• Panie poslankyne, páni poslanci, otváram ôsmy rokovací deň 22. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Chcem sa ospravedlniť pánom poslancom za oneskorený začiatok dnešného rokovania, potrebovali sme s pánom ministrom aj s pánom spoločným spravodajcom vyriešiť niektoré právne problémy súvisiace s prerokúvanými dvomi vládnymi návrhmi zákonov. Preto sa vám ospravedlňujem za oddialenie začiatku rokovania.

  Páni poslanci, chcem vás informovať, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali panie poslankyne a páni poslanci Monika Beňová, Anton Danko, Miroslav Chovanec, Alexej Ivanko, Gabriel Karlin, Pavol Kubovič, Ján Mikuš, Jozef Ševc a Renáta Zmajkovičová.

  Budeme pokračovať teraz v rokovaní podľa bodov programu tak, ako sme si ich schválili.

  Najskôr poprosím poverených overovateľov, aby informovali Národnú radu o včerajšom výsledku tajnej voľby na voľbu členov Rady Slovenskej televízie a návrhov na voľbu člena Dozornej komisie Slovenskej televízie.

  Poprosím teraz pán Eduarda Kolesára, aby z poverenia overovateľov informoval Národnú radu o včerajšom výsledku tajnej voľby.

 • Pokračovanie v rokovaní o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie a návrhu na voľbu člena Dozornej komisie Slovenskej televízie, tlač 576.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás oboznámil so zápisnicou o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie, ktoré sa konalo 11. marca.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie bolo odovzdaných a poslanci si prevzali 129 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 129 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 129 odovzdaných bolo 19 neplatných a 110 platných.

  Podľa platných lístkov overovatelia zistili, že

  za kandidátku Evu Bachletovú hlasovalo 67 poslancov, proti bolo 20 poslancov a 23 sa zdržali hlasovania,

  za kandidáta Emila Bartka nebol žiaden poslanec, proti bolo 59 poslancov a 51 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Bohumíra Bobockého boli 2 poslanci, proti bolo 59 poslancov a 49 sa zdržali hlasovania,

  za kandidáta Ivana Bradu boli 2 poslanci, proti bolo 58 poslancov a 50 sa zdržali hlasovania,

  za kandidáta Emila Culinku nebol žiaden poslanec, proti bolo 60 poslancov a 50 sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Vladimíra Červenáka bol 1 poslanec, proti boli 60 poslanci a 49 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Ľubomíra Fifika nebol žiaden poslanec, proti bolo 61 poslancov a 49 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Dušana Galisa bolo 25 poslancov, proti 48 poslancov a 37 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Miroslava Gálika nebol žiaden poslanec, proti bolo 60 poslancov a 50 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidátku Karin Habšudovú bolo 62 poslancov, proti bolo 26 poslancov a 22 poslanci sa zdržali hlasovania,

  za kandidáta Jána Havláta nebol žiaden poslanec, proti bolo 62 poslancov a 48 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidátku Kornéliu Horváthovú bolo 29 poslancov, proti bolo 43 poslancov a 38 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Vladimíra Huttu bol 1 poslanec, proti 62 poslancov a 47 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Viliama Jablonického nebol žiaden poslanec, proti bolo 62 poslancov, 48 sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Jozefa Jánoša nebol žiaden poslanec, proti bolo 61 poslancov a 49 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Petra Jaroša bolo 49 poslancov, proti bolo 33 poslancov, 28 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidátku Luciu Jurgovú bolo 60 poslancov, proti bolo 30 poslancov a 20 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Ľuboša Kasalu nebol žiaden poslanec, proti bolo 61 poslancov a 49 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Pavla Katreniaka bolo 9 poslancov, proti bolo 56 poslancov a 45 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Józsefa Kissa bolo 74 poslancov, proti bolo 17 poslancov a 19 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Petra Kováča nebol žiaden poslanec, proti bolo 60 poslancov a 50 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidátku Vieru Krúpovú boli 2 poslanci, proti bolo 60 poslancov a 48 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Mateja Landla bolo 19 poslancov, proti bolo 49 poslancov a 42 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Jána Lenča bolo 45 poslancov, proti bolo 32 poslancov a 33 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Juraja Lexmanna boli 2 poslanci, proti bolo 59 poslancov a 49 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Jozefa Lukyho nebol žiaden poslanec, proti bolo 60 poslancov a 50 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidátku Hanu Lyons nebol žiaden poslanec, proti bolo 61 poslancov, 49 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Petra Maleca bolo 74 poslancov, proti bolo 20 poslancov a 16 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Mojmíra Mamojku bolo 9 poslancov, proti bolo 55 poslancov a 46 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Slavomíra Olšovského nebol žiaden poslanec, proti bolo 60 poslancov a 50 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Mariána Ostatníka nebol žiaden poslanec, proti bolo 60 poslancov a 50 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Františka Palondera nebol žiaden poslanec, proti bolo 61 poslancov a 49 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Jána Pašku nebol žiaden poslanec, proti bolo 62 poslancov a 48 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidátku Zoru Pauliniovú nebol žiaden poslanec, proti bolo 61 poslancov a 49 sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Stanislava Párnického boli 3 poslanci, proti bolo 58 poslancov a 49 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidátku Ivetu Puschmanovú bolo 9 poslancov, proti bolo 56 poslancov a 45 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidátku Emíliu Radimákovú boli 2 poslanci, proti bolo 58 poslancov a 50 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidátku Danicu Rísovú nebol žiaden poslanec, proti bolo 61 poslancov a 49 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidátku Evu Stoklasovú bolo 11 poslancov, proti bolo 58 poslancov a 41 sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Ladislava Straku bolo 65 poslancov, proti bolo 25 poslancov a 20 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Karola Strážnického bol 1 poslanec, proti bolo 60 poslancov a 49 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Petra Ševčoviča nebol žiaden poslanec, proti bolo 61 poslancov a 49 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Stanislava Šimončiča bol 1 poslanec, proti bolo 62 poslancov a 47 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidátku Ivetu Švecovú nebol žiaden poslanec, proti bolo 62 poslancov a 48 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidátku Adrianu Tomanovú nebol žiaden poslanec, proti bolo 62 poslancov a 48 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za pána Filipa Vagača nebol žiaden poslanec, proti bolo 62 poslancov a 48 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidátku Evu Válkovú boli 2 poslanci, proti bolo 59 poslancov a 49 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Ernesta Weidlera boli 2 poslanci, proti bolo 59 poslancov a 49 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Tomáša Winklera nebol žiaden poslanec, proti bolo 61 poslancov a 49 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Petra Zemana nebol žiaden poslanec, proti bolo 61 poslancov a 49 sa zdržalo hlasovania,

  za kandidáta Daniela Zemančíka nebol žiaden poslanec, proti bolo 61 poslancov a 49 poslancov sa zdržalo hlasovania.

  Na voľbu členov Rady Slovenskej televízie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady Slovenskej televízie zvolení títo kandidáti: pani Eva Bachletová, pán József Kiss, pán Peter Malec a pán Ladislav Straka.

  V Bratislave 11. marca. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec, za správu overovateľov k tajnej voľbe členov Rady Slovenskej televízie.

  Teraz poprosím pána poslanca Jozefa Šimka, aby Národnú radu informoval o výsledku tajnej voľby za člena Dozornej komisie Slovenskej televízie.

  Nech sa páči, pán poslanec Šimko.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Dozornej komisie Slovenskej televízie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 129 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 129 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Dozornej komisie Slovenskej televízie nula poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 129 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 6 neplatných a 123 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  za Katarínu Horňákovú hlasovalo za 88 poslancov, proti 23 poslancov, zdržalo sa 12 poslancov,

  za Ondreja Škodlera hlasovalo za 23 poslancov, proti 59 poslancov, zdržalo sa 41 poslancov.

  Na voľbu člena Dozornej komisie Slovenskej televízie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za člena Dozornej komisie Slovenskej televízie zvolená Katarína Horňáková.

  Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, na základe výsledkov tajnej voľby a nezvolenia všetkých členov Rady Slovenskej televízie budeme opakovať voľbu dnes o 11.00 hod. v čase, keď budeme hlasovať aj o ostatných prerokovaných návrhoch zákonov.

