• Po prerušení rokovania 35. schôdze NR SR sa začalo rokovanie 36. schôdze NR SR.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále, aby sme mohli pristúpiť k rokovaniu mimoriadnej 36. schôdze Národnej rady.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rokovanie 36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú som zvolal na základe žiadosti skupiny 51 poslancov Národnej rady. Chcem vás teraz požiadať, aby sme sa prezentovali, aby som zistil, či je Národná rada uznášaniaschopná.

 • Prezentácia.

 • Prítomných je 112 poslankýň a poslancov.

  Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

  Na 36. schôdzi budú overovateľmi poslanci Emil Vestenický a Peter Markovič. Ich náhradníkmi sú páni poslanci Podmanický a Kahanec. O ospravedlnenie požiadali pani podpredsedníčka Belousovová, podpredseda Veteška a poslanec Ľuboš Micheľ. Na zahraničnej pracovnej ceste je pán poslanec Berényi.

  Skupina poslancov, ktorá mi doručila žiadosť o zvolanie tejto schôdze, žiada, aby sme na tejto schôdzi prerokovali

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

  Podľa čl. 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi prerokuje Národná rada vtedy, keď o to požiada najmenej pätina poslancov, a program takejto schôdze sa neschvaľuje.

  Tlač máte vo svojich laviciach, dámy a páni, pod číslom 1062.

  Uvedený návrh som podľa § 109 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pridelil na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady s tým, že ako gestorský bol určený výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Taktiež som ho zaslal vláde Slovenskej republiky, aby zaujala stanovisko.

  Takže ešte, pani poslankyňa Laššáková, procedurálny návrh? Nech sa páči.

 • Áno. Ďakujem pekne. V mene troch poslaneckých klubov SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana a Ľudová strana – HZDS navrhujem, aby sme rokovali aj po 19.00 hodine a ukončili rokovanie o tomto bode programu hlasovaním. Ďakujem pekne.

 • Je všeobecný súhlas? Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 79 za, 38 proti, 8 sa zdržalo, 5 nehlasovali.

  Konštatujem, že sme schválili, že budeme rokovať o programe 36. schôdze až do jeho vyčerpania hlasovaním.

  Teraz pristúpime k samotnému prerokovaniu návrhu, ktorý žiada skupina poslancov. Poprosím pána poslanca Brocku, ktorý je poverený ako člen skupiny za navrhovateľov, aby uviedol návrh.

 • Ruch v sále.

 • Vážený predseda Národnej rady, vážení členovia vlády, dámy a páni, skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky iniciovala dňa 2. decembra minulého roka zvolanie schôdze Národnej rady s návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi Marianovi Januškovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte, pán poslanec. Dámy a páni, poprosím vás, aby ste venovali pozornosť vystúpeniu navrhovateľa.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Dôvodom na odvolanie ministra Januška bol škandalózny nástenkový tender na ministerstve, z ktorého priamo profitovali firmy blízke predsedovi Slovenskej národnej strany. Kauza sa stala symbolom klientelizmu na Slovensku. Vladimír Mečiar, koaličný partner Jána Slotu, o nej v Slovenskej televízii povedal, citujem: „Keď pozerám, čo z tej zmluvy je financované a tieto vzťahy majú trvať do roku 2015, tak z týchto peňazí Európskej únie si Ján Slota pokojne zaplatí volebnú kampaň 2010 aj 2014.“ Koniec citátu.

  Poslanci vládnej koalície vtedy Januška podržali v kresle ministra a nevyslovili mu nedôveru aj preto, že predseda vlády Robert Fico dal verejný prísľub, že ak kontroly nezávislých inštitúcií Úradu pre verejné obstarávanie, Najvyššieho kontrolného úradu zistia porušenie zákona, sám ministra z funkcie odvolá. Trvalo niekoľko mesiacov, kým bola uzatvorená kontrola Úradu pre verejné obstarávanie a táto nielenže potvrdila procesné i vecné nedostatky predmetného tendra, ale i vážne porušenia zákona o verejnom obstarávaní.

  Okrem toho ministerstvo čelí podozreniam z preplácania vysoko predražených služieb, právne služby, televízne šoty, reklamné logá a podobne. Predseda vlády po oboznámení sa s výsledkami kontroly Úradu pre verejné obstarávanie vo štvrtok 9. apríla 2009 vyzval ministra Januška, aby zo svojej funkcie odstúpil, inak predloží prezidentovi návrh na jeho odvolanie. Minister Janušek v utorok 14. apríla odstúpil z funkcie ministra. A týmto mohla kauza škandalózneho nástenkového tendra skončiť.

  Dámy a páni, ale táto kauza výmenou ministra Januška neskončila. Skupina poslancov je pobúrená a slovenská verejnosť rovnako tým, že jeho nástupcom vo funkcii ministra sa stal Igor Štefanov. Igor Štefanov, vysoký štátny úradník, dovtedy generálny riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja na ministerstve, muž, ktorý je spoluautorom tohto škandalózneho tendra. Igor Štefanov je v tejto kauze rovnako, menej, viac zodpovedný, spoluzodpovedný za zneužívanie a plytvanie verejných prostriedkov. Jeho meno figuruje na zmluve s konzorciom spolu s exministrom Januškom.

  Podľa zistení Úradu pre verejné obstarávanie bola zmluva medzi rezortom výstavby a jediným uchádzačom v rozpore so súťažnými podkladmi a nemala byť vôbec uzatvorená. Tender mal byť zrušený. A tak paradoxne, hoci protokol Úradu pre verejné obstarávanie o výsledkoch kontroly nástenkového tendra priamo prikazuje ministrovi výstavby, aby vyvodil z porušenia zákona právnu zodpovednosť voči konkrétnemu úradníkovi, ktorý škandál spôsobil, úradník Štefanov postúpil a nahradil ministra Januška. Stalo sa tak niečo neuveriteľné. Aj po – v úvodzovkách – vyvodení politickej zodpovednosti za niekoľkomiliardový škandál a výmene na čele ministra výstavby a regionálneho rozvoja vlastne žiadna zásadná zmena nenastala. Pretože spoluvinník sa stal ministrom.

  Dámy a páni, pre skupinu poslancov je takéto riešenie kauzy nástenkového tendra absolútne neprijateľné. Igor Štefanov nemá morálne právo zastávať post ministra slovenskej vlády. To je dôvod, prečo mu skupina poslancov navrhuje vysloviť nedôveru.

  Len pripomínam, že dôvodom na odvolanie ministra Januška bol niekoľkomiliardový tender na informačné a poradenské služby pri čerpaní eurofondov, ktorý už pred rokom a pol od ministerstva získalo konzorcium firiem, ktorého súčasťou sú spoločnosti Zamedia a Avocat. Obe firmy majú podľa širokomedializovaných informácií blízko nielen k lídrovi Slovenskej národnej strany, politickému šéfovi exministra Januška, ale aj k druhej vládnej strane. Firma Avocat právne zastupuje predsedu SNS v niekoľkých súdnych sporoch. Firmu Zamedia krátko po parlamentných voľbách založil žilinský podnikateľ, ktorý je považovaný za človeka blízkeho lídrovi SNS. Majitelia firmy Avocat, ktorá je blízka vládnym stranám, sú pre zmenu dosadení do kresiel, jeden šéfa Správnej rady Železníc Slovenskej republiky či predsedu Dozornej rady Slovenskej pošty. Teda do inštitúcií, ktoré riadi SMER, resp. Slovenská národná strana.

  Napriek tomu, že tento tender bol za takmer 3,6 mld. korún, ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ho konzorciu firiem prikleplo – v úvodzovkách – bez náležitej verejnej súťaže. V máji 2007 bol vyhlásený iba na nástenke ministerstva a musím povedať, že my vlastne ani nemáme dôkazy, či vôbec bola na tej nástenke. Ale škandálom je už aj to, že niekto to považuje za dostatočný spôsob – uverejnenie tejto informácie na korkovej nástenke.

  Rezort postupoval neštandardne podprahovou metódou. Firma Avocat si okrem predražených právnych služieb účtovala milióny za dokumenty, ktoré už predtým malo ministerstvo vypracované. Rovnako je pri tomto tendri pozoruhodné, že ministerstvo si prenajíma služby k čerpaniu z eurofondov i k verejnému obstarávaniu cez konzorcium firiem a nerobí to cez vlastných zamestnancov. Napriek tomu, že vo firme Zamedia nie sú odborníci s takýmito skúsenosťami, napriek tomu, že kontaktné miesto, kde si uchádzači mohli vyzdvihnúť súťažné podklady, je vo firme Zamedia a zabezpečuje ho pracovníčka Avocatu, zároveň spoločníčka Zamedie, pričom ani ona, ani šéf Zamedie podľa vyjadrenia hovorkyne Úradu pre verejné obstarávanie nerobili skúšky odbornosti pre verejné obstarávanie a nie sú tak ani vedení na Úrade pre verejné obstarávanie.

  Aj keď sa rok a pol darilo ministerstvu držať tento tender v tajnosti vrátane zmluvy s konzorciom, tento tender na informačné a vzdelávacie aktivity, poskytovanie právnych služieb a propagáciu, ktorý nebol zverejnený vo Vestníku verejného obstarávania, podozrenia z kšeftu národniarov alebo z kšeftov národniarov a škandalózna zmluva predsa len vyplávali na povrch.

  Dámy a páni, tak ako bola táto škandalózna zmluva dôvodom na vyslovenie nedôvery ministrovi Januškovi, dnes je rovnako dostatočným dôvodom na vyslovenie nedôvery Igorovi Štefanovovi.

  Dámy a páni, Slovensko najmä dnes, v čase negatívnych dopadov hospodárskej krízy, potrebuje na poste ministrov ľudí, ktorí svojou odbornosťou, ale aj svojím morálnym kreditom budú zárukou efektívneho riadenia štátu a transparentného spravovania peňazí daňových poplatníkov. Nakoniec je to i záväzok tejto vlády z jej vlastného programového vyhlásenia, že bude vytvárať podmienky na obmedzovanie priestoru pre korupciu a klientelizmus. A toto je príklad klientelizmu ako Brno, Praha, Londýn – môžete si vybrať.

  Dámy a páni, z uvedeného dôvodu, na základe vyššie uvedených argumentov nemá Igor Štefanov dôveru skupiny poslancov, ktorí preto navrhujú, aby mu Národná rada Slovenskej republiky vyslovila nedôveru.

  Ďakujem za vašu pozornosť.

 • Spravodajcom k návrhu skupiny poslancov je pán predseda výboru, pán poslanec Cabaj. Poprosím ho, aby nás informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch. Máte slovo, pán predseda výboru.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážení členovia vlády, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, teda tlač 1062.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1078 zo 17. apríla 2009 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem už spomínaných v tej úvodnej časti. Termín na prerokovanie určil do schôdze, t. j. do 21. apríla 2009.

  Výsledky prerokovania návrhu skupiny poslancov vo výboroch. Predložený návrh skupiny poslancov jednotlivé výbory prerokovali do určeného termínu konania schôdze, t. j. 21. apríla 2009, s tým, po prvé neprijaté platné uznesenia výborov Národnej rady:

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval tento návrh 21. apríla, neschválil platné uznesenie, nakoľko podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z celkového počtu členov výboru 13 bolo prítomných 8 poslancov, za návrh hlasovali 3 poslanci, proti 5 a hlasovania sa nezdržal nikto.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval tento návrh 21. apríla, výbor neschválil platné uznesenie. Takisto z celkového počtu členov výboru 12 bolo prítomných 9 poslancov, za návrh hlasovali 3 poslanci, proti hlasovali 6, nikto sa nezdržal.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody takisto prerokoval v dnešný deň tento návrh, neschválil platné uznesenie. Za návrh, teda prítomných z 13 poslancov bolo 10 poslancov, za návrh hlasovali 4 poslanci, proti 6, nikto sa nezdržal.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval tento návrh 21. apríla, neschválil platné uznesenie. Z celkového počtu 12 bolo prítomných 7 poslancov, za návrh hlasovali 3 poslanci, proti hlasoval 1, hlasovania sa zdržal 1 poslanec, 2 poslanci nehlasovali.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo takisto v dnešný deň prerokoval tento návrh, neschválil platné uznesenie. Z 13 poslancov bolo 8 prítomných, za návrh hlasovali 5 poslanci, proti hlasoval 1, hlasovania sa zdržal 1 poslanec, 1 poslanec nehlasoval.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť tento návrh takisto prerokoval v dnešný deň, neschválil platné uznesenie. Z celkového počtu 12 poslancov bolo prítomných 7, za návrh hlasoval 1 poslanec, proti hlasovali 6, nikto sa hlasovania nezdržal.

  Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky tento návrh takisto prerokoval v dnešný deň, neschválil platné uznesenie. Z celkového počtu 13 bolo prítomných 8 poslancov, za návrh hlasovali 5 poslanci, proti hlasovali 3, nikto sa nezdržal.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá prerokoval v dnešný deň tento návrh, neschválil platné uznesenie, nakoľko nebol pri hlasovaní uznášaniaschopný. Podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z 11 členov výboru boli prítomní 4.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprerokoval uvedený návrh. Takisto podľa § 52 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku výbor nebol uznášaniaschopný. Z 12 poslancov členov výboru bolo prítomných 6 poslancov.

  Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj neprerokoval uvedený návrh podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, výbor nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu 13 poslancov bolo prítomných 5 poslancov.

  Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport neprerokoval uvedený návrh podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu členov výboru 10 boli prítomní iba 4.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien neprerokoval uvedený návrh, takisto nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu 11 bolo prítomných 5 poslancov.

  Vzhľadom na skutočnosť, že Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor neschválil spoločnú správu, pretože nebol uznášaniaschopný podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, preto ako predseda tohto výboru predkladám na prerokovanie túto informáciu. Z jednotlivých výborov neboli vznesené žiadne pripomienky a požiadavky.

  Toľko, pán predseda, informácia o prerokovaní predloženého návrhu skupiny poslancov. Prosím, keby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca, za veľmi podrobnú informáciu.

  Otváram rozpravu. Mám písomné prihlášky za kluby: za klub strany Maďarskej koalície pán poslanec Farkas, za klub SDKÚ – DS pán poslanec Kužma, za klub Slovenskej národnej strany pán poslanec Slota. Potom ešte mám písomnú prihlášku od pána Štefanca a od pána poslanca Rafaja. Ale ešte predtým, kým udelím slovo, požiadal o vystúpenie pán podpredseda vlády Slovenskej republiky, pán minister školstva Ján Mikolaj.

  Nech sa páči, pán podpredseda vlády.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol stanovisko vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky pánovi Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

  S uvedeným návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vyslovuje vláda Slovenskej republiky nesúhlas z dôvodov, že argumenty uvedené v návrhu nezodpovedajú skutočnosti a sú tendenčné.

  Skupina poslancov v odôvodnení uvádza, že dôvodom, pre ktorý bol dňa 2. decembra 2008 podaný návrh na odvolanie ministra Mariana Januška, predchodcu pána ministra Igora Štefanova, bol tzv. nástenkový tender na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja na informačné a poradenské služby pri čerpaní eurofondov. Skupina poslancov tvrdí, že kontrola predmetného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie „nielenže potvrdila procesné i vecné nedostatky predmetného tendra, ale i vážne porušenia zákona o verejnom obstarávaní“. Poukazuje tiež na skutočnosť, že víťazom tendra je skupina firiem Zamedia a Avocat, ktoré majú mať blízko k vládnym stranám, a použitie podprahovej metódy pre výber dodávateľa. Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pána ministra Igora Štefanova označuje za spoluautora tzv. škandalózneho tendra a tvrdí, že jeho podpis figuruje na zmluve s konzorciom spolu s exministrom pánom Januškom.

  Je nepochybné, že tvrdenie o tom, že predmetná zmluva o poskytovaní služieb je podpísaná pánom ministrom Igorom Štefanovom, je klamlivé. Nakoľko celá zmluva je verejne prístupná, napríklad na internetovej stránke ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, je jednoducho možné preveriť, že pán Štefanov danú zmluvu nepodpísal. Jeho meno je v zmluve uvedené ako osoba, ktorá má právo za ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja jednať v rámci poskytovania činnosti dodávateľom pre ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, a to titulom jeho vtedajšej funkcie ako generálneho riaditeľa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja. Nie je pravdivé tvrdenie, že na zmluve je aj podpis pána Igora Štefanova.

  Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja od začiatku zverejňovania tzv. nepravdivej informácie o výške obstarávania 3,6 mld. slovenských korún informuje, že maximálna suma, ktorá môže byť víťaznej skupine uchádzačov za služby poskytnutá v priebehu deviatich rokov, je približne 13 mil. eur, čo je necelých 392 mil. slovenských korún.

  Okrem zverejňovania tejto informácie bolo prednesené a následne diskutované s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sa zúčastnili poslaneckého prieskumu na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, suma 3,6 mld. slovenských korún, ako ministerstvo výstavby neustále informovalo a informuje, vznikla prepočítaním z celej hodnoty eur Operačného programu Technická pomoc, ktorého časti je ministerstvo výstavby riadiaci orgán podľa kurzu slovenská koruna/euro v roku 2007. Operačný program Technická pomoc zahŕňa široké množstvo činností, ktoré ministerstvo výstavby a ministerstvo financií povinne zabezpečujú vo vzťahu k implementácii operačných programov národného strategického referenčného rámca.

  Z časti Operačný program Technická pomoc, ktorú riadi ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, približne dve tretiny povinne financuje mzdy zamestnancov pracujúcich v súvislosti s eurofondmi, zabezpečuje rozvojové aktivity, financuje nákup technického vybavenia, počítačovej techniky pre týchto zamestnancov, kancelárske vybavenie vrátane nábytku, potrebné automobily a financuje softvérové vybavenie vrátane systému ITNS.

  Už aj z uvedeného vidieť, že Operačný program Technická pomoc zabezpečuje taký široký okruh činností, že je utópiou, či i len hypoteticky sa domnievať, že konzorciu, ktoré bolo víťazom vo verejnom obstarávaní, môže byť uhradená celá suma Operačného programu Technická pomoc. Rozpočet Operačného programu Technická pomoc je schválený, je odsúhlasený Európskou komisiu, a to tak, že na aktivity, ktoré zabezpečuje konzorcium, je na deväť rokov určených približne 13 mil. eur. Nie je teda pravdivé tvrdenie, že ide o tender za 3,6 mld. slovenských korún.

  Nejde o konzorcium firiem Zamedia a Avocat. Do verejného obstarávania sa prihlásila skupina uchádzačov zložená zo štyroch spoločností a s týmito bola uzavretá zmluva. Súčasťou konzorcia, ktoré pre ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja vykonáva časť služieb technickej asistencie, sú tiež spoločnosti Consulting & Management, s. r. o., Bratislava s rozsiahlymi skúsenosťami s procesom poskytovania pomoci z Fondov Európskeho spoločenstva v starom rozpočtovom období a European Consultants Organisation, s. p. r. l., Belgicko, ktorá poskytovala a poskytuje služby v súvislosti s poskytovaním pomoci z fondov Európskeho spoločenstva napríklad v Rumunsku, na Ukrajine a poskytovala ich aj za predchádzajúcej vlády. Napríklad v roku 2006 pre Úrad vlády Slovenskej republiky či v rokoch 2005 a 2006 pre ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Avocat, s. r. o., poskytoval právne služby týkajúce sa štátnej pomoci aj pre štátne organizácie predchádzajúcej vlády, napríklad pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Súčasťou konzorcia sú minimálne dva subjekty, ktoré poskytovali služby pre štátne orgány za vlády súčasnej opozície.

  Pri výbere dodávateľa boli v rozhodujúcej miere brané referencie skupiny dodávateľov. Doteraz vykonávané služby sú podľa hodnotenia ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja kvalitné a dodávané včas, dokazujú odbornosť konzorcia pri výkone obstarávaných aktivít, čo dokazujú tiež pozitívne reakcie prijímateľov pomoci z fondov Európskeho spoločenstva na systém poskytovania tejto pomoci, ako aj samotný priebeh implementácie.

  Je zavádzajúce tvrdenie, že ide o konzorcium firiem Zamedia a Avocat bez označenia všetkých členov konzorcia. Je zavádzajúce a tendenčné tvrdenie, že členmi konzorcia sú firmy blízke vládnej koalícii. Podľa tvrdenia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí podpísali návrh na odvolanie člena vlády pána Igora Štefanova, podľa zistení Úradu pre verejné obstarávanie zmluva nemala byť vôbec uzatvorená, tender mal byť „zrušený“.

  Predmetní páni poslanci tiež tvrdia, že kontrola Úradu pre verejné obstarávanie potvrdila vážne porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Nakoľko celý protokol z kontroly Úradu pre verejné obstarávanie je verejne prístupný napríklad na internetovej stránke ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, je jednoducho možno preveriť, že v protokole sa nenachádza tvrdenie, že tender mal byť zrušený alebo že boli zistené vážne porušenia zákona. Záver protokolu práve, naopak, konštatuje, že procesné a vecné nedostatky z výkonu kontroly poukázali na nesprávnu aplikáciu zákona o verejnom obstarávaní a Úrad pre verejné obstarávanie na ich odstránenie určil dve odporúčania. Zo šiestich bodov protokolu dve iba opisujú stav a v štyroch konštatujú administratívne pochybenia menšieho rozsahu, čo je potvrdené aj v citovanom závere protokolu. Nie je pravdivé tvrdenie, že kontrola Úradu pre verejné obstarávanie zistila vážne porušenia zákona o verejnom obstarávaní, ani tvrdenie, že Úrad pre verejné obstarávanie zistil, že tender mal byť zrušený a zmluva nepodpísaná.

  Hlavným predmetom verejného obstarávania boli odborné školiace služby a ďalej boli stanovené doplňujúce predmety služby, z ktorých sa skladajú odborné školiace služby. Pre stanovenie postupu zadávania zákazky podľa § 25 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého pri zadávaní zákazky na poskytnuté služby, podľa ktorej predmetom je služba uvedená v prílohe č. 2 tohto zákona a súčasne služba uvedená v prílohe č. 3 tohto zákona, je rozhodujúca predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že zákazka je kombináciou služieb prioritných a neprioritných, pre určenie celkovej kategórie služieb pre danú zákazku je rozhodujúci predpokladaný objem jednotlivých služieb podľa toho, do ktorej kategórie spadá služba s vyššou predpokladanou hodnotou a odvíja sa i právny režim a povinnosti verejného obstarávania.

  Z definície predmetu zákazky, ako aj z obsahu zmluvy, kde je zadefinovaný predmet zmluvy ako predmet plnenia, je zrejmé, že predmetom zákazky, predmetom plnenia sú z väčšej časti služby definované ako neprioritné služby. Preto bol zvolený postup zadávania podprahovej zákazky, ktorý zákon o verejnom obstarávaní v súlade s predpismi Európskej únie na výber takejto zákazky predpokladá.

  Tiež z dvoch kontrol Úradu pre verejné obstarávanie nevyplynulo, že by bola pri výbere dodávateľa použitá nesprávna metóda nesprávnym spôsobom. Takýto spôsob výberu bol zákonom predpokladaný, dovolený a v súlade s právom Európskej únie aj používaný. Je preto zavádzajúce tvrdenie o tom, že výber dodávateľa bol vykonaný neštandardnou metódou obstarávania.

  Na základe týchto faktov je vláda Slovenskej republiky presvedčená, že minister výstavby a regionálneho rozvoja neporušil zákon a že pod jeho vedením bude jeho rezort riadne plniť úlohy zverené mu v súvislosti s čerpaním pomoci z fondov Európskeho spoločenstva, ako aj ďalšie rezortu výstavby zverené kompetencie.

