• Pekné popoludnie, dámy a páni, vážené pani poslankyne, páni poslanci, páni podpredsedovia vlády, členovia vlády, otváram rokovanie 25. schôdze, ktorú som zvolal na žiadosť skupiny 32 poslancov Národnej rady podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 a § 109 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.

  Poďme sa teraz prezentovať, dámy a páni, aby sme mohli pokračovať. Prezentujeme sa.

 • Prezentácia.

 • 104 prítomných, 12 za, nie je podstatné. Sme uznášaniaschopní.

  Teraz dovoľte, aby som po tom, ako sme skonštatovali, že je prítomných 104 poslankýň a poslancov, uviedol, kto požiadal o ospravedlnenie, boli to páni poslanci Haľko, Kuruc, Pavlis, Radičová, Sabolová, Simon, Slota, Tarčák, Urbáni, Berényi, Burian, Devínsky, Farkas, Chelemendik, Köteles, Kukan, Nachtmannová, Nagy, Šimko, Zala.

  Na 25. schôdzi budú overovateľmi pán poslanec Džurina a pán poslanec Frešo, ich náhradníkmi budú pani Monika Smolková a pán Stanislav Kahanec.

  Poslanci, skupina poslancov predložila v zmysle ústavy návrh s jediným bodom programu a žiadajú prerokovať

  návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Počiatkovi, poverenému riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky

  podľa čl. 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi prerokuje Národná rada vtedy, keď o to požiada najmenej pätina poslancov, teda program takejto schôdze sa neschvaľuje. A prikročíme k rokovaniu.

  Návrh má tlač pod číslom 690. Tento návrh som podľa § 109 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pridelil všetkým výborom na prerokovanie s tým, že ako gestorský bol určený výbor pre financie, rozpočet a menu. Takisto som požiadal vládu Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska. Takže poďme na samotný program.

  Pán Štefanec bude ako poverený člen skupiny navrhovateľov uvádzať návrh.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Ctené dámy, vážení páni, milí hostia, dovolím si vám predostrieť dôvody, pre ktoré považujem pána Jána Počiatka za osobu, ktorá nemá akékoľvek morálne právo zastávať svoju súčasnú pozíciu.

  Na rozdiel od súčasného predsedu vlády som presvedčený, že správa vecí verejných nie je o presadzovaní moci, ale o službe občanom. Služba, ktorá musí byť čestná, transparentná a zodpovedná. Dovoľte mi zvýrazniť sled udalostí tak, ako nasledovali.

  Najskôr dňa 28. mája 2008 bola vo večerných hodinách posunutá centrálna parita slovenskej koruny k euru na úroveň 30,126 koruny k euru. Následne vyšli najavo informácie o podozrivých obchodoch v ten istý deň.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval dňa 17. júna 2008 informáciu o obchodovaní so slovenskou korunou na devízovom trhu, ktorú predložil guvernér Národnej banky Slovenska pán Ivan Šramko na žiadosť pána poslanca Ivana Mikloša. Guvernér Národnej banky pred poslancami finančného výboru potvrdil, že niekoľko hodín pred úpravou centrálnej parity na súčasných 30,126 z predchádzajúcich 35,4424 koruny za euro sa na devízovom trhu zrealizoval nezvykle vysoký objem obchodov. Podľa Národnej banky sa uskutočnilo celkovo 467 obchodov v objeme zhruba 24,5 mld. korún. Vzhľadom na to, že táto informácia nebola dostatočná, poslanec Národnej rady pán Ivan Mikloš predložil ešte v utorok 17. júna 2008 v tejto snemovni na rokovaní Národnej rady návrh, aby Národná rada požiadala guvernéra Národnej banky o predloženie informácie o obchodovaní so slovenskou korunou pred oficiálnym oznámením o zmene centrálne parity, ktorá by vyvrátila alebo potvrdila podozrenia z úniku informácií, a teda z nezákonného konania a obohatenia sa na zmene centrálnej parity. Zároveň požiadal, aby Národná rada Slovenskej republiky hlasovala o tom, že požiada vládu Slovenskej republiky v spolupráci s guvernérom Národnej banky o predloženie správy o rokovaniach o zmene centrálnej parity a obchodovaní so slovenskou korunou ešte pred oficiálnym oznámením o zmene centrálnej parity, ktorá by vyvrátila alebo potvrdila podozrenia z úniku informácií, a teda z nezákonného konania a obohatenia sa.

  Následne dňa 18. júna 2008 uverejnil denník Plus jeden deň informáciu o návšteve ministra Počiatka na jachte J & T v Monaku zo dňa 25. mája 2008, teda tri dni pred stanovením novej centrálnej parity. Predseda vlády označil v ten istý deň stretnutie ministra financií za neetické a nemorálne, ktoré je údajne v rozpore s názorom vlády na finančné skupiny. Následne dal predseda vlády pokyn ministrovi dopravy Slovenskej republiky, aby odvolal celé vedenie bratislavského letiska za ten istý čin. Skutočnosť, že na jachte bol v tom čase aj minister financií, však podľa predsedu vlády nie je dôvodom na jeho odvolanie, aj keď podľa jeho slov poškodil celú vládu.

  Chceme ešte krajší príklad dvojakého metra? Vysoký štátny úradník z letiska „letí“, minister, ktorý má nepochybne väčšiu zodpovednosť a mal by ísť preto príkladom i v etickej rovine, vo vláde zostáva.

  Pán minister financií sa ihneď snažil vyhovárať, že do Monaka išiel údajne kvôli babám a formule, podľa jeho slov. Ihneď sa ale zaplietol, citujem: „Asi som situáciu podcenil.“ Koniec citátu. Alebo ďalší citát: „Keby to bolo už len kvôli babám, tak určite za to nestáli.“ A na otázku, kto vyhral, odpovedal: „Mňa nezaujímalo, kto vyhrá, mňa zaujímal samotný priebeh toho deja.“ Nuž pán minister je asi prvý fanúšik, ktorý ide na preteky bez záujmu o výsledky.

  Čo ho teda tak asi zaujalo? Asi debata na jachte, ktorá podľa jeho slov bola o tom, aká formula, aké počasie? Žiadnu správu cez internet, dámy a páni, som nedostal tak často, ako vtip, ktorý hovoril o tom, že na otázku, aké bude počasie, odpovedal pán J. P. takto: „Ochladí sa na 30,126 stupňa.“

  Keďže predseda vlády nekonal ani do jeho avizovaných troch minút, ani do troch hodín, dokonca ani do troch dní, rozhodli sme sa, predstavitelia SDKÚ – Demokratickej strany a KDH, podať dňa 20. júna 2008 návrh na vyslovenie nedôvery Jánovi Počiatkovi. Ešte v ten istý deň na obed pán minister všetkých presviedčal, že nevidí dôvody na svoje odstúpenie. Potom, ako sa dozvedel o návrhu na mimoriadnu schôdzu Národnej rady, do hodiny vydal vyhlásenie, v ktorom vraj ponúka demisiu. Aj keď všetci vieme, že ponúkať môžeme len niečo, čo máme, ale nie demisiu. Tá sa dáva alebo nedáva. Podobné divadielko zohral už bývalý minister Kašický, tiež len do istého času.

  To, čo sa ale udialo predvčerom v pondelok 23. júna 2008, určite vojde do dejín Slovenska. Pán Ján Počiatek sa stal nielen prvým ministrom, ktorý je podozrivý z úniku informácií, ale aj prvým ministrom, ktorému najskôr vyjadrila dôveru finančná oligarchia a až po nej pán premiér. Pripomínam, že páni majitelia J & T začali svoju tlačovú konferenciu takto, citujem: „Naša spoločnosť je proti odvolaniu ministra financií Jána Počiatka.“ Koniec citátu. Nevídané-neslýchané. A predseda vlády napriek kritike ministra len zrazil podpätky evidentnej demonštrácie sily.

  Megaškandál, ktorý prepukol okolo podozrenia s únikom a zneužitím informácie o termíne a hodnote centrálnej parity, je však iba ukážkou toho, akým spôsobom vláda udržiava kontakty s finančnými skupinami. Robert Fico chce vraj trestať špekulantov, posielať na nich policajtov a zároveň špekulanti zarábajú stámilióny za podivných okolností. Úžasné! Môže byť ešte lepší príklad dvojtvárnosti predsedu vlády a jeho ministrov?

  Dámy a páni, dôkazy o tom, že SMER v minulosti, ale aj teraz spolupracuje s finančnými skupinami, je viacero. Na jednej strane predseda vlády kritizuje ich činnosť na verejnosti a na strane druhej existujú viaceré prepojenia. Ponúkam zopár príkladov prepojení strany SMER na finančnú skupinu.

  Strana SMER si zobrala niekoľkomiliónový úver od J & T banky pred voľbami v roku 2002. Viaceré personálne prepojenia medzi finančnou skupinou J & T a nominantmi vládnej koalície v štátnej správe sú napríklad pán Kaliňák, pán Róbert Hančák, ktorý po desaťročnej praxi v J & T sa stal ekonomickým riaditeľom rezortu. Ďalej páni Glváč a Igor Rataj, tento pán z J & T bol zapletený do škandálu s pozemkami na Čiernej Vode, no a nový riaditeľ letiska pán Zdeněk Schraml tiež nie je bez kontaktov na J & T. Navyše vieme, že pán štátny tajomník Muňko má obidvoch zaťov, ktorí pracujú v J & T.

  Tender na diaľničné mýto, favorit súťaže spoločnosť Hybertax má tiež prepojenie na J & T. Pritom tragikomicky pôsobia vyjadrenia Roberta Fica o finančných skupinách, o ktorých povedal: „Máme vážne problémy s ich pôsobením na Slovensku.“ Nevedno, či myslel aj obľúbenú J & T, pretože pán Počiatek im napríklad zveril za nejasných okolností miliardu za predaj Bratislavskej teplárenskej. Chceme hádať, kde má stámilióny Fond národného majetku? Dámy a páni, je to veľmi ľahké, v J & T. Dôkazov je toľko, že strana SMER – SD by sa pokojne mohla premenovať na SMER – J & T.

 • A môžeme ísť ďalej. Bol minister financií na jachte J & T? Áno. Prišlo o pár dní ku zmene parity? Áno. Zarobila na tom J & T? Áno. V normálnej krajine by to bol megaškandál, ktorý prepukol okolo úniku informácií o zmene centrálnej parity, a to by bol dôvod, aby pán Ján Počiatek okamžite odstúpil z postu ministra financií. Podozrenia o tom, že unikli tajné a dôverné informácie z vládnych kruhov v súvislosti s tak vážnou udalosťou, akou nepochybne zavedenie spoločnej meny je, sú už samy osebe dôvodom na jeho odstúpenie. Nehovoriac o tom, že zneužitie takýchto informácií je blamážou nielen ministra financií, ktorý zodpovedá za vedenie rezortu tohto štátu, ale aj celej krajiny pri zavedení eura. Zatiaľ žiadna z krajín, ktoré vstupovali do eurozóny, si takúto medzinárodnú hanbu neurobila. Je to megaškandál, za ktorý je zodpovedný predovšetkým minister financií ako hlavný koordinátor nášho vstupu, ako predseda Národného koordinačného výboru pre zavedenie eura.

  V tejto súvislosti mi nedá nespomenúť etický kódex štátneho zamestnanca. Tu sa okrem iného uvádza v článku 9: „Štátny zamestnanec nepožaduje alebo neprijíma dary, ocenenia alebo iné výhody ani nenavádza iného na poskytovanie daru alebo iných výhod v súvislosti s vykonaním štátnej služby.“ Pán minister dal teda nielen tvrdú ranu pod pás etike, ale aj priamo etickému kódexu a rozhodne nie je vzorom svojim podriadeným.

  Dámy a páni, dva roky od nástupu súčasnej vládnej koalície sa jasne ukazuje, čo znamená sociálny štát v réžii Roberta Fica. Ľudia platia rekordne vysoké ceny potravín, pohonných hmôt, energií a finančné skupiny majú stámiliónové zisky neštandardnými postupmi. Prijatie eura je najvýznamnejšou udalosťou od vstupu Slovenska do Európskej únie. Je hanbou, že takáto dôležitá udalosť je poznačená megaškandálom, ktorý spochybňuje dôveryhodnosť našich štátnych orgánov a Slovenska. Túto hanbu síce už nikto nezmyje, ale je dôležité, aby sme sa vysporiadali s tými, ktorí vysoký kredit Slovenska spochybnili.

  Informácia o tom, že firma LM Development pána ministra ide budovať športovo-rekreačný komplex na Liptove za miliardu, takmer zanikla vo víre tohto megaškandálu. Ale dokresľuje len developerské aktivity pána ministra. Osobne sú mi podnikaví ľudia sympatickí, ale som ozaj presvedčený, že by sa mali rozhodnúť, či chcú podnikať, alebo slúžiť ľuďom v politike. Služba občanom musí byť čestná, transparentná, zodpovedná. Na základe udalostí a informácií z posledný dní o tom u pána ministra veľmi pochybujem.

  Po prvé jeho správanie nepovažujem za čestné, najmä pri jeho trápnych výhovorkách, ktorými sa snažil obhájiť.

  Po druhé nepovažujem ho ani za transparentné, pretože sa napríklad okrem iného bránil slovami: „Som si istý, že neexistuje dôkaz, že som niečo neprezradil.“ Teda nie neprezradil som, ale neexistuje dôkaz, že som niečo neprezradil.

 • A do tretice považujem jeho konanie za zodpovedné, pretože je zodpovedný za hanbu Slovenska, jeho občanov najmä v týchto dôležitých predvstupových chvíľach do klubu eurokrajín.

  Ak predseda vlády nemá odvahu na červenú pre ministra Počiatka, mali by ste ju mať vy, poslankyne a poslanci Národnej rady. Mali by ste využiť svoje ústavou dané právo a vysloviť nedôveru ministrovi financií Jánovi Počiatkovi a ja som sa rozhodol, že ja tak urobím.

  Ďakujem pekne.

 • Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie, rozpočet a menu pánovi poslancovi Ivanovi Vargovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, spoločnú správu prerokovali výbory 25. júna, máte ju rozdanú v laviciach ako tlač 690a. Prerokovalo celkove, mali pridelený návrh v dvanástich výboroch a gestorským výborom bol výbor pre financie, rozpočet a menu.

  Predložený návrh skupiny poslancov prerokovali výbory s odporúčaniami pre Národnú radu. Odporúčanie pre Národnú radu návrh neschváliť je z Výboru Národnej rady pre hospodársku politiku. Desať výborov neprijalo platné uznesenie. A výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport predložený návrh neprerokoval pre svoju neuznášaniaschopnosť.

  Výbor pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 336 z 25. júna 2008 schválil spoločnú správu výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Počiatkovi, poverenému riadením ministerstva financií, a určil mňa ako spoločného spravodajcu výborov predniesť túto spoločnú správu v pléne Národnej rady.

  Pripomienky a požiadavky výborov k tejto správe žiadne neboli ani nevyplynuli žiadne ďalšie uznesenia.

  Pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne prihlásili títo poslanci: za klub SDKÚ – DS pán poslanec Janiš, za klub KDH pán poslanec Brocka, za klub SMK pán Juhász a klub SMER-u pán poslanec Číž. Ďalej sa písomne prihlásili do rozpravy títo poslanci: pán poslanec Dzurinda, pán poslanec Jarjabek a pani poslankyňa Žitňanská.

  Keďže o slovo požiadal podpredseda vlády a minister vnútra v zmysle § 28 ods. 1 rokovacieho poriadku, má prednosť a udeľujem mu slovo. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v mene neprítomného predsedu vlády predniesol stanovisko vlády, nakoľko pán predseda vlády je na dlhodobo plánovanej zahraničnej ceste v Nemecku.

  Rád by som sa na úvod zamyslel, prečo tu vlastne sedíme. Včera jednoznačne guvernér Národnej banky vysvetlil, že informácia o termíne a spôsobe zmeny centrálnej parity bola dostupná až v stredu poobede. Je teda jasné, že keď nejaká informácia neexistovala, nemohla ani uniknúť.

 • Ruch v sále.

 • Tomu zodpovedá tým pádom aj celé správanie opozície, ktoré je v tejto chvíli úplne zúfalé. O tom svedčí aj fakt, že hlavný iniciátor pán poslanec Mikloš nenabral odvahu, aby tú vec obhajoval, dokonca ani nie je prihlásený za klub SDKÚ, ale obhajujú ho tzv. odborníci ako pán poslanec Štefanec alebo pán poslanec Janiš. Nepochybujem, že v určitej chvíli sa k tomu dostanete, ale tá základná odvaha predniesť vlastný návrh vám evidentne chýba.

  Nuž a prečo? Nuž asi preto, že jediné, na čo sa zmohol pán poslanec Štefanec, je, že tu rozprával o vtipoch, o priebehu pretekov Formule 1 a podobne. Je mu teda úplne jasné, ak ste si všimli, že v odôvodnení tohto návrhu nebol jediný dôvod, pre ktorý dnes by mala zasadať Národná rada. Je teda naozaj úbohé, že takýmto spôsobom sa míňajú peniaze daňových poplatníkov.

  Možno by som ešte sa pristavil na chvíľku, predtým než prečítam aj naše stanovisko, že je krásne, akým nádherným eštebáckym spôsobom ste schopní kádrovať ľudí, ktorí niekde pracovali a niekde budú pracovať. Skutočne, ak náhodou nie ste v zoznamoch, právom tam patríte.

 • Pretože štýl, ktorý ste predviedli, naozaj na to ani niektorí bývalí komunisti nemali.

  Čo je ale v tomto prípade dôležité, a držme sa faktov a nie rečí...

 • Reakcia z pléna.

 • Viete, na rozdiel od niektorých členov vášho klubu som v komunistickej strane nebol. (Reakcie z pléna.) No tak sa dohodnime, že vy tam máte krásnych funkcionárov, čo sa budeme baviť. (Ruch v sále.) Ale chápem, že je to nepríjemné a ani nikto z nás nepodpisoval Antichartu, aj to vám je nepríjemné a vôbec táto konfrontácia je nepríjemná.

 • Smiech v sále.

 • Ale čo je podstatné, je možno, aby sme sa opäť vrátili k faktom, ktoré sú proste dôležité.

  S uvedeným návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vyslovuje vláda Slovenskej republiky nesúhlas z dôvodov, že argumenty uvedené v návrhu buď úplne absentujú, alebo nezodpovedajú skutočnosti, sú tendenčné a nesmerujú k uvedeným obvineniam a ako zdroj informácií sú uvádzané len médiá, čo je najvtipnejšie, bulvárne, pán poslanec, jediné médium ste citovali bulvárne. Veď to je v podstate to, čo vám je asi najbližšie. Navyše obvinenia sú formulované bez akýchkoľvek dôkazov. Zmena centrálnej parity, čo možno viacerým nie je úplne známe, a zjavne ani poslancovi Miklošovi, je proces, ktorý má svoje zákonitosti, na základe ktorých je možné jednoznačne vyvrátiť, že nedošlo k žiadnemu úniku informácií o zmene centrálnej parity tak zo strany ministra financií Jána Počiatka, ako aj ostatných vysokých štátnych funkcionárov, ktorí mali prístup k tejto informácii počas procesu zmeny centrálnej parity.

  Spúšťacím mechanizmom k úvahám o zmene centrálnej parity...

 • Smiech v sále.

 • Páči sa mi, že u niektorých poslancov SMK, ktorí až teraz pochopili vtip, ktorý povedal pán poslanec, sa začali smiať. To bude tým dlhým prekladom.

 • Smiech v sále.

 • Spúšťacím mechanizmom k úvahám o zmene centrálnej parity bolo obchodovanie v dopoludňajších hodinách, čiže presne naopak, ako sa tu snaží predstaviť opozícia. Je to dané tým, že neovláda systém, akým spôsobom sa to robí. Keďže vývoj kurzu smeroval k dolnej hranici fluktuačného pásma, relevantné európske autority v popoludňajších hodinách 28. mája iniciovali zmenu centrálnej parity. O skutočnej výške centrálnej parity z dovtedajších 35 korún 424 na 30 korún 126 bolo rozhodnuté v neskorých večerných hodinách v ten istý deň počas telefonickej konferencie medzi európskymi a slovenskými zainteresovanými stranami. Túto skutočnosť potvrdzujú aj slová guvernéra Národnej banky Slovenska Ivana Šramka, ktoré odzneli na tlačovej konferencii Národnej banky po rokovaní Bankovej rady NBS. Je teda nepochybné, že keď informácia nebola, nemohla ani uniknúť.

  Samozrejme, som presvedčený, že ju máte vy, keď ju nemal pán guvernér Národnej banky. Skúste ho možno vymeniť. Možno budete tie informácie mať. Možno ak ste ich mali vy, tak možno unikli od vás. V každom prípade my sme tú informáciu nemali, čo guvernér Národnej banky potvrdil.

  Tieto reálne fakty sú jednoznačným dôkazom toho, že minister financií Slovenskej republiky Ján Počiatek nemal do popoludňajších hodín dňa 28. mája 2008 žiadne informácie o tom, aký bude vývoj kurzu v najbližších dňoch a či vôbec dôjde k zmene centrálnej parity, akou procedúrou by k tejto prípadnej zmene mohlo dôjsť a už vôbec nie informáciu, ako to bude presne vyzerať. Ostatné skutočnosti uvedené v návrhu na vyslovenie nedôvery sú nepodložené dohady a špekulácie, na ktorých len ťažko možno reálne založiť návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi financií a obviňovať vládu z prepojenia na finančné skupiny.

  Návrh na vyslovenie nedôvery obsahuje celý rad nepodložených tvrdení a podozrení odvolávajúcich sa na medializované informácie, ktoré smerujú k očierňovaniu počnúc ministrom financií, predsedom vlády a vlády ako celku a ktoré sú v konečnom dôsledku len snahou opozície zneužiť proces zavedenia eura v Slovenskej republike na politické ciele, a tým zatieniť historický úspech súčasnej vlády, na ktorom má nepochybne veľkú zásluhu aj samotný minister financií Ján Počiatek.

  Môžem teda povedať na záver, že Ivan Mikloš klamal, keď hovoril včera viackrát, ale to hlavné klamstvo, ktoré povedal, je, že došlo k úniku informácií o zmene centrálnej parity. Samozrejme, postupne sa začalo celé to obvinenie zmierňovať, potom to prešlo k podozreniu, potom vlastne sme ani netvrdili, že minister financií, potom vlastne už ani nehovoríme, že ten proces by mohol byť problém. Dnes už sú úplne iné slová, ako boli v úvode celej kauzy.

  Je teda úplne jasné, že opozícia je v tomto prípade v úzkych a že ak si niekto urobil medzinárodnú hanbu, tak je to opozícia vzhľadom práve na neuveriteľný škandál, ktorý sa snažila vyrobiť a ktorý spľasol ako absolútna bublina.

  Ak teda Ivan Šramko, guvernér Národnej banky, povedal, a citujem: „Keď sa priblížila hodnota aktuálneho trhového kurzu tesne k dolnej hranici povoleného fluktuačného pásma v rámci ERM II, príslušné európske autority“, nie slovenská vláda, príslušné európske autority, „sa rozhodli okamžite zmeniť centrálnu paritu slovenskej koruny voči euru.“ Okamžite znamená, že rozhodnutie bolo náhle a neplánované. A čo je najpodstatnejšie, že tu je aj jasne povedané, kto o tejto otázke rozhoduje.

  Zo strany príslušných európskych autorít boli prístupné 28. mája popoludní a o zmene centrálnej parity bolo vydané v ten istý deň o 23.00 hodine stanovisko s platnosťou 29. júla.

  Ja si myslím, že toto naozaj nepotrebuje žiadny komentár. Ani vtipný, ani nevtipný, skrátka, jednoducho suchý komentár o tom, že informácia o tom, že sa bude meniť centrálna parita a ako sa bude meniť centrálna parita, bola známa v stredu popoludní. A preto všetky konštrukcie, ktoré sú uvádzané, sú iba vymyslenou bájkou, snahou nešťastnej a zakomplexovanej opozície zakryť úspech tejto vlády aj v tom, že napriek rôznym vyjadreniam, ku ktorým sa ešte dnes dostaneme, Slovensko dostalo zelenú na vstup do Európskej menovej únie.

  Na záver môjho úvodného vystúpenia chcem ešte povedať, že v uznesení vlády Slovenskej republiky je jasne napísané, že vláda nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Počiatkovi, poverenému riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky. Myslím si, že som jasne vysvetlil, že dnes opozícia úplne zbytočne míňa prostriedky daňových poplatníkov, pretože včera im jasne vystavila vysvedčenie aj nezávislá inštitúcia, ako je Národná banka, aj európske inštitúcie, ktoré sa jasne vyjadrili vo štvrtok aj piatok minulého roku, ako prebehol proces zavádzania eura na Slovensku a že bol bezproblémový.

  Ja chápem, že nikdy nebudete mať odvahu zagratulovať či ministrovi financií, alebo tejto vláde k úspechom, pretože to nedokážete rozchodiť, ale minimálne by ste mali mať vzťah k daňovým poplatníkom a nemíňať ich peniaze v čase, kedy je už úplne jasné, že je to zbytočné a vymyslené.

  Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána podpredsedu vlády: pán poslanec Mikloško, pán poslanec Palko, pán poslanec Fronc. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  A pán poslanec Mikloško má slovo, nech sa páči.

 • Pán minister, vy ste štyri- alebo päťkrát spomenuli guvernéra Národnej banky. Je to dobré, nie je dobré, že tu nie je prítomný. Pretože podľa mojej mienky v tejto chvíli celá diskusia okolo celého škandálu sa aspoň v mojich očiach sústreďuje na guvernéra Národnej banky. A ja sa pýtam, prečo guvernér Národnej banky nezverejnil túto informáciu hneď? Prečo guvernér Národnej banky ju zverejnil včera, a tým umožnil, aby týždeň tuná prebehla v celej slovenskej spoločnosti veľmi nepríjemná, veľmi až nechutná kauza, kde sa každý musel vyjadrovať? Podľa mojej mienky v tejto chvíli my by sme mali hovoriť o kompetencii guvernéra Národnej banky, nehovorím o odbornej, ale politickej, a nie o kompetencii ministra Počiatka, pretože mi je to veľmi, veľmi divné, že on vystúpil včera. Včera vystúpil deň pred odvolávaním s takouto informáciou, ktorá je teraz akože kapitálna informácia. Prečo neušetril slovenskú spoločnosť pred týždňom? To je otázka, ktorú by vláda mohla tomuto pánovi guvernérovi položiť.

 • Pán podpredseda vlády, s ľútosťou konštatujem, že na adresu pána kolegu Štefanca ste vyslovili jednu dosť neokrôchanú poznámku. O tom, že kádruje ľudí, a tým pádom ak aj nie je na nejakých zoznamoch, tak na ne patrí. Toto bolo nesmierne neokrôchané. Čo je vám vlastné.

  Musím pripomenúť, že ak niekto podstatne viacej kádroval ľudí z J & T, no tak to bol váš predseda vlády Robert Fico. To znamená, to, čo ste povedali, beriem to tak, že podľa vás aj Robert Fico, ak aj na nejakých zoznamoch nie je, tak na ne patrí. Medzi nami, na rozdiel od vás on bol v tej komunistickej strane, čiže potom je už úplne jedno, či na nejakých zoznamoch iných je, alebo nie je. Mimochodom, zo všetkých ministrov za SMER, tuším, v tej komunistickej strane neboli iba tí, ktorí ešte nemali v osemdesiatom deviatom osemnásť rokov.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Pán podpredseda vlády a minister, veľmi pozorne som vás počúval a musím povedať, že mnohé vaše výpady, tak ako povedali aj moji predrečníci, boli nemiestne, neadekvátne. Dlhodobo vás sledujem a nemôžem si nepripomenúť a neprirovnať vás stále viac a viac, ako vnímam vaše vystupovanie, k jednej známej postave. Máte úspechy, preferencie u voličov, vyvolávate sympatie, vaša tvár takto pôsobí, ale stále viac a viac mi pripomínate Doriana Graya. Ďakujem.

 • Pán podpredseda vlády Kaliňák bude reagovať na faktické poznámky. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Je príznačné, že reagovali jednak poslanci za... ako nečlenovia žiadneho klubu, teda ani nie za SDKÚ, to už sa k tomu netreba ďalej vracať.

  Pán poslanec Mikloško, ja si myslím, že to je práve, odpoveďou je to, prečo to pán Mikloš spustil. On veľmi dobre vie, že procedúra centrálnej parity je prísne stráženou a utajovanou skutočnosťou. A práve preto ECB iba výnimočne umožní vyjadriť sa bližšie k samotnej procedúre. On dobre vedel, keďže dúfal, že nikto reagovať nebude, že nikto na jeho klamstvá nebude reagovať, tak sa cítil silný. Odvčera sa mu však trasú kolená.

  Čo je druhá vec. Ja som mal 18 rokov, pán poslanec Palko, ale to je už takisto zbytočné komentovať. Ten výpad ste urobili len preto, aby ste mohli urobiť nejaký výpad smerom ku mne. Ja si myslím, že kto týmto spôsobom kádruje, je možno väčší eštebák ako ktokoľvek predtým.

  A, pán poslanec Fronc, asi ste dávno nemali možnosť hovoriť. Toto je asi tak celé, čo k tomu môžem povedať, že ste možno sa nemali možnosť vyrozprávať. Ja ani nechcem byť arogantný, nič podobné, ale mali ste poznámku a ja ani netuším, na čo by som mohol v tejto chvíli reagovať.

  Ďakujem pekne.

 • Skôr ako budeme pokračovať v rozprave, ešte, prepáčte, pán Štefanec, ešte o slovo požiadal predseda Národnej rady pán Paška, takže takisto v súlade s § 28 ods. 1 mu udeľujem slovo. Po ňom sa o slovo prihlásil navrhovateľ pán poslanec Štefanec.

  Nech sa páči, pán predseda, máte slovo.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, členovia vlády, chcem len ešte predtým, kým sa rozvinie, síce podľa mňa nezmyselné, ale predsa len, meritum veci k tejto rozprave, dovoľte vás informovať o priebehu a výsledkoch stretnutia poslaneckého grémia, ktoré som, ako to býva obvyklé pred každou schôdzou Národnej rady, zvolal aj pred touto schôdzou.

  Samozrejme, vyplývajú mi určité povinnosti, ale mám aj nejaké práva a v rámci tých povinností bolo úplne jednoznačné, že v zmysle ústavy som musel na návrh 32 poslancov túto schôdzu zvolať. Nuž ale právo moje je povedať, čo si o tom myslím, a dovoľte, aby som tak učinil, pretože som tak urobil aj počas rokovania poslaneckého grémia.

  Padali tu, a priznám sa, že som nechcel veľmi zasahovať do toho, do tej podstaty, ale od pána navrhovateľa veľmi silné slová o tom, aký historický okamih vraj v negatívnom slova zmysle prežívame a ako všetko sa to čiernymi písmenami zapíše do dejín Slovenska, parlamentu a vlády. No tak ak sa niečo naozaj bezprecedentne zapíše, tak to bude táto nezmyselná schôdza. Pretože ja som si dal tú námahu a prešiel som si nielen obdobie, kedy som tu pôsobil ako opozičný poslanec, ale aj niekoľko období dozadu a ešte sa nikdy, dámy a páni, nestalo, aby sa prerokovával program, ktorý jednoducho nemá dôvod. A stačí prečítať jeden odsek z dôvodovej správy navrhovateľov a bude jasné.

  Ešte prvý týždeň konania 24. schôdze sme odsúhlasili naprieč všetkými klubmi, že by bolo dobré, aby Národná banka a guvernér poskytol všetky informácie a aby potvrdil alebo vyvrátil, či došlo k úniku informácií, ktoré viedli k akýmsi finančným profitom, alebo nedošlo, že to nebolo možné. A tak znie aj dôvod, prečo 32 poslancov zvolalo legitímne, uznávam, túto schôdzu, kde sa hovorí, správy, aby podal guvernér „správu o rokovaniach o zmene centrálnej parity a o obchodovaní so slovenskou korunou pred oficiálnym oznámením o zmene centrálnej parity, ktorá by vyvrátila alebo potvrdila podozrenia z úniku informácií, a teda z nezákonného konania a obohatenia sa“.

  Buď ja neviem čítať a písať, alebo to vy neviete, navrhovatelia. Včera autorita guvernér Národnej banky Slovenska, ktorého, mimochodom, sme nenominovali my, jednoznačne nevyvrátiteľným spôsobom spochybnil, že existovali informácie, to znamená, že nemali ako a komu uniknúť. A preto sa domnievam, že táto schôdza, nech už bola akokoľvek oprávnene zvolaná, je zbytočná. Áno, zapíše sa do dejín slovenského parlamentarizmu práve tým, že neexistuje legitímny obsahový dôvod, aby sme dnes rokovali.

  Ja uznávam, že tento inštitút je súčasťou politického marketingu, politického boja a neraz sme ho využívali. Jediný rozdiel je, či ho používate ako štandardnú súčasť programového dialógu so svojím občanom, svojím voličom a všade tam, kde máte pocit, že vaša vízia usporiadania spoločnosti je osobou, ktorá nesie zodpovednosť za deformácie alebo pozitíva, spochybňovaná, ovplyvňovaná, je takýto inštitút úplne oprávnený a bol a bude súčasťou, dúfam, slovenského parlamentarizmu. Ale tam, kde sa stáva súčasťou prázdneho, bezduchého, bezobsažného, bezprogramového pôsobenia strany, ktorá akosi nevie si zvyknúť, že sa dá vládnuť aj inak. Že netreba škandály, že netreba napätie v spoločnosti, že netreba manipulovať, že netreba ovplyvňovať, že netreba kupovať poslancov, pretože tí, ktorí ten mandát od ľudí dostali, ho dostali na to, aby vykonávali program a napĺňali program, na ktorý ten mandát dostali. Pre takéto politické subjekty je potom takáto schôdza bez dôvodu a obsahu jediné, čo môžu ponúknuť. Rozoštvať ľudí, nervozita, napätie, jednoducho za každú cenu udržať, keď už neexistuje program, aspoň značku v hre. A pre mňa z tohto dôvodu bude táto schôdza, napriek tomu, že už aj keď nebudem sedieť v týchto laviciach, čímsi, čo sa naozaj zapíše do dejín, a dúfam, že si to každý bude pamätať ako nezmyselný počin. Oprávnený, znovu podotýkam, v zmysle ústavy, ale bezobsažný, bezdôvodný.

  A ešte druhá vec z poslaneckého grémia. Trikrát sme, dámy a páni, minulý týždeň, prvý týždeň rokovania riadnej schôdze, sedeli na grémiu a hľadali riešenie, čo s týmto týždňom. Parlamentné zasadnutie Rady Európy, plánované zahraničné pracovné cesty, individuálne aktivity, to všetko viedlo k tomu, že naprieč politickým spektrom došlo k dohode, že tento týždeň Národná rada nebude rokovať a že každý využije tento týždeň na plnenie si svojich iných pracovných povinností.

  Čo by sa, dámy a páni, bolo stalo, ak by navrhovatelia, ktorí tu tak často kričia aj na moju osobu, aj na vás ostatných z koalície, že nechceme komunikovať, že nevychádzame v ústrety, boli prišli a boli by sme dohodli podanie tohto návrhu, pretože nespochybniteľne musím v zmysle ústavy konať tak, aby sme mohli napríklad zvolať túto schôdzu bez ohľadu na to, čo si o jej obsahu myslím, ale technicky nevyhnutne pred začatím budúcotýždňového rokovania? No len asi by zase chýbala tá značka, asi by chýbalo to napätie, asi by chýbalo to rozoštvanie, asi by chýbalo čosi, čím sa treba za každú cenu zviditeľniť. Ja som presvedčený, tá diskusia bude korektná a poslanci sa rozhodnú objektívne, ale aj spôsob, akým boli predložené tieto návrhy, je dôkazom toho, že nejde o nič iné ako o prázdny marketing.

  Čo je ale škoda, že pri takom vážnom poste, ako je minister financií, a v takej vážnej situácii, akou je prechod na euro a vstup do eurozóny od 1. januára, keď rozhoduje každá maličkosť o tom, aký bude fixný konverzný kurz, odporúčam, páni z opozície, ďalej spochybňovať, určite vám to naši dôchodcovia, naši mladí, všetci ocenia, že budú mať aj vďaka vám a vďaka týmto nezmyslom vo vrecku menej eur.

  Ďakujem pekne.

 • Smiech v sále a potlesk.

 • Faktické poznámky na vystúpenie predsedu Národnej rady pána Pašku: pán poslanec Dzurinda, pán poslanec Mikloško, pán poslanec Brocka, pán poslanec Palko, pán poslanec Kahanec, pán poslanec Markovič a podpredseda Národnej rady pán Hort. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  A pán poslanec Dzurinda má slovo.

 • Pán predseda Národnej rady preukazuje, že aj jeho pýcha a arogancia dosahuje také rozmery, že už pohŕda aj ústavnosťou. Nemá na to kompetenciu, aby posudzoval dôvody alebo nedôvody. Naopak, mal by trpezlivo si vypočuť diskusiu, v ktorej sa oboznámi s vecou, tak ako ju vidíme my. Prázdnym marketingom bolo práve jeho vystúpenie. Zbytočne, pán predseda, ste nás obrali o pár minút rokovania. Ale zopakujem to kľúčové: vaša pýcha a arogancia dosahujú už takých rozmerov, že pohŕdate aj základným zákonom tejto krajiny – Ústavou Slovenskej republiky.

 • Pán predseda Paška, dnes tu chýbajú dvaja ľudia. Pán guvernér banky a pán predseda vlády. Na adresu pána guvernéra banky som už povedal, že jemu by sme položili otázku, alebo ja by som položil otázku, prečo až včera zverejnil tie informácie, ale pýtam sa, prečo tu nie je pán premiér Fico? On je dnes v Prahe, ale vy ste mali možnosť schôdzu zvolať do piatku. Prečo ste ju nezvolali nazajtra, keď tu bude.

  Pán predseda parlamentu, vy zľahčujete situáciu, ktorú ale zdramatizoval premiér Fico. On hovoril o žltej karte a on použil výraz, aký som ja nezažil za 20 rokov, aby premiér sa vyjadril na svojho ministra, že ešte niečo a zlomí mu väz. To som nepočul nikdy takéto dehonestujúce a ponižujúce vyjadrenie. On zdramatizoval túto situáciu. A prečo tu nie je, prečo ste nezvolali schôdzu nazajtra, aby sme im mohli položiť otázky? No ja sa obávam, že celá táto diskusia dneska nebude o pánovi ministrovi Počiatkovi, ale mala by byť o pánovi premiérovi a mala by byť o pánovi guvernérovi, ktorý pre mňa z nepochopiteľných politických dôvodov tú informáciu nepovedal včas, a my aby sme sa vyhli jednej zbytočnej celospoločenskej diskusii.

  Takže nezľahčujte niečo, čo zdramatizoval predseda vašej strany a predseda vlády Robert Fico.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, táto schôdza nie je až taká nezmyselná, naopak, ja si myslím, že má veľký zmysel. Je to škandál a väčší ako kauza Privilégium. Takto pred rokom sme sa zaoberali kauzou Privilégium, kde lietali milióny, v tejto kauze lietajú stovky miliónov. A keď sa odvolávate alebo argumentujete guvernérom Národnej banky Slovenska, no tak ja vám ho zacitujem, ja vám ho zacitujem, ako sa on vyjadril: „Nemám informácie, že došlo k úniku informácií. Národná banka Slovenska to však prešetruje.“ Toto je dôvod, pre ktorý by sme nemali rokovať o ministrovi Počiatkovi?

 • Pán predseda Paška, existuje čosi, čo sa volá zdravý rozum a ten by sme mali rešpektovať. Pán predseda, no nie je možné obviniť opozíciu z bezobsažnosti a z rozoštvávania, ak tá opozícia hovorí, dokonca miernejšími slovami, skoro to isté, ako to povedal predseda vlády Robert Fico, keď hovoril o lámaní väzov, keď hovoril o tom, že Počiatek pôjde preč, keď sa ešte dopustí hocijakej malej drobnosti. Čiže vychádza to tak, že sú dve možnosti. Prvá možnosť, že bezobsažnosti a štvanie okolo seba šíri predseda vlády Robert Fico, a druhá možnosť je tá, že bezobsažný bol váš prejav. Mne to vychádza na tú druhú možnosť.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Pán predseda Národnej rady, spomínali ste ako jeden z hlavných dôvodov vyjadrenia guvernéra Národnej banky Slovenska. No ten istý guvernér Národnej banky Slovenska dával verejné vyjadrenia aj k druhému pilieru. Tam vám však jeho slová nevyhovovali. A nemali pre vás váhu. Je zaujímavé, je zaujímavé...

 • Reakcia z pléna.

 • Pán podpredseda, nebuďte nervózny, posudzujte výroky pre jednu aj druhú stranu. Tam vám jeho výroky nevoňali, tam ste jeho výroky nebrali vážne. Teraz, keď vám výrok guvernéra vyhovuje, ktorý prišiel síce s opozdením časovým a možno na vašu objednávku, tak teraz už sa naňho odvolávate, ale potom sa naňho odvolávajte aj pri iných výrokoch, lebo guvernér banky hovoril aj niečo úplne iné.

  A keď hovoríme o kvalitách kupovania či nekupovania poslancov? No teraz to má možno inú kvalitu a inú kultúru. Je to o kvalite kupovania cez kvalitnejšie tendre cez vaše rezorty, či silné a veľmi silné zákazky, ktoré sa rátajú pri diaľniciach už na stovky miliárd, napríklad pri budovaní diaľnic, alebo menšie zákazky pri oprave Bratislavského hradu a podobne.

  Čiže pán premiér Fico na jednej strane má síce silné slová, ale silný skutok zatiaľ akože unikol. Ale možno, že pri silnom tlaku verejnosti, médií alebo aj prosto ľudí, možnože príde aj k silnému skutku a že nastane zmena. Veď to už bolo niekoľkokrát, keď sme takúto situáciu mali a najprv bola silná obhajoba a skončila likvidáciou ministra.

  Ďakujem pekne.

 • Pán podpredseda Hort – faktická poznámka.

 • Vážený pán predseda, my sme si pýtali informáciu na tejto schôdzi o tom, čo sa vlastne v tejto kauze deje. Bola to vládna koalícia, ktorá tú informáciu zmietla zo stola na rozdiel od správy, ktorú sme prijali, že bude podaná do 30 dní a v podstate bude až v septembri vzhľadom na to, kedy bude končiť táto schôdza. Tá informácia tu mohla zaznieť, nezaznela. Nezaznela preto, lebo vy ste ju nechceli počuť. Možnože aj z úst guvernéra. Vy ste ju nechceli počuť, a preto tu nezaznela.

  No a keď už hovoríte o tom, že prečo dnes? Na grémiu som sa dozvedel, že sme nekorektní, že sa dohodlo, že ten týždeň sa nebude rokovať. No viete, keď napíšu jedny noviny, že Robert Fico a J & T Počiatka podržali, my si navyše myslíme, a nielen my, ale už si to myslí celá odborná verejnosť, že ak Robert Fico na pokyn J & T pána Počiatka podržal, no tak to je dostatočný dôvod na to, aby sme rokovali teraz a hneď, aby sa tieto veci dali na správnu mieru alebo aby sa povedala pravda.

  No a keď sa nabádame ku korektnosti, možnože by bolo treba odpovedať na inú otázku, prečo tá schôdza je dnes? Prečo musí byť dnes, keď tu nie je Robert Fico. Veď my máme k dispozícii sedem, teda vy máte ako predseda parlamentu sedem dní k tomu, aby ste tú schôdzu zvolali. A pretože v ostatnom období sme si zvykli na to, že schôdze takéhoto druhu bývajú výhradne nočné. Boli sme pripravení aj na piatok v noci rokovať, keď už tí ostatní páni poslanci prídu zo služobných ciest. No ale základná otázka je, prečo zrovna dnes, keď dlhodobo, sme sa dozvedeli z úst pána podpredsedu vlády, že je plánovaná cesta pána premiéra. Pretože mu je to nepríjemné? Pretože tá bezobsažnosť by ho dokázala tak vytočiť, ako sme toho niekedy svedkami?

 • Na faktické poznámky bude reagovať pán predseda Národnej rady pán Paška.

 • Ďakujem pekne, už som povedal všetko a ja som poskytol informáciu z rokovania poslaneckého grémia. Mohol som tak učiniť spoza stola vedúceho schôdze, ale chcel som nechať priestor opozícii, aby mohla reagovať. Poďme ďalej. Nemíňajme zbytočne čas a peniaze.

 • Ďakujem. Ďalej o slovo požiadal spravodajca pán poslanec Štefanec. Po ňom bude pokračovať prvý z písomne prihlásených za klub pán poslanec Janiš.

  Nech sa páči, pán poslanec Štefanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dovolím si opraviť, navrhovateľ a nie spravodajca. Áno.

  Chcel by som reagovať na predchádzajúce vystúpenia pána predsedu Pašku a pána podpredsedu Kaliňáka.

