• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  prosím vás, aby ste zaujali miesto v rokovacej miestnosti, budeme pokračovať v rokovaní 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky písomne požiadali poslanci Milan Cagala a Milan Topoli. Na zahraničnej služobnej ceste sú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky pani Belohorská, pán Palko, pán Mészáros, pán Fico a pani Kadlečíková.

  Včera sme skončili rozpravu. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ poverený vládou, jej predseda pán Dzurinda?

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  kolegovia z vlády,

  vážení hostia,

  v prvom rade sa chcem poďakovať za všetky vecné vystúpenia, ktoré odzneli v bohatej rozprave k programovému vyhláseniu vlády, a to bez ohľadu na to, či prichádzali spomedzi vládnej koalície, alebo opozície. Vecné vystúpenie vždy núti zamyslieť sa a prijať z toho, čo najviac sa dá.

  Myslím si, že diskusia bola naozaj taká obsiahla, že niektorí páni poslanci, panie poslankyne mohli vystupovať opakovane a náležite analyzovať aj podrobiť kritike programové vyhlásenie vlády. Zároveň sa však domnievam, že bola evidentná aj snaha opozície ťahať čas a miestami robiť z diskusie o programovom vyhlásení vlády "šarvátku". Aj táto diskusia naplno ukázala, že našou významnou úlohou je zvýšiť kvalitu komunikácie medzi vládnou koalíciou a opozíciou. Súčasťou tejto komunikácie nech je aj kritika, keď treba, aj tvrdá kritika. Súčasťou tejto komunikácie nech však nie sú napríklad osobné urážky, ktoré som si všímal zo strany opozície.

  Chcem potvrdiť úsilie vlády prispieť k zvýšeniu kvality vzťahov medzi Národnou radou Slovenskej republiky a vládou Slovenskej republiky, k zvýšeniu kvality vzťahov medzi vládnou koalíciou a opozíciou.

  Ďalším charakteristickým znakom diskusie o programovom vyhlásení vlády bola aj snaha opozície ospravedlniť zbedačenie obyvateľov krajiny predchádzajúcou vládou. Z jednej strany je to pochopiteľné. Tí, čo sú dnes v opozícii, tu vládli ostatné štyri roky. Opozícia vychvaľuje obdobie svojho vládnutia a spochybňuje súčasnú vládu, že nebude schopná pokračovať v trende z posledných štyroch rokov. Tak si teda povedzme, aké výsledky dosiahla bývalá vláda, aké trendy v našej spoločnosti založila. Povedzme si to nie vo vzťahu k minulosti, ale predovšetkým vo vzťahu k budúcnosti, kladúc si otázku, či súčasná slovenská vláda môže v tomto trende posledných štyroch rokov pokračovať.

  Ja mám pre svoje hodnotenie veľmi prosté kritérium, panie poslankyne, páni poslanci, skúsenosť a názory ľudí. Môžeme "šibrinkovať" ešte niekoľko dní aj nocí aj papiermi, aj číslami, ale vždy je najdôležitejší výsledok. A výsledok v politike znamená názor občana, názory ľudí, názory voličov. Tak si teda povedzme, čo hovoria názory ľudí podľa najnovších prieskumov verejnej mienky z novembra 1998, pomocou ktorých sa hodnotilo obdobie štyroch rokov predchádzajúcej vlády.

  V oblasti životnej úrovne 24 % občanov hovorí, že ich životná úroveň sa zlepšila, ale až 67 % občanov hovorí, že ich životná úroveň sa zhoršila. Ešte dramatickejší pomer je medzi vyhranenými názormi. Len 3 % občanov hovorí, že ich životná úroveň sa výrazne zlepšila, ale až 24 % ľudí uviedlo, že ich životná úroveň sa výrazne zhoršila. Pomer je teda 3:24. Ekonomiku Slovenska pozitívne hodnotí 20 % populácie, negatívne až 67 %. Opäť, ak vypichneme tých, ktorí hovoria, že úroveň ekonomiky sa výrazne zlepšila, zistíme, že sú to iba 4 % občanov. Ako výrazne horšiu hodnotí úroveň ekonomiky viac ako 29 % občanov. Občania Slovenska teda hodnotia vývoj životnej úrovne i ekonomiky Slovenska veľmi kriticky a žiadajú obrat, žiadajú zmenu.

  Pozrime sa do ďalších oblastí. Oblasť demokracie pozitívne alebo skôr pozitívne hodnotí 23 % občanov, negatívne alebo skôr negatívne 61 % občanov. Kritika občanov v oblastiach životnej úrovne, ekonomiky a demokracie k uplynulému obdobiu je teda výrazná.

  Sú však ďalšie pre ľudí existenčné oblasti, kde kritika uplynulého obdobia občanmi je zdrvujúca. Oblasť bezpečnosti ako výrazne lepšiu alebo skôr lepšiu hodnotí iba 10,5 % opýtaných, výrazne horšiu alebo skôr horšiu až 80 % občanov. Pomer medzi kladným a negatívnym hodnotením v oblasti bezpečnosti ľudí je teda 10:80, priatelia. V zdravotníctve je pomer medzi pozitívnym a negatívnym hodnotením 5:89, opakujem, 5:89. V oblasti školstva 7:76 a v oblasti bytovej výstavby je to 9:77.

  Toto je výsledok vášho vládnutia, ctená opozícia, za posledné štyri roky. Doviedli ste Slovensko do extrémne zložitej situácie. Občania vašu politiku výrazne odmietli a odmietajú stále viac. Pýtam sa: V ktorej z uvedených oblastí môžeme vo vašej politike pokračovať? Pokračovať vo vašej politike by znamenalo doviesť Slovensko do neriešiteľnej situácie. Pokračovať vo vašej politike by znamenalo posilňovať nenávisť medzi ľuďmi a izoláciu Slovenska. Občania si to uvedomili a volili zmenu.

  Program vlády Slovenskej republiky je preto programom zmeny, programom obratu k lepšiemu, programom národnej obnovy. Keď chceme žiadaný obrat dosiahnuť, musíme teraz prijať aj niektoré nepopulárne opatrenia. Je to však daň, ktorú musíme zaplatiť za vaše vládnutie, vážená opozícia. Nie je to ani rozkoš, ani potešenie pre súčasnú vládu. Ale ak je pravdou, že pribúda škôl, v ktorých sa nekúri, ak v lekárňach nieto základných liekov, tak sa na to, aby sa kúrilo a liečilo, musíme poskladať. Vláda sa bude usilovať, aby tí, čo zarábajú najmenej, museli aj najmenej prispieť.

