• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 21. schôdze Národnej rady.

  Vyzývam vás, aby ste sa vrátili do rokovacieho priestoru, aby sme mohli prezentáciou zistiť, či sme schopní sa uznášať.

  Panie poslankyne, páni poslanci, žiadam vás, aby sme sa prezentovali. Pán poslanec, zbytočne dávate procedurálny návrh, dobre viete, podľa rokovacieho poriadku najprv musíme odsúhlasiť program, je to tak.

  Takže prezentujeme sa a zistíme, koľko je prítomných poslancov.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, ešte raz prezentujeme sa, dobre viete, podľa rokovacieho poriadku musíte najskôr odsúhlasiť program.

 • Reakcie z pléna.

 • Ešte nebeží schôdza, ako môžte vystúpiť?

 • Prezentácia.

 • Prítomných 125 poslancov.

  To znamená, že Národná rada je schopná sa uznášať.

  Na 21. schôdzi budú overovateľmi poslanci Péter Vörös, Anna Vitteková, náhradníkmi budú poslanci Ivan Harman a Ľubica Rošková.

 • Reakcie z pléna.

 • Páni poslanci, ešte raz, ešte schôdza nie je otvorená, to znamená, ešte sme neodsúhlasili program, potom vám dám procedurálny návrh.

  Panie poslankyne, páni poslanci, 21. schôdzu na základe § 83 ods. 2 ústavy a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku sme zvolali na žiadosť skupiny 56 poslancov Národnej rady. Poslanci v žiadosti navrhujú na tejto schôdzi prerokovať návrh na prijatie uznesenia Národnej rady k posilneniu cenovej stability životne dôležitých tovarov, služieb a energií (tlač 434).

 • Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k posilneniu cenovej stability životne dôležitých tovarov, služieb a energií, tlač 434.

 • Uvedený návrh bol pridelený na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet, taktiež bol zaslaný vláde na zaujatie stanoviska.

  Teraz dávam hlasovať o

  návrhu programu 21. schôdze.

  Prezentujeme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za 66, proti 66, zdržali sa 12.

 • Reakcie z pléna.

 • Konštatujem, že program nebol schválený.

  Takže vyhlasujem túto schôdzu za skončenú, a to podľa rokovacieho poriadku.

 • Rokovanie 21. schôdze NR SR sa skončilo o 18.43 hodine.

 • Po skončení 21. schôdze NR SR ihneď pokračovalo rokovanie 20. schôdze NR SR.

 • ======================================================

  P O K R A Č O V A N I E

  Šiesty deň rokovania

  20. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

  7. júla 2011 o 18.44 hodine

 • Po skončení 21. schôdze NR SR ihneď pokračovalo rokovanie 20. schôdze NR SR.

 • A budeme pokračovať, budeme pokračovať v 20. schôdzi, to znamená...

 • Reakcie z pléna.

 • Pán poslanec, neukazujte, potom môžte, budeme pokračovať v prerušenej rozprave o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z., pardon, ó-dddd, budeme pokračovať v prerušenej rozprave k zákonu vládneho návrhu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (tlač 345).

  S procedurálnym návrhom, nakoľko je otvorená už schôdza, normálne beží, pán poslanec Fico ako podpredseda Národnej rady a potom ešte ďalších päť poslancov.

  Nech sa páči.

 • Pokračovanie v rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 345.

 • Pán podpredseda, nebudem komentovať spôsob riadenia dnešnej schôdze, ani využívať svoje postavenie ako podpredseda a súčasne vystúpiť vystúpením na Národnej rade, ale chcem urobiť jeden procedurálny návrh.

  Chcem požiadať celú Národnú radu Slovenskej republiky, aby vám zatlieskala, lebo dnes máte narodeniny. Ďakujem veľmi pekne.

 • Pán podpredseda, chcem sa vám poďakovať, a keď vás...

 • Reakcie z pléna.