  K pánovi predsedovi Paškovi, ktorý hovoril o akýchsi nezmyselných debatách, dovolím si upriamiť vašu pozornosť na tú skutočnosť, že bol to predseda vlády, ktorý hovoril o neetickom a nemorálnom konaní ministra, bol to predseda vlády, ktorý za ten istý skutok, aký urobil minister financií, za ten istý skutok vyhodil riaditeľa letiska. A mimochodom aj pán prítomný podpredseda vlády Čaplovič sa viackrát vyjadril, že pokiaľ by on bol v situácii pána ministra financií, tak by z toho vyvodil také dôsledky, že by podal demisiu. Takže nepovažujem to za nezmyselné debaty, vážený pán predseda, aj váš predseda strany a predseda vlády o tejto situácii hovorí ako vážnej a v tom sa zhodneme.

  No ale dovoľte mi reagovať na pána podpredsedu Kaliňáka. Osobne, pán podpredseda, vaše vystúpenie ma sklamalo, čakal som skutočne vecnú obhajobu pána ministra financií, čakal som aj od predsedu vlády, nie že pošle náhradníka, ale, samozrejme, to rešpektujeme. Vy ste ale povedali zásadnú vec, ktorá nie je pravdivá. Tvrdili ste, že guvernér Národnej banky sa včera jednoznačne vyjadril o tom, že informácia o úrovni centrálnej parity nebola známa pred poobedím dňa 28. mája. Dokonca to uvádzate aj vo vašom stanovisku vlády, kde doslova hovoríte, že „o skutočnej výške centrálnej parity bolo rozhodnuté v neskorých večerných hodinách v ten istý deň a túto skutočnosť potvrdzujú aj slová guvernéra Národnej banky“. Nie je to pravda, pán podpredseda, dovoľte mi presne zacitovať slová pána guvernéra a dovoľte mi, aby som k tomu prečítal aj naše stanovisko, ktoré sme dnes uverejnili, aby to bolo úplne jasné.

  Predseda vlády Robert Fico včera na tlačovej konferencii tvrdil, že slová guvernéra Národnej banky Slovenska dokazujú, že k žiadnemu úniku informácií nemohlo dôjsť, pretože v stredu ráno ešte žiadna informácia neexistovala. Guvernér bol omnoho zdržanlivejší. Povedal, že nevie, či došlo alebo nedošlo k úniku informácií. Ak niekto povie, že nevie, či došlo alebo nedošlo, zjavne netvrdí, že nemohlo dôjsť. Predseda vlády oprel svoje tvrdenia o nasledovné slová guvernéra Šramka, teraz citujem, dámy a páni: „Informácie o začatí procesu zmeny centrálnej parity zo strany príslušných európskych autorít boli dostupné 28. mája popoludní.“ Koniec citátu. Čiže informácie o začatí procesu. Tvrdenie pána guvernéra, že informácie o začatí procesu boli dostupné 28. mája popoludní, je síce pravdivé, ale týka sa len procesu formálneho konečného schválenia návrhu, ktorý bol úzkemu okruhu ľudí známy najneskôr v utorok večer.

  Návrh na stanovenie novej centrálnej parity na úroveň 30,126 koruny za euro, ktorý bol už formálne v stredu schvaľovaný telekonferenciou, bol známy už v utorok. Áno, v utorok ešte nebolo známe, či zmena oficiálne prebehne v stredu, štvrtok alebo v iný deň, v piatok. Mimochodom, štandardný deň na zmenu parity doteraz bol vždy piatok. To však nie je z pohľadu zisku devízových obchodníkov podstatné. Pre nich je podstatná informácia o tom, že nová úroveň parity bude s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou 30,126. A túto informáciu mali najmenej dvaja členovia slovenskej vlády už v utorok. Minister financií sa počas posledných dní veľmi obratne vyhýbal potvrdeniu toho, že číslo 30,126 bolo úzkemu okruhu ľudí známe už skôr ako v stredu. K potvrdeniu alebo vyvráteniu tohto tvrdenia a takisto ako k potvrdeniu alebo vyvráteniu podozrenia z úniku informácií a insane tradingu sa vyhol aj guvernér Národnej banky. Toľko teda k vysvetleniu podľa mňa toho podstatného.

  Pán podpredseda vlády, mám pocit, že vy ste sa snažili svojím vystúpením zviesť pozornosť od toho najpodstatnejšieho, o čo tu ide. Ide tu o únik informácií a ide tu o to, že predseda vlády nerozhoduje slobodne, ale poslúcha finančnú oligarchiu.

  A ešte si dovolím zopár poznámok k vášmu vystúpeniu, kedy ste sa obrátili na mňa, že som citoval bulvár. Áno, je tomu tak, ale tieto informácie predsa potvrdil aj dotyčný pán minister financií a ja som citoval len vášho ministra. Pán Počiatek potvrdil účasť na jachte J & T a vieme, že o tri dni došlo k centrálnej parite. A dokonca váš predseda vlády ho za to odsúdil.

  Hovorili ste, že vraj opozícia neovláda systém. Pán podpredseda vlády, chcem vám pripomenúť, že 28. novembra 2005, kedy bola prvýkrát stanovená centrálna parita na úrovni 38,455 slovenskej koruny za euro, tak v tom čase pán minister Ivan Mikloš mal na starosti tento proces, nedošlo k žiadnemu úniku informácií ani k žiadnym podozrivým obchodom. To je veľký rozdiel.

  No a v neposlednom rade myslím, že ste si mohli odpustiť tie bonmoty na bývalých komunistov, lebo stačí sa pri porovnávaní pozrieť na vašu vládu, kde veľká väčšina členov vašej vlády bola členom komunistickej strany.

  Ďakujem.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Štefanca: pán poslanec Jarjabek, pán poslanec Kužma, pán poslanec Mikloško a pán poslanec Jasaň. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  A slovo má pán poslanec Jarjabek, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Mám dve poznámky k vystúpeniu pána poslanca Štefanca.

  Pán poslanec Štefanec, zaujímalo by ma, hovoríte aj v mene firmy, ktorej ste boli popredným činiteľom, alebo iba ako člen SDKÚ? Lebo vás ako takého známeho podnikateľa, u vás ako takého známeho podnikateľa mi to skutočne nie je jasné. V mene koho hovoríte a v mene koho vlastne podávate tieto informácie? To je jedna poznámka.

  Druhá poznámka je, vy asi tak beriete vážne tento návrh, tento návrh na vyslovenie nedôvery člena vlády Slovenskej republiky a vaši kolegovia ani nevedia, čo podpisujú. V opačnom prípade by sa nemohlo stať, pozrite si to tam, ste to vôbec asi nečítali. Ako je možné, že Eduard Kukan je podpísaný dvakrát? No pozeráte sa na mňa veľmi vyplašenie. Pozrite si to tam.

 • Smiech v sále.

 • Ako je to možné? Podpísaný dvakrát na tomto návrhu. Veď vy naozaj neviete, čo podpisujete? To je váš zodpovedný prístup k takejto téme? Urobte si poriadok, pán poslanec.

 • Ďakujem. Pán kolega, ja vás ešte doplním. Pán minister Kaliňák sa nás pred chvíľou snažil presvedčiť, že európske inštitúcie rokovali bez jednania so slovenskou stranou. Poza chrbát nášho ministerstva. Naše ministerstvo ani len netušilo, že sa ide jednať o zmene parity. Keď mu to v stredu poobede nepovedia, tak oni ani netušili, že tu sa jedná o zmene parity a ktorým smerom pôjde parita. Lebo dosť, áno... Ďakujem, že ste to potvrdili. No to sme dopracovali v tejto krajine, keď tuná nám inštitúcie robia úplne poza chrbát a nie z iniciatívy nášho ministerstva financií rozhodujú o parite koruny. Tak ďakujem pekne potom za takéhoto ministra!

 • Pán poslanec Štefanec zabudol dotiahnuť ešte jednu myšlienku. Spomínal tam predsedu vlády Roberta Fica. Pán Robert Fico je typ robustného politika, odvážneho, ktorý vždy robí poriadok od mikrofónu. Jeho vzor je Jánošík. Samozrejme, vo chvíli, kedy mu trošku začala vatrička horieť pod nohami, tak neprišiel.

  Z tohto dôvodu dávam procedurálny návrh, aby sme prerušili túto schôdzu a pokračovali v nej v prítomnosti predsedu vlády Roberta Fica. Berte to ako riadny procedurálny návrh a prosím, aby sme o tom hlasovali.

 • Procedurálny návrh sa nepodáva v rámci faktickej poznámky, pán poslanec Mikloško. Musíte sa prihlásiť potom ešte raz.

  Pán poslanec Jasaň.

 • Ďakujem pekne. Ja ešte doplním pána Štefanca, lebo on citoval, ale len tak, to, čo uznal za vhodné, a ja vám prečítam ten citát, ktorým ste hovorili o tom, že koná SMER na základe J a T to, čo chce. „Naša spoločnosť je proti odvolaniu ministra financií Jána Počiatka.“ To ste povedali. „Hovoríme to týmto spôsobom práve preto, lebo si uvedomujeme, že nám takéto vyhlásenia neprináležia, a preto, že práve takéto vyhlásenia potrebujete pre nadpisy vašich správ a článkov.“ Ďalej: „Zároveň sa spoliehame na vašu ľudskosť a odbornosť, dúfam, že tak ako vás ja neprinútim napísať celý nadpis, aký ja chcem, rovnako vaše podanie v médiách reálne neovplyvní pána premiéra a bude konať na základe vlastného uváženia postaveného na racionálnych argumentoch.“ A ja si myslím, že pán premiér tak doteraz aj konal.

  Nabudúce skúste citovať všetko, lebo mám pocit, že zavádzate. Ďakujem.

 • Na faktické poznámky bude reagovať pán poslanec Štefanec, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Áno, pán poslanec Jasaň, áno, ak chcete citovať celé vyhlásenie J & T, máte to dnes vo všetkých printových médiách, každý si to môže prečítať a každé to jedno vyhlásenie začína tou istou vetou, ktorou ste aj vy začínali: „Sme proti odvolaniu ministra financií Počiatka.“ Chcete väčšiu demonštráciu sily? Chcete ešte väčší dôkaz? Ja to považujem za dostatočný dôkaz vášho prepojenia s J & T.

  Pán poslanec Jarjabek, áno, máte pravdu, pán poslanec Kukan je tam dvakrát, no tak zrejme sa stala chyba, ale radšej dvakrát, ak nie ani raz. Že? A napriek tomu všetky formálne náležitosti tento návrh spĺňa, ináč by sme tu nesedeli, že? Ak je len toto vaša najväčšia výčitka, tak považujem to za veľmi, veľmi slabú, slabú výčitku.

  A k tomu, k tomu prvému, čo ste povedali, takisto, pán poslanec, to chcete sa tak znížiť? Viete, a na rozdiel od ostatných vašich kolegov, ktorí boli v podnikateľskom prostredí, aj ja som pôsobil v podnikateľskom prostredí, tak teraz sa venujem SDKÚ – DS, na rozdiel od vašich kolegov, ktorí majú omnoho širšie záujmy.

  Ďakujem.

 • Procedurálny návrh – pán poslanec Mikloško.

 • Pani predsedajúca, dávam procedurálny návrh, aby sme prerušili schôdzu a pokračovali v prítomnosti predsedu vlády Roberta Fica. Robert Fico svojimi výrokmi tak spolarizoval slovenskú spoločnosť, že je potrebné, aby v takejto situácii bol tu prítomný. Prosím, aby ste dali o tomto návrhu mojom hlasovať.

 • Samozrejme, budeme hlasovať o procedurálnom návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Mikloško. Ja zopakujem. Budeme hlasovať o tom, aby sme prerušili rokovanie tejto mimoriadnej schôdze a pokračovali za prítomnosti premiéra vlády pána Roberta Fica. Takže, páni poslanci, panie poslankyne, hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Mikloška. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 43 poslancov.

  Národná rada nie je uznášaniaschopná. V zmysle rokovacieho poriadku budeme pokračovať v prerokovaní návrhu a k hlasovaniu o tomto procedurálnom návrhu sa vrátime, keď bude Národná rada uznášaniaschopná.

  Takže ďalej pokračujeme v rozprave vystúpeniami písomne prihlásených rečníkov za jednotlivé poslanecké kluby. Ako prvý vystúpi za poslanecký klub SDKÚ – DS pán poslanec Janiš. Po ňom sa pripraví za klub KDH pán poslanec Brocka.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Dvoma vetami sa vrátim k predsedovi Národnej rady, lebo aj ja som bol na tom grémiu. Požiadavka pána predsedu Národnej rady bola, aby sme vzhľadom na to, čo bolo uverejnené včera na tlačovke predsedu vlády a guvernéra, stiahli mimoriadnu schôdzu, aby sme nerokovali. Ja som s úsmevom na perách to považoval za žart a takisto žartovne som mu povedal, že tak potom potrebujeme čas na rozmyslenie, lebo sa potrebujeme poradiť pravdepodobne s nejakými finančnými skupinami, či schôdza áno alebo nie. Gro toho je, že vy nechcete túto schôdzu a vy sa tejto kauzy bojíte. Tak nehovorte o tom, že sa chcete dohodnúť s nami, že kedy schôdzu urobíme. Mňa prekvapuje to, že predseda vlády tu nie je a že predseda Národnej rady, a to som povedal na grémiu, zvolal schôdzu presne vtedy, kedy tu predseda vlády nie je. Opäť náhoda? Ja na náhody neverím.

  Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, páni ministri, sú veci v spoločnosti, na ktoré treba mimoriadne upozorniť, o ktorých sa musí hovoriť, lebo sú dôležité alebo sú vážne, a pôda Národnej rady je na takéto diskusie najlepšia. Pôda Národnej rady je na toto ako stvorená. A preto diskutujme aj dnes a bez emócií, bez nejakého urážania, diskutujme vecne a diskutujme otvorene.

  Podozrenie z mimoriadne aktívneho obchodovania so slovenskou korunou niektorými skupinami krátko pred oficiálnym uverejnením centrálnej parity, krátko pred zavedením eura na Slovensku, podozrenie z obchodovania, na ktoré padá podozrenie z možného úniku informácií zo strany štátu, je vec mimoriadne vážna. Je vec mimoriadne vážna a patrí tu na pôdu Národnej rady.

  Túto kauzu vnímam ja ako taký viacrozmerový problém.

  Prvý rozmer, ktorý treba pokojne spomenúť, sú falošné sľuby. Slová a skutky sa rozchádzajú. Čo sa dialo pred voľbami, na základe čoho SMER získaval hlasy voličov? A získal ich dosť. Aké boli vyjadrenia súčasného predsedu vlády? Ako by konal, ak by on bol premiérom? Do dvadsaťštyri hodín len pri tieni podozrenia. Stal sa premiérom a nič z toho, a hovorím to úplne pokojne a je to pravda, nič z toho, čo vtedy emotívne sľuboval, dnes už nie je pravda. Toto je prvý odkaz voličom, ktorý môže znieť: „Rozprávam, čo sa páči vám, a konám, čo sa páči mne.“

  Druhý rozmer tejto kauzy je rozmer ľudský a sociálny. Dnes veľmi bežia v politike SMER-u slová „solidarita“, „sociálnosť“. Vy ste si ich doslovne sprivatizovali. V každej druhej vete počujeme: „sme sociálna vláda“, „plníme sociálny program“, „sme tu pre ľudí“. To čo sa stalo? Táto kauza, toto podozrenie zo stámiliónových obchodov je podľa premiéra sociálne alebo solidárne? Voči ľuďom? Ja hovorím, že nie ste vôbec ani sociálni, ani solidárni. Práve naopak, hodnoty vytvorené ľuďmi, ich trpezlivosťou, a hodnoty vytvorené pred vašou vládou dnes bezbreho rozdávate, míňate a do budúcna ľuďom pripravujete dlžoby a opätovné uťahovanie opaskov.

  Napríklad len PPP projekty. Na umelé, podotýkam, na umelé urýchlenie diaľnic. Toto umelé urýchlenie diaľnic bude stáť občanov miliardy. Tridsať rokov budú platiť tzv. vaše urýchlenie výstavby diaľnic. Alebo ešte lepší príklad. Diaľničné mýto. Koľko bude stáť? Prečo je všetko utajené? Prečo sa nezverejní napríklad majetkové pozadie Ibertaxu? Kto je za touto firmou, ktorá pravdepodobne vyhrá elektronické mýto za 26 mld. korún? Opäť sa dočkáme tlačovky finančnej skupiny, ako dobre chceli pre Slovensko? Druhý odkaz voličom: „Sociálne hlásame, zbohatlícky žijeme.“

  Tretí rozmer je rovnako vážny, ak nie najvážnejší, tejto kauzy. Je to rozmer etický, je to rozmer vášho nakladania s mocou. Ak si pozrieme sled udalostí za posledný týždeň, čo všetko predchádzalo pondelkovému rozhodnutiu predsedu vlády, tak ja hovorím: „srandy“ bokom. Najskôr zo strany predsedu vlády doslovné poníženie ministra financií. Neetické chovanie, nemorálne chovanie ministra financií. Na druhý deň vyhrážka: zlomím mu väz. Potom reaguje minister financií v piatok popoludní, nie však demisiou, ako očakávali analytici aj politici, ale ponúka svoju funkciu predsedovi vlády. Posunul mu do rúk Čierneho Petra, ktorý sa dá prečítať aj takto: „No tak ma skús odvolať, pán predseda vlády. Tak ma skús odvolať, nech sa páči.“

 • Potom nasleduje päťdesiatminútová tlačovka medializovanej finančnej skupiny. Prvá takáto tlačovka v dejinách Slovenska. Prvá takáto demonštratívna tlačovka v dejinách Slovenska. Tlačovka s jasným odkazom predsedovi vlády. Minister financií nesmie padnúť. Silný premiér, naozaj silný premiér v skutkoch, a nie v slovách, by bez rozpakov konal okamžite. Odvolal by ministra financií. Stal sa ale pravý opak. Predseda vlády podržal ministra financií. Zdá sa, že predseda vlády má zviazané ruky a nemôže konať.

  Ale táto kauza, o ktorej tu dnes hovoríme a budeme ešte hovoriť, posúva celú spoločnosť cez súčasnú vládu, posúva celú spoločnosť do polohy štatistu. Vládu do polohy štatistu a, bohužiaľ, aj Národnú radu do polohy štatistu. To niekto, kto nie je na očiach voličov, kto nenesie zodpovednosť za štát, ale nesie zodpovednosť len za seba, za svoje projekty, za svoj biznis, to niekto, kto má miliardy, tu z pozadia sa snaží ovplyvňovať rozhodnutia štátu? O tomto to je.

  A vláda sa prizerá a Národná rada sa má tiež len prizerať? My máme čakať na dohodu so SMER-om, kedy urobíme mimoriadnu schôdzu? Preto som úvodom povedal, že ten návrh som považoval za žart. To sa ani vážne nedá povedať. Ale tu končí „sranda“ pri týchto veciach, to už nie je predvolebný šot, dámy a páni. Toto sa zdá byť skutočnosť. Toto je o Slovensku a toto je o našej budúcnosti. O našej spoločnosti. Zamyslime sa nad tým. Nehoďme to cez palubu.

  Zamyslime sa, prečo predseda vlády ten svoj hnev, a ja mu verím, oprávnený hnev nemôže pretaviť do riešenia. Prečo svoje sľubované principiálne riešenia „do 24 hodín už pri tieni podozrenia budem konať“, do 24 hodín, dnes toto svoje sľubovanie schováva za tzv. žlté karty, za morálne a etické zlyhanie. Prečo? Je to normálne?

  Súkromné vlastníctvo a bohatší ľudia sú podľa vašich slov, ale opäť iba podľa slov, a nie skutkov, sú skoro nepriatelia sociálneho štátu, ktorý vy vraj budujete. Kedysi ste chceli týchto ľudí dodaniť, regulovať im zisk, znivelizovať ich a dnes to vyzerá, že na základe ich tlačoviek, ich vplyvu a tlaku konáte. Každý, aj v tejto Národnej rade, máme svoju zodpovednosť. Či už vedome, alebo nevedome, či už pasívne, alebo aktívne sa všetci podieľame na formovaní a smerovaní spoločnosti. Podozrenie z úniku informácií v tak chúlostivej oblasti, ako je obchodovanie so slovenskou korunou pred oficiálnym zverejním parity, nie je maličkosť. Toto nie je info z minulosti, kedy prídu pomaranče alebo banány do zelovocu. Toto je podozrenie, ktoré devalvuje Slovenskú republiku, ktoré naštrbuje jej dôveryhodnosť a politické nekonanie v tejto veci, toto podozrenie len a len prehlbuje.

  Aj preto je dnešná mimoriadna schôdza a ja na rozdiel od vás ju neberiem na ľahkú váhu. Musíme ako opozícia poukázať na mimoriadne vážne podozrenie, ktoré nasvedčuje, že vláda Roberta Fica je závislá na niektorých finančných skupinách. Je neprípustné, ak v kresle ministra hospodárstva sedí človek, ktorý úplne verejne hovorí o ošetriteľnosti úplatkov v štátnych, teda vládou riadených podnikoch. Je náhoda, že v kresle predsedu vlády sedí človek, ktorý verejne hovorí o pokuse korumpovať ho, hovorí o tom, že by mohol mať dopredu zabezpečených pätnásť generácií, a potom nekoná? Ako predseda vlády potom nekoná? Je náhoda, že predseda vlády na verejnosti odsúdil a pomaly chce lámať väzy svojho ministra a o pár dní po tlačovke alebo po výzve finančnej skupiny sa ho bojí odvolať? Ja na náhody neverím. Toto nie je náhoda.

  Môžete, dámy a páni, môžete odpútavať pozornosť, ako chcete. Môžete ísť do minulosti, akej chcete. Môžete útočiť na koho chcete, na Dzurindu, na Mikloša, na mňa. Nič to nezmení na tom, že toto sú prešľapy, podľa môjho názoru tak veľké prešľapy, toto sú prešľapy na červenú vláde, nielen ministrovi financií.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami sa prihlásil pán poslanec Kužma, Horváth, Rafaj, Kahanec. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

  Ako prvý – pán poslanec Kužma.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega, ja to poviem úplne jednoducho. Pán premiér Fico bol hrdinom, kým na neho J & T nenakričalo. Potom sa stiahol ako zbitý pes.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán predseda poslaneckého klubu SDKÚ, ja sa rád teraz sústredím na chvíľku na meritum veci, na návrh, ktorý smeruje k odvolaniu ministra financií z podozrenia, že umožnil únik informácií, ktoré nemali uniknúť. Keď sa sústredím na čas, ten inkriminovaný čas, o ktorom hovoríme, to je streda 28. mája doobeda a poobede, tak, prosím, skúste odpovedať na niektoré moje otázky:

  Po prvé. Existovala v tom čase, v tom inkriminovanom čase informácia už bola na svete? Existovala informácia, o ktorej hovoríme, ktorá mala uniknúť? Ak áno, povedzte, prosím, kedy už bola na svete, a prosím, preukážte to.

  Po druhé. Disponoval v tom čase tou informáciou minister financií? Povedzte, prosím, kedy presne ňou disponoval, a skúste to preukázať.

  Potom ďalšia otázka moja je. Došlo k úniku informácie? Povedzte, prosím, jasne, že či áno a kedy, a skúste to, prosím, preukázať.

  A posledná otázka na vás je. Dovolím si spýtať sa, vyzradil pán minister informáciu? Ak ste presvedčení, že áno, prosím, povedzte to nahlas, povedzte to jasne a skúste to ale potom podoprieť aj argumentmi.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec, zaujali ma dve kľúčové slová: „sociálne“ a „devalvovanie“. Či je sociálne alebo či bol sociálny nejaký únik informácií a stále mi nie je jasné, kto je ten poškodený okrem teda údajne pána ministra. Ale keby sme sa držali len faktov, tak určite sociálne aj spravodlivé podľa mňa bolo zhodnotenie slovenskej koruny za súčasnej vlády, ktoré, pokiaľ mám v pamäti presné čísla, odhadnem to, trikrát viac za dva roky ako za vašej osemročnej éry. To je fakt, z ktorého budú ťažiť všetci Slováci.

  Po druhé. Hovorili ste o akomsi, alebo ja to tak vnímam ako chimérické dehonestovanie Slovenskej republiky, devalvovanie ste použili, ja si myslím, že opäť občania viacej negatívne cítili konkrétne veci v podobe devalvácie slovenskej koruny. A pokiaľ hovoríme o Slovenskej republike, tak buďme spravodliví a pozrime sa, aký škandál mala Prodiho Európska komisia, čo sa tam dialo. Ja neviem, prečo potrebujete prilievať olej do ohňa? Ale teraz mi napadá taká poľnohospodárska terminológia. Viete, hnoj je niekedy potrebný, ale neprihnojujte priveľa, lebo tá pôda bude kyslá a nič tam nevyrastie.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec, vy ste spomínali vo svojom príspevku, že prečo pán premiér Fico napriek tomu, že mal oprávnený hnev, ho nepretavil do rozhodnutia. No mali sme tu už dosť príkladov na to, keď sa tento hnev nepretavil tak rýchlo. Keď to chcelo čas, keď to chcelo čas postupného vývoja pri kauze Privilégium, keď to chcelo čas postupného vývoja pri kauze služieb na ministerstve obrany a keď to chcelo čas pri mnohých iných, ako Vyšný Slavkov a podobne, keď na začiatku bola silná obhajoba, ale na konci predsa len prišlo to pretavenie v rozhodnutí, lebo bol potrebný na konci marketing. A ten marketing, ktorý boduje a ktorý získava podporu.

  No a či sa tieto veci pretavujú alebo nepretavujú, tak to je aj vec toho, keď sa tu spomínali nejaké prázdne slová v predchádzajúcich príspevkoch, tak to je otázka, že či ten oprávnený hnev nebol len ten prvý marketing, ktorý bol iba prázdny. Teda prázdne slová, prázdne sľuby. Ale ja si myslím, že keď vydržíme a dozreje ten čas, tak nastúpi aj to rozhodnutie, i keď z prinútenia, a uvidíme, že či bude silnejší tlak verejnosti alebo finančných skupín.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Janiš bude teraz reagovať.

 • Ďakujem za slovo. Ale vráťme sa k meritu veci, páni kolegovia z koalície. Je tu podozrenie z mimoriadne aktívneho obchodovania so slovenskou korunou tesne pred zverejnením, oficiálnym zverejnením jej parity? Je. Je tu podozrenie, že toto obchodovanie, že je tu tieň podozrenia, že toto obchodovanie, že niekto mal informácie skôr, ako ich mali ostatní? Že tieto informácie unikli zo štátu? Je tu to podozrenie? Je. Máme tu diaľničné mýto, kde sa rysuje šesťmiliardová vata? Je za víťaznou, budúcou víťaznou spoločnosťou aj spoločnosť Ibertax? Je. Je za spoločnosťou Ibertax finančná skupina J & T? Odmietol aj minister Vážny, aj predseda vlády reagovať na to, nech toto zverejnia, kto je za touto spoločnosťou. Je tu také podozrenie? Je.

  Ja som neútočil na pána ministra Počiatka. Ja som nehovoril o tom, že je neetický, že je nemorálny, ja som nehovoril, že mu zlomím väz. Toto hovoril váš predseda vlády, a preto túto otázku klaďte svojmu predsedovi vlády a nie mne.

 • Budeme pokračovať v rozprave. Teraz vystúpi pán poslanec Brocka.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážení páni ministri, členovia vlády, dámy a páni, začalo sa leto. Niektorí ľudia chodia na jachty, človek by si myslel, že sa začína uhorková sezóna. Nebola tak ani minulý rok a ukazuje sa, že nebude ani tento.

  V minulom roku sme sa počas uhorkovej sezóny zaoberali kauzou Privilégium. Ja len jednou vetou pripomeniem, určite si pamätáte, bola to kauza neodôvodnenej dotácie, ktorú udelila vaša pani ministerka ľuďom privilegovaným, ľuďom z pozadia strany SMER. Nešlo o veľa. Bolo to pár miliónov korún, ale išlo to tak ďaleko, že sme mali mimoriadnu schôdzu a dokonca sme pani ministerku odvolávali. Ja si nemyslím, že to sú vyhodené peniaze do vzduchu, ak sa stretnú poslanci na mimoriadnej schôdzi Národnej rady a sa zaoberajú škandálom a nehoráznosťou. Tak ako to bolo minulý rok, myslím si, že tento rok je ten škandál oveľa, oveľa väčší. Dnes lietajú vo vzduchu stovky miliónov, dámy a páni, nie milióny. Ak si pán predseda vlády myslí, že veď štát o nič neprišiel, že to neboli peniaze zo štátneho rozpočtu, teda tie, ktoré získali tí, ktorí na tom biznise zarobili, tak vám musím povedať, že to na veci nemení, ak vám nikto nič neukradol, že ak inému ukradol alebo iným ukradol, že nie je zlodej.

  Ale konkrétne, zvolali sme mimoriadnu schôdzu kvôli pánu ministrovi Počiatkovi. Keď vyšlo najavo jeho nehorázne, ale musím povedať, že to sú výroky a výrazy, ktoré ani nie sú moje, ja už ich len preberám od vášho predsedu vlády, nehorázne stretnutie Jána Počiatka na jachte s predstaviteľmi J & T, Robert Fico vtedy povedal: „Verejne odsudzujem nemorálne správanie ministra financií.“ Dámy a páni, naozaj takéto silné slová na adresu svojho ministra od predsedu vlády na Slovensku ešte nezazneli. A verejnosť, myslím tých všetkých slušných ľudí, oprávnene čakali prísnu sankciu. Nielen žltú kartu, to je smiešne. To je smiešne v tomto prípade. Aj za Kresťanskodemokratické hnutie opäť vyjadrujem veľké sklamanie, že Robert Fico neodvolal okamžite ministra financií. Jeho prepojenie na finančné skupiny v pozadí strany SMER sú škandálom a dostatočným dôvodom na jeho odchod, na jeho odstúpenie, na jeho odvolanie z funkcie. Preto sme ho k tomu vyzvali minulý týždeň, a preto sme sa podpísali pod zvolanie mimoriadnej schôdze.

  Je zaujímavé, že sám minister financií si uvedomoval, že to nebola maličkosť, keď – a veď preto ponúkol svoju demisiu predsedovi vlády. A je ešte zaujímavejšie, že predseda vlády jemu nevyhovel, ale keď si to želali páni z J & T, aby pán Počiatek bol ďalej ministrom, Robert Fico im vyhovel. No a to považujem za rovnaký škandál a nehoráznosť, ako Robert Fico podľahol tlaku lobistov, ktorí stoja za ministrom financií, ktorí stoja za stranou SMER.

  Dámy a páni, to neodbočím, keď poviem, že Robert Fico je v podstate slabý premiér. On týmto len ukázal, kto je skutočným pánom v tejto krajine. Dámy a páni, do pondelka to bol škandál ministra financií. Od pondelka je toto škandál Roberta Fica. Robert Fico zlyhal ako predseda vlády. Musím povedať, že mu medvediu službu urobili páni z J & T tou svojou tlačovou konferenciou, ale urobili medvediu službu aj ministrovi Počiatkovi. Ja si myslím, že predseda vlády Robert Fico doteraz a dovtedy blafoval, keď rozprával, ako bude do 24 hodín konať po pochybení svojho ministra, že on bude konať, ako keby on rozhodoval. Tu už dávno rozhoduje niekto úplne, úplne iný. Dámy a páni, akcionári firmy vlastne od samého počiatku. SMER je tá firma. Postupne z tieňa vystupujú ďalší rozhodujúci akcionári, najprv Široký, a nebudem pokračovať v ich vymenúvaní, môžete si to prečítať v dennej tlači.

  Táto kauza sa v čase vyvíja. Alebo inak, tento škandál v čase rastie. Vyvíja sa veľmi zaujímavým spôsobom. Najprv to bol problém ministra Počiatka, myslím týmto jeho nešťastné stretnutie s pánmi v Monaku na jachte. A vtedy sme sa po tejto informácii všetci zhodli na komentovaní a hodnotení toho jeho stretnutia od premiéra Fica počnúc cez podpredsedu Čaploviča, cez koaličných partnerov pána Kovarčíka či Jureňu, cez odbornú verejnosť či cez opozičných partnerov, cez médiá, cez celú verejnosť. Po tých výrokoch Roberta Fica, že verejne odsudzuje ministra Počiatka, no jednoducho každý normálny človek predpokladal, že iné ani nemôže nastať, že minister Počiatek musí odstúpiť alebo musí byť odvolaný.

  Dnes však vidím, že predsedovi vlády vadilo niečo úplne, úplne iné ako tým ostatným. Predsedu vlády minister Počiatek naštval tým, že pokazil imidž jeho vlády. Jeho vlády, ktorá sa tu doteraz prezentovala ako vláda chudobných.

 • A to je Ficov najväčší problém. A to ešte nevieme, ako tam ten minister financií do toho Monaka letel. Či letel súkromným tryskáčom, alebo nejako inak, na balóne. Viete si vy predstaviť, že predsedovi vlády vadí to, že mu pokazil imidž v takejto „facine“.

  Dámy a páni, ťažko sa robí imidž chudobnej vlády s ľuďmi, ktorých má Fico v tíme. Veď oni sú všetci veľmi, veľmi bohatí ľudia. Oni vlastne, oni sa ani nemuseli obetovať, aby slúžili cez verejné funkcie ľuďom, svojim voličom. Oni sú vlastne vo vláde preto, aby rozmnožovali svoje bohatstvo a svoj majetok. Toto je pravý obraz Ficovej vlády.

 • Musím povedať, že po nešťastnej tlačovke predstaviteľov J & T, kde sa nechali počuť, že ich spoločnosť je proti odvolaniu ministra Počiatka, že táto kauza je naozaj už kauzou o Robertovi Ficovi, a musím súhlasiť s tými z vládnej koalície, ktorí čítali, že ten náš podnet na odvolanie ministra, že je už starý, naozaj. Už teraz by sme mali dôvod na odvolanie rovno predsedu vlády.

  Dámy a páni, na začiatku bolo podozrenie z úniku dôverných informácií, teraz je podozrenie oveľa, oveľa väčšie, že predseda vlády je rukojemníkom kohosi, že pri rozhodovaní o najzásadnejších veciach je neslobodný. Odvolávame ministra, takže zase sa musím vrátiť k ministrovi. Pán minister, môžeme ušetriť nejaké prostriedky daňových poplatníkov tak, ako to chcel a želá si predseda parlamentu. Stačí, keď teraz odstúpite a môžeme odísť. Mohla by tým vaša kauza skončiť, ale z vôle a z rozhodnutia premiéra sa tá kauza len zamotáva a zväčšuje.

  A preto dovoľte, aby som sa obrátil, dámy a páni, aj na vás ako na občanov, nedajte sa klamať rečami o sociálnom štáte. Táto vláda nie je vládou chudobných. Vláda Roberta Fica dala nedávno zarobiť jednej bohatej skupine ďalšie stovky miliónov, ale vám ostatným navrhuje zvýšiť prídavky na vaše deti o 30 Sk. Ani nie o euro, dámy a páni, a to ja považujem od sociálne orientovanej vlády za hanbu. Dámy a páni, to dnes nestačí ani na kúpu jedného chleba.

  Bublina o sociálnom štáte Roberta Fica v pondelok večer spľasla a myslím si, že minister Počiatek má istú poľahčujúcu okolnosť, že on prispel k prasknutiu tej bubliny, on prispel k tomu, že sa tá pravda takto odhalila. Poľahčujúca okolnosť, to je terminológia pre iných, a preto aj pán Horváth, keď tu kládol otázky opozícii, chcem vás poprosiť, aby ste sa obrátili so svojimi otázkami na tých, ktorí toto, čo vás zaujíma, majú vyšetriť, my sme parlament.

  A ja, dovoľte, aby som len zopakoval za poslancov Kresťanskodemokratického hnutia, že minister Počiatek by aj tak nemal byť ďalej ministrom, a preto budeme všetci hlasovať za jeho odvolanie.

  Ďakujem za vašu pozornosť.

 • S faktickými poznámkami sa prihlásili pán poslanec Horváth, Fronc, Sárközy, Rafaj a posledný pán poslanec Kahanec. Ešte pán poslanec Kvorka. Končím možnosť podania ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

  Prosím mikrofón pre pána Horvátha.

 • Ďakujem. Pán poslanec, skúste, prosím, ešte upresniť, čo konkrétne je dôvodom, pre ktorý chcete odvolať pána ministra. Či tvrdíte, že vyzradil minister informácie, či trváte na tom, či toto je dôvod na odvolanie, alebo či dôvod na odvolanie ministra financií je vyjadrenie premiéra Fica. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No aby som použil terminológiu pána premiéra Fica, tak dnes už nevládne vláda premiéra Fica, ale „finanční žraloci“, ktorí riadia premiéra Fica. Ale čo sa vlastne stalo po tých veľmi tvrdých slovách premiéra, keď hovoril o nemorálnom, neetickom správaní, zlomí väz a žltá karta a podobne, zrazu že sa nič nedeje, no treba si uvedomiť, podozrenie z úniku zmeny centrálnej parity je naozaj kapitálna chyba, za ktorú odchádzajú ministri. Len pán premiér si po čase uvedomil, že by on vlastne nemohol nechať odvolať ministra financií, pretože po tom všetkom, čo on natáral o zmene centrálnej parity českému premiérovi, by musel odstúpiť sám. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja sa chcem vyjadriť k tej prvej časti vášho prejavu, keď ste hovorili o kauze Privilégium. Áno, vlani cez prázdniny táto kauza vypukla, presne v auguste, vtedy bola zvolaná mimoriadna schôdza vlády a bolo aj mimoriadne rokovanie parlamentu. Vtedy pán premiér povedal, že keď tam niekto spochybnil a keď je to problém, tak on to berie na svoje tričko. Teraz v Privilégiu je exekúcia, prešlo desať mesiacov, počkáme si ešte dobrých pár mesiacov, uvidíme, ako sa táto kauza skončí. Ďakujem.

 • Prepáčte, ak som bol veľmi dlho preč, ale nebolo to náhodou, neboli to náhodou niektorí viacerí ministri za bývalej vlády, ktorí rovnako dostali podporu od rôznych inštitúcií aj finančného charakteru? O tom, že sú potrební na tom mieste pri tých reformách a dôsledkoch, ktoré sa robili? Nebol...

 • Reakcie z pléna.

 • Nebol aj pochválený a podržaný minister Zajac? Nepozerám sa priamo na vás, pán poslanec, ale napadol mi teraz momentálne pán minister Zajac, ktorého chválila Svetová banka a ktorej úvery budú splácať ešte niektoré ďalšie generácie po nás. Ja len, tak mi napadá, že ak sme teda na nejakom morálnom, etickom súde a vystupujú tu akísi etickí komisári, aby sme si urýchlili čas a dôveryhodnosť zvýšili, skúsme najskôr to brvienko z oka a potom tú smietku fúkať z Počiatkovho oka.

 • Ďakujem. Pán poslanec Brocka spomínal kauzu Privilégium. Ja som rád, že spomenul aj dôvod, že tam bola neodôvodnene pridelená dotácia, lebo v týchto kauzách sa po čase už stratí ich hlavný problém, ktorý v nich bol. A i keď vtedy nešlo o veľa, ako spomínal, zato pri tých nových už ide o oveľa viac. Vtedy sa to rátalo na milióny, jeden, dva, ale teraz sa to už ráta v miliardách. Už len na príklade diaľničného mýta v rozdiele ponúk v tendri sa jedná o 6 miliárd. Neviem si celkom dobre predstaviť, na koľko sa už bude rátať rozdiel alebo nejaké iné záujmy pri výstavbe diaľnic cez PPP projekty a podobne. Ale podstatné pri tom je to, vážená opozícia, že pán premiér Fico verejne odsúdil správanie ministra. A keď predtým tvrdil, že už pri podozrení bude do 24 hodín konať, každý by očakával konanie. Keď on skonštatuje, že sa správal neeticky a nemorálne, tak to nie že je podozrenie, to už je konštatovanie. Tak prečo pán premiér Fico neurobil ten krok, ktorý sľuboval, keď nastupoval do vlády?

  A po druhé, hovoril pán poslanec Brocka o vláde, že sa vláda prezentuje ako vláda chudobných. No asi sa prezentuje ako vláda chudobného ľudu, ale aj ako vláda bohatých Jánošíkov vo vláde a ich mecenášov. A to, že chcú ísť po širokej ceste, teraz nemyslím na Širokého, ktorého spomínal pán poslanec Brocka, to hovorí aj jedna knižka: „Široká cesta, úzky chodníček.“ Ale viete veľmi dobre, kam vedie široká cesta. Široká cesta, i keď je to len otázka času, ale vedie určite do pekla.

 • Pán poslanec Kvorka. Nie je tu, stráca poradie, bol posledný. Takže s reakciou na faktické poznámky pán poslanec Brocka.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vyprovokoval som niekoľko faktických poznámok, skúsim to zhrnúť do dvoch poznámok. Jedna voči poslancom vládnej koalície, ktorí polemizovali, ale dívali sa nie na mňa, ale na niekoho iného a nechcem odvádzať pozornosť od témy. Chcem, aby sme ďalej diskutovali o ministrovi Počiatkovi. A druhá poznámka na kolegov z opozície, majú ten istý názor ako ja. A ja ho zhrniem do jednej vety: Pán minister Počiatek, odstúpte!

 • Budeme pokračovať v rozprave. Pán poslanec Juhász György.

  Gy. Juhász, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážení páni ministri, vážená Národná rada, dovoľte, aby som sa vyjadril v mene poslaneckého klubu Strany maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja k tomuto bodu. Rokujeme o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie ministra financií vlády Slovenskej republiky. Napriek tomu, že z klubu SMK – MKP tam nenájdete podpis poslanca, chcel by som sa vyjadriť k tomuto návrhu.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu na svojom zasadnutí dňa 17. 6. 2008 prerokoval správu o obchodovaní so slovenskou korunou na devízovom trhu. Guvernér Národnej banky Slovenskej republiky pred výborom potvrdil, že niekoľko hodín pred úpravou centrálnej parity sa s korunou intenzívne obchodovalo, pričom objem obchodov bol na úrovni približne 24,5 mld. korún. Nato sa začalo s medializáciou o stretnutiach pána ministra na jachte s tzv. finančnými skupinami.

  V dôvodovej správe k návrh na odvolanie sa píše, citujem: „O podozrivých nákupoch veľkých objemov korún niekoľko hodín pred úpravou stredového kurzu informovali médiá. V nadväznosti na medializované informácie, ktoré smerovali ku kritike ministra financií Slovenskej republiky a k jeho vzťahu s finančnými skupinami, predseda vlády označil stretnutie ministra financií za neetické a nemorálne, ktoré je v rozpore s názorom vlády na finančné skupiny.“ Koniec citátu. Čiže samotný pán premiér považoval toto stretnutie za neetické, nemorálne a v rozpore s názorom vlády na finančné skupiny. Následne dal pánovi ministrovi žltú kartu a pánovi Biermannovi, riaditeľovi letiska, ktorý sa tiež tohto stretnutia zúčastnil, červenú. Vynára sa tu otázka, prečo musel pán Biermann dostať hneď červenú, aj keď následne médiami prebehla informácia, že už má žltú za nepresvedčivé výsledky letiska. Minister dopravy Vážny naplnil premiérove pokyny a minulý piatok na valnom zhromaždení pán Biermann vo funkcii riaditeľa letiska končil. „Stotožnil som sa s názorom predsedu vlády. Je to predseda predstavenstva letiska a generálny riaditeľ a takéto konanie je nezlučiteľné s touto funkciou,“ vyhlásil pán minister Vážny. Vynára sa tu otázka, prečo takýto dvojaký meter. Prečo jeden účastník stretnutia musí odísť hneď a druhého sa premiér zastáva.

  Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja bude so záujmom očakávať výsledok vyšetrovania Národnej banky Slovenskej republiky o obchodovaní so slovenskou korunou pred zmenou centrálnej parity, aj keď si myslíme, že čakať s vyvodením politickej zodpovednosti do septembra je zdĺhavé. Nebudem tu opakovať bonmoty pána ministra, prečo bol v Monaku. Ako ústavný činiteľ minister vlády v takom citlivom období pri zmene centrálnej parity sa mal vyvarovať všetkých stretnutí, ktoré by iba náznakom mohli viesť k podozreniu z úniku informácií. Pán premiér pri konštituovaní svojej vlády vyhlasoval, že ak hociktorý minister pochybí, odvolá ho do troch minút. Pán premiér asi má iné hodiny ako my, preto klub Strany maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja podporí tento návrh.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Teraz vystúpi pán podpredseda Číž. A, nie, o slovo požiadal člen vlády minister kultúry pán Maďarič.

 • Reakcie z pléna.

 • Ďakujem pekne. Dámy a páni, ďakujem za obdivné reakcie.

 • Dámy a páni, snažím sa hľadať logiku v tom, prečo sa koná táto schôdza. Prečo sme sa tu zišli, najmä vy poslanci Národnej rady. Dôvod by sa iste dal nájsť v návrhu opozičných poslancov, ktorý znie, že „unikli tajné informácie o zmene kurzu koruny“. Pritom je známe a potvrdené, aj keď pomerne dobre médiami nezdôrazňované, ak nepoviem, že tajené, a je to potvrdené či už zo strany európskych autorít, alebo zo strany guvernéra Národnej banky Slovenska, že informácia o zmene parity, aj o jej novej úrovni bola známa až v deň zmeny popoludní. Obchody sa skončili o 10.00 hodine dopoludnia.

