• Dámy a páni, poprosím vás dostaviť sa do rokovacej miestnosti, budeme pokračovať piatym dňom 16. schôdze Národnej rady.

  Takže, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram piaty rokovací deň 16. schôdze Národnej rady. Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie nepožiadal žiaden poslanec.

  Budeme pokračovať v prerušenej rozprave o

  návrhu Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k aktom násilia a prenasledovania príslušníkov kresťanských komunít na viacerých miestach vo svete,

  tlač 241.

  Poprosím navrhovateľa, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov a do rozpravy sú ústne ešte prihlásení poslanci Martin Poliačik, Szilárd Somogyi a Igor Matovič. Dávam slovo poslancovi Poliačikovi, nech sa páči.

 • Reakcie z pléna.

 • Tak pred pánom poslancom Poliačikom vystúpi navrhovateľ, pán poslanec Přidal, nech sa páči.

 • Vážené dámy a páni, milé panie poslankyne, páni poslanci, CSI čo je Medzinárodná organizácia kresťanskej solidarity, uvoľnila štatistiky prenasledovania kresťanov a podľa týchto štatistík z roku 2008 traja zo štyroch zabitých pre vieru sú kresťania. Celkovo sa odhaduje, že len v roku 2007 umrelo pre vieru 175-tisíc kresťanov. Podľa správy, ktorú zverejnila talianska tlačová agentúra ANSA, britská tajná služba odovzdala pápežovi Benediktovi XVI., ale aj ďalším predstaviteľom kresťanských denominácií správu, ktorá poukazuje na prenasledovanie kresťanov vo svete. Podľa tejto správy 200 miliónov kresťanov v 60 krajinách žije v neustálom strachu a prenasledovaní. "Aj keď evanjeliove budú vás prenasledovať, tak ako mňa prenasledovali, a Tertullianove, krv mučeníkov je semenom nových kresťanov," stále platí, to neberie nijako zodpovednosť z našich pliec, aby sme sa účinne zastávali nespravodlivo trpiacich, častokrát zabíjaných, ktorí okrem toho, že sa nechcú vzdať svojej viery, nič zlé neurobili. Ľahostajní nemôžme zostať ani pri ostatných formách útlakov, ktorý vedie k masovej perzekúcii za názor a presvedčenie.

  "Tak ako pomohlo kresťanom aj disidentom u nás, keď sa zahraničie zaujímalo o náboženskú a ľudskú slobodu vôbec a nútilo totalitný režim, aby postupne zmierňoval prenasledovanie, tak je to teraz potrebné robiť aj z našej strany a nenechávať tieto skutočnosti bez dostatočnej pozornosti." Teraz som citoval z blogu mladého kresťanského blogera z 20. júna 2007 Martina Šaba a tie jeho slová sú aktuálne stále aj dnes.

  Ja by som chcel povedať pár konkrétnych prípadov a chcel by som sa sústrediť teda na dve krajiny, na Indiu a Irak, aj keď na stránke CSI nájdete prenasledovanie alebo prenasledovaných kresťanov aj v Pakistane, v Severnej Kórei, Vietname a v iných krajinách. Ale k tej Indii.

  Za obdobie zosilnených útokov na kresťanské spoločenstvá v Gudžaráte v západnej Indii si západné hinduistické partizánske hnutie vybralo 25. december 1998, teda Vianoce. Na mnohé dediny obývané kresťanmi sa vtedy vyrútili hinduistické partizánske oddiely, ktoré ničili chrámy, v ktorých boli zhromaždení veriaci. Typické bolo to, že na tieto útoky vôbec nereagovali miestne civilné ani policajné orgány. Násilie nasmerované proti kresťanom pokračovalo aj v januári 1999 v štáte Orissa. 23. januára sa udial jeden z najkrutejších útokov na kresťanov, v dedine Manoharpur hinduisti zaživa upálili v aute austrálskeho protestantského misionára Grahama Stainesa, 58-ročného, s jeho dvomi synmi, 7-ročným Timoteom a 10-ročným Philipom. Dodávam, že Staines, ktorý prišiel do Indie v 1965 roku, pracoval v miestnom leprozóriu a v deň pohrebu svojho manžela a dvoch synov manželka zavraždeného misionára Gladys Staines, ktorá tiež dlhé roky pomáhala týmto malomocným v Indii, bola taká silná, že dokázala vrahom odpustiť.

  Po takmer desiatich rokoch od týchto udalostí sa Orissa znovu stala dejiskom prenasledovania. Na Vianoce roku 2007 útočníci spálili 95 kresťanských kostolov v štáte a 600 domov, ktoré patrili kresťanom. Násilie znovu prepuklo v septembri roku 2008. Zvlášť brutálne útoky sa udiali v oblasti Kandhamal na kresťanku Kamalinu Naik, ktorá bola v siedmom mesiaci tehotenstva. Obkľúčil ju fanatický zástup a žiadal od nej, aby sa zriekla viery, a keď to odmietla, ona a jej ročný synček boli podľa výpovedí očitých svedkov posekaní na kúsky.

  Podľa údajov katolíckej cirkvi v Indii v období medzi koncom augusta a polovicou septembra 2008 v Orisse takto zomrelo tridsaťpäť kresťanov. 14. 1. 2011 som zaznamenal správu o tom, ako iracký arcidiakon Emanuel Youkhana žiada od západného sveta a od svojej vlády viac úprimnosti v otázke so zaobchádzaním s prenasledovanými kresťanmi v Iraku. Youkhana vyzval nazvať veci pravým menom a skutočne pomenovať to, že hlavne kresťania sú systematicky vystavovaní útokom a majú byť z Iraku vyhnaní. Označil tiež ako naivné, že západné krajiny budú chcieť pomôcť tak, že budú prijímať irackých utečencov, pretože podľa neho tým nepriamo prispievajú k ukončeniu kresťanskej prítomnosti v Iraku. Ľuďom treba oveľa skôr pomôcť pri tom, aby mohli žiť vo svojej domovine. Z pôvodného milióna kresťanov ich podľa Youkhanu žije v Iraku už iba 300-tisíc. Každý týždeň odlietajú štyri lety z Bagdadu do libanonského hlavného mesta Bejrút a väčšina pasažierov sú kresťania. "Za jediný večer sú schopní sa rozhodnúť a zanechať svoje domovy, pracovné miesta a všetko čo ich predkovia po stáročia budovali a im dali," hovorí Youkhana. Niektorí ľudia utekajú dokonca aj z bezpečných oblastí, pretože pre svoje rodiny nevidia budúcnosť.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, toľko príklady. Ja chcem zdôrazniť, že som presvedčený, že náboženstvo je základným rozmerom ľudskej osoby a kto obmedzuje náboženskú slobodu, útočí na človeka a na jeho dôstojnosť a určite aj preto pápež Benedikt XVI. venoval sa tejto téme v novoročnom príhovore diplomatov. Iste si pamätáte, že ich vyzval, aby umožnili slobodu vyznania vo svojich krajinách a chránili náboženské menšiny. I katolícka Konferencia biskupov Slovenska s veľkým znepokojením sleduje násilie, ktorému sú vystavení kresťania najmä v krajinách Blízkeho a Stredného Východu a pokladá za nevyhnutné, aby ochrana náboženskej slobody kresťanov bola presadzovaná v zahraničnej politike Slovenskej republiky.

  Verím a chcem vyzvať všetkých ctených poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, teraz bez ohľadu na politickú príslušnosť a vierovyznanie, k podpore tohto vyhlásenia k aktom násilia a prenasledovaných príslušníkov kresťanských komunít na viacerých miestach vo svete. Plne sa stotožňujem s konštatovaním, ktoré je v dôvodovej správe, že všetci nesieme zodpovednosť za vývoj sveta, v ktorom žijeme, a preto nechceme, aby nám nastupujúca generácia vytkla mlčanie v čase, keď bolo treba prehovoriť a konať.

  Ďakujem vám za pozornosť. Verím, že prvýkrát v tejto sále budem hlasovať aj s niektorými poslancami SMER-u alebo s niektorými poslancami SaS.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou sa neprihlásil nikto. Slovo má pán poslanec Poliačik.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predkladateľ, predkladatelia, s veľkým záujmom som si vypočul včerajšiu, resp. piatkovú reč pána podpredsedu Hrušovského a takisto teraz reč pána kolegu Přidala o tom, ako vo svete stúpajú akty, prejavy aktov násilia voči kresťanom, a o tom, ako by sme sa mali ohradiť proti porušovaniu ľudských práv tejto konkrétnej skupiny obyvateľov.

  Ako liberál a humanista nemám problém podporiť akúkoľvek rezolúciu, ktorá vystúpi proti násiliu páchanom na nevinných ľuďoch. Ale jednu vec pri počúvaní týchto prejavov som nemohol neprehliadnuť, že predsa len zrazu má jedna skupina obyvateľov akosi viacej pozornosti, jedna skupina obyvateľov potrebuje viacej ochrany a pozeráme sa za hranice našej krajiny. A pritom aj na Slovensku sú skupiny obyvateľov, ktoré oprávnene bojujú za svoje ľudské práva, ktoré sú zakotvené v medzinárodných dokumentoch, no tieto nie sú dostatočne napĺňané.

  Ale skúsme teda začať v tom zahraničí. Poviem vám tresty, ktoré sú v mnohých krajinách na svete, a až potom vám poviem, že za čo tie tresty sú. V Alžírsku trest - pokuta až dva roky väzenia, Angola - pracovné tábory, Botswana - pokuta, Burundi - od troch mesiacov do dvoch rokov a pokuta, Kongo - trest smrti, Egypt - až tri roky väzenia, Gambia - až štrnásť rokov väzenia, Líbya - pokuta až päť rokov väzenia, Maroko - tri roky väzenia, Maurícius - päť rokov, Nigéria - trest smrti alebo päťsto rán až šesť mesiacov väzenia, Tunisko - tri mesiace väzenia, Barbados - trest smrti, Jamajka - desať rokov ťažkej práce a tak ďalej a tak ďalej.

  Určite si sami medzi sebou hovoríte, čo za ťažký a neslýchaný zločin to musí byť, že musí byť v krajinách, o ktorých som rozprával, tlčený a trestaný takýmto spôsobom. Pritom o žiadny zločin nejde. Ide o jednoduchú prirodzenú vec a to je iná sexuálna orientácia. Gayovia, lesbičky, transgender osoby a bisexuáli na celom svete tisíc rokov takmer vo všetkých kultúrach zažívajú útlak. Sú trestaní za to, že sa narodili iní ako väčšina spoločnosti. Nie sú trestaní za to, že by niekomu ubližovali, nie sú trestaní za to, že by neplnili spoločenské normy v tom, že majú byť súcitní k ostatným ľuďom a že majú sa správať tak, aby nikomu neškodili. Sú trestaní len za to, že nechcú žiť muž a žena, ale proste chcú žiť inak.

  Som presvedčený o tom, že ak sa máme naozaj držať toho, čo povedal pán Hrušovský v piatok, a to zacitujem: "Nechcem to zužovať len na náboženské a konfesné komunity, ale toto vyhlásenie by mohlo byť inšpiratívnym aktom na to, aby sme sa zamýšľali aj my v slovenskej politike, ako sa vysporiadať s týmito prízrakmi, ktoré aj dnes, na začiatku 21. storočia, sa znovu objavujú v podobe konkrétnych riešení, konkrétnych problémov, ktoré vyúsťujú do násilia a tragédií mnohých nevinných ľudí."

  Preto dúfam, že tak ako my liberáli nemáme problém teraz podporiť, a to hovorím za celú stranu SaS, rezolúciu, ktorá vystúpi proti násiliu páchanom na kresťanoch, tak aj kolegovia ostatní v parlamente v budúcnosti nebudú mať problém pričiniť sa k tomu, aby aj ostatné ľudské práva tu na Slovensku boli napĺňané tak, ako to kážu medzinárodné dohody, deklarácia ľudských práv a základné dokumenty EÚ, ktoré tiež citoval pán Hrušovský vo svojom prejave.

  Nedávno bolo na vláde rokovanie o tom, či v rámci rady pre menšiny pod podpredsedom vlády pánom Chmelom bude zriadený výbor pre práva gayov, lesbičiek, transgender osôb a bisexuálov, alebo tento výbor zriadený nebude. Napriek tomu, že aj programové vyhlásenie vlády hovorí o tom, že títo ľudia by mali mať rovnocenné postavenie v spoločnosti a ich práva by mali byť hájené, napriek tomu pričinením ministrov za KDH vo vláde tento výbor bol stopnutý a nakoniec zriadený nebol.

  A ja sa pýtam, kde potom je to napĺňanie všeobecných ľudských práv, o ktorých tu pán kolega Hrušovský hovoril? Kde potom je ten rovnaký meter na všetky skupiny obyvateľov bez ohľadu na ich vyznanie, rasu, sexuálnu orientáciu alebo národnosť?

  Podľa mňa by sme mali prehodnotiť tento prístup, a ak naozaj chceme hovoriť o tom, že každého ľudské práva by mali byť chránené, potom nepozerajme v prvom rade do zahraničia a nevyjadrujme sa k násiliu, ktoré sa koná na kresťanských komunitách v zahraničí, ale najprv si upracme pred vlastným prahom a vyjadrime sa k tomu, čo sa deje priamo tu, na Slovensku.

  Za celý poslanecký klub SaS môžem vyhlásiť, že toto ochránenie kresťanských komunít podporíme a nebudeme tiež si klásť podmienky, aby daný výbor pod vládou bol splnený, alebo nebol. Necháme to na zváženie našim kolegom. Akurát chcem poukázať na to, že keď už raz sa budeme vyjadrovať na základe všeobecných princípov humanizmu a obhajoby ľudských práv, mali by sme rovnako myslieť na všetkých a nie iba na konkrétne a vystrihnuté skupiny obyvateľov.

  Ďakujem vám veľmi pekne.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami sa prihlásili šiesti poslanci. Uzatváram možnosť sa prihlásiť s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Muránsky.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, táto deklarácia hovorí o konkrétnej skupine, ktorá, myslím si, že je nepochybne v súčasnosti najprenasledovanejšou skupinou na svete. Čítate to každý deň v tlači. Vidíte, čo sa prakticky deje. Je mi až veľmi také zvláštne, ako liberáli celého sveta podobne ako vy bojujú proti vlastnej kultúre a civilizácii, z ktorej vzišli a to až natoľko, pán kolega, že ste schopný porovnávať kultúrno-náboženskú skupinu, opäť, z ktorej ste vzišli, a na ktorej stojí Európa, s právami homosexuálov, lesieb a iných podobných zvláštnych skupín. To mi je veľmi, veľmi ľúto.

  Keď sa pozeráte aj na konflikt v dnešnom arabskom svete, čo myslíte, ktoré skupiny na tento konflikt najviac doplatia? A ktoré doplácali predtým? Sýrski kresťania, irackí kresťania, libanonskí kresťania, egyptskí Kopti, ale podobne takýmito výrokmi, aké ste mali dnes, bohužiaľ, liberálne skupiny v Európe a všade na svete potláčajú v skutočnosti práva kresťanov a civilizácie, na ktorej ste aj vy, na ktorej ste aj vy vznikli.

  Ďakujem pekne.

 • Vlastne to už povedal môj kolega poslanec Muránsky. Pán kolega Poliačik, prepáčte, ale ja to považujem, to vaše vystúpenie za absolútne nemiestne! Za absolútne nemiestne. V kontexte s genocídou kresťanov v niektorých krajinách sveta vy vyčítate predkladateľom, že nehovoria aj o iných problémoch?

  Keď sa o tomto bode rokovalo v Európskom parlamente a v iných európskych inštitúciách a bili na poplach, že je to niečo nehorázne a neslýchané, zato, keď zdravotná sestra ošetruje zranených ľudí po teroristickom útoku a sa jej vyhrážajú zabitím, lebo pomáhala zraneným a zomierajúcim, tak vyhlásenia proti takýmto aktom, ktoré sú naozaj jednou krajnosťou, tak vy v tomto kontexte to budete spájať s právami inak orientovaných, sexuálne orientovaných skupín?

  Naozaj to považujem v tomto kontexte toto spájanie od vás za nenáležité, minimálne za nenáležité.

 • Ďakujem kolegovi Poliačikovi za veľmi dôležité slová, ktoré jednoducho museli odznieť na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Možno viacerých prekvapím, ale som kresťan, dokonca som kedysi aj miništrovával, dodnes chodím do kostola, zároveň sa však hlásim k liberalizmu a k hodnotám slobody, ktoré zastávame. Tak ako dnes na celom svete kresťania prenasledovaní sú a to vôbec nespochybňujeme. Ja veľmi citlivo vnímam situáciu, ktorá dnes vzniká predovšetkým v arabskom svete a neberiem to na ľahkú váhu. Zároveň musím jedným dychom povedať, že na svete existuje ďalšia veľká skupina ľudí, ktorí sú jednoducho diskriminovaní, prenasledovaní a deje sa to už tiež stáročia.

  K tomu chcem ešte povedať, že ak vláda nezriadi alebo vyradí výbor pre práva gejov, lesieb, bisexuálnych a transgender osôb zo štatútu Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, je to zároveň aj signál toho, že Slovenská republika síce disponuje antidiskriminačnou legislatívou štandardu Európskej únie, ale zlyháva v jej reálnej implementácii.

  Keďže sú na Slovensku dodnes ľudia, ktorí utláčajú menšiny a neprajú ani zriadeniu tohto výboru, touto cestou si dovoľujem požiadať zástupcov mimovládnych organizácií, aby opätovne iniciovali odôvodnenú diskusiu o potrebe výboru pre práva lesieb, gayov, bisexuálnych a transgender osôb a žiadali Radu vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, aby predložila do vlády návrh na jeho opätovné zriadenie, resp. zriadenie.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem, pán predseda. Pán kolega, ja som tak pozorne počúval to, čo si povedal, a zamýšľal som sa nad tým, ako môžeš dávať na jednu úroveň ochranu homosexuálov s ochranou kresťanov. Ale to nie je všetko. Ja som sa zamýšľal aj nad tým, že ako mohlo KDH a SDKÚ ísť do koalície s politickou stranou, ktorá má takéto názory, ktorá vlastne dáva na jednu úroveň homosexuálov a kresťanov. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega Poliačik, na úvod by som rád povedal, že každý nespravodlivo odsúdený alebo potrestaný, alebo keď sa mu robí krivda, utrpenie, je človek, ktorý je hodný zastania. S tým potiaľto súhlasím. Na druhej strane rád by som vám povedal, že táto záležitosť je trošku iná, o ktorej dnes tu diskutujeme. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo veľmi jasnú tvrdú rezolúciu. Všetci významní európski politici, ako je trebárs Merkel, Sarkozy a podobne, sa takisto veľmi jasne k tejto veci vyjadrili a ja vám to poviem síce možno miernejšie ako kolegovia, ale ja si myslím, že naozaj spájate veci, ktoré sa nehodia v tejto chvíli spájať dohromady a že dnes, ak nechceme znehodnotiť svoje stanovisko k tejto rezolúcii, tak istým spôsobom by sme sa tomu mali vyhnúť.

  A nemám problém, ak vy tu prídete a otvoríte debatu o problémoch, ktoré vy vnímate za vážne, na ktoré máme diametrálne možno rozdielne názory, nie možno, určite, ale toto, si myslím, že nebolo šťastné vystúpenie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega Poliačik, ja by som vám chcel poďakovať za to vystúpenie, ktoré ste tu mali. To kvôli tomu, že naozaj, ak nechceme byť pokryteckí, musíme hovoriť o tom, že ľudské práva každého človeka majú rovnakú hodnotu. Ako liberál takisto musím podporiť vyhlásenie, ktoré predložili naši koaliční partneri. Ako liberál som naozaj presvedčený o tom, že prenasledovanie kresťanov kdekoľvek na svete, podobne ako prenasledovanie akéhokoľvek iného človeka kdekoľvek na svete, tak ako bol stvorený, je hrozná vec a mali by sme sa postaviť proti tomu.

  Možno by som zdôraznil to, že keď v zmysle transformácie poradných orgánov vlády doteraz nájdeme priestor pre výbory pre národnostné menšiny, mimovládne organizácie, seniorov, rodovú rovnosť, deti a mládeže, aj iné typy menšín by naozaj mali mať vo vláde svoje zastúpenie v poradných orgánoch.

  A možno by som ešte chcel zdôrazniť jednu poznámku o tom, že toto naozaj vôbec nie je o súboji liberalizmus a kresťanstvo napriek tomu, že niektorí kolegovia sa možno tvária, ako keby chceli liberálov upaľovať na hranici. Liberalizmus a kresťanstvo majú v skutočnosti jedny a tie isté spoločné korene, ktoré siahajú niekam do čias svätého Tomáša Akvinského. Liberalizmus a kresťanstvo naozaj nestoja v rozpore a vo vzájomnom protiklade. Možno jediný rozdiel je v tom, že je ľahšie byť konzervatívnym liberálom, takých poznám väčšinu, než liberálnym konzervatívcom, pretože takého by zrejme zo svojho okruhu vypudili.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Poliačik reaguje na faktické poznámky.

 • Pán kolega Muránsky, ja som si veľmi dobre vedomý toho, na akých základoch stojí Európa. Sám odchovanec katolícky orientovanej Trnavskej univerzity mám kresťanstvo a jeho vierouku vo veľkej úcte.

  Na druhej strane si tiež pamätám, že európska kultúra tiež stojí na múdrosti Platóna a Sokrata, a keď si dobre pozrieme literatúru, dobre vieme, že nezdieľali lóže len so svojimi manželkami, ale aj so svojimi žiakmi.

  Pýtali ste sa, že kto doplatí na konflikt v arabskom svete. No môžem vám povedať, že pre inak orientované sexuálne skupiny v arabskom svete je dosť jedno, že kto vyhrá alebo prehrá, lebo perzekvovaní budú rovnako z obidvoch strán.

  V Európskej únii hovoríte o tom, že bol silný hlas za podporu tejto rezolúcie, s tým súhlasím a rovnako silno hovorím, že ju podporíme aj tu, na pôde tohto parlamentu. Ale na rozdiel od iných krajín Európskej únie lesbičky, gayovia, transgender osoby a bisexuáli na Slovensku nemajú taký stupeň ochrany a taký stupeň ochrany práv, ako majú takmer vo všetkých ostatných krajinách v Európskej únii. Takže keď, prosím, hovoríme o tom, že ostatné krajiny sa k niečomu postavili inak, no aj v otázke ochrany tejto konkrétnej skupiny sa k tomu postavili inak a prispôsobili svoju legislatívu spôsobom, aký na Slovensku je zatiaľ nepredstaviteľný.

  Takže opäť hovorím, mám vo veľkej úcte kresťanstvo, hovorím aj o tom, že nemám problém podporiť rezolúciu, ktorá odsudzuje násilie, ale, prosím, buďme s rovnakým metrom ku všetkým ľudským bytostiam na tejto planéte, lebo inak sa nám môže stať, že budeme za pokrytcov.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Matovič vystúpi ako posledný ústne prihlásený rečník v tejto rozprave, nech sa páči.

 • Pán predseda, milé dámy a páni, veľmi vítam túto iniciatívu KDH a hneď na začiatok môžem povedať, že určite ju podporím. Trošku ma mrzí vystúpenie kolegu Poliačika, kedy si myslím, že bolo nenáležité v tejto téme. Myslím si, že v prípade, ak by sme tu prejednávali možno nejakú genocídu na židovskom národe, by tu nevystupoval s témou homosexuálov a transsexuálov.

  Myslím si, že ak strana SaS chce si robiť volebnú kampaň alebo chce si prezentovať svoje sľuby, ktoré dala voličom a tak, ako ste včera povedali na kongrese, že začínate plniť svoj, alebo v budúcnosti budete v prvom rade pracovať na plnení sľubov, ktoré ste dali voličom, dá sa otvoriť vlastná téma, vlastný bod a nepriživovať sa na naozaj vážnej téme a myslím si, že ak, že sa to dalo prežiť možno s tichým súhlasom a podporiť. Naozaj mi pripadá otvorenie práv homosexuálov v tejto súvislosti za nenáležité.

  Na druhej strane, keďže ste to urobili, budem pokračovať v tomto duchu a chcem sa opýtať a vysloviť presvedčenie, že takisto ako ste tu obhajovali práva homosexuálov a transsexuálov, takisto budete obhajovať aj práva nenarodených detí?

  Naozaj si myslím, že človek, ktorý, keďže hovoríme, že dvanásťtýždňový človek, ktorý má už dvanásť týždňov a jednu minútu, má právo narodiť sa, také isté právo má narodiť sa aj ten človek, ktorý má o dve minúty menej. Čiže pevne verím, keďže ste vyjadrili toto presvedčenie, že všetkým, bez ohľadu na ich rastu, na ich sexuálnu orientáciu, tak takisto aj bez ohľadu na ich vek dáte svoje práva a spoločne vytvoríme naozaj skupinu, bude nám spoločne záležať na tom, aj čo je napísané v ústave, že aj život pred narodením je hodný ochrany.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. S faktickými poznámkami sa prihlásili piati poslanci, šiesti. Uzatváram možnosť sa prihlásiť s faktickou poznámkou.

  A slovo má pani poslankyňa Žitňanská.

 • Ďakujem pekne, pán predseda, ja by som reagovala na pána poslanca Matoviča. Naozaj si myslím, že táto iniciatíva je opodstatnená. Hovorí sa, že jedenkrát vidieť je ako stokrát počuť. Jedenkrát zažiť je ešte viac.

  Ja som žila v Alžírsku šesť rokov, kde počas tých šiestich rokov som mala možnosť aj osobne zažiť niektoré, niektoré útoky na predstaviteľov alebo zástupcov kresťanstva. Dodnes si pamätám na štyroch rehoľníkov, bratov misionárov, bielych otcov, ktorých rozstrieľali príslušníci islamskej ozbrojenej skupiny len preto, že boli kresťania. Pamätám si na tváre a na miesto, kde žili siedmi misionári trapisti, ktorých uniesli tiež predstavitelia tejto ozbrojenej islamskej skupiny a po dvoch mesiacoch ich popravili, našli sa ich hlavy. Pamätám si na biskupa, ktorého tiež zastrelili na ulici. Pamätám si na ďalších rehoľníkov, ktorých zastrelili. Pamätám si aj na to, ako počas omše hádzali kamene do dverí na kostole. Pamätám si, ako vošli štyria bradatí muži počas omše do kostola a my sme tŕpli, lebo sme nevedeli čo bude, nakoniec sa ukázalo, že sú to Kopti. Ale pamätám si to ako dieťa, že naozaj to neboli ľahké časy.

  Čiže túto rezolúciu ja beriem aj ako podporu a spomienku na týchto ľudí, ktorých som osobne poznala.

  Ďakujem.

 • Igor, keby sme hovorili naozaj o tom holokauste, tak určite by aj táto téma bola aktuálna, lebo zrejme si si vedomý toho, že spolu so zástupmi Židov takisto zástupy inak sexuálne orientovaných ľudí boli nakladaní do tých vlakov a končili v koncentrákoch. Takže áno, aj tam tá téma by bola namieste a je namieste všade tam, kde sa hovorí o naozaj univerzálnych ľudských právach a ich obhajobe.

  Čo sa týka tvojej druhej témy, veď predsa treba hľadať rovnováhu medzi tým, kde je ochrana nenarodeného dieťaťa a kde je ochrana slobody voľby pre ženu a jej telesnej integrity. Veď toto hovoríme od začiatku, nikdy nepovedal nikto v tejto strane, že by schvaľoval potraty, a nikdy nepovedal, že by ich išiel podporovať. Ale treba hľadať rovnováhu medzi tým, ako je ochraňovaný život toho nenarodeného dieťaťa a ako je ochraňovaná slobodná voľba jeho budúcej matky a myslím si, že legislatíva na Slovensku našla dobre tú deliacu čiaru a je nastavená správne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Výnimočne s vami pán poslanec Matovič súhlasím na sto percent a som presvedčený, že netreba za každú cenu zneužívať iné témy na účelové spájanie pod rúškom akéhosi fingovaného spoločného základu. Ďakujem pekne.

 • Pridávam sa k pánu poslancovi Padovi, keďže hovoril predo mnou a hovoril to, čo som ja chcel povedať. Naozaj aj ja súhlasím s kolegom Matovičom, že na tejto vážnej téme priživovať sa nejakou inou témou je nenáležité a nedôstojné. Dôstojné a primerané v tejto veci je mlčať.

 • Mlčanie, či skončili ste, či to v rámci faktickej poznámky išlo o... Dobre.

  Pán poslanec Droba.

 • Z tohto miesta hovorím, že rezolúciu, s ktorou prišli moji kolegovia poslanci KDH, jednoznačne podporím. Chcem, aby ste vnímali, že nie sme nejaká strana poblúznených idealistov, ktorá jednoducho verí, že všetci na svete môžu byť bratia a že tu zavládne svetový mier.

  Ja osobne zdieľam veľmi skeptický názor voči radikálnemu islamu, jednoducho systémy a zriadenia, ktoré upierajú základné ľudské práva ženám, ktoré jednoducho upierajú akékoľvek práva inovercom a otvorene deklarujú, že ich treba vyhubiť alebo deportovať, takéto systémy jednoducho u mňa nikdy rešpekt ani podporu nenájdu.

  Čiže áno, vnímam to veľmi citlivo a vnímam to s plne otvorenými očami, že dnes sa páchajú a dejú veľké krivdy na kresťanoch na viacerých miestach na svete.

  Ku kresťanským tradíciám a základom sa hlásim. Zároveň však hovorím, že tak ako sa porušujú práva kresťanov, porušujú sa ľudské práva na jednej veľkej skupine ľudí na svete, a ja dúfam a čakám na deň, kedy moderné kresťanstvo prizná tieto ľudské práva aj komunite homosexuálov.

  Ďakujem za vašu pozornosť.

 • Ďakujem veľmi pekne. Igor, Juraj a Martin Poliačik to povedali vo veľkej miere za mňa. Každý človek má rovnaké práva, tak ako bol stvorený. A môžme diskutovať o tom, kým bol stvorený, ale každý človek má rovnaké práva.

  Bol by som veľmi nerád, aby táto diskusia skončila v nejakej úplne hlúpej a zbytočnej agresii, keď sme v podstate všetci na jednej lodi, keď sa všetci zhodujeme s tým, aké dôležité je...

 • Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán Brocka, prosím vás, nevykrikujte, dobre.

 • ... podporiť deklaráciu, ktorú predložili poslanci Kresťanskodemokratického hnutia, a zároveň upozorňujeme, nie je jedna skupina ľudí nadradených nad iných, a že keď to nazývate genocídou, tak potom sa pácha aj genocída v mnohých krajinách na úplne inej skupine ľudí a chceme aj tento problém povzniesť do popredia, rovnako ako KDH veľmi správne prinieslo do popredia problém prenasledovania vyznávačov kresťanskej viery a kresťanského náboženstva.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem všetkým reagujúcim. Ešte raz si teda dovolím vysloviť názor, že aj mne záleží na tom, aby nikto nebol prenasledovaný za svoje vierovyznanie, za svoju orientáciu a podobne. No na druhej strane, dnešný deň a táto chvíľa patrila vyhláseniu o prenasledovaní kresťanov a považujem naozaj za nenáležité, ak sme do toho zamiešali iné témy, ktoré sú agendou iných politických strán ako KDH.

 • Ďakujem pekne. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa, či chce zaujať stanovisko navrhovateľ.

  Pán podpredseda, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, chcem sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili k predloženému vyhláseniu, ktoré sme predložili z dôvodu, lebo cítime naozaj potrebu prijať v Národnej rade Slovenskej republiky k situácii, ktorá dnes vo svete existuje a dotýka sa jednej významnej početnej skupiny obyvateľov tejto planéty, priatelia, a to si treba uvedomiť, vyhlásenie. Národná rada tak už urobila niekoľkokrát a ja som rád, že som mohol hlasovať napríklad za ospravedlnenie pri deportácii Židov, ktoré prijala ešte Slovenská národná rada.

  Ja som rád, že sme sa dokázali ospravedlniť Karpatským Nemcom za krivdy, ktoré sa im udiali. Ja som rád, že sme dokázali v tejto Národnej rade prijať vyhlásenie o genocíde arménskych kresťanov a budem rád, keď dokážeme aj k takejto vážnej globálnej politike, akou táto téma je, prijať v Národnej rade dôstojné stanovisko, ktoré bude aj obrazom našej kultúry, našej histórie a istej našej spolupatričnosti k západnej civilizácii, ktorá je a vychádza z kresťanských hodnôt.

  Aj táto diskusia obnažila rozdielny pohľad na život a na postoj k niektorým problémom. Rovnako, pán kolega Chren, som presvedčený, že liberalizmus a kresťanstvo majú veľa spoločného, ale už menej v nazeraní na slobodu. Ale to je téma, ktorá by si žiadala vedeckú konferenciu, aby sme si povedali a vysvetlili, čo to sloboda je, čo je to sloboda v ponímaní vás liberálov, možno agnostikov, ktorí akoby sa pohrávate so slobodou ako s hodnotou, mnohí, nie všetci, ako s niečím, čo človeku má dovoliť všetko.

  Priatelia, a tu je niekde tá hranica miery citlivosti vnímania slobody veriacich a iných ľudí. Nielen liberálov. Tá skupina ľudí je rozptýlená aj niekde inde. A ja by som uvítal takúto diskusiu, ale predsa len by som si nedovolil porovnávať utrpenie, násilie a aj ľudské obete, ktoré musia podstúpiť ľudia len preto, že vyznávajú nejakú vieru a náboženstvo. Priatelia, je nenáležité porovnávať utrpenie, ktoré dnes vo svete zažívajú kresťania s utrpením, resp. neslobodou, akú ste vy chceli predstaviť, ktorú požívajú, resp. alebo násilie, ktoré sa pácha na istej minoritnej skupine inak sexuálne orientovaných ľudí. To je neporovnateľná veličina, neporovnateľný postoj, ktorý musíme oddelene zaujať k jedným a k druhým.

  Ja som otvorený aj na diskusiu o homosexuáloch a lesbičkách, priatelia, nebojme sa tejto témy. Nebojme sa jej.

 • Ale poďme k nej pristúpiť naozaj zodpovedne aj z hľadiska istej kultúry a histórie, ktorú Slovensko má, ktorú nemožno nerešpektovať aj pri tejto téme. Ale, prosím, toto je diametrálne iný problém, o ktorom budeme rozhodovať, ako ten, o ktorom ste vy chceli diskutovať a vnútiť tak trošku iný rozmer názoru k téme, ktorá je vážnejšia ako tá, ktorú ste chceli vy naznačiť, resp. ktorú ste prirovnali. A ja to nepovažujem za porovnateľné s tým, čo chceme prijať dnes, resp. hlasovaním v tejto Národnej rade a s tým o čom ste hovorili vy.

  Chcem sa ešte raz na záver poďakovať všetkým s tým, že rešpektujem každý názor, každý postoj, každé rozhodnutie, vedomý si toho, že žijeme v pluralitnej spoločnosti, kde musíme sa navzájom tolerovať. A ja som nemyslel len na toleranciu náboženskú, ale aj na toleranciu národnostnú preto, lebo možno o pár hodín v tomto parlamente bude iné peklo, ktoré bude rovnako ako nás nútiť hľadať nejakú toleranciu k iným, teraz nie náboženským, ale národnostným problémom. A tam sa od nás tiež vyžaduje veľká miera tolerancie, znášanlivosti a postoja k slobode.

  Chcem sa, pán predseda, poďakovať za možnosť tento návrh predložiť a dopredu poslancom za podporu predloženého vyhlásenia o prenasledovaní kresťanov vo svete.

 • Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Podľa odsúhlasenej zmeny programu pristúpime k rokovaniu o návrhu zahraničného výboru na prijatie Vyhlásenia Národnej rady k politickej situácii v Bielorusku. Návrh je pod tlačou 301.

  Dávam slovo môjmu kolegovi Paľovi Hrušovskému, aby tento návrh uviedol.

 • Rokovanie o návrhu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k politickej situácii v Bielorusku, tlač 301.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Iniciatíva na prijatie uznesenia Národnej rady vyšla z rokovania zahraničného výboru, ktorého som členom a kde som si dovolil takéto uznesenie navrhnúť pri rokovaní o Správe o stave zahraničnej politiky za rok 2010, ktorú predniesol pán minister zahraničných vecí.

  Slovensko má skúsenosti s dobou neslobody. Slovensko má skúsenosti aj s tým, ako sme boli vďační vždy vtedy a každému, ktorý v tomto čase neslobody dokázal povzbudiť ľudí k tomu, aby boli aktívni, aby sa nevzdávali zápasu s autoritatívnymi režimami, ktoré, žiaľ, aj dnes na začiatku 21. storočia v Európe alebo v Európe blízkym krajinám ešte existujú.

  Dovoľte mi krátko zdôvodniť, prečo som takéto uznesenie navrhol, aby Národná rada prijala. 19. decembra 2010...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte, pán Hrušovský, poprosím kolegu Blanára, keby mohol netelefonovať v miestnosti. Ďakujem.

 • ... o 20.00 hodine opoziční prezidentskí kandidáti legálnym spôsobom zorganizovali občianske zhromaždenie na Októbrovom námestí v Minsku na protest proti zmanipulovaným prezidentským voľbám v Bielorusku. Z viacerých zdrojov bolo potvrdené, že napriek sebaobetavej snahe opozičných politických síl udržať pokojný charakter tohto protestného zhromaždenia boli zo strany nasadených provokatérov vykonané násilné činy, ktoré dali policajným silám formálnu zámienku na tvrdé potlačenie tohto ináč pokojného zhromaždenia. Bolo zadržaných sedem opozičných prezidentských kandidátov a vyše šesťsto ďalších účastníkov tohto protestného zhromaždenia.

  Napriek tomu, že účastníci zhromaždenia prejavili disciplínu a ohľaduplnosť, provokatéri mali všetku ich snahu prekaziť násilím. Jeden z opozičných prezidentských kandidátov Vitalij Rymaševskij sa snažil zabrániť provokatérom rozbíjať okná na budove vlády. Pri tomto počínaní bol surovo zbitý a utrpel tržné rany na hlave, ktoré bolo potrebné ošetriť. Napriek tomu bezprostredne po spomenutom incidente s krvácajúcou hlavou pristúpil k mikrofónu a opätovne vyzýval účastníkov, aby sa nenechali vyprovokovať a udržali násilie. Na toto jeho počínanie existuje viacero svedectiev vrátane videozáznamov. Dnes je bieloruskými orgánmi tento občan vyšetrovaný za podnecovanie verejného násilia a hrozí mu 15-ročné väzenie.

  Panie poslankyne, páni poslanci, Bielorusko geograficky patrí do Európy. Je naším záujmom a našou túžbou, aby k nej patrilo aj politicky a právne. Hovoríme to aj v mene statočných občanov Bieloruska, ktorí sa nenechali zlomiť a zastrašiť. Kvalita bieloruského politického systému má byť odrazom kvalít týchto občanov a nie osobných neukojených ambícií jednotlivca, autokratického a nekontrolovaného vládcu.

  Chceme, aby statoční občania Bieloruska mohli byť aj našimi európskymi spoluobčanmi. Ale do európskeho prostredia, pokiaľ ho chápeme ako slušné, slobodné a demokraticky spravované, nepatria ani zmanipulované voľby, ani policajné provokácie na zákonných zhromaždeniach, ani perzekúcie politickej opozície. Z vlastnej minulosti vieme, čo znamená život v neslobode. Bolo by nečestné, keby sme ako legitímne zvolené zákonodarné zhromaždenie nepozdvihli hlas na obranu slobody iných, k tomu ešte v krajine, ktorá je nám blízka, tak ako som povedal, geograficky, jazykovo aj kultúrne. Na tom koniec koncov závisí aj budúcnosť našej vlastnej krajiny.

  Ľudské práva patria rovnako prirodzene pre Bielorusov, ako aj pre nás, vyhlásenie práv ako morálnej normy a prirodzenej potreby však nestačí. Ich naplnenie musí nasledovať v konkrétnych podmienkach právnych a politických u konkrétnych národov v konkrétnych štátoch. Inak zostanú len snom či abstraktnou špekuláciou. Možno krásny sen a možno zaujímavá špekulácia, no nestanú sa spoločenskou realitou a nemožno ich nazývať právami inak, než v prenesenom slova zmysle.

