• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som v Národnej rade Slovenskej republiky privítal úspešných reprezentantov Slovenskej republiky na Majstrovstvách sveta v hokeji v Petrohrade.

 • Dlhotrvajúci potlesk.

 • Už dlho Národná rada tak netlieskala.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  som rád, že môžem medzi nami privítať a pozdraviť prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja pána Juraja Širokého...

 • ... a spolu s ním úspešný tím hokejistov, ktorí pre Slovensko vybojovali na svetovom šampionáte v Petrohrade cenné strieborné medaily. Za to im patrí veľká vďaka.

 • Dlhotrvajúci potlesk.

 • Ďakujem.

  Milí naši reprezentanti,

  vy ste sa svojou umnou hrou pasovali za vyslancov tejto krajiny. Športový svet stíchol v neočakávanom napätí, len čo zaregistrovali vaše napredovanie. Mnohých, nielen z hokejového sveta, prinútilo zalistovať v atlase, aby zistili, kde to Slovensko vlastne je. Váš úspešný postup nás napĺňal hrdosťou, posilnili ste medzinárodný kredit svojej vlasti. Aj vďaka vám a vašim výkonom sme zažívali tu doma vzácne chvíle hrdosti, spolupatričnosti. Celé Slovensko vám držalo palce s pohľadom sústredeným na televíznu obrazovku alebo sme s pozorným sluchom sledovali priebeh vašich zápasov, či to bolo na ulici, na stanici, v autobuse alebo vo vlaku. Milí chlapci, sme na vás hrdí, váš biely kov, ktorý vás zdobí, má pre nás a pre vás hodnotu zlata. Dotkli ste sa hokejového Olympu a pevne veríme a želáme vám, ale aj sebe, aby ste si naň čoskoro aj zasadli.

  Dovoľte mi, aby som v mene svojom a v mene Národnej rady Slovenskej republiky úprimne zablahoželal k vášmu vynikajúcemu umiestneniu a poprial vám pevné zdravie a úspechy v osobnom i športovom živote. Nech sa vám darí.

 • Dlhotrvajúci potlesk.

 • Teraz mi dovoľte, aby som udelil slovo prezidentovi Slovenského hokejového zväzu ľadového hokeja Jurajovi Širokému.

  Nech sa páči, pán prezident.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  milí hostia,

  je mi cťou vystúpiť dnes pred vami a podeliť sa o radosti i starosti, ktoré prežíva slovenský hokej a jeho priaznivci. Strieborná medaila z Majstrovstiev sveta v Petrohrade, ktorú vybojovali naši hokejisti, znamená významný medzník v novodobých dejinách nášho vrcholového športu. Nebolo to tak dávno, keď slovenský hokej po rozdelení spoločného štátu musel zísť do suterénu svetového športu. Postup medzi svetovú elitu nám nik nedaroval, ale ani nám v ňom nik nemohol zabrániť. Stal sa výsledkom nášho hokejového majstrovstva i športovej diplomacie zároveň. Aj najväčší hokejoví súperi na Slovensku sa v záujme úspešnej štátnej reprezentácie dokázali zomknúť a vytvoriť zo všetkých stránok dobre fungujúcu koalíciu. Súper v našom hokejovom ponímaní nie je nepriateľ. Ak by to tak nebolo, sotva by sme dokázali vytvoriť reprezentačný tím a realizačný tím okolo neho na takej vysokej úrovni. Rôznosť názorov vyústila do jednotného rozhodovania. Vytratili sa zlozvyky fňukania, bolestínstva a ustavičnej krivdy, ktorú akoby na nás stále niekto páchal. V minulosti nám nik nedokázal ublížiť tak, ako my sami, keď sme sa nedokázali pozrieť i trpkej pravde do očí. Hokej je ako politika. Ani v jednom, ani v druhom sa neoplatí ísť skratkami, biť súpera pod pás, klamať a vymýšľať si donekonečna výhovorky, no predovšetkým kupčiť alebo, ak chcete, hrať na pol plynu.

 • Fanúšikovia sú ako voliči. Veľmi rýchlo prídu na to, kto hrá poctivo a kto podvádza. Kto má na zreteli štátny a kto osobný alebo stranícky záujem. Napokon, veď to sami dobre poznáte. Dosiahnuť svetovú úroveň v akejkoľvek oblasti nikdy nebolo a nebude dielom náhody. Disciplína, poriadok, náročnosť a predovšetkým k sebe samému, triezvosť, to sú len niektoré z nevyhnutností na ceste k úspechu. Súčasná hokejová reprezentácia ich skutočne spĺňa.

