• Príjemné dobré ráno. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, otváram desiaty rokovací deň 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali páni poslanci Miroslav Beblavý, Dušan Galis, Ján Hudacký, Igor Choma, Jozef Ježík, Daniel Lipšic, Juraj Miškov, József Nagy, Jana Vaľová, Anna Vitteková.

  Pristúpime k prvému čítaniu o

  návrhu poslanca Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona má tlač 427. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 408.

  Teraz dávam slovo poslancovi Alojzovi Hlinovi, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Dobré ráno. Vážená pani predsedajúca, vážení páni kolegovia, dovoľte, aby som uviedol návrh zákona č. 235/1998 o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí, resp. ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony.

  Zmyslom predkladanej novely je to, že upraviť existujúci stav nasledovne. Existujúci stav hovorí, že tento príspevok dostávajú prvé tri dieťaťa(deti). Návrh môjho zákona na zmeny tohto zákona je v tom, že príspevok bude dostávať iba prvé dieťa.

  Vážená pani predsedajúca, skončil som a zároveň sa hlásim do rozpravy.

  Ďakujem.

 • Pán navrhovateľ, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre sociálne veci, poslankyni a podpredsedníčke Erike Jurinovej, aby uviedla spravodajskú informáciu. Nech sa páči, pani podpredsedníčka.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v prvom čítaní podala správu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov (tlač 427), ako spravodajca určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 40 zo 7. marca 2013 a podala spravodajskú informáciu k návrhu zákona.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 408 z 25. februára 2013 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho prerokovanie. Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Návrh zákona odôvodnil navrhovateľ. Cieľom predloženého vládneho návrhu zákona je presadzovanie rovnováhy uplatňovania práv a im korešpondujúcich povinností medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

  Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní.

  V súlade s § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Pani predsedajúca, ďakujem, skončila som svoju spravodajskú informáciu a prosím, otvorte rozpravu k tomuto návrhu zákona.

 • Ďakujem. Pani podpredsedníčka, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť do rozpravy ústne. Pán poslanec Matovič. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Nech sa páči, pán poslanec Matovič, máte slovo.

 • Reakcie z pléna.

 • Chcete vystúpiť v rozprave a idete ako prvý? Či najprv pôjde...

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Nuž dovoľte k tomu niečo povedať. Ešte vás privítam, keď to poviem takto odľahčene, na mojom rokovacom dni, lebo dneska sa rokuje o mojich návrhoch zákona.

  Ináč, mimochodom, mohli sme skončiť včera, ale ste doplatili na tú vašu aroganciu moci, čiže ja už dneska si to len užívam. Hlasovanie tak či tak bude o jedenástej, ja mám zabíjačku, tam výrobky budú okolo dvanástej, čiže ja som, ja stíham, takže ale tu je jasný prípad toho, že ste to prepálili.

  Nuž ale, keď už sme tu, tak dovoľte, aby som k týmto naozaj mimoriadne vážnym zákonom niečo povedal.

  A skôr ešte ako poviem, podám aj informáciu občanom, lebo ja som si všimol, že to niekto aj pozerá, tak im podám informáciu, že poslanci SMER-u sú tu traja. Možno deklarujú falošnú jednotu, medzitým pribudli dvaja, čo tu včera demonštrovali, že pri mojom vystúpení sa hromadne zdvihli a odišli. Nuž ja vám poviem, ja som nad tým rozmýšľal, no mne to celkom ako lichotí, že kvôli mne, viete, lebo keby, to je ináč princíp klasickej obštrukcie, to je úplne v poriadku, že sa zdvihnete, ale, ja neviem, kvôli eurovalu, kvôli rozpočtu, hej, ale že si potrebujete deklarovať jednotu na vystúpení jedného poslanca, nuž, nič v zlom. Neviem, kto vám to prikázal, Paška alebo, alebo pán Fico volal, alebo, neviem, že skade vyšiel ten popud, že sa zdvihnite a odídete.

  No však, ale poďme k nášmu, nášmu problému, resp. k tomu, ja to budem tým ľuďom hovoriť, však pre nich to má význam, pre vás to nemá, k tomu, čo naozaj trápi týchto ľudí. Dneska budeme hovoriť o troch zákonoch, začnem prvým.

  Už ako-tak človek, ktorý žije v reálnom svete, musí uznať, že niekde sa stala chyba. Za dve dekády sociálnej práce slovutných to politických predstaviteľov našej krajiny sme sa dopracovali k stavu, aký máme. Nuž a chcem vidieť jedného človeka, ktorý povie, že je s tým komfortný alebo že je to v poriadku. Takže keby sme si aspoň zadefinovali to, že niekde sa stala chyba. Tá chyba sa stala tak, že je obrovská, už sa nedá skryť. Doterajší systém práce, to znamená hasenia lokálnych malých požiarov, ktorý bol relatívne dlhodobo funkčný, prestáva fungovať z dvoch dôvodov: už je toho tak veľa, že nestíhate, a druhý problém, že nie je za čo. Takže budeme kruto konfrontovaní s tým, čo sme tuná nastvárali, čo ste tuná nastvárali za dve dekády sociálnej politiky štátu.

  Dneska, ak som dobre počúval, pán Fico, pán premiér, rokuje v Poprade o olympiáde. Nuž aj k tomu sa, v kontexte predkladaného zákona poviem, prípadne pri tej veľkej sláve a ohlasovaní toho, že ako sme na tom dobre a že aké máme stredisko svetového významu, skúste trošku zájsť bokom. Stačí do Lomnice, do Veľkej Lomnice. Stredovek. To je presne to, ako tu pracujeme, akým systémom tu pracujeme. Na jednej strane sa budeme chváliť, že máme stredisko svetového, svetových parametrov a 10 kilometrov odtiaľ je stredovek.

  My máme vo Veľkej Lomnici, pristavím sa, máme golfové ihrisko, krásne vily, všetko, iný svet. A cez ulicu je úplne iný svet, cez ulicu je stredovek. To už to Rio de Janeiro alebo iné latinské, iné krajiny, tie slamy a neviem čo majú aspoň o trošku ďalej. My to máme hneď vedľa, nech teda z okna, keď sa ubytujem v tom golfovom areáli, tak z okna sa pozriem, ako žijú vedľa v osade, a tí ľudia z osady sa zase z okna pozrú, ako žijú tí ľudia na golfovom ihrisku. To je presne to, akú dobu žijeme a na čo sa tu hráme.

  Dneska sa bude v Poprade hovoriť o veľkej to veci, ako je olympiáda. Olympiáda vôbec nie je pre ľudí, to je olympiáda pre potreby J&T, aby bolo jasné, za čo zadeklarovať, že prečo je potreba na propagáciu ich strediska a prečo je potrebné im pomôcť nejakými stimulmi. To je celé.

  Prečo to hovorím? Hovorím to preto, že na tomto je jasné, že sa niekde stala chyba. To je úplne dokumentačné. Čiže ak aj nejaký novinár príde sa pozrieť, že kde to vlastne má byť tá olympiáda, tak ja neviem, či to chcú robiť ako v Rusku, že tam dajú akože stopku, lebo to sa v Rusku robilo, že dali že stopku, že do tej cesty sa nemôže ísť, neviem, či to tu chcú naši slovutní to politickí predstavitelia robiť, že budú, dajú ako takú bumážku, že kade môžu ísť tí novinári, lebo aby sa im nestalo, že trochu zájde bokom, nuž ale, keď už môžu byť Košice hlavné mesto Európy so svojím Luníkom, tak v zásade prečo by nemohla byť Tatranská Lomnica so svojimi osadami v podhorí možno hostiteľom olympiády. Viete, to je ako úplne krásne.

  Takže sociálna politika štátu zlyhala absolútne. Ten, kto to nepripúšťa, ten, kto si myslí, že nie, prepáčte, kolegovia, mali by mu zobrať občiansky. Naozaj. Ten, kto ešte stále po tom všetkom, keď sa pozrie, keď vidí, keď ako tak vníma a si to neuvedomí, nemal by byť držiteľom občianskeho preukazu.

  Čiže keby sme sa zhodli na tomto, že sa niekde stala chyba a nepracujeme systémom Deti kvetov, svetového mieru venezuelskej misky, ale pracujeme systémom postupných malých krôčkov, kde na konci dochádza k zlepšeniu, tak poďme rozprávať, čo sú tie možnosti, ktoré máme na to, aby sme to zlepšili. Poďme spraviť analýzu a na základe analýzy spravme syntézu a z tej syntézy vytvoríme nejaký návrh. Funkčný model. Tu sa normálne tak akože funguje, neviem, či celkom v tejto krajine, čiže pokúsim sa v krátkosti povedať, že okrem iných chýb sa stala chyba aj v tomto návrhu zákona, ktorý sa pokúšam zmeniť. Ja viem, že je to márne, ale nech zaznie aspoň, že tom tu bol vtedy a vtedy a hovoril som, že to je problém. Lebo to je naozaj problém.

  A ja som zodpovedný človek a ja vystríham, že pokiaľ to nebudeme riešiť, tak sa "fejstujeme" obrovskej tragédii, obrovskému problému tak, že presiahne hranice možno tohto štátu, že potom niekto povie, tak ako v Afganistane, že predstavoval bezpečnostné riziko, tak možno aj my začneme predstavovať svojou neschopnosťou, svojou zahľadenosťou do seba, svojou aroganciou, my začneme predstavovať bezpečnostné riziko pre iné krajiny a potom sa možno prestaneme čudovať, že aké sú v takomto prípade postupy, i keď sme členom Európskej únie. Lebo naozaj bezpečné riziko je, je niekto v ohrození, no tak koná tak, ako je v ohrození.

  Pri genéze toho nástroja, ktorý ste vy nazvali, tak ste ho nazvali, to je ináč, absurdita je už v tom názve, hej, doplatok príspevku, alebo ako sa to vlastne volá, hej, no, bola asi taká, že ste sa tu predbiehali jeden pred druhým, že kto je väčší alebo kto je sociálnejší, a myslím, že vyhral vtedy pán premiér, ktorý s jeho návrhom, že budeme podporovať druhé, tretie dieťa, uspel pred ix rokmi. Avšak výsledky sú jasné. Toto, čo malo zabrať, nezabralo. Úplne jasne a dokázateľne.

  Poviem vám len jeden príklad, som ho tu hovoril, ale tu má zmysel asi opakovať, to je taká metóda, tiež jedna z metód takého memorovania, hej, že také opakovanie a potom nakoniec niečo z toho sa možno zachytí na tých neurónoch. Hovorí o tom, že sú určité štatistiky, ktoré hovoria, aká je pôrodnosť na 1 000 obyvateľov v jednotlivých krajinách. Ja som to hovoril a ináč to updateujem, zlepším to, lebo ja som hovoril, že keby sme túto štatistiku zobrali, tak pôrod, keď by sme Lomničku vyhodnotili ako štát, tak štvrtá najvyššia pôrodnosť na svete je v Lomničke a pred tým sú krajiny ako Nigéria a Somálsko, prvých štyridsať je afrických, ako vyberaná spoločnosť, hej. Ale to som ešte nevedel, to mi potom povedal, nebudem menovať, starosta jednej obce, ktorý má prehľad, ako trebárs prebieha, ako to vyzerá uňho v osade, a hovoril, že, proste povedal mi jeho číslo a toto číslo na počet obyvateľov je prvenstvo. To znamená, existuje tuná miesto na Slovensku, a podľa mňa ich existuje viac, kde je najvyššia pôrodnosť na svete. Nuž, keď sme v ničom inom neuspeli, tak v niečom sme prví. Možno niekto povie, zalistujeme víťazstvo a ešte sa teší z toho, že čo sa podarilo. Vážení, nepodarilo, je to obludné, je to hrozné, čo sme urobili tým deťom, je to hrozné, čo sme urobili tým ľuďom.

  Ja viem, že tu bude niekto splietať, mnohodetnosť je prejavom chudoby, z tohto sa žije už dekády. To sú presne to, čo som hovoril včera, niekto sa naučil no comment, desať rokov s tým vydržal, dneska vydržíte s tým, že sa chce zviditeľniť, na dekádu máte pokoj s odpoveďou. Ale ja mám pocit, že ministerstvo práce a sociálnych vecí a iní žijú s touto tézou o mnohodetnosti, že je prejavom chudobných rodín, už žijú viac ako dekádu. Minule to niekde na tej rade, kde ma predvolali ako obžalovaného, že čo som si dovolil povedať a som mal snahu im to vysvetliť, zase tam nejaký mladík splietal to isté. Zas to isté. Proste oni to tak majú ako takú mantru, odpoveď, všeodpoveď na všetko. Tým pádom je to akože vybavené, o tom viacej netreba rozprávať, to je prejavom chudoby.

  Nuž ale, vážení, povedzte mi, ak je to prejavom chudoby, je to tak, ako v tom Alžírsku alebo v tej Nigérii? Niečo vám tu naozaj nesedí, niečo v tých vašich teóriách, zvrátených už, naozaj nesedí.

  Ak sme prijímali tento mechanizmus na to, že mal pomôcť niekde niekomu, dokončím tú tabuľku, ktorá hovorí, že európske krajiny sú na tom veľmi zle, čo sa týka natality, sú niekde na úrovni 10 detí na 1 000 obyvateľov. A teraz vám to poviem, že prečo tento váš mechanizmus, ktorý ste vy zaviedli, poslanci SMER-u a SMER, nefunguje. Alebo možno ste na začiatku chceli, ale ja vám dokážem, že nefunguje. Lebo teraz v týchto štatistikách sme presne tam, kde máme byť, to znamená tam, kde je európsky štandard, to znamená, že nízka pôrodnosť niekde na úrovni 10 detí. Nuž ale, keby som pokračoval v tom, čo som hovoril predtým, keby nám nepomohli tie rómske deti v tej štatistike, tak sme úplne, ale úplne na konci. Rozmýšľal niekto nad tým? Čiže to, čo malo pomôcť, nepomohlo. Proste nefunguje. Peniaze sú zbytočné. Práve naopak, práve naopak, kvôli týmto deťom sa rodia, kvôli týmto peniazom sa rodia deti, žiaľ. Kvôli týmto peniazom dieťa prestáva byť plodom lásky, žiaľ, kvôli týmto peniazom sa niekde rodia deti.

  Avizoval som to viackrát, že to je téma, ktorej sa budeme musieť, na ňu hľadať odpovede. Avizoval som to viacejkrát.

