• Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať v rokovaní 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ospravedlňujem poslancov, ktorí nebudú prítomní na dnešnom rokovaní. Sú to pán poslanec Delinga, pán poslanec Galbavý, pán poslanec Prokeš, pán poslanec Schuster, pán poslanec Slota.

  Na zahraničnej služobnej ceste nie je žiaden poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážení páni poslanci, panie poslankyne, sme v rozprave k tlači číslo 144 a číslo 145. Kvôli prehľadnosti prečítam zoznam prihlásených, tak ako v poradí pôjdu v rámci rozpravy. Pán poslanec Slobodník, po ňom požiadal o slovo pán poslanec Sopko, ktorému dám slovo, pán poslanec Osuský, poslanec Cabaj, poslanec Šebej, poslankyňa Mušková, poslanec Hofbauer, poslanec Mikloško, poslanec Engliš, poslanec Kozlík, poslanec Húska, poslanec Ďurovský, poslanec Drobný, poslanec Husár, poslanec Tkáč, poslankyňa Tóthová, poslanec Ambróš, poslanec Oberhauser, poslankyňa Sabolová, poslanec Cuper, poslanec Kandráč, poslanec Andrejčák, poslanec Benčat, poslanec Moric, poslankyňa Podhradská.

  Konštatujem, že je ešte 24 riadne písomne prihlásených poslancov k tomuto bodu v rámci rozpravy. Upozorňujem, že Národná rada schválila 10-minútový limit v rámci rozpravy na jedného rečníka.

  Dávam slovo pánu poslancovi Slobodníkovi v rámci rozpravy. Pripraví sa pán poslanec Sopko.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy a páni,

  vaša polnoc krátkych nožov, krátkych na pravdu, krátkych na nás, sa skončila absolútnym fiaskom. Napriek tomu, že ste odmietli možnosť, aby televízia vysielala tento prenos, upozorňujem vás, zamietli ste, keď sme žiadali, aby vysielala televízia včera večer. Neberte mi, prosím vás, čas. Napriek tomu, že ste odmietli možnosť televízneho vysielania, uverejníme doma a pošleme všetkým dôležitým medzinárodným inštitúciám záznam včerajšieho i dnešného rokovania, aby sa ukázala absolútna nevierohodnosť vašich ťahov. To, čo tu predviedli, pokiaľ ide o argumentačnú krátkodychosť, páni Orosz, Bohunický, Mészáros a Sabolová, je výsmech realite a objektivite. To, čo tu svojím hysterickým výpadom o hanbe za štyri roky samostatného Slovenska, ekonomicky úspešného, predviedol pán Osuský, je hanba a ja mu pripomeniem, ak mi zvýši čas, hanebné výroky jeho spolubojovníkov. Aby som na to predsa len nezabudol, tak mu to prečítam teraz. Toto je politika pánov ako Osuský a tí, čo sedia v rade s ním. V istých novinách napísal. "V novembri 1989 sa naozaj zdalo, že nielen Praha, ale aj tento národ chce slobodu, len málokto v tej záplave zamatovej nehy pripúšťal, že podtatranská väčšina, to ste aj vy páni z SDĽ, že podtatranská väčšina na slobodu kašle, pretože si na putá zvykla a že kľúčmi v skutočnosti rinčí najmä za svoje plné chladničky. Ukázalo sa, keď ostali prázdne, sklamaný národ stratil od hnevu rozum. Dvakrát si zvolil spodinu, aby tak vytrestal tých, čo mu ten prekliaty november aj s jeho slobodou nútili." To píšu vaši kumpáni z Domino-fórum.

  A druhý novinár podobného razenia, zase pusipajtáš tamtej spoločnosti, napísal: "Kanaďania, Američania si s veľkou chuťou vycapujú na príbytky vlajky, znaky a zástavy. Znervózňuje ma to však oveľa menej, ako keď vidím visieť znak, ktorý ešte nedávno mali na rukách fašistickí vrahovia. Slováci si mohli vybrať aj niečo menej zašpinené. Svastika je tiež veľmi starobylý znak, a napriek tomu Nemcom nenapadlo dať si do štátneho znaku hákový kríž. To je vaša politika, tej malej skupinky z SDK, kde jeden z vašich členov vyhlásil, že keď vidí slovenský štátny znak, ktorý vnímal ako trojhrbú ťavu s dvojkrížom, tak sa mu chce s prepáčením, dámy, grcať. To je váš postoj a vy sa opovažujete povedať niečo o hanbe.

  Ale, aby som bol vecný. Zlyhali ste vo všetkom. Absolútne vo všetkom. Zlyhali ste, pretože amnestia, ktorú spravil váš premiér Dzurinda, je nezákonná, a to svet veľmi ľahko zistí. Zlyhali ste, zase celkom najväčšmi ste zlyhali v tom, že ste sa tu snažili obhajovať vystúpenia tých dvoch vyšetrovateliek - pani Hesounovej a tej druhej pani, pretože sa ukázalo, že to je absolútne nekonzekventné. Zlyhali ste aj v zahraničí. Vy to nechcete počuť, ale my sa obrátime aj na OBSE s týmto argumentom. Vy ste skutočne spravili z dvoch referend jedno. V nijakom inom štáte sa to nedeje. V Maďarsku, i keď neskôr malo byť v jeden deň referendum o pôde a o vstupe do NATO, Ústavný súd Maďarskej republiky to odmietol. V Taliansku bolo referendum, to bolo v tom istom čase ako naše a vtedy na sedem otázok bolo sedem urien. A vy ste chceli z dvoch referend absolútne nezákonne spraviť jedno.

  Opakujem vám, odmietol to politický výbor OBSE, keď som tam mal možnosť vystúpiť a povedať, čo bolo cieľom tohto referenda, aby sa schválila prezidentova otázka, pretože tam tá komisia - pán Krumpolec tu nie je - absolútne nezabezpečila, neoznámila, ako sa budú zratúvať hlasy, ktoré by volili prezidenta, teda odpovede na tú prezidentovu otázku. A, samozrejme, že sa chcel prifariť k tej otázke ďalšej. To je ďalšia neprijateľná vec pre Európu. A opakujem vám a pamätajte si, vyžiadame si tieto dokumenty a tie budú argumentom aj na súde, ktorý tu chcete zinscenovať, že zo 70 prítomných zástupcov 54 štátov len 5 osôb, 3 Američania a 2 Nemci hlasovali za rezolúciu, ktorá mala odsúdiť slovenské ministerstvo vnútra za zmarenie referenda, asi 65 bolo proti alebo sa zdržalo vrátane maďarskej delegácie, vrátane českej delegácie. Ani oni nemohli stráviť tento nezmysel, ktorý tu vyrobili právnici zastupujúci vtedajšiu opozíciu. Čiže zlyhali ste aj v tomto, a to všetko, samozrejme, pôjde do sveta. Opakujem, záznam z toho, čo tu odznelo, bude absolútnym svedectvom proti vám a ja verím, že máte len dve možnosti. Tá jedna reálna - priznať, že toto obvinenie je nereálne a hlasovať skutočne tak, ako zodpovedá pravde. Druhá, trošku delikátnejšia vec pre vás, je hlasovať za odročenie a hlasovať za to, aby vyšetrovatelia predniesli inú správu.

  A teraz mi dovoľte, keďže môj čas sa skracuje, povedať vám niečo osobné. Nikdy som to nepovedal na tejto pôde. A neberiem to sentimentálne, pre mňa je to už dlhodobá minulosť.

  Páni a dámy, čo tu sedíte, vy ste sa ironicky usmievali na naše argumenty, vy ste boli úplne trápni s týmto. Vy si neuvedomujete, čo je to väzenie? Ja jediný z vás mám deväťročnú, takmer deväťročnú skúsenosť, a tam ten pán, ktorý tu nie je, chcel zo mňa urobiť fašistu. Nepodarilo sa. Najvyšší súd to odvrhol. Ja mám deväťročnú skúsenosť a neradím vám, aby ste šli touto cestou. Už sa tu hovorilo o palici s dvoma koncami. Už sa tu hovorilo o všetkom. A ja vám pripomeniem ruské porekadlo, všetci ste študovali ruštinu, jedno ruské porekadlo hovorí, ja vám ho preložím. Nie ako pán Zajac, ktorý raz prekladal pána Zilka a po dvoch vetách zlyhal, lebo také sú jeho vedomosti. Ten preklad, tá veta znie, to pravidlo znie: "Ot ťurmy i ot sumy nikagdá neotkázivajsa." Vo voľnom slovenskom preklade to znie: Nikdy si nemysli, že sa nemôžeš dostať do väzenia a že nebudeš nosiť žobrácku palicu.

  Pamätajte si toto, páni, pretože porušujete všetky zákony. Pán Langoš, vy ste vo svojej ére porušili toľko zákonov, že si ani nepamätáte, a nehovorím o tej vašej nehode. Hovorím o Mošnove, hovorím tu o južnom Slovensku. Vy si to veľmi dobre pamätáte, čo vám to pripomínať. A pamätáte si ešte aj Group 4 a americký konzulát cez vašu manželku. Takže vy by ste mali byť veľmi, veľmi, veľmi ticho v tejto veci. Ja vám hovorím, nemáte šancu sa presadiť svojím argumentom. Je to jednoznačný dôkaz, že ste chceli spolitizovať túto vec a že chcete dostať do väzenia človeka, ktorý sa nedopustil nijakej viny. A vy to veľmi dobre viete, vy potrebujete obete a začali ste s pánom Krajčim, potom si brúsite zuby na pána Lexu a ešte na kadekoho iného. Zlyháte v tomto, svet vám nedá za pravdu. A Slovensko si prečíta to, čo tu pán Bohunický a pani Sabolová povedala, že vyšetrovateľka povedala, čo potrebovala, a argumenty pána Mészárosa a pána Bohunického a, bohužiaľ, aj pána Orosza ako predsedu ústavnoprávneho výboru. Sú trápne. Toto si všetko uvedomujte a hovorím: čierne knihy zrejme nezabrali a nezaberú. A nezaberie ani toto, na tomto si vylámete zuby. To je dôkaz nekonzistentnosti politiky tejto koalície, ktorá by chcela súdiť ľudí, zatvárať ľudí za to, že mali iný názor, a za to, že založili tento štát. O tom je spor. O tom je spor. Ja vás neprerušujem, pán Langoš, neprerušujte vy mňa. O tom je tento spor, že vy ste tento štát nechceli. Prečítajte si, milí nepriatelia, moju knihu Proti sedemhlavému drakovi a dozviete sa, čo pán Mikloško a pán Čarnogurský vyvádzali proti vzniku tohto štátu. S vašou pomocou, pán Langoš. Ja mám právo o tom hovoriť, pretože tú problematiku poznám lepšie ako si vy vôbec viete myslieť.

  Jednoducho, zlyhali ste a ja vás ubezpečujem, že s týmto sa nepresadíte ani na Slovensku, pretože, keď uverejníme ten záznam, to, na základe čoho ste chceli donútiť ozaj statočného človeka, poznám ho ešte z jeho primátorských čias, aby asistoval pri tejto vašej veci, to vám naozaj nemôže vyjsť. A nehovoriac ani o tom, že to nevyjde ani v cudzine. My si vyžiadame ten záznam z OBSE, a ak donútite, ak sa predsa len odvážite v rozpore s pravdou a zákonitosťou odsúdiť, teda dať na odsúdenie pána exministra Krajčiho, budete vidieť, ako bude reagovať súd a ako bude reagovať svet. Nemyslite si, zatiaľ vám tlieskajú, ale vidia vaše chyby. A uvidia ich, keď im ich ukážeme v plnej miere.

  Ďakujem.

 • V rámci faktických poznámok vystúpi pán poslanec Šebej.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Slobodník, hygienické návyky mi zabraňovali reagovať na to, čo píšete písomne, ale teraz musím zareagovať na jednu vec osobne. Už roky o mne šírite jeden nezmysel, ktorý neviete dokázať. Ja som svojho času vo Federálnom zhromaždení povedal, že sa mi zdvíha žalúdok, keď vidím gardistický znak. Nie slovenský. A ten gardistický máte vy na čele, pán Slobodník. To po prvé.

 • Výkriky a potlesk v rokovacej sále.

 • Prosím vás, pokoj, páni poslanci, pokoj.

 • A ste ešte na to aj hrdý. Na aké zahraničné inštitúcie sa chcete obrátiť? Na aké?

 • Sústavný ruch v sále.

 • Pokoj, páni poslanci. Žiadam službu, aby zakročila v sále, prosím.

 • Výkriky a hlasy v rokovacej sále.

 • Čo má byť? ... Hlinkova mládež.

 • Búchanie a výkriky v rokovacej sále.

 • Páni poslanci, prosím, aby ste sa upokojili, aby sme mohli pokračovať.

  Pán poslanec Šebej, pokračujte vo faktickej poznámke.

 • Dovoľte mi dokončiť.

  Pán Slobodník, tie zahraničné inštitúcie, na ktoré ste sa chceli tak vehementne obracať, veď to sú tie, na ktoré celé roky brýzgate vo vašej publicistike. Jednoducho mi pripadá absurdné, keď sa dovolávate medzinárodných inštitúcií práve vy, ktorí ste vlastne celé roky strávili tým, že ste v slovenskom národe voči tým inštitúciám vzbudzovali nedôveru.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pani poslankyňa Slavkovská.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Chcela by som nadviazať na vystúpenie pána poslanca Slobodníka. Plne súhlasím s tým, aby zahraničie bolo informované o tom, ako tento parlament chápe slobodu a demokraciu, a to z dvoch dôvodov. Prvý je ten, aby tá Európska únia, ktorú koalícia zbožne skloňuje vo všetkých pádoch, videla, akú vlastne demokraciu nastolila táto koalícia. Demokraciu, ktorá zvysoka kašle na opozíciu, ktorá by opozíciu najradšej nevidela nielen tu v parlamente, ale vôbec na Slovensku. Takáto snaha sa tu jednoznačne prejavuje, a to nielen vo vystúpeniach jednotlivých poslancov a najmä tých, ako napríklad pán Šebej, ktorým sa hnusilo vysloviť Slovensko, ja sa na to veľmi dobre pamätám, ale aj vo vystúpeniach predsedu koaličnej vlády, ako boli včerajšie, kde svojím ignorantským postojom voči opozícii dáva príklad všetkým poslancom. A to, čo ste chceli prišiť Mečiarovi, že tu chce zaviesť totalitu, ale demokratické voľby ukázali, ako ste klamali ľudí, to tu chcete zaviesť práve vy.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Osuský.

 • Ako si zrejme všimla celá snemovňa, pán predsedajúci, ctená snemovňa, opäť zas raz zaútočili naši opoziční partneri, tak ako zaútočili. Musia preto počítať, že napriek škrekotu z prvej lavice budeme aj my odpovedať primerane. Ja sa dozvedám, že som agresívny, a dozvedám sa, že napádam a urážam. Boli sme hrubo pourážaní a musím ubezpečiť pána poslanca Slobodníka a celé ľavé krídlo, že to nezostane bez odpovede. Chcel by som povedať, že okrem pingpongu v hnedých trenkách, okrem vylamovania zámok na trnavskej univerzite a okrem prísľubov o tom, že keď získame elektronické...

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec, nevykrikujte. Hovorí na vystúpenie pána poslanca Slobodníka. Prestaňte vykrikovať v snemovni.

  Nech sa páči.

 • ... okrem toho, že keď získajú elektronické médiá, bude všetko inak. Treba povedať, že práve on s tým, čo produkoval, bol jedným z dôvodov, prečo som sa musel, a nie za svoju vlasť, ale za tých, ktorí v nej vládli, hanbiť. Na tom trvám a na tom nič nezmením. Teším sa, ako pán Slobodník prejde so svojou rezolúciou v OBSE. Ako prejde s tým, čo robíme my s demokraciou, ako obháji to, čo robili štyri roky s demokraciou oni. Pre OBSE sa Slovensko stalo dieťaťom, ktoré potrebovalo ochranu práve vďaka partii ľudí, ako je pán Slobodník. OBSE si očividne vydýchlo, že táto partia je preč. Takže očakávam s nadšením, koľko hlasov získa jeho rezolúcia o našom pošliapavaní demokracie.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Gašparovič.

  Nech sa páči.

 • Pán podpredseda, ďakujem za slovo.

  Pán podpredseda, sedel som počas vystúpenia pána Slobodníka v sále. Pán Slobodník nikdy neurazil pána Šebeja. Nepovedal žiadne také slová, aby pán poslanec Šebej mohol takto sprosto napadnúť pána Slobodníka.

 • Hlasy v rokovacej sále.

 • Označil ho, označil ho za gardistu a nepriateľa slovenského štátu. Pán podpredseda...

 • ... ja som sa skutočne presvedčil po tom všetkom, čo som absolvoval pri tejto kauze, že toto nie je právny problém. Toto je politický problém. Tu nejde o nič, len rýchlo, rýchlo niekoho označiť, že toto je vinník všetkého. A pozrite sa, občania, všetci takto dopadnete, ak budete proti nám. Nič iné to nemá znamenať. Ja som včera povedal, non deficit ius, sed probatio. Rímske pravidlo to je, ktoré hovorí, nie právo chýba, ale dôkaz chýba. A vy nemáte dôkazy, a preto takto zavádzate túto diskusiu. To nie je pre poslancov demokratického parlamentu. Ja som skutočne veľmi sklamaný touto rozpravou. Niekedy aj z druhej strany, ale to, čo my tu prezentujeme a ako chceme zbaviť všetkého práva urážkami a napádaním, to sem nepatrí.

  Pán Šebej, ja vás prosím, ospravedlňte sa pánu poslancovi Slobodníkovi. On to na vás nepovedal.

 • Hlasy a potlesk v rokovacej sále.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Hudec.

 • Pani poslankyne, páni poslanci,

  chcem vás pekne poprosiť, zoberme rozum do hrsti a nerobme takéto veci. Je to nedôstojné. Sami sebe ubližujeme a najmä ubližujeme všetkému tomu, čo príde po nás. Keď niekto má právo o niečom hovoriť, tak to má práve pán poslanec Slobodník. Kto z vás sedel osem a pol roka v gulagu? Pán poslanec Šebej, nehanbíte sa? Vy ste sa mali dobre vtedy, keď on sedel v base. A poviem vám aj iné veci, ak budete chcieť, ale to urobím medzi štyrmi očami, lebo je mi to trápne tu hovoriť. Nesprávajme sa k sebe takýmto spôsobom.

