• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram druhý deň rokovania 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: pani poslankyňa Aibeková, pán poslanec Hóka, pán poslanec Rakús, pán poslanec Zajac, pán poslanec Weiss. Na zahraničnej služobnej ceste sú predseda parlamentu pán Migaš a pán Robert Fico, poslanec Národnej rady.

  Páni poslanci, pani poslankyne, chcem vás poprosiť, aby sme vypli mobilné telefóny, urobili tak zadosť aj príslušnému paragrafu rokovacieho poriadku, aby nás nevyrušovali počas rokovania dnešného programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa schváleného programu v rokovaní prerušenej 3. schôdze Národnej rady pokračujeme

  návrhom na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky do výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pani poslankyne, páni poslanci, poslanec Ivan Lexa nebol na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady zvolený ani do jedného z navrhnutých výborov.

  Klub poslancov Hnutia za demokratické Slovensko navrhuje, aby poslanec Ivan Lexa bol zaradený do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Osobitného kontrolného výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby.

  Návrh na zaradenie poslanca Lexu do výborov ste dostali ako tlač 47.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy sa písomne neprihlásili žiadni poslanci. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne. Konštatujem, že do rozpravy ústne sa prihlásil pán poslanec Lexa. Nikto viac sa nehlási do rozpravy ústne. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  S procedurálnym návrhom sa hlási pán poslanec Cuper.

 • Pán predsedajúci, chcem vám pripomenúť, že je vašou povinnosťou, než začnete rokovací deň, zistiť, či je táto snemovňa uznášaniaschopná, až potom začať rokovanie v súlade s rokovacím poriadkom.

 • Pán poslanec, v rokovacom poriadku sa výslovne nehovorí o tom, že musím dať prezentáciu. Zistil som, že v snemovni je nadpolovičná väčšina poslancov, a otvoril som rokovanie schôdze v dnešný deň.

  V rozprave vystúpi pán poslanec Lexa.

 • Pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni poslanci,

  s veľkým záujmom som sledoval priebeh prvých dvoch schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky v II. volebnom období a chcem konštatovať, že prístupy dnes koaličných poslancov ma v ničom neprekvapili. V plnej nahote pred občanmi Slovenskej republiky predviedli svoju pravú tvár ľudí, ktorých osobné záujmy sú rozhodujúcou hnacou silou pri riešení problémov. Preto svoje vystúpenie venujem predovšetkým im.

  V rozpore so všetkým, čo ste hlásali uplynulé štyri roky pod zástierkou demokracie, ste začali surovú konfrontáciu a revanšizmus vo vašej politickej práci. Každý občan mal a má možnosť vidieť priepastný rozdiel medzi vašimi sľubmi a skutočnosťou. Spomínam si na rok 1994. Áno, jeden deň sa rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnilo v nočných hodinách z 3. na 4. novembra 1994. Spomínam si, ako ste sa hneď ráno 4. novembra rozbehli po svete s ostrou kritikou tohto postupu do všetkých medzinárodných inštitúcií s výkrikmi, že vraj demokracia na Slovensku sa skončila, že nastupuje autoritatívny režim, že nastupujú personálne čistky, že krajina je v ohrození a podobne.

  Obehli ste všetkých veľvyslancov pôsobiacich v Slovenskej republike a začali ste štvavú kampaň proti vlastnej krajine za výdatnej pomoci nových masovokomunikačných prostriedkov. Dokonca niektorí z vás pomáhali pri príprave demaršov niektorých cudzích krajín voči legitímne zvolenej vláde, ktorá tu úspešne vládla posledné štyri roky. Toto rokovanie ste aj pomenovali nocou dlhých nožov a roky ste demonštratívne poukazovali na údajnú nedemokratickosť týchto krokov a aj na základe tejto demagógie sa vám podarilo oklamať a pomýliť mnohých ľudí.

  Chcem sa vás opýtať, vážené dámy demokratky a páni demokrati, ako chcete nazvať tieto nepretržité každonočné rokovania, ktoré tu uplynulé dva týždne v kuse predvádzate pred celou slovenskou verejnosťou. Už dva týždne parlament Slovenskej republiky zasadá v noci pod vašou pseudodemokratickou taktovkou a "krágľuje" ľudí. Začali ste etapu primitívneho revanšizmu spojeného s cynickou argumentáciou údajne v potrebe náprav z predchádzajúceho obdobia.

 • Pán poslanec, dovolím si vás upozorniť, aby ste hovorili k veci.

 • Vážený pán predsedajúci, dostanem sa k veci, samozrejme, toto považujem za súvis a dôsledok i toho, prečo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky nebol zaradený na ustanovujúcej schôdzi, a dostanem sa k tomu, rozprávam k veci.

  Štyri roky ste ohlupovali ľudí tým, že ste demonštratívne odmietali väčšinový princíp pri obsadzovaní parlamentných postov. Vehementne ste obhajovali systém pomerného zastúpenia. Dnes je zrejmé, že ste oklamali ľudí, a to hneď od prvých chvíľ, odkedy ste privoňali k moci. Ak by ste si ctili vlastné slová, nemôže byť na čele parlamentu človek, ktorý reprezentuje len 23 zo 150 poslancov Národnej rady, ale nutne pri tomto systéme by musel parlament viesť poslanec najsilnejšieho politického subjektu - Hnutia za demokratické Slovensko, ktorého poslancov ste odstavili do roly štatistov. Vytvorili ste pochybnú a neštandardnú skupinu ľudí z malých politických subjektov, ktorí sú z ultrapravého, liberálneho i ľavicového spektra s výrazným zastúpením ľudí, ktorí roky demonštratívne do malých medzinárodných inštitúcií útočili a útočia na integritu a zvrchovanosť Slovenskej republiky. Ľudí, ktorí roky štvali a poškodzovali záujmu súvisiace so suverenitou i svojbytnosťou našej vlasti. Ľudí, ktorým vo volebnej kampani na území Slovenskej republiky výrazne pomáhali zahraničné elektronické médiá, ktoré ovplyvňujú myslenie predovšetkým na juhu Slovenska. V mene Kováčovcov ste toto urobili. Kto vám dal na toto mandát, ktorý duch vám pošepkal takéto riešenie, ktoré má údajne zabezpečiť prosperitu a štátnu zvrchovanosť Slovenskej republiky?

  V mene občanov tohto štátu sa domnievam, že nie. Ľudia volili politické subjekty ako jednotlivé politické strany. Mnohí netušili, že lídri 9 politických ministrán tvoriaci dnešnú garnitúru vytvoria krívajúceho deväťhlavého draka, ktorého všetky hlavy majú len jedno spoločné, a to je množstvo síry v "krágľujúcich" papuliach. Tento drak dva týždne po nociach zasadá, "krágľuje", chrlí síru, oheň, strach a každou papuľou sa snaží utrhnúť si pre seba čo najviac.

  Občania vo voľbách volili vo voľnej súťaži politických strán za, a nie proti. Volili pozitívne, a nie negatívne. Volili tých, ktorým dôverujú, a nie tých, ktorým nedôverujú. V tejto voľnej súťaži politických strán získalo najviac dôvery Hnutie za demokratické Slovensko, ktoré dnes v rozpore s názorom najväčšieho počtu občanov tohto štátu vytesňujete na okraj. Toto je, prosím, realita dnešných dní. Domnievali sa hádam voliči SDĽ, že ich politické vedenie vstúpi do vlády s tými, ktorí hlasovali za schválenie zákona o zločinnosti minulého režimu, čím vlastne zákonom o kolektívnej vine označili svojich terajších partnerov za zločincov? Veď podľa tohto zákona sú zločincami napríklad aj páni Weiss, Kanis a iní. Alebo s tými, ktorí sa trvale usilujú o autonómiu a dezintegráciu v Slovenskej republike a ktorí svoj program stavali a stavajú len pre malé územie našej republiky? Alebo s tými, ktorých sociálny program možno zhrnúť do vety: Občan, staraj sa o seba sám, a keď to nedokážeš, umri. Alebo sa hádam voliči Strany občianskeho porozumenia domnievali, že sa ich zvolení zástupcovia v rozpore so svojimi deklaráciami zapoja od prvých chvíľ do revanšistickej, nenávistnej a cynickej "krágľovacej" nočnej politiky?

  Vážené dámy a páni, osobitne i vy pseudodemokrati, na ustanovujúcej schôdzi ste odmietli zaradiť poslanca Národnej rady Slovenskej republiky do výborov, v ktorých chcel pracovať, a do ktorých ho opakovane navrhoval jeho poslanecký klub. Áno, som prvým poslancom v histórii samostatnej Slovenskej republiky, ktorého odmietla zostava "krágľovačov" zaradiť do výborov, v ktorých som chcel pracovať. Aké dôvody vás k tomu viedli? Rozmýšľal som o tom. Odborné? Ťažko. Nakoniec v období rokov 1994 - 1995 som už pracoval vo výbore pre obranu a bezpečnosť a tiež som bol istý čas aj predsedom Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Výbor, ktorému som vtedy predsedal, zdokumentoval a Národnej rade Slovenskej republiky predložil dôkazy o činnosti vtedajšieho vedenia Slovenskej informačnej služby, o jeho angažovanosti sa proti národným a demokratickým silám Slovenskej republiky.

  Na základe tejto správy ste vy, vážené dámy, páni, odhlasovali vyslovenie nedôvery vtedajšiemu prezidentovi Slovenskej republiky Michalovi Kováčovi, ktorý bol do týchto aktivít zainteresovaný. Počas uplynulých tri a pol roka som pracoval ako riaditeľ Slovenskej informačnej služby a nemyslím si, že v oblasti poznania práce i kontroly spravodajských aktivít je v tejto snemovni dnes skúsenejší človek. A ruku na srdce, pokiaľ hovoríte o odbornosti, ako hodnotíte skutočnosť, že po štyroch rokoch sľubovania odborníkov do vedenia štátu ste do vedenia tohto parlamentu zvolili človeka, ktorý ukázal toľko diletantstva za jediný deň, ako tomu bolo minulý týždeň?

  Dôvody morálne? Ťažko, pretože vždy som stál na strane zákona a pravdy a nič na tom nemení ani poľovačka, ktorú na moju osobu organizujú niektoré elementy činné v politike, ktoré v rozpore so všetkými základnými atribútmi budovania právneho štátu si dovoľujú obviňovať ma z protizákonnej činnosti bez akýchkoľvek dôkazov. Táto snemovňa, v ktorej dnes väčšinu majú pseudodemokrati, sa postavila do úlohy sudcu za prispenia niektorých masovokomunikačných prostriedkov. Teda nie polícia, prokuratúra a súdy, ale politici a novinári chcú rozhodovať a posudzovať zákon. Základom každého právneho štátu a každého Trestného poriadku v demokratických krajinách je prezumpcia neviny a nikto, opakujem nikto nemá právo kohokoľvek bez právoplatného rozsudku súdu označiť za osobu alebo človeka, ktorý porušil zákon. Na to sú v demokratickom štáte demokratické inštitúty.

  V tomto štáte však vašou zásluhou právo a demokracia začína dostávať vážne trhliny. Napriek tomu, že viacerí z vás zadávajú politickú objednávku, organizujú komandá zložené z vybraných spolitizovaných príslušníkov polície, si svoju hrdosť vziať nenechám. O činnosti týchto kománd i ďalšie súvislosti vám ozrejmím pri najbližšej príležitosti.

  Ostávajú teda dôvody osobné. Áno, mnohých z vás poznám za tie roky v službe pre štát, lebo mám názor, že niektorí z vás sú ľudia, ktorým slová ako morálka, právo a demokracia znejú ako pichľavé tŕnie vo vlastných ušiach.

  Na margo uvedeného chcem povedať ešte jednu poznámku, ktorá ilustruje váš spôsob myslenia a vaše prístupy. Do funkcie predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť ste zvolili poslanca KDH pána Vladimíra s druhým menom Palko.

 • Ruch v sále.

 • Tento človek pôsobil v rokoch 1991 a 1992 ako námestník riaditeľa Federálnej bezpečnostnej informačnej služby vo vtedajšom Česko-Slovensku. Jeho hlavnou úlohou, ako i úlohou tejto služby bolo chrániť ústavné zriadenie, integritu, územnú zvrchovanosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

 • Pán poslanec, prosím, hovorte k veci.

 • Hovorím k veci, pán predsedajúci.

 • Prejavy nesúhlasu v sále.

 • Bol to jasný centralistický federalistický zákon. V praxi to znamenalo sledovanie, odpočúvanie a monitoring všetkých tých občanov vtedajšieho Česko-Slovenska, ktorí vyvíjali aktivitu proti záujmom tvrdej československej federácie. Za extrémistické, nacionalistické živly podľa vtedajšej terminológie boli označení aj všetci tí, ktorí sa usilovali o vymanenie sa z českej nadvlády, ktorí obrodzovali ducha slovenského národa, ktorí sa usilovali o rovnoprávne postavenie slovenského národa a občanov v medzinárodnej sústave štátnych spoločenstiev. Predmetom záujmu zastrašovania Federálnej bezpečnostnej a informačnej služby v bývalej ČSFR boli všetci slovenskí národovci, a to tak po línii politického, verejného, spoločenského, kultúrneho, bezpečnostného i cirkevného života. Jeden, na ktorého Federálna bezpečnostná a informačná služba predovšetkým v roku 1992 sústredila najväčšiu pozornosť, bol zakladateľ zvrchovaného slovenského štátu Vladimír Mečiar a mnohí jeho súputníci. Niektorí z vás si iste pamätajú na zverejnenie...

 • Hlasy v sále.

 • Pani poslankyňa, hovorím plne k veci. Hovorím o osobe, ktorú ste zvolili za predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorého ste zvolili.

 • Hlasy z pléna.

 • Pán poslanec, hovorte o zaradení do výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Už som vás dvakrát upozornil.

 • Hovorím k veci. Niektorí z vás si iste pamätajú na zverejnenie prísneho tajného rozkazu z mája 1992, ktorý podpísal vtedajší riaditeľ Federálnej bezpečnostnej a informačnej služby, dnes žijúci v Prahe Štefan Bačinský. V preambule tohto rozkazu sa písalo: "V súvislosti s predpokladaným víťazstvom extrémistických, šovinistických a nacionalistických síl na Slovensku v parlamentných voľbách 1992 nariaďujem skartovať..." - koniec citácie a ďalej tri strany podrobností, to, čo sa skartovať má. Išlo o materiály, ktoré dokumentovali túto, na záchranu tvrdej federácie vyvíjanú činnosť Federálnej bezpečnostnej a informačnej služby.

  Dnešný predseda výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorého ste zvolili na ustanovujúcej schôdzi, pred niekoľkými rokmi bol námestníkom tohto riaditeľa Federálnej bezpečnostnej a informačnej služby, ktorý v konečnej fáze zabezpečoval plnenie tohto rozkazu. Alebo do výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby ste zvolili osoby, o ktorých je verejne známe, že boli nakazené vírusom A bývalej československej Štátnej bezpečnosti. Uznávam, že majú isté spravodajské skúsenosti, ale s ohľadom na morálne aspekty si dovolím ich nomináciu do tohto výboru spochybniť. To je výbor, do ktorého ste ma taktiež nezvolili.

  Čoho sa tak bojíte? Kontroly, ktorú tam budem vykonávať kvalifikovane? Kontroly nového vedenia Slovenskej informačnej služby? Kontroly spolitizovaného ministerstva vnútra, ktoré zavádza minister?

  Chcem vám oznámiť, že ste porušili moje elementárne právo poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pracovať vo výboroch, v ktorých som mal záujem pracovať, do ktorých som bol nominovaný mojím poslaneckým klubom, a pre prácu, pre ktorú mám nielen odborné predpoklady, ale aj zanietenosť.

  Toto rozhodnutie ste prijali v rozpore s vašimi verejnými vyhláseniami, ktorými ste klamali niekoľko rokov občanov tohto štátu, v rozpore s dobrými mravmi a v rozpore s demokratickým chápaním vývoja parlamentnej demokracie. Ak mám byť úprimný, toto rozhodnutie ma neprekvapilo, pretože zodpovedá názoru, ktorý som si o niektorých z vás už dávnejšie vytvoril.

  Zároveň vám chcem oznámiť, že v prípade, že mi neumožníte pracovať vo výbore, do ktorého som bol nominovaný klubom Hnutia za demokratické Slovensko, sa na práci iného výboru zúčastňovať nebudem a žiadam vás, aby ste ma do iného výboru ani nezaraďovali. V takomto prípade mi bude cťou byť nezaradeným poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Andrassy.

 • Pán poslanec Ivan Lexa ukázal nielen nám, ale aj divákom televízie, prečo na prvej schôdzi nebol zaradený do výboru, o ktorý má taký eminentný záujem a o ktorom sa takto vyjadril teraz na konci, že do iného ani nepôjde. Čakal som niečo úplne iné, že nás presvedčí o tom, prečo by sme práve jeho mali zaradiť do výboru pre obranu a bezpečnosť. Takisto s ním plne súhlasím, že má právo pracovať vo výbore ako každý poslanec, ale nemôžem súhlasiť s tým, aby sa pán Lexa, bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby, ktorá je obvinená z viacerých prešľapov zákona, stal práve členom branno-bezpečnostného výboru a výboru na kontrolu tejto tajnej služby.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pán poslanec Sopko.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  chcel by som reagovať na pána poslanca Lexu v súlade s tým, že naše sľuby a plnenie našich volebných sľubov zhodnotia občania Slovenskej republiky, ale po období trošku dlhšom, ako je jeden týždeň. Vy ste, vážení kolegovia z HZDS, poriadne nezhodnotili ani svoje štvorročné pôsobenie. A chcete, aby sme my skladali účet za obdobie pomaly jedného týždňa. Ubezpečujem vás, že naše sľuby nebudeme plniť v rétorike pána Kozlíka s tým, že to boli predvolebné bonmoty. Také neboli. Ku každej programovej téze zaujmeme seriózne stanovisko, a hádam na každom zasadnutí.

  Ak parlament zasadá v nočných hodinách, tak len preto, že tzv. konštruktívna opozícia, to ste vy, faktickými poznámkami a procedurálnymi návrhmi narúša priebeh schôdze úmyselne, aby sme sa ďalej nedostali.

 • Pán poslanec k vystúpeniu pána Lexu.

 • Pán Lexa hovoril o všeličom a nakoniec o ničom. Jedno musíme pochopiť. Ja som tu bol štyri roky štatista. Veľa som v Národnej rade rozprával. Nedostalo sa mi ani tej cti, aby členovia vlády, osobne pán Kozlík, budem ho mnohokrát spomínať, vôbec dali odpoveď na to, čo sa človek pýtal. Takže buďte takí láskaví, vyrovnajte sa s tým, že v mnohých veciach budete štatistami, budete počúvať a nebudete môcť zmeniť priebeh veci. Žiaľ, je to tak.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Maňka.

  Zapnite pána poslanca Maňku.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  mrzí ma, že pán Lexa nepriamo označil pána Slotu, predsedu výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby, za nepriateľa slovenského národa. Po prvýkrát vo svojom živote som práve teraz zažil prípad, že poslanec, o ktorého zaradení máme hlasovať, uráža svojich voličov predtým, ako majú o ňom hlasovať. Aj ja som pred vystúpením pána Lexu zvažoval o svojom hlase, ale pripadá mi to, že pán Lexa asi nechce byť do týchto výborov zvolený, keď sa takto správa. Aspoň z jeho prejavu som to tak pochopil a čudujem sa tomu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pani poslankyňa Tóthová.

 • Vážená snemovňa,

  chcem potvrdiť stanovisko pána poslanca Lexu, ktoré vám z pultu adresoval, že v rozprave môže hovoriť o širokom okruhu súvisiacich otázok, ktoré on považuje za súvisiace s prerokovanou témou. Jedine faktické poznámky, tie musia smerovať k prednesenému bodu alebo k tomu, k čomu smerujú. Parlament je miesto, kde sa vyjadrujú názory. To už z vlastného názvu parlamentu vyplýva, preto považujem za nedemokratické, že ste rušili priebeh vystúpenia pána poslanca Lexu, ktorý má plné právo povedať stanovisko aj k otázkam, ktoré súvisia s jeho zaradením. Preto by som bola veľmi rada, vážení poslanci koalície, aby ste, keď už personálne robíte silné čistky, aspoň poslancom Hnutia za demokratické Slovensko v tomto parlamente dali možnosť vyjadriť názory, názory opozičné a podľa môjho názoru odrážajúce skutočnú realitu stavu veci.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pán poslanec Osuský.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážená Národná rada,

  poslanec Lexa tu dlhé minúty urážal väčšinu Národnej rady. Dovolával sa prezumpcie neviny a zároveň obviňoval a súdil tých, ktorí vraj kontrolovali, odpočúvali a sledovali väčšinu občanov bez toho, aby to kedykoľvek dokázal. Treba povedať, že to, čo tu predviedol, to, že tu hovoril o demokratoch ako o nadávke, ukazuje, o čo ide. Sme demokrati, a preto mu síce nedáme pusu na čelo, ale neurobíme ani to druhé, čo patrí k jeho zvyčajnej textovej výbave. Povedal by som však, že to, že nakoniec nám povedal, že bude pre neho cťou, že bude nezaradeným poslancom, je iste jeho osobným názorom. Musím povedať, že prítomnosť takýchto poslancov, žiaľbohu, nie je cťou pre Národnú radu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Faktická poznámka - pani poslankyňa Sabolová.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcela by som pripomenúť hlavne pánu poslancovi Lexovi, ale aj všetkým poslancom Hnutia za demokratické Slovensko, že majú veľmi krátku pamäť. Elementárne právo poslanca Lexu pracovať vo výbore, v ktorom chce alebo v ktorom chce jeho politická strana, je veľmi pekné vyjadrenie, ale zrejme zabudli, že v noci z 3. na 4. novembra 1994 preradili skoro všetkých poslancov z opozície do výborov, ktoré boli podľa ich chuti, a nie podľa odbornosti a podľa toho, podľa čoho sa rozhodli jednotlivé politické kluby bývalej opozície. A on nás žiada, aby sme ho radšej nezaraďovali, že nebude sa zúčastňovať na práci. Potom načo je taký poslanec v Národnej rade? Potom pokojne môže odísť, ak nechce pracovať, pretože každý výbor môže pracovať v akejkoľvek oblasti, nemusí sa úzko špecializovať a určite nebudeme tí, ako boli poslanci vládnej koalície, ktorí obmedzovali prácu poslanca vo výbore, pretože nebola úzko súvisiaca s náplňou jednotlivého výboru.

  Čiže, pán poslanec, ak chcete pracovať, ak chcete byť poslancom, tak to môžete urobiť v ktoromkoľvek výbore, aby ste mohli slúžiť tomuto zvrchovanému slovenskému štátu, Slovenskej republike, a aby ste nemuseli len o tom rozprávať, ale aby ste boli platným občanom Slovenskej republiky.

 • Ďakujem pani poslankyni.

  Faktická poznámka - pán poslanec Palko.

 • Ďakujem pekne.

  K tomu, čo povedal pán poslanec Lexa, čo sa týka nejakého nelegálneho skartovania a vôbec nejakej nelegálnej činnosti bývalej Federálnej bezpečnostnej a informačnej služby, tak existuje v každej spravodajskej službe evidencia prípadov, ktoré ako služba koná, existuje aj kniha evidencie zväzkov z tých čias, ktorá sa dostala potom do rúk Slovenskej informačnej služby, a tam môže každý posúdiť, či Federálna bezpečnostná a informačná služba robila niečo nelegálne, alebo legálne. Ale ináč považujem za absurdné, aby som sa vôbec ja musel obhajovať za svoju prácu vo Federálnej bezpečnostnej a informačnej službe. Prepáčte, ale pán Lexa, vy ste jeden gangster a pred gangstrom sa ja nemusím absolútne obhajovať.

 • Nebude nás poúčať človek, ktorý pred očami státisícov ľudí, ktorí mali možnosť vypočuť si jeho rozhovor s pánom ministrom vnútra, pred očami státisícov ľudí dokazoval svoju amorálnosť a to, ako porušuje zákony. Vy ste komunikovali s bývalým ministrom vnútra o tom, ako budete odstraňovať vyšetrovateľov, ktorí si konali svoju prácu. O čom nás tu poučujete, pán Lexa?

 • Ďakujem pánu poslancovi Palkovi.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Švec.

 • Mňa z tohto, prepáčte mi za výraz, ale morbídneho prejavu pána Lexu zaujala forma, akou sa obracia na tento ctený parlament. Taký imperatívny prístup k rokovaniu som v tomto parlamente za štyri roky nezažil. Pán Lexa zrejme má krátku pamäť, zabudol, čo sa dialo 3. novembra v tomto parlamente. Ja mu pripomeniem iba môj prípad. Bol som zaradený do výboru pre školstvo, vedu, kultúru a šport a bol som navrhovaný za jeho predsedu. 3. novembra o tretej ráno bez ohľadu na to, že by sa ma niekto pýtal na môj názor, som bol zaradený do výboru pre životné prostredie. Pracoval som v tomto výbore štyri roky, urobil som všetko pre to, aby som bol platným členom tohto výboru. Myslím si, že som nesklamal očakávania verejnosti tohto štátu a jeho občanov. Myslím si, že každý poslanec môže vykonávať funkciu poslanca vo výbore, ktorý mu bol pridelený. Ak pán Lexa dnes hovorí, že v žiadnom inom výbore pracovať nechce, je to jeho vec. Ale ja osobne za jeho zaradenie do výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby hlas nedám.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Faktická poznámka - pán poslanec Húska.

 • Pán predsedajúci, chcem povedať toľko, že pán Lexa neuviedol vo svojej informácii aj takú skutočnosť, ktorá práve ukazuje na praktiky minula, že minulé vedenie organizácie SIS dosadilo do Úradu vlády k premiérovi a potom aj do Hnutia za demokratické Slovensko vysokých dôstojníkov, ktorí mali práve za úlohu kontrolovať, dohliadať a monitorovať a, samozrejme, informovať príslušné miesta na základe absolútne neprijateľných spôsobov. Keď hovoríme o demokracii, toto treba mať sústavne na mysli.

  A zároveň chcem povedať jedno. Zabudlo sa na jednu vážnu skutočnosť, že návrhy na volenie za členov výborov v minulom parlamente v roku 1994 boli koncipované zo strany vtedajšej opozície takým spôsobom, že ich návrhy boli také, aby v menšine výborov získali väčšinu. To znamená, niektoré výbory neobsadzovali a prinajmenšom dve strany dosadzovali takýmto spôsobom ľudí tak, aby získali väčšiu proporciu, akú dosiahli vo voľbách. Takáto bola skutočnosť. Stačí si prezrieť záznamy.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pani poslankyňa Dubovská.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Chcela som sa poďakovať pánu Lexovi, že sa zaujíma o voličov aj Strany občianskeho porozumenia, ale chcem ho zároveň ubezpečiť, že voliči Strany občianskeho porozumenia sú nadmieru spokojní. Boli dopredu pripravení s našimi zámermi a s našimi krokmi, ktoré mienime podniknúť v parlamente a zároveň s podporou istých legislatívnych úprav, takže v tomto môžete byť pokojný. A mňa len veľmi mrzí, že ste sa utiekli k tomuto spôsobu, čo je spôsob ohovárania. Myslím si, že týmto spôsobom nikoho neočaríte a nikoho hlas nezískate. Ďakujem.

 • Ďakujem pani poslankyni.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Hofbauer.

 • K vystúpeniu pána poslanca Lexu mám jednu zásadnú pripomienku. Ani jeden z nás poslancov tu nesedí z vlastnej ľubovôle, z vlastnej vôle alebo nevôle, alebo z láskavosti súčasnej vládnej koalície. Každý tu sedíme z vôle občanov, z vôle voličov na základe slobodného, demokratického a ich slobodného plnoprávneho rozhodnutia. Vy, ak bránite výkonu poslaneckého mandátu v plnej šírke, vy spochybňujete oprávnenie voličov sa vyjadriť, vy uberáte ľudské práva, základné ľudské práva občanom voličom, ktorí dali dôveru svojim mandantom na zastupovanie v parlamente, a ukracujete základné ľudské práva pri výkone poslaneckého mandátu v tejto snemovni. Uvedomte si, čo robíte, a nech si to uvedomia aj všetci občania, ktorí vás volili, pretože tento krok, ktorý tu teraz predvádzate, je krok naprosto bezprecedentný, keď sa poslancovi uberá jeho elementárne poslanecké právo, a ešte to zdôvodňujete grobiánskymi vyhrážkami, tak ako to predviedol pán poslanec Palko. S tým sa jednoducho táto skutočnosť nezakryje, ani sa zakryť nedá.

 • Ďakujem pánu poslancovi za vystúpenie.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Brhel.

 • Na margo vystúpenia pána Lexu chcem povedať niekoľko viet. Myslím si, že vo svojom vystúpení sa pán Lexa nedovolal ničoho iného, len toho, čo je každému občanovi v každom demokratickom a právnom štáte úplne samozrejme dané. Hovoril o prezumpcii neviny a o tom, že na túto nevinu má právo. Odštartovala sa na základe politickej objednávky poľovačka na občana tohto štátu, ktorý navyše bol občanmi tohto štátu zvolený ako poslanec do Národnej rady. Táto poľovačka je podporená nielen politickou objednávkou, ale aj vehementným masírovaním verejnej mienky. Bez toho, aby čokoľvek vyriekla polícia, súdy, prokuratúra, človek je vopred odsúdený bez toho, aby mohol voľne a slobodne aj tu v tomto parlamente bez pokrikovania, a beztak sa mu skákalo do reči, svoje právo obhájiť. Vždy budem proti tomu, nech sa to týka kohokoľvek, aby sa tu obnovoval duch päťdesiatych rokov, aby sa politické poľovačky podporené tvrdým masírovaním verejnej mienky nakoniec stali skutočnosťou. Je to nanajvýš nekorektné a zákerné. Je to zákerné voči komukoľvek a voči nemu dvojnásobne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej bude s faktickou poznámkou vystupovať pán poslanec Kozlík.

 • Vážené dámy, páni,

  takisto by som k vystúpeniu pána poslanca Lexu dodal, že parlament nie je súd a nie je ani cirkus na kolieskach. Platí tu prezumpcia neviny a také výrazy ako gangster a podobne, to si skutočne nechajme niekde do krčmy, ale nie na pôdu parlamentu, a nie vo vzťahu poslanca k poslancovi.

  Pokiaľ sa tu diskutovalo o zaraďovaní poslancov v roku 1994, jasne sme definovali, že uplatníme väčšinový systém, a neskrývali sme to. Uplatnili sme ho po skúsenosti parlamentného marcového prevratu 1994, keď sme si povedali, že treba stabilizovať politický vývoj na Slovensku najmä ako reakciu na nezáujem väčších politických strán vstúpiť v tom čase s HZDS po voľbách do vlády a bolo treba zabezpečiť novému štátu štvorročný stabilný vývoj. To sme zabezpečili. Vládnuca koalícia sľúbila občanom pomerný systém a toto ste pošliapali, oklamali ste občanov počnúc voľbou parlamentu, končiac počtami predsedov výborov a včerajším schválením zastúpenia opozície v televíznej a rozhlasovej rade. Takže, krok za krokom, pán poslanec Sopko, už napĺňate hodnotenie vlastnej vládnucej väčšiny a vlastne prezentujete to, že ste oklamali občanov vo voľbách a neplníte základné programové ciele, ktoré ste občanom vo voľbách sľúbili.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Brocka.

 • Dámy a páni,

  už dávno som nemal chuť v tejto sále zopakovať vetu, ktorá v Rímskom senáte odznela možno pre 2000 rokmi, tak ako dnes: Quo-usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?

  Dámy a páni, dokedy budete zneužívať trpezlivosť slušných ľudí? Ak hovoríme o tom, a pán Lexa sa tu obrátil na nás a hovoril o iných, a nehovoril o Slovenskej informačnej službe, o tom, kam sa pod jeho vedením dostala, páni a dámy, vy nepochybujete o jeho odbornej spôsobilosti? Veď on mal povinnosť ako riaditeľ Slovenskej informačnej služby každý rok predstúpiť pred túto Národnú radu so správou o jej činnosti. Urobil tak len raz a s obrovským škandálom. Nehovoril nič o tom, ako organizovali odpočúvanie Biskupského úradu v Banskej Bystrici, rôzne škandály, spravodajské hry a aféry na kompromitovanie opozičných politikov, biskupov či umelcov.