  Mal som tú česť sa stretnúť so štátnym tajomníkom, ktorý ma prijal vo dverách a potom šiel dávať rozhovor, ktorý mi v mžitu leku povedal, že majú riešenie na túto, že oni majú na to riešenie. A teraz vám, vážení, poviem, že ako tu kto hazarduje s touto krajinou, teraz vám poviem, ako tu kto hazarduje s touto krajinou v kontexte povedaného, v kontexte toho, čo to spôsobilo. Tu sú štátni úradníci, tu sú politickí predstavitelia, ktorí povedali, že majú na to riešenia. A to riešenie je v tom, že to zmenia tak, že teraz je niekde na úrovni 800 eur za každé dieťa po prvé tri. Čo vyhútali naši múdri a premúdrení ľudia na ministerstve sociálnych vecí? Že to zmenia tak, že na prvé bude 900 eur, na druhé 700 eur a tretie 500 eur. Nuž keby som hľadal v možnostiach, v hlúpych možnostiach, tak taká hlúpa by ma nenapadla. Napadla ich na ministerstve práce a sociálnych vecí. To znamená, že takto sa pripravuje legislatívna zmena. Čiže ten hazard, ktorý robíte s touto krajinou, pokračuje, dokonca sa stupňuje. To znamená, že zvýšite tú cieľovú prémiu pri prvom. Neviem, ako ešte by som teda mal povedať, že robíte obrovské chyby, hazardujete s mojou krajinou, aj s krajinou mojich detí. A moje deti tu plánujú žiť, ja tu plánujem žiť, vy tu stvárate vaše huncútstva, tu sa hráte, tam olympiáda, hento-tamto a tuto neviem, ako ešte teda, že čo má byť tým popudom na to, aby to s vami trošku zatriaslo. Poviem na konci, čo možno bude. Dobre?

  Skôr ako teda skončím, poviem to, že z pohľadu politického, taktického som vám to doniesol na tanieri a chcel som zobrať na seba aj úlohu netvora, to znamená človeka, ktorý chce zobrať, tuto možno kolega bude hovoriť, ktorý chcel chudobným rodinám zobrať tých 800 euro, ktoré štát dáva. No netvor! No však čo by ste povedali? No netvor, sociálny netvor, hej. Áno, bol som pripravený ním byť pre potreby tohto štátu a vám som ponúkol ústupový modul, že vy dôjdete ako spása, ako spása a poviete, to je tvrdý návrh, ale my akožto sociálno, až dokonca ba socialistická vláda máme korekciu tohto návrhu a povieme, že to druhé a tretie dieťa nie peniaze naraz, ale pri určitých etapách vývoja toho dieťaťa. To znamená, že tých 800 eur nedostane niekto naraz, pri narodení tých 160 eur, pri nástupe do škôlky 200 eur, pri nástupe do školy 200 eur, takýmto spôsobom. Ako sa hovorí, aj koza celá, aj vlk sýty, lebo to by riešilo. Neviem, kde to mám ešte komu povedať. To by presne riešilo, dokonca by ste vy uspeli ako veľkí, ako múdri to šalamúni by ste uspeli, že jaké šalamúnske riešenie vymysleli, rieši to dve veci jednou ranou. Hlina je síce netvor, ale vidíte, ešteže tu máme ten SMER.

  Ale vy pokračujete v tom hazarde, ktorý vám zverili do rúk, žiaľ, títo ľudia pomýlení neschopnosťou opozície. To je pravda, to treba rešpektovať. A ja, mne zostáva len na to upozorňovať, že niekde sa stala chyba. Čiže nieže ste, ja nehovorím, že ste neskočili na tú moju hru, ja, to nebola moja hra, to bol spôsob, ako niečo vyriešiť. Ale máte pripravené riešenie, ktoré už teraz vieme, že nie je riešením. Už teraz vieme, že to je hlúposť a že budete pokračovať v tom štandarde.

  Mizéria. Čo s tým? Rozmýšľal som, čo s tým. Keď si pozriete, keby pán Fico dneska s pánom Donaldom Tuskom, myslím, že poľský premiér sa tak volá, nie, aby som nepovedal nejakú, Tusk, prípadne skočili aj do Podhoran, aj do Lomničky, to tam je, všetko je to tam blízko, aby proste povedali, ako si tu my žijeme. A to, čo urobili politickí predstavitelia za dve dekády svojej vlády a sociálnych experimentov, výsledky máte tam, kde som menoval. A to, čo tam je, nie že je stredovek, to, čo tam je, je hrôza. To, čo tam je, je - a teraz to poviem -, je už možno genocída. A možno to by stálo za to, urobiť analýzu, či nie je čas pripraviť podanie na slovutných to politických predstaviteľov našej krajiny, ktorí takýmto spôsobom riadili túto krajinu, lebo existujú inštancie, ktoré sa tým zaoberajú. Ja viem, že je to až ťažko povedať, sídlia v Haagu a zaoberajú sa niečím takým, ako je medzinárodné trestné právo. A možno stojí za to porozmýšľať, či páni Mečiar, Dzurinda a Fico svojou sociálnou politikou nepáchali genocídu na časti obyvateľstva. Textáciu toho trestného činu si nájdete v Trestnom zákonníku.

  Ja neviem, čo má byť way cup kolom, neviem, čo má byť budíčkom pre túto krajinu, ja to nechcem ani zneužívať, ani využívať, ale vyjadrujem moje obrovské obavy o osud tejto krajiny a o to, že ako s ňou hazardujete. A možno toto bude spôsob na to, upozorniť tam, kde ešte sú možnosti, na to upozorniť, lebo tuná hovorím do betónu. Tuná hovorím do betónu. Ja som si zvykol, ja som si svoje na uliciach odstál, ja som ix akcií, kde sme rozprávali pár ľuďom, nemám s tým problém. Ale je to betón, toto je horší betón ako ten betón, do ktorého rozprávate, keď hovoríte do skutočného betónu, vy ste horší betón.

  Takže možno toto sú možnosti, ktoré zostávajú. Upozorňujem na to. Upozorňujem na to, že aj takéto možnosti existujú a moje konanie to posilní vaším dnešným hlasovaním, lebo vy už teraz viete, ako budete hlasovať.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami: pán poslanec Zajac, pani podpredsedníčka Jurinová. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Zajac, máte slovo.

 • Vážený pán kolega, výnimočne nebudem s tebou súhlasiť s tým konkrétnym riešením, ktoré navrhuješ, nebudem súhlasiť. A poviem ti aj jeden drobný príklad, prečo okrem iného nebudem s tým súhlasiť.

  Málokedy zaznelo v tejto sále, alebo na verejnosti sa vie, 50 % žien rómskych matiek na východnom Slovensku do 24 hodín opustí svoje dieťa v pôrodnici a ujde domov k svojej rodine. Tým pádom to pôrodné nedostane. Ak by bola pravda, čo si povedal, že tie deti majú len kvôli tomu pôrodnému, tak by to neurobili. Oni to urobia. Zvláštne.

  Je pravda a máš v pravdu v tom, aký vážny problém, sociálny problém, ekonomický problém to je. Celá tá problematika, ktorú si tu spomínal. Naozaj riešenie, ktoré tu bolo v tomto pléne minulého roku, kolegovia z SDKÚ ho navrhovali, keď pôrodné bolo naviazané na to, aby jeden z rodičov za posledné štyri roky musel odpracovať na aktivačných prácach alebo v normálnom zamestnaní 270 dní. Myslím si, že týmto smerom sa budeme musieť uberať, aj vláda SMER-u sa bude musieť uberať, že všetky sociálne dávky budú musieť byť naviazané nejako na prácu. A vedia to už aj kolegovia zo SMER-u, pretože ich prednosta Obvodného úradu v Starej Ľubovni povedal, že v Lomničke už sa situácia nedá ďalej takto zvládať, a vyžaduje, aby tam bol zriadený úrad prednostu. Pretože tá situácia je abnormálna.

  V tomto smere máš pravdu, tento veľmi vážny problém tu je a najviac u nás na východnom Slovensku. S týmto konkrétnym riešením, s tvojím konkrétnym návrhom ale nesúhlasím.

 • Pani podpredsedníčka Jurinová, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Na začiatku si hovoril o veľkých kontrastoch, čo ma vlastne ani nenapadlo, naozaj, dneska tam je premiér, hneď vedľa budú Cigáni ďalej prežívať, iba prežívať svoj bežný deň, v tomto sa mi zdá tá obludnosť naozaj príšerná. A možnože dobre, že si na to upozornil, olympiáda verzus Lomnička, to je výborné.

  Na druhej strane, čo sa týka tvojho návrhu zákona, rozdelila by som ho na dve časti. V jednej časti sa mi veľmi páčil, kde máme možnosť poskytnúť inú ako peňažnú dávku. Že naozaj tam, kde je problém, tak poďme do naturálií, jednoducho povedané.

  A v tretej časti poviem veľmi krátko, že som veľmi rada, že si sám povedal, že chceš, že vlastne dal si ten zákon preto, aby aj keď si uvedomuješ, že budeš teraz ako sociálny netvor, možno, lebo pre mňa je to naozaj dosť obludné, to, čo navrhuješ vo svojom zákone, ale berieš to ako otvorenie diskusie. To je veľmi potrebné, tá sa deje, možnože teraz znova tým svojím vystúpením si tú diskusiu rozpútal. A berem to, že je potrebné o tomto hovoriť a hľadať riešenia. Nepáči sa mi tvoje riešenie. Nepáči sa mi tvoje riešenie preto, lebo vieš, že ľudia práve po baličku opatrení sú na tom ešte horšie a my im chceme zobrať ešte aj to, čo, bohužiaľ, teda sa možno zle naprogramovalo, ale majú aspoň, aspoň nejakú malú istotu, že dostanú, aj slušní ľudia, peniaze navyše.

  Takže neviem súhlasiť s tým, čo si navrhol, ale berem to, že sám si s tým neni celkom vysporiadaný a dal si to ako návrh na diskusiu.

  Ďakujem.

 • S reakciou pán poslanec Hlina, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Pán kolega Zajac, ale však to je u vás doma, nie u mňa. Viete, že kým to príde, no ale nič v zlom, nepoznáte aplikačnú prax. Aplikačná prax hovorí, že dostanú, lebo nikto sa nechce tým nejak moc sa doťahovať, naťahovať, čiže aj v takomto prípade dostanú. Spýtajte sa tam, kde sa treba spýtať.

  Formulácie typu niektoré naozaj, aj kolegyňa pani podpredsedkyňa, mi prídu také, skúsim si to pripraviť komplexnejšie, prípadne ešte raz k tomu niečo poviem, ale, lebo naozaj musím si to tak akože mentálne spracovať, že to, čo ste vlastne povedali.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, pán poslanec Matovič, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, milé kolegyne, milí kolegovia, keďže Lojzo sa tak nazval samého seba, takže vítaj aj, sociálny netvor číslo dva v parlamente. To, že sociálny systém za posledných 23 rokov sa nevyvíja asi úplne najsprávnejším smerom, a ako si konštatoval, že niekde sa stala chyba, áno, to je, to je pravda. Bohužiaľ, ostatné v tvojom vystúpení, si myslím, že je hrubá lož, nepravda, zavádzanie a manipulácia s číslami. Skúsim vysvetliť prečo.

  Keď hovoríš ešte zároveň o tom teda, že možno chceš otvoriť nejakú verejnú diskusiu na túto tému, tak my sme ju otvorili v karavane, päť dní sme sa na túto tému bavili a päť dní si mi tvrdil, že na 100 % navrhneš zákon, ktorý zruší akékoľvek príplatky a príspevky pri narodení dieťaťa. Od prvého dieťaťa. Jednoducho žiadne dieťaťa nesmie sa rodiť za peniaze a na všetky deti treba zrušiť tieto "diabolské peniaze", ako si to nazýval. Ja som sa ťa snažil presvedčiť, že nehádž všetkých ľudí do jedného vreca, snaž sa medzi ľuďmi triediť ľudí, ktorí možno ten príplatok, príspevok možno zneužívajú, a tí, ktorí to majú naozaj ako pomoc v tej ťažkej životnej situácii, do ktorej sa možno aj tehotenstvom dostali. Som rád, že po roku si minimálne korigoval svoj prístup v tom, že už nechceš zrušiť podľa teba "diabolské peniaze" na všetky deti, už iba na tie všetky ostatné a vlastne navrhuješ systém jedna Čína, alebo teda jedno dieťa a la Čína. Ale to je možno príznačné ako, myslím si, dosť k tej Číne inklinuješ.

  Každopádne si myslím, že naozaj takýto návrh môže predložiť iba sociálny netvor, ktorý v situácii, kedy 400-tisíc ľudí na Slovensku nemá prácu a mnoho z týchto ľudí je vysokoškolsky vzdelaných, stredoškolsky vzdelaných a mnoho z týchto ľudí má prvé dieťa a títo ľudia trebárs sú na sociálnych dávkach, tak týmto ľudom v prípade, ak už jedno dieťa majú, tak chceš zobrať to málo, čo by od toho štátu nejakú pomoc mohli dostať, a nie sú to žiadni sociálni vyvrheli, nie sú to žiadni možno ľudia v osadách s 15 deťmi. Je to normálna rodina. Normálny mladý pár niekde na východnom Slovensku, možno na Orave, z ktorej pochádzaš, ktorí sa snažili, ktorí vyštudovali školu, ktorí sa snažili byť dobrými deťmi a rodičia im dali dobré vzdelanie, ale, bohužiaľ, tú prácu nemajú. Jedno dieťa majú, má sa im narodiť ďalšie a ty im chceš zobrať to málo, čo by mohli mať prilepšenie v tej svojej ťažkej situácii, v ktorej sa nachádzajú. Takisto to môže byť slobodná mamička, ktorá jedno dieťa má, dobre, pritrafilo sa druhé, takisto môže mať stredoškolské vzdelanie s maturitou, môže mať vysokoškolské vzdelanie, len, bohužiaľ, sa narodila možno v Rimavskej Sobote, kde je 40 % nezamestnanosť pomaly, a tú prácu nemá. Aj takejto matke chceš zobrať to málo, čo jej štát dnes dáva. Toto je príklad absolútneho sociálneho necitu.

