• Dámy a páni, pozdravujem, prajem pekný deň a poprosím, aby ste sa dostavili do rokovacej miestnosti, čoskoro začneme s 19. schôdzou Národnej rady.

 • Dlhá pauza.

 • Panie poslankyne a páni poslanci, na návrh troch poslaneckých klubov ešte predtým, ako otvorím schôdzu, budeme mať prestávku do 12.20 hodiny. Ďakujem pekne.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 19. schôdze Národnej rady. Prosím, aby sme...

 • Reakcie z pléna.

 • Tak ešte dve minúty prestávku poprosím.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, otváram rokovanie 19. schôdze Národnej rady.

  Prosím, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali a zistili, či sme schopní sa uznášať. Poprosím vás, prezentujte sa teraz.

 • Prezentácia.

 • Prítomných je 143 poslancov.

  Sme schopní sa uznášať.

  Na 19. schôdzi Národnej rady budú overovateľmi poslanci Péter Vörös a Anna Vitteková. Náhradníkmi budú poslanci Ivan Harman a Ľubica Rošková.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti požiadal pán poslanec Muránsky.

  V návrhu programu schôdze sú dva body. Po prvé návrh volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov a voľba kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora.

  Teraz pristúpime k schvaľovaniu

  návrhu programu.

  Pýtam sa, či niekto má návrhy na zmenu alebo doplnenie programu.

  Pán poslanec Paška.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Žiadam, aby Národná rada rozhodla hlasovaním o tom, že táto schôdza sa konať nebude. Táto schôdza a jej zvolanie je ďalším dôkazom bezprecedentného porušovania ústavy a zneužívania stavu právnej neistoty, ktorý nastal v Slovenskej republike po tom, ako Ústavný súd vydal predbežné opatrenie.

  Pán predseda, sedem mesiacov ste neboli schopný zabezpečiť, aby táto krajina mala riadne zvoleného generálneho prokurátora, dnes idete lámať ústavu a zákon o rokovacom poriadku. Je to bezprecedentné, je to nehorázne.

  Ja vás žiadam, aby sa táto schôdza nekonala. My chceme riadnu tajnú voľbu. Dajte na júnovú schôdzu zmenu zákona o rokovacom poriadku a zvoľme riadne generálneho prokurátora. Vy si robíte naozaj srandu z ľudí na Slovensku a nehoráznym spôsobom lámete demokraciu a ústavu tejto krajiny.

 • Pán predseda, Slovenská národná strana sa jednoznačne pripája k tomu, čo povedal pán predseda klubu SMER - sociálna demokracia, pretože sme presvedčení, že Ústavný súd proste rozhodol tak, jak rozhodol, a myslíme si, že toto divadlo, ktoré predvádzame pred celou slovenskou spoločnosťou, znechucuje všetkých. Všetkých. A v prípade, že dôjde k tajnej voľbe, ktorá určite nemá oporu v ústave, klub poslancov Slovenskej národnej strany odchádza, odchádza z tohto rokovania.

 • Procedurálny návrh? Faktická? Nedá sa.

  Pán poslanec Procházka s procedurálnym návrhom.

 • Ja som chcel len jednu drobnosť k pánovi predsedovi Paškovi, že táto krajina, ako ste ju nazvali vo svojom prednese...

 • Výkriky v sále.

 • ... sa volá Slovenská republika. Ďakujem pekne.

 • Dobre. Budeme teraz hlasovať o, bude to jedno hlasovanie, keďže pán Slota sa pripojil k návrhu pána Pašku. Prosím, hlasujte teraz o procedurálnom návrhu pána poslanca Pašku, a to nekonať dnešnú schôdzu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 147 poslancov, hlasovalo 69 za, 62 proti, 16 sa zdržalo.

  Tento návrh sme neschválili.

  Keďže nie sú žiadne ďalšie návrhy na zmenu alebo doplnenie programu, budeme teraz hlasovať o programe schôdze ako o celku. Prosím, prezentujte sa a hlasujte teraz o programe schôdze ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 148 poslancov, hlasovalo 78 za, 67 proti, 3 sa zdržali.

  Schválili sme program 19. schôdze Národnej rady.

  Predtým ako budeme pokračovať, pán poslanec Paška, nech sa páči.

 • Pán predseda, žiadam vás, aby ste ihneď zvolali poslanecké grémium.

 • Povedané so smiechom.

 • Ďakujem vám, pán Paška.

  Takže bude teraz prestávka preto, lebo bude poslanecké grémium. Nech sa páči.

 • Prestávka.

 • Rokovanie nebude pokračovať pred 13.00 hodinou.

 • Pokračovanie prestávky.

 • Dámy a páni, dovoľte mi oznámiť, že po dohode na grémiu budeme pokračovať v schôdzi o 14.00 hodine.

 • Pokračovanie prestávky.

 • Po prestávke.

 • Dámy a páni, poprosím dostaviť sa do rokovacej miestnosti, budeme pokračovať 19. schôdzou. Poprosím aj ctených kolegov z KDH, keby mohli doklubovať a dostaviť sa do rokovacej miestnosti na čele s predsedom klubu Paľom Hrušovským, aby sme mohli pokračovať v 19. schôdzi Národnej rady.

 • Panie poslankyne a páni poslanci, predtým ako pristúpime k rokovaniu o obidvoch bodoch programu 19. schôdze, budeme hlasovať o procedurálnom návrhu štyroch poslaneckých klubov koaličných, aby sa v rozprave k obidvom bodom postupovalo podľa § 29a zákona o rokovacom poriadku a aby bol určený čas na rozpravu k prvému bodu programu dvanásť hodín a k druhému bodu programu tiež dvanásť hodín.

 • Výkriky a piskot v sále.

 • Ďakujem pekne.

  O tomto návrhu budeme teraz hlasovať.

 • Reakcie z pléna.

 • Áno, áno, áno, áno, áno, áno, nebojte, bude procedurálny, áno.

  Pán Paška, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, v rámci vášho demokratického ponímania slovenského parlamentu dávam návrh, aby ste rovno na nás opozíciu poslali kukláčov, nech nás vyvedú stadiaľto a nemusíme povedať vôbec nič. Ďakujem.

 • Ruch v sále.

 • Ďakujeme. Ďakujem za tento konštruktívny procedurálny návrh od pána poslanca Pašku.

  A teraz dávam hlasovať o návrhu, ktorý vraví, že budeme postupovať podľa § 29a rokovacieho poriadku, a to obmedzíme rečnícky čas k prvému bodu na dvanásť hodín a k druhému bodu na dvanásť hodín. Prosím, hlasujte teraz.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 78 poslancov, hlasovalo 78 za.

 • Reakcia pléna a potlesk v sále.

 • Národná rada sa teda jednomyseľne uzniesla...

 • Výkriky, skandovaný potlesk a pískanie v sále.

 • Ďakujem pekne.

  Čas určený na rozpravu medzi jednotlivé poslanecké kluby je rozdelený nasledovne:

  - strana SMER, teda poslanecký klub SMER - SD: 4 hodiny 57 minút 36 sekúnd (reakcie z pléna, potlesk a zapískanie v sále),

  - SDKÚ - DS: 2 hodiny 14 minút 24 sekúnd,

  - SaS: 1 hodina 40 minút 48 sekúnd,

  - KDH: 1 hodina 7 minút 12 sekúnd,

  - MOST: 1 hodina 7 minút 12 sekúnd,

  - SNS: 33 minút 6 sekúnd.

  Čas pre jedného nezávislého poslanca je 4 minúty 48 sekúnd.

 • Výkriky a ruch v sále.

 • Prosím predsedov poslaneckých klubov, aby mi písomne oznámili poradie rečníkov, ktorí budú v rozprave zastupovať poslanecký klub. Tlačivá na určenie poradia rečníkov za poslanecké kluby a nezávislých poslancov sú na prezencii.

  Teraz vyhlasujem desaťminútovú prestávku, aby sme vedeli pripraviť technickú stránku tohto schváleného bodu. Pokračujeme o 14.20 hod.

  A máme procedurálny návrh kolegu Matoviča.

 • Chcem sa opýtať, či tých(tie) štyri minúty tridsať sekúnd je aj s faktickými.

 • Smiech v sále.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Dámy a páni, budeme pokračovať. Poprosím teraz pána poslanca Pašku, počkáme chvíľočku, dokým príde, aby mohol predniesť procedurálny návrh. Pán poslanec, nech sa páči. Žiaden návrh. Dobre.

  Dámy a páni, poprosím dostaviť sa do rokovacej sály. Predtým ako otvorím rozpravu, sa chcem spýtať, či je všeobecný súhlas na to, aby sme rokovali do skončenia schôdze.

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Nabudúce rýchlejšie, páni, hej? Dobre.

  Takže ideme teraz hlasovať. Ideme teraz hlasovať o tom, že budeme rokovať až do skončenia schôdze.

 • Smiech a ruch v rokovacej sále.

 • Ruch v rokovacej sále.

 • Samozrejme, že budeme rokovať dnes do skončenia schôdze.

 • Výkriky a ruch v rokovacej sále.

 • Nepretržite, tak. Nepretržite, a nielen dnes, kurník.

 • Hlasovanie.

 • Z prítomných 79 poslancov hlasovalo 74 za.

  Čiže dohodli sme sa, že budeme rokovať dovtedy, dokedy schôdza neskončí.

 • Smiech a potlesk v rokovacej sále.

 • Nepretržite. Dobre.

  Ďalej. Pýtam sa, či je všeobecný súhlas s tým, že budeme hlasovať po prerokovaní každého bodu ihneď. Je všeobecný súhlas s tým, že budeme rokovať?

 • Nesúhlasná reakcia pléna.

 • Nie.

  Prosím, hlasujme teraz o tom, že budeme hlasovať po skončení rozpravy o každom bode ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 77 poslancov, hlasovalo 75 za a 2 nehlasovali.

  Dohodli sme sa na tom, že budeme hlasovať po skončení rozpravy ku každému bodu.

  Dva procedurálne návrhy.

  Pán poslanec Fico. Nech sa páči, pán podpredseda.