  Dámy a páni, čakal som, že o tomto nám bude pán Lexa niečo hovoriť. Ak on hovorí, že mu upierame jeho poslanecké či ľudské práva pri zaradení do výboru, dámy a páni, neupierame. Veď je nás tu 150 a koľkí sme v tom výbore, v ktorom by sme chceli byť? Vieme, že jednoducho nemôžeme byť všetci v jednom výbore. Ja som presvedčený, že pán Lexa nemôže byť v tom výbore, v ktorom chce, lebo na to nemá ani odborné predpoklady, ale ani morálne právo.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Faktická poznámka - pani poslankyňa Podhradská.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcem vyjadriť svoje poľutovanie nad tým, že pán Lexa nepripomenul tomuto parlamentu to divadielko a to škandalózne správanie, ktoré tu predviedli páni poslanci vtedy, keď jednu zo svojich správ, ktoré tak veľmi chýbajú pánu poslancovi Brockovi v tomto parlamente, prednášal. To škandalózne správanie, keď sa tu behalo s tabuľami a poslanci sa správali tak nedôstojne, že bolo z toho znechutené celé Slovensko, páni poslanci. Kto tu hovorí o krátkej pamäti?

  A dovoľte mi ešte jednu poznámku. Povedal tu jeden pán poslanec, že štyri roky bol v tomto parlamente štatistom a že teraz nás strašne štve...

 • Pani poslankyňa, k vystúpeniu pána Lexu.

 • Hovorím k veci.

  ... že tými štatistami budeme my. Ubezpečujem tento parlament, že možno silou hlasovania, ktoré tu máte, sa zdá, že my budeme v tomto parlamente štatistami, ale vás ubezpečujem, že fakticky nimi nebudeme preto, lebo my ešte stále ostávame tými ľuďmi, ktorých vy nazývate nenormálni, ktorí stále vedia, že čierne je čierne a biele je biele. Vám sa to nepáči, vy by ste boli najradšej, keby sme boli ticho, čušali tu a prijímali všetky tie nehorázne rozhodnutia, ktoré si tu naformulujete. Ak niekto v tomto parlamente bude štatistom, budete to vy, lebo budete plniť len príkazy tých, ktorí...

 • Pani poslankyňa, žiadam vás, aby ste hovorili k veci.

 • ... všetky tieto veci za vás vykonštruovali.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Páni poslanci, žiadam vás, aby ste reagovali faktickými poznámkami na ostatné vystúpenie rečníka pána Lexu.

  Faktická poznámka - pán poslanec Gašparovič.

 • Panie poslankyne, páni poslanci,

  nemienil som v tejto rozprave vystupovať, ale po tom, čo predniesol pán poslanec Lexa a k pripomienkam k jeho vystúpeniu chcem povedať len jedno. Bol som predsedom parlamentu, bol som na oficiálnej návšteve vo Veľkej Británii. Vo Veľkej Británii na našej ambasáde bol nasadený pracovník Slovenskej informačnej služby, ktorý ma po celý čas sledoval a podával správy Slovenskej informačnej službe. Riaditeľom Slovenskej informačnej služby bol vtedy terajší nový pán riaditeľ Slovenskej informačnej služby. Písalo sa o tom aj v novinách.

 • Ďakujem pánu poslancovi Gašparovičovi.

  Faktická poznámka - pán poslanec Orosz.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  v poslaneckom klube SDĽ sme sa vážne zaoberali kauzou Lexa. Utvrdili sme sa v presvedčení...

 • Ruch v sále.

 • Pokoj, prosím, nechajte hovoriť pána poslanca.

 • ... že je prejavom amorálky a arogancie, že pán Lexa sa uchádza o prácu práve v tých dvoch výboroch, v ktorých sa uchádza. Dnešná diskusia nás presviedča o tom, že náš postoj je správny. Chcem ešte povedať, že zaradenie, resp. nezaradenie jedného poslanca do výboru nie je prejavom väčšinového alebo pomerného systému, je prejavom postoja tejto snemovne k poslancovi Lexovi.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pani poslankyňa Tóthová.

 • Vážený pán predsedajúci,

  nadväzujúc na požiadavku pána poslanca chcem opätovne zdôrazniť, že je to právo poslanca byť zaradený a povinnosť snemovne ho zaradiť. Preto vonkoncom nemôžem súhlasiť s tým, čo pán poslanec Orosz tu uviedol. Rokovací poriadok a zákon o postavení poslancov sú právne predpisy silou zákona. Ich nerešpektovanie je porušenie zákona. A ja si myslím, že tu, týmto parlamentom už došlo k takému reťazcu porušenia zákonov a ich ustanovení, že by sa mala táto snemovňa spamätať.

 • Ďakujem za vystúpenie.

  Faktická poznámka - pán poslanec Hort.

 • Vážené kolegyne, kolegovia,

  chcel by som pánu poslancovi Lexovi navrhnúť, či by nechcel prijať miesto vo výbore pre verejnú správu a samosprávu. My sme sa o tom s niektorými kolegami rozprávali. Sú tam všetko ľudia, ktorí pracovali alebo mali niečo do činenia s komunikáciou s ľuďmi v obciach a mestách. Ľudia, ktorí majú rodiny. Ľudia, ktorí vedia, o čom je život. Mnohí sme sa zhodli v tom, že ak jemu niekto veľmi ublížil v živote, tak to boli rodičia, lebo ten stupeň jeho vychovania alebo nevychovania predstavuje niečo strašné. To, čo nám tu dnes predviedol, ako nás nazval pseudodemokratmi so slinou v papuli deväťhlavého draka, to je tiež spôsob a schopnosť vyjadrovania sa voči kolegom poslancom. Mohli by sme tiež akceptovať tento spôsob našej komunikácie, mohli by sme si nadávať do latifundistov, do zlodejov, do "krágľovačov". Chcel by som zostať pri tom, že sa budeme nazývať poslancami. Z tohto pohľadu ho naozaj pozývam veľmi úprimne do tohto výboru, aby sme mohli o mnohých otázkach života spolu diskutovať.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Faktická poznámka - pán poslanec Sopko.

 • Chcel by som predsa len pokračovať a nadviazať na vystúpenie pána Ivana Lexu. Mám na to právo. V tomto parlamente som niekoľkokrát poukazoval na to, že pán Gašparovič a pán Ivan Lexa zohrali zvláštnu hru tým, že nezaradili do programu schôdze Národnej rady v priebehu dvoch rokov správu o plnení úloh Slovenskej informačnej služby za uplynulé obdobie, za hodnotené obdobie. Nedá sa to vysvetliť ani dnes. Treba povedať, že sa tu porušil zákon. Reagujem na námietky a na pripomienky tých, ktorí z tejto pravej strany na to poukazujú. Áno. Za uplynulé obdobie tu nebola predložená správa o plnení úloh Slovenskej informačnej služby. Prečo sa tak stalo? Ja by som to aj dnes rád vedel. A prosím, aby sa vyjadril aj pán Gašparovič, aj pán Lexa, prečo toto zákonné právo, ktoré poslanci Národnej rady mali, bolo porušené, že sme nevedeli, ako táto služba pracuje a čo sa vlastne v tejto obrovskej organizácii deje.

  Takže ja len pripomínam, že pán Ivan Lexa v každom prípade by mal pracovať v niektorom výbore. Otázka je, či musí pracovať práve v tých, ktoré si vybral. A druhá vec je, ak nám chcel niečo z tejto oblasti povedať, mal na to možnosť a právo ako riaditeľ Slovenskej informačnej služby. A nedali ste mu v minulom volebnom období takúto príležitosť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Faktická poznámka - pán poslanec Orosz.

 • Ďakujem pekne.

  Dámy a páni,

  pani poslankyňa Tóthová reagovala vo svojej faktickej poznámke na moju faktickú poznámku, nie na vystúpenie pána Lexu, ako mala v zmysle rokovacieho poriadku. Žiaľ, aj ja musím reagovať nielen na vystúpenie pána Lexu, ale čiastočne aj na faktickú poznámku pani poslankyne Tóthovej.

  Chcem zdôrazniť, že sme pripravení zaradiť pána poslanca Lexu do niektorého z výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Budeme za to hlasovať, ale chceme, žiadame poslanecký klub Hnutia za demokratické Slovensko, aby predložil prijateľný návrh. Ak sa bude hlasovať dnes o zaradení pána poslanca Lexu do výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby a do výboru pre obranu a bezpečnosť, tak budem hlasovať opäť proti.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Ďalej s faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som v nadväznosti na pána Lexu upozornil na niektoré skutočnosti, ktoré on tu nerozvinul.

  Vážení, pretože tento parlament vyzerá tak, ako vyzerá, za to nesie niekto zodpovednosť. V prvom rade sú to predstavitelia - štyria predsedovia politických strán, ktorí vytvorili vládnu koalíciu, a tí pripravujú, akým spôsobom tento parlament bude ďalej pokračovať, pretože za sebou majú 93 hlasov. Zodpovedá za to vedenie parlamentu, akým spôsobom pripraví schôdzu, a jednoducho nesú priamu zodpovednosť aj moji kolegovia, predsedovia klubov. Je po rozprave. Úmyselne to preto teraz hovorím, pretože je po rozprave. Ak by sa poslanci, predsedovia poslaneckých klubov riadne pripravovali na schôdzu, tak minimálne vedia, že ak sa v klube dohodli, že niektorý návrh nepodporujú, v rozprave je možnosť podať pozmeňujúci návrh na zaradenie do niektorého iného výboru. To, čo tu spravil kolega z nášho výboru pre verejnú správu, že niekoho niekde pozýva, my sa môžeme navzájom pozývať všelikde, hlavne na pivo. Ale tento parlament rozhoduje o zaradení poslancov do výboru, a potom poslanci pracujú v príslušných výboroch. Žiaden pozmeňujúci návrh nezaznel v rozprave, preto, vážení, prišli ste absolútne nepripravení na túto schôdzu a tým, čo rozprávate, len seba zakrývate. Znova bude porušený rokovací poriadok, pretože poslanec nebude zaradený do výboru.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Pán poslanec Lexa, ste síce prihlásený, ale nemôžem vám dať slovo na faktickú poznámku. Nemôžete reagovať sám na seba.

  Pani poslankyňa Mušková - faktická poznámka.

 • Vážení kolegovia,

  ak by som vás zacitovala...

 • Prosím vás, pokoj, hovorí pani poslankyňa Mušková. Nekričte po sebe. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • ... odzneli tu také slová, ako slina v papuli, gauner. Dokonca sa tu urážali rodičia pána Lexu, čo si už myslím, že je nevkusné a trápne, a ďalšie slová, ktoré tu nechcem opakovať, ale chcem ešte upozorniť na fakt, že u vás poslanec, človek je iba kauzou. A potom sa čudujete alebo sa veľmi bránite tomu, že vás niekto nazve pseudodemokratmi.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Gajdoš - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  som nováčikom v tomto parlamente a som prekvapený rétorikou poslancov, ktorí sú už poslancami z povolania v tomto parlamente. V roku 1994 som mal tú česť pracovať vo volebnom tíme v predvolebnej kampani s pánom Kozlíkom a s pánom Lexom. Od samého začiatku bola naša skupina sledovaná pracovníkmi bývalej Slovenskej informačnej služby. Po každej identifikácii a stretnutí a náznaku, že sme ich odhalili, vymenili akurát vozidlo. Pokračovali neustále až do konca volebnej kampane v praktikách, ktoré sú tu poslancami vládnej koalície odsudzované.

  Pýtam sa vás, vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne súčasnej vládnej koalície, z čoho máte strach, ak bude pán Lexa zaradený do Výboru Národnej rady na kontrolu Slovenskej informačnej služby. Máte strach z toho, že táto služba bude pokračovať v praktikách z roku 1994 a my vám na to prídeme? Odhalia vás občania, skutočne. O tom nemajte pochyby.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Roman Kováč.

 • Základná úloha výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby je skutočne vykonávať dozor nad jej činnosťou nielen teraz, ale aj v predchádzajúcom období. Zrejme by nikomu z vás nenapadlo vedúceho obchodu poveriť, aby si sám sebe išiel robiť inventúru. To by ste každý pochopili, že to je nezmysel a nemorálnosť. Nechápem, prečo teraz navrhujete pána Lexu, aby kontroloval to, čo vyvádzal posledné štyri roky. To je nemorálnosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Faktická poznámka - pán poslanec Krajči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážené kolegyne, kolegovia,

  v pozícii ministra vnútra som spolupracoval s pánom Lexom ako riaditeľom Slovenskej informačnej služby. Viem, že tieto úlohy, ktoré sme plnili, neboli ľahké a dnes tu hovoríte niečo o kauze Lexa. O chvíľku vytiahnete kauzu Krajči, a potom si vytiahnete kauzu, ktorú chcete. Je jasné, že týmto spôsobom, salámovou metódou budete prenasledovať nás všetkých, ktorí sme boli predtým vo vláde, a budete hľadať spôsob, ako nás kompromitovať. To je len prvý krok. Preto by som odporúčal, aby sme konečne vyriešili zaradenie pána Lexu, tak ako hovorí jeho odbornosť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Faktická poznámka - pán poslanec Hofbauer.

 • Iba jediná poznámka. Ak existuje v tomto parlamente nejaká politická nemorálnosť, tak to je zverenie výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby do rúk bývalého šéfa Federálnej bezpečnostnej informačnej služby pre Slovensko. Tak to je teda nemorálnosť ako hrom.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Cuper.

 • Vážený pán predsedajúci,

  v každom právnom štáte...

 • V každom právnom štáte platí ten najzákladnejší princíp prezumpcie neviny. Aj na pána poslanca Lexu dovtedy, kým sa mu nepreukáže vina, je potrebné pozerať ako na nevinného. To isté platí aj o pánu premiérovi Mečiarovi. Nie je mysliteľné, aby minister vnútra v štáte, v ktorom - hovorím teraz o pánu Pittnerovi -, aby pán Pittner ako minister vnútra obvinil pána Lexu, že organizuje tajnú službu bez jediného dôkazu, bez jediného podania na súd. To isté pán Čarnogurský ako minister spravodlivosti obviní pána Mečiara z toho, že ho nemožno postaviť pred súd, lebo je zakladateľom štátu. Čo sú toto za amorálnosti? Čo sú to za zvrhlosti? Pokiaľ sa pánu Lexovi nepreukáže jeho vina, má právo tak ako každý iný občan tohto štátu, a o to ešte aj poslanec, aby bol zaradený do výboru, kde ho navrhuje jeho poslanecký klub. Nie on sám, kde sa navrhuje. Je to naše právo. Vaše právo je ho tam neschváliť, ale vy viete dobre, že tým prekročíte rubikon toho, čo vy ste sami nechceli, t. j., že by ste sa pasovali za tých pseudodemokratov. Nevidím v tom nijakú nemorálnosť, ak bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby bude sedieť v tom výbore, ktorý bude kontrolovať práve jeho činnosť, aby sa mal možnosť presvedčiť o tom, či sa naozaj postupuje v súlade s literou a duchom zákona, alebo či sa tam vykonštruúvajú nejaké pseudoobvinenia, ktoré tu prezentujú ministri novej vlády, ktorá sa pasuje za tých, ktorí sú jedinými demokratmi v tomto štáte. Poznám aj iné štáty, kde bývalí riaditelia...

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Langoš.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  kolegyne, kolegovia,

  poslanec Ivan Lexa je dôvodne podozrivý, že sa podieľal na zvlášť spoločensky nebezpečnej trestnej činnosti. To, čo tu robíme, robíme z neho martýra. Prosím vás, tu ide o jednoduchú vec, či bude, alebo nebude zaradený do výborov. Som rozhodnutý hlasovať proti zaradeniu do akéhokoľvek výboru. Pán Lexa patrí pred súd. Nerobte z neho pred očami miliónov televíznych divákov martýra.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi.

  S faktickou poznámkou vystúpi ďalej pán poslanec Hudec.

 • Ďakujem za slovo.

  Po prvé, poprosil by som o jednu vec, aby ste návrh poslaneckého klubu HZDS nedávali za návrh alebo vôľu pána poslanca Lexu. Náš klub má právo navrhnúť a navrhol. To nie je vôľa pána poslanca.

  Po druhé, prosím vás pekne, také výroky, pán poslanec Langoš, že niekto patrí pred súd alebo nepatrí, i ja môžem povedať o hociktorom z vás. A to sa nepatrí, kým nie je naplnená skutková podstata veci a nie je rozhodnutie súdu. Ani jeden z nás tu nenosí talár.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Panie poslankyne, páni poslanci, konštatujem, že nikto viac nechce vystúpiť ani s faktickými poznámkami. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu na voľbu poslanca Ivana Lexu do výboru Národnej rady. Podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku pri voľbe alebo odvolaní sa hlasuje tajne. Ak ide o voľbu alebo odvolanie, Národná rada sa môže bez rozpravy uzniesť, že bude o tomto návrhu hlasovať verejne, ak osobitný predpis neustanovuje inak. V tomto prípade nie je ustanovená tajná voľba. Preto podávam návrh, aby sa voľba poslanca do výboru Národnej rady vykonala verejne. Dávam preto o tomto návrhu hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 111 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh bol teda schválený.

  Najskôr budeme hlasovať o návrhu, aby poslanec Ivan Lexa bol zvolený za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 38 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 68 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme poslanca Ivana Lexu nezvolili za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu klubu poslancov za Hnutie za demokratické Slovensko, aby poslanec Ivan Lexa bol zvolený za člena Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 39 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 71 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme poslanca Ivana Lexu nezvolili za člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

  Páni poslanci, panie poslankyne, nasledujúcim bodom programu je druhé čítanie o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač číslo 33 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 33a.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní poslanec Vladimír Maňka.

  Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  návrh skupiny poslancov, ktorý predkladám do druhého čítania, spočíva v tomto:

  Po prvé, na obdobie do konca roku 1999 navrhujem zaradiť Všeobecnú úverovú banku, a. s., Bratislava medzi strategicky dôležité akciové spoločnosti. Prečo práve do konca roku 1999? V tomto období by sa mala uskutočniť reštrukturalizácia tejto akciovej spoločnosti.

  Po druhé, v akciových spoločnostiach Transpetrol, Slovenské elektrárne, Slovenská sporiteľňa, Slovenská poisťovňa a teraz už aj Všeobecná úverová banka navrhujeme zaviesť rozhodovanie v taxatívne určených prípadoch na rokovaní valného zhromaždenia tzv. jednoduchou väčšinou prítomných akcionárov. Ktoré sú tie taxatívne určené prípady? Je to rozhodovanie valného zhromaždenia o voľbe a odvolaní členov predstavenstva, o voľbe a odvolávaní členov dozornej rady, o schválení ročnej účtovnej uzávierky, o rozdelení zisku a určení tantiém. Aký je dôvod? Aby štát mohol účinne vykonávať svoje vlastnícke práva.

  Po tretie, navrhujeme zrušenie zákona o revitalizácii. Súčasný zákon porušuje princípy rovnosti, porušuje princíp vytvárania rovnakých podmienok pre všetky podnikateľské subjekty. Týmto opatrením, ktoré navrhujeme, zrušením zákona o revitalizácii, zabezpečíme súlad s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  Prosím vás, vážené poslankyne, vážení páni poslanci, aby ste uvedený návrh podporili.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi za odôvodnenie návrhu zákona a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Pavlovi Prokopovičovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov (tlač 33), v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie v súlade s § 78 a § 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky ako gestorský výbor spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky z prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní.

  1. Národná rada Slovenskej republiky pridelila návrh skupiny poslancov na prerokovanie uznesením číslo 37 z 5. novembra 1998 s termínom ihneď týmto výborom: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na vypracovanie spoločnej správy o výsledku prerokovania vo výboroch a predloženie návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky v lehote ihneď.

  Uvedené výbory prerokovali pridelenú parlamentnú tlač a gestorský výbor prerokoval a schválil v súlade s § 79 ods. 4 rokovacieho poriadku spoločnú správu výborov uznesením číslo 7 zo 6. novembra 1998. Iné výbory Národnej rady Slovenskej republiky správu neprerokovali.

  2. Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov uvedených v časti I, svoje stanoviská podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.

  3. Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie, zaujali tieto stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh skupiny poslancov dňa 6. novembra 1998 a uznesením číslo 10 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť so zmenami a doplnkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo prerokoval návrh skupiny poslancov 6. novembra 1998 a uznesením číslo 3 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval návrh skupiny poslancov 6. novembra 1998 a uznesením číslo 6 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť.

  4. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, tak ako boli prijaté vo výboroch, s odporúčaním gestorského výboru, sú uvedené v tlači číslo 33a pod bodom 4. Sú to body 1 až 5.

  5. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch 1 až 5 hlasovať spoločne s návrhom schváliť ich.

  6. Gestorský výbor na základe rokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov (tlač 33), v druhom čítaní schváliť so zmenami a doplnkami, ako sú uvedené v spoločnej správe. Súčasne poveril uznesením výboru číslo 7 zo 6. novembra 1998 spoločného spravodajcu výborov predložiť návrhy podľa § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86.

 • Ďakujem pánu poslancovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne prihlásili poslanci: pán poslanec Delinga a pán poslanec Klemens. Ústne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Baco. Pýtam sa, kto sa chce ďalej ešte ústne prihlásiť do rozpravy. Pán poslanec Cuper, pán poslanec Maxon, pán poslanec Kozlík, pani poslankyňa Tóthová. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu.

  Ako prvý v rozprave vystúpi pán poslanec Delinga. Pripraví sa pán poslanec Klemens.

 • Vážený pán predsedajúci,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som vystúpil k tomuto návrhu, ktorý teraz prerokúvame, a to predovšetkým k článku, ktorým sa ruší v tomto zákone článok I zákona číslo 211/1997 Z. z. o revitalizácii podnikov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  To, čo navrhujú štyria predkladatelia v tomto návrhu zákona, aj s tým, čo je odôvodnené v dôvodovej správe, je jasné, že ide o veľmi jednoduchý a vyprodukovaný návrh, ktorý chce zaviesť v tomto našom parlamente, ale aj v našom štáte princíp retroaktivity zákona. To doteraz, dá sa povedať, bude znamenať, že jednoduchým označením alebo napísaním jednej vety, že zákon je protiústavný alebo že zákon nie je v súlade s dohodami tohto štátu, bude možnosť ku každému zákonu jednoznačne prijať v parlamente hlasovaním stanovisko, že bude neplatný. Čakal som od predkladateľa, že uvedie alebo rozšíri aspoň o jeden prípad to, v čom je tento zákon protiústavný, alebo že sa aspoň oprie o nejaký návrh, ktorý pripravujú poslanci na Ústavný súd, a že teda je tu určité konanie, ktoré by aspoň predznačilo to, čo sa v dôvodovej správe udáva, že vlastne ide o protiústavný zákon. V žiadnom prípade pán predkladateľ neuviedol, v čom je tento zákon protiústavný, uviedol len, že ide o porušenie rovnosti medzi podnikmi alebo podnikateľmi a že v tom, dajme tomu, by mohlo dôjsť k porušeniu ústavy.

  Myslím si, že rovný podľa tohto zákona je každý podnikateľský subjekt, ktorý sa dobrovoľne, pretože tento zákon nenúti nikoho, prihlási a pripraví si svoj podnikateľský zámer, svoj revitalizačný program, je rovný podľa tohto zákona a podľa toho, čo mu tento zákon vo svojich pravidlách umožňuje naplniť tento zákon a v plnej miere teda pokračovať vo svojej revitalizácii a vo svojom programe. Takisto nie je uvedený ani jeden návrh, v ktorom tento zákon je v rozpore s dohodami nášho štátu, či už s dohodami iných krajín, či už susedných krajín, či už krajín v Colnej únii, v ktorej sme spoločne s Českou republikou, respektíve s krajinami Európskej únie.

  Teda by som skutočne chcel počuť okrem tej jednej nerozvinutej vety, ktorá je v dôvodovej správe, v čom tento zákon vlastne je porušením ústavných pravidiel alebo medzinárodných dohôd. Teda bez pravdivého a uvedeného dôkazu sa tu zavádza akýsi precedens, že parlament ide zrušiť to, čo najmä pre jednu oblasť, pre jeden rezort je v každom prípade prínosom a do budúcna procesom, akým spôsobom sa predsa len zapojiť alebo dokázať oddlžiť tú ťarchu, ktorú v tomto rezorte podniky museli zniesť najmä z rokov 1990 a 1991 s tým, že z večera na ráno sa im ich záväzky v bankovom priestore zvýšili na úrokoch, dá sa povedať štvor- až päťnásobne. Ak by sme skutočne takto mali postupovať, myslím si, že teda beda našim zákonom, ktoré budeme prijímať aj v budúcnosti, keď bez jasného zdôvodnenia a bez toho, kto má rozhodovať a kto vlastne rozhoduje podľa ústavy o tom, či je naplnená, alebo porušená ústavnosť, teda bez Ústavného súdu vyriekne takéto rozhodnutie.

  Teraz chcem povedať niekoľko slov k poľnohospodárstvu, pretože v podstate to je naša doména. V tomto parlamente v doterajšom pôsobení sme my poľnohospodári našli vždy dobré a jasné zázemie, kde sme sa vedeli dohodnúť, čo je na prospech poľnohospodárstva a v čom ho treba pre budúcnosť viesť k vyššej stabilite. Zdá sa, že aj v tomto volebnom období už poľnohospodári, tak to bolo známe aj z výboru pre pôdohospodárstvo, keď o tomto zákone rokoval, takúto spoločnú reč, spoločnú reč odbornú, spoločnú reč agrárnu asi už ťažko nájdu. Treba zdôrazniť, že pôdohospodárstvo sa v žiadnom prípade nevyrovná s ťarchou minulosti bez revitalizácie, teda bez revitalizácie tej podstaty, ktorá z devädesiatych rokov naň dopadla. Každý, kto do tohto priestoru vidí, to zdôrazňuje. Je aj teraz vidieť u nových vládnych činiteľov, ktorí do tohto rezortu nastúpili, v čom vidia príčiny. Vidia ich v pretrvávaní vysokej zadlženosti, dlhodobej starej zadlženosti, vidia ich v pretrvávaní cenovej disparity medzi cenami vstupov a výstupov, a teda v tých problémoch, ktoré sú jasne pomenované a kde je možnosť danými konštruktívnymi nástrojmi predsa len pôsobiť, aby tieto spôsoby dopadli pozitívne na poľnohospodársky sektor. Koncepciou agrárnej politiky od roku 1993 sa situácia výraznejšie zlepšila tým, že v podstate poľnohospodárstvo sa predsa len do určitej miery stabilizovalo, že klesla jeho strata v rezorte o 5,9 miliardy korún a v minulom roku skončilo 58 % poľnohospodárskych podnikov, najmä v prvovýrobe, so ziskom.

  Vieme však veľmi dobre, že tento rok je veľmi obťažný, že je najmä dosahom klimatických podmienok v poslednej časti tohto roka skúšaný od podmienok, ktoré sa tu nedajú len tak jednoznačne z roka na rok posudzovať a ktoré budú mať dlhodobejší nepriaznivý dosah. Vieme, že v tomto sektore platobná neschopnosť a zadlženosť a nedostatok finančných zdrojov sú oveľa okázalejšie ako v iných sektoroch, a preto ešte výraznejšie naň dopadajú tie problémy fiškálno-ekonomickej krízy, ktoré neobchádzajú ani náš štát a s ktorými sa zápasí. Záväzky poľnohospodárskych podnikov predstavujú takmer 30 miliárd korún, čo je polovica z výnosov. Poľnohospodárske podniky preto natrvalo počítali aj so spôsobom revitalizácie, ktorý im umožňoval súčasne platný zákon alebo súčasne platná legislatíva. Tento proces síce spomalený, ale predsa reálny môže znížiť najmä starú zadlženosť z rokov 1991 a 1992. A treba teda zdôrazniť, že nejde o prostriedky štátu, ale ide o prostriedky, ktoré sú v tých 20 možnostiach v zákone vymenované a kde sa na revitalizácii dobrovoľne podieľajú tie veriteľské organizácie alebo tie veriteľské subjekty, ktoré do tohto procesu chcú ísť a dobrovoľne na to dajú súhlas. Čiže nejde o žiadne porušenie ústavnosti ani zákonnosti.

  Keďže je potrebné aj v pléne Národnej rady podať opätovne návrh, ktorý chcem predniesť, aby táto časť zákona bola z návrhu zákona vypustená, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci návrh podporený 15 podpismi poslancov a potom ho aj odovzdám, tak ako to vyžaduje rokovací poriadok. Môj pozmeňujúci návrh znie:

  K návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 192/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, navrhujem:

  1. Vypustiť z návrhu zákona článok II bod 1, v ktorom sa zrušuje článok I zákona číslo 211/1997 Z. z. o revitalizácii podnikov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bod 2 - Rozhodnutia o revitalizácii vydané do účinnosti tohto zákona sa nevykonávajú.

  2. Článok III prečíslovať na článok II.

  Zdôvodnenie: Zákon číslo 211/1997 Z. z. v článku I nie je v rozpore s ústavou ani s medzinárodnými dohodami. Rozhodnutia o revitalizácii vydané v rámci účinnosti zákona sú platné, ich nevykonaním by došlo k retroaktivite tohto rozhodnutia.

  Ďakujem pekne, vážené pani poslankyne, páni poslanci, že ste ma vypočuli.

 • Ďakujem pánu poslancovi Delingovi za jeho vystúpenie.

  Dávam slovo pánu poslancovi Klemensovi. Pripraví sa pán poslanec Baco.

  Pardon, faktická poznámka - pán poslanec Bohunický.

 • Vážený pán poslanec Delinga,

  v úvode ste povedali niektoré dôvody, ktoré povedal aj predkladateľ pán Maňka, prečo bol tento návrh zákona považovaný za protiústavný. Konečná diskusia o tomto zákone v roku 1977 skutočne o tom hovorila, že to tak je. Teraz to len v podstate bolo povedané nahlas a skúšame odstrániť túto disproporciu. Zároveň ste povedali, že tento zákon je retroaktívny, ale už ste nepovedali ani slovíčkom, v čom je retroaktívny. Ďalej ste hovorili o poľnohospodároch, prirodzene, vám to patrí, pretože ste ich predstaviteľ, ale hovorili ste o poľnohospodároch príliš všeobecne. Ja sám som sa stretol s piatimi predsedami družstiev v tomto období, navštívil som aj krajské pracoviská, ktoré mi potvrdili, že tento zákon je výhodný pre súkromné spoločnosti a nerieši problémy poľnohospodárstva ako celku. Na riešenie problémov poľnohospodárstva nestačí revitalizačný zákon, ktorý uprednostňuje súkromné spoločnosti, ktoré vznikli možno niekedy z dobrých poľnohospodárskych celkov, aby teraz prelievali peniaze, štátne peniaze do súkromných vreciek. Nerieši to veci poľnohospodárstva.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  S faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Kozlík.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy, páni,

  chcem doplniť vystúpenie pána Delingu aj v tom kontexte, ktorý tu zaznel. Zákon o revitalizácii nerozlišoval štátne, súkromné a akékoľvek iné vlastníctvo, riešil problémové podniky a dával istý námet, istú formu riešenia popri, samozrejme, iných formách, nebola to jediná forma, ktorou vláda aj parlament chceli prispieť k riešeniu problémových podnikov na Slovensku. To je iná podstatná vec, že niet ešte iného nástroja, tento nástroj nebol z príkazu, bol to dobrovoľný nástroj, ktorý navodzoval a organizoval istú formu dohody medzi bankami, orgánmi štátnej správy, podnikateľskou sférou, a to platí rovnako o priemysle, ako aj o poľnohospodárstve. Takže stále to naznačuje, aj diskusia bude určite naznačovať v priebehu tohto rokovania absolútnu neznalosť zákona o revitalizácii. Čo sa týka ústavnosti alebo neústavnosti, tá poznámka a pochybnosti o ústavnosti revitalizačného zákona sú úplne od veci, pretože to môže potvrdiť alebo vyvrátiť jedine Ústavný súd.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi za jeho faktickú poznámku.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Benčat.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, mám len malú formálnu otázku alebo pripomienku. V tlači 33a sa uvádza posledná veta "súčasne poveril uznesením výboru číslo 7 z 5. novembra", bolo čítané 6. novembra. Neviem, či som prepočul, alebo je to zle vytlačené.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec, za faktickú poznámku.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Husár.

 • Pán poslanec Delinga veľmi správne poukázal na skutočnosť, že ťaživá situácia absolútnej väčšiny našich podnikov nie je výsledkom ich vlastnej práce, ich vlastných rozhodovaní. Je výsledkom politiky, ktorá sa na Slovensku robí od roku 1989, a výsledkom politikov, ktorí sa pri formovaní tých krokov, ktoré sa urobili, na nej aktívne podieľali. Je, samozrejme, i záležitosťou štátnikov a štátu, ktorí sa takisto aktívne zúčastňovali na formulovaní tejto novej politiky.