  Smutné je však to, že šafárenie bývalej vlády musia zaplatiť všetci občania Slovenska, a ešte smutnejšie je, ako nevinne a miestami až arogantne sa k dôsledkom šafárenia predchádzajúcej vlády stavia súčasná opozícia. Bude to váš balíček, pán poslanec Kozlík. Pán poslanec Kozlík, ktorý tak vehementne obhajoval obdobie predchádzajúcej vlády. Samozrejme, veď bol jej podpredsedom a ministrom financií. Keď teda budú občania hovoriť o balíčku, nech hovoria o "Kozlíkovom balíčku", alebo ešte lepšie, o "Kozlíkovom batohu", ktorý budeme niesť na pleciach nielen my vo vláde, ale teraz všetci občania Slovenskej republiky.

  Program národnej obnovy je o návrate k zodpovednosti, skromnosti a poctivosti, návratom k čestnosti a serióznosti. Nie je seriózne napríklad strašiť občanov Európskou úniou, panie poslankyne, páni poslanci. Akú inú alternatívu vidíte pre Slovensko? Strašiť ľudí Európskou úniou je krajná nezodpovednosť, lebo Slovensko inú alternatívu nemá. Každý, kto chce dobre Slovensku a svojim deťom, kto chce dobre celej krajine, kto má dostatok informácií, podporuje členstvo Slovenska v Európskej únii.

  Veľmi ma teší, že podľa spomínaného prieskumu verejnej mienky až 70 % občanov súhlasí so vstupom Slovenska do Európskej únie a iba necelých 17 % občanov s tým nesúhlasí. Tiež považujem za dôležité, že viac ako 48 % oproti 36 % občanov súhlasí so vstupom Slovenskej republiky do NATO. Program vlády Slovenskej republiky zabezpečuje členstvo Slovenska v Európskej únii i NATO, a tým aj budúcnosť pre Slovensko. A o tom by predovšetkým mala byť politika, vážené kolegyne, vážení kolegovia.

  Vláda Slovenskej republiky sa uchádza o vašu dôveru, pretože chce slúžiť občanom, chce riešiť nahromadené problémy, chce obnovu krajiny na morálnych princípoch desatora, chce splatiť dôveru, ktorú jej občania dali vo voľbách. Jednoducho, ale výstižne to povedal pán poslanec Faič: Slovenská republika má vládu, ktorá chce štyri roky spravovať štát v záujme občanov. Celkom jednoduché, ale výstižné a pravdivé.

  Preto chceme robiť zodpovednú hospodársku politiku orientovanú na ekonomickú rovnováhu a stabilitu, na znižovanie úrokových sadzieb, na nízku infláciu a vyššiu konkurencieschopnosť i zamestnanosť. Preto chceme robiť účinnejšiu a spravodlivejšiu sociálnu politiku, ktorá bude motivovať k práci, a nie k nečinnosti. Preto budeme efektívne nakladať s verejnými zdrojmi a podporovať efektívne investície najmä v oblasti bytovej výstavby a pozemnej infraštruktúry. Preto budeme podporovať všestranný rozvoj nášho vidieka.

  Koniec druhého tisícročia a začiatok tretieho tisícročia je pre nás výzvou aj inšpiráciou, aby sme robili viac politiku budúcnosti ako politiku prítomnosti. Politika budúcnosti znamená nielen brzdu zadlženosti, ale aj výraznejšiu podporu výchove a vzdelávaniu, zdravotníctvu, ekologickým prístupom k mládeži a rodine. Preto sme odhodlaní urobiť reformu školstva i zdravotníctva. Chceme chrániť mládež a rodinu ako základ národa a celej spoločnosti. Urobíme všetko pre zdravý vývoj rodín i celej populácie, pre jej vyššiu vzdelanosť a kultúrnosť, pre to, aby sa ľudia cítili na Slovensku dobre a bezpečne.

  Náš program je programom vytvárania stále lepších podmienok pre život tých, ktorí chcú pracovať a dodržiavať zákony. Je to program neúprosného zápasu s tými, ktorí chcú parazitovať a porušovať zákon. Je to program pokoja a pokojného spolunažívania všetkých občanov Slovenska. Je to program znášanlivosti a dobrých susedských vzťahov. Program začleňovania Slovenska do modernej, bezpečnej a prosperujúcej Európy. Toto je vízia, ktorá spája, a pevne verím, bude spájať vládu Slovenskej republiky počas jej celého štvorročného obdobia.

  Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vláda Slovenskej republiky sa uchádza o vašu podporu ústavne predloženému programovému vyhláseniu vlády a o jeho schválenie Národnou radou Slovenskej republiky najvyšším zastupiteľským a jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Súčasne, plniac si ústavnú povinnosť, z poverenia vlády žiadam Národnú radu Slovenskej republiky, aby vyslovila vláde Slovenskej republiky dôveru.

  Ďakujem vám pekne.

 • Ďakujem, pán predseda vlády.

  Pýtam sa spravodajcu, či chce zaujať stanovisko k rozprave.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Vážený pán predseda,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vážená vláda,

  v krátkosti sa chcem vyjadriť k priebehu rozpravy k programovému vyhláseniu vlády. Popravde táto diskusia bola veľmi, veľmi bohatá, veď som si robil aj takú malú štatistiku a práve preto sa nechcem zaoberať obsahom jednotlivých vystúpení, lebo nie je mojou úlohou hodnotiť jednotlivé vystúpenia, a na viaceré otázky, ktoré tu boli položené a ktoré tu odzneli, boli podané konkrétne odpovede zo strany členov vlády a zo strany niektorých pánov poslancov a paní poslankýň.

  V rozprave vystúpilo spolu 79 poslancov, z toho 63 poslancov sa písomne prihlásilo do rozpravy a 16 sa prihlásilo ústne. Z tých 79 podali konkrétne pozmeňujúce návrhy 20 páni poslanci a panie poslankyne. Pre zaujímavosť, najdlhšie hovoril z pánov poslancov pán Oberhauser, ktorý hovoril 37 minút a 40 sekúnd. Najbúrlivejšiu diskusiu svojím vystúpením vyvolala pani poslankyňa Belohorská, ktorá síce hovorila iba 8 minút, ale vyvolala tým lavínu faktických pripomienok a reakcií zo strany členov vlády, aj zo strany pánov poslancov, ktorá trvala 68 minút a 20 sekúnd. Najusilovnejším diskutujúcim bol z pánov poslancov pán poslanec Cuper, ktorý 36-krát vystúpil s faktickou pripomienkou alebo procedurálnym návrhom, ale mám taký dojem alebo pocit, že všetko ešte nestačil dopovedať, lebo v noci mu už neostal čas na predloženie konkrétneho návrhu do uznesenia Národnej rady. Z paní poslankýň v rámci faktických pripomienok najčastejšie vystupovala pani poslankyňa Tóthová, celkovo 20-krát.

  Vidím, že sa vám to veľmi nepáči, ale nechcem hodnotiť vaše vystúpenia, tak som si aspoň robil takúto malú štatistiku. A tým som aj skončil.

