• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram desiaty rokovací deň 20. schôdze Národnej rady.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali poslanci Čaplovič, Jánoš, Mamojka, Počiatek a Sidor.

  Pokračujeme v prerušenej rozprave v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/205 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 342).

  Poprosím ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú, aby zaujala miesto určené pre navrhovateľov, a pani poslankyňu Vittekovú, aby zaujala miesto určené pre spravodajcov.

  Dávam slovo ďalšiemu v poradí z písomne prihlásených rečníkov pánovi poslancovi Osuskému, po ňom pánovi poslancovi Poliačikovi.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážená snemovňa, dovoľte, aby som na úvod svojho vystúpenia k novele Trestného poriadku predniesol pozmeňujúci návrh, ktorý predkladám v mene 31 poslancov a ktorý znie nasledovne: „V článku II sa za bod 44 dopĺňa nový bod 45, ktorý znie: „Za § 422c sa vkladá § 422d, ktorý znie: „Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje, alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“.“.“

  Vážená snemovňa, tento návrh je tretím bodom v pomerne zložitej genéze ošetrenia problematiky, o ktorej hovorí. Jeho obsahom je, presne vzaté, ochrana pravdy. Je pravda, že žijeme v dobe, keď sa pravda relativizuje, keď sa s pravdou niekedy nakladá ako s onucou a keď sa pravda, často, hlavne v politickom zápase, celkom jednoducho neguje a keď luhanie a lož je tým, o čom nemčina tak pekne a eufemisticky hovorí ako o "Kavaliersdelikte". Lož ale nemôže byť gavalierskym deliktom, ak sa jedná o nespochybniteľné a verifikované pravdy. Trestný zákon i vo svojej predchádzajúcej alebo doteraz platnej podobe má paragrafy, ktoré ošetrujú súčasné aktivity skupín, ktoré smerujú k potláčaniu slobôd, ktoré vychádzajú z ideológií, ktoré boli prehlásené za protiprávne a zločinecké, ale nemá bod, ktorý ošetruje ich duchovný zdroj. Ich duchovným zdrojom sú myšlienky a ideológie založené na nenávisti, na nenávisti rasovej alebo na nenávisti triednej. Likvidovanie skupín obyvateľov len preto, že sú príslušné istej rase, príp. istému náboženstvu alebo patria k istej triede, našlo svoje dramatické vyvrcholenie v osudoch a tragických osudoch miliónov ľudí. Detské topánočky v osvienčimských skladoch a lebky v múzeu pri Phnom Penhi na "Killing Fields" sú dôkazom celkom jasných verifikovaných a overených zločinov. Nie je to teda niečo, o čom sa dá polemizovať. Lebka s priestrelom je lebka s priestrelom. A ostrihané vlasy obetí či zubné protézy mali kedysi majiteľov. Nie je teda témou diskusie, či tí majitelia dobrovoľne a s radosťou podstúpili smrť, či dieťa, ktoré nosilo tú malú bielu topánočku, ktorá je v múzeu Jad Vašem, si ju vyzulo a spokojne odkráčalo do plynovej komory. Domnievam sa teda, že ak sa jedná o verifikované zločiny existujúcich ideológií, neexistuje relativita pravdy. O norimberskom procese, ktorého malá časť protokolov je v tejto knihe, sa hovorí, že to bol súd víťazov nad porazenými. Táto kniha dokonca ani nie je výsledkom súdu víťazov nad porazenými. Ale milióny mŕtvych v genocidálnych hladomoroch, milióny mŕtvych v otrockých prácach lágrov, zhodou okolností som bol pred pár mesiacmi pozorovať prezidentské voľby v Kazachstane ako vedúci našej parlamentnej delegácie OBSE a rozhodnutím organizátorov som sa ocitol v tzv. KARLAG-u, v obrovskej zóne ťažby uhlia, ktorá bola v stalinských časoch súvislým lágrom, jeden z dramatických zážitkov pri presune z jedného okrsku na druhý okrsok bola návšteva cintorína detí väzenkýň, ktoré, samozrejme, v podmienkach, aké tam panovali, zomreli, ten cintorínik, spustnutý a biedny, tam stojí, to všetko sú nespochybniteľné obete, o ktorých sa nedá diskutovať, polemizovať a ktoré sa nedajú relativizovať. Preto sa domnievam, že pravda stojí za ochranu. A preto predkladáme tento paragraf, pretože tí, ktorí dostali guľku do hlavy pod Devínskym hradom, tí, ktorí dostali slučku na krk, neboli vykonštruovaní ani vymyslení. Päť rokov fašistami väznená doktorka Milada Horáková bola komunistickým súdom odsúdená na trest smrti a popravená napriek tomu, že na jej záchranu písal list prezidentovi Gottwaldovi i sám Albert Einstein a ďalší. Obete genocídy ruských, sovietskych hladomorov opisuje v liste Josifovi Vissarionovičovi Stalinovi nositeľ Nobelovej ceny Michail Šolochov, ktorý v tom čase musel nabrať istý stupeň odvahy, pričom ho nemožno podozrievať zo zlého vzťahu ku komunizmu, lebo sám bol vysoko exponovaný člen Komunistickej strany. Všetko toto a tisíce drobných osudov, drobných i veľkých, lebo existovala Milada Horáková, ktorá bola poslankyňa Národného zhromaždenia, ale existovala i sestra Zdenka Schelingová, ktorá pracovala zhodou okolností v tej nemocnici, kde som ja strávil svoj lekársky život, a ktorá bola odtiaľ za pomoc prenasledovanému kňazovi odvlečená, väznená a stýraná, na následky čoho potom zomrela vo väzení. Treba teda povedať, že tie obete boli i vysoko postavené, boli to biskupi a boli to i prosté rehoľníčky, o ktorých svedectvo podáva pravidelne publikácia, ktorú vydáva spoločenstvo okolo Antona Srholca. Ale bol to aj evanjelický biskup Pavol Uhorskai a boli to i tí, ktorí nesedeli vo väzeniach, no ktorých životy a osudy boli zničené, ktorým nebolo umožnené štúdium, hoci mali talent a vôľu a snahu, ktorí boli zo štúdia vytrhnutí a poslaní do Jáchymovských baní ako napr. študent Štrba z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a mnohí iní ďalší ako Tunega a iní, ktorých osud nie je fikciou, nie je niečím, o čom sa dá polemizovať. Ten osud bol tragický a skončil smrťou. A tí, ktorí si myslia, že je morálne a správne a prípustné, že sloboda prejavu nemá byť obmedzovaná v akomkoľvek zmysle, podľa môjho pevného presvedčenia narážajú na ten odsek ústavy, ktorý hovorí o obmedzení slobody prejavu z dôvodov, ktoré sú tam vymenované, a jeden z nich je morálka. A šíriť lži o týchto zločinoch je vysoko nemorálne. A podľa mňa je naplnená ústava absolútne v tom, že v tomto zmysle je správne a potrebné obmedziť pseudoslobodu prejavu pre takýchto ľudí.

  Musím povedať, že sa stretávam s názormi, že obmedzovanie slobody prejavu je akýsi totalitný prvok. No, existujú krajiny s rôznymi tradíciami. Spojené štáty vznikli od samého počiatku, a hlavne potom keď sa zbavili otroctva, ako spoločenstvo slobodných ľudí. Z americkej tradície vychádza zrejme verejne známy prípad Larryho Flynta. Áno, my ale v Európe, ktorí sme hrdí na to, že sme kolíska kultúry a civilizácie a všetci okolo nás sú buď kovboji a trestanci, alebo iní hlupáci, a len my sme dobrí, sa môžeme v 20. storočí pochváliť tým, že sme zrealizovali dva najnebezpečnejšie zločinné systémy ako prví na zemeguli: fašizmus a komunizmus. Nie je to veľká chvála. A svoj diel masla na hlave nesú i naši predkovia a nesieme my. A tým, ktorí sa domnievajú, že toto obmedzenie slobody prejavu je totalitný prvok, pripomeniem, že ma prekvapil v tomto smere renomovaný historik Dušan Kováč. Tak mu môžem z tohto miesta povedať, že v tom prípade je totalitných vyše desiatky európskych demokracií, pretože vyše desiatky európskych demokracií má paragraf podobného charakteru vo svojom Trestnom zákone. Rozdiel medzi nami a svetom americkej demokracie je ten, že my máme svoje maslo na hlave za 60 000 tých, ktorí nastúpili do vagónov a išli v ústrety cyklónu B, za Miladu Horákovú, za Zdenku Schelingovú, za Mandeľštama, za Popieluszka, za všetkých tých, u ktorých v mene nenávistnej ideológie, ktorá svoje naplnenie videla v likvidácii rasy a triedy, a tých, ktorí nesúhlasia, jednoducho lož nie je kavaliersdeliktom. Je teda našou povinnosťou takémuto zlu čeliť. A to ma viedlo k tomu, že som, ak som hovoril o zložitých peripetiách tohto zákona, znova pozmeňujúcim návrhom do Trestného poriadku vrátil toto pravidlo. Ono tam už bolo. A potom bolo postupne menené a presúvané, až sa nakoniec stratilo. Keď som ho prvýkrát predložil, tak pri doplnení slova „komunizmus“ sa postavil proti návrhu prezident Schuster. Prezident Schuster ho celkom sebe primerane a očakávateľne zvetoval a na svojom poslednom zasadnutí v roku 2002 ho snemovňa, ktorá čítala asi 70-percentné obsadenie, síce väčšinovo opäť schválila, ale nestačilo to, vzhľadom na malý počet poslancov, na prelomenie prezidentského veta. Pokladám za našu povinnosť, aby sme návrh predložili snemovni, ktorá je zložená prevažnou väčšinou z tých, ktorí, verím tomu, sú presvedčení o tom, že vražda Milady Horákovej a strieľanie na devínskej hranici do tých, ktorí plávali cez Moravu, je zločinom a že jeho popieranie nie je žiadnou slobodou slova, ale nemorálnou lžou. A preto si dovolím poprosiť o podporu návrhu nielen v mene obetí, ale i v mene psychohygieny našich národov, pretože ak nepoznáme, odkiaľ prichádzame, čím sme prešli a čo sme cestou porobili, nečaká nás nijaká dobrá budúcnosť. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Uzatváram možnosť sa prihlásiť s faktickou poznámkou. Máme troch prihlásených poslancov.

  Pán poslanec Stanko.

 • Pán doktor Osuský, ja si vás vysoko vážim, avšak tento váš návrh nemožno chápať inak ako tendenčný. Srší z neho nenávisť voči našej prvej štátnosti, srší z neho nenávisť voči mučeníkovi slovenského národa Jozefovi Tisovi, srší z neho nenávisť voči biskupovi Vojtaššákovi. Keď sa nejaký šestnásťročný mladý človek pozdraví Na stráž, tak aj dneska je to možné postihnúť. Ja si myslím, že inak bola by tam adekvátna nejaká pokuta v rámci priestupku, nejakých päťsto korún, ale nie taká sadzba, akú navrhujete vy, odňatím slobody na dobu šesť mesiacov až tri roky.

  No a čo sa týka komunizmu, tak ja som zúrivý antikomunista. Avšak myslím si, že všetko, každé riešenie je účinné v určitom čase a na určitom mieste. A jediný človek vo východnom bloku, ktorý mal v tomto smere nejaké účinné riešenie, bol Boris Jeľcin, ktorý rozpustil Komunistickú stranu. A rozprávať teraz, hoci už aj o komunizme po dvadsiatich dvoch rokoch, to sa mi zdá dosť neúčinné a smiešne. Veď keď svojim deťom vysvetľujem, čo to bol komunizmus, tak pozerajú na mňa, ako keby som práve prišiel z Marsu. Čiže nechajme tieto veci historikom, nerobme politiku z toho, čo nemusí byť politika.

  Ja tento návrh nemôžem podporiť.

 • Pán kolega Osuský, musím vám povedať, posledné dva dni, keďže novinári sa ma pýtali na túto otázku, som dosť intenzívne rozmýšľal nad tým, či ako liberál tento návrh podporiť môžem alebo nie, pretože mal by som sa postaviť na stranu možnosti vyjadriť sa, na stranu slobody slova, ale na druhej strane ako situačný etik musím povedať, že treba sa vždycky pozerať na kontext a na situáciu, v ktorej sa dané spoločenstvo a daný národ nachádza.

  Ešte chvíľku asi budem rozmýšľať, čo sa týka tých sadzieb, ale myslím si, že čo sa týka obsahu, mali by sme napomôcť tomu, aby Slováci konečne sa rovnými očami pozreli na to, čo aj ich predkovia napáchali v tomto štáte, rovnými očami aby sme sa pozerali na to, čo iní napáchali v tomto štáte, aby sme dokázali pomenovať to, odpustiť, a potom, ak za tým dokážeme jedného pekného dňa urobiť hrubú čiaru, sa môžeme rozlúčiť aj s trestaním za názory na komunizmus a fašizmus. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Osuský, vo svojom príhovore, vo vašej vzletnej reči, na ktorú sme už aj my poslanci zvyknutí, ste robili taký krátky prierez históriou.

  Povedali ste o. i., že v Spojených štátoch bola demokracia hlavne vtedy, keď sa zbavili otroctva. Chcem sa vás spýtať, kde bola demokracia v Spojených štátoch v časoch, keď sa ešte nezbavili otroctva.

  Ďalej, porovnávate systémy, fašizmus a komunizmus. Neviem, prečo neporovnávate systémy fašizmus a socializmus, veď komunizmus u nás nikdy nebol. Keby ste boli trošku historicky vzdelanejší, vedeli by ste, že v komunizme neplatia peniaze, nie sú peniaze, u nás peniaze boli.

  Ďalej, veľmi často ste sa oháňali pravdou, pravdou a stále len pravdou. Pán Osuský, pravda je taká, že pod heslom „Pod krídlami leva“ ste sa pod krídlami strany Most – Híd načierno dostali do parlamentu. To si uvedomte a podľa toho aj tak rozprávajte. Ďakujem.

 • Pán poslanec Osuský bude reagovať na faktické poznámky.

 • Ďakujem pekne. Chcem konštatovať, že, samozrejme, nespravodlivé rozsudky, a ešte raz hovorím, celý paragraf hovorí o popieraní zločinov, zločinov, teda nespravodlivých rozsudkov, nepoznajú náboženskú, politickú ani inú príslušnosť, ak bol rozsudok nespravodlivý, bol nespravodlivý.

  Argument, ako kto vysvetľuje deťom, čo bol komunizmus. Chcem k tomu povedať toľko, o tom, či je komunizmus história, sa skúste ísť spýtať občanov Severnej Kórey a skúste sa to ísť spýtať tých, ktorí sedia v lágroch lao-kaj v ľudovej Číne. Spýtajte sa ich, či je to história, o ktorej netreba hovoriť.

  Pokiaľ ide o ten argument, že sme nemali komunizmus, no, pripusťme, že existovali ľudia, ktorí "nezažívali peniaze". Stačí si otvoriť túto knihu. Pre tých, ktorí na nútených prácach stavali Bielomorsko-volžský kanál, rozhodne neexistovali žiadne peniaze. Ich otrocká práca končila smrťou a peniaze nezažili. Mali teda komunizmus.

  A tieto polemické debaty. Neviem, či viete, čo napísal Karol Marx, čo ste vtĺkali do hláv mladým ľuďom pod heslom „Vedecký komunizmus“ a akej strany bol predsedom Klement Gottwald a Gustáv Husák a všetci ďalší. Takže táto polemika je slovičkárenie.

  A pokiaľ ide o tú debatu o slobode alebo neslobode, no, ja si myslím, že sloboda luhania o vážnych veciach nie je dobrá.

  A pokiaľ ide o moje dostanie sa do parlamentu, pán kolega, pozrite sa, koľko ste mali preferenčných hlasov, a potom sa pozrite na mňa, koľko som ich mal ja a potom zavrite.

 • Ďalší rečník v rozprave je pán poslanec Poliačik. Nech sa páči. Poprosím trochu o kľud v miestnosti. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, som veľmi rád, že môžem prísť po tejto vášnivej debate s menej štiepavou témou a dokonca s témou, ktorá veľmi sympatickým spôsobom nás spojila naprieč celým parlamentom. Viem, že sa to zvyčajne nerobí, ale prečítam všetkých ľudí, ktorí predkladajú pozmeňujúci návrh, s ktorým som dneska prišiel. Sú to Tatiana Rosová, Jozef Viskupič, Martin Poliačik, Béla Bugár, Július Stanko, Kamil Krnáč, Jaroslav Suja, Martin Fecko, František Šebej, Ivan Chaban, Jarmila Tkáčová, Marek Vargovčák, Tibor Tóth, Peter Pelegrini a Rafael Rafaj. Každá strana, dokonca aj naše štvorčlenné frakcie majú zastúpenie na tomto liste.

  O čo ide. Minulý rok sa skupina mladých chlapcov rozhodla priviazať psa za auto a na štránku ho ťahať za sebou až dovtedy, kým mu neupadla hlava. Iná skupina mladých ľudí sa rozhodla spáliť mačku zaživa a natočiť si ju na video. Trestný zákonník a Trestný zákon má posudzovať spoločenskú nebezpečnosť ľudí a podľa toho im vymeriavať tresty. Som presvedčený o tom, že ak niekto je schopný opakovane a kruto týrať zviera, tak pri inej ľudskej bytosti, slabšej a bezbrannej, sa v určitých situáciách tiež nedokáže zastaviť. Som presvedčený o tom, že ak niekto v sebe dokáže vygenerovať dostatok zla a naozaj tej najhrubšej ľudskej špiny, ktorú v sebe máme, a týrať zviera len preto, že je silnejší, tak to isté dokáže spraviť aj dieťaťu alebo svojej vlastnej manželke. A preto je to dostatočne spoločensky nebezpečné konanie na to, aby sadzby trestné za takéto trestné činy boli zdvihnuté. Preto prečítam doplňujúci návrh tých poslancov, o ktorých som hovoril.

  Doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  V článku II sa za bod 43 vkladajú nové body 44 až 46, ktoré znejú:

  Bod 44: „V § 378 ods. 1 sa slová „až na jeden rok“ nahrádzajú slovami „až na dva roky“.“

  Bod 45: „V § 378 ods. 2 sa slová „na šesť mesiacov až tri roky“ nahrádzajú slovami „na jeden rok až päť rokov“.“

  Bod 46: „Za § 378 sa vkladá § 378a, ktorý vrátane nadpisu „Zanedbanie starostlivosti o zvieratá“ znie: „Kto z nedbanlivosti spôsobí smrť alebo trvalé následky na zdraví viacerých zvierat, ktoré vlastní alebo o ktoré je povinný sa starať, tým, že zanedbá potrebnú starostlivosť o tieto zvieratá, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“.“

  Ako vidíte, nie sú to nejaké krkolomné sadzby, nie je to nič, čo by sme nevedeli prisúdiť človeku, keď objektívne posúdime mieru zla, ktorú urobil, ktorú ukázal týmto svojím činom. Tu nehovoríme o tom, že niekto náhodou zrazí mačku alebo náhodou zrazí psa, tu nehovoríme o tom, že niekto psa udrie, keď ho vychováva, tu hovoríme o úmyselnom bezcitnom týraní, ktoré je opakované, alebo o týraní veľkej skupiny zvierat. Všetci si pamätáte určite príklad tých opustených koní tuším z minulého roku, kde celá dedina musela šanovať stádo koní, ktoré niekto nechal len tak opustené v areáli kaštieľa. A toto by sa na Slovensku nemalo stávať. Myslím si, že vyspelosť spoločnosti sa ukazuje aj tým, že sa dokáže postaviť za práva tých, ktorí nemajú hlas v tejto snemovni. A, áno, môžeme diskutovať o tom, či zviera má dušu, môžeme diskutovať o tom, či zviera vyspelosťou svojej nervovej sústavy na jednej úrovni s človekom je alebo nie je. Ale predpokladám, že nebudeme diskutovať o tom, či zviera cítiacou a trpiacou bytosťou je alebo nie je. A z ľudí niektorí veria, že sme nadradení zvieratám, niektorí veria, že sme vyvinutejší od nich, ale sme tí, ktorí máme dostatok sebareflexie, aby sme vedeli posúdiť, že to zviera trpí. Mali by sme využívať ľudskosť v sebe na to, aby sme ho do tohto nepúšťali.

  Viem, že v parlamente pán Galbavý už predkladal, čo sa týka bojových psov, nejaké pozmeňujúce návrhy v minulosti . Pani Rosová tu odviedla veľa práce aj je veľmi aktívnou líderkou na ochranu skupiny zvierat, ktorej zoznam som čítal na začiatku. Verím tomu, že táto skupina na podporu ochrany zvierat bude naďalej súdržná, že dokážeme si zachovať ten prierezový štýl, že dokážeme zachovať dialóg medzi všetkými zúčastnenými osobami, a verím tomu, že keď sa jeden papier dokázali podpísať pán Bugár a pán Rafaj, tak je to výsledkom toho, že dokážeme sa na niektorých veciach naozaj zhodnúť. Ja vás preto prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu a dúfam, že nebude jedinou lastovičkou na to, aby sa aj zvieratá na Slovensku mali lepšie. Ďakujem.

 • Ďakujem. Uzatváram možnosť sa prihlásiť s faktickou poznámkou. Máme troch poslancov. Pán poslanec Muňko.

 • Pán poslanec, ja s vami súhlasím, len musím upozorniť na jednu vec. Neviem, či ste boli v rómskych dedinách alebo v rómskych osadách, kde deti nechodia do školy, kde hŕba detí nevie odhadnúť svoje skutky, ale takisto to tam nevedia ani dospelí. Je to na hranici debility.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím pani poslankyňu Tomanovú, keby mohla netelefonovať. Pani poslankyňa Tomanová, počuť vás až sem. Prosím vás, netelefonujte. Nech sa páči.

 • Podporoval by som vás, ale nenavrhujem zvýšenie trestnej sadzby, pretože to bude mať ďalekosiahle dopady proste na štátny rozpočet. V každej osade rómskej my sa musíme zaoberať rómskou problematikou skôr či neskôr, aby sa deti naučili základným návykom, aby deti proste dostali inú výchovu, akú dostávajú v tých osadách, či to zoberiete na strednom Slovensku, na východnom Slovensku, ten istý problém majú Česká republika, Španieli, Francúzi, tam, kdekoľvek rómska problematika je, nehovoriac o poslednej dobe, Taliani. Takže nenavrhujem proste zvyšovať trestnú sadzbu. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, je mi veľmi sympatické, že je snaha ochrániť alebo zlepšiť životné podmienky zvierat na Slovensku. Len takisto sa zamýšľam nad tým, či je to šťastné, že sa tam zvyšuje trestná sadzba, pretože keď štrnásťročné dieťa, to je ešte dieťa, aj keď je už zodpovedné za svoje činy, dostane natvrdo basu, čo to spraví, ako to naň bude pôsobiť, či v tom prostredí, v ktorom sa bude nachádzať, ho prevychovajú alebo zmenia jeho postoje. Ja si myslím, tak ako to povedal aj môj kolega pán poslanec Muňko, v prvom rade treba začať s výchovou detí, a hlavne skutočne tieto problémy sú hlavne v rómskych osadách, a zmeniť prostredie, pretože len takýmito, ja si myslím, dosť tvrdými reštrikčnými opatreniami nedosiahneme efekt, o ktorý sa snažíme, a myslím si, že tento zákon v takomto znení alebo tuto váš pozmeňujúci návrh nie som pripravená podporiť.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Poliačik, súhlasím s vami len v jednej veci, že teda jednoducho zvieratá nie sú možno tak vnímavé ako človek a jednoducho ako ľudia, či sa nám to páči alebo nie, máme nad nimi moc, ktorú môžeme ovplyvňovať buď správnym smerom, alebo nesprávnym smerom, jednak čo sa týka ulahodeniu týmto zvieratám alebo nedajbože ich týrania, ktoré skutočne, musím s vami súhlasiť, sa vyskytuje v našej spoločnosti, a to, bohužiaľ, vo veľmi vysokej miere.

  S čím však nesúhlasím, jednoznačne je zvýšenie trestnej sadzby. Už moji predrečníci ma predbehli v tom, že riešenie tohto problému je v podstate nemožné, pokiaľ sa nezlepší situácia, čo sa týka našich rómskych spoluobčanov. Ja kľudne vás môžem zavolať na taký priateľský výlet do rómskych osád, keď budete chcieť trestať osemročných až deväťročných rómskych chlapcov, ktorí ublížili zvieratám. Áno, oni im ublížili. Bohužiaľ, mnohí z nich sú mentálne retardovaní, sú na nižšom stupni myslenia. Čo zrobíte s týmito chlapcami? Čo pomôžete veci, ak zvýšite trestnú sadzbu? Práve preto ja nepodporím tento váš návrh, som za takú sadzbu, aká je doteraz.

  A ešte jednu vec chcem vám pripomenúť. Prečo úmysel, ak niekto týra viac zvierat? Čo ak niekto týra jedno zviera? Je to viac alebo menej? Podľa mňa to je to isté. Ďakujem.

 • Pán poslanec Poliačik reaguje na faktické poznámky.

 • Vážení kolegovia, ja úplne súhlasím s tým, že v rómskych osadách je to ťažké a ľudia tam majú problém s dodržiavaním zákonov. Práve preto sa rozbieha program komunitných centier, aby čo najviac osád malo reálnu každodennú prácu aj s deťmi, aj s dospelými, ktorým budú vysvetľovať, že proste niektoré veci sa nerobia a niektoré veci sa trestajú. A medzitým, čo by im mali vysvetliť, že niektoré veci sa trestajú, by malo byť aj to, že pes je živá bytosť aj mačka je živá bytosť a že ju netreba týrať len pre vlastné potešenie, rovnako aj to, ako ich treba naučiť nekradnúť, ako ich treba naučiť umývať sa, ako ich treba naučiť množstvo iných vecí, ktoré tu nikto za 20 rokov nerobil, o čom každý iba rozprával, tak presne takisto im treba povedať aj to, že netreba týrať zvieratá.

  A presne tak ako pri všetkých ostatných veciach zákon hovorí o tom, čo škodlivé je a nie je, tak podľa mňa aj pri týraní zvierat by nám to zákon mal povedať. A je nemysliteľné, aby za to, že niekomu, kto opakovane týral zvieratá, doteraz nebol uložený ani jeden trest, kde by jeden človek išiel do basy, pretože to na basu určite je. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pred vystúpením ďalšieho rečníka vystúpi podpredseda Národnej rady, ktorý požiadal o slovo podľa § 28. Nech sa páči, pán podpredseda.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, chcem vystúpiť k téme, ktorú otvoril pán poslanec Poliačik. A nebol som prihlásený do rozpravy písomne, ale chcem bezprostredne reagovať na tento návrh.

  Dovoľte, aby som začal jedným historickým príkladom a potom jedným príkladom súčasným.

  V 17. storočí úplne bežne v Anglicku sa ukladal trest smrti vreckovým zlodejom. Ak niekoho opakovane chytili pri tomto zločine, hrozilo mu, že ho verejne popravia na jednom z londýnskych námestí. Úplne bežne sa stávalo, pán poslanec, že bola verejná poprava a túto sledovalo 30 000 ľudí. Medzitým ako vešali vreckového zlodeja, medzi týmito ľuďmi chodili vreckoví zlodeji a kradli. Použijem príklad zo súčasnosti, ktorý takisto hovorí o tom, že represiou si nie vždy pomôžeme v trestnom práve a spoločnosti.

