením alebo zlúčením podľa odseku 2, musí mať počas celého volebného obdobia Národnej rady najmenej päť členov; ak počas volebného obdobia Národnej rady klesne počet jeho členov pod túto hranicu, tento poslanecký klub zanikne. Poslanecký klub utvorený podľa odseku 3 musí mať počas celého volebného obdobia Národnej rady najmenej osem členov; ak počas volebného obdobia Národnej rady klesne počet jeho členov pod túto hranicu, tento poslanecký klub zanikne."

  Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

  Odôvodnenie, predpokladám, dávať nemusím, lebo som ho uviedol pred uvedením pozmeňujúceho návrhu.

  Môj druhý pozmeňujúci návrh, ktorý stiahnem v prípade, že ten prvý prejde. To ide ešte ústretovejšie k tomu, ako, ako rozmýšľa nad vecou pán predseda parlamentu, a týka sa práve toho, že poslanecké grémium má rozhodovať o tom, akým spôsobom je parlament vedený. Má sa dohadovať na tom, aký bude chod parlamentu, má tiež riešiť politické otázky a hlavne v politických otázkach podľa mňa by tiež mali rozhodovať zástupcovia strán, ktoré prešli legitímne voľbami. Preto v mojom návrhu navrhujem, aby skupina poslancov, ktorí zostanú ako zvyšok zaniknutého poslaneckého klubu, ktorý vznikol na základe volieb, mala právo delegovať jedného človeka do poslaneckého grémia. Tým jednak bude zabezpečené to, že, že politické rozhodovanie parlamentu bude mať všetkých reprezentantov, ktorých si do parlamentu zvolili občania, a jednak sa zabezpečí to, že tie súdržnejšie skupiny poslancov, ktoré aj vzniknú rôznymi turbulenciami v rámci parlamentného života, budú sa stále môcť zúčastňovať na riadení parlamentu prostredníctvom poslaneckého grémia.

  Teda pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Poliačika k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej, Renáty Zmajkovičovej, Miroslava Číža, Stanislava Kubánka a Tibora Glendu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov:

  Článok I sa dopĺňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:

  3. V § 66 ods. 3 prvá veta znie:

  "(3) Poslanecké grémium sa skladá z členov delegovaných poslaneckými klubmi a z členov delegovaných podľa odseku 4."

  4. V § 66 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

  "(4) Skupina najmenej piatich poslancov, ktorí boli členmi jedného poslaneckého klubu pred jeho zánikom podľa § 64 ods. 5 a ktorí nie sú členmi iného poslaneckého klubu, je oprávnená delegovať jedného člena poslaneckého grémia."

  Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

  Opäť riešim len to, čo bolo v pôvodnom, v pôvodnom návrhu novely rokovacieho poriadku, preto predpokladám, že to vyhlásenie, ktoré prišlo na začiatku tejto rozpravy, sa netýka tejto témy, lebo v podstate tu riešime už od prvého čítania. Predpokladám, že tieto pozmeňujúce návrhy sú reálne na stole a aj kolegovia zo SMER-u ich zvážia. Hlavne vo vedení parlamentu, si myslím, že je aj v záujme vedenia parlamentu, keď sa procedurálne otázky môžu riešiť na grémiu a nemusia sa riešiť v pléne, že sa tým predchádza mnohým nedorozumeniam, ktoré môžu vzniknúť práve v rokovacej sále. A takisto to, čo bolo povedané na grémiu, že strany, ktoré majú legitímny stranícky mandát, taký ten partokratický, by mali mať takisto viditeľné zastúpenie pri rokovaní a konaní parlamentu.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Faktické poznámky dve. Uzatváram možnosť prihlásiť sa faktickou poznámkou. Pán poslanec Osuský.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kolega Poliačik celkom rozumne vyargumentoval dôvod podania pozmeňovacieho návrhu. A aj keď sa na prvý aj na druhý pohľad môže zdať, že sa vlastne jedná o boj o zachovanie vlastnej košele bližšej ako iné kabáty. Samozrejme, že v politike platí padni komu padni v tom zmysle, že v takejto situácii sa môžu kedykoľvek v budúcnosti vyskytnúť aj iné poslanecké kluby, ktoré získali legálne svoje zastúpenie v parlamente. Chcem tým len povedať, že akokoľvek som kritický voči prehnanej európskej tendencií chrániť čokoľvek, čo sa dá a čo vonia akoukoľvek menšinou. Pamätám sa v minulosti na stretnutie v europarlamente v Bruseli, ktoré vtedy eurokritickí poslanci, a títo, viacerí z nich vystúpili zo svojich pôvodných afiliácií. Ako vieme, existujú tam socialistické veľké združenie, kresťansko-stredovo-pravicové združenie Ľudová strana. A títo poslanci práve preto, že boli v prudkej menšine, dostávali a po tom, samozrejme, po tom nevolám, božechráň, ďalšiu vyššiu podporu na existenciu svojich politických aktivít ako tí, ktorí boli zahrnutí vo veľkých silných zoskupeniach. Ja nevolám po tom, aby ktokoľvek, kto je jednotlivý poslanec, dostával čokoľvek nad normu, ale prihováram sa skutočne za to, že poslanci legálne zvolení, reprezentujúci niečo, by nemali byť vynechávaní z diania v parlamente, tak ako to navrhuje reforma klubových pravidiel.

 • Dovoľte mi, aby som aj zareagovala. Ja som podporila váš návrh, pán poslanec Poliačik, aj písomne, podpisom a urobím to teraz aj takto verbálne, pretože som presvedčená, že sila klubu nespočíva v počte členov toho klubu, ale v kvalite a vyzretosti jednotlivých persón a osobností daného klubu. Ja rovnako nemusím súhlasiť so všetkými postojmi, ktoré sa vo vašom klube kreujú, s ktorými vystupujete, ale to neznamená, že nemáte v tomto parlamente svoje nezastupiteľné miesto, ktoré vám pridelili občania, ktorých, ja verím, v úprimnej dôvere v pléne zastupujete. Takže ja oba vaše tieto návrhy podporujem.

 • Ja len poďakujem za, za obidva, za obidve faktické poznámky. V podstate nebola v nich žiadna otázka, takže ani nebudem na nič reagovať, len som za ne vďačný. Ďakujem.

 • Pán poslanec Hlina je posledný písomne prihlásený do rozpravy. Nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, na úvod chcem povedať, že som nechcel obštruovať, že som stratil poradie, len som si nevšimol, že pán Poliačik odišiel, tak ja som bol pripravený ísť, ako to bolo.

  V zásade mi dovoľte povedať na úvod, že oceňujem, naozaj, že oceňujem aktuálnu situáciu. Tá hysterická, hysterická reakcia, ktorá tu bola a bola aj veľmi silne prezentovaná, zdá sa, že sa zvážilo, že sa prehnalo. No tak to naozaj oceňujem. A na uzavretie celého tohto by som povedal, tejto epizódy je dlžné, ja cítim, že je potrebné niečo dodať. Ja to beriem ako epizódu, ale v zásade hovorí o tom a odhaľuje nás a poviem otvorene, je to správne, že sa odhaľuje v nás, že čo sme a ako si tu žijeme, lebo častokrát sme to balili do takého darčekového sviatočného balenia, ale vo vnútri bol veľmi planý obsah.

  Chcem povedať ešte jednu vec, skôr ako poviem takú, možno budem mierne protivný, ale k tomu, čo aj hovoril kolega, a znova, aby sme sa vyhli prípadným nepríjemnostiam, prísne vzaté, keď chceme byť prísne spravodliví, ak teda nejaký klub zaniká, ja som mal osobne sám problém, že ja som si kabát dával do šatne a potom som si ho nechal tuná v bufete. Tuná niektorí mi ho otáčali a pozerali, akú, aký výrobca je to. Tak prosím vás pekne, nechcem, chcem sa vyhnúť tomu, že ak sa rozdelí nejaký klub, že kancelárie zostanú, prípadne požiadam aj ja o kanceláriu. Aj vzhľadom na tie skúsenosti, ktoré tu sú, že sa mi niekto hrabe v súkromných veciach, tak potom požiadam aj ja o kanceláriu a, prísne vzaté, by mi mala byť asi pridelená, pokiaľ budú mať kancelárie, niečo, čo nie je klubom. A viem, že som protivný. Viem, že som si nepomohol, ale robím to preto, lebo ak tento parlament má fungovať, ak nemáme mať v sebe zatrpknutosť, tak to musíme mať v sebe, že je to spravodlivé. Je to spravodlivé a je to tak, jak to má byť. Tak avizujem, že prípadne nejakú kanceláriu by ste mi aj pánovi Procházkovi mohli nájsť. Neviem, či chce sedieť so mnou, ja s tým problém nemám, ale takže to dávam...

 • Reakcia z pléna.

 • Nie, v parlamente, v priestoroch parlamentu. Poniektorí majú a nechcem tým povedať, že niekto je viac ako my, alebo takže to len dávam, aby sme boli fakt že detailisti.

  Prosím vás pekne, odhalilo nás to, celá aj tá, čo sa udialo, nás dosť odhalilo. A ja som mimoriadne aj sklamaný. Som mimoriadne sklamaný. Ja to poviem tak. Ja mám úctu k fosíliám, lebo hovoria o tom, že čo tu bolo, a môžme sa z toho poučiť, ale k hrdzavému plechu nemám. A naozaj ten treba dať preč. A naozaj niektoré vyjadrenia ľudí, ktorí sú, niekto by povedal fosílie, ale oni sú hrdzavým plechom tohto parlamentu, sú až prekvapujúce, že ako má niekto predstavu o tom, že čo je alebo nie je právo a ako je alebo čo už je alebo nie je? Viete, keď niekto vynesie súd bez polície, prokurátora, sudcu, už mu len chýba tá možnosť, že aby on mohol rozhodnúť, že dajte mu putá, tak si to fakt s niečím poplietol. Dokonca ten človek je predseda jedného z výborov, ktorý je dosť dôležitý. To chcem dať do budúca, aby sme potom v tomto mali jasno, že kto bude robiť, kto bude strážcom toho, že či tí poslanci si plnia svoje povinnosti tak, ako im prikazuje sľub, alebo to má niekto úplne pomýlené.

  Som dlžný jedno vysvetlenie. Nie som dlžný ospravedlnenie, lebo som sa ospravedlnil, ale ešte chcem povedať jedno vysvetlenie. Ja som sa ospravedlnil teda všetkým vám, aj všetkým občanom, ktorých sa to prípadne dotklo, okrem osoby, ktorá ma urazila, ktorá ma hlboko urazila. A nie prvýkrát, nie druhýkrát, nie tretíkrát. Nie je pravdou, že som sa neovládol, lebo keby som sa neovládol, tak to vyzerá ináč. Dokonca som mu ešte pri tomto akte, keď to takto nazveme, vykal, čiže ešte tú schopnosť sebaudržania som mal, že som ešte udržal to, že som mu vykal, a budem mu vykať, lebo ja si tykám iba s priateľmi alebo s ľuďmi, s ktorými si chcem. A toto je potrebné riešiť aj do budúcna, aby sme sa vyhli, lebo pokiaľ si začneme ctiť sami seba a vážiť sami seba, tak potom treba dať do poriadku aj takéto excesy. Upozorňujem na to, že je to mimoriadne a je to, pani predsedníčka klubu, vaša záležitosť. Je to vaša záležitosť, aby ste si, lebo slovo zraní častokrát viac ako šíp, to som niekde čítal a je to pravda. A ja naozaj chcem na to upozorniť, že takéto konštatovania sú mimoriadne, pre niekoho možno nie, ja viem niekto je tu teflón, ale ja nie som teflón, dobre? A chcem vám ešte tú zákernosť jedného dovysvetliť. Ja som tiež mal určité vyjadrenie na adresu džudistu, pána, ktorý rozumie všetkému, ale som ich povedal aj v pléne, aj mimo pléna. To znamená, si za nimi stojím. A preto na zákernosť tohto, čo, ak je zákerný ten útok, bol vedený a moja obrana bola absolútne primeraná, že tento človek, ktorý povedal v pléne trikrát to, čo povedal, vám mimo pléna nepovie, pani predsedkyňa. Ja som ho vyzval, on to nepovie. Viete, prečo to nepovie? Lebo síce učí právo, ale toľko tomu rozumie, že mimo pléna sa vystavuje, vystavuje 763 - alebo koľkátka je to ohováranie? - úplne dôvodne, úplne dôvodne. V tom je tá zákernosť, v tom je tá obludnosť, v tom je to hrozné, že to nepovie mimo pléna, to, čo mi povedal v pléne. A to je to zneužívanie funkcií, čiže celé je to smiešne, čo tu pán Číž tvrdil - výkon mandátu. Prosím vás, jak je výkon mandátu niekoho urážať, poškodzovať, tak to nie je výkon mandátu. To nevysielajme tento signál do spoločnosti, že výkonom mandátu je, že niekoho urážate, poškodzujete, robíte priestupky v ten daný moment. Ten kolega robil dva porušenia zákona. Dva! Porušoval rokovací poriadok dokázateľne, a keby nepožíval imunitu, ktorú požíva, tak robí ohováranie dokázateľne. Viete. Tak, prosím vás, nevysielajme ten signál, ktorý ste chceli vyslať do spoločnosti, že nedotknite sa nikoho, lebo môže aj pri, akože pri výkone mandátu robiť fakt obludné veci. Som rád, že sme to zastavili a že to neženieme na hranu. Táto otázka je stále nedopovedaná. Ja naozaj očakávam, že ten človek sa mi ospravedlní, a urobím všetko pre to, aby sa mi ospravedlnil. To ešte avizujem. Ten človek sa mi musí ospravedlniť, ma hlboko, hlboko urazil. Pokiaľ chceme v tomto parlamente mať korektné vzťahy, a ja budem prvý, ktorý bude za, tak toto je vec, ktorú si musíme dopovedať, a očakávam od vás, od vás autorít SMER-u, aby ste tú situáciu rozanalyzovali tak, aby k tomu došlo.

  Skončím len jednou vecou, že ak rokovací poriadok, ja som tu mal návrh zákona, ktorý som, podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia si myslel, že je potrebné upraviť týmto smerom, viete k čomu? Aby sa toto miesto stalo miestom, ja viem, že pomaly ani nikto neviete, čo to je, ale tvorivým, tvorivým miestom plným energie, plnej, plný záujmu. Ja, ja som mimoriadne senzitívny a mňa naozaj táto niekedy úplne hrozná atmosféra v tomto parlamente dosť vyčerpáva, poviem otvorene, tá netvorivosť, tá nechuť, tá ignorácia. A pritom tento organizmus, viete, jak je firma, firma, ktorá nemá tvorivé prostredie, zanikne, hej, skrachuje a neviem čo, tak, ale zas, prísne vzaté, to nemôžeme aplikovať na parlament, ale my potrebujeme tie prvky toho chcenia, my potrebujeme mať ľudí ako pán poslanec Beblavý, ktorý je si schopný pripraviť naozaj brilantný príspevok na nejakú tému. Ale to dosiahnete vtedy, keď ten, to prostredie toho, tej tvorivosti, tej chuti, toho záujmu tu vytvoríte. Lebo keď ho nevytvoríte, tak sekundárne vám tento parlament začnú okupovať všelijakí, by som povedal, budem zmierlivý, ale identifikujem tu častokrát vystúpenia, ktoré by tu kľudne nemuseli zaznieť, že nič by sa nestalo, hej? A to je presne to, lebo keď by to prostredie tak tvorivé bolo, tak určitý typ vystúpení, ktoré tu zaznelo, sa vyeliminuje, by som povedal samovývojom.

  A práve naopak, zaznejú tu krásne vystúpenia plné odbornej argumentácie, prípravy a všetkého a s dôsledkom toho, prečo sme tu. To znamená preto, aby sa v tejto krajine dalo žiť. A tento rokovací poriadok to prudko, prudko ovplyvňuje a ovplyvňuje to podľa môjho názoru, aj tým, že nerobíme z tohto hlasovací stroj. Ja viem, že tu som nepriateľ aj, aj u našich, lebo ich to obťažuje. Viete, ja tiež si tu pripadám, ja si tu sedím, ja si dovolím tvrdiť, že mám jednu z najpoctivejších dochádzok. Jako pomaly jak bezdomovec, že ten Hlina nemá čo robiť. By ste neverili, pani Laššáková, veď viete, koľko ja ešte po nociach, ja mám strašne veľa roboty, len ja to cítim ako zodpovednosť, ako určitú zodpovednosť, si robím aj prehľad, áno, počúvam a dostávam sa do prehľadu, robím si prehľad. Ja viem, že tu zaznejú, kopu argumentov, že prečo to nie je dôležité. Nestotožňujem sa. Nie som priateľ extrémnych riešení, ale naozaj mám pocit, že tu sa vieme vyospravedlniť, že je to zbytočné tu sedieť. Nie je to zbytočné tu sedieť, lebo si vytvárate predstavu, vytvárate si prehľad a tou komunikáciou tu vlastne aj nastavujete to, čo sa tu deje. Lebo keď to nenastavíte, tak tu potom medzi troma ľuďmi a tu sú také skvosty, perly ducha tu častokrát lietajú, že sa človek čuduje, čo by nemuselo byť, keby nás tu bolo viac.

  Čiže k tomu by som ja, keby som ja mohol, tak by som na toto teda upozornil, že toto je, vráťme parlamentu to, čo by mal byť, miesto súboja, ale nie, nie takého, že ja som nútený sa brániť, ako som sa bránil, ale miesto súboja argumentov. Rád sa na takej práci zúčastním a skončím tým, že ak sa konečne začalo vyvíjať to, že si to uvedomujeme, čo je parlament, a budeme interpelovať a budem rád, keď sa, keď spravíme raz skutočné interpelácie, také, také anglického typu a to už s tou chválou na vás končím, že tu to do poslednej chvíle vyzeralo, že predsa len sa do toho pustíte, tak oceňujem, že ste tú našu snahu alebo snahu niektorých poslancov, ktorí chcú, aby tu sa interpelovalo a poriadne, nezastavili tým, tým pozmeňovákom, že niekto z moci úradnej určí, že kto sa tých interpelácií bude zúčastňovať.

  Čiže ja predpokladám, že na októbrovej schôdzi, pani predsedkyňa, pozrite sa, nemusia so mnou súhlasiť, ja viem, že viacerí nesúhlasia, ale teda ak zostane v platnosti, tak by som naozaj ocenil, keby sa vaši, teda aj naši ministri a vláda zúčastnila interpelácií, a za seba poviem, že sa pokúsim pripraviť také interpelácie, ktoré budú pre spoločnosť zaujímavé pre korektnú odpoveď, ktorú dúfam, že na ne, na ne dostanem. Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky pán, pán poslanec Hrušovský, procedurálny?

 • Reakcie z pléna.

 • Jedna faktická poznámka. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pani poslankyňa Mezenská.

 • Ja len krátko zareagujem na ten jeden impulz, pán poslanec Hlina, ktorý ste dali, a to je to volanie po tvorivosti. S ním sa v plnej miere stotožňujem aj ja, pretože od začiatku, ako som tu prišla, neviem sa stotožniť s netvorivou a neproduktívnou, nekonštruktívnou atmosférou, ktorá vlastne v tomto parlamente vládne. Polarizácia spoločnosti aj tohto parlamentu je zbytočná a každá takáto polarizácia neprináša úžitok nikomu. Nikomu. A hlavne nie občanom, pre ktorých tu všetci sme. Ďakujem.

 • Teraz otváram ústnu rozpravu, dávam možnosť prihlásiť sa do ústnej rozpravy, štyria poslanci, osem, deväť, desať, poprosím ďalej, jedenásť. Pán poslanec Viskupič? Pán poslanec Kadúc posledný? Poprosím technikov. Pán poslanec Kuffa trinásť, posledný.

  Uzatváram možnosť prihlásiť sa a poprosím, prvý bol pán poslanec Hrušovský.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ospravedlňujem sa pani kolegyni Žitňanskej, ona chcela vystúpiť ako prvá, o to budem kratší ja v mojom vystúpení.

  Nebudem podávať pozmeňovacie návrhy, len chcem všetkým nám pripomenúť vlastne, načo by mal slúžiť rokovací poriadok, dámy a páni. Mal by slúžiť nám všetkým bez ohľadu na to, či sme v koalícii alebo v opozícii, a predsedajúci by mal byť...

 • Reakcie z pléna.

 • Čo sa stalo?

  A predsedajúci, pokiaľ si sadne na stoličku predsedajúceho, či je to už predseda alebo podpredsedovia parlamentu, by mali byť rovnako spravodliví voči každému z nás. Proste ten parlament by nemal byť pre predsedajúceho opozičný alebo koaličný. Všetci sme si pred rokovacím poriadkom rovní a tam niekde asi nastala, nastal nejaký skrat, nedorozumenie, ktorého vyvrcholením boli potom tieto bláznovstvá, prepáčte, ktorých sme tu boli svedkami a ktoré potom generovali dôvody na to, aby sme sa zamýšľali, či neísť cestou zmeny rokovacieho poriadku, sprísňovať, vymýšľať nové sankcie alebo iné mechanizmy, ktoré by sťažovali výkon poslaneckého mandátu.

  Dámy a páni, už som to niekoľkokrát povedal, tadiaľto cesta nevedie. Cesta k poriadku v rokovacej sále vedie cez predsedajúceho, jeho autoritu a jeho schopnosť, ktorú by mal rovnako spravodlivo vždy uplatniť, keď predsedá Národnej rade Slovenskej republiky. Budem možno osobný. Ja by som pána kolegu Hlinu, keď sme prerokovávali návrh zákona, návrh novely Trestného zákona, ktorý predkladal Borec, pán minister Borec, a on začal hovoriť o autobusoch, ktorým sa lámu kĺby, upozornil, že hovorí, nehovorí k veci. A bol by som ho upozornil raz, dvakrát a tretíkrát by som mu bol vypol mikrofón. Rovnako sa to týka aj vás, páni poslanci, keď nehovoríte k veci, predsedajúci musí konať. Keď niekto telefonuje v rokovacej sále, musí ho upozorniť alebo vykázať bez ohľadu na to, kto to je. Toto je cesta, a nie zmeny v rokovacom poriadku, ktoré, o ktorú by sme, na ktorú by sme mali vykročiť, a bude pokoj, bude poriadok, bude aj medzi nami možno väčšia tolerancia a porozumenie. Toto by som si želal, ako vymýšľať všelijaké techniky, praktiky a triky, ako kto koho prekabáti, preto, lebo chcem upozorniť na jedno. Ten rokovací poriadok presahuje strany a presahuje aj volebné obdobia. Aby sme sa nepomýlili, že tí, ktorí si dnes myslia, že máme väčšinu a môžeme prijať, čo chceme, sa to neobráti alebo nemôže obrátiť v budúcnosti proti nim. Rokovací poriadok bol vždy veľkou témou, ak sa niekto pokúšal zmeniť niektoré ustanovenia, a o to sa vždy pokúšali vládne väčšiny, ktoré vládli. Väčšinou z toho nič nebolo, alebo ak, tak len vtedy, keď vznikla veľká parlamentná politická dohoda.

  K samotnému návrhu - ja vítam to, čo predkladatelia ohlásili, že prijímajú ako ďalší postup pri rokovaní o návrhu novely rokovacieho poriadku, a tiež v každom volebnom období boli situácie, ktoré navodzovali diskusiu, či ak klub po voľbách vznikne, či už takým alebo onakým spôsobom, a počet členov poslaneckého klubu klesne pod 8, či ten poslanecký klub ešte existuje alebo neexistuje. Ten počet členov osem, dámy a páni, nebol zvolený náhodne. Totižto my máme stanovené kvórum, ak strana prekročí hranicu 5 % vo voľbách, predpokladá sa alebo je isté zo zákona, že získa najmenej 8 mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky. Od toho sme sa odrážali vtedy, keď sme rokovací poriadok prijímali, schvaľovali a niekedy aj menili. A to číslo a to zriadenie poslaneckého klubu nie je len o zastúpení v poslaneckom grémiu, pán kolega Poliačik, to je aj o ďalších právomociach klubu navrhovať do orgánov Národnej rady tam, kde to zákon obligatórne stanovuje a umožňuje, poslancov do jednotlivých ďalších výborov alebo orgánov Národnej rady, ktoré považujeme za dôležitejšie ako bežné výbory.

  Tu si musia uvedomiť svoju zodpovednosť primárne strany, ktoré zostavujú pred voľbami kandidátne listiny a následkov si musia, následky musia posúdiť aj samotní poslanci, keď sa rozhodnú opustiť svoje poslanecké kluby, bez ohľadu na to, či kandidovali ako straníci alebo nestraníci, ale každá politická strana sem priniesla do Národnej rady cez voľby nejakú sumu poslancov. Teda to je o zodpovednosti všetkých, a preto ja skôr podporujem, ale nie preto, lebo by som súťažil s ktoroukoľvek stranou, aby sme urobili poriadok aj pri schvaľovaní, braní na vedomie, ale aj postupnom pokračovaní činnosti poslaneckého klubu počas celého volebného obdobia.

  Preto to riešenie, ktoré navrhujú navrhovatelia, sa mi zdá byť normálne, racionálne a praktické. Ak by sme chceli byť trošku navzájom voči sebe veľkorysí, tak by sme o tom diskutovali dlhšie. Tá diskusia neprebehla a vidíte, ako aj včera na ústavnoprávnom výbore zrazu ani samotní poslanci vládnej väčšiny nevedeli, ako sa vysporiadať s tými návrhmi preto, lebo aj pre nich vytvárali veľké riziká, ak by tie návrhy, ktoré boli zatiaľ len v pracovnej podobe ponúknuté na diskusiu poslaneckým klubom a poslaneckým, teda parlamentným stranám, preto vítam, pani navrhovateľka, a poďme to schváliť alebo schváľte si to a ukončíme túto rozpravu.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickou poznámkou jeden poslanec. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Poliačik.

 • Ja som to povedal, pán kolega Hrušovský, aj vo svojom vystúpení. Ja ovládam tú matematiku. Ja viem, že 5 % kvórum znamená 8 poslancov, ale medzitým bolo zavedené do rokováku nové kvórum a to je 7 % kvórum pre koalície. A ešte raz, keď sa pozrieme na český model, tam keď sa koalícia viacerých strán dostane do parlamentu, prekročí kvórum, tak sa môže v momente zostavovania klubov rozdeliť na čiastkové strany, ktoré tú koalíciu tvorili, a tam stačia traja poslanci na to, aby ten klub vytvorili. Ja som si vedomý toho, že klub nie je iba grémium, to ma nemusíte poučovať, už som tu dosť dlho, ja som si vedomý aj toho, že nominuje svojich ľudí na viaceré miesta, preto som hovoril aj to, že ten počet 5 poslancov má za sebou logiku a je to počet poslancov, ktorý je potrebný na obsadenie všetkých výborov, ktoré diktuje zákon alebo ústava. To znamená, že ak pán predseda parlamentu vo svojom rozhodnutí hovoril o niečom, ako je funkčnosť klubu, ja som presvedčený o tom, že klub je funkčný vtedy, keď je schopný obsadiť všetky výbory a dajme tomu aj orgány parlamentu, ktoré mu určuje zákon a ktoré mu určuje ústava, pretože my ako ústavní činitelia môžme robiť len to, čo nám predpisuje zákon, nemôžme si vykladať veci po svojom. Ďakujem.

 • S reakciou pán poslanec Hrušovský, nech sa páči.

 • Pán kolega Poliačik, rešpektujem váš názor, ale tento problém je ďaleko väčší ako len zriaďovanie poslaneckých klubov v Národnej rade Slovenskej republiky. To je aj o volebnom systéme, ktorý je na Slovensku väčšinový. Teda nemožno tým politickým stranám, ktoré nesú primárnu zodpovednosť, pomerný, pardon, ktoré nesú primárnu zodpovednosť za výsledok volieb a za personálne obsadenie Národnej rady Slovenskej republiky, že to nemôže po voľbách sa len tak roztrúsiť ako holuby, keď vyletia z holubníka, proste to musí mať nejaký poriadok a aj tí poslanci, ktorá, ktorých ktorákoľvek politická strana na kandidátnu listinu dala, tak si musia uvedomiť, že majú istú zodpovednosť aj za stranu, za ktorú kandidovali.

 • Ďalej ústne prihlásená do rozpravy je pani poslankyňa Žitňanská. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, ja som už vystúpila v tejto rozprave a navrhla som stiahnuť návrh novely rokovacieho poriadku, keďže dnes už naozaj rieši len jednu jedinú otázku, a síce to, či 5 poslanci SaS majú alebo sú klubom, alebo nie sú klubom.

  Ale zjavne všetci cítime, že tých problémov je viac, a ja vítam ten záver alebo tú ponuku, že k tým všetkým ostatným problémom si spolu sadneme. Na druhej strane ale tým, že návrh stiahnutý nebol, tak, pochopiteľne, vedieme širšiu diskusiu o tom, čo tento parlament potrebuje alebo čo tento parlament nepotrebuje, a ja sa teda, keďže ten návrh stiahnutý nebol, vrátim k tomu, čo ja považujem za, možno dnes za to najdôležitejšie, a síce to, aby parlament naozaj plnil svoje funkcie, svoju funkciu zákonodarného zboru, ale zároveň aj funkciu kontrolnú voči vláde, lebo ju nespochybniteľne má. A odzneli tu v rozprave výroky alebo reči o tom, že rokovací poriadok netvoríme len pre dnešok, aj pre budúcnosť, že by sa rokovací poriadok nemal tvoriť ad hoc podľa momentálnej situácie, pretože skôr či neskôr sa bude v inej polohe dotýkať zase iných kolegov z iných politických strán, a preto by sa mal uplatňovať rovnaký meter v tejto snemovni, a to aj pri uplatňovaní rokovacieho poriadku. Žiaľ, napriek tej všetkej ústretovosti, ktorú dnes počujeme, stále musím konštatovať, že tá skúsenosť je proste taká, že pokiaľ ide o kontrolné funkcie parlamentu, tie, pochopiteľne, má záujem vykonávať predovšetkým opozícia a v reálnej praxi je brzdená. Lebo prieskum môžte urobiť len vtedy, keď vám to schváli výbor dnes, pretože rozprávať sa o nejakom bode programu na výbore môžte len vtedy, ak to schváli celý výbor, a keď sa rozhodne premiér hovoriť 15 minút o jednej otázke, tak - a je to otázka vládneho poslanca - to máme PR namiesto plnenia si kontrolných funkcií parlamentu.

  Preto, keďže návrh stiahnutý nebol, rozprava prebieha, pozmeňovacie návrhy sú predkladané, tak ja si dovolím tiež predložiť pozmeňovací návrh, ktorý chce riešiť to, čo považujem za najkľúčovejší problém dnešného parlamentu, a síce to, že neexistuje garancia, že si bude plniť svoju kontrolnú funkciu, pretože existujúce mechanizmy a ich využívanie vládnou väčšinou umožňujú brzdiť prácu opozície v tomto parlamente.

  Preto navrhujem:

  V čl. I za bod 1 sa vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:

  "2. V § 45 ods. 3 sa písmeno d) dopĺňa treťou vetou, ktorá znie:

  Poslanecký prieskum možno vykonať ak tak rozhodne výbor; to neplatí, ak o vykonanie poslaneckého prieskumu požiada najmenej tretina členov výboru.

  3. V § 49 sa odsek 3 dopĺňa treťou vetou, ktorá znie:

  Ak najmenej tretina členov výboru navrhne zmenu alebo doplnenie programu schôdze výboru, predseda výboru zaradí bez hlasovania tento návrh do programu schôdze výboru."

  Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.