 • Naozaj žasnem, prečo sme tu. Prečo niekto hovorí o podozrení z úniku informácie, ktorá mala niekomu pomôcť pri obchodoch, ak obchody boli ukončené skôr, ako informácia vznikla?

  Ak niekomu nestačia doterajšie zdôvodnenia alebo informácie potvrdzujúce toto moje tvrdenie, tak si dovolím uviesť, dnes na výbore pre ekonomiku a menové záležitosti Európskeho parlamentu dostal šéf Európskej centrálnej banky pán Trichet otázku, či mohol niekto zo Slovenska prezradiť informáciu o zmene parity a jej hodnote, pán Trichet odpovedal, že to bolo rozhodnutie európskych autorít, a preto ho nikto zo slovenských predstaviteľov nemohol prezradiť.

  Je smutné, že pred verejnosťou sa pomerne úspešne tají, že doobeda informácia neexistovala. Ja sa pýtam, kde sú tí zdatní komentátori, ktorí aj z iných vecí vedia vyvodiť logické súvislosti? To znamená, že informácia nemohla byť ani zneužitá. Aj opozícia vie, že hlavný dôvod zvolania tejto schôdze je úplný výmysel. Aj podozrenie je úplne nezmyselné z hľadiska toho, čo som pred chvíľkou uviedol. Preto nabalili k tomuto dôvodu propagandu o prepojení SMER-u a finančných skupín. Na úrovni stretnutí, na úrovni regulárnej pôžičky, aj splatenej z roku 2001, alebo na úrovni toho, že nejakí úradníci boli niekedy zamestnancami firiem, ktoré možno patrili alebo boli nejako prepojené s finančnými skupinami.

  Aká je tu realita? Finančné skupiny, to každý vie, narástli za dvoch vlád Mikuláša Dzurindu. Bratislavský prístav, Paroplynový cyklus, rad nemocníc, systém zdravotnej služby, akcie VSŽ, košické letisko. A dalo by sa pokračovať. Na druhej strane sú tu kroky súčasnej vlády, ktoré dosť rázne sekli do záujmov finančných skupín. Bratislavské letisko, Poliklinika Tehelná, zákaz zisku súkromných zdravotných poisťovní, Cargo. To znamená, že aj tento asi skutočný dôvod zvolania tejto schôdze je v skutočnosti stojaci na vode a otcom aj matkou finančných skupín je súčasná opozícia.

  Samozrejme, je tu ďalší dôvod, pre ktorý bola zvolaná táto mimoriadna schôdza. A zase nesúvisí vôbec s ministrom financií. Dôvodom je poškodiť vládu, zatieniť, myslím si, pomerne úspešné vládnutie v prvých dvoch rokoch nášho funkčného obdobia. A v konečnom dôsledku poškodiť Slovenskú republiku. Naozaj súčasná opozícia v zápase s nami nenašla iný recept, nenašla iný nástroj na zápas s nami ako poškodzovanie Slovenskej republiky. Tak to je.

  Napriek tomu, že táto schôdza ja naozaj nezmyselná, pretože neexistovala informácia, ktorá by mohla byť zneužitá pri obchodovaní, ubezpečujem vás, že na Slovensku bude platiť euro od roku 2009. Euro bude úspešne prijaté. Nepoškodí občanov tohto štátu. A aj zvyšné dva roky táto vláda bude robiť ďalší rad krokov prospešných pre obyvateľov Slovenskej republiky. A nenecháme si vziať ani energiu, ani chuť, ani schopnosti na tejto ceste takýmito vymyslenými kauzami, takýmito úplne na vode postavenými obvineniami a podozreniami, ktoré v samotnej podstate sú neexistujúce, sú nepreukázateľné a sú len zneužívaním Národnej rady Slovenskej republiky.

 • S faktickou poznámkou sa prihlásili pán poslanec Dzurinda, pán poslanec Markovič, Štefanec, Kahanec, Ivančo a pán poslanec Mikloš ako posledný. Končím možnosť podania prihlášok s faktickými poznámkami. Ako prvý... Pani poslankyňa Vášáryová? A želáte si? S faktickou?

 • Reakcia z pléna.

 • Tak si to tam stlačte, urobíme výnimku a hotovo. To viete, že sa máte hlásiť v čase vystúpenia predrečníka. Ale je to v poriadku. Dobre.

  Prvý bude hovoriť pán poslanec Mikuláš Dzurinda, nech sa páči.

 • Pán minister kultúry, povedali ste, že žasnete, prečo sme tu. Odporúčam vám, aby ste siahli na Ústavu Slovenskej republiky, aby ste si ju prečítali, a veľmi rýchlo pochopíte, že sme tu preto, lebo predpísaný počet poslancov podal návrh do Národnej rady Slovenskej republiky, pán minister. Preto sme tu. Lebo predpísaný počet poslancov o to požiadal. A ani do neba rastúca pýcha a vaša nebotyčná arogancia, chvalabohu, nemôže tomu nikomu zabrániť, aby takáto schôdza sa konala, keď predpísaný počet poslancov o to požiada.

  A pokiaľ ide o vecnú stránku, pokiaľ ide o dôvody, chcem vám navrhnúť, aby ste si trpezlivo vypočuli rozpravu, keď ste doposiaľ nepochopili. A v prípade, že aj to nebude stačiť, tak sa opýtajte pána premiéra, prečo on sám označil počínanie pána Počiatka za nemorálne, neetické. Opýtajte sa svojho kolegu podpredsedu vlády Čaploviča, prečo sa vyjadril, že keď by sa to stalo jemu, bez váhania odchádza z vlastnej funkcie.

  Takže je to taká metodická rada, pán minister kultúry, aby ste menej žasli a viacej boli ochotný načúvať. A hlavne zo svojho správania ako vláda, aj ako politická strana vyvodzovať náležitú zodpovednosť.

 • Ďakujem pekne. Pán minister, no sme tu preto, lebo vy ste člen vlády a my sme poslanci Národnej rady. A už taká je „hold“ parlamentná demokracia, už nič s tým asi nenarobíte teraz. No naše obvinenia určite stoja na vode, lebo tá jachta niekde kotvila, asi na tej vode, takže odtiaľ niekde to naozaj celé prichádza. No a som veľmi rád, že ste nás ubezpečili, že tu euro bude platiť, lebo pamätáme si doby, keď tie holé zadky z bilbordov nám niečo takéto vo vašom podaní nezaručovali. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán minister, sme tu aj preto, lebo keby ste počúvali dôvodovú správu, tak sme to odôvodnili. Dvadsiateho ôsmeho mája sa udialo na devízovom trhu podozrivo veľa obchodov. A keby tomu tak nebolo, tak ani Národná banka Slovenska napríklad by nezačala prešetrovať. Národná banka Slovenska začala prešetrovať tieto podozrivé obchody. Bolo ich omnoho viac. Je tu dôvodné podozrenie, že došlo k úniku informácie. Dosiaľ to nikto nevysvetlil, dosiaľ to nikto nepoprel.

  Nie je pravdou, čo ste hovorili, že obchody, neboli obchody ukončené skôr, ako informácia vznikla. Takisto som už predostrel dôkaz, že tomu tak nebolo. Vy ste sa pokúsili zmanipulovať vyjadrenie guvernéra Národnej banky Slovenska, ktorý hovoril o procese, nie o výške centrálne parity. Výška centrálnej parity bola známa minimálne deň vopred.

  Pán minister, hovoríte, že my chceme poškodiť vládu. Nuž ale vy ste poškodili dobrý obraz Slovenska aj občanov v zahraničí práve tým, že ste vrhli takýto tieň pochybnosti na Slovensko v tom dôležitom predvstupovom procese do eurozóny.

  No a keď hovoríte, že vraj vy ste krásne sekli do záujmov finančných skupín, vysvetlíte mi, prosím, prečo potom stámilióny Fondu národného majetku ste presmerovali do J & T, prečo miliardu z predaja Bratislavskej teplárenskej spravuje za nejasných okolnosti J & T?

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, spomínali ste, že vaša vláda urobila množstvo krokov na vylepšenie, a spomínali ste tam konkrétne prípady. No ja krátko k nim zareagujem.

  Už k Bratislavskej teplárenskej spomínal kolega jednu vec. Ja spomeniem druhú. Že nemali ste problém ani vtedy, keď v dozorných orgánoch bola nominovaná dcéra vášho kolegu poslanca, koaličného. Nemali ste problémy ani s tým, že keď hovoríte, že na letisku robíte ozdravujúce kroky alebo dobré kroky, že toto letisko stráca na príťažlivosti a možno za krátky čas uvidíme, či práve tento krok, ktorým ste zbrzdili rozvoj, nezavedie bratislavské letisko do oveľa horšej pozície, ako malo doteraz šancu na vyrovnanie sa s inými svetovými letiskami, ktoré sú poblíž. Keď ste spomínali zákaz zisku súkromných poisťovní, tak to vonia vyslovene starými časmi. Keď sa všetko predpisovalo, regulovalo, a všetko, čo bolo súkromné, bolo zlé.

  Ale k jednej vete, ktorú ste povedali, na to by som chcel dať ešte doplňujúci komentár. Spomínali ste, že finančné skupiny za pána Dzurindu narástli. A ja si k tomu dovolím doplniť, že tieto isté finančné skupiny za vašej vlády prerástli. A prerástli vám cez hlavu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Vážený pán minister, dovoľte mi, aby som vám pripomenul isté veci, ktoré vy ste vo svojom vystúpení neuviedli. Chcem vám pripomenúť, že existuje dôkaz o tom, že informácie o výške kurzu centrálnej parity existovali, a chcem to aj povedať pánovi ministrovi Počiatkovi, ktorý to vehementne odmietal. Dvadsiateho ôsmeho mája sa udiali obchody a večer bola stanovená výška kurzu. Dvadsiateho deviateho mája sa premiér Fico pre médiá pochválil takouto vetou, pochválil sa o výške kurzu, ktorý už bol jasný 28. mája, ale opakujem, povedal to 29. mája, citujem: „Išlo o dohodu, na ktorej sme dlhšie, podotýkam, dlhšie pracovali a vítam, že európske inštitúcie prijali náš návrh na stanovenie kurzu centrálnej parity.“ Vychádzam z toho, že slová „dlhšie“ sú viac ako jeden deň a slová „náš“ sú vaše, teda to sú slová členov vlády. Opakujem, že premiér Fico, minimálne premiér Fico vedel o tom, aký bude kurz centrálnej parity a priznal to 29. mája, keď sa chválil, keď sa chválil ľuďom, aký skvelý kurz vyrokoval. A toto je, prosím vás, v médiách a toto je ešte aj v časopise Týždeň, ktorý vyšiel dnes.

  Ďakujem pekne.

 • Posledný s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Mikloš.

 • Pán minister, vy ste povedali, že žasnete nad tým, prečo je táto schôdza. Ja musím priznať, že som žasol pri počúvaní vášho príspevku, a to najmä vtedy, keď ste nás obvinili z toho, že poškodzujeme Slovenskú republiku. Ja som žasol, pán minister, pretože naposledy som niečo také počúval v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, keď disidenti boli obviňovaní režimom, keď kritizovali tento režim, nedemokratický, za to, že ho poškodzujú. Nie ten poškodzuje Slovenskú republiku a jej dobré meno, kto upozorňuje na škandály a problémy, ale ten, kto je za tieto škandály a problémy zodpovedný. Toto by sme si raz navždy mohli vyjasniť. A chcem vás ubezpečiť, že my sme dnes v opozičných parlamentných laviciach a za nielen právo, ale aj povinnosť opozície považujeme kontrolovať a kritizovať a chcem vás ubezpečiť, že to budeme robiť.

  Čo sa týka vašich opakovaných tvrdení, ktoré ste tu mali, keby ste boli počúvali pána poslanca Štefanca, ktorý reagoval na tvrdenia pána ministra vnútra, ktorý tvrdil presne to isté, čo tvrdíte vy a čo včera tvrdil predseda vlády, že nemohla informácia uniknúť, keď neexistovala, tak by ste to nemohli zopakovať, čo ste zopakovali. Pretože guvernér nikdy, nikdy nevyvrátil, že mohlo dôjsť k úniku, a nikdy nepotvrdil, že neexistovala informácia. Guvernér Národnej banky povedal, že nevie, či došlo, alebo nedošlo k úniku informácií. Ak niekto povie, že nevie, či došlo, tak vyvodzovať z toho, že nemohlo dôjsť, je, myslím si, nezmyselné a nelogické, pričom navyše guvernér povedal, že táto vec sa prešetruje. A prvá veta správy Národnej banky hovorí, že „v stredu dňa 28. začali obchodné banky nakupovať vo veľkých objemoch slovenskú korunu“. Sú tu aj ďalšie dôvody, ktoré nás vedú k tomuto podozreniu, vysvetlím ich v rozprave.

 • Teraz bude za poslanecký klub SMER hovoriť pán...

 • Reakcie z pléna.

 • Áno, pán minister bude reagovať. Ospravedlňujem sa.

  Pán minister Maďarič, nech sa páči, reakcia na faktické poznámky.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda.

  Pán poslanec Dzurinda, ja viem, prečo bola formálne alebo že, samozrejme, existujú všetky formálne dôvody a oprávnenia, prečo táto schôdza existuje. O tom som nehovoril a ja si myslím, že vy ste ma aj pochopili, aj keď ste sa snažili môj prejav týmto spôsobom posunúť do polohy, ako keby som mal niečo proti tomu alebo proti vášmu právu takú schôdzi zvolať, iniciovať.

  Ja som hovoril o tom, že táto schôdza v tom zdôvodnení nemá žiadnu logiku, a snažil som sa to podoprieť aj argumentmi. Naozaj myslím si, že nielen guvernér Národnej banky Slovenska, ale ja som citoval aj šéfa Európskej centrálnej banky pána Tricheta o tom, že o informácii o parite rozhodli európske autority, to znamená, že slovenskí predstavitelia túto informáciu nemohli prezradiť. Hovoril som o tom, že dôvodom tejto schôdze je podozrenie, že niekto mohol informáciu zneužiť na obchodovanie. Hovoril som o tom, že obchodovanie bolo uzavreté o 10.00 hodine dopoludnia, a tvrdím, a opieram sa o výroky autorít, že informácia bola známa až popoludní. Toto je, si myslím, veľmi logická a zrozumiteľná argumentácia.

  To znamená, že celá táto schôdza v jej zámere, nie v tom, že formálne tu je, ale v jej zámere stojí úplne na vode, je zbytočná a dovolím si žasnúť, že je. Ak žasneme obaja, pán Mikloš, no tak žasneme obaja, je tu niekoľko žasnúcich, či už členov vlády, alebo poslancov, ale je to fakt a z toho jednoducho ste mi nevyvrátili, obchádzali ste tú podstatu. Takže, bohužiaľ.

  A Slovenská republika v sedemdesiatych, osemdesiatych rokoch ako samostatný štát neexistovala...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Teraz požiadal o slovo spravodajca pán Štefanec.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán minister Maďarič, jednu poznámku na vašu adresu. Vy hovoríte, že informácia neexistovala, ja vám zacitujem, čo premiér českej vlády Topolánek povedal: „Premiérovi Ficovi se nakonec podařilo velmi nadstandardně vyjednat paritu slovenské koruny vůči euru. Chlubil se mi s tím ještě v době, kdy to nebylo veřejné.“ Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Do rozpravy – pán podpredseda Číž.

 • Ďakujem za slovo. Pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, pripadla mi povinnosť zaujať stanovisko k predmetu dnešnej schôdze nášho poslaneckého klubu. Tá situácia, samozrejme, nie je celkom jednoduchá, lebo o charaktere, o spôsoboch a o štýle politiky, ktorú prezentuje naša pani, naša vážená opozícia, teda pardon, je, myslím, že už ani nie je potrebné niečo rozprávať, prezentácie, ktoré tu vidíme, jednoznačne naznačujú, o čo tu ide.

  Takže skôr aj so súhlasom vážených kolegov by som chcel adresovať niektoré slová iba verejnosti a tie slová spočívajú v tom, že poslanecký klub strany SMER sa veľmi podrobne zaoberal situáciou a nezistil žiadny relevantný dôvod, pre ktorý by bolo potrebné akýmkoľvek spôsobom postupovať voči ministrovi vlády Roberta Fica pánovi ministrovi Počiatkovi. Náš klub považuje dôveryhodnosť strany za jednu z najdôležitejších vecí a, samozrejme, chcem verejnosti zároveň oznámiť, že sme pripravení a nesieme za takéto vyhlásenie zodpovednosť.

  Pán Štefanec bol navrhovateľ, predviedol sa skutočne s brilantným úvodom. Pán Štefanec, iba malú poznámku, každé vaše vyjadrenie o tom, že niekto má alebo nemá morálne oprávnenie na výkon verejnej funkcie či prípadne výpočet nejakých etických vlastností, ktoré ste tu predviedli – čestnosť, dôveryhodnosť, povinnosť chrániť verejný záujem, neviem, či si uvedomujete, ale to je automaticky verejná obžaloba vlády Mikuláša Dzurindu, ktorý tu medzi nami sedí, iskrí, perlí a ukazuje a demonštruje hĺbku svojho nezdiskreditovaného charakteru.

  Pán Dzurinda, vy ste jeden z najnedôveryhodnejších politikov v tomto štáte a už ani nie je potrebné, aby som ja v mene klubu tu vyratúval mieru vašej dôveryhodnosti, čo všetko ste stihli napáchať aj s pánom Miklošom v predchádzajúcom období, rozpredaj národného bohatstva, myslím, že stačí pripomenúť.

  Rešpektujem váš blazeovaný úsmev, pán Mikloš, ja to cítim dodnes ako vlastizradu, a napriek tomu, že nie som krvilačný, ja želám každému šťastie, ma veľmi mrzí, že náš právny a súdny systém je bezbranný voči konaniam, ktoré ste vykonali Slovenskej republike, a pokračujete v tom neustále.

  Nevidím v tom ani česť, odbornosť, úprimný záujem niečo riešiť, dokonca nechápem, že či vás baví prežívať týmto spôsobom váš život. Strácame život tým, že vedieme úplne nezmyselné diskusie, kde na zdravie alebo na svoje vlastné zdravie prisahám, že veľmi dobre viete, že tu robíte iba marketingové divadlo. A zneužívate na to priestor, ktorý by pre slovenskú verejnosť mal byť najposvätnejší, parlament.

  Tu sa demonštruje náš charakter, nás všetkých, nielen vás. Tu všetci ukazujeme, ako hľadáme pravdu, o čo nám vlastne ide, akými hodnotami skutočne disponujeme. Tento nezmyselný návrh, kde ste porušili elementárne pravidlá kolegiálnosti, korektnosti jednaní v parlamente, predseda parlamentu o tom rozprával. Vy, ktorí ste srdcervúco vysvetľovali, prečo nemôže pokračovať schôdza, lebo máte programy, ja neviem čo všetko, tento týždeň, vzápätí ste napriek tomu, že sme vám bez problémov a veľkoryso schválili váš návrh, že nech teda Národná banka čosi prerokuje a nech sa to dostane do Národnej rady. Napriek tomu ste sem došli, pevne verím, pán Brocka, pre Kristove rany, stá miliardy, stá miliardy korún tu odchádzali, vy bezostyšne sa sem postavíte a staviate oproti vašim nehoráznostiam nejakú kauzu postelí, kde ministerka dala peniaze, ktoré zo zákona náležali na to, aby, a pritom preukázateľne boli použité pre bezvládnych ľudí na lôžkach. Vy máte elementárne svedomie, pán kolega Brocka? Veľmi silne o tom pochybujem.

  Tie nezmysly, ktoré sa tu objavujú, pán podpredseda Hort sa postaví a nebol by žiadny problém a my by sme rokovali v piatok a v noci a neviem čo všetko. Veď sama podstata tohto vyhlásenia v elementárnych kontextoch dva-tri mesiace dozadu ukazuje tiež veľmi zvláštne, o čom je politika aj pána Horta v danom prípade. Ale o kom všetkom mám ešte rozprávať?

  Guvernér, pán Brocka tuším týmto perlil, veď guvernér, nie, nie, pán navrhovateľ, pardon, aby som vám nezobral tento nesmierne dôležitý primát, pán guvernér predsa nepovedal, že nedošlo k úniku informácií. A ktorý guvernér môže povedať, že nedošlo k úniku informácií absolútne, pán Štefanec? Veď platí elementárna logika, nemajte verejnosť ako za hlupákov, je to nezmysel. Pán guvernér môže povedať to, že nie sú mu známe žiadne dôvody alebo žiadne okolnosti, ktoré by nasvedčovali, že došlo k úniku. To je logické. To, čo ste nám tu rozprávali v niektorej faktickej poznámke, naznačuje, že nejde o korektnú a serióznu diskusiu, nejde o hľadanie nejakých východísk.

  Už samotná konštrukcia, pán Mikloš sa postaví a povie, a vy s veľkou chuťou ako rád s ním spolupracujete, že vlastne vzniklo tu podozrenie. Jediný, kto tu vyslovil podozrenie na Slovensku, ste vy, pán Mikloš. A veľmi zaujímavo, a gratulujem vám, táto konštrukcia vám napadla zhodou okolností deň pred prerokovaním kauzy Veriteľ, kde išlo o skutočné miliardy...

 • Ale išlo o miliardy z verejných peňazí, nešlo o fiktívne škody, kde ani sa nedá preukázať, že vy to, čo ste navrhli, akože je kauza a dôvodné podozrenie, kde sme doteraz čakali, v čom to dôvodné podozrenie okrem vašej konštrukcie je, pán Mikloš, nedočkali sme sa.

  Medzitým ale vyšli veľmi závažné skutočnosti od guvernéra Národnej banky. Dneska tu už počúvame aj z európskych inštitúcií o tom, ako sa oné kurzy, ako sa tá parita tvorila, pán Mikloš. A je jednoznačné, že súvis nie je žiadny. História a osud, náhoda vám prihrala akurát to, že sa vám podarilo zneužiť, isteže nie je celkom domyslené a vôbec sme predovšetkým náš spôsob politiky, ktorý vediete, nedomyslené konanie pána Počiatka, ktorý ako úspešný podnikateľ bol riaditeľom TELENOR-u, to je veľmi vážená nórska firma, iste o tom niečo viete, sa, prirodzene, stretával s podnikateľmi, mal svoje konania a mal aj nedostatok politických skúseností, lebo nedocenil, čoho všetkého sa môže od vás, pán Mikloš, napríklad od pána Dzurindu dočkať vo väzbe na to, aby ste sa snažili krvopotným spôsobom dokázať, že tak beznádejne diskreditovaní, ako ste vy, aby sme sa stali aj my. Ale my to nedovolíme, pán Dzurinda, a budeme sa veľmi snažiť, aby sa vám tieto vaše tvrdenia, a tam sa ani veľmi netreba snažiť.

  Problém je, že v čestnej a korektnej diskusii by sme si veľmi radi vymenili názory, ale žiadna čestná ani korektná diskusiu ani v náznaku tu neprebieha. Prebieha tu festival neuveriteľného farizejstva. A ešte som zvedavý, čoho sa všetkého dočkáme, pretože ešte tí najradikálnejší, takí tí tzv. bojovníci, nevystúpili, už sa teším, kde to znovu, a čakám, keď znovu začneme hovoriť o Bieloruskách, o Kubách, o neviem, o Chávézovi (potlesk), čo dokumentuje, že skutočne intelekt vo vašich radoch nespí, vážení kolegovia, a je neustále na stráži a neustále produkuje rôzne typy produktov.

  Problém pána ministra má spočívať v tom, že navštívil teda údajných finančných žralokov na lodi v Monaku. Je známe, pokiaľ viem, pán Mikloš nebol, pán minister nebol prvýkrát v Monaku, má k týmto veciam vzťah. A čo je ale (potlesk) najpozoruhodnejšie, nepochybne má k automobilovým pretekom, ale vy skúšajte ešte ďalej, ako je to skutočne signifikantné, vážení kolegovia. Problém je, že tá neuveriteľná konštrukcia, ktorá tiež charakterizuje spôsob uvažovania, vážení kolegovia z opozície, že teraz pán Počiatek odhadol, že asi aký bude ten kurz, tu šibrinkovali ste, pán Štefanec, tiež neuveriteľne zaujímavo 3 celé, neviem koľko, 126 a prvé, čo mu napadlo, okamžite utekal do Monaka, aby mohol teda predstaviteľom finančnej skupiny túto skutočnosť oznámiť.

  Ja neviem, infantilnosť a idiotizmus takéhoto tvrdenia, pán Štefanec, nestojí za takýto úsmev. Ja by som si myslel, že v danej súvislosti treba naozaj trošičku zvážiť, čo ideme ponúkať verejnosti, to znamená, že teda, pán Mikloš, pán Počiatek zistil, že teda vie ten kurz, jediný že ho predvída, faktom je, že veľmi dôveryhodné inštitúcie potvrdili dneska, že dvadsiateho piateho žiadny taký kurz nemohol poznať, ale aj napriek tomu utekal do Monaka a tam im to všetko pri bohatom čaji pri route, neviem, koľko sledoval, 20 minút, možno viacej, všetko „vykrámil“.

  Toto je jediné podozrenie, pán Mikloš, ktorého sa, a už dneska sa našťastie aj mediálna scéna trošičku vyfarbuje, takpovediac, by som povedal, už iba tých zopár novinárov, ktorí hrdinsky a kedykoľvek využívajú akúkoľvek príležitosť na diskreditáciu ktorejkoľvek inej vlády ako vašej, pán Dzurinda, bývalej, tak tí ako z tohto neuveriteľného zistenia, na ktoré pán Mikloš došiel, vyrobili tú obrovskú kauzu.

  Ďalší záver je, že dokonca ide o kauzu obrovských rozmerov, ako to povedal brilantne pán Štefanec, svedčí aj to, že sa Národná banka týmito okolnosťami zaoberá. To znamená, pán Mikloš vymyslí, že je tu závažný únik informácií, načo všetci strnieme, že, preboha, čo sa tu asi stalo, vrátane Národnej banky, ktorá počúva to dôvodné podozrenie a čaká, kedy pán Mikloš doloží tieto tvrdenia niečím zaujímavým okrem teda indícií, že pravdepodobne, keďže nejaká veľká finančná skupina urobila nejaké veľké obchody, tak to znamená, že to nemohlo byť nikdy inokedy len vtedy, keď Počiatek utekal do Monaka, aby im túto sumu mohol oznámiť.

  O tomto sa vážne diskutovať nedá. Ak hovoríme o škode vo väzbe na únik informácií, tak to je dôveryhodnosť vlády ako takej, ku škode žiadnej nedošlo. SMER principiálne bojuje a snaží sa, aby takéto nezmyselné obchody, aké sú práve veľké špekulácie s menovými systémami krajín, ktoré, mimochodom, sú schopné rozkývať celosvetový finančný systém a spôsobovať obrovské sociálne dôsledky, rozprávať o kríze v Južnej Ázii, o následnej obrovskej nezamestnanosti, ktorá vznikla, aj dokonca o biede a podobne s tým, že finančné špekulácie tohto typu dokonca rozkrývali aj britskú libru, pán Mikloš, že? A pravdepodobne tiež Počiatek má v tom prsty, lebo ten obrovský talent sa musel prejaviť aj pred tými 10 rokmi, alebo kedy sa to tam odohrávalo, ktorý mu tu teraz pripomínate.

  Áno, odohrávajú sa tieto biznisy, je to dôsledkom politiky, práve ktorú vy razíte. Čistý trhový mechanizmus. Žiadna regulácia na žiadnej úrovni, jednoducho aktívne využívať akýkoľvek finančný nástroj. A že medzitým môže dôjsť k nejakým ohrozeniam finančných systémov, tak to už nás až tak ďaleko nezaujíma, lebo však veď čistý trh a nič iné.

  Takže naozaj my by sme boli hrozne radi, keby sme v medzinárodnom meradle našli nejaké mechanizmy, aby takéto nezmyselné a častokrát život jednotlivých krajín ohrozujúce systémy prestali existovať. Myslím si, že nám sa to podarilo tým, že sme práve vstúpili do systému a budeme mať euro, pán Mikloš, a očakávam, že nič takéto sa nestane. Mechanizmy, ktoré spôsobili, že tie finančné skupiny, samozrejme, zamerali pozornosť a s takou malou menou, ako je slovenská, kde naozaj niekoľkomiliardový vstup dokáže s touto menou zahrať a na to zabudli rôzni tí častokrát dopredu jasní a známi experti, ktorí aj v danom prípade vystupovali v našich médiách, zabudli upozorniť, ako to v skutočnosti je, ako to reálne vyzerá, čo sa v tomto priestore deje, aké predvídania a aké okolnosti sprevádzajú to, že Slovensko má tú historický šancu, že vlastne po roku 1990, keď teda zavádzala svoju prvú vlastnú menu slovenskú korunu, tak ešte má druhý mechanizmu, že prechádza na nový menový systém, na euro.

  Je úplne jasné, že máme 10-percentný rast, plus-mínus jedno alebo dve percentá, a je úplne jasné, že sa neustále slovenská koruna posilňovala, tak ako aj iné krajiny. Ako napríklad v Českej republike, čo tiež nemôže ujsť nikomu pozornosť, a tiež veľké skupiny zarobili na týchto systémoch, ktoré jednoducho dôverujú hospodárskemu systému a jednoducho investujú do obchodov, nakupujú menu a čakajú, že potom, keď sa náhodou jej kurz zníži, takže na ňom nejakým spôsobom profitujú. Je to úplne samozrejmé, každý, kto sa len trošičku zaujímal o to, ako to reálne vyzerá, tak veľmi dobre vie, že za pár, za milión korún nakúpite relatívne obrovské finančné prostriedky, s ktorými môžete v primeranom rozsahu v rozsahu niekoľkých týždňoch obchodovať a robiť biznisy.

  To, že slovenská koruna bude smerovať k tým tridsiatim korunám, tu bolo predsa jasné. Ja sa pohybujem v ekonomickom prostredí, samozrejme, iba z času na čas, nie je to mne vlastné prostredie, ale 90 % diskusií medzi odborníkmi pri hľadaní komerčného kurzu, že koľko asi budeme mať, sa pohybovalo okolo tridsiatich korún. Poznáte nejakých iných, pán Mikloš, ktorí tvrdili opačne?

  Ak sa viedli diskusie na túto tému, čo si ja pamätám, v širšom okolí v SMER-e, keď sme sa o tom bavili, že naozaj, či suma pod 31 korún neohrozí niekoľko tých podnikov, ktoré tu máme, ktoré sú nie zdravými podnikmi. Podniky, ktoré prežívajú vždycky podľa jednotlivých objednávok. Tak osobitne napríklad v krajčírskom priemysle, že proste šijú pre západných investorov za minimálne mzdy, ale jednoducho, a pokiaľ by sme to euro príliš znížili alebo by sa znížila tá jeho komerčná zmluva, tak niekoľko týchto podnikov môže byť ohrozených a vieme prechodne vyrobiť možno aj 3-4-tisíc pracovných miest. To bol problém, s ktorým sme sa zaoberali, o ktorom sme rozmýšľali normálnym spôsobom. Ale bolo úplne jasné, že mechanizmus a transfer meny následne je mimo úvah tohto typu, úplne logicky, nemôže byť ich súčasťou.

  Takže keď sme diskutovali s Klubom 500, ktorý veľmi silne tlačil, že rozumejú aj sume nad 30 korún, ale tých 31 by bolo optimálne, lebo za týchto okolností zasanujú potreby takýchto podnikov. A jednoducho zvažovať rozdiel medzi občianskou potrebou úplne prirodzenou, aby bol konverzný kurz čo najnižší, aby bola koruna čo najsilnejšia, no logicky, lebo zvýši celkový objem majetku, ktorý v krajine máme. Veľmi zásadným spôsobom. Niekedy je ten rozdiel medzi 30 a 31, spôsob budú cítiť ľudia veľmi vážnym spôsobom na svojich výplatných páskach, lebo niektorí ľudia naozaj doteraz počítajú v korunách 10- a 20-tisíc korún. Ešte aj vy, lebo vy máte iba tých 600-tisíc za tých 8 rokov vládnutia a je úplne známe, že ste všetky tie kroky, ktoré spôsobili, že prestali existovať národné zdroje, ste robili nezištne. Prečo by ste to robili inak, pán Mikloš?

  Takže toto sú súvislosti, takže v týchto dimenziách potom odpovedať na tie „nejapné“ útoky, ktoré tu, ku ktorým sa znížil, čo ma veľmi mrzí, aj pán Brocka, lebo s tým sa diskutovať nedá. Buď je tu nejaký fenomén, buď sú dôvodné podozrenia, že teda minister mohol mať tie informácie, pokiaľ ich mal, či ich odovzdal. Čakal som elementárnu korektnú, objektívnu analýzu v podmienkach na trhu, ktoré vtedy fungovali, a stanoviská nezávislých odborníkov, ktorí posúdia tie konania, či ide naozaj o neobvyklú operáciu.

  Celý cirkus, ktorý počúvame, je výstup len pána Mikloša a len pred Veriteľom, ktorý sme tu mali deň pred tým. Potom sa spustila tá obrovská kauza a všetci ostatní sme rukojemníci tejto nezmyselnej kauzy, pán Mikloš. K tomu gratulujem, je to inak z mediálneho hľadiska, a marketingového, celkom zaujímavý výsledok, ale zas je to veľmi zlý výsledok z hľadiska dôveryhodnosti a čestnosti konania, v tom je ten celý problém.

  Takže naozaj tá naša diskusia a účasť, no budeme počúvať, keď na niečo bude treba zareagovať, zareagujeme. Som presvedčený, že ešte zaznejú z našej strany aj ďalšie analytické vystúpenia, predovšetkým zo strany členov vlády. Očakávam, že sa vyjadrí aj pán minister Počiatek. Ak budeme pociťovať potrebu, budeme reagovať, ale za iných okolností. Opäť diskusia, bohužiaľ, a už ma to mrzí, že to opakujem, nemá žiadny zmysel. Budeme počúvať, keď náhodou sa objaví čo len jeden zmysluplný príspevok do tej diskusie, sa pokúsime naň, vážení kolegovia, zareagovať.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Mikloško, Brocka, Palko s faktickými poznámkami, končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Mikloško, nech sa páči.

 • Pán podpredseda, ja si vážim vaše vystúpenie, bolo vehementné, bolo razantné, bolo jasné, len si ho dovolím trošku doplniť. Vy ste tu skoro každého vymenovali, že čo povedal, rozviedli ste jeho vety a potom ste povedali, že je to obyčajný farizejizmus a infantilizmus. Len problém je v tom, že to isté, čo túto rozprávali opoziční poslanci, rozprával až do dnešného dňa premiér Fico. Čiže súhlasím, ak môžeme do tohto celého infantilizmu a farizejstva zahrnúť aj premiéra Fica, čo tam nevyhnutne patrí svojimi výrokmi o žltých kartách a lámaní väzov, tak potom vaše vystúpenie bolo naprosto korektné, naprosto seriózne. A ja len dodávam, že premiér Fico okrem toho, že v celej tejto kauze vystupoval farizejsky a infantilne, navyše vystupoval ešte aj zbabelo, lebo ušiel, v poslednej chvíli zdupkal, pretože sa bál tak vystúpiť ako vy a brániť niečo, čo predtým rozprával.

  Čiže v tomto smere vyhodnocujeme vaše vystúpenie za veľmi, veľmi slušné a dobré.

 • Ja sa trošku líšim v hodnotení vášho vystúpenie, pán podpredseda Národnej rady, lebo vaše vystúpenie bolo zábavné a aj trochu kabaretné. Pán podpredseda, najprv sa ospravedlňujem, ak som vo svojom vystúpení pri kauze, pri tejto kauze, ktorú preberáme, v rýchlosti povedal miliardy, ja som hovoril alebo chcel som povedať, že teraz sa bavíme o stovkách miliónov, ktoré zarobila skupina, ktorú sme tu už veľmi často spomínali doteraz. Čiže ak som hovoril o kauze Privilégium, vtedy to bolo niekoľko miliónov a pri tejto kauze, pri tejto kauze to boli stovky miliónov. Vy ste hovorili, že nedošlo k žiadnej škode, no teda tak, ako sa vyjadril aj pán predseda vlády, áno, neboli to stovky miliónov zo štátneho rozpočtu, boli to stovky miliónov z devízového trhu, účastníkov devízového trhu, niekto iný menej zarobil ako tí, ktorí mali to šťastie, že vedeli, že teraz je ten správny čas na zarábanie. Ale, pán kolega, ja vás rozumiem, že vám sa to nehodí, že vás nenecháme tak ticho, že my nie sme ticho a necháme vás pokojne vládnuť si, rozdeľovať, rozhodovať. Mrzí ma len ten váš výrok alebo tie vyjadrenia, že je to idiotizmus a infantilizmus z našej strany. Pán kolega, vy ste tu povedali príklad, že ako ten Počiatek utekal na jachtu a ako tam prezradil tie informácie, a to ste považovali za infantilizmu a idiotizmus. Ale to nie sú naše konštrukcie, že takto to bolo. Ako to bolo, jedna konštrukcia je aj vtip, ktorý na Slovensku teraz, možno ste ho mailom dostali, predkladateľ ho tu na začiatku citoval. Samozrejme, ja nie som vyšetrovateľ, aby som teraz skúmal, ako sa tá informácia alebo informácie dostali k tým, ktorí zarábali. A my sme len ústavní...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďakujem za slovo. Kolega Mikloško už povedal to, čo aj ja chcem povedať, ale v tomto prípade to vítam, lebo niektoré veci si pán podpredseda Číž vypočuje viackrát, a tým skôr je pravdepodobnejšie, že to, že to aj pochopí. Pán podpredseda, naozaj to nie je v poriadku, keď nás obviňujete, že naše obvinenia voči Počiatkovi sú nejapné, hysterické, neviem aké. Najtvrdšie slová volil proti Počiatkovi predseda vlády Robert Fico. On hovoril o lámaní väzov pri najmenšom ďalšom pochybení. Čiže, prosím vás, nemôžete nás obviňovať. Tak napíšte si to, napíšte si to na hárok čistého papiera, najlepšie 10-krát: „Bol to Robert Fico, ktorý ťažko obvinil ministra Počiatka, nemôžem z toho obviňovať opozíciu.“ Prosím vás, slabikujte si to.

 • Pán podpredseda Číž – reakcia.

 • Ďakujem pekne. No, skúsim teda vecne na tie pripomienky, ktoré tu odzneli.

  Vážení kolegovia, ja som nevymenovával všetky tie veci, ktoré sú logické, ktoré sa navzájom vylučujú. Konštrukcie typu, že ako opäť ste zamerali ten zrak ako teda veľmi výkonným mikroskopom, že vlastne Fico visí na gatiach J & T a podobne. No J & T uvádza, v dnešných novinách som čítal, že spravuje majetok klientov a neviem koho za 89 mld. a vlastný má nejakých 14 alebo 19, nemal som okuliare dobré, tak neviem, či 14, alebo 19. Pokiaľ ja viem, tak, a pamätám si na vaše vystupovanie k tomu, keď sme povedali, že letisko v Bratislave je národný zdroj, že Železnice Slovenskej republiky majú strategický význam a sú národným zdrojom Slovenskej republiky. O niektorých ďalších, ani neviem, či to má význam vymenovávať. My sme povedali, že nie, že toto zostane v majetku Slovenskej republiky, pokiaľ to trošku len bolo možné. Takže kto a kedy zarobili tieto skupiny tých 89 mld., či 15, alebo neviem koľko miliárd vo vlastnom portfóliu? Veď tam sú elementárne logické nezmysly! S čím máme diskutovať? To, že pán Mikloš sa nestretával s finančnými skupinami, veď ste ich generovali, pán Mikloš, to súhlasím. Je to ale úplne prirodzené. My sme dokonca ani na túto tému, že sa stretávate s finančnými skupinami, nikdy ani nič nehovorili, lebo to je logický nezmysel. Minister financií v kapitalistickej krajine, kde štát prakticky nemôže byť investorom a môže byť, len teda poskytovať rôzne formy štátnej pomoci, úplne logicky musí konzultovať s investormi tak zahraničnými a tak domácimi a hľadať riešenia. Ak my sme mali výhrady voči J & T a sme ich prezentovali verejne na rozdiel od vás ix-krát predtým, bolo to vtedy, že mali sme pocit, že spôsoby, ktorými nadobudnú majetok a ktorými ho užívajú, nie je v súlade s verejným záujmom.

  To je všetko.

 • Do rozpravy – pán poslanec Dzurinda.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Panie poslankyne, páni poslanci, minulý týždeň, ale všetci sa pamätáme, že aj v týždňoch predchádzajúcich, sa v slovenských médiách, ale aj v odborných kuloároch objavovali a objavili informácie, že z prostredia najvyšších štátnych funkcionárov, zrejme z prostredia ministerstva financií alebo Národnej banky Slovenska, alebo aj – aj, unikli dôverné informácie, ktoré umožnili najmä dvom finančným skupinám bez rizika a za veľmi krátky čas významne zbohatnúť. Minulý týždeň sa v slovenských médiách k tomu objavili informácie, ktoré do centra tohto podozrenia postavili ministra financií pána Počiatka. Myslím, že všetci sme tomu porozumeli, aj predseda vlády pán Robert Fico.

  Veľmi pozitívne vnímam vystúpenia pána poslanca Mikloška a pána poslanca Palka, lebo majú naozaj pravdu. Akosi o tom nehovoríme, akosi nechceme vidieť, že hneď v ten deň, v ten deň, keď noviny priniesli informáciu o tom, že dva či tri dni pred zmenou kurzu koruny, na ktorej, ako sa zdá, najviac zarobila práve J & T, bol hosťom na jachte tejto finančnej skupiny v Monaku pán Počiatek. Pán premiér Fico na toto konto povedal, okrem výrokov, ktoré tu už zaznievali, ja si dovolím pripomenúť výroky aj iné. Napríklad, citujem: „Odsudzujem verejne správanie sa Jána Počiatka ako ministra. Je to neetické, je to nemorálne.“ Koniec citátu. Takže, dámy a páni, pripomínam, tieto výroky povedal predseda vlády Slovenskej republiky v stredu minulého týždňa.

  A treba povedať, že boli podľa môjho názoru pravdivé. Boli presné, boli pravdivé, možno nie úplné. Možno nie úplné preto, lebo my si myslíme, že pán minister vzbudil svojím správaním podozrenie, že k úniku informácií pre J & T a možno aj ďalších mohlo dôjsť práve z jeho strany. Ale bez ohľadu na to, či hodnotenie počínania si pána ministra financií predsedom vlády bolo úplné alebo neúplné, v tom podstatnom, opakujem ešte raz, sme sa v stredu ráno minulého týždňa zhodovali a zhodujem sa dodnes. Správanie sa pána ministra bolo prinajmenšom nemorálne a neetické.

  Chcem povedať, že sa môžeme dokonca líšiť aj v hodnotení toho, čo bolo neetické, čo bolo nemorálne z pohľadu pána predsedu vlády. Čo je neetické, nemorálne z pohľadu nášho. Ale vo výsledku, ale to je to kľúčové, čo chcem zvýrazniť, vo výsledku sme sa s premiérom Ficom naozaj zhodovali a zhodujeme sa dodnes. Zhodujeme sa v tom, že počínanie pána ministra financií bolo naozaj nemorálne a bolo naozaj neetické. O to viac ale sme boli prekvapení, že predseda vlády nevyvodil voči pánovi ministrovi žiadne závery. Neprijal žiadne konkrétne rozhodnutie.

  Treba povedať, že prekvapení sme boli o to viac, že napríklad pán vicepremiér Čaplovič, zároveň aj podpredseda SMER-u, sa vyjadril celkom, ale celkom jasne, citujem: „Keby sa mne také niečo stalo, bez váhania by som odišiel sám.“ Koniec citátu.

  Teda ako? Pán predseda vlády toleruje to, čo netoleruje jeho vicepremiér? Pán predseda vlády dnes na Slovensku toleruje, keď minister sa správa nemorálne a neeticky? Keďže pán minister financií nedospel k podobnému záveru ako jeho stranícky kolega vo vláde a podpredseda strany, za ktorú kandidovali obidvaja, aj pán Počiatek, aj pán Čaplovič, a keďže pán premiér sa uchýlil k úhybnému manévru, tak by som povedal, že ku finte so žltou kartou, bolo tri dni po prevalení sa škandálu našou elementárnou povinnosťou dať do Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi Počiatkovi. Ak, samozrejme, chceme svoju prácu kontrolnú vykonávať zodpovedne.

  Ak sa niekto bude ešte pýtať znovu a znovu, prečo tak konáme, odpoveď je veľmi jednoznačná: Pre veľmi vážne podozrenie, že pán minister nekonal a nekoná v službách ľudí, ale v službách finančných skupín. Preto, lebo jeho správanie, tak ako povedal aj pán predseda vlády, bolo nemorálne a neetické. Dodávam, veľmi nezodpovedné. Konáme tak kvôli dôvodnému podozreniu, že pán minister Počiatek nekonal a nekoná v záujme verejnom, ale v záujme úzkeho okruhu ľudí, teda v záujme súkromnom.