  Ďakujem pekne, pán predseda.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Do rozpravy teraz písomne za klub Strany maďarskej koalície pán poslanec Farkas.

 • Vážený pán predseda, dámy a páni, vážené kolegyne, vážení páni ministri, dovoľte, aby som úvodom vyslovil rečnícku otázku. Čo sa zmenilo výmenou ministra výstavby a regionálneho rozvoja? Nič. Vymenili sa iba bábky a podpísaná zmluva je naďalej právoplatná.

  Novinári hovorili, že na tlačových konferenciách konanie ministerstva fakticky obhajoval generálny riaditeľ Štefanov, minister Janušek iba formálne otváral tieto tlačové konferencie. Na poslaneckom prieskume na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja vlani v novembri sme nadobudli podobný dojem. Pozadie škandálu vysvetľoval generálny riaditeľ Štefanov. Pochopil by som výmenu ministra, ak by do kresla ministra zasadol človek nezaťažený minulosťou, ktorý nemal nič spoločné so škandálom s nástenkovým tendrom a inými problémami na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja.

  Igor Štefanov bol odborným garantom podpísaným na zmluve, je teda spoluvinníkom, ak svojím podpisom na zmluve potvrdil, že po odbornej stránke pripravoval slávny nástenkový tender. Po odbornej stránke je teda zodpovedný za hodinovú sadzbu lektorom vo výške 70-tisíc korún, za vyhotovenie loga za 2,5 mil. korún a za iné prechmaty vyplývajúce z tejto zmluvy. Aj predseda HZDS v tejto súvislosti spomenul, že týmto tendrom má SNS, Slovenská národná strana, zabezpečené pozadie parlamentných volieb a kampaní až do roku 2014.

  Ďalší problém. Igor Štefanov bol na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja generálnym riaditeľom agentúry zodpovednej za čerpanie z fondov Európskej únie. Je teda spoluzodpovedným za doterajšie katastrofálne čerpanie fondov Európskej únie, nakoľko bol v pôsobnosti ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja hlavným vyjednávačom v Bruseli. Tu treba spomenúť, že máme za sebou tretinu alebo viac ako tretinu programového obdobia 2007 až 2013 a finančný rámec podpory na Slovensko je bezmála 14 mld. korún. Za tretinu obdobia sa zazmluvnilo 5,5 % z celkového rámca a vyčerpalo 0,4 % z celkového rámca. Je to žalostne málo. Z tohto pohľadu, z pohľadu efektívnosti čerpania sa Slovensko ocitá na posledných priečkach spomedzi 27 členských štátov Európskej únie, pričom v programovom období je 2004 až 2006, teda z nášho pohľadu v prvom období Slovensko patrilo medzi najlepších žiakov spomedzi 10 nových členských štátov Európskej únie. Dlhodobo sa z pohľadu efektívnosti čerpania vtedy držalo na druhej až tretej priečke.

  Mimochodom, za škandalózny nástenkový tender, za ktorý po odbornej stránke zodpovedá pán Štefanov, Európska komisia začala proti Slovensku konanie pre porušenie Zmluvy o zriadení Európskeho spoločenstva. Slovensko má na vysvetlenie 60 dní. Nový minister Štefanov bude mať možnosť obhájiť sa a obhájiť záujmy Slovenska. Ešte tento týždeň podľa všetkého zaháji odborné rokovania s eurokomisárkou Danutou Hübner. Obávam sa o to, aby Európska komisia kvôli škandalóznemu nástenkovému tendru Slovensku nekrátila dotácie podobne, ako k tomu došlo v prípade Bulharska a Rumunska. Pán poslanec Rafaj zo Slovenskej národnej strany v nedeľu vyhlásil, že im krátili dotácie pre mafiánov a že teda preto ku kráteniu na Slovensku nemôže dôjsť. Držíme palce, aby k tomu nedošlo. Pričom na túto hrozbu upozorňujeme najmenej pol roka dozadu.

  Na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja sa udiali v priebehu posledných dvoch rokov aj iné vážne pochybenia, na ktoré sme kompetentných dlhodobo upozorňovali. Ale minister Janušek tieto naše varovania bral na veľmi ľahkú váhu, naše upozornenia ignoroval. Len aby na to nedoplatil celý rezort a napokon aj Slovensko.

  Aj správa Najvyššieho kontrolného úradu za rok 2008, predložená vlani do Národnej rady, potvrdzuje našu kritiku, upozorňuje na značné meškanie v čerpaní fondov Európskej únie, ako aj na zjavný klientelizmus. Programové vyhlásenie vlády identifikuje ako veľmi vážny problém na Slovensku existujúce regionálne disparity, obrovské rozdiely v rozvinutosti jednotlivých regiónov, v kvalite života ľudí, životnej úrovni jednotlivých regiónov. Programové vyhlásenie vlády definuje ako naliehavú úlohu zmiernenie dopadov, zmiernenie rozdielov regionálnych disparít, na papieri obsahuje opatrenia na nápravu. Igor Štefanov bol generálnym riaditeľom Agentúry na podporu regionálneho rozvoja. Nielenže zaostávame v čerpaní eurofondov, ale výsledkom činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja v priebehu dva a pol roka sú prehlbujúce sa regionálne disparity. Výsledkom je stav, keď bohaté regióny ešte viac bohatnú a zaostalé regióny ešte viac zaostávajú. Aj za tento stav je spoluzodpovedný bývalý generálny riaditeľ agentúry Igor Štefanov.

  Pán premiér pred návrhom na vymenovanie ministra sa vyjadril, že dlhodobo sledoval prácu Igora Štefanova na ministerstve a bol s jeho výkonom spokojný, preto ho navrhol na ministra. Premiér predtým očakával výsledky kontrol na Úrade pre verejné obstarávanie, resp. na Najvyššom kontrolnom úrade. Mimochodom, NKÚ zverejní výsledok kontroly zajtra. Azda preto bolo potrebné náhle zvolať mimoriadne rokovanie Národnej rady nadnes? Výsledok kontroly na Úrade pre verejné obstarávanie potvrdil, viacnásobne potvrdil porušenie zákona. Inak Ján Slota sa vyjadril, že nedošlo k výraznému porušeniu tohto zákona. Máme to teda chápať tak, že došlo k miernemu porušeniu tohto zákona? A aká je škála možného porušenia zákona? Koľko stupňov závažnosti obsahuje?

  Minister Janušek odstúpil. Je nepochopiteľné, prečo premiér navrhol na post ministra človeka, ktorý bol odborným garantom nástenkového tendra, kde kontroly potvrdili viacnásobné porušenie zákona. Podľa tejto nominácie je premiér spokojný aj so stavom čerpania fondov Európskej únie na Slovensku. Je spokojný so skutočnosťou, že Slovensko sa ocitlo na chvoste rebríčka efektívnosti čerpania. Premiér je podľa všetkého teda spokojný aj s prehlbujúcimi sa regionálnymi disparitami na Slovensku. Minimálne za tieto zlyhania, škandály, za ktoré je zodpovedný pán Štefanov, premiér buď o týchto zlyhaniach nevedel, bol neinformovaný, a teda nevedel, o čom hovorí, keď sa vyjadril o skvelých schopnostiach Igora Štefanova, alebo premiér o týchto skutočnostiach vedel, ale mal snahu ich zakryť. Ak je to pravda, tak to svedčí o tom, že jediným záujmom v tomto prípade vymenovať Igora Štefanova za ministra bola kontinuita na ministerstve v negatívnom zmysle slova a záruka, že konzorciom podpísaná zmluva bude zachovaná. Inak povedané, ide o zachovanie, ustráženie doterajších finančných tokov.

  Vymenovanie pána Štefanova je teda výsmechom do tváre občanov, do tváre poctivých pracujúcich a daňových platcov na Slovensku. Ani podaktorí vlastníci pôdohospodárskej pôdy nespomínajú v dobrom na Igora Štefanova, bývalého riaditeľa spoločnosti Žilina Invest, spoločnosti, ktorá niektorým vlastníkom bez odkúpenia zabrala pozemky na stavbu automobilky.

  Pán premiér, priznajte omyl, buďte štátnikom. Opravte chybu, umožnite svojim poslancom, aby hlasovali za odvolanie Igora Štefanova a aby vám tým poslanci dali možnosť navrhnúť nového ministra, človeka nezaťaženého minulosťou.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami pán poslanec Brocka, Slabý. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Brocka.

 • Pán kolega Farkas, keď ste si vypočuli vystúpenie ministra Mikolaja, ktorý tlmočil stanovisko slovenskej vlády k odvolávaniu Igora Štefanova, tak som myslel, že budete reagovať otázkou na pána ministra, napr. pán minister Mikolaj, prečo, prosím vás, vlastne Robert Fico minulý týždeň vyzval ministra Janušeka, aby odstúpil, keď je všetko s nástenkovým tendrom v poriadku? Vypočuli ste si, pán kolega Farkas, že vláda spochybňuje, že nie je pravda, že na zmluve je podpísaný Igor Štefanov. Pán kolega, ani v stanovisku vlády, tam nie je podpísaný Igor Štefanov, ale som presvedčený, že toto stanovisko vypracoval Igor Štefanov alebo ministerstvo regionálneho rozvoja. Myslíte si to isté?

 • Ďakujem, pán predseda. Pán poslanec, pri odvolávaní ministra Slovenskej vlády by bolo podľa môjho názoru nanajvýš vhodné, aby ste hovorili o faktoch a nie o dojmoch. Pozorne som vás počúval, na začiatku svojho vystúpenia ste uviedli, že vy a poslanci, ktorí sa zúčastnili na poslaneckom prieskume, ste, citujem, „nadobudli dojem“. No a potom ste v ďalšom vysypali z rukáva znôšku týchto dojmov, ktoré ste ale potom už vydávali za jedinú a neotrasiteľnú pravdu.

  Ja chápem, že pre vás ako poslanca za Stranu maďarskej koalície je účasť Slovenskej národnej strany vo vláde traumou, ktorú neviete prehltnúť. Zrejme tak ako pre vášho súkmeňovca, riaditeľa Úradu pre verejné obstarávanie, pána Angyala, ktorý zašiel až tak ďaleko, že deň pred podpisom záverečného protokolu hovoril o šiestich závažných zisteniach. V deň podpisu o štyroch závažných zisteniach a na jeho vlastnej tlačovej konferencii deň po podpise o dvoch závažných zisteniach. V skutočnosti ale protokol, ktorý je dostupný na webe, neobsahuje ani jedno závažné zistenie.

  Viete, u nás na Slovensku, neviem ako u vás, ale u nás sa tomu hovorí, že „čo sa babe chcelo, to sa babe snilo“.

 • Chcete reagovať, pán poslanec? Nech sa páči.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec, poprosím vás. Nech sa páči.

 • Pán poslanec Slabý, dovoľte reakciu v tom zmysle, že ak by boli vaše slová pravdou, tak by zrejme pán Janušek nebol odvolaný. To ad 1.

  Ad 2, pán Štefanov bol prítomný, keď sme boli na poslaneckom prieskume na ministerstve, a ja som hneď v prvej vete vyjadril presvedčenie, že nechcem ako politik, a tobôž politik SMK, politicky pristupovať k tomuto problému, ale vecne, vyložene odborne – a on to môže potvrdiť – a ja som tam kládol skutočne hromadu, možno 20, 30 otázok vo vecnej rovine, nie v politickej rovine, vo vecnej rovine. Niektoré boli zodpovedané kvalitne, niektoré menej kvalitne, niektoré absolútne boli zmietnuté zo stola. Ja si myslím, že tam sme viedli rokovania vo vecnej rovine, ale opätovne vám hovorím, v týchto odpovediach vystupoval pán minister minimálne. Tam vystupoval pán Štefanov a iní odborníci ministerstva a práve na základe tejto skutočnosti, to nie sú dojmy, ale práve tieto fakty, na ktoré sme tam istým spôsobom prišli, tak dokazujú tieto fakty, že skutočne človek mal dojem, ako keby pán Štefanov bol ministrom a nie pán Janušek.