  Pán poslanec Jarjabek ma poprosil, zmizlo mu auto spred budovy Národnej rady, ak by ste mali nejakú vedomosť o tom, kde sa môže to auto nachádzať, tak by som poprosil, keby ste predsedovi Národnej rady alebo pánovi podpredsedovi túto informáciu prišli povedať. Ďakujem pekne.

  Teraz pristúpime k rokovaniu...

 • Ruch v sále.

 • Budeme pokračovať v prerušenom rokovaní o návrhoch zákonov, ktorých predkladateľom za vládu Slovenskej republiky je pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovít Kaník. Poprosil by som pána ministra, aby zaujal miesto pre navrhovateľov, a pána poslanca Blanára miesto pre spravodajcov.

  Pristúpime k rokovaniu o návrhu – ja sa ospravedlňujem, pána poslanca Brocku – o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony (tlač 495).

  Rokovanie sme prerušili po vystúpení všetkých prihlásených pánov poslancov ústne a písomne do rozpravy. Pán minister mi oznámil, že sa chce prihlásiť do rozpravy, čím chcem upozorniť, že otvára opäť rozpravu k tomuto návrhu.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, vážená Národná rada, pôvodný harmonogram, časový sled bol nastavený tak, aby sa stihla účinnosť všetkých predkladaných zmien od 1. apríla. Keďže došlo k istému posunu, je pravdepodobné, že táto účinnosť by sa nestihla, a preto by som poprosil, aby sme sa vrátili k tomuto bodu, k účinnosti a aby sme mohli nastaviť takú účinnosť, aká je reálna. Ďakujem.

 • Páni poslanci, pýtam sa, kto sa chce prihlásiť do rozpravy? Pán poslanec Brocka, pán poslanec Šulaj, pani poslankyňa Mušková, Mikuš. Ešte raz pán poslanec Brocka, spoločný spravodajca, Igor Šulaj, Jozef Mikuš, Ľudmila Mušková, Anton Blajsko, Peter Bódy. Končím možnosť podania ďalších prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Brocka.

 • Pán predseda, chcem len informovať snemovňu o výsledku rokovania dvoch výborov o skupine pozmeňujúcich návrhov, ktoré predniesol kolega poslanec Jozef Mikuš. Výbor pre financie, rozpočet a menu rokoval o tomto rozsiahlom pozmeňujúcom návrhu, ktorým sa novelizujú tri zákony, a prijal toto uznesenie: Súhlasí s pozmeňujúcim návrhom, odporúča Národnej rade, aby tento návrh schválila. Výbor pre sociálne veci a bývanie rovnako rokoval o tomto návrhu 11. marca s týmto výsledkom: Výbor neschválil uznesenie navrhnuté spravodajcom Vojtechom Tkáčom, lebo za predložený návrh uznesenia nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. Ďakujem za pozornosť.

 • Nech sa páči, pán poslanec Igor Šulaj.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som ešte raz vstúpil do rozpravy a predložil dva pozmeňujúce návrhy, týkajú sa zákona o daniach z príjmov a majú nasledujúci text.

  Tlač 495 sa dopĺňa novým čl. VII, ktorý znie: „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 595/2003 Z. z. sa dopĺňa takto“ – budem uvádzať potom dva pozmeňujúce návrhy. Následne pôvodný čl. VII sa označuje ako čl. VIII.

  Prednesiem teraz pozmeňujúce návrhy.

  Doplňujúci návrh k § 52 zákona č. 595/2003 Z. z. doplniť v šiestej časti Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia v § 52 o nový odsek 37 s týmto textom: „Na zdanenie úrokových výnosov z hypotekárnych záložných listov, ktoré boli vydané do 31. 12., sa použijú ustanovenia o oslobodení úrokových výnosov uvedené v § 4 ods. 2 písm. p) a § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov aj po 31. 12. 2003.“

  Ide o to, že v podstate zasahujeme novelou zákona č. 595 retroaktívne do zákona č. 366, keď hypotekárne záložné listy boli oslobodené od dane. Zasahujeme do citlivej oblasti stavebníctva, pretože hypotekárne záložné listy sú zdrojom pre bytovú výstavbu, ktorá bola v iných zákonoch riešená dosť komplikovane.

  Čo sa týka druhého návrhu, doplňujúci návrh k § 52. Doplniť v šiestej časti Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenie v § 52 o nový odsek s týmto textom: „Kurzový rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo záväzku zaúčtovanom pri ich vzniku a hodnotou po precenení v období, v ktorom dochádza k inkasu pohľadávky, resp. k platbe záväzku, sa zahrnú do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo k inkasu pohľadávky alebo platbe záväzku.“

  Tento pozmeňujúci návrh má spôsobiť v podstate tú skutočnosť, aby sme vedeli spraviť daňovú a účtovnú závierku za rok 2003. Sú to podstatné veci, ku ktorým sa už vyjadrovalo aj ministerstvo financií.

  Pretože ste si už možnože v predchádzajúcom čase vypočuli tieto dva návrhy, dovoľte mi povedať ešte moje vlastné stanovisko. Osobne si myslím, že Národná rada Slovenskej republiky by mala prijímať takú legislatívu, ktorá by sa dala vykonať, ktorá by bola v prospech ľudí tohto štátu a ktorá by nebola v rozpore s inými normami. Mohol by som hovoriť o veľa veciach, pri ktorých som vystupoval. Napr. kurzové rozdiely z ocenenia majetku a už ich tu máme vo Finančnom spravodajcovi. Veď ja v podstate definujem len to, čo definovala vládna norma. Je to Finančný spravodajca z roku 2002, ktorý by bol povýšený nad zákon pri kurzových rozdieloch. Neviem, či si uvedomujeme tie veci. Ak by sme neprijali dajme tomu túto novelu zákona alebo doplňujúci návrh, tak potom Finančný spravodajca je vyššie postavená norma ako zákon. A potom si myslím, že asi 150 ľudí, ktorí tu sedia, má dosť zvláštnu pozíciu aj z hľadiska vládnej a štátnej moci. Potom generálny riaditeľ odboru je vyššie postavený ako Národná rada Slovenskej republiky, pretože svojimi rozhodnutiami, ktoré ja akceptujem a ktoré si myslím, že sú správne, rozhoduje o takých veciach, ktoré nie sú v zákone.

  Mohol by som hovoriť o zdanení podielov. Mohol by som hovoriť o rezervách, ku ktorým sme sa vracali. Mohol by som hovoriť o marketingových štúdiách. Viete, toto nie je o politike, toto je o pragmatických záležitostiach riadenia tohto štátu. Pokiaľ si to neuvedomíme, je mi z toho trochu smutno a prichádzam na to, že sa skôr riadime administratívou. Ale potierame sami seba a prichádzame na to, že podporujeme len vládne inštitúcie, ktoré v niektorých veciach rozhodujú správne.

  Prosím vás, rozhodujme rozumne a logicky pri týchto veciach. Ďakujem za podporu. Ja predpokladám, že niektorí odborníci na ekonomiku prišli na to, o čom som hovoril. Možno, že tí ostatní sa dajú ovplyvniť tými ďalšími odborníkmi. Chcel by som vás poprosiť o pomoc pri odsúhlasovaní týchto dvoch pozmeňujúcich návrhov.

  Ďakujem.

 • Pán predseda výboru pre financie, rozpočet a menu chce faktickou poznámkou reagovať. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Žiaľ, som nútený reagovať na toto vystúpenie pána kolegu Šulaja minimálne z dvoch hľadísk. To prvé hľadisko je také, že predkladá znova tie isté návrhy, o ktorých sme včera hlasovali v rámci vznesenej námietky a vytvárame určitý precedens, že pán minister otvoril znova rozpravu a vystúpi poslanec a predloží návrhy, ktoré sa dotýkajú úplne inej problematiky, než prerokúvame v návrhu zákona. Teda to sa tu ešte nestalo v Národnej rade, že v priebehu dvoch minút vieme zmeniť iný zákon, ktorý prakticky ani neprerokúvame.