 • Pán predseda, hlasovali sme o hlúposti, o nezmysle. Chápem, že ste aj unavený, aj nervózny a riadite schôdzu, ako riadite. Dali ste hlasovať o procedurálnom návrhu, aby sa rokovalo do skončenia schôdze. Vždy sa rokuje do skončenia schôdze, to je celkom pochopiteľné.

 • Smiech v sále a potlesk.

 • Takže vás poprosím, keby ste ešte, lebo to máte už vo vašom klube aj dosť obvyklé, dali návrh procedurálny a ešte raz sa hlasovalo o tom, čo chcete dosiahnuť, lebo ste hlasovali o nezmysle. Ďakujem pekne.

 • Pán predseda, ja sa pripájam k tomu, čo uviedol pán podpredseda Národnej rady Robert Fico, a uvádzam, že podľa § 22 zákona o rokovacom poriadku "v piatok do 16. hodiny rokuje Národná rada, ak Národná rada nerozhodne inak". Váš procedurálny návrh bol uvedený v takom znení, v ktorom v žiadnom prípade nemenil toto ustanovenie zákona o rokovacom poriadku, bol zmätočný, a preto by ste ho mali určite naformulovať správnejšie.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Madej, tak na základe týchto dvoch procedurálnych návrhov budeme hlasovať ešte raz o tom, či je súhlas, že budeme rokovať nepretržite, až dokým neprerokujeme všetky body programu. Prosím, hlasujte teraz.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 80 poslancov, hlasovalo 77 za, 1 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Dohodli sme sa, že budeme rokovať nepretržite, až dokým neprerokujeme všetky body.

  No. Ďalší, teraz budeme postupovať tým, že vám oznámim, že dostal som zoznamy, dostal som zoznamy od jednotlivých klubov.

  Pán poslanec Madej, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, vážený pán predseda Národnej rady, opäť si dovolím spochybniť ten procedurálny návrh, ktorý ste uviedli. Podľa čl. 82 Ústavy Slovenskej republiky "Národná rada Slovenskej republiky zasadá stále". Stále, nepretržite sú určite synonymá, to znamená, že nijakým spôsobom, procedurálnym návrhom, nemusíme podporovať ústavu. Vy musíte dať, pán predseda Národnej rady, hlasovať o tom, že budeme rokovať aj po 16.00 hodine. Ďakujem veľmi pekne.

 • Pán poslanec Madej, ako vidíte, mám veľkú snahu vám vyjsť v ústrety, lebo si cením dobré vzťahy k opozícii, s opozíciou, a preto (ruch a smiech sále) budeme hlasovať ešte raz nielen o tom, že hlasujeme, že rokujeme...

 • Ruch v sále.

 • Poprosím kľud v miestnosti. Keď si pán poslanec Madej želá, aby to bolo presne takto, lebo evidentne sa bavíme o podstatných veciach, budeme teda hlasovať ešte raz o tom, že rokujeme nepretržite aj po 16.00 hodine. Do skončenia, do prerokovania, do skrátka všetkého, no.

 • Potlesk a ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • Z prítomných 76 poslancov hlasovalo 75 za, 1 sa zdržal.

  Pán Madej, dúfam, že teraz ste spokojný už aj vy, a schválili sme, že teda rokovanie bude pokračovať nepretržite aj po 16.00 hodine.

  Teraz by som vás chcel informovať o tom...

  Pán poslanec Glváč, nech sa páči procedurálny návrh.

 • Pán predseda, hlásil som sa už pred hlasovaním, ale tvárili ste sa, že to nevidíte, takže neviem, aké je to hlasovanie.

  Chcel som dať procedurálny návrh, že keď máte problém uviesť toto hlasovanie, aby ste to dali nejakému skúsenejšiemu kolegovi. Napríklad kolega Jurčík vie výborne čítať a uvádzať (smiech v sále), že tak by som dal hlasovať, nech to uvádza on.

 • Tak. Teraz vás chcem informovať, že poslanecké kluby mi oznámili poradie rečníkov zastupujúcich klub, a to nasledovne:

  - za SMER - SD vystúpi jeden poslanec, a to pán poslanec Paška,

  - za klub SDKÚ a SaS som dostal; za SDKÚ som nedostal žiaden zoznam, SaS som dostal prázdny zoznam, KDH tiež,

  - za MOST a SNS som zoznam nedostal. No. Nemáme čo.

  Nezávislí, nezávislí sa tiež do rozpravy neprihlásili.

  Tým pádom, že máme iba jedného prihláseného rečníka, a to je pán poslanec Paška, odpadá žrebovanie a...

 • Ruch a smiech v sále.

 • Poprosím pána poslanca Pašku o vystúpenie v rozprave k volebnému poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov. Pán poslanec, máte k dispozícii 4 hodiny 57 minút a 36 sekúnd.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec, prepáčte, ešte musíme uviesť zákon. Ja vás poprosím o minútku strpenia a nech sa páči.

 • Smiech a ruch v sále.

 • Poprosím povereného člena ústavnoprávneho výboru poslanca Kamila Homoľu... Poprosím povereného člena ústavnoprávneho výboru poslanca Kamila Homoľu, aby návrh viedol. Návrh, ktorý vypracoval ústavnoprávny výbor, má parlamentnú tlač 421. Pán poslanec, nech sa páči.

  Pán poslanec Jarjabek, procedurálny návrh, nech sa páči.

 • Pán predseda, žiadam vás, aby ste dali okamžite hlasovať o tom, o mojom procedurálnom návrhu, aby ste boli vymenený ako človek, ktorý dnes nie je schopný viesť túto schôdzu...

 • Potlesk a reakcie z pléna.

 • Preto, lebo je nervózny, nepozná rokovací poriadok, robí zásadné chyby.

  Žiadam vás, aby ste dali hlasovať o tom, že vás vymení na vašom poste v rámci dnešného dňa jeden z podpredsedov, napríklad pán podpredseda Hort, ten je najbližšie.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 129 poslancov, hlasovalo 59 za, 45 proti, 19 sa zdržalo, 6 nehlasovalo.

  Procedurálny návrh pána poslanca Jarjabka sme neschválili.

  A teraz uvedieme, poprosím povereného člena ústavnoprávneho výboru poslanca Kamila Homoľu, aby návrh uviedol. Nech sa páči.

 • Rokovanie o návrhu volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, tlač 421.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zákon č. 253/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, okrem iného vypustil ustanovenia, na základe ktorých Národná rada prijala priebežne niekoľko volebných poriadkov určujúcich pravidlá výkonu volebného práva poslancov vrátane spôsobu hlasovania pri ustanovovaní funkcionárov, ktorí patria do pôsobnosti zákonodarného zboru.

  Novela zároveň vytvorila právny rámec pre prijatie jednotného volebného poriadku, keď v § 39a ustanovila, že podrobnosti o voľbe a odvolávaní funkcionárov, okrem takzvaných vlastných funkcionárov Národnej rady, upraví volebný poriadok schvaľovaný na základe návrhu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ústavnoprávny výbor sa zaoberal problematikou niekoľkokrát. Výsledkom je návrh nového jednotného volebného poriadku, ktorým...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte, pán poslanec. Poprosím kolegov o kľud v miestnosti. Prosím vás, venujte pozornosť rečníkovi. Ďakujem vám pekne.

 • Teda zopakujem, že ústavnoprávny výbor sa zaoberal problematikou niekoľkokrát. Výsledkom je návrh nového jednotného volebného poriadku, ktorý je predmetom rokovania tejto schôdze. Predložený návrh stanovuje pravidlá pre voľbu a odvolávanie funkcionárov, prípadne kandidátov alebo členov orgánov, ak to ustanovuje osobitný predpis.

  Zároveň stanovuje formálne a obsahové náležitosti návrhov, postup pri ich podávaní, priebeh rokovaní o nich tak na schôdzi príslušného výboru, ako aj na schôdzi Národnej rady. Podrobne upravuje hlasovanie pri tajnej, ako i verejnej voľbe. Zavádza nový spôsob nakladania s hlasovacími lístkami po ukončení volebného aktu. V prípade tajnej voľby určuje spôsob povinnej archivácie a stanovuje 5-ročnú lehotu. Návrh rieši i niektoré ďalšie aplikačné otázky výkonu tejto formy rozhodovania parlamentu. Ruší doterajšie volebné poriadky vzťahujúce sa na vymedzenú oblasť právnych vzťahov.

  Na 34. schôdzi dňa 15. júna 2011 ústavnoprávny výbor uznesením č. 216 odporučil Národnej rade návrh volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov schváliť.

  Pán predseda, skončil som, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem. Pán poslanec, zaujmite miesto, prosím vás a chcem vás poprosiť plniť aj úlohu spravodajcu.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu, ako som už pred chvíľou oznámil, v rozprave vystúpi jediný prihlásený rečník, to je pán poslanec Paška.

  Pán poslanec, máte slovo, ospravedlňujem sa ešte raz za omyl, ktorý som predtým spôsobil. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda, dúfam, že konečne v sále zavládne normálna pracovná atmosféra. Viete, ono keby to nebolo na smiech, tak je to na plač, a hanbím sa za vás, za celú Národnú radu.

  Ľudia na Slovensku čakajú na výsledok aktu, ktorý je súčasťou ústavného a politického systému. Miesto toho, pán predseda, s vašimi koaličnými partnermi predvádzate už pomaly 2 hodiny 40 minút neuveriteľné divadlo, ktoré nedehonestuje len túto Národnú radu, ale je vaším pľuvancom do očí ľudí na Slovensku.

 • A viete, je v tom, je v tom kus symboliky, keď som zbadal, ako pracovníci kancelárie začali inštalovať tieto predpotopné staré televízory na meranie času, začali mi behať zimomriavky po chrbte, pretože som si uvedomil, že v parlamente Slovenskej republiky zavial duch starých časov.

  Vážený pán predseda, možno je to symbolické aj v tom, že je to skoro rok po tom, ako ste sa uchopili moci. Vy, ktorí ste ľudí oklamali a podviedli svojimi sľubmi o demokracii, o transparentnosti, o čistote verejného žitia, miesto toho dnes sme svedkami toho, čo kritizujem už pomaly rok v tejto sále, a to je bezprecedentné pohŕdanie ústavou, princípmi politického systému, demokracie. A niet lepšieho dôkazu ako to, akým brutálnym a hulvátskym spôsobom ste nám zobrali slovo. Slovo a názor, ktorý nereprezentuje len 62 poslancov klubu SMER-u - sociálnej demokracie, ale státisíce ľudí na Slovensku.