  Toľko. Ďakujem pekne.

 • Do rozpravy za klub SDKÚ pán poslanec Kužma.

 • Vážený pán predseda, vážení páni ministri, dámy a páni, predseda vlády prikáže ministrovi, aby odišiel zo svojej funkcie, lebo ináč ho vyhodí. Za čo? Za škandál s vyše 3-miliardovým nástenkovým tendrom. A urobil správne, predseda vlády urobil správne. Minister niesol politickú zodpovednosť za medzinárodnú hanbu pre Slovensko. Ale kým ho predseda vlády nahradil? Koho navrhol prezidentovi? Navrhol skutočného pôvodcu tohto škandálu, autora tohto tendra.

  Ako kolega tuná hovoril i ja som bol na tom prieskume a musím priznať, že v odborných veciach to bol človek, ktorý sa jediný vyznal, ktorý vedel, o čom hovorí, čo sa týka tohto tendra, práve súčasný pán minister. Áno, čiže vedel o tom tendri, áno, vedel o tom tendri, evidentne ho pripravoval, bol jeho minimálne spoluautorom, skôr si myslím podľa toho, ako mu pán bývalý minister dával slovo, tak asi aj jediným autorom, že bývalý pán minister až tak do toho nevidel.

  Je to škandál nielen voči našim občanom, občanom tejto krajiny, ale aj voči Európskej únii, ktorá nám peniaze poskytla. Tento tender nie je len škandálom, ako bolo urobené obstarávanie, ako bol zverejnený, ako nebolo umožnené nikomu inému sa dostať k tejto zákazke, lebo to bolo na nástenke, vraj na nástenke, to sa tvrdí až ex post, za zamknutými dverami. Tento škandál, ktorý urobili vlastne ruka v ruke bývalý a súčasný minister, bol preto takto zverejnený, lebo on nie je škandálom len po formálnej stránke, ale aj cenami, ktoré obsahuje, a myslím si, že to bol práve ten dôvod, aby sa nikto nemohol dostať k tomu, aby sa mohli dať takéto ceny, aké sú.

  Prečítam vám priamo zo zmluvy, napr. prvá položka: Organizačné zabezpečenie informačných vzdelávacích aktivít, odborných seminárov, školení, konferencií, tlačových konferencií bez obeda, čiže predpokladám nejaké doobedné, dvoj-, trojhodinové, možno štvorhodinové podujatie, 2 000 korún za jedného účastníka.

  Keďže sme také veci robili a chcel som byť aktuálny, tak som si v Prešove, v krajskom meste, ktoré síce nie je najväčšie, tretie najväčšie, ale určite nepatrí medzi najlacnejšie, dneska nechal urobiť ponuku, čo by stálo, keby sme sto starostov chceli na takomto školení vyškoliť o eurofondoch. Dal som to do miestnosti, kde sa všetky takéto školenia tradične robia, zasadačka krajského úradu, roky rokúce sa to tam robí. Je tam na to technika, je všetko, robia to bežne, je ponuka. Dneska som sa dozvedel sumu 35-tisíc. Čo myslíte, koľko dostane tá firma za tých sto starostov? 200-tisíc korún podľa tejto ponuky. To je 500-percentný rabat. Chcel by som pani kolegyňu Kramplovú upozorniť, dneska mala veľmi zaujímavú tuná prednášku v rozprave na tému rabaty v hypermarketoch na tovary potravinárske, dosahujú 30-40 %. Súhlasím, že sú veľké, ale myslím si, že sa musia veľmi, veľmi učiť tieto hypermarkety, aby sa priblížili k 500-percentným rabatom. Zaujímavé, keď sa urobí tlačovka pre dvadsať novinárov, firma, čo to zorganizovala, dostane 40-tisíc korún podľa tejto zmluvy. Teda mal som niekoľko desiatok a nie stovku tlačoviek, niečo som aj organizoval, niečo som sa zúčastnil, mal som i desať, i pätnásť, i sedem novinárov, ale že by to stálo 40-tisíc korún, takáto tlačovka, ako je nárok tu podľa tejto zmluvy, no, nehnevajte sa, tam ten rabat bude ešte kvapku vyšší ako tých 500 %.

  Veľmi, veľmi zaujímavé sú tam aj ďalšie ako položky. Lektori tu už boli spomínaní. Slovenský lektor za deň 25-tisíc. Ale prečo by sme si zobrali slovenského? Podľa tejto zmluvy, keď sa vezme český lektor, poznám množstvo, množstvo lektorov, ktorí prednášajú o eurofondoch, aj našich, aj zúčastnil som sa veľmi mnohých školení aj za tejto vlády, ktoré boli urobené, čiže poznám aj súčasných lektorov. Ak si vezmete dvoch lektorov z Čiech napríklad, nemusíte ani tlmočiť, ale pre nich už je iná sadzba, a za dva týždne s nimi navštívite len osem, len osem krajských miest, aby v každom krajskom meste urobili ako po jednej prednáške títo dvaja lektori, zaplatíte im podľa tejto zmluvy honorár bez iných nákladov, všetky iné náklady sú vyhradené, jedná sa o čistý honorár, 1 100-tisíc korún. Myslím, že predseda vlády musí neuveriteľne závidieť. Určite nie je ani na pätine tej sumy. Čiže títo lektori idú tak päťkrát nad plat pána predsedu vlády.

  Takže je úplne jasné, úplne jasné, prečo tento tender musel byť na nástenke za zavretými dverami, aby náhodou sa niekto neprihlásil, lebo by tie ceny boli polovičné, štvrtinové, možno desatinové. A takto by sme mohli všetky ceny prejsť. Hovorím vám, ja som si dneska prechádzal všetky ceny. Pamätám sa, keď som kandidoval v kampani, pamätám sa, čo stojí bilbord. Čo stojí bilbord, keď sú voľby, a je väčšina obsadených, hej. A čo je tuná, si pozrite. Však mnohí z vás kandidujú, pozrite si, hej, koľko vás stáli a koľko dneska tuná ako vidíte ceny. Čiže z toho je úplne jasné, prečo tento tender musel byť na nástenke, prečo sa ho nemohol nikto, o ňom dozvedieť okrem firmy, ktorá to dopredu vedela alebo ktorá jediná sa to dozvedela, aby mohli byť takéto škandálne ceny.

  A okrem bývalého ministra aj súčasný minister o tomto tendri vedel. Dokonca tvrdím, že sa v ňom vyznal oveľa lepšie ako minister, ktorý bol zaň odvolaný. Čiže v tomto prípade si myslím, že spoluvina je tá istá. A už aj z úcty k tomu bývalému ministrovi, ktorý bol za to odvolaný, by mal byť aj tento minister odvolaný. Preto vás prosím, aby ste takto konali.

  Ďakujem.

 • S faktickou poznámkou pán poslanec Jaroslav Paška.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán kolega, život ma doviedol k tomu, že som v predchádzajúcom volebnom období musel navštíviť jednu právnickú kanceláriu, kde sa nemenovaný právnik vyjadril, že on robí poradenské služby pre ministerstvo financií a že keď budem niečo od neho potrebovať, tak že on berie 5-tisíc korún za hodinu. Keď som to prerátal na jeden pracovný deň, tak je to 40-tisíc korún na jeden deň. To je rádovo takmer dvojnásobok toho, čo dostáva slovenský lektor v tomto tendri.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Chcete reagovať, pán Kužma? Pán poslanec Kužma, nech sa páči.

 • Ja som nehovoril o právnických cenách. Chvalabohu, musím priznať, že ešte som nikdy žiadnu právnu službu nevyužil. Hovoril som o veciach, ktoré veľmi dobre poznám. Je to organizovanie tlačoviek, je to, sú to školenia, ktorých som sa ja neraz zúčastnil, čiže viem, kde sa konajú, za akých podmienok sa konajú. Ešte to tu máme rozdelené, ktoré sú aj s obedom, ktoré sú bez obeda. To si pozrite. Čiže hovoril som o školení, ktoré je doobedné bez obeda, čiže trvá 2-3 hodinky, hej. Čiže hovoril som o veľmi konkrétnych veciach. Žiaľ, vy ste reagovali na niečo úplne iné. A bol by som skôr rád, keby ste reagovali na toto. Lebo osobne si myslím, že keby tento tender bol normálne verejný, keby sa normálne objavil na internete, prihlásilo by sa nám niekoľko firiem, možno desiatky, tá cena by bola štvrtinová.

  A keď nie u všetkých vecí, môžeme spochybniť právnické, tak u drvivej väčšiny vecí by bola štvrtinová. Ale nájdem vám niekoľko firiem, ktoré by napríklad tie veci, ktoré ja som hovoril, nezorganizovali za štvrtinovú cenu, ale možno za desatinovú.

 • Pán poslanec Slota do rozpravy, nech sa páči, za klub SNS.

 • Vážený pán predseda, vážení prítomní, skutočne je tu veľmi zaujímavé počúvať tých najcharakternejších, najdemokratickejších a neviem akých naj. Ale najväčších kresťanov, ktorí rozsievajú miesto kresťanskej lásky nenávisť a zlobu. Ale veď Pán Boh nezabúda, myslím, že sa budú pražiť v tom najhlbšom pekle v konečnom dôsledku.

  Ja by som len chcel povedať jedno. Stále sa tu pretriasa tender ako škandalózny, netransparentný a neviem ešte, aký má prívlastok. Ale stále zabúdame hovoriť, že títo ľudia, ktorí boli osem rokov, osem rokov pri vládnom vesle, čo oni robili za tendre, keď tu sa stále rozpráva o tom, aký je tender netransparentný. Rozpráva sa tu, že či nejakých dvetisíc, alebo štyritisíc na hodinu školiteľa. Nehovoríme, aký bol tender trebárs pri výbere uchádzača na predaj Slovenských elektrární.

  Slovenské elektrárne, Slovenský plynárenský priemysel, ktoré sú skutočne nosné zo stránky prínosu pre národné hospodárstvo Slovenskej republiky, takéto zásadné podniky tohto štátu boli ako odpredané v tendroch? V transparentných tendroch? Koľko bolo uchádzačov na predaj Slovenských elektrární? Dvadsať, päťdesiat, sto? Jeden!

  Projekt, ktorý bol vypracovaný na predaj Slovenských elektrární, bol vypracovaný pracovníkmi Slovenských elektrární a bol daný k dispozícii tomu slávnemu dojednávačovi – alebo ako sa to odborne nazýva, poradcovi, to je odborný názov, hej, poradca, ktorý tam bol dosadený a ktorý dostal vypracovaný projekt, čiže on nespravil absolútne nič. A my sme vytendrovali a špekulovali sme mesiac, že komu to odpredať z toho jedného uchádzača. A sme prišli na to, že ten jeden uchádzač je ten pravý. A na to prišiel ten poradca.

 • Povedané so smiechom. Potlesk v sále.

 • A dokonca za to, že poradil správne našej slávnej bývalej vláde, dostal skoro miliardu. Nie 2-tisíc korún, ale miliardu rovno do vrecka.

 • No ako sa tá miliarda rozdelila, to len Pán Boh vie! Ale ja by som to aj nejako naznačil, v akom pomere možnože sa delila.

 • Smiech v sále.

 • Ale určite ten, u toho poradcu zostala tá menšia kôpka. To som si stopercentne istý.

  A chcem zdôrazniť jedno, keď už hovorí kolega z maďarskej koalície o tom, že čo to spôsobí tento tender a idú nás šetriť a prešetrovať a robiť, ja neviem, čo všetko zlé Slovenskej republike. No nič nebudú, nijaké zloby ani nijaké tomahavky, ani traktory nebudú lietať povetrím. Ja by som len chcel zdôrazniť, že keď sa bude niečo prešetrovať, tak sa nebude prešetrovať tento tender, lebo na prešetrovania tohto tendra sú domáce kontrolné orgány. Ale sa bude prešetrovať Prístupová zmluva s Európskou komisiou, pane, a budú sa napríklad prešetrovať rozhodnutia vášho bývalého ministra na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja, ktorý prideľoval eurofondy bez prijatého zákona. To bude problém! To bude „setsakra“ problém! Tak toto by ste si mali uvedomovať.