  Na konci deväťdesiatych rokov vo Veľkej Británii sa rozmohol jeden špeciálny trestný čin, ktorý páchali najmä mladí ľudia vo veku 16 – 17 rokov. Tento trestný čin spočíval v tom, že kradli autá luxusné, ale nie preto, aby ich potom predávali alebo robili s nimi nejaký obchod, ale preto, aby sa na týchto autách odviezli napr. na diskotéku, nejaký spoločenský večierok, pričom často vozili „nezletilé“ osoby, dievčatá. Popritom keďže nevedeli šoférovať, riadiť tieto luxusné autá, ich rozbíjali. A keď aj v tých autách niečo pekné našli, tak si to jednoducho zobrali. Začal obrovský tlak vo Veľkej Británii a žiadala verejnosť, lebo trestných činov bolo veľmi veľa, aby všetci títo mladí ľudia boli okamžite poslaní do väzenia, pokiaľ možno, na doživotie, preháňam, pretože vždy je tu tendencia verejnosti žiadať tie najprísnejšie tresty pri každej jednej veci. Vtedy si ľudia podľa môjho názoru vedeli poradiť s touto myšlienkou. A presadili si ju. Sadli a povedali, čo sa stane, a to chcem reagovať na niektorého z predrečníkov, ak pošlete 16-, 17-ročného človeka do väzenia, čo sa stane, keď tam pošlete 18- alebo 19-ročného.

  Pán poslanec, väzenie, a nerobme si o tom žiadne ilúzie, pretože som navštívil všetky väznice, všetky takéto zariadenia na Slovensku, úplne všetky, mnohé v zahraničí, je vysoká škola kriminality. Je to len a len vysoká škola kriminality. Robme pre to všetko, aby sme neposielali mladých ľudí do väzenia, lebo zväčša sa odtiaľ vracajú s návykmi, vracajú sa už s takou šmuhou na ich verejnom živote, na ich papieroch, že ťažko sa zaraďujú do normálneho života.

  Čo teda vymysleli tí Angličania. A by som trošku oponoval filozoficky a potom sa vrátim aj k vášmu návrhu, ktorý ste predložili. Keď prichytili takéhoto mladého zlodeja, ktorý ukradol luxusné auto, ešte niečo z neho ukradol, tak mu povedali: „Môžeš ísť do väzenia, za to je trest väzenia, alebo máš alternatívu, ktorá spočíva v tom, že pôjdeš na trest verejnoprospešnej práce, ktorý spočíva v tomto...“ A teraz dobre počúvajte. Na stanovený počet hodín musel chodiť do jednej garáže, kde štát nakúpil staré vraky áut a zaplatil automechanikov, ktorí spolu s týmito mladými ľuďmi odsúdenými na tento trest museli tieto autá opravovať. Tie autá opravili, tie autá prešli cez technické kontroly a títo mladí ľudia si tie autá potom mohli za pomerne symbolickú sumu odkúpiť. Plus bola druhá podmienka, že si museli urobiť vodičský preukaz. Tento druh trestnej činnosti klesol o 75 %, ako začali robiť túto preventívnu prácu s mladými ľuďmi. Čo by sa stalo, keby všetkých tých, ktorí boli takto prichytení pri krádežiach, poslali do väzenia? No nič, úroveň trestnej činnosti zostane na tej istej úrovni, presne na tej istej úrovni, akurát máme ďalší počet mladých ľudí, ktorí majú obrovský problém do budúcnosti s ich životom, s ich kariérou preto, lebo už sedeli niekde vo väzení.

  Ja chápem, že každá novelizácia Trestného zákona, ktorá sa otvorí, vyvoláva u poslancov, u verejných činiteľov pocit, že máme možnosť teraz prísť s nejakým návrhom, pretože domnievame sa všetci podľa mňa veľmi mylne, že trestné právo dokáže riešiť veci, ktoré musí riešiť niekto iný. Čo už vyrieši, pán poslanec, ak zatvoríme mladého človeka, za zabitie psa? Aj ja mám psa a ťažko by som znášal, keby môjho psa niekto týral. Čo už tým vyriešime? Prečo sa nepýtame, ako sa to vôbec môže stať, že niekto je taký, že zoberie psa, zavesí ho niekde na špagát a tlčie ho palicou dovtedy, pokiaľ ho nezabije? Čo je to za človeka, ako ste to vy povedali, ktorý dokáže týrať nielen zviera, ale aj dieťa alebo dokáže týrať svojho príbuzného, človeka. Ale tá podstata nie je v trestnom práve, tá podstata je niekde úplne inde. Prečo skôr nehľadáme nejaké návrhy, nejaké nápady? Hovorme o tom, ako týchto ľudí presvedčiť, že to, čo by mohli urobiť, by bolo naozaj veľmi zlé. Počul som aj návrh, ktorý predložil ďalší pán poslanec. Ja to vnímam tak, že akonáhle je otvorený Trestný zákon, tak je tu snaha to využiť a predložiť nové skutkové podstaty.

  Sedí tu ale pani ministerka spravodlivosti, ktorá hoci nie je z oblasti trestného práva, určite potvrdí, že v Európe, ale aj na celom svete tu prevládajú dva trendy. A volajú sa jeden dekriminalizácia a druhý depenalizácia, znižovanie trestov a zužovanie rozsahu konaní, ktoré považujeme za trestné činy. My ideme stále opačnou cestou, stále si myslíme, že trestné právo všetko vyrieši. Trestné právo je ultima ratio, konečný prostriedok, ktorý funguje len vtedy, ak všetko ostatné prestane fungovať. Prosím, nepoužívajme trestné právo na všetko. A budeme ním teraz riešiť všetko? Niečo sa stane ekonomické, je to ekonomický problém, ktorý treba riešiť ekonomickými nástrojmi. My zoberieme trestné právo a používame ho ako nástroj na riešenie. Stane sa niečo v oblasti životného prostredia, zase používame trestné právo. Takto to nejde. Nám potom chýba aj systém v trestnom práve. Meníme Trestný zákonník prakticky ako na bežiacom páse. Je jednou z najčastejšie novelizovaných noriem na Slovensku. A to je zlé, lebo práve v oblasti trestného práva musí byť stabilita, musí byť predvídateľnosť takejto právnej normy.

  Preto nemám nič proti tomu, čo ste navrhli, pán poslanec. A určite takýto návrh môže vyvolávať sympatie. Ale tento návrh nič nerieši, nič, pretože ak má niekto v hlave zakódované, že je možné zavesiť psa na špagát a ubiť ho na smrť, ak má niekto zakódované v hlave, že môžem ísť a môžem ublížiť malému dieťaťu, môžem ublížiť dospelému človeku, tak to urobí aj vtedy, ak tam dáte 10 rokov alebo 15 rokov tej sadzby. Čiže treba hľadať tú podstatu niekde úplne inde.

  Ja nebudem nikoho prehovárať, aby hlasoval tak alebo onak, naozaj, poslanci v klube strany SMER – sociálna demokracia budú mať voľnosť, lebo je to komplikovaný návrh z hľadiska rozmýšľania, ale uvažujme trochu o tom, nepredháňajme sa v tom, že kto predloží viacej nových skutkových podstát trestných činov, lebo nič nám to nevyrieši.

  Iba to som chcel povedať k vášmu návrhu. Ďakujem pekne.

 • Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Je 11 prihlásených poslancov.

  Slovo má pani poslankyňa Rosová.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán poslanec, to, že členovia vášho klubu tárali do vetra bez toho, aby poznali obsah tohto pozmeňujúceho návrhu, to ma neprekvapilo, ale to, že vy ako docent práva a ako predseda politickej strany bez toho, aby ste vôbec tušili, o čom je ten pozmeňujúci návrh, dopustíte sa takéhoto vystúpenia, to ma skutočne zaráža. Dovolím si teda prečítať, že slová „až na jeden rok“ sa nahrádzajú „slovami až na dva roky“. To je, prosím, basa, basa pre mladých ľudí? Pritom ide o opakovaný takýto priestupok, teda najprv priestupok a až potom trestný čin. Slová „na 6 mesiacov až tri roky“ sa nahrádzajú slovami „na jeden rok až 5 rokov“. To je basa pre mladých ľudí? Jednoducho hovorili ste úplne, úplne o ničom, hovorili ste úplne mimo. A veľmi ma prekvapuje tento prístup od zástancu trestu smrti. Prosím, tých ľudí, ktorí majú v hlave zakódované, že je možné biť a týrať malé deti, tých tiež nebudeme trestať? Ďakujem.

 • Pán kolega Fico, dve veci mi prebehli hlavou, keď som vás počúval. Tá prvá je, že tento váš príspevok by som oveľa radšej počul o dekriminalizácii marihuany než o tom, že by sme nemali zvyšovať sadzby, lebo tá logika je presne rovnaká. To isté, čo ste teraz povedali, by platilo na to, že nemáme zatvárať mladých ľudí do basy za to, že majú vo vačku jedného jointa. Úplne by sa to dalo cez kopirák prehnať. To je prvá vec.

  A druhá vec. Ja vás pozývam ako milovníka zvierat, zúčastnite sa teda...

 • Reakcie z pléna.

 • Prepáčte. Prosím o kľud. Ďakujem. Nech sa páči.

 • Zúčastnite sa teda pracovnej skupiny s nami, vymyslime nejaké alternatívne tresty, skúsme to, že máme dobrý základ, že máme aj z vašej strany zástupcov v tejto pracovnej skupine. A skúsme sa dopracovať k tomu, aby sme situáciu na Slovensku zlepšili.

  Určite sa zhodneme na tom, že tá situácia dobrá nie je. Ak vy máte skúsenosti s tým, že sa to dá riešiť inak, som otvorený návrhom, pre túto chvíľu ale vás poprosím, nechajte svojich kolegov podporiť tento návrh, pretože na Slovensku jedna vec, ktorá platí ešte stále, je, že existuje aký taký rešpekt pred basou. A ak tam čo i len náznak toho, že by do basy mohli ľudia ísť, je, možno to tým zvieratám pomôže. Ale som otvorený tomu, že sa to pohne niekde ďalej. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo. Chcem, pán podpredseda, ti poďakovať za tvoj vysoko odborný výklad, ako aj stanovisko k predloženým návrhom zákona. Ja si tiež myslím, že pred represiou má pôsobiť prevencia, to znamená, že naozaj treba začať využívať všetky právne prostriedky na to, aby ku nebezpečným konaniam pre spoločnosť nedochádzalo. Ako som už aj včera uviedla, trestný kódex je príliš vážna norma na to, aby sme len tak v parlamente k nemu dali pozmeňujúce návrhy, ktoré neprešli, možno širokou odbornou diskusiou alebo diskusiou vo verejnosti.

  Ja budem veľmi zvedavá, aké stanovisko zaujme pani ministerka k týmto predloženým návrhom, pretože evidentne sú nad rámec predloženej novely Trestného zákona, ktorá bola predložená aj na pripomienkové konanie, schválená vládou. A potom táto novela prišla na rokovanie parlamentu. Skúsme byť naozaj racionálni a nedávať do Trestného zákona a do Trestného poriadku len veci, ktoré majú represívny charakter, a snažme sa využívať preventívne opatrenia. Ďakujem pekne.

 • Vážený pán podpredseda, ja s vami plne súhlasím, že je mimoriadne nevhodné zatvárať mladých ľudí do väzenia, ktoré, ako ste správne povedali, je vysokou školou kriminality.

  A som takisto rád, že ste použili konkrétne slovo dekriminalizácia, pretože dekriminalizácia marihuany, ako to už povedal môj iný kolega, by bola jedným z tých zákonov, ktoré by pomohli mladým ľuďom nepáchať trestné činy, pričom spoločenská závažnosť takého trestného činu je mimoriadne nízka, určite nižšia ako týranie zvierat. Tak ja sa osobne veľmi teším na vašu podporu prípadného návrhu dekriminalizácie marihuany.

  A súhlasím s kolegami. Poďme sa ale baviť, keď sa vrátim naspäť k tomuto prednesenému, o alternatívach. A ja osobne strašne rád zahlasujem za akýkoľvek váš návrh, ktorý by smeroval, povedzme, k tým verejnoprospešným prácam ohľadom, povedzme, práce v útulku pre takýchto kriminálnikov alebo teda pre ľudí páchajúcich takéto priestupky alebo trestné činy, pretože základným cieľom, myslím, všetkých nás je chrániť zvieratá pred týraním, chrániť živé tvory pred tým, aby im niekto bezdôvodne len tak pre svoju srandu ubližoval, nahrával si to na video, púšťal to na Youtube alebo kdekoľvek inde. Toto je cieľ, už bez ohľadu na to, aká politická strana to predloží alebo či máme na to názor A alebo B. Pokiaľ zabránime týraniu alebo aspoň znížime množstvo ľudí, ktorí budú týrať zvieratá, tak to bude správne. A je jedno, kto to navrhne. A opakujem, ja osobne veľmi rád zahlasujem za nejaký váš kvalitný návrh, ktorý toto bude riešiť trochu iným spôsobom než zvýšením sadzieb, pre mňa za mňa napr., ako už som to povedal, verejnoprospešnými prácami v útulku alebo inde. Ďakujem.

 • Pán podpredseda, trošku by som bol rád, keby ste sa mi venovali, lebo vidím, že tam máte nejakú veľkú zábavu.

  Mňa zaujal na tom vašom vystúpení ten príklad s tým trestom pre mladých ľudí prácou. Ja sa veľmi s tým stotožňujem. A treba si uvedomiť, že u nás je niekoľko stotisíc ľudí, od ktorých napr. nemôžeme vymáhať pokuty. Čiže sú vôbec nepotrestateľní za priestupok. A už som vo finálnej fáze práve zákona, ktorý by umožnil, aby títo ľudia si tie veci museli odrobiť. Beriem vás trochu za slovo a dúfam, pán podpredseda, že SMER ma v tomto podporí, lebo tiež si myslím, tak ako vy ste povedali, že je to jedno z riešení, keď ľudia by si to mali radšej na verejnoprospešných prácach odpracovať, ako by mali byť pokutovaní, hlavne keď nemôžu zaplatiť pokutu. Čiže dúfam v podporu tohto návrhu aj u vás.

  Čo sa týka tých vreckových krádeží pri tých popravách. No ono to ani nikde nie je nijako dokladované okrem nejakej dobrodružnej literatúry a filmov, kde sa to bežne ukazuje. Ale jeden fakt je, že v tej dobe bolo normálne nezamykať si brány, nezamykať si dvory normálne bolo, že sa nekradne, to dnes neexistuje. A dokonca krajiny ako severské, ktoré mali tvrdé tresty a ako prvé hneď po vojne odišli od týchto tvrdých trestov a zmenili ten systém, tak sa dostali do stavu, keď ešte v šesťdesiatych rokoch sa dala nechať peňaženka na chodníku a nikto ju dve hodiny nezobral, a tým bolo slávne Švédsko, Dánsko, Fínsko. Dnes sa tam choďte pozrieť. Toľko reťazí na bicykli nenájdete v nijakej krajine. Kde nie sú aspoň tri reťaze, každá súčiastka je priviazaná, tak je to ukradnuté. Tie krajiny práve touto ideou sa dostali do stavu, že je tam dnes najväčšia kriminalita. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ja určite nepatrím medzi tých, ktorí by neodsudzovali tých, ktorí týrajú zvieratá. Ale zase sa mi nepáči, že chceme riešiť problém represiou. Budeme riešiť aj tých rodičov, ktorí kupujú svojim deťom ako vianočný darček malých psíkov, s ktorými ich potom o mesiac, o dva mesiace vidíme na uliciach? Budeme riešiť aj tých, ktorí svojim starým rodičom, pretože sa o nich nestarajú a bývajú sami v bytoch, kúpia psa, pričom ten pes je v byte, napr. v petržalskom byte, celý deň zavretý, nedostane sa von. Veď aj to je týranie. Ale neviem, či represia je ten správny spôsob. A posledný príklad vám poviem. Pred rokom v marci mi ukradli dvojmesačné nové auto. To som mal prísť tu v apríli a povedať, tak zvýšme tresty tým, ktorí kradnú autá? Čo by sme tým vyriešili. Už teraz môže dostať niekto za to trest odňatia slobody do dvoch rokov. A ak je to viac než za 26 600 eur, tak je tu možnosť od troch do desať rokov. Represiou to nezmeníme. Môžeme to zmeniť len a len výchovou. A verte mi, že pes, ten je môj spoločník od môjho narodenia. Vždy sme mali vlčiaka odvtedy, čo som sa narodil. Mám ho aj teraz. Ale mám ho v rodinnom dome, tam, kde má prirodzený vývoj. A mám ho z košického útulku zvierat, kde každý rok tam chodím, pozerám, prispejem, a beriem si odtiaľ psov a rozdávam ich do tých rodín, ktoré sa o to vedia postarať. Čiže mňa nemusíte obviňovať z tohto. Ale nepáči sa mi represia, tou nič nevyriešime. A vy ste sa jej chytili ťažkým spôsobom. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán podpredseda Fico, myslím, celkom správne konštatoval, že v Európe sú dnes trendy dekriminalizácií, depenalizácií. Otázka je len, či sú to trendy s dobrým výsledkom, či ich preverila teda prax. Čiastočne o tom hovoril kolega predrečník. A ja chcem povedať jedno. V čase dickensovskom a preddickensovskom kradli v Anglicku "deti" chlieb z hladu. A za krádež bochníka bol vtedy možný aj trest smrti. Dnes, ako počúvame, kradnú drahé autá. A tak sa zamýšľam nad tým, kam sme sa posunuli, zamýšľam sa nad tým, či od týrania zaveseného psa a jeho umlátenia nie je krátka cesta k týraniu manželky, detí, starej mamy alebo starčeka, či toto všetko nesúvisí a čo by sme s tým mali robiť. Ja neviem, ale som presvedčený, že hovoriť o stabilite Trestného zákona je veľmi dobré. Ale nemyslím si, že by sme mali poskytovať "stabilitu" ľuďom, ktorí umlátia psa alebo ktorí týrajú ľudí. Jednoducho nemyslím si, že im máme hovieť akousi stabilitou. Je celkom primerané, že realita vyžaduje reakciu. A ak pán podpredseda Fico bol alebo možno je zástancom trestu smrti, mal na to možno svoje odôvodnenie, hoci sa opäť nájdu tí, ktorí budú tvrdiť, že to nič nerieši, lebo tí, čo chcú vraždiť, budú vraždiť aj tak. Neviem, ale skúsenosť zo švédskeho Johanneshofu, kde sa ešte v predminulom storočí utínali ruky zlodejom, viedla k stavu, keď sa kradlo málo. Naopak, opustenie, nie utínania rúk, ale trestu ako jednej z možností prevencie i preventívnej výchovy sa mi zdá scestné.

 • Ďakujem za slovo. Jedno je isté, že trestné právo je skutočne posledným prostriedkom nápravy, ak môžeme vôbec nápravou človeka to nazvať. Ale bavíme sa tu stále o týraní zvierat, preto poďme trošku hlbšie do histórie. Najprv boli len divo žijúce zvieratá. Až potom neskôr človek pri svojom vývine hovoril o zvieratách, kde mal osoh aj nehmatateľný, to znamená ideový. Prečo to vravím? Vravím to preto, že vznikli silné citové vzťahy a putá medzi človekom a zdomácnenými zvieratami. Teda používal ich aj pre svoju zábavu. A vôbec, nahradzoval tým aj svoje city možno aj k ľuďom. Ten ideový cit je veľmi dôležitý.

  Chcem zdôrazniť to, že hlavným problémom v našej spoločnosti aj v tejto oblasti v prvom rade prevencia, a to nielen v tejto oblasti, ale aj v oblasti zdravotníctva. Každý lekár vám povie, že robte prevenciu, až potom môžeme zrobiť zásah. Tak je to aj v trestnom práve. Skutočne, väzenie nie je jednou vysokou školou, ale možno aj piatimi vysokými školami kriminality. Čo sa stane potom, ak zvýšime trest, potrestáme akože toho človeka a čo prvé zrobí? Vyjde z väzenia, možno prvé, čo zrobí, bohužiaľ, má to zakódované v mozgu, bude, že popraví nejaké domáce zviera. Preto my upriamme skutočne pozornosť na prevenciu, a to hlavne v oblasti psychológie, zriaďujme psychologické poradne, aj čo sa týka týrania zviera. Preto ja tento zákon nepodporím, zvyšovanie trestnej sadzby.

 • Ďakujem pekne. Ja v prvom rade si dovolím poďakovať podpredsedovi parlamentu pánovi doktorovi Ficovi za veľmi vhodne zvolený príklad aj za skutočnosť, ktorú uviedol , že čo sa deje s ľuďmi, ktorí prichádzajú z väzenia. Dá sa povedať, že dnes sa už nevenuje dostatočná pozornosť postpenitenciárnej starostlivosti. Ale ani táto by to neriešila, pretože skutočne represia také prípady nerieši. Je potrebné venovať sa prevencii a treba sa venovať výchove detí. Ak raz od detstva naučíte dieťa, aby malo rado zvieratá, určite sa to prejaví aj vo vyššom veku. A teraz sa trochu dotknem pána poslanca Martináka, mentálne postihnuté deti veľmi často a veľmi pozitívne vnímajú zvieratká. Ak si ich obľúbia, tak sú to ich miláčikovia.

  Myslím si, že program, ktorý sme pripravili pod vedením pána poslanca Čaploviča, a to je Lokálna stratégia komplexného prístupu, a zahŕňal aj terénne komunitné centrá a vybudovanie denných služieb a denných stacionárov pre detí s ťažkým zdravotným postihnutím, určite by mohol aj riešiť takýto príklad.

  Ja by som na záver uviedla len jedno. A, pani poslankyňa Rosová, by ste sa mohli nad tým trošku zamyslieť. Myslíte si, že rok pridaním pobytu vo väznici zjemníte alebo naučíte toho človeka, aby mal rád zvieratá? Nie. Ale verejnoprospešnými prácami ho možno privediete k tomu, že si uvedomí, že ten psík môže byť jeho nesmierne verným a dobrým priateľom. Takisto je to o mačke. Takže, pani poslankyňa Rosová, treba zvažovať. A neviem, či ste boli v reedukačných zariadeniach, kde by ste videli, čo po roku pobytu spraví s dieťaťom pobyt v reedukačnom zariadení. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Pán podpredseda, po vystúpení kolegu Martináka som síce začal uvažovať, že ak sme tu zaznamenali vývoj od divo žijúcich zvierat k takým, ktoré už dnes chováme, bolo by zaujímavé vedieť, aký vývoj bude od divo pôsobiacich politikov k takým, ktorí sa začnú normálne správať.

  Ale humor nabok. Pôvodne som sa aj ja chcel v podstate prihlásiť k tomu, čo ste, pán podpredseda, hovorili. A skutočne sa mi nezdajú nevyhnutné represívne opatrenia, ktoré posadia mladých ľudí do basy v podstate ešte vo väčšej miere, ako je to v súčasnosti, lebo však už v Trestnom zákone tie trestné sadzby odňatia slobody sú. Treba jednoducho varovať pred takýmito vážnymi trestmi a takéto tresty sa mi aj nezdajú celkom primerané.

  Ale po vystúpení pána kolegu Poliačika vás musím varovať, že evidentne tá situácia sa môže zhoršiť, lebo pokojne nás môže čakať napr. trest povinného členstva v nejakej mariškovej pracovnej skupine, príp. trest povinného členstva SaS. A to by som vám skutočne neprial.

 • Škoda, že diskusia nabrala tento konfrontačný charakter, pretože toto bola téma, kde som ja očakával, že sa zhodneme naprieč všetkými politickými stranami, pretože sa určite všetci zhodneme, že chrániť by sme mali tých na prvom mieste, ktorí sú bezbranní.

  Mladí ľudia. Pokiaľ sa týka tohto jednostranného pohľadu, no nielen ja, ale asi aj drvivá väčšina Slovákov bola šokovaná, keď videla televízny šot, ako dospelý cigáň sekerou najskôr dolámal koňovi nohy, pretože ho nevedel iným spôsobom zabiť, a takto bezbranného na zemi ležiaceho ho potom ešte dorazil do hlavy. Takže ja si myslím, že či už je to z hlúposti alebo je to z necitlivosti miera ľudského konania má svoje medze.

  Toto je zvláštny typ diskusie, pretože keď som nedávno diskutoval s predstaviteľmi Strany slobodných, tak mali zaujímavý príklad v Rakúsku. Žobrajúci cigáni pod organizovaným zločinom organizujú zo Špiša autobusy do Viedne a do Salzburgu na organizované žobranie. Je to protizákonná činnosť, samozrejme. Slobodní keď prišli s návrhom, aby im zhabali vyžobraný objem peňazí, tak sa tiež našla v parlamente skupina ľudí, ktorí povedali, že je to predsa nehumánne, lebo že tí mafiáni im to vraj potom spočítajú. Takže sa pýtam, aký typ diskusie chceme viesť, lebo je to istá analógia. Tak ak je raz niečo protizákonné, ak je raz niečo protiľudské a každý vie o tom, ako má a ako nemá konať, tak spoločnosť by mala byť taká, že by mala určiť hranice, aby sa takéto javy nekonali. A preto ja tento zákon podporím.

 • Ďalší rečník v poradí je pán poslanec Petrák.

 • Ďakujem za slovo. Ctené kolegyne, kolegovia, vážená pani ministerka, ja som pôvodne nemal v úmysle vystupovať k tomuto vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa aj Trestný zákon, ku ktorému predovšetkým chcem hovoriť. Ale v zásade ma k tomuto vystúpeniu vyprovokovala včerajšia rozprava, paradoxne o vianočnom príspevku. Počas rozpravy o tomto vianočnom príspevku sme sa dozvedeli, že v Sociálnej poisťovni sa zvyšujú platy z 2 830 na 4 000 eur mesačne, že šéfka jej sekretariátu poberá 3 200 eur mesačne, že správnymi kanceláriami sa uzatvárajú zmluvy, kde hodinová sadzba za prácu advokáta je viac ako 5 000 korún za hodinu. A v týchto súvislostiach, keď som si to dal všetko do súvisu s tým, akým spôsobom ideme postihovať verejných funkcionárov pri trestných činoch spáchaných z nedbanlivosti, som si povedal, že jednoducho asi treba o týchto veciach hovoriť. Pán minister včera obhajoval tieto kroky riaditeľa Sociálnej poisťovne s tým, že boli za vedomia aj predstaviteľov ministerstva a že sa jedná o výkon vysoko odbornej práce, ktorá si zasluhuje adekvátnu odmenu, a že ide o manažérsky spôsob riadenia výkonu verejných vecí. No a ja sa potom chcem spýtať, ak ideme zavádzať nedbanlivostné trestné činy v prípade volených predstaviteľov, napr. starostov malých obcí, tak pri slovách „volený predstaviteľ“ je od akého slova odvodený ten výkon funkcie, keď v prípade iných vecí, kde sú podstatne vyššie platy, platy radových zamestnancov alebo trošku vyššie postavených zamestnancov, ako plat premiéra Slovenskej republiky, je to absolútne v poriadku, lebo ide o manažérsky výkon spravovania vecí verejných.