 • Ale to je váš princíp, to je váš systém.

  Pán predseda, vy, vy ste sa zapísali a určite zostanete v histórii slovenského parlamentu zapísaný nezmazateľným písmom už všeličím. Možno asi váš najväčší štátnický akt boli toalety na Bratislavskom hrade a veľmi, veľmi kvitujem, že ste znížili cenu týchto toaliet po tom, ako sa objavila obrovská kritika.

  Dámy a páni, viete, kedy tu boli tie televízory? Len raz za 20 rokov. Keď sa rokovalo o Lexovi. Len raz za 20 rokov tu boli tieto televízory. O čom nám to tu idete rozprávať?

 • Potlesk a pokrik v sále.

 • Ale možno mal som, chcel som sa prihlásiť s procedurálnym návrhom, aby, keďže vládne vláda, ktorá konečne vraj priniesla prosperitu, škoda, že ľudia to necítia, a priniesla slobodu a právo na názor, nedala doniesť tie veľké plazmy, ktoré sa vyrábajú na Slovensku, najväčšieho svetového výrobcu. Viete, asi by to bolo ťažko, lebo to bola vláda Roberta Fica, ktorá tento projekt rozbehla, a bola to vláda Roberta Fica, sociálnej demokracie, ktorá zabezpečila ľuďom prácu, príjmy a hlavne normálny pocit. Pocit hrdosti, že žijú na Slovensku, v krajine, v Európskej únii, ktorá je plnoprávna, a pocit, že sa nemusia obávať o budúcnosť. Dnes tento pocit nemajú a som rád, že ste tu nainštalovali tie staré Oravy, nie že by som mal niečo proti našim výrobcom, ale je v tom naozaj kus symboliky.

  Ale poďme ešte k niekoľkým argumentom, lebo je to dôležité. Mám koľko? 4 hodiny 36 minút, takže dúfam, že sa mi to podarí celé uchopiť.

  Viete, asi najdôležitejšie, o čo sa snažíme od 12. hodiny, na ktorú zvolal predseda parlamentu túto schôdzu, je, aby sme - a poprosím aj novinárov na balkóne, ak by sa pokúsili to pochopiť, že nechceme nič iné, že chceme len a len dodržiavanie pravidiel. Že chceme dôstojnú tajnú voľbu generálneho prokurátora tak, ako tomu bolo roky, roky dozadu, a aby človek, ktorý bude generálnym prokurátorom, bol dôveryhodným, politicky nemanipulovateľným, aby to bol človek, ktorý autonómne, tak ako o tom hovorí Ústava a právny poriadok Slovenskej republiky, zabezpečil výkon všetkých občianskych práv ľudí na Slovensku. O nič iné nám sedem mesiacov nejde.

 • Sedem mesiacov vládna koalícia nie je schopná zvoliť generálneho prokurátora z veľmi jednoduchého dôvodu. Lebo je zlepencom názorovo a hodnotovo častokrát neidentifikovateľných, ale najmä rozporuplných politických strán, do ktorých ešte vstupujú tzv. nezávislí mudrci a všetci tí, ktorí zneužívajú tieto drobnosti slovenského politického systému na to, aby diktovali diametrálne odlišné postoje a diametrálne odlišné riešenia miesto toho, aby sa napĺňalo to, čím boli ľudia na Slovensku oklamaní, a to je volebný program a vládny program, ktorý si táto koalícia dala do vienka.

  Sedem mesiacov nie sme schopní zvoliť generálneho prokurátora aj preto, lebo vo vnútri tzv. pravicovej koalície vládne nedôvera, nevraživosť a osobná animozita a nepriateľstvo.

 • Každý, kto dostal od občana mandát, aby ho vykonával slobodne, ak je členom dnešnej vládnej koalície, musí byť pripravený na to, že sa stal bábkou v rukách niekoho, kto čosi deklaruje, ale niečo úplne iné robí. A takýto je stav.

  Tým najlepším dôkazom - a vrátim sa k tomu, prečo som tým začal, čo sme vlastne chceli - je aj dnešná schôdza.

  Pán predseda, že ste ju nezvládli od začiatku, ale to už sme si zvykli, pretože takýchto cirkusov pri elementárnej neschopnosti zvládať procedúry Národnej rady sme tu za rok zažili strašne veľa. Ale čo je úplne najhoršie, vy už dnes pohŕdate opozíciou tak, že ani nepovažujete za slušné a potrebné, aby ste tých 71 poslancov opozície alebo ich reprezentantov na úrovni politického vedenia Národnej rady prizvali k zásadným rozhodnutiam a aby ste oboznámili aj opozičné kluby s tým, čo sa bude v tejto Národnej rade diať. Ja už som tu raz robil politologický exkurz a nechce sa mi to opakovať, ale vám asi pošlem niekoľko kníh a brožúrok.

  Pán predseda, vláda s väčšinou, exekutíva je jedna vec, ale elementárny princíp každého demokratického parlamentarizmu je proporcionalita. A bez ohľadu na to, kto vládne, každý, kto sedí v tejto Národnej rade, má a musí mať paritný rovnaký prístup k informáciám, k podieľaniu sa na vedení a k riešeniu legislatívnych problémov a záležitostí. Vy na to úplne kašlete. A viete, čo je najlepší dôkaz?

  Pán predseda, prečítajte si ten rokovací poriadok. Vy nemáte ani toľko dôstojnosti v sebe a vedenie Národnej rady, aby ste informovali o výsledkoch poslaneckého grémia. Už sa zabudlo na, to je elementárny princíp. Vaša povinnosť alebo vami povereného člena vedenia Národnej rady je vždy po tom, ako zasadne poslanecké grémium, oboznámiť poslankyne a poslancov s výsledkami rokovania. A prečo to hovorím? Dobre, že na to kašlete, vy si naozaj mýlite moc a autoritu s demokraciou, pretože my sme zvolali poslanecké grémium a nechceli sme nič iné. A tam je tá podstata. Poďte, prosím vás, sa dohodnúť, akým spôsobom v korektnej, ústavne a zákonom garantovanej tajnej voľbe zvolíme človeka na čelo Generálnej prokuratúry tak, aby nevznikla ani len pochybnosť a aby budúcnosť neprinášala ľuďom na Slovensku ďalšie traumy z možného spochybnenia tohto právneho aktu.

  My sme, dámy a páni, nechceli nič iné. Povedali sme, Ústavný súd vyniesol nález, prijal tzv. predbežné opatrenie, ktorým pozastavil účinnosť zákona alebo niektorých ustanovení novely zákona o rokovacom poriadku, ktoré sa týkajú voľby generálneho prokurátora. Nebol zverejnený v zbierke, tým pádom nie je platný. A my sme povedali, čo vás tak núti, aby ste v piatok poobede rýchlo zvolili pána Čentéša ako svoju politickú figúrku na čelo prokuratúry so všetkými právnymi rizikami, keď každý, kto len trošku má právne vedomie a nie bezvedomie, musí vedieť, že ak Ústavný súd prijal predbežné opatrenia, k meritu veci existuje minimálne pochybnosť, a ak existuje minimálne pochybnosť, je veľmi pravdepodobné, že Ústavný súd môže rozhodnúť v merite veci a meritom veci je problém verejnej a tajnej voľby aj inak, ako je ustanovenie zákona.

  Viete, čo sme povedali na grémiu a navrhli sme to všetkým koaličným predstaviteľom? Dneska to zabaľme, ide júnová schôdza, aby nevznikali pochybnosti, nech problematika novely zákona o rokovacom poriadku žije svojím životom na Ústavnom súde, pretože ho prijal a bude sa ním zaoberať, a prijmime, a SMER - sociálna demokracia takto všetkými 62 hlasmi za to zahlasuje, novelu zákona o rokovacom poriadku, kde veľmi jasne a nespochybniteľne ustanovíme podmienky normálnej tajnej voľby.

  Normálnej tajnej voľby, do ktorej, pán predseda, ak nebude ignorovať, lámať, deformovať a zneužívať ústavu a svoje postavenie, prizve kohokoľvek, kto spĺňa zákonom a ústavou stanovené podmienky, a prebehne tajná voľba. A nech už bude, dobre, zvoľte si, máte moc, urobte si, nikdy to tu tak nebolo, ale dobre, budem hovoriť o tom neskôr, kde je vaša filozofia. Ale urobíme voľbu, ktorá bude nespochybniteľná.

  Čo vás už teda, dámy a páni z koalície, tak tlačí, aby sme tu v piatok poobede rýchlo, lámajúc a nerešpektujúc nález Ústavného súdu, volili generálneho prokurátora? Ja vám poviem čo. Vaša snaha ukradnúť na Slovensku čo najviac, sprivatizovať čo najviac a urobiť z ľudí na Slovensku žobrákov. O nič iné vám nejde.

 • A na to nepotrebujete nič iné (doznievanie potlesku), na to nepotrebujete nič iné, len zalepiť ústa opozícii. Tak ako ste to urobili zvolaním tejto schôdze, tak ako to predseda Národnej rady robí ignorovaním opozície a tak ako ste to urobili bezprecedentným aktom obmedzenia práva opozície vyjadriť svoj názor. A tak ako ste to urobili symbolicky týmto 15-ročným televízorom. To je vaša hanba, dámy a páni z koalície, a ľudia na Slovensku sa na to pozerajú a veľmi dobre vedia, o čo ide.

  Problém nie je v generálnom prokurátorovi. Ešte raz zdôrazním: chceme korektnú tajnú voľbu. Ale neklamte ľudí, nezbedačujte ich a nezavádzajte do tohto parlamentu mechanizmy, ktoré tu 15 rokov neboli. Zaviedli ste ich vy.

  Dámy a páni, ktorí aspoň tu sedíte a počúvate, raz to príde na pretras, niekto sa pozrie, akým spôsobom ste útočili na opozíciu, akým spôsobom ste chceli umlčať opozíciu.