  Mrzí ma tá manipulácia, keď teda som povedal, že manipulácia, skresľovanie nepravdy a hrubá lož, to, keď tu ideš porovnávať neporovnateľné. Nech by to bola akákoľvek osada na Slovensku, ale prezentovať, že vlastne tá osada je, tam je najvyššia pôrodnosť na svete a porovnávať to s druhými štátmi, čiže pri tých štátoch brať priemer za tisíce dedín a tisíce osád, ktoré sa v tých afrických štátoch nachádzajú, a porovnávať jednu našu vytrhnutú osadu s týmito štátmi, tak to je doslova ekvilibristika matematická. A to gratulujem. Toto sa ako moc ľudom nepodarí, aby takýmto spôsobom hrubo zavádzali a skresľovali situáciu.

  Na základe čoho ty tvrdíš, že akýkoľvek premiér alebo ktokoľvek tu zaviedol tieto dávky v minulosti, spôsobili zvýšenú pôrodnosť v týchto osadách? Ukáž mi jednu jedinú štatistiku, ktorá to dokazuje. Podľa štatistík, ktoré mám ja k dispozícii, pôrodnosť v priemere v osadách jemne klesá alebo zostáva stabilná niekoľko desiatok rokov. V žiadnom prípade pôrodnosť nerastie. Samozrejme, počet detí a ľudí, obyvateľov čisto logicky, matematicky, štatisticky v tých osadách rastie, ale pôrodnosť znamená pôrodnosť na jednu matku, aby som ti vysvetlil to, o čom hovoríš, pôrodnosť sa inak hovorí natalita, a to znamená počet živo narodených detí na jednu matku. Pôrodnosť v osadách na Slovensku jemne klesá alebo zostáva stabilná v posledných 20 rokov od revolúcie bez ohľadu na to, ako sa nadstavoval systém.

  Čo ma mrzí, je hlavne to, že ako vulgárnym spôsobom hádžeš všetky rodiny do jedného vreca. Povedal som to pred chvíľkou, ten príklad. Ty jednoducho berieš rodinu, ktorá urobila všetko pre to, aby bola plnohodnotnou súčasťou sociálneho systému ako prispievateľa do sociálneho systému, tí, ktorí študovali, či teda ten príklad tej mladej rodiny, ktorí sa snažili, vyštudovali školu, strednú, vysokú, jednoducho ale nemajú prácu, lebo 400-tisíc ľudí na Slovensku nemá prácu, alebo teda skoro 15 % ľudí, nemali to šťastie, aby tú prácu mali, tak týchto ľudí hádžeš do jedného vreca s tými ľuďmi, ktorí pre svoje uplatnenie na trhu práce neurobili nič. S tými ľuďmi, ktorí nemajú skončenú ani základnú školu a možno teda už v pätnástich, šestnástich začínajú rodiť. S týmito ľuďmi všetkých hádžeš do jedného vreca a ideš byť veľký riešiteľ. Riešiť nejakú nespravodlivosť ešte väčšou nespravodlivosťou, nevyriešiš nič.

  A to som ti hovoril už pred rokom v karavane alebo pred trištvrte rokom v karavane, bohužiaľ, tých päť rokov bolo, ako hrach na stenu by som hádzal. Za päť dní si nebol schopný prijať žiaden argument. Pred tým, ako sme si do karavanu nastúpili, som ťa prosil iba jedno jediné, aby na konci nebol práve tento výstup, že všetci sú rovnakí a všetkých hodíme do jedného vreca a jediné riešenie je zrušiť "diabolské peniaze". Bohužiaľ, tento výstup po tých piatich dňoch bol. Ja som si za tých päť dní popísal dvadsať strán poznámok. Ty ani jednu, ani jedno písmenko. Cítil som to, že vlastne ty si tam s rozhodnutím a svojím názorom prišiel a dopredu si vedel, s akým názorom odtiaľ odídeš. Ty si neprijímal žiadne podnety v tých osadách a to ma veľmi mrzí.

  Je pravda, že jednorazová dávka, ktorá dnes rodinám, ktoré sú v hmotnej núdzi, v osadách prichádza vlastne po dožití sa dieťaťa 28. dňa, sa míňa účinku. Vo väčšine prípadov, a počúval si to aj ty v tých osadách a napríklad konkrétne aj v tej Lomničke, keď ľudia, ktorí teda s týmito ľuďmi robia, a keď sme sa ich pýtali, ako to prebieha, tak povedali, áno, keď túto dávku dostanú, tak jeden, dva dni sú hody, máme bašavel, či jak sa to nazýva, po tých dvoch dňoch, vtedy je vlastne plné krmítko aj pre deti, vtedy sú hody, ale potom zase znova dva týždne, možno ešte väčší problém, ako bol predtým. A takýmto spôsobom vlastne tá jednorazová dávka, ktorá do takejto rodiny, ktorá nevie hospodáriť s peniazmi, prichádza, naozaj spôsobuje problém. Ale spôsobuje skorej problém teda taký, že vlastne jednorazovo niečo máme a minieme aj to, čo sme si mali odložiť na ďalšie týždne a nakoniec vlastne sme ešte vo väčšom probléme, ako sme boli bez tej jednorazovej dávky, a dosť vysokej, tých 833 eur.

  Ja napríklad som na tom, na tom našom tour počul práve ten príklad, ktorý tu hovoril kolega Zajac, že mnoho tých rómskych matiek naozaj uteká z tých pôrodníc. Kolega Zajac nedopovedal to, že vlastne oni sa potom pre to svoje dieťa vrátia, v absolútnom počte prípadov, a utekajú z tých pôrodníc preto, lebo jednoducho vedia, že doma majú muža, ktorý sa môže správať hocijako, a hlavne doma majú kopu detí, o ktoré sa musí niekto postarať, a na toho muža sa nevedia spoľahnúť. Takže toto je skorej ten dôvod možno taký žiarlivostný prvý a ten druhý starostlivosť o tie deti, ktoré doma majú, čiže pre toto tie matky utekajú z tých pôrodníc, ale vo väčšine prípadov, v absolútnej väčšine sa pre tie svoje deti do pôrodnice vrátia.

  Aj v domovoch nemáme deti, ktoré by tam tie rómske matky dobrovoľne dávali, ale skorej keď im ich vlastne sociálny úrad zoberie. Toto sa mi zdá, že jak keby si prepočul možno aj na tom tour, ktoré sme absolvovali.

  Čo mi vadí, pome si pozrieť na ten návrh, ktorý teda navrhuješ. Navrhuješ napríklad, aby každá rodina, alebo teda každá matka, každá rodina, ktorá by chcela porodiť svoje prvé dieťa, aby dostala automaticky v prípade, ak je na sociálnych dávkach, ak je v hmotnej núdzi, aby automaticky mala prideleného osobitného príjemcu, ktorý ju bude za ručičky vodiť, či si teda má kúpiť kočík, alebo nejaký Sunar, alebo nejaké dupačky pre toto svoje dieťa. A znova je to hádzanie všetkých rodín do jedného a všetkých matiek do jedného vreca.

  Ja sa pýtam, z akého dôvodu ty považuješ za nesvojprávnu vyštudovanú vysokoškoláčku, vyštudovanú stredoškoláčku s maturitou, ktorá všetko urobila pre to, aby bola normálna plnohodnotná matka, má dobrých rodičov, má dobrých súrodencov, jednoducho normálna rodina, plnohodnotný občan Slovenskej republiky, ktorý nechce zneužívať sociálny systém, len, bohužiaľ, nemá prácu? Je na hmotných dávkach. Z akého dôvodu ty túto ženu ideš týmto zákonom označiť za nesvojprávnu, ktorú musí nejaký úradník na úrade vodiť za ručičku po obchodoch a ukazovať jej, čo si má kúpiť a čo nie?

  Prečítaj si svoj návrh zákona. Toto tam máš napísané. Všetky matky, ktoré by boli v hmotnej núdzi, automaticky mali by prideleného pri prvom dieťati osobitného príjemcu, a v tom sa rozlišujem od Eriky Jurinovej, ktorá hovorí, že sa jej to pozdáva, ja ju na toto upozorňujem, že tu je problém. Lebo ak určíme osobitného príjemcu nesvojprávnej matke, ktorá, vieme, že vlastne tie peniaze by dala mužovi prepiť, okej, všetko v poriadku. Ak určíme osobitného príjemcu matke, ktorá študovala, ktorá sa snaží byť normálnou občiankou Slovenskej republiky, ona chce prácu, ale, bohužiaľ, ju nemá, a túto hodíš do toho istého vreca, tak to je hrubá nespravodlivosť, ktorým akože ideš riešiť niečo nespravodlivé. A toto sa ma dotýka. To som ti hovoril aj v tom karavane a dodnes si to nepochopil a ma to mrzí. Normálne ma to mrzí. Nič. Ľudsky ma to mrzí.

  Plávaš po povrchu a aj pri iných veciach, ja ti môžem povedať ix príkladov aj z tohto, aj minulého týždňa. Prvoplánovo niečo zbadáš, prvé riešenie, ktoré ťa napadne, to je najlepšie a nikto ti to nedokáže vyhovoriť. Ja som sa ťa pokúsal, pokúšal, prepáč, nepokúsal, pokúšal (zasmiatie sa rečníka) päť dní, päť dní presvedčiť v karavane, že neplávaj po povrchu, snaž sa byť spravodlivý. Bohužiaľ, neurobil som s tebou nič. Ale je to asi tvoja povaha. A to, že si teraz napísal toto na papier, tie svoje čierne písmenká, naveky to zostane napísané a každý človek, ktorý sa trošičku vyzná do problematiky, ktorý trošku naozaj hľadá tú spravodlivosť, tak bude vedieť, že, aha, toto je to zmýšľanie Lojzu Hlinu. Matku, ktorá sa snaží, ktorá študuje, ktorá chce byť dobrou, alebo teda matku, ktorá študovala, ktorá chcela pracovať, ale vyskytla sa v regióne, kde tá práca jednoducho nie je a naháňa si ju, a nič, nepodarilo sa. Rovnako má muža zodpovedného. Takisto s maturitou, možno učňovkára, možno vysokoškoláka, rovnako zodpovedného. Túto rodinu hádžeš do rovnakého vreca ako nezodpovednú matku, ktorá nemá skončenú základnú školu, ktorá, takýmto spôsobom možno sú vychované aj všetci jej súrodenci a takýmto spôsobom možno bola vychovaná aj jej matka. A toto mi na tomto návrhu najviac chýba.

  Čiže tvoj osobitný príjemca, ktorý navrhuješ pre rodiny v hmotnej núdzi, je tým pádom pre mňa úplne nulové riešenie. Nulové riešenie z pohľadu toho, že všetkých do jedného vreca.

  A druhý dôvod, veľmi dôležitý dôvod, ktorý si takisto asi nepočúval na našom Tour de Roma, je to, že ľudia v hmotnej núdzi, ktorým je určený osobitný príjemca, de facto z osobitného príjemcu si robia sluhu, ktorému povedia, čo im majú nakúpiť, a ešte im to zadarmo dovezú domov. Čiže ak ty teraz prezentuješ, že bude správne riešenie, že týmto ľuďom ukážeme prstom, že, áno, budete mať osobitného príjemcu, ktorý vám to bude nakupovať, tak iba hovoríš, že štát bude mať väčšie výdavky a tí ľudia si nakúpia. Povedia, čo im treba nakúpiť, a nakoniec tieto svoje veci si niekde možno predajú a znova budú za to alkohol a cigarety a absolútne nič nedosiahneš. Čiže určenie osobitného príjemcu vôbec nič nerieši.

  Čo by však mohlo byť riešenie, a ja som ti to hovoril takisto vtedy už v tom karavane, tak by bolo práve to, že dôsledne oddeliť rodiny, ktoré sa snažia a ktoré sa nesnažia. A napríklad tento systém, ktorý dnes odmeňuje za pôrod, tak tento systém zmeniť za to, že budeme odmeňovať tie matky s rovnakými peniazmi a budeme im prispievať na výchovu ich dieťaťa. A keď budeme vedieť, že je to matka, ktorá študovala, má ukončené stredoškolské vzdelanie aspoň najnižšie stupňa, tak bude mať nejaký príspevok na výchovu svojho dieťaťa. Povedzme, že v tej istej sume. Nazveme to inak. Ale matka, ktorá sa vôbec nesnažila a nemá ukončenú ani strednú školu, ani ten najnižší stupeň strednej školy, jednoducho nedostane žiadne peniaze ani cez osobitného príjemcu, lebo si to nezaslúži, a dáme tieto peniaze ako príspevok na škôlku, kde to jej dieťa budeme vzdelávať my, keďže matka ho nie je schopná vzdelávať. Toto by som považoval za spravodlivé riešenie. Ale hodiť všetky, aj zodpovedné a nezodpovedné, matky do jedného vreca a všetky trestať rovnakým spôsobom, si myslím, že sociálne ani spravodlivé nie je.

  A takisto v situácii, v ktorej dnes sa na Slovensku mnoho rodín nachádza, povedať, že nie, bude príspevok iba na jedno dieťa, lebo ja som si to dnes vymyslel, a na druhé a tretie dieťa už nebude, tak tiež mi nepripadá ani ľudské, ani sociálne, ani spravodlivé.

  Možno si iba uvedom to, ale tak ako nie si žena a tak ako...

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Možno si uvedom iba to, nemusíš mi skákať do reči, nie si žena, preto ti to hovorím, lebo v karavane som to hovoril dvadsaťkrát a nepochopil si, teraz ti to hovorím trikrát a možno pochopíš, keď to bude takto verejne.

  Skús si predstaviť, zobral si mi myšlienku, dobre, končím.

 • Smiech v sále.

 • Takže teraz dávam, na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami pani poslankyňa Nicholsonová, pán poslanec Simon. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Nicholsonová.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Na úvod chcem povedať, že to riešenie, ktoré priniesol pán poslanec Hlina a ktoré nám teraz predkladá, nepovažujem za úplne najšťastnejšie.

  Ale na druhej strane považujem za veľmi nekorektné a nefér voči nám, čo tu sedíme, a aj voči predkladateľovi, počúvať, neviem, koľko to vystúpenie trvalo, ale to bola bezbrehá kritika bez toho, aby navrhoval nejaké iné riešenia. My sme tu počúvali o karavane a Roma de tour a o tom, ako si ty prehováral pána Hlinu, Igor, že existujú lepšie riešenia. Ale ja tie riešenia nevidím. A to máte splnomocnenca vlády pre rómske komunity a tou ste vytvorili tzv. rómsku koalíciu SMER a Obyčajní ľudia, kde disponujete ústavnou väčšinou. Vy máte všetky páky na to, aby ste tu zmenili úplne čokoľvek od ústavy až po ten posledný zákon, ktorý by nás mohol posunúť niekde vpred.