  V našej krajine sme museli vyvinúť značné úsilie nato, aby sme sa stali súčasťou spoločenstva skutočne slobodných národov. Túto cestu sme povinní ponechať otvorenú a sprístupňovať ju aj ostatným občanom, štátom a národom.

  Pán predseda, toľko k zdôvodneniu návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vyhláseniu, ktoré ste všetci dostali v písomnom vyhotovení, ktoré máte v laviciach a o ktoré vás prosím, aby ste ho podporili hlasovaním a prijali sme Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k politickej situácii v Bielorusku, ktorým Národná rada Slovenskej republiky žiada prezidenta Lukašenka o okamžité prepustenie politických väzňov a o zohľadnenie trestov všetkým bieloruským občanom, ktorí boli v súvislosti so zhromaždením 19. decembra 2010 odsúdení.

  Ďalej odporúča vláde a prezidentovi Slovenskej republiky, aby sa vo svojich aktivitách na bilaterálnych a multilaterálnych fórach usilovali o prepustenie politických väzňov v Bielorusku. Takéto iniciatívy, ktoré sú sústredné a prichádzajú z rôznych, aj iných národných parlamentov, ale aj sú prijímané na fórach Európskej únie, sú dostatočným povzbudením a inšpiráciou pre to, aby zápas za slobodu a demokraciu, ktorý sa dnes v Bielorusku vedie, dokázal nadchnúť a povzbudiť tých, ktorí sú dnes utláčaní, prenasledovaní a väznení.

  Priatelia, má to svoj význam, má to svoje opodstatnenie a Slovensko už viackrát dokázalo prejaviť takýto postoj, čo sa neskôr, možno nie hneď, prejaví aj na konkrétnych aktoch a činoch. Sme svedkami, ako sa aj komunistický režim pod tlakom slobodných a demokratických krajín rozhodol konať v prospech tých, ktorí po slobode túžia a ktorí chcú v slobode žiť.

  Som presvedčený, že aj táto iniciatíva Národnej rady bude smerovať k tomu, o čom som hovoril, k dobrému záujmu a povzbudeniu všetkých tých, ktorých som vo svojom vystúpení spomínal.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán podpredseda, za uvedenie tohto návrhu.

  Otváram rozpravu a pýtam sa, kto sa hlási do rozpravy? Predpokladám, že tí, ktorí s faktickými sa hlásili už dopredu do rozpravy. Pán poslanec Poliačik, pani poslankyňa Žitňanská. Končím možnosť sa prihlásiť do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Pán poslanec Poliačik, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ja iba naozaj veľmi krátko. Pán podpredseda, som veľmi rád, že v tak krátkej dobe po tom, čo tu odznelo ráno, môžme nájsť tému, pri ktorej súhlasím s každým slovom, ktoré ste tu povedali.

  Ako účastník demonštrácie pred bieloruskou ambasádou, v ktorej sme protestovali proti uväzneniu Anastázie Palaženko v Bielorusku a ďalších mladých ľudí z organizácie Molodyj front, čo je sesterská organizácia ODM na Slovensku, a tak isto mladých liberálov. Som veľmi rád, že na tejto pôde máme rezolúciu, ktorá sa jasne ohradzuje voči porušovaniu základných demokratických princípov v Bielorusku. Plne ju podporujem a verím, že sila tejto rezolúcie sa premietne aj v konkrétnych diplomatických krokoch Slovenska voči Bielorusku. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Žitňanská, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež budem stručná. My sme sa prednedávnom stretli so zástupcami bieloruskej opozície, a keď sme sa ich pýtali, ako im môžeme pomôcť, povedali, práve tým, že nás budete podporovať aj cez rezolúciu. Čiže vítam túto iniciatívu zahraničného výboru, ku ktorému sa pridal aj náš ľudskoprávny výbor. Je to dôležité, aby títo ľudia vedeli, že nie sú osamotení. Je dôležité, aby aj Lukašenko vedel, že títo ľudia nie sú nám ľahostajní, že za nimi stojíme, že na nich myslíme. Naozaj je to dôležité. Možno niekomu sa zdá, že je to gesto, ale práve takýmto spôsobom, že nebudeme mlčať a budeme upozorňovať na to, čo sa deje, im pomôžeme. Takže vás všetkých prosím o podporenie tejto rezolúcie. Ďakujem.

 • Na vystúpenie pani poslankyne s faktickými poznámkami dvaja. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Pán poslanec Dostál, nech sa páči.

 • Chcel by som zareagovať na slová pani poslankyne Žitňanskej, že to nie je len gesto. Samozrejme, že je to aj gesto, ale je to veľmi dôležité gesto. A aj gestá majú svoj význam v reálnom živote. Nie sú iba nejakými prázdnymi deklaráciami. Tak ako pre disidentov v bývalých komunistických krajinách boli dôležité aj gestá, ktoré robili západné krajiny, ktoré robili západní politici v časoch, keď sme tu nemali slobodný režim, tak pre ľudí, predstaviteľov opozície, kritikov Lukašenkovho režimu sú dôležité gestá a postoje ľudí v slobodných krajinách, gestá, ktoré hovoria, že im nie je ľahostajné, čo sa deje v Bielorusku, že im nie je jedno, že máme v Európe krajinu, kde sú dnes takýmto spôsobom brutálne porušované ľudské práva, kde nie sú rešpektované základné demokratické pravidlá, kde môže prísť k očividnému falšovaniu volieb.

  S Bieloruskom nás spája skúsenosť, historická skúsenosť nielen s komunistickým režimom, ktorý oni zažili v tej brutálnejšej sovietskej forme, ale spája nás aj postkomunistická minulosť. Pripomeňme si, že my sme boli na podobnej trajektórii, Slovensko bolo v deväťdesiatych rokoch na podobnej trajektórii ako Bielorusko, našťastie sme dokázali ten vývoj zvrátiť, aj keď ešte stále máme na politickej scéne relevantné politické subjekty, ktoré majú blízko k tomu, čo dnes vládne v Minsku, ale verím, že dokážeme spoločne, celá Národná rada, podporiť toto vyhlásenie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som taktiež chcel podporiť to, čo pani Žitňanská, pani poslankyňa Žitňanská povedala v rozprave. A hovorila vlastne, že ďalší výbor sa pripája na podporu tejto rezolúcie.

  Keď sme mali stretnutie s veľvyslancom Serpikovom, veľvyslancom Bieloruskej republiky, v januári ako skupina priateľstva medzi parlamentom Bieloruskej a Slovenskej republiky, bol som trošku prekvapený tým, že táto skupina priateľstva sa nevenovala aj tejto téme. Nakoniec som túto tému otvoril a spýtal som sa teda veľvyslanca Serpikova, aký má on názor na to, čo sa v Bielorusku deje, takže nakoniec aj skupina priateľstva s Bieloruskom vlastne mojimi slovami vyjadrila tiež nesúhlas s tým, čo sa v Bielorusku deje.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. A prerušujem, áno, pán navrhovateľ sa nechce vyjadriť, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ďalším bodom nášho rokovania by mal byť zákon č. 253 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov. Predkladatelia nás poprosili, aby sme to presunuli nazajtra, aby sa to prerokovalo zajtra. Pýtam sa, či je súhlas.

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Reakcie z pléna.

 • Presný, dá sa povedať dátum alebo hodinu ťažko stanoviť teraz, lebo aj teraz o 10.00 hodine by sme mali pokračovať. To znamená, musíme prerušiť rokovanie a ďalším bodom, ako sme sa rozhodli, a to je Pracovný program Európskej komisie na rok 2011. Za chvíľočku podpredseda Európskej komisie príde. To znamená, že presne ťažko stanovíme, lebo podľa mojich informácií napríklad zajtra by mal prísť minister zahraničných vecí, tak ako sme sa dohodli. Takže až potom.

  Takže ďakujem pekne. Zatiaľ prerušujem rokovanie do 10.10 hodiny a potom budeme pokračovať s pánom podpredsedom Európskej komisie.

 • Desaťminútová prestávka.

 • Po prestávke.

 • Ctení poslanci, ctené poslankyne, poprosím vás dostaviť sa do rokovacej sály, budeme pokračovať v rokovaní.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi privítať... Pán poslanec Somogyi, dámy, aj tu poprosím kolegov, Jozefa Buriana, keby sa mohli usadiť. Pán poslanec Burian, poprosím vás, máme tu cteného hosťa. Ďakujem vám pekne.

  Dovoľte mi privítať medzi nami pána Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie, ktorý prišiel do Národnej rady s cieľom predstaviť

  Pracovný program Európskej komisie na rok 2011,

  jeho hlavné a strategické priority, ako aj návrh legislatívnych opatrení.

  Pán podpredseda, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda Národnej rady, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, v prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať za pozvanie do Národnej rady a mať možnosť predstaviť vám niektoré z kľúčových priorít Európskej komisie a takisto pokračovať s vami aj v diskusii či už v pléne, alebo potom na spoločnom zasadnutí európskeho a zahraničného výboru. S pánom predsedom Národnej rady sme sa dohodli, že budem sa snažiť obmedziť svoje vystúpenie na desať-pätnásť minút a zameriam ho na tie tri kľúčové oblasti.

  Prvou je spolupráca Európskej komisie s národnými parlamentami, druhé sú také kľúčové priority programu Európskej komisie na rok 2011, taký výhľad, čo môžeme očakávať od aktivít Európskej komisie v roku 2012. Na záver by som sa pokúsil vám stručne priblížiť výsledky posledného marcového samitu, ktorý určite budeme aj s odstupom určitého času považovať za samit historický.

  Ak dovolíte, začal by som prvou témou, prečo je dôležité pre Európsku komisiu mať priame kontakty s národnými parlamentami. Je to hlavne z toho dôvodu, že Európska komisia považuje národné parlamenty za veľmi dôležitých a kľúčových spojencov. Je to práve v národných parlamentoch, kde sa transponuje európska legislatíva, je to práve v národných parlamentoch, kde sa diskutujú veľmi dôležité programy pre budúcnosť, na ktorých sme sa dohodli v uplynulom období, ako napríklad národné reformné programy, či kde sa monitoruje dodržiavanie Paktu rastu a stability voči národnej vláde a mnohé ďalšie iné oblasti, ktoré majú medzivládny charakter, avšak kde je evidentné, že vzhľadom na poučenie z tých kríz, cez ktoré Európska únia prešla v uplynulom období, bude potrebné oveľa viacej komunikovať a oveľa lepšie sa koordinovať.

  Komisia už v roku 2006 prišla s ideou tzv. dialógu s národnými parlamentmi a ponúkla národným poslancom možnosť vyjadrovať sa, prezentovať stanoviská k tým legislatívnym návrhom alebo aj politickým iniciatívam, s ktorými Európska komisia prichádza. Musím povedať, že od tohto momentu, kedy bol tento systém spolupráce zavedený, tak Európska komisia dostala od národných parlamentov vyše 1 100 stanovísk k týmto rôznym témam. Novú dimenziu získala spolupráca Európskej komisie s národnými parlamentmi vlastne od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti, keď sa zaviedol tzv. mechanizmus kontroly subsidiarity. To znamená, že národné parlamenty sa môžu vyjadrovať k tomu, či legislatívne návrhy, ktoré prichádzajú z Európskej komisie, spĺňajú tú požiadavku, že sa snažia nejakým spôsobom regulovať určitý stav veci na národnej úrovni a národné parlamenty sú presvedčené, že väčšia pridaná hodnota touto reguláciou sa dostane na úrovni európskej a nie na úrovni národnej.

  Musím povedať, že odkedy sme v rámci tohto mechanizmu začali zasielať všetky legislatívne návrhy národným parlamentom v tom istom čase ako Rade, čiže členským krajinám, v tom istom čase ako Európskemu parlamentu, tak ten dialóg, ktorý má veľmi vysokú právnu kvalitu, sa premietol do toho, že sme získali 272 stanovísk z jednotlivých národných parlamentov. To znamená, že zatiaľ nedošlo k spusteniu tej tzv. žltej alebo oranžovej karty, ktorým nejakým spôsobom by sa zbrzdil alebo zablokoval legislatívny proces iniciovaný Európskou komisiu, ale je evidentné, že pokiaľ dostanete napríklad osem pozitívnych alebo osem negatívnych stanovísk, ako to bolo napríklad v návrhu smernice pre sezónnych pracovníkov, že je to politicky citlivá otázka, že sa im musí Európska komisia veľmi dôsledne venovať a že je evidentné, že v tom ďalšom legislatívnom procese bude o tejto téme veľmi náročná diskusia.

  Čiže tieto mechanizmy sú tu pre vás, sú tu pre poslancov národných parlamentov a ja verím, že aj Národná rada Slovenskej republiky sa do využívania tohto mechanizmu zapojí a že vlastne to posilní ten dialóg medzi Národnou radou Slovenskej republiky a Komisiou, a som veľmi rád, že budem mať možnosť túto tému diskutovať aj s členmi zahraničného a európskeho výboru.

  Ak mi dovolíte zopár slov k tým kľúčovým prioritám pre Európsku komisiu pre rok 2011 a výhľad na rok 2012. Samozrejme, že takým hlavným vodítkom k tomu, aké priority si stanoviť na toto obdobie, bolo poučenie a prekonávanie následkov stále prítomnej krízy, či už hospodárskej alebo krízy spojenej s prílišným zadlžením jednotlivých členských štátov, ktorú vlastne riešime doposiaľ. No a preto tie priority v tom Pracovnom programe Európskej komisie na tento rok vychádzali z potreby zachovania modelu sociálnej trhovej ekonomiky, ktorý práve táto hospodárska, dlhová kríza ohrozila. Bola to snaha rozpracovať tie kľúčové tzv. vlakové iniciatívy, s ktorými prišla Európska komisia v minulom roku do konkrétnych programov, aby sme prostredníctvom nich mohli naštartovať ekonomiku a znova vytvárať pracovné miesta.

  Európska únia, ako to pozorujeme aj v tomto období, kvôli politickej a bezpečnostnej kríze v krajinách Stredomoria vlastne musí pokračovať aj v tom, aby naďalej budovala spoločný priestor slobody, spravodlivosti a bezpečnosti, no a, samozrejme, pripravujeme veľmi dôležitý návrh, s ktorým predstúpime aj pred národné parlamenty, pred Európsky parlament a členské štáty v júni tohto roku, keď budeme prezentovať návrh ďalšieho viacročného finančného rámca, ktorý poznáme, aj finančná perspektíva, a z ktorého vlastne už v tomto období Slovensko môže získavať prostriedky v oblasti eurofondov vo výške 11,6 mld. eur. Čiže toto budú také kľúčové priority pre tento rok.

  Rozbehli sme zároveň úplne nový systém ekonomickej správy v rámci Európskej únie. To znamená ten nový Economic governance model, ktorý bude, samozrejme, spočívať na tom, že tie kolektívne záväzky, na ktorých sa dohodneme v rámci Európskej únie, budú postupne premietané do národných reformných programov, budú premietané do konvergenčných programov, prostredníctvom ktorých máme dôsledne odsledovať to, akým spôsobom rešpektujeme udržateľnosť národných rozpočtov, akým spôsobom rešpektujeme pravidlá Paktu stability a rastu, akým spôsobom sa chceme dostať pod tú hranicu 3 % deficitu štátneho rozpočtu a aké nástroje chceme použiť na to, aby verejný dlh bol pod 60 %. No a chceme to urobiť po novom a to nóvum bude spočívať v tom, že tieto národné plány sa budú posudzovať naraz.

  To znamená, že sa chceme vyhnúť takej tej dvojsečnosti z minula, kde na jar sme vytýkali niektorým členským krajinám, že nevenujú dostatočnú pozornosť a financovanie niektorým oblastiam a potom na jeseň sme prichádzali zase s kritikou, že nedostatočne úsporne hospodária. Čiže snažíme sa o to, aby naozaj bol na jednotlivé ekonomiky komplexný pohľad a aby do toho bol zapracovaný určitý prvok kolektívneho posudzovania. Takže napríklad aj diskusia o základných parametroch národných rozpočtov prebehne na úrovni ministrov financií Európskej únie a na základe tejto diskusie sa potom budú prijímať odporúčania pre jednotlivé členské krajiny, ktoré budú prijímané na úrovni Európskej rady, čiže prezidentmi štátov a predsedami vlád. Verím, že to bude aj pre národných poslancov veľmi cenný zdroj informácií pre vaše rozpočtové diskusie, ktoré o štátnom rozpočte budete mať, lebo vy máte suverénne právo o štátnom rozpočte a jeho parametroch v konečnom dôsledku rozhodnúť.

  Keby ste sa ma spýtali, čo očakávam za hlavnú prioritu pre rok 2012, tak určite to bude oživenie jednotného spoločného trhu. Slovenská republika je bytostne závislá na tom, aby jednotný spoločný trh fungoval, viac ako 80 % nášho exportu sa realizuje v krajinách Európskej únie a jeho bezproblémové fungovanie je skutočne kľúčom pre úspech európskej ekonomiky. No a z tohto dôvodu sa Európska komisia bude snažiť jednak o to, aby žiadnym spôsobom neboli narušené kľúčové atribúty jednotného trhu, ale, naopak, aby sme odomkli ten ďalší potenciál tohto jednotného trhu pre ďalšie oblasti. Čiže prídeme s iniciatívou desať, dvanásť kľúčových priorít, pomocou ktorých by sme chceli jednotný trh oživiť. Určite to budú iniciatívy v oblasti poskytovania elektronických služieb, určite to budú iniciatívy v oblasti toho, ako lepšie zapojiť sektor služieb do spoločného trhu, a určite to budú oblasti, ktoré majú pomôcť malým a stredným podnikateľom na tomto trhu fungovať.

  Malí, strední podnikatelia sú stále zaťažovaní prílišnou administratívou, stále je pre nich veľmi zložité pohybovať sa na trhu 500 miliónov potenciálnych klientov. A keď sa pozriete na štatistiku, tak zistíte, že len 4 až 5 % malých a stredných podnikateľov využíva výhody spoločného európskeho trhu, a keď, tak väčšinou len v susedných krajinách. No a práve uľahčenie prístupu malých a stredných podnikateľov na tento jednotný veľký trh bude jednou z kľúčových priorít Európskej komisie do budúcna.

  Ak mi dovolíte, ja by som stručne prešiel aj cez tú poslednú tému, ktorou bol samit Európskej únie, zasadnutie Európskej rady, ktorý sa ukončil práve v piatok minulý týždeň. My ho vnímame ako stretnutie, ktoré prinieslo výraznú kvalitatívnu zmenu do toho, akým spôsobom budeme postupovať na prekonanie následkov dlhovej krízy, vnímame ho ako samit, ktorý si určite zaslúži prívlastok historický, lebo k hospodárskej únii, tak ako sme, lebo k menovej únii, tak ako sme ju poznali doposiaľ, sa postupne pridáva aj únia hospodárska. Čiže tá dohoda, ktorú sa podarilo lídrom dosiahnuť na pakte Euro plus, bude určite veľmi významná.

  No a to plusko je tam z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je ten, že k tým záväzkom, ktoré na seba prijali všetky krajiny Európskej únie v oblasti rozpočtovej disciplíny, v oblasti EÚ 2020, v národných reformných programoch, ktoré momentálne národné vlády negociujú s Európskou komisiou, sa tieto krajiny, ktoré sú členmi tohto paktu, zaviazali k tomu, že sú pripravené urobiť niečo navyše. Sú pripravené dať si ďalšiu prioritu z tých, o ktorých vedia, že výrazne napomôžu fungovaniu ich ekonomík a lídri sa zaviazali, že za realizáciu týchto návrhov prevezmú osobnú zodpovednosť a sú pripravení ich zrealizovať v dĺžke dvanástich mesiacov. Čiže považujeme to za veľmi dobrý krok smerom vpred a sme veľmi radi, že ku krajinám Európskej únie sa pridalo ďalších, ku krajinám Európskej menovej únie sa pridalo ďalších šesť krajín, ktoré chcú na seba prijať obdobné záväzky.

  Za veľmi dôležité považujeme aj to, že sa potvrdil nový systém správy hospodárskych záležitostí v rámci Európskej únie. To znamená dôležitosť európskeho semestra, dôležitosť národných reformných programov, väčší kolektívny tlak na kvalitné hospodárenie v Európskej únii ako v celku, ale aj v jednotlivých členských krajinách individuálne. No a takisto sa podarilo nájsť dohodu na novelizácii Lisabonskej zmluvy na to, aby sme mohli vytvoriť európsky stabilizačný mechanizmus. Ten európsky stabilizačný mechanizmus, ktorý by mal začať platiť po roku 2013, je veľmi významnou dohodou, ktorá spĺňa tie atribúty, ktoré sa od tejto úpravy očakávali. Že tento stabilizačný mechanizmus bude mimoriadne robustný, bude pružný a bude jednoznačne demonštrovať úsilie a rozhodnosť Európskej únie v tom, že euro ako spoločnú menu si budeme chrániť všetkými možnými prostriedkami a bude pôsobiť odstrašujúco na tie kruhy, ktoré rôznymi špekulatívnymi akciami spôsobovali tie turbulencie, ktoré ohrozovali euro, našu menu ako celok.

  No a, samozrejme, posledným veľmi dôležitým elementom v tomto súhrne opatrení, na ktorých sa dohodli európski lídri, bola dohodla o veľmi prísnych stres testoch, cez ktoré prechádzajú teraz jednotlivé európske banky, ktoré budú vedené, monitorované novou bankovou autoritou, ktorá vznikla v januári tohto roka. Tieto výsledky budú transparentné, budú zverejnené a jednotlivé vlády budú musieť prejsť s veľmi presnými návrhmi, ako chcú situáciu v tých bankách, ktoré budú mať v týchto testoch problémy, riešiť. Ako chcú riešiť ich reštrukturalizáciu, ako chcú zapojiť do riešenia týchto problémov súkromný kapitál a ako budú pri týchto operáciách rešpektovať pravidlá jednotného trhu a hospodárskej súťaže. Viem si predstaviť aj vzhľadom na to, že táto téma vyvolávala a vyvoláva pomerne živú politickú diskusiu ako v Slovenskej republike, tak aj v ostatných krajinách, že sa k nej určite vrátime aj v našej diskusii.

  Posledný bod, ktorý by som chcel spomenúť, je taká apelácia na Národnú radu Slovenskej republiky, aby využila tie nové mechanizmy a tie nové nástroje, ktoré som predstavil, do toho, aby sa na to, aby sa čoraz viacej európskych tém diskutovalo aj v Národnej rade Slovenskej republiky. Ja zodpovedám za spoluprácu s národnými parlamentmi vo všetkých krajinách Európskej únie a snažím sa o to, aby sa čoraz viac európskych tém dostávalo aj na pôdu národných parlamentov, aj do jednotlivých hlavných miest a regionálnych centier, lebo je to veľmi dôležité pre to, aby sme lepšie vnímali a rozumeli tomu, čo sa deje na úrovni európskej, aby sme si uvedomili aj to, že Európska únia, to sme vlastne my a žiadne rozhodnutie či už v Bruseli alebo v Štrasburgu nie je prijaté bez toho, aby na ňom participoval slovenský minister, aby o ňom diskutovali slovenskí experti, aby za neho nehlasovali aj slovenskí europoslanci a aby o ňom nediskutoval aj slovenský komisár, keď sa diskutuje táto téma v kolégiu. Čiže je to skutočne spoločné úsilie a myslím si, že tá paradigma, ktorá sa občas vytvára, že to, čo sa pozitívne udeje, sa deje na úrovni národnej, a to, čo je všetko negatívne prichádza z Bruselu alebo zo Štrasburgu, nie je vždy pravdivá, určite nezodpovedá realite a myslím si, že ani občania Slovenskej republiky ju tak nevnímajú.

  Ja som bol osobne veľmi príjemne prekvapený výsledkami posledného barometra, ktoré jednoznačne preukazujú Slovensko ako eurooptimistickú krajinu, myslím si, že hlavné dôvody sú tie konkrétne výsledky, ktoré Slovensko počas svojho členstva v Európskej únii dosiahlo, kde jednoznačne patrí ku krajinám s najvyšším rastom životnej úrovne, kde veľmi významne naša ekonomika profituje z jednotného európskeho trhu a kde eurofondy pomáhajú riešiť častokrát veľmi zložité otázky v regiónoch a postupne odstraňovať tie veľké regionálne rozdiely, ktoré na Slovensku stále sú. Vstup do Schengenu a do eurozóny umožnil občanom Slovenskej republiky cestovať voľne, študovať vo všetkých krajinách a používať jednotnú menu, čo si myslím, že sa prejavilo v tých pozitívnych reakciách, ktoré slovenskí občania aj v tomto prieskume jednoznačne preukázali.

  Čiže myslím si, že takou prioritou pre nás všetkých do budúcna by malo byť to, aby sme sa snažili využiť všetky možné nástroje a mechanizmy, aby sme maximalizovali ten potenciál, ktorý Európska únia pre Slovensko prináša, a aby sme využili všetky tie možnosti, ktoré máme pre to, aby naši občania ešte výraznejšie profitovali z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.

  Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, dúfam, že som sa trafil do limitu, ktorý ste mi stanovili. Veľmi pekne ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som len uviesť, že ten limit bol len, to bola len orientácia, čiže všetko v najlepšom poriadku. No a teraz budeme postupovať tak, že poslanci majú možnosť položiť otázku alebo pripomienku zo svojho miesta v rozsahu dvoch minút. Tak poprosím, páni kolegovia, keby ste sa hlásili, osem, deväť, trinásť, štrnásť, pätnásť. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do tejto diskusie.

  A slovo má pán poslanec Ondruš.

 • Ďakujem pekne pán predseda. Vážený pán komisár, ďakujem za veľmi zaujímavé vystúpenie, mňa okrem viacerých bodov zaujalo aj vaše konštatovanie o tom, že viaceré členské štáty si chcú dať v rámci programov reforiem priority navyše, ktoré pomôžu rozvoju ich národných ekonomík. Ja sa domnievam, že jednou z kľúčových oblastí, ktoré pomáhajú dlhodobému rozvoju národných ekonomík a posilňovaniu konkurencieschopnosti národných ekonomík, sú aj investície do vedy. A v tejto súvislosti by som sa vás chcel spýtať na uznesenie vlády Slovenskej republiky zo začiatku februára tohto roku, na základe ktorého sa vláda rozhodla požiadať Európsku komisiu o schválenie presunov finančných prostriedkov z niektorých operačných programov do Operačného programu Doprava.

  Predpokladám, pán komisár, že poznáte toto uznesenie alebo túto problematiku a chcel by som sa vás preto spýtať, keďže ide o presun prostriedkov, ktoré sa negatívne majú dotknúť operačných programov zameraných na podporu výskumu, vývoja, na podporu vzdelávania, informatizácie spoločnosti, ako aj vzdelávacích alebo rekvalifikačných aktivít na podporu zamestnanosti, ako sa vy dívate na túto problematiku alebo na tento zámer slovenskej vlády, ako človek, ktorý nielen dobre pozná priority Európskej komisie a Európskej únie ako celku, ale aj ako človek, ktorý sa podieľa na formulovaní týchto priorít.

  Takže chcel by som vedieť, ako sa vy pozeráte na tento zámer, a prípadne chcel by som vedieť, ako sa pozeráte na šance presadiť takýto zámer vo vzťahu k Európskej komisii.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pán poslanec Paška. A poprosím kolegov zmeniť na faktické poznámky, aby bol daný správny čas. Prví traja sú s procedurálnym návrhom prihlásení.

  Pán poslanec Paška, máte slovo. Dve minúty poprosím dať kolegovi.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Pán vicepremiér komisie, ja by som zareagoval na ten váš apel a výzvu v závere vášho vystúpenia k spolupráci alebo k intenzívnejšej spolupráci Národnej rady či už s Európskym parlamentom, alebo Európskou komisiou a musím vyjadriť ale z pohľadu mojej osoby trošku skepticizmu, pretože ostatných deväť, desať mesiacov sme skôr svedkami rastu alebo nárastu vysokej miery euroskepticizmu predstaviteľov vedenia dnešnej Národnej rady. A azda niet lepšieho príkladu, keď ste hovorili o tom, ako sa vieme podieľať, ako vieme využívať mechanizmy Lisabonskej zmluvy a ako bolo vystúpenie pána predsedu Národnej rady minulý týždeň k zákonu o ochrane spotrebiteľa, kedy hovoril o transpozíciách európskeho acquis ako o sprostostiach, hlúpostiach a nejdem hovoriť dozadu o postojoch predstaviteľov vedenia väčšiny k politikom Európskej únie a Komisie, ktorú označoval za akési odkladište tých najneschopnejších európskych politikov.

  Nechcem hovoriť o tých veľmi zjednodušených, z môjho pohľadu primitívnych hodnoteniach socializmu v Európe a tak ďalej a tak ďalej. Ale vrcholom je podľa mňa nepochopenie inštitucionalizácie či už európskeho bilateralizmu, alebo multilateralizmu tým, že ako prvé sme ako jediná krajina, ako jediný národný parlament zrušili stále zastúpenie Národnej rady v Bruseli a tuším len Malta nemá, ale aj Malta už toto zastúpenie realizuje. Som presvedčený, že všetky tieto postupy a hlavne postoje od ľudí, ktorí sa tvárili ako najväčší proeurópania a tvárili sa, že tieto témy sú najdôležitejšie z hľadiska vnútropolitického vývoja, výrazne poškodzujú renomé a postavenie nielen Národnej rady. Mrzí ma to aj preto, že v rokoch 2006 a 2007 som ako predseda Európskej komisie tu zaviedol mechanizmy, ktoré dodnes európsky parlamentarizmus používa. Aký je váš názor, pán...

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán eurokomisár a podpredseda Európskej komisie, chcem rovnako poďakovať za to zhutnené priblíženie aktuálnych tém, ktoré v súčasnosti sú naozaj veľmi dôležité pre budúcnosť nielen Európskej únie, ale aj spoločnej meny a jej stabilizácie. Avšak predsa len chcem využiť príležitosť, keďže ste tu, spýtať sa na jednu z dôležitých otázok, ktorá sa bude týkať blízkej budúcnosti aj Slovenskej republiky, a to je príprava nového programovacieho obdobia, ktoré nás čaká, a myslím si, že už dnes je potrebné myslieť na budúcnosť a pripraviť podmienky tak, aby sme naozaj v tomto procese rokovaní, ktoré sa čo nevidieť rozbehnú, boli úspešní a dokázali obhájiť mnohé, mnohé veci, ktoré sa nepodarilo obhájiť v tom predchádzajúcom programovacom období. Nebudem teraz vchádzať do podrobností, ale spomeniem napríklad podporu poľnohospodárov a tak ďalej a tak ďalej.

  Rád by som poznal váš názor v tejto problematike a možno aj nejaké odporúčanie pre vládu Slovenskej republiky, aby sme boli dostatočne pripravení na tieto rokovania

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem tiež za prednes a zdravím vás, pán eurokomisár, chcem vám popriať všetko dobré, samozrejme, vo vašej práci, ale moja otázka znie, je obdobná ako od pána poslanca Ondruša, pretože na Slovensku sa často pertraktuje ako obrovský úspech presun eurofondov a vy ste tu dnes apelovali na to, aby viacej tém bolo prerokovávaných na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, európskych tém a viacej tém prerokovaných aj na vláde Slovenskej republiky. A nemáte v tomto kontexte pocit, že je amatérske rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, ktorá schváli presun prostriedkov, europrostriedkov z jedného operačného programu do druhého, nepoznajúc proces, procedúry, možnosti národného strategického referenčného rámca, a predávajú to ako obrovský úspech, pričom Európska komisia im jednoznačne povedala veľmi jednoduchú vetu, ktorú my už žiadame asi sedem mesiacov, povedzte čo, kde, kedy a za čo chcete stavať diaľnice, ukážte, či to viete minúť, a potom sa bavme o nejakých presunoch.

  Čiže myslím si, že najprv by sa mali vláda Slovenskej republiky, ale aj Národná rada sa oboznámiť s tými témami, ktoré už sú na stole, nie ešte nastoľovať nové témy. A myslím si, že toto rozhodnutie je amatérske. Ako je toto rozhodnutie vnímané v Európskej komisii? Dochádza k takýmto vážnym presunom alebo k takýmto názorom zo sociálneho fondu do kohézneho fondu, z kohézneho fondu do štrukturálnych fondov, čiže takéto zmeny podľa mňa neexistujú a nemôže to byť na prianie len vlády Slovenskej republiky, pretože Európska komisia prísne dbá na to, aby jednotlivé operačné programy boli vyčerpané z tých rámcov, ktoré sú v nich zadefinované.

  A ešte jednu malinkú podotázku, lebo často tu znie, že Európska investičná banka neschválila na prvý balík PPP projektov jednu miliardu eur, čiže chcel by som len potvrdiť aj z vašich úst, či bola schválená jedna miliarda eur a, samozrejme, to, že ten enviroproblém nám spôsobil zdržanie tohto procesu...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán podpredseda Komisie, som rád, že ste poslednú časť svojho vystúpenia venovali ekonomickým otázkam, pretože aj ja považujem tieto otázky za najdôležitejšie a najkľúčovejšie pre našu budúcnosť v Európskej únii v najbližších rokoch a či už sú to otázky spoločného trhu, keď ste hovorili o malých podnikateľoch v administratíve, alebo ste hovorili o Euro plus pakte, to sú veci, myslím, že ktoré je teraz treba rozmeniť na drobné. V tejto súvislosti si dovolím jednu pripomienku, ktorá je spoločná pre národný parlament, každý národný parlament v Únii a takisto aj na európsku úroveň a tá pripomienka je v tom zmysle, že aby sme realizovali tieto ciele, musíme mať vyčlenené aj potrebné zdroje. Čiže verím, že tak v perspektíve po roku 2013, čo sa týka nového programovacieho obdobia, takisto aj v našich štátnych rozpočtoch sa nájdu zdroje pre to, aby sme podporili ciele, o ktorých hovoríme.

  Pán podpredseda Komisie, dovoľte mi tiež oceniť vašu spoluprácu s národnými parlamentmi, pretože to nie je len súčasné vystúpenie, ale ozaj pravidelná komunikácia a som rád, že osobne sa venujete dôsledne tejto téme. Tiež si cením váš apel na využívanie nástrojov národných parlamentov, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. V tejto súvislosti musím povedať, že nie je dobrá správa, že slovenský parlament takmer dva roky po tom, čo schválil Lisabonskú zmluvu, ešte stále ju neimplementoval do legislatívneho poriadku Národnej rady a túto možnosť bude mať už o necelú hodinu, budeme schvaľovať ústavný zákon o kompetenciách medzi parlamentom a vládou a každý poslanec tak dostane možnosť vyjadriť sa, či ozaj je za implementáciu Lisabonskej zmluvy a či sa jeho slová rozchádzajú s činmi, alebo sú rovnaké.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Som rád, pán podpredseda Komisie, že sa opäť vidíme po dlhšom čase, a chcem pri tejto príležitosti poďakovať za všetko, čo v Bruseli robíte ako podpredseda Európskej komisie, ale aj za všetko, čo ste urobili ako veľvyslanec Slovenskej republiky pri Európskej únii v minulom období. Spomeniem len veľké témy ako schengenská hranica, vstup do eurozóny, zavedenie eura a prijímanie mnohých legislatívnych aktov Európskej únie, ktoré sú dôležité pre Slovensko. Podobne ako Ivan Štefanec, aj ja som rád, že teda Národná rada prerokovala návrh novelizácie ústavy, ktorým vlastne pristupujeme k spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie a podobne novelizujeme aj rokovací poriadok Národnej rady a verím, že hlasovaním schválime tieto dva akty.

  Keďže mám položiť otázku, chcem sa opýtať, ako hodnotíte činnosť európskej zahraničnej služby, jej rozsah, rozsah jej financovania, jej úlohy, efektívnosť a celkový prínos pre Európsku úniu ako celok vo vzťahu k ostatnému svetu po istom období, ktoré už umožňuje hodnotiť a prijímať isté názory na činnosť tejto vlastne novej veci v európskej politike.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Vaľová.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Príjemný dobrý deň, pán eurokomisár, dovoľte mi, aby som položila otázku. Slovensko za bývalé obdobie urobilo krok vpred, čo sa týka rodovej rovnosti. Viem, že je to vaša agenda, a preto sa chcem opýtať, ako sa stavia Európska komisia do budúcnosti k otázke rodovej rovnosti a aké plány do budúcnosti v tejto otázke teda vyplynú a čo môžme očakávať? Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem veľmi pekne. Tiež srdečne vás vítam na pôde parlamentu, pán podpredseda Európskej komisie, a ja si dovolím hneď položiť otázky.

  Prvá otázka je: to, čo sme v minulosti pripravovali a čo teraz nám trošku mešká, ako keby sa tomu nevenovala pozornosť, to je Dunajská stratégia ako významný fenomén pre rozvoj trvalo udržateľného rozvoja a ekonomického rozvoja v strednej Európe, ako sa táto Dunajská stratégia z vášho hľadiska, z toho širšieho, z jednotlivých štátov pripravuje a ako vnímate pozíciu Slovenska a Slovenskej republiky v tých prioritách, ktoré zastáva?

  Druhá otázka sa týka problematiky ochrany životného prostredia. Aj dnes zaznela v rozhlase informácia o stanovisku, neviem ktorého z európskych komisárov, v súvislosti s presmerovaním dopravy na železnice ako významne ekologickej a racionálnej dopravy na rozdiel od, teda ide aj o osobnú dopravu, ide aj o nákladnú dopravu z ciest, ktoré v podstate prinášajú ďaleko viacej emisií do vzduchu a znečisťujú životné prostredie, kým Slovenská republika zrejme ide inou cestou v tejto oblasti, ako sa to vníma z toho európskeho hľadiska, a čo v tejto oblasti je potrebné ďalej robiť, aby sme skutočne zachovali aj na Slovensku trvalo udržateľný rozvoj?

  A tretia oblasť je oblasť, samozrejme, o ktorej už hovorili moji predrečníci, veda, výskum, vývoj, inovácie v súvislosti s prípravou nového programovacieho obdobia po roku 2014, najmä v súvislosti so známou agendou Európa 2020. Ako vnímate tie naše aktivity na Slovensku v súvislosti s tým, že sme chceli naozaj siahnuť na tie zdroje a o to by sme dostali menej peňazí v tom ďalšom programovacom období do vedy, výskumu a inovácií?

  Ďakujem vám veľmi pekne.

 • Dobrý deň, pán eurokomisár. Ja by som vám v prvom rade chcel poďakovať za vašu doterajšiu prácu v pozícii jednak veľvyslanca a už aj eurokomisára, podpredsedu Komisie. Mám na vás dve otázky, ktoré budú relatívne stručné.

  Prvá je, chcel by som poznať váš osobný názor na možnosť presadiť inštitút tzv. riadeného bankrotu pre krajiny eurozóny, ktoré nebudú spĺňať dlhodobo podmienky a kritériá, či je to niečo, čo si myslíte, že je možné presadiť.

  A druhá otázka je na komunikáciu, či si myslíte, že existujú nejaké rezervy a je priestor na to, aby sa komunikácia Európskej komisie smerom k členským krajinám a smerom k ich verejnostiam zlepšila.

  No a tretia doplňujúca otázka súvisí s európskou zahraničnou službou. Tam si myslím, že stále, poviem osobný názor, si myslím, že dochádza často k duplicite. Myslím si, že táto služba nie je úplne efektívna a my v SaS so zdvihnutými brvami pozeráme na to, akým spôsobom Európska komisia de facto plytvá naše spoločné zdroje, takže sme dosť skeptickí v názore na európsku zahraničnú službu. A rád by som poznal váš názor.

  Ďakujem.

 • Vážený pán podpredseda Komisie, priznávam, že nepatrím ani v rámci tohto parlamentu a zrejme ani v rámci slovenskej politickej scény, moja politická strana OKS nepatrí práve k tým euronadšeneckým. Kriticky vnímame súčasný stav Európskej únie a jej ďalšie smerovanie, ale považujeme to za úplne legitímny názor, ktorý má zaznievať v diskusiách o budúcnosti Európskej únie a nie je dôvod takéto názory niekam vykazovať za hranice normálnej diskusie. Bol som kritický k návrhu Európskej únie, bol som kritický k Lisabonskej zmluve, ale jedným z nesporných pozitív Lisabonskej zmluvy je práve posilnenie úlohy národných parlamentov, pokiaľ sa premietne do reality.