  Vážení priatelia, kladiem v tejto súvislosti otázku. Prepáčte, ospravedlňujem sa, boli sme poučení, oslovovať priatelia sa nemáme. Kladiem otázku: Čo vlastne núkate tým, že tento zákon zrušíme? Čo ponúkate tým, ktorí mali túto nádej, že touto formou sú schopní svoje podniky oživiť a ozdraviť? O tomto sa dnes v tomto parlamente nehovorí. A myslím si, že pre naše hlasovanie je to najpodstatnejšie. Na druhej strane, prosím, rovnosť podnikateľského prostredia a iné termíny, ktoré sa tu používajú. Myslím si, pán Delinga poukázal na ne veľmi správne, a nemal by to byť dôvod na to, aby sa zabila dobrá myšlienka. Ak ju chcete vylepšiť, nenamietame, ak ju chcete zabiť, budeme protestovať.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Faktická poznámka - pán poslanec Húska.

 • Chcel by som doplniť informáciu, ktorú predložil pán poslanec Delinga. Naozaj ide o riešenie v revitalizačnom zákone, ktoré je úplne konformné, teda úplne zhodné a zladené s trhovým riešením, pretože trhové riešenie predpokladá slobodné dohodnutie zainteresovaných stránok. To znamená, predpokladá riešenie, ktoré je úplne zhodné s trhom. Z týchto dôvodov veľmi odporúčam, aby sme nešli preč od tohto riešenia. Upozorňujem, že je úplne legitímne, a dokonca všetky svetové trhové ekonomiky používajú najmä v období reštrukturalizačných problémov alebo v období hospodárskej krízy podporné rameno štátu práve na to, aby znova revitalizovali hospodársky systém. Už minule som na to upozornil, že ten sklon zveriť všetko len riešeniu cez bankrot alebo konkurz je jednoducho absolútne pomýlený. Touto cestou nejdú ani moderné svetové ekonomiky, ktoré, samozrejme, majú ešte ďaleko do dokonalosti, ale napriek tomu považujú za potrebné, aby vystupoval prinajmenšom koordinačne pri podpore prekonania krízy.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Faktická poznámka - pani poslankyňa Keltošová.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená snemovňa,

  chcela by som len doplniť vystúpenie pána poslanca Delingu. Pracovala som v revitalizačnej komisii ako ministerka a zároveň ako zástupkyňa Sociálnej poisťovne a bývalého Fondu zamestnanosti. Chcem povedať, že myšlienka, ktorá je v zákone obsiahnutá, je veľmi humánna. Pri prerokúvaní jednotlivých projektov určených na revitalizáciu sme vždy spolupracovali aj s verejnoprávnymi inštitúciami, ktoré som zastupovala, to znamená so Sociálnou poisťovňou a s Národným úradom práce.

  Chcela by som upozorniť na jedno riziko. Viem, že trhové hospodárstvo má tvrdé pravidlá, ale my ešte nie sme v tom klasickom trhovom hospodárstve. Nebolo nič jednoduchšie, ako dať do konkurzu najväčších dlžníkov Sociálnej poisťovne, prípadne zdravotných poisťovní alebo Národného úradu práce. Pýtam sa však, to sú spojité nádoby, čo potom s nezamestnanosťou. Takže bankrot nebýva vždy tým najlepším riešením v tomto tranzitívnom období.

  Chcem ďalej povedať, že medzi najväčších dlžníkov patrili práve poľnohospodárske družstvá a železnice, nemocnice a toto všetko Sociálna poisťovňa aj Národný úrad práce zohľadňovali. Čiže bol tu ten slobodný dohovor, o ktorom už tu bola reč, medzi veriteľom a dlžníkom, ale v tomto smere bude treba postupovať aj naďalej veľmi citlivo, aby sme s tou vaničkou potom nevyliali aj dieťa.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pani poslankyni Keltošovej.

  Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Klemens. Pripraví sa pán poslanec Baco.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  v druhom čítaní prerokúvame návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmu štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov.

  V návrhu na vydanie zákona v článku II ods. 1 sa odporúča zrušiť článok I zákona číslo 211/1997 Z. z. o revitalizácii podnikov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i odsek II o tom, že rozhodnutia o revitalizácii vydané do účinnosti tohto zákona sa nevykonajú. Vzhľadom na to, že v prerokúvanom návrhu na vydanie zákona ide hlavne o revitalizáciu alebo aj o revitalizáciu poľnohospodárskych podnikov, dovoľujem si v rámci rozpravy k tejto problematike zaujať stanovisko.

  Pri riešení predkladaného návrhu zákona je potrebné vychádzať z toho, že revitalizácia sa týka rezortu, ktorý všade na svete je vysoko vážený a uznávaný, ktorý sa podieľa na rázovitosti krajiny a štruktúry jej osídlenia, ktorý sa podieľa na ekológii životného prostredia, ale hlavne ktorý sa podieľa na výžive národa - rezortu poľnohospodárstva. Každý vyspelý demokratický štát si poľnohospodárstvo ako veľmi dôležitú súčasť národného hospodárstva chráni, pomáha mu, prijíma opatrenia a zákony, ktoré zabezpečujú stabilitu tohto rezortu. Je mi ľúto, že o revitalizácii poľnohospodárskych podnikov musíme vôbec hovoriť. Veď naše poľnohospodárstvo v minulosti patrilo medzi najlepšie a najvyspelejšie na svete a žiadnu revitalizáciu nepotrebovalo. Poľnohospodárske podniky boli prosperujúce. Do pokladnice štátu odvádzali ročne takmer 5 miliárd korún, teraz vykazujú stratu. Poľnohospodárske podniky riešili zamestnanosť, sociálne istoty občanov na vidieku, boli sponzormi výstavby dedín, ich kultúrneho, športového a vôbec spoločenského života. Hlavne však zabezpečovali potravinovú sebestačnosť občanov základnými poľnohospodárskymi produktmi.

  Súčasný stav, v akom sa poľnohospodárstvo nachádza, sa chce riešiť revitalizáciou vybratých podnikov. Ako poľnohospodár som presvedčený, že revitalizáciu potrebuje celá poľnohospodárska prvovýroba a nielen vybraných 34 podnikov, ktoré sa minulý týždeň v rozprave spomínali v prvom čítaní. Tých 34 poľnohospodárskych podnikov by sme obrazne povedané revitalizáciou možno postavili na nohy a vyliečili. Ale postaviť na nohy a vyliečiť potrebujú aj tie stovky ostatných podnikov, ktoré sa ešte držia a nelikvidovali sa. Sú to tie poľnohospodárske podniky, ktoré nemajú ani na jednoduchú reprodukciu, ktoré už roky zanedbávajú základné agronomické a zootechnické opatrenia nie z neznalosti, ale z ekonomických možností ich realizácie. Preto ak hovoríme o revitalizácii poľnohospodárskych podnikov, potom dodržme princíp rovnakých podmienok pre všetkých, princíp rovnosti. To je princíp nielen demokracie, ale tiež šanca na revitalizáciu aj tých, ktorí sa medzi vybraté poľnohospodárske podniky v súčasnosti nedostali. Preto podporujem zrušenie článku I zákona číslo 211/1997 Z. z. o revitalizácii podnikov vrátane odseku 2, ktorý hovorí o tom, že rozhodnutia o revitalizácii vydané do účinnosti tohto zákona sa nevykonajú.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi za jeho vystúpenie v rozprave.

  S faktickou poznámkou k jeho vystúpeniu vystúpi pán poslanec Mesiarik.

 • Chcel by som podporiť vystúpenie pána poslanca, pretože aj v jeho vystúpení, aj všeobecne v ostatných vystúpeniach sa často spája, a vôbec sa revitalizácia spája len s poľnohospodárskymi podnikmi. Takže ono to nie je celkom tak, ten zákon sa vzťahuje na širšiu oblasť a na všetky ostatné rezorty. A druhá podpora na pána poslanca - problém poľnohospodárstva nevyrieši revitalizácia. Táto vláda musí pripraviť novú agrárnu politiku a v tom bude riešenie. Preto podporujem vystúpenie, ktoré tu bolo na prijatie tohto návrhu.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem.

  Reagujem na vystúpenie pána poslanca Maňku. Myslím si, že je to správne meno. Vzrušoval sa, že bolo revitalizovaných len 34 poľnohospodárskych - pardon, opravujem, Klemens - podnikov. Mám otázku. Pokiaľ nie je lepší projekt, čo bráni súčasnej vládnej koalícii, aby každý týždeň revitalizovala ďalších 34, prípadne rýchlo pripravila revitalizačné projekty pre všetky poľnohospodárske podniky, ktoré to potrebujú. Bráni tomu niečo? Alebo majú lepší projekt? Zatiaľ som nepočula o lepšom riešení. Plne súhlasím s tým, aké je naše poľnohospodárstvo. Ale pozrime sa, kde sa to začalo. Začalo sa to za vlády Jána Čarnogurského, keď sa zákonom zakázali poľnohospodárskym podnikom ďalšie majetky, a keď prišla teória golfových ihrísk a teória kupujte potraviny v zahraničí, pretože tie sú lacnejšie ako naše, a teória rozbitia veľkých poľnohospodárskych podnikov a malých rodinných fariem. Tak pozrime sa, kde sa vlastne začali problémy nášho poľnohospodárstva.

 • Ďakujem pani poslankyni Tóthovej.

  Faktická poznámka - pán poslanec Kozlík.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy, páni,

  vystúpenie pána poslanca Klemensa len potvrdilo zúfalú neznalosť zákona o revitalizácii a jeho pôsobenia. V podstate to bolo vystúpenie, pán poslanec, na spôsob: Ak skapala koza mne, nech skape aj susedovi. Pani poslankyňa Tóthová pekne vysvetlila, že ak dnes je riešených 34 podnikov alebo 36, nie je dôvodom, aby o mesiac, o tri mesiace neboli riešené ďalšie desiatky podnikov v poľnohospodárstve. Tam sa to chcelo riešiť ako systém a na druhej strane, že by nebol doriešený a zaradený aj niektorý zo strategických strojárskych podnikov. Jednoducho máte hmlu pred očami a bez vnútorného pochopenia revitalizačného zákona ho idete rušiť alebo rušiť jeho výkonnú časť. V podstate strácate jeden nástroj. My vám to vysvetľujeme v dobrej vôli, vy budete riadiť ako vládnuca väčšina túto ekonomiku, máte dosť hlasov na to, aby ste ho zrušili, ale je to konanie proti vašim vlastným záujmom, ale aj záujmom tohto štátu, preto obhajujeme revitalizačný zákon.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Faktická poznámka - pani poslankyňa Kadlečíková.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Chcela by som podporiť vystúpenie pána poslanca Klemensa ako vystúpenie kvalifikované a hlavne vystúpenie, ktoré volá po pomoci všetkým poľnohospodárom tejto krajiny, nielen vybraným poľnohospodárskym podnikom. Diskutuje sa tu o revitalizácii všetkých podnikov. Mňa sa týkajú ako poslankyne, samozrejme, všetky, ale obraciam sa práve k poľnohospodárskym. A ja sa pýtam tohto kvóra, koľko bolo doteraz zrevitalizovaných tých podnikov, všetkých, a najmä tých poľnohospodárskych od mája roku 1997, keď bol vlastne tento zákon schválený. Prosím vás, ani jeden podnik. Ak by sme takouto rýchlosťou postupovali a od revitalizácie by naozaj záviselo naše poľnohospodárstvo, tak v tom prípade by nám mohli zbankrotovať všetky poľnohospodárske podniky. Tento nástroj, tento zákon naozaj nie je účinný ani podporný a treba urýchlene prijať zákon - a výbor pre pôdohospodárstvo to bude iniciovať, aby čo najskôr došlo k oddlženiu poľnohospodárskych podnikov, čo sa týka tých zlých starých úverov do roku 1989. Naši pôdohospodári si to zaslúžia. Nechápem, prečo si to doteraz ani jedna vláda nevšimla.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani poslankyni za jej vystúpenie.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Baco.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Mám aj hlavné vystúpenie, takže teraz len poznámka na pána poslanca Klemensa.

  Pán Klemens, neklamte, nepodvádzajte verejnosť v tom smere, že sme vyberali nejakých ľudí, ktorých podporíme cez revitalizáciu. Každý, kto sa prihlásil do revitalizácie, každý bol prerokovaný a bol zaradený do revitalizácie. Čiže neklamte. Celé vaše vystúpenie bolo založené na tom, že si tu robíme nejakú selektívnu kamarátsku politiku. Prosím vás pekne, ja nemám žiadnu rodinu v Klenovci, ktorý je takisto zaradený do privatizácie. Nemám tam žiadnu rodinu. Pán Klemens to dobre vie, že sú tu zaradené podniky, kde nemáme naozaj žiadne väzby. Každý je rovný v tomto zákone. Každý, kto má túto situáciu, že sa potrebuje revitalizovať, môže tento zákon využiť. Prosím vás pekne, poľnohospodárstvo sa nedá revitalizovať jedným opatrením. Pani poslankyňa, takisto sa k tomu pripája ako predsedníčka klubu. Preboha živého, som s toho zdesený, kde sa to poľnohospodárstvo dostane pod takýmito názormi. Tu neexistuje čarovný prútik, jedno riešenie, my musíme robiť množstvo maličkých krokov. Zákon o revitalizácii je jeden z týchto krokov, ktorý umožní poľnohospodárom postaviť sa na nohy.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej faktická poznámka - pani poslankyňa Keltošová.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán poslanec Klemens, znovu opakujem, pracovala som v tejto komisii a viem, čo všetko bolo treba k projektom doložiť. To len na margo toho, že nie všetky projekty, ktoré sa uchádzali v revitalizačnej komisii o prerokovanie a kladné vyriešenie, spĺňali všetky náležitosti. Uvedomte si, a to hovorím všeobecne, aby sme tu netápali, už keď nepoznáte zákon, že táto komisia sa skladala zo 6 ministrov a 6 bankárov, čiže veriteľov. To je po prvé. Od každého veriteľa predkladateľ projektu potreboval mať minimálne dohodnutý splátkový kalendár a potvrdenie o tom, v akých časových horizontoch sa dohodli na akých splátkach. Máloktorí z predkladateľov boli v stave tieto veci, všetky náležitosti k tomu doložiť. Boli k tomu treba ďalšie expertné posudky. Takže mnohí z predkladateľov, ktorí sa dnes vyhovárajú, respektíve obviňujú revitalizačnú komisiu, že tam bolo určité rodinkárstvo, jednoducho nespĺňali podmienky. Ja sa však pýtam, ak tento zákon pomohol čo len tým 30 alebo 40 podnikom dostať sa z krízy, neprepúšťať ľudí zo zamestnania, či je ten zákon naozaj taký zlý. Ak je ten zákon zlý v určitých ustanoveniach, prosím, môžeme o tom odborne hovoriť, ale znovu opakujem, zamietnuť možnosť revitalizácie, ktorú vy budete ovplyvňovať, vy osobne, ktorí ste teraz pri moci, tak to považujem skutočne za nekorektné, a najmä neodborné a nekompetentné stanovisko.

 • Ďakujem pani poslankyni.

  Faktická poznámka - pán poslanec Husár.

 • Za týchto okolností, vážené kolegyne, kolegovia, tu nutne vyvstáva otázka, načo sme robili celý transformačný proces, keď poslanci Národnej rady Slovenskej republiky nechápu jeho zmysel. Zmena vlastníckych vzťahov v priebehu transformačného procesu bolo iba malé "a" a cieľom bola čo najrýchlejšia reštrukturalizácia a všade, kde sa dá, revitalizácia všetkých týchto podnikov. Prostriedky a metódy, akými ju robiť, sú a môžu byť predmetom diskusie, ale kto začne popierať tento cieľ, pôsobí proti záujmom všetkého, čo sme od roku 1989 na Slovensku robili. Nie je možné o tejto otázke pri troške zdravého rozumu diskutovať. Argumenty, koľko podnikov bolo doteraz revitalizovaných, sú takého druhu, že sa potom opýtajme profesora Fischera, koľko transplantácií srdca sa doposiaľ vykonalo, a keď nám ukáže dve ruky, tak prijmeme uznesenie o tom, že zastavujeme všetky transplantácie srdca na Slovensku, lebo ich bolo len 10.

  Žiadnou novou agrárnou politikou, ktorú si prečítajú pôdohospodárske podniky, ako to povedal aj pán poslanec Baco, sa na druhý deň tieto podniky nezmenia k lepším a dobrým. Najskôr musel byť v Československu Baťa a potom sa mohlo rozprávať o rozvinutom priemysle v bývalom Československu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Faktická poznámka - pán poslanec Bohunický.

 • Chcem podporiť pána poslanca Klemensa. Hovoril nielen kvalifikovane, ale aj v prospech celého poľnohospodárstva.

  Chcem ďalej povedať to, že skutočne tento zákon je nielen neefektívny, ale aj neúčinný. Prosím vás, pýtam sa, keď pán minister Maxon podpísal v závere už niektoré schválené projekty, prečo potom guvernér Národnej banky tieto nepodpísal, ak sú také výhodné na oživenie poľnohospodárstva. Naopak, sú väčšinou výhodné, znovu opakujem, lebo z tých 34 je 19 súkromných spoločností, väčšinou výhodné pre súkromnú spoločnosť a nevýhodné pre štát. Takže treba, ak sme poslanci, zaoberať sa tým, čo je výhodné pre tento štát. Čiže pán Klemens hovoril kvalifikovane aj k záverom, o ktorých hovoril.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pán poslanec Ambróš.

 • Vážená Národná rada,

  chcel by som sa vyjadriť k predloženému návrhu. Tento predložený návrh je vlastne zoskupením tých návrhov, ktoré majú za cieľ napraviť pokrivenú legislatívu, ktorú predchádzajúca vládna garnitúra pripravila, nazval by som to ako míny pre novú legislatívu a novú exekutívu. A reči o tom, že my ako poslanci sa v týchto zákonoch nevyznáme, mi pripomínajú, povedal by som, také tútorské mentorovanie, ktoré nepatrí na pôdu najvyššieho zákonodarného zboru Slovenskej republiky. Plne podporujem predložený návrh, pretože má za cieľ v hlavnom smere zlikvidovať klientsky spôsob prideľovania financií v poľnohospodárstve.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Faktická poznámka - pán poslanec Delinga.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  Pán poslanec Klemens, mrzí ma, že máte také vysokokvalifikované vystúpenie, ale ja predsa na vašu adresu poviem, že dieťa nevie, čo chce vlastná mater. Naše poľnohospodárstvo bude ešte dlhé roky potrebovať veľa pomoci a každá pomoc, ktorú mu odmietneme, to je jedno v akom štádiu a v ktorom roku a za akej vlády, je odmietnutie, ktoré nám naši poľnohospodári nikdy nezabudnú, pretože ja sa nenádejám tým vašim veľkým slovám aj tým ostatným, čo tu hovoríte, že nájdete 40 až 50 miliárd zo štátneho rozpočtu a urobíte plošné oddlženie poľnohospodárstva. Veď, prosím vás pekne, potom čo tí ostatní poslanci, ktorí budú chcieť oddlžovať priemysel, strojárstvo, potravinárstvo a ďalšie tie sektory, koľko je to miliárd korún? Takže nenahovárajme si tu, že plošne všetkým poľnohospodárskym spoločnostiam, a tam sú všetko už súkromné, pán poslanec Bohunický, družstevné sú tiež súkromné, čiže nejde tu o nejaký výber, ktorý by stál na tom, či je rozdiel vo vlastníctve. Nie je rozdiel vo vlastníctve, nejde o výber, ide o dobrovoľné začlenenie a posudzovanie toho, kto chce ísť dopredu. A ten, kto chce ísť dopredu, na to obetoval určité prostriedky na prípravu svojho programu, bol s tým uzrozumený, že mu tento štát chce pomôcť.

 • Ďakujem, pán poslanec Delinga.

  Faktická poznámka - pán poslanec Kozlík.

 • Vážené dámy, páni,

  revitalizačný zákon nie je postavený na potrebe reálnych peňazí, ale na odpise tzv. nesplniteľných záväzkov, výlučne na dobrovoľnej dohode zainteresovaných strán. Na dohode, dobrovoľnej dohode zainteresovaných strán. Pokiaľ tu zaznela obava z klientelizmu, predpokladám, z vlastného klientelizmu vládnucej väčšiny, pretože vy máte teraz v rukách tento zákon.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Faktická poznámka - pán poslanec Sopko.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Aj ja by som chcel reagovať na vystúpenie pána Klemensa. Chcem v prvom rade povedať a reagovať na to, čo tu odznelo, že zmena vlastníckych vzťahov bolo len malé a. Zmena vlastníckych vzťahov v našej spoločnosti, inými slovami privatizácia, bola rozhodujúcim faktorom uplynulého obdobia. Nebolo to žiadne malé a...

 • Pán poslanec, prosím reagovať na ostatného rečníka.

 • Áno. Ďalej chcem teda povedať, že zoznam poľnohospodárskych podnikov, ktoré tu boli prečítané minulý týždeň, tých podnikov, ktoré boli zaradené ako do revitalizačného programu, má určitého spoločného menovateľa. Súhlasím s tým, že nie je to rodinkárstvo, ale v každom prípade je to politická príslušnosť. Odmena pre zaslúžilých, to bolo základom privatizácie bývalých štátnych majetkov. Ak by sme si zobrali analýzu, ako boli bývalé štátne majetky sprivatizované, mnoho z týchto spoločností by sme v tomto zozname, ktoré pán Baco čítal, tam pekne našli. Takže nie rodinkárstvo, ale politická príslušnosť, odmena pre zaslúžilých.

  V tomto smere je vystúpenie pána Klemensa naozaj úplne namieste.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi za faktickú poznámku.

  Pán poslanec Baco - faktická poznámka.

 • Ešte raz musím vo faktickej poznámke pripomenúť pánu Klemensovi, pretože aj pán Sopko prišiel do omylu s jeho vystúpením, že tu dochádzalo k nejakej selekcii. Opakujem, každý jeden poľnohospodársky podnikateľ, ktorý si podal žiadosť o revitalizáciu, bol do revitalizačného procesu zaradený. Povedzte mi jednu jedinú firmu, ktorú sme vylúčili z iných dôvodov ako tých, že nemali napríklad v poriadku podklady. Ak si ich doplnili, tú potrebnú dokumentáciu, boli opätovne zaradení. Prosím vás, neklamte slovenskú verejnosť, že sme tu robili nejakú stranícku selekciu. Ešte raz vám opakujem, že nemám ani straníckych príslušníkov v Klenovci, ani v jednom z ďalších týchto podnikov. Povedzte jeden jediný príklad. Neosočujte nás, neklamte verejnosť. Nikto nebol selektovaný podľa straníckeho trička ani podľa rodiny, ani podľa priateľstva, ani podľa ničoho iného. Bol to výber tých podnikov, ktoré sa prihlásili, všetci sa tam dostali. Neklamte.

 • Ďakujem pánu poslancovi Bacovi.

  S faktickými poznámkami sa nehlási nikto k ostatnému rečníkovi.

  Dávam slovo pánu poslancovi Bacovi v rozprave.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  v prvom rade by som chcel vyjadriť poľutovanie nad tým, že nie sú tu prítomní zainteresovaní ministri, členovia vlády a chcem poprosiť pána predsedajúceho, aby sa postaral o to, aby bol prítomný pán podpredseda vlády pre legislatívu, pretože tu ide o vážne spory v zákonnosti, v zákonnom postupe tohto parlamentu, a on sa už doteraz vyjadril, že podporuje takýto postup. Nepozná naše názory a námietky, bolo by potrebné, aby tu bol. Takisto si myslím, že je potrebné, aby tu bol pán minister spravodlivosti, pani ministerka financií a pán minister pôdohospodárstva. Ešte raz prosím, pán predsedajúci, aby ste zariadili prítomnosť týchto členov vlády pri prerokúvaní tohto materiálu. To je po prvé.

  Po druhé. Celý tento parlament od svojho prvého zasadnutia prebieha v takom duchu, tak vážení, vy ste tu mali väčšinu, ale dnes my máme ústavnú väčšinu, absolútnu väčšinu, totálnu väčšinu a bude to totalitné a bude to totálne takto. Vážení, spamätajte sa! Spamätajte sa! Máme všetci svoje skúsenosti z totality. My sme mali väčšinu, vy máte totálnu väčšinu. Nesprávajte sa totalitne a prosím vás, nezneužívajte takúto praktickú situáciu, vecnú situáciu, ako je revitalizácia podnikov, ktoré ešte majú šancu sa pozbierať, nestavajte to do polohy totalitárnych inštrumentov a vzťahov.

  Namietal som, aby tento zákon bol prerokovaný v skrátenom konaní. Poukazoval som na protizákonnosť takéhoto postupu na základe argumentov, ktoré ste tu predložili. Preboha živého, takto postaviť veci na hlavu! Pomáha sa firmám, ktoré majú nádej sa pozbierať, štát to nič nestojí a vy ste tento postup označili za postup, ktorý ohrozuje hospodárske záujmy a na tomto princípe ste nás jednoducho prehlasovali a vyhlásili ste za potrebné zákon prerokovať na tomto princípe poškodenia hospodárskych záujmov v skrátenom konaní. Porušili ste zákon o rokovacom poriadku po prvý raz.

  Upozornili sme vás viackrát a moji kolegovia ešte o tom budú hovoriť, že tu dochádza k retroaktivite a k ďalším legislatívnym skratkám, skratom, ktoré sú protizákonné a protiústavné. Prosím vás pekne, zoberte to do úvahy. Nebudem sa ďalej zaoberať týmito legislatívnymi otázkami. Budú o tom ešte hovoriť zrejme moji kolegovia, ktorí sú odborníci v oblasti legislatívy a zákonodarstva.

  Celá diskusia, dámy a páni, perfektne potvrdila, že tu ide o revanš, primitívny revanš v oblasti, ktorá je vysoko pragmatická, ktorá nemá nič spoločné s politikou. Navyše, pán poslanec Bohunický, darmo tu opakujete donekonečna svoje lži. Potvrdilo sa celou diskusiou, že nemáte tento zákon ani prečítaný. Nemáte ho prečítaný. Aj ďalší diskutujúci, ktorí ste sa vyjadrovali, a vy, ktorí ste hlasovali o zaradení tohto zákona do skráteného postupu, nemáte tento zákon preštudovaný, vážení. Rozhodujete o niečom, neviete o čom. Netreba vám zrejme, stačí vám tričko na to, aby ste vedeli, ako máte rozhodovať.

  O čo ide vecne. Dámy a páni, firmy do roku 1991 si v dobrej viere na dobré účely zobrali úvery. Tieto úvery boli za 6-percentné úroky. V priebehu jedného roka sa tieto úroky dostali na úroveň 22 - 23 %. Nie je možné za žiadny projekt v poľnohospodárstve zaplatiť z úveru, ktorý je úrokovaný 23 percentami. Nie je to možné. Preto sme otvorili priestor na revitalizáciu, samozrejme, nie ako všeliek, ale ako jeden z krokov, ktorý určitej skupine môže pomôcť. Boli tu tzv. TOZ-ky, úvery na trvale sa obracajúce zásoby. Tieto boli špecificky odložené, uložené a bolo uložené ich splácať. Celý systém revitalizácie vlastne znamená to, že týchto starých úverov, týchto takzvaných tozkárskych úverov sa možno zbaviť, je ich možné rozložiť, v nadväznosti na to si tieto firmy zobrali ďalšie úvery, aby mohli tie pôvodné splácať. Poviem na rovinu, že keď sa tento zákon konštituoval, mal som inú predstavu o revitalizácii v poľnohospodárstve. Navrhoval som iné riešenia a myslím si, že môžu existovať aj iné riešenia. Ale chcem upozorniť aj pána kolegu Klemensa v "bláhovej" nádeji, že všetky postupy, ktoré si on dnes predstavuje, že sa tu z jedného dňa na druhý schvália - pán poslanec, sú to dlhodobé procesy, sám sa o tom presvedčíte. Nechajte si poradiť od nás, máme v tomto smere určitú prax a tento systém je zavedený, a nie je vôbec škodlivý. Neškodí štátu, neškodí bankám, neškodí nikomu. Len dáva určitú postupnosť, určitý algoritmus, ktorý je funkčný, priestor na to, aby tie podniky, ktoré naozaj majú šancu, sa mohli pozbierať.

  Preto o tomto zákone hovoria poľnohospodári a pôdohospodári, lebo z iných odvetví si nedali takéto revitalizačné projekty, respektíve tie, ktoré boli predložené, neboli schválené, lebo neboli dobre pripravené. Naše boli pripravené. Poľnohospodári sa chytili tejto nádeje a pripravili si projekty, my sme tlačili do toho, aby sa to, samozrejme, čím skôr zrealizovalo. Ešte raz chcem kvantifikovať tú situáciu. Odhadli sme vyše dvesto firiem, že môže týmto procesom prejsť, a je reálne, že 100 až 150 firiem sa týmto spôsobom zrevitalizuje.

  Vážení, viete, čo to znamená v poľnohospodárstve? Je to 15 %. Dnes máme asi 30 % firiem, ktoré sú v pásme bankrotu. Nie sú v bankrote, ale im hrozí, že sa dostanú do bezvýchodiskovej situácie a prakticky polovica firiem by sa mohla týmto spôsobom zrevitalizovať z tých, čo sú v tomto pásme. Samozrejme, mnohým už nie je pomoci, tie musia ísť do bankrotu.

  Chcel by som neprítomnej pani ministerke financií, ktorá sa v mojej neprítomnosti do mňa pustila pri prvom čítaní v tom smere, že som bol šesť rokov minister a mohol som situáciu v poľnohospodárstve zmeniť a napraviť, chcel by som jej povedať z tohto miesta, že keď som začínal ministrovať, 94 % poľnohospodárskych firiem bolo v strate. Iba 6 % malo zisk. Pred šiestimi rokmi, keď som začal ministrovať, 94 % bolo v strate a 6 % malo zisk. Za minulý rok malo zisk 60 % firiem v poľnohospodárstve. Desaťkrát toľko. To som urobil, pani ministerka, ako šéf rezortu, samozrejme, so všetkými zainteresovanými pracovníkmi v rezorte a u nás na ministerstve. Strata bola 13,5 miliardy, znížila sa na 700 miliónov. To nie sú o percentá zlepšené výsledky, o desiatky percent, o 100 %. To sú desaťnásobne, dvadsaťnásobne lepšie výsledky ako v čase, keď som tento rezort preberal.

  A odkazujem vám, pani ministerka, až jeden raz niečo pozitívne urobíte vy v národnom hospodárstve, čo sa dá porovnať s týmito parametrami, tak sa budem s vami vážne baviť. Samozrejme, súhlasím s tým, čo ste povedali, že tieto výsledky mohli byť lepšie, keby ste vy v roku 1994, keď ste boli vo vláde, nezastavili proces transformácie na dva roky. Prvý krok, čo ste urobili, keď ste nastúpili do vlády v roku 1994, zobrali ste dotácie poľnohospodárom. Vám má poľnohospodárska verejnosť teraz veriť, že to dobre myslíte a že prídete s riešeniami na pomoc poľnohospodárom? Pritom to, čo beží, chcete zrušiť? Pani ministerka, vaša vláda v roku 1994 zastavila privatizáciu štátnych majetkov. Úplne ste ju zastavili. Rok nám trvalo, kým sme tento proces znovu dali do pohybu. Nebudem hovoriť o ďalších nástrojoch, o ďalších krokoch, ktoré ste nešťastne urobili a ktoré skutočne znamenajú dva roky návrat späť v transformácii poľnohospodárstva. Bude na to trošku viacej priestoru hovoriť pri programovom vyhlásení, kde si to asi dobre navzájom vyjasníme, kto je kto a čo je čo.

  Dámy a páni, ešte raz vás prosím, nejde o politiku, ide o pragmatický krok. Namojdušu, že neviem, kto z týchto firiem je priaznivec SDK, kto SDĽ a kto priaznivec Slovenskej národnej strany alebo HZDS. Je to pragmatický krok, je rozbehnutý. Máte pravdu v jednom jedinom, že môžu aj iné kroky pomôcť túto situáciu riešiť. Urobme aj iné kroky, urobme ich, budeme ich podporovať. Budeme určite dobre spolupracovať, ale tento krok, ktorý sme urobili, je dobrý, začal sa, je reálny. Prosím vás pekne, nenegujte ho.

  Preto ešte raz sa na vás obraciam, vážená snemovňa, podporte návrh, pozmeňujúci návrh pána poslanca Delingu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi za jeho vystúpenie v rozprave.

  Faktickou poznámkou bude reagovať pán poslanec Fedoročko.

 • Ďakujem pekne.

  Chcem reagovať na pána poslanca, ktorý teraz skončil svoju rozpravu.