  Pozoruhodný, ale pre mňa, priznám sa, aj zrozumiteľný bol nasledujúci, temer súbežný krok alebo manéver pána ministra financií. Ponúkol predsedovi vlády svoj akože dobrovoľný odchod. V pondelok tohto týždňa ukázal, že podobne ako v prípade žltej karty pána premiéra Fica, aj toto bol iba trik, bola to finta zo strany pána ministra financií. Pán minister preniesol svoju osobnú zodpovednosť na plecia predsedu vlády. Tento pondelok ukázal ale aj inú vec, a síce to, že takúto zodpovednosť predseda vlády Robert Fico nedokáže uniesť. Predseda vlády takúto zodpovednosť uniesť nedokáže preto, lebo je podľa môjho presvedčenia zviazaný s finančnou skupinou, ktorá v pondelok 23. júna 2008 odkázala občanom Slovenska a prikázala v priamom televíznom prenose predsedovi vlády Robertovi Ficovi toto, citujem: „Naša spoločnosť je proti odvolaniu ministra Počiatka.“ Koniec citátu. A tak si pán premiér v ten istý deň sadol pred médiá niekoľko hodín po tlačovej konferencii skupiny J & T v priamom televíznom prenose a médiám poslušne oznámil, ponuku pána ministra Počiatka neprijíma. Pán premiér teda vyhovel finančnej skupine J & T.

  Panie poslankyne, páni poslanci, o čom to teda celé je? Podľa mňa o tom, že Slovensko má dnes vládu, ktorá nekoná slobodne, nekoná v záujme ľudí, ale vládu, ktorá koná podľa príkazov a v záujme konkrétnych finančných skupín. Pojem oligarchia sme doposiaľ poznali skôr z literatúry a skôr z krajín, ktoré nedokázali presadiť demokraciu v plnom rozsahu a v konečnom dôsledku o správe štátu rozhodovala alebo rozhoduje finančná skupina alebo finančné skupiny, ktoré si podelia sféry vplyvu. Je mi veľmi ľúto, že dnes máme do činenia s oligarchiou, žiaľ, aj u nás doma na Slovensku. J & T oznámila národu v pondelok v priamom televíznom prenose a dnes zo všetkých slovenských denníkov svojím inzerátom toto: „Naša spoločnosť je proti odvolaniu ministra Počiatka.“ J & T teda už aj otvorene, manifestačne vstupuje do politiky v Slovenskej republike a pán premiér zrazil opätky.

  Každý si tu už všimol, a viacerí ste o tom hovorili, že ste si všimli to, čo aj ja. Pán predseda vlády neprišiel dnes brániť svojho ministra financií. Vieme, kde je, mal dlhodobo naplánovanú pracovnú cestu. Ale je nesmierne šarmantné si všimnúť, že sme začali rokovať presne v čase, keď má významné medzinárodné podujatie. Schôdza sa mohla konať aj v pondelok, aj v utorok, aj vo štvrtok, aj v piatok. Je evidentné, že pán predseda vlády sa vyhol tomu, aby sa otvorene prišiel zastať svojho ministra. Ale rovnako je evidentné aj to, že ho neodvolá, lebo J & T je proti. A všetci vieme prečo. Vie to J & T, vie to pán minister Počiatek, vie to pán premiér Fico. Je to preto, lebo sú vzájomne poprepletaní a jeden na druhom závislí. Je tomu tak preto, lebo pán premiér je v službách súkromného kapitálu, nie v službách občanov Slovenskej republiky. Podstatná otázka preto znie: Čo to znamená pre ľudí, pre občanov, čo to znamená pre národ, čo to znamená pre Slovenskú republiku, ak vládne finančná skupina, ktorá zasahuje do správy štátu, keď vládne oligarchia a nie tí, ktorých zvolili ľudia?

  Podľa môjho názoru to znamená, že rozhodnutia, ktoré prijíma premiér, že rozhodnutia, ktoré prijímajú ministri, vláda, neslúžia v prvom rade občanom, ale slúžia v prvom rade finančným skupinám, s ktorými sú títo politici spätí. Potom dochádza napríklad k tomu, že štátne investície a štátne zákazky sú predražené a peniaze neplynú na sociálne účely. Preto nevládzeme, pán kolega Brocka, zvýšiť detské prídavky z 540 len na 570 korún. Znamená to, že peniaze neplynú ani do škôl. Preto je podvyživená veda, výskum, inovácia, informačné technológie. Znamená to, že peniaze neplynú ani do nemocníc, neplynú na verejné účely, ale plynú do súkromných firiem. Potom sa, samozrejme, stretávame s neuveriteľnými tendrami, keď chceme miliardy venovať na odpratávanie snemu, a to v sezóne, keď je suchá zima. Preto sme svedkami obrovských tendrov na jednotlivých ministerstvách, kde sa obrovské peniaze udeľujú bez verejného obstarávania. Potom dochádza k tomu, že o tom, čo je sociálne a čo sociálne už nie je, nerozhoduje ani vláda, ani debata v parlamente, ale rozhoduje zákulisie, v ktorom má hlavné slovo sponzor, mecenáš politickej strany. Potom dochádza k tomu, že vláda neprijíma vážne, zásadné dlhodobé opatrenia, ale prijíma iba opatrenia krátkodobé a populistické, aby neohrozila vlastnú popularitu, a tým aj moc potrebnú na to, aby oligarchia mohla vládnuť čo najdlhšie.

  Dámy a páni, toho, o čom hovorím, sme, žiaľ, dnes svedkami na Slovensku. O tomto podali svedectvo uplynulé týždne a uplynulé dni. Preto bolo našou elementárnou politickou zodpovednosťou, keďže nemáme iný nástroj, iniciovať zvolanie tejto mimoriadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, aby sme jasne povedali, že politika pána Roberta Fica v skutočnosti nie je ani o ľuďoch, ani pre ľudí, ani smerom k ľuďom. Jeho politika je politikou pre boháčov, ktorými je obklopený a na ktorých je pán Fico, a jeho strana, závislý. Reči o sociálnom štáte a pár darčekov pre dôchodcov slúžia iba ako maska. Maska, ktorá má zakryť jeho právu tvár a skutočnú politiku. Z toho dôvodu vlastne pán Fico pána Počiatka ani odvolať nemôže aspoň do doby, keď J & T rozhodne o ďalšej figúrke na vlastnej, už aj politickej šachovnici, aby kšefty mohli ísť nerušene ďalej aj bez pána Počiatka ako ministra financií.

  Dámy a páni, preto, práve preto, sme povinní hovoriť a konať my bez ohľadu na to, koľko máme hlasov, bez ohľadu na to, či niekto žasne, bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči alebo nepáči. Kvôli občanom Slovenskej republiky a kvôli tomu, aby Slovensko z tejto nebezpečnej cesty, keď nevládne vláda, ale oligarchia, aby čo najskôr zišlo a vrátilo sa k ceste zmysluplnej – skutočnej služby politikov pre ľudí.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami poslanci Mikloško, Petrák, Pelegrini, Vášáryová, Frešo, Jarjabek. Ak je to všetko, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má pán poslanec Mikloško.

 • V prvom rade chcem povedať, že ako prvý poslanec a politik nebudem hovoriť J & T (dží end tí), ale ak dovolíte J a T (jé a té). Nie je dôvod to nazývať po anglicky, pretože to je podľa mien tých, ktorí sú Slováci.

  Ale chcem doplniť v tomto smere pána poslanca Dzurindu. Som presvedčený, že pán premiér Fico vo chvíli, keď použil také ostré slová, a opakujem, slová, ktoré tu neodzneli za 20 rokov, na adresu ministra Počiatka, v tej chvíli bol rozhodnutý, že ministra Počiatka neodvolá. V tom bol zmysel tých tvrdých slov, že nimi chcel zakryť to, že ho neodvolá. V tom je nakoniec, aj by som povedal, mediálnosť pána premiéra Fica, ktorá sa mu darí a ktorá zatiaľ má úspech na Slovensku.

  Nechápem ale celkom dobre politicky, načo mala tlačovku J & T, pardon, J a T. Nechápem. A začínam mať pocit, že vlastne tlačovka J a T vlastne bola kvôli tomu, aby zhodila premiéra Fica. A teda v každom prípade toto je veľmi zaujímavá kauza, veľmi zaujímavá kauza a je zaujímavé, že stále na nej, že v poradí stojí skupina J a T.

  Ďakujem pekne.

 • Teraz má slovo pán poslanec Petrák.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Dzurinda, váš prejav bol štandardný, politický, myslím si, že máte naň absolútne právo, bolo to s určitou mierou populizmu, ale problém tu vidím v tom, že som nezaznamenal fakty, o ktorých by sme sa mohli sporiť ako opozícia s koalíciou. Keďže mi tam chýbali tie fakty, ja sa trošku čudujem a pozorne som si prečítal návrh na vyslovenie nedôvery pánovi ministrovi Počiatkovi a ten návrh ste podpísali prvý, nerozumiem, prečo je problémom úver od J & T banky v roku 2001, ktorý pravdepodobne považujete za netransparentný a zlý, nerozumiem prečo? Ja by som sa potom v tejto súvislosti spýtal, ako hodnotíte 20 mil. doteraz nevysvetlených pri financovaní SDKÚ?

 • Ďakujem. Teraz má slovo pán poslanec Pelegrini.

 • Ďakujem pekne. Ja som veľmi pozorne počúval vystúpenie pána poslanca Dzurindu a hlavne tie časti, keď hovoril o morálke, slušnosti a predražených zákazkách a tendroch, a prišiel som počas toho jeho prejavu na to, že je nesmierne veľkou škodou, že Národná rada Slovenskej republiky nerobí výjazdové zasadnutia tak, ako to robí vláda Slovenskej republiky. Pretože keby sme takýto inštitút poznali, ja by som bol prvý, ktorý by navrhol, aj vzhľadom na dnešné horúce počasie, aby sme dnešné rokovanie presunuli do vytunelovaného tunela Branisko, lebo tam by tie reči opozície o morálke, slušnosti a predražených tendroch vyzneli dnes asi najlepšie.

  Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Vášáryová.

 • Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela podčiarknuť a vrátiť sa od takých hlúpostí, ktoré tu občas padajú, k jednej podstatnej veci, ktorú povedal pán poslanec Dzurinda. A to je, že dnes tu, v tejto Národnej rade, možno hovoríme o tom, ako bude vyzerať Slovenská republika nasledujúcich desať rokov. Lebo keď sa podarí, aby nie predseda vlády, nie ministri, ale ľudia, ktorí sú nasadení finančnými skupinami do ministerstiev, rozhodovali, tí ľudia, ktorí nie sú zvolení, ktorí nie sú viditeľní, ako napríklad J a T – veľmi dobré, lebo to potom z toho J & T robí J a T obyčajné.

  My rozprávame tu aj o tom, vážení páni poslanci, či sa zmeníme na republiku typu Lukašenka alebo dokonca Putina.

 • Reakcie z pléna.

 • Lebo každý režim na východ od našich hraníc závisí od hospodárskeho klanu, ktorý obklopuje politikov. V tomto hospodárskom klane sú politici len dosadení marketingoví pracovníci alebo herci, ktorí majú hrať svoju úlohu.

 • Reakcia z pléna.

 • Takže o tomto tu aj dnes rozprávame. Ja by som bola veľmi nerada, keby sme zaznamenali, že Slovenská republika dnešným dňom sa vydala cestou vlády hospodárskych klanov, ktoré sú tak jasné a viditeľné na východ od našich hraníc.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. To, čo mal premiér Robert Fico v uplynulých dňoch urobiť, je, že v istej hodine pravdy sa mohol rozhodnúť a dať najavo, aký druh politickej kultúry si želá, on sa rozhodol a rozhodol sa zle. To, čo mohol ďalej rozhodnúť ako predseda SMER-u, bol čas a deň a hodina, v ktorej bude zvolaná táto schôdza, a to napriek tomu, že pán predseda Paška má formálne toto právo, je úplne zrejmé, že on ako predseda SMER-u si to mohol vybrať. A vybral si opäť zle, zrovna ten termín, keď tu nie je prítomný.

  To, čomu sa vyhol, je úplne jednoduchá otázka naňho ako na premiéra, v ktorý deň a v ktorú hodinu sa dozvedel konečný kurz, na ktorý bude nová centrálna parita upravená. Bohužiaľ, len tým oddialil, nakoľko táto otázka ho dostihne, len tým oddialil túto otázku a bude sa pýtať verejnosť, určite sa budú pýtať aj kolegovia poslanci. A myslím si, že skôr či neskôr vyjde pravda najavo, a myslím si, že táto séria zlých rozhodnutí premiéra naozaj, naozaj bude na škodu celej republike, bude na škodu politickej kultúre. A napriek tomu, že tu dnes nie je, sa týmto otázkam nevyhne a v jeho ďalšej politickej kariére, rovnako ako politickej kariére strany SMER, ich tieto otázky veľmi vážne dostihnú.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán Dzurinda, opäť ako už mnohokrát ste zavádzali verejnosť aj v tomto prípade, robili ste to osem rokov, robíte to aj teraz, malý príklad za všetky. Ten výrok, o ktorom ste hovorili, už bol citovaný, mám na mysli, ako J & T nechce odvolať ministra financií. Opäť ste povedali iba polovičku, tú druhú ste si nechali, samozrejme, v zásuvke preto, lebo vám nevyhovuje. To je tá druhá polovica, ktorá vysvetľuje tú prvú polovicu.

  No a už keď hovoríme o tých kauzách a kauzičkách, tak len na pripomenutie. Vy ste už asi zabudli na všetky tie vaše obrovské kauzy, napríklad na vláčiky alebo na ten list, ktorý frčal medzi vami a Palackom. Takže spomeňte si, prosím vás pekne, aj na tieto veci, keď druhý raz budete kritizovať túto vládu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán Dzurinda – reakcia na faktické poznámky.

 • Kauza alebo škandál, kvôli ktorému sme sa dnes zišli a o ktorom diskutujeme, a myslím si, že aj rozprava doterajšia plne poukazuje na to podstatné a kľúčové: Politika SMER-u, vládnej koalície, ale predovšetkým SMER-u, má dve tváre, jednu tvár navonok, druhú tvár skutočnú.

  Radi hovoríte o tom, čo ľuďom dávate, ale zamlčiavate, čo ľuďom beriete. Chválite sa, že 18-tisíc rodín dostane tohto roku 25-tisíc korún na prvé dieťa. Zamlčiavate, že ďalších 30-tisíc rodín nedostane zvýšenú ani korunu na druhé, tretie dieťa. A už vôbec nehovoríte o tom, že milión detí v tejto republike nedostalo za dva roky vašej vlády pridané na detských prídavkoch ani desať halierov. Radi hovoríte o vianočných milodaroch pre časť dôchodcov. Ale nehovoríte o tom, že nikdy nebol na Slovensku taký nízky pomer medzi priemerným dôchodkom alebo priemerného dôchodku ku priemernej mzde.

  Toto je vaša politika, politika dvoch tvárí. Politika, ktorá vedie k tomu, že jediným konkrétnym, hmatateľným výsledkom vášho vládnutia sú faktúry firiem Juraja Širokého. Výsledkom vášho vládnutia je, že ukazujete v reálnej praxi, v reálnej politike, že vaším najobľúbenejším dieťaťom sú takí podnikatelia ako Juraj Široký a k nim dnes veľmi pokojne na základe konkrétnych argumentov môžeme pridať aj finančnú skupinu J a T. O tomto je vaša politika. Asociálna, ktorá vedie iba k ďalším bohatším kontám najbohatších ľudí v tejto krajine.

 • Ďalší do rozpravy je pán poslanec Jarjabek. Stráca poradie. Pani poslankyňa Žitňanská.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, táto kauza, o ktorej sa rozprávame, kauza ministra Počiatka, sú vlastne dve kauzy spojené časovými súvislosťami. Každá by stála samostatne za odvolanie. Únik informácií je vážna vec, podozrenie z úniku informácií je samo osebe dôvodom na vyvodenie politickej zodpovednosti, ale o tom tu už hovorili kolegovia, asi aj budú, o tom nebudem hovoriť ja.

  Vážny problém je ale aj návšteva ministra Počiatka na jachte J & T v Monaku. Musí to byť vážny problém, keď k tomu cíti potrebu hovoriť na tlačovke premiér, a to veľmi ostrými slovami. Sám pán minister to označil za chybu a tlačovku zvolala aj finančná skupina J & T. Odpovedám pánu poslancovi Mikloškovi. Ja si myslím, že finančná skupina J & T zvolala tlačovku na to, aby nám povedala, že Slovák Slováka, ktorý ide náhodou okolo jachty v Monaku, na tú jachtu predsa pozvať musí. Ja som to cítila ako to významné.

 • Prečo teda tá jachta je to, čo vzbudilo verejné pohoršenie a vyvolalo potrebu tlačových konferencií? Prečo, keď dva roky môžeme sledovať na rôznych kauzách prepojenie skupiny J & T so stranou SMER, a to, že J & T robí počas tejto vlády dobré obchody so štátom. A robí ich veľa a kolegovia ich tu vymenovali. Napriek tomu všetkých oslovil pobyt na jachte a myslím, že preto, pretože pobyt ministra Počiatka na jachte je symbolický. Symbolizuje toto všetko, je to emocionálne zachytené a rozumie tomu každý. Rozumie tomu každý občan Slovenskej republiky. Niekedy tie prepojenia sa vysvetľujú ťažko, ale návšteva ministra Počiatka na jachte J & T je veľmi zrozumiteľná a veľmi zrozumiteľne symbolicky vyjadruje, ako sa minister nemá chovať v slušnej spoločnosti.

  V slušnej spoločnosti politik presadzuje verejný záujem, pretože je za to platený, a nielen to, že je povinný presadzovať verejný záujem, on sa dokonca aj musí chovať tak, aby nevzbudil žiadnu pochybnosť o tom, že nebodaj nestojí na pozícii verejného záujmu. A myslím si, že o tom je aj táto kauza a o tom je toto zasadnutie Národnej rady. Je o tom, či minister Počiatek stojí na pozícii verejného záujmu alebo na pozícii finančných skupín oligarchov. Jeho nastavovanie latky, jeho nastavovanie latky toho, čo je normálne vo vzťahu medzi podnikateľmi na jednej strane a politikmi na strane druhej.

  J & T ako každá finančná skupina má svoje súkromné záujmy a presadzuje ich vrátane toho, že sa snaží ovplyvniť prostredie, v ktorom sa pohybuje, politické aj právne. Pokiaľ neporušuje právne predpisy, v poriadku. Politik z povahy profesie je povinný presadzovať verejný záujem a dôveryhodnosť politika padá, ako náhle vznikne pochybnosť, či stojí na pozícii verejného záujmu.

 • A preto padla dôveryhodnosť pána ministra Počiatka. Padla pre podozrenie z úniku informácií, padla pre preukázané kontakty na J & T. Padla preto, že pán minister neodpovedal dôveryhodne na otázky, ako išiel do Monaka, s kým išiel do Monaka a o čom sa rozprával na jachte. A dôveryhodnosť pána ministra Počiatka padla aj tlačovkou J & T.

  Pravidlá vzťahu medzi politikmi a biznisom nie sú dané len zákonmi o konflikte záujmov, ale aj pravidlami nepísanými. Je to tak, že latka etiky a morálky tohto vzťahu sa v spoločnosti určuje kauzami. Určuje sa kauzami, pretože tie sú čitateľné. Dnes skúšate, či verejnosť a voliči unesú, čo verejnosť a voliči unesú. Spolu s J & T tlačíte latku týchto etických a morálnych pravidiel vzťahu medzi politikou a biznisom úplne na zem. Ja rozumiem záujmu J & T položiť túto latku pravidiel na zem. Vy ste mali šancu, pán minister Počiatek, položiť ju vyššie. Mohli ste ju položiť vyššie, keby ste odstúpili. Tým, že ste neodstúpili, dali ste najavo, že aj vy máte záujem, aby táto latka etiky a morálky vzťahu medzi politikmi a biznisom ležala na zemi a dala sa kedykoľvek prekročiť.

  Preto si myslím, že pán minister Počiatek nestojí na pozícii verejného záujmu, preto si myslím, že nemá byť ministrom, a preto budem hlasovať za jeho odvolanie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. S faktickou poznámkou – pán poslanec Petrák, pani poslankyňa Vášáryová. Ak nikto iný, uzatváram možnosť prihlásiť sa faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Petrák.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, nie je mi úplne, úplne jasné, ako môže súčasná opozícia hovoriť o nastavovaní latky v politike. Ja skúsim spomenúť kauzy: podhodnotená kúpna cena SPP o viac ako 50 mld. korún, odmena privatizačného poradcu pri predaji SPP, štát chudobnejší v prípade Veriteľ o 20 mld. korún. A môžeme pokračovať v tomto výpočte ešte hodne dlho, to znamená, a ešte vôbec nehovorím o politických otázkach, napríklad o kauze kupovania poslancov, takže nerozumiem, o akom nastavovaní latky hovoríte.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som veľmi rada, že Lucia Žitňanská znovu tu zdvihla latku pravidiel vzťahov medzi biznisom a vládou. Hovorila o vzťahu biznisu a politikov, ale tu ide aj o vzťahy biznisu a vlády. V krajinách, kde biznis a vláda je to isté, to nie sú demokratické krajiny a zhusta to nie sú ani krajiny prosperujúce. Teda prosperujúce ako celok, nehovorím o výhodách a prosperovaní jednotlivých záujmových skupín.

  V tomto zmysle má veľmi zarazili aj niektoré vyhlásenia iných ľudí a iných predstaviteľov štátu, napríklad pána prezidenta a aj našich niektorých kolegov poslancov alebo členov vlády, ktorí úplne zľahčujú tento rozmer, tento rozmer, ktorý dnes ako latka sa nastavuje v Slovenskej republike. Ja si myslím, že akékoľvek zľahčovanie, nech už ide z ktorejkoľvek strany a od kohokoľvek, je nebezpečné pre Slovenskú republiku do budúcnosti.

 • Ďakujem. S reakciou Lipšic. Ďakujem za porozumenie, pán Lipšic. S reakciou na faktické poznámky pani Žitňanská.

 • Áno, ja budem reagovať na pána poslanca Petráka. Pán poslanec, dnes máte v parlamente väčšinu, čiže dnes máte tú možnosť položiť tú latku veľmi vysoko aj dnešným hlasovaním. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Teraz v rozprave... Pán poslanec Jarjabek sa vzdáva vystúpenia. Vážené kolegyne, kolegovia, vystúpili v rozprave všetci rečníci, ktorí sa do rozpravy prihlásili písomne. Pýtam sa teraz, kto sa do rozpravy hlási ústne? Registrujem poslancov: Hrušovský, Mikuš, Lipšic, Mikloš, Jarjabek, Abrhan, Záhumenský, Palko, Fronc. Je to všetko, vážené kolegyne, kolegovia? Ak áno, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  A slovo má pán poslanec Hrušovský.

 • Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia poslanci, začnem trošku nezvykle možno nie tým, o čom dnes rokujeme, ale istou obavou, ktorú som mal včera, keď som počúval rozhodnutie pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, kde nás požiadal, navrhovateľov, ktorí tento bod chceli prerokovať na dnešnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, aby sme ho stiahli preto, lebo je, a na úvod to uviedol, bezobsažný, bez zmyslu, bezdôvodný a tak ďalej a tak ďalej.

  Pán predseda, je to vážne zníženie autority najvyššieho zákonodarného orgánu Slovenskej republiky a po novembri 1989 som prvýkrát svedkom toho, že predseda Národnej rady vyzýva iných poslancov Národnej rady, aby sa dobrovoľne vzdali svojho ústavného práva, ktoré im patrí. Bol by som nerád a verím tomu, že je to prvý a poslednýkrát, čo som svedkom takéhoto pokusu o pošliapavanie parlamentnej demokracie, ponižovania názoru parlamentnej menšiny, a tým nebezpečného spochybňovania základov a princípov nášho politického systému v očiach celej slovenskej verejnosti.

  Ak niekto dal najväčší dôvod navrhovateľom na zvolanie tejto schôdze, to bol premiér vlády Slovenskej republiky, vážený pán predseda, my sme dlho rozmýšľali, váhali, rozhodovali sa, či je teraz ten najvhodnejší čas a okamih na zvolanie tejto schôdze, ale práve vyjadrenia vašich najvyšších straníckych, ale aj vašich ministrov vo vláde Slovenskej republiky sú vlastne dôvodom toho, prečo sme sa takto rozhodli. Veď tie najtvrdšie vyjadrenia, už to tu viacerí predrečníci predo mnou spomínali, vyšli práve z úst vás a v prvom rade z úst pána premiéra. Nebudem sa teraz zaoberať dokazovaním, či došlo, alebo nedošlo k úniku informácií, a ak, tak kde, či to bolo na jachte, alebo niekde inde, na úrade vlády alebo na niektorom z iných ministerstiev, alebo aj dokonca možno v Národnej banke Slovenskej republiky.

  Skôr, pán minister financií, ja vidím ten problém v trošku inom. Vy ste cez jeden víkend si neuvedomili, že ste členom vlády Slovenskej republiky a že ste ministrom financií. Vy ste v jednej chvíli prestali byť členom vlády, vrátili ste sa k svojmu pôvodnému povolaniu – a ja vás celkom chápem. Spravili ste si výlet. Len vy ste zabudli, že to člen vlády Slovenskej republiky na takom významnom poste a v takom čase, kedy sa rozhoduje o historickej zmene, sa nepatrí robiť a že je to nemorálne. Proste v tomto ja vidím to najväčšie zlyhanie, v ktorom aj ja hľadám dôvody, ktoré ma viedli k tomu, aby som sa podpísal pod návrh na vaše odvolanie.

  Asi by bolo namieste viacej, keby sme sa tu zaoberali, páni poslanci zo SMER-u, sociálnym štátom, vašou sociálnou politikou. Vám to vôbec nevadí? Je toto naozaj pravá tvár a skutočný obraz vašej sociálnej politiky, o ktorú sa snažíte rôznym marketingovým spôsobom presviedčať slovenskú verejnosť? Zatiaľ sa vám naozaj výnimočne darí. Nijakou propagandou však a ani nijakým marketingom nezakryjete fakt, že sa pohodlne plavíte na súkromných jachtách pod vlajkou sociálneho štátu, že hráte divadlo vianočných príspevkov pre dôchodcov, že vaše premiéry aj reprízy o boji proti bohatým monopolom majú síce mediálny úspech, ale v skutočnosti sa toto divadlo nedeje pod vaším vedením. Režisérmi sú tí, proti ktorým bojujete. Silné finančné skupiny a silní a vplyvní podnikatelia. Koalícia, dámy a páni, nevládne. Vládne niekto iný. Vládne ekonomická elita, ktorej ste vy podriadili vašu politiku.

  Koalíciu nespája ani nerozdeľuje iný hodnotový názor. Koalíciu spája a chvíľami aj rozdeľuje len ekonomický záujem. Politika vo vašom prevedení nie je o hodnotách, ale len o moci a o vašich skupinových ekonomických záujmoch. Dokázali ste to niekoľkokrát, premiér to dokonca vyslovil nahlas za všetkých spoločne. Vy spolu nediskutujete, vy medzi sebou a niekedy aj sami bez druhého len v politike obchodujete. Posledný obchod sa prevalil, mal tú najgýčovejšiu podobu – pekné slečny na slnkom zaliatej palube prepychovej súkromnej jachty. Ako naozaj skutočne z veľkého gýčového seriálu. Tie však mávajú obyčajne svoj happy end. Vy máte však z toho veľký škandál. A chcem si položiť otázku: Ako má toto všetko pochopiť volič SMER-u, ktorému zvyšujete detské prídavky o smiešnych 30 korún?

  Ctená snemovňa, panie poslankyne, páni poslanci, opozícia, to nie sú žiadne figúrky ani zakomplexovaní jedinci. Sme legitímni predstavitelia občanov, ktorí sú v menšine. Majú právo a povinnosť hovoriť o prešľapoch väčšiny. Majú poukazovať na vzťahy, ktoré sú mimo rámca etiky a morálky. Majú povinnosť vyslať varovný signál verejnosti, keď je oklamaná a systematicky zavádzaná – a to sa deje práve teraz. To je skutočná pravda o sociálnom cítení.

  Určite ste si, myslím tým na vládnu koalíciu, predstavovali polčas vášho vládnutia ináč. Už niekoľko dní sme premiérom informovaní o tom, ako sú ministerstvá úspešné, ako si jednotliví ministri plnia vzorne svoje úlohy. Táto šnúra premiérových návštev je zrazu pretrhnutá nepríjemnou udalosťou. Ja vás chápem, že pripravovaná propagandistická stratégia utrpela nečakanú ranu a že ju potrebujete čo najrýchlejšie zaceliť. Pomáhajú vám v tom na tlačovkách všetci. Finanční žraloci a som tak trošku prekvapený, dokonca že aj Národná banka Slovenskej republiky.

  Pravdu však neumlčíte. Pravda vyšla najavo práve v polčase vládnutia tejto koalície. Sociálny štát, o ktorom tak veľmi radi hovoríte, je vo vašom prevedení len ozajstnou karikatúrou. Neurobili ste žiaden systematický krok alebo rozhodnutie, ktoré by dlhodobo riešilo sociálne problémy niektorých skupín obyvateľov – mladých rodín, invalidov a budúcich dôchodcov. Nerobíte takmer nič pre budúcnosť tejto krajiny. Namiesto toho dávate ľuďom a mladej generácii väčšinou len zlý príklad. Keď budú klamať, falšovať podpis, majú častokrát vzor od vás, ako sa to dá zakryť.

  Dámy a páni, ctené poslankyne, poslanci, opozíciu neumlčíte. Prežijeme obviňovanie z krajnej pravicovosti. Prežijeme primitívne slovné ponižovanie od vašich niektorých hovorkýň. Prežijeme aj vyhrážky premiéra o tom, ako máme byť radi, že máme imunitu. Je polčas volebného obdobia a my sme pripravení hovoriť ľuďom pravdu o tejto koalícii. Je to naša povinnosť a je to zároveň aj naša zodpovednosť.

 • Ďakujem. Teraz v rozprave vystúpi pán poslanec Jozef Mikuš. Pripraví sa pán poslanec Daniel Lipšic.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dávno preč sú časy, keď Slovensko malo silného ministra financií. Viem, že mnohí vo vládnej koalícii neradi počúvajú konštatovanie, že súčasný ekonomický vývoj na Slovensku bol rozbehnutý vďaka reformám predchádzajúcej vlády. Tie boli naozaj nielen hlboké a cielené, ale hlavne stretali sa v jednom bode, aby sa navzájom nepobili. Ten uzol bol na Štefanovičovej ulici v Bratislave, v sídle vtedajšieho ministra financií Ivana Mikloša.

  Ďalším nevyhnutným sprievodným javom uplynulých reforiem bola finančná disciplína. Princípom bolo uvoľňovať zdroje na konsolidovanie až vtedy, keď bude zaručené zastavovanie vytvárania nových dlhov. Podobne ako v zdravotníctve to bolo napríklad v Slovenskej televízii či v školstve. Keď sa pozrieme len na tieto tri oblasti dnes, vidíme, že disciplína je minulosťou. Otvorene alebo skryto rastú dlhy, ktoré síce nie sú vypuklé, ale len preto, lebo ekonomike sa nevídane darí.

  Jedným z prvých krokov novej vlády v roku 2006 bol zákaz exekúcií štátnych zdravotníckych zariadení, ktorý spôsobil opätovné strmé zadlžovanie nemocníc. Minister financií vtedy neprotestoval. Slovenská televízia je po dvoch rokoch zasa vo vysokej strate a štát ju so súhlasom ministra financií tlmí silnými injekciami, ako sa to nedávno napríklad stalo pri finančnej podpore vytvorenia nového športového kanála. A školy živoria po dvoch rokoch, keď sa už nazbieralo dosť zdrojov z rapídnych prírastkov príjmov štátneho rozpočtu na ich zveľaďovanie.

  Ministrovi financií chcem vytknúť, že sa nepostavil proti krokom, ktoré vážne ohrozujú zdravie financií tohto štátu. Už v roku 2006 pri zostavovaní štátneho rozpočtu verejne neprotestoval proti nebývalému predimenzovaniu platieb pôdohospodárom, ale v zmysle koaličných dohôd poslušne stiahol chvost. Nenapadlo mu zdvihnúť hlas proti vianočným darčekom dôchodcom, hoci mal ako pravý financmajster žiadať od kolegyne v kresle ministerstva práce koncepčné kroky alebo aspoň zachovanie dovtedajšieho vývoja vedúceho k finančnej konsolidácii penzijnej reformy. Rovnako zdvihol ruku za návrh svojho kolegu z ministerstva hospodárstva, aby 45 podnikov dostalo investičné stimuly vo výške 10 mld. korún, hoci dve tretiny smerovali do vyspelej západnej časti Slovenska.

  Ďalší rok sa jeho prístup nezmenil. Slabosť ministra, tu musím poznamenať, že nie vždy jeho pričinením, samozrejme, ktorý na rozdiel od jeho predchodcu prešiel z pozície strážcu reforiem do pózy poslušného vykonávateľa príkazov predsedu vlády, potvrdilo jeho cúvanie pri PPP projektoch. Najskôr síce opatrne zdvihol hlas, ale potom ustúpil svojmu kolegovi na poste ministra dopravy a priznal podriadenosť vôli predsedu kabinetu. V tomto prípade už nešlo o miliardy ani o desiatky miliárd korún, ide o stovky miliárd korún. Chybný krok v tejto oblasti môže vyvolať veľmi vážne dôsledky na hospodárenie celého verejného sektora. To však hrozí až po funkčnom období súčasnej vlády a terajších ministrov to bolieť nebude.

  Rovnaký vážny prešľap vykonal minister Počiatek pri krokoch ministerky práce v oblasti penzijného systému. Ak pani ministerka Tomanová a jej kolektív trpia nedostatkom základných ekonomických vedomostí, mal zasiahnuť odborne erudovaný minister financií. Nezasiahol. Ako je možné, že nezdvihol ani raz hlas proti scestným úvahám kolegyne o potrebe zachraňovať Sociálnu poisťovňu, a tým celú verejnú kasu, keď priemerne vyspelý stredoškolský študent vie, že priebežný dôchodkový systém je pre zlý demografický vývoj neudržateľný. Že zmyslom reforiem predchádzajúcej vlády nebolo ožobračovanie Sociálnej poisťovne a prihŕňanie peňazí nenásytným bankám, ale zmyslom bolo bolestivé riešenie dlho odkladaného problému. Ako mohol minister financií mlčať, keď jeho kolegyňa začala v širokej verejnosti distribuovať vládne materiály o nevýhodnosti sporenia v druhom pilieri na základe zavádzajúcich podkladov. A vôbec ako mohol súhlasiť so spochybňovaním druhého piliera, keď si ako strážca verejnej kasy musí uvedomovať, že vydarená reforma je pre penzijný systém nevyhnutná.

  Ministrovi financií kladie predseda vlády Fico za zásluhu, že dotiahol krajinu k prijatiu eura. On bol zárukou, že sa splnili konvergenčné kritériá. To mi znie, ako keby dosiahnutie podmienok na vstup do Európskej menovej únie bolo iba vecou dobrej kalkulačky a zdatných počtárov. No nie je to tak. Minister financií a s ním celá vláda mali šťastie, že sa dostali do funkcií v čase, aký Slovensko vo svojej hospodárskej histórii ešte nezažilo. Ak by bol Robert Fico úprimný, musel by priznať, že konvergenčné kritériá sa podarilo naplniť len vďaka tomu, že Slovensku sa ekonomicky nevídane darí. Preto si vláda môže dovoliť míňať, rozhadzovať peniaze farmárom, veľkoryso rozdávať vianočné darčeky dôchodcom či bezostyšne dotovať vybraných investorov. Som zvedavý, ako by sa súčasná vláda bila do pŕs, ak by krajinu zdedila napríklad v roku deväťdesiatosem, keď verejné financie boli v rozvrate, podnikateľské prostredie dokrivené, ekonomický rast nízky, dlhy vysoké, krajina v izolácii. To by predseda vlády svojho ministra takto nevychvaľoval. Ten by musel buď konať a robiť bolestné opatrenia, alebo by počúval svojho populistického šéfa a nenasmeroval krajinu do Európskej menovej únie, ale do hlbokej finančnej krízy.

  Ministrovi Počiatkovi by dnes skôr sedelo označenie čiastočne úspešného tlmiča zámerov svojho šéfa. Ak by ako minister vyhovel všetkému, čo bolo napríklad v programovom vyhlásení vlády, dnes by sme nehovorili o Maastrichte, ale o druhom Maďarsku. Tam príčinu rozvratu verejných financií pociťujú dodnes, a preto nie je div, že Slovensko ekonomicky svojho suseda predbehlo. Ale Ján Počiatek tlmil len toľko, koľko mohol, alebo natoľko, nakoľko si v mocenskom boji udržal pozíciu. Jeho ústretová a potom neprijatá demisia nie je ani demisiou, pretože ju položil do rúk nepravému človeku. Možno ju chápať ako gesto pri meraní síl v čase, keď ekonomické záujmy silných skupín prerastajú vládnemu SMER-u cez hlavu.

  Nech je to už akokoľvek, vývoj posledných dní, keď únik informácií z najvyšších vládnych miest poriadne smrdí korupčným konaním, neveští nič dobrého. Ako keby sme sa vracali do polovice deväťdesiatych rokov, keď za vlády Vladimíra Mečiara vznikala tzv. kapitálotvorná vrstva. Vtedy spriaznení ľudia neogabane bohatli na privatizácii spoločného majetku, ktorý potom v druhom slede výhodne rozpredali. Teraz sa vymýšľajú PPP projekty, štátne investície do letísk či jadrových elektrární. A čo je najhoršie, predmetom čudných prerozdeľovaní sa stávajú fondy z Európskej únie. V tvrdom dohľade je pozícia ministra financií nezastupiteľná, lebo je hlavne na ňom, aby sledoval čistotu tokov peňazí získaných z daní našich občanov i občanov ostatných štátov Európskej únie. Je na ňom, aby hľadel na efektivitu ich využitia. Takže podľa môjho názoru Ján Počiatek za uplynulé roky sa prejavil nie raz ako slabý minister.

  Zdalo by sa na druhej strane, že máme silného predsedu vlády, pod zásahom ktorého mnohí ministri, aj minister financií Ján Počiatek, zmenili svoje pôvodné názory na danú vec. Minister financií urobil chybu, vážnu chybu, ktorú v prvom kole odsúdil aj premiér Robert Fico. Ak by bol premiér dostatočne silný, konal by. Konal by v súlade so svojím sľubom, že pri akomkoľvek podozrení či najmenšom podozrení bude konať do dvadsaťštyri hodín, ale aj v súlade so základnými demokratickými princípmi. Minister financií dostal žltú kartu s tým, že pôjde z voza, ak pochybí za oveľa menšiu vec ako iní ministri. Čo je to menšia vec? Tvrdší pohľad, vyjadrenie názoru? Väčšia poslušnosť bude znamenať, že minister financií bude ešte slabší ako dodnes? Od stredajšieho výroku, že konanie ministra financií bolo neetické a nemorálne, až po posledné vyjadrenie predsedu vlády, že opozícia sa má ospravedlniť ministrovi financií, prešiel predseda vlády dlhú cestu. A čo sa vlastne stalo od stredy do pondelka? Tlačovka silného finančného hráča. Ďalšia žltá karta? A vieme komu. Myslím si, že nemáme len slabého ministra financií, máme slabého aj predsedu vlády. Kto koho a ako riadi, je čoraz jasnejšie.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec. Teraz by mal nasledovať pán Lipšic, ale do rozpravy sa v zmysle príslušného paragrafu rokovacieho poriadku hlási podpredseda vlády Kaliňák, má slovo. Potom vystúpi pán poslanec Lipšic.

 • Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, počul som tu pred chvíľkou opäť niekoľko vystúpení, ktoré boli dlhé, ale boli bez obsahu. Poväčšine sa nedotýkali priamo tej skutočnosti, pre ktorú je táto schôdza zvolaná. Dovoľte teda, aby som aj ja trošku možno všeobecnejšie pomenoval niektoré skutočnosti, ktoré som dnes registroval.

  V úvode som povedal, a hovoril som to aj cez víkend v niektorých reláciách, že opozícia je naozaj bezradná. Bezradná z toho, že za dva roky neurobila nič, čo by si verejnosť mohla zapamätať, podobne ako si verejnosť nezapamätala, okrem tých negatív, nič ani z posledných ôsmich rokov, kedy vládla. Čo, samozrejme, nastalo predovšetkým, to si verejnosť všimla, že opozícia je pomerne v rozklade, či už stranícky, s výnimkou snáď SMK, ktoré ešte drží ako-tak pokope, KDH takisto už má nejaký ten polčas rozpadu za sebou a SDKÚ sa nie tak úplne rozpadlo len vďaka naozaj veľmi tvrdým a stalinistickým metódam vládnutia a vyhadzovania členov, rušenia organizácií a podobne.

  Ja by som sa teda radšej vrátil k tomu, že opozícia naozaj nemá, čo by mohla konkrétne vyčítať tejto vláde. Je naozaj nešťastná z toho, že sa jej darí. A ja by som si dovolil odcitovať niekoľko výrokov pána poslanca Mikloša, ktoré v roku 2006 na adresu tejto vlády povedal.

  Televízia JOJ, 4. 6. 2006: „SMER jednoznačne zadlží Slovenskú republiku na budúce generácie a rozvráti ekonomiku a zruší to, čo bolo naštartované ťažko.“

  Korzár, 6. 6. 2006: „Táto vláda spôsobí medzinárodnú izoláciu Slovenska“, takáto vláda, pardon, to bolo ešte len po zostavení koalície. „Takáto vláda spôsobí medzinárodnú izoláciu Slovenska, rast etnického napätia, neriešenie problémov, život na úkor budúcnosti.“

  Webnoviny, 29. 6. 2006: „Zloženie novej vládnej koalície pre Slovensko je najhoršou možnou kombináciou z politického hľadiska, z hľadiska programových vyhlásení týchto strán a z hľadiska kompetentnosti ľudí, ktorí ju reprezentujú.“

  TA 3, 29. 6.: „Koalícia, ktorá vznikla, je zlou správou, zlou správou pre Slovensko, zlou správou pre ekonomiku. Touto koalíciou je ohrozený vysoký a udržateľný ekonomický rast, ktorý Slovensko má.“ Rovnako prijatie eura sa podľa neho môže presunúť najskôr na rok 2012.

  TA 3, 1. 8. 2006: „Záväzok vstúpiť do Európskej menovej únie v roku 2009 je nereálny.“

  „V zásade sa dá povedať, že táto koalícia poškodí slovenskú ekonomiku.“ Okey, 1. 8. 2006.

  To je presne to, o čom hovorím dnes. Slovensko má najvyšší ekonomický rast v rámci Európskej únie, podarilo sa nám odstrániť a začať plniť kritériá pre vstup do euro, napríklad taká nadmerná procedúra nadmerného deficitu, ktorá bola zavedená za vás, pán Mikloš. Za vás sa začala táto procedúra. Za vás sa začala procedúra nadmerného deficitu. Vy to predsa veľmi dobre viete. A tento minister financií dokázal udržať tak verejné financie a konsolidovať ich spôsobom tak, že sme sa naspäť dostali do normálu tak, ako si to žiada Európska únia.

  Rád by som sa vrátil ešte aj k tomu, čo povedal pán minister Maďarič. Mal totižto úplnú pravdu. Otcom a matkou finančných skupín je nielen dnešná opozícia, ale hlavne SDKÚ. To je otcom a matkou. Čo znamenali v roku 1998? Nič. Máte nádhernú krivku nárastu majetku, aktív a všetkého za tých osem rokov. Odovzdali ste im prakticky všetko, čo sa dalo. Či zdravotníctvo, či akcie VSŽ, či DSS. Faktom zostáva, že táto vláda po nástupe zastavila privatizáciu letiska. Zastavila a zabránila privatizácii Carga. Zrušila zisky finančných skupín v zdravotníctve. Veď ste tu ich obhajovali. Tu ste protestovali, že meniť pravidlá uprostred hry je nespravodlivé. Tu ste obhajovali zisky finančných skupín. My sme ich nikdy neobhajovali. My konáme.

 • Reakcie z pléna.

 • Vy chcete súdiť ministra financií za to, že bol na jachte. To je náš vnútrostranícky problém, kedy sme jasne povedali, že prekročil pravidlá sociálnodemokratického politika. A dostal za to žltú kartu. Pán predseda Fico nezmenil svoj názor. On mu dal žltú kartu. Vy sa snažíte povedať, že zmenil názor po vplyve finančných skupín? A ako? Veď to isté tvrdil v pondelok a to isté tvrdil aj predtým v stredu. Nič iné.

 • Ruch v sále.

 • Ja chápem, že ste z toho nešťastní, že vám sa málokedy stáva, že by ste mali nejakú osobnú integritu v názoroch, ale nám sa to nestáva. Je totožný ten názor tak, ako ho vyriekol prvý raz. Autentický.

  Viete, ak tu niekto bol konfrontovaný s klamstvom, tak ste boli vy, pán Mikloš. Najprv ste povedali, že ste sa nikdy nestretli s finančnými skupinami, nikde ste sa nestretli s J & T, a keď vyhlásili, že predsa si to musíte pamätať a je to aj v knihách na Úrade vlády, tak ste zrazu povedali: „No nepamätám si.“ Kto je tu usvedčený z klamstva v priamom prenose? Kto je tu usvedčený z klamstva v priamom prenose? Na to je ľahká odpoveď. Vy, pán Mikloš. Vy ste usvedčený z klamstva v priamom prenose.

