• Dovoľte mi, aby som vás privítal v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Pán predseda Národnej rady zvolal 19. schôdzu Národnej rady s programom tak, ako máte uvedené na pozvánke. Skôr ako otvorím rokovanie 19. schôdze Národnej rady, v zmysle rokovacieho poriadku prosím, aby sme sa prezentovali.

  Prezentovalo sa 33 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada nie je schopná uznášať sa, preto v zmysle § 25 zákona o rokovacom poriadku vyhlasujem prestávku na 30 minút. O 30 minút budeme pokračovať.

 • Hlasy v sále.

 • Včera schôdza nebola prerušená, včera nebola otvorená. Pán predseda sa zrejme pomýlil.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  uplynul čas, ktorý sme určili na to, aby sme sa pokúsili znovu zistiť prezentáciou uznášaniaschopnosť Národnej rady.

  Prosím, prezentujme sa a osvedčme svoju prítomnosť.

  Je nás celkom 38.

  To znamená, že ani po uplynutí polhodinovej čakacej lehoty na možné otvorenie Národnej rady nie je Národná rada uznášaniaschopná.

  Preto, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás informoval o rozhodnutí pána predsedu o ďalšom možnom zvolaní 19. schôdze Národnej rady, ktorú pán predseda sa rozhodol zvolať na 24. augusta o 18.00 hodine. Dostanete domov písomné pozvánky so spresnením hodiny a miesta konania.

  Ďakujem pekne.

  Prajem vám všetkým príjemné prežitie leta a prázdnin, oddych, načerpanie nových síl.

  Dovidenia.