  Toto je to, čo ma podnietilo k dnešnému vystúpeniu, a preto budem hovoriť na začiatku o nedbanlivostných trestných činoch. Predkladateľ zákona hovorí v dôvodovej správe, že návrh novely Trestného zákona predstavuje nástroje trestnoprávnej ochrany, riadeného výkonu funkcií verejných činiteľov pri správe a riadení verejných záležitostí zavedením trestnoprávnej ochrany pred nedbanlivostnými konaniami, ktorými sú spôsobené vysoké škody. V snahe reagovať na podnety z aplikačnej praxe a vážnosť pochybení verejných činiteľov pri správe vecí verejných v ostatnom období sa navrhuje nový § 327a, a to pre prípady trestnoprávneho postihovania verejného činiteľa, ktorý nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomocí, a to z nedbanlivosti. Podmienkou pre trestnosť tohto konania je, že verejný činiteľ spôsobí nedbanlivostným konaním škodu veľkého rozsahu, čo je zhruba 150 000 eur, alebo ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb, alebo smrť viacerých osôb. Navrhovaná úprava je pretavením vysokej miery odbornej starostlivosti, ktorá sa spája s výkonom činnosti verejných činiteľov a ktorú predpokladá aj zverejnenie vážnych rozhodovacích právomocí verejným činiteľom zákonom, verejný činiteľ sa pri plnení uvedenej skutkovej podstaty trestného činu potrestá odňatím slobody na jeden až päť rokov.

  Ja si z tohto miesta dovolím vyjadriť vážnu obavu, že takto široko naformulovaná podstata trestného činu sa môže stať nástrojom na kriminalizáciu aj tých, ktorí prijímajú verejné rozhodnutia v dobrej viere a s dobrým úmyslom, podčiarkujem, v dobrej viere a s dobrým úmyslom. V samospráve môže strach z trestnoprávneho postihu prevládnuť nad chuťou spolurozhodovať vo veciach verejných, čo v konečnom dôsledku môže viesť k deštrukcii samosprávnych orgánov na Slovensku. Hovorím o tom, ak by bol § 327a prijatý v pôvodnej podobe. Ja sa chcem z tohto miesta spýtať, či predkladateľ si bol vedomý všetkých náležitostí, predovšetkým vecí, ktoré sa dotýkajú samosprávy.

  Uvediem niektoré príklady, napr. protipovodňové opatrenia. Mohol starosta predpokladať, že príde veľká voda, spôsobí škodu veľkého rozsahu na obecnom majetku, spôsobí veľkú škodu na majetku obyvateľov, poprípade, že môže zanedbanie protipovodňových opatrení aj znamenať aj smrť niektorých obyvateľov alebo náhodných účastníkov živelnej pohromy? V každom prípade si myslím, že takéto činy, takéto skutkové stavy sa dajú predpokladať. A tým, že neriešim protipovodňovú ochranu, automaticky sa dostávam do polohy tej, že môžem spáchať trestný čin z nedbanlivosti. Uvediem ďalší príklad. Je to zimná údržba ciest. Ako starosta obce nedám odhrnúť na určitom úseku sneh, a to možno aj z dôvodu toho, že šetrím finančné prostriedky, možno z iných dôvodov. Nebudem v tejto chvíli hovoriť zámerne, že nemám na to finančné prostriedky, že nemám na to, ale nedám to urobiť z dôvodov, lebo šetrím, zvažujem, či sa to oplatí alebo sa to neoplatí. A stane sa dopravná nehoda, dôjde k usmrteniu niekoľkých ľudí. Trestný čin z nedbanlivosti podľa môjho názoru sa dá na to úplne kľudne použiť. Použijem iný príklad, neosadenie ukradnutej dopravnej značky. Dopravná značka je dobrý zberový artikel, ktorý niektorí naši spoluobčania veľmi radi predávajú do Zberných surovín. Ukradnú dopravnú značku Stop, ktorá znamená daj prednosť v jazde napr., viem o tom, že tá dopravná značka bola ukradnutá, zabudol som dať pokyn na jej osadenie, stane sa dopravná nehoda, zahynie pri nej niekoľko ľudí. Je to nedbanlivostný trestný čin ako vyšitý. Iste, dá sa povedať, že zahynuli ľudia a je to. Ale teraz sa spýtam: Aká je spoločenská nebezpečnosť konania konkrétneho starostu v tomto prípade, keď popri plnení mnohých iných závažných vecí zabudol na takú banalitu, ktorá mala za následok veľký problém, smrť niekoľkých nevinných ľudí, a keď zabudol osadiť dopravnú značku. Môžem spomenúť ďalší príklad, napr. podpísanie uznesenia nevýhodného pre obec, keď obecné zastupiteľstvo z rôznych dôvodov schváli uznesenie, ktorá ja ako starosta sa rozhodnem podpísať napriek tomu, že som si vedomý, a tu už hovorím aj o vedomej nedbanlivosti, že to konanie je problémové, že môže spôsobiť nejakú škodu, možno je tá škoda veľkého rozsahu v zmysle majetkovej ujmy obce. A pri zvažovaní rôznych kritérií, pri zvažovaní politického nátlaku, ktorý je vyvíjaný na mňa zo strany obecného zastupiteľstva, sa nakoniec rozhodnem, že podpíšem takéto uznesenie. Je to nedbanlivostný trestný čin, ktorý spôsobil škodu veľkého rozsahu, lebo vedel som, že môže spôsobiť škodu veľkého rozsahu, a napriek tomu som konal, že som to uznesenie podpísal, hoci som mal právo to uznesenie zo zákona nepodpísať a nechať tú ťarchu rozhodovania na zastupiteľstve, ktoré mohlo ho preschváliť a prijať si ho nakoniec aj samo. Je to veľmi otázne, ale myslím si, že môžeme hovoriť aj o tejto polohe. A dovolím si ešte povedať jeden príklad, ktorý je tu z Bratislavy, Parku kultúry a oddychu. Odstúpenie od zmluvy súčasného vedenia magistrátu znamená škodu veľkého rozsahu, lebo hovoríme o žalobách, ktoré sú rádovo v desiatkach miliónoch slovenských korún, ktoré investor chce uplatniť voči hlavnému mestu. A znovu ako na predstaviteľa samosprávy bol na mňa vyvíjaný enormný nátlak z hľadiska záujmových organizácií, občianskych združení, médií, verejnosti a bolo na mňa tlačené, že musí sa prijať uznesenie takéhoto typu a zrušiť zmluva, ktorá je podpísaná s investorom. A som si vedomý, že spôsobí škodu veľkého rozsahu. Dokonca tu som si vedomý, že spôsobím škodu veľkého rozsahu napriek tomu, lebo je záujem väčšiny, celospoločenský záujem? Ako vieme definovať tento záujem. Je proste vyvíjaný tlak, ktorý som ja v tejto chvíli vyhodnotil, že sa rozhodnem pre toto konanie. A tu už v tejto chvíli ak sa zavedie tento trestný čin, si musím byť vedomý, že môžem byť odsúdený na 1 až 5 rokov. Toto výrazne zväzuje ruky pri rozhodovaní o rôznych veciach, ktoré sa dotýkajú života mnohých občanov. Takýchto príkladov by som mohol vymenovať desiatky. A myslím si, že by sme tak začali veľmi seriózne uvažovať o tom, či takto formulovaný trestný čin patrí do Trestného zákona alebo nepatrí do Trestného zákona.

  Ja by som chcel poukázať na kontroverznosť tohto ustanovenia v súvislosti s niečím iným. Schvaľovali sme jednu alebo dve schôdze nazad zákon o obchodných reťazcoch, ktorým v podstate sa rušil zákon o obchodných reťazcoch, ktorým sme v zásade vytvorili priestor pre obchodné reťazce, aby vyvíjali neúmerný ekonomický tlak na menších producentov poľnohospodárskych produktov, potravinárskych výrobkov a podobne. Aj týmto konaním, tým že zaniknú niektoré firmy, ktoré ich dodávajú do obchodných reťazcov, lebo nebudú schopné ustáť tento ekonomický tlak, tým, že prídu o zamestnanie možno desiatky, možno stovky ľudí, bude spôsobená škoda veľkého rozsahu. Ale toto sa na tento charakter nevzťahuje, lebo nejde o verejných činiteľov. Ale táto snemovňa povedala, že toto konanie je de facto legálne, lebo že nebudeme obmedzovať alebo regulovať podnikateľský priestor a že celý tento zákon, ktorý spôsobuje problémy v tejto krajine, nahradíme etickým kódexom. Na strane verejných činiteľov seriózne správanie, ktoré sa vyhodnotí volebným výsledkom, nie je prípustné, lebo podľa návrhu predkladateľa zákona spoločenská nebezpečnosť konania verejných činiteľov je vyššia a treba postihovať aj tieto trestné činy. Ja to dávam celé na zváženie, lebo myslím si, že ten problém nie je úplne jednoznačný.

  Ja chcem oceniť diskusie, ktoré pani ministerka spravodlivosti viedla aj na výbore a viedla aj mimo rokovania parlamentu o týchto problémoch. A viem, že si je vedomá problémov, ktoré nedbanlivostné trestné činy môžu spôsobiť. Oceňujem tento prístup. A oceňujem aj to, že vládna koalícia podala zmierňujúci pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí len o vedomej nedbanlivosti. Ja som sa snažil v tých predchádzajúcich príkladoch poukázať na to, že niektoré činy, ktoré môžu nastať, niektoré životné situácie napriek tomu, že sa bude jednať len o vedomú nedbanlivosť, môžu znamenať to, že nevinní ľudia budú odsúdení. A to nehovorím o tom, že v prípade samosprávy sú volení mnohí predstavitelia, neviem, ako to slušne povedať, pre ktorých vláda, myslím, že ich bolo osemnásť, ak by som to chcel s veľkou „nadsázkou“ povedať, tak organizovala kurzy čítania a písania, aby boli spôsobilí vykonávať svoju funkciu. A to nehovorím o tom, že mnohí takto zvolení predstavitelia samosprávy sú v hlbokom právnom bezvedomí, opakujem, pani ministerka, sú v hlbokom právnom bezvedomí, čo vytvára predpoklady na to, že nedbanlivostných trestných činov môže byť niekoľko desiatok až niekoľko stoviek bez úmyslu, bez toho, že by tí ľudia v zásade vedeli, do čoho idú. A tu, si myslím, ten problém už je. Preto si dovolím predložiť pozmeňujúci návrh.

  Pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákona (tlač 342).

  V článku II sa vypúšťa bod 32.

  Nasledujúce body a prečíslujú.

  Odôvodnenie. Takto široko formulovaná podstata trestného činu verejného činiteľa, ako je uvedená vo vládnom návrhu, sa môže stať nástrojom na kriminalizáciu aj tých, ktorí prijímajú verejné rozhodnutia v dobrej viere a s dobrým úmyslom. V štátnej správe a samospráve môže strach z trestnoprávneho postihu prevládnuť nad chuťou spolurozhodovať o veciach verejných.

  Aj v nadväznosti na toto odôvodnenie, ktoré som povedal, by som to chcel dať do súvisu aj s niektorými inými vecami. A to sú platové pomery, ktoré sú vo verejnej správe. Sú vybrané skupiny predstaviteľov, ako som spomínal, trebárs v Sociálnej poisťovni, ktoré majú platy vyššie ako premiérka Slovenskej republiky, pričom rozsah ich právomocí a rozsah ich zodpovednosti je neporovnateľne menší. Postavme si otázku potom, či nemajú za výkon vo verejnej správe byť aj adekvátne platy a neviesť celé konanie, ktoré sa deje v tejto snemovni, len jednosmerne a hovoriť, že každý predstaviteľ verejnej správy je ten, ktorý obmedzuje občanov, nič nerobí a má príliš vysoký plat. Postavme si otázku potom, či nemáme dať do súvisu otázku odpovedajúcej kvality služieb, ktoré poskytuje verejná správa, ale aj zodpovedajúcej finančnej náhrady za kvalitu poskytovaných služieb, lebo ak budeme robiť len obmedzenie, kriminalizovanie, trestanie, tak potom s veľkou mierou „nadsázky“ poviem, že dajme do volebného zákona, že kandidovať za starostov môžu len bezdomovci, lebo nemajú majetok, sú zvyknutí žiť bez finančného príjmu, to znamená, nepotrebujú plat a v zásade, keď ich za nedbanlivostný trestný čin odsúdime, tak im v zásade urobíme dobre, lebo im zabezpečíme na dva až päť rokov ubytovanie, teplú stravu trikrát denne.

 • Dámy a páni, toto bola veľká miera „nadsázky“, ktorú som použil, ale myslím si, že pre to, aby sme sa objektívne rozhodli, bolo potrebné ju použiť.

  Dovolím si zareagovať aj na niektoré ďalšie záležitosti, ktoré sa týkajú kupovania voličských hlasov, lebo priamo to nadväzuje na otázky verejnej správy alebo samosprávy aj verejných funkcionárov. Uvedomujem si, že kupovanie voličských hlasov je veľkým problémom a je najčastejším dôvodom vyhlásenia neplatnosti volieb. Tento záver vyplynul aj z odbornej porady predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky konanej 28. októbra 2010. Ide o konanie, ktoré so sebou nesie veľké nebezpečenstvo pre slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti a zasahuje do samostatnej podstaty volebného práva zaručeného Ústavou Slovenskej republiky. Mohol by som pokračovať ďalej, lebo odôvodnenie, ktoré je použité vo vládnom návrhu zákona presne popisuje všetky veci, ktoré sa týkajú volebnej korupcie. Ja si dovolím zacitovať navrhovaný § 336a, tak ako je uvedený vo vládnom návrhu zákona, kde sa v odseku 1 hovorí: „Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, kto má právo voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, aby volil alebo hlasoval určitým spôsobom, nevolil, alebo nehlasoval určitým spôsobom, nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ Sú tu aj ďalšie odseky 1 až 3, ktoré hovoria o ďalších skutkových podstatách. Ale jedna vec tu v zásade chýba. A znovu je to niekoľko rozhodnutí Ústavného súdu, ktorými vyhlásili voľby za neplatné z dôvodu, že sa do menších obcí prisťahoval pred voľbami väčší počet obyvateľov, ktorí zásadným spôsobom ovplyvnili výsledok volieb. A toto napr. v tomto chýba. Aké je toto konanie? Toto konanie je legálne? Ja si pamätám zo svojho okolia, zo svojej praxe dva prípady, ktoré sa stali takýmto spôsobom. Jeden je veľmi silne medializovaný, to je z Demänovskej doliny, druhý prípad, ktorý nebol medializovaný a ktorý nebol ani predmetom na Ústavnom súde, je z jednej obce v blízkosti Bratislavy. Keďže to nebolo predmetom konania Ústavného súdu ani predmetom sťažnosti, ale udiali sa tam tie veci, nebudem hovoriť o názve obce, ale tam napr. sa opakovane v dvoch voľbách po sebe prisťahoval do cirkevného rádu väčší počet predstaviteľov rádu. Ja sa spýtam: A toto konanie je legálne? Toto konanie je v poriadku a ideme postihovať len určitý typ konania, ktorý nevyhovuje niektorým predstaviteľom vládnej koalície. Ja si myslím, že aj toto je ustanovenie Trestného zákona, ktoré je nedokonalé, dobre, posúva veci dopredu, ale je nedokonalé. A myslím si, že bola by potrebná jeho opätovná novelizácia.

  Dámy a páni, prešiel by som na veci, ktoré sa týkajú stavebných konaní a čiernych stavieb, ale ak dovolíte, ešte predtým sa dotknem jednej veci. Je to rozmáhajúci sa jav neoprávneného podnikania verejných činiteľov v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, opätovne skutková podstata trestného činu v § 251, kde sa v odseku 2 hovorí, že kto neoprávnene podniká v malom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok, pričom dopĺňa sa tam písmeno d), ktoré znie: „d) ako verejný činiteľ alebo v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie“. Ja osobne nerozumiem presne, o čo ide predkladateľovi návrhu tohto ustanovenia, lebo ak budeme hovoriť o verejných funkcionároch, máme tu ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, napr. u volených predstaviteľov, ako sú poslanci Národnej rady. Je tam okruh funkcionárov, ktorých je niekoľko tisíc na Slovensku, kde v článku 5 sa hovorí, že verejný funkcionár nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejné funkcionára podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákonov. Verejný funkcionár nesmie byť členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze. Verejný funkcionár nesmie podnikať. A to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok. Ak verejný funkcionár vykonáva funkciu zamestnania alebo činnosti podľa citovaných odsekov, v čase ustanovenia do verejnej funkcie je povinný do 30 dní odo dňa ustanovenia do verejnej funkcie s takou funkciou zamestnania alebo činnosťou skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k skončeniu jej vykonávania. Ja si dovolím upozorniť ctenú snemovňu, že aj v radoch koaličných poslancov sa nachádza jeden pán poslanec, ktorý napriek upozorneniam má podnikateľské aktivity v zahraničí, kde je štatutárnym zástupcom spoločnosť s ručením obmedzeným. Pokiaľ si dobre pamätám, môžem povedať, že bol opakovane na tieto skutočnosti upozorňovaný. A myslím si, že bude potrebné, aby sa aj týmto zaoberal výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Spomeniem tu aj článok 9, v ktorom sa hovorí, že ak sa v konaní preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil činnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto zákonom, hovorím o ústavnom zákone o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, alebo zákonom alebo v oznámení uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, rozhodnutie obsahuje výrok, v ktorom sa uvedie, v čom je konanie a opomenutie verejného funkcionára v rozpore s týmto ústavným zákonom alebo zákonom, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. A rozhodnutie obsahuje aj povinnosť zaplatiť pokutu. Ak sa rozhodnutím vysloví, že verejný funkcionár vykonáva funkciu alebo zamestnanie, ktoré je nezlučiteľné s výkonom verejnej funkcie podľa ústavy tohto ústavného zákona alebo zákonov, súčasťou rozhodnutia je aj povinnosť bezodkladne zanechať takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť. To znamená, máme tu problém, ktorý spočíva v tom, že verejný funkcionár, trebárs poslanec Národnej rady, starosta obce a, hovorím, niekoľko ďalších tisíc verejných funkcionárov, dostane pokutu, je povinný sa vzdať funkcie, alebo ak sa jej nevzdá, zamestnania alebo činnosti, ktorú nemôže zo zákona vykonávať, dôjde o túto funkciu zo zákona. K tomu prikladáme nový trestný čin, ktorý hovorí, že ak verejný funkcionár neoprávnene podniká ako verejný činiteľ, môže byť odsúdený až na jeden rok až päť rokov, ak spôsobí svojím konaním značnú škodu. To znamená tretí právny postih v tej istej veci. Je tu niekoľko desiatok, stoviek, tisícok podnikateľov, no pani ministerka hovorí, že to vysvetlí, rád si vypočujem toto vysvetlenie, lebo nedáva mi to tú logiku. A myslím si, že ako je to predložené vrátane odôvodnenia v dôvodovej správe, tak to nedáva jasné stanovisko o tom, čoho sa má tento trestný čin týkať.

  Takže teraz môžeme prejsť na otázky čiernych stavieb. Nedostatočná účinnosť administratívnoprávneho postihu uskutočňovania čiernych stavieb bez stavebného povolenia vyvolala potrebu koncipovať novú skutkovú podstatu trestného činu, neoprávnené uskutočnenie stavby. V spoločenskej praxi sa udomácnilo konanie stavebníkov, ktorí bez akéhokoľvek povolenia začali realizovať práce na novej stavbe. A túto neraz bez stavebného povolenia aj dokončili. Počas uskutočňovania stavby, resp. niekedy až po jej pozastavení stavebníci požiadali o dodatočné povolenie stavby, teda nerešpektovali povinnosť ustanovenú zákonom a aktivitu vo vzťahu k stavebnému úradu začali vyvíjať až vtedy, keď už existoval protiprávny stav, ktorý mohol mať nezvratné následky, pokiaľ ide o zákonom chránené verejné záujmy a hodnoty, resp. mohol založiť vážnu ujmu na právach dotknutých osôb. Osobitne závažné prípady pritom predstavuje stav, keď je stavba bez stavebného povolenia zriadená na cudzom pozemku a došlo k vážnemu zásahu do vlastníckych práv vlastníka pozemku. Výsledkom tejto praxe nie je iba porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku stavebného poriadku, ale aj multiplikovanie sporov v občianskoprávnej sfére, a to v kontexte založenia a širokého akceptovania praxe, ktorá v rozpore so zákonom spochybňuje celý zmysel a význam stavebného povoľovacieho konania, reflektujúci verejné záujmy a individuálne záujmy osôb. Mohol by som citovať ďalej z dôvodovej správy k tomuto paragrafu. Postihovanie čiernych stavieb sa rieši v bode 29 novely a v bode 43 novely. A ja si dovolím odcitovať bod 29 novely, § 299a Neoprávnené uskutočňovanie stavby. To je nový paragraf, ktorý sa zavádza, kde v odseku 1 sa hovorí, že kto bez stavebného súhlasu, povolenia alebo v rozpore s ním postaví stavbu alebo jej časť, pričom nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu, zdôrazňujem, nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu podľa stavebných predpisov, a spôsobí tým vážnu ujmu na právach alebo oprávnených záujmoch vlastníka pozemku alebo viacerých osôb, potrestá sa odňatím slobody až na 2 roky, a kde v odseku 2 sa hovorí, že odňatím slobody na 3 roky až 5 rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, hoci bol za takýto alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý. Ja si v tejto súvislosti dovolím odcitovať § 139b stavebného zákona, ktorý hovorí, čo sú jednoduché stavby, že jednoduché stavby sú a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 metrov štvorcových, ktoré majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať jedno podzemné podlažie a podkrovie, tri podložia krát 300 metrov štvorcových (900 metrov štvorcových) úžitkovej plochy. Dá sa tu hovoriť o nadštandardnej vile. Hovorím o nadštandardnej vile, ktorá je jednoduchou stavbou podľa stavebného zákona. Preto som upozorňoval na jednoduchú stavbu.

  Bavme sa o spoločenskej závažnosti takéhoto konania, lebo ako som si stihol všimnúť, z pozícií verejnej mienky je veľký tlak na to, aby neboli v tejto krajine rovní a rovnejší, to znamená, aby si bohatí ľudia mohli robiť čokoľvek chcú a stavať si napr. na vlastných pozemkoch bez riadneho stavebného povolenia vily, haciendy a ukazovať tým svoju bohorovnosť. A tu podotýkam, takto definovaný § 229a napr. týchto ľudí vôbec nepostihuje. Stavajú na svojom pozemku, urobia zastavanú plochu do 300 metrov štvorcových, pričom úžitková plocha môže byť až 900 metrov štvorcových. A nie sú postihnutí týmto zákonom, lebo jednoducho na nich sa tento zákon nevzťahuje. Potom sa pýtam, ak toto je celospoločenský tlak, tak komu je určený tento paragraf alebo na postihovanie koho je určený novo zavádzaný § 229a. Ak by som to uviedol v nadväznosti na § 105 stavebného zákona, ktorý v zásade by mal reflektovať pri hodnotení priestupkov na spoločenskú závažnosť, a tým aj adekvátnu výšku pokuty pri jednotlivých priestupkoch, tak môžem spomenúť § 105, kde sa v odseku 3 hovorí, že priestupku sa dopustí a pokutou do 1 mil. Sk sa potrestá ten, kto b) ako stavebník uskutočňuje novú stavbu bez stavebného povolenia, alebo v rozpore s ním. A tu spýtam, či nemalo to byť naformulované nie na jednoduchú stavbu, ale novú stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, čo by bolo úplne jednoznačné. Korešpondovalo by to so stavebným zákonom a nevytváralo by to diery na nemožnosť postihu niektorých ľudí, ktorí si cez rôzne právne kľučky dokážu svoje nepostihnutie zariadiť. Alebo je tu § 105 ods. 4, kde sa hovorí, že priestupku sa dopustí a pokutou do 5 mil. Sk sa potrestá ten, kto bez stavebného povolenia uskutočňuje v chránenom území alebo v ochrannom pásme či na pozemku, ktorý nie je určený na zastavanie, čiže na pozemku, ktorý nie je zaradený v územnom pláne, je hocikde mimo zastavaného územia obce, najmä na poľnohospodárskom alebo lesnom pozemku, stavbu. To znamená, že prípady honosných haciend v súkromných oborách na lesných pozemkoch sa zrazu, ak budú do 300 metrov štvorcových, spod pôsobnosti tohto zákona vymykajú. A tu sa opätovne pýtam, čo bolo cieľom zákonodarcu v tomto prípade. Bolo ním opätovne vytvoriť priestor na to, aby niektorí ľudia mohli byť rovnejší ako iní? Ja verím, že nie. A verím, že je to len opomenutie alebo nedôslednosť práce ministerských úradníkov, lebo považujem to za vážny problém, ktorý nebude mať ani dobrú odozvu vo verejnosti. Teraz k novelizačnému bodu 43, § 348 Marenie výkonu úradného rozhodnutia, kde to, čo sa zavádza, že kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že napriek právoplatnému rozhodnutiu, ktorým sa zakazuje pokračovať v prácach, úpravách alebo v uskutočňovaní stavby alebo jej zmeny, vykonáva práce, úpravy alebo inak pokračuje v uskutočňovaní stavby alebo jej zmeny, pričom nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu podľa stavebných predpisov, je podstata toho trestného činu. Opätovne ak tým nadviažem na to, čo som hovoril pred chvíľkou, stavby do 300 až 900 metrov štvorcových úžitkovej plochy na lesnom pozemku, pokiaľ je pozemok vlastný a nie je cudzí, môžeme stavať naďalej, akokoľvek chceme. Pokiaľ dôjde ku konaniu až vtedy, keď to mám postavené, dokonca sa ani nedostanem do rozporu ani s týmto paragrafom, lebo nebolo vydané rozhodnutie, ktoré by zakázalo pokračovať v prácach na stavbe. A tým pádom som de facto spáchal len priestupok, kde môžem dostať pokutu do 1 mil., resp. do 5 mil. korún. V dobrom prípade ak mám dobrých právnikov, ak mám dobré konexie, tak tá pokuta nemusí byť v zásade vôbec žiadna.

  Dámy a páni, toto sú len niektoré problémy, ktoré sú pri tomto návrhu Trestného zákona. Je týchto problémov podstatne viacej, mohli by sme hovoriť o nich podstatne dlhšie. Ja osobne si myslím, že v tejto chvíli to nie je potrebné a ani to nie je účelom, len považoval som za potrebné poukázať na problematickosť niektorých znení. A považujem za potrebné upozorniť predovšetkým koaličných poslancov, že to videnie sveta by nemalo byť aj v týchto prípadoch úplne čiernobiele tak, že to je dobrý vládny návrh, že to je zlý opozičný návrh a že jednoducho podľa toho budem postupovať. Treba niekedy na miskách lekárnických váh zvažovať aj jednotlivé formulácie tak, aby to bolo na prospech obyvateľov tejto krajiny. Ďakujem pekne.

 • Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Máme dvoch prihlásených poslancov. Pán poslanec Podmanický.

 • Ďakujem pekne. Ja chcem nadviazať na slová pána poslanca, ktorými kritizoval tú navrhovanú úpravu v podstate nevedomej nedbanlivosti trestného činu verejných činiteľov pri správe majetku.