  Pokiaľ ide o to, prečo otvoril pán minister rozpravu, vo výbore pre financie, rozpočet a menu sme poukázali na to, že bude problém s účinnosťou. Predkladatelia tohto návrhu tvrdili, že nebude problém s účinnosťou a netreba meniť účinnosť tohto zákona. Teraz pán minister musel otvoriť rozpravu.

  A pokiaľ ide o obsah návrhov pána kolegu Šulaja, prakticky s jeho druhým návrhom osobne nemám žiadny problém, je to dobrý návrh. Ale pokiaľ ide o ten prvý návrh, tak povedzme si na rovinu, o čo ide. Ide o to, že chce dosiahnuť, aby hypotekárne záložné listy, ktoré boli vydané do konca roku 2003, aby naďalej neboli zdaniteľné, teda úrokový výnos týchto hypotekárnych záložných listov, ale na nové hypotekárne záložné listy už to aj platí. Kto kupoval takéto hypotekárne záložné listy? Iba silné subjekty...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, tak ako povedal pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ale koniec koncov aj predseda gestorského výboru, chcel by som povedať, že pozmeňujúci návrh som podával v utorok, keby sa bolo hlasovalo v ten deň alebo na druhý deň, tak pravdepodobne by nebol býval problém zo strany Kancelárie Národnej rady doručiť včas výsledok hlasovania v prípade prechodnosti v parlamente pánovi prezidentovi. Toto rokovanie vo výboroch sa pretiahlo natoľko, že môžeme hlasovať o mojom pozmeňujúcom návrhu až dnes, a preto chcel by som dať jednak stiahnuť určité body a dať návrh na tie isté body, ktoré sa týkajú zmeny účinnosti tohto zákona. Chcel by som ešte pripomenúť alebo informovať, že sociálny výbor neprijal platné uznesenie k tomuto návrhu, ale po konzultáciách s členmi tohto výboru prerokovali dosť podrobne môj pozmeňujúci návrh a navrhli určité malé legislatívne zmeny, ktoré bude riešiť pani poslankyňa Bauer v treťom čítaní.

  Čo sa týka môjho pozmeňujúceho návrhu, chcem stiahnuť z pôvodného návrhu v čl. V bod 9, v čl. VI bod 2 a vypustiť čl. VII, ktorý sa týka účinnosti tohto zákona, a navrhnúť pozmeňujúci návrh v tomto znení:

  Čl. V – zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoc v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto: za § 33 sa vkladá nový § 33a, ktorý znie: „O žiadostiach o poskytovanie dávky a príspevkov, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 14. apríla 2004, sa rozhoduje podľa zákona účinného od 15. apríla 2004.“

  Čl. VI: za § 110p sa vkladá § 110r, ktorý znie: „O žiadostiach o poskytnutie peňažného príspevku za opatrovanie, o ktorých príslušný orgán právoplatne nerozhodol do 14. apríla 2004, sa rozhoduje podľa zákona účinného od 15. apríla 2004.“ Doterajší čl. IV sa označuje ako čl. VII.

  Čl. VII znie: „Tento zákon nadobúda účinnosť 15. apríla 2004 okrem čl. I až III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.“

  Ďakujem pekne za pochopenie pánov poslancov, ktoré, resp. zmenu, ktorého zákona som musel dať na základe prerokovania vo výboroch. Ďakujem pekne, pán predseda.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada, vážený pán minister, dovoľte, aby som upriamila vašu pozornosť nie na návrh zákona, ktorý bol riadne predložený do parlamentu a máme dnes o ňom rokovať, ale na ďalšie novely dvoch zákonov, ktoré neboli do parlamentu predložené, ale paradoxne dnes máme o nich takisto rokovať. Sú to novely dvoch zákonov o dôchodkovom poistení. Prvý zákon, ktorý hovorí o priebežnom, je to priebežný pilier dôchodkového poistenia, bol novelizovaný dvakrát ešte pred účinnosťou zákona...

 • Reakcia z pléna.

 • Vážený pán predseda, pán minister, vážené poslankyne, poslanci, včera na výbore, keď sme prerokúvali predložený návrh novely zákona č. 95/2002 (tlač 510), som bol v pomykove a musím povedať, že pán minister nám všetkým nasadil psiu hlavu. Lebo je to jednoznačne nesystémový prvok. A do chaosu, ktorý v súčasnosti vo výkone poznáte z praxe, sa zavádza ďalší chaos. Ale rozmýšľal som aj pragmaticky, že, no, ale treba niečo urobiť pre ľudí. Ja som hlasoval zásadne proti týmto návrhom, bol som proti. A vo večerných hodinách, keď som nad tým rozmýšľal, tak som prišiel na to, že budeme musieť zahlasovať za tie ustanovenia, ktoré budú riešiť ten stav, ktorý v spoločnosti máme. Čiže budeme nápomocní riešiť túto situáciu, ktorú sme zavinili svojou prácou aj v minulosti pri schvaľovaní daných právnych predpisov, myslím sociálnych.

  Vážený pán minister, po zhode aj s kolegami v klube, aj s inými poslancami Národnej rady mám jeden procedurálny návrh, aby sme vyňali na osobitné hlasovanie body 3, 6, 7, 9 a celý čl. III. Vtedy sme ochotní podporiť, aj opozícia, tento váš návrh.

 • Reakcia z pléna.

 • Ide o osobitné hlasovanie o bodoch. Nejde o nič iné. Ja nemením nič. Ja vynímam body na osobitné hlasovanie.

 • Pán poslanec navrhuje procedurálny postup pri hlasovaní o jednotlivých bodoch programu zo spoločnej správy.

 • Reakcia z pléna.

 • Tak z pozmeňujúcich návrhov. O tom...

 • Reakcia z pléna.

 • Vypočujme si návrh, ktorý chce pán poslanec predniesť, a potom posúdime, či je v súlade s rokovacím poriadkom a možno postupovať tak, ako navrhuje pán poslanec, ktorý nie je predkladateľom pozmeňujúceho návrhu, ale žiada, aby o návrhu, ktorý podal iný poslanec, sa hlasovalo spôsobom takým, ako navrhuje pán poslanec. Vypočujme si ho. Uvidíme, či je, alebo nie je takýto postup v súlade s rokovacím poriadkom.

  Pokračujte vo vystúpení.

 • Aby opozícia mohla podporiť tie návrhy pozmeňujúceho návrhu vo väzbe, ktoré riešia sociálnu situáciu obyvateľov, navrhujem procedurálny návrh, aby body 3, 6, 7, 9 a celý čl. III bol vyňatý na osobitné hlasovanie. Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Edit Bauer s faktickou poznámkou.

 • Pán predseda, obávam sa, že pán kolega Blajsko hovoril k pozmeňujúcemu návrhu k tlači 510, ktorý predložil pán poslanec Horák. Totiž pozmeňujúci návrh, ktorý predložil pán poslanec Mikuš, nemá čl. III.

 • Páni poslanci, prerokúvame návrh zákona o medzinárodnej pomoci, spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona o daniach z príjmov s doplnením zákonov, ktoré pozmeňujúce návrhy podali páni poslanci v rozprave. Tu vzniká do istej miery neprehľadná situácia, ktorú si treba priznať. Preto aj niektoré vystúpenia poslancov sú potom nepochopené, ale môžu byť práve správne vecne k tomu, čo bolo predložené ako pozmeňujúce návrhy, pretože tam sa novelizujú iné zákony, tie sociálne, nazvem to tak zjednodušene. Preto skúsme sa lepšie a viacej sústrediť, aj tí, ktorí chcú vystúpiť, ale aj navrhovateľ a spravodajca. A, prosím, upozornite pánov poslancov, ak náhodou nevystupujú k tomu, čo je predmetom prerokúvania, ale aj pozmeňujúcich návrhov. Myslím, že je to v tejto chvíli celkom korektné voči ostatným kolegom. Pán poslanec Bódy. Prepáčte. Edit Bauer, chceš ešte?

  Zapnite pani poslankyňu Bauer.