 • A keď vás môžem poprosiť, keby ste mi mohli dať aj darček, že aj ostatní to isté urobia.

 • Povedané so smiechom. Smiech v sále.

 • Asi nie. Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Glváč, nech sa páči.

 • Ja mám ten darček a len pre čistotu, pán predsedajúci, otvorili ste 22. schôdzu a potom ste dali hlasovať o 21., takže skúste sa vymeniť, keď máte ten pekný deň, a skúsme to znova, aby nebol žiadny problém. Pozrite si záznam, urobili ste to určite tak.

 • Pán poslanec, ja síce možnože mám pekný deň, ale vždy mám triezvy deň, takže kľudne aj fúkam, keď chcete, aj do toho zariadenia, aj inde.

 • Smiech v sále.

 • Pán poslanec Paška, nech sa páči.

 • Béla, ja sa pripájam, všetko dobré, ale nemôžem nereagovať, je to také zvláštne a dávam návrh, aby sme sa opätovne vrátili k predchádzajúcej schôdzi, pretože je to divné, že vám nevadilo, keď pán minister chcel otvoriť zákon, rozpravu a vtedy vás mimoriadna schôdza vôbec nezaujímala, ale vtedy, keď bolo treba reagovať faktickými poznámkami na moje vystúpenie a kedy som aj ja mohol mať možnosť, samozrejme, povedať ešte, čo si myslím, tak si zrazu prerušil rokovanie a otvoril si schôdzu, ktorú žiadala zvolať skupina poslancov. Béla, napriek tomu, že máš narodeniny, je to veľmi neobvyklý postup. Ďakujem.

 • Neplatí mi to komentovať, potom ti to poviem, prečo sme to urobili, ty si sám navrhol tu. Takže procedurálny návrh...

 • Smiech v sále a potlesk.

 • Takže procedurálny návrh, pán predseda Národnej rady Sulík, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Tiež nechcem používať ten paragraf, aby som odtiaľ rečnil, čiže len jednu minútku.

  No, napätie sa tu dá krájať, je sedem hodín pomaly, myslím si, že nervy sú našponované na obidvoch stranách, hrali ste tu virtuózne dve hodiny, musím povedať uznanie, berte to ako uznanie. A chcel by som obzvlášť oceniť môjho politického súpera, že v takto napätej chvíli sa on nad toto povzniesol a zagratuloval Bélovi. Myslím si, že veľmi taký príjemný koniec a nakoniec dokážeme sa už len nejak dohodnúť, teda čoskoro dôjde príjemný koniec.

  Trochu ma mrzí, pán Glváč, že ste späť sa vrátili do tej napätej nepeknej roviny, som presvedčený že nájdeme spoločnú reč a modus, ako ďalej pokračovať. A myslím si, že Béla má dosť skúseností na to, aby to tu ukočíroval. Čiže poďme ďalej s faktickými poznámkami.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Budeme teda pokračovať. Procedurálny návrh? Nie. Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec, pardon, uzatváram možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok. Ako posledný pán poslanec Číž.

  Pán poslanec Matovič, nech sa páči.

 • Pán poslanec Paška, začali ste vaše vystúpenie s tým, že nechcete byť osobný a nechcete osobne útočiť na niektorých poslancov. Následne možno tretia-štvrtá veta za tým bola o tom, že ste pani poslankyni Aštaryovej povedali, že možno už teraz, odteraz si začne čítať aj pozmeňujúce návrhy, ktoré tu poslanci predkladajú. Myslím si, že práve toto bolo z vašej strany minimálne netaktné od vás ako muža, bolo to od vás hlúpe ako od expredsedu Národnej rady, ale na druhej strane príznačné od vás ako od člena Fico group.

 • Pani poslankyňa Gabániová, nech sa páči.