  Aby som zdôraznil ten právny rozmer, pretože, samozrejme, toto je politické vystúpenie a mám aj ambíciu odprezentovať naše hodnotové postoje, ale tá podstata riešenia, ktoré sme sa snažili presadiť na poslaneckom grémiu, bola naozaj niekde v právnej agende. Nedá mi, aby som neprečítal vyjadrenie pána Dobroslava Trnku, ktorý sa vzdal kandidatúry, pretože ja nie som právnik, vy to viete a sedí tu príliš veľa renomovaných a dobrých právnikov aj v koalícii, aj v opozícii, aby som naozaj sa snažil niečo dezinterpretovať.

  Pán Dobroslav Trnka napísal predsedovi Národnej rady list:

  "Vypočul som si Vaše vyjadrenia súvisiace s voľbou kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorá má prebehnúť dnes na mimoriadnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Som presvedčený, že teoreticky a prakticky je možné ignorovať hocičo, ale taktiež som presvedčený, že akékoľvek rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky sa ignorovať nedá ani v teoretickej polohe.

  Vzhľadom na to, že som sa presvedčil, kam až ste schopní zájsť pri rešpektovaní rozhodnutí iných ústavných orgánov, nie som ochotný zúčastňovať sa ďalej konania, ktoré pro futuro môže opätovne vytvoriť priestor na zodpovedanie otázok možnej ústavnosti, respektíve zákonnosti voľby kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

  Vzhľadom na tieto skutočnosti, vážený pán predseda, beriem späť svoj súhlas s kandidatúrou na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorý som dal pánovi poslancovi Mojmírovi Mamojkovi dňa 9. 6.

  Žiadam vás, aby ste o tejto skutočnosti informovali poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Pán poslanec Mamojka je s mojím rozhodnutím uzrozumený."

  Toľko názor človeka, ktorý riadil sedem rokov Generálnu prokuratúru, človeka, ktorý aj počas výkonu mojej funkcie predsedu Národnej rady každý rok prichádzal do tejto Národnej rady a predkladal správu, výročnú správu o činnosti Generálnej prokuratúry. A je na zamyslenie, že počas týchto štyroch rokov ani jedna a ani jeden z poslancov súčasnej vládnej koalície, ktorí sedeli aj v predchádzajúcom období v Národnej rade Slovenskej republiky, nevzniesli ani len námietku, ani len náznak pochybnosti o tom, že generálny prokurátor, ktorý riadi autonómne Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, by bol človek spochybniteľný, alebo že akty, ktoré zastrešoval v zmysle svojej ústavnej kompetencie, majú náznak alebo dokonca sú identifikovateľné ako porušenie zákona, ako manipulácia, ako čosi, čo nie je zlučiteľné s postavením tejto osoby.

  A, čuduj sa svete, zrazu sa objavila veľká schéma, veľká schéma triedneho nepriateľa, veľká schéma kohosi, ktorý je ten najväčší nepriateľ tejto vládnej koalície a najväčší nepriateľ právneho štátu na Slovensku.

  Budem aj z titulu svojej bývalej funkcie proti tomu protestovať, pretože toto vždy bol až dodnes, až dodnes, kedy ste obmedzili naše práva opozície hovoriť otvorene a čo chceme a koľko chceme a ako chceme, vždy toto bol priestor, kde si každý mohol povedať svoj názor.

  Nuž, začala sa nová etapa na Slovensku, začala bežať a tá časomiera možno symbolicky odmeriava novú éru pre ľudí na Slovensku. Éru, kde si budú musieť zvyknúť, že majú držať hubu a krok, že majú uťahovať opasky, že majú chudobnieť a že jednoducho sa majú starať o seba. Či je to oblasť zdravotníctva, sociálnych vecí alebo aj právnej vymožiteľnosti. Veď najväčší triedni nepriatelia je súdnictvo, prokuratúra, opozícia a s tými sa treba vysporiadať. A to, čo dnes urobíte, ak zvolíte politického nominanta, bude len vyvrcholením snahy, ktorá je za rok veľmi čitateľná. Absolútne totalitne uchopiť moc a podriadiť si celý politický a spoločenský, ale najmä ekonomický systém svojim predstavám a navždy vymazať názorovú opozíciu a navždy zabrániť tomu, aby si mohol človek na Slovensku povedať otvorene svoj názor, aby mohol oponovať a aby mal právo vyjadriť sa, čo si o veciach verejných myslí. O nič iné vám nejde, len o to, aby ste prenasledovali opozíciu a aby ste ju zatvárali.

 • Veď ja sa nečudujem, keď má strana pod 5 % a zúfalo po roku si uvedomuje, aké je to fajn byť pri moci. Škoda len, že si neuvedomuje, že k tej moci sa treba dostať nie manipuláciou a nie segregáciou a nie ohrozovaním občianskych práv a manipuláciou s právnym systémom, ale veľmi jednoduchým spôsobom, dámy a páni, a funguje to tam v demokracii už pár stoviek rokov: program a realizácia a hlavne ľudia musia cítiť, že ich život nie je hračkou v rukách politikov, ktorí si raz myslia, že to bude marihuana, potom to bude hento, potom to bude tamto, potom predáme penzijné fondy, potom predáme zdravotné poisťovne, potom predáme štátny majetok. Nie. Tí ľudia to chcú a musia cítiť. A o to viac je nebezpečná tendencia a cesta, ktorou ste sa vydali.

  Dovoľte mi, keďže som presvedčený, že to nie je náhodný akt, a už som o tom hovoril v tejto Národnej rade, uviesť niekoľko argumentov. To, čo sa zdá ako schéma zdanlivo veľmi občiansky príjemná, je jedna hlúpa, cielená, sofistikovaná, sprostá manipulácia s celým systémom.

  Nechcem sa vracať k tomu, ako ste zmanipulovali a ovládli verejnoprávny priestor médií, tzv. Slovenský rozhlas a televízia, ako ste zlomili zákon a prijali ste si flagrantnú normu, ktorá vám umožnila ovládnuť aj ten posledný verejnoprávny segment médií. Nechcem ani hovoriť o tom pohone na systém súdnictva, nechcem ani hovoriť o tom systéme pohonu na prokuratúru. Tie schémy sú veľmi jednoduché a veľmi porovnateľné. Naexponuje sa problém, vytvorí sa obraz triedneho nepriateľa. Na to využijúc elektronické médiá, chválapánubohu, nie tieto staré črepy, ako to tu dal predseda nainštalovať, sa spustí takzvaná verejná mienka. Na tú okamžite reagujú printové médiá, elektronické médiá a už máme obraz triedneho nepriateľa a cez obraz triedneho nepriateľa atakujeme systém. A z pohľadu ušľachtilých, eticky veľmi silných cieľov začíname volať po zmene. Lebo však veď ľudia chcú zmenu. Veď to je neuveriteľné, ako nefungovala televízia, veď to je neuveriteľné, ako nefungovalo súdnictvo, veď to je neuveriteľné, ako nefungovala prokuratúra. Veď to je neuveriteľné teraz, keď sa bavíme o samosprávach, ako nefunguje samospráva. Chudáci, asi by si ľudia mali uvedomiť, že musia veľmi dobre rozmýšľať, koho budú voliť za starostov a primátorov. Lebo ak náhodou nezvolia tých správnych pravicových a liberálnych predstaviteľov, tak je samospráva na figu. A treba na nich útočiť a treba im zobrať peniaze a treba im zobrať platy a jednoducho ísť po nich, ako sa len dá. A táto schéma funguje.

  A dnes táto zmanipulovaná voľba generálneho prokurátora je tým najlepším dôkazom.

  Ale poďme na tú podstatu, pretože tá je veľmi zaujímavá. Možno tí, ktorí sem-tam niečo prečítajú, budú rozumieť, o čom budem hovoriť. Ale dúfam, že tu takí sú. Viete, čo je najväčším nepriateľom tzv. trhového riešenia, ktoré ste si osvojili, dámy a páni z koalície? Je, bohužiaľ, demokracia. A keď som hovoril o jednotlivých úrovniach fungovania politického a spoločenského systému, tak to nebola náhoda. Všetci apologéti a ideoví vodcovia čohosi, čomu sa hovorí nová pravica, už niekoľko rokov veľmi jasne definujú a popisujú návody, ako sa vysporiadať s čímsi, čo dnes ľudia na Slovensku považujú za úplne prirodzené, a to je výkon občianskych práv a demokracia.

  Viete, predstavitelia novej pravice, ktorí obhajujú voľný trh, úplne otvorene hovoria o tom, že demokracia niekedy veľmi škodí a treba z hľadiska moci a výkonu moci urobiť všetko pre to, aby náhodou občan, ktorý má iné predstavy o usporiadaní spoločnosti, nemohol cez svoje prirodzené volebné právo vstupovať do systému tak, aby ohrozil fungovanie trhu. Ja vám veľmi rád poskytnem vyjadrenia filozofov, ako sú Huntington, Hayek alebo Sartori, ktorí otvorene o tom hovoria.

  Ja keď som prvýkrát vystúpil ešte k programovému vyhláseniu a kritizoval som tú najväčšiu klamárku, ktorá na Slovensku chodila, a to je premiérka Iveta Radičová, mal som pocit, že sú to náhodné akty. Dnes po roku s plnou vážnosťou hovorím: nie sú to žiadne náhodné akty a filozofia novej pravice je to, čo programovo je pre túto pravicovú vládnu koalíciu nástrojom na to, aby jednoducho systém fungovania našej krajiny dostala pod absolútnu kontrolu. A dnes voľba generálneho prokurátora je toho len a len ďalším dôkazom.

  Dámy a páni, nechce sa mi citovať niektoré vyjadrenia, ale rád tým, ktorých by to náhodou zaujímalo, poskytnem aj niektoré linky na literatúru.

  Čo je ale strašné, že tu dnes naozaj musíme byť a o týchto veciach hovoriť. V normálne fungujúcej demokratickej spoločnosti by sa to nikdy nestalo. Vznešené, ušľachtilé ciele pravice sú dnes premietané do úplne inej podoby. Tie televízory pätnásťročné sú tým najlepším symbolom a sú tou najväčšou hanbou, dámy a páni z koalície, ktorí ste sa nechali vtiahnuť do tejto špinavej hry proti demokracii, ktorá vyústi v nič iné, len v to kyvadlo, ktoré raz sa vráti aj ku vám. Jednoducho tak to je, pretože spoločenské procesy a politické systémy majú také isté exaktné a axiomatické pravidlá fungovania ako ktorákoľvek iná oblasť.

