• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  včera som odložil začiatok 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na dnešný deň z dôvodu, že ani po opakovanom otvorení schôdze nebola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Národnej rady.

  Zistím prítomnosť na schôdzi. Prosím, aby sme sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla. Prezentujeme sa.

  Prezentovalo sa 56 poslancov Národnej rady, teda schôdza nie je schopná uznášať sa.

  Odkladám začiatok schôdze o jednu hodinu.

  Prosil by som predsedov poslaneckých klubov vládnej koalície, aby sme sa zišli.

  V súlade s rokovacím poriadkom na druhý deň, keď sa zvoláva schôdza Národnej rady, ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, po hodine opakovane zistím účasť.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  prosím vás, aby ste prišli do rokovacej miestnosti, zistíme počet poslancov.

 • Hlasy z rokovacej sály.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, prezentujme sa.

  Vážený pán poslanec Cuper, ešte sme nezačali 40. schôdzu, čiže najprv musím dať prezentovať sa, aby som mohol začať 40. schôdzu.

 • Hlas z rokovacej sály.

 • Prezentujme sa, páni poslanci.

  Mimo schôdze sa procedurálne návrhy nedávajú.

  Prezentovalo sa 55 poslancov.

  Zisťujem, že je prítomných 55 poslancov, teda opätovne nie je prítomná nadpolovičná väčšina Národnej rady.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  konštatujem, že ani na ďalší rokovací deň nie je do jednej hodiny po určenom začiatku schôdze prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Vzhľadom na túto skutočnosť podľa § 23 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov vyhlasujem 40. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky za skončenú.

 • Hlasy z rokovacej sály.

 • Podľa uvedeného ustanovenia neprerokovaný bod schôdze bude navrhnutý na program schôdze Národnej rady so začiatkom 17. októbra 2000.

 • Rokovanie 40. schôdze NR SR sa skončilo o 10.15 hodine.