  Niekto potreboval zlikvidovať pána poslanca Slobodníka a nepodarilo sa mu to. Samozrejme, celý ten proces, ktorý bol medializovaný aj vašou zásluhou, dopadol v jeho prospech. Kto sa mu teraz ospravedlní za to, čo sa stalo? Vy ste sedeli osem a pol roka v gulagu alebo pán Slobodník, pán poslanec Šebej? Tak prosím vás, mlčte. Aspoň mlčte, keď nemáte toľko cti v sebe, aby ste toto pochopili, tak aspoň mlčte.

 • Pán poslanec Cabaj - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci,

  ospravedlňujem sa, že nepôjdem rovno na predchádzajúceho rečníka, ale, bohužiaľ, táto schôdza aj celé vedenie sa uberá tak, že každý si hovorí tu, čo chce, ako chce. Chcem vás skutočne poprosiť, aby sme sa dostali aspoň do tej nočnej úrovne. Do tej nočnej úrovne, ktorá tu bola. Možno práve to bola výhoda, že mnohí tí, ktorí teraz otvárajú ústa, tu vtedy neboli.

 • Všetko, pán poslanec?

  Prosím, faktická poznámka - pani poslankyňa Aibeková.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán podpredseda,

  vážený pán predsedajúci,

  musím objektívne povedať, že si za včerajšie vedenie schôdze naozaj zaslúžite obdiv, pretože v neľahkej situácii po toľkých hodinách ste držali istú úroveň. Ale vaším nielen právom, pán podpredseda, ale aj povinnosťou je viesť túto rozpravu tak, aby tu nedochádzalo k takým hrubým urážkam, akých sa dopustili dvaja poslanci tohto parlamentu dnes. Pán poslanec Slobodník nikoho nemenoval, nikoho nemenoval. Citoval tu z článkov, citoval tu z novín a ja si vyprosujem, vyprosujem, aby pán poslanec Osuský jedovitými slinami nás tu nazýval, že tu škrečíme. Nech si pustí zo záznamu svoj hlas. Kto tu škrečí a kto tu uráža? On tu za štyri mesiace, čo je v parlamente, nepovedal jednu konštruktívnu vetu, nepredniesol jeden konštruktívny návrh. Len uráža, uráža a uráža. Tak ja vás prosím, využite nielen právo, ale aj povinnosť a usmernite poslancov, aby tu nezneli také hrubé urážky. Pán poslanec Slobodník nespomenul menom nikoho. Že to berú na seba, to je ich problém. Takže nech tu neodznievajú vyhrážky z toho, že sme fašisti a porovnávajú nás s fašistickými organizáciami. Na našich mítingoch neboli fašistické hákové kríže. Bolo to na mítingoch SDK.

 • Prosím vás pekne, páni poslanci, pokiaľ sa nevieme upokojiť, myslím si, že je potrebné, aby sme sa trochu schladili. Navrhujem, aby sme vyhlásili 10-minútovú prestávku na to, aby sme prestali po sebe štekať.

 • Po prestávke.

 • Vážení poslanci, poslankyne, prosím, aby ste zaujali svoje rokovacie miesta v sále. Budeme pokračovať v rozprave k tlači číslo 144 a k tlači 145. Páni poslanci, posaďte sa na svoje miesta. Pán poslanec Kováč, pán poslanec Kandráč, pán poslanec Gašparovič, pán podpredseda.

  Faktická poznámka - pán poslanec Tatár.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  V tejto rozprave môžem celkom s úsmevom porovnávať niektoré výroky, ktoré vylučujú samy seba. K poslancovi Slobodníkovi, keď hovoril, že doktor Zajac nedokázal preložiť niečo z nemčiny, musím povedať a pripomenúť skorší výrok pani poslankyne Podhradskej tiež k doktorovi Zajacovi, ktorá hovorila, že je profesorom na Humboltovej univerzite a zarába 100 tisíc mariek mesačne. Tak ako oba tieto výroky sú lož, tak sa navzájom zosmiešňujú a vylučujú. Pravda je taká, že profesor Zajac je kvalitný nemčinár, dobre hovorí po nemecky, ale nezarába 100 tisíc mariek. Takže keď tak pozorujem túto debatu a keď budeme chvíľku pozorne počúvať, tak tí, ktorí klamú, zosmiešnia sami seba.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Tóthová - faktická poznámka.

 • Ďakujem.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  chcem povedať len jednu vetu. Pán poslanec Šebej, hanbite sa.

 • Ďalej pán poslanec Cuper chce reagovať na pána poslanca Slobodníka.

  Prosím, nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, viem, že sme priatelia, ale nemusíš si to dovoľovať neustále ma upozorňovať, vyprosím si to. To je po prvé.

 • Myslím si, že si nedovoľujem nič zlého, pán poslanec.

 • Žiadam, aby bola pustená nová časomiera.

 • Prosím, dajte pánu poslancovi novú časomieru, zobral som mu päť sekúnd.

  Nech sa páči.

 • Pán Slobodník, ubezpečujem vás, že v nijakom prípade vaša rezolúcia naozaj v Organizácii o bezpečnosti a spolupráci by neprešla za štyri roky. Môžem povedať, že veľvyslanec pri OBSE ma informoval ako vedúceho delegácie o praktikách, ktoré vtedajšia opozícia robila proti vlastnému štátu v tejto organizácii. Boli to samé špinavosti proti vládnej koalícii. Obávam sa, pán Zajac, že preto ste mali strach z toho, že by náhodou vaše protištátne alebo celej tejto skupiny, ktorej činnosť tu vyvrcholila dnes slávnym vystúpením pána poslanca Šebeja, mohla byť klasifikovaná naozaj ako hrubo protištátna v každom civilizovanom štáte. Keď som pánu Ruperézovi potom povedal anamnézu života pána Slobodníka, tak povedal, že si zaslúži ospravedlnenie a úctu, keď tu bol v minulom roku pán Javier Ruperéz, predseda OBSE na návšteve. Takéto dobré meno robili pánu Slobodníkovi ako delegátovi v Organizácii o bezpečnosti a spolupráci niektoré sily, ktoré reprezentujú dnes vládnu moc. Nemám teda nijaké ilúzie, keď sa vedúcim delegácie v Organizácii o bezpečnosti a spolupráci v Európe stal tu výkvet v tomto parlamente, ktorý napadá každého a nič konštruktívneho tu nevymyslel pán poslanec Osuský.

  Ďakujem, pán predsedajúci, že ste ma nechali dohovoriť bez pripomienok. Hovoril som, dúfam, k pánu Slobodníkovi.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Lexa.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  chcem do bodky súhlasiť s tým, chcem vyjadriť tento názor, chcem súhlasiť s tým, čo povedal pán poslanec Slobodník, jeho vystúpenie považujem za veľmi kvalifikované a veľmi presne vystihujúce situáciu, v ktorom je. Chcem nadviazať dvoma poznámkami na tie pasáže vystúpenia, kde hovoril o morálke a kde hovoril o jednoznačne manipulovaných politických procesoch, ktoré sa dnes organizujú proti pánu poslancovi Krajčimu.

  Čo sa týka morálky, tak chcem zdôrazniť, že sa čudujem pánu poslancovi Langošovi, že vôbec má tú drzosť zúčastňovať sa na tejto schôdzi, pretože v minulom volebnom období tento parlament nevydal pána Langoša na trestné stíhanie za ťažké ublíženie na zdraví, ktorého sa dopustil, ktorého sa dopustil, keď zmrzačil dve osoby, z toho jednu s trvalými následkami, a hrozil mu trest odňatia slobody šesť rokov. To znamená, nechápem tú morálnu drzosť, ktorou sa on tu vôbec prezentuje. Rovnako tak nechápem morálnu drzosť, ktorou sa tu prezentuje László Nagy, ktorý v opitosti, v totálnej opitosti vo vyše troch promile napadol príslušníkov polície v minulom volebnom období. Prerokúval to mandátový a imunitný výbor. Takže odporúčam tým dvom poslancom, keď sú chlapi, aby sa nezúčastňovali na týchto debatách.

  Čo sa týka časti vystúpenia pána poslanca Slobodníka ohľadne politických procesov, jednoznačne to dokumentovala včerajšia diskusia, jednoznačne to dokumentuje stav, keď sa pozvú do mandátového a imunitného výboru dve vyšetrovateľky, pani Hezounová a pani Škarbová, nevedia odpovedať na otázky členom mandátového a imunitného výboru, potrebujú tam nad sebou kuratelu ministerského úradníka Ivora, ktorý vôbec nie je z procesného pohľadu a Trestného zákona nijakým spôsobom zodpovedný a nijakým spôsobom takzvane samostatný procesný vyšetrovateľ podľa Trestného zákona...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Engliš.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Ale chcem hlavne poďakovať pánu poslancovi Slobodníkovi. Pán poslanec Slobodník tu povedal pravdu k tomu, čo prerokúvame. Ale zároveň odhalil ďalšiu a strašnú pravdu pre mňa, že trafená hus zagágala. Nepovedal slovo a všetkým tým, ktorí sa hanbia pod týmto slovenským znakom sedieť, sa otvorili ústa. Prečo tak hovorím? V nočných dialógoch sa pána doktora Osuského spýtal jeden poslucháč z Nemecka, či mu netreba kýblik tak ako pánu poslancovi Šebejovi, keď pod slovenským znakom je mu na vracanie. Obávam sa, páni, že vám nie je na vracanie, ale vy už začínate aj krv pľuť z úst voči slovenskému znaku. Spamätajte sa, ste pred slovenským znakom a pred slovenským národom, tak si uvedomte, kde ste a koho by ste mali zastupovať.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Šťastný - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený parlament,

  myslím si, že snaha zbaviť imunity pána poslanca nie je ničím iným, len pokračovaním toho, čo v predvolebnom období zaznelo napríklad na mítingu v Komárne z úst pána poslanca Osuského a jeho spoločníkov vtedy, že sú pripravené mreže, že sú pripravené povrazy a že sa to bude týkať všetkých členov HZDS.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Belohorská - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Je právom rečníka a toto právo využil pán Slobodník, keď vo svojej reči upozornil na niektoré dôležité fakty, ktoré sa spájajú s dnes prerokúvaným bodom. Prítomní poslanci môžu jeho vystúpenie zhodnotiť potleskom alebo jednoducho nebudú mu tlieskať a povedia si, mám iný názor. Nie je však dôvod na to, aby tohto človeka urážali. Ja si takisto vyprosím ako sediaca v prvej lavici útoky od pána poslanca Osuského. Prehrala som si dnes ráno ešte všetky včerajšie svoje vystúpenia, ani raz, páni poslanci, som včera nikoho ničím neurazila. Ak niekedy človek zdvihne hlas, nech sa páči, to právo máte aj vy. Ja vás len prosím o jedno, ak rozhodujeme o vážnej veci jedného z nás, je veľmi dobré, ak necháme hovoriť právnikov. Mňa skôr veľmi mrzí, že nie je tu prítomný napríklad pán poslanec Fico, že v rámci diskusie sa nezapojí do diskusie, pretože je právnik, možno by bolo zaujímavé si vypočuť jeho stanovisko. Mňa veľmi mrzí, že tu nesedí napríklad v bývalom parlamente sediaci pán doktor Benčík, ktorý nám veľakrát prispel s iným náhľadom v danej problematike. Ale páni, ak nechcete počuť druhý hlas, mali ste vo voľbách vôbec zrušiť opozíciu, to už tu raz bolo. Ak raz použijete ten fenomén, že sa začneme urážať, nezabudnite, že tu bolo aj jedno obdobie, ktoré bolo veľmi významné do roku 1989. Som veľmi povďačná Hnutiu za demokratické Slovensko, že nijakým spôsobom sa nesnažilo perzekvovať ľudí, a bolo by koho, verte, aj z toho bývalého režimu.

 • Pán poslanec Langoš - faktická poznámka.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo svojom uznesení pripustil, že poslanec Slobodník má fašistickú minulosť. Napriek ôsmim rokom, ktoré strávil v gulagu, vrátil sa so znalosťou viacerých jazykov. Krátko predtým však rodina Františka Šebeja bola vyvraždená v koncentračných táboroch. Trvalé následky na vážených a ctených kolegoch Slobodníkovi, Lexovi a Englišovi zanechala ich spoločná komunistická minulosť.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Osuský. Pripraví sa pán poslanec Cabaj.

  Nech sa páči, pán poslanec, dávam vám slovo.

  Pardon, ospravedlňujem sa pánu poslancovi Sopkovi. Slovo má pán poslanec Sopko.

 • Vážená Národná rada,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  včera som mal rozsiahlejšie vystúpenie, viacerí z vás ho ocenili ako korektné, za to ďakujem, a chcel by som v tej korektnosti aj pokračovať. Ale rovnako aj vás prosím o korektnosť. Zvýrazňujem to preto, že tu odznievajú názory a slová, ktoré absolútne nekorešpondujú s tým, čo sa dialo na zasadnutiach mandátového a imunitného výboru. Prosím členov mandátového a imunitného výboru, aby si uvedomili, že tri zasadnutia vyše 11 hodín sú všetky na zvukovom zázname. Dá sa veľmi jednoducho skontrolovať, či boli vyšetrovateľky arogantné alebo neboli, či sme ich nejakým spôsobom aj my neurážali, či naozaj nám chýba až toľko materiálov k správe, ako sa tu hovorí.

  Pokúsim sa urobiť takýto odpočet týchto vecí a ponúkam každému, kto pochybuje o dôveryhodnosti mojich slov, aby si išiel odpočuť niektoré vzájomné dialógy zo zvukového záznamu. Chcem ale povedať a vyhlásiť, že nechýbalo nám toľko dokumentov, ako tu odznieva a ten odpočet sa pokúsim teraz urobiť. A hádam ešte niečo. Každý poslanecký klub má v mandátovom a imunitnom výbore svojich zástupcov. Veľmi ľutujem, ak trebárs členovia poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany nemajú dostatok informácií. Nemôžu mať, nebol tam ani pán poslanec Zelník, nebola tam ani pani poslankyňa Malíková. Zrejme vás ani neinformovali o tom, aké podklady, aké písomné materiály mali, tak potom sa, prosím, nesťažujme. Ak by si poslanci, členovia mandátového a imunitného výboru splnili tú povinnosť, že by boli informovali svoje kluby o tom, ako sa všetko rodilo, čo sme dostali, čo sme si žiadali a dodatočne získali od vyšetrovateľov, zrejme tá diskusia by bola úplne iná. Ale my niekedy ako keby sme nechceli počuť pravdu, musím to povedať.

  Takže zopakujem aj moje včerajšie slová. Obsah správy je stredobodom kritiky. Keby boli správy dvakrát rozsiahlejšie, keby bol obsah iný, bola by rovnaká diskusia, pretože naozaj nechceme posudzovať veci objektívne. Takže ešte raz, zvukové záznamy, nehovoril som o tom včera, pretože som si nebol istý, či máme z celého priebehu, sú k dispozícii v mandátovom a imunitnom výbore.

  A teraz, prosím, k tomu veľkému plaču, čo sme všetko žiadali, čo nám všetko nedali. Sčasti o tom hovoril kolega pán doktor Bohunický, pretože som ho poprosil, aby som ja toľkokrát nereagoval.

  K prvej žiadosti, ktorá sa týkala zmareného referenda, žiadosti vyšetrovateľov sme pripomínali a upozorňovali na dva materiály - na rozsudok Najvyššieho súdu a na uznesenie vlády Slovenskej republiky. Mali ho kolegovia, to znamená, s ich obsahom sme sa oboznámili.

  V druhej žiadosti sme požadovali jeden spisový materiál od pána plukovníka Kečkeša. Pán poslanec Lexa neinfomoval včera správne. My sme tento materiál získali priamo tam večer od vyšetrovateľky. Čiže v pôvodných materiáloch sme to nemali, keď sme si to vyžiadali, veľmi ochotne nám tento materiál poskytla nato, aby sme si ho teda odfotografovali a dali k dispozícii každému jednému členovi mandátového a imunitného výboru.

  Druhý materiál, ktorý sme žiadali, je úradný záznam z vypočúvania pána doktora Ladislava Polku. Tento materiál sme žiadali, tento materiál nám pani vyšetrovateľka poskytla, odovzdala. Každý člen mandátového a imunitného výboru ho dostal.

  Len jedinú vec sme nedostali, to je to, čo pani poslankyňa Keltošová žiadala, stanovisko rozkladovej komisie. To je jediné, čo nám chýba. Buďme objektívni, nič iné sme nežiadali, nič iné sme nepýtali, to, čo sme žiadali, sme dostali, neskresľujme. Je to všetko na zázname.

  A teraz, prosím, pokiaľ ide o správu, o jej doplnenie. Niektoré pripomienky sa tam naozaj dostali, bolo to v úplnom poriadku, myslím si. Je pravda, že neboli tam dopracované pripomienky pani poslankyne Keltošovej preto, že pri hlasovaní v podstate to nebolo dohodnuté. Ja som osobne podporoval, aby sa tam zapracovali aj pripomienky pani poslankyne Keltošovej, ale, prosím, ktoré to boli, ja to prečítam, mám dobrú evidenciu.

  V prvom rade to bola požiadavka, aby sa tam dopracovala určitá časť vystúpenia pána Gustáva Krajčiho, tá časť vystúpenia, ktorá mala byť teda obhajobou jeho konania. Neprešlo to len preto do správy, že sa konštatovalo, že pán doktor Krajči, pán poslanec Krajči bude tu na schôdzi, má právo vystúpiť a priamo pred vami svoj názor na obidve žiadosti povedať.

  Druhá vec, ktorá sa nedostala do správy, to je vlastne to stanovisko rozkladovej komisie. Odzneli tam názory, že v procese, na proces alebo v procese to nemá vplyv. Nebudem to komentovať, zrejme to chýba, súhlasím, ale tých chýbajúcich materiálov nie je toľko, aby sme naozaj museli celú správu od základu spochybňovať.

  Takže, ak sa ešte trošku zorientujem, ale naozaj, že nedostali sa tam len pripomienky pani poslankyne Keltošovej, dve som spomínal, tretiu hľadám vo svojich záznamoch, ktorá to bola, ale zdá sa mi, pani poslankyňa, že sa to týkalo tejto časti, kde sa hovorí v správe o spätnom dátume, áno, o spätnom dátume.