  Kolegovia tu už spomenuli, že zrejme už dnes budeme hlasovať o dvoch návrhoch zákonov, ktoré sa týkajú uplatňovania alebo možnosti uplatňovania posilnenej úlohy národných parlamentov. Jednak ide o návrh ústavného zákona o spolupráci Národnej rady a vlády a jednak ide o úpravu rokovacieho poriadku, ktorá s tým bezprostredne súvisí. Chcem sa teda spýtať, ako hodnotíte doterajšiu aktivitu slovenského parlamentu v tom podieľaní sa na tvorbe európskej legislatívy a ako vnímate potrebu vnútroštátnej právnej úpravy postupu, ktorý by mal k tomu smerovať?

  Pýtam sa to najmä v kontexte tom, že máme na programe ústavný zákon a nie je ho možné schváliť iba hlasmi vládnej koalície a vyskytli sa tu hlasy, že opozícia tento návrh nepodporí. Takže sa chcem spýtať na váš názor. Ako vy vidíte potrebu takejto právnej úpravy?

 • Ďakujem, pán predseda. Najprv chcem pozdraviť pána viceprezidenta Európskej komisie, popriať mu veľa úspechov v ďalej práci.

  Moja otázka je, vo svojom vystúpení ste sa zmienili o filozofii Európskeho stabilizačného mechanizmu. Chcem sa opýtať, ako vidíte z pohľadu budúcnosti fungovania tohto európskeho stabilizačného mechanizmu, ako to vidíte z pohľadu prípadného zadlžovania jednotlivých krajín v prípade, ak sa presadí filozofia investovania cash peňazí do tohto systému, ako vidíte vstup súkromného sektora alebo podieľanie sa súkromného sektoru na tomto mechanizme a aký máte názor povedzme na filozofiu štátnych bankrotov, prípadných štátnych bankrotov v prípade, ak jednotlivé krajiny nebudú si plniť podmienky, za ktorých im boli pridelené tieto peniaze?

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. V prvom rade mi dovoľte, aby som vás pozdravil, pán podpredseda Európskej komisie. Obce a mestá veľakrát tvrdo pracujú na vypracovaní žiadostí o eurofondy a vkladajú nemalé finančné prostriedky na vypracovanie takéhoto projektu a veľakrát sa stane, že zdĺhavé posudzovanie takýchto projektov odďaľuje schválenie takéhoto projektu a my obce skutočne vidíme, a mestá, v tom, aby sme využili európske fondy, ako veľmi veľký zdroj a možno, keď to teraz nevyužijeme, tak už tá príležitosť nikdy nebude. Či sa nechystá nejaké urýchlené schvaľovanie takýchto projektov, aby sme ich čo najviac využili, takéto zdroje. Ďakujem pekne.

 • Dobrý deň, pán podpredseda, vaša parketa v Európskej komisii, administratíva, zrejme je menej atraktívnou témou, ako je zahraničná politika alebo napríklad hospodárske otázky, ktoré ste aj vy s dôrazom predniesli vo vašej reči. Ja ako podpredseda parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj tiež by som sa chcel vrátiť tak "k menej" atraktívnej téme, a to k územným samosprávam. Európska únia zrejme je v dostatočnom predstihu, čo sa týka regionalizmu, najmä ako v západnej časti Európy, a musíme si priznať, že Slovensko,ako čisto centralizovaná krajina má čo doháňať v tejto téme. Napríklad to, že u nás chýbajú tie podnárodné úrovne, ktoré sú označené ako v európskej terminológii s pojmami NUTS 2, čiže máme len tú národnú úroveň a potom kraje a regionalizmus chýba.

  A chcel by som vás z tohto miesta poprosiť, že pri vašej ostatnej práci, aby ste mohli venovať nejakú pozornosť na to, aby slovenská verejnosť sa oboznámila s tým, že v čom je dôraz a dôležitosť toho, aby aj na Slovensku sa vytvorili prirodzené regionálne celky, aby sa našla tá kompatibilita aj tej cezhraničnej spolupráce, resp. to, aby územné samosprávy nielen na miestnej úrovni, ale aj na regionálnej úrovni nadobudli dostatok právnych kompetencií napríklad...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán poslanec Muňko, vy ste sa hlásili až po ukončení možnosti sa prihlásiť, tak poprosím vás teda, keby ste mohli vašu otázku skrátiť. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán komisár, najprv by som chcel poďakovať za prácu, ktorú vykonávate, a povedali ste tu vo vašej informácii, čo pripravuje Európska komisia na rok 2012. Ja by som vám chcel položiť otázku, pretože všetky európske krajiny majú problém s verejnými financiami, čiže na dopad verejných financií má, samozrejmá vec, penzijná reforma v jednotlivých štátoch. Chcel by som sa spýtať, čo pripravuje Európska komisia z hľadiska penzijnej reformy, pretože viem, že pripravujú sa materiály, pretože okrem niektorých krajín všetky ostatné krajiny Európskej únie majú problémy s penzijnou reformou.

 • Ďakujem vám pekne.

  Pán podpredseda Šefčovič, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne za všetky otázky a pokúsim sa na ne telegraficky zodpovedať, aby som nikoho nevynechal.

  Prvá otázka pána poslanca Ondruša a pána poslanca Vážneho sa týkala možnej realokácie,...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte mi, že vás preruším. Poprosil by som kolegov, keby mohli nášmu vzácnemu hosťovi venovať náležitú pozornosť. Ďakujem pekne.

 • ... ktorá sa týkala možnosti realokácie finančných prostriedkov z jednotlivých operačných programov do programu, ktorý je orientovaný na výstavbu diaľnic. Rokovania k tejto téme viedol pán podpredseda vlády Figeľ aj pani premiérka so svojimi partnermi v Bruseli a dá sa povedať, že ten postoj Európskej komisie je asi nasledovný. Čo je veľmi dôležité pre to, aby tie európske fondy boli využívané efektívne, je to, aby sa rešpektovali tie dohody, ktoré sa stanovili vtedy, keď sa tieto jednotlivé operačné programy vzájomne negociovali, keď sa určovali tie strategické priority a jednotlivé dielčie priority. Musíme si uvedomovať, že máme za čerpanie týchto peňazí zodpovednosť veľmi spoločnú, lebo stále ide o peniaze európskych daňových poplatníkov a Európska komisia už z titulu svojej pozície je zodpovedná za to, aby tieto prostriedky boli čerpané efektívne a na tie účely, na ktoré boli dohodnuté. Čiže z toho vyplýva to, že my sme v rámci Európskej komisie pripravení pozrieť sa na všetky návrhy, ktoré prichádzajú zo Slovenskej republiky, avšak čo je veľmi dôležité pre túto konkrétnu otázku, je to, aby sme dostali kredibilné ubezpečenie o tom, ako bude vyčerpaný program Doprava. To znamená, že pre nás je veľmi dôležité, aby sme videli, akým spôsobom sú tie prostriedky, ktoré boli na túto kapitolu vyčlenené, rozpracované do budúcna. Či naozaj celá táto kapitola bude vyčerpaná do roku 2015, čo je, by som povedal, absolútne krajným termínom, dokedy sa musia všetky prostriedky vyčerpať, a či sú tie projekty tak rozpracované, že všetky tieto prostriedky budú vyčerpané.

  Ak naozaj príde zo Slovenskej republiky veľmi presná informácia, že tieto projekty sú tak pripravené, rozpracované a tých prostriedkov bude na realizáciu tohto programu stále nedostatok, je potom možné, samozrejme, diskutovať o tom, akým spôsobom využiť tie prostriedky z iných operačných programov, avšak, samozrejme, dôležitým merítkom bude aj to, do akej miery je zrealizovaná tá absorpcia, to čerpanie týchto programov v tých iných oblastiach.

  No a môžem vám povedať, že je pre Európsku komisiu veľmi zložité bez takýchto veľmi exaktných údajov diskutovať o presune prostriedkov z kapitoly, ktoré sú určené na vedu, vzdelávanie, na Európsky sociálny fond, ktorý sa má využívať na to, aby vlastne sa znižovala nezamestnanosť, aby sa lepšie využívali možnosti celoživotného vzdelávania, určite by k tomu Európska komisia pristupovala ako ku krajnému opatreniu v prípade, že budeme mať veľmi, veľmi presvedčujúce argumenty.

  Pán poslanec Paška, transpozícia európskej acquis do národných štátnych poriadkov. No tu musím povedať, že v podstate ide o veľmi dôležité opatrenie a o dôležitú zásadu, ku ktorej sme sa všetci zaviazali, že ju budeme rešpektovať v čase, keď sme vstupovali do Európskej únie. Lebo nie je možné vytvárať spoločný ekonomický a politický priestor v prípade, že nebudeme rešpektovať spoločné európske právo. Čiže v tomto, v tejto oblasti musí Komisia jednoznačne vystupovať ako tzv. strážkyňa zmlúv a vynucovať plnenie európskeho práva. To znamená, ak sa tie európske normy, na ktorých sme sa spoločne dohodli, neprenášajú do národného poriadku, či už Slovenska, alebo ktorejkoľvek inej krajiny, tak Európska komisia je v podstate zo zmluvy povinná konať. Je povinná vstúpiť do rokovania s jednotlivými členskými krajinami, aby sa európske právo rešpektovalo, aby sa tieto nové európske smernice transponovali, a v prípade, že tomu tak nie je a nevieme sa spoločne dohodnúť, akým spôsobom tento problém vyriešiť, tak tou poslednou inštanciou je Európsky súdny dvor, kde však, musím povedať, končí asi len 2 % zo všetkých sporov, ktoré Európska komisia za jednotlivými členskými krajinami v tejto oblasti má.

  Ako predísť tomu, že sme sklamaní zo smernice, ktorá sa či už v Bruseli, alebo v Štrasburgu schváli, tak na to je najlepší recept to, čo som spomínal už na úvod, zapojenie širšie národných parlamentov do tej diskusie vtedy, keď prebieha. Každý z vašich výborov určite...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte. Prosím vás, pán poslanec Kubovič, keby bolo možné netelefonovať v miestnosti. Ďakujem.

 • V podstate pred každým zasadnutím Rady ministrov si určite vaše jednotlivé výbory volajú na také informačné stretnutie na híringy jednotlivých ministrov, ktorí idú do Bruselu rokovať práve o týchto smerniciach, ktoré sa tam spoločne schvaľujú. Môžete požadovať od nich, aby zaujali určitý postoj, môžete požadovať vysvetlenia. Každý jeden legislatívny proces trvá minimálne rok, kde na ňom pracujú slovenskí experti v jednotlivých pracovných skupinách a pracujú práve na tých návrhoch, ktoré vám Európska komisia zasiela v rovnakom čase ako vláde, v rovnakom čase ako Európskemu parlamentu. Čiže je tu možnosť zapojenia Národnej rady do tohto legislatívneho procesu v podstate už od samotného začiatku či už svojou aktivitou voči jednotlivým ministerstvám, alebo voči jednotlivým ministrom v tej neskoršej fáze. A pokiaľ bude tento proces dobre nastavený, tak verím tomu, že nedôjde k takým prekvapeniam, že čo budeme musieť teraz transponovať do slovenskej legislatívy, aká norma sa to schválila, keďže vlastne tento proces prebiehal častokrát veľmi dlhé časové obdobie a pri každom jednom kroku boli buď slovenskí vyjednávači, alebo slovenskí politickí predstavitelia.

  Samozrejme, že k lepšiemu, by som povedal, oboznámeniu sa s týmito postupmi a takej lepšej informovanosti o tom, čo sa deje aj v Európskom parlamente, by určite prispelo, keby Národná rada mala svojho predstaviteľa v Európskom parlamente. Všetky členské krajiny s výnimkou Malty tam svojho predstaviteľa majú, Česká republika tam má dokonca dvoch, jedného za Senát, jedného za Dolnú snemovňu, podobne je to v prípade Británie a všetkých bikamerálnych národných parlamentov, takže určite to spĺňa svoj účel. Ja sa s týmito predstaviteľmi v Bruseli pravidelne stretávam a tam tá komunikácia je veľmi živá, čiže verím tomu, že vytvorenie takéhoto miesta ako takého komunikačného kanála by určite prospelo k lepšej informovanosti Národnej rady o dianí v Európskom parlamente a zároveň aj by prospelo k informovanosti Európskeho parlamentu o tých legislatívnych procesoch, ktoré práve prebiehajú v Bruseli.

  Pán Blanár otvoril veľmi dôležitú otázku nového programovacieho obdobia. Skutočne si myslím, že tento návrh Európskej komisie, s ktorým prídeme koncom júna, bude popri tých ekonomických balíkoch, s ktorými sme prišli, určite najdôležitejším a určite najdiskutovanejším bodom. Lebo pôjde, samozrejme, o rozpočet buď na 7 alebo na 10 rokov. Ako som spomenul vo svojom vystúpení, z toho posledného viacročného rozpočtu bolo pre Slovenskú republiku vydelených 11,6 mld. eur na kohézne programy, na programy ktorými máme odstraňovať regionálne rozdiely, no a práve o tomto sa začne diskusia po predložení nášho návrhu.

  Je, samozrejme, evidentné, že tá diskusia bude veľmi náročná, lebo vzhľadom na to ovzdušie šetrenia je skupina krajín, ktorá proste chce limitovať výšku tohto rozpočtu na jedno percento európskeho HDP tak, ako tomu bolo doposiaľ. Prezentujú sa z rôznych vlád a skupín členských krajín rôzne názory ohľadom toho, čo má byť prioritou a, samozrejme, častokrát sa spomína aj otázka, akú dôležitú úlohu majú mať práve tieto kohézne programy v tej budúcej perspektíve. No a myslím si, že z tých krajín, pre ktoré kohézna politika, veľmi dôležitá, je potrebné, aby vychádzali signály, že tieto programy, ktoré nám pomáhajú, sú to programy, ktoré nám výrazne umožňujú vyrovnávať regionálne rozdiely, že vieme tieto programy dobre čerpať, že to prináša jednoznačne efektívnu zmenu, novú kvalitu a posilňuje to jednak ekonomiky členských krajín, ale takisto aj ekonomiku Európskej únie ako celku.

  Čo sa týka tej podotázky ohľadom poľnohospodárskej politiky, tak tam prebieha veľmi intenzívna diskusia, ktorú vedie aj komisár Ciolos a jedna z tých tém je práve odstránenie tých historických východiskových pozícií, aby naozaj poľnohospodári v jednotlivých krajinách Európskej únie mali rovnaký štartovací základ, aby sme tie historicky rozdielne štartovacie úrovne prekonali a skutočne dostali našich poľnohospodárov na rovnaké štartovacie pozície aj s tými poľnohospodármi zo starých členských krajín.

  Otázka pána poslanca Vážneho ohľadom Európskej investičnej banky. Fakt je ten, že keď sa táto otázka diskutovala, tak ten projekt sa diskutoval veľmi dlhé časové obdobie, a jediné výhrady, ktoré v tej záverečnej etape voči tomu projektu boli, boli projekty environmentálne, takže aj ten projekt bol podmienene schválený s tým, že sa očakávalo, aby sa definitívne mohol spustiť. Akým spôsobom Slovenská republika predstaví tie opatrenia na odstránenie týchto environmentálnych výhrad, k tomu nakoniec nedošlo, lebo sa zvolila na ministerstve dopravy iná filozofia, ale myslím si, aj do budúcna je veľmi dobré Európsku investičnú banku na takéto veľké projekty využívať. Je tam veľká miera skúseností. Európska investičná banka má veľkú autoritu v rokovaní s ďalšími finančnými kruhmi a určite je to výhodné zvážiť pri hľadaní možností financovania veľkých infraštrukturálnych prostriedkov.

  Pán predseda Štefanec sa pýtal na EÚ 2020 a akým spôsobom bude prepojená s tou novou viacročnou perspektívou. Toto je, samozrejme, zámerom Európskej komisie, aby sme aj novú finančnú perspektívu, aj tie programy a tie bloky, ktoré budú vlastne z tohto európskeho rozpočtu financované, využili ako také katalyzátory na to, aby sa naštartovalo také správne smerovanie a správne rozvojové programy v tých jednotlivých oblastiach. Takže určite tie priority, ktorých je päť, ktoré boli jasne označené v stratégii EÚ 2020, by mali byť aj tými kľúčovým indikátormi, akým spôsobom by sa mali tie budúce európske prostriedky zamerať na to, aby sme tieto kolektívne záväzky, ktoré sme si samy pre seba stanovili, do roku EÚ 2020 naplnili. A určite budú aj veľmi dôležitým indikátorom na to, akým spôsobom by sa mali nastaviť tie národné programy reforiem a takisto aj operačné programy, ktoré vyplynú z realizácie budúcej viacročnej finančnej perspektívy.

  Pán Gaľa sa pýtal na Európsku zahraničnú službu, takisto ako aj pán Droba. V čom by mal byť jej hlavný prínos? Ja si myslím, že takým najväčším prínosom Európskej zahraničnej služby by malo byť to, aby sme ako Európska únia dokázali komunikovať koherentným spôsobom. To znamená, aby sa tým, že budeme hovoriť jedným hlasom, výrazne multiplikoval ten efekt toho, že hovoríme za 27 členských krajín, reprezentujeme 500 mil. občanov a máme na závažné globálne otázky rovnaký názor. Môžem povedať, že tá skúsenosť, akým spôsobom vystupujeme napríklad na G20 alebo G8, kde skutočne Európsku úniu zastupuje či už predseda komisie alebo predseda Európskej rady, je veľmi názorným príkladom toho, že ak zaznie jeden názor za Európsku úniu, tak sme braní veľmi vážne.

  To stanovisko je brané ako veľmi dôležité a do veľkej miery sa stávame formátormi toho medzinárodného prostredia. Stávame sa tými, ktorí tvoria rámec, v ktorom sa tieto otázky na globálnej úrovni riešia. Ak sa nám to však nedarí, čo sa častokrát stáva najmä vo vzťahu, nazvime to, k významným svetovým mocnostiam, že európski predstavitelia si častokrát žiadali, aby prezentovali veľmi striktné, veľmi konkrétne, veľmi tvrdé stanoviská a z bilaterálnej úrovne je potom veľká snaha na úkor týchto tvrdých stanovísk si nejakým mäkším postojom získať nejaké bilaterálne výhody. Tak musím povedať, že tým častokrát stráca to naše posolstvo na tej razancii, tým častokrát ukazujeme, že ešte stále nedokážeme komunikovať jednotným spôsobom, a, samozrejme, tým sa do veľkej miery stráca aj ten vplyv tých našich postojov, ktoré chceme voči týmto významným partnerom komunikovať. No a toto bude určite hlavnou prioritou Európskej zahraničnej služby, ako zaviesť túto koherenciu, ako presadiť tento jednotný postoj v týchto závažných zahraničnopolitických otázkach tak, aby bol záväzný nielen pre predstaviteľov Európskej únie a európskych inštitúcií, ale aj pre jednotlivých predstaviteľov, ktorí komunikujú s našimi kľúčovými partnermi na bilaterálnej úrovni.

  Ako momentálne Európska zahraničná služba vyzerá, je skutočne v úvodnej etape, ten vznik nebol jednoduchý jednak kvôli rozpočtovým tlakom, jednak kvôli tomu, že vytvárame úplne niečo nové, kde vlastne sa vytvára Európska zahraničná služba, ktorá pozostáva z troch zdrojov. Je evidentné, že sa dotýkame otázok, ktoré sú vnímané skutočne veľmi citlivo, sú veľmi úzko spojené s národnou suverenitou, preto aj ten postup je graduálny. To štartovacie obdobie by sa malo ukončiť definitívne do roku 2013, kde by mala byť aj táto Európska zahraničná služba riadne vybudovaná personálne, finančne, by som povedal, aj technicky. No a myslím si, že do tohto obdobia uvidíme tú pridanú hodnotu, ktorú Európska zahraničná služba určite nám všetkým prináša.

  Pre Slovenskú republiku je veľmi dôležité, aby Európska zahraničná služba niesla v sebe ten aspekt aj poskytovania pomoci občanom v núdzi, lebo určite tá sieť Európskej zahraničnej služby je omnoho širšia než diplomatická sieť Slovenskej republiky. A určite Slovenská republika nikdy nedosiahne také široké pokrytie svetových destinácií, ako už teraz má Európska zahraničná služba.

  Pani Vaľová sa pýtala na rodovú rovnosť. Pravdou je to, že ja za ňu zodpovedám v rámci personálnych opatrení v Európskej komisii a pani podpredsedníčka Redingová voči Európskej únii ako celku. Ja si myslím, že pohľad na zastúpenie žien aj v exekutívnych funkciách sa veľmi významne mení a mení sa pohľad aj z hľadiska toho, že ak chceme mať 75 % zamestnanosť, nemôžme jedným spôsobom nevytvárať adekvátne podmienky pre to, aby sa 50 % občanov Európskej únie mohlo na trhu práce riadne uplatniť. Vieme, že je preto potrebné vytvoriť adekvátne podmienky, aby ženy mohli byť do tohto procesu zapojené, a v rámci Európskej komisie sme si stanovili do roku 2014 cieľ, že by sme chceli mať na poste tých vysokých manažérov, tých vysokých riadiacich funkcií 25 % žien, na úrovni stredného manažmentu 30 % žien a snažíme sa na to využívať jednak náborový proces tým spôsobom, že tých ľudí, ktorí odchádzajú do dôchodku, sa snažíme nahrádzať viac a viac ženami.

  Čo sa týka pozície voči politike rodovej rovnosti v rámci Európskej únie, tam vedie veľmi intenzívnu komunikáciu pani Redingová s predstaviteľmi európskeho biznisu, kde takisto je veľké uvedomenie si, že v tomto čase, keď ten boj o talent prebieha veľmi intenzívne aj v súkromnom sektore, tak je potrebné hľadať skutočne všetky možnosti, aby sa tí najlepší, najtalentovanejší dostali na tie kľúčové pozície, a je tomu potrebné pripraviť adekvátne podmienky. Zatiaľ by som povedal, táto diskusia prebieha v takom sebauvedomovaní si a v samoregulácii európskeho biznisu. Samozrejme, uvidíme, k akým výsledkom to privedie a naďalej bude tento dialóg pokračovať medzi predstaviteľmi európskeho podnikania Európskou komisiou, ako dosiahnuť lepšie výsledky v tejto oblasti.

  Pán Čaplovič sa pýtal na Dunajskú stratégiu. Tam tá diskusia pokračuje veľmi intenzívne, no a práve počas maďarského predsedníctva by mala byť Dunajská stratégia predstavená. Čo je prínosom Dunajskej stratégie, že v podstate hlavným prínosom je to, že pôjde o ďalšiu tzv. makrostratégiu, kde sa posúdia všetky možné finančné ekonomické nástroje, ktoré Európska únia má k dispozícii voči tomuto regiónu. Táto stratégia veľmi dobre zafungovala a funguje v baltickej oblasti, kde, samozrejme, sme získali nové skúsenosti, ako poprepájať všetky tie projekty, programy, využiť cezhraničnú spoluprácu na to, aby naozaj ten výsledok z tých europrostriedkov bol čo najvýhodnejší. No a všetko toto sa má uplatniť aj pri tejto Dunajskej stratégii. No a verím tomu, že sa tak naozaj udeje aj voči nášmu regiónu. No a táto diskusia by mala byť ukončená v nadchádzajúcich mesiacoch, kde Európska komisia vyjde s predstavou návrhu, ktorý sa potom bude veľmi podrobne diskutovať s jednotlivými členskými krajinami.

  Čo sa týka dôležitosti železníc, to je, samozrejme, tiež jedna z diskusií, ktorú vedie Európska komisia so Slovenskou republikou ohľadom toho, z akých oblastí by bolo eventuálne možno realokovať prostriedky na výstavbu diaľnic. No a tu musím povedať, že z oblastí železníc je to mimoriadne náročné, lebo železnice sú považované za ekologickejší, efektívnejší spôsob dopravy, ktorý je oveľa priateľskejší k životnému prostrediu, a preto tie projekty, ktoré boli z týchto europrostriedkov naprojektované v oblasti budovania železníc sú prioritné a myslím si, že o presune prostriedkov z týchto oblastí na diaľnice, že to bude diskusia veľmi zložitá.

  Ekonomické otázky ohľadom riadeného bankrotu, ja si myslím, že aj pán Droba, aj pán Dostál sa dotkli tejto témy. Tak ja si myslím, že tie základné odpovede už prinášajú výsledky samitu, ktoré schválili aj postup, čo sa udeje, ak nakoniec sa dospeje k záveru, že neexistuje realistický predpoklad, aby sa prostredníctvom programu makroekonomickej úpravy obnovil udržateľný vývoj verejného dlhu. No a v takomto prípade v podstate už tento Európsky stabilizačný mechanizmus očakáva a predpokladá, že sa bude postupovať podľa nového procesu a podľa nových pravidiel, ktoré si vlastne prepožičiame z Medzinárodného menového fondu, uplatníme tzv. doložku kolektívneho vyjednávania, ktorá jednoznačne bude založená na tých princípoch, ktoré sa uplatňujú v Spojených štátoch, ktoré sa uplatňujú v Spojenom kráľovstve, ktoré schválila G10. No a pôjde o to, akým spôsobom sa stanovia podmienky či už zo strany Európskej komisie, Medzinárodného menového fondu, Európskej centrálnej banky na ozdravný program voči tejto krajine a akým spôsobom sa bude hľadať východisko, čo s tými dlhopismi, ktoré táto krajina nie je schopná v budúcnosti refinancovať. No a tie princípy budú tie isté, aké sa momentálne využívajú v podobných prípadoch, keď ich rieši Medzinárodný menový fond, čiže sa zvolá také stretnutie veriteľov, kde sa bude hľadať spoločná dohoda na tom, akým spôsobom sa s touto otázkou vysporiadať. Môže sa predĺžiť doba splatnosti dlhopisov, môžu sa znížiť úrokové sadzby, ale môže dôjsť aj k tomu, čo sa nazýva herkat, to znamená k reštrukturalizácii dlhu, avšak musí sa to diať na základe vopred stanovených pravidiel, ktoré sa stanovujú aj tu, že musí byť rešpektovaná proporcionalita tohto riešenia, transparentnosť, spravodlivosť a takisto aj cezhraničná koordinácia v týchto otázkach.

  Čiže ja to vnímam tak, že pravidlá riadeného štátneho bankrotu sú súčasťou záverov Európskej rady. Sú súčasťou tých nástrojov, ktorými bude disponovať Európsky stabilizačný mechanizmus a určite po roku 2013 budú tieto doložky o spoločnom postupe súčasťou každého dlhopisu, ktorý bude emitovaný zo strany krajín eurozóny.

  Čo sa dá urobiť pri zlepšení komunikácie Komisie s členskými krajinami? Uznávam, že je to otázka, ktorá je tu stále s nami, a musím uznať aj to, že mnohé tie výdobytky, ktoré Európska únia členským krajinám priniesla, či už je to povojnový mier, či je to odstránenie hraníc, či je to spoločná mena, sa považujú za dané. Sú tu s nami. Čiže nie je to niečo nové a uznávam, že pre mladú generáciu aj pre generáciu mladých európskych politikov musíme prísť s niečím novým, aby sme Európsku úniu...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte mi. Opätovne by som poprosil kolegov, trochu tichšie keby mohli viesť svoje súkromné rozhovory, resp. viesť ich vonku. Ďakujem pekne.

  Nech sa páči.

 • Čiže je tu určite otázka takého toho nového naratívu, akým spôsobom priblížiť to, čo sa deje v rámci Európskej únie pre občanov dneška, ako ho priblížiť novej mladej generácii, ktorá už vyrastala so všetkými týmito výdobytkami, ktoré ešte aj pre mnohých z nás, ktorí sme vyrastali za železnou oponou, sú stále nové. Sem-tam tak spomínam, že vzhľadom na novú politickú generáciu, ktorú v Európskej únii máme, ja už som príliš starý nato, aby som sa mohol stať premiérom, lebo keď sa pozriem na vek britského premiéra či holandského premiéra, tak vidíme, že aj oni majú k Európskej únii už tento nový prístup, od ktorej očakávajú už nové vízie, nové prístupy a nové ciele do budúcna a to všetko, čo bolo dosiahnuté, sa akosi automaticky berie za dané, za to, čo tu s nami je, ako sa v angličtine hovorí: "It is taken for granted." Čiže myslím si, že je potrebné sa prispôsobovať a pripomínať čo Európska únia pre Európu urobila, a zároveň hľadať nové spôsoby, ako komunikovať to nové, progresívne, čo Európska únia môže v tejto súčasnej situácii európskym občanom priniesť.

  No a posledná otázka, ktorú ešte, myslím, že ešte nie, ktorú spomínal pán Dostál ohľadom, akým spôsobom zapojiť národné parlamenty viac do celého legislatívneho procesu Európskej únie. Musím povedať, že každý parlament to má riešené iným spôsobom. To znamená, škandinávske parlamenty sú parlamenty, kde musím povedať, že pozície jednotlivých výborov sú mimoriadne dôležité, mimoriadne silné. Stanoviská, s ktorými jednotlivé parlamentné výbory zaväzujú svojich ministrov, akým spôsobom majú postupovať na jednotlivých ministerských radách, sú brané veľmi vážne a častokrát majú ministri minimálny negociačný priestor na to, akým spôsobom okolo toho stola rokovať. Niekedy to je pre nich výhodou. Častokrát je to pre nich aj nevýhodou, že majú veľmi presný, veľmi úzko definovaný mandát a, by som povedal, že kvalita týchto mandátov pre jednotlivých ministrov do veľkej miery závisí od toho, akým spôsobom majú vybudovaný ten expertný potenciál, to expertné zázemie, ktoré výbory pre svoju činnosť potrebujú.

  Napríklad český Senát má, myslím, okolo desať expertov, ktorí sa európskej problematike venujú dennodenne. Študujú každý legislatívny návrh. Myslím dánsky parlament, tam sa to pohybuje v niekoľkých desiatkach, takže záleží aj na tom do akej miery chcú jednotlivé výbory vydávať presné inštrukcie svojim ministrom a akým spôsobom sú schopné ich expertne pokryť, vypracovať a rozanalyzovať tie legislatívne návrhy, ktoré z Bruselu dostávajú.

  Čiže myslím si, taká spolupráca s ministrami, spolupráca so stálym zastúpením v Bruseli, ktoré vlastne garantuje to, že slovenskí experti sú prítomní pri všetkých tých prípravných rokovaniach okolo novej legislatívy, je ten spôsob, ako do väčšej miery zahrnúť aktivity Národnej rady do legislatívneho procesu v rámci Európskej únie. A to ide ešte nad rámec toho nového mechanizmu, ktorý som spomínal, kde každý parlament má právo vyjadriť sa k otázke subsidiarity, k otázke proporcionality a k otázke vhodnosti toho právneho nástroja, ktorý Európska komisia odporúča. Čiže to si myslím, že by boli najlepšie nástroje, akým spôsobom zapojiť Národnú radu hlbšie do tohto legislatívneho procesu.

  Akým spôsobom by mal fungovať Európsky stabilizačný mechanizmus? Otázka pána Buriana. V podstate tu sa dosiahla dohoda, že - keď to veľmi zjednoduším - do veľkej miery ten Európsky stabilizačný mechanizmus bude mať črty Medzinárodného menového fondu. To znamená, že pôjde o organizáciu, ktorá bude vytvorená medzivládnou dohodou, ktorá bude mať sídlo v Luxemburgu, ktorá bude mať mnohé postupy prebrané z Medzinárodného menového fondu a kde, ako som spomínal, po roku 2013 bude vytvorený aj právny základ na to, aby sa v prípade dlhopisovej krízy na tom jednoznačne súkromný sektor podieľal. A to aj kvôli tomu, že v prípade, že Európsky stabilizačný mechanizmus a Medzinárodný menový fond prispeje týmto krajinám k ozdraveniu nejakými pôžičkami, tá pomoc alebo tie pohľadávky, ktoré bude mať Európsky stabilizačný mechanizmus a Medzinárodný menový fond, budú mať prednostný status.

  Čiže keď sa pozrieme do histórie, Medzinárodný menový fond na krízach nikdy neprerobil. Vždy bol skôr ziskový, lebo každá jedna pôžička, ktorá sa bude týmto krajinám v kríze poskytovať, bude musieť zohľadniť náklady, ktoré na túto pôžičku Európsky stabilizačný mechanizmus vynaložil, plus tam bude penalizačná prirážka 200 bázických bodov pre dlhopisy, ktoré nebudú splatné dlhšie ako tri roky a ďalších 100 bázických bodov na tie dlhopisy, ktoré by sa mali splácať dlhšie ako tri roky. V prípade, že by dochádzalo k určitej platovej neschopnosti, bude to práve Európsky stabilizačný mechanizmus a bude to práve Medzinárodný menový fond, ktorý bude mať možnosť rozhodnúť, akým spôsobom si svoje pohľadávky uplatní, akým spôsobom mu budú svoje pohľadávky zrealizované a až potom sa bude uvažovať o tom, akým spôsobom budú uplatnené pohľadávky zo súkromného sektora.

  Takže myslím si, že ide o veľmi prísny postup, ktorého odstrašujúca sila bude, verím tomu, taká, že krajiny budú omnoho zodpovednejšie hospodáriť so svojimi financiami a bude to skutočne ako nástroj poslednej záchrany, ktorý sa určite nebude využívať bežne. Jednak kvôli tomu efektu, ktorý má zverejnenie takejto informácie, ale aj kvôli tej prísnosti tých podmienok, s akou Európsky stabilizačný mechanizmus a Medzinárodný menový fond bude k riešeniu týchto kríz pristupovať.

  Pán poslanec Bublavý, ohľadom projektov a akým spôsobom sa dá zrýchliť celý proces ich čerpania. Samozrejme, tu treba hľadať odpovede na dvoch úrovniach. Jednak na národnej a jednak na európskej. My, samozrejme, si veľmi dobre uvedomujeme, že takým hlavným heslom aj do budúcna, keď budeme diskutovať o tejto viacročnej finančnej perspektíve, tak hlavným heslom musí byť zjednodušenie - simplifikácia. Častokrát je používanie európskych prostriedkov mimoriadne komplikované a ten hlavný dôvod je, že tie finančné nariadenia, na základe ktorých sa tieto prostriedky čerpajú, boli nadraftované v čase, keď sa Komisia spamätávala z demisie Santerovej komisie, kde tie kontrolné mechanizmy boli nastavené tak prísne, že častokrát dochádza ku kontrole, opätovnej kontrole, ďalšej kontrole a následnému auditu. Čiže, samozrejme, mimoriadne prehnané, a preto hľadáme spôsoby, ako zjednodušiť celý tento proces určitými paušálnymi náhradami, určitými zjednodušenými postupmi, ktoré skutočne budú prispôsobovať úroveň kontroly úrovni vyplatených peňazí, aby naozaj dochádzalo k zjednodušeniu a k zrýchleniu týchto postupov. A, samozrejme, bude veľmi dôležité, aby sa toto úsilie zo strany Európskej komisie premietlo aj do spôsobu, ako sa zjednodušene nastavia tie procedúry na národnej úrovni.

  Posledné dve otázky, pán Somogyi, ohľadom cezhraničnej spolupráce. Samozrejme, v rámci Európskej únie je veľký záujem na tom, aby sa tie prostriedky, ktoré sa môžu využívať na rozvoj regiónov, ale aj na cezhraničnú spoluprácu, využívali maximálne, lebo častokrát prinášajú synergický efekt. To je, by som povedal, jeden z dôvodov, prečo sa vlastne pristúpilo k týmto makrostratégiám ako je Dunajská stratégia, ako je Baltická stratégia a, samozrejme, akékoľvek prostriedky a projekty, ktoré jednak pomáhajú aj tomu dobrosusedskému spolunažívaniu, ale aj celkovému rozvoju cezhraničného regiónu, sú vždy vítané a Európska komisia ich určite bude podporovať.

  A posledná otázka pána Muňka ohľadom dôchodkových reforiem, ja si myslím, že je úplne evidentné a bolo to veľmi jednoznačne pomenované vo všetkých tých analytických dokumentoch, ktoré boli prezentované Európskou komisiou v tomto období, že dôchodková reforma v rámci Európskej únie je nevyhnutná. Musíme nájsť spôsob, ako zohľadniť demografický vývoj v Európskej únii s tými mechanizmami, ktoré máme na zabezpečenie dôchodcov v Európe v platnosti, a určite je potrebné hľadať udržateľné riešenia pre dôchodkové systémy v budúcnosti. Samozrejme, že názory a skúsenosti na túto tému sú rôzne, a preto na jeseň tohto roku Európska komisia vyjde s takzvanou Bielou knihou o dôchodkovom zabezpečení, ktorá odštartuje verejnú diskusiu, ktorá by mala vyústiť do návrhu spoločných postupov a výmene takých najlepších skúseností, ako sa vysporiadať s týmito nárokmi, ktoré dôchodkové systémy na verejné financie prinášajú.

  Pán predseda, veľmi pekne ďakujem.

 • Končím toto rokovanie. Pán Šefčovič, ďakujem vám za účasť. Diskusia na tieto témy bude ďalej prebiehať na spoločnom zasadnutí výboru pre európske záležitosti a zahraničného výboru o 12.15 hodine v miestnosti číslo 30.

  Teraz vyhlasujem prestávku do 11.35 hod., budeme pokračovať hlasovaním. Ďakujem vám.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Ctené dámy a páni, poprosím vás, keby ste sa usadili, budeme pokračovať hlasovaním.

  Pán poslanec Fico, podpredseda Národnej rady, má procedurálny návrh. Nech sa páči.

 • Pán predseda, keďže budeme hlasovať o návrhu Výboru Národnej rady pre európske záležitosti na vydanie ústavného zákona a vládna koalícia nedisponuje ústavnou väčšinou a nedošlo k žiadnym rokovaniam medzi opozíciou a vládnou koalíciou na túto tému, navrhujem odložiť hlasovanie o tlači číslo 194, ako aj o tlači 195 ako o tlači, ktorá na to nadväzuje, a aby sme hlasovali o týchto návrhoch zákonov až potom, čo dôjde k stretnutiu, ku konzultáciám alebo k dohode medzi opozíciou a vládnou koalíciou. V opačnom prípade, samozrejme, tento návrh neprejde. Ďakujem pekne.

 • Pýtam sa, či je s takýmto návrhom všeobecný súhlas.

 • Reakcie z pléna.

 • Ešte raz, skúsme sa zjednotiť, či je...

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Áno. Dobre.

  Takže, pán Fico, samozrejme, nemôžem hovoriť za samotnú vládu, ale myslím si, že aj na úrovni parlamentu by mohli prebehnúť takéto rokovania, čiže budem inicializovať, inicio..., niečo budem s tým stretnutím...

 • Reakcie z pléna.

 • Smiech v sále.

 • Dobre.

  Teraz ja mám niekoľko organizačných zmien. Po prvé v mene troch...

 • Šum v sále.

 • Kolegovia, prosím vás, po prvé v mene troch poslaneckých klubov navrhujem presunutie hlasovania o zákone o obchodných reťazcoch (tlač 210) na budúcu schôdzu Národnej rady, na májovú. Pýtam sa, či je takýto súhlas.

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Ďakujem pekne.

  A potom poradie bodov. Návrh je, aby body 52 a 53 boli prerokované zajtra o 14.00 hodine. Je to na základe žiadosti pána podpredsedu vlády Rudolfa Chmela, a to z dôvodu jeho pracovnej cesty. Je aj takýto súhlas?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Body 52 a 53 zajtra o 14.00 hodine.

  Po týchto dvoch bodoch by sme rokovali o bode 26, návrh skupiny poslancov Petra Zajaca, pána Osuského, po bode 26 by bol bod 43 a potom bod 65. Je takýto súhlas? Zajtra poobede by sme o týchto bodoch rokovali.

 • Reakcie z pléna.

 • Bod 65 po, no veď, po bode 64. Prepáčte, bod 65 by išiel po bode 64.

  Poprosím kolegu Hrušovského, prosím vás, keby ste zapli mikrofón, aby nám to presne vysvetlil.

 • Ja by som navrhol, pán predseda, aby sme bod a návrh, ktorý predkladá pani poslankyňa Cibulková, ktorý je zaradený pod tlačou 226 a poradovým číslom 49, prerokovali zajtra po prerokovaní návrhov, ktorých predkladateľom je pán minister zahraničných vecí, ktorému sme schválili vzhľadom na jeho zahraničnú cestu, rokovať o koncepcii zahraničnej politiky a ďalších medzinárodných zmluvách zajtra ráno o 9.00 hodine a po prerokovaní týchto bodov by sme pokračovali rokovaním o návrhu pani poslankyne Cibulkovej.