 • Ďakujem. Pán poslanec Paška ako bývalý predseda Národnej rady s dobrou znalosťou procedúry vyjadril nespokojnosť s tým, ako to tu prebieha, a vyjadril to v podstate, že ide o prejav arogancie moci, keď niekto znásilňuje procedúru, ktorá je používaná v Národnej rade a zaužívaná tým, že nás molestuje do rôznych takýchto a podobných situácií. A ďalší poslanci, ktorí sa vezú na tomto spôsobe a osobnými invektívami znižujú vážnosť Národnej rady a vysmievajú sa občanovi, v podstate ktorého tento orgán je predstaviteľom. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán predseda klubu, pán poslanec Paška, volal si oprávnene po dodržiavaní zákonov. Súhlasím s tebou, že takisto zákon o pozemných komunikáciách, takisto aj ostatné zákony a zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku sa má dodržiavať. Tak ako sa má dodržiavať zákon o pozemných komunikáciách, chceme to po všetkých občanoch, včítane nás v parlamente tejto republiky, takisto musíme chcieť, a o to viac po nás, aby sme ako poslanci Národnej rady dodržiavali zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku.

  Vzhľadom na časté porušenie zo strany tých, ktorí vedú túto schôdzu, sa pýtam, či to je nevedomosť, pracovná prepracovanosť alebo len púha arogancia moci.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Ja chcem poďakovať pánovi poslancovi Paškovi za to, že upozornil toto auditórium na ten stav, v akom sa prijímajú zákony. A sedia tu mnohí poslanci aj z bývalého, z minulého volebného obdobia, ktorí radi hovoria o sebe, že sú principiálni, zásadoví a že si stále zotrvajú na tých svojich postojoch. A je dnes pre mňa minimálne čudné, že dnes tu čušia a ani neotvoria ústa, keď sa deje niečo, čo v predchádzajúcom volebnom období ostro, ale veľmi, veľmi ostro a radi kritizovali. Ja ich nechcem tu menovať a sedia tu aj teraz. A veľmi ma mrzí, že takto strácajú svoju tvár a z tej svojej principiálnosti a zásadovosti upúšťajú, hlavne, že jej mali plné ústa predchádzajúce volebné obdobie a celé štyri roky a dnes - ešte raz opakujem - čušia a neotvoria ústa, aj keď vidia, čo sa tu v tomto v pléne v legislatívnom procese deje. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec veľmi jasne poukázal na porušovanie rokovacieho poriadku pri dnešnom rokovaní. Ale ja chcem ešte dodať, že nielen to, že sa porušuje rokovací poriadok, ale už dneska sme boli svedkami aj toho, že vláda vôbec nedodržiava pri predkladaní vládnych návrhov zákonov ani legislatívne pravidlá pre tvorbu zákonov. Boli sme svedkami toho, ako poslanci odhalili, že návrh zákona, ktorý sme prerokovali, vôbec nebol v pripomienkovom konaní, resp. v pripomienkovom konaní bol iný návrh zákona, ako prišiel na rokovanie do Národnej rady. Fakt je to poburujúce a skutočne myslím si, že je to hanba. Zákonodarný zbor, ktorý má ctiť pravidlá, ktorý si má ctiť zákony, takto ich porušuje na každom kroku. Ďakujem pekne.