  Takže ešte raz veľmi pekne prosím, aby sme, hlavne tí, čo tam neboli, aby sme nerobili trhací kalendár z tejto správy, aby sme nespochybňovali prácu mandátového a imunitného výboru, lebo tu nič iné nechýba len informácie medzi poslaneckým klubom a medzi členmi mandátového a imunitného výboru.

  Ak by boli pochybnosti o mojich slovách, prosím členov mandátového a imunitného výboru, aby si dali tú prácu a išli si zo zvukového záznamu niektoré veci naozaj skontrolovať.

  Tým teda chcem povedať, že ak by sme mali správu aj prerábať, prerábať ju môžeme, ale ja neviem, aké iné podkladové materiály by sme ešte k jej spracovaniu mali. Hádam toľko k tomu. Ja stále vystúpim len preto, aby som trošku usmernil diskusiu, lebo zdá sa mi, že niekedy sa trošku odkláňame od pravdy.

  Veľmi pekne ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Sopkovi za jeho vystúpenie.

  Faktická poznámka - pán poslanec Lexa.

 • Pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  to, čo povedal pán predseda výboru, je čiastočne pravda, ale neodráža to jeho včerajšie vystúpenie, neodráža včerajšie vystúpenie. A poviem v čom.

  Po prvé, váš stranícky kolega predseda ústavnoprávneho výboru pán Orosz včera vo svojom vystúpení, ktoré hovorilo v rozpore s názorom napríklad vyšetrovateľky, ktorá vo vašej správe uvádza, že je dostatočne odôvodnený záver na trestné stíhanie v tej kauze, mám na mysli kauzu toho takzvaného odstupného, sám spochybnil odbornú spôsobilosť vyšetrovateľky, ktorá tam bola. Sám uviedol, že nie je presvedčený o subjektívnej stránke naplnenia trestného činu alebo teda toho podozrenia, ktoré tieto vyšetrovateľky robia.

  Po druhé, bol prítomný ministerský úradník, ktorého parametre sú podobné ako riaditeľa sociálneho úradu v tomto prípade, pretože vás chcem upozorniť, že procesne samostatný vyšetrovateľ je podľa Trestného zákona povinný hľadať všetky dôkazy, ktoré svedčia proti, ale zároveň všetky dôkazy, ktoré svedčia pre toho, ktorého sa tento prípad týka. Pokiaľ existuje vyšetrovateľka, ktorá je schopná dať návrh na obvinenie pána poslanca Krajčiho a nemá v tom spise napríklad rozsudok Najvyššieho súdu ako ústavnej inštitúcie Slovenskej republiky, ktorý jednoznačne svedčí o tom, že je v absolútnom poriadku, tak prepáčte mi, ale nehovorme tu o objektívnosti týchto ľudí. Pokiaľ tam potrebujú mať nad sebou tútora, ministerského úradníka, generálneho riaditeľa sekcie vyšetrovania ministerstva vnútra, lebo nie sú spôsobilé odpovedať na otázky členov mandátového a imunitného výboru, tak nehovorme, že sa vedie objektívne vyšetrovanie. Jednoducho je to obyčajná zákazka, ktorú dal minister vnútra pred piatimi mesiacmi verejne, ktorú dáva ministerský úradník...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pani poslankyňa Keltošová - faktická poznámka.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená snemovňa,

  pán predseda výboru uviedol, ktoré materiály chýbali. Pán predseda, my sa stále nechápeme v jednom. Nie je povinnosťou členov výboru, konkrétne napríklad mojou, aby som priniesla do mandátového výboru rozsudok Najvyššieho súdu. To hádam uznáte. Nie je povinnosťou poslancov, konkrétne aj pána Krajčiho, aby on doniesol so sebou kompletné dokumenty a dokladal ešte do spisu, pretože vyšetrovateľky ich tam nemali. Bola to šlendriánsky pripravená správa, jedna aj druhá. Včera som sa v mojom vystúpení ohradila proti tomu, že naša správa, zistenia nášho výboru neobsahujú žiadne nové skutočnosti, že boli doplnené len formálne o doklady, ktoré chýbali.

  Pán predseda, ja vám to nekladiem za vinu, ale nechápem váš postoj. Ako sa môžeme my poslanci Národnej rady rozhodovať, keď nám selektujú podklady dve vyšetrovateľky, ktoré jednoznačne a tendenčne poskladali celú obžalobu na podkladoch, ktoré vyhovujú druhej strane. Čo by sa bolo stalo, keby pán Krajči nemal pri sebe napríklad uznesenie vlády? Čo by sa bolo stalo, keby som nemala pri sebe rozsudok Najvyššieho súdu? Vyšetrovateľky ho nemali. Dokonca povedala, že ona ani o tom nevie, že by taký spis tam mal byť. Tak aká je dôveryhodnosť, aký stupeň dôveryhodnosti môžu mať poslanci v takýto priebeh vyšetrovania?

  Ďalej, chcem vám povedať, že stanovisko rozkladovej komisie je veľmi dôležité, pretože tam dve skupiny ministerských úradníkov bojujú proti sebe v pracovnoprávnej veci. Ak ten istý úradník podpíše jedno rozhodnutie pred voľbami v prospech pána Polku a to isté oddelenie alebo odbor vydá iné stanovisko po voľbách, tak ja hovorím, že je to zmanipulované, preto tá komisia ani...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pán poslanec Cuper - faktická poznámka.

 • Vážený pán predseda Sopko,

  ja som už včera povedal, a to bez toho, že by som vám lichotil, že oceňujem vaše ľudské a humánne kvality, ktoré sú nevyhnutným predpokladom, aby fungovala demokratická spoločnosť, aby v nej fungovala hlavne tolerancia a znášanlivosť, ktorú, žiaľ, táto vládna koalícia akosi prehliadla. Nevyhnutnou podmienkou ale dospieť k spravodlivému rozhodnutiu sú naozaj pravdivé informácie, nie demagógia. Ale ak si požičiam dnešný denník SME a prečítam si článok od parlamentnej spravodajkyne pani Dáše Matejčíkovej, ktorá vkladá pani Keltošovej do úst slová, ktoré nikdy nepovedala ani nenapísala, aby postavila pani Keltošovú voči pánu Cuperovi, aby ho dehonestovala, aby dehonestovala pána Gašparoviča, tak ja žiadam vášho kolegu pána predsedu parlamentu, aby tejto osobe Dáši Matejčíkovej, známej to horlivej zástankyni KDH, ktorá nemá v sebe nijaké morálne a etické novinárske princípy a už bola raz vyrazená z Plus 7 dní, aby ste ju vyrazili aj z tohto parlamentu ako spravodajkyňu alebo aby ste jej jednoducho zobrali akreditáciu. Takíto novinári nemajú právo informovať o dianí v parlamente, ak si vymýšľajú a hrubo urážajú poslancov tohto parlamentu, urážajú aj vás ako jeho predsedu, pán predsedajúci. Jednoducho vás žiadam, aby jej bola zobratá akreditácia a aby sa nám ospravedlnila.

 • K veci, pán poslanec, k veci.

  Pani poslankyňa Podhradská - faktická poznámka.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Pán predseda Sopko, musím vyjadriť svoj smútok nad tým, ak vy ako predseda mandátového a imunitného výboru poviete, teda obhajujete v podstate vyšetrovateľky zato, že tam nemali podľa vás "pár materiálov". Nezdá sa vám prinajmenšom čudné, prinajmenšom, že to boli práve tie materiály, ktoré dokazujú, že celá táto kauza je len vykonštruovaná? Je to presne také isté, ako keby zasadol súd a vyšetrovací spis, na základe ktorého tento súd súdi obvineného, by mohol obsahovať aj 150 materiálov, ale keby tam chýbal jeden jediný materiál, ktorý dokazuje jeho nevinu, tak ten vyšetrovací spis nie je v poriadku, a to isté sa stalo aj so spisom alebo s tými materiálmi, ktoré boli predložené v mandátovom a imunitnom výbore.

  Takže tvrdiť o tomto fakte, že je to len nezanedbateľné a že v podstate všetko, čo ste chceli, ste dostali, a že vyšetrovateľky boli veľmi korektné, je prinajmenšom scestné.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Andrejčák - faktická poznámka.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  od začiatku je zrejmé, že v mandátovom a imunitnom výbore boli chyby v riadení šetrenia tejto kauzy. Nechcel som o tom hovoriť, lebo si veľmi vážim spôsob vyjadrovania predsedu výboru v priebehu včerajšieho dňa. Ale dnes, pán predseda, ste ma donútili svojím stanoviskom, aby som aj ja k tomu niečo povedal. Hovorili ste, že vám nechýbalo v mandátovom a imunitnom výbore toľko dokumentov, ako tu odznelo. Neviem, koľko chýbalo. Viem, že chýbali tie dva hlavné, tie rozhodujúce, ktoré menia len vlastne situáciu obvineného možno až na žalobcu. A chýbali tie hlavné. Dokonca vyšetrovateľky priznali, a aj koaliční kolegovia včera potvrdili pravdivosť, že ich nemali, a dokonca nepoznali. Trvám teda na tom, že ak platí, že výklad zákona môže dávať na Slovensku súd, a nie niekto iný, tak mandátový a imunitný výbor mal vysloviť nespokojnosť s povrchnosťou a neúplnosťou dokumentácie, vysloviť nedôveru v objektivitu vyšetrovateliek a prerušiť rokovanie.

  Nemôžem teda súhlasiť so správou mandátového a imunitného výboru, pretože nie je pravdivá. Vo svojom vystúpení budem o tom hovoriť. To, čo nazývate, že jediné vám chýbalo, ja tvrdím, že to hlavné tam chýbalo. Bohužiaľ, taká je pravda. Ešte mám pár sekúnd. Hovoríte, že poslanci opozície niečo nepovedali v mandátovom a imunitnom výbore, neupozornili na chyby. Ale aj taktika býva v parlamente. My to nemusíme povedať ani v pléne. Môžeme tú chybu, ktorú považujeme, že robíte vedome, dať na Ústavný súd. Neoberajte nás o možnosť taktizovať. Aj naši kolegovia zrejme taktizovali, keď vám nepovedali všetko a až teraz hovoria.

 • Ďalej faktická poznámka - pani poslankyňa Slavkovská.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán poslanec Sopko, priznávam, že Slovenská národná strana nemala zástupcov na tomto dôležitom zasadaní imunitného výboru a myslím si, že je to chyba. Ale na druhej strane si zas dovolím povedať, že v takomto dôležitom prípade, aký máme tu, tie sprostredkované informácie nie sú všetko. Ja si myslím, že každý jeden poslanec, ktorý tu sedí a od ktorého sa žiada, aby hlasoval pre alebo za odobratie imunity, by si mal vypočuť dôkazy. Všetky dôkazy, ktoré hovoria o vine, ale aj o nevine pána poslanca Krajčiho. A zatiaľ, samozrejme, nič také sme si tu nevypočuli. Počúvame tu len neustále invektívy jednak na pána poslanca, a jednak na predchádzajúcu vládu. No a nezdá sa mi jednoducho ani taký výrok, že pani vyšetrovateľka, ktorá bola v imunitnom výbore, ochotne vám poskytla to, čo ste si pýtali. Ja nie som právnička, ale ja sa domnievam - treba vôbec od nej niečo pýtať? Veď ona je povinná, ona tam na to prišla a je povinná dať všetky materiály, ktoré existujú a ktoré hovoria o vine aj o nevine dotyčnej osoby, o ktorej sa hovorí. Takže myslím si, že tá jej ústretovosť nebola vlastne ani žiadnou ústretovosťou.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Sabolová - faktická poznámka.

  Prosím, pani poslankyňa.

 • Chcela by som doplniť vystúpenie pána poslanca Sopka, pretože on skutočne konštatačne vysvetlil, aký postup a ako bolo vedené rokovanie. Len na dôvažok toho, že tu zaznieva stále a stále "prítomnosť generálneho riaditeľa, nekorektnosť vyšetrovateliek", chcem povedať, že nikto vo výbore z pánov poslancov opozície nenamietal prítomnosť generálneho riaditeľa Ivora na zasadnutí mandátového výboru počas celého rokovania od 17.00 hodiny do 23.00 hodiny, ani nenamietal prítomnosť obidvoch vyšetrovateliek na rokovaní k jednému bodu, ani zaujatosť vyšetrovateliek, pretože akékoľvek takéto obvinenia alebo náležitosti, ktoré by boli tam vznesené, pretože tu to zaznieva skutočne z úst poslancov, obviňovanie týchto vyšetrovateliek, že sú nekorektné, neslušné je skutočne urážajúce.

  A ešte chcem povedať, že dôkazné materiály, ktoré sme dostali, jasne nasvedčovali porušenie zákonov, a preto to, čo vy žiadate doplniť, je možné doplňovať, ten spis môže mať niekoľko sto strán, ale dôkazné materiály na porušenie zákonov boli priložené už na rokovanie výboru. A stanovisko rozkladovej komisie nemôže byť dnes, pretože ešte dnes nie je. Vyšetrovateľky potvrdili, ak bude stanovisko rozkladovej komisie, priložia ho k spisu a bude do vyšetrovacieho spisu založené.

  Čiže, prosím vás, skutočne buďme korektní a objektívni, že postup, ktorý bol v mandátovom výbore, bol zachovaný, a páni poslanci z opozície, ak niečo chcete, nehovorte o tom dodatočne, ale tam, kde skutočne to náležite patrí.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Ďalej, pani poslankyňa Tóthová, máte slovo s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem.

  Včera som povedala, že nezávidím situáciu pána poslanca Sopka. Nemá to ľahké a ja si teda viem predstaviť jeho psychickú situáciu. Takisto včera som uviedla, že materiál, ktorý sme dostali, má absolútnu chybu právneho štátu, lebo nevychádza z prezumpcie neviny, ale jednoznačne už má charakter odsudzujúceho rozhodnutia trestného súdu, presne dopustil a tak ďalej.

  Inak, pán poslanec Sopko, chcem nadviazať na to, že sa odhlasovalo, že tam nie je obhajoba pána poslanca Krajčiho. Vážení, to je nesmierna chyba, že tam nie je, pretože každý spis musí obsahovať dokumenty v prospech aj neprospech. A jeho vystúpenie zrejme dávalo pohľad na niektoré dokumenty, dopĺňalo a poslanci to mali dostať, pretože, ak študujem spis bez jeho stanoviska, som vlastne jednostranne ovplyvňovaná. A navyše, že boli vynechané materiály, je veľmi pozoruhodné, že práve tie, ktoré sú v prospech, a ja by som charakterizovala stanoviská dvoch dám ako zaujatosť a ja by som ich žiadala z ďalšieho konania jednoznačne vylúčiť, pretože nesplnili svoju služobnú povinnosť, že sú povinné všetky dostupné materiály, ktoré sú rozhodujúce, dať k dispozícii. To nie sú tajné veci - rozhodnutie Najvyššieho súdu.

  A navyše, dovoľte mi, pani poslankyňa Sabolová, žasnem nad vašimi stanoviskami.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pani poslankyňa Belohorská.

  Prosím, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Chcela by som nadviazať na stanovisko alebo na vystúpenie pána predsedu mandátového a imunitného výboru, kde sa cíti dotknutý tým, že najviac vystupujú tí, ktorí v tom výbore neboli. Túto časť by som prosila z vášho vystúpenia upraviť, pretože nebola tam pani poslankyňa Malíková a pán poslanec Zelník. A ja som ich nepočula počas týchto dvoch dní vznášať nejaké výhrady voči tomuto konaniu. Ak sa ohradzujú, ohradzujú sa priami účastníci, samozrejme, menšinoví. Ja by som na oživenie a možno pre zápis chcela uviesť, že na tom zasadaní sa zúčastnil pán poslanec Gašparovič, pán poslanec Baco, pán poslanec Cabaj, pani poslankyňa Keltošová a ja. Takže, ak dávame pripomienky, dávame tí, ktorí sme tam sedeli. Dovolím si ohradiť sa skutočne proti tej správe. Podobne hovorila už predo mnou pani poslankyňa Tóthová. Ale jednoducho správa tohto výboru nemôže obsahovať len obvinenie.

  A chcem upozorniť na veľmi dôležitú vec. Pri našich integračných krokoch jedna z najdôležitejších čŕt demokratického štátu je nezávislé súdnictvo. Ja som tam opakovane upozorňovala, že amatéri typu pani Sabolovej v súdnictve môžu byť hrozbou pre budúcnosť tohto štátu.

 • Pán poslanec Baco - faktická poznámka.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  rád by som ako člen tohto imunitného výboru uviedol na pravú mieru niektoré informácie. Neviem, prečo sa pán predseda rozčuľuje nad tým, že sme neboli spokojní s predloženými dokumentmi. Nielenže sme opoziční poslanci, ale chceme dobre pracovať vo výbore, takže chceme mať veci v poriadku. Opakujem ešte raz, čo som povedal. A nech pán predseda teda povie, či je to pravda alebo nie. Chýbal doklad o rozkladovej komisii, chýbalo uznesenie vlády Slovenskej republiky, chýbalo rozhodnutie Najvyššieho súdu, spisy neboli ani jeden skompletizované. Tak, prosím vás pekne, o čom rozprávame? Ak je pre niekoho rozhodnutie Najvyššieho súdu doklad, ktorý je bagateľný alebo smiešny, alebo uznesenie vlády, na ktoré sa opiera, alebo že spisy sú neskompletizované, sú to nejaké pohádzané papiere krížom-krážom, tak vážení, ja neviem, o čom to rozprávate. A my máme teda rokovať a prijímať rozhodnutia o vine a nevine na základe takýchto podkladov? Pravda je takisto, že pán generálny riaditeľ sekcie Ivor bol prítomný. Nech nás neobviňuje teraz pán predseda, že sme ho tam mali odtiaľ vyduriť alebo ja neviem ako, ale rozhodujúce je to, že ovplyvňoval rokovanie. Štátny úradník, priamy podriadený ministra vlastne riadil to, čo sudkyne vyšetrovateľky, nezávislé, majú hovoriť. Veď to bolo zjavné z toho záznamu. Pán predseda, teda predložme záznam tomuto plénu, aby sa všetci presvedčili, že priamy podriadený ministra usmerňoval vyšetrovanie a vyšetrovateľky.

 • Pani poslankyňa Keltošová, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Znova sa zapájam do tejto debaty, pretože nie všetky chýbajúce materiály boli vymenované, ktoré svedčili v prospech neviny pána poslanca Krajčiho. Chcem len k tej rozkladovej komisii povedať, pán predseda, ja mám pred sebou návrh pána doktora Polku, ktorý podal na rozkladovú komisiu 28. decembra. Odvtedy uplynulo šesť týždňov a vy si určite spomínate, že sme vás ako výbor žiadali, aby ste sa obrátili na ministra Pittnera, že za šesť týždňov tá komisia už predsa len mohla k tomu zasadnúť. Čiže aj toto je jeden z materiálov, ktorý tam chýbal - stanovisko od rozkladovej komisie podporené návrhom pána Polku.

