• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Skôr ako pristúpime k rokovaniu, zistím prítomnosť poslancov na schôdzi.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby sme sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

  Zisťujem, že je prítomných 51 poslancov. Schôdza zatiaľ nie je schopná uznášať sa.

  Vyhlasujem 30-minútovú prestávku. Budeme pokračovať o 13.40 hodine.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  zopakujeme si prezentáciu na 19. schôdzi. Prosím vás, prezentujme sa.

  Zisťujem, že je prítomných 47 poslancov, stále málo.

  Vyhlasujem hodinovú prestávku. Zídeme sa o 14.40 hodine.

  Prosím členov výkonného výboru Medziparlamentnej únie, to znamená Migaša, Cupera, Ferka, Gašparoviča, Kadlečíkovú, Osuského, Pašku, Weissa, Záborskú a tajomníka Wallnera, aby sme sa zišli u mňa na krátku poradu, pokiaľ ide o zasadnutie Medziparlamentnej únie, ktoré sa má uskutočniť v Nemecku na jeseň. Tam sa kryjú niektoré cesty a treba nám to upraviť tak, aby to bolo všetko v poriadku. Takže prosil by som tých poslancov a poslankyne, ktorých som menoval, keby prišli ku mne na krátku poradu.

  Ďakujem.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, skúsme do tretice.

  Prezentujme sa, zistíme počet poslancov prítomných na 19. schôdzi.

  Prítomných je 46 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada nie je schopná uznášať sa.

  Podľa § 23 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku, ak do 30 minút Národná rada nie je schopná uznášať sa, je možné buď zvolať schôdzu na nasledujúci deň, alebo ešte pridať hodinu. Tak som aj učinil, preto zajtra na 9.00 hodinu zvolávam 19. schôdzu. Skúsime sa zaprezentovať a potom by sme sa dohodli čo ďalej.

  Pani poslankyňa Belohorská, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Ja by som vás prosila, keby do zajtrajška ste boli taký láskavý a dali preveriť technické zariadenie, pretože určite aj vy sám, aj podpredseda mi potvrdí, že som tu sedela pri hlasovaní, ale som vykázaná v hlasovacom liste číslo 1 ako neprítomná. A chcem dokázať, že určite je pokazené hlasovacie zariadenie, lebo vy ste viedli schôdzu a tiež ste vykázaný ako neprítomný, čo nepredpokladám, že...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda, ste si istý, že tým, že ste nám udelili slovo, ste neotvorili túto schôdzu?

 • Čiže prerušujem 19. schôdzu.

 • Ste si istý alebo nie ste si istý?

 • Prerušujem 19. schôdzu do zajtra do 9.00 hodiny.