 • Treba si vyjasniť iba to, k čomu pán poslanec Blajsko predložil pozmeňujúci návrh alebo procedurálny návrh.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Dovoľte mi, prosím, hovoriť z miesta. Vážený pán predseda, vážená snemovňa, chcem podať pozmeňujúci návrh na zmenu a doplnenie k zákonu č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 419). Je to veľmi krátky pozmeňujúci návrh.

  V § 55 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na účely splnenia podmienky podľa prvej vety sa postupuje podľa § 63 ods. 2.“

  Veľmi stručné odôvodnenie: Týmto pozmeňujúcim návrhom sa vyrovnáva spôsob započítavania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, s ťažkým zdravotným postihnutím u zamestnávateľov a u zamestnávateľov v chránených dielňach a chránených pracoviskách.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Chcem sa opýtať pána navrhovateľa, či sa chce vyjadriť k rozprave. Pán minister, chcete sa vyjadriť?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa vyjadriť k pozmeňujúcim návrhom pána Šulaja. Žiaľbohu, keďže nedošlo k dohode o týchto návrhoch a idú nad rámec novely, tak ako zastupujúci ministra financií nemôžem dať o nich hlasovať, keďže idú nad rámec novely a nedošlo k dohode.

 • Pán poslanec Brocka, chcete sa vyjadriť? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pristúpime k prerokúvaniu vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95...

 • Reakcia poslanca.

 • Pán poslanec Brocka. Nech sa páči.

 • Pán predseda, dovolím si predsa len jednu poznámku, aby nedošlo k nedorozumeniu pri hlasovaní. Kolega Mikuš predniesol pozmeňujúce návrhy a vy dostanete do lavíc kópiu toho návrhu a rozumeli sme, že povedal, že nahrádza vo svojom pôvodnom návrhu zmeny, čo sa týka účinnosti tých jednotlivých ustanovení. Ale ten text, ktorý je na rozmnoženie, by mohol vyvolať zmätok, pretože tam je napísané, že sa nahrádzajú články V, VI, VII inými článkami, ale v tých iných článkoch vlastne už nie sú veci, ktoré chceme zmeniť. Čiže len opakujem teraz pre zápis, že budeme hlasovať o zmenách účinnosti z 1. apríla na 15. apríla a všetky ostatné zmeny, ktoré pán Mikuš navrhol, tak budeme hlasovať o nich v pôvodnom znení.

 • Pristúpime teraz k rokovaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z.

  Prerokúvame návrh zákona ako tlač 510.

  Panie poslankyne, páni poslanci, tlač 510 a poprosil by som vás, aby ste si k tejto tlači 510, ak chce niekto vystúpiť v rozprave, ešte priložili pozmeňujúce návrhy, ktoré predložili páni poslanci v rozprave. Pán poslanec Horák predložil obsiahly pozmeňujúci návrh.

  Pán minister, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Vystupujem s obdobnou vecou ako v predchádzajúcom zákone. Posun rokovania spôsobil, že by bolo vhodnejšie nastaviť účinnosť trošku ináč, aby sa všetko stihlo. Takže poprosím otvoriť rozpravu. Ďakujem.

 • Pán poslanec Blajsko, Horák, Mušková, Šulaj. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy k prerokúvanému bodu programu.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Mušková.

 • Vážený pán predseda, ctená snemovňa, začnem tým, čím som pred chvíľou začala. Dovoľte, aby som upriamila pozornosť nie na prerokúvaný zákon, ale na tie dva zákony, ktoré sa majú nepriamo novelizovať na dnešnom sedení. Sú to novely, ako som už hovorila, dvoch zákonov o dôchodkovom poistení.

  Prvý zákon, ako som spomínala, hovorí, teda je vlastne priebežný pilier, bol už novelizovaný pred svojou účinnosťou dvakrát a dvakrát po svojej účinnosti. Dnes má byť novelizovaný piatykrát. Druhý zákon, tzv. kapitalizačný, ktorý nadobudne účinnosť 1. 1. 2005, začína byť opäť novelizovaný ešte pred svojou účinnosťou. Dá sa tu zamyslieť nad úrovňou legislatívnej práce ministerstva sociálnych vecí, ale ponechám to na vás. Myslím si, že tieto novely svedčia o niečom.

  Chcem však, vážení kolegovia, poukázať na spôsob, ako sa tieto novely v parlamente prerokúvajú. Napriek tomu, že ministri majú na rozdiel od poslancov na rýchle prijímanie zákonov inštitút skráteného legislatívneho konania, pán minister Kaník siahol k úplne netransparentnému spôsobu iného rýchleho konania cez poslanecké návrhy. Na rozdiel od týchto dvoch rýchlych konaní, ktoré obidva spôsobia to, že sa nemôžu poslanci dostatočne prelúskať cez tieto novely a cez tieto pozmeňováky, je tu jedna veľká zmena. Kým zákon prijímaný v skrátenom legislatívnom procese musí prerokúvať vláda, takto podané novely zákonov obchádzajú vládu, teda vlastne ostatní členovia vlády sa k takto predloženým návrhom nemajú vôbec možnosť vyjadriť, čo je podľa mňa absolútne nepochopiteľné. Pre mňa, pre pána ministra asi áno.

  Len chcem ešte podotknúť na záver, vážení kolegovia, v tomto týždni ste dvakrát odmietli pozmeňujúce návrhy opozičných poslancov, ktoré novelizovali predložený, normálne predložený návrh zákona s tým, že sú nad rámec zákona. Ako sa zachováme k novelám nepredložených zákonov, ktoré spôsobia len chaos? Ako sa má občan orientovať v legislatíve, keď sa novelizujú cez iný zákon dva úplne iné zákony? Poprosím vás, aby sme takto netransparentne predložené novely, teda pozmeňujúce návrhy neschválili. Ďakujem vám.

 • Nech sa páči, pán poslanec Blajsko.

 • Ctená snemovňa, vážený pán predseda, ospravedlňujem sa za svoje predchádzajúce vystúpenie. Došlo k omylu k prerokúvanému bodu programu. Zopakujem len to, čo som povedal. Zásadne mám rozpor pri hlasovaní en bloc takéhoto návrhu a dávam procedurálny návrh na osobitné hlasovanie o bodoch 3, 6, 7, 9 a celom článku III, aby sme o týchto bodoch hlasovali osobitne. Ostatné body tohto návrhu, ak by tieto boli na osobitnom hlasovaní, celá opozícia je ochotná podporiť. Ďakujem.

 • Pán poslanec Horák, nech sa páči.

 • Pán predseda, pani kolegyne, vážení kolegovia, v mojom pozmeňujúcom návrhu som navrhoval, aby termín účinnosti zákona bol od 1. 4. 2004 s tým, že pri dobrej organizácii práce, ktorú Národná rada určite má, sa dali stihnúť tieto termíny i s tým, aby bola vytvorená 15-dňová lehota pre pána prezidenta na podpísanie. Ale pre istotu predsa len si dovoľujem upraviť lehotu účinnosti na 15. 4., a preto z toho dôvodu z môjho pôvodného návrhu sťahujem body v čl. II bod 12, v čl. III bod 23 a vypustiť bod III.

  Dovoľujem si dať nový pozmeňujúci návrh, kde za článok I sa vkladajú nové články II a III, ktoré znejú:

  Článok II: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z. a zákona č. 43/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: za § 274 sa vkladá § 274a, ktorý vrátane nadpisu znie:

  „274a Konanie o invalidný dôchodok, ktoré nebolo právoplatne skončené do 14. apríla 2004

  V konaniach o invalidný dôchodok vrátane konania o invalidný dôchodok podľa § 263, ktoré neboli právoplatne skončené do 14. apríla 2004, sa rozhodne podľa predpisu účinného od 15. apríla 2004.“

  Článok III: Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto: v článku VII sa na konci pripájajú tieto slová „a článku I § 52, § 67, § 111, § 112, § 117 a § 123, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. apríla 2004“.

  Doterajšie články II a III sa označujú ako IV a V.

  II. V článku V sa na konci pripájajú tieto slová „okrem čl. II prvého bodu až tretieho bodu, piateho bodu až ôsmeho bodu, desiateho bodu až dvadsiateho ôsmeho bodu, čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. apríla 2004, a článok II. štvrtého bodu a deviateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005“.