  A to, ako sa tam šafárilo za vášho ministrovania alebo za ministrovania pána Miklósa na ministerstve životného prostredia, to zase pomlčím radšej. Lebo to by som tu rozprával hodinu a každý máme nejaké tie povinnosti a nebudeme si tu stále dokazovať proste čo, kto a ako.

  Keď už chceme rozprávať o politikárčení. Zoberme si, že čo povedal ten váš slávny šéf Úradu pre verejné obstarávanie. Keď zistil, že šéfka kontroly, ktorá vydala jednoznačné uznesenie o tom, že výber, výber, ktorý realizovalo ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, nemá nijaké rozpory so zákonom, dala to písomne na vedomie. Konkrétne bývalému generálnemu riaditeľovi inžinierovi Štefanovovi. A na základe tohto uznesenia došlo k uvedenému tendru. Tam jednoznačne táto šéfka kontroly na Úrade pre verejné obstarávanie povedala, nie je to v rozpore so zákonom. A to je alfa a omega. A čo spravil váš múdry, premúdrelý a najmúdrejší šéf úradu pán Angyal, ktorý je vysoký funkcionár Strany maďarskej koalície? No proste pani doktorku Vermešovú vykopol. Vykopal, pretože mala iný názor ako on. To je tá tzv. demokracia podľa Strany maďarskej koalície.

 • Takže nalejme si čistého vína. O tom, samozrejme, Slovenská národná strana sa nedá urážať týmto pologramotným človekom, ktorý, ktorý – ale nebudem ho nejako, lebo on sám sebe už asi zavadzia. V každom prípade sme sa dneska rozhodli podať trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru, tu je, kde sme jednoznačne Generálnej prokuratúre oznámili a sme ich upovedomili o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohol byť spáchaný trestný čin týkajúci sa konania predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, politického nominanta SMK, v súvislosti s kontrolou na uvedenom ministerstve, a to z dôvodu:

  „Predseda úradu konštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní pred skončením kontroly“ – pred skončením kontroly – „a následne po skončení kontroly na tlačovej besede dňa 9. 4. 2009 uvádza závery neobsiahnuté v protokole a v rozpore s protokolom. Po druhé, predsedovi úradu, vychádzajúce z čl. 13 ods. 1, 2 Ústavy Slovenskej republiky, zákon nepriznáva právomoc vykonávať kontrolu, resp. meniť výsledky kontroly, dopĺňať závery kontroly.“

  Čiže toto sú hrubé, doslovne hrubé porušenia všetkých ustanovení, ktoré má vnútorné predpisy Úrad pre verejné obstarávanie. Počkáme si na vyjadrenie Generálnej prokuratúry. Ale pevne verím, že pán Angyal bude obvinený. Som hlboko o tom presvedčený.

  Ja by som ďalej chcel rozprávať o tom, akí naši najväčší demokrati, oni aké prevádzali tendre. Zoberiem, túto pán Brocka vehementne rozprával, ako celá republika skrachuje, pretože tu bolo 3,6 mld. rozkradnuté. No neboli rozkradnuté nijaké miliardy! Miliardy rozkradli vaši kumpáni na Branisku. Tunel vytunelovali. No tak máme dvakrát, dvojnásobný tunel.

 • Jeden v kopci a druhý neviem kde. Ale určite tí, ktorí to majú vo vreckách, tak vedia, kde je ten druhý tunel. Kde sa prešvihla ďalšia miliarda. Miliarda, ktorá sa rozkradla! A na toto rozkrádanie poukázal nikto iný, nie naša polícia a naše ministerstvo vnútra, ale švajčiarska polícia, ktorá zistila, že 290 mil. zniekade niekomu pribudlo na kontá v švajčiarskych bankách.

 • To je ten problém! To sú hotové zlodejiny. A toto som zvedavý, že kedy bude došetrené. O tom by mali naše médiá písať. Lebo to boli hotové rozkradnuté peniaze.

  A poďme ďalej, keď tu rozprávame o nejakých dvadsiatich, štyridsiatich alebo 2-tisíc korún, či polemizujeme, či to je adekvátne, alebo nie je to adekvátne. Povedzme si, napr. náš najmúdrejší, galaxiou uznávaný minister financií Ivan Mikloš, ktorý nás všetkých poučuje, akí sme zlodeji, no neviem, kto je tu väčší zlodej, ako, s prepáčením, niekto, hej, kto to kritizuje.

  Zoberme si predaj SPP, predaj, ktorý bol realizovaný za 130 mld. Trhová cena, minimálna trhová cena bola 230 mld. Sto miliárd je v háji! Tomuto štátu, tejto republike, týmto občanom Slovenskej republiky niekto ukradne 100 mld. a nič sa nedeje. To je všetko v poriadku. To je všetko v poriadku. Ale to, že je niečo na nejakej nástenke, tak to nie je v poriadku. To z toho sa zrúti galaxia! Ale niekto ukradne 100 mld., to je v poriadku.

 • To je skutočne, to je perfektná logika, teda pre zlodeja.

  Chcel by som povedať ešte v súvislosti s tým tendrom pre Slovenský plynárenský priemysel. Nie, že sa to predalo hlboko pod cenu, ale sa uzavrela zmluva, na ktorej, vďaka kurzovým rozdielom, ktoré nezaistil pán minister financií, štát prerobil ďalších 8 mld. Sk. Ďalších 8 mld. Čiže ešte z tých predajných peňazí sme o 8 mld. dostali menej. Pri plynovej kríze, to sme videli jasne, že čo sa stalo alebo čo sa mohlo stať tomuto štátu, už len z toho titulu, že sme sprivatizovali, prosím pekne, SPP.

  Ďalej ČSOB. Vďaka zbabranému a neúmerne zdĺhavému postupu občania Slovenska museli platiť 25 mld. Sk Česko-slovenskej obchodnej banke. A kto je za to zodpovedný? Duch svätý? No nie, ja si myslím, že niekto musí byť vždy zodpovedný. A kto bol minister financií? Jasné! No kto bol?

 • Reakcia z pléna.

 • Kozlík? No ty si dobrá koza (smiech v sále), tebe už rastú z toho rohy. Áno, vtedy bol minister financií pán minister Mikloš. Ty mudrák, Vasilisa premúdrelá.

 • Smiech v sále.

 • Predaj Slovnaftu. Vďaka profesionálnemu prístupu Ivana Mikloša pri kontrole voči Slovnaftu sme mali v roku 2009, teda v čase krízy, keď chýbajú peniaze v rozpočte, viac o 500 mil., ktoré sme museli Slovnaftu vrátiť. Z akého dôvodu? No bolo to jednoznačne zbabrané.

  Transpetrol. Svojou nečinnosťou v prípade sporu Ilčišin voči daňovému úradu, ktorý nedosahoval ani 30 mil. korún, štát má doteraz nevyriešené spory o 34 % podiel v Transpetrole, i keď je to v takej, v úvodzovkách, ale budiž, pričom Ivan Mikloš sa s pánom Ilčišinom stretával ešte ako opozičný poslanec a podľa informácií Ilčišina v médiách mu práve Mikloš dal návod, ako treba tento spor o daňovú pohľadávku využiť a ako obabrať štát, keď ako náhradu škody mal získať Ilčišin akcie Transpetrolu.

  Ďalšie pretláčanie firmy a prezentácia Slovenska, kedy pán Ivan Mikloš ako najväčší expert na transparentnosť a tendre napísal list svojmu vtedajšiemu kolegovi ministrovi zahraničných vecí Eduardovi Kukanovi, ktorý sa tento týždeň, ten sa z noci na ráno stal expert na čerpanie európskych fondov, aby pri prezentovaní Slovenska využíval konkrétnu firmu. To, že menil pán Mikloš ako najväčší expert priamo v parlamente už prijatý rozpočet štátu, to už je len proste čisto okrajová záležitosť. Ak by pán Ivan Mikloš konal, kedy konať mal, Slovensko už dávno mohlo mať prípad TIPOS-u ako nepríjemnú historickú udalosť uloženú v archíve dejín.

  Takže jedno chcem povedať na záver k tým našim predchodcom. Ak si zhrnieme len prešľapy ministra financií, bývalého, tak výška škody, ktorú spôsobil Slovensku, dosahuje sumu 10 megatendrov, ktorá môže konkurovať výške rozpočtu, ročného štátneho rozpočtu. Tým chcem povedať jedno, že my tu silou-mocou chceme prezentovať ako ministra Januška, bývalého, tak nového ministra Igora Štefanova ako proste nejakých neschopných babrákov, ktorí vedome chceli ublížiť tomuto štátu, čo nie je určite pravda, a tender, resp. uznesenie Úradu pre verejné obstarávanie to aj jednoznačne hovorí – a jednoznačne hovorí –, že nedošlo k nijakému závažnému porušeniu ničoho pri výbere. A po druhé chcem zdôrazniť jedno, že toto ministerstvo má desaťnásobne lepšie výsledky v čerpaní eurofondov ako ministerstvo za vládnutia našich maďarských spoluobčanov, keď tam vládli. Desaťnásobne lepšie. A myslím si, že má najlepšie čerpanie v rámci ministerstiev tejto vlády. Takže treba si skutočne zvážiť, čo sa hovorí ako klady a zápory celej tejto záležitosti.

  Chcem ale zdôrazniť, že v konečnom dôsledku, viete, vyjadrovať za každú cenu názor, že tu došlo k nejakému pochybeniu zákona, a pritom v pozadí robiť všetko pre to, aby sme poškodili tomuto štátu a týmto občanom Slovenskej republiky v zahraničí, konkrétne v Bruseli, tak to je už trošku veľa. Takto sa vyjadrujú aj politici v rámci Európskej únie, že to je pre nich nepochopiteľné, že vnútri, znútra ľudia doslovne krivo svedčia, krivo obviňujú, a tým pádom je pre nich prijateľnejšie zlo, zlo pre tento štát a každé zlo je pre nich dobro. To je pre mňa absolútne nepochopiteľné!

  Na záver by som chcel povedať jedno, že skutočne ja som hlboko presvedčený o tom, že ako pán minister Janušek, tak pán minister Igor Štefanov skutočne neporušili absolútne nič, výsledky ministerstva sú veľmi dobré, nadštandardne dobré a v každom prípade majú dôveru klubu poslancov Slovenskej národnej strany.

 • S faktickými poznámkami poslanci Brocka, Janiš, Kužma, Farkas, Slabý, Abrhan, Štefanec, Rafaj. Ešte niekto prosím, kto má problémy s kartou?

 • Reakcia z pléna.

 • Aha, dobre, rešpektujem. Je to všetko? Pán poslanec Rafaj, pardon, ten je v rozprave, čiže nie s faktickou. Ďakujem pekne. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Slovo má po faktických poznámkach pán poslanec Brocka. Teraz najprv faktické poznámky podľa zvyku.

  Pán poslanec Janiš.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja budem veľmi, veľmi stručný. Pán predseda Slota, vy mňa ani žartom nemôžete uraziť.

 • Reakcie z pléna.

 • Poprosím, vážení kolegovia, zdržme sa, prosím, akýchkoľvek konaní mimo štandardného rámca. Slovo má pán poslanec Kužma.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega, pýtate sa, kto bol zodpovedný za kauzu ČSOB. No predsa vy, lebo sa to stalo za vašej vlády, keď ste vládli spolu so Združením robotníkov Slovenska a HZDS. Už si nepamätáte, kedy tá kauza vznikla a kto bol aj vtedy ministrom financií, v tom čase? Nebol z vašej strany, ale bolo to za vašej vlády.