  Teraz by sme mohli prejsť k hlasovaniu, pán predseda.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Procedurálny návrh - pán poslanec Orosz.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predseda, v súlade s § 35 ods. 4 si dovoľujem v mene klubu Strany demokratickej ľavice požiadať o prestávku na poradu poslaneckých klubov.

 • Ďakujem.

  Procedurálny návrh - pán poslanec Kováč.

 • Vážený pán predseda, pripájam sa k návrhu poslaneckého klubu SDĽ za klub SDK.

 • Procedurálny návrh - pani poslankyňa Malíková.

 • Nazývate sa vláda zákona, ale sústavne porušujete zákon Národnej rady, ktorý sa volá rokovací poriadok. Bol porušený už na začiatku, pretože ste, pán predsedajúci, na začiatku nepostupovali tak, ako to ukladá § 23 ods. 5. Vôbec ste nezisťovali, či táto schôdza je uznášaniaschopná, nemohli sme ani na začiatku dať procedurálny návrh. Ja sama som mala jeden pripravený. Takže skutočne potom neviem, o čom hovoríte. A na adresu pána poslanca, ktorý rozprával nakoniec - neviem, čo to znamenalo. Ako si osobuje právo hodnotiť nás, koľko sme rozprávali, ako sme rozprávali, robiť si nejaké štatistiky o našich vystúpeniach, ale predsa nás budú hodnotiť naši voliči.

 • Pani poslankyňa, to nie je procedurálny návrh. Ďakujem vám.

  Pán poslanec Bárdos - procedurálny návrh.

  Poslanec Gy. Bárdos:

  Ďakujem za slovo.

  Pán predseda, za poslanecký klub Strany maďarskej koalície sa pripájam ku kolegom Oroszovi a Kováčovi.

  Ďakujem pekne.

 • Na základe požiadavky dvoch, alebo viacerých klubov vyhlasujem prestávku na 30 minút. Zídeme sa o 11.00 hodine.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosil by sám vás, aby ste zaujali miesto v rokovacej miestnosti, budeme pokračovať.

  Upokojte sa, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní. Pokračujeme v rokovaní.

  Pán Zelník, máte procedurálny návrh?

  Nech sa páči, pán poslanec Zelník.

  Upokojme sa, aby sme sa počuli.

  Pán poslanec, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  vážená vláda,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  chcem len podať sťažnosť a procedurálny návrh na to, aby sa urobil poriadok v rokovacích priestoroch. Nie tu, ale na balkóne a v ostatných rokovacích priestoroch, pretože zaznievajú vulgárne poznámky na poslancov sediacich pod balkónom. Preto žiadam, aby bol urobený poriadok.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Chcel by som upozorniť návštevníkov, vrátane oznamovacích hromadných prostriedkov, že v súlade s § 21 rokovacieho poriadku zástupcovia hromadných informačných prostriedkov alebo iné osoby, ktoré sú na schôdzi Národnej rady prítomné, môžu sa zdržiavať len na miestach určených pre nich a nesmú rušiť priebeh schôdze. V prípade ich nevhodného správania alebo porušenia poriadku môže predsedajúci rušiteľa poriadku vykázať alebo nechať vyviesť z budovy.

  Prosil by som vedúceho kancelárie, aby sa sťažnosťou pána poslanca Zelníka zaoberal. Ak sa veci potvrdia, pokiaľ ide o pokrikovanie na poslancov z verejných priestorov, kde sú aj predstavitelia hromadných oznamovacích prostriedkov, aby vyvodil dôsledky voči danému novinárovi.

 • Budeme pokračovať v rokovaní. Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu.

  Prosím poslanecký klub Strany demokratickej ľavice, aby sa poslanci ihneď dostavili do rokovacej miestnosti.

  Ešte raz žiadam poslanecký klub Strany demokratickej ľavice, aby poslanci ihneď prišili do rokovacej miestnosti.

  Prosím predsedu poslaneckého klubu Strany demokratickej ľavice, aby zabezpečil, aby poslanci Strany demokratickej ľavice prišli do rokovacej miestnosti.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pokračujeme v rokovaní 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky a jej žiadosti o vyslovenie dôvery.

  Návrh uznesenia máte pripojený k správe výborov v tlači číslo 67a.

  Prosím predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu poslanca Pála Farkasa, aby hlasovanie uviedol.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  pred rokovaním Národnej rady Slovenskej republiky o programovom vyhlásení vlády sme rozdali tlač číslo 67a - Správa o prerokovaní Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a žiadosti vlády o vyslovenie dôvery vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou tejto správy je aj návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom Národná rada Slovenskej republiky

  A. schvaľuje Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky,

  B. vyslovuje dôveru vláde Slovenskej republiky.

  Vzhľadom na to, že vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky boli prijaté niektoré návrhy v rámci rozpravy a v rámci hlasovania a tieto návrhy sú zapracované do tejto správy číslo 67a, a vzhľadom na to, že v rámci rozpravy boli podané rôzne návrhy zo strany pánov poslancov, ktoré sú zapracované v správe číslo 67b, najprv v zmysle § 37 ods. 1 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku budeme hlasovať o návrhoch, ktoré sú uvedené v správe o prerokovaní Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a žiadosti vlády o vyslovenie dôvery vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 67a), teda o návrhoch, ktoré boli prijaté vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Môžeme hlasovať, pán predseda.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhoch z výborov, ako ich máte v tlači 67a, a o návrhoch poslancov z rozpravy na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, ako ich máte v tlači 67b. Hlasovaním prijaté návrhy budú obsahom uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím poslanca Farkasa, aby uvádzal hlasovanie na základe rokovaní výborov a návrhov poslancov z rozpravy.

  Nech sa páči, pán spravodajca, pristúpime k hlasovaniu.

 • Budeme teraz hlasovať o návrhoch, ktoré sú zapracované v správe číslo 67a, ktoré boli prijaté vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že ani jeden poslanec nevystúpil s návrhom na vyňatie niektorého bodu z tejto správy, budeme hlasovať o všetkých bodoch spoločne.

 • Pristúpime k hlasovaniu. Prezentujme sa a budeme hlasovať o návrhu, ktorý predniesol pán spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 117 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

  Nech sa páči ďalej, pán spravodajca.

 • Áno. Teraz môžeme v zmysle § 37 ods. 1 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku hlasovať o návrhoch, ktoré odzneli v rozprave. Tieto návrhy sú zapracované v správe číslo 67b ako návrhy poslancov k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky a žiadosti o vyslovenie dôvery prednesené v rozprave na 4. schôdzi Národnej rady v dňoch 25. novembra až 2. decembra 1998.