  Dámy a páni, ešte mám pár minút, ale keď som na úvod povedal, že keby to nebolo do plaču, tak je to na smiech, tak skončím tým, čím som začal.

  Je mi veľmi ľúto, že ste sa, kolegyne, kolegovia z koalície, nechali vtiahnuť do týchto hier.

  Je mi veľmi ľúto, že na čele parlamentu stojí človek, ktorý označí nález Ústavného súdu alebo rozhodnutie Ústavného súdu veľmi pejoratívnym výrazom.

  Je mi veľmi ľúto, že ste podľahli tej ilúzii svojej dokonalosti, čistoty a morálnosti.

  Je mi veľmi ľúto, že deformujete život na Slovensku spôsobom, akým to robíte. Nie kvôli nám, ale kvôli tým ľudom, ktorí na Slovensku žijú, ktorí v státisícoch majú problém prežiť zvečera do rána.

  Váš záujem je veľmi jednoduchý. Udržať sa pri moci a vytvoriť si predpoklady na to, aby ktokoľvek, kto má iný názor, ho nemal právo predniesť, aby ktokoľvek, kto si myslí niečo iné, bol perzekvovaný, postihovaný, prenasledovaný a zlikvidovaný. A toto je podstata a esencia vašej voľby politicky zvoleného generálneho prokurátora, ktorý bude bábkou vo vašich rukách a bude robiť len to, čo z hľadiska vašich zámerov bude vhodné a účelné.

  Dámy a páni, klub SMER-u - sociálnej demokracie sa za týchto okolností, okolností, ešte raz to zopakujem, kedy sme nechceli nič iné, len korektnú tajnú voľbu generálneho prokurátora bez ohľadu na to, kto bude zvolený. Korektnú tým, že by sme stopercentným politickým konsenzom alebo dohodou upravili právne prostredie a pravidlá tejto voľby tak, že by nikto nemohol nikdy spochybniť nielen človeka, ktorý z takejto tajnej voľby vzišiel, ale aj všetky akty, ktoré bude z titulu svojej funkcie vykonávať. O nič iné nám nešlo.

  Žiaľ, narazili sme na bariéru výkonu moci, deformácie moci, zneužívania ústavy, zneužívania právneho systému a som presvedčený, že, dámy a páni, ak takýmto spôsobom v stave právnej neistoty, spôsobom spochybniteľným zvolíte generálneho prokurátora, zavediete do života na Slovensku obrovské precedensy, ktoré sa skôr či neskôr vrátia aj ku vám.

  Preto poslanci SMER-u - sociálnej demokracie sa na tejto fraške, ktorú ste zinscenovali s vašimi politickými lídrami, nezúčastnia.

  Ďakujem.

 • Dlhší potlesk.

 • Pán predseda, pán predseda poslaneckého klubu Paška bol k tomuto bodu...

 • Reakcia poslanca.

 • Ja sa ospravedlňujem, dámy a páni. Chcel som využiť túto príležitosť aj na to, aby som vyzval pána Čentéša. Ak má len štipku právneho vedomia a ak si je vedomý ako výkonný prokurátor možných dopadov svojho zvolenia, aby odstúpil z tejto voľby a vytvoril ako človek, ktorý si ctí právo, ústavu a právny poriadok Slovenskej republiky, ktorý by mal ako najvyšší predstaviteľ štátu v oblasti prokuratúry zastupovať, aby odstúpil.

  Chcem vás požiadať, pán podpredseda, aby ste tlmočili, určite máte horúce linky na pána Čentéša, tento návrh alebo túto požiadavku klubu SMER - sociálna demokracia a aby sme počkali možno 15-20 minút na vyjadrenie pána prokurátora Čentéša.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána predsedu poslaneckého klubu strany SMER sa hlásia s faktickými poznámkami štyria páni poslanci. Traja, pardon, jeden procedurálny návrh. Tak uprednostním najskôr faktické poznámky pred procedurálnym návrhom, ak je súhlas. Áno.

  Nech sa páči, pán poslanec Somogyi.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán podpredseda Paška, vy ste povedali, že obmedzili vaše práva hovoriť otvorene. Ja si myslím, že to je asi nedorozumenie. Skôr si myslím, že štyri poslanecké kluby so svojím návrhom vám umožnili hovoriť, nakoľko vami prihlásení ako rečníci z vášho klubu nedodržali rokovací poriadok a prihlásili sa ešte pred schválením programu. Čiže nemali by právo vystúpiť v rozprave a vedenie parlamentu takýmto spôsobom umožnilo vašej strane, aby predsa mohol vystúpiť.

 • Reakcie z pléna.

 • Pán poslanec Paška, použijem vaše slová. Je mi veľmi ľúto, že ste skĺzli v tomto vašom vystúpení k takým vyjadreniam ako najväčšia klamárka, ktorá kedy po Slovensku chodila, je Iveta Radičová. Je mi veľmi ľúto, že ste skĺzli k vyjadreniu, že koaliční poslanci sú zlodeji, ktorí chcú rozkradnúť Slovensko. Očakával by som od vás hocičo, ale toto si myslím, že už trošičku presahuje rozumné medze.

  Chápem, potrebujete robiť divadlo, prezentovať sa pred ľuďmi, ako vám tu ide o demokraciu. Ale o tom by ste mali rozmýšľať vtedy, keď ste dodatočne menili už raz touto Národnou radou schválený zákon a vy svojvoľne niekde v kútiku svojej kancelárie ste ho prepisovali a falšovali.

 • Ďakujem pekne za slovo. Padla tu pripomienka, že súčasná koalícia nerešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu. Žiaľbohu, som nepostrehla, nezachytila, že v čom konkrétne. Voľba, ktorá má byť dnes alebo po skončení rozpravy vykonaná, nie je v rozpore ani s pôvodným zákonom, ktorý doteraz nikto nikdy nespochybnil, a nie je v rozpore ani s novým zákonom.

  Ďalej by som rada ešte reagovala na jednu vec. Hovoríte o tajnej voľbe ako o niečom normálnom. Vyzývate na vykonanie normálnej tajnej voľby. Prosím vás pekne, na základe čoho si myslíte, že tajná voľba je normálna? Veď od roku ´89 bolo na Slovensku volených päť generálnych prokurátorov a z toho len dvaja boli volení v tajnej voľbe. Tak prečo si myslíte, že toto je tu niečo, čo má byť štandardné? Len dvaja z týchto piatich boli volení vo verejnej voľbe. Ostatní nie. Ostatní boli volení, len dvaja boli v tajnej voľbe a ostatní boli vo verejnej voľbe. Respektíve prvý bol, len o ňom sa v pléne ani nehlasovalo, bol jednoducho vymenovaný a dvaja, pán Hudek a pán Vaľo, boli volení vo verejnej voľbe.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec a podpredseda Národnej rady Fico s procedurálny návrhom.

 • Ďakujem pekne. Pán podpredseda, predpokladám, že dobre mienená výzva predsedu poslaneckého klubu SMER-u pána Pavla Pašku na kontaktovanie kandidáta na generálneho prokurátora pána Čentéša zostane odignorovaná ako všetky výzvy opozície, preto dávam procedurálny návrh.

  Žiadam, aby sme hlasovali o tom, že predseda parlamentu sa okamžite skontaktuje s kandidátom na generálneho prokurátora s pánom Dr. Čentéšom, telefonicky, akýmkoľvek spôsobom, a oznámi predseda Národnej rady záujem alebo nezáujem pána Dr. Čentéša kandidovať v takto zorganizovanej tajnej voľbe so všetkými dôsledkami právnymi, ktoré prináša toto politické divadlo, ktoré tu dnes robíte. Je povinnosťou predsedu parlamentu oznámiť kandidátovi všetky riziká, ktoré sú s voľbou spojené, a žiadam o tomto procedurálnom návrhu hlasovať.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, o vystúpenie v rozprave požiadal pán predseda Národnej rady.

 • Reakcie z pléna.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, ja som chcel, aby sa pán predseda vyjadril, keďže som vedel, že chce v rozprave vystúpiť aj na pripomienku, resp. procedurálny návrh pána podpredsedu Fica, a podľa jeho odpovede sa potom buď rozhodneme, alebo nerozhodneme, ako naložíme s procedurálnym návrhom. Nemám problém dať o ňom hlasovať.

  Nech sa páči pán...

 • Reakcie z pléna.

 • Páni poslanci, páni poslanci, ak máme byť prísni a dodržiavať rokovací poriadok, tento procedurálny návrh nie je v súlade s rokovacím poriadkom. Nech sa páči, pán predseda.

 • Pán predseda, nech sa páči, máte slovo.

 • Reakcie z pléna.

 • Ďakujem pekne. Dámy a páni, dovoľte mi, prosím vás, a to z toho dôvodu (reakcie z pléna), z toho dôvodu, že...

 • Reakcie z pléna.

 • Dobre. Z toho dôvodu, že som...

 • Reakcia predsedajúceho.

 • Z toho dôvodu, že som zachytil výhrady kolegov zo strany SMER proti tomu, že majú volebné lístky byť v obálkach. Vyjadrili sa, že teda sú proti tomu, aj minule sa už vyjadrili, ale aj teraz a máme teda nekonečnú snahu vychádzať kolegom z opozície v ústrety, preto chcem podať pozmeňujúci návrh k návrhu volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov (tlač 421).

  Pozmeňujúci návrh znie:

  1. Čl. 8 ods. 1 znie: "Tajné hlasovanie o návrhu na voľbu sa vykonáva použitím hlasovacích lístkov."

  2. Čl. 8 ods. 2 znie: "Na hlasovacom lístku určenom na tajné hlasovanie nie je uvedené meno a priezvisko ani iný identifikačný údaj hlasujúceho poslanca."

  3. Čl. 8 ods. 3 druhá veta znie: "Upravený hlasovací lístok hodiť do pripravenej volebnej schránky (ďalej len "schránka")."

  4. V čl. 9 ods. 7 sa vypúšťa časť za bodkočiarkou, ktorá sa nahrádza bodkou.

  Tento návrh má opäť vyňať z návrhu volebného poriadku obálky, tak ako si želali naši ctení kolegovia zo strany SMER.