  Slovnaft je problém? Za koho sa privatizoval Slovnaft? No predsa tiež za vašej vlády. V čase plynovej krízy sme doplatili na to, že bola privatizovaná Nafta Gbely? Ale kedy sa privatizovala Nafta Gbely, kto ju privatizoval? No predsa vy, vaša vláda. Bola to vláda HZDS, SNS, ZRS.

  Tak si trošku najprv pospomínajte, keď vyčítate všetko z minulosti, a nemiešajte veci, ktoré boli urobené za vašej vlády z obdobia ´94 – ´98, s ďalšími vecami. Tak minimálne za tieto tri veci ste jednoznačne spoluzodpovední ako jeden z koaličných partnerov, kedy sa to stalo. Lebo dúfam, že nechcete povedať, že sme boli pri vláde pred rokom ´98, to už by ste mali veľmi krátku pamäť, pán kolega.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Slota, v predchádzajúcom období, volebnom období alebo v predchádzajúcom prvom období ani v jednom prípade Európska komisia nezahájila konanie alebo kontrolný orgán Európskej komisie OLAF nezahájil šetrenie proti Slovensku...

 • Reakcia poslanca Slotu.

 • Prosím, pán poslanec, poprosím...

 • Reakcia poslanca.

 • Poprosím kľud v sále, vážení kolegovia. Prosím.

 • Len v predposlednom volebnom období, keď musel skončiť podpredseda vlády Hamžík, vtedy sa Slovensku vytýkali isté veci. Čiže v priebehu predchádzajúceho programovacieho obdobia nehrozilo ani raz na Slovensku šetrenie alebo konanie proti Slovensku. Teraz Európska komisia zahájila konanie pri tendroch v gescii ministerstva životného prostredia a v gescii ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. V obidvoch prípadoch proti vašim ministrom.

  Úrad pre verejné obstarávanie. Ak je pravda, čo ste tvrdili, ak pochybil riaditeľ Béla Angyal, tak prosím vás, prečo podal demisiu minister Janušek? Zato, že bol čistý ako ľalia?

 • Reakcia poslanca Slotu: Pretože mal toho všetkého plné zuby, preto.

 • Poprosím, bude slovo, pán poslanec Slota, dostanete, ak sa prihlásite, máte šancu dve minúty reagovať.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím kľud v sále, vážení kolegovia, chápem, že ide o emotívne silnú vec, ale poprosím kľud.

  Slovo má pán poslanec Slabý.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Slota, ak dovolíš, chcel by som nadviazať na tvoje hodnotenie, keď si hovoril o obkydávaní Slovenska v zahraničí istými ľuďmi, istými politickými stranami. Aj o tom strašení, že veď nám Európska únia ukáže.

  Mám jeden konkrétny prípad. Dámy a páni, od roku 2006 nás, túto vládu, strašíte, ohovárate, nadávate, píšete všetko možné do Bruselu na Komisiu, dotiahli ste to až tak ďaleko, že tak, ako sme riešili kalamitu v Tichej a Kôprovej doline, zaoberala sa tým Komisia v Bruseli. Dnes tu mám záver tohto konania: „Dovoľujem si vám oznámiť, že Európska komisia svojím rozhodnutím zo dňa 14. apríla 2009 uzavrela prípad konania voči Slovenskej republike pod registračným číslom 2006/4717 vo veci určitých lesohospodárskych aktivít vo Vysokých Tatrách. Týmto sa považuje tento prípad zo strany Európskej komisie za formálne uzavretý.“

  Možno to pre niekoho znamená maličkosť a je to nejaká bezvýznamná správa pre naše médiá, ale pre všetkých ľudí, ktorí úprimne čosi robia a chcú niečo pre tento štát dokázať, je to obrovská a, myslím, veľmi dobrá správa.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Abrhan.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda Slota, štyri mesiace ste odolávali tlaku odvolať ministra. Ak by ste postupovali tak ďalej, tak dnes ste mali právo a povinnosť vystúpiť a obhajovať pozíciu ministerstva vo vzťahu ku kontrole Úradu pre verejné obstarávanie. Dnes by ste mali plné právo podať podnet na Generálnu prokuratúru. Ak ste to urobili, ak ste presvedčený, že postup Úradu pre verejné obstarávanie nebol správny, prečo ste súhlasili ako koaličný partner s odvolaním vášho ministra? Už pred časom ste sa vyjadrili, že pre vás je táto koalícia viac ako vaše vlastné svedomie. Dnes môžeme parafrázovať toto vaše stanovisko, že pre vás je tento tender viac ako osoba akéhokoľvek ministra. Ďakujem.

 • Takže faktické poznámky. Pán poslanec Slota, chcete s reakciou na faktické poznámky? Hlási sa, zapnite mikrofón pánovi Slotovi, prosím, dve minúty má.

 • Ja by som všetkým týmto pánom chcel odkázať, že i keď sme boli fakt vo vláde pred tým rokom 1994, ale v konečnom dôsledku chcem zdôrazniť, že tie kauzy, o ktorých som rozprával, či to je 25 mld., tých 25 mld. nevyplácala Mečiarova vláda, tých 25 mld. vyplácal ČSOB niekto iný, samozrejme, áno?

  A v každom prípade k tým veciam, ktoré hovoril ten pán posledný poslanec, ani neviem, ako sa volá, chcem jednoznačne povedať, už som zdôraznil jednoznačne, pán Janušek, ktorý bol do poslednej chvíle a je stále jednoznačne presvedčený o svojej absolútnej nevine, proste z toho titulu, že bol už tak frustrovaný celým tým cirkusom, ktorý tu robili pohon médiá, tie tzv. demokratické obludné médiá a, samozrejme, opozícia, samozrejme, že radšej z toho vypadol, vykašľal sa už proste na všetko a odišiel. Odišiel sám dobrovoľne. Taká je pravda. Bol zhnusený týmto pokrytectvom, v ktorom všetci žijeme, ktorým „ládujeme“ celú slovenskú spoločnosť, robíme z nich všetkých alebo chceme urobiť z nich všetkých hlupákov, na bielu stenu hovoríme, že je čierna, ten, kto povie, že je biela, tak to je zločinec. Taká sme my politická „sebránka“ tu, v tomto parlamente!

 • Takže teraz požiadal o vystúpenie navrhovateľ pán Brocka, má slovo.

 • Veľmi emotívne vystúpenie a zlostné vystúpenie...

 • Reakcia poslanca Slotu. Smiech v sále.

 • Prosím, nie je možné, má právo hovoriť stále iba pán, ten, ktorý má slovo. Prosím, pán Brocka. Poprosím o kľud v sále.

 • Pán kolega Slota, ja som si všimol, že sa veľmi zabával, keď vystúpil poslanec Kužma a hovoril vo svojom vystúpení o tom, že vlastne autorom toho škandalózneho tendra nie je bývalý minister Janušek, ale Igor Štefanov. A na tomto sa Ján Slota najviac zabával, ako som ho sledoval, pretože potom už bol veľmi rozrušený. Čiže mne teraz...

 • Reakcia z pléna.

 • Mne napadá, pán kolega, že vy ste sa netrafili, vy ste sa netrafili, že mohlo to byť aj inak, že kto za tým tendrom naozaj skutočne stál.

  Ale pán kolega Slota hovoril o tom, okrem iného teda, že hovoril okrem iného viac o iných veciach ako k veci, pán Slota nám povedal a vyzval nás, aby sme si naliali čistého vína. Tak, prosím, nalejme si čistého vína. Pán kolega Slota, hovoríte, že pán Janušek odišiel teraz, samozrejme, odišiel pred tým, ako by sme ho odvolávali tu alebo ako by navrhol predseda vlády ho odvolať prezidentovi, to je fakt. Ale faktom je aj to, že predseda vlády ho vyzval, aby odstúpil. A predseda vlády povedal, že ak neodstúpi, tak s takýmto návrhom na jeho odvolanie k prezidentovi pôjde, to je fakt, pán kolega Slota.

  Vy ste hovorili, to vaše vystúpenie bolo dosť chaotické, lebo moje vystúpenie je vystúpenie do rozpravy...

 • Reakcia z pléna.

 • Poprosím kľud, prosím, je v záujme nás všetkých, aby sme dodržiavali parlamentné pravidlá, prosím.

 • A vy ste kto, že ma budete upozorňovať, o čom nemám hovoriť?!

 • Zdržme sa, kolegov, ktorí nemajú slovo, prosím, zdržme sa prejavov.

 • Tak sa prihláste, pán kolega, do rozpravy a potom vás budem pozorne počúvať. A to isté chcem ja teraz od vás a vyprosujem si, aby ste mi skákali do reči! Najprv sa naučte slušnosti a zapisujte sa iba za seba tu, v parlamente.

 • Vy ste podvodník! Ale teraz aby sme hovorili a chcem hovoriť, moje vystúpenie je reakciou na pána kolegu Slotu...

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, poprosím, je naozaj v záujme nás všetkých, prosím. Pán poslanec sa v zmysle rokovacieho poriadku prihlásil do rozpravy, takže má slovo ako v rozprave, takže je viazaný iba všeobecným predpokladom k meritu veci, ktorým je predložený návrh.

  Máte slovo, pán poslanec, nech sa páči.

 • Keďže vystúpenie kolegu Slotu bolo veľmi chaotické, pretože on nehovoril ani, by som povedal, neobhajoval veľmi svojho ministra, ale hovoril o tom, čo robila predchádzajúca vláda, resp. predchádzajúce vlády. Pán Slota spomínal čísla, sto miliárd ukradli, hovoril to tak teatrálne. Pán kolega, ste tretí rok vo vláde, ak je to pravda, ak je to naozaj to čisté víno, ktoré tu chcete nalievať, čo vám bráni, aby ste takéto zlodejiny vyšetrili a potrestali?!

 • Reakcia poslanca.

 • Pán kolega, veci sa mali úplne inak. Ak vám treba oživiť pamäť, tak vám to pripomeniem veľmi krátko.

  Na konci 90. rokov na svete ešte nechyrovali o finančnej, hospodárskej kríze, ale Slovensko pred ňou už bolo, Slovensko v nej už bolo. A to bol výsledok práve vládnutia koalície, ktorej vy ste boli súčasťou. A ak chcete, ak sa pýtate rečnícky, že čo tu zachovala a zanechala tá predchádzajúca vláda, tak vám len pripomeniem, že najvyšší ekonomický rast v Európe, ozdravené banky, o 200-tisíc pracovných miest viac, ako keď ste odovzdávali vládu vy, najviac investícií na Slovensku z celého regiónu – pán kolega, toto je pravda, toto je čisté víno. Takto ste prišli k moci a za tri roky, za tri roky a myslíte si a skrývate sa za hospodársku krízu a myslíte si, že vám to občania zožerú, že jednoducho budete rabovať, lebo vy rabujete ako Turci. Vy rabujete ako Turci! A ak si myslíte, že občania, keď je hospodárska kríza, že vám to budú tolerovať, tak ste na veľkom omyle!

 • Reakcie z pléna.

 • A teraz, ak dovolíte, rád by som sa vyjadril ešte aj k stanovisku vlády (ruch v sále), rád by som sa vyjadril k stanovisku slovenskej vlády, ktoré tu predniesol minister Mikolaj. V stanovisku vlády je, že nie je pravda, že meno Igora Štefanova nie je na zmluve, že figuruje na predmetnej zmluve. Že tam je jeho meno iba ako kontaktná osoba. No, máte pravdu, pán minister. Na stanovisku vlády rovnako nie je meno ministra Igora Štefanova a dúfam, že mi nebude oponovať, že rovnako toto stanovisko pre vládu vypracoval minister Igor Štefanov.

  A teraz ak ste bránili terajšieho ministra, že on s trendom nič nemal, tak ja len pripomeniem to, čo už zopakoval, resp. povedal aj môj kolega Farkas, že aj ja som bol na tom poslaneckom prieskume a musím povedať, že na väčšinu našich otázok neodpovedal minister Janušek, na väčšinu našich otázok odpovedal terajší minister. A keď na niektorú otázku predsa len odpovedal minister Janušek, tak minister Štefanov mu našepkával.