 • Ja by som chcela poukázať len na to, že pán predkladateľ nás bude opätovne obviňovať, že sme mafia-friendly, teraz, že sa zastávame vrahov na cestách, vrahov chodcov, detí, žien, ale chcem len povedať, že takto razantne mal snáď vystupovať a vyjadrovať sa aj k Hríbovej Lampe. Chcela by som poukázať na to, že ide o tak závažný vecný zásah do tohto zákona, poviem, kde skutočne by sa mali k tomu vyjadrovať odborníci, mala by byť vykonaná aj komparácia s právnym právom Európskej únie. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja chcem poďakovať takisto pánovi predsedovo nášho klubu Paškovi za jeho vystúpenie, predovšetkým teda za naozaj to vysvetlenie toho pojmu, ktorý tak nahneval viacerých vládnych kolegov. Ale predovšetkým by som sa chcel pripojiť alebo podčiarknuť to, čo hovoril, pokiaľ ide o rovnocennosť všetkých zákonov. Ja si myslím a bol by som rád, aby ste aj to predtým moje vystúpenie chápali tak, že som presvedčený o tom, že forma alebo procedúra je dôležitá, pokiaľ ide o to, či budeme z niektorých zákonov robiť trhacie kalendáre a iné budeme dodržiavať, alebo nie. Pretože si myslím, že to je principiálna otázka. Ak jednoducho pripustíme, že pri niektorých zákonoch môžme niektoré zákony obchádzať, môžme ich nedodržiavať, môžme ich účelovo vykladať a využívať ich podľa toho, ako sa to momentálne hodí pre nás, keď máme väčšinu v parlamente, tak vytvárame vážny precedens, ktorý potom môže využiť ktorákoľvek vládna koalícia alebo aj tá istá vládna koalícia vo vzťahu ku ktorémukoľvek inému zákonu.

  Takže preto považujem za mimoriadne dôležité z toho vystúpenia pána Pašku predovšetkým to, keď zdôrazňoval, že rovnakú úctu ako ku ktorémukoľvek inému zákonu treba mať aj zákon o rokovacom poriadku.

  Ďakujem pekne.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, väčší kľud prosím.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Mne je ľúto, že takáto debata, proste táto debata o takomto zákone, ktorý mohol prebehnúť úplne štandardne, sa dostala až do takejto situácie. Podľa môjho názoru úplne zbytočne, úplne zbytočne sa tu rozvášnili mnohí tí, ktorí predkladali tento návrh zákona preto, lebo ho naozaj, ako sa v závere ukázalo, predkladali ho v rozpore s rokovacím poriadkom, čo odsúhlasil aj tento parlament nakoniec. A ja sa len budem veľmi tešiť, keď v budúcnosti nebudeme musieť hovoriť, že modrý boľševizmus je nesmrteľný. A to prajem nám všetkým. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán Paška, musím zareagovať, lebo ste ma oslovili, aby som čítala pozmeňujúci návrh, ktorý podpisujem. Ak by ste ho čítali vy, vedeli by ste, že na tomto pozmeňujúcom návrhu nie som podpísaná. Ďakujem.

 • Musím konštatovať, že skutočne pán poslanec Paška mal pravdu, že vo štvrtok 7. júla o 17.00 hod. mala byť zahájená po hlasovaní mimoriadna 21. schôdza. Prečo to tak nebolo, si musia vstúpiť do svedomia tí, čo viedli túto dnešnú schôdzu. Prečo sa potom narýchlo musel bez možnosti prerokovania vo výboroch predkladať zákon o cestnej premávke? Prečo, aby to bolo narýchlo a mohli by sme možno ublížiť veľa či už mladistvým, alebo aj iným našim spoluobčanom? Prečo to tak narýchlo muselo byť a zdehonestovali sme Národnú radu a vážnosť Národnej rady? Pýtam sa - prečo?

 • Reakcie z pléna.

 • Bohužiaľ. Ďalší, pán poslanec Senko.

 • Ďakujem za slovo. Počas tohto volebného obdobia v tomto parlamente sme zažili už niekoľkokrát porušovanie rokovacieho poriadku. Chcel by som upozorniť aj na to, že sme už zažili aj niekoľkokrát zmenu obsahu návrhu zákona radikálnymi zmenami prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené parlamentu na poslednú chvíľu, dá sa povedať, tesne pred hlasovaním, tak ako je tomu aj dnes. Nakoniec súčasná koalícia, zdá sa, že má na tieto procesy patent, využíva ich a určite ich ešte niekoľkokrát bude využívať a určite sa dožijeme ešte rôznych prekvapení.