  Ako prvý s návrhom vystúpil pán poslanec Sergej Kozlík. Podal návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je pripojený ako samostatná príloha číslo 1. Máte to na konci tej správy. Takže teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady, ktorý podal pán poslanec Kozlík v mene poslaneckého klubu HZDS.

 • Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 48 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 84 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhoch, ktoré podal pán poslanec Oberhauser zo Slovenskej národnej strany, a totožné návrhy odovzdala aj pani poslankyňa Malíková. Máte tie návrhy pod číslom 2.

  Je potrebné ich prečítať, pán predseda?

 • Pristúpime k hlasovaniu. Prezentujme sa, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 49 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 86 poslancov.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči ďalej, pán spravodajca.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Šimka pod bodom číslo 3.

 • Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 18 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 41 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhoch pani poslankyne Kadlečíkovej. Chcem sa jej opýtať, či chce dať hlasovať o týchto návrhoch osobitne, lebo sa týkajú rôznych oblastí, alebo môžeme spoločne.

 • Odpoveď poslankyne z pléna.

 • Môžeme spoločne, dobre. Tak budeme spoločne hlasovať o týchto návrhoch pani poslankyne Kadlečíkovej pod bodom číslo 4.

 • Pristúpime k hlasovaniu. Prezentujme sa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 127 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh bol prijatý.

  Nech sa páči, pán spravodajca, pokračujte.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Faiča pod bodom číslo 5, ale tam je jedna chybička. Číslovku "7" treba vyškrtnúť a nahradiť túto číslovku 7 slovom "januárovej". Teda ten návrh bude znieť, že "Národná rada Slovenskej republiky odporúča predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky zaradiť do programu rokovania januárovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bod Správa o stave Slovenskej informačnej služby" atď. Takže nie na 7. schôdzu, ale na januárovú schôdzu.

 • Šum v sále.

 • Preklepom vznikla tá chybička, nie vinou pána poslanca.

  Môžete dať hlasovať, pán predseda.

 • Pristúpime k hlasovaniu. Pán spravodajca, zopakujte to.

 • Národná rada Slovenskej republiky odporúča predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky zaradiť do programu rokovania januárovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bod programu Správa o stave Slovenskej informačnej služby na základe § 4 zákona číslo 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe.

 • Prosím vás, zrušte prezentáciu.

 • Hlasy z pléna.

 • Zrušte prezentáciu, pretože pán spravodajca opakoval návrh.

  Pán poslanec Kováč - procedurálny návrh.

 • Vážený pán predseda, domnievam sa, že tento návrh, samozrejme, Národná rada môže prijať osobitným uznesením, ale on je nasmerovaný na vás a my sa dnes vyjadrujeme k vládnemu programu, to znamená, že môžeme dávať úlohy smerom k vláde. Odporúčal by som, ak s tým bude pán poslanec Faič súhlasiť, aby táto jeho pripomienka bola predmetom osobitného uznesenia a aby sme ju teraz v súvislosti s vládnym programom neschvaľovali.

 • Pán predseda, chcem sa spýtať, aký návrh dal pán poslanec Faič. Ak pán poslanec dal návrh na 7. schôdzu a pán spravodajca navrhuje január, tak je to v rozpore, pretože v rozprave bol návrh na 7. schôdzu, a to nejde. Preto navrhujem, aby sme o tomto vôbec nehlasovali.

 • Môžem na to odpovedať, pán predseda?

 • Nech sa páči, odpovedajte, pán spravodajca.

 • Pán poslanec sa v rozprave vyjadril, že na 7. schôdzi v januári. A na základe toho, že potom spresnil svoj návrh, takže...

 • Pán poslanec Faič ako vystupujúci v rozprave a navrhovateľ, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  V rozprave som dal tento návrh, že na 7. schôdzi, ale medzitým po mojom vystúpení bola zvolaná 6. schôdza Národnej rady. To znamená, že to mení pôvodný návrh. Po dohode s pánom spravodajcom a s predsedom Národnej rady súhlasím s tým návrhom, ktorý bol daný.

 • Šum v sále.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, musíme hlasovať o takom návrhu, ako bol prednesený pánom poslancom Faičom. To je v súlade s rokovacím poriadkom. V tejto súvislosti buď odporúčam pánovi poslancovi Faičovi, aby stiahol návrh na toto uznesenie a vykonáme ho v rámci právomoci zákona o Slovenskej informačnej službe a ja tieto veci splním.

  Pán poslanec Faič, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán poslanec, za pochopenie.

  Pokračujeme ďalej. Bod 5 sťahujeme z hlasovania.

  Nech sa páči, pán spravodajca, pokračujte.

 • Ďakujem aj ja.

  Teraz budeme hlasovať o návrhoch pána poslanca Zelníka. Pán poslanec Zelník, musím sa vás opýtať, či ten návrh je kompletný, lebo teraz pred chvíľou ste to ešte spresnili.

 • Pán spravodajca, počas hlasovania jednoducho nemôžeme otvárať ďalšie otázky, viesť faktické poznámky alebo pripomienky. Musí sa hlasovať o návrhoch tak, ako sú uvedené v tlači 67b.

  Takže, pán poslanec, uvádzajte hlasovanie. Pristúpime k hlasovaniu.

 • Dobre. Budeme hlasovať tak, ako je to uvedené v bode číslo 6.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 57 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 35 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 44 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Pán poslanec, pokračujeme ďalej.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Ruskovej pod bodom číslo 7.

 • Prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 63 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 50 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči ďalej, pán poslanec.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Baca, ktorý je poslancom HZDS, nie SNS, ako je to uvedené. Nie je to moja chyba. Je to pod bodom číslo 8.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 129 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 53 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 49 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči, pán poslanec, pokračujte.

 • Pod bodom 9 sú uvedené návrhy pána poslanca Brňáka. V rozprave žiadal hlasovať o týchto bodoch jednotlivo. Teraz sa pýtam, či môžeme hlasovať spoločne.

 • Odpoveď poslanca z pléna.

 • En bloc, ďakujem. Takže teraz budeme hlasovať spoločne o všetkých troch bodoch pána poslanca Brňáka.

 • Pristúpime k hlasovaniu. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 26 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Morica, ktorý je uvedený pod bodom 10.

 • Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 25 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhoch pani poslankyne Podhradskej. Sú pod bodom 11.

 • Nech sa páči, pani poslankyňa Podhradská.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Chcela by som požiadať o stiahnutie tohto návrhu, lebo je to vlastne ten istý návrh, ktorý podal pán Brňák. Sú to tie výhrady, ktoré mal pán minister spravodlivosti a ktoré mu, nie ktorému, ako sa to uvádza tu v návrhu, ale ktoré mu zabránili hlasovať za programové vyhlásenie vlády. Takže prosím opraviť ten preklep, ktorý je v mojom návrhu, a nemusí sa o tom návrhu hlasovať, lebo on vlastne bol schválený v návrhu pána Brňáka.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, pán spravodajca. Pokračujeme ďalej.