  Dámy a páni, rovnako spochybňuje stanovisko vlády, že nejde o tender miliardový, že ide len o 400 mil. korún. No, prosím vás, keby išlo aj o 400 mil. korún, ako vy tvrdíte, tak musím povedať, že... (reakcia z pléna) ... pani ministerka Tomanová, ktorá tu sedí, aby som bol konkrétny, chudinka, my sme ju odvolávali za dvojmiliónovú neoprávnenú dotáciu privilegovanému Privilégiu.

 • Reakcia z pléna.

 • Kde sa na vás pani ministerka Tomanová hrabe, vy ste na jednom jedinom logu, dámy a páni, na jedinom logu zarobili viacej, ako dostalo to Privilégium, ktorého riaditeľka je trestne stíhaná. Za logo, za ktoré ste vyfakturovali milión, dva milióny, za ktoré iný váš kolega, jemu stačila štyridsatina, ministrovi zdravotníctva, ktorý nemá peňazí v zdravotníctve, on to dokonca dal urobiť za sumu, ktorá je 270-krát menšia. A ja vám chcem povedať, že keby ste naozaj mali problém a chceli v čase hospodárskej krízy šetriť, tak môj 12-ročný Benjamín, pán kolega Slota, vám takéto logá už nie že za laptop, zadarmo vám ich urobí.

  Dámy a páni, naozaj spôsoby, ktorými ste sa naučili za tri roky vládnutia, za tri roky vládnutia, a tá bohorovnosť, s ktorou vy, pán kolega, posielate niekoho do pekla, nemá obdobu. Vy ste, pán kolega, vy ste jeden nezodpovedný človek, vy ste jeden nezodpovedný človek a samozrejme, samozrejme, že toto vám občania Slovenskej republiky, samozrejme, raz zrátajú. Zrátajú vám to, lebo takéto turecké rabovanie, akého sme svedkami v čase hospodárskej krízy, Slovensko už dávno nezažilo. A nebudem hovoriť o číslach z toho tendra.

 • Reakcia poslanca.

 • Dámy a páni, keďže ale po rokovaní vo výboroch nebolo prijaté platné uznesenie, dámy a páni, dovoľte, aby som, keďže tu bola len informácia, dovoľte, aby som predniesol návrh uznesenia, o ktorom Národná rada bude hlasovať, k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. „Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 88 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

 • S faktickými poznámkami poslanci Zmajkovičová, Kužma, Slabý, Vaľová, Slota, Abrhan. Pokiaľ je to všetko, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou na vystúpenie navrhovateľa.

  Slovo má pani poslankyňa Zmajkovičová.

 • Ďakujem za slovo. Pán kolega, vy ste pred chvíľočkou spomenuli slovo „podvod“. Podvod sa stal pred hodinou v tejto snemovni, keď neúspešná prezidentská kandidátka Iveta Radičová hlasovala za svoju kolegyňu Rosovú. Ona vo svojej prezidentskej kampani hovorila o čestnosti, morálke, etike, slušnosti a ponúkala čisté dlane. Dnes hlasovala za iného poslanca. Takýto podvod tu nebol minulé volebné obdobie, predchádzajúce volebné obdobie, bol tu jeden podvod, a to kupovanie poslancov vládnou koalíciou, ktorý dnes nie je ešte vyriešený. A dnes tu máme ďalší podvod – hlasovanie za iných. Čo ešte môžeme očakávať od poslancov SDKÚ?

 • Vážený pán predseda, pán kolega Brocka, hovorili ste, že sa pán Slota smial, keď som povedal, že autorom bol súčasný minister, autorom tohto tendra. Myslíte, že by potom autorom bola rovno tá firma, ktorá ho vyhrala? To by bolo asi najpraktickejšie.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Brocka, vo svojom vystúpení ste uviedli pre mňa absolútnu novinku, už som v tomto parlamente počul rôzne drzosti a hlúposti, ale keď mňa aj občanov Slovenska priamo tu, v parlamente, vyzvete, aby vám boli vďační za to, že ste ukradli tomuto štátu napríklad 100 mld. pri predaji SPP, lebo tak ste konali v dobrej viere a vlastne ste tým v predstihu riešili svetovú hospodársku krízu, tak to ste prekonali aj seba. Ak dovolíte, udeľujem vám na stupnici absurdít 100 bodov a blahoželám vám k tomu.

 • Slovo má pani poslankyňa Vaľová.

 • Ďakujem veľmi pekne. No, pán Brocka, to už sme tu dávno počuli, že my sme zodpovední ešte aj za hospodársku krízu, ktorú sme spôsobili, ja neviem, ale možno máte v zemepise, neviem, čo ste mali zo zemepisu, lebo hospodárska kríza ide zo Spojených štátov, nie zo Slovenska. To je prvá vec.

  A druhá vec, povedali ste, že váš syn Benjamín by dokázal urobiť lepšie logo. No jedného syna pána Horta sme tu už mali, ktorý si zaplatil služobnú cestu cez parlament ako prekladateľ a platil mu ju parlament, pretože si ho otecko zobral na služobnú cestu so sebou. Tak vidím, že takéto zámery rezonujú v SDKÚ o tých synoch.

  A čo sa týka pani ministerky Tomanovej, no skutočne máte pravdu, to, čo ste s ňou urobili cez médiá, tak ju môžem nazvať, že je v dobrom zmysle slova, je chudera, pretože skutočne to, čo ste s ňou robili cez médiá za tie postele, ktoré dala, ona tie peniaze neukradla, ale že dala postele tým ľuďom, ktorí skutočne potrebovali a ktorí tam ležia. Tak ja neviem, že čo chcete ale akože? Skutočne pani ministerka na tomto, na tej kauze, ktorú vy rozprávate, určite nemala podiel. Tie postele tam sú a verím, že ich nechcete vytiahnuť spod tých ľudí, ktorí sú chorí a predať ich teraz. To je jedna vec.

  A druhú vec by som chcela povedať, prosím vás pekne, nechajte pána Štefanova, nech sa ujme svojej funkcie, veď ja neviem, ale to už je trápne, aby minister ešte ani nesadol na stoličku a vy už ste vedeli o tom, čo všetko sa bude diať a čo všetko sa stane.

  Ďakujem.

 • Ja by som ešte k tomu, čo povedal pán poslanec Brocka, sa dotkol, samozrejme, aj pána ministra za KDH, konkrétne ministra vnútra, bývalého, Palka, i keď teraz je už niekde inde, ale vtedy bol minister vnútra za KDH. Tie tendre, ten bohorovný, najväčší kresťan a katolík, 12-miliónový pokazený tender na hasičské striekačky, podozrivý nákup nábytku, obstarávanie volebných tlačovín, kde skutočne boli prehajdákané milióny, 1,2 mil. preukazov za vyše 95 mil., ktoré boli nepoužiteľné a ďalšie a ďalšie veci. A najväčší gól, to je na zasmiatie, skutočne, 140 vodičákov pre Číňanov, ale bez kurzu.

 • Povedané so smiechom. Potlesk v sále.

 • A nikomu nepadla hlava. To je niečo úžasné! Akí ste vy boli skutočne frajeri pri tendroch, to bolo až-až-až humorné, na zasmiatie.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcel podporiť vystúpenie pána poslanca Brocku v tom, že nie je pravda, že pán exminister Janušek odstúpil kvôli tlaku médií. Jednoducho odstúpil preto, lebo predseda vlády ho vyzval, aby odstúpil, a povedal mu, ak tak neurobí, tak predloží návrh na jeho odvolanie. A vtedy bolo jasné pánovi exministrovi Janušekovi, že nemá inú šancu. Buď odstúpiť, alebo ho predseda vlády odvolá. A že ho odvolá kvôli tendru a kvôli tendru, o ktorom sa pán súčasný minister vyjadril, že je hrdý na tento tender. A preto opozícia predkladá návrh na odvolanie súčasného ministra, lebo sa hlási k tendru, ktorý spackal exminister Janušek.

 • S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Brocka.

 • Nestihnem asi na všetkých reagovať, alebo teda na tých, ktorí ma zaujali svojou faktickou poznámkou.

  Pán kolega Slabý, ste zopakovali 100 mld. krádež z SPP. Prosím vás, to je váš dojem, to je váš dojem. Ja môžem o fakte povedať, že z privatizácie SPP sme vám takmer 70 mld. odložili v Národnej banke Slovenska, aby ste mali na vykrytie dôchodkov, deficitu v prvom pilieri. To boli peniaze z privatizácie SPP. To boli peniaze, ktoré zostali dôchodcom, ktoré zostali občanom Slovenskej republiky. To bola iná privatizácia, ako si občania pamätajú z 90. rokov, keď vy ste boli pri moci. Vy ste privatizovali pre svojich kamarátov, ktorí to potom predali, a štát z toho nemal absolútne nič.

  A tu prejdem tak spontánne k pani poslankyni Vaľovej, pretože ona ma veľmi nepozorne počúva, lebo ja som vôbec nehovoril o svetovej hospodárskej kríze, ktorá by vznikla na Slovensku, ja som hovoril o tom, že Slovensko na konci 90. rokov pred ekonomickým kolapsom bolo v medzinárodnej izolácii s nezamestnanosťou takmer na úrovni 20 %. To bola hospodárska, finančná, ekonomická kríza, keď svet o tom možno v tom čase ešte nechyroval.

  No a keď ste hovorili, teda tak ste nazvali pani ministerku chuderou, ja som len chcel porovnať...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďakujem, čas uplynul. Prosím, pokračujem, teraz ale vás chcem upozorniť, teda vám chcem oznámiť, že požiadal o slovo podpredseda vlády, minister školstva. Takže mu udeľujem slovo, potom požiadala o slovo pani ministerka práce a sociálnych vecí, v zmysle rokovacieho poriadku majú nárok.

 • Vystupujem preto, že pán poslanec obvinil vládu Slovenskej republiky, že nepravdivo informuje a sa zastáva nového pána ministra. Ale, pán poslanec, smolu máte v tom, že my vieme byť presní a celý ten návrh, ako vy ste ho pripravili, je neskutočne povrchný. Odôvodnenie, ktoré ste vypracovali k návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády a ktoré podpísali poslanci opozície a kde ste uvedený ako prvý, takže predpokladám, že asi ste ho vypracovali vy, je napísané: „Igor Štefanov je v tejto kauze rovnako spoluzodpovedný za zneužívanie a plytvanie verejných prostriedkov. Jeho podpis figuruje na zmluve s konzorciom spolu s exministrom Januškom.“ No nefiguruje. Klamete. Klamete priamo v tom odôvodnení. A najsmutnejšie na tom je to, že ste si nedali ani len tú robotu, že by ste si zmluvu, ktorá je uvedená na internete, a keď ste písali túto vetu, ste si nepozreli tú zmluvu, kde by ste videli, že jeho podpis tam nie je. A to povedala vláda, že jeho podpis tam nie je.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Teraz o slovo požiadala pani ministerka. Prosím, páni poslanci, o trošku skôr, nabudúce ja už budem musieť ako vychádzať z toho, skončí pán kolega, nesvieti tam faktická poznámka, nemôžem vedieť, že to končí. Prosím, buďte v tomto smere disciplinovaní. Pani ministerka, prepáčte, no, dostal som sa do situácie, pán poslanec Brocka má faktickú poznámku.

  Máte slovo, pán poslanec.

 • Ja zopakujem, pán podpredseda vláda, pán minister Mikolaj, že ani na stanovisku vlády nie je meno ministra Igora Štefanova a ja som presvedčený, že stanovisko vlády vypracoval, ak nie pán minister, tak jeho ministerstvo. Ministerstvo Igora Štefanova. A ak hovoríme o spoluzodpovednosti, no tak to v tomto zmysle. Na poslaneckom prieskume väčším obhajcom škandalózneho tendra bol terajší minister Igor Štefanov ako ten odstúpivší minister Janušek.

  To vám chceme povedať, pán minister Mikolaj.