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Dobre. Tak ďakujem vám pekne. Dáme to všetko na papier a doručíme. Ďakujem.

  Pokračujeme v prerušenom rokovaní hlasovaním v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, tlač 116.

  Pán minister Lipšic sa chce prihlásiť do rozpravy, čím rozpravu opätovne otváram k tomuto bodu, tlač 116.

 • Rokovanie o vládnom návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 116.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, ja by som vás všetkých chcel požiadať o podporu naprieč politickým spektrom o návrh novely zákona. Ďakujem.

 • Reakcie z pléna.

 • Otváram rozpravu. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne? Jeden poslanec. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  A nech sa páči, pán Suja, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predseda. Pán minister, kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať pánovi ministrovi za ústretovosť, že mi umožnil, že otvoril rozpravu a umožnil mi tým podať pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tejto novele.

  Predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Suju a Štefana Tomču k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 116).

  1. V čl. I sa za bod 17 vkladá nový bod 18, ktorý znie: 18. V § 34 ods. 3 posledná veta znie: "Držiteľ zbrojnej licencie smie uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane inej ako zbrane kategórie D, streliva iného ako pre zbraň kategórie D a hlavných častí a súčastí zbrane inej ako zbrane kategórie D, len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva."

  Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

  Odôvodnenie: Súčasné obmedzenie obchodu na diaľku so zbraňami kategórie D, ako sú napríklad airsoftové, historické alebo znehodnotené zbrane neprimerane a nad rámec príslušnej zákonom prevzatej smernice, obmedzuje výkon podnikateľskej činnosti na úseku zbraní a streliva. Prijatím tohto pozmeňovacieho návrhu umožníme predaj zbraní a streliva kategórie D cez internetový obchod aj predajcom, ktorí sú registrovaní na území Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán Paška, faktická poznámka?

 • Reakcie z pléna.

 • Dobre, uzavrieme. S faktickou poznámkou sa neprihlásil nikto. Uzatváram rozpravu.

  A, pán Paška, nech sa páči, procedurálny návrh.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Aj toto opätovné otvorenie rozpravy, ako aj celý nekonečný príbeh o tejto problematike, ktorý dokazuje, že táto vládna koalícia nie je schopná sa zjednotiť ani len na elementárnych postupoch v tvorbe legislatívy a tých dôkazov...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Smiem vás poprosiť dať návrh, ako to predpokladá rokovací poriadok?

 • Dobre. Dávam návrh, aby tento zákon bol opäť stiahnutý, kým sa naozaj úplne nevyčistí, aby sme neboli svedkami neustáleho otvárania tejto problematiky a vstupovania do tejto problematiky podľa toho, ako koho, či už rôznych lobistických skupín, alebo z vnútra koalície, napadne. Preto si myslím, že, a toto otvorenie rozpravy je opäť dôkaz toho, že legislatíva vlády nie je schopná pripraviť normálny návrh zákona, ktorý by netraumatizoval niekoľko mesiacov tú časť, ktorej sa to týka.

 • Pán poslanec Paška, procedurálny návrh nie je určený v zmysle rokovacieho poriadku na to, aby sa zastavilo rokovanie o nejakom zákone alebo jeho návrhu. Predpokladám, že toto viete, čiže nemáme dať o čom hlasovať.

  A teraz poprosím spoločného spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť poslanca Martina Pada, aby hlasovanie uviedol.

 • Reakcie z pléna a ruch v sále.

 • Nech sa páči, pán poslanec Pado, uveďte, prosím vás, hlasovanie.

 • Reakcie z pléna a ruch v sále.

 • Dobre, odkladáme toto hlasovanie z dôvodu, že poslanci nemajú rozdané pozmeňovacie návrhy v písomnom vyhotovení. Pán Kaliňák medzitým stiahol svoj procedurálny návrh.

  A budeme hlasovať v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 211.

  Prosím poslanca Kaníka, aby hlasovanie uviedol.

 • Vážený pán predsedajúci, z rozpravy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, takže môžme pristúpiť k hlasovaniu o jedinom pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať s odporúčaním schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 150 poslancov, hlasovalo 79 za, 2 proti, 69 sa zdržalo.

  Schválené.

  Nech sa páči.

 • Keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 150 poslancov, hlasovalo 80 za, 2 proti, 68 sa zdržalo.

  Schválené.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Tento návrh sme schválili do tretieho čítania, teda schválili sme, že budeme o treťom čítaní rokovať ihneď a otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či sa niekto z poslancov chce prihlásiť do rozpravy. Nie, nechce. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A pristúpime k zákonu, k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 149 poslancov, hlasovalo 79 za, 3 proti, 67 sa zdržalo.

  Konštatujem, že Národná rada schválila vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu.

 • Reakcie z pléna.

 • Potlesk a ruch v sále.

 • Už to ukončíme dnes.

  Dobre, ctení kolegovia, poprosím vás o pozornosť. Dovoľte mi, prosím vás, povedať, čo sa stalo. My sme odložili hlasovanie o tlači č. 210, pristúpili sme...

 • Reakcie z pléna.

 • Veď ma nechajte dohovoriť. Pristúpili sme k hlasovaniu o tlači č. 211, obidva tieto návrhy uvádzal pán poslanec Kaník. On ale uvádzal hlasovanie o bode 210, čiže tu vznikol nejaký zmätok.

 • Ruch v sále.

 • Ja sa poradím, veď, prosím vás, nechajte ma dohovoriť, nemusíte stále do toho skákať.

  Poradím sa, teraz zastavíme celé hlasovanie, vyhlasujem obednú prestávku, poradím sa s mojimi kolegami, ako vycúvame z tohto. (

 • Reakcie z pléna a ruch v sále.

 • Páni, veď tak skúsme nejako kultivovane, veď nechajte ma, prosím vás. Dohodnem sa cez prestávku s kolegami a s právnikmi, ako vyriešime túto nepríjemnú situáciu. Ďakujem vám pekne a prajem dobrú chuť.

  Pán poslanec Žiga má procedurálny návrh.

 • Ja len chcem poprosiť kolegov z osobitného kontrolného výboru pre kontrolu Vojenského spravodajstva a pripomenúť im, že dnes máme výbor o 12.30 hod. pod Západnou terasou na mínus 214. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Spoločné zasadnutie výboru pre európske záležitosti a zahraničného výboru bude o 12.15 hod. v miestnosti č. 30. Ďakujem.

 • Chcel som povedať to isté. Prosím členov zahraničného výboru do miestnosti č. 30 o 12.15 hod. Ďakujem.

 • Prerušenie rokovania o 11.56 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v popoludňajšom rokovaní piateho dňa 16. schôdze, a to druhým čítaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, tlač 214.

  Prosím teraz pána ministra hospodárstva Juraja Miškova, aby vládny návrh zákona odôvodnil.

 • Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 214.

 • Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám do druhého čítania návrh zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, predložením ktorého ministerstvo hospodárstva zabezpečuje prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/28 Európskeho spoločenstva o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a prebratie článkov 7a až 7s smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/30 Európskeho spoločenstva, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 98/70 Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenia mechanizmu na monitorovanie, zníženie emisií skleníkových plynov do právneho poriadku Slovenskej republiky.

  Návrh zákona tiež rozširuje podporu produkcie biometánu, ktorý vzhľadom na vysoký potencionál úspory emisií skleníkových plynov ponúka značné environmentálne výhody, a to v oblasti výroby tepla, elektriny, ako aj pri využívaní ako biopaliva. Zariadenia na výrobu biometánu totiž môžu vzhľadom na ich decentralizovaný charakter významne prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju vo vidieckych oblastiach a ponúknuť tak poľnohospodárom nové možnosti príjmov.

  V súlade s požiadavkou uvedenej smernice ministerstvo hospodárstva návrhom zavádza mechanizmus pre dodržiavanie kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny, ako aj inštitút vydávania osvedčení pre inštalatérov kotlov a pecí na biomasu, fotovoltaických a slnečných tepelných systémov, plytkých geotermálnych systémov a tepelných čerpadiel. Osvedčenia budú vydávané ministerstvom hospodárstva a ich vydávanie bude podmienené preukázaním požadovaného vzdelania, odbornej praxe a úspešného vykonania skúšky.

  Návrhom zákona sa tiež stanovujú nové kompetencie Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyplývajúce pre tieto rezorty z kritérií trvalej udržateľnosti.

  Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o schválenie predloženého návrhu zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi, predsedovi výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, poslancovi Stanislavovi Janišovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch.

  Nech sa páči, pán predseda.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dovoľte, aby som predložil spoločnú správu Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu k vládnemu návrhu zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.

  Národná rada pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory návrh prerokovali. Ústavnoprávny výbor a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijali platné uznesenie k tomuto návrhu. Výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu vládny návrh zákona prerokoval a odporúča Národnej rade návrh schváliť v znení prijatých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v časti IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne: o bodoch 1 až 29, 31 až 35 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť, o bode 30 hlasovať s odporúčaním neschváliť.

  Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona č. 309/2009 Z. z. schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

  Pán podpredseda, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu a pýtam sa, kto sa hlási ústne do rozpravy? Nakoľko som nedostal písomnú prihlášku, ako prvý pán spravodajca, potom pán poslanec Jurčík. Končím možnosť sa prihlásiť do rozpravy.

  Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, na úvod mi dovoľte predniesť jeden pozmeňovací návrh.

  Novelizačný bod 42 znie: V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: "c) od 500 eur do 20 000 eur za správny delikt podľa ods. 1 písm. w) až z)."

  Toľko pozmeňovací návrh. Navrhuje sa doplnenie výšky sankcie za správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. z). Správny delikt podľa písmena z) bol doplnený pozmeňujúcim návrhom v náväznosti na zmenu systému podpory biometánu. Tým, že gestorský výbor navrhol o bode 30 tento bod neschváliť, tento pozmeňovací návrh rieši aj legislatívne, aj vecne túto problematiku.

  A teraz dve slová, pár slov k vládnemu návrhu zákona alebo k podpore obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby elektriny a tepla, ktorú upravuje tento zákon 309. Dnes máme od prijatia tohto zákona niečo za sebou, a preto je potrebné robiť určité odpočty, čo je podporované a čo je treba podporovať a aké a čo nie je treba podporovať a či treba, alebo netreba mechanizmy zmeniť.

  Ak sa pozrieme na mix podpory obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby, tak sa dočítame takých zaujímavých čísel o medziročných nárastoch. Fotovoltaika z 10,4 mil. v roku 2010 na skoro 117 mil. podpory v roku 2011. Podobne je to bioplyn, voda, biomasa, vietor, ale aj kombinovaná výroba elektriny a tepla. Ak by sa v tom systéme, ktorý bol nastavený v zákone č. 309/2009 Z. z., malo pokračovať týmto systémom a týmto tempom, tak o rok to bude možno o 100 mil. eur viac, o dva roky možno o 300 mil. eur viac podpory s tým, že túto podporu platia všetci, ktorí odoberajú elektrickú energiu, tak občania, ako aj právnické osoby. Preto myslím si, že je najvyšší čas, aby sme sa nad systémom podpory vážne zamysleli a podporovali skutočné obnoviteľné zdroje. Obnoviteľné zdroje, ktoré prinesú so sebou Slovensku širší efekt, ktoré prinesú aj zamestnanosť, prinesú aj prácu na vidiek, prinesú prácu aj poľnohospodárom, aj lesníkom.

  Jednoducho potrebujeme hlavne podporovať tie obnoviteľné zdroje, ktoré majú svoj multiplikačný efekt, že na seba naťahujú aj zamestnanosť, aj peniaze, aj prácu. Ak nebudú, musíme podporovať také obnoviteľné zdroje, ktoré nebudú mať veľký nárok na podporné služby, to je, nebudeme musieť za držanie týchto podporových služieb, to značí, držať v zálohe také zdroje elektriny, ktoré musia nabehnúť práve vtedy, keď napríklad nesvieti slnko alebo prestane fúkať vietor.

  Táto novela prešla úpravou a pozmeňovacími návrhmi aj vo výbore pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a tieto pozmeňovacie návrhy tlačia, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, tlačia k efektívnejšiemu využívaniu biomasy. Ak sa dá z hodnoty, z energetickej hodnoty biomasy dostať 90 % do energie, tak toto podporme a nepodporujme rovnako také zdroje, nepodporujme ich rovnako ako také spracovanie biomasy, kde vyťažíme energetickú hodnosť tak na 40 %, hodnotu biomasy tak na 40 %.

  A keďže táto novela 309 dáva a začína tento systém uplatňovať a dočkáme sa aj väčšej novely na základe vyhodnotenia podpory obnoviteľných zdrojov energie na základe prehodnotenia tohto systému a táto novela, keďže musela byť kvôli aproximácii smernice tu, na stole, tak už zavádza aj nový systém v podpore obnoviteľných zdrojov, preto si vás dovolím požiadať, aby sme za túto novelu zahlasovali.

  Ďakujem vám.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Jurčík, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, páni kolegovia, dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh skupiny poslancov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 214.

  V súlade s týmito ustanoveniami a ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku predkladám tento poslanecký návrh, ktorý má, samozrejme, doplniť vládny návrh zákona a ktorý si myslím, že zohľadňuje práve to, čo sme mali zaviesť do zákona, alebo resp. do legislatívy Slovenskej republiky ešte v minulom období, alebo resp. začať s tým v minulom období, kde, samozrejme, predpokladám, že pre určitú zaťaženosť ministerstva hospodárstva sa celkom k tomu nedalo pristúpiť. No a ide tu hlavne o to, aby sa všetky smernice, ktoré príslušné úrady Európskej únie chcú do zákona zaviesť, alebo resp. požadujú, aby sme ich do zákona zaviedli tak, aby sa tieto mohli, alebo u nás do nášho zákona dostali. Samozrejme, že tá celá príprava bola dosť zložitá a zahŕňa potrebu, prirodzenú potrebu reagovať na niektoré veci, ktoré nie celkom boli postihnuté v tomto pôvodnom zákone.

  Myslím si, že táto príloha, ktorú, pardon, tento pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh, ktorý skupina poslancov predkladá, určite pomôže len vylepšiť samotný zákon, vládny návrh novely zákona a ide predovšetkým o to, aby sme nezabudli aj na to, že musíme zohľadniť celú legislatívu alebo upraviť legislatívu v oblasti výroby alebo využívania biokvapalín aj v oblasti biopalív.

  Samozrejme, že tých bodov, ktorých v tomto pozmeňujúcom návrhu je niekoľko, všetky prešli, prirodzene, legislatívnou kontrolou na legislatívnom odbore Národnej rady Slovenskej republiky aj na príslušných ministerstvách. A ide hlavne o to, aby sa zjednodušil život poľnohospodárom, to je jeden moment, okrem zavedenia tých smerníc, ktoré požaduje Európska únia, a zároveň aby sa aj zjednodušil celý ten proces a všetci tí dodávatelia, ktorí v tom reťazci pracujú, nemuseli podstupovať tortúru tých neskutočne veľkého množstva potvrdení a osvedčení o pôvode a tak ďalej, lebo Slovenská republika vôbec ani zďaleka nemá ten problém, ktorý bežne možno majú v niektorých krajinách, že musia dokazovať, že sa to nerobilo, ja neviem, v dažďových pralesoch s detskou prácou a tak ďalej. Prirodzene, že ide tu hlavne o kritériá udržateľnosti.

  V praxi ide povinnosť výrobcov biopalív preukázať, že biopalivá vyrobili z poľnohospodárskych surovín, ktoré boli vypestované udržateľným spôsobom, a že tak prispejú k redukcii emisií oxidu uhličitého. Smernica by mala byť transponovaná, ako som spomenul, do 10. decembra minulého roku. Ak by sme to neurobili, existuje tu určité riziko, že celý ten reťazec by nás mohol nejakým spôsobom napadnúť na Súdnom dvore Európskeho spoločenstva, kde by teda Slovenská republika bola obžalovaná, alebo teda napadnutá, a myslím si, že o to nejde nikomu. Treba si uvedomiť, že Slovensko je čistým exportérom palív, biopalív, čo, samozrejme, pre slovenských poľnohospodárov vytvára veľmi zaujímavé odbytové možnosti produkcie, predovšetkým myslím tým repku olejnú a kukuricu.

  Kvôli tomu, že smernica nebola transponovaná na prelome roka ,hrozilo, že slovenskí výrobcovia biopalív nebudú schopní spracovávať slovenské poľnohospodárske produkty alebo dodávať biopalivá svojim obchodným partnerom. Štátna správa, myslím tým ministerstvo životného prostredia, pristúpila k tomu, že interným prípisom poverila Slovenský hydrometeorologický ústav, ten mal totižto najväčší prehľad o tom, že čo kde je, cez svoje mapy, aby de facto postupovala tak, aby bola smernica transponovaná a vydávala osvedčenie o udržateľnosti. Tento stav pretrváva dodnes, ale to nebude to, čo by sme potrebovali. Predložený vládny návrh transponujte túto smernicu, má za cieľ dosiahnuť, aby sa doterajšia zaužívaná prax zlegalizovala.

  Predložený návrh má jednu smolu alebo skrytú chybu, že nepostupuje dôsledne pri riešení problémov tých, ktoré už vyplynú z neskorej transpozície. Na niektorých miestach nereflektuje reálnu prax výroby. Veď všetci vieme, že ten poľnohospodár alebo ten dodávateľ, ktorý dodáva tie vstupné suroviny, predsa keď ich raz dodá z nejakého poľa, tak pri každej dodávke nemusí znovu robiť celú tú tortúru tých osvedčení a príloh. Zavádza určité administratívne povinnosti, ktoré, samozrejme, môžme nazvať až absurdnými.

  Pozmeňujúci návrh odstraňuje najmä nasledovné problémy. Podľa vládneho návrhu je príloha potrebná o pôvode biopalív alebo biokvapalín, ktorá je sprievodným dokladom každej jednotlivej zásielky biopalív. Ešte raz, každej jednotlivej. Vyhlásenie pestovateľa alebo dodávateľa biomasy o splnení podmienok určených na výrobu základnej suroviny pre výrobu biopaliva alebo biokvapaliny. Uvedené je extrémne administratívne zaťažujúce, a to z toho dôvodu, že môže ísť až o viac ako desaťtisíc prehlásení pestovateľa za rok pri veľkokapacitných výrobách biopaliva. To je naozaj. Na to treba ďalších ľudí a zvyšuje to zbytočne náklady.

  Pozmeňovací návrh, ktorý teda skupina poslancov predkladá, viac-menej ukladá povinnosť archivovať tieto prehlásenia u výrobcu biopalív a neprikladať ho k jednotlivým zásielkam, aby boli k dispozícii na účely kontroly odborne spôsobilou osobou. V tomto vládnom aj pozmeňujúcom návrhu je dostatočne definovaná, špecifikovaná odborne spôsobilá osoba. Toto riešenie spĺňa, samozrejme, účel sledovanou smernicou a nezvyšuje zbytočne administratívne zaťaženie. Zase to hovorím, je to jednoduchšie pre tých ľudí. Vládny návrh ukladá povinnosti subjektom v celom výrobnom reťazci. No za nesprávnosť poskytovaných údajov sankcionuje len niektoré časti výrobného reťazca. Čiže len niekto, nie sú všetci zodpovední rovnako, resp. nie sú všetci sankcionovaní rovnako. Ide o to, že sú tam v podstate štyri také základné subjekty, ktoré sú sankcionované, tí ostatní v princípe môžu unikať.

  Pozmeňujúci návrh má za cieľ zaviesť zodpovednosť za správnosť uvádzaných údajov v priebehu životného cyklu biopaliva na každého účastníka. Každého jedného z toho životného cyklu biopaliva, biokvapaliny. Za účelom zabezpečenia kontinuity a zabezpečenia plnenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona sa v rámci prechodných ustanovení zavádza predpoklad, že všetky suroviny, ktoré pochádzajú z Európskej únie, a všetky biopalivá a biokvapaliny, ktoré už existujú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú za spĺňajúce kritériá trvalej udržateľnosti. Keď niekto doteraz niečo vyrobil alebo má suroviny, alebo už je tá časť toho jeho výrobku primiešaná do existujúcich pohonných hmôt, alebo boli na to vydané osvedčenia, uvažujme, že to už by sme nemohli nijakým spôsobom napadnúť, lebo by to bolo prakticky retroaktívne. Samozrejme, ide o to, že to sa týka len palív, ktoré boli uvedené na trh v roku 2011 až do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Treba si uvedomiť, že tieto všetky biopalivá vlastne spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti, lebo už boli vyrobené spôsobom, ktorý predpokladá aj teda vládny návrh zákona.

  Pod gesciou Slovenského hydrometeorologického ústavu, resp. ministerstva životného prostredia, bolo vydaných vyše dvetisíc, počujete dobre, dvetisíc čiastkových potvrdení o pôvode biopalív ako súčasť sprievodnej dokumentácie dodávky motorových palív s obsahom biozložiek pri ich preprave na území Európskej únie. Ich fyzická zámena vrátane nových bilaterálnych rokovaní so štátnymi inštitúciami okolitých krajín, ako i s odberateľmi v členských krajinách EÚ o uznaní nových potvrdení sa javí ako veľmi zložitá, a preto je potrebné ponechať povinnosti v gescii Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. V princípe bez tohto pozmeňovacieho návrhu nie je možné dosiahnuť pôvodný cieľ vládneho návrhu, ktorý, tak ako bol predložený pánom ministrom Miškovom.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec bol posledný. Na neho s faktickou poznámkou pán poslanec Jahnátek. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Ja sa chcem vyjadriť aj k zákonu ako celku, aj k tým dvom rozpravám. V podstate tento zákon sumarizuje rôzne dielčie normy a úpravy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a definuje aj nové typy obnoviteľných zdrojov energie a definuje ich podstatu a takisto systém ich podpory

  Myslím si, že je veľmi dôležité, že už pri predkladaní tohto návrhu zákona sa zachytili dve základné skutočnosti, ktoré sú veľmi podstatné. Prvá je tá, ktorú definoval pán poslanec Janiš, to je oblasť bioplynu, ktorá by pri nekontrolovanom spôsobe a pri nízkej efektívnosti využitia bioplynu alebo biomasy na bioplyn a neskôr na elektrinu, kde sa odhaduje len asi 40-percentná konverzia, by mohol znamenať taký istý problém z hľadiska nákladov na podporu, ako dnes predstavuje solár. Čiže je veľmi dôležité, že toto sa zachytilo už pri predkladaní tohto zákona.

  A, samozrejme, chcel by som podporiť aj kolegu Jurčíka, lebo veľmi dobre zachytil tú administratívnu náročnosť, ktorá by mohla vzniknúť pri preukazovaní pôvodu biozložky do biopaliva, a myslím si, že pokiaľ súčasná vláda hovorí o znížení administratívneho zaťaženia, tak je potrebné, aby sa tento pozmeňovací zákon(návrh) aj dostal do zákona ako takého, lebo tým pádom minimálne na určitú prechodnú dobu zjednodušíme systém priznávania biozložky pre výrobcov, samozrejme, toto sa neskôr môže precizovať, ale pre...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pán minister, chcete zaujať stanovisko k rozprave?

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem vám veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi na záver tejto rozpravy poďakovať všetkým zúčastneným pri tvorbe pozmeňujúcich návrhov. Chcel by som zdôrazniť, že ministerstvo hospodárstva bolo takisto účastné vypracovania a toho priebežného procesu schvaľovania týchto pozmeňujúcich návrhov. Ministerstvo hospodárstva súhlasí so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré vznikli vo výbore pre hospodárstvo, a ešte raz by som sa chcel poďakovať špeciálne pánovi poslancovi Janišovi za vedenie celej diskusie ohľadne tejto novely zákona.

  Takisto by som sa chcel poďakovať pánovi poslancovi Jahnátkovi za podporu tohto zákona. Ja dúfam, že tento zákon si osvoja aj ďalší opoziční poslanci. A chcel by som možno odtiaľto deklarovať, že tento záujem, ktorý sme deklarovali už na ministerstve hospodárstva, že my máme záujem robiť energetickú politiku otvorene. To znamená, chceme mať dialóg o energetickej politike. My sme do tohto dialógu pozvali všetkých zúčastnených a takisto pozývam to tohto dialógu aj zástupcov opozície. Cieľom je naozaj spoločne vytvoriť najlepšiu možnú energetickú politiku do budúcnosti. A ak tomu prispejú aj nejaké nápady zo strany opozície, budem len rád.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem, pán minister. Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Ja budem veľmi stručný. My sme sa snažili vo výbore maximálne ten zákon vylepšiť, aby bol v tých trendoch maximálneho využívania energetickej hodnoty toho, čo na Slovensku máme a z čoho môžme v budúcnosti rozvíjať, to je biomasa. A takým nie malým, ale reálnym cieľom je urobiť v podstate pri tej veľkej novele obnoviteľných zdrojov dva zákony, a to je zákon o obnoviteľných zdrojoch a zákon o kombinovanej výrobe tepla a elektriny. Lebo dnes nám kombinovaná výroba a podpora kombinovanej výroby o obrovských výkonoch kontaminuje obnoviteľné zdroje energie a potom je to aj nesprávne voči určitým podporovateľom alternatívnej energie vykladané, že tá podpora je príliš veľmi veľká a musíme spresniť, čo ide na skutočne obnoviteľné zdroje a čo ide na podporu kombinovanej výroby elektriky a tepla. A keď v tomto si urobíme jasno, tak môžeme na Slovensku nasmerovať jednu aj druhú podporu tak, ako to má byť, aby sme využili to, čo na Slovensku maximálne máme, a nerobili si veľké resty v podporných službách, za ktoré potom všetci musíme veľmi veľa platiť.

  Ďakujem vám.

 • Ďakujem. Teraz budeme pokračovať druhým čítaním o

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 209.

  Dávam teraz slovo poslancovi Štefanovi Kužmovi, ak sa dostane k mikrofónu, aby návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dôvodom predloženia návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, je skutočnosť, že Slovenská republika má pomerne veľké problémy so zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných, častokrát bez akéhokoľvek vzdelania alebo kvalifikácie. Novela zákona má za cieľ udržiavanie, získanie pracovných návykov tejto cieľovej skupiny, ako i rozšírenie možnosti aplikácie využívania jedného z mnohých nástrojov aktívnej politiky.

  Návrhom zákona sa vytvára legislatívne prostredie, ktoré rozširuje doteraz prijaté opatrenia na trhu práce, a má kladný vplyv na vývoj zamestnanosti v Slovenskej republike. Aby som to povedal úplne jednoducho a jasne pre všetkých. V našom systéme aktivačných prác, kde tí ľudia, ktorí sú na sociálnych dávkach, tak si môžu časť peňazí prilepšiť tým, že dnes pracujú pre obec. Tak tento zákon rozširuje to, aby mohli pracovať aj pre samosprávne kraje, hlavne na údržbe a čistení ciest a komunikácií, parkovísk a podobne.

  V podstate tým rieši problém obcí, kde tieto komunity sú veľké ku veľkosti obce, kde máme už dnes aj niekoľko sto alebo niekoľko tisíc takto nezamestnaných ľudí, a je logické, že títo ľudia nemôžu vlastne denne vykonávať práce pre danú obec, proste nie je možné zamestnať každý deň v obci rádovo sto či niekoľko tisíc ľudí. Čiže títo ľudia, ktorí by nemali možnosť pracovať pre obec, tak by mohli pracovať na podobných prácach aj pre samosprávny kraj. Dúfam, že tento zákon sa stretne so všeobecnou podporou, nakoľko aj vo výbore sme si všetky vlastne pripomienky aj opozície osvojili a zapracovali sme ich do pozmeňovacích návrhov. Takisto všetky pripomienky ministerstva sociálnych vecí a legislatívneho odboru parlamentu sú zapracované v pozmeňovacích návrhoch.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi, predsedovi výboru pre sociálne veci, poslancovi Júliusovi Brockovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch, ako aj o stanovisku gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, dámy a páni, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.

  Národná rada 3. februára pridelila predmetný návrh týmto výborom: ústavnoprávnemu, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, výboru pre sociálne veci a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.

  Návrh zákona prijať, resp. schváliť, odporučili: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre sociálne veci a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, nakoľko návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru. Výbory Národnej rady, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali dva pozmeňovacie návrhy, máte ich v predloženej spoločnej správe, nebudem ich čítať. Sú rozsiahle.

  Gestorský výbor odporúča Národnej rade schváliť a hlasovať spoločne o týchto pozmeňovacích návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, a, samozrejme, odporúča aj Národnej rade návrh schváliť.

  Vážený pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa, kto sa hlási ústne do rozpravy? Pani poslankyňa Jurinová ako jediná. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

  Pani poslankyňa, máte slovo, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedla pozmeňovací návrh, ktorý je teda veľmi jednoduchý, ale čítania bude veľmi veľa, pretože súčasťou jeho je, aby sme dali legislatíve zadosť, tak musím prečítať aj časť pozmeňovacieho návrhu, ktorý bol predložený v gestorskom výbore a ktorý bol teda aj prijatý.

  Zmenu, ktorú by sme radi dostali do platnosti, sa týka absolventskej praxe. Ide o to, aby sme dali možnosť študentom alebo už ukončeným, až do veku 26 rokov, aby mohli absolventskú prax uskutočniť. Tak dovoľte mi, aby som začala s čítaním, lebo je to naozaj obsiahle.

  Pozmeňovací návrh Štefana Kužmu, Zoltána Horvátha, Eriky Jurinovej, Martina Fecka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Kužmu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení takto:

  Článok I znie: Čl. I, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 13 ods. 1 písm. ae) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

  2. V § 36 ods. 5 písm. b) sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „formou menších služieb pre samosprávny kraj podľa § 52 a“.

  3. V § 51 ods. 1 a 2 sa slová „25 rokov“ nahrádzajú slovami „26 rokov“.

  4. § 52 vrátane nadpisu znie:

  㤠52

  Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších obecných služieb pre samosprávny kraj

  (1) Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj na účely tohto zákona je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Počas vykonávania menších obecných služieb pre obec sa uchádzač o zamestnanie nemôže zúčastňovať menších služieb pre samosprávny kraj alebo dobrovoľníckej služby podľa § 52a. Počas vykonávania menších služieb pre samosprávny kraj sa uchádzač o zamestnanie nemôže zúčastňovať menších obecných služieb pre obec alebo dobrovoľníckej služby podľa § 52a.

  (2) Menšie obecné služby pre obec organizované obcou alebo rozpočtovou organizáciou, alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, na účely tohto zákona je forma aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného občana vykonávaním prác, ktoré sú určené na zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti.

  (3) Menšie služby pre samosprávny kraj organizované samosprávnym krajom alebo rozpočtovou organizáciou, alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je samosprávy kraj, na účely tohto zákona je forma aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného občana vykonávaním prác, ktoré sú určené na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia a na pomoc pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov. Účasť dlhodobo nezamestnaného občana na vykonávaní menších služieb je dobrovoľná.

  (4) Menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnaný občan vykonáva nepretržite, najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne okrem týždňa, v ktorom sa aktivačná činnosť začala, s možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších dvanástich kalendárnych mesiacov.

  (5) Na účely organizovania menších obecných služieb pre obec miestne príslušný úrad poskytuje obci raz za mesiac o dlhodobo nezamestnaných občanoch, ktorých vedie v evidencii, tieto údaje

  a) meno, priezvisko a dátum narodenia,

  b) ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu,

  c) dosiahnutý stupeň vzdelania, získané odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce,

  d) dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,

  e) informáciu o tom, či je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

  (6) Na účely organizovania menších služieb pre samosprávny kraj poskytne miestne príslušný úrad samosprávnemu kraju na základe jeho žiadosti údaje o dlhodobo nezamestnaných občanoch, ktorých vedie v evidencii, v rozsahu podľa odseku 5. Miestne príslušný úrad podľa prvej vety je úrad v rámci územného obvodu samosprávneho kraja, na ktorého území má samosprávny kraj záujem organizovať menšie služby.

  (7) Úrad poskytuje obci alebo samosprávnemu kraju príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť.

  (8) Príspevok podľa odseku 7 sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo medzi úradom a samosprávnym krajom na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj, mesačne najviac vo výške 7 % počas prvých šiestich kalendárnych mesiacov a najviac vo výške 4 % počas ďalších dvanástich kalendárnych mesiacov a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj, mesačne najviac vo výške 3 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného dlhodobo nezamestnaného občana vykonávajúceho menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj.

  (9) Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má dlhodobo nezamestnaný občan trvalý pobyt. Dohoda uzatvorená podľa odseku 8 obsahuje:

  a) osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,

  b) počet dlhodobo nezamestnaných občanov prijatých na vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj,

  c) dĺžku trvania ich vykonávania jedným dlhodobo nezamestnaným občanom, druh a rozsah vykonávaných menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj,

  d) celkovú výšku, termín a dĺžku poskytovania príspevku podľa odseku 8,

  e) počet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnanými občanmi a týždenný rozsah odpracovaných hodín jedným zamestnancom, ktorý organizuje vykonávanie menších obecných alebo menších služieb,

  f) záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 8 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dohodnutých dokladov,

  g) záväzok obce alebo samosprávneho kraja, že oznámi úradu každé nedodržanie rozsahu hodín vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnaným občanom,

  h) záväzok obce alebo samosprávneho kraja, že najneskôr do 15 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovnému pomeru zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj,

  i) podmienky poskytovania príspevku je spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,

  k) spôsob a lehota vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

  l) ďalšie dohodnuté náležitosti.

  (11) Ak obec alebo samosprávny kraj porušili dohodu uzavretú s úradom podľa odseku 10 a úrad z tohto dôvodu odstúpil od tejto dohody, novú dohodu je možné uzatvoriť najskôr po uplynutí dvanástich mesiacov od odstúpenia úradu od predchádzajúcej dohody. Úrad uzatvára s dlhodobo nezamestnaným občanom dohodu o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj, ktorá obsahuje

  a) osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,

  b) druh vykonávaných menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj,

  c) začiatok a dĺžku vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj,"...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, netelefonujte v rokovacej sále.

 • "d) záväzok úradu zabezpečiť dlhodobo nezamestnanému občanovi vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj,

  e) záväzok dlhodobo nezamestnaného občana vykonávať menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj zabezpečené úradom,

  f) záväzok dlhodobo nezamestnaného občana dodržiavať vnútorné predpisy a pokyny obce alebo samosprávneho kraja a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,

  g) ďalšie dohodnuté náležitosti.

  (13) Ak sa dlhodobo nezamestnaný občan nemôže zúčastniť menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu do troch pracovných dní od nástupu na dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak dočasná pracovná neschopnosť dlhodobo nezamestnaného občana počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj trvá viac ako 30 kalendárnych dní, úrad od dohody odstúpi."

  Tým by som vás dotrápila, už iba krátke odôvodnenie.

  Odôvodnenie bodov 1, 2 a 4, tieto body sú teda zo spoločnej správy. Navrhuje sa v súlade so stanoviskom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, aby sa menšie služby ako forma aktivačnej činnosti zaviedli len pre samosprávny kraj alebo rozpočtovú organizáciu, alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je samosprávny kraj. Túto skutočnosť reflektujú aj ďalšie navrhované zmeny. Ruší sa možnosť vykonávania služieb v rozsahu 40 hodín týždenne v prípade mimoriadnych udalostí.

  K bodu 3, teda k podstate toho návrhu, ktorý sme mali záujem rovnako predložiť. Predloženým návrhom sa rozširuje návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha o novelizáciu § 51, ktorým sa zvyšuje veková hranica uchádzačov o zamestnanie z 25 rokov na 26 rokov na účely vykonávania absolventskej praxe. Návrhom sa zabezpečí, aby získanie odborných zručností a praktických skúseností priamo u zamestnávateľa formou absolventskej praxe mohli získať mladí ľudia až do 26 rokov veku, ktorí často napríklad kvôli neskoršiemu nástupu na povinnú školskú dochádzku v súvislosti s deväťročnou povinnou školskou dochádzkou, päťročným stredoškolským štúdiom boli, aj keď svoje štúdium neprerušili, i na základe týchto faktov vylúčení z možnosti uskutočniť absolventskú prax.

  V súvislosti s týmto návrhom navrhujem vyňať zo spoločnej správy bod 1 na osobitné hlasovanie s odporúčaním neschváliť. Pôvodný bod 1 je totiž obsiahnutý práve v tomto pozmeňovacom návrhu.

  Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa bola jediná, ktorá sa prihlásila do rozpravy, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán navrhovateľ, chcete zaujať stanovisko? Dúfam, že krátke. Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, ja mám vždy krátke. Ja len chcem podporiť tento pozmeňovací návrh, ktorý obsahuje úplne všetko to, čo máme v spoločnej správe, preto navrhujem nepodporiť pozmeňovák v spoločnej správe, ale ten, ktorý ho celý obsahuje plus navyše rieši túto odbornú prax. A skutočne vyzývam aj opozíciu, nakoľko všetky jej pozmeňovacie návrhy boli zapracované a nakoľko aj vyjadrili súhlas, aby tentokrát nezapolitikárčili, ale aby podporili tento zákon, ktorý je dobrý pre obyvateľov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať druhým čítaním o návrhu poslancov Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku, tlač 228.

  Dávam slovo poslancovi Pavlovi Abrhanovi, aby návrh zákona odôvodnil.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov, tlač 228.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, účelom predloženého návrhu zákona je upraviť spôsob hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky v prípadoch menovania a odvolávania tých funkcionárov, pri ktorých to rokovací poriadok ustanovuje.

  Navrhuje sa stanovenie zákonného pravidla, že Národná rada Slovenskej republiky hlasuje tajne v tých prípadoch, ktoré výslovne upravuje Ústava Slovenskej republiky. Okrem toho bude fakultatívna možnosť, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tajnej voľbe aj v iných prípadoch, kde by inak rozhodovala verejne. Vo všetkých ostatných personálnych rozhodnutiach, ktoré nie sú priamo upravené...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, nevyrušujte rokovanie.

  Nech sa páči, môžte pokračovať.

 • ... na ústavnej úrovni, bude Národná rada Slovenskej republiky hlasovať verejne, ak sa neuznesie na tajnej voľbe.

  Z hľadiska rokovacieho poriadku sa to týka voľby a odvolávania predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, voľby kandidátov na vymenovanie za generálneho prokurátora a rozhodovanie o návrhu na odvolanie generálneho prokurátora.

  Predložený návrh zákona obsahuje tiež návrhy na zmenu súvisiacich predpisov, v prípade zákona č. 92 o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Ide o vypustenie tajnej voľby členov Dozornej rady Fondu národnému majetku.

  Ďakujem pekne a prosím o podporu tohto zákona. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Dávam slovo spoločnej spravodajkyni z ústavnoprávneho výboru poslankyni Edite Pfundtner, aby informovala Národnú radu o prerokovaniach tohto návrhu vo výboroch, ako aj o stanovisku gestorského výboru. A nedajte sa vyrušovať, kľudne, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vidím, že kolegovia z opozície na každú schôdzu nám prinesú nejaký výtvarný skvost. Ďakujeme.

 • Reakcie z pléna.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Výkriky z pléna.

 • No, pán poslanec, viete, vlajka, naša vlajka, teda nemá na konci a na začiatku hnedú farbu, keď už tak.

 • Presne tak, narážala som na tú hnedú farbu.

 • Ak niekto znevažuje, tak to nie je pani poslankyňa.

  Nech sa páči, pokračujte.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky, teda rokovacieho poriadku, spoločnú správu výborov.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 8. februára 2011 pod č. 305 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pod tlačou 228 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov a ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Predmetný návrh poslancov, ktorým sa mení a dopĺňa rokovací poriadok, výbory odporúčali tento návrh schváliť. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývalo celkom trinásť pozmeňujúcich návrhov.

  Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne: spoločne o bodoch 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13 s návrhom schváliť, osobitne o bode 2 s návrhom schváliť a spoločne o bodoch 5, 6, 7, 8, 9 s návrhom neschváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa rokovací poriadok, pod tlačou 228, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh poslancov schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v tejto spoločnej správe.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v druhom čítaní bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 21. marca 2011 pod č. 160. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte k predmetnému návrhu zákona rozpravu. Ďakujem.