  Teraz, keď sa teda tu už trošku ukľudnilo, rád by som reagoval.

 • Reakcia z pléna.

 • Dobre. Tak je tu tichšie a vrátane nekľudného pána poslanca Jarjabka.

 • Reakcia z pléna a smiech v sále.

 • Ja som rád, že vy ste kľudný.

 • Pán predseda, nediskutujte s pánmi poslancami, ale ak chcete, odpovedajte na...

 • Rád by som reagoval, rád by som reagoval na procedurálny návrh, ktorý navrhol pán podpredseda parlamentu Fico a, samozrejme, ako aj vo všetkých ostatných bodoch mám snahu vyjsť našej opozícii v ústrety, čiže spojím sa s pánom Čentéšom, spýtam sa ho, či je naďalej ochotný, pripravený kandidovať, a budem informovať o tom Národnú radu.

  Ako vidíte, mám snahu vyhovieť akejkoľvek požiadavke, nech je akokoľvek hlúpa a nezmyselná.

  Ďakujem pekne.

 • Chcel by som teraz sa opýtať, ale keďže nie je prítomný v rokovacej sále, či aj po tom, aké stanovisko zaujal pán predseda k návrhu, trvá na hlasovaní. Som presvedčený o tom, že to, čo pán predseda vyjadril, napĺňa obsah toho návrhu, a preto, ak si želá hlasovať o ňom, môžeme, ale ak nie, a považujeme ho týmto vyjadrením za splnenú požiadavku. Pýtam sa, nie je tu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem...

 • Reakcia z pléna.

 • Pardon, faktické poznámky na vystúpenie pána predsedu. Prepáčte, nevšimol som si. Pán poslanec Podmanický, procedurálny alebo faktickú?

 • Reakcia poslanca.

 • Faktickú. Štyria páni poslanci, posledný...

 • Reakcie z pléna.

 • Ja chcem reagovať na to, čo sa tu deje v posledných minútach. Pán podpredseda, to, že dnes pán predseda nedodržuje rokovací poriadok, z toho zrejme aj on sám vyvodil dôsledky a prenechal rokovanie vám. No, myslím si, že o nič viac sa schopnosť viesť dnešné rokovanie nezlepšilo, lebo ani vám to dnes, pán podpredseda, nejde a niekoľkokrát ste porušili rokovací poriadok.

  Pán predseda, predsedajúci, ak tu zaznel procedurálny návrh, vy ste mali dať okamžite o tomto návrhu hlasovať, nemali ste pripúšťať rokovanie o tomto návrhu a už vôbec ste nemali povoliť vystúpenie pánovi predsedovi, ktorý sa vyjadroval k procedurálnemu návrhu. O procedurálnom návrhu sa hlasuje hneď. Okrem toho ste sa vyjadrili, že potom dáte o tomto návrhu hlasovať. Keď sme vás upozornili, že porušujete zákon, tak ste povedali, že ten zákon, ten návrh je nespôsobilý, procedurálny návrh pána podpredsedu Fica. Že raz ste povedali, že dáte o tom hlasovať neskôr, potom ste povedali, že je nespôsobilý. Takže aj vy dnes porušujete rokovací poriadok.

  Ešte je tam ďalší pán podpredseda, ja by som navrhoval pána podpredsedu Bugára, jemu treba dať slovo, nech on dnes vedie schôdzu, lebo vám to nejde ani jednému, ani druhému.

 • Nech sa páči, pán poslanec Matovič.

 • Reakcie z pléna.

 • Pán predseda Sulík, sklamal som sa v tom, že reagujete a snažíte sa v takýchto hlúpostiach vychádzať v ústrety poslancom SMER-u. To, že im vadí, že by sme naozaj hlasovali tajne, že by lístky boli v obálkach, je jednoznačne iba potvrdením toho, čo som počul, že poslanci SMER-u musia ukazovať svojim skrutátorom svoje hlasovacie lístky, a ak by boli v obálkach, tak vlastne by nemohli ukazovať. Ľutujem, že v tomto im vlastne vychádzame v ústrety, že budú znovu môcť ukazovať svojim skrutátorom, či správne volia toho správneho človeka a... A to stačí.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ja sa chcem len spýtať pána predkladateľa cteného, že čo toto nám rozdali do lavíc, pozmeňujúci návrh poslanca Richarda Sulíka, bla-bla-bla, žiadne podpisy. § 82 rokovacieho poriadku odsek 2 hovorí: Na podávanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, § 29 ods. 1, k návrhu zákona na schôdzi Národnej rady je potrebný súhlas aspoň 15 poslancov.

 • Reakcie z pléna.

 • No a čo? No a čo, že to nie je zákon, páni poslanci? To ani aspoň takú jednoduchú procedúru nedodržíte, aby ste to podali tak, ako to má správne byť? Ja si myslím, že keď je to pozmeňujúci návrh, rovnako by malo byť k nemu 15 podpisov. Či minimálne váš, pán predseda.

  Ďakujem.

 • Pán predseda Sulík si želá odpovedať, potom dám slovo pánovi poslancovi Jarjabkovi.

 • Ďakujem pekne. Najprv by som chcel reagovať na kolegu Matoviča, mrzí ma, že ste sklamaný, ale ako som hovoril, mám teda snahu vyjsť v ústrety, nech tie návrhy sú akokoľvek smiešne a primitívne, ale veď tak čo už, treba sa povzniesť.

  A teraz, pán poslanec Kolesík, no pozrite, rokovací poriadok je dodržaný, aj keď vaši kolegovia pravidelne vykrikujú opak, tak toto, čo sa teraz stalo, je v súlade s rokovacím poriadkom. Ale opakujem, mám snahu vám vyjsť v ústrety a sa vám osobne prídem pod váš návrh podpísať, a keď teda chcete, donesiem aj 14 kolegov. Čo by som ja, pán Kolesík, pre vás nespravil.

 • Pán poslanec Jarjabek má procedurálny návrh.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda, pán podpredseda parlamentu. Poprosil by som, aby ste dali hlasovať o mojom procedurálnom návrhu. Navrhoval by som, aby pán kandidát na generálneho prokurátora, pán Dr. Čentéš, mal možnosť vystúpiť v tomto parlamente pred tým, ako bude vami zvolený za generálneho prokurátora, a aby mal možnosť zdôvodniť v parlamente pred týmto širokým plénom svoju kandidatúru. Ďakujem za pozornosť.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. A o procedurálnom návrhu pána poslanca Jarjabka dám hlasovať. Ak dobre tomu rozumiem, želáte si prítomnosť pána kandidáta Čentéša, aby prišiel na rokovanie Národnej rady, teda najskôr ho musíme pozvať a potom by sme mali rozhodnúť o tom, že mu umožníme vystúpiť. Preto, lebo Národná rada nie je arénou, kde môže vystúpiť každý, kto chce, ale je to najvyšší ústavodarný orgán Slovenskej republiky, kde môže vystúpiť len ten, ktorému my udelíme súhlas.

  A prepáčte mi, páni poslanci, ale nemôžem nezareagovať na pána poslanca Podmanického. Pán poslanec Podmanický, snažím sa vždy dodržiavať rokovací poriadok a jeho ustanovenia uplatňovať pri rokovaní tak, aby som ho neporušoval. Ja som hovoril, že procedurálny návrh pána podpredsedu Národnej rady nespĺňa požiadavky, ktoré sú uvedené v § 34, ktorý presne vymedzuje, v akých prípadoch môže poslanec, teda nie o čomkoľvek, ale presne určuje, v akej veci poslanec môže procedurálnym návrhom navrhnúť, ako bude Národná rada pokračovať v rokovaní ďalej z hľadiska časového a vecného. Ja som nerozumel, že by pán podpredseda parlamentu podal v súlade s rokovacím poriadkom taký procedurálny návrh, ktorý by sa dotýkal vecného a časového prerokovávania bodu programu. Preto som možno zaváhal na chvíľočku, vedomý si toho, že o každom procedurálnom návrhu sa dáva hlasovať ihneď. Ale som, keďže tu prišiel pán predseda, počul, nechaj, ja im to vysvetlím a ja to želanie splním, považoval za normálne, konkrétne, ľudské, ale aj politické, ak takýto názor z úst predsedu Národnej rady je vyjadrený, že to môžno považovať za splnenie podmienky, požiadavky.

  Takže len na vysvetlenie, aby sme sa tu zbytočne neobviňovali z toho, že či niekto chce, alebo nechce vedome alebo nevedome, úmyselne alebo neúmyselne rokovací poriadok využívať, nedajbože, zneužívať.

  A poprosím každého z nás, že ak chceme niečo predsedajúcemu povedať, aby sme si prečítali to ustanovenie rokovacieho poriadku, a to by som chcel pripomenúť aj pánovi poslancovi Somogyimu, s ktorého tiež tvrdením a názorom nesúhlasím, že bol porušený zákon, keď sa poslanci prihlasovali do rozpravy ešte pred tým, ako rokovanie o tomto bode programu začalo, preto, lebo až potom, keď sme odsúhlasili 12-hodinovú rozpravu, Kancelária Národnej rady cez pána predsedu dala predsedom poslaneckých klubov hárky na prihlasovanie sa poslancov. Pán predseda vyhlásil desaťminútovú prestávku a až potom sme pristúpili k rozprave.

  Nechcem robiť tu školenia, ale len mi nedalo, aby som sa aj ja trošku nezastal možno samého seba, keď ma tu niekto obviňuje z toho, čo som neurobil. Ďakujem pekne.

 • A vyhlasujem rozpravu za skončenú. Poprosím teraz spoločného spravodajcu, či sa chce vyjadriť k rozprave. Nie.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu za skončenú a pristúpime k hlasovaniu o prerokovávanom návrhu volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov,ktorý prerokovávame ako tlač 421.

  Poprosím všetkých pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály, aby sme mohli pristúpiť k hlasovaniu o prerokovanom bode programu.

 • Reakcie z pléna.

 • Páni poslanci, v poriadku, priznávam chybu, mal som dať hlasovať hneď. Pán poslanec Jarjabek, ale buďme trošku ako korektní a tolerantní, ale v poriadku.