  A ešte niečo mimoriadne dôležité. Hrdosť na našu vlasť. Víťazstvo a úspech bez hrdosti na krajinu, ktorú reprezentujeme, sú v kolektívnom športe nemožné. Nijaká iná motivácia tu nepomáha. Aj keď rád a úprimne zdôrazňujem, že nebola ani taká potrebná. To všetko si všimli fanúšikovia hokeja, diváci, stotisíce, možno milióny našich ľudí. Prosím, nemajte mi za zlé, ale myslím si, že hádam až teraz viac ako sedem rokov od vzniku samostatného štátu dochádza k verejným prejavom národného uvedomenia nás Slovákov. Toľko zdravého sebavedomia a hrdosti na to, že sme Slováci, azda ešte nezaznelo. Je to isto po prvý raz, čo došlo k veľkým verejným zhromaždeniam ľudí, impulzom, v ktorých nebola negatívna motivácia.

  Naši občania sa po dlhšom čase tešili z úspechu, ktorý dosiahla Slovenská republika. Ako to už býva zvykom, úspech má vždy veľa otcov, len porážka jedného a konkrétneho. My ľudia slovenského hokeja budeme šťastní, ak bude tento úspech nákazlivý. Ak po ňom prídu ďalšie, a nielen v športe, ale postupne vo všetkých oblastiach nášho života, aby sme mohli byť všetci hrdí na naše krásne Slovensko. Nech sa naplní druhá časť našej hymny, aby sa Slovensko prebralo z dlhého spánku. My všetci veríme, že strieborná medaila z majstrovstiev sveta je tým silným pozitívnym bleskom v živote našich spoluobčanov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán prezident.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  milí reprezentanti,

  teraz prerušíme rokovanie Národnej rady na 15 minút, aby ste mali možnosť vo foyer Národnej rady sa neformálne stretnúť s reprezentantmi a potom ich prijmem v trakte predsedu Národnej rady, kde odovzdám pamätnú medailu predsedu Národnej rady.

  Prerušujem schôdzu na 15 minút.

  Ďakujem.

 • Po prestávke.

 • Páni poslanci a panie poslankyne, prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, budeme pokračovať v rokovaní 31. schôdze Národnej rady Slovenskej.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby sme sa prezentovali, zistíme prítomnosť poslancov v rokovacej sále. Páni poslanci, panie poslankyne, prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 64 poslancov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa ešte raz.

  Prosím, páni poslanci, poslednýkrát sa skúsme prezentovať a zistiť uznášaniaschopnosť Národnej rady. V prípade, že nebude dostatok prítomných poslancov, vyhlásim prestávku do 10.00 hodiny.

  Prezentovalo sa 69 poslancov.

  Prosil by som predsedov poslaneckých klubov, aby sme sa zišli na krátku poradu.

 • Po krátkej prestávke.

 • Otváram šiesty rokovací deň 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali písomne títo poslanci: Presperín, Kadlečíková, Kolláriková, Malíková, Rusnáková, Andrassy, Andrejčák, Gajdoš, Jasovský, Kovačič, Krajči, Malchárek, Oberhauser, Osuský, Petrák, Prokeš, Rakús, Sládeček a Ján Šimko.

 • Hlas z pléna.

 • Procedurálny návrh má pán poslanec Moric.

 • Ďakujem.

  Dovoľte mi, aby som ho uviedol. Pán podpredseda, v tejto snemovni som zažil už veľa dobrého i veľa zlého, veľa smiešneho i veľa smutného. Ale to, čo som zažil dvakrát, tak to som nezažil nikdy.

  Dnes tu bola naozaj veľká oslava. Všetci sme, teda všetci sme sa z toho tešili, bohužiaľ, niektorí poslanci, ktorí hovoria po maďarsky, tí sa z toho netešili. Ani netlieskali, ani nevstali.

 • My sme to odtiaľto videli, pán podpredseda. Pán Gyurovszky, prečo ste to spravili? Sedeli ste tam ako zmoknutá sliepka. Nehanbíte sa? Môžete sa smiať, koľko len chcete.

 • Vypnite pána poslanca Morica.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu.

  Pán poslanec Mikloško.

 • Ja by som chcel pánovi poslancovi Moricovi povedať, že predsa si myslím, že medzi našou dobou a minulou dobou je veľký rozdiel. Keď za Caucesca niekto netlieskal celý čas, náhodou už nevládal pol hodinu, tak išiel na 15 rokov do väzenia. Dnes Gyurovszky netlieskal, a predsa si myslím, že...

 • Reakcia z pléna.

 • Ale to už prešlo, pán Moric. To je už za nami.

 • Páni poslanci, prosil by som vás, aby ste prestali s takýmito poznámkami.

  Pristúpime k prerokúvaniu bodov, ktoré sme minulý týždeň, vlastne tento týždeň v Národnej rade prerokovali, ale sme o nich nehlasovali, v poradí tak, ako boli v pléne prerokované. Najskôr pristúpime k hlasovaniu o návrhoch, ktoré sme prerokovali v stredu.

  Pán podpredseda vlády Csáky podal informáciu vlády Slovenskej republiky o stave riešenia rómskej problematiky v Slovenskej republike. V rozprave k uvedenej informácii neboli podané žiadne návrhy na uznesenie, preto odporúčam, aby sme hlasovali o návrhu, ktorým Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie informáciu vlády Slovenskej republiky o riešení rómskej problematiky na Slovensku.

  Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

  Prezentovalo sa 72 poslancov.

  Panie poslankyne, vyhlasujem prestávku do 10.00 hodiny.

  Prosil by som predsedov poslaneckých klubov, aby sme sa zišli na krátku poradu v zasadačke predsedu Národnej rady.

 • Po prestávke.

 • Prosím, aby sme sa dostavili do rokovacej sály, budeme pokračovať hlasovaním o návrhu uznesenia k správe, ktorú podal pán podpredseda vlády Csáky, o stave riešenia rómskej problematiky v Slovenskej republike, ktorú odporúča, aby Národná rada vzala na vedomie.

  Skúsme sa prezentovať a zistiť prítomnosť poslancov.

  Prezentovalo sa 55 poslancov.

  Málo nás je. Páni poslanci, v prípade, že nebude dostatok poslancov prítomných v rokovacej sále, preruším rokovanie tejto schôdze a zídeme sa budúci týždeň. Jednoducho to nemá takto význam, aby sme viseli na jednom hlase a úmorne sa trápili a hľadali jedného poslanca za druhým. Myslím, že to nie je ani dôstojné, ani dobré.

  Prezentujme sa, páni poslanci.

  Prezentovalo sa 73 poslancov.

 • Hlasy v sále.

 • Hovorím, že vy poctivo hlasujete, ale nemôžeme visieť na vašich troch hlasoch. Raz hlasuješ, raz sa prezentuješ a druhý raz nie. Skúsme zistiť ešte raz, či nás je dosť.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Páni poslanci, prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada berie na vedomie správu o stave a riešení rómskej problematiky v Slovenskej republike.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 71 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďalej hlasujeme o správe o realizácii úloh Národného programu boja proti drogám za rok 1999 a aktualizácii úloh na rok 2000, ktorú predniesol taktiež podpredseda vlády pán Csáky.

  Spoločný spravodajca predniesol návrh na uznesenie, ktorým odporúča, aby Národná rada zobrala na vedomie správu o aktualizácii boja proti drogám.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďalšia správu, ktorú predniesol pán podpredseda vlády, bola správa o doterajšom postupe vlády Slovenskej republiky pri tvorbe a realizácii regionálnej politiky a pripravenosti Slovenska na využívanie podporných fondov Európskej únie.

  Spoločný spravodajca odporúča prijať uznesenie, ktorým Národná rada správu o realizácii regionálnej politiky a pripravenosti Slovenska na využívanie podporných fondov Európskej únie berie na vedomie.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 72 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Konštatujem, že uznesenie sme schválili.

  Ďalšiu správu predniesol pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny, bola to správa a opatrenia na riešenie nezamestnanosti v Slovenskej republike. Pán spoločný spravodajca odporúčal, aby sme správu zobrali na vedomie.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

  Ďalšiu správu predniesol pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, bola to správa o výsledku kontrolnej činnosti za rok 1999.

  Pán poslanec Benkovský ako spoločný spravodajca odporučil prijať uznesenie, ktorým Národná rada berie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 1999 na vedomie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďalšiu správu predniesol pán predseda Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Pán poslanec Mikloško navrhol uznesenie, ktorým odporúča správu o stave vysielania v Slovenskej republiky a činnosti Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie za rok 1999 zobrať na vedomie.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďalej budeme pokračovať hlasovaním o návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2000.

  Pán spoločný spravodajca Milan Ištván predniesol návrh na uznesenie, ktorý máte ako súčasť spoločnej správy výborov.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorým Národná rada schvaľuje rozpočet Fondu detí a mládeže na rok 2000 a v bode b) určuje rozdelenie fondu tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 72 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

  Ďalej budeme hlasovať o návrhu uznesenia k správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o petíciách doručených Národnej rade Slovenskej republiky a jej výborom v roku 1999 a o ich vybavení, tak ako máte návrh uznesenia v tlači 624.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorým Národná rada berie správu o doručených a vybavených petíciách na vedomie.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Prezentujme sa a hlasujme ešte raz.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh uznesenia sme schválili.

  Ďalej pristúpime k hlasovaniu o informácii Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu o výsledkoch poslaneckého prieskumu v Slovenskom pozemkovom fonde, tak ako návrh uznesenia predniesol pán spoločný spravodajca, ktorý odporučil zobrať správu na vedomie a v ďalšej časti odporúča vláde Slovenskej republiky novelizovať právnu úpravu postavenia Slovenského pozemkového fondu a po druhé zákonom upraviť možnosti Slovenského pozemkového fondu riešiť reštitúcie formou postúpenia pohľadávky.

  Prosím, prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Hlasujeme o návrhu uznesenia, ktorý som prečítal k tomuto návrhu, ktorým Národná rada...