  Ja predkladám takmer na každú schôdzu nejaké návrhy. Dobre, však môžte ich kritizovať, nemusíte ich prijať, veď nakoniec tak to aj dopadlo, že boli zmietnuté zo stola, ale aspoň je tam nejaká snaha.

  Váš splnomocnenec, ktorý je okrem iného poslancom Národnej rady, nepredložil jeden jediný návrh, ktorý by súvisel s tzv. rómskou reformou. A ty si dovolíš prísť za ten kecpult, rozprávať tu o karavane, o niečom, čo sa udialo pred rokom a pol, a neprísť s ničím konštruktívnym, čo by nahradilo to, čo kritizuješ. Tak potom, keď máš toľko tých dobrých riešení v rukáve, keď ty si ten expert proste na riešenie, keď ty si ten, čo nás tu spasí a posunie proste o 40 rokov dopredu v rómskej otázke, tak nech sa páči, ja to určite podporím. Ale nepovažujem za fér postaviť sa za ten kecpult a na 20 minút tam urážať niekoho, kto má aspoň snahu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Matovič, nemyslím si, že jediný vy máte patent na rozum v tejto Národnej rade a predkladať nejaké riešenia. Ja preto žiadneho z mojich kolegov, či je to z opozície, alebo koalície, nebudem urážať za to, že predkladajú návrhy, ktorými chcú nejaký ten problém riešiť. Hoci úprimne musím povedať, že s paušalizovaním, tak ako aj včera som mal problém, tak mám problém aj dnes s paušalizovaním všetkých matiek, ktoré sú v hmotnej núdzi.

  Ale vy by ste sa mali zamyslieť nad sebou, pretože včera ste hlboko zastávali názor pána Škripeka alebo návrh pána Škripeka paušalizovať v prípade poslancov. Hádzali ste každého jedného poslanca do toho istého vreca, čo tu hovoríte, že hádzať matky do jedného vreca v hmotnej núdzi nie je spravodlivé. Včera ste nás hádzali všetkých poslancov do jedného vreca a to tiež nebolo spravodlivé. A preto, keď chcete paušalizovať, tak, prosím, majte konzistentný názor aj v prípade poslancov, aj v prípade matiek v hmotnej núdz, a z toho vychádzajme a nachádzajme riešenia. Ale potom neubližujme jeden druhému takýmto spôsobom, že povieme len to, čo nám práve v tej chvíli vyhovuje, alebo to, čo práve médiá zoberú, pretože takto sa chceme líškať pred občanmi Slovenskej republiky, pred našimi voličmi. Volič si toto dokáže zhodnotiť. Ale neprichádzame s takýmito spôsobmi na riešení.

  Takže prosím nepaušalizovať. A takisto nie je spravodlivé hádzať všetkých poslancov do toho istého vreca.

 • S reakciou pán poslanec Matovič, nech sa páči.

 • Lucia, ak by si bola chlap, povedal by som ti do tvrdšie, ale bolo to dosť hlúpe, ako čo si povedala. Ale tak, čo už narobím. Dosť tvojich príspevkov, som si zvykol, že takýmto spôsobom primitívnym vedieš, ale hovorím, čo už narobím.

  Keď hovoríš hneď na začiatok, ja som končil môj príspevok tým, že som navrhol riešenie, ako nahradiť príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok príspevku pri narodení dieťaťa, navrhol som, aby sme ho zmenili na príspevok na vzdelávanie dieťaťa, kde by sme mohli povedať, že vlastne budeme ho vyplácať iba matkám, ktoré majú stredoškolské vzdelanie, a tým druhým by sme ho nevyplácali. Čiže končil som svoj výstup presným, konkrétnym riešením. A že ty ho silou-mocou nechceš počuť, lebo je ti to nepríjemné, lebo si skoro dva roky bola najzodpovednejšia osoba na Slovensku na riešenie rómskej otázky ako štátna tajomníčka na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a za tie dva roky si nebola schopná prísť s jedným jediným riešením rómskej otázky. Teraz tu hovoríš, že na každú schôdzu predkladáš. Prečo vtedy, kedy si mala moc, vtedy, kedy si bola za to zodpovedná, si nepredložila jedno jediné riešenie a teraz ako opozičná poslankyňa, keď nemáš svoje hlasy k dispozícii, tak teraz sa tu zrazu tváriš, že máš nejaké riešenia? Ja by som na tvojom mieste tichučko trepotal nožičkami a bol ticho a nehlásil sa do faktických poznámok.

  Kolega Simon, hovoríš o paušalizovaní. Ja som sa snažil aj včera vysvetliť, ale ja to asi vysvetľovať druhýkrát už nebudem. Zrejme ten rozdiel medzi nami je v rozdiele materinských jazykov, ktoré máme, a možno teda v dostatočnom nepochopení toho, čo som hovoril po slovensky.

 • Reakcia z pléna.

 • Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Áno.

  Nech sa páči. Povedzte o karavane niečo.

 • Zasmiatie sa v sále.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Ako to povedať? No, poviem to tak. Prvé to tu zrekapitulujem, lebo mám pocit, že to tak ako keby niekto zahádzal niečím. Ale ja to zrekapitulujem. Zrekapitulujem, že keby sme niektoré osady na Slovensku zobrali, tak najvyššia pôrodnosť na svete je v tých osadách. To som si nevymyslel. To sú štatistiky. Ja neviem, z akých štatistík čerpá pán Matovič. Povedal, že on, podľa jeho štatistík pôrodnosť v osadách sa nezvyšuje. To už Churchill povedal, že verím iba tým, ktoré zmanipulujem. Ale neviem presne teda, že z akých štatistík čerpal. Ja nemusím ani štatistiky pozerať, stačí, keď sa prejdem, hej. Tak ale to už nechám na zvážení prípadne ľudí, ktorí to pozerajú, ktorí o to majú záujem. Čiže ja len rekapitulujem.

  Problém je, problém je obrovský, je najvyšší čas ho riešiť, otváram tému, urobil som zo seba netvora, niekto to využil, ale pre dobro, aby sa s tým niečo urobilo. To, čo tu splietal o paušalizovaní, nepaušalizovaní.

  Vážení kolegovia, kolega Matovič trpí niečím takým, že zvykne hovoriť niečo, čo údajne niekde niečo. Ja poviem niečo, čo počul okrem mňa aj niekto iný. Kolega mi v tom karavane povedal, že politika je marketing. A ja som mu povedal, že, preboha, to nemyslíš vážne?! A nepočul som to iba ja.

 • Reakcie z pléna.

 • To je, to je vec, to je vec pre mňa kľúčová, vážení, politika nie je marketing a nikdy, nikdy ma nikto o tom nepresvedčí. Politika nie je marketing a nikdy nebude marketingom.

 • Vážení, ja predkladám niečo, čo na konci môže pomôcť. Ak máte iný názor, diskutujte so mnou, polemizujme, cizelujme, tunilujme a na konci povedzme niečo. Tuná niekto niečo splieta. Chcel raz do týždňa robiť tlačovku, dychovku, ja neviem, čo všetko tam malo byť, a zrazu aj po dychovke, aj po tlačovke, a nič. A tu ľudí, ktorí sem-tam niečo donesú, ktorí to cítia, tak dostanú koberec. Urážky, neviem čo proste, aj tu sa zosype všetko možné. Toto nie je celkom systém práce, ale, nuž, žijeme v parlamentnej demokracii, to je na zvážanie samotných voličov.

  Ale s niektorými vecami ja nikdy súhlasiť nebudem a nikdy nebudú pre mňa komfortné. Politika nie je marketing, Určite nie. Politika je aj o tom, že urobíte niečo, čo vám neprinesie body. Niekde na Facebooku existuje stránka, ktorá hovorí, že zoberme Hlinovi poslanecký mandát, má 700 členov, kvôli tomu, kvôli tomu, že navrhujem, aby sa príplatok pre druhé a tretie dieťa dal preč. Ja viem, že je krásne navrhnúť svetový mier, ja viem, že je krásne dať 13. dôchodok, vianočný dôchodok, ja neviem, čo všetko je super povedať, nespaušalizovať, ja viem. Ja viem, rozumiem tomu. Ale u mňa je silnejšia zodpovednosť za túto krajinu, ktorá mi hovorí, nemôže to takto fungovať. Nemôže, lebo na konci je úplne zákonite nešťastie a k tomu sa blížime. A všetky reči typu bla-bla-bla-bla-bla, hej, už unavujú. Kde je bla-bla-bla? Výsledky, vážení, výsledky. Dajte výsledky! Dajte riešenia!

  Ja som navrhol, poskytol som vám ústupový modul. Ešte ste mohli na tom politicky zarobiť, keby šlo o to. Nič, lebo však ani to, ten mentálny rozsah nemáte na to, aby ste to pochopili, keď to takto poviem.

 • Reakcia z pléna.

 • Nie vy, ale, ale tam, kto u vás rozhoduje. Lebo, vážení chlapi, vy nerozhodujete. Vy ste tu na to, že včera vám niekto zavelil, keď bude Hlina hovoriť, zdvihnite sa a choďte preč. Moje ovečky sú trucovitejšie.

 • Reakcia z pléna.

 • No.

  Nevyužili ste, ba práve naopak, prišli ste so spásonosným riešením, ktoré ešte zhorší tú situáciu. To znamená, keď kontra bude, kontra bude to, že dáte na prvé dieťa viac, ako je teraz, a na druhé o trošku menej a ešte to tu niekto ohlási ako víťazstvo pracujúceho ľudu, no, občiansky vám treba zobrať, teda ľuďom, ktorí to tu predkladajú. Vážení, čo iné môžem urobiť? No však upozorňujem na to, možno to niekde, ja neviem, tam, údajne to sem-tam niekto pozerá, no tak možno oni si to uvedomia. Hej? Čo už iné mne zostáva?

  Moju zodpovednosť si plním. To znamená, keď niečo cítim ako problém, tak vám to tu hovorím, predkladám, snažím sa, dostane sa mi urážok, neviem čoho všetkého. No nuž čo už, hej? Však v takej dobe žijeme. Tam nejaký pátrač tri oriešky pátra, viete, to je systém vašej eštebáckej, to všetko tu funguje. Hej? To je úplne hrozné. A ešte sa tešíte, akí ste chytrí. Smutná doba.

  Ďakujem.

 • Chce k rozprave zaujať stanovisko spravodajkyňa? Áno.

  Nech sa páči, pani podpredsedníčka.

 • Ďakujem pekne. V prvej vete zhrniem to, čo som tu počula. To znamená, že nepočula som jediné súhlasné stanovisko s týmto návrhom zákona. To je teda dosť podstatné.

  Okrem toho som tu počula kopu politických urážok a neviem, neviem, ako by som to jednoducho nazvala. Každopádne asi na to sa dá povedať: "Aké požič, také vráť." U nás to v parlamente platí, tak to býva, je mi ľúto, že sa to takto deje, ale asi si na to bude musieť väčšina z nás zvyknúť.

  Tiež ma trochu zarazila aj reakcia pána poslanca Lojza Hlinu, aj reakcia Lucie Nicholsonovej, lebo, lebo vidím to naozaj ako iba politikárčenie. To, čo, Lojzo, hovoríš, všetci len bla-bla-bla a skutek utek, ja mám pocit, že k tomu veľkou mierou aj ty prispievaš.

  Politika nie je marketing. Veľmi si to tunák zdôrazňoval. Prepáč, ale v tom, čo robíš ty, ten marketing je, či sa ti to páči, či nie. Aj keď v tom máš úprimnú snahu niečo zmeniť. Bohužiaľ, bere sa to ako marketingová, neviem čo, hra. Rovnako, tak ako aj od všetkých poslancov, lebo my tu vystupujeme pred kamerou a, bohužiaľ, to, čo povieme, to sa zaznamená naveky. Takže ten marketing je to, či to robíš s úmyslom, či nie. Na to si musíme všetci privyknúť.

  Takže iba na záver. Ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili, debatu to rozprúdilo, rozprúdi. To, že si sa obetoval a stal si sa ďalším "netvorom", je fakt, pretože to, čo navrhuješ, som nepočula ani z úst jedného kolegu, že by obhajoval. Každopádne debata je otvorená a uvidíme, ako sa s tým vysporiada vládna strana.

  Ďakujem pekne.

 • Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz nasleduje prvé čítanie o

  návrhu poslanca Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona má parlamentnú tlač 428. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 409.

  Dávam slovo poslancovi Alojzovi Hlinovi, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, dovoľte, aby som uviedol ďalší návrh v rámci môjho rokovacieho dňa v Národnej rade a privítal vás opäť. Ideme rozprávať o ďalšom veľmi dôležitom zákone pre túto krajinu, práve sme ukončili diskusiu o jednom, ideme hovoriť o ďalšom. Pokúsim sa v krátkosti vysvetliť v rozprave, že prečo je prijatie tohto zákona dôležité.

  Na uvedenie tohto zákona uvediem, že hovorí o tom, že reklama, ktorá teraz, na alkohol, ktorá sa môže vysielať od desiatej, v návrhu je posunutie od dvanástej. Čiže vcelku jednoduchá úprava, ale s ďalekosiahlymi dôsledkami. Vysvetlím v rozprave, do ktorej sa zároveň hlásim.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre kultúru a médiá, poslancovi Jozefovi Viskupičovi. Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Dovoľujem si predložiť spravodajskú správu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 308 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorému bola pridelená tlač 428.

  Vážená Národná rada, kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o návrhu zákona poslanca Národnej rady Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 308 o vysielaní a retransmisii a č. 195 o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o dôvode novej právnej úpravy a súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky a záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj právom Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Návrh zákona obsahuje aj doložku vybraných vplyvov a doložku zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 25. februára 2013 č. 409, podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá.

  Toľko k základnej spravodajskej správe.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pán poslanec Hlina ako navrhovateľ sa prihlásil do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Skúsim povedať, prečo si myslím, že je dôležité, aby sme toto zmenili. Pokúsim sa, ešte, chvalabohu, môžem, tak skúsim.