  Odôvodnenie: Z dôvodu dodržania ústavnej lehoty na posúdenie zákona prezidentom Slovenskej republiky, ktorá je 15 dní od doručenia zákona, navrhujem posunúť dátum nadobudnutia účinnosti zákona na 15. apríla 2004.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Šulaj. Ešte predtým sa hlási pani poslankyňa Demeterová s faktickou poznámkou. Prepáčte, ale môžete pán... Pani poslankyňu Demeterovú zapnite. Zapnite pani poslankyňu Sabolovú.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Demeterová.

 • Pán predseda, ja by som sa chcela spýtať pána poslanca Horáka, my sme hovorili vo výbore a pán minister sľúbil, že to upraví, čo sa týkalo jeho pozmeňujúceho návrhu k bodu 9, týka sa identifikačného čísla, povedali sme, že tento bod odtiaľ vypadne. Presne sme sa na tom vo výbore dohodli, že ide to nad rámec toho, čo sa týkalo nevyhnutnej novely. My sme to dosť podmienili, a preto by som prosila, aby pán poslanec Horák zvážil, či by tento bod nevyňal na osobitné hlasovanie.

 • Pán poslanec Šulaj, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, myslím si, že celou touto schôdzou Národnej rady dominuje jedna téma: Akým spôsobom prijímame zákony, akým spôsobom sa staviame k problémom štátu, ktoré sú naozaj nevyhnutné či v sociálno-ekonomickej oblasti, vo finančnej oblasti, v daňovej oblasti.

  Chcel by som upozorniť takisto na zákon o poistení, ktorý rieši aj problematiku zákona fondu na ochranu vkladov. Je to veľmi dôležitá problematika a téma. Možnože niektorí ste si to ani neuvedomili, ale tu nejde o korunu, o dve koruny, tu ide možnože o miliardové hodnoty štátu, ktoré v prípade, ak by sme tento zákon fondu na ochranu neprijali alebo nenovelizovali, tak majú podstatný vplyv na štátny rozpočet.

  Ak hovoríme o zodpovednosti a dôležitosti jednotlivých politikov, mali by sme si teda uvedomiť zodpovednosť z politickej, ekonomickej stránky, ale aj zo stránky odbornej. Veď teraz posudzujeme odbornú stránku, kde hovoríme, či môžeme v rámci jedného zákona otvárať ďalej iné zákony, a následne posudzujeme politicko-ekonomickú stránku, ktorá hovorí o tom, čo tento štát potrebuje a k čomu sa vlastne chceme dopracovať.

  Dovoľte mi, aby som trošku objasnil problematiku fondu na ochranu vkladov. Vlastne týmto predloženým návrhom zákona by sme sa mali dopracovať k tomu, že jednotlivé banky si budú môcť alebo nebudú môcť urobiť ochranu vkladov aj cez iné štáty. To znamená, fond na ochranu vkladov by prišiel o niekoľko stovák, ak nie miliárd korún. A teraz sa pýtam: Ako je možné, že posudzujeme tento zákon o fonde na ochranu vkladov bez dodatočného vplyvu na štátny rozpočet? Prečo tu napríklad nesedí guvernér Národnej banky pán Jusko, ktorý by nám vedel objasniť niektoré ďalšie princípy a vplyvy, ktoré môžu mať totálny vplyv na štátny rozpočet niekoľko miliárd korún? Toto nie je, prosím vás, zákon o ochrane fajčiarov, ktorý je naozaj dôležitý, toto je o prioritných ekonomických záujmoch tohto štátu. Viete, čo sa môže stať? Ak by sme tento pozmeňujúci návrh neprijali, znamená to, že záväzky, ktoré má fond na ochranu vkladov z bánk, ktoré rachli, po slovensky jednoducho tak primitívne povedané, napríklad Devín banka, by neboli kryté finančnými prostriedkami, ktoré tam netečú.

  Takže ak sme totálne za metodiku politicko-ekonomickú a odbornú, pýtam sa: Akým vplyvom sme posudzovali vplyv na štátny rozpočet? Alebo teraz nám je to už úplne jedno a budeme hovoriť o niečom inom? Z odbornej stránky by som vám povedal, že áno, je potrebné prijať takýto zákon a myslel som si to, že aj z politicko-ekonomickej k tomuto zákonu takto pristúpim. Ale nerozumiem tej rozprave, ktorá sa v Národnej rade Slovenskej republiky vyskytla, kde oddeľujme jednu oblasť od druhej oblasti. Prosím vás, veď tu vládne schizofrénia. Na jednej strane hovoríme o tom, že zákon o daniach z príjmov, ktorý je už novelizovaný vo Finančnom spravodajcovi, tak ten teoreticky nepodporíme, ale na druhej strane fond na ochranu vkladov, ktorý teoreticky hádam aj súvisí s poistením, „ideme podporiť“. Tu sa budeme k tomu stavať iným spôsobom ako pri iných ostatných zákonoch?

  Viete, chcel by som poukázať len na jednu vec. Hovoril som o odbornej stránke posudzovania problémov. Keď som vystupoval v pléne, čo sa týkalo napríklad pozmeňujúcich návrhov zákona o daniach z príjmov, keď sme hovorili o mojom pozmeňujúcom návrhu, aby k rezervám boli vytvorené aj rezervy súvisiace s dovolenkou na sociálne zabezpečenie, vtedy snemovňa povedala, že nie. Bral som to ako výsledok hlasovania a podľa mňa tento legislatívny proces bol rozhodujúci. A, čuduj sa svete, vo Finančnom spravodajcovi to nájdem, že tam patria aj náklady na sociálne zabezpečenie na dovolenku. Prosím vás, veď si sami zo seba robíme jednoduchých ľudí. Tak zamyslime sa nad tým, akým spôsobom posudzujeme zákony. Ak raz bolo do roku 2003 posudzované z hľadiska legislatívnych noriem, že je to teoreticky oslobodené od dane, tak retroaktívne k tomu nemôžeme pristupovať. A nehrajme sa na to, či je to ľavicové, pravicové, ekonomika je správna alebo nesprávna.

 • Ekonomika je pragmatická, nemá tam čo robiť problematika citov.

  Viete, možnože budem natoľko veľkorysý a zahlasujem aj za ten fond na ochranu vkladov, pretože si uvedomujem tie dôsledky, aj keď sme ich nedávali do návrhov zákona. Pretože mám cit pre tento štát a pretože chcem, aby sme išli ďalej.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán predseda výboru pre financie, rozpočet a menu, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Zase som nútený reagovať na to, čo pán kolega tu povedal. A ja vystupujem kvôli tomu, lebo aj ja cítim s týmto štátom a prakticky medzi nami je iba taký rozdiel, že sa na tento problém pozerám z celkom iného zorného uhla. Zo zorného uhla obyčajného občana, ktorý prakticky musí bojovať za každú korunu, ktorú si môže osvojiť.

  Ale teraz, pán kolega, ste porovnali neporovnateľné, lebo sme reagovali na to, že to sa tu ešte nestalo, že minister otvorí znova rozpravu a vystúpi niektorý poslanec a predloží novelu úplne iného zákona. To sa tu ešte doteraz nestalo a na to sme reagovali. Po prvé.

  Po druhé, keď ešte stále obhajujete ten váš návrh, aby prakticky spomenuté výnosy neboli zdanené, tak poďme – možno ešte mám minútku – vysvetliť, o čo tu ide. Ide o to, že vy bojujete o to ako príslušník ľavicovej politickej sily, aby hypotekárne záložné listy, ktoré boli vydané do konca roku 2003, neboli zdanené. Ale v súčasnosti zákon je iný, už vydávané po 1. januári sú zdanené. Po prvé.