  2. V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

  "3. V § 131 ods. 4 druhá veta znie:

  Poradie otázok sa určuje žrebom zo všetkých otázok tak, aby vyžrebované otázky boli usporiadané striedavo v poradí podľa poslancov, ktorí boli zvolení za politickú stranu alebo hnutie, ktorá nemá zastúpenie vo vláde, a poslancov, ktorí boli zvolení za politickú stranu alebo hnutie, ktorá má zastúpenie vo vláde, ako prvá v poradí otázok bude od poslancov, ktorí boli zvolení za politickú stranu alebo hnutie, ktorá nemá zastúpenie vo vláde."

  Ďakujem pekne, aj keď viem, že tento pozmeňovací návrh neprejde, lebo tak to ohlásila pani predsedníčka poslaneckého klubu strany SMER, aj tak verím, že nájde podporu aspoň opozičných poslancov. Ďakujem pekne.

 • Ja sa ospravedlňujem, na vystúpenie pani poslankyne s faktickými poznámkami páni poslanci Viskupič, Blanár, Jánoš, Podmanický, končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Viskupič.

 • Ďakujem. Pani, pani kolegyňa, mne myšlienka, ktorá hovorí o tom, že členovia parlamentu, ktorí sú v opozícii, majú okrem ústavodarnej a zákonodarnej iniciatívy mať jednu obrovskú právomoc a to je kontrolná právomoc vládnej moci, je veľmi sympatická. Zo začiatku tohto volebného obdobia som predkladal návrh, ktorý by mohol urobiť z inštitútu poslaneckého prieskumu niečo reálne vykonateľné, to, aby poslanecký prieskum neschvaľoval výbor a jeho väčšina vo výbore, ale aby poslanec sa mohol na základe informácie od občanov alebo na základe toho, akú agendu rieši, uskutočniť poslanecký prieskum s reálnym výsledkom aj na individuálnej báze, resp. uvádzal som, že ak by táto individuálna báza, že sa sám pán poslanec rozhodne, pani poslankyňa, poslanecký prieskum vykonať, by sme mohli kopírovať inštitút, ktorý v rokovacom poriadku poznáme, a to je to, že okrem toho, že výbory zvoláva predseda, môže ich zvolať aj tretina, rozumejme v tomto prípade opozičná alebo akákoľvek tretina z výboru. Myslím si, že má to výraznú logiku z hľadiska toho, aby inštitút poslaneckého prieskumu nebol viac-menej na smiech a nebol v rukách tých, ktorí by mali byť kontrolovaní, preto som aj váš pozmeňovací návrh podpísal a ho podporím, i keď na základe toho, čo bolo na začiatku tejto rozpravy povedané, to neprejde, ale dúfam, že sa následne dohodneme na tom, že inštitút...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Nech sa páči, pán poslanec Blanár, s faktickou poznámkou.

 • Vážená pani poslankyňa, viete, ja nerád idem do histórie, ale niekedy je to potrebné pre osvieženie pamäti a pripomeniem vám, že vy sami ste ako poslanecký klub aj počas vládnutia hovorili o tom, že je potrebné urobiť nejakú zmenu, ale pod vplyvom možno okolností, ktoré ste mali v koalícii, ste neboli schopní také niečo urobiť. Dnes sa hráte na nejaké demokratické princípy, ktoré sú už dnes zakotvené v rokovacom poriadku, podľa ktorých ste sa niekoľko volebných období vy riadili, a nemali ste k tomu žiadne výhrady. Alebo aspoň som nezachytil z vašej strany, aby ste dávali nejaké pozmeňujúce návrhy.

  Dnes, keď je jasne zadefinovaná situácia, nastal tu, nastala tu situácia taká, že poslanecký klub, ktorý v zmysle rokovacieho poriadku nemá dostatočný počet poslancov, tak je potrebné vyriešiť, ako bude existovať, tak dnes chcete robiť z toho politiku. Samozrejme, že popritom sme boli ochotní robiť aj iné úpravy, ktoré sa za to obdobie, čo je tento rokovací poriadok v platnosti, vylepšili v spoločnej diskusii. Ale myslím si, že pani podpredsedníčka a predkladateľka pani Laššáková jasne povedala vo svojom vystúpení, že ak tu nie je takáto dohoda, tak my urobíme úpravu, ktorú je potrebné urobiť, a keďže nie je tu dohoda na ďalšie úpravy, tak ideme vyriešiť aspoň tento problém, ale nie takým spôsobom, že budeme teraz robiť z toho trhací kalendár, ako vy dnes navrhujete. Viete, že jednoducho toto je potrebné urobiť nejakým spoločným konsenzom a vy o ten konsenzus, bohužiaľ, nemáte záujem.

  Všetko to, čo robíte, je len torpédovanie tejto snahy, ktorú tu my sa snažíme teraz urobiť, a pritom veľmi dobre viete, pani poslankyňa, že je to potrebné urobiť.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, nie je pravda, že nefunguje kontrolné funkcie opozície a kontrolný mechanizmus, vôbec to nie je pravda, zavádzate a robíte politiku z toho, doteraz tento systém normálne fungoval, opozícia si plnila svoju funkciu, ibaže vy si mýlite kontrolnú funkciu s obštrukciou a aj v minulom týždni, aj v minulosti ste to tu relevantne dokázali, čo ste tu dokázali vyvádzať počas schôdze Národnej rady. Ešte raz, nezavádzajte verejnosť, kontrolná funkcia opozície normálne funguje. Keď sa pozrieme počas vlády strany SMER - sociálna demokracia, koľko bolo prieskumov, poslaneckých prieskumov vykonaných, veď to nie je pravda, čo tu tvrdíte, že potrebujete znížiť kvórum na to, aby bol zvolaný poslanecký prieskum. Dokazuje to aj náš výbor ľudskoprávny, kde jedna pani poslankyňa z opozície predložila návrh na poslanecký prieskum a väčšina poslancov v tomto výbore jej to umožnila, hlasovala za, to nie je pravda, že vy potrebujete jednu tretinu. Čo to znamená? Veď to je, to je neskutočné, doteraz to normálne fungovalo. Aj keď ste boli vy pri moci, veď ste nič takéto nemenili. Čo tu skúšate a zavádzate verejnosť, že nefunguje kontrolná funkcia opozície? Funguje, jednoznačne funguje. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Podmanický, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, aj ja si myslím, že tak ako sú zadefinované poslanecké prieskumy dnes, nespôsobujú žiaden problém, naozaj si myslím, že vyrábate umelý problém, ktorý doteraz nebol nikým, či za vašej vlády alebo za našej vlády, či opozičnými alebo koaličnými poslancami pripomienkovaný. Vždy, keď ide o nejaký reálny relevantný návrh na poslanecký prieskum, tak či ste vy vo vláde alebo v opozícii, alebo naopak, vždy ten výbor poslanecký prieskum schváli. My sme mali tiež jeden návrh od vášho, v našom sociálnom výbore od vášho kolegu pána poslanca Kaníka, chcel robiť poslanecký prieskum, schválili sme, nebol absolútne žiaden problém, normálne ho odôvodnil, poslanecký prieskum sa urobil. Takže skôr si myslím, že vymýšľate umelý problém, a viete, je ohromné, že od nás chcete, aby sme neriešili reálne problémy tohto parlamentu, aby sme my žiadne pozmeňováky nedávali, pritom tu máme reálne problémy, bitka v parlamente, neprístojné správanie niektorých poslancov, to, čo tu nikdy nebývalo, to nechcete riešiť, ale vy dávate úplne, otvárate otázku, ktorá nie je vôbec problematická. A toto, pani poslankyňa, ja považujem za farizejstvo, ste stabilná, dlho existujúca strana, pozrite sa na to, čo sa deje v slovenskom parlamente. Netvárte sa, že to nevidíte, v tomto buďte odvážni! Pomenujte tie problémy a poďme riešiť napríklad problém slabých kompetencií mandátového a imunitného výboru. Potom naozaj s niektorými poslancami si tu nikto nemôže dať rady. A vy to dobre viete, že tá politická kultúra tohto parlamentu kvôli týmto jednotlivcom padá, a to nechcete riešiť.

 • S reakciou pani poslankyňa Žitňanská. Nech sa páči.

 • Mohla by som odpovedať na všetky faktické otázky, ale sústredím sa na to podstatné.

  Podstatné je, že aj ak v niektorom výbore ste odsúhlasili poslanecký prieskum, tak presne tak, ako ste povedali, vy ako väčšina posudzujete, čo je reálny alebo realistický návrh a čo nie. A ja vám zase môžem vymenovať prípady, kde ste nepustili poslanecký, kde ste nepustili poslanecký prieskum.

  A čo je reálny problém tohto parlamentu, tak ja vám to teda znova zopakujem, ráno ste tu neboli, pán poslanec Podmanický. Reálny problém tohto parlamentu je, že voči vláde jednej strany nemá žiadnu autoritu vrátane jeho vedenia, pretože inak by si minister vlády nedovolil neprísť na interpelácie, a keď tu je, hrať tu nejaké hry a komédie, inak by si vláda nedovolila odísť z pléna, keď sa rokuje o vyslovení nedôvery vlády. To je reálny problém tohto parlamentu, a to je problém strany SMER.

  Pán Hlina a pod., to je folklór, to není podstatné teraz. Nech búcha topánkou, to nie je podstatné. Podstatné je, že vy pripúšťate, aby sa degradoval parlament voči vláde do úplne inej polohy, a na to musia byť naplnené kontrolné inštitúcie tohto parlamentu tak, aby naozaj fungovali.

 • Nech sa páči, pán poslanec Matovič, máte slovo. Jáj, pán poslanec, prepáčte, o slovo sa prihlásila pani podpredsedníčka Jurinová, ktorej odovzdávam teraz slovo.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo. Na začiatku som bola skutočne v rozpakoch ráno, keď som prišla a vypočula som si z úst pani podpredsedníčky, že po včerajších rokovaniach, ktoré prebehli, sa strana SMER - SD rozhodla zvrátiť možno čiastočnú dohodu, ktorá bola urobená.

  Na druhej strane padlo mi to celkom milo, pretože prestali otázniky nad tým, či bude, či nebude parlamentná stráž. Podporujem to, čo povedala pani poslankyňa Žitňanská na začiatku v úvode tohto dňa, a to, že mohol tento návrh byť skutočne stiahnutý, a pokiaľ prejavuje strana SMER - SD vôľu rokovať o tomto alebo pripraviť väčšiu zmenu rokováku v týchto priestoroch, tak toto je naozaj dostatočný dôvod na to, aby sa odložilo rokovanie o celom, o celej novele takto pripravenej.

  Určite musím povedať, že nie som však spokojná s tým, ako funguje Národná rada. Nedá sa možno ani ukazovať prstom, že či ide o tú alebo hentú stranu, aj keď je pravda, že predseda Národnej rady, ten, ktorý má byť jeden, ktorý je jedným z nás, vyslovene poukazuje prstom na konkrétnych ľudí dokonca. Jednoznačne celý orgán zlyháva v tom, aby sme slušne plnili úlohy, za ktoré nás občania platia. Diskusia o tom, ako tento stav napraviť, je viac než opodstatnená. Nemala by byť táto diskusia vedená však z pozície sily väčšiny, ktorá rieši problém, ktorý ju práve najviac trápi, ale v rovine dobrého fungovania tejto inštitúcie. Pravidlá, na ktorých funguje náš parlament, by nemali byť záležitosťou jedného obdobia, ale mali by dať základ na fungovanie na niekoľko volebných období. Toto tu už odznelo z viacerých úst. Spomínam si totiž na vyhrážky, ktoré sme si užili na grémiu.

  Sú dve veci, ktoré vnímam kriticky. Najskôr individuálne správanie poslancov, ale určite aj správanie parlamentnej väčšiny voči menšine. A ku koncu sa pozriem na to ako na tieto problémy chcel reagovať SMER.

  Určite sa mi nepáči, ako sa správajú niektorí poslanci. Mám z toho zmiešané pocity a nie je to dobré. Je to nedôstojné, aby sme namiesto konštruktívnej diskusie o problémoch a riešeniach mali to, čo vidíme posledné týždne. Prirodzene, však v parlamentnej diskusii o vážnych témach, môžu vzplanúť vášne, ale nikdy by to nemalo klesnúť na úroveň osobných urážok či nebodaj osobných útokov. Bitka v parlamente bola len, žiaľ, prirodzeným vyvrcholením toho, čo niektorí poslanci prinášajú do diskusie, a to priveľa osobných útokov.

  Ono je pravda, že do rokovacieho poriadku môžeme napísať aj sto pravidiel, ale ak medzi nami nebude panovať elementárna slušnosť, nepomôže tomu ani tých sto pravidiel. Prepáčte, ale aký vzor týmto dávame verejnej diskusii v tejto krajine? Keď si môžu poslanci nadávať v parlamente, prečo by to nemohli robiť ľudia v televízii alebo susedia u nás doma? Sme inštitúcia, ktorá má byť vzorom diskusií. Sme platení na to, aby sme hľadali riešenia, a nie najbolestivejšie urážky. V tomto zlyhávame a dávame verejnosti dosť zlý vzor. Rovnako dôležitý je v tejto rovine aj vzťah parlamentnej väčšiny a menšiny. Mnoho z toho, ako funguje tento parlament, vyplýva z toho, ako pristupujú tí, čo držia moc, k tým, ktorí sú práve v opozícii, a tento vzťah by mal byť založený na vzájomnom uznaní a rešpekte a vedomí toho, že opozícia v krajine nie je nepriateľ, ale legitímny reprezentant občanov, v mene ktorých dohliada na výkon moci. Opoziční poslanci sa tu však väčšinu času naozaj cítia ako nepriatelia štátu alebo v lepšom prípade príťaž.

  Pozrime sa na to, ako pristupujete k našim právam. Teraz tu vznikla diskusia o tom, či poslanecký prieskum vedený alebo podporený iba poslancami áno alebo nie? Obhajovali sa tu zo strany, vládnej strany SMER - SD, že koľko prieskumov ste podporili? Tuná máme konkrétny príklad, pani poslankyňa Mezenská, ktorá žiadala o poslanecký prieskum v hospodárskom výbore, koľkokrát jej bol zamietnutý? A nakoniec to bol dôvod, pre ktorý sa rozhodla opozícia odvolávať premiéra.

  Odpovede na naše interpelácie sú veľmi často prázdne a nič s tým nespravíme, pretože väčšina určite nepustí. Ak zvoláme výbor na citlivú tému, pozveme ministra či rovno premiéra, odignoruje nás a nevadí, pretože väčšina nepustí. Keď chceme zistiť, čo sa naozaj deje vo vojenskom spravodajstve, aktivitu kontrolného výboru zastavíte, pretože väčšina nepustí. A čo je už naozaj najúsmevnejšie, už najúsmevnejšia časť zo života parlamentu, keď príde na hodiny otázok pán premiér, koordinovane ich nasúkate 30 tak, aby sa ho nebodaj nikto nespýtal niečo kritické. Ešte aj toto právo ste si uzurpovali v mene politického marketingu, a to, samozrejme, už to, o čom sa tu rozprávalo, že premiér si vyslovene zažiada 15 minút na jednu otázku, aby nebodaj nedošlo k ďalšej otázke, tak to už úplne je bez zmyslu.

  Slovenská demokracia je a má byť parlamentnou demokraciou. Tento orgán tvorí vládu a zákony tejto krajiny. Ministrom sme dali zodpovednosť my a občanom sa zodpovedajú skrz naše mandáty. Uvedomte si, že toto nie je len o vzťahu väčšiny a menšiny, ale vzťahu parlamentu voči výkonnej moci. O čom však svedčí to, keď ministri môžu Národnou radou úplne pohŕdať? Keď minister vnútra je ochotný povedať, že byť prítomný na interpeláciách, znamená byť niekde v priestore naokolo, niekde s pohárom v ruke koly sledovať od stola, čo sa tuná rozpráva? Rafinovanejším prejavom neúcty exekutívy voči samotnému parlamentu ako celku je to, že tu máme zároveň aj veľa neopodstatnenej legislatívy prichádzajúcej cez zrýchlené konania. Prípadne sú tu zákony absolútne prerábané v druhom čítaní prostredníctvom niekoľkostostranových pozmeňovacích návrhov. Ako máme potom kontrolovať legislatívu, keď nám nedoprajete vy ako výkonná moc ani primeraný čas na ich naštudovanie?

  Si myslím, že toto sú skutočné problémy slovenského parlamentu, a som rada ináč, že ste nestratili zmysel pre súdnosť tým, že ste si tu nenaordinovali parlamentnú stráž. Dúfam, že to není len čiastočné zastavenie, ale že už nad týmto nebudete uvažovať, že ste si nevykuchali interpelácie tak, aby tu už naozaj nikto nemusel sedieť. To už potom by sme si povedali, že nám môžte rovno zakázať predkladať zákony. Myslíte si, že sa zmení hocičo z problémov, ktoré som spomínala vyššie? Ak má byť tento parlament miestom, na ktorý môžu byť občania hrdí, nevyriešime to len zmenou zákona, ale zmenou nášho prístupu. K tomu, ako komunikujeme, k tomu nakoľko dovolíme krátkodobým politickým cieľom hrať prím pred verejným záujmom a zmyslom tejto inštitúcie. Prvým krokom týmto smerom by bolo to, keby napr. pán predseda Národnej rady používal rovnako prísny meter na vládnych poslancov a ministrov, ako používa aj na poslancov opozície.

  Náš klub bude predkladať sériu pozmeňovacích návrhov. Bude to len možno gesto, ale nemôžete povedať, že je to niečo nové a že otvárame alebo politikárčime v tejto chvíli, pretože väčšinu týchto návrhov sme už predkladali, minimálne sme o nich hovorili. Keďže ste odmietli stiahnuť rokovací poriadok, myslím si, že má miesto práve teraz v druhom čítaní, vyjsť s týmito pozmeňovákmi a uvažovať nad ich prijatím. Možnože budú základom zmien, ktoré budete časom pripravovať. Zároveň vás potom poprosím o prijatie týchto pozmeňovacích návrhov. Ďakujem.

 • Na vystúpenie pani podpredsedníčky s faktickými poznámkami traja páni poslanci. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Blanár.

 • Vážená pani podpredsedníčka, s mnohými vecami sa dá súhlasiť, pretože všetci tu o tom hovoríme, že je nedôstojné, ak jednotlivci v tomto parlamente nectia ani základné princípy slušnosti a etiky a vystavujú parlamentu naozaj zlé vysvedčenie vo verejnosti. Určite nepatríme do tej kategórie a tých, ktorých sa to týka, nebudem teraz komentovať, pretože naozaj to nie je dôstojné, ale nemôžem súhlasiť s tou časťou vášho vystúpenia, kde ste hovorili o tom, že vládny SMER si nasúka, doslovne ste to takto povedali, koordinovane otázky pre premiéra a tým vyfaulujeme opozíciu.

  Vážená pani podpredsedníčka, ste podpredsedníčkou tohto parlamentu, mali by ste poznať rokovací poriadok dostatočne na to, že všetci, tak koalícia, aj opozícia, všetci poslanci majú rovnaké právo položiť otázku premiérovi alebo hociktorému ministrovi vlády, z ktorých sa potom žrebuje poradie, pani podpredsedníčka, žrebuje poradie. A to, že vy takýmto spôsobom to tu pred verejnosťou poviete, je z vašej pozície, tiež nie veľmi, by som povedal, pripojenia sa k tej kultúre parlamentu, lebo zavádzate a klamete. Vy už aj spochybňujete týmto nejaké žrebovanie? Tak ak máme aj my otázky na premiéra, na ministrov, tak predsa máme právo ich položiť, a nie, že vy to okomentujete, že tu nasúkame koordinovane otázky a že potom vy nemáte možnosť sa vyjadriť, ale nepoviete tú celú pravdu, že sa žrebujú a podľa toho sa potom aj pristupuje aj k otázkam. Tak buďte korektná, pani podpredsedníčka, a skúste to vo svojej reakcii vysvetliť tak, aby ste naozaj nezavádzali aj vy. Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Nicholsonová, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja súhlasím s tým, čo uviedla vo svojom prejave pani podpredsedníčka, ale musím povedať, že pri všetkej úcte k vystupujúcim v rozprave, mne sa zdá tento návrh aj celá rozprava k nemu úplne absurdná, lebo mne príde absurdné, že klub, kde 95 % poslancov berie peniaze za nič, pretože od toho, ako ste zložili sľub, ste neprehovorili ani raz, ja polovicu z vás ani nepoznám. Ako normálne úprimne to musím takto povedať, že vy nás tu idete poučovať o tom, ako my sa máme správať, či klub má fungovať alebo nemá fungovať, veď sa pozrite na opozíciu, čo naproti, oproti vám my robíme? Však permanentne predkladáme fakt dobré návrhy zákonov, zmetiete ich zo stola. Podľa mňa to je úplne arogantné, úplne nekultúrne a príde mi absurdné, že vy nás tu budete poučovať o nejakej kultúrnosti na tejto pôde. Veď vy ste absolútne nekultúrni, len zato, že vás je veľa, tak nás tu valcujete, ale správate sa úplne absurdne nekultúrne a za vrchol považujem to, že do tejto sály prinesiete takýto návrh zákona.

 • Ja sa opäť skúsim vrátiť, vzhľadom na to, že znovu bol porušený rokovací poriadok predchádzajúcou rečníčkou (potlesk), ja sa znovu začnem teda baviť o tom, aby som dodržal rokovací poriadok a nezneužíval ho tak ako predchádzajúca rečníčka, čiže budem sa znovu baviť len o tom, čo, na čo mám podľa rokovacieho poriadku reagovať.

  Pani podpredsedníčka parlamentu, vy ste absolútne vystúpili čierno-bielo. Opozícia je tá, opozícia je tá zlá, na druhej strane koalícia je tá dobrá. Alebo opačne. Proste je to, je to absolútne vaše vystúpenie čierno-biele, skúste trošku sa pozrieť aj do vlastných radov, či je všetko v poriadku. Skúste, ja by som tú vašu kritiku naozaj bral, ak by ste povedali čo len jedno jediné slovo o súčasnej opozícii, že nie všetko je s kostolným riadom v poriadku. Ja sa môžem takisto postaviť na to miesto, kde ste stáli vy a demagogicky povedať všetko to, čo ste povedali vy, len úplne opačne. Povedzte mi, aký to má význam?

  Ja sa skutočne pripájam ku kolegovi Blanárovi, nebolo to od vás korektné a nebolo to od vás korektné dvakrát ako od podpredsedníčky Národnej rady. Ďakujem za pozornosť.

 • S reakciou pani podpredsedníčka. Nech sa páči.

 • Akože to, čo si už dovoľujete, aj pán Blanár, aj pán Jarjabek, to je trošku primoc! Ako podpredsedníčka Národnej rady môžem vystúpiť naozaj kedykoľvek, či sa vám to páči, či nie.

  O znalosti rokovacieho poriadku si môžeme rozprávať, pán Blanár aj pán Jarjabek, teda prepáčte, toto si naozaj nedovoľujte, to je príliš!

  A čo sa týka, čo sa týka, čo sa týka, čo sa...

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Poprosím, poprosím, poprosím, poprosím. Poprosím vás o pokoj, aj jeden, aj druhý!

  Nech sa páči, pani podpredsedníčka.

 • Reakcie z pléna.

 • Ja som vám neskákala do reči, prosím vás, ani vy mi neskáčte!

  Pán Blanár, vy nepoznáte základné základy štatistiky a pravdepodobnosti? To je snáď sen, čo tuná hovoríte. Áno, samozrejme, podľa rokovacieho poriadku má každý právo na otázku! Keby som nevedela, akým spôsobom tieto otázky zadávate! Pán Blanár, k vám hovorím, každý máme právo na otázku. Problém je, že opozícii sa nedostáva tá možnosť, a viete prečo, viete prečo, viete to sám veľmi dobre, pretože blokujete, naschvál blokujete, aby otázka bola zodpovedaná na premiéra, hlavne z vašich radov. Toto sa dá, takže, takže táto výsada vôbec nie je relevantná. Každopádne by som sa zastala možno slov pani Žitňanskej aj jej kolegov z opozície, ktorí majú záujem na tom, aby sa aj poslanecký prieskum menil, aj hodina otázok tak, aby opozícia naozaj mohla svoj mandát uplatniť. Ďakujem.

 • Je 11.00 hodín. Vyhlasujem krátku 5-minútovú prestávku a potom bude procedurálny návrh.

 • Päťminútová prestávka.

 • Po prestávke.

 • Pán poslanec, dúfam, že neprekvapíte. Pán poslanec Kaník. Zapnite, prosím vás, technici.

 • Ďakujem, pán predseda, len jeden návrh zákona máme na hlasovanie, tak chcem urýchliť rozpravu, aby ste sa mohli vrátiť k debate. Sťahujem ho, je to tlač 670, aby ste dali ešte jednu šancu, aby sa ukázalo, keď vaše riešenia sa ukážu ako nefunkčné, ešte že tu existuje funkčné riešenie, ku ktorému sa môžme vrátiť. Ďakujem.

 • Takže nebudeme hlasovať. Pán poslanec Vašečka.

 • Vážený pán predseda, chcem by som vás vzhľadom na tú nehoráznosť, čo sa tu odohrala pred chvíľou, požiadať, aby ste vyzvali pána poslanca Blanára, aby sa ospravedlnil pani podpredsedníčke parlamentu Erike Jurinovej.

 • Poprosím vás, nechajte ma dohovoriť. Chcem povedať to, že ju nazval klamárkou. Mať iný názor je úplne v poriadku, ale zdá sa, že naozaj, ak sme hovorili o tom, že 83 poslancov, keď dá 10 otázok, je to iná pravdepodobnosť, ako keď 67 poslancov dá 10 otázok. V žiadnom prípade...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, čo chcete, aký je procedurálny návrh? Skúste niečo vy naformulovať také normálne.

 • Môžem, môžem dokončiť? Už som naformuloval. Ešte raz, že to nemôžem v žiadnom prípade označiť ako klamstvo. Ak sa tu naťahujeme medzi chlapmi, ale mala by tu byť dodržovaná ako základná...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, o čom mám dať hlasovať? Môžte mi sformulovať nejaký návrh?

 • ... úcta voči dáme. Žiadam, aby sa ospravedlnil!

 • Pán predseda, prebiehala štandardná diskusia, len tu niektorí...

 • Reakcie z pléna.

 • Áno, chcem, chcem ho povedať. Chcem dať preto návrh, chcem dať teda návrh, pán predseda...

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, pán poslanec! Pán poslanec, choďte aj vy bliakať niekde vonku, dobre, nie tuná.

 • Reakcie z pléna.

 • Pán poslanec Podmanický, aký je váš návrh?

 • Chcem, pán predseda, dať návrh, aby poslanci opozície, ako aj pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky pani Jurinová, keď si vypočujú iný názor než je ten ich, aby nevyrevovali po poslancoch, keď sa im to nepáči.

 • Dobre. Nemáme o čom hlasovať, takže o 11.15 hodine budeme pokračovať.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Dámy a páni, budeme pokračovať v rozprave. Pán poslanec Kaník? Nie je prítomný.

  Pán poslanec Matovič do rozpravy.

  Poprosím navrhovateľov a spravodajcu, aby zaujali svoje miesto.

 • Pán predseda, kolegyne, kolegovia, chcel by som sa vyjadriť k trom otázkam a to sú poslanecké prieskumy, alkohol na pôde parlamentu a zánik klubu SaS.

  Išiel by som od tých poslaneckých prieskumov. Kolega Podmanický tu vyslovil takú zaujímavú hypotézu, kedy doslova povedal, že poslanecké prieskumy, tak ako sú nastavené, nespôsobujú žiadne problémy. Pán kolega Podmanický, práve preto, že nespôsobujú vládnej moci žiadne problémy, lebo poslanecký prieskum sa môže uskutočniť iba vtedy, kedy sa vy zmilujete, vaša väčšina na príslušnom výbore sa zmiluje a poslanecký prieskum schváli. Máme osobnú skúsenosť, kedy kolegyňa Mezenská pred viac ako tromi mesiacmi žiadala na hospodárskom výbore, aby jej bolo umožnené urobiť poslanecký prieskum v SPP práve kvôli otázkam, ktoré sa tu rozoberali minulý týždeň, a opakovane ste jej tento poslanecký prieskum zamietli. Hovorím, zamietli, lebo jednoducho zamietli ho, vaša väčšina, vaši poslanci SMER-u na hospodárskom výbore.

  Čiže myslím si, že sám uznáte, že zrejme poslanecké prieskumy takto nastavené alebo systém schválenia poslaneckého prieskumu zrejme nie je účinný ako nástroj kontroly opozície alebo kontroly vládnej moci opozíciou.

  Druhá otázka - zániku poslaneckého klubu SaS. Som sklamaný z prístupu prezidentského kandidáta pána Hrušovského, kedy hovorí, že súhlasí s týmto návrhom, aj teda sklamaný z prístupu, samozrejme, aj vládnej moci, kedy sa chcete vyvŕšiť možno na ľuďoch, ktorí sú vám nie práve príjemní, tak chcete im aspoň takýmto spôsobom život v parlamente skomplikovať.

  Ja si osobne myslím, že ak by z poslaneckého klubu nakoniec zostal možno iba jeden jediný mohykán, tak má právo v tom danom volebnom období, nieže on, ale voliči, ktorí volili tú danú stranu politickú, tak majú právo na to, aby ich politická strana, ktorú volili, mala reálne zastúpenie aj v týchto nejakých formálnych parlamentných štruktúrach, čo je teda poslanecký klub.

  Myslím si, že omnoho horšie by sa hovorilo aj kolegovi Hrušovskému z KDH, ak by napríklad KDH získalo vo voľbách 8 hlasov a po voľbách im nejaký Lipšic odišiel a mali by zrazu 7, myslím si, že kolega Hrušovský by sa vyjadroval presne opačne a bojoval by za to, aby jeho poslanecký klub zostal. Čiže je zaujímavé alebo je jednoduché a podľa mňa detinské vtedy, kedy sa to týka iných, vtedy bojovať proti iným, ale vtedy, kedy by sa to týkalo mňa, tak budem hovoriť presný opak.

  A tretiu tému, ktorú som povedal, ktorej, ku ktorej sa chcem vyjadriť v súvislosti s rokovacím poriadkom, je alkohol na pôde Národnej rady. Bol som veľmi sklamaný, ak som sa dočítal v médiách, doslova citujem: "Predseda parlamentu Pavol Paška nehodlá skúmať, či poslanci SMER-u pili." Zároveň vyhlásil: "Toto nie je fabrika, kde príde ráno človek na šiestu do práce a pichne si."

  Ja sa pýtam, pán predseda Paška, teraz neviem síce, či ste tu, ste tu, ako ste to mysleli, tento výrok? Mysleli ste tým, že poslanci sú bohovia a ľudia vo fabrikách sú volovia, ktorí teda si musia pichať a ktorí nemôžu piť alkohol, a poslanci alkohol piť môžu?

  Ja sa, aj keď tu zaznelo, zaznelo viacero príspevkov, kde teda ľudia hovorili o tom, že čo je reálny problém parlamentu, kľúčový a pod., ja sa domnievam, že mali by sme v tejto veci od Adama. Od Adama v tom, že mali by sme konečne skoncovať s praktikami, že piť alkohol na pôde parlamentu počas de facto našej pracovnej doby, či sa vám to páči, alebo nie, že je moderné. A to teraz nehovorím iba k poslancom SMER-u, aby som bol fér. Vieme o tom, že majú s tým problém aj iné "štandardné" politické strany.