  Pán poslanec, spomínali ste tu revitalizáciu poľnohospodárskych podnikov a firiem, ktoré dnes na Slovensku existujú. Tvrdíte, že nemáte žiadne príbuzenské vzťahy k jednotlivým poľnohospodárskym firmám, ktoré sú dané do revitalizácie. Chcem vám ozrejmiť a spýtať sa vás, v akom príbuzenskom vzťahu je majiteľ firmy Beskydia, spol. s r. o., Krajná Bystrá. Ide o poľnohospodársku firmu, ktorá privatizovala štátne majetky, privatizovala 1 500 ha pôdy. Podľa informácií, ktoré som dostal od občanov podduklianskeho regiónu, majiteľom tejto spoločnosti s ručením obmedzeným je údajne váš zať. To je jedna vec.

  Druhá vec. Čo je to za revitalizácia uvedenej spoločnosti s ručením obmedzeným, keď táto spoločnosť s ručením obmedzeným má ročnú splátku za privatizáciu 300 000 Sk a čerpá dotácie od štátu na 1 500 ha pôdy okolo 5 miliónov korún. Pritom jej celoročná produkcia bola 80 kusov hovädzieho dobytka. Zvyšok hovädzieho dobytka, ktoré nakúpila v zahraničí, hynie v hojnom počte vo voľnom ustajnení, ktorý je celoročne vyhnaný vonku na poli. Pritom zamestnanosť v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným je dnes 6 až 7 pracovníkov.

  Zvážme, pani poslankyne, páni poslanci, aký má zmysel revitalizovať takúto spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je v súkromných rukách, ktorá prelieva peniaze do vlastného vrecka. To je úplná demagógia, ak chceme dnes tvrdiť, ak vy, pán poslanec, tvrdíte, že je potrebné revitalizovať a dať financie týmto podnikom, ktoré majú byť štandardné alebo ktoré majú strategicky riešiť nezamestnanosť v týchto regiónoch. Pýtam sa vás, aký má plán táto spoločnosť s ručením obmedzeným na zníženie nezamestnanosti v podduklianskom regióne, kde tým, že sa privatizovali štátne majetky, prišlo o prácu...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Ďalej bude s faktickou poznámkou vystupovať pani poslankyňa Sabolová.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán poslanec Baco, mám dve krátke poznámky. Jedna je na margo vášho vystúpenia a obrátenia sa na pani ministerku, ktorá tu nie je.

  Rozdiel je v tom, že keď pani ministerka reagovala na vaše vystúpenie v prvom čítaní, vy ste opustili rokovaciu sálu. Pani ministerka to povedala, ale reagovala aj tak na vaše vystúpenie v prvom čítaní. Čiže, ak máte aj isté výhrady voči práci pani ministerky za krátke obdobie, buďte taký láskavý jej to povedať v jej prítomnosti.

  A druhá poznámka. Nerobte demagógiu na občanov, že sa tu porušuje zákon a rokovací poriadok. Vy ste prijímali skrátené legislatívne konania v čase, keď vám to vyhovovalo. My prijímame skrátené legislatívne konania v čase, keď je potrebné, aby jednak hospodárstvo, ale aj vôbec celá situácia sa rozbehla normálnym spôsobom, a nie vaším väčšinovým spôsobom, ako ste to robili štyri roky v parlamente a vy v rezortoch, na ministerstvách, ale takýmto systémom, ktorý je v prospech ľudí. Ľudia rozhodli, že ústavnú väčšinu v parlamente bude mať 93 poslancov tohto politického zoskupenia a oni budú zodpovedať za to, aké kroky vo vláde a v parlamente urobia.

  Čiže nerobte demagógiu na občanov, že sa tu porušuje zákon. Nič sa neporušuje a rokujeme plne v súlade s rokovacím poriadkom, tak ako môžem povedať, za štyri roky v parlamente sa málokedy rokovalo.

 • Ďakujem pani poslankyni.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Bohunický.

 • Pán exminister Baco, pán poslanec Baco ma nazval, že sme demagógovia a že strašíme verejnosť. Na demagógiu treba ísť konkrétne.

  Pýtam sa a vymenujem niektoré podniky, o ktorých sa tu hovorilo, či tam nie je nejaký rodinný a príbuzenský pomer. Nebudem to hovoriť, pretože poľnohospodárska verejnosť veľmi dobre vie, kto je za tými podnikmi. Zo 14 projektov, ktoré boli schválené krajským pracoviskom ministerstva pôdohospodárstva v Trnavskom kraji, boli dva potravinárske, z toho jeden neprešiel. Z tých 14 podnikov dalo ministerstvo ďalej tieto podniky: Agrocukor Sládkovičovo, Dunajglóbus Dolný Klatov, opakujem, Dunajglóbus Dolný Klatov, PD Lehnice, Gazda Gabčíkovo, opakujem Gazda Gabčíkovo, Agromet Veľký Meder.

  Prosím vás, nedostal sa tam podnik Poľnohospodárske družstvo Ostrov. Áno, tam by sme mali zlé úvery predtým, pretože vybudoval sušičku kukurice, ktorá bola svojím výkonom unikátna v strednej Európe a bola pripravená robiť veľké služby pre poľnohospodárov, ale tento podnik sa cez ministerstvo ďalej nedostal. Keď konkrétne, nech sa páči.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Pani poslankyňa Keltošová - faktická poznámka.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Chcela by som doplniť vystúpenie pána poslanca Baca aj pre lepšiu informovanosť tu prítomných poslancov.

  Precestovala som Slovensko za uplynulé obdobie dvoch mesiacov krížom-krážom aj vo volebnej kampani, aj neskôr od východu až po Senicu a Gajary. Chcem povedať len toľko, nie som odborníčka v poľnohospodárstve, skôr ma zaujíma tá druhá stránka, a to je zamestnanosť ľudí v týchto regiónoch.

  Zostávala som v nemom úžase pri cestách po východnom Slovensku a je tu viacero poslancov z východného Slovenska, najmä v poľnohospodárskych oblastiach, kde som sa dozvedela a videla som to na vlastné oči, že poľnohospodári, ktorí tam pestovali najmä kŕmnu pšenicu, mali jej prebytok. Viete o rôznych protestných akciách poľnohospodárov, ktorí žiadali dokonca garanciu štátu, pevné ceny, tak ako za totality, za komunizmu to bolo. Zostávala som skutočne v nemom úžase, prečo pestujú túto pšenicu, keď tam bol celý rad voľných objektov, ktoré zívali prázdnotou. Prečo musíme dovážať, to pán poslanec Baco nepovedal, prečo musíme dovážať aj dnes za drahé peniaze, počnúc hovädzím mäsom cez bravčové mäso, dokonca mliečne výrobky, vajíčka, keď sú na to kapacity, je tam vysoké percento nezamestnanosti, je prebytok kŕmnej pšenice, prečo my toto všetko musíme dovážať. Viete, mne sa to všetko takto zdá, že vlastne týmto zákonom a tým, že tak veľmi horlíte za systém konkurzov a bankrotov poľnohospodárskych družstiev, nepriamo pripravujete cestu na otvorenie nášho trhu na ďalší dovoz potravín zo zahraničia a na zvyšovanie nezamestnanosti v týchto regiónoch.

  Chcem vás len upozorniť na jedno heslo, najmä poslancov SDK, z vášho predvolebného programu, ktorý sa volal SDK spolu za lepšie Slovensko. Tu máte - prostredníctvom vhodného trhového prostredia chceme vytvárať také podmienky, aby sa znížila miera nezamestnanosti...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Cuper, prosím.

 • Vážený pán predsedajúci,

  milé dámy,

  vážení páni,

  veľa sa tu pohovorilo o účele tohto zákona. Treba povedať, že zákon má splniť dva také základné ciele. Jednak má umožniť novej vládnej garnitúre zmocniť sa Slovenskej poisťovne a po druhé, má zmeniť systém poskytovania dotácií poľnohospodárskym podnikom, teda vyhovieť znovu tým, ktorí s vládnou novou garnitúrou vo voľbách súhlasili. Na tom by nebolo nič neobvyklého a nenormálneho, len to treba povedať priamo občanom tohto štátu a netreba to zahmlievať rôznymi prekáračkami, ktoré tu odznievajú.

  Ja ale nie som poľnohospodár a ani finančník, a preto sa nebudem zaoberať týmito otázkami tejto novely. Zaujíma ma to, akým protiústavným a nezákonným spôsobom sa tohto cieľa chce teda nová vládna koalícia zmocniť alebo dosiahnuť tento cieľ. Podotýkam, že znovu, a opakujem, že pán Benčík ako bývalý predseda poslaneckého klubu SDĽ, právnik, nám vždy dôrazne pripomínal to, kedy novela zákona spĺňa podmienky na skrátené legislatívne konanie. Podotýkam, že tu nehrozia nijaké také vážne škody, ktoré by napĺňali podmienku dať túto novelu na skrátené legislatívne konanie, lebo celé toto potom viedlo k tomu, že sa navrhovatelia zákona dopustili aj ďalších nezákonných postupov a protiústavných postupov.

  Sústredím sa na paragraf alebo druhú časť zákona, pretože tá prvá by spĺňala náležitosti, a to § 186, ktorým sa chce nepriamo novelizovať Obchodný zákonník. Použil sa tu protizákonný postup, pretože, keď si navrhovatelia uvedomili, že pôvodný návrh bol zjavne protizákonný a protiústavný, tak išli nad rámec § 96 ods. 2, pretože táto spoločná správa v časti 5 článok 2 je úplne iným, vecne úplne iným návrhom, ako bol pôvodný návrh predkladateľov, čím sa porušuje už po druhýkrát v tejto snemovni § 94 ods. 2. Podotýkam, že po prvýkrát sa porušil, myslím si, predvčerom, keď sa schvaľoval zákon o revitalizácii podnikov alebo o Eximbanke, pardon, keď pán predsedajúci Hrušovský zvolal mimoriadnu schôdzu ústavnoprávneho výboru, aby sme sa poradili o tom, či vecne návrh, ktorý bol predložený, je v súlade s § 94, alebo nie je.

  Podotýkam, že aj jeden poslanec ústavnoprávneho výboru za opozíciu - Stranu občianskeho porozumenia - sa zdržal hlasovania. To znamená, že minimálne on bol na pochybách, že vecne bol návrh úplne odlišný, a to bol, podotýkam, prinajlepšom sporný prípad. Ale toto je zjavné a flagrantné porušenie § 94, pretože návrh v tejto časti v tlači 33a je úplne iným návrhom ako návrh, ako pôvodné znenie § 186. Toto nové znenie v spoločnej správe výboru, ktorú ste dostali ako tlač 33a, je vlastne svojím spôsobom aj alogické, pretože zákonodarca chce niečo dosiahnuť v legislatíve neobvyklým spôsobom vetou, ktorá je doložená za pôvodný § 186. Prečítam to z Obchodného zákonníka. § 186 Obchodného zákonníka znie: "Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ tento zákon," myslí sa teda Obchodný zákonník, "alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu." Navrhovatelia zo spoločnej správy chcú dodať ďalšiu vetu, teda zmeniť túto bodku na bodkočiarku a dodať "možnosť inej úpravy v stanovách môže osobitný zákon vylúčiť". Tým popierajú, vlastne touto druhou vetou tú prvú vetu.

  Podotýkam, že aj z hľadiska princípov právneho štátu, keď teda má prednosť vždy právna úprava lex specialis pred lex generalis, to znamená, špeciálnejšou právnou úpravou vo vzťahu k dozornej rade a k valnému zhromaždeniu je vždy Obchodný zákonník, a nie všeobecná norma, ktorou je zákon o strategických podnikoch. Takže aj tu je zjavne porušený základný princíp právneho štátu. To znamená, že zákonodarca mohol dosiahnuť toto úplne inou cestou, novelizovať Obchodný zákonník alebo vypustiť slovíčko z § 186 v Obchodnom zákonníku "tento", aby sa dosiahol účel, ktorý chcel dosiahnuť touto krkolomnou formuláciou zákonodarca. Škoda, že tu nie je pán poslanec Fico, opýtal by som sa ho, či naozaj v legislatívno-právnej dielni právnych expertov SDĽ sa budú takéto postupy uplatňovať aj naďalej.

  Čo sa týka tohto paragrafu a jeho teda navrhovaného znenia v spoločnej správe 33a, treba povedať, že je aj protiústavná, a to zjavne protiústavná, pretože Ústavný súd už v takom prípade rozhodol, že takáto dikcia by bola protiústavná, pretože článok 20 ústavy ods. 1 hovorí, že vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu, to znamená, aj štátnych vlastníkov. A tento zákonný obsah tohto práva napĺňa práve Obchodný zákonník. A keď toto právo takýmto flagrantným spôsobom vyjmeme z Obchodného zákonníka a dáme ho do tej najvšeobecnejšej úpravy, ktorou je zákon o strategických podnikoch, tak mu dávame zjavne iný režim. Podotýkam, ja som vtedy na rokovaní ústavnoprávneho výboru bol, keď sa nám vytýkalo, bolo to rozhodovanie o Vojenských lesoch v Javorine, kde toto konštatovanie, že vlastnícke právo musí mať pre všetkých vlastníkov rovnaký zákonný obsah, sa porušilo.

  Takže, páni, netvárme sa, že táto novela je plne v súlade a v poriadku.

  Ďalej, samozrejme, netvárme sa, že novela nie je retroaktívnou vo svojej poslednej časti. Je retroaktívnou, pretože ruší už skôr založené právne vzťahy a, samozrejme, ja sa pýtam, kto bude teda niesť alebo hradiť náklady tým, pre ktorých tieto právne vzťahy budú zrušené a vzniknú im z toho vážne škody, pretože na revitalizačné programy a ich spracovanie mali prinajlepšom výdavky, počítali s týmito peniazmi vo svojich podnikateľských zámeroch, a my im so spätnou účinnosťou niečo zrušíme, čo už tu bolo založené v predchádzajúcom období.

  Navrhujem teda, aby časť 5 článok II spoločnej správy 33a bola vypustená, aby sa teda o nej nehlasovalo. O ostatných ustanoveniach tohto zákona, ktorý nie je najlepšou vizitkou predkladateľov, bude hovoriť pán Maxon a zrejme navrhne, aby sa nehlasovalo ani o ďalších bodoch spoločnej správy. Konštatujem, že ak si teda máme ctiť právny štát a zákony a ústavu tohto štátu, bolo by najlepšie pre predkladateľov, aby túto novelu z rokovania stiahli a zvolili štandardný postup, to znamená novelizovali Obchodný zákonník, ak chcú vymeniť alebo zmocniť sa Slovenskej poisťovne, aby teda zrušili tie retroaktívne ustanovenia, ktoré sa dotýkajú zákona o revitalizácii. Takto bude dané právu zadosť.

  A podotýkam pánu predsedajúcemu, aby nezvolával schôdze ústavnoprávneho výboru na to, aby si vládna koalícia odobrovala postupy, ktoré nie sú v súlade s rokovacím poriadkom tohto parlamentu, pretože ak ide o zjavné porušenie § 94 rokovacieho poriadku ods. 2, nie je najlepším spôsobom, aby si vládna koalícia toto odobrila síce v menšom grémiu, to znamená v ústavnoprávnom výbore, pretože právne argumenty tam nehrajú veľmi vážnu rolu, lebo jediným právnym argumentom sú potom logické vývody člena ústavnoprávneho výboru - neprávnika Zajaca, a s tým teda nechceme mať nič spoločné. Na toto upozorňujem toto ctené plénum.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Cuperovi za jeho vystúpenie v rozprave.

  S faktickou pripomienkou ako prvý vystúpi pán poslanec Brňák.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Chcel by som vás, pán predsedajúci, v kontexte vystúpenia práve kolegu pána Cupera poprosiť, aby ste teda zvážili postup v zmysle § 94 rokovacieho poriadku. Myslím si, že sa môže stať dobrou tradíciou v tomto novom parlamente, ak v takýchto prípadoch skutočne nebudeme postupovať silou hlasov, ale silou argumentov. Myslím si, že pán podpredseda Hrušovský vlastne začal celú túto procedúru smerovať práve k tejto argumentačnej záležitosti. Čiže, aj keď máte právo rozhodnúť o tom, že nevyhoviete zneniu § 94 alebo teda, že dá sa hlasovať o nejakom inom postupe, myslím si, že tento prípad si žiada aj z hľadiska istého zovšeobecnenia v budúcnosti, aby skutočne zaujal k nemu ústavnoprávny výbor stanovisko, pretože pri minulom rokovaní ústavnoprávneho výboru sme vo všeobecnej rozprave k predchádzajúcemu bodu zákona o Eximbanke dospeli, možno povedať všeobecne, k takému záveru, že ak tamten problém bol, povedzme, taký "vachrlatý", že tento je možno komplikovanejší. Nechcem dopredu nejakým spôsobom hovoriť o tom, ako môže skončiť stanovisko ústavnoprávneho výboru, ale v každom prípade by sme sa týmto mali zaoberať, pretože aj o tomto je rokovací poriadok.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej faktická pripomienka - pán poslanec Klemens.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcem pripomenúť pánu poslancovi Cuperovi, že v článku I zákona číslo 211/1997 Z. Z. sa nehovorí o dotáciách do poľnohospodárstva, ale o revitalizácii podnikov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Faktická pripomienka - pán Bohunický.

 • Chcem povedať právnemu expertovi pánu Cuperovi, poslancovi Cuperovi asi toto: Retroaktivita nevznikla, pretože mohla vzniknúť iba vtedy, ak by sa už podľa schválených projektov začali projekty realizovať. Doteraz nebol schválený ani jeden projekt, čiže nemohol byť ani realizovaný, čiže nemohla vzniknúť žiadna škoda. Čo sa týka vypracovania projektu, prosím vás, tie projekty stáli podľa náročnosti od 50 do 200 tisíc a tieto náklady si podnik môže vo vlastnom účtovníctve a vo vlastnej réžii odpísať, dať do nákladovej položky daní.

  Čo sa týka ústavy, pán poslanec Cuper zabudol prečítať, že je tam aj článok, teda v článku 20 odsek 2, ktorý hovorí, že zákon ustanoví, ktorý ďalší majetok okrem majetku uvedeného v článku 4 ústavy nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, rozvoja národného hospodárstva a verejného záujmu môže byť iba vo vlastníctve štátu. Takže aj o tom hovorí ústava.

 • Ďakujem.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Orosz.

 • Vážené dámy a páni,

  chcem reagovať na námietku pána poslanca Cupera vo vzťahu k § 94 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku. Ide o obdobný spor, aký vznikol pri prerokúvaní zákona o Exportno-importnej banke minulý týždeň. Obaja vystupujúci právnici z poslaneckého klubu HZDS to pripomenuli. Chcel by som prečítať stanovisko ústavnoprávneho výboru k výkladu § 94 ods. 2 a 3. Naplnenie § 94 ods. 2 a 3 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky je potrebné posudzovať vždy z vecného hľadiska, a nie z jeho legislatívnotechnického vyjadrenia. Znenie spoločnej správy k tomuto zákonu je, prirodzene, iným legislatívnotechnickým riešením. Samozrejme, môže vzniknúť spor o tom, či presahuje vecný rámec pôvodného návrhu. O tom sa dá diskutovať, o tom môžeme dospieť k určitému konsenzu, ale ani nemusíme. Je to otázka, o ktorej môžeme diskutovať v kuloároch, môžeme diskutovať na úrovni ústavnoprávneho výboru, môžeme diskutovať na úrovni pléna.

  K poznámke pána poslanca Cupera týkajúcej sa námietky protiústavnosti jedného konkrétneho ustanovenia, ktorým sa má novelizovať Obchodný zákonník, dávam rečnícku otázku: Je potom celý zákon o strategických podnikoch v súlade s ústavou?

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Maxon.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  predmetom novely zákona sú, tak ako sa tu už niekoľkokrát povedalo, tri okruhy problémov, ktoré táto krátka novela chce riešiť. Na vnútorný rozpor tejto novely som poukázal už pri rozprave, keď sa rokovalo o skrátenom legislatívnom konaní. Dovoľte mi však na niektoré veci poukázať. Predtým však naozaj považujem za absolútne potrebné zdôrazniť, že predkladateľmi sú pán Vladimír Maňka, Robert Fico, Roman Kováč, Milan Ištván a Stanislav Bartoš. Prečo, prosím, vážené dámy, vážení páni, tieto mená čítam? Pretože v poradí druhý je pán poslanec Robert Fico, ktorý, bohužiaľ, je v tomto čase na zahraničnej pracovnej ceste a nemôže sa k tej diskusii, v ktorej tu budeme dnes ešte hovoriť, vyjadriť. Som totižto jednoznačne a hlboko presvedčený, že naozaj dochádza k zásadnému porušeniu rokovacieho poriadku. Podotýkam, k zásadnému porušeniu rokovacieho poriadku a v konečnom dôsledku táto novela je v kolízii aj s Ústavou Slovenskej republiky. Je naozaj pre mňa smutným konštatovaním, keď predseda ústavnoprávneho výboru konštatuje, čo sa týka § 94, že to môže byť predmetom diskusie v pléne alebo že to môže byť predmetom diskusie vo výboroch a že to môže byť predmetom diskusie prípadne teda aj v kuloároch.

  Vážený pán predseda, som jednoznačne hlboko presvedčený, že je to absolútne explicitné a že to nemôže byť predmetom diskusie. Je to jasne definované v spoločnej správe 33a, to ustanovenie, o ktorom hovoríme, rozširuje rámec predloženej novely, a to nemôže byť predmetom diskusie. To je absolútne flagrantná a jasná vec.

  Vážené dámy, vážení páni, ak by ste dovolili ešte niekoľko poznámok z hľadiska vecného riešenia, ktoré táto novela sleduje. Naozaj s veľkým obdivom a počudovaním vnímam vyjadrenia napríklad takéhoto charakteru: Všeobecná úverová banka sa zaraďuje medzi neprivatizovateľné podniky do 31. 12. 1999 preto, že to je termín, dokedy prebehne reštrukturalizácia tejto akciovej spoločnosti.

  Vážený pán predkladateľ, predovšetkým by som vám chcel povedať, že ste mali pravdepodobne na mysli ozdravenie alebo revitalizáciu tohto podniku, a nie reštrukturalizáciu. Po druhé, ak do 31. 12. akýmikoľvek nástrojmi chcete úspešne tento proces uskutočniť, tak, vážené dámy, vážení páni, klobúk dolu. Klobúk dolu. Do 31. 12. realizovať ozdravný proces Všeobecnej úverovej banky, myslím si, je úloha veľmi náročná a budem veľmi rád, keď sa túto úlohu podarí naplniť. Nehovoriac o tom, že mohol by som tu predložiť niekoľko desiatok ekonomických porovnaní a ekonomických kritérií, že to jednoducho nie je možné.

  Ale, vážené dámy a páni, do dnešného dňa som nedostal odpoveď na otázku, ktorú som niekoľkokrát položil, prečo teda táto novela, predmetom tejto novely má byť rozšírenie strategických podnikov neprivatizovateľných do 31. 12. 1999. Skutočne do dnešného dňa som odpoveď nedostal nehovoriac o tom, že je to v príkrom rozpore, ak sa nám vytýkali niektoré skutočnosti vo vzťahu k OECD. Musím povedať, že predovšetkým to bol zákon o strategických podnikoch a v rámci zákona o strategických podnikoch predovšetkým finančné inštitúcie. Včera sa tu hovorilo o približovaní, o liberalizácii mnohých oblastí, predovšetkým ekonomického života. Táto novela je dôkazom protichodného zámeru vlády, ako aj včera proklamovala.

  A, vážené dámy a páni, proti komu chcete zabezpečiť, aby Všeobecná úverová banka nebola do 31. 12. 1999 privatizovaná? Máte parlamentnú väčšinu, máte exekutívu, máte Fond národného majetku. Aký dôvod na to je, aby ste tento podnik zaraďovali medzi neprivatizovateľné, ak sa vy slobodne a dobrovoľne nerozhodnete, že ten podnik budete privatizovať? Považujem za úplne normálne a vecné, ak ako opozícia ste navrhovali, aby tento podnik medzi neprivatizovateľnými bol, pretože vtedy ste ten proces reálne nevedeli ovplyvniť. Dnes ho máte absolútne v rukách. Mne vychádza jedno jediné. Vy sami pred sebou v rámci politických strán, ktoré tvoria súčasnú koalíciu, máte záujem dostať to do zákona, aby v rámci politických diskusií v rámci vašej koalície ste mali jednu diskusiu definitívne vyriešenú. Takže, vážené dámy a páni, je to farizejstvo súčasnej koalície, farizejstvo, ktoré prezentujete pred občanmi Slovenskej republiky v rámci svojich vnútorných problémov. Ja, prirodzene, rešpektujem aj vašu snahu a považujem ju nakoniec aj za objektívnu, už som sa k tomu priznal, že chcete upraviť výkon vlastníckych práv štátu v niektorých akciových spoločnostiach. Je to plne legitímne. Máte na to právo.

  Ale, vážené dámy a páni, nemáte na to právo prostredníctvom porušenia zákona. Absolútne jednoznačne je potrebné sa zhodnúť na skutočnosti, že nie je možné takúto úpravu realizovať prostredníctvom novely zákona číslo 192. A každý právny expert s vysokým stupňom právneho vedomia, ktorý bude ochotný s vami o tom otvorene diskutovať, potvrdí, áno, máte, samozrejme, politicky aj legitímne právo na to, aby ste to zrealizovali, ale je to možné zrealizovať výhradne novelou Obchodného zákonníka, odvolávajúc sa na špeciálny zákon, ktorým je číslo 192. Opačný postup je v rozpore s platnou legislatívou, a ak to budete interpretovať inak, tak to interpretujete skutočne veľmi nesprávne.

  Veľmi ma mrzí, že predkladacia správa, ktorú jeden z predkladateľov uviedol, sa obmedzila len na tie skutočnosti, ktoré predkladateľ uviedol. Vzhľadom na to, že ide o také vážne legislatívne zmeny, vzhľadom na to, že tam skutočne dochádza k porušeniu princípov legislatívneho procesu, tak ako sme si ho v zákone ustanovili, predkladaciu správu považujem za prinajmenej nedostatočnú.

  Vážený pán predkladateľ, keď už vaša predkladacia správa bola taká veľmi stručná, prosím vás pekne, nech je aspoň pravdivá. Poukážte, prosím, na jednu medzinárodnú zmluvu, ktorá nás zaväzuje k tomu, aby sa v našom právnom poriadku neuplatňoval zákon číslo 211/1997 Z. z. Jednu medzinárodnú zmluvu mi ukážte. Ak ma o tom presvedčíte, nehovoriac o skutočnosti, ktorá súvisí so zákonom číslo 211/1997 Z. z. o revitalizácii, bolo by bývalo vhodnejšie uplatňovať trhové princípy a trhové spôsoby aj v predchádzajúcej diskusii. Aj o tom sme si už niečo povedali.

  Ak bude fungovať štandardné trhové prostredie, ak budú všetky inštitúty, ktoré súvisia s rozvinutým trhovým prostredím fungovať, potom môžeme využívať štandardné metódy. Pokiaľ to tak nie je, tak aj táto metóda je istým prispením k zlepšeniu toho stavu, ktorý v poľnohospodárstve a predovšetkým v poľnohospodárskej prvovýrobe je. Prirodzene, nechcem diskutovať na tú tému, ktorá tu bola naznačená, že naozaj je najvyšší čas, aby sa jednak zákonodarný orgán Slovenskej republiky a jednak vláda Slovenskej republiky venovali myšlienke plošného oddlženia podnikov poľnohospodárskej prvovýroby.

  Ak vytýkate selektívnosť, netransparentnosť a porušenie voľnej hospodárskej súťaže zákonu číslo 211/1997 Z. z. o revitalizácii, tak plošné oddlženie je desaťkrát transparentnejším zásahom, pretože plošne budeme oddlžovať aj tých, ktorí ekonomicky vlastne už neexistujú a ktorí nemajú ani reálnu šancu ekonomicky prežiť, nehovoriac o tom, že je to futurológia, pretože na plošné oddlženie poľnohospodárskej prvovýroby štátny rozpočet Slovenskej republiky niekoľko rokov nebude mať dostatok zdrojov.

  K návrhu novely zákona číslo 192, o ktorej v tomto období diskutujeme, je priložené aj stanovisko ministerstva financií. Je to v súlade s legislatívnym procesom, tak ako to ukladajú legislatívne pravidlá a rokovací poriadok Národnej rady. Chcel by som ctených poslancov požiadať, predkladateľov, a je to moja prosba aj pre budúce obdobie, prosím, ja za stanovisko ministerstva financií považujem dokument, ktorý je podpísaný ministrom financií Slovenskej republiky, a nie riaditeľom odboru rozpočtu. Tým, prirodzene, nechcem spochybniť jeho profesionálne schopnosti, pretože mám veľmi pozitívne skúsenosti spolupráce s ním, ale za legitímne a oficiálne stanovisko ministerstva financií považujem dokument, ktorý je podpísaný štatutárnym predstaviteľom tohto ústredného orgánu štátnej správy, a tým je minister financií.

  Vážené dámy, vážení páni, už v predchádzajúcej diskusii som poukázal, že táto novela je novelou na jeden a pol strany s niekoľkými vetami. V týchto niekoľkých vetách je toľko legislatívnych rozporov, toľko vecne nedoriešených problémov, že vám naozaj v dobrej vôli predkladám tento procedurálny návrh. Tento procedurálny návrh vám predkladám preto, aby ste sa vyhli tomu, aby ste zaplienili legislatívny proces tým, čo ste nám dlhé obdobie vytýkali. Môj procedurálny návrh znie, nie je to priznanie, pretože som už minule spomínal, že v takej krátkej novele sme sa v žiadnom prípade nedopustili toľkých rozporov s rokovacím poriadkom, a dokonca aj s možnou kolíziou s ústavou. O retroaktivite, samozrejme, sa nebudem vyjadrovať, o možných náhradách škody, pretože aj v tomto smere mám absolútne jasné, mám na to teda jasný názor. Je to ale skôr oblasť pre špecialistov ekonómov. Ale v súvislosti s tým, čo som povedal, vážené dámy, vážení páni, predkladám procedurálny návrh nepokračovať v prerokovaní zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov (tlač 33).

  Vážené dámy, vážení páni, ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec Maxon, za vystúpenie v rozprave.

  Dámy a páni, dovoľte mi niekoľko vecí v tejto súvislosti. Napriek tomu, že tu boli rozporné vystúpenia pána poslanca Brňáka a zároveň pána poslanca Cupera, využívam právo predsedajúceho uplatniť § 146 rokovacieho poriadku a požiadať o stanovisko ústavnoprávny výbor. Preto žiadam o jeho zasadnutie. Zároveň prerušujem schôdzu Národnej rady do 14.30 hodiny.

  Chcem sa ospravedlniť s tým, že by sme pokračovali faktickými poznámkami po prestávke, ktorá bude zároveň obedňajšou prestávkou, a žiadam, aby o 14.00 hodine boli prítomní členovia grémia v zasadačke pána predsedu Národnej rady tak, aby sme sa poradili o ďalšom postupe.

  Prosím tých predsedov jednotlivých výborov, ktorí chcú dať oznam svojim členom. Pán poslanec Orosz, zrejme za ústavnoprávny výbor. Buďte takí dobrí, nech zostanú na tabuli len tí, ktorí chcú dať oznam pre členov výborov.

  Takže pán poslanec Orosz.

 • Prosím členov ústavnoprávneho výboru, aby sa zišli na rokovanie ústavnoprávneho výboru o 12.15 hodine na desať minút.

  Ďakujem.

 • Vážené poslankyne, poslanci,

  zasadnutie Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov sa uskutoční o 13.30 hodine v rokovacej miestnosti číslo 183 na I. poschodí.

 • Prosím členov výboru pre sociálne veci a bývanie, aby sa zúčastnili na krátkom rokovaní. Zasadnutie výboru bude o 13.30 hodine v miestnosti číslo 148.

 • Výbor pre verejnú správu - prosil by som členov, aby sa tiež o 13.30 hodine zišli v našej miestnosti na rokovaní.

 • Ďakujem.

  Pokračovanie rokovania parlamentu je o 14.30 hodine, politické grémium o 14.00 hodine.

  Ešte pani poslankyňa Kadlečíková.

 • Oznamujem členom výboru pre pôdohospodárstvo, že zasadnutie výboru sa uskutoční o 13.45 hodine v zasadačke výboru.

  Ďakujem.

 • O 14.45 hodine.

 • Zasadá politické grémium, do jeho skončenia predpokladám ešte 15 minút. Začneme o 15.00 hodine. Ďakujem za pochopenie.