  Po druhé, nedokončil som ešte v predchádzajúcom vstupe, kto kupoval také hypotekárne záložné listy. Kto si mohol dovoliť? Správcovské spoločnosti, bohaté banky, poisťovne a, medzi nami povedané, bohatí ľudia. A sú vydané na 10, 15, 12, 5 rokov takéto hypotekárne záložné listy. Vy bojujete o to, aby takíto ľudia mali vytvorený tzv. inkubátor do konca splatnosti týchto hypotekárnych záložných listov...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Pán poslanec Šulaj chce reagovať, pán poslanec Burian. Končím možnosť podania prihlášok s faktickými poznámkami. Pán poslanec Šulaj potom, keď vystúpi pán poslanec Burian.

  Nech sa páči.

 • Pán predseda, ďakujem za slovo. Chcem ctenú snemovňu upozorniť na to, že takisto ako sme sa dostali do pasce v zákone o sociálnom poistení, kde sa dávala valorizácia dôchodkov, takisto sa dnes dostávame do pasce týchto zákonov, že ideme hlasovať o zákone, v ktorom sú vtesnané veci, ktoré sú v zásade aj dobré a ktoré sú aj, by som povedal, iba zbožným želaním ministerstva práce, sociálnych vecí. Takže na jednej strane máme v zákone o poisťovníctve invaliditu, ktorú by sme podporili, na druhej strane tam máme, by som povedal, nepriamo novelizáciu kapitalizačného piliera, čo si myslím, že tiež nie je dobré, aby sme na poslednú chvíľu takýmto spôsobom riešili veci a dostávali doslova možno potom opozíciu do problémov a vysvetľovali, že opozícia nie je za zlepšenie podmienok. To isté bolo v zákone o správe daní, poplatkov, kde je hmotná núdza, kde sa zase nesystémovým prístupom rieši tento problém.

  A na to, čo povedal pán Pál Farkas, len chcem povedať, že tu nejde o nič iné, nie o to, či niekto je bohatý, alebo nie, ide o to, či je retroaktivita, alebo nie je retroaktivita. Nič viac, nič menej. Nemôžem so spätnou platnosťou niečo, a to je aj reakcia na pána Šulaja, že jeho príspevok bol oprávnený už minimálne preto, že toto nie je riešením niečoho dopredu, ale dozadu, ale nemôžeme riešiť niečo, čo je zlé.

 • Pán poslanec, chcem vás upozorniť, že vy môžete reagovať s faktickou poznámkou na predrečníka v rozprave, nie na...

 • Áno, ja som reagoval na pána Šulaja, len v súvislosti som spomenul pána Pála Farkasa menom, nič viac. Ďakujem.

 • Nech sa páči, pán poslanec Šulaj.

 • Ja si myslím, že dôležité je v tomto štáte posudzovať to, či tu platí zákon, alebo neplatí zákon. Neposudzujem banky alebo iné finančné inštitúcie, či sú bohaté, alebo či nie sú bohaté. Isteže, v bankách sú vždy finančné prostriedky a tieto sa točia v zmysle platného zákona aj na účely či už obyvateľov, alebo podnikateľskej sféry.

  Otázka je tu, či chceme dodržiavať zákon, alebo nechceme dodržiavať zákon. To, že boli hypotekárne záložné listy oslobodené, to nebola problematika Smeru, pretože to bola problematika iných legislatívnych noriem a inej vlády, ktorá túto skutočnosť dala. A verte mi, ako odborník viem povedať, že už pri vydaní emisií hypotekárneho záložného listu sa musia nadstavovať ekonomické parametre obchodovania s týmto listom. Veď my nič iné nechceme, len aby tie ekonomické parametre platili aj na ďalšie obdobie. Veď hypotekárne záložné listy sú zdrojom krytia aj bytovej výstavby. Tam je tvrdý sociálny prvok a myslím si, že o to by nám malo ísť. Nemôžeme meniť problematiku zdaňovania a ekonomiky obchodovania hypotekárnych záložných listov v priebehu ich vydávania. Veď je to nesystémový prvok.

  Myslím si a chcel by som vás ešte raz poprosiť, aby sme zvážili všetky politicko-ekonomické a odborné dôsledky, ktoré súvisia so všetkými zákonmi. Sme náchylní hovoriť a diskutovať o všetkých problémoch zákonov, aj keď sa nimi otvárajú ďalšie zákony, tak ako som povedal, fond na ochranu vkladov. Ale posudzujme veci naozaj triezvo, reálne z hľadiska potrieb štátu a obyvateľov a nielen z hľadiska možnože osobných záujmov.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán minister, chcete sa vyjadriť? Nech sa páči. Nie. Pán navrhovateľ? Nie.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem polhodinovú prestávku do 11.00 hodiny. Poprosil by som členov ústavnoprávneho výboru, keby sme sa mohli zísť. Poprosím pána predsedu, ktorý nie je prítomný, na 15 minút sa potrebujem poradiť s ústavnoprávnym výborom o procedúre prerokúvania obidvoch vládnych návrhov zákonov. Poprosil by som aj navrhovateľov pozmeňujúcich návrhov, aby prišli na rokovanie ústavnoprávneho výboru.

  Prerušujem rokovanie do 11.00 hodiny.

  Pán predseda Drgonec.

 • Takže, vážení členovia výboru...

 • Poprosím členov ústavnoprávneho výboru, áno.

 • Reakcia z pléna.

 • Prerušenie rokovania o 10.24 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 11.10 hodine.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, budeme pokračovať rokovaním o jednotlivých prerokovaných bodoch programu.

  Páni poslanci, odporúčam, aby sme teraz pristúpili k hlasovaniu o prerokovaných bodoch programu a po odhlasovaní prerokovaných bodov by sme pristúpili k tajnej voľbe členov televíznej rady.

  Poprosím teraz pána poslanca Brocku ako spoločného spravodajcu k prerokúvanému bodu pod tlačou 495, ktorým je

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony (tlač 495).

  Poprosím pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal jednotlivé návrhy na hlasovanie. Najskôr budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy a potom o jednotlivých podaných pozmeňujúcich návrhoch, ktoré poslanci podali v rozprave.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím o pokoj v rokovacej sále, pán poslanec Bárdos, Vavrík, pán poslanec Malchárek. Prosím, sadnite si na svoje miesto, pristúpime k hlasovaniu.

 • Vážený pán predseda, môžete dať hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1 až 17 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Páni poslanci, všetci vieme, o čom dal pán poslanec hlasovať, body zo spoločnej správy, tak ako ich uviedol. Prezentujme sa a hlasujme, gestorský výbor odporúča tieto body schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 125 za návrh, 2 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • V rozprave vystúpil s pozmeňujúcim návrhom pán poslanec Mikuš. Budeme hlasovať o jeho rozsiahlom pozmeňujúcom návrhu, ale s tým, že pán poslanec Mikuš dnes opravil v tom svojom pôvodnom návrhu body 9 v čl. V, bod 2 v čl. VI a navrhol účinnosť v čl. VII 14. apríl tohto roku. Čiže budeme hlasovať jedným hlasovaním...

 • Reakcie z pléna.

 • Pardon, 15. apríl 2004. Budeme jedným hlasovaním hlasovať o tej skupine pozmeňujúcich návrhov, ktoré predniesol poslanec Mikuš.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Mikuša s tými zmenami, ktoré dnes v rozprave uviedol, týkajúcich sa lehoty účinnosti.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 112 za návrh, 1 proti, 24 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Ďalej v rozprave vystúpil poslanec Šulaj s pozmeňujúcim návrhom k čl. II, ktorým sa novelizuje zákon 511/1992, ale minister financií už pred troma dňami, keď predniesol prvýkrát tento návrh, tak naznačil alebo vyjadril názor, že tento pozmeňujúci návrh je nad rámec vládnej novely. To znamená, o ňom by sme nemali hlasovať. Ak pán poslanec dáva námietku, tak musíme o námietke hlasovať.

 • Podávam námietku a žiadam, aby sme o týchto bodoch dali hlasovať.

 • Samozrejme, je to námietka k pozmeňujúcemu návrhu k § 59. Pán poslanec, áno? Lebo o tých ďalších budeme hovoriť neskôr.

 • Reakcia poslanca.

 • To znamená k § 59. Pán predseda, o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Šulaja nebudeme hlasovať.