  Nebojím sa povedať o zvyku posledných troch predsedov parlamentu. Mal som možnosť byť v kancelárii každého jedného z nich, navštíviť každého jedného z nich - či Richarda Sulíka, či Pavla Hrušovského, či Pavla Pašku. Všetci majú vo zvyku alebo mali, tí, ktorí teraz už nie sú predsedom parlamentu, nalievať v svojej kancelárii počas pracovnej doby poslancom alkohol. Ja si nemyslím, že môžme ďalej fungovať takýmto spôsobom. Som presvedčený, že ľudia si nezaslúžia, aby o osudoch 5,4 milióna ľudí rozhodovali ľudia aj pod vplyvom pol promile alkoholu. Nie je možné ďalej, aby sme naďalej tu tolerovali alkohol.

  To, čo tu nastalo minulý týždeň z utorka na stredu, bolo v prvom rade preto, možno tam bolo nejaké rozčarovanie a podobné veci z toho, že sme sa nevzdávali ako opozícia a že sa vaś, vám opozíciu nepodarilo pokoriť možno za dve-tri hodiny do polnoci, ale v prvom rade si myslím preto, lebo niekto sa podgurážil alkoholom. Mrzí ma, že potom to niekto chce prekrúcať, a mrzí ma, že predseda Paška nevyužil svoju možnosť a nevykázal tých ľudí, ktorí boli zjavne pod vplyvom alkoholu, a nedal im fúkať. Všetko by sa ukázalo, všetko by bolo jasné. Na druhý deň mal odvahu iba poslanec Cicoň ísť fúkať, ďalší dvaja nie spomínaní.

  Keď sa bavíme o tom, že tu niekto dehonestuje parlament, v prvom rade ho dehonestuje každý jeden z nás, ktorý si počas pracovnej doby nalieva s vedomím, citujem: "Toto nie je fabrika, kde príde ráno človek na šiestu do práce a pichne si." Toto musí byť fabrika! Možno fabrika na zákony, kde príde ráno človek na deviatu a neuleje si. A možno to bude brať, že prichádza ako keby do fabriky, a bude žiť s pocitom, že je rovný si s tými ľuďmi v tých fabrikách. Ja sa pýtam, čo je sociálnodemokratické? Čo je prejavom sociálneho cítenia vášho kľúčového predstaviteľa, ktorý to povedal za vás, a nikto z vás to nedementoval, nikto z vás sa v médiách voči tomu neohradil, čo je na tom sociálnodemokratické a čo je na tom sociálne cítenie, keď sa takto dehonestujúco vyjadrujete o ľuďoch vo fabrikách? A keď sa takýmto spôsobom povyšuje nad ľudí vo fabrikách?

  Kolegyňa spravodajkyňa mi tu hovorí, že neprekrúcaj. Tak ju tu citujem ešte raz, pán predseda Paška sa minulú stredu vyjadril: "Toto nie je fabrika, kde príde ráno človek na šiestu do práce a pichne si". Toto je citácia, kolegyňa spravodajkyňa Vitteková, toto nie je prekrúcanie. Nikdy v živote pán predseda Paška a strana SMER tento výrok zo seba nezmyje. Týmto ste podľa mňa možno v tlaku, ktorému ste boli vystavení, odokryli vaše skutočné zmýšľanie o ľuďoch. Toto si v skutočnosti vy myslíte u ľuďoch vo fabrikách. Oni áno, na nich nech sa vzťahujú zákony, na vás nie, lebo my sme tu bohovia.

  Čiže aj z tohto dôvodu predkladám pozmeňujúci návrh k rokovaciemu poriadku a bol by som veľmi rád, ak by sme ho s chladnou hlavou a možno so zažmúrenými očami, aby sme ho dokázali všetci podporiť. Tento pozmeňujúci návrh vychádza z návrhu kolegu nášho poslanca Braňa Škripeka, ktorý predkladal samostatný návrh zákona pred pol rokom. Aj preto si myslím, že každý z vás musí uznať, že nejde o populizmus, niečo, čo teraz sme vytiahli kvôli nejakým fľaškám v kontajneri. Ide o niečo, o čom sme hlboko presvedčení, že na pôde parlamentu by sa piť nemalo, a keď chceme prijímať dobré zákony pre ľudí, tak mali by sme ich prijímať s čerstvou hlavou a bez akýchkoľvek vplyvov, akýchkoľvek návykových látok.

  Čiže prečítam doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Škripeka, Igora Matoviča, Martina Fecka, Igora Hraška, Petra Polláka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 559.

  Ten pozmeňujúci návrh ináč hovorí o tom, aby predseda parlamentu bol povinný vykázať poslanca, ktorý, na ktorého upozorní jeden poslanecký klub, stačí jeden poslanecký klub, ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholu. Tento poslanec v prípade, ak sa nepodrobí dychovej skúške, a tým pádom sa nevyviní z toho obvinenia, tak bude mať adekvátne krátený plat za ten daný deň. Samozrejme, aby sme nepopierali ústavu a nerobili niečo neústavné, tak, bohužiaľ, z môjho pohľadu, by mal naďalej právo zúčastniť sa na hlasovaní, ale ten morálny tlak by sme takýmto spôsobom na neho vyvinuli. Myslím si, že za takto nastavených podmienok nikto z nás zo 150 by si netrúfol dať čo i len pivo na obed v reštaurácii. Čiže samotný návrh zákona.

  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:

  V čl. I sa vkladajú nové body 1 až 3, ktoré znejú:

  1. V § 32 sa za ods. 3 vkladá nový ods. 4, ktorý znie:

  "(4) Na návrh poslaneckého klubu vykáže predsedajúci až do skončenia rokovania v tom istom dni z rokovacej miestnosti poslanca, ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, poznámka 34a), a súčasne ho vyzve, aby sa podrobil vyšetreniu na zistenie alkoholu a iných návykových látok. Vykázaný poslanec má právo zúčastniť sa na hlasovaní o každom návrhu."

  Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie: "§ 130 ods. 5 Trestného zákona."

  Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

  2. V § 32 ods. 4 sa slová "odsekov 2 a 3" nahrádzajú slovami "odsekov 2 až 4" a na konci sa pripája táto veta: "Vykázanie z rokovacej sály podľa odseku 4 sa nepovažuje za neospravedlnenú neúčasť, ak sa vyšetrením na zistenie alkoholu a iných návykových látok preukáže, že poslanec nebol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Podrobnosti o vyšetrení na zistenie alkoholu a iných návykových látok upraví predseda Národnej rady."

  3. V § 32 ods. 5 prvej vete sa slová "podľa odsekov 1 až 3" nahrádzajú slovami "podľa odsekov 1 až 4".

  Doterajšie body sa následne prečíslujú.

  Odôvodnenie:

  Predkladaný návrh zákona ukladá predsedajúcemu povinnosť vykázať na návrh poslaneckého klubu z rokovacej miestnosti poslanca, ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok a súčasne vyzvať tohto poslanca na podrobenie sa vyšetreniu na zistenie alkoholu a iných návykových látok. V prípade pozitívneho výsledku takéhoto vyšetrenia alebo aj v prípade, ak sa poslanec odmietne vyšetreniu podrobiť, vykázanie z rokovacej sály sa považuje za neospravedlnenú neúčasť na rokovacom dni schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len "Národná rada Slovenskej republiky").

  Účelom predkladaného návrhu zákona je zamedziť opakovaniu prípadov, keď poslanec vykonáva vykonáva svoj mandát pod vplyvom alkoholu priamo v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky, čo má negatívny dopad na verejnú mienku. Návrh zákona využíva už zavedené mechanizmy na zabezpečenie poriadku v rokovacej sále, ktoré pozná platný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátane zabránenia tomu, aby došlo k zneužitiu takýchto mechanizmov, a to prostredníctvom možností podania námietok zo strany poslanca a jeho práva zúčastniť sa na hlasovaní o každom návrhu, napriek tomu, že bol z rokovacej sály predsedajúcim vykázaný. Predsedovi Národnej rady sa súčasne ukladá povinnosť upraviť podrobnosti o vyšetrení na zistenie alkoholu a iných návykových látok.

  Chcem k tomu povedať možno už iba to, že nemám radosť z toho, predkladať takýto pozmeňujúci návrh a takéto možno základné veci, ktoré by tu mali fungovať, sa takýmto spôsobom cez pozmeňujúci návrh snažiť presadiť. Myslím, si, že malo by to byť automaticky. Mali by sme automaticky mať úctu voči ľuďom a správať sa tak, ako by sme, áno, ráno o šiestej prichádzali do fabriky a pichali si. Keď od týchto ľudí zákonmi, ktoré vlastne my píšeme, vyžadujeme, aby nemohli byť pod vplyvom alkoholu, aby v prípade, ak u nich zamestnávateľ nájde čo i len desatinu promile alkoholu v krvi, ich mohol z hodiny na hodinu prepustiť, tak je od nás pokrytecké, ak rovnakú mierku neuplatňujeme na samých seba. Môžme mať akéhokoľvek výhovorky, že to je nejakým takým zvykom alebo že to je nejakým štandardom, alebo ako kolega Hrušovský, keď som si pozeral záznam z diskusie, myslím, že s predsedom Paškom, tam hovoril o tom, že vlastne je to nejaký taký, taký zaužívaný vlastne štandard a tie nové či neštandardné politické strany ako kebyže rúcajú základy parlamentnej demokracie. Čiže možno áno, možno niekto toto považuje vzhľadom na to, že 20 rokov sa tu takým spôsobom funguje za základy parlamentnej demokracie na Slovensku.

  Ja to považujem za hrubú neslušnosť voči ľudom, práve v tých fabrikách, o ktorých hovoril váš predseda Paška v spomínanom výroku. Pevne verím, že vnútorne aj poslanci SMER-u s takouto úpravou zákonov súhlasia. Ja viem, že je príjemné kedy-tedy dať pivečko alebo 2 deci vína. Ale netvárme sa, že sme nadľudia. Netvárme sa, že sme niekto viac ako tí ľudia, v tých fabrikách, ktorí o tej šiestej si v tej fabrike pichnú. Takisto sme sa tvárili pri imunite a mnohí z vás si nevedeli nijakým spôsobom predstaviť, že by sme bez nej žili. Dnes ju nemáme a myslím si, že všetci sme sa prispôsobili a nikomu to nevadí. Aj mne to je nepríjemné, keď musím zaplatiť pokutu, samozrejme. Ale jednoducho pácham alebo doplácam na priestupok, ktorý som spáchal. A tak si myslím, že to je správne. Iba vtedy keď budeme, keď sa nebudeme vyvyšovať nad ľudí a budeme v takýchto základných veciach na jednej úrovni s nimi, potom budem mať morálne právo ľudom hovoriť a kázať im, ako oni majú dodržiavať zákon.

  Iba na koniec poviem výrok a dúfam, že sa vy vašim hlasovaním proti tomuto výroku postavíte. "Toto nie je fabrika, kde príde ráno človek na šiestu do práce a pichne si." Povedal to váš predseda parlamentu Paška. Hlasovanie o tomto poslaneckom, o tomto pozmeňujúcom návrhu bude referendum hlavne v klube strany SMER, či s týmto návrhom súhlasíte, alebo nie. Sám vám môžem sľúbiť, že ak tento návrh zákona nepodporíte, podporíte návrh zákona alebo výrok vášho predsedu parlamentu, alebo výrok teda pána predsedu Pašku a každého jedného menovite z vás vo vašom okrese, v miestnom periodiku zverejním, že s týmto výrokom súhlasíte.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Faktické poznámky páni poslanci: Galko, Bublavý, Podmanický, Číž, Jarjabek, Hufková, Mičovský, Kolesík, Hraško, Bagačka. Ukážte mi, prosím vás, technici. Škripek. Jedenásti páni poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Galko, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Tri poznámky by som si dovolil povedať k tomuto vystúpeniu.

  No možnože aj to je rozdiel medzi tými štandardnými stranami, ako sa to teraz zaužívalo a medzi tými inými alebo tými ostatnými stranami a je to v podstate typické pre Kresťanskodemokratické hnutie, že to, čo ste tu povedali, pán Matovič, že pán Hrušovský má pocit alebo že si myslí, že ten klub SaS by mal zaniknúť nato, že mu klesol počet členov. Nie je to prvýkrát, však to sa v podstate udialo aj vtedy, keď nejakí členovia nám odišli, a dovtedy sa robili obštrukcie s postom riaditeľa Najvyššieho kontrolného úradu a argumentovalo sa presne týmto istým spôsobom. My máme iné videnie sveta. Takisto z klubu KDH odišiel Daniel Lipšic, Janka Žitňanská. Tiež sme nechceli otvárať predsedov výborov a tak ďalej. To znamená, že je to ich legitímny názor, a volič nech si to vyhodnotí.

  Chcel by som vám poďakovať za to, že ste sa zastali klubu SaS, ale zároveň druhým dychom chcem dodať, že my to prežijeme. A to, že sa na minerálky už dlhšiu dobu skladáme sami, nám nezabráni v tom, aby sme v našej parlamentnej práci pokračovali, aj keď nebudeme môcť vystupovať na začiatok za klub a budeme vystupovať len za stranu alebo sami na seba, sami za seba. Tá účasť na tých grémiách je síce fajn, ale osobitne ju nepreceňujem, pretože aj tak si smeráci potom robia, čo chcú, takže ďakujem pekne za podporu, ale prežijeme to.

  A čo sa týka toho alkoholu, tam by som jednu vec chcel podčiarknuť, že ja nechcem nikomu vstupovať do svedomia a ani by som tu nejakým spôsobom asi neposielal niekoho na odber krvi. Ale mne vadí tá zbabelosť u kolegov zo SMER-u. Keď sa kolega Muránsky z KDH zhodou okolností tu napil, tak jednoducho si to priznal, že vypil nejaké 3-4 whisky, a vy nie ste schopní si priznať nič. Bol to nejaký poslanec, Senko sa volal, ten, čo tu predviedol, teraz ten pán Horváth, toto mne vadí, tá zbabelosť. Ďakujem.

 • Pán poslanec Matovič, kritizuješ a bojuješ proti používaní alkoholu v Národnej rade.

  Ja, samozrejme, som proti užívaniu alkoholu na akomkoľvek pracovisku, ale, pán poslanec, ty si zabudol, že si spal v Národnej rade prikrytý pod kabátom, napitý, že si sa nevládal z tohto pracoviska, z Národnej rady ani presunúť domov. Ako keby si bol v inom svete. Mne to tak pripadá, že zlodej kričí, chyťte zlodeja. A to naozaj, ak niekto mal o alkohole rozprávať z vášho klubu OĽaNO, tak si to nemal byť určite ty.

  A musím sa pristaviť ešte pri kultúre rokovania, nočné rokovanie, ktoré prebiehalo, kde vaši prívrženci na balkóne, niektorí boli z nich podgurážení alkoholom. A ich správanie bolo naozaj nevhodné. A vy namiesto toho, aby ste si s nimi spravili poriadok, aby sa slušne správali, ste ich svojimi, či už faktickými, alebo aj v rozprave nabádali dokonca na fyzickú likvidáciu poslancov Národnej rady. No toto už je len kultúra. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja som chcel hovoriť približne to, čo pán poslanec Bublavý, ale možno len tak na záver poviem, že ak chce niekto niekoho iného kritizovať za nejaké, nejaké chyby a nejaké prešľapy, ktoré ten druhý urobil, tak v prvom rade mal by byť sám čistý. Čiže opäť môžem len zopakovať, keby s takýmto návrhom vystúpil pán poslanec Škripek, tak je to úplne v poriadku a myslím si, že to má aj o 100 % vyššiu aj váhu, aj hodnovernosť, aj dôveryhodnosť. Ale dobre, to je vaše rozhodnutie.

  Ja, pán poslanec, chcem vás len upozorniť, že keď ste vystupovali, tak zrejme omylom ste v druhom čítaní predkladali návrh zákona. V tom pozmeňováku ste to čítali ako návrh zákona, čo, samozrejme, nie je možné. Nemôžete v druhom čítaní predkladať návrh zákona. Môžete predkladať pozmeňujúci návrh, to len som vás chcel upozorniť. Asi ste si to neuvedomili.

  A tretiu vec, ktorú chcem povedať, poslanecké prieskumy. Ja sám, pán poslanec, som bol opozičný poslanec a ani vtedy som nepociťoval nejaký, nejaké prekážky, ktoré by rokovací poriadok dával opozičným poslancom na výkon poslaneckých prieskumov. Ak je nejaký relevantný dôvod, tak vtedy aj vládni poslanci bez problémov takýto poslanecký prieskum schvália. Môžem napríklad spomenúť kauzu daňového riaditeľstva, kde sa všetci poslanci príslušného výboru zhodli na poslaneckom prieskume pri tej kauze s tým softvérom, vďaka ktorému nefungovala celá finančná správa.

  Takže ja si myslím, že, áno, demokracia tak rozdala karty, že teraz jedna strana má väčšinu v parlamente, ale napriek tomu je to legitímna, je to legitímny výsledok legitímnych volieb a ten inštitút podľa môjho názoru...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem. Reagovať na vás, pán poslanec, väčšinou znamená vystaviť sa spŕške urážok a iných aktivít, ale asi v danom prípade treba niečo povedať k tomu, čo ste tu predviedli. Ten populizmus má rôzne podoby, dokonca sociológovia hovoria, že vlastne aj prirodzenou súčasťou politického života, ale niekedy sa ten populizmus stáva vulgárnym a niekedy až neokrôchaným.

  Pán poslanec, vy patríte k ľudom, ktorí, keď by som mal možnosť konať slobodne, tak keď niekde by som vás uvidel, tak od vás odídem. Videl som na vlastné oči, ako ste tu vyleteli cez celú túto sálu, vrhli ste sa na poslanca, ktorý vyniesol vašu maketu. Kopli ste ho do brucha, vzápätí ste sa vrátili do sály, začali ste vykrikovať, že ste boli napadnutý, a ešte ste vykrikovali, že všetci poslanci sú opití. Žijem v spoločnosti, kde začína byť samozrejmosťou, že keď niekomu prídete, vrazíte mu jednu a vzápätí utekáte na políciu udať, že ste opitý. Je to tragédia, toto mi je etika, pán poslanec. A vy netušíte, čo je etika. To, čo tu predvádzate, je pre mňa tragédiou slovenského parlamentu a jeho súčasťou. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Ja by som sa vrátil k tomu, čo ste hovorili, pán poslanec Matovič, ohľadne poslaneckých prieskumov. Bolo by dobré, keby ste si informácie, ako to beží na našom výbore, zobrali od pána poslanca Viskupiča. Myslím si, že problém s poslaneckými prieskumami na našom výbore nebol žiadny a nebol tam ani teraz, ani v minulom, teda v predchádzajúcich volebných obdobiach. Myslím si, že väčšina poslaneckých prieskumov bez ohľadu na to, kto ich navrhoval, bola jednoducho schválená. Digitalizácia a tak ďalej a tak ďalej, hej, tieto veci mám na mysli a boli to skutočne veľmi náročné poslanecké prieskumy a nehovoriac o rade a tak ďalej a tak ďalej. Náročné poslanecké prieskumy, ktoré boli na výbore schválené bez ohľadu na to, kto ich dával, ale boli potrebné, aby sa udiali.

  Ďalšia vec. Hovorili ste o tom, o alkohole a konkrétne ste hovorili, že teda ak by bol v podozrení nejaký poslanec a poslanecký klub by sa dohodol na tom, že teda ten poslanec by mal fúkať a tak ďalej a tak ďalej. No dobre, ja som tiež presvedčený, že v parlamente by sa nemalo ani piť, ani šnupať a malo by sa po tom veľmi tvrdo ísť na jedne strane, na druhej strane, uvedomujem si, že aj toto sa dá zneužiť, čo potom, keď sa ukáže, že teda to nie je pravda? Čo keď vás niekto obviní, že ste šnupali a vy ste nešnupali? A čo keď sa my dohodneme ako klub? Aké sankcie, veď toto sa dá neskutočným spôsobom zneužívať voči každému a takýmto spôsobom sa dajú aj paralyzovať rokovania parlamentu. Toto podľa môjho názoru z vašej strany nie je celkom dotiahnuté, lebo takýmto spôsobom sa dá v tejto chvíli paralyzovať parlament už len tým, že 10-15 poslancov jednoducho dáte takýmto...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán poslanec, ak sa vy cítite Bohom v tomto parlamente, neberiem vám to. Ja sa určite tak necítim, lebo Boh je len jeden a ja som len človek. Ste obyčajný populista, ktorý znevažuje všetkých poslancov a považuje ich za alkoholikov, ktorí v parlamente zneužívajú svoj poslanecký mandát tým, že užívajú alkohol v práci. Ja som nová poslankyňa, teda necelé dva roky som v parlamente, ani raz som nevypila žiadny alkohol, pretože práca poslanca je podľa mňa akákoľvek práca a požívanie alkoholu v práci je neprípustné. Preto vás žiadam, aby ste vážili slová a vaše vyjadrenia na adresu poslancov boli pravdivé, a nie dehonestujúce a vymyslené. Čo chcete dosiahnuť tým, že štvete ľudí proti politickej strane SMER? No určite nič dobré. Čím nižšie máte preferencie, tým ste arogantnejší a vulgárnejší voči oponentom. S tým vaším pozmeňujúcim návrhom nebudem súhlasiť, ani ho nepodporím, lebo ma ponižuje, pretože nie som si vedomá, že akokoľvek porušujem rokovací poriadok. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Nuž nalejme si čistého vína. Samozrejme, takého bez alkoholu, lebo ja som tiež zástanca toho, že piť sa na žiadnom pracovisku, tobôž na takomto vysokom, nemá. Chcem sa vyjadriť veľmi konkrétne k téme poslaneckých prieskumov. Je to naozaj dôležitý inštitút a naozaj mám pocit ja sám za seba, a teda aj za ľudí, ktorých tu zastupujem, že tento inštitút nie je možné vďaka blokácii zo strany vládneho SMER-u účinne využívať. Naozaj nedisponujem štatistickým prieskumom a výsledkami, ako to vypadá na všetkých výboroch, ale na tom našom, na výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie nám neprešiel ani jeden návrh na poslanecký prieskum, a to sme ich dali ozaj niekoľko a nešlo o nejaké snahy ísť sa niekde prejsť, ale vyriešiť závažné veci, na ktoré nás upozornili konkrétni občania.

  A aby ste vedeli, aký to má deštrukčný účinok na prácu opozičných poslancov v takomto výbore, tak urobím jeden konkrétny príklad, vám ponúknem. Závažné podozrenia, problémy v inštitúcii, kde ozaj je dosť dobrých dôvodov na to, aby sa tam na poslanecký prieskum išlo. Zavoláte takému generálnemu riaditeľovi takejto inštitúcie a poviete, že tam prichádzate na poslanecký prieskum. Možno som to urobil tak trocha zavádzajúco, lebo som si neuvedomil, že nemáme ten mandát oficiálny, ale generálny riaditeľ, keďže mu volá poslanec, povie: "Ale, samozrejme, pán poslanec, zajtra vás budeme čakať, všetko je pripravené." Medzitým prebehne nejaké neoficiálna informačná linka a už na druhý deň mám telefonát zo sekretariátu dotyčného generálneho riaditeľa: "Vážený pán poslanec, ale, žiaľ, viete, my sme sa dozvedeli, že to nie je oficiálny poslanecký prieskum, takže pán generálny riaditeľ..."

 • Prerušenenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán kolega Matovič, niekoľkokrát ste tu, niekoľkokrát ste tu citovali výrok pána predsedu Národnej rady pána Pašku, ktorý ste podľa môjho názoru vytrhli z kontextu, ale nevadí, je to vaša interpretácia. Ja sa chcem spýtať vás konkrétne na výrok vašej poslankyne, členky vášho klubu pani, pani Mezenskej, ktorá povedala, citujem, pán Matovič: "Veľmi ma mrzí, že sme nútení pracovať ako poslanci po nociach ako dáki zlodeji."

  Viete, mňa by zaujímal váš názor pre tento výrok, pretože mnohí poctiví a slušní ľudia pracujú v noci a v žiadnom prípade nie ako zlodeji. Hasiči, policajti, zdravotníci, taxikári, pekári a mnoho ďalších je najviac vyťažených práve v tomto čase. Pán poslanec, vy ste z tlačiarenského alebo vydavateľského biznisu. Kedy vaši zamestnanci alebo kedy zamestnanci tlačiarne, v ktorej si nechávate tlačiť ten svoj plátok, pracujú? Predstavím sa, že aj v noci. Ja by som bol veľmi rád, keby ste mi odpovedali, čo hovoríte na výrok vašej pani poslankyne pani Mezenskej, ktorá takto znevážila tisíce a tisíce pracovitých, čestných ľudí, ktorí pracujú a, žiaľ, alebo, keďže ich to práca vyžaduje, pracujú aj v noci. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Ja si dovolím vrátiť tému tam, kde začala, to znamená, k poslaneckým prieskumov a k alkoholu. Súhlasím s tým, že poslanecký prieskum, ktorý by organizovali samotní poslanci bez pečate klubu, bez pečate výboru má zmysel. Naozaj v tých prípadoch, ktoré závažným spôsobom upozorňujú na niektoré nekalosti, ktoré vtedy vládnuca strana, teraz vládnuca strana nepovažuje za dôležité. Ako inak má ten opozičný poslanec získať relevantné údaje, ku ktorým sa naozaj iným spôsobom nevie nikto dostať?

  Čo sa týka toho alkoholu, samozrejme, že bude táto téma stále považovaná za populizmus a za niečo, čo, o čom by sme sa tu vôbec nemali rozprávať, ale to je naozaj ako zakrývanie si očí pred veľkým problémom. My chceme od slušných ľudí, aby pracovali, aby pomáhali našej republike vzmáhať sa. Na druhej strane, aký príklad my im dávame? Hovorila som vo svojom vystúpení predtým alebo rozdelila som ho na dve časti. Jedna časť sa venovala ľudským vzťahom a druhá možno viac väčšine vystúpení väčšiny voči menšine.

  V tomto prípade si myslím, že ten alkohol patrí medzi ľudské vzťahy, ktoré spôsobili to, čo sa tu udialo minulý týždeň. Arogancia moci a alkohol, to bol hlavný dôvod toho, čo sa tu udialo.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Hej, herec ste vy dobrý celkom, herec, pán kolega, ale poďme k tomu pozmeňujúcemu návrhu. Ja, pokiaľ by som mal len rozmýšľať o tom, že by som podporil niektoré ustanovenia, určite by v tom prvom článku tretí riadok bol asi: "a súčasne ho vyzve, aby sa podrobil vyšetreniu na zistenie alkoholu, iných návykových látok", aby som to doplnil na základe minulého týždňa aj o psychiatrické vyšetrenie. Ďakujem.

 • Ďakujem. No je zvláštne, že o tom, aby sme vylučovali opitých poslancov z rokovacej sály, ak sú viditeľne opití, je potrebné až tak veľa hovoriť.

  Mne sa zdá, že celá krajina čakala takú jednoduchú vec, že ten zákon proste bude prijatý normálne, slušne, v prvom, hneď, a nebudeme musieť to toľko obhajovať, že načo je to dobré. Najzvláštnejšie je, že niektorí z poslancov SMER-u to všetko vzťahujú na seba, hoci oni nemajú problém s alkoholom. Pani Hufková teraz povedala: "Však ja nemám s tým žiaden problém." Tak potom prečo to vzťahujete na seba? Veď vieme, že, že niektorí sa tu vedia viditeľne opiť a tak je jednoduché iba, keby sme to schválili, tak s tým žiaden problém mať nebudeme, nemusíme o tom toľko rozprávať. A najčastejšia výhrada od kolegov zo SMER-u je, že: "Čo sa tu vari pije?"

  Ale veď, kolegovia, všetci vieme, že niektorí si tu radi prihli a boli v rokovacej sále pod vplyvom alkoholu dosť poriadne. Toto dehonestuje Národnú radu, nie to, že sme taký návrh zákona podali. Poslankyne zo SMER-u sa vyjadrili na túto tému, že oni sa boja, keď pán poslanec Hlina mal ťažký výstup s pánom Martvoňom, že oni sa teraz boja. No, tak po výstupe pána Valockého a pána Vargu a po vyvolanej bitke sa teraz, myslím, že boja omnoho viacej a treba ich chrániť. Kolegyne, keď tu majú strach, tak nemôžme proste pripustiť takéto niečo.

  A potom je mi čudné, keď aj pán predseda Paška, aj pán Číž to teraz povedal, aj pán Kaliňák, aj pán Glváč na kameru, že to pán Matovič napadol pána Valockého. No, pán Číž, no nie je to tak! My máme z toho skutočný obrazový záznam, ako to začalo. Ja som očitý svedok, to, a je tu viacero očitých svedkov, že to začal pán Valocký, pán Varga, a tá bitka, vytlačili ste to von zo sály, aby to nebolo vidno. Nuž ja myslím, že jediná relevantná odpoveď Národnej rady je schváliť tento zákon a vylučovať.

 • Pán poslanec Matovič, reakcia na faktické poznámky.

 • Reakcie z pléna.

 • Pán poslanec, poprosím vás. Pán poslanec Číž. Pán poslanec Číž!

 • Pán kolega Číž, buďte ticho, prosím vás, teraz je moja faktická poznámka.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • A vy, pán Matovič, tiež robte to, čo máte.

 • A vy mi neskáčte do reči, dajte mi dve minúty.

 • Dajte mu dve minúty, aby sme dačo dozvedeli.

 • Kolega Bublavý, pôjdem teda do radu, čakal som, že veľduch tvojho typu príde s takýmto obvinením. Vieš, malilinký rozdiel, malilinký rozdiel, ja som sa dobrovoľne priznal. Iniciatívne, sám, že som si po skončení zasadnutia Národnej rady po pracovnej dobe na klube dal 2 deci vína a netrúfol som si zneužívať svoju imunitu, a preto som zostal na klube spať. To je na česť, a nie na hanu. To je veľký rozdiel voči tomu, čo ste tu urobili vy, že ste sa tu ožrali ako prasatá, a potom ste tu išli napádať druhých poslancov. To je veľký rozdiel! Keď si povedal, že vy ste, citujem ťa: "Vy ste ich nabádali" - akože ľudí na balkóne - "na fyzickú likvidáciu poslancov Národnej rady." Skús takúto hlúposť dokázať! Vieš, že si si to vymyslel. Nájdi jeden jediný takýto výrok, je to úplná hlúposť. Vymyslel si si to.

  Kolega Podmanický, nebojte sa, pozmeňovák je O. K., takto ho predkladáme vždy. Nikdy s tým nebol problém, je to skonzultované s legislatívnym odborom Národnej rady. Nikde v zákone nie je upravená vizáž pozmeňováku.

  Kolega Jarjabek, je to na vašu česť ako predsedu výboru, že nerobíte opletačky s poslaneckými prieskumami, ale ako ste počuli, na výbore pre životné prostredie, na hospodárskom výbore takto nefungujú. Viem, že u vás jeden poslanecký prieskum ohľade Matice nebol schválený, ale je to každopádne česť.

  Kolegyňa Hufková, povedali ste, že nebudete súhlasiť s pozmeňovákom, lebo vás to ponižuje. No však to je presne to, lebo si myslíte, že čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi. Ako to je presne v duchu, čo povedal kolega Paška. A ešte posledných pár sekúnd.

  Pán kolega Bagačka, nebojte sa, psychiatrické vyšetrenie môžete podstúpiť dobrovoľne bez toho, aby vás k tomu vyzýval predseda.

 • Pán poslanec Hraško do rozpravy.

 • Vážený pán predseda, milé kolegyne, kolegovia, pôvodne som chcel vystúpiť tak konštruktívne bez nejakých emócií.

  Mám tu nachystaný jeden jednoduchý pozmeňovák, ktorý je len v podstate vylepšením technického riešenia, ale nakoľko sa ozvali niektorí poslanci k rokovaciemu poriadku, že toto sú práve dôvody, aby sa ten rokovací poriadok zmenil, tak by som ich trochu doplnil, pretože naozaj zavádzajú, zavádzajú občanov Slovenskej republiky. A niektorí si to dovoľujú dokonca aj verejne v priamom prenose niekoľkých televízií bez toho, aby sa dotknutí mohli brániť. Česť jednej výnimke, kedy Jofo Viskukpič bol v diskusii s pánom Jarjabkom.