  Takisto rád by som chcel povedať, že vyberáte si zo všetkých viet len to, čo sa vám hodí, a to je pre vás typické, ale to vám už neprejde. Viete, keď tu najnedôveryhodnejší politik niečo vysvetľuje, znamená to, že je najnedôveryhodnejší. A nikto mu nemôže uveriť. A preto mu nemôže uveriť, lebo mu neverili osem rokov. Pretože osem rokov voličov klamal. A keď raz niekto klame, tak sa to neodnaučí. Jednoducho mu je to blízke. A to bude robiť aj ďalej.

  Preto aj tá veta, ktorú tu stále spomína pán Štefanec, predsa bola inak povedaná. Prečítajte celú! Naberte odvahu, ja chápem, že je to ťažké povedať iný názor v tejto strane, pretože by vás okamžite odvolali, ale keby ste nabrali tú ľudskú odvahu, tak by ste povedali, že by ste prečítali celý ten odsek, čo vlastne povedali vami „kojení“ finanční žraloci.

  Viete, lebo tu je taký nádherný zoznam. Toto je takzvaný program kojenia finančných skupín za uplynulých osem rokov. Tu sú všetky aktivity zo všetkých ministerstiev, ktoré ste mali. Čo ste im dali, ako ste ich nakojili, aby narástli do dnešných rozmerov. A podobný by sme mohli vyhotoviť my, ktorí sme im zobrali, reálne čo sme im zobrali. Vy totižto nemáte reálne nič z toho, čo by sme im mohli dať. A to je ten fakt, prečo ste slabí. Keby ste to prečítali celé, že ako to bolo povedané. No ale na to odvahu nenaberiete, takže to ani od vás neočakávam. Ale veď to nechajme tak, pán poslanec.

 • Reakcia poslanca.

 • Ja som si to prečítal dnes v novinách. A tam som videl, že nehovoríte celé, že hovoríte len to, čo sa vám hodí. A to je to isté, čo sa týka aj pána guvernéra NBS. Pán guvernér NBS jasne povedal, že sa začala procedúra parity poobede a že sa to dozvedeli poobede slovenské orgány, že sa tá parita začne. A vy to viete, pán poslanec, že o tom nerozhodujú slovenské orgány, že o tom rozhoduje európska inštitúcia ECB, ktorá musí robiť dve konferencie k tomu, aby sa na tom mohla zhodnúť a urobiť to. A pripustite, aj keď zase z pohľadu toho, že nemáte problém klamať priamo do televízie, tak už sa vás na to radšej ani nepýtam, lebo viem, aká by bola odpoveď, ste ochotný to zatĺcť. Je to, že povedal guvernér, že informácia o zmene centrálnej parity bola k dispozícii až poobede. Pretože pôvodný plán bol úplne iný, asi o dva týždne. Kto to mohol vedieť? Nikto. Ani s tou informáciou nikto nemohol narábať.

  Dnes ste sa už stiahli. Dnes už ani netvrdíte, že na jachte prezradil Počiatek informáciu. Dnes už tvrdíte, že mohla byť známa v utorok večer. Na jachte bola v nedeľu, že? Už dnes pripúšťate, že Počiatek nemohol vedieť o tej informácii ani na jachte. Dnes to už hovoríte. Už ste úplne inde, ako kde ste boli pred týždňom, keď ste s kauzou začínali. Toto si treba uvedomiť, že vy posúvate tie informácie, lebo zisťujete každým ďalším vyhlásením, že tá informácia je naozaj vymyslená a že ste si to vymysleli. Ja chápem, je ťažké priznať sa pred kolegami, že ste si to vymysleli a všetci teraz vás obhajujú a mohli by ste vyzerať zle. Ja by som robil asi to isté. Bál by som sa im priznať, že som si to vymyslel a vtiahol som ich do vašej, vašej hry proti Počiatkovi.

 • Reakcie z pléna.

 • Áno, je to v podstate aj možno z toho, že pomaly ste sa začali vyhýbať televíznym reláciám. Keď bola diskusia o eure, nikdy ste tam neboli. Posielali ste pána Štefanca namiesto seba. (Reakcie z pléna.) Čiže to je vlastne možno o tom, že sa vám to dnes hodí.

 • Reakcie z pléna.

 • Ale aby som bol úplne presný, odpovedzte si na otázku, v koľkých diskusiách bol Dzurinda s Ficom v predminulom volebnom období? A budete vedieť. A budete vedieť, že v žiadnej. To znamená, že...

 • Reakcie z pléna.

 • Okrem predvolebného boja. (Reakcie z pléna.) Aj so mnou ste nechceli ísť, pán Dzurinda, keď bola skupinka. Ani so mnou ste nechceli ísť do relácií. (Reakcie z pléna.) Ale prosím vás pekne...

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci... Poprosím aj pána...

 • Viete, vy mi nestojíte ani za reakciu, pán poslanec...

 • ... podpredsedu vlády aj vás, rokovací poriadok nepredpokladá, prosím, dialógovú formu vystupovania.

 • Ale čo je pre mňa podstatnejšie, poďme sa baviť o tom, že aký zákon bol porušený v prípade napríklad tej jachty. Premiér jasne povedal, čo odsúdil. Správanie z pohľadu sociálnodemokratického politika. To odsúdil. Porušil nejaký zákon? Povedzte mi. Ja ale by som možno o niečom vedel. Ja by som možno vedel o jednom peknom príklade.

  Vy ste hovorili o megaškandále. Ja mám taký megaplagát. Spoznávate muža na tom plagáte, pán poslanec? Koľko tam narátate reklám, ktoré tam sú. Všetkých komerčných. Je tu našťastie aj pán poslanec Gál, ktorý je predsedom výboru, touto cestou by som mu to rád odovzdal. Hovorilo sa, že si to pán poslanec obšliapal v redakciách, aby to nevyšlo. Ja by som rád upozornil, že je tu veľa komerčných reklám. Pamätám si, že táto snemovňa naháňala pána Galisa, ale aj pána premiéra za to, že mal nadpis Fila alebo Légia výrobcov športovej, ale tu sú konkrétne názvy firiem, ktoré reklamoval pán poslanec Mikloš. Ak toto nie je v konflikte záujmu, ja potom neviem.

 • Viete, ale na tejto fotke je ešte jedna zaujímavá vec, pán Mikloš. Poznáte túto firmu, čo ju máte nad tu tým najväčším? Viete o tom, že tá firma dodávala, mala štátne zákazky za vás v hodnote 1,2 mld. korún? Dodávala počítače pre bývalú vládu.

 • A viete o tom, že pán, ktorý tú firmu reprezentuje, je váš blízky známy? Neboli ste náhodnou s ním na Aljaške? Neplatil vám náhodou tú cestu?

 • Viete, toto je práve vec, že toto je porušením zákona, flagrantným a konkrétnym. Vy hovoríte o podozreniach, ktoré vám vyvrátil každý dnes. Toto je porušením zákona. Môžeme sa baviť o tom... Prosím?

 • Reakcia z pléna.

 • Každý. Dnes aj guvernér Národnej banky. Veď môžete nabrať odvahu a povedať mimo tohto pultu, kde ste chránený imunitou, čo ste ani v relácii neurobili. Povedzte, unikla informácia od ministra Počiatka, keď sa vás na to priamo pýta, to som ja nepovedal, nevkladajte mi do úst, čo som ja povedal. Povedali ste, že ja si myslím, je podozrenie. Tak ja nemám podozrenie, ja mám konkrétne porušenie zákona a touto cestou by som si ho dovolil odovzdať pánovi poslancovi Gálovi, hneď ako skončím.

  Budem sa veľmi tešiť, že či aj dnes médiá opäť obídu túto nebadanú informáciu. A keby jej venovali možno aspoň toľko priestoru, koľko venovali Dušanovi Galisovi s nápisom Fila. Viete, mať na tričku firmu, ktorá dodávala za 1,2 mld. korún, nuž to považujem za silnú kávu. A že tento človek má odvahu niekomu kázať o morálke, to je tiež silná káva.

  Povedzte, možno ešte na jednu otázku odpovedzte, pán Mikloš. Viete, po dlhom časom ste mali možnosť ísť do Spojených štátov, dostali ste víza. Kedy ste boli naposledy ešte pred Aljaškou v Spojených štátoch na dovolenke? Skúste na to odpovedať. Viete, vieme, že máte spoločné úspory vo výške 675-tisíc. Cesta do Ameriky je drahá. Mám taký pocit, že ste boli v posledných dvanástich mesiacoch ešte raz na dovolenke v Amerike. Porozprávajte nám o tom, ako je to možné z takých malých úspor to dokázať?

 • Reakcie z pléna.

 • Viete, čiže keď sa bavíme o tom, kto tu porušuje zákony, kto chce klásť morálnu latku, pred chvíľkou to tu pani poslankyňa, tu už nie je, hovorí, kto kam dáva morálnu latku. Toto je konkrétna výška morálnej latky. Konkrétna výška.

  Ešte raz sa vrátim k tomu, ak sa za niekoho narodili a narástli finančné skupiny, bolo to SDKÚ. My tie hračky, ktoré ste im dali za posledných osem rokov, im berieme. A nájdite tie dôkazy o tom, že by ste chceli nájsť prepojenie. Nemáte ho, preto len hovoríte prázdno. A to je celý problém.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami: poslanci Dzurinda, Janiš, Štefanec, Palko, Kužma. Ak je to všetko, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má pán poslanec Dzurinda.

 • Ja počkám, kým pán podpredseda vlády ukončí svoj družný rozhovor. Pán podpredseda vlády, tu váš kolega z vlády, iný vicepremiér, pán Dušan Čaplovič povedal toto, citujem: „Keby sa mne takéto niečo stalo, bez váhania by som odišiel sám.“ Hovoril o tom, čo sa stalo pánovi ministrovi Počiatkovi. Pán podpredseda vlády, keby sa vám takéto niečo stalo, odišli by ste sám tak ako váš kolega pán Dušan Čaplovič?

 • Teraz má slovo pán poslanec Janiš.

 • Ďakujem za slovo. Veľmi časovo obsiahle vystúpenie, časovo obsiahle. Troch vecí sa dotknem. Opozícia je v rozpade. Opozícia je v rozklade. A vy tu túto rozpadajúcu sa opozíciu včera cez médiá a dnes na grémiu žobroníte, aby stiahla návrh na mimoriadnu schôdzu? Kto je tu v rozpade? Nie je to náhodou práve SMER? Ktorá skupina v SMER-e dnes vyhráva. Dnes vyhrala vaša, pán podpredseda Kaliňák. Dnes ešte vyhráva vaša skupina SMER.

  Čo sme, my sme urobili finančné skupiny. Pán minister, čo ste znamenali vy ako podnikateľ Robert Kaliňák v roku 1998? Boli ste takto maličký. Dnes ste takto veľký. No tak nám za to aspoň poďakujte.

 • Smiech v sále a potlesk.

 • A tretia poznámka. Pán minister, vy ste zabránili zisku zdravotných poisťovní. A viete prečo? Preto, aby si finančné skupiny, tieto a ešte viac peňazí, ktoré hovoríte, že ste ušetrili, tieto peniaze vytiahli cez poskytovateľov liekov, cez nemocnice a poskytovateľov pre seba. O tomto to je vaša reforma zdravotníctva. Kričíte o zisku, ktorý ste ušetrili. Na druhej strane tým pacientom a lekárom vyťahujete oveľa, oveľa väčšie peniaze cez vertikálne prepojenie. Košický samosprávny kraj, jeho rozhodnutie smeruje k tomu, čo hovorím ja. A za chvíľku budete prekvapený, alebo vy nebudete prekvapený, lebo viete, o čo kráča, ale verejnosť bude prekvapená. Z vašej reformy zdravotníctva, z vášho vyťahovania peňazí kam peniaze v zdravotníctve budú odchádzať.

 • Ďakujem. Teraz má slovo pán poslanec Štefanec.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Nuž ukazuje sa, že nielen predseda vlády je od predvčerajška nezvykle nervózny, pán podpredseda, aj vaše vystúpenia sú pretkané nervozitou stále viac a viac. Zjavne vám nevadí nepravda. Tretíkrát ste vlastne prekrútili, druhýkrát vy, jedenkrát pán minister Maďarič, slová pána guvernéra. Takže do tretice ešte raz vám hovorím, že nikdy sa nevyjadril pán guvernér o tom, že by nebola známa centrálna parita, jej výška do popoludnia dvadsiateho ôsmeho, ale hovoril o procese a táto úroveň bola známa minimálne deň vopred. Minimálne.

  Ste nervózny aj z toho, že niekto cituje jednu vetu. Obrátili ste sa na mňa, no však máte neobmedzený priestor, veď prečítajte, čo potrebujete za vhodné. Citujte si aj celé reklamné inzeráty J & T. Ale viete čo, pán minister? Keď vás to tak irituje, ja vám ju prečítam ešte raz, tú vetu: „Naša spoločnosť je proti odvolaniu ministra financií Jána Počiatka.“ Prvá veta. Prvá veta. Ja chápem, prečo ste z nej nervózny, lebo usvedčuje prepojenie finančnej oligarchie na vašu stranu.

  A keď ste hovorili o zastavení privatizácie letiska, na základe uvedených skutočností vznikajú ďalšie podozrenia, že ste to zastavili preto, že J & T nebola v tejto privatizácii úspešná.

 • No a nakoniec a nie menej dôležité, pán minister, veľmi sa mýlite, to, že pán minister financií bol na jachte, nie je váš vnútrostranícky problém, je to hanba celého Slovenska. Pán Boh nás ochraňuj od takých ministrov!

  Ďakujem.

 • Pán minister, mňa najviac zaujala na vašom vystúpení veta, ktorú ste povedali kolegovi poslancovi tu z prvého radu, keď ste mu povedali spod rečníckeho pultu, že vy mi ani nestojíte za to, aby som sa s vami bavil. Pán minister, čo vás vedie k tomu? Čo vás vedie k tomu, že vy takýmto spôsobom jednáte s poslancami Národnej rady? No tak dobre, teraz ste minister. Pred desiatimi rokmi ste neboli, neboli nikto a prídu časy, keď zase budete nikto. Čo vás vedie k tomu, a toto keby ste mi, prosím, vysvetlili, že takýmto spôsobom sa chováte k poslancom. Keby ste mi toto mohli vysvetliť, pán minister.

 • Teraz má slovo pán poslanec Štefan Kužma.

 • Ďakujem pekne. No hovorili ste veľa o prekrúcaní, ja by som aj povedal o jednom prekrúcaní. Všetci si dobre pamätáme, ako bol SMER proti rýchlemu prijatiu eura, ešte keď bol v opozícii. Odrazu sa naštartoval. No začínam tušiť pohnútky, ktoré viedli k tomu, že takto zmenil SMER svoj názor.

  Dnes na hospodárskom výbore nám bolo tlmočené, keďže pán minister neprišiel, pánom predsedom výboru, že pán minister tam bol na súkromnej návšteve, ktorú si sám platil, cestu, ubytovanie, išiel okolo jachty a na 40 minút sa zastavil. Ak je toto pravda, hovoril to váš predseda výboru, chcem sa spýtať pán ministra, ako sa dopravil do Monaka? Poprosil by som, keď bude on odpovedať na túto otázku.

  No a čo sa týka k tým J & T, no dokázali niečo za jeden deň, čo nedokázali ani najsilnejšie, najrenomovanejšie finančné firmy Európy, ani londýnski hráči, ani nikto, čiže pravdepodobne sú to najmúdrejší ľudia na svete, najväčší géniovia, potom by na nich pán predseda vlády nemal tak nadávať, ale asi by oni mali ministrovať, keď sú fakt najschopnejší na svete, alebo bolo za tým niečo iné a to už by bol vážny problém, čo z nich urobilo tých najmúdrejších na svete.

  A povedali ste, že sa so mnou nebudete baviť. Vy ste povedali jednu vetu, že pán bývalý predseda vlády nikdy nebol na diskusii s pánom Ficom. Úplne natvrdo ste to povedali teraz tu pred pár sekundami, úplne natvrdo. Ja som povedal, a vy hovoríte, že neklamete na rozdiel od nás, ja som povedal, že keď si stojíte za tým, tak keď sa dokáže, že bol, tak odstúpte.

 • Ďakujem pekne. Odzneli faktické poznámky. Teraz v rozprave vystúpi pán poslanec Daniel Lipšic.

 • Reakcia z pléna.

 • Reagovať? Áno, pokiaľ, pokiaľ sa chce pán minister... Dobre.

  Zapnite, prosím, mikrofón pánovi podpredsedovi vlády.

 • Ďakujem pekne. Ja by som naozaj reagoval rád na všetkých, ale ja mám len dve minúty a vy každý máte dve minúty, tak možno na tú reakciu keby som mal päťkrát dve, tak by som stihol všetko.

  Čiže po prvé k otázke pána poslanca Dzurindu, my máme naozaj u nás pluralitu názorov. My sa nemusíme báť, my sa nemusíme báť. Ja by som na tú jachtu nešiel, to je moja odpoveď. My sa nemusíme báť povedať svoj názor, že nás niekto vylúči, keď budem nesúhlasiť s pánom Miklošom. Ja sa toho u nás nebojím.

  Druhá vec je, u nás neexistujú skupiny. Skupiny existovali v SDKÚ, skupinky. Pamätám si, že to bol veľký problém minulej vlády, na ktorej sa stala minoritná. To znamená, u nás také skupiny nie sú, pán poslanec, neexistujú. My sme pomerne jednotní, ak ste si všimli. A chápem, že vám to vadí.

  Viete, nie som si istý, či teraz človek znamená viac alebo menej, ja si myslím, že obyčajný človek a podnikateľ, ktorý platí veľké dane, možno znamená viac ako politik. Keď to zoberiem, že v roku 1990, teraz sa nepamätám, na koho presne reagujem, tak bol som taký malý v 1998, pán Janiš, jasné, bol som taký malý. Pán Janiš, koľko ste mali zamestnancov v roku 1990? Ja štyridsať. Čo ste vy znamenali pre Slovensko v roku 1990? Ja som platil dane. Ja som platil veľa daní. Ja ešte keď som bol prvý rok v parlamente, som mal väčšie dane ako to, čo bol môj plat. Vždy som doplácal na preddavky na dani. Viete, pán poslanec, ako môžete aj vy urážať, koho chcete, mne to nevadí, ja sa na to neurazím, ja nie som citlivý, len vám vysvetľujem, že som tomuto štátu nosil dane už dávno predtým, než vy ste tušili, čo je podnikanie.

  Ďalšia vec je, že prečo sa nechcem baviť s pánom poslancom? Lebo nedodržuje rokovací poriadok. Vykrikuje počas prejavu, prečo by som mal na to reagovať, pán poslanec Palko? S vami sa bavím vždy, keď za mnou prídete. Niekedy som vás odmietol? Prídete za mnou, poviete, čo chcete, ja to zrealizujem. Ja sa bavím s každým, kto sa správa slušne. On vykrikuje počas prejavu, potom kladie otázky v reakcii na mňa, kladie otázky ministrovi financií, veď to je porušenie rokovacieho poriadku. Keď sa bude správať slušne, ja sa s ním budem rád baviť. To je veľmi jednoduchá otázka.

 • Ďakujem pekne. Takže pokračujeme v rozprave. Teraz už vystúpi pán poslanec Lipšic, pripraví sa pán poslanec Ivan Mikloš.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Milé kolegyne, vážení kolegovia, budem pomerne stručný a začnem vyjadrením pána ministra Počiatka, v ktorom povedal, že neexistujú dôkazy, ktoré by ho usvedčovali z úniku informácií. A asi má pravdu, že také dôkazy, ktoré by ho z toho usvedčovali, neexistujú, nebol by som si síce istý, ale predpokladám, že neexistujú. Napriek tomu, napriek tomu si myslím, že to vážne podozrenie stále existuje.

  Predstavte si taký nejaký jednoduchý kriminálny prípad. Nájdeme v nejakom dome mŕtve telo a máme očitého svedka, ktorý vidí tesne predtým, ako došlo k vražde, niekoho vstupovať do domu a vychádzať z domu. To ešte nie je priamy dôkaz, že tú vraždu spáchal, ale je to pomerne vážne podozrenie. My tu máme následok nie v podobe mŕtveho tela, ale v podobe zarobenia stoviek miliónov korún finančnou skupinou, a máme tu konanie, ktoré tomu tesne predchádzalo a to je vaša návšteva na jachte. Čiže tých nepriamych dôkazov minimálne, minimálne sú dva.

  Ja sa priznám, že mňa zaujalo aj iné vyhlásenie predstaviteľov finančnej skupiny, podľa ktorého vás stretli na promenáde, ale nielen vás, aj riaditeľa letiska stretli na promenáde. Priznám sa, že ja keby som stretol riaditeľa letiska na bratislavskom korze, tak ho asi nespoznám, ja som ho nikdy nevidel, a to, že ho spoznali a pozvali predstavitelia finančnej skupiny, znamená, že sú asi v pomerne úzkom vzťahu. Ja neviem, ja teda vás by som, samozrejme, spoznal, ale riaditeľa letiska asi nie. To tiež o niečom, si myslím, že svedčí. Ale budem hovoriť o dvoch veciach, o dvoch formách predstierania.

  Ja si totižto myslím, že dnešná vláda je najmä o predstieraní. A budem hovoriť o tom, ako predstiera, že finančné skupiny sú zlom, a o tom, ako predstiera, že vyvodzuje politickú zodpovednosť. Vy predstierate, pán minister, v zásade všetko. Na základe vášho predstierania máte také vysoké preferencie, aké máte. Je to také určité tajomstvo pre mňa, ale predstierate napríklad už dva roky, a to robil aj pán premiér pred voľbami, že viete riešiť ceny potravín, že ich dokonca riešite. Ale ony každý deň stúpajú, každý jeden deň. Predstierate, že viete riešiť ceny benzínu, ale ceny benzínu takisto stále stúpajú. Aj ceny liekov stúpajú. Predstierate aj v tomto parlamente, že vaša priorita je budovanie diaľnic. Prijímate zákony, mimoriadne zákony, ktoré okamžite nasadia buldozéry. Ale faktom je, za dva roky vašej vlády ste nezačali stavať ani jeden meter diaľnic, ani pri Považskej Bystrici, ani pri Martine, ani pri Levoči, ani pri Žiari nad Hronom, proste nikde, ale robíte z toho predstieranie. A to zatiaľ vám, musím povedať, ide pomerne dobre, ste v tom úspešní. A predstierate aj dve ďalšie veci. Predstierate, že finančné skupiny sú čosi zlé a že vy proti nim bojujete, ale len verbálne.

  Pán minister Kaliňák v predchádzajúcom vstupe spomínal, že kde sa kedy finančné skupiny nabalili, môžeme aj o tom niekedy hovoriť, samozrejme, boli by to zaujímavé zistenia, ale poviem vám konkrétny príklad. V oblasti justície sme mali problém s finančnými skupinami v prípade konkurzov. Prípady, ktoré boli známe pod názvom konkurznej mafie. V týchto prípadoch vystupoval jeden veľmi odvážny a čestný sudca. Volal sa a volá sa Dr. Alexander Mojš z Banskej Bystrice. Boli naňho vyvíjané rôzne tlaky zo strany finančných skupín, aby bol disciplinárne stíhaný, dokonca trestne stíhaný, aby musel z justície odísť, ale my sme tým tlakom nepovolili. Vaša vláda áno. Sudca Mojš má už niekoľko mesiacov vaším ministrom spravodlivosti pozastavený výkon funkcie, v tichosti, bez nejakých veľkých tlačoviek, pretože nešiel poruke finančnej skupine v konkurze jednej investičnej spoločnosti. To je podľa mojej mienky problém finančných skupín.

  Čiže vy predstierate, že finančné skupiny sú zlé, ale visíte na jachtárskych lanách finančných skupín. Musím povedať, že som považoval za mimoriadne asi nie úsmevné, ale zvláštne, keď pán minister Kaliňák pred pár dňami v televíznej relácii povedal, že vaša návšteva jachty v Monaku bola v rozpore, tak to úprimne myslel, ako to len on vie, s hodnotami sociálnodemokratického politika, povedal pán minister Kaliňák. Proste naši dvaja sociálnodemokraticky mysliaci a cítiaci ministri páni Kaliňák a Počiatek to tak berú, to tak predstierajú.

  Druhá forma predstierania je, že vláda a jej premiér vyvodzuje politickú zodpovednosť. A jednou z foriem, ktorá sa na Slovensku ujala od nástupu novej vlády, už to bolo spomínané, je ponúkanie demisie. Podľa mňa sa ponúkať dajú krémeše, ale nie demisie. Demisiu buď dám, alebo nedám. A ja viem, o čom hovorím. Ja som raz demisiu podával. A nie ponúkam. Čo to je, že ponúkam demisiu? Už to začal pán Kašický, predchádzajúci minister, teraz v tom pokračujete vy. Neviem, čo to je za nová tradícia politickej kultúry.

  Ja si myslím, pán minister, že na základe tých podozrení a krokov, ktoré ste urobili, a vyhli by sme sa aj dnešnej schôdzi, ste demisiu nemali ponúkať, ale mali ste ju priamo a rovno podať. Urobili by ste službu svojmu premiérovi, tejto vláde, ale najmä tejto krajine.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Lipšica: pán poslanec Záhumenský, Kahanec a pán poslanec Slafkovský. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  A pán Záhumenský má slovo.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Lipšic, vy obviňujete túto vládu, že táto vláda predstiera. Občania veľmi dobre sledujú, ako táto vláda predstiera vrátenie protiústavne zobratých invalidných dôchodkov, ako predstiera vstup do Schengenského priestoru, ktorý za vašej vlády bol takmer zbabraný, predstiera vstup do eurozóny a kto tu vlastne predstiera, si myslím, že ste práve vy, ktorý sa snaží zneužiť to, že v Európe rastú ceny potravín.

  Ale pozrime sa, ako ste predstierali za osem rokov vašej vlády pomoc poľnohospodárom a ako ste predstierali to, že nedovolíte bezbreho vytvárať zisk obchodným reťazcom, ako ste spravili zákon o obchodných reťazcoch impotentný, ktorý likvidoval potravinárov, poľnohospodárov, ktorý má dosah na to, že sa podstatne znížila výroba poľnohospodárskych produktov na Slovensku, aj keď neberiete vôbec do úvahy globálne hľadisko a ten nárast ceny potravín na Slovensku je podstatne nižší, ako je v okolitých krajinách a všetky komodity, ktoré slovenskí poľnohospodári prestali vyrábať, sú podstatne, podstatne drahšie, ktoré dovážame, ako tie, ktoré ešte dneska vyrábame. Ja vám môžem povedať, že globálny rast cien potravín aj vplyvom toho, že dochádza k energetickej kríze, bude, ale vplyvom vlády dochádza k jeho zmierňovaniu. A pokiaľ nepríde k zastabilizovaniu tohto sektora, tak rast cien bude a pripíšte si to k vašim úspechom vašej vlády, že došlo k rozpadu tohto sektora, čo má za následok aj zdražovanie potravín.

  Ďakujem.

 • Mňa rovnako, pán poslanec Lipšic, oslovilo vaše konštatovanie o predstieraní a ja by som na to použil príklad, ktorý je dnes čerstvo v tlači, keď zasa sa tam debatuje o predstieraní sociálnej politiky a o predstieraní toho, že sa budú zvyšovať rodinné prídavky. Je zaujímavé, že napriek tomu, že hovorca ministerstva práce a sociálnych vecí jasne deklaroval, že je pripravené zvýšenie prídavkov na dieťa o 30 korún, tak pán premiér nemá problém skonštatovať, že to vôbec nie je pravda, že je to klebeta. Potom sa ťažko možno spoliehať, že ktoré slová pána premiéra alebo tejto koalície platia a ktoré neplatia.

  Čiže o predstieraní je to aj o tom. A o predstieraní je to aj vtedy, keď má pán premiér odpovedať na otázky, keď sa ho pýtajú. Čakal by som, že pri takých konkrétnych otázkach, keď sa jednalo, o čom bude napríklad táto schôdza, tak pán premiér na jednej strane nemá problém skonštatovať, že táto schôdza je zbytočná, a citujem, že: „Opozícia klame len tak praští a bez problémov to urobia v čase, keď nám ide o zavedenie eura. O čom bude táto schôdza? Či mala jachta jedenásť metrov alebo štrnásť metrov? Či boli pekné baby alebo škaredé baby? Či bolo na lodi šesťdesiatdva alebo osemdesiatdva ľudí? Načo tá schôdza bude zajtra. Ja naozaj neviem, pretože dnes je úplne evidentné, že žiadna informácia neunikla.“

  No pokiaľ takéto konštatovania majú byť tou odpoveďou s faktami, tak si myslím, že asi tie fakty v takýchto odpovediach sú tiež len predstierané fakty. Takže toho predstierania je asi viac pri vašej vláde a predstierate aj to, že robíte solídnu politiku.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Lipšic, chcete reagovať na faktické poznámky? Nech sa páči.

 • Ja len teda na pána poslanca Záhumenského. Pán poslanec, ja si myslím, že vláda reálne nevie ovplyvniť ceny potravín ani ceny benzínu. Len problém je, že vy, vaša strana, váš premiér o tom presviedčali ľudí, že to viete urobiť. Dokonca ešte po voľbách, keď klesala cena ropy na svetových trhoch, ste hovorili, že to je vaša zásluha, že klesajú ceny benzínu, že robíte všetko preto, pričom klesali ceny ropy. Ja som vás tu upozorňoval vtedy, že pozor na tento argument, lebo začnú ceny stúpať a potom to budú tiež vnímať občania, že to zodpovedná je asi vláda. Čiže podľa mojej mienky, pán poslanec, my sa len snažíme vás držať pri vašich sľuboch a pri tom, čo ste našim občanom nahovorili, že ste schopní robiť. To je celé. To je celé.

  A musím povedať, že predstierate ďalej. Predstierate napríklad to, že idete riešiť trestnú zodpovednosť podnikateľov, ktorí budú zvyšovať ceny pri prechode na euro. Poviem vám jednu vec, to je celé Potemkinova dedina. A poviem vám aj z jedného dôvodu prečo. Nielen preto, že tým pádom zvýšia ceny skôr pred účinnosťou zákona, ale aj preto, že na Slovensku nie je zodpovednosť právnických osôb. Koho budeme trestať? Veľké reťazce nie. Veľké skupiny nie. Malého predajcu niekde na Dolnom Ohaji, toho budeme trestať. Celé to je Potemkinova dedina. Predstierate veci, ktoré reálne sú úplne opačné.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Mikloš, po ňom sa pripraví pán poslanec Jarjabek.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené pani kolegyne, vážení páni kolegovia, najskôr musím povedať, že vystúpenie aj za vládu, ale najmä to posledné vystúpenie pána podpredsedu vlády Kaliňáka považujem za dôkaz veľkej nervozity a veľkej neistoty. Ak podpredseda vlády a človek, ktorý tu zdôvodňuje a obraňuje ministra financií, nie je schopný argumentovať inak ako útokmi proti opozícii, ako spochybňovaním a klamaním na adresu opozičných poslancov, tak je to prejav veľkej neistoty a prejav veľkej, veľkej nervozity. Vyjadrím sa k tomu, čo hovoril, aby som to neobišiel, ku všetkému, pokiaľ som si to stihol zapísať, na záver svojho vystúpenia aj preto, že to nepovažujem až za také podstatné a kľúčové, ale aj preto, že tu nie je, a považujem za, z jeho strany by som považoval za slušné, aby tu bol, keď už vedel tak brýzgať a tak klamať a vymýšľať si.

  Ale najskôr k podstate veci. Najskôr teda k tomu, kto dnes uvádzal za vládu stanovisko vlády k návrhu na odvolanie ministra a ako prebieha táto diskusia. Pán podpredseda vlády Kaliňák povedal, že sa mi trasú kolená, vraj preto nevystupujem. Nie, vystúpil som zámerne neskôr preto, aby som mohol reagovať aj na diskusiu a aj na to, čo sme mali možnosť si tu vypočuť.

  Takže po prvé myslím si, že je naozaj príznačné, že tu nie je Robert Fico, pričom všetci vieme, že keby chcel, tak tu byť môže. Zvolanie schôdze je v kompetencii predsedu parlamentu a ten ju zvolal práve nielen na deň, ale aj na hodinu, keď má Robert Fico dôležitú návštevu v zahraničí. Teda je evidentné, že Robert Fico nechcel a nechce obraňovať svojho ministra, čo je podľa môjho názoru nepriamym potvrdením toho, že ho možno ani nechce v tej vláde, ale musí ho tam mať, toho, že o tom, kto je členom vlády a kto nie je členom vlády, nerozhoduje slobodne predseda vlády, že pri tomto rozhodovaní nie je slobodný. A najlepšia ilustrácia toho, najlepšiu ilustráciu toho predviedla skupina, a beriem ten návrh, aby sme to volali slovensky, J a T na svojej tlačovej konferencii. Taktiež, samozrejme, nemohol stanovisko vlády uvádzať podpredseda vlády Čaplovič, pretože ten sa vyjadril, že on na mieste Jána Počiatka by odstúpil, takže možno náhodou, možno nie, na obhajovanie zostal obchodný partner a osobný priateľ Jána Počiatka pán podpredseda vlády Kaliňák.

  No k tomu podstatnému, čo chcem povedať, od začiatku je snahou aj ministra Počiatka, a dnes to predviedol najmä podpredseda parlamentu Číž, od začiatku je ich snahou personifikovať to a politizovať to v tom zmysle, že tvrdiť, že to nie je kauza, že som si to vymyslel. Personifikovať to vo vzťahu ku mne v tom zmysle, že to je len moja nejaká konštrukcia, ktorá dostala vlastný život.

  Je to výmysel. Je to predstieranie reality, tak ako to pomenoval pán poslanec Lipšic. A viem to zdokumentovať, že toto nie je pravda. Najskôr chcem povedať, lebo budem citovať pána podpredsedu parlamentu Číža, nie je tu ako obvykle, keď hovorím, ktorý povedal, citujem ho, že „poslanec Mikloš z toho urobil kauzu a zaujímavé je, že deň pred rokovaním o Veriteľovi“. Čiže dokonca aj našiel dôvod, prečo som z toho ja mal vraj urobiť umelú kauzu. Tak chcem vám pripomenúť, vážení kolegovia, že o Veriteľovi, o správe o Veriteľovi rozpráva vláda od jesene minulého roka. Predseda vlády z tej správy o Veriteľovi tu citoval už v minulom roku niekedy v novembri a na program rokovania Národnej rady sa správa o Veriteľovi dostala na májovej schôdzi. Vy hlasovaním, my sme boli proti, ste rozhodli, že ste správu o Veriteľovi presunuli na jún. Čiže ak by to bolo v pôvodnom programe, tak ako sme aj my chceli, tak by správa o Veriteľovi bola prerokovávaná pred schvaľovaním centrálnej parity 28. mája. Toto vás jasne usvedčuje, pán podpredseda Číž, z toho, že zavádzate. A že nie my sme tam nejakú súvislosť videli a mali vidieť, ale vy ste rozhodli, že Veriteľ bol prerokovávaný až v júni.

  Mimochodom, neviem, prečo ste ho presunuli na jún, keď sme ani nevyčerpali predpokladaný časový harmonogram schôdze v máji. My sme májovú schôdzu skončili skôr, myslím, že o dva dni, ako bol plánovaný termín, a napriek tomu ste presunuli niektoré body na schôdzu júnovú. Teda toto je fakt a realita na rozdiel od konštrukcie pána podpredsedu Číža.

  K tomu teda, či som kauzu vymyslel ja, či som ju skonštruoval alebo či ten problém tu bol už predtým. Ja si uvedomujem, a hovorím to s plnou vážnosťou, uvedomujem si, že ide o vážnu kauzu a ja ju nie náhodou nazývam megakauzou, lebo si myslím, že naozaj je to megakauza alebo, ak chcete, megaškandál, ale na tento problém upozornili dávno predtým, ako som sa ja k nemu prvýkrát verejne prihlásil alebo vyjadril, dávno predtým slovenské médiá tieto správy priniesli. Ako dôkaz vám odcitujem titulok z denníka Sme zo dňa 3. 6., 3. 6. tohto roka a chcem predoslať, že ja som sa prvýkrát ku kauze možného úniku alebo podozrenia z úniku informácií verejne vyjadril 17. júna. Takže moje prvé verejné vyjadrenie bolo 17. júna. Odcitujem titulok denníka Sme z 3. 6., z 3. júna. Citujem: „Niektorí špekulanti o revalvácii koruny vedeli zrejme skôr ako ostatní a zarobili viac.“ Koniec citátu. Môžem vám ukázať titulku denníka Sme, na ktorej hlavný článok, hlavný titulok je „NBS pátra, kto zarobil“. Tento denník, tento výtlačok je zo 17. júna, teda z toho istého dňa, kedy som sa vyjadroval. Ja som sa vyjadroval popoludní. Tie noviny boli pripravované, samozrejme, deň predtým, ten článok.

  Zároveň chcem povedať a informovať vás o chronológii, ako teda táto kauza, vlastne jej prerokovávanie aj v Národnej rade, aj medializovanie prebiehalo. Teda už niekoľko dni. K zmene, k oznámeniu, oficiálnemu oznámeniu zmeny centrálnej parity došlo v stredu 28. mája neskoro večer. Už niekoľko dni po tom, čo k tomu došlo, k tejto zmene centrálnej parity, médiá informovali o tom, znovu citujem: „Niektorí špekulanti o revalvácii koruny vedeli zrejme skôr ako ostatní a zarobili viac.“ Samozrejme, že som sa o to zaujímal, pretože ako poslanec za opozičnú stranu to považujem za svoju povinnosť. Považujem za svoju povinnosť kontrolovať a aj kritizovať vládu, keď sú na to dôvody. A navyše ako bývalý minister financií o tomto procese aj niečo viem, keďže som ním prešiel. Na základe informácií, ktoré som získal aj z verejných zdrojov, ale, samozrejme, aj zo zdrojov iných, som došiel k presvedčeniu, že je tu vážne podozrenie. A ak chcete, ja osobne, ja osobne som presvedčený, že došlo k úniku informácií. Som presvedčený, že k nemu došlo a že na základe takéhoto úniku niektoré slovenské skupiny, najmä tá, ktorá sa najviac medializuje, zarobili najmenej stovky miliónov korún. Uvedomujem si, že je to vážna vec a práve preto, že to považujem za vážnu vec, skôr ako som sa k tomu vyjadroval na verejnosti a v médiách, som inicioval kroky tam, kde som ich mal iniciovať podľa môjho názoru, a to je výbor pre rozpočet, financie a menu, ktorého som členom.

  Na zasadnutí tohto výboru som 11. júna požiadal, aby výbor požiadal guvernéra Národnej banky, aby Národná banka preskúmala obchodovanie so slovenskou korunou pred zmenou centrálnej parity, aby sa potvrdilo alebo vyvrátilo podozrenie, že k úniku informácií došlo. Jedenásteho júna na môj návrh výbor jednohlasne schválil takéto uznesenie. A predseda výboru, to nie ja, ale predseda výboru Jozef Burian poslal v ten istý deň takýto list, ktorý mám tu, v ktorom požiadal guvernéra, aby výboru doručil a aby ju doručil do 17. júna, 11. júna výbor odhlasoval a požiadal guvernéra, aby do 17. júna, kedy bolo ďalšie rokovanie výboru, guvernér predložil správu, ktorá mala potvrdiť alebo vyvrátiť podozrenia z úniku informácií.

  Guvernér Národnej banky doručil túto informáciu, o ktorú sme ho žiadali, a prišiel aj na rokovanie výboru. Odcitujem vám prvú vetu z tejto informácie. Prvá veta tejto informácie znie, citujem: „V stredu 28. 5. 2008 ráno začali obchodné banky nakupovať vo veľkých objemoch slovenskú korunu buď na vlastný účet, alebo vo väčšine prípadov v mene ich klientov.“ A potom je tu, sú tu aj grafy, aj objemy, v akých sa obchodovalo. To, čo hovoril pán minister, myslím, Maďarič, že do 10.00 hodiny, absolútny nezmysel, obchodovalo sa celý deň. Ale kľúčové a podstatné je, že táto informácia, ja som sa na to jasne pýtal guvernéra vtedy na rokovaní výboru, či teda môže potvrdiť alebo vyvrátiť tu informáciu, či k úniku informácií došlo, lebo tá správa sa tomu vyhla, k tomu vyjadriť sa jasne. Guvernér povedal, po tej diskusii, že to nemôže ani vyvrátiť, ani potvrdiť, že na to treba viac informácií, ale že tam podozrenie je a že sa tieto veci šetria. Nakoniec vyjadril sa, vyjadril sa aj v médiách.

  Potom som sa k tomu, až potom, po tomto rokovaní výboru, ešte som na pléne Národnej rady, výbor bol doobeda, poobede v utorok minulý týždeň sedemnásteho sa začalo plénum, na pléne som predložil dva návrhy. Prvý návrh bol, aby guvernér Národnej rade ešte na tejto schôdzi, ale na konci tejto schôdze, čiže času by bolo dosť, od 17. do 5., alebo resp. do 4., resp. 11. júla, podľa toho, kedy sa schôdza skončí, aby guvernér Národnej rady predložil na konci tejto...

 • Reakcie z pléna.

 • Guvernér, pardon, ospravedlňujem sa, guvernér Národnej banky, aby predložil, čiže tá žiadosť bola, o ktorej sme hlasovali, aby guvernér Národnej banky predložil informáciu o obchodovaní so slovenskou korunou pred oficiálnym oznámením centrálnej parity, ktorá by vyvrátila alebo potvrdila podozrenia z úniku informácií o tomto procese.

  Tento môj návrh nebol schválený. Nebol schválený hlasmi, pretože zaňho nehlasovali koaliční poslanci. Celá opozícia za tento návrh hlasovala. Čiže my sme mali šancu už na tejto schôdzi, na konci tejto schôdze dozvedieť sa od guvernéra Národnej banky viac. Bola schválená, bol schválený môj druhý návrh, ktorý som žiadal, aby vláda Slovenskej republiky v spolupráci s guvernérom Národnej banky predložili správu aj o rokovaniach o zmene centrálnej parity a o obchodovaní so slovenskou korunou pred oficiálnym oznámením zmeny centrálnej parity, ktorá by zase potvrdila alebo vyvrátila podozrenia z úniku informácií. To je teda priebeh toho, akým to celé prešlo a aká bola moja úloha a rola v tom.

  Chcel by som povedať veľmi jasne a jednoznačne, že keďže som týmto procesom prešiel, keďže som bol štyri roky ministrom financií a bol som ministrom financií aj v novembri roku 2005, kedy bola stanovovaná centrálna parita, a to je presne ten istý proces, ktorým sa prechádza, keď sa mení centrálna parita, takže viem, ako tento proces prebieha. Tá závažnosť toho, z čoho sú tu vážne podozrenia, je v tom, že ak došlo k úniku informácií, tak k tomuto úniku informácií došlo z najvyšších politických kruhov, resp. z najvyššieho vedenia Národnej banky.

  Ja neviem presne, koľko ľudí dnes pri zmene centrálnej parity bolo informovaných o tomto procese, viem, že keď sme centrálnu paritu stanovovali v novembri 2005, bolo to 9 ľudí. Boli to 4 ľudia, samozrejme, vrátane ministra na ministerstve financií, 4 ľudia v Národnej banke Slovenska vrátane guvernéra, samozrejme, a predseda vlády Slovenskej republiky. Neviem presne, koľko ľudí o tom vedelo dnes, som ale presvedčený, že o tom vedel predseda vlády, nakoniec vyjadruje sa o tom, jeho výroky to potvrdzujú, nielenže o tom vedel, ale že aktívne sme konali a na náš návrh sa to dialo, vedel o tom celkom určite minister financií, vedel o tom celkom určite guvernér Národnej banky.

  K tomu podozreniu alebo k tej inkriminovanej návšteve ministra Počiatka na jachte. Ja musím povedať, že mne, možno na to môže byť názor rôzny, mne osobne sama osebe ani návšteva ministra Počiatka na jachte, na akejkoľvek jachte, nejako neprekáža, to, čo mi prekáža, je, že sa to udialo v takomto čase a že sú tu takéto okolnosti a takéto súvislosti, ktoré zvyšujú mieru tohto podozrenia, najmä vo väzbe na ministra financií. Ja, samozrejme, neviem dokázať a neviem, či sa vôbec bude dať dokázať, od koho informácia unikla, ale myslím si, že sa dá a bude dať dokázať, či informácie unikli, či na základe takéhoto úniku došlo k tomu, že niektorí zarobili obrovské peniaze bez rizika, a teda boli zvýhodnení oproti iným, ktorí boli znevýhodnení. Pretože ja nemám problém ani s finančnými skupinami, ani s tým, že niekto zarába, a dokonca ani s tým, že niekto zarába na špekuláciách na kurz alebo pri podnikaní na devízovom trhu.

  Pán podpredseda Číž, ešte stále tu nie je, tu veľmi vehementne popisoval, že aké je to zlé, keď sa podniká takto, a spomínal Veľkú Britániu. Možno si pamätáte, áno, George Soros zbohatol okrem iného aj na tom, že zarobil na špekuláciách na kurz libry, ale nikto ho nikdy nevyšetroval, neobviňoval ani nebol, aj keď boli rôzne kritiky, pretože on nemal žiadne privilegované informácie. On nemal žiadne iné informácie ako iné subjekty, ktoré na tom istom trhu pôsobia. A v tom je ten zásadný rozdiel a v tom je ten zásadný problém.