  A ten príklad, ktorý spomenul s povodňami. Ja som tiež starosta obce, kde sme mali s povodňami mnohé problémy. A aj pri vyvinutí maximálneho úsilia nie sme schopní zabrániť tým novým ničivým klimatickým zmenám, ktoré sú čoraz častejšie na celom Slovensku. Ale tak naformulovaná nevedomá nedbanlivosť, ako je vo vládnom návrhu zákona, tak tá sa pomaly blíži k objektívnej zodpovednosti verejných činiteľov za všetko, čo sa stane. Keď použijem ten príklad povodní, tak znamená to, keď to troška nadnesiem, že bude niesť trestnú zodpovednosť starosta obce, ale nielen starosta obce. Ale za povodne v obci, ktoré spôsobia škodu veľkého rozsahu, bude niesť zodpovednosť aj prednosta obvodného úradu, prednosta obvodného úradu životného prostredia, riaditeľ Hasičského a záchranného zboru, riaditeľ, keby bol verejným činiteľom, tak aj príslušnej správy povodia, ale nielen ten, lebo tak koncipovaná zodpovednosť, ako je uvedená vo vládnom návrhu zákona, bude znamenať, že zodpovednosť bude niesť aj minister životného prostredia, príp. minister pôdohospodárstva, ale aj predseda vlády, lebo každý má povinnosť vykonávať opatrenia, ktoré zabránia tým povodniam. A my teraz ako budeme dokazovať, že on neurobil všetko pre to, čo mal urobiť. Vždy sa dá urobiť viac, keď vznikne nejaká škoda.

  Čiže, pani ministerka, mne toto prekáža, že je to strašne široko zadefinované a bude veľmi ťažké sa niekomu z toho vyviniť. Takže naozaj ja sa prikláňam k tomu, aby sa táto úprava vypustila, aby sa...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, vo svojom vystúpení si sa zameral na také štyri skutkové podstaty, ktoré boli najviac medializované, či už sú to čierne stavby či volebná korupcia alebo zodpovednosť verejných funkcionárov. Ja chcem veľmi oceniť to, že si priniesol taký iný pohľad, lebo nie si právnik, nie si viazaný tými právnickými a si nezaťažený právnickým povolaním, ale si dlhoročný verejný funkcionár, poslanec Národnej rady. A práve týmto logickým rozborom jednotlivých ustanovení si poukázal na to, že vôbec v praxi tie ustanovenia nemusia priniesť ten očakávaný výsledok, ktorý bol proklamovaný ministerstvom spravodlivosti. Ja si myslím, že také závažné ustanovenia, ako možno aj neoprávnené uskutočňovanie stavby alebo volebná korupcia, ktorá sa v posledných rokoch objavuje, si zaslúžili, aby možno bola aj širšia diskusia a aby tie ustanovenia boli precízne naformulované, aby nemohlo dochádzať k takým možno anomáliám, ako si vo svojom vystúpení poukázal, lebo naozaj tú „nadsázku“ beriem, že za starostu mal by kandidovať len človek, ktorý je bezdomovec, aby sa vyhol trestnoprávnej zodpovednosti v prípade škody, ktorá môže vzniknúť naozaj nie jeho zavinením a úplne, ako tu už bolo niekoľkokrát povedané pri povodniach. Ďakujem pekne.

 • Podľa § 28 rokovacieho poriadku o slovo sa hlási pani ministerka Žitňanská. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja naozaj veľmi krátko.

  Pán poslanec Gál, aj keď som si vedomá toho, ako ste tu zakričali do sály, že možno niekomu vyhovuje naťahovať čas, tak ja síce tento cieľ nemám, ale, zase, odzneli tu veci, ktoré sú nie celkom v súlade s tým, čo je predlohou, a odzneli tu výklady, ktoré sú zrejme mystifikácie, preto sa k tomu musím vyjadriť, lebo nemôže v tejto snemovni bez nejakého vysvetlenia odznieť niečo, čo nesedí. Pokúsim sa veľmi krátko reagovať.

  V prvom rade poznámka k téme, ktorú otvoril podpredseda tohto parlamentu Fico. Otázka výšky trestných sadzieb je otázka pohľadu spoločnosti na to, čo vníma ako spravodlivé, podľa mojej mienky, pretože je to o pocite ľudí tejto krajiny, či tento štát je spravodlivý, ktorý sa prejavuje svojím spôsobom aj v tom, ako vníma, či ten alebo iný trest za ten-ktorý skutok je primeraný alebo neprimeraný. Ja často vediem aj so študentmi diskusiu na to, čo považujú za primeraný trest, čo považujú za spravodlivé a čo nepovažujú za spravodlivé. A zas treba vidieť aj to, že v histórii sa to veľmi vyvíja. Pri niektorých trestných činoch, ktoré možno v minulosti sme vnímali ako veľmi závažné, a sme požadovali sme vysoké trestné sadzby, tak dnes možno sú relatívne spoločensky prijateľným správaním. A pri tej marihuane požadujeme nižšie trestné sadzby a podobne. Rovnako história nám ukazuje v každom štáte, že sú vlny zvyšovania trestných sadzieb, vlny znižovania trestných sadzieb. Ale najmä znižovaniu trestných sadzieb spravidla musí predchádzať naozaj veľká verejná diskusia, pretože, áno, je pravda, tá verejná mienka je skôr nastavená na prísne trestné činy ako na znižovanie trestných sadzieb, čo nespochybniteľne ovplyvňuje politikov. Myslím si, že práve to je otázka, ktorá je legitímna na debatu v tomto parlamente. A možno súvisí aj s filozofickým a hodnotovým nastavením jednotlivých poslancov, lebo je to o nazeraní na svet. Preto ja nezablokujem jednotlivé pozmeňujúce návrhy. Vyslovujem s nimi súhlas, aj keď niektoré z tých, ktoré tu padli, ja by som nepredložila alebo by som mala problém pri nich hlasovať, pretože si myslím, že je namieste, aby táto snemovňa si tento svoj hodnotový pohľad napr. na to, ako má vyzerať trest a týranie zvierat, vlastne vyjasnila v debate a následne hlasovaním.

  Toľko možno k tej predchádzajúcej debate a teraz veľmi krátko.

  Pokiaľ ide o nedbanlivostný trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, od začiatku veľmi intenzívne na túto tému debatujeme. Znenie, ktoré bolo pôvodné, ktoré vyšlo z pripomienkového konania, bolo iné, upravené, pretože od začiatku sme si vedomí závažnosti všetkých tých otázok, ktoré tu boli povedané. Ale zároveň v tejto snemovni padli veci, ktoré nie sú pravdivé. Hovoríme o trestnom čine, ktorý sa týka neplnenia povinností vyplývajúcich z jeho právomoci pri správe majetku štátu, to znamená nie pri výkone akejkoľvek právomoci, ale z povinností vyplývajúcich pri správe majetku štátu, ktoré mám zverené do správy. To znamená len tak tú premiérku postihovať za to, že nebolo urobené nejaké protipovodňové opatrenie. Vždy je niekto zodpovedný za to, že na tom-ktorom mieste mal urobiť nejaké opatrenie a toto opatrenie zanedbal, pretože nerobil to, čo ako správca majetku štátu urobiť má. Ale, samozrejme, túto debatu považujem za legitímnu, posunuli sme sa v debate.

  A pozmeňujúci návrh pani poslankyne Dubovcovej považujem za dobrý, vylepšujúci a lepšie hľadajúci tú hranicu medzi vedomou, nevedomou nedbanlivosťou. A myslím si, že to je návrh, s ktorým by sme mohli dokázať žiť.

  Pokiaľ ide o volebnú korupciu, ten príklad, ktorý ste uviedli, pán poslanec Petrák. Myslím si, že tu ide o dve veci. Pokiaľ tí, ktorí sa prisťahovali do obce a za to dostali peniaze, tak potom je to volebná korupcia. Ale pokiaľ ctíme slobodných občanov, ktorí sa sťahujú z miesta na miesto, ide o to, či za to nejakú protihodnotu dostali alebo nie. Áno, poznám ten prípad, keď chalupári proste sa rozhodli, tam nasťahovali, prevalcovali to. Ale to je slobodné rozhodnutie slobodných ľudí. Pokiaľ za to nedostali protihodnotu, myslím si, že v demokracii nemôžeme postihovať volebné právo. To by sme inak museli riešiť tým, že volebné právo v danom mieste má niekto, kto má tam trvalý pobyt pol roka, rok, neviem, akú hranicu dáme. Ale to nie je otázka Trestného zákona, myslím. To je otázka do volebného kódexu pre komunálne voľby. A určite je to otázka, ktorá je legitímna na diskusiu.

  Pokiaľ ide o verejných funkcionárov, ja som vám sľúbila, že vám to vysvetlím, pán poslanec. Trestný zákon definuje verejného funkcionára pre svoje účely, v § 128, áno, uvedené sú tam aj tie funkcie, ktoré ste vymenovali, ale sú tam aj štátni zamestnanci alebo zamestnanci organizácií štátnej správy a tak ďalej. A pre účely Trestného zákona ak sa podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a používa pritom právomoc, ktorá mu bola zverená, nie, nemyslí sa vôbec na tieto prípady. A tie, ktoré ste spomínali cez túto definíciu, by ani trestnoprávne nemohli byť postihované, ale myslí sa na iné situácie, predovšetkým na niektorých zamestnancov štátnej správy, ktorí si privyrábajú v rámci výkonu svojej právomoci a robia takpovediac načierno služby klientom. Ja to poviem na konkrétnom príklade, ktorý je známy. A vieme o tom, že sa deje. Zamestnanci katastra za nejaký poplatok nezdanený do vrecka s pravidelnosťou, povedzme, robia zmluvy, pretože oni sú tí, ktorí vedia, v akej forme tú zmluvu zavkladujú bez problémov. A rozmáha sa nám táto činnosť načierno na niektorých úradoch. A to bol cieľ. Môžeme sa rozprávať o tom, či je to dobre napísané, ale to je cieľ, postihnúť túto činnosť.

  A pokiaľ ide o čierne stavby, nie, nechceli sme postihnúť všetko, nechceme z toho, z každej čiernej stavby robiť trestný čin, pretože vychádzali sme z toho, a verím, že o pol roka táto snemovňa sa opäť bude zaoberať novelou stavebného zákona, že tie menšie skutky alebo porušenia zákona dokážeme aj prísnejšie odstíhať aj efektívnejšie odstíhať podľa stavebného zákona s tým, že áno, cielene sme čierne stavby ako trestný čin chceli zaviesť len pre naozaj závažné, veľké a skoro, by som povedala, brutálne porušenia stavebného zákona, aby sme zas na druhej strane nerobili z každého občana kriminálnika. Takže je to vždy otázka hľadania. Verte, že hľadali sme na misky váh, môže byť rôzny pohľad na to, či sme to správne vyvážili, ale hľadali sme dlho a v dlhých diskusiách aj s ministerstvom dopravy.

  A ešte jednu vec mi dovoľte povedať. Som veľmi rada, že táto snemovňa sa rozpráva o troch, štyroch alebo piatich trestných činoch, ktoré sú predmetom tohto návrhu, pretože ten návrh je ďaleko, ďaleko obsiahlejší, a som veľmi rada, že nie je sporné, že chceme zrýchliť trestné konania a že opatrenia na zrýchlenie trestných konaní, ktoré sú predmetom prvej časti tejto novely, novely Trestného poriadku, sú bez diskusie. Ďakujem.

 • Na vystúpenie pani ministerky s faktickými poznámkami traja.

  Končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Pán poslanec Číž.

 • Pani ministerka, ja si myslím, že v priebehu dvadsaťročného vývoja, od začiatku že sme zverili tvorbu práva vláde, teda návrhov, je to predovšetkým preto, že disponuje odborným potenciálom krajiny, že má ľudí na ministerstve, ktorí sledujú odbornú literatúru, ktorí sa zúčastňujú konferencií. Máte k dispozícii pripomienkové konanie. Som presvedčený, že minister spravodlivosti v oblasti trestnej musí predkladať hotové návrhy, ktoré tu sú, a musí zaujať zreteľné a jasné stanovisko vo vzťahu k poslaneckým návrhom tam, kde môže byť kolízia, kde je poslanecký návrh v rozpore s dosiahnutým stupňom poznania a s poznatkami, ktorými disponuje napr. právna veda. Je tu niekoľko zásadných kontroverzných vecí. Pán poslanec Osuský tu rozprával o zločinoch komunizmu. Nie je náhodou problém, čo to komunizmus je, aby sme to vedeli zadefinovať?

  Ďalšia otázka je otázka nedbalosti v činnosti štátnych funkcionárov. Neustále sa to zneužíva na nezmyselnú propagandu, včerajšie titulky v novinách SMER je proti trestaniu nedbalosti a podobne. Je úlohou ministra, ktorý má garantovať odbornosť návrhu, aby jasne povedal, že tie pochybnosti sú zásadné, pani ministerka, ako je to s hospodárskym rizikom, pri tvorbe pri zodpovednosti z nedbalosti. Nedbalosť a rozsah, čo ten funkcionár mal urobiť, sa bude určovať dodatočne? Alebo akým spôsobom to pôjde? Veď tam vzniká obrovské množstvo zásadných pochybností. Minimálne komparácia mechanizmov pre trestanie vysokých štátnych funkcionárov v jednotlivých štátoch naznačuje, že je celkom iný prístup k tomu. Fínska ústava napr. aj keď dokonca formuluje, že za špatný výkon funkcií sú možno zodpovední, ale potom sa výrazne diferencuje politická, trestnoprávna a iná zodpovednosť.

  Hlboko nepripravené návrhy, pani ministerka, ktoré môžu spôsobiť v praxi obrovské problémy...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne. Pani ministerka, ja oceňujem ten posun z formulácie nevedomej nedbanlivosti k vedomej nedbanlivosti. Je to istotne lepšie upravená skutková podstata. Na druhej strane je ten príklad, ktorý som použil pri tých povodniach, kde ste chceli premiéra vlastne zbaviť úplnej zodpovednosti. No tak celkom to tak nie je možné, pretože práve povodne vznikajú často z tokov, ktoré sú vo vlastníctve štátu. Čiže sú v majetku štátu. A aj ten predseda vlády v konečnom dôsledku, ale je to, samozrejme, „nadsázka“, nesie zodpovednosť za to, že neprijal opatrenia, aby jeho manažéri v podnikoch, ktoré spravujú tieto toky, zabránili povodniam, skrátka aby uskutočnili také preventívne protipovodňové opatrenia, ktoré nespôsobia tú škodu veľkého rozsahu. Čiže je to, samozrejme, nadsázka, je to troška zveličené. Ale na tom chcem ukázať, že stále je tá skutková podstata trestného činu tej vedomej nedbanlivosti veľmi široko formulovaná. A keď sa bude chcieť proti niekomu zneužiť, tak sa bude dať zneužiť. Ja práve toto, pani ministerka, kritizujem. A stále si myslím, že hoci je to lepšia formulácia, ešte stále nie je dobrá a môže poškodzovať aj absolútne nevinných ľudí. No ale aký mám ja teda zásadný problém? Tak mám ho taký, že do tej trestnej zodpovednosti ste nezahrnuli veľkých manažérov štátnych podnikov, ktorí spravujú oveľa väčšie hodnoty a často spôsobujú oveľa väčšie škody. Čiže ja by som od vás očakával, ak chcete byť konzistentná, aby ste rozšírili a upravili Trestný zákon a Trestný poriadok tak, aby pod tento trestný čin spadali aj manažéri veľkých štátnych podnikov, príp. členovia orgánov veľkých štátnych podnikov, ak spôsobia škodu veľkého rozsahu.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pani ministerka, ja nadviažem na svojich dvoch kolegov.

  Prvou poznámkou nadviažem na pána kolegu Číža. Ja som to hovoril už aj včera, keď sa začala rozprava k tomuto zákonu, že považujem za veľmi nezodpovedné, ak v prípade tak dôležitého zákona alebo ak v prípade tak dôležitých dvoch právnych noriem, o akých dnes rokujeme, sa robia zásadné úpravy zo strany vládnych poslancov v druhom čítaní. A nie je mi celkom jasné, akým prípravným procesom ten zákon vlastne prešiel, keď napr. pani poslankyňa Dubovcová tu včera podala podľa môjho názoru pozmeňujúci návrh, ktorý ja som ocenil, ale ktorý skutočne zásadným spôsobom mení, ja mám pocit, dokonca zámer predkladateľa, nielen teda ten navrhovaný text, ale dokonca ten zámer predkladateľa, lebo ja si myslím, že ten posun z nedbanlivosti úmyselnej do neúmyselnej je podľa môjho názoru dosť zásadný posun. A ja mám tiež vážne obavy o to, že aj takto formulovaný zákon bude stále veľmi vážnou prekážkou alebo neumožní nám skutočne objektívne posúdiť rozhodovanie jednotlivých funkcionárov, ktorých sa má dotýkať.

  A vy ste teraz síce reagovali tak na diaľku pána kolegu Podmanického, že v prípade toho premiéra nie je tá trestnoprávna zodpovednosť. Ale ja mám stále pocit, že v tomto nedostávame celkom jasnú odpoveď, kde bude tá hranica tej trestnoprávnej a tej politickej zodpovednosti. A domnievam sa, že ani tie pozmeňujúce návrhy, ktoré predkladajú vládni poslanci, alebo napr. ten pozmeňujúci návrh, ktorý predkladala pani poslankyňa Dubovcová, na toto nedávajú odpoveď, kde a akým spôsobom budete nachádzať v budúcnosti tú hranicu medzi tou politickou a trestnoprávnou zodpovednosťou.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Pfundtner.

 • Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, spolu s pánom poslancom Gáborom Gálom podávame tento pozmeňujúci návrh.

  Po prvé. V čl. I bode 38 § 120 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová „alebo z dôvodu nebezpečenstva rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby“.

  Navrhujeme rozšíriť prípady ospravedlnenej neúčasti obvineného na úkone orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu aj o prípad, keď má obvinený nebezpečnú nákazlivú (infekčnú) chorobu, pri ktorej napr. bez dodržania náležitého zdravotného dozoru, lekárskeho dohľadu , izolácie, poprípade karantény je nebezpečenstvo jej ďalšieho šírenia.

  Po druhé. V čl. I bode 40 § 128 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová „alebo z dôvodu nebezpečenstva rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby“.

  Odôvodnenie tejto zmeny, resp. tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je odborné ako v prvom bode. Navrhujeme aj v tomto prípade teda rozšíriť prípady ospravedlnenej neúčasti svedka na úkone orgánu v trestnom konaní alebo súdu.

  Po tretie. V čl. I bode 47 § 155 odsek 3 znie: „Osoba podozrivá zo spáchania trestného činu a obvinený sú povinní strpieť odobratie daktyloskopických odtlačkov, ktoré vykoná policajt, a odobratie vzorky na účel analýzy deoxyribonukleovej kyseliny; pri odbere vzoriek na účel analýzy deoxyribonukleovej kyseliny sa postupuje podľa osobitného predpisu. V prípade, že podozrivá osoba alebo obvinený po márnej výzve odmietne dobrovoľne strpieť úkony uvedené v tomto odseku, môžu byť tieto vykonané proti ich vôli na základe príkazu podľa odseku 4.“

  Tu sa navrhuje, aby sa povinnosť strpieť odobratie daktyloskopických odtlačkov a odobratie vzorky na účel analýzy deoxyribonukleovej kyseliny vzťahovala nielen na obvineného, ale súčasne aj na osobu podozrivú zo spáchania trestného činu v zmysle § 85 ods. 1 Trestného poriadku.

  Po štvrté. V článku II sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie: „V § 86 písm. e) sa slová „alebo nezaplatenia dane“ nahrádzajú slovami „alebo nezaplatenia dane a poistného podľa § 278“. Nasledujúce body sa prečíslujú.

  Táto navrhovaná zmena súvisí so zosúladením zmeny nadpisu trestného činu podľa § 278 Nezaplatenie dane a poistného.

  Týmto dávam návrh vyňať zo spoločnej správy body 8 a 17 na osobitné hlasovanie, nakoľko kolidujú s bodmi 3 a 4 nášho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

  Na záver môjho vystúpenia mi však dovoľte jednu krátku úvahu. A k tejto úvahe ma vyprovokoval pán kolega Petrák, ktorý na jednej strane pri určitých skutkoch hovorí o tom, aby sme nekriminalizovali ľudí a na druhej strane pri skutkovej podstate neoprávnených stavieb chce celoplošne trestať každého, kto má v úmysle postaviť si nový príbytok alebo chce zriadiť novú stavbu. Ja plne súhlasím s tým, čo povedala pani ministerka. A priznám sa, že nie som zástankyňa širokej kriminalizácie ľudí. Preto mi je osobitne ľúto, že predložený návrh pri určitých správaniach občanov chce pritvrdiť a chce suplovať nečinnosť a ľahostajnosť iných orgánov štátnej správy. Narážam konkrétne na zavedenie tohto ustanovenia, a to neoprávnené uskutočňovanie stavby. Nejdem citovať predmetný návrh, nakoľko to už odznelo z úst pána poslanca Petráka. Upozorňujem však na jednu závažnú skutočnosť, a to, že stavebný zákon v súčasnosti platnom znení umožňuje zmenu stavby pred dokončením. Takže v určitých prípadoch bude dochádzať k situáciám, že stavebný úrad v súlade so stavebným zákonom vydá rozhodnutie a dodatočne povolí zmenu stavby. Avšak napriek tomu takýto skutok podľa navrhovaného znenia Trestného zákona bude trestný, takže na jednej strane konanie bude stavebným zákonom povolené a na strane druhej podľa Trestného zákona skutok bude trestný. Uvedomujem si, že niektoré subjekty bez akejkoľvek súdnosti nerešpektovali platné a účinné ustanovenia platného stavebného zákona aj s možnosťou následku odstránenia takýchto čiernych stavieb. Robili to v domnienke a v presvedčení, že príslušný orgán štátnej správy aj tak neprikročí k aplikácii tejto sankcie. A verili správne. Stavebné úrady vo väčšine prípadov sa správali alibisticky a nevyužili zákonom dané možnosti. Na druhej strane však nezabúdajme na to, akú byrokratickú záťaž predstavuje vybavenie stavebného povolenia. Trvá to niekedy neúmerne dlho. A sú prípady, že stavebné úrady napriek splneniu požadovaných podmienok na povolenie stavby z nevysvetliteľných dôvodov nevydajú stavebné povolenie. Osobne sa potom nečudujem tým občanom, ak po ich niekoľkomesačnej snahe a obiehaní úradov prejde ich trpezlivosť a začnú svoj príbytok stavať aj bez stavebného povolenia alebo ak majú stavebné povolenie, tak v určitých odôvodnených prípadoch sa vlastne odchýlia od toho vydaného stavebného povolenia. V tomto smere ja by som radšej podporila zámer vlády zjednodušiť, zrýchliť a sprehľadniť kritériá na povoľovanie stavieb, na strane druhej však nekompromisne trvať na ich dodržaní a v prípade ich porušenia tvrdo pristúpiť k sankciám v stavebnom zákone, nie v Trestnom zákone. Žiaľ, takýto návrh zmeny stavebného zákona na pôde parlamentu nie je. Ďakujem.

 • Uzatváram možnosť s faktickými poznámkami, máme dvoch poslancov prihlásených.

  Pán poslanec Petrák.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, nebolo cieľom môjho vystúpenia, aby som povedal, že chcem postihnúť všetkých, ktorí stavajú načierno aj drobné stavby, plot alebo ešte nejaké menšie prístrešky v záhradách. To určite nie je mojím cieľom. Ja som sa na príkladoch snažil poukázať na to, že tak definovaná skutková podstata trestného činu, ktorá sa vzťahuje na jednoduché stavby, zahŕňa aj stavby s úžitkovou plochou 900 metrov štvorcových. To nepovažujem za bežný príbytok. To nie je bungalov 9 krát 10 metrov, ktorý je najbežnejším typom stavby, ktorý sa stavia v dnešnej dobe. To sú stavby vo výmere desaťnásobne väčšej. Desaťnásobne väčšia výmera pokiaľ je na vlastnom pozemku, to znamená, že je na akejkoľvek pôde, na poľnohospodárskej pôde, na lesnom pozemku, na akomkoľvek pozemku, kde sa rozhodnem stavať mimo zastaveného územia obce. Proste všetko je možné. Na toto som chcel poukázať. A hovorím, že tieto skutkové podstaty to nepostihuje. A spoločnosť vníma dnes ako jeden z veľkých problémov toto, a nie stavby, ktoré sú nad 300 metrov štvorcových, to znamená veľké priemyselné stavby alebo niečo podobné. Isteže sa tam vzťahujú na to aj bytové domy v Bratislave, kde sa nadstavuje ja neviem desať poschodí. Áno, vzťahuje sa to na ne. Ale toto je pár prípadov, ktoré budú týmto postihnuté, aj keď ťažko povedať, či v zásade budú tým postihnuté, lebo znovu je tu otázka toho, akým spôsobom sa pristupuje aj ku zmenám stavby pred dokončením. Pokiaľ ide o zásadnú zmenu stavby, by sa mala táto zmena stavby realizovať až po rozhodnutí. Ale bežná prax pri menších stavbách je aj taká, že všetky zmeny, ktoré sa vykonajú v priečkach, možno aj v nejakých drobných odchýlkach, sa urobia v rámci kolaudačného konania.

 • Bol ešte aj druhý poslanec prihlásený s faktickou poznámkou.

 • Reakcia z pléna.

 • O. k.

  Posledný písomne prihlásený rečník do rozpravy je pani poslankyňa Rosová. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani ministerka, milé kolegyne, kolegovia, bavíme sa tu o trestnom kódexe, o zákone, ktorý skutočne, ako to povedala pani ministerka, vyjadruje aj názor spoločnosti na to, čo sa smie, čo sa nesmie a čo je spravodlivé a čo spravodlivé nie je. Ten názor sa vyvíja, tak ako v niektorých prípadoch, ako tu už bolo povedané, sa vyvíja smerom k dekriminalizácii a smerom k miernejším trestom. Sú aj prípady iné. Pán poslanec Fico hovoril o 17. storočí. Áno, v tom období hoci on upozorňoval na iné aspekty, bolo celkom bežné zabávať sa aj v kráľovských kruhoch na pálení mačiek. Dnes to určite nepovažuje kultúrna civilizovaná časť spoločnosti za zábavné, naopak, odcudzuje to a odcudzuje to stále viac, pretože sa vyvíja vzťah k násiliu a toto je forma násilia. Hovorím teraz o pozmeňujúcom návrhu, ktorý podala skupina poslancov, v ktorej sú veľmi výnimočne zastúpení členovia všetkých poslaneckých klubov tejto snemovne.