  Dosť sa čudujem pánovi podpredsedovi parlamentu, pánovi Hrušovskému, že sa dal na túto úlohu, ktorú splnil v rámci úlohy z Koaličnej rady, zrejme, dal sa prepožičať a už to asi aj oľutoval, ľutuje to a zrejme nie je s týmto svojím celkovým vystúpením spokojný. Bohužiaľ, je to tak, ale čo sa už dá čakať v zmysle plnenia vyšších princípov, ktoré nastolí pred túto koalíciu Koaličná rada.

  Takže len tak ďalej, myslím si, že ľudia vás majú radi, veľmi radi, lenže najradšej by vás zrejme roztrhali v zuboch.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem len krátko zareagovať na vystúpenie pána kolegu Pašku. Povedal, že aký nezmysel sme schválili, ktorý predložil kolega Poliačik, ako sme sa dostali do procedurálnej pasce. Tak ja som si pozrel hlasovanie a musím konštatovať, že ani jeden z poslancov KDH za to nehlasoval na rozdiel od poslancov SMER-u, kde všetci prítomní za to hlasovali včítane vás, pán kolega Paška. Ďakujem.

 • Pán poslanec Galbavý tu nie je, pokiaľ dobre vidím, takže pán poslanec Valocký, toho tu tiež nevidím.

  Pani poslankyňa Košútová, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Paška, pozorne som si vypočula, čo ste povedali tejto snemovni. Vaša požiadavka prerokovať zákony štandardným spôsobom je asi nad sily tejto snemovne. Na flagrantné porušovanie rokovacieho poriadku si v tomto volebnom období akosi neviem zvyknúť, ale stáva sa to už pravidlom. Myslíte si, že sa v tomto parlamente ešte dočkáme toho zázraku, že Národná rada bude dodržiavať platné zákony? Rokovací poriadok nebude len zdrap, ktorý si každý bude vysvetľovať, ako chce? Bohužiaľ, si myslím, že zázraky sa nekonajú, a je mi z toho veľmi ľúto. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Paška, predseda nášho klubu, jasne definoval, že dochádza k porušovaniu zákona o rokovacom poriadku. Bohužiaľ, musím konštatovať, že porušovanie rokovacieho poriadku sa stalo na dennom poriadku vás koaličných poslancov. Vážená koalícia, dnes ste jednoznačne dokázali, že vaše politbyro alias Koaličná rada má nad všetkými zákonmi aj u nás v parlamente právo rozhodovať. Ďakujem.

 • Pán poslanec Stromček tu nie je. Pán poslanec Kaliňák.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Paška, ja by som rád sa rozviedol v tej časti, v ktorej ste hovorili o kultúre, ktorá v tomto parlamente zavládla aj v súvislosti s tým, akým spôsobom sa naložilo s mimoriadnou schôdzou o zdražovaní, pretože teraz práve pribudol ôsmy člen SaS, ktorý sedí v sále, a pamätali sme sa pred pol rokom, kedy sa ešte pýtali na toaletu a dnes bez problémov odhlasovali odchod na dovolenky pred tým, aby sa prejednali zákony. Kde sú tie, pán poslanec Matovič, keď nás tak kritizujete, kde sú tie reči o poctivom fungovaní v parlamente, o poctivom preberaní všetkých zákonov, ktoré sú navrhnuté?

  Takže toto je presne tá kultúra, o ktorej pán poslanec Paška hovoril, že jedno som hovoril pred pol rokom a dnes uhnem pred tým, aby mohli ísť koaliční poslanci čo najrýchlejšie na dovolenku a som ochotný vypustiť štyridsať bodov, ktoré boli v riadnom schválenom programe parlamentu. Ale to už sa nebavíme o tých zásadách, ktoré tu boli na úvod. Namiesto toho je dobré na opozíciu vždy útočiť, a keď náhodu príde so schôdzou, ktorá je veľmi dôležitá pre osud Slovenska, pretože - ako tu bolo povedané - táto vláda ešte viacej zadlžuje Slovensko ako tá predchádzajúca. A to tá predchádzajúca nezvyšovala dane na rozdiel od tejto, pričom to je tiež jeden zo sľubov, ktoré boli dané, že sa dane zvyšovať nebudú. Takže aj zvyšujú dane, aj viacej zadlžujú, aj prestali chodiť do parlamentu, lebo radšej idú na dovolenku. Toto je výsledok toho, čo sa za rok zmenilo od proklamovaných sľubov.