 • S tým, že je to iný návrh.

 • Takže sťahujeme ho z hlasovania.

 • Áno. Teraz budeme hlasovať o návrhoch pána poslanca Andrejčáka pod bodom 12.

 • Hlasy v sále.

 • Pani poslankyňa, prosím vás, spresnite to. Pán spravodajca, zaznamenajte to a presne uveďte, čo sa sťahuje a o čom sa bude hlasovať.

  Pani poslankyňa, ešte raz máte slovo, nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Ešte raz by som chcela uviesť. Prosím vás, v bode 11, teda ktorý predstavuje môj návrh na zmenu, v bode 1 - neschvaľuje programové vyhlásenie vlády - trvám na tom, aby sa o tom hlasovalo. Bod 2 je bezpredmetný preto, lebo bod 2 vlastne predstavuje to, čo sme schválili v pozmeňujúcom návrhu číslo 9.

  Ďakujem.

 • Pán predseda, o tom prvom bode sme už hlasovali dvakrát, pri návrhu pána poslanca Kozlíka a Malíkovej.

 • Dvakrát bolo negatívne hlasovanie o tomto bode, preto nebudeme opakovať hlasovanie.

 • Ruch v sále.

 • Ale v zmysle rokovacieho poriadku už nemôžeme viackrát hlasovať o tom istom bode.

 • Upokojme sa, páni poslanci, budeme pokračovať v hlasovaní.

  Nech sa páči, pán spravodajca, uveďte ďalší návrh.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhoch pána poslanca Andrejčáka.

 • Pán poslanec Andrejčák, máte slovo, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  V bode 1 za slovom "bojaschopnosti" vypadlo pri prepisovaní slovo "letectva". Navrhoval som obnovu bojaschopnosti "letectva armády", nie celej armády.

 • Pán spravodajca, vyjadrite sa.

 • Doplnili sme to. Môžeme hlasovať en bloc o vašich návrhoch?

 • Odpoveď poslanca z pléna.

 • Ďakujem. Teraz môžeme hlasovať o všetkých návrhoch pána poslanca Andrejčáka, ktoré sú uvedené pod bodom číslo 12.

 • Pristúpime k hlasovaniu. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 41 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 54 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 39 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči, pán poslanec, pokračujeme.

 • Ďalej budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Engliša, ktorý odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať odporúčanie vláde Slovenskej republiky ako základný cieľ - dosiahnuť mieru nezamestnanosti 10 % spoločným úsilím všetkých rezortov a inštitúcií zodpovedných za politiku zamestnanosti. Chýbajú slovíčka "ako základný cieľ" na začiatku vety. Tento návrh je pod bodom číslo 13.

 • Pristúpime k hlasovaniu. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 138 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 60 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 26 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 49 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Pokračujeme ďalej.

 • O návrhu pána poslanca Jarjabka nemusíme hlasovať, lebo sme už hlasovali o návrhoch pani poslankyne Ruskovej.

  Teraz budeme hlasovať o návrhoch pána poslanca Húsku, ktoré sú uvedené pod bodom číslo 15.

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec Jarjabek takto navrhol, páni kolegovia.

 • Pristúpime k hlasovaniu. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 43 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči ďalej.

 • Pod bodom 16 sú uvedené návrhy pána poslanca Cabaja. O týchto návrhoch sme už hlasovali ako o návrhu uznesenia pri prvom hlasovaní, v návrhoch, ktoré podával pán poslanec Kozlík. Ale vychádzajúc z toho, že začiatok návrhu toho uznesenia je iný, ale body sú totožné, teraz by sme mali hlasovať o týchto bodoch, čo navrhol pán poslanec Cabaj.

  Súhlasíte s tým, pán poslanec, aby sme hlasovali spolu?

 • Odpoveď poslanca z pléna.

 • Žiadate hlasovať individuálne o každom bode.

 • Pán spravodajca, uveďte hlasovanie ešte raz.

 • Hlasy v sále.

 • Ale takto, pán poslanec Cabaj, vy ste to neprečítali v rozprave.

 • Pán spravodajca, prosím váš návrh.

 • Teraz, pán predsedajúci, v zmysle § 37 ods. 4 rokovacieho poriadku by sme mali rozhodnúť hlasovaním o tom, či dáme hlasovať o tomto návrhu, o ktorom sme už raz hlasovali.

 • Pán spravodajca, zopakujte to.

 • Všetky body sú totožné s návrhmi, ktoré podával pán poslanec Kozlík, a pri prvom hlasovaní sme už raz o týchto bodoch hlasovali. Pán poslanec Cabaj pozmeňuje iba začiatok toho návrhu uznesenia, ale o týchto konkrétnych 20 bodoch sme už raz hlasovali.

 • Vážený pán predsedajúci,

  odvtedy, čo sa okolo toho teoretizuje, už sme mohli hlasovať. Ak si to niekto prečíta, tak zistí jednu podstatnú vec. Kolega Kozlík predložil návrh, aby programové vyhlásenie vlády bolo vrátené a dopracované, a je tam navrhnuté, čo tam dopracovať. Toto je návrh na uznesenie Národnej rady, konkrétnych 20 bodov, akým spôsobom doplniť uznesenie Národnej rady. To znamená nie dopracovať programové vyhlásenie vlády, ale zapracovať 20 bodov. Preto som aj predložil 20 individuálnych návrhov. Osem minút po polnoci som začínal, takže tí, ktorí tu boli a nespali, si ešte pamätajú, ostatní, čo boli doma, ťažko môžu do toho teraz rozprávať, čo som tu povedal.

 • Pán spravodajca, uveďte návrh a dáme o ňom hlasovať.

 • Pán predseda, v zmysle § 37 ods. 1, ak pozmeňujúci návrh alebo doplňujúci návrh vylučuje ďalšie pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, už sa o nich nehlasuje. Ale nie je medzi nami súlad v tejto otázke, tak navrhujem, aby sme túto otázku vyriešili hlasovaním.

  Teraz dajme hlasovať o tom, či budeme hlasovať o návrhoch pána poslanca Cabaja.

 • Dávam hlasovať o návrhu pána spravodajcu, ako ho uviedol.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovali 3 poslanci.

  Proti návrhu hlasovalo 72 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že o tomto bode nebudeme hlasovať.

  Nech sa páči, pokračujeme ďalej.

  Pán spravodajca, pokračujeme v hlasovaní, uvádzajte ďalší bod. Nech sa páči.

 • Pod bodom číslo 17 sú uvedené návrhy pána poslanca Kalmana. Teraz môžeme o nich hlasovať.

 • Pristúpime k hlasovaniu o návrhu číslo 17, ako uviedol pán poslanec Kalman. Nech sa páči, budeme hlasovať.