 • Vzhľadom na to, že k uvedenému bodu zasadal ústavnoprávny výbor a že prijal určité závery, ktoré nakoniec prebehli aj z hľadiska grémia, zvolávam členov výboru pre hospodárstvo a privatizáciu ihneď, aby sme mohli byť oboznámení s týmito výsledkami a mohli zaujať príslušné stanovisko. Prosím členov výboru do zasadačky číslo 30.

  Ďakujem.

 • Prosím o trpezlivosť do 15.30 hodiny.

 • Po prestávke.

 • Pán spravodajca, zaujmite svoje miesto.

  Vážené pani poslankyne, pani poslanci, budeme pokračovať ďalej v prerokúvaní predmetného bodu.

  S faktickou pripomienkou vystúpi pán poslanec Gaľa vzhľadom na to, že nevidím v sále pána poslanca Cupera.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Chcel som zareagovať na vystúpenie pána poslanca Maxona, ktorý vo svojom vystúpení vyčítal dôvodovej správe ten moment, že stanovisko odboru štátneho rozpočtu ministerstva financií je podpísané iba riaditeľom odboru štátneho rozpočtu, a nie ministrom financií. Chcem sa odvolať na legislatívne pravidlá tvorby zákonov, ktoré vydala Národná rada Slovenskej republiky, kde v článku 8 sa hovorí, že z hľadiska finančných dôsledkov návrhu zákona na štátny rozpočet a rozpočty obcí treba návrh zákona prerokovať vždy s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky sa uvedie v dôvodovej správe. Je tu odvolávka pod čiarou na § 51 zákona číslo 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, kde sa podobne v § 51 pod číslom 2 hovorí, že navrhovatelia sú povinní rozpočtové dôsledky návrhov právnych predpisov a iných opatrení podľa odseku 1 vopred prerokovať s ministerstvom.

  Na základe uvedeného sa domnievam, že jeho výčitka voči dôvodovej správe nie je relevantná, pretože nie je nikde explicitne uvedené, že toto stanovisko ministerstva financií musí podpisovať minister.

  Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Faktická poznámka - pán poslanec Bohunický.

  Prosím, reagujte na ostatné vystúpenie rečníka z rozpravy. Tým bol pán poslanec Maxon. Upozorňujem vás na to.

 • Chcem reagovať na pána poslanca Maxona. Stranu demokratickej ľavice, resp. celú koalíciu, nazval farizejskou tým, že teraz zaraďuje Všeobecnú úverovú banku medzi strategické podniky. Chcem pánu poslancovi Maxonovi povedať iba toľko, že plníme sľuby, ktoré sme dali našim voličom. Považovali sme i ako opozícia Všeobecnú úverovú banku za strategický podnik a za takú ju považujeme i ako koalícia. Preto ju ošetrujeme touto novelou zákona.

 • Ďakujem.

  S faktickou pripomienkou vystúpi pán poslanec Cuper.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcel som doplniť pána poslanca Maxona v tom, že zákon, spoločná správa 33a, tak ako bola predložená, nie je v rozpore s článkom 20 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ale s článkom 20 ods. 1, pretože ten hovorí o rovnosti obsahu vlastníckych práv. Článok 20 ods. 2 je len vykonaním alebo rozšírením článku 4, ktorý hovorí, čo je štátne vlastníctvo explicitne a že štát môže povedať, že aj iné vlastníctvo môže byť len štátnym vlastníctvom. Ale tu práve sa dáva týmto podnikom, ktoré sa vynímajú a dávajú do štátneho vlastníctva zároveň v nesúlade s článkom 20 ods. 1, iný právny režim alebo obsah vlastníckeho práva v rozpore s Obchodným zákonníkom, alebo to, čo Obchodný zákonník v § 186 ods. 1 explicitne hovorí, že sa musí riadiť len Obchodným zákonníkom.

  To je odpoveď na otázku, ktorú dal zároveň predseda ústavnoprávneho výboru.

  A pánu Bohunickému, aby sa naučil čítať Ústavu Slovenskej republiky.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Kozlík.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy, páni,

  stretávame sa a máme rozpravu k ďalšej novele zákona, ktorá je unáhlená, nepresná, kvôli ktorej sme takmer dve hodiny čakali, než to prerokuje ústavnoprávny výbor, potom výbor pre hospodárstvo, privatizáciu, a stále nevieme, na čom sme, ale pomaly stále zreteľnejšie sa črtá, že ide o ďalšiu nekompetentnú predlohu, kde nekompetenciu prejavila aj terajšia vláda Slovenskej republiky, ktorá ju odporučila do skráteného konania. A je tu zrejmé podozrenie z toho, že celý zákon alebo časti novely zákona sú neústavné. Ja by som pripomenul niektoré momenty tejto novely zákona.

  Predovšetkým sa tu vo faktických poznámkach reagovalo na to, či je farizejstvom, alebo nie zaradenie Všeobecnej úverovej banky medzi strategické podniky. Naši poslanci za HZDS tento fakt sám osebe ani tak nenamietali a nenamietajú. Namietame predovšetkým to, že Všeobecná úverová banka sa má stať strategickým podnikom s ručením obmedzeným do 31. 12. 1999. Má sa ozdraviť jej úverové portfólio pred reštrukturalizáciou a potom, daj sa mi svete, má prestať byť strategickým podnikom. Veď vtedy bude, predpokladám, strategickým podnikom na druhú. Takže, prosím, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pokiaľ teda budete premýšľať o tomto ustanovení a o zaradení Všeobecnej úverovej banky, tak prečo s ručením obmedzeným? Prečo s časovou podmienkou?

  Ďalšia vec sa týka revitalizačného zákona. Viac diskutérov zo strany poslancov Hnutia za demokratické Slovensko hovorilo, podotýkam, v dobrej vôli, a hovorím to, chcem to hovoriť s láskavým prístupom na stranu poslancov súčasnej vládnej koalície, opäť zvážte, je to, samozrejme, vo vašich rukách, aký osud postihne revitalizačný zákon, ale jednoznačne tento zákon nebol postavený na potrebe reálnych peňazí, nie je nárokový a je postavený na odpise alebo na riešení nesplniteľných záväzkov podnikov. Mal smerovať a mohol smerovať zároveň k ozdraveniu podnikovej sféry, zároveň k ozdraveniu bánk, zároveň mohol vytvoriť predpoklady na to, aby podniky mohli plniť svoje záväzky voči verejnoprávnym fondom. Takže je to nástroj, ktorý sa dal efektívne využiť, a je škoda, že tá diskusia skĺzla zo strany vládnucej väčšiny nie do polohy vecného rozmýšľania, ale do polohy plnenia nejakých politických rozhodnutí alebo rozhodnutí plnenia rozhodnutí politických centrál.

  Dovoľte mi, aby som reagoval na ďalší fakt, ktorý tento zákon prináša. Je v § 2 doplnením odseku 6. Otázka riešenia spôsobu rozhodovania valných zhromaždení navodzuje zrejmú netrpezlivosť novej vládnej garnitúry na obsadenie postov v príslušných akciových spoločnostiach. Môžem pripomenúť, že pani ministerka Schmögnerová v uplynulých dňoch už vyvinula osobný tlak na vedúceho predstaviteľa Slovenskej poisťovne, aby uvoľnil svoju funkciu, čo len dokladá zrejmý zámer tejto časti novely zákona o strategických podnikoch. Pokladám za absolútne nepochopiteľné spochybňovanie slovenských podnikov, tak ako to predvádzala už v minulých mesiacoch a ako to aj v ostatných dňoch predvádzali predstavitelia vládnucej garnitúry, pretože to ohrozuje nielen chod slovenských strategických podnikov, počnúc VSŽ cez Slovenské elektrárne, Slovenský plynárenský priemysel a ďalšie podniky, ale že to vlastne ohrozuje potenciál Slovenskej republiky a vlastnú ekonomickú základnú stabilitu Slovenskej republiky. Platí porekadlo Kto druhému jamu kope, sám do nej padne alebo Kto seje vietor, žne búrku. Zdá sa mi, že uvedomenie si týchto vzťahových väzieb v terajšej slovenskej vláde nie je celkom dostatočné.

  Takže, vážené dámy, páni, čo sa týka vlastnej predlohy novely zákona, odporúčam predkladateľom, aby ju vôbec stiahli z rokovania Národnej rady alebo potom iné riešenie, ktoré predkladajú poslanci Hnutia za demokratické Slovensko, to znamená povýšiť logiku veci nad tupú stranícku disciplínu a podporiť návrh poslancov Hnutia za demokratické Slovensko a vypustiť najmä príslušné ustanovenie prerokúvanej novely, ktorou sa zrušuje článok I zákona o revitalizácii. Ale podotýkam, celá novela je nevyvážená, má protiústavné črty a ideálne, logické by bolo celú novelu z rokovania parlamentu stiahnuť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Kozlíkovi za jeho vystúpenie v rozprave.

  Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Tóthová.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi skôr ako vystúpim s témou, o ktorej tu debatujete, aby som opätovne požiadala vedenie tejto Národnej rady Slovenskej republiky, aby konečne začala organizovať chod práce tohto parlamentu. Je predsa absolútne neprijateľné, aby prestávka, ktorá bola od 12.00 hodiny a avizované stretnutie o 14.00 hodine sa posúvalo po tridsiatich minútach tak, že sa vlastne blokujú poslanci a nedá sa im možnosť prípadne využiť efektívne tento čas. Je predsa nevyhnutné, aby sa spravil určitý predpoklad nutného času na riešenie úloh. Že je to možné, dokladuje práca Národnej rady Slovenskej republiky za prvé volebné obdobie. Preto verím, že organizácia práce tohto parlamentu bude predmetom pozornosti tých, ktorým to prislúcha riešiť.

  Dovoľte mi, aby som pristúpila k problematike, ktorá je vlastne predmetom našej rozpravy. Doposiaľ niektorí moji predrečníci už upozornili na to, že novelizácia zákona sa netýka len revitalizácie, ale vlastne ide o opätovnú zmenu zákona, kde sa má dať právny podklad pre personálne zmeny. Opätovne tu ide o úpravu hlasovania pri odvolávaní členov predstavenstva a členov dozornej rady akciových spoločností. Myslím si, že aj tento moment si zaslúži pozornosť, pretože okrem predpisov, ktoré riešili problém komunálnych volieb, celé rokovanie tohto parlamentu a legislatívne zmeny sa zameriavajú na úpravu právnych predpisov, ktoré menia text právnych noriem s cieľom dať právny podklad pre rýchlu a účelovú zmenu personálneho obsadenia tých orgánov, ktorých sa právne predpisy týkajú. To je neodškriepiteľný fakt. Kto sleduje rokovanie tejto Národnej rady, vidí, že je tu séria predpisov zameraná práve na túto otázku.

  Ďalej by som sa chcela vyjadriť k stanovisku pána predkladateľa, ktorý začal vlastne vôbec rozpravu o tejto novele. Uviedol, že novela odstraňuje alebo chce uviesť na pravú mieru protiústavnosť doterajšej právnej úpravy, čiže sa odstráni protiústavnosť.

  Vážený pán predkladateľ, dovoľte mi, aby som vám jednoznačne povedala, že žiadna protiústavnosť v dosiaľ platnom právnom predpise neexistuje. Pokiaľ vy máte ten dojem, je to váš subjektívny dojem. A pokiaľ máte aj argumenty, nemôžeme sa obrátiť na Ústavný súd, ale Ústavný súd k platnému návrhu nevyriekol, teda k platnému predpisu nevyriekol ani nerokuje o tom, že by bol protiústavný. Totiž obvinenia o protiústavnosti sa stali permanentnou pracovnou metódou súčasnej vládnej koalície a predtým opozície, pretože sme boli permanentne obviňovaní z prijímania protiústavných zákonov. Verejnosť bola presviedčaná o hrôzostrašnom počte rozhodnutí nálezov Ústavného súdu, a keď sme sa pozreli na realitu v okolitých asociovaných krajinách a v krajinách Európskej únie, došli sme k záveru, že ústavnosť našich právnych predpisov je hlboko uspokojivá, pretože nemožno si myslieť, že existuje štát, kde niet rozhodnutia Ústavného súdu, ktorý by mal iný názor, ako mal parlament. A ja som jasne dokumentovala, že asociované krajiny, ktoré napríklad sú v prvej vlne - Maďarsko, Poľsko, majú 60 - 90 nálezov, čo oproti našim 13 nálezom od vzniku Slovenskej republiky, teda hovorím za päťročné obdobie, týka sa to aj Maďarska, Poľska, je výsledok uspokojivý.

  Ďalej by som chcela uviesť, že pán predkladateľ sa úplne zmýlil, keď uviedol, že platný zákon je v nesúlade s našimi medzinárodnými záväzkami. Bolo by veľmi vhodné, keby to pán predkladateľ konkretizoval. Pokiaľ mal na mysli Asociačnú dohodu, chcem ho ubezpečiť, že vôbec tento platný zákon nie je v rozpore s Asociačnou dohodou, pretože sme mali rokovania, a ja som osobne rokovala so zástupcami Európskej únie, kde sme im vysvetlili podstatu zákona, a tento zákon sa po vysvetlení prijal ako zákon, ktorý nie je v rozpore.

  Pokiaľ sa spomínalo, že sa odstráni štátna dotácia - nielen pánom predkladateľom, ale aj inými poslancami -, chcem ich ubezpečiť, že revitalizačný zákon nie je stavaný na štátnej dotácii. Ten, kto to uvádzal, si zákon nepreštudoval a vôbec nepochopil filozofiu zákona. Podľa § 14 revitalizácia sa môže uskutočniť povolením odkladov odvodov, pokút, penále a podobne, povolením splátok daní, odvodov, pokút, penále alebo povolením úľav, penále, pokút a podobne, úrokov, alebo znížením výšky penále, ale vonkoncom tu nejde o štátne dotácie. Preto nemôže byť ani v rozpore s Asociačnou dohodou, kde sa to pripomínalo, že by tieto štátne dotácie boli neprípustné. Chcem povedať, že aj v Európskej únii sú štátne dotácie do podnikov za určitých podmienok, je to možné, áno. Sú na to príslušné orgány, ktoré to sledujú, či je to v každom štáte. U nás to bude v budúcnosti podľa doterajšieho návrhu ministerstvo financií, ale opätovne zdôrazňujem, že revitalizačný zákon nie je stavaný na štátnych dotáciách.

  Ďalej chcem uviesť, že každý podnik, ktorý je revitalizovaný, je povinný predkladať ministerstvu informácie, ako postupuje, ako prosperuje a v prípade, že neplní tie dohody, ktoré boli dané, možno zrušiť revitalizáciu a stávajú sa splatné všetky záväzky, ktorých plnenie bolo modifikované v rámci revitalizácie. Prečo to takto uvádzam? Uvádzam to z toho dôvodu, že tu bol vyjadrený strach - obava z protekcionalizmu alebo niečoho obdobného.

  Vážení páni poslanci vládnej koalície, všetky subjekty, ktoré majú podľa platného práva rozhodovanie v revitalizácii, máte už pod vašou kontrolou a pod vašou mocou. Vy sa obávate, že by vaši ľudia tento zákon zle aplikovali? Neveríte im? Alebo o čo tu ide? Boli tu uvádzané úvahy, že sa nerieši problematika poľnohospodárstva ako celku. Áno, my sme priznali, nerieši sa, pretože taký čarovný prútik sme neboli schopní ponúknuť. Ale ponúkli sme aspoň krok - systémový krok, ktorý zlepšenie situácie v našich nielen poľnohospodárkych podnikoch umožňuje. Súhlasila by som so zrušením revitalizačného zákona v prvej časti, ak by bola predložená koncepcia určitého celého plošného riešenia problémov poľnohospodárstva. Ale nikto z vás takýto projekt nepredložil. Tak nelikvidujme to, čo aj sčasti môže vylepšiť situáciu našich poľnohospodárov. Hovorím o poľnohospodároch z toho dôvodu, že predchádzajúca diskusia sa na nich zamerala. Alebo máte s tým určitý zámer? Je tu zámer zhoršiť situáciu v našom poľnohospodárstve?

  Veľmi dobre si pamätám obdobie vlády Jána Čarnogurského, keď sa presadzovali filozofie, ktoré neprispeli nášmu poľnohospodárstvu, keď sa presadzovali filozofie rozbitia väčších poľnohospodárskych celkov. Hovorím to, čo tu bolo, veď to možno vybrať aj z tlače, aj zo stenografických správ - myšlienky o zmenení našich poľnohospodárskych častí na golfové ihriská a o dovoze potravín, pretože lacnejšie ich dovezieme. Ale, kde je otázka poľnohospodárskej bezpečnosti nášho štátu? My si nemôžeme dovoliť likvidovať naše poľnohospodárstvo. Poľnohospodárstvo aj v Európskej únii je dotované štátom, dotované oveľa bohatšie ako v Slovenskej republike, a každá krajina, pokiaľ len vie, si obhajuje svoju poľnohospodársku výrobu. Pokiaľ sa spoliehate na dovoz poľnohospodárskych výrobkov zo zahraničia, áno, dovezieme ich lacnejšie, ale je to cesta do pekla. Pretože, keď si zničíme našu poľnohospodársku výrobu, tak o niekoľko rokov budeme tieto výrobky dovážať oveľa drahšie a ceny nám budú diktované, pretože nebudeme konkurencieschopní.

  Ďalej čo sa týka legislatívnej stránky veci, v článku II sa zrušuje zo zákona o revitalizácii jeho prvá časť. Ostáva mi tajomstvom, prečo ponechávate v platnosti článok II, ktorý systémovo nadväzuje na riešenie revitalizačného zákona, na Občiansky zákonník. Je to potrebné? Ďalej článok III, ktorý systémovo nadväzuje na pôsobenie revitalizačného zákona v súlade s Občianskym súdnym poriadkom. Ďalej článok III, ktorý systémovo nadväzuje na výkon súdnych exekútorov a podobne. Takýto prístup považujem za legislatívneho nedonosenca, ak nechcem povedať, že je legislatívny paškvil.

  Ďalej by som chcela povedať k zneniu článku II ods. 2 novely, kde sa hovorí, že rozhodnutia o revitalizácii vydané do účinnosti tohto zákona sa nevykonajú alebo podľa zmien, ktoré sa navrhujú, že sa podľa týchto rozhodnutí nebude postupovať. Vážená snemovňa, chcem upozorniť, že v právnom štáte práva nadobudnuté dobromyseľne sa akceptujú, dokonca viaceré predpisy aj pri zrušení nezákonných rozhodnutí, či už zákon o správnom konaní, alebo ďalšie, majú výslovné ustanovenia, ak boli niektoré práva nadobudnuté dobromyseľne, tie zostávajú nedotknuté. A pokiaľ by ste takéto práva chceli zlikvidovať, tak skutočne sme na hrane ústavnosti a sme na hrane spätného pôsobenia tohto zákona, a myslím si, že by to nebol dobrý signál pri prijatí tohto zákona zo snemovne, pretože vy ste deklarovali, že budete dodržiavať ústavu a nebudete navrhovať ani podporovať zákony, ktoré sú na hrane ústavnosti alebo protiústavné.

  Ak dovolíte, pripojila by som sa na záver k tým návrhom mojich predrečníkov, ktorí navrhli tento legislatívny návrh stiahnuť. Skutočne nie je kvalitný a vecne nie je správny. Viem, že počtom hlasov, ktoré máte v parlamente, môžete akýkoľvek zákon odsúhlasiť, ale myslím si, že tento zákon, keď odsúhlasíte, nebude v prospech našej spoločnosti, našej ekonomiky, pretože sme v prechodnom období a musíme revitalizovať naše podniky. A pokiaľ nemáme lepšie projekty, nelikvidujte to, čo má schopnosť prispieť a revitalizovať naše podniky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani poslankyni Tóthovej za jej vystúpenie v rozprave.

  Konštatujem, že nie sú žiadne faktické poznámky k jej vystúpeniu, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán poslanec Maňka.

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec, keď som uzatvoril rozpravu, pozeral som sa na tabuľu, neboli ste tam.

  Pán poslanec Maňka, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne poslankyne,

  vážení kolegovia poslanci,

  pôjdem po jednotlivých bodoch. K tým prvým dvom budem stručnejší a k tomu tretiemu, kde je najviac rozporov, povieme si trošku viac.

  V bode 1 k zaradeniu Všeobecnej úverovej banky, a. s., medzi strategické podniky vo všeobecnosti nie je rozpor. Niektorí kolegovia z opozície spochybňujú dátum 31. 12. 1999 v tom zmysle, že do tohto termínu nie je možné ukončiť ozdravný proces. Ukončiť tento proces nie, ale je možné po prvé zachrániť, po druhé naštartovať správnym smerom a po tretie stabilizovať. To je možné.

  Druhý bod bol zaviesť rozhodovanie v taxatívne určených prípadoch na rokovaní valných zhromaždení akcionárov tzv. jednoduchou väčšinou prítomných akcionárov. Táto úprava rozhodovania na rokovaní valného zhromaždenia vedie k tomu, aby štát mohol účinne vykonávať svoje vlastnícke práva. Myslím si, že to je pochopiteľné.

  Najviac rozporov a pripomienok bolo k časti 3 - zrušenie zákona o revitalizácii. Boli tu otázky, v čom je zákon protiústavný. Najprv zopakujem, že súčasný zákon porušuje princípy rovnosti, porušuje princíp vytvárania rovnakých podmienok pre všetky podnikateľské subjekty, a my predsa chceme ísť do Európy, chceme vstúpiť do Európskej únie, a keď si otvoríme Bielu knihu princípov vstupu do Európskej únie, tak tam je jednoznačne hlavný zákon v oblasti ekonomiky, hospodárstva a podnikania vytvárať rovnaké podmienky pre všetkých ekonomických prevádzkovateľov, a toto je vlastne porušené.

  Dlho by som mohol rozprávať, ale to nie je predmetom dnešného rokovania, o zákonoch, ktoré boli schválené za posledné tri alebo štyri roky a ktoré vlastne tieto princípy porušujú. My sa ešte k nim, vážení priatelia, budeme vracať v ďalších našich rokovaniach a budeme ich musieť, samozrejme, postupne upravovať, niektoré nie v skrátenom konaní a niektoré možno aj v skrátenom konaní.

  Ďalej to, že nejde o prostriedky štátu. O aké prostriedky potom vlastne ide? Neodvedené dane, odpustené penále, to nie sú prostriedky štátu? Každý podnikateľ by bol rád, keby nemusel zaplatiť daň. Potom koho sú tie prostriedky? To sú prostriedky štátu.

 • Hlasy v sále.

 • Po ďalšie, zákon nie je účinný, to sme už hovorili. Nie je účinný, vlastne nič sa doteraz nevykonalo v tejto oblasti. Pani Tóthová povedala, čo bráni, aby všetky poľnohospodárske podniky boli revitalizované. Tak by som povedal, čo tomu bráni.

  Bráni tomu § 4 ods. 2 platného zákona číslo 201/1997 Z. z. o revitalizácii podnikov, ktorý hovorí, že formy revitalizácie podnikov možno použiť len na záväzky podniku vzniknuté pred 1. 1. 1997. To znamená, že bráni tým podnikom, ktoré nadobudli svoje záväzky po 1. 1. 1997. To je jedna kategória. Druhá je, že keby sme všetky podniky týmto spôsobom revitalizovali, tak to bude mať 2 milióny štátnych úradníkov a budeme to robiť takýmto spôsobom. Myslím si, že dokážeme pochopiť, že takýmto spôsobom nemôžeme túto ekonomiku revitalizovať a je potrebné prijať zákony, ktoré vytvoria jasné pravidlá hry. Nie, že tu budeme vytvárať kopu úradníkov, ktorí sa budú zaoberať všetkými podnikmi v Slovenskej republike.

  Pán Delinga povedal, že firmy si požičali pred rokom 1997 za 6-percentný úver a teraz, keď je 33-percentný úrok, nie sú tieto firmy schopné splácať. Ale kto spôsobil zvýšenie úrokov do neúnosnej miery, vážení priatelia? Nad tým sa skúsme zamyslieť. Mali sme 6 %, dnes je to 33 %. Ale koho je to vina? Je to vina chybnej privatizácie, je to chyba zlého portfólia bánk, ktoré boli donútené privatizérom poskytnúť úvery, ktoré potom neboli schopné tieto úvery splácať a banky ich nedostali. To sú všetko príčiny, prečo sú také vysoké úvery. Čiže spôsobila ich minulá vládna koalícia svojou finančnou a podnikateľskou politikou v minulom období a zákon o revitalizácii to nevyrieši a ani demokraticky nerieši.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, o chvíľočku pristúpime k hlasovaniu. Prosil by som vás o podporu zákona, ale v tom zmysle, že tu bude vystupovať pán spravodajca a navrhne vám, ako postupovať. Rokoval gestorský výbor, prijal správu, ktorú máte všetci v laviciach, ale po tomto gestorskom výbore rokovali aj ďalšie výbory. Rokoval ústavnoprávny výbor a zistili sa niektoré veci, ktoré je potrebné zohľadniť. Preto by som vás prosil, aby ste teraz dávali pozor. Poviem vám podľa spoločnej správy, ako ja ako navrhovateľ odporúčam, aby ste hlasovali, čiže môj návrh, ktorý bude možno trošku odlišný s pánom spravodajcom, ale je to môj návrh, ktorý je už v súlade s ďalšími rokovaniami a podľa úprav s našimi právnikmi z ústavnoprávneho výboru.

 • Pán poslanec Maňka, treba sa vyjadriť k tým veciam, ktoré boli v rozprave.

 • Vyjadril som sa, ale mal by som prijať alebo neprijať vlastne návrhy spoločnej správy. Chcel by som povedať, ktoré prijímam a ktoré neprijímam, ak mi to dovolíte. V časti IV bod číslo 1 názov zákona znie - tento bod neprijímam, neodporúčam ho schváliť a odporúčam ísť podľa môjho pôvodného návrhu.

 • Hlasy z pléna, potlesk.

 • Ďakujem, pán poslanec Maňka.

  Procedurálny návrh má pán poslanec Maxon.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za udelenie slova.

  Vážený pán predsedajúci, § 49 ods. 2 rokovacieho poriadku ste s najväčšou pravdepodobnosťou využili ako predsedajúci schôdze Národnej rady z toho dôvodu, aby zasadol Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a vo väzbe na zasadnutie ústavnoprávneho výboru aby zasadol výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Žiadal by som, a je to môj procedurálny návrh, aby nás predsedovia výborov informovali o výsledkoch rokovania týchto výborov. Chcel by som ešte na dôvažok pripomenúť, že som sa zúčastnil na rokovaní výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a musel som konštatovať, že najmenej v štyroch bodoch sa počas rokovania výboru porušil zákon o rokovacom poriadku.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Budeme hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Maxona bez rozpravy. Je to procedurálny návrh, páni a dámy, takže musí sa hlasovať. Pripravte sa na hlasovanie.

  Nech sa páči, hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 21 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 53 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Žiadam, aby sa ujal slova pán spravodajca.

  Je tu procedurálny návrh pána poslanca Cabaja.

 • Pán predsedajúci, chcem vás upozorniť na jednu vec. Je potom absolútne zbytočné, aby sa zvolávalo poslanecké grémium, keď nikto v tejto snemovni nepovedal, o čom poslanecké grémium rokovalo a poslanci takmer tri hodiny zbytočne čakali. Bývalo dobrým zvykom, ak už sa zvolalo grémium a hľadalo sa nejaké riešenie, východisko zo situácie, ktorá je vďaka takémuto návrhu, ktorý sa tu objavil, tak jednoducho bolo potrebné informovať. Ak predsedajúci požiadal, aby zasadol ústavnoprávny výbor, využil právo rokovacieho poriadku a príslušného paragrafu, tak potom by mala byť aj povinnosť, aby ten výbor, ktorý zasadal, minimálne informoval, ako ďalej pokračovať, ak to predsedajúci využil. A takisto, ak sa požiadalo o zasadnutie gestorského výboru, takisto tá informácia by tu mala zaznieť.

 • Pán poslanec, beriem toto vaše vyjadrenie. Požiadam pána poslanca Orosza, aby informoval, aký je záver ústavnoprávneho výboru.

  Nech sa páči, pán poslanec Orosz má slovo.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  môžem informovať len o priebehu rokovania ústavnoprávneho výboru, pretože ústavnoprávny výbor v čase, keď mal hlasovať o prijatí uznesenia, nebol uznášaniaschopný. V ústavnoprávnom výbore sme sa v zásade zhodli aj za prítomnosti poslanca opozície o tom, že nebudeme odporúčať poslancom, aby schválili spoločnú správu ako celok, ale aby o bodoch 1, 3 a 5 hlasovali v rozpore s odporúčaním gestorského výboru. K tomu smerovalo aj poslanecké grémium. Hovorilo sa o tom, pán poslanec Cabaj, v poslaneckom grémiu. Zrejme je chybou, že výsledky rokovania poslaneckého grémia neboli v snemovni oznámené, ale v podstate aj tam sme sa zhodli na tom, aby sme sa nemuseli vracať opätovne tam, kde sme začali, aby sme takýmto spôsobom prostredníctvom poslaneckých klubov odporúčali hlasovať.

  Ďakujem.

 • Stačí, pán poslanec Cabaj?

  Pán poslanec Volf, prosím, aby ste informovali o výsledkoch rokovania gestorského výboru.

 • Chcem povedať, že som nebol požiadaný o zvolanie gestorského výboru, zvolali sme ho preto, že predtým zasadal ústavnoprávny výbor a mohlo dôjsť k nejakým zmenám. Mali sme pozvaného pána predsedu ústavnoprávneho výboru, ktorý nás informoval o rokovaní tohto výboru a informoval nás aj o tom, že sa neprijalo platné uznesenie. Vzhľadom na tento stav nebolo možné urobiť iný záver, ako prijať uznesenie, že berieme na vedomie ako výbor informáciu z rokovania tohto výboru, pretože rokovanie tohto výboru nebolo ukončené uznesením.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Myslím si, že sme urobili zadosť.

  Pán poslanec Maxom - procedurálny návrh.

 • Ďakujem pekne za udelenie slova.

  Vzhľadom na to, že výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prijal platné uznesenie, žiadam, aby toto uznesenie bolo písomne doručené okamžite všetkým poslancom Národnej rady.

 • Je to procedurálny návrh, budeme o ňom hlasovať.

  Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 31 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 53 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Návrh neprešiel.

  Prosím pána spravodajcu, aby sa ujal slova.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  v priebehu rozpravy boli mimo návrhov k spoločnej správe prednesené aj dva návrhy, a to procedurálny návrh pána poslanca Maxona a pozmeňujúci návrh v zmysle § 82 ods. 2 pána Delingu. Navrhujem, aby sme pristúpili k hlasovaniu v poradí najskôr o procedurálnom návrhu, potom o návrhoch zo spoločnej správy a potom o pozmeňujúcom návrhu pána Delingu.

 • Najskôr budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Maxona, aby sme neprerokúvali ďalej predmetný bod.

  Prosím, hlasovacie zariadenie je zapnuté, prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 32 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 74 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Tento návrh neprešiel.

 • Ďalej navrhujem hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy tak, ako som uviedol pri uvedení spoločnej správy. Navrhujem o bodoch 1 až 5 hlasovať spoločne s návrhom schváliť ich.

 • Páni poslanci a poslankyne, predkladám procedurálny návrh, aby sme o každom bode tejto správy hlasovali osobitne.

  Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 89 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 13 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh bol schválený.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Dávam hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu v rámci spoločnej správy.

 • Odporúčam, aby sme návrhy nečítali vzhľadom na to, že materiál máme predložený.

  Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pod bodom číslo 1.

  Pripravte sa na hlasovanie, prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov.

  Za návrh hlasoval 1 poslanec.

  Proti návrhu hlasovalo 103 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh neprešiel.

 • Ďalej navrhujem hlasovať o bode číslo 2 spoločnej správy.

 • Prosím, pripravte sa na hlasovanie, páni poslanci, hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 28 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Návrh bol schválený.

  Prosím, pán spravodajca.

 • Ďalej navrhujem hlasovať o návrhu číslo 3 zo spoločnej správy.

 • Hlasujeme o návrhu číslo 3 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov.

  Za návrh hlasovali 2 poslanci.

  Proti návrhu hlasovalo 107 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Návrh neprešiel.

 • Ďalej navrhujem hlasovať o návrhu číslo 4 zo spoločnej správy.

 • Hlasujeme o návrhu číslo 4 zo spoločnej správy.

  Prezentujte sa a hlasujte, páni poslanci a panie poslankyne.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 29 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

 • Ďalej navrhujem hlasovať o návrhu číslo 5 zo spoločnej správy.

 • Hlasujeme o návrhu číslo 5 zo spoločnej správy.

  Prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov.

  Za návrh hlasovali 2 poslanci.

  Proti návrhu hlasovalo 107 poslancov.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďalej navrhujem hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Delingu tak, ako ste ho dostali predložený v dopoludňajších hodinách.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Delingu, ktorý máte písomne pred sebou.