 • Ďakujem, pani spoločná spravodajkyňa.

  Otváram rozpravu a konštatujem, že dostal som písomnú prihlášku dvoch poslancov: za klub SMER - sociálna demokracia, pán podpredseda Fico a potom pán poslanec Maďarič. Takže, pán podpredseda, nech sa páči.

 • Reakcia z pléna.

 • Niet k čomu. Procedurálny návrh?

  Nech sa páči, pán poslanec Paška.

 • Ďakujem. Pán podpredseda Národnej rady, dávam procedurálny návrh, aby vládna väčšina urýchlene v rámci otvoreného bodu rokovania, ktorým je zákon o rokovacom poriadku, pripravila pozmeňujúci návrh, v rámci ktorého bude vládnej väčšine, či už vláde alebo väčšine v Národnej rade umožnené beztrestne a bez porušovania zákonov urážať opozíciu, znevažovať ich názory a postoje.

  Zároveň dávam návrh, aby tento pozmeňujúci návrh v zákone obsahoval možnosť pre vládnu väčšinu zneužívať a znevažovať vládne a štátne symboly ako je štátna zástava, vlajka, pečať, hymna a Ústava Slovenskej republiky.

  Myslím si, že vám to umožní konečne bez toho, aby ste museli porušovať neustále ústavu a rokovací poriadok Národnej rady, presadiť svoj názor.

  Ako odôvodnenie uvádzam bezprecedentný postoj spravodajkyne, ktorej vymedzením...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dávam procedurálny návrh, aby si podpredseda parlamentu Béla Bugár doštudoval ústavu vzhľadom na skutočnosť, že toto nie je vlajka, ale zástava Slovenskej republiky. A takisto dávam návrh, aby všetci tí, ktorí používajú štátny znak na svojich dresoch alebo uniformách, si obstrihali dresy a uniformy a mali len štátny znak, keď to nemôžete použiť inak ako spôsobom, ktorý sa vám nepozdáva. Ďakujem.

 • Pán poslanec, to bol zmysluplný procedurálny návrh.

  Takže podpredseda Národnej rady v mene poslaneckého klubu, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, predkladaný návrh zákona je výkladnou skriňou vládnej koalície. Je vyjadrením falošnej predstavy vládnej koalície, predsedov jej politických strán a samotnej premiérky, že len oni sami sú nositeľmi demokracie a že v mene boja proti démonizovanej a kriminálnej opozícii môžu s demokratickými pravidlami narábať svojvoľne. A že môžu demokraciu dokonca znásilňovať a zneužívať, keď to budú považovať za potrebné na udržanie moci proti nenávidenej opozícii.

  Postup vládnej koalície pri voľbe generálneho prokurátora mi trošku pripomína to známe churchilovské, že je treba sa spojiť aj diablom, ak to bude dobré na porazenie Hitlera. Vládna koalícia si však asi nevšimla, že nebojuje s nacizmom, ale s legitímnou opozíciou, osobitne so slovenskou sociálnou demokraciou, dominantným víťazom posledných parlamentných volieb. Vládna koalícia si asi nevšimla, že nie je rok 1941, ale 2011, že sme na Slovensku, členskom štáte Európskej únie, členskom štáte NATO, v krajine s demokratickou ústavou a pluralitným politickým systémom. V krajine s eurom. Možno aj v krajine s Jánošíkom, Štefánikom či Dubčekom. A preto je vaša predstava, dámy a páni z vládnej koalície, že ste mesiášmi demokracie, hlbokým omylom.

  Ešte smutnejším omylom je váš postoj, že okrem vás nikto iný o demokracii nemôže hovoriť, pretože si myslíte, že máte na demokraciu monopol. No vaším najtragickejším omylom je to, že v mene boja za svoju politickú moc posväcujete pošliapavanie demokracie. Dámy a páni, pýcha predchádza pádu!

 • O demokracii máme právo a povinnosť hovoriť všetci a rovnako. Prečo my nie a vy áno, keď napríklad medzi vami vo vládnej koalícii sedí poslankyňa, významná predstaviteľka prezidentská aj primátorská kandidátka, ktorá podpísala antichartu a ktorá odohrala veľa postáv politicky spojených s predchádzajúcim režimom? Sú medzi vami predsedovia fakultných výborov SZM, členovia strany, ale s kľudom o demokracii hovorte a nikto z nás, ako tu sedíme, vás nebude vyrušovať.

  Návrh zákona, ktorým meníte zaužívanú tajnú voľbu generálneho prokurátora na verejnú, považujeme za nedemokratický. Za návrh, ktorým otvorene pošliapavate dvadsať rokov tvorené pravidlá slovenského parlamentného života. Toto vážne obvinenie doložím nie úvahami, ale faktami.

  Fakt prvý. Návrh zákona, ktorým sa mení tajná voľba generálneho prokurátora na verejnú, je nedemokratický, pretože prichádza ako dôsledok neschopnosti strán vládnej koalície sa dohodnúť na jednom kandidátovi a zvoliť ho. Pripomínam členom vládnej koalície, že táto Národná rada Slovenskej republiky bola schopná v minulosti tajne zvoliť aj pána Hanzela, aj pána Trnku za generálneho prokurátora. Dokonca bola široká politická zhoda na týchto menách. To isté platí aj o špeciálnom prokurátorovi pánovi Kováčikovi.

  Vládna koalícia si však na Koaličnej rade bez akýchkoľvek konzultácií s opozíciou, čo je nedemokratické v takejto zásadnej otázke, vybrala svojho politického nominanta Dr. Čentéša a k tomu ešte politicky rozdelila aj dva posty námestníkov generálneho prokurátora, jeden pre KDH a druhý pre politickú stranu MOST - HÍD. Takáto politická parcelizácia Generálnej prokuratúry, to ešte nikdy v histórii od roku 1989 nebola.

  Musíme v SMER-e - sociálna demokracia, a to oprávnene, vnímať kandidáta koaličnej rady ako čisto politického nominanta, ktorého úlohou bude likvidovať Generálnu prokuratúru podľa predstáv ministerky spravodlivosti. Je nedemokratické a nebezpečné, ak na čelo Generálnej prokuratúry, ktorá bude plne podriadená pokynom ministerky spravodlivosti, ide človek bez podpory opozície, a ktorý doteraz ani jedným jediným slovom neprotestoval proti likvidácii nezávislosti Generálnej prokuratúry a prokuratúry.

  Fakt druhý. Ide o nedemokratický návrh zákona, pretože účelovo mení pravidlá voľby generálneho prokurátora z jedného jediného dôvodu, že vládna koalícia nemá v tajnej voľbe 79 poslancov. Veľmi presne to raz povedal člen poslaneckého grémia za vládnu koalíciu, ktorý konštatoval, že táto vládna koalícia má väčšinu len vo verejnej voľbe, ale nemá ju nikdy v tajnej voľbe, čo čosi naznačuje. Ale toto, vážené dámy a páni, nie je argument na zmenu jedného zo základných pilierov demokracie - tajnú voľbu v personálnych otázkach.

  Žiadam predstaviteľov vládnej koalície, aby predložili jedno jediné vyhlásenie ktoréhokoľvek člena vládnej koalície, urobené pred prvou tajnou voľbou generálneho prokurátora, z ktorého by vyplývalo, že mali záujem ešte pred voľbou generálneho prokurátora zmeniť tajnú voľbu na verejnú. Žiadne takéto vyhlásenie, samozrejme, neexistuje, čo je dôkaz nad dôkazy, že ide o zmenu tajnej voľby na verejnú len preto, aby mohli kontrolovať správanie svojich vlastných poslancov.

  Fakt tretí. Ide o nedemokratický návrh zákona, pretože jeho cieľom je vytvoriť mechanizmus vydierania poslancov vládnej koalície pri verejnej voľbe. Je všeobecne známe, že pri tajnej voľbe generálneho prokurátora sa niekoľko poslancov vládnej koalície rozhodlo neuposlúchnuť politický pokyn Koaličnej rady a volili iného ako politického nominanta vládnej koalície.

  Je jasné, že poslanci sú pri výkone svojho mandátu slobodní a že v personálnych otázkach má byť ich sloboda rozhodovania posilnená práve anonymitou tajnej voľby. Vládna koalícia však v rozpore so všetkými tradíciami slovenského parlamentarizmu a so súhlasom predsedov všetkých koaličných strán vytvorila niekoľko druhov kontrolných mechanizmov, ktoré v rozpore s ústavou umožňovali straníckym centrálam kontrolovať, ako hlasovali poslanci vládnej koalície v tajnej voľbe.

  Niečo nevídané v demokratických režimoch, aby pri tajnej voľbe chodili vzájomne sa kontrolujúce dvojice, aby sa fotili upravené hlasovacie lístky alebo aby sa akýmkoľvek iným spôsobom zasahovalo do slobodného výkonu poslaneckého mandátu.

  Keďže tieto nedemokratické kontrolné mechanizmy tajného hlasovania považovala Koaličná rada za nedostatočné, prišli s návrhom na zmenu tajnej voľby na verejnú, aby poslanci vládnej koalície dostatočne porozumeli vydieraniu premiérky Ivety Radičovej, že padne vláda, ak zvolia napríklad pána Trnku namiesto pána Čentéša. Verejná voľba je len a len preto, vážené dámy a páni, aby mohla vládna koalícia vydierať svojich vlastných poslancov.

  Každý z nich ako vládny poslanec niečo chce a nikto z nich si nedovolí pod tlakom straníckych centrál a vydierania Ivety Radičovej hlasovať inak, ako politicky rozhodla a prikázala Koaličná rada. Taká je skutočnosť. Taký je fakt. A inak to nebude.

 • Fakt štvrtý. Verejná voľba je nedemokratická, pretože vládna koalícia si vybrala nielen svojho čistého politického nominanta, ale aj človeka, ktorý bude poslušne vykonávať pokyny ministerky spravodlivosti. Voľbu generálneho prokurátora musíme vidieť v súvislosti so zásadnými zmenami postavenia nezávislej prokuratúry na závislú a plne podriadenú prokuratúru ministerstvu spravodlivosti a najmä osobe ministerke spravodlivosti.

  Pýtam sa, a načo robíte toto divadlo? Najskôr v rozpore so všetkými demokratickými pravidlami zvolíte vo verejnej voľbe čisto politického nominanta, potom ho predložíte na vymenovanie prezidentovi Slovenskej republiky, aby sa na druhý deň stal treťoradým úradníkom podriadeným ministerke spravodlivosti?

  Dobre počúvajte ešte raz, celá Národná rada bude verejne hlasovať o významnom kandidátovi. Potom odnesiete návrh prezidentovi, aby tento návrh odobril a schválil. A potom na druhý deň sa stane z neho treťotriedny úradník pod ministerkou spravodlivosti, ktorá mu môže dávať konkrétne záväzné pokyny podľa zákona. Načo robíte takéto divadlo? Načo ponižujete Národnú radu Slovenskej republiky? Načo ponižujete funkciu prezidenta Slovenskej republiky? Urobte to inak, ak to neviete inak.

 • Fakt piaty. Generálny prokurátor bude človek plne závislý od vládnej koalície a od ministerky spravodlivosti. Kruh sa totiž jasne uzatvára. Polícia je pod plnou politickou kontrolou vládnej koalície, osobitne Kresťanskodemokratického hnutia. Aby tento vplyv, exekutívny, nebol zneužívaný, musí pôsobiť nezávislý kontrolný orgán nad políciou. A týmto orgánom je dnes prokuratúra. Pri voľbe verejnej čisto politického nominanta vládnej koalície, dvoch námestníkov za vládnu koalíciu a zmene nezávislého postavenia prokuratúry na závislú, bude platiť, že pána Lipšica bude kontrolovať pani Žitňanská. Ďakujeme pekne za takúto demokraciu, nezávislosť a objektivitu!

  Ide o najnebezpečnejší vývoj v slovenskom trestnom systéme, aký sme kedy videli. Ešte aj za socializmu mala prokuratúra v určitom rozsahu nad políciou dozor. Vy však prekonávate v mene boja proti opozícii a snáh kriminalizovať a škandalizovať ju za každú cenu úplne všetko.

  Ako bude pani Žitňanská s rovnakými krvavými očami, ako má pán Lipšic, kontrolovať pána Lipšica pri jeho križiackej výprave proti opozícii? Veď je to úplne smiešne, že takýto systém vytvárate a pokúšate sa o ňom hovoriť, že je to normálny demokratický systém ako v iných krajinách Európskej únie.

  Fakt šiesty. Generálneho prokurátora idete voliť verejne, ale v návrhu zákona, pán poslanec, teraz sa obrátim na teba, generálneho prokurátora idete voliť verejne, ale v návrhu zákona o prokuratúre, ktorý teraz prerokovávame v druhom a treťom čítaní, kde zavádzate normalizačné výberové komisie na výber prokurátorov, uvádzate, že tieto výberové komisie budú hlasovať o individuálnych prokurátoroch tajne. To je vynikajúce, že generálneho prokurátora, toho najvýznamnejšieho, idete tu urobiť z toho cirkus priamo na Národnej rade verejne, ale komisie, ktoré budú rozhodovať o individuálnych prokurátoroch pracujúcich na okresných a okresných(krajských) prokuratúrach, budú tieto komisie voliť tajne. To nemyslite vážne?!

 • Silný potlesk.

 • Buď v tom máte chaos, alebo zmätky. Vás totiž, dámy a páni z vládnej koalície, ani len nenapadlo, keď ste túto voľbu individuálnych poslancov organizovali tajne v tom zákone, o ktorom teraz hovorím, že to treba urobiť inak, pretože dvadsaťročná tradícia v parlamente vám hovorila veľmi jasne, pri personálnych otázkach sa vždy postupuje v tajnej voľbe, žiadna iná možnosť tu jednoducho neexistuje.

  Sami seba usvedčujete z nedemokratického postupu pri voľbe generálneho prokurátora. Zopakujem náš postoj. Pokiaľ ide o stranu SMER - sociálna demokracia, my si počkáme na verejnú voľbu, pretože je zjavné, že ste dohodnutí. Zvoľte si svojho nominanta. Urobte z neho treťotriedneho úradníka ministerky spravodlivosti. My oznamujeme, tak ako sme to povedali pri Iraku alebo pri privatizácii bratislavského letiska, ak budeme súčasťou novej vládnej koalície, podmienkou nášho vstupu alebo účasti vo vláde bude opätovný návrh zákona o prokuratúre do polohy, v akej je dnes, teda nezávislej inštitúcie kontrolujúcej prácu polície a, samozrejme, okamžitá tajná voľba generálneho prokurátora. Demokratická a tajná, v ktorej bude môcť každý jeden poslanec Národnej rady, ako tu sedí, slobodne, bez kontrolných mechanizmov vyjadriť svoj názor, akého generálneho prokurátora chce. A my budeme prístupní aj na dohodu v takomto prípade na človeku, ktorý by takéto niečo dokázal.

 • Silný potlesk.

 • Vážené dámy a páni, chcem vás požiadať o jedno, prestaňte. Prestaňte robiť chaos pri hlasovaniach, ako ste ukázali dnes. Prestaňte podvádzať voličov, ako to robíte pri privatizácii. Prestaňte prekrývať význam a krásu Bratislavského hradu pre Slovensko nejakým linoleom, ako sme sa dnes dozvedeli, že tak to chce urobiť vedenie Národnej rady, osobitne predseda Národnej rady pán Sulík. Prestaňte ohrozovať demokratický trestný systém Slovenskej republiky, demokratické pravidlá tvorené dlhé roky len preto, aby ste sa udržali pri vládnej moci. Udržte sa pri moci demokraticky. Lepším programom. Lepšou kvalitou. Lepšími ľuďmi. Lepšími nápadmi. Po desiatich mesiacoch prehrávate na plnej čiare. A ešte raz vám pripomínam, nie ste vyvolení a po pýche prichádza pád.

  Vážené dámy a páni, nedemokratický zákon o zmene tajnej voľby generálneho prokurátora na verejnú nemožno zužovať len na spôsob voľby generálneho prokurátora. Naznačuje tento zákon, akou cestou sa vyberie Slovensko. Naznačujete, či cestou konsenzu, alebo konfliktu v zásadných otázkach. Naozaj ide o Slovensko.

  Všetci si dobre pamätáte, páni a dámy z vládnej koalície, keď Slovensko vstupovalo do Európskej únie a bolo treba zorganizovať referendum. My sme vtedy nikoho nevydierali, ale dali sme pokyn tak ako my, tak aj Slovenská národná strana, tak aj Hnutie za demokratické Slovensko, všetkým našim voličom, choďte a podporte referendum pri vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie, lebo sme to považovali za zásadnú, principiálnu otázku Slovenskej republiky, kde sa nedá robiť žiadny politický konflikt. A bez našich hlasov, bez hlasov voličov SMER-u, HZDS a SNS by toto referendum, a dobre to viete, bolo veľmi tesné, nikdy nebolo úspešné.

  My sme takisto očakávali rovnaký prístup od vás v čase, keď sme boli súčasťou vládnej moci. Tak vy nám teraz idete pripomínať, vážené dámy a páni, že máme zdržanlivý postoj k návrhu ústavného zákona, ktorý ste predložili v súvislosti s aplikáciou Lisabonskej zmluvy? A čo vy máte krátky rozum? A vy si nepamätáte na to, ako ste nás vydierali pri ratifikácii Lisabonskej zmluvy? Vy si nepamätáte na to, ako ste podmieňovali ratifikáciu Lisabonskej zmluvy tým, že sa stiahne novelizácia tlačového zákona?

 • Vy nás nebudete poučovať o tom, že kto tu vydiera, alebo nevydiera. Vy si nepamätáte, ako ste nás vydierali pri eurovale, keď išlo o záchranu eura? Vy si nepamätáte, ako ste dali ruky preč od Schengenu? Je tu minister vnútra, bývalý, Robert Kaliňák, ktorý vám môže ukázať list z augusta 2006, ktorý nám poslala Európska komisia a povedala, zabudnite na Schengen, ste najhoršie pripravená krajina v rámci krajín, ktoré žiadajú o vstup do Schengenu. Nakoniec sme to zvládli bez vašej pomoci a Slovensko vstúpilo do Schengenu ako jedna z najlepšie pripravených krajín. Euro, od eura ste dávali ruky preč. Keď dobre dopadlo, tak ste začali kričať, že to je naša zásluha, lebo všetko k euru ste zabezpečili ešte vy.

  My sme však prežili napriek tomu, ako ste sa vy stavali k zásadným principiálnym otázkam Slovenskej republiky, hoci my sme v opozícii ukázali solidaritu a lojalitu k Slovenskej republike na rozdiel od vás. Teraz rúcate pravidlá. Ťažko nadobudnuté a vytvorené pravidlá za 20 rokov. V mene svojej moci, s ďalekosiahlymi dôsledkami pre Slovensko. My máme právo hovoriť o Slovensku, vážené dámy a páni, pokiaľ ide o SMER - sociálnu demokraciu.

  Pán poslanec Abrhan, pomôž mi. Povedz mi, kto z týchto poslancov vládnej koalície, ako tu sedíte, hlasoval za Deklaráciu zvrchovanosti slovenského národa? Ukážte mi, pán poslanec, jedného poslanca v tejto Národnej rade, ktorý hlasoval za Deklaráciu zvrchovanosti slovenského národa. Pán poslanec, ukáž mi jedného jediného poslanca, okrem Slovenskej národnej strany, ja hovorím o vládnej koalícii teraz, ktorý hlasoval za Ústavu Slovenskej republiky. Ani jeden poslanec za Deklaráciu zvrchovanosti slovenského národa. Ani jeden poslanec nehlasoval za Ústavu Slovenskej republiky.

  Naopak, premiérka Iveta Radičová organizovala v čase vzniku Slovenskej republiky petíciu proti vzniku Slovenskej republiky. Čiže dnes stojí na čele vlády Slovenskej republiky žena, ktorá organizovala (silný potlesk) petíciu proti Slovenskej republike.

  Pri všetkej úcte, pri všetkej úcte k predsedovi parlamentu, ja ani neviem, že či už bol na Slovensku v roku 1992, alebo prichádzal z emigrácie, ale bol v emigrácii, na chvíľku sa vrátil na Slovensko a už teraz hovorí, že on chce žiť v Austrálii, lebo tam je krajšie a lepšie. Tam si kúpi domček na pláži a tam bude bývať. Toto sú reprezentanti Slovenskej republiky!

 • Aký vzťah môžu mať, aký vzťah, aký vzťah môžu mať predstavitelia, najvyšší predstavitelia Slovenskej republiky k Slovensku, keď ide o Slovensko, keď ide o takýchto ľudí? Ešte šťastie, že pán prezident Slovenskej republiky je človek, ktorý drží svoje slovo, pokiaľ ide o národné otázky a národnoštátne záujmy Slovenskej republiky.

  Páni a dámy, prestaňte! Spúšťate nebezpečnú tendenciu, nebezpečnú, ktorá ohrozuje budúcnosť Slovenskej republiky, ohrozuje konsenzus v zásadných otázkach. Stiahnite tento zákon. Poďme sa baviť o spoločnom kandidátovi na generálneho prokurátora. Nie o vašom politickom nominantovi. Poďme sa baviť o spoločnom kandidátovi na generálneho prokurátora a poďme sa spoločne baviť o tom, ako bude vyzerať Generálna prokuratúra a prokuratúra do budúcnosti. My sa nebojíme zmien na prokuratúre, ale nie takých, že ministerka spravodlivosti bude dávať pokyny generálnemu prokurátorovi a ďalším, čo majú a čo nemajú robiť. Toto je jediná cesta. Konsenzus v zásadných otázkach medzi vami a opozíciou. Ak ho nechcete, robíte pre Slovensko veľmi zle.

  Nikdy tento zákon nepodporíme.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Dlhotrvajúci potlesk.

 • Trvanie potlesku.

 • Ale toto nám už naozaj niečo pripomína.

 • Doznievanie dlhotrvajúceho potlesku. Smiech.

 • Pán Fico, dajte im pokyn, že by sme chceli pokračovať, ak teda môžem poprosiť. Ďakujem pekne.

  S faktickými poznámkami sa prihlásili celkom traja poslanci, pán poslanec Štefan Zelník, Ľubomír Želiezka, Martin Glváč. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má pán poslanec Štefan Zelník, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. S tým, čo bolo povedané, pán poslanec Fico, myslím, že väčšina z nás môže len súhlasiť. A chcem len doplniť na nedávne vysvetľovanie pani premiérky, keď vysvetľovala, prečo má byť tajná voľba, a povedala, že aby občania a voliči vedeli, kto a ako volil. No ja si myslím, že podstatné je to, že generálny prokurátor nesmie vedieť, kto ho volil. Ak má byť zabezpečená skutočne objektivita a demokracia, tak generálny prokurátor je ten človek, ktorý by nemal vedieť, kým bol volený. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Želiezka, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pán podpredseda Fico, ďakujem ti za tvoje vystúpenie a presne si vystihol, o čo vlastne vládnej koalícii ide. Dáma z vládnej koalície by bola asi najradšej, keby miesto tejto štátnej zástavy tu bola natiahnutá zástava v bielo-zeleno-červených farbách a možno ešte na dodatok niekde v kúte by boli umiestnené symboly bielo-modré, bielo-modro-červené, to sú symboly slovenskej štátnosti, a možno ešte najradšej by bola, keby to bolo limitované nejakými nezmyselnými desiatimi percentami. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Glváč, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj predsedovi strany SMER - SD za to, že ukázal poslancom vládnej koalície zrkadlo, aby sa sami videli, a najmä sa čudujem právnikom, že sa v ňom nevidia.

  Mozaika pomaly zapadá a myslíte si, že keď ovládate políciu, súdnictvo a ovládnete prokuratúru, už budete mať všetko. Jedného dňa sa ale možno zobudíte a zistíte, že ste dali veľkú hračku do rúk niekomu, kto vás odpočúva, šikanuje alebo inak politicky vydiera.

  V druhom rade chcem poďakovať predsedajúcemu, že vykázal osobu, ktorá tu nemala čo hľadať počas príhovoru pána Roberta Fica. A myslím si, že začalo to tým, že ktokoľvek chodí do poslaneckého salónu, za chvíľu, dnes už to vidíme, že chodí sem do tejto miestnosti. A nabudúce, chcem odkázať pani, dnes závislej poslankyni, nabudúce možno zase nezávislej sudkyni, ako to už v minulosti prezentovala, že si jej prídeme sadnúť my na miesto prokurátora...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán kolega, ale skúste reagovať na predrečníka.

 • Reagoval som a myslím si, že toto patrí k tomu, nechcel som rušiť rečníka, ale myslím si, že mali by sme urobiť poriadok aj s týmito vecami. Ďakujem.

 • Pán poslanec, ďakujem vám, že ste mi poďakovali, ale poprosím, skúste si niekedy aj vy uvedomiť, ako sa iným spôsobom porušuje rokovací poriadok v tejto rokovacej sále, a poprosím vás teraz, skúste naozaj v budúcnosti reagovať na predrečníka. Ja som dosť tolerantný voči tomu. Pani Dubovcová ani nevystupovala, ani nereagovala nijako, tak skúste druhýkrát na predrečníka.

  Pán poslanec Maďarič je prihlásený do rozpravy ako druhý písomne prihlásený. Po jeho vystúpení bude potom daná možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

 • Ďakujem za slovo. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dnes nejde o zmenu rokovacieho poriadku, ale ide o Slovensko. Aj preto sme tu rozprestreli štátnu zástavu Slovenskej republiky, aby to bolo každému jasné. Nie preto, aby tento štátny symbol bol zdrojom posmeškov zo strany poslancov vládnej koalície. Dnes naozaj ide o Slovensko, slobodné a demokratické.

  Už vo svojom vystúpení k prvému čítaniu som konštatoval, že koalícia chce zmeniť tajné hlasovanie na verejné z nedemokratických, čisto mocenských dôvodov. Verejná voľba je v tomto prípade len synonymom pre stopercentnú kontrolu koaličných poslancov, aby boli na posty, ktoré majú byť politicky nezávislé a nestranné, zvolení určení politickí nominanti. Kvôli tomuto nedemokratickému cieľu chce koalícia vziať poslancom slobodný výkon mandátu a z ľudí robí hlupákov táraním o transparentnosti. Predstiera, že jej záleží na tom, aby ľudia vedeli, ako poslanci hlasujú. Ak chcete byť k ľuďom skutočne otvorení, rovno im povedzte, rozhodli sme sa, že tento pán bude generálny prokurátor, a rovno si ho menujte. Nezdržiavajte nás hlasovaním.

 • Načo to divadlo s verejnou voľbou, ktorej výsledok je jasný? Princípom transparentnosti koalícia nemôže verejnú voľbu v žiadnom prípade zdôvodniť aj preto, že voľbu generálneho prokurátora začala tajnou voľbou a transparentnosť verejnej voľby objavila až potom, keď zistila, že tajná voľba je riziková.

  Časom však prišli aj ďalšie dôkazy pokrytectva koalície. Ako na počkanie prišlo vyjadrenie pána poslanca Viskupiča o personálnom hlasovaní v poslaneckom klube SaS. Citujem: "Opäť hlasovali o našom zotrvaní v klube, tentoraz tajne. Hlasovanie dopadlo rovnako ako verejné, všetci boli za naše zotrvanie." Zvláštne. Z akých dôvodov sa klub SaS rozhodol hlasovať tajne? Normálnemu človeku je to zrejmé. Chceli, aby v citlivej personálnej otázke boli členovia klubu slobodní, aby neboli pod tlakom a kontrolou predsedu strany. A myslím si, že to bolo správne rozhodnutie.

  Ale prečo potom chcú vziať túto slobodu poslancom pri voľbe prokurátora? Najmä ak tu existuje verejný nátlak a vyhrážka premiérky. Možno by odpovedali, že koaliční poslanci sa neboja verejného hlasovania a žiadneho nátlaku a budú hlasovať slobodne. Ale prečo sa potom koaličný poslanec Matovič medzičasom zveril médiám s nasledovnou osemmesačnou skúsenosťou? Citujem: "Potvrdili sa moje predpoklady, že politika je špinavá. Politici si dosadzujú na teplé miestečka svojich nominantov, tvária sa inak pred kamerami a inak mimo kamier. Veľa z nich nemá chrbticu. Poslanec nemôže hlasovať slobodne. Za slobodné hlasovanie sú poslanci trestaní, potvrdilo sa to aj na mojom prípade."

  Zopakujem to podstatné, čo tvrdil jeden z koalície, "poslanec nemôže hlasovať slobodne, za slobodné hlasovanie sú poslanci trestaní".

  To sú teda, vážení, dôvody, pre ktoré musíte zmeniť tajnú voľbu, ktorá dáva poslancom slobodu, na kontrolovanú voľbu verejnú. Nie kvôli verejnosti, kvôli cieľu politicky ovládnuť prokuratúru. To je krok proti verejnosti a proti demokracii. A všetci, ktorí za verejnú voľbu budete hlasovať, preukážete, že ste a chcete zostať neslobodní a že sa podriaďujete nedemokratickému diktátu Koaličnej rady. Áno, aj o tom je návrh na zmenu rokovacieho poriadku. Je to o zmene koaličných poslancov na neslobodných poslancov. Je to o nedemokratických spôsoboch tejto koalície.

  Dnes sa už nebudem obšírnejšie vracať k zmyslu tajnej voľby z hľadiska histórie a filozofie. Zopakujem len argument klasika liberálnej demokracie Johna Stuarta Milla, ktorý tvrdí, že "najsilnejší dôvod pre tajné hlasovanie je tam, kde sa vzmáha zhubná nadvláda malého počtu nad väčšinou, kde môže byť hlasujúci zastrašený nátlakom alebo tým, ak je niekto dostatočne nadradený druhému a môže si privlastňovať právo predpisovať mu, ako má hlasovať". Akoby tento klasik poznal našu koalíciu a jej Koaličnú radu.

  Ale tajná voľba nie je len ochranou proti nátlaku. V prípade určitých funkcií je aj predpokladom požadovanej politickej nezávislosti a nestranného výkonu funkcie zvoleného. Verejná personálna voľba totiž logicky vytvára jasne čitateľný vzťah medzi poslancom a zvolenou osobou, ktorý môže zvoleného pri výkone funkcie ovplyvňovať. Konkrétne povedané, ak sa chceme vyhnúť riziku politizácie prokuratúry, generálny prokurátor by nemal vedieť, ktorým poslancom je zaviazaný za svoje zvolenie a, naopak, ktorí ho nevolili. Je to normálne, aby generálny prokurátor vedel, kto ho nevolil? A bude rovnako prísnym metrom pristupovať aj k tým, ktorí ho volili?

  Vážení, už v starom Grécku volili sudcov tajne. A od tých čias, zdá sa, sme na Slovensku veľmi nepokročili. Naopak, zdá sa, že upadneme. To, čo chcete urobiť, je nedemokratické, čisto mocenské. Spočiatku mali so zmenou tajnej voľby na verejnú problém aj niektorí koaliční poslanci. Predseda ústavnoprávneho výboru pán Procházka sa snažil z dilemy vykorčuľovať s nápadom, ak si to dobre pamätám, že v zákone by bola akási predispozícia na tajnú voľbu. Možno aj výsledkom takýchto úvah je v návrhu zachovanie iluzórnej možnosti tajného hlasovania, ak sa na takom návrhu uznesenie plénum parlamentu.

  Ale povedzte mi, načo je verejné hlasovanie o tom, či sa má hlasovať tajne? Aj hlupákovi je jasné, že nikto, kto by chcel hlasovať za iného generálneho prokurátora, ako určila Koaličná rada, sa neodváži verejne podporiť tajnú voľbu. Veď by sa prezradil, že chce hlasovať inak.

  Čiže navrhovaná možnosť tajného hlasovania je len prázdnym gestom, fintou, ako zachovať ilúziu. Ak má byť totiž tajné hlasovanie reálnou možnosťou a nie len trikom, musí sa o návrhu na tajné hlasovanie hlasovať tajne. Inak ho tam vôbec nemusíme mať.

  A k tomu smeruje aj môj pozmeňujúci návrh týkajúci sa § 39 ods. 8, ktorý by sa doplnil o poslednú vetu, ja vám to potom dám, pani spravodajkyňa, o tomto návrhu sa hlasuje tajne.

  Odsek by teda znel: "Tajne sa hlasuje v prípadoch ustanovených ústavou, alebo ak sa na tom na návrh najmenej 15 poslancov bez rozpravy uznesie Národná rada. Taký návrh sa podáva najneskôr do začiatku rokovania o tomto bode programu schôdze Národnej rady. O tomto návrhu sa hlasuje tajne."

  Bol by som rád, keby som si mohol po hlasovaní o zmene rokovacieho poriadku naďalej vážiť aspoň niektorých poslancov koalície ako slobodných poslancov, ktorí nechcú byť za každú cenu ponižovaní kontrolou svojich straníckych šéfov. Mám na mysli teraz v takom prípade, že by podporili tento môj pozmeňujúci návrh. Pretože v každom demokratickom a právnom štáte je dôležité, aby personálna voľba v parlamente najmä pri nepolitických funkciách mala takú formu, ktorá zabráni politickej moci, ak podľahne takému pokušeniu diktovať poslancom nátlakom, či už politickým, alebo mediálnym, koho majú voliť. A súčasná koalícia takému nedemokratickému pokušeniu podľahla a tými, ktorí predovšetkým poslancom diktujú, sú premiérka Radičová a predseda parlamentu Sulík. Títo dvaja tlačia koalíciu tam, kde sa začína nedemokracia.

  Nenechajte sa vydierať a zachovajte tomuto demokraticky zvolenému parlamentu aspoň reálnu možnosť tajnej voľby. Na to, aby k nej naozaj mohlo dôjsť, sa musí o nej samotnej hlasovať tajne.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • S faktickou poznámkou sa prihlásil pán poslanec Viskupič a pán poslanec Jarjabek. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má pán poslanec Viskupič, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Maďarič, keďže ste odcitovali môj výrok, ktorý som hovoril pri čisto straníckej záležitosti, kde bol veľmi malý kolektív, a navrhol som tajnú voľbu, tak ja vám poviem k tomu môj postreh, prečo by mal volič vedieť a pozerať nám na prsty pri tom, aj keď volíme ľudí do funkcií alebo, ako vravíte, v personálnych aktoch.

  Mne sa zdá, že používate argument, ktorý mne teda nedáva absolútne žiadny zmysel. Vy hovoríte o tom, že generálny prokurátor by nemal vedieť o tom, kto ho volí. Ja viem, že ho volí Národná rada, a myslím si, že každý jeden poslanec Národnej rady má právo rozhodnúť a má možnosť povedať, koho volil a koho nie. Preto verejná voľba. Preto si myslím, aby každý volič, ktorý mňa sem poslal, mňa nemôžte obviniť z toho, že mám nejaký strach zo straníckeho predsedu, že mám nejaký strach z nejakej straníckej štruktúry, pretože nemám, stranícka štruktúra nie je moja, bol som zvolený ako nezávislý poslanec a, myslím si, napriek tomu, že pri tejto voľbe si myslím, že je legitímne, aby bola verejná, aby nám voliči videli na prsty v každom momente aj pri personálnych aktoch.

  Ďakujem.

 • Ruch v sále.

 • Prosím všetkých, ktorí majú potrebu niečo komentovať, je tam tlačítko číslo 3, volá sa faktická poznámka. Inak poprosím zachovať pokoj. Ďakujem pekne.

  Nech sa páči, pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, v nadväznosti na slová pána poslanca Maďariča si treba úplne jasne uvedomiť - na Slovensku začína nová totalita. Nová totalita. Keď chcete, demokratická totalita, páni koaliční poslanci. Šikanovanie poslancov, trestanie poslancov za slobodné hlasovanie, odpočúvanie telefónov, o ktorom hovoria úplne verejne niektorí poslanci, všeobecné šírenie strachu vo verejnosti, uchopenie moci na všetkých frontoch, všetko pod rúškom tzv. demokracie, ktorá sa stáva vo vašich ústach, páni koaliční poslanci, škaredou a neúprimnou nadávkou. A dúfam, že si to uvedomujete hlavne vy, koaliční poslanci, a keď nie, tak sa opäť zamyslite a uvedomte si to, ako to vaši vodcovia, vaši bosovia použijú proti vám, keď vás nebudú potrebovať, vás odhodia v mene tejto totalitnej vašej demokracie ako obyčajné handry.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Reagovať na faktické poznámky bude teraz pán poslanec Maďarič, nech sa páči.

 • Pán poslanec Viskupič, sú veci, ktoré proste nevysvetlíte. Princíp a zmysel tajnej voľby v personálnych otázkach je rovnaký, či už ide o hlasovanie v poslaneckom klube, alebo v pléne parlamentu. Jednoducho má zmysel vtedy, keď majú tí hlasujúci sa cítiť slobodne, keď sú na jednej strane pod nátlakom nejakej osoby, ktorá im je vyššie postavená. A je zaujímavé, že ste to vedeli a chápali pokiaľ išlo o vaše hlasovanie v poslaneckom klube. A to, že tam bol nátlak predsedu Sulíka, to všetci vieme. Ale zrazu v pléne sa už taký slobodný cítiť nechcete, hoci možno by ste sa vy aj rád cítili, ja neviem, nevidím vám úplne do duše, ale jednoducho z hľadiska cieľa tejto koalície zhmotniť sa prokuratúry a spolitizovať ju, sa o tú slobodu sám dobrovoľne pripravujete a je smutné, že sa to snažíte ešte nejakým spôsobom vysvetliť a obhájiť.

  Nie, dnes je to o slobodnom a demokratickom Slovensku a vaším rozhodnutím, vašou zrazu zmenou uprostred pravidiel hry posúvate Slovensko niekde inde, smerom k tej nedemokracii. Tak je to, pán poslanec Viskupič, a naozaj tú vec s tým tajným hlasovaním nevysvetlíte, neobhájite.

 • Otváram možnosť teraz prihlásiť sa do rozpravy ústnou formou. Pán poslanec Pavol Paška, Branislav Ondruš, Martin Poliačik, Ján Richter, Robert Kaliňák. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Celkom päť poslancov.

  Prvý má priestor v rozprave pán poslanec Pavol Paška, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, dámy a páni, ja už som k tejto problematike návrhu zákona, novely zákona o rokovacom poriadku vystúpil aj v prvom čítaní a snažil som sa uchopiť niektoré politické rozmery a podstaty, ktoré nakoniec rezonujú aj pri rozprave v druhom čítaní, ale predsa len mi dovoľte zaujať niekoľko stanovísk a venovať sa tak trochu procedúre, pretože tú považujem tiež za veľmi dôležitú.

  Nedá mi však, aby som tiež nepoužil niekoľko zrozumiteľných príkladov. Tak ako je Picassova Guernica zhmotnením zla, násilia, smrti, strachu a depresie, pretože je to abstrakcia obludnej podstaty doby, kedy vznikala, tak aj tento váš zákon, ak ho prijmete, bude tou abstrakciou a zhmotnením vašich obludných predstáv o výkone moci, o zneužívaní mechanizmov moci a o devastácii Národnej rady a parlamentarizmu.

  Viete, ľudský mozog má našťastie od prírody tú danosť, že vie abstrahovať, obzvlášť v 21. storočí, keď žijeme vek neuveriteľného nárastu informácií, je asi veľmi dôležité pre každého z nás, a pre politikov obzvlášť, mať schopnosť abstrahovať a vystihnúť podstatu, čo, žiaľ, sa niekedy stáva, že nie vždy sa z tejto podstaty stanú symboly. Ale som presvedčený a zopakujem to ešte raz, že ak prijmete tento zákon a ak dovolíte takýmto obludným spôsobom deformovať právny systém Slovenskej republiky, navždy, ešte raz to zopakujem, navždy zostanete tým symbolom zla, deformácie, antidemokracie a neschopnosti načúvať a abstrahovať tým prirodzeným humánnym spôsobom.

  Ale poďme k tej podstate, viete, tá procedúra je v legislatíve tiež formou abstrakcie. Všetky procedúry v legislatívnom poriadku, nakoniec aj v rokovaní Národnej rady sú len abstrakciou legislatívnej podstaty, podstaty vzťahov, hodnôt a, samozrejme, aj sankcií. A ak niekto nie je schopný pochopiť tento význam, nie je schopný ani formulovať štandardné návrhy zákonov. A toto je ten prípad.