  Ďalej chcem povedať, že ak by pán poslanec Krajči nemal so sebou vo svojom spise ďalšie stanovisko z 30. marca vo výške odchodného, tak my sme dostali, samozrejme, preňho negatívne stanovisko z augusta minulého roku. Takže proti sebe sú dve stanoviská tej istej sekcie, tých istých úradníkov. Jedno je z marca v prospech pána Krajčiho a druhé je z augusta. To je ďalší chýbajúci materiál. Čiže ja znovu opakujem, celé toto konanie bolo manipulované úradníkom ministerstva vnútra. Vyšetrovateľky neboli pripravené, spisy boli nekompletné a celé bolo tendenčne zamerané aj zostavené pre naše rozhodovanie len zo spisov, ktoré vychádzajú negatívne pre pána poslanca Krajčiho. Takáto je skutočnosť. A to, že ako sa vyšetrovateľky správali, pani Sabolová, sedia tu viacerí poslanci, ktorí to potvrdili, aj koaliční poslanci, aké boli tieto dve dámy arogantné, pretože nemali argumenty, tak to nahrádzali silou hlasu.

 • Pán poslanec Gašparovič, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán podpredseda, za slovo.

  Pán podpredseda, chcem reagovať na vystúpenie predsedu nášho výboru pána poslanca Sopka.

  Pán poslanec povedal o tých materiáloch, ktoré sme mali, naši kolegovia konštatovali tie skutočnosti, ktoré tam neboli prezentované. Ja nechcem opakovať znovu o tých materiáloch, ktoré boli potrebné a neboli tam. Ale pán predseda výboru povedal, že to namietanie z našej strany, neexistencia a prítomnosť písomného materiálu, uznesenia Najvyššieho súdu, že bolo doložené nami, takže s týmto rozhodnutím sa poslanci vo výbore oboznámili. Je to absolútna pravda. Lenže tu nešlo o to, že sme sa my oboznámili. Ten problém bol v inom, pán predseda. Ten problém bol v tom, že vyšetrovateľka, ktorá uznesenie o trestnom stíhaní bude písať a ktorá žiadala vydanie nášho poslanca, nemala šajnu, že takéto rozhodnutie existuje. To znamená, že nemohla naň ani reagovať. A toto rozhodnutie Najvyššieho súdu je pre trestné konanie veľmi, veľmi dôležité, pretože musí zmeniť názor vyšetrovateľky.

  Takže ja namietam to, nieže sme sa neoboznámili, áno, máte pravdu, my sme to rozhodnutie mali. A stanovisko rozkladovej komisie, povedali ste, že odborníci kriminalisti vám povedali, že pre nich nie je potrebné. Aj to je pravda, skutočne, nie je to potrebné. Trestné stíhanie, ak začnú alebo začali, môže pokračovať, aj keď toto rozhodnutie tu nie je. Ale pre nás pre poslancov toto rozhodnutie má opäť veľký význam, pretože, ak by bolo v prospech poslanca Krajčiho, to znamená, že máme iný pohľad a iné stanovisko. A ak by bolo v neprospech, tak zase iné. Čiže, pre nás je toto rozhodnutie dôležité, nie v tomto prípade pre kriminalistov.

 • Pán poslanec Hudec - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  žasnem, pretože je neuveriteľné, aby dve vyšetrovateľky nevedeli o rozhodnutí Najvyššieho súdu. Každý druhý občan tohto štátu, pretože nie každý sa zaujíma o politiku, vedel o tom. Boli toho plné noviny, keď sa to stalo.

  Stále sa tvárime, ako keby nejaké chuderky, dve vyšetrovateľky nedostali informáciu a potom boli odkázané na to, že my sme museli niečo dodať do materiálu. Možno ony o tom dobre vedeli a to je tragédia, to je celý problém. Ony o tom vedeli a úmyselne nevložili do spisu rozhodujúci materiál, ktorý hovorí o nevine pána poslanca Krajčiho.

  Pýtam sa, budeme sa teraz zabávať o tom, aké sú to chudery a neschopné dve štátne úradníčky, alebo budeme hovoriť o tom, či neurobili úmyselne krok, ktorý mal poškodiť v rámci konania niekomu z významných osobností. Toto je problém! A povedzme si to rovno, tie dve dámy dobre vedeli o rozhodnutí Najvyššieho súdu. Nieže nevedeli a že my sme im to museli dodať. Ony to dobre vedeli a úmyselne to zamlčali. Pýtam sa, či nešlo naozaj o pokus o spáchanie trestného činu.

 • Pán poslanec Krajči, prosím, máte slovo s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda imunitného výboru, ja som bol na tom zasadnutí, a teda viem, ako prebiehalo. Myslím si, že tie vyšetrovateľky za to skutočne nemôžu, pretože od nich nebolo potrebné, aby predkladali plný spis, ale aby tam dali podpis. To bola podstata. Za to, čo sa tam deje, je zodpovedná línia Pittner, Ivor, Čarnogurský. Pittner a Ivor majú za úlohu zbaviť imunity a Čarnogurský už zariadi, ako sa to urobí ďalej. Toto si treba uvedomiť, že tak to je.

  A zaujímavé je, že ja som bol v inom výbore pre obranu a bezpečnosť, keď sme dali návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra pánu Pittnerovi. A keď som tam dôvodil vo svojom návrhu, o čo ide, tak žiadali odo mňa ešte aj medzinárodnú zmluvu a vetu a riadok, čo je v rozpore s medzinárodnou zmluvou.

  Takže ja si myslím, že to sú absolútne rozdielne prístupy k tým istým veciam, a pritom pánu Pittnerovi nešlo o nič, len o to, aby sa tu obhájil a aby si zachoval svoje ministerské kreslo. A tam sa žiadalo odo mňa, aby som povedal číslo paragrafu, vetu a medzinárodné zmluvy.

  Takže trošičku ten prístup keby bol korektnejší.

 • Pán poslanec Baco - faktická poznámka.

 • K imunitnému výboru, pán poslanec Sopko. Nemôžete poprieť, že pán Ivor usmerňoval vystupovanie a prácu nezávislých vyšetrovateliek. Usmerňoval ich vystúpenia, diskusiu. Vyšetrovateľky majú byť nezávislé od štátnej moci. Pán Ivor je priamym podriadeným ministra, a to bol jasný dôkaz toho, že je to špinavý politický proces, kde minister nadiktoval svojmu generálnemu riaditeľovi, čo majú vyšetrovateľky vyšetrovať a ako majú vyšetrovať a k akému majú prísť záveru. Na tom rokovaní to bolo úplne zrejmé. Nikto z prítomných predsa neodškriepi, že pán Ivor neusmerňoval vystúpenia nezávislých vyšetrovateliek. Bolo z toho zrejmé, že je to skutočný politický špinavý proces. To, akú dikciu používali vyšetrovateľky, to potvrdzuje takisto. Vyšetrovateľky hovorili o vinnom, o Krajčim, ktorý spáchal trestný čin. Nie o tom Krajčim, ktorý je podozrivý z trestného činu.

  Pán predseda, nezahmlievajte pravdu. Pravda je takáto, takto prebehlo rokovanie. Vyšetrovateľky označili podozrivého z trestnej činnosti za páchateľa trestnej činnosti. Bol tam priamy podriadený pána ministra, ktorý toto celé režíroval, a jednoducho tá väzba na ministra bola absolútne zrejmá.

 • Pán poslanec Kozlík - faktická poznámka.

  Nech sa páči.

 • Vážená Národná rada, o čom to hovoríme? Keď zoberieme správu mandátového a imunitného výboru a prečítame si konkrétnu pasáž pred rokovaním mandátového...

 • ... pred rokovaním požiadal predseda výboru riaditeľa Sekcie vyšetrovania kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru o doplnenie žiadosti vyšetrovateľa o ďalšie podklady nevyhnutné na objektívne posúdenie tejto žiadosti na rokovaní mandátového a imunitného výboru. Po konzultáciách s ministrom vnútra boli požadované doklady doručené tomuto výboru. Vzhľadom na to, že chýbali ďalšie podklady, uznesenie vlády Slovenskej republiky, rozsudok Najvyššieho súdu, poslanec Národnej rady pán Gustáv Krajči oboznámil Mandátový a imunitný výbor Národnej rady s predmetnými podkladmi. To znamená, priamo správa, ktorú predložil mandátový a imunitný výbor, dokladá, ako boli vybavené doklady, ako bola preukazovaná vina či nevina alebo možnosť zbaviť pána poslanca Krajčiho imunity.

  Takže pokladám tú procesnú stránku a celý priebeh mandátového a imunitného výboru za nedôstojný. On nesplnil svoju úlohu voči tejto Národnej rade, pretože 150 poslancov nemohlo sedieť v mandátovom a imunitnom výbore a bola povinnosť tohto výboru detailne ozrejmiť všetky stránky žiadosti o zbavenie pána poslanca Krajčiho imunity...

 • Minúta to nebola, pán poslanec, bolo to 30 sekúnd. Dajte ešte 30 sekúnd pánu poslancovi Kozlíkovi, on sa vypol sám.

 • Takže pokladám celý ten priebeh za nedôstojný, za hanebný vo vzťahu k tejto Národnej rade, pretože my nemáme sa tu per huba dozvedať, ktorí sme neboli prítomní v mandátovom a imunitnom výbore, čo všetko chýbalo a akým spôsobom sa vlastne dokladovala stránka alebo tie otázky, ktoré boli otvorené vo vzťahu k pánu poslancovi Krajčimu.

  Mandátový a imunitný výbor mal navrhovateľov poslať domov a nebola otázka času, pretože tu nie je len zadanie, politické zadanie voči pánu poslancovi Krajčimu. Tu ešte bolo zadanie rýchlosti.

  Vážené dámy, páni, o čo nám ide?

 • Pán poslanec Lexa - faktická poznámka.

 • Pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  viete, v čom bola podstata toho takzvaného zanedbateľného materiálu, ktorý vraj vyšetrovateľky nevedeli a nemali v spise, to znamená rozsudku Najvyššieho súdu? Podstata tohto materiálu je taká, že rozsudok Najvyššieho súdu ako najvyššej súdnej inštancie konštatoval, že referendum zmaril Michal Kováč, prezident Slovenskej republiky, nie Gustáv Krajči. To bola tá podľa vášho názoru zanedbateľná maličkosť, ktorú vraj vyšetrovateľky nemali.

  Po druhé, tento rozsudok Najvyššieho súdu hovorí aj ďalšiu vec, že, ak je toto pravda, tak potom poslanec napríklad Bajan, starosta Petržalky, by tu mal dnes sedieť, by tu mal dnes sedieť, bývalý, mám na mysli v tom čase, teda starosta Petržalky, dnes poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, o ktorého imunite by sa pravdepodobne malo diskutovať dnes. To bola tá zanedbateľná maličkosť, ktorá vám ako predsedovi a ďalším osobám v mandátovom a imunitnom výbore nechýbali. To je totiž podstata rozsudku Najvyššieho súdu, ktorý konštatoval ako regulárna, rozhodujúca súdna inštitúcia, že Michal Kováč starší vo funkcii prezidenta Slovenskej republiky vykonal protiústavný akt, keď príloha štvrtej otázky ním vypísaného referenda je v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, že Gustáv Krajči, tak ako konal, konal v súlade s právom, a že niektoré osoby, medzi ktoré napríklad patria aj niektorí starostovia, ktorí nerešpektovali závery, sa dopustili trestného činu spolupáchateľstva s Michalom Kováčom. To je tá maličkosť. A to, keď chýba nejakej vyšetrovateľke Hezounovej, tak teda s pánombohom. Keď situácia je taká, že ministerský úradník píše a nájdu Hezounovú, tak ja neviem, a v ďalších prípadoch nájdu Hezouna ďalšieho a podobne...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pán poslanec Gašparovič - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán podpredseda, za slovo.

  Len chcem dokončiť ten svoj pôvodný vstup a pokračoval by som v tom, že pani poslankyňa Sabolová, keď reagovala na pána predsedu nášho výboru, reagujem aj ja, len chcem povedať, že ste nepochopili tú podstatu, o ktorej tu hovoríme, že tam bol pán riaditeľ Ivor. Mne napríklad tam neprekážal, a preto som ani neprotestoval proti tomu, že tam bol, pretože sme sa aspoň niečo dozvedeli. Pán riaditeľ sedel medzi dvoma vyšetrovateľkami a pri každej otázke niektorej pani vyšetrovateľke okamžite hovoril, čo asi by mala povedať, ak bolo potrebné. Ak nebolo potrebné, tak nie. Takže v tomto je ten problém, nieže tam bol, ale že proste bol tam preto, že on vedel viac.

  Pani poslankyňa, takže to si myslím, že nebolo z nášho pohľadu, že sme nereagovali na riaditeľa. To je, myslím si, v tomto prípade v poriadku. Lenže podstata je v niečom inom. Podstata je v tom, že my za každých okolností, za každých okolností musíme rýchlo teraz rozhodnúť, že Krajčiho vydávame do rúk orgánov činných v trestnom konaní. A toto je to nebezpečné, že si nechceme uvedomiť, že situácia je dnes skutočne napätá v tom, že chceme rozhodovať bez vecných dôkazov. A kde sa rozhoduje bez vecného dôkazu, tam sa rozhoduje protiprávne. A viete, vždy, keď sa niekto dopustí nejakého konania, ktoré je trestným činom, tak potrebuje zavinenie. A tu nebolo. A bez zavinenia niet trestného činu. A bez trestného činu niet trestu. A my chceme hneď trestať. Takže toto je to nebezpečné.

 • Pán poslanec Kalman, nech sa páči - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne.

  Pán predseda Sopko, včera sme niekoľkokrát vyslovili presvedčenie o spôsobe vašej korektnej práce a snahy. Nepochybujem o tom, že ste chceli mať všetko v poriadku, ale priebeh včerajšieho a dnešného rokovanie ukazuje, že sa to neporadilo. Som presvedčený, že nie vašou vinou. Dnes aj včera tu jednoznačne zaznievali obvinenia - bolo, nebolo všetko kompletné. Dnes sa jasne ukazuje, že tam neboli všetky dokumenty. Dnes a včera sa jasne dokázalo, že tam boli ľudia, ktorí tam nemali čo robiť. Dnes a včera sa ukázalo, že tam boli, že tam aj niektorí poslanci chýbali. To všetko navádza atmosféru o nedôveryhodnosti tejto správy. Ja sa pýtam a navrhujem vám, vážený pán predseda Sopko, v záujme čistého svedomia nielen vás, vášho výboru, ale všetkých členov tohto parlamentu, pretože som presvedčený o tom, že nám ide o skutočne objektívnu pravdu, že nám ide o to, aby sme to zhodnotili seriózne, tak ako sa to patrí na parlament Slovenskej republiky, preto vám navrhujem, aby ste sa postavili a navrhli, vy ako predseda máte takéto právo, a prerušili rokovanie k tomuto bodu, zvolali nový výbor, na ktorom všetky tie nejasnosti, ktoré tu rezonujú, sa vyčistia, na ktorom prerokujete, tak ako sa to prerokovať má, vypracujete novú správu a predložíte ju na budúce rokovanie parlamentu. Ak to nie je to, o čom pred chvíľou hovoril môj predrečník, pán Gašparovič, že to musí byť dnes a že to musí byť vyložene politicky zamerané, o čom sme presvedčení. Urobte to, pán predseda, máte na to kompetenciu, získate si ešte viacej našu dôveru a získate si ešte viacej dôveru našej spoločnosti. Ďakujem vám za to.

 • Pán poslanec Peter Tatár - faktická poznámka.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážené kolegyne a kolegovia,

  chcem oceniť vystúpenie predsedu mandátového a imunitného výboru, pretože neustále sa tu len opakujú naprosto nezmyselné útoky na rokovanie mandátového a imunitného výboru, a je veľmi dobré, že pán predseda ozrejmil ten priebeh. Chcem vyzdvihnúť jeden špeciálny moment, ktorý bol na konci našej diskusie, či prvý deň, či druhý deň, či tretí deň. S neobyčajnou korektnosťou, profesionálnosťou pán predseda výboru sa opýtal všetkých prítomných členov výboru: Sme uzrozumení, že sme si vypočuli alebo dali predložiť všetky doklady, všetky listiny, všetky dôkazy, potrebuje ešte pre svoje rozhodovanie niektorý z členov výboru niečo? Tak ako hovoril pán poslanec Sopko, je to zadokumentované, my sme vlastne všetky požiadavky členov výboru vyčerpali a až potom sme rozhodovali. Ja sa k tomu možno ešte budem musieť vrátiť. Musím ešte znova povedať, že prítomnosť vyšetrovateliek bola prínosom, správali sa korektne, takisto profesionálne a, samozrejme, keď nevieme napadnúť vec samotnú, proste prekročenie zákona, no tak napádame niečo iné, napadáme procedúru. Ja len chcem povedať, že tu druhý deň počúvam vystúpenia poslancov HZDS, ktorí napádajú tú procedúru, ale za tým jednoznačne vidieť porušenie zákona v tom referende aj v tom prípade manipulácie s peniazmi. Správate sa, vážení kolegovia a kolegyne, ako pokazená platňa, ktorá sa zasekla práve na falošnom tóne.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Belohorská - faktická poznámka.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Myslím si, že je veľmi dôležité, že aj z týchto zasadaní máme možnosť si, aj keď cez pozdné nočné vysielanie, robiť záznamy, pretože toto raz bude veľmi zaujímavý materiál možno aj pre naše deti, aby vedeli, akým spôsobom kvalifikovane rozhodoval tento parlament.

