• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  po včerajšom prerušení schôdze by sme mali znovu pokračovať.

  Skôr len pre zaujímavosť, prosím, aby sme sa prezentovali.

  Prezentovalo sa 51 poslancov. S pánom kameramanom je nás 52.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  túto schôdzu som zvolal podľa článku 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na žiadosť 30 poslancov, hoci žiadosť obsahuje mená 31 poslancov s tým, že pán poslanec Pál Farkas sa podpísal dvakrát.

  Schôdzu som zvolal na základe podpisov 30 poslancov, čo považuje ústava za hranicu. V priebehu včerajšieho dňa ma navštívil pán poslanec Filkus, ktorý mi oznámil, že on tento zoznam 5. júna nepodpisoval a nedával svoj podpis na návrh na odvolanie ministra vnútra v tejto záležitosti. Takisto je tu problém s pánom Dukom-Zólyomim, ktorý od 26. mája je mimo republiky až do 16. júna.

  Chcem oznámiť, že som schôdzu zvolal nie tak, ako mi prikazuje ústava, na základe 30, ale len na základe 29 podpisov. Preto končím túto schôdzu.

  Medzitým, kým skončím, som dostal ešte 8 podpisov od pani poslankyne Rusnákovej, ktorá píše: "Pripájame sa k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Slovenskej republiky Krajčimu z 5. júna 1997."

  Ale na to, aby som schôdzu zvolal, potrebujem 30 podpisov. Nie, že sa k tomu pripájate, pani poslankyňa. To je po prvé. Môžem znovu zvolať schôdzu, ak dostanem 30 podpisov.

  Prosím, považujte túto schôdzu za skončenú.

 • Hlasy z pléna.

 • Neutíchajúce hlasy v sále.

 • Skončil som. Nie, pán poslanec, nie je o čom. Schôdza nie je.

 • 28. schôdza NR SR sa skončila o 9.21 hodine.