 • Pán poslanec Číž tu nie je. O slovo sa hlási ešte v rozprave pán spravodajca. Jaj, pardon, pán poslanec, vidíte.

  Nech sa páči, pán poslanec Paška, budete reagovať alebo môžte reagovať na faktické.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, len aby nedošlo k omylu, lebo je tu veľa emócií. A zopakujem to a je to stanovisko úplne úprimné. Je obvyklé, že väčšina uplatňuje svoje právo a nič iné nechceme, len ho uplatňujte kultúrne a používajte pravidlá, ktoré sú obvyklé. Aj tieto dve hodiny ukázali, že rok to robíte úplne inak, že nerešpektujete niektoré pravidlá, ktoré boli zaužívané, a to by bolo ešte možno v poriadku, ak hovoríme o zvykoch a obyčajoch a zvyklostiach. Čo je ale najhoršie, vy uplatňujete dvojaký meter na výklad práva a nemáte problém lámať právne normy a zákony a procedúry. A ja to musím opäť pripomenúť.

  Pán podpredseda, samozrejme, reagovali ste, že na moju výzvu ste zvolali mimoriadnu schôdzu. Ale aký bol rozdiel v čase, keď skupina poslancov podala návrh na zvolanie a pán predseda zvolal na 17.00 hod. po hlasovaní? A napriek tomu pán minister vnútra dostal možnosť otvoriť rozpravu. A pokiaľ by nedošlo k situácii, ku ktorej by došlo, tak pravdepodobne by ste zlomili bez problémov aj pozmeňujúce návrhy. V tom momente, kedy som vystúpil a veľmi ostro protestoval a popísal dôvody, prečo si myslím, že manipulujete so zákonom a že zneužívate svoju moc, tak ste prerušili schôdzu a zrazu ste zvolali mimoriadnu schôdzu. Aj to je najlepší dôkaz toho, že zaužívané pravidlá zneužívate podľa toho, ako vám to z hľadiska moci vyhovuje. A to mi vadí. Vládnite, ale korektne!

 • O slovo sa hlási pán spravodajca, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som chcel dať návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky pridelila návrh, o ktorom rokujeme, na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru a aby tieto výbory o tejto správe ešte rokovali s termínom rokovania ihneď. Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán minister, chcete zaujať stanovisko? Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Budem pomerne stručný.

  Keď som býval v parlamente častejšie na skôr tejto strane sály, tak som zažil mnohé prípady, kedy sa vyraďovali poslanecké návrhy z programu, kedy boli vypínané mikrofóny opozičným poslancom, aj tu z tohto priestoru, ale aj pri faktických poznámkach, pán poslanec, mne boli vypnuté mikrofóny odtiaľto. Pamätám si prípady, kedy sa čítali pozmeňovacie návrhy nie súvisiace s návrhom, ako je tento, ale k článkom 2 až 20, ktoré nijako s návrhom nesúviseli. Keď sa neschvaľovali programy schôdze za nadšeného súhlasu a jasotu časti poslancov, ktorí mnohí z vás sedeli vtedy v tejto časti snemovne. A je mi to veľmi ľúto.

  Ale čo som nezažil v parlamente ani v tom čase, bola atmosféra dnešného parlamentu. Ja som nezažil, zažil som vyhrážky ministra, to som zažil, ale nezažil som, aby tu niekto pískal a takýmto spôsobom dupal. Nezažil som to naozaj v minulom parlamente. Hovorím to veľmi otvorene.