  Pán predseda výboru povedal, že sme nenamietali prítomnosť pána Ivora. Budem hovoriť za seba, nebudem hovoriť kolektívne za ostatných poslancov HZDS, ktorí v tomto výbore boli. Nemala som dôvod namietať voči vášmu hosťovi. Nerozumela som jeho prítomnosť a myslela som si, že ďalšie sedenie a jeho prítomnosť nám ukáže, čo v tomto výbore mal robiť. Budem veľmi rada, ak ten zvukový záznam takisto zostane zachovaný, pretože v zvukovom zázname budú moje otázky, ktoré som dávala pani vyšetrovateľke, a pretože už pri prvých otázkach, ktoré som jej hovorila, jej začal pán Ivor šepkať, predpokladala som, že jej pozornosť je znížená, tak som povedala práve vám, pán predseda: Pán predseda, prestanem hovoriť, aby sa vedela pani vyšetrovateľka poradiť s pánom Ivorom, ktorý tam bol prítomný. Takže si myslím, že skutočne právne tu je dôvod na zaujatosť alebo na nekompetentnosť, pretože, ak pán poslanec Tatár hovorí, že sa správali slušne, no veď hádam nebudeme očakávať, že nám tam budú brýzgať alebo sa budú správať neslušne. Ale ony sa nesprávali profesionálne. Tam bol ten problém.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Peter Bohunický.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Pekne ďakujem.

  Chcem doplniť pána poslanca Sopka a opätovne oceniť jeho korektný prístup pri vypracúvaní správy. Znovu takisto tvrdím, že v závere povedal, či boli všetkým poslancom predložené nimi požadované listinné dôkazy, či majú dostatok informácií na to, aby sme mohli správu vypracovať a potom o nej následne hlasovať. Nikto nespochybnil toto vyjadrenie. A nakoniec sme hlasovaním rozhodli o predložení tejto správy. Áno, v spolupráci všetkých členov mandátového a imunitného výboru, všetkých členov, znovu podotýkam, aj členov z opozície bola správa vypracovaná. Zúčastnili sa aj na hlasovaní o tejto správe. Správa je vypracovaná a predložená snemovni. Snemovňa má podľa zákona o rokovacom poriadku vysloviť súhlas s vydaním alebo nevydaním. Jednoducho mandátový a imunitný výbor si splnil svoju úlohu, správa je urobená podľa všetkých požiadaviek, ktoré sme mali ako členovia mandátového a imunitného výboru. Takže neviem, prečo stále spochybňujeme onú procedúru, keď procedúre bolo práve naopak vyhovené a veľmi zodpovedne vyhovené, lebo pre tento mandátový a imunitný výbor je toto vlastne po prvýkrát. A pán predseda Sopko sa veľmi zoznamoval so všetkými tými vecami. Takže teraz nemôžete povedať o neserióznosti koalície, členov z koalície v mandátovom a imunitnom výbore.

  Môžete hovoriť skutočne o svojich požiadavkách, ktoré ste si buď neuplatnili, alebo ste si ich nechávali až na toto zasadnutie, aby ste schválne z rôznych neznámych dôvodov jednoducho predlžovali toto rokovanie. Zdá sa, že to tak robíte a ja skutočne musím vždy reagovať, pretože nebolo to tak, ako to hovoríte, že sme rokovali takým spôsobom, ako vy hovoríte. Rokovali sme seriózne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pán poslanec Cabaj - faktická poznámka.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  nebudem hovoriť ako obohratá platňa stále to isté, čo bolo v mandátovom a imunitnom výbore, pretože z rokovacieho poriadku vyplýva, že v imunitnom výbore sa môže zúčastniť ďalšia osoba iba so súhlasom výboru. Je pravda, nehlasovali sme na túto tému, predpokladám, tak ako predpokladal predsedajúci, keďže nikto nerozporoval, že bol všeobecný súhlas. Ja ale poviem takisto, prečo som súhlasil, aby tam bol aj pán Ivor. Vedel som, že totiž pri divadle vždy býva aj režisér. A keď som si prečítal tie dva návrhy, čo tie dve dámy dali, pani majorka a podplukovníčka, tak jednoducho nič iné z toho nevyplývalo, len to, že bude nám musieť ten, kto režíruje, povedať, čo tie herečky majú hrať. Ja budem o niektorých veciach ešte potom v rozprave hovoriť, že ak dvaja robia to isté, nemusí to byť to isté.

  V tomto prípade momentálne vládna väčšina má väčšinu v imunitnom výbore, a preto uznávam, že bolo demokraticky rozhodnuté aj o pripomienkach. Boli predložené, o nich sa hlasovalo takýmto spôsobom. Len vôbec nie je pravda, ak sa tu predkladalo, že nie je potrebný spis, pretože môžem potom odcitovať aj konkrétne vystúpenia z minulosti, keď sa tieto veci prerokúvali, keď ako člen mandátového a imunitného výboru som si mohol prejsť spis. Tu nebola možnosť pozrieť si spis, pretože, ak si dobre pamätáte, že pán Ivor jeden čas mával tam s jedným zväzkom, mal tam všeličo naukladané, ale nikto nevedel, čo v ňom má. Takže to, čoho sme sa domáhali alebo na čo sme sa pýtali, nám vedeli dať, ak mali. Ale ak som si v minulosti mohol pozrieť celý spis, tak som vedel, o čom to vlastne je. A povinnosťou mandátového a imunitného výboru je prešetriť veci a predložiť správu potom do pléna, pretože plénu sa mnohé veci nepredkladajú. A toto v správe potom chýba.

 • Pán poslanec Cuper - faktická poznámka.

 • Pán predseda mandátového a imunitného výboru, poväčšine, a to aj vo vašom vystúpení, sa tu hovorí iba o následkoch. Ale každý právnik vie, že tie následky majú svoje príčiny. Teda skúma sa vždy kauzálny nexus. Vráťme sa teda do histórie, lebo tam sú niekde príčiny, čo si, žiaľbohu, nevšimla ani zrejme veľmi dobre ani pani vyšetrovateľka Hezounová s pánom generálom Ivorom, ktorí boli odmenení už vopred za to, čo budú vykonávať teraz. Ale takých fešákov v dejinách slovenských politických procesov bolo dosť, ak by sme sa na ne pozreli a ak by ste si ich preštudovali.

  Ale vrátim sa k tej príčine. Tá príčina, že toto všetko dopadlo tak, ako to dopadlo, tkvie niekde inde, v podvode pána bývalého prezidenta Kováča a pána Šimka. Prečítam vám teda, ako zneli dokumenty. Otázka bola, štvrtá otázka znela: Žiadam prezidenta Slovenskej republiky, aby podľa článku 95 Ústavy Slovenskej republiky vyhlásil referendum, v ktorom sa rozhodne o otázke: Súhlasíte, aby prezidenta Slovenskej republiky volili občania Slovenskej republiky podľa predloženého návrhu ústavného zákona? A preambula tohto návrhu zákona, ktorý bol priložený k štvrtej otázke, znela: Občania Slovenskej republiky v referende rozhodli o prijatí tohto ústavného zákona. Ja sa vás pýtam, o aké ustanovenie ústavy bol tento návrh opretý. Teda tam je tá príčina. Prečo sa teda nezaoberáme pánom Šimkom, ktorý tento komplot s pánom Čarnogurským zosnoval, s pánom Kováčom. 16. mája 1997 pán Kováč na margo toho povedal...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pán poslanec Hofbauer, prosím, máte slovo s faktickou poznámkou.

 • Striedavo strana koalície, striedavo strana opozície potľapkáva po pleci predsedu mandátového a imunitného výboru pána Sopka a ubezpečuje ho o jeho kvalitách. Ja ho chcem skôr ubezpečiť o niečom inom. O úprimnej sústrasti voči tej pozícii, v ktorej sa teraz nachádzate, pretože vy nie ste človek bez svedomia na rozdiel od veľmi mnohých iných ľudí sediacich v tomto parlamente a vy ste pod drviacim tlakom, drviacim tlakom koaličnej rady. A nik mi nevyvráti tento fakt, pretože skôr, než sa začalo prerokúvanie tohto bodu programu, tak boli poskytnuté pre médiá série vyhlásení a série tvrdení. Aj z vašich úst. To, čo odznelo v predstihu z vašich úst, odznelo v inej verzii a v opačnom smere na pôde rokovania výboru v súvislosti pred poslancami a pred vyšetrovateľmi. Boli tam celé série rozdielnosti. Raz to bolo v poriadku, raz to nebolo v poriadku. Raz bol spis kompletný, druhý raz nebol kompletný. Ktorá verzia bola pravdivá? Presne toto isté sa odohráva teraz pri rokovaní v Národnej rade a dokumentuje ten drviaci tlak, ktorý je na vás podnikaný. Stačí porovnať vaše vystúpenie pri začatí tohto prerokúvania, stačí porovnať a konfrontovať vaše včerajšie vystúpenie aj vaše dnešné vystúpenie. Tam sú celkom protirečivé údaje a tvrdenia s tým, že raz tie spisy sú kompletné a boli kompletné, ďalej neskôr neboli kompletné a chýbali tam dokumenty. Potom následne zase je to všetko v poriadku a je to možno uzatvárať. Toto majú byť vystúpenia a argumenty predsedu výboru, na základe ktorého my v tejto poslaneckej snemovni máme rozhodnúť o vydaní na trestné stíhanie poslanca a bývalého ministra Gustáva Krajčiho? Veď to je úplný nezmysel.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pán poslanec Brňák.

 • Ďakujem pekne.

  Ja som, pán predseda Sopko, veľmi pozorne počúval vaše terajšie vystúpenie, ktorým ste reagovali na ostatných predrečníkov. Ja som, priznám sa, veľmi očakával, že budete reagovať aj na moju včerajšiu výhradu, ktorá sa dotýkala jednej dôležitej pasáže žiadosti pod tlačou 144, žiadosti o vydanie na trestné stíhanie poslanca Krajčiho, a to vlastne toho prvého odseku. Sú tam tri odseky, ktorými sa zdôvodňuje údajne protiprávna činnosť pána poslanca Krajčiho zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. V tom prvom odseku sú uvedené veci alebo zdôvodnenia takého charakteru, že tohto trestného činu sa mal dopustiť porušením § 130 ods. 1 písm. b) zákona o spôsobe vykonania referenda. Chcem sa ešte raz opýtať, pán predseda, toto ustanovenie je nezmyselné a toto ustanovenie nič nehovorí o nejakej protiprávnej činnosti alebo nejakom porušení, alebo nemá žiadnu súvislosť s účasťou pána exministra Krajčiho v procese referenda. Buďte taký dobrý, skúste zareagovať na to, pretože vy ste si v mandátovom a imunitnom výbore túto žiadosť osvojili.

  Ďalšia výhrada spočívala zase v tej zarážke, kde sa povedalo alebo kde sa hovorí, že minister vnútra Slovenskej republiky nerešpektoval príkaz Ústrednej referendovej komisie. Buďte taký dobrý, pán predseda, a ozrejmite nám všetkým tu, ktorí sme, na základe čoho mal minister vnútra rešpektovať príkaz alebo rozkaz, alebo nejaké nariadenie Ústrednej referendovej komisie. Na základe akého zákonného zmocnenia Ústredná referendová komisia takto mala konať? Toto je veľmi dôležité.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Orosz - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  nepatrím k tým, ktorí hovoria o jednej veci niekoľkokrát len inou formou. Argumenty, ktoré dnes zaznievajú, tu už od začiatku rozpravy niekoľkokrát zazneli a diskusia je kontraproduktívna. Chcem sa vyjadriť k jednej veci, o ktorej sa tu ešte nehovorilo z toho druhého konca. Ide o to rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v kauze ministerstvo vnútra - občan L. N. Spomínal ho pán poslanec Lexa v nadväznosti nato, čo povedal pán poslanec Sopko. Ja sa chcem opýtať v tejto súvislosti predstaviteľov bývalej vládnej koalície, prečo okamžite po prevzatí prezidentských právomocí v marci minulého roku stiahli z Ústavného súdu podanie na začatie konania pred Ústavným súdom vo veci príslušnosti Najvyššieho súdu konať v kauze referendum. Ja veľmi dobre poznám toto podanie. Viem, že bolo spracované kvalifikovane a Ústavný súd by zrejme ťažko mohol rozhodnúť v prospech príslušnosti Najvyššieho súdu.

 • Hlasy v sále.

 • Ja vyjadrujem svoj právny názor. O ochrane ústavných práv občanov totiž v zmysle našej ústavy rozhoduje Ústavný súd. Postoj Ústavného súdu k tomuto problému nepriamo potvrdzuje tá skutočnosť, že Ústavný súd následne v kauze porušenie ústavných práv občana L. N. konal a rozhodol. Z tohto rozhodnutia citoval včera pán poslanec Mészáros, poznáte ho. V tomto rozhodnutí sa konštatuje, že konaním ministerstva vnútra...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pán poslanec Andrejčák - faktická poznámka.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážená Národná rada,

  som rád, že keď už neskončíme dnes, že budeme mať víkend na to, aby sme trošku uvažovali. My dokazujeme, že sme dvojjazyčný parlament. Koalícia hovorí jedným jazykom, ktorému nerozumieme, a my z opozície hovoríme druhým a vy nerozumiete nám. Myslím si, že to bude trvať do toho času, kým budete odmietať výrok Najvyššieho súdu ako zdrap papiera. On totiž ten výrok robí z vašich tvrdení zdrap papiera.

  A ešte sa vrátim malou poznámkou k tomu, čo tu bolo vytýkané našim kolegom z mandátového a imunitného výboru. Aj pán poslanec Čarnogurský, váš kolega alebo váš minister, vo výbore pre obranu a bezpečnosť často ani nepípol a potom tu v pléne rozprával veľmi dlho a veľmi konkrétne. To je taktika. Nechcite po nás, aby sme prestali používať taktiku v parlamente, pretože ona umožňuje vysvetliť vtedy, keď vidíme, že vo výbore nemáme šancu uspieť.

  Pani poslankyňa Sabolová hovorí, že nikto nenamietal, ja to používam len ako argument, hovorí, že nikto nenamietal proti prítomnosti generála Ivora. Je to pravda. Pán predseda to tiež včera použil. Lenže, páni kolegovia, tým, že ste dávali generálovi Ivorovi otázky o vyšetrovaní, dávali ste ich a prijímali ste jeho odpovede a na základe jeho odpovedí ste aj hlasovali, tak dokazujete, že ste si vedomí a súhlasíte s tým, že ministerský úradník môže zasahovať do vyšetrovania. To je predsa porušenie princípu...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pán poslanec Pavel Kandráč, máte slovo s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  chcel by som upriamiť pozornosť v našej rozprave na správy mandátového a imunitného výboru. Vopred sa ospravedlňujem pánu predsedovi výboru i členom mandátového a imunitného výboru, a to preto, že viem, že vykonali úžasný kus práce, ale predsa tú prácu nie je vidieť v efektívnej podobe. Prečo?

  Upozorním hneď na ustanovenia zákona o rokovacom poriadku v § 57 ods. 1 písm. d), ktorý jednoznačne hovorí, čo má obsahovať správa. Má obsahovať dôvody, či má byť vydaný poslanec na trestné stíhanie, alebo nie. V § 141 ods. 3 sa hovorí, že na základe svojich zistení to má urobiť a v § 57 ods. 2, ktorý vy tu tak benevolentne prechádzate, či Krajči sa zúčastnil a či jeho vyjadrenie je tam. Je to veľmi dôležitá skutočnosť. Veď on je obviňovaný a nemá právo sa k tomu vyjadriť. Nemá to byť v tej správe, keď ja mám tu dvihnúť o tomto ruku? Jednoznačne to tam musí byť. A toto správa mala obsahovať. To neberte ako výčitku. Znovu sa ospravedlňujem. Prečo toto neobsahovalo? Keď sa podrobnejšie pozriete na túto správu, sú do nej prevzaté skutkové tvrdenia, skutkové vety zo správy vyšetrovateľa a táto vzbudzuje veľkú pochybnosť. A hneď dokumentujem v čom. Pozrite sa na závery obidvoch správ. V jednej sa konštatuje, že skutkovú podstatu treba preukázať. Netreba, ona musí existovať, lebo potom nehovorme o trestnom čine...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Prosím, pani poslankyňa Slavkovská.

 • Ďakujem pekne.

  Vážení kolegovia,

  keďže tu neustále zaznievajú rôzne a, samozrejme, protikladné výklady dokumentov, ktoré majú svedčiť o predmetnej veci, tak ja by som v rámci procedurálneho návrhu chcela poprosiť pána predsedajúceho, bola by som rada, keby ma teraz počúval, pretože potom nebude vedieť, o čo ho chcem poprosiť. Pán predsedajúci, ak dovolíte, teraz som sa obracala na vás, chcela by som vás poprosiť, aby sme naozaj mohli objektívne rozsúdiť, keby ste vy požiadali Kanceláriu Národnej rady, aby nám dodala tie dôležité materiály, o ktorých sa tu stále hovorí - rozsudok Najvyššieho súdu, uznesenie vlády vo veci vykonania referenda, stanovisko sekcie personálnych a sociálnych činností ministerstva vnútra zo dňa 30. marca 1998, stanovisko rozkladovej komisie, rozhodnutie ministra vnútra vo veci výpočtu odchodného zo dňa 16. 11. 1998 a zo dňa 11. 12. Myslím si, že to nie je tak veľa dokumentov, aby ich každý poslanec nemohol mať počas prestávky dané na stôl, aby sme si vedeli urobiť obraz, ak chceme naozaj spravodlivo rozhodnúť, myslím si, že to nie je taká nehorázna požiadavka z našej strany. Čiže podávam to ako procedurálny návrh.

 • Ďalej faktická poznámka - pani poslankyňa Belohorská.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Možno aj môj príspevok bude sčasti odpoveďou aj na predchádzajúce stanovisko alebo otázku pani poslankyne Slavkovskej. Dovolím si trošku oponovať stanovisku predsedu výboru pána Sopka a aj stanovisku pána poslanca Bohunického, ktorý vystúpil k tomu, že sme mali všetky listinné dôkazy, čo chceme. My sme nemali všetky listinné dôkazy a my tu opakovane apelujeme a na to upozorňujeme. Neviem, asi nechoďte von a počúvajte, čo hovoríme. Musím povedať inú vec, ktorá je tiež znovu veľmi dôležitá pre budúcnosť a pre históriu slovenského národa a parlamentarizmu. Vy ste nám odhlasovali, že my máme všetky dôkazné listiny. My sme ich nemali. Predsa sa žiadalo, 28. 12. žiadal pán Polka o stanovisko rozkladovej komisie. To sme si pýtali. Prosili sme, aby sa cez prestávku alebo v oddialení rokovania mandátového a imunitného výboru o jeden deň bol čas na doplnenie materiálov, vyzvali sme pána ministra Pittnera, aby k danej veci zaujal stanovisko, aspoň kedy stanoví termín tejto komisie. Nemali sme stanovisko a nemôžeme ho mať, ani stanovisko Ústavného súdu k danej veci, kde je momentálne podnet. A prosili sme predsedu výboru, aby oslovil predsedu parlamentu, ten nech sa dožiada, kedy sa v danej veci rozhodne. Kde sa ponáhľate?

