• Po prerušení rokovania 36. schôdze o 11.45 hodine sa začalo rokovanie 39. schôdze NR SR.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím vás, aby sme sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla. Uskutočníme prezentáciu. Nech sa páči, prezentujeme sa.

  Prezentovalo sa 57 poslancov.

  Schôdza nie je schopná uznášať sa.

  Prosil by som panie poslankyne, pánov poslancov, aby prišli do rokovacej miestnosti. Ešte raz zopakujeme prezentáciu.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zopakujeme prezentáciu.

  Nech sa páči, prezentujeme sa, zistíme účasť. Prezentujeme sa.

  Prezentovalo sa 54 poslancov.

  Národná rada nie je schopná uznášať sa k tomuto bodu. Čiže zvolám túto schôdzu na iný termín.

 • Hlasy v rokovacej sále.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  39. schôdza bola prerušená, je prestávka. Na 12.00 hodinu zvolávam poslanecké grémium a skúsime po obede potom zopakovať prezentáciu, pokiaľ ide o 39. schôdzu, a podľa toho sa dohodneme, či zajtra uskutočníme rokovanie tejto schôdze.

  Ďakujem pekne, je prestávka. O 12.00 hodine bude poslanecké grémium.

 • Po prerušení rokovania 39. schôdze NR SR a po prestávke pokračovalo rokovanie 36. schôdze NR SR, ktoré bolo prerušené o 15.05 hodine a pokračovalo rokovanie 39. schôdze NR SR.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby sme sa prezentovali a zistili účasť na 39. schôdzi Národnej rady.

  Schôdza bola zvolaná na základe požiadania 30 poslancov Hnutia za demokratické Slovensko.

  Prezentujme sa. Prezentujeme sa, zisťujeme účasť poslancov.

  Prítomných je 46 poslancov, teda na schôdzi Národnej rady opäť nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

  Keďže nie je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, podľa § 23 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov odkladám 39. schôdzu na zajtra, t. j. 6. októbra o 9.00 hodine.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať v 36. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a zajtra na 9.00 hodinu zvolávam 39. schôdzu Národnej rady.