  Pani Laššáková, podpredsedníčka, hovorila o tom, že tu vznikli neobvyklé situácie. Áno, vznikli, pretože ich predsedajúci neriešili. Dochádzalo k napádaniu verbálnemu jedného poslanca druhým, ale nebol napomenutý. Alebo došlo to aj do takej vyhrotenej situácie, že ten jeden sa nevyhnutne musel brániť verbálnym útokom. Myslím, že to je aj istým spôsobom zakotvené v Trestnom zákone a že aj v bežnom živote je možnosť takejto nutnej obrany proti verbálnym útokom, nie fyzickým. To znamená, že keď verbálne útoky sa vystupňujú do takej miery, že sa nedá iným spôsobom brániť, je možné brániť sa aj fyzicky. Takže toto bola prvá príčina, že predsedajúci neupozornil dotyčného poslanca, a muselo to zájsť až do týchto dôsledkov.

  No došlo k ďalším situáciám, kedy opäť predsedajúci, a niekedy to bol aj sám pán predseda parlamentu, neupozornil svojich poslancov na hrubé a vulgárne správanie sa svojich poslancov, ale akonáhle takéto správanie zaregistroval u opozičných poslancov, okamžite z toho bol opäť oheň na streche. Takže opäť rovnosť prístupu, veľmi jednoduché. Pokiaľ by sa táto príčina odstránila, nebude treba riešiť neštandardné alebo neobvyklé situácie. To znamená, že k neobvyklým situáciám nedošlo len tak znenazdajky, z ničoho nič, ale vznikli z toho, že predsedajúci si neplnil svoju povinnosť a neviedol schôdzu, tak ako má. A toto je pre vás dôvod meniť rokovací poriadok?

  A to isté sa týka aj poslancov, ktorí javili známky podguráženosti a boli pod vplyvom alkoholu. Ja už som neraz zaregistroval po popoludňajšom hlasovaní o 17. 00 hod., keď som náhodou prechádzal okolo niektorých poslancov, že z nich zjavne razil alkohol. Ako nemáme to čím dokázať, samozrejme, veď to je, zato sa každý schováva, že?

 • Reakcia z pléna.

 • Aha, trafená hus zagága. Takže, žiaľ, nedá sa to dokázať, ale je to tak. Naozaj bežný človek si nedovolí na pracovisku vypiť, pretože by okamžite dostal výpoveď, keby bol prichytený. Tuná nemáme ako prichytiť niekoho, pretože sa fúkať nedá. A prečo by to aj niekto riešil, keď sa jedná o jeho poslancov? Ja by som povedal, ale takto, najdôležitejšie je, nielen v živote jednotlivca, ale aj v spoločnosti, vyriešiť príčinu, nie niekoľkonásobne riešiť dôsledok. A to by sa malo uskutočniť aj tu. Hovorím, že došlo k neobvyklým situáciám kvôli tomu, že predsedajúci neriešili aktuálnu situáciu. A videli sme to aj dneska, pán Podmanický počas dvojminútovej reakcie na faktické poznámky podpredsedníčky Jurinovej po nej vykrikoval viac ako 12 sekúnd, ale podpredsedníčka pani Laššáková ako predsedajúca ho absolútnym spôsobom nezahriakla, aby sa takéhoto konania zdržal. To znamená, že pán Podmanický viac ako 12 sekúnd vykrikoval, čo nie je v súlade s rokovacím poriadkom, a on potom ide poúčať, že čo je v súlade s rokovacím poriadkom. Takže zaujímavé, zase dvojitý prístup a mali sme ho tu v priamom prenose dnes na rokovaní.

  Takže odstráňme príčiny a nebudeme musieť riešiť dôsledky. Keby tu ostal predseda, teda podpredseda vlády Kaliňák na interpelácii Alojza Hlinu, nemuselo to dôjsť do takých dôsledkov, že tu Lojzo bude robiť nejakú obštrukciu. Keby tu pri odvolávaní sedel Robert Fico alebo aj členovia vlády, nemusí to dôjsť do takých dôsledkov, že sa robila obštrukcia pri odvolávaní. Fico povie v televízii, že sa zdvihol kvôli tomu, že sa začalo urážať a že potom ostatní opoziční poslanci to len nakladali ďalej. No áno, pretože sme nemali inú možnosť. Keby tu zostal sedieť možno by to vôbec do takejto situácie až nebolo došlo. Povedali by sme vecné argumenty a rozprava by možno skončila o deň skôr, ale príčina bola v tom, že sa jednoducho premiér zdvihol aj so svojou vládou a odišli. Toto bola príčina nekorektného prístupu. Preto sa tu postavila náhradná figurína. A na základe tohto sa má zmeniť rokovací poriadok? Zato, že niekto si neplní povinnosti predsedu parlamentu a neprikáže vláde, ktorá tu má v rámci odvolávania sedieť!? Nevyzve svojich ministrov, aby sedeli tuná pri interpeláciách, keď sú interpelovaní podľa rokovacieho poriadku, ktorý im to nakazuje, že aby tu boli!? Že si niekto vykladá rokovací poriadok tak, že niekto sa nachádza v priestoroch parlamentu, tým pádom je prítomný na interpeláciách!? Ja som to hodil na Facebook ako poznámku, to by aj žiaci v základných a stredných školách sa potom mohli ohradiť, na základe tohto výkladu, že sú v škole, ale nemusia sedieť v triede. To znamená, že sú prítomní. To je čo za blbosť?

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, je 12.00 hodín, máte dlhšie vystúpenie? Lebo ak...

 • Pôvodne som neplánoval, mám už len zopár faktických, ale myslím, že to môžme rýchlo skončiť, len asi tri minútky...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Čo sa týkalo tých kontrolných mechanizmov, každý sa tu ohradzuje, áno, máme kontrolné mechanizmy, ale nefungujú. Nefungujú, žiaľ, nefungujú, darmo si budete, páni poslanci SMER-u, hovoriť, že ale veď také sú, máte možnosti. Áno, niekde to funguje, ale, žiaľ, vo väčšine nie. A toto je príčina. Tú treba odstrániť a nebudú tieto problémy.

  Kolega Blanár hovoril, hodina otázok, každý má právo. Samozrejme, ale keď si vládni poslanci na premiéra napíšu 120 otázok a opozícia napíše 60, štatistika je jasná. Malá pravdepodobnosť, že sa vytiahne. Teraz zhodou okolností bola jedna otázka od tuším pána Zajaca, ktorý ale potom demonštratívne odišiel. A ďalšia otázka bola od kolegu nášho Vašečku a zrazu sa zistilo, že pán predseda vlády nie je pripravený na takúto otázku. Okrem toho reaguje vždycky 15-minútovým prejavom. Takže opäť, odstráňme túto príčinu a nie je problém.

  Nechcite mi povedať, páni poslanci SMER-u, že vy sa potrebujete verejne dotazovať svojich ministrov na nejaké otázky! Veď s nimi diskutujete furt, keď sú tuná pri hodine otázok a interpeláciách, tuná sedia, veď vidíme, ako každý z vás veselo džavoce s pánmi ministrami. Tak mi nehovorte, že sa ich potrebujete ešte opýtať oficiálne otázky. Hodina otázok je určená skôr opozícii, aby bola ako kontrolný mechanizmus, aby sme dostali odpovede na niektoré závažné problémy, ktoré sa vyskytujú v rámci vedenia verejnej správy.

  No a ďalšie už nebudem teraz komentovať, lebo by som reagoval na iného rečníka. Aj keď som mohol, pretože sa to týkalo ohovárania a zavádzania, ale teraz by som predniesol ten doplňujúci a pozmeňujúci návrh poslanca Jozefa Viskupiča, Eriky Jurinovej, Igora Hraška k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 559.

  Návrh zákona v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:

  1. V čl. I sa za body 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:

  "2. V § 63 odsek 2 znie:

  (2) Z každého rokovacieho dňa schôdze Národnej rady alebo jej výboru sa vyhotovuje prezenčná listina. Poslanec svoju účasť na rokovaní potvrdzuje elektronicky prostredníctvom karty vydanej kanceláriou. Podrobnosti upraví predseda Národnej rady.

  3. V § 63 sa vypúšťa odsek 10. Doterajší bod sa následne prečísluje."

  Odôvodnenie:

  Dneska už v čase naozaj veľkej elektronizácie, koniec koncov aj vaša vláda zavádza úspešne e-government, čo je na prospech veci. Myslím si, že aj tu by sme sa mohli prispôsobiť, takže predloženým doplňujúcim návrhom sa navrhuje zmeniť doterajší spôsob zisťovania účasti poslancov na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky z písomnej formy na elektronickú, a to prostredníctvom moderných informačno-komunikačných prostriedkov. Každý poslanec po zložení sľubu obdržal od Kancelárie Národnej rady preukaz a čipovú kartu, ktorými možno jednoducho a efektívne a zároveň nesporne zistiť, či sa poslanec zúčastňuje rokovania a plní si svoju povinnosť. Podobne, ako je to pri elektronickom hlasovaní, spĺňa toto technologické riešenie všetky bezpečnostné kritériá a má de facto úroveň elektronického podpisu. Takto je, toto riešenie minimalizuje možnosti zneužitia alebo odchádzania, obchádzania účasti na schôdzi Národnej rady, keďže technologické riešenie, ktoré je súčasťou poslaneckého preukazu, neumožňuje vytváranie duplikátov. Zároveň je nepravdepodobné, aby poslanec odovzdal svoj preukaz inej osobe. V neposlednom rade, toto riešenie znižuje zbytočnú administratívnu záťaž a náklady kladené na Kanceláriu Národnej rady a myslím, že má aj pozitívny vplyv na životné prostredie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec. Faktické poznámky piati páni poslanci, končím možnosť sa prihlásiť. Prerušujem rokovanie, vyhlasujem obedňajšiu prestávku, budeme pokračovať o 14.00 hodine popoludní.

 • Prerušenie rokovania o 12.04 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v popoludňajšom rokovaní 14. dňa 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v prerušenej rozprave v druhom čítaní o návrhu poslancov Jany Laššákovej, Renáty Zmajkovičovej, Miroslava Číža, Stanislava Kubánka a Tibora Glendu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku, tlač 559.

  Poprosím pani podpredsedníčku Národnej rady Janu Laššákovú, ktorá je určená ako navrhovateľka, a spravodajkyňu z ústavnoprávneho výboru poslankyňu Annu Vittekovú, aby zaujali miesto určené pre spravodajstvo, alebo poprosím niekoho z predkladateľov, aby zaujali svoje miesto.

 • Krátka pauza.

 • Dáme krátku prestávku, kým sa nájde niekto z navrhovateľov. Aha, už ide pani podpredsedníčka.

 • Krátka pauza. Reakcia z pléna.

 • Sme radi, že pani podpredsedníčka nejde podľa tohto vzoru. Nech sa páči, zaujmite svoje miesto.

  S faktickými poznámkami sú na dopoludňajšie vystúpenie poslanca Igora Hraška prihlásení: pani poslankyňa Mezenská, Viskupič, Číž, Podmanický a Jarjabek.

  Dávam slovo pani poslankyni Mezenskej.

 • Pokračovanie rokovania o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej, Renáty Zmajkovičovej, Miroslava Číža, Stanislava Kubánka a Tibora Glendu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky

  č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 559.

 • Tak či chceme, či nechceme, v tejto podobe prerokovávaného návrhu zákona o rokovacom poriadku sa nám tu vracajú na dnešnú pôdu prešľapy a zákernosti, ktoré nám boli známe z uplynulých dní, a ja považujem za zákerné, ak poslanec vystúpi k vyjadreniu poslankyne vo faktickej k rozprave s tým nesúvisiaceho vystupujúceho poslanca. Rovnako za zákerné považujem, ak sa dá o mimoriadnom návrhu na odvolanie vlády a premiéra rokovať po nociach, a to za tej podmienky, že rokujeme a prebieha riadne rokovanie aj cez deň. My ako poslanci sme nemali možnosť výberu tak ako lekári alebo zdravotné sestry, či ideme do nočnej alebo do dennej služby, my sme boli nútení v tomto pracovnom režime rokovať aj cez deň, aj v noci a tu sa rátalo s tým a to bol ten zákerný ťah, že nočná rozprava k tak vážnym otázkam, ako je situácia v SPP, ako je zákon o obnoviteľných zdrojoch, ktorý bol hlavným spúšťačom predloženého návrhu na vyslovenie nedôvery, že o takýchto veciach sa predsa v noci rokovať nemá. Tu bol ten zjavný zámer nás odradiť od toho, ako poslancov aj novinárov, aj verejnosť, aby v noci takéto vážne témy boli sledované.

  Takže prirovnávať to, pán Kolesík, k nejakému obvineniu alebo dehonestácii nočných prác sestier a tých, ktorí po nociach robia, či požiarnici atď., je nehodné, je nehodné a neadekvátne. Ja viem, že sa snažíte takto diskreditovať moju osobu, moju persónu a snažíte sa mi vkladať do úst nesprávne vyjadrenia, ale voči tomu sa ohradzujem. Poslanci o tak vážnych veciach ako odvolanie vlády a premiéra majú rokovať riadne cez deň.

 • Nasleduje pán poslanec Viskupič, ktorý sa tu nenachádza, pán poslanec Číž takisto sa tu nenachádza, pán Podmanický tu rovnako nie je rovnako prítomný.

  Dávam slovo pánovi poslancovi Jarjabkovi s jeho faktickou poznámkou.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Nie je to už aktuálne, lebo prešla, prešli nejaké dve hodiny od vystúpenia pána Hrašku. Ja len by som sa chcel vrátiť k tej vete, ktorú ste začali: "Chcel som vystúpiť konštruktívne." To bola vaša prvá veta. Vy ste až tak deštruktívne nevystúpili a mám taký pocit, že tá veta bola trošku navyše, proste poslanec by mal vystupovať asi vždy konštruktívne myslím si ja, no a keď to jednoducho nejde, tak musí mať na to, samozrejme, nejaký dôvod. Myslím si, že v tejto chvíli nejaký dôvod na to neexistuje. Okrem toho vy ste predložili jeden pozmeňujúci návrh a k tomu pozmeňujúcemu návrhu ste vo vašom vystúpení nehovorili skoro vôbec, čo je škoda preto, lebo ako keby ste ten pozmeňujúci návrh odflákali, začali ste aj rýchlejšie hovoriť, ja som tomu celkom nerozumel, o čom ste rozprávali, jednoducho nedalo sa to istým spôsobom zaznamenať. Hovorili ste vo vašom, vo vašom vystúpení o niečom úplne inom, škoda, lebo myslím si, že ten návrh, ktorý ste dávali, bol určite zmienky hodný z vašej strany. Ďakujem za pozornosť.

 • S reakciou na faktickú poznámku pán poslanec Hraško.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem kolegyni Helenke Mezenskej za podporné vyjadrenie. A, pán kolega Jarjabek, ak ste nestihli reagovať, mohli ste si to prečítať, dostali ste to do lavíc, tento pozmeňovák a tento pozmeňovák bol ku rokovaciemu poriadku, ku ktorému sa dneska diskutuje už od rána, a aby som vysvetlil dôvetok toho konania, tak som potreboval trošku zoširšia zobrať súvislosti a reagoval som aj na tie podnety, ktoré tu už dnes padli, ktoré sa síce netýkali priamo toho pozmeňovacieho návrhu, ale s ním úzko súvisia, pretože to súvisí s dochádzkou poslancov do parlamentu a v rámci toho aj ich stav, ich jednanie atď. Čiže ono to súvisí, možno sa to nezdalo hneď na začiatku úplne presne, ale súviselo, čiže potreboval som sa k tomuto vyjadriť a myslím si, že som povedal fakty, ktoré sú naozaj relevantné. Treba nám odstrániť v prvom tie príčiny a potom sa nedostaneme ani ku takým dôsledkom, ku akým sme sa dostali v priebehu trebárs aj rokovania mimoriadnej schôdze 24. k odvolávaniu premiéra. Takže toto sú nuansy a teraz nehovorím len o tej schôdzi, teraz hovorím o aj predchádzajúcich schôdzach, pretože skutočne, pokiaľ by sa viedlo rokovanie v medziach zákona, v medziach rokovacieho poriadku, netreba vôbec meniť rokovací poriadok, pretože k tým dodatočným zvláštnym situáciám, ku ktorým dochádzalo, ktoré ste aj vy spomínali, viacerí vaši poslanci, tak by vôbec nedošlo. Čiže stačí len dodržiavať pravidlá, aké sú nastavené v zákonoch, a všetko bude v poriadku. A potom netreba meniť ani rokovací poriadok, potom by tuná nedochádzalo ani k takým zvláštnym prejavom napádaniu verbálnym, napádaniu fyzickým a pod., ktoré je len naozaj hanbou nášho parlamentu. Ďakujem.

 • Ďalej je do rozpravy, do ústnej rozpravy prihlásený pán poslanec Poliačik, ten sa v sále nenachádza, stráca poradie.

  Nasleduje pán poslanec Fecko. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pani podpredsedníčka, pani navrhovateľka, pani spravodajkyňa, kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som aj ja trošku prispel do tejto rozpravy, ktorá momentálne prebieha. Bolo tu už povedané veľa, bolo tu povedané veľa múdrych vecí podľa môjho názoru, bolo tu aj povedané aj niektoré balastné názory, ale myslím si, že rokovací poriadok je tak vážny zákon, o ktorom by sa malo rokovať a hovoriť jasne, stručne, výstižne, aby dosiahol ten cieľ, za ktorý na začiatku bol predložený do Národnej rady.

  Kto rozhodol o poslaneckých prieskumoch, môžem povedať za mňa, že česť a chvála tým predsedom výborov Národnej rady, ktorí takéto prieskumy umožňujú robiť na svojej pôde, žiaľ, kolega Mičovský to spomenul, že u nás na našom výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie máme trošku inú pozíciu, a preto som za každé zlepšenie, aby dokonca aj ten individuálny prieskum poslanca mohol byť realizovaný. Myslím si, že to je výkon jeho mandátu, pretože mnoho ľudí, našich občanov, voličov nevie si veľmi dobre predstaviť tú mašinériu, ktorá vlastne sťažuje tento poslanecký prieskum.

  Bol tu spomenutý alkohol na pracovisku, jednoznačne tam nemám o čom debatovať, už som sa viackrát vyjadril k tejto téme. U mňa človek, ktorý prežije deň, ako sa hovorí v opici alebo po opici, si neuvedomil, aký krátky má čas na tejto zemi. Stratiť deň iba tým, že budem v nejakom delíriu alebo v nejakom inom opojení a nebudem vedieť, čo sa deje okolo mňa, je u mňa nejaká strata jeho súdnosti, pretože to, čo on dostal za šancu žiť, si musí uvedomiť dennodenne. Čas je veľmi krátky, ja hovorím a je toľko veľa vecí, čo by tu bolo ešte potrebné urobiť, len to si nevieme uvedomiť. Takže myslím si, že aj s alkoholom na pracovisku Národnej rady stopercentne musíme niečo robiť. Ako to bude, ako sa to dá, nedá, nech si každý urobí mienku o tom svoju, a ja si myslím, že sme také isté pracovisko a zamestnanie ako každé iné a o to viac by sme mali byť vzorom, tak alkohol by u nás nemal vôbec, ani o tom debatovať, že by tu niečo také sa mohlo diať.

  Súhlasím s kolegami, s poslancami KDH, ktorí, myslím, že to hovoril pán Brocka, že rokovací poriadok musí byť nadčasový a nadstranícky. Áno, rokovací poriadok má byť taký a mal by byť prierezom všetkých skúseností, možno aj tých negatívnych, ktoré by sme chceli odstrániť v rokovaní Národnej rady, aby prakticky sa vylepšoval a prispieval k zdarnému priebehu tohto inštitútu. Nechcem dlho hovoriť, takže dovoľte, aby som dal doplňujúci a pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka konkrétne hodiny otázok, k § 131 nášho rokovacieho poriadku. Ako vieme, je tam hodina otázok a na začiatku má 15 minút premiér na odpovede na otázky, ktoré boli vznesené. Myslím si, že za 15 minút sa dá veľmi dobre uhrať jedna otázka a dajú sa uhrať aj tri, aj štyri, aj päť, je to už iba na tom premiérovi, ako si to zváži, ako si to rozhodí. Myslím si, že tak ako pri ostatných otázkach, ktoré sú na členov vlády, je tu predsa len pri určitom počte poslancov možnosť to určitým spôsobom usmerniť tak, ako to potrebujeme, a štatistika nepustí. Keď dávajú 15 a keď dávajú 83 tak je to rozdiel v pravdepodobnosti vyžrebovania danej otázky. Takže keď dovolíte, tak aj ja by som sa s našimi kolegami s pánom Viskupičom, pánom Kadúcom a Erikou Jurinovou snažil trošku vylepšiť aj túto hodinu otázok, a to konkrétne tým, čo sa týka odpovedí premiéra. Nás pozmeňujúci návrh máte rozdaný v laviciach, takže môžte si ho prejsť, v čom je jeho podstata. Podstata je v tom, aby sme umožnili dávať otázku za klub, jednu otázku za klub, príslušný poslanecký klub, resp. poslancom, ktorí nie sú v poslaneckom klube. A týmto pádom by sme vlastne dostali do, myslím, že do spravodlivejšej roviny, aby možnože po tom žrebovaní premiér mal aj rôzne otázky z rôznych klubov, nie iba z tohože možno jedného portfólia, ktoré tam dá možnože podstatne viacej ako iné poslanecké kluby, ktoré sú menej početné.

  Takže doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Viskupiča, Miroslava Kadúca, Eriky Jurinovej, Martina Fecka a Petra Polláka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, je to tlač 559.

  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:

  V čl. I sa za bod 2 vkladajú nové body 3 až 5, ktoré znejú:

  3. V § 131 ods. 1 sa za slovo "poslanci" vkladajú slová "a poslanecké kluby".

  4. V § 131, v ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: "Predsedovi vlády má právo položiť jednu otázku každý poslanecký klub a každý poslanec, ktorý nie je členom poslaneckého klubu."

  5. V § 131 ods. 4 tretej vety sa za slovo poslanec vkladajú slová "alebo poverený člen poslaneckého klubu".

  Odôvodnenie:

  Cieľom tohto doplňujúceho návrhu upraviť inštitút hodiny otázok, ktorý je zaradený do programu schôdze vo štvrtok so začiatkom o 14.00 hodine. Navrhuje sa, aby otázky určené do hodiny otázok, ktoré boli adresované predsedovi vlády, mohli podávať iba poslanecké kluby a poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov, a to tak, že každý z ich má právo iba na jednu otázku. Doplňujúci návrh vytvára spravodlivejšie podmienky na diskusiu, keďže sa snaží zamedziť cielenému zneužívaniu a podávaniu veľkého množstva otázok poslancov z jedného poslaneckého klubu, čím sa objektívne znižujú šance na na vyžrebovanie iných otázok pre predsedu vlády.

  Ja viem, aký osud stihne tento doplňujúci návrh, ale chcem apelovať na svedomie poslancov cez politické spektrá, aby sa zamysleli, možnože aj nad týmto pozmeňujúcim návrhom rokovacieho poriadku, aby tie šance, možnože aj tých, nehovorím, že nejakých, nieže nezávislých, nezaradených, ktorých máme, a vyzerá, že v každom volebnom období sa takíto poslanci nachádzajú v parlamente, aby, samozrejme, aj oni mohli to predkladať a aby tá ich šanca, že sú iba sami voči klubu, ktorý má možno 83 hlasov, bola adekvátna 1:1. Tak ako sme si tu každý rovní, poslanec, je to jedno, či má 150-tisíc hlasov, alebo má iba 800 hlasov od voličov preferenčných krúžkov napríklad, tak má jeden, jeden hlasovací hlas, môže hlasovať iba za svoju osobu a tým pádom je to, by som povedal, že kóšer.

  Takže chcel by som poprosiť a požiadať, pokiaľ vaše svedomie hovorí, že malo by sa s tým niečo robiť, aby tá šanca aj tých nezaradených, resp. tých poslaneckých klubov bola vyrovnaná, aby ste dali podporu tomuto doplňujúcemu návrhu k rokovaciemu poriadku Národnej rady.

  Ďakujem pekne, že ste ma vypočuli, a ešte raz vás prosím o jeho podporu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Vaše vystúpenie bez faktických poznámok.

  Poprosím ďalšieho prihláseného rečníka pána poslanca Hubu.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani predkladateľka, vážená pani spravodajkyňa, dámy, páni, ja som zhodou okolností vo svojom rannom vystúpení urobil čosi ako úvod k dvom doplňujúcim návrhom, ktoré si vám teraz dovolím predniesť, a preto vás nebudem zdržiavať nejakou ďalšou teóriou a omáčkou, nakoniec v odôvodnení sa ešte stručne vyjadrím k tomu, prečo tieto dva doplňujúce návrhy predkladáme.

  Ten prvý je doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláša Hubu, Eriky Jurinovej, Petra Polláka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, sa dopĺňa takto:

  1. V čl. I sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:

  1. V § 20 ods. 1 sa za slová "predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len "predseda najvyššieho kontrolného úradu")" vkladá čiarka a slová "verejný ochranca práv". Doterajšie body sa následne prečíslujú.

  2. V čl. I sa dopĺňa alebo článok, lepšie povedané, prepáčte, sa dopĺňa novým bodom 3, ktorý znie:

  3. Za § 128 sa vkladá nový § 128a, ktorý znie:

  § 128a

  (1) Ak ústavný činiteľ podľa § 20 ods. 1 predloží Národnej rade správu alebo mimoriadnu správu, predseda Národnej rady ju navrhne do programu nasledujúcej schôdze, ak ústavný činiteľ podľa § 20 ods. 1 nenavrhne iný termín. O tom, či táto správa bude zaradená do programu schôdze, sa nehlasuje.

  (2) Správy podľa odseku 1, správy podľa § 128 ods. 1 a správy, ktoré sa každý rok predkladajú na prerokovanie do Národnej rady v rámci jej pôsobnosti, sa po ich prerokovaní berú Národnou radou na vedomie.

  Stručné odôvodnenie:

  V poslednom období dochádza k situáciám, keď správa ústavného činiteľa, ktorá poukazovala na zásadné dianie v krajine, nebola vôbec daná na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, prípadne takáto správa bola vrátená na dopracovanie naspäť ústavnému činiteľovi a nebola vôbec vzatá na vedomie. Takýto postup následne narúša skutočnosť, že ústavný orgán je samostatnou a nezávisle konajúcou inštitúciou. Hlavným účelom predloženého doplňujúceho návrhu je taxatívne ustanovenie povinnosti prerokovať správu alebo mimoriadnu správu predloženú Národnej rade Slovenskej republiky ústavným činiteľom, ktorým môže byť napríklad verejný ochranca práv alebo prezident Slovenskej republiky, ako aj presné ustanovenie v rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, že sa takáto správa berie na vedomie.

  Ústavní činitelia majú v slovenskom právnom poriadku výsostné postavenie, keďže ich postavenie a právomoci sú zakotvené priamo v Ústave Slovenskej republiky. Je potrebné vytvoriť taký právny rámec, ktorý by, kde by nemohlo dôjsť k takým situáciám, že mimoriadna správa od verejného ochrancu práv poukazujúca na možné porušovanie základných ľudských práv a slobôd, a ktorá bola doručená do Národnej rady Slovenskej republiky, nebude vôbec prerokovaná na jej schôdzi. Myslím, že všetci viete, z ktorej konkrétnej nedávnej skúsenosti a opakovanej skúsenosti tento návrh vychádza, na ktorú naráža a ktorú sa snažíme touto cestou taxatívne a jedno, jednoznačne v zákone o rokovacom poriadku upraviť.

  A teraz by som prešiel, ak dovolíte, k druhému doplňujúcemu návrhu, ktorý je doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eriky Jurinovej, Mikuláša Hubu a Jozefa Viskupiča k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 559, a znie:

  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 350/1996 Z. z. rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, sa dopĺňa takto:

  V čl. I sa vkladá nový bod, ktorý znie:

  1. V § 24 ods. 7 sa za slovo interpelácie vkladajú slová "a všeobecná rozprava".

  Doterajšie body sa následne prečíslujú.

  2. V čl. I sa dopĺňa, čl. I sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:

  3. V § 131 sa vkladá, za § 131 sa vkladá § 131a, ktorý vrátane nadpisu znie:

  § 131a Všeobecná rozprava

  1. Všeobecnou rozpravou sa na účely tohto zákona rozumie rozprava o aktuálnych spoločensko-politických témach.

  2. Všeobecná rozprava sa zaraďuje sa zaradí do programu schôdze Národnej rady vždy po skončení hodiny otázok s výnimkou prípadu, ak je po skončení hodiny otázok zaradený bod programu schôdze Národnej rady určený na interpelácie a trvá najviac dve hodiny.

  Ustanovenie § 27, 28 a 30 sa použijú primerane.

  Odôvodnenie:

  Navrhovaná právna úprava reaguje na problémy odvodzované z aplikačnej praxe, keď poslanci, volení zástupcovia občanov, nemajú podľa súčasného znenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov faktickú možnosť prezentovať a vyjadrovať svoje názory či názory svojich voličov na témy aktuálne rezonujúce v médiách i v spoločnosti. Navrhuje sa preto, aby pravidelnou súčasťou programu schôdzí Národnej rady bola okrem interpelácií aj všeobecná rozprava, v rámci ktorej by sa poslancom Národnej rady poskytol priestor diskutovať na aktuálne spoločensko-politické témy. Navrhuje sa, aby sa všeobecná rozprava zaradila do programu schôdze Národnej rady vždy po skončení hodiny otázok okrem prípadu, ak na programe schôdze Národnej rady je zaradený bod interpelácie. Ako sme už konštatovali, všeobecná rozprava bude trvať najviac dve hodiny.

  Takže toto boli dva pozmeňujúce návrhy. Ďakujem vám za pozornosť, dúfam, že ich podporíte.

 • Pán poslanec Vašečka prítomný v sále nie je.