  A ja sa vrátim trošku do minulosti, pretože som sedel na poste predsedu Národnej rady štyri roky a zažil som rôzne situácie, ale viem, že bez ohľadu na to, akým spôsobom ste aj vy, a musím povedať, normálne, je to súčasť politického zápasu, sa snažili uchopiť problematiku a využiť ju vo svoj politický prospech, veď v konečnom dôsledku bojujeme o hlasy voličov, nikdy som, dámy a páni, nedovolil ako predseda Národnej rady niečo také alebo čoho ste schopní vy. A to sme disponovali pohodlnou väčšinou 85 hlasov.

  A viete, prečo som to robil? Pretože nikdy za obdobie moderných dejín Slovenskej republiky po 1989 sa táto Národná rada neznížila k tomu, aby základnú abstrakciu, aby základný mechanizmus, aby základnú normu svojho fungovania, ktorá je tou esenciou, tým výcucom obsahu a foriem, prijímala bez toho, aby došlo k dohode naprieč politickým spektrom. A je jedno, či išlo o zásadnú novelu zákona o rokovacom poriadku a sedia tu ľudia, ktorí už takisto sú tu viac volebných období, alebo išlo o parciálne veci, ktoré niekedy boli skutočne veľmi populárne, alebo použijem výraz populistické, imunita, priestupková imunita, vždy jednoducho táto Národná rada bola schopná v tak vážnej veci, ako je abstrakcia fungovania, inštitucionálna abstrakcia fungovania tohto parlamentu, nájsť spoločnú reč a všetky politické kluby naprieč Národnou radou prijímali zásadné zmeny v elementárnom zákone fungovania, ktorým je zákon o rokovacom poriadku.

  Ešte raz, 85 hlasov sme mali v predchádzajúcom období a to pokušenie bolo veľké. Aj tie návrhy, ktoré prichádzali na mňa ako na predsedu parlamentu, boli rôzne. Mali niekedy, priznám sa, veľmi podobný charakter. Obmedziť niektorého poslanca, bolo to veľmi lákavé a populárne, hlavne, viete, keď ste v tom mentálnom tlaku korektného politického zápasu, kedy bežia argumenty, povedia, no však ja ti to vrátim, počkaj, mám na to tento nástroj, mám na to ten rokovák a od zobratia kancelárie, platu asistenta, cez rôzne iné možnosti, obmedzenie dĺžky vystúpenia, rôzne iné procedúry, ktoré môžte vymýšľať od rána do večera a ktoré, ak máte tú väčšinu, môžte implementovať hocikedy, lebo to urobíte. Nikdy sme to, dámy a páni, neurobili. Ešte raz, nikdy sme to neurobili. Pretože sme si uvedomovali, že je to tanec na veľmi krehkom ľade.

  Dnes sme po prvýkrát za 20 rokov alebo viac ako 20 rokov fungovania po roku 1989 svedkami neuveriteľného lámania a zneužívania moci. A to sa bavíme o veľmi krehkej väčšine veľmi krehkého zlepenca, ktorý dennodenne preukazuje a aj počas rokovania dnes sme mali niekoľko príkladov toho, že nie obsahovo, ale ani len formálne a organizačne nie je schopný zvládnuť fungovanie tak závažnej inštitúcie, ako je parlament Slovenskej republiky. Ani formálne. Veď dnes pomaly nikto nevieme, čo bude, aký bude program, kde bude program, kde a kto vám dáva právo na to, aby ste vstupovali do základných fundamentov fungovania demokratických parlamentných systémov len preto, lebo chcete absolútne uchopiť moc.

  Keď som nastupoval pred štyrmi rokmi a už je to viac, tu, z tohto miesta, som prednášal prejav, kde som všetkým predstavil ambíciu, keďže som si bol vedomý, že ten politický život aj z hľadiska procedúry ako abstrakcie fungovania právneho systému a fungovania Národnej rady vyžaduje niektoré zmeny, predstavil som projekt komisie pre ústavu, komisie pre rokovací poriadok v záujem toho, aby, ak sme schopní prijať zmeny, ktoré budú musieť prevziať naši nasledovníci, aby to boli zmeny korektné, aby to boli zmeny na základe dohody, aby to boli zmeny na základe dlhodobej diskusie a aby to boli abstrakcie, ktoré jednoducho budú zohľadňovať všeobecný charakter fungovania Národnej rady. Samozrejme, štyri roky som sa nedočkal odozvy a napriek tomu, ešte raz to zopakujem, že sme disponovali veľmi výraznou väčšinou 85 hlasov, ani raz, napriek tomu, že nebolo grémium, kde by som sa nebol pokúsil hovoriť o navrhnutých zmenách, keďže som nenašiel odozvu u opozície, som si nedovolil navrhnúť ani len jednoduchú zmenu či už v procedúrach rokovania a nieto ešte v tak zásadných veciach, ktoré sú viazané dokonca ústavou a ktorých zmena tak krehkou neústavnou väčšinou je porušením ústavy a elementárnych pravidiel demokratického fungovania parlamentarizmu.

  Tak sa pýtam, dámy a páni, o čo tu ide, čí záujem sledujeme a o čo komu v takýchto návrhoch ide? Som presvedčený, že procedúra fungovania Národnej rady, a chcem sa striktne držať tej procedúry, totižto naráža v dnešnom zložení parlamentu a v dnešnom zložení politického spektra vládnej koalície na elementárny nedostatok pochopenia bazálnych, bazálnych, fundamentálnych podstát fungovania demokratického parlamentu. A návrh tohto zákona je dôkaz toho, že veľa z vás, a hovorím veľa preto, lebo som presvedčený, tak ako to povedali či Marek Maďarič, alebo predseda Robert Fico, tie politické špičky veľmi dobre vedia, o čo im ide, to je manipulácia. Ale veľa z vás ani netuší, aký je rozdiel medzi reprezentatívnosťou a aký je problém medzi exekutívou. Aký je problém z hľadiska parlamentu, a to je tá najväčšia dilema, ktorú riešia parlamenty demokratické naozaj desaťročia, a to ako zabezpečiť rovnováhu medzi elementárnou podstatou fungovania moci, ktorou je parlamentná väčšina a jej dôvera pre výkon programu a výkon moci, a medzi reprezentatívnosťou ako základom fungovania demokratických systémov, kedy každý občan, ktorý sem pošle kohokoľvek za podmienok stanovených ústavou a zákonom, má právo, aby jeho názor bol reprezentovaný, aby mal možnosť podieľať sa, ak nie na výkone moci, pretože všetci sú na štartovacej čiare, tak aspoň na kontrole.

  A toto nepochopenie tohto elementárneho princípu vás dovádza potom do situácie, v ktorej sme aj dnes, že niekto môže prísť vôbec s takým obludným návrhom,ako je zmena voľby generálneho prokurátora z tajnej, stanovenej ústavou a rokovacím poriadkom, na voľbu verejnú.

  Možno sa vám to zdá smiešne a nepodstatné, ale tá vlajka symbolizuje čosi, o čom hovorili aj moji predrečníci. Lebo tu naozaj ide o Slovensko. My tu budee dva roky, tri roky, niektorí možno ďalšie, ale, dámy a páni, tak ide o moje deti, o moje vnúčatá, ako ide o vaše. Keď som v prvom čítaní hovoril a položil tu rečnícku otázku, či je ohrozená demokracia,alebo nie, snažil som sa vyhnúť striktnej odpovedi najmä preto, že som mal pocit, že nie celkom sa chápeme v tej samotnej podstate, o ktorej hovoríme. Dnes, ak mi túto otázku kladiete, tak pred všetkými z vás odpovedám áno. A tento symbol roztiahnutý na laviciach opozície je ten najlepší, korektný, slušný dôkaz nášho pocitu.

  A odpoviem aj kolegovi poslancovi, ktorý tu nie je, ktorý sa ma tak trošku ironicky v poslaneckom salóne na to spýtal, že áno a nie preto, že všetci cítime ten neuveriteľný tlak a že tá mozaika a tie schémy sa opakujú, už som o tom hovoril, všetko to beží tak, ako to má bežať, ale preto, že zakladáme nebezpečný precedens do budúcnosti. A tých precedensov historicky bolo strašne veľa.

  Viete, nedá mi, aby som sa nevrátil k tej podstate, už som to spomenul a budem sa opakovať a budem sa tisíckrát opakovať aj preto, že neustále vnímam, že odchádzame od práva, že odchádzame od ústavy, že odchádzame od štandardov a hľadáme alternatívu. A tou alternatívou je čosi veľmi nebezpečné.

  A teraz, aby ste ma nechytali za slovo, pretože samotný pojem nie je nebezpečný. A to je morálka. Všade tam, kde nie sme schopní argumentovať podstatu právnej zmeny, dnes hovoríme o morálke, o vyšších princípoch. A ja budem donekonečna používať ten príklad starého českého filmu Vyšší princí, kedy ten pán Smolík, hovorím o českom hercovi, vraví pred tou triedou svojich študentov po om,ako zavraždili Heydricha, ako jeho najlepších študentov, ktorých on od rána do večera viedol k úcte k právu, úcte k demokracii, úcte k humanizmu ľudskej podstaty, hovorí: "Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem."

  A toto dnes počúvam každý deň. Použijem si príklad, začala debata o majetkových priznaniach. Nuž,fajn, dámy a páni, lebo opäť je to iniciatíva našich kolegov zo Slobody a Solidarity, ako veď otvorme to, ale ostaňme v rovine práva. Dobre, o čom sa to bavíme? Majetok, ale zmeňme zákon, nealternujme morálkou, pocitmi a emóciami právny systém. Pretože dnes sú to možno ušľachtilé emócie, sú to emócie, ktoré reflektujú podstatu, ale ktovie, čo bude o rok, čo bude o dva,a práve preto ten systém abstrahoval a vytváral symboly, procedúry, mechanizmy a právny poriadok, ktorý striktne má formulovať pravidlá hry. Hovoril som o tom.

  Viete, teraz mi odpustite, že použijem taký možno pre ľudí viery nie celkom vhodný príklad, ale neustále tu donekonečna, nakoniec kolega z Obyčajných ľudí to použil teraz ako reakciu, tu počúvame, že a čo je na tom, že ideme verejne voliť, veď nech ten volič vie, koho ja volím. Čo? Nuž dnes sme debatovali a tá debata bola niekde inde trošku, bohužiaľ, o ochrane kresťanov a pán podpredseda Národnej rady Pavol Hrušovský dal návrh na to vyhlásenie, ktoré s radosťou podporím a dúfam, že všetci ľudia dobrej vôle, pretože ochrana ľudských práv, slobôd, bez ohľadu na vieru by podľa mňa malo byť tým istým symbolom a tou istou abstrakciou ako čokoľvek iné.

  Ale, viete, tak sa vás teraz spýtam, nuž a prečo to konkláve, tie stáročia takisto tí kardináli volia toho pápeža tajne a všetci tam čakajú na tom Svätopeterskom námestí, aký dym sa vyvalí z tej rúry, veď nakoniec ten kardinál a jeho milióny veriacich, či je to v Afrike, v Ázii, v Amerike, všetci tí katolíci, tí ľudia viery, ľudia Boha čakajú, koho zvolia za toho zástupcu Boha na zemi. Akoto, že za tie stáročia niekto nepríde a nepovie, že, panebože, veď tí moji veriaci tam chcú vedieť, koho som zvolil a ako je to možné, že sme to neurobili?

 • Silný potlesk.

 • A tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Hovorí sa tomu jednak zotrvačnosť ducha, čo nie je vôbec pejoratívny výraz, ale hlavne je to abstrakcia podstaty viery, podstaty slobody ducha, podstaty vierovyznania a presvedčenia toho, čo tvorí hodnoty samotnej viery aj katolicizmu. A nikto dnes nebude špekulovať a nikto napriek tomu, že možno v tom konkláve sa nájdu ľudia, ktorí povedia, vieš čo, ale tak tento a tento neprejde, lebo, ale keby sme to tak urobili, že vyjdeme na to Svätopeterské námestie a budeme tam mávať, kto koho zvolil, tak možno by sme presadili toho svojho, lebo ktovie, ako je to z hľadiska toho vplyvu.

  Ja sa ospravedlňujem, skutočne všetkým ľuďom, nechcel som ani útočiť, ani dehonestovať, práve naopak, chcel som použiť, že jednoducho ľudstvo je výnimočné a vymanilo sa z tej animálnej a prírodnej ríše nielen tým, a teraz všetkým tým, ktorí ma považujú za marxistu, dám dôvod, aby sa prihlásili s faktickou poznámkou, že použili palicu ako nástroj práce a práca ako nástroj poľudštenia opice, to písali klasici, ale najmä tým, že pochopili, kde je abstrakcia, alebo boli schopní abstrahovať od všeobecných podstát a tieto podstaty definovať ako nemenné.

  A dnes sme v situácii, kedy debatujeme z hľadiska procedúr o čomsi, čo by sme vôbec nemali. Lebo môžeme debatovať o tom, či môže pán Sulík zobrať Robovi Kaliňákovi slovo, môžeme debatovať o tom, či ho môže vyhodiť, keď na neho vykrikuje, môžeme debatovať o tom, ako som, a to sa ospravedlňujem kolegyni, za tú reakciu, ale prišlo mi to také celkom podstatné zato, že môžete reagovať ako spravodajkyňa, čo podľa mňa nemôžete, pretože vy máte podať spravodajskú informáciu. Môžeme debatovať o tom, že či pán Sulík zavrie bufet, alebo vyhodí vodičov, alebo či kúpi pre podpredsedov, ako sa to volá, Daewoo Tico a nebudú mať audinu, možnože by mohol zhasnúť na balkóne, pretože ja si myslím, že tie žiarovky tam svietia úplne zbytočne. Môžeme debatovať z hľadiska procedúr o, ja neviem, či novinári majú chodiť v ponožkách pod kotník, alebo majú mať ponožky nad kotník, alebo či môžu proste robiť to a to.

  Ale nemôžeme, dámy a páni, nemôžeme, ak len trošku chápeme podstatu fungovania systému, debatovať o tak elementárnych veciach, ako hovoríme dnes - o zásadnej zmene spôsobu voľby. O spôsobe, ktorý je elementárnym zvýraznením, ktorý je abstrakciou a symbolom slobody prejavu, demokracie a občianskeho prístupu. A je jedno, či priameho, alebo zastupiteľského.

 • Viete, keď sa bavíme o niektorých súvislostiach, ja som skutočne zvedavý, kam je schopná táto vládna väčšina zájsť. Už som hovoril, že ak trošku budeme sledovať tú genézu a vývoj a začneme u súdov, u sudcoch, prísediacich, prokuratúre, verejnoprávnych médiách a tak ďalej, NKÚ, Úrad pre verejné obstarávanie, kde všade vidíte presne ten istý spôsob, už som o tom hovoril, hovoríme teraz o volebnom systéme, pretože je to taký veľmi závažný problém, je tam spústa technických problémov. Tak ako v rokováku je neuveriteľné množstvo technických problémov, ktoré všetci, ktorí tu sedíme dlhšie, sa zhodneme, že poďme si sadnúť a niektoré tie techniky, ktoré buď sú nezrozumiteľné z hľadiska formulácie zákona, alebo sú zbytočné, prežili sa, alebo jednoducho niečo, čo život priniesol, by sme tam mali dať, tak poďme sa o tom baviť, tak teraz sa budeme baviť o volebnom systéme. A ja vám garantujem, že nič mi nedáva a ani Slovensku, ktorého zástava tu je, nádej na to, že to bude objektívne, že to nebude účelové, že to nebude manipulované a že ten konečný výraz zmeny volebného systému nebude mať žiadny iný cieľ. Len, preboha, nedovoľte Ficovi a sociálnej demokracii, aby sa dostala k moci. Žiadny iný cieľ, dámy a páni, nemáte.

  Pri akomkoľvek prístupe akéhokoľvek riešenia, čohokoľvek, akejkoľvek právnej normy, tak ako to povedali aj predo mnou predrečníci, krvavé oči, len, preboha, z hľadiska vyššieho princípu mravného, vášho princípu mravného, tie ostatné státisíce ľudí, dnes som sa dozvedel, že podpora SMER-u vo verejnosti je 45 %. Bavíme sa o miliónoch ľudí, čert tam po nich, koho to zaujíma, ich názor. My to uchopme tak, aby sa nikdy, nikdy myšlienky sociálnej demokracie už nemohli vrátiť do slovenského politického systému a nech tí ľudia platia, nech sú radi, že majú robotu a ožobračujme ich od rána do večera. Toto je jediný váš cieľ, toto je jediné východisko akýchkoľvek riešení, ktoré robíte.

 • A už keď som pri tom volebnom systéme, viete, škoda, že tu nesedia predstavitelia OKS, nehovorím zámerne o Obyčajných ľuďoch, pretože tí nie sú politickou stranou, ale, viete, to je taký typický príklad a som veľmi zvedavý, ako sa to vyrieši. A opäť sme pri tom základnom konflikte reprezentatívnosti a exekutívnosti. Vládna väčšina, nevyhnutná väčšina v parlamente, ale reprezentatívnosť ako elementárny predpoklad zastúpenia názorov všetkých ľudí, ktorí sa podieľajú na demokratickom systéme. A teraz, aby to bolo korektné, je to v súlade s ústavou, je to v súlade so zákonom, hovorím o tom preto, lebo som presvedčený, že aj tu dôjde k ďalšej manipulácii a k ďalším deformitám a ďalšiemu zneužívaniu vládnej väčšiny na to, aby sa jednoducho táto moc využila.

  Prosím vás, tu dnes sedia ľudia, ktorí vystupujú legitímne ako politický subjekt. Tento politický subjekt si uplatňuje nároky v rámci zlepenca vládnej väčšiny, ale tí ľudia dostali pár tisíc hlasov a vonku za bránami parlamentu sedia ľudia z politických strán, do ktorých dostali stotisíc hlasov, ale neprekročili hranicu 5 %. A o čom sa tu bavíme? Ja nemám nič proti tomu, že tu sedia páni z OKS, do momentu, pokiaľ sa podieľajú na reprezentatívnosti. Pretože vtedy, splniac podmienky ústavy a zákona, zaujali miesto a reprezentujú svojich, ja neviem, 10, 12, 15, neviem koľko tisíc hlasov, ktoré dostali. Ale, dámy a páni, nie, že oni dnes budú rozhodovať a budú chodiť pani Radičovej a diktovať podmienky. Alebo pán Matovič, alebo Obyčajní ľudia, ktorý ešte aspoň má tú slušnosť, že o politickej strane ešte len hovorí. To znamená, aspoň formálne spĺňa požiadavky reprezentatívnosti a nie exekutívnosti. A to som veľmi zvedavý, kam sa dostaneme z pohľadu týchto politických deformácií, ktorých sme dnes svedkom. A to všetko znovu s jediným cieľom: za každú cenu udržať moc a za každú cenu vnútiť ľuďom na Slovensku strach a obavy z toho, len, preboha, nech sa nevráti sociálna demokracia k moci.

  Nuž, dámy a páni, ja som ale presvedčený, že tak ako ten Picasso v tej Guernice mal tú neuveriteľnú schopnosť výtvarne abstrahovať, tak ľudia na Slovensku nie sú hlúpi. Len im to budeme hovoriť a budeme im to hovoriť bez ohľadu na to, či to médiá chcú, alebo nechcú. Viete, to sú veci, ktoré keby ja za štyri roky svojho pôsobenia vo funkcii predsedu Národnej rady som si milióntinu toho dovolil z hľadiska lámania procedúr, zneužívania ústavy, zneužívania rokovacieho poriadku, tak ja netuším, čo by ste zo mňa urobili, akého antidemokrata, akého nepriateľa občianskej spoločnosti a nepriateľa ľudu. Títo ľudia z vyššieho princípu mravného môžu všetko, pretože oni majú ušľachtilý cieľ zlikvidovať sociálnu demokraciu na Slovensku. A vtedy môžu všetko. Lámať ústavu, lámať rokovací poriadok, zneužívať súdy, zneužívať prokuratúru, zneužívať políciu, odpočúvať poslancov, nasadzovať VOS-ku, nasadzovať SIS-ku, to všetko je úplne v poriadku.

  Lenže ešte raz, použijem to, čo povedal pán Robert Fico. Toto nie je rok 1941. Toto nie je rok 1988. Sme v roku 2011, sme členom Európskej únie. Sociálna demokracia dostala Slovensko do Schengenu, sociálna demokracia dostala Slovensko do elitného klubu eurozóny a žiadny z našich partnerov či euroatlantických, či európskych, ani raz nevzniesol ani len elementárnu výhradu proti tomu, že by sme snáď prekračovali akékoľvek rámce štandardných prístupov z hľadiska riešenia sociálnodemokratického programu. A za to budeme bojovať, či sa vám to, dámy a páni, páči a môžte nás prenasledovať, odpočúvať, nasadzovať na nás SIS-ku, nasadzovať na nás VOS-ku.

  My ľuďom, pre ktorých sú myšlienky sociálnej demokracie atraktívne, a nielen na Slovensku, ale v celej Európe, budeme stále ponúkať, nie to, čo vy, chaos, neschopnosť, programovú vágnosť, hodnotovú nezrovnalosť, ale zrozumiteľné, alternatívne riešenia v záujme týchto symbolov, ktoré sme tu slušne, slušne rozprestreli. A, samozrejme, reakciou bolo čo? Zosmiešňovanie, útoky, ataky. Toto je váš spôsob vedenia politiky. Nič iné neviete. Hrýzť sa sami medzi sebou a útočiť na opozíciu.

  Viete, dnes, keď som bol svedkom toho, čo sa stalo, nie je tu pán Kaník, ale bolo mi to komické, pretože keby ktokoľvek viedol toto hlasovanie, keby ktokoľvek viedol toto hlasovanie, tak by som bol možno ochotný prijať tú myšlienku, že došlo k omylu. U pána Kaníka nie. Viete, takíto ľudia, ktorého demagogické výpady sú niečo neuveriteľné a niekedy žasnem, ktorý predal Demokratickú stranu, ktorého mimochodom pán premiér Dzurinda dvakrát vyhodil z vlády, ktorý dodnes má všetky tie svoje veci, on nás tu bude poučovať, on nám tu bude vykrikovať, zosmiešňovať, kritizovať opozíciu. No tak ja by som za neho, dámy a páni z koalície, ruku do ohňa nedal na to hlasovanie, aj keď uznávam, že ten chaos, ktorý tu vládne počas rokovania z hľadiska vedenia - teraz, Milan, sa ti ospravedlňujem, nehovorím o tebe, ale hovorím hlavne o predsedovi Sulíkovi -, tak to už je niečo, na čo sme si zvykli.

  A ešte sa vrátim k tej podstate toho postavenia vlády a parlamentu počas tých uplynulých štyroch rokov. To bolo dennodenne. Od rána do večera či už v pléne, alebo zo strany médií. Národná rada je slúžka vlády, Národná rada je slúžka vlády, Národná rada nie je nezávislý inštitút, Národná rada, poslanci vládnej koalície sú sluhami vládnej koalície. Nuž dobre. Tak budem trošku expresívnejší, pretože ja už som sa to snažil vysvetliť, aký je rozdiel medzi tou podstatou väčšiny a fungovania elementárneho predpokladu parlamentnej väčšiny ako možnosť výkonu vládnej moci. To sa učia deti na spoločenskej náuke, ale dobre.

  My sme to robili v jedinom záujme. V záujme stability Slovenska, fungovania Slovenska, realizácie programu sociálneho štátu, ktorý sme pred voľbami sľúbili a ktorý sme štyri roky realizovali. A nemusíme dnes rozprávať o volebnom podvode, ktorý pokračuje už desať mesiacov, pretože vy robíte niečo úplne iné, čo ste tým ľuďom sľúbili. Tak ak my sme boli sluhovia vlády, dámy a páni z koalície, táto Národná rada je prostitútkou vlády, pretože (potlesk) na rozdiel od nás, kedy sme realizovali a podporovali program, ktorý sme pred voľbami sľúbili a počas volebného výkonu realizovali, tu nikto nevie, či otvorí rozpravu ten a za čo to otvorí, či sa daň na pivo zníži preto, lebo niekto vypije dve pivá na klube alebo snáď tam dostane niečo iné, čo sa stane s takými vecami, ako je voľba generálneho prokurátora a čo tam za tým všetko je.

  Dámy a páni, je mi ľúto, že aj tak vážne veci, ako sú procedúry a mechanizmy fungovania Národnej rady, sa stali nástrojom politického zneužívania tejto vládnej koalície. Ešte raz, elementárnym, chválapánubohu, veľmi významným výdobytkom ľudského umu je to, že je schopný tvoriť symboly. A zopakujem vám to, ak prijmete tento zákon, všetci vy, ktorí za to budete hlasovať, navždy zostanete symbolom politickej parlamentnej korupcie a zneužívania demokracie.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami sa prihlásili pán poslanec Laurenčík Milan a Jasaň Viliam. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má pán poslanec Laurenčík, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Pán poslanec Paška, ako predstaviteľ strany SMER, ale ako aj osoba by ste o morálke, dôveryhodnosti koaličných poslancov alebo parlamentu ako celku nemal vôbec hovoriť, ale radšej mlčať. Faktom je, že prvý raz v dejinách krajiny bol predseda nášho parlamentu prichytený pri pokuse o falšovanie zákona, keď chcel zmeniť text, ktorý parlament schválil. Boli ste to práve vy, pán poslanec Paška.

 • Ruch v sále.

 • Taká facka a neúcta k demokracii, právnemu štátu či parlamentnej republike je na odchod z parlamentu. Sám často opakujete slová, to, čo sa nedá nikde...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prosím vás, vrátim vám čas. Páni kolegovia, veď skúste počúvať tých, ktorí reagujú normálnym spôsobom, slušne, ani prostitútka nepovedal. Tak nechajte ho dohovoriť. Však nie sme v nejakej krčme. Sme v parlamente.

  Nech sa páči. Vráťte mu 15 sekúnd. Ďakujem.

 • Smiech a potlesk v sále.

 • Sám často opakujete slová, to, čo sa nedá nikde v demokracii akceptovať je klamstvo, podvod na občanoch a spôsoby, ktoré do demokratických štandardov nepatria. Ďakujem.

 • Pán poslanec Jasaň, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Budem reagovať na Paľa Pašku v tej časti, keď nazval tento zákon "tento". Ja som si včera prečítal od publicistu Juraja Hrabka jeden komentár. Odporúčam ho všetkým poslancom koalície pred tým, než budete hlasovať. To, že neakceptujete ani formu, ani obsah vystúpenia opozičných poslancov, to chápem. Ale prečítajte si tento komentár, ktorý vám jasne, ale veľmi jasne nastavil zrkadlo a vyvrátil všetky vaše argumenty na schválenie tohto zákona, ktoré vy uvádzate. A určite nie náhodou tento zákon nazval, a mne sa to veľmi páči, "zákon na záchranu vlády". Naozaj tento jeho komentár by mal byť povinným čítaním všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predtým, než budeme o tomto zákone hlasovať. Ďakujem.

 • Ďalej sa prihlásil do rozpravy pán poslanec Ondruš, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dnes ráno som sa ocitol po dlhom čase v situácii, že som sa nemusel pýtať, alebo konzultovať s mojou manželkou výber oblečenia a presne som ju nemusel prosiť o radu, akú kravatu si dať na seba. Pretože to je zámer. A dôvodom, prečo to tak bolo, bolo to, že som sa už včera pripravoval na dnešné rokovanie Národnej rady a keď som videl, aký program máme a aký bod budeme dnes prerokovávať, bolo mi hneď jasné, čo si dnes dám na seba. Čierne topánky, čierny oblek, čiernu kravatu. Presne tak, ako sa chodí oblečený pri smútočných príležitostiach. Vládna koalícia sa totiž dnes rozhodla, že v priamom prenose popraví jeden z kľúčových pilierov demokracie, ktorým je tajná voľba.

  Vážené kolegyne, kolegovia, stokrát môžte opakovať tvrdenie, že aj verejná, nielen tajná voľba, je demokratická. Ale ani týmto stokrát opakovaným tvrdením nemôžte zakryť fakt, že tajná voľba vytvára predsa len oveľa silnejšie predpoklady na to, aby poslanci mohli vykonávať svoj mandát slobodne, podľa svojho svedomia a presvedčenia, aby neboli viazaní príkazmi svojich straníckych alebo dokonca iných centrál. Možnože máte pravdu aj v tom, že tento návrh zákona, a ustanovenia ktoré obsahuje, nie je protiústavný. Ale napriek tomu, niet žiadnych pochýb, že je tým, čo je opak pokroku. Ideme naspäť. Dôvodom prečo ste ako poslanci vládnej koalície nútení utiekať sa k tomu, k čomu sa nemuseli utiekať dve Mečiarove, dve Dzurindove, ani jedna Ficova vláda, je pritom všeobecne jasný. Je to rozpadajúca sa, nefunkčná, vnútorne nekohézna vládna koalícia, ktorá sa utápa vo vzájomných podozreniach a v nedôvere. Vážené kolegyne, kolegovia, to nehovorím ja. Predtým, než ste zmenili názor na to, akým spôsobom treba voliť generálneho prokurátora, tesne predtým, povedala vaša premiérka Iveta Radičová, že dôvera v koalícii je na bode mrazu a v takejto atmosfére nie je možné vládnutie. Bola to Iveta Radičová, ktorá zároveň, skôr než ste zmenili tento svoj názor, povedala, že tajná voľba by mala byť seriózna, dôstojná a hlavne nespochybniteľná. Napokon, vážené kolegyne, kolegovia z vládnej koalície, boli ste to vy, kto najskôr hlasoval spolu s nami za pravidlá pre voľbu generálneho prokurátora a boli ste to vy, kto hlasoval za to, aby sme generálneho prokurátora volili tajne. Znamená to, že proti tajnej voľbe v skutočnosti nemáte žiadne zásadné výhrady a s princípom tajnej voľby v zásade súhlasíte. Avšak musíte za to, aby ste sa dokázali udržať pri moci, aby ste dokázali pokope udržať tohto šesťčlenného zlepenca, museli ste súhlasiť s takýmto sebaponížením, ako to už spomenul náš predseda Robert Fico, musíte súhlasiť s novelou, ktorá je namierená proti vám, ktorá obmedzuje vašu slobodu, vaše slobodné rozhodovanie.

  Vážené kolegyne a kolegovia, to, že sme sa tu rozhodli roztiahnuť jeden zo základných štátnych symbolov Slovenskej republiky nie je náhodou. To, o čom hovoríme nie sú len vyjadrenia opozičnej politickej strany. Sú to vyjadrenia, ktoré si osvojujú, alebo s ktorými prichádzajú aj mnohí komentátori, mnohí analytici, dokonca sa objavujú aj v médiách. A tak som si napríklad v médiách prečítal, že ak vládna koalícia chce naozaj odstrániť tajnú voľbu v parlamente a to spôsobom, ktorý je demokratický a v demokratickej spoločnosti akceptovateľný, mala by prísť s návrhom, aby generálny prokurátor či iné funkcie boli volené priamo, a to občanmi. Iný postup len posilňuje partokraciu v našom štáte a oslabuje demokraciu, a preto si treba veľmi dobre zapamätať, kto s týmto návrhom prišiel.

  Áno, vážené kolegyne, kolegovia, voľba generálneho prokurátora vlani na jeseň minulého roka, ktorá odštartovala tento nehanebný posun a oslabovanie demokracie zostane hanbou vás, všetkých vládnych strán. Koalícia nemá žiadny argument, ktorý by premenu tajného hlasovania na verejné v personálnej oblasti odôvodnila, pretože taký jednoducho neexistuje. Píše komentátor. To, že sa nevie navzájom dohodnúť, resp. to, že dohodnuté neplní, je síce jej vysvedčením, dokonca možno diagnózou, ale rozhodne to nie je argumentom. Akceptovateľných argumentom preto, aby sme z tajnej voľby urobili voľbu verejnú. Napokon iba krátko predtým to bol líder práve vládnej, najsilnejšej vládnej strany, ktorý na výhrady argumentoval a hovoril o automatickej nutnosti rešpektovania slobodného výkonu poslanca. Bol to predsa líder vládnej strany, ktorý hovoril o tom, že ani strana, ani jej predseda, ani nikto iný nemôže poslancovi zakázať, aby nenavrhol toho koho navrhol, alebo prikázať, aby navrhol niekoho iného a ako mu vôbec nemôže prikázať, alebo nariadiť vôbec nič. Jednoducho o tom je demokratický systém, o tom je slobodný výkon mandátu poslanca a toto sú dôležité podmienky pre to, aby sme demokratický a slobodný výkon mandátu poslanca zabezpečili. Ako som sa správne dočítal, boli to obyčajné keci. Nehovoriac o tom, že platí, čo tu už pri prvom čítaní tohto zákona spomenul vo svojom vystúpení a dnes opakoval pán poslanec Maďarič.

  Osobitne dôležité a osobitne závažné je, aby sme zachovali tajnú voľbu v prípade voľby generálneho prokurátora, lebo tajné hlasovanie v personálnych otázkach je jedným z princípov demokracie podobne ako deľba moci. Ich vzájomná vyváženosť a účinné brzdy. Je dôležité, aby generálny prokurátor, je dôležité, aby sme zachovali tajnú voľbu, pretože tá má ochraňovať predovšetkým samotného generálneho prokurátora. Aby nevedel komu musí, či má byť zaviazaný potom, keď sa stane generálnym prokurátorom.

  Vážené dámy, vážení páni, demontáž jedného z hlavných princípov parlamentnej demokracie nebude a to napriek všetkým argumentom, všetkým rituálnym tancom a trikom, ktoré tu predvádzate, ničím iným ako uzákonením partokracie a bude to úplný koniec slobodného výkonu mandátu poslanca. Toto opäť nie je len tvrdenie opozičnej politickej strany. My sme vám už pri prvom čítaní tohto návrhu zákona jasne ukázali vaše citáty. Citáty a vyjadrenia o tajnej voľbe vás, ktorí teraz navrhujete, či podporujete takúto zmenu. A ako som už povedal, k tomuto nášmu postoju sa pridávajú aj ľudia, ktorých v žiadnom prípade nemôžte označiť za verných súputníkov našej strany, či dokonca za akýchsi sluhov. Napríklad Dušan Nikodým z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied označil takúto zmenu za štandardnú, keď povedal, že pravdou je, že to nie je vhodné takáto jednorazová úprava rokovacieho poriadku. Podľa politológa Rastislava Tótha práve inštitút tajnej voľby je inštitútom liberálnej demokracie, ku ktorej sa hlásia niektoré vládne strany a napokon je to politológ, ktorého v žiadnom prípade nikto nemôže spojiť s našou stranou a to Miroslav Kusý, ktorý povedal, bolo by to posilnenie moci centrál politických strán. Poslanec sa dostáva na kandidačnú listinu politickej strany. Iba takto má možnosť dostať sa do parlamentu a teda, ak nestrúha pokorne poklony podľa toho ako sa to od neho očakáva, môže ho čakať nemilosť. Vážené dámy, vážení páni, ak napokon argumentujete tým, že chcete, aby vaši voliči vedeli, koho volíte, ako hlasujete, nech sa páči. To isté chceme aj my. A je na to veľmi jednoduchý spôsob. Vážené kolegyne, kolegovia, povedzte im to. My skutočne, tak isto bez toho, aby sme porušovali princíp tajnej voľby, nemáme problém deklarovať koho ideme voliť, za čo, alebo proti čomu budeme hlasovať. Naši voliči nepotrebujú, aby sme im ukazovali odfotené volebné lístky. Naši voliči nám veria, ak vám vaši voliči neveria, je to váš problém, ale ten nevyriešite tým, že budete takýmto nedemokratickým spôsobom zasahovať do rokovacieho poriadku.

  Vážené kolegyne a kolegovia, vládna koalícia dnes týmto návrhom uzatvára akýsi bizarný historický oblúk. Vyše 20 rokov po nežnej revolúcii rokuje Národná rada presne v tej budove, ktorú pre ňu určili kedysi vládnuci komunisti a väčšinu v tejto Národnej rade tvoria opäť boľševici, pre ktorých je demokracia už nie slúžkou, ale dokonca prostitútkou, ktorú ak im nevyhovie taká aká je, tak ju jednoducho brutálne znásilnia. Vážené kolegyne a kolegovia, pripájam sa k tým, ktorí takéto brutálne znásilňovanie demokracie, aké nám tu dnes predvádzate, nemôžu a nechcú podporiť a dôrazne proti nemu protestujú. Preto sa pripájam k svojim kolegom, ktorí odmietajú podporiť tento poslanecký návrh zákona a v súlade s § 83 rokovacieho poriadku dávam, vážená pani spravodajkyňa, tieto procedurálne návrhy. Po prvé navrhujem, aby bolo rokovanie o tomto návrhu zákona odložené, ak tento procedurálny návrh nebude schválený, navrhujem, aby Národná rada nepokračovala v treťom čítaní v rokovaní o tomto návrhu a ak ani tento procedurálny návrh nebude schválený, navrhujem, aby Národná rada vrátila tento návrh zákona predkladateľom na dopracovanie.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • S faktickou poznámkou sa prihlásil pán poslanec Podmanický, pán poslanec Kolesík. Dvaja poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Podmanický, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Chcem nadviazať na slová pána poslanca Ondruša a chcem sa obrátiť na niektorých poslancov vládnej koalície, ktorí dnes vystupovali, či už v rozprave alebo s faktickými poznámkami. Dámy a páni, ako môže niekto prirovnávať, alebo porovnávať demontáž právneho štátu? Systémovú likvidáciu demokratických inštitúcií s formálnym pochybením predsedu parlamentu, ktorú vykonal v dobrej viere v jednotlivom prípade. Navyše v prípade, na ktorý neexistoval jednotný právny názor. Dámy a páni, tu ide o systémové podkopávanie ústavných inštitúcií. Ide tu o systémovú likvidáciu ústavných inštitúcií Slovenskej republiky. Takže, prosím, neporovnávajte neporovnateľné.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, ale máte reagovať na predrečníka, teraz reagujete na rečníka vo faktickej poznámke. Tak skúste to, pán poslanec, rešpektovať.

 • Áno, ja reagujem. Pán predseda, neviem, či aj mne vrátite tých 15 sekúnd, ktorých ste mi prerušením zobrali.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Nevrátim, lebo porušujete rokovací poriadok. Pán poslanec, nech sa páči.

 • Pán podpredseda, vy ste dnes tiež porušovali rokovací poriadok. Ste dnes komentovali vystúpenia, ktoré ste nemali komentovať z titulu predsedajúceho.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, skúste ísť v zmysle rokovacieho poriadku, lebo vám budem nútený zobrať slovo.

 • Pán podpredseda parlamentu, vy porušujete rokovací poriadok. A kľudne mi zoberte slovo. Znova len dokážete, že bojíte sa počúvať pravdu. Bojíte sa slov opozície a len pokračujete v likvidácii demokratických inštitútov Slovenskej republiky. Takže kľudne mi, pán podpredseda parlamentu, zoberte slovo.

 • Skúste si, pán poslanec, pozrieť prepis vystúpenia predrečníka a uvidíte na čo ste reagovali. Od vás som na to zvyknutý. Ďalší je pripravený pán poslanec Kolesík. Nech sa páči.

 • Neuveriteľné, ale dobre. Pán kolega Ondruš, myslím, že si pekne zhrnul veci, ktoré tu boli povedané, ale keďže koaliční poslanci majú neuveriteľne krátku pamäť, tak ja ťa doplním tými výrokmi. Sama najvyššia pani premiérka povedala: "Tajná voľba by mala byť seriózna, dôstojná a hlavne nespochybniteľná." Pán poslanec Prochádzka, slovutný to predseda ústavnoprávneho výboru: "Podporím verejnú voľbu za predpokladu, že sa na tom nájde širšia ako koaličná zhoda." A nakoniec môj najobľúbenejší, pán poslanec Osuský: "Tajnú voľbu považujeme za výdobytok nežnej revolúcie." Páni predkladatelia, čo sa zmenilo? Čo sa zmenilo na týchto výrokoch, že predkladáte takýto návrh zákona? A jedna otázka na posledného citátora, pána Osuského. Pán Osuský, čo sa zmenilo, že ste zmenili po návšteve pani premiérky názor? Čo vám sľúbila? Kam pôjdete za veľvyslanca? Veľmi pozorne to budeme sledovať. Ďakujem.