  Pretože vás chcem upozorniť, že ak si myslíte, že únik informácií kauzou a problémom nie je, tak si myslím, že sa mýlite, pretože naše zákony toto jasne pokrývajú. Máme ustanovenie o zneužití informácií v obchodnom styku, ktoré jasne hovoria, že takýto únik by bol trestným činom. Ak si myslíte, že obchodovanie na základe úniku informácií, v dôsledku ktorého niekto zarobí minimálne stovky miliónov korún, nie je kauzou, tak vás chcem upozorniť, že v Českej republike je kauzou prípad manažéra, bývalého člena Predstavenstva ČEZ-u, ktorý na insider tradingu, teda využití informácií, ktoré iní nemali, zarobil 1,6 mil. korún, 1,6 mil. korún, a dnes je za to súdený. Išlo o presne taký istý typ skutku, pretože tento človek jednoducho mal informácie o tom, aké údaje vo výročnej správe spoločnosti, ktorú spolu riadil, budú zverejnené v ďalšom týždni a 3 dni predtým nakúpil akcie tej istej spoločnosti, ktorej bol členom predstavenstva, potom tie akcie išli hore, keďže tie výsledky, o ktorých on vedel, aké budú zverejnené, a iní nevedeli, boli pozitívne, cena akcií išla hore. Čiže ak si niekto myslí, že únik informácií kauza nie je, ja som presvedčený, že je a že je to megakauza.

  A teraz k tomu dokázaniu, či k tomu úniku informácií došlo, alebo nie. Ja z hľadiska informácií, ktoré o tom mám, z dôveryhodných, na sebe nezávislých zdrojov, z hľadiska skúseností, ktoré mám, keďže som bol účastný procesu stanovenia centrálnej parity, ja s plnou vážnosťou tvrdím, že som presvedčený, že k úniku informácií došlo. A zároveň, samozrejme, som presvedčený, že sa to dá aj preukázať. Problém je v tom, že tí, ktorí to majú, od ktorých očakávame tú správu, sú, samozrejme, zainteresovaní a je to pre nich veľmi citlivá a delikátna vec. Od vlády a ministerstva financií, predsedu a vlády a ministra financií dosť ťažko očakávať, že budú sa zasadzovať za dôsledné a nezávislé došetrenie, keď predseda vlády od začiatku tvrdí, že sa nič nestalo, že absolútne nič sa nestalo a že k žiadnemu úniku nikdy nedošlo.

  Guvernér Národnej banky, áno, Národná banka má najviac informácií a Národná banka by mala byť schopná aj to najdôslednejšie došetriť, ale guvernér Národnej banky, samozrejme, že tiež je v delikátnej situácii, pretože aj on sám, aj úzky okruh vedenia, proste je súčasťou tej úzkej skupiny ľudí, z ktorých ak sa únik potvrdí, tak k úniku došlo a s najväčšou pravdepodobnosťou sa nebude dať dokázať, kto konkrétne tento únik spôsobil a zapríčinil. Ale to, že či k nemu došlo, alebo nie, to sa preukázať dá, o tom som presvedčený. Ak by som o tom nebol presvedčený, vážené dámy, vážení páni, tak verte, že by som to netvrdil.

  Teraz k tomu, na čo opiera predseda vlády, dnes aj minister vnútra, ktorý tu stále nie je, aj pán minister Maďarič, na čo opierajú už druhý deň hlavný argument, ktorý zrejme môže zapôsobiť vo verejnosti, keďže ako som počul z vyjadrenia pána poslanca Mikloška, napríklad, tak jeho to asi presvedčilo alebo on na základe toho si myslel, že teda problém nie je. No chcem povedať, že problém je. A ten problém je v tom, že predseda vlády povedal, dnes to zopakovali minister vnútra a minister kultúry, že vlastne tá informácia, ktorá keby unikla, tak by došlo k úniku informácie a dalo by sa na základe toho neférovo, dokonca protizákonne zbohatnúť, že tá vlastne nemohla uniknúť tak, aby sa na základe nej mohlo v utorok ráno obchodovať, keďže ona vlastne vôbec nebola známa a bola známa až v stredu poobede alebo v stredu večer. A toto nie je pravda. Toto nie je pravda.

  To, na čom to celé staviate a o čo to celé opierate, je to, že formálne bola táto úroveň kurzu schválená, zdôrazňujem, formálne, a konečné formálne schválenie bolo naozaj urobené tou telekonferenciou až v stredu popoludní. Ale to kľúčové a podstatné je, že ten návrh stanovenia na konkrétnej úrovni, zdôrazňujem, na konkrétnej úrovni, ktorý s takmer 100-percentnou istotou bol už len potvrdzovaný, formálne, na druhý deň, že ten návrh, teda konkrétne, že to bude 30,126, to bolo známe najneskôr v utorok a bolo to známe, neviem vyčísliť ten počet ľudí, či to boli traja ľudia, piati ľudia alebo deviati ľudia, ale bolo to známe tým, ktorí rokovali a ktorí za toto zodpovedali, teda celkom určite najvyššiemu vedeniu ministerstva financií, najvyššiemu vedeniu Národnej banky a predsedovi vlády Slovenskej republiky.

  Myslím si, že je, a toto je veľmi dôležité, pretože to formálne schválenie je jedna vec, ale rokovanie, procedúra, ktorou sa to schvaľuje, a spôsob, akým sa to schvaľuje, je vec druhá. A z hľadiska obchodníkov je v tomto zmysle úplne jedno, kedy sa to formálne schváli, dôležité je mať istotu a mať tú informáciu, na akej úrovni to bude schválené. Dokonca došlo k tomu, a Ivan Štefanec sa k tomu vlastne vyjadroval, že táto suma, táto výška centrálnej parity vo výške 30,126 bola známa v utorok večer, pričom vtedy ešte nemuselo byť a asi ani nebolo známe, kedy bude oficiálne schválená a kedy bude zverejnená. Zvyčajne sa centrálna parita zvykne meniť, v novembri 2005 sa tiež menila, v piatok, teda rozhoduje sa, formálne rozhodnutie sa definitívne prijme v piatok poobede a oznámi sa to v piatok v noci. Vždy sa to oznamuje až vtedy, keď už sa neobchoduje.

  Tu nie je vôbec podstatné, či pôvodne bol zámer, že sa to formálne schváli a zverejní až v piatok, čo je možné, podstatné je, či niektorí mohli vedieť viac ako iní a tá podstatná informácia, ktorá je, či ju mali, na akej úrovni to bude. A ak Národná banka, a ja avizujem a už som dnes avizoval, zopakujem to aj tu, svoj ďalší krok, ktorý urobím ešte v priebehu tohto týždňa, a to je ten, že položím guvernérovi Národnej banky veľmi konkrétne otázky...

 • Reakcie z pléna.

 • ... guvernérovi Národnej banky Slovenska, ospravedlňujem sa, veľmi konkrétne otázky, na ktoré budem očakávať veľmi konkrétnu odpoveď a tieto otázky a tieto odpovede nám jasne pomôžu ukázať a dokázať, či k úniku informácií došlo alebo nedošlo.

  Takže toto považujem za kľúčové a chcel by som vám ale pripomenúť, že keď sa bude argumentovať, tak ako napr. pán minister Maďarič argumentoval tým, že my sme to vlastne ani nevedeli, že to nám niekto nadiktoval zvonku, že koľko to má byť a my sme sa to dozvedeli vlastne až vtedy, keď už sa ani neobchodovalo, lebo taká je interpretácia aj zo strany ministra vnútra, aj zo strany ministra kultúry, tak chcem odcitovať Roberta Fica zo dňa 29. mája. Dvadsiateho deviateho mája Robert Fico povedal, citujem, ohľadom kurzu, samozrejme, a centrálnej parity, citujem Roberta Fica: „Išlo o dohodu, na ktorej sme dlhšie pracovali, a vítam, že európske inštitúcie prijali náš návrh na stanovenie centrálnej parity.“ Takže Robert Fico hovorí, dlhšie o tom rokovali (potlesk) a v Európskej únii prijali náš návrh. Áno. A ja tvrdím, doplniac slová Roberta Fica, prijali tento náš návrh aj z hľadiska výšky, k dohode, že sa prijme tento návrh, 30,126 došlo najneskôr v utorok večer a táto dohoda sa formálne potvrdila telekonferenciou v stredu popoludní.

  A ďalšia vec, ktorá nám pomôže dokázať, či áno alebo nie, alebo ešte jeden zaujímavý citát predtým, aby som to podporil teda aj iným citátom. Pán predseda vlády Paroubek tvrdí, že Fico sa mu chválil...

 • Reakcie z pléna.

 • Pardon, ja som, áno, áno, Topolánek. To sa mi inak stáva, že si týchto dvoch mýlim, za čo sa ospravedlňujem aj Paroubkovi, aj Topolánkovi. (Smiech v sále a potlesk.) Pán predseda vlády Topolánek, ako viete, povedal, že Fico sa mu chválil s tým, že vyjednal silný kurz dávno predtým, ako bola táto informácia verejná. (Reakcia z pléna.) Nie, nie, bol to Topolánek. Ale nevylučujem, že sa tým chválil aj Paroubkovi.

 • Smiech v sále.

 • Ale mal som na mysli pána Topolánka.

  No. Čiže to kľúčové a podstatné, a to naozaj hovorím aj ako človek, ktorý prešiel týmto procesom stanovovania centrálnej parity, s plnou vážnosťou tvrdím, že tieto dve veci, že keď sa ukáže, kto ako obchodoval, nielen v týchto májových dňoch, ale keď sa to porovná s tým, ako obchodovali predtým, či, v akom objeme, ktoré subjekty, kedy kupovali, kedy predávali, tak sa, myslím si, ukážu veľmi jasné vzájomné súvislosti.

  Nakoniec ešte jednu vetu by som k tomu chcel povedať. Keď som prvýkrát pomenoval tie dve, lebo nielen tie dve spoločnosti, ale tie dve, ktoré som pomenoval a z ktorých jedna je taká veľmi aktívna a dokonca aj vyjadruje dôveru alebo nedôveru ministrom, dokonca aj poslancom, zdá sa, tak keď som tieto dve spoločnosti pomenoval na tlačovej konferencii, tak ony sa samy k tomu prihlásili. Ony sa samy k tomu prihlásili, že áno, zarobili sme na tom veľké peniaze a tvrdia, že tie veľké peniaze zarobili na základe verejných výrokov aj predsedu vlády, ale aj možno guvernéra, možno ďalších tých najvyšších predstaviteľov. Ale toto sa dá veľmi krásne verifikovať a dokázať a ja budem žiadať napríklad guvernéra Národnej banky, aby porovnal aj konkrétne výroky predsedu vlády a ďalších a toho, ako sa vyvíjalo obchodovanie. To sa dá urobiť. A tvrdím na základe toho, pretože ja som to, samozrejme, už urobil, tvrdím, že nie verejné výroky ani predsedu vlády, ale ani iných, nie verejné výroky boli tým impulzom, ktorý znamenal nejaké zmeny v obchodovaní. Lebo keby to bolo na základe verejných výrokov, potom je to v zásade v poriadku, pretože v tom je zásadný problém, či tie informácie, na základe ktorých mohli dôjsť k veľkým ziskom, mali všetci, alebo to boli privilegované informácie, ktoré sa dostali len niektorým. A tu je ten zásadný problém, že hovoríme nielen o zmene centrálnej parity a obchodovaní so slovenskou korunou, ale hovoríme, a to je druhá časť dôvodu alebo druhý dôvod, prečo dávame tento návrh na vyslovenie nedôvery, a to je prepojenie tejto konkrétnej finančnej skupiny J a T na vládnu koalíciu. Popísalo sa toho najmä na stranu SMER aj, mimochodom, na ministerstvo ministra, ktorý tu tak vehementne vystupoval.

  A ja nebudem vymenovávať, mohol by som dlho vymenovávať prepojenia, mohol by som dlho vymenovávať aj konkrétne kauzy, niektoré z nich tu boli spomenuté, ale dovoľte, aby som predsa len jednu spomenul, pretože jedna je alebo má potenciál stať sa ďalšou megakauzou a tá potenciálna megakauza sa volá elektronické mýto. Elektronické mýto považujem za zásadný problém, pretože neviem, či si to uvedomujeme, ale to bude doteraz najväčšia verejná zákazka v histórii Slovenskej republiky. Doteraz najväčšia verejná zákazka v histórii Slovenskej republiky, pričom pri takejto zákazke Národná diaľničná spoločnosť vylúčila troch zo štyroch účastníkov súťaže na výber tohto elektronického mýta a na základe tohto, takéhoto netransparentného postupu, môžu občania Slovenskej republiky prísť o 6 mld. korún. O 6 miliárd korún. A prečo hovorím o kauze elektronického mýta tu a teraz, dôvod je jasný, dve písmená – J a T.

  Takže dovoľte, aby som to rozviedol. Okolo celého tendra je množstvo podozrivých vecí. Neuveriteľné je najmä to, že spoločnosť Ibertax, ktorá je členom toho jediného konzorcia, ktoré už ostalo, vlastnia dve firmy z Cypru, a teda jej skutoční vlastníci sú utajení. Viaceré indície pritom naznačujú prepojenie skupiny J a T na túto firmu. Hoci J a T prepojenie najprv odmietlo, neskôr po zverejnení personálnych prepojení priznali, že v minulosti Ibertax spravovali. Okrem toho Sanet patrí do skupiny Abertis, s ktorým sa J a T snažilo sprivatizovať bratislavské letisko. Skupina J a T, ktorá je počas vlády Roberta Fica na Slovensku mimoriadne úspešná, má pritom bohaté skúsenosti s využívaním firiem, ktoré sú registrované na Cypre. Predstavitelia spoločnosti Siemens, ktorý je technologický dodávateľ konzorcia, tvrdia v zahraničných médiách, že poznajú, kto je hlavným akcionárom Ibertaxu, ale nie sú oprávnení to zverejniť. Ale Siemens zverejnil jednu zaujímavú vec predsa len, a to skutočnosť, že Ibertax má v konzorciu až 50-percentný podiel. Tajomný však nie je iba jeden z predpokladaných víťazov, ale aj členovia výberovej komisie a jej technickí poradcovia, ktorých EDS vytrvalo odmieta zverejniť. Je pravdepodobné, že informácie o minulosti a skúsenostiach týchto ľudí zostávajú v tajnosti aj kvôli tomu, že by jasne ukázali spôsob, akým sa tento tender manipuloval a manipuluje a prepojenia, o ktorých tu dnes celý deň hovoríme.

  Dovoľte mi, aby som využil túto príležitosť na to, aby som sa ešte predtým, ako prejdem k obviňovaniam zo strany pána Kaliňáka, ktorý, dúfam, si to vypočuje, aby som ešte predtým sa dotkol stručného hodnotenia dvoch rokov ministra Počiatka. Zatiaľ tak urobil stručne a myslím si, že pomerne presne môj kolega Jozef Mikuš, ale myslím si, že keďže budeme hlasovať o dôvere ministrovi, takže je tu a teraz na to miesto.

  Musím skonštatovať, a hneď na začiatok to hovorím a myslím to naozaj úprimne a vážne, že ministerstvo financií bolo vo Ficovej vláde počas prvých dvoch rokov relatívne lepšie fungujúcim ministerstvom s dôrazom na slovo relatívne. To ale nič nemení na tom, že budem hlasovať za návrh na odvolanie ministra Počiatka, pretože nie jeho fungovanie počas tých posledných dvoch rokov, ale konkrétna kauza, konkrétne prepojenie a konkrétne podozrenia sú dôvodom, prečo podávame tento návrh. Napriek tomu mi dovoľte stručne sa teda vyjadriť k tomu, čo považujem za pozitívum a čo považujem za negatívum. Áno, myslím si, že vstup do eurozóny ako taký možno označiť za pozitívum, avšak s tieňom vážnych podozrení z úniku informácií, o ktorých tu práve hovoríme, a s tým spojených stámiliónových špekulácií.

  Ďalším pozitívom je relatívna fiškálna zdržanlivosť a znižovanie deficitu štátneho rozpočtu, avšak aj tu treba povedať ale – ale v nedostatočnej miere. Neplníme fakt rastu a stability z hľadiska záväzku znižovania deficitu, ku ktorému sme sa sami zaviazali, a konštatuje to napríklad v Konvergentnom programe samo ministerstvo financií a vláda Slovenskej republiky. Pri 10-percentnom raste je veľmi ľahké znižovať deficit, mal by sa zvyšovať vo vyššej miere.

  Tretím pozitívom je personálna kontinuita na riadiacich a úradníckych pozíciách na ministerstve, aj tu však musím zopakovať ale. Napriek tejto relatívnej kontinuite ministerstvo neobhájilo, a teda stratilo certifikát kvality riadenia EFQM, ktorý ministerstvo financií získalo počas bývalej vlády ako prvé ministerstvo v celej Európe. Neobhájilo ho preto ministerstvo, že nepožiadalo o hodnotenie, tak automaticky vlastne toto hodnotenie, tento certifikát kvality stratilo. Ministerstvo síce pripravilo Projekt Slovensko 21, čo tiež hodnotím pozitívne, ale treba zároveň dodať, že predtým celá vláda aj s ministerstvom zrušili Minervu, že vlastne Slovensko 21 pripravili do značnej miery len na nátlak Bruselu a že Slovensko 21 vlastne obsahuje mnohé myšlienky z Minervy, čo samo osobe nie je zlé, len skutočná prax vládnej politiky a skutočné kroky vlády idú často proti týmto princípom, ktoré sú deklarované, v deklaratívnej podobe v tomto programe Slovensko 21 uvádzané. Program zjednotenia daňovej a colnej správy UNITAS taktiež vnímam pozitívne, myslím si, že je to dobrá myšlienka zjednotiť daňovú a colnú správu, ušetriť aj na tom, ale negatívne, musím povedať, vnímam to, že realizácia je odsunutá až za voľby a najhoršie na tom je, že ministerstvo nerobí jednu vec, ktorá už bola rozbehnutá a ktorá by mohla priniesť výraznejšie efekty, a to je zjednotenie výberu daní a odvodov. Zjednotenie výberu daní a odvodov je omnoho, omnoho dôležitejšie, umožnilo by znížiť odvody a projekt z roku 2005, ktorý sme naštartovali, bol úplne zabrzdený a nerealizuje sa.

  Čo sa týka negatív, zhodnem sa asi s kolegom poslancom Mikušom, ktorý hovoril, že za najväčšie považuje nečinnosť a slabosť ministra pri eliminovaní takých krokov iných rezortov a vlády, ktoré ohrozujú dlhodobú stabilitu verejných financií, či už sú to diaľnice cez PPP projekt, kde si veľmi dobre pamätáme, že ministerstvo financií bolo proti tomu, aby tieto projekty sa realizovali v objeme 150 mld. korún. Ministerstvo financií tvrdilo, že najviac 60 mld. korún, pretože inak to ohrozí stabilitu verených financií. Stanovisko ministerstva financií bolo ale zhodené zo stola a nebolo rešpektované. Zadlžovanie zdravotníctva, deformácie dôchodkovej reformy, dôchodkového systému sú ďalším príkladom.

  Ďalej je to zlé nadstavenie priorít výdavkov štátneho rozpočtu, ktoré nezabezpečujú dlhodobú konkurencieschopnosť, a teda ani udržateľnosť ekonomického rastu, pričom ide najmä o nedostatočné investície do školstva, vedy, vzdelania a príliš veľa investícii do neefektívnych verejných investícii, ktoré sú doslova tehotné korupciou a najmä pri tých prepojeniach, ktoré tu boli veľakrát spájané, nejde len o teoretické hrozby, ale obávam sa, že ide o hrozbu reálnu.

  Mínusom sú aj deformácie v daňovom systéme, ktoré, napríklad znížené sadzby DPH za lieky a knihy nepriniesli nižšie ceny, priniesli výpadok prostriedkov do štátneho rozpočtu a nepomohli okrem distribútorov liekov nikomu. No a jednoznačne negatívne vnímam aj nepravdivú, účelovú a na politickú objednávku písanú správu o Veriteľovi, ktorá je plná poloprávd, neprávd, chýb, kde dokonca došlo k takým chybám neuveriteľným, že sú navzájom spočítavané stavové a tokové veličiny, čo naozaj degraduje odbornú úroveň ministerstva.

  Musím povedať, že všetky tie veci, ktoré šíri pán minister opakovane, najmä v snahe zakryť a prekryť škandál úniku informácií pri stanovení centrálnej parity, sú nepravdivé a účelové. Čo sa týka Veriteľa, pri likvidácii Veriteľa boli skutočne daňové kontroly, kontrola z NKÚ, kontrola zo sekcie kontroly ministerstva financií a všetky tieto kontroly konštatovali, že to bolo urobené normálne a štandardne. Všetky materiály, ktoré minister tvrdí, že nemá, má z kópií tých istých materiálov, ktoré má k dispozícii, ľudia, ktorí boli predtým v Dozornej rade Veriteľa, spracovali kompletný zoznam, položku po položke, niekoľkotisícový zoznam, kde sú do haliera všetky peniaze, ktoré sa pri oddlžovaní zdravotníctva používali. Budeme to vedieť zdokumentovať, aj to zdokumentujeme, aj na internetovej stránke, ale aj inde.

  A dovoľte mi teraz, aby som zareagoval na útoky, stále tu nie je, pána ministra vnútra, ktorý v snahe zakryť škandál, zakryť problémy, ktoré vláda má s prepojením na finančné skupiny, s korupciou a s megaškandálom okolo podozrení z úniku informácií pri stanovení centrálnej parity, ktoré tu vyprodukoval. Takže pán podpredseda vlády Kaliňák najskôr citoval mnohé moje výroky, nebudem vás zdržiavať tým, že by som vám ich znovu citoval, v ktorých tvrdil, že ma usvedčili lží, keď som tvrdil, že SMER zadlží Slovensko, že rast ekonomiky, že to bude znamenať život na úkor budúcnosti a že je to najhoršie zloženie pre Slovensko, tejto koalície, ktorá dnes vládne. Áno, ja som stále presvedčený o tom, že zloženie dnešnej vládnej koalície SMER, HZDS a SNS je najhorším zložením pre Slovenskú republiku.

  Mimochodom, keď sa rozpamätáte, keď teda sa chcem vracať do minulosti, ja som toto povedal dokonca asi tri týždne alebo mesiac pre voľbami, že toto na Slovensku hrozí. Vtedy to Robert Fico vehementne popieral, že to v žiadnom prípade nie je pravda a že sa to, že sa to nestane.

  Takže čo sa týka ekonomiky ako takej, áno, ekonomika dosahuje vysoké tempá ekonomického rastu, ale, vážené dámy, vážení páni, a to vám potvrdí každý analytik, najmä vďaka zotrvačnosti, vďaka efektu reforiem, ktoré boli urobené v minulosti. Ak tomu neveríte, nemusíte, ale dám vám jednu takú otázku ja: Skúste mi povedať, na základe ktorých konkrétnych opatrení, konkrétnych reforiem, konkrétnych zmien, konkrétnych zlepšení podnikateľského prostredia k takému, ktoré ste urobili vy počas posledných dvoch rokov, k takému ekonomickému rastu dochádza? A tú zotrvačnosť nič neilustruje lepšie ako to, že od nástupu vašej vlády podľa všetkých nezávislých analýz sa zhoršuje podnikateľské prostredie, jednoznačne zhoršuje podnikateľské prostredie, ktoré dovtedy sa zlepšovalo, a zároveň narastá tempo ekonomického rastu. Áno, narastá tempo ekonomického rastu. Keď sme odovzdávali vládu v polovici roka 2006, tak tempo rastu bolo 6,5 %. Štvrtý štvrťrok roku 2007 to bolo 14,4 %, vyše dvojnásobný ekonomický rast za rok a pol vašej vlády a zároveň zhoršovanie podnikateľského prostredia. Veď to je jasná ukážka a dôkaz zotrvačnosti ekonomických procesov. Lebo ak nie, tak potom máte naozaj nástroj, našli ste ho, čím horšie podnikateľské prostredie, tým vyšší ekonomický rast. Ale by som nebol rád, keby ste realizovali, lebo to tak nie je a, samozrejme, čoskoro sa to, čoskoro by sa to aj ukázalo.

  No k tým takým osobným útokom, ktoré tu pán minister vnútra, ktoré považujem za dosť úbohé, ale musím sa k ním vyjadriť, aby nevznikol pocit, že je to tak, ako hovoril, nie je to tak. Po prvé teda hovoril, že som klamal, keď som tvrdil, že som sa s nimi nestretol. Ja som na tlačovke jasne povedal, že si pamätám dve stretnutia, jedno, a bol tam pritom aj Ivan Štefanec a predseda Dzurinda, môžu to potvrdiť, že si pamätám jedno stretnutie s Pentou, kde sme rokovali na pôde Úradu vlády o Slovenskej poisťovni spolu s vtedajšou ministerkou Schmögnerovou, pretože oni boli akcionármi, aj štát, aj oni boli akcionármi, v poisťovni, a že si pamätám jedno rokovanie s Istrokapitálom na pôde Národnej banky aj za prítomnosti guvernéra o Poštovej banke, kde taktiež Istrokapitál aj štát boli akcionári. Spomenul som si naozaj, a to je vec, na ktorú som si nespomenul včera, za to sa ospravedlňujem, na jedno stretnutie s pánom Korbačkom na ministerstve financií, kde sme rokovali o tom, že Daňový úrad, ktorý sídlil v ich budove, myslím, že v Pezinku, mal výpoveď a mal tam nejaké problémy, tak sme to riešili, aby ten Daňový úrad nebol postihnutý. Vždy rokovania na pôde Úradu vlády alebo ministerstva financií, a čo je kľúčové a podstatné, vždy rokovania o ochrane záujmov štátu.

  A nespomínam si, ale neviem to vylúčiť, ale nespomínam si, či za tých osem rokov som sa nestretol aj s pánom Tkáčom alebo Jakabovičom, zjavne to na mňa neurobilo silný dojem, keď si to nepamätám. Ale kľúčové a podstatné je, kľúčové a podstatné je, že ak som sa s nimi stretol, tak som mal len oficiálne rokovania na oficiálnej pôde a rokoval som v mene a v záujme štátu. Napríklad v Slovenskej poisťovni o Slovenskej poisťovni, aby sme chránili záujmy akcionára, štátu ako akcionára v Slovenskej poisťovni, alebo v Poštovej banke záujmy štát ako akcionára v Poštovej banke, alebo ak sme riešili umiestnenie daňového úradu v Pezinku, pretože sedela v budove tejto spoločnosti a boli tam nejaké problémy. To je zásadný a kľúčový problém. Tak nie ja klamem. Ak niekto klame, tak klame minister vnútra, ak tvrdí, že napríklad, že napríklad Mikuláš Dzurinda ako predseda vlády nebol v televíznych diskusiách s Robertom Ficom. Dámy a páni, to sa dá dokázať! Veď sa to dá premietnuť, na koľkých diskusiách s nim nebol. Ale zároveň je pravdou, že váš predseda vlády za dva roky tejto vlády, máme vyše dva roky po voľbách, nebol ani v jedinej ani v televíznej, ani v rozhlasovej diskusii nielen s predsedom SDKÚ, ale so žiadnym iným opozičným politikom, so žiadnym, za dva roky. To sa dá dokázať. Takže kto sa bojí, kto sa bojí diskusií, kto sa bojí argumentov, kto sa bojí polemiky?

  Ďalej pán minister vnútra povedal, že vraj som mal konečne dostať víza do USA. Musím povedať, že, pán minister, rozohrávate hry, ktoré neviem nazvať inak ako eštebácke. A eštebáckymi, ale áno, eštebáckymi hrami je šírenie nepravdivých informácií, ktoré sa napríklad o mne už roky šíria po internete, že som mal mať problémy a že som nemal víza do Spojených štátov amerických. Celý čas, čo som bol vo vláde, celý čas, odkedy som bol prvýkrát v Spojených štátoch, to bolo v roku deväťdesiatdva, som mal víza do Spojených štátoch amerických a mám ich aj dnes. A chodil som do Spojených štátov amerických najmenej dvakrát ročne ako guvernér za Slovenskú republiku na zasadnutia Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. Každý jeden apríl a každý jeden september alebo október každého roka. Čiže sú to eštebácke metódy, ku ktorým sa schyľuje, sa uchýlil aj minister vnútra, čo má veľmi mrzí, ale je to, žiaľbohu, tak.

  No, čo sa týka toho, a to ešte by som chcel povedať, že aj pán podpredseda Číž, ale aj pán minister vnútra tu hrali také divadielko, že či teda to mal minister financií povedať niekde na jachte, alebo nepovedať. Ja som nikdy netvrdil ani netvrdím a ani neviem, či, kde a kedy a či vôbec. Ja hovorím, že podľa môjho názoru došlo k úniku informácií, k úniku informácií, ktoré uniknúť nemali, ktoré vedel len úzky okruh najvyšších predstaviteľov tohto štátu a najvyššieho vedenia Národnej banky, a že okolnosti a čas, v akom sa stretol minister financií s týmito ľuďmi, a to, že oni zrejme na tom zarobili, sú jednoducho niečím, čo zvyšuje mieru podozrenia a čo jednoducho je problém.

  Čiže robiť tu kabaretné vystúpenia typu, a to ako dozvedel sa kurz a bežal do Monaka a tam im to povedal, sú len zastieraním problému. Sú len zastieraním problému.

  No a ten pekný plagát, čo tu pán minister vnútra, inak bol by som povďačný, keby mi ho mohol podarovať, lebo takú peknú fotku nemám, priznám sa, ani takú veľkú, ale aj to je, aj to je...

 • Reakcia z pléna.

 • Áno, áno. Ale aj to je, samozrejme, veľmi, veľmi ľahko vysvetliteľné a veľmi rád to vysvetlím.

  Pán minister vnútra, stále tu nie je, pán minister vnútra, ja som absolvoval pred necelými dvoma týždňami cyklomaratón z Bratislavy zo Zlatých pieskov, predpokladám, že tá fotka je zo štartu, lebo ešte bola tma, to je o pol piatej ráno, čiže z Bratislavy zo Zlatých pieskov do Jasnej. To je zhruba 315 kilometrov. Tento cyklomaratón som absolvoval tretíkrát. Keby ste si zohnali, čo pre vás nebude iste problém pri aparáte, ktorým disponujete, moje fotky z predchádzajúceho ročníka, z toho prvého, kedy som tam bol v roku 2002, myslím, tak by ste ma videli v inom drese. Videli by ste mal v roku 2002 v drese, ak si dobre pamätám, Radenskej, to je minerálka, a v roku 2006, ak sa dobre pamätám, v drese Prvej stavebnej sporiteľne. Ale nielen mňa, ale všetkých toho roku 180, tohto roku mal cyklomaratón 180 tých, čo boli na štarte, neviem, koľkí došli, ale väčšina došla aj do cieľa, a všetkých 180 ľudí bolo povinne v tomto drese, tohto roku v tomto drese, pred rokom v drese Prvej stavebnej sporiteľne, pred šiestimi rokmi v drese Radenskej, pretože je to súčasť tejto akcie, že ten sponzor tohto preteku alebo toho eventu, ktorý daruje dresy, tak povinne každý účastník, ktorý chce ten cyklomaratón absolvovať, musí v tomto drese ísť. Takže určite pre vás nebude problém zohnať si, pán minister, fotky z priebehu celej trate, je to 315 kilometrov, fotilo sa tam dosť, a uvidíte 180 ľudí, ktorí v tých istých dresoch idú.

  A áno, ja nemám žiaden problém s tým a ja sa tým ani netajím, vedia, že šéf tejto firmy, ktorá tohto roku bola hlavným sponzorom, je mojím priateľom, s ktorým chodím, s ktorým aj športujem a ktorý tiež ten cyklomaratón prešiel. Je to jedna z veľkých firiem, ktoré pôsobia na informačnom biznise, ja neviem, aké mal zákazky za našich vlád, ale garantujem vám, že som nikdy nijakým spôsobom nezasahoval do toho, aby som túto firmu uprednostňoval.

  Takže ja si veľmi rád vypočujem od pána ministra o tom, ako sa darí Korinexu, ako sa darí iným firmám, špeciálne IT biznise, pretože tam ako sa darí firmám okolo pána Brhela a ďalším. Veľmi rád si vypočujem aj to, aké prepojenia, ako to súvisí napríklad s tým, že jedna finančná skupina zvolá tlačovku, na ktorej vyjadrí dôveru ministrovi, a o pár hodín na to mu túto dôveru vyjadrí aj predseda vlády.

  Ja sa za svojich priateľov nehanbím, nemusím sa za nich hanbiť ani sa od nich, nejako sa zatajovať, pretože môžem s kľudným svedomím povedať, že som nikdy nekonal tak, a nakoniec najlepším potvrdením toho je, že, samozrejme, aj ja poznám ľudí nejakých aj z finančného, aj z finančného biznisu. Samozrejme, že poznám. A bol som zároveň pri stanovovaní centrálnej parity a k žiadnemu úniku informácií nedošlo. Môžete si preveriť, lebo tie informácie sa dokumentujú, že v novembri 2005, za to garantujem, k úniku informácií pri stanovení centrálnej parity nedošlo a žiadni špekulanti na takomto úniku nemohli zarobiť.

  Podstatné a kľúčové je, že teraz k takémuto úniku došlo a zarobili na tom niektorí v obrovských rozmeroch. A toto sa musí došetriť a chcem vás ubezpečiť, že aj ja osobne, ale aj moji kolegovia urobíme všetko preto, aby sa to došetrilo, a som presvedčený, že tá pravda sa nakoniec ukáže.

  Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Mikloša: pán poslanec Záhumenský, Číž, Frešo, Kužma, Paška, Jaroslav Paška, Kvorka, Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  A slovo má pán poslanec Záhumenský.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Pán poslanec Mikloš, povedali ste, že guvernér Národnej banky pán Šramko sa nachádza v chúlostivej situácii z hľadiska prípadného potvrdenia určitého úniku zmeny centrálnej parity. Chcem sa vás spýtať, vy pochybujete o pravdivosti výrokov pána guvernéra? Ja si myslím, že pán guvernér, napriek tomu, že je vaším nominantom, je poctivý človek a jeho výroky sú pravdivé. A ja vám dovolím si zacitovať jeden výrok z jeho tlačovej konferencie: „Na základe vývoja na devízovom trhu dňa 28. mája dopoludnia, keď sa priblížila hodnota aktuálneho trhového kurzu tesne k dolnej hranici povoleného fluktuačného páska v rámci ERM II, sa príslušné európske autority“, príslušné európske autority, „rozhodli okamžite zmeniť centrálnu paritu slovenskej koruny voči euru. Informácie o začatí procesu zmeny centrálnej parity zo strany príslušných európskych autorít boli dostupné 28. mája popoludní.“ Toto hovorí pán Šramko. Čiže 24. mája, keď bol pán minister Počiatek na jachte, tak asi nemohol vedieť o zmene centrálnej parity. Možno vo vašom klube sa nachádzajú poslanci, ktorí majú prístup k určitej sklenej guli, kde sa môžu pozrieť a štyri dni pred nejakou neplánovanou zmenou môžu prísť k záveru, že dôjde dvadsiateho ôsmeho k zmene centrálnej parity. Inak to nie je možné si asi vysvetliť a asi takúto informáciu zo sklenenej gule využívate. Ja som o tom presvedčený, že nikto zo SMER-u, ani pán Minister Počiatek, takúto sklenenú guľu nemá. To znamená, že dvadsiateho štvrtého na jachte nemohol prezradiť zmenu centrálnej parity, to, čo tvrdíte a z čoho ho obviňujete, keďže začali európske autority o zmene centrálnej parity konať až dvadsiateho ôsmeho vzhľadom k vývoju na trhu popoludní.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Vážený pán Mikloš, no ďakujem, že ste ma niekoľkokrát spomenuli vo svojom diskusnom príspevku. Odpustite mi, chcem iba veľmi krátko.

  Ja ten váš prejav považujem za tragikomický. Venovali ste 40 minút na to, aby ste vlastne nepovedali absolútne nič ku kauze, ktorú ste sami vyrobili. Absolútne nič, pán Mikloš. Je veľmi zaujímavé, aj všetci sme to s pobavením počúvali, že medzitým ste prišli počas vystúpenia na ďalších najmenej megakáuz, ktoré ste už vyrátali od neviem čoho, mýtneho systému a tak ďalej.

  Pán Mikloš, vy ste vyrobili tento nezmyselný, túto nezmyselnú atmosféru, ktorá sa tu vytvorila. Vyslovili ste podozrenie, kde nikto z významnejších odborníkov nepotvrdil toto vaše stanovisko, a zúfalo ste teraz hovorili, že ide o vaše podozrenie. Dokonca už máte problém s poslancom Mikloškom, už máte problém s guvernérom Národnej banky a podobne. Pán Mikloš, je to trápne. Ako naozaj v tomto smere už pravdepodobne tú úlohu ste splnili a už by bolo treba prestať obťažovať aj parlament, aj verejnosť s touto veľmi hlúpou kauzou.

 • Ďakujem pekne, pani presedajúca. Je veľmi, veľmi veľká škoda, že pán premiér Fico si zvolil ako predseda strany SMER, že tu dnes nebude a bude niekde inde a že nemôže dnes odpovedať na otázky a vyjadriť sa ako predseda vlády, ako vrchný zodpovedný, na niektoré otázky, ktoré súvisia s tým, akým spôsobom bol dohadovaný, bola dohadovaná nová centrálna parita. To znamená, keďže pán premiér aj osobne hovoril o tom, že sa negociovalo a negociovalo sa dlhšie, tak by bolo správne, a týmto spôsobom aj chcem vyzvať, bolo by správne, pokiaľ by rozkryl celý proces negociácie a zodpovedal jednoduchú otázku, keby jemu osobne bolo známe, to znamená, ktorý deň a o ktorej hodine, akú centrálnu, aká bude budúca centrálna parita, kedy ju navrhovali a ako dlho to trvalo, tieto vyjednávania. Dnes už to máme za sebou, celé toto jednanie, to znamená, alebo celý tento proces je možné to verejnej rozkryť.

  Čo sa týka ešte jednej veci, ktorá, to bola reakcia pána premiéra Fica na to, že v prvých chvíľach argumentoval, že nevznikla štátu žiadna škoda. Ja si myslím, že je to hlboké nepochopenie toho, o čom MiSi the Trading je. To nie je o tom, že vznikne škoda nejakému štátu, to je o nekalej súťaži. Je to o nekalej súťaži, trestá sa to všade na svete, niekde dokonca veľmi tvrdo. A ja si myslím, že tento druh úvah je rovnako nezodpovedný, ako keby niekto argumentoval pašerákovi, ktorý preváža cez Slovensko nejaký tovar, že vlastne Slovenskej republike nevznikla nejaká, dokonca v tomto prípade, keby mal zaplatené diaľničné známky, tak by možno vznikol aj nejaký malý zisk. Čiže myslím si, že pán premiér by naozaj mal vystúpiť a mal by sa nevyhýbať týmto situáciám a odpovedať presne, ako to s dohadovaním kurzu bolo deň po dni, hodinu po hodine.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec Mikloš dosť obšírne nás oboznámil s danou kauzou, ale ja by som bol ešte to doplnil ešte o jednu veľkú kauzu, ktorú zjavne pripravovalo J a T s pánom riaditeľom letiska. Musela to byť obrovská kauza, keď za tento škandál, ktorý mal pán minister, dostal len žltú kartu a za tamto musela ísť ihneď červená karta. Dúfam, že sa časom dozvieme, čo to bola za kauza, ktorá bola oveľa väčšia, oveľa prísnejšie trestaná, ako je táto kauza. Lebo ináč by to muselo znamenať, že pán predseda vlády má buď dvojaký meter alebo že má v niektorých prípadoch zviazané ruky, a preto sa musí ukazovať v iných prípadoch.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán poslanec, ja som rád, že sa zhodneme na tom, že jachta nie je problémom. Že samotná jachta ako taká by nemala byť problémom, pretože pán minister ako každý človek má právo na svoj osobný aj spoločenský život, a keď on uzná za vhodné zúčastniť sa spoločenského podujatia, tak snáď mu to nebudem vytýkať.

  Samozrejme, vo väzbe na možný únik informácií o centrálnej parite by sa tie podozrenia mohli vynoriť, ale sám ste povedali, pán poslanec, že aj keď máte podozrenie, tak o tom nemáte žiadne vecné dôkazy a že si potrebujete doplniť informácie z Národnej banky. Takže z tohto pohľadu sa mi zdá, že nie je namieste, aby sme už dnes rokovali o odvolaní pána ministra financií, pretože asi bude potrebné si najskôr overiť, či došlo k úniku informácie o centrálnej parite a potom či je nejaká väzba pri tomto úniku aj na ministerstvo financií ako na inštitúciu. Možno to uniklo niekde inde, ak už tie informácie unikli.

  Preto sa nazdávam, že trochu je to predčasné, aby sme sa zaoberali týmto problémom. A ešte si myslím, že ak sa stalo, že pán predseda vlády vypočul stanovisko nejakej skupiny Ja a Ty, tak nie je to zlé, keď predseda vlády počúva aj názory ľudu a vie ich zohľadniť pri svojom rozhodovaní...

 • Smiech v sále.

 • Najprv chcem reagovať na pána poslanca Pašku, lebo to, čo povedal, považujem za kľúčové, že áno, je to podozrenie, je to dôvodné podozrenie. Mieru tohto podozrenia, okolnosti tej návštevy, ktorú samu osebe ja tiež nepovažujem za zásadný problém, ale miera podozrenia v megakauze sa rádovo zvýšila. A nie ja, predseda vlády povedal, že pri každom podozrení, pri tieni podozrenia bude konať do 24 hodín alebo do troch minút.

  Čiže áno, my hovoríme o vyvodzovaní politickej zodpovednosti na základe vysokej miery podozrení, ktorá sa zvýšila aj v súvislosti s tou návštevou pri niečom, čo je obrovským škandálom a problémom.

  A k tomu, pán poslanec Záhumenský, či pochybujem o pravdivosti slov guvernéra. Nepochybujem. Ja som dokonca vo svojom stanovisku dnes povedal, že guvernér má pravdu v tom, čo tvrdí, ale on netvrdí, že sa tá informácia nevedela. On tvrdí, že formálne konečné definitívne schválenie tohto kurzu, formálne zdôrazňujem, bolo v stredu poobede. Ja tvrdím, že to je pravda, že toto nespochybňujem, ale tvrdím, že informácia o výške bola známa najneskôr v utorok najmenej dvom členom vlády a že od stredy rána najmenej malo dôjsť k pochybným obchodom.

  A sklenenú guľu nemám, ale na základe mojich skúseností, ktoré z toho procesu mám, mojich informácií, ktoré mám, som presvedčený, že k tomu úniku došlo, že je to závažná vec. Sklenenú guľu má vaša kolegyňa Vaľová. Skúste sa opýtať jej, čo tam vidí ona.

 • Smiech v sále.

 • Ešte predtým, kým dám slovo pánovi ministrovi Počiatkovi, kolegyne, kolegovia, už na grémiu pred začiatkom tejto mimoriadnej schôdze som položil otázku, či je vôľa, aby sme dorokovali tento bod programu dnes vzhľadom na to, že si myslím, že by sme možno s čiastočným prekročením 19.00 hodiny boli schopní dnes uzatvoriť program tejto schôdze. Pýtam sa, či je vôľa na to.

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Dobre. Ďakujem pekne. Takže dorokujeme a potom budeme hlasovať. Ďakujem pekne.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. No. Je pomerne ťažké reagovať na všetko možné, čo tu bolo povedané, avšak skúsim do toho vniesť nejaký taký, taký logický systém, ako to vnímam ja.

  Po prvé. Nepočul som žiadny nový zásadný dôvod, ktorý by preukázal, že došlo k úniku informácií. Bolo tu veľmi veľa hypotéz, iných konštrukcií, ale žiadny jasný a zásadný dôkaz neprišiel. Taktiež tu neprišiel žiadny zásadný dôkaz o prepojení na nejakú finančnú skupinu. Toto bolo ináč základným obsahom toho návrhu na odvolanie. Preto som veľmi pozorne počúval v očakávaní, že doplníte nejakou reálnou hmotou ináč veľmi vágne zdôvodnenia zvolania tejto schôdze.

  Jediné a najzaujímavejšie, čo je, že najviac svetla do celej tejto kauzy vie vniesť samotná analýza Národnej banky, o ktorú ste požiadali, s čím sme my nemali problém a s čím ani nikto problém nemá, avšak napriek tomu, že by boli známe výsledky tejto analýzy, vy už viete všetko. Vy všetci, čo tu sedíte, viete všetko, čo sa dialo na trhu. Čo je v skutočnosti fascinujúce, lebo neviem, či ste vy nejako digitálne napojení na nejaký centrálny server, ktorý sleduje všetky transakcie a loguje to, a vy to viete ešte v reálnom čase spracovávať a vyriecť výrok, kto presne, v akých objemoch, za koho, kedy obchodoval a na báze akých informácií najmä.