  Poprosím pána poslanca Jozefa Viskupiča so svojím príspevkom.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Vážená pani navrhovateľka, pani spravodajkyňa, dovoľte mi stručne zaujať možno zopár poznámok k procesu zmeny rokovacieho poriadku a zároveň predniesť svoj pozmeňovací návrh, ktorý sa bude týkať zmeny, dvoch zmien, jedného znenia poslaneckého prieskumu a jeden otázkou pri interpeláciách voči exekutíve alebo členom vlády. Táto debata pre mňa má parametre, keďže sme ju otvárali na poslaneckých grémiách a držala vládna strana svoju džentlmenskú dohodu v tom, že rokovací poriadok sa bude meniť iba na základe dohody všetkých politických subjektov zastúpených v parlamente. Čiastočne je naplnená, keďže pozmeňujúce návrhy, či z vládnej strany, alebo všetky opozičné ako keby boli stiahnuté, ako keby teda nemali pred parlamentom, lebo neexistuje vôľa. V jednom bode to však neplatí. A tu by som chcel povedať, že z hľadiska koncepcie a filozofie a logiky, ktorú hovorí pán predseda parlamentu, kde vychádza z toho, že v parlamente by mali mať strany, ktoré riadne prešli voľbami, zastúpenie aj v orgánoch, či už vo výboroch alebo či už pri spomínanom poslaneckom grémiu, a mohli by sa združovať v kluboch a na toto ich oprávňuje práve mandát, ktorý získali vo voľbách, sa vaším návrhom zákona celkom nestretáva, čo znamená, že tá logika prestáva fungovať, pretože poslanecký klub, ktorý voľbami riadne prešiel, pôvodne mal, myslím, jedenásť členov, odišlo z neho päť, zostáva šesť. Tento poslanecký klub nebude požívať to právo, aby sa nie na základe konvalidácie pléna, ale na základe svojho rozhodnutia členov mohol stať poslaneckým klubom. Je to pre mňa dosť výrazné porušenie logiky celého volebného systému, pretože nie je podstatný počet ľudí alebo dáva sa to na obraz počtu odchodzích z poslaneckého klubu, resp. tých, ktorí zostali. Sú tu iné poslanecké kluby, ktoré, ku ktorým nebude pristupované rovnako, pretože je tu poslanecký klub napríklad KDH, z ktorého odišli traja poslanci, sme tu my, odkiaľ jeden a neviem, či do budúcna to nebudú ďalšie. Mňa táto otázka zaráža aj teda z pohľadu vecnosti logiky a volebného systému, ale aj z logiky z toho, čo sa stane po prijatí tohto, tejto vašej zmeny rokovacieho poriadku, a to je, a neviem, či si to pán predseda parlamentu dostatočne uvedomuje, vznikne tu 15 nezaradených poslancov, čo je 10 % parlamentu, a nechcem použiť tvrdé slová, že stráca v podstate vedenie parlamentu, kde poslanecké grémium pôsobí v zmysle platného rokovacieho poriadku ako poradný orgán predsedu, stráca nejaký možnosť vplyvu pri organizácii chodu schôdzí, chodu parlamentu ako takého a 10 %, čiže pätnásť poslancov bude mimo týchto rokovaní.

  Navrhoval som predsedovi parlamentu, aby sme zriadili pre tento účel, či už na základe zmeny rokovacieho poriadku, alebo sa to dá akceptovať možno aj v miere nejakej džentlmenskej dohody, že zástupca nejakého klubu, ktorý môžme pracovne nazvať technickým klubom, by v zmysle informácie, o čo sa poslanecké grémium dohaduje, čo je predmetom jeho rokovania, aby sa zástupca z tých nových 15 poslancov, ak to povieme možno slovami alebo číslami, ako súčasne fungujú iné kluby ako klub strany SMER, bude to v podstate druhý najsilnejší klub. Bude tu 15 nezaradených poslancov okrem nášho klubu, ktorý je druhý najsilnejší v parlamente momentálne, bude 15 nezaradených poslancov naviac, bude to početne najväčšia skupina poslancov hneď po vládnom klube, klube vládnej strany. Myslím si, že z hľadiska predchádzaniu mnohých situácií v parlamente by predsa len predseda parlamentu mohol zvážiť, aby orgán poslanecké grémium, ktoré má slúžiť ako poradný orgán práve pre neho, bolo rozšírené o poslancov a zástupcu týchto nezaradených poslancov, pretože potom sa nám tu dejú veci, že títo pätnásti poslanci nebudú mať žiadnu inú možnosť, ako dávať svoje návrhy k behu schôdze, predkladať ich už priamo pri rokovaní pléna. To sú často zneužívané, ale niekedy vecné procedurálne návrhy, pretože ak si niekto ich návrhy z iných poslaneckých klubov neosvojí, nebudú sa mať ako dostať na poslanecké grémium. To je moment z hľadiska čisto technického, z hľadiska logiky a volebného systému, že strana, ktorá riadne prešla voľbami na základe, stotožňujem sa s návrhom, ktorý podával Martin Poliačik, aby nebola vylučovaná a bolo k nej pristupované nie z pohľadu toho, že ona znefunkčňuje, ale z presne z opačného, že snažil sa navrhnúť to, aby poslanecký klub aj s počtom piatich poslancov, myslím, že navrhuje, mohol dostáť tomu, že je funkčný, a mohol plniť svoje funkcie na to, k čomu dali voliči a obyvatelia Slovenskej republiky mandát. Takže dúfam, že tento základný logický rozpor koniec koncov zvážite a nakoniec táto celá veľká debata o zmene rokovacieho poriadku bude stiahnutá, k čomu ja dávam procedurálny návrh, aby bola vrátená predkladateľom na dopracovanie a resp. aby sme aj zastavili rokovanie o tomto bode programu, pretože si nemyslím, že súčasne čosi vyriešime, skôr spôsobíme väčší chaos v zmysle toho, čo prijaté má byť, podľa informácií, ktoré mám.

  Mám pár poznámok k rokovaciemu poriadku, k norme, ktorá je dosť špecifická, pretože sa v prvom rade týka nás samých, a ak to v úvodzovkách poviem, tak sme tu v konflikte záujmov, lebo málokedy má možnosť niekto prijímať pravidlá, ktoré budú platiť priamo pre neho samého a prijíma ich v parlamente Slovenskej republiky. Rokovací poriadok okrem iných ustanovení hovorí a upravuje a hovorí o nás a pre nás upravuje, akým spôsobom a do akej miery je akceptovateľné vedenie politickej súťaže medzi nami, akým spôsobom budú, bude parlament a rozpravy v ňom, ktoré by mali byť jeho obsahom, ako budú fungovať jeho orgány, čiže je veľmi zrejmé, že táto norma je veľmi dôležitá pre všetky kolegyne, kolegov, ale, samozrejme, aj nastavuje pravidlá, akým spôsobom môže byť zainteresovaný občan priamo pri legislatívnom procese a pod. V podstate upravujeme normu, ktorá môže a musí, ktorú môže a musí volebný zástupca dodržiavať, a mali by sme hlavne prihliadať na to, aby svoj mandát mohol čo najviac a reálne uplatniť. Toto by malo byť veľkým mementom pri schvaľovaní akejkoľvek úpravy, ktorú v tomto, v tejto norme urobíme. Upravujeme v podstate to, ako sa po odovzdaní mandátu alebo dôvery od voličov nastavujú základné bazálne, fundamentálne a elementárne pravidlá spomínanej politickej súťaže fungovania parlamentu. Samozrejme, pravidlá, ktoré, na ktoré sa tu často odvolávajú najmä starší kolegovia, môžme ich nazvať nepísané, džentlmenské, zvykové alebo aj tradičné, neupraví žiadny zákon a mám pocit, že v poslednom období sa to džentlmenské, to zvykové, tá tradícia nie je dlhá, ale aj to tradičné vytráca a sme svedkami mnohých konaní, ktoré nemôžme kvalifikovať, že sú v súlade s dobrými mravmi a s dobrými zvykmi, na ktoré sú ad jedna, s ktorým je konfrontovaná spoločnosť a koniec koncov aj my sami. Ako hovorím málokedy a málokto má možno takú moc, že môže schvaľovať to, čo ho bude následne zaväzovať a oprávňovať.

  Čo ma mrzí pri tento debate, je, že koniec koncov sme sa na ničom nedohodli. Boli dve poslanecké grémia, následne zasadal ústavnoprávny výbor, následne sme mali poslanecké grémium, kde padla dohoda, že niektoré pôvodné zámery predsedu Pašku a jeho spolunavrhovateľov nakoniec sťahujú a pristúpime k odstráneniu obsoletných a nevykonateľných ustanovení rokovacieho poriadku a následne prejdú niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré boli aj z dielne opozície, smerovali k tomu, aby poslanecký prieskum bol možný vykonať aj na základe či už individuálne, alebo tretiny poslancov, aby hodina otázok prestala byť viac straníckym PR-om, a tu upozorňujem, že hovorím o akejkoľvek vládnej strane, nie iba vláde SMER-u, toto je tu v dlhodobej tradícii, že, myslím, sa tak vzletne hovorí, že od čias vlády Vladimíra Mečiara sa tu traduje, že štandardne, v štandardných demokraciách najviac sledovaná hodina otázok je u nás absolútna nuda, pretože je to stranícky PR, marketingový nástroj, či už - a ešte raz hovorím - za tejto vlády alebo za predchádzajúcich vlád, kde občan nemá prečo počúvať otázky, ktoré nabiehajú vládnej moci alebo exekutíve, a nedostane tie relevantné odpovede, hlavne teda ktoré by mohli byť nepríjemné, a kde by mohol byť konfrontovaný s nejakou formou reality aj predstaviteľ exekutívy. Ja si paradoxne myslím, že to pre vládnu moc nie je veľmi dobrá skúška, pretože potom sa otvárajú tie debaty úplne na iných fórach, a myslím si, že určitá miera konfrontácie, ktorá pri dobre nastolenej otázke nemusí byť apriori výhodou pre otázku kladúceho poslanca, ale môže to byť výhoda alebo môže to byť priestor pre samotného predstaviteľa exekutívy, že svoje konanie môže obhájiť a môže ho obhájiť v relevantnej, možno nastoliť tému spoločenskú, ktorá práve pri jeho obhajobe aj v určitej miere kontraverzie upriami spoločenský záujem na to, že rieši ju práve preto, že ju považuje za prioritne dôležitú a parlamentná debata sa nebude musieť viacej uberať k tomu, aby niektorí poslanci, ktorí legislatívnu iniciatívu potom, aby ich hlas mohol zaznieť, nebojím sa povedať, že čiastočne zneužívajú na to, aby svoje témy prezentovali tak, že menia účelovo nejaké ustanovenie zákonov, čím si otvárajú debatu v parlamente, pretože pri predkladaní tohto legislatívneho návrhu im nikto nemôže odňať slovo.

  Myslím si, že rokovací poriadok by mohol doznať zmeny. Oceňujem to, že koniec koncov to poslanecké grémium zostalo ako fórum, o ktorom sa môžme baviť. Výsledok ma však trošička sklamal, pretože, poviem to ešte raz, je to zlá vizitka pre nás úplne všetkých. Nedohodnúť sa na zákone alebo norme, ktorá má platiť pre nás, je pre mňa sklamaním a smútkom, pretože my tu neprijímame iba tieto normy, s ktorými sa máme riadiť v prvom rade my, ale prijímame tu predsa normy pre celú spoločnosť, pre, ktoré zaväzujú každého jedného obyvateľa Slovenskej republiky, zaväzujeme, prijímame tu medzinárodné normy, ktoré sú, ktorými následne Slovenská republika a zase jej občania sú viazaní, preto táto diskusia by mohla dať nejaký nie veľmi pozitívny signál o našej poslaneckej práci, že sme sa nedohodli a nevieme sa dohodnúť ani na takejto norme, ktorá sa prioritne týka nás samých. Chcel by som povedať, čo, keďže vo viacerých návrhoch pozmeňujúcich návrhoch som ako spolupredkladateľ, dohodol som sa s poslancami z môjho klubu, že, alebo z klubu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností, že tá agenda, ktorú reprezentujú, by bola vhodná, aby ich predniesla. Nebudem sa venovať konkrétne všetkým. Čo mňa najviac trápi - je naozaj a spomínal som to v rozprave - reálne, reálna možnosť výkonu poslaneckého mandátu, keďže toho času som v opozícii, tak z opozície. A to je jeden z reálnych nástrojov, kedy poslanec, ktorý chce uplatniť nie svoju zákonodarnú a ústavodarnú iniciatívu, ale inú časť svojej kompetencie, a to je kontrolná právomoc, nemá na základe súčasných pravidiel nastavenia, fungovania výkonu svojho mandátu, kedy poslanecký prieskum, ktorý by mohol vykonať, ak oznámi, môže mu byť vládnou väčšinou, ak to bude dostatočne nepríjemné alebo pravdepodobne bude nejaká protiobrana, sa mu to, nemusí to byť poslancovi umožnené.

  Bol tu spomínaný príklad výboru poľnohospodárskeho a environmentálneho, kedy podľa mojich informácií bol tento poslanecký prieskum odmietnutý päťkrát z rôznych dôvodov. Nemyslím si, že túto kompetenciu by mal mať nejaký kolektívny orgán, kolektívny orgán obsadený vládnou väčšinou, a na základe toho by sa malo odomykať konanie každého jedného poslanca. Každý jeden poslanec sa má riadiť na základe svojho svedomia a presvedčenia a výkonu jeho mandátu by nemala brániť konvalidácia väčšiny, v tomto prípade z výboru, ak ho chce napĺňať kladením otázok, ktoré slúžia k výkonu jeho mandátu.

  Preto navrhujeme zmenu výkonu poslaneckého mandátu na individuálnej báze. Už som raz tento pozmeňovací, predkladal som to ako novelu rokovacieho poriadku, v tomto prípade, keďže je rokovací poriadok otvorený a na základe dopracovania niektorých výhrad, ktoré boli vtedy hlavne v niektorých radoch poslancov z vládnej strany, bol ten pozmeňovací návrh v tomto zmysle upravený a bol by som rád, keby sa nad tým zamysleli, pretože vládnu väčšinu nemá nikto garantovanú naveky a demokracia má a funguje, dúfam, že aj na Slovensku tak, že síce vôľa väčšiny pri rešpektovaní práv menšiny, aby sa menšinový názor mohol stať väčšinovým.

  Predkladám teda doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Viskupiča, Eriky Jurinovej, Martina Fecka, Igora Hraška, Jána Mičovského a Petra Polláka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dopĺňam takto:

  V článku I sa za bod 2 vkladajú nové body 3, 4, ktoré znejú:

  "3. § 128 sa dopĺňa ods. 3, ktorý znie:

  (3) Poslanec môže vyžiadať správy od členov vlády, vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy a verejných funkcionárov o otázkach patriacich do ich pôsobnosti; tí sú povinní žiadosti poslanca vyhovieť do 30 dní.

  4. Za § 132 sa vkladá § 132a, ktorý vrátane nadpisu znie:

  § 132a

  Poslanecký prieskum

  (1) Poslanec môže vykonávať prieskum na získanie poznatkov o plnení úloh a povinností orgánov verejnej správy potrebných pre výkon poslaneckej funkcie. Informáciu o vykonaní poslaneckého prieskumu doručí poslanec najneskôr 24 hodín pred vykonaním poslaneckého prieskumu príslušného orgánu verejnej správy. Orgán verejnej správy je povinný poslancovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť.

  (2) Poslanec je povinný zachovávať mlčanlivosť vo veciach ochrany osobnosti a ochrany osobných údajov, a to aj po skončení výkonu svojej funkcie.

  (3) Písomnú správu obsahujúce informácie o obsahu, priebehu a výsledku poslaneckého prieskumu schvaľuje výbor uznesením.

  (4) Na výkon poslaneckého prieskumu sa primerane použijú pravidlá pre vykonávanie poslaneckého prieskumu organizovanej orgánmi Národnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak."

  V stručnosti odôvodnenie. Viac-menej som ich povedal v úvode.

  K tej prvej časti pozmeňovacieho návrhu som chcel povedať iba toľko, že skutočne si myslím, že síce vo fungovaní parlamentu, kde je vždycky rozhodujúca vôľa väčšiny, je v niektorých prípadoch možné pristúpiť k tomu, aby individuálny výkon poslaneckého mandátu, kde koniec koncov ponechávame výboru, či sa so správou, ktorú poslanec prednesie z predmetného vykonaného poslaneckého prieskumu, stotožní, alebo nie. Čiže následne ak bude prijímať výbor, do ktorého vecne pán poslanec, ktorý sa vydal na poslanecký prieskum, patrí, ak predloží nejaký návrh uznesenia, ten kolektívny moment súhlasu alebo nesúhlasu stále zostáva. Nijako nie je tým pádom dotknuté toto právo. Zároveň umožňujeme akémukoľvek poslancovi, nielen poslancovi opozície sa reálne a nie chodením na kávičku, prípadne odmietaním niektorých predstaviteľov orgánov verejnej správy, voľne disponovať s tým a byť iba pod gesciou, kde samotné odomykanie tejto iniciatívy je pod, vždy, vždy pod vôľou väčšiny.

  Poprosím vás o, ak nebude vyhovené dvom mojim, dvom procedurálnym návrhom, nepristúpite k schváleniu návrhu pána Martina Poliačika, poprosím vás o podporu aspoň tohoto legislatívneho zámeru, pretože bráneniu alebo výkonu poslaneckého mandátu by malo byť urobené aj týmto návrhom zadosť.

  Ďakujem vám týmto za pozornosť a dúfam, že sa aspoň na tejto bazálnej a fundamentálnej otázke dohodneme. Ďakujem.

 • Pán poslanec, na vaše vystúpenie sú dve faktické poznámky. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Dávam slovo pánovi poslancovi Jasaňovi, nech sa páči.

 • Krátka pauza.

 • Prosím vás, pána poslanca Jasaňa treba zapnúť. Technický problém nejaký nastal. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, no, počul som za to obdobie, čo sme spolu v parlamente, už také lepšie argumentačné vystúpenie, než to, čo ste predniesli tu, a dotknem sa len takých dvoch poznámok, lebo vy ste si tak aj dosť vzájomne odporovali vo svojom vystúpení. Dotknem sa tých pätnástich nezaradených poslancov, za ktorých akože bojujete.

  Myslím si, že to nie je náš problém, ale to je problém tých politických strán, odkiaľ oni odišli, za ktorých kandidovali. Voliči tých strán im dali hlas, vďaka nim sa dostali do parlamentu. Koho teraz oni zastupujú? Tomu ja nerozumiem. Viete, to nech si riešia oni. To nemôžeme teraz reagovať na každého, kto zo strany z rôznych dôvodov odstúpi. Majú na to právo odstúpiť, to im ja neberiem, ale koho zastupujú teraz? Veď v podstate sa dá povedať, že oni zradili tie myšlienky tých voličov, ktorí im dali hlasy. To je jedna poznámka.

  Druhá poznámka k tým poslaneckým prieskumom. No, ja som sa zúčastnil mnohých aj ako opozičný, aj ako koaličný poslanec, ale aj poslanecký prieskum musí mať nejaké svoje pravidlá. To predsa nie je možné, ak mne niekto napíše, a stáva sa mi často, že mi prídu mailom rôzne otázky a akože overené informácie a ja teraz čo? Hneď pôjdem na ministerstvo príslušné a budem zisťovať, či to je pravda? To predsa sa takto nedá robiť. Zoberte si príklad, že pôjdeme desiati, pätnásti, dvadsiati na jedno ministerstvo na tzv. poslanecký prieskum. Veď poslanec, keď chce získať informácie, môže to aj iným spôsobom získať, preštudovať to, a ak sa mu to nebude pozdávať, tak potom, prosím, nech požiada na výbore, vysvetlí a ja nevidím dôvod, prečo by sme my mali zamietať nejaké poslanecké prieskumy, ktoré sú argumentačne...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ja by som možno pokračoval tam, kde skončil pán poslanec Jasoň, Jasaň. Ja myslím, že taká situácia tuná už bola v tomto parlamente, že tuná bolo veľmi veľa nezaradených poslancov a bolo to napr. vtedy, keď tu bolo druhé obdobie, druhé obdobie vlády Mikuláša Dzurindu, keď tu bola menšinová vláda a bolo tuná niekoľko nezaradených poslancov, myslím, že dokonca jedna štvrtina v tomto parlamente, ktorí vytvorili samostatný klub. Ale musia sa dohodnúť. To v tom rokovacom poriadku je aj teraz. Tu netreba nič novelizovať, tu sa treba len dohodnúť. Ide o to, že či tí poslanci sú schopní sa dohodnúť alebo či sú to individualisti, z ktorých každý hrá sám za seba. Nebudem to komentovať, samozrejme, ďalej. To je jedna vec.

  Druhá vec je, že zaujímavé pre mňa je to, že k tomuto rokovaciemu poriadku nevystupujú napríklad poslanci KDH, SDKÚ alebo MOST - HÍD. Veľmi, veľmi teda emotívne k tomu vystupujú nezaradení poslanci alebo poslanci OĽaNO. To je opäť tiež jedna taká záležitosť, čo by si teda normálny smrteľník mohol všimnúť. To znamená, vráťme sa kvôli, vráťme sa k meritu veci. Prečo vlastne prišlo k tejto situácii, že SMER po dohode, samozrejme, dal návrh na zmenu rokovacieho poriadku? Lebo istí neštandardne sa chovajúci jedinci priniesli do tohto parlamentu isté neštandardné spôsoby, na ktoré rokovací poriadok nepamätá. Nová situácia, ktorú treba riešiť. A to vidíte aj podľa tej diskusie, pre koho je táto nová situácia zaujímavá a pre koho nie. Pre tie štandardné strany, ktoré v tomto parlamente sú, určite nie a vidieť to na počte tých diskusných príspevkov. Ďakujem za pozornosť.

 • Začnem odzadu. Pán poslanec Hrušovský je predseda poslaneckého klubu KDH, pani poslankyňa Lucia Žitňanská je predsedníčkou poslaneckého klubu SDKÚ a pán poslanec Zajac tiež patrí do KDH, takže vystúpili poslanci, tak to nie je celkom pravda. No a, pán Jasoň, my možno paradoxne, ale my sa zhodneme na začiatku toho, čo ste hovorili, ale vy zabúdate na jeden základný fakt, ktorý som povedal, a myslím, že dostatočne doložil. Tu je subjekt. Nebavme sa o nezaradených poslancoch, ktorí opustili strany, stranu SaS, ale bavme sa o tých šiestich poslancoch, ktorí sa stávajú rovnako nezaradenými poslancami, prešli reálne voľbami a reprezentujú program, za ktorý sú. A my ich dávame do jedného vreca. To je ten problém, ten, ktorý som nazval logický a filozofický.

  Druhý som otvoril technický. Je na predsedovi parlamentu, poslanecké grémium funguje ako jeho poradný orgán, a keď si zoberie na svoje plecia to, že 10 % parlamentu nebude mať nejakým spôsobom prístup k tým rokovaniam, ktoré nič iné nerobia, len sa bavíme o organizácii, behu schôdze a podobne, je to na ňom, to ja nespochybňujem a iba som hovoril o podpore návrhu Martina Poliačika, to znamená, aby oni mohli reprezentovať na, svoj program na základe toho, že prešli reálne voľbami. O ostatných sa pravdepodobne zhodneme.

  Čo sa týka poslaneckého prieskumu, poslanecký prieskum je inštitút. Nemyslím si, žeby bol zneužívaný. Ja len prečítam, asi sme sa nerozumeli: "Na výkon poslaneckého prieskumu sa použijú pravidlá pre vykonanie poslaneckého prieskumu organizovaného orgánmi Národnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak."

  Čiže tie pravidlá tam presne sú. Zároveň výsledkom má byť správa pre výbor a výbor sa rozhodne, či berie alebo neberie na vedomie. Je to štandardný proces, ktorý rokovací poriadok pozná, takže nič nové sa...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďalší prihlásený v rozprave je pán poslanec Miroslav Kadúc. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem. Pani predsedajúca, pani navrhovateľka, pani spravodajkyňa, dovoľte mi, kolegovia, aby som vás obral o váš, o váš čas, pokúsim sa byť, sa byť veľmi stručný. Dôvody, prečo tu stojím, je, jednak mám na tejto veci osobný záujem, keďže ide o normu, ktorá sa týka aj mňa ako poslanca, teda výkonu poslanca, a druhá vec, prečo tu stojím, je, že mali sme tu nejakú dohodu asi pred týždňom z grémia, ktorá sa následne včera zmenila, kde bolo povedané, čo prejde, čo neprejde, ako prejde. Potom večer my sme ešte mali ústavnoprávny výbor, ja ešte s jedným opozičným poslancom nezaradeným, kde bola ďalšia verzia dohody z grémia, a dneska ráno, ja som teda nebol presne o 9.00 hod., prišiel som až trošku neskôr, som sa dozvedel od kolegov, že bolo povedané zasa niečo iné, že zasa iná dohoda z grémia.

  Tak, ja, priznám sa, že neviem, no, načo máme grémium, to je otázka na kompetentných, ale poviem pravdu, že ja som bol možno z civilného povolania zvyknutý na to, teda nie iba z povolania, ale aj zo života, že ak sa dá slovo, tak to slovo musí platiť. Preto ja teraz neviem, možnože o hodinu bude iná dohoda a ten môj pozmeňujúci návrh prejde, tak ho proste musím predniesť. Ja neviem.

  Takže dovolím si predniesť ten náš návrh, návrh teda mňa, Jozefa Viskupiča, Eriky Jurinovej a Petra Polláka k návrhu prerokovávaného zákona, a to tak, že tento návrh sa dopĺňa takto:

  Bod prvý, a teda posledný:

  1. V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

  "3. V § 131 ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:

  Pri žrebovaní sa ako prvá otázka žrebuje otázka z otázok položených poslancami, ktorí nehlasovali za programové vyhlásenie vlády a ako druhá otázka sa žrebuje otázka z otázok položených poslancami, ktorí hlasovali za programové vyhlásenie vlády; toto poradie sa dodržiava aj pri žrebovaní všetkých ďalších otázok."

  Myslím, že ten dôvod tu bol viackrát povedaný, určite aj na výbore sa obhajovala taká absurdnosť, ako, ako je hodina otázok spravodlivá, a to sa, myslím, všetci zhodneme, teda aspoň ja si to tak ideálne myslím, žeby sme sa mali zhodnúť na tom, že ak je položených plus-mínus 15 otázok, ktoré majú rovnaký text, rovnaký úmysel, tak zrejme ide o zneužitie medzery zákona. To by sme tu asi mali upraviť tak, ako sme to chceli spraviť napríklad pri pánovi Kaníkovi, ktorý využíva rokovací poriadok, ja s tým osobne nesúhlasím, to hovorím celkom verejne, sťahuje opakovane návrh, ktorý tu bol prerokovaný. Toto je opäť jedna z vád, ktorá v rokovacom poriadku je, čiže mali by sme ju napraviť.

  Hodina otázok. Okrem toho, týmto, že sa vlastne rokuje v takomto obmedzenom počte aj, aj za toho, že posledná dohoda bola, že neprejde nič, neprejde situácia, ktorá sa týka priamo Alojza Hlinu, a to je, či jeho konanie hrubo narúša poriadok alebo nenarúša, toto sa, toto ostane opäť nevyriešené. Podľa mňa je to veľká škoda.

  Neprejde alebo nebude sa rokovať o tom, že na grémiu treba mať aj nezaradeného poslanca, a poviem vám prečo. Včera na tom výbore, keď sme rokovali, bol tam nezaradený poslanec, ktorý nemal absolútne potuchy o tom, čo bolo na grémiu. Nemal absolútne potuchy o tom, ako či má predkladať niečo, či nemá, či je ochota z vašej strany. Tento poslanec, keďže nie je členom grémia, ani byť nemôže, nemal túto vedomosť. Preto tu bol pozmeňovák a je, priznám sa, že neviem, kto ho dával, myslím, že Martin Poliačik, aby takýto poslanec mal zastúpenie v grémiu. Podľa mňa dobrý návrh, ktorý odstraňuje tie chyby, ktoré sú tu a ktoré, o ktorých všetci vieme.

  Výborný návrh pána Zajaca neprejde, ktorý obmedzuje dĺžku odpovede na hodine otázok. Škoda.

  A čo ma zarazilo, a to som, to by som sa možno spýtal predkladateliek, vlastne ten návrh nebude predložený, ale mali sme návrh, ktorý hovoril o tom, že poslanec môže vystúpiť aj z iného miesta ako od rečníckeho pultu. Zrejme sa reagovalo na situáciu, keď Lojzo Hlina okupoval alebo podľa jeho právom okupoval rečnícky pult a bol tu postavený nový rečnícky pult. A nechce sa mi veriť, žeby, žeby ste ako vládna strana, lebo od vás prišiel ten návrh, chceli v tejto situácii, chceli jej zabrániť, aby sa už neopakovala, skôr sa mi tak javí, že ten pult, čo bol tuto, nebol v súlade s absolútne s ničím, ani so zákonom, ani s nejakým zvykovým právom, taký pult tu podľa mňa ešte nebol. Čiže vy ste vlastne zrejme chceli legitimizovať to svoje konanie. Ja neviem, pýtam sa a hovorím, neverím tomu, žeby ste chceli vyhovieť Alojzovi Hlinovi, tak preto mi napadlo takéto vysvetlenie. Alebo to vysvetlenie, ktoré dávate, ako ja na jednej, jednej vete, teda myslím si, že je nedostatočné.

  Takže len toľko a, kolegovia, ak bude ten priestor, aj teda, vládni poslanci, tie návrhy, ktoré dávame my, sú opodstatnené podľa môjho názoru a do rokovacieho poriadku patria, aby sme mohli rokovať v slušnej, kľudnej atmosfére, kde sa nebude eskalovať napätie. To je aj náš záujem. Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami traja páni poslanci: pán poslanec Jarjabek, Jasaň a Mezenská. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec, zaujala ma na, vo vašom príspevku ma zaujala tá stať, kde ste hovorili o informovaní z grémia. Ja si myslím, že toto keby ste vyriešili akýmkoľvek pozmeňujúcim návrhom, možno by bol jeden z kameňov úrazu, aj o tom, čo ste hovorili, čo sa týka nezaradených poslancov, lebo predstavte si, že tých nezaradených poslancov bude 30. Aj také sa stalo v tomto parlamente. A tých 30 individuálne nezaradených poslancov predsa nemôže byť členmi úzkeho grémia, ktoré rozhoduje o iných veciach, a z hľadiska nejakých iných globálnych aspektov, neviem si dosť dobre predstaviť, že v takomto prípade vôbec na tom grémiu mohlo prísť k nejakým dohodám. Takže áno, máte pravdu, ale riešte napríklad informovanie z grémia vo vašej novele rokovacieho poriadku a to sa mi zdá ďaleko logickejšie ako to, aby všetci nezaradení poslanci boli na grémiu. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Ja len dve poznámky k tomu prvému, k tomu žrebovaniu. Viete, ja chápem, že hľadáte spôsob, ale nezdá sa mi to veľmi korektné, ja som si to tak vypočítal percentuálne, že keby dali opoziční poslanci aj koaliční každý po jednej otázke pánovi premiérovi, tak vaša šanca by bola 44,6 % a naša 55, 3. A ja som mal na strednej škole aj na vysokej kombinatoriku, tak ja viem, že by tá šanca bola oveľa lepšia. Dávajte otázky, dávajte ich viac a máte šancu. Nemyslím si, že nejako umelo toto nejako meniť sa mi to nezdá.

  Druhá poznámka je k tomu, k tým 5 minútam. Ja by som, pán Kadúc, aj súhlasil, ak by sme obmedzili aj vystúpenie poslanca na určité obdobie. Mňa učili na vysokej, na strednej aj na základnej škole, že ak nevieš niečo povedať do 5, do 10 minút, tak nerozprávaj. A možnože by to pomohlo aj niektorým našim kolegom, ktorí by sa možno tam našli.

 • Čiže skúsme takto, že keď jednému obmedzíme, tak všetkým obmedzme. Nehrajme sa, že jednému áno, jednému nie. Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Mezenská, nech sa páči.

 • Ja neviem koľko a ako dlho ste rozprávali, pán poslanec Kadúc, ale vaše vystúpenie bolo práve naopak pre mňa aj zmysluplné, aj jasné, vecné a hlavne úprimné. Dokumentuje a je prejavom toho, čím svoj vnútorný nesúhlas vyjadrujem aj ja, a to je nesystémovosť, nekoordinovanosť, nekoncepčnosť, neorganizovanosť a nekontinuálnosť prípravy a prerokovávania legislatívnych návrhov. S ňou sa potýkam v svojej praxi aj ja, hoc pracujem v hospodárskom výbore a venujem sa iným témam. Ale naozaj tá forma a ten proces, ktorým tu prechádzame a ktorého som svedkom, prekvapuje aj mňa. Dokonca si dovolím povedať, že akýkoľvek iný súkromný podnik, keby fungoval na takýchto neorganizovaných a nesystémových základoch, by určite skolaboval. Len tým, že je to umelo udržiavané, sa tento parlament ďalej udržiava, ale tá nekoncepčnosť prístupu pri spracovaní legislatívnych návrhov, ktoré potom idú do praxe a ktoré vlastne majú dopady na ľudí, je pre mňa naozaj nezrozumiteľná a škandalózna. Ďakujem.