 • Reakcia z pléna.

 • Páni poslanci, k tomuto prerokúvanému bodu programu boli dva návrhy uznesení. Jeden bol z výboru pre pôdohospodárstvo a druhý z výboru pre financie, rozpočet a menu. Budeme hlasovať oddelene o obidvoch návrhoch na uznesenie. Najskôr o návrhu, ktorý je návrhom z výboru pre pôdohospodárstvo, o výsledkoch poslaneckého prieskumu, tak ako som ho uviedol pred tým hlasovaním. Potom budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý predkladá Národnej rade výbor pre financie, rozpočet a menu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 47 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Teraz budeme hlasovať o ďalšom návrhu uznesenia k tomuto prerokúvanému bodu, ktorý podal výbor pre financie, rozpočet a menu, tak ako ho predniesol pán spoločný spravodajca pri prerokúvaní tohto bodu.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Ďakujeme opozícii.

  Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 52 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh uznesenia sme schválili.

  Ďalej budeme hlasovať o bode, ktorým je návrh uznesenia k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku zistení výboru pri prerokovaní žiadosti vyšetrovateľa Sekcie vyšetrovania kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 24. januára 2000, evidovanej pod číslom ČSV: VKE-19/OVOZTČ-1999, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 619).

  Prosil by som pána predsedu mandátového a imunitného výboru, aby predniesol návrh na uznesenie. Ide o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Gustáva Krajčiho na základe žiadosti vyšetrovateľa.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia poslanci,

  ešte raz prečítam návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky vo veci žiadosti vyšetrovateľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 24. januára 2000, evidovanej pod číslom ČVS: VKE-19/OVOZTČ-1999, o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  "Národná rada Slovenskej republiky v súlade s článkom 78 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vydáva súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. Gustáva Krajčiho na základe žiadosti vyšetrovateľa z 24. januára 2000."

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste o tomto uznesení dali hlasovať.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 45 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie, ktorým Národná rada vydáva súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gustáva Krajčiho na základe žiadosti vyšetrovateľa z 24. januára 2000, evidovanej pod číslom ČVS: VKE-19/OVOZTČ-1999.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prerokúvaniu posledného bodu programu 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým je...

 • Hlasy z pléna.

 • Predposledného. Ešte zákon o cenách. K dvom doteraz neprerokovaným návrhom zákonov. Prvý je

  vládny návrh zákona o telekomunikáciách,

  ktorý ste dostali ako tlač 553.

  Spoločnú správu výborov k tomuto návrhu zákona máte ako tlač 553a.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona odôvodnil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií pán Macejko.

  Máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda,

  vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  po prerokovaní vo výboroch Národnej rady, ktoré boli určené v prvom čítaní, predkladám Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona o telekomunikáciách na druhé čítanie. Návrh zákona o telekomunikáciách je jedným z kľúčových zákonov, ktoré budú určovať ďalší vývoj Slovenskej republiky.

  Rozvoj telekomunikácií a informatiky čoraz viac ovplyvňuje hospodársky, sociálny a kultúrny život spoločnosti. Aby sa mohol naplno uvoľniť ich potenciál, je potrebné vytvoriť pre ich rozvoj zodpovedajúce legislatívne prostredie. Pre rozvoj telekomunikácií to znamená otvoriť telekomunikačný trh na vstup nových subjektov, ktoré budú v konkurenčnom prostredí akceleračným stimulom rozvoja a regulovať ho.

  Navrhovaný zákon o telekomunikáciách je základným krokom v tomto procese. V príprave návrhu i pri jeho prerokovaní vo výboroch Národnej rady sa ukázal veľký záujem o vývoj telekomunikácií v najbližšej budúcnosti. Množstvo pripomienok v procese prípravy zákona zo všetkých sfér hospodárskeho a spoločenského života priniesol množstvo podnetov a námetov.

  Rozšírujúci sa telekomunikačný trh v Slovenskej republike priniesol najmä veľkú aktivitu nových poskytovateľov telekomunikačných služieb, ktorí sa svojimi návrhmi snažili urýchliť úplnú liberalizáciu telekomunikačného trhu v Slovenskej republike. Pri tomto záujme bolo samozrejmé, že požiadavky na prispôsobenie zákona rôznym účastníkom telekomunikačného procesu boli rôzne a ťažko bolo možné všetky zosúladiť. Táto skutočnosť mala odraz v permanentnom pripomienkovaní návrhu zákona.

  Vzhľadom na množstvo pripomienok bolo pomerne náročné ich analyzovať a aplikovať tak, aby ostali zachované základné princípy zákona. Preto nie všetky pripomienky bolo možné akceptovať. Predkladateľ vo svojom prístupe sledoval dodržanie základného smerovania zákona, a preto navrhuje akceptovať pripomienky, ktoré do tejto koncepcie zapadajú. Oceňujem aj iné pripomienky, ktoré nebolo možné z hľadiska predkladateľa podporiť, ale ktoré bude možné využiť pri uplatňovaní zákona v praxi.