 • Prosím, pani poslankyňa Tóthová - faktická poznámka.

 • Doplním svoje predchádzajúce vystúpenie, v ktorom som zdôraznila, že je absolútne nerešpektovaná zásada prezumpcie neviny a že je to skôr odsudzujúci rozsudok. Spomína sa tam porušenie § 158, vážení, a tento paragraf na naplnenie pojmových znakov trestného činu, ak vám toto niečo hovorí, vyžaduje, aby bol naplnený obsah paragrafu s tým, že v úmysle spôsobiť občanom škodu sa to udialo. Nikde v materiáli ani vo vyšetrovacom spise, ani v stanovisku mandátového a imunitného výboru sa žiadne argumenty na naplnenie pojmového znaku tohto trestného činu nenachádzajú, vážení. Takáto nedostatočnosť vecných dôkazov a úplne masívne urýchľovanie celého priebehu hovorí jednoznačne - čím skôr potrebujete zbaviť poslanca Krajčiho imunity. A tu je aj odpoveď prečo. Pretože je veľmi dôvodné, že Ústavný súd ako v rozpore s ústavou zruší amnestiu predsedu vlády Dzurindu. A aby ste mohli masírovať názory občanov, potrebujete povedať, vidíte, už bol aj zbavený imunity a my vám nemôžeme súdom dokázať jeho vinu. Toto potrebujete dostať, pretože vyhlásenia, ktoré ste dávali, nepresvedčili občanov.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Slobodník.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Pán poslanec Sopko dnes obhajuje situáciu v imunitnom výbore, aká bola pri návšteve vyšetrovateliek. Vraj bolo dosť informácií. Škoda, že to robí, lebo mnohí poslanci dokázali opak. Najlepším dôkazom je už tu spomínaná absolútna nekompetentnosť vyšetrovateľky pani Hezounovej, ktorá nevedela, že Najvyšší súd Slovenskej republiky už vyniesol v predmetnej veci rozsudok. Každému človekovi je jasné, že už sama osebe táto skutočnosť svedčí o úsilí vyrobiť nie právny, ale politický proces. Opakujem, vážená opozícia, vaša včerajšia polnoc krátkych nožov, krátkych na pravdu dokázala fiasko vašich argumentov. A keď uverejníme záznam z rokovania, každý súdny človek a právnik navyše pochopí, že celé obvinenie stojí na hlinených nohách a zrúti sa. To doplňuje systémovosť nezmyselnosti argumentov koalície, ktorá má tieto body. Hovoril som o nich vo svojom vystúpení.

  1. Zrušenie amnestie zastupujúcim predsedom vlády Mikulášom Dzurindom.

  2. Odmietnutie faktu, že Ústavný súd Slovenskej republiky uznal štvrtú časť, časť štvrtej otázky referenda za nezákonnú.

  3. Nezákonné činy referendovej komisie, ktorá nešpecifikovala, či sa referendum s otázkami o NATO nebude automaticky využívať na súhlas s prezidentskou otázkou.

  4. Neprípustnosť zlučovania dvoch referend. Jedného o NATO a druhého o spôsobe voľby prezidenta.

  5. To, že politický výbor Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v roku 1997 vo Varšave odmietol obvinenie ministerstva vnútra zo zmarenia referenda. Z 54 členských štátov len príslušníci dvoch podporili protislovenskú rezolúciu. To je dôkaz, že ani doma, ani vo svete nemôžete uspieť s týmto činom so snahou zbaviť imunity pána poslanca Krajčiho...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pán poslanec Cabaj - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcem reagovať na pána Sopka, ale chcem vás poprosiť, dajte nejakú 10-minútovú prestávku, aby sa tie hlúčiky rozišli na chodbu a aby sa tam porozprávali, pretože, ak toto je dôstojné rokovanie...

 • Páni poslanci, prosím vás, sadnite si na svoje miesta, nerobme naozaj diskusné kluby. Páni poslanci, pán poslanec Orosz, páni podpredsedovia! Pán podpredseda, posaďte sa na svoje miesto.

  Pán poslanec Cabaj, máte slovo.

  Pán poslanec Cuper, nech sa páči.

 • Pán Cabaj má slovo, nie ja.

 • Ja mám, ale nemôžem hovoriť. Pán predsedajúci, chcem poprosiť o dve minúty, veď ja som nemohol hovoriť teraz, keď ste hovorili vy.

 • Nech sa páči, pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predsedajúci,

  v nadväznosti, čo hovoril pán Sopko, chcem upozorniť na niektoré skutočnosti a pripomenúť tým, ktorí v tomto parlamente neboli, že 12. decembra 1997 v tomto parlamente bola predložená tiež jedna správa mandátového a imunitného výboru a dovoľte mi citovať aspoň pár riadkov: Žiadosť o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doktora Jána Belana predložil Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady riaditeľ Okresného úradu vyšetrovania Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom číslo a tak ďalej dňa 15. augusta. Pred rokovaním Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky požiadal predseda výboru, pripomínam, je to pán Poliak, ktorý je súčasnou vládnou koalíciou vymenovaný za prednostu okresného úradu, myslím si, že v Krupine, požiadal predseda výboru riaditeľa odboru vyšetrovania Policajného zboru o predloženie vyšetrovacieho spisu vo veci poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doktora Jána Belana. Vyšetrovací spis bol doručený, pripomínam vyšetrovací spis bol doručený Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12. septembra 1997. Mandátový a imunitný výbor sa dňa 2. októbra 1997 oboznámil so žiadosťou riaditeľa okresného úradu vyšetrovania. Pripomínam, v mandátovom a imunitnom výbore sedel doktor Benčík, doktor Hrušovský a ďalší, tých dvoch úmyselne spomínam z jednoduchého dôvodu, pretože k veci pristupovali vždy ako právnici a na základe ich právneho názoru väčšina, ktorú sme predstavovali vtedy v mandátovom a imunitnom výbore, podľa ich názoru postupovala.

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pán predseda mandátového a imunitného výboru, chcem vám pripomenúť ďalšie skutočnosti. Teda znovu zopakujem preambulu zákona, ktorý bol prišpendlený k štvrtej otázke referenda. Občania Slovenskej republiky v referende rozhodli o prijatí tohto ústavného zákona. Nebolo to v príkrom rozpore s článkom 72 ústavy, kde sa hovorí, že Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky? Kto teda chcel predniesť zákonodarnú právomoc priamo na občanov v referende bez súhlasu parlamentu? Pán Kováč s pánom Šimkom a s pánom Čarnogurským, ktorí tento komplot vymysleli. Na margo toho pán bývalý prezident v exkluzívnom rozhovore zo 16. mája 1997 z liečenia v Dudinciach víťazoslávne oznámil: Nastala hodina pravdy. Aká to bola pravda, keď sa celý tento komplot začínal obyčajným podvodom na občanoch Slovenskej republiky, za ktorý teraz chcete odsúdiť absolútne nevinného človeka, ktorý sa správal v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi tohto štátu, pretože nemohol vykonať takto hrubo protiústavne postavenú štvrtú otázku v referende. To už nehovorím o tom, že v nijakom civilizovanom štáte nemožno spojiť dve referendá. Pretože by ma pán bývalý prezident Slovenskej republiky aj s pánom Šimkom a s pánom Čarnogurským boli nútili a občanov Slovenskej republiky tiež hlasovať aj o tom, o čom by hlasovať nechceli. A to v nijakom civilizovanom štáte neexistuje, pán predseda mandátového a imunitného výboru. Netvárte sa potom, že ste demokrati, keď podvod schvaľujete...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pani poslankyňa Keltošová - faktická poznámka.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážená snemovňa,

  tí, ktorí nie ste členovia mandátového a imunitného výboru, a tí, ktorých to zaujíma, pretože, ako vidím, tak nie je veľký záujem o pravdu v tejto snemovni, dovoľte mi, aby som uviedla chronologicky, ako rokoval mandátový a imunitný výbor.

  O 17.00 hodine sme dostali na 1,5 strany žiadosť vyšetrovateliek o zbavenie imunity. Priamo na mieste v mandátovom výbore sme dostali dodatok tejto žiadosti. Bolo veľmi naponáhlo, bolo sa veľmi treba ponáhľať. Pritom pán poslanec Sopko o 7.30 hodine v pondelok povedal, že správa je hotová. Povedal to v televíznych novinách. Máme to nahraté na kazete. O 23.30 hodine v noci v pondelok výbor ho zaviazal uznesením, aby vypracoval správu. Vtedy sám povedal, že bude treba na to týždeň, možno aj dva týždne, že sa stretneme možno až o dva týždne. Lenže v utorok bola koaličná rada. Takže správa bola pripravená, vypracovaná, koaličná rada zatlačila a v stredu sme už mali správu v mandátovom a imunitnom výbore. Už nebolo treba ani týždeň, nieto ešte dva týždne. V stredu sme správu prerokúvali, už sme povedali, že celé toto tendenčné konanie odsudzujeme. Preto sme sa nezúčastnili v utorok doobeda. Nehnevajte sa, ako môžeme hlasovať v pondelok o polnoci o vine alebo nevine poslanca, keď správa ešte nebola na stole? Čo sme vlastne mali schvaľovať? Jeho vydanie na trestné stíhanie bez akýchkoľvek podkladov výboru? Pre mňa nie sú dostačujúce žiadosti vyšetrovateliek. To už som tu povedala. Čiže bolo treba politicky splniť objednávku, pretože už treba konečne niekoho potrestať. Neviete zostaviť rozpočet. Hádate sa, maďarská koalícia s SDĽ, neviete si vyjasniť svoje vnútrokoaličné spory, tak potrebujete to prekryť škandálom okolo Krajčiho.

 • Pán poslanec Lexa - faktická poznámka.

 • Pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  v júni 1997 po prvýkrát Ján Čarnogurský, dnešný minister spravodlivosti, skonštatoval, že Gustáv Krajči spáchal trestný čin. Nie podmienečne, natvrdo. Po ňom to nespočetnekrát opakoval dnešný minister vnútra Pittner. Mnohí z vás to používali ako baranidlo v rámci predvolebnej kampane. Jednoducho pred dvoma rokmi ste odsúdili pána Krajčiho, že spáchal trestný čin. Táto prax pokračovala aj po voľbách. V prvý deň úradovania ministra vnútra tento na tlačovej konferencii konštatoval, že Gustáv Krajči spáchal trestný čin. A za tých päť mesiacov sa to odvíjalo len spôsobom, že na základe jeho osobných, politických objednávok potreboval nájsť len "nohsledov" z radov polície, ktorým zvýšil osobné príplatky a zvýšil ich mesačnú mzdu o 15 až 20 tisíc. Na rokovaní mandátového a imunitného výboru sa ukázalo, že napríklad jedna z týchto Hezounových bola povyšovaná mimoriadne pánom Pittnerom do vyššej policajnej hodnosti. To znamená, dávali jej frčky. Sám pán Ivor je jeden z tých, ktorý získal generálsku hodnosť od Michala Kováča v roku 1994, vtedy, keď aj pán generál Pittner získal generálsku hodnosť.

  Päť mesiacov robíte politický proces. Rokovanie mandátového a imunitného výboru podľa toho, akým spôsobom to popisujú jeho právoplatní členovia, svedčí o tom, akým spôsobom manipulujete, ako politicky riešite problém, ako kriminalizujete osoby len preto, aby prekryli vašu neschopnosť riešiť sociálne a ekonomické problémy tohto štátu a ďalšie problémy tohto štátu. Žiadam vás, aby ste skutočne prestali s touto praxou. Tak ako včera bolo povedané, kto seje vietor, zožne búrku.

 • Pani poslankyňa Sabolová - faktická poznámka.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Chcela by som opäť priviesť diskusiu k meritu veci, pretože vystúpenia kolegov a ich reakcie na pána poslanca Sopka sú síce veľmi kultivované, ale myslím si, že už opakujeme niekoľkýkrát, možno na desiatykrát to isté. Páni poslanci, my sa nepotrebujeme už uisťovať o tom istom, ale vy využívate to, že je televízny prenos a potrebujete sa prezentovať. Toto je trošku trápne, lebo to neslúži pre nás. My sme počuli tieto vaše argumenty včera celý deň, v noci a dnes a veľmi dobre vieme argumenty, ktoré hovoríte. Áno, slúžia na obhajobu, berieme váš názor, ale, prosím vás, nehovorte dookola to isté len preto, aby ste predlžovali čas. Potrebujete sa jednoducho prezentovať.

  Chcem povedať, zaznievalo tu veľakrát osočovanie vyšetrovateliek, že boli povýšené v čase "vtedy a vtedy". Opoziční poslanci sa vo výbore aj toto pýtali paní vyšetrovateliek. Na základe preukazov im povedali presné dátumy a tie dátumy nie sú také, aké hovoríte, pán poslanec Lexa.

  A ešte, pán poslanec Sopko hovoril o tom, že neúčasť poslancov SNS v mandátovom výbore pani Malíkovej a pána Zelníka spôsobuje zrejme to, že poslanci Slovenskej národnej strany nie sú dostatočne informovaní o tom, ako prebiehalo rokovanie. Tu nezaznelo vôbec to, že nevystupuje pani Malíková ani Zelník, ale že poslanci SNS hovoria o veciach, ktoré skutočne môžu len skresľovať situáciu, pretože nepoznajú skutkový stav rokovania mandátového a imunitného výboru.

  Zaznieval tu ešte jeden argument, že výpočet odchodného bol urobený v novembri 1998. Samozrejme, v tomto čase, keď zrejme malo byť vyplatené odchodné, sa zistilo, že odchodné nemôže byť vyplatené so spätným rozhodnutím bývalého ministra a tam došlo k porušeniu a zneužitiu právomoci verejného činiteľa.

 • Ďakujem.

  O slovo požiadal predkladateľ pán poslanec Sopko, dávam mu slovo.

  Nech sa páči.

 • Vážená Národná rada,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  naozaj sa správate ku mne, ako keby ja som bol žalobcom pána Gustáva Krajčiho, a správate sa ku mne tak, ako keby ja som bol žiadateľom o súhlas na jeho trestné vydanie. Myslíte si zrejme, že 11-hodinová diskusia v mandátovom a imunitnom výbore bola pre mňa zábava alebo rozptýlenie. Pán Húska, nechajte ma, prosím, dohovoriť. Ja si plním svoje povinnosti ako predseda mandátového a imunitného výboru. Včera som vám povedal, že predložením týchto správ ja som svoju prácu a povinnosť splnil. Ja som dávno rozhodnutý, ako budem hlasovať, ja som dávno rozhodnutý a som presvedčený, že aj väčšina z vás. Toto všetko, čo robíme včera a dnes, to je naozaj len stále omieľanie jedných a tých istých informácií kvôli divákom a naťahovanie času.

 • Hlasy v sále.

 • Ja súhlasím, a práve preto k tomu pristupujem aj ja veľmi zodpovedne. Ale mandátový a imunitný výbor nedávajte do polohy vyšetrovateľa. A už vôbec nebudem odpovedať na takéto otázky ani vôbec diskutovať o tom, kedy boli vyšetrovateľky povyšované a aký je ich, ja neviem, kádrový profil. To naozaj odo mňa nechcite.

  Opakujete všetci, zopakujem aj ja časť mojich včerajších názorov. Preto sú zasadnutia Národnej rady aj k takémuto problému, ako sú žiadosti o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca verejné, že nie sú tu, že sa tu nedávajú iné podklady ako správa mandátového a imunitného výboru. Preto sú zasadnutia mandátového a imunitného výboru neverejné, že sa tam dávajú aj iné podklady. Takže vlastne aj charakter rokovania mandátového a imunitného výboru a charakter rokovania Národnej rady je iný. Na rokovania mandátového a imunitného výboru boli doložené iné doklady, iné spisy, skúmali sa tam detaily, úradné listiny. Áno, nebol tam celý vyšetrovací spis. Ale aj to sme si vykonzultovali, že rokovací poriadok - a ja som ho nerobil, vy ste ho robili, právnici, ktorí v tejto Národnej rade v minulom období boli -, neurčuje, čo má obsahovať žiadosť vyšetrovateľa. Trestný poriadok zasa v § 46 hovorí, kto môže nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu. No ale to je tá dilema, ktorú sme robili naozaj pred zasadnutím mandátového a imunitného výboru. S najlepším vedomím a svedomím som prijal kompromis, že časť informácií nám dajú teda písomne, to je to, čo spomínala pani poslankyňa Keltošová, že na zasadnutie mandátového a imunitného výboru v pondelok o 17.00 hodine sme dostali ďalšie písomné podklady. A prijali sme spoločne kompromis aj v tom, že som pozval na zasadnutie mandátového a imunitného výboru dve vyšetrovateľky, čo sa v minulosti nerobilo, a to bol ten kompromis, moje úsilie.

 • Hlasy v sále.

 • Tak robilo, v poriadku, ja som tu nebol, nemôžem to potvrdiť. Ja som pozval pána generála Ivora s najlepším vedomím a svedomím, aby mandátový a imunitný výbor mal čo najviac informácií. Už aký bol priebeh, aký bol dialóg medzi vyšetrovateľkami a členmi mandátového a imunitného výboru, ja už tieto veci ovplyvniť nemôžem. Takže hľadal som kompromis a vyvíjal som úsilie, aby čo najviac informácií členovia mandátového a imunitného výboru mali, aby sme si tam vykonzultovali detaily, aby sa tam prípadne vzniesli ďalšie požiadavky, čo ešte chceme a čo budeme požadovať.

  Tu v Národnej rade Slovenskej republiky veľmi ťažko teraz sa opätovne vracať k dokladom, to je proste niečo, čo je už za nami. Mandátový a imunitný výbor spracoval správu alebo schválil správu. To, čo hovoríme, že správa bola už v pondelok, to bola osnova správy. To je súčasť mojej prípravy na zasadnutie mandátového a imunitného výboru. Nemôžeme sa vracať k dôkazom, k listinám, k záznamom z vypočúvania svedkov. A povedal som včera aj to, že ak spochybňujeme obsah správy mandátového a imunitného výboru, spochybňujeme členov tohto výboru. Tak ich vymeňte, tak ich vymeňte, ale, prosím vás, na tomto prvom zasadnutí z 19 členov bolo 18. Tak čo, máme ešte raz zvolávať výbor? Ešte raz mám zvolávať výbor? Kvôli čomu? Že jeden, dvaja alebo traja členovia chýbajú? Keď väčšina členov je prítomná a mandátový a imunitný výbor je uznášaniaschopný?