 • S reakciou pán poslanec Kadúc. Nech sa páči.

 • Ďakujem, ďakujem obidvom a vlastne všetkým trom za faktické poznámky. Ja len na tie, na tie vládne.

  Pán Jarjabek, ja som to možnože zle vysvetlil, to sa ospravedlňujem, určite nechcem, aby na grémiu bol každý jeden nezaradený poslanec, ja som to myslel tak alebo som to povedal tak, zrejme som to tak nepovedal, aby, aby nezaradení poslanci mali svojho zástupcu v grémiu, aby ten mohol jednak presadzovať tie nároky a záujmy, ktoré majú, a potom ich odprezentovať ďalej. To bol môj úmysel, čiže trošku sme sa asi nepochopili.

  Pri pánovi Jasaňovi, tá pravdepodobnosť, máte pravdu, kombinatorika vám asi teda išla, ale pozrime sa na tú prax. Myslím, že my by sme mali odstraňovať a upravovať tie spoločenské vzťahy, ktoré sú problémové, a toto tu je problém. Pretože keď si pozriete, myslím, že to nie je problém iba tohto volebného obdobia, ale keď zoberiem toto volebné obdobie, tak na hodine otázok, ja si nepamätám, nepamätám si, žeby bola prvá otázka premiérovi z opozičného klubu. Možnože bola, ale podľa mňa...

 • Ruch a reakcie v sále.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • To je, to je výborné! To je výborné! My sme tých štvrtkov mali koľko? 40? Takže len toľko...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Nejdem, nejdem. Ale, páni poslanci, poprosím vás naozaj o pokoj!

  Nech sa páči.

 • Ja s pánom Jasaňom súhlasím, ale hovorím, tá prax je tu taká, že, žiaľ, opoziční poslanci sa k tým otázkam nedostanú. A toto nie je účel hodiny otázok, páni. Účel hodiny otázok nie je marketing, účel hodiny otázok je spýtať sa na aktuálnu potrebu.

  Ešte pri obmedzení času, pán Jasaň, možno vám niektorí kolegovia povedali, ja som sa s nimi bavil, ja nie som úplne proti, aby sme obmedzili vystúpenie poslanca, jednak rokovací poriadok to aj umožňuje, ale pri tejto konštelácii, ktorú máme, je to pre opozíciu, žiaľ, jediný možno efektívny nástroj obštrukcie. Čiže v tejto situácii si to neviem predstaviť, ale som za to, aby sme rokovali efektívne a efektívnejšie.

 • Pán poslanec Procházka. Nie je prítomný v rokovacej sále, stráca poradie.

  Nech sa páči, pán poslanec Kuffa, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Vážený pán spravodajca, vážená pani teda spravodajkyňa, vážený pán predkladateľ, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi niekoľko slov.

  Myslím si, že máme veľmi ťažký týždeň za sebou, áno, a dotýkal sa veľmi aktívne rokovacieho poriadku. Myslím si, že to sú dozvuky tých všetkých emócií, ktoré, ktoré tuná minulý týždeň boli. No, ja som to už hovoril, ale zopakujem to. Ono mať iný názor, myslím si, že každý ho môžeme mať rôzny, nemusíš s ním súhlasiť, ale tie invektíva, ktoré tuná boli, invektívy a osobné ataky a bitky, s tým nemôžem súhlasiť. Áno, prišli pozmeňováky aj zo strany opozície, rovnako zmena rokovacieho poriadku z vládnej strany SMER. Ja musím doceniť tú skutočnosť, že ste ustúpili od mnohých vecí, lebo ja keď som nastupoval ako poslanec Národnej rady, hlasovali sme a schvaľovali sme si rokovací poriadok, ja som hlasoval zaňho, úprimne povedané, aj o mnohých veciach, o ktorých som hlasoval, hlavne v tých úvodných prvých našich stretnutiach a rokovaniach, poriadne človek ani nevedel stlačiť tie tlačítka. Vyzerá to možno smiešne, hej, technici nás to tuná učili. A to chcem povedať, že o mnohých vážnych veciach sme aj v úvode rozhodovali, ja som si to ani neuvedomoval. A jeden z nich bol rokovací poriadok. Rokovací poriadok určuje pravidlá. Sú veľmi vážne a ja chcem doceniť práve aj tú skutočnosť, že aj vládna strana SMER si to uvedomila, ale od mnohých vecí ako upúšťa. Hodnotím to veľmi pozitívne, lebo tak ako to pán kolega Hrušovský aj ja som to mal tiež takto na mysli. Dneska si pri moci ty, zajtra zase ja. Pozajtra si zase ty a popozajtra zase ja. Teda tá ľavica - pravica sa strieda pri tej moci a naozaj ten rokovací poriadok podľa možnosti, ak by, ak je to vôbec možné, nech je nadstranícky, lebo dotýka sa nás všetkých. Myslím si, že nie je najhorší ten rokovací poriadok, len problém je v nás. Však ani ja nie som možno stále ten, ktorý dodrží ten rokovací poriadok, ale skúsme zdvihnúť ruku, kto ho dodržuje? Kto ho dodržuje tak, úplne tak, jak je litera zákona. Ja viem, vyčítate aj takisto aj svojim kolegom, či už opozičným, alebo koaličným, kde porušujeme. Ale aj ja som ten, aj na seba musím ukázať prstom, ani mne sa to stále nedarí, hej? Niekedy tie emócie sú príliš silné.

  Alkohol, ktorý sa tuná ako spomínal, no pozrite sa, ja s tým nesúhlasím, určite nie, aby sa pilo v Národnej rade alebo kdekoľvek na akomkoľvek pracovisku, to určite nie, ale zas na druhej strane je to problém to premietnuť do toho rokovacieho poriadku. Veď ja som to aj hovoril. Viete, ja poviem, prepáčte, aj svoj názor. Ak si závislák a si ožran, no ak ti dali tvoji voliči mandát, aby si tuná bol, a im to nevadí, môžeš sa tu plaziť takto po zemi. Tam a naspäť. Môžeš, môžeš sa takto plaziť. Toto mi nevadí, ja ťa prekročím, ale ty sa budeš hanbiť. Ty sa budeš hanbiť. Ale aby takýto ožran hlasoval a stláčal tlačítko, naopak, práve mne toto vadí! Lebo rozhoduješ o budúcnosti tejto krajiny. A aby sme si to takto nezamieňali, ja viem, teraz je to narážané aj na Ústavu a tieto veci, ale čo je dôležitejšie? Čo je dôležitejšie, či vykážeme toho poslanca, že tuná nebude, alebo to hlasovanie, o ktorom sa hlasuje? Ale hlasuje sa veľakrát o veľmi vážnych a závažných veciach. Takže môj pohľad je na to taký a je to veľmi ťažko ako aj vyriešiť.

  Spomínala sa tu hodina otázok, či sa zneužíva, nezneužíva, ako sa číta, ako sa využíva efektívne alebo neefektívne čas, kto aký marketing používa, to patrí možno, je to aj predmetom politického boja a už je to na každom, jak zváži a uváži, že ako by to mohlo byť. Ja napríklad som dostal do lavice, okrem pozmeňujúcich návrhov je tu aj návrh, že poslanecký prieskum možno vykonať, ak tak rozhodne výbor, to neplatí, ak o vykonanie poslaneckého prieskumu požiada najmenej tretina členov výboru. Ja viem podporiť tento pozmeňovák a ste moji oponenti, ste moji opoziční kolegovia, ja ho viem podporiť. Áno, na jednej strane je to veľmi ľúbivé, aby sme poslanci stopäťdesiati mali taký voľný mandát, aby sme kedykoľvek a v ktorúkoľvek možnú hodinu mohli vykonávať poslanecký prieskum, ale klaďme, položme si otázku a ja si ju tiež kladiem, sme natoľko zodpovední? Aj ja som natoľko zodpovedný? Všetci stopäťdesiati sme tak zodpovední, že to nebudeme zneužívať takýto inštitút? Myslím si, že na tomto sa dá zhodnúť, ak na výbore tá jedna tretina, žeby teda rozhodla, že ten poslanecký prieskum sa vykoná. Ja chcem doceniť, my sme mali cez obed, cez poludňajšiu prestávku rokovanie zdravotníckeho výboru, obsah nebudem rozprávať, nie je podstatný, ale bol návrh na poslanecký prieskum zo strany opozičného poslanca, môjho kolegu a zahlasovali sme všetci zaň. To som pozitívne ohodnotil, a to je taká aktuálna vec, ktorá sa teraz ako deje. Zahlasovali sme všetci za, to som bol aj ja veľmi prekvapený, a ten poslanecký prieskum sa vykoná. Myslím si, že ten rokovací poriadok nie je najhorší, len je otázne, akí sme my, tak tiež nechcem povedať, že sme najhorší.

  Ale chcem povedať aj inú vec. Teraz ten poslanecký klub, budem mať trošku taký iný názor, ako mali možno moji kolegovia. Áno, ja presne som nad tým rozmýšľal. Vychádzame v podstate z volebného poriadku alebo aj z nejakých tých tradícií. Je kvórum 5 %, z čoho sa vygeneruje, že to je 8 poslancov. A keď máš osem poslancov, môžeš mať ten klub. Ja si myslím, žeby sa to zachovalo tak, ako ako to je v tom rokovacom poriadku, aby poslanecký klub naozaj mohlo tvoriť teda najmenej tých osem poslancov.

  Pán kolega Jarjabek to tuná už aj spomenul, tak dovolím si s ním súhlasiť, no sú to trápne veci, vidíte, že aký som ja potom opozičný, ale pravda je pravda, dobro je dobrom, a to sa proste nedá nejako to a teraz áno, však keď sú tu nezaradení poslanci a je ich viac ako osem, no tak nech hľadajú, komunikujú medzi sebou, ako možno takýto klub vytvoriť, a ten rokovací poriadok to umožňuje, len je otázne, že či oni sa chcú zhodnúť alebo sa nechcú zhodnúť. Hej, a toto je ten problém. Teda problém nie je v zákone, lebo my čokoľvek zmeníme v tomto rokovacom poriadku, a neviem aký ideálny by sme ho chceli urobiť, no práve my, paradoxne, poslanci Národnej rady, budeme my tí prví, ktorí ho, no nebudeme, žiaľ, rešpektovať. Musím sa priznať aj ja takto čestne, že niekedy ten náboj tých emócií je tu taký silný a taký veľký, že aj ja mám problém si pusu udržať, hej, a nemám zapnutý ten mikrofón. Taktiež z času na čas sa mi stane, že vykríknem. Je to také uličnícke, hej, ale mojím zvykom nie je nadávať kolegom, žeby som mal nejaké poznámky a perverzne nejak reagoval na kohokoľvek z vás. Ja si chcem vás všetkých ako vážiť, ale niekedy ten názor, keď no nemám zapnutý ten mikrofón a nemôžem to udržať, no tak čosi vykríknem, hej, z tej lavice, hej, stalo sa mi to, musím to povedať, že hej, však nehovorím to, že je to dobré, ale veľakrát, hej, si takto skáčeme do reči, tuná vykrikujeme, no to by som ešte bral, ale chcem vás vyzvať všetkých, naozaj, k takej zmierlivosti a zmiernenosti, aby som do tých desať minút skončil, tak aby naozaj sme neprechádzali do tých fyzických útokov. Sú to maximálne trápne veci. A ak si si vypil aj v tajnosti, ja poviem, mňa to nezaujíma, no prosím. Ale potom nechoď tuná robiť a ukazovať svoje veľké a silné svaly a svoje reči. Nechoď tuná, mal by si sa hanbiť, kdesi sa skry! A to je jedno, či je to zľava alebo sprava. To je jedno. Ja nebudem nikdy ten, dúfam, že nebudem, dodávam, ktorý by bonzol svojho kolegu. A to je jedno, či z jednej, alebo z druhej strany, či z jednej, alebo z druhej strany. Je to neseriózne. My, poslanci, keď sme takí, a prepáčte mi za výraz, keď si kopeme sami sebe do zadku, odpustite mi ten výraz, nepáči sa mi to. Ja napríklad, keby ešte raz, prepáčte mi to, vidíte, tak ma to tak aj napadá, ale poviem si to, hej, lebo stále nad tým rozmýšľam.

  Poslanec, aby mohol slobodne vykonávať svoj mandát, potrebuje imunitu. Ty imunitu nepotrebuješ preto, aby si bol ožran za volantom, ale aby si slobodne prejavil svoj názor! Ty ju potrebuješ, tú imunitu. Dnes keby sme (reakcia z pléna), nechaj ma dohovoriť, dnes keby sme hlasovali opätovne za zrušenie poslaneckej imunity, poslanec Kuffa by bol ten, ktorý by sa nezdržal. Ja som sa vtedy pomýlil pri tom hlasovaní. Hej, úprimne som sa pomýlil, potom som sa opravil, no, možno som sa nemusel, ale dneska by som hlasoval proti zrušeniu imunity. Možnože naberiem tú odvahu a ja som zvedavý, koľko z vás kolegov naberie odvahu takú, a ja postavím tuná ten, ja prídem tuná ešte so zmenou rokovacieho poriadku, však teda ešte nemáme, však ešte máme čosi do konca volebného obdobia a dám tuná ten pozmeňovací návrh, aby sa tuná zaviedla späť poslanecká imunita. Ty poslaneckú imunitu a máš byť zodpovedný, nemáš ju zneužívať. Neviem si predstaviť, žeby ktokoľvek z nás bol vrahom a mandátový a imunitný výbor žeby ho nevydal svetskej moci, a teda aj súdom a spravodlivosti. Kto by hlasoval proti? Kto by sa zastával vraha? Nikto. A ja si myslím, že to bolo vtedy také, naozaj také veľmi populárne, letelo to, médiá sa tomu venovali ako týmto záležitostiam, tým veciam. Ja vám poviem úprimne, ja som nevedel, že čo je tá poslanecká imunita. V skutočnosti som nedocenil tú vážnosť toho inštitútu, aká je, ale za celé tie roky a tí, ktorí ste tu 20 rokov, a 20 rokov ste tuná takí, ktorí ste v parlamente, a zbabelo ste hlasovali za zrušenie imunity, lebo to, prepáčte mi, tak to poviem, zbabelo, lebo ste vedeli, o čom hlasujete.

  Ja sám, ja to tak poviem, že ja nehovorím, že stále dobre som vo všetkom hlasoval, ale v tom ľudskom rozmere, v tom ľudskom slova zmysle tak máš právo sa aj pomýliť. Tu sme sa smiali alebo niektorí z kolegov si zgustli na tom, že pri hlasovaní a celá vládna strana SMER hlasovala opačne, jak mala, aj to sa stáva. Ja sa neposmievam z toho, no bolo to vtipné, ale sa neposmievam teraz z teba, že si tak urobil. No lebo je to ľudské, sa máš právo pomýliť. Každý človek sa má právo pomýliť, ale keď tebe ide o dobrú vec a zasadzuješ sa za spravodlivosť a pravdu, toto je podstata tej veci.

  Ešte raz zdôrazňujem, imunita je veľmi dôležitá a je dôležitá preto, aby si slobodne mohol vykonávať svoj mandát. A ja si dovolím povedať, mnohí z tohto pléna stopäťdesiatich poslancov, majú strach hovoriť, majú strach hovoriť. Však predsa nebudem mať tak, prepáčte mi za výraz, taká žabka nejaká 23-ročná redaktorka alebo čo, a kdesi tlačiť ako do kúta poslanca Národnej rady, hej, a teraz prekrúcať moje výroky a kdečo všetko. Veď ale to je, veľakrát je to, naozaj aj pre mňa je to ponižujúce. Ja čosi poviem a manipulatívne otázky...

 • Reakcia z pléna.

 • Neskáč do reči, Martin, to je neslušné, prihlás sa faktickou, keď chceš! Ja ti tak neskáčem do reči.

 • No tak, ja ti neskáčem takto do reči, tak buď taký dobrý. A to nemôže takto byť, že nejaká novinárka alebo novinár a pritlačí poslanca Národnej rady, tak kde to je, kam speje táto krajina? Kde to je ten mandát, kde je tých stopäťdesiat poslancov, ktorí rozhodujú o budúcnosti tejto krajiny? No kde je? Kde je tá odvaha? Všetkých vyzývam k tej odvahe. Ja nepredkladám, pozrite sa, myslím si, že žiaden pozmeňovací návrh k rokovaciemu poriadku, ak by som jeden podal, tak to tiež som vyšiel na posmech, ale skúste sa nad tým zamyslieť, ale tak už ja som opozičný poslanec, ale by som pani doktorku aj poprosil, aby sa nad tým zamyslela, skúste to ešte šupnúť tuná do toho rokováku (smiech v sále), ale a to je to. Pozrite sa ako pokrytecky sa správame (reakcia z pléna), odpustite mi, pán doktor, ešte by som to tak dokončil, hej, a to je napr. ten rokovací čas, my sme rokovali teraz v nočnej hodine. Ja som sa cítil jak taký úbožiak, lebo som sa nemal na čo odvolať. Ani na rokovák sa neodvoláš, ani na Zákonník práce, ani na nič! No, bol som tuná, odtrpel som si to tuná, hej, tie dve noci. No ale však som skoro umrel tuná, hej, lebo však to keď v kuse rokuješ, tak si aj vyčerpaný. No tak sa unavíš. No dobre, beriem to, hej, ale potom, aby sme boli vzájomne tolerantní aj opozícia, aj koalícia k rôznym tým obštrukciám, ktoré tuná sú. Ale ja chcem povedať takúto vec. Pozrite sa, ako pokrytecky sa správame. No, ak Dodo je môj priateľ, je môj kamarát, ale vybite mu tromf z ruky a nebude tu v piatok čítať menné zoznamy, tak ako to tuná čítal, lebo ja mu aj tomu Dodovi teraz poviem, že ja na ten vlak pôjdem, keď mám iné veci, tak môžeš tu čítať, čo chceš a jak chceš, a ja jednoducho pôjdem. Ja mám nadrobené už do konca volebného obdobia, to tu tých pätnásť minút (ruch v sále a potlesk), a to chcem povedať takú vec, že zmeňme rokovací čas v piatok. Ja vás teda prosím, pani doktorka, ak by to bolo možné. Bratislavčania, pristaňte si ráno skôr, ja vstávam pred šiestou, vstaňte tuná, aby ste boli o ôsmej hodine. Aj o deviatej veľakrát a tuná nie ste a ste z Bratislavy. Ja som tuná. Ja nehovorím, že ja som tu furt, v kuse, ale patrím ku poslancom tak k tým, ktorí tu možno strávia najviac toho času. Pán kolega Jarjabek mi musí to odpustiť aj pán kolega Číž, no ja tu nie som potom taký mumák a taký truľo, ktorý tu bude ticho. Musím sa ozvať, to sa nedá niekedy ani udržať sa, žeby sa človek nevyjadril ako k tým veciam. A keby ste tu mali tak sedieť celé tie hodiny, celé tie dni a len tak ticho byť, to jednoducho nejde. A ja nepatrím k tým ľuďom.

  Tak by som vás poprosil, tie piatky keby boli, posunúť ten rokovací čas, tak ako som to hovoril v tej faktickej poznámke, a to budete ohľaduplní ku svojim kolegom vlastným, lebo chlapci sú, však SMER-áci a cestujeme a sme východniari, no a teraz keď oni nestihnú ten vlak, nestihnú ho, oni na druhý deň ráno veľakrát prichádzajú. Tie spoje, tie prípoje, vy nemáte ani šajnu poniektorí, prepáčte mi, že je kde je východ Slovenska a jako zložito sa tam cestuje, hej, do tých jednotlivých obcí a miest. O ôsmej ráno vstaneš, o jednej končíš. O jednej končíš, o pol druhej ti ide ícečko alebo potom je čo, pán minister dopravy na vine, nech posunie vlak, ícečko o hodinu neskôr. Tak buď jedno, alebo druhé.

  Buď zmeníme rokovací poriadok, alebo zmeníme cestovný poriadok. Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami, štyria páni poslanci, piati páni. No, šiesti páni poslanci, končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Galko.

 • Ďakujem pekne. Štefan, dúfam, že môžem si dovoliť takto familiárne ťa osloviť vzhľadom k tomu, že si myslím, že veľmi dobre spolu vychádzame, dovolím si hlboko s tebou nesúhlasiť.

  To, čo si povedal o poslaneckej imunite, to je v príkrom rozpore s tým, čo si myslím, že je potrebné presadzovať. Som veľmi rád, že sa nám to podarilo presadiť. Práve strana SaS bola tá, ktorá do poslaneckej imunity, do týchto neprimeraných privilégií poslancov, ktorí si častokrát o sebe mysleli, že sú nadľudia, boli sme to práve my, ktorí, keď sme ani neboli ešte v parlamente, tak sme do toho mlátili, a som veľmi rád, že sa to podarilo presadiť.

  Nie je pravda, žeby si nemal poslaneckú imunitu na to, aby si mohol v pléne rozprávať to, čo chceš. Práve na to tá poslanecká imunita zostala a musím povedať, že aj viacero kolegov to bohate využíva, túto imunitu, že tu povedia niečo s tým vedomím, že vedia, že sa nebudú musieť za to potom v budúcnosti zodpovedať.

  Ja si dovolím trošku polemizovať a pochybovať o tom, čo si povedal, že my všetci poslanci každej strany zľava a sprava by sme nemali problém vydať niekoho, kto spácha nejaký trestný čin alebo kto sa chová nejakým nezákonným spôsobom, sa pozri, čo sa tu deje. Však tu sú evidentne niektorí politici opití a ich vlastní kolegovia nemajú toľko emberšika v sebe, aby jednoducho si to priznali, aby to odsúdili také konanie.

  Glváč, minister Glváč tu kryje zločin a tu dokonca sa ani v opozícii nenájde tridsiaty statočný, ktorý by podpísal pokus o jeho odvolávanie. Takže dobre je to tak jak je to, buďme radi, že to s tou imunitou je takom stave, v akom to je, a ja si myslím, že dokonca ešte aj to ďalšie obmedzenie, ktoré je tam, myslím, že plénum alebo výbor sa nejako vyjadruje k tomu, že v prípade poslanec by mal zotrvať vo vyšetrovacej väzbe, keby bolo na mne...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kuffa, nie so všetkým súhlasím, samozrejme, čo ste povedali, ale nesmierne si vážim vašu úprimnosť a vaše úprimné slová a takto to bude vždy, a nech sa ešte v tomto parlamente politicky pochytíme, akože sa určite aj pochytíme viackrát a mnohí na mnohých témach preto, lebo tá rozdielnosť názorov je, samozrejme, zjavná. Ale hovorím, ešte raz nesmierne si vážim vašu úprimnosť.

  K tomu, čo ste povedali vo vašom príhovore, zaujímalo by ma, percentuálne vyčíslenie poslaneckých návrhov na poslanecké prieskumy, ktoré neprešli vo výboroch, preto, lebo hovorím, neviem, ako je to u ostatných výborov, ja môžem hovoriť len za svoj a to som už, to som už povedal. To bol aj, to bola istá reakcia na ten pozmeňujúci návrh, aby 30 % poslancov stačilo na to, aby tie poslanecké prieskumy sa mohli realizovať. U nás je to na základe častokrát názoru jedného poslanca. To sa stalo, potom sa o tom diskutuje a prijme sa nejaké uznesenie.

  No a druhá vec, o ktorej ste hovorili, je alkohol. Stále sa v tejto snemovni pertraktuje slovo alkohol, veľmi často, ale nehovorí sa o iných návykových látkach. A dovolím si tvrdiť, že tie sú takisto dôležité, resp. ešte dôležitejšie ako ten alkohol preto, lebo ten alkohol vy aspoň nejakým spôsobom pocitovo máte možnosť ohodnotiť, avšak u tých návykových látok, u tých kadejakých šňupačkách sa môžete len domnievať, že to tak bolo podľa reakcií niektorých poslancov, a pritom možno si šňupli, ale by určite nenafúkali. Čo s tým? V každom prípade tento problém treba takisto riešiť preto, lebo si myslím, že je ešte ďaleko nebezpečnejší ako ten alkohol. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec, nemôžem s vami zásadne súhlasiť, pretože v zásade hovoríte, že tým, že poslanec bol zvolený voličmi, môže tu v sále robiť čokoľvek, plaziť sa, že vy ho budete pokojne prekračovať, ale nemôže hlasovať.

  Ale čo je potom podľa vás základným nástrojom výkonu poslaneckého mandátu? Nie je to práve hlasovanie? Ďakujem.

 • Bratia a sestry, počuli sme slovo Kuffovo. Opäť. Štefan, ja naozaj úplne súhlasím s kolegom Jarjabkom, že tá úprimnosť sa tvojim vyjadreniam nemá uprieť, ale ty sa jednoducho úplne že kardinálne mýliš v mnohých veciach.

  Prvá vec, na základe toho, že sme volení zástupcovia ľudí, tak hlasovanie je neodopriteľná vec akémukoľvek poslancovi. A pamätá na to aj rokovací poriadok pri tom, že poslanec, ktorý bol vykázaný zo sály, má právo sa vrátiť naspäť v momente, keď sa ide hlasovať. Pretože to je základná vec, prečo tu je.

  Druhá vec, ja nechápem, čo je zbabelého na tom, že sme podobne ako iné krajiny postavili poslancov na tú istú roveň, ako sú všetci ostatní občania tohto štátu, a tým pádom musia zodpovedať za priestupky a musia zodpovedať za trestné činy, ak ich spáchajú. Keď tu bol naposledy minister spravodlivosti Veľkej Británie, on si nevie predstaviť, že by vôbec niekto prišiel s nápadom zaviesť imunitu pre poslancov House of Commons v Británii.

  Ďalšia vec, médiá sú tu na to, aby ťa grilovali od rána do večera, keď povieš hlúposť. A ty si predvčerom obrovskú časť obyvateľstva Slovenska urazil, keď si im chcel zaviazať kameň na krk a hodiť ich do rieky. A včera si povedal, že to je takým národným športom, Rómom, že niekde bežia a niečo ukradnú. No keď povieš takéto hlúposti, tak čakaj, že hocijaká, aj 23-ročná žurnalistka, ktorá dajme tomu ale už má aj vysokú školu, bude chodiť a grilovať ťa od rána do večera, lebo to je jej práca. Ďakujem.

 • Pán kolega Štefan, určitými argumentami si aj sám navzájom protirečíš. Ale si dobrý človek a myslíš to úprimne a robíš veľa dobrých skutkov ty aj s tvojím bratom pre veľa trpiacich utrápených ľudí na Slovensku. Naozaj ste im takou nejakou baštou a chcete im pomáhať. A ak si niečo vážim u teba, tak vážim si to, že sa snažíš do pléna naozaj vniesť kultúrnu atmosféru do rokovania v pléne. Chceš, aby nejaké vyžarovanie z tvojho dobra, ktoré je niekedy až naivné, chceš to tu rozdať v pléne. To je, to ťa, to ťa veľmi, veľmi ctí.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Kuffa, nesmierne si vážim tvoju odvahu, že si tu povedal tie slová, ktoré si povedal, a v podstate nabral si odvahu povedať niečo, čo aj opoziční poslanci rozprávajú len v bufete a v kuloároch, prečo hlasovali za zrušenie poslaneckej imunity. Jasné, že nikomu nejak špeciálne nechýba poslanecká imunita, pretože ak by niekto či už riadil motorové vozidlo opitý, alebo dopustil sa trestného činu, tak, samozrejme, neviem si predstaviť, žeby fungoval ako poslanec Národnej rady a ústavný činiteľ. Myslím si, že aj v minulosti také niečo nebolo, ale povedal si to úplne otvorene a ja si to cením.

  Druhú vec by som chcel povedať, že, samozrejme, s tou imunitou môže byť problém, keď sa poslanec bude vyjadrovať mimo rokovacej sály a povie niečo otvorene a povie možno niečo nepravdivo a nepravdivým spôsobom urazí kolegu alebo sa ho nejakým spôsobom dotkne. Áno, čiže tu nastáva to obmedzenie tej slobody slova pri ústavnom činiteľovi, ako je poslanec, ak bude mimo rokovacej sály. Čiže toto je veľmi vážny problém alebo môže byť teda vážny problém v budúcnosti a zisťujú to niektorí poslanci, ktorí sa zúčastňujú aj povedzme televíznych debát.

  A čo sa týka, čo sa týka poslaneckých prieskumov, potvrdil si aj z dnešného dňa, ak som dobre počúval, tú skutočnosť, že poslanci SMER-u, ktorí sú, samozrejme, vo väčšine v tých výboroch, veď je tu demokracia, nie je tu anarchia, musia byť vo väčšine v tých výboroch a väčšina rozhoduje, tak ako rozhoduje v parlamente tu v pléne pri hlasovaní, tak, samozrejme, rozhoduje aj vo výboroch. Veď výbory sú súčasťou práce poslanca Národnej rady. Ja si neviem predstaviť, žeby tam rozhodovala tretina. Čiže vo výboroch tretina, môžme to posunúť potom aj ďalej, že aj pri hlasovaní bude rozhodovať len tretina? Potom to je demokracia alebo čo je to? Veď tu niektorí sa snažia takýmto spôsobom zmenou rokovacieho poriadku vnucovať anarchiu a nie demokraciu. Demokracia je o tom, že rozhoduje väčšina. A aj to si potvrdil, že dnes nebol problém v tvojom výbore rozhodnúť o poslaneckom prieskume a hlasovali aj naši poslanci za to. Ďakujem pekne.

 • S reakciou pán poslanec Kuffa. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Chcem povedať, že poslanec a žiaden človek nie je nadčlovekom. Môžeš byť kráľom, cisárom, panovníkom, aj tak zomrieš, nie si nadčlovekom. To nepoužívajme také silné slová, že nadčlovekom, a kto sa považuje a kto sa nepovažuje. Ja som sa za takého nikdy nepovažoval, nedostal som takú výchovu, aby som sa považoval. Ale ak ty sa považuješ, no tak ja neviem. Je otázne, či nie si patologickou osobnosťou potom, ak sa za takého považuješ.

  Čo sa týka možno tej imunity, mať ju alebo nemať. Teraz keď ty ju nemáš tuná na výroky v tomto pléne Národnej rady, ale teba neoprávňuje...

 • Reakcia z pléna.

 • Máš, ja viem, však ma neopravuj, neskáč mi, Martin, do reči, ja ti neskáčem do reči! Ale ty stojíš tu za tým rečníckym pultom a ty vyzývaš k anarchii a nepokoju! Tak čo to je? To je normálne? To nie je normálne. A ja s tým súhlasiť nebudem, nikdy s tým súhlasiť nebudem. Vždycky budem vyzývať ľudí k pokoju, aj nás kolegov, aby sme si sadli za rokovací stôl a rokovali. Môžme tam vykrikovať na seba, môžme aj búrlivé viesť diskusie aj tuná, ale nebudem vyzývať k anarchii a k nepokojom, aby ľudia vyšli do ulíc, aby bojovali. Ja nechcem, aby tiekla krv v uliciach, nechcem a si to neželám, aby to tak bolo!

 • Chcem ešte povedať takúto vec, pozrite sa, k poslaneckej imunite. Máme tu kolegu, ktorý tiež prejavil na verejnosti svoj nesúhlas s niečím - a súviselo to tiež s anarchistami - a naša polícia ho vytĺkla. Mne to už je jedno, kto by to bol alebo jako, ale sa ti to neviem predstaviť, veď to je úplne trápne, keď poslanec Národnej rady, ktorý reprezentuje zákonodarnú moc a on dostane na verejnosti bitku, to je maximálne trápne. A tá imunita je potrebná.