  V procese prípravy zákona bolo potrebné zosúladiť progresívne liberalizačné trendy so záujmami v súčasnosti monopolného poskytovateľa verejnej telefónnej služby Slovenských telekomunikácií aj z hľadiska pripravovaného vstupu strategického partnera do tejto akciovej spoločnosti. Pripomienky, ktoré odzneli na rokovaniach výborov, ukázali, že poslanci vnikli do problematiky telekomunikácií a chcú skvalitniť predložený návrh tak, aby zodpovedal nárokom modernej spoločnosti. Prijatím predloženého zákona sa v Slovenskej republike vytvorí štandardné telekomunikačné prostredie, ktoré v oblasti telekomunikácií vytvorí základ na vstup Slovenska do medzinárodných štruktúr.

  Záverom vás, vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, žiadam o podporu predloženého návrhu zákona s pripomienkami, tak ako ich predložil gesčný výbor.

  Ďakujem vám pekne.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu zákona. Prosím, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz by som prosil určeného spravodajcu pána poslanca Palacku, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokúvania tohto návrhu zákona vo výboroch, ako aj o stanovisku, odporúčaní a záveroch, ktoré prijal gestorský výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som vás informoval o spoločnej správe výborov Národnej rady o prerokúvaní vládneho návrhu zákona o telekomunikáciách v druhom čítaní.

  Vládny návrh bol pridelený výborom a bol v nich prerokovaný v lehote, ktorú sme určili pri prvom čítaní, a gestorský výbor prerokoval spoločnú správu dnes ráno na svojom zasadnutí a prijal k tomu uznesenie, ktoré ste dostali rozdané do lavíc.

  Spoločná správa obsahuje všetky návrhy, ktoré boli schválené v jednotlivých výboroch. Spolu obsahuje 94 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor prijal k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom odporúčania a poveril ma, aby som predniesol túto spoločnú správu na zasadnutí Národnej rady.

  Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe pod bodmi 1 až 36, 38 až 82 a 84 až 93, hlasovať spoločne s návrhom schváliť ich. A o bodoch 37, 83 a 94 spoločnej správy hlasovať spoločne s návrhom neschváliť ich. Zároveň gestorský výbor odporúča Národnej rade zákon o telekomunikáciách schváliť.

  Ďakujem, pán predsedajúci. Môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca, za uvedenie spravodajskej správy.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Preto sa pýtam pánov poslancov, či sa do rozpravy k tomuto návrhu zákona hlási niekto ústne. Pán poslanec Tatár ako jediný. Nikto z ďalších prítomných pánov poslancov nechce v rozprave vystúpiť. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Tatár, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi krátko vystúpiť s jedným doplňujúcim návrhom k tomuto návrhu zákona, o ktorom rokovali už aj dva výbory.

  Predovšetkým chcem povedať, že chcem podporiť celý zákon ako celok aj so všetkými pripomienkami zo spoločnej správy, tak ako boli prednesené, lebo časť z nich sa dotýka aj problematiky, ktorej sa ja chcem krátko dotknúť, a tiež spresňuje a zlepšuje návrh.

  Ten pozmeňujúci návrh, ktorý podala skupina poslancov, sa týka jednej jedinej veci, a to je v podstate záujem verejnosti, záujem jednotlivých občanov, ale aj záujem štátu na tom, aby prevádzkovatelia telekomunikačných služieb mali istú povinnosť podľa určenia zodpovedného štátneho orgánu, a to je Telekomunikačný úrad, a teda ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, aby mali istú povinnosť poskytovať okruhy ďalším poskytovateľom služieb.

  Ten pozmeňujúci návrh je taký, že v § 24 navrhujeme doplniť nový odsek, a to takto: "Verejná telekomunikačná služba prenájmov okruhov obsahuje minimálny súbor telekomunikačných okruhov, ktorý spolu s ich parametrami určí všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií." To by bol ďalší nový odsek v § 24. Sú tam 3 odseky a my navrhujeme, aby toto bol prvý z nich a ostatné aby sa prečíslovali na 2, 3 a 4.

  K zdôvodneniu chcem povedať, že je to po prvé záujem štátu, aby mohol ovplyvniť rozsah týchto služieb, čiže v tomto sa zvyšuje právomoc štátu. Ide aj o záujem občanov, aby bola väčšia konkurencia, väčšia pestrosť, väčšia pluralita poskytovaných služieb do toho rozsahu, ako sa všeobecne záväzným právnym predpisom určí minimálny okruh. A teda, samozrejme, sme plne za privatizáciu telekomunikácií, ale pri všetkých takýchto službách je potrebná štátna regulácia a tu tým regulačným úradom bude Telekomunikačný úrad a štát si v tomto prípade má zachovať silné právomoci, aby ochraňoval záujmy občana aj záujem o to, aby tie služby boli širšie, aby bola väčšia konkurencia, aby to, čo čaká aj Slovensko, bolo rýchlejšie naplnené. To je veľké rozšírenie dátových služieb, informačných služieb, čo najlacnejší internet pre všetkých, pretože to dvíha krajinu, to je technológia, ktorá spôsobuje aj veľký hospodársky rozmach.

