• Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Ivan Gašparovič si o 14.23 hodine sadol za predsednícky stôl. O 14.26 hodine sa ozval gong. Potom sa gong ozval aj o 14.33 hodine.

 • Pani poslankyne, páni poslanci,

  pred šiestimi minútami uplynula polhodina, po ktorej mi rokovací poriadok prikazuje, aby som vás oboznámil s tým, že môžem prerušiť schôdzu. Vizuálne je jednoznačné, že nie sme uznášaniaschopní, a preto ani neuvediem prezentáciu.

  Môžem vám prečítať, kto sa ospravedlnil. Ale keby sme aj boli uznášaniaschopní, nie je prítomný ani predseda mandátového a imunitného výboru pán Poliak, tak by sme asi ťažko rokovali.

  Ale dovoľte mi, aby som využil túto príležitosť a oznámil vám, že som dostal list od pána Michala Benčíka, predsedu poslaneckého klubu Spoločná voľba. Na základe dohody podpísanej vedeniami politických strán koalície Spoločná voľba atď. zo dňa 26. augusta 1997 mi oznamuje, že klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Spoločnú voľbu prestáva dňom 1. septembra 1997 existovať.

  Páni poslanci, rozhodol som sa, že nie po hodine, ale po polhodine preruším dnešné rokovanie s tým, že v piatok je sviatok, sobota, nedeľa nie sú podľa rokovacieho poriadku rokovacími dňami a v pondelok je zase sviatok.

  Ako viete, dostal som aj list poslancov podpísaný počtom, ktorý zodpovedá ústave, aby som podľa článku 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 356/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky zvolal schôdzu Národnej rady. Povinnosť mi to káže. Preto som ju zvolal na 2. septembra 1997 o 14.00 hodine. Po schôdzi, ktorú som zvolal na 14.00 hodinu, budeme pokračovať aj v tejto schôdzi.

  Ďakujem vám pekne za dnešný deň. Schôdza je prerušená do utorka...

 • Hlasy z pléna.

 • Ruch v rokovacej miestnosti.

 • O 14.37 hodine sa uskutočnila prezentácia poslancov.

 • Prosím, páni poslanci, budeme sa prezentovať. Prosím, prezentujme sa.

  Vidíte, je nás len 48.

 • O 14.38 hodine predseda Národnej rady Slovenskej republiky odchádza od predsedníckeho stola.