  Čiže veľmi pozorne som počúval aj tú, a mám tu aj všetky tie výpisy, ja som si dneska dal tú námahu a pozeral som, pán Mikloš, vaše citácie a musím uznať, že to viete robiť bravúrne. Používate vždy také slová, ako sa vám hodia v ktorý daný moment, lebo, a môžete si to a určite to viete, ale nie je to problém doložiť, častokrát používate tvrdenia, keď rozmýšľate a nie ste pod stresom, tak používate tvrdenie „je veľmi pravdepodobné“, „ja mám podozrenie“. Ale občas vám to uletí a poviete „došlo k úniku informácií“. Bezpodmienečne.

 • Reakcia z pléna.

 • No nie, ako keď rozmýšľate, poviete, že „ja si myslím, že došlo“. Ale keď nerozmýšľate, poviete „došlo, došlo“. A takých citácií tuto bolo viac. Čiže problém je v tom, že keď teda došlo, ako to môžete tvrdiť, keď nemáte dôkazy? Vetná konštrukcia „ja si myslím,“ na báze toho, čo viem, čo som počul, „že pravdepodobne došlo“, tú by som ešte bol ochotný akceptovať. I keď nie v tom kontexte, že také závažné obvinenie bez dôkazov nemôžete predkladať. Práve preto je tu na to inštitúcia, ktorá má spracovať relevantnú analýzu, čomu sa my absolútne nebránime. Ja sám to vítam. A sám čakám na to, aby ten výrok nejaký bol k tomuto vyrieknutý. Lebo to obvinenie je naozaj závažné.

  Dostanem sa k tomu, že ak podľa vás stačí na obviňovanie niekoho váš pocit, tak ja tu mám zoznam káuz, ku ktorým som sa vôbec nechcel dostať. Ale už len tak, aby som vám ako navodil tú atmosféru, sa k tomu dostanem a budem hovoriť vety typu, Veriteľ, áno, v súvislosti s Veriteľom, že „ja mám podozrenie“, „počul som z relevantných zdrojov“. Sú to všetko, a toto sú, samozrejme, veci, z ktorých množstvo vecí sa dá aj preukázať, ale budem znášať závažné obvinenia v súvislosti s tým.

  Teraz trošku ešte k tomu, čo ste tu všetko rozprávali. K premiérovi. Padlo tu viackrát tiež také, také nejaké obvinenie na pána premiéra, že nie je slobodný, lebo je vazalom finančných skupín a rôznych iných oligarchických zoskupení a neviem čoho ešte všetkého. Tak ja poviem za seba. Mýlite sa. Naozaj sa mýlite. Možnože to je u vás v strane tak, ako tvrdíte, hovoríte z vlastnej skúsenosti, nezaujíma ma to v skutočnosti vôbec. Ale viem jednu vec. Premiér jednak myslí naozaj vážne to, čo hovorí so sociálnym štátom a s jeho hlavným sústredením sa na občana, ale garantujem vám, že ste úplne vedľa, keď si myslíte, že je v nejakých rukách nejakých skupín. Nie je. A čo sa týka môjho odvolania, keby chcel, tak ma odvolá a nič by mi nepomohlo. Keby chcel, ale to je jeho slobodná vôľa. Čiže vy hovoríte častokrát „ja osobne som presvedčený, že“ a nejaká vaša fikcia, v poriadku, fikcia, OK, ale nič viac.

  Nuž dostanem sa aj k tým svojim fikciám potom. Ale podložených aj množstvom, množstvom teda závažnejších informácií.

  I keď niekedy, keď už naozaj hovoríte presne to, z čoho akože teda že ten váš pocit, ešte raz sa vrátim teda k tomu, že keď presne sa sústredím na to, čo chcete povedať, poviete, že „je to len podozrenie“. A neviem si predstaviť, že by ste vôbec tvrdili, že môžete takéto obvinenie vzniesť bez akýchkoľvek dôkazov. Ja som sa spoliehal na to, že tu funguje nejaký základný systém nejakého, aspoň nejakého, bazálny zákonný systém dokazovania pravdy v tom, že keď tu existuje inštitúcia, ktorá jediná môže k tomu niečo povedať, tak budeme proste rešpektovať, v prvom rade čakať na jej názor a po druhé rešpektovať potom, čo povie.

  Ale ako som vás dobre počúval, tak už som tu zachytil aj ďalšiu novú vec, že vy ste v podstate, ja mám ten pocit, diskvalifikovali už dopredu tú správu NBS-ky. Lebo ste povedali, že, ako keby ste si vytvorili už takú živnú pôdu na to, že keby náhodou NBS-ka vyriekla iný výrok, ako vy očakávate, tak poviete, že „no ale tak to sa dalo očakávať, ako som už bol býval spomínal na júnovej schôdzi, že (potlesk) proste ten guvernér je v podstate s nimi v tom nejako spolu a že spolu tvorí to vláda, takže je logické, že nemohli napísať nič iné“. Však uvidíme nakoniec, ako to dopadne. Ale mal som proste ten pocit z toho, lebo skúmal som, že čo hovoríte vy, i keď musím uznať, že aspoň jediný vecný príspevok ste mali vy. Ostatné to bolo, no, tak pomiešané v tých témach, že to vôbec nesúvisí s tým návrhom, ktorý teda tu bol podaný.

 • Reakcia z pléna.

 • To ja nebudem komentovať, čo vy si o tom myslíte.

  Takže začali ste s tým obvinením, že, a to tu mám napríklad váš citát, a tu sú zas tie pomiešané, že je fakt, že unikli informácie, potom hneď v ďalšej vete teda „je pravdepodobné“, „myslím si“ atď., ale to nie je dôležité. Ale čo ma zaujalo, je toto, sa vás pýta redaktor – kde to bolo?, v TA 3: „Pán Mikloš, chcem sa opýtať iba jednu vec. Pán Počiatek povedal, že k revalvácii došlo práve preto, že tie obchody v ten deň vytlačili korunu na spodnú hranicu 15-percentného pásma, a preto došlo k tej náhlej a nečakanej revalvácii a nie naopak. Takže ma zaujíma váš pohľad na túto problematiku.“ Pán Mikloš odpovedá: „Tak to je nezmysel. To je nezmysel!“

  Ako to vidíte vo svetle vyhlásenia, koordinovaného vyhlásenia guvernéra, koordinovaného s ECB-čkou? Prečo prišla tá odpoveď, lebo taká otázka tu padla, neskôr? Pretože pán guvernér si dal záležať, keďže je viazaný tou procedúrou, a tá je naozaj tajná, vyžiadal si od ECB-čky aspoň na tento účel a na presnú formuláciu výnimku z tejto procedúry, aby to vôbec mohol okomentovať. A povedal, čiže v tom svetle toho, čo ste povedali, však viete, čo povedal, že je to proste tak, že tie ranné obchody v konečnom dôsledku vyprovokovali ECB-čku k aktivite, ktorá začala poobede v stredu. No, takže to je k tomuto.

  Takže teraz vznikla ďalšia konštrukcia. Pôvodne celé to obvinenie bolo postavené na tom, že spochybňovali ste to, že mohla existovať konštrukcia, že aj pre nás bolo rozhodnutie ECB-čky revalvovať paritu v stredu, čo sme sa dozvedeli v stredu poobede, bolo pre nás prekvapujúce, tak ako pre všetkých. Vy ste to spochybňovali, že to nemôže tak byť. Ďalej sme tvrdili, že to bolo následkom toho, že tie doobedňajšie obchody boli také, ako boli. Tak ste si vymysleli teraz novú vec a to je to, že vlastne ani nešlo o to, kedy sa bude parita revalvovať, ale že kedy bola vlastne už fixne známa nejaká informácia.

  Problémom je, že aj vy veľmi dobre viete, keď ste tu spomínali viackrát, že vy ste robili alebo participovali na vstupe do ERM II, takže ešte raz, a už som sa vás to raz pýtal, mi odpovedzte: Kedy, potom určite budete na mňa reagovať, kedy ste presne vy vedeli definitívne, kedy vstúpite do ERM II a pri akej hodnote? Aby sme si v tom trošku spravili jasno. Lebo jedna vec je, že v rámci rokovaní sa o niečom diskutuje, a druhá vec je, keď sa tá informácia stáva relevantnou, keď obidve strany sa na tom zhodnú. A to tiež určite so mnou súhlasíte, že to nie je len tak, že si niekto niečo povie, vysníva a potom to je nejako ináč.

  Takže keby som to mal celé zhrnúť, naozaj okrem podozrenia, a potom nechápem, načo je celá tá správa NBS-ky, ktorú ste chceli vy, a ja súhlasím, nech je čo najskôr, načo je tu vlastne naozaj táto schôdza? Lebo nič nové som sa nedopočul, že by ste mali nejaký dôkaz. Keby, a to s vami tiež súhlasím, že keby došlo k úniku informácií, tak to škandál je. Ale dnes vy tvrdíte na báze svojej fikcie, svojej konštrukcie, na báze nejakých informácií, ktoré máte, nech sú z akýchkoľvek zdrojov, mimochodom porušujú bankové tajomstvo, ale to vy viete, ale akokoľvek, vy nemôžete taký výrok predsa urobiť. Vy nie ste predsa vševedko. Alebo ste?

 • Reakcie z pléna: Nie.

 • Čiže myslím si, že naozaj, už akokoľvek sa na to dívam, je to určite predčasné. Nech to už je akokoľvek, dnes neexistuje taká informácia, ktorá by tvrdila to, že došlo k úniku informácií.

  No musím k tomu Veriteľovi sa dostať, lebo ste ho spomenuli vy, ináč by som ho ja spomínať asi nebol býval. Takže Veriteľ. Vy tvrdíte, a budem sa opakovať, ale nevadí, pretože som si istý tým, čo tvrdím, Veriteľ bol jeden veľmi zbabraný projekt, ktorý za 20 mld. štátnych peňazí oddlžil ix korún, čo ani vy neviete presne, koľko vlastne bolo. Tridsaťtri nie je v tej vašej záverečnej správe, ktorú ste predkladali vláde, čo ma navádza veriť tomu, že ani sám ste si nie úplne istý, že aké je to číslo správne. Lebo poslednú správu, ktorú ste predkladali do vlády už po likvidácii firmy Veriteľ, čiže už zjavne fakty všetky boli známe, tu uvádzate, že bolo oddlžených 27,7 mld. Čo, samozrejme, tiež ešte väčšmi komplikuje ten váš argument o tom, aký to bol efektívny projekt. Čo je úplne zrejmé, že Veriteľ dosiahol len jednu vec. Na úkor štátnych firiem veľkoryso oddlžoval súkromný sektor. Bol to taký nejaký špeciálny spôsob a bolo to zjavne v procese privatizácie zdravotníctva, ako inými slovami ustabilizovať ten súkromný zdravotnícky sektor, ale absolútne flagrantne na úkor štátu, s čím niektoré zložky štátu ani samy nesúhlasili, viď ministerstvo práce, ktoré ste donútili súhlasiť s tým, že najväčšia úspora bude na Sociálnej poisťovni. To je jeden závažný fakt.

  Ďalší závažný fakt je, že ste nám nezachovali vôbec kompletnú dokumentáciu. Neviem si to vysvetliť inač ako tak, že mám podozrenie, že to bolo zámerne, aby nebolo možné zrekonštruovať všetky tie transakcie, ktoré sa tam udiali, a niečo ste zakrývali a ten môj odhad je, že je to zhruba 4 mld. korún, ktoré boli vynaložené úplne neefektívne.

 • Nejdem sa venovať takým malichernostiam, aké odmeny mali členovia predstavenstva alebo kde následne pani Červenáková išla pracovať. Ale ešte spomeniem jednu vec. Vy sa tu odvolávate na to, že máme všetky doklady. Mám tu ja jasne potvrdené z ministerstva vnútra, že neodovzdali ste tie najdôležitejšie dokumenty s tou trvalou dokumentárnou hodnotou, čiže typu A, do archívu. To ste mali ako Veriteľ. Neodovzdali, jednoducho tam nie sú. Čiže akokoľvek budete tvrdiť, že my tam všetko máme, už toto samo osebe hovorí, že nemôžeme tam mať všetko.

  Ďalšia vec je, hovorili ste tu veľakrát o tých páskach, aj tu v tomto pléne ste mi povedali, že zavádzam ja, keď tvrdím, že my tie pásky nemáme a že tie pásky ste robili preto, a nadštandard bol vlastne robiť záznamy z tých rozhovorov, práve preto, aby sa predišlo akýmkoľvek podozreniam z korupcie. Nuž ale tie pásky my naozaj nemáme a vy to viete, že my ich nemáme. Mal a ich stále má pán Pažitný. Čomu nerozumiem, načo potom tie pásky boli, keď si ich pán Pažitný zobral sám so sebou. Ale toto sú len ukážky toho, že vy tvrdíte, že my máme všetku dokumentáciu a všetky fakty k dispozícii. Nemáme! Nemáme a zakončím to tým, že veľké finále teda toho, ako upratať tú dokumentáciu tak, aby sme sa k nej nedostali, alebo ju dostať do takého stavu, aby bola úplne nečitateľná, bolo zobrať nám digitálny kľúč. Digitálny kľúč k tým všetkým dátam bol server, tak ako v moderných spoločnostiach funguje, nikto sa nehrabe v papieroch, keď si robí nejaké analýzy, spustí si na to nejaký program, avšak my si ho už nemáme na čom pustiť, pretože ten server bol zlikvidovaný v nejakom autoservise dva dni pred voľbami. A to je trápne! Trápne je aj to, keď pán Pažitný aj vy tvrdíte, že aký to bol vynikajúci projekt. Ja si myslím, že o projekte, či je dobrý, alebo zlý, by nemali hovoriť autori, ale tí, ktorí sa dostanú k tomu a môžu si ho rozanalyzovať. Ku každému projektu by mala byť po správnosti nejaká dokumentácia a nejakým spôsobom by mal byť ukončený, zabalený, odreportovaný. Nebol. Podali sme aj, mimochodom, trestné oznámenie, ale to už nie je v našich rukách, aby riešili tých jednotlivcov, ktorí tam zjavne pochybili.

  Ja sa vrátim ešte k jednej zaujímavej kauze tu historicky, lebo keďže ste to už načali aj viacerí tu načínali rôzne iné témy, ja sa vrátim ešte napríklad k tej privatizácii SPP a tej kurzovej strate.

 • Reakcie z pléna.

 • No tak k veci, aj vy ste hovorili veľa vecí od veci, takže ja tu poviem ešte jednu vec, pretože myslím si, že je to dôležité povedať o tom, ako kto tu hospodáril, a pán Mikloš vždycky tvrdil, že v tomto my absolútne zavádzame, že nič také nebolo možné urobiť, lebo pri takýchto zmluvách nepripadá do úvahy hedžovanie. A nikto nehovorí o hedžovaní, pán minister, pán bývalý minister. Problém je v tom, že aj úplne štandardné zmluvy o nájme obsahujú menové doložky a pri transakcii, kde sa očakávalo, že platba za túto aktivitu bude realizovaná až s dlhým časovým odstupom, bolo absolútne legitímne a namieste túto menovú doložku tam zakomponovať. Pripomínam, že tu išlo o 7,3 mld. No a vzhľadom na to, teraz toto je k veci preto, že to je len príklad toho, ako sa dá vytvoriť konštrukcia. Na báze toho, že som počul z viacerých zdrojov dôveryhodných, že Credit Suisse First Boston ako poradca mala veľké problémy aj v iných krajinách, a viem detaily o tých kauzách, a pri zjavnom biznise, kde mala byť tá kurzová doložka alebo menová doložka riešená, mám vážne podozrenie, že tých 7,3 mld. skončilo niekde úplne inde, ako malo. Mám také podozrenie.

  Ďalej...

 • Reakcie z pléna.

 • Nie je ako vás odvolať. Ale vy sa odvoláte sám, skôr či neskôr.

 • Napríklad je tu ešte ďalšia taká, a mám tu toho strašne veľa, ale poviem ešte jednu takú „pikošku“, len aby som tú konštrukciu akože zvýraznil. Je tu ďalšia vec, že Slovenská konsolidačná predávala firme Majetkový Holding, čo je firma Pro Partners alebo previazané s firmou Pro Partners, pohľadávky v nominálnej hodnote 42 mld. za hodnotu 817 mil., hej, čiže 42 : 0,8. Výťažnosť 1,95 %, ktorá je hlboko pod priemerom všetkých ostatných. Určite budete tvrdiť, že tam bol všelijaký mix tých pohľadávok, ale dá sa to rozanalyzovať, ako to dopadlo, lebo dnes už máme jednu výhodu. My vieme niektoré veci zhodnotiť ex post. Už to nie je ex ante. Čiže dá sa preukázať, že aká bola reálna výťažnosť niektorých vecí alebo ako niektoré kauzy skončili, tak ako napríklad, ešte sa teda vrátim na skok naspäť k tomu predaju SPP a jeho výhodnosti, že keď sa pozrieme, koľko za to investor zaplatil a za koľko sa mu vrátila tá investícia, tak to hovorí o tom, že to bol absolútne nevýhodný projekt alebo nevýhodný predaj pre štát, pretože ich návratnosť bola v tomto prípade zhruba 5 rokov, čo v energetike je absolútne nemysliteľné. Tam je bežná návratnosť okolo 15 rokov. Čiže darmo vy tvrdíte, že v čase, keď ste to predávali, to niekto mohol eventuálne ohodnotiť ako výhodné, keď sa to teraz ukazuje ako jasne nevýhodné. A takých príkladov, hovorím, je veľa, týka sa to všetkých možných veľkých firiem, ako aj Slovenských elektrární, ale to už naozaj nebudem zdržovať.

  Mimochodom, ešte tu som mal k tomu, ešte k tomu úniku informácií, to boli akcie VSŽ, to bolo v súvislosti s tým, čo sa tu rozoberalo, a tú kauzu poznáte.

 • Reakcie z pléna.

 • Nie? Ja vám ju môžem pripomenúť, keď chcete. Takže... Nie, už nebudem vás zdržovať.

 • Reakcie z pléna.

 • Čiže aby som to tak nejako zhrnul, myslím si, že to základné som už povedal, ale na záver už by som povedal len to, že...

 • Ruch v sále.

 • Nie, mám tu veľa poznámok o tom, čo ste všetci hovorili, tak to len prázdne papiere v podstate z toho zostávajú.

  Jaj, ešte toto bolo zaujímavé, že vy ste tu vykonštruovali, vykonštruovali, že toto je dôkazom absolútne jasného prepojenia špeciálne mňa na finančné skupiny. Tak to som teda ako zostal normálne zaskočený, že ako ste na toto došli. Že zdvorilostná návšteva niekde znamená, že vy ste s niekým spojení?

 • Reakcie z pléna.

 • To je jasné preukázanie toho, že táto vláda je v područí finančných skupín? To snáď „srandujete“, to je úplne ako nič.

  Takže ešte raz opakujem už len to, čím som nakoniec začal. Počúval som to naozaj veľmi pozorne, dal som si tú námahu, bolo to pár vecných vystúpení, väčšina sa snažila do toho nakomponovať veľmi široké spektrum politických problémov, hlavne historických, ale myslím si, že jedna vec je jasná: Vôbec žiadny reálny dôkaz, ktorý by podporil ten váš návrh, tu dnes nepadol a nakoniec je nie ani v tom samotnom odôvodnení toho návrhu. Sú to všetko len hypotetické konštrukcie ignorujúce základné fakty, že treba si počkať na nejaké reálne výsledky a analýzy.

  Ďakujem. Skončil som.

 • S faktickými poznámkami sa prihlásil pán poslanec Mikloš Ivan, Palko, Kužma, Abrhan, Lipšic, Dzurinda, Rafaj, Slafkovský, Číž Miroslav, Hort Milan. Milan je posledný?

 • Reakcia z pléna.

 • No tak prečo to, pán poslanec, tak sa tam prihlás. Pán poslanec Janiš a Novotný posledný. Dobre? Pán poslanec Novotný posledný a prvý bol pán poslanec Mikloš, samozrejme.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne. Pán minister, vy po nás chcete dôkazy. Ja som už viackrát povedal, že my, ani ja, nie sme ani vyšetrovatelia, ani sudcovia. My hovoríme o vyvodzovaní politickej zodpovednosti. Sme na politickej pôde, sme na pôde Národnej rady. A chcem vám pripomenúť slová vášho šéfa, predsedu SMER-u a predsedu vlády, ktorý povedal, že pri prvom tieni podozrenia, zdôrazňujem podozrenia, bude do troch minút konať a minister letí. My si myslíme, že ten tieň podozrenia je tu výrazný, je tu obrovský, je to v súvislosti s megakauzou. Preto hovoríme o vyvodení politickej zodpovednosti.

  A ak chcete, aký lepší a väčší dôkaz o prepojenosti chcete, ako sú tie množstvá informácií, ktoré boli zverejnené o tom, ako sa tejto skupine darí vynikajúco v rezortoch práve SMER-u, a demonštrácia sily, ktorú predvedie na tlačovej konferencii, kde vám vysloví dôveru, a následné konanie predsedu vlády, ktorý konal tak, ako konal.

  Navyše otázka je, čo vás viedlo k tomu, že v priebehu hodiny, a bol som s vami v piatok, v piatok poobede, kde ešte o štvrť na tri ste v TA 3 hovorili, že nevidíte dôvod na odstúpenie a neuvažujete o tom. Čo bolo, pán minister, dôvodom, že hodinu na to, hodinu na to, ste ponúkli svoju funkciu?

  A hovoríte, že mnohé veci by ste vedeli preukázať, spomínate zase SPP. Pán minister, veď čo sa týka SPP, ja som zažaloval Roberta Fica za jeho výroky ohľadom SPP pred piatimi rokmi. Robert Fico ma pred piatimi rokmi obvinil z trestného činu v súvislosti s SPP. Za päť rokov to nebol schopný doložiť. Ja keď hovorím o dôvodných podozreniach, tak som o tom naozaj presvedčený, že k tomu došlo. Ak si myslíte, že je to nejaký zásadný problém, kľudne ma zažalujte, ja sa teším na dokazovanie. Teším sa na dokazovanie.

 • Vážený pán minister, zaujalo ma, akým spôsobom ste obhajovali, chválili a velebili predsedu vlády Roberta Fica, ktorý to podľa vás naozaj myslí vážne s tým sociálnym štátom, ktorý by vás mohol odvolať, nie je v područí žiadnych skupín a tak ďalej. No chcel by som vám pripomenúť, pán minister, že Robert Fico o vás, o vás hovoril pred týždňom spôsobom, ako keby ste boli bytosť nižšieho druhu. Musím povedať, že keď vy ho teraz takto velebíte, tak servilnosť dosahuje v slovenskej politike také nové, nové výšky alebo skôr hĺbky. Naozaj ma prekvapuje, že vám to stojí za to. Pokračovať ako minister pri takýchto vzťahoch s predsedom vlády. Naozaj sa čudujem, že vám to stojí za to.

  Ďalšia poznámka. No s prekvapením v závere vášho vystúpenia ste povedali, že vlastne všetko je v poriadku, že jednalo sa vo vašom prípade o nejakú zdvorilostnú návštevu na nejakej jachte, o zdvorilostnú návštevu. Tak chcem sa spýtať, že či ste, pán minister, nejako rozdvojený v mysli, pretože pred pár dňami ste predsa hovorili, že to bola chyba, že to asi bolo pod vplyvom vašej politickej neskúsenosti a že vás to mrzí, že ste si priznali chybu. Tak chcem sa spýtať, či ste naozaj nejaký rozdvojený, či zrazu vidíte všetko úplne, úplne inak.

  No musím povedať, že od ministra financií by som očakával trošku väčšiu konzistentnosť v myslení.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. No ak dôjde k veľmi neobvyklému veľkému obchodu v jeden deň, tak to je podľa vás náhoda. Ak to urobia len jeden alebo dvaja hráči a tí skutočne veľkí, londýnski a takí, to nerobia, lebo asi nebol na to reálny dôvod, jedine, že by mal niekto informácie, tak je to asi náhoda. Keď v ten deň sa mení parita, tak je to asi náhoda. Keď ste pár dní predtým boli na jachte práve tých, ktorí urobili ten obchod, to je náhoda. Hej, tam asi bolo kopu iných jácht a práve na túto ste sa dostali, kde sú oni. Keď tam s vami bol riaditeľ letiska, ktorý musel vyletieť z funkcie, tak to tiež asi bola práve náhoda. Tam sa nič nedialo, len náhodou musel vyletieť ten riaditeľ letiska z funkcie. No myslím si, že toto je neuveriteľné množstvo náhod a asi sa v inej krajine, ako je naša, toľko náhod nevie dať dohromady.

  Pán minister vnútra mi povedal, že túto otázku mám vám položiť, lebo ja som sa ozval, keď on hovoril. Na výbore nám bolo predsedom, ktorý je z vašej strany, povedané, že to bola vaša súkromná akcia, ktorú ste si sám platili, cestu, ubytovanie, a že tam ste len prišli na chvíľku, keď ste išli okolo. Chcem sa vás spýtať, keď ste tam išli za svoje, akým spôsobom ste tam išli? Či ste tam leteli a akou linkou ste tam leteli, keď to bola ako vaša súkromná akcia?

 • Ďakujem pekne. Pán minister, povedali ste nám niečo o Veriteľovi, o privatizácii SPP, škoda, že ste nehovorili aj o tom, ako ste sa do toho Monaka dostali. Hovorili ste o dôvodoch, že nie sú na odvolanie. Bol by som rád, keby ste povedali, prečo ste potom ponúkli demisiu?

  Prečo predseda vlády používa dvojaký meter, jeden na ministra financií, ktorý nesie politickú zodpovednosť, a jeden na riaditeľa letiska? Riaditeľ letiska možno za to, že bol riaditeľom letiska, musel letieť. Minister financií nie. Škoda, že predseda vlády stratil takú tú jureňovskú guráž, ktorú mal pri odvolávaní ministra pôdohospodárstva.

  A ako vidno, z Ficovej vlády sa odchádza len vtedy, keď sa to hodí predsedovi vlády. Dnes sa mu to zjavne nehodí, aby ste opustili tento post. Možno potrebuje, aby ste dohrali svoju úlohu, aby ste dohrali svoju hru. Bude potrebovať obetného baránka, kto bude niesť zodpovednosť za nespokojnosť dôchodcov, za problémy pri prechode na euro, za problémy pri zvyšovaní cien. Potom zjavne príde váš čas. Takže dovidenia na jar, pán minister, v poslaneckých laviciach.

 • Ďakujem. Pán minister, ja mám otázku skôr na vás. Ja som vo vystúpení hovoril, že premiér predstiera, že rieši politickú zodpovednosť, a predstiera to dobre. Ľudia majú pocit, že dobre toho ministra financií vytrestal, proste povedal tvrdo, dobre to urobil, správny chlap. Ale ako sa cítite vy? Premiér povedal, že ste urobili hlboko nemorálny, neetický, hlúpy čin, nabudúce vám zlomí väzy. Je to premiér z vašej strany. Pán minister, z akého dôvodu v takejto vláde zotrvávate po tom, čo premiér na vašu adresu takéto slová povedal? Váš najbližší priateľ vo vláde pán minister Kaliňák povedal, že to bolo v rozpore so sociálnodemokratickými hodnotami. A vždy, keď o tom hovoria páni Kaliňák a Počiatek o sociálnodemokratických hodnotách a ako im srdiečko vľavo bije, to trošku je také „srandovné“.

  Ale v každom prípade otázka priamo na vás je. Prečo po týchto slovách, ktoré premiér na vašu adresu povedal a z ktorých má pospolitý ľud pocit, že vás neuveriteľne „spéroval“, zostávate ďalej vo vláde?

 • Ďakujem. Pán minister, povedali ste, že ste veľmi pozorne počúvali celú rozpravu, a ja vám chcem povedať, že si to vážim. Chcem vám povedať, že rozumiem tomu, že vám nie je ľahko, o to viac som si všimol, že ste tú rozpravu dokázali znášať a to je aj dobré, aj správne.

  To ale, kde ja som sa rozhodol, že sa zúčastním týchto faktických poznámok, bolo v momente, keď ste sa dovolávali dôkazov. Sčasti už na to odpovedal kolega Mikloš veľmi jasne, naozaj v politike nie sme preto, aby sme suplovali policajtov alebo aby sme sa usvedčovali. Aj keď hovorievate o sebe, že ste v politike krátko, som si istý, že toto chápete, že to je naozaj o dôveryhodnosti a podobných hodnotách alebo súvislostiach.

  Ak ale nedôverujete našim argumentom a tomu, čo sme hovorili v rozprave my, pán minister, opýtajte sa svojho kolegu z vlády. Konkrétne vám chcem navrhnúť, aby ste sa opýtali pána vicepremiéra Čaploviča, prečo, na základe čoho, a je to váš aj stranícky druh, aj podpredseda SMER-u, prečo povedal vetu: „Keby sa mne takéto niečo stalo, bez váhania by som odišiel sám.“ A vidím tu aj citáty, kde to potom trošku rozviedol.

  Pán minister, ja jeho argumentom rozumiem, myslím si, že v tomto prípade pán Čaplovič hovorí presne. A opakujem ešte raz, ak nedôverujete nám, že to myslíme vážne a seriózne, opýtajte sa kolegu Čaploviča alebo nám povedzte, či ste sa ho na to neopýtali.

 • Ja oceňujem, že minister Počiatek nám ozrejmil pozadie aj mechanizmus „údajnológie“ a „dojmológie“, ktorá je založená viac na hluku streľby ako na presnosti zásahu. A na také malé odbočenie, na čom to môže byť založené, uvádzam, aspoň podľa správy serióznej tlačovej agentúry, že dnes od 16.19 vydanej som sa stal aj predsedom poslaneckého klubu SDKÚ – DS. A ak je to údajne pravda, pán minister, dovoľte, aby som vám garantoval, že môj, v úvodzovkách, klub vám dnes vysloví dôveru a aj etymologicky potvrdíme, že vy máte stále ten počiatok, hoci oceňujem, že kolegovia z opozície sa snažia vám strihnúť ten počiatok a urobiť koniec vašej kariére. Takže myslím, že dneska to prežijete.

 • Pán predsedajúci, ja mám len jednu v podstate takú svojím spôsobom dosť zásadnú otázku na pána ministra, či si myslí, že v tých kruhoch, kde bol na jachte, existujú obedy zadarmo?

 • Ďakujem pekne. Pán minister, ja by som predsa len vzhľadom na to, že v prevažnej časti vášho vystúpenia ste sa venovali polemike s argumentmi pána Mikloša, a myslím si, že v mnohých veciach ste alebo v drvivej väčšine, ak nie vo všetkých, dali veľmi zásadné postoje k jeho viac-menej invektívam, ale, bohužiaľ, nie k vecným, k vecným argumentom. A ma trošku mrzí, že ste sa nespýtali pána Mikloša, lebo niekedy je to už až roztomilé, pán Mikloš. Tak bicykluje sa pán Mikloš v tých dresoch, kde sú tie reklamy s priateľom. Takže, pán minister, bolo dobré, že by ste sa boli opýtali pána Mikloša vo vašom vystúpení, že ten nemenovaný priateľ na tom bicykli, či to náhodou nie je ten veľký majiteľ počítačovej firmy, pre ktorého, ak si ja tak matne pamätám, musel odísť kedysi šéf Sociálnej poisťovne Knittel a úplne potom náhodou ten priateľ dostal zákazku za 1,2 alebo 1,3 mld. Nemohli by ste to niekedy vysvetliť verejnosti? Ďakujem.

 • Pán minister, vy ste sa venovali v prvej časti dôvodom, podľa ktorých podľa vás došlo alebo nedošlo k úniku informácií. Bolo nám povedané, že my sme tu dnes v Národnej rade, kde riešime politickú zodpovednosť za túto kauzu. Všetci si spomíname, ako osem rokov Robert Fico rozprával, akú zavedie novú politickú kultúru, a spomínal slovo prvé podozrenie a čas, dokedy to vyrieši. To isté hovoril po voľbách. A to, čo na vás narozprával, na vás osobne, tak to bolo pretože, že konečne si na to spomenie a začne naozaj niečo robiť. Bolo roztomilé, aby som použil slová kolegu Číža, keď ste nás presviedčali o tom, že „Fico, keď by chcel, tak ma odvolá“.

  Pán minister, jeden krátky exkurz. Stále nie je doriešená kauza Privilégium, kde pán premiér dal slovo. Dnes je to v exekúcii. Pani ministerka sedí na svojom poste. Pôjdem odzadu. Pán Valentovič až vtedy, keď náhle ochorel, tak pán premiér zistil, že tam nepatrí. Kašického odvolal vtedy, keď zistil pán premiér, že naozaj už tohto roku sneh nenapadne a že tie štyri miliardy je naozaj silná káva. No a ten Fond národného majetku, ktorý mohol vyriešiť v januári, tak riešil v júni, neboli by bývali tie škody.

  Ja vám chcem dať jednu radu. Vy ste pragmatický vraj veľkopodnikateľ v politike. Pán minister, veľmi som si vážil, že ste doposiaľ nerozprávali o sociálnom štáte. Aspoň ja som si to nepamätal. Dnes ste to prvýkrát porušili. Ja za to, že ste nerozprávali, lebo však ste inej krvnej skupiny, tak som si vás dokonca vážil. Ale prosím vás, nežartujte aj vy so sociálnym štátom. Veď to, čo tu predvádzate, to vôbec nie je pre ľudí, to je pre tú už spomínanú oligarchiu, veď vo vašom konkrétnom prípade prvýkrát premiér nielenže nekonal, ale nekonal na pokyn finančnej skupiny. Takže prosím vás, zachovajte si svoju úroveň a už nám nerozprávajte o sociálnom štáte, lebo je to tu úplne o niečom inom a vaša kauza je toho jasným dokladom.

 • Ďakujem pekne. Ja som počúval veľmi pozorne tú rozpravu od trinástej hodiny a chcem povedať pánovi ministrovi, že som sklamaný z jeho vystúpenia. Osobne som očakával, že podá nejaké vysvetlenie, jeho pohľad na celú kauzu a na to, prečo to bolo vo verejnosti prezentované, ako to bolo prezentované. A ja by som to bral, keby povedal svoj pohľad na celú problematiku. Miesto toho nám ponúkol nejaký logicko-sémantický výklad výrokov pána poslanca Mikloša.

  Pán minister, ja som osobne očakával, že poviete, či ste vedeli skôr o centrálnej parite, alebo ste sa to dozvedeli až v to poobedie, keď to určili európske autority, alebo až na druhý deň ráno z novín. Prezradili ste tú centrálnu paritu alebo ste ju neprezradili? Prečo ste nepodali demisiu, keď ste ju ponúkli a keď predseda vlády o vás povedal, že vám zlomí väz? Ja osobne by som tú demisiu bol podal, ja by som nechcel byť vo vláde, kde mi chce predseda vlády zlomiť väz. Pán minister, očakával som, že vysvetlíte, či ste, alebo nie ste previazaný na J & T. Stačila by veta: Nemám s nimi nič do činenia. Ale vy ste tú vetu nepovedali. Pán minister, čakal som, že poviete, prečo ste boli na jachte. Kto to platil? Kúpili ste si palubný lístok? Zaplatili ste si last minute? Ako ste sa tam dostali? Ako ste tam išli, pán minister? Lietadlom, autom, bicyklom, vlakom? Čakal som, že nám vysvetlíte, ako ste sa na tú jachtu dostali a čo ste tam robili, pán minister? Teda centrálnu paritu ste neprezradili, lebo ste sa to dozvedeli až neskôr od európskych autorít. Teda prečo ste tam išli? Formule jedna, baby, rybárčili ste? Prečo ste sa vybrali na tú jachtu? Pán minister, ja som očakával, že sa k tomu postavíte ako chlap a vysvetlíte to. To nestačí povedať na tlačovke, tu ste v Národnej rade, pred poslancami. Ďakujem.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán minister, želáte si reagovať na faktické poznámky? Jasné, dobre.

 • I keď, bohužiaľ, mám teda málo času. Najprv odpoviem tuto bulvárnikom – Kužma, Abrhan, Novotný.

 • Smiech v sále.

 • Ako som cestoval do Monaka, lebo to je téma, ktorá zaujíma naozaj len bulvár, pretože s týmto to naozaj nemá nič spoločné. Takže poviem vám nasledujúcu, nasledujúcu vetu, ktorú si myslím, že je asi tak adekvátna k tomu. Bola to moja súkromná cesta do Monaka, ktorú som si v plnom rozsahu hradil sám. Myslím si, že na to mám, aby som sa dostal do nejakého Monaka. A moja cesta nemala ale vôbec nič spoločné so žiadnou finančnou skupinou. A výboru, ktorý tu na to je nejaký, keď niečo odo mňa chce, dám čokoľvek k tomu bude chcieť. Takže to je asi odpoveď, aby sme neživili už ďalej bulvár a trápnu návštevu, ktorá podľa mňa, a keď chcete teda vedieť čo, tak to bola naozaj len zdvorilostná dvadsaťminútová návšteva.

  Pán Lipšic, odpoveď na vašu otázku stručne, raz vám to napíšem a poviem.

  Pán Dzurinda, myslím si ale napriek tomu všetkému, čo ste povedali, že by tu aj tak mala fungovať nejaká zákonná rovina pragmatizmu a nepliesť niekedy hrušky s jablkami.

  To je asi tak všetko.

 • Reakcie z pléna.

 • Aký som rýchly, tak ešte niečo musím si zafilozofovať... (Smiech v sále.) Takže... (Reakcia z pléna.) K Veriteľovi? To už nie, to už, to už sa mi nechce. (Reakcie z pléna.) Tak dajte ešte otázku, ešte mám šancu. (Reakcie z pléna.) Za čo? (Reakcia z pléna.) Jaj, ozaj, palubný lístok som nemal, samozrejme. A bol som primárne v Monaku na to, aby som si pozrel naozaj pretek Formula 1. I keď sa to niektorým zdá čudné, že môj záujem, a nikdy nebolo mojím hlavným záujmom vidieť, kto vyhrá, nie som fanúšik tu žiadneho tímu a nezaujíma ma naozaj, kto vyhrá, ale dôležité je počuť. A neviem, či ste niekto z vás boli na Formule, ale tam je ten zvuk dôležitý, a ten smrad, to je celé.

 • Smiech v sále.

 • Budeme pokračovať v rozprave. O slovo požiadal navrhovateľ. Predtým som povedal, že spravodajca, sa ospravedlňujem, pán Štefanec. Pán navrhovateľ Štefanec o slovo požiadal.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Dámy a páni, dovoľte mi, aby som krátko reagoval na vystúpenie pána ministra.

  Nuž najskôr by som chcel povedať, pán minister, ten rozdiel vašej cesty je v tom, že vy nie ste súkromná osoba, ale vy ste verejný ústavný činiteľ, preto má verejnosť právo dozvedieť sa, ako ste sa tam dostali.

  Ďalej chcem povedať, že vy ste stále žiadali nejaké fakty, skutočnosti, dôkazy. Takže dovolím si vám ich zopakovať a sú dostatočne známe, som si istý, že viete ich aj vy.

  28. mája došlo k zmene centrálnej parity neštandardne v stredu, normálne sa to deje v piatok. 28. mája neštandardne vysoký objem obchodov na devízovom trhu. Neštandardné do tretice bolo to, kto obchodoval. Takže evidentne sú tu podozrenia a vy ste ich len znásobili tým, že ste sa tri dni dozadu stretli mimo Slovenska s ľuďmi, ktorí na tom zarobili najviac.

  Pán minister, my nie sme tu preto, aby sme obvinenia dokazovali. Vy ste tu preto, aby ste podozrenia vyvracali. A vy ste sa ešte ani raz nepokúsili toto podozrenie vyvrátiť. Ja som čakal, že sa o to pokúsite, ale vy by ste mali tieto podozrenia vyvrátiť a nie snažiť sa odvrátiť pozornosť, ako ste sa podľa mňa veľmi neúspešne snažili inými témami vo svojom vystúpení.

  Pán minister, zaujala ma tiež vaša poznámka, vaša útlocitnosť k predsedovi vlády. No tu by som chcel povedať, že nemusíte sa báť. Pokiaľ viem, J & T sa rozhodlo ponechať zatiaľ aj predsedu vlády vo funkcii.

  Ďakujem.

 • Smiech v sále a potlesk.

 • S faktickými poznámkami pán poslanec Kahanec, Zmajkovičová a Ivančo.

 • Ďakujem. Môžem najprv k tomu útlocitnému vyjadreniu, čo povedal pán kolega Štefanec. Tá dojemná starostlivosť a pochopenie predsedu vlády, no to dojalo aj mňa. Popri tých ostatných vyjadreniach, ktoré tu boli, a napriek tomu, že sa pán minister snažil akože odľahčiť situáciu, tak vaše slová, pán poslanec Štefanec, si myslím, že zopakovali a pripomenuli len tie vážne veci, ktoré sa udiali a na ktoré by bolo potrebné reagovať. Bohužiaľ, nebolo reagované. A ani to odľahčenie, že na takéto cesty sa ide napríklad kvôli hluku a kvôli smradu... Tak myslím si, že táto Národná rada tým naberá, naberá smrad a stráca zvuk.

 • Ďakujem za slovo. Pán kolega Štefanec aj poslanci z SDKÚ, so súkromnou cestou pána ministra Počiatka máte problém. Ale zaujímavé, že ste nikto nemali problém so služobnou cestou podpredsedu Horta, na ktorú zobral dvoch svojich synov, ďalších ľudí zo svojho regiónu za štátne peniaze Národnej rady. S tou cestou ste absolútne nikto nemali problém.

 • Ďakujem pekne. Chcem len doplniť kolegu Ivana Štefanca v tom, že skutočne by som rád vedel teda, ako dlho pracovali s pánom premiérom na dohode s CMR na kurze a ako dlho vedeli o kurze, keďže pán premiér, ako to už bolo povedané, tu 29. mája sa hneď išiel v médiách chváliť, že išlo o dohodu, na ktorej sme dlhšie pracovali. Takže poprosím pána ministra, aby odpovedal na túto otázku, že ako dlho teda na tejto dohode CMR pracovali. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Pardon, slovo má pán poslanec Štefanec.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Len odpoveď pani poslankyni Zmajkovičovej. Pán Hort sa k tomu už viackrát vyjadril. Určite vám rád osobne porozpráva takisto o svojom vyjadrení. Ten podstatný rozdiel je v tom, že pán Hort neriadil nikdy proces stanovenia centrálnej parity na Slovensku. Ďakujem.

 • Dobre. Takže neregistrujem žiadnu ďalšiu prihlášku. Teraz v rozprave vystúpi pán poslanec Jarjabek. Pripraví sa pán poslanec Pavol Abrhan.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vážená pani ministerka, nedá mi, ale najskôr musím zareagovať na tuná najspokojnejšieho človeka pána Štefanca. Na Novej scéne hráme taký muzikál, Limonádový Joe sa to volá, tam je taká firma Kolaloka. Príďte sa pozrieť, možno vám to bude niečo hovoriť aj viac ako tým ostatným.

 • Dámy a páni, rozhodol som sa k tomuto vystúpeniu z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom bolo, keď som videl pána Mikloša s pánom Počiatkom v relácii verejnoprávneho Slovenského rozhlasu, a presne tak isto tým dôvodom bolo aj to, keď som ho videl v jednej nemenovanej súkromnej televízii tiež v dialógu. A prvý raz som videl pána Mikloša ťahať za kratší koniec. Červenel, hryzol si do pery, zjavne bol nervózny a pán minister financií s ním hovoril presne takým istým spôsobom, ako sme si to mali možnosť vypočuť pred chvíľou. Proste zrazu som videl pána Mikloša v koncoch. No prečo asi, nechám na zamyslenie. Dochádzali argumenty a bolo to presne tak, ako o tom hovoril minister financií. Etický problém sa striedal s únikom informácií a stále dokola, dokola, dokolečka a stále bez nejakého výsledku. Proste pán Mikloš bol v koncoch.

  Druhá vec, pre ktorú som si povedal, že vystúpim, bolo, keď sa objavilo v médiách a keď sme sa začali vážne zaoberať týmto problémom a objavilo sa v médiách to, keď pán Mikloš povedal, že sa nestretol s predstaviteľmi firmy J & T. A predpokladám, že naozaj táto firma J & T v živote nedostala takú reklamu a v živote sa o nej toľko nehovorilo ako práve dnes celý deň v tomto parlamente. Čiže srdečne gratulujem.

  Keďže tuná citujeme rôzne noviny a časopisy, tak dovoľte aj mne zacitovať zo servera dnes.atlas.sk s nadpisom „Mikloš klamal, s predstaviteľmi J & T sa stretal“. A taký podnadpis, aby sme vedeli, kedy to vyšlo, 24. júna 2008, Politika. Takže budem citovať a čítať: „Podpredseda SDKÚ – DS Ivan Mikloš klamal, že sa nikdy nestretol s predstaviteľmi spoločnosti J & T.“ Tvrdí to zakladajúci partner skupiny Patrik Tkáč. „Z vyhlásenia, ktoré poskytol TASR hovorca Maroš Sýkora vyplýva, že predstavitelia spoločnosti Mikloša niekoľkokrát navštívili priamo na Úrade vlády.“ Citácia: „Pán poslanec Mikloš povedal, že sme sa nikdy nestretli. Ak nechcel povedať, či áno, alebo nie, mal povedať, že to nebude komentovať.“ To si myslí Tkáč. Pokračuje: „Jedna vec je diplomatická odpoveď a iná otvorené klamstvo. Vždy sme boli apolitická skupina a snažili sme sa vyhýbať konfrontáciám s politikmi. Pán poslanec Mikloš povedal, že sme sa nikdy nestretli. Ak nechcel povedať, či áno, alebo nie, mal povedať, že to nebude komentovať.“ Uviedol Tkáč. „On však otvorene klamal a povedal, že sa s nami nikdy nestretol. V takejto situácii nemôžem konať inak, len potvrdiť otázky viacerých novinárov a konštatovať, že s pánom Miklošom sme sa viackrát stretli. Klamať nemôžem ani z dôvodu, že ak sú novinári schopní za dva dni zistiť, že priateľka nového šéfa letiska pracuje v J & T, čo sme sami nevedeli, tak by si určite z evidencie na vchode do Úradu vlády zistili aj to, že sme tam viackrát za pánom Miklošom boli,“ dodal zakladajúci partner skupiny J & T Patrik Tkáč.