  Na podporu tohto pozmeňujúceho návrhu na záver chcem povedať, že aj v materiáloch, ktoré máme o telekomunikáciách z Parlamentného inštitútu, sa v oblasti legislatívy hovorí, v oblasti služieb a infraštruktúry, že je potrebná liberalizácia prenosu dát, že je potrebné, aby bola harmonizácia prístupových sietí pre poskytovateľov liberalizovaných služieb prostredníctvom systému služby otvorenej siete. Treba rozšíriť liberalizáciu na ekonomicky veľmi významnú službu, aj verejné hlasové telefóny. A infraštruktúru liberalizovať. A zároveň, a to je ten piaty bod, vytvoriť regulatívny rámec, ktorého úlohou je určovať licenčné podmienky a postupy, vzájomné prepojenie sietí a povinnosti pri poskytovaní univerzálnych služieb. Čiže na záver, v prospech väčšieho rozšírenia kvalitných konkurenčných a lacných služieb v prospech občana a v prospech toho, aby štátna správa mala na toto vplyv, prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.

  Ďakujem.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána ministra, či sa chce vyjadriť k návrhu, ktorý predložil. Áno.

  Nech sa páči.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  k tomuto návrhu, ktorý bol teraz prednesený, včera v gestorskom výbore sme mali dosť dlhú diskusiu. Prakticky súhlasíme vecne s týmto návrhom, ale tento všeobecne záväzný právny predpis by sa vydal pre jedného jediného operátora, ktorým sú Slovenské telekomunikácie. Čiže všetky tieto povinnosti je možné mu určiť v licencii, ktorú bude mať vydanú. Keďže viac takýchto operátorov tu nie je, ani nemôže teoreticky byť. Takže len dávam na zváženie, či má zmysel vydávať všeobecne záväzný právny predpis pre jeden jediný subjekt. Aj preto včera v gestorskom výbore predkladateľ spolu s gestorským výborom rozhodol, že tento pozmeňujúci návrh je možné riešiť v licencii bez toho, aby to bolo v zákone.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Pán predsedajúci, ja len doplním vlastne vysvetlenie pána ministra. Naozaj ide o to, že verejná telekomunikačná služba je živnosť, ktorá je viazaná na licenciu. Jednoducho to nemôže robiť ktokoľvek. A Telekomunikačný úrad bude vydávať licenciu na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby. V tej licencii uloží presné podmienky, ako sa tie služby vykonávajú. A ako bolo povedané, aj po diskusii s ústavnoprávnym výborom a s legislatívnym odborom sme dospeli k tomu, že v zákone uložiť ministerstvu vydať všeobecne platný predpis, to znamená nejakú vyhlášku, ktorá bude zverejnená v Zbierke zákonov a bude sa týkať len jedného operátora, ktorý má licenciu na verejnú telekomunikačnú službu, sa nám zdá nadbytočné, resp. mätúce v právnom poriadku, preto si myslím, že ten pozmeňujúci návrh nie je účelné zakomponovať do konečného znenia zákona.

  Keďže v rozprave iné návrhy nezazneli, tak myslím, že môžeme pristúpiť k hlasovaniu, pán predsedajúci.

 • Pán spoločný spravodajca, ja by som odporúčal, ak by bol všeobecný súhlas, keby sme teraz tento bod prerušili a prerokovali v rámci druhého čítania zákon o cenách a potom by sme hlasovali o obidvoch návrhoch naraz.

  Prosil by som preto pani ministerku pre správu a privatizáciu národného majetku, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky uviedla

  vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 18/1996 Z. z. o cenách,

  ktorý ste dostali ako tlač 557.

  Spoločnú správu výborov k tomuto návrhu zákona máte ako tlač 557a.

  Prosím teraz pani ministerku, aby predmetný návrh vlády uviedla.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážené dámy poslankyne,

  vážení páni,

  s cieľom vytvorenia a zabezpečenia podmienok na úplnú liberalizáciu telekomunikačných služieb a s cieľom zriadenia nezávislého národného regulačného úradu v súlade so smernicami Európskej únie bol vypracovaný návrh zákona o telekomunikáciách. Predložený návrh na úseku cien je vyvolanou novelou zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 18/1996 Z. z. o cenách. Podľa uvedeného návrhu zákona o telekomunikáciách, podľa ktorého v § 32 regulácia cien sa vykonáva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o cenách. Podľa platného zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 18/1996 Z. z. o cenách reguláciu cien vykonávajú cenové orgány, ktorými sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky, a v rozsahu ustanovenom ministerstvom financií aj okresné úrady. Rovnako cenovú kontrolu podľa citovaného zákona o cenách vykonávajú cenové kontrolné orgány, ktorými sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky, okresné úrady, správy finančnej kontroly a Slovenská obchodná inšpekcia.