  Prezentujte sa a hlasujte, páni poslanci a poslankyne.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 30 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 75 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Návrh sme neschválili.

  Ďakujem, pán spravodajca.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužijú obmedzenia pre druhé a tretie čítanie podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku, pristúpime k

  tretiemu čítaniu o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnickú alebo jazykových chýb alebo či má 30 poslancov pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb alebo návrh na opakovanie druhého čítania. Má niekto takéto návrhy? Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

  Prosím, aby ste sa prezentovali. Prezentujte sa, páni poslanci, a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov.

  Procedurálny návrh - pán poslanec Kováč.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  v mene štyroch poslaneckých klubov navrhujem doplniť do programu ako ďalší bod, ktorým otvoríme rokovanie teraz. Je to bod s názvom Odvolanie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie. Vzhľadom na to, že televízna rada rokovala o tomto bode a podľa mojich informácií prijala rozhodnutie, kde navrhla odvolať ústredného riaditeľa Slovenskej televízie Igora Kubiša, navrhujem, aby sme sa týmto bodom zaoberali teraz. Súčasne vás žiadam, aby ste dali hlasovať o skrátení predpísanej 24-hodinovej lehoty.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Je to procedurálny návrh, o ktorom dám hlasovať bez rozpravy. Pán poslanec Roman Kováč podal v mene štyroch poslaneckých klubov návrh, aby do programu dnešnej schôdze Národnej rady bol zaradený bod, a to návrh Rady Slovenskej televízie na odvolanie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie. O tomto návrhu dávam hlasovať bez rozpravy.

  Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme vyslovili súhlas so zaradením tohto bodu do programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vyhlasujem teraz technickú 15-minútovú prestávku.

  Pán poslanec Gašparovič sa hlási s procedurálnym návrhom.

 • Pán predseda, o každom bode programu, o ktorom sa v Národnej rade rokuje, musí prebehnúť určitý proces. A ten proces je zakončený tým, že sa predkladá na rokovanie Národnej rady - či už poslanci, alebo predseda Národnej rady - bod programu s označením čísla tlače, čo znamená, že Národná rada si osvojila tento návrh a predkladá nám ho na schválenie. Prosil by som, keby ste nám povedali, akú tlač má tento bod programu, číslo tlače. Inak sme hlasovali o ničom. Toto hlasovanie musí byť nulitné.

 • Pán poslanec, po prestávke budú rozdané materiály, samozrejme, aj s číslom tlače.

  Pán poslanec Budaj, nech sa páči.

 • Prosím, zvolávam členov výboru pre kultúru a médiá do zasadačky na obvyklom mieste počas prestávky.

  Ďakujem.

 • Páni poslanci, poslankyne, vyhlasujem 15-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať. Prosím vás, keby ste sa posadili na svoje rokovacie miesta.

  Pri doplnení programu nemohla byť rozdaná príslušná tlač z dôvodu, že návrh rady podľa zákona o rokovacom poriadku bol pridelený výboru pre kultúru a médiá na zaujatie stanoviska. Výbor zaujal stanovisko tak, ako to máte uvedené v tlači číslo 52, ktorú ste dostali v rámci prerušenia tejto schôdze.

  Na to, aby sme o návrhu Rady Slovenskej televízie mohli začať rokovať pred uplynutím zákonom stanovenej lehoty, podľa § 25 zákona o rokovacom poriadku podávam návrh na skrátenie lehoty 24 hodín na doručenie písomných materiálov k tomuto bodu programu.

  O tomto mojom návrhu dávam hlasovať bez rozpravy. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada vyslovila s týmto návrhom súhlas.

  Teraz pristúpime k rokovaniu o

  návrhu Rady Slovenskej televízie na odvolanie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie.

  Návrh ste dostali ako tlač 52.

  Podľa § 11 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov ústredného riaditeľa Slovenskej televízie odvoláva na návrh Rady Slovenskej televízie Národná rada Slovenskej republiky.

  Prosím povereného člena Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá poslanca Jána Budaja, aby informoval Národnú radu o prerokovaní návrhu Rady Slovenskej televízie vo výbore.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážení páni ministri,

  vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som uviedol správu Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá k návrhu Rady Slovenskej televízie na odvolanie Igora Kubiša z funkcie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie.

  Predseda Rady Slovenskej televízie listom zo dňa 11. novembra 1998 informoval predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, že Rada sa rozhodla navrhnúť odvolanie Igora Kubiša z funkcie ústredného riaditeľa. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky postúpil uvedený návrh rady na prerokovanie vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ihneď a s tým, že uvedený výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky výsledky prerokovania spolu so svojím stanoviskom.

  Výbor Národnej rady posúdil podaný návrh Rady Slovenskej televízie a v prijatom uznesení číslo 8 z 11. novembra 1998 konštatoval, že je v súlade s § 11 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, ako aj s článkom 6 ods. 4 Štatútu Rady Slovenskej televízie, ktorý schválil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z júna 1997.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá vyslovil súhlas s návrhom Rady Slovenskej televízie na odvolanie Igora Kubiša z funkcie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie.

  Výbor odporučil Národnej rade podľa § 11 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov odvolať Igora Kubiša z funkcie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie.

  Podľa § 39 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku navrhuje odvolanie uskutočniť verejným hlasovaním. Toto hlasovanie je potrebné odsúhlasiť, preto prosím predsedajúceho, aby tento návrh dal odsúhlasiť takisto Národnej rade Slovenskej republiky.

  Dámy a páni, čo dodať na záver dlhých hodín parlamentnej polemiky. Z ideologického centra, z centra, kde sa nehospodárne nakladalo s prostriedkami daňovníkov a koncesionárov, z televízie, ktorej meno sa stalo pre veľkú časť slušných ľudí na Slovensku nadávkou, chceme pre jej zamestnancov, ale najmä pre jej divákov vytvoriť televíziu opäť verejnoprávnu. Odvolanie riaditeľa Igora Kubiša je k tomu krokom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Budajovi.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že písomne nie sú prihlásení žiadni poslanci do rozpravy. Pýtam sa preto, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Pán poslanec Hudec, pán poslanec Brňák, pán poslanec Hofbauer, pán poslanec Cuper, pán poslanec Húska, pán poslanec Cabaj, pán poslanec Engliš. Nikto viac? Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Ako prvý v rozprave vystúpi pán poslanec Hudec, dávam mu slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  to, čo sme všetci očakávali, sa napĺňa a zdá sa, že dnešný deň bude dňom, keď končí možnosť pluralitnej informovanosti našich občanov.

 • Hlasy v sále.

 • Keď bola pri moci tretia Mečiarova vláda, približne 90 % politických informácií malo opozičný charakter. To nikto nespochybňuje a to viete aj vy veľmi dobre, páni opoziční poslanci, a nikomu vtedy ani nezišlo na um, aby okrem vás, ktorí ste aj tak mali prevažnú väčšinu politických informácií, spochybňoval demokraciu na Slovensku. Vy ste to robili. Teraz, keď ste pri politickej moci, budete mať nielen 90, možno 95, možno až 97 % všetkých politických informácií na vašej strane. Chudák občan, ten bude v situácii, keď nebude mať vôbec príležitosť sa dozvedieť aj iný názor, než je názor váš. Takto teda bude vyzerať demokracia v Slovenskej republike od dnešného dňa.

  Opakujem, všetci sme očakávali takýto vývoj a skutočne sa aj tento vývoj naplnil. Dúfam však, že to neublíži slovenskej demokracii natoľko, aby si občan opäť nezvykol neveriť politickým informáciám, ktoré bude dostávať, aby sa opäť nezačal učiť čítať medzi riadkami a aby si opäť nemusel myslieť niečo iné, než je tzv. oficiálny názor, ktorý mu bude sprostredkúvať naša denná tlač, naše rozhlasy a naše televízne stanice. Dovolím si tvrdiť iba jednu vec: Občan toto veľmi dobre zaregistruje a celkom určite bude o tejto skutočnosti veľmi vážne uvažovať, keď bude pristupovať k volebným urnám nabudúce.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, môžete reagovať na moje vystúpenia akýmkoľvek spôsobom, je to vaše právo, ale dovoľte aj mne, aby som mohol vysloviť názor. Som presvedčený o tom, že tie politické sily, ktoré spochybňujú Slovenskú republiku, ktorú ovládajú ľudia, ktorí nechceli tento štát, ktorí sa vysmievajú pri každej príležitosti zo všetkého, čo je slovenské, že títo ľudia majú, bohužiaľ, asistentov, ktorí možno aj tú Slovenskú republiku chceli, ale, bohužiaľ, po veľmi silnej túžbe po politickej moci boli ochotní zameniť princípy za judášsky groš.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Brňák. Pripraví sa pán poslanec Cuper.

  Prosím, pán poslanec Brňák.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážení členovia vlády,

  vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  osobne sa nebudem vyjadrovať k obsahu samotného návrhu. Myslím si, že sú tu ľudia povolanejší a kompetentnejší, a koniec koncov vychádzam aj z presvedčenia, že všade tam, kde vstúpi noha pána kolegu poslanca Budaja, je všetko márne, pretože aj tá historická skúsenosť je vlastne taká, že vie sa razantne zasadiť a dobre si pripraviť veci, ktoré sa majú riešiť do budúcnosti.

  Pokiaľ ide o moju pripomienku, tá sa týka písomnej správy, ktorú sme dostali všetci na stôl. Je to správa pod číslom 1191/98. V tejto správe v druhom odseku sa píše: "Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 16 z 11. novembra 1998 postúpil uvedený návrh rady na prerokovanie vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ihneď a s tým, že uvedený výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky výsledky prerokovania návrhu spolu so svojím stanoviskom."

  Vážený pán predsedajúci, dostala sa nám informácia z kruhov blízkych koalícii, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dnes nemohol vydať takéto rozhodnutie, pretože je vzdialený, je v zahraničí, ak sa nemýlim, tak predseda Národnej rady Slovenskej republiky nemohol vydať takéto rozhodnutie. Čiže bol by som veľmi rád, keby ste uviedli túto vec na správnu mieru a prípadne aby nám boli dané materiály, ktoré korešpondujú s pravdou, ak to bol niekto iný. Ak tam je podpísaný predseda, je skutočne podivuhodné, ako mohol podpísať svoje rozhodnutie v čase, keď fyzicky nie je prítomný v Národnej rade Slovenskej republiky a tobôž na území Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • S faktickou poznámkou sa hlási pán podpredseda Hrušovský.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, na vystúpenie pána poslanca Brňáka by som chcel zareagovať, že pridelenie tomuto výboru som podpísal ja na základe poverenia, ktorým predseda Národnej rady pred uskutočnením jeho zahraničnej služobnej cesty listom zo dňa 9. novembra 1998 ma poveril počas jeho neprítomnosti zastupovaním. Pripúšťam, že mohlo vzniknúť v kancelárii nejaké nedorozumenie pri prepisovaní tohto príkazu, ale poverenie mám tu k dispozícii.

 • Ďakujem pánovi podpredsedovi Hrušovskému.

  Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Cuper. Pripraví sa po ňom pán poslanec Húska.

  Nech sa páči, pán poslanec Cuper, dávam vám slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  milé dámy,

  vážení páni,

  odvolávanie jedného riaditeľa Slovenskej televízie by samo osebe nebolo ničím mimoriadnym v tejto snemovni, keby sa pri tom nebol flagrantne porušoval rokovací poriadok tohto parlamentu, a to je zákonná norma, takže sa často postupovalo nie v súlade so zákonom. Pritom sa tvrdí, že sa postupuje, alebo že je všetko s demokraciou alebo s demokratizačnými postupmi vládnej koalície v poriadku. Pán Brňák upozorňoval na tie lapsusy, ktoré tu vznikajú pri urýchľovaní procesov verejných čistiek, ktoré sa v týchto dňoch na Slovensku dejú, pretože zrejme dnes boli vládou odvolaní všetci prednostovia okresných úradov.

  Aj tu sa pán Budaj nevie dočkať, kedy konečne padne hlava riaditeľa Slovenskej televízie. Som rád, že sa nemôžete dočkať všetci. Veď nie všetkým dňom je v tomto štáte koniec. Možnože prídu aj iné časy v tomto štáte dánskom. Pán Budaj sa vehementne podpisuje pod svoje správy výboru, vedie výbor, pretože ste nestihli, alebo stihli ste najprv zvoliť predsedu výboru pre kultúru, vedu, vzdelanie a šport, zároveň ste ho stihli potom aj odvolať. Alebo lepšie povedané, vzdal sa. Samozrejme, pán Budaj je poverený alebo nie je poverený. Neviem, či má poverenie, lebo sa nám ním nejako nepredstavil na to, aby viedol schôdze. A § 49 ods. 4 jasne hovorí, že by mal viesť schôdze len na základe poverenia pána predsedu, pretože predsedu výboru zastupuje počas jeho neprítomnosti poverený podpredseda výboru. Zastupuje aj vtedy, ak ho tým predseda výboru poverí. Ak predseda výboru aj podpredseda výboru nie sú prítomní, predsedu výboru zastupuje člen výboru, ktorého tým poverí predseda výboru alebo výbor. Takže pán Budaj by také poverenie mal mať. Ak ho nemá, jeho správy nie sú v súlade s rokovacím poriadkom.

  To už nehovorím o tom, že aj pri schvaľovaní tohto bodu programu sa nepostupovalo v súlade s rokovacím poriadkom, pretože najprv ste dali odhlasovať tento bod, potom ste dodatočne zvolali výbor a predložili ste nám správu. Takže ani tu nebolo všetko v súlade s rokovacím poriadkom. Ak by sme tu sumarizovali dnešný deň, tak to bola mimoriadne zlá škola demokracie pre vás, vážení páni, pretože od rána nič iné nerobíte, len porušujete rokovací poriadok, prijímate protiústavné zákony a akosi vaši spravodajcovia si zvykli pri prijímaní zákonov alebo správ hovoriť o nejakých správach.

  Pán predseda výboru Volf zvolal výbor a hovorí, že výbor je zvolaný, aj nie je zvolaný. V tomto parlamente platili vždy pravidlá, ktoré sa dodržiavali. Vždy sme dali rokovaciemu poriadku zadosť. Teraz sa to tak nedeje.

  Áno, pán Budaj konečne vyčistí Slovenskú televíziu, pretože ste vyčistili radu pre Slovenskú televíziu a pre Slovenský rozhlas, urobili ste z nej naozaj nezávislú inštitúciu, pretože je tam sedem zástupcov vládnej koalície na čele s pánom Bučkom, alebo Bučekom, ktorý je známy svojím blízkym vzťahom ku kruhom KDH. Takže je reálny predpoklad, že rada bude postupovať s tým, čo potrebuje vládna koalícia.

  Predpokladám aj taký vývoj, že tak ako je televízna stanica Markíza blízka kruhom KDH alebo vládnej koalícii, tak aj Slovenská televízia sa postupne stane médiom, ktoré bude transformované alebo sa priblíži vládnej koalícii. Som zvedavý, kedy, vážení páni, sa otočí situácia a kedy sa zbavíte Ftáčnikovej novely a stihnete sprivatizovať aj druhý program Slovenskej televízie, aby ste týmto spôsobom splnili to, čo ste dali svojim mecenášom zo Západu, aby ste "normalizovali" túto spoločnosť tak, ako si to želajú vaši mecéni.

  Hlas v sále.) Áno, je to latinský pojem, alebo mecenáši, keď to chcete trochu poslovenčiť.

  Som len zvedavý, kedy takéto "demokratizačné" opatrenia urobíte aj v iných verejných médiách, ktoré sú blízke vám, to znamená, kedy sa urobí poriadok v televíznej stanici Markíza, i keď je to súkromné médium, je to verejné médium. V každom prípade si to žiada ozdravenie. Ospravedlnenie za to, čo robila vo volebnom čase, akým spôsobom jej pracovníci porušovali volebný zákon. Dúfam, že bude daný priechod spravodlivosti a že títo ľudia budú postavení pred spravodlivý súd, ktorý rozhodne o tom, akým spôsobom porušovali literu volebného zákona, či už pán Pavlík, alebo pani Ghannamová, alebo ďalší páni zodpovední za túto televíziu. Že k nej máte blízko z kruhov KDH, to je nepochybné, pretože keď zasadala licenčná rada, celý deň pán Mikloško strážil toto zasadanie. Mal som tú česť neskôr sa na ňom zúčastniť, pretože som tam prišiel dodatočne a viem dobre, ako pánovi Mikloškovi záležalo na tom, aby ochranka, ktorá stráži pána Ruska, bola naďalej na mieste. Doslovne sa vyhrážal členom licenčnej rady, že ak nebude ochranka strážiť tak pána Ruska, ako ho stráži, že v Markíze nikdy poriadok nebude. Vtedy som sa pána Mikloška opýtal - a dodnes som od neho nedostal odpoveď -, kedy sa Markíza stala televíznou stanicou KDH. Dúfam, že mi dnes pán Mikloško odpovie. To nie je vaše tajomstvo, to je verejné tajomstvom, že ste túto televíznu stanicu zneužívali v predvolebnom boji, že ju zneužívate dodnes a jej verejnoprávny charakter sa nedá poprieť. Vysiela na 80 % územia v tomto štáte. Takže je to médium, ktoré má celoslovenský vplyv.

  Pokiaľ ide o to, že sa vám v Slovenskej televízii krivdilo, aby sme si priblížili vývoj alebo aby sme sa vrátili do minulosti, je potrebné si osviežiť pamäť, že pán Dzurinda mal možnosť a príležitosť byť účastný v Slovenskej televízii, aj ostatní politici. Samozrejme, ten váš zámer - ignorovať Slovenskú televíziu - bol priehľadný, a teda, aby ste nazbierali argumenty po prípadných voľbách, aby ste mohli tvrdiť, že verejnoprávny charakter Slovenskej televízie nebol zachovaný. Všetky prieskumy ukazovali, že pomer preferencií a účasti politikov jednotlivých politických strán v Slovenskej televízii bol dodržiavaný. Nie je pravda ani to, čo pán Fico hovoril, že neboli dané šoty z ich snemu. Ja by som sa ho znovu opýtal, ak by tu bol prítomný, odkiaľ by som sa bol dozvedel, že tam mali všetko červené, dokonca aj tváre, ktoré, samozrejme, sa museli červenať, že niektoré rozhodnutia boli nie celkom v súlade s ich voličskou základňou, alebo s tým, čo od nich požadovali voliči ich politickej strany.

  Takže treba si pozrieť aj do vlastného hrnca, treba sa nad tým pozastaviť, že ste jednoducho ignorovali Slovenskú televíziu, aby ste mohli nahovárať občanom Slovenskej republiky, že jej verejnoprávny charakter bol porušený, pretože jednoducho ju chcete sprivatizovať a v tom vám bránila táto rada, ktorá je možno demokratickejšia a nezávislejšia od politických strán, ako je tá vaša, pretože tam bolo oveľa viacej ľudí nezávislých od politických subjektov, ako je v dnešnej televíznej rade.

  Takže, pán Budaj, môžete dokončiť svoje "katovské" dielo, môžete konečne byť spokojný, riaditeľ Slovenskej televízie bude odvolaný, bude zvolený nový. Len predpokladám, že dáte hlasovať aj o voľbe nového riaditeľa Slovenskej televízie verejne, ako ste dali hlasovať o odvolaní.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Cuperovi.

  Prosím vás, keby ste tí, ktorí ste boli prihlásení do rozpravy, stiahli svoje označenia, aby ostali len tí, ktorí sa hlásia s faktickou poznámkou.

  Takže s faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Galbavý.

 • Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo.

  Nechcem zdržiavať, ale nedá mi, aby som nezareagoval na pána poslanca Cupera, ktorý tvrdil, že my všetci sa tešíme, že padne hlava "demokrata" Igora Kubiša a že si súčasná vládna moc urobí slúžku zo Slovenskej televízie. Nedá mi, aby som mu nepripomenul, že celé volebné obdobie práve táto "verejnoprávna" Slovenská televízia slúžila jednému vládnemu hnutiu. Práve táto televízia triedila občanov tejto krajiny na dobrých Slovákov a zlých Slovákov. Jedine ona sa snažila vytvoriť dymovú clonu, aby občania a diváci cez maďarskú kartu a národné povedomie zabudli na každodenné problémy, ako uživiť seba zajtra, svoju rodinu, aby namiesto práce hľadali nepriateľa.

  Práve preto považujem za nevyhnutné, aby táto televízia, jej top-manažment bol vymenený, pretože jediným dôkazom toho je i naďalej Slovenská televízia. V minulosti kritizovala opozíciu, pretože si dovolila poukazovať na nekalé praktiky vládnej moci. A dnes tá istá televízia znovu kritizuje vládnu moc a viní ju za súčasný stav tejto krajiny. To považujem za aroganciu. Je potrebné, aby sme občanom slúžili a jedine tak im môžeme poslúžiť, keď túto televíziu vymeníme, pretože to je jedna z možností, ako občan môže kontrolovať politiku.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi za vystúpenie.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán Husár.

 • Pán predsedajúci, upozorňujem, že táto faktická poznámka súvisí s vystúpením pána poslanca Cupera, ktorý otvoril vo svojom vystúpení pravdepodobne ďalší závažný problém.

  V § 49 rokovacieho poriadku sa hovorí výlučne o zastupovaní predsedu výboru. § 49 určuje všetky kompetencie predsedu výboru a zároveň aj kompetencie predsedajúceho, ktorý ho zastupuje. Slovný a logický výklad v odseku 4 tohto paragrafu jednoznačne hovorí, že podpredseda môže zastupovať neprítomného predsedu, nemôže zastupovať neexistujúceho predsedu výboru. Ak by výbor hľadal akúkoľvek možnosť, ktorá existuje v § 49 ods. 4, teda poveril ktoréhokoľvek člena výboru, prípadne pána Budaja, upozorňujem, že poveruje za nie neprítomného, ale neexistujúceho predsedu výboru.

  Na základe tejto pripomienky považujem aj doterajší postup za postup v hrubom rozpore s rokovacím poriadkom a mám procedurálny návrh, aby bolo parlamentu predložené poverenie pána podpredsedu bývalým predsedom tohto výboru, čo by bolo nakoniec i tak právne relevantné.

 • Áno, prosím, aby sa hlasovalo o tomto procedurálnom návrhu, aby bolo overené poverenie pána podpredsedu Budaja.

 • Prosím, bol predložený procedurálny návrh, počuli ste ho, páni poslanci a pani poslankyne. Budeme hlasovať o tomto návrhu.

  Prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 103 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 29 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 70 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento návrh neprešiel.

  Faktická poznámka - pán poslanec Šebej.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  aj mňa zaujala v reči pána Cupera, samozrejme, okrem svojvoľne rozmiestnených chýbajúcich alebo nadbytočných dĺžňov nad samohláskami, teda tá logika príbehu s predsedami a podpredsedami fascinujúco doplnená poznámkou môjho predrečníka. Naozaj by sme sa mali obsiahlo a niekoľko dní zaoberať obsahovým rozdielom medzi predsedom neexistujúcim a neprítomným. Ale ako na úvod tejto debaty dovoľujem si predložiť rovnako hlbokú myšlienku, že predseda neexistujúci je zároveň predsedom trvalo neprítomným.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Cuper, ostatným rečníkom v rozprave ste boli vy. Nechcite faktickú poznámku sám k sebe, k tomu vám nedám slovo.

  Nech sa páči, v rozprave vystúpi pán poslanec Húska.

  Máte procedurálny návrh? Áno.

 • Pán predsedajúci, toto hlasovanie nebolo o ničom, lebo jednoducho tento rozdiel tu je, a keď ste na to pozabudli, je to váš problém. Nevyvráti to ani nijaký v úvodzovkách.

 • Pán poslanec, povedali ste, že máte procedurálny návrh. Formulujte ho, nech sa páči.

 • Procedurálny návrh mám taký, aby pán Budaj dokladoval to poverenie predchádzajúceho predsedu, pretože ho jednoducho nepredložil, a to sa nedá vyriešiť hlasovaním, lebo to je váš problém, nie môj problém.

 • Pán poslanec, hlasovali sme o tom a vy ste sa takisto zúčastnili hlasovania. To, že ste hlasovali inak, je jedna vec, samozrejme, ale na hlasovaní sa zúčastnilo toľko poslancov, čo som oznámil ako prítomných. To znamená, že hlasovanie prebehlo.

  Nech sa páči, pán poslanec Húska vystúpi v rozprave. Pán poslanec Húska, dávam vám slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážení zástupcovia vlády,

  vážené kolegyne a kolegovia,

  chcem zdôrazniť, že prechod verejnoprávnej inštitúcie do polohy kopírovania druhej Markízy je, samozrejme, jednoznačný a myslím si, že to budú všetci občania postupne vidieť.

  Rád by som zdôraznil, že sústavne sa s rôznymi úškrnami charakterizujú osobnosti, známkujú sa dokonca aj teraz, jeden pán predseda výboru v snahe demonštrovať intelektuálnu nadradenosť sa chce hrať s tým, či existuje sémantický rozdiel medzi dvoma slovami o neexistencii a neprítomnosti alebo ďalších pojmoslovných variáciách. Skutočne je to veľký rozdiel a trocha školenia by sa pánu Šebejovi aj pri jeho intelektuálnej "bohorovnosti" z oblasti lingvistiky zišlo.

 • Dovoľte mi, aby som povedal, že porovnanie pána Kubiša - najlepšie nám vystúpi jeho osoba a jeho profil, ak ho porovnáme s druhou osobou, napríklad s pánom Ruskom, aby ste videli ten rozdiel profilu oboch. Myslím si, že by bolo dobre si uvedomiť profilové porovnanie, a neapelujem tu ani na tých, ktorí majú celkom pochopiteľne zatvrdnuté myslenie a majú problém kriticky vnímať situáciu, ale apelujem predovšetkým na obyvateľstvo. Obyvateľstvo, samozrejme, sa tiež podrobuje procesu učenia a samo bude dôkladne uvažovať o všetkých skutočnostiach.

  Priatelia z koalície, zvolili ste napríklad 9-člennú radu. Hovorili ste, mali ste plné ústa o proporcionalite, o potrebe váh, a konali ste tak, že pre najväčšiu stranu v tomto parlamente ste odhlasovali jedného zástupcu v tej 9-člennej skupine. Priatelia, za HZDS hovorím. V opozícii musíte zachovávať tiež proporcie - pán doktor, skúste si to ešte doma premyslieť, lebo mám obavy, že teraz vám to robí problém rozlíšiť -, lebo sú to dve rozdielne skutočnosti, v opozičnom tábore musíte rozlišovať aj váhy týchto jednotlivých strán a ich oprávnenia.

  Chcem upozorniť na to, že tento postup je veľmi neseriózny a dokladá práve tú skutočnosť, či sa vám páči, alebo nie, ďalej podporujete nezdravý vývoj k monopolizácii. Keď nezačnete sami vnútorne rozmýšľať nad tým, čo to vlastne znamená, veď už v období, keď ste boli v opozícii, ste mali 80-percentnú prevahu v médiách a dovolávali ste sa, aby ste ešte mali zväčšenie svojho podielu vo verejnoprospešnej televízii.

  Priatelia, to je naozaj vážna skutočnosť, ak život nevnímate vo svojej príčinnej zreťazenosti, ak ho nevnímate tak, že treba dosahovať, že treba rátať s tým, že na prevažujúci mediálny zjav musí byť nejaká reakcia a že vlastne aj správanie sa televízie bolo v určitom zmysle slova, pokiaľ ide o Slovenskú televíziu, kompenzačné. Samozrejme, že bolo kompenzačné.

 • Hlasy v sále.

 • Ak máte údiv, tak je pokrytecký, vážený pán profesor Švec, pretože je celkom jasné, že je potrebné, aby sa zachovala informačná proporcia.

  Chcem vám nakoniec povedať čosi, čo by ste mali naozaj považovať za určité upozornenie. Prečítam vám niekoľko statí z úvahy o legitimite moci dnes skonštruovanej v médiách, ktorú povedal český filozof Václav Bělohradský:

  "Vo verejnom priestore bol ustanovený permanentne plápolajúci plameň škandálu, na ktorom môžeme spáliť nepohodlných spoluobčanov alebo v jasote povýšiť svoje úchylné sklony na vedecké či politické témy legitimizované, dokonca morálne." Ďalej uvádza. "Tým svojvoľným a nekoherentným vládcom sú dnes médiá, z ktorých temný útok právnici svojimi definíciami a vyšetrovateľskými rituálmi robia určitý systém."

  A dovoľte mi, aby som nakoniec ešte citoval: "Dnes všetci nejasne cítime, že legitimita moci pochádza z médií, že legitímna moc je konštruovaná masovou komunikáciou a že to demokraciu tuneluje, vyprázdňuje. Politická moc je legitímna, pretože politici sa dali zomlieť na reprezentatívny karbonátok v mediálnom mlyne a vďaka tomu majú právo nám nad ním vládnuť. Je to tragické." To všetko hovorí pán profesor Bělohradský.

  Priatelia, to, že to u vás vyvoláva úsmev alebo spontánne reakcie tohto typu, rád by som povedal, že aj reč tváre je rečou a že, samozrejme, ju čítajú všetci, ktorí chcú vnímať túto reč. Ale upozorňujem vás, cesta, ktorou sa otvára monopolizácia informácií v komunikačnom ovplyvňovaní obyvateľstva, je cesta nebezpečná. A zároveň vám hovorím, že urobíme všetko pre to, aby sme podporili v občanoch kritické myslenie, aby naozaj začali dôkladne filtrovať informácie, ktorými budú zahrňovaní a zasýpaní, a aby začali naozaj nielen kriticky myslieť, to je základný predpoklad, ale potom aj konať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Húskovi za vystúpenie v rozprave.

  S faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Švec.

 • Chcel by som reagovať na vystúpenie pána profesora Húsku v jeho strednej a záverečnej časti, keď hovoril o verejnoprávnosti a kompenzačných potrebách verejnoprávnej inštitúcie.

  Domnievam sa, že verejnoprávna inštitúcia nemôže nič kompenzovať, preto je verejnoprávna. Ak dnes odvolávame riaditeľa Slovenskej televízie, tak predovšetkým preto, že Slovenská televízia nebola verejnoprávnou inštitúciou, stávala sa monopolom HZDS. Je mi to ľúto, že to musím povedať takto otvorene, ale je to skutočná pravda.

  Pán profesor, spýtam sa vás priamo. Keď hodnotíte vnútropolitické a zahraničnopolitické komentáre STV 1 v hlavných spravodajských programoch, môžete sa mi pozrieť do očí a môžete povedať, že tieto komentáre boli objektívne? Ja si myslím, že neboli. Tieto komentáre boli jednofarebné, namierené proti opozičným, neskôr koaličným poslancom, namierené proti terajšej vláde, namierené proti spoločenským organizáciám, proti cirkevným predstaviteľom, proti všetkému, len nie proti tomu, čo sa dialo v tejto republike. A myslím si a verím, že Slovenská televízia sa naozaj stane verejnoprávnou inštitúciou, ktorá bude rovnako kritizovať chybné kroky každej politickej strany vrátane vládnych organizácií.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi poslancovi za jeho vystúpenie.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Mikolášik.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Chcem povedať pánovi profesorovi Húskovi, že sa zmýlil v tom odhade, keď hovoril, že len jeden zástupca opozície je tam zvolený. Domnievam sa, že v našom parlamente sú dve opozičné strany a obidve majú svojho zástupcu v Rade Slovenskej televízie a že sú tam dvaja, veď je to výsledok tajného hlasovania. Je mi ľúto, že viacerí zvolení neboli, ale boli zvolení dvaja, a to je prvok demokratickosti. Budú tam sedávať a budú kontrolovať.

  A chcem povedať, že pre mňa ako pre občana riaditeľ Kubiš, ktorý zaraďoval také programy, ako napríklad Utajení svedkovia, nemá na svojom poste čo hľadať.

 • Ďakujem za vystúpenie pánovi poslancovi.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Osuský.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Chcel by som potešiť profesora Húsku, že síce tam má HZDS iba jedného navrhovaného kandidáta, ale treba povedať, že získal najväčší počet hlasov.

  A pokiaľ ide o ďalšie, dovolím si apelovať na kolegov poslancov, aby sme nechali v zvyšných 29 minútach, kým začnú správy na doteraz sledovaných televíznych staniciach, bez ďalšieho vystupovať prihlásených do rozpravy, pretože si myslím, že naše publikum na kanále Slovenskej televízie 2 by malo mať možnosť vypočuť si tento "Dream team" bez akéhokoľvek prerušovania.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Faktická poznámka - pán Roman Kováč.

  Prosím vás, vypnite mobilné telefóny.