  Takže ja si myslím, že poslanci, ktorí tu sedia v Národnej rade, už dávno sú rozhodnutí, ako budú v tomto prípade naozaj hlasovať. Alebo máme obavy pristúpiť k hlasovaniu? Veď už len to, čo sme si odvčera vykonzultovali, postačuje na to, aby sme si urobili názor. Ja v tomto prípade budem hlasovať tak, ako som vás všetkých informoval, a možno ešte zmením v niektorých veciach rozhodnutie, šéf nášho poslaneckého klubu pán doktor Orosz. To znamená, že v prípade vyplatenia odstupného pánu Polkovi, ja osobne, a to poviem pred vami všetkými, nevidím dôvod na to, aby sme zbavili pána poslanca Gustáva Krajčiho imunity. Ale to je môj názor, ja vás o tom nebudem ani nepresviedčať, ani nahovárať, ani odhovárať.

  Takže ešte raz, ja znesiem túto kritiku, aká je, nakoniec má pán poslanec Húska pravdu, že som prijal funkciu. S funkciou sú spojené povinnosti aj zodpovednosť. Prijmem aj tie oprávnené aj neoprávnené všelijaké námietky a pripomienky, ale naozaj sa nebudem vracať k veciam, ktoré sú už za nami. Ísť opäť do dokladov, ísť opäť do podkladov. Veď to sme predsa robili tri dni, tri dni.

  Mne to pripadá, to, čo tu odznelo, ako keby bola nejaká havária, a to by som neprial nikomu z nás, ako keby ste od mandátového a imunitného výboru pomaly chceli, aby sme nahradzovali dopravnú políciu a s tým kolieskom chodili merať brzdnú dráhu. To hádam teda nie! Takže ja nemám zlý pocit a pozriem sa do očí komukoľvek z vás, že sme neurobili zlú robotu v mandátovom a imunitnom výbore. Už je druhá vec, že tie žiadosti sú také bolestivé, ako sú. Ide o nášho kolegu, ide o pána poslanca Gustáva Krajčiho. Ja som si plne vedomý svojej zodpovednosti voči verejnosti, voči svojim voličom. Ja budem hlasovať, ak k tomu príde, podľa vlastného vedomia a svedomia a verejne oznámim každému, ako som hlasoval. Prosím, urobte to aj vy všetci. Ja nemám záujem a neteším sa z toho, že pán doktor Gustáv Krajči má ťažkosti. Vôbec ma to neteší. A nemám radosť ani z tohto rokovania, ani zo zasadnutia mandátového a imunitného výboru. Toľko k tomu.

  Takže nechcite odo mňa, aby som išiel do detailov. Vy to robíte úmyselne. Pozrite sa, kto trošku sleduje tú diskusiu v Národnej rade, opakujeme sa dookola, jedno a to isté. Mne neprekážajú tie pripomienky, a predsa ja sa nebudem sústavne vracať k jednému a tomu istému.

  Takže ešte raz vám oznamujem, mandátový a imunitný výbor ukončil svoju prácu, predložil správu. Schválila ju väčšina členov mandátového a imunitného výboru. Je to dostatočný podklad na to, aby sa poslanci Národnej rady mohli rozhodnúť.

  Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán predseda.

  V rozprave budeme pokračovať faktickými poznámkami.

  Slovo má pán poslanec Kandráč.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  najprv sa ospravedlním za to, že ešte raz vstupujem do debaty, ale sám som to avizoval. Chcem dokončiť myšlienku.

  Pán predseda mandátového a imunitného výboru, ja som hovoril, čo má obsahovať správa mandátového výboru, to je v zákone o rokovacom poriadku, ale nemôžem presvedčivo dvihnúť ruky, a tu upriamujem vašu pozornosť na to, keď v správach vyšetrovateliek je napísané v jednom závere, že skutková podstata je dostatočne preukázaná. Prosím vás pekne, my nepreukazujeme skutkovú podstatu, my preukazujeme, či je naplnená skutková podstata vo všetkých svojich znakoch. Ak by sme dokazovali, či existuje skutková podstata, nemáme o čom debatovať, lebo nemôže dôjsť k trestnému činu, a analógia v trestnom práve, čo sa týka rozširovania podmienok trestnej zodpovednosti, nie je prípustná.

  Druhý záver je, vyšetrovateľka konštatuje, že je odôvodnený záver, že ho spáchala konkrétna osoba naplnením subjektívnej, objektívnej stránky, čo je dostatočne preukázané. Prosím vás pekne, okrem subjektívnej, objektívnej stránky tá skutková podstata má ešte niekoľko ďalších prvkov, obligatórnych prvkov, a tie musia byť naplnené. Pretože fakt nemôžeme rozprávať o spáchaní trestného činu, keď nie sú naplnené, veď toto pochopte a toto ešte nikdy tu nebolo povedané, pán predseda, ani sa neopakujem, vždy len hovorím konkrétne k týmto veciam, a to sú veci, princípy nášho trestného práva.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  S faktickou poznámkou teraz vystúpi pán poslanec Hofbauer.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Veľmi by ma mrzelo, ak by ste, pán predseda Sopko, vzťahovali moje vystúpenia ako útok na vašu osobu, nie je to tak. Ja vznášam ale veľmi vážne výhrady voči celému procesnému systému, ktorý tu prebieha, tak ako som prvú časť uviedol v predchádzajúcom vystúpení v rámci faktickej poznámky, teraz uvádzam druhú faktografiu. Čo núti tento parlament k termínovanému presnému stanoveniu uzavretia tejto veci a prijatia uznesenia? Aký socialistický záväzok a kto ho prijal, kde sa prijal? Na rokovaní koaličnej rady a tam sa to natvrdo vyhlásilo? Bezpochyby áno, veď nechtiac som si vypočul z úst tu prítomného bývalého člena výkonného výboru Komunistickej strany a šéfa bývalého Ústavu marxizmu-leninizmu Petra Weissa 17. februára nechtiac vysvetlenie o jeho nemožnosti byť 18. februára, teda včera, mimo Národnej rady Slovenskej republiky. A z akého dôvodu? Z dôvodu historického prielomu, ktorý má na pôde Národnej rady nastať.

  Ja sa pýtam, aký historický prielom tu mal včera nastať a kto sa k nemu zaviazal, voči čomu? Zbavenie poslaneckej imunity legitímne zvoleného poslanca a ministra Mečiarovho vládneho kabinetu, ktorý bol označený už pred dvoma rokmi za zločinca? Kým? Nositeľom rádu a členom Rádu nemeckých rytierov Čarnogurského alebo verejne priznaným konfidentom s tajnými zahraničnými službami Pittnerom? Tak o čom sa tu bavíme? Ja vznášam námietky nie voči vám, pán predseda Sopko, ale voči tomuto celému systému a procesu, pretože toto je termínované, toto je politicky objednané, toto je kumulované, toto je presne zacielené, kde je dopredu oznámený vinník, dopredu oznámená jeho vina a dopredu oznámený jeho trest.

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Slovo má ďalej pán poslanec Weiss.

 • Ako nečlen mandátového a imunitného výboru by som chcel veľmi pekne poďakovať pánu Sopkovi, že do detailu vykreslil postup, ktorým sa riadil mandátový a imunitný výbor, a chcem mu tiež poďakovať za to, s akou statočnosťou znáša nátlak, ktorý sa tu pokúšajú robiť členovia opozície na jeho osobu. Keďže veľmi dlho pána Sopka poznám, a keďže aj opoziční poslanci sa o ňom vyjadrili ako o korektnom človekovi, nevidím dôvody, prečo by som mu ja a moji kolegovia nemali veriť, keď nás spolu s ďalšími členmi tohto výboru informoval v poslaneckom klube o tom, aký bol priebeh zasadnutia a neviem, prečo by sme mali naopak veriť ľuďom, ktorí teraz sedia v opozičných laviciach, ktorí počas štyroch rokov, keď boli pri moci, opakovane zneužívali moc, hlasovali v tomto parlamente v rozpore s ústavou, dopustili, aby sa krajne nehospodárnym spôsobom narábalo s národným majetkom, ktorí pripustili obrovskú korupciu v štáte. Neviem, prečo by teraz títo ľudia mali byť pre mňa, keď sa budem rozhodovať, ako mám hlasovať, nejakým kritériom alebo nejakou mravnou autoritou, ktorej by som mal veriť a nemal by som veriť svojim kolegom a nemal by som veriť právnej analýze, ktorú urobil môj kolega a predseda nášho klubu pán poslanec Ladislav Orosz.

  Vážené dámy, vážení páni, snažíte sa tu teraz spochybniť mandátový a imunitný výbor a priebeh jeho rokovania, ale nepočul som tu od včerajšieho vystúpenia predsedu nášho klubu pána Orosza seriózny pokus vyvrátiť tie právne argumenty, ktoré na podporu poslaneckého klubu Strany demokratickej ľavice povedal.

 • Ruch a potlesk v rokovacej sále.

 • Ďakujem.

  Priatelia, prosím o pokoj v rokovacej miestnosti. Ak chcete prejaviť svoj názor, nech sa páči, môžete vo forme faktickej poznámky.

  Pokračovať bude pán kolega Hudec.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  na rozdiel od samosudcu pána Weissa, ktorý tu už opäť raz niekoho odsúdil, a jeho krvilačných chúťok by som sa rád vrátil k veci. Tiež si vážim postup pána predsedu mandátového a imunitného výboru, ktorý je statočný človek a povedal tu pred všetkými to, čo povedal. Ale páni, občanov tohto štátu zaujímajú tieto frašky tak ako lanský sneh. Táto vláda je pri moci dosť dlho na to, aby riešila vážne hospodárske a sociálne záležitosti. Čo tu robíme? Nehanbíte sa? Páni, to nie je naša chyba, to sú vaše výmysly a vaše úniky pred zodpovednosťou, pretože už dosť dlho riadite tento štát. Hanbite sa, lebo toto je pravda, my sa tu hráme na rokovania o nezmysloch, pán samosudca Weiss...

 • Ruch v sále.

 • Priatelia, prosím o pokoj v rokovacej miestnosti, rozpráva pán poslanec Hudec.

 • ... a pravda je taká, aká je. Občania tohto štátu trpia a vy sa im arogantne vysmievate všelijakými kauzami a prípadmi, ktoré tu vymýšľate len preto, aby ste si zachránili svoju holú kožu. Preto sa bojíte priznať, že to neviete, taká je pravda.

  Ďakujem.

 • Hlasy v sále.

 • Pán kolega Brocka, sme v parlamente, nie sme na štadióne, nie v zlom, ale ak chceme niečo povedať, máme na to možnosť vyjadriť sa vo forme faktickej poznámky. Tou bude pokračovať pán poslanec Gajdoš.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, navrhujem, aby sme do poslaneckej snemovne pozvali Janka Hraška, pretože nám dochádza hrach v podobe permanentných žiadostí o doloženie dôkazných materiálov, na základe ktorých by sme mohli objektívne rozhodnúť vo veci zbavenia imunity nášho kolegu poslanca Gustáva Krajčiho. Ja viem, že je ťažké postavenie pána predsedu Sopka, pretože včera už veľký Cézar, profesionálny cyklista a amatérsky premiér zdvihol päsť a obrátil palec dole. Je rozhodnuté.

 • Ruch v sále.

 • Je rozhodnuté, ale my sa snažíme, poslanci za HZDS, o to, aby proces, ktorý sa tu pripravil, bol aspoň objektívne vydokladovaný. Aj vy, vážení poslanci vládnej koalície, si musíte vypiť kalich horkosti z tohto procesu s nami až do samého dna a prežiť si ten prvý slovenský impeachment, ktorý ste tu pripravili.

  Ďakujem.

 • Priatelia, skutočne by som vás všetkých, ale všetkých v tejto rokovacej miestnosti chcel požiadať, aby sme rozprávali k meritu veci. Ja viem, že je to ťažké, rokujeme druhý deň. Ak by sme rozprávali k meritu veci, tak 99 je faktických pripomienok jednoducho by tu neodznelo. Skutočne je veľmi ťažko povedať, čo je k meritu veci alebo nie je k meritu veci, ale skúsme sa riadiť rokovacím poriadkom. Samozrejme, na strane druhej máte právo demokraticky si v parlamente povedať svoj názor, ale rešpektujme rokovací poriadok.

  Chcem sa spýtať, pán predseda Sopko, bol si prihlásený, chceš vystúpiť, chceš teraz slovo? Máš na to právo podľa rokovacieho poriadku. Nie, ďakujem.

  Pán poslanec Zelník, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci, nedá mi, aby som sa nevyjadril k účasti či neúčasti našich dvoch zástupcov za Slovenskú národnú stranu v mandátovom a imunitnom výbore. Je pravdou, že ja som sa nezúčastnil, pretože v pondelok som bol odcestovaný, a keďže bol zvolávaný...

 • Hlasy v sále.

 • Pán kolega, prosím, rozpráva váš kolega, keby ste ho počúvali.

 • ... mandátový a imunitný výbor hneď v pondelok, nevedel som o tom. Pani doktorka Malíková sa zúčastnila tohto mandátového a imunitného výboru a jej skúsenosť so zasadnutím sa odrazila potom vo vyhlásení klubu poslancov Slovenskej národnej strany...

 • Prosím, zapnite ešte raz mikrofón.

 • ... kde sa jasne hovorí: Slovenská národná strana vyjadruje svoj zásadný nesúhlas s praktikami revanšu súčasnej vládnej garnitúry, ktoré sa zvlášť vypuklo prejavili v prípade rozhodnutia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky odobratím imunity poslanca Gustáva Krajčiho. Zmarenie referenda bolo dielom exprezidenta Michala Kováča a vtedajšej opozície. Pani Malíková bola svedkom rokovania mandátového a imunitného výboru, ktoré jasne bolo dopredu rozhodnuté. Zaznelo tu opakovane, že poslanci sú už dávno rozhodnutí. Ja si myslím, že treba to poopraviť, poslanci zrejme dopredu dostali pokyn, ako majú hlasovať. Za nich to už rozhodlo dopredu politické grémium. To, že už sa rokuje druhý deň, argumenty a odpovede nechcete počuť, dajte hlasovať, lebo ste si vedomí toho, že máte väčšinu v parlamente, to znamená, pri akomkoľvek hlasovaní je rozhodnuté dopredu demokraticky, aby to tak vyznelo.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Cuper.

 • Vážený predseda mandátového a imunitného výboru pán Sopko, nie, na rozdiel od vás a pána kolegu Weissa, nie je celkom zrejmé zo správy pána predsedu ústavnoprávneho výboru, že by som mal zahlasovať za nevinného človeka, ktorý na základe obyčajného podvodu má byť vydaný justícii, ktorú ovláda jeden minister, ktorý nemá absolútne nejakú dôveru, že by mal byť vierohodným ministrom spravodlivosti. A justícia ním vedená bude spolitizovaná, o to sa snažil predsa celé štyri roky. Ja sa vás pýtam, kde sú dôkazy o tom, žeby sa pán Krajči dopustil pozmeňovania a falšovania nejakej listiny? A znovu opakujem, že § 30 zákona o vykonaní referenda dáva jasne právomoc zostaviť alebo vytlačiť hlasovací lístok ministerstvu vnútra, a nie referendovej komisii, ako to tu tvrdil bývalý člen Ústrednej komisie na vykonanie referenda a jej predseda pán Krumpolec. Nijakú listinu pán Krajči nemohol nejakým spôsobom falšovať a pozmeňovať, ktorú vydal pán Krumpolec a jeho siedmi ďalší páni spolupracovníci ovládaní pánom Čarnogurským. V tom je, pán Sopko, podvod a veľký podvod, že chcete vydať nevinného človeka spravodlivosti, ktorá už nemá dôveru ani občanov tohto štátu, ani parlamentu, žeby mohla posúdiť veci nestranne a spravodlivo. Chcete začať politické procesy, aby ste odviedli občanov od toho, že im treba dať to, čo ste im sľúbili v predvolebných agitáciách. A tieto dôkazy nepodávala ani správa pána Orosza, ani vaša, lebo je celá postavená na podvode...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďalej bude pokračovať pán poslanec Brhel.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená snemovňa,

  nie som člen mandátového a imunitného výboru ako drvivá väčšina z nás, ale to, čo som si vypočul z úst ako opozičných, tak aj koaličných poslancov, ktorí sú členovia výboru, ma vedie k záveru, že celý tento proces je zinscenovaný, je politicky zinscenovaný.

  Ak súčasná koalícia sľubovala pred voľbami zmenu konfrontačného štýlu politiky, hovorila o vysokej politickej kultúre, o tom, že bude robiť všetko a inak, úplný opak je pravdou. Ak si pozorne preštudujeme správy, ktoré sú tu predložené a ktoré sú vlastne obžalobou pána Gustáva Krajčiho, a ich cieľom je vydať ho na trestné stíhanie, sú čierno-biele, nie je tam nič z toho, čo odznelo z úst opozičných poslancov ani z úst samotného Gustáva Krajčiho na jeho vlastnú obhajobu. Chýba tam kopa dokumentov, ktoré mali byť predložené a neboli predložené. Je to čistý názorový rasizmus a potláčanie toho druhého názoru. Nemá to nič spoločné s hľadaním objektívnej pravdy.

  Ak jedna z minimozaík, ktoré majú zdôvodniť kompetentnosť alebo spoľahlivosť sudkýň, je to, že boli slušné, ja sa pýtam, čo je to za argument, že boli slušné a korektné? Ak sa niekto prepožičia na politické procesy a robí špinavosti, či to robí v bielom golieriku a s úsmevom a slušne, alebo to robí hrubo a vulgárne, aký je v tom rozdiel? Myslím si, že žiadny. Slušnosť nikdy nemôže prekryť nekompetentnosť.

  Ešte ďalšia vec je rýchlosť celého procesu. Veď ja si pamätám, že v pondelok rokoval mandátový a imunitný výbor a bolo povedané, že správa sa dopracuje a budeme rokovať o týždeň, o dva, najskôr na marcovom pléne. Ale zrazu sedela koaličná rada, veci sa urýchlili, bola tu predložená správa, ktorá je nekompletná, ktorá má kopu chýb a, samozrejme, že o nej diskutujeme, pretože si myslíme, že nie je dobrá.