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec, nežiadali ste individuálne hlasovať o všetkých bodoch.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 20 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 45 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh číslo 17 neprešiel.

 • Pán poslanec Kalman, pýtam sa každého, kto žiada hlasovať jednotlivo o svojich bodoch. Ale vy ste to nežiadali. Vy to musíte žiadať v rozprave, že žiadate jednotlivo hlasovať o týchto bodoch.

 • Pán spravodajca, pokračujeme.

 • Pod bodom 18 sú uvedené návrhy pána poslanca Krajčiho. Teraz budeme hlasovať o návrhoch pána poslanca Krajčiho.

 • Sústavný ruch v sále.

 • Upokojme sa, páni poslanci.

  Pán spravodajca, navrhujete...

 • Pán predsedajúci, navrhujem, aby sme anulovali predchádzajúce hlasovanie a poďme hlasovať o návrhoch pána poslanca Kalmana jednotlivo o všetkých bodoch.

  Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Kalmana, ktorý je uvedený pod bodom číslo 1.

 • Pán poslanec Kalman, máte slovo k návrhu, ktorý predniesol pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne.

  Ospravedlňujem sa aj za toto nedorozumenie, ktoré tu vzniklo. Vychádzal som skutočne z toho, že predsedajúci mi dá slovo, resp. otázku, či sa bude hlasovať individuálne, alebo nie.

  Prosím vás pekne, k jednotlivým návrhom: Po včerajšej konzultácii s podpredsedom vlády pánom Hamžíkom sťahujem bod číslo 4. K bodu číslo 3 dávam pozmeňujúci návrh, resp. úpravu. Je to zle naformulované, je tam preklep. Má tam byť stanoviť úlohu vypracovať dosahy vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, pretože v opačnom prípade to nemá logiku, to znamená, že je to v záujme veci. Dávam úpravu v záujme veci, pretože to, čo je tam napísané, nemá logiku.

 • Všetko, ďakujem, pán spravodajca.

 • Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Bod číslo 3 pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Kalmana je formulovaný takto: "Stanoviť úlohu, kedy budú známe dosahy vstupu do Európskej únie, rezortne."

  Nech sa páči, môžete si to pozrieť, je to vaše písmo.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s rokovacím poriadkom navrhovateľ musí požiadať spravodajcu o spôsob hlasovania buď individuálne, alebo spolu. Toto je rokovací poriadok. Pán poslanec Kalman takto neučinil, preto sme hlasovali tak, ako to uviedol spravodajca.

  Prosím vás, už sa toľko neškoľme z rokovacieho poriadku. Ja ho tiež ovládam. A keď ho chceme zneužívať, tak potom si to dopredu povedzme.

  Čiže, pán spravodajca, uveďte ďalšie hlasovanie.

 • Pán predseda, predsa len navrhujem, aby sme hlasovali o bodoch 1, 2, 3 a 5 pána poslanca jednotlivo, pretože nevedel o tom, že môže žiadať.

 • Budeme hlasovať podľa návrhu pána spravodajcu. Pristúpime k hlasovaniu.

 • Teraz budeme hlasovať o prvom bode pána poslanca Kalmana.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 57 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 27 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 36 poslancov.

  Nehlasovalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

 • Teraz budeme hlasovať o bode 2 návrhu pána poslanca Kalmana.

 • Pristúpime k hlasovaniu, prezentujme sa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 48 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 25 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 60 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Pokračujeme ďalej.

 • Teraz budeme hlasovať o bode 3 návrhu pána poslanca Kalmana.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 133 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 51 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 45 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 34 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Pokračujeme.

 • Teraz budeme hlasovať o bode 5 návrhu pána poslanca Kalmana.

 • Budeme hlasovať. Prezentujme sa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 89 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 34 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

  Pokračujeme.

 • Pod bodom 18 sú uvedené návrhy pána poslanca Krajčiho. Ani pán poslanec Krajči nežiadal jednotlivo hlasovať o týchto bodoch.

  Takže budeme hlasovať o týchto návrhoch pána poslanca Krajčiho.

 • Pristúpime k hlasovaniu, prezentujme sa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 50 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 67 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Pokračujeme ďalej.

 • Pod bodom 19 je uvedený návrh pána poslanca Hudeca. Teraz budeme hlasovať o tomto návrhu.

 • Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 132 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 48 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 62 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Pokračujeme ďalej.

 • Pod bodom 20 je uvedený návrh pani poslankyne Kollárikovej. Teraz budeme hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 129 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 42 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 55 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 32 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Pokračujem ďalej.

  Pán podpredseda Hrušovský, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  vážení členovia vlády,

  kolegyne, kolegovia poslanci,

  nerád to robím, ale myslím si, že pri hlasovaní o procedurálnom návrhu pána spoločného spravodajcu o nemožnosti hlasovať o predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré boli prednesené v rozprave, a konkrétne mám na mysli pána poslanca Cabaja, sme sa dopustili procedurálnej chyby. Zastávam názor, že nemožno hlasovaním vylúčiť hlasovanie o tomto pozmeňujúcom návrhu, preto odporúčam, aby sme sa k tomuto hlasovaniu ešte raz vrátili v zmysle § 37 ods. 3 rokovacieho poriadku - "na návrh poslanca sa o jednotlivých častiach pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu môže hlasovať oddelene". Môže znamená nemusí.

  Preto odporúčam v tejto chvíli, aby sme hlasovali o bode číslo 16 správy, ktorú máme v laviciach, a aby sme o tomto návrhu pána poslanca Cabaja hlasovali.

 • Pán spravodajca, nech sa páči, vyjadrite sa a uveďte hlasovanie.

 • Áno, môžeme sa vrátiť k tejto problematike, ale ešte stále ostáva otvorená otázka, či budeme hlasovať jednotlivo, alebo spoločne.

  Pán poslanec v rámci rozpravy vystúpil a žiadal osobitne hlasovať o týchto bodoch. Preto navrhujem, aby sme už každému vyhoveli maximálne.

 • Potom budeme hlasovať o jednotlivých bodoch, je tam tých 20 bodov.

 • Pristúpime k hlasovaniu, ako navrhol pán spravodajca. Prezentujme sa.

 • Tak teraz budeme hlasovať o prvom návrhu pána poslanca Cabaja. Netreba ho čítať, lebo je v prílohe číslo 2.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 45 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 58 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

  Nehlasovalo 11 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý je uvedený pod bodom číslo 2.

 • Prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 132 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 58 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 40 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý je pod bodom číslo 3.

 • Prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 132 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 55 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 37 poslancov.

  Nehlasovalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči, pokračujeme.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý je uvedený pod bodom 4.

 • Budeme hlasovať. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 60 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 34 poslancov.