  Chcela by som vniesť trošku racionality do toho, čo sa tu okolo tohto návrhu povedalo. Chcem vás veľmi porosiť, najmä tých, ktorí sa k tomu vyjadrovali vo faktických poznámkach, aby ste počúvali, o čom tento návrh je. Skutočne nie je o tom, aby sme zatvárali mladých ľudí do basy, v žiadnom prípade o tom nie je, pretože postihuje tak ako dnes Trestný zákon iba tých, ktorí tento skutok spáchajú opakovane, v priebehu dvanástich mesiacov boli za to už potrestaní, príp. v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch boli za to odsúdení, tých, ktorí to urobia obzvlášť krutým spôsobom a spôsobom, ktorý je verejne dostupný prostredníctvom informačných technológií. Nezvyšujeme trestnú sadzbu v tomto základnom skutku tak, aby siahala nad tri roky. To znamená, aj v rozsahu, ktorý sa navrhuje, je stále možný podmienečný trest. Chcem vám teda ešte raz prečítať, na koho sa vzťahuje trestný čin týrania zvierat. Vzťahuje sa na toho, kto týra zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacov postihnutý alebo za taký čin v prechádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený, týra zviera zvlášť krutým spôsobom a surovým spôsobom alebo utýra zviera, a tu sa zvyšuje tá sadzba z jedného roka iba na dva roky, takže žiadne zatváranie do basy, iba vyjadrenie názoru veľkej časti spoločnosti, že tento skutok nie je dostatočne postihovaný. Tá časť spoločnosti sa vyjadrila k návrhu Trestného zákona už v pripomienkovom konaní. V priebehu necelých troch dní získala pripomienka, ktorú sformulovala práve spomínaná skupina poslancov, množstvo podpisov v priebehu týždňa, 37 tisíc podpisov. To je dostatočná váha na to, aby sme hovorili o tom, že verejnosť si želá vyjadriť sa k takýmto naozaj kozmetickým zvýšeniam trestných sadzieb. Tento návrh bol prerokovaný s ministerstvom, ministerstvo po rokovacom konaní navrhlo istý kompromis, ktorý sa v tomto návrhu práve odzrkadľuje, ale zároveň aj rozšírenie skutkovej podstaty o trestný čin, ktorý sa doteraz v Trestnom zákone neuvádzal, ale ktorého skutočne sme v praxi svedkami.

  Chcem ale upriamiť pozornosť na jeden fakt, ktorý tu doteraz spomínaný nebol, to, že verejná mienka sa zaoberá týmto problémom čoraz intenzívnejšie, nie iba tým, že pribúdajú príbehy utýraných, umlátených zvierat bandou gaunerov. To tu vždy bolo. A obávam sa, že to ešte dlho bude. Ale veľmi zásadne sa rozmnožujú príbehy zvierat, ktoré prišli na svet v dôsledku kšeftov, v dôsledku nepovolených chovných staníc množiteľov, ktorí keď sa im zvieratá nepodarí predať, zbavujú sa ich veľmi krutým spôsobom. To sú tie problémy, ktoré teraz napĺňajú útulky, to sú napr. osudy malých buldodžkov, ktorých veľmi nedávno našli uhynutých v malej krabici, ktorú niekto hodil pred útulok. Ale skôr než ich našli, sa tam všetky udusili. To sú príbehy feniek, ktoré títo množitelia považujú len za stroje na produkciu šteniat. A tie šteňatá považujú len za tovar. A tak s nimi a j nakladajú. To je to týranie, ktorého sme svedkami ako moderného týrania.

 • Ruch v sále.

 • Prepáčte, pani poslankyňa, poprosím, keby ste mohli menej diskutovať. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Takže je to trestný čin, ktorý na jednej strane vyvoláva pohoršenie verejnosti, pretože dochádza k nálezom slepých feniek, ktoré celý život nemali možnosť ani dvojmetrového výbehu, ktoré naozaj len produkovali štence. A na druhej strane je to trestný čin, ktorý by si zaslúžil aj pozornosť finančných orgánov, pretože sú to neregistrované chovy, ktorými sa robia veľké kšefty. Ale to už je iná téma. Čiže to, o čom tu hovoríme, naozaj nie je len o nejakých cigánskych osadách, to je niečo čo v tejto spoločnosti existuje, čo si málo všímame, ale čo vidia tí, ktorí sa ochranou zvierat zaoberajú.

  Chcem teda len zhrnúť. Nehovoríme tu o žiadnej kriminalizácii. Trestné sadzby, ktoré sa zvyšujú, sú s výnimkou hornej trestnej sadzby pri kvalifikovanej podstate trestného činu všetky na úrovni možnej podmienky. To je jedna vec. Druhá vec je, nejde o chuligánov, o gaunerov, nejde o nejaké výstrelky nerozumných detí alebo mládeže, ale ide vo veľkej miere o veľmi racionálne podložené konanie kšeftárov, ktorí zvieratá, ktoré sú im na obtiaž, jednoducho utýrajú, pretože je to jednoduchšie, ako ich ďalej živiť. Ďakujem za pozornosť a chcem vás ešte raz poprosiť, aby ste tento poslanecký návrh podporili.

 • Ďakujem.

  Uzatváram možnosť sa prihlásiť s faktickou poznámkou. Máme troch poslancov prihlásených.

  Pán poslanec Poliačik.

 • Ďakujem, pani kolegyňa, aj za to, že ste upozornili na petíciu, ktorou 40-tisícový dav ľudí sa vyjadril, že tieto tresty by mali ísť hore. Ďakujem aj za to, že ste hovorili o množiteľoch, na ktorých ja som zabudol, lebo to je naozaj príklad vysoko nehumánneho konania, kde ľudia za účelom zisku sú schopní prekročiť všetky medze vo vzťahu k inej cítiacej bytosti. Dúfam, že to bolo dostatok argumentov aj pre ostatných kolegov na to, aby tento pozmeňujúci návrh prešiel. Ďakujem ešte raz.

 • Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Rosová, s mnohými vašimi vecami musím súhlasiť. Je pravda, že často v našej spoločnosti sú týrané šteniatka. Stávajú sa tovarom. Existuje u nás množstvo útulkov s nedostatočnými, z finančných dôvodov, výbehmi. Avšak citovali ste tu veľkú časť spoločnosti. S najvyššou pravdepodobnosťou sa jedná o rôzne spolky ochrany zvierat. Nemám proti týmto spolkom nič, ale mám niečo proti jednej veci. Sú tieto veľké časti spoločnosti, ako ste ich nazvali, odborne fundované, sú na to odborne fundované, aby vedeli, akou formou a hlavne do akej výšky sa má ustanoviť trestnoprávna zodpovednosť, či len pri pohľade na mesiac, áno, dáme to z jedného roka na dva roky alebo z jedného roka na tri roky? Ja mám za to, že prevychovať týchto občanov sa nám nepodarí represiou, resp. zvyšovaním represie. Už predtým som spomenul, a mám za to, že jedine prevenciou a hlavne prevenciou aj zriaďovaním rôznych psychologických poradní, ak poznáte takýchto ľudí aj vo svojom okolí, by sme mohli zvýšiť účinok, a nie represiou. Proti tomu som zásadne. A preto nebudem v tejto oblasti hlasovať za zvyšovanie trestu pre týchto ľudí. Tých treba liečiť, treba pôsobiť prevenciou a zástancovia ochrany zvierat a tých spolkov zvierat by skutočne v prvom rade mali sa zamerať ešte vo väčšej miere na osvetovú činnosť medzi našimi občanmi a hlavne mladými ľuďmi.

 • Ďakujem za slovo. Ja mám niekedy dojem, že starostlivosť o zvieratá je lepšia ako o ľudí. Treba sa vážne zamyslieť nad tým, akým spôsobom sa staráme o starých, prestarnutých ľudí, tých, ktorí sú nevládni. Mám veľkú obavu, že je veľa takých detí, ktoré nemajú záujem sa postarať o svojich rodičov, prarodičov. A týrajú ich tým, že ich nechajú hladovať, žiť v neľudských podmienkach, a to kvôli tomu, aby pod zámienkou, že sa o nich postarajú, ich obrali vlastne o dôchodok. Ďalšia skutočnosť je, ako sa naša spoločnosť postarala o spoluobčanov, ktorí sú tiež prestarnutí, keď do zariadení, ktoré sú v dostupných cenách, musí sa čakať jeden, dva, tri, štyri roky, a to kvôli tomu, aby sa čakalo, až niekto zomrie, aby sa uvoľnilo miesto. Rušíme, regulujeme špeciálne školy, detské domovy, rušíme nemocnice. Ako odsúdime spoločnosť ako tieto deti, ktoré sa nepostarajú o svojich rodičov, nad tým sa treba vážne zamyslieť. Ďakujem za pozornosť.

 • Pani poslankyňa Rosová bude reagovať na faktické poznámky. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Bublavý, ako poslanec máte možnosť v oblasti, ktorú ste uviedli, teda je to starostlivosť o seniorov, zanedbávanie a týranie, predložiť akýkoľvek návrh, máte možnosť napr. zorganizovať skupinu poslancov. Ja sa rada do nej zapojím. Ako starosta máte možnosť v každodennej praxi pre túto skupinu robiť reálne kroky. Ale nijako to nesúvisí so skutkovou podstatou týrania zvierat. A nijako sa to nevylučuje s tým, aby sme trestali násilie, akékoľvek násilie tak, ako to považuje spoločnosť za primerané.

  A tým sa dostávam k faktickej pripomienke pána poslanca Martináka. Možno tam boli ochranári. Celkom iste tam boli aj ľudia, ktorí jednoducho majú dosť toho, čo sa okolo nich deje. Nebola to odborná verejnosť. A práve preto sme na odbornej úrovni tento návrh prerokovali s ministerstvom. A dostali sme odborné stanovisko, ktoré je vyjadrené v predloženom pozmeňujúcom návrhu.

  Osveta je iste pekná a dôležitá vec. Dovolím si povedať, že pre ňu aj sama osobne dosť veľa robím.

  A rovnako sa mi páči myšlienka alternatívnych trestov prostredníctvom verejných prác. Iste pre decká, ktoré z hlúposti vykonajú takýto skutok, to môže byť účinné. Pochybujem ale, že by bol účinný pre takého človeka, ktorý množí zvieratá, tzv. ich chová spôsobom, ktorý som popísala, v krabiciach, v tesných klietkach a tak ďalej, trest. Pripadá mi to, ako, povedzme, pedofilného recidivistu poslať na verejnoprospešné práce do škôlky. To by asi nefungovalo. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  To boli písomne prihlásení rečníci. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť ústne do rozpravy. Osem poslancov. Uzatváram možnosť.

 • Reakcia z pléna.

 • Stačí, pán Dostál. Pána Dostála, prosím vás, škrtnite, posledný prihlásený do rozpravy je pán poslanec Madej. Uzatváram možnosť sa prihlásiť do rozpravy. Aj pána poslanca Madeja škrtnite z posledného miesta, prosím vás, z ôsmeho miesta.

 • Hlasy v sále.

 • Pán Dostal, na čo je to dobré, povedzte, toto je také správanie na úrovni SMER-u. Potrebujete to? Dobre, osem poslancov sa hlási a pána Dostála niekde zaradíme potom ešte. Uzatváram...

 • Hlasy z pléna.

 • Nech sa páči, pán poslanec Paška, má procedurálny návrh.

 • Pán predseda, ďakujem pekne. Ja vás poprosím, aby ste trošku naozaj zachovali dôstojnosť, nie je vašou úlohou, keď vediete schôdzu, aby ste komentovali a ohodnocovali čokoľvek, vy sa riaďte tým, čo hovorí procedúra. Ďakujem pekne a neurážajte poslancov opozície. Ďakujem.

 • Beriem na vedomie, pán Paška. Dobre spravíme to tak, že poprosím, pána Dostála dajte na piate miesto.

 • Hlas z pléna.

 • No tak ho dajte niekam do stredu, osem poslancov je prihlásených v rozprave.

  Slovo má pán poslanec Pado. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, dovoľte mi, aby som vyjadril stanovisko výboru pre obranu a bezpečnosť k spoločnej správe.

  Výbor pre obranu a bezpečnosť prijal niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré, bohužiaľ, v spoločnej správe sú uvedené tak, že je navrhované hlasovať o nich inak. Tak mi dovoľte, aby som predniesol toto stanovisko.

  V prípade, že dôjde k schváleniu bodov 5 a 6 spoločnej správy, zostávajú v bode 7 dva body návrhu novely zákona, a to body 34 a 37. Na rozdiel od ústavnoprávneho výboru výbor pre obranu a bezpečnosť navrhuje tieto body schváliť.

  Druhý bod. V bodoch 9, 13, 21 a 22, ktoré sú vybraté na osobitné hlasovanie, ústavnoprávny výbor navrhuje návrh neschváliť. Výbor pre obranu a bezpečnosť je za to, aby sme tieto body schválili a z návrhu novely zákona tieto body vypustili.

  Dámy a páni, dúfam že pochopíte, že stanovisko výboru, ktorý má gesciu nad takýmito záležitosťami, by malo byť prioritné pred inými stanoviskami. Poprosím vás o podporu tohto stanoviska a takéto hlasovanie. Ďakujem pekne.

 • Ďalší rečník v poradí je pán poslanec Zajac. Rád by som sa spýtal na všeobecný súhlas, je to už viac-menej dohodnuté zo včera, ale predsa len toto je posledný bod, ktorý máme na tejto schôdzi, a máme v podstate hlasovania o tomto bode a Zákonníku práce, a ešte sú tu tri body, s tým, aby sme dokončili túto rozpravu a potom hlasovali hneď vzápätí o všetkých bodoch naraz.

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Dobre.

  Nech sa páči, prosím, pokračujte.

 • Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som sa ešte raz vrátil k pozmeňujúcemu návrhu pána poslanca Osuského. Okolo tejto témy vzniklo totiž množstvo rozličných nedorozumení. Takže ak dovolíte, pokúsim sa ich najprv nejakým spôsob dať na poriadok.

  Po prvé, pozmeňujúci návrh ktorý predložil pán poslanec Osuský, sa netýka samotných zločinov komunizmu alebo fašizmu, ale ich popierania. V tom je dosť veľký rozdiel. Je, bohužiaľ, reálny fakt, že v našej spoločnosti fakticky nedošlo k žiadnemu potrestaniu ani samotných zločinov komunizmu ani fašizmu po roku 1989. Ale samotný fenomén verejného popierania zločiny komunizmu a fašizmu je troška iná vec.

  Po druhé, v podstate zákon, ktorý by sa týkal trestania verejného popierania fašizmu a komunizmu, existuje od roku 2002. Vtedy bol prijatý zákon, ktorý trestal popieranie zločinov fašizmu. Ale vylúčil trestanie popierania zločinov komunizmu. Novela Trestného zákona z roku 2006 potom tento Trestný zákon nezrušila. Ale tá kvalifikácia sa stala celkom všeobecnou...

 • Ruch v sále.

 • Prepáčte, pán poslanec. Mohol by som poprosiť o kľud v miestnosti tu diskutujúcich? Prosím vás, choďte diskutovať za dvere, keď vás nezaujíma prejav. Ďakujem pekne. Nech sa páči.

 • Ani po roku 2006 sa nezmenila kvalifikácia popierania zločinov, vraždenia, genocídy, zločinov proti ľudskosti. Ale v zákone sa stala celkom všeobecnou. Teda úplne sa tam vyňala konkrétna kvalifikácia popierania zločinov fašizmu a komunizmu. Teda pozmeňujúci návrh, ku ktorému teraz prichádza, nerobí nič iné, iba špecifikuje to, že ide o popieranie zločinov komunizmu a fašizmu. Ide o popieranie zločinov komunizmu a fašizmu preto, že my nežijeme v žiadnom vzduchoprázdnom priestore, žijeme v konkrétnom historickom priestore, žijeme konkrétnou historickou situáciou, žijeme v priestore, v ktorom od roku 1939 do roku 1989 teda 60 rokov tu vládli dva totalitné režimy, každý z nich na svoj spôsob, ktoré boli spojené s množstvom zločinov proti ľudskosti, zločinov, ktoré sa týkali genocídy...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím kolegu Stanka, keby mohol netelefonovať v miestnosti. Pán Zajac, ešte vás poprosím o minútku strpenia, dokým dotelefonuje pán poslanec. Nech sa páči.

 • ... vraždenia. Tieto zločiny sú dnes jasne popísané, tieto zločiny majú svoju kvalifikáciu. Existuje zákon o Ústave pamäti národa, v ktorom sa o zločinoch komunizmu a fašizmu hovorí rovnako, ako sa hovorí o zločinoch proti ľudskosti. To znamená, argumentácia toho typu, či vieme, čo to je komunizmus, je, povedzme, povedal by som prinajmenšom veľmi ľahtikárska, keby som nemal použiť nejaké tvrdšie slová.

  Ďalšia otázka, ktorá sa veľmi často vynára, je otázka, či sa má takéto popieranie trestať alebo či skôr sa má pôsobiť nejako výchovne a nápravne, to znamená osvetovo. Tento zákon, tak ako dodnes fungoval, v podstate mal skôr preventívny ako nejaký represívny charakter, pokiaľ sa pamätám, nebol podľa neho odsúdený nikto. Má to byť zákon, ktorý vlastne vymedzuje jasne hranicu, za ktorú ľudia jednoducho nemajú ísť. Veľmi často sme v poslednom čase sme svedkami toho, že sa ide úplne tesne na hranicu alebo dokonca sa táto hranica prekračuje. Hovorím tu o takých fenoménoch, ako je nielenže to, že v tomto našom priestore ostávajú uchované rozličné tabule, rozličné busty rozličných komunistických funkcionárov, ale aj to, že takýchto pamätných tabúľ a takých búst komunistických funkcionárov, ale aj vysokých funkcionárov slovenského štátu v podstate pribúda. To znamená, že tá hranica je dneska v podstate veľmi rozmytá. A práve takýto a takto špecificky poňatý zákon má tú hranicu stanoviť pevne. A má byť aj nejakou hranicou toho, pokiaľ je nebezpečné a riskantné sa tejto hranice dotýkať. To treba povedať celkom jednoznačne.

  Posledná vec je pre mňa taká veľmi prekvapujúca. Môj kolega historik Dušan Kováč hovorí, že takéto typy zákonov existujú len v totalitných spoločnostiach. Asi zabudol na to, že existuje známy príbeh popierača holokaustu, jeho kolegu, anglického historika Davida Irvinga, ktorý bol odsúdený v Rakúsku na tri roky a ktorý je persona non grata vo viacerých demokratických krajinách, akou je Nemecko, Kanada alebo Taliansko. Teda tento typ zákonov je v slobodných demokratických spoločnostiach nie neobvyklý, tento typ zákonov je obvyklý práve v tých spoločnostiach, ktoré majú obdobnú skúsenosť ako my v Slovenskej republike.

  Práve preto som presvedčený o tom, že je dôležité prijať tento pozmeňujúci návrh. A prihováram sa za to, aby bez ohľadu na stranícku príslušnosť hlasovali zaň poslanci, ktorí majú aspoň zmysel pre historickú spravodlivosť, historickú pravdu a ktorí vedia odlíšiť to, čo je v slobodnej spoločnosti dovolené, a to, čo je skutočnou slobodou slova, od toho, čo je excesom a čo do slobodnej spoločnosti nepatrí, čo tam nemá miesto. Myslím si, že každý takýto poslanec by mal za tento pozmeňujúci návrh hlasovať, pretože tento pozmeňujúci návrh je návrhom, ktorý vlastne zaručuje normálnu historickú pamäť a zaručuje to, aby táto spoločnosť sa už nikdy nevracala k takým excesom, aké boli excesy fašistického a komunistického režimu. Ďakujem.

 • Uzatváram možnosť sa prihlásiť s faktickou poznámkou. Traja poslanci sú prihlásení.

  Pán poslanec Osuský.

 • Ďakujem, pán predseda. Atmosféra, v ktorej prebiehal tento príspevok, je tiež istou výpoveďou o stave spoločnosti. Musím povedať jednu vec k obľúbenému argumentu obhajcov komunizmu, ktorí ho majú zažitý pod kožou a ktorí napádajú skutočnosť, že komunizmus nie je definovaný. Ja sa všetkých týchto obhajcov komunizmu pýtam, či mi ukážu v Trestnom zákone definíciu "ex lege" pojmu fašizmus a pojmu nacizmus. Ak ju nenájdu, tak tento argument stojí absolútne na vode, lebo potom by sme museli dopustiť všetko. A ak je pre niekoho problém obmedzenie slobody slova, tak sa pýtam, či zástava s hákovým krížom nie je len obmedzenie textilu, keď ten textil dokonca ani nehovorí. A ak by sme teda prijali tento veľmi slobodomyseľný výklad pojmov, tak, samozrejme, môžeme potom pripustiť čokoľvek, lebo aj spona s ríšskym orlom a s hákovým krížom a s textom „Gott mit uns“ je len kus kovu, ktorý nehovorí nič, a predsa je v mnohých krajinách používanie takýchto prvkov trestné a nikto sa nemôže domnievať, že trestanie za zástavu čiže kus textilu, hnedej košele alebo spony na opasku je zásahom do slobôd.

 • Nechcem sa opakovať, ale nakoľko táto téma sa ďalej rozvíja, tak nedá mi nezareagovať. Tých päť riadkov pozmeňujúceho návrhu, je to veľmi široko formulované. Nájdeme tam akúkoľvek možnosť postihovať za čo len myšlienku na to, čo sa snaží niekto označiť ako fašizmus. Medzi týmito riadkami však sa dá jasne čítať, že tento pozmeňujúci návrh je namierený proti slovenskému štátu. Ja som za to, či sa už niekto pozdraví „Na stráž“ alebo či sa niekto pozdraví „Česť práci“, nech je to priestupok, nech je za to pokuta, ja neviem napr. cca 20 eur, ale skutočne nemôžeme pripustiť, aby v slobodnej spoločnosti za slová človek išiel do basy na pol roka až tri roky.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega Zajac, musím sa priznať, že som zostal dosť zarazený po vašom vystúpení alebo v priebehu vášho vystúpenia, pretože mám pocit, že to, čo ste hovorili ako odôvodnenie tohto pozmeňujúceho návrhu, je výrazný posun oproti tomu, čo sa ako zdôvodnenie uvádza v písomne vyhotovenom pozmeňujúcom návrhu. A som rád, že sa teraz hlásite s reakciou, pretože ja by som bol rád, keby ste mi teda odpovedali na otázku, či v prípade, keď niekde bude umiestnená busta predstaviteľa Komunistickej strany z obdobia ja neviem teraz rokov 1948 až 1989 alebo príp. dokonca Komunistickej strany ešte z obdobia, ktoré tomuto obdobiu predchádzalo, aj toto máme chápať, že bude naplnením skutkovej podstaty trestného činu podľa toho vášho návrhu, pretože vy ste vlastne v tom svojom vystúpení hovorili o tom, že na mnohých miestach ešte máme busty alebo rôzne sochy, ktoré pripomínajú túto dobu alebo pripomínajú tých predstaviteľov. A ja sa priznám, že toto sa mi zdá, že ide nad rámec toho, čo ste naformulovali v tom svojom pozmeňujúcom návrhu. A ak má byť ja teraz neviem ani kto starosta obce alebo primátor mesta trestne zodpovedný za to, že na území jeho mesta sa takéto niečo z minulosti nachádza, tak to je podľa mňa teda riadne pritiahnuté za vlasy. Takže, prosím vás, keby ste mohli mi teda odpovedať, ako súvisia s tým vaším pozmeňujúcim návrhom tie busty, príp. sochy, príp. možno obrazy alebo rôzne artefakty z doby, v ktorej evidentne boli aj vtedy umiestnené za účelom udržiavania historickej pamäti na týchto predstaviteľov.

 • Ďakujem.

  Ďalší rečník je pán poslanec Matovič, ktorý sa tu nenachádza.

 • Reakcie z pléna: „Odpoveď na faktické.“

 • Prepáčte mi, nech sa páči, o odpoveď poprosím.

 • Ďakujem pekne. Ja by som odpovedal veľmi stručne. Je vecou svedomia každého jednotlivého poslanca, či preňho popieranie zločinov komunizmu a fašizmu neprijateľné je alebo nie je. Všetko ostatné sú iba výhovorky a vykrúcanie. Otázka pána poslanca Ondruša je mimo toho, čo je v dikcii zákona. Zákon hovorí jasne o popieraní zločinov komunizmu a fašizmu, nehovorí nič o žiadnych bustách ani pamätných tabuliach. To je úplne z tej dikcie zákona jasné.

  Ale, ak dovolíte, jednu vetu poviem. Nemyslím si, a to je môj osobný názor a nesúvisí teda s týmto zákonom bezprostredne a priamo, že busty a tabule, ktoré sú venované funkcionárom alebo oslavovaniu komunistického a fašistického režimu, majú na území Slovenskej republiky čo robiť. Ale hovorím ešte raz, nesúvisí to s popieraním, teda s popieraním zločinu komunizmu a fašizmu, teda s dikciou tohto zákona.

 • Ďakujem.

  Takže teraz sa tu nenachádza pán poslanec Matovič, putuje na koniec, pán poslanec Viskupič, „taky ne“.

  Takže, pán poslanec Dostál, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dosť často sa stáva, že vystupujem k nejakému návrhu zákona s ambíciou presvedčiť kolegov z koalície a vopred mi je jasné, že nemám šancu osloviť nikoho z opozície, tak sa o to ani nepokúšam.

  Teraz chcem vystúpiť k pozmeňujúcemu návrhu pána poslanca Osuského. A mám inú ambíciu. Bol by som rád, keby tento návrh podporili aj niektorí kolegovia z opozície, pretože si myslím, že je to návrh, ktorý je hoden podpory a nemusel by nás členiť na koalíciu a opozíciu. V tomto prípade ale predsa len je niekto, koho nemám ambíciu osloviť. A teda to je pán poslanec Stanko, môj koaličný kolega z KDH, ale vzhľadom na to, ako sa vyjadril, je mi jasné, že moje argumenty nemajú šancu uňho zabrať. Pokiaľ ten návrh považuje za namierený proti slovenskému štátu, proti nášmu prvému štátu a proti jeho mučeníckemu prezidentovi, tak určite sme na úplne iných vlnových dĺžkach. A naozaj predkladatelia tohto pozmeňujúceho návrhu netrpia nijakým obdivom k vojnovému slovenskému štátu ani k jeho prezidentovi Jozefovi Tisovi. Považujeme za zločinecký ten režim, rovnako ako komunistický režim. Považujeme holokaust, na ktorom tento režim aj jeho prezident mali svoj podiel, za zločin proti ľudskosti. Nemáme teda ambíciu presvedčiť nikoho, kto má sympatie k fašistickým, fašizujúcim alebo aj komunistickým režimom.

  To, čo považujem za zaujímavejšie na tomto návrhu a na spore, ktorý sa okolo neho verejne odvíja je chápanie slobody prejavu, pretože existuje aj také vnímanie slobody prejavu, ktoré tvrdí, že slobodu prejavu nemožno ničím a za žiadnych okolností obmedziť. Je to charakteristickejšie skôr, povedzme, pre americké chápanie slobody ako absolútnej slobody a ničím neobmedzovanej slobody prejavu. Vo viacerých európskych krajinách, ako to už spomenul aj pán poslanec Osuský, existujú obdobné ustanovenia aj v Trestnom zákone, ktoré postihujú tzv. jáchymovskú alebo častejšie osvienčimskú lož. To pramení asi aj z toho, že Európa má predsa len trochu inú historickú skúsenosť ako Amerika. Ale tých, ktorí z pozícií zástancov absolútnej slobody prejavu kritizujú náš návrh, a tá diskusia sa tu odvíja už niekoľko rokov, ja nepovažujem za nejakých skrytých sympatizantov jednej alebo druhej totalitnej ideológie. Považujem ten názor za úplne legitímny. Ja to vidím inak, ale uznávam, že môže byť čosi aj na tom, že ak začneme obmedzovať slobodu prejavu v jednom prípade, môže to byť aj prvý krok k tomu, aby sme potom začali obmedzovať slobodu prejavu niekomu inému. A toto by teda bola cesta do pekla. Čiže aj ja sám mám niekedy pochybnosti o správnosti toho nášho postoja, ktorý žiada aj prostriedkami Trestného práva postihovať popieranie zločinov fašizmu alebo komunizmu. Ale potom sa mi zasa stane, že si pozriem nejaký film o koncentračnom tábore alebo si pozriem film Katyň a tie pochybnosti ma prejdú a som si vnútorne istý, že ak schválime takúto zákonnú úpravu, tak nie je to prvý krok k obmedzovaniu slobody prejavu, je to niečo, čo sa vymyká bežnému chápaniu slobody prejavu, a že nebude žiadny zásadný problém, ak takéto konanie označíme za trestné a budeme ho postihovať, aby sme sa tu netvárili, že nič obdobné doteraz neexistuje, že dnes Trestný zákon neumožňuje nikoho postihnúť za jeho názor.