  Vychádzajúc z uvedených skutočností, je žiaduce navrhovanou novelou zákona o cenách rozšíriť okruh cenových orgánov a cenových kontrolných orgánov o nové orgány štátnej správy, ktoré podľa navrhovaného zákona o telekomunikáciách a ďalších pripravovaných zákonoch budú zabezpečovať štátnu reguláciu prirodzených monopolov, a tým aj regulácie cien tovarov prirodzených monopolov. Finančné dôsledky samotná navrhovaná novela cenového zákona na štátny rozpočet, na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest nevyvoláva, pretože uvedený návrh len nadväzuje na navrhované ustanovenia zákona o telekomunikáciách.

  Štátny rozpočet počíta s privatizáciou akciovej spoločnosti Slovenské telekomunikácie. Odďaľovaním tohto procesu by sa ohrozil aj očakávaný výnos do štátneho rozpočtu, dokonca hrozí pozastavenie procesu privatizácie. Aby predložený vládny návrh zákona o telekomunikáciách v oblasti cenovej regulácie mohol byť účinný, je potrebné zabezpečiť súbežné nadobudnutie účinnosti aj tejto novely cenového zákona. A o podporu týchto návrhov prosím ctenú poslaneckú snemovňu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pani ministerke za uvedenie vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 18/1996 Z. z. o cenách.

  Teraz prosím pána poslanca Benkovského, ktorého určil gestorský výbor, aby Národnú radu informoval o výsledku prerokúvania tohto návrhu zákona vo výboroch, ako aj o odporúčaní gestorského výboru.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vám z poverenia gestorského výboru predložil spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 18/1996 Z. z. o cenách (tlač 557).

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením číslo 795 z 9. mája 2000 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 18/1996 Z. z. o cenách, týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne ihneď.

  Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 18/1996 Z. z. o cenách, stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská. Odporučil by som, keďže je tá spoločná správa predložená písomne, pokiaľ bude spoločná dohoda, aby sme neuvádzali všetky navrhované zmeny, pretože tieto sú písomne uvedené v predloženej spoločnej správe.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 18/1996 Z. z. o cenách, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v zmysle § 79 ods. 4, § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 18/1996 Z. z. o cenách, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, o ktorom som hovoril, bola schválená uznesením gestorského výboru číslo 388 zo 17. mája 2000.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi za uvedenie spoločnej správy, ako aj návrhu na uznesenie. Prosím, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som privítal na balkóne v Národnej rade Slovenskej republiky žiakov a študentov stredných škôl z oravskej dediny Podbiel.

 • Budeme pokračovať v prerokúvaní návrhu zákona o cenách. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som do rozpravy nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto ústne. Konštatujem, že nie, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Páni poslanci, panie poslankyne, o päť minút budeme hlasovať. Odporúčam, aby o 11.05 hodine boli všetci poslanci prítomní v rokovacej sále. Prosil by som pánov predsedov poslaneckých klubov, aby poslancov zo svojich poslaneckých klubov poslali do rokovacej sály na hlasovanie, aby sme mohli rokovanie 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky skončiť.

  Páni poslanci, prosím, prezentujme sa, zistíme prítomnosť.

  Prezentovalo sa 70 poslancov.

 • Reakcia z pléna.

 • Ja aj desaťkrát dám prezentáciu. Čo dáme, keď nikto neprichádza?

 • Ruch v sále.

 • Prosím, prezentujme sa ešte raz.

  Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu. Prosil by som pána poslanca Palacku, ktorý bol spoločný spravodajca, resp. je spoločným spravodajcom k návrhu zákona o telekomunikáciách, aby uvádzal jednotlivé návrhy na hlasovanie, tak ako sú uvedené v spoločnej správe gestorského výboru, a potom návrhy, ktoré v rámci rozpravy predniesli páni poslanci.

  Pán poslanec Palacka, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  V rozprave vystúpil jeden pán poslanec a predložil jeden pozmeňujúci návrh, takže navrhujem, aby sme hlasovali najskôr o spoločnej správe a potom o návrhu pána poslanca Tatára.

  V spoločnej správe, tak ako som uviedol pred začiatkom druhého čítania, je spolu 94 pozmeňujúcich návrhov a odporúčam, aby sme najskôr hlasovali o bodoch 1 až 36, 38 až 82 a 84 až 93 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Prezentujme sa, páni poslanci, počuli ste návrh pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča hlasovať o bodoch 1 až 36, 38 až 82 a 84 až 93 spoločne s odporúčaním gestorského výboru návrhy schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Teraz navrhujem, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o bodoch 37, 83 a 94 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ich.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán spoločný spravodajca s odporúčaním body 37, 83 a 94 zo spoločnej správy neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasoval 1 poslanec.