  Nehlasovalo 11 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Pokračujeme.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý je uvedený pod bodom 5.

 • Budeme hlasovať. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 132 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 52 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 33 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 36 poslancov.

  Nehlasovalo 11 poslancov.

  Tento návrh nebol prijatý.

  Pokračujeme ďalej.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý je uvedený pod bodom 6.

 • Prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 129 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 46 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 36 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 37 poslancov.

  Nehlasovalo 10 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči ďalej.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý je uvedený pod bodom 7.

 • Prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 56 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 28 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 32 poslancov.

  Nehlasovalo 9 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý je uvedený pod bodom 8.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 131 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 50 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 24 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 45 poslancov.

  Nehlasovalo 12 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči ďalej.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý je uvedený pod bodom 9.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 129 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 56 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 24 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 39 poslancov.

  Nehlasovalo 10 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý je uvedený pod bodom 10.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 55 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 21 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 34 poslancov.

  Nehlasovalo 15 poslancov.

  Tento návrh nebol prijatý.

  Pokračujeme ďalej.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý je uvedený pod bodom 11.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 129 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 59 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 41 poslancov.

  Nehlasovalo 10 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý uvedený pod bodom 12.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 129 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 58 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 41 poslancov.

  Nehlasovalo 13 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý je uvedený pod bodom 13.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 47 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 21 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 47 poslancov.

  Nehlasovalo 10 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Pokračujeme ďalej.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý je uvedený pod bodom 14.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 130 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 56 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 24 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 34 poslancov.

  Nehlasovalo 16 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Pokračujeme ďalej.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý je uvedený pod bodom 15.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 133 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 56 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 34 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Nehlasovalo 15 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Pokračujeme ďalej.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý je uvedený pod bodom 16.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 131 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 53 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 53 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Nehlasovalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý je uvedený pod bodom 17.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 52 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 35 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov.

  Nehlasovalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči ďalej.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý je uvedený pod bodom 18.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 129 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 47 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 37 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov.

  Nehlasovalo 12 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý je uvedený pod bodom 19.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 133 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 52 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 40 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov.

  Nehlasovalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh tiež nebol prijatý.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Teraz budeme hlasovať o poslednom návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý je uvedený pod bodom 20.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 56 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 51 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov.

  Nehlasovalo 9 poslancov.

  Konštatujem, že aj tento návrh nebol prijatý.

  Pýtam sa, pán spravodajca, či sme hlasovali o všetkých návrhoch, ktoré boli v spoločných správach výborov a ktoré odzneli v rozprave.

 • Áno, pán predseda, vyčerpali sme všetky návrhy, hlasovali sme o každom návrhu, ktorý bol podaný.

 • Prosím vás, pán spravodajca, aby ste predniesli návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Nech sa páči, máte slovo.

  Pán poslanec Maxon, máte procedurálny návrh?

  Procedurálny návrh - pán poslanec Maxon.

 • Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda.

  Môj procedurálny návrh znie, aby ste zobrali na vedomie, že vaše vyhlásenie, že ovládate rokovací poriadok, sa nezakladalo na pravde, čo potvrdil pán poslanec Hrušovský. Netrvám na tom, aby sa o mojom návrhu hlasovalo...

 • Beriem vám slovo, pán poslanec.

  Pani poslankyňa Malíková, máte procedurálny návrh?

 • Odpoveď poslankyne z pléna.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Orosz, máte procedurálny návrh?

 • Áno, pán predseda.

  Pred záverečným hlasovaním žiadam v mene poslaneckého klubu SDĽ o prerušenie schôdze na poradu poslaneckých klubov.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Petrák, nech sa páči.

 • V mene poslaneckého klubu SOP sa pridávam k návrhu klubu SDĽ.

 • Na základe požiadavky dvoch klubov prerušujem rokovanie a vyhlasujem 10-minútovú prestávku. Začneme rokovať o 12.40 hodine.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosil by som vás, aby ste zaujali svoje miesta. Budeme pokračovať.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem sa vám ospravedlniť za predĺženie prestávky, pretože poslanecký klub Strany demokratickej ľavice pred záverečným hlasovaním sa musel dohodnúť na samotnom hlasovaní a ešte raz predĺžil prestávku. Preto sa vám za toto oneskorenie ospravedlňujem.

  Budeme pokračovať v rokovaní.

  Pán poslanec Orosz, máte procedurálny návrh?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Dovolím si formulovať návrh na spôsob hlasovania o uznesení Národnej rady k programovému vyhláseniu vlády. Odporúčam, aby sa o bodoch A a B hlasovalo spolu a potom spolu o bodoch C a D uznesenia k programovému vyhláseniu vlády.

  Ďakujem.

 • Ruch v sále.

 • Ešte raz, pán poslanec Orosz, zopakujte svoj procedurálny návrh.

 • Ak dovolíte, zopakujem svoj návrh, lebo vznikli diskusie. Odporúčam hlasovať o časti uznesenia A a B spolu a jednotlivo o častiach uznesenia C a D.

 • Pán poslanec, nech sa páči, vyjadrite sa k procedurálnemu návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Orosz.

  Máte slovo, pán poslanec.

 • Materiál 67a - Správa o prerokovaní Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a žiadosti vlády o vyslovenie dôvery vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky obsahuje aj návrh uznesenia Národnej rady. V tomto návrhu sú vyznačené body A a B - schvaľuje a vyslovuje. Body C a D - Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu - budú dopracované na základe prijatých pozmeňujúcich návrhov alebo návrhov, ktoré boli prijaté pred chvíľou hlasovaním.

  Preto pán poslanec Orosz navrhol hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako navrhol, aby sme hlasovali jedným hlasovaním o bodoch A a B a potom hlasovali o bodoch C a D. Tým by sme prijali uznesenie Národnej rady.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Brňák, nech sa páči.

  Upokojme sa, prosím vás.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Myslím si, že z hľadiska procedúry je možné hlasovať o tomto uznesení akokoľvek, ale v každom prípade musí byť na záver, aj keby sme hlasovali o jednotlivých častiach, musí sa na záver hlasovať o uznesení ako o celku komplexne. To znamená, že sa nemôže skončiť hlasovanie o tomto uznesení tak, že povedzme prejde bod A a B, povedzme neprejde bod C a D, a že potom sa už nebude hlasovať. Musí sa hlasovať na záver o komplexnom uznesení ako o celku.

 • Pán spravodajca, na základe procedurálnych návrhov, ktoré tu odzneli, prosím, aby ste sformulovali hlasovanie o uznesení. Potom pristúpime k hlasovaniu.

