• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  prosím vás, zaujmite miesta v rokovacej miestnosti, aby sme mohli začať 40. mimoriadnu schôdzu Národnej rady.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  40. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky som zvolal podľa článku 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie skupiny 35 poslancov.

  Skupina poslancov navrhuje na tejto schôdzi prerokovať jediný bod, a to

  správu vlády Slovenskej republiky o súčasnom stave a plnení úloh Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v oblasti politiky zamestnanosti.

  Otváram 40. schôdzu a zistím prítomnosť poslancov na schôdzi. Prosím vás, panie poslankyne, páni poslanci, aby sme sa prezentovali. Prezentujeme sa, panie poslankyne, páni poslanci.

  Prezentovalo sa 48 poslancov.

  Nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Národná rada nie je schopná uznášať sa, preto odkladám začiatok schôdze o 30 minút. Po 30 minútach sa znova stretneme a budeme sa prezentovať.

  Pán poslanec Hofbauer sa hlási s procedurálnym návrhom. Nech sa páči.

 • Pán predseda,

  kategoricky protestujeme proti takémuto hanebnému zvolávaniu schôdze Národnej rady, pretože včera sa telegramy roznášali popoludní a ja som doobeda o tomto nevedel, ostatní poslanci takisto nie. Nerobte si žarty z tejto snemovne, neznehanobujte prácu poslancov, nezosmiešňujte pozíciu opozície, pretože občania tohto štátu si to nezaslúžia. To, čo robíte vy, tak to je trápne a vedenie Národnej rady takisto. Vy nemáte mandát na to, aby ste takýmto spôsobom dehonestovali prácu parlamentu, ktorého nie ste vlastníkom. A vyzvite ostatných poslancov, nech nevykrikujú, nech sa správajú ako v poslaneckej snemovni, a nie ako na mítingu SDK.

 • Bude tridsaťminútová prestávka, schôdzu sme nezačali. Po 30 minútach sa znova zídeme a zistíme prítomnosť poslancov.

  Ďakujem.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme sa opäť prezentovať, zistíme počet prítomných poslankýň a poslancov. Prezentujme sa.

  Zopakujeme prezentáciu. Prezentujeme sa ešte raz, páni poslanci, panie poslankyne. Prezentácia. Ešte raz sa prezentujme. Prezentujeme sa.

  Prezentovalo sa 53 poslancov, teda nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, upozorňujem, že ak ani po 30 minútach nebude prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, podľa § 23 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku odložím rokovanie, začiatok rokovania 40. schôdze na ďalší rokovací deň. Po 30 minútach sa znova zídeme.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme sa prezentovať, aby sme zistili počet poslancov Národnej rady, aby sme mohli začať mimoriadnu schôdzu Národnej rady.

  Prezentujeme sa.

  Zisťujem, že je prítomných 59 poslancov, teda Národná rada nie je schopná sa uznášať, nie je nadpolovičná väčšina všetkých prítomných poslancov.

  Keďže ani do jednej hodiny po oznámení začiatku schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, podľa § 23 odsek 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov odkladám 40. schôdzu na zajtra, t. j. 12. októbra 2000 so začiatkom o 9.00 hodine.

  Ďakujem pekne.