• Pani poslankyne, páni poslanci, ktorí ste mimo rokovacej miestnosti, prosím, aby ste sa dostavili, chceme začať rokovať. Ak do 30 minút Národná rada nebude uznášaniaschopná, môžem predĺžiť čas čakania na jednu hodinu.

  Prosím, uplynulo už 19 minút.

 • Hlasy v sále.

 • Po 30 minútach môžem, ale nemusím, po hodine musím.

 • Hlasy v sále.

 • Neviem. Po pol hodine sa vás opýtam, či môžem, alebo nemám.

 • Po uplynutí 30 minút od stanoveného začatia schôdze.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, uplynulo 30 minút od stanoveného začatia schôdze Národnej rady. Citoval som § 23 ods. 5 rokovacieho poriadku, ktorý mi umožňuje, aby som po tridsiatich minútach preložil schôdzu Národnej rady na ďalší rokovací deň, alebo aby sme vydržali ešte 30 minút a potom musím preložiť schôdzu na ďalší rokovací deň.

  Rokovací poriadok mi prikazuje, že ospravedlnených mám prečítať až po otvorení schôdze. Keďže schôdzu teraz otvoriť nemôžem, chcem vám len oznámiť bez uvedenia mien, že ospravedlnených poslancov je taký počet, že ani po pol hodine by sme schôdzu nemohli otvoriť a rokovať. Preto sa pýtam, alebo sa nepýtam, rozhodnem sa sám, že schôdzu neotváram, odkladám ju s tým, že by som prosil členov poslaneckého grémia, aby sme sa stretli na poslaneckom grémiu, tak ako sme sa dohodli doobeda.

  Páni poslanci, pani poslankyne, na poslaneckom grémiu by sme sa dohodli, ako bude ďalej táto schôdza pokračovať.

 • Hlasy zo sály.

 • Pán poslanec, schôdza nie je otvorená, takže môžeme si len tak pohovoriť. Počúvam.

 • Hlasy z pléna.

 • Ja som nepovedal, že to musí byť zajtra, preto som hneď teraz zvolal poslanecké grémium. Dohodli sme sa, že na ďalší deň.

 • Hlasy z pléna.

 • Nie. Napísané je, že na ďalší rokovací deň. Ďalší deň môže byť aj o štyri dni. Ak by bol nasledujúci, tak je to zajtra. Preto sme sa dohodli - predvídali sme situáciu -, že sa stretneme na poslaneckom grémiu.

  Takže, pani poslankyne, páni poslanci, dnes končíme, ale prosím poslanecké grémium o stretnutie o 5 minút v zasadačke.

 • Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí požiadali 21. januára 1998 o zvolanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú predseda Národnej rady Slovenskej republiky zvolal ako 40. schôdzu, ktorá sa nekonala, vzali späť svoj návrh na zvolanie schôdze. Pozri priložený list poslancov predsedovi Národnej rady, o obsahu ktorého predseda Národnej rady informoval po skončení 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.