 • Ďakujem. Takže teraz, prosím, znovu v stanovenom poradí, slovo má pani ministerka práce a sociálnych vecí.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, je mi ľúto, že sa musím neustále vracať k téme Privilégium, ale chcem zdôrazniť a všetkých upozorniť, že ministerstvo práce pri poskytnutí dotácie neziskovej organizácii Privilégium postupovalo plne v súlade s výnosom, ktorý schválila a podpísala bývalá ministerka pani Iveta Radičová 14. decembra 2005, je to výnos, ak sa dobre pamätám, 3749/II a je to výnos, ktorý hovoril, presne za akých podmienok sa bude prideľovať dotácia. Ministerstvo práce a komisia moja, môj poradný orgán, postupoval podľa tohto výnosu. Jedinou podmienkou bolo doloženie čestného vyhlásenia o tom, že má vysporiadané žiadateľ o takúto dotáciu vzťahy so štátnym rozpočtom. So štátnym rozpočtom, pripomínam, to neznamená, že musel mať vysporiadané vzťahy aj so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou. Presne podľa tohto postupu a tohto výnosu, ktorý schválila a podpísala pani exministerka Radičová, postupovalo aj ministerstvo práce a ja som taktiež podpísala zmluvu. Skutočnosť, že žiadatelia predložili čestné vyhlásenie, doteraz nie je rozhodnuté súdom, a preto ja nemôžem povedať ani, že to je falošné potvrdenie, zodpovednosť za takéto čestné vyhlásenie nesie ten, kto takéto potvrdenie predložil.

  Ja si dovolím povedať, že ministerstvo práce predložilo ku dnešnému dňu alebo poskytlo dotáciu na postele pre viac ako 200 žiadateľov, a ja v tejto chvíli neviem vyčísliť presný počet, koľko tých postelí je, určite je ich vyše 200, polohovacích postelí. A zdôrazňujem, polohovacie postele pomáhajú tým, ktorí na nich ležia 24 hodín denne, 365 dní do roka, niekoľko rokov, a pomáhajú zdravotníckym pracovníkom, ktorí týchto ľudí obsluhujú, pretože nemusia vynakladať takú ťažkú fyzickú, ale aj psychickú námahu. Pretože to je nesmierne ťažká práca, keď každé dve a pol hodiny – minimálne – polohujete, prebaľujete, kŕmite a umývate. Takže v tejto chvíli prosím, aby ste už konečne začali hovoriť pravdu.

  Veľmi sa čudujem, že pán poslanec Brocka za KDH sa nehanbí klamať v tejto súvislosti.

 • Nedá mi, aby som sa nevyjadrila aj k 60 mld. získaným z privatizácie SPP. Keby súčasná vláda počnúc rokom 2006, druhým polrokom, nastúpením do vlády nerobila legislatívne opatrenie, suma 67 mld., na ktoré nechcem hovoriť, koľko miliárd v dôsledku toho, že tie peniaze boli v amerických dolároch, stratila Národná banka, koľko miliárd korún, pripomínam, takže tieto peniaze by boli stačili do 30. marca tohto roku, keby sme neboli urobili oparenia. Legislatívne opatrenia, ktoré sme urobili tak koncom roku 2006, ako v roku 2007, 2008, zagarantovali a priniesli z hľadiska hospodárskeho výsledku do Sociálnej poisťovne zhruba 14 mld. korún, ktoré Sociálna poisťovňa z hľadiska hospodárenia lepšie zúročila a prínos bol teda 14 mld. korún. Ak by ste nezaviedli druhý pilier, jednalo by sa o pozitívne a plusové hospodárenie Sociálnej poisťovne.

  Pokiaľ ide o druhý pilier, ja ešte raz zdôrazním, tak ako ste ho nastavili a vždy zabúdate na to, že prvým krokom, ktorým bolo, keď sme nastúpili do vlády, bolo zníženie poplatkov do druhého piliera a ktoré bolo účinné od 1. januára, taktiež zníženie nákladov na reklamu, ktorú ste neobmedzili. Ak by ste boli bývali skutočne seriózne zavádzali druhý pilier a zhodnocovali, nedostali by sme sa to situácie, v akej v hospodárení sme.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pani ministerke.

  Ešte predtým, ako dám možnosť reagovať s faktickými pripomienkami, dovoľte, aby som, dámy a páni, oznámil veľmi smutnú správu.

  S ľútosťou vás chcem informovať, že pred niekoľkými minútami zomrel náš kolega, pán podpredseda Národnej rady Viliam Veteška.

  Venujme mu tichú spomienku. Zajtra navrhujem, aby sme o 11.00 hod. si ho uctili minútou ticha. Teraz navrhujem, aby aspoň tí, ktorí sme tu, sme takisto spomenuli na nášho priateľa, kolegu aspoň takýmto spôsobom.

 • Minúta ticha.

 • Ďakujem pekne.

  Budeme pokračovať. Nech sa páči.

 • Pán predseda, dovoľte, aby som predniesol procedurálny návrh, aby sme prerušili rokovanie o tomto bode aj z úcty k nášmu kolegovi a pokračovali až zajtra.

 • Už vizuálne, pán poslanec, nie sme uznášaniaschopní. Takže ja môžem dať hlasovať, ale nebudeme uznášaniaschopní. Budeme hlasovať. Je všeobecný súhlas?

 • Reakcia pléna.

 • Nie, nie je všeobecný súhlas. Budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Nie sme, žiaľ, však uznášaniaschopní.

  Takže akonáhle budeme, tak dám o vašom procedurálnom návrhu opäť hlasovať. Takže budeme pokračovať s faktickými poznámkami na vystúpenie pani ministerky Tomanovej. Pán poslanec Hrušovský, Brocka. Alebo, pán poslanec Hrušovský, to bol procedurálne návrh? Nie. Faktická: Brocka, Fronc, Vaľová, Izák. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Hrušovský.

 • Pán predseda, ja som predtým ešte, ako vystúpil pán poslanec Brocka, chcel navrhnúť to isté, aby sme si uvedomili, že už v tejto chvíli zosnulý kolega Viliam Veteška bol vyšším parlamentným ústavným činiteľom a ja cítim ako morálnu povinnosť aj bez hlasovania a chcel by som poprosiť, vedomý si toho, že nie je to v súlade s rokovacím poriadkom, sme aj týmto spôsobom vyjadrili istú pietu k Vilovi Veteškovi, s ktorým sme tu viacerí z nás zažili isté chvíle aj víťazstva, ale aj porážky.

  Prosím, aby sme to nebrali opozično-koalične, ale ľudsky a chcel by som poprosiť všetkých kolegov poslancov, hovorím trošku... Som s Vilom Veteškom bol takisto ako ty, pán predseda, v tej istej pozícii predsedu a podpredsedu Národnej rady, aby sme z úcty k nemu prerušili dnešné rokovanie, ktoré cítime, že je plné istého nedorozumenia a konfrontácie. Smrťou politika končí. A toto by som chcel poprosiť, keby sme si dokázali v tejto chvíli všetci uvedomiť bez akýchkoľvek špekulácií, prečo tento návrh prednášam, sme dnešné rokovanie prerušili.

 • Pán poslanec, už podobný návrh padol, nebol všeobecný súhlas. Nie sme uznášaniaschopní. Skončíme faktické poznámky. Pán poslanec Brocka, faktická poznámka? Pani poslankyňa Tóthová mala procedurálny návrh? Nech sa páči.

 • Ďakujem. Pán predseda, pripájam sa k žiadosti pána predsedu KDH a chcem vás veľmi pekne požiadať, aby ste ešte raz sa spýtali ústne, či je všeobecný súhlas. Viackrát sme na základe všeobecného súhlasu riešili takéto otázky. Ďakujem.

 • Takže je všeobecný súhlas, dámy a páni?

 • Reakcia pléna.

 • Reakcia pléna.

 • Nie je, zaznelo nie, takže hlasovať nedám, pretože nie sme uznášaniaschopní. Pán poslanec Fronc. Pán poslanec Brocka bol ešte prihlásený s faktickou poznámkou na vystúpenie pani poslankyne Tomanovej.

 • Ja sa vzdávam faktickej poznámky na pani ministerku Tomanovú, ale poznámky faktickej na kolegov, ktorí nesúhlasia s týmto procedurálnym návrhom, sa nevzdám.

 • Reakcia z pléna.

 • Dámy a páni, váš koaličný kolega zomrel a ja jednoducho odchádzam z tohto miesta.

 • Pani poslankyňa Vaľová. Dámy a páni, ja by som vás chcel skutočne poprosiť, aby...

 • Ruch v sále.

 • Ja by som chcela povedať, že ja sa takisto vzdávam vystúpenia, pretože aj chorobou, na ktorú dala pani ministerka Tomanová peniaze na postele, sa tiež politika končí. A chcela by som, aby sa opozícia vzdala svojich príspevkov. A ak sa vzdá vystúpení a týchto útokov, tak môžeme schôdzu ukončiť. Ďakujem.

 • Ruch v sále.

 • Pani poslankyne, páni poslanci...

  Páni navrhovatelia, chcem vás požiadať, ja viem, že do politiky patrí všeličo a netušil som, čo všetko ste schopní urobiť. Keby som to bol vedel, bol by som si zahryzol do jazyka. Cez to všetko skúste mi aspoň – a je mi to skutočne ľúto, je mi to veľmi ľúto – aspoň naznačiť ako navrhovatelia, ktorí ste požiadali o zvolanie tejto schôdze, čo očakávate? Sťahujete svoje podpisy, odchádzate? Lebo chcem sa spýtať, odišiel navrhovateľ, ste podpísaní traja navrhovatelia. Bez ohľadu na pietu, bez ohľadu na chvíľu, ktorá nás postihla, existuje zákon, ktorý riadi rokovanie Národnej rady, a ja sa vás chcem spýtať, čo teraz vlastne chcete? Podali ste návrh, váš návrh nebol akceptovaný. Navrhovateľ odišiel. Už som tu zažil čokoľvek s vami, ale skutočne niekedy nerozumiem... Takže budeme, do rozpravy pán, nemáme navrhovateľa. Je tu navrhovateľ? Je tu niekto z navrhovateľov?

  Vyhlasujem päťminútovú prestávku. Poprosím tých predsedov poslaneckých klubov, ktorí sú ochotní komunikovať, aby sme sa stretli.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, budeme pokračovať, do rozpravy je, aby ste zaujali svoje miesto v rokovacej sále, do rozpravy je prihlásený pán poslanec Štefanec. Poprosím pána spravodajcu.

 • Krátka pauza.

 • Poprosím, do rozpravy je prihlásený pán poslanec Štefanec. Nie je v sále. Pán poslanec Rafaj. Nie je v sále. Páni poslanci boli písomne prihlásení. Dávam teraz možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Navrhovateľ tu nie je. Spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave, pán spravodajca?

 • Reakcia spravodajcu.

 • Nie. Poprosím vás, budeme, poprosím, pán spravodajca, pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia.

  Ešte predtým zistím, či sme uznášaniaschopní, poprosím vás, aby sme sa prezentovali.

 • Prezentácia.

 • Konštatujem, že nie sme uznášaniaschopní.

  Vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku a pokúsime sa hlasovať po pätnástich minútach. Ďakujem.

 • Pätnásťminútová prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesto v rokovacej sále. Po uplynutí prestávky zistím pred hlasovaním o návrhu uznášaniaschopnosť. Poprosím vás, aby sme sa prezentovali, aby som zistil, či sme uznášaniaschopní.

  Ešte predtým vás chcem poprosiť, aby ste vytiahli hlasovacie karty a znovu sa registrovali. A poprosím vás o prezentáciu.

 • Prezentácia.

 • Konštatujem, že nie sme uznášaniaschopní, preto v zmysle zákona o rokovacom poriadku prerušujem rokovanie 36. schôdze Národnej rady a určujem pokračovanie zajtra o 11.00 hod.

  Ďakujem pekne. Dobrú noc.

 • Prerušenie rokovania o 20.33 hodine.