  V poriadku, dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Jarjabka, aby do Národnej rady prišiel navrhnutý kandidát.

 • Reakcie z pléna.

 • Nech sa páči, zopakujte, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Naozaj sa mi zdá, že túto schôdzu všeobecne v globále nezvládate vy ako koalícia. Zopakujem to, čo som povedal.

  Poprosil by som, aby ste dali hlasovať o mojom procedurálnom návrhu, aby pán Dr. Čentéš pred tým, ako vôbec prebehne jeho voľba, mohol vystúpiť v parlamente a mohol sa predstaviť preto, lebo mnohí z nás ho nepoznajú, mnohí z nás ho nevideli (smiech v sále), mnohí z nás s ním v živote neprehovorili ani slovo...

  Neviem, čo je na tom smiešne, lebo je to pravda. Ak vy sa s ním chodíte do krčmy rozprávať o tom, koho z nás "obesíte", to je váš problém. Naozaj, ja som s ním nehovoril nikdy v živote. Myslím si, že by bolo korektné, keby pán kandidát vystúpil a zdôvodnil svoju kandidatúru.

  To je všetko.

 • Potlesk a reakcie z pléna.

 • Panie poslankyne, ešte predtým, a ja dám o tom návrhu hlasovať, pán poslanec Jarjabek, vám prečítam § 21 zákona o rokovacom poriadku o účasti iných osôb na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky: "Významné osobnosti hospodárskeho a spoločenského života a predstavitelia iných štátov alebo medzinárodných organizácií pozvaní Národnou radou alebo jej predsedom môžu so súhlasom Národnej rady vystúpiť na jej schôdzi."

 • Reakcia z pléna.

 • Toto je, pán poslanec, ja len hovorím o...

 • Reakcie z pléna.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • 108 prítomných, 29 za návrh, 25 proti, 18 sa zdržalo, 36 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Jarjabek, nech sa páči, máte procedurálny návrh, ďalší.

 • Práve som ho zrušil, pán podpredseda.

 • V rozprave zaznel jediný pozmeňujúci návrh, ktorý predložil predseda Národnej rady Richard Sulík. Dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1, 2, 3, 4 spoločne.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o pozmeňovacom návrhu k návrhu volebného poriadku spoločne o všetkých štyroch bodoch tak, ako ho predložil pán predseda Sulík.

 • Hlasovanie.

 • 79 prítomných, 77 za, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, ktoré znie:

  Národná rada Slovenskej republiky podľa § 39a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 153/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov, v znení schválených pozmeňujúcich návrhov schvaľuje volebný poriadok o voľbe a odvolávaní funkcionárov.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 79 prítomných, 78 za návrh, 1 sa zdržal.

  Návrh volebného poriadku Národná rada schválila.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pred pokračovaním rokovania o ďalšom bode programu vyhlasujem päťminútovú prestávku.

 • Päťminútová prestávka.

 • Po prestávke.

 • Poprosím teraz spoločného spravodajcu, aby uvádzal hlasovania k prerokovávanému návrhu volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, ktorý prerokovávame ako tlač 421.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, v rozprave zaznel jediný pozmeňujúci návrh, ktorý...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k rokovaniu o druhom bode programu.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím o kľud v miestnosti, páni poslanci. Ďakujem pekne.

  Pristúpime k rokovaniu o druhom bode programu, ktorým je

  návrh na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky (tlač 422).

  Chcem vás informovať, že dnes 17. júna 2011 mi bol doručený list kandidáta Dobroslava Trnku, ktorým mi oznámil, že berie späť svoj súhlas s kandidatúrou na vymenovanie za generálneho prokurátora. Kandidátom v tejto voľbe je tým pádom Jozef Čentéš.

  Rád by som vás teraz informoval o SMS správe, ktorú som od kandidáta Čentéša dostal na žiadosť pána podpredsedu Fica. Pán Čentéš mi píše: "Voľbu považujem za zákonnú, na kandidatúre trvám. K mojej kandidatúre som sa vyjadril na ústavnoprávnom výbore v utorok."

  Ďalej pokračujeme v rozprave spôsobom podľa § 29a, tak ako už pri prvom bode. Zatiaľ som nedostal, zoznamy boli rozdané predsedom poslaneckých klubov, zatiaľ som nedostal späť, čiže v tomto momente nemáme žiadnych prípadných rečníkov. Vyhlasujem teraz...

  Pán poslanec Paška, nech sa páči, procedurálny návrh.

 • Chcem vystúpiť v rozprave. Pán predseda, otvorte rozpravu k bodu, ale navrhovateľ nech...

 • Pán poslanec Paška, najprv podľa postupu zistím, kto chce vystúpiť v rozprave. Tie zoznamy, ktoré sme rozdali, poprosím odovzdať, aby mohli aj operátori pripraviť následnú rozpravu, a potom uvedie navrhovateľ tento bod.

  Teraz dávam päť minút prestávku na to, aby som dostal zoznamy rečníkov v rozprave, ktorá bola stanovená na 12 hodín podľa § 29a.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Pokračujeme teda ďalej po tom, ako som obdržal zoznamy rečníkov. Chcel by som informovať, že opäť máme celkovo prihláseného iba jedného rečníka, to je pán poslanec Paška zo strany, z poslaneckého klubu SMER.

  Ďalej vás chcem informovať, že do začiatku rokovania o tomto bode programu podali poslanci podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku návrh, aby sa táto voľba vykonala tajným hlasovaním. O tomto návrhu poslancov budeme hlasovať po skončení rozpravy.

  Dávam slovo poslancovi Jozefovi Kollárovi, aby tento návrh predniesol. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, dovoľte, aby som, dámy a páni, predniesol návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky tajným hlasovaním.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení zákona č. 153/2011 Z. z. navrhujú Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa voľba kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky konala tajným hlasovaním.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. O tomto návrhu poslancov, ako som už vravel, budeme hlasovať po skončení rozpravy.

  Teraz prosím predsedu ústavnoprávneho výboru poslanca Radoslava Procházku, aby sa ujal slova a Národnej rade podal stanovisko výboru k návrhu kandidáta. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pripadla mi veľmi vďačná úloha podať vám spravodajskú informáciu o návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky (tlač 422).

  Národná rada Slovenskej republiky podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákona o prokuratúre navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

  2. februára 2011 uplynulo funkčné obdobie dovtedajšieho generálneho prokurátora Slovenskej republiky JUDr. Dobroslava Trnku a nebol od tohto času zvolený do funkcie kandidáta na vymenovanie nikto, čo je dôvod pre to, aby Národná rada voľbu vykonala.

  Na základe výzvy predsedu Národnej rady Slovenskej republiky boli poslancami Národnej rady predložené dva návrhy na voľbu kandidáta. Jeden návrh bol na doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., a druhý na JUDr. Dobroslava Trnku.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady 14. júna 2011 na svojej 34. schôdzi posúdil tieto návrhy. Menovaných kandidátov pozval na svoje zasadnutie. Umožnil im predniesť svoje názory, odpovedať na otázky členov ústavnoprávneho výboru a následne uznesením č. 213 prijal k predloženým návrhom stanovisko, v ktorom konštatoval, že obaja navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky voliteľnosti ustanovené zákonom, a odporučil Národnej rade, aby vykonala voľby podľa právnych predpisov, ktoré túto oblasť upravujú.

  Túto spravodajskú informáciu už predbežne vlastne doplnil pán predseda parlamentu informáciou o úkonoch, ktoré obaja kandidáti vlastne vykonali potom, jeden z kandidátov kandidatúru stiahol, druhý ju, naopak, opätovne potvrdil.

  Ďakujem pekne, pán predseda.

 • Ďakujem vám.

  Otváram rozpravu. Jediný rečník v rozprave je pán poslanec Paška. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, dovoľte veľmi krátko.

  Ak niekto pochyboval o tom, že keď sme komunikovali pána Dr. Čentéša ako politického kandidáta, ktorý má byť nástrojom koalície na ovládnutie nezávislého orgánu Generálnej prokuratúry, tak dnešný deň, a som presvedčený, aj hlasovanie, ktoré si sami urobíte, je tým najlepším dôkazom, že tomu naozaj tak je, že to nie je žiadna náhoda, že pán Čentéš, bohužiaľ, zvolil cestu byť politickým nástrojom a byť tým, ktorý bude poslušne vykonávať všetky príkazy politickej vládnej reprezentácie.

  Čo je ale zaujímavé. Nebolo to tak dávno, tuším to bolo pred mesiacom, kedy pán Čentéš ešte nemal túto politickú istotu, ktorú má evidentne dnes, sám som zvedavý, ako ho zvolíte alebo nezvolíte, a vtedy odstúpil z voľby a mal veľmi zaujímavé argumenty a chcem využiť tento priestor aj na to, aby aj týmto spôsobom som sa ho spýtal, keďže odmietol prísť sem do pléna Národnej rady, aby aspoň formálne naplnil znaky demokracie a aspoň sa pokúsil tváriť, že je naozaj tým kandidátom a budúcim šéfom Generálnej prokuratúry, ktorý nebude politickou bábkou, a keď odstupoval, odpovedal na otázku "prečo?" slovami: "Bol som konfrontovaný s informáciami o ďalšom možnom korupčnom správaní, o vydieraní. Sú rôzne teórie o rozličných, o kupovaní poslancov" atď. "A ja som povedal, ja nebudem súčasťou takéhoto komplotu."

  Dámy a páni, súčasťou akého komplotu je teraz pán Čentéš? Aké vydieranie? Aké kupovanie? Čo ste dostali? Fondy zo životného prostredia? Eurofondy? Čo ste dostali, dámy a páni?

  Ja hovorím o slovách pána Čentéša. Viete, ako môže človek, ktorý má riadiť tak vážnu inštitúciu, ako môže človek, ešte raz, ktorý má riadiť takúto vážnu inštitúciu, raz chcieť, potom nechcieť, raz je to korupčné správanie, raz to nie korupčné správanie.

  Ešte raz. Ak dodnes niekto pochyboval na Slovensku o tom, že pán Čentéš náhodou a len kvôli tomu, že si to vymyslela opozícia, nie je vôbec žiadnou politickou figúrkou, ktorá má byť nástrojom toho, o čom som hovoril v predchádzajúcom vystúpení, tak dnešné rokovanie Národnej rady a aj voľba, ktorá pravdepodobne prebehne tak, ako ste si to naplánovali, to potvrdí, že tomu je tak.