  Viete, my sme všeličo počuli za tých osem rokov od pána Mikloša, ale vždy sme nejako tak verili, že to, čo hovorí, je reč čísiel, že to, čo hovorí, je istým spôsobom odideologizované a jednoducho, že neklame. No dnes začínam pochybovať aj o tých ôsmich rokoch preto, lebo toto, čo nám pán Mikloš predviedol v týchto dňoch, je obyčajné drzé politické klamstvo.

 • Keď je schopný klamať tu, treba sa naozaj vážne zaoberať aj tým, čo ešte mohol pán Mikloš aj nepravdivo povedať a vlastne čo tu hovoril doteraz v rámci, ja neviem, faktických poznámok, v rámci svojho vystúpenia a tak ďalej atď. Proste myslím si, že jednoznačne pán Mikloš týmto vyjadrením usvedčeným dnes.sk vlastne spochybnil celých svojich osem rokov a môžem povedať, že ma to aj tak trošku mrzí, lebo ak som s niečím nerátal, tak s týmto určite nie.

  Dámy a páni, naše pracovné rokovania sme museli prerušiť, aby sme urobili zadosť niekoľkým opozičným kolegom, ktorí sa zjavne rozhodli ešte pred odchodom na dovolenkové destinácie trochu „vypustiť paru“. Nenamietam, veď návrhy na odvolávanie členov vlády patria k parlamentným tradíciám. I keď je už pomaly na zamyslenie, prečo opoziční kolegovia dávajú také nepresvedčivé a argumentačne biedne podložené návrhy, čo zatiaľ nikdy nepresvedčili aj nás, že to s prácou takého či onakého ministra nie je ideálne.

  Verte, vážení opoziční kolegovia, ak by sa vám podarilo naozaj sem prísť s vyargumentovaným návrhom, mohlo by sa vám zadariť. Ale takto, takto ťažko. Zase raz má opozícia ťažkosti s témou, a tak siahla do spoľahlivej zásobárne tzv. morálnych problémov. Teda nie porušenie zákonov a pravidiel, ale relatívne vágne predstavy o tom, čo sa má a čo sa nemá, majú byť rozhodujúcim faktom, pre ktorý by mal padnúť minister financií a dokonca v mesiaci, keď práve on ako za ekonomiku nášho štátu vecne zodpovedný minister mohol s vládou a celým Slovenskom osláviť úspešné zavŕšenie cesty k jednotnej európskej mene. Je to ako v tej rozprávke, kam čert nemôže, aspoň zasmradí.

  Súčasná vláda napriek veľmi katastrofickým a apelatívnym prognózam aj viacerých navrhovateľov dnešnej schôdze dokázala aj udržať štátny deficit, aj naplniť všetky ostatné kritériá. Euro máme, to je fakt a veľká zásluha odvolávaného ministra. Ak by za tie dva roky v úrade neurobil nič iné okrem toho, že úspešne zavŕšil proces vstupu do eurozóny, mali by sme ho tu stopäťdesiatimi hlasmi chváliť a nie odvolávať. Alebo vy, vážení navrhovatelia, už nie ste takými zástancami eura, ako ste boli v čase účinkovania viacerých z vás v exekutíve? A viete, že by ma ani neprekvapilo, keby niektorí z vás začali vládu za euro kritizovať a dokazovať, ako by nám bolo fajn s korunou? Iným faktom je, že členovia vlády by mali premýšľať nad tým, prečo sa s nimi niektorí ľudia pôsobiaci v iných oblastiach života chcú neformálne stretávať.

  Vyše týždňa sa tu robí horor z toho, že minister Počiatek sa zastavil na jachte jednej z významných slovenských firiem. Nuž dobre, pripustíme, že predstavitelia takej firmy by mali využiť klasickú cestu cez ministrov sekretariát a absolvovať prijatie na úradnej pôde. Ale ako sa potom máme dívať na to, ako pred zopár rokmi vecne ani len nepríslušný minister hospodárstva vo vláde pána Dzurindu zvesela diskutoval s iným predstaviteľom vplyvnej investičnej spoločnosti, ktorá si dokonca myslela, že nás zbaví starostí o novostavbu Národného divadla. Vy ste to vtedy nazývali „biely slon“ a tak ste vtedy hovorili súčasnej novej budove Národného divadla. Na toto sme v tejto chvíli akosi pozabudli a vy pri svojej kritike akosi o týchto veciach vôbec nehovoríte.

  Takže by sa patrilo navrhnúť navrhovateľom, aby doplnili svoj návrh, rozšíriť aj o návrh na dodatočné spätné odvolanie premiéra, ktorému sa takéto čosi dialo pred očami. Tiež by to vecne nemalo nijaký význam, ale morálne gesto by to veru bolo. Spomínam si na tú schôdzu, skutočne, bolo to veľmi veselé a spomínam si aj na to, ako bol niekoľkokrát zmenený názor na novostavbu Národného divadla, o ktorej vtedajší minister financií najskôr nechcel rozprávať, potom rozprával, potom zmenil názor, potom bol pripravený jeho predaj a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, až kým nakoniec pod vplyvom verejnej mienky sa tá budova predsa len dostavala. A to je vlastne zásluhou tejto vlády, kde sa Národné divadlo otvorilo. Ale spomínam si aj na to stretnutie na vláde, keď vtedajší premiér Dzurinda povedal veľmi jednoznačne, keď išlo o prevod kompetencií, lebo my sme nevedeli, ako sa dostali kompetencie na toho pána ministra, ktoré ich mal, z ministra kultúry a vtedy sme to zistili, lebo pán premiér vtedy povedal, že: „Tak chlapci, ktorý z vás si to vezme?“ No a ten jediný sa prihlásil a zobral si to, hej? Takže toto ste boli vy.

  Uznávam, že hranice medzi tým, kedy členovia vlády, ale aj my ako poslanci vystupujeme ešte v role úradnej, a kedy už ako súkromné osoby, nie sú ani jasne definované, ani zreteľné. Ísť na drink na jachtu finančnej skupiny sa podľa navrhovateľov nepatrí. A zobrať od nemenovanej automobilky darček v podobe luxusnej limuzíny je v poriadku. Alebo také vysedávanie vo VIP lóži Národného tenisového centra, to už je tiež v poriadku. Bez zaplateného lístka, pochopiteľne. Ono to totiž celé súvisí aj s individualitou človeka, ktorý sa stal politikom. Sú medzi nami takí, ktorí sa na verejnosti po voľbách radšej neukazujú, a sú politici obľúbení, s ktorými sa ľudia stretávajú, stretávať chcú a je im to príjemné, iba tá forma, na nej by sme sa mali nejako dohodnúť.

  Keď pred vyše 2000 rokmi vstúpil Kristus do chrámu, vyhnal z neho kupcov. Aj Slováci už zo svojich politických elít poslali preč viaceré figúrky, ktoré mali takýto kupecký rozmer. K ich dôverným priateľom predsa patrili aj tie mená, ktoré sa dnes už zjavujú v spravodajských informáciách o súdnych procesoch s nebankovými subjektmi. Samozrejme, z mesta Jeruzalem Kristus kupcov nevyhnal. Mali skrátka rozdelené sféry svojej pôsobnosti. Je preto dnes naivné a vzhľadom na naše praktické politické skúsenosti s viacerými navrhovateľmi tejto schôdze aj vrcholne nevhodné, ak sa dnes tvária, že medzi politikmi a predstaviteľmi ekonomiky by mali byť prísne bariéry, že by mali chodiť po protiľahlých chodníkoch a podľa možnosti si vykať. Je jasné, že ani vrcholová politika sa neobíde bez ľudí, ktorí sa naučili narábať s ekonomickými hodnotami, a že teda vždy bude istá migrácia odborníkov medzi štátom a súkromným sektorom. Ide len o to, aby tu platila normálna podnikateľská etika, aby fungovala lojalita zamestnanca k zamestnávateľovi a porušenie takýchto pravidiel sa prísne postihovalo. A ručím za to, že ak sa raz podarí odhaliť a odsúdiť hocijakého riaditeľa sekcie na niektorom ministerstve za to, že niekomu prihral hospodársky využiteľnú informáciu, začnú si všetci dávať veľký pozor, pretože ani pre firmu nie je príjemné mať na sebe biľag podozrenia, že svoje výsledky nedosahuje vďaka svojim schopnostiam, ale korupčným metódam.

  Dámy a páni, aj tak som veľmi rád, že u nás si opozícia musí dôvody na zvolanie mimoriadnej schôdze prácne konštruovať, kým v štátoch, s ktorými máme príbuzný historický vývoj, chodia takéto dôvody po uliciach. Oslávili sme euro, oslávime Cyrila a Metoda, nuž pripisujme tomuto intermezzu, ktorý tuná spoločne prežívame, iba takú váhu, akú ono reálne má. Je to také plesknutie dlaňou do vody. Možno u dzurindovcov už balia veci na dovolenku. A čo už treba baliť kufre. Nuž teda, pán kolega Dzurinda, ktorý tu nie ste, kľudne tie kufre baľte ďalej aj so svojimi kolegami, lebo naozaj o vôbec nič nejde.

  To je všetko.

 • S faktickou poznámkou pán poslanec Fronc, pokiaľ nikto iný, ešte pán poslanec Lipšic, ešte niekto, prosím? Pán poslanec Palko. Ešte niekto, prosím? Je to všetko. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má pán poslanec Fronc.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega, k téme ste povedali jednu jedinú vec, a to, že opozícia urobila morálny problém z tejto kauzy. No musím povedať, že morálny problém z toho urobil premiér, ktorý jednoducho to pomenoval, že to bolo nemorálne a neetické, čo vykonal pán minister Počiatek. Ale ja chcem vám vzdať hold, hold ako skvelému hercovi. Znova ste predviedli vynikajúce divadelné predstavenie a otočili ste. Vy ste nič neobhajovali, vy ste jednoducho išli odvolávať premiéra, ktorý už dávno premiérom nie je, a obviňovali ste tých, ktorí už dávno vo funkciách nie sú. No tak si myslím, že takto to otáčať, to je schopný len naozaj kúzelník a eskamotér. Ďakujem.

 • Ďakujem. Teraz má slovo pán poslanec Lipšic.

 • Pán poslanec, dnes to nebolo také dobré. Viete čo, povedali ste, že ak by tie argumenty boli lepšie, tak možnože aj uspejeme. Tým ste aj potvrdili, že všetky argumenty, ktoré ste tu mali, keď ste boli v opozícii a nikdy neuspeli, boli blbé. Tým ste to isté povedali. Logika v tomto nepustí. Potom ste povedali, že sú ľudia, ktorí sú populárni a chodia tým pádom radi medzi ľudí. Ale to ste nemysleli pána Počiatka, keď išiel na jachtu J & T. To ste nemysleli, že proste populárni ľudia chodia medzi ľudí, že toto je ten príklad toho chodenia medzi ľudí, sociálnych demokratov, nie? Asi nie.

  A úplne naposledy, hovorili ste, že to bolo plesknutie do vody, šaškáreň-schôdza, ale znovu, ak to berieme prísne logicky, tak potom tie rozhorčené vyjadrenia niekoľkých dní premiéra Fica sú tiež len šaškáreň pre ľudí, pre voličov a plesknutie do vody, nič iné. Jedno alebo druhé, pán poslanec, inak to nejde.

 • Teraz má slovo pán poslanec Palko. Vzdáva sa slova. Chce reagovať? Nechce pán Jarjabek, nevidím. Hlásite sa? Dobre, tak máte, zapnite mikrofón pánovi Jarjabkovi s reakciou na faktické poznámky.

 • No ja budem trošku vážny. Naozaj si myslím, že je to búrka v pohári vody a neprejde ani taký dlhý čas, aby guvernér Národnej banky dôkazovo potvrdil to, čo tu tvrdíme, teda dôkazne potvrdil to, čo tu tvrdíme. A takisto ako aj vy, aj my čakáme na správu Národnej banky, o ktorú ste požiadali. Som presvedčený, že táto správa, ak jej teda budete dôverovať, donesie a prinesie aj svetlo do tých problémov, o ktorých dnes hovoríme a ktoré dnes možno aj nevieme pomenovať. Takže to je všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Teraz v rozprave vystúpi pán poslanec Abrhan, ale sa mi zdá, nie je v sále, ďakujem, stráca poradie. Pán poslanec Záhumenský. Nie je v sále, stráca poradie. Pán poslanec Palko má slovo. Pripraví sa pán poslanec Fronc.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, po tom, čo som si tu dneska vypočul, tak verím už iba konzervatívnym demokratom Slovenska. Ale ospravedlňujem sa, nie o tom som chcel hovoriť, samozrejme, že nie.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, bol taký politik Robert Fico a ten bojoval proti finančným podnikateľským skupinám. Tento politik si založil stranu a založil jej úspech na všelijakých heslách. Jedno také známe heslo bolo: „Ako sa kradlo za Mečiara, tak sa kradlo za Dzurindu.“ A tak ďalej. A tieto heslá, aj toto heslo tomuto politikovi vyrábala, vymýšľala jedna agentúra, agentúra Donar Fedora Flašíka. Táto agentúra predtým robila kampaň Vladimírovi Mečiarovi, to je ten paradox. Táto agentúra Donar napríklad zarábala i na tom, že za vlády Vladimíra Mečiara robila bilbordovú kampaň pre Slovenské elektrárne, štátne vtedy, a v tejto kampani nahovárala slovenských občanov, aby používali elektrinu z elektrární slovenských, nie amerických, ani anglických, ani austrálskych. Teda agentúra Donar predtým bola zlá, ale potom Robert Fico nejakým spôsobom rozhodol, že ona nespadá, nespadá do toho, do tej skupiny finančných a podnikateľských skupín, proti ktorým treba bojovať.

  A toto je základný rozpor, ktorý sa ťahá ako červená niť s Robertom Ficom a s celou jeho kariérou. Totiž Robert Fico tak trochu bojuje proti podnikateľským skupinám a tak trochu ho tieto podnikateľské skupiny zrodili. Robert Fico dokáže veľmi pružne, flexibilne rozhodovať, že ktorá podnikateľská skupina kedy bude zaradená na listinu skupín, proti ktorým sa bojuje, a ktorá tam nebude zaradená alebo bude vyradená. Tak napríklad vyradený z tohto, z tohto triedneho boja, alebo ako by som to nazval, alebo nikdy nezaradení, nikdy nezaradení boli i bohatí podnikatelia kedysi za HZDS, Kiňo, Brhel, Gabriel, to boli celkom silné finančné podnikateľské skupiny. Robert Fico nikdy nevysvetlil svoj vzťah k týmto osobám, ktoré naozaj veľmi, ale veľmi zbohatli v časoch, keď bol predsedom vlády Vladimír Mečiar, v tých časoch, keď podľa Fica sa riadne kradlo.

  V období pred poslednými parlamentnými voľbami takisto bola vyradená z tohto Ficovho zoznamu skupín, proti ktorým treba bojovať, bola vyradená i skupina J & T. Predpokladám tak preto, lebo si Fico od nej požičal 10 mil. Sk. Predpokladám, že keď si od nej požičiaval tých 10 mil. Sk, tak práve vtedy, v tom okamihu proti nej nebojoval. Keď sa Fico stal premiérom, tak boj proti podnikateľským skupinám strašne zintenzívnil. Pán minister vnútra Kaliňák okamžite urobil šéfom sekcie ekonomiky na rezorte pána Hančáka. Už o tom bola reč, desať rokov bol predtým vo vysokej funkcii v J & T. Neviem, asi v nejakej novej stratégii toho boja proti finančným skupinám išlo o nejaký manéver, ktorým sa sleduje vlákanie úhlavného nepriateľa do pasce. Možno chcel Robert Fico a Robert Kaliňák postupne J & T vylákať a obkľúčiť.

 • Smiech v sále.

 • Robert Fico nám nikdy nevysvetlil jednu vec, že ako sa vlastne vystupuje a vstupuje do tohto programu boja proti finančným skupinám, ako sa to deje, proste čím to je, že niektorá skupina je zlá a iná, ktorá je napríklad úplne rovnaká, tá je akože v poriadku. Prípadne prečo niekedy jedna a tá istá skupina chvíľku je dobrá a potom je zase zlá. Ako sa to delí na tých dobrých a zlých? Ja neviem. Lebo ja si myslím, že celkom slušná a výkonná podnikateľská skupina je aj dvojica Robert Kaliňák a Ján Počiatek. Príjem týchto dvoch pánov bol za minulý rok spolu 25 mil. Sk, to je celkom, celkom slušný výkon. Čiže čím to je, že povedzme oni sú Ficom akceptovaní a dokonca sú oporami SMER-u a J & T, momentálne teda alebo pred týždňom, neviem, ako je to teraz, pred týždňom akceptovaná nie je. Proste je to vo výške obratu alebo v čom to vlastne je? Sa pýtam úplne vážne, v čom to je? Aj kedysi boli dobrí, poctiví podnikatelia mečiarovci a tí druhí. Ale ako sa to teraz delí na tých dobrých a tých zlých?

  Robert Fico veľmi tvrdo napadol Počiatka, ale ako hovorí, nič to, nemá to nič spoločného s nejakým prezradením parity kurzu a tak ďalej, absolútne nič, tam to úplne vylúčil, tak vlastne v čom to je? Prečo ho vlastne napadol, toho Počiatka v kauze jachta? Veď mimochodom štýl verejného vystupovania ministra Počiatka, nie pred týždňom alebo pred mesiacom, celé dva roky, ako je minister, štýl jeho verejného vystupovania, to je bývalý štýl vystupovania Jozefa Majského. Jozef Majský chodil poľovať do Afriky zebry, gazely. Minister Počiatek chodí hrávať do Las Vegas. Obaja si stavajú rovnako alebo stavali rovnako honosné vily pod Slavínom. Obaja hovoria o ženách. Majský sa chváli, aké trofeje ženské dobyl. Minister Počiatek hovorí o babách. A celé mesiace a roky o tomto všetkom, ako v prípade Majského, tak v prípade Počiatka, sú plné PR článkov, všetky tie obrázkové týždenníky a tak ďalej. Tak ja sa pýtam, v čom to vlastne je? Veď návšteva jachty, ak teda nič nebolo prezradené, tak samotná návšteva jachty v porovnaní s tým, čo som spomenul, je, je úplná maličkosť. Jak sa delia podnikatelia na dobrých a zlých?

  Pýtam sa, čím to je, že J & T je momentálne neprijateľná, ak úplne prijateľný je povedzme taký podnikateľ Kmotrík. Kmotrík, ktorý navštevuje J & T v tom istom čase, na tom istom mieste ako minister Počiatek. Veď Kmotrík a J & T spolu obchodujú. Nedávno si vymenili televízie. Je tam čulý vzťah. Je to tým, že Kmotrík je obchodným partnerom ministerstva vnútra? Jeho vrtuľníky z firmy EHC má prenajatý rezort vnútra. Samozrejme, stalo sa tak až po príchode pána ministra Kaliňáka na rezort vnútra. Čím to je, že táto firma, ktorej spolumajiteľom je Kmotríkov Grafobal, čím to je, že má zákazku aj na ministerstve obrany a cvičí armádnych pilotov? Je to tým, že vedúci úradu na ministerstve obrany je pán Miroslav Sim, ktorý pôsobil vo firme EHC a je dobrým priateľom ministra vnútra Kaliňáka?

  Mimochodom, takto vyzerá podnikateľský komfort. Mám na mysli pána Sima. Pán Sim pôsobil ešte v minulosti vo firme, ktorá vlastní vrtuľníky, EHC. S nástupom Ficovej vlády táto firma po tom, čo pán Sim sa stane vedúcim úradu na obrane, táto firma dostane zákazku od ministra obrany, od ministerstva obrany. Jeho kamarát je minister vnútra, s ktorým komunikuje tak často, že si to už vrabce čvirikajú. A tá bývalá firma získa zákazku ešte aj od rezortu vnútra. A mimochodom, aby sa už zabezpečila úplná bezpečnosť podnikania, tak iný dobrý známy pána Sima sa stane prvým viceprezidentom Policajného zboru. A aby toho nebolo dosť, tento prvý viceprezident Policajného zboru Kopčík si nechá vyviezť priamo do svojho počítač v kancelárii on line informácie o všetkých, všetkých nasadeniach informačno-technických prostriedkov. Aj takých, ktoré potrebujú útvary, ktoré mu nepodliehajú. Toto nemá obdobu v Policajnom zbore! Keď prebehla kauza, kauza tendrov na upratovanie na ministerstve obrany, tak padali ľudia pod Simom a padali nad Simom, padol minister. Sim zostal. Čím to je? Čím to je? A nie je to trošku nevkusné?

  A vraciam sa k podstate, k podstate otázky, prečo je toto v poriadku? Prečo je toto v poriadku a J & T práve pred týždňom v poriadku nebola?

  U premiéra pôsobí do očí bijúca ešte aj ďalšia vec, ako udatne zápasí s médiami. Teda poopravím sa, poopravím sa, on zápasí nie s médiami, on zápasí s radovými novinármi. A čo mediálni magnáti? Tým sa celkom dobre darí. Dostávajú zákazky od Ficových ministrov. Fico sa bije s mediálnymi pešiakmi a mediálni generáli sú nedotknutí.

  Vážené dámy, vážení páni, zámerne som nehovoril o kurze eura, nehovoril som o parite, aby som sa vyhýbal diskusiám, čo sú iba indície a čo sú fakty. Ja som spomínal len fakty. A z týchto faktov vyplýva jedna zásadná vec. Predseda vlády Fico je pozér. To je pozér, ktorý sa tvári, že bojuje s podnikateľskými skupinami, ale bojuje s nimi, len keď sa mu to hodí. A veľmi často, tiež keď sa mu to hodí, tak má s nimi vzťahy on alebo iní politici SMER-u, vzťahy veľmi dobré a obojstranne aj ekonomicky výhodné. Jednoducho boj Roberta Fica s podnikateľskými finančnými skupinami pripomína onú starú marxistickú poučku o jednote a boji protikladov. Robert Fico udatne bojuje s podnikateľskými skupinami a zároveň sa s nimi nachádza v dialektickej jednote. A čím viac s nimi bojuje, tým je s nimi viac a viac spätý.

  A, vážené dámy, vážení páni, práve táto póza, táto póza predsedu vlády uráža všetkých mysliacich ľudí na Slovensku. Ale prosím, pán premiér Fico, páni ministri, páni poslanci vládnej koalície, ak uznáte za vhodné, pokojne v tom pokračujte. Totižto ak v tom budete pokračovať, raz vám to zlomí väz všetkým. Tak to už v živote chodí.

 • S faktickou poznámkou pán poslanec Pado. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Palko, ja len, keď dovolíte, len dve veci. Treba ešte pripomenúť k tomu signálu, ktorý má pán prvý viceprezident, že je tam ešte aj vyvedený signál z kamerového systému z hranice. Je síce u pána ministra.

  A druhá vec, keď sa hovorilo o Schengene tak veľa, tak je veľmi také, ako by som povedal, zvláštne, že tie štyri mesiace alebo päť mesiacov, ktoré pán minister Kaliňák nekonal, po tých štyroch či piatich mesiacoch sa podarilo firme Korinex dostať do zmluvného vzťahu s firmou Ericsson na dodávku systémov na hranicu.

  Ďakujem pekne.

 • Teraz o vystúpenie požiadal v zmysle rokovacieho poriadku podpredseda vlády Kaliňák.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Panie poslankyne, páni poslanci, budem naozaj veľmi stručný. Chvíľu som mal pocit, že som si nevšimol, koho sa vlastne odvoláva vzhľadom na to, že som tu bol predmetom diskusie len ja.

  Ale rád by som pripomenul vo veľmi stručnej podobe, pán poslanec Palko, ja platím pokuty za vaše zlé tendre. Na to nezabúdajte. Za nás vyhodnotilo NKÚ, že sú všetky tendre v poriadku. Vy ste mali problémy s tendrami, nie my. To je ten základný problém. A nezabúdajte, ten tender, ktorý ste spomínali, na ten výcvik pilotov, za vašej vlády tá firma dostala ten tender. Nie za našej vlády. Na to tiež nezabúdajte.

  To znamená, že opäť ste klamali. Žiadne fakty, len indície ste hovorili. Klamanie. Zistite si fakty. Firma získala zákazku v roku 2005. Vtedy sme neboli vo vláde. Na to nezabúdajte, prosím pekne.

 • Reakcia z pléna.

 • Vážne pochybujem. Ja sa na to opýtam, ale vážne pochybujem, že by bol nejaký signál vyvedený, pretože to je takisto čistá indícia. Jediný signál, ktorý je pravda, kamerový systém hranice, ten áno. Ten vidím aj ja. To je svätá pravda. Z odpočúvania určite nie! Čiže to sú čisté výmysly a čisté indície.

  Ak teda chcete byť taký čistý, ako hovoríte, nezabudnite na to, že ste investovali šesť a pol milióna do prieskumu, ktorý bol o vás. Pán poslanec, o vás. Ani nie o mne, ani nie o firmách, ani nie o všelijakých ďalších iných úradníkoch. To znamená, svedomie si musíte predovšetkým z tendrov a z toho, ako sa obchodovalo na ministerstve vnútra, spovedať vy, nie ja. To je fakt. To je fakt.

  A po druhé neviem o tom, že by sme mali nejaký zmluvný vzťah, to, čo spomínate, to je tiež nie pravda, pán poslanec. Určite nie. Ani Ericsson. Pretože na to už otázky boli.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pána podpredsedu vlády Ivan Mikloš. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má pán poslanec Ivan Mikloš.

 • Ďakujem pekne. Vy ste, pán minister, hovorili, že ste mali pocit, že pán poslanec Palko, že ste vy odvolávaný, keďže hovorí o vás. No ja vám chcem pripomenúť, že áno, je tu návrh na odvolanie pána ministra Počiatka aj vzhľadom na podozrenia z rôznych prepojení a pozadí, v ktorých, áno, lietate aj vy. A to viete veľmi dobre.

  A ja si naopak myslím, že vystúpenie pána poslanca Palka bolo veľmi presné, pretože hovoril konkrétne mená, konkrétne firmy, ktoré svedčia o tomto pozadí.

  A chcel by som to ešte doplniť o jednu vec, ktorú považujem za kľúčovú. Vy tvrdíte, pán minister, nie teraz, ale v predchádzajúcom vystúpení ste tvrdili, a opakuje to aj váš predseda, že vlastne pán minister Počiatek len prekročil nejaké sociálnodemokratické pravidlá. Ale váš kolega pán podpredseda Čaplovič to povedal inak a omnoho jasnejšie. Váš kolega podpredseda vlády Čaplovič povedal, citujem: „Mal by sa preto vyvarovať účasti na akciách, ktoré vyvolávajú podozrenie.“ Teda o podozrení, nie o sociálnodemokratických pravidlách hovoríme nielen my, ale hovorí váš kolega podpredseda SMER-u Čaplovič a zároveň váš predseda opakovane zdôrazňoval, že keď bude tieň podozrenia, nie podozrenie, tieň podozrenia, takže bude do troch minút konať. Tu môžete krásne vidieť, ako si šliapete po jazyku.

 • Reakcia z pléna.

 • Faktickú som uzatvoril, pán poslanec. Zapnite mikrofón, lebo opäť bude zbytočný problém.

 • Ruch v sále.

 • Zapnite, prosím. Nebol a bol jeden a uzatvoril som možnosť prihlásiť sa, prosím. Ale možno ste stláčali a neobjavilo sa vám na tabuli, pán poslanec. Takto by som to vyhodnotil, takže zapnite mu, prosím, mikrofón. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. No, pán minister Kaliňák, vaše reakcie sú strašne hysterické. Ja som vám vymenoval pár faktov. Však to boli fakty, ani jeden ste nespochybnili. Vy sa len pokúšate...

 • Reakcia ministra.

 • Ale veď negestikulujte, bože môj, však trošku zachovajte aj ako chladnú tvár. Naozaj ste strašne hysterický, pán minister.

  Ja som vymenoval fakty, ani jeden ste nespochybnili a stále používate vzápätí tie silné slová, že som klamal. Však všetko, čo som povedal, je pravda. Len vy sa ich pokúšate interpretovať spôsobom, z ktorého by ste akože vyšli ako nejako prijateľne. Ale prečo hovoríte také slová, že klamstvo. Však takto sa diskutovať naozaj, naozaj nedá.

  To s tým prieskumom, však to sú hlúposti. Však to sú hlúposti, pán minister. Dokedy to budete opakovať? A jednoducho podstata toho, čo som povedal, tak ako bolo nevkusné, nevkusné, že váš kamarát Počiatek bol na tej jachte s J & T, aj keby nič tam neprezrádzal, bolo to nevkusné. Ja som hovoril o tom, že podstatne nevkusnejšie, podstatne nevkusnejšie je to, keď váš človek Sim je na ministerstve obrany ako vedúci úradu, pričom jeho bývalá firma dostáva zákazky aj u vás na vnútre, aj na obrane. Toto považujem za nevkusné!

  A za nevkusné považujem to, že viceprezident Kopčík sa stal zrejme viceprezidentom na základe toho, že to je Simov kamarát. Toto považujem za proste nevkusné! Celú kombináciu týchto faktov. A nezvyknem chodiť okolo nevkusných vecí bez toho, žeby som ich nekomentoval.

 • Ďakujem pekne. Veď práve to je to, čo som povedal. Ja som sa k tým faktom práve vyjadril, že je pravda, že tá firma získala za vašej vlády zákazku, to je ten fakt, ktorý vy ste nepovedali a ktorý ste zamlčali. To je to, v čom klamete.

  Ja nie som hysterický. Vy na to reagujete, že čo vám tu spomínam vaše tendre. Tak pokiaľ ich nebudeme spomínať, vaše tendre, spomínali ich novinári. Ja nie. Len hovorím, že za vašej vlády, to je ten základný problém. A žiadny fakt, ktorý ste ďalší spomenuli, nie je proste pravda. Ja sa nemôžem pozerať na to, že vy máte snahu upozorniť na seba pozornosť tým, že si budete vymýšľať. To naozaj nie je tak. A určite nie ani preto prvý viceprezident je viceprezidentom, že sa pozná so Simom. Váš šéf úradu sa pozná so šéfom úradu ministerstva obrany alebo iného ministerstva, na ktorom bolo KDH?

 • Reakcia z pléna.

 • Asi veľmi dobre, asi veľmi dobre, pán poslanec, vy viete veľmi dobre, že ste úplne vedľa a to je fakt, ktorý vás dosť znervózňuje.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Fronc do rozpravy. Pán poslanec, nech sa páči, máte priestor.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa najprv chcel vyjadriť, pretože pán podpredseda vlády, pán Kaliňák, tu robil obhajobu pána ministra Počiatka v mene vlády a musím povedať, že jeho vystúpenie na mňa pôsobilo veľmi nedôveryhodne. Nedôveryhodne preto, že som si veľmi dobre všímal, s akou ľahkosťou tu manipuloval, zavádzal a klamal. Bol hneď aj usvedčený napr. o stretnutí bývalého premiéra s premiérom Ficom v televíznych reláciách a vedel by som menovať aj ďalšie veci. A aj preto som ho upozornil a povedal som o tom obraze Doriana Graya. Je mi ľúto, že túto vedomosť pán minister vnútra a podpredseda vlády nemá, majú to všetky naše deti v školách, tak ja mu to predsa len pripomeniem. Je to najznámejšia postava z románu Oscara Wilda – Dorian Gray. Nejakým zázrakom sa stalo, že si zachovával krásnu, mladú, sympatickú tvár, nestarol napriek tomu, že všetci okolo neho starli a jednoducho strácali na kráse, na sympatiách, dnes by sme to povedali, že mal vysoké percentá v prieskumoch verejnej mienky, akurát všetky jeho klamstvá, darebnosti a podobne sa zobrazovali na jeho tvári na obraze, ktorý mal skrytý u seba. Dovtedy, pravda, pokiaľ to nevydržal, ten vnútorný rozpor medzi svojím presvedčením, sebou samým a tým, čo skutočne bol. A jednoducho zničil obraz, zničil aj seba. Ja by som len chcel, aby sa niečo podobného vám, pán minister, nestalo.

  Ale druhá vec, ktorú ste hovorili a čo ma zamrazila, veľmi podrobne ste hovorili o zahraničných cestách, súkromných cestách pána poslanca Mikloša. To asi nemáte z verejných zdrojov. A chcem sa preto opýtať, pán podpredseda vlády, vy sledujete politických oponentov?

  A teraz k pánovi ministrovi Počiatkovi. Viete, do morálno-etickej roviny to v prvom rade posunul premiér svojím vyjadrením. Áno, nehovorte, že sme to urobili my, pán kolega, to urobil najprv premiér vlády pán Fico. Dal žltú kartu ministrovi. Ale čo urobil súčasne? Vyhadzoval. Červenú kartu dal riaditeľovi letiska. A problém je v tom, že malo by byť, keď už padni, komu padni, keď už taká športová, futbalová terminológia, takže sa opýtam vášho poslanca, pána poslanca Galisa, je to v poriadku, keď rovnakú kartu nedostanú za rovnaké previnenia obaja?

 • Reakcia z pléna.

 • Ale to asi nie. A to si myslím, že je nespravodlivosť, resp. spravodlivosť v ponímaní premiéra Fica. Viete, ale žltá karta, ja si myslím, že žltá karta je raz, potom vždy nasleduje červená karta, áno, vo futbale. Kolega Galis nechce sledovať, keď je to aj o futbalovej terminológii. No ale keď červená karta, ja sa chcem opýtať, to bola prvá návšteva pána ministra Počiatka u J & T? A v Tatrách, keď sa otváralo to divadlo Cimermana, tam nebola návšteva obdobného typu? Ale ja pokiaľ viem, bola. Bol by som rád, keby sa k tomu vyjadril.

 • Reakcia z pléna.

 • Takže... Budete sa, môžete sa ako spravodajca, pán kolega, vyjadriť kedykoľvek, máte na to väčšiu šancu ako hocikto od nás.

  Takže dvakrát za sebou červená karta je mimochodom, ale ja naozaj vidím vážne a dôležité to, že tu sú dôvodné podozrenia. Tých podozrení je veľa, čo sa týka týchto obchodov. A viete, kolegovia, ktorí študovali technické smery, vedia, že keď má niečo veľmi vysokú pravdepodobnosť, tak už v praxi to berie s istotou. Viete, to je, tak to chodí, čiže pravdepodobnosť, keď sa zhromaždí a keď je veľká, no tak ako myslím si, že tie podozrenia minimálne sú oprávnené. No ale dobre.

  Ale čo je pre mňa neuveriteľné, to sú dnešné novinové články vo všetkých printových médiách, viete, čo to je, keď J & T tuná už riadi? Riadi, kto bude ministrom? Rozhoduje za premiéra? To nie je o prepojení, o ovládaní J & T, alebo J a T, ako Slovenska? To myslím si, že každého normálneho človeka musí mraziť. A keď sa tam v článku dovoláva slušnosti a spravodlivosti, tak sa chcem opýtať občanov, všetkých občanov, kedy za státisíce v novinách chránili spravodlivosť a slušnosť títo, použijem slová premiéra, „žraloci“?

  A na záver ma takisto prekvapilo, keď ste už prebrali, pán minister financií, tú terminológiu o sociálnom štáte a stále o tom hovoríte, no, viete, sociálny štát bol vo Zvieracej farme, v diele Orwella sa zvieratá vzbúrili a založili sociálny štát a mali aj základné pravidlá, že všetci sú si rovní, a potom sa to pravidlo doplnilo, ale niektorí sú rovnejší. Takže keď vy hovoríte o sociálnom štáte, tak ja si kladiem otázku, či rovnejší stavajú za stámilióny vily alebo či majú sieť Steam coffe a pod., to sú tí rovnejší? Takýto sociálny štát je vo vašom videní, nemôžem si pomôcť.

  Dámy a páni, chcel som mať len niekoľko poznámok. A na záver, keď sa tu vy rozčuľujete o prázdnosti a o tom, že nie sú žiadne argumenty, kolegovia, spomeňte si, vy ste vyslovovali nedôveru, resp. nevyslovovali dôveru v rozpore s ústavou. Ani raz ste sa dodnes za to neospravedlnili. Takže ak to hovoríte, tak by ste si aj vy mali spomínať, čo ste tu robili! A ja si myslím, že pri tak závažnom pochybení naozaj je dôvod na vyslovenie nedôvery ministrovi financií.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Jarjabek, Gabániová, Lipšic. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou.

  Pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Fronc, vzhľadom na to, že kolegovia z brandže sa majú podporovať, takže dovoľte aj mne sa vyjadriť. Naozaj bol to veľmi slušný herecký výkon, skutočne, len pozor na tú gestikuláciu, tá bola trošku falošná, čiže ešte máte čo vylepšovať. Ale naozaj veľmi slušný herecký výkon. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za slovo. Celá táto schôdza ma len utvrdila v jednom presvedčení. Vážení páni z opozície, celé toto je pomsta za to, že nebola uzavretá mandátna zmluva medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom, ktorá mala rozhodnúť o tom, kto bude rozhodovať a ako z týchto finančných skupín a na ktorom leveli.

  Ďalšia vec, všetko toto vaše konanie je sústredené na to, aby nebol odkrytý váš podiel na stave Národnej banky všetkých osem rokov vašej vlády, tam zanechalo také stopy, že budú všetci občania plakať.

 • Ja by som sa len pána poslanca Fronca rád opýtal, že v tej Zvieracej farme, ktoré to boli tie zvieratká, ktoré boli rovnejšie, keby nám mohol povedať takto v pléne.

  Uf, to, čo povedala pani poslankyňa Gabániová, tak, samozrejme, na to reagovať nemôžem, ale to sa asi ani nedá.

 • Smiech v sále.

 • Pán poslanec Fronc, vaša reakcia.

 • Zapnúť prosím. Ďakujem pekne. Pán kolega, ja som rád, ak nepestujeme nenávisť, ale na druhej strane takú vážnu vec by som nerád obracal na šou, to vám rovno poviem, takže takto to nebolo.

  Pani kolegyňa Gabániová, vy ste sa pomýlili, my tu hovoríme o omyloch, chybách a odvolávaní ministra Počiatka. A ak chcete hovoriť o týchto veciach, však vy môžete kedykoľvek zvolať schôdzu a môžete o tom hovoriť. Tak buďte taká láskavá a držte sa merita veci.

  A kolegovi Lipšicovi musím odpovedať popravde, boli to prasatá.

  Ďakujem.

 • Do rozpravy je pán poslanec Abrhan, ktorý stratil poradie, nie je tu. Pán poslanec Záhumenský tu nie je. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a pýtam sa pána navrhovateľa...

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Ctené dámy, vážení páni, máme za sebou viac než 6,5 hodiny diskusie, ktorá podľa môjho názoru nevyvrátila, skôr len potvrdila a znásobila podozrenia z úniku informácií a takisto prepojenie vládnej strany SMER na finančnú oligarchiu.

  Zaujalo ma, že pán premiér Fico najskôr hodnotil konanie pána ministra ako neetické, nemorálne, teraz sa ho zastáva a pán podpredseda vlády, viackrát sme to tu hovorili, povedal: „Na jeho mieste ja by som odišiel.“ Zaujalo ma aj to, že koaliční partneri, Slovenská národná strana a HZDS, sa ani nesnažili zastať ministra, aj to je určité politické gesto, ktoré chápem ako výraz postoja k našim argumentom.

  Pán premiér Fico rozdával žlté, červené karty. Aký to bol ale futbalový zápas, dovolím si doplniť, že podľa môjho názoru ten futbalový zápas je finančná oligarchia verzus SMER, zatiaľ stav 1 : 0, gól vsietilo J & T v pondelok 23. 6. o 13.00 hodine. Žltá karta teda pán Počiatek, červená Biermann, rozhodovať chcel Robert Fico. Pokračovanie bude čoskoro, zrejme už pri predaji Vojenskej nemocnice.

 • Smiech v sále a potlesk.

 • No a úplne na záver, dámy a páni, v pondelok, keď mal predseda vlády rozhodovať o osude pána ministra, J & T sa vyjadrilo na tlačovej besede. Dnes, keď máme rozhodovať o osude pána ministra, J & T vydalo platené inzeráty, ktoré začínajú onou známou vetou: „Naša spoločnosť je proti odvolaniu ministra financií Jána Počiatka.“

  Dámy a páni, svojím hlasovaním ukážete, či je vaše rozhodovanie slobodné alebo či potvrdíte prepojenie finančnej oligarchie na vládnu stranu.

  Ďakujem pekne.

 • Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave?

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, milé kolegyne, kolegovia, tak máme dlhosiahlu rozpravu za sebou, čo som to ja sledoval ako spravodajca, tak ako žiadne vystúpenie ma nepresvedčilo, že by sa tá téma posunula nejako ďalej. Padlo tu veľa rôznych iných vecí, aj čo sa netýkalo predmetu dnešnej našej schôdze. Ja si myslím, že bude treba asi skôr sa venovať nejakým iným veciam, ako spájať nejakú kauzu a návštevu oficiálneho člena vlády na nejakom podujatí. Možnože zhoda náhod ako v tých termínoch dáva nejaké možné podozrenie, ale ja si myslím, že treba to akosi preveriť a nejako zdokumentovať.

  Neviem, čo pánovi kolegovi Galbavému je smiešne.

 • Reakcia poslanca a následne smiech v sále.

 • Ja to nechcem preverovať, ani mi to neprináleží, len ja si myslím, že z celej argumentácie sa toto nepotvrdilo a nikam sme sa neposunuli. A úplne ako plno zbytočného času bolo strateného a myslím si, že záverečné hlasovanie, nikto nedal žiaden iný návrh ani nič, takže myslím si, že budeme hlasovať o návrhu skupiny poslancov a tým bude táto vec uzavretá, až pokiaľ nedostaneme správu guvernéra Národnej banky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Prerušujem rokovanie na desať minút. Poprosím všetkých, aby sa dostavili do rokovacej sály, a budeme potom pokračovať záverečným hlasovaním o návrhu uznesenia, ktorý predložila skupina poslancov, aby Národná rada vyslovila nedôveru ministrovi financií pánovi Jánovi Počiatkovi.

  Poprosím najmä predsedov poslaneckých klubov, aby zabezpečili účasť, nepochybujem, že najmä tí, čo sa podpísali na návrh na odvolanie, sa určite všetci zúčastnia hlasovania, aby dali najavo, ako vážne to mysleli s odvolávaním pána ministra.

 • Päťminútová prestávka.

 • Prestávka.

 • Dámy a páni, ešte raz chcem využiť možnosť pozvať všetky kolegyne, kolegov do rokovacej sály, aby sme mohli ukončiť program tejto mimoriadnej schôdze záverečným hlasovaním. Predpokladám, že hlavne mužská časť pléna privíta, aby sme hlasovali čím skôr vzhľadom na zaujímavé futbalové stretnutie. Takže vás poprosím všetkých.

 • Pauza pre nedostatok poslancov v rokovacej sále.

 • Ešte vás poprosím o chvíľočku, aby kolegyne a kolegovia, ktorí sa náhodou nachádzajú v kluboch alebo v kanceláriách, mali možnosť prísť do sály.

  Prikročíme teraz, dámy a páni, k hlasovaniu o prerokovanom bode programu, a to k hlasovaniu o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi financií. Ešte si dovolím upozorniť, že podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov, to znamená najmenej 76 poslancov.

  Poprosím pána spravodajcu, aby uvádzal hlasovanie.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Počiatkovi, poverenému riadením ministerstva financií Slovenskej republiky, s tým, že Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 88 ods. 1, 2 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Počiatkovi, poverenému riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky.

  Dajte, prosím, o tomto návrhu, pán predseda, hlasovať.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca. Len pre zrozumiteľnosť sa pýtam, kto je za návrh, aby Národná rada vyslovila nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Počiatkovi, poverenému riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky? Takže hlasujeme.

 • Ruch v sále a reakcia spravodajcu.

 • Hlasovanie.

 • 104 prítomných, 48 za, 55 proti, 1 sa zdržal.

  Konštatujem, že sme neschválili návrh, aby Národná rada vyslovila nedôveru.

 • Dámy a páni, tým sme naplnili program mimoriadnej 25. schôdze. Ďakujem vám za účasť, dúfajúc, že sa tento týždeň neobjaví žiadny ďalší iný návrh. Teším sa na vopred dohodnuté pokračovanie 24. schôdze.

  Pekný večer, dovidenia.

 • Rokovanie 25. schôdze NR SR sa skončilo o 19.53 hodine.