  Potom ešte ďalšie veci, ktoré súvisia s ustupovaním pána predsedu mandátového a imunitného výboru z jeho počiatočných požiadaviek. Veď chcel celý spis, spis nedostal, je spokojný. Čiže celý tento proces má ďaleko od štandardnosti a normálnosti...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Slovo má pán predseda Weiss.

 • Keď pán poslanec Sopko čítal správu, celkom jednoznačne povedal, že Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokúvaní žiadosti o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Gustáva Krajčiho dôsledne rešpektoval skutočnosť, že nie je oprávnený rozhodovať o otázke viny poslanca z trestného činu ani o tom, či si za svoj čin zaslúži zákonný trest. Táto kompetencia patrí podľa článku 50 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky výlučne súdu. Preto všetky obviňovania, že tu niekto robí súd alebo je tu niekto samosudcom, sú nezmyslom.

  Tu nejde o žiadne politické procesy, ako sa to snažíte celý čas podsúvať a chcete z toho urobiť propagandistický stereotyp. Tu ide jednoducho o to, že jeden z členov bývalej vlády sa dostal do vážneho podozrenia, že zneužil protizákonným spôsobom moc. A o tom, či je to pravda, alebo nie je to pravda, či je vinný, alebo nie je vinný, rozhodne nezávislý súd. Neviem prečo sa tak bojíte tej skutočnosti, žeby bol niekto alebo dostal možnosť obhajovať svoju nevinu pred nezávislým súdom. Jednoducho tu ide o niečo iné. Vy si chcete jednoducho v tomto parlamente týmto nátlakom, ktorý sa tu pokúšate robiť, vybojovať beztrestnosť, paušálnu beztrestnosť za čokoľvek, čo niektorí z vás počas tých štyroch rokov robili. A snažíte sa tu o morálne vydieranie. O morálne vydieranie predsedu mandátového a imunitného výboru, o morálny nátlak na nás, a dokonca, a to už som celkom vydesený, že aj pán poslanec Lexa po tom, čo sme si vypočuli minulý týždeň, má tú drzosť a vyhráža sa nám tým, že, kto seje vietor, žne búrku. Myslím si, že to už prekročilo všetky medze.

 • Pán predseda výboru Sopko, dovoľte mi, aby som poukázal na jednu veľmi nebezpečnú situáciu, ako sa toto celé vyvíja. Vy ste predznačili, že poslanci už dopredu vedeli, ako budú hlasovať. Ja si myslím, že toto je absurdná myšlienka pri parlamentnej demokracii. Predsa preto je parlament, aby sme si tu navzájom argumentovali, aby sme sa presviedčali. A my sme pripravení ešte dva týždne, dva mesiace tu sedieť a vás presviedčať.

  Dámy a páni, toľko argumentov sme tu vzniesli a vy ich odmietate. Takže prepáčte, musíme na niektoré tie argumenty vám podať znova nové a nové, alebo z nového pohľadu sa na tieto argumenty pozrieť, aby ste boli ochotní začať o nich rozmýšľať. Ide predovšetkým o dve veci. Absolútne nerešpektujete prezumpciu neviny. Ktokoľvek z vás vystúpi, pani poslankyňa Sabolová, prepáčte mi, ale zasa vy tu vystupujete z pozície a hovoríte vašimi ústami, že pán Krajči je vinný. Spáchal trestný čin. On je podozrivý, on môže byť podozrivý, ale vy stále si osvojujete rétoriku, že spáchal trestný čin. Spáchal trestný čin. To je prvá vec.

  Druhá vec. Prosím vás, že táto vec nie je taká jednoduchá, máme tu politickú vraždu a včera pán premiér Dzurinda, prosím vás, prečítam to tu, znova prezumpciu neviny ako základné ľudské právo upiera. Upiera konkrétnym osobám. Zasa označuje ľudí za zodpovedných za spáchanie trestných činov, dokonca vraždy. Vy pán Mikloško ste sa zdesili, keď sme tu hovorili pri vražde pána Duckého, ale váš šéf parlamentu povedal včera...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pán kolega, váš časový limit, bohužiaľ, ste vyčerpali.

  Pokračuje, slovo má pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predsedajúci,

  nejdem morálne vydierať predsedu nášho výboru, pretože niečo sme už spolu preskákali, takže viem, čo si môžem voči nemu dovoliť a čo je vôbec voči nemu slušné. To po prvé. Plne súhlasím s tým, čo povedal a budem takisto hlasovať ako on v tej prvej kauze, ktorá sa tu spomínala, a to v súvislosti s odstupným z toho dôvodu, že skutočne v tých materiáloch niet o čom. To už bolo jasné aj v mandátovom a imunitnom výbore. Možno len taktickým hlasovaním sa docielilo, že sa musia o tom dozvedieť aj občania, aby sa to dostalo na verejnosť, ako to vlastne fungovalo, ako to bolo pripravené.

  Samozrejme, rozhodnutie o návrhu uznesenia vo veci referenda, to už vôbec nie je odborná polemika, ale je výsostne politická. Je to na základe politickej objednávky a takisto jasne poviem, že budem hlasovať proti tomu uzneseniu, ako väčšinou prijal výbor, z jednoduchého dôvodu. Keďže je to politická kauza, ku ktorej sú mnohé odborné vyjadrenia rôznych inštitúcií, Najvyššieho súdu, prokurátorov a kontra do toho ide Ústavný súd a všetky tieto náležitosti, tak čo za tým iné môže byť, keď sa právne kapacity takýmto spôsobom vyjadrujú. Jedine politická objednávka. Preto nemôžem dôverovať tým, ktorí by mali v ďalšom kroku pokračovať, keď sa tu hovorilo, že mal by sa pán Krajči možnosť potom obhájiť. Pred kým? Keď je tu politická objednávka, už to má aj ďalšie kroky pripravené a asi sa bude takým spôsobom pokračovať. Takže preto budem jednoznačne hlasovať proti.

  A keď sa tu hovorí o tom, že my nejdeme hlasovať o vine alebo nevine, článok 78 ods. 2 ústavy hovorí: Poslanca nemožno trestne ani disciplinárne stíhať ani ho vziať do väzby bez súhlasu Národnej rady. Ak Národná rada Slovenskej republiky odoprie stíhanie, je navždy vylúčené. A o tomto je to, páni a dámy. Kto diriguje potom túto Národnú radu?

 • Skôr ako dám slovo poslancovi a predsedovi výboru pánu Sopkovi, žiadam vás, kolegyne, kolegovia, ak máte mobilný telefón, vypnite ho, ruší nás to pri rokovaní. Ďakujem vám za pochopenie.

  Pán predseda, máte slovo.

 • Vážená Národná rada,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  aj ja urobím časovú chronológiu, aby sme naozaj nemali pocit, že v mandátovom a imunitnom výbore sme niečo urýchľovali. V § 57 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku sa hovorí, že ak príslušný orgán požiada Národnú radu o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca, mandátový a imunitný výbor má žiadosť urýchlene prerokovať a podať správu o výsledku s návrhom na uznesenie Národnej rade.

  Predseda Národnej rady 8. a 9. vydal rozhodnutie a pridelil nám žiadosť. Ja som ju dostal 10. februára. Od 10. februára sme zbierali podklady a výbor som zvolal na 15. februára. Taká bola chronológia. 15., 16. a 17. februára zasadal mandátový a imunitný výbor tri dni po sebe. Len čo sme sa dopracovali k správe, či k dobrej, či k zlej, pre nás sa práca skončila. Nebola už moja záležitosť, na kedy sa zaradí prerokovanie tejto správy. Nevedel som odhadnúť časovú postupnosť, možno preto takéto šumy. Mne by vôbec neprekážalo, keby sa o týchto správach rokovalo 18. marca na marcovej schôdzi, ale nepýtajte sa na to mňa a neobviňujte z toho mňa. Ale som presvedčený, že keby sme boli zvolili v mandátovom a imunitnom výbore akýkoľvek iný postup, rovnako kritická reakcia by bola pre samotnú podstatu veci, pre ťažkosti, ktoré má pán poslanec doktor Krajči.

  Takže ešte raz zopakujem aj ja. Ja nie som zodpovedný za to, že príslušný orgán, vyšetrovateľ požiadal Národnú radu o súhlas na trestné stíhanie pána Mgr. Gustáva Krajčiho. Ja nie som zodpovedný za medzery v rokovacom poriadku, že nie je tam jasne uvedené, čo má obsahovať žiadosť vyšetrovateľa a ako má byť dokumentovaná. Nie som zodpovedný za to, že závery vyšetrovateľa sú v neprospech pána Gustáva Krajčiho. Môžem vyjadriť ľútosť, môžem mu ako kolegovi povedať, že ma to mrzí, ale ja za to zodpovedný nie som. A nebudem reagovať na to, či na vine sú vyšetrovateľky, či boli tak alebo inak v tomto prípade povyšované. Takže ja vás len prosím, ak kritika, tak kritika, ale odtiaľ potiaľ, lebo sa mi zdá, že niekedy zachádzame vo vzťahu k predsedovi mandátového a imunitného výboru do polohy, kde sa už moja zodpovednosť v podstate končí. Ja som povedal naprosto verejne pred tlačou, a to máte pravdu, že som pripravený so správou predstúpiť pred plénum bez ohľadu na to, či to bude zajtra, o týždeň alebo 18. marca. Ja by som nebol sklamaný, keby to bolo 18. marca. Ja som mal tiež iný program na záver tohto týždňa. Takže toľko k tomu. Ja sa nechcem z toho nejakým spôsobom ani vyzúvať, ani sa tváriť, teda, že mi je to úplne ľahostajné, že sa to takto v tejto Národnej rade všetko predlžuje. Ale sú proste veci, ktoré ja ovplyvniť nemôžem.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu predsedovi.

  Budeme pokračovať faktickými poznámkami.

  Slovo má pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem.

  Pán predseda výboru, ja všetko beriem, čo ste povedali, ale napriek tomu nemôžem so správou vášho výboru súhlasiť, keď nerešpektuje princíp prezumpcie neviny. Keď v tejto správe je jednoznačne uvedené, dovolím si citovať, že "magister Gustáv Krajči sa dopustil trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa tým, že v úmysle spôsobiť občanom škodu..." a tak ďalej. Veď nikde ste nepreukázali subjektívnu stránku tohto trestného činu, jeho úmysel. O tom sa ani nezmieňujete. Nemôžete v takomto materiáli vy konštatovať, že on sa dopustil. Nemôžete nám predložiť materiál, v ktorom niet slova o tom, čo poslanec Krajči uviedol na svoju obhajobu. Nedávate tým objektívny pohľad na rokovanie imunitného a mandátového výboru a vy ste povinný dať poslancom objektívny pohľad. Takže ja nemôžem súhlasiť so stanoviskom pána poslanca Weissa, že nie je výbor oprávnený rozhodovať o vine, a preto my to tu uvádzame. Ja súhlasím, že nie je oprávnený, ale musí v materiáli, ktorý nám predloží, ctiť si ústavný princíp, dať právo obhajoby a objektívne informovať poslancov vrátane nedostatku, ktorý sa vyskytol, že nebolo predložené a tak ďalej to a to. Takže takto to chápme, preto ja nemôžem súhlasiť s touto správou.

 • Ďakujem.

  Ďalej má slovo pani poslankyňa Podhradská.

 • Ďakujem.

  Pán predseda Sopko, pri všetkej úcte k vám a pri všetkej úcte k pravde by ste naozaj mali hovoriť presne, lebo včera ste tu povedali, keď tu zaznela poznámka zo strany pani Keltošovej, že ste pred médiami vyhlásili už o pol ôsmej, že správa je hotová a v podstate vás výbor k vypracovaniu správy zaviazal až tesne pred polnocou v ten istý deň. Vtedy ste povedali, že ste podľahli tlaku médií. Takže dnes nehovorte o týchto veciach trošku inak a nehovorte, že ste sa vyjadrili iným spôsobom, lebo potom neviem, čo je pravda, či to, čo ste hovorili včera, alebo to, čo hovoríte dnes.

  A ešte jednu poznámku si dovolím povedať. Pán Weiss tu spomínal, že prečo sa bojíme, jednoducho o vine alebo nevine rozhodne súd a my tu hovoríme len o pozbavení imunity pána poslanca Krajčiho. Nuž ak to takto pán Weiss posudzuje, tak by som chcela pripomenúť ešte jednu vec, ktorú ste tu vy pán predseda Sopko tiež zdôrazňovali vo svojom vystúpení. Vy ste hovorili o materiáloch, ktoré predložili vyšetrovatelia, a pripustili ste aj ste súhlasili s naším názorom, keď sme hovorili, že vo vyšetrovacom spise, respektíve v tých materiáloch, ktoré vám vyšetrovatelia poskytli, chýbali materiály, ktoré zrejme vy a vaši kolegovia považujú za nepodstatné. Znovu opakujem: Je to náhoda, že to boli práve materiály, ktoré dokazujú nevinu pána Krajčiho? Naozaj je to náhoda, že vo vyšetrovacom spise chýbajú tieto materiály? A na základe čoho sa bude rozhodovať súd? Nezávislý súd bude postupovať na základe vyšetrovacieho spisu, ktorý mu poskytnú vyšetrovatelia. Ak vyšetrovatelia do spisu nedajú tieto materiály, ktoré dokazujú nevinu, ako sa rozhodne súd?

 • Ďakujem.

  Slovo má pani poslankyňa Kolláriková.

 • Vážené kolegyne, kolegovia,

  o tejto kauze, musím to tak nazvať, lebo v masmédiách sa to už pertraktuje niekoľko týždňov, rokujeme odvčera. Je to skutočne veľa času, počas ktorého sa povedalo veľa, ale nepresvedčilo ma o práve nás poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pozbaviť poslaneckej imunity nášho kolegu, poslanca Gustáva Krajčiho. Uznesenie mandátového a imunitného výboru považujem za nekompetentné, pretože vychádzalo z nekompletných materiálov. Je nezvyklé, ak vyšetrovateľky nemali k dispozícii závažný materiál, ba dokonca nevedeli, že Najvyšší súd Slovenskej republiky vyniesol veľmi závažný rozsudok v prospech poslanca Gustáva Krajčiho. Je to skutočne neodborný, nekvalifikovaný prístup vyšetrovateliek. Nevedomosť totiž neospravedlňuje, keď ide o taký závažný problém, ako je odobratie imunity poslanca, alebo skôr by som povedala, že je to realizácia politickej objednávky.

  V záujme objektivity a spravodlivého posúdenia tohto závažného obvinenia, na základe ktorého má byť pozbavený náš kolega poslaneckej imunity, žiadam predložiť všetky materiály týkajúce sa kolegu Krajčiho, teda i tie, ktoré sú v prospech neho. Ináč to považujem za politický precedens, ktorý otvára dvere pre politické procesy, a mám obavy, aby nás to nevrátilo do päťdesiatych rokov. Páni kolegovia a kolegyne, zamyslite sa nad tým. Sme demokratická krajina a chceme demokratickou krajinou aj naďalej zostať.

 • Ďakujem.

  Páni poslanci, panie poslankyne, vyhlasujem obedňajšiu prestávku do 13.00 hodiny.

  Žiadam teraz členov grémia, aby sa okamžite zišli v zasadačke poslaneckého grémia, v zasadačke pána predsedu. Z jeho poverenia som to hovoril.

  Ďakujem.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, keby ste zaujali svoje pracovné rokovacie miesta v sále. Budeme pokračovať v rozprave k predmetnému bodu - tlač číslo 144 a 145. V zmysle § 28 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky žiadam o vystúpenie v rozprave. Zatiaľ odovzdávam vedenie schôdze pánu podpredsedovi Hrušovskému.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  doterajší priebeh rozpravy k správe mandátového a imunitného výboru o žiadosti na vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky magistra Krajčiho poukazuje na snahu opozičných poslaneckých klubov zablokovať ďalší priebeh rokovania pléna k týmto bodom zneužitím inštitútu faktických poznámok. Viedol som od začiatku rokovania schôdzu k tomuto bodu a konštatujem, že do rozpravy sa písomne prihlásilo 39 poslancov. Doteraz v rozprave vystúpilo 12 prihlásených poslancov a k nim bolo celkove 267 faktických poznámok, z toho 192 včera a 75 dnes ku dvom diskusným vystúpeniam v dnešnom rokovacom dni a ďalších 10 je prihlásených s faktickými poznámkami.

  Podľa zákona o rokovacom poriadku predsedajúci nemá možnosť obmedziť počet faktických poznámok. V záujme urýchlenia dnešného rokovania parlamentu a z poverenia štyroch poslaneckých klubov SDK, SDĽ, SMK a SOP som splnomocnený vyhlásiť, že poslanci týchto klubov na protest proti pokusu znefunkčnenia a zablokovania parlamentu sa dnes nebudú aktívne zúčastňovať na rokovaní k týmto bodom. Poslanci poslaneckých klubov vládnej koalície si uvedomujú svoju zodpovednosť voči občanom tejto krajiny a nemôžu pripustiť destabilizáciu a nefunkčnosť parlamentu. Sme preto pripravení spraviť všetky potrebné politické i legislatívne kroky na zabezpečenie riadnej funkcie parlamentu v čo najkratšom čase.

  Ďakujem pekne, pán podpredseda.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky do utorka do 9.00 hodiny.

  Chcem oznámiť poslancom informáciu o preprave poslancov na prerušenú schôdzu Národnej rady. Preprava poslancov Národnej rady Slovenskej republiky po prerušení 10. schôdze je zabezpečená tak, že autobus odchádza na letisko polhodinu po prerušení schôdze a lietadlo odlieta o hodinu po prerušení schôdze. 10. schôdza bude pokračovať v utorok 23. februára o 9.00 hodine. Odlet lietadla na pokračovanie 10. schôdze je zabezpečený na pondelok 22. februára s odletom z Košíc o 11.00 hodine, prílet do Bratislavy sa predpokladá o 12.00 hodine.

  Ďakujem pekne.

  Zapnite pána poslanca Šebeja.

 • Vážení kolegovia, ktorí mali byť členmi delegácie na seminár TAIEX do Bruselu, chcem vám oznámiť, že na základe jednoznačného rozhodnutia predsedu parlamentu aj celého vedenia a na základe aj žiadostí viacerých poslancov, rovnako z opozície, ako z koalície, sa cesta do Bruselu nekoná. Tých, ktorí si už prevzali vreckové, iba chcem upozorniť, že bolo by dobré, keby ho teda dali naspäť.

  Ďakujem.