 • Pán poslanec, najskôr sa musíme vysporiadať s iným problémom, s námietkou pána ministra, ktorý hovoril, že podané pozmeňujúce návrhy idú nad rámec zákona. Všetky tri. My sa musíme...

 • Pán predseda, ak dovolíte. Hlasujeme postupne o návrhoch, ako odzneli v rozprave.

 • Áno. Pán poslanec Šulaj najprv vystúpil k § 59 a pán minister vyjadril námietku, že to je nad rámec. Pán poslanec Šulaj netrvá na hlasovaní o tomto prvom pozmeňujúcom návrhu, čiže o ňom nemusí snemovňa hlasovať. Ako keby ho stiahol.

  Ďalej v rozprave vystúpila pani poslankyňa Navrátilová. Jej návrh bol o tom, zároveň aj poslanca Bódyho, aby sme prerokovali vo výboroch návrh, ktorý predniesol pán poslanec Mikuš. Vyhoveli sme.

  Ďalej vystúpil pán poslanec Šulaj s dvomi pozmeňujúcimi návrhmi a teraz o tých je reč, o ktorých vlastne diskutoval aj ústavnoprávny výbor, že sú rovnako podľa vyjadrenia ministra nad rámec vládnej novely. Čiže nemali by sme hlasovať. Ale ak pán poslanec Šulaj trvá, tak budeme o jeho námietke hlasovať.

 • Áno. Podávam námietku a žiadam, aby sme o tomto hlasovali.

 • Páni poslanci, prezentujme sa. Hlasujeme o námietke, ktorú vzniesol pán poslanec Šulaj.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 70 za návrh, 45 proti, 21 sa zdržalo.

 • Pán predseda, pán poslanec Šulaj predložil dva návrhy, o ktorých musíme hlasovať. Prvý návrh je k § 52 zákona 595/2003.

 • Prezentujme sa a hlasujme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 67 za návrh, 50 proti, 17 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh pána poslanca Šulaja sme neschválili.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Šulaja k tomu istému zákonu.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 69 za návrh, 46 proti, 20 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

 • Pán predseda, len pre úplnosť, aby bolo v zápise, že sa dopĺňa nový čl. VII, keď sme tento návrh schválili, tak sa dopĺňa nový čl. VII a pôvodný čl. VII sa označuje ako čl. VIII.

  Posledný pozmeňujúci návrh, ktorý v rozprave odznel, predniesol pán poslanec Bódy, v § 55 ods. 1 sa dopĺňa nová veta: „Na účely splnenia podmienky podľa prvej vety sa postupuje podľa § 63 ods. 2.“

 • Prezentujme sa a hlasujme, páni poslanci, o návrhu pána poslanca Bódyho.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 133 za návrh, 3 sa zdržali.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

 • Pán predseda, môžete dať hlasovať o postúpení, to boli všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, môžete dať hlasovať o postúpení návrhu do tretieho čítania.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o postúpení návrhu do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 100 za návrh, 1 proti, 34 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Pani poslankyňa Edit Bauer. Končím možnosť podania ďalších prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Bauer.

 • Vážený pán predseda, pán minister, dámy a páni, vzhľadom na spôsob predloženia pozmeňujúceho návrhu pána Mikuša nebolo možné opraviť niektoré záležitosti legislatívnotechnického charakteru v druhom čítaní, preto dovoľte, aby som predniesla návrh na opravu legislatívnotechnických problémov, ktoré by sťažili vykonávanie zákona, ak by sme ich neopravili.

  V čl. IV v bode 12 na konci sa dopĺňa text „a slová“, v „ods. 8 písm. g)“ sa nahrádzajú slovami „ods. 9 písm. g)“.

  Po druhé. Za bod 12 sa vkladajú nové body 13 a 14, ktoré znejú:

  13. V § 51 ods. 9 v úvodnej vete sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“ a v písm. h) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

  14. V § 51 ods. 10 v úvodnej vete sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“ a v písm. g) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

  Doterajšie body 13 a 45 sa označujú ako body 15 a 47.

  Za bod 47 sa vkladá nový bod 48, ktorý znie: V § 72 ods. 1 sa slovo „posudku“ nahrádza slovom „rozhodnutia“.

  V čl. 5 v bode 4 poznámka pod čiarou k odkazu 25a) znie: „§ 51 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2004 Z. z.“

  Ďakujem, to je všetko.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na podaný pozmeňujúci návrh prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Poprosím gestorský výbor, aby zaujal stanovisko k návrhom, ktoré predniesla pani poslankyňa Edit Bauer. Preruším rokovanie o tomto bode programu.

  Pristúpime k hlasovaniu o ďalšom prerokúvanom návrhu zákona.

  Poprosím pána poslanca Hamarčáka. Nech sa páči, pán poslanec Hamarčák.

 • Ďakujem, pán predseda, za slovo. Kolegyne, kolegovia, v rozprave boli predložené pozmeňujúce návrhy k tomuto vládnemu návrhu zákona...

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím o pokoj.

  Pristúpime k hlasovaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z. (tlač 510).

  Poprosím, aby ste sa sústredili. Nech sa páči, pán poslanec Hamarčák.

 • Ďakujem. Prvý pozmeňujúci návrh som predložil ja, ktorý sa týka zákona o ochrane vkladov. Potom v rozprave vystúpila pani poslankyňa Navrátilová, ktorá dopredu upozornila na pozmeňujúci návrh, ktorý by mal byť potom predložený pánom Horákom, a navrhla, aby sa tento prerokoval vo výbore pre financie a vo výbore pre sociálne veci, čo sa aj urobilo. A uznesenia týchto výborov sú také, že výbor pre financie odporučil Národnej rade súhlasiť s ním a výbor pre sociálne veci neprijal platné uznesenie. Ďalej potom vystúpil pán poslanec Horák, ktorý predniesol pozmeňujúci návrh k zákonu o sociálnom poistení. V dnešnej rozprave vystúpili ďalšie pani poslankyne, páni poslanci. Pán poslanec Blajsko navrhol procedurálny návrh, aby sa osobitne hlasovalo o bodoch 3, 6, 9 a čl. III z pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Horáka. Pán Horák vystúpil s pozmeňujúcim návrhom, ktorým mení svoj pozmeňujúci návrh. Pani Demeterová vystúpila vo faktickej poznámke. Skôr upozornila na to, aby bod 9 bol vybratý na osobitné hlasovanie.

 • Pán poslanec, môžeme hlasovať. Pri jednotlivých návrhoch na hlasovanie potom uveďte aj prípadné iné návrhy, ktoré poslanci v rámci hlasovania dali.

  Ja chcem upozorniť, že nebudem rešpektovať návrh pána poslanca Blajska, ktorý žiadal, aby sme o návrhoch, ktoré podal pán poslanec Horák, hlasovali o niektorých bodoch osobitne, aj po konzultácii s ústavnoprávnym výborom. Pani poslankyňa, nie je to v súlade s rokovacím poriadkom. Dispozičné právo na podávanie, ale aj nakladanie s návrhmi majú vždy predkladatelia, nie iní poslanci.

  Nech sa páči, pán poslanec Hamarčák.

 • Takže na úvod budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú v spoločnej správe a ktoré máte v tlači 510a. Celkom je 43 pozmeňujúcich návrhov, z ktorých odporúčam, aby o bodoch 1 až 8, 10 až 30, 32 až 43 sa hlasovalo spoločne s odporučením gestorského výboru schváliť.

 • Páni poslanci, prezentujte sa a hlasujme o bodoch zo spoločnej správy tak, ako ich uviedol pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 94 za návrh, 4 proti, 39 sa zdržalo.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Ďalej budeme hlasovať spoločne o bodoch 9 a 31 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy tak, ako ich uviedol pán spoločný spravodajca, s odporúčaním neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 3 za návrh, 104 proti, 28 sa zdržalo.

  Neschválili sme uvedené body zo spoločnej správy.

 • Ďalej budeme hlasovať o mojom pozmeňujúcom návrhu, ktorý ste dostali, týka sa novely zákona o ochrane vkladov.

 • Pán poslanec, ešte raz keby ste uviedli konkrétny návrh a kto ho podal.