  Dovolím si pripomenúť existenciu viacerých paragrafov súčasne platného Trestného zákona, ktoré postihujú prostriedkami trestného práva aj prejavenie istých názorov, § 421 Podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd: „Kto podporuje alebo propaguje skupinu osôb alebo hnutie, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“ „Kto verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel prejavuje sympatie k skupine alebo hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“ To je § 422. A § 422a postihuje výrobu extrémistických materiálov, § 422b postihuje rozširovanie extrémistických materiálov, § 422c postihuje prechovávanie extrémistických materiálov.

  Náš návrh má postihnúť popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo ospravedlňovanie holokaustu, zločinov režimu založeného na fašistickej ideológii alebo zločinov režimu založeného na komunistickej ideológii .

  A tu si ako takú drobnú pikantériu dovolím pripomenúť, že v súčasnom znení Trestného zákona už máme napr. § 338 Schvaľovanie trestného činu: „Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Čiže, povedzme, keď niekto vylúpi banku a niekto verejne schvaľuje tento čin ako záslužný boj proti zlým kapitalistom, tak môže byť podľa dnešného Trestného zákona potrestaný. Ak niekto bude schvaľovať alebo ospravedlňovať takú vec ako holokaust alebo iné zločiny fašizmu či komunizmu, tak s tým máme mať problém, že takéto konanie má byť postihnuté.

  A ešte jedna vec je dôležitá na tomto návrhu. A to je to, že spomína fašizmus a komunizmus jedným dychom. A myslím si, že je potrebné, aby sme spomínali fašizmus a komunizmus jedným dychom, aby sme medzi nimi nerobili také rozdiely, ako sa v našej spoločnosti bežne robia, aby sme mali odvahu a silu a chuť odsúdiť ako inštaláciu busty Ďurčanského v Rajci, tak aj to, že dodnes v Bratislave je napr. socha Marka Čulena. Už sme vysvetlili, že to je predmetom nielen tohto návrhu, ale aj toho, akým spôsobom sa táto spoločnosť rozdielnym spôsobom stavia k zločinom fašizmu a k zločinom komunizmu. Keď fašizmus je vnímaný ako zločinecký režim, prinajmenšom teda ten nemecký nacizmus je tak vnímaný, tak komunizmus je veľkou časťou spoločnosti stále vnímaný ako to pokojné obdobie, keď sa budovalo, industrializovalo Slovensko, zvyšovala životná úroveň. Áno, pár ľudí bolo zavretých, pár ľudí bolo dokonca aj popravených, nemohlo sa cestovať, ale v zásade sa nám žilo fajn. Nie, nie je to tak, fašizmus a komunizmus sú rovnako zločinecké režimy. A aj o tom je tento pozmeňujúci návrh a žiadam vás týmto o jeho podporu. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Uzatváram možnosť sa prihlásiť s faktickou poznámkou. Pán poslanec Osuský je ako jediný prihlásený. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. V duchu toho, čo povedal kolega Dostál, chcem zdôrazniť, že na počiatku mnohých, ba takmer všetkých zlých vecí, ako aj dobrých vecí, ako to vedia tí, čo poznajú Bibliu, bolo slovo. A to slovo v tých zlých veciach teda nebolo u Boha. A to slovo malo potom rôzne následky. A presne ako hovorí kolega Dostál, industrializovali sme, komíny dymili, bola radostná budúcnosť, ale niektorí mali slučku na krku a niektorí boli zastrelení a utýraní. Aj slovenský štát bol našou prvou štátnosťou. A niektorí arizovali. A tí, ktorí boli arizovaní, tí sa nadýchali cyklónu B. Teda boli i tí, i tí. A to treba férovo a spravodlivo konštatovať.

  A na tému čisto utilitárnych obhajcov slobody slova, ktorí majú tú stranícku minulosť, ktorá túto slobodu slova kruto potláčala, treba povedať jedno. Áno, Larry Flynt mohol povedať svoje o verejnom činiteľovi, ale zhodou okolností vy ste iniciovali zákon, ktorý trestal výroky a ktorý dával náhubok novinám. A chcem k tomu povedať jedno: Pamätáme sa na prípad významného predstaviteľa slovenskej modernej hudby, ktorý stihol niekde na mikrofón hovoriť o drogách, a jeho následné proskribovanie. V tom prípade ale musíme akceptovať, že bezbrehému obhajcovi slobody nemôže verbálne vadiť nič, teda ani verejná propagácia kokaínu a rozkoší, ktoré poskytuje, a dokonca ani verejná verbálna propagácia rozkoší pedofílie, ktoré poskytuje z pohľadu toho, kto to hovorí. Takže si uvedomme, že sloboda slova nie je nad všetko a že aj táto sloboda má mať celkom normálne z morálky a zdravého rozumu vyplývajúce mantinely.

 • Ďakujem.

  Ďalší prihlásený poslanec do rozpravy je pán poslanec Fecko. Nenachádza sa v miestnosti.

  Pani poslankyňa Jurinová. Nenachádza sa v miestnosti.

  Pán poslanec Madej. Nie je tu.

  Pán poslanec Matovič. Nie je tu.

 • Reakcie z pléna.

 • Vážený pán predseda, milé dámy, milí páni, rýchlo skúsim niečo povedať, kým ma pán predseda nezastaví, čo nesúvisí s predloženým návrhom zákona. Je hlboko vo mne niečo, čo potrebujem takouto formou vyventilovať.

  Pred pár dňami táto Národná rada schválila, zhodla sa na tom, že vlastne všetky body schôdze od bodu 48 až nakoniec sa presúvajú na september. Hlboko s týmto postupom nesúhlasím. Odsudzujem ho a považujem ho za zneužitie právomoci našej, ktorú máme, lebo sme si my, poslanci, predĺžili dovolenku.

 • Ľudia nás nevolili preto, aby sme si robili dlhšiu dovolenku, ale preto, aby sme riešili problémy. Možno niekto si povie, že však tam boli poslanecké návrhy zákonov a rôzne hlúposti, možno aj Matovičove hlúposti. Ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že na dovolenku sme mali ísť vtedy, keď si tú prácu urobíme. Ľudia pri páse, ktorí niekde na Slovensku robia, si tú dovolenku nemôžu sami odhlasovať, kedy ju budú mať. My sme zneužili svoju vlastnú právomoc a urobili sme si dva mesiace voľna.

 • Reakcie z pléna.

 • Máte pravdu, boli to koaličné strany. Viem, že kebyže s týmto vystupujem niekedy inokedy, poviete, že zdržujem chod Národnej rady. Dnes si to ale dovolím, lebo v podstate už je záver rokovania a budem zdržovať iba váš odchod na dovolenku.

 • Výkriky v sále.

 • Nehovorte, smeráci, iba o našom odchode, vieme dobre, že včera šiesti ľudia od vás boli už na dovolenkách a dneska v noci ste ich sťahovali, aby tu boli dnes na Zákonníku práce. Je trošičku z toho vidieť, aj teda ako vám záleží na tom Zákonníku práce.

 • Výkriky v sále.

 • Ale do toho som nehovoril. Odsudzujem týmto hlavne koaličné strany, že sme takéto niečo schválili a presunuli sme poslanecké návrhy zákonov na september.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Dobre, pán Matovič, lenže dve minútky stačili, tak choďte k veci alebo ukončite to, prosím vás.

 • Dobre, idem k veci. Takže vzhľadom na to, že nie som v tejto téme odborník a podľa rokovacieho poriadku vystupujúci má rozprávať k veci, tak vám v podstate dávam na výber, či vám budem čítať návrh zákona, či vám budem čítať dôvodovú správu alebo či vám budem čítať výstup z pripomienkového konania. Každopádne tak ako v stredoveku sa dávalo tridsať rán bičom verejne, tak som vám takýmto spôsobom sa rozhodol dať za to vaše posunutie poslaneckých návrhov zákonov na september tridsať rán bičom.

 • No hlavne začnite už čítať, prosím vás. Dobre?

 • Dobre.

  Tak najväčším písmom má vytlačenú spoločnú správu, tak vám budem čítať spoločnú správu.

 • A odporúčam vám ísť na obed, lebo tak či tak potom pôjdete na obed a nemá to zmysel, určite to bude trvať nejakých pár minút.

  Národná rada Slovenskej republiky, V. volebné obdobie, číslo: CRD-1736/2011, 342a, spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 342) v druhom čítaní.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších a predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 342), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. mája 2011 č. 417 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 342), na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.

  II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady).

  III. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 342), odporúčali schváliť...

 • Výkriky v sále: „Pomalšie.“

 • Ústavnoprávny, pomalšie, dobre, výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením zo 14. júna 2011 č. 211, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením zo 16. júna 2011 č. 75a, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením z 15. júna 2011 č. 90.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu rokoval o vládnom návrhu zákona 16. júna 2011 takisto, ako aj Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny 13. júna 2011.

 • Prinesenie za pohár vody.

 • Ďakujem. Neprijali uznesenie, nakoľko predložený návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

  1. v článku I sa za 1. bod vkladá nový 2. bod, ktorý znie: „V § 3 ods. 1 sa slová „§ 553 ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 553 ods. 5 a 6“.“ Nasledujúce body sa prečíslujú.

  Ide o zosúladenie vnútorných odkazov. Navrhovaná zmena je nevyhnutná s prihliadnutím na úpravu obsiahnutú v novelizačnom bode 142, v ktorom sa navrhuje vloženie nového odseku 3 v § 553 a následné prečíslovanie doterajších odsekov 3 až 5 na odseky 4 až 6.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Gestorský výbor odporúča návrh schváliť.

  2. v článku I sa 2. bod vypúšťa. Nasledujúce body sa prečíslujú.

  Rozšírenie okruhu trestných činov, pri ktorých môže byť agentom aj iná osoba ako príslušník Policajného zboru, nie je dôvodné vzhľadom na riziko ohrozenia života a zdravia agentov občanov v prostredí organizovaného zločinu, ktorí na rozdiel od príslušníkov Policajného zboru nemajú náležitý výcvik a prípravu na zvládnutie rizikových situácií, ktoré im v tomto prostredí reálne hrozia.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Gestorský výbor odporúča návrh schváliť.

  3. V článku I sa 8. bod vypúšťa. Nasledujúce body sa prečíslujú.

  Údaje o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva alebo na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, musia zostať v režime prísnejšej ochrany, preto treba, aby príkazy na zistenie a oznámenie takýchto údajov zostali na okresnom súde v sídle krajského súdu.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Gestorský výbor odporúča návrh schváliť.

  4. V článku I 16. bod znie: „V § 42 ods. 1 sa slová „mohlo byť zmarené“ nahrádzajú slovami „mohol byť zmarený v prípravnom konaní výsluch obvineného, ktorý trvá na prítomnosti obhajcu“.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci zo SMER-u , počúvame, ide spoločná správa. Ešte raz to prečítam, nebojte sa.

  Navrhovaná úprava umožňuje ustanoviť náhradného obhajcu v prípravnom konaní v súlade s § 213 Trestného poriadku. Ak sa obhajca alebo ním splnomocnený obhajca nedostaví na nariadený úkon, policajt vykoná tento úkon aj bez prítomnosti obhajcu.

  Navrhovaná úprava umožňuje ustanoviť náhradného obhajcu pri tom úkone, pri ktorom je účasť obhajcu povinná. Pri všetkých ostatných úkonoch prípravného konania nie je účasť obhajcu ani v doterajšej právnej úprave povinná.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Gestorský výbor odporúča návrh schváliť.

  V. V článku I sa 31., 33. a 36. bod vypúšťajú. Nasledujúce body sa prečíslujú.

  Vypustenie podmienky pre použitie záznamu v inej trestnej veci, aby aj v tejto inej trestnej veci bolo vedené trestné konanie, je spôsobilé viesť k neúmernému riziku zneužívania týchto inštitútov...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte, pán poslanec. Poprosil by som o kľud v miestnosti, veď náš kolega má prejav.

 • Hlasy z pléna.

 • Áno, áno, áno, je náš, je to náš kolega, všetkých. Poprosím o kľud v miestnosti.

  Je 12.00 hodín a vidím, že pán Paška má procedurálny návrh. A mám informáciu, že to bude súvisieť s jeho predošlým návrhom. Tak, pán Paška, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Je 12.00 hodín a predchádzajúci návrh znel, aby sme prerokovali body programu a hlasovali. Vzhľadom na to, že je evidentné, že nie sme schopní naplniť ustanovenia rokovacieho poriadku o rokovacom čase na základe všeobecného konsenzu, dávam procedurálny návrh, aby ste teraz prerušili rokovanie o bode programu, ktorým je návrh Trestného zákona, aby sme hlasovali o prerokovaných bodoch programu a potom pokračovali v zmysle zákona o rokovacom poriadku. Ďakujem pekne.

 • Pýtam sa, či je všeobecný súhlas s takýmto návrhom.

 • Nesúhlasná reakcia pléna.

 • Tak budeme hlasovať o tom.

  Poprosil by som, keby sa mohli dostaviť do miestnosti aj poslanci, ktorí sú mimo nej, o minútu budeme hlasovať.

 • Reakcia poslanca.

 • Dobre, ideme teraz hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Pašku, pri ktorom nebol všeobecný súhlas, že keďže sa nenaplnil pôvodný predpoklad, že by mohla rozprava skončiť v krátkej dobe, či budeme mať teraz obedňajšiu prestávku a pokračovať o 14.00 hodine riadne v rokovaní o bodoch programu s tým ale, že budeme hlasovať o doteraz prerokovaných bodoch. Prosím, hlasujte teraz, hlasujeme o procedurálnom návrhu pána Pašku.

 • Hlasovanie.

 • Z prítomných 115 poslancov hlasovalo 80 za, 25 proti, 4 sa zdržali, 6 nehlasovalo.

  Schválili sme procedurálny návrh pána poslanca Pašku, čo znamená, že o 12.15 hodine budeme hlasovať o doteraz prerokovaných bodoch a potom budeme pokračovať o 14.00 hodine v rozprave.

 • Reakcie z pléna.

 • Pán poslanec Zajac s procedurálnym návrhom?

 • Reakcia poslanca.

 • Reakcia poslanca.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa prihlásil ešte predtým, ako ste uviedli tú prestávku. Ja chcem len doplniť, aby v zmysle zákona sme ju mohli využiť na poradu klubov pred hlasovaním. Ďakujem pekne.

 • No vravel som, že pokračovať v rokovaní budeme o 12.15 hodine. Je to v poriadku, hej?

 • Takto, pán predseda, teraz bude pauza na obed? Tomu som nerozumel.

 • Bude hlasovanie, hej. Čiže po hlasovaní by som poprosil členov výboru pre kultúru a médiá o krátke rokovanie výboru. Ďakujem.

 • Takže ja som chcela pôvodne teraz ešte do hlasovania poprosiť o rokovanie výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, ale keďže je porada klubov, tak oznamujem členom výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, že po skončení hlasovania tohto, ktoré bude o 12.15 hodine, sa stretneme na čísle 33 a budeme mať veľmi krátke zasadnutie nášho klubu, asi 20 minút.

 • Pätnásťminútová prestávka.

 • Po prestávke.

 • Dámy a páni, budeme pokračovať hlasovaním. Poprosím, keby ste sa usadili. Pána Abrhana aj kolegu Jurčíka poprosím, keby sa usadili.

  Tak, páni poslanci, panie poslankyne, na návrh troch klubov som bol požiadaný ešte o dvadsaťminútovú prestávku. Pýtam sa, či je takýto súhlas.

 • Nesúhlasná reakcia pléna.

 • Našťastie sa o tom nehlasuje, takže nasleduje dvadsaťminútová prestávka.

 • Dvadsaťminútová prestávka.

 • Po prestávke.

 • Dámy a páni, budeme pokračovať hlasovaním. Predpokladám, že všetci poslanci sa tu nachádzajú.

  Pán poslanec Paška, procedurálny návrh, nech sa páči.

 • Pán predseda, ja by som chcel informovať o priebehu rokovania klubu pred hlasovaním.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Dovoľte, aby som informoval o priebehu rokovania poslaneckého klubu SMER – sociálna demokracia pred hlasovaním o tak závažnej právnej norme, ako je Zákonník práce. Dámy a páni, je zrejmé, že sa tu opäť hrá veľká hra a manipuluje sa s demokraciou a týmto parlamentom. Vidím, kto tu chýba a akým spôsobom bude prijatý Zákonník práce, tak vážna právna norma, ktorá ovplyvňuje životy ľudí na Slovensku. A vidím, že je to opäť jeden biznis vládnej koalície. Ale nás to neprekvapuje. Tento zlepenec, ktorý rok predvádza neschopnosť využívať väčšinu, jednoducho už asi nemá čím prekvapiť.

  A pán poslanec, ktorý plamenne niekoľko dní hovoril o tom, ako bude hlasovať proti Zákonníku práce, zrazu ušiel z miestnosti. Ten dôvod je veľmi jednoduchý, o nič iné nejde, treba znížiť kvórum, pretože inak by ste, vážené dámy a vážení páni z koalície, neboli schopní prijať Zákonník práce alebo jeho novelu. Je to naozaj veľmi zvláštne, akým spôsobom deformujete fungovanie slovenského parlamentu a akým spôsobom s tým fungovaním manipulujete. Ja sa chcem spýtať pána poslanca Matoviča, ktorý tu viedol plamenné reči, ktorý osočoval zľava doprava každého, kde je, prečo nie je v tejto poslaneckej snemovni a prečo nehlasuje tak, ako to sľúbil svojim voličom.

  Je neuveriteľné, dámy a páni, že ak Ústava Slovenskej republiky hovorí o sociálne a ekologicky trhovom hospodárstve, ekonomike, že chcete prijať právnu normu, ktorá ovplyvní životy stoviek tisíc ľudí len jednoduchou väčšinou, nech počítam, ako počítam, vidno, že bude nízke kvórum. A vy na prijatie tak zásadnej právnej normy nemáte ani len prostú väčšinu. Je to škandál a je to hanba slovenského parlamentu.

 • Dobre, ďakujem pekne.

  A teraz budeme pokračovať v prerušenom rokovaní.

 • Hlasy v sále.

 • Pán Matovič, poprosil by som vás...

 • Reakcie z pléna.

 • Tak, dobre, dámy a páni, už tak čo teraz? Pán Matovič si sadne alebo nesadne, to zistíme.

  Dobre, takže budeme pokračovať v treťom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony(tlač 340).

  Prosím predsedu výboru pre sociálne veci poslanca Júliusa Brocku, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania.

  Keďže teda sme všetky pozmeňujúce návrhy odhlasovali včera a prešla aj príslušná lehota, nehlasujeme o skrátení lehoty.

  Do rozpravy sa neprihlásil nikto.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime teraz k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku, tak by som všetkých poprosil, aby sa sústredili na hlasovanie.

 • Pán predseda, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku so stanoviskom gestorského výboru schváliť ho.

 • Prosím, panie poslankyne a páni poslanci, hlasujte teraz.

 • Hlasovanie.

 • Z prítomných 144 poslancov hlasovalo 74 za, 70 proti.

  Národná rada schválila návrh novely Zákonníka práce.

 • Potlesk, piskot a výkriky v sále.

 • Reakcie z pléna.

 • Po hlasovaní budú procedurálne.

 • Hlas z pléna.

 • Nie, mám ešte jedno hlasovanie.

  Budeme pokračovať v hlasovaní v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 393).

  Spravodajkyňou je členka ústavnoprávneho výboru poslankyňa Jana Laššáková. Prosím ju, aby uviedla hlasovanie.

 • Výkriky a piskot v sále.

 • Vyhlasujem prestávku na tri minúty, dokým sa utíšite.

  Zatiaľ by som poprosil odborárov, prosím vás, sedíte tam hore druhý alebo tretí deň veľmi oceňujem, že doteraz do prebiehalo tak kľudne, viete, že odtiaľ z balkóna sa jednoducho nemá narúšať kľud, chcem vás poprosiť o udržiavanie kľudu, robili ste to posledné tri dni, nepokazte si povesť tu v rokovacej sále. Veľmi pekne vám ďakujem, obzvlášť vám, pán Machyna.

 • Reakcie z pléna.

 • Krátka prestávka.

 • Po prestávke.

 • Pokračujeme hlasovaním v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Slovo má teraz pani poslankyňa Jana Laššáková.

 • Ďakujem pekne. V rozprave nebol podaný žiaden procedurálny návrh, preto dajte hlasovať, pán predseda, o postúpení zákona do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • Z prítomných 146 poslancov hlasovalo 74 za, 70 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči.

 • Teraz, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu s tým, že za gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor a určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v druhom čítaní do 26. augusta a v gestorskom výbore do 31. augusta 2011.

 • Hlasovanie.

 • Z prítomných 145 poslancov hlasovalo 79 za, 66 sa zdržalo.

  Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty.

  To je všetko, budeme pokračovať v rokovaní o 14.00 hodine.

  A procedurálny návrh má pán poslanec Kaliňák.

 • Pán predseda, mám iba vážne pochybnosti o tom, či bola dodržaná procedúra, pretože sme nehlasovali o skrátení lehoty do postúpenia do tretieho čítania a 24-hodinová lehota neuplynula, pretože sa hlasovalo včera o 17.00 hodine poobede.

 • Pán poslanec Kaliňák, trochu ma prekvapuje, že pri vašom právnom vzdelaní si neviete prečítať rokovací poriadok, § 84 ods. 2, ktorý vraví, že ak v druhom čítaní boli schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, koná sa tretie čítanie najskôr na druhý deň po ich schválení. Nerozumiem, aký je tam problém. Druhý deň je, kalendár kto si pozrie, to zistí. Ďakujem pekne, budeme pokračovať v rokovaní o 14.00 hodine.

 • Prerušenie rokovania o 12.51 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.

 • Dámy a páni, poprosím, keby ste sa mohli usadiť, venovať pozornosť rečníkovi, budeme pokračovať v rozprave o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

  a to ústne prihlásenými poslancami.

  Pán Matovič dokončí svoj prejav a potom vystúpia ďalší štyria poslanci.

  Poprosím dostaviť sa do sály, budeme pokračovať o jednu minútu.

 • Krátka prestávka.

 • Po prestávke.

 • Takže slovo má pán poslanec Matovič.

  Vidím, že aj pani spravodajkyňa došla, nech sa páči.

  A, pán Matovič, máte slovo, pokračujte.

 • Vážený pán predseda, milé dámy, milí páni, chcel by som pripomenúť, prečo vystupujem k tomuto bodu. Je to preto, lebo vám chcem oddialiť odchod na dovolenku za to, že ste si sami schválili dovolenku dvojmesačnú.

  Budem pokračovať dôvodovou správou, lebo spoločná správa je taká trochu nudná, tak vám prečítam zase teraz trošku z dôvodovej správy.

  Dôvodová správa.

  A. Všeobecná časť.

  Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný...

 • Prepáčte, mám dojem, že pani poslankyňa Blahová telefonuje a skrýva sa za svoj notebook.

  Nech sa páči, pán Matovič.

 • ... poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).

  Predkladaný materiál bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011.

  Účelom návrhu zákona v článku I (návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov) je vytvoriť legislatívne podmienky pre realizáciu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti Trestná politika štátu a väzenstvo so zameraním najmä na zrýchlenie trestného konania, elimináciu možnosti obštrukčného správania zo strany obvinených, rozšírenia oprávnenia ministra spravodlivosti podávať dovolanie v trestných veciach aj o skutkové otázky, zefektívnenia fungovania existujúcich trestnoprávnych inštitútov s využitím informačno-technických prostriedkov, zvýšenia ochrany oznamovateľov závažnej kriminality a zefektívnenia inštitútu spolupracujúceho obvineného.

  Z hľadiska bližšieho vymedzenia právnej regulácie možno zhrnúť predmet právnej úpravy tak, že návrhom zákona sú dotknuté najmä inštitúty ustanovenie náhradného obhajcu v prípravnom konaní, možnosť uzavrieť dohodu o vine a treste aj v konaní pred súdom, rozširuje sa oprávnenie ministra spravodlivosti podávať dovolanie v trestných veciach aj o skutkové otázky v obmedzenom rozsahu, zavádza sa pravidlo, že osoba, ktorá je sama oprávnená podať dovolanie, nemôže podať podnet, generálnemu prokurátorovi sa umožňuje podať dovolanie v prípade, ak odvolanie podal len obvinený a odvolací súd rozhodol v jeho prospech, spresňujú sa podmienky možnosti dočasného odloženia vznesenia obvinenia, podmienečného zastavenia trestného stíhania a prerušenia trestného stíhania spolupracujúceho obvineného aj pre akýkoľvek iný trestný čin, upúšťa sa od podmienky možnosti použitia záznamu z použitia niektorého informačno-technického prostriedku ako dôkazu v inom konaní, len ak sa súčasne aj v tejto veci vedie trestné konanie, umožňuje sa vyhotoviť prepis záznamu odpočúvania len v rozsahu, v ktorom obsahuje skutočnosti významné pre trestné konanie, rozširuje sa možnosť použitia agenta, ktorý nie je policajtom, popri korupčnej trestnej činnosti aj pre trestné činy spáchané organizovanou formou, vypúšťa sa inštitút vymáhania peňažného trestu pred rozhodnutím súdu o nariadení náhradného trestu odňatia slobody a iné.

  Účelom návrhu zákona v článku II (návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) je účinne reagovať na opakujúce porušovania vymedzených spoločenských vzťahov s dôrazom na posúdenie ich spoločenskej nebezpečnosti, pri ktorých sa ich doterajšia ochrana inými odvetviami práva hodnotí ako neúčinná.

 • Donesenie knihy poslancom Madejom na rečnícky pult.

 • Pán poslanec Madej, nevyrušujte pána poslanca. Vás keď niekto vyruší, tak okamžite protestujete.

 • Reakcia poslanca Madeja: „Ja som mu pomohol.“.

 • Nepomohli ste mu, nechajte pána poslanca normálne rečniť, hovoriť a nevyrušujte ho.

  Nech sa páči.

 • Novelou Trestného zákona sa rovnako vytvárajú legislatívne podmienky pre realizáciu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti Trestná politika štátu a väzenstvo.