  V nedeľu, túto nedeľu išla na JOJ-ke rozprávka, hej? Aj som si to napísal niekde, ale som zabudol, jak sa to volá, niečo o vlasy, niečo také. Normálna, klasická disneyovka, kreslená rozprávka. (Reakcia z pléna: "Na vlásku.") Na vlásku, hej. Moje deti to pozerali. Mám dve dcéry, krásne dcéry. A zrazu pozerám, proste tá reklama s tým sudom, jak sa z toho mora vynorí, potom tá reklama na inú vodku. Počas vysielania disneyovskej rozprávky išli štyri reklamy na alkohol a v rámci toho reklamného bloku išla ešte reklama na jogurty a čokoládu Milka. Takže to vám, vážení, poviem, to je tá, to, je ten cynizmus, to je tá, to, hnus, hnusobstvo, alebo jak to nazvať, že taký expresívny výraz, že tí, čo nakladajú tie reklamné bloky, oni presne vedia, že kto to pozerá. To je vždycky, lebo sa vie, aká cieľovka to pozerá. Hej? Keď dávate reklamu na lego, tak ju nedáte, ja neviem, po dvanástej. Si zoberte, že tí, čo tvorili tie reklamné bloky, to naskladali tak, ako to naskladali. To znamená, dali tam štyri reklamy na alkohol, reklamu na detské jogurty a na Milku. V takejto krajine my žijeme, vážení. V takejto krajine my žijeme.

  A teraz ešte nech mi niekto povie, že zviditeľnenie. Vážení, to, čo ja tu teraz poviem a hovorím, je už to, čo dávno je, že stopka. Lebo to je to, čoho sa vy tu bojíte, a to je aj to, prečo tento zákon, bojím sa, že neprejde, alebo skoro, skoro som si istý. Lebo sa bojíte. Lebo v tejto krajine má dramaturg väčšiu moc ako parlamentný výbor. Lebo sa bojíte, že keď niekomu šliapnete na otlak v tom, že mu znížite reklamné výnosy, že vás zhasne. Zhasne ako lacnú žiarovku z Baumaxu. To je presne o tom.

  Ale povedzme si tú cenu. Tá cena je strašne vysoká. Cena vašej zbabelosti, že to neurobíte, lebo sa bojíte, je v tom, že počas detskej rozprávky v nedeľu večer ide reklama na alkohol. Kreslená Disney rozprávka, kreslená disneyovka, a ide reklama na alkohol.

  Povedzte mi, ja ako rodič, čo som mal urobiť? Mal som vyhnať moje dcéry od kreslenej rozprávky? Lebo to mi tu minule pani Vaľová, myslím, vysvetľovala, že to je na zodpovednosti rodiča. Že či po desiatej pozerajú. Ja som zodpovedný rodič. Ako sa mám brániť, že vidím teda, pozerá disneyovku, no však pozerá, hej. A zrazu ide reklama na alkohol. Ako sa vy bránite, kolegovia? Pán Kéry, ako sa vy bránite? Dcéry, pozerali to v nedeľu? Tak synovia. Tak vám prajem, aby ste mali, je to krásne. Ale to je presne o tom, vážení, ako to vy vnímate.

  Na to chcem apelovať. Skúsim. Pred dvanástimi rokmi, pred dvanástimi rokmi sa prijal zákon, ktorý toto umožnil. To znamená, umožnil vysielanie reklamy na alkohol. Viete, kde som ja bol pred dvanástimi rokmi, keď sa prijímal ten zákon? Poviem vám, vtedy ste vládli ináč. Pán Bugár vládol, vtedy ste vládli a už vtedy ja som bol proti, čiže môj príbeh je konzistentný, už vtedy som bol ja proti, keď ste prijímali ten zákon, som ohlásil blokádu parlamentu. To tu boli manévre, Palko vytiahol všetky zaprášené OTP-čka, čo mal, ale my sme ich trošku prekabátili. Ale čo sme urobili? Vysypali sme na tie schody, ktorými chodíme sem pracovať, preto, aby sa ľudia mali lepšie, na tie schody sme vysypali črepiny a do tých črepín som posadil, dal detský bicykel mojej dcéry a napísali sme taký text, že "Alkohol spôsobuje v rodinách nešťastie". To bolo celé. Brachiálnosť moci sa v ten moment urobila v tom, že nás, vtedy sme boli, myslím, dvanásti, pozbierali ako nejakých rowdies, naskladali nás do Antona a vyviezli nás do polícií, ja som bol štrnásť hodín, štrnásť hodín som bol zadržaný. Na konci som bol obvinený, vážení, ja som bol obvinený z trestného činu výtržníctva kvôli tomu, že toto sme si dovolili. To bol môj boj pred dvanástimi rokmi za to, že s tým nesúhlasím. Samozrejme, to nepohlo s nikým a s ničím, dvanásť rokov, alebo trinásť, to tu funguje. Ja si ešte pamätám, nejaké chlapča tam potom stanovalo, tiež akože protest proti tomu, že, že sa ten zákon prijal, tam stanoval chudák, myslím, týždeň, zima bola jak tento, zo dvakrát som ho bol pozrieť. Čo už ináč môžte ako občan urobiť? No, už viac urobiť nemôžte.

  Som rád, že sa teda zmenilo aspoň to na mojom statuse, že to tu môžem povedať a že hovorím stále, že s tým nesúhlasím. Nesúhlasím s tým. A za tých dvanásť rokov nech si každý pripíše k svojemu svedomiu, čo sa stalo, čo sa nestalo, že ide reklama na alkohol o desiatej, počas vysielania, trebárs jak sa stalo v nedeľu, detskej kreslenej Disneyovej rozprávky. Vy si zvážte, vy si povedzte, kde siaha vaša odvaha alebo ako veľká je vaša zbabelosť, lebo aj tak si to môžme povedať.

  Nechcem byť nejaký konštruktér paranoidných teórií, ale, ale systém práce, že zdecimujete krajinu, vydáte ju do rúk úžerníkov a ešte naučíte ľudí piť, akože to je ako pritiahnuté za vlasy. Berte s rezervou, hej. To je ako, aby sme ako Indiáni nedopadli, hej, že, že naozaj, čo je to za krajinu? Ja sa pýtam. Čo sme to za krajinu, keď takto to celé naskladáme a v konečnom dôsledku to toto bude znamenať. Že odkázaných ľudí vrhnete do, do, do rúk úžerníkov a večer im púšťate reklamu na alkohol, to znamená, ponúkate im riešenie. Takto zdecimovaní, zdecimovaná krajina, takto zdecimovaní ľudia sa po určitú chvíľu ľahko ovládajú. To je pravda. Ľahko. Ale ono to potom niekde zvykne vystreliť.

  Ja, mne bola sympatická ambícia premiéra, ktorý tu raz povedal, mne bola vtedy sympatická, že on chce vládnuť tak, aby sa mohol v kľude prejsť po nákupnom centre. A ja vám poviem, som si povedal, že to je pekná ambícia, naozaj pekná ambícia, sympatická. Ale ak my budeme takto pokračovať, tak niežeby som mu to neprial, ale nič v zlom, po tom nákupnom centre, ináč, keď si pozriete, tam je štatisticky strašne vysoký počet ľudí, ktorí sú dobre stavaní, nakrátko ostrihaní a živia sa výkonom toho, čo my sme tu schválili. To znamená výkonom rozhodnutí toho, že treba vytĺcť z biedy peniaze. Viete, koľko ich tam je? Za chvíľku tam budú ďalší ľudia, ktorí nájdu riešenie v tom, čo im večer televízia ponúka, že či v tom smutnom, tragickom osude, ktorý žijú, sa zjaví reklama na, na, nebudem menovať, a on možno si povie, možno je to riešenie. Títo ľudia možno tiež potom budú po tých centrách chodiť a budú mať možno mierne iné typy chovania. Takže je dosť možné, že pán premiér, sa mu to nepodarí po jeho vládnutí vcelku sympatický cieľ, aby sa v kľude prešiel po nejakom nákupnom centre. Možno tento apel zaberie, možno nie, neviem, skúšam. Však skúšam všeličo.

  Dvanásť rokov alebo trinásť to už funguje. To znamená, reklama na alkohol funguje. Zavolajte si pána Okruhlicu, zavolajte si neviem akých odborníkov, Európska komisia k tomu dala vyhlášku, Európsky parlament k tomu prijal stanovisko. Každý, kto tomu rozumie a nevenuje sa podnikaniu v reklamnej agentúre, alebo neni v masmédiu, tak vám povie a potvrdí, že je to pravda, hej? To znamená, že situácia sa zhoršuje. Každý vám to povie. Takže čo sa týka odborných stanovísk, nechcem sa tu nejako s tým zaoberať, lebo to by sme sa utopili v tých odborných stanoviskách. To je úplne jasné, že je to tak.

  Mám pocit, že celá moja snaha bude márna kvôli tomu, že je tu iná obava, hej, obava vás, a teda ani nie vás, lebo vy ste vykonávatelia moci, ale obava ľudí, ktorí za vás rozhodujú, ktorí vám povedia, že ale aj chlapcom z J&T to klesnú príjmy. Viete, to je akože, chlapci z J&T, však tam to fičí, tam tie reklamy idú, to ide ako, to mobilní operátori sa nechytajú.

  To ja som, mňa ináč motivovalo k tomu, že som podal tento návrh, aj to, čo bolo pred Vianocami, vtedy človek je predsa len viac doma a viac aj teda pozerá televízor a ja som mal pocit, že to je chlastací festival. To je naozaj, ja som mal pocit, že to je ako keby nejaký vybraný platený televízny kanál, kde si máte možnosť sa oboznámiť s ponukou alkoholických nápojov. Mne to niekedy tak pripadalo, že to je, to je celá, to je skladba reklamných blokov na našej televízii pred, v čase predvianočnom.

  Nuž, v čase predvianočnom, poviem niečo, čo možno je také osobnejšie mne, ako teda pomaly v každej druhej poriadnej oravskej rodine bol problém s alkoholom, aj my sme mali doma problém s alkoholom, hej, a ja, ako mne niekoľko Vianoc pokazil alkohol. Niekoľko Vianoc mi pokazil alkohol, že otec proste mal s tým problém. Ale vtedy to postavenie na strane spoločnosti bolo iné, že to sa nejakým spôsobom akceptovalo, ale, alebo trpelo, proste bolo to také, aké to bolo, sme sa možno aj tvárili možno niekedy pokrytecky, neviem čo, ale neveril, neviem, nie som naozaj komfortný s tým, či sa doba zmení natoľko, že to, čo sa vtedy vedelo, trpelo, prehliadalo, neviem čo, tak teraz tomu robíme reklamu, že pred tými Vianocami ten brutálny nájazd reklamy na vnímanie ľudí mi prišiel naozaj zlý. Proste nie cynický, chrapúnsky dokonca by som povedal.

  Ale znova je to s požehnaním, vážení, znova je to s požehnaním nás zákonodarcov. To, že JOJ-ka vysiela tie reklamy, no však vysiela, však platia, tak ona ich vysiela. Už či ich mala vysielať cez kreslenú rozprávku, to je možno námet pre nejakú inú komisiu, ktorá, alebo radu, ktorá by sa tým mala zaoberať, ale oni robia to, čo im umožňujú zákony. A tie zákony robíte vy. Robím aj ja, tak plním si svoju poslaneckú povinnosť, že mám snahu ich zmeniť, keď myslím si, že sú zlé.

  Pokúšam sa vám hovoriť, že prečo si to myslím. Mám pocit, že zbytočne, ale nevadí, skúsil som. A vy si potom zoberte svoj diel zodpovednosti za to, že ako sa tá situácia zhoršuje, lebo to tie štatistiky, tie, čo sú skutočnými štatistikami, sa ony niekde, niekedy niekde objavia, lebo to, čo už Európska komisia hrúzi, že aký alkoholizmus mládeže je, tak ono to príde aj ku nám, hej, že proste to je, ako je. Takže potom si prípadne zoberte svoj diel zodpovednosti za to. Ja som to chcel povedať a aj to tu hovorím.

  Samozrejme, ešte ku koncu spomeniem niečo, čo tu možno aj zaznie alebo niekto niekde povie a, nuž, vieme však, kde žijeme. To, čo tam bolo v novinách, že predložil zákon, hej, a prevádzka, názov toho článku bolo, že "Vodu káže, vodku nalieva". Nuž, dovoľte povedať k tomu niečo. Považujem to za maximálne nekorektné, ako to prebiehalo, ale urobil som pokus aj pre vaše potreby. To znamená, realizoval som pokus v tom istom nastavení. To znamená, starší pán, dáma v strednom veku, a nie, ako bolo v jedných novinách, že šestnásťročná, ale pätnásťročná. Pätnásťročné dievča spravilo pokus, že či aj inde. A to vás chcem prípadne o tom informovať. Ale ja nebudem nekorektný v tom, že tu budem vykrikovať, že kde všade. A boli sme, boli teda vo viacerých pre potreby toho, že keď niekto bude niekedy niečo vykrikovať, oboznámim vás s výsledkami, všade naliali. Všade naliali. Čiže nie šestnásťročnej, ale pätnásťročnej. Všade.

  A tu máte vy, vážení bojovníci za pravdu a blaho tohto ľudu, medzi sebou kolegu, ktorý tu mne povedal, že vodku deťom nalieva, vodku mladistvým nalieva, dokonca tu niečo splietal o nejakom zákone. Tak jeden príklad poviem, že kde sme tento pokus urobili. A ja beriem a ospravedlňujem sa aj Robertovi Kaliňákovi, je to nekorektné, ale pre potreby vášho poslanca, ktorý je maximálne nekorektný, lebo celé, čo to vzbudilo, lenže človek typu Martvoň sa na tom nejakým spôsobom ukazoval, čiže kolega Kaliňák, ale v zásade ospravedlňujem sa, je to mierne nekorektné, ale pre potreby tohto to slúži, avšak keď vy ma môžete mlátiť obuškami, tak ja prípadne takúto malú, malú, drobnú nekorektnosť si môžem aj dovoliť.

  To isté sa stalo v podniku, ktorého sú spoluvlastníci alebo účastníci dvaja vaši ministri. Takže poprosím, poprosím pána Martvoňa, keď tu nabudúce bude splietať tie jeho hlúposti o tom, kto, čo nalieva, alebo že kto, čo prípadne zákon, to tu nejakú mrežu splietal, tak nech ukáže skúšku odvahy rektálneho skialpinistu v tom, nech povie: "Hlina, Kaliňák a Počiatek, do basy s nimi, lebo naliali."

