• Pekné popoludnie, dámy a páni, chcem vás požiadať ešte o chvíľočku strpenia vzhľadom na to, že výbor pre financie, rozpočet a menu ešte stále rokuje o návrhu programu a uznesenia skupiny poslancov, na základe ktorého som zvolal túto schôdzu, a počkáme, kým skončí. Akonáhle výbor pre financie ukončí svoje rokovanie, otvorím túto schôdzu. Ďakujem pekne.

 • Reakcie z pléna.

 • Dobre, tak do 13.15. Dobre? Poprosím vás. Ďakujem pekne.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Pekné popoludnie, dámy a páni, výbor pre financie, rozpočet a menu ukončil rokovanie o bode programu, ktorým bol návrh skupiny poslancov na zvolanie schôdze podľa čl. 83 ods. 2 ústavy a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku. Bola to skupina 36 poslancov. Zároveň na základe požiadavky a návrhu poslancov otváram túto schôdzu.

  Poprosím vás o prezentáciu, aby sme zistili, či sme uznášaniaschopní.

 • Prezentácia.

 • Je prítomných 128 poslancov.

  Sme uznášaniaschopní.

  Na tejto 22. schôdzi sú overovateľmi páni poslanci Rastislav Čepák a Viliam Novotný. Ich náhradníkmi sú páni poslanci Milan Halúz a Martin Poliačik.

  O ospravedlnenie požiadali páni poslanci Blanár, Droba, Fronc, Galis, Choma, Chren, Kondrót a Solymos. Na zahraničnej pracovnej ceste je pán poslanec Andrej Kolesík.

  Skupina poslancov žiada zvolanie schôdze s programom, ktorým je návrh na prijatie uznesenia Národnej rady k dosiahnutiu verejného dlhu 52,1 % hrubého domáceho produktu a návrhy opatrení na jeho zníženie.

 • Bod programu: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k dosiahnutiu verejného dlhu 52,1 % HDP a návrhy opatrení na jeho zníženie, tlač 598.

 • Tento návrh som pridelil výboru pre financie, rozpočet a menu a ten ho pred malou chvíľočkou prerokoval. Takisto som tento návrh zaslal vláde Slovenskej republiky, aby zaujala stanovisko.

  Teraz budeme hlasovať o návrhu programu schôdze, tak ako žiada skupina poslancov.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 57 za, 42 proti, 26 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Neschválili sme návrh programu 22. schôdze, tak ako ho žiadala prerokovať skupina 36 poslancov.

  Vyhlasujem 22. schôdzu za skončenú.

 • Zapískanie z pléna.

 • Želám vám všetko dobré, pekné prázdniny, pekné dovolenky, vidíme sa po lete. Ďakujem pekne. Pekný deň.

 • Rokovanie 22. schôdze NR SR sa skončilo o 13.21 hodine.