  A je mi veľmi ľúto, že som to zažil pri tomto návrhu zákona, ktorý nerozlišuje a nie je politický. Jeho cieľom je chrániť našich ľudí, našich chodcov, naše deti pred opitými, agresívnymi vodičmi, ktorí si nevyberajú, nevyberajú si koho zrazia. Či sú to voliči SMER-u, alebo SDKÚ, alebo KDH. Takmer každý týždeň počujeme o dramatickej nehode, smrteľnej nehode, ktorá je spôsobená opitým vodičom.

  A ja si myslím, že obete týchto smrteľných nehôd si zaslúžia väčšiu kultúru a väčšiu úctu, ako sa im dostalo dnes počas dnešného rokovania. Môžeme porovnávať aj to, či sa pán podpredseda preriekol v niektorých slovách, alebo nie. Ak chcete porovnávať hlasy, môžme porovnávať aj hlasy. Ja som myslel, že zatiaľ to porovnávať nechcete. Ale dobre.

  Ale vyjadrím sa aj k meritu veci, lebo to považujem predsa len za najdôležitejší pri tomto návrhu zákona ako osočovanie, ktoré podľa mňa prekročilo akékoľvek tolerovateľné hranice. Tento, boli vznesené vlastne dve vecné pripomienky pánom poslancom Ficom a pánom poslancom Kaliňákom k návrhu. Začnem tou druhou.

  Pán poslanec Kaliňák sa za pomerne veselého jasotu jednej časti snemovne pýtal, ako je vlastne možné, že mladistvý by mohol mať uložený doživotný trest zákazu činnosti, keďže predsa nemôže spáchať v takom mladom veku tri trestné činy, že jazdí pod vplyvom alkoholu.

  Ustanovenie § 61 ods. 4, na ktorý sa vzťahuje zákaz činnosti pri mladistvom, sa však týka dvoch situácií. A treba preto dobre prečítať. Prvá je situácia vtedy, keď spácha tretí trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, a teda má nad jedno promile za volantom. A druhý je vtedy, a stačí len jeden jediný, keď pod vplyvom alkoholu usmrtí niekoho. A to môže byť aj sedemnásťročný. To môže byť v akomkoľvek veku. To ustanovenie je vykonateľné a je napísané absolútne správne. To je vecná poznámka.

  Druhá vecná poznámka, ktorú nadniesol pán poslanec Fico, je, že prečo sa pri mladistvých navrhuje trest zákazu činnosti 7 až 15 rokov. Nuž je to preto, že obdoba výnimočného trestu pri mladistvom, ktorému nie je možné uložiť doživotné odňatie slobody, je 7 až 15 rokov odňatia slobody. Preto sa úplne analogicky pri zákaze činnosti zobrala táto trestná sadzba. Nie je to ani vymyslené, ani náhodné, je to absolútne plne v systematike Trestného zákona. Toľko k vecným.

  Ja som si iné vecné poznámky v diskusii trvajúcej viac ako dve hodiny k tejto téme nevšimol. Vždy som mal ambíciu, aby návrhy zákonov, ktoré som do parlamentu predložil, získali čo možno najširšiu podporu. Nerobím si ilúziu, že tento návrh - a je mi to ľúto - prejde aj s podporou opozície. Aj keď mi to nie je jasné. Nie je mi to jasné, aj keď opozícia tvrdí, že je za prísnejší postih alkoholu za volantom, že je za to, aby alkohol za volantom nad jedno promile, to už je pomerne veľká opilosť, bol trestným činom.