 • Zasmiatie sa rečníka.

 • Vážení, dovoľte, aby som sa zasmial, lebo to sa nestane. Len kvôli tomu som to urobil, prípadne mu to odkážte, hej?

  Zamyslime sa nad iným. Zamyslime sa nad iným, prečo tie deti vyháňate do ulíc, aby sa po tom alkohole sápali? Zamyslite sa nad tým. Zamyslite sa nad tým.

  A to je presne to, ktorý zákon sa vám pokúšam predložiť a o ktorom by ste mohli rozmýšľať, že či náhodou ani kus prípadne nie je na tom niečo pravdy. To znamená, nič sa nestane, stane teda, že chlapci z J&T budú mať menej peňazí, ale pre túto krajinu, tejto krajine to pomôže. Pomôže to mladým ľuďom. A vy to máte v rukách svojím hlasovaním, ktoré za chvíľku budeme realizovať a ktoré, tak ukončím moje vystúpenie, ktoré tak ako už pri predchádzajúcom zákone, viem, aké inštrukcie ste dostali.

  Zatiaľ ďakujem veľmi pekne.

 • S faktickými poznámkami dvaja, traja poslanci. Uzatváram možnosť faktických poznámok. Pán poslanec Krajcer.

 • Reakcia z pléna.

 • Prihláste sa ešte raz, pán poslanec Kuffa.

  Nech sa páči, pán poslanec Krajcer.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, len naozaj veľmi vecne a fakticky k tej téme, ktorú ste nadniesli. V niečom, samozrejme, máte pravdu, len problém alkoholu je ďaleko širší v tejto spoločnosti, ako je televízna reklama. Ten príbeh, ktorý ste spomínali, že ste videli vysielanie reklamy počas disneyoviek, tak to je porušenie zákona, v súčasnosti platného zákona. Čiže ak sa také niečo udialo, tak príslušný vysielateľ konal v rozpore so zákonom o vysielaní a retransmisii a vy, tak ako každý iný občan, sa môžete obrátiť na Radu pre vysielanie a retransmisiu.

  Ďalší problém, pokiaľ by sme akceptovali tento model vysielania reklamy tak, ako ho navrhujete, by vznikol tým, že významný podiel na našom televíznom trhu majú zahraničné stanice, v niektorých dňoch aj cez 30 % a tento podiel bude trvale rásť, taký je jednoducho vývoj na televíznom trhu a väčšina výrobcov alkoholu sídli v zahraničí. To znamená, že oni by len jednoducho premiestnili časť tejto reklamy, možno v tých časoch, kedy to tie televízie môžu vysielať bez takého obmedzenia, ako navrhujete, do týchto zahraničných televíznych staníc. Čiže došlo by istým spôsobom len k presunu tejto reklamy na iné vysielacie kanály, čo tiež treba fakticky zvážiť pri takomto návrhu.

  Čiže problém, ktorý otvárate, je ďaleko, ďaleko širší a riešením určite nie je len takáto veľmi krátka dvoj-, či trojvetná novela, ktorú predostierate.

 • Hoci ja si nemyslím, že jediným stimulom pre pitie alkoholu je reklama alkoholu v masovokomunikačných prostriedkoch, aj napriek tomu, že registrujem a sledujem stále klesajúci záujem ľudí sledovať televíziu práve kvôli tomu, že možno tam bežia aj reklamy a znižuje sa kvalita obsahu vysielaných programov, ja váš návrh, pán poslanec, podporím, pretože ja som presvedčená, že reklama alkoholu do masovokomunikačných prostriedkov vôbec nepatrí. Ďakujem.

 • Ďakujem. Nevedel som, čo povie Daniel Krajcer, zhruba to isté, že máme právny stav, ktorý hovorí, ak to bola disneyovka, ja som hľadal, že v akom časovom rozsahu bola teda vysielaná, tak podľa mojich informácií aj Rada pre vysielanie a retransmisiu sa tým zaoberať bude, pretože to je porušením zákona, pretože tu máme nejaké pravidlá, ktoré platia.

  Druhá, druhá vec je stručnosť tej novely. Ona nemá ani dve-tri vety, má jednu vetu. Zavádza nejaké pravidlá, alebo teda predpokladám, že chce zaviesť pravidlá pre tvrdý alkohol a kategórie piva, vína necháva v súčasnom stave. Možnože vecne tým, že tiež si myslím, že je to širší okruh, ja ako, keďže sme v miere nejakých symbolov, tiež si nemyslím, že by niečomu uškodilo, aby reklama na alkohol z nášho prostredia vypadla, alebo teda bola nejakým spôsobom inak upravená. I keď debata o druhej časovej opone, vyhláške na ministerstve kultúry a podobne, mohla predchádzať tomuto a mohli sme to mať vyriešené, lebo vieme, že ministerstvo kultúry prikročilo k tomu, že stanovuje nové podmienky.

  Takže ja celkom vítam symbolické poukázanie na to, že alkohol je problémom tejto spoločnosti a mohli by sme sa širšie zaoberať tým, i keď tento návrh sa dá podporiť, ale nielen v účelovo vybranej kategórii, napríklad tvrdého alkoholu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Chcem podotknúť toľko, že aj ja podporím návrh tohto zákona. Nemôže nám byť predsa jedno, že či reklama na alkohol beží, alebo nebeží, alebo v akom rozsahu. Ak sme to schopní obmedziť na minimum, alebo aspoň teda znížiť tú reklamu, je to dobrý návrh. To je tá prevencia, ktorej by sme mali predchádzať a nie potom plakať a riešiť tie dôsledky, ktoré v podstate tuná z dôvodu nadmerného pitia alkoholu tu máme rozvrátené rodiny, nefunkčné manželstvá, ale veľakrát sú to práve naše deti, ktoré majú problém s alkoholom. Myslím si, že nikto z rodičov a tí, ktorí prežívajú tento kríž, tak sa netešia z toho, že majú doma alkoholika. Tí, ktorí to prežívajú, či majú alkoholika, alebo narkomana, je to veľmi ťažká skúška v takejto rodine.

  Okrem iného, tak ako tu pán poslanec len jednou vetou tuná spomenul, to mlátenie s obuškami, ja dúfam, že sa to nezopakuje, lebo by to bolo veľmi trápne pre túto krajinu, že poslanci Národnej rady budú mlátení obuškami a našou políciou. Je to maximálne trápne.

  Reklama, nemôžme ju podceňovať, tá vchádza skutočne do hĺbky nášho podvedomia alebo aj cez podvedomie do vedomia, aj reklama na alkohol. A u detí, ktoré sledujú programy, naozaj tá reklama má vplyv na to, že či ony sa stávajú tými konzumentami, alebo nestávajú. Ja by som to ani, túto reklamu, nepodceňoval. Samozrejme, výchovný vplyv otca a matky, rodičov a rodiny, ten by mal byť oveľa silnejší, ako je reklama, ale dnešné médiá majú veľkú silu.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, chcete reagovať na faktické z miesta? Nie. Teraz vyhlasujem rozpravu ústnu. Kto sa hlási do ústnej rozpravy? Nikto. Ukončujem možnosť prihlásiť sa do ústnej rozpravy a vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Pán spravodajca, chcete ešte poslednú záverečnú reč? Nech sa páči. Prepáčte, pán navrhovateľ.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja len krátko doplním k tým niektorým, aj čo tu bolo povedané. Ono, tento princíp, čo povedal kolega Krajcer, v zásade je nám príznačný. Ja to hovorím aj na inom, že keby na nás záležalo, pokrok v Európe, tak v Európe sa skáče ešte zo stromu na strom, my sme sa vždycky len niekde pridali, prípadne nás potiahli za rukáv, že poďte už, však všade to už funguje, iba vy tu ste na to zabudli. Takže to ja tú ambíciu nemám, lebo tu ťažko, hej.

  Ale v zásade ani v tom nemôžem prijať tú argumentáciu, že však aj inde, tak aj my. Lebo však aj inde nakladali do vagónov, tak aj my, hej. To je proste, takto to nefunguje. A bol by som rád, kedy sme si v tomto spravili jasno, hej. Že keď inde niečo robia zle, aby sme my neospravedlnili to naše konanie tým, však aj inde to robia zle, to by som si vyprosil. Lebo keď uznáme, že to nie je správne, vysielať reklamu o desiatej cez disneyovky, tak potom nemôže byť argumentácia v polohe, však aj, že aj inde to robia a to vysielanie cez tie Karpaty prejde. Tento typ argumentácie, nikdy sa s ním nestotožňujem a v zásade potom my sme aj zbytočný parlament, lebo však to stačí len prijímať, to, čo inde, viete, že potom nemá ani zmysel tu nejako argumentačne sa k tomu stavať.

  Ale ja viem, o čom hovoríte. Vy hovoríte rečou marketingu a finančného výkazníctva, ktoré hovorí, že kde sa stratí, tam sa pridá. Možno aj áno, ja neviem, hej. Ale ja neviem, nerobil som tú komparáciu, že kde sú aké zákony ohľadom tohto v iných krajinách. Mám pocit, že v Čechách je ak nie taký, tak možno o trošku liberálnejší, ale skôr okolo nás je to o niečo prísnejšie, hej, čiže asi len cez tie Karpaty by tá reklama na tú vodku prišla. Ale možno by sme práve my boli tým, že keby sme sa my tu tomu postavili, tak možno by mal niekto, aby sme nabili zásobníky aj niekomu v Čechách, že to urobia oni.

  Čiže argumentačne, pán kolega, žiaľ, prepáčte, nebudem s tým nikdy súhlasiť, že robia to iní, tak aj my. Aj iní nakladali do vagónov, budeme aj my. Nemôžem, nikdy sa s tým nestotožním.

  To, čo tu odznelo, že či Rada pre vysielanie a retransmisiu bude konať, alebo nebude, ja neviem, či bude konať, lebo prísne vzaté, bolo to po desiatej. Tá rozprávka, ja som sa...

 • Reakcia z pléna.

 • Tak potom áno, tak ak mi kolega tu dovysvetlil, čiže keď teda nebola porušená podmienka, že to bolo po desiatej a bola porušená podmienka, že pri akom type programu, tak už mi len zostávať veriť, že Rada pre vysielanie a retransmisiu začne konať.

  A, vážení, ja nemám krv v očiach, že ja neviem, že nech dajú pokutu, čo mňa trápi nejaká pokuta. Mňa trápi to, že nemôžu deti moje večer v nedeľu pozerať rozprávku, lebo im ide reklama na alkohol. Mňa to trápi. Mne je jedno, či dostanú 20-tisíc, 30-, mne je to úplne jedno! Hej? Ja len chcem a apelujem na to, že kde je tá brzda v tom, že čo to máme sledovať? Čo ja mám teraz pozerať televíziu stále? Nie som ochotný, hej. Čiže len apelujem na to, že to niekde inde sa stala chyba.

  Tú drobnú poznámku k tomu, že ten systém akceptácie sa dá povedať aj ináč, to sa hovorí, že social proof, to je taká že skúška davom, hej, že vlastne sa pridáte a to pridanie menej bolí, ako stáť v ceste, hej. A to je také bolestné to zistenie, že systém social proof tuná je úplne jasný.

  Ale trošku ma mrzí reakcia pána Krajcera, že nás vyzýva priamo k tomu, že teda sa prispôsobíme tomu, čo je inde, čiže márny je boj, čiže márny je boj, lebo tak či tak to cez tie Karpaty ku nám prejde. Čiže práve u vás by som mal pocit, že s týmto social proof nebudete úplne komfortný, lebo nemôžme byť s tým komfortní, lebo to ničí túto krajinu.

  Ďakujem pekne.

 • Pán spravodajca, posledné, záverečné slovo, nech sa páči.

 • Ďakujem. Pre účely spravodajcu z hľadiska zhrnutia povedaného myslím si, že, a chcem veriť tomu, že sa jedná o úprimnú snahu. A keďže tiež si myslím, že politika nie je marketing, tak by som chcel veriť tomu, že nechce predkladateľ nejakým spôsobom účelovo napriamiť pozornosť na to, že čo bolo, bolo, teraz, keď som poslancom a chcem nejakým spôsobom zasiahnuť tam, kde nejaké pravidlo už nastavené je a neiniciovať vlastne to, že to pravidlo má byť do dôsledku naplnené. Zavádzanie iných pravidiel možno tomu pomôže, možno tomu, a tomu chcem veriť, že ten symbolický odkaz, že tu je problém, a keďže na neho nemôžem nijako inak upozorniť, predkladám nejakú zmenu zákona, ktorá takisto by bola kontrolovaná Radou pre vysielanie a retransmisiu. A či by tam bolo stanovené 22 hodín, alebo 24 hodín, a ak by to ten vysielateľ, tak ako teraz porušením zákona, to nejakým spôsobom zaradil, tak zase by sme boli len odkázaní na regulačný orgán, ktorý v tomto prípade je Rada pre vysielanie retransmisiu.

  Čiže rozumiem tej snahe, navyše ten občianskoaktivistický postoj, ktorý, už niekoľkokrát som ja o ňom počul, že za predchádzajúcich vlád tu prišlo priamo k protestu, aby sa alkohol v programovej službe v marketingových alebo v reklamných blokoch nenachádzal. Rozumiem, nastavenie tých parametrov môže byť rôzne. Ale ak predkladaná novela slúžila k tomu, že upozorní na ten problém, že v programových celkoch, s ktorými môžu prísť do kontaktu deti, sa nachádza priamo reklama na tvrdý alkohol, je nedobrým stavom, tak ja tú iniciatívu, ako som povedal, vítam.

  V rozprave teda vystúpil iba sám navrhovateľ a na faktické poznámky reagoval, ako reagoval.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať prvým čítaním o

  návrhu poslanca Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona je pod tlačou 429. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 410.

  Dávam slovo poslancovi Alojzovi Hlinovi, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vás privítal pri treťom predkladanom návrhu zákona v rámci môjho rokovacieho dňa, ktorý v zásade nemusel byť, keby ste včera nezahrali tú hru, kto je väčší. Môžme prípadne porozmýšľať, že čo s tým. Máme chvíľku do hlasovania, že či si dáme pauzu, alebo prípadne pošlem message občanom, ktorý už som tu neraz povedal a avizoval som, že ho ešte teda niekoľkokrát poviem, aby si dávali pozor pred úžerníkmi, to môžme prípadne povedať, ale poviem najskôr k predloženému zákonu, samozrejme, návrhu zákona.