 • Nech sa páči, pán poslanec. Jaj, poslanec, prepáčte, chce predkladateľ vystúpiť.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, no dovoľte mi niekoľko slov. Ako jeden z poslancov, ktorý som teda podpísal predložený návrh do parlamentu, povedal niekoľko slov aj k diskusii a, samozrejme, aj zareagovať na niektoré momenty, ktoré tu odzneli v súvislosti s prerokovávanou vecou.

  Predovšetkým ale chcem pánovi poslancovi povedať, že definitívne ma presvedčil, že je dobrý človek a čistá duša. Už nebudem na vás reagovať faktickými poznámkami, aj keď niekedy ten problém, že v parlamente nestačí pomenovávať problémy a nestačí hovoriť o tom, ako to vnímame, a príhody, my musíme predovšetkým riešiť tie problémy a musíme ich riešiť so znalosťou veci, musíme ho riešiť v prostredí, ktoré je intelektuálne mimoriadne náročné, a treba mať pravdepodobne potom k niektorým tým veciam pokoru, lebo nás je tu 150 a je potrebné nájsť korektný mechanizmus. Ale chcem vám prejaviť ako ocenenie, ak mi dovolíte teda.

  A teraz k veci, vážené kolegyne, kolegovia, pred nejakým časom na poslaneckom grémiu a vo verejnosti znel problém, o ktorý tu aj teda dostatočným spôsobom prezentuje pán Poliačik, problém klubu. Už takže sme ako skupina poslancov sa rozhodli, že treba to riešiť, aby len náznak pochybnosti tu nebol. Argumentovali sme v prvom čítaní, predniesli sme verejnosti stanovisko, citovali sme z existujúcich ustanovení rokovacieho poriadku a myslím si, že po prvom čítaní ani odozva, ani nejaké spochybnenie od nezaujatého, z nezaujatého prostredia takéhoto postupu nezaznelo, že proste tá dikcia rokovacieho poriadku je úplne zrejmá.

  Na druhej strane, večný problém, ktorý je s tým spätý, je ten, že čo s nezaradenými poslancami, či je to tendencia vítaná - nevítaná, ako logicky sa pozeráme na to, ako reagujú v našich susedných parlamentoch, čo nachádzame v ústavnoprávnej literatúre. Vážené kolegyne, z 10 prameňov 10 upozorňuje na to, že naozaj je to nežiaduci jav v parlamentoch, dochádza k zásadnej disproporcii medzi tým, aké programy a ktorých ľudí poslanec volil ako stranu a ako jednotlivcov, a že jednoducho v danom prípade takéto postupy výrazne destabilizujú parlamenty, a nie je to pozitívna vec. Na jednej strane musíme zachovať v každom prípade právo poslanca vyjadrovať sa slobodne a absolútne podľa svojho vedomia, ale na druhej strane ale, vážené kolegyne, kolegovia, musíme hľadať také mechanizmy parlamentarizmu, ktoré umožnia efektívne spravovať štát. Ale na to, aby sme mohli fungovať, efektívne spravovať štát, na to potrebujeme mať parlamentné mechanizmy, dobre fungujúci parlamentnú väčšinu, korektné a dobre fungujúce parlamentné pomery a vtedy má krajina vyššie ratingy a tak ďalej. Väčšinou vytvára atmosféru, kde v spoločnosti nedochádza k dramatickému deleniu ľudí na rôzne tábory a nastáva čosi, čomu sa hovorí stabilita politická, a každý politický analytik vie, akú má táto hodnotu obrovskú hodnotu pre spravovanie štátu. Myslím, že tam je to úplne jasné.

  Po tom, ako sme otvorili toto prvé čítanie, pani kolegyňa dostala, teda boli sme svedkom v parlamente javov, ktorých sme za celé fungovanie slovenského parlamentarizmu od roku 1892 (pozn. red.: správne má byť 1992), ak budem počítať vznik republiky, a ale pokiaľ pátrame aj v dejinách československého parlamentarizmu, to znamená od roku 1920 povedzme, sme nezaznamenali.

  Elementárny predpoklad dodržiavania práva totiž je, že ten, ktorý rozhoduje a je zmocnený rozhodovať podľa práva, u neho platí, ten samozrejmý moment, prezumpcia správnosti rozhodnutia. Ak má policajt, ak koná sudca, ak koná starosta, ak koná orgán štátnej správy, ak koná riaditeľ školy, ktorý je poverený konať, ten koná a jeho konanie má, subsumuje pod seba problém správneho konania, kto o tom, čo o čom rozprávam. A, samozrejme, každému, komu je toto konanie adresované, sa má právo odvolať a zákon stanovuje mechanizmus nápravy tzv. nesprávnych rozhodnutí, úplne samozrejmé v každom ročníku právnickej fakulty. Jednoducho parlament jednoznačne určuje, že je predsedajúci, predsedajúci riadi schôdzu, dáva pokyny poslancom a na to, aby to urobil, lebo logicky iba väčšinové konanie v parlamente môže fungovať, máme niečo napísané v paragrafe 146.

  Pre občanov, predpokladám, že vážení kolegovia to čítali, len pre občanov, ak to pozerajú, pripomeniem, ak sa počas schôdze Národnej rady vyskytne pochybnosť o postupe podľa tohto zákona, rozhoduje v jednotlivých prípadoch predsedajúci. Ak návrh poslanca Národná rada, ak na návrh poslanca Národná rada rozhodne bez rozpravy o tom, že predsedajúci rozhodne o pochybnosti o postupe podľa tohto zákona až po predchádzajúcom stanovisku ústavnoprávneho výboru. A ďalej už o tom nehovorí nič.

  Tento rokovací poriadok, ktorý tu platí, platil v predchádzajúcom období Národnej rady, minimálne toto ustanovenie, platí kontinuálne doteraz. Nezaregistroval som voči tomuto ustanoveniu ani jednu námietku, dokonca ani v tejto rozprave. Vážené kolegyne, kolegovia, ak robíme čosi, čomu sa hovorí poslanecký klub, tak tam všetci hovoríme o tom, že sľubujeme že budeme dodržiavať zákony. Nejde to absolútne, robíme priestupky, páchame ich a tak ďalej a tak ďalej, za trestný čin nám zákon určuje stratu mandátu. To znamená, musíme dodržiavať tento zákon. Aká je situácia v tomto parlamente? Predstavte si, ja som rozprával, možno trošku kríva ten prípad, hrá sa futbalový zápas, je stanovený rozhodca a nie zákon, ale z toho zväzu určujú, že ten rozhodca rozhoduje. Môžte mať tisíckrát pocit, že ten rozhodca nerozhoduje korektne, v každej slušnej spoločnosti učíme tých hráčov, že nemôžu protestovať, nemôžu ísť toho rozhodcu ani biť, ani trieskať lopatou, ani mu topánkou, ani mu brániť vo výkone funkcie. Môže po skončení zápasu jeho organizácia protestovať a na to je rozhodcovská komisia. Našou rozhodcovskou komisia, vážené pani kolegyne a kolegovia, je verejnosť. Nemá to byť nikto iný, v malej úzkej sfére pôsobnosti aj Ústavný súd, ktorému každý z nás môže adresovať svoju sťažnosť na to, že boli porušené jeho práva. Toto je správanie sa podľa práva a toto je právny štát.

  Vážené kolegyne, kolegovia, počas otvorenosti tohto zákona prišlo k tomu, že už nie trieskanie topánkami, nie vystávanie za pultom, nie demonštratívne neplnenie príkazov predsedajúceho, ale fyzický atak, vážené kolegyne, kolegovia. Z miesta 15 metrov prebehne poslanec a vrhne sa na iného poslanca a zvalí ho, ten poslanec sa nebráni. Médiá píšu, že sa pobili poslanci. Nebili sa, páni, vážené kolegyne, kolegovia. Jeden poslanec sa vrhol na iného. Ten istý poslanec následne, aby toho nebolo málo, mával zástavou iného štátu pred predsedníckym stolom, sčasti za nadšeného potlesku vážených kolegov z opozície, aj keď v zákulisí aj inak som počul zdesenie a počul som aj verejné vyjadrenie šéfov poslaneckých klubov, že s takýmto riešením nesúhlasia, vážené kolegyne, kolegovia.

  Vtedy SMER, ktorý odjakživa rešpektoval, že nebude meniť rokovací poriadok iba tým, že využije, využije prevahu, či on, alebo s koaličnými partnermi, a upraví si rokovací poriadok na seba. Ten SMER, ktorý valcuje a neviem, čo všetko robí. Ten SMER od roku 2006, keď vládol, sa nedotkol rokovacieho poriadku a vyhlásil tézu, že akékoľvek zmeny rokovacieho poriadku môžu byť iba po primeranej a dostatočnej, to je o dramaticky vyššie ako obyčajnej početnej väčšine v parlamente. Nedotkli sme sa rokovacieho poriadku, vážené kolegyne, kolegovia. To isté sme vyhlásili teraz, jak sme prišli do, do, do parlamentu. Sami sme sa tým obmedzili, veď rôzne, rôzne oprávnenia pre poslanecké kluby, že dva kluby môžu podať, tri kluby môžu podať, sme sa dobrovoľne obmedzili. Vážené kolegyne, to je ten valec, to, čo tu rozprávate tie hroznosti?

  Skúsime sa trošku inak pozrieť, jak to vyzeralo za vás, keď sa volil generálny prokurátor, keď sa za dva týždne vymenil rokovací poriadok bez akejkoľvek diskusie, absolútne účelové. Ak je niečo hanba slovenského parlamentarizmu, tak tá zmena toho rokovacieho poriadku. Dobre, skončilo a povedali sme, my nebudeme takí ako vy. Máme 83 hlasov, nevstúpili sme do rokovacieho poriadku, až teraz, keďže som presvedčený, že to, čo sa stalo v parlamente, vážené kolegyne, kolegovia, je veľmi nebezpečné. Ten útok, ktorý sme všetci sledovali, ten sledovalo aj 20-tisíc policajtov. Ten sledovali aj deti, aj žiaci, rodičia, celé rodiny. Parlament, ale vieme všetci, že vzoruje správanie pre našu spoločnosť. Čo asi si teda môžu povedať ľudia, ktorí majú podobnú letoru, ako sme videli tu, ako budú vyzerať politické zhromaždenia, ako budú vyzerať rokovania tritisíc poslaneckých, tritisíc zastupiteľstiev obecných, ktorých máme? Ako to znamená, ako možno riešiť svoju nevraživosť, do akej miery sa môžem, že ak sa mi nejaký poslanec znepáči, tak ak nebude rešpektovať môj etický program, tak skončí na ARO a podobne? Povedal to pán kolega s týmto nežným úsmevom celej verejnosti.

  Čiže toto bol dôvod, kde sme si mysleli, a tak to aj vyzeralo na grémiách dosť dlho, že to je dôvod, musíme hľadať efektívny nástroj, aby sme ako parlament naozaj ukázali, že toto je neprijateľné správanie, že tento signál nesmieme vyslať do spoločnosti, že musíme ukázať, že neexistuje, že nech sú teda slovné a iné útoky akokoľvek, lebo aj tam sme tú latku posadili absolútne nízko, v tomto parlamente, myslím, už nikto nikoho nemôže uraziť, ale na to teraz, ale to teraz dajme bokom. Ale fyzické útoky? To znamená, na politickom zhromaždení môžte prebehnúť pol sály, zvaliť zo stoličky politického protivníka a vysvetľovať mu, aký ste vy silný a čo všetko vy s ním urobíte, keď sa nahneváte. V tom je ten problém, vážené kolegyne, kolegovia.

  Ak tu niekto vyjadruje tempo, čiže akékoľvek násilie políciou a pod. pri konaní, ktorý vykazuje znaku, ale, ale absolútneho odmietnutia, elementárny zásah ľudskosti, to znamená prijmem pravidlá v kolektíve aspoň tie ľudské, v ktorých fungujem. Aspoň tie ľudské. Ja som tu nevidel poslanca s psychickým nástrojom takým, ktorý sem príde a ktorý je schopný dve hodiny brzdiť sám, sám, sám rokovanie a pod. Dokonca ešte aj v tej polohe, že je nezaradený poslanec. Koho reprezentuje? OĽaNO? Koho reprezentuje dneska pán poslanec?

  Vážené kolegyne, kolegovia, excesy v parlamentarizme, ten mechanizmus, prípadne aj fyzických aj iných potýčiek sme sledovali veľmi pozorne, odpustite mi hovoriť zároveň aj ako predseda výboru pre, mandátového a imunitného, ďakujem za podporu, za, ktorú som dostal, keď ste ma tam volili. Chceme tam konať absolútne korektne a čestne. Aký dáme signál teraz, keďže naozaj Národná rada nepočítala s takýmto typom správania? Národná rada naozaj pracovala v pozícii, že máme imunitu, nestretla sa nikdy s takýmto, s takýmito udalosťami, len nad rámec tej imunity, napriek imunite ešte určila tie tzv. disciplinárne právomoci tohto výboru, kde predpoklad zákonodarcov bol, že jednou zo sankcií bolo, že ak nestačí samotné prejednanie veci.

  Vážené kolegyne, kolegovia, myslím, že je tu čas začať ako hlbšie rozmýšľať nad tým, čo je a čo umožňuje a čo sa v našej spoločnosti deje, že dochádza k takto flagrantnému porušovaniu už nie ani zákona, elementárnych ľudských pravidiel bytia, elementárneho ľudského spolužitia. Keď parlament, ktorý je vzorový, ktorý má reprezentovať teda naozaj našu krajinu, naše Slovensko, je svedkom takýchto udalostí a, bohužiaľ, ľudia sú svedkami ešte aj našej bezmocnosti, v ktorej sme.

  Vážené kolegyne, kolegovia, SMER chcel a bude naďalej absolútne zdržanlivý. Som rád, že tu niektorý pán kolega spomenul tie valce. SMER má k dispozícii, pozrite si, ustanovenia § 29 a iných rokovacieho poriadku. Tam môžme kedykoľvek skrátiť, skrátiť rozpravu. Kedykoľvek môžme urobiť skrátenie dĺžky času. Zákon nehovorí, za akých podmienok to môžme urobiť. Ak sa rozhodne Národná rada. SMER k tomu nikdy nesiahol a principiálne sa bráni takémuto niečomu. Ale to, k čomu dochádza, že obštrukcia už nie je malým demonštračným a časovým úsekom, dramaticky vyčleneným konaním, ale sa stáva, ktoré je väčšinové v parlamente, vážený pán kolega Kadúc, teda ak som vás dobre počúval, a rešpektujem to, čo ste povedali.

  Naozaj v tomto parlamente sa stáva obštrukcia dennodenne od začiatku od rána do večera. Vystúpenie aj dneska k tomuto zákonu, vážené kolegyne, veď viete a hovorím vám, ako predsa fungoval tento návrh zákona. Na základe rozhovorov v, v, na grémiu, kde neboli zásadné výhrady voči tomu, aby sa pripravil súbor inštrumentom, ktorý zabráni do budúcnosti takémuto konania. Dokonca Národnú radu v tomto smere vyzval aj náš výbor, kde sme prijali uznesenie, vážené kolegyne, kolegovia, jednomyseľne. Nie SMER. Jednomyseľne, pretože všetci boli, všetci boli nešťastní. Nebudem menovať, naše konanie je neverejné, ale odzneli hlasy, a to povedať môžem, že niektorí kolegovia sa boja, boja chodiť pomaly do sály. Je možné pri tomto type správania predpokladať, že sem nabudúce nebudú vnášané zbrane napríklad?

  Vážené kolegyne, kolegovia, naozaj ide o vážnu vec. Výsledkom je, že sa pripravil súbor, súbor nástrojov, ten, ktorý bol, natoľko politizovaná parlamentná stráž opäť pre verejnosť.

  Vážené kolegyne, kolegovia, príslušné ustanovenia nášho rokovacieho poriadku dávajú predsedajúcemu nejaké pravidlá. Nebudem ich čítať, nemá to zmysel. Ale jednoznačne má právo upozorniť poslanca, aby sa správal náležitým spôsobom, a pokiaľ opakovane porušuje a nerešpektuje príkazy predsedajúceho, môže ho vykázať z rokovacej sály na celý rokovací deň s tým, že môže prísť hlasovať ten poslanec. Toto je jediné. Mechanizmus, ale ako to urobiť, jednoducho parlament neurobil, pretože nepredpokladal, že je možné také správanie. Verte mi, že za 20 rokov, čo tu som, som ani náznak pochybnosti o tom, žeby niekto nerešpektoval takýmto dramatickým spôsobom riadenie schôdze, som tu nezažil.

  To znamená, nemáme ho a jediný spôsob vôbec, sme sa pozreli, ako tento mechanizmus funguje v Európskom parlamente. Váženým pánom poslancom, ktorí tu hovorili, pán Poliačik, o anglickom parlamente, veľmi vám gratulujem. Len ste nespomenuli iné pravidlá, ktoré sú vytvorené tak, že prakticky ani nie je potrebné, ani nikdy v dejinách anglického parlamentu za posledných sto rokov nemuseli nikoho vyvádzať. Majú iné pravidlá.

  Ale pre nás vzorom by pravdepodobne mohol byť Európsky parlament. O tom nepovedal nikto nič. Nevyvádzajú poslancov, ktorí sa nenáležite správajú a hrubo porušujú pravidlá, ktoré sú schválené tým parlamentom? Je to obyčajný výkon práva. Koľko tu hovoríme o vynútiteľnosti práva ako o absolútne žiadúcej hodnote v práve, v majetkových veciach a tak ďalej. Základ je, keď raz zákon ukladá niekomu nejakú povinnosť, musí byť mechanizmus vynútiteľnosti práva. Právna norma musí byť perfektná, nie imperfektná a musí obsahovať aj sankcie. Tu máme evidentne nevykonateľné, keďže máme nový typ správania sa, správanie, a parlament je bezmocný. V Českej republike presne to isté sa stalo, došlo k fyzického ataku a prijali presne to, čo sme mali my v zákone. Zriaďuje sa parlamentná stráž, do doby zriadenia parlamentnej stráže vykonáva túto funkciu Polícia Slovenskej republiky.

  Predseda mal niekoľko vyjadrení, že ak sme o tom uvažovali, nikdy sme neuvažovali na tú tému, že sem chceme nejakých policajtov dávať a tak ďalej, aby tu bola aspoň efektívna hrozba, aby si niekto uvedomoval, ale čo chce riskovať kto, ktorý z nás, a kam je schopný zájsť, síce nevieme, ale v každom prípade aspoň musí byť takýto demonštračný moment k verejnosti. Samozrejme, kto dá taký pokyn, vážený pán kolega Hlina, si to musí sakramentsky uvedomiť. A verte mi, že každý si to sakramentsky uvedomí. Nikto toto nepotrebuje tento typ správania sa. Stačí, aby sme rešpektovali elementárne pravidlá. Drobné prehrešky - kričíme všetci z tých lavíc občas, emócie sú tu naozaj veľké. Ale fyzické ataky sú absolútne neprípustné! Blokovať celý parlament je absolútne neprípustné!

  Vážené kolegyne, naozaj podstata parlamentarizmu stojí na väčšinovom rozhodovaní, či chceme alebo nechceme. Tisíckrát môžme byť rozčúlení, ale napríklad právo určovať program Národnej rady patrí k základným väčšinovým právam, pretože to je predpoklad, aby sa dal efektívne vôbec spravovať štát. Vážená pani poslankyňa Žitňanská, ktorá toľko rozhorčenia prejavovala, dala alebo podpísala návrh zákona, ten návrh, pozmeňujúci návrh, že teda, aby opozícia mala právo jednou tretinou určiť rokovanie výboru. Vidíme, čo by sa stalo, pani poslankyňa. My sme mali 4 body rokovania výboru a ďalších 30 návrhov demonštračne, keďže je tu permanentná, permanentná, nebudem o tom ďalej hovoriť, nemá to význam.

  Vážené kolegyne, kolegovia, problém je, že, že, opozícia, bohužiaľ, absolútne nevyužila príležitosť k tomu, aby sme sa vecne pobavili o tejto časti rokovacieho poriadku. Predsa nikomu nebráni nič, aby sme otvorili iné otázky, o ktorých tu hovoríme a rozprávali aj o nich. Teraz sme povedali, ak nie je väčšinový názor, tak v takom prípade ideme hľadať väčšinu a išli sme ju hľadať s tým, že sa ideme spolu s vami dohodnúť a nájsť efektívny mechanizmus, mechanizmus, aby sme zabezpečili, že v celej tejto rokovacej sále budú platiť elementárne pravidlá! Tak ako pre futbalový zápas, tak teda aj pre parlament Slovenskej republiky.

  Príliš dosť je, že ste dali 27 návrhov principiálne, ste klub OĽaNO, principiálne nezmenil tento moment, ktorý tu je, že tu niekto bol a niekto fyzicky niekoho surovo napadol. Vôbec nie! Všetko možné tu vadí, otázky sú zlé pre predsedu vlády a tak ďalej. Každý z tých inštitútov, ktorý tu funguje, a jeho realizácia je daná atmosférou v tomto parlamente. Áno, je to pravda. Pokiaľ je tu permanentná obštrukcia, pokiaľ sú tú permanentné ataky, no tak, ako bránime sa. Nebránime sa tým, že nejdeme do tých nezmyselných konfrontácií, o ktorých tu hovoríte, sme sa sami, sme si povedali, že nebudeme vystupovať v tomto parlamente, pretože za tých okolností ho znefunkčníme. Nechceme skracovať, nechceme skracovať rozpravu, nechceme akokoľvek okresávať právo poslanca predkladať poslanecké návrhy. Aj opozičného. Len výsledok je aký? Zo 40 návrhov zákonov, ktoré predloží vláda, a 60 opozícia. Kde to sme? To je permanentná opozícia, nezmysel. V slovenskom a vo všetkých parlamentných demokraciách funguje predsa mechanizmus správy tak, že väčšina, ktorá získa väčšinu vo voľbách, ktorá sa dohodne, navrhne predsedu vlády, prezident ho vymenuje, pripraví programové vyhlásenie vlády, v parlamente sa schváli a to programové vyhlásenie sa plní.

  Pán Poliačik, pán neviem, všetci poslanci, ktorí ste dávali návrhy, neplníme my vládny program OĽaNO ani nie pána Hlinu s jeho desiatimi návrhmi, alebo koľko chodí každý, každé zasadnutie. My predovšetkým sa máme zaoberať, ako my plníme vládny program, ktorý máme, na ktorý máme legitímne právo, lebo máme dostatočný počet hlasov. Kritizujte ho, pripomínajte, demonštračne ukazujte, že ako vy by ste to riešili aj návrhmi zákonov, ale prečo sa snažíte permanentne paralyzovať parlament?

  Vážené kolegyne, kolegovia, iba k tomu to smerovalo, udržať elementárnu funkčnosť slovenského parlamentu. To bola snaha SMER-u. Absolútne nevyužitá príležitosť, môj, náš, všetky názory nemám rovnaké, kolegovia odpustia mi z klubu, ani, ani s nimi, ale prosím. Budeme sledovať, aký bude ďalší vývoj. A chcem vám len povedať, že ak by som sa mýlil v tých mojich čiernych predpovediach a videniach, ktoré vidím teraz, budem veľmi rád.

  Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami, koľko, osem pánov poslancov? Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Posledný je pán poslanec Viskupič.

  Pán poslanec Kadúc, nech sa páči.

 • Pán predseda Číž, začnem odzadu, my sme nedali žiadny návrh, čo sa týka útokov, práve preto a len preto, lebo útoky nepatria do Národnej rady a nepatria ani do kompetencie mandátového a imunitného výboru zo zákona. My to nemáme ani čo riešiť. Čiže pre toto sme to nedávali, to tam nepatrí. To je prvá poznámka.

  Druhá, v časti taká, taká lepšia, vy ste filozoficky, teoreticky na tom veľmi dobre, ja vás v tomto veľmi rešpektujem. Tie myšlienky, ktoré máte, sú výborné. Ale si neuvedomujete jednu vec, že takéto myšlienky máte, je vás tu málo, myslím vás, takých ľudí, ako ste vy, pretože ten permanentný valec, ktorý tu je, vy ste povedali, že čo ste mohli, a to je, ako keby malo byť to dobré. Ale vy zabúdate, že ste urobili. A spomeňme si, zvolanie grémia pri eurovale, spomeňme si alebo generálneho prokurátora, spomeňme si iks mimoriadnych schôdzí, iks, myslím, že dve alebo tri, ktoré my sme zvolali, a sa nekonali. Spomeňme si na nočné rokovanie. Ja som tu strávil 40 hodín, ako teda ten valec tu teda nebol? Ten valec tu bol! Vy ste valcovali, vy ste rokovací poriadok buď zneužívali, alebo nedodržiavali.

  A k tým bitkám ešte jedna poznámka. Ja som to povedal na úvod. Tie bitky sem nepatria. Ja som vám, myslím, že na, keď tu bol ten prvý aký-taký útok na pána Poliačika, povedal, riešme to. Riešme takéto útoky, riešme aj urážky medzi poslancami. Tu musí byť nejaká elementárna kultúra. Mandátový a imunitný výbor sa zišiel, sa možno trikrát dovtedy, veľká škoda! Veľká škoda!

  Trúfam si povedať, že aj náš výbor za to môže, že je tu takáto atmosféra, že to napätie je eskalované a je až, až v pozícii, že sú tu bitky a že to tu asi nebola posledná bitka, bohužiaľ.

 • Ja som si teda pozrel teraz tlač 559 a tam vidím, že vlastne sa tam nič nedeje, nedeje, iba o klube, ktorý má mať osem poslancov, s tým, samozrejme, súhlasím. Ale naraz som videl, že tu je 7 pozmeňovacích návrhoch navrhovateľov, je to asi 15 strán textu a 7 pozmeňujúcich návrhov opozície, tých asi tých istých ďalších veľa strán textu, čiže neviem, prečo sme nespravili rovno nový návrh zákona, lebo takto je to naozaj magľajz, a neviete vlastne, čo platí, čo neplatí. Grémium sa niekoľkokrát zišlo, niečo dohodlo, ale sa to každý deň mení a teraz neviem celkom, o čom diskutuje, čo platí, čo bude schválené, čo nebude schvaľované. Možnože nielen ja, no.

  No ja si myslím, že vážny problém bol problém interpelácií, keď tu vláda nie je. Neviem, či to rieši sa teraz. Problém toho, aby poslanci dopredu povedali, koho budú interpelovať, aby ten člen vlády tu bol. Problém otázok, aby sa mohlo len 5 minút hovoriť na odpoveď, aby aj opozícia sa dostala k otázkam. Ja som minule bol číslo 2 pán premiérovi, len hovoril 15 minút o projektoch EÚ, čo som už mnoho, mnohokrát očul a moja otázka išla do hája, no. Ja, my sedíme na mandátovom a imunitnom výbore, ja by som to už nazval, že to je ako permanentný vysočanský zjazd KSČ, ani to nezauzavierame, hneď po budeme onedlho pokračovať, ale neviem, či nám tento rokovací poriadok v niečom pomôže, lebo tie bitky, neviem či sa tu riešia a v tých spletitých pozmeňujúcich návrhoch nevidím to celkom racionálne ňadro, jadro.

  A posledné, imunita. No nechcem o tom hovoriť, ale pozrite si, čo Parlamentný inštitút vypracoval, krásnu štúdiu o imunite v Európe, jak je to inde. A keď k nám do zahraničnej a európskej komisie chodia delegácie, vždy sa ich na to pýtame a v mnohých štátoch je to ináč ako u nás. Takže aj o tom možno tu debatovať alebo debatovať niekedy v budúcnosti. Ďakujem.

 • Ďakujem vám veľmi pekne. Ono to v zásade mohlo celkom tak v kľude skončiť a zbytočne, zbytočný tento prejav, ale však neodpustil si pán kolega. Ako povedať, pán kolega, ja som v mojom príhovore hovoril o fosílii v duchu, ku ktorým mám určitú úctu, ja nemám úctu k hrdzavému plechu. Hrdzavý plech treba hodiť do koša. A prosím vás pekne, ja by som bol rád, keby sme v niečom mali jasno. Ja som zabraňoval protiprávnemu konaniu, ktoré opakovane realizoval v sále váš poslanec, poslanec SMER-u. Ten váš apel, na to, na tie deti. Prosím vás tie deti, viete, čo všetko vidia? Ja som na ten váš výbor, kde ste vy ma chceli pozvať, koniec koncov ste ma tam nepozvali, moje deti chcel zavolať, nech vidia, ako sa ich otec bráni. Nech vidia, ako sa má hrdo brániť proti tomu, že nejaký, niekto sa bude doňho navážať. To som chcel, aby moje deti videli. Takže neviem, o akých deťoch vy hovoríte. Prosím vás, opakujem, ja som zabraňoval protiprávnemu konaniu poslanca SMER-u tak, ako zabraňoval jeden človek v jednom bare, keď niekto ako opitý ako šrúba obťažoval jeho priateľku, až mu musel takú jednu pripáliť, že letel cez celý bar. Neviete niečo o tom?

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec Číž, ja začnem opačne, ako som si napísal poznámky alebo teda poznačil k vášmu vystúpeniu.

  Hovorili ste, že ste tuná ešte v parlamente nezažili takýto prístup, aký tuná bol. Ale pokiaľ si spomínam, a sledoval som rokovania Národnej rady ako obyčajný občan Slovenskej republiky, ešte nie poslanec. Nepamätám si, žeby som naozaj zažil ja takú aroganciu moci, akú zažívame v súčasnosti. Ja som upozorňoval vo svojej rozprave na to, že váš predseda, ani vaši, vaše predsedajúce nereagovali na útoky verbálne, ktoré tuná boli, a potom opakované verbálne útoky a potom došla obrana. Ale toto už bolo veľmi kritizované, lebo to už bol fyzický útok. To bola len fyzická obrana voči predtým vykonaným verbálnym útokom. Na základe tohto vy vlastne chcete meniť rokovací poriadok. Ale v prvom rade si urobte vy poriadok vo vlastných radoch. Keby predseda parlamentu dodržiaval rokovací poriadok a vyžadoval od vlády, aby tu bola pri interpeláciách, aby tu bola pri odvolávaní, aby boli dodržiavané riadne ustanovenia rokovacieho poriadku, k ničomu takémuto by nedošlo. K ničomu takémuto by nedošlo. Ja som hovoril, riešme príčiny, neriešme niekoľkonásobne potom dôsledky. Toto je jednoduché, odstráňme príčinu. Prestaňte sa tu hrať na nejakých väčších, ako sú tu všetci ostatní (kýchnutie v sále), na zdravie, pravda je, pani predsedajúca. Prestaňte sa hrať na veľmi veľkých, buďme naozaj rovnocenní a všetko bude v poriadku. Ale vy naozaj predvádzate takú aroganciu, že naozaj tu už stúpa žlč v človeku, a potom sa nedá ani emócie udržať, ani nič. A prečo potom vaši poslanci tuná napádajú, napadli v skupine dokonca. Viete, aký rozdiel medzi, teda ako sa posudzuje útok skupiny osôb pod vplyvom návykovej látky na jednotlivca? A aká je možná nevyhnutná obrana voči takejto skupine? Ja sa obávam, že naozaj mohli byť použité aj iné veci. Našťastie neboli.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Číž, pár poznámok by som si dovolil.