  Pominiem to, že v minulosti ten návrh v parlamente bol a nebol vami schválený, fajn, každý sa môže pomýliť, ja som za. Ale myslím si, že aj dvojhodinové vystúpenie, ktoré tu bolo produkované zo strany viacerých poslancov, nesmerovalo k tomu, aby sme posudzovali vecne návrh, ktorý podľa mojej mienky, môžem sa mýliť, je správny, ale k čistému vytĺkaniu politických argumentov, páni poslanci, ste si zvolili podľa mojej mienky nesprávny zákon. Nesprávny zákon. Tento zákon viac ako procedurálne taľafatky, kto čo prečítal, ľudí trápi. V našich rodinách sú ľudia, ktorí stratili svojich blízkych, svoje rodiny a svoje deti vďaka opitým vodičom. A preto ich to trápi viac ako procedurálne opletačky, či tam niekto prečítal "prostriedok" alebo "priestupok". To si myslím, že je dôležité.

  A bol by som rád, keby dozajtra ste svoj názor zmenili.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Páni poslanci, to bolo záverečné slovo pána ministra. To je jeho návrh. To znamená, že návrh priamo ministra Lipšica, ku ktorej(ktorému), samozrejme, otvoril rozpravu. Bola rozprava. Prebehla. Uzavrel som rozpravu. A pán minister vystúpil so záverečným slovom v rozprave.

  S faktickým sa nikto nehlási, teda s procedurálnym.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec Paška, nech sa páči.

 • Pán podpredseda, pominiem vyhrážky pána ministra v kontexte a v podtóne, aby sme láskavo zmenili svoj názor. Neviem, či nás dá zavrieť hneď zajtra, alebo teraz večer.

  Ale, pán podpredseda, toto je otvorená rozprava členom vlády. Opakovane otvorená.

 • Ruch v sále.

 • Pozrite sa do zákona o rokovacom... Ktorýkoľvek člen vlády. Sa nebavíme o navrhovaní, vy ste v hlasovaní, v hlasovaní, kde nie je účasť navrhovateľa povinná, opakovane členom vlády, to, že je to pán minister vnútra, to je možno jeho záujem alebo náhoda, otvorili rozpravu. Každé, vy ste uzatvorili rozpravu, každé vystúpenie člena vlády, ktoréhokoľvek, otvára rozpravu. To znamená, pán minister vnútra opätovne otvoril rozpravu a my chceme naňho reagovať.

 • Faktické, neexistuje, ešte raz, páni poslanci, pán poslanec Číž, Paška, Jarjabek, Senko, Richter, Vitteková, ešte raz, bola uzavretá rozprava. V uzavretej rozprave pán minister, áno, ako člen vlády zaujal stanovisko.

 • Reakcie z pléna.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, chcem sa vás opýtať, bol návrh, nevyrušujte ma, prosím vás. Bol tu návrh pána spravodajcu prideliť dvom výborom, ústavnoprávnemu výboru a gestorskému výboru pre obranu a bezpečnosť tento návrh, samozrejme, s tým, aby tieto výbory prerokovali daný návrh ihneď. Pýtam sa, či je všeobecný súhlas.

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Áno. Ďakujem veľmi pekne.

  Takže prerušujem dnešný deň rokovania a budeme zajtra o 9.00 hodine pokračovať.

  Procedurálne návrhy - pán poslanec Madej.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, ja by som chcel upozorniť na to, že súčasťou procedurálneho návrhu pána poslanca Poliačika bolo, že sa predmetný návrh zákona ďalej prerokuje na ďalšej schôdzi.

  Takže môžu k tomu výbory, samozrejme, zasadnúť s termínom ihneď, ale o tomto zákone by sa malo hlasovať a rokovať na ďalšej schôdzi, kde predpokladám, že otvoríte aj rozpravu. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Fedor ako predseda výboru.

 • V súlade s odzneným návrhom zvolávam členov výboru pre obranu a bezpečnosť na rokovanie výboru, ktorý sa uskutoční ihneď v sále na to určenej. Ďakujem.

 • Na základe všeobecného súhlasu pléna aj ja zvolávam zasadnutie ústavnoprávneho výboru. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Budeme pokračovať zajtra o 9.00 hodine.

 • Prerušenie rokovania o 19.17 hodine.