  Návrh zákona hovorí o tom, že treba skrátiť v návrhu zákona o 10 % príspevky pre politické strany.

  Bližšie odôvodním v rozprave, do ktorej sa hlásim.

  Ďakujem.

 • Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie a rozpočet, poslancovi Igorovi Matovičovi.

 • Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k návrhu poslanca Národnej rady Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 429), ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 16. schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predmetný návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.

  Po rozprave odporučím, aby podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní.

  Po druhé, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 410 z 25. februára 2013 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.

  Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce prihlásiť niekto ústne. Pán poslanec Matovič, jeden. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne.

  A slovo má navrhovateľ, pán poslanec Hlina. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Reakcia poslanca.

 • Ale vy ste povedal, že chcete vystúpiť a vy ako prvý.

 • Reakcia poslanca.

 • Reakcia poslanca.

 • Reakcie z pléna.

 • Pán poslanec Hlina, nech sa páči, môžte vystúpiť.

 • Dobre. K predkladanému zákonu dovoľte uviesť nasledovné, že prečo si myslím, že je potrebné nejaký takýto krok urobiť a v čom je význam. Vždycky by sme mali konať niečo, čo má význam, nie nejak samoúčelne.

  Mám pocit, že všetci dávno a dlhodobo vieme, že situácia sa zhoršuje, jak sa zhoršuje, dotýka sa to každého okrem niekoho, ale dotýka sa to fakt už, môžme hovoriť, nad 90 % obyvateľstva. Existuje však určitá oblasť, ktorá je imúnna voči dejom v spoločnosti, a tou je zatiaľ činnosť politických strán a príspevky na ich činnosť. A to je vec, ktorá, môžme hovoriť o určitej solidarite s tým, čoho sme si vedomí, že sa deje, hej. Čiže ak sme si vedomí toho, že v spoločnosti sa dejú deje, ktoré hlboko vplývajú na sociálnu situáciu obyvateľstva, tak v súčasnosti nedotknuteľná sféra je solidárna a uzná, že je potrebné aj pri tomto princípe solidarity sa na tom aspoň, a v tomto prípade nehovorme o významovej, ale skôr o symbolickej sume, toho zúčastniť a vyslať tým signál do verejnosti, že sme v kontakte. Lebo častokrát ľudia majú pocit, že my sme tu v slonovej veži a, žiaľ, častokrát to možno je aj pravda, že nemáme ten kontakt s tou realitou a nevnímame to. Čiže zmyslom zákona je upozorniť na to a vyslať signál, že, áno, uvedomujeme si to, a preto sme pripravení to nejakým spôsobom vyjadriť aj podporou tohto návrhu zákona. To je jeden signál, jedna rovina.

  Potom druhá rovina je, prečo to predkladám, boli sme už svedkami rôznych takých nadpríbehov demagógie a takých nátlakových akcií a ľahkého vytĺkania kapitálu na princípe závisti a nenávisti. Mimoriadne jednoduché, keď postavíte politiku na princípe závisti alebo nenávisti, tak to je veľmi jednoduchá politika, dá sa na nej krásne vyskladať strana, avšak upozorňujem, že nie je to správne, hej. Čiže na takom tom princípe toho, že akí sú zlí a neviem čo sa dá vyskladať. Aj sa to robí a predpokladám, že to bude pokračovať. To znamená, aj tá situácia s ohľadom, kto sú alebo nie sú poslanci a bla-bla, kto sú alebo nie sú strany, hej, že to je, čo sa týka potenciálu rastu a urobenia krúžkov a nejakých politických bodov, je to ešte akože "blue ocean", ešte teda veľký modrý oceán, kde sa dá krásne pracovať a nazbierať veľa bodov a bude to lákať. Tak ako to lákalo doteraz, kde sa tu už objavilo niekoľko návrhov, ktoré teda riešili údajne situáciu. Ono to bude gradovať aj do budúcna, kde bude ďalších ix návrhov, ktoré budú údajne riešiť túto situáciu, zmyslom bude politický kapitál.

  Tento návrh by to v zásade zavrel vodu nad týmto, lebo umožnil by povedať všetkým predstaviteľom, prierezovo, politických strán, my sme sa už k tejto záležitosti postavili prijatím tohto zákona a tým je to pre nás vybavené. Čiže tu dávam znova z pohľadu takej nejakej taktiky, že je to dobré, ako niekomu nehnať vodu na mlyn, to znamená, zavrieť tú tému a zavriete ju tak, že sa k nej postavíte trebárs aj takýmto spôsobom. Tým pádom vyprázdnite zásobníky a môžme sa venovať, by som povedal, dôležitejším veciam, ktoré, pevne verím, že uznáte, že nás čakajú.

  Čiže sú dve veľké roviny celého návrhu zákona. Vyjadrujem presvedčenie, ktoré som už vyjadroval dvakrát pred sebou, že znova asi teda nedôjde k podpore, avšak úlohu som si splnil, predložil a povedal. Pre istotu na konci ešte zopakujem veľmi jednoducho. Je to výrazom určitej solidarity s ľuďmi tejto krajiny, prijatie tohto zákona. A druhé dovnútra, väčšinou teda pre nás to má zmysel, zavrieme tému, nebudeme hnať nikomu vodu na mlyn, lebo tých návrhov sa tu naozaj bude množiť v čase a v priestore a pred voľbami to bude gradovať, tých spásonosných návrhov, že ako to treba riešiť.

  Takže to je k tejto celej problematike.

  Ešte teda máme čas do hlasovania, využijem túto dobu na to, aby som v krátkosti splnil si aj moju poslaneckú povinnosť, ktorú mi ukladá ústava, to znamená, chrániť občanov tejto krajiny v prípade, že dochádza k poškodzovaniu ich práv. Plním si moju ústavnú povinnosť a chcem varovať občanov tejto krajiny pred pôsobením úžerníckych firiem, ktoré, žiaľ, musím povedať, táto krajina a tento zákonodarný zbor vydal do rúk týchto úžerníckych skupín a, žiaľ, to bolo aj dôvodom, prečo toto robím, dochádza k zvláštnej symbióze alebo náhode, zatiaľ to pomenúvajme ako náhoda, kde predseda nášho parlamentu, dôveryhodná osoba, ktorej dôveruje 500-tisíc krúžkov, vystupuje v upútavke, tak sa to teda nazýva, na vysielanie televízie a následne po ňom nasleduje reklama na prachsprostú úžernícku firmu. Táto symbióza je veľmi nebezpečná. Má podľa mňa aj zákonný dopad a moje možnosti sú také, aké sú, to znamená, varujem obyvateľov tejto krajiny, varujem občanov tejto krajiny všetkých národností, keby som to vedel po maďarsky, poviem to aj po maďarsky, nenabehnite na vidly týmto ľuďom. Neničte si život, neuverte im. Tí ľudia chcú, aby ste si požičali, tí ľudia chcú, aby ste nevrátili, lebo keď nevrátite, tak začne peklo. Začne peklo. Títo ľudia sú vám schopní a ochotní a pripravení, a tento parlament to toleruje, za sto euro zničiť život.

  Poznáme príbehy, kde kvôli 500 euro vyženú matku s deťmi. Táto krajina je zvláštna krajina. Táto krajina má 320 exekútorov, Čechy majú 140 exekútorov a raz toľko obyvateľov, to je jasný signál, že niekde sa stala chyba. Táto krajina má viac ako milión exekučných podaní. Toto je exekučná krajina. Túto krajinu politici tejto krajiny vydali napospas úžerníckym firmám, podvodníckemu kapitálu, ktorý sa tu zbieha pomaly z celej Európy, lebo tu má obrovský "blue ocean", modrý oceán pôsobenia odkázaných ľudí, ktorých ohromným spôsobom tieto firmy parazitujú a ničia im život. Varujem vás, občania, nepodľahnite reklame, nepodľahnite ľahkému riešeniu. Určite to nie je pre vás riešenie. Nemáte na to, aby ste si požičiavali od týchto ľudí. Títo ľudia vám chcú zničiť život a, žiaľ, musím povedať, parlament tejto krajiny sa tomu prizerá.

  Neverím tomu, že existuje v Európe krajina, ktorá by toto svojim občanom urobila. Neverím tomu, že existuje taká krajina, ktorá nastaví tak zákony, že keď si požičiate 100 euro, tak si zničíte život. Neverím tomu, že existuje slušná krajina v Európe, ktorá by toto svojim občanom urobila. Žiaľ, na Slovensku je to tak a, žiaľ, je predseda parlamentu, ktorý, verme tomu, zatiaľ, že nevedomky robí predskokana takýmto firmám.

  Preto zopakujem znova moju výzvu. Vyzývam pána Pavla Pašku, predsedu nášho parlamentu, aby povedal, či je to náhoda, alebo zámer, že jeho vysielanie, jeho upútavka ide pred tým, ako ide reklama na úžernícku firmu. V prípade, že je to, a verme tomu, že je to náhoda, žiadam ho o jasné stanovisko k tejto veci a vyjadrenie stanoviska, že mu to je ľúto, že bol zneužitý, lebo tu došlo naozaj k zneužitiu inštitútu predsedu parlamentu.

  Vyzývam televíziu TA3, aby zvážila a po dôkladnom zvážení stiahla reklamy na úžernícku firmu, ktorá by v štandardných podmienkach a v iných krajinách nemohla fungovať. Tento typ firiem je v iných krajinách zakopaný 40 km pod zem a funguje ako mafiánske, podvodnícke štruktúry, u nás legálne podnikajú a tešia sa reklame a tešia sa tomu, že predskokana im robí predseda parlamentu. Vyzývam Radu pre vysielanie a retransmisiu, aby v tejto veci začala konať.

  A na záver, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vyzval aj vás, poslancov parlamentu Slovenskej republiky, aby ste sa uvedenou situáciou zaoberali a pripravili okamžite návrhy zákonov, a to tak, aby k takémuto konaniu nemohlo ďalej dochádzať, aby ľudia netrpeli kvôli tomu, že si požičajú v ťažkostiach a v odkázanosti 100 euro a niekto túto situáciu zneužije. Je to krutý, bezcitný biznis, ktorý sa naozaj vykonáva na ľuďoch tejto našej krajiny, a vy sa tomu prizeráte. Dokonca niektorí z vás sú toho účastní, dokonca niektorí z vás sú v tom hlboko inovovaní, čo už len dokresľuje absurdnosť celej tejto situácie.

  Ospravedlňujem sa prípadne, ale ak to bolo mimo, podľa vyjadrenia niekoho, mimo rokovacieho poriadku, avšak mandát poslanca hovorí jasne, že čo sľúbil, a ja som sľúbil, čo som sľúbil, keď cítim, že je problém, hovorím a varujem ľudí tejto krajiny, v tomto prípade to je úplne namieste. Úplne namieste.

  A ešte len skončím. Dnešná schôdza skončí, pán predseda parlamentu vystupoval v reklame niekoľkokrát, žiaľ, budem musieť naplniť to, čo som povedal. Presne toľkokrát, koľko vystupoval on v reklame, presne toľkokrát toto varovanie a výzvu občanom tejto krajiny z tohto pultu ľuďom budem adresovať.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami štyria poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Šuca.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán kolega poslanec Hlina, nedá mi, aby som nereagoval na váš marketingový dnešný deň, na vaše marketingové dnešné rokovanie, ktoré začalo ráno, alebo o deviatej, a bude pokračovať až do hlasovania, máte na to legitímne právo. Predložili ste tri vlastné návrh zákonov.

  Tento posledný zákon je zákon o financovaní politických strán, keď ste v úvode vystúpili, venovali ste sa tomu pár sekúnd, potom ste riešili všetko iné, len nie to, k čomu predkladáte návrh zákona.

  Ale páči sa mi váš výrok, keď ste povedali alebo spomínali ste niečo o ľahkom vytĺkaní politického kapitálu, princíp závisti, princíp nenávisti. Verte, nikto z tých ľudí, ktorí tu sedia, necítia voči vám nijakú nenávisť, žiadnu nenávisť, ani s vami tak nekomunikuje, ani tak nerozpráva v Národnej rade.

  Ja by som upriamil ctenú vašu pozornosť na niekoľko výrokov, ktoré tu padli dnes a na minulých rokovaniach Národnej rady, ktorými budem deklarovať tú nenávisť alebo závisť. "Občiansky vám treba zobrať." Ospravedlňujem sa, je to vytrhnuté z kontextu. "A niekto vám zavelí, odídete." No garantujem vám, že nikto nám nevelil, absolútne nikto nám nevelil, tak nám nikto nevelí, aby sme tu sedeli, alebo nesedeli, spontánne sme sa zdvihli sami, lebo niekedy počúvať tie veci, pri všej úcte, je zdraviu škodlivé. "Eštebácky systém", "lumpenštát", "mizerné Slovensko", "zdecimujete krajinu", "dáte krajinu do rúk úžerníkov", no toto, mám pocit, že je princíp na tú nenávisť. Ale to robíte vy, nie my.

  Vrátim sa pár vetami k tomu financovaniu politických strán. Chcete znížiť financovanie o 10 %. Ja sa pýtam, pán poslanec Hlina, do Národnej rady Slovenskej republiky ste sa dostali na kandidátke Obyčajných ľudí. Prišli ste tu za nich, po pár dňoch ste sa rozhodli odísť a zastupujete tu sami seba. Myslím si, že rozprávať o financovaní politických strán, keď tú stranu...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem za slovo. Ja chcem reagovať na tú druhú časť, aj keď je to mimo predkladaného tohto zákona, chcem povedať, že úžerníctvo sa nedá nazvať biznisom. Úžerníctvo, to je novodobý druh výpalníctva, ktorý ničí mnohé rodiny, rozsieva tragédiu a nešťastie v mnohých rodinách. Určite aj táto krajina má sa na to pozrieť a stretávame sa každý vo svojom okolí s úžerníkmi, a to nielen tými, ktorí sú tuná spomínaní snáď cez túto reklamu, ktorá beží na TA3, ja som to nevidel, ale to je aj v novinách a všade okolo seba to máme. Naozaj sa treba nad tým veľmi vážne zamyslieť, aby to úžerníctvo sme eliminovali na minimum, a pokiaľ by sa to dalo, najlepšie by to bolo vykoreniť. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky. Krajinu môžme riadiť mnohými spôsobmi, určite je potrebné ju riadiť zákonmi. Ale tak ako možno riadiť mnohými spôsobmi krajinu, prípadne rodinu, alebo firmu, existuje jeden spôsob, na ktorý chcem upozorniť v súvislosti s predkladaným zákonom, a to je osobný príklad. Domnievam sa, že to je najvyššia forma riadenia, ktorá má veľmi silnú účinnosť, je veľmi pravdivá a poctivá. A túto poctivosť nachádzam aj v predloženom návrhu zákona, kde v prípade, že by sme ho prijali, čo teda odporúčam, tak by sme ukázali príklad, ktorý rozhodne je hodný toho, aby sme v dobe krízy takéto príklady dávali a takto poctivo sa chovali nielen k financiám občanov, ale aj k tým našim. Ďakujem pekne.