 • Pán poslanec Ondruš, nech sa páči s reakciou na faktické poznámky.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja chcem len poďakovať aj pánovi Kolesíkovi aj pánovi kolegovi Podmanickému za ich faktické poznámky, ktoré v oboch prípadoch a teda aj v prípade pána Podmanického reagovali na na mňa v súlade s rokovacím poriadkom, keďže to beriem tak, že svojimi vlastnými slovami rozvinuli myšlienky, ku ktorým som ich priviedol svojím vlastným vystúpením, čo si myslím, že je úplne v poriadku.

 • Ďalej sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Martin Poliačik, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. No musím povedať, cítim sa tu ako Dávid proti Goliášovi, ale nedalo mi to. Nemyslím si, že pri tomto bode by sme naozaj mali nechať len defilé opozičných politikov predniesť svoju verziu reality a nepovedať k tomu ani slovo. Všetci dobre vieme ako ten Dávid s Goliášom skončili. V prípade, že tento Goliáš nemá prilbu, dúfam, že skončí rovnako. Prečo sa ide diať táto zmena rokovacieho poriadku? Skúsme sa pozrieť na posledných 20 rokov politiky v tomto štáte. Ja, tak ako hovoril pán kolega Fico, nebol som ani jeden z poslancov, ktorí hlasovali za ústavu a ani jeden z poslancov, ktorí hlasovali za zvrchovanosť Slovenska z jednoduchého a veľmi pragmatického dôvodu, nemal som na to vek, bol som vtedy ešte naozaj malý. Ale dorástol som a ako som rástol, tak so mnou rástla aj demokracia v tejto krajine. A namiesto toho, aby som prišiel do kultivovaného prostredia 20 rokov po revolúcii, v ktorom by opozícia a koalícia vedela nachádzať k sebe cestu napríklad tak, ako po našej minulotýždňovej iniciatíve našli k sebe cestu zástupcovia všetkých strán v pracovnej skupine pre zákon o ochrane zvierat. Tak miesto toho, aby som tu našiel takúto aspoň základnú zhodu o základných princípoch fungovania tejto inštitúcie, tak som tu našiel priam bratovražedný súboj, v ktorom často nejde o vec, ale ide o to, že kto z koho.

  A ja sa pýtam, pán Fico, pán Paška, pán Maďarič, neboli ste súčasťou 20 rokov tej mašinérie, ktorá vždy všetko hnala na hranu noža? Čo si myslíte, prečo s takým ťažkým srdcom na vás pozerajú členovia dnešnej koalície, prečo sa mnohí na vás hnevajú, prečo mnohí majú desiatky príkladov toho, ako sami vy ste v minulom volebnom období porušovali základné demokratické princípy v tomto parlamente. Prečo tomu tak je? Správali ste sa podľa tých istých pravidiel, o ktorých teraz tak vzletne rozprávate vo svojich prejavoch? Správali ste sa podľa tých istých princípov, ku ktorým teraz nabádate svojich koaličných partnerov? Respektíve našich koaličných partnerov. Podľa mňa nie, lebo ak by sa to dialo, tak by tu už dávno priestor na opozično-koaličnú diskusiu bol. Ale nie, vy keď ste boli pri moci, tak neexistovala druhá strana politiky. Ak sa rozpadla skupina pre zmenu rokovacieho poriadku v minulom parlamente, tak nie kvôli tomu, že by s vami nechcela rozprávať opozícia, ale kvôli tomu že SNS a HZDS tejto skupiny vtedy odišli, lebo neboli ochotní sa podieľať na tých zmenách. A to vie aj taký mladý "šrac", ktorý tu vtedy nebol ako ja.

  Situácia v súdnictve, situácia v prokuratúre, situácia v komunikácii politických špičiek tohto štátu bola doteraz jeden veľký 20 rokov mokvajúci hnisavý vred. A tým, že už to napätie vo vnútri tohto vredu nemalo kam stúpať, lebo to trvalo tak dlho, tak nám tento vred praskol a z toho vznikajú tieto diskusie. Keď mnohí silní muži v tomto štáte sa začali báť, že na niektoré veci sa im príde, keď tí, ktorí celý čas boli ako tak spokojní, že aj tak, keď je tam ten Harabin, aj keď je tam ten Trnka, tak možno nie sú úplní demokrati, ale aspoň sme ako tak v suchu, tak zrazu im začalo tiecť do topánok. Rozvinieme zástavy, prídu najsilnejší rečníci zakričať čo najsilnejším hlasom, len aby sa táto miestnosť triasla, že sa tu ide šliapať po demokracii. A ja ako mladý chlapec, ktorý sem prišiel a myslel si, že bude v kultivovanom prostredí, sa pýtam, čo ste robili posledných 20 rokov kolegovia, že sme sa museli dostať až do takejto situácie? A ja dúfam, že sa začneme aj na jednej, aj na druhej strane správať tak, aby keď sa ten hnis vymyje, nezačal rásť ďalší vred.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Poliačika sa prihlásili páni poslanci Viskupič, Ondruš, Podmanický, Maďarič, Jasaň, Kolesík, Čaplovič, Jarjabek, Martinák, Číž. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou, celkom deväť reagujúcich.

  Pán poslanec Viskupič ako prvý, nech sa páči.

 • Ďakujem. Kolega Martin, ja som myslel, že budeme pokračovať v tej tradícii, ako ste tu teraz zaviedli, kolegovia, že na jedného rečníka z rozpravy budú reagovať dvaja až traja z jeho poslaneckého klubu, ale vidím, že ty budeš mať výrazne vyššiu oponentúru. Ja som jedným dychom chcel dodať zhruba to, čo si hovoril o tom, že tak isto som mal možno naivný sen o tom, že dokážeme sa zjednotiť nad niektorými témami a bude tu vytvorený mostík, komunikačný mostík nad tým, aby sme sa dohadovať mohli, či už na báze v kluboch alebo koalično opozične. Vidím, že táto dohoda je tu veľmi ťažká, vidím, že tak ako si možno trefne naznačil nepoužijem príklad z medicíny ale z toho, že nám, že sme sa ocitli v nejakom priestore, ktorý je ako hovoria Česi zanesvářený, alebo to môže byť aj smetisko, kde je treba veľmi veľa ešte upratovať, takže nevyšiel mi ten pôvodný zámer, že budeme len dvaja, vidím, že budeš mať opozíciu, takže možno tu sa dožiješ teraz tej konštruktívnej debaty. Ďakujem.

 • Pán poslanec Podmanický s faktickou poznámkou. Nech sa páči.

 • Pán poslanec, ste predseda, pokiaľ dobre viem, Slovenskej debatnej asociácie a možno preto ste sa snažili použiť aj nejaký príklad ako napríklad biblický príbeh o Dávidovi a Goliášovi, len som prekvapený, že vy ste sa postavili do pozície Dávida, keď vás je v tomto parlamente viac, keď máte väčšinu, takže myslím si, že to bolo nenáležité a nechápem, prečo sa staviate do pozície Dávida, keď máte v rukách políciu, armádu, hrubo začínate zasahovať do moci súdnej, hrubo ste ovládli verejnoprávne médiá, teraz chcete hrubo ovládnuť prokuratúru a vy máte byť ten Dávid? No tak hádam, ten Dávid je úplne niekto iný a Goliáš je tiež úplne niekto iný, ale máte pravdu, pán poslanec, platí biblické pravidlo, že niekedy zvíťazí aj ten Dávid a ja si myslím a verím, že ten biblický Dávid zvíťazí aj v tomto prípade a nepomôže vám aj v tomto prípade, pán poslanec, ani polícia, ani tajná služba s odpočúvaniami, ani spriaznené médiá, ani vami ovládnutá a riadená Generálna prokuratúra.

 • Dávam slovo pánovi poslancovi Maďaričovi, chcem len pripomenúť všetkým členom poslaneckého grémia, že na 16.30 hod. zvolal predseda parlamentu grémium, poprosím tých, ktorí naň alebo na túto pôdu patria, nech tak učinia v tejto chvíli, aby sa nemuselo na nich čakať.

  Reagovať ďalej bude pán poslanec Marek Maďarič vo faktickej poznámke, nech sa páči.

 • Ďakujem. Pán kolega, ak vaše vystúpenie teda malo byť obhajobou koalície, obhajobou, no tak ste teda začali, že teda, aby tuná nebola len tá presila, no tak bola to veľmi chabá, veľmi chabá obhajoba, ale myslím si, že iná ani v podstate nemôže byť. A ak sa pohoršujete nad tým bratovražedným bojom v parlamente a teda dožadujete sa takej väčšej kultivovanosti, tak buď tento názor váš je pokrytecký, alebo naopak zaznamenávam ho ako pozitívny vývoj u vás konkrétne, aj v SaS, pretože spomeňte si, bol to, bola to práve SaS, ktorá vniesla nebývalú agresivitu do slovenskej politiky, bol to predseda SaS, ktorý posielal opozičného lídra do basy a ktorý pomenoval situáciu v predchádzajúcich štyroch rokov ako čiernu dieru, ako katastrofu, čiže to bratovražedné, to agresívne ste vniesli do politiky vy a myslím si, že vám to minimálne v tichosti vyčítajú aj vaši koaliční kolegovia, ale ak sa teda mienite meniť v tomto zmysle, tak ja to vítam.

 • S faktickou poznámkou ďalej sa prihlásil pán poslanec Dušan Čaplovič, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán poslanec, vy ste sa pasovali za Dávida. Už som si myslel, že si zavoláte Michelangela, aby vás dotvoril do tej formy, lebo na to nemáte a myslím si, že ste tento biblický príbeh znásilnili svojou osobou, ale nie preto chcem hovoriť, chcem naozaj podčiarknuť to, že Paľko Abrhan ako predkladateľ a o čom sa tu bavíme, na čo ste aj vy reagovali, že cítime se niekedy, tak ako napísal Bernard Shaw, že raz sme v komédii a raz sme v dráme. A ja som sa dnes cítil aj v komédii, aj v dráme. V komédii pri hlasovaní, dopoludňajšom v Národnej rade, a v dráme pre demokraciu pri predkladaní tohto zákona. Ďakujem veľmi pekne.

 • Reagovať na faktické poznámky teraz bude pán Poliačik. Nech sa páči.

 • No, aby som to upresnil. Ja už veľmi dávno nie som predsedom Slovenskej debatnej asociácie, ale pekné, že ste si spomenuli, som stále hrdý na to, že som si ňou prešiel, to ste videli koniec koncov pri tom prejave.

 • Smiech v sále.

 • Áno, skromnosť mi nechýba, a čo sa týka vecnej stránky veci. Pán Maďarič, ja teda v konkrétnych krokoch pracujem na tom, aby tá cesta sa nachádzala medzi opozíciou a koalíciou a opäť to zopakujem, váš kolega pán Pelegrini je v pracovnej skupine a tak isto zástupca SNS je v pracovnej skupine, ktorá má pripravovať zákon na ochranu zvierat a mne naozaj ide o to, aby dobré veci týmto parlamentom prechádzali prierezovo cez celé politické spektrum, takže ja naozaj nekecám. A čo sa týka, čo sa týka toho vznášania agresivity. Možnože ja mám zlú pamäť, ale zatiaľ čo tá basa v Sulíkovom výroku bola vytrhnutá novinárom z jeho úst z kontextu, tak váš pán predseda pán Fico v predchádzajúcom volebnom období tu posielal priamo v tejto sále opozíciu do basy. Nie je to tak? Lebo ja si to pamätám úplne inak. Tak skúsme, no buďte radi, že sme na slobode, to čo znamená, čo...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím, neveďte. Pán poslanec Kaliňák, poprosím, nezdržujte.

 • Buďte radi, buďte radi, že ste na slobode, to znamená, buďte radi, že nie ste v base. To je u mňa to isté.

 • Páni kolegovia, môžme pokračovať v schôdzi, alebo dáme prestávočku?

  Pán poslanec Richter je ďalej prihlásený do rozpravy, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky preukazovala v minulosti až doteraz spôsobilosť voliť a aj zvoliť v tajnej voľbe. Pán kolega Poliačik, to je odpoveď na tie vaše otázky, ktoré ste kládol. Odpovedám, táto Národná rada doteraz aj v minulosti bola spôsobilá voliť a aj zvoliť v tajnej voľbe. Až prišlo obdobie, ktoré tu máme teraz. Prišiel tento nový koaličný zlepenec s rôznymi názormi, frakciami, konfliktami a úplne znefunkčnil základnú povinnosť Národnej rady. A to je zo zákona voliť. Konštatujem, že zmena voľby z tajnej na verejnú, je len dôsledkom hlbokej nedôvery, ktorá prevláda vo vládnej koalícii. Preto nie sú schopní navrhovatelia odôvodniť ani slovom, prečo idú meniť rokovací poriadok a zmeniť tajnú voľbu na verejnú. Možno sa svedomie pohlo aspoň v podpredsedovi Národnej rady Slovenskej republiky v pánovi Hrušovskom, ktorý ak som dobre zachytil v nedeľnej televíznej relácii pripustil účelovosť tejto zmeny.

  Je veľkou hanbou, ak k zmenám zákonov dochádza nie z dôvodu celospoločenskej potreby, ale vyslovene z účelových dôvodov. Povinnosťou politikov je nutnosť dosahovania dohody a hľadania všeobecne prijateľných persón. Pýtam sa, prečo od 20. októbra minulého roku nikto z vládnej koalície nejavil záujem hľadať širšiu dohodu. My sme tu k tejto novele nemuseli dnes tu vôbec v tom prípade sedieť.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, nikto súdny nemôže pochybovať o tom, že tajná voľba sa má zmeniť na verejnú čisto kvôli tomu, že vládna koalícia nebola schopná zvoliť pri doterajších pokusoch svojho prokurátora v tajnej voľbe. Jednoznačne zmena voľby z tajnej na verejnú v rokovacom poriadku je výsledkom, opakujem rozbehnutej voľby generálneho prokurátora. Áno, ak sme raz voľby nového generálneho prokurátora začali ako tajné, máme ju aj ako tajnú ukončiť. Pravidlá sa nemôžu meniť v procese. Aj pani premiérka sa v minulosti vyjadrila, že pravidlá hry by sa nemali meniť v jej priebehu. Bola to však tá istá pani premiérka, o ktorej sa môže povedať, že sa bojí vlastných poslancov, dovyhrážala sa vám, ak nezvolíte toho kandidáta, koho práve chce ona. Asi bude stáť s bičom nad vami, ak náhodou budete chcieť prejaviť vlastný názor, svoju vlastnú slobodnú vôľu. Áno, súhlasím, ktorý vládny poslanec sa opováži vo verejnej voľbe hlasovať inak, ako mu uloží nový asi "ústavný nadorgán", ktorým je koaličná rada. Jednoznačne pôjde o neslobodné voľby, pôjde o neslobodnú voľbu aj generálneho prokurátora, pretože evidentne meníte tajnú voľbu za verejnú pre vlastnú neschopnosť, vlastnú neschopnosť zvoliť. Pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky povedal na poslaneckom grémiu, že koalícia zvolí generálneho prokurátora, len keď budú voľby verejné.

  Priznám sa, úprimne oceňujem toto priznanie, ale zároveň konštatujem, že je tak trochu tragikomické. Áno, toto vytvára veľmi zásadný ústavný problém, pretože nie je možné, aby tajná voľba bola zmenená na verejnú z dôvodu, že vaši hradní páni neveria vlastným poslancom, aby na vás tlačili a kontrolovali vás cez navrhovanú verejnú voľbu. Na mieste stojí otázka, kto dnes stojí a reprezentuje vládnu koalíciu? No, odpoveď si píšete vy sami, možno aj dnešným rozhodnutím. Nedemokrati, zlepenci, ktorí sú pripravení v mene vlastných mocenských záujmov pošliapať najelementárnejšie veci ako je tajná voľba, ktorá bola započatá. Neostáva nič iné, len zopakovať, čo tu už zaznelo a to je skutočnosť, že krok za krokom sa koaličná väčšina stavia nad zákon, o morálke v tomto kontexte sa nedá ani hovoriť.

  Dámy a páni, musím konštatovať, že tam, kde sa zavádza tvrdý pravicový politický diktát, končí demokratická politika a asi aj zdravý rozum. Vytvára sa absolútny mocenský politický a ekonomický priestor na presadzovanie jediného názoru. Je mi vás tak trošku ľúto, hovorím to nie ironicky, pretože si vás viacerých vážim, hovorím to veľmi úprimne, vážení kolegovia z koalície, ja si osobne myslím, že viacerí máte na viac. Dokonca máte aj svoj vlastný slobodný úsudok. Celkom iste však nemáte slobodu rozhodovania. Tú za vás prebral nový najvyšší orgán, ktorým je koaličná rada. S veľkosťou tohto orgánu sa už dokonca stotožnili aj sami ministri. Pán podpredseda vlády a minister práce píše napríklad predsedovi Najvyššieho súdu, citujem: "Žiadam vás na základe rozhodnutia koaličnej rady...". Nové zlaté teľa. Pýtam sa, je to nevedomosť? Odpoveď nech dá na túto otázku občan sám. Kolega Muňko celú časovú obsahovú genézu pri prvom čítaní pomenoval. Nechcem sa v niektorých veciach opakovať, ale chcem konštatovať, že v kontexte týchto nedemokratických krokov sú zaujímavé názory aj politológov a ústavných právnikov, o ktorých sa vôbec nedá hovoriť, že by stranu SMER - sociálna demokracia milovali.

  Pán Miroslav Kusý k tejto problematike hovorí, citujem ho: "Považujem to za pohromu. Demokratický vývoj na Slovensku by sa mal vrátiť o krok späť. Naopak, do verejného života by mala výrazným spôsobom vstúpiť partokracia." Pán László Öllös: "Tajná voľba pri obsadzovaní rôznych vysokých funkcií je potrebná kvôli tomu, aby tá osoba mohla byť nezávislá od politiky." Pán Rastislav Tóth hovorí, že tajná voľba v podstate chráni tých, ktorí volia pred nejakou tou pomstou predsedu strany. Uznávaný ústavný právnik pán Eduard Barány z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied hovorí, že tajné hlasovanie, keď sa volí, alebo odvoláva, sa u nás osvedčilo ako súčasť demokratického fungovania parlamentu. V neposlednom rade chcem poukázať aj na výroky, ktoré tu boli použité na transparentoch pri prvom čítaní v pléne Národnej rady. Citácie pani Radičovej, pána Procházku.

  Ale vzhľadom na to, že prišiel medzitým aj pán kolega Osuský, dovolím sa pri vás pozastaviť. Ste pre mňa jasne politicky vyprofilovaný poslanec. Ste na opačnej strane politického sveta ako ja. Jasne definovaný politický súper, s ktorým asi nemôžem byť nikdy v jednej koalícii. Netajím sa ale, že som si vždy vážil, že pre vás v čase dobrom, ale aj v zlom, ste si zachoval svoje politické pozície, žiadne okolky, jasná pozícia. Po dvadsiatich rokoch z týchto pozícií mienite odstúpiť. Čo vás k tomu vedie? Nemáte pocit, že zrádzate svoje vlastné politické ja? Čo sa deje, že odstupujete od svojho presvedčenia? Veď ste tvrdili, a to nielen vy, ale viacerí, že tajná voľba je jediná demokratická voľba. To nie my, to ste vy tvrdili, s čím som ja v minulosti celkom osobne nie vždy súhlasil, ale najmä v personálnych veciach jednoznačne potvrdzujem, že to nemá alternatívu.

  Napriek všetkým objektívnym dôvodom právne a politologicky zdôvodnených neočakávam, že sa v koalícii pohne vlastné svedomie poslancov pri schvaľovaní tejto novely v rokováku. Naopak, očakávam, že "objektívni experti a analytici", použijem výraz "merači demokracie na Slovensku", páni Bútora, pán Mesežnikov namerajú neočakávane najvyšší stupeň demokracie na Slovensku a oznámkujú ho známkou jednotka s hviezdičkou. To je súčasná realita, ale občana a voliča sa oklamať nedá.

  Na záver zopakujem to, čo tu už bolo viackrát povedané, ale čo ja pokladám v tomto prípade pri tejto novele zákona za najdôležitejšie, v každom demokratickom a právnom štáte je dôležité, aby personálna voľba v parlamente, najmä pri nepolitických funkciách mala takú formu, aby politická moc nemohla zastrašiť poslanca a diktovať mu nátlakom, či už faktickým alebo mediálnym, koho má voliť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Richtera sa prihlásili páni poslanci Štefan Tomčo, Peter Osuský, Alojz Přidal, Radoslav Procházka, Jana Žitňanská, Dušan Muňko, Martin Poliačik, Ivan Harman, Jozef Viskupič, pán Procházka, ale už, prosím vás, nepreskakujte sa, čiže deväť celkom. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Prvý má slovo pán poslanec Štefan Tomčo, nech sa páči.

 • Pán poslanec Richter, z vášho vystúpenia cítiť, že spájate zmenu rokovacieho poriadku so zvolením generálneho prokurátora. V podstate máte pravdu. Pán kolega, možno ste vekovo taký starý ako ja, možno o niečo starší a aj preto verím, že si spomínate, že kvôli obsadeniu funkcie generálneho prokurátora už raz bola snaha o zmenu, a to dokonca, myslím, o zmenu zákona. Kedy to bolo? Myslím, že v roku 1994. Jej iniciátorom síce nebola strana SMER, lebo tá ešte nebola ani v hlave pána Fica, ale údajne práve váš predseda pán Fico, v tom čase člen SDĽ, kvôli svojim, údajne osobným ambíciám, tlačil na stranu SDĽ na zmenu zákona na úpravu vekových podmienok, aby on sa mohol stať generálnym prokurátorom.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán Kaliňák, pán Kaliňák, dnes nie ste vo forme, poprosím chvíľočku trpezlivosti. Nech sa páči, pán Tomčo.

 • Totiž, totiž v tom čase pán Fico bol primladý a SDĽ mu na jeho požiadavky, s jeho tlakom nesúhlasila, nevyhovela, a tak si pán Fico založil SMER. Ja hovorím, že možno škoda, možno SDĽ mala súhlasiť so zmenou zákona, pán Fico mohol byť generálnym prokurátorom a dnes by sme tu možno nemali ani stranu SMER. Ďakujem.

 • Ďalej s faktickou poznámkou je prihlásený pán poslanec Peter Osuský, ktorému teraz dávam slovo. Nech sa páči.

 • Ďakujem. Pán poslanec Richter, snáď budem sa snažiť krátko a pokiaľ možno výstižne odpovedať. Je pravda, že keď sa objavila téma zmeny spôsobu hlasovania, vyzeralo to tak, že dôjde k zmene len v tom jednom konkrétnom hlasovaní pre jeden konkrétny prípad. To pre mňa prijateľné nebolo a už vtedy boli názory poslancov OKS rozdielne. Ja som v ďalšom, aj v tedy, keď som hovoril, že som proti zmene pravidiel hry uprostred zápasu, vychádzal z toho, že sa jedná o konkrétnu akciu v jednom danom prípade. Pravda je, že som hovoril následne napríklad s britským veľvyslancom, ktorý mi povedal to, čo viem, že v parlamente, tradičnom britskom parlamente sa o osobách hlasuje vždy verejne. Rovnako dobre viem, že v senáte Spojených štátov sa o sobách hlasuje vždy verejne. A problém v tom nemám preto, lebo je celkom primerané, aby občania, ktorí mi dali svoje hlasy, vedeli, ako hlasujem i v personálnych otázkach. Poslanec musí zniesť riziko pre niekoho nepríjemného rozhodnutia a preto nemám problém s osobným zverejnením toho hlasovania.

  Chcem k tomu povedať len toľko, že na rozdiel od ľudí pri voľbách prostých občanov, ktorí majú právo na súkromie, ja kľudne môžem zverejniť to ako hlasujem o osobách. A pokiaľ ide o vaše celkom úctivé hodnotenie mojich postojov, ubezpečujem vás, že i vo viacerých hlasovaniach, ktoré možno ešte spolu zažijeme za tri a pol roka, uvidíte, že nemám problém hlasovať inak, ako hlasuje niekto, komu vy nadávate "nadústavný orgán". Mňa neriadi koaličná rada, mňa riadi vedomie a svedomie...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán poslanec Přidal, nech sa páči.

 • Pán Richter, keď nás vy nazývate koaličný zlepenec, nuž chcel by som vám povedať, že vláda Roberta Fica nebola podporovaná zlepencom, ale priam pragmaticko-korupčným klientelistickým zrastencom. Preto, aby ste vládli, boli ste schopní vládnuť s Vladimírom Mečiarom, ktorý o vašom zrastencovi povedal, že najväčšia miera korupcie bola za vlády Roberta Fica a aj keď sa Ľudová strana HZDS vyhýbala korupcii ako čert svätenej vode, oni sa chudáci zviezli v jednom bloku s Ficom. Pán Richter, dúfam, že vy, ktorý naozaj nepopriete, že máte korene v strane, ktorá mala vedúcu úlohu zakotvenú v ústave, dúfam, že teda som prekvapený, že vám nevadila verejná voľba kandidátov národného frontu do orgánu, keď použijem Ficovu terminológiu, ktorý sa tváril ako parlament, kvákal ako parlament, hlasoval ako parlament a nebol to parlament. My sme na rozdiel od vás boli demokrati vždy.

  A ešte k tomu pánovi profesorovi Miroslavovi Kusému. Myslím si, že pán Miroslav Kusý zase nie je až tak vzdialený strane SMER, pretože máte pár rokov spoločnej revolučnej marxisticko-leninskej histórie. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďalej s faktickou poznámkou sa prihlásila pani poslankyňa Jana Žitňanská. Poprosím všetkých, viem, Janka, počkajte ešte chvíľočku, poprosím všetkých, ktorí naozaj si majú čo povedať vo vzťahu nie k tomuto návrhu zákona, nech tak urobia mimo rokovacej sály, ešte pokračuje rokovanie, rád by som, keby sme do tej 17.00 hodiny dobehli aspoň faktické poznámky na predrečníka. Poprosím naozaj o toleranciu a trpezlivosť.

  Janka Žitňanská, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja si dovolím zacitovať z Wikipédie, voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 1998. Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 1998 prebiehala na Slovensku od januára 1998 až do decembra 1998 nakoľko v Národnej rade Slovenskej republiky v tejto dobe nebolo možné získať pri voľbe 90 hlasov poslancov, napriek piatim kolám nebol zvolený žiaden kandidát v tom období. Až do zvolenia a inaugurácie Rudolf Schustera zastupovali prázdne miesto prezidenta predseda Národnej rady Slovenskej republiky a predseda vlády Slovenskej republiky. Po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v septembri 1998 sa vládna koalícia dohodla na priamej voľbe prezidenta. Podľa zákona sa však naďalej konali ďalšie kolá volieb, v období od 2. marca 1998 do 15. júna 1999 bola pozícia prezidenta Slovenskej republiky neobsadená. Myslím si, že máme tu rovnakú analógiu, preto, prosím vás, nerobte strašiaka zo zmeny voľby, prešli sme tým pri priamej voľbe prezidenta a myslím si, že nič sa nestalo, keď sme prešli na priamu voľbu prezidenta, rovnako sa nič nestane, keď prejdeme na priamu voľbu generálneho prokurátora. Ďakujem.

 • Hlasy v sále.

 • Pardon, na verejnú voľbu, ospravedlňujem sa, verejnú voľbu.

 • Prosím vás, prosím predsedu poslaneckého klubu strany SMER, aby upokojil pána poslanca Kaliňáka. Slovo má teraz pán poslanec Martin Poliačik, nech sa páči.

 • Hlasy v sále.

 • Pardon, pán poslanec tu nie je, prepáčte, to som si nevšimol.

  Ivan Harman ďalej prihlásený s faktickou poznámkou, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Richter vo svojom vystúpení použil niekoľko veľmi zaujímavých konštatovaní, ktoré teda, priznám sa, že ma dosť zaujali. Ako napríklad to, že pri hlasovaní nad nami stojí s bičom pani premiérka. Tak neviem, ako to myslel pán poslanec Richter, či ako metaforu, ako nejaký fakt. Možnože by to naozaj bolo zaujímavé vidieť pani premiérku s bičom, ale ubezpečujem vás, že ešte som ju nevidel a rovnako vás ubezpečujem o tom napriek vašim tvrdeniam, že nie sme slobodní pri voľbe, že, naozaj, ja slobodný pri tej voľbe som a je absolútne jedno či je to voľba verejná, alebo je to voľba tajná. Rovnako ste sa pýtali vo svojom vystúpení, že kto vlastne reprezentuje vládnu koalíciu dnes. Nuž, je to jednoducho legitímne zvolená vláda, ktorá je vytvorená stranami, ktoré dostali vo voľbách väčšinu hlasov. Ja viem, že vás to veľmi mrzí, že nie ste súčasťou dnešnej vládnej koalície, ale jednoducho voliči takto rozhodli. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Na faktické poznámky teraz bude reagovať poslanec Ján Richter. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, chcem poďakovať všetkým za tie faktické pripomienky. Som rád, že vás moje vystúpenie zaujalo a že ste reagovali s tými faktickými pripomienkami. Ak dovolíte, na všetko sa nedá úplne odpovedať v limite tých dvoch minút, ale na dve praktické veci a potom by som rád zaujal stanovisko k jednému problému, to si myslím, že to je taký najožehavejší.

  Pán Tomčo, odchod Roberta Fica z SDĽ si ja veľmi dobre vnímam a pamätám. V tom čase som robil ústredného tajomníka Strany demokratickej ľavice. Jednoducho odišiel preto, že sa nestotožnil s tým, čo SDĽ v programovej báze v novej vládnej koalícii realizovala. A išiel svojou vlastnou cestou. To je všetko, čo sa k tomu dá povedať a všetko ostatné čo je za tým je výmysel.

  K pánovi poslancovi Přidalovi, no, vládli sme so stranami v minulom období, ktoré prijali programové podmienky, ktoré postavila strana SMER - sociálna demokracia. Viedli sme a vedeli sme sa dohodnúť na všetkých programových otázkach na rozdiel od vás. A teraz tú najcitlivejšiu otázku. K mojej komunistickej minulosti. Priatelia, nemám problém. Mám svoju minulosť, áno. Ako reformne orientovaný komunista som v novembri 1989 prijal ako novú výzvu na novú ľavicovú politiku, ktorá sa skladá z troch vecí. Po prvé súťažíme v novej pluralitnej politickej súťaži politických strán. Po druhé v demokratických princípoch fungovania spoločnosti a po tretie, to počúvajte, v rámci ktorých vnímame aj tajné voľby ako slobodný prejav na uplatňovanie slobodnej vôle podľa svojho svedomia a vedomia. Z toho z čoho vy momentálne utekáte. No, a že sme túto úlohu zvládli, svedčí naša medzinárodná akceptácia a verejnomienková pozícia strany na Slovensku. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne aj za osobné vyznanie. V tejto chvíli sa naplnila 17.00 hodina. Vyhlasujem prestávku pred hlasovaním do 17.07 hod., o 17.07 hod. budeme hlasovať. Poprosím všetkých, aby sa sústredili, prišli do rokovacej sály, pretože je tých hlasovaní naozaj dosť. Takže o 17.07 hod. poprosím sústrediť sa na hlasovanie. Pán poslanec Podmanický, procedurálny? Nech sa páči.

 • Pán podpredseda, ja vás znovu vyzývam, aby ste dodržiavali rokovací poriadok a aby ste prestali komentovať vystúpenia predrečníkov, nenáleží vám to. Je to v rozpore s rokovacím poriadkom.

 • Prosím o dochvíľnosť o tých 17.07 hod. Dobre?

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pán podpredseda Hort, ideme hlasovať. Budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky hlasovaním o jednotlivých prerokovaných bodoch. Poprosím, pánov poslancov, aby zaujali miesto v rokovacej sále, ktoré je im určené. Rovnako pánov ministrov. Pán poslanec Galbavý, pán poslanec Novotný, Bastrnák. Nerušte pána ministra, zaujmite miesto určené vám v rokovacej sále.

  Poprosím teraz pána poslanca Pada, aby z poverenia výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rade predložil návrhy hlasovaní k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Poprosím, všetkých pánov poslancov, panie poslankyne, páni poslanci a aj spoločného spravodajcu, aby sme sa dostatočne koncentrovali a sústredili a pána poslanca Kaníka, aby prestal telefonovať, pre neho to platí dvakrát. A pozorne sledovali návrhy, ktoré predkladá pán spoločný spravodajca k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 116.

 • Ďakujem pekne. Na tretí pokus. Pán predsedajúci, v rozprave vystúpili dvanásti poslanci a štyria predložili pozmeňujúce návrhy. Skôr ako budeme hlasovať o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty.

 • Panie poslankyne, poslanci, hlasujeme o návrhu skrátiť lehotu, ktorá umožní prerokovať a hlasovať o pozmeňovacom návrhu, ktorý bol podaný dnes, potom ako pán minister otvoril rozpravu.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 77 za, 4 proti, 64 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím teraz o návrhy zo spoločnej správy a návrhy z rozpravy.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dajte teda hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Navrhujem, aby sme o každom hlasovali samostatne. Pán predsedajúci, dajte hlasovať o bode č. 1 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu zo spoločnej správy pod poradovým číslom 1. Gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 63 za, 75 proti, 8 sa zdržalo.

  Neschválili sme návrh.

 • Ďakujem. Pán predsedajúci, dajte, prosím, teraz hlasovať o bode 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 66 za, 74 proti, 6 sa zdržalo.

  Neschválili sme návrh.

  Teraz ďalší návrh.

 • Teraz dajte, prosím, hlasovať o bode 3 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bode 3 zo spoločnej správy, kde pán spoločný spravodajca ukazuje inak ako odporúča výbor.

 • Nie, nie, ukazujem rovnako. Výnimočne rovnako.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 74 proti, 74 sa zdržalo.

  Neschválili sme návrh.

  Prosím ďalší návrh.

 • Teraz budeme hlasovať o bode 4 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 74 proti, 73 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Neschválili sme ani bod 4 zo spoločnej správy.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bode 5 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského schváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bode 5 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 147 za, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bode 6 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme páni poslanci o návrhu, ako ho predložil pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 149 za.

  Schválili sme návrh.

  Ďalší návrh.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hlasovali sme o všetkých bodoch zo spoločnej správy. Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňovacích návrhoch pánov poslancov. Pán poslanec Kvasnička ma informoval o tom, že sťahuje svoj pozmeňovací návrh, na ktorom bolo 15 podpisov, takže o ňom hlasovať nebudeme.

 • Pán poslanec Kvasnička, sťahujete. Ďakujem.

 • Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Bašku. Pán poslanec Baška, chcete, aby sme hlasovali o všetkých spoločne?

 • Zapnite pána poslanca Bašku, poprosím.

 • O prvých päť spoločne a o tom šiestom samostatne.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dajte teraz hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Bašku pod bodom 1, 2, 3, 4 a 5 spoločne.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o pozmeňovacom návrhu, ktorý predložil za skupinu poslancov pán poslanec Baška, o prvých piatich návrhoch.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 70 za, 72 proti, 7 sa zdržalo.

  Neschválili sme body z pozmeňovacieho návrhu.

  Nech sa páči, ďalší návrh.

 • Pán predsedajúci, dajte teraz hlasovať o bode 6 pozmeňovacieho návrhu pána poslanca Bašku.

 • Hlasujeme o šiestom pozmeňovacom návrhu, ktorý predložil pán poslanec Baška.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 148 za návrh.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dajte teraz hlasovať o pozmeňovacom návrhu skupiny poslancov, ktorý som predniesol ja, a prosím, aby ste dali hlasovať o bodoch 1 až 8 spoločne.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o predloženom pozmeňovacom návrhu pod poradovým číslom 1 až 8, ktorý predložil za skupinu poslancov pán poslanec Pado.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 145 za návrh, 3 sa zdržali.

  Pozmeňovacie návrhy sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predsedajúci, dajte teraz hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Suju.

 • Hlasujeme o návrhu, ktorý predložil v rozprave pán poslanec Suja.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 79 za, 1 proti, 69 sa zdržalo.

  Pozmeňovací návrh pána poslanca Suju sme schválili.

 • Pán predsedajúci, dajte teraz, prosím, hlasovať o druhom pozmeňovacom návrhu pána poslanca Suju.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 79 za, 70 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predsedajúci, odhlasovali sme všetky body zo spoločnej správy aj pozmeňovacie návrhy a mám splnomocnenie gestorského výboru odporučiť hlasovanie o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme páni poslanci o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 79 za, 1 proti, 69 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona o strelných zbraniach a strelive.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy sa nehlási z prítomných poslancov nik, preto rozpravu vyhlasujem za skončenú a poprosím pána spoločného spravodajcu, aby Národnej rade navrhol uznesenie o hlasovaní o návrhu zákona ako celku.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dajte prosím hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 79 za, 4 proti, 65 sa zdržalo.

  Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o strelných zbraniach a strelive schválila.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Padovi a poprosím pána poslanca Přidala, aby z poverenia výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  ktorý prerokovávame ako tlač 212.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca, udeľujem vám slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpili traja poslanci, pán poslanec Ondruš, Žiga a Jurčík. Odzneli tri procedurálne návrhy. Dvaja poslanci predložili pozmeňujúce návrhy, pán poslanec Žiga a Jurčík. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu procedurálnom, teda nepokračovať v rokovaní o predmetnom návrhu zákona.

 • Hlasujeme, páni poslanci, nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 71 za, 78 proti.

  Neschválili sme návrh.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Teraz dajte, prosím, pán predsedajúci, hlasovať o vrátení návrhu na dopracovanie.

 • Hlasujeme o návrhu vrátiť zákon na dopracovanie navrhovateľovi. Pán minister.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 70 za, 78 proti.

  Neschválili sme návrh.

  Prosím teraz o predloženie pozmeňovacích návrhov.

 • Pán predsedajúci, ešte je tu jeden návrh pána Ondruša, ktorý je v zmysle rokovacieho poriadku a on navrhol o tom hlasovať, aby sme odložili rokovanie o tomto návrhu zákona. Dajte, prosím, o tomto jeho návrhu hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 67 za, 79 proti, 2 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

  Poprosím pána poslanca Madeja, aby dal školenie o rokovacom poriadku pánovi poslancovi Ondrušovi.

 • Pán predsedajúci, pristúpme k hlasovaniu o jedinom pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 82 za, 1 proti, 65 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predsedajúci, teraz pristúpme k hlasovaniu o návrhoch z rozpravy. Keďže sme schválili bod zo spoločnej správy, o návrhu pána poslanca Žigu by sme nemali hlasovať. Pán poslanec Žiga súhlasí?

 • Ja poprosím, aby sme hlasovali. Ďakujem.

 • Takže, dajme hlasovať o návrhu pána poslanca Žigu. Námietke, pardon.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 70 za, 74 proti, 5 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o návrhu poslanca Jurčíka, ktorý sa týka účinnosti.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Jurčíka.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 79 za, 1 proti, 69 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh, pán poslanec.

 • Pán predsedajúci, keďže sme hlasovali o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy o pripomienkach z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď. Dajte, prosím, o tom hlasovať.

 • Hlasujeme páni poslanci o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 79 za, 68 proti, 2 sa zdržali.

  Návrh sme schválili.

  Otváram...

 • Smiech v rokovacej sále.

 • Pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorý prerokovávame ako tlač 212 v treťom čítaní, ku ktorému otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa niekto z poslancov hlási do rozpravy. Konštatujem, že nie. Preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991, zákon č. 309/2009 a zrušuje zákon č. 429/2008, ktorý prerokovávame ako tlač 212, ako celku so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru, pán spoločný spravodajca...

 • 170. Áno, áno, schváliť, schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 77 za, 69 proti, nehlasoval 1.

  Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona schválila.

  Ďakujem, pán poslanec Přidal.

 • Pán poslanec, trošku vážnosti do vašej spravodajskej...

 • Smiech v rokovacej sále.

 • ...úlohy, ktorú plníte a poprosím vás teraz, aby ste predložili Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému

  vládnemu návrhu zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií,

  ktorý prerokovávame ako tlač 213.

  Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, a to o bodoch 1 a 2 spoločne s odporúčaním schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 78 za, 1 proti, 69 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Body zo spoločnej správy sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam preto hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 78 za, 2 proti, 66 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, na základe schváleného návrhu pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa niekto z prítomných poslancov chce do rozpravy prihlásiť ústne. Nedostal som žiadne písomné prihlášky. Nie. Preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako o celku so schválenými pozmeňovacími návrhmi s odporúčaním gestorského výboru...