  A viete, čo je zaujímavé? Škoda, že neprišiel pán Čentéš, lebo by sme sa ho spýtali to, čo sa ho pýtali aj novinári, keď mu položili otázku. Ja som sa chcel spýtať na vášho, a to bola otázka na pána predsedu parlamentu pána Sulíka, ja som sa chcel spýtať na vášho kandidáta pána Čentéša, ako vám odôvodnil to, že či teda pominuli tie dôvody, pre ktoré sa tajnej voľby nechcel zúčastniť a teraz sa jej chce zúčastniť. Či teda dôvody pominuli alebo pretrvávajú?

  Nuž, dámy a páni, ľudia na Slovensku, som presvedčený, si dajú odpoveď na túto otázku sami.

  Ešte raz. Je to zlé riešenie, je to bezprecedentný zásah do ústavného systému. Pravdepodobne si zvolíte, dámy a páni, svojho politického nominanta. Zvolíte si človeka, ktorý bude poslušne vykonávať vaše príkazy. Kam to ale povedie, to ukáže budúcnosť.

  Ešte raz. Podľa nás tie isté dôvody, ktoré pred mesiacom pán Čentéš uviedol, sú dnes také isté. A môžem sa ešte raz spýtať. O akej korupcii ste to, dámy a páni z koalície, hovorili a čím teda boli uspokojené a naplnené vaše predstavy, že tak zrazu bez ohľadu na nález Ústavného súdu a bez ohľadu na všetky zaužívané tradície a pravidlá demokracie a parlamentarizmu idete tohto človeka zvoliť? Držím vám palce.

  SMER - sociálna demokracia sa na tejto voľbe nezúčastní.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami sa prihlásili traja rečníci.

  Slovo má pán poslanec Poliačik.

 • Pán kolega Paška, ja ako odborníka si vás celkom vážim, ale musím povedať, že po tom, čo ste povedali teraz, tak už naozaj sa strápňujete v tejto Národnej rade. Lebo vyhlasovať, že k nejakým štandardným pravidlám patrí to, že kandidát na generálneho prokurátora sa má dostaviť do rokovacej sály a predstaviť sa Národnej rade, tak, nehnevajte sa, to už je naozaj trapas. Veľmi dobre viete, že všetci kandidáti pri všetkých voľbách na kandidáta na generálneho prokurátora sa boli predstaviť na ústavnoprávnom výbore, mali možnosť zodpovedať otázky aj vašich straníckych kolegov, ktorých tam máte dosť, a tým pádom bola vždy naplnená litera všetkých pravidiel, ktorých sa voľby týkajú. A zároveň nemôžte povedať, že o ňom nič neviete a nikdy o ňom nikto nič nepočul, lebo vaši zástupcovia v prestížnom výbore tohto parlamentu mali niekoľkokrát priestor na to, aby sa ho opýtali, na čokoľvek chcú. A slovami pána Mamojku môžem povedať, môžem ho odcitovať: "Počúva sa to dobre."

  Ďakujem.

 • Vážený pán poslanec Paška, ja toto tak sledujem, čo sa tu deje, a zdá sa mi, ako keby ste si chceli tunák nahradiť akúsi revolúciu, ktorá prebehla ale pred 22 rokmi. To, čo vy tu robíte, celý váš jazyk, celá vaša rétorika, ktorej vlastne, dá sa povedať, novembrová rétorika, rétorika, kde sa vy tvárite ako zástancovia demokracie, ja absolútne falošná. Dneska je rok 2011. Mali ste byť v novembri 1989, vtedy, keď bol november 1989.

  A ja si len kladiem otázku, prečo to tu všetko robíte? Tá odpovedať je veľmi jednoduchá. Keď sa človek pozrie na to, v akom je dneska stave súdnictvo na Slovensku, keď si človek pozrie, čo robia sudcovia najvyšších inštitúcií, ako sa správajú, to, čo vy robíte, nie je nič iné, iba zúfalý a zúrivý zápas o to, aby na Slovensku neexistovala demokratická a slobodná spravodlivosť.

 • Pán poslanec Paška, klamete a vedome. Prvú vetu, tuším ste povedali, pán Čentéš odmietol prísť sem do Národnej rady. Ja sa pýtam, kto ho pozval? Nikto ho z nás nepozval, tak nemohol niečo odmietnuť, sem prísť. Jasné, samozrejme, pasuje vám to, aby ste takýmto spôsobom to prezentovali, ale naozaj podľa mňa vedome klamete.

  Druhá vec je taká rečnícka, možno na vás. Mne to pripadá tak, jak keby vy ste toho Čentéša naozaj zvoliť chceli za generálneho prokurátora, lebo tým, že ste prikázali svojmu kandidátovi, aby stiahol kandidatúru, tak ste nám vlastne uľahčili cestu k pánovi Dr. Čentéšovi, a tým pádom mi to pripadá naozaj všetko také z vašej strany, iba také divadlo, divadlo, divadlo. A nakoniec vlastne robíte všetko pre to, aby Čentéš zvolený bol.

 • Pán poslanec Paška reaguje na faktické poznámky. Nech sa páči, dve minúty času poprosím.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Nič na tom nemení alebo nič sa nemení na fakte, že ak zvolíte pána Dr. Čentéša, bude to politická voľba. Voľba, ktorá nemá nič spoločné s tradíciami parlamentarizmu. Bez ohľadu na tie výkriky do tmy nemá nič spoločné so štandardami, ktoré sú obvyklé v iných krajinách, a že pán Čentéš bude bábkou, ktorou budete manipulovať podľa svojich predstáv.

  A či sa to páči niekomu, alebo nie, najhoršie na tom je, že sa to týka aj všetkých vás, drahé kolegyne a kolegovia.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa, či chce zaujať k rozprave stanovisko pán predseda výboru. Nechce zaujať.

  Pristúpime k hlasovaniu. Poprosím poslancov, aby sa dostavili do rokovacej miestnosti, budeme hlasovať. Poprosím aj kolegov opozičných strán, keby prišli, aby využili svoje ústavné právo hlasovať v tajnej voľbe. Toľko si to želali, až nakoniec nechcú.

  Najskôr budeme hlasovať o návrhu poslancov, ktorí navrhujú, aby sa voľba kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora vykonala tajným hlasovaním. Tak poprosím ctených kolegov, aby sa teraz prezentovali a hlasovali.

  Toto hlasovanie vyhlasujem za neplatné. Zabudol som si vymeniť kartu, a preto budeme toto hlasovanie opakovať.

 • Reakcie z pléna.

 • Ospravedlňujem sa, jednoducho stalo sa to.

  Poprosím ctených kolegov ešte raz teraz hlasovať. Prosím vás, pozrite si, či máte všetci svoje karty, a hlasujte teraz.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 79 poslancov, hlasovalo 78 za a 1 sa zdržal.

  Konštatujem, že Národná rada schválila tajné hlasovanie.

  Teraz pristúpime k tajnému hlasovaniu o návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky (tlač 422).

  Poslanec po prevzatí hlasovacieho lístka vstúpi do vyhradeného priestoru určeného na jeho úpravu bez prítomnosti inej osoby. Do volebnej miestnosti sa bude vchádzať z priestoru po mojej pravej strane, overovatelia budú dohliadať na priebeh hlasovania. Svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri mene a priezvisku kandidáta označíte tú alternatívu, za ktorú hlasujete: "za", "proti" alebo "zdržiavam sa". Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je voľba označená alebo ak je hlasovací lístok menený a doplňovaný.

  Prosím všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie, súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví. Vyzývam týmto aj overovateľov zo strany SMER, aby sa zúčastnili tejto voľby. Je to ich povinnosť, overovateľov, žiadam ich, aby dodržiavali rokovací poriadok.

  Pristúpime k vykonaniu tajného hlasovania.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Panie poslankyne, páni poslanci, skrutátori ma požiadali, aby som poslednýkrát oslovil prítomných poslancov. Tí, ktorí chceli a zatiaľ sa nezúčastnili tajnej voľby, aby tak v tejto chvíli urobili. Pokiaľ všetci prítomní poslanci a tí, ktorí chceli vyjadriť svojím rozhodnutím k voľbe kandidáta na generálneho prokurátora svoj postoj, tak urobili, mi dáva dôvod na vyhlásenie tajnej voľby za skončenú.

  Vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené a prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie. Otvorili volebné urny, zistili počet poslancov, ktorí sa voľby zúčastnili, a počet hlasov odovzdaných "za", "proti" alebo "sa zdržali" za navrhnutého kandidáta.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem teraz rokovanie. Predpokladám, že pätnásť minút bude dosť času na to, aby stačil skrutátorom na zistenie výsledkov volieb. Potom vyhlásime výsledky volieb. Prerušujem rokovanie. Pätnásť minút, do trištvrte na päť.

  Prosím pána podpredsedu Bugára, aby zvolal poslanecký klub a určil poslancom úlohy na víkend.

 • Smiech v sále.

 • Prestávka. Zisťovanie výsledkov tajného hlasovania.

 • Po prestávke.

 • Vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené. Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie.

  Pokračujeme v rokovaní, prosím povereného overovateľa, aby oznámil výsledok tajného hlasovania. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Mám tú česť informovať o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 17. júna 2011.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 80 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 80 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Z 80 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 0 neplatných a 80 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za kandidáta Jozefa Čentéša hlasovalo za 79 poslancov (potlesk), proti 0 poslancov a zdržal sa hlasovania 1 poslanec.

  Na schválenie návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol Jozef Čentéš zvolený za kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

  Žiadny z overovateľov nevzniesol námietku k priebehu voľby. Týmto som splnil svoju povinnosť, na ktorú som bol poverený, a oznámil som výsledok Národnej rade Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Konštatujem, že Národná rada navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky na vymenovanie za generálneho prokurátora kandidáta Jozefa Čentéša zvoleného tajným hlasovaním.

  Ďakujem za účasť a vyhlasujem 19. schôdzu za skončenú.

 • Rokovanie 19. schôdze NR SR sa skončilo o 16.38 hodine.