  Ani mne sa nepáči násilie a fyzické napádanie tu v pléne, myslím si, že to sem, samozrejme, nepatrí, a mne osobne sa nepáči ani to, čo vy ste nejakým spôsobom trošku sa snažili obhajovať, to, že sa tu neustále poslanci po sebe vykrikujú a vyvreskujú. Vy máte v tom niekoľkých prieborníkov, lebo konkrétne tam hore, čo sedí, neviem, pán Podmanický alebo jak sa volá, ten vybľakuje v jednom kuse po poslancoch. Ja som sa tiež dneska neudržal, po veľmi dlhej dobe som začal naňho kričať, mňa to mrzí, lebo ja to veľmi nerád robím, to bolo prvé také zistenie, keď som došiel z exekutívy, a tu mi poslanci hovorili, že tu je to tak normálne. Mne sa nepozdáva ani to, ja si myslím, žeby sme nemali po sebe bliakať a nemali by sme sa tu vyrušovať.

  Čo sa týka, čo sa týka tej poslaneckej stráže alebo čo to je, tej, tej stráže, ktorú ste vypustili, to by som chcel oceniť, lebo osobne si myslím, že je to úplne o ničom, a keď raz niekto bude provokovať, konkrétne trebárs ten pán, o ktorom som hovoril, tak raz niekomu puknú nervy a dostane medzi oči bez ohľadu na to, či tu tá stráž bude alebo nebude. Čiže to by som chcel oceniť, že tá stráž, že ste ju vypustili. Technicky by som vám chcel povedať, že vy ste povedali, že vy ste v 2006. a v 2-tisíc... (ruch v sále), vidíte, zasa ma vyrušujete, v 2006. a v 2010., že ste sa zaviazali, že nebudete vstupovať do rokovacieho poriadku, pokiaľ všetci nebudú súhlasiť, ale vy si do neho vstupujete. Vy nám rušíte klub, vy ste dali tie ostatné veci preč, ale vstupujete do toho rokovacieho poriadku, čiže nie je pravda, že by ste dodržali to, k čomu ste sa zaviazali.

  A ešte by som jednu poznámku, lebo ste hovorili o tej poslaneckej imunite. Dnes aj niektorí vaši kolegovia dokázali, že oni nehlasujú podľa toho, čo si myslia, podľa svojho presvedčenia, ale tak, ako je im to nakázané. Pretože niekoľkokrát sa prejavili verbálne, niekoľkokrát tu zatlieskali kolegom, ktorí tvrdili, že poslaneckú imunitu treba obnoviť. Tak čo si potom vlastne myslia? Dnes evidentne ukázali, že nehlasujú podľa svojho svedomia, a to je to, čo mi vadí. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Pán poslanec Číž, vy sa neúspešne snažíte zvaľovať svoje zlyhanie na opozíciu. Všetci vieme, že kto tu nedodržiava najmä rokovací poriadok. Členovia vlády nie sú prítomní na interpeláciách, predseda vlády sa bojí diskusie, presúvate rokovania mimoriadnych schôdzí na noc, pretože sa bojíte diskutovať, bojíte sa otvorenej výmeny názorov a celé Slovensko videlo, kto nebol triezvy a kto koho napadol. Takže z tohoto sa nevyhovoríte. Ak máte úprimný záujem o nápravu, tak začnite vo vlastných radoch. Ďakujem.

 • Ďakujem, ja si myslím, že pán poslanec Číž povedal v podstate všetko, čo by sme povedali, keby sme vystúpili v jednotlivých vystúpeniach. Zhrnuté, podčiarknuté.

  Naozaj všetko to začalo tým, ako istý pán poslanec vysypal na hlavu pána Poliačika tie prázdne striekačky. To bola, to bol prvý šok v tomto parlamente, taký väčší. Potom to už pokračovalo. Preto, lebo nič sa nestalo. Čo bude nasledovať? Kýbeľ vody, kýbeľ farby, kyselina? Čo bude nasledovať? Vôbec môže to spraviť poslanec, ktorý nie je pod vplyvom nejakej návykovej látky? Kto sa na to opýtal? Prečo nikto toto nedal prešetriť, prečo nikto nekričal, že pán poslanec, ktorý to spravil, určite nebol celkom triezvy. To je jedna vec.

  Potom to malo svoje pokračovanie, skončilo to fyzickým kontaktom, tuná na tejto ľavej strane, ale to by sme sa asi prekárali donekonečna.

  Dámy a páni, ja si myslím, že dôležité je, že sloboda môjho mandátu poslaneckého eticky končí tam, kde začína sloboda vášho mandátu poslaneckého. A presne tak to funguje aj opačne. Sloboda môjho mandátu končí tam, kde začína sloboda vašeho mandátu. A sloboda vašeho mandátu končí tam, kde začína sloboda môjho mandátu. Keď toto budeme rešpektovať, tak sa nám nestane, že tu mi bude niekto brániť, aby som išiel tajne voliť. Nabudúce sa postaví pred vchod do parlamentu a bude mi brániť v tom, aby som mohol do toho parlamentu vstúpiť. Mňa takisto zastupujú nejakí voliči, ako zastupujú XY iných pánov poslancov. Buďte takí láskaví a rešpektujte to a nemusíme tu sedieť kvôli rokovaciemu poriadku.

 • Ďakujem, pán kolega, mňa vo vašom vystúpení zaráža to, čo veľmi účelovo používate, a to je hĺbka vašej pamäte. Aj váš predrečník, aj vy, spolu si vyberiete jeden moment a od neho začnete argumentáciu.

  Tak ja vám teda pripomeniem, že ja nie som nejaký starý parlamentár. Som tretí rok aj s cestou, ale mňa absolútne zarazilo, ako si tam sediaci pán poslanec vtedy opozičný Kaliňák dovolil uraziť poslanca Matoviča. Následne po jeho reakcii ho vyzval na férovku. Tak keď to niekde začalo, tak to z môjho pohľadu začalo tuná. Novinári by vám určite vedeli dokumentovať ďalšie začiatky týchto vecí. Viete, najväčším nešťastím akéhokoľvek ľudského konania je, keď ambície predbiehajú schopnosti. A vy ste mali obrovské ambície aj z hľadiska tohoto rokovacieho poriadku. Koniec koncov sa tu teraz bavíme o rušení poslaneckého klubu SaS. Podľa mňa, tá ambícia urobiť nejaké základné nastavenie, pravidlá, či už z vašej strany, alebo zo strany opozície, bola legitímna. Akurát k nej vôbec neprišlo. Proste zhodené zo stola, nikam sme sa nedostali, obraz o tom, že sme rokovali o zmene pravidiel, ako majú poslanci medzi sebou fungovať, je nič, nula, žiadny symbolický moment neodišiel.

  No a k tomu, čo sem kto zavádza. Kedy sa v tomto parlamente odvolávala vláda bez vlády samotnej a kedy sa cez deň rokovalo na riadnej schôdzi, v noci sa odvolávalo, potom sa zase rokovalo na riadnej schôdzi a potom sa zase odvolávalo. Veď toto sú veci, ktoré ste sem priniesli vy, nie my. Na to nemáme hlasy.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán kolega Viskupič, začnem takto. No, veď ste o tom rozprávali tu tri dni. Takže som sa ja ani toho nedotkol, lebo nebolo treba. Teda korektne-nekorektne.

  Ďakujem za poznámky iba pánovi Kadúcovi, lebo otvoril jednu otázku. Kolegyne, kolegovia, právo určovať program je jedno zásadné právo väčšiny na to, aby mohla spravovať daný parlament a následne aj krajinu. Pokiaľ dáte návrh na mimoriadnu schôdzu počas trvania normálnej schôdze, ktorá je stanovená, dlhodobo plánované, a všetci, všetci termíny dostaneme na kartičkách rok dopredu. Pokiaľ dáte mimoriadnu schôdzu vtedy, tak v takom prípade, pokiaľ by som chcel zrealizovať, a musím ju zvolať do 7 dní, tak by som musel urobiť to, že preruším normálnu schôdzu a začnem viesť tú mimoriadnu. Ako by sa to dialo, keby to bolo napríklad pri rozpočte? Aký je problém, aby dali tu páni poslanci, nebudem menovať, aby som nekazil atmosféru, môže byť 20 návrhov na mimoriadnu schôdzu a prestane platiť akýkoľvek poriadok, to si neuvedomujete? Preto nemá predsedajúci inú možnosť, keďže si nenechá tá väčšina úplne logicky nabúrať svoj program a dáte schôdzu vtedy, keď sa 7 dní nedá urobiť v riadnom čase, tak to urobí večer.

  Ako je možné, že naše mediálne prostredie túto elementárnu vec ako našej verejnosti nesprostredkuje? Nerozumiem tomu.

 • Vyriešte tento protiklad, vysvetlite, ako sa to má robiť, zvážte aspoň elementárne pravidlá parlamentarizmu. A ukazuje sa, že minimálne 10 hodín zbytočných táranín sme tu počúvali. Minimálne v tejto veci. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďalší, ktorý v rozprave vystúpi, je pán poslanec Poliačik. Nech sa páči.

 • Ďakujem. Ja som hovoril k obsahu samotnej novely už v mojom prvom vystúpení, takže teraz aj vybudený pánom kolegom Čížom sa ešte vyjadrím k tým ostatným témam, ktoré sa k tomu pridružili.

  Napriek tomu, že aj pán poslanec Číž má vedomostnú výbavu, aby vedel ten kontext aj pomenovať, aj možno uviesť niektoré fakty do súvislostí, tak vo výkone konkrétnej politiky SMER dokázal, že dokáže konať len skratovo. A dokážem to na niekoľkých príkladoch. Ten, tá prvá bola situácia na imunitnom a mandátovom výbore hneď po provokácií pána poslanca Martvoňa a následnej reakcii pána poslanca Hlinu. My sme vtedy s pánom, s pánom kolegom Kadúcom navrhli, aby na druhý deň ráno bolo v pléne Národnej rady uznesenie, ktoré by navrhol mandátový a imunitný výbor, aj s pánom Frešom, ktorým by plénum Národnej rady jednoznačne odsúdilo akékoľvek prejavy násilia. A akékoľvek konanie, ktoré eskaluje konflikty a ktoré vedie či už k verbálnym, alebo fyzickým prejavom násilia. Nie. Páni poslanci, kolegovia zo SMER-u povedali, že my musíme v prvom rade riešiť Hlinu, bez riadnej opory v rokovacom poriadku bolo začaté disciplinárne konanie, ktoré doteraz neskončilo. A ja som, áno, hlasoval som za to, pretože jednoducho jediný kompromis, pán predseda, bol vtedy taký, že, že to, že to vyhlásenie sme dali do nášho spoločného uznesenia výboru, nedostalo sa to do pléna, a keďže ste hovorili, že nedá sa inak, len vlastným uznesením začať disciplinárne konanie, napriek upozorneniam, že na to nie je opora, súhlasili sme s vami, mysleli sme si, že z toho bude aspoň nejaké riešenie. Ukazuje sa, že nie je. Ten skrat jednoducho trvá doteraz.

  Druhá skratová reakcia. Potom, čo sme sa zhodli, a opäť to bolo v našom spoločnom uznesení, že je potrebné pre tieto prípady meniť rokovací poriadok, tak ten pozmeňovák, ktorý ste mali pripravený a ktorý minimálne to riešil, žeby sme mali dôvod na začatie disciplinárneho konania, ste zase stiahli. Prečo minimálne táto jedna vec, na ktorej bola zhoda naprieč celým politickým spektrom, teda v súlade s vašou zásadou, čo sa týka otvárania rokováku, nie je na stole? Prečo tam nie je to, že disciplinárne konanie môže začať aj v momente, keď dôjde k fyzickému ataku? Prečo stále máme v rokováku dieru, ktorá nám tým pádom umožňuje začať disciplinárne konanie len na základe výrokov? Opäť skratové konanie, kde politika predbehla faktický stav a konštruktivitu riešenia.

  Hovorili ste o britskom parlamente. Neviem, či si to uvedomujete, ale tam fyzická potýčka nie je fyzicky možná a je to práve kvôli tomu, je to práve kvôli tomu, že, že to je parlament, ktorý si prešiel svojím krvavým obdobím. Viete si predstaviť, že tam by Škót, Ír a konzervatívec sedel vedľa sociálneho demokrata z Walesu? No to by boli facky! A práve sú tam dve čiary, ktoré sú neprekročiteľné, a tie dve čiary sú od seba vzdialené na dĺžku dvoch mečov. Pretože meče boli v tej rokovacej sále a presne kvôli tomu, aby sa nikdy dvaja poslanci nedostali do fyzického kontaktu, tie dve čiary sa nesmú prekročiť. Takže ja poznám tú históriu, len, bohužiaľ, táto budova má komunistickú architektúru. Táto budova nikdy neplánovala opozíciu. Preto sedíme všetci na jednej strane a preto máme k sebe tak blízko.

 • Smiech v sále.

 • Tu je to, tu je to, tu je to na dĺžku paže a bolo to využité, no nemáme tie čiary. Takže všetko, čo bolo predmetom širokej dohody, bolo stiahnuté a veci, na ktorých nie je široká dohoda, a to je aj to, čo je predmetom novely rokovacieho poriadku, ide ďalej.

  Ja som v prvom čítaní uvítal to, že sa ide situácia s rokovákom riešiť. V druhom čítaní som prišiel s vlastným riešením, ktoré podľa mňa má svoju politickú kultúru a má svoju logiku. Je to riešenie, ktoré rešpektuje, že strana, ktorá sa cez voľby dostala do parlamentu, by mala mať svoje zastúpenie v podobe funkčného poslaneckého klubu, a ktorá rešpektuje fakt, že strana, ktorá sa dostala cez voľby do parlamentu aj v prípade, že jej zanikne klub, by mala sa zúčastňovať na riadení parlamentu, a to preto, lebo grémium nie je len technickým orgánom, ale je aj politickým orgánom, kde častokrát sa kreujú napríklad pracovné skupiny k zmenám dôležitých zákonov a kde, som presvedčený o tom, že každá strana, ktorá má mandát v podobe kandidátky, ktorá sa sem dostala cez 5 %, by mala mať svoje zastúpenie. Ale logika a vysvetľovanie v tejto rozprave jednoducho hrali druhé husle.

  Vy ste prišli so silovým riešením, kde ste sa spoliehali na to, že sa vám podarí opozíciu rozložiť na tzv. štandardné a neštandardné strany, kde podľa pravidla rozdeľuj a panuj ste si chceli starých harcovníkov parlamentných prikloniť na svoju stranu a vypískať akože tie neštandardné útvary, ktoré tu máme, a nepodarilo sa vám to. Vy ste prepískli a cúvli a v rámci cúvania ste so sebou stiahli aj to rozumné, čo ste dali na stôl. Takže sa nehrajte na to, že tu máte vôľu k diskusii. Vy ste hrali, zahrali politickú hru, kde napriek väčšine ste na body prehrali, a to je výsledok celej tejto rozpravy. Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami štyria poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa faktickou poznámkou. Pán poslanec Číž.

 • Pán poslanec, tu pán kolega Kuffa svojím vystúpením spôsobil, že sa mi, mi holubica vletela do srdca. Tak aj zo svojho vystúpenia som vypustil všetky kontroverzné slová, ktoré som chcel povedať k alkoholu a pod., tak ani k vám nechcem teda zosmiešňujúco, len presne takto usporiadaný parlament je aj európsky. Viete a ten Európsky parlament asi nebudeme asi nazývať celkom, že by bol rovno komunistický a tak, a 90 % parlamentov, ktoré som videl, sú usporiadané takto. Takže v tomto to nebude, pán kolega. Bude to v tom, že jednoducho správanie, ktoré vykazuje znaky trestného činu podľa existujúceho stavu, je trestným činom. V spoločnosti sú, samozrejme, rozpaky, pretože poslanci mali imunitu, videli sme tie rôzne bitky vonku atď., nepoznáme mechanizmy, ako sa riešili, ale jednoznačne podľa nášho právneho stavu a nepočul som jednu inú právnu interpretáciu ja a pýtal som sa aspoň piatich ľudí, ktorých právne názory si vážim, že tam absolútne nemožno pochybovať, že išlo zjavne o trestný čin. Napriek tomu je u nás tak silný tlak, aby sme netraumatizovali spoločnosť, aby sme nešli do týchto vecí. Ja poviem pravdu, som očakával, že budú konať orgány ex offo, pretože priestupkové konanie a ďalej by asi disciplinárna komisia nemala byť. Darmo dáme do nášho výboru disciplinárne konanie za fyzické ataky, za váľanie jedného poslanca, druhého na zem, predsa nemožno dávať nejakú pokutu. To je trestný čin, treba si pozrieť, ako vyzerá napr. trestný čin výtržníctva. Pozrite si do Trestného zákona charakteristiku tohto zákona. Takže toto sú veľmi dôležité veci a naozaj ide o tento moment. To, že sme to zahltili tým všetkým iným, o rokovacom poriadku by som vám veľmi rád vyrozprával stav mojej duše najmenej na hodinu. Len som sa, sa disciplinujem, lebo si naozaj myslím, že musíme predovšetkým riešiť už konečne to, čo je predmetom nášho záujmu a rokovania. Tu sme chceli skvalitniť rokovací poriadok a urobiť z rokovacieho poriadku, ktorý je nefunkčný...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja už teda dúfam a vyzerá, že už skončíme, lebo sme naozaj na hrane, lebo však nakoniec si to ešte rozmyslíte, a pani Laššáková vystúpi, že, že to, čo vravela na začiatku, už neplatí a ja by som sa možno málo čudoval. Naozaj nič v zlom, ako tu sa sme začali tým, že je vyhlásené prímerie, a napriek tomu tu šibrinkujeme drevenými mečmi niektorí a vykrikujeme, že ideme bojovať. No, pardon za tento obraz, čo som si dovolil. Naozaj pre túto chvíľu to chápem ako prímerie, ale čo nevylučuje, že sa znova k tomu dá vrátiť, a to je možno aj cesta, že ako. Tak by som povedal, nie za horúca, ale v kľude, ale tuná sa odvolávať na nejaké dohody, neviem aké dohody, slovo zaznelo korektne a jasne na začiatku a to je presne to, že my napríklad nevieme reagovať a potom z nás nejde rešpekt. Potom je naozaj aj reakcia z nás ako opozície rozpačitá. To poviem otvorene. Lebo to, čo bolo na začiatku, na začiatku bolo podané prímerie a nepochopili sme to. Tak ja viem, že niektorí to vedeli, prečo nechápu, ale rozmýšľam nad tým, že ako urobiť aj to, že by z nás šiel rešpekt. No naozaj pri niektorých veciach by sme mali postupovať ináč. Toto vyhodnocujem fakt ako vec, ktorá je už na úrovni trápenia. Chvalabohu, pardon, končíme, vyzerá, že pani Laššáková si to nerozmyslela, že to platí v tom, čo povedali, to znamená, keď vyhlásili prímerie napriek tomu, že majú batalióny také, že, že by nás rozdrvili, tak berieme ako umenie možného a, a nevylučuje to ďalší postup. Takže čochvíľa to skončíme a hádam už aj skončíme túto relatívne nešťastnú schôdzu. Ďakujem.

 • Ďakujem. Ja si myslím, že žiadne prímerie tu nevnímam a iba z jedného faktu, a vráťme sa teda k tomu, čo naozaj ideme prijať, a to je to, že rušíme jednej strane parlamentnej klub. Dôvody, prečo sa mi nezdá to, že robíme správnu a dobrú vec, som hovoril v rozprave, a to je preto, že robíme zo strany, ktorá si riadne pýtala dôveru vo voľbách, získala jedenásť mandátov, tá strana má šesť členov, naďalej zostávajú v poslaneckom klube a títo poslanci, budú naďalej na ne nahliadané ako na nezaradených poslancov. Myslím si, že je to minimálne, ak tu budeme používať všetky vzletné argumenty a pod., minimálne nespravodlivé, a v prísnej logike, ktorú hlása sám predseda parlamentu, že stojí na strane nejakých štandardných pomerov a výsledkov volieb a snaží sa ich svojimi krokmi rešpektovať, tak presne v tomto momente túto logiku ruší a šesť poslancov, ktorí zostávajú v klube SaS, sa dostáva do roviny nezaradeného poslanca a myslím si, že to spravodlivé nie je. Následne ďalšie kroky, ktoré by mohli smerovať k tomu, ako sa budú nezaradení poslanci správať voči ostatným orgánom parlamentu, či už grémiu, alebo podobne, by mohla byť otázka č. B, čo s 10 % parlamentu, ale už to tu bolo povedané niekoľkokrát a myslím, že to nemá význam. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Poliačik, vy ste nás obvinili, poslancov za stranu SMER, a teda drvivú väčšinu v tomto parlamente, ktorá vzišla demokratickými voľbami, z toho, že sme sa snažili nejakým spôsobom rozoberať a atomizovať opozíciu na takú a onakú stranu, ale to nie my, pán poslanec, to nie my, ako dnes máte problém vy, a ja vám poviem úprimne, mne je vás aj trošku ľúto, ale teraz to nehovorím ironicky. Skutočne to hovorím úplne úprimne, stratíte možno mandát klubu, možno bude problém s minerálkami, bude možno problém na grémiu a tak ďalej a tak ďalej. Ja to úplne chápem, ale to nie je váš problém, to je problém váš, pretože vám odišli poslanci. A poviem vám jednu pravdu. Myslím si, že pokiaľ sa nevyriešia nezaradení poslanci, resp. poslanci, ktorí opustia svoju stranu, materskú stranu, na základe ktorej sa dostali do parlamentu, tu nikdy nebude pokoj. Nikdy nebude pokoj. Myslím si, že by sa mal novelizovať iný zákon, ktorý hovorí o tom, že poslanec, ktorý opustí svoju materskú stranu, tu nemá čo robiť a musí vrátiť mandát. Ďakujem pekne.

 • Ja som čakal, kedy to zaznie. Imperatívny mandát tu šteklí mnohých. Chvalabohu, nikto nemá tú odvahu o tom hovoriť nahlas, pán Jánoš sa teraz uriekol na chvíľku. Treba si uvedomiť, že sme tu stále v prvom rade zvolení demokraticky a nie partokraticky. Napríklad všetci poslanci SaS sa vykrúžkovali do parlamentu. Všetci, ktorí sa dostali do parlamentu, všetkých 11, sa dostali cez 3 % hlasov pre stranu a každý sa sem dostal cez svoje osobné krúžky. Koľko poslancov SMER-u, ja viem, že tam sú iné počty, ale dosiahlo aspoň tie krúžky ako posledný z vykrúžkovaných SaS-károv. To je prvá vec.

  Druhá vec, ja som iba pomenúval skutočnosť, páni kolegovia, to, že opozícia mala byť rozdelená na štandardnú a neštandardnú, pán Jánoš, povedal váš predseda parlamentu na tlačovke, že nie je ochotný sa baviť s tzv. neštandardnými stranami o tom, ako dosiahnuť poriadok na rokovaní parlamentu. Vy tu nehovorte, že ja vás z niečoho, úbohú drvivú väčšinu obviňujem, to jednoducho bolo povedané ústami prvého z rovných, predsedu parlamentu, ktorý povedal, že na tom, aby sme sa dohodli, ako spraviť v parlamente poriadok, budeme rokovať so štandardnými stranami. Čo je neštandardné napríklad na SaS? Nedostali sme sa sem cez voľby? Nemáme snáď normálne stanovy? Nefungujeme podľa zákona o politických stranách? Kde je právo určovať zrazu na strane opozície, ktorá strana je štandardná, ktorá nie?

  Takže ak mi vyčítate, že tu pomenúvam fakty, tak prestaňte robiť tie fakty, a ak by ste všeobecne skončili s tým, tak vôbec nepotrebujeme meniť rokovák.

 • Ďalší, ktorý vystúpi v rozprave, pán poslanec Vašečka nie je v sále. Stráca poradie, myslím si, že druhýkrát, a pán poslanec Procházka taktiež. Keďže sa nenachádzajú, páni poslanci stratili poradie a vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Pýtam sa, pani navrhovateľka, pani podpredsedníčka, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nech sa páči.

 • Ja len veľmi krátko. Naozaj rozprava trvala celý deň. Však zákon o rokovacom poriadku je, je významný zákon, ale znova chcem potvrdiť to, čo som povedala na začiatku, že riešili sme situáciu, ktorá, a tým svojím návrhom situáciu, ktorá v Národnej rade vznikla po voľbách s tým, že od roku 1993, teda od samostatnosti Slovenskej republiky stanoviská ústavnoprávneho výboru boli rešpektované, a ak klesol počet poslancov v klube pod 8, takýto klub automaticky zanikol. Teraz začali sa rôzne výklady, tak sme pristúpili k tomu po dohode s viacerými poslaneckými klubmi, že sme takýto návrh podali. Všetky návrhy, ktoré odzneli, ja som ich pozorne počúvala, treba rozanalyzovať a myslím si, že treba na túto tému diskutovať, aby sme prijali zákon, ktorý bude platiť niekedy v budúcne, ak budeme ešte robiť novelu zákona o rokovacom poriadku, aby sme ho prijali taký, ktorý bude naozaj nadčasový a bude slúžiť na dobré riadenie celej Národnej rady.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Pýtam sa, pán spravodajca, zaujať stanovisko? Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, kolegyne, nedá mi, aby som nevystúpil ešte v mene spravodajcu na konci tejto rozpravy, pretože spravodajca môže vystúpiť v priebehu rozpravy, pretože som zachytil vo faktických poznámkach k vystúpeniu pána poslanca Číža tri vystúpenia, ktoré ma, musím povedať, šokovali. Tri vystúpenia, ktoré povedali a obhajovali fyzický útok na verbálny prejav. Vážení kolegovia, kolegyne, to snáď nemyslíme vážne, že chceme legitimizovať fyzický útok na verbálne prejavy v parlamente!? Ďakujem.

 • Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a ďalej pokračujem správou výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2013. Správa má parlamentnú tlač 605.

  Teraz dávam slovo poverenému členovi tohto výboru poslancovi Martinovi Fedorovi a prosím ho, aby správu uviedol. Nech sa páči.

 • Rokovanie o správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2013, tlač 605.

 • Ďakujem, vážená pani predsedajúca, panie poslankyne, páni poslanci, prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s uznesením Národnej rady č. 33 zo 16. mája 2012 a § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo je zákon o ochrane pred odpočúvaním, správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2013.

  V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane pred odpočúvaním a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu, ministerstvo vnútra, Policajný zbor, ministerstvo obrany za časť Vojenské spravodajstvo, ministerstvo spravodlivosti za časť Zbor väzenskej a justičnej stráže, ministerstvo financií za finančnú správu v mesiaci júl 2013 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2013.

  Správu o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2013 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúce utajené skutočnosti a niektoré z nich aj informácie o verzii, ktoré utajované skutočnosti obsahujú.

  Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 27. augusta 2013 na svojej 27. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil ju Národnej rade Slovenskej republiky vziať na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou tejto správy.

  Pani predsedajúca, prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.

 • Ďakujem, pán poslanec, za uvedenie správy, zaujmite svoje miesto pre navrhovateľov a súčasne budete plniť aj funkciu spravodajcu.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku, pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Nie je tomu tak a prerušujem rokovanie o tomto bode programu, a keďže mal nasledovať ďalej bod návrh na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov, vzhľadom na to, že ústavnoprávny výbor o tomto návrhu nerokoval, sa tento bod programu stáva bezpredmetným.

  A teraz kolegyne, kolegovia, o 17.00 h vyhlasujem prestávku, budeme pokračovať hlasovaním o 17.00 hodine.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Pekné popoludnie, dámy a páni, budeme hlasovať o ostatných prerokovaných bodoch programu 23. schôdze.

  Poprosím pani poslankyňu Anku Vittekovú, aby uviedla v druhom čítaní hlasovanie o návrhu pani poslankyni Laššákovej, Zmajkovičovej, pána poslanca Číža, Kubánka a Glendu na vydanie zákona o rokovacom poriadku, tlač. 559.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej, Renáty Zmajkovičovej, Miroslava Číža, Stanislava Kubánka a Tibora Glendu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 559.

 • Ďakujem pekne za slovo, v rozprave k uvedenému zákonu vystúpilo 17 poslancov, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy podali poslanci: Zajac, Poliačik, Matovič, Hraško, Fecko, Huba, Viskupič, Kadúc a pani poslankyňa Žitňanská.

  Pozmeňujúci návrh poslankýň Zmajkovičovej a Vittekovej bol vzatý späť.

  Pán poslanec Viskupič podal návrh vrátiť návrh zákona na dopracovanie.

  Pán predseda, prosím, dajte hlasovať najskôr o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 49 za, 78 proti.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Ďalej pán poslanec Viskupič podal tiež návrh nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Dajte, prosím, aj o tomto návrhu hlasovať.

  Paška, Pavol, predseda NR SR

  127 prítomných, 49 za, 78 proti.

  Návrh sme neschválili.

 • Keďže správa výboru neobsahuje žiadne pozmeňujúce návrhy, pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rozprave.

  Tieto pozmeňujúce návrhy odzneli dnes, preto v zmysle § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku dajte hlasovať o skrátení lehoty.

  Paška, Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 127 za, 2 proti.

  Máte súhlas, budeme hlasovať o návrhoch.

 • Ako o prvom budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Zajaca.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 51 za, 20 proti, 58 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďalej, pán predseda, budeme hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Poliačika.

  Paška, Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 34 za, 20 proti, 74 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

 • Teraz budeme hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Poliačika.

  Paška, Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 33 za, 14 proti, 80 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďalej hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Žitňanskej.

  Paška, Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 51 za, 16 proti, 62 sa zdržalo.

  Návrh neprešiel.

 • Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Matoviča.

  Paška, Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 29 za, 19 proti, 77 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

 • Teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Hraška.

  Paška, Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 33 za, 51 proti, 43 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh nezískal podporu.

 • Pán predseda, budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu prednesenom pánom poslancom Feckom.

  Paška, Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 17 za, 13 proti, 95 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

 • Teraz budeme hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Hubu.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 35 za, 13 proti, 80 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Hubu.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 35 za, 10 proti, 82 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

 • Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Viskupiča.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 34 za, 22 proti, 70 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďalej hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kadúca.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 36 za, 11 proti, 81 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

 • Týmto sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich návrhoch.

  Pán predseda, v zmysle § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď, dajte preto, prosím, hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 80 za, 20, proti, 28 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu.

  Pán poslanec Matovič, do rozpravy?

 • Krátka pauza.

 • A viete, o čom je rozprava v treťom čítaní?

  Pani spravodajkyňa, poprosím vás.

 • Chcel som to povedať z miesta, ale nezachytil som hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Vittekovej, tak aby náhodou nenastal nejaký problém.

 • Reakcie z pléna.

 • Na úvod bol? Tak potom sa ospravedlňujem.

 • Pán poslanec, evidentne neviete, na čo je tretie čítanie.

  Pani spravodajkyňa.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 77 bolo za, 25 proti, 26 sa zdržalo.

  Schválili sme novelu zákona o rokovacom poriadku.

  Poprosím pána poslanca Fedora, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia Národnej rady k správe výboru pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2013. Je to tlač 605.

 • Hlasovanie o správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2013, tlač 605.

 • V rozprave k tomuto bodu nevystúpil žiaden pán poslanec ani poslankyňa, preto, prosím, dajte hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako ho navrhol výbor pre obranu a bezpečnosť.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 124 bolo za, 5 sa zdržali.

  Schválili sme návrh uznesenia.

  Dámy a páni, chcem sa poďakovať za priebeh 23. schôdze.

  Chcem vás ešte informovať, že budeme pokračovať v prerušenej rozprave o správe Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na 25. schôdzi vzhľadom na neprítomnosť pána predsedu úradu. Takisto kandidátov na členov disciplinárnych senátov vzhľadom na to, že ústavnoprávny výbor neprerokoval návrhy, budeme o nich rokovať na 25. schôdzi v októbri.

  Takže vyhlasujem 23. schôdzu za skončenú.

  Ďakujem za spoluprácu a uvidíme sa o dva týždne na 25. schôdzi. Dovidenia.

 • Rokovanie 23. schôdze NR SR sa skončilo o 17.18 hodine.