 • Ja sa tiež pripojím k tomu, čo tu odznelo, ako taká možno nesúrodá odchýlka od predmetu prerokovaného zákona. Ja tiež, pán poslanec, poznám naozaj veľa zničených životov ľudí, ktorí kvôli pôžičkám na prežitie a exekučným konaniam sa trápia. Rovnako ako vy, si myslím, že naša krajina sa s týmto vážnym sociálnym, ekonomickým problémom nevie dostatočne vysporiadať, a aj preto sa pripájam k vašej výzve, aby nám to vaše opakované podozrenie, ktoré ste tu uviedli, prišiel pán predseda parlamentu vysvetliť. Ďakujem.

 • Ďakujem. Kolegyne... Pán poslanec Matovič, v rozprave? Nech sa páči. Budete dlhšie?

  Nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, milí kolegovia, kolegyne, najprv k predloženému návrhu zákona. Úplne prvú vetu poviem, že určite budem hlasovať za tento zákon, ktorý kolega Hlina predkladá. Aj keď je to možno iba také symbolické gesto, že teda 10 % a v podstate až od budúcna, čiže nie to, čo už vlastne politické strany dostali, tak, a dokopy by sa ušetrila relatívna troška v porovnaní s tým, čo politické strany vlastne dokopy za štyri roky dostanú, tak či tak si myslím, že takéto gesto by bolo správne.

  Ale zároveň jedným dychom si dovolím povedať svoj názor, že som hlboko presvedčený o tom, že politické strany na Slovensku by nemuseli dostávať žiadne peniaze zo štátneho rozpočtu. Samozrejme, keď možno pred rokom, keď mi to niekto povedal, tak som si ťukal na čelo a myslel som si, že to je hlúposť, lebo som si uvedomoval a bol som tak nejako na to nafixovaný, že vlastne agendou každej jednej politickej strany je automaticky robiť aj predvolebnú kampaň, a tým pádom vlastne politické strany by museli, keď by nemali oficiálne peniaze, museli by pozerať po čiernych peniazoch a zháňať ich niektorou vlastnou hlavou.

  Preto som tu považoval takúto ideu za nie práve správnu, ale dnes som hlboko presvedčený, opakujem ešte raz, že politické strany nepotrebujú žiaden príspevok zo štátneho rozpočtu v prípade, ak zároveň by sme sa všetky politické strany zriekli predvolebných kampaní. Čiže zriekli by sme sa vlastne niečoho, čím, na čo potrebujeme peniaze, a tým pádom by sme nepotrebovali na to peniaze. A takýmto spôsobom, ak by sme si ušetrili výdavky, mohli by sme ušetriť aj samotné príjmy.

  Jasné, že potom taká tá druhá podstatná alebo podstatný výdavok politických strán je možno na takú stranícku činnosť, ale tu som takisto presvedčený, tu by sme si mohli odpozerať príklady z minulosti, hoci teda veľmi nerád sa pozerám pred november ´89, a pozrieť sa do obdobia, kedy si komunisti svojimi členskými známkami svoje stranícke aktivity platili.

  Čiže som presvedčený o tom, že politické strany môžu fungovať aj bez akýchkoľvek štátnych peňazí, a preto sme aj takýto návrh zákona na predošlej schôdzi predložili a som, je mi iba ľúto teda, že neprešiel, a obávam sa, že neprejde ani tento návrh zákona, ktorý takisto podporíme.

  Keď môžem, keďže kolega predkladateľ možno 90 % svojho slova venoval veci nesúvisiacej, ja si dovolím takisto sa vyjadriť k tejto veci nesúvisiacej, a to asi v tom duchu, že mrzí ma, že predkladateľ sa, síce sa odvoláva na ústavu, že úlohou každého poslanca je bojovať proti nejakej nespravodlivosti, ale bojovať proti nespravodlivosti systematickým porušovaním zákona, čo v tomto prípade je rokovací poriadok, a systematickým spôsobom vlastne takto marketingovo využívať priestor, ktorý poslanci dostávajú v Národnej rade, mi nepripadá práve správne.

  Ak chceme ľuďom ukázať, že ide nám o to, aby sme zabránili možno prípadnému nejakému porušeniu zákona od kohokoľvek alebo upozornili na nejakú nespravodlivosť, tak myslím si, že nemali by sme zneužívať moc, ktorú máme, a nemali by sme beztrestne systematicky porušovať zákon.

  Čiže tým som chcel iba povedať, že ak by predkladateľovi úprimne záležalo na tom, že chce vysvetlenie od predsedu parlamentu, myslím si, že chlapské by bolo ísť za ním bez toho, aby systematicky porušoval zákon. Opýtať sa ho, napísať mu list, prípadne, ak neodpovedá, potom prípadne zvoliť aj možno iné spôsoby, ale nikdy nie porušovanie zákona.

 • S faktickými poznámkami jeden poslanec. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Kolegyne, kolegovia, je 11.00 hod., je všeobecný súhlas, aby sme dokončili tento bod programu?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Ďakujem pekne.

  Takže, pán poslanec Sulík.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. No, Igor, dá sa čiastočne stotožniť s tým argumentom, že peniaze by, politické strany by nepotrebovali peniaze, keby teda sa zrušili volebné kampane. Asi to fakticky technicky nie je možné. Ale povedzme, že by to možné bolo, tak taká politická strana má ešte aj prevádzkové náklady. Ja to vidím na SaS-ke, máme troch zamestnancov, máme nejaké priestory, tlačíme občas nejaké brožúrky a my teda nejak nie sme rozšafní ani nemáme žiadne nejaké fingované faktúry, ani netunelujeme nič, normálne fungujeme z budžetu, ktorý sme dostali od štátu. No a teraz tvrdím, že keby tieto peniaze neboli a boli by sme odkázaní na dary dlhodobo preto, lebo ja som dal z mojich peňazí, keď sa SaS-ka rozbiehala, ale nemienim to robiť naveky, a keby sme boli odkázaní dlhodobo na dary, tak skôr či neskôr by sme stratili aj nezávislosť, resp. stratili možnosť konať tak, ako sme presvedčení, že by sme konať mali.

  Preto si myslím, že nie je správne, resp. naopak, myslím si, že je správne, že politické strany sú financované zo štátneho rozpočtu. Je to pre štát najlacnejšie a mali by byť financované tak, aby dokázali fungovať. A tak ako ty, aj ja som v tejto veci zmenil názor. Ja som si pár rokov dozadu myslel, že to netreba, ale vidím, že ten systém je nastavený celkom dobre. Pár rokov dozadu, predtým ešte ako SaS-ka existovala.

  Ďakujem pekne.

 • Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za... Pán poslanec Matovič?

 • Že to je celkom sympatické, že ty si zmenil názor opačne a ja zase som myslel vždy, že treba politické strany, aby peniaze mali zo štátu, a dnes, až potom, jak som teda...

 • Reakcia z pléna.

 • Dobre. Čiže hovorím, že je celkom zaujímavé, že teda vlastne sme si opačne vymenili názory.

  Naďalej si to myslím, že minimálne to gesto zrušiť možnosť politickým stranám viesť kampaň a vlastne spoliehať sa na to, aby sme dva-tri mesiace pred voľbami oblbli doslova ľudí nejakými megalomanskými akciami a koncertami a gulášmi predvolebnými, že prospelo by aj demokracii, aj čistote politiky, ale zároveň by sme aj ušetrili dosť podstatné financie zo štátneho rozpočtu. Áno, možno by to mohol byť kompromis, že zrušiť kampane a podstatnú časť ušetriť na kampane a dávať politickým stranám iba naozaj na ten nevyhnutný chod, ale každopádne by sme ušetrili veľmi výraznú časť rozpočtu, ktorý dnes zo štátneho rozpočtu politickým stranám dávame.

 • Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pán navrhovateľ, chcete zaujať stanovisko k rozprave?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Využívam túto možnosť zaujať posledné stanovisko a chcem vám len zapriať pekné a príjemné veľkonočné sviatky. Ďakujem pekne.

 • Prerušujem rokovanie o tomto bode.

  Dámy a páni, prerokovali sme body programu 16. schôdze. Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta, a budeme hlasovať o prerokovaných bodoch.

 • Zaznievanie gongu. Krátka pauza.

 • Pán predseda, napriek tomu, že som sa veľmi snažil a že ten problém je naliehavý, ktorý je obsiahnutý v mojej novele pod číslom 56, novela priestupkového zákona, aj keď viem, že si tu uvedomujú aj mnohí, možno dokonca väčšina poslancov SMER-u, žiaľbohu, ten čas ešte nenastal, aby sa SMER na to nepozeral cez stranícke oči, takže keďže viem, že by táto novela nebola podporená, tak sťahujem tento bod z programu.

 • Reakcia z pléna.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím, že nebolo všetko povedané, všetko dopovedané. Myslím, že téma je natoľko vážna, problém je natoľko vážny, že rovnako ako pán kolega Kaník sťahujem tlač 427, 428 a 429 z rokovania parlamentu a verím, že sa k nej vrátime v budúcom rokovaní. Ďakujem pekne.

 • Reakcia z pléna.

 • Paška Pavol, predseda NR SR

  Dobre, ďakujem.

  Pán podpredseda Národnej rady Figeľ.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, vzhľadom na jednej strane na pozitívnu včerajšiu atmosféru pri rokovaní podvečer o viacerých návrhoch zákonov a medzi nimi aj o tom, ktorý som predkladal ja ako tlač 415, by som chcel stiahnuť tento návrh teraz s cieľom hlasovať o ňom na najbližšej ďalšej schôdzi Národnej rady. Takže tlač 415 sťahujem.

 • Ďakujem pekne. Budeme teraz hlasovať.

  Poprosím pána poslanca Kadúca, aby uviedol v prvom čítaní hlasovanie o návrhu poslanca Škripeka na vydanie zákona č. 350 o rokovacom poriadku, je to tlač 414.

 • Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Škripeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 414.

 • Ďakujem. Pán predseda, v rozprave vystúpili siedmi poslanci, nikto z nich nepodal žiadny návrh. Preto prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku prerokuje predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 122 prítomných, 14 za, 86 proti, 10 sa zdržalo, 12 nehlasovalo.

  Neschválili sme návrh a nebude pokračovať v rokovaní.

  Pán poslanec Andreánsky uvedie v druhom čítaní hlasovanie o návrhu poslancov Brixiho a Rašiho na vydanie zákona č. 355 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, je to tlač 298.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta Brixiho a Richarda Rašiho na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 298.

 • Ďakujem. Pán predseda, v rozprave vystúpili poslanci: pán poslanec Bastrnák, poslanec Brixi a poslanec Hlina. Prví dvaja poslanci podali pozmeňujúci návrh. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 94 bolo za, 1 proti, 37 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme schválili.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Bastrnáka.

 • Hlasujeme o návrhu pána poslanca Bastrnáka.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 55 bolo za, 71 proti, 5 sa zdržali.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Brixiho.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 78 za, 1 proti, 54 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

 • Tým sme vyčerpali hlasovanie o všetkým pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a z rozpravy. Pán predseda, mám splnomocnenie gestorského výboru navrhnúť postúpenie prerokovania návrhu zákona do tretieho čítania ihneď. Dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 87 za, 46 sa zdržalo.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Nemám prihlášku do rozpravy. Vyhlasujem ju za skončenú a budeme hlasovať.

 • Prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s prijatými pozmeňujúcim návrhmi, s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 89 bolo za, 45 sa zdržalo.

  Schválili sme novelu zákona č. 355 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

  Pán poslanec Baláž uvedie v prvom čítaní hlasovanie o návrhu poslanca Richarda Rašiho na vydanie zákona č. 576 o zdravotnej starostlivosti, je to tlač 422.

 • Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 422.

 • Vážený pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 88 za, 45 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Ďalej aby za gestorský určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 125 bolo za, 6 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Návrh sme pridelili výborom a určili lehoty na prerokovanie.

  Pani poslankyňa Gibalová uvedie hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Daniela Lipšica a Jany Žitňanskej na vydanie zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti, je to tlač 417.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica a Jany Žitňanskej na vydanie zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s trestnými činmi korupcie a inými vybranými trestnými činmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 417.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, dajte hlasovať o postúpení predmetného zákona do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 58 za, 74 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili a nebudeme pokračovať v rokovaní.

  Pani poslankyňa Pavlovičová uvedie hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Nagya, Bastrnáka a Jakaba na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 543 o ochrane prírody a krajiny, tlač 421.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Józsefa Nagya, Tibora Bastrnáka a Eleméra Jakaba na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, tlač 421.

 • Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený poslanecký návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 56 za, 73 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili a nebudeme pokračovať v rokovaní.

  Pán podpredseda Národnej rady Figeľ uvedie hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Abrhana, Hrušovského, Gibalovej a Fronca na vydanie zákona č. 129 o spotrebiteľských úveroch, je to tlač 425.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Pavla Hrušovského, Moniky Gibalovej a Martina Fronca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 425.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vzhľadom na rozpravu, v ktorej neodzneli žiadne ani procedurálne, ani pozmeňovacie návrhy, odporúčam, aby sa Národná rada podľa rokovacieho poriadku uzniesla na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní. Prosím, dajte o tomto návrhu hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 53 za, 73 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili a nebudeme pokračovať v rokovaní.

  Dámy a páni, prerokovali sme a odhlasovali prerokované body programu 16. schôdze. Ďakujem vám za spoluprácu. Želám vám pekné veľkonočné sviatky a uvidíte sa opäť či už na výboroch, alebo pred 17. schôdzou.

  Pekný deň a pekné sviatky.

 • Rokovanie 16. schôdze NR SR sa skončilo o 11.20 hodine.