  Návrh novely Trestného zákona predstavuje nástroje trestnoprávnej ochrany, a to riadneho výkonu volebného práva občanov, ktoré je v posledných rokoch porušované najčastejšie prvkami tzv. volebnej korupcie prostredníctvom kupovania voličských hlasov, niekto to tu asi v pléne pozná, zachovania kultúrneho fondu ochranou nehnuteľných kultúrnych pamiatok, archeologického dedičstva a iných predmetov kultúrnej hodnoty, riadneho výkonu funkcií verejných činiteľov pri správe a riadení verejných záležitostí zavedením trestnoprávnej ochrany pred nedbanlivostnými konaniami, ktorými sú spôsobené vysoké škody, riadneho výkonu stavebného konania zavedením trestnosti postavenia novej stavby alebo jej časti bez stavebného povolenia, pričom nejde o jednoduchú alebo drobnú stavbu podľa stavebného zákona, ak páchateľ týmto konaním spôsobí vážnu ujmu na právach alebo oprávnených záujmoch vlastníka pozemku alebo viacerých osôb a iné.

  Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky je v tejto časti premietnutá aj v návrhu zavedenia obligatórneho trestu prepadnutia majetku vo vzťahu k vybranej skupine trestných činov. Novonavrhované ustanovenie § 58 ods. 3 reaguje v kontexte ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, na potrebu dôslednejšieho majetkového postihu páchateľov spoločensky obzvlášť nebezpečných trestných činov.

  Predkladanou novelou Trestného zákona sa súčasne plnia záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z jej členstva v Európskej únii, Rade Európy a v iných medzinárodných organizáciách.

  V článku III návrhu zákona sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov o definíciu archeologického nálezu v súvislosti s návrhom novely Trestného zákona týkajúcej sa trestného činu poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva.

  Detailné odôvodnenie navrhovaných zmien sa uvádza v osobitnej časti dôvodovej správy.

  Návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

  Navrhovaná právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.

  Návrh zákona bol predmetom riadneho pripomienkového konania. Bol prerokovaný Legislatívnou radou vlády Slovenskej republiky 27. apríla 2011 a vládou Slovenskej republiky 28. apríla 2011.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, nevyrušujte. Pán poslanec Horváth, keď sa vám to nepáči, nech sa páči, nemusíte počúvať.

 • Čo si dáme teraz? Bude to B. Osobitná časť dôvodovej správy. Dobre? Alebo by ste chceli niečo z ústavy? Ústavu necháme na pokoji, tú by ste mali mať. Ja vám radšej prečítam tú dôvodovú správu, lebo ste si ju asi nečítali. Dobre? Čiže je tam B. Osobitná časť dôvodovej správy. Pripomínam, prečo vám to čítam. Dúfam, že všetci to už viete. Je to preto, aby ste si nabudúce neodhlasovali predĺženú dovolenku.

  K článku I (návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov).

  K bodu 1. Je to legislatívnotechnická úprava úpravy pojmov v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnoprávnej kuratele v znení neskorších predpisov.

  K bodu 2. V nadväznosti na potrebu účinnejšieho potierania organizovaného zločinu sa rozširuje okruh trestných činov, pri ktorých môže prokurátor na návrh policajta alebo príslušníka Policajného zboru povereného ministrom vnútra Slovenskej republiky ustanoviť za agenta aj inú osobu ako príslušníka Policajného zboru. Navrhuje sa rozšírenie o trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny a zločinu spáchaného zločineckou skupinou, teroristickou skupinou alebo organizovanou skupinou.

  K bodom 3 až 5. Zakladá sa pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu v súvislosti s novonavrhovaným trestným činom volebnej korupcie (§ 336a Trestného zákona). To znamená, že o týchto trestných činoch bude za podmienok ustanovených v § 14 konať a rozhodovať Špecializovaný trestný súd.

  K bodu 6. Je to legislatívnotechnická úprava, ktorou sa vypúšťa zmienka o krajských súdoch ako súdoch prvého stupňa.

  K bodu 7. Upresňuje sa príslušnosť Špecializovaného trestného súdu na vykonávanie úkonov pred začatím trestného stíhania vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti. Dosahuje sa tým súlad s ustanoveniami odsekov 1 a 2, ktoré upravujú príslušnosť súdu jednak pred začatím trestného stíhania, ako aj v prípravnom konaní.

  K bodu 8. V nadväznosti na požiadavky doterajšej praxe sa ruší príslušnosť okresného súdu v sídle toho krajského súdu, v obvode ktorého je súd, ktorý by bol príslušný na konanie o obžalobe pre vydanie príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky podľa § 116.

  K bodu 9. Upravujú sa orgány, ktoré rozhodujú o sťažnostiach podľa odsekov 2 a 3.

  K bodu 10. Rozširujú sa prípady, kedy sa o námietke zaujatosti strany nekoná o prípade, ak dôvodom námietky je len procesný postup orgánu činného v trestnom konaní. Uvedenou úpravou sa zjednocuje postup nekonania o procesnej námietke strany tak voči súdu, ako aj voči orgánu činnému v trestnom konaní.

  K bodu 11. Upravujú sa podmienky spôsobu preukázania nároku na bezplatnú obhajobu ustanoveného obhajcu podľa § 40 ods. 2 zo strany obvineného. Ustanovuje sa, aby obvinený takýto nárok musel preukázať najneskôr do 30 dní po tom, čo mu bolo doručené opatrenie o ustanovení obhajcu. Účelom tejto zmeny je zamedziť zneužívanie inštitútu ustanovenia obhajcu podľa § 40 ods. 2.

  K bodu 12. V súlade s rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky R 4/2010 sa stanovuje zodpovednosť obvineného za včasnosť zvolenia obhajcu, ako aj včasnosť podania žiadosti o ustanovenie obhajcu podľa § 40 ods. 2 a zamedzujú sa súčasne následky zmeny obhajcu vo vzťahu k zmene termínu už nariadeného úkonu trestného konania. V odseku 5 sa vymedzuje, od okamihu ktorého nastávajú účinky zastupovania obhajcom.

  K bodu 13. Dopĺňa sa výnimka povinnej obhajoby v konaní o uložení ochranného liečenia aj v prípade protitoxikomanického liečenia. Navrhovaná právna úprava reaguje na požiadavky aplikačnej praxe.

  K bodu 14. Dopĺňa sa chýbajúce ustanovenie o možnosti zrušenia ustanoveného obhajcu, ak už nie je dôvod povinnej obhajoby.

  K bodu 15. Upravujú sa následky nepreukázania nároku v súvislosti s bodom 11 a zavedením lehoty pre preukázanie nároku na bezplatnú obhajobu podľa § 40 ods. 2. V takomto prípade ustanovenie obhajcu zruší ten, kto ho ustanovil.

  K bodu 16. Upravuje sa možnosť ustanoviť náhradného obhajcu v prípadoch dôvodnej obavy, že by mohlo byť zmarené alebo podstatne sťažené vykonávanie úkonov prípravného konania. Zmena vyplýva z požiadaviek doterajšej praxe.

  K bodu 17. V nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe sa umožňuje vykonávanie úschovy na účely zabezpečenia nárokov poškodeného aj prostredníctvom orgánov štátnej správy, čím dochádza k zosúladeniu § 50 ods. 2 s § 94 ods. 2, ktorý túto rovnakú právnu konštrukciu už obsahuje.

  K bodu 18. Rozširuje sa úprava § 60 ods. 1 prvá veta vo vzťahu k oprave, doplneniu a námietkam všetkých záznamov a zápisníc v rámci trestného konania so všeobecným vymedzením príslušnosti orgánu oprávneného na vykonanie týchto zmien.

  K bodu 19. Je to legislatívnotechnická úprava, ktorou sa vypúšťa zmienka o mimoriadnom dovolaní, ktoré v platnom znení Trestného poriadku nie je upravené.

  K bodom 20 až 23. V súvislosti s doručovaním sa zavádza fikcia doručenia v prípadoch, ak sa zásielka vráti z adresy, ktorú na tieto účely uviedol adresát, s tým, že adresát je neznámy. Reaguje sa tým na požiadavky praxe spojené s problémami doručenia písomnosti v týchto prípadoch.

 • V súlade so zmenami § 65 sa do poslednej vety ustanovenia § 66 ods. 3 dopĺňa odkaz na obžalobu a uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania.

  K bodom 24 a 25. Je to legislatívnotechnická úprava, keď je zrejmé, že prokurátor bol opomenutý medzi osobami, ktoré majú právo nahliadnuť do spisu nielen v konaní pred súdom, ale aj v konaní pred sudcom pre prípravné konanie, ktorý rozhoduje o väzbe a medzi osobami, ktorým v konaní pred súdom nemožno odoprieť nahliadnutie do spisu.

  K bodu 26. Zjednocuje sa forma rozhodnutia policajta a prokurátora o prepustení zadržanej osoby na slobodu, ktorou je písomný príkaz s primeraným odôvodnením. Súčasne sa stanovuje, že zadržanú osobu môže prepustiť na slobodu so súhlasom prokurátora písomným príkazom s primeraným odôvodnením aj policajt v prípadoch, ak nebolo možné zadržanú osobu odovzdať súdu, najneskôr do 48 hodín od jej zadržania alebo zaistenia.

  K bodu 27. Pri uplatňovaní inštitútu uchovania a vydania počítačových údajov sú aplikačnou praxou signalizované poznatky, že obligatórne ustanovenie času v príkaze v § 90 ods. 2, po ktorý bude uchovávanie údajov vykonávané (90 dní), prichádza do úvahy len v prípadoch, ak je potrebné také údaje uchovať a udržať v celistvosti (písm. a)) alebo ak je potrebné znemožniť prístup k takým údajom (písm. c)). V ostatných prípadoch uvedených v § 90 ods. 1 je uvedenie času v príkaze podľa § 90 ods. 2 reštriktívne a bezpredmetné.

  Chcel by som pripomenúť, že čítam vám to preto, lebo ste si schválili predĺženie dovolenky na dva mesiace napriek tomu, že ste si nevykonali svoju prácu.

  K bodu 28. V súvislosti s požiadavkami praxe sa stanovuje, aby osoba, ktorá má v držbe alebo pod svojou kontrolou počítačové údaje, mohla vydať tieto údaje, okrem toho, kto vydal príkaz na vydanie veci podľa odseku 1 aj inej osobe uvedenej v príkaze, napr. policajtovi, ktorý v trestnej veci vykonáva vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie.

  Čítam vám to preto, takéto hlúposti, ktoré by ste si mohli v pohode prečítať niekde na internete

 • Hlasy z pléna.

 • , samozrejme, pani ministerka, sú to také trošku hlúposti, čítať to v pléne, lebo všetci to máme prístupné na internete, ale práve preto vám to čítam, aby ste si uvedomili, že za tento čas ste mohli schvaľovať niečo užitočné pre ľudí, ale vy ste si radšej schválili dovolenku.

  K bodu 29.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, vyzývam vás, aby ste už prestali s tým schválením dovolenky. Dovolenky boli nieže schválené, ale boli určené. To, že poslanci niektorí zrušili dovolenky, aby sme mohli dorokovať aspoň o vládnych návrhoch, svedčí o zodpovednosti niektorých. A možno ste si všimli, dnes napr. aj tí, ktorí boli niekde dosť ďaleko odcestovaní, sa vrátili. Takže ja by som bol trošku opatrnejší v tomto. Prepáčte, nemám čo komentovať, ale už som nevydržal.

 • Však ani ja nemám čo komentovať, ale trošku nevydržím. Myslím si, že poslanci v priebehu roka majú dosť priestoru na to, aby si vyčerpali plus-mínus takú dovolenku ako obyčajní ľudia vo fabrikách. A tieto dva mesiace sú jednoducho nefér. A urobiť to takýmto spôsobom, bolo to nefér a hold.

  K bodom 30 a 32. Upresňuje sa terminológia s cieľom jasne oddeliť inštitút sledovania a použitia informačno-technických prostriedkov. Navrhuje sa vrátiť k pojmu „druh informačno-technického prostriedku“ namiesto pojmu „prostriedok technického sledovania“, ktorý sa v príkaze na sledovanie nemusí uvádzať, nakoľko ide o spravodajskú techniku. Na rozdiel od toho druh informačno-technického prostriedku ak sa má využiť pri sledovaní osôb a vecí, sa uviesť v príkaze na sledovanie musí.

 • Neustály ruch v sále.

 • Je zaujímavé sledovať, ako sa hanbíte za to svoje rozhodnutie a vymýšľate si tu teraz nejaké výhovorky, pani poslankyňa Blahová.

  K bodu 31. Návrhom sa riešia rozdielne názory, s ktorými sa možno stretnúť v aplikačnej praxi, ktoré rozdielne vykladajú slovo „súčasne“ uvedené v ods. 9 § 113. V tejto súvislosti sa možno stretnúť s názorom, že slovo „súčasne“ sa vzťahuje na okamih až použitia výsledku sledovania ako dôkazu v inej trestnej veci, a nie na okamih vykonávania sledovania

 • Ruch v sále.

 • pretože § 113 ods. 9 Trestného poriadku upravuje len použitie záznamu, a nie vykonanie sledovania. Pri tomto postupe sa vychádza z toho, že dôkaz zabezpečený na základe legálneho sledovania nemožno objektívne opakovať. Na podklade týchto okolností sa navrhuje zmena ustanovenia odseku 9 v tom zmysle, že záznam zo sledovania a vecí možno použiť v inej trestnej veci ako dôkaz, ak ide o konanie o úmyselnom trestnom čine, a to bez ohľadu na to, či sa aj v tejto inej veci vedie trestné konanie.

  K bodu 33. Návrhom sa riešia rozdielne názory, s ktorými sa možno stretnúť v aplikačnej praxi, ktoré rozdielne vykladajú slovo „súčasne“ v ods. 7 § 114. V tejto súvislosti sa možno stretnúť s názorom, že slovo „súčasne“ sa vzťahuje na okamih až použitia výsledku tohto inštitútu záznamu ako dôkazu v inej trestnej veci, a nie na okamih vyhotovovania, pretože § 114 ods. 7 Trestného poriadku upravuje len použitie vyhotovených obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov, a nie ich vyhotovovanie.

 • Smiech a potlesk.

 • Páni poslanci, prepáčte, nerobte z Národnej rady cirkus.

 • Prinesenie veľkých nádob s vodou pre rečníka poslanca Matoviča.

 • Ďakujem. Páni poslanci, nemuseli by ste byť takí lakomí a mohli by ste priniesť aspoň plné tie nádoby.

  Pri tomto postupe sa vychádza z toho, že dôkaz zabezpečený na základe legálneho postupu podľa § 114 ods. 1 Trestného poriadku nemožno objektívne opakovať. Na podklade týchto okolností sa navrhuje zmena ustanovenia odseku 7 v tom zmysle, že obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy možno použiť v inej trestnej veci ako dôkaz, ak ide o konanie o trestnom čine, pri ktorom možno tieto záznamy vyhotoviť podľa odseku 1, bez ohľadu na to, či sa aj v tejto inej veci vedie trestné konanie.

  K bodu 34. Je to legislatívnotechnická zmena.

 • Hlasy z pléna.

 • Prečo sa to číta? Aby ste si uvedomili, že ste si niečo predĺžili.

 • K bodu 35. Ustanovuje sa, že ak sa má záznam telekomunikačnej prevádzky použiť ako dôkaz, tak doslovný prepis záznamu vyhotoví príslušník Policajného zboru vykonávajúci odpočúvanie v rozsahu zistených skutočností významných pre trestné konanie. Upúšťa sa od potreby vyhotovovania prepisu celého záznamu telekomunikačnej prevádzky nad rámec zistených skutočností významných pre trestné konanie. Súčasne sa stanovuje, že záznam telekomunikačnej prevádzky sa na vhodných nosičoch zachováva v celosti v spise tak, aby obvinený a obhajca mali možnosť si v prípade, ak tak uznajú za potrebné, na vlastné náklady zabezpečiť prepis záznamu aj v širšom rozsahu. Hodnovernosť prepisu v týchto prípadoch posúdi súd. Súčasne sa stanovuje, že ak bol prepis záznamu vyhotovený v prípravnom konaní, môže predseda senátu nariadiť jeho doplnenie. Návrhom sa taktiež riešia rozdielne názory, s ktorými sa možno stretnúť v aplikačnej praxi, ktoré rozdielne vykladajú slovo „súčasne“ v ods. 7 § 115.

 • Ruch v sále.

 • Niečo o dovolenke? No napr. dnes SMER dal prednosť svojim dovolenkám pred tým, aby utopil Zákonník práce, nevytiahol karty, a to, bohužiaľ, iba preto, lebo ste zajtra nechceli prísť do práce. To ma veľmi mrzí.

  V tejto súvislosti sa možno stretnúť s názorom že slovo „súčasne“ sa vzťahuje na okamih až použitia výsledku odpočúvania ako dôkazu v inej trestnej veci, a nie okamih vykonávania odpočúvania, pretože § 115 ods. 7 Trestného poriadku upravuje len použitie záznamu telekomunikačnej prevádzky, a nie vykonanie odpočúvania. Pri tomto postupe sa vychádza z toho, že dôkaz zabezpečenia na základe legálneho odpočúvania nemožno objektívne opakovať. Na podklade týchto okolností sa navrhuje zmena ustanovenia odseku 7 v tom zmysle, že záznam telekomunikačnej prevádzky možno použiť v inej trestnej veci ako dôkaz, ak ide o konanie o trestnom čine, pri ktorom možno tieto záznamy vyhotoviť podľa odseku 1, bez ohľadu na to, či sa v tejto veci vedie trestné konanie.

 • Prinesenie kávy pre rečníka poslanca Matoviča.

 • Ďakujem, ďakujem.

  Chcel som pôvodne čítať do nejakej piatej alebo šiestej, ale keďže tu mám nejaký doping kofeínový, tak asi to bude až do zajtrajška, prepáčte.

  K bodu 36. Dôvodom na predloženie návrhu nového znenia § 116a je jeho prispôsobovanie sa rýchlemu rozvoju informačných technológií a súčasným možnostiam elektronickej komunikácie. Konkrétne ide o identifikáciu účastníckej stanice a získavanie identifikačných a lokalizačných údajov z mobilnej účastníckej stanice. Ide o nenahraditeľný zdroj dôkazu, v prípadoch, keď získavanie dôkazov pre trestné konanie by bolo iným spôsobom neúčinné alebo značne sťažené. Ďalším dôvodom na predloženie tohto návrhu je plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv v oblasti boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, ktorými je Slovenská republika viazaná. Súčasne sa stanovuje postup súdu a podmienky pre využitie tohto prostriedku.

  K bodu 37. Zabezpečuje sa súlad s úpravou v bodoch 31, 33 a 35 odstránením vymenovania trestných činov a ich nahradením odkazom na odsek 1.

  K bodom 38 a 40. V súlade s požiadavkami praxe sa stanovujú podmienky ospravedlnenej účasti obvineného a svedka na úkone orgánu činného v trestnom konaní a súdu, na ktorý bol obvinený, resp. svedok predvolaný. Dopĺňa sa povinnosť predložiť vyjadrenie lekára, či obvinený, resp. svedok je schopný bez ohrozenia života a zhoršenia zdravotného stavu zúčastniť sa úkonu, na ktorý je predvolaný.

  K bodu 39. V nadväznosti na postavenie obvineného, ktorému je poskytovaná ochrana a pomoc podľa § 21 zákona č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa na rozdiel od doterajšej úpravy v § 273, kde sa chráni len obžalovaný v konaní pred súdom, zavádza všeobecná forma ochrany obvineného, ak je mu poskytovaná ochrana podľa označeného zákona, a upresňujú sa možnosti jeho výsluchu prostredníctvom technických prostriedkov určených na prenos zvuku a obrazu.

  K bodu 41. Reaguje sa na skutočnosť, že zástupca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vypovedá ako svedok o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s plnením svojich služobných povinností. Je teda dôvodné neuvádzať v zápisnici adresu jeho bydliska, ale uvádzať vždy adresu zamestnávateľa, a to aj bez preukázania dôvodnej obavy z ohrozenia tohto svedka alebo jeho blízkych osôb.

  K bodu 42. Spresňuje sa vágny pojem „osoba majúca skúsenosti s výchovou mládeže“ jeho nahradením odkazom na sociálneho pracovníka a psychológa.

  K bodu 43. Upresňujú sa podmienky pre opakovaný a ďalší výsluch svedka, ktorým je osoba mladšia ako 15 rokov.

  K bodu 44. Reaguje na skutočnosť, že zástupca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vypovedá ako svedok o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s plnením svojich služobných povinností. Je teda dôvodné predvolávať ho cestou zamestnávateľa.

  K bodu 45. Upravuje sa postup pre vydanie príkazu, ktorým sa určí svedkovi použitie legendy.

  K bodu 46. Rozširujú sa možnosti využitia pomoci odborného konzultanta v odborne náročných veciach v súdnom konaní v porovnaní so súčasnou právnou úpravou, ktorá možnosť jeho použitia limituje len na preskúmanie obžaloby, resp. na predbežné prejednanie obžaloby.

  K bodu 47. V § 155 sa dopĺňa riešenie postupu nariadenia prehliadky tela a obdobných úkonov, čo v doterajšej úprave chýbalo a v aplikačnej praxi robilo problémy. Úprava postupu je obdobná ako pri vykonávaní obdobných úkonov, ako je napr. osobná prehliadka. Ustanovenie sa dopĺňa o možnosť snímania odtlačkov prstov osoby, ktorá sa zdržiavala na mieste činu, za účelom ich porovnania s odtlačkami, ktoré boli zaistené na mieste činu ako daktyloskopické stopy. Novonavrhovaný odsek 5 upravuje postup, ak osoba nevyhovie výzvam na splnenie povinností podľa predchádzajúcich odsekov, ako napr. uloženie poriadkovej pokuty. Súčasne sa zjednocujú pojmy podobný úkon/obdobný úkon a odber krvi/skúška krvi.

  K bodu 48. Z doterajšej praxe vyplynula požiadavka upraviť v zákone možnosť nariadiť exhumáciu mŕtvoly aj v prípade potreby zabezpečenia dôkazu odobratím vzorky na účel analýzy deoxyribonukleovej kyseliny, ktorá sa návrhom dopĺňa.

  K bodu 49. Upresňuje sa nevyhnutná podmienka vydania uznesenia, že niet dôvodu na vydanie opatrenia v zmysle § 10 ods.18, podľa ktorého sú opatrenia neformálne ústne alebo písomné rozhodnutia technicko-organizačnej alebo operatívnej povahy.

  K bodu 50. Vzhľadom na skutočnosť, že pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy nemôže v trestnom konaní osoba, voči ktorej má obžalovaný zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, vystupovať ako poškodený, keďže obžalovaný nespôsobil škodu, navrhuje sa, aby tejto osobe bolo možné aspoň doručovať meritórne rozhodnutie vo veci. Súčasne sa dosahuje súlad s ustanovením § 354 ods. 3, ktorý rieši doručenie trestného rozkazu pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy.

  K bodu 51. Rozširuje sa možnosť vyhotoviť zjednodušené písomné uznesenie, čo prispeje k zrýchleniu vybavovania vecí rovnakým postupom, ako je to pri rozsudku. Vzhľadom na význam odôvodnenia uznesenia o vzatí obvineného do väzby tohto uznesenia sa inovácia netýka.

  K bodu 52. Je to legislatívnotechnická úprava úpravy pojmov v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.

  K bodu 53. V § 200 ods. 2 písm. a) sa dopĺňa výnimka vo vzťahu k prečinom spáchaným vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby; v týchto prípadoch bude vykonávať skrátené vyšetrovanie poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže uvedený v § 10 ods. 8 písm. e). Súčasne sa dopĺňa nové písmeno b), v zmysle ktorého sa vyšetrovanie vykoná aj v prípade náhleho úmrtia obvineného vo výkone väzby alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody.

  K bodu 54. V odseku 5 sa upravuje postup pri riešení sporov medzi orgánmi činnými v trestnom konaní. Doteraz sa postupovalo podľa § 22 per analogiam. Toto ustanovenie upravuje postup súdov, a nie orgánov činných v trestnom konaní. Osobitne sa upravuje postup pri riešení sporov medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré sú v pôsobnosti rôznych ministerstiev, v takýchto prípadoch sa navrhuje, aby o sporoch o príslušnosť rozhodoval prokurátor vykonávajúci dozor podľa § 230 príkazom (primerane odôvodnený). V odseku 6 sa upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade odňatia a prikázania veci. Doteraz postupovali podľa § 23 per analogiam, avšak toto ustanovenie upravuje postup len súdov, a nie aj orgánov činných v trestnom konaní. Rovnakým spôsobom ako v odseku 5 sa osobitne upravuje postup pri odňatí a prikázaní veci medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré sú v pôsobnosti rôznych ministerstiev.

  K bodu 55. V nadväznosti na potrebu účinnejšieho potierania organizovaného zločinu sa rozširuje zoznam trestných činov, pri ktorých možno dočasne odložiť vznesenie obvinenia u spolupracujúceho obvineného, o trestný čin úkladnej vraždy. Súčasne sa spresňuje, že tento inštitút možno použiť jednak v súvislosti s odložením trestného stíhania pre trestné činy vymenované v odseku 1, ako aj pre akýkoľvek iný trestný čin.

  K bodu 56. Reaguje sa na skutočnosť, že v účinnom Trestnom poriadku absentuje rozhodnutie, ktorým by bolo možné skončiť trestné stíhanie v prípade, keď je znaleckým skúmaním u mladistvého obvineného mladšieho ako 15 rokov zistené, že tento je nezrelou osobou, ktorej úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti (§ 95 ods. 1 Trestného zákona) nedosahuje vek 14 rokov, pričom vzhľadom na toto zistenie absentuje jedna zo zložiek podľa ustanovenia § 338.

  K bodom 57 a 58. S ohľadom na doterajšiu prax v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach sa rozširujú podmienky pre zastavenie trestného stíhania prokurátorom v odovzdaných trestných veciach (napr. Európsky dohovor o odovzdávaní trestného konania, uzavretý 15. 5. 1972, oznámenie č. 551/1992 Zb.) aj v tých prípadoch, ak o skutku obvineného bolo právoplatne rozhodnuté popri cudzozemských súdoch aj iným orgánom príslušným na konanie o trestnom čine, napr. cudzozemským prokurátorom. Súčasne sa dopĺňa písmeno c), v zmysle ktorého možno trestné stíhanie zastaviť aj o skutku odovzdanom na trestné stíhanie do cudziny, ak bolo začaté vo veci bez vznesenia obvinenia, ak bolo cudzozemským súdom alebo iným orgánom právoplatne rozhodnuté.

  K bodu 59. V nadväznosti na potrebu účinnejšieho potierania organizovaného zločinu sa rozširuje zoznam trestných činov, pri ktorých možno zastaviť trestné stíhanie spolupracujúceho obvineného, o trestný čin úkladnej vraždy. Súčasne sa spresňuje, že tento inštitút možno použiť jednak v súvislosti so zastavením trestného stíhania pre trestné činy vymenované v odseku 3, ako aj pre akýkoľvek iný trestný čin za splnenia podmienky, že záujem spoločnosti na objasnení trestného činu prevyšuje záujem na trestnom stíhaní tohto obvineného.

  K bodu 60. Je to legislatívnotechnická úprava.

  K bodom 61 a 63. Navrhovanou úpravou § 216 ods. 6 písm. c) a § 220 ods. 2 písm. c) sa precíznejšie vyjadrujú podmienky aplikovania inštitútu podmienečného zastavenia trestného stíhania a zmieru. Podmienky sú upravené tak, aby sa vzťahovali na verejného činiteľa alebo zahraničného verejného činiteľa len v prípade, ak bol trestný čin spáchaný v súvislosti s ich právomocou a zodpovednosťou. Nie je žiaden dôvod, aby sa obmedzenia pre podmienečné zastavenie trestného stíhania, resp. schválenia zmieru (§ 220 ods. 2) vzťahovali na verejného činiteľa alebo zahraničného verejného činiteľa v prípadoch, ak bol trestný čin spáchaný mimo súvislostí s výkonom ich právomocí a v ich rámci zodpovednosťou.