 • Pán poslanec Orosz navrhol najprv hlasovať o návrhu uznesenia v takomto zmysle slova:

  Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z dnešného dňa k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky a jej žiadosti o vyslovenie dôvery

  Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. g) Ústavy Slovenskej republiky prerokovala Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a jej žiadosť o vyslovenie dôvery, ktoré vláda predložila podľa článku 113 Ústavy Slovenskej republiky, a

  A. schvaľuje Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky,

  B. vyslovuje dôveru vláde Slovenskej republiky.

  Ďalej potom navrhol hlasovať o tých bodoch, ktoré sme prijali hlasovaním, osobitne o bode C, kde odporúčame vláde, a o bode D - žiada vládu. Tie boli schválené. A potom budeme hlasovať o návrhu ako o celku.

 • Pán predseda, moja otázka znie, teda nevieme vlastne, čo je za tým, ale v každom prípade sa chcem opýtať: Je možné teoreticky vylúčiť z konečného uznesenia body C a D, ktoré už boli parlamentom schválené? Myslím si, že nie. Aby sme sa nedostali do nejakej kolízie v blízkej budúcnosti v tom smere, že jednoducho teraz by sa odmietli body C a D, pretože tie už boli väčšinou parlamentu schválené a odsúhlasené. Boli schválené, a my jednoducho nemôžeme revidovať schválené body, ktoré parlament schválil.

  Z hľadiska procedúry môžete urobiť akékoľvek hlasovanie, ale v každom prípade nie je možné teraz nejakým spôsobom obísť tie body, ktoré boli schválené týmto parlamentom. Tie sú už súčasťou uznesenia. Zatiaľ jediné, čo nie je schválené, je samotné programové vyhlásenie ako celok. Ale všetky ostatné uznesenia...

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Slota, nech sa páči.

 • Pán predseda, prosím vás, dávam procedurálny návrh, aby skutočne skončili tieto obštrukcie, pretože všetci sme tu kvôli tomu, aby sme hlasovali buď za, alebo proti programovému vyhláseniu vlády. Nerobme tu z toho nejaký guláš, čiastkové hlasovania. Jednoducho hlasujme o programe tejto vlády a nezavádzajme tu ľudí, či už v tejto snemovni, alebo tých, ktorí sa na nás pozerajú.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Jednoznačne materiál na uznesenie znie: body A a B. Keď sa schváli bod A, je schválený s tými bodmi, ktoré už predtým boli odhlasované touto snemovňou. Preto netreba žiadne ďalšie body. Tieto body boli právoplatne schválené a nemožno už o nich opätovne hlasovať.

  Preto vás prosím, skutočne nerobme guláš z tohto hlasovania. Držme sa predloženého písomného návrhu uznesenia. V zmysle rokovacieho poriadku možno hlasovať jedine o bodoch A a B.

  Ďakujem vám, a ďakujem, že budete rešpektovať rokovací poriadok.

 • Ak dovolíte, pán predseda, k logike môjho návrhu. Súhlasím s tým, že Národná rada Slovenskej republiky schválila jednotlivé odporúčania vláde Slovenskej republiky, ale nehlasovala o nich ako o celku. A v tom je podstata môjho návrhu.

  Ďakujem.

 • Budem sa tiež snažiť apelovať na logiku a zoberiem si konkrétny príklad. Schválili sme návrh pána Brňáka, v ktorom žiadame vládu uzavrieť medzištátnu zmluvu Slovenska s Vatikánom. Keby sme prijali to, čo tu navrhol pán Orosz, mal by návrh pána Brňáka len silu odporúčania, nie záväzku. Čiže asi tam bude kameň úrazu aj obsah vašej porady cez prestávku.

 • Vážený pán predsedajúci,

  nevidím logiku v Oroszovom návrhu, pretože stará zásada hovorí, nie dvakrát o tom istom. To znamená, nemôžeme hlasovať dvakrát o tých istých návrhoch. To neplatí len pred súdom, to je stará rímska zásada, pán podpredseda vlády, a držali sme sa jej tu štyri roky. Takže nemožno hlasovať ešte raz o týchto uzneseniach, ktoré už boli schválené, lebo by sme nehlasovali o ničom. Je potrebné dať hlasovať o uznesení ako o celku.

 • Pán spravodajca, nech sa páči, sformulujte návrh na hlasovanie.

 • Už som raz prečítal návrh uznesenia, môžem to ešte raz prečítať.

  Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z dnešného dňa k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky a jej žiadosti o vyslovenie dôvery

  Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. g) Ústavy Slovenskej republiky prerokovala Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a jej žiadosť o vyslovenie dôvery, ktoré vláda predložila podľa článku 113 Ústavy Slovenskej republiky, a

  A. schvaľuje Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky,

  B. vyslovuje dôveru vláde Slovenskej republiky.

 • Podľa § 37 ods. 3 a 4 zákona o rokovacom poriadku dávam hlasovať o návrhu uznesenia ako o celku, ktorým Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a vyslovuje dôveru vláde Slovenskej republiky, ako to predniesol spravodajca.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Pán spravodajca, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 138 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 50 poslancov.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

 • Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

  Pán spravodajca, máte slovo, nech sa páči.

 • Pán predseda, ide o to, že v bodoch C a D tohto uznesenia budú zahrnuté do bodu C ako odporúčanie vláde Slovenskej republiky body, ktoré sme prijali už hlasovaním, a v bode D - žiada vládu - tiež body, ktoré sme prijali už hlasovaním.

  Ak je to potrebné, môžem vám prečítať všetky prijaté návrhy, alebo aspoň vymenovať návrhy, ktoré už boli prijaté. A tým, že sme už hlasovali o týchto návrhoch, že odporúčame vláde a žiadame vládu, teraz by sme mali hlasovať o návrhu ako o celku.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu tak, ako uviedol pán spravodajca.

  Prosím vás, prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 41 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

 • Pán predseda, ďakujem každému za spoluprácu.

  A ešte by som chcel požiadať členov výboru pre financie, rozpočet a menu, aby sme sa stretli teraz počas obedňajšej prestávky hneď po jej vyhlásení.

  Ďakujem.

 • Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a vyslovila dôveru vláde Slovenskej republiky.

  Na záver schôdze požiadal o vystúpenie pán predseda vlády.

  Nech sa páči, pán predseda vlády, máte slovo.

  Páni poslanci, zotrvajte na svojich miestach, chcem vám oznámiť ďalší priebeh, to znamená prestávku a začatie rokovania 7. schôdze Národnej rady.

  Pán predseda vlády, nech sa páči, máte slovo.

 • Pán predseda Národnej rady,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  ďakujem vám v mene vlády aj v mene svojom za vyslovenie dôvery. Budeme robiť všetko pre to, aby sme ju nesklamali.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Tým sme program 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky vyčerpali.

  Ďakujem vám za účasť a vyhlasujem 4. schôdzu za skončenú.

 • Rokovanie 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sa skončilo o 13.15 hodine.