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 78 za, 68 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona schválila.

  Poprosím teraz pána poslanca Mateja, aby z poverenia výboru predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému

  vládnemu návrhu zákona o kolektívnom investovaní,

  ktorý prerokovávame ako tlač 276 v prvom čítaní.

  Nech sa páči, pán poslanec Matej.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, preto vás prosím, dajte hlasovať o tom, že predmetný zákon prerokujeme v druhom čítaní.

 • Hlasujeme páni poslanci o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 79 za, 1 proti, 67 zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalšie návrhy.

 • Súčasne odporúčam prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 11. mája a gestorský výbor do 13. mája 2011.

  Dajte, prosím, hlasovať o mojom návrhu.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon vo výboroch, určiť gestorský výbor ako aj lehotu, v ktorom majú výbory návrhy prerokovať.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 81 za, 66 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Poprosím vás teraz, pán poslanec, aby ste z poverenia výboru predložili Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

  ktorý prerokovávame ako tlač 215.

  Zákon prerokovávame v druhom čítaní. Prosím o návrhy.

 • V rozprave nevystúpil žiaden poslanec, neboli podané žiadne procedurálne návrhy, preto teraz budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy a to spoločne o bodoch 1 až 8 s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o mojom návrhu.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 79 za, 68 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Odhlasovali sme všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spoločnej správy, preto na základe poverenia navrhujem hlasovať o tom, že vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 79 za, 69 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorý prerokovávame ako tlač 215.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal písomné prihlášky. Pýtam sa, či sa hlási do rozpravy niekto ústne. Konštatujem, že nie. Preto rozpravu vyhlasujem za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku so schválenými pozmeňovacími návrhmi s odporúčaním gestorského výboru...

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 79 za, 1 proti, 67 sa zdržalo.

  Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým a mení a dopĺňa zákon o cenných papieroch a investičných službách schválila.

  Teraz poprosím pani poslankyňu Aštaryovú, aby z poverenia výboru pre financie, rozpočet a menu predložila Národnej rade návrh uznesenia k

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

  Návrh prerokovávame ako tlač 255.

  Pani poslankyňa.

 • Vážený pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas so zmluvou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií, tlač 255, a zároveň rozhodla o tom, že je to medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu uznesenia, tak ako ho predložila pani spoločná spravodajkyňa. Chcem len upozorniť, že na súhlas s medzinárodnou zmluvou je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 148 za.

  Národná rada Slovenskej republiky s návrhom vyslovila súhlas.

  Teraz vás poprosím, pani poslankyňa, aby ste uviedli hlasovanie k

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Kanadou o podpore a vzájomnej ochrane investícií,

  ktorú prerokovávame ako tlač 257.

  Máte slovo.

 • Takže dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s uvedenou zmluvou a zároveň rozhodla o tom, že je to medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prosím, hlasujte.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu uznesenia, tak ako ho predložila Národnej rade pani spoločná spravodajkyňa.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 146, 1 sa zdržal.

  Návrh sme schválili.

  Teraz vás poprosím, pani spoločná spravodajkyňa, aby ste predložili

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republiky a Macedónskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií,

  ktorú prerokovávame ako tlač 258.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Takže dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s uvedenou zmluvou a rozhodla o tom, že je to medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu uznesenia, ktorým vyslovujeme súhlas s medzinárodnou zmluvou, medzi Slovenskou republikou a Kanadou, ktorý prerokovávame ako, pardon Macedónskou, ktorý prerokovávame ako tlač 258.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 147 za, 1 sa zdržal.

  Národná rada so zmluvou vyslovila súhlas.

  Teraz vás poprosím, pani poslankyňa, aby sme predložili

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií,

  ktorú prerokovávame ako tlač 259.

 • Takže dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s uvedenou zmluvou a o tom, že sa rozhodla o tom, že je to medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 145 za.

  Národná rada Slovenskej republiky návrh uznesenia schválila.

  Teraz poprosím pána poslanca Janiša, aby z poverenia výboru predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Štefanca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov,

  ktorý prerokovávame ako tlač 224.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda, v rozprave nevystúpil nikto, môžeme pristúpiť k hlasovaniu zo spoločnej správy o bodoch 1 a 2 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bodoch zo spoločnej správy spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 79 za, 69 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predsedajúci, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 77 za, 68 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k rokovaniu o návrhu zákona v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Z prítomných poslancov neprejavil záujem nik sa prihlásiť do rozpravy. Preto ju vyhlasujem za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 79 za, 1 proti, 67 sa zdržalo.

  Národná rada Slovenskej republiky návrh zákona schválila.

  Teraz poprosím pani poslankyňu Aštaryovú, aby z poverenia finančného výboru predložila Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Štefanca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

  tlač 225.

  Pani poslankyňa, máte slovo.

 • Takže, vážený pán predsedajúci, k návrhu zákona vystúpil v rozprave jeden poslanec a bol podaný jeden doplňujúci návrh. Teraz teda pristúpime k hlasovaniu o bodoch zo spoločnej správy. Spoločne o bodoch 1, 2 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bodoch zo spoločnej správy, gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 80 za návrh, 1 proti, 65 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Hlasovali sme o všetkých bodoch zo spoločnej správy, a preto teraz, prosím, dajte hlasovať o doplňujúcom návrhu poslanca Ondreja Mateja o všetkých bodoch spoločne.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 79 za, 1 proti, 67 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Takže teraz navrhujem hlasovať o tom, že poslanecký návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 77 za, 1 proti, 63 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu.

  Otváram rozpravu, ktorú vyhlasujem za skončenú, keďže sa do rozpravy neprihlásil nik z prítomných poslancov.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Gestorský výbor odporúča....

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 79 za, 68 sa zdržalo.

  Národná rada Slovenskej republiky návrh zákona schválila.

  Teraz poprosím pána predsedu výboru pre európske záležitosti Ivana Štefanca, aby Národnej rade predložil návrh hlasovania k

  správe o činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti za rok 2010.

  Tlač 264.

 • Ďakujem, pán predsedajúci, dajte prosím hlasovať, že Národná rada berie na vedomie správu o činnosti výboru pre európske záležitosti za druhý polrok 2010.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 140 za návrh, 5 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Pani poslankyne, páni poslanci, teraz pristúpime k hlasovaniu o

  návrhu Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k aktom násilia a prenasledovania príslušníkov kresťanských komunít na viacerých miestach vo svete,

  ktorý máte ako tlač 241.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 135 za návrh, 2 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Národná rada Slovenskej republiky návrh vyhlásenia schválila.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o

  návrhu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k politickej situácii v Bielorusku,

  ktorý máte ako tlač 301.

  Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu vyhlásenia.

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 105 za návrh, 11 sa zdržalo, 9 nehlasovali.

  Národná rada Slovenskej republiky návrh vyhlásenia schválila.

  Teraz poprosím pána poslanca Janiša, aby z poverenia výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu Národnej rade predložil návrhy hlasovaní k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a tak ďalej, ktorý prerokovávame ako tlač 214.

  Pán poslanec Janiš ako spoločný spravodajca. Zapnite pána poslanca Janiša.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 214.

 • Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, vzhľadom k tomu, že zaznel dnes pozmeňujúci návrh ako spravodajca nebudem žiadať o skrátenie lehoty, budeme teda hlasovať o tomto návrhu zákona v lehote podľa rokovacieho poriadku.

 • Nemám inú možnosť ako vyhovieť návrhu, preto prerušujem rokovanie o tomto vládnom návrhu zákona a poprosím pána predsedu výboru pre sociálne veci. Pán poslanec Viskupič ešte predtým.

 • Ďakujem, pán predsedajúci, ja by som sa chcel spýtať, vzhľadom na to hlasovanie, ktoré bolo 11.30 hod., či by ste mohli informovať niekto plénum, že ako sa v tej veci pokročilo. Ďakujem.

 • Pán poslanec, keď odhlasujeme tento návrh, budem vás informovať aj o výsledku rokovania poslaneckého grémia, aj o postoji jednotlivých zástupcov poslaneckých klubov k tomuto hlasovaniu.

  Teraz udeľujem slovo pánovi predsedovi výboru pre sociálne veci, aby uviedol v Národnej rade návrhy hlasovaní k návrhu poslancov Kužmu a Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti, tlač 209.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 209.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda, ja na rozdiel od pána poslanca Janiša navrhujem, aby sme hlasovali o skrátení lehoty, keďže dnes bol podaný pri rokovaní o tomto zákone v druhom čítaní pozmeňovací návrh. Čiže najprv o skrátení lehoty.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu skrátiť lehotu na prerokovanie pozmeňovacieho návrhu, ktorý bol podaný v rozprave dnes.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 79 za, 10 proti, 58 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec, môžeme hlasovať o všetkých podaných pozmeňovacích návrhoch. Prosím o návrh.

 • Áno, pán podpredseda, v spoločnej správe sú dva pozmeňovacie návrhy a gestorský výbor odporúča hlasovať o nich spoločne, ale keďže v rozprave bol podaný návrh, aby sme vyňali na osobitné hlasovanie bod 1 a bol podaný lepší návrh, tak budeme hlasovať jednotlivo.

  Najprv o bode 1, gestorský výbor odporúča schváliť, ale v rozprave bol podaný lepší návrh.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bode 1 zo spoločnej správy, s upozornením pána spoločného spravodajcu na zmenu, ktorá bola navrhnutá v rámci podaného pozmeňovacieho návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 2 za, 73 proti, 70 sa zdržalo.

  Bod 1 zo spoločnej správy sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Teraz budeme hlasovať o bode č. 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 79 za, 2 proti, 65 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Schválili sme bod 2 zo spoločnej správy.

  Prosím ďalší návrh.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu, ktorý odznel v rozprave, to je ten lepší návrh.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o pozmeňovacom návrhu, ktorý predložili poslanci v rozprave.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 79 za, 4 proti, 64 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • To boli všetky návrhy, pán podpredseda. Teraz dajte hlasovať, že prerokujeme návrh v treťom čítaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 79 za, 2 proti, 63 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu skupiny poslancov. Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa hlási z prítomných poslancov do rozpravy niekto. Konštatujem, že nie, preto ju vyhlasujem za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku so schválenými pozmeňovacími návrhmi s odporúčaním gestorského výboru...

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 78 za, 1 proti, 67 sa zdržalo.

  Národná rada Slovenskej republiky návrh poslancov Kužmu a Horvátha schválila.

  Panie poslankyne, páni poslanci, tým sme odhlasovali všetky doteraz prerokované body 16. schôdze.

  Pán poslanec Viskupič, poslanecké grémium konštatovalo, že sme hlasovaním návrh zákona pod tlačou 211 schválili s tým, že pri procesnom postupe nebolo všetko v súlade s rokovacím poriadkom, ale Národná rada svojím uznesením návrh zákona schválila. Legislatívny odbor Kancelárie Národnej rady sa bude musieť so situáciou, ktorá po hlasovaní, ale aj počas neho vznikla, vysporiadať v rámci ústavy a zákonov Slovenskej republiky a ďalší postup záleží aj od postoja iných ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Takže zatiaľ predbežne takýto postoj poslaneckého grémia.

  Ešte s návrhmi sú prihlásení pán poslanec Záhumenský a pán poslanec Novotný.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ruch v sále.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja chcem uviesť, že pri hlasovaní o vyslovení súhlasu s medzinárodnou zmluvou medzi Slovenskou republikou a Kanadou som hlasoval "za" a vykázal mi, že som sa "zdržal". Ďakujem.

 • Prosím, zapísať do zápisnice z rokovania.

  Pán poslanec Novotný.

 • Ďakujem pekne. Pripomínam členom výboru pre zdravotníctvo, že zajtra o 12.30 hodine máme plánované stretnutie so zástupcami Združenia asociácií, ktoré pôsobia v zdravotníctve. O 12.30 hodine v našej zasadačke na výbore pre zdravotníctvo. Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem dvanásťminútovú prestávku. Budeme pokračovať v rokovaní o 18.15 hodine.

 • Prestávka do 18.15 hodiny.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní, ktoré sme prerušili pred hlasovaním o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rokovacom poriadku.

  Poprosím teraz pána poslanca Kaliňáka, ktorý bol prihlásený do rozpravy ústne, aby vystúpil.

  Nech sa páči, pán poslanec Kaliňák.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov, tlač 228.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, tak ako dnes vyzerá sála v tejto chvíli, dá sa povedať, že to zodpovedá tomu, akým spôsobom sa koaliční poslanci za tento návrh hanbia.

 • V ľavej časti, aby nemuseli počúvať, akým veľkým problémom ten zákon pre Slovensko je, pre históriu Slovenska, pre jeho budúcnosť, tak celá ľavá strana, celé SDKÚ, OKS a MOST - HÍD, s výnimkou pani poslankyne Pfundtner, ktorá tu musí sedieť ako spravodajca, odišli, aby nemuseli byť konfrontovaní s veľmi nepríjemnou skutočnosťou, a tou, že naozaj dnes možno slovenská demokracia dostane jednu zo svojich najtvrdších rán od roku osemdesiatdeväť.

  Aby som nebol úplne neobjektívny musím povedať, že tu vidím aj troch poslancov SaS, všetci ostatní rovnako váhu tejto problematiky neuniesli a tiež odišli napriek tomu, že ešte pred šiestimi mesiacmi hovorili, že túto sálu počas rokovania neopustia, pretože oni si vážia svojich voličov a sú tu na to, aby tu pracovali. Tak sa chcem opýtať aj poslaneckého klubu SaS, načo tu teda dnes je, keďže tu nikoho z nich okrem dvoch poslancov, troch, nevidím? Takisto vďaka aj dvom poslankyniam KDH a pánovi predsedovi výboru, samozrejme, aj pánovi predsedajúcemu, aj poslancovi Matovičovi (smiech v rokovacej sále), jedna, pardon, aha, pani obyčajná, pani poslankyňa, že sú schopní naozaj možno aspoň si vypočuť to, kam sme sa za dvadsaťdva rokov dopracovali.

  Áno, je to takmer dvadsaťdva rokov, kedy viacerí z nás sa rozhodli po vážnom útoku na ľudské práva 17. novembra 1989 zaujať svoj občiansky postoj. Aj vtedy jedna z prvých vecí, ktoré v pondelok 20. novembra zaznievali na všetkých auditóriách všetkých vysokých škôl, pretože vtedy boli všetkým ešte študenti dobrí, aby mohli byť slobodné a tajné voľby, pretože to bol základný výdobytok, ktorý sme vždy všetci závideli západným demokraciám, že mali možnosť sa slobodne a bez nátlaku rozhodovať o svojich zástupcoch na funkciách, ktoré sú volené. Práve preto, že verejnosť voľby neumožňuje vždy vyjadriť slobodne svoj názor, práve preto sa pred dvadsiatimi dvomi rokmi aj táto zmena odohrala.

  Aj ja som mal tú česť byť pred dvadsiatimi dvoma rokmi v tajných voľbách zvolený do štrajkového výboru študentského hnutia. V tomto parlamente viem ešte o jednom, o pánovi poslancovi Kažimírovi, ktorý takisto po roku ´89 v tajných voľbách bol do štrajkového výboru študentského hnutia zvolený. Ak by som niekoho opomenul, tak sa mu ospravedlňujem. Faktom však zostáva, že práve tajná voľba bol len základom toho, čo sme chceli v roku ´89 vybojovať.

  Čo sa teda stalo za tých dvadsaťdva rokov, že sme ochotní takýmto spôsobom zlomiť chrbticu demokracii za dvadsaťdva rokov veľmi komplikovaného budovania demokracie na Slovensku? To nie je fráza. Naozaj hlasovaním o tomto návrhu zákona sa bude aj v budúcnosti veľmi veľa hovoriť.

  Mali sme tienisté stránky za dvadsaťdva rokov, mali sme ťažké obdobia deväťdesiatych rokov, ale mal som pocit, že sme sa z toho už dostali, a že demokracia - stopäťdesiat poslancov je schopných rešpektovať naozaj veľmi ťažko sa kreujúce zásady demokracie. Myslel som si, že tu nebudem musieť nikdy hovoriť o tom, prečo je tajná voľba taká dôležitá. A naozaj som si myslel, že nebudem musieť počúvať úplne anachronické vyjadrenie, že voliči majú právo vedieť, ako som hlasoval v prípade personálnych otázok.

  Ak teda chcete presadzovať takéto názory, mali by ste mať potom odvahu žiadať, aby sa zmenila ústava, zmenil sa mandát poslanca na mandát imperatívny, aby sme naozaj sa zodpovedali svojim voličom a voliči nás mohli v prípade toho, že sú s nami nespokojní, aj odvolať. Lebo to je to, čo hovoríte, to je imperatívny mandát. Ale podobne ako v tajnej voľbe, aj v tomto prípade ústava predpokladá opak.

  Ústava predpokladá, že vo voľbách získame dôveru ako poslanci a následne budeme svoj mandát vykonávať slobodne, pretože keby ste ho chceli vykonávať vždy tak, ako si vaši voliči želajú, tak by ste nemohli hlasovať za zvýšenie daní, pretože ste svojim voličom sľúbili, že dane znížite. A neexistuje výhovorka na to, prečo ste ich zvýšili. Ak by ste sa chceli zodpovedať svojim voličom, tak by ste dodržiavali to, čo ste hovorili, napríklad keď tu vidím, ale nechcem hovoriť práve o SaS, pretože tu zhodou okolností jediná sedí, tak o niekom inom, žeby, torzom, pravda, torzom, pretože práve to, že ste nedali do programových vyhlásení veci, ktoré vo voľbách boli sľubované, to je dôkazom toho, že vám na voličoch vôbec nezáleží.

  Keď budem citovať pani premiérku, ktorá hovorila dvadsaťštyri hodín pred voľbami alebo pred začiatkom moratória, v televízii, že nikdy nebude privatizovať, že so žiadnym prívlastkom strategických, nestrategických, malých, veľkých, ziskových, neziskových podnikov, nikdy nebudú privatizovať. Aká je realita po ôsmich mesiacoch? Úplne iná.

  Čiže obhajovať sa tým v prípade rušenia tajnej voľby pri veľmi dôležitých štátnych alebo teda ústavných činiteľoch, z môjho pohľadu argumentáciou, že je dôležité, aby môj volič vedel za koho som hlasoval, je pokrytecká a zbabelá. Nehovoriac o tom, že súčasné ustanovenie nikomu nebráni úprimne povedať svojim voličom, aj pán poslanec Jurčík, ktorý komunikuje napríklad so svojimi voličmi napriamo, im môže povedať ja som hlasoval tak a tak. Pravda je však taká, že nikto ho nemôže donútiť hlasovať iným spôsobom ako mu káže svedomie. A na to slúži tajná voľba.

  Prečo je dôležité, aby generálny prokurátor, sudcovia Ústavného súdu a predseda Najvyššieho kontrolného úradu bol volený tajne? To sme sa fakt sem dopracovali, že si musíme vysvetľovať, prečo je to dôležité. Nuž preto, že všetci traja majú rozhodujúce postavenie práve na mieste kontrolných váh, pák a protiváh, v rámci demokracie.

  Najvyšší kontrolný úrad práve kontroluje výkonnú moc. A práve preto je dôležité, aby takisto sa cítil nezávisle, aby neexistoval dôkaz o tom, kto ho v skutočnosti volil, kto nie, aby sa mohol rozhodnúť, že bude kontrolovať naozaj podľa prísahy, ktorú skladá. A to isté platí o sudcoch Ústavného súdu. Naozaj sa chceme znížiť k tomu, že do každej inštitúcie, ktorá môže vám povedať nie v prípade, že prekročíte rámec ústavy, že ho tam dosadíte politického nominanta? A bohužiaľ, v poslednej dobe zisťujem, že vám aj prekáža, ak niekto si vyžaduje na takýchto dôležitých miestach vzdelanie. Ale k tomu sa vrátim v neskoršej časti svojho príhovoru.

  O generálnom prokurátorovi ani nehovoriac. Generálny prokurátor má na Slovensku osobitné postavenie. Preto nie je možné hovoriť ako je to v Čechách, v Poľsku alebo v iných krajinách, pretože v každej krajine je trestný systém do určitej miery odlišný a aj generálny prokurátor má iné postavenie. Nemôžeme hovoriť o nemeckej demokracii, aplikovať ju úplne tu, alebo aj o americkej demokracii a aplikovať ju úplne tu, lebo by sme našli tisíc príkladov, pri ktorých sa americkou demokraciou napríklad neriadime. Spomeňme len trest smrti. To znamená, dvadsaťdva rokov budujeme vlastnú tradíciu. Vlastnú tradíciu demokracie s osobitným postavením generálneho prokurátora. Možno sa nám nepáči, ale v roku 1992 sme do ústavy zakomponovali osobitný článok Generálnej prokuratúry a či sa nám páči, alebo sa nepáči, sme povinní, pretože sme tu na ňu prisahali, pri tomto stole, na tú ústavu, sme povinní tú ústavu ctiť a dodržiavať.

 • Je mimoriadne, je mimoriadne zbabelé, je mimoriadne zbabelé, ak chceme obchádzať ústavný zákon. Naozaj stalo sa veľakrát, keď mnohí svojimi konaniami alebo aj zákonmi sa snažili obísť ustanovenia iných zákonov, ale obchádzať ústavu ako takú, to si myslím, že tu naozaj ešte nebolo. Je pravda, že v mnohých prípadoch ste už urobili svetové rekordy, ale toto je naozaj pre mňa úplná novinka a som z nej mimoriadne, mimoriadne zdesený.

  To prečo musíme hlasovať o generálnom prokurátorovi tajne je naozaj dôležité práve preto, aby jeho väzby, práve pre jeho postavenie, ktoré mu ústava dá, aby neexistovali politické väzby medzi tými, ktorí generálneho prokurátora volili a tých nakoniec, ktorých kontroluje a má jedinečné oprávnenie navrhovať zbavenie imunity poslanca. A zbavenie imunity práve preto musí posudzovať generálny prokurátor, aby iná časť výkonnej moci nebola zneužívaná proti poslancom na to, aby si nemohli hlasovať, alebo iným spôsobom perzekvovať napríklad predovšetkým opozíciu, lebo imunita chráni vždy hlavne opozíciu. Pretože si iste pamätáte na prípad voľby českého prezidenta, kde určitý poslanec sa nedostavil na hlasovanie len preto, lebo z nezvyčajných dôvodov ho na chvíľku zadržala polícia, a práve preto iný prezident bol zvolený. Pamätáte si, pán poslanec? Stalo sa to v Českej republike.

 • Reakcia z pléna.

 • Však v poriadku, ja len hovorím, že na čo to slúži.

  To znamená, toto je presne dôvod, pre ktorý generálny prokurátor má v rukách toto dôležité rozhodovanie, napríklad aj o osudoch ľudí, pretože prokuratúra práve schvaľuje najčastejšie zasahovanie do nezrušiteľných a nescudziteľných ľudských práv, aká je sloboda alebo právo na súkromie. Keďže prokurátor pravidelne navrhuje také úkony, či už je to odpočúvanie, či je to domová prehliadka, či je to prehliadka nebytových priestorov, či je to zadržanie, väzba, všetky veci, ktoré vo svojej podstate porušujú, alebo narušujú všetky základné nescudziteľné ľudské práva, ktoré sú v ústave, tým je práve generálny prokurátor, preto má osobitné postavenie.

  V každom štáte je to inak, preto nemôžeme porovnávať, lebo u nás má postavenie naozaj z pohľadu Európy výnimočné. A rovnako tak nemôžeme povedať, že prokurátor má postavenie zlé, pretože naposledy naše prokurátorské zákony navrhla Rada Európy ohodnotiť generálnym prokurátorom zo Švajčiarska, ktorý konštatoval, že sú to jedny z najlepších zákonov v Európe a že na rozdiel od ostatných západoeurópskych zákonov v prokuratúre, naše sú úplné a kompletné a zahŕňajú v sebe všetky potreby vyvážených demokratických procesov, ktoré práve na Generálnej prokuratúre prebiehajú.

  Nehovoriac o tom, vážené dámy a páni, že správu o činnosti prokuratúry ste všetci schválili, čiže boli ste spokojní s prácou prokuratúry. O to zarážajúcejšie je.

 • Reakcia z pléna.

 • Mohli ste hlasovať proti. Mohli ste hlasovať proti. Mohli ste sa zdržať. Páčila sa vám v každom prípade, lebo som nepočul ani vaše vystúpenia proti nej. Čiže základom je to, aby nevedel generálny prokurátor, kto ho volí, aby mohol slobodne sa rozhodovať aj v prípade, že zistí, že poslanec porušil, neporušil nejakú časť zákona a mohol postupovať podľa svojich právomocí, ktoré voči poslancom má.

  Takisto platí, že tajná voľba je na to, aby nemohol byť vyvíjaný nátlak, aby nemohol byť vyvíjaný nátlak na poslancov z rôznych, z rôznych strán. Poviem príklad. Popri tajnej voľbe sa v tej deklarácii, ktorá sa 20. a 21. novembra 1989 schvaľovala na jednotlivých štrajkových výboroch celého Československa bol jeden hlavný článok. V prvom článku sa odsudzoval zákrok policajných síl, v ďalšom článku sa požadovali slobodné voľby a na treťom mieste, ak nie niekedy na druhom, bolo vždy zrušenie vedúcej úlohy strany. To bol čl. 4 ústavy vtedajšej. A dnes sa aj týmto spôsobom snažíte zakotviť opäť vedúcu úlohu do ústavy, aj keď obchádzaním cestou iného zákona. Vedúcu úlohu koaličnej rady. Koaličná rada je naozaj inštitút, ktorý dnes na Slovensku prakticky o všetkom rozhoduje. Ministri píšu listy na základe rozhodnutia koaličnej rady. To je taký právny nezmysel, naozaj to chce mimoriadny talent. To sa nedá, to sa nedá naučiť, s tým sa človek musí narodiť, aby takúto vec bol schopný napísať ako jeden ústavný činiteľ, že na základe rozhodnutia koaličnej rady, ktorá neexistuje, ktorá nie je nikde zakotvená, ktorá je ničím. Zrazu majú nejaké iné štátne orgány prijímať rozhodnutia, pretože iný minister napíše, že na základe rozhodnutia koaličnej rady musíte konať.

  A je nám málo tých príkladov? Je tu pán poslanec Procházka, pán predseda ústavnoprávneho výboru. Vyjadrenia toho typu, že Procházka nerešpektuje rozhodnutie koaličnej rady, a preto si s ním niekto má urobiť poriadok na základe toho, že poslanec využil svoje slobodné právo, dokonca svoju povinnosť slobodne hlasovať na základe svojho presvedčenia? To je hon na aké čarodejnice? Lebo sa vzpriečil rozhodnutiu koaličnej rady? Naozaj, to je proste ako jeden ústredný výbor tá koaličná rada. To je presne o tom istom. Ja navrhujem naozaj, keď chcete ísť týmto spôsobom, neotravujte nás voľbou čohokoľvek v parlamente, dajte si proste do ústavy vedúcu úlohu, vedúcu úlohu koaličnej rady v tomto štáte a bude to napĺňať to, akým spôsobom to tu naozaj prebieha. Dvanásť ľudí namiesto sedemdesiatich deviatich, aj ďalších zástupcov, rozhoduje o chode štátu.

 • Reakcia z pléna.

 • Lepšie by som to nenazval, pán poslanec. Politbyro. Presne tak. To je presne ono. A vám to vôbec nevadí.

  Pán poslanec, ja mám veľkú radosť z toho, keď vy reagujete, aj sa usmievate niekedy, aj vtip poviete, aj na našu adresu, to je všetko super, ale bezvýhradne sa podriadite tlaku a diktátu koaličnej rady. Ešte som nepočul, že by ste dali nejakú výhradu, lebo a špeciálne SaS, ktorej úplne najviac bol vykradnutý volebný program, prišla prakticky o všetko. A nejakými kvázi, kvázi kompromisami sa dostáva do nejakej snahy tvrdiť, že plní svoje, plní svoje záväzky. Ale hovorím, nechcem hovoriť o vás. Nie je to totižto o vás, ale toto celé je už o Slovensku, toto je o slovenskej demokracii.

  Čiže tajná voľba je aj preto, aby neexistoval, aby nebolo možné vykonávať nátlak, pretože iba pri tajnej voľbe je schopný poslanec prejaviť svoj skutočný názor. A ukázalo sa pri tej tajnej voľbe, že kandidáta, ktorého vybrala koaličná rada a ja som veľmi rád, že tu pán poslanec Laurenčík sedí, pretože mal niekoľko vtipných poznámok smerom k pánovi predsedovi parlamentu, bývalému. Na vašej stránke, pán poslanec, na vašej stránke píšete, že generálneho prokurátora vybrala koaličná rada. Uvedomujete si, čo to je za text? Že je úplne v rozpore so všetkými tradíciami, demokratickými hodnotami a všetkým čo tu je? Veď vy to právo máte z ústavy. Vy, poslanec. Vám vôbec nevadí, že proste bez problémov sa podriadite tomu, koaličná rada vybrala generálneho prokurátora a ja, samozrejme, ako poslanec budem hlasovať za, lebo mi to prikázali. Veď si spomeňte na ten sľub, čo ste dávali, čo ste ľuďom písali cez svoj blog predtým, ako ste boli zvolený do parlamentu, ako slobodne budete presadzovať záujmy terchovského regiónu. A vidím, že všetky Jánošíkovské sľuby odleteli aj s valaškou a ostalo len pri tom, že samozrejme, budete počúvať, budete počúvať, čo vám koaličná rada nadiktuje a to vám v dobrom hovorím, pán poslanec. To nie je kritika, to len hovorím, že mne je to proste nesmierne ľúto, že ste schopní zo seba urobiť a nechcem použiť žiadne pejoratívne výrazy, naozaj proste poslušných zajačikov, ktorí proste sedia a občas si proste dovolia povedať niečo na Fica, lebo však to je akože in, ale teda povedať nejaký svoj názor, že to, čo sa prijíma je naozaj veľmi zlé, tak to, samozrejme, ani omylom. A toto je presne o tom nátlaku.

  Tajná voľba dokázala, že politický nominant, ktorého vybrala koaličná rada, nemá dôveru väčšiny v tomto parlamente. Nemá. A preto máme právo aj my hovoriť o tom, že nemôžeme rešpektovať napríklad novozvoleného generálneho prokurátora takýmto spôsobom, obzvlášť ak to bude politický nominant pán Čentéš. Ja ho osobne nepoznám, ale je evidentné, že v koalícii nemá väčšinu. Čiže to bude historicky prvýkrát, čo bude zvolený v parlamente človek, ktorý nemá väčšinovú podporu parlamentu. To, že vás donútia za neho hlasovať pri verejnej voľbe, to je vec druhá. Faktom zostáva, že sa ukázalo v tajných voľbách, že tú väčšinovú podporu nemá. A tento človek má reprezentovať Národnú radu, má reprezentovať celý trestný systém na Slovensku? A nemyslím teraz pána Čentéša, ale takto zvolený politický kandidát. To nie je osobné. Čiže preto hovorím o nátlaku a sa ukázalo, práve preto je zaujímavé, že tento zákon sa predkladá, lebo sa ukázalo, že tento nominant nemá podporu.

  Hovoril tu predseda našej strany Robert Fico, že v roku, hm, že bol zvolený Milan Hanzel generálnym prokurátorom, naprieč politickým spektrom, že bol zvolený Dobroslav Trnka, naprieč politickým spektrom, že bol zvolený špeciálny prokurátor Kováčik, naprieč politickým spektrom, že dokonca, keď sme boli vo vláde a mali sme v tomto parlamente väčšinu, chceli sme zachovať dobrú tradíciu a rozhodli sme o tom, že v tajnej voľbe prevolíme bývalou väčšinou, bývalou vládnou koalíciou zvoleného špeciálneho prokurátora, lebo máme záujem na tom, aby sa veľmi tvrdo postihovali všetky neduhy. To isté platí o záchrane špecializovaného súdu, ale to už tu nebudem hovoriť druhýkrát.

  Čiže toto je presne tá vec, ktorá tomuto parlamentu chýba. Hovoril tu pán poslanec Poliačik. Hej. Tiež ma pobavil tým prirovnaním Dávida a Goliáša a toto je prvý prípad, kedy Dávid je väčší ako Goliáš, pretože bavíme sa o atmosfére? Ja som v parlamente tretie volebné obdobie. A naozaj tá atmosféra nie je ideálna, ale rozhodne môžem potvrdiť, že sme ju určite nespôsobili my. Ja si naše opozičné pôsobenie pamätám. Pamätám si ho veľmi dobre. Prvé. Tá atmosféra bola naozaj úplne iná. Ja som neprišiel do parlamentu teraz a nezačali sme tu obviňovať všetkých, všetkými možnými spôsobmi nadávok a všetkého, čo s tým bolo. My sme túto atmosféru rozhodne nepokazili. A je naozaj na vás, aby ste sa zamysleli, ako to celé vzniklo. I keď na úpravu nikdy nie je neskoro, samozrejme.

  Čiže, keď sa vrátim naspäť k tomu nátlaku, tak je to práve o tom, že v tajnej voľbe máte šancu preukázať to, že na vás nátlak nikto nevykonáva a k návrhu pána predsedu Procházku, ktorý tam bol zapracovaný, že poslanci majú právo rozhodnúť o tajnej voľbe, povedzte mi, pán predseda, úprimne, čo si myslíte, čo by sa stalo s tým poslancom, ktorý by hlasoval za takýto návrh, aby sa volilo tajne. Niečo podobné ako s vami a fakt čakám, kedy proste už vám dajú španielsku čižmu za to, že ste si dovolili povedať vlastný názor a v tomto je tá demokracia problémová. V tomto sa rútime naozaj do priepasti, že keby sa náhodou odvážil niekto povedať názor, ktorý je odlišný od názoru koaličnej rady, bude proste exemplárne potrestaný. Ja som videl podpredsedu parlamentu Bugára, ktorý stál pred dverami a Béla kričal, že proste musí byť potrestaný, musí KDH vyvodiť proste dôvody, nehovoriac o tom ako SaS veľmi rýchlo vybavilo, demokraticky pochopiteľne, pána poslanca Matoviča. To má čo spoločné s demokraciou? Pretože áno, veď aj v dôvodoch bolo napísané, hlasoval inak ako dohodla koaličná rada. Tak kam sme sa to dopracovali?

  Fakt sa nad tým zamyslime, možno že existuje situácia ako tento zákon prerobiť, upraviť, možno existuje situácia ako toho generálneho prokurátora zvoliť. Už ho nemáme v tejto chvíli, mal byť zvolený na jeseň. Tak majme trošku úcty k tomu, čo sa v roku 1989 udialo, lebo často si beriete rok 1989 do úst, často kladiete vence, tak sa poďme baviť o tom, že čo nám tento rok 1989 naozaj odkázal. A ten nám práve odkázal, že tajné voľby v prípade personálnych otázok sú jedinou príležitosťou, ako mám človeku so silnejším postavením ako mám ja, šancu povedať, že s ním nesúhlasím a že mu neverím. A toto isté sa stalo v tajných voľbách naposledy pri voľbe generálneho prokurátora. Bolo povedané vami aj nami, že nominácia koaličnej rady nemá podporu, nemá podporu tejto poslaneckej snemovne a my sa chceme dobrovoľne zbaviť možnosti povedať svoj vlastný názor demokraticky? Ja tomu naozaj nerozumiem. Pochopiteľne tento zákon je aj z môjho pohľadu v rozpore s tým, čo ústava má v sebe a na neho nadväzujúci zákon o prokuratúre už len dokazuje, že prečo je také dôležité, aby tento zákon prešiel. Je to dôležité preto, lebo chceme, aby bol generálny prokurátor naozaj treťotriedny úradník.

  Minister spravodlivosti, ktorý je z inej časti ústavy, chce mať možnosť disciplinárne stíhať človeka z inej časti ústavy jemu paritne postavenému. Šéfovi samostatného rezortu podľa ústavy. Tento človek chce menovať disciplinárny senát zároveň, ktorý mu bude generálneho prokurátora udávať, keby náhodou si dovolil neposlúchať to, čo mu minister spravodlivosti prikáže. A nehovoriac o tom, že majú byť transparentné výberové komisie na všetkých prokurátorov vrátane krajských, okresných a všetci majú byť naraz odvolaní. Toto naozaj ja nemám tú pamäť takú dobrú, ale toto tuším ani Stalin neurobil, že by na šupu odvolal všetkých prokurátorov. To sa fakt nestalo a vám to vôbec nevadí. To ma mrzí. Ja som si naozaj myslel, že máte nejaké zásady, špeciálne o tom, že niektoré strany, ktoré tu sedia v parlamente, si dávajú do svojho vienka ako slovo liberálny. Ja som mal naozaj pocit, že to, no, že to znamená slobodný. Keď vás Eva Hájek vidí, tak zistil, že je vlastne kresťanský demokrat, lebo tí sú častokrát slobodnejší.

  No skrátka, toto je nebezpečenstvo, ktoré z tohto zákona plynie. Pochopiteľne, nechcem už hovoriť o vašom svedomí, o tom, že naozaj máte za tieto zákony hlasovať práve na základe toho svedomia a tomu, kto chce hovoriť o demokracii, naozaj a chce hlasovať, lebo sme pred chvíľkou hlasovali o dvoch rezolúciách, ktoré s demokraciou súvisia, tak by sa mal zamyslieť nad tým, že jednou rukou hlasuje za to, aby boli prepustení politickí väzni v Bielorusku a druhou rukou bude hlasovať za to, aby bola demokracia na Slovensku znížená. Jej úroveň je kvalita.

  O tom, že je to účelová zmena, o tom sa nemusíme baviť, to je predsa všetkým jasné, to ste nakoniec aj priznali, že len preto, že sa nevie dohodnúť vládna väčšina na tom, kto bude zvolený, tak len preto sa rozhodla tento zákon uprostred voľby, uprostred voľby meniť. Ja sa naozaj pýtam, obsahoval aspoň jeden volebný program, aspoň jedna časť vášho volebného programu slovíčko, že vám vadí, akým spôsobom je volený generálny prokurátor a že treba zmeniť celý systém Generálnej prokuratúry? Pretože z vyjadrenia, keď tu vystupovala ministerka spravodlivosti k zákonu o prokuratúre som pochopil, že ona hovorí vlastne o súdnictve, lebo celý čas hovorila o Štefanovi Harabinovi. Ale Štefan Harabin je na Najvyššom súde, v justičnej časti, ktorá patrí ministerstvu spravodlivosti, ale ku Generálnej prokuratúre nepovedala nič, nepovedala nič o jej zlyhaní, nič o tom, prečo by sa to malo meniť. Hovorila kedysi o nejakom negatívnom pokyne, kde sa ukázalo, že za sedem rokov boli dané tri negatívne pokyny. Jeden v prípade, keď polícia stíhala menovca, iného človeka, ktorý ten čin spáchal, tak stíhala nevinného človeka, ktorý sa zhodou okolností rovnako volal. V druhom prípade ani nešlo o trestný čin, bol to priestupok.

 • Pán Hrušovský priniesol rečníkovi nápoj.

 • Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci, toto je prvý prejav ústretovosti k opozícii.

 • Potlesk a smiech v sále.

 • Ďakujem, veľmi si to vážim, hneď to ochutnám.

  A tretí prípad, tretí prípad nebol trestným činom. Čiže žiadny z argumentov nebol namieste a nebol naozaj platný. A napriek tomu sa stále hovorilo o justícii, o HZDS, o Štefanovi Harabinovi, ale s tým Generálna prokuratúra nič nemá. Naopak, je evidentné, že tento zákon chce získať moc nad tým, aby mohol jeden politik priamo ovplyvňovať a diktovať prokuratúre ako má stíhať, veď to tam je napísané, v záväzných pokynoch, minister spravodlivosti môže dávať záväzné pokyny generálnemu prokurátorovi. Toto je nebezpečenstvo, ktoré si priamo ako písomne do zákona nedali ani komunistickí prokurátori, dať, aj tí boli nezávislejší na výkonnej moci ako bude Generálna prokuratúra po tomto zákone. A strašne rád mám, keď sa hovorí, že Generálna prokuratúra je stalinského typu. Rád by som pripomenul, že za Stalina sme mali štátne zastupiteľstvo. Generálna prokuratúra sa zmenila na Generálnu prokuratúru zo štátneho zastupiteľstva až po smrti Stalina. Čiže len, aby sme teda už nehovorili konečne nezmysly, lebo