  K bodu 62. V nadväznosti na potrebu účinnejšieho potierania organizovaného zločinu sa rozširuje zoznam trestných činov, pri ktorých môže policajt so súhlasom prokurátora podmienečne zastaviť trestné stíhanie spolupracujúceho obvineného, o trestný čin úkladnej vraždy. Súčasne sa spresňuje, že tento inštitút možno použiť jednak v súvislosti s podmienečným zastavením trestného stíhania pre trestné činy vymenované v odseku 3, ako aj pre akýkoľvek iný trestný čin.

  K bodu 64. Rozširujú sa možnosti pre prerušenie trestného stíhania v § 228 ods. 2 písm. d) aj z dôvodu podania návrhu na odovzdanie trestného stíhania do cudziny.

  K bodu 65. V súlade s požiadavkami praxe sa upresňuje podmienka pre prerušenie trestného stíhania v súvislosti s dočasným odovzdaním osoby do cudziny.

  K bodu 66. V nadväznosti na potrebu účinnejšieho potierania organizovaného zločinu sa rozširuje zoznam trestných činov, pri ktorých môže policajt so súhlasom prokurátora prerušiť trestné stíhanie spolupracujúceho obvineného, o trestný čin úkladnej vraždy.

 • Ruch v sále.

 • Inak, ak sa nudíte, odporúčam úplne bez problémov niekam ísť. Myslím, že do fajrontu to stihneme. A ďalší traja kolegovia tu pôjdu zajtra.

  Súčasne sa spresňuje, že tento inštitút možno použiť jednak v súvislosti s prerušením trestného stíhania pre trestné činy vymenované v odseku 3, ako aj pre akýkoľvek iný trestný čin.

  K bodu 67. Ustanovuje sa podmienka, že pred prerušením trestného stíhania sú orgány činné v trestnom konaní povinné vykonať všetky procesné úkony potrebné na zabezpečenie vykonania trestného stíhania a dosiahnutia jeho účelu. Zmyslom tejto úpravy je zabrániť opomenutiu vykonania úkonov, ktoré by nebolo možné vykonať, alebo by bolo ťažké vykonať z dôvodu uplynutia času.

  K bodu 68. Vzhľadom na charakter dokazovania v trestnom konaní a postavenie subjektov sa mení zákonná úprava, v zmysle ktorej sú záväzné pokyny prokurátora vydané v rámci dozoru súčasťou spisu. Navrhuje sa, aby záväzné pokyny prokurátora boli súčasťou dozorového spisu prokurátora.

  K bodu 69. Spresňuje sa forma rozhodnutí prokurátora v rámci vykonávania dozoru prokurátora nad zákonnosťou pred začatím trestného stíhania a v rámci prípravného konania v nadväznosti na písm. a), d), f) a g) (opatrenie) a písm. e) (uznesením) ods. 2.

  K bodu 70. V konaní podľa § 204 ods. 1 (tzv. super rýchle konanie) prokurátor nebude povinný o podaní obžaloby upovedomiť osoby uvedené v § 234 ods. 1 druhej vete, keďže vzhľadom na charakter a priebeh tohto konania je upovedomovanie o podaní obžaloby nadbytočné.

  K bodom 71 až 73. Precizuje sa právna úprava vo vzťahu k doručovaniu obžaloby osobám, ktoré majú zákonného zástupcu alebo splnomocnenca. Zároveň sa rovnako ako pri úprave doručovania rozsudku a trestného rozkazu stanovuje pre súd povinnosť doručiť pri trestných činoch zanedbania povinnej výživy obžalobu aj osobe, do rúk ktorej je obvinený povinný plniť povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného.

  K bodu 74. Obsah výzvy, ktorú je súd povinný doručiť obvinenému a ďalším osobám spolu s obžalobou podľa § 240 ods. 3, je potrebné doplniť uvedeným spôsobom, a to vzhľadom na navrhovanú zmenu § 263 ods. 2.

  K bodu 75. V súlade so zásadou rovnosti strán v konaní pred súdom sa medzi osoby, ktorým je potrebné oznámiť inú právnu kvalifikáciu skutku, zaraďuje aj prokurátor, keďže tento nie je osobou, ktorej sa doručuje rovnopis obžaloby.

  K bodu 76. Súdna prax ukázala, že obligatórne predbežné prejednanie obžaloby na verejnom zasadnutí je vo väčšine prípadov z hľadiska procesnej ekonomiky nadbytočné a formalistické a len zbytočne predlžuje konanie. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, aby predbežné prejednanie obžaloby malo vo všeobecnosti fakultatívny charakter. Obligatórne bude jedine v prípadoch uvedených v § 243 ods. 2. Zároveň sa stanovuje, že obžaloba sa v zásade bude predbežne prejednávať na verejnom zasadnutí, zároveň sa umožňuje podľa potreby predsedu senátu predbežne prejednať obžalobu v prípadoch stanovených v § 243 ods. 2 aj na neverejnom zasadnutí. Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy sa umožňuje aj uzavretie dohody o vine a treste priamo na verejnom zasadnutí o predbežnom prejednávaní obžaloby. Ak sa teda prokurátor a obvinený vyjadria, že chcú uzavrieť dohodu o vine a treste, súd nebude musieť vec vrátiť prokurátorovi na konanie podľa § 232 a 233; prokurátorovi sa však ponecháva možnosť, aby o vrátenie veci sám požiadal, čo bude aktuálne v prípadoch, ak by uzavretie dohody priamo na verejnom zasadnutí bolo značne komplikované alebo nemožné, napr. v prípadoch komplikovaného súhrnného trestu alebo neprítomnosti zákonného zástupcu v konaní proti mladistvému. Zároveň sa predpokladá, že za účelom spísania dohody poskytne súd prokurátorovi a obvinenému nevyhnutné technické a personálne vybavenie. Ak k dohode medzi obvineným a prokurátorom napokon nedôjde alebo výsledkom konania o dohode nebude jej schválenie a potvrdenie rozsudkom, bude súd pokračovať vo verejnom zasadnutí na podklade podanej obžaloby, čo znamená, že rozhodne o nariadení hlavného pojednávania alebo urobí iné rozhodnutie podľa § 244 ods.1. V senátnych veciach bude rozhodnutie o zrejmej neprimeranosti dohody súd robiť naďalej na neverejnom zasadnutí.

  K bodom 77 a 78. Sú to legislatívnotechnické úpravy súvisiace s navrhovanými zmenami v ustanoveniach Trestného poriadku o predbežnom prejedaní obžaloby.

  K bodu 79. Pri celkovom zvýšení trestných sadzieb v novom Trestnom zákone zostala úprava konania hlavného pojednávania v neprítomnosti obžalovaného oproti predošlému Trestnému poriadku bez zmeny. Preto sa navrhuje rozšíriť možnosti vykonať hlavné pojednávanie v neprítomnosti obžalovaného, pričom hranica trestnej sadzby sa posúva na desať rokov. Je potrebné zdôrazniť, že nejde o obmedzenie práv obvineného, keďže vo všetkých prípadoch sa u obvineného predpokladá vedomá neprítomnosť na hlavnom pojednávaní. Požiadavka súčasného splnenia podmienok uvedených v odseku 2 tohto ustanovenia sa nemení.

  K bodu 80. Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy sa umožňuje uzavretie dohody o vine a treste priamo na hlavnom pojednávaní. Ide o obdobnú úpravu ako v navrhovanom znení § 243 ods. 5. Ak k dohode medzi obvineným a prokurátorom napokon nedôjde alebo výsledkom konania o dohode nebude jej schválenie a potvrdenie rozsudkom, bude súd pokračovať v hlavnom pojednávaní na podklade podanej obžaloby podľa § 256 a nasledujúcich Trestného poriadku. V senátnych veciach platí ustanovenie § 331 ods. 2 aj v tomto prípade.

  K bodu 83. Obžalovaný je na verejnom vyhlásení o svojej vine alebo vyhlásení, že nepopiera spáchanie skutku uvedeného v obžalobe, v situácii ako pri konaní o dohode o vine a treste. Súd teda v rozsahu vyhlásenia obžalovaného, ak ho akceptuje, nevykonáva dokazovanie. Potom má byť obžalovaný aj v porovnateľnom postavení ako v prípade konania o dohode o vine a treste (§ 334 ods. 4). Vyhlásenie obžalovaného bolo navyše prijaté uznesením po zistení stanoviska prokurátora a príp. aj poškodeného a zúčastnenej osoby a je nemenné. Preto by obžalovaný nemal mať oprávnenie podať proti rozsudku, čo do výroku o vine, odvolanie. S tým súvisí aj rozsah poučenia vrátane poučenia o neprípustnosti odvolania a prípustnosti dovolania len v obmedzenom rozsahu.

  K bodom 84 a 85. Sú to legislatívnotechnické úpravy súvisiace s navrhovanými zmenami v ustanoveniach § 257 Trestného poriadku.

  K bodu 88. Je potrebné vytvoriť procesný rámec na výsluch svedka na základe dôkaznej iniciatívy súdu v zmysle § 2 ods. 11. Stranu nemožno nútiť vypočúvať svedka, ktorého výsluch sama nenavrhla.

  K bodu 89. Navrhuje sa zosúladenie tohto ustanovenia o výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní aj s ustanovením § 258 ods. 2 (výsluch obvineného na hlavnom pojednávaní).

  K bodom 91 a 92. Umožňuje sa čítanie zápisnice o výpovedi spoluobžalovaného alebo svedka aj v prípade opätovného nedostavenia sa na hlavné pojednávanie a neúspešného predvedenia.

  K bodom 93 a 94. Precizuje sa právna úprava čítania zápisnice o skoršej výpovedi svedka v tom smere, kto môže navrhnúť čítanie zápisnice. Zároveň sa vypúšťa nie celkom jednoznačná formulácia v druhej časti tohto zákonného ustanovenia. Súčasne sa stanovuje postup pre čítanie zápisnice.

  K bodu 95. Navrhovaná právna úprava umožňuje na hlavnom pojednávaní prečítať písomný znalecký posudok aj v prípade, ak sa znalec naň odvolá, a to aj bez súhlasu prokurátora a obžalovaného, čo zjednoduší a zrýchli znalecké dokazovanie na hlavnom pojednávaní.

  K bodu 96. Súčasná právna úprava výslovne neustanovuje, či je pri čítaní listinných dôkazov na hlavnom pojednávaní potrebné prečítať celú listinu alebo postačuje prečítanie len jej relevantnej časti. Preto sa navrhuje umožniť čítanie listinného dôkazu aj len v rozsahu jeho časti, ktorá sa týka dokazovanej skutočnosti, čo urýchli dokazovanie listinnými dôkazmi.

  K bodu 97. Zavádza sa možnosť namietať alebo doplniť spôsob vykonania dôkazu alebo oboznámenia sa s jeho obsahom. Erika...

 • Konzultácia rečníka s poslankyňou pri rečníckom pulte.

 • V praxi totiž nie je výnimkou obštrukčný spôsob vykonávania dôkazov, kedy sa strana rozhodne účelovo preťahovať konanie nezmyselne pedantným vykonávaním dôkazu, napr. pomalým čítaním od slova do slova.

  Čiže tuto mojej kolegyni vedľa sa to páčilo. A ja jej to prečítam ešte raz. Zavádza sa možnosť namietať alebo doplniť spôsob vykonania dôkazu alebo oboznámenia sa s jeho obsahom. V praxi totiž nie je výnimkou obštrukčný spôsob vykonávania dôkazov, kedy sa strana rozhodne účelovo preťahovať konanie nezmyselne pedantným vykonávaním dôkazu.

 • Prinesenie písomných materiálov poslancovi pri rečníckom pulte iným poslancom.

 • Práve teraz sa mi tu dostáva do ruky dôkazový materiál, že som hlasoval takisto za posunutie týchto zákonov na september. Považujem to za toľko dôležitý dôkazový materiál, že ak je to naozaj pravda, tak toto vystúpenie končím. Doteraz som si bol vedomý toho, že som v žiadnom prípade tento procedurálny návrh nepodporil, skontrolujem si to, ale ak to naozaj tak je, tak sa vám ospravedlňujem.

 • Pán poslanec, dokonca nielen vy, ale aj vaši kolegovia tiež, takže takto sme sa rozhodli. Takže ja si myslím, že je to v poriadku, ale vládne návrhy všetky prerokujeme.

 • Priznávam z tohto miesta, v žiadnom prípade som za ten procedurálny návrh hlasovať nechcel, ak to naozaj tak je, ešte raz hovorím, ospravedlňujem sa vám, sypem si popol na hlavu, chyby sa stávajú, v žiadnom prípade to nebolo vedomé, zásadne nesúhlasím so svojím hlasovaním.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami dvaja páni poslanci sa hlásia. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Pán poslanec Kolesík.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Matovič, dovoľte, aby som vám odcitoval jednu faktickú poznámku: „Pán poslanec Kolesík, presne 50 minút a 7 sekúnd ste čítali text, ktorý je verejne každému občanovi Slovenskej republiky prístupný. Neviem, či toto považujete za zmysluplné využitie času rokovania Národnej rady. Včera ste tu všetci zo SMER-u básnili o brutálnom zdražovaní. Teraz ste však bez akejkoľvek hanby a problému ukradli celej Národnej rade jednu hodinu času alebo teda tých 50 minút a 7 sekúnd, čo táto Národná rada mohla vyžiť práve na hľadanie riešenia proti tomuto brutálnemu zdražovaniu. Aspoň je vidieť, na čom vám v skutočnosti záleží. Na robení divadla a na žiadnom brutálnom zdražovaní vám nezáleží. Začali ste ruským príslovím, ktoré citujem ešte raz: „Ak hlupák hodí kameň do mora, ani sto múdrych ho nevytiahne.“ Skúsim to povedať trošku inak: „Ak hlupák ukradne Národnej rade hodinu času, ani sto múdrych tú hodinu už nevráti späť.“ A poviem to ešte aj po slovensky: „Aktívny hlupák je horší ako triedny nepriateľ.".“ Pán poslanec Matovič, viete, koho je to faktická poznámka? Vaša.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, mali sme tu možnosť počúvať vystúpenie koaličného poslanca, najbližšieho spojenca pani premiérky Radičovej, ktorá pred pár dňami oznámila, že táto koalícia zachránila Slovensko pred úpadkom. Tu predviedol koaličný poslanec, súčasť tejto koalície, to, do akého úpadku ste dostali Slovensko a slovenský parlament, ako bezmocne ste sa prizerali tomu, čo jeden z vás tu stváral, a pokúšali ste sa posmeškami a nedôstojným konaním od neho dištancovať. Ale je to jeden z vás. On a jeho ďalší traja kolegovia sú súčasťou tejto koalície. Celá vaša koalícia tým pádom ťahá Slovensko a slovenský parlament k takémuto úpadku, akého sme tu boli dnes svedkami. Je to vaša vina, váš poslanec, váš úpadok, poslanec a najbližší spojenec premiérky Radičovej.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Viskupič.

 • Reakcia z pléna.

 • Nechce vystúpiť.

  Pán poslanec Fecko, tu ani nie je pokiaľ dobre vidím.

  Pani poslankyňa Jurinová?

 • Reakcia z pléna.

 • Nie.

  Takže týmto pádom končím rozpravu k tomuto bodu programu.

  Pani ministerka, chcete zaujať stanovisko k rozprave?

 • Reakcia navrhovateľky.

 • Nie. Ďakujem pekne.

  Pani spravodajkyňa?

 • Reakcia spravodajkyne.

 • Nie.

  Takže, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vyhlasujem päťminútovú prestávku a potom budeme hlasovať o prerokovanom bode programu. Ďakujem pekne za pochopenie.

 • Krátka prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás, aby ste zaujali svoje miesta, pristúpime k hlasovaniam o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 342).

  Pani poslankyňa Vitteková, ako spravodajkyňa, nech sa páči, môžete uvádzať jednotlivé hlasovania.

 • Hlas v sále.

 • Pán poslanec Matovič, procedurálny návrh?

 • Reakcia poslanca.

 • Ja by som len chcel oznámiť, ukončil som svoju rozpravu, ktorú som chcel ťahať minimálne dnes do večera, preto, lebo mi poslancom SDKÚ bol podaný dôkaz toho, že som hlasoval za to, čo kritizujem. V skutočnosti to bol podvodný dôkaz, ktorý bol hlasovanie 112, ale v skutočnosti v hlasovaní 112 som hlasoval proti...

 • Pán poslanec, procedurálny návrh sa začína podaním procedurálneho návrhu.

 • Tak dávam podanie, že by som chcel pokračovať v rozprave.

 • Smiech v sále.

 • Bolo to hlasovanie 92, tam som hlasoval proti posunutiu pozmeňujúcich návrhov na september. Takže ďakujem.

 • Pán poslanec, rozprava je uzavretá, dokonca už ideme hlasovať, takže nie je možné vyhovieť tejto vašej požiadavke.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Vitteková.

 • Ďakujem. K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v rozprave vystúpili poslanci Vitteková, Dubovcová, Osuský, Poliačik, Fico, Petrák Pfundtner, Rosová, Pado, Zajac, Dostál, Matovič. Nebol v nej predložený žiadny procedurálny návrh. Poslanci Dubovcová, Osuský, Poliačik, Petrák Pfundtner podali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predovšetkým k článku II, teda k Trestnému zákonu, jedná sa o nové skutkové podstaty. Pritom poslankyňa Pfundtner navrhla vyňať na osobitné hlasovanie body 8 a 17 spoločnej správy. Tieto dva body precizujú tie, ktoré boli v spoločnej správe gestorského výboru. Poslanec Martin Pado sa vyjadril k bodom 7, 9, 13, 21 a 22 spoločnej správy s tým, že tlmočil k návrhom stanovisko Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Ďalej poslanci sa k návrhu zákona iba v rozprave vyjadrili.

  Pán predsedajúci, ešte predtým, prosím, navrhujem hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku, aby sa o všetkých pozmeňujúcich návrhoch mohlo hlasovať ihneď.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty na prerokovanie tých návrhov, ktoré boli podané dnes počas rozpravy.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 78 poslancov, za 77, hlasovania sa zdržal 1.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďalej môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a prednesených v rozprave v druhom čítaní na schôdzi Národnej rady. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať spoločne o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25 s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

 • Nech sa páči, prezentujeme sa a hlasujeme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 124 poslancov, za hlasovalo 124.

  Tieto návrhy zo spoločnej správy sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Ďalej prosím dať hlasovať osobitne o bode 8 s návrhom gestorského výboru schváliť ho. Podotýkam, že precizuje poslanecký návrh pani poslankyne Pfundtner.

 • Nech sa páči, prezentujeme sa a hlasujeme o tomto bode.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 126 poslancov, proti 115, zdržalo sa 11.

  Konštatujem, že bod 8 zo spoločnej správy sme neschválili.

  Nech sa páči.

 • Ďalej, prosím, osobitne dajte hlasovať o bode 17 s návrhom gestorského výboru schváliť ho. Opätovne zdôrazňujem, poslanecký návrh pani poslankyne Pfundtner precizuje.

 • Nech sa páči prezentujeme sa a hlasujeme o bode 17.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 126 poslancov, proti 74, zdržalo sa 52 poslancov.

  Bod 17 zo spoločnej správy sme neschválili.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem. Z dôvodu, že boli schválené body 5 a 6 spoločnej správy o bode 7 spoločnej správy, to je, že týka sa výboru pre obranu a bezpečnosť oproti návrhu gestorského výboru, pán predsedajúci, dajte hlasovať, a to o návrhu vypustiť body 34 a 37 z návrhu zákona. Gestorský výbor odporúča uvedené neschváliť.

 • Nech sa páči, prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 125 poslancov, za 121, zdržal sa 1, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že tento návrh bol schválený.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem. Ďalej, pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať spoločne o bodoch 9, 13, 21, 22, ku ktorým v rozprave tlmočil stanovisko výboru pre obranu a bezpečnosť pán poslanec Pado, avšak s návrhom gestorského výboru neschváliť ich.

 • Prezentujeme sa a hlasujeme o týchto bodoch zo spoločnej správy 9, 13, 21, 22.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 126 poslancov, za hlasovalo 126 poslancov.

  Body 9, 13, 21, 22 sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Keďže už boli odhlasované všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo spoločnej správy, prosím, pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré boli prednesené v rozprave, v poradí, ako odzneli.

  Preto, prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Dubovcovej.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pani poslankyne Dubovcovej.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 122 poslancov, za 77, proti 2, hlasovania sa zdržalo 43 poslancov.

  Konštatujem, že návrh pani poslankyne Dubovcovej bol schválený.

  Nech sa páči.

 • Ďalej o doplňujúcom návrhu pána poslanca Osuského, nech sa páči, dajte hlasovať.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Osuského.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 127, za 73, proti 48, zdržalo sa 6.

  Konštatujem, že návrh pána poslanca Osuského bol schválený.

  Nech sa páči.

 • Ďalej, prosím, dajte hlasovať o doplňujúcom návrhu pána poslanca Poliačika.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Poliačika.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 127, za 67, proti 5, zdržalo sa 52 poslancov, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že návrh pána poslanca Poliačika bol schválený.

  Nech sa páči, ďalej.

 • Ďalší návrh bol pozmeňujúci návrh pána poslanca Ľubomíra Petráka. Keďže však bol schválený návrh pani poslankyne Dubovcovej, tak by sme nemali o tomto návrhu hlasovať.

 • Súhlasíte s týmto návrhom, pán poslanec?

 • Súhlasná reakcia poslanca.

 • Áno, ďakujem pekne, môžeme pokračovať.

 • Ďalej hlasujeme o poslaneckom návrhu pani poslankyne Pfundtner,...

 • Prezentujme sa hlasujme o návrhu pani poslankyne.

 • ... a to o bodoch 1, 2 a 4 spoločne.

 • Nech sa páči, hlasujeme o uvedených bodoch 1, 2 a 4 spoločne.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 127, za 121, proti 2, zdržali sa 3, nehlasoval 1.

  Tieto body pani poslankyne Pfundtner boli schválené.

  Nech sa páči, ďalší bod.

 • Osobitne dajte, prosím, hlasovať o treťom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Pfundtner.

 • Prezentujme sa a hlasujme o treťom návrhu pani poslankyne.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 127, za 78, proti 2, hlasovania sa zdržalo 47 poslancov.

  Aj tento návrh pani poslankyne sme schválili.

  Nech sa páči, ďalej.

 • Keďže sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, ako aj o poslaneckých, prosím, dajte hlasovať o postúpení zákona do tretieho čítania ihneď.

 • Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 127, za 77, proti 47, hlasovania sa zdržali 3.

  Návrh sme schválili.

  Konštatujem, že sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu a pýtam sa, kto sa hlási do rozpravy. Konštatujem, že nikto.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Nech sa páči, pani spravodajkyňa, záverečné hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

 • Prezentujme sa hlasujme o návrhu ako celku.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 127, za návrh 77, proti 47, hlasovania sa zdržali 3.

  Konštatujem, že tento vládny návrh zákona bol schválený.

  Ďakujem za účasť, vyhlasujem 20. schôdzu za skončenú.

  Zároveň, panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás upozorniť, že schôdze výborov začínajú od 23. augusta. Ďalšia schôdza, teda pléna, bude 6. septembra. Zároveň vás upozorňujem, aby ste z rokovacej sály zobrali všetky osobné veci, lebo, samozrejme, to, čo tu necháte, potom bude zlikvidované, poprípade to budú aj vaše počítače.

  Ešte procedurálny návrh, pán poslanec Paška.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Napriek vašej rozšafnosti mi nedá nekonštatovať, že fraška, ktorú ste predvádzali pri hlasovaní o návrhu Zákonníka práce, ako aj pri prerokúvaní návrhu novely Trestného zákona, zostane ešte veľmi dlho ako jedna z najtemnejších častí histórie moderného slovenského parlamentarizmu a, bohužiaľ, to vedenie a porušovanie rokovacieho poriadku k tomuto významne prispelo. Viete, za rok sme si zvykli, že opozícii nemáte problém zobrať slovo aj za tri sekundy, že viete nás vykázať zo sály, ale keď dochádza k situáciám, ktoré sú nedôstojné a ktoré poškodzujú slovenský parlament, nereagujete len preto, že sa jedná o členov vládnej koalície. Dávam návrh, aby ste využili leto na to, aby si všetci tí, ktorí nechcú pochopiť, že zákon o rokovacom poriadku...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán poslanec Paška, vidíte, že nie je pravda to, čo ste povedali, lebo nepodali ste procedurálny návrh a napriek tomu som vám nezobral slovo.

  Pán predseda Národnej rady Sulík, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel poďakovať všetkým mojim kolegom ako z koalície, tak aj z opozície za tento prvý rok vo vláde. A chcel by som popriať pekné prázdniny všetkým.

  Chcel by som ešte využiť tú minútu, i keď dúfam, že ja budem môcť bez konkrétneho návrhu tých 40 sekúnd ešte rozprávať, a povedať, že bol to mimoriadne zaujímavý rok, možnože najzaujímavejší v mojom živote. A pre mňa také príjemné prekvapenie je, že aj medzi poslancami opozície sa nachádzajú ľudia, ktorí sú kultivovaní, ktorí držia dohody, s ktorými sa dá v kľude rozprávať. A myslím si, že tie zvyšné tri roky spolu už len nejako celkom dobre zvládneme. Ešte raz, prajem vám príjemnú dovolenku a dúfam, že sa všetci znovu uvidíme v septembri, neutopte sa. Keď stretnete žraloka, tak nenastŕkajte žiadnu končatinu, lebo on po tom chňapne. Ďakujem, prajem zvyšok pekného dňa.

 • Hlasy v sále.

 • Už máte, pán poslanec, mikrofón. Nech sa páči.

 • Tiež by som chcel touto formou popriať všetkým peknú dovolenku.

 • Ruch v sále.

 • A chcel by som poprosiť poslancov strany SMER, aby si cez prázdniny rozmysleli, či vlastne sú sociálna demokracia a sú proti Zákonníku práce,...

 • ... lebo dnes keby vytiahli karty, tak Zákonník práce by neprešiel. Ale neurobili to.

 • Pán poslanec, ja si myslím, že to by sme nemali robiť práve teraz.

 • A čo sa týka koaličných strán, tak chcel by som ich zase poprosiť, aby cez leto si rozmysleli, či chcú dodržiavať dohody alebo budú to riešiť tak ako v prípade Džupu a Kolesára.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Musím povedať, že som ten, kto bol v minulom období občanom na ulici, zažil falšovanie prijatých záverov Národnej rady predsedom parlamentu. Tak si vyprosujem to, aby hovoril, že toto bola najtemnejšia stránka parlamentu. Tú najtemnejšiu stránku predstavuje on.

 • Páni poslanci, nie je to najlepší spôsob, tými procedurálnymi ako ukončiť posledné rokovanie parlamentu pred prázdninami, ale dúfam, že v lepšej kondícii sa stretneme v septembri, takže majte sa, dovidenia.

 • Rokovanie 20. schôdze NR SR sa skončilo o 15.22 hodine.