  Proti návrhu hlasovalo 71 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Konštatujem, že uvedené body zo spoločnej správy sme neschválili.

 • A teraz, pán predsedajúci, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predniesol v rozprave pán poslanec Tatár.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o návrhu, ktorý v rozprave predniesol pán poslanec Tatár a ktorý sa týka § 24, ktorým navrhuje návrh zákona doplniť o nový odsek znenia, ako ho máte uvedené v návrhu, ktorý máte písomne rozdaný v laviciach.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 53 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.

  Konštatujem, že uvedený pozmeňujúci návrh sme schválili.

 • Tým sme vyčerpali všetky pozmeňujúce návrhy, pán predsedajúci.

  Vzhľadom na to, že zákon sa prerokúva v skrátenom legislatívnom konaní, môžeme pristúpiť k tretiemu čítaniu zákona.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pán spoločný spravodajca odporúča návrh zákona prerokovať ihneď v treťom čítaní, keďže návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, lehoty medzi druhým a tretím čítaním v zmysle zákona o rokovacom poriadku sú také, že je možné pristúpiť k takémuto postupu.

  Otváram rozpravu k tomuto návrhu zákona.

  Pýtam sa pánov poslancov, či má niekto návrhy na zmenu, doplnenie a odstránenie legislatívnotechnických nedostatkov v uvedenom návrhu zákona. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosil by som teraz pána spoločného spravodajcu, aby uviedol návrh na záverečné hlasovanie s odporúčaním gestorského výboru.

 • Ďakujem pekne.

  Pán predsedajúci, navrhujem, aby Národná rada prijala uznesenie, ktorým tento návrh zákona schvaľuje. Dajte hlasovať o tomto návrhu zákona ako o celku.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh, ktorým pán spoločný spravodajca odporúča návrh zákona schváliť. Prezentujme sa a hlasujme.

  Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále, zaujmite miesta. Páni poslanci, prosím, dostal som pokyn z posledných radov, že máme pristúpiť k hlasovaniu.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 4 poslanci.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenie, ktorým sme prijali návrh zákona o telekomunikáciách.

  Ďakujem pánovi ministrovi a pánovi poslancovi Palackovi.

  Teraz by som poprosil pána poslanca Benkovského, ktorý je spoločným spravodajcom k návrhu zákona o cenách, aby uviedol návrh na hlasovanie.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Keďže v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, odporúčam, aby sme hlasovali spoločne o návrhoch zo spoločnej správy, ktoré sú uvedené pod bodom IV.

 • Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe 557a, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že uvedené návrhy zo spoločnej správy sme schválili.

 • Vyčerpali sme všetky pozmeňujúce návrhy. Mám poverenie gestorského výboru k tomuto návrhu zákona, aby sme pokračovali v treťom čítaní vzhľadom na to, že ide o skrátené legislatívne konanie.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh, budeme hlasovať o návrhu, aby Národná rada prerokovala ihneď návrh zákona v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona o cenách.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa pánov poslancov, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť ústne, keďže písomne som nedostal žiadne prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak. Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosil by som pána spoločného spravodajcu, aby uviedol návrh na záverečné uznesenie.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán predsedajúci, odporúčam, aby ste dali hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu a schválenie vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 18/1996 Z. z. o cenách.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh. Prezentujme sa, budeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie, ktorým Národná rada prijala zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 18/1996 Z. z. o cenách.

 • Ruch v sále.

 • Prosil by som ešte teraz o pokoj v rokovacej sále.

  Hlási sa pán poslanec Budaj a pán poslanec Farkas.

  Ďakujem pánovi ministrovi a pani ministerke za spoluprácu pri prerokúvaní návrhov zákonov.

  Prosím, pán poslanec Budaj.

 • Vážení kolegovia,

  chcel by som vás informovať, že na základe uznesenia Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá z 11. mája a zároveň na základe porady troch klubov, klubu SDĽ, SOP a SDK, chcem navrhnúť, aby sa pripravila na rokovanie 32. schôdze Národnej rady komplexná informácia o okolnostiach súvisiacich s privatizáciou Štúdia Koliba. V uznesení výboru sa navrhuje, aby sa touto správou zaviazal minister kultúry na základe spolupráce s ministerstvom vnútra, ministerstvom financií a ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh, ktorým pán poslanec Budaj žiada, aby na budúce rokovanie Národnej rady predložil správu o Kolibe pán minister kultúry, pani ministerka financií, pani ministerka privatizácie a pán minister vnútra.

  Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Budaja.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 70 poslancov.

  Proti návrh hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Návrh sme schválili.

  Pani poslankyne,

  páni poslanci,

  vyhlasujem rokovanie 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky za skončené.

  Prajem vám všetkým príjemnú cestu domov a príjemný víkend.

  Ďakujeme, dovidenia.

 • Rokovanie 31. schôdze NR SR sa skončilo o 11.30 hodine.