 • Návrh som podal ja v rozprave a týka sa novely zákona o ochrane vkladov.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 130 za návrh, 5 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

 • Nasleduje hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Horáka s tým, že pán poslanec svojím novým návrhom, ktorý dnes predniesol, z toho veľkého návrhu sťahuje v čl. II bod 12, v čl. III bod 23 a celý čl. III, ktorý je na konci.

 • Ja by som chcel, aby z môjho návrhu bol vyňatý bod č. 9 na samostatné hlasovanie.

 • Čl. II bod 9. Páni poslanci, s týmito zmenami budeme teraz hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch okrem bodu 9 pána poslanca Horáka. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Reakcie z pléna.

 • O návrhoch pána poslanca Horáka okrem bodu 9.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 68 za návrh, 32 proti, 34 sa zdržalo.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

 • Ďalej budeme hlasovať samostatne o bode 9 čl. II tohto veľkého pozmeňujúceho návrhu, ktorý pán poslanec vyňal na osobitné hlasovanie.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o pozmeňujúcom návrhu pod bodom 9.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 1 za, 66 proti, 68 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Ďalšie návrhy.

 • Posledným návrhom je doplňujúci návrh pána poslanca Horáka, ktorý dnes predniesol v rozprave, týka sa účinnosti tejto novely.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 76 za návrh, 58 proti.

  Návrh sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Pán predseda, mám splnomocnenie výboru, aby sme návrh zákona posunuli do tretieho čítania, takže nechajte o tom hlasovať.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 72 za návrh, 11 proti, 51 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa prítomných pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť a vystúpiť v rámci tretieho čítania. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z. (tlač 510),

  so schválenými a pozmeňujúcimi návrhmi ako o celku.

  Prezentujme sa, páni poslanci, a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 67 za návrh, 22 proti, 43 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Pán predseda výboru pre sociálne veci a bývanie požiadal o slovo. Nech sa páči. Zapnite pána poslanca Tkáča.

 • Pán predseda, kolegyne, kolegovia, pokiaľ ide o pripomienky pani poslankyne Edit Bauer v treťom čítaní z hľadiska legislatívnotechnického, výbor pre sociálne veci a bývanie jednomyseľne podporuje tieto pripomienky, pretože majú len legislatívnotechnický charakter a spĺňajú všetky znaky tretieho čítania.

 • Výbor o nich rokoval a jednomyseľne sme odhlasovali áno.

 • Poprosím pána poslanca Brocku, aby po tejto informácii ako spoločný spravodajca uviedol návrh hlasovania o zákone ako o celku, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 472. Legislatívnotechnické návrhy považujem za prerokované výborom a budú zapracované do návrhu zákona, ale preto, aby sme splnili procedúru, tak dám o nich hlasovať.

  Páni poslanci, budeme hlasovať o návrhoch, ktoré podala pani poslankyňa Edit Bauer.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 127 za návrh, 3 proti, 3 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku so schválenými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Pán spoločný spravodajca, s odporúčaním výboru...

 • Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 128 za návrh, 1 proti, 5 sa zdržalo.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi ministrovi Kaníkovi aj spoločným spravodajcom.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o poslednom prerokovanom návrhu zákona, o ktorom sme nehlasovali. Prosím pána poslanca Jaduša, aby z poverenia výboru pre životné prostredie a ochranu prírody uvádzal hlasovanie o

  vládnom návrhu zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí,

  ktorý prerokúvame ako tlač 505. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predseda. Dajte hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť s tým, že budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy ako celku.

 • Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu tak, ako ho uviedol pán spoločný spravodajca. Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 130 za návrh, 4 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Keďže v rozprave neodznel žiadny pozmeňujúci návrh, prosím vás, pán predseda, aby ste dali hlasovať o postúpení zákona do tretieho čítania s tým, že mám poverenie gestorského výboru prerokovať tento zákon v treťom čítaní.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o postúpení zákona do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 127 za návrh, 1 proti, 4 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa nehlási nikto z prítomných pánov poslancov. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 128 za návrh, 4 sa zdržali.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Jadušovi.

  Panie poslankyne, páni poslanci, teraz odporúčam, aby sme pristúpili k

  opakovanej voľbe členov Rady Slovenskej televízie.

  Po skončení voľby vyhlásim do 13.00 hodiny obedňajšiu prestávku. Poprosím overovateľov, aby do 13.00 hodiny spočítali hlasy a informovali Národnú radu o výsledku tajnej voľby.

  Chcem vás ešte pred začatím tajného hlasovania upozorniť, že sme včera zvolili 4 zo 6 členov televíznej rady, je teda potrebné, aby sme dnes zvolili ďalších 2 kandidátov, preto poprosím, aby ste venovali aj úprave hlasovacieho lístka pozornosť, keďže kandidátov je veľa a hlasovanie je pomerne zložité, aby ste vyznačili maximálne u 2 kandidátov hlasovanie „za“.

  Ešte pred...

 • Ruch v sále.

 • Poprosím o pokoj, páni poslanci.

  Pán poslanec Fico.

 • Ďakujem. Pán predseda, dávam procedurálny návrh, aby po tejto opakovanej voľbe bola dnešná schôdza Národnej rady prerušená, aby sme pokračovali normálne v termíne v utorok.

 • Reakcia poslancov a ruch v sále.

 • Mysleli ste na stredu, nie, pán poslanec? Lebo v utorok je zvolaná schôdza na základe požiadavky skupiny poslancov.

 • Po skončení mimoriadnej schôdze, ale skončiť dnes po tom, ako urobíme opakovanú voľbu a vyhlásime výsledky opakovanej voľby.

 • Páni poslanci, je všeobecný súhlas?

 • Nesúhlasná reakcia pléna.

 • Nie je. Budeme hlasovať. Hlasujeme, páni poslanci. (Ruch v sále.) Páni poslanci, ponúkam kompromis, rokovať dnes do 14.00 hodiny.

 • Reakcie z pléna.

 • Hlasujeme. Hlasujeme o tom, že po dnešnej tajnej voľbe a vyhlásení výsledkov prerušíme rokovanie schôdze a budeme pokračovať po skončení 23. schôdze.

 • Hlasovanie. Nebol oznámený výsledok hlasovania.

 • Páni poslanci, poprosím však, že dnes prerušíme schôdzu po oznámení výsledkov tajnej voľby.

  Poprosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadli na zákonný priebeh volieb.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Ešte mi dovoľte, aby som požiadal poslancov a poslankyne, ktorí sa nezúčastnili voľby, aby sa tak stalo, aby išli do volebnej miestnosti a vykonali akt volieb.

 • Pokračovanie tajného hlasovania.

 • Panie poslankyne, poslanci, pýtam sa, či všetci, čo chceli využiť svoje volebné právo, tak urobili. Ak áno, vyhlasujem opakovanú tajnú voľbu za skončenú a poprosím overovateľov, aby pristúpili k zrátaniu hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov.

 • Pauza kvôli spracúvanou výsledkov tajného hlasovania.

 • Nech sa páči, pani poslankyňa, keby ste oznámili výsledky tajnej voľby kandidátov na členov televíznej rady.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás oboznámila so zápisnicou o tajnom hlasovaní o návrh na voľbu člena Rady Slovenskej televízie.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 130 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 11 neplatných a 119 bolo platných. Dostatočný počet hlasov získala kandidátka Karin Habšudová a do ďalšieho kola v zmysle dohody postupujú Dušan Galis a Lucia Jurgová.

 • Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Poprosil by som, keby sme zápisnicu z opakovanej voľby doručili v stredu na začiatok rokovania schôdze všetkým pánom poslancom. Ďakujem pekne.

  Páni poslanci, prerušujem rokovanie 22. schôdze. Budeme pokračovať v rokovaní po skončení rokovania 23. schôdze, ktorú začíname v utorok ráno o 9.00 hodine. Pravdepodobne pokračovať v 22. schôdzi budeme v stredu ráno o deviatej podľa priebehu rokovania 23. schôdze.

  Ďakujem pekne. Prajem vám príjemnú sobotu, nedeľu. Dovidenia v utorok.

 • Prerušenie rokovania o 13.05 hodine.