 • Pán predsedajúci, dávam procedurálny návrh, aby sme dnes rokovanie skončili uzavretím tohto bodu.

  Ďakujem.

 • Prosím, je tu procedurálny návrh poslanca. Dávam hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Návrh bol schválený.

  Pokračujeme ďalej v rozprave. Vystúpi prihlásený pán poslanec Cabaj. Pripraví sa pán poslanec Engliš.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som vystúpil v rozprave k tlači číslo 52, k tlači tak túžobne očakávanej v tejto snemovni, a verím, že mám možnosť povedať aspoň niekoľko poznámok, ako sme sa k tejto tlači dopracovali.

  Je všeobecná pravda, že 93-členná väčšina môže všetko. Len to môže vtedy, keď to nebude škrípať nejako v tej príprave a bude plynúť dobrá organizácia, bude prichádzať jeden materiál za druhým tak, aby sme nemuseli byť v takej trápnej situácii, v ktorej sa ocitol predsedajúci tejto schôdze, keď síce podľa rokovacieho poriadku pán Roman Kováč v mene 4 poslaneckých klubov navrhol zaradiť do programu návrh na odvolanie riaditeľa Slovenskej televízie pána Igora Kubiša. Väčšina to odhlasovala a predsedajúci sa dostal do takej úzkej situácie a do takých problémov, že nakoniec vyhlásil 15-minútovú technickú prestávku, aby sa niekto vôbec unúval a doniesol mu do ruky tlač, aby mohol povedať to, o čom sme tu vlastne hlasovali.

  Nakoniec skutočne táto tlač bola vyrobená, ale mám taký dojem, že bola veľmi rýchlo pripravená, pretože takmer hodinu sme čakali, kým nám bola doručená. Takže z tej technickej prestávky, ktorá bola na záchranu predsedajúceho, bola takmer hodina nič nerobenia a čakania, kým sa tieto veci usporiadajú. To len pre pozornosť. Možno, že niekomu to neprekážalo čakať hodinu počas týchto dní. Počas priebehu už tretej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sme si na to zvykli, že akosi viazne príprava materiálov. Myšlienka je, ale, bohužiaľ, k tej realizácii nejako neprichádza. Nie je to nejakým spôsobom pripravené.

  Samozrejme, vyznamenal sa aj zastupujúci podpredseda príslušného výboru, pretože mnohé veci sa veľmi rýchlo rokovali a potom sa naháňalo, aby sa dopracoval príslušný materiál, ktorý na to tento výbor oprávňoval, pretože aj v tomto výbore je väčšina a väčšina zase odhlasovala to, čo bolo treba. Väčšina odhlasovala aj ten nezmysel, ktorý je napísaný v materiáli číslo 52. A, chvalapánubohu, všetky tieto materiály sa archivujú ako doklad stenografického záznamu, čo v tejto schôdzi odznelo, a tam si príslušní členovia výboru môžu prečítať, čo odhlasovali. Pretože je pravda, zastupujúci - momentálne - podpredseda Národnej rady má právo aj podľa rokovacieho poriadku a organizačného poriadku rozhodnúť v mene predsedu Národnej rady a prideliť na prerokovanie materiál výboru. Ale potom aj ten výbor musí všade hovoriť o tom, že rozhodol o tom podpredseda Národnej rady, a nie predseda Národnej rady. To je trochu rozdiel. Čo nie je, možno pán Hrušovský bude predsedom Národnej rady a potom to bude spĺňať aj tento predpoklad, ktorý je tam uvedený.

  Pán Budaj nás tu upozornil, že rada sa rozhodla odvolať pána Igora Kubiša. Takisto nezabudol vyjadriť svoje pocity, ktoré tak dlho už drží u seba a čaká, kedy konečne to bude zrealizované, pretože nepriamo zástupcovia vládnej koalície prinútili aj predsedu Národnej rady, aby už 3. novembra požadoval predloženie návrhov jednotlivých kandidátov do televíznej rady, aby toto bolo predložené do 4. novembra, a dobre viete, že nakoniec sme zákon prijali až siedmeho. Znova sa potvrdilo, že myšlienka bola veľmi rýchla, ale realizácia chýbala a nakoniec poriadne pokrivkávala.

  Ak doterajšie zloženie televíznej rady neumožňovalo splniť to zbožné želanie, ktoré bolo vo vládnej koalícii, bez mihnutia oka vládna väčšina rozhodne a zmeníme zákon, zrušíme vlastne televíznu radu, ktorá nám nie je momentálne po ruke, a zvolíme si zase väčšinou tých ľudí, ktorí tam budú.

  Len pre informáciu uvádzam, kto doteraz pôsobil v televíznej rade. Pôvodná televízna rada podľa zákona bola 9-členná a mala zastúpenie tak, že traja zástupcovia boli volení na dva roky, traja na štyri a traja na šesť rokov s tým, že každé dva roky dochádzalo k obmene a takto sa mohlo ďalej pokračovať. Na základe aj toho, že končilo funkčné obdobie, členstvo v rade skončil Ing. Jerguš Ferko, ktorého kandidovalo HZDS, a skončil aj Boris Macko, ktorého kandidoval Slovenský syndikát novinárov. Pretože za poslanca bol zvolený pán Jarjabek, takisto sa vzdal. Uvoľnili sa tri miesta v rade. Samozrejme, to bolo málo, pretože podľa štatútu treba, aby za hlasovanie návrhu na odvolanie riaditeľa televízie bolo 7 členov.

  Znova to pripomínam, je potrebné získať 7 hlasov za to, aby návrh bol predložený v parlamente, a to sa jednoducho nedalo dosiahnuť, pretože v rade do 15. 12. 2000 mali svoju pôsobnosť Mgr. Štefan Drozd, ktorého tam delegovalo Združenie robotníkov Slovenska, Ing. Ján Majerník, ktorého delegovalo Hnutie za demokratické Slovensko, tomu funkčné obdobie malo skončiť 4. 11. 2000, Dr. Darina Jelínková zo Slovenskej národnej strany, ktorej malo skončiť funkčné obdobie 17. 11. 2002, Mgr. Igor Švec zo Slovenskej národnej strany, ktorému funkčné obdobie malo skončiť 16. 12. 2003, Igor Kovačovič delegovaný z Matice slovenskej, funkčné obdobie mu malo skončiť 17. 11. 2002, Jozef Steiner, takisto delegovaný Maticou slovenskou, funkčné obdobie mu malo skončiť 17. 11. 2002.

  Prečo o tom hovorím? Veľa sa hovorilo, akým spôsobom nová vládna koalícia bude pristupovať k personálnym výmenám na základe odbornej spôsobilosti, a výsledok včerajšieho nočného hlasovania, alebo - aby som bol úprimný - ešte večerného, pretože zhruba o pol deviatej večer sme sa dozvedeli výsledky tajného hlasovania, kde nová televízna rada bola zvolená v 9-člennom zložení už podľa upraveného zákona.

  Do tejto rady bol zvolený pán Štefan Bučko, sólista činohry Slovenského národného divadla, delegoval ho klub Slovenskej demokratickej koalície, dostal 80 hlasov podpory. Dr. Július Gembický, komentátor denníka Sme, delegoval ho klub poslancov za Slovenskú demokratickú koalíciu, dostal podporu 81 poslancov. Miroslav Luther, slobodný umelec, filmový a televízny režisér, delegoval ho klub Slovenskej demokratickej koalície, zaňho hlasovalo 77 poslancov. Ing. Václav Mika, riaditeľ Prvej slovenskej mediálnej agentúry, spol. s r. o., Bratislava, delegoval ho klub Strany demokratickej ľavice, zaňho hlasovalo 80 poslancov. Dr. Leopold Moravčík, redaktor denníka Pravda, delegoval ho klub poslancov za Stranu demokratickej ľavice, zaňho hlasovalo 83 poslancov. Jenö Görföl, tajomník celoštátnej rady Csemadoku Bratislava, delegoval ho klub za Stranu maďarskej koalície, zaňho hlasovalo 79 poslancov.

  Napriek tomu, že rada bola zrušená a s ňou teda aj Mgr. Igor Švec, ten bol opätovne zvolený za Slovenskú národnú stranu. Je to administratívny pracovník Slovenskej národnej strany a hlasovalo zaň 85 poslancov. A tak, ako bolo povedané, veľkodušne bol zvolený aj jeden zástupca Hnutia za demokratické Slovensko, alebo ten, koho delegoval klub poslancov Hnutia za demokratické Slovensko, Dr. Miloš Mistrík, CSc., riaditeľ Kabinetu divadla a filmu Slovenskej akadémie vied, zaňho hlasovalo 104 poslancov.

  To som chcel práve povedať, že takýmto spôsobom bola zvolená 9-členná rada. Hneď tento prvý výstup, ktorý dnes rada urobila, máme na stole a podľa neho táto Národná rada dokončí dielo, dokončí to, o čom sníval celý čas pán Budaj, aby mohol splniť svoju túžbu alebo svoje túžby a táto Národná rada zase väčšinou hlasov plne podľa rokovacieho poriadku, dokonca som rád, že návrh dali verejne, aby sa ten papier mohol ukazovať, áno, takýmto spôsobom sa poslanci prihlasovali a neskrývajú sa za tajné hlasovanie, takýmto spôsobom väčšinou hlasov zase Národná rada aj pána Igora Kubiša odvolá.

  Ak sme tu aj v minulosti hovorili o mnohých veciach a aj v rámci predvolebnej kampane veľmi veľa sa o tom hovorilo - o pomernom princípe, nám bolo vytýkané, na akom princípe to bolo urobené, akým spôsobom sme obsadili funkcie. Nikto z nás sa netajil, že sme použili väčšinový princíp. Podľa tohto väčšinového princípu - tak ako ste všetci kričali, že je nedemokratický - ste vy nechceli postupovať. Všetci ste sľubovali, my budeme demokrati, budeme postupovať podľa pomerného princípu, pretože je demokratický. Ak sa toto sľúbilo, znova sa tieto sľuby pošliapali, pretože z 9 členov rady, už to tu bolo dnes ako veľký úspech proklamované, je zastúpenie 7:2.

  Úmyselne preto tých 7, znova tú sedmičku pripomínam, pretože za odvolanie riaditeľa a za zvolenie riaditeľa je potrebných 7 hlasov v rade. A týchto 7 hlasov treba jednoducho zabezpečiť stranícky, aby na základe straníckeho príkazu títo zástupcovia v rade urobili to, čo od nich strany očakávajú.

  A chcem povedať, že z týchto 9 členov 1 je za HZDS, resp. delegovaný klubom za HZDS, 1 za klub SNS a tí siedmi, ktorí aj dnes hlasovali a ktorí nám pripravili tento návrh ako výstup, prečítal som aj ich odbornú spôsobilosť, sú 3 za SDK. SDK - len tak mimochodom - má v tomto parlamente zastúpenie 42 poslancov. Samozrejme, rôzne matematiky existujú na svete, pretože každý si tú matematiku robí, ako mu to kedy vyhovuje. Len porovnávam, že tých 43 poslancov je náhodou len tak o 1 poslanca viacej ako klub SDK a tých 43 poslancov zastupuje momentálne 1 zástupca, tak ako ste to veľkodušne urobili pri hlasovaní, keď ste jedného zástupcu zvolili.

  Takže - aby som nemusel viacej pokračovať v týchto výpočtoch - chcel som vám len niektoré údaje pripomenúť, podľa ktorých sa postupovalo a podľa ktorých sme sa mali možnosť presvedčiť, že ak dvaja robia to isté, nemusí to byť vždy to isté, pretože každý má svoj názor na demokraciu a takou demokraciou sa aj prezentuje.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Cabajovi za jeho vystúpenie v rozprave.

  S faktickou poznámkou ešte vystúpi pán Húska.

  Nech sa páči, pán poslanec Húska.

 • Ďakujem pekne.

  Chcel by som doplniť pána poslanca Cabaja, že podľa proporcií by sme mali mať 27 % z členstva v tejto 9-člennej rade a my sme dostali v prepočte teraz len 11 %. Priatelia, aby ste mali na dobrú noc dobré svedomie, ako spravodlivo, ako morálne konáte, tak znova si uvedomte rozdiel medzi 27 % a 11 %. Pričom nie my sme zdôrazňovali proporčnosť. To bolo hlavne z vašej strany. Je už len škoda, že tu už nesedí s nami pán poslanec Ftáčnik, terajší minister, lebo on vždy rád pracoval s matematikou proporcií, a bolo by bývalo dobré, keby bol v tomto smere vystúpil a povedal, do akej miery alebo akým spôsobom chce pomáhať ochraňovať teraz túto novú "proporcionalitu".

 • Do rozpravy sa hlási pán minister Ftáčnik.

  Prosím, pán minister.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne a kolegovia,

  bol som priamo vyzvaný, ale veľmi ma svrbel jazyk, pán poslanec, keď som vás počúval, aj kolegu Cabaja, a rád by som vám povedal toto.

  Keď ste vy zvolili v noci z 3. na 4. novembra radu jednu aj druhú, jedna bola taká nestranícka, taká nezávislá, že sa zišla hneď v noci a okamžite bez ďalšieho, bez toho, že by si zavolala ústredného riaditeľa Štefka, ho odvolala z funkcie. Ráno sa dozvedel z rozhlasového vysielania, že už nie je ústredným riaditeľom. Takto to vtedy bolo. Teraz vám to vysvetlím. Prídem k tomu.

  V rade za celé 4-ročné obdobie, napriek úsiliu vtedajšej opozície, nebol jediný zástupca. Potom sa dovolil jeden človek, ktorého navrhla Spoločná voľba, bol to pán Fabián. Zhodou okolností bol tiež členom Rozhlasovej rady. To bol jeden zástupca. V televíznej rade nebol celé 4 roky žiadny zástupca opozície. Teraz prídeme k proporciám. Vy by ste si radi všetko stranícky podelili, vyparcelovali a navrhli si straníckych kandidátov.

  Súčasná koalícia postupovala inak. Veľmi pozorne vnímala návrhy, ktoré predkladali odborné združenia a profesijné združenia, ktoré pôsobia v oblasti televíznej tvorby, resp. v žurnalistickej obci. Prosím, keby ste zaregistrovali, že pán Július Gembický - je to návrh, ktorý predložil Slovenský syndikát novinárov. Tak to je. Taký návrh existuje. Pán Luther, známy filmový režisér, je človek, ktorého presadzovala a presadzuje Slovenská filmová a televízna akadémia. Neviem o tom, že by bol stranícky alebo inak spojený so Slovenskou demokratickou koalíciou. Pán Mika, ktorého tu citoval pán Cabaj, je človek, ktorý pôsobil v oblasti reklamy, finančného manažmentu vysielania. Je to človek, ktorý nijakým spôsobom nie je spojený so Stranou demokratickej ľavice.

  Čiže tie proporcie, keď sa na to veľmi pozorne pozriem, vidím tak, že HZDS má 1, SDĽ má 1, SDK má 1 a troch - a tak to, prosím, vyhodnotili aj tí, ktorí sa na to pozerajú zvonku, teda zástupcovia profesijných organizácií, oni hodnotia, že majú v rade troch zástupcov: pána Luthera, pána Gembického a pána Miku. Takto to hodnotia v tlači tí, ktorí predkladali tie návrhy a apelovali na politické strany, aby tieto návrhy boli akceptované. Čiže rada v žiadnom prípade nie je dnes postavená tak, ako to bolo povedané, že 7:2.

  Je pravda, že aj Slovenský syndikát novinárov si myslí, že stranícky riaditeľ verejnoprávnej televízie jednoducho nemôže byť. Ja som pánovi ústrednému riaditeľovi Kubišovi po voľbách bol povedal jedno jediné: Pán ústredný riaditeľ, skúste sa zamyslieť nad tým, čo produkuje vaša televízia a akým spôsobom vplýva na divákov.

 • Hlas v sále.

 • Nie, ja som mu to bol veľmi priateľsky povedať. Pán ústredný riaditeľ Kubiš mi povedal, a povedal to nakoniec aj verejne, čiže žiadne tajomstvo mi neprezradil, že on svoj kabát prezliekať nebude. V tom vidím najväčší problém, že pán Kubiš si na seba obliekol stranícky kabát. Riaditeľ verejnoprávnej inštitúcie by mal byť človek, ktorý žiadny politický kabát nenosí. V tom je ten rozdiel oproti tomu, čo bolo doteraz, a oproti tomu, čo bude.

  Keď už hovoríme, vyčkajme, spomeňme si na pána Stadtruckera, na ktorého sa vy radi odvolávate, o ktorom váš predseda vyhlásil, že je to náš človek, len nie je dostatočne schopný. Preto ste ho v roku 1994 odvolali. Dali ste tam pána Darma. Ten sa vám tiež možno vo všetkom nepáčil, a tak ste tam postavili pána Igora Kubiša, ktorý splnil ten cieľ, ktorý ste mu dali, urobiť zo Slovenskej televízie stranícku televíziu.

  Myslím, že dôvody tu netreba vysvetľovať, prečo treba odvolať tohto človeka. Pripustil ich nakoniec aj pán poslanec Húska, ktorý povedal, áno, my sme museli čosi vyvažovať. Verejnoprávna televízia aj podľa zákona, ktorý bol prijatý v tomto parlamente, má úplne iné poslanie. Má pravdivo odrážať v celej názorovej šírke a pluralite to, čo sa v krajine deje. Takúto verejnoprávnu televíziu si želá vládna koalícia a pevne verím, že sa jej to podarí napriek tomu, že vy budete pritom roniť krokodílie slzy.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za jeho vystúpenie.

  Faktická pripomienka - pán poslanec Brňák.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Pán minister, čaro politiky okrem iného spočíva aj v tom, že nie vždy 1 + 1 je 2. Presne to, čo ste tvrdili, kritizovali v pozícii opozície, teraz presne tie isté argumenty ako šibnutím čarovného prútika meníte a obhajujete to, čo ste predtým veľmi vehementne kritizovali. Vy hovoríte teraz o nejakom profesionálnom prístupe ku kreovaniu televíznej rady. Veď z úst samého pána kolegu Budaja práve vyšlo, že toto kreovanie je prísne stranícke a že práve tento prísne stranícky kľúč má zabezpečiť, aby sa urobil poriadok v Slovenskej televízii, a že demokracia príde až potom. Takže dohodnite si spoločné noty, aby ste nehovorili jeden o prísnej nejakej odbornosti a druhý o prísnej straníckosti.

  A ešte jedna poznámka. Nebolo to Hnutie za demokratické Slovensko, ktoré pred 4 rokmi vo svojich volebných programoch hovorilo o dôslednom dodržovaní pomerného princípu, proporcionálneho princípu v rozhlasových a televíznych radách. Naopak, bola to SDK a bola to celá terajšia vládna koalícia, ktorá dávala svoj záväzok občanom Slovenskej republiky, že Rada Slovenskej republiky bude kreovaná na pomernom princípe a jednoducho ten pomerný princíp spočíva v tom, že opozícia mala mať 3 členov. Tento pomerný princíp nebol dodržaný, a ak ste vyčítali kvázi formálne a v súčasnosti akési zázemie odborné v tejto rade, tak chcem povedať, že aj v minulosti formálne odborné zázemie existovalo. Samozrejme, aj Združenie slovenských novinárov, aj Slovenský syndikát navrhovali.

 • Ďakujem.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Húska.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Naozaj musím povedať, že pri všetkom úsilí vynájsť sa v tejto situácii pán minister Ftáčnik jednoducho zablokoval prinajmenšom svoje niekdajšie myšlienky. Vezmime si len to, akým spôsobom sa obviňovalo HZDS, že pokrytecky dáva nastrčené organizácie, a teraz nás idete presvedčovať, že ste zvolili iný princíp. Priatelia, tento postup je taký istý - dávate osoby svojich strán. Dôležitý rozdiel je, že opozícia, teda aj HZDS, aj SNS má mať v podstate troch ľudí v 9-člennej rade a vy ste jej prisúdili dve miesta. Toto je podstata a túto podstatu ste jednoducho znova porušili.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Gašparovič.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán minister, váš akčný program SDĽ, ako ste nazvali predvolebný program, nehovorí vôbec o masmediálnej politike. Prelistoval som si ho dobre. Keď si pozriete do programu SDK, tak tam máte takýto odsek: "Prijmeme nové zákony o Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase. Zabezpečíme v nich pluralitné proporčné zloženie Rady Slovenskej televízie a Rady Slovenského rozhlasu tak, aby sa zamedzilo jednostrannému politickému záujmu." Myslím si, že ste už týmto dokázali, že ste nehovorili pravdu už pred voľbami.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pani poslankyňa Podhradská.

 • Ďakujem za slovo.

  Ak dovolíte, rada by som mala pripomienku k vystúpeniu ministra školstva pána Ftáčnika.

  Pán minister, vo svojom vystúpení v jednej poznámke ste buď klamali, alebo ste neboli správne informovaný. Dovoľte mi uviesť na pravú mieru to, čím - podľa môjho presvedčenia - ste sa pokúšali len zavádzať nielen tento parlament, ale aj verejnosť, ktorá, dúfam, sleduje tento prenos. Vy ste tvrdili, že napríklad Július Gembický kandidoval do Rady Slovenskej televízie na návrh Slovenského syndikátu novinárov. Citujem z tlače 48, kde sa presne hovorí: "Dr. Július Gembický - navrhuje ho klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú demokratickú koalíciu."

  A aby som dokončila svoju poznámku v celej úplnosti, tak chcem pripomenúť, že aj do Rady Slovenskej televízie, aj do Rozhlasovej rady boli zvolení len tí ľudia, ktorí boli navrhovaní klubmi politických strán. Neprešiel ani jeden návrh, ktorý podávalo Združenie slovenských novinárov, neprešiel ani jeden návrh, ktorý podávala Matica slovenská, neprešli návrhy odborov audiovizuálnych tvorcov, ani Únie slovenských televíznych tvorcov. Rovnako neboli vyslyšané návrhy Ekumenickej rady cirkví, ani Asociácie nezávislých televíznych producentov, či odborného zväzu masmédií. To znamená, že do oboch rád sa dostali iba tí ľudia, ktorých navrhli kluby politických strán.

  Pán minister, nemáte pravdu alebo - znovu opakujem - klamete.

 • Ďakujem, pani poslankyňa, za vaše vystúpenie.

  Faktická poznámka - pán poslanec Mikloško.

 • Rád by som doplnil vystúpenie ministra Ftáčnika v tomto zmysle.

  Vážení prítomní, prerokúvame bod programu - odvolávanie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie pána Igora Kubiša. V Rade Slovenskej televízie je 9 členov. Z toho 1 bol nominovaný za HZDS a 1 je tam za SNS. V tajnom hlasovaní nebol nikto proti odvolaniu Igora Kubiša. V tajnom hlasovaní 7 bolo za, 1 lístok bol odovzdaný prázdny a 1 lístok nebol vôbec odovzdaný. O tomto hovorme. Aj vaši členovia rady, ktorí tam boli za vás a za SNS, vedia, že ďalšie zotrvávanie pána Igora Kubiša na mieste riaditeľa televízie ďalej nie je možné. Prečo odvádzate od tohto pozornosť? Teraz je bod programu - odvolávanie pána Igora Kubiša. O tomto hovoríme. O tom, čo hovoríte teraz vy, sme rokovali včera. O tom ste mali včera hovoriť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Kalman.

 • Pán minister hovoril o matematike, ba dokonca niektorí jeho predrečníci v súvislosti s tým spomínali, že matematika sa dá rôzne vykladať. Myslím si, že nie. Je tu však určitý súvis medzi matematikou a tým, čo prerokúvame. Teda prerokúvame návrh na odvolanie. Páni, ale myslím si, že v matematike všetko platí rovnako všade. Som presvedčený, že 83 je všade menej ako 93, alebo naopak, 93 je viac ako 83 a že je to tak v matematike a že je to tak nielen v matematike, ale aj v našom parlamente, to potvrdzuje aj táto skutočnosť. Skutočne sa poukazuje, že 93 je viac ako 83.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pán poslanec Andrassy.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Chcem len doplniť ministra školstva Milana Ftáčnika, že v Rade Slovenskej televízie sú 5 členovia, ktorí sú bez politickej príslušnosti. Strana demokratickej ľavice má jedného, Slovenská národná strana jedného, Strana občianskeho porozumenia tiež jedného a Hnutie za demokratické Slovensko takisto jedného. A chcem potvrdiť to, že pán minister hovoril skutočne pravdu, lebo v návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie sa jednoznačne hovorí, že pán Július Gembický, narodený v roku 1947, je navrhovaný Slovenským syndikátom novinárov a túto kandidatúru si osvojil takisto klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú demokratickú koalíciu. Pán minister hovoril skutočne pravdu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Faktická poznámka - pán poslanec Oberhauser.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Ale aby tá informácia, ktorú povedal pán minister, bola úplná, je potrebné povedať, že boli navrhnutí aj zástupcovia nielen za syndikát, ale aj za Združenie slovenských novinárov, neprešiel ani jeden. Za Maticu slovenskú boli traja navrhnutí, neprešiel ani jeden. Za Ekumenickú radu cirkví bol navrhnutý jeden a tiež neprešiel. Keby sa len dodržala parita a mohli by sme si ich osvojiť, ako to tu niektorí páni poslanci naznačujú, radi by sme si osvojili návrhy zástupcov aj za Ekumenickú radu cirkví, aj za Maticu slovenskú. Stalo by sa to, keby ste nám boli vytvorili ten priestor, aby mohlo byť aspoň zastúpenie týchto organizácií, ktorým podľa nášho názoru rozhodne miesto v Rade Slovenskej televízie patrí.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Faktická poznámka - pán poslanec Cuper.

 • Vážený pán predsedajúci,

  pán minister naozaj nehovoril pravdu ani o tej rade pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktorá bola dnes odvolaná, lebo treba rozlišovať stranícku príslušnosť a to, kto ho navrhol. Aj väčšinu týchto terajších členov rady pre rozhlasové a televízne vysielanie navrhli politické strany. Ale aj v predchádzajúcej rade - aj v rozhlasovej, aj v televíznej - sedeli ľudia, ale aj v tej tretej - licenčnej - sedeli ľudia takmer všetci bez straníckej príslušnosti, pán Ftáčnik. Takže teda tento váš princíp, ktorý teraz obhajujete, bol aj v predchádzajúcej rade.

  Samozrejme, že ste sa však vyhli otázke, ktorú vám položil pán Húska, či je 11 % tých 27. Toto ste nezodpovedali. Jednoducho, ak mal byť zachovaný stranícky princíp, to znamená, že mali byť tie stranícke nominácie zohľadnené, lebo vaše boli, tak mali byť naše nominácie zohľadnené dve a SNS malo dostať jedno miesto. Ale vy ste si to jednoducho zjednodušili a povedali ste, že dostaneme iba jedno miesto, aby ste dali zadosť tomu, aby ste mohli vo všeobecnej rovine vykrikovať alebo hovoriť v zahraničí: Áno, veď majú zastúpenie v rade. Ale potom v tomto prípade vyvstáva otázka, či naozaj pristupujete čestne a zodpovedne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Faktická poznámka - pán poslanec Hraško.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Pozorne som počúval túto debatu a žasnem, do akej náhradnej komunikácie sa dostala diskusia o odvolaní riaditeľa Slovenskej televízie. Ja som pochopil pána ministra Ftáčnika nie v matematických rovniciach, o ktorých sa tu diskutuje, a nie o pomernom zastúpení v Slovenskej televízii, ale že ide o to, aby Slovenská televízia bola verejnoprávnou inštitúciou. A to nie je. Ak by bola, tak uvediem len jeden príklad. Ak hovoríte, že 27 % má Hnutie za demokratické Slovensko, tak teda v tej Fašírke sa mali mlieť aj politici z Hnutia za demokratické Slovensko, ale tam sa mleli len opoziční politici. Nevidel som, že by boli zomleli niekoho, a ako vidím, je tu celý rad kolegov, ktorí by si to zomletie zaslúžili viac ako tí, ktorí boli mletí. Takže ide o to, aby sme prinavrátili Slovenskej televízii verejnoprávnosť. Postrehol som v slovách pána ministra Ftáčnika to, aby bola kritizovaná tak vládna koalícia, ako aj opozícia, ak si to zaslúži, pretože nie je tu rozhodujúce, ako je zložená Rada Slovenskej televízie, ale ako vníma verejnoprávnosť Slovenskej televízie náš národ a ten ju vnímal jednoznačne ako stranícku, ako slúžku HZDS.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi za jeho vystúpenie.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pani poslankyňa Sabolová.

 • Ďakujem pekne.

  Chcela by som sa vrátiť k meritu veci, ktorú prerokúvame, a teda k rozprave o návrhu na odvolanie riaditeľa Slovenskej televízie, a nie o pomeroch v Rade Slovenskej televízie. O tom sme včera rokovali a myslím si, že diskusia o počtoch a pomeroch bola dosť siahodlhá, ale dnes by sme mali diskutovať o kvalitách pána riaditeľa Igora Kubiša. Ale ani v jednom vystúpení doteraz, ktoré odzneli, nezazneli kvality a nikto nevyzdvihol kvality riaditeľa Slovenskej televízie, aby ho obhájil, že by mal alebo nemal byť odvolaný. Ale zrejme neexistujú kvality pána riaditeľa, a preto asi niet čo obhajovať. A ak áno, tak očakávam, že ešte v tých ďalších vystúpeniach, asi v štyroch, v ktorých majú vystúpiť páni poslanci z Hnutia za demokratické Slovensko, povedia niečo o kvalitách pána riaditeľa, aby sme sa mohli veľmi dobre rozhodnúť a plným svedomím hlasovať správne.

 • Ďakujem pani poslankyni za jej vystúpenie.

  V rozprave ďalej vystúpi pán poslanec Engliš. Pripraví sa pán poslanec Hofbauer.

  Nech sa páči, pán poslanec Engliš.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážení prítomní členovia vlády,

  panie a páni poslanci,

  budem sa držať skutočne tlače 52 - návrhu Rady Slovenskej televízie na odvolanie Igora Kubiša z funkcie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie. Chcem tu povedať svoj názor na tento prerokúvaný bod a povedať, ako budem hlasovať a prečo tak budem hlasovať.

  Celé dva dni počúvam z úst poslancov vládnej koalície nenávisť, odpor a revanš. Revanš! Ja neviem, čo je to revanš, ale tu mám možnosť to počuť: V tej noci 3. novembra - pamätáte sa, preto budem proti. Bol som štatistom, tak si na to zvykajte. Vy ste to urobili tak v minulom parlamente, my to budeme robiť teraz. Ja vám to pripomeniem. A o gangstrovi ani nechcem hovoriť.

  Kto je to, vy, panie a páni poslanci? Ja som tu v minulom parlamente nebol. Dokedy budete zneužívať trpezlivosť slušných ľudí? Odznelo tu dokonca v latinčine. Ja som tu nebol a prišiel som sem so záujmom riešiť veci, ale nie stále poukazovať na to, čo bolo v minulom parlamente. Tým, ktorí sa cítia byť demokrati, oznamujem, že ja som vždy bol demokrat, nielen po roku 1998, ja som totiž demokraciu nasal s materským mliekom a výchovou v mojej rodine, nezískal som ju vtedy, keď to začalo byť módne. Mohol by som vám povedať aj historku, ako som bol pseudodemokratmi bývalej ČSFR osočovaný a musel som dokonca utiecť na konzultácie do Švajčiarska. Ale nemyslím vôbec na revanš, opakujem, lebo ja jednoducho neviem, čo je to revanš.

  Mám však dojem, že vy ma to chcete počas pôsobenia v tomto parlamente naučiť. Ubezpečujem však, že ak sa vám to podarí, tak to bude pre vás tvrdý oriešok. Ako sa poznám, tak ten orech asi tak ľahko nerozlúsknete, pretože - vraciam sa k tomu, čo povedal pán Mikloško - som slušný človek a mám v tomto trpezlivosť.

  Ale pýtam sa vás: Dokedy ma budete otravovať takýmito revanšistickými vystúpeniami a revanšistickými praktikami? Mňa to totiž, páni poslanci, len irituje, aby som nepodporil návrh na odvolanie Igora Kubiša. A preto vyhlasujem, že preto nepodporím tento návrh - z dôvodu, ktorý som povedal - na odvolanie Igora Kubiša, a to bez ohľadu na jeho kvalifikáciu. Preto, áno, hovorím úplne k veci, pretože tento návrh považujem za revanš.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Englišovi za jeho vystúpenie.

  Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Hofbauer.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážení členovia vlády,

  dámy a páni,

  v úvode sa zmienim o jednej veci, ktorá sa tu obchádza mlčaním, a to - čo zosmiešňujúco nahodil pán poslanec František Šebej, označovaný skromne sám seba za vyvolenú elitu, nie je ňou - na dilemu predsedu nejestvujúceho a neprítomného.

  Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, zákon o rokovacom poriadku je zákonom a jeho platnosť tu nezmeníte tým, že odhlasujete čosi, že beriete na vedomie jeho porušovanie. To nie je tak. Porušovanie zákona jednoducho magickým číslom 93 sa zmeniť nedá a vy ho ani nezmeníte. A nič nezmeníte na fakte, že celé toto rokovanie prebieha nelegitímne, pretože tu predsedajúci za príslušný výbor jednoducho na to splnomocnenie nemá. Na tom nič nezmeníte, aj keď o tomto fakte budete stokrát hlasovať a zakaždým bude hlasovať zaklínacie číslo 93 poslancov Strany demokratickej koalície, Strany maďarskej koalície, Strany demokratickej ľavice a Strany občianskeho porozumenia. Takže toto si vyjasnite, s týmto biľagom toto rokovanie prebieha a bude aj uzavreté.

  Záver dnešnej schôdze, respektíve na záver dnešnej parlamentnej exhibície vládnej koalície v Národnej rade Slovenskej republiky z verejnoprávnej Slovenskej televízie sa stáva stranícka televízia a do jej čela bezpochyby bude inštalovaná persóna personálnej repliky Markízy. O tom takmer nepochybujem. Vy bezpochyby tiež nie. Je tu pani Rusková, manželka pána riaditeľa Ruska. Myslím si, že nič vám nebráni v tom, aby ste ju hneď zvolili za riaditeľku Slovenskej televízie a bude vytvorená únia nielen personálna, politická, ale takrečeno aj rodinná. Myslím, že to bude čitateľné, zrozumiteľné a vašim voličom to bude aj stráviteľné.

  Ja vás však upozorňujem, že tento proces, ktorý dnes završujeme a završujete, a to zmenou Slovenskej televízie ako verejnoprávnej inštitúcie na inštitúciu stranícku - a na tom nič nezmení, že tieto rady boli volené tajne, boli volené tajne politickým kľúčom a za Združenie slovenských novinárov tam nebol nikto zvolený. Presne tak, ako to veľa ráz odznelo.

  Slovensko nastupuje cestu na schodisku do prepadliska. To prepadlisko sa volá diktatúra. A tá diktatúra začína ovládnutím médií. Tak to robili všetci diktátori v modernej Európe v súčasnom storočí.

 • Hluk v sále.

 • Napriek tomu nie som pesimista. Slováci 40 rokov čítali medzi riadkami a vedeli čítať medzi riadkami brilantne, tak, že sa svet čudoval, výsledok po roku 1989 bol čitateľný. Takže nemusíte sa až natoľko tešiť a jasať, a to o to skôr, že, vážené panie poslankyne, páni poslanci, nezabudnite na jednu drobnosť: Nás volilo milión ľudí. Opakujem, nás volilo v tomto štáte milión ľudí a my tu sedíme z vôle milióna voličov. My máme najpočetnejší poslanecký klub a vy všetci dokopy ste len združenie "trpasličích" poslaneckých klubov, azda s výnimkou SDK, ktorá je za nami v tesnom závese. Ale víťazmi parlamentných volieb z vôle voličov sme my. Na tom nič nezmení ani vaša irónia a vaše úškľabky.

  Ďalej mi dovoľte, aby som odcitoval časť jedného rozhovoru, ktorý uskutočnila redaktora Kateřina Perknerová v Slobodnom piatku 27. septembra 1991 s terajším pánom poslancom Jánom Langošom. Otázka pani Perknerovej: "Takže bol pán Budaj agent, alebo nebol?" Odpoveď pána Jána Langoša: "Bol vedený v evidencii Štátnej bezpečnosti."

  Takže, vážené dámy, vážení páni, ak súčasná koaličná sloboda a demokracia v slovenskom parlamente je stelesňovaná osobou agenta Štátnej bezpečnosti, ktorého vyvrhla ešte aj vlastná Verejnosť proti násiliu, tak je to skutočným symbolom štandardu súčasnej vládnej moci. Občania Slovenska nech sa dobre zamyslia, do akých rúk bola zverená správa vecí verejných v Slovenskej republike.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • S faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Tkáč.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  keďže v niektorých vystúpeniach bola narušená občianska česť pána občana Igora Kubiša, dal by som procedurálny návrhy, aby Národná rada odhlasovala, aby pred Národnou radou mohol...

 • Hlasy v sále.

 • Keď pán Mikloško skončí, budem pokračovať.

  Môžem pokračovať?

  ... aby občan pán Igor Kubiš mohol pred Národnou radou vo svojom vystúpení zaujať stanovisko k vystúpeniam niektorých poslancov, ktorí znevážili jeho občiansku česť a odbornú spôsobilosť. Dávam procedurálny návrh, aby Národná rada odhlasovala možnosť vystúpiť riaditeľovi Slovenskej televízie pred Národnou radou a tiež aj pred divákmi.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Páni poslanci, panie poslankyne, je tu procedurálny návrh, o ktorom budeme hlasovať. Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Tkáča, aby pán Igor Kubiš mohol vystúpiť v rámci tohto parlamentu.

  Prezentujte sa a hlasujte, páni poslanci a panie poslankyne.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 30 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 65 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, tento návrh nebol schválený.

  Ďalej budeme pokračovať faktickými poznámkami, do ktorých sa prihlásil pán poslanec Maxon.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vo väzbe na vystúpenie pána poslanca Hofbauera vás žiadam, aby ste bezodkladne zvolali poslanecké grémium, pretože nielen podpredseda výboru pán poslanec Budaj nedisponuje poverením predsedu výboru v súlade s § 49 ods. 4 rokovacieho poriadku, ale všetci podpredsedovia výboru nedisponujú týmto poverením.

 • Ďalej sa s faktickou poznámkou hlási pán poslanec Palko.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  preberáme bod - návrh na odvolanie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie Igora Kubiša z funkcie. Vystúpilo tu päť rečníkov za HZDS, naposledy pán Hofbauer. Hovorili o všeličom možnom, ale ani pán Hofbauer, ani jeho predrečníci z HZDS nepovedali jednu zásadnú vec. Ani jeden z nich nepovedal, že netreba odvolávať Igora Kubiša z funkcie riaditeľa Slovenskej televízie, pretože je to dobrý riaditeľ Slovenskej televízie. Toto proste nepovedal ani jeden z vás. Poskytli ste Národnej rade najlepší argument na to, že Igora Kubiša treba odvolať.

  Ďakujem.

 • Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Husár.

 • Pán predsedajúci,

  opakovane nadväzujem na vystúpenie pána Hofbauera s tým istým, čo som povedal. Upozorňujem, prosím, ešte raz, že rokovací poriadok nerieši situáciu, ak nebol predseda výboru zvolený. Poukazujem - aj keď niektorých určite pobavím - na analógiu s článkom 105 ústavy, ktorý rieši situáciu, ak prezident nebol zvolený a tak ďalej a tak ďalej. V rokovacom poriadku toto riešenie neexistuje. A keď použijem slovník pána Migaša, s takouto fintou, akú ste použili, rokovací poriadok nepočítal. Preto ešte raz opakujem to, čo povedal aj pán Maxon. Táto situácia sa dotýka ďalších výborov. Ak má Národná rada zasadať a rokovať legitímne, je nevyhnutné alebo okamžité dovolenie predsedov výborov, ale v každom prípade pokračovať v tomto teátri nie je možné.

 • Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Bohunický.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  chcem doplniť pána poslanca Hofbauera, pretože prakticky nepovedal nič k meritu veci, tak ho chcem doplniť o meritum veci.

  Zacitujem kúsok z dnešnej správy SITA: "Ústredný riaditeľ Slovenskej televízie Igor Kubiš považuje svoje doterajšie pôsobenie vo funkcii za veľmi úspešné. Uviedol to dnes pre agentúru SITA počas zasadnutia novej Rady Slovenskej televízie, na ktoré bol pozvaný. Dodal, že za jeho pôsobenia sa z chudobnej televízie stala jedna z najsledovanejších verejnoprávnych televízii v Európe. Na otázku agentúry SITA, či chce Kubiš v budúcnosti pracovať pre nejakú politickú stranu, odpovedal: Prečo nie, ale budem pracovať jedine pre HZDS." Verejnoprávny kabát jasne ukázal, že je to kabát HZDS.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Dubovská - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Chcela by som vysloviť len taký môj drobný názor pozorovateľa. Mám totiž pocit, že naša opozícia je nejako nesústredená, že sa nejako odchyľuje od merita veci, že sa tu diskutuje o Markíze, o pánovi poslancovi Budajovi. Neviem, či by nebolo možno dobré, keby sme im nechali chvíľočku pauzu, aby si išli zaspievať, ako to mali zvykom.

 • Potlesk a smiech v sále.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  S faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Roman Kováč.

 • Chcel by som ctených kolegov upozorniť, že v materiáli pod číslom 52 na strane 2 pod číslom 4 sa hovorí o uznesení výboru. A výbor určil podpredsedu Jána Budaja, teda nie on sám sa určil, a poveril ho, aby uviedol návrh Rady Slovenskej televízie a stanovisko výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. A toto on robí. Výbor ho určil ako podpredsedu. Rokovací poriadok nikde nehovorí o tom, že sa vyžaduje písomné poverenie. To znamená, treba sa spýtať predchádzajúcich predsedov, či poverili niektorého z podpredsedov ústne funkciou, ktorú má vykonávať podľa rokovacieho poriadku.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi za vystúpenie.

  Faktická poznámka - pán poslanec Šebej.

 • Pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  domnievam sa, že táto otázka, ktorá vznikla ohľadne toho, či podpredsedovia tých výborov, ktorých predsedovia odstúpili, vôbec majú právo tie výbory viesť, je trošku umelá. Pokúsim sa vysvetliť prečo. Naozaj sa nikde v § 49 rokovacieho poriadku nehovorí o tom, že to poverenie má byť písomné. A o poverení viesť sa hovorí z jednoduchého dôvodu, že v § 48 ods. 1 sa hovorí, že výbor zvolí jedného alebo dvoch podpredsedov výboru a dvoch overovateľov. A preto sa v § 49 hovorí, že predsedu výboru zastupuje počas jeho neprítomnosti poverený podpredseda výboru.

  Bol som dva roky predsedom Zahraničného výboru Federálneho zhromaždenia, ktorý mal dvoch podpredsedov, a ten výbor vždy viedol ten z dvoch podpredsedov, ktorého som tým poveril ústne. Toto slovo je tam podľa mojej mienky len pre prípad existencie dvoch podpredsedov. Ak ten výbor má len jedného podpredsedu, domnievam sa, že počas neprítomnosti predsedu alebo počas jeho neexistencie je to poverenie automatické. To slovo "poverenie" sa naozaj vzťahuje len na situáciu dvoch podpredsedov. Toto nie je účelové vysvetlenie, to je proste parlamentná prax.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec, za vaše vystúpenie.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Maxon.

 • Ruch v sále.

 • Prosím pokoj, sledujte svojho kolegu s faktickou poznámkou, páni poslanci.

 • Som presvedčený, že táto snemovňa v tejto chvíli očakáva stanoviská bývalých predsedov výborov, akým spôsobom splnomocnili a poverili svojich podpredsedov, aby mohli tieto výbory v súlade s rokovacím poriadkom viesť. § 49, samozrejme, nehovorí taxatívne, že to poverenie má byť písomné. Táto snemovňa očakáva od bývalých predsedov, aby takto verejne spravili.

  Okrem toho ešte dve poznámky. Pán poslanec Šebej, už nie sme vo Federálnom zhromaždení, to je prvá poznámka. A druhá poznámka, nemám dobrý sluch a nemám vo zvyku spievať. Na druhej strane sa snažím, aby sme v plnom rozsahu dodržiavali zákon o rokovacom poriadku, čo sa nám dnes, bohužiaľ, celý deň nedarí.

 • Ďakujem.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Cuper.

 • Vážený pán predsedajúci,

  naozaj súvislosť, ktorú tu chcel nájsť pán Šebej medzi § 48 a § 49 rokovacieho poriadku, jednoducho nie je.

 • Pán poslanec, vy najlepšie poznáte rokovací poriadok. Reagujte na svojho ostatného rečníka.

 • Reagujem na ostatného rečníka.

 • Reagujem na pána Hofbauera, lebo tento problém tu je.

 • Nech sa páči, na pána Hofbauera áno, ale nespomínajte potom pána Šebeja.

 • Pán predsedajúci, bol by som rád, keby ste mi pustili znovu čas, pretože ma okrádate o čas.

 • Nie, nech sa páči, pokračujte ďalej.

 • Nič to, aj tak poviem. Jednoducho, takej súvislosti medzi týmito dvoma paragrafmi niet. Rokovací poriadok totiž nepočítal s takým anomálnym stavom, ktorý tu nastal, že najprv ste predsedov zvolili a potom ste ich poodvolávali. Rokovací poriadok počíta s tým, že v parlamente výbory majú predsedov, a preto sa počíta aj s tým, že ich zvoláva predseda, ak nie, tak podpredsedov poverí zvolaním výborov. Ale tu nebol, kto by také poverenie pánovi Budajovi dal, a preto sa ním nemôže ani preukázať. Takže je tu protiprávny stav. Zjavne porušujete rokovací poriadok. A všetky akty, ktoré sú podpísané pánom poslancom Budajom, sú nezákonné.

  Pán Kováč nech si nemýli poverenie predniesť správu s poverením viesť výbor, riadiť výbor, schôdze výboru. Takže to sú dve veci. Dajte si to do poriadku a potom môže znovu funkčne pokračovať tento parlament. Podotýkam, že ste druhýkrát znefunkčnili parlament, a preto schôdza nemôže prebiehať v súlade s rokovacím poriadkom.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pán poslanec Húska - faktická poznámka.

 • Chcel by som doplniť pána poslanca Hofbauera o konštatovanie, že veľmi zjednodušene si koaličná časť tohto parlamentu pomáha takým spôsobom, že o nejakom človeku vytvorí jeden obraz, jeden hlboko kritický obraz a potom na základe toho si uľahčuje svojmu vlastnému svedomiu, že je celkom prirodzené, že takéhoto človeka treba považovať za nejakého odľuda.

  Priatelia, chcem povedať teraz sám za seba a myslím, že hovorím za mnohých ľudí: Pán Kubiš vystúpil ako jednoznačná osobnosť počas svojho účinkovania vo verejnoprávnej inštitúcii - v Slovenskej televízii - ako osobnosť, ktorá skutočne chcela zabrániť tomu, aby sa jednostranne hrávalo na jednu informačnú bránku na Slovensku. Za toto je mu potrebné poďakovať a slúži mu to ku cti, priatelia. Samotný fakt, že vy si zjednodušujete spôsob, ako môžete zavrhovať ľudí tým, že na určitých ľudí vytvoríte akúsi absolútnu schému, ten samotný fakt vás neoprávňuje hovoriť o druhých ľuďoch takým dehonestujúcim spôsobom. Ja mu vyhlasujem uznanie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec Húska, za vaše vystúpenie.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Petrák.

 • Chcem dať procedurálny návrh v mene troch klubov - SOP, SDĽ a SDK, aby sme dnešné rokovanie nekončili bodom odvolanie Igora Kubiša z funkcie ústredného riaditeľa, ale bodom interpelácie poslancov a skončili celkový program schôdze.

 • Je to procedurálny návrh, o ktorom musím dať hlasovať.

  Prosím, páni poslanci, budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Petráka.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Takže sme návrh schválili.

  Ďalej pokračujeme faktickými poznámkami.

  Prosím pána poslanca Františka Mikloška.

 • Nadväzujúc na pána Hofbauera rád by som prečítal § 23 rokovacieho poriadku. O riadení schôdze Národnej rady § 23 ods. 1 hovorí: "Schôdze Národnej rady riadi predseda Národnej rady alebo ním poverený podpredseda Národnej rady." Ak chceme ísť podľa tejto logiky, tak musíme prerušiť v tejto chvíli rokovanie, pretože nevieme, či pán Migaš poveril pána Presperína. Ale ak by ste chceli, prosím, aby ste, pán poslanec Húska, nejako dokázali, že ste za celé štyri roky boli poverený pánom predsedom Gašparovičom. Buďte taký dobrý a nezavádzajte tu spôsoby len preto, aby ste rozrušovali túto schôdzu.

 • Ďakujem za vystúpenie pána poslanca Mikloška.

  Ďalej bude vystupovať s faktickou poznámkou pán poslanec Ivan Šimko.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Tiež sa chcem v procedurálnej poznámke vyjadriť k tomuto tzv. problému a predovšetkým chcem vyzvať mojich kolegov z koaličných strán, aby sme nereagovali na všetky nezmysly, ktoré počúvame vo vzťahu k rokovaciemu poriadku. Je to logické, je to tak trošku zbraň opozície, aby aj takéto nezmysly používala.

  Ale tiež len chcem upozorniť na § 23, kde je rovnaká dikcia ako pri ustanoveniach o vedení schôdzí výborov. V prípade, keby sme prijali tú logiku, o ktorej tu hovoria naši kolegovia z HZDS, ak by v prípade, nedajbože, predseda parlamentu prestal byť poslancom, že by umrel alebo že by sa vzdal mandátu a nestihol by predtým niekoho poveriť, tak by nebolo možné už ani zvoliť nového, pretože by nemal kto poveriť. Je to, samozrejme, absurdnosť. Jednoducho, podpredsedovia v plnom rozsahu v prípade, že niet predsedu, zastupujú predsedu a tam, kde je ich viac a je potrebné rozhodnúť, ktorý bude viesť schôdzu alebo vykonávať nejaké úkony za predsedu, tak v takom prípade niektorého tým poverí.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Šimkovi.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predsedajúci,

  som si vedomý, že celkom nepôjdem podľa rokovacieho poriadku, ale tvrdo protestujem proti spôsobu, akým spôsobom vediete túto schôdzu Národnej rady. My sme tu už mali aj iné problémy a vedeli sme sa s mnohými vyrovnať. Zasadlo poslanecké grémium, mnohé veci sa vyriešili, vydiskutovali a skončili. Samozrejme, chápem, že vám nič iné nezostáva, ak vás stranícki predstavitelia tlačia do kúta, pretože chcú za každú cenu spraviť ďalšiu nočnú schôdzu, aby zajtra nepokračoval riadny bod, ktorý bol schválený na tejto schôdzi už na začiatku, aby zajtra neboli interpelácie, a tým nemôže byť ani hodina otázok, pretože tieto otázky už boli zozbierané. Mám taký dojem, že členovia vlády majú strach z týchto otázok, aby zajtra na hodine otázok nemuseli odpovedať. Preto ste podľahli vláde.

  Chcem vás len upozorniť na jednu vec. Veľmi rýchlo sa, páni kolegovia, pani kolegyne, spamätajte, pretože ak vás vláda bude takýmto spôsobom tlačiť do kúta, zistíte, kde ste sa dostali v tomto parlamente ako štatisti.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Nepatrí sa reagovať, preto len jednou vetou, že vediem toto rokovanie Národnej rady v súlade s rokovacím poriadkom. A presne takto rokovací poriadok hovorí aj pri procedurálnom návrhu, o ktorom som povinný dať ihneď hlasovať. To som urobil a neporušil som v ňom absolútne nič.

  Konštatujem, že nie sú ďalší prihlásení s faktickými poznámkami, ani do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pýtam sa, či sa chce chce k rozprave vyjadriť pán poslanec Budaj.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  vážení diváci,

  pokiaľ ešte vládzete sledovať toto divadlo, ktoré tu usporiadali poslanci opozície, divadlo, o prenose ktorého rozhodol riaditeľ Kubiš, ktorý prenášal diskusiu z parlamentu tak, aby z odvolávania svojej osoby urobil tému, ktorá nahradila športové prenosy a programy na STV 2. Znovu tak urobil na úkor nás všetkých, z peňazí daňových poplatníkov a koncesionárov. Má to azda jeden klad. Pred divákmi sa obnažila bezmocnosť lži, bezočivosť, ohlupovanie verejnosti, ktoré ste až doteraz mohli vidieť aj z obrazoviek Slovenskej televízie. Niektorí poslanci opozície skúšali vašu trpezlivosť a iní zdravý rozum.

  Riaditeľ Kubiš bol Radou Slovenskej televízie navrhnutý na odvolanie, pretože porušoval volebný zákon, zákon o Slovenskej televízii, Občiansky zákonník, štatút programového pracovníka a zásady financovania v Slovenskej televízii. Vari ani nie je právna norma, ktorú by riaditeľ Kubiš neporušil.

  Chcem divákov ubezpečiť, že koalícia demokratov vytrvá v riešení deformácií v tejto spoločnosti.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Budajovi.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o odvolaní Igora Kubiša z funkcie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie.

  Podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku pri voľbe alebo odvolaní sa hlasuje tajne. Ak ide o voľbu alebo odvolanie, Národná rada sa môže bez rozpravy uzniesť, že bude o tejto veci hlasovať verejne, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Preto podávam návrh, aby sme o odvolaní ústredného riaditeľa Slovenskej televízie hlasovali verejne. Dávam o tomto návrhu hlasovať.

  Prosím, prezentujte sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že o tomto návrhu budeme hlasovať verejne.

  Budeme hlasovať o návrhu Rady Slovenskej televízie na odvolanie Igora Kubiša z funkcie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

 • Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky na návrh Rady Slovenskej televízie odvolala Igora Kubiša z funkcie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem 10-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní dnešnej schôdze. Prosím, aby ste zaujali svoje rokovacie miesta, prosím pánov poslancov, aby prišli do rokovacej miestnosti, budeme pokračovať v ďalšom rokovaní našej schôdze.

  Posledným bodom programu sú

  interpelácie poslancov.

  Úvodom chcem pripomenúť, že podľa § 129 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku ústne prednesenie interpelácie nezbavuje poslanca povinnosti odovzdať svoju interpeláciu písomne predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Upozorňujem, že prepis záznamu interpelácie Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky nenahrádza povinnosť poslanca doručiť písomné znenie ústne prednesenej interpelácie predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.

  V tejto súvislosti chcem požiadať poslancov, aby písomné znenie interpelácie doručili predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky cez podateľňu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Písomne sa do bodu interpelácie prihlásili dvaja poslanci: pán poslanec Slobodník a pani poslankyňa Podhradská.

  Dávam slovo pánovi poslancovi Slobodníkovi. Pán poslanec Slobodník tu nie je. Pani poslankyňa Podhradská. Konštatujem, že nie je tu.

  Kto sa ďalej ústne hlási do interpelácií? Pán poslanec Cabaj, nech sa páči.

 • Hlas poslanca Cabaja z pléna.

 • Pán poslanec Cabaj - procedurálny návrh.

 • Pán predsedajúci, chcem vás poprosiť, aby ste pokračovali podľa rokovacieho poriadku, ten presne hovorí, ako treba postupovať v súvislosti s jednotlivými členmi vlády. Ak dobre viem počítať, je tu zastúpených 6 členov vlády a aj do programu ste napísali, že interpelácie sa uskutočnia za účasti všetkých členov vlády. Tak vás chcem požiadať, aby sme interpelácie začali vtedy, keď tu budú prítomní členovia vlády.

 • Mám tu dva listy, kde sa pán minister Kňažko ospravedlňuje k bodu interpelácie z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti, ďalej pán minister Eduard Kukan sa takisto ospravedlňuje z neprítomnosti na interpeláciách z dôvodu pracovného stretnutia s veľvyslancami štátov Európskej únie.

  Páni poslanci, panie poslankyne, ak nie sú žiadne ďalšie ústne prihlášky... Pardon, pán poslanec Lexa sa hlási do interpelácií. Pán poslanec Lexa, potom pán poslanec Krajči, pani poslankyňa Keltošová. Zároveň uzatváram možnosť prihlásenia sa ústne do interpelácií. Po pani Keltošovej bola táto možnosť uzavretá.

  Nech sa páči, pán poslanec Lexa.

 • Pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  chcem interpelovať pána Dzurindu, ktorý vykonáva funkciu predsedu vlády, nie je tu prítomný, napriek tomu interpelovať budem.

  Podľa zákona číslo 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe vymenúva a odvoláva riaditeľa Slovenskej informačnej služby na návrh predsedu vlády vláda, to znamená, že len predseda vlády je ten, ktorý môže dať návrh na vymenovanie riaditeľa.

  Minulý týždeň na návrh predsedu vlády Dzurindu bol vymenovaný do funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimír Mitro, ktorý túto funkciu vykonával aj v rokoch 1993 až 1995. Pravda, celá snemovňa i celá verejnosť bola informovaná o tých skutočnostiach, ktoré počas svojho pôsobenia robil. Chcem zdôrazniť, že bol to človek a služba pod jeho vedením služba, ktorá nasadzovala v tomto období agentúru i spravodajských dôstojníkov do Úradu vlády v čase, keď bol predsedom vlády pán Vladimír Mečiar, ktorá nasadzovala agentúru do Hnutia za demokratické Slovensko, čo zdokumentoval výbor na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a predložil tejto snemovni v roku 1995. Čiže v tejto súvislosti sa chcem opýtať pána predsedu vlády Dzurindu, kto a akým spôsobom garantuje, že Slovenská informačná služba pod vedením tohto riaditeľa, ktorý si mimochodom zobral späť ostatnú väčšinu riadiacich funkcionárov spravodajskej služby, nebude opätovne zneužívaná na politické ciele, tak ako to bolo v roku 1993 až 1995.

  Po druhé, chcem upozorniť, že do Slovenskej informačnej služby v nastupujúcom období v priebehu tohto týždňa sa vrátil rad funkcionárskeho aktívu bývalej Federálnej informačnej bezpečnostnej služby. Okrem iných sa vrátil aj zástupca riaditeľa pre Slovensko, ktorý bol dlhé roky členom aparátu Kresťanskodemokratického hnutia, konkrétne bol šéfom zahraničného odboru, v túto chvíľu vykonáva jednu z rozhodujúcich funkcií v rámci Slovenskej informačnej služby, to znamená pracovník aparátu kresťanských demokratov, spolu s ním ďalší bývalí funkcionári Federálnej bezpečnostnej a informačnej služby. To znamená, akú garanciu vie predseda vlády poskytnúť, že služba, ktorá sa personálne takýmto spôsobom politizuje už v tomto období, nebude politicky zneužívaná v ďalšom období, tak ako to nakoniec bolo v období rokov 1993 - 1995.

  Po tretie, v tejto interpelácii sa chcem opýtať, či bola dostatočne preskúmaná činnosť dnešného pána riaditeľa Mitra v období rokov 1995 až 1998 s osobitným dôrazom na kontakty s podsvetím. To po prvé. Po druhé, s osobitným dôrazom na kontakty s veľkopodnikateľskou loby, mám na mysli predovšetkým SIPOX HOLDING a niektoré ďalšie inštitúcie, a aké sú záruky, že spravodajská služba nebude v budúcnosti slúžiť záujmom niektorých skupín, ktoré sú takýmto spôsobom realizované.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Lexovi.

  Dávam slovo pánovi poslancovi Krajčimu.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  podľa § 129 rokovacieho poriadku interpelujem člena vlády ministra vnútra Slovenskej republiky.

  Pán minister vnútra Slovenskej republiky, po vašom príchode na ministerstvo vnútra sa uskutočnilo množstvo krokov, ktoré ste realizovali v oblasti personálnej, rovnako i v oblasti organizačnej. V tejto súvislosti sa vás chcem opýtať toto:

  1. Je pravdou, že množstvo policajtov požiadalo o odchod zo služobného pomeru zo strachu, že ich odvoláte a prídu o sociálne istoty?

  2. Je pravdou, že svojvoľne bez prerokovania vo vedení ministerstva vnútra, v odborovom zväze polície, bez rešpektovania interných predpisov ministerstva vnútra ste zmenili organizačnú schému, zrušili ste dokonca sekciu zvláštnych policajných činností, vymenovali ste funkcionárov na Prezídiu Policajného zboru, kde neboli a ani nie sú voľné tabuľkové miesta?

  3. Je pravdou, že prezident Policajného zboru plukovník Pipta bol podozrivý zo spáchania trestného činu a bol riešený Úradom inšpekčnej služby, ako aj to, že sa verejne hanlivo vyjadroval o policajtoch, preto bol s ním vykonaný pohovor? Aj napriek tomu ste ho vymenovali za prezidenta Prezídia Policajného zboru.

  4. Je pravdou, že funkcie na Prezídiu sú delené podľa politickej príslušnosti? Plukovník Pipta za KDH, prvý viceprezident plukovník Andel za SMK, druhý viceprezident plukovník Petráš za SNS? Budete takto pokračovať aj na krajskej a okresnej úrovni?

  5. Je pravdou, pán minister, že prezident Prezídia Policajného zboru plukovník Pipta sa stretol s bývalým poslancom za KDH, bývalým predsedom branno-bezpečnostného výboru, kde sa riešili personálne otázky obsadenia funkcií v polícii?

  Vážený pán minister, prajem vám vo vašej práci veľa úspechov a verím, že sa v budúcnosti budete riadiť zákonmi, ktoré ste ako poslanec v tejto snemovni schválili.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Krajčimu.

  Ďalej bude interpelovať pani poslankyňa Keltošová ako posledná, ktorá bola ústne prihlásená pred skončením možnosti prihlásiť sa.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán premiér vlády,

  dovoľte mi, nepatrím k tým, ktorí patria tu v parlamente k vykladačom zákonov a už vôbec nie rokovacieho poriadku. Chcem vás, pán predseda vlády, požiadať, veľmi dôrazne, ako bývalá členka vlády v dvoch funkčných obdobiach, aby ste zabezpečili na interpeláciách v zmysle rokovacieho poriadku § 130 ods. 7 účasť všetkých členov vlády. Ten odsek prečítam: "Na interpeláciách musia byť prítomní všetci členovia vlády. V odôvodnených prípadoch môže predseda vlády určiť, ktorý člen vlády bude za neprítomného člena vlády na interpelácie odpovedať alebo oznámi, že bude na ne odpovedať sám."

  Toto sa nestalo, pán predsedajúci, to je aj vaša chyba. Predpokladám, že je to aj tým, že ste tu nový v parlamente, ale pamätám si a vy, ktorí ste tu boli v minulom a predminulom volebnom období, si pamätáte asi tiež, že došlo aj k takým situáciám, keď zasadala vláda. Parlament si odsúhlasil interpelácie, bolo prerušené rokovanie vlády a vláda sa zúčastnila. Takže berte to, prosím, z našej strany ako dôrazné upozornenie. A dúfam, pán predseda vlády, že si urobíte poriadok, a takisto pán predsedajúci, dúfam, že budete dodržiavať zákon, lebo rokovací poriadok je zákon.

 • Ďakujem pani poslankyni Keltošovej.

  Zisťujem, že z písomne prihlásených pánov poslancov ani pán poslanec Slobodník, ani poslankyňa Podhradská nie sú v rokovacej miestnosti. Potom som uzavrel možnosť prihlásenia sa do interpelácií.

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec, uzavrel som to, skutočne dvakrát som sa opýtal, kto má ešte záujem sa prihlásiť, keď som to vyslovoval, vtedy ste sa začali hlásiť.

  Pýtam sa členov vlády, či chcú odpovedať na interpelácie poslancov hneď. Ak áno, chcem ich zároveň požiadať, aby svoju odpoveď dali poslancom v písomnej forme.

  Procedurálny návrh - pani poslankyňa Belohorská.

 • Pán predsedajúci, nebola som prihlásená na tabuli, to máte pravdu, ale tu nebol prítomný predseda vlády. Chcem dať otázku predsedovi vlády, čiže som sa prihlásila po jeho vkročení do tejto miestnosti.

  Na začiatku chcem upozorniť, vážení páni poslanci, ktorí ste neboli v tomto parlamente, pán premiér Dzurinda si to pamätá, vždy na začiatku vystúpil premiér, alebo ten, kto bol ním poverený, ospravedlnil členov vlády. Takže vás prosím, nezavádzajte tu iné nevkusné spôsoby, tých už dnes a celý deň bolo dosť. Samozrejme, že nemusíte odpovedať, my sme čakali, že bude rokovanie zajtra, že zajtra sme mali vylosované otázky. Znovu ste nás väčšinovým princípom obrali o toto právo, ale rešpektujem to, máte väčšinu.

 • Konštatujem, že nikto z prítomných členov vlády nechce odpovedať na interpelácie.

  Na záver chcem požiadať členov vlády, aby podľa zákona o rokovacom poriadku dali písomnú odpoveď na interpelácie v stanovenej lehote do 30 dní.

  Vyhlasujem tento bod programu za skončený.

  Tým sme program 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky vyčerpali.

  Ďakujem vám za účasť a vyhlasujem 3. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky za skončenú.

 • Rokovanie 3. schôdze